Chladič vín NÁVOD K OBSLUZE. Chladič na víno NÁVOD NA OBSLUHU. Chłodziarka do wina INSTRUKCJA OBSŁUGI. Borhűtő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEDIENUNGSANLEITUNG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chladič vín NÁVOD K OBSLUZE. Chladič na víno NÁVOD NA OBSLUHU. Chłodziarka do wina INSTRUKCJA OBSŁUGI. Borhűtő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEDIENUNGSANLEITUNG"

Transkript

1 CV 06 Chladič vín NÁVOD K OBSLUZE Chladič na víno NÁVOD NA OBSLUHU Chłodziarka do wina INSTRUKCJA OBSŁUGI Borhűtő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Weinkühler BEDIENUNGSANLEITUNG Wine cooler OPERATING MANUAL CZ SK PL HU DE EN Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji. Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju. Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania. Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona. A termék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket. A használati útmutatót tartsa a készülék közelében. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein. Always read the safety&use instructions carefully before using your appliance for the first time. The user s manual must be always included.

2

3 Chladič vín BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Čtěte pozorně a uschovejte pro budoucí potřebu! Varování: Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky a situace, ke kterým může dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného z výrobků, je zdravý rozum, opatrnost a péče. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživatelem/uživateli používajícími a obsluhujícími toto zařízení. Neodpovídáme za škody způsobené během přepravy, nesprávným používáním, kolísáním napětí nebo změnou či úpravou jakékoliv části zařízení. Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, měla by být při používání elektrických zařízení vždy dodržována základní opatření, včetně těch následujících: 1. Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku zařízení a že je zásuvka řádně uzemněná. Zásuvka musí být instalována podle platných bezpečnostních předpisů. Zařízení připojujte výhradně adaptérem s kabelem, dodaným spolu s výrobkem. 2. Nepoužívejte chladič vín, pokud je přívodních kabel poškozen. Veškeré opravy včetně výměny napájecího přívodu svěřte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty zařízení, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! 3. Chraňte spotřebič před přímým kontaktem s vodou a jinými tekutinami, ani na něj nestavte nádoby s tekutinami, aby nedošlo k případnému úrazu elektrickým proudem. Nikdy jej neponořujte do vody. Nepoužívejte v koupelnách a podobných místnostech. 4. Před použitím zařízení se přesvědčte, že přívodní kabel a jeho zástrčka jsou suché. Nedotýkejte se přívodního kabelu nebo přístroje mokrýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! 5. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Tento přístroj není hračka! Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte chladič vín v blízkosti dětí. 6. Chladič vín neumisťujte v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla (topení, trouby, přímé slunce atd.). Nebezpečí přehřátí! 7. Máte-li dojem, že zařízení nefunguje správně, okamžitě jej odpojte od zdroje napětí a navštivte se spotřebičem servisní středisko. 8. Doporučujeme nenechávat chladič vín se zasunutým přívodním kabelem v zásuvce bez dozoru. Před údržbou vytáhněte přívodní kabel ze síťové zásuvky. Zástrčku nevytahujte ze zásuvky taháním za kabel. Kabel odpojte ze zásuvky uchopením za zástrčku. 9. Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých částí ani vést přes ostré hrany. 10. Chladič vín udržujte v dostatečné vzdálenosti od stěn a jiných objektů, protože musí být zajištěna cirkulace vzduchu. Nikdy neblokujte ventilační otvory zařízení ani do nich nevkládejte žádné předměty. Na zařízení nestoupejte ani na něj nic nestavte. 11. Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud je prázdný, mohl by se tím poškodit. 12. Používejte pouze příslušenství, které bylo schváleno výrobcem. 13. Po použití přístroj odpojte od elektrické zásuvky. 14. Používejte chladič vín pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Chladič vín je určen pouze pro domácí použití. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím tohoto zařízení. 15. Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutný dohled nad dětmi, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát. CZ 3

4 CZ POPIS 1. Hliníková nádoba 2. LED indikátor provozu 3. Tlačítko zapnutí/vypnutí O/I 4. Tlačítko nastavení teploty B 5. LCD displej 6. Vstup stejnosměrného napětí ze zdroje 7. Výstup vzduchu 8. Napájecí zdroj 9. Výstup stejnosměrného napětí ze zdroje 10. Síťový přívod zdroje POKYNY K POUŽITÍ Tento výrobek je ideální pro udržení nebo upravení teploty vína v rozsahu 6 20 C, který je dostatečný pro všechny typy červených, bílých, růžových, šampaňských a fortifikovaných hroznových vín. Již žádné kapky nebo mokré skvrny na Vašem stole! 1. Připojte síťový přívod k napájecímu zdroji. 2. Předvychlazenou láhev vína vložte do přístroje. 3. Přidržením tlačítka zapnutí/vypnutí O/I na 2 vteřiny přístroj zapněte a vstupte do režimu nastavení (LCD displej se rozsvítí a zobrazuje nastavenou teplotu). 4. Stisknutím tlačítka B nastavte požadovanou teplotu (v rozsahu 6 20 C). 5. Dalším stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí O/I potvrďte volbu a spusťte režim chlazení/ohřevu. LED indikátor provozu se rozsvítí červeně. Na LCD displeji se během chvilky zobrazí aktuální teplota vína, která bude automaticky upravena na požadovanou teplotu. 6. Po dosažení požadované teploty vína začne LED indikátor provozu blikat. 7. Po vychlazení či ohřátí vína na požadovanou teplotu se přístroj na cca 3 minuty vypne a pak automaticky pokračuje v procesu udržování zvolené teploty. Jsou možné dva typy chování přístroje: 1. Láhev je ponechána v přístroji. Přístroj udržuje nastavenou teplotu. 2. Láhev je vyjmuta z přístroje a po několika minutách vložena zpět, automaticky se spustí cyklus chlazení/ohřevu na požadovanou teplotu. Cyklus pokračuje do vypnutí přístroje. 8. Přístroj vypnete delším stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí O/I. 4

5 Přibližná doba chlazení/ohřevu Všeobecně pro Požadovaná teplota Doba Červená vína 18 C 24 minut Bílá vína 9 C 75 minut Šampaňská 7 C 95 minut CZ Poznámka: Skutečná doba úpravy teploty závisí na okolní teplotě v místnosti, počáteční teplotě vína, velikosti a tvaru láhve (záleží na ploše láhve, která je v kontaktu se stěnami nádoby), množství vína v láhvi a použití izolační viněty. Předpokládá se počáteční teplota cca 23 C. Výkon přístroje je ovlivňován vnější teplotou, jako u všech polovodičových chladicích systémů. Při vyšší teplotě okolí (>23 C) se doba prodlouží. Optimální teploty podávání vín Číslo Druh Typ Požadovaná teplota 1 CAB. SAUVIGNON Červené víno 17 2 BORDEAUX Červené víno 18 3 BURGUNDSKÉ Červené víno 17 4 SHIRAZ Červené víno 18 5 RÝNSKÉ Červené víno 18 6 MERLOT Červené víno 18 7 RULANDSKÉ MODRÉ Červené víno 16 8 RIOJA Červené víno 16 9 CHIANTI Červené víno BEAUJOLAIS Červené víno SANGIOVESE Červené víno BARBERA Červené víno NEBBIOLO Červené víno GAMAY Červené víno TEMPRANILLO Červené víno GRENACHE Červené víno MALBEC Červené víno CAB. FRANKOVKA Červené víno CARMENERE Červené víno PINOTAGE Červené víno CHARDONNAY Bílé víno RIESLING Bílé víno 8 23 SAUVIGNON BLANC Bílé víno 7 24 BÍLÉ BURGUNDSKÉ Bílé víno CHABLIS Bílé víno 9 26 CHENIN BLANC Bílé víno 7 27 SEMILLON Bílé víno 9 28 RULANDSKÉ ŠEDÉ Bílé víno 9 5

