SEDM LET BIBLIOWEBU = 250 PROHLÉDNUTÝCH KNIHOVNÍCH WEBŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEDM LET BIBLIOWEBU = 250 PROHLÉDNUTÝCH KNIHOVNÍCH WEBŮ"

Transkript

1 SEDM LET BIBLIOWEBU = 250 PROHLÉDNUTÝCH KNIHOVNÍCH WEBŮ Aleš Brožek, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem Rok od roku přibývá počet českých a moravských knihoven, které se prezentují na internetu. Jestliže v roce 1998 pouze 54 veřejných knihoven mělo webové stránky, tak na konci loňského roku jich bylo již 520 (graf 1) a lze očekávat, že na konci letošního roku se jejich počet přiblíží k hranici 600. Do tohoto počtu nejsou přitom zahrnovány knihovny, které na internetu uvádějí pouze svou adresu a otvírací dobu. V tom případě by počet dosáhl čísla 600 již nyní. Z obcí, ve kterých žije více než 10 tisíc obyvatel, nemají webové stránky pouze knihovny v Krupce, Novém Boru a Rychnově nad Kněžnou. Naproti tomu webové stránky najdeme i ve velmi malých obcích, kde by člověk ani neočekával existenci knihovny. Tak např. na stránkách obce Mokré, kde žije jen 154 obyvatel, je odkaz na knihovnu a na stránky, kde se člověk dozví nejen jméno knihovnice, výši poplatků, ale i údaje z historie knihovny. Může si zobrazit seznam obecních kronik a knih s věnováním autorů nebo ilustrátorů v majetku knihovny či si přečíst doporučení, kterou knihu si vypůjčit. Úroveň webových stránek knihoven podobně jako úroveň webových stránek divadel, muzeí, úřadů, ústavů či podniků je přitom rozmanitá. Většina knihoven se sice o stránky vzorně stará, doplňuje je, aktualizuje, hledá inspiraci u jiných, jsou však i knihovní stránky, které byly vytvořeny před několika lety a od té doby nebyly ani jednou upraveny. Ty knihovny, které pochopily, že díky stránkám vystaveným na internetu se o nich lidé dozví z kteréhokoliv místa naší zeměkoule v kteroukoliv hodinu a že aktualizace údajů je rychlá i relativně snadná, většinou chtějí vědět, i jak kvalitní jsou jejich stránky. Mnohé mají zájem poměřit své síly v soutěžích. Před rokem 2000 existovala již knihovnická soutěž o nejlepší knihovní stránky. Jmenovala se Best on the Web, a byla určena britským knihovnám. České knihovny nemohly přihlásit své stránky ani do podobné soutěže nazvané Library Web Site Competition, protože podmínkou bylo, aby sídlily v Asii. České knihovny proto přivítaly aktivitu Svazu knihovníků a informačních pracovníků, když v roce 2000 vyhlásil soutěž určenou jen pro ně. Výkonný výbor SKIP se tehdy inspiroval soutěží Zlatý erb, která byla vyhlášena v r pro obecní a městské úřady. Požádal autora těchto řádků, 177

