Z jednání zastupitelstva obce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z jednání zastupitelstva obce"

Transkript

1

2 2 Co nás čeká v roce 2013 Vážení spoluobčané, pokud se nestane to, co již několik měsíců řeší řetězové maily a různé jiné materiály, odkazující na kalendář starých Mayů a další předpovědi, normálně se probudíme, za dva dny pak večer zazvoní Ježíšek a ve všech dětských očích se rozzáří ten plamínek radosti a vzrušení. Jednou, když jsem byl malý, přemýšlel jsem, kde má všechny ty dárky schované a podle jakého klíče je rozděluje dětem. Rodiče mi tehdy řekli, že je má v nebi a že ten rozdělovník je podle toho, jak je které dítě hodné, jestli se dobře učí a jak se chová k ostatním. Jaká škoda, že v dospělém životě je tomu poněkud jinak... Ale zanechme sentimentu, pojďme k plánům na příští rok. V příštím roce nás čeká spousta práce. Ne, že by se jí letos neudělalo dost (komunikace, chodníky, hřiště, vodovody, atd.), ale nikdy nepřekročily náklady u jedné akce milion a půl korun. To by se mělo v následujícím roce změnit. Na jaře dokončíme nové dětské hřiště u Pastoušky položením travních koberců (pokud bychom seli trávu, na zakořenění by potřebovala další tři měsíce a to by bylo příliš), osázením živého plotu a výsadbou ovocných stromů v okolí. Pustit bychom se měli i do rekonstrukce vodovodu v Rychtářově a v Sedmi Chalupách do druhé etapy obnovy vodovodu a části kanalizace. Též nás čeká oprava schodiště ke kostelu a to metodou částečné rekonstrukce. S největší pravděpodobností vlastními silami opravíme přední stranu hřbitovní zdi a zrekonstruujeme přední část oplocení okolo fotbalového hřiště. Na posledně jmenovanou akci jsme požádali o grant v MAS Blanský les Netolicko, byli jsme úspěšní a získali asi 130 tis. korun. U některých jmenovaných akcí se budeme ucházet o získání grantu, ať již z krajských financí nebo např. ministerských dotací, jako tomu bude u plánované opravy památkově chráněné rojšínské kapličky. Opravy fasády se dočká i ta jaronínská, a to zejména ve spolupráci s místními občany. Jejich zapojení do místních událostí je příkladné a děkuji jim za to. V neposlední řadě nás čekají tentokrát drobnější opravy povrchů komunikací v Brloze i mimo něj. A konečně se dostanu i k té avizované nákladné stavbě a tou bude zateplení školy, spojené s výměnou oken a dveří na všech budovách. Plánované náklady očekáváme vyšší než 10 mil. korun. Též nám zbyde jedna nedokončená rozpracovaná akce a tou je položení asfaltových povrchů na nově rozšířené místní komunikaci okolo nového chodníku k mateřské školce. Počasí nám překazilo záměr dokončit celou stavbu ještě letos. Rok 2013 a peníze 1. vodné a stočné O zvýšení ceny rozhodla kalkulace (výsledek hospodaření v oblasti vodovodů a kanalizací za loňský rok) a proti záměru zvýšit vodné a stočné nemělo zastupitelstvo námitek. Zastupitelstvo se kromě pracovních schůzek sešlo na řádném zasedání dne Prvním bodem programu byla obligátně změna rozpočtu. Byla navýšena položka na Vážení spoluobčané Vše bylo řádně a včas projednáno a výsledkem tedy bude zvýšení cen na 21,50 Kč/m 3 za vodné a 18,50 Kč/m 3 za stočné. Poměrně detailně jsem se tomuto tématu věnoval v letním vydání, takže nemá cenu se již opakovat. 2. odpady Jistě Vám neuniklo, že v příštím roce řada obcí a měst zvýší poplatky za sběr odpadu, někdy o 500 Kč za osobu a rok. U nás je systém plateb jiný než ve většině obcí, jsem přesvědčen, že i spravedlivější a pro ty z vás, kterým není lhostejná naše příroda a pečlivě třídíte odpad je i výhodnější. Aby toho zdražování nebylo moc, pro příští rok zůstanou platby za tříděný odpad na stejné výši jako letos. Je však možné, že se zastupitelstvo na svém posledním letošním jednání 19. prosince rozhodne pro kosmetické zvýšení ceny žetonu o 2,- koruny, neboť pro nás se průměrně o tuto částku zvýšily náklady na vývoz popelnic. Stále trvá nabídka pro skupinky lidí, kteří by se rádi podívali na to co se děje s odpadem po odvozu popelnic a kontejnerů (třídící linku, uložení na skládku), ozvěte se mi a na jaře uděláme exkurzi do Českého Krumlova. 3. ostatní služby S navýšení cen dalších služeb (např. hodinové sazby za práci zaměstnanců, plyn, broušení pil apod.) pro příští rok i přes zvýšení cen vstupů nepočítáme. Změna patrně nastane v distribuci plynových bomb, kde nechceme konkurovat soukromému sektoru, postupně doprodáme zásoby a další plyn prodávat nebudeme. Jen doufám, že toto bude mít delší trvání než minulé spolehnutí se na cizokrajného prodejce, který za pár měsíců ukončil svou činnost v Brloze. Územní plán obce Brloh V minulém vydání jsem vyzval všechny občany k podání podnětů do plánovaného projednání nového územního plánu, který měl být dle tehdejších předpisů hotov do konce roku Protože však velká novela Stavebního zákona (která vstoupí v platnost ) změnila tento termín na , je pravděpodobné, že se zastupitelé vyjádří (já to podpořím) k posunu tvorby nového územního plánu na pozdější roky. Do té doby budeme samozřejmě přijímat žádosti o změnu stávajícího územního plánu obce. I těch je však prozatím minimum. Chtěl bych Vám na závěr popřát klidné a spokojené Vánoce bez nervů, mír ve světě i na naší politické scéně, hodně zdraví a štěstí v novém roce 2013 a též šťastnou ruku při první přímé volbě prezidenta. Sobě bych si taky mohl něco popřát. Třeba méně sousedských sporů řešených prostřednictvím úřadů, méně vodovodních poruch a více životní i pracovní energie pro mne a též mé kolegyně a kolegy. Krásné svátky všem. Martin Toman, starosta obce Z jednání zastupitelstva obce opravy komunikací zhruba o částku, která byla navrhována už na minulém zasedání. Tentokrát se však našly rezervy v podobě zvýšeného příjmu sdílených daní a zrušením

