Z jednání zastupitelstva obce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z jednání zastupitelstva obce"

Transkript

1

2 2 Co nás čeká v roce 2013 Vážení spoluobčané, pokud se nestane to, co již několik měsíců řeší řetězové maily a různé jiné materiály, odkazující na kalendář starých Mayů a další předpovědi, normálně se probudíme, za dva dny pak večer zazvoní Ježíšek a ve všech dětských očích se rozzáří ten plamínek radosti a vzrušení. Jednou, když jsem byl malý, přemýšlel jsem, kde má všechny ty dárky schované a podle jakého klíče je rozděluje dětem. Rodiče mi tehdy řekli, že je má v nebi a že ten rozdělovník je podle toho, jak je které dítě hodné, jestli se dobře učí a jak se chová k ostatním. Jaká škoda, že v dospělém životě je tomu poněkud jinak... Ale zanechme sentimentu, pojďme k plánům na příští rok. V příštím roce nás čeká spousta práce. Ne, že by se jí letos neudělalo dost (komunikace, chodníky, hřiště, vodovody, atd.), ale nikdy nepřekročily náklady u jedné akce milion a půl korun. To by se mělo v následujícím roce změnit. Na jaře dokončíme nové dětské hřiště u Pastoušky položením travních koberců (pokud bychom seli trávu, na zakořenění by potřebovala další tři měsíce a to by bylo příliš), osázením živého plotu a výsadbou ovocných stromů v okolí. Pustit bychom se měli i do rekonstrukce vodovodu v Rychtářově a v Sedmi Chalupách do druhé etapy obnovy vodovodu a části kanalizace. Též nás čeká oprava schodiště ke kostelu a to metodou částečné rekonstrukce. S největší pravděpodobností vlastními silami opravíme přední stranu hřbitovní zdi a zrekonstruujeme přední část oplocení okolo fotbalového hřiště. Na posledně jmenovanou akci jsme požádali o grant v MAS Blanský les Netolicko, byli jsme úspěšní a získali asi 130 tis. korun. U některých jmenovaných akcí se budeme ucházet o získání grantu, ať již z krajských financí nebo např. ministerských dotací, jako tomu bude u plánované opravy památkově chráněné rojšínské kapličky. Opravy fasády se dočká i ta jaronínská, a to zejména ve spolupráci s místními občany. Jejich zapojení do místních událostí je příkladné a děkuji jim za to. V neposlední řadě nás čekají tentokrát drobnější opravy povrchů komunikací v Brloze i mimo něj. A konečně se dostanu i k té avizované nákladné stavbě a tou bude zateplení školy, spojené s výměnou oken a dveří na všech budovách. Plánované náklady očekáváme vyšší než 10 mil. korun. Též nám zbyde jedna nedokončená rozpracovaná akce a tou je položení asfaltových povrchů na nově rozšířené místní komunikaci okolo nového chodníku k mateřské školce. Počasí nám překazilo záměr dokončit celou stavbu ještě letos. Rok 2013 a peníze 1. vodné a stočné O zvýšení ceny rozhodla kalkulace (výsledek hospodaření v oblasti vodovodů a kanalizací za loňský rok) a proti záměru zvýšit vodné a stočné nemělo zastupitelstvo námitek. Zastupitelstvo se kromě pracovních schůzek sešlo na řádném zasedání dne Prvním bodem programu byla obligátně změna rozpočtu. Byla navýšena položka na Vážení spoluobčané Vše bylo řádně a včas projednáno a výsledkem tedy bude zvýšení cen na 21,50 Kč/m 3 za vodné a 18,50 Kč/m 3 za stočné. Poměrně detailně jsem se tomuto tématu věnoval v letním vydání, takže nemá cenu se již opakovat. 2. odpady Jistě Vám neuniklo, že v příštím roce řada obcí a měst zvýší poplatky za sběr odpadu, někdy o 500 Kč za osobu a rok. U nás je systém plateb jiný než ve většině obcí, jsem přesvědčen, že i spravedlivější a pro ty z vás, kterým není lhostejná naše příroda a pečlivě třídíte odpad je i výhodnější. Aby toho zdražování nebylo moc, pro příští rok zůstanou platby za tříděný odpad na stejné výši jako letos. Je však možné, že se zastupitelstvo na svém posledním letošním jednání 19. prosince rozhodne pro kosmetické zvýšení ceny žetonu o 2,- koruny, neboť pro nás se průměrně o tuto částku zvýšily náklady na vývoz popelnic. Stále trvá nabídka pro skupinky lidí, kteří by se rádi podívali na to co se děje s odpadem po odvozu popelnic a kontejnerů (třídící linku, uložení na skládku), ozvěte se mi a na jaře uděláme exkurzi do Českého Krumlova. 3. ostatní služby S navýšení cen dalších služeb (např. hodinové sazby za práci zaměstnanců, plyn, broušení pil apod.) pro příští rok i přes zvýšení cen vstupů nepočítáme. Změna patrně nastane v distribuci plynových bomb, kde nechceme konkurovat soukromému sektoru, postupně doprodáme zásoby a další plyn prodávat nebudeme. Jen doufám, že toto bude mít delší trvání než minulé spolehnutí se na cizokrajného prodejce, který za pár měsíců ukončil svou činnost v Brloze. Územní plán obce Brloh V minulém vydání jsem vyzval všechny občany k podání podnětů do plánovaného projednání nového územního plánu, který měl být dle tehdejších předpisů hotov do konce roku Protože však velká novela Stavebního zákona (která vstoupí v platnost ) změnila tento termín na , je pravděpodobné, že se zastupitelé vyjádří (já to podpořím) k posunu tvorby nového územního plánu na pozdější roky. Do té doby budeme samozřejmě přijímat žádosti o změnu stávajícího územního plánu obce. I těch je však prozatím minimum. Chtěl bych Vám na závěr popřát klidné a spokojené Vánoce bez nervů, mír ve světě i na naší politické scéně, hodně zdraví a štěstí v novém roce 2013 a též šťastnou ruku při první přímé volbě prezidenta. Sobě bych si taky mohl něco popřát. Třeba méně sousedských sporů řešených prostřednictvím úřadů, méně vodovodních poruch a více životní i pracovní energie pro mne a též mé kolegyně a kolegy. Krásné svátky všem. Martin Toman, starosta obce Z jednání zastupitelstva obce opravy komunikací zhruba o částku, která byla navrhována už na minulém zasedání. Tentokrát se však našly rezervy v podobě zvýšeného příjmu sdílených daní a zrušením