2 aby zpracoval propozice soutěže pro knihovny a navrhl složení odborné poroty. Obojí pak schválil na jednom ze svých zasedání, takže nic nebránilo tomu, aby byl na jaře 2000 odstartován 1. ročník. Prvního ročníku se zúčastnilo 31 veřejných a 13 odborných knihoven. Jejich stránky vyhodnotila porota ve složení Aleš Brožek ze Státní vědecké knihovny v Ústí n.l., Daniela Tkačíková z Vysoké školy bánské v Ostravě a Vladimíra Švorcová ze Státní vědecké knihovny v Kladně. Prvenství v kategorii veřejných knihoven přiřkla Husově knihovně v Praze východ před Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín a Městskou knihovnou Jindřichův Hradec. Na stránkách vítězné knihovny se líbila rubrika Co je nového, v níž byl chronologicky uváděn seznam změn, a návodné údaje k práci s online katalogem LANius. Vsetínská knihovna zabodovala rubrikou Antikvariát a zobrazováním Bulletinu MVK, u jindřichohradecké knihovny byly oceněny materiály ke vstupu do Evropské unie. V kategorii odborných knihoven byly velmi malé rozdíly mezi pěticí knihoven, takže Parlamentní knihovna, Státní technická knihovna v Praze, Státní vědecká knihovna v Olomouci, Univerzitní knihovna Univerzity Pardubice a Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze dostaly stejný počet bodů a shodně se umístily na 1. až 5. místě. Na webu Parlamentní knihovny se líbila nabídka Digitální knihovna, u STK digitální konta, u olomoucké knihovny vynikající práce s hypertextem, u pardubické knihovny a CIKS kvalitní rozsah online služeb. Ceny byly předány poprvé a naposled v rámci konference Inforum na Vysoké škole ekonomické v Praze, v dalších letech se slavnostní ceremoniál odehrával v Hradci Králové. Rostoucí počet veřejných knihoven a zájem o soutěž vedl Svaz knihovníků a informačních pracovníků v r k rozhodnutí, aby soutěž vyhlásil pouze pro knihovny zřizované obcí nebo okresním úřadem. Zápolit tedy nemohly ani státní vědecké knihovny, které v té době zřizovalo Ministerstvo kultury, ani vysokoškolská zařízení. Přesto se přihlásilo 42 veřejných knihoven, což bylo o jedenáct knihoven více než v r Soutěž v tomto roce dostala název Biblioweb a hezké logo, které navrhla Silvie Hejlová. Odborná porota se rozrostla o dva další odborníky Martina Vojnara ze Vědecké knihovny v Olomouci a Jindřicha Pilaře z Národní knihovny ČR. Aby menší knihovny, které mají mnohem horší materiální a personální podmínky při tvorbě internetových stránek, nebyly v nevýhodě oproti větším, soutěžilo se ve dvou kategoriích knihovny v obcích do 20 tisíc obyvatel a nad 20 tisíc obyvatel. Komise postupovala podle předem stanovených a oznámených podmínek, v souladu s nimiž každý člen přidělil 0 až 5 bodů podle toho, jak knihovna měla stránky obsažné, aktuální a nápadité. 178

3 Maximum 15 bodů se mohlo navýšit o dalších pět bodů podle toho, jak stránky odpovídaly poslání knihovny. Nejvíce bodů získala v 1. kategorii Knihovna Františka Bartoše ve Zlíně těsně následovaná okresní knihovnou v Teplicích a Knihovnou Jana Drdy v Příbrami. U stránek zlínské knihovny komise ocenila, že počítá i s textovým prohlížečem stránek, pro přehlednost má mapu stránek, vyhledávač jednotlivých slov vyskytujících se na stránkách knihovny, umožňuje objednat besedu v knihovně, prodlužovat knihy em ze stránek, stahovat seznam CD-disků a objednat publikaci Kalendárium Jako jedna z mála veřejných knihoven má přístup do placených bází ČTK, na stránkách knihovny se najde i interaktivní test valašského nářečí, který okamžitě vyhodnocuje znalost testujícího. Ve 2. kategorii se nejlépe umístila Městská knihovna v Třeboni před pelhřimovskou a rožnovskou městskou knihovnou. Mezi klady třeboňských stránek patřila příjemně působící grafika, webová kamera umožňující sledovat aktuální dění v internetové kavárně, interaktivní plánek knihovny (při přejíždění myší po něm se objevují fotografie jednotlivých odd.) a bohatá nabídka služeb i akcí (příprava časopisu dětského odd., literární soutěž, besedy). Ceny se poprvé předávaly na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové a vítězové je převzali z rukou ministra informatiky Karla Březiny. V roce 2002 byl vyhlášen třetí ročník soutěže Biblioweb a podobně jako předchozí ročník byl omezen opět jen na veřejné knihovny. Těch se přihlásilo 39, takže z nich byly vytvořeny dvě skupiny: knihovny v obcích do 20 tisíc obyvatel (mezi nimi byla knihovna z Urbanic, kde žije pouhých 314 obyvatel) a v obcích nad 20 tisíc obyvatel. V porotě nahradil Martina Vojnara Tomáš Číhař ze Státního okresního archívu v Pardubicích a na pět členů ji doplnil zkušený pracovník oddělení automatizace na Vysoké škole ekonomické v Praze Václav Šubrta. Stránky se hodnotily jako celek podle čtyř tradičních kritérií. Bodové hodnocení jednotlivých kritérií se zvýšilo o pět bodů (minimum 0 bodů, maximum 10 bodů), což umožnilo lépe vyjádřit rozdíly mezi kvalitou jednotlivých soutěžících. První kritérium bylo rozšířeno o sledování, jak knihovny zpřístupňují elektronické informační zdroje, nadále knihovny dostávaly body za existenci online katalogu, ceník a nabídku novinek. U druhého kritéria se opět zkoumalo, zda je indikátor stáří u jednotlivých stránek, zda stránky mají aktuální informace (nepropagují akce, které již skončily), zda stránky mají platné interní a externí odkazy. Třetí kritérium si všímalo přehlednosti úvodní stránky, srozumitelnosti ovládání nástrojů (OPAC, navigace), existence prohledávače stránek, přiměřené velikosti obrázků, dobré čitelnosti na patnáctipalcovém monitoru a rychlosti natahování stránek. Čtvrté kritérium 179