6 CZ Číslo Druh Typ Požadovaná teplota 29 TRAMÍN ČERVENÝ Bílé víno TREBBIANO Bílé víno TORRONTES Bílé víno ŠAMPAŇSKÉ Šampaňské 6 33 ROSE Růžové víno 6 34 SAUTERNES Ostatní vína 7 35 BRUT Ostatní vína 8 36 ASTI Ostatní vína 6 37 MUŠKÁT Ostatní vína 7 38 FORTIFIKOVANÁ VÍNA Ostatní vína 16 ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA Před každou údržbou odpojte spotřebič od elektrické sítě! Vnitřní/vnější prostor přístroje otřete vlhkým hadříkem a poté otřete do sucha. Nepoužívejte k čištění drátěnku, abrazivní prostředky nebo rozpouštědla. Nikdy jej nečistěte pod tekoucí vodou, neoplachujte jej ani neponořujte do vody! TECHNICKÉ ÚDAJE Vhodný pro chlazení šampaňského, bílého a červeného vína Plynulá regulace teploty 6 20 C Modře podsvícený LCD displej Indikátor provozu Pro láhve o průměru až 10 cm Přítlačné rameno Pružný silikonový lem Velmi tichý provoz Protiskluzové nožky Součástí napájecí adaptér Hlučnost: 63 db Jmenovité napětí: 9 V DC Jmenovitý příkon: 23 W VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU Balicí papír a vlnitá lepenka odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly do sběrných kontejnerů na plasty. LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu) Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili. 08/05 6

7 Chladič na víno BEZPEČNOSTNÉ POKYNY Čítajte pozorne a uschovajte na budúcu potrebu! Varovanie: Bezpečnostné opatrenia a pokyny uvedené v tomto návode nezahŕňajú všetky možné podmienky a situácie, ku ktorým môže dôjsť. Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné zabudovať do žiadneho z výrobkov, je zdravý rozum, opatrnosť a starostlivosť. Tieto faktory teda musia byť zaistené používateľom/používateľmi používajúcimi a obsluhujúcimi toto zariadenie. Nezodpovedáme za škody spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, kolísaním napätia alebo zmenou či úpravou akejkoľvek časti zariadenia. Aby nedošlo k vzniku požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom, mali by sa pri používaní elektrických zariadení vždy dodržiavať základné opatrenia, vrátane týchto: SK 1. Uistite sa, že napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému na štítku zariadenia a že je zásuvka riadne uzemnená. Zásuvka musí byť inštalovaná podľa platných bezpečnostných predpisov. Zariadenie pripájajte výhradne adaptérom s káblom dodaným spolu s výrobkom. 2. Nepoužívajte chladič na víno, ak je prívodných kábel poškodený. Všetky opravy vrátane výmeny napájacieho prívodu zverte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty zariadenia, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! 3. Chráňte spotrebič pred priamym kontaktom s vodou a inými tekutinami, ani naň neklaďte nádoby s tekutinami, aby nedošlo k prípadnému úrazu elektrickým prúdom. Nikdy ho neponárajte do vody. Nepoužívajte v kúpeľniach a podobných miestnostiach. 4. Pred použitím zariadenia sa presvedčte, že prívodný kábel a jeho zástrčka sú suché. Nedotýkajte sa prívodného kábla alebo prístroja mokrými rukami. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! 5. Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali. Tento prístroj nie je hračka! Dbajte na zvýšenú pozornosť, ak používate chladič na víno v blízkosti detí. 6. Chladič na víno neumiestňujte v blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla (kúrenie, rúry, priame slnko atď.). Nebezpečenstvo prehriatia! 7. Ak máte dojem, že zariadenie nefunguje správne, okamžite ho odpojte od zdroja napätia a navštívte so spotrebičom servisné stredisko. 8. Odporúčame nenechávať chladič na víno so zasunutým prívodným káblom v zásuvke bez dozoru. Pred údržbou vytiahnite prívodný kábel zo sieťovej zásuvky. Zástrčku nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za kábel. Kábel odpojte od zásuvky uchopením za zástrčku. 9. Prívodný kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí ani viesť cez ostré hrany. 10. Chladič na víno udržujte v dostatočnej vzdialenosti od stien a iných objektov, pretože musí byť zaistená cirkulácia vzduchu. Nikdy neblokujte ventilačné otvory zariadenia ani do nich nevkladajte žiadne predmety. Na zariadenie nestúpajte ani naň nič neklaďte. 11. Prístroj nikdy nepoužívajte, ak je prázdny, mohol by sa tým poškodiť. 12. Používajte iba príslušenstvo, ktoré bolo schválené výrobcom. 13. Po použití prístroj odpojte od elektrickej zásuvky. 14. Používajte chladič na víno iba v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode. Chladič na víno je určený iba na domáce použitie. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím tohto zariadenia. 15. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní spotrebiča, ak na ne nebude dohliadané alebo ak neboli inštruované ohľadom použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Je nutný dohľad nad deťmi, aby sa zaistilo, že sa nebudú so spotrebičom hrať. 7

8 SK POPIS 1. Hliníková nádoba 2. LED indikátor prevádzky 3. Tlačidlo zapnutia/vypnutia O/I 4. Tlačidlo nastavenia teploty B 5. LCD displej 6. Vstup jednosmerného napätia zo zdroja 7. Výstup vzduchu 8. Napájací zdroj 9. Výstup jednosmerného napätia zo zdroja 10. Sieťový prívod zdroja POKYNY NA POUŽITIE Tento výrobok je ideálny na udržanie alebo upravenie teploty vína v rozsahu 6 20 C, ktorý je dostatočný pre všetky typy červených, bielych, ružových, šampanských a fortifikovaných hroznových vín. Už žiadne kvapky alebo mokré škvrny na vašom stole! 1. Pripojte sieťový prívod k napájaciemu zdroju. 2. Vopred vychladenú fľašu vína vložte do prístroja. 3. Pridržaním tlačidla zapnutia/vypnutia O/I na 2 sekundy prístroj zapnite a vstúpte do režimu nastavenia (LCD displej sa rozsvieti a zobrazuje nastavenú teplotu). 4. Stlačením tlačidla B nastavte požadovanú teplotu (v rozsahu 6 20 C). 5. Ďalším stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia O/I potvrďte voľbu a spustite režim chladenia/ohrevu. LED indikátor prevádzky sa rozsvieti červeno. Na LCD displeji sa počas chvíľky zobrazí aktuálna teplota vína, ktorá bude automaticky upravená na požadovanú teplotu. 6. Po dosiahnutí požadovanej teploty vína začne LED indikátor prevádzky blikať. 7. Po vychladení či ohriatí vína na požadovanú teplotu sa prístroj na cca 3 minúty vypne a potom automaticky pokračuje v procese udržiavania zvolenej teploty. Sú možné dva typy správania sa prístroja: 1. Fľaša je ponechaná v prístroji. Prístroj udržiava nastavenú teplotu. 2. Fľaša je vybratá z prístroja a po niekoľkých minútach vložená späť, automaticky sa spustí cyklus chladenia/ohrevu na požadovanú teplotu. Cyklus pokračuje do vypnutia prístroja. 8. Prístroj vypnete dlhším stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia O/I. 8

9 Približný čas chladenia/ohrevu Všeobecne pre Požadovaná teplota Čas Červené vína 18 C 24 minút Biele vína 9 C 75 minút Šampanské 7 C 95 minút Poznámka: Skutočný čas úpravy teploty závisí od okolitej teploty v miestnosti, počiatočnej teploty vína, veľkosti a tvaru fľaše (záleží na ploche fľaše, ktorá je v kontakte so stenami nádoby), množstva vína vo fľaši a použitia izolačnej vinety. Predpokladá sa počiatočná teplota cca 23 C. Výkon prístroja je ovplyvňovaný vonkajšou teplotou, ako pri všetkých polovodičových chladiacich systémoch. Pri vyššej teplote okolia (> 23 C) sa čas predĺži. Optimálne teploty podávania vín Číslo Druh Typ Požadovaná teplota 1 CAB. SAUVIGNON Červené víno 17 2 BORDEAUX Červené víno 18 3 BURGUNDSKÉ Červené víno 17 4 SHIRAZ Červené víno 18 5 RÝNSKE Červené víno 18 6 MERLOT Červené víno 18 7 RULANDSKÉ MODRÉ Červené víno 16 8 RIOJA Červené víno 16 9 CHIANTI Červené víno BEAUJOLAIS Červené víno SANGIOVESE Červené víno BARBERA Červené víno NEBBIOLO Červené víno GAMAY Červené víno TEMPRANILLO Červené víno GRENACHE Červené víno MALBEC Červené víno CAB. FRANKOVKA Červené víno CARMENERE Červené víno PINOTAGE Červené víno CHARDONNAY Biele víno RIESLING Biele víno 8 23 SAUVIGNON BLANC Biele víno 7 24 BIELE BURGUNDSKÉ Biele víno CHABLIS Biele víno 9 26 CHENIN BLANC Biele víno 7 27 SEMILLON Biele víno 9 28 RULANDSKÉ SIVÉ Biele víno 9 SK 9

