Najdete v listě: prosinec vydání 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Najdete v listě: prosinec 2013 2. vydání 2013"

Transkript

1 Najdete v listě: Předvečer šedesátých narozenin Příprava na snížení emisního limitu NOx Modernizace výměníku rotační pece Vítězové letošní soutěže STRANA 1 2 STRANA 3 STRANA 4 STRANA 5 prosinec vydání 2013 Ing. Jaromír Chmela předseda představenstva Cement, akciová společnosti MILÍ ČTENÁŘI, jsem velmi rád, že Vás mohu opět pozdravit na stránkách Hranického cementáře. Bohužel se setkáváme na konci dalšího roku, který je již jako pátý v pořadí ve znamení hlubokých poklesů stavební výroby, ačkoliv letos ostatní průmysl vykazuje mírné oživení. Letošní výsledky se meziročně dle odborných odhadů za oblast stavebnictví pohybují kolem -7 až -8% oproti v lednu předpovídaným -4 až -5%. V návaznosti na letošní poklesy odborníci očekávají, že příští rok bude pokračovat v našem oboru recese na úrovni 2-3%. Důvodů letošního velkého poklesu je hned několik. Jedná se hlavně o nedostatek privátních i veřejných investic, problémy s veřejnými zakázkami, zpoždění zadávání zakázek, jejichž realizace se stále odkládají a samozřejmě letošní dlouhá zima, díky níž se vytvořily další ztráty, které jsme již nedohnali ve druhém pololetí, ba dokonce se ještě prohloubily. Výše uvedené důvody samozřejmě ovlivnily i naše výsledky. Ačkoliv jsme nezaznamenali žádný odliv našich zákazníků, zaznamenali jsme jejich výrazně nižší spotřebu v našem regionu, a proto jsou naše čísla výrazně nižší než celorepublikové průměry. Na tuzemském trhu prodáme dle odhadů o 16% méně cementu než v loňském roce. Exportní trhy propadly ještě výrazněji, na Slovensko dodáme v letošním roce o 20% méně cementu a výpomoc naší sesterské cementárně na polském trhu bude o 35% nižší než v roce Bohužel, jak již bylo zmíněno výše, ani odhady vývoje ve stavebnictví pro příští rok zatím stále nejsou dobré. V objemech jsme přesto lehce optimističtí a očekáváme nepatrný nárůst na domácím trhu okolo 1%, věříme, že na slovenském trhu skončíme s kladnou nulou a předpokládáme, že v následujícím roce vyvezeme do Polska až o 8% více než letos. Protože výhledy do budoucna bohužel nejsou nikterak růžové, doufáme, že si toho jsou vědomi i nově zvolení političtí představitelé a začnou se krizí ve stavebním průmyslu strategicky zabývat, jelikož je třeba si uvědomit, že stavební průmysl je výrazným zaměstnavatelem a důležitým tvůrcem HDP. Závěrem mi dovolte poděkovat všem našim zaměstnancům za odvedenou práci a loajalitu v letošním roce a našim odběratelům za důvěru a věrnost. Dovolte mi, abych Vám všem, cementářům i čtenářům, popřál radostné a spokojené Vánoce v okruhu Vašich blízkých a v novém roce mnoho zdraví, odvahy a štěstí v hledání nových, lepších cest v osobním i pracovním životě. Předvečer šedesátých narozenin Za pár dní budeme slavit příchod nového roku 2014, v jehož průběhu oslavíme 60leté výročí našeho závodu. Rádi bychom Vám přiblížili jeho historii v několika ohlédnutích na pokračování. V dnešním vydání naleznete první z nich o prvopočátcích, které začínají již před druhou světovou válkou. Adéla Klabačková Vůbec první zmínka o výrobě stavebních hmot v Hranicích sahá do 16. století. Víme, že v roce 1569 existovala v Hranicích vápenka a cihelna, ze které byl dodáván materiál na stavbu původního renesančního zámku. Nicméně bohaté zásoby devonského vápence mezi Hluzovem, Černotínem a Teplicemi zapříčinily, že byly již v předválečné době vybrány jako náhrada za Podolskou cementárnu v Praze. Ve třicátých letech magistrát hlavního města doporučuje, aby z důvodů stavebních, regulačních, dopravních a zdravotních byla výroba cementu pozastavena a převést závod na výhodnější místo, jímž bylo shledáno město. V oblasti Hranic se křížilo hned několik důvodů bohaté zásoby vápence, železniční křižovatka a blízkost ostravské uhelné pánve. Pokračování na str. 2 Historická fotomontáž místa, kde nyní stojí cementárna.