4 bylo rozšířeno o sledování, zda stránky umožňují komunikaci s uživatelem (formulář na psaní do knihovny, vystavování anketních otázek). Nadále se připisovaly body za uvedení základních informací o knihovně, za kontakty na pracovníky knihovny, za cizojazyčné verze i za možnost komunikování se stránkami pomocí mobilního telefonu. Třetí ročník soutěže ukázal, že se úroveň stránek opět zvýšila. Kromě jedné získaly všechny soutěžící knihovny aspoň 50 %, nejlepší knihovna pak dostala z 200 možných bodů 184,5 bodu, což je velmi dobrý výsledek. O zpřístupňování elektronických informačních zdrojů se porota nejvíce dozvěděla za stránek knihoven v Brně, Varnsdorfu, Žďáru n. S., Vsetína, Tábora, Karlových Varů, Zlína, Pardubic a Hradce Králové. Zajímavými odkazy pro veřejnou správu se blýskla táborská knihovna, informacemi o Evropské unii českolipská, žďárská a brněnská knihovna. Informace pro neziskový sektor byly nejbohatší na stránkách Ústí nad Orlicí a Benešova. Nejvíce s uživatelem komunikovaly stránky zlínské knihovny, která obhájila prvenství z r. 2001, před stránkami příbramské knihovny, která si oproti r polepšila o jedno místo. Třetí místo v této kategorii (obce nad 20 tisíc obyvatel) obsadila českolipská knihovna, jejíž stránky umožňují nechat si zasílat novinky z knihovny prostřednictvím u. Z knihoven v obcích do 20 tisíc obyvatel si cenu za první místo odnesla z konference Internet ve státní správě a samosprávě 2002 Městská knihovna v Ústí nad Orlicí. Ta měla kvalitní stránky již v předchozích ročnících, ale umístila se vždy těsně za bodovanými místy. Za ní skončila Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm a Městská knihovna ve Varnsdorfu. Ve dnech 23. února až 9. března 2003 hodnotila mírně obměněná pětičlenná porota weby 32 knihoven, které se přihlásily do 4. ročníku soutěže Biblioweb. Po třech letech se mohly opět do ní přihlásit i odborné knihovny. Ty společně s krajskými knihovnami byly posuzovány ve společné kategorii. Další, a to nejpočetnější kategorii, tvořily knihovny ve městech nad 20 tisíc obyvatel. Poslední kategorie byla sestavena z knihoven v městech, kde žije méně než 20 tisíc obyvatel. Stránky přihlášených knihoven se vyznačovaly vysokou úrovní. Některé knihovny, které již tradičně mají nápadité stránky, však neobstály v nově přijatém kritériu: přístupnosti stránek pro těžce zrakově postižené uživatele. Prakticky všechny knihovny umožňovaly na svých stránkách vyhledávat v elektronickém katalogu. Některé nabízely i další online služby, jako například rezervovat knihu či objednat dokument z jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Řada jich vystavila na stránkách anketní otázky umožňující zjistit názor uživatelů na služby knihoven. Jako slabinu viděla komise v tom, že některé knihovny vytvářejí stránky pouze 180