10 SK Číslo Druh Typ Požadovaná teplota 29 TRAMÍN ČERVENÝ Biele víno TREBBIANO Biele víno TORRONTES Biele víno ŠAMPANSKÉ Šampanské 6 33 ROSE Ružové víno 6 34 SAUTERNES Ostatné vína 7 35 BRUT Ostatné vína 8 36 ASTI Ostatné vína 6 37 MUŠKÁT Ostatné vína 7 38 FORTIFIKOVANÉ VÍNA Ostatné vína 16 ČISTENIE A ÚDRŽBA Pred každou údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete! Vnútorný/vonkajší priestor prístroja utrite vlhkou handričkou a potom utrite dosucha. Nepoužívajte na čistenie drôtenku, abrazívne prostriedky alebo rozpúšťadlá. Nikdy ho nečistite pod tečúcou vodou, neoplachujte ho ani neponárajte do vody! TECHNICKÉ ÚDAJE Vhodný na chladenie šampanského, bieleho a červeného vína Plynulá regulácia teploty 6 20 C Modro podsvietený LCD displej Indikátor prevádzky Pre fľaše s priemerom až 10 cm Prítlačné rameno Pružný silikónový lem Veľmi tichá prevádzka Protišmykové nožičky Súčasťou je napájací adaptér Hlučnosť: 63 db Menovité napätie: 9 V DC Menovitý príkon: 23 W VYUŽITIE A LIKVIDÁCIA OBALOV Baliaci papier a vlnitá lepenka odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, plastové diely vyhadzujte do kontajnerov na plasty. LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení (platí v členských krajinách EÚ a ďalších európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu) Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že s produktom by sa nemalo nakladať ako s domovým odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt kúpili. 08/05 10

11 Chłodziarka do wina INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Należy uważnie przeczytać i zachować do wglądu! Ostrzeżenie: Wskazówki i środki bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków i sytuacji, mogących spowodować zagrożenie. Najważniejszym czynnikiem, odpowiadającym za bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych, jest ostrożność i zdrowy rozsądek. Należy mieć to na uwadze w trakcie obsługi urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie transportu, na skutek nieprawidłowego użytkowania, wahań napięcia oraz zmiany lub modyfikacji którejkolwiek części urządzenia. Aby zapobiec wznieceniu ognia lub porażeniu prądem elektrycznym, korzystając z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, m.in.: 1. Upewnić się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu, podanemu na naklejce na urządzeniu, a gniazdko jest odpowiednio uziemione. Gniazdko musi być zamontowane zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa. Urządzenie należy podłączać wyłącznie za pomocą zasilacza i kabla, które są w zestawie z produktem. 2. Nie należy korzystać z chłodziarki do wina, jeżeli uszkodzony jest przewód zasilający. Wszelkie naprawy, w tym wymianę przewodu zasilającego, należy zlecić w profesjonalnym serwisie! Nie zdejmować osłon urządzenia, mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym! 3. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, urządzenie należy chronić przed bezpośrednim kontaktem z wodą i innymi cieczami oraz nie wolno na nim stawiać pojemników z płynami. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie. Nie wolno korzystać z urządzenia w łazienkach i podobnych pomieszczeniach. 4. Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy kabel zasilający i wtyczka są suche. Nie należy dotykać przewodu zasilającego ani urządzenia mokrymi rękami. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! 5. Nie należy pozwolić dzieciom na zabawę urządzeniem. Urządzenie nie jest zabawką! Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli chłodziarka do wina jest używana w pobliżu dzieci. 6. Chłodziarki do wina nie należy umieszczać w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła (ogrzewanie, piekarnik, bezpośrednie wystawienie na działanie słońca itd.). Niebezpieczeństwo przegrzania! 7. W wypadku podejrzenia nieprawidłowego działania urządzenia, należy natychmiast odłączyć go od źródła napięcia i dostarczyć do centrum serwisowego. 8. Nie należy pozostawiać bez nadzoru chłodziarki do wina podłączonej do gniazda zasilania. Przed czynnościami konserwacyjnymi należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Nie należy wyciągać wtyczki pociągając za kabel, ale za wtyczkę. 9. Przewód zasilania nie może dotykać rozgrzanych elementów, ani ostrych krawędzi. 10. Chłodziarka do wina powinna być w odpowiedniej odległości od ścian i innych obiektów, aby zapewnić obieg powietrza. Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych lub wkładać do nich jakichkolwiek przedmiotów. Nie wolno stawać na urządzenie lub stawiać na nim czegokolwiek. 11. Nie wolno używać pustego urządzenia, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia. 12. Należy korzystać wyłącznie z akcesoriów zaaprobowanych przez producenta. 13. Po użyciu należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania. 14. Chłodziarkę do wina należy stosować tylko zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Chłodziarka do wina przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego stosowania urządzenia. 15. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci), którym niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna albo brak doświadczenia nie pozwala bezpiecznie używać urządzenia bez nadzoru lub jeżeli nie zostały odpowiednio poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez odpowiedzialną za nie osobę. Nie należy dopuścić do sytuacji, w której dzieci bawią się urządzeniem. PL 11

12 OPIS 1. Pojemnik aluminiowy 2. Wskaźnik LED działania urządzenia 3. Przycisk włącz/wyłącz O/I 4. Przycisk wyboru temperatury B 5. Wyświetlacz LCD 6. Wejście prądu stałego z zasilacza 7. Wylot powietrza 8. Zasilacz 9. Wtyczka prądu stałego z zasilacza 10. Kabel zasilający PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Produkt jest przeznaczony do utrzymywania lub zmiany temperatury wina w zakresie 6 20 C, nadaje się do wszystkich win czerwonych, białych, różowych, szampańskich oraz fortyfikowanych. Koniec z kroplami lub plamami na Twoim stole! 1. Należy podłączyć kabel zasilający do zasilacza. 2. Wstępnie schłodzoną butelkę wina należy włożyć do urządzenia. 3. Przytrzymanie przycisku włącz/wyłącz O/I na 2 sekundy spowoduje włączenie urządzenia i wejście do trybu zmiany ustawień (ekran LCD zostanie włączony i wyświetli ustawioną temperaturę). 4. Za pomocą przycisku B należy ustawić wymaganą temperaturę (w zakresie 6 20 C). 5. Ponowne naciśnięcie przycisku włącz/wyłącz O/I spowoduje potwierdzenie wyboru, po czym urządzenie przejdzie w tryb chłodzenia/ogrzewania. Wskaźnik LED działania urządzenia zacznie świecić czerwono. Ekran LCD po chwili wyświetli obecną temperaturę wina, która docelowo powinna osiągnąć temperaturę wymaganą. 6. Po osiągnięciu wymaganej temperatury wskaźnik LED działania urządzenia zacznie migać. 7. Po osiągnięciu wymaganej temperatury urządzenie wyłączy się na około 3 minuty, po czym automatycznie będzie utrzymywać wybraną temperaturę. Są możliwe dwa tryby działania urządzenia: 1. Butelka znajduje się w urządzeniu. Urządzenie utrzymuje wybraną temperaturę. 2. Butelka jest wyjęta z urządzenia i włożona z powrotem po kilku minutach zostanie automatycznie uruchomiony cykl chłodzenia/ogrzewania do wymaganej temperatury. Cykl będzie automatycznie kontynuowany aż do wyłączenia urządzenia. 8. Urządzenie należy wyłączyć poprzez dłuższe naciśnięcie przycisku włącz/wyłącz O/I. 12