3 některých akcí, které se stejně do konce roku nestihnou, takže výsledný rozpočet byl opět vyrovnaný s rezervou necelých sto padesát tisíc korun. Ve druhém bodě se projednávaly ceny pečovatelských služeb na příští rok podle nového výnosu. Tak jako vždy byly ceny za služby navrženy a schváleny v maximální výši. Přesto jsou tyto ceny stále mnohem nižší, než skutečné náklady obce na pečovatelskou službu. Rozdíl mezi vybranými penězi za pečovatelskou práci a skutečnými náklady byly v minulosti z větší části hrazeny z dotací ministerstva a kraje, tyto instituce však neustále rozdělují méně a méně peněz, takže hlavní tíhu nese obec. Třetí bod byl krátký. Žadatel požádal o změnu územního plánu, a protože proti jeho úmyslu nebyly vzneseny žádné námitky, byl záměr změny jednomyslně schválen. Trochu větší diskuse se odehrála nad žádostí místních fotbalistů o příspěvek na činnost. Nikoli nad výší příspěvku, ale nad účelem jeho použití. Nakonec zvítězil návrh, kdy větší část příspěvku byla určena pro žáky a přípravku a menší část pro dospělé fotbalisty. Na závěr bylo opraveno znění v jednom z minulých zápisů, které bylo nepřesné. Starosta oznámil, že žádost o dotaci na zateplení školy prošla finálním schvalováním. V příštím roce se bude moci začít s pracemi. Poslední pracovní schůzka se zabývala především rozpočtem na rok Větší část výdajů i příjmů se navrhla podle reality z loňských let. Proti minulým letům je zde však jedna neznámá. A můžeme říci příjemná neznámá. V platnosti je totiž novelizovaný zákon o rozpočtovém určení daní, tedy zákon, který říká, kolik a jaký podíl by měly jednotlivé obce dostat od státu. Podle propočtů bychom si měli značně polepšit, údajně skoro o tři miliony. Což by v podstatě znamenalo téměř zdvojnásobení prostředků, které budeme moci použít na velké opravy a investice. Naše výhledy jsou však opatrnější. Nevíme, jaký bude celkový výběr daní a navíc je v této částce zohledněno i financování základní školy, a tím pádem Nová Ves nebude povinna nám dávat příspěvek ze svého rozpočtu. A to je tři sta tisíc. Proto je rozpočet stavěn na letošních skutečnostech a podle faktického stavu se bude v průběhu příštího roku upravovat. Závěrem bych Vám všem chtěl popřát hezké prožití vánočních svátků a odpočinek od denního shonu. Mějme na paměti, že klid a pohoda v rodinném kruhu je nad všechny dárky. Libor Lev, místostarosta Jak to vlastně doopravdy je? Pokud píšeme o dějinách nějaké obce, začínáme obvykle první písemnou zmínkou. Pak se sice vracíme k archeologickým nálezům, které dokazují větší stáří obce, ale většinou začínáme větou První písemná zmínka je z roku xxxx. V případě Brloha v tom ovšem máme trochu guláš. Když jsem se začal zajímat o dějiny Brloha a sbírat materiály, dozvěděl jsem se, že první písemná zmínka je roku 1347, kdy v kšaftě Petra I. z Rožmberka se uvádí, že dal v Brloze postavit kostel ke cti Sv. Máří Magdalény. Jeho novodobý přepis si můžete přečíst ve školní kronice brložské školy na digitalizovaných stránkách třeboňského archivu. A komentář dodává, že kostel byl patrně postaven kolem roku Na obecních stránkách a v jiných současných tiskovinách se ale poslední dobou dočítáme datum 1310, což byl rok, kdy se Petr I. z Rožmberka ujal vlády nad Rožmberským panstvím. Zastánce roku 1310 sice může namítat, že tento údaj se objevuje mnohem častěji, ale prostým srovnáním můžeme zjistit, že se jedná o nekritické přebírání stále stejného textu, včetně sebe litujícího Z historie naší obce Dnes jsem vybrala 80 let starý zápis o tom, jakou další zapeklitou věc musela obec a farní úřad řešit. I když se náš hřbitov, tak jako skoro všechna místa posledního odpočinku, nachází na kopci, přesto tu byly problémy s nadbytkem vody. Dne 3. března 1932 doručen byl farnímu úřadu přípis okresního úřadu v Č. Krumlově ze dne 9. února t.r. tohoto znění: Při převozu zemřelé Terezie Peckové ze Chmelné (zemřelé v nemocnici v Č. Budějovicích) do Brloha dne 8. února 1932 konaném, bylo zdravotním referentem okresním zjištěno, že byl vykopán hrob před uplynutím tlecí doby, s vědomím tamního úřadu. Ježto přestupek tento jest trestný, odstavce, že místní obyvatelstvo značně trpělo v patnáctém století průchody vojsk zvláště Pasovských a Švédů. Nikde jsem se ale nedopátral, co vlastně ti Brložští Pasovským a Švédům provedli, že se přihrnuli je trápit zhruba o dvě stě let dříve, než ostatní vesnice a města v Českém království (vpád Pasovských 1611, Švédi se nám tu toulali v druhé polovině třicetileté války, tj. někdy mezi 1630 a 1650). V patnáctém století se tu mlátili husité a křižáci. Ale to není podstatné pro náš problém. Nedověděl jsem se, jaká že to listina z roku 1310 Brloh zmiňuje. Proto mám k lidem, kteří se o historii Brloha také zajímají, prosbu. Která to listina z roku 1310 je a která další listina tak přesně dává datum postavení kostela. Domnívám se, že bychom u takovýchto údajů měli buďto uvést přesný a pravdivý pramen (a možná se i z archivu pokusit získat kopii nebo opis takového dokumentu), nebo se pokorně vrátit k roku Mimochodem, pokud je rok 1347 ten pravý, máme příští rok 666. výročí. Hezky kulaté, že? Libor Lev podle trestního zákona a jest zaň zodpovědným tamní úřad, bude příště postupováno podle platných předpisů. Současně bylo zjištěno, že velká část hřbitova jest zavodněna a vlastně nevhodná ku zetlení mrtvol. Ukládám tamnímu úřadu, aby v době nejkratší svolal hřbitovní výbor, dal usnésti se na tom, že hřbitovní parcely hned zjara, jakmile tomu počasí dovolí, budou řádně odvodněny a opis tohoto protokolu sem zaslal, nebude-li odvodnění odhlasováno a termín jeho provedení ustanoven, bude hřbitov částečně, z moci úřední, uzavřen. Za okresní hejtmanství vrchní zdravotní komisař Dr. Urbach v.r. Dle tohoto úředního nařízení, svolán byl hřbitovní výbor na neděli 13. března a nařízení toto jemu přečteno 3