5 v češtině. Nedostatkem stránek větších knihoven byla absence prohledávače jejich stránek. Vítězství v kategorii odborných a krajských knihoven si nakonec odnesla Státní technická knihovna, která již v r patřila mezi pětici oceněných. V kategorii knihoven ve městech nad 20 tisíc obyvatel se potvrdila stoupající úroveň stránek příbramské knihovny. V r byly třetí, v r druzí a v r první. Z knihoven ve městech do 20 tisíc obyvatel prvenství obhájila knihovna v Ústí nad Orlicí. Stránky 23 veřejných knihoven, které se přihlásily do pátého ročníku soutěže Biblioweb hodnotila v r odborná porota ve složení Aleš Brožek ze Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem (předseda poroty), Hana Bubeníčková z Metodického centra informatiky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Brně, Václav Šubrta z Centra informačních a knihovnických služeb VŠE v Praze a Milan Talich z Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech. Jedním až deseti body byla hodnocena kvalita obsahu stránek, aktuálnost, design stránek, možnosti komunikace stránek s uživatelem, přístupnost stránek pro těžce zrakově postižené uživatele a nově i písemná koncepce webu. Maximum bodů od jednoho hodnotitele bylo 60, celkem tedy mohla knihovna získat až 240 bodů. V kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích nad 20 tisíc obyvatel zvítězila Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové před chrudimskou a chomutovskou. V kategorii knihoven v obcích do 20 tisíc obyvatel si vítězství odnesla již potřetí za sebou Městská knihovna v Ústí nad Orlicí před Městskou knihovnou v Rožnově pod Radhoštěm a Místní knihovnou Urbanice. Celkové pořadí výrazně ovlivnilo kritérium, jímž se zjišťovalo, zda jsou stránky přístupné pro těžce zrakově postižené. Jedině Středisko knihovnických a kulturních služeb v Chomutově splnilo aspoň základní úroveň přístupnosti podle pravidel Blind Friendly Web. Stránky 33 veřejných knihoven, které se přihlásily do šestého ročníku soutěže Biblioweb, hodnotila od 21. února 2005 do 13. března 2005 čtyřčlenná odborná porota, v níž experta z Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech nahradil Jindřich Pilař z Národní knihovny ČR. Jedním až deseti body byla opět hodnocena kvalita obsahu stránek, aktuálnost, design stránek, možnosti komunikace stránek s uživatelem, přístupnost stránek pro těžce zrakově postižené uživatele a písemná koncepce webu. Vzhledem k tomu, že v roce 2005 soutěžila i Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, její stránky nehodnotil předseda poroty a připočetl se jim v souladu s bodem 3 Pravidel soutěže průměrný počet bodů přiřazených jejím stránkám od ostatních členů poroty. 181