13 Orientacyjny czas chłodzenia/ogrzewania Ogólnie dla Wymagana temperatura Czas Wina czerwone 18 C 24 minut Wina białe 9 C 75 minut Szampany 7 C 95 minut Uwaga: Rzeczywisty czas zmiany temperatury zależy od temperatury w pomieszczeniu, początkowej temperatury wina, wielkości i kształtu butelki (zależy od powierzchni butelki, która dotyka ściany naczynia), ilości wina w butelce oraz użycia winiety izolacyjnej. Zakładana temperatura początkowa około 23 C. Na wydajność urządzenia ma wpływ temperatura otoczenia, jak u wszystkich półprzewodnikowych systemów chłodzenia. Przy wyższej temperaturze otoczenia (>23 C) czas będzie dłuższy. Optymalne temperatury serwowania wina Numer Rodzaj Typ Wymagana temperatura 1 CAB. SAUVIGNON Wino czerwone 17 2 BORDEAUX Wino czerwone 18 3 BURGUNDZKIE Wino czerwone 17 4 SHIRAZ Wino czerwone 18 5 RYŃSKIE Wino czerwone 18 6 MERLOT Wino czerwone 18 7 RULANDSKIE GRANATOWE Wino czerwone 16 8 RIOJA Wino czerwone 16 9 CHIANTI Wino czerwone BEAUJOLAIS Wino czerwone SANGIOVESE Wino czerwone BARBERA Wino czerwone NEBBIOLO Wino czerwone GAMAY Wino czerwone TEMPRANILLO Wino czerwone GRENACHE Wino czerwone MALBEC Wino czerwone CAB. FRANKOVKA Wino czerwone CARMENERE Wino czerwone PINOTAGE Wino czerwone CHARDONNAY Wino białe RIESLING Wino białe 8 23 SAUVIGNON BLANC Wino białe 7 24 BIAŁE BURGUNDZKIE Wino białe CHABLIS Wino białe 9 26 CHENIN BLANC Wino białe 7 27 SEMILLON Wino białe 9 28 RULANDZKIE SZARE Wino białe 9 PL 13

14 PL Numer Rodzaj Typ Wymagana temperatura 29 TRAMIN CZERWONY Wino białe TREBBIANO Wino białe TORRONTES Wino białe SZAMPAN Szampan 6 33 ROSE Wino różowe 6 34 SAUTERNES Pozostałe wina 7 35 BRUT Pozostałe wina 8 36 ASTI Pozostałe wina 6 37 MUSKAT Pozostałe wina 7 38 WINA FORTYFIKOWANE Pozostałe wina 16 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA Przed czynnościami konserwacyjnymi odłączyć urządzenie od zasilania! Powierzchnie wewnętrzne/ zewnętrzne urządzenia należy najpierw przetrzeć wilgotną szmatką, a następnie suchą. Nie stosować do czyszczenia druciaka, środków trących, ani rozpuszczalników. Nie wolno myć urządzenia w bieżącej wodzie, płukać, ani zanurzać w wodzie! DANE TECHNICZNE Nadaje się do schłodzenia szampana, białego i czerwonego wina Płynna regulacja temp. w zakresie 6 20 C Niebieskie podświetlenie LCD Wskaźnik uruchomienia Na butelki o średnicy do 10 cm Ramię Elastyczna silikonowa obwódka Cicha praca, nóżki antypoślizgowe W zestawie zasilacz Poziom hałasu: 63 db Napięcie nominalne: 9 V DC Nominalna moc wejściowa: 23 W EKSPLOATACJA I USUWANIE ODPADÓW Papier służący do owinięcia i tektura falista przekazać na wysypisko śmieci. Folia opakowaniowa, torby PE, elementy z plastiku wrzucić do pojemników z plastikiem do recyklingu. USUWANIE PRODUKTÓW PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów członkowskich UE i innych krajów europejskich z wprowadzonym systemem zbiórki odpadów) Przedstawiony symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt nie może być zaliczany do odpadów komunalnych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowy recykling produktu zabiega negatywnym konsekwencjom dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Recykling przyczynia się do zachowania surowców naturalnych. W celu uzyskania dalszych informacji o recyklingu tego produktu należy się skontaktować z lokalnymi władzami, krajową organizacją zajmującą się przetwarzaniem odpadów lub sklepem, który sprzedał produkt. 08/05 14

15 Borhűtő BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK Olvassa el figyelmesen és a későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg! Figyelem: A jelen útmutatóban feltüntetett biztonsági előírások és utasítások nem tartalmaznak minden olyan feltételt és körülményt, amely a használat során bekövetkezhet. A felhasználónak meg kell értenie, hogy egyetlen termékbe sem lehet beépíteni a felhasználótól elvárható elővigyázatosságot és gondosságot. Ezekről a készüléket használó és kezelő felhasználóknak kell gondoskodniuk. Nem vállalunk felelősséget a készülék helytelen használatából, a hálózati feszültségingadozásokból, vagy a készülék bármilyen jellegű átalakításából és módosításából eredő károkért. A tüzek, áramütések és egyéb sérülések megelőzése érdekében, az elektromos készülékek használata során tartsa be az általános és az alábbiakban feltüntetett biztonsági utasításokat: 1. Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a szabályszerűen leföldelt hálózati konnektorhoz, győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék típuscímkéjén található tápfeszültség értékével. A hálózati konnektor feleljen meg a hatályos biztonsági előírásoknak. A készüléket kizárólag csak a mellékelt tápegységen keresztül csatlakoztassa az elektromos hálózathoz. 2. Amennyiben a hálózati vezeték megsérült, akkor a borhűtőt használni tilos. A készülék minden javítását, beleértve a hálózati kábel cseréjét is, bízza szakszervizre! A készülék védőburkolatát ne szerelje le. Áramütés veszélye! 3. A készüléket óvja a freccsenő és folyóvíztől, illetve más folyadékoktól, ellenkező esetben a készülék áramütést okozhat. A készüléket vízbe meríteni tilos! A készüléket fürdőszobában, vagy más hasonló helyiségben ne használja. 4. A készülék használatba vétele előtt ellenőrizze le, hogy a hálózati vezeték és a csatlakozódugó száraz-e. A hálózati vezetéket és a készüléket vizes kézzel ne fogja meg. Áramütés veszélye forog fenn! 5. Ne engedje, hogy a készülékkel gyerekek játszanak. A készülék nem játék! Legyen nagyon körültekintő, amikor a készüléket gyermekek közelében használja. 6. A borhűtőt ne állítsa fel nyílt láng vagy más hőforrás közelébe (fűtés, erős napsütés, gáztűzhely stb.). A készülék túlmelegedhet! 7. Amennyiben a készülék rendellenesen működik, akkor azt azonnal kapcsolja le, a hálózati vezetéket húzza ki a konnektorból és a készüléket vigye szakszervizbe. 8. Amennyiben a borhűtőt nem használja, akkor a tápegység hálózati csatlakozóját húzza ki a konnektorból. A készülék tisztítása és karbantartása előtt a hálózati vezetéket húzza ki a konnektorból. A csatlakozódugót a vezetéknél fogva ne húzza ki a konnektorból. Ehhez a művelethez a csatlakozódugót fogja meg. 9. A hálózati vezeték nem érhet hozzá forró tárgyakhoz, továbbá azt éles eszközökre se helyezze rá. 10. A borhűtő és a környező tárgyak között (bútor, fal stb.) hagyjon elegendő helyet a készülék hűtéséhez. A szellőzőnyílásokat ne takarja le, illetve abba semmilyen tárgyat se dugjon be. A készülékre rálépni, illetve arra más tárgyat ráhelyezni tilos. 11. A készüléket üresen ne kapcsolja be, ez a készülék meghibásodását okozhatja. 12. A készülékhez kizárólag csak a gyártó által jóváhagyott és mellékelt tartozékokat használja. 13. Használat után húzza ki a hálózati vezetéket a konnektorból. 14. A borhűtőt kizárólag csak a jelen útmutatóban feltüntetett célokra és az utasításokat betartva használja. A borhűtő kizárólag csak otthoni használatra készült. A gyártó nem felel a készülék helytelen használata miatt bekövetkezett károkért. 15. A készüléket nem használhatják olyan testi, értelmi, érzékszervi fogyatékos, vagy tapasztalatlan személyek (gyermekeket is beleértve), akik nem alkalmasak a készülék biztonságos használatára, kivéve azon eseteket, amikor a készüléket más felelős személy utasításai szerint és felügyelete alatt használják. A készülék nem játék, ne engedje, hogy a gyerekek a készülékkel játszanak. HU 15

