Chladič vín NÁVOD K OBSLUZE. Chladič na víno NÁVOD NA OBSLUHU. Chłodziarka do wina INSTRUKCJA OBSŁUGI. Borhűtő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEDIENUNGSANLEITUNG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chladič vín NÁVOD K OBSLUZE. Chladič na víno NÁVOD NA OBSLUHU. Chłodziarka do wina INSTRUKCJA OBSŁUGI. Borhűtő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEDIENUNGSANLEITUNG"

Transkript

1 CV 06 Chladič vín NÁVOD K OBSLUZE Chladič na víno NÁVOD NA OBSLUHU Chłodziarka do wina INSTRUKCJA OBSŁUGI Borhűtő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Weinkühler BEDIENUNGSANLEITUNG Wine cooler OPERATING MANUAL CZ SK PL HU DE EN Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji. Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju. Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania. Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona. A termék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket. A használati útmutatót tartsa a készülék közelében. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein. Always read the safety&use instructions carefully before using your appliance for the first time. The user s manual must be always included.

2

3 Chladič vín BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Čtěte pozorně a uschovejte pro budoucí potřebu! Varování: Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky a situace, ke kterým může dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného z výrobků, je zdravý rozum, opatrnost a péče. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživatelem/uživateli používajícími a obsluhujícími toto zařízení. Neodpovídáme za škody způsobené během přepravy, nesprávným používáním, kolísáním napětí nebo změnou či úpravou jakékoliv části zařízení. Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, měla by být při používání elektrických zařízení vždy dodržována základní opatření, včetně těch následujících: 1. Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku zařízení a že je zásuvka řádně uzemněná. Zásuvka musí být instalována podle platných bezpečnostních předpisů. Zařízení připojujte výhradně adaptérem s kabelem, dodaným spolu s výrobkem. 2. Nepoužívejte chladič vín, pokud je přívodních kabel poškozen. Veškeré opravy včetně výměny napájecího přívodu svěřte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty zařízení, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! 3. Chraňte spotřebič před přímým kontaktem s vodou a jinými tekutinami, ani na něj nestavte nádoby s tekutinami, aby nedošlo k případnému úrazu elektrickým proudem. Nikdy jej neponořujte do vody. Nepoužívejte v koupelnách a podobných místnostech. 4. Před použitím zařízení se přesvědčte, že přívodní kabel a jeho zástrčka jsou suché. Nedotýkejte se přívodního kabelu nebo přístroje mokrýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! 5. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Tento přístroj není hračka! Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte chladič vín v blízkosti dětí. 6. Chladič vín neumisťujte v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla (topení, trouby, přímé slunce atd.). Nebezpečí přehřátí! 7. Máte-li dojem, že zařízení nefunguje správně, okamžitě jej odpojte od zdroje napětí a navštivte se spotřebičem servisní středisko. 8. Doporučujeme nenechávat chladič vín se zasunutým přívodním kabelem v zásuvce bez dozoru. Před údržbou vytáhněte přívodní kabel ze síťové zásuvky. Zástrčku nevytahujte ze zásuvky taháním za kabel. Kabel odpojte ze zásuvky uchopením za zástrčku. 9. Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých částí ani vést přes ostré hrany. 10. Chladič vín udržujte v dostatečné vzdálenosti od stěn a jiných objektů, protože musí být zajištěna cirkulace vzduchu. Nikdy neblokujte ventilační otvory zařízení ani do nich nevkládejte žádné předměty. Na zařízení nestoupejte ani na něj nic nestavte. 11. Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud je prázdný, mohl by se tím poškodit. 12. Používejte pouze příslušenství, které bylo schváleno výrobcem. 13. Po použití přístroj odpojte od elektrické zásuvky. 14. Používejte chladič vín pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Chladič vín je určen pouze pro domácí použití. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím tohoto zařízení. 15. Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutný dohled nad dětmi, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát. CZ 3

4 CZ POPIS 1. Hliníková nádoba 2. LED indikátor provozu 3. Tlačítko zapnutí/vypnutí O/I 4. Tlačítko nastavení teploty B 5. LCD displej 6. Vstup stejnosměrného napětí ze zdroje 7. Výstup vzduchu 8. Napájecí zdroj 9. Výstup stejnosměrného napětí ze zdroje 10. Síťový přívod zdroje POKYNY K POUŽITÍ Tento výrobek je ideální pro udržení nebo upravení teploty vína v rozsahu 6 20 C, který je dostatečný pro všechny typy červených, bílých, růžových, šampaňských a fortifikovaných hroznových vín. Již žádné kapky nebo mokré skvrny na Vašem stole! 1. Připojte síťový přívod k napájecímu zdroji. 2. Předvychlazenou láhev vína vložte do přístroje. 3. Přidržením tlačítka zapnutí/vypnutí O/I na 2 vteřiny přístroj zapněte a vstupte do režimu nastavení (LCD displej se rozsvítí a zobrazuje nastavenou teplotu). 4. Stisknutím tlačítka B nastavte požadovanou teplotu (v rozsahu 6 20 C). 5. Dalším stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí O/I potvrďte volbu a spusťte režim chlazení/ohřevu. LED indikátor provozu se rozsvítí červeně. Na LCD displeji se během chvilky zobrazí aktuální teplota vína, která bude automaticky upravena na požadovanou teplotu. 6. Po dosažení požadované teploty vína začne LED indikátor provozu blikat. 7. Po vychlazení či ohřátí vína na požadovanou teplotu se přístroj na cca 3 minuty vypne a pak automaticky pokračuje v procesu udržování zvolené teploty. Jsou možné dva typy chování přístroje: 1. Láhev je ponechána v přístroji. Přístroj udržuje nastavenou teplotu. 2. Láhev je vyjmuta z přístroje a po několika minutách vložena zpět, automaticky se spustí cyklus chlazení/ohřevu na požadovanou teplotu. Cyklus pokračuje do vypnutí přístroje. 8. Přístroj vypnete delším stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí O/I. 4

5 Přibližná doba chlazení/ohřevu Všeobecně pro Požadovaná teplota Doba Červená vína 18 C 24 minut Bílá vína 9 C 75 minut Šampaňská 7 C 95 minut CZ Poznámka: Skutečná doba úpravy teploty závisí na okolní teplotě v místnosti, počáteční teplotě vína, velikosti a tvaru láhve (záleží na ploše láhve, která je v kontaktu se stěnami nádoby), množství vína v láhvi a použití izolační viněty. Předpokládá se počáteční teplota cca 23 C. Výkon přístroje je ovlivňován vnější teplotou, jako u všech polovodičových chladicích systémů. Při vyšší teplotě okolí (>23 C) se doba prodlouží. Optimální teploty podávání vín Číslo Druh Typ Požadovaná teplota 1 CAB. SAUVIGNON Červené víno 17 2 BORDEAUX Červené víno 18 3 BURGUNDSKÉ Červené víno 17 4 SHIRAZ Červené víno 18 5 RÝNSKÉ Červené víno 18 6 MERLOT Červené víno 18 7 RULANDSKÉ MODRÉ Červené víno 16 8 RIOJA Červené víno 16 9 CHIANTI Červené víno BEAUJOLAIS Červené víno SANGIOVESE Červené víno BARBERA Červené víno NEBBIOLO Červené víno GAMAY Červené víno TEMPRANILLO Červené víno GRENACHE Červené víno MALBEC Červené víno CAB. FRANKOVKA Červené víno CARMENERE Červené víno PINOTAGE Červené víno CHARDONNAY Bílé víno RIESLING Bílé víno 8 23 SAUVIGNON BLANC Bílé víno 7 24 BÍLÉ BURGUNDSKÉ Bílé víno CHABLIS Bílé víno 9 26 CHENIN BLANC Bílé víno 7 27 SEMILLON Bílé víno 9 28 RULANDSKÉ ŠEDÉ Bílé víno 9 5

6 CZ Číslo Druh Typ Požadovaná teplota 29 TRAMÍN ČERVENÝ Bílé víno TREBBIANO Bílé víno TORRONTES Bílé víno ŠAMPAŇSKÉ Šampaňské 6 33 ROSE Růžové víno 6 34 SAUTERNES Ostatní vína 7 35 BRUT Ostatní vína 8 36 ASTI Ostatní vína 6 37 MUŠKÁT Ostatní vína 7 38 FORTIFIKOVANÁ VÍNA Ostatní vína 16 ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA Před každou údržbou odpojte spotřebič od elektrické sítě! Vnitřní/vnější prostor přístroje otřete vlhkým hadříkem a poté otřete do sucha. Nepoužívejte k čištění drátěnku, abrazivní prostředky nebo rozpouštědla. Nikdy jej nečistěte pod tekoucí vodou, neoplachujte jej ani neponořujte do vody! TECHNICKÉ ÚDAJE Vhodný pro chlazení šampaňského, bílého a červeného vína Plynulá regulace teploty 6 20 C Modře podsvícený LCD displej Indikátor provozu Pro láhve o průměru až 10 cm Přítlačné rameno Pružný silikonový lem Velmi tichý provoz Protiskluzové nožky Součástí napájecí adaptér Hlučnost: 63 db Jmenovité napětí: 9 V DC Jmenovitý příkon: 23 W VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU Balicí papír a vlnitá lepenka odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly do sběrných kontejnerů na plasty. LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu) Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili. 08/05 6

