Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD"

Transkript

1 Řada Security Uživatelská příručka Monitor LCD

2 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace... 2 Připojení do sítě... 2 Naklánění... 3 Údržba... 3 Přeprava... 3 Začínáme...4 Obsah balení... 4 Součásti a ovládání... 5 Nastavení... 7 Instalace informačního souboru (.inf) pro Microsoft Windows 95/98/2000/ME/XP... 8 Uživatelské nastavení monitoru...9 Volba položek v menu OSD... 9 Menu OSD Vstup VGA...10 Vstup DVI...14 Vstup VIDEO...16 Varovná upozornění a odstraňování chyb...20 Varovná upozornění Odstraňování chyb Technické údaje...22 Technické údaje Předpisy a nařízení...24 Osvědčení FCC Informace pro uživatele v zemích Evropské unie

3 Bezpečnostní opatření Instalace Nezakrývejte nebo nebraňte přístupu vzduchu k větracím otvorům na zadní straně monitoru. Neumisťujte monitor do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou například radiátory topení, nebo na místa vystavená přímému slunci, s velkou prašností, u zdrojů mechanických vibrací nebo nárazů. Instalace dodatkového Video adaptéru Před instalací vypněte monitor a odpojte jej ze sítě, abyste předešli zranění elektrickým proudem nebo poškození zařízení. Umístěte dodatkový video adaptér na pevný povrch. Pokud monitor spadne nebo ho upustíte na zem, může dojít ke zranění nebo poškození zařízení. Použijte výstupní kabel BNC --- koaxiální kabel RG-59B/U 75Ω (stejný jako vstupní kabel BNC dodaný v krabici s doplňky). Připojení do sítě Použijte síťový kabel vhodný pro místní napětí. Použijte elektrickou zásuvku v blízkosti monitoru. Ubezpečte se, že na síťovém kabelu nic neleží. Odpojte napájecí kabel ze sítě, pokud: Nehodláte používat monitor po delší dobu. Kabel je poškozený nebo se třepí. Monitor spadl na zem nebo jeho skříň je poškozená. Kvalita obrazu se zhoršila a monitor bude vyžadovat opravu. 2

4 Naklánění Využijte možnosti vertikálně naklánět monitor k úpravě co nejvhodnějšího pozorovacího úhlu. Uchopte oba horní rohy monitoru a nakloňte jej do požadovaného úhlu. SX-17/19 SX-15 Údržba Přeprava Očistěte skříňku, sklo a ovládací prvky měkkým hadříkem, mírně zvlhčeným v rozpuštěném saponátu. Nepoužívejte drsnou houbičku, čistící prášek nebo rozpouštědla, jako jsou alkohol nebo benzín. Nedotýkejte se, neškrábejte nebo neťukejte na sklo monitoru ostrými předměty, jako je tužka nebo šroubovák. Podobný kontakt může vést k poškrábání skla. Nevsunujte ostré předměty nebo nelijte tekutinu do větracích otvorů monitoru. Mohlo by dojít k náhodnému požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše. Nesnažte se toto zařízení sami opravovat, neboť otevřením krytu byste se vystavili nebezpečně vysokému napětí a jiným možným rizikům. Jestliže přepravujete tento monitor za účelem servisní opravy nebo jeho přemístění, použijte originální krabici a balící materiál. 3

5 Začínáme Obsah balení Než začnete monitor používat, ujistěte se, že v dodaném balení jsou všechny následující položky: Monitor (*1) Napájecí adaptér (*1) Síťový kabel (*1) Kabel pro signál VGA, konektor typu D-sub 15-kolíkový (*1) Kabel pro digitální signál DVI (*1) Kabel BNC (*1,) CD-ROM (obsahující informační soubor pro Windows a návod pro uživatele). Návod k obsluze Prachovka na čištění 4

6 Součásti a ovládání Tlačítko NAHORU Zobrazí menu OSD a posunuje kurzor ve směru hodinových ručiček. Tlačítko VSTUP (INPUT) / DOLŮ Rychlé tlačítko pro výběr vstupního zdroje / Activates the OSD and navigates within the display. Po zobrazení podnabídky OSD přesune vybranou položku směrem dolů. Tlačítko zvýšit Zobrazí menu OSD a pracuje jako tlačítko + (zvýšit) během úpravy hodnot. Tlačítko snížit Zobrazí menu OSD a pracuje jako tlačítko - (snížit) během úpravy hodnot. Tlačítko AUTO (AUTO ADJ.) Automaticky nastaví kvalitu obrazu a provoz monitoru. Funkce AUTO by měla být použita při prvním spuštění monitoru a po změně rozlišení nebo frekvence vstupního signálu. Také zavírá nabídku OSD (On Screen display). Funkce AUTO nefunguje v případě, že vstupní signál je napojen přes konektor VIDEO-IN (přehrávače DVD, VCD, VCR, atd.). Vypínač (Power) Zapíná a vypíná monitor. Světelný indikátor LED Indikace operačního stavu monitoru; zelená znamená normální provoz a žlutá pohotovostní stav. 5

7 STEJNOSMĚRNÉ NAPÁJENÍ 12V VSTUP VIDEO / VÝSTUP VIDEO VSTUP VGA DIGITÁLNÍ VSTUP NAPÁJECÍ ADAPTÉR 100V-240V DC +12V Power inlet Vstup pro stejnosměrné napájení monitoru +12V. VGA-In Vstup pro VGA signál, konektor typu D-sub 15-kolíkový. VSTUP VIDEO / VÝSTUP VIDEO Konektor BNC pro signál videa. Digital Vstupní kontektor pro digitální video signál DVI-D 6

8 Nastavení Nastavte monitor v souladu s následujícími pokyny. Krok 1: Odstraňte z monitoru všechen balící materiál a sloupněte z obrazovky plastickou ochrannou fólii. Krok 2: Vypněte počítač a monitor a připojte dodaný kabel pro VGA signál. Připojení počítače typu IBM IBM PC/AT nebo kompatibilní počítač Do video výstupu Do monitoru Připojení video zařízení s digitálním výstupem (Volitelný) IBM PC/AT nebo kompatibilní počítač Do video výstupu Do monitoru Připojení ke zdroji videa prostřednictvím kabelu BNC Vypněte zdroj videa a připojte kabel BNC k portu Input na zadní straně monitoru a zdroje videa. Do video výstupu Do monitoru 7

9 Krok 3: Vypněte monitor a připojte kabel z napájecího adaptéru do napájecího konektoru monitoru. Poté připojte síťový kabel do napájecího adaptéru a zasuňte síťový kabel do zásuvky elektrického proudu. Do vstupu střídavého proudu do zásuvky Do monitoru elektrického proudu Napájecí kabel Krok 4: Zapněte Váš počítač nebo video zařízení. Stisknutím tlačítka zapněte monitor. (Power) Krok 5: Pro optimální výkon. Je-li monitor připojen k video zařízení, jako je DVD nebo video přehrávač, přeskočte tento krok. Nejvhodnější rozlišení pro 17 /19 LCD monitor je 1280 x 1024 pixelů. Ujistěte se, že zobrazení Vašeho počítače je nastaveno na 1280 x 1024 pixelů a na frekvenci 60Hz. Stiskněte tlačítko AUTO. Monitor automaticky nastaví ideální hodnoty pro kvalitní zobrazení. Nejvhodnější rozlišení pro 15 LCD monitor je 1024 x 768 pixelů. Ujistěte se, že zobrazení Vašeho počítače je nastaveno na 1024 x 768 pixelů a na frekvenci 60Hz. Stiskněte tlačítko AUTO. Monitor automaticky nastaví ideální hodnoty pro kvalitní zobrazení. Instalace informačního souboru (.inf) pro Microsoft Windows 95/98/2000/ME/XP Informační soubor (rovněž známý pod pojmem ovladač ) pro Microsoft Windows 95/98/2000/ME/XP je k dispozici na dodané disketě nebo disku CD-ROM. Instalace ovladače je vhodná, pokud chcete zlepšit komunikaci mezi monitorem a Vaším počítačem s operačním systémem Windows 95/98/2000/ME/XP. Návod pro instalaci ovladače je k dispozici na dodaném disku. 8

10 Uživatelské nastavení monitoru V nabídce ODS je k dispzici celá řada položek, jejichž nastavením můžete dosáhnout optimální provoz monitoru. Upozornění! Přesto, že je možné ruční nastavení hodnot monitoru, doporučujeme, abyste používali automatické nastavení hodnot. Tato funkce automaticky nastaví LCD monitor na optimální hodnoty. Automatické nastavení proběhne, jakmile stisknete tlačítko AUTO. Kromě toho doporučujeme, abyste provedli automatické nastavení pokaždé, když změníte na svém počítači rozlišení nebo kmitočet zobrazení. Volba položek v menu OSD 1. Stisknutím tlačítka, nebo se zobrazí menu OSD. V nabídce je k dispozici následujících šestnáct ikon. 2. V případě, že používáte video adaptér a je zvolen vstup video nebo S-video, menu OSD vypadá takto. 3. Stisknutím tlačítka nebo zvýrazníte požadovanou ikonu. 4. Stisknutím nebo upravíte zobrazené hodnoty nebo zvolíte dodatečnou nabídku. 5. V případě výše uvedené dodatečné nabídky, stisknutím nebo potvrdíte požadovanou volbu. 6. Pokud není OSD menu k dispozici, stisknutím ikony dojde k automatickému nastavení. 7. V případě, že máte otevřené menu OSD, ikona slouží k vystoupení z nabídky. 9

