Výroba retroreflexních dopravních značek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroba retroreflexních dopravních značek"

Transkript

1 Strana: /9 Výroba retroreflexních dopravních značek Požadavky a specifikace Pro zvýšení bezpečnosti v dopravě je používáno velké množství nejrůznějších retroreflexních a reflexních materiálů. Je však třeba brát v úvahu regionálně odlišné standardy, specifikace a právní normy, které je třeba při jejich použití dodržovat. Odrazivého efektu dopravních značek a dalších dopravních zařízení je možné dosáhnout několika různými technologickými postupy a za použití různých prostředků. K dosažení kýženého efektu jsou používány speciálně vyvinuté transparentní sítotiskové barvy. Tato technická informace obsahuje instrukce pro správné použití sítotiskových barev Marabu na dopravní značky v kombinaci se schválenými materiály. Obsah Konstrukce dopravních značek Retroreflexe. Retroreflexní fólie (různé typy). Kategorie retroreflexe.3 Výrobci reflexních fólií Specifikace a předpisy 3. Označení CE na dopravních značkách 3. Standardy světelné techniky 3.3 GVZ a fáze testování 3.4 Asociace IVSt e.v. Barvy na dopravní značení Marabu 4. Požadavky na sítotiskové barvy 4. Doporučené sítoviny a tiskové parametry 4.3 Výhledy do budoucnosti Poznámka Použité zkratky

2 Strana: /9.0 Konstrukce dopravních značek V souladu s německými předpisy o dopravě na pozemních komunikacích StVO-VwV bod III, paragraf 4 musí výroba dopravních značek odpovídat ustanoveným standardům. Požadavky na barevné odstíny a retroreflexní fólie vycházejí ze standardů DIN, které byly nedávno přizpůsobeny evropským standardům. Funkčnost dopravního značení musí být navíc garantována v dlouhém období. Stárnutí, stejně jako viditelnost dopravních značek je přirozeně ovlivněna faktory prostředí, jimiž jsou např. množství UV záření, nečistoty a vlhkost. Z tohoto důvodu vyžaduje výroba těchto produktů schválené a vysoce kvalitní fólie a tisková média..0 Retroreflexe Retroreflexní fólie odrážejí světlo z reflektorů vozidla zpět k jeho zdroji. Pouze v případě, že řidiči vozidel mohou vidět a pochopit potenciálně nebezpečnou situaci včas, ať již ve dne nebo v noci, mohou na ni zareagovat odpovídajícím způsobem. Vývoj reflexních materiálů pro výrobu dopravních značek začal v 50. letech 0. století. Dnes jsou reflexní fólie produktem z oblasti higt-tech. Velké množství různých fólií, které jsou na trhu k dispozici již neodráží světlo jako zrcadlo, ani jej nerozptylují do mnoha směrů, jako je to běžné u lakovaných povrchů, ale odrážejí jej zpět k původnímu světelnému zdroji (např. vozidlu).. Retroreflexní fólie (různé typy) Funkce dopravního značení musí být zajištěna jak ve dne tak v noci. Norma DIN 6750 reguluje minimální svítivost nové fólie. K dosažení tohoto požadavku je možné použít různé typy fólií. Podle vnitřní konstrukce je dělíme do tří skupin A, B a C. Typ A Fólie se zapuštěnými mikrokuličkami (balotinou) Tato technologie byla první generací fólií založených na retroreflexních mikrokuličkách, nicméně v současné době ustupuje do pozadí. Používá se zejména pro nefrekventované venkovské cesty a místa s nízkým stupněm osvětlení v noci (např. silnice v obytných zónách) a tam, kde jsou dopravní značky umístěny spíš níže (do výšky,5 m). Typ B Fólie se zapouzdřenými mikrokuličkami (balotinou) Toto řešení je ideální pro venkovské silnice nebo na v noci málo osvětlená předměstí. Tyto fóliové materiály s vysokou intenzitou odrazivosti (tzv. high intensity grade ) dosahují až trojnásobné svítivosti a v širším úhlu, než fólie označované jako engineering grade. Dosahují odpovídajících hodnot reflexe již při úhlu 40.

3 Strana: 3/9 Typ C Fólie s mikrohranoly Technologie mikrohranolů byla vyvinuta speciálně pro použití na dálnicích, rychlostních komunikacích a okresních silnicích, kde je třeba z důvodu vyšších rychlostí zprostředkovat dopravní informaci řidičům dříve. Mikrohranolové fólie dosahují výborných výsledků i na delší vzdálenosti a vyznačují se vysokým kontrastem i v zářícím a rušném prostředí (v rušivém vlivu světelných poutačů, bilboardů atd.). Tento typ je k dispozici v kategorii RA a RA3 u mnoha dodavatelů. Technologie mikrohranolů je ve svítivosti třikrát účinější ve srovnání s fóliemi typu B a to i v kosých úhlech.. Kategorie retroreflexe Od listopadu 008, kdy proběhla revize standardu DIN 6750, jsou reflexní materiály rozděleny do tří kategorií (RA, RA a RA3). Klasifikace materiálů je založena na charakteristikách odrazivosti, které jsou charakteristické koeficientem retroreflexe (RA), který je pro výběr odpovídající fólie rozhodující. Koeficient retroreflexe již není spjat pouze s druhem a konstrukcí fólie. Retroreflexní kategorie udávají minimální požadavky na vybraný materiál. Předchozí klasifikace nejsou už platné. Kategorie retroreflexe Typ konstrukce RA Typ A RA Typ B RA Typ C RA3A Typ C RA3B Typ C.3 Výrobci reflexních fólií Avery Dennison (USA) Autoadesivi (Itálie) 3M (USA) LGChem (Korea) Nippon Carbide Industries (Japonsko) Orafol Europe GmbH (Německo) Sakai Trading (Japonsko) 3.0 Specifikace a předpisy Vlády jednotlivých zemí EU musí respektovat Evropské standardy pro pevné, svislé dopravní značení. Hotové značky musí být opatřeny z přední strany odpovídajícím označením. Normami pro reflexní materiály jsou: EN 899- (Evropská norma) DIN 6750 a DIN 67- (Německo)

4 Strana: 4/9 BS 873: Part 6 (Velká Británie) NFP (Francie) SN (Švýcarsko) ASTM D 4956 (USA) JIS Z 97 (Japonsko) 3. Označení CE na dopravních značkách Podle směrnice Evropské unie, která je založena na pokynu Evropské unie pro konstrukci produktů (89/06/EWG), musí všechna konstrukční provedení produktů odpovídat požadavkům pro ověření technické vhodnosti. Pokud byla použitelnost sestaveného výrobku potvrzena na základě odpovídajícího standardu (EN) nebo Evropského technického schválení, musí být shoda s těmito standardy potvrzena autorizovanou institucí, než může být označena známkou CE. Ta je předpokladem pro prodej výrobku v prostoru EU. Této proceduře podléhá veškeré pouliční značení, včetně dopravních značek, pouličního osvětlení včetně sloupů a nejrůznějších poutačů. Značka CE dokládá, že výrobek splňuje všechny relevantní standardy je dokladem o plnění harmonizovaných evropských norem Pro Německo a většinu členů Evropské unie je značení CE povinné. Výhodami jsou jednotné procedury pro ověření kvality, přibližování zákonů a právních norem a ochrana spotřebitelů. K získání značky CE pro dopravní značení mohou vést dvě cesty: testy odolnosti proti povětrnostním vlivům, které trvají tři roky zrychlené testy odolnosti proti povětrnostním vlivům (trvají cca 3 měsíce a platnost certifikátu je omezena na 4 roky, během nichž je třeba provést regulérní tříletý test odolnosti, jinak certifikát pozbude platnost) 3. Standardy světelné techniky Souřadnice chromatičnosti (souřadnice barevných odstínů) Souřadnice viditelných barevných odstínů musí vyhovovat normám DIN 67-: tabulka 4 a DIN EN Tyto charakteristiky jsou udány osami x a y. (viz obrázek) Koeficient retroreflexe RA Barva i odraz by měly vypadat stejně. Revidovaná norma DIN 6750:008-, stejně jako norma EN 899-, definují specifické koeficienty intenzity odrazivosti RA. Norma DIN 750:008- kombinuje v nových podmínkách normy DIN 6750 části, a 4, PAS 038 a PAS 060. Hodnota koeficientu RA je měřena v kandelách (cd * m- * lx-). Index svítivosti (jasu) Tento index určuje míru jasu reflexní fólie na čistě bílém materiálu a musí odpovídat požadavkům norem DIN 67 a DIN EN 899-.

5 Strana: 5/9 4.0 Barvy na dopravní značení Marabu Pro výrobu dopravních značek dodává Marabu speciálně vyvinuté transparentní barvy Marasign TS v následujících odstínech: TS 5 TS 5 TS 536 TS 545 TS 55 TS 563 TS 573 transparentní žlutá transparentní oranžová (od roku 00) transparentní červená transparentní hnědá (od roku 00) transparentní modrá transparentní zelená krycí černá Marasign TS je vysoce kvalitní, dvousložková, ředidlová barva odolná proti povětrnostním vlivům na bázi polyuretanu. Stálost na světle je udávána cca. 7-8 na škále Blue wool. Barva je po důkladném vmíchání tužidla připravena k tisku a není nutné do ní přidávat další pomocné prostředky. Míchací poměr: Marasign TS (800 g) : tužidlo H (00 g) 4: Pro dosažení maximální možné odolnosti proti povětrnostním vlivům, stálosti na světle a odolnosti proti chemikáliím a alkoholu doporučujeme celý povrch přelakovat ochranným lakem TS 9, který absorbuje UV záření. Míchací poměr: lak TS 9 (600 g) : tužidlo H (00 g) 3:

6 Strana: 6/9 4. Požadavky na sítotiskové barvy Všechny barvy Marabu byly v kombinaci s běžnými reflexními fóliemi interně testovány podle regulací GVZ na základě následujících norem: DIN 67-: DIN 6750:008- DIN EN ISO 489- EN 899-:007 K měření koeficientu RA a souřadnic chromatičnosti byly použity běžné měřicí přístroje od následujících výrobců: RetroChecker RC 000 (hodnota RA) MiniScan XE Plus 5060 (souřadnice chromatičnosti) Q-Sun Xenon Test Chamber (zrychlené testy odolnosti proti povětrnostním vlivům)

7 Strana: 7/9 Poznámka: Kvalita fólií Hodnoty koeficientu RA potištěných ploch mohou být ovlivněny kvalitou a základní hodnotou koeficientu nepotištěné fólie, zejména u méně odrazivých materiálů z kategorií RA a RA (fólie se zapouzdřenými mikrokuličkami). Doporučená hodnota odrazivosti pro fólie kategorie RA je podle GVZ od 85 kandel, pro kategorii RA je tato hodnota od 0 kandel a pro kategorii RA3 je udávána hodnota od 45 kandel. Vzhledem k přídržnosti jsou barvy vhodné pro následující materiály: popis kategorie RA výrobce Scotchlite EG Series 390i 3M Scotchlite HIP Series 3930 (mikrokrystaly) 3M Scotchlite DG Series A/3B (mikrokrystaly) 3M Oralite Series 570 Orafol Oralite Series 580 Orafol Nikkalite ULS Series 800 Nippon Carbide Nikkalite CRG Series A (mikrokrystaly) Nippon Carbide Kiwalite EG Series 000 Sakai Trading Kiwalite EG Series 000 Sakai Trading Avery EG Series T-500 Avery Dennison Avery HI Series T-5500 Avery Dennison Avery HIP Series T-6500 (mikrokrystaly) Avery Dennison Avery MVP Series T A/3B (mikrokrystaly) Avery Dennison Eurolux EG Autoadesivi Corelite HI Autoadesivi Luckylite EG LL 700 LGChem Luckylite WZ LL 8000 LGChem 4. Doporučené sítoviny a tiskové parametry Výška barvové vrstvy Výška barvové vrstvy může ovlivnit hodnotu svítivosti, resp. koeficientu RA a souřadnice chromatičnosti. Společnost Marabu proto doporučuje následující parametry zpracování a tisku: teplota 8-5 C sítovina PET 6-64 pro barevné odstíny sítovina PET pro ochranný lak napnutí síta >5 N

8 Strana: 8/9 tisk: strojní střední rychlostí těrka shore úhel těrky Speciální pojivo TS 904 Přidáním nejvýše 0 % speciálního pojiva TS 904 může být mírně zvýšena hodnota RA. Je však třeba provést předběžné zkoušky, protože přidání pojiva TS 904 může ovlivnit souřadnice chromatičnosti (odstín barvy). 4.3 Výhledy do budoucnosti Oblast výroby dopravního značení má ve společnosti Marabu velmi vysokou prioritu. Neustále jsou zdokonalována stávající řešení a vyvíjeny nové postupy a zlepšení pro tuto specifickou aplikaci. V současné době je rozpracován vývoj UV-vytvrditelných barev na dopravní značení, které v budoucnu tuto řadu doplní. 5.0 Poznámka Informace obsažené v tomto technicko-informačním materiálu jsou založeny na současných znalostech a zkušenostech. Před použitím je však na základě zkoušek třeba definovat detaily konkrétního postupu z důvodu odlišných individuálních podmínek každého tiskového procesu (tisku, sušení a přípravy) a různých potiskovaných materiálů. Další důležité informace najdete v samostatném technickém listu sítotiskové barvy Marasign TS. Neváhejte, prosím, v případě jakýchkoliv otázek kontaktovat pracovníky společnosti Servis Centrum a.s. nebo přímo technický tým AWETA společnosti Marabu: AWETA Technical Service Printing Inks tel: /

9 Strana: 9/9 6.0 Použité zkratky BAM BMVBS BPR BASt CE CEN CUAP DIBt EFTA EOTA ETAG/ETA EtZ FGSV GVZ IVSt PAS RAL StrAus-Zert Bundesanstalt für Materialforschung Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung Bauproduktenrichtlinie und prüfung Bundesanstalt für Straßenwesen Communaute Européenes (Europäische Gemeinschaften) Comité Européen de Normalisation, Eurorpean Commitee for Standardization (Europäisches Komitee für Normung) Common Understanding of Asssessment Procedure Deutsches Institut für Bautechnik European Free Trade Association European Organisation for Technical Approvals European Technical Approval Guideline Europäische technische Zulassung Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen Güteschutzgemeinschaft Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e.v. Industrieverband Straßenausstattung e.v. Publicly Available Specification Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung, ehemals Reichsausschuss für Lieferbedingungen Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsgemeinschaft der Straßenausstatter e.v.

Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací. Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích

Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací. Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích TP 217 Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích Zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodicí trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky

Více

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 25. 3.

Více

Radnice, Londýn, UK Architekti: Foster and Partners

Radnice, Londýn, UK Architekti: Foster and Partners MEMENTO Radnice, Londýn, UK Architekti: Foster and Partners MEMENTO 2006 Společný obraz našich společností SAINT-GOBAIN GLASS na celém světě je jednotná značka, kolem které se točí celá škála našich výrobků,

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Pro odborníky z rozváděčové techniky

Pro odborníky z rozváděčové techniky R Pro odborníky z rozváděčové techniky Data, fakta a informace Je vše jasné?! Při skutečné práci vám pomůže náš osvědčený souhrn údajů a faktů týkajících se problematiky rozváděčových skříní. Zde naleznete

Více

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ metody, technologie, diagnostika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přesně před rokem byla na tomto místě TechMagazínu věnována významná pozornost problematice nedestruktivního zkoušení

Více

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení Úvod Ergonomický přístup k posuzování pracovního prostředí a pracovního procesu je možné převzít z jakéhokoliv projektu zabývajícího se navrhováním nebo nákupem pracovního zařízení. Ergonomický přístup

Více

Jsme zde k vašim službám pro vytvoření HodnotnéHo a trvalého partnerství!

Jsme zde k vašim službám pro vytvoření HodnotnéHo a trvalého partnerství! STROPNÍ&STĚNOVÉ SYSTÉMY S námi se přání stávají skutečností Jsme zde k vašim službám pro vytvoření HodnotnéHo a trvalého partnerství! Hlavní brožura 2011 Informace o podhledu Informace o produktu ZákaZnická

Více

EKM. Profil společnosti. Statutární orgán společnosti. Výrobní a ekonomické údaje. Kontaktní údaje

EKM. Profil společnosti. Statutární orgán společnosti. Výrobní a ekonomické údaje. Kontaktní údaje Profil společnosti Společnost EKM vznikla 18. května 1992 zápisem do obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně odd. C, číslo 5863 s obchodním jménem Elektro Kroměříž, s. r. o. Sídlo: Kroměříž,

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

ze dne 6. července 2005

ze dne 6. července 2005 22.7.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 191/29 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů

Více

TRANSFER. Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. č 22 / 2014

TRANSFER. Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. č 22 / 2014 TRANSFER Výzkum a vývoj pro letecký průmysl č 22 / 2014 Toto číslo elektronického sborníku obsahuje příspěvky přednesené na konferenci Centra výzkumu povrchových úprav, uskutečněného 16.6-17.6.2014 v Aircraft

Více

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G 19 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G Hezké vyhlídky Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann Výkonní pomocníci Andreas Huhmann, Lennart Koch Koncipováno

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. TP 42 OPRAVY, OBNOVY A PŘESTAVBY OCELOVÝCH MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ MOSTŮ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TP 42 OPRAVY, OBNOVY A PŘESTAVBY OCELOVÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ MOSTŮ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Více

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009 Proč nečekat se zaváděním systému Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Důležité informace o systému SEPA Informační materiály EPC* Zavedení systému SEPA

Více

Manuál pro vývoj LED svítidel

Manuál pro vývoj LED svítidel Manuál pro vývoj LED svítidel Tento dokument poskytuje návod a rady pro vývoj svítidel obsahujících výkonové LED diody jako zdroj světla. V textu je uveden jako příklad rozbor návrhu interiérového svítidla

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka Uèební text vzniklý v rámci projektu spolufinancovaného evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR s názvem Zvýšení kvality praktického vzdìlání studentù studijního programu Biomedicínská a klinická

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Stanovení profilu u velkoformátových inkjetových tiskáren Autor práce: Jan Půlpán Vedoucí práce: Ing. Jan Pidanič Bakalářská práce 2012 2 3 Prohlášení

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN pro hlavní pozemní komunikace

AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN pro hlavní pozemní komunikace Červenec 2008 AP AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN pro hlavní pozemní komunikace STŘEDOČESKÝ KRAJ Pořizovatel: Ministerstvo dopravy ČR nábř. L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1 Pověřená org. zpracováním: Ředitelství silnic

Více

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy.

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Červen 2005 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 01 0901 idt ISO 14001:2004 Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

SC NEWS. Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. 10. ročník

SC NEWS. Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. 10. ročník SC NEWS 1 2006 10. ročník Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 4. LETECKÁ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 4. LETECKÁ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 4. LETECKÁ DOPRAVA Učební text Vladislav Křivda Ostrava 2007 Recenze: Doc. Ing. Jaroslav Muller, CSc. Název: Autor: Vladislav Křivda Vydání: první, 2007

Více

Program LIFE+: ECOFLEXOBAG

Program LIFE+: ECOFLEXOBAG EKOLOGICKY ŠETRNÉ NÁKUPNÍ TAŠKY PRO LEPŠÍ SVĚT CZ Program LIFE+: ECOFLEXOBAG VÝROBNÍ POSTUPY: TISK NEJLEPŠÍ POSTUPY PRO VÝROBU UDRŽITELNĚJŠÍCH NÁKUPNÍCH TAŠEK Vydáno: Evropský projektový tým ECOFLEXOBAG

Více

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014 Národní plán rozvoje sítí nové generace Obsah 1. Úvod...3 1.1 Kontext vzniku Národního plánu a jeho účel...4 1.2 Vazba Národního plánu na strategické materiály

Více

Polykarbonát Lexan. Lexan Thermoclear 2UV. Lexan Thermoclear. Typy struktur. Lexan Thermoclear Dripgard

Polykarbonát Lexan. Lexan Thermoclear 2UV. Lexan Thermoclear. Typy struktur. Lexan Thermoclear Dripgard Přehled výrobního sortimentu Polykarbonát Lexan Polykarbonát Lexan je technický termoplast s velmi dobrými mechanickými, optickými, tepelnými a elektrickými vlastnostmi. Jeho všestrannost z něj dělá ideální

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

Deutsches Institut für Bautechnik

Deutsches Institut für Bautechnik Deutsches Institut für Bautechnik Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Ermächtigt und

Více