3 některých akcí, které se stejně do konce roku nestihnou, takže výsledný rozpočet byl opět vyrovnaný s rezervou necelých sto padesát tisíc korun. Ve druhém bodě se projednávaly ceny pečovatelských služeb na příští rok podle nového výnosu. Tak jako vždy byly ceny za služby navrženy a schváleny v maximální výši. Přesto jsou tyto ceny stále mnohem nižší, než skutečné náklady obce na pečovatelskou službu. Rozdíl mezi vybranými penězi za pečovatelskou práci a skutečnými náklady byly v minulosti z větší části hrazeny z dotací ministerstva a kraje, tyto instituce však neustále rozdělují méně a méně peněz, takže hlavní tíhu nese obec. Třetí bod byl krátký. Žadatel požádal o změnu územního plánu, a protože proti jeho úmyslu nebyly vzneseny žádné námitky, byl záměr změny jednomyslně schválen. Trochu větší diskuse se odehrála nad žádostí místních fotbalistů o příspěvek na činnost. Nikoli nad výší příspěvku, ale nad účelem jeho použití. Nakonec zvítězil návrh, kdy větší část příspěvku byla určena pro žáky a přípravku a menší část pro dospělé fotbalisty. Na závěr bylo opraveno znění v jednom z minulých zápisů, které bylo nepřesné. Starosta oznámil, že žádost o dotaci na zateplení školy prošla finálním schvalováním. V příštím roce se bude moci začít s pracemi. Poslední pracovní schůzka se zabývala především rozpočtem na rok Větší část výdajů i příjmů se navrhla podle reality z loňských let. Proti minulým letům je zde však jedna neznámá. A můžeme říci příjemná neznámá. V platnosti je totiž novelizovaný zákon o rozpočtovém určení daní, tedy zákon, který říká, kolik a jaký podíl by měly jednotlivé obce dostat od státu. Podle propočtů bychom si měli značně polepšit, údajně skoro o tři miliony. Což by v podstatě znamenalo téměř zdvojnásobení prostředků, které budeme moci použít na velké opravy a investice. Naše výhledy jsou však opatrnější. Nevíme, jaký bude celkový výběr daní a navíc je v této částce zohledněno i financování základní školy, a tím pádem Nová Ves nebude povinna nám dávat příspěvek ze svého rozpočtu. A to je tři sta tisíc. Proto je rozpočet stavěn na letošních skutečnostech a podle faktického stavu se bude v průběhu příštího roku upravovat. Závěrem bych Vám všem chtěl popřát hezké prožití vánočních svátků a odpočinek od denního shonu. Mějme na paměti, že klid a pohoda v rodinném kruhu je nad všechny dárky. Libor Lev, místostarosta Jak to vlastně doopravdy je? Pokud píšeme o dějinách nějaké obce, začínáme obvykle první písemnou zmínkou. Pak se sice vracíme k archeologickým nálezům, které dokazují větší stáří obce, ale většinou začínáme větou První písemná zmínka je z roku xxxx. V případě Brloha v tom ovšem máme trochu guláš. Když jsem se začal zajímat o dějiny Brloha a sbírat materiály, dozvěděl jsem se, že první písemná zmínka je roku 1347, kdy v kšaftě Petra I. z Rožmberka se uvádí, že dal v Brloze postavit kostel ke cti Sv. Máří Magdalény. Jeho novodobý přepis si můžete přečíst ve školní kronice brložské školy na digitalizovaných stránkách třeboňského archivu. A komentář dodává, že kostel byl patrně postaven kolem roku Na obecních stránkách a v jiných současných tiskovinách se ale poslední dobou dočítáme datum 1310, což byl rok, kdy se Petr I. z Rožmberka ujal vlády nad Rožmberským panstvím. Zastánce roku 1310 sice může namítat, že tento údaj se objevuje mnohem častěji, ale prostým srovnáním můžeme zjistit, že se jedná o nekritické přebírání stále stejného textu, včetně sebe litujícího Z historie naší obce Dnes jsem vybrala 80 let starý zápis o tom, jakou další zapeklitou věc musela obec a farní úřad řešit. I když se náš hřbitov, tak jako skoro všechna místa posledního odpočinku, nachází na kopci, přesto tu byly problémy s nadbytkem vody. Dne 3. března 1932 doručen byl farnímu úřadu přípis okresního úřadu v Č. Krumlově ze dne 9. února t.r. tohoto znění: Při převozu zemřelé Terezie Peckové ze Chmelné (zemřelé v nemocnici v Č. Budějovicích) do Brloha dne 8. února 1932 konaném, bylo zdravotním referentem okresním zjištěno, že byl vykopán hrob před uplynutím tlecí doby, s vědomím tamního úřadu. Ježto přestupek tento jest trestný, odstavce, že místní obyvatelstvo značně trpělo v patnáctém století průchody vojsk zvláště Pasovských a Švédů. Nikde jsem se ale nedopátral, co vlastně ti Brložští Pasovským a Švédům provedli, že se přihrnuli je trápit zhruba o dvě stě let dříve, než ostatní vesnice a města v Českém království (vpád Pasovských 1611, Švédi se nám tu toulali v druhé polovině třicetileté války, tj. někdy mezi 1630 a 1650). V patnáctém století se tu mlátili husité a křižáci. Ale to není podstatné pro náš problém. Nedověděl jsem se, jaká že to listina z roku 1310 Brloh zmiňuje. Proto mám k lidem, kteří se o historii Brloha také zajímají, prosbu. Která to listina z roku 1310 je a která další listina tak přesně dává datum postavení kostela. Domnívám se, že bychom u takovýchto údajů měli buďto uvést přesný a pravdivý pramen (a možná se i z archivu pokusit získat kopii nebo opis takového dokumentu), nebo se pokorně vrátit k roku Mimochodem, pokud je rok 1347 ten pravý, máme příští rok 666. výročí. Hezky kulaté, že? Libor Lev podle trestního zákona a jest zaň zodpovědným tamní úřad, bude příště postupováno podle platných předpisů. Současně bylo zjištěno, že velká část hřbitova jest zavodněna a vlastně nevhodná ku zetlení mrtvol. Ukládám tamnímu úřadu, aby v době nejkratší svolal hřbitovní výbor, dal usnésti se na tom, že hřbitovní parcely hned zjara, jakmile tomu počasí dovolí, budou řádně odvodněny a opis tohoto protokolu sem zaslal, nebude-li odvodnění odhlasováno a termín jeho provedení ustanoven, bude hřbitov částečně, z moci úřední, uzavřen. Za okresní hejtmanství vrchní zdravotní komisař Dr. Urbach v.r. Dle tohoto úředního nařízení, svolán byl hřbitovní výbor na neděli 13. března a nařízení toto jemu přečteno 3

