Najdete v listě: prosinec vydání 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Najdete v listě: prosinec 2013 2. vydání 2013"

Transkript

1 Najdete v listě: Předvečer šedesátých narozenin Příprava na snížení emisního limitu NOx Modernizace výměníku rotační pece Vítězové letošní soutěže STRANA 1 2 STRANA 3 STRANA 4 STRANA 5 prosinec vydání 2013 Ing. Jaromír Chmela předseda představenstva Cement, akciová společnosti MILÍ ČTENÁŘI, jsem velmi rád, že Vás mohu opět pozdravit na stránkách Hranického cementáře. Bohužel se setkáváme na konci dalšího roku, který je již jako pátý v pořadí ve znamení hlubokých poklesů stavební výroby, ačkoliv letos ostatní průmysl vykazuje mírné oživení. Letošní výsledky se meziročně dle odborných odhadů za oblast stavebnictví pohybují kolem -7 až -8% oproti v lednu předpovídaným -4 až -5%. V návaznosti na letošní poklesy odborníci očekávají, že příští rok bude pokračovat v našem oboru recese na úrovni 2-3%. Důvodů letošního velkého poklesu je hned několik. Jedná se hlavně o nedostatek privátních i veřejných investic, problémy s veřejnými zakázkami, zpoždění zadávání zakázek, jejichž realizace se stále odkládají a samozřejmě letošní dlouhá zima, díky níž se vytvořily další ztráty, které jsme již nedohnali ve druhém pololetí, ba dokonce se ještě prohloubily. Výše uvedené důvody samozřejmě ovlivnily i naše výsledky. Ačkoliv jsme nezaznamenali žádný odliv našich zákazníků, zaznamenali jsme jejich výrazně nižší spotřebu v našem regionu, a proto jsou naše čísla výrazně nižší než celorepublikové průměry. Na tuzemském trhu prodáme dle odhadů o 16% méně cementu než v loňském roce. Exportní trhy propadly ještě výrazněji, na Slovensko dodáme v letošním roce o 20% méně cementu a výpomoc naší sesterské cementárně na polském trhu bude o 35% nižší než v roce Bohužel, jak již bylo zmíněno výše, ani odhady vývoje ve stavebnictví pro příští rok zatím stále nejsou dobré. V objemech jsme přesto lehce optimističtí a očekáváme nepatrný nárůst na domácím trhu okolo 1%, věříme, že na slovenském trhu skončíme s kladnou nulou a předpokládáme, že v následujícím roce vyvezeme do Polska až o 8% více než letos. Protože výhledy do budoucna bohužel nejsou nikterak růžové, doufáme, že si toho jsou vědomi i nově zvolení političtí představitelé a začnou se krizí ve stavebním průmyslu strategicky zabývat, jelikož je třeba si uvědomit, že stavební průmysl je výrazným zaměstnavatelem a důležitým tvůrcem HDP. Závěrem mi dovolte poděkovat všem našim zaměstnancům za odvedenou práci a loajalitu v letošním roce a našim odběratelům za důvěru a věrnost. Dovolte mi, abych Vám všem, cementářům i čtenářům, popřál radostné a spokojené Vánoce v okruhu Vašich blízkých a v novém roce mnoho zdraví, odvahy a štěstí v hledání nových, lepších cest v osobním i pracovním životě. Předvečer šedesátých narozenin Za pár dní budeme slavit příchod nového roku 2014, v jehož průběhu oslavíme 60leté výročí našeho závodu. Rádi bychom Vám přiblížili jeho historii v několika ohlédnutích na pokračování. V dnešním vydání naleznete první z nich o prvopočátcích, které začínají již před druhou světovou válkou. Adéla Klabačková Vůbec první zmínka o výrobě stavebních hmot v Hranicích sahá do 16. století. Víme, že v roce 1569 existovala v Hranicích vápenka a cihelna, ze které byl dodáván materiál na stavbu původního renesančního zámku. Nicméně bohaté zásoby devonského vápence mezi Hluzovem, Černotínem a Teplicemi zapříčinily, že byly již v předválečné době vybrány jako náhrada za Podolskou cementárnu v Praze. Ve třicátých letech magistrát hlavního města doporučuje, aby z důvodů stavebních, regulačních, dopravních a zdravotních byla výroba cementu pozastavena a převést závod na výhodnější místo, jímž bylo shledáno město. V oblasti Hranic se křížilo hned několik důvodů bohaté zásoby vápence, železniční křižovatka a blízkost ostravské uhelné pánve. Pokračování na str. 2 Historická fotomontáž místa, kde nyní stojí cementárna.

2 STRANA 2 PROSINEC 2013 Předvečer šedesátých narozenin Pokračování ze str. 1 V roce 1940 je na hranických úřadech podána žádost o povolení stavby cementárny, jíž je vyhověno. Je rozhodnuto, že na pozemcích u vápenky Skalka bude postavena nová cementárna. Ke slovu bohužel přichází válečné události, které přípravy zpomalují, nicméně pokračují např. výkupy pozemků. Profil cementárny Dne 9. července 1949 vydal tehdejší ministr průmyslu Gustav Kliment zřizovací listinu národního podniku Hranická cementárna. V následujících letech probíhá výstavba cementárny. Techologické zařízení na mokrý působ výroby dodává něecká společnost Polysius. Za pomyslný počátek naeho závodu je považován 4. duben 1954, kdy dochází e slavnostnímu zprovozněí provozu za účasti tehdejího prezidenta republiky Antonína Zápotockého, který apaluje první rotační pec. Mimochodem o tomto hisorickém okamžiku natočia Československá televize jeden ze svých týdeníků. rovoz dalších dvou pecí náledoval velmi rychle. Druhá ec byla zapálena v květnu třetí pak v červnu téhož oku. Ve druhém pololetí oku 1954 je cement již exortován do Kanady. Všechy rotační pece vyrábějí 00 tun slinku denně. V roce 1955 cementárna vyrobila celkem tun ementu, přičemž třetina yla určena na export. Mezi rvní exportní země patřila anada, která zemi jako proihodnotu poskytla vakcínu roti dětské obrně. Se zvyující se spotřebou cementu yla v letech vystavěna ještě čtvrtá, poslední otační pec s kapacitou 500 un/den, kterou pro cemenárnu vyrobily Přerovské trojírny. Celková kapacita ementárny tak činila 1400 un slinku denně. Pro srování dnes máme v závodu ouze jednu pec s denní apacitou tun slinu. V témže roce byl ještě vybudován čelní výklopník vagónů, rozmrazovací tunel čtvrtá řada sil. Organizačně byla cementárna nejdříve sloučena s Moravskoslezskými vápenicemi a od roku 1957 pak existovala jako národní podnik Hranická cementárna a vápenice. Celé průmyslové uskupení mělo za cíl zajistit provoz a rozvoj vápenických závodů a od roku 1963 i výrobu osinkocementového zboží. Hranický cement na Nuselský most V průběhu dalších let je kapacita závodu navyšována tak, aby se zde mohlo namílat až 11 druhů cementů, které jsou expedovány na všechny kontinenty kromě Austrálie. Hranický cement byl také použit na mnoho významných staveb naší země, mezi Pohled na cementárnu začátek 60. let. ty nejznámější patří Nuselský most v Praze, který spojuje pražské čtvrtě Pankrác a Karlov. Myšlenka přemostit údolí se objevila již na počátku minulého století, ale reálně se o ní začalo uvažovat na přelomu 50. a 60. let 20. století, kdy dochází k rozsáhlé výstavbě na Pankráci. Padaly různé návrhy od ocelového mostu až po návrhy, které počítaly se stavbou obytných domů v mostních pilířích. Most byl nakonec postaven pod taktovkou pánů Ing. Svatopluka Kobra, Ing. Vojtěcha Michálka a architekta Stanislava Hubičky a představuje monolitickou konstrukci z předpjatého betonu o pěti polích. Nuselský Všechny čtyři rotační pece v provozu, rok most je dlouhý 485 m a vysoký 42,5 m. Tloušťka jeho stěn se pohybuje v rozmezí od 30 do 110 cm. Má železobetonovou konstrukci a uvnitř skrývá tubus, který byl původně určen pro podpovrchové tramvaje, které zde ale nikdy nejezdily a místo nich se zde prohání metro. Základní kámen byl položen v roce 1965 a o pět let později se uskutečnila první zátěžová zkouška, když se ještě na nedostavěný most postavilo do řady šedesátšest tanků. Most byl zprovozněn 22. února 1973 a o více jak rok později zde začalo jezdit již zmíněné metro. V roce 2000 byl most zvolen za nejdůležitější dopravní stavbu století naší země. Příprava ke komorovému odstřelu vápence.

3 PROSINEC 2013 STRANA 3 Úspěšně jsme prošli reakreditací betonářské laboratoře Cement, akciová společnost Jedním z cílů betonářské laboratoře, dlouhodobě fungující v Cement, akciová společnost jako zákaznická podpora poskytující své služby (zkoušení čerstvého betonu, ztvrdlého betonu, kameniva a cementu) pro zákazníky naší společnosti, bylo úspěšné provedení opětovné akreditace Českým institutem pro akreditaci (ČIA). Zdeněk Jambor Uplynulé pětileté období, kdy byla zkušební laboratoř č akreditována Osvědčením o akreditaci číslo 527/2008 platným do , lze charakterizovat zavedením a neustálým zlepšováním laboratorního informačního a manažerského systému a zahájením zkoušení pevnosti podle EN Výkonnost a využití laboratoře dokumentuje přiložený graf, porovnávající roční obrat betonářské laboratoře v jednotlivých letech uvedeného období s úvodním rokem 2008, který je charakteristický rekordní expedicí cementu. Data letošního roku jsou neúplná, poslední červený sloupec, reflektující stav k polovině listopadu, však dokumentuje příznivý trend efektivity laboratoře, přes veškeré projevy krize či stagnace dotýkající se i stavebnictví. Akreditace dle nových pravidel Samotný proces akreditace byl proti předchozím výjimečný. V říjnu loňského roku došlo k personální změně na místě technika laboratoře, když po dlouholetém působení pana Rudolfa Pospíšila začal v laboratoři pracovat pan deněk Maleňák. Zásadní měnou však byla právní prava akreditace v ČR. oncepční změnou je záon č. 490/2009 Sb., kteým byl proces akreditace řeveden pod správní říení, upravené zákonem. 500/2004 Sb. Vzhledem e skutečnosti, že tato leislativní změna přinesa nejen formální změny v oblasti podání žádosti průběhu akreditace, ale také zásadní změnu právního vztahu mezi akreditovaným subjektem a akreditačním orgánem ČIA, bylo nutné, aby osoby pracující v laboratoři absolvovaly workshop pro žadatele o opakovanou akreditaci realizovanou podle Správního řádu. V dubnu tohoto roku byl vedením společnosti pověřen pro jednání s akreditačním orgánem vedoucí betonářské laboratoře, v květnu byla pověřenou osobou předána žádost o posuzování a o měsíc později obdržela laboratoř Vyrozumění o zahájení posuzování. Jedním ze základních podkladů pro posuzování byla také Příručka kvality betonářské laboratoře. Tento základní dokument prošel před podáním žádosti revizí a dne bylo vydáno jeho aktuální konsolidované znění. Dále byl proti předchozímu období aplikován tak zvaný flexibilní rozsah akreditace, splňující podmínky definované dokumenty EA-2/15 M: 2008, ILAC- -G18:04/2010 a Metodickými pokyny pro akreditaci MPA Samotné posuzování (včetně posouzení flexibilního rozsahu akreditace) proběhlo ve dnech 14. až Výsledkem je na základě souhrnné zprávy vedoucího posuzovatele vydané Osvědčení o akreditaci č. 497/2013, platné do Uvedené osvědčení a příloha, která je jeho nedílnou součástí, jsou dostupné na stránkách akreditované betonářské laboratoře, které jsou součástí www. cement.cz Osvědčení o reakreditaci. Velikost ročního obratu Betonářské laboratoře v porovnání s rokem 2008 (%). (Zdroj: Cement )