4 bylo. Dle usnesení hřbitovního výboru byla okresnímu úřadu dána tato odpověď: Zdejší hřbitov byl již od doby jeho otevření dvakráte překopán a nyní potřetí mrtvoly do něho ukládány jsou. Po celou tu dobu nebylo ale nikdy shledáno, že by při otevření hrobu některé mrtvoly nebyly úplně zetlelé. Ve zmíněném úředním vyzvání poukazuje pan okres. referent na to, že v den převozu zemřelé Terezie Peckové, současně bylo zjištěno, že velká část hřbitova jest zavodněna a nevhodná ku zetlení mrtvol. Hřbitovní výbor a s ním všichni účastníci pohřbu, mohou dosvědčiti, že tento hrob v onen den, kdy do něho zemřelá uložena byla, zcela úplně suchý byl. Poněvadž půda hřbitovní propustná jest, stává se v době jarní při tání sněhu nebo v době letních a podzimních dešťů, že málo vody v otevřeném hrobě se objeví, která se ale v brzké době zase ztratí. Tento úkaz vody pozorován byl v severozápadní části zdejšího hřbitova, a proto dal hřbitovní výbor tuto část hřbitova v roce 1929 odvodniti a v rohu hřbitova vykopána byla studna, do které spodní voda sváděna býti měla. Toto odvodnění vyžádalo se nákladu 3159 Kč a 45 h. K náhledu, že velká část zdejšího hřbitova zavodněna jest, dospěl pan okresní zdravotní referent snad při té příležitosti, kdy tělo zemřelé Anežky Sponarové z Rojšína v jeho přítomnosti vykopáno a do jiného hrobu uloženo bylo. Byla li v tomto hrobě tehdy voda, byl to zjev pouze přechodný, který se objevuje při deštivém počasí. Že tento hrob trvale mokrý nebyl, dosvědčuje ta skutečnost, že když Anežka Sponarová zemřela a dne 24. srpna 1929 do hrobu ukládána byla, tento hrob úplně suchý byl. Poněvadž ale slavný okresní úřad ukládá zdejšímu hřbitovnímu výboru, aby se o odvodnění postaral, žádá tento výbor o sdělení, jakým způsobem by hřbitov odvodněn býti měl a která jeho část? Hřbitovní výbor dovoluje si podotknouti, že i v případě, kdy by kanalizace na celém hřbitově provedena byla, nebude zabráněno prosakování dešťové nebo sněhové vody do hrobů. Skončeno a podepsáno: Josef Tancer - starosta, Jan Novák - děkan, Josef Zeman - starosta Nová Ves, Josef Hamerník - místostarosta Rojšína, Vojtěch Hamberger - místostarosta Chmelná, Johann Grüber za Johannesthal, Johann Kaspar za Jaronín. Zapisovatel: Matěj Vacko. Tento protokol zaslán byl okresnímu úřadu v Č. Krumlově, kterýž výměrem ze dne 29. března nařídil, aby podél zdi za umrlčí komorou k lesu, vykopán byl kanál. Toto nařízení projednáno bylo dne 18. září při schůzi hřbitovního výboru. Jednohlasně bylo usneseno vykopati kanál podél zdi u umrlčí komory v délce 46 metrů, do hloubky 1,6 až 2 metry a v šířce 50 centimetrů. Tato vykopávka se zadá od metru, a to za 3 až 4 Kč běžného metru. Na dno kanálu se dají drenážní trubky, na které se nasype drobný kámen ve výši 50 centimetrů. Obstarání kamene a přívozu, přenechává se starostovi obce Brloha. Peníze na výplatu dělníků se vezmou z knížky hřbitova a po ukončení práce bude tato vyúčtována a na jednotlivé obce rozvržena. Skončeno a podepsáno. Celkové náklady dosáhly 1329 Kč a byly rozpočítány podle daňové základny na přifařené obce: Brloh, Nová Ves, Jaronín, Janské Údolí, Rojšín a Chmelná. Marta Tomanová 4 A ještě jednou zabrousíme trochu do historie, i když ne tak vzdálené. Minule jsme se dozvěděli o počátcích volejbalu v Brloze. Tentokrát si přečteme další článek, který vyšel v novinách v roce Podklady mi poskytuje pan František Ondřich. Mladá odbíjená v Brloze Mladí odbíjenkáři TJ Sokola Brloh se opravdu činí. Ve své věkové kategorii mladšího dorostu hrají oblastní přebor II. třídy, a přestože soupeří s družstvy daleko zvučnějších jmen a měst nežli je středisková obec Brloh, vedou si velmi dobře. Abychom mohli plně zhodnotit jejich práci, musíme se vrátit o několik roků zpět. Už jako starší žáci kralovali v okresní soutěži a po dvě sezóny tuto soutěž vyhráli. Ani v krajském přeboru starších žáků se za své umístění nemusí hanbit. Z dalšího výčtu jejich úspěchů: dvakrát reprezentovali okres Č. Krumlov v pionýrské lize a z osmi účastníků okresu Jihočeského kraje skončili jednou na 4. a jednou na 3. místě. V loňském roce dosáhli velmi pěkného úspěchu, když v kategorii mladších dorostenců skončili na druhém místě o pouhý bod za Strakonicemi před Jitexem Písek, Jindřichovým Hradcem a Loko Č. Budějovice. To jenom proto, že prohráli poslední zápas s Jitexem Písek, přestože v posledním setu měli dva setboly. Jejich umístění je i přes tento neúspěch vynikající. Nelze opomenout ani práci jejich trenéra Františka Ondřicha, který s nimi pracuje od žákovských let. Věříme, že tento článek bude pro ně pobídkou, aby ještě cílevědoměji trénovali a připravili se tak co nejlépe do nastávající sezóny. V loňském roce uzavřeli na výroční členské schůzi závazek, že se zapojí do soutěže o titul vzorný kolektiv mládeže. Do další sportovní činnosti jim TJ a všichni příznivci této krásné kolektivní hry přejí hodně úspěchů. Tato fotografie, družstvo žáků, je asi z roku Zleva horní řada: trenér František Ondřich, Jan Trousil, Jiří Jungwirth a Václav Binder. Dole klečí: Miroslav Honner, Jan Máče a Vlasta Vacek.

5 Volejbal žije V sobotu 8. prosince se brložští volejbalisté zúčastnili ve Chvalšinách turnaje O vánočního kapra. Ve smíšené sestavě, tři ženy a tři muži, se z deseti družstev umístili na první příčce. Gratulujeme!!! zleva stojí: Alena Pulkertová, Václav Pecha, Anna Tomanová a Vladimír Čeloud klečí: Michal Kadlec s kaprem a Veronika Demčáková Jak se v Brloze žije Mikulášovi Tentokrát jsem o rozhovor požádala našeho skvělého souseda, který se každý rok proměňuje v hodného Mikuláše a rozdává dětem nadílku i radost. Je to krásná tradice a je moc dobře, že se v naší obci stále zachovává. Nedávno oslavil 53. narozeniny, je ženatý, má dvě dospělé děti a jednu vnučku. Jak dlouho se věnuješ tomuto mikulášskému poslání a co tě k tomu přivedlo? Nevím přesně jak dlouho, asi deset let. Přišel jsem k tomu úplně náhodou. Tehdejší Mikuláš ochořel a narychlo se sháněl jiný. Ten rok se toho ujala dcera a od dalšího roku to dělám já a ona zastává funkci anděla. Mikuláš nechodí sám, kdo ti pomáhá? Jak jsem říkal, andělské stvoření je Anička. Čertů se vystřídalo několik, ale poslední roky chodí tři pekelní kamarádi Míra, Vašek a Tomáš. Kde jsi pořídil ten pěkný mikulášský šat? To je práce mojí manželky. Chodíte jenom po Brloze, anebo zavítáte i dál? Většinou jenom po Brloze, na požádání jsme byli v Rojšíně a letos i v Sedmi Chalupách. A kolik tak domácností navštívíte? Kolem dvaceti. To určitě u toho zažiješ spoustu dětských reakcí a hlášek. Můžeš se s námi o nějakou veselou podělit? Letos byly všechny děti hodné, takže to bylo bez nějakých velkých emocí. Akorát malý Honzík nás pobavil hláškou, že mu nevadí, když dostane uhlí, že ho použije v kotelně, a kdyby dostal brambory, že je dá mamince a ona mu uvaří nějakou dobrůtku, mňam, mňam. Každoročně si vzpomeneme na kluka, který vždycky říkal: Mikuláši, dejte mi poslední šanci, poslední šanci a já už přestanu zlobit. A příští rok to bylo zase tak. Teď už tam nechodíme, ale věřím, že z něj vyrostl správný kluk. Jednou se nám stalo, tedy už po nadílce, když jsme dostali panáka na zahřátí, vypiju a cítím něco v puse, byly to náušnice :-). Lidi jsou asi zvyklí si dávat do málo používaných hrnečků a skleniček různé drobnosti. Pamatuju si, že náš děda jednou takhle dostal na návštěvě u švagrové kafe, a když ho vypil, byl na dně hrnku růženec. Já se jako malá čertů hrozně bála, co dnešní děti, jsou na tom lépe? No, jak které. Některé se bojí a mlčí, někdy je to i se slzičkami a ty odvážnější mají připravené říkanky a básničky. Setkal ses někdy s tím, že by dítě před Mikulášem nemělo respekt? Byl to ojedinělý případ. Jeden chlapec mi na otázku proč tak usilovně zlobí, odpověděl: Protože 5

6 zlobení je můj život, já tím žiju! Tady se těžko napravuje. Když jsi byl ty malý, chodil k vám Mikuláš a čerti, bál ses jich? Když jsem byl malý, bydleli jsme na samotě, takže k nám Mikuláš nepřišel. A když jsem chodil do školy a bydlel už ve vsi, tak jsme spíš s ostatními kluky běhali večer za čertama sami. Je rozdíl mezi nadělováním dříve a nyní? Asi to bývalo skromnější. Dnes děti dostávají nadílku opravdu bohatou. Myslím si, že rodiče na svých ratolestech nešetří. Mívají děti stejné říkanky? Říkávají básničky, které se naučily ve školce, ale rozhodně nejčastější je Mikuláš ztratil plášť. A už jsi někdy ztratil plášť? Zaplať pánbůh, ještě ne. Umí se děti ještě dneska modlit? Už se s tím nesetkáváme. Loni jsme psali, že finanční odměnu od hodných lidiček jste věnovali na opravu kostela. Platí to i letos? Samozřejmě. Vevnitř už je kostel čistý, ale zvenku si opravu zaslouží. Vždyť je to dominanta obce. Má tato činnost i nějaká úskalí? Tím myslím, jestli vás třeba výrostci venku neohrožují petardami a tak podobně. V naší vsi a okolí, kde se pohybujeme, se s ničím takovým nesetkáváme. Baví tě tato práce? Baví. A myslím, že můžu mluvit i za ostatní členy mikulášské družiny, my se na to doslova těšíme. K nám kdysi chodíval Mikuláš a prý byl z Chrobol, odkud pocházíš ty? Já jsem kousek stranou od Chrobol, z Dobčic. Co jinak děláš kromě toho 5. prosince? Jsem dlouholetým zaměstnancem Lesní školky v Červeném Dvoře. Kam jsi chodil do školy a máš nějaké sourozence? Mám mladší sestru a do školy jsem chodil ve Strýčicích. Pak jsem šel do lesnického učiliště do Vimperku. Po škole jsem začal dělat v lese, pak dva roky vojna. Mám rád přírodu, celý život se vlastně stále pohybuju v lesním hospodářství. Co se ti v Brloze líbí a naopak, co bys změnil? Do Brloha jsem se přiženil, příští rok to bude už 30 let, 6

7 postavili jsme si chalupu a jsem tu spokojen. Nemůžu říct, že by se mi tu vyloženě něco nelíbilo. Nelíbí se mi to, co s sebou nese doba, že některá mládež ničí pěkné věci, prostě vandalismus. Jaké máš zájmy a koníčky? Trochu se zabývám chovatelstvím domácích zvířat a myslivostí, ale na tu nezbývá moc času. V zimě, když jsou dlouhé večery, tak si rád něco přečtu. Především z historie o válečné a poválečné době. Zajímá mě, proč ke konfliktu došlo, takže když mám možnost, snažím se do téhle tématiky trochu proniknout. Umíš vařit? Řeknu to asi takhle, když bych musel, tak bych hlady neumřel. Co máš nejradši, co ti chutná? V jídle nejsem vybíravý, sním, co je. Určitě preferuju klasickou kuchyni. Taky mám rád sladké, rád si dám i pivo. Sportuješ? Ne. Maximálně chůzí. Máš nějaké plány do budoucna? No chtěl bych se ještě zlepšit, ale na to už je pozdě. Jak se říká: Starýho psa novým kouskům nenaučíš. Přání na závěr? Jít včas do penze. A až budu v tom důchodu, abych byl zdráv, abych si to užil. A ještě zdárně se synem dokončit rekonstrukci chalupy. Moc Ti děkuji za rozhovor. Přeji ještě spoustu let v aktivní mikulášské činnosti, hodně štěstí a spokojenosti v osobním životě a hlavně pevné zdraví celé rodině. MT Pozvání do knihovny Nové knihy Pro dětské čtenáře máme čtyři knížky pohádek: RYBÍ SLIBY, PO- HÁDKY O MALÉ TLUSTÉ VÍLE, STRAŠIDELNÉ POHÁDKY a POHÁDKY od Miloše Macourka. Dále půvabné veršíky CO TU KVETE, SVÍTÍ, LÉTÁ?, malé povídání o jedné rodince Z DOMU A ZAHRADY a krásný příběh holčičky a malého žlutého ptáčka NATÁLČIN ANDULÁK. Knížka PŘÍHODY A PŘÍPADY CHŘESTÝŠE 23 je zajímavá už tím, že ji napsala žákyně 6. třídy a ilustrovala její spolužačka, součástí jsou různé úkoly a hry. Z edice Duhová kouzla přibyly pro malé slečny tři nové příběhy o vílách EMÍLIE, LUCIE a SLÁVKA. Životní dětské peripetie, ale i dobrodružství obsahuje NEJHORŠÍ DEN V ŽIVOTĚ TŘEŤÁKA FILIPA L., DOMOV PRO MARŤANY, DRAČÍ POLÉVKA a TYGŘÍ TRÁPENÍ. Odpovědi na spoustu otázek vám dá POETICKÝ SLOVNÍČEK DĚTEM V PŘÍKLADECH a JAK DALEKO JE SLUNCE. O tom, že problémy s dospíváním mají i v odlehlé horské oblasti, se dočtete v knize UZLY A POMERANČE a kreslený biografický román vycházející ze skutečných událostí nabízí komiks DIVOŠI. Co pěkného a poučného vzniklo spoluprací ZŠ a PŠ Omlenická, Městské knihovny a Města Kaplice se můžete přesvědčit ve třech dvojjazyčných publikacích PUTOVÁNÍ ZA DUHOU, CES- TOU NECESTOU a ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA. V naučné literatuře pro mládež můžete s knihami PRAVĚCÍ SAVCI a ZÁHADY PRAVĚKU nahlédnout do doby o mnoho milionů let zpátky, nebo procvičit mozek pomocí 365 HLAVOLAMŮ, dozvědět se něco o naší řeči PROČ MLUVÍME ČESKY, či aktuálně si připomenout původ, zvyky, koledy, hry a náměty s brožurou VÁNOCE. Z nové beletrie pro dospělé si vybere snad každý. Jsou tu troje povídky ŠATY Z IGELITU, ČÍŇANOVA PĚNA a soubor textů otce Arnošta a dcery Evy Lustigových s názvem POVÍDKY. Detektivní žánr zastupují DR. SHERLOCK HOLMES V ČECHÁCH a FALZUM. Válečnou tématiku SMRT WEHRMACHTU a BEZ ŠTĚSTÍ NEPŘEŽIJEŠ. Komiksy třináct příběhů skutečných lidí JEŠTĚ JSME VE VÁLCE. Scénáře na hry ABY SE ČECHŮM OVARY ZACHVĚLY a NEVĚSTA. Zfilmovanou tvorbu dva svazky SOUKROMÉ PASTI. Historii STŘEDOVĚKÉ LEGENDY O ČESKÝCH SVĚTCÍCH. Skutečné příběhy NIKDY O TOM NEMLUV, ODSOUZENÁ, ANNE FRANKOVÁ DENÍK a příběh moci bezmocných SVĚT BÍLÉHO BOHA. Novely MRTVÝ MUŽ a ROMÁNY A NOVELY Jana Balabána. Samostatné romány jsou zastoupeny nejvíce. ZTRACENÉ DÍTĚ vypráví o rodičovské lásce, bezmoci a pomíjivosti života. PLETKY S OSUDEM je další knížka Simony Monyové. TŘETÍ POLOČAS je příběh jedné lásky a smutného odcházení, pokračuje druhým dílem TIME OUT o hledání nového smyslu života. O nesmrtelných sestrách Bronteových se dočtete v knize CHUŤ SOUŽENÍ. Poutavý příběh tří kamarádek z malé vesnice skrývá RYBÍ KREV. Ke starým příběhům z pohraničí vás zavede SMRT KRÁLE ŠUMAVY a k dramatickým událostem Slezanů SLEZSKÝ ROMÁN. Klikaté dějiny od konce války do normalizačních let s hravým nadhledem zachycuje román SCHWEIK IT EASY. Pokračování seznamovacího thrilleru Hledám štíhlou ženu! najdete pod názvem JAK JSEM (NE)NAŠEL ŽENU. Nejnovější román úspěšného českého spisovatele Miloše Urbana BOLETUS ARCANUS si pohrává s klasickou českou vášní houbařením a poslední novinkou v beletrii je sborník příkladů záslužné práce lidí DOBRO- VOLNÍCI MĚNÍ SVĚT. V naučné literatuře pro dospělé převažuje historie. Je tady IX. svazek souboru VELKÉ DĚJINY ZEMÍ KO- RUNY ČESKÉ mapuje období let , Kosmova KRONIKA ČECHŮ, Petra Chelčického SÍŤ VÍRY, Václava Krolmuse STAROČESKÉ POVĚSTI, ZPĚVY, HRY, OBYČEJE, SLAVNOSTI A NÁPĚVY, dobrodružný příběh 100 let českého skautingu SKAUTSKÉ STOLETÍ a deník zpovědí válečného zločince Jürgena Stroopa ROZHO- VORY S KATEM. Velice čtivé jsou paměti MUDr. Ctibora Bezděka JAK RÁD JSEM ŽIL Další dvě knihy jsou určeny ku pomoci při výchově dětí RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN a TÁTOLOGIE, což jsou rady pro začínající tatínky, kteří nechtějí brzy skončit. A poslední dvě jsou zajímavé cestopisy Jiřího Máry VE STOPÁCH VIKINGŮ a TAJUPLNÁ AFRIKA. Věřím, že vás dnešní bohatá nabídka nových knih zaujala a přijdete si vybrat čtivo pro dlouhé zimní večery. Samozřejmě, že nechybí další výměnný soubor z Českého Krumlova a spousta časopisů i brožur. Pohodové Vánoce, hodně štěstí a pevné zdraví v roce 2013 přeje knihovnice Marta Tomanová. 7

8 Základní a Mateřská škola Brloh Advent v naší škole 4. prosince si připomínáme svátek Barborky a malou barborkou zdobíme i své stoly. 5. prosince prochází školou Mikuláš, andělé i čerti. O to se postarají žáci deváté třídy, kteří by uvítali zavedení knih hříchů do jednotlivých tříd, aby měli čerti postaráno o práci. Dne 20. prosince bude základní škola v Brloze pořádat již tradiční vánoční besídku pro rodiče, prarodiče a vůbec všechny přátele školy. Již od počátku prosince se malí i větší žáci s nadšením na svá vystoupení připravují. Ti, kdo se na besídku přijdou podívat, uslyší nejen klasické vánoční koledy, ale uvidí také Šmoulí pohádku, Sněhurku a pásmo vánočních scének děti budou recitovat, tančit, vyprávět i zpívat. Přejeme všem obyvatelům Brloha a jeho okolí krásný adventní čas a příjemně prožité svátky v rodinném kruhu! Malá kopaná Ve středu 26. září reprezentovali hoši 8. a 9. ročníku naši školu v malé kopané na SOŠ ve Velešíně. Žáci se zároveň mohli po škole porozhlédnout, zda by se jim tam nelíbilo pro daší studium. CASSIOPEIA Lektorky centra Cassiopeia připravily dne 19. října pro žáky prvního stupně výukové programy. Děti 1. třídy a 2. třídy se proměnily v mravenečky, hrály si a dozvěděly se mnoho nového ze života mravenců. 8

9 Žáci 3. třídy - 5. třídy se učili spolupracovat v programu Jeden za všechny, všichni za jednoho. Více zde: Dne 20. října byl pro žáky naplánován dopolední výlet do přírody spojený s procvičením zásad BOZP. Akce se zúčastnili žáci II. stupně se svými třídními učiteli, jako další dozor se aktivně zapojil Mgr. Říha. Po cestě bylo zopakováno: 1. Volání na tísňové linky 2. Chování v případech ohrožení 3. Bezpečný pohyb na silnici 4. Práce s mapou 5. První pomoc krvácení, šok, poranění páteře, otrava Ve čtvrtek 15. listopadu se hoši ze 6. a 7. třídy zúčastnili florbalového turnaje Orion cup v Českém Krumlově. Ačkoli hráli celý turnaj v oslabení, podali krásné výsledky. Do skupiny byli nalosováni s Chvalšinami, Horní Planou a TGM Český Krumlov. Řekla bych silní soupeři v plném počtu (dokonce měli kluky i na střídání) a my jen ve 4 + Bulový vrch Florbalový turnaj houbami, poranění očí, zlomeniny 6. Desatero chování v lese Během pochodu se žáci seznámili s rostlinami naší chráněné krajinné oblasti, s různými druhy hub a s lokalitami, v nichž se vyskytují chránění živočichové. Po cca dvanáctikilometrovém pochodu se žáci dle plánu vrátili na oběd do školy, kde byla celá akce vyhodnocena. Počasí nám přálo a moc nás to bavilo. Už teď se těšíme na konec školního roku, že si své výkony budeme moci zlepšit a tím překonat sami sebe. Což je účelem této soutěže. brankář. Ale kluci bojovali a prali se jako lvi. A výsledky? Chvalšiny nás porazili 2:1, TGM nás porazilo 2:1, ale pozor Horní Planou jsme porazili my 2:0. Bohužel z každé skupiny postupovali jen 2 do dalších bojů, čímž pro nás turnaj skončil. Ale kluci byli opravdu skvělí. Ještě jednou jim děkuji. Třídění a sběr odpadů na naší škole Žáci naší školy již tradičně odpad nejen třídí, ale i shromažďují a posílají do sběrny. Sbíráme starý papír, hliník (řádně očištěný od zbytků jídla a etiket) a také nově pet víčka díky jejich sběru budeme moci přispět postižené holčičce na nákup nového invalidního vozíku. Je hezké, že teď, v předvánoční době, nemyslíme jen na sebe! Peníze získané sběrem odpadových surovin škola rozdělila do fondů jednotlivých tříd a třídní učitelé se svými žáky a parlamentem školy pak rozhodli o jejich využití. Děkujeme všem rodičům i prarodičům našich žáků za to, že jim se sběrem pomáhají a jsou jim tak dobrým příkladem. Pozvánka k zápisu dětí do první třídy. Srdečně zveme všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na zápis do první třídy. Těšíme se na Vás dne 24. ledna 2013 od 13 hodin ve škole. 9