4 bylo. Dle usnesení hřbitovního výboru byla okresnímu úřadu dána tato odpověď: Zdejší hřbitov byl již od doby jeho otevření dvakráte překopán a nyní potřetí mrtvoly do něho ukládány jsou. Po celou tu dobu nebylo ale nikdy shledáno, že by při otevření hrobu některé mrtvoly nebyly úplně zetlelé. Ve zmíněném úředním vyzvání poukazuje pan okres. referent na to, že v den převozu zemřelé Terezie Peckové, současně bylo zjištěno, že velká část hřbitova jest zavodněna a nevhodná ku zetlení mrtvol. Hřbitovní výbor a s ním všichni účastníci pohřbu, mohou dosvědčiti, že tento hrob v onen den, kdy do něho zemřelá uložena byla, zcela úplně suchý byl. Poněvadž půda hřbitovní propustná jest, stává se v době jarní při tání sněhu nebo v době letních a podzimních dešťů, že málo vody v otevřeném hrobě se objeví, která se ale v brzké době zase ztratí. Tento úkaz vody pozorován byl v severozápadní části zdejšího hřbitova, a proto dal hřbitovní výbor tuto část hřbitova v roce 1929 odvodniti a v rohu hřbitova vykopána byla studna, do které spodní voda sváděna býti měla. Toto odvodnění vyžádalo se nákladu 3159 Kč a 45 h. K náhledu, že velká část zdejšího hřbitova zavodněna jest, dospěl pan okresní zdravotní referent snad při té příležitosti, kdy tělo zemřelé Anežky Sponarové z Rojšína v jeho přítomnosti vykopáno a do jiného hrobu uloženo bylo. Byla li v tomto hrobě tehdy voda, byl to zjev pouze přechodný, který se objevuje při deštivém počasí. Že tento hrob trvale mokrý nebyl, dosvědčuje ta skutečnost, že když Anežka Sponarová zemřela a dne 24. srpna 1929 do hrobu ukládána byla, tento hrob úplně suchý byl. Poněvadž ale slavný okresní úřad ukládá zdejšímu hřbitovnímu výboru, aby se o odvodnění postaral, žádá tento výbor o sdělení, jakým způsobem by hřbitov odvodněn býti měl a která jeho část? Hřbitovní výbor dovoluje si podotknouti, že i v případě, kdy by kanalizace na celém hřbitově provedena byla, nebude zabráněno prosakování dešťové nebo sněhové vody do hrobů. Skončeno a podepsáno: Josef Tancer - starosta, Jan Novák - děkan, Josef Zeman - starosta Nová Ves, Josef Hamerník - místostarosta Rojšína, Vojtěch Hamberger - místostarosta Chmelná, Johann Grüber za Johannesthal, Johann Kaspar za Jaronín. Zapisovatel: Matěj Vacko. Tento protokol zaslán byl okresnímu úřadu v Č. Krumlově, kterýž výměrem ze dne 29. března nařídil, aby podél zdi za umrlčí komorou k lesu, vykopán byl kanál. Toto nařízení projednáno bylo dne 18. září při schůzi hřbitovního výboru. Jednohlasně bylo usneseno vykopati kanál podél zdi u umrlčí komory v délce 46 metrů, do hloubky 1,6 až 2 metry a v šířce 50 centimetrů. Tato vykopávka se zadá od metru, a to za 3 až 4 Kč běžného metru. Na dno kanálu se dají drenážní trubky, na které se nasype drobný kámen ve výši 50 centimetrů. Obstarání kamene a přívozu, přenechává se starostovi obce Brloha. Peníze na výplatu dělníků se vezmou z knížky hřbitova a po ukončení práce bude tato vyúčtována a na jednotlivé obce rozvržena. Skončeno a podepsáno. Celkové náklady dosáhly 1329 Kč a byly rozpočítány podle daňové základny na přifařené obce: Brloh, Nová Ves, Jaronín, Janské Údolí, Rojšín a Chmelná. Marta Tomanová 4 A ještě jednou zabrousíme trochu do historie, i když ne tak vzdálené. Minule jsme se dozvěděli o počátcích volejbalu v Brloze. Tentokrát si přečteme další článek, který vyšel v novinách v roce Podklady mi poskytuje pan František Ondřich. Mladá odbíjená v Brloze Mladí odbíjenkáři TJ Sokola Brloh se opravdu činí. Ve své věkové kategorii mladšího dorostu hrají oblastní přebor II. třídy, a přestože soupeří s družstvy daleko zvučnějších jmen a měst nežli je středisková obec Brloh, vedou si velmi dobře. Abychom mohli plně zhodnotit jejich práci, musíme se vrátit o několik roků zpět. Už jako starší žáci kralovali v okresní soutěži a po dvě sezóny tuto soutěž vyhráli. Ani v krajském přeboru starších žáků se za své umístění nemusí hanbit. Z dalšího výčtu jejich úspěchů: dvakrát reprezentovali okres Č. Krumlov v pionýrské lize a z osmi účastníků okresu Jihočeského kraje skončili jednou na 4. a jednou na 3. místě. V loňském roce dosáhli velmi pěkného úspěchu, když v kategorii mladších dorostenců skončili na druhém místě o pouhý bod za Strakonicemi před Jitexem Písek, Jindřichovým Hradcem a Loko Č. Budějovice. To jenom proto, že prohráli poslední zápas s Jitexem Písek, přestože v posledním setu měli dva setboly. Jejich umístění je i přes tento neúspěch vynikající. Nelze opomenout ani práci jejich trenéra Františka Ondřicha, který s nimi pracuje od žákovských let. Věříme, že tento článek bude pro ně pobídkou, aby ještě cílevědoměji trénovali a připravili se tak co nejlépe do nastávající sezóny. V loňském roce uzavřeli na výroční členské schůzi závazek, že se zapojí do soutěže o titul vzorný kolektiv mládeže. Do další sportovní činnosti jim TJ a všichni příznivci této krásné kolektivní hry přejí hodně úspěchů. Tato fotografie, družstvo žáků, je asi z roku Zleva horní řada: trenér František Ondřich, Jan Trousil, Jiří Jungwirth a Václav Binder. Dole klečí: Miroslav Honner, Jan Máče a Vlasta Vacek.

5 Volejbal žije V sobotu 8. prosince se brložští volejbalisté zúčastnili ve Chvalšinách turnaje O vánočního kapra. Ve smíšené sestavě, tři ženy a tři muži, se z deseti družstev umístili na první příčce. Gratulujeme!!! zleva stojí: Alena Pulkertová, Václav Pecha, Anna Tomanová a Vladimír Čeloud klečí: Michal Kadlec s kaprem a Veronika Demčáková Jak se v Brloze žije Mikulášovi Tentokrát jsem o rozhovor požádala našeho skvělého souseda, který se každý rok proměňuje v hodného Mikuláše a rozdává dětem nadílku i radost. Je to krásná tradice a je moc dobře, že se v naší obci stále zachovává. Nedávno oslavil 53. narozeniny, je ženatý, má dvě dospělé děti a jednu vnučku. Jak dlouho se věnuješ tomuto mikulášskému poslání a co tě k tomu přivedlo? Nevím přesně jak dlouho, asi deset let. Přišel jsem k tomu úplně náhodou. Tehdejší Mikuláš ochořel a narychlo se sháněl jiný. Ten rok se toho ujala dcera a od dalšího roku to dělám já a ona zastává funkci anděla. Mikuláš nechodí sám, kdo ti pomáhá? Jak jsem říkal, andělské stvoření je Anička. Čertů se vystřídalo několik, ale poslední roky chodí tři pekelní kamarádi Míra, Vašek a Tomáš. Kde jsi pořídil ten pěkný mikulášský šat? To je práce mojí manželky. Chodíte jenom po Brloze, anebo zavítáte i dál? Většinou jenom po Brloze, na požádání jsme byli v Rojšíně a letos i v Sedmi Chalupách. A kolik tak domácností navštívíte? Kolem dvaceti. To určitě u toho zažiješ spoustu dětských reakcí a hlášek. Můžeš se s námi o nějakou veselou podělit? Letos byly všechny děti hodné, takže to bylo bez nějakých velkých emocí. Akorát malý Honzík nás pobavil hláškou, že mu nevadí, když dostane uhlí, že ho použije v kotelně, a kdyby dostal brambory, že je dá mamince a ona mu uvaří nějakou dobrůtku, mňam, mňam. Každoročně si vzpomeneme na kluka, který vždycky říkal: Mikuláši, dejte mi poslední šanci, poslední šanci a já už přestanu zlobit. A příští rok to bylo zase tak. Teď už tam nechodíme, ale věřím, že z něj vyrostl správný kluk. Jednou se nám stalo, tedy už po nadílce, když jsme dostali panáka na zahřátí, vypiju a cítím něco v puse, byly to náušnice :-). Lidi jsou asi zvyklí si dávat do málo používaných hrnečků a skleniček různé drobnosti. Pamatuju si, že náš děda jednou takhle dostal na návštěvě u švagrové kafe, a když ho vypil, byl na dně hrnku růženec. Já se jako malá čertů hrozně bála, co dnešní děti, jsou na tom lépe? No, jak které. Některé se bojí a mlčí, někdy je to i se slzičkami a ty odvážnější mají připravené říkanky a básničky. Setkal ses někdy s tím, že by dítě před Mikulášem nemělo respekt? Byl to ojedinělý případ. Jeden chlapec mi na otázku proč tak usilovně zlobí, odpověděl: Protože 5