4 STRANA 4 PROSINEC 2013 Modernizace výměníku rotační pece V minulém čísle Hranického cementáře jsme nformovali o plánované investici do nového ýměníku rotační pece. V červnu tohoto oku byla uzavřena smlouva na realizaci ového kalcinátoru se společností A TEC roduction & Services GmbH. Jak probíhají ráce, uvidíte v naší fotoreportáži. Pavel Šprencl Obr. 1-2: Použití velké a přenosné pilotovací vrtné soupravy. (Foto: Cement ) Jedná se o klíčovou investici pro docílení zvýšení podílu alternativních paliv v Cementu, akciová společnost. Po modernizaci bude docíleno významného prodloužení zdržení spalin v kalcinačním stupni, a to ze stávající hodnoty cca 3s na potřebných 7s. V přípravné fázi investice bylo nalezeno optimální řešení z hlediska ochrany ovzduší. Doprovodným přínosem po úpravě kalcinátoru by mělo být zejména snížení emisí NOx. V současné době je realizace investice Modernizace výměníku rotační pece ve vysokém stupni rozpracovanosti. Dosavadní průběh modernizace byl provázen značnými komplikacemi. Velké dodatečné zatížení od prodlouženého kalcinačního kanálu si vynutilo provedení vyztužení základových konstrukcí. Hlavním prvkem vyztužení základů byla realizace mikropilot. Při správném propojení se základem je schopna každá mikropilota přenést zatížení 200 kn. Vyztužení základových konstrukcí bylo doplněno rovněž zvětšením vlastního základu. Správného propojení staré a nové části základu bylo docíleno vlepením ocelové výztuže a obě části jsou navíc spojeny předepnutými svazky lan. Práce probíhají podle stanoveného harmonogramu a plánovaný nájezd pecní linky po zimní odstávce v této fázi není ohrožen. Předpokládáme, že první slínek vyrobený s novým kalcinátorem opustí pecní linku v březnu Obr. 5: Zakrytí základových konstrukcí předcházela aktivace mikropilot Obr. 6: Montáž plošiny na úrovni + 49 m Obr. 7: Montáž plošiny na úrovni + 63 m Obr. 3-4 : Obnažený základ u sloupu s viditelnou ocelovou výztuží pro novou část základu a chráničkami pro vodorovné předepnutí základů u slopů D/5 a C2/5. Soustava mikropilot prochází jednak starým základem a také novou částí základu. Obr. 8-9: Pohled na výměníkovou věž před a v průběhu modernizace. Nová část kalcinátoru zajistí lepší spalovací podmínky pro alternativní paliva. (Foto Cement )

5 PROSINEC SRPEN Výherce Eduard Honysz, STAVEBNINY GALIČÁK, Šenov 11. ZÁŘÍ Výherce Yuruy Vlasov, STAVMAT IN, Uherský Brod STRANA ZÁŘÍ Výherce Petr Machač, Stavebniny BRIC- MAT, Vsetín Vítězové letošní soutěže asbírej 10 čárových kódů z výrobků NIMALT 14 a 5,5, zašli je na adresu Cement ranice, akciová společnost v období uben až září Každý měsíc rozdáváme tablety ASUS MeMO Pad ME301T 6GB a na závěr ze všech zúčastněných ylosujeme vítěze hlavní výhry, zájezdu hodnotě Kč dle vlastního výběru. déla Klabačková ranice Zhruba před rokem, dyž jsme začali přemýšlet způsobu podpory prodeje ro rok 2013, se zrodil náad uspořádat soutěž pro onečné spotřebitele s návem SOUTĚŽTE S CE- ENTEM. Při pohledu a neblahý rok 2012 a veli těžce předpovídatelný ok 2013 bylo rozhodnuto. usí nás být na stavebniách více vidět. Byli jsme si vědomi, že neprodáváme standardní spotřebitelské výrobky typu Coca-Cola, a tak nemůžeme očekávat účast v tisících, ale přesto. Z našeho portfolia jsme vybrali výrobek, který považujeme v dnešní době obecného šetření, kdy se lidé kloní více k opravám a svépomocným stavbám, za nejvýhodnější pro jeho širokou škálu užití, a tím byl UNIMALT 14 a UNI- MALT 5,5. Výrobek UNIMALT 14 a 5,5 je na trhu bezmála 15 let, a přesto si i dnes nachází spokojené zákazníky. Jeho velmi ceněné přednosti jsou především: Malta z UNIMALTU je 3x levnější než malta ze suchých omítkových směsí Vykazuje vysokou přídržnost k podkladu, a tím snižuje riziko odpadnutí omítky, zvláště u rekonstrukce starých domů Omítka z UNIMAL- TU doře dýchá, čímž omezuje vznik plísní a vlhnutí budov Příprava a práce s UNIMALTEM je jednoduchá a zvládne ji každý UNIMALT je univerzální pro zdění i omítání. Očekávaný efekt Soutěž byla vyhlášena pro období 1. dubna 30. září Obdrželi jsme celkem 948 soutěžních kupónů, převážně od našich zákazníků z moravských regionů. Nejvíce kupónů dorazilo ze Stavebnin Gacík v Hlučíně. Z devadesáti procent můžeme říci, že vítězové jednotlivých cen, s nimiž jsme mohli mluvit, přesně odpovídali původnímu zacílení naší soutěže. Jednalo se o konečné spotřebitele, kteří opravovali a přestavovali, či stavěli svépomoci. Ačkoliv celý stavební trh a všechny naše výrobky zaznamenaly výrazné poklesy, můžeme konstatovat, že prodej UNIMALTu 14 a 5,5 klesl meziročně o polovinu méně než balený cement, tedy o 5%, což je v roce takových velkých propadů opravdu úspěch. Všem vítězům blahopřejeme. Vítěz hlavní ceny pan Petr PIKÁLEK, Stavebniny BELIT, Valašské Klobouky 1. DUBEN Výherce Vladimír Kutlák, Stavebniny Carbol s.r.o., Baška 2. DUBEN Výherce Tomáš Polášek, RAAB KARCHER STAVIVA, Kyjov 3. KVĚTEN Výherce Antonín Černoch, Stavebniny AVANT, s.r.o., Uničov 4. KVĚTEN Výherce Josef Konečný, STAVEBNINY JANÍK, Ostrava 5. ČERVEN Výherce Libor Chmel, RAAB KARCHER STAVIVA, Ostrava-Vítkovice 6. ČERVEN Výherkyně Iveta Neprašová, Stavebniny FELIX, Stará Ves nad Ondřejníkem 7. ČERVENEC Výherce Michal Tušnovský, STAVEB- NINY JANÍK, Opava 8. ČERVENEC Výherkyně Lenka Gacíková, Stavebniny Gacík, Hlučín 9. SRPEN Výherce Roman Kluz, Stavebniny AZ IZO- LACE, Třinec

6 STRANA 6 PROSINEC 2013 Mezi pozvanými byli nejen aktivní rybáři, kteří si htějí vyzkoušet své schoposti a štěstí, ale i ti, kteří vzpomínají na léta, kdy ovili ryby, nebo ti, kteří si o jen chtějí pod dohledem vyzkoušet nebo jen podívat. elkem se akce účastnilo si 50 osob. V rybníku Dub se letos lovili kapři delší než 80 cm, le to štěstí naši zákazníci eměli. Kromě šťastného ana Papugy z Horního ěrlicka, ten na těsto určené pro kapry ulovil candáta 75 cm. I když se počasí nevydařilo tak, jak bychom si přáli, tak po ranním dešti vysvitlo slunce, oteplilo se a podařilo se ulovit pár kapříků. Pěkné prostředí, slunce a dobré občerstvení pak vytvořilo příjemné prostředí, ve kterém si naši obchodní partneři užili to, co v dnešní době potřebujeme zastavit se, relaxovat v přírodě, popovídat si s přáteli a na chvíli zapomenout na problémy. Čiklovi ze Stavebnin AVANT Litovel čekají na svůj úlovek Už vím, proč nezavře pusu a já, proč civí do Spousta lidí, množství známých obličejů zaplnilo Divadlo Stará střelnice v podvečer 7. listopadu Na programu byla divadelní hra CAVEMAN neboli Jeskynní muž Roba Beckera, jinými slovy setkání obchodních partnerů naší společnosti. Adéla Klabačková Atmosféra divadla byla úžasná, protože téma rozdílů mezi mužským a ženským myšlením je věčné. Navíc zahráno velmi humorným způsobem v podání pana Jakuba Slacha, nenechalo nikoho na pochybách, proč je toto divadelní představení vždy vyprodáno do posledního místa nebo proč v roce 1998 tehdejší newyorský starosta Rudolph Gullianni přejmenoval 44. západní ulici na ulici Jeskynního muže, Caveman way. Jakub Slach jako Caveman Zbyněk Hegar s dámami ze stavebnin HAPER Mnozí obchodní partneři před představením říkali, že jsou takovými matadory, že už je nemůže v tom ženském myšlení nic překvapit. Jiní po zhlédnutí dávali doporučení, že tuto hru by měl zhlédnout každý, kdo přemýšlí o manželství, aby včas zjistil a měl ještě čas se zasmát tomu, jak rozdílně přemýšlíme a jak se mnohdy z nevědomosti míjíme. Což je vlastně hrozná škoda. Takže doporučení pro ženy. Milé dámy, nemluvte na svého muže po příchodu z práce minimálně 30 minut. Má vypnuto a Vy se jen zbytečně rozčilujete, že Vás nevnímá a že je mu vlastně jedno, co jste dělala celý den. Není mu to jedno, ale teď má blackout, a když to tu půlhodinu vydržíte, ulehčíte jemu i sobě. A Vy muži, nezlobte se, že my ženy pořád mluvíme. Víte, kolik slov musí denně žena říct, aby byla spokojená? Celkem Kdežto vám stačí pouhých 2000 slov denně. V září si dali schůzku u rybníka Dub naši zákazníci, většinou milovníci přírody a rybolovu, kteří si v dnešní uspěchané době chtějí odpočinout a pobavit v klidném prostředí našich rybníků. Jindřich Těšík Rybářský den