16 LEÍRÁS 1. Alumínium palacktartó 2. Működés kijelző LED 3. Be/Ki kapcsoló (O/I) 4. Hőmérséklet beállító gomb B 5. LCD kijelző 6. Tápfeszültség csatlakozó 7. Szellőzőnyílás 8. Tápegység 9. Tápegység csatlakozó 10. Hálózati vezeték HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülékkel a palacktartóba helyezett borosüveg tartalmát lehet lehűteni vagy a beállított hőmérsékleten tartani 6 és 20 C között. A készülékkel megfelelő hőmérsékletet lehet biztosítani minden bornak (vörös, fehér és rozé), pezsgőnek, aszúbornak. Nincs többé nedves asztalterítő és palackról csepegő víz! 1. Csatlakoztassa a tápegység vezetékét a készülékhez, majd dugja be a hálózati vezetékét a konnektorba. 2. A hűtőszekrényben előhűtött borosüveget helyezze a készülékbe. 3. A O/I Be/Ki kapcsolót 2 másodpercig tartsa benyomva. Ezzel bekapcsolja a készüléket és belép a beállítási üzemmódba (az LCD kijelző aktiválódik és mutatja a beállított hőmérsékletet). 4. A B megnyomásával állítsa be a kívánt borhőmérsékletet (6 és 20 C között). 5. A O/I Be/Ki kapcsoló ismételt megnyomásával erősítse meg a beállítást, majd a készülék működésbe lép és lehűti (felmelegíti) a behelyezett borosüveget és tartalmát. A működés kijelző LED piros színnel világít. Az LCD kijelzőn rövid idő múlva megjelenik a készülékbe behelyezett borosüveg aktuális hőmérséklete (amelyet a készülék automatikusan a beállított hőmérsékletre fog megváltoztatni). 6. A beállított borhőmérséklet elérése után a LED kijelző villogni kezd. 7. A beállított borhőmérséklet elérése után a készülék körülbelül 3 percre kikapcsol, majd automatikusan folytatja a beállított hőmérsékleten tartást. A készülék ezt követően két üzemmódban működik: 1. A palack folyamatosan a készülékben van. A készülék tartja a beállított hőmérsékletet. 2. A palackot kiveszik a készülékből, majd rövid idő múlva ismét visszateszik. A készülék automatikusan, a beállított hőmérsékletnek megfelelően hűti (vagy melegíti) a borosüveget és tartalmát. A ciklus egészen a készülék kikapcsolásáig folytatódik. 8. A készülék kikapcsolásához hosszabb ideig tartsa benyomva a O/I Be/Ki kapcsolót. 16

17 Borospalackok hűtési/melegítési ideje Bortípusok Ajánlott fogyasztási hőmérséklet Vörösborok 18 C 24 perc Fehér borok 9 C 75 perc Pezsgők 7 C 95 perc Megjegyzés: A tényleges hűtési (melegítési) idő függ a környezeti hőmérséklettől, a bor kezdeti hőmérsékletétől, a borosüveg méretétől és alakjától (a készülékkel kapcsolatba kerülő palackfelülettől), az üvegben lévő bor mennyiségétől, a címkék méretétől stb. A fenti adatok meghatározásához 23 C-os kezdeti szobahőmérsékletet feltételeztünk. A készülék tényleges teljesítményére hatással van a környezeti hőmérséklet (mint más hűtőkészüléknél). Amennyiben a környezeti hőmérséklet magasabb (23 C-nál több), akkor a hűtési idő hosszabb lesz. Idő Borok ajánlott fogyasztási hőmérséklete Szám Fajta Bortípus Ajánlott fogyasztási hőmérséklet 1 CAB. SAUVIGNON Vörösbor 17 2 BORDEAUX Vörösbor 18 3 BURGUNDI Vörösbor 17 4 SHIRAZ Vörösbor 18 5 RAJNAI Vörösbor 18 6 MERLOT Vörösbor 18 7 KÉKBURGUNDI Vörösbor 16 8 RIOJA Vörösbor 16 9 CHIANTI Vörösbor BEAUJOLAIS Vörösbor SANGIOVESE Vörösbor BARBERA Vörösbor NEBBIOLO Vörösbor GAMAY Vörösbor TEMPRANILLO Vörösbor GRENACHE Vörösbor MALBEC Vörösbor KÉKFRANKOS Vörösbor CARMENERE Vörösbor PINOTAGE Vörösbor CHARDONNAY Fehér bor RIZLING Fehér bor 8 23 SAUVIGNON BLANC Fehér bor 7 24 FEHÉR BURGUNDI Fehér bor CHABLIS Fehér bor 9 26 CHENIN BLANC Fehér bor 7 27 SEMILLON Fehér bor 9 HU 17

18 HU Szám Fajta Bortípus Ajánlott fogyasztási hőmérséklet 28 SZÜRKEBARÁT Fehér bor 9 29 TRAMINI Fehér bor TREBBIANO Fehér bor TORRONTES Fehér bor PEZSGŐ Pezsgő 6 33 ROSE Rozé bor 6 34 SAUTERNES Egyéb borok 7 35 BRUT Egyéb borok 8 36 ASTI Egyéb borok 6 37 MUSKOTÁLY Egyéb borok 7 38 ASZÚBOROK Egyéb borok 16 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS A készülék karbantartása és tisztítása előtt a hálózati vezetéket húzza ki a konnektorból! A készülék külső és belső felületeit enyhén benedvesített ruhával tisztítsa meg, majd törölje szárazra. A készülék tisztításához fém szivacsot, szemcsés és karcoló tisztítószereket vagy hígítót használni tilos! A készüléket folyó víz alatt tisztítani, vízben öblögetni, vagy teljesen a vízbe mártani tilos! MŰSZAKI ADATOK Fehér és vörös borok hűtésére alkalmas Fokozatmentes hőmérsékletszabályozás 6 20 C tartományban Kék háttér-világítású LCD kijelző Működésjelző Akár 10 cm ármérőjű üvegek tárolására Nyomókar Rugalmas szilikonos szegély Kivételesen csendes üzem Csúszásgátló kivitelű lábak Tartozékként tápadapter Zajszint: 63 db Névleges feszültség: 9 V DC Névleges teljesítményfelvétel: 23 W HULLADÉKFELHASZNÁLÁS ÉS MEGSEMMISÍTÉS A csomagolópapírt és hullámpapírt adja le hulladékgyűjtő telepen. Csomagolófólia, PE zacskók, műanyag alkatrészek műanyaggyűjtő szelektív hulladéktároló edénybe. ÉLETTARTAM LEJÁRTÁT KÖVETŐ MEGSEMMISÍTÉS Használt elektromos és elektronikus készülékek megsemmisítése (érvényes az EU tagállamokban és számos szelektív hulladékgyűjtést végző európai országban) Ez a terméken vagy csomagolásán található jelzés azt mutatja, hogy a terméket tilos standard háztartási hulladékként megsemmisíteni. A terméket elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szakosodott hulladékgyűjtő telepen adja le. A termék helyes megsemmisítésével megelőzi, hogy káros hatást fejtsen ki az emberi egészségre és környezetünkre. Az anyagok újrahasznosítása kíméli a természetes forrásainkat. A termék újrahasznosításával kapcsolatosan bővebb információkat a helyi önkormányzattól, a háztartási hulladékot feldolgozó szervezettől, vagy a termék forgalmazójától kérhet. 08/05 18