6 zlobení je můj život, já tím žiju! Tady se těžko napravuje. Když jsi byl ty malý, chodil k vám Mikuláš a čerti, bál ses jich? Když jsem byl malý, bydleli jsme na samotě, takže k nám Mikuláš nepřišel. A když jsem chodil do školy a bydlel už ve vsi, tak jsme spíš s ostatními kluky běhali večer za čertama sami. Je rozdíl mezi nadělováním dříve a nyní? Asi to bývalo skromnější. Dnes děti dostávají nadílku opravdu bohatou. Myslím si, že rodiče na svých ratolestech nešetří. Mívají děti stejné říkanky? Říkávají básničky, které se naučily ve školce, ale rozhodně nejčastější je Mikuláš ztratil plášť. A už jsi někdy ztratil plášť? Zaplať pánbůh, ještě ne. Umí se děti ještě dneska modlit? Už se s tím nesetkáváme. Loni jsme psali, že finanční odměnu od hodných lidiček jste věnovali na opravu kostela. Platí to i letos? Samozřejmě. Vevnitř už je kostel čistý, ale zvenku si opravu zaslouží. Vždyť je to dominanta obce. Má tato činnost i nějaká úskalí? Tím myslím, jestli vás třeba výrostci venku neohrožují petardami a tak podobně. V naší vsi a okolí, kde se pohybujeme, se s ničím takovým nesetkáváme. Baví tě tato práce? Baví. A myslím, že můžu mluvit i za ostatní členy mikulášské družiny, my se na to doslova těšíme. K nám kdysi chodíval Mikuláš a prý byl z Chrobol, odkud pocházíš ty? Já jsem kousek stranou od Chrobol, z Dobčic. Co jinak děláš kromě toho 5. prosince? Jsem dlouholetým zaměstnancem Lesní školky v Červeném Dvoře. Kam jsi chodil do školy a máš nějaké sourozence? Mám mladší sestru a do školy jsem chodil ve Strýčicích. Pak jsem šel do lesnického učiliště do Vimperku. Po škole jsem začal dělat v lese, pak dva roky vojna. Mám rád přírodu, celý život se vlastně stále pohybuju v lesním hospodářství. Co se ti v Brloze líbí a naopak, co bys změnil? Do Brloha jsem se přiženil, příští rok to bude už 30 let, 6

7 postavili jsme si chalupu a jsem tu spokojen. Nemůžu říct, že by se mi tu vyloženě něco nelíbilo. Nelíbí se mi to, co s sebou nese doba, že některá mládež ničí pěkné věci, prostě vandalismus. Jaké máš zájmy a koníčky? Trochu se zabývám chovatelstvím domácích zvířat a myslivostí, ale na tu nezbývá moc času. V zimě, když jsou dlouhé večery, tak si rád něco přečtu. Především z historie o válečné a poválečné době. Zajímá mě, proč ke konfliktu došlo, takže když mám možnost, snažím se do téhle tématiky trochu proniknout. Umíš vařit? Řeknu to asi takhle, když bych musel, tak bych hlady neumřel. Co máš nejradši, co ti chutná? V jídle nejsem vybíravý, sním, co je. Určitě preferuju klasickou kuchyni. Taky mám rád sladké, rád si dám i pivo. Sportuješ? Ne. Maximálně chůzí. Máš nějaké plány do budoucna? No chtěl bych se ještě zlepšit, ale na to už je pozdě. Jak se říká: Starýho psa novým kouskům nenaučíš. Přání na závěr? Jít včas do penze. A až budu v tom důchodu, abych byl zdráv, abych si to užil. A ještě zdárně se synem dokončit rekonstrukci chalupy. Moc Ti děkuji za rozhovor. Přeji ještě spoustu let v aktivní mikulášské činnosti, hodně štěstí a spokojenosti v osobním životě a hlavně pevné zdraví celé rodině. MT Pozvání do knihovny Nové knihy Pro dětské čtenáře máme čtyři knížky pohádek: RYBÍ SLIBY, PO- HÁDKY O MALÉ TLUSTÉ VÍLE, STRAŠIDELNÉ POHÁDKY a POHÁDKY od Miloše Macourka. Dále půvabné veršíky CO TU KVETE, SVÍTÍ, LÉTÁ?, malé povídání o jedné rodince Z DOMU A ZAHRADY a krásný příběh holčičky a malého žlutého ptáčka NATÁLČIN ANDULÁK. Knížka PŘÍHODY A PŘÍPADY CHŘESTÝŠE 23 je zajímavá už tím, že ji napsala žákyně 6. třídy a ilustrovala její spolužačka, součástí jsou různé úkoly a hry. Z edice Duhová kouzla přibyly pro malé slečny tři nové příběhy o vílách EMÍLIE, LUCIE a SLÁVKA. Životní dětské peripetie, ale i dobrodružství obsahuje NEJHORŠÍ DEN V ŽIVOTĚ TŘEŤÁKA FILIPA L., DOMOV PRO MARŤANY, DRAČÍ POLÉVKA a TYGŘÍ TRÁPENÍ. Odpovědi na spoustu otázek vám dá POETICKÝ SLOVNÍČEK DĚTEM V PŘÍKLADECH a JAK DALEKO JE SLUNCE. O tom, že problémy s dospíváním mají i v odlehlé horské oblasti, se dočtete v knize UZLY A POMERANČE a kreslený biografický román vycházející ze skutečných událostí nabízí komiks DIVOŠI. Co pěkného a poučného vzniklo spoluprací ZŠ a PŠ Omlenická, Městské knihovny a Města Kaplice se můžete přesvědčit ve třech dvojjazyčných publikacích PUTOVÁNÍ ZA DUHOU, CES- TOU NECESTOU a ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA. V naučné literatuře pro mládež můžete s knihami PRAVĚCÍ SAVCI a ZÁHADY PRAVĚKU nahlédnout do doby o mnoho milionů let zpátky, nebo procvičit mozek pomocí 365 HLAVOLAMŮ, dozvědět se něco o naší řeči PROČ MLUVÍME ČESKY, či aktuálně si připomenout původ, zvyky, koledy, hry a náměty s brožurou VÁNOCE. Z nové beletrie pro dospělé si vybere snad každý. Jsou tu troje povídky ŠATY Z IGELITU, ČÍŇANOVA PĚNA a soubor textů otce Arnošta a dcery Evy Lustigových s názvem POVÍDKY. Detektivní žánr zastupují DR. SHERLOCK HOLMES V ČECHÁCH a FALZUM. Válečnou tématiku SMRT WEHRMACHTU a BEZ ŠTĚSTÍ NEPŘEŽIJEŠ. Komiksy třináct příběhů skutečných lidí JEŠTĚ JSME VE VÁLCE. Scénáře na hry ABY SE ČECHŮM OVARY ZACHVĚLY a NEVĚSTA. Zfilmovanou tvorbu dva svazky SOUKROMÉ PASTI. Historii STŘEDOVĚKÉ LEGENDY O ČESKÝCH SVĚTCÍCH. Skutečné příběhy NIKDY O TOM NEMLUV, ODSOUZENÁ, ANNE FRANKOVÁ DENÍK a příběh moci bezmocných SVĚT BÍLÉHO BOHA. Novely MRTVÝ MUŽ a ROMÁNY A NOVELY Jana Balabána. Samostatné romány jsou zastoupeny nejvíce. ZTRACENÉ DÍTĚ vypráví o rodičovské lásce, bezmoci a pomíjivosti života. PLETKY S OSUDEM je další knížka Simony Monyové. TŘETÍ POLOČAS je příběh jedné lásky a smutného odcházení, pokračuje druhým dílem TIME OUT o hledání nového smyslu života. O nesmrtelných sestrách Bronteových se dočtete v knize CHUŤ SOUŽENÍ. Poutavý příběh tří kamarádek z malé vesnice skrývá RYBÍ KREV. Ke starým příběhům z pohraničí vás zavede SMRT KRÁLE ŠUMAVY a k dramatickým událostem Slezanů SLEZSKÝ ROMÁN. Klikaté dějiny od konce války do normalizačních let s hravým nadhledem zachycuje román SCHWEIK IT EASY. Pokračování seznamovacího thrilleru Hledám štíhlou ženu! najdete pod názvem JAK JSEM (NE)NAŠEL ŽENU. Nejnovější román úspěšného českého spisovatele Miloše Urbana BOLETUS ARCANUS si pohrává s klasickou českou vášní houbařením a poslední novinkou v beletrii je sborník příkladů záslužné práce lidí DOBRO- VOLNÍCI MĚNÍ SVĚT. V naučné literatuře pro dospělé převažuje historie. Je tady IX. svazek souboru VELKÉ DĚJINY ZEMÍ KO- RUNY ČESKÉ mapuje období let , Kosmova KRONIKA ČECHŮ, Petra Chelčického SÍŤ VÍRY, Václava Krolmuse STAROČESKÉ POVĚSTI, ZPĚVY, HRY, OBYČEJE, SLAVNOSTI A NÁPĚVY, dobrodružný příběh 100 let českého skautingu SKAUTSKÉ STOLETÍ a deník zpovědí válečného zločince Jürgena Stroopa ROZHO- VORY S KATEM. Velice čtivé jsou paměti MUDr. Ctibora Bezděka JAK RÁD JSEM ŽIL Další dvě knihy jsou určeny ku pomoci při výchově dětí RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN a TÁTOLOGIE, což jsou rady pro začínající tatínky, kteří nechtějí brzy skončit. A poslední dvě jsou zajímavé cestopisy Jiřího Máry VE STOPÁCH VIKINGŮ a TAJUPLNÁ AFRIKA. Věřím, že vás dnešní bohatá nabídka nových knih zaujala a přijdete si vybrat čtivo pro dlouhé zimní večery. Samozřejmě, že nechybí další výměnný soubor z Českého Krumlova a spousta časopisů i brožur. Pohodové Vánoce, hodně štěstí a pevné zdraví v roce 2013 přeje knihovnice Marta Tomanová. 7