7 PROSINEC 2013 STRANA 7 JEŠTĚRKA CUP 2013 Jaké kousky se dají provozovat s vysokozdvižným vozíkem? Basketbal či slalom? Karel Šturala V sobotu se konal již 6. ročník originálního závodu řidičů vysokozdvižných vozíků nazvaný Ještěrka Cup Pořadatelem byla firma Linde Materiál Handling ČR s.r.o. Podmínkou účasti v závodu bylo platné oprávnění pro řízení vysokozdvižných vozíků a bohatá praxe. Soutěž se konala v Praze na parkovišti před O2 Arenou v době od 8 do hod. Za Cement, a.s. se poprvé zúčastnili zástupci provozu Expedice p. Popp a p. Mrkvica. Oba velmi zkušení řidiči. Celkem bylo na startu 113 závodníků z firem z celé ČR. Pro soutěžící s čelním vozíkem a retrakem byly vynačené dvě dráhy. Jelo se ouze jedno kolo s čelním 2t vozíkem a jedno kolo s retraem. Výsledný čas se sčítal polu s penalizací za chyby ři jízdě. Soutěžní disciplíny Řidiči soutěžili v přesném uložení nákladu, přesném zaparkování, čistém projetí vyznačené dráhy v čase a vhození basketbaového míče do koše. Každé ochybení bylo penalizováno 0 sekundami. Na regulérost soutěže dohlíželo 5 rozodčích v každé disciplíně. Vítězem se stali řidiči, teří jeli svižně, přesně a čisě bez chyb. Tři vítězové obrželi LED televizi 102cm, PS navigaci a fotoaparát ony Cybershot. Dále byly ceněny také první tři místa Zástupci v soutěži za Cement, akciová společnost p. Mrkvica a p. Popp zvlášť pro kategorii čelní vozík a zvlášť retraky. Na akci byl bohatý doprovodný program. Dobrou náladu zajišťovala hudební skupina EDDIE STOILOW, všichni mohli využít formuli F1 se simulátorem v kokpitu, šlapací auta pro dospělé, thajské masáže, školu pokeru a měření síly v páce. Po skončení soutěží se nejlepší řidiči pokusili s pomocí skladového vozíku překonat světový rekord v rychlosti vhození basketbalového míče do koše. Cesta na Stapler Cup Vítězové Ještěrka Cupu budou na podzim reprezentovat Českou republiku na dvoudenním mezinárodním finále Stapler Cupu 2013 v malém německém městečku Aschaffenburgu nedaleko Frankfurtu. Soutěž proběhne za účasti zástupců deseti evropských států. V roce 2012 se podařilo českým řidičům získat již potřetí bronzovou medaili. Letošní setkání nejlepších řidičů VZV bylo nevšední akcí, ve které nescházelo napětí, zábava, ale i dobré občerstvení. Umožnila našim řidičům si zábavným způsobem vyzkoušet schopnosti a porovnat zkušenosti s řízením manipulační techniky a zároveň prověřit znalosti z bezpečnostních předpisů. Svým umístěním přesně v polovině výsledkové listiny potvrdili naší zástupci v soutěži, že jsou ve své práci profesionály. Výsledky Hranické školní ligy 2012/2013 O projektu Házená do škol Vám přinášíme informace každé vydání a ani dnes neuděláme výjimku. Projekt má za cíl seznámit ty nejmladší s házenou již na školách v rámci výuky tělesné výchovy popř. zájmových kroužků. Vyvrcholením pak je Hranická školní liga v miniházené, které se zúčastní zástupci hranických škol formou turnaje. Karel Magrla Velký zájem ze strany dětí Ve školním roce 2012/2013 běžely 3 ligy, ve kterých se odehrálo dohromady 12 kol turnajů. Každé jednotlivé ligy se zúčastnilo cca 100 dětí, dohromady se tedy do projektu zapojilo asi 300 dětí z hranických škol a okolí. V každé jednotlivé lize obdržela první tři družstva medaile, v každé lize byl vybrán nejlepší hráč ligy a Top 10 tým (10 hráčů do týmu hvězd), kteří obdrželi triko s logem házené a klubu. Všechny děti bez rozdílu pořadí obdržely sladkosti. Výsledovka ročníku v jednotlivých kategoriích Hranická školní liga mladší (9 družstev) kategorie dětí tříd Jednotlivá družstva: ZŠ 1. Máje (Tygříci), ZŠ Struhlovsko (Koťata, Drobečci), ZŠ Šromotovo (Černobílí, Sršni, Zebry, Čertíci) a ZŠ Bělotín (Čerti Bělotín, Draci). Celkové umístění: 1. Tygříci 2. Koťata 3. Čerti Bělotín 4. Drobečci 5. Sršni 6. Černobílí Čertíci, Draci, Zebry. Do týmu hvězd byli nominováni: Šimon Kubeša, Vasil Sivák, Tomáš Němeček, Martin Klein, David Lukavský Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Jan Weber z družstva Tygříci (ZŠ 1. Máje). Hranická školní liga starší (8 družstev) kategorie dětí 4.-5.tříd Jednotlivá družstva: ZŠ 1. Máje (Leopardi, Ještěrky), ZŠ Struhlovsko (Tygříci, Žluťásci, Čtveráci), ZŠ Šromotovo (Šromoťáci) a ZŠ Bělotín (Borci, Semtex). Celkové umístění: 1. Žluťásci 2. Leopardi 3. Ještěrky 4. Šromoťáci 5. Tygříci 6. Semtex 7. Čtveráci 8. Borci. Do týmu hvězd (Top 10) byli nominováni: Jan Kubeša, Jakub Rumian, Kryštof Klvaňa, Jan Kaspar, Nikol Facková, Vojtěch Javorek, Martin Lév, Daniel Páleník, Lukáš Krejčiřík, Matěj Vymětalík Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Jan Kubeša z družstva Žluťásci (ZŠ Struhlovsko) Hranická školní liga smíšená (8 družstev) Jednotlivá družstva: ZŠ Střítež n/ludinou (Kingkongové, Koblížci, Hafíci), ZŠ Olšovec (Plamínci, Červíci), ZŠ Jindřichov (Medvídci), ZŠ Partutovice (Partička, Štěňata). Celkové umístění: 1. Kingkongové 2. Koblížci 3. Červíci 4. Medvídci Plamínci, Štěňata, Hafíci, Partička. Do týmu hvězd byli nominováni: Lukáš Koláček, Marek Jordán, Barbora Budínská, Tobiáš Peperník, Radana Lochmanová měla obrovský přínos pro oddíl házené, zejména v popularizaci házené v Hranicích a okolí, a v přílivu nových mladých hráčů. V současné Přípravka: 22 dětí (4 10 let) letos nově otevřená Minižáci: cca 16 dětí letos Mladší žáci: 24 dětí navýšení původní kategorie z původních cca 10 dětí Do nového ročníku Hranické školní ligy 2013/2014 se nově přihlásila další mimohranická škola ZŠ Ústí a je rozjednána ZŠ Opatovice. Jako kladný ohlas na popularitu vznikla v ročníku 2013/2014 další školní liga, takže v současné době máme 4 hranické školní ligy: Hranická školní liga starší (7 družstev), Hranická školní liga mladší (6 družstev), Hranická školní liga smíšená 23 (6 družstev), Hranická školní liga smíšená 45 (5 družstev). Dohromady je zapojeno asi 180- Hranická školní liga době máme družstva : kategorie nově otevřená kategorie na 24 školní házené, 200 dětí. Hranická školní liga podnítila velký zájem o místní házenou