6 V kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích nad 75 tisíc obyvatel zvítězila Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně před Ústřední knihovnou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Na třetím místě v této kategorii skončily se stejným počtem bodů dvě knihovny: Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích a Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. V kategorii knihoven v obcích od 20 tisíc obyvatel do 75 tisíc obyvatel byla nejúspěšnější Městská knihovna v České Lípě před Městskou knihovnou v Klatovech a Knihovnou Petra Bezruče v Opavě. V kategorii knihoven v obcích do 20 tisíc obyvatel si vítězství odnesla již počtvrté za sebou Městská knihovna v Ústí nad Orlicí před Městskou knihovnou v Rožnově pod Radhoštěm a Městskou knihovnou v Jičíně. Celkové pořadí opět výrazně ovlivnilo kritérium, jímž se zjišťovalo, zda jsou stránky přístupné pro těžce zrakově postižené. Výsledky poskytlo Metodické centrum informatiky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, které pro hodnocení přístupnosti vybralo 24 z 37 kritérií Pravidel pro tvorbu přístupného webu, vydaných Ministerstvem informatiky jako doporučení pro webmastery institucí veřejné správy. Maximum 10 bodů (respektive 40 bodů, protože tímto hodnocením se řídili všichni 4 členové poroty) bylo přiděleno pouze dvěma knihovnám: Městské knihovně v Blansku a Městské knihovně v České Lípě. Pořadí těchto knihoven (1. Blansko, 2. Česká Lípa) určili ve svém uživatelském testu vybraní zrakově postižení uživatelé. V roce 2005 poprvé hodnotila stránky soutěžících knihoven i laická veřejnost. Pro ni bylo k dispozici hlasovací menu na biblioweb2005/. Nejvíce hlasů dala stránkám Městské knihovny ve Znojmě. Ceny předal vítězným knihovnám ministr informatiky Vladimír Mlynář na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové 4. dubna. Letos se do soutěže Biblioweb přihlásilo dokonce 37 knihoven, což bylo o 4 soutěžící více než loni, a převažovaly knihovny z menších měst a obcí. (O úspěch v soutěži usilovala dokonce knihovna z obce Mokré, kde žije jen 154 obyvatel.) Proto místo obvyklých kategorií knihovny v městech nad 75 tisíc obyvatel, od 20 tisíc do 75 tisíc obyvatel a do 20 tisíc obyvatel byly vytvořeny kategorie pro knihovny v obcích nad 35 tisíc obyvatel, v obcích od 15 do 35 tisíc obyvatel a pod 15 tisíc obyvatel. Odborné knihovny byly opět zařazeny do 1. kategorie. Výsledky významně ovlivnilo kritérium, v němž se hodnotila přístupnost webu pro návštěvníky se zrakovým postižením. Sice se oproti loňsku snížil počet webů, které za přístupnost nezískaly ani bod (loni 15 knihoven, letos jen 6), ale mezi takto postiženými byli i dva favorité (Ústřední knihovna Univerzity T. Bati Zlín a Městská knihovna v Třinci), kteří by se 182

7 jinak umístili na předních místech. Palmu vítězství si tak odnesla Knihovna města Plzně, která neztratila ani bod za přístupnost webu pro návštěvníky se zrakovým postižením. Získala cenu jak za toto kritérium, tak za 1. místo v první kategorii. Ve 2. kategorii zvítězila popáté za sebou Městská knihovna v Ústí nad Orlicí. Ztrátu bodů za absenci stránek v cizím jazyce dohnala tradičně velmi kvalitními stránkami co do obsahu. Navíc před soutěží změnila k lepšímu design stránek. Ve 3. kategorii byla nejúspěšnější dačická knihovna s pěknou nabídkou pro knihovny regionu i s bohatou nabídkou online služeb (vzkaz knihovně, formulář na MVS). Podruhé se udělovala cena veřejnosti. V internetovém hlasování, kterého se zúčastnilo 651 osob oproti loňským 251, stačilo Městské knihovně v České Třebové k vítězství 53 hlasů. Je zajímavé, že názory veřejnosti se dost lišily od názorů poroty. Ta stránky českotřebovské knihovny zařadila až na 7. místo. Knihovna města Plzně naproti tomu dostala od veřejnosti jen 11 hlasů, což ji v této kategorii stačilo jen na 22. až 24. místo. Ceny předala zástupcům vítězných knihoven ministryně informatiky Dana Bérová dne 3. dubna 2006 v Hradci Králové. Jak následující tabulka ukazuje, v dosavadních sedmi ročnících Bibliowebu musela odborná porota vyhodnotit 250 stránek českých a moravských knihoven. Alespoň jednou se soutěže zúčastnilo 105 veřejných a 19 specializovaných (mezi ně jsou zařazeny i bývalé státní vědecké knihovny) knihoven. Ani jeden ročník Bibliowebu nevynechaly městské knihovny v Klatovech, Ústí nad Orlicí a ve Vsetíně. Naproti tomu dosud ani jednou nesoutěžily knihovny v Liberci, Litomyšli či Velkém Meziříčí, jejichž stránky by se mohly umístit na předních místech. Nejúspěšnější knihovnou v Bibliowebu je Městská knihovna v Ústí nad Orlicí, v tabulce má 16,5 bodu (za 1. místo uděleny 3 body, za účast v Bibliowebu na nebodovaném umístění je v tabulce uvedena nula bodů). Na rozdíl od Zlatého erbu totiž porota umožňuje, aby vítězové mohli obhajovat prvenství i v dalších ročnících soutěže. V příštích ročnících budou zřejmě zavedena další kritéria, která zohlední další možnosti webových stránek. Porota například uvažuje, že by podobně jako porota Zlatého erbu testovala rychlost vyhledání informace či reakci na žádost o informace. K tomu však bude potřebovat další pomocníky. Nabídnou studenti Ústavu informačních studií a knihovnictví pomocnou ruku? 183