11 Menu OSD Vstup VGA Nastavení jasu Nastavení kontrastu Nastavení horizontální polohy Nastavení vertikální polohy 10

12 Nastavení ostrosti Nastavení průsvitnosti nabídky OSD Nastavení fáze hodinových impulzů Nastavení kmitočtu hodinových impulzů 11

13 Volba teploty barev Poznámka: Teplota barev může být nastavena složkami RGB v podnabídce Uživatel. Nastavení horizontální polohy menu OSD na obrazovce Nastavení vertikální polohy menu OSD na obrazovce Volba grafika / Text Poznámka: Doporučujeme zvolit podnabídku Text v případě, že rozlišení zobrazení je nebo pixelů. 12

14 Volba Recall (Obnovení původního nastavení) Poznámka: Doporučujeme zvolit Recall v případě, že uživatel není spokojen s nastavenými hodnotami. Volba jazyka Volba vstupu Volba Exit - Ukončit 13

15 Vstup DVI Nastavení jasu Nastavení kontrastu Nastavení průsvitnosti menu OSD Volba barevné teploty obrazu Poznámka: Teplota barev může být nastavena složkami RGB v podnabídce Uživatel. 14

16 Nastavení horizontální polohy menu OSD na obrazovce Nastavení vertikální polohy menu OSD na obrazovce Volba Recall (Obnovení původního nastavení) Poznámka: Doporučujeme zvolit Recall v případě, že uživatel není spokojen s nastavenými hodnotami. Volba jazyka 15

17 Volba vstupu Volba Exit - Ukončit Vstup VIDEO Nastavení jasu Nastavení kontrastu 16

18 Nastavení barevné sytosti Nastavení barevného odstínu Nastavení ostrosti Nastavení průsvitnosti nabídky OSD 17

19 Nastavení teploty barev Poznámka: Teplota barev může být nastavena složkami RGB v podnabídce Uživatel. Nastavení horizontální polohy Nastavení vertikální polohy Volba Recall - Obnovení původního nastavení Poznámka: Doporučujeme zvolit Recall v případě, že uživatel není spokojen s nastavenými hodnotami. 18

20 Volba jazyka Volba vstupu Volba Exit - Ukončit 19

21 Varovná upozornění a odstraňování chyb Varovná upozornění Když se na monitoru zobrazí pokyn CAN NOT DISPLAY THIS INPUT SIGNAL (TENTO VSTUPNÍ SIGNÁL NELZE ZOBRAZIT) NO SIGNAL INPUT (NENÍ VSTUPNÍ SIGNÁL) Zkontrolujte tyto položky Monitor není schopen zobrazit vstupní signál. Zkontrolujte, zda je správně nastavené rozlišení a kmitočet pro specifikovaný monitor. Vyhledejte podrobné informace v kapitole Technické údaje tohoto návodu pro uživatele. Ve vstupních konektorech VGA nebo S-video není signál. Zkontrolujte, zda je Váš počítač nebo video zařízení zapnuto. Zkontrolujte, zda je přívodní video kabel správně připojen. Ujistěte se, že žádný kolík ve video konektorech není zlomený nebo vtlačený dovnitř. WAIT FOR AUTOMATIC ADJUSTMENT (VYČKEJTE, AŽ PROBĚHNE AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ) HLAVNÍ NABÍDKA OVLÁDÁNÍ ZAMKNUTA/ ODEMKNUTA Monitor vyhledává vstupní signál a provádí automatické nastavení optimálních hodnot. Tento proces trvá zhruba 5 sekund. Doporučujeme, abyste stiskli tlačítko AUTO pokaždé, když změníte rozlišení nebo kmitočet zobrazení. Hlavní nabídka ovládání (OSD) je zamknuta, aby nedošlo k nechtěné změně nastavení. Stisknutím a podržením tlačítek,, současně podobu 5 sekund odemknete hlavní nabídku ovládání. 20

22 Odstraňování chyb Příznak Zkontrolujte tyto položky Není obraz Zkontrolujte, zda je monitor zapnutý. LED indikátor napětí nesvítí Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér správně připojen k monitoru. Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen k napájecímu adaptéru. Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen do zásuvky elektrického proudu. Pomocí jiného spotřebiče zkontrolujte, zda je v zásuvce elektrický proud. Není obraz Ujistěte se, že počítač není v pohotovostním režimu. LED indikátor napětí svítí žlutě (Počítač oživíte, když pohnete myší nebo stisknete klávesu na klávesnici.) Zkontrolujte, zda je Váš počítač nebo video zařízení zapnuté. Zkontrolujte, zda je video kabel správně připojen. Text není zobrazen kvalitně Změňte rozlišení na 1280*1024 (pro 19 a 17 ) nebo 1024*768 (pro 15 ) pixelů, pokud tomu tak není. Stiskněte tlačítko AUTO, aby proběhlo automatické nastavení optimálních hodnot. Proveďte jemné doladění nastavením hodnot pro Clock a Phase v nabídce OSD. (Podrobné informace najdete v kapitole Uživatelské nastavení monitoru tohoto návodu.) Obraz není uprostřed monitoru Stiskněte tlačítko AUTO, aby proběhlo Některé řádky nejsou zobrazeny automatické nastavení optimálních hodnot. Proveďte jemné doladění horizontální a vertikální polohy (H. Position a V. Position). (Podrobné informace najdete v kapitole Uživatelské nastavení monitoru tohoto návodu.) V obraze jsou malé červené, zelené, modré nebo černé tečky. TFT panel LCD monitoru tvoří miliony miniaturních tranzistorů. Každý tranzistor, který je poruchový, se projeví jako barevná tečka. V souladu s přijatým standardem je akceptovatelné, aby monitor třídy A měl až 3 tečky v obraze. Takový LCD monitor splňuje požadavky zmíněné normy. 21

23 Technické údaje SX-19 Technické údaje Elektro-technické parametry Rozměr obrazu Rozlišení Horizontální synchonizace Vertikální synchronizace Maximální šířka pásma Připojení 19,0 (48.2cm) úhlopříčně 1280 x 1024 pixelů 30kHz 80kHz 60Hz 75Hz 135MHz Napájení: 3-kolíková síťová zásuvka Fyzické parametry Hmotnost Netto: 7,4Kg (16.3 lb) Úhel naklánění 0º - 15º SX-17 Elektro-technické parametry Rozměr obrazu Rozlišení Horizontální synchonizace Vertikální synchronizace Maximální šířka pásma Připojení 17,0 (43.1cm) úhlopříčně 1280 x 1024 pixelů 60kHz 80kHz 50Hz 75Hz 135MHz Napájení: 3-kolíková síťová zásuvka Fyzické parametry Hmotnost Netto: 6,4Kg (14.1 lb) Úhel naklánění 0º - 15º 22

24 SX-15 Elektro-technické parametry Rozměr obrazu Rozlišení Horizontální synchonizace Vertikální synchronizace Maximální šířka pásma Připojení 15,0 (381mm) úhlopříčně 1024 x 768 pixelů 30kHz 80kHz 50Hz 75Hz 80MHz Napájení: 3-kolíková síťová zásuvka Fyzické parametry Hmotnost Netto: 4,7Kg (10.34 lb) Úhel naklánění 0º - 20º 23

25 Předpisy a nařízení Osvědčení FCC Toto zařízení splňuje požadavky FCC (regulační orgán pro komunikace USA), část 15. Práce se zařízením je podřízena dvěma podmínkám: (1) tento přístroj nesmí být zdrojem škodlivého rušení, a (2) tento přístroj musí být schopen přijímat jakékoliv rušení včetně toho, které může způsobit nežádoucí činnost. POZNÁMKA: Toto zařízení bylo otestováno a splňuje požadavky na digitální zařízení třídy B ve shodě s nařízením FCC, část 15. Tyto podmínky jsou stanoveny tak, aby poskytovaly rozumnou ochranu před škodlivým rušením v obytné zástavbě. Tento přístroj používá a je zdrojem radiového signálu, a pokud není instalován a používán v souladu s pokyny, může být zdrojem rušení radiové komunikace. Výrobce nezaručuje, že se při určité instalaci rušení neobjeví. Pokud tento přístroj ruší televizní nebo radiový příjem, což lze určit jednoduchým zapnutím a vypnutím přístroje, doporučujeme uživateli rušení odstranit jedním z následujících způsobů: Změnit nasměrování nebo přemístit anténu pro příjem signálu. Zvýšit odstup mezi přijímačem a zařízením. Zapojit přístroj do síťové zásuvky jiného napájecího okruhu, do kterého není zapojen přijímač. Další rady Vám poskytne prodejce nebo zkušený technik odborného servisu. VAROVÁNÍ: Jakékoliv neoprávněné zasahování do tohoto zařízení může vést k odvolání práva na používání tohoto přístroje a k propadnutí záruky. 24

26 Informace pro uživatele v zemích Evropské unie Tento symbol na výrobku nebo na balení znamená, že výrobek musí být likvidován jiným způsobem než běžný domácí odpad. Nezapomeňte, že byste v rámci šetření přírodních zdrojů měli likvidovat elektronické výrobky prostřednictvím recyklačních center. Každá země Evropské unie by měla mít sběrny pro recyklaci elektrických a elektronických výrobků. Informace o recyklačních centrech v místech Vašeho bydliště Vám podá příslušný odbor zabývající se organizací sběru odpadu nebo prodejce, u kterého jste produkt koupili. 25

目 录 声 明... iii 安 全 信 息...iv 保 养 和 清 洁...v 1.1 欢 迎 使 用!... 1-1 1.2 物 品 清 单... 1-1 1.3 组 装 显 示 器 底 座... 1-2 1.4 连 接 线 缆... 1-2 1.5 显 示 器 简 介... 1-3 1.5.

目 录 声 明... iii 安 全 信 息...iv 保 养 和 清 洁...v 1.1 欢 迎 使 用!... 1-1 1.2 物 品 清 单... 1-1 1.3 组 装 显 示 器 底 座... 1-2 1.4 连 接 线 缆... 1-2 1.5 显 示 器 简 介... 1-3 1.5. VN248 系 列 液 晶 显 示 器 用 户 指 南 目 录 声 明... iii 安 全 信 息...iv 保 养 和 清 洁...v 1.1 欢 迎 使 用!... 1-1 1.2 物 品 清 单... 1-1 1.3 组 装 显 示 器 底 座... 1-2 1.4 连 接 线 缆... 1-2 1.5 显 示 器 简 介... 1-3 1.5.1 液 晶 显 示 器 前 部... 1-3

Více

现 在 女 人 的 光 屁 股 不 值 钱 了, 揉 一 揉 眼 睛 就 会 看 到, 打 一 个 喷 嚏 就 会 撞 上, 走 路 拐 个 弯 就 会 踩 着 在 过 去 可 不 是 这 样, 在 过 去 那 是 金 不 换 银 不 换 珠 宝 也 不 换 的 宝 贝, 在 过 去 只 能 到 厕

现 在 女 人 的 光 屁 股 不 值 钱 了, 揉 一 揉 眼 睛 就 会 看 到, 打 一 个 喷 嚏 就 会 撞 上, 走 路 拐 个 弯 就 会 踩 着 在 过 去 可 不 是 这 样, 在 过 去 那 是 金 不 换 银 不 换 珠 宝 也 不 换 的 宝 贝, 在 过 去 只 能 到 厕 第 一 节 我 们 刘 镇 的 超 级 巨 富 李 光 头 异 想 天 开, 打 算 花 上 两 千 万 美 元 的 买 路 钱, 搭 乘 俄 罗 斯 联 盟 号 飞 船 上 太 空 去 游 览 一 番 李 光 头 坐 在 他 远 近 闻 名 的 镀 金 马 桶 上, 闭 上 眼 睛 开 始 想 象 自 己 在 太 空 轨 道 上 的 漂 泊 生 涯, 四 周 的 冷 清 深 不 可 测, 李 光

Více

09

09 附 錄 1 開 放 中 國 大 陸 貨 品 進 口 項 目 名 細 (98 年 11 月 止 ) 有 條 件 開 放 (482 項 ) 序 號 C.C.C. Code 說 明 序 號 C.C.C. Code 說 明 1 0208.40.10.10-8 鯨 肉 海 豚 肉 及 鼠 海 豚 肉 生 鮮 冷 藏 或 冷 凍 242 6203.49.92.00-5 其 他 紡 織 材 料 製 男 用 或 男

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AFB4A7C7A555B2D5C2B4A657B3E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AFB4A7C7A555B2D5C2B4A657B3E62E646F63> 中 華 民 國 大 專 校 院 100 學 年 度 排 球 運 動 聯 賽 排 球 隊 職 員 名 單 一 般 男 生 組 不 分 級 共 56 所 學 校, 總 計 1083 位 隊 職 員 校 名 : 國 立 嘉 義 大 學 (0018) 校 址 :[600] 嘉 義 市 鹿 寮 里 學 府 路 300 號 聯 絡 人 / 電 話 : 鍾 宇 政 / 05-271#7271 校 長 : 李 明

Více

YS1.mps

YS1.mps 影 视 与 戏 剧 特 征 化 妆 影 视 与 戏 剧 特 征 化 妆 是 化 妆 艺 术 范 畴 内 具 有 代 表 性 的 内 容, 是 掌 握 了 基 础 化 妆 的 前 提 下, 进 入 较 深 入 的 造 型 化 妆 阶 段 影 视 戏 剧 特 征 化 妆 其 妆 型 显 著, 效 果 突 出, 既 是 专 业 影 视 戏 剧 化 妆 的 基 本 内 容 之 一, 又 可 以 在 影 视

Více

福 建 师 范 大 学 学 报 哲 学 社 会 科 学 版 年 代 专 门 考 察 道 教 造 像 与 道 教 哲 学 思 想 传 统 美 学 思 想 之 密 切 关 系 的 著 作 并 不 多 见 本 文 尝 试 从 现 代 哲 学 与 审 美 视 阈 的 角 度 揭 示 道 教 造 像 所 积

福 建 师 范 大 学 学 报 哲 学 社 会 科 学 版 年 代 专 门 考 察 道 教 造 像 与 道 教 哲 学 思 想 传 统 美 学 思 想 之 密 切 关 系 的 著 作 并 不 多 见 本 文 尝 试 从 现 代 哲 学 与 审 美 视 阈 的 角 度 揭 示 道 教 造 像 所 积 年 第 期 福 建 师 范 大 学 学 报 哲 学 社 会 科 学 版 总 第 期 哲 思 与 审 美 观 照 中 的 道 教 造 像 艺 术 程 群 张 明 学 厦 门 大 学 哲 学 系 福 建 厦 门 漳 州 师 范 学 院 历 史 与 社 会 学 系 福 建 漳 州 广 西 师 范 大 学 美 术 学 院 广 西 桂 林 道 教 造 像 以 立 体 的 视 觉 形 象 传 达 道 教 思 想

Více

H 批发和零售业

H 批发和零售业 H 批 发 和 零 售 业 本 类 包 括 63 和 65 大 类 指 商 品 在 流 通 环 节 中 的 批 发 活 动 和 零 售 活 动 63 批 发 业 指 批 发 商 向 批 发 零 售 单 位 及 其 他 企 事 业 机 关 单 位 批 量 销 售 生 活 用 品 和 生 产 资 料 的 活 动, 以 及 从 事 进 出 口 贸 易 和 贸 易 经 纪 与 代 理 的 活 动 批 发 商

Více

递 规 定 的 有 权 拒 收, 情 节 严 重 者 报 政 府 相 关 部 门 处 理, 并 追 究 乙 方 相 应 责 任 ( 三 ) 乙 方 保 证 所 寄 国 际 小 包 邮 件 符 合 甲 方 规 定 的 邮 件 尺 寸 重 量 封 装 和 封 面 书 写 规 格 等, 并 保 证 所 寄

递 规 定 的 有 权 拒 收, 情 节 严 重 者 报 政 府 相 关 部 门 处 理, 并 追 究 乙 方 相 应 责 任 ( 三 ) 乙 方 保 证 所 寄 国 际 小 包 邮 件 符 合 甲 方 规 定 的 邮 件 尺 寸 重 量 封 装 和 封 面 书 写 规 格 等, 并 保 证 所 寄 XRU 小 包 客 户 用 邮 协 议 合 同 号 : 甲 方 : 中 俄 国 际 物 流 有 限 公 司 乙 方 : 地 址 : 广 州 航 联 商 城 西 区 2 楼 地 址 : 法 人 : 韩 直 忠 法 人 : 电 话 :18502007949 电 话 : 邮 件 :han@xru.com 邮 件 : 甲 乙 双 方 根 据 中 华 人 民 共 和 国 合 同 法 及 相 关 的 法 律 法

Více

FZ1.s92

FZ1.s92 第 一 章 服 装 制 作 工 艺 基 础 知 识 第 一 节 服 装 术 语 服 装 术 语 是 服 装 技 术 专 用 语, 如 服 装 的 每 一 个 品 种 服 装 上 的 每 一 块 裁 片 服 装 制 作 过 程 中 每 一 种 操 作, 以 及 所 使 用 的 工 具 服 装 制 作 过 程 中 出 现 的 各 种 弊 病 和 要 达 到 的 某 些 质 量 要 求 等, 都 有 其

Více

Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") GBT GBT GBT

Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. (GBT) GBT GBT GBT Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") GBT GBT GBT 2004 5 31-1 - 1.... 3 1.1....3 1.2. GV-R80P256D/GV-R80P256V...3 2.... 4 2.1....4 2.2....5 2.3....6 3.... 8 3.1. Win XP...8 3.1.1....8 3.1.2.