7 Chladič na víno BEZPEČNOSTNÉ POKYNY Čítajte pozorne a uschovajte na budúcu potrebu! Varovanie: Bezpečnostné opatrenia a pokyny uvedené v tomto návode nezahŕňajú všetky možné podmienky a situácie, ku ktorým môže dôjsť. Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné zabudovať do žiadneho z výrobkov, je zdravý rozum, opatrnosť a starostlivosť. Tieto faktory teda musia byť zaistené používateľom/používateľmi používajúcimi a obsluhujúcimi toto zariadenie. Nezodpovedáme za škody spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, kolísaním napätia alebo zmenou či úpravou akejkoľvek časti zariadenia. Aby nedošlo k vzniku požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom, mali by sa pri používaní elektrických zariadení vždy dodržiavať základné opatrenia, vrátane týchto: SK 1. Uistite sa, že napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému na štítku zariadenia a že je zásuvka riadne uzemnená. Zásuvka musí byť inštalovaná podľa platných bezpečnostných predpisov. Zariadenie pripájajte výhradne adaptérom s káblom dodaným spolu s výrobkom. 2. Nepoužívajte chladič na víno, ak je prívodných kábel poškodený. Všetky opravy vrátane výmeny napájacieho prívodu zverte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty zariadenia, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! 3. Chráňte spotrebič pred priamym kontaktom s vodou a inými tekutinami, ani naň neklaďte nádoby s tekutinami, aby nedošlo k prípadnému úrazu elektrickým prúdom. Nikdy ho neponárajte do vody. Nepoužívajte v kúpeľniach a podobných miestnostiach. 4. Pred použitím zariadenia sa presvedčte, že prívodný kábel a jeho zástrčka sú suché. Nedotýkajte sa prívodného kábla alebo prístroja mokrými rukami. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! 5. Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali. Tento prístroj nie je hračka! Dbajte na zvýšenú pozornosť, ak používate chladič na víno v blízkosti detí. 6. Chladič na víno neumiestňujte v blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla (kúrenie, rúry, priame slnko atď.). Nebezpečenstvo prehriatia! 7. Ak máte dojem, že zariadenie nefunguje správne, okamžite ho odpojte od zdroja napätia a navštívte so spotrebičom servisné stredisko. 8. Odporúčame nenechávať chladič na víno so zasunutým prívodným káblom v zásuvke bez dozoru. Pred údržbou vytiahnite prívodný kábel zo sieťovej zásuvky. Zástrčku nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za kábel. Kábel odpojte od zásuvky uchopením za zástrčku. 9. Prívodný kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí ani viesť cez ostré hrany. 10. Chladič na víno udržujte v dostatočnej vzdialenosti od stien a iných objektov, pretože musí byť zaistená cirkulácia vzduchu. Nikdy neblokujte ventilačné otvory zariadenia ani do nich nevkladajte žiadne predmety. Na zariadenie nestúpajte ani naň nič neklaďte. 11. Prístroj nikdy nepoužívajte, ak je prázdny, mohol by sa tým poškodiť. 12. Používajte iba príslušenstvo, ktoré bolo schválené výrobcom. 13. Po použití prístroj odpojte od elektrickej zásuvky. 14. Používajte chladič na víno iba v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode. Chladič na víno je určený iba na domáce použitie. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím tohto zariadenia. 15. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní spotrebiča, ak na ne nebude dohliadané alebo ak neboli inštruované ohľadom použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Je nutný dohľad nad deťmi, aby sa zaistilo, že sa nebudú so spotrebičom hrať. 7

8 SK POPIS 1. Hliníková nádoba 2. LED indikátor prevádzky 3. Tlačidlo zapnutia/vypnutia O/I 4. Tlačidlo nastavenia teploty B 5. LCD displej 6. Vstup jednosmerného napätia zo zdroja 7. Výstup vzduchu 8. Napájací zdroj 9. Výstup jednosmerného napätia zo zdroja 10. Sieťový prívod zdroja POKYNY NA POUŽITIE Tento výrobok je ideálny na udržanie alebo upravenie teploty vína v rozsahu 6 20 C, ktorý je dostatočný pre všetky typy červených, bielych, ružových, šampanských a fortifikovaných hroznových vín. Už žiadne kvapky alebo mokré škvrny na vašom stole! 1. Pripojte sieťový prívod k napájaciemu zdroju. 2. Vopred vychladenú fľašu vína vložte do prístroja. 3. Pridržaním tlačidla zapnutia/vypnutia O/I na 2 sekundy prístroj zapnite a vstúpte do režimu nastavenia (LCD displej sa rozsvieti a zobrazuje nastavenú teplotu). 4. Stlačením tlačidla B nastavte požadovanú teplotu (v rozsahu 6 20 C). 5. Ďalším stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia O/I potvrďte voľbu a spustite režim chladenia/ohrevu. LED indikátor prevádzky sa rozsvieti červeno. Na LCD displeji sa počas chvíľky zobrazí aktuálna teplota vína, ktorá bude automaticky upravená na požadovanú teplotu. 6. Po dosiahnutí požadovanej teploty vína začne LED indikátor prevádzky blikať. 7. Po vychladení či ohriatí vína na požadovanú teplotu sa prístroj na cca 3 minúty vypne a potom automaticky pokračuje v procese udržiavania zvolenej teploty. Sú možné dva typy správania sa prístroja: 1. Fľaša je ponechaná v prístroji. Prístroj udržiava nastavenú teplotu. 2. Fľaša je vybratá z prístroja a po niekoľkých minútach vložená späť, automaticky sa spustí cyklus chladenia/ohrevu na požadovanú teplotu. Cyklus pokračuje do vypnutia prístroja. 8. Prístroj vypnete dlhším stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia O/I. 8

9 Približný čas chladenia/ohrevu Všeobecne pre Požadovaná teplota Čas Červené vína 18 C 24 minút Biele vína 9 C 75 minút Šampanské 7 C 95 minút Poznámka: Skutočný čas úpravy teploty závisí od okolitej teploty v miestnosti, počiatočnej teploty vína, veľkosti a tvaru fľaše (záleží na ploche fľaše, ktorá je v kontakte so stenami nádoby), množstva vína vo fľaši a použitia izolačnej vinety. Predpokladá sa počiatočná teplota cca 23 C. Výkon prístroja je ovplyvňovaný vonkajšou teplotou, ako pri všetkých polovodičových chladiacich systémoch. Pri vyššej teplote okolia (> 23 C) sa čas predĺži. Optimálne teploty podávania vín Číslo Druh Typ Požadovaná teplota 1 CAB. SAUVIGNON Červené víno 17 2 BORDEAUX Červené víno 18 3 BURGUNDSKÉ Červené víno 17 4 SHIRAZ Červené víno 18 5 RÝNSKE Červené víno 18 6 MERLOT Červené víno 18 7 RULANDSKÉ MODRÉ Červené víno 16 8 RIOJA Červené víno 16 9 CHIANTI Červené víno BEAUJOLAIS Červené víno SANGIOVESE Červené víno BARBERA Červené víno NEBBIOLO Červené víno GAMAY Červené víno TEMPRANILLO Červené víno GRENACHE Červené víno MALBEC Červené víno CAB. FRANKOVKA Červené víno CARMENERE Červené víno PINOTAGE Červené víno CHARDONNAY Biele víno RIESLING Biele víno 8 23 SAUVIGNON BLANC Biele víno 7 24 BIELE BURGUNDSKÉ Biele víno CHABLIS Biele víno 9 26 CHENIN BLANC Biele víno 7 27 SEMILLON Biele víno 9 28 RULANDSKÉ SIVÉ Biele víno 9 SK 9