10 Podzimní čas se chýlí ke konci a my se Vám znovu ozýváme s malým nahlédnutím do společných činností dětí ve školce i venku. První říjnové dny nám zpříjemnilo divadlo Máma a táta s pohádkou Kocour v botách. Dále pak divadlo Kašpárek s pohádkou Křemílek a Vochomůrka, divadlo Pan Pohoda s pohádkou Vodník Vrbička a žabák Kvak a divadlo Kos s pohádkou Poslední loupežník... V tomto duchu jsme pokračovali s naší podzimní Podzimní zprávičky dramatizací písničky Měla babka čtyři jabka, kde se děti setkaly se skutečnými postavami. Přivítaly dědka Josífka a babku Rozárku, pozdravily je a čekaly, co jim budou povídat. Ti jim zatancovali mazurku, nechali děti nahlédnout do svých košíků. Kamarádi jim společně pomáhali spočítat jablka, zjistili, kdo jich má víc a spravedlivě je rozdělili... Tím pochopili, že v životě je d ů l e ž i t é se dělit. Tak jako na začátku i na konci zazněla písnička: Měla babka.... Při pobytu venku jsme si všímali změn podzimní krajiny, našeho STARÉHO DUBU, proměn počasí a reakce přírody na blížící se zimu. Při několika návštěvách lesa jsme si všimli těžby dřeva, která děti velmi zaujala. Nejdříve jen změnou hustoty porostu a pak i viditelným úbytkem stromů. V dalších dnech již samotným odvozem klád. V lese jsme si hráli s přírodním materiálem a pozorovali zvířata v ohradách. 10

11 S písní Přiblížil se zimní čas a pohádkou Jak čert psal vánoční přání k nám zavítalo divadlo Máma a táta. Uvědomili jsme si, že zima i čerti ťukají na vrátka. I čertík Vašík se těšil na Vánoce, chtěl hodně dárků, i když neuměl správně o dárky požádat. Nevěděl, jak se prosí a děkuje. Děti mu pomáhaly, jak správně vánoční přání napsat. Učily ho pozdravit, poprosit, ale i kamarádskému chování. U dětí sklidil čertík Vašík veliký úspěch, taktéž i herci. 11

12 Tímto tématem bylo motivováno i výtvarné odpoledne, kde děti vyráběly s pomocí paní učitelek nádherné čertovské metličky. Pátého prosince do naší mateřské školy zavítal Mikuláš s čerty a andělem. Děti se na tuto návštěvu těšily, ale i obávaly. Nejvíce možná ti největší zlobilové a neposluchové. Souhlasíte? O jejich názorech na zlobení se můžete dočíst v anketní otázce: ZLOBENÍ JE, KDYŽ: Když někoho boucháme a štípáme. Že někdo třeba zlobí mamku, nebo když něco ničí a dělá jí tam bordel. Když někdo někoho bouchá a nechce mu půjčit hračku, a tak sedí. Když se pereme, kousáme a taháme za vlasy. Když někdo ubližuje kamarádům, štípe, kouše nebo ho shodí a jeho to bolí. Provádíme lumpárny, jsme zlí a boucháme kamarády nebo křičíme v jídelně. Když si děti nadávají. Když někdo někomu něco provede. Že rozházíme všechny hračky. HLAVNĚ, ŽE VÍME, CO JE ZLOBENÍ! 12 Děkujeme žákům deváté třídy za pomoc při přípravě adventní atmosféry a udržení krásné české tradice. Na co se ještě můžeme těšit? Přece na tradiční vánoční tvoření s rodiči a dětmi v naší školce! A pak? I k nám zavítá Ježíšek se stromečkem a dárky, zazní vánoční koledy a bude nám prostě fajn! Vám všem přejeme pohodové prožití svátků vánočních a po celý rok 2013 hodně zdraví a jen to dobré. Vaše š k o l i č k a

13 Adventní posezení Na letošní adventní setkání seniorů z domu pečovatelské služby a členek ČČK se Mikuláš s čertem dostavil s menším předstihem už 3. prosince. Toto setkání je dlouholetou tradicí, je to velice milé setkání, na které se těší senioři i pořadatelky z výboru MS ČČK. Letos jsme si připravili i něco z lidových moudrostí o peklech a čertech. A víte, že jsme jich dali dohromady více jak padesát? Např. Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění nebo Co je šeptem, to je čertem. Největší rozruch však vždy nastane s příchodem Mikuláše a čerta. Nikdo od Český červený kříž nich nedostane dárek zadarmo, a tak nastává čas zpívání koled, lidových písní, žertování a vypravování. Čas nám při něm velmi rychle utíká, neradi se loučíme a při odchodu už se zase těšíme na setkání v příštím roce. Děkuji všem, kteří se na organizaci tohoto setkání podíleli. Obecnímu úřadu, p. Sixlové, členkám výboru ČČK, p. Králové a Gondekové i všem seniorkám, které k připravenému občerstvení přidaly své velice chutné domácí výrobky. Marie Anderlová Večerní výlet do Českého Krumlova Místní skupina Českého červeného kříže již delší dobu plánovala výlet do Českého Krumlova. Konečně bylo všechno dohodnuté a výlet se mohl 27. září uskutečnit. Celý den jsem sledovala oblohu a předpovědi počasí, protože špatné počasí by nám večer pěkně pokazilo. Také jsem měla obavy, kolik se nás u hotelu Růže sejde, protože každý si musel dopravu zajistit sám. Počasí se vydařilo a účast byla také pěkná. Sešlo se nás 36. Krumlovem nás provázela paní Bohdalová. Seznámila nás s historií Č. Krumlova a pak jsme se vydali na cestu osvětlenými ulicemi. Kolem nás ožívaly dávné pověsti a tajuplné postavy skřítků, kteří se pletou pod nohy a rozdávají zlato, mnichů i dobrých čarodějnic a dalších. Zcela jsme se ponořili do příběhů doprovázených i zvukovými efekty a středověkými písněmi, které hrály dvě dvorní dámy na flétny. Byl to krásný zážitek. Škoda, že se některé členky večera neúčastnily, protože se předešlý den unavily na zájezdu do Třeboně, který pořádal obecní úřad. Oblastní spolek Českého červeného kříže oceňoval Oceňování bezpříspěvkových dárců krve v letošním roce dárce krve 9. listopadu v hotelu Růže, v krásném Jezuitském sále. V oceňování byla velká změna, protože v minulých letech slavnost probíhala v zámecké Jízdárně a následoval pak ples. Letos po oficiální části a kulturním programu dobových tanců, následovala společná večeře. Pro dárce byla připravena bohatá tombola, kterou zabezpečili naši sponzoři. Ti přispěli i na nájem za Jezuitský sál a techniku pro jeho ozvučení. Z naší obce byli medailemi oceněni: bronzovou za 10 odběrů Cábová Miluše Brloh 21 Jakeš Jan Brloh 196 stříbrnou za 20 odběrů Borovka Tomáš Brloh 187 zlatou za 40 odběrů Borovka Josef Brloh 187 Milí dárci, děkujeme za Váš dar krve a srdečně blahopřejeme k ocenění. 13