8 STRANA 8 PROSINEC 2013 Padesát tisíc pro SPŠ Letos, stejně jako v minulých letech, věnovala firma Cement, akciová společnost Střední průmyslové škole v Hranicích sponzorský dar ve výši padesát tisíc korun. Tato finanční částka byla použita k dovybavení učeben keramickými tabulemi. Stále naši školu modernizujeme a jsme rádi, že nás v tomto úsilí firma Cement, akciová společnost podporuje. Andrea Silná ranice Vánočka má dlouhou istorii a svoji oblibu si držela až do dnešních oby. První zmínku o váočce zaznamenali hisorikové už v 16. století, říve byla pojmenována jako pletenice, pletana, štědrovice, štědovečernice, štrucla, emle či ceplík. Vánočku ohli péct jen cechovní istři pekaři. Od 18. stoetí si ji začali lidé péct oma sami. Upéct dobrou vánočku nebylo a není úplě jednoduché, a proto se ři přípravě těsta, pletení pečení udržovaly různé vyky. Hospodyně směla adělávat pouze v bílé ástěře a šátku, nesměa při tom mluvit, při ynutí těsta měla vykakovat vysoko do výšy Známým zvykem aké bylo zapékání mince, do jí při krájení našel, ěl jistotu, že bude zdráv Velkým přínosem pro aši školu je i skutečost, že firma Cement ranice umožnila našim ákům v květnu tohoo roku absolvovat čtráctidenní praxi na pěti vých pracovištích v rámi projektu Spolupráce Z.1.07/1.1.26/ áci získali nové zkušeosti a poznatky z reálnéo pracovního prostředí, ož pro ně bude výhodou ři volbě povolání. Děkujeme tímto všem zaměstnancům, kteří se našim žákům během praxe věnovali. V posledních letech dáváme naší škole novou tvář, a vytváříme tak místo, kde se žáci i návštěvníci cítí dobře. Využijte i Vy možnosti prohlédnout si naši školu a navštivte nás ve Dnech otevřených dveří 24. a V pátek se Vám budeme věnovat od 9 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin. Zveme tímto k návštěvě školy Keramické tabule z darů Cementu nejen uchazeče o studium, ale i veřejnost a bývalé studenty. Kromě školy, domova mládeže a jídelny Návrat v čase a bohatý po celý následující rok. Připálená nebo natržená vánočka věštila smůlu. První doma upečenou vánočku měl dostat hospodář, Z přísad vypracujeme těsto. Necháme kynout. Uděláme devět bochánků. Každý trochu rozmačkáme a přidáme do něj nasekané mandle, ořechy a hrozinky. Uděláme válečky. Ty necháme chvilku vykynout. (Foto: SPŠ ) na ulici Studentská si můžete prohlédnout i dílny odborného výcviku a dřevařské dílny na ulici Teplická. Budeme se na Vás těšit - přivítají Vás pedagogové, mistři odborného výcviku i naši studenti. aby se mu urodilo obilí. Na závěr štědrovečerní večeře se vánočka rozkrájela, někteří dávali po krajíčku dobytku, aby byl zdravý. NEJCHUTNĚJŠÍ VÁNOČKA - recept 1/2 kg polohrubé mouky 1/2 kg hladké mouky 4 žloutky 1 vejce 1 vanilkový cukr 1 a půl hrnečku mléka 25 dkg moučkového cukru 25 dkg másla 1 lžičku soli 1 a půl kostky droždí 3 lžíce rumu citronová kůra, muškátový oříšek nastrouhaný Pak upleteme vánočku a necháme ji ještě půl hodiny kynout. Potřeme vejcem a posypeme mandlemi. Pečeme nejprve v hodně vyhřáté troubě, pak ztlumíme na sto devadesát stupňů. Pečeme 35 až 40 minut. Vydavatel: Cement, akciová společnost Adresa redakce: Cement, akciová společnost, I-Město, Bělotínská cesta 288, telefon: Povoleno výměrem MK ČR E Vychází pololetně Zdarma Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p., odštěpným závodem Severní Morava, čj. 2238/98-P/1 ze dne inzerce

02/2010 DEN STUDENSTVA

02/2010 DEN STUDENSTVA 02/2010 DEN STUDENSTVA Ze začátku to měl být turnaj pro volejbalové začátečníky s účelem zahrát si pro zábavu, který se odehrává každý rok ke dni 16. listopadu před státním svátkem. Avšak ukázalo se, že

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

Kuchařka vánočního cukroví

Kuchařka vánočního cukroví Kuchařka vánočního cukroví Jarmilka Troutnarová Medové perníky 65 dkg hladké mouky 25 dkg moučkového cukru 5 dkg tuku Hera 10 dkg medu 3x velká vejce 1kávová lžička jedlé sody citronová kůra z jednoho

Více

Zdravé vánoční cukroví

Zdravé vánoční cukroví Zdravé vánoční cukroví Recepty na zdravé vánoční cukroví, které EYTO tým Nebuď pecka podával na Vánočním cinkání s 1. ZŠ Dobříš. MAKOVÉ A KOKOSOVÉ KULIČKY 100 g tekutého medu, 50 g sezamových semínek,

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

roman švec portfolio www.romansvec.com

roman švec portfolio www.romansvec.com 2004-2005 Profil firmy Aktuality Sortiment Ceník Jakost Betonářská laboratoř Kontakty září 2004 Filosofie firmy Základní údaje Historie Organizační struktura Sociální politika Životní prostředí Okazy www

Více

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce GRANTOVÝ PROGRAM REGIONU HRANICKO pravidla na rok 2008 1. Úvod, cíl programu Grantový program regionu Hranicko vznikl na základě spolupráce Mikroregionu Hranicko, Hranické rozvojové agentury a významných

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku...