10 SK Číslo Druh Typ Požadovaná teplota 29 TRAMÍN ČERVENÝ Biele víno TREBBIANO Biele víno TORRONTES Biele víno ŠAMPANSKÉ Šampanské 6 33 ROSE Ružové víno 6 34 SAUTERNES Ostatné vína 7 35 BRUT Ostatné vína 8 36 ASTI Ostatné vína 6 37 MUŠKÁT Ostatné vína 7 38 FORTIFIKOVANÉ VÍNA Ostatné vína 16 ČISTENIE A ÚDRŽBA Pred každou údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete! Vnútorný/vonkajší priestor prístroja utrite vlhkou handričkou a potom utrite dosucha. Nepoužívajte na čistenie drôtenku, abrazívne prostriedky alebo rozpúšťadlá. Nikdy ho nečistite pod tečúcou vodou, neoplachujte ho ani neponárajte do vody! TECHNICKÉ ÚDAJE Vhodný na chladenie šampanského, bieleho a červeného vína Plynulá regulácia teploty 6 20 C Modro podsvietený LCD displej Indikátor prevádzky Pre fľaše s priemerom až 10 cm Prítlačné rameno Pružný silikónový lem Veľmi tichá prevádzka Protišmykové nožičky Súčasťou je napájací adaptér Hlučnosť: 63 db Menovité napätie: 9 V DC Menovitý príkon: 23 W VYUŽITIE A LIKVIDÁCIA OBALOV Baliaci papier a vlnitá lepenka odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, plastové diely vyhadzujte do kontajnerov na plasty. LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení (platí v členských krajinách EÚ a ďalších európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu) Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že s produktom by sa nemalo nakladať ako s domovým odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt kúpili. 08/05 10

11 Chłodziarka do wina INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Należy uważnie przeczytać i zachować do wglądu! Ostrzeżenie: Wskazówki i środki bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków i sytuacji, mogących spowodować zagrożenie. Najważniejszym czynnikiem, odpowiadającym za bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych, jest ostrożność i zdrowy rozsądek. Należy mieć to na uwadze w trakcie obsługi urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie transportu, na skutek nieprawidłowego użytkowania, wahań napięcia oraz zmiany lub modyfikacji którejkolwiek części urządzenia. Aby zapobiec wznieceniu ognia lub porażeniu prądem elektrycznym, korzystając z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, m.in.: 1. Upewnić się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu, podanemu na naklejce na urządzeniu, a gniazdko jest odpowiednio uziemione. Gniazdko musi być zamontowane zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa. Urządzenie należy podłączać wyłącznie za pomocą zasilacza i kabla, które są w zestawie z produktem. 2. Nie należy korzystać z chłodziarki do wina, jeżeli uszkodzony jest przewód zasilający. Wszelkie naprawy, w tym wymianę przewodu zasilającego, należy zlecić w profesjonalnym serwisie! Nie zdejmować osłon urządzenia, mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym! 3. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, urządzenie należy chronić przed bezpośrednim kontaktem z wodą i innymi cieczami oraz nie wolno na nim stawiać pojemników z płynami. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie. Nie wolno korzystać z urządzenia w łazienkach i podobnych pomieszczeniach. 4. Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy kabel zasilający i wtyczka są suche. Nie należy dotykać przewodu zasilającego ani urządzenia mokrymi rękami. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! 5. Nie należy pozwolić dzieciom na zabawę urządzeniem. Urządzenie nie jest zabawką! Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli chłodziarka do wina jest używana w pobliżu dzieci. 6. Chłodziarki do wina nie należy umieszczać w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła (ogrzewanie, piekarnik, bezpośrednie wystawienie na działanie słońca itd.). Niebezpieczeństwo przegrzania! 7. W wypadku podejrzenia nieprawidłowego działania urządzenia, należy natychmiast odłączyć go od źródła napięcia i dostarczyć do centrum serwisowego. 8. Nie należy pozostawiać bez nadzoru chłodziarki do wina podłączonej do gniazda zasilania. Przed czynnościami konserwacyjnymi należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Nie należy wyciągać wtyczki pociągając za kabel, ale za wtyczkę. 9. Przewód zasilania nie może dotykać rozgrzanych elementów, ani ostrych krawędzi. 10. Chłodziarka do wina powinna być w odpowiedniej odległości od ścian i innych obiektów, aby zapewnić obieg powietrza. Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych lub wkładać do nich jakichkolwiek przedmiotów. Nie wolno stawać na urządzenie lub stawiać na nim czegokolwiek. 11. Nie wolno używać pustego urządzenia, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia. 12. Należy korzystać wyłącznie z akcesoriów zaaprobowanych przez producenta. 13. Po użyciu należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania. 14. Chłodziarkę do wina należy stosować tylko zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Chłodziarka do wina przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego stosowania urządzenia. 15. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci), którym niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna albo brak doświadczenia nie pozwala bezpiecznie używać urządzenia bez nadzoru lub jeżeli nie zostały odpowiednio poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez odpowiedzialną za nie osobę. Nie należy dopuścić do sytuacji, w której dzieci bawią się urządzeniem. PL 11

12 OPIS 1. Pojemnik aluminiowy 2. Wskaźnik LED działania urządzenia 3. Przycisk włącz/wyłącz O/I 4. Przycisk wyboru temperatury B 5. Wyświetlacz LCD 6. Wejście prądu stałego z zasilacza 7. Wylot powietrza 8. Zasilacz 9. Wtyczka prądu stałego z zasilacza 10. Kabel zasilający PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Produkt jest przeznaczony do utrzymywania lub zmiany temperatury wina w zakresie 6 20 C, nadaje się do wszystkich win czerwonych, białych, różowych, szampańskich oraz fortyfikowanych. Koniec z kroplami lub plamami na Twoim stole! 1. Należy podłączyć kabel zasilający do zasilacza. 2. Wstępnie schłodzoną butelkę wina należy włożyć do urządzenia. 3. Przytrzymanie przycisku włącz/wyłącz O/I na 2 sekundy spowoduje włączenie urządzenia i wejście do trybu zmiany ustawień (ekran LCD zostanie włączony i wyświetli ustawioną temperaturę). 4. Za pomocą przycisku B należy ustawić wymaganą temperaturę (w zakresie 6 20 C). 5. Ponowne naciśnięcie przycisku włącz/wyłącz O/I spowoduje potwierdzenie wyboru, po czym urządzenie przejdzie w tryb chłodzenia/ogrzewania. Wskaźnik LED działania urządzenia zacznie świecić czerwono. Ekran LCD po chwili wyświetli obecną temperaturę wina, która docelowo powinna osiągnąć temperaturę wymaganą. 6. Po osiągnięciu wymaganej temperatury wskaźnik LED działania urządzenia zacznie migać. 7. Po osiągnięciu wymaganej temperatury urządzenie wyłączy się na około 3 minuty, po czym automatycznie będzie utrzymywać wybraną temperaturę. Są możliwe dwa tryby działania urządzenia: 1. Butelka znajduje się w urządzeniu. Urządzenie utrzymuje wybraną temperaturę. 2. Butelka jest wyjęta z urządzenia i włożona z powrotem po kilku minutach zostanie automatycznie uruchomiony cykl chłodzenia/ogrzewania do wymaganej temperatury. Cykl będzie automatycznie kontynuowany aż do wyłączenia urządzenia. 8. Urządzenie należy wyłączyć poprzez dłuższe naciśnięcie przycisku włącz/wyłącz O/I. 12

13 Orientacyjny czas chłodzenia/ogrzewania Ogólnie dla Wymagana temperatura Czas Wina czerwone 18 C 24 minut Wina białe 9 C 75 minut Szampany 7 C 95 minut Uwaga: Rzeczywisty czas zmiany temperatury zależy od temperatury w pomieszczeniu, początkowej temperatury wina, wielkości i kształtu butelki (zależy od powierzchni butelki, która dotyka ściany naczynia), ilości wina w butelce oraz użycia winiety izolacyjnej. Zakładana temperatura początkowa około 23 C. Na wydajność urządzenia ma wpływ temperatura otoczenia, jak u wszystkich półprzewodnikowych systemów chłodzenia. Przy wyższej temperaturze otoczenia (>23 C) czas będzie dłuższy. Optymalne temperatury serwowania wina Numer Rodzaj Typ Wymagana temperatura 1 CAB. SAUVIGNON Wino czerwone 17 2 BORDEAUX Wino czerwone 18 3 BURGUNDZKIE Wino czerwone 17 4 SHIRAZ Wino czerwone 18 5 RYŃSKIE Wino czerwone 18 6 MERLOT Wino czerwone 18 7 RULANDSKIE GRANATOWE Wino czerwone 16 8 RIOJA Wino czerwone 16 9 CHIANTI Wino czerwone BEAUJOLAIS Wino czerwone SANGIOVESE Wino czerwone BARBERA Wino czerwone NEBBIOLO Wino czerwone GAMAY Wino czerwone TEMPRANILLO Wino czerwone GRENACHE Wino czerwone MALBEC Wino czerwone CAB. FRANKOVKA Wino czerwone CARMENERE Wino czerwone PINOTAGE Wino czerwone CHARDONNAY Wino białe RIESLING Wino białe 8 23 SAUVIGNON BLANC Wino białe 7 24 BIAŁE BURGUNDZKIE Wino białe CHABLIS Wino białe 9 26 CHENIN BLANC Wino białe 7 27 SEMILLON Wino białe 9 28 RULANDZKIE SZARE Wino białe 9 PL 13

14 PL Numer Rodzaj Typ Wymagana temperatura 29 TRAMIN CZERWONY Wino białe TREBBIANO Wino białe TORRONTES Wino białe SZAMPAN Szampan 6 33 ROSE Wino różowe 6 34 SAUTERNES Pozostałe wina 7 35 BRUT Pozostałe wina 8 36 ASTI Pozostałe wina 6 37 MUSKAT Pozostałe wina 7 38 WINA FORTYFIKOWANE Pozostałe wina 16 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA Przed czynnościami konserwacyjnymi odłączyć urządzenie od zasilania! Powierzchnie wewnętrzne/ zewnętrzne urządzenia należy najpierw przetrzeć wilgotną szmatką, a następnie suchą. Nie stosować do czyszczenia druciaka, środków trących, ani rozpuszczalników. Nie wolno myć urządzenia w bieżącej wodzie, płukać, ani zanurzać w wodzie! DANE TECHNICZNE Nadaje się do schłodzenia szampana, białego i czerwonego wina Płynna regulacja temp. w zakresie 6 20 C Niebieskie podświetlenie LCD Wskaźnik uruchomienia Na butelki o średnicy do 10 cm Ramię Elastyczna silikonowa obwódka Cicha praca, nóżki antypoślizgowe W zestawie zasilacz Poziom hałasu: 63 db Napięcie nominalne: 9 V DC Nominalna moc wejściowa: 23 W EKSPLOATACJA I USUWANIE ODPADÓW Papier służący do owinięcia i tektura falista przekazać na wysypisko śmieci. Folia opakowaniowa, torby PE, elementy z plastiku wrzucić do pojemników z plastikiem do recyklingu. USUWANIE PRODUKTÓW PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów członkowskich UE i innych krajów europejskich z wprowadzonym systemem zbiórki odpadów) Przedstawiony symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt nie może być zaliczany do odpadów komunalnych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowy recykling produktu zabiega negatywnym konsekwencjom dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Recykling przyczynia się do zachowania surowców naturalnych. W celu uzyskania dalszych informacji o recyklingu tego produktu należy się skontaktować z lokalnymi władzami, krajową organizacją zajmującą się przetwarzaniem odpadów lub sklepem, który sprzedał produkt. 08/05 14

15 Borhűtő BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK Olvassa el figyelmesen és a későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg! Figyelem: A jelen útmutatóban feltüntetett biztonsági előírások és utasítások nem tartalmaznak minden olyan feltételt és körülményt, amely a használat során bekövetkezhet. A felhasználónak meg kell értenie, hogy egyetlen termékbe sem lehet beépíteni a felhasználótól elvárható elővigyázatosságot és gondosságot. Ezekről a készüléket használó és kezelő felhasználóknak kell gondoskodniuk. Nem vállalunk felelősséget a készülék helytelen használatából, a hálózati feszültségingadozásokból, vagy a készülék bármilyen jellegű átalakításából és módosításából eredő károkért. A tüzek, áramütések és egyéb sérülések megelőzése érdekében, az elektromos készülékek használata során tartsa be az általános és az alábbiakban feltüntetett biztonsági utasításokat: 1. Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a szabályszerűen leföldelt hálózati konnektorhoz, győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék típuscímkéjén található tápfeszültség értékével. A hálózati konnektor feleljen meg a hatályos biztonsági előírásoknak. A készüléket kizárólag csak a mellékelt tápegységen keresztül csatlakoztassa az elektromos hálózathoz. 2. Amennyiben a hálózati vezeték megsérült, akkor a borhűtőt használni tilos. A készülék minden javítását, beleértve a hálózati kábel cseréjét is, bízza szakszervizre! A készülék védőburkolatát ne szerelje le. Áramütés veszélye! 3. A készüléket óvja a freccsenő és folyóvíztől, illetve más folyadékoktól, ellenkező esetben a készülék áramütést okozhat. A készüléket vízbe meríteni tilos! A készüléket fürdőszobában, vagy más hasonló helyiségben ne használja. 4. A készülék használatba vétele előtt ellenőrizze le, hogy a hálózati vezeték és a csatlakozódugó száraz-e. A hálózati vezetéket és a készüléket vizes kézzel ne fogja meg. Áramütés veszélye forog fenn! 5. Ne engedje, hogy a készülékkel gyerekek játszanak. A készülék nem játék! Legyen nagyon körültekintő, amikor a készüléket gyermekek közelében használja. 6. A borhűtőt ne állítsa fel nyílt láng vagy más hőforrás közelébe (fűtés, erős napsütés, gáztűzhely stb.). A készülék túlmelegedhet! 7. Amennyiben a készülék rendellenesen működik, akkor azt azonnal kapcsolja le, a hálózati vezetéket húzza ki a konnektorból és a készüléket vigye szakszervizbe. 8. Amennyiben a borhűtőt nem használja, akkor a tápegység hálózati csatlakozóját húzza ki a konnektorból. A készülék tisztítása és karbantartása előtt a hálózati vezetéket húzza ki a konnektorból. A csatlakozódugót a vezetéknél fogva ne húzza ki a konnektorból. Ehhez a művelethez a csatlakozódugót fogja meg. 9. A hálózati vezeték nem érhet hozzá forró tárgyakhoz, továbbá azt éles eszközökre se helyezze rá. 10. A borhűtő és a környező tárgyak között (bútor, fal stb.) hagyjon elegendő helyet a készülék hűtéséhez. A szellőzőnyílásokat ne takarja le, illetve abba semmilyen tárgyat se dugjon be. A készülékre rálépni, illetve arra más tárgyat ráhelyezni tilos. 11. A készüléket üresen ne kapcsolja be, ez a készülék meghibásodását okozhatja. 12. A készülékhez kizárólag csak a gyártó által jóváhagyott és mellékelt tartozékokat használja. 13. Használat után húzza ki a hálózati vezetéket a konnektorból. 14. A borhűtőt kizárólag csak a jelen útmutatóban feltüntetett célokra és az utasításokat betartva használja. A borhűtő kizárólag csak otthoni használatra készült. A gyártó nem felel a készülék helytelen használata miatt bekövetkezett károkért. 15. A készüléket nem használhatják olyan testi, értelmi, érzékszervi fogyatékos, vagy tapasztalatlan személyek (gyermekeket is beleértve), akik nem alkalmasak a készülék biztonságos használatára, kivéve azon eseteket, amikor a készüléket más felelős személy utasításai szerint és felügyelete alatt használják. A készülék nem játék, ne engedje, hogy a gyerekek a készülékkel játszanak. HU 15

16 LEÍRÁS 1. Alumínium palacktartó 2. Működés kijelző LED 3. Be/Ki kapcsoló (O/I) 4. Hőmérséklet beállító gomb B 5. LCD kijelző 6. Tápfeszültség csatlakozó 7. Szellőzőnyílás 8. Tápegység 9. Tápegység csatlakozó 10. Hálózati vezeték HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülékkel a palacktartóba helyezett borosüveg tartalmát lehet lehűteni vagy a beállított hőmérsékleten tartani 6 és 20 C között. A készülékkel megfelelő hőmérsékletet lehet biztosítani minden bornak (vörös, fehér és rozé), pezsgőnek, aszúbornak. Nincs többé nedves asztalterítő és palackról csepegő víz! 1. Csatlakoztassa a tápegység vezetékét a készülékhez, majd dugja be a hálózati vezetékét a konnektorba. 2. A hűtőszekrényben előhűtött borosüveget helyezze a készülékbe. 3. A O/I Be/Ki kapcsolót 2 másodpercig tartsa benyomva. Ezzel bekapcsolja a készüléket és belép a beállítási üzemmódba (az LCD kijelző aktiválódik és mutatja a beállított hőmérsékletet). 4. A B megnyomásával állítsa be a kívánt borhőmérsékletet (6 és 20 C között). 5. A O/I Be/Ki kapcsoló ismételt megnyomásával erősítse meg a beállítást, majd a készülék működésbe lép és lehűti (felmelegíti) a behelyezett borosüveget és tartalmát. A működés kijelző LED piros színnel világít. Az LCD kijelzőn rövid idő múlva megjelenik a készülékbe behelyezett borosüveg aktuális hőmérséklete (amelyet a készülék automatikusan a beállított hőmérsékletre fog megváltoztatni). 6. A beállított borhőmérséklet elérése után a LED kijelző villogni kezd. 7. A beállított borhőmérséklet elérése után a készülék körülbelül 3 percre kikapcsol, majd automatikusan folytatja a beállított hőmérsékleten tartást. A készülék ezt követően két üzemmódban működik: 1. A palack folyamatosan a készülékben van. A készülék tartja a beállított hőmérsékletet. 2. A palackot kiveszik a készülékből, majd rövid idő múlva ismét visszateszik. A készülék automatikusan, a beállított hőmérsékletnek megfelelően hűti (vagy melegíti) a borosüveget és tartalmát. A ciklus egészen a készülék kikapcsolásáig folytatódik. 8. A készülék kikapcsolásához hosszabb ideig tartsa benyomva a O/I Be/Ki kapcsolót. 16

17 Borospalackok hűtési/melegítési ideje Bortípusok Ajánlott fogyasztási hőmérséklet Vörösborok 18 C 24 perc Fehér borok 9 C 75 perc Pezsgők 7 C 95 perc Megjegyzés: A tényleges hűtési (melegítési) idő függ a környezeti hőmérséklettől, a bor kezdeti hőmérsékletétől, a borosüveg méretétől és alakjától (a készülékkel kapcsolatba kerülő palackfelülettől), az üvegben lévő bor mennyiségétől, a címkék méretétől stb. A fenti adatok meghatározásához 23 C-os kezdeti szobahőmérsékletet feltételeztünk. A készülék tényleges teljesítményére hatással van a környezeti hőmérséklet (mint más hűtőkészüléknél). Amennyiben a környezeti hőmérséklet magasabb (23 C-nál több), akkor a hűtési idő hosszabb lesz. Idő Borok ajánlott fogyasztási hőmérséklete Szám Fajta Bortípus Ajánlott fogyasztási hőmérséklet 1 CAB. SAUVIGNON Vörösbor 17 2 BORDEAUX Vörösbor 18 3 BURGUNDI Vörösbor 17 4 SHIRAZ Vörösbor 18 5 RAJNAI Vörösbor 18 6 MERLOT Vörösbor 18 7 KÉKBURGUNDI Vörösbor 16 8 RIOJA Vörösbor 16 9 CHIANTI Vörösbor BEAUJOLAIS Vörösbor SANGIOVESE Vörösbor BARBERA Vörösbor NEBBIOLO Vörösbor GAMAY Vörösbor TEMPRANILLO Vörösbor GRENACHE Vörösbor MALBEC Vörösbor KÉKFRANKOS Vörösbor CARMENERE Vörösbor PINOTAGE Vörösbor CHARDONNAY Fehér bor RIZLING Fehér bor 8 23 SAUVIGNON BLANC Fehér bor 7 24 FEHÉR BURGUNDI Fehér bor CHABLIS Fehér bor 9 26 CHENIN BLANC Fehér bor 7 27 SEMILLON Fehér bor 9 HU 17

18 HU Szám Fajta Bortípus Ajánlott fogyasztási hőmérséklet 28 SZÜRKEBARÁT Fehér bor 9 29 TRAMINI Fehér bor TREBBIANO Fehér bor TORRONTES Fehér bor PEZSGŐ Pezsgő 6 33 ROSE Rozé bor 6 34 SAUTERNES Egyéb borok 7 35 BRUT Egyéb borok 8 36 ASTI Egyéb borok 6 37 MUSKOTÁLY Egyéb borok 7 38 ASZÚBOROK Egyéb borok 16 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS A készülék karbantartása és tisztítása előtt a hálózati vezetéket húzza ki a konnektorból! A készülék külső és belső felületeit enyhén benedvesített ruhával tisztítsa meg, majd törölje szárazra. A készülék tisztításához fém szivacsot, szemcsés és karcoló tisztítószereket vagy hígítót használni tilos! A készüléket folyó víz alatt tisztítani, vízben öblögetni, vagy teljesen a vízbe mártani tilos! MŰSZAKI ADATOK Fehér és vörös borok hűtésére alkalmas Fokozatmentes hőmérsékletszabályozás 6 20 C tartományban Kék háttér-világítású LCD kijelző Működésjelző Akár 10 cm ármérőjű üvegek tárolására Nyomókar Rugalmas szilikonos szegély Kivételesen csendes üzem Csúszásgátló kivitelű lábak Tartozékként tápadapter Zajszint: 63 db Névleges feszültség: 9 V DC Névleges teljesítményfelvétel: 23 W HULLADÉKFELHASZNÁLÁS ÉS MEGSEMMISÍTÉS A csomagolópapírt és hullámpapírt adja le hulladékgyűjtő telepen. Csomagolófólia, PE zacskók, műanyag alkatrészek műanyaggyűjtő szelektív hulladéktároló edénybe. ÉLETTARTAM LEJÁRTÁT KÖVETŐ MEGSEMMISÍTÉS Használt elektromos és elektronikus készülékek megsemmisítése (érvényes az EU tagállamokban és számos szelektív hulladékgyűjtést végző európai országban) Ez a terméken vagy csomagolásán található jelzés azt mutatja, hogy a terméket tilos standard háztartási hulladékként megsemmisíteni. A terméket elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szakosodott hulladékgyűjtő telepen adja le. A termék helyes megsemmisítésével megelőzi, hogy káros hatást fejtsen ki az emberi egészségre és környezetünkre. Az anyagok újrahasznosítása kíméli a természetes forrásainkat. A termék újrahasznosításával kapcsolatosan bővebb információkat a helyi önkormányzattól, a háztartási hulladékot feldolgozó szervezettől, vagy a termék forgalmazójától kérhet. 08/05 18

19 Weinkühler SICHERHEITSHINWEISE Bitte aufmerksam lesen und gut aufbewahren! Warnung: Die Sicherheitsvorkehrungen und Hinweise, die in dieser Anleitung aufgeführt sind, umfassen nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen, zu denen es kommen kann. Der Anwender muss begreifen, dass der gesunde Menschenverstand, Vorsicht und Sorgfalt Faktoren sind, die sich nicht in ein Produkt einbauen lassen. Diese Faktoren müssen also bei der Verwendung und Bedienung dieses Geräts durch den bzw. die Anwender gewährleistet werden. Wir haften nicht für Schäden, die durch Transport, eine unsachgemäße Verwendung, Spannungsschwankungen oder eine Modifikation des Geräts entstehen. Damit es zu keinem Brand oder Unfall durch elektrischen Strom kommt, müssen bei der Verwendung von elektrischen Geräten immer die Grundvorsichtsmaßnahmen eingehalten werden einschließlich der folgenden: 1. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung an Ihrer Steckdose der Spannung auf dem Etikett des Geräts entspricht, und dass die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist. Die Steckdose muss gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften installiert sein. Schließen Sie das Gerät ausschließlich mit dem Adapterkabel an, der zusammen mit dem Gerät geliefert wurde. 2. Verwenden Sie den Weinkühler nicht, falls das Stromzufuhrkabel beschädigt ist. Lassen Sie bitte alle Reparaturen, einschließlich des Austausches des Stromversorgungskabels, von einem Fachservice ausführen. Demontieren Sie niemals die Schutzabdeckung des Geräts. Es könnte zu einem Unfall durch elektrischen Strom kommen! 3. Schützen Sie das Gerät vor dem direkten Kontakt mit Wasser und anderen Flüssigkeiten, stellen auch bitte keine Behälter mit Flüssigkeiten darauf, damit es nicht zu einem eventuellen Unfall mit elektrischem Strom kommt. Tauchen Sie das Gerät niemals unter Wasser. Verwenden Sie das Gerät nicht im Badezimmer und ähnlichen Räumlichkeiten. 4. Vor der Verwendung des Gerätes, überzeugen Sie sich davon, dass das Stromzufuhrkabel und die dazugehörige Steckdose trocken sind. Berühren Sie das Stromversorgungskabel oder das Gerät nicht mit nassen Händen. Es droht die Gefahr eines Unfalls mit elektrischem Strom! 5. Erlauben Sie es Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen. Dieses Gerät ist kein Spielzeug! Lassen Sie erhöhte Vorsicht walten, falls Sie den Weinkühler in der Nähe von Kindern verwenden. 6. Den Weinkühler stellen Sie bitte nicht in die Nähe von offenem Feuer oder anderen Wärmequellen (Heizungen, Öfen, direkter Sonne usw.). Es droht Überhitzung! 7. Falls Sie den Eindruck haben, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, nehmen Sie es sofort aus der Stromversorgung und wenden Sie sich mit dem Gerät an einen Fachservice. 8. Wir empfehlen, den Weinkühler nicht mit eingestecktem Stromzufuhrkabel in der Steckdose ohne Aufsicht zu lassen. Ziehen Sie vor der Wartung das Stromversorgungskabel bitte aus der Steckdose. Ziehen Sie den Stecker nicht durch Ziehen am Kabel aus der Steckdose. Damit Sie das Kabel aus der Steckdose ziehen können, ziehen Sie bitte am Stecker. 9. Das Stromversorgungskabel darf weder mit heißen Teilen in Berührung kommen noch über scharfe Kanten führen. 10. Den Weinkühler stellen Sie bitte in ausreichender Entfernung von Wänden und anderen Objekten auf, da die Luftzirkulation gewährleistet sein muss. Blockieren Sie bitte niemals die Ventilatoröffnungen des Gerätes und stecken Sie auch keine Gegenstände hinein. Stellen Sie sich bitte nicht auf das Gerät und stellen Sie auch bitte nichts darauf. 11. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es leer ist, es könnte damit beschädigt werden. 12. Verwenden Sie bitte nur Zubehör, das vom Hersteller empfohlen wurde. 13. Nach der Verwendung des Gerätes nehmen Sie es bitte aus der Steckdose. 14. Verwenden Sie den Weinkühler nur in Übereinstimmung mit den Hinweisen, die in dieser Anleitung aufgeführt sind. Der Weinkühler ist nur für die Verwendung im privaten Bereich bestimmt. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine unsachgemäße Verwendung dieses Gerätes entstanden sind. 15. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen bestimmt (einschließlich Kindern), deren körperliches, sinnliches oder mentales Unvermögen bzw. ein Mangel an Erfahrung oder Kenntnissen DE 19

20 sie an der sicheren Verwendung des Geräts hindern könnte, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von einer solchen nicht hinsichtlich der Verwendung des Geräts instruiert wurden. Es ist notwendig, Kinder zu beaufsichtigen, damit sicher gestellt ist, dass sie nicht mit dem Gerät spielen werden. BESCHREIBUNG 1. Aluminiumbehälter 2. LED-Anzeige-Betrieb 3. Taste ON/OFF 0/I 4. Taste Temperatureinstellung B 5. LCD-Display 6. Eingang gleichgerichteter Stromspannung vom Gerät 7. Luftausgang 8. Stromversorgungsgerät 9. Ausgang gleichgerichteter Stromspannung aus dem Gerät 10. Netzanschlussleitung DE BENUTZUNGSHINWEISE Dieses Produkt ist ideal für das Halten oder die Herstellung einer Weintemperatur im Umfang von 6-20 C, die ausreichend ist für alle Typen von Rot-, Weiß-, Rosé-, Champagner- und fortifizierte Traubenweine. Und schon gibt es keine Tropfen oder nasse Flecken auf Ihrem Tisch! 1. Stecken Sie die Netzanschlussleitung in die Stromversorgung. 2. Stellen Sie die vorgekühlte Flasche Wein in das Gerät. 3. Durch das Halten der Taste ON/OFF O/I für 2 Sekunden schalten Sie das Gerät an und gelangen zu dem Einstellungsmodus (Das LCD-Display leuchtet und es erscheint die eingestellte Temperatur). 4. Durch das Drücken der Taste B stellen Sie die gewünschte Temperatur ein (im Bereich von 6 20 C). 5. Durch ein erneutes Drücken der Taste ON/OFF O/I bestätigen Sie die Auswahl und starten den Kühl-/ Wärmemodus. Der LED-Anzeige-Betrieb leuchtet Rot. Auf dem LCD-Display erscheint nach einer Weile die aktuelle Weintemperatur, die automatisch auf die gewünschte Temperatur korrigiert wird. 6. Nach dem Erreichen der gewünschten Weintemperatur beginnt der LED-Anzeige-Betrieb zu blinken. 20

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 607 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

RYCHLOVARNÁ KONVICE. RK 1040 nerez NÁVOD K OBSLUZE

RYCHLOVARNÁ KONVICE. RK 1040 nerez NÁVOD K OBSLUZE RYCHLOVARNÁ KONVICE RK 1040 nerez NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

TEPLOVZDUŠNÝ VENTIL ÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

TEPLOVZDUŠNÝ VENTIL ÁTOR NÁVOD K OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝ VENTIL ÁTOR TV 15 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 808 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

ŽEHLIČKA NA VLASY NÁVOD K OBSLUZE

ŽEHLIČKA NA VLASY NÁVOD K OBSLUZE ŽEHLIČKA NA VLASY ZV 78 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

POKOJOVÁ DIGITÁLNÍ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ DIGITÁLNÍ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ DIGITÁLNÍ ANTÉNA ANT 608 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

OLEJOVÝ RADIÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

OLEJOVÝ RADIÁTOR NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÝ RADIÁTOR OR 509 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

VP 2141 S PODLAHOVÝ VYSAVAČ NÁVOD K OBSLUZE PODLAHOVÝ VYSÁVAČ NÁVOD NA OBSLUHU ODKURZACZ PODŁOGOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

VP 2141 S PODLAHOVÝ VYSAVAČ NÁVOD K OBSLUZE PODLAHOVÝ VYSÁVAČ NÁVOD NA OBSLUHU ODKURZACZ PODŁOGOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI VP 2141 S PODLAHOVÝ VYSAVAČ NÁVOD K OBSLUZE PODLAHOVÝ VYSÁVAČ NÁVOD NA OBSLUHU ODKURZACZ PODŁOGOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI PADLÓPORSZÍVÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BODENSTAUBSAUGER BEDIENUNGSANLEITUNG VACUUM CLEANER

Více

ŽEHLIČKA NA VLASY NÁVOD K OBSLUZE

ŽEHLIČKA NA VLASY NÁVOD K OBSLUZE ŽEHLIČKA NA VLASY ZV 58 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Wir empfehlen die Montage unseres Produktes

Více

TV 25 TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR NÁVOD NA OBSLUHU TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI

TV 25 TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR NÁVOD NA OBSLUHU TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI TV 25 TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR NÁVOD NA OBSLUHU TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI HŐLÉGFÚVÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HEISSLUFT-VENTILATOR BEDIENUNGSANLEITUNG HOT AIR

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

MTM 176 S MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE MIKROVLNNÁ RÚRA NÁVOD NA OBSLUHU KUCHENKA MIKROFALOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MTM 176 S MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE MIKROVLNNÁ RÚRA NÁVOD NA OBSLUHU KUCHENKA MIKROFALOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI MTM 176 S MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE MIKROVLNNÁ RÚRA NÁVOD NA OBSLUHU KUCHENKA MIKROFALOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MIKROWELLENHERD BEDIENUNGSANLEITUNG MICROWAVE

Více

S 089 SENDVIČOVAČ NÁVOD K OBSLUZE

S 089 SENDVIČOVAČ NÁVOD K OBSLUZE SENDVIČOVAČ S 089 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-007

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-007 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-007 CZ 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť

Více

ZV 116 ŽEHLIČKA NA VLASY NÁVOD K OBSLUZE ŽEHLIČKA NA VLASY NÁVOD NA OBSLUHU PROSTOWNICA DO WŁOSÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI HAJVASALÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ZV 116 ŽEHLIČKA NA VLASY NÁVOD K OBSLUZE ŽEHLIČKA NA VLASY NÁVOD NA OBSLUHU PROSTOWNICA DO WŁOSÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI HAJVASALÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ZV 116 ŽEHLIČKA NA VLASY NÁVOD K OBSLUZE ŽEHLIČKA NA VLASY NÁVOD NA OBSLUHU PROSTOWNICA DO WŁOSÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI HAJVASALÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAAR-GLÄTTEISEN BEDIENUNGSANLEITUNG HAIR STRAIGHTENER

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

essential ventilation manual - SOLO

essential ventilation manual - SOLO essential ventilation manual - SOLO EN Dear Customer, We thank you for purchasing KLIMATOM product. Please read this user manual carefully before installing or servicing DE Sehr geehrter Kunde, Wir danken

Více

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky Návod k použití GRIL R-251 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

1. Usazení do podlahy * 2. Usazení na podlahu * 3. Usazení podezdním s pomocí nožiek * 4. Usazení s pomocí panelu *

1. Usazení do podlahy * 2. Usazení na podlahu * 3. Usazení podezdním s pomocí nožiek * 4. Usazení s pomocí panelu * SPRCHOVÉ VANIKY * SHOWER TRAYS * DUSCHTASSEN * SPRCHOVACIE VANIKY * ZUHANYTÁLCÁK *DUŠO PADKLAI montážní návod * installation instructions * montageanleitung *montážny návod * szerelési utasítás * nontavimo

Více

ŽEHLIČKA NA VLASY NÁVOD K OBSLUZE

ŽEHLIČKA NA VLASY NÁVOD K OBSLUZE ŽEHLIČKA NA VLASY ZV 68 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

Kezelési útmutató Návod pro obsluhu

Kezelési útmutató Návod pro obsluhu Kezelési útmutató Návod pro obsluhu A készülék üzembehelyezése előtt olvassa el ezt az útmutatót és a biztonsági előírásokat! ečtěte si tento návod a bezpečnostní pokyny před uvedením přístroje do provozu!