8 Základní a Mateřská škola Brloh Advent v naší škole 4. prosince si připomínáme svátek Barborky a malou barborkou zdobíme i své stoly. 5. prosince prochází školou Mikuláš, andělé i čerti. O to se postarají žáci deváté třídy, kteří by uvítali zavedení knih hříchů do jednotlivých tříd, aby měli čerti postaráno o práci. Dne 20. prosince bude základní škola v Brloze pořádat již tradiční vánoční besídku pro rodiče, prarodiče a vůbec všechny přátele školy. Již od počátku prosince se malí i větší žáci s nadšením na svá vystoupení připravují. Ti, kdo se na besídku přijdou podívat, uslyší nejen klasické vánoční koledy, ale uvidí také Šmoulí pohádku, Sněhurku a pásmo vánočních scének děti budou recitovat, tančit, vyprávět i zpívat. Přejeme všem obyvatelům Brloha a jeho okolí krásný adventní čas a příjemně prožité svátky v rodinném kruhu! Malá kopaná Ve středu 26. září reprezentovali hoši 8. a 9. ročníku naši školu v malé kopané na SOŠ ve Velešíně. Žáci se zároveň mohli po škole porozhlédnout, zda by se jim tam nelíbilo pro daší studium. CASSIOPEIA Lektorky centra Cassiopeia připravily dne 19. října pro žáky prvního stupně výukové programy. Děti 1. třídy a 2. třídy se proměnily v mravenečky, hrály si a dozvěděly se mnoho nového ze života mravenců. 8

9 Žáci 3. třídy - 5. třídy se učili spolupracovat v programu Jeden za všechny, všichni za jednoho. Více zde: Dne 20. října byl pro žáky naplánován dopolední výlet do přírody spojený s procvičením zásad BOZP. Akce se zúčastnili žáci II. stupně se svými třídními učiteli, jako další dozor se aktivně zapojil Mgr. Říha. Po cestě bylo zopakováno: 1. Volání na tísňové linky 2. Chování v případech ohrožení 3. Bezpečný pohyb na silnici 4. Práce s mapou 5. První pomoc krvácení, šok, poranění páteře, otrava Ve čtvrtek 15. listopadu se hoši ze 6. a 7. třídy zúčastnili florbalového turnaje Orion cup v Českém Krumlově. Ačkoli hráli celý turnaj v oslabení, podali krásné výsledky. Do skupiny byli nalosováni s Chvalšinami, Horní Planou a TGM Český Krumlov. Řekla bych silní soupeři v plném počtu (dokonce měli kluky i na střídání) a my jen ve 4 + Bulový vrch Florbalový turnaj houbami, poranění očí, zlomeniny 6. Desatero chování v lese Během pochodu se žáci seznámili s rostlinami naší chráněné krajinné oblasti, s různými druhy hub a s lokalitami, v nichž se vyskytují chránění živočichové. Po cca dvanáctikilometrovém pochodu se žáci dle plánu vrátili na oběd do školy, kde byla celá akce vyhodnocena. Počasí nám přálo a moc nás to bavilo. Už teď se těšíme na konec školního roku, že si své výkony budeme moci zlepšit a tím překonat sami sebe. Což je účelem této soutěže. brankář. Ale kluci bojovali a prali se jako lvi. A výsledky? Chvalšiny nás porazili 2:1, TGM nás porazilo 2:1, ale pozor Horní Planou jsme porazili my 2:0. Bohužel z každé skupiny postupovali jen 2 do dalších bojů, čímž pro nás turnaj skončil. Ale kluci byli opravdu skvělí. Ještě jednou jim děkuji. Třídění a sběr odpadů na naší škole Žáci naší školy již tradičně odpad nejen třídí, ale i shromažďují a posílají do sběrny. Sbíráme starý papír, hliník (řádně očištěný od zbytků jídla a etiket) a také nově pet víčka díky jejich sběru budeme moci přispět postižené holčičce na nákup nového invalidního vozíku. Je hezké, že teď, v předvánoční době, nemyslíme jen na sebe! Peníze získané sběrem odpadových surovin škola rozdělila do fondů jednotlivých tříd a třídní učitelé se svými žáky a parlamentem školy pak rozhodli o jejich využití. Děkujeme všem rodičům i prarodičům našich žáků za to, že jim se sběrem pomáhají a jsou jim tak dobrým příkladem. Pozvánka k zápisu dětí do první třídy. Srdečně zveme všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na zápis do první třídy. Těšíme se na Vás dne 24. ledna 2013 od 13 hodin ve škole. 9