19 Weinkühler SICHERHEITSHINWEISE Bitte aufmerksam lesen und gut aufbewahren! Warnung: Die Sicherheitsvorkehrungen und Hinweise, die in dieser Anleitung aufgeführt sind, umfassen nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen, zu denen es kommen kann. Der Anwender muss begreifen, dass der gesunde Menschenverstand, Vorsicht und Sorgfalt Faktoren sind, die sich nicht in ein Produkt einbauen lassen. Diese Faktoren müssen also bei der Verwendung und Bedienung dieses Geräts durch den bzw. die Anwender gewährleistet werden. Wir haften nicht für Schäden, die durch Transport, eine unsachgemäße Verwendung, Spannungsschwankungen oder eine Modifikation des Geräts entstehen. Damit es zu keinem Brand oder Unfall durch elektrischen Strom kommt, müssen bei der Verwendung von elektrischen Geräten immer die Grundvorsichtsmaßnahmen eingehalten werden einschließlich der folgenden: 1. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung an Ihrer Steckdose der Spannung auf dem Etikett des Geräts entspricht, und dass die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist. Die Steckdose muss gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften installiert sein. Schließen Sie das Gerät ausschließlich mit dem Adapterkabel an, der zusammen mit dem Gerät geliefert wurde. 2. Verwenden Sie den Weinkühler nicht, falls das Stromzufuhrkabel beschädigt ist. Lassen Sie bitte alle Reparaturen, einschließlich des Austausches des Stromversorgungskabels, von einem Fachservice ausführen. Demontieren Sie niemals die Schutzabdeckung des Geräts. Es könnte zu einem Unfall durch elektrischen Strom kommen! 3. Schützen Sie das Gerät vor dem direkten Kontakt mit Wasser und anderen Flüssigkeiten, stellen auch bitte keine Behälter mit Flüssigkeiten darauf, damit es nicht zu einem eventuellen Unfall mit elektrischem Strom kommt. Tauchen Sie das Gerät niemals unter Wasser. Verwenden Sie das Gerät nicht im Badezimmer und ähnlichen Räumlichkeiten. 4. Vor der Verwendung des Gerätes, überzeugen Sie sich davon, dass das Stromzufuhrkabel und die dazugehörige Steckdose trocken sind. Berühren Sie das Stromversorgungskabel oder das Gerät nicht mit nassen Händen. Es droht die Gefahr eines Unfalls mit elektrischem Strom! 5. Erlauben Sie es Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen. Dieses Gerät ist kein Spielzeug! Lassen Sie erhöhte Vorsicht walten, falls Sie den Weinkühler in der Nähe von Kindern verwenden. 6. Den Weinkühler stellen Sie bitte nicht in die Nähe von offenem Feuer oder anderen Wärmequellen (Heizungen, Öfen, direkter Sonne usw.). Es droht Überhitzung! 7. Falls Sie den Eindruck haben, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, nehmen Sie es sofort aus der Stromversorgung und wenden Sie sich mit dem Gerät an einen Fachservice. 8. Wir empfehlen, den Weinkühler nicht mit eingestecktem Stromzufuhrkabel in der Steckdose ohne Aufsicht zu lassen. Ziehen Sie vor der Wartung das Stromversorgungskabel bitte aus der Steckdose. Ziehen Sie den Stecker nicht durch Ziehen am Kabel aus der Steckdose. Damit Sie das Kabel aus der Steckdose ziehen können, ziehen Sie bitte am Stecker. 9. Das Stromversorgungskabel darf weder mit heißen Teilen in Berührung kommen noch über scharfe Kanten führen. 10. Den Weinkühler stellen Sie bitte in ausreichender Entfernung von Wänden und anderen Objekten auf, da die Luftzirkulation gewährleistet sein muss. Blockieren Sie bitte niemals die Ventilatoröffnungen des Gerätes und stecken Sie auch keine Gegenstände hinein. Stellen Sie sich bitte nicht auf das Gerät und stellen Sie auch bitte nichts darauf. 11. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es leer ist, es könnte damit beschädigt werden. 12. Verwenden Sie bitte nur Zubehör, das vom Hersteller empfohlen wurde. 13. Nach der Verwendung des Gerätes nehmen Sie es bitte aus der Steckdose. 14. Verwenden Sie den Weinkühler nur in Übereinstimmung mit den Hinweisen, die in dieser Anleitung aufgeführt sind. Der Weinkühler ist nur für die Verwendung im privaten Bereich bestimmt. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine unsachgemäße Verwendung dieses Gerätes entstanden sind. 15. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen bestimmt (einschließlich Kindern), deren körperliches, sinnliches oder mentales Unvermögen bzw. ein Mangel an Erfahrung oder Kenntnissen DE 19

20 sie an der sicheren Verwendung des Geräts hindern könnte, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von einer solchen nicht hinsichtlich der Verwendung des Geräts instruiert wurden. Es ist notwendig, Kinder zu beaufsichtigen, damit sicher gestellt ist, dass sie nicht mit dem Gerät spielen werden. BESCHREIBUNG 1. Aluminiumbehälter 2. LED-Anzeige-Betrieb 3. Taste ON/OFF 0/I 4. Taste Temperatureinstellung B 5. LCD-Display 6. Eingang gleichgerichteter Stromspannung vom Gerät 7. Luftausgang 8. Stromversorgungsgerät 9. Ausgang gleichgerichteter Stromspannung aus dem Gerät 10. Netzanschlussleitung DE BENUTZUNGSHINWEISE Dieses Produkt ist ideal für das Halten oder die Herstellung einer Weintemperatur im Umfang von 6-20 C, die ausreichend ist für alle Typen von Rot-, Weiß-, Rosé-, Champagner- und fortifizierte Traubenweine. Und schon gibt es keine Tropfen oder nasse Flecken auf Ihrem Tisch! 1. Stecken Sie die Netzanschlussleitung in die Stromversorgung. 2. Stellen Sie die vorgekühlte Flasche Wein in das Gerät. 3. Durch das Halten der Taste ON/OFF O/I für 2 Sekunden schalten Sie das Gerät an und gelangen zu dem Einstellungsmodus (Das LCD-Display leuchtet und es erscheint die eingestellte Temperatur). 4. Durch das Drücken der Taste B stellen Sie die gewünschte Temperatur ein (im Bereich von 6 20 C). 5. Durch ein erneutes Drücken der Taste ON/OFF O/I bestätigen Sie die Auswahl und starten den Kühl-/ Wärmemodus. Der LED-Anzeige-Betrieb leuchtet Rot. Auf dem LCD-Display erscheint nach einer Weile die aktuelle Weintemperatur, die automatisch auf die gewünschte Temperatur korrigiert wird. 6. Nach dem Erreichen der gewünschten Weintemperatur beginnt der LED-Anzeige-Betrieb zu blinken. 20

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

IK 23. Návod k použití

IK 23. Návod k použití IK 23 CZ Návod k použití Keramická plotna Základna Ovládací pole Funkční kontrolky Displej Tlačítko zapnutí Tlačítko funkcí Tlačítko plus/mínus Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

JUNIOR RANGER PROJECT

JUNIOR RANGER PROJECT JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné krajinné oblasti nízkonákladová verze projektu Mladých strážců Květa Černohlávková, Praha 2007 Vydalo Ministerstvo životního prostředí JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Šampaňské, Sekty & Champagne, Sparkling wines

Šampaňské, Sekty & Champagne, Sparkling wines Šampaňské, Sekty & Champagne, Sparkling wines Šampaňské Champagne Moët & Chandon Impérial Brut 0,75l 2.200 Kč Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier Sekty Sparkling wines Bohemia Sekt brut 0,15l 70 Kč 0,75l

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

118/1 Návod k obsluze

118/1 Návod k obsluze 118/1 Návod k obsluze Obr. 1 Obr. 2 Vysoké napětí Nesundávejte kryt! Uvnitř je vysoké napětí! DŮLEŽITÉ POKYNY Přečtěte si tyto pokyny před použitím. Pokud používáte elektrické spotřebiče, dodržujte následujících

Více

MTD 170 B MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE MIKROVLNNÁ RÚRA NÁVOD NA OBSLUHU KUCHENKA MIKROFALOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MTD 170 B MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE MIKROVLNNÁ RÚRA NÁVOD NA OBSLUHU KUCHENKA MIKROFALOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI MTD 170 B MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE MIKROVLNNÁ RÚRA NÁVOD NA OBSLUHU KUCHENKA MIKROFALOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MIKROWELLENHERD BEDIENUNGSANLEITUNG MICROWAVE

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b.