Více

2

2 1 2 4-3-2-3 2-2-6-1 2-2 3 1. vcd 1-1 1-2 1. vcd dvd 1-3 25 2. 10 3. 4. 5 1. 2. 3. 4 1-1 1-2 1-3 4. 1. 2. 1. 10 2. DVD 1. 20 2. 3. 1. 10 2. 1. 2. 3. 1. http://www.sinica.edu.tw/~video/e_movie/water_play_06.html

Více

Microsoft Word - Bingye-doc.doc

Microsoft Word - Bingye-doc.doc 走 出 病 业 假 相 明 慧 文 章 汇 编 目 录 病 为 什 么 一 直 没 好?... 3 关 于 被 病 业 假 相 迫 害 的 几 点 修 炼 体 会... 7 排 除 病 业 干 扰 后 的 反 思... 12 八 旬 老 弟 子 正 念 闯 出 病 业 假 相 干 扰... 16 解 体 癌 症 假 相 家 人 走 入 修 炼... 21 坚 信 师 父 四 天 走 出 病 业 魔

Více

VG2732m-LED-1_UG_KRN.book

VG2732m-LED-1_UG_KRN.book ViewSonic VG2732m-LED LCD Display Model No. : VS14102 ...1...2 RoHS...3...4...4...5...5...6 /...7...7 ( )...8 LCD...9 OSD...9...10...12...16...17...18 LCD...19...20 ViewSonic VG2732m-LED FCC FCC 15.. (1),

Více

D1z.mps

D1z.mps 第 3 章 孵 化 技 术 本 章 按 照 种 蛋 孵 化 的 程 序, 介 绍 了 蛋 的 构 造 与 形 成 种 蛋 的 管 理 家 禽 的 胚 胎 发 育 人 工 孵 化 的 条 件 和 控 制 孵 化 机 的 构 造 与 管 理 孵 化 效 果 的 检 查 与 分 析 以 及 初 生 雏 的 处 理 等 内 容 对 种 蛋 的 选 择 与 消 毒 孵 化 条 件 的 标 准 与 控 制 孵

Více

Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") GBT GBT GBT

Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. (GBT) GBT GBT GBT Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") GBT GBT GBT 2003 6 24-1 - 1....3 1.1.... 3 1.2.... 3 2....4 2.1.... 4 2.2.... 5 2.3.... 6 3....8 3.1. Windows 98/98SE Windows ME Windows XP 8 3.1.1....8

Více

《世说新语》

《世说新语》 ! " $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$!"# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$!"# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$!"%# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$!& # $$$$$$$$$$$$$$$$$$$!( # $$$$$$$$$$$$$$$$$$$!))# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$!"* # $$$$$$$$$$$$$$$$$$$!" +# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$!"&"#

Více

Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") GBT GBT GBT

Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. (GBT) GBT GBT GBT Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") GBT GBT GBT 2003 6 20-1 - 1.... 3 1.1....3 1.2. GV-R96P128D...3 2.... 4 2.1....4 2.2....5 2.3....6 3.... 8 3.1. Windows 98/98SEWindows MEWindows XP...8

Více

使用手冊

使用手冊 使 用 手 冊 彩 色 液 晶 顯 示 器 重 要 請 仔 細 閱 讀 使 用 手 冊, 掌 握 安 全 及 正 確 的 使 用 方 法 最 新 的 使 用 手 冊 可 從 我 們 的 網 站 下 載 http://www.eizo.com.tw 安 全 性 須 知 關 於 顯 示 器 的 事 項 目 錄 第 1 章 特 色 與 介 紹 1-1 特 色 1-2 控 制 和 功 能 1-3 色 彩 調

Více

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") GBT GBT GBT

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. (GBT) GBT GBT GBT GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") GBT GBT GBT 2003 11 6-1 - 1....3 1.1.... 3 1.2.... 3 2....4 2.1.... 4 2.2.... 5 2.3.... 6 3....8 3.1. Win XP... 8 3.1.1....8 3.1.2. DirectX...9 3.1.3.... 11 3.1.4....15

Více

Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") GBT GBT GBT

Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. (GBT) GBT GBT GBT Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") GBT GBT GBT 2003 6 5-1 - 1....3 1.1....3 1.2. Radeon 9200...3 2....4 2.1....4 2.2....5 2.3....7 3....9 3.1. Windows 98/98SE Windows ME Windows XP...9 3.1.1....

Více

Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") GBT GBT GBT

Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. (GBT) GBT GBT GBT Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") GBT GBT GBT 2003 6 13-1 - 1.... 3 1.1....3 1.2. GV-R98P256D...3 2.... 4 2.1....4 2.2....5 2.3....6 3.... 8 3.1. Windows 98/98SEWindows MEWindows XP...8

Více

Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") GBT GBT GBT

Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. (GBT) GBT GBT GBT Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") GBT GBT GBT 2003 6 5-1 - 1....3 1.1....3 1.2. GV-R9200...3 2....4 2.1....4 2.2....5 2.3....7 3....9 3.1. Windows 98/98SE Windows ME Windows XP 9 3.1.1....

Více

普通高中英语课程标准(实验稿)English

普通高中英语课程标准(实验稿)English 普 通 高 中 英 语 课 程 标 准 ( 实 验 稿 ) 第 一 部 分 前 言 社 会 生 活 的 信 息 化 和 经 济 的 全 球 化, 使 英 语 的 重 要 性 日 益 突 出 英 语 作 为 最 重 要 的 信 息 载 体 之 一, 已 成 为 人 类 生 活 各 个 领 域 中 使 用 最 广 泛 的 语 言 许 多 国 家 在 基 础 教 育 发 展 战 略 中, 都 把 英 语

Více

(Microsoft Word - \302\315\301n\272\241\276\360\300Y2.doc)

(Microsoft Word - \302\315\301n\272\241\276\360\300Y2.doc) 農 業 世 界 雜 誌 第 265 期 2005 年 9 月 頁 88-92 詩 情 蟲 語 何 所 之 / 著 蟬 聲 滿 樹 頭 二 中 國 蟬 的 種 類 中 國 古 人 對 蟬 早 有 研 究, 殷 墟 甲 骨 上 已 經 有 蟬 字, 銅 器 也 有 蟬 形 的 飾 紋 蟬 可 能 也 是 殷 代 富 貴 人 家 所 喜 愛 的 珍 貴 食 品, 並 且 是 用 來 祭 拜 祖 先 的 東

Více

2012年目录文件目录.xls

2012年目录文件目录.xls 27 3 3 3 2 2 3 1 2 1 2 2 4 4 3 3 8 3 5 11 4 6 3 20 1 1 7 5 2 3-10 2 1405 2 6 6 1 5 5 3 6 V2.0100 V2.0200 V2.0300 V2.0100 V2.0200 V2.0300 V2.0400 V2.0500 V2.0600 CD-ROM

Více

<B9FABCCACAD0B3A1D3AACFFA2E6D7073>

<B9FABCCACAD0B3A1D3AACFFA2E6D7073> 第 3 章 国 际 市 场 分 析 学 习 目 标 /52 引 例 小 灵 通 异 军 突 起 /53 3.1 国 际 市 场 分 析 概 述 /53 3.2 国 际 市 场 细 分 /56 3.3 国 际 目 标 市 场 与 国 际 产 品 市 场 定 位 /60 本 章 小 结 /65 主 要 概 念 和 观 念 /65 重 点 实 务 和 操 作 /66 习 题 与 训 练 /66 学 习 目

Více

浙江省教育厅办公室关于印发《浙江省2015学年中小学教学用书目录》和《浙江省2015年中小学教辅材料推荐目录》的通知

浙江省教育厅办公室关于印发《浙江省2015学年中小学教学用书目录》和《浙江省2015年中小学教辅材料推荐目录》的通知 浙 江 省 教 育 厅 办 公 室 文 件 浙 教 办 基 2015 43 号 浙 江 省 教 育 厅 办 公 室 关 于 印 发 浙 江 省 2015 学 年 中 小 学 教 学 用 书 目 录 和 浙 江 省 2015 年 中 小 学 教 辅 材 料 推 荐 目 录 的 通 知 各 市 县 ( 市 区 ) 教 育 局 : 按 照 教 育 部 办 公 厅 关 于 2015 年 中 小 学 教 学

Více

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ( GBT ) GBT GBT, GBT

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ( GBT ) GBT GBT, GBT GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. (GBT ) GBT GBT, GBT 2003 7 9 1. 1.1.... 3 1.2.... 3 2. 2.1.... 4 2.2.... 5 2.3.... 6 3. 3.1. Win98/98SE or WinME,Win2000Win XP... 8 3.1.1... 8 3.1.2 Direct X... 9 3.1.3...