10 Podzimní čas se chýlí ke konci a my se Vám znovu ozýváme s malým nahlédnutím do společných činností dětí ve školce i venku. První říjnové dny nám zpříjemnilo divadlo Máma a táta s pohádkou Kocour v botách. Dále pak divadlo Kašpárek s pohádkou Křemílek a Vochomůrka, divadlo Pan Pohoda s pohádkou Vodník Vrbička a žabák Kvak a divadlo Kos s pohádkou Poslední loupežník... V tomto duchu jsme pokračovali s naší podzimní Podzimní zprávičky dramatizací písničky Měla babka čtyři jabka, kde se děti setkaly se skutečnými postavami. Přivítaly dědka Josífka a babku Rozárku, pozdravily je a čekaly, co jim budou povídat. Ti jim zatancovali mazurku, nechali děti nahlédnout do svých košíků. Kamarádi jim společně pomáhali spočítat jablka, zjistili, kdo jich má víc a spravedlivě je rozdělili... Tím pochopili, že v životě je d ů l e ž i t é se dělit. Tak jako na začátku i na konci zazněla písnička: Měla babka.... Při pobytu venku jsme si všímali změn podzimní krajiny, našeho STARÉHO DUBU, proměn počasí a reakce přírody na blížící se zimu. Při několika návštěvách lesa jsme si všimli těžby dřeva, která děti velmi zaujala. Nejdříve jen změnou hustoty porostu a pak i viditelným úbytkem stromů. V dalších dnech již samotným odvozem klád. V lese jsme si hráli s přírodním materiálem a pozorovali zvířata v ohradách. 10

11 S písní Přiblížil se zimní čas a pohádkou Jak čert psal vánoční přání k nám zavítalo divadlo Máma a táta. Uvědomili jsme si, že zima i čerti ťukají na vrátka. I čertík Vašík se těšil na Vánoce, chtěl hodně dárků, i když neuměl správně o dárky požádat. Nevěděl, jak se prosí a děkuje. Děti mu pomáhaly, jak správně vánoční přání napsat. Učily ho pozdravit, poprosit, ale i kamarádskému chování. U dětí sklidil čertík Vašík veliký úspěch, taktéž i herci. 11

12 Tímto tématem bylo motivováno i výtvarné odpoledne, kde děti vyráběly s pomocí paní učitelek nádherné čertovské metličky. Pátého prosince do naší mateřské školy zavítal Mikuláš s čerty a andělem. Děti se na tuto návštěvu těšily, ale i obávaly. Nejvíce možná ti největší zlobilové a neposluchové. Souhlasíte? O jejich názorech na zlobení se můžete dočíst v anketní otázce: ZLOBENÍ JE, KDYŽ: Když někoho boucháme a štípáme. Že někdo třeba zlobí mamku, nebo když něco ničí a dělá jí tam bordel. Když někdo někoho bouchá a nechce mu půjčit hračku, a tak sedí. Když se pereme, kousáme a taháme za vlasy. Když někdo ubližuje kamarádům, štípe, kouše nebo ho shodí a jeho to bolí. Provádíme lumpárny, jsme zlí a boucháme kamarády nebo křičíme v jídelně. Když si děti nadávají. Když někdo někomu něco provede. Že rozházíme všechny hračky. HLAVNĚ, ŽE VÍME, CO JE ZLOBENÍ! 12 Děkujeme žákům deváté třídy za pomoc při přípravě adventní atmosféry a udržení krásné české tradice. Na co se ještě můžeme těšit? Přece na tradiční vánoční tvoření s rodiči a dětmi v naší školce! A pak? I k nám zavítá Ježíšek se stromečkem a dárky, zazní vánoční koledy a bude nám prostě fajn! Vám všem přejeme pohodové prožití svátků vánočních a po celý rok 2013 hodně zdraví a jen to dobré. Vaše š k o l i č k a

13 Adventní posezení Na letošní adventní setkání seniorů z domu pečovatelské služby a členek ČČK se Mikuláš s čertem dostavil s menším předstihem už 3. prosince. Toto setkání je dlouholetou tradicí, je to velice milé setkání, na které se těší senioři i pořadatelky z výboru MS ČČK. Letos jsme si připravili i něco z lidových moudrostí o peklech a čertech. A víte, že jsme jich dali dohromady více jak padesát? Např. Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění nebo Co je šeptem, to je čertem. Největší rozruch však vždy nastane s příchodem Mikuláše a čerta. Nikdo od Český červený kříž nich nedostane dárek zadarmo, a tak nastává čas zpívání koled, lidových písní, žertování a vypravování. Čas nám při něm velmi rychle utíká, neradi se loučíme a při odchodu už se zase těšíme na setkání v příštím roce. Děkuji všem, kteří se na organizaci tohoto setkání podíleli. Obecnímu úřadu, p. Sixlové, členkám výboru ČČK, p. Králové a Gondekové i všem seniorkám, které k připravenému občerstvení přidaly své velice chutné domácí výrobky. Marie Anderlová Večerní výlet do Českého Krumlova Místní skupina Českého červeného kříže již delší dobu plánovala výlet do Českého Krumlova. Konečně bylo všechno dohodnuté a výlet se mohl 27. září uskutečnit. Celý den jsem sledovala oblohu a předpovědi počasí, protože špatné počasí by nám večer pěkně pokazilo. Také jsem měla obavy, kolik se nás u hotelu Růže sejde, protože každý si musel dopravu zajistit sám. Počasí se vydařilo a účast byla také pěkná. Sešlo se nás 36. Krumlovem nás provázela paní Bohdalová. Seznámila nás s historií Č. Krumlova a pak jsme se vydali na cestu osvětlenými ulicemi. Kolem nás ožívaly dávné pověsti a tajuplné postavy skřítků, kteří se pletou pod nohy a rozdávají zlato, mnichů i dobrých čarodějnic a dalších. Zcela jsme se ponořili do příběhů doprovázených i zvukovými efekty a středověkými písněmi, které hrály dvě dvorní dámy na flétny. Byl to krásný zážitek. Škoda, že se některé členky večera neúčastnily, protože se předešlý den unavily na zájezdu do Třeboně, který pořádal obecní úřad. Oblastní spolek Českého červeného kříže oceňoval Oceňování bezpříspěvkových dárců krve v letošním roce dárce krve 9. listopadu v hotelu Růže, v krásném Jezuitském sále. V oceňování byla velká změna, protože v minulých letech slavnost probíhala v zámecké Jízdárně a následoval pak ples. Letos po oficiální části a kulturním programu dobových tanců, následovala společná večeře. Pro dárce byla připravena bohatá tombola, kterou zabezpečili naši sponzoři. Ti přispěli i na nájem za Jezuitský sál a techniku pro jeho ozvučení. Z naší obce byli medailemi oceněni: bronzovou za 10 odběrů Cábová Miluše Brloh 21 Jakeš Jan Brloh 196 stříbrnou za 20 odběrů Borovka Tomáš Brloh 187 zlatou za 40 odběrů Borovka Josef Brloh 187 Milí dárci, děkujeme za Váš dar krve a srdečně blahopřejeme k ocenění. 13

14 14 Sponzoři z naší obce, kteří na tento slavnostní večer přispěli Páni: S. Zwiefelhoffer, Z. Cába, L. Lev, J. Jakeš, K. Trůbl Lesy ČR, P. Pokorný Sítě, F. Rotschedl COOP Český Krumlov, J. Sixl, J. Šusta, J. Fučík. Paní: L. Gonzálesová Nová Ves, M. Havránková kadeřnictví Křemže. Všem těmto dárcům peněz nebo věcných darů srdečně děkuji, protože právě s jejich příspěvkem mohl být večer opravdu slavnostní a v dárcích krve zanechal jistě nezapomenutelné krásné dojmy. Velice si vážím hlavně toho, že za stejnými sponzory chodím každý rok a vždy se setkám s pochopením. Vím, že v dnešní době se každý musí ohánět, jak může, že peněz v podnikání není mnoho, proto velké díky. Krev mohu darovat, pokud: je mi let vážím alespoň 50 kg netrpím vážnější alergií neprodělal jsem zánět jater, nebo jiné onemocnění jater neprodělal jsem zánět ledvin, netrpím chronickým onemocněním ledvin neměl jsem toxoplazmozu, tularemii, brucelozu netrpím onemocněním srdce a cév (infarkt, srdeční vada, vysoký krevní tlak) netrpím vážným kožním onemocněním neměl jsem malárii ani jinou tropickou nemoc neprodělal jsem pohlavní nemoc (kapavka, syfilis) neprodělal jsem TBC netrpím vředovou nemocí žaludku, ani onemocněním žlučníku či slinivky neměl jsem tyfus, paratyfus netrpím revmatickým onemocněním Informace obecního úřadu Splatnost poplatků v roce 2013 Poplatek ze psů: splatnost do Držitel psa je povinen ohlásit vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti, nebo změnu. Je nutné, aby každý pes měl na obojku evidenční známku, tedy i ten, který se pohybuje jen v okolí vašeho domu. V případě, že se pes zaběhne, podle evidenční známky je tak snadno vrácen majiteli. Úhrada za tříděný odpad je splatná do Vodné a stočné za rok 2012: splatnost do Cena vodného na rok 2013 je 21,50 Kč a cena stočného 18,50 Kč. Ceny jsou s 14% daní z přidané hodnoty. Pokud dojde k navýšení sazby DPH, bude zvýšené procento připočítáno k této ceně. V případě zájmu o placení vodného a stočného na rok 2013 formou měsíčních, čtvrtletních či pololetních záloh je možné se domluvit s p. Bombalovou osobně, telefonicky na čísle , nebo em Veškeré platby lze po domluvě provádět také bezhotovostním převodem. Poplatky za psy, vodné a stočné a úhrada za tříděný odpad se vybírají na obecním úřadě v Brloze u p. Bombalové netrpím zvýšenou krvácivostí (z nosu, dásní) nemám onemocnění nervového systému (epilepsie, roztroušené skleróza) v pokrevním příbuzenstvu nemám výskyt Creutzfeldt- Jacobovy nemoci neprodělal jsem žádnou transplantaci orgánů nejsem alkoholik v letech jsem nebyl déle než půl roku v Anglii či Francii nejsem HIV - pozitivní, ani nepatřím do tzv. rizikových skupin (promiskuitní způsob života, nitrožilní narkomani, pohlavní styk mezi muži) Dále musím splňovat tyto podmínky: nejsem právě nemocen v posledním půl roce jsem nebyl v kontaktu s vážnou nakažlivou nemocí (žloutenka, TBC, pohlavní nemoci, malárie) v posledním půl roce jsem nebyl na operaci v posledním roce jsem neabsolvoval mimo zdravotnické zařízení akupunkturu, piercing nebo tetováž v posledním měsíci jsem neužíval antibiotika v posledním měsíci jsem neměl přisáté klíště v posledním týdnu mi nebyl trhán zub u žen: nemám právě menses, od posledního porodu uplynulo aspoň půl roku nejedl jsem v posledních 14 hodinách žádné jídlo obsahující tuk (není však vhodné hladovět, jezte jídla bez tuku, pijte dostatek nealkoholických nápojů) Uvedené podmínky platí v zásadě. Vhodnost konkrétního člověka pro darování krve posoudí individuálně lékař na transfúzní stanici. Více zde: v těchto úředních hodinách: pondělí a středa 8:30 11:30 12:00 17:00 pátek 8:30 11:30 I v příštím roce bude probíhat výměna starších vodoměrů. Výměnu provádějí pánové Bartoš a Salon. Jelikož se při výměně setkali s problémem nepřístupu k vodoměru, žádáme občany, aby byl vodoměr přístupný v kteroukoliv dobu, tedy nejen při odečtu a nekomplikovali práci těmto pracovníkům. Svoz popelnic o Vánocích bude probíhat bez omezení, to znamená, že Technické služby pojedou i ve svátek 26. prosince. Pracovní doba o svátcích ve vybraných zařízeních v obci Prodejna Jednoty pátek 21. prosince sobota 22. prosince neděle 23. prosince pondělí 24. prosince úterý 25. prosince zavřeno středa 26. prosince zavřeno čtvrtek 27. prosince pátek 28. prosince sobota 29. prosince neděle 30. prosince zavřeno pondělí 31. prosince úterý 1. ledna zavřeno

15 Pošta normální provoz, ale 31. prosince bude otevřeno pouze do hodin. Zubní lékař ve čtvrtek 27., v pátek 28. a v pondělí 31. prosince se neordinuje, ani ve Chvalšinách. Praktický lékař běžné ordinační hodiny bez omezení Od do bude celý obecní úřad i s knihovnou uzavřen. Společenská kronika Blahopřání jubilantům. Leden 2013: Karel Prüher 91 let Sedm Chalup Marie Mikešová 89 let Brloh Milada Vacková 81 let Brloh Josef Jungwirth 75 let Brloh Únor 2013: Anežka Zicháčková 88 let Brloh Růžena Hanzalová 88 let Brloh Marie Vacková 81 let Brloh Marie Ševčíková 81 let Brloh Vlasta Vacková 80 let Brloh Březen 2013: Marie Filipová 88 let Brloh Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme do dalších let hodně štěstí a spokojenosti. Ať prožijete další léta ve zdraví, s úsměvem na tváři a v pohodě, v blízkosti svých příbuzných, přátel a známých. Poděkování Děkujeme všem přátelům, známým a bývalým spolupracovníkům, kteří se přišli 27. listopadu naposledy rozloučit s panem Václavem Zdychyncem. rodina Zdychyncova a Filipova Dne 18. října jsme slavnostně přivítali na Obecním úřadě 5 chlapečků a 1 holčičku. O pěkné zahájení obřadu se postarala Klára Remsová se sedmi dětmi z pěveckého Vítání občánků kroužku, který vede. Každý nový občánek dostal kromě knižního alba publikaci Moje první říkadla a kvalitní dětskou deku z mikrovlákna. Maminky navíc hezkou květinu. 15