14 14 Sponzoři z naší obce, kteří na tento slavnostní večer přispěli Páni: S. Zwiefelhoffer, Z. Cába, L. Lev, J. Jakeš, K. Trůbl Lesy ČR, P. Pokorný Sítě, F. Rotschedl COOP Český Krumlov, J. Sixl, J. Šusta, J. Fučík. Paní: L. Gonzálesová Nová Ves, M. Havránková kadeřnictví Křemže. Všem těmto dárcům peněz nebo věcných darů srdečně děkuji, protože právě s jejich příspěvkem mohl být večer opravdu slavnostní a v dárcích krve zanechal jistě nezapomenutelné krásné dojmy. Velice si vážím hlavně toho, že za stejnými sponzory chodím každý rok a vždy se setkám s pochopením. Vím, že v dnešní době se každý musí ohánět, jak může, že peněz v podnikání není mnoho, proto velké díky. Krev mohu darovat, pokud: je mi let vážím alespoň 50 kg netrpím vážnější alergií neprodělal jsem zánět jater, nebo jiné onemocnění jater neprodělal jsem zánět ledvin, netrpím chronickým onemocněním ledvin neměl jsem toxoplazmozu, tularemii, brucelozu netrpím onemocněním srdce a cév (infarkt, srdeční vada, vysoký krevní tlak) netrpím vážným kožním onemocněním neměl jsem malárii ani jinou tropickou nemoc neprodělal jsem pohlavní nemoc (kapavka, syfilis) neprodělal jsem TBC netrpím vředovou nemocí žaludku, ani onemocněním žlučníku či slinivky neměl jsem tyfus, paratyfus netrpím revmatickým onemocněním Informace obecního úřadu Splatnost poplatků v roce 2013 Poplatek ze psů: splatnost do Držitel psa je povinen ohlásit vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti, nebo změnu. Je nutné, aby každý pes měl na obojku evidenční známku, tedy i ten, který se pohybuje jen v okolí vašeho domu. V případě, že se pes zaběhne, podle evidenční známky je tak snadno vrácen majiteli. Úhrada za tříděný odpad je splatná do Vodné a stočné za rok 2012: splatnost do Cena vodného na rok 2013 je 21,50 Kč a cena stočného 18,50 Kč. Ceny jsou s 14% daní z přidané hodnoty. Pokud dojde k navýšení sazby DPH, bude zvýšené procento připočítáno k této ceně. V případě zájmu o placení vodného a stočného na rok 2013 formou měsíčních, čtvrtletních či pololetních záloh je možné se domluvit s p. Bombalovou osobně, telefonicky na čísle , nebo em Veškeré platby lze po domluvě provádět také bezhotovostním převodem. Poplatky za psy, vodné a stočné a úhrada za tříděný odpad se vybírají na obecním úřadě v Brloze u p. Bombalové netrpím zvýšenou krvácivostí (z nosu, dásní) nemám onemocnění nervového systému (epilepsie, roztroušené skleróza) v pokrevním příbuzenstvu nemám výskyt Creutzfeldt- Jacobovy nemoci neprodělal jsem žádnou transplantaci orgánů nejsem alkoholik v letech jsem nebyl déle než půl roku v Anglii či Francii nejsem HIV - pozitivní, ani nepatřím do tzv. rizikových skupin (promiskuitní způsob života, nitrožilní narkomani, pohlavní styk mezi muži) Dále musím splňovat tyto podmínky: nejsem právě nemocen v posledním půl roce jsem nebyl v kontaktu s vážnou nakažlivou nemocí (žloutenka, TBC, pohlavní nemoci, malárie) v posledním půl roce jsem nebyl na operaci v posledním roce jsem neabsolvoval mimo zdravotnické zařízení akupunkturu, piercing nebo tetováž v posledním měsíci jsem neužíval antibiotika v posledním měsíci jsem neměl přisáté klíště v posledním týdnu mi nebyl trhán zub u žen: nemám právě menses, od posledního porodu uplynulo aspoň půl roku nejedl jsem v posledních 14 hodinách žádné jídlo obsahující tuk (není však vhodné hladovět, jezte jídla bez tuku, pijte dostatek nealkoholických nápojů) Uvedené podmínky platí v zásadě. Vhodnost konkrétního člověka pro darování krve posoudí individuálně lékař na transfúzní stanici. Více zde: v těchto úředních hodinách: pondělí a středa 8:30 11:30 12:00 17:00 pátek 8:30 11:30 I v příštím roce bude probíhat výměna starších vodoměrů. Výměnu provádějí pánové Bartoš a Salon. Jelikož se při výměně setkali s problémem nepřístupu k vodoměru, žádáme občany, aby byl vodoměr přístupný v kteroukoliv dobu, tedy nejen při odečtu a nekomplikovali práci těmto pracovníkům. Svoz popelnic o Vánocích bude probíhat bez omezení, to znamená, že Technické služby pojedou i ve svátek 26. prosince. Pracovní doba o svátcích ve vybraných zařízeních v obci Prodejna Jednoty pátek 21. prosince sobota 22. prosince neděle 23. prosince pondělí 24. prosince úterý 25. prosince zavřeno středa 26. prosince zavřeno čtvrtek 27. prosince pátek 28. prosince sobota 29. prosince neděle 30. prosince zavřeno pondělí 31. prosince úterý 1. ledna zavřeno

15 Pošta normální provoz, ale 31. prosince bude otevřeno pouze do hodin. Zubní lékař ve čtvrtek 27., v pátek 28. a v pondělí 31. prosince se neordinuje, ani ve Chvalšinách. Praktický lékař běžné ordinační hodiny bez omezení Od do bude celý obecní úřad i s knihovnou uzavřen. Společenská kronika Blahopřání jubilantům. Leden 2013: Karel Prüher 91 let Sedm Chalup Marie Mikešová 89 let Brloh Milada Vacková 81 let Brloh Josef Jungwirth 75 let Brloh Únor 2013: Anežka Zicháčková 88 let Brloh Růžena Hanzalová 88 let Brloh Marie Vacková 81 let Brloh Marie Ševčíková 81 let Brloh Vlasta Vacková 80 let Brloh Březen 2013: Marie Filipová 88 let Brloh Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme do dalších let hodně štěstí a spokojenosti. Ať prožijete další léta ve zdraví, s úsměvem na tváři a v pohodě, v blízkosti svých příbuzných, přátel a známých. Poděkování Děkujeme všem přátelům, známým a bývalým spolupracovníkům, kteří se přišli 27. listopadu naposledy rozloučit s panem Václavem Zdychyncem. rodina Zdychyncova a Filipova Dne 18. října jsme slavnostně přivítali na Obecním úřadě 5 chlapečků a 1 holčičku. O pěkné zahájení obřadu se postarala Klára Remsová se sedmi dětmi z pěveckého Vítání občánků kroužku, který vede. Každý nový občánek dostal kromě knižního alba publikaci Moje první říkadla a kvalitní dětskou deku z mikrovlákna. Maminky navíc hezkou květinu. 15