2 STRANA 2 PROSINEC 2013 Předvečer šedesátých narozenin Pokračování ze str. 1 V roce 1940 je na hranických úřadech podána žádost o povolení stavby cementárny, jíž je vyhověno. Je rozhodnuto, že na pozemcích u vápenky Skalka bude postavena nová cementárna. Ke slovu bohužel přichází válečné události, které přípravy zpomalují, nicméně pokračují např. výkupy pozemků. Profil cementárny Dne 9. července 1949 vydal tehdejší ministr průmyslu Gustav Kliment zřizovací listinu národního podniku Hranická cementárna. V následujících letech probíhá výstavba cementárny. Techologické zařízení na mokrý působ výroby dodává něecká společnost Polysius. Za pomyslný počátek naeho závodu je považován 4. duben 1954, kdy dochází e slavnostnímu zprovozněí provozu za účasti tehdejího prezidenta republiky Antonína Zápotockého, který apaluje první rotační pec. Mimochodem o tomto hisorickém okamžiku natočia Československá televize jeden ze svých týdeníků. rovoz dalších dvou pecí náledoval velmi rychle. Druhá ec byla zapálena v květnu třetí pak v červnu téhož oku. Ve druhém pololetí oku 1954 je cement již exortován do Kanady. Všechy rotační pece vyrábějí 00 tun slinku denně. V roce 1955 cementárna vyrobila celkem tun ementu, přičemž třetina yla určena na export. Mezi rvní exportní země patřila anada, která zemi jako proihodnotu poskytla vakcínu roti dětské obrně. Se zvyující se spotřebou cementu yla v letech vystavěna ještě čtvrtá, poslední otační pec s kapacitou 500 un/den, kterou pro cemenárnu vyrobily Přerovské trojírny. Celková kapacita ementárny tak činila 1400 un slinku denně. Pro srování dnes máme v závodu ouze jednu pec s denní apacitou tun slinu. V témže roce byl ještě vybudován čelní výklopník vagónů, rozmrazovací tunel čtvrtá řada sil. Organizačně byla cementárna nejdříve sloučena s Moravskoslezskými vápenicemi a od roku 1957 pak existovala jako národní podnik Hranická cementárna a vápenice. Celé průmyslové uskupení mělo za cíl zajistit provoz a rozvoj vápenických závodů a od roku 1963 i výrobu osinkocementového zboží. Hranický cement na Nuselský most V průběhu dalších let je kapacita závodu navyšována tak, aby se zde mohlo namílat až 11 druhů cementů, které jsou expedovány na všechny kontinenty kromě Austrálie. Hranický cement byl také použit na mnoho významných staveb naší země, mezi Pohled na cementárnu začátek 60. let. ty nejznámější patří Nuselský most v Praze, který spojuje pražské čtvrtě Pankrác a Karlov. Myšlenka přemostit údolí se objevila již na počátku minulého století, ale reálně se o ní začalo uvažovat na přelomu 50. a 60. let 20. století, kdy dochází k rozsáhlé výstavbě na Pankráci. Padaly různé návrhy od ocelového mostu až po návrhy, které počítaly se stavbou obytných domů v mostních pilířích. Most byl nakonec postaven pod taktovkou pánů Ing. Svatopluka Kobra, Ing. Vojtěcha Michálka a architekta Stanislava Hubičky a představuje monolitickou konstrukci z předpjatého betonu o pěti polích. Nuselský Všechny čtyři rotační pece v provozu, rok most je dlouhý 485 m a vysoký 42,5 m. Tloušťka jeho stěn se pohybuje v rozmezí od 30 do 110 cm. Má železobetonovou konstrukci a uvnitř skrývá tubus, který byl původně určen pro podpovrchové tramvaje, které zde ale nikdy nejezdily a místo nich se zde prohání metro. Základní kámen byl položen v roce 1965 a o pět let později se uskutečnila první zátěžová zkouška, když se ještě na nedostavěný most postavilo do řady šedesátšest tanků. Most byl zprovozněn 22. února 1973 a o více jak rok později zde začalo jezdit již zmíněné metro. V roce 2000 byl most zvolen za nejdůležitější dopravní stavbu století naší země. Příprava ke komorovému odstřelu vápence.

3 PROSINEC 2013 STRANA 3 Úspěšně jsme prošli reakreditací betonářské laboratoře Cement, akciová společnost Jedním z cílů betonářské laboratoře, dlouhodobě fungující v Cement, akciová společnost jako zákaznická podpora poskytující své služby (zkoušení čerstvého betonu, ztvrdlého betonu, kameniva a cementu) pro zákazníky naší společnosti, bylo úspěšné provedení opětovné akreditace Českým institutem pro akreditaci (ČIA). Zdeněk Jambor Uplynulé pětileté období, kdy byla zkušební laboratoř č akreditována Osvědčením o akreditaci číslo 527/2008 platným do , lze charakterizovat zavedením a neustálým zlepšováním laboratorního informačního a manažerského systému a zahájením zkoušení pevnosti podle EN Výkonnost a využití laboratoře dokumentuje přiložený graf, porovnávající roční obrat betonářské laboratoře v jednotlivých letech uvedeného období s úvodním rokem 2008, který je charakteristický rekordní expedicí cementu. Data letošního roku jsou neúplná, poslední červený sloupec, reflektující stav k polovině listopadu, však dokumentuje příznivý trend efektivity laboratoře, přes veškeré projevy krize či stagnace dotýkající se i stavebnictví. Akreditace dle nových pravidel Samotný proces akreditace byl proti předchozím výjimečný. V říjnu loňského roku došlo k personální změně na místě technika laboratoře, když po dlouholetém působení pana Rudolfa Pospíšila začal v laboratoři pracovat pan deněk Maleňák. Zásadní měnou však byla právní prava akreditace v ČR. oncepční změnou je záon č. 490/2009 Sb., kteým byl proces akreditace řeveden pod správní říení, upravené zákonem. 500/2004 Sb. Vzhledem e skutečnosti, že tato leislativní změna přinesa nejen formální změny v oblasti podání žádosti průběhu akreditace, ale také zásadní změnu právního vztahu mezi akreditovaným subjektem a akreditačním orgánem ČIA, bylo nutné, aby osoby pracující v laboratoři absolvovaly workshop pro žadatele o opakovanou akreditaci realizovanou podle Správního řádu. V dubnu tohoto roku byl vedením společnosti pověřen pro jednání s akreditačním orgánem vedoucí betonářské laboratoře, v květnu byla pověřenou osobou předána žádost o posuzování a o měsíc později obdržela laboratoř Vyrozumění o zahájení posuzování. Jedním ze základních podkladů pro posuzování byla také Příručka kvality betonářské laboratoře. Tento základní dokument prošel před podáním žádosti revizí a dne bylo vydáno jeho aktuální konsolidované znění. Dále byl proti předchozímu období aplikován tak zvaný flexibilní rozsah akreditace, splňující podmínky definované dokumenty EA-2/15 M: 2008, ILAC- -G18:04/2010 a Metodickými pokyny pro akreditaci MPA Samotné posuzování (včetně posouzení flexibilního rozsahu akreditace) proběhlo ve dnech 14. až Výsledkem je na základě souhrnné zprávy vedoucího posuzovatele vydané Osvědčení o akreditaci č. 497/2013, platné do Uvedené osvědčení a příloha, která je jeho nedílnou součástí, jsou dostupné na stránkách akreditované betonářské laboratoře, které jsou součástí www. cement.cz Osvědčení o reakreditaci. Velikost ročního obratu Betonářské laboratoře v porovnání s rokem 2008 (%). (Zdroj: Cement )