16 Václava Zwiefelhoferová Adam Hrubeš 16 Jan Zeman David Fryč

17 Daniel Šourek Letošní každoroční setkání s našimi seniory se uskutečnilo v sobotu 24. listopadu v sálu Kulturního domu. Tentokrát byla účast opravdu hojná, což nás velice těší. Po úvodním slovu a společném přípitku starosty obce Martina Tomana vystoupily malé mažoretky pod vedením Kateřiny Stropkové. Pak následovalo kulturní pásmo, kde vystoupily děti ze ZUŠ se svými učiteli a dětský pěvecký kroužek Kláry Remsové, která i sama zazpívala. Všem učinkujícím velice Patrik Domin Setkání s důchodci děkujeme za příjemné zpestření celého setkání. Také občerstvení se setkalo s kladnou odezvou, obzvlášť byl chválen malinový dort. K poslechu i tanci hrála Malá novoveská kapela. Děti z výtvarného kroužku Jany Kukačové a Boženy Němcové obdarovaly přítomné pěknými dárky v podobě obrázků na zeď a praktických tašek, které samy vyrobily. Navíc děti rozdaly i perníčky, upečené a ozdobené dětmi z družiny a školy. Věříme, že se setkání všem líbilo a těšíme se na shledání v roce

18 18

19 19

20 V sobotu 27. října si v monumentálních zdech kláštera na Kuklově řekli své ANO snoubenci Marek Baier z Brloha a Eva Marešová z Českých Budějovic, která je vlastně prakticky také brlošťanda. Počasí svatebnímu obřadu sice nepřálo, ale my novomanželům přejeme společný život plný sluníčka a lásky, bez přeháněk a bouřek. Svatby V sobotu 3. listopadu, v obřadní síni obecního úřadu, zpečetili sňatkem svůj společný život Lubomír a Michaela Steinbauerovi z Brloha. Také jim přejeme hodně štěstí a manželství bez mráčků. Je vidět, že tu láska nechybí a dokonce už vykvetla do dvou krásných poupátek. 20 Pacient a klient Desetiletí, staletí za námi lékaři přicházeli trpící pacienti, aby se zbavili svých nemocí, a my jsme jim pomáhali podle svých znalostí a dovedností zbavit je jejich potíží. Pacienti svým lékařům nejrůznějším způsobem projevovali svoji vděčnost. Většinou za práci lékaři zaplatili, někdy zůstalo jen u slůvka děkuji, ale znal jsem i lékaře, který před druhou světovou válkou od svého pacienta dostal za vyléčení auto. Dnes nám naši politici zákonem proměnili trpícího pacienta v klienta. A naši klienti se v zásadě dělí do dvou skupin, z nichž ani jedna nemá zájem o skutečné svoje nemoci. Do první skupiny bych zařadil ty klienty, kteří si neléčí nemoci, ale jen příznaky. Mám bolest, vezmu si ibalgin. Mám kašel, vezmu si tabletku, abych nekašlal. Bolí mne žaludek, vezmu si ranitidin, omeprazol nebo dokonce antirevmatikum. A klient laik nevnímá riziko a zhoubnost svého počínání, pokud léčí jen příznaky chorob. Do druhé skupiny patří klienti, kteří se rádi vyšetřují. Píchne je v podbřišku a požadují sono břicha, CT nebo magnetickou resonanci. Druhý den je již nemusí nic bolest, ale za týden jedou zcela zdraví na sono břicha, za měsíc jedou Okénko lékaře na CT a do několika měsíců jedou na MR břicha. Co kdyby náhodou... A ono náhodou tam nic není. Tato medicína co kdyby náhodou je také zhoubný přístup, zhoubný především zbytečnými náklady na zdravotní péči. Pacienti se dožadují, ale i někteří lékaři to tak z forensního strachu dělají, že klient je všemožně vyšetřován, a to by v tom byl čert, aby se v nějakém laboratorním parametru nepřelezlo za hranici statistické normy. A důsledek? Klient se léčí pro nemoc, kterou vůbec netrpí. Jak jsme do tohoto stavu dospěli? Naše polistopadové svobodné vlády naše lékaře zaprodaly do rukou cizího kapitálu a do rukou našich rychlomiliardářů. Rozvrátily staletí utvářené přirozené vztahy mezi lékaři a pacienty zavedením systému financování zdravotnictví cestou veřejnoprávního pseudopojištění, čímž znemožnily lékaři léčbu podle potřeb pacienta, a rozvrat završily tím, že vzaly pacientovi odpovědnost za proplacení zdravotní péče. Dodnes nikoho nezajímá, že tento systém ústí do nedostupnosti kvalitní zdravotní péče bez korupce či protekce. Je mi to srozumitelné, že tento nepřirozený sytém, rádoby sociální, ale ve skutečnosti socialistický, prosazují socialisté a komunisté. Ale že tento socialistický, konstruktivistický a nepři-rozený systém prosazují i tak zvané pravicové strany, je spíše svědectvím o absenci politické pravice u nás.

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ze Slovanu 2013/2014 VÁNOCE OČIMA ŽÁKŮ Matyáš Třasoň, IX. B ŠTĚDRÝ VEČER U NÁS DOMA Letos stejně jako loni začínáme na hřbitově. Dáme věnce, svíčky na hrob, modlíme se jenom

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Vítání Občánků. 100. výročí školy

Vítání Občánků. 100. výročí školy Vítání Občánků 100. výročí školy Drazí občané, 20. 6. 2014 v 16.00 hodin na OÚ jsme přivítali další 4 malé občánky, ze 3 rodin, do naší Obce. Často se to nestává, ale měli jsme tu čest přivítat na našem

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Oblíbené knihy žáků naší školy

Oblíbené knihy žáků naší školy d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Oblíbené knihy žáků naší školy Závěrečná práce Autor: Klára Slimaříková, Olga Šnevajsová Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Alena Nováčková

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1.

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. KVĚTEN-ČERVEN 2014 Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. stupně vydali do divadla. Představení bylo o paní Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a Fráňu.

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

2. ZŠ Schwarzova, Plzeň. Dráček. Hurá, je tady podzim. Září říjen

2. ZŠ Schwarzova, Plzeň. Dráček. Hurá, je tady podzim. Září říjen 2. ZŠ Schwarzova, Plzeň Dráček Hurá, je tady podzim Září říjen Dráček 2 OBSAH: Úvodní slovo a poděkování 3 Zahájení školního roku 4-5 Kufr plný zážitků 6 Čtení rodičů dětem ve škole 7 Pedagogická praxe

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz České děti jako čtenáři v roce 2013 Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Hlavní témata Čtou knihy více nebo méně? Čtení mezi zábavou na nudou Co čtou? Čtenářské zázemí v rodině

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, jsme krátce v podzimních dnech letošního roku. Pokud počasí dovolí, čekají nás práce na zahrádce, úklid listí a samozřejmě sběr ovoce a dalších výpěstků. Lehce také v tomto období již

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více