Více

BK316.3AA BK313.3FA/EKGC16178 BK313.3AA/EKGC16177 BK313.3/EKGC16167

BK316.3AA BK313.3FA/EKGC16178 BK313.3AA/EKGC16177 BK313.3/EKGC16167 BK313.3FA/EKGC16178 BK313.3AA/EKGC16177 BK313.3/ PL CZ SK DE HU KARTA PRODUKTU INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU INFORMAČNÍ LIST PRODUKTDATENBLATT TERMÉK ADATLAP KARTA PRODUKTU PL Nazwa dostawcy Identyfikator modelu

Více

VP 3144 S PODLAHOVÝ VYSAVAČ NÁVOD K OBSLUZE PODLAHOVÝ VYSÁVAČ NÁVOD NA OBSLUHU ODKURZACZ PODŁOGOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

VP 3144 S PODLAHOVÝ VYSAVAČ NÁVOD K OBSLUZE PODLAHOVÝ VYSÁVAČ NÁVOD NA OBSLUHU ODKURZACZ PODŁOGOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI VP 3144 S PODLAHOVÝ VYSAVAČ NÁVOD K OBSLUZE PODLAHOVÝ VYSÁVAČ NÁVOD NA OBSLUHU ODKURZACZ PODŁOGOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI PADLÓPORSZÍVÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BODENSTAUBSAUGER BEDIENUNGSANLEITUNG VACUUM CLEANER

Více

ST 836 TOPINKOVAČ NÁVOD K OBSLUZE

ST 836 TOPINKOVAČ NÁVOD K OBSLUZE TOPINKOVAČ ST 836 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Personenwaage Osobní váha MD 13894. Bedienungsanleitung Návod k obsluze

Personenwaage Osobní váha MD 13894. Bedienungsanleitung Návod k obsluze Personenwaage Osobní váha MD 13894 Bedienungsanleitung Návod k obsluze Inhalt Zu dieser Anleitung... 2 In dieser Anleitung verwendete Symbole und Signalwörter...2 Einsatzbereich/bestimmungsgemäßer Gebrauch...3

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

Ventilátor Ventilátor

Ventilátor Ventilátor Ventilátor Ventilátor AR5B30 CZ SK 1 Návod k použití Návod na obsluhu Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez

Více

icast ROUND icast SQUARE

icast ROUND icast SQUARE MONTÁŽNÍ NÁVO / MONTÁŽNY NÁVO / INSTLLTION MNUL MOL: ist ROUN ist SQUR TYP VÝROKU / TYP OF PROUT: vanička z litého mramoru vanička z liateho mramoru shower tray from cast marble outlet.roltechnik.cz ROLTHNIK

Více

HK 115 HORKOVZDUŠNÁ KULMA NÁVOD K OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÁ KULMA NÁVOD NA OBSLUHU SUSZARKO LOKÓWKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

HK 115 HORKOVZDUŠNÁ KULMA NÁVOD K OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÁ KULMA NÁVOD NA OBSLUHU SUSZARKO LOKÓWKA INSTRUKCJA OBSŁUGI HK 115 HORKOVZDUŠNÁ KULMA NÁVOD K OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÁ KULMA NÁVOD NA OBSLUHU SUSZARKO LOKÓWKA INSTRUKCJA OBSŁUGI MELEG LEVEGŐS HAJFORMÁZÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HEISSLUFTLOCKENSTAB BEDIENUNGSANLEITUNG HOT

Více

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide možná tohle trochu zmenšit a dát sem i to varování LED RADIATION co je na další straně

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden.

Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise

Více

AUTOCHLADNIČKA NÁVOD K OBSLUZE

AUTOCHLADNIČKA NÁVOD K OBSLUZE AUTOCHLADNIČKA AC 25 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

TAB-7830 QC TABLET 3G

TAB-7830 QC TABLET 3G TAB-7830 QC TABLET 3G download user manual from : www.akai-atd.com TAB-7830 QC TABLET 3G A világhálóhoz Wifi vagy SIM kártya (3G) segítségével csatlakozhat. Használati útmutató:www.akai-atd.com TAB-7830

Více

Návod k použití GRIL R-253

Návod k použití GRIL R-253 Návod k použití GRIL R-253 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

Lampa stojanová dvojitá s energeticky úspornou žárovkou. Lampa stojanová dvojitá. 2x36W 52.02-012

Lampa stojanová dvojitá s energeticky úspornou žárovkou. Lampa stojanová dvojitá. 2x36W 52.02-012 Lampa stojanová dvojitá s energeticky úspornou žárovkou ENERGIESPAR-ARBEITSLEUCHTE Lampa stojanová dvojitá 2x36W 52.02-012 CZ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO. A G C I B H D F

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

Vakuová balička potravin VK6

Vakuová balička potravin VK6 Vakuová balička potravin VK6 CZ 1 Návod k použití Vakuové uzavření Pokrmy se rychle kazí vlivem kyslíku, světla a teploty nad 0 C. Uskladnění pokrmu v chladničce prodlužuje jejich životnost. Výhody vakuového

Více

EK 155 ELEKTRICKÝ KRÁJEČ NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÝ KRÁJAČ NÁVOD NA OBSLUHU KRAJALNICA ELEKTRYCZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

EK 155 ELEKTRICKÝ KRÁJEČ NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÝ KRÁJAČ NÁVOD NA OBSLUHU KRAJALNICA ELEKTRYCZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI EK 155 ELEKTRICKÝ KRÁJEČ NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÝ KRÁJAČ NÁVOD NA OBSLUHU KRAJALNICA ELEKTRYCZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTROMOS SZELETELŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELEKTRISCHE SCHNEIDEMASCHINE BEDIENUNGSANLEITUNG

Více

50g. max. pulse. 20s. max

50g. max. pulse. 20s. max BG BS CS HU RO SK SL SR HR ET LV LT PL EN NL DA NO SV FI TR ES D C B A 50g max 1 2 2 1 1 2 3 5 pulse 20s max 4 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili mlýnek na kávu naší značky, který je určený výhradně pro

Více

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití Vinotéka GZ 100/RD 100W 1 Návod k použití Úvod Děkujeme za volbu a koupi vinotéky. Pro správné použití si přečtěte prosím pokyny před instalací a použitím. Abyste zabránili nežádoucímu poškození, odložte

Více

POLO 2.0. Art. Nr.: 5460 - BEZPEČNOST - OBSLUHA. Výhradní dovozce a distributor pro Českou republiku a Slovensko Caravan Centrum Hykro s.r.o.

POLO 2.0. Art. Nr.: 5460 - BEZPEČNOST - OBSLUHA. Výhradní dovozce a distributor pro Českou republiku a Slovensko Caravan Centrum Hykro s.r.o. POLO 2.0 TERRASSENHEIZUNG PLYNOVÝ ZÁŘIČ GAS Výhradní dovozce a distributor pro Českou republiku a Slovensko Caravan Centrum Hykro s.r.o. Ořešská Enders Colsman 1542 AG 155 00 Praha 5 - Řeporyje tel.: +420

Více

Rychlý návod na sestavení. GSM alarmu EVOLVE Sonix. Rýchly návod na zostavenie GSM alarmu EVOLVE Sonix Sposób na ustawienie. GSM alarmu EVOLVE Sonix

Rychlý návod na sestavení. GSM alarmu EVOLVE Sonix. Rýchly návod na zostavenie GSM alarmu EVOLVE Sonix Sposób na ustawienie. GSM alarmu EVOLVE Sonix CZ SK PL HU Rychlý návod na sestavení GSM alarmu EVOLVE Sonix Rýchly návod na zostavenie GSM alarmu EVOLVE Sonix Sposób na ustawienie GSM alarmu EVOLVE Sonix Gyors útmutató az Evolve SONIX GSM riasztó

Více

GRIL kotlový na dřevěné uhlí 46cm 97786

GRIL kotlový na dřevěné uhlí 46cm 97786 GRIL kotlový na dřevěné uhlí 46cm 97786 CZ CZ CZ 1 3x 2 1x 3 1x 4 1x 5 1x 6 1x 7 1x 8 9 10 1x 11 12 1x 13 14 1x 1. připevněte podpěry (8) pro nohy grilu (9+15). Připojte nohy (9+15) k ohništi grilu (7)

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO

VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod Nur von Erwachsenen zu bedienen! Kinder nicht an der Bildwand spielen lassen! Operation by adults only! Do not let

Více

IV 18 INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD K OBSLUZE INDUKČNÝ VARIČ NÁVOD NA OBSLUHU KUCHENKA INDUKCYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI INDUKCIÓS FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

IV 18 INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD K OBSLUZE INDUKČNÝ VARIČ NÁVOD NA OBSLUHU KUCHENKA INDUKCYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI INDUKCIÓS FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ IV 18 INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD K OBSLUZE INDUKČNÝ VARIČ NÁVOD NA OBSLUHU KUCHENKA INDUKCYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI INDUKCIÓS FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INDUKTIONSKOCHPLATTE BEDIENUNGSANLEITUNG INDUCTION HOB

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

WL-5480USB. Quick Setup Guide

WL-5480USB. Quick Setup Guide Quick Setup Guide 1 Czech 7 Install Utility Software Note1: Before installing the utility software, DO NOT inserts the into your computer. If the adapter is inserted already, Windows will detect the adapter

Více

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar Schüleraustausch

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: Anlage zum Pelletieren / Pellet line / Peletovací linka Marke und Typ / Značka a typ: MGL 400 Baujahr / Rok výroby: 2011 Hersteller / Výrobce:

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová Implementace finanční gramotnosti Výuková část ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss-cheb.cz) Sparen, sparen, sparen Irena Erlebachová 3 Výuková část Obsah Výuková část...