18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku... 1 18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku... Je libo těsto se sádlem? Či jogurtové? Víte, že dobré vypracování hmoty vyžaduje s ní aspoň 50krát plácnout o vál? Pak si zaslouží odpočinout

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Propozice celorepublikové soutěže o titul Český pekař roku 2011 kategorie JUNIOR v SPŠP Pardubice

Propozice celorepublikové soutěže o titul Český pekař roku 2011 kategorie JUNIOR v SPŠP Pardubice Propozice celorepublikové soutěže o titul Český pekař roku 2011 kategorie JUNIOR v SPŠP Pardubice Soutěžící budou zhotovovat své výrobky v časovém limitu celkem 9 hodin, z toho 5 hodin na výrobu jemného

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12.

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec sobota 12. července 2014 Ostrava-Pustkovec zařazena

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi

Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi Tisková zpráva Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi Ve dnech 14. a 15. listopadu 2013 soutěžila v Hotelové škole ve Frenštátě pod Radhoštěm více než stovka žáků z 26 gastronomických středních

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální práce

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální práce Vedoucí oddělení kurátorka mládeže Bc. Martina Škapová obvod HRANICE: Bezručova Galašova Hálkova Husitská Hviezdoslavova Jiřího z Poděbrad K. Světlé Kollárova Kpt. Jaroše Kramolišova Máchova Nádražní Na

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

MISTROVSTVÍ ČR V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ SH

MISTROVSTVÍ ČR V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ SH Tělovýchovná jednota ve spolupráci s SK START PRAHA a z pověření České federace Spastic Handicap o. s. pořádá MISTROVSTVÍ ČR V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ SH v areálu SK START PRAHA STRAHOV v sobotu 30. května

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

36-47-M/01 Stavebnictví

36-47-M/01 Stavebnictví Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví ŠVP

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, společnost PKS stavby a.s. je generální dodavatel staveb, jenž disponuje vlastními výrobními kapacitami na

Více

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 Vážení sportovní přátelé, obchodní partneři, dovolujeme si Vám v krátkosti představit 2. nejúspěšnější klub tuzemské hokejové historie, 11násobného

Více

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka 0100 - Praha Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.5, Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.podle ČSN EN ISO/IEC 17 025 Prosecká 811/76a, 190

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ ÚSTÍ NAD LABEM 6.-8.5.2012 Pořadatel Basketbalový klub Ústí nad Labem Jateční 1026/18 IČ: 14866714, DIČ: CZ14866714 Kontakt: Mgr. Zdeněk Rytíř tel.: +420 731 481 668

Více

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje pořádají NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

Více

160g mletých ořechů. 60g strouhanky

160g mletých ořechů. 60g strouhanky Plněné ořechy I 250g másla 130g moučkového cukru 250g hladké mouky 60g mletých ořechů 60g strouhanky Náplň: 160g cukru 160g mletých ořechů 1 žloutek 3 lžíce rumu máslo čokoládová poleva Všechny suroviny

Více

Bramborové recepty z VYSOČINY

Bramborové recepty z VYSOČINY Bramborové recepty z VYSOČINY 1 1. Prokládaný bramborák 1 kg strouhaných syrových brambor, 70 dkg hrubé mouky, 1 hlavička česneku, 2 vejce, sůl, pepř, majoránka dle chuti, 1 plátek krkovičky nebo libového

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje pořádají NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy pro

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Vyhlášení vítězů prvního ročníku fotografické soutěže Česká železnice 2012

Vyhlášení vítězů prvního ročníku fotografické soutěže Česká železnice 2012 Bc. Darja Zajícová tel.: 724 027 623 e-mail: zajicovad@szdc.cz TISKOVÁ ZPRÁVA Vyhlášení vítězů prvního ročníku fotografické soutěže Česká železnice 2012 U příležitosti 10. výročí existence SŽDC a rozvoje

Více

Tvarohový koláč. Přidat k oblíbeným Posílat komentáře HTML kody

Tvarohový koláč. Přidat k oblíbeným Posílat komentáře HTML kody Tvarohový koláč 450g polohr. mouky, 30dkg hery, 3 lžíce cukru, 3 žloutky, 1 prdopeč, 3 lžíce mlíka, 2 lžíce rumu - z těsta udělat dvě placky, mezi ně tvarohová náplň: 500g tvarohu, 5 lžic cukru, 2 žloutky,

Více

Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí. Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o.

Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí. Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o. Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o. 1. Úvod Těžké stroje v průmyslu stavebních hmot : rotační pece drtiče

Více

2. kolo II. ligy OZP CUP BOCCIA

2. kolo II. ligy OZP CUP BOCCIA ve spolupráci se ZŠ Komenského Nová Paka a Občanským sdružením Sportem proti bariérám Český ráj pořádá 2. kolo II. ligy OZP CUP BOCCIA 23. 24. října 2010 Tělocvična ZŠ a ZvŠ Nová Paka Komenského 555, 509

Více

Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014

Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014 Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014 Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ostravy a dotační podporou MŠMT ČR a ČAATS. Všeobecná ustanovení Pořadatel: Studentský klub požárního

Více

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s.