4 STRANA 4 PROSINEC 2013 Modernizace výměníku rotační pece V minulém čísle Hranického cementáře jsme nformovali o plánované investici do nového ýměníku rotační pece. V červnu tohoto oku byla uzavřena smlouva na realizaci ového kalcinátoru se společností A TEC roduction & Services GmbH. Jak probíhají ráce, uvidíte v naší fotoreportáži. Pavel Šprencl Obr. 1-2: Použití velké a přenosné pilotovací vrtné soupravy. (Foto: Cement ) Jedná se o klíčovou investici pro docílení zvýšení podílu alternativních paliv v Cementu, akciová společnost. Po modernizaci bude docíleno významného prodloužení zdržení spalin v kalcinačním stupni, a to ze stávající hodnoty cca 3s na potřebných 7s. V přípravné fázi investice bylo nalezeno optimální řešení z hlediska ochrany ovzduší. Doprovodným přínosem po úpravě kalcinátoru by mělo být zejména snížení emisí NOx. V současné době je realizace investice Modernizace výměníku rotační pece ve vysokém stupni rozpracovanosti. Dosavadní průběh modernizace byl provázen značnými komplikacemi. Velké dodatečné zatížení od prodlouženého kalcinačního kanálu si vynutilo provedení vyztužení základových konstrukcí. Hlavním prvkem vyztužení základů byla realizace mikropilot. Při správném propojení se základem je schopna každá mikropilota přenést zatížení 200 kn. Vyztužení základových konstrukcí bylo doplněno rovněž zvětšením vlastního základu. Správného propojení staré a nové části základu bylo docíleno vlepením ocelové výztuže a obě části jsou navíc spojeny předepnutými svazky lan. Práce probíhají podle stanoveného harmonogramu a plánovaný nájezd pecní linky po zimní odstávce v této fázi není ohrožen. Předpokládáme, že první slínek vyrobený s novým kalcinátorem opustí pecní linku v březnu Obr. 5: Zakrytí základových konstrukcí předcházela aktivace mikropilot Obr. 6: Montáž plošiny na úrovni + 49 m Obr. 7: Montáž plošiny na úrovni + 63 m Obr. 3-4 : Obnažený základ u sloupu s viditelnou ocelovou výztuží pro novou část základu a chráničkami pro vodorovné předepnutí základů u slopů D/5 a C2/5. Soustava mikropilot prochází jednak starým základem a také novou částí základu. Obr. 8-9: Pohled na výměníkovou věž před a v průběhu modernizace. Nová část kalcinátoru zajistí lepší spalovací podmínky pro alternativní paliva. (Foto Cement )

5 PROSINEC SRPEN Výherce Eduard Honysz, STAVEBNINY GALIČÁK, Šenov 11. ZÁŘÍ Výherce Yuruy Vlasov, STAVMAT IN, Uherský Brod STRANA ZÁŘÍ Výherce Petr Machač, Stavebniny BRIC- MAT, Vsetín Vítězové letošní soutěže asbírej 10 čárových kódů z výrobků NIMALT 14 a 5,5, zašli je na adresu Cement ranice, akciová společnost v období uben až září Každý měsíc rozdáváme tablety ASUS MeMO Pad ME301T 6GB a na závěr ze všech zúčastněných ylosujeme vítěze hlavní výhry, zájezdu hodnotě Kč dle vlastního výběru. déla Klabačková ranice Zhruba před rokem, dyž jsme začali přemýšlet způsobu podpory prodeje ro rok 2013, se zrodil náad uspořádat soutěž pro onečné spotřebitele s návem SOUTĚŽTE S CE- ENTEM. Při pohledu a neblahý rok 2012 a veli těžce předpovídatelný ok 2013 bylo rozhodnuto. usí nás být na stavebniách více vidět. Byli jsme si vědomi, že neprodáváme standardní spotřebitelské výrobky typu Coca-Cola, a tak nemůžeme očekávat účast v tisících, ale přesto. Z našeho portfolia jsme vybrali výrobek, který považujeme v dnešní době obecného šetření, kdy se lidé kloní více k opravám a svépomocným stavbám, za nejvýhodnější pro jeho širokou škálu užití, a tím byl UNIMALT 14 a UNI- MALT 5,5. Výrobek UNIMALT 14 a 5,5 je na trhu bezmála 15 let, a přesto si i dnes nachází spokojené zákazníky. Jeho velmi ceněné přednosti jsou především: Malta z UNIMALTU je 3x levnější než malta ze suchých omítkových směsí Vykazuje vysokou přídržnost k podkladu, a tím snižuje riziko odpadnutí omítky, zvláště u rekonstrukce starých domů Omítka z UNIMAL- TU doře dýchá, čímž omezuje vznik plísní a vlhnutí budov Příprava a práce s UNIMALTEM je jednoduchá a zvládne ji každý UNIMALT je univerzální pro zdění i omítání. Očekávaný efekt Soutěž byla vyhlášena pro období 1. dubna 30. září Obdrželi jsme celkem 948 soutěžních kupónů, převážně od našich zákazníků z moravských regionů. Nejvíce kupónů dorazilo ze Stavebnin Gacík v Hlučíně. Z devadesáti procent můžeme říci, že vítězové jednotlivých cen, s nimiž jsme mohli mluvit, přesně odpovídali původnímu zacílení naší soutěže. Jednalo se o konečné spotřebitele, kteří opravovali a přestavovali, či stavěli svépomoci. Ačkoliv celý stavební trh a všechny naše výrobky zaznamenaly výrazné poklesy, můžeme konstatovat, že prodej UNIMALTu 14 a 5,5 klesl meziročně o polovinu méně než balený cement, tedy o 5%, což je v roce takových velkých propadů opravdu úspěch. Všem vítězům blahopřejeme. Vítěz hlavní ceny pan Petr PIKÁLEK, Stavebniny BELIT, Valašské Klobouky 1. DUBEN Výherce Vladimír Kutlák, Stavebniny Carbol s.r.o., Baška 2. DUBEN Výherce Tomáš Polášek, RAAB KARCHER STAVIVA, Kyjov 3. KVĚTEN Výherce Antonín Černoch, Stavebniny AVANT, s.r.o., Uničov 4. KVĚTEN Výherce Josef Konečný, STAVEBNINY JANÍK, Ostrava 5. ČERVEN Výherce Libor Chmel, RAAB KARCHER STAVIVA, Ostrava-Vítkovice 6. ČERVEN Výherkyně Iveta Neprašová, Stavebniny FELIX, Stará Ves nad Ondřejníkem 7. ČERVENEC Výherce Michal Tušnovský, STAVEB- NINY JANÍK, Opava 8. ČERVENEC Výherkyně Lenka Gacíková, Stavebniny Gacík, Hlučín 9. SRPEN Výherce Roman Kluz, Stavebniny AZ IZO- LACE, Třinec

6 STRANA 6 PROSINEC 2013 Mezi pozvanými byli nejen aktivní rybáři, kteří si htějí vyzkoušet své schoposti a štěstí, ale i ti, kteří vzpomínají na léta, kdy ovili ryby, nebo ti, kteří si o jen chtějí pod dohledem vyzkoušet nebo jen podívat. elkem se akce účastnilo si 50 osob. V rybníku Dub se letos lovili kapři delší než 80 cm, le to štěstí naši zákazníci eměli. Kromě šťastného ana Papugy z Horního ěrlicka, ten na těsto určené pro kapry ulovil candáta 75 cm. I když se počasí nevydařilo tak, jak bychom si přáli, tak po ranním dešti vysvitlo slunce, oteplilo se a podařilo se ulovit pár kapříků. Pěkné prostředí, slunce a dobré občerstvení pak vytvořilo příjemné prostředí, ve kterém si naši obchodní partneři užili to, co v dnešní době potřebujeme zastavit se, relaxovat v přírodě, popovídat si s přáteli a na chvíli zapomenout na problémy. Čiklovi ze Stavebnin AVANT Litovel čekají na svůj úlovek Už vím, proč nezavře pusu a já, proč civí do Spousta lidí, množství známých obličejů zaplnilo Divadlo Stará střelnice v podvečer 7. listopadu Na programu byla divadelní hra CAVEMAN neboli Jeskynní muž Roba Beckera, jinými slovy setkání obchodních partnerů naší společnosti. Adéla Klabačková Atmosféra divadla byla úžasná, protože téma rozdílů mezi mužským a ženským myšlením je věčné. Navíc zahráno velmi humorným způsobem v podání pana Jakuba Slacha, nenechalo nikoho na pochybách, proč je toto divadelní představení vždy vyprodáno do posledního místa nebo proč v roce 1998 tehdejší newyorský starosta Rudolph Gullianni přejmenoval 44. západní ulici na ulici Jeskynního muže, Caveman way. Jakub Slach jako Caveman Zbyněk Hegar s dámami ze stavebnin HAPER Mnozí obchodní partneři před představením říkali, že jsou takovými matadory, že už je nemůže v tom ženském myšlení nic překvapit. Jiní po zhlédnutí dávali doporučení, že tuto hru by měl zhlédnout každý, kdo přemýšlí o manželství, aby včas zjistil a měl ještě čas se zasmát tomu, jak rozdílně přemýšlíme a jak se mnohdy z nevědomosti míjíme. Což je vlastně hrozná škoda. Takže doporučení pro ženy. Milé dámy, nemluvte na svého muže po příchodu z práce minimálně 30 minut. Má vypnuto a Vy se jen zbytečně rozčilujete, že Vás nevnímá a že je mu vlastně jedno, co jste dělala celý den. Není mu to jedno, ale teď má blackout, a když to tu půlhodinu vydržíte, ulehčíte jemu i sobě. A Vy muži, nezlobte se, že my ženy pořád mluvíme. Víte, kolik slov musí denně žena říct, aby byla spokojená? Celkem Kdežto vám stačí pouhých 2000 slov denně. V září si dali schůzku u rybníka Dub naši zákazníci, většinou milovníci přírody a rybolovu, kteří si v dnešní uspěchané době chtějí odpočinout a pobavit v klidném prostředí našich rybníků. Jindřich Těšík Rybářský den

7 PROSINEC 2013 STRANA 7 JEŠTĚRKA CUP 2013 Jaké kousky se dají provozovat s vysokozdvižným vozíkem? Basketbal či slalom? Karel Šturala V sobotu se konal již 6. ročník originálního závodu řidičů vysokozdvižných vozíků nazvaný Ještěrka Cup Pořadatelem byla firma Linde Materiál Handling ČR s.r.o. Podmínkou účasti v závodu bylo platné oprávnění pro řízení vysokozdvižných vozíků a bohatá praxe. Soutěž se konala v Praze na parkovišti před O2 Arenou v době od 8 do hod. Za Cement, a.s. se poprvé zúčastnili zástupci provozu Expedice p. Popp a p. Mrkvica. Oba velmi zkušení řidiči. Celkem bylo na startu 113 závodníků z firem z celé ČR. Pro soutěžící s čelním vozíkem a retrakem byly vynačené dvě dráhy. Jelo se ouze jedno kolo s čelním 2t vozíkem a jedno kolo s retraem. Výsledný čas se sčítal polu s penalizací za chyby ři jízdě. Soutěžní disciplíny Řidiči soutěžili v přesném uložení nákladu, přesném zaparkování, čistém projetí vyznačené dráhy v čase a vhození basketbaového míče do koše. Každé ochybení bylo penalizováno 0 sekundami. Na regulérost soutěže dohlíželo 5 rozodčích v každé disciplíně. Vítězem se stali řidiči, teří jeli svižně, přesně a čisě bez chyb. Tři vítězové obrželi LED televizi 102cm, PS navigaci a fotoaparát ony Cybershot. Dále byly ceněny také první tři místa Zástupci v soutěži za Cement, akciová společnost p. Mrkvica a p. Popp zvlášť pro kategorii čelní vozík a zvlášť retraky. Na akci byl bohatý doprovodný program. Dobrou náladu zajišťovala hudební skupina EDDIE STOILOW, všichni mohli využít formuli F1 se simulátorem v kokpitu, šlapací auta pro dospělé, thajské masáže, školu pokeru a měření síly v páce. Po skončení soutěží se nejlepší řidiči pokusili s pomocí skladového vozíku překonat světový rekord v rychlosti vhození basketbalového míče do koše. Cesta na Stapler Cup Vítězové Ještěrka Cupu budou na podzim reprezentovat Českou republiku na dvoudenním mezinárodním finále Stapler Cupu 2013 v malém německém městečku Aschaffenburgu nedaleko Frankfurtu. Soutěž proběhne za účasti zástupců deseti evropských států. V roce 2012 se podařilo českým řidičům získat již potřetí bronzovou medaili. Letošní setkání nejlepších řidičů VZV bylo nevšední akcí, ve které nescházelo napětí, zábava, ale i dobré občerstvení. Umožnila našim řidičům si zábavným způsobem vyzkoušet schopnosti a porovnat zkušenosti s řízením manipulační techniky a zároveň prověřit znalosti z bezpečnostních předpisů. Svým umístěním přesně v polovině výsledkové listiny potvrdili naší zástupci v soutěži, že jsou ve své práci profesionály. Výsledky Hranické školní ligy 2012/2013 O projektu Házená do škol Vám přinášíme informace každé vydání a ani dnes neuděláme výjimku. Projekt má za cíl seznámit ty nejmladší s házenou již na školách v rámci výuky tělesné výchovy popř. zájmových kroužků. Vyvrcholením pak je Hranická školní liga v miniházené, které se zúčastní zástupci hranických škol formou turnaje. Karel Magrla Velký zájem ze strany dětí Ve školním roce 2012/2013 běžely 3 ligy, ve kterých se odehrálo dohromady 12 kol turnajů. Každé jednotlivé ligy se zúčastnilo cca 100 dětí, dohromady se tedy do projektu zapojilo asi 300 dětí z hranických škol a okolí. V každé jednotlivé lize obdržela první tři družstva medaile, v každé lize byl vybrán nejlepší hráč ligy a Top 10 tým (10 hráčů do týmu hvězd), kteří obdrželi triko s logem házené a klubu. Všechny děti bez rozdílu pořadí obdržely sladkosti. Výsledovka ročníku v jednotlivých kategoriích Hranická školní liga mladší (9 družstev) kategorie dětí tříd Jednotlivá družstva: ZŠ 1. Máje (Tygříci), ZŠ Struhlovsko (Koťata, Drobečci), ZŠ Šromotovo (Černobílí, Sršni, Zebry, Čertíci) a ZŠ Bělotín (Čerti Bělotín, Draci). Celkové umístění: 1. Tygříci 2. Koťata 3. Čerti Bělotín 4. Drobečci 5. Sršni 6. Černobílí Čertíci, Draci, Zebry. Do týmu hvězd byli nominováni: Šimon Kubeša, Vasil Sivák, Tomáš Němeček, Martin Klein, David Lukavský Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Jan Weber z družstva Tygříci (ZŠ 1. Máje). Hranická školní liga starší (8 družstev) kategorie dětí 4.-5.tříd Jednotlivá družstva: ZŠ 1. Máje (Leopardi, Ještěrky), ZŠ Struhlovsko (Tygříci, Žluťásci, Čtveráci), ZŠ Šromotovo (Šromoťáci) a ZŠ Bělotín (Borci, Semtex). Celkové umístění: 1. Žluťásci 2. Leopardi 3. Ještěrky 4. Šromoťáci 5. Tygříci 6. Semtex 7. Čtveráci 8. Borci. Do týmu hvězd (Top 10) byli nominováni: Jan Kubeša, Jakub Rumian, Kryštof Klvaňa, Jan Kaspar, Nikol Facková, Vojtěch Javorek, Martin Lév, Daniel Páleník, Lukáš Krejčiřík, Matěj Vymětalík Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Jan Kubeša z družstva Žluťásci (ZŠ Struhlovsko) Hranická školní liga smíšená (8 družstev) Jednotlivá družstva: ZŠ Střítež n/ludinou (Kingkongové, Koblížci, Hafíci), ZŠ Olšovec (Plamínci, Červíci), ZŠ Jindřichov (Medvídci), ZŠ Partutovice (Partička, Štěňata). Celkové umístění: 1. Kingkongové 2. Koblížci 3. Červíci 4. Medvídci Plamínci, Štěňata, Hafíci, Partička. Do týmu hvězd byli nominováni: Lukáš Koláček, Marek Jordán, Barbora Budínská, Tobiáš Peperník, Radana Lochmanová měla obrovský přínos pro oddíl házené, zejména v popularizaci házené v Hranicích a okolí, a v přílivu nových mladých hráčů. V současné Přípravka: 22 dětí (4 10 let) letos nově otevřená Minižáci: cca 16 dětí letos Mladší žáci: 24 dětí navýšení původní kategorie z původních cca 10 dětí Do nového ročníku Hranické školní ligy 2013/2014 se nově přihlásila další mimohranická škola ZŠ Ústí a je rozjednána ZŠ Opatovice. Jako kladný ohlas na popularitu vznikla v ročníku 2013/2014 další školní liga, takže v současné době máme 4 hranické školní ligy: Hranická školní liga starší (7 družstev), Hranická školní liga mladší (6 družstev), Hranická školní liga smíšená 23 (6 družstev), Hranická školní liga smíšená 45 (5 družstev). Dohromady je zapojeno asi 180- Hranická školní liga době máme družstva : kategorie nově otevřená kategorie na 24 školní házené, 200 dětí. Hranická školní liga podnítila velký zájem o místní házenou

8 STRANA 8 PROSINEC 2013 Padesát tisíc pro SPŠ Letos, stejně jako v minulých letech, věnovala firma Cement, akciová společnost Střední průmyslové škole v Hranicích sponzorský dar ve výši padesát tisíc korun. Tato finanční částka byla použita k dovybavení učeben keramickými tabulemi. Stále naši školu modernizujeme a jsme rádi, že nás v tomto úsilí firma Cement, akciová společnost podporuje. Andrea Silná ranice Vánočka má dlouhou istorii a svoji oblibu si držela až do dnešních oby. První zmínku o váočce zaznamenali hisorikové už v 16. století, říve byla pojmenována jako pletenice, pletana, štědrovice, štědovečernice, štrucla, emle či ceplík. Vánočku ohli péct jen cechovní istři pekaři. Od 18. stoetí si ji začali lidé péct oma sami. Upéct dobrou vánočku nebylo a není úplě jednoduché, a proto se ři přípravě těsta, pletení pečení udržovaly různé vyky. Hospodyně směla adělávat pouze v bílé ástěře a šátku, nesměa při tom mluvit, při ynutí těsta měla vykakovat vysoko do výšy Známým zvykem aké bylo zapékání mince, do jí při krájení našel, ěl jistotu, že bude zdráv Velkým přínosem pro aši školu je i skutečost, že firma Cement ranice umožnila našim ákům v květnu tohoo roku absolvovat čtráctidenní praxi na pěti vých pracovištích v rámi projektu Spolupráce Z.1.07/1.1.26/ áci získali nové zkušeosti a poznatky z reálnéo pracovního prostředí, ož pro ně bude výhodou ři volbě povolání. Děkujeme tímto všem zaměstnancům, kteří se našim žákům během praxe věnovali. V posledních letech dáváme naší škole novou tvář, a vytváříme tak místo, kde se žáci i návštěvníci cítí dobře. Využijte i Vy možnosti prohlédnout si naši školu a navštivte nás ve Dnech otevřených dveří 24. a V pátek se Vám budeme věnovat od 9 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin. Zveme tímto k návštěvě školy Keramické tabule z darů Cementu nejen uchazeče o studium, ale i veřejnost a bývalé studenty. Kromě školy, domova mládeže a jídelny Návrat v čase a bohatý po celý následující rok. Připálená nebo natržená vánočka věštila smůlu. První doma upečenou vánočku měl dostat hospodář, Z přísad vypracujeme těsto. Necháme kynout. Uděláme devět bochánků. Každý trochu rozmačkáme a přidáme do něj nasekané mandle, ořechy a hrozinky. Uděláme válečky. Ty necháme chvilku vykynout. (Foto: SPŠ ) na ulici Studentská si můžete prohlédnout i dílny odborného výcviku a dřevařské dílny na ulici Teplická. Budeme se na Vás těšit - přivítají Vás pedagogové, mistři odborného výcviku i naši studenti. aby se mu urodilo obilí. Na závěr štědrovečerní večeře se vánočka rozkrájela, někteří dávali po krajíčku dobytku, aby byl zdravý. NEJCHUTNĚJŠÍ VÁNOČKA - recept 1/2 kg polohrubé mouky 1/2 kg hladké mouky 4 žloutky 1 vejce 1 vanilkový cukr 1 a půl hrnečku mléka 25 dkg moučkového cukru 25 dkg másla 1 lžičku soli 1 a půl kostky droždí 3 lžíce rumu citronová kůra, muškátový oříšek nastrouhaný Pak upleteme vánočku a necháme ji ještě půl hodiny kynout. Potřeme vejcem a posypeme mandlemi. Pečeme nejprve v hodně vyhřáté troubě, pak ztlumíme na sto devadesát stupňů. Pečeme 35 až 40 minut. Vydavatel: Cement, akciová společnost Adresa redakce: Cement, akciová společnost, I-Město, Bělotínská cesta 288, telefon: Povoleno výměrem MK ČR E Vychází pololetně Zdarma Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p., odštěpným závodem Severní Morava, čj. 2238/98-P/1 ze dne inzerce

roman švec portfolio www.romansvec.com

roman švec portfolio www.romansvec.com 2004-2005 Profil firmy Aktuality Sortiment Ceník Jakost Betonářská laboratoř Kontakty září 2004 Filosofie firmy Základní údaje Historie Organizační struktura Sociální politika Životní prostředí Okazy www

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Výroční zpráva a zhodnocení sezony 2010

Výroční zpráva a zhodnocení sezony 2010 Výroční zpráva a zhodnocení sezony 2010 Vážení sportovní přátelé, Dovolte mi, abych ve stručnosti zhodnotil uplynulou soutěžní sezonu, která pro nás opět byla velmi úspěšná. Hlavně díky Vaší podpoře dosáhla

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

Obsah čísla Úvodník 3 Novinka Manažerské reporty 4 WD Fleet komunikace s řidičem 8 Soutěž 13 Vánoční hra 14 Přání 15

Obsah čísla Úvodník 3 Novinka Manažerské reporty 4 WD Fleet komunikace s řidičem 8 Soutěž 13 Vánoční hra 14 Přání 15 12/2014 PROSINEC VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Novinka Manažerské reporty 4 WD Fleet komunikace s řidičem 8 Soutěž 13 Vánoční hra 14 Přání 15 Redakce Adresa redakce: HI Software Development s.r.o. Legionářská

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Citrónová buchta. Ingredience. Postup

Citrónová buchta. Ingredience. Postup Citrónová buchta 450 g polohrubé mouky, 1 lžička sody, 170 g krystalového cukru, 2 vejce, 100 ml oleje, 250 ml smetany na vaření, kůra a šťáva z 1 citronu, trochu mléka Všechny suroviny smícháme v těsto,

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

DRUŽSTVO DLA, družstvo

DRUŽSTVO DLA, družstvo DRUŽSTVO DLA, družstvo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení přátelé, členky a členové DRUŽSTVA DLA, družstvo, opět uplynul rok a přišel čas, kdy vám vedení družstva znovu skládá účty za své hospodaření v minulém

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Klubová výstava MSKCHJGT

Klubová výstava MSKCHJGT Klubová výstava MSKCHJGT Rok utekl jako voda a v sobotu 13. 6. 2015 proběhla již 21. klubová výstava MSKCHJGT, která byla součástí akce nazvané Les, myslivost a kůň na Libavé na území Vojenského újezdu

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012 PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12 10. května 2012 Obsah Představení projektu Program Propozice Herní struktura Kvalifikace Ceny pro soutěžící Pořadatel Promotér Místo konání PB Středoškolský pohár 2012 Šestý ročník

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží Příručka pro porotce podnikatelských soutěží o Ceny Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2011 Era Živnostník roku 2011 Obsah Soutěžící Podmínky a způsob přihlášení do soutěže Výběr finalistů krajského

Více

Naše zkušenosti s akreditací laboratoře

Naše zkušenosti s akreditací laboratoře Naše zkušenosti s akreditací laboratoře Ing.Vladimír Bartoš Imunoanalytická laboratoř - Referenční laboratoř MZ ČR pro metody RSA FNsP Ostrava Obsah Proč jsme se rozhodli akreditovat Jak jsme se připravovali

Více

Soutěž. Základní informace

Soutěž. Základní informace Soutěž 5 důvodů, proč se přihlásit do soutěže U příležitosti jubilejního pátého ročníku soutěže jsme pro Vás připravili přehled pěti základních důvodů, proč se vyplatí se soutěže zúčastnit jako soutěžící:

Více

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví 5. 3. 2013 Současná situace: Jak na tom jsme? Současná situace ve stavebnictví Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi V

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. č.13 prosinec 2014. Vážení zákazníci a uživatelé,

INFORMAČNÍ BULLETIN. č.13 prosinec 2014. Vážení zákazníci a uživatelé, INFORMAČNÍ BULLETIN č.13 prosinec 2014 Vážení zákazníci a uživatelé, věřím, že si i v této předvánoční uspěchané době najdete chvilku klidu pro přečtení našeho posledního bulletinu v roce 2014 a dovolte,

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY ABSTRAKT Václav Ráček 1 Jan Vodička 2 Jiří Krátký 3 Matouš Hilar 4 V příspěvku bude uveden příklad návrhu drátkobetonu pro prefabrikované segmentové ostění tunelu. Bude

Více

Informační brožura 09/2013. MVIL Ostrava, o.s. Florbalový oddíl

Informační brožura 09/2013. MVIL Ostrava, o.s. Florbalový oddíl Informační brožura 09/2013 MVIL Ostrava, o.s. Florbalový oddíl Úvodní slovo Vážení sportovní přátelé, do rukou se Vám dostává informační brožura florbalového klubu s názvem 1. MVIL Ostrava. Na následujících

Více

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

Kuchařka vánočního cukroví

Kuchařka vánočního cukroví Kuchařka vánočního cukroví Jarmilka Troutnarová Medové perníky 65 dkg hladké mouky 25 dkg moučkového cukru 5 dkg tuku Hera 10 dkg medu 3x velká vejce 1kávová lžička jedlé sody citronová kůra z jednoho

Více

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009) Do srpnového šetření IOFT zaslalo své predikce šest domácích a jeden zahraniční analytik. Očekávaný nárůst cenové hladiny se

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou Jablková kuchařka Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Školní rok 2011/2012 JABLKOVÝ DORT 25 dkg cukru krystal, 4 celá vejce třeme dohromady 25 dkg

Více

02/2010 DEN STUDENSTVA

02/2010 DEN STUDENSTVA 02/2010 DEN STUDENSTVA Ze začátku to měl být turnaj pro volejbalové začátečníky s účelem zahrát si pro zábavu, který se odehrává každý rok ke dni 16. listopadu před státním svátkem. Avšak ukázalo se, že

Více

FACHMANSKY DOBRÁ CEMIX ŠKOLA HLAVNÍ CENA. Výrobek roku 2012. Dlouhodobě oceňovaný výrobce stavebních materiálů

FACHMANSKY DOBRÁ CEMIX ŠKOLA HLAVNÍ CENA. Výrobek roku 2012. Dlouhodobě oceňovaný výrobce stavebních materiálů FACHMANSKY DOBRÁ CEMIX ŠKOLA 2 0 1 4 VEGA & NSC WWW.VYROBEKROKU.CZ CELOREPUBLIKOVÁ SOUTĚŽ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ HLAVNÍ CENA Výrobek roku 2012 Dlouhodobě oceňovaný výrobce stavebních materiálů VÁŽENÍ FACHMANI,

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Podzim 2008 Copyright 2008 Oxford Economics 1 PROGNÓZY V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Celkový přehled za šest členských států CECIMO Francie Německo Itálie Španělsko

Více

Obsah. Organizačně správní institut, o.p.s., Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 017 07 060

Obsah. Organizačně správní institut, o.p.s., Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 017 07 060 Výroční zpráva společnosti Organizačně správní institut, o.p.s. 2013 Organizačně správní institut, o.p.s., Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 017 07 060 Obsah 1 Úvodní slovo ředitele společnosti...3 2 Informace

Více

MEMORIÁL MUDR. JOSEFA PODMOLÍKA V ½ MARATONU MARATON A PŮL

MEMORIÁL MUDR. JOSEFA PODMOLÍKA V ½ MARATONU MARATON A PŮL ODDÍL ATLETIKY TJ JISKRA OTROKOVICE pořádá POD ZÁŠTITOU STAROSTY MĚSTA OTROKOVICE MGR. JAROSLAVA BUDKA MEMORIÁL MUDR. JOSEFA PODMOLÍKA V ½ MARATONU ŠTAFETOVÝ ½ MARATON INSTITUCÍ, FIREM, RODIN, PŘÁTEL ½

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o.

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. Běh pro život 2012 Projekt, který má srdce Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. 5 ročník Úvod Běh pro život je projekt Nadačního fondu Tesco, který

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

ZŠ CIHELNÍ V 21. STOLETÍ

ZŠ CIHELNÍ V 21. STOLETÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ), ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY S NÁZVEM: ZŠ

Více

Alibábovka. Ingredience. Postup

Alibábovka. Ingredience. Postup Alibábovka 1 Hera, 1/2 sklenice vody (hořčicové), 1 a 3/4 sklenice cukru moučka, 1 vanilkový cukr, 2 sklenice hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 4 žloutky, hrst nasekaných ořechů, 2 lžíce kakaa, sníh ze

Více

Přehled akcí na školní rok 2014/2015

Přehled akcí na školní rok 2014/2015 Střední škola stavební HORSTAV Přehled akcí na školní rok 2014/2015 Září 2014 Zahájení nového školního roku Adaptační kurz pro studenty 1. ročníku - Barokní Olomouc (kostel Panny Marie Sněžné) - architektonická

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Jak debatovat o Evropské unii Agora Central Europe společnost pro demokracii a kulturu Závěrečná zpráva Název projektu: Jak debatovat o Evropské unii projekt pro středoškolskou

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obory fitness industry. na období 2011 až 2015 České republice. Předkládá: Sektorová rada pro osobní služby.

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obory fitness industry. na období 2011 až 2015 České republice. Předkládá: Sektorová rada pro osobní služby. SEKTOROVÁ DOHODA pro obory industry na období 2011 až 2015 České republice Předkládá: Sektorová rada pro osobní služby Preambule Sektorová dohoda zaměřená na sektor má zásadní význam pro rozvoj kvalitních

Více

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: OBCHOD Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou pořádají XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA Bělá nad Radbuzou - fotbalové hřiště sobota 11. dubna 2015 od 14 00 hod. Název

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT 2009 Vážení partneři automobilového týmu Palmimotorsport, Dovolte, abychom Vás seznámil s výsledky jezdců týmu PALMIMOTORSPORT v jeho automobilové a sportovní

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna

Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna Ing. Petr Tlamicha, Air Products s.r.o. Úvod Využitím alternativních paliv v rotačních pecích při výrobě cementu a vápna lze snížit výrobní náklady často ovšem

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ ÚSTÍ NAD LABEM 6.-8.5.2012 Pořadatel Basketbalový klub Ústí nad Labem Jateční 1026/18 IČ: 14866714, DIČ: CZ14866714 Kontakt: Mgr. Zdeněk Rytíř tel.: +420 731 481 668

Více

ZELENÁ TRIKA NA HALOVÉM PĚTIBOJI ZÁŘILA

ZELENÁ TRIKA NA HALOVÉM PĚTIBOJI ZÁŘILA ZELENÁ TRIKA NA HALOVÉM PĚTIBOJI ZÁŘILA V předvečer dne památky zesnulých, v sobotu 1. Listopadu 2014, od 14.30 hod. pořádalo Pražské sdružení Sport pro všechny, ve spolupráci s TJ Slavoj Břevnov v jejich

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové POLOLETNÍ ZPRÁVA za první pololetí roku 2004 Pražská ul. 702, 500 04 Hradec Králové 4 IČ 60108789 Tel. 495 060 111 Fax 495 532 745 E-mail merhaut@vcp.cz www

Více

Golf, sport, který spojuje

Golf, sport, který spojuje GAAN GOLF TOUR 2012 Golf, sport, který spojuje 2012 Existuje-li představa o ušlechtilém sportu, vždy gentlemanském, čestném a za všech okolností zábavném, je jím nepochybně golf. Lidé, kteří se aktivně

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

Zdravé vánoční cukroví

Zdravé vánoční cukroví Zdravé vánoční cukroví Recepty na zdravé vánoční cukroví, které EYTO tým Nebuď pecka podával na Vánočním cinkání s 1. ZŠ Dobříš. MAKOVÉ A KOKOSOVÉ KULIČKY 100 g tekutého medu, 50 g sezamových semínek,

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015 Mgr. Martin Úlovec Praha 2015 1 OBSAH 1. Úvodní poznámky... 3 2. Nezaměstnanost absolventů škol a hospodářská krize... 4 3. Počty

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R 10. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu a Český pohár v dálkovém plavaní 2. 3. 8. 2014 od 13.00 hod Lipenská nádrž - DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů Hodnotící zpráva 2013 Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů www.sportbezpredsudku.cz Sport bez předsudků 2003 2013-10 let činnosti Hlavní cíle projektu:

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi

Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi Tisková zpráva Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi Ve dnech 14. a 15. listopadu 2013 soutěžila v Hotelové škole ve Frenštátě pod Radhoštěm více než stovka žáků z 26 gastronomických středních

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

S gratulacemi vítězi a úspěšnému kolektivu Mgr. Pavel Kváš

S gratulacemi vítězi a úspěšnému kolektivu Mgr. Pavel Kváš Již tradicí se stala naše účast v republikovém finále zeměpisné soutěže EUROREBUS. I tentokrát jsme se vydali se skupinkou studentů 5.C Matějem Vaňkem, Albertem Štěrbou a Terezou Weismanovou o den dříve

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Co dělat pro vytváření lepších programů pro další profesní vzdělávání I. část AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT PhDr. Lenka Vlčková MŠMT Pondělí 17. října 2011, Liberec Program

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Buštěhrad Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie objektu jednotlivé části

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz ROZPIS MISTROVSTVÍ KKKS 2006 JEDNOTLIVCŮ Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Předseda STK VV KKKS Jaroslav Dyntera Kategorie: Místo konání: Muži Hořice Datum: 29. duben 2006 Všeobecná ustanovení 1.

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Dotazník obsahuje celkem čtyři otázky, z toho tři uzavřené a jednu otevřenou. spíše nespokojen/a

Dotazník obsahuje celkem čtyři otázky, z toho tři uzavřené a jednu otevřenou. spíše nespokojen/a Úvodní seminář V rámci proběhlého Úvodního semináře aktivity KA01, které se konalo ve dvou termínech: 14. 15. 10. 2014 v Otrokovicích, kterého se zúčastnilo celkem 19 osob (12 vedoucích pracovníků a 7

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Soutěž napájení sluncem Ostrava

Soutěž napájení sluncem Ostrava SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84, Liberec Cestovní zpráva - externí verze Soutěž napájení sluncem Ostrava V úterý 25. ledna 2011 se na Vysoké škole báňské Technické univerzitě v Ostravě konal

Více

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011 Seminář VÁPNO,CEMENT a EKOLOGIE 2012 Skalský Dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem 28.5.2012 Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011 Ing. Pavel Malinský, MPO ČR Současná situace

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate)

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Náš oddíl vznikl v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997. Trénujeme moderní sportovní karate direktní metodou, kterou nám

Více

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Proč společný projekt 1. Výchozí podmínky: 2. Cíl: Telefónica O2 se stala poskytovatelem ucelených

Více