16 Václava Zwiefelhoferová Adam Hrubeš 16 Jan Zeman David Fryč

17 Daniel Šourek Letošní každoroční setkání s našimi seniory se uskutečnilo v sobotu 24. listopadu v sálu Kulturního domu. Tentokrát byla účast opravdu hojná, což nás velice těší. Po úvodním slovu a společném přípitku starosty obce Martina Tomana vystoupily malé mažoretky pod vedením Kateřiny Stropkové. Pak následovalo kulturní pásmo, kde vystoupily děti ze ZUŠ se svými učiteli a dětský pěvecký kroužek Kláry Remsové, která i sama zazpívala. Všem učinkujícím velice Patrik Domin Setkání s důchodci děkujeme za příjemné zpestření celého setkání. Také občerstvení se setkalo s kladnou odezvou, obzvlášť byl chválen malinový dort. K poslechu i tanci hrála Malá novoveská kapela. Děti z výtvarného kroužku Jany Kukačové a Boženy Němcové obdarovaly přítomné pěknými dárky v podobě obrázků na zeď a praktických tašek, které samy vyrobily. Navíc děti rozdaly i perníčky, upečené a ozdobené dětmi z družiny a školy. Věříme, že se setkání všem líbilo a těšíme se na shledání v roce

18 18

19 19

20 V sobotu 27. října si v monumentálních zdech kláštera na Kuklově řekli své ANO snoubenci Marek Baier z Brloha a Eva Marešová z Českých Budějovic, která je vlastně prakticky také brlošťanda. Počasí svatebnímu obřadu sice nepřálo, ale my novomanželům přejeme společný život plný sluníčka a lásky, bez přeháněk a bouřek. Svatby V sobotu 3. listopadu, v obřadní síni obecního úřadu, zpečetili sňatkem svůj společný život Lubomír a Michaela Steinbauerovi z Brloha. Také jim přejeme hodně štěstí a manželství bez mráčků. Je vidět, že tu láska nechybí a dokonce už vykvetla do dvou krásných poupátek. 20 Pacient a klient Desetiletí, staletí za námi lékaři přicházeli trpící pacienti, aby se zbavili svých nemocí, a my jsme jim pomáhali podle svých znalostí a dovedností zbavit je jejich potíží. Pacienti svým lékařům nejrůznějším způsobem projevovali svoji vděčnost. Většinou za práci lékaři zaplatili, někdy zůstalo jen u slůvka děkuji, ale znal jsem i lékaře, který před druhou světovou válkou od svého pacienta dostal za vyléčení auto. Dnes nám naši politici zákonem proměnili trpícího pacienta v klienta. A naši klienti se v zásadě dělí do dvou skupin, z nichž ani jedna nemá zájem o skutečné svoje nemoci. Do první skupiny bych zařadil ty klienty, kteří si neléčí nemoci, ale jen příznaky. Mám bolest, vezmu si ibalgin. Mám kašel, vezmu si tabletku, abych nekašlal. Bolí mne žaludek, vezmu si ranitidin, omeprazol nebo dokonce antirevmatikum. A klient laik nevnímá riziko a zhoubnost svého počínání, pokud léčí jen příznaky chorob. Do druhé skupiny patří klienti, kteří se rádi vyšetřují. Píchne je v podbřišku a požadují sono břicha, CT nebo magnetickou resonanci. Druhý den je již nemusí nic bolest, ale za týden jedou zcela zdraví na sono břicha, za měsíc jedou Okénko lékaře na CT a do několika měsíců jedou na MR břicha. Co kdyby náhodou... A ono náhodou tam nic není. Tato medicína co kdyby náhodou je také zhoubný přístup, zhoubný především zbytečnými náklady na zdravotní péči. Pacienti se dožadují, ale i někteří lékaři to tak z forensního strachu dělají, že klient je všemožně vyšetřován, a to by v tom byl čert, aby se v nějakém laboratorním parametru nepřelezlo za hranici statistické normy. A důsledek? Klient se léčí pro nemoc, kterou vůbec netrpí. Jak jsme do tohoto stavu dospěli? Naše polistopadové svobodné vlády naše lékaře zaprodaly do rukou cizího kapitálu a do rukou našich rychlomiliardářů. Rozvrátily staletí utvářené přirozené vztahy mezi lékaři a pacienty zavedením systému financování zdravotnictví cestou veřejnoprávního pseudopojištění, čímž znemožnily lékaři léčbu podle potřeb pacienta, a rozvrat završily tím, že vzaly pacientovi odpovědnost za proplacení zdravotní péče. Dodnes nikoho nezajímá, že tento systém ústí do nedostupnosti kvalitní zdravotní péče bez korupce či protekce. Je mi to srozumitelné, že tento nepřirozený sytém, rádoby sociální, ale ve skutečnosti socialistický, prosazují socialisté a komunisté. Ale že tento socialistický, konstruktivistický a nepři-rozený systém prosazují i tak zvané pravicové strany, je spíše svědectvím o absenci politické pravice u nás.

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Mgr. Dagmar Chvátalová

Mgr. Dagmar Chvátalová Mgr. Dagmar Chvátalová Krev mohu darovat, pokud:» je mi 18-65 let» vážím alespoň 50 kg» netrpím vážnější alergií» neprodělal jsem zánět jater, nebo jiné onemocnění jater» neprodělal jsem zánět ledvin,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

OBČASNÍK. OBECNÍHO ÚŘADU RÁJEC č. 1/2015

OBČASNÍK. OBECNÍHO ÚŘADU RÁJEC č. 1/2015 OBČASNÍK OBECNÍHO ÚŘADU RÁJEC č. 1/2015 Vážení občané, po delší odmlce se Vám opět dostává do rukou letošní první a poslední číslo Občasníku plné zajímavých informací. Toto číslo shrnuje dění v obci od

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 5/2015 V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... v lednu František Janura v únoru Zdeněk Farkač

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 5/2015 V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... v lednu František Janura v únoru Zdeněk Farkač BRANIŠOVSKÉ NOVINKY č. 5/2015 Vážení spoluobčané, v dnešní hektické době již možná adventní čas netrávíme v klidném rozjímání tak, jako to bylo běžné v dřívějších dobách, a proto bych vám chtěla úvodem

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

18. dubna 1. května 2011

18. dubna 1. května 2011 školní rok 2010/2011 16. číslo 18. dubna 1. května 2011 Aktuální vydání pro vás připravili: Lucie Ješátková, Matěj Boháček, Vladislav Sibal a David Žák ÚVODNÍK Vítáme vás u dalšího čísla Deváťáckých novin,

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Štěpánka Bejčková, Petr Holeček, Robert Korsa, František Čečil, Luboš

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO)

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO) INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání rady obce (RO) RO schválila uzavření smlouvy o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., na p. č. 2088/3 ost. plocha a p. č. 2088/7 ost. plocha pro stavbu přípojka podzemního

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Z Á P I S z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Zprávy předsedů komisí a výborů 4) Návrh rozpočtu na rok

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Z á p i s č. 1 / 2009

Z á p i s č. 1 / 2009 Z á p i s č. 1 / 2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. ledna 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 p. Špeta příchod ve 20.00h občanů 5 zapisovatel: Lenka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více