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b. ALFA 00 přísedové stoly SIDE montážní desk návod stolu DETAIL ALFA 00 ALFA 00 montážní návod montážní stolu návod stolu U Továren 770/b 0 TECHO 00 Praha 0 a.s. U Továren 770/b 0 00 Praha 0 A A B C B C

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat.

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat. INTERIÉRY NA KLÍČ h INTERIA MOST spol. s r. o. h Báňská 287, 434 01 Most h tel./zázn. +420/476 206 843, tel./fax h +420/476 208 091h hbankovní spojení KB a. s. Most č. ú. : 338 428 0227/0100 h Zapsána

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA KOMAXIT NEREZ RR - 16 - K KOMAXIT NEREZ RR - 18 - K KOMAXIT NEREZ RS - K KOMAXIT NEREZ RR - 20 - K LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA

LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA KOMAXIT NEREZ RR - 16 - K KOMAXIT NEREZ RR - 18 - K KOMAXIT NEREZ RS - K KOMAXIT NEREZ RR - 20 - K LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA 1 2450 KANCELÁŘSKÉ STOLY RR 16 RR 18 1 RR 22 RS 2550 2100 RR 16 D RR 18 D RR 20 D RS D 1 2100 RR 18 D6 RR 20 D6 RS D6 1630 2480 RR 16 K RR 18 K RR 20 K RS K 1630 2580 2850 RR 16 D K RR 18 D K RR 20 D K

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Ultrasonic Humidifier

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Ultrasonic Humidifier Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Ultrasonic Humidifier GZ-986 Návod k obsluze Návod na obsluhu User manual 1 CZ Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. Přečtěte

Více

ŠAMPAŇSKÉ & SEKTY CHAMPAGNE & SPARKLING WINES

ŠAMPAŇSKÉ & SEKTY CHAMPAGNE & SPARKLING WINES ŠAMPAŇSKÉ & SEKTY CHAMPAGNE & SPARKLING WINES ŠAMPAŇSKÉ CHAMPAGNE Jean Pernet 0,75l 1 455 Kč Champagne "Tradition Brut" NV Champagne AOC Moët & Chandon Impérial Brut 0,75l 2 455 Kč Moët & Chandon, Champagne

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Lenovo A606. Quick Start Guide v1.0. English/Česky

Lenovo A606. Quick Start Guide v1.0. English/Česky Lenovo A606 Quick Start Guide v1.0 English/Česky English Read this guide carefully before using your smartphone. Learning more Getting support Electronic emission notices To learn more information about

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt?

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt? P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Katrin: Robert, wie stellst du dir also unsere Hausaufgabe vor? Robert:

Více

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze Vysoušeč vlasů Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič

Více

T35 W35. Thermoelectric cooler Instruction Manual. Thermoelektrische Kühlbox. Glacière thermoélectrique. Nevera termoeléctrica

T35 W35. Thermoelectric cooler Instruction Manual. Thermoelektrische Kühlbox. Glacière thermoélectrique. Nevera termoeléctrica _T35_W35.book Seite Dienstag, 7. Oktober 2006 2:0 4 T35 W35 GB Thermoelectric cooler Instruction Manual 6 D Thermoelektrische Kühlbox F Glacière thermoélectrique E Nevera termoeléctrica I Frigorifero termoelettrico

Více

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze Plantronics Explorer 50 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

Professor DL-04T NÁVOD K OBSLUZE. Elektrické topidlo s ventilátorem

Professor DL-04T NÁVOD K OBSLUZE. Elektrické topidlo s ventilátorem NÁVOD K OBSLUZE Elektrické topidlo s ventilátorem Professor DL-04T Před prvním použitím si důkladně přečtěte celý návod k obsluze a uschovejte pro případ pozdější potřeby. strana 1 Vážený zákazníku, děkujeme

Více

CZ EVOLVEO bezdrátová venkovní siréna

CZ EVOLVEO bezdrátová venkovní siréna CZ EVOLVEO bezdrátová venkovní siréna Instalace 1. Nezapojeno 7. Nezapojeno 2. Tamper ochrana (magnet) 8. Nezapojeno 3. On/Off, hlavní vypínač (Zap/Vyp) 9. Napájení 4. Spínač K1 10. Nezapojeno 5. Nezapojeno

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PR 609 SUW NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Rádio AM/FM s USB/SD Rádio AM/FM s USB/SD Radio AM/FM z funkcją USB/SD USB/SD AM / FM Radio AM/FM

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222 NÁVOD K OBSLUZE Programovatelná konvice Professor CZ-222 Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Přístroj je určen pouze pro použití

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0)

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0) CCD 90 MV Cameras (Firewire) PL-B952F-R PL-B953F-R PL-B954F-R PL-B954HF-R PL-B955F-R PL-B955HF-R PL-B956F-R PL-B957F-R PL-B958F-R PL-B959F-R CCD 90 MV Cameras (GigE) PL-B954G-R PL-B954HG-R PL-B955G-R PL-B955HG-R

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

EFT 10852 WA+ MRAZNIČKA NÁVOD K OBSLUZE MRAZNIČKA NÁVOD NA OBSLUHU

EFT 10852 WA+ MRAZNIČKA NÁVOD K OBSLUZE MRAZNIČKA NÁVOD NA OBSLUHU EFT 10852 WA+ MRAZNIČKA NÁVOD K OBSLUZE MRAZNIČKA NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA KV 114 S NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

GR 001 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

GR 001 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GR 001 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Stolní gril / Stolný gril / Grill stołowy Table grill / Asztali barbecue grill sütő Vážený zákazníku,

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

N>Nmax ON/OFF ON OFF ON,OFF,ON/OFF ON/OFF OFF 11-14. Nmax =15. t=6sec. MIR (N) (N) Rz 11 L1 (AC 230 V) L1 (AC 230 V) OD-MIR-BK OFF (OFF)

N>Nmax ON/OFF ON OFF ON,OFF,ON/OFF ON/OFF OFF 11-14. Nmax =15. t=6sec. MIR (N) (N) Rz 11 L1 (AC 230 V) L1 (AC 230 V) OD-MIR-BK OFF (OFF) N AC 230V 1... AC 230V A1 N AC5a 2A AC1 16A Nmax =15 N = N N>Nmax 0x /h L 60 AC 230V OD-MIR-BK ax AC-1 In 16A Un 230V m N MIR 12 14 AC5a 12 14,, P>300W t=6sec. 12 14 (N) (N) 12 14 Rz 12 14 Rz () (AC 230

Více

ERM 10470 WA+ CHLADNIČKA MINIBAR NÁVOD K OBSLUZE CHLADNIČKA MINIBAR NÁVOD NA OBSLUHU

ERM 10470 WA+ CHLADNIČKA MINIBAR NÁVOD K OBSLUZE CHLADNIČKA MINIBAR NÁVOD NA OBSLUHU ERM 10470 WA+ CHLADNIČKA MINIBAR NÁVOD K OBSLUZE CHLADNIČKA MINIBAR NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu

Více

DPF 7010 B DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNY FOTORÁMČEK NÁVOD NA OBSLUHU CYFROWA RAMKA FOTOGRAFICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DPF 7010 B DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNY FOTORÁMČEK NÁVOD NA OBSLUHU CYFROWA RAMKA FOTOGRAFICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DPF 7010 B DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNY FOTORÁMČEK NÁVOD NA OBSLUHU CYFROWA RAMKA FOTOGRAFICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DIGITÁLIS KÉPKERET HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITAL PHOTO FRAME OPERATING