Více

【每日更新03-07】转发赚奖金,2016年春季最新猎头岗:档案管理 位

【每日更新03-07】转发赚奖金,2016年春季最新猎头岗:档案管理 位 每 日 更 新 03-07 转 发 赚 奖 金,2016 年 春 季 最 新 猎 头 岗 : 档 案 位 郑 州 档 案 数 字 化 扫 描, 濮 阳 档 案 整 理, 洛 阳 档 案 加 工 扫 描, 档 案 软 件 http://www.20099.cn 每 日 更 新 03-07 转 发 赚 奖 金,2016 年 春 季 最 新 猎 头 岗 : 档 案 管 理 位 工 作 地 点 : 慈 溪

Více

VX2753mh-LED-1_UG_KRN.book

VX2753mh-LED-1_UG_KRN.book ViewSonic VX2753mh-LED LCD Display Model No. : VS13918 ...1...2 RoHS...3...4...4...5...5...6 LCD...7 OSD...7...8...10...15...16...17 LCD...18...19 ViewSonic VX2753mh-LED FCC FCC 15.. (1), (2). FCC 15 B..,,..

Více

VP2765-LED-1_UG_SCH.book

VP2765-LED-1_UG_SCH.book ViewSonic VP2765-LED LCD Display Model No. : VS13963 ... 1... 2... 3... 4... 4... 5... 5... 6 /... 7... 7 ( )... 8 LCD... 9... 9... 10... 12... 16... 17... 18 LCD... 19... 20 ViewSonic VP2765-LED FCC FCC

Více

第一章

第一章 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 INPUT2006 29 30 31 32 33 34 35 9000 8500 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500

Více

16572.mps

16572.mps 会 议 是 实 行 行 政 管 理 的 一 种 重 要 方 法, 是 实 现 科 学 决 策 的 重 要 途 径, 也 是 进 行 信 息 沟 通, 协 调 各 方 面 关 系 的 重 要 手 段 办 会 是 秘 书 经 常 性 的 工 作, 会 议 一 般 由 秘 书 部 门 负 责 筹 办 安 排 会 议 安 排 得 好 坏 是 衡 量 秘 书 工 作 优 劣 的 标 准 之 一, 所 以, 秘

Více

未成年人保护与犯罪预防

未成年人保护与犯罪预防 预 防 犯 罪 及 更 生 康 复 前 瞻 与 挑 战 国 际 研 讨 会 论 文 未 成 年 人 犯 罪 趋 势 与 预 防 控 制 浙 江 省 监 狱 学 会 课 题 组 [ 内 容 提 要 ]: 本 课 题 通 过 统 计 调 查 和 实 证 分 析, 梳 理 和 寻 证 未 成 年 人 犯 罪 特 点 和 今 后 一 个 时 期 的 未 成 年 人 犯 罪 趋 势, 以 期 从 一 般 预

Více

Microsoft Word - 8011_TC_Lemel_new.doc

Microsoft Word - 8011_TC_Lemel_new.doc 筆 記 型 電 腦 使 用 手 冊 P/N: 5615 6854 0002 R00 (2004 年 10 ) 註 冊 商 標 所 品 牌 及 產 品 稱 所 登 記 之 商 標 屬 於 各 品 牌 及 產 品 稱 之 登 記 公 司 所 注 意 本 手 冊 之 內 容 本 公 司 享 隨 時 修 改 之 權 利, 且 不 另 行 通 知 目 錄 前 言... v 第 1 章 開 始 工 作...1-1

Více

校园之星

校园之星 x x x x x x C H N O V x B x x x x S S x mm cm cm cm cm x x x x x x x x A A B X B B ml x x B

Více

c_R9000PRO_101

c_R9000PRO_101 Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") GBT GBT GBT 2002 9 3-1 - 1.... 3 1.1.... 3 1.2. GV-R9000 PRO... 3 2.... 4 2.1.... 4 2.2.... 5 2.3.... 6 3.... 8 3.1. Windows 98/98SE Windows ME Windows

Více

Untitiled

Untitiled 地 方 建 设 篇 南 宁 市 一 城 市 规 划 与 建 设 [ 规 划 管 理 ]2007 年 度, 共 召 开 业 务 审 查 会 89 次, 共 组 织 各 种 方 案 评 审 会 466 次 共 办 理 建 设 工 程 审 批 业 务 7088 项, 办 理 新 开 工 面 积 993.6 万 平 方 米 ; 共 核 发 建 设 用 地 规 划 许 可 证 292 份, 审 批 建 设

Více

中艺华海修改1.7.indd

中艺华海修改1.7.indd 13 品 书 闻而思之 而后修 华 海 公 司 高 级 经 营 管 理 干 部 培 训 纪 实 规划发展部 已近年终岁末 寒意阵阵 但中国银行珠 真正达到了增强素质 修德育才的目的 党课培训催人奋进 烈 来自北京 上海 广州 珠海 山东 新 加坡 南通等地的华海公司全体经营管理干 中国共产党是怎么诞生的 如何理解党 部 党员和入党积极分子齐聚一堂 正以只争 章 怎样做一个共产党员 原中国工艺品进出

Více

北 京 蓝 皮 书 公 共 服 务 相 比 而 言, 养 老 医 疗 失 业 等 保 险 都 早 已 经 由 国 务 院 颁 布 了 相 应 的 立 法 条 例, 在 全 国 范 围 内 形 成 了 统 一 的 制 度 党 的 十 八 届 四 中 全 会, 首 次 以 依 法 治 国 为 主 题,

北 京 蓝 皮 书 公 共 服 务 相 比 而 言, 养 老 医 疗 失 业 等 保 险 都 早 已 经 由 国 务 院 颁 布 了 相 应 的 立 法 条 例, 在 全 国 范 围 内 形 成 了 统 一 的 制 度 党 的 十 八 届 四 中 全 会, 首 次 以 依 法 治 国 为 主 题, 北 京 市 生 育 保 险 制 度 的 国 际 比 较 与 借 鉴 11 北 京 市 生 育 保 险 制 度 的 国 际 比 较 与 借 鉴 李 凤 欧 阳 杰 摘 要 : 以 北 京 市 生 育 保 险 制 度 为 研 究 对 象, 从 国 际 比 较 与 借 鉴 的 视 野 和 角 度, 分 析 了 北 京 市 生 育 保 险 制 度 的 现 状, 以 及 与 英 国 德 国 日 本 等 发 达

Více

2006年中央、国家机关公务员录用考试

2006年中央、国家机关公务员录用考试 2006 年 国 家 公 务 员 考 试 行 测 真 题 第 一 部 分 言 语 理 解 与 表 达 ( 共 30 题, 参 考 时 限 30 分 钟 ) 每 道 题 包 含 一 段 文 字 或 一 个 句 子, 后 面 是 一 个 不 完 整 的 陈 述, 要 求 你 从 四 个 选 项 中 选 出 一 个 来 完 成 陈 述 注 意 : 答 案 可 能 是 完 成 对 所 给 文 字 主 要 意

Více

577 13681911 442 1019 1 120 107 155 60 1 4 8 1 4 209 1882 3 8 8 4 1 1987 154 18 1937 1983 1962 1978 1931 1933 1937 1979 1940 1941 1947 1948 1982 1985 1981 1984 6 20 1951 1981 5 IBM

Více

untitled

untitled 1 2,835,000,152.41 2,595,958,921.28 9.21 3,803,706,275.25 3,636,910,789.29 4.59 7,422,162,377.11 6,976,568,723.61 6.39 2,978,399,071.95 2,937,950,953.08 1.38 4.5127 4.4514 1.38 4.2429 4.2437-0.02 106,431,093.07

Více

1950 5 1954 1906 3000 3 1911 30 3 2000 6 10 3 33 1944 34 38 4 1950 32 1943 500 1955 8 1740 1000 1961 1 10 1956 204 28 1939 1 14 25 3 8 8 29 2 6 200 6 10 4 22 1933 60 800 10 26 27 29 38 4 9 1950 1951 1968

Více

8idml_20_1_q

8idml_20_1_q Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO, LTD GBT ( ) GBT GBT, GBT 2002 3 15 1 1 11 3 12 AP64D(-H) 3 2 21 4 22 5 23 6 3 31 Win 98/98SE, WinME Win XP 8 311 8 312 Direct X 9 313 11 314 14 315 14 316 18 32 Windows

Více

上冊 淨 空 法 師 講述 上冊 彩色圖文 新編出版 全三冊 地 藏 經 講 記 上 冊 目 錄 前 言 004 緣 起 005 正 釋 經 文 005 忉 利 天 宮 神 通 品 第 一 005 分 身 集 會 品 第 二 115 觀 眾 生 業 緣 品 第 三 139 閻 浮 眾 生 業 感 品 第 四 165 前 言 以 往 每 遇 新 建 道 場 請 我 講 經, 首 先 必 講 地 藏

Více

<534B544C30303131302DACFCA8FDB160B3C6B5E6313230B94449495FB8D5BE5C2E706466>

<534B544C30303131302DACFCA8FDB160B3C6B5E6313230B94449495FB8D5BE5C2E706466> 3 5 10 25 1~2 1 2 1 1. 10 1~2 A 2 1 5 2 8 A 30 3 48 10 4 200g 5 100g 1 1/3 1/4 5 1. 2~3cm 4. 10 10 A1605~7 B Part 2 18 4 300g 1/2 1 1/2 2 1 1/2 3 1 1 1. A 20 1 170 B 2 2 1 OK 55 50 3 Part 2 18 4~5 600g

Více

c-AR64SH-102

c-AR64SH-102 Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO, LTD GBT ( ) GBT GBT, GBT 2002 3 15 1 1 11 3 12 3 2 21 4 22 5 23 6 3 31 Win 98/ 98SE, WinME Win XP 8 311 8 312 Direct X 9 313 11 314 14 315 14 316 18 32 Windows NT 40

Více

Microsoft Word - 第三章第三節.doc

Microsoft Word - 第三章第三節.doc 第 三 節 植 栽 及 建 物 環 境 敷 地 調 查 一 周 圍 環 境 調 查 臺 中 刑 務 所 典 獄 長 官 舍 及 浴 場 位 於 臺 中 市 西 區, 刑 務 所 演 武 場 之 後 方, 以 林 森 路 自 由 路 一 段 與 貴 和 街 為 界 圍 塑 出 之 區 域, 林 森 路 25 巷 與 自 由 路 一 段 89 巷 縱 橫 貫 穿 其 中 本 案 刑 務 所 典 獄 長

Více

A01 流 行 服 飾 科 壹 術 科 測 驗 考 題 說 明 一 施 測 題 目 : 寵 物 服 飾 貼 圖 創 作 二 施 測 程 序 : ( 一 ) 主 辦 學 校 統 一 說 明 考 試 內 容 和 方 式 ( 二 ) 主 辦 學 校 提 供 寵 物 圖 形 紙 予 考 生 ( 三 ) 由

A01 流 行 服 飾 科 壹 術 科 測 驗 考 題 說 明 一 施 測 題 目 : 寵 物 服 飾 貼 圖 創 作 二 施 測 程 序 : ( 一 ) 主 辦 學 校 統 一 說 明 考 試 內 容 和 方 式 ( 二 ) 主 辦 學 校 提 供 寵 物 圖 形 紙 予 考 生 ( 三 ) 由 新 北 市 105 學 年 度 高 級 中 等 學 校 專 業 群 科 特 色 招 生 甄 選 入 學 術 科 測 驗 考 題 範 例 目 次 A01 流 行 服 飾 科 60 A02 美 容 科 64 A03 幼 兒 保 育 科 67 A04 時 尚 造 型 科 71 A05 餐 飲 管 理 科 75 A06 應 用 外 語 科 ( 英 文 組 ) 80 A07 美 術 工 藝 科 85 A08

Více

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15 45!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 61 99!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15 45!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 61 99!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15 45!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 61 99!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 129

Více

财务部57

财务部57 ......... 2001... 2001......... ........................... ........................... .................. 2001 21 ( ) ( ) 2001 2 28 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (

Více

謙卑的小巨人 文 / 林士涵 印製見證文集是父親在生病後就有的想法 目的是希望更多親朋好友能透 過這些見證認識主耶穌 一起享受屬耶穌那好得無比的生命 我的父親林進聰 民國 42 年 9 月 18 日生於台中縣大肚 鄉 退伍後輾轉來到工業技術研究院化工所上班 認識了他生 命中兩個最愛 信仰耶穌基督以及

謙卑的小巨人 文 / 林士涵 印製見證文集是父親在生病後就有的想法 目的是希望更多親朋好友能透 過這些見證認識主耶穌 一起享受屬耶穌那好得無比的生命 我的父親林進聰 民國 42 年 9 月 18 日生於台中縣大肚 鄉 退伍後輾轉來到工業技術研究院化工所上班 認識了他生 命中兩個最愛 信仰耶穌基督以及 好得無比 林進聰弟兄追思見證集 生於主後 1953. 9. 18 2012. 6. 18 安息主懷 謙卑的小巨人 文 / 林士涵 印製見證文集是父親在生病後就有的想法 目的是希望更多親朋好友能透 過這些見證認識主耶穌 一起享受屬耶穌那好得無比的生命 我的父親林進聰 民國 42 年 9 月 18 日生於台中縣大肚 鄉 退伍後輾轉來到工業技術研究院化工所上班 認識了他生 命中兩個最愛 信仰耶穌基督以及我的母親

Více

毛泽东重返人间.doc

毛泽东重返人间.doc 毛 泽 东 重 返 人 间 目 录 告 读 者 第 一 章 冬 夜 惊 魂 纪 念 堂 里 的 怪 声 毛 泽 东 忽 然 苏 醒 以 假 乱 真 夜 巡 天 安 门 第 二 章 隔 世 之 感 毛 泽 东 不 识 江 泽 民 恍 若 隔 世 你 办 事, 我 放 心 真 毛 评 假 毛 乔 装 打 扮 毛 泽 东 穿 上 最 时 尚 的 唐 装 第 三 章 走 出 圈 圈 目 击 百 姓 百 态

Více

User Guide

User Guide HP Touch Screen(ELO 触 摸 屏 ) 数 字 标 牌 显 示 器 用 户 手 册 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 本 文 档 中 包 含 的 信 息 如 有 变 更, 恕 不 另 行 通 知 HP 产 品 与 服 务 的 全 部 担 保 均 已 在 此 类 产 品 与 服 务 附 带 的 明 确 担 保 声 明 中 阐

Více

¹ ¹

¹ ¹ 该 文 首 先 针 对 传 统 方 法 研 究 形 名 组 合 的 不 足 提 出 了 理 解 形 名 组 合 的 基 本 语 义 模 式 即 事 物 属 性 值 和 属 性 域 其 次 根 据 形 名 组 合 的 理 解 模 式 和 语 料 库 的 调 查 从 哲 学 理 论 和 语 言 事 实 角 度 把 名 词 各 自 分 成 了 主 体 事 体 物 体 时 空 逻 辑 五 个 次 类 把 形

Více

总成绩册公示版.doc

总成绩册公示版.doc 目 录 一 体 育 道 德 风 尚 奖 代 表 团 1 二 参 加 江 西 省 第 十 四 届 运 动 会 突 出 贡 献 奖 1 三 青 少 年 部 现 场 比 奖 牌 榜 2 四 总 分 榜 3 1 青 少 年 部 3 2 成 人 部 县 ( 市 区 ) 组 3 3 成 人 部 市 直 ( 驻 市 ) 机 关 组 4 五 青 少 年 部 政 策 性 带 牌 榜 5 六 单 项 名 次 表 6 1

Více

附件2

附件2 上 海 中 医 药 大 学 授 课 教 案 课 程 名 称 : 脱 位 授 课 教 师 : 张 霆 授 课 时 间 : 年 度 学 期 周 第 七 章 脱 位 内 容 教 具 时 间 分 配 多 媒 体 结 合 板 书 第 一 节 脱 位 概 论 幻 灯 启 发 凡 构 成 关 节 的 骨 端 关 节 面 脱 离 正 常 位 置, 引 起 关 节 功 能 障 碍 者, 称 为 脱 位 每 个 关 节

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C2B2A9F6A74EADE1AAC5BDD5A7DEB34E5FA4545F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C2B2A9F6A74EADE1AAC5BDD5A7DEB34E5FA4545F2E646F63> 冷 凍 空 調 初 步 認 知 與 基 礎 維 修 技 術 ( 三 ) 壹 冷 凍 空 調 基 本 技 能 銅 管 的 認 識 銅 管 在 於 冷 凍 空 調 這 行 業 上, 一 般 用 於 冷 凝 器 蒸 發 器 製 造 及 高 低 壓 管 路 配 管, 其 特 性 為 耐 蝕 性 高, 易 彎 曲 可 焊 接 可 擴 管 及 製 作 喇 叭 口, 材 料 強 度 高, 耐 高 壓, 熱 傳 導

Více

年 外 国 文 学 第 期 他 们 拉 我 加 入 排 球 队 我 不 干 我 可 不 想 在 身 高 上 占 人 便 宜 九 月 二 十 三 日 每 天 早 晨 我 们 都 得 点 名 贝 斯 特 维 那 波 肯 福 布 戎 布 朗 利 康 恩 克 伊 尔 克 里 西 琉 斯 达 林 杜 宾 盖