Více

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS EINUNWEISUNG FÜR SCHLLÄMM-SET WS/WS MONTÁŽNÍ NÁVO PRO ZVUKOVĚ IZOLČNÍ SOUPRVY WS/WS Wichtige Hinweise - unbedingt beachten! ůležitá upozornění bezpodmínečně dodržujte! Schalldämm-Set muss vollständig und

Více

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI 2 3 Vážený zákazníku, z důvodu bezpečnosti a správného používání si před prvním použitím topidla důkladně přečtěte

Více

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP4829/00. Příručka pro uživatele

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP4829/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4829/00 CS Příručka pro uživatele c d b e g a f Čeština Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Vlasová žehlička CZ-305

NÁVOD NA POUŽITÍ. Vlasová žehlička CZ-305 NÁVOD NA POUŽITÍ Vlasová žehlička CZ-305 strana 1 Důležitá bezpečnostní upozornění 1. Před uvedením tohoto spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte návod k použití včetně bezpečnostních upozornění a vyobrazení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL CV 23 Chateaux NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Vinotéka / Vinotéka / Wine cooler Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu

Více

Návod k obsluze a montáži. Ecosun CH

Návod k obsluze a montáži. Ecosun CH N631/R04 (12.06.15 ) Návod k obsluze a montáži Ecosun CH Sálavé panely do kostelních lavic 1. Použití Sálavé panely Ecosun CH jsou určeny k instalaci pod pevně připevněné kostelní lavice. Panely se instaluji

Více

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti.

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. NĚMČINA Saurer Regen V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО CZ VOLNÝ PROSTOR PRO POHYBUJÍCÍ SE VRATA EN FREE SPACE FOR THE DOORMOVEMENT DE FREIRAUM FÜR DIE BEWEGUNGSABLÄUFE RU РАЗМЕРЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВОРОТ CZ A - šířka otvoru B - výška otvoru C - nadpraží

Více

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič Děkujeme, že jste zakoupili tento ultrazvukový čistič. Dříve, než začnete s přístrojem pracovat, prostudujte pečivě návod k použití. Návod uložte

Více

MN 103 MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ NA NOHY NÁVOD K OBSLUZE MASÁŽNY PRÍSTROJ NA NOHY NÁVOD NA OBSLUHU URZĄDZENIE DO MASAŻU STÓP INSTRUKCJA OBSŁUGI

MN 103 MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ NA NOHY NÁVOD K OBSLUZE MASÁŽNY PRÍSTROJ NA NOHY NÁVOD NA OBSLUHU URZĄDZENIE DO MASAŻU STÓP INSTRUKCJA OBSŁUGI MN 103 MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ NA NOHY NÁVOD K OBSLUZE MASÁŽNY PRÍSTROJ NA NOHY NÁVOD NA OBSLUHU URZĄDZENIE DO MASAŻU STÓP INSTRUKCJA OBSŁUGI LÁBFÜRDŐ MASSZÍROZÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FUSSMASSAGEGERÄT BEDIENUNGSANLEITUNG

Více

Straightener. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8350. Příručka pro uživatele

Straightener. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8350. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8350 CS Příručka pro uživatele Čeština Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li

Více

AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ Harvia. Návod na instalaci a použití instructions for installation and Use

AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ Harvia. Návod na instalaci a použití instructions for installation and Use AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ Harvia Návod na instalaci a použití instructions for installation and Use 15122011 CZ EN 1. OBECNÉ INFORMACE 1. GENEraL Účelem Harvia automatického dávkovače je aplikovat vodu a směs

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

NÁVOD K SESTAVENÍ Skleník s polykarbonátem SH 3350 Obj. č. SA021

NÁVOD K SESTAVENÍ Skleník s polykarbonátem SH 3350 Obj. č. SA021 NÁVOD K SESTAVENÍ Skleník s polykarbonátem SH 3350 Obj. č. SA021 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL

Více

IV 30D INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD K OBSLUZE

IV 30D INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD K OBSLUZE INDUKČNÍ VAŘIČ IV 30D NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS. Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ

SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS. Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ Návod na obsluhu SÚPRAVA ELEKTRICKÝCH MLYNČEKOV NA SOĽ A ČIERNE KORENIE Használati útmutató ELEKTROMOS SÓ- ÉS

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

ZV 80 ŽEHLIČKA NA VLASY NÁVOD K OBSLUZE ŽEHLIČKA NA VLASY NÁVOD NA OBSLUHU PROSTOWNICA DO WŁOSÓW HAJVASALÓ. HAAR-GläTTEISEN BEDIENUNGSANLEITUNG

ZV 80 ŽEHLIČKA NA VLASY NÁVOD K OBSLUZE ŽEHLIČKA NA VLASY NÁVOD NA OBSLUHU PROSTOWNICA DO WŁOSÓW HAJVASALÓ. HAAR-GläTTEISEN BEDIENUNGSANLEITUNG ZV 80 ŽEHLIČKA NA VLASY NÁVOD K OBSLUZE ŽEHLIČKA NA VLASY NÁVOD NA OBSLUHU PROSTOWNICA DO WŁOSÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI HAJVASALÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAAR-GläTTEISEN BEDIENUNGSANLEITUNG HAIR STRAIGHTENER OPERATING

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA KV 118 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com SVÍTILNA LED 1,5 W POWLI421 POWLI421 CS UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte

Více

Straightener HP4661. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. CS Příručka pro uživatele

Straightener HP4661. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. CS Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4661 CS Příručka pro uživatele Čeština Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li

Více

MTD 206 VSS MIKROVLNNÁ TROUBA MIKROVLNNÁ RÚRA KUCHENKA MIKROFALOWA MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ MIKROWELLENHERD MICROWAVE OVEN NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU

MTD 206 VSS MIKROVLNNÁ TROUBA MIKROVLNNÁ RÚRA KUCHENKA MIKROFALOWA MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ MIKROWELLENHERD MICROWAVE OVEN NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU MTD 206 VSS MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE MIKROVLNNÁ RÚRA NÁVOD NA OBSLUHU KUCHENKA MIKROFALOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MIKROWELLENHERD BEDIENUNGSANLEITUNG MICROWAVE

Více

LD 2642 AOF UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK TV NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNY DRŽIAK TV NÁVOD NA OBSLUHU

LD 2642 AOF UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK TV NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNY DRŽIAK TV NÁVOD NA OBSLUHU LD 2642 AOF UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK TV NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNY DRŽIAK TV NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto

Více

FS 40 N STOJANOVÝ VENTILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE STOJANOVÝ VENTILÁTOR NÁVOD NA OBSLUHU WENTYLATOR STOJĄCY INSTRUKCJA OBSŁUGI

FS 40 N STOJANOVÝ VENTILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE STOJANOVÝ VENTILÁTOR NÁVOD NA OBSLUHU WENTYLATOR STOJĄCY INSTRUKCJA OBSŁUGI FS 40 N STOJANOVÝ VENTILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE STOJANOVÝ VENTILÁTOR NÁVOD NA OBSLUHU WENTYLATOR STOJĄCY INSTRUKCJA OBSŁUGI ÁLLÓ VENTILÁTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ STANDVENTILATOR BEDIENUNGSANLEITUNG STAND FAN

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE

MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE MIKROVLNNÁ TROUBA MTM 176 S NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

Installation and Operation Manual Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference!

Installation and Operation Manual Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference! EN Wireless Analog Camera (ANL-01-BZ) Installation and Operation Manual Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference! 1. Features 640 x 480 Video resolution

Více

Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001. Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz. strana 1

Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001. Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz. strana 1 Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001 Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz strana 1 - Před prvním použitím si pečlivě přečtěte Návod k použití a uschovejte jej pro pozdější potřebu. - Diamantový

Více

RZ 18 RÝŽOVAR NÁVOD K OBSLUZE VARIČ RYŽE NÁVOD NA OBSLUHU GARNEK DO GOTOWANIA RYŻU INSTRUKCJA OBSŁUGI RIZSFŐZŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RZ 18 RÝŽOVAR NÁVOD K OBSLUZE VARIČ RYŽE NÁVOD NA OBSLUHU GARNEK DO GOTOWANIA RYŻU INSTRUKCJA OBSŁUGI RIZSFŐZŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RZ 18 RÝŽOVAR NÁVOD K OBSLUZE VARIČ RYŽE NÁVOD NA OBSLUHU GARNEK DO GOTOWANIA RYŻU INSTRUKCJA OBSŁUGI RIZSFŐZŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ REISKOCHER BEDIENUNGSANLEITUNG RICE COOKER INSTRUCTION MANUAL CZ SK PL

Více