8 Graf Počet českých veřejných knihoven s webovými stránkami Tab. 1 Obec Typ knihovny celkem počet bodů startů Běchovice obecní Benešov městská Blansko městská Bohumín městská Brno městská Bruntál městská Břeclav městská 0, ,5 3 Březnice městská Černovice městská Česká Lípa městská Česká Třebová městská Český Dub městská Český Krumlov městská Český Těšín městská Dačice městská Děčín městská Dolní Chabry obecní Františkovy Lázně městská Frýdek-Místek městská

9 Havířov městská Havlíčkův Brod okresní Hodonín městská Humpolec městská Chomutov okresní Chrudim městská 0,5 2 2,5 2 Jablonec n.n. městská Jeseník městská Jičín městská Jihlava městská Jindřichův Hradec městská Karlovy Vary okresní Karviná městská Kladno městská Klášterec n.o. městská Klatovy městská Kopřivnice městská Kostelec n.orlicí městská Kostomlaty obecní Kralupy nad Vltavou městská Krnov městská Kroměříž městská Křemže obecní Lipník n. Bečvou městská Litoměřice městská Litovel městská Litvínov městská Louny městská Mariánské Lázně městská Mělník městská Mladá Boleslav městská Mokré obecní Moravská Třebová městská Moravské Budějovice městská Moravský Krumlov městská Nová Paka městská Nový Bydžov městská

10 Olomouc okresní Opava okresní Ostrava městská Ostrov nad Ohří městská Pardubice okresní Pelhřimov městská Plesná obecní Plzeň městská Police nad Metují městská Polička městská Praha městská Prachatice okresní Prostějov městská Přerov městská Příbram městská Rokycany městská Rosice městská Roudnice n.l. městská Rožnov p. Radhoštěm městská 0, ,5 6 Rýmařov městská Říčany okresní Sedlčany městská Semily městská Skuteč městská Slaný městská Soběslav městská Strakonice II městská Šternberk městská Tábor okresní Teplice okresní Třeboň městská Třešť městská Třinec městská Uherské Hradiště městská Uherský Brod městská Urbanice obecní Ústí n.o. městská 0, ,

11 Valašské Meziříčí městská Varnsdorf městská Velešín obecní Velká Jesenice obecní Vrbno pod Pradědem městská Vsetín městská Všenory obecní Vyškov městská Zlín okresní 0, ,5 6 Znojmo městská Zruč obecní Žďár n.s. městská specializované Brno FSS MU České Budějovice SVK Hradec Králové SVK Kladno SVK Olomouc SVK Pardubice univerzitní Plzeň SVK Praha UPM Praha parlamentní Praha STK Praha ZPK Praha CERGE-EI Praha NLK Praha VŠE Praha PřF UK Praha ETF UK Praha 1.LF UK Ústí n.l. SVK Zlín UTB

VÍTEJTE NA KONFERENCI

VÍTEJTE NA KONFERENCI 7. 8. dubna 2014 Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové VÍTEJTE NA KONFERENCI www.isss.cz Obsah Úvodní slovo... 5 Milan Chovanec, ministr vnitra Úvodní slovo... 6 MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Více

Obsah. Na konferenci ISSS 2007 budou opět vyhlášeny nejlepší weby českých knihoven... 29 Ing. Aleš Brožek, Severočeská vědecká knihovna

Obsah. Na konferenci ISSS 2007 budou opět vyhlášeny nejlepší weby českých knihoven... 29 Ing. Aleš Brožek, Severočeská vědecká knihovna Obsah Úvodní slovo... 5 Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR Úvodní slovo... 6 MUDr. Mgr. Ivan Langer, ministr vnitra a informatiky ČR Úvodní slovo... 7 Ing. Evžen Tošenovský, předseda Asociace

Více

Služby knihoven knihovnám. Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven

Služby knihoven knihovnám. Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven Služby knihoven knihovnám Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven 1 Národní knihovna České republiky, 2014 ISBN 978-80-7050-638-7 ISBN 978-80-7050-635-6 (tištěná verze) 2 Vážená paní starostko,

Více

Služby knihoven knihovnám. Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven

Služby knihoven knihovnám. Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven Služby knihoven knihovnám Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven 1 Národní knihovna České republiky, 2014 ISBN 978-80-7050-635-6 2 Vážená paní starostko, vážený pane starosto, dovolujeme

Více

MUZEJNÍ KNIHOVNY ČESKÉ REPUBLIKY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MUZEÍ

MUZEJNÍ KNIHOVNY ČESKÉ REPUBLIKY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MUZEÍ MUZEJNÍ KNIHOVNY ČESKÉ REPUBLIKY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MUZEÍ Květa Hartmanová, Knihovna Uměleckoprůmyslového muzea v Praze V úvodu mého příspěvku musím upozornit milovníky historie, že se ve svém článku

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Zásady našeho počínání

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

ANALÝZY K VÝSLEDKU KDU-ČSL V PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH V ROCE 2010

ANALÝZY K VÝSLEDKU KDU-ČSL V PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH V ROCE 2010 C. Podklad pro vyhodnocení volebního neúspěchu KDU-ČSL ve volbách do PSP v r. 2010 ANALÝZY K VÝSLEDKU KDU-ČSL V PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH V ROCE 2010 Analýzy byly realizovány za finanční podpory europoslance

Více

KNIHOVNICKÁ DÍLNA 2014 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN. Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 2014

KNIHOVNICKÁ DÍLNA 2014 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN. Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 2014 KNIHOVNICKÁ DÍLNA 201 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 201 BIBLIOWEB Stručný pohled do historie Biblioweb 201 Nová hodnotící kritéria Co bude dál? Knihovnická dílna 201 HISTORIE BIBLIOWEBU

Více

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy zásady objednávky dálkové dopravy pro období 2012-2016 Obsah Úvod... 3 1 2 3 Vymezení přepravních potřeb... 4 1.1 Dostupná data a možnosti jejich zpracování...

Více

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013 III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013 Úřad vlády České republiky Sekce pro lidská práva Odd. kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády

Více

Robert Müller- Karel Haas. Organizování sportovních a volnočasových aktivit v lese

Robert Müller- Karel Haas. Organizování sportovních a volnočasových aktivit v lese Robert Müller- Karel Haas Organizování sportovních a volnočasových aktivit v lese Malý průvodce nezbytnou byrokracií při organizování akcí v lese Občanské sdružení pro podporu mladých talentů orientačního

Více

KATALOGY ČESKÝCH KNIHOVEN NA INTERNETU Z POHLEDU UŽIVATELE Ivo Brožek, Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem

KATALOGY ČESKÝCH KNIHOVEN NA INTERNETU Z POHLEDU UŽIVATELE Ivo Brožek, Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem KATALOGY ČESKÝCH KNIHOVEN NA INTERNETU Z POHLEDU UŽIVATELE Ivo Brožek, Pedagogická UJEP Ústí nad Labem Když jsem se zamýšlel nad vhodným tématem příspěvku, napadlo mne pokusit se podívat na Internet očima

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE 2012 I. díl KULTURNÍ DĚDICTVÍ MUZEA, GALERIE A PAMÁTKOVÉ OBJEKTY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Centrum informací a statistik

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE 2011 I. díl KULTURNÍ DĚDICTVÍ MUZEA, GALERIE A PAMÁTKOVÉ OBJEKTY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Centrum informací a statistik

Více

Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 AŽ 2012

Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 AŽ 2012 Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH AŽ 2012 Obsah Úvodní slovo... 4 Metodika a autorský tým... 5 Socioekonomický vývoj krajů a krajských měst... 6 Celkové

Více

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 TATO AKCE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 1. Rámcový komunitní plán sociálních

Více

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 6 2005 Ceny Ministerstva kultury Granty nadace OF Malá sonda do kultury Plzeňského kraje Olešnice z Vesnice roku městem Plumlovská přehrada se rozezní

Více

3/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz

3/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz ROČNÍK XIII 3/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Z OBSAHU 3/2003 2 Stálé rubriky Obecná problematika

Více

12 06 Ročník XVI. O betlémech a betlémářích POZOR! www.mistnikultura.cz. Roztocké muzeum je provoněné perníkem. Hrnčířské zboží s příchutí dávnověku

12 06 Ročník XVI. O betlémech a betlémářích POZOR! www.mistnikultura.cz. Roztocké muzeum je provoněné perníkem. Hrnčířské zboží s příchutí dávnověku www.mistnikultura.cz 12 06 Ročník XVI O betlémech a betlémářích Roztocké muzeum je provoněné perníkem Hrnčířské zboží s příchutí dávnověku Varhany pro Jeseník Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Klubu dětských knihoven SKIP ČR 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Klubu dětských knihoven SKIP ČR 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Klubu dětských knihoven SKIP ČR 2014 1 OBSAH I. Úvod. s. 3 Fungování a okruhy činnosti KDK SKIP.. 3 Mozkový trust.. 3 Valná hromada.. 3 Konference Andersen.. 3 Přehled klubek a projektů..

Více

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 Září 2011 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. INSTITUCIONÁLNÍ A POLITICKÝ RÁMEC ROMSKÉ INTEGRACE... 5 2.1 NÁRODNÍ ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ ROMSKÉ INTEGRACE...

Více

Přehled zpráv 5.12.2012-6.12.2012

Přehled zpráv 5.12.2012-6.12.2012 Přehled zpráv 5.12.2012-6.12.2012 MÚ Česká Lípa Českolipský deník Lípa ušetří za elektřinu... 3 6.12.2012 Českolipský deník str. 1 Titulní strana MÚ Česká Lípa RADMILA POKORNÁ Předškoláci se do Pastelky

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility Program Leonardo da Vinci Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility generace 2001 Česká republika Kontakty: Adresa Národní agentury programu Národní agentura programu Leonardo da Vinci Národní vzdělávací

Více

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I INSTRUKCE Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. dubna 2010, č. j. 81/2010 OD ST, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001 Org, kterou se vydává vnitřní

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2001/2002

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2001/2002 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2001/2002 č.j. 13145/2001-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Informační centra pro mládež v ČR

Informační centra pro mládež v ČR Informační centra pro mládež v ČR Národní informační centrum pro mládež Na Poříčí 1035/4 110 00 Praha 1 telefon/fax: 221 850 860 e-mail: info@nicm.cz 448508470 nicm Bezplatné poskytování informací Pomůžeme

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více