年 外 国 文 学 第 期 他 们 拉 我 加 入 排 球 队 我 不 干 我 可 不 想 在 身 高 上 占 人 便 宜 九 月 二 十 三 日 每 天 早 晨 我 们 都 得 点 名 贝 斯 特 维 那 波 肯 福 布 戎 布 朗 利 康 恩 克 伊 尔 克 里 西 琉 斯 达 林 杜 宾 盖 年 月 年 第 期 外 国 文 学 我 与 曼 蒂 博 小 姐 美 国 九 月 十 三 日 曼 蒂 博 小 姐 想 和 我 做 爱 可 她 还 在 犹 豫 着 因 为 我 只 是 个 孩 子 这 一 点 从 相 关 的 档 案 从 她 桌 上 的 学 生 成 绩 册 和 校 长 办 公 室 摆 放 着 的 学 籍 卡 目 录 可 以 得 到 证 明 这 里 头 准 是 有 什 么 误 会 我 至 今

Více

郑幅中《中里巴人感悟的天空》

郑幅中《中里巴人感悟的天空》 中 里 巴 人 感 悟 的 天 空 郑 幅 中 著 QiYe 整 理 制 作 目 录 疾 病 就 是 命 运... 4 了 解 自 己 的 身 体... 4 对 待 身 体 的 态 度... 5 能 量 无 处 不 在... 5 信 口 道 来 无 遮 拦... 5 西 医 和 中 医 的 谐 调... 6 医 疗 的 观 念 需 要 修 正... 7 一 个 病 例 引 发 的 思 考... 8

Více

GT-204A振弦读数仪使用说明书.docx

GT-204A振弦读数仪使用说明书.docx GT-204A F 25025000 0.1 Hz 5005000 0.1-30+150 0.1 FHZ 2 10-3 mah 2.2.1 181213 cm 2.2.2 1Kg 2.2.3 GT-204A a) b) c) 1 2 1 1 256 10000 2 4 LCD 5 3 6 7 8 A 01-256 B 9 A B 10 A B GT-204A 2 29:00001 29 00001

Více

...1...2... 2... 6... 7... 12...13... 13... 14... 15...16...17...18...20...20...21... 21...21 AV...22... 23...23...24...25... 26...26...27...27 2... 3

...1...2... 2... 6... 7... 12...13... 13... 14... 15...16...17...18...20...20...21... 21...21 AV...22... 23...23...24...25... 26...26...27...27 2... 3 ...1...2... 2... 6... 7... 12...13... 13... 14... 15...16...17...18...20...20...21... 21...21 AV...22... 23...23...24...25... 26...26...27...27 2... 38 2 3D...41 2...42... 43...44...46...51...52...53...

Více

Ps22Pdf

Ps22Pdf (CIP). /. :, 02 ISBN 7-5045-3635-0... -. T S972. 182. 65 CIP (02) 051504 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 5. 25 128 03 2 1 03 2 1 : : 18. 00 ( VCD 1 ) : 64929211 : 64911190 : http:/ / www.class.com.cn (

Více

地勘快讯

地勘快讯 地 勘 快 讯 2016 年 第 20 期 ( 总 第 72 期 ) 重 庆 市 地 勘 局 党 委 办 公 室 主 办 2016 年 7 月 1 日 地 勘 动 态 我 局 召 开 纪 念 建 党 95 周 年 暨 先 进 基 层 党 组 织 优 秀 共 产 党 员 优 秀 党 务 工 作 者 表 彰 大 会 6 月 29 日 下 午, 我 局 在 机 关 一 会 议 室 举 办 纪 念 建 党

Více

广东省信息中心2、4、5、6层办公楼装修工程

广东省信息中心2、4、5、6层办公楼装修工程 惠 东 县 白 花 镇 创 强 复 评 各 学 校 功 能 室 设 备 采 购 项 目 公 开 招 标 文 件 招 标 编 号 :ZZ14031116 广 东 志 正 招 标 有 限 公 司 编 制 招 标 编 号 :ZZ14031116 目 录 第 一 部 分 投 标 邀 请 函... 3 第 二 部 分 采 购 项 目 内 容... 第 三 部 分 投 标 人 须 知... 317 一 说 明...

Více

Microsoft Word - report 4.doc

Microsoft Word - report 4.doc , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA 1.1.1 1.1.2 1.1.3 , USA , USA , USA 1.1.4 , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA

Více

User ID 150 Password - User ID 150 Password Mon- Cam-- Invalid Terminal Mode No User Terminal Mode No User Mon- Cam-- 2

User ID 150 Password - User ID 150 Password Mon- Cam-- Invalid Terminal Mode No User Terminal Mode No User Mon- Cam-- 2 Terminal Mode No User User ID 150 Password - User ID 150 Password Mon- Cam-- Invalid Terminal Mode No User Terminal Mode No User Mon- Cam-- 2 Mon1 Cam-- Mon- Cam-- Prohibited M04 Mon1 Cam03 Mon1 Cam03

Více

9-1909743-20160311-yy.xls

9-1909743-20160311-yy.xls 序 号 单 位 名 称 单 位 性 质 职 位 性 质 单 位 层 级 职 位 名 称 职 位 简 介 招 录 人 数 1 2 3 4 5 岳 阳 市 残 疾 人 联 合 会 岳 阳 市 商 务 粮 食 岳 阳 市 商 务 粮 食 岳 阳 市 商 务 粮 食 岳 阳 市 商 务 粮 食 参 照 管 理 的 人 民 团 体 和 市 州 直 群 众 团 体 科 员 财 务 工 作 科 员 报 考 人 员

Více

http://www.cyut.edu.tw/~recruit http://www.cyut.edu.tw/~recruit 93 14 93 14 () 2B 2B 逹 逹 25.7cm 36.4cm A B C D E F G H I J K L M 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 N O P Q R S T U V W X Y Z

Více

第十二章 角色转换 走向成功

第十二章  角色转换 走向成功 第 十 一 章 教 学 目 的 通 过 该 章 使 大 学 生 掌 握 与 就 业 相 关 的 法 律 法 规, 树 立 就 业 权 利 意 识, 掌 握 就 业 权 益 的 内 涵 特 点 和 基 本 内 容, 引 导 学 生 防 范 就 业 陷 阱, 正 确 处 理 和 用 人 单 位 的 各 种 纠 纷, 能 使 用 法 律 武 器 维 护 自 身 合 法 权 益 教 学 内 容 第 一 节

Více

國立和美實驗學校103學年度第1次教師甄選簡章

國立和美實驗學校103學年度第1次教師甄選簡章 國 立 和 美 實 驗 學 校 105 學 年 度 第 1 次 教 師 甄 選 簡 章 壹 依 據 : 教 師 法 教 育 人 員 任 用 條 例 暨 其 施 行 細 則 高 級 中 等 以 下 學 校 教 師 評 審 委 員 會 設 置 辦 法 公 立 高 級 中 等 以 下 學 校 教 師 甄 選 作 業 要 點 及 本 校 教 師 甄 選 作 業 要 點 等 有 關 規 定 辦 理 貳 甄 選

Více

104 年 度 推 廣 校 園 正 確 用 藥 教 育 模 式 中 心 學 校 成 果 報 告 書 學 校 : 桃 園 市 中 心 學 校 田 心 國 民 小 學 壹 計 畫 目 的 一 凝 聚 本 市 中 心 學 校 與 重 點 種 子 學 校 正 確 用 藥 教 育 推 廣 共 識, 期 能 培

104 年 度 推 廣 校 園 正 確 用 藥 教 育 模 式 中 心 學 校 成 果 報 告 書 學 校 : 桃 園 市 中 心 學 校 田 心 國 民 小 學 壹 計 畫 目 的 一 凝 聚 本 市 中 心 學 校 與 重 點 種 子 學 校 正 確 用 藥 教 育 推 廣 共 識, 期 能 培 衛 生 福 利 部 食 品 藥 物 管 理 署 104 年 度 推 廣 校 園 正 確 用 藥 教 育 模 式 計 畫 桃 園 市 田 心 國 民 小 學 中 心 學 校 成 果 報 告 書 104 年 11 月 10 日 104 年 度 推 廣 校 園 正 確 用 藥 教 育 模 式 中 心 學 校 成 果 報 告 書 學 校 : 桃 園 市 中 心 學 校 田 心 國 民 小 學 壹 計 畫 目

Více

人体解剖实习指导.doc

人体解剖实习指导.doc 解 剖 操 作 须 知 一 解 剖 操 作 目 的 l 深 刻 了 解 人 体 各 部 位 的 层 次 结 构, 人 体 各 器 官 的 结 构 特 点 和 在 自 然 状 态 下 各 器 官 的 位 置 和 相 互 关 系 2 通 过 解 剖 实 习 操 作, 加 深 解 剖 学 理 论 的 学 习 和 知 识 的 掌 握 3 培 养 学 生 独 立 思 考 自 学 和 独 立 工 作 的 能 力

Více

1 2 册 3 4 5 6 7 8 2 3 4 234 5 15 6 5 5 5 14 14 ( )4 ( ) 15( )6 ( ) 5 5 14 14 9 10 11 2 8 8 16 3 1 4 2 8 8 16 16 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 5 4 4 3 6 5