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HQ6900 series User manual 1 18 Čeština Úvod Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve světě výrobků Philips.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Characteristics bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Doplňky CAD celková šířka CAD celková výška CAD celková hloubka Hmotnost přístroje Označení skříně Označení el. složení Prostředí Stupeň

Více

MC-2060 MODECOM. user s manual. progressive music system

MC-2060 MODECOM. user s manual. progressive music system MC-2060 progressive music system user s manual MODECOM 1 MC-2060 progressive music system GB INTRODUCTION OF THE PRODUCT Thank you for choosing the MC- Progressive Music System. MC-2060 is the 2.1 speaker

Více

CDR 777 USB BLACK/WHITE

CDR 777 USB BLACK/WHITE CDR 777 USB BLACK/WHITE PŘENOSNÉ RÁDIO S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE PRENOSNÉ RÁDIO S CD PREHRÁVAČOM NÁVOD NA OBSLUHU PRZENOŚNE RADIO Z ODTWARZACZEM CD INSTRUKCJA OBSŁUGI HORDOZHATÓ RÁDIÓ CD-LEJÁTSZÓVAL

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Pokud se objeví kouř nebo neobvyklý zápach, ihned videoserver vypněte. Videoserver chraňte před působením kapalin. Pokud síťová kamera zvlhne, ihned ji vypněte. V takovém případě

Více

Šampaňské & šumivé víno Champagne & sparkling wine. Champagne & Prosecco. Šumivé víno / Sparkling wine. Česká republika / Czech Republic

Šampaňské & šumivé víno Champagne & sparkling wine. Champagne & Prosecco. Šumivé víno / Sparkling wine. Česká republika / Czech Republic Šampaňské & šumivé víno Champagne & sparkling wine Champagne & Prosecco Jean Pernet Champagne Tradition brut N/V Garbèl, Brut Prosecco Treviso Adriano Adami 1.600 CZK 890 CZK Šumivé víno / Sparkling wine

Více

DHCF-6025. Instruction manual. Instrukcja obsługi. Návod na použití. Návod na použitie. Kezelési útmutató

DHCF-6025. Instruction manual. Instrukcja obsługi. Návod na použití. Návod na použitie. Kezelési útmutató 7 12 8 5 2 1 4 3 6 10 11 9 14 www.dyras.com Copyright 2010 The dyras wwe.factory LLC U.S.A. No part of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme, arrangements, etc.) may be reproduced,

Více

Návod k použití VoIP analogového adaptéru SPA 2102 pro službu viphone break

Návod k použití VoIP analogového adaptéru SPA 2102 pro službu viphone break Návod k použití VoIP analogového adaptéru SPA 2102 pro službu viphone break 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Připojení přístroje Připojte adaptér k Vaší síti do zdířky Internet, počítač

Více

GORE-TEX PRODUCTS. Protection and Comfort. Moisture (rain, snow, etc.) Vlhkost (déšť, sníh, atd.) Vlhkosť (dážď, sneh, atď.)

GORE-TEX PRODUCTS. Protection and Comfort. Moisture (rain, snow, etc.) Vlhkost (déšť, sníh, atd.) Vlhkosť (dážď, sneh, atď.) GORE-TEX PRODUCTS Protection and Comfort Moisture (rain, snow, etc.) Vlhkost (déšť, sníh, atd.) Vlhkosť (dážď, sneh, atď.) Water vapour (sweat) Vodní pára (pot) Vodná para (pot) Outer fabric Vnější tkanina

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Příručka User Manual pro uživatele

Příručka User Manual pro uživatele Treasuring Važte si své your svobody. freedom. English Česky Trezor Yale Safe Yale Příručka User Manual pro uživatele For Pro modely: models: YSB/00/EB STANDARD YSB/00/EB YSB/50/EB STANDARD YSB/50/EB YSB/400/EB

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

MH 168 Fit4life MULTIFUNKČNÍ HRNEC NÁVOD K OBSLUZE MULTIFUNKČNÝ HRNIEC NÁVOD NA OBSLUHU NACZYNIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MH 168 Fit4life MULTIFUNKČNÍ HRNEC NÁVOD K OBSLUZE MULTIFUNKČNÝ HRNIEC NÁVOD NA OBSLUHU NACZYNIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI MH 168 Fit4life MULTIFUNKČNÍ HRNEC NÁVOD K OBSLUZE MULTIFUNKČNÝ HRNIEC NÁVOD NA OBSLUHU NACZYNIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI TÖBBFUNKCIÓS EDÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MULTIFUNKTIONSKOCHTOPF BEDIENUNGSANLEITUNG

Více

Tischgril Table barbecue Gril de table Stolní gril barbecue Tafelgril Griglia da tavolo Parril a de mesa Type TG 8074N

Tischgril Table barbecue Gril de table Stolní gril barbecue Tafelgril Griglia da tavolo Parril a de mesa Type TG 8074N Table Barbecue 2200 D Tischgrill GB Table barbecue F Gril de table CZ Stolní gril barbecue NL Tafelgrill I Griglia da tavolo E Parrilla de mesa Type TG 8074N Beschreibung 1 2 7 D Beschreibung GB Description

Více

Fitness schod step UP bedýnka MASTER

Fitness schod step UP bedýnka MASTER Fitness schod step UP bedýnka MASTER MAS4A042 CZ Důležitá upozornění: 1. Před začátkem cvičení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékařem. 2. Před použitím zkontrolujte, zda je vše bezpečné - pokud

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Přikon kruhového tělesa Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Přikon kruhového tělesa Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C Elektrická multifunkční trouba vestavná Elektrická multifunkčná rúra vstavaná Elektryczny piekarnik wielofunkcyjny do zabudowy Built-in Multifunctional Electric Oven ETV6760 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

WM626 Wireless optical mouse

WM626 Wireless optical mouse WM626 Wireless optical mouse Uživatelský manuál Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Használati útmutató User guide 1. Vložení baterií Bezdrátová optická myš EVOLVE WM626 vyžaduje 2x AAA alkalické baterie

Více

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace)

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Stav: duben 2015 Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Veškeré údaje v tomto poučení jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době sestavení tohoto informačního

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Bruksanvisning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv Návod

Více

Umgebung verwendet werden.

Umgebung verwendet werden. Zavírač lze použít v normálním prostředí. Zatvárač je možné použiť v normálaz ajtózáró használható a normál nom prostredí. környezetben. The closing device can be used in a Der Schließer kann in normaler

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou generaci drobných

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

GEBRUIKSAANWIJZING USER INSTRUCTIONS GEBRAUCHSANWEISUNG MODE D EMPLOI INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽITÍ

GEBRUIKSAANWIJZING USER INSTRUCTIONS GEBRAUCHSANWEISUNG MODE D EMPLOI INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽITÍ Alleen voor gebruik binnenshuis For indoor use only Nur für Innen gebrauch Pour l usage d intérieur seulement Do użytku wewnątrz pomieszczeń Alleen voor gebruik binnenshuis Pouze pro vnitřní použití Bewaar

Více

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Oldřich Novický Pavel Treml Ladislav Kašpárek Základní charakteristiky povodí Labe Daten zum Einzugsgebiet der Elbe Rozloha Fläche 51 394 km 2 Střední

Více

MAXIRADIOG MAXIRADIOO

MAXIRADIOG MAXIRADIOO MAXIRADIOG MAXIRADIOO Přenosný přehrávač USB, MP3 a CD s rádiem Prenosný prehrávač USB, MP3 a CD s rádiom Przenośny odtwarzacz USB/MP3/CD/Radio USB/MP3/CD/Radio Portable Player USB/MP3/CD/ Hordozható Rádió

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Více

Concept of EDI communication for JIS and local suppliers VWGR NiNo

Concept of EDI communication for JIS and local suppliers VWGR NiNo Concept of EDI communication for JIS and local suppliers VWGR NiNo Konzept JIS-Datenübermittlung und lokale Lieferanten VWGR NiNo Koncept přenosu EDI dat pro JIS a lokální dodavatele VWGR NiNo ŠKODA AUTO

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen O firmě / About / Gesselchaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více