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s. NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni Základní informace o stavbě První divadlo, které bylo v České republice postaveno od roku 1989, je celé zabaleno v našem betonu. Návštěvníky zve ke vstupu betonová

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní IDENTIFIKAČ NÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO název a adresa předkladatele Dobrovolný svazek obcí Pečecký

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Informace a fotografie jsou ke stažení na adrese www.grilmanie.cz v sekci PRESS

Informace a fotografie jsou ke stažení na adrese www.grilmanie.cz v sekci PRESS Informace a fotografie jsou ke stažení na adrese www.grilmanie.cz v sekci PRESS GLOBUS GRILMÁNIE 2009 ZAHAJUJE GRILOVACÍ SEZÓNU! - Hudebním hostem bude Michal David - Mezinárodního finále v Praze se zúčastní

Více

FACHMANSKY DOBRÁ CEMIX ŠKOLA HLAVNÍ CENA. Výrobek roku 2012. Dlouhodobě oceňovaný výrobce stavebních materiálů

FACHMANSKY DOBRÁ CEMIX ŠKOLA HLAVNÍ CENA. Výrobek roku 2012. Dlouhodobě oceňovaný výrobce stavebních materiálů FACHMANSKY DOBRÁ CEMIX ŠKOLA 2 0 1 4 VEGA & NSC WWW.VYROBEKROKU.CZ CELOREPUBLIKOVÁ SOUTĚŽ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ HLAVNÍ CENA Výrobek roku 2012 Dlouhodobě oceňovaný výrobce stavebních materiálů VÁŽENÍ FACHMANI,

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

PODZIMNÍ KOLO II. LIGA LRU MUŠKA 2006. Skupina B

PODZIMNÍ KOLO II. LIGA LRU MUŠKA 2006. Skupina B MK Bílovec A MO ČRS v Příboře PODZIMNÍ KOLO II. LIGA LRU MUŠKA 2006 Skupina B ve dnech 22.09.06-24.09.2006 Vedení závodu: Ředitel : MUDr. Zbyněk Chromek Zástupce : Jiří Krutílek Garant : Jaromír Málek

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.2013 číslo B2435/13

Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.2013 číslo B2435/13 Název: SVJ Michelská 8/27 Adresa:,, Telefon: 7662268 E-mail: hrudkova28@seznam.cz Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.20 číslo B245/ Při komunikaci s obchodními zástupci, prosíme, uvádějte číslo Vaší nabídky,

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

Staročeská rybí polévka s hrachem

Staročeská rybí polévka s hrachem Vánoce & Silvestr Staročeská rybí polévka s hrachem 200g uvařeného hrachu 400g okrajových porcí a kostí z ryby 1 mlíčí 1 jikry 100g kořenové zeleniny ½ lžičky pepře sůl muškátový květ 2 žemle 1 lžíce másla

Více

Mendelova univerzita v Brně PŘÍPADOVÁ STUDIE HRAČKY Z LEDÁRNY OPERAČNÍ MANAGEMENT. Jan Šenkyřík. Tomáš Navrátil

Mendelova univerzita v Brně PŘÍPADOVÁ STUDIE HRAČKY Z LEDÁRNY OPERAČNÍ MANAGEMENT. Jan Šenkyřík. Tomáš Navrátil Mendelova univerzita v Brně PŘÍPADOVÁ STUDIE HRAČKY Z LEDÁRNY OPERAČNÍ MANAGEMENT Vypracovali: David Bouchal Jan Šenkyřík Tomáš Navrátil Obsah 1 Úvod a cíl práce... 3 2 Vlastní práce... 4 2.1 Dopad stanovených

Více

I. ligy, 4. kolo. pořádá. 15. 17. října 2010 SOŠ a SOU informatiky a spojů Čichnova 23, Brno

I. ligy, 4. kolo. pořádá. 15. 17. října 2010 SOŠ a SOU informatiky a spojů Čichnova 23, Brno Sportovní klub Kociánka Brno o. s. ve spolupráci s ÚSP pro TPM KOCIÁNKA a SOŠ a SOU informatiky a spojů, Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, pořádá OZP CUP v BOCCIE

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o.

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. Běh pro život 2012 Projekt, který má srdce Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. 5 ročník Úvod Běh pro život je projekt Nadačního fondu Tesco, který

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

VYSOKÉ ŠKOLY, POŽADAVKY NA NÁBYTEK normativní požadavky na nábytek výukových, pobytových a laboratorních prostor

VYSOKÉ ŠKOLY, POŽADAVKY NA NÁBYTEK normativní požadavky na nábytek výukových, pobytových a laboratorních prostor VYSOKÉ ŠKOLY, POŽADAVKY NA NÁBYTEK normativní požadavky na nábytek výukových, pobytových a laboratorních prostor Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

Soutěž napájení sluncem Ostrava

Soutěž napájení sluncem Ostrava SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84, Liberec Cestovní zpráva - externí verze Soutěž napájení sluncem Ostrava V úterý 25. ledna 2011 se na Vysoké škole báňské Technické univerzitě v Ostravě konal

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

TECHNOLOGIE BETONU 2

TECHNOLOGIE BETONU 2 POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA www.cbsbeton.eu ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze a Ústavem technologie stavebních hmot a dílců FAST VUT v Brně NOVÉ ŠKOLENÍ SYSTÉMU ČBS AKADEMIE O TECHNOLOGII

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

ZAKÁZANY JSOU KOPAČKY SE ŠROUBOVACÍMI KOLÍKY!!!

ZAKÁZANY JSOU KOPAČKY SE ŠROUBOVACÍMI KOLÍKY!!! QantoCup 2015 O víkendu 27.6.-28.6.2015 se uskuteční již sedmnácté pokračování QantoCupu. Na hlavním Svitavském stadionu se o tomto víkendu potká 85 týmů v turnaji mužů a 16 týmů v turnaji veteránů. První

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

VÝSLEDKY NAŠICH ŠACHISTŮ A ATLETŮ PREZENTACE

VÝSLEDKY NAŠICH ŠACHISTŮ A ATLETŮ PREZENTACE UVNITŘ ČÍSLA NAJDETE ROZHOVOR S VÍTEM STARÝM ANKETA NÁŠ AMOS VÝSLEDKY NAŠICH ŠACHISTŮ A ATLETŮ PREZENTACE PROJEKTU PĚSTUJ PROSTOR A DALŠÍ 2013 2 2014 OBSAH ČÍSLA REDAKCE Prezentace projektu Pěstuj prostor

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více