Více

穨finaldiss.doc

穨finaldiss.doc 84 1004 999 1001 271 955 971 994 1021 272 1066 273 1137 85 274 1037 1038 275 1983 3044 276 277 3947-3948 86 278 279 3948 280 87 281 83 88 282 283 4194-4196 284 285 4558-4559 89 1007 286 746-747 1009-1010

Více

13. 下 列 植 物 的 向 性 或 運 動, 哪 些 是 受 到 生 長 素 作 用 的 影 響?(5-4) 甲. 睡 蓮 的 花 到 了 晚 上 會 合 起 來 ; 乙. 黃 瓜 的 捲 鬚 攀 附 竹 竿 向 上 生 長 ; 丙. 含 羞 草 的 葉 經 碰 觸 後 閉 合 ; 丁. 紅 豆

13. 下 列 植 物 的 向 性 或 運 動, 哪 些 是 受 到 生 長 素 作 用 的 影 響?(5-4) 甲. 睡 蓮 的 花 到 了 晚 上 會 合 起 來 ; 乙. 黃 瓜 的 捲 鬚 攀 附 竹 竿 向 上 生 長 ; 丙. 含 羞 草 的 葉 經 碰 觸 後 閉 合 ; 丁. 紅 豆 新 北 巿 立 江 翠 國 民 中 學 104 學 年 度 第 一 學 期 自 然 生 活 科 技 領 域 七 年 級 第 三 次 定 期 考 查 試 卷 班 別 : 座 號 : 姓 名 : 測 驗 說 明 1. 範 圍 : 康 軒 版 第 一 冊 5-1~6-5 2. 本 題 目 卷 兩 張 雙 面 共 3 頁 3. 全 部 試 題 共 44 題, 皆 為 單 一 選 擇 題, 請 以 2B 鉛

Více

16 标 本 缓 急 的 护 理 原 则 不 包 括 ( 扶 正 祛 邪 法 ) 17 顺 从 疾 病 假 象 而 进 行 护 理 的 方 法 为 ( 反 护 法 ) 18 下 列 属 于 正 护 法 的 是 ( 虚 则 补 之 ) 19 因 中 气 不 足 脾 阳 不 运 而 致 的 腹 胀 便

16 标 本 缓 急 的 护 理 原 则 不 包 括 ( 扶 正 祛 邪 法 ) 17 顺 从 疾 病 假 象 而 进 行 护 理 的 方 法 为 ( 反 护 法 ) 18 下 列 属 于 正 护 法 的 是 ( 虚 则 补 之 ) 19 因 中 气 不 足 脾 阳 不 运 而 致 的 腹 胀 便 中 医 护 理 学 习 题 集 一 填 空 题 1 医 疗 体 育 的 奠 基 人 是 (1 华 佗 ) 2 伤 寒 杂 病 论 开 创 了 (1 辨 证 施 护 ) 先 河 3 头 有 疮 则 (1 沐 ), 身 有 疡 则 (2 浴 ) 4 首 创 麻 沸 散 的 是 (1 华 佗 ) 5 我 国 第 一 部 医 学 典 籍 是 (1 黄 帝 内 经 ), 成 书 于 战 国 至 秦 汉 时 期,

Více

???p???????????i?h?h?D???N_?s_

???p???????????i?h?h?D???N_?s_ 緊 張 蜥 蜥 求 生 術 -- 斯 文 豪 氏 攀 木 蜥 蜴 摘 要 本 研 究 透 過 飼 養 戶 外 觀 察 與 實 驗, 瞭 解 斯 文 豪 氏 攀 木 蜥 蜴 的 外 觀 及 生 態 習 性, 並 以 不 同 的 環 境 因 子 結 合 松 果 腺 的 反 應 探 討 體 色 的 變 化 研 究 發 現 : 一 情 緒 會 影 響 攀 蜥 的 體 色, 當 驚 慌 逃 竄 暴 躁 攻 擊

Více

3. 透 過 團 體 小 組 分 別 設 計 出 一 套 自 行 車 伸 展 操 4. 教 師 介 紹 騎 乘 自 行 車 上 座 方 法 煞 車 及 踩 踏 等 要 領. 練 習 自 行 車 運 動 中 基 本 的 上 座 平 衡 直 行 轉 彎 煞 車 等 動 作 ( 二 ) 自 行 車 運 動

3. 透 過 團 體 小 組 分 別 設 計 出 一 套 自 行 車 伸 展 操 4. 教 師 介 紹 騎 乘 自 行 車 上 座 方 法 煞 車 及 踩 踏 等 要 領. 練 習 自 行 車 運 動 中 基 本 的 上 座 平 衡 直 行 轉 彎 煞 車 等 動 作 ( 二 ) 自 行 車 運 動 普 通 高 級 中 學 新 課 程 體 育 科 教 學 資 源 研 發 單 元 設 計 理 念 架 構 一 單 元 名 稱 : 戶 外 活 動 ( 自 行 車 ) 二 適 用 對 象 : 高 一 三 教 學 節 數 : 二 節 (100 分 鐘 ) 四 教 學 目 標 設 計 者 : 田 珮 甄 / 景 美 女 中 能 瞭 解 自 行 車 的 歷 史 背 景 裝 備 服 裝 及 競 賽 種 類, 透

Více

( ) 5. 自 行 車 有 吱 吱 喳 喳 的 聲 音 可 能 是 什 麼 原 因 所 造 成?(1) 鈴 號 的 聲 音 (2) 螺 栓 ( 帽 ) 鬆 動 (3) 腳 踏 板 磨 損 ( ) 6. 下 列 敘 述 何 者 是 對 的?(1) 輪 胎 的 胎 壓 是 愈 高 愈 好, 所 以 填

( ) 5. 自 行 車 有 吱 吱 喳 喳 的 聲 音 可 能 是 什 麼 原 因 所 造 成?(1) 鈴 號 的 聲 音 (2) 螺 栓 ( 帽 ) 鬆 動 (3) 腳 踏 板 磨 損 ( ) 6. 下 列 敘 述 何 者 是 對 的?(1) 輪 胎 的 胎 壓 是 愈 高 愈 好, 所 以 填 一 是 非 題 :( 每 題 2 分, 共 20 分 ) ( )1. 發 生 交 通 事 故 時, 為 了 使 失 去 知 覺 的 傷 者 儘 快 恢 復 意 識, 應 向 傷 者 拍 打 搖 動 ( )2. 腳 踏 自 行 車 煞 車 壞 掉 不 修 沒 關 係, 因 為 用 腳 也 可 以 煞 車 ( )3. 雖 然 腳 踏 自 行 車 速 度 比 機 車 慢, 但 是 為 了 安 全 起 見,

Více

学做一体手册,餐饮.doc

学做一体手册,餐饮.doc 流 程 化 用 流 程 优 化 制 度 化 用 制 度 规 范 工 具 化 用 工 具 执 行 范 例 化 用 范 例 演 示 黑 龙 江 职 业 学 院 酒 店 管 理 团 队 编 制 自 助 餐 工 作 流 程 及 注 意 事 项 一 餐 前 工 作 流 程 1 摆 放 餐 具 上 午 10:30 分 以 前, 将 消 毒 好 的 餐 具 摆 放 在 餐 厅 内 的 消 毒 柜 中 按 照 字

Více

硕士论文正文

硕士论文正文 大连文史资料第四辑 - 1 - ...5...13...17...30...32...34...37...43...48...54...56...60...62 ...64...68...72...79...81 16 24cm, 3 12cm 5 12 8 1884 13 24-35cm 3 12-25cm 6 8cm 4 8 24cm 2 15-35cm 2 8cm 4 6 15cm

Více

cm 50.5cm

cm 50.5cm 101 45.5cm 38.0cm 2007 19222007 19121996 1894 1943 48 49 50 51 72.5cm 50.5cm 2006 60 1980 1958 30 53.0cm 45.5cm 2008 21 19 101 33.0cm 24.0cm 2007 33.0cm 24.0cm 2008 41.0cm 31.5cm 2008 52 53 53.0cm 33.0cm

Více

untitled

untitled 2013 410 2013 2013 2013 6 20 1 2013 1 2013 http://zbbm.chsi.com.cn http://zbbm.chsi.cn 2 7 15 3 9 7 30 2 9 1 2 3 1 2 3 3 4 1 4 1 10 2 3 10 5 1 2 4 3 4 www.ncss.org.cn 5 1 2 3 6 4 162cm 160cm 25% 15% 15%

Více

AP128DG-H AP128DG-H 3 13 ATiRADEON TM Win 98/98SE, WinME Win XP Direct X

AP128DG-H AP128DG-H 3 13 ATiRADEON TM Win 98/98SE, WinME Win XP Direct X Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO, LTD ( GBT ) GBT GBT, GBT 2002 4 12 1 AP128DG-H 1 11 3 12 AP128DG-H 3 13 ATiRADEON TM 8500 4 2 21 5 22 6 23 7 3 31 Win 98/98SE, WinME Win XP 9 311 9 312 Direct X 10 313

Více