V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA"

Transkript

1 V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA

2 Obsah Úvodní slovo ředitelky 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 30 5 Věda a výzkum 36 6 Publikační a přednášková činnost 37 7 Prezentační a vzdělávací činnost 39 8 Klíčové projekty památkové péče v roce Významné události a aktivity roku Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v roce

3 Úvodní slovo ředitelky Do roku 2010 vstoupilo územní odborné pracoviště NPÚ v Plzni nově zformované na základě dokončeného procesu restrukturalizace a na něj navazující systemizace pracovních míst v organizaci, tedy na základě dvou významných interních procesů, jež se uskutečnily v rámci celého Národního památkového ústavu. Nejvýznamnějším dopadem restrukturalizace bylo bezesporu zřízení sekce správy památkových objektů pod vedením náměstka ředitele. Doposud spadalo řízení souboru významných památkových objektů ve správě územního odborného pracoviště v Plzni do útvaru ředitele organizace. Zřízení sekce správy památkových objektů znamená výrazný přínos a zkvalitnění řídící práce v této oblasti statutární činnosti organizace. V rámci nově zřízené sekce se podařilo realizovat v průběhu roku 2010 řadu akcí obnovy vybraných památkových objektů nacházejících se ve správě plzeňského pracoviště. Mezi nejvýznamnější lze bezesporu zařadit dokončení projektu Studijní depozitáře mobiliárních fondů hradů a zámků v Plzeňském a Karlovarském kraji, který byl realizován díky dotaci z Evropských strukturálních fondů, konkrétně z Norských fondů. Projekt byl rozdělen na dvě části, přičemž jeho první etapa byla realizována v Karlovarském kraji a na něj navazující etapa druhá potom v Plzeňském kraji, konkrétně v části konventní budovy v areálu bývalého kláštera cisterciáků v Plasích v okrese Plzeň sever. Realizace schváleného projektu byla zahájena na sklonku roku Projekt byl ukončen během 1. čtvrtletí roku 2010 a dne 29. června byly renovované historické prostory studijního depozitáře mobiliárních fondů v Plasích slavnostně otevřeny veřejnosti. Vybudování specializovaného depozitáře pro mobiliární fondy znamená pro budoucnost významný počin v péči o tuto oblast kulturního dědictví zejména ve smyslu zajištění odpovídající odborné péče o historické předměty nacházející se na památkových objektech ve správě plzeňského pracoviště, které nebylo možné z různých příčin umístit v instalacích hradů a zámků zpřístupněných návštěvnické veřejnosti. Specializovaný depozitář mobiliárních fondů bude sloužit rovněž široké badatelské veřejnosti. V průběhu roku 2010 proběhla v plzeňském územním odborném pracovišti NPÚ změna ve vedení organizace. Dosavadní ředitelka byla na základě vlastní žádosti uvolněna z funkce generální ředitelkou NPÚ k Na základě proběhlého výběrového řízení byl do funkce ředitele organizace od jmenován generální ředitelkou NPÚ Ing. arch. Jan Kaigl. Stejně jako v předchozím období muselo čelit v průběhu roku 2010 plzeňské územní odborné pracoviště NPÚ ve své činnosti nepříznivým dopadům ekonomické krize. Za zvládnutí nelehkých podmínek patří mimořádné poděkování především vedoucím správ památkových objektů a beze zbytku i všem zaměstnancům těchto správ. Mgr. Ludmila Drncová 3

4 Organizační struktura 4

5 1 Organizace Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni Prešovská 7/171, Plzeň Telefon: Fax: GSM brána: Web: IČO: DIČ: CZ Zřizovatel: Ministerstvo kultury České republiky Způsob zřízení: Rozhodnutí o splynutí dosavadních státních příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury na úseku státní památkové péče v Národní památkový ústav (č.j /2002) Vedoucí pracovníci: (jméno, funkce, , koncové dvojčíslo telefonního spojení) Mgr. Ludmila Drncová, ředitelka ÚOP v Plzni do Ing. arch. Jan Kaigl, ředitel ÚOP v Plzni od Mgr. Milena Heisová, vedoucí kanceláře ředitele 18 Mgr. Michal Černý, náměstek sekce památkové péče do , od uvolněn pro výkon veřejné funkce 30 Mgr. et Bc. Ladislav Bouberle, náměstek sekce provozně ekonomické odvolán z funkce k Bc. Ondřej Cink, náměstek sekce správy památkových objektů od PhDr. Alena Černá, vedoucí odboru evidence, dokumentace a informačních systémů od současně zastupuje náměstka sekce památkové péče 32 Ing. Pavel Domanický, vedoucí oddělení garantů 34 Ing. arch. Miroslava Břízová, vedoucí oddělení specialistů od Mgr. Jana Bukovská, vedoucí oddělení evidence od Mgr. Eva Kamenická, vedoucí oddělení archeologie 58 Ing. Eva Bartůňková, vedoucí oddělení ekonomiky od současně zastupovala náměstka sekce provozně ekonomické 16 Bc. Luděk Reiser, vedoucí oddělení provozu 45 5

6 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k Věk Muži Ženy Celkem % , , , , ,92 nad ,02 Celkem ,00 Členění zaměstnanců podle dosaženého vzdělání stav k Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % Základní ,63 Vyučen ,14 Střední odborné ,00 Úplné střední ,61 Úplné střední odborné ,70 Vyšší odborné ,20 Vysokoškolské ,71 Celkem ,00 Vzniklé a skončené pracovní poměry k Stav Počet Nástupy 46 Odchody 42 Trvání pracovního poměru k Doba trvání Počet % Do 5 let Do 10 let Do 15 let Do 20 let Nad 20 let 13 8 Celkem Celkový průměrný plat K činil průměrný plat v NPÚ ÚOP v Plzni ,03 Kč. 6

7 2 Náplň a rozsah činnosti Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni vykonává činnost na základě rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky o splynutí dosavadních státních příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury na úseku státní památkové péče v Národní památkový ústav, a to od Působí v Plzeňském kraji, který tvoří okresy: Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov. Z Plzeňského kraje bylo v Ústředním seznamu kulturních památek k zapsáno 3170 nemovitých kulturních památek. Počty chráněných území v Plzeňském kraji byly k následující: 3 městské památkové rezervace, 5 vesnických památkových rezervací, 21 městských památkových zón, 44 vesnických památkových zón, 2 krajinné památkové zóny a 18 ochranných pásem. Pokud jde o movité kulturní památky, k činil počet jejich rejstříkových čísel Poradní orgány V roce 2010 pracovaly na plzeňském pracovišti NPÚ tyto poradní orgány: Památková rada, Komise majetková a likvidační, Komise inventarizační, Archeologická komise, Škodní komise, Komise pro prohlašování věcí za kulturní památky, Komise pro správu a prezentaci, Výkupní komise a Interní komise NPÚ ÚOP v Plzni. Odborná spolupráce s MK ČR, samosprávami, odbornými organizacemi Spolupráce se samosprávami probíhala především na úrovni činnosti odborných pracovníků oddělení garantů a specialistů, a oddělení archeologie mnozí tito pracovníci se aktivně podíleli na práci odborných komisí při městských a obecních úřadech a dalších odborných organizacích (např. místní komise pro regeneraci památkových zón, stavební komise apod.). Vzhledem ke skutečnosti, že územní odborné pracoviště v Plzni nedisponuje potřebnými specialisty (např. organology, kampanology, specialisty v oblasti laboratorních průzkumů), žádá v případě potřeby o odbornou pomoc příslušné pracovníky ústředního pracoviště NPÚ či dalších územních odborných pracovišť např. Ing. Dagmar Michoinovou (technologická laboratoř NPÚ ÚP Praha), organologa PhDr. Petra Koukala, PhD. (NPÚ ÚP Praha), kampanologa Mgr. Petra Váchu (NPÚ ÚOP středních Čech v Praze). Spolupráce s těmito kolegy je na vysoké odborné úrovni. Tradičně dobrá spolupráce probíhala mezi odbornými pracovníky NPÚ ÚOP v Plzni a zástupci muzejních, galerijních či archivních institucí v plzeňském regionu. Například archeologické oddělení NPÚ ÚOP v Plzni pravidelně spolupracuje s odbornými organizacemi a jednotlivci, aby si tak zajistilo služby nutné k dodržení standardu prováděného výzkumu. Externě je zadávána konzervace nálezů ze skla, kůže a barevných kovů (Západočeské muzeum v Plzni), konzervace nálezů ze železa (Katedra archeologie ZČU v Plzni), odborné analýzy (archeobotanika ZČU v Plzni; osteologie Mgr. Z. Sůvová, Plzeň; stavebněhistorické průzkumy Ing. J. Anderle, Plzeň). 7

8 3 Památková péče Souhrnný přehled všech odborných vyjádření vypracovaných v roce 2010 Správní orgány/pověřené obce ÚPD Odborná vyjádření dle 14 zákona č. 20/87 Sb. Ostatní Celkem Blovice Domažlice Horažďovice Horšovský Týn Klatovy Kralovice Nepomuk Nýřany Plzeň Přeštice Rokycany Stod Stříbro Sušice Tachov Krajský úřad Plzeňského kraje Celkem Historická zeleň Pověřená obec ÚPD Odborná vyjádření dle 14 zákona č. 20/87 Sb. Ostatní Celkem Blovice Domažlice Horažďovice Horšovský Týn Klatovy Kralovice Nepomuk Nýřany Plzeň Přeštice Rokycany Stod Stříbro Sušice Tachov Celkem

9 Lidová architektura Pověřená obec ÚPD Odborná vyjádření dle 14 zákona č. 20/87 Sb. Ostatní Celkem Blovice Domažlice Horažďovice Horšovský Týn Klatovy Kralovice Nepomuk Nýřany Plzeň Přeštice Rokycany Stod Stříbro Sušice Tachov Celkem Technické památky Pověřená obec ÚPD Odborná vyjádření dle 14 zákona č. 20/87 Sb. Ostatní Celkem Blovice Domažlice Horažďovice Horšovský Týn Klatovy Kralovice Nepomuk Nýřany Plzeň Přeštice Rokycany Stod Stříbro Sušice Tachov Celkem Spolupráce s kraji a obcemi s rozšířenou působností Spolupráce plzeňského pracoviště NPÚ s regionálními samosprávami má především tyto formy: účast pracovníků NPÚ v odborných komisích zřízených jednotlivými orgány samosprávy (např. komise Programu regenerace MPZ), příprava dokumentace na záchranu vybraných nemovitých i movitých kulturních památek, prohlubování znalostí občanů jednotlivých obcí o zásadách plošné památkové ochrany a poskytování informací o významných kulturních památkách v daných lokalitách (např. účastí pracovníků NPÚ na veřejných schůzích). Zástupci NPÚ ÚOP v Plzni se účastnili pravidelných pracovních porad organizovaných Krajským úřadem Plzeňského kraje odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Tyto porady, které se zpravidla konají za účasti zástupců Ministerstva 9

10 kultury ČR a obcí s rozšířenou působností na území Plzeňského kraje, výrazně zlepšují komunikaci a spolupráci mezi jednotlivými složkami státní památkové péče v regionu. Během porad dochází k výměně zkušeností z oblasti výkonu památkové péče a vytváří se nástroje pro dobré fungování spolupráce mezi odbornou a výkonnou složkou státní památkové péče. Příkladem účinné spolupráce plzeňského pracoviště NPÚ a Krajského úřadu Plzeňského kraje při záchraně kulturního a architektonického dědictví v regionu je i společně připravená výstava Navzdory času: Z dotačních programů Plzeňského kraje k zachování kulturního dědictví a k podpoře kultury a cestování v roce 2010, která byla dne 16. listopadu 2010 slavnostně otevřena v domě U Zlatého slunce, sídle NPÚ ÚOP v Plzni. Vykonávání dohledu nad prováděním obnovy kulturních památek s přednostním zaměřením na akce subvencované v rámci programů MK ČR Přehled všech dotací přidělených mk čr v roce 2010 na akce kontrolované npú úop v Plzni Název dotace MK ČR Dotace v tis. Kč Havarijní program 6188 Program záchrany architektonického dědictví Program regenerace městských památkových rezervací a zón 5375 Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny 2520 Program restaurování 1019 Program podpory záchranných archeologických výzkumů 474 Celkem Zajišťování a koordinace hodnocení pro výběr akcí obnovy kulturních památek určených k zařazení do programů MK ČR Havarijní program Poř. číslo Obec, kat. území Okres Název památky 1 Třebnice, o. Meclov, Třebice u Domažlic 2 Křištín, o. Klatovy, Křištín Klatovy 3 4 Hradecko, mč. Hubenov, o. Kralovice, Hradecko Lednice, o. Kozojedy, Lednice Navržená dotace v tis. Kč Přidělená dotace MK ČR v tis. Kč. Domažlice kostel sv. Jiljí, areál kostel Plzeň-sever Plzeň-sever 5 Plasy, Plasy Plzeň-sever Radějov, o. Manětín, Radějov u Manětína Dožice, o. Mladý Smolivec, Dožice Hůrky, o. Zahrádka, Hůrky u Zahrádky Planá nade Mží, o. Hromnice, Planá u Nynic Plzeň-sever kostel sv. Matouše, areál kostel býv. plaský hospodářský dvůr Hubenov, areál jižní křídlo (stáje) býv. plaský hospodářský dvůr stodola a chlévy I. (jižní stavení) býv. železářská huť sv. Klimenta čp. 214, areál technické zázemí u čp. 308 usedlost čp. 18, areál špýchárek Plzeň-jih kostel sv. Michaela Plzeň-sever chalupa čp Plzeň-sever kostel Nanebevzetí Panny Marie, areál kostel

11 Poř. číslo Obec, kat. území Okres Název památky Navržená dotace v tis. Kč Přidělená dotace MK ČR v tis. Kč. 10 Pňovany, Pňovany Plzeň-sever kaple sv. Anny Úlice, Úlice Plzeň-sever zámek čp. 1, areál zámek Litice, Litice u Plzně Plzeň-město kostel sv. Petra a Pavla Plzeň, Plzeň Plzeň-město 14 Dolní Lukavice, Dolní Lukavice Plzeň-jih 15 Kbel, Kbel u Přeštic Plzeň-jih 16 Hlohovice, Hlohovice Rokycany Svinná, o. Hlohovice, Svinná u Hlohovic Kostelec, Kostelec u Stříbra Rokycany předměstský dům čp. 67, areál, Luční 12 dům kostel sv. Petra a Pavla, areál kostel kostel Všech Svatých, areál kostel kostel Nejsvětější Trojice, areál kostel zámek Nový zámek čp. 1, areál zámek Tachov kostel sv. Jana Křtitele Křivce, Křivce Tachov kostel sv. Martina, areál kostel Stříbro, Stříbro Tachov soubor městského opevnění Koubkova branka a hradební zeď 21 Záchlumí, Záchlumí u Stříbra Tachov kostel Narození Panny Marie Dolejší Krušec, o. Hartmanice, Dolejší Krušec Klatovy zámek, areál zámek Kochánov, o Hartmanice, Kochánov II. Klatovy 24 Mokrosuky, Mokrosuky Klatovy 25 Žichovice, Žichovice Klatovy Bernartice, o. Stráž, Bernartice u Stráže Bor u Tachova, Bor u Tachova Domaslav, o. Lestkov, Domaslav Holostřevy, o. Bor, Holostřevy Královácký dvorec Busil obytné stavení zámek, areál zámek JV křídlo s kaplí zámek čp. 1, areál budova č. IV Tachov kostel sv. Petra a Pavla Tachov býv. špitální kaple sv. Jana Křtitele, areál kaple Tachov kostel sv. Jakuba Většího Tachov farní kostel sv. Mikuláše, areál kostel Lesná, Lesná u Tachova Tachov kostel sv. Mikuláše Málkov, Málkov u Tachova Tachov kostel sv. Apolonie s kaplí Panny Marie Pomocné kostel Nečtiny, Nečtiny Plzeň-sever dům čp Celkem

12 Program záchrany architektonického dědictví Obec Památka Akce Dotace v tis. Kč Blížejov kostel sv. Martina odvodnění okolí objektu, obnova vnějšího pláště presbyteria a sakristie dokončení opravy omítek, 500 oprava oken a dveří Bor loreta obnova ambitů obklad patek pilířů, provedení dlažby, oprava fasády, uzavření ambitů prosklenými 620 stěnami na jižní straně Bor zámek obnova dvorního přístavku areálu zámku (obnova podlahových konstrukcí, obnova vnitřních povrchů 510 konstrukcí, obnova dřevěných výplní otvorů) Dýšina kostel Nejsvětější Trojice a apoštolů Šimona a Judy statické zajištění, obnova krovu a střešního pláště 420 Hrádek zámek obnova fasád zámku 500 Chotěšov klášter obnova střešní krytiny včetně konstrukce krovu letohrádku čp Kašperské Hory (Žlíbek) hrad Kašperk statické zajištění západní a jižní stěny východní věže včetně povrchových úprav 425 Kotovice (Záluží) hospodářský dvůr Gigant obnova hospodářského traktu střední část bývalých chlévů 420 Kralovice kostel sv. Petra a Pavla obnova fasády na věži oprava sgrafitových omítek, oprava říms věže 425 Manětín kostel sv. Barbory statické zajištění, obnova krovu a střešního pláště 640 Nezamyslice kostel Nanebevzetí Panny Marie statické zajištění, obnova krovu a střešního pláště 420 Plánice (Nicov) kostel Narození Panny Marie obnova střechy a fasády oprava vnějších omítek tamburu, fasádní nátěr, výměna okenic zvonice 425 Plasy Plzeň Prostiboř Starý Plzenec Stříbro klášter Plasy kostel Nanebevzetí Panny Marie františkánský klášter hrad a zámek Kopec kostel Narození Panny Marie kamenný most s věží a sochou obnova interiéru omítek, oken, dveří, portálu, statické zajištění oprava východní a západní části střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie statické zajištění zdiva a obnova zastřešení severovýchodního křídla dokončení statického zajištění opěrné zdi a odvodnění kostela oprava zdiva, omítek a koruny ohradní zdi, fasádní nátěr, kamenické práce, provedení dlažeb obnova opěrných pilířů kamenného mostu, obnova pravé strany parapetní cihelné zdi inundační části včetně kamenných krycích desek Svojšín kostel sv. Petra a Pavla restaurování vitráží 425 Svojšín zámek obnova fasád včetně plastických prvků, oprava dřevěných výplní otvorů, oprava hlavního sálu 650 Tachov Světce jízdárna obnova západního schodiště, vnitřní úpravy povrchů, konstrukce truhlářské, zámečnické, 536 kamenické Trpísty zámek obnova části interiéru 2. NP 470 Týnec zámek obnova interiérů v 1. patře zámku 750 Úherce kostel sv. Josefa obnova části střešního pláště 500 Celkem

13 Program regenerace městských památkových rezervací a zón Obec Památka Akce Dotace v tis. Kč. Bor, MPZ dům čp. 286 výměna oken uliční i dvorní fasády, výměna dveří a další související práce 145 Dobřany, MPZ kostel sv. Víta obnova fasády kostela 170 Domažlice, MPR dům čp. 43 obnova střechy a krovu jednoho prampouchu a zastřešení tří prampouchů 15 Domažlice, MPR dům čp. 83 oprava pláště dřevěné pavlače, výměna oken a další související práce 10 Domažlice, MPR městské opevnění obnova vnějšího portálu a omítek v průjezdu a další související práce východní městské brány na ppč Domažlice, MPR kostel Narození Panny Marie oprava omítek včetně výmalby a další související práce v předsíni kostela a zádveří hlavního vstupu 30 Horažďovice, MPZ kašna celková obnova kašny na ppč. 2760/3 170 Horšovský Týn, MPR dům čp. 70 obnova uliční fasády 43 Horšovský Týn, MPR dům čp. 67 obnova uličních fasád 144 Horšovský Týn, MPR dům čp. 63 obnova dělící ohradní zdi na ppč Horšovský Týn, MPR dům čp. 7 výměna 2 ks vstupních dveří 14 Horšovský Týn, MPR dům čp. 15 výměna 1 ks vstupních dveří ze dvora 11 Horšovský Týn, MPR dům čp. 6 obnova uliční fasády 116 Kašperské Hory, MPZ kostel sv. Markéty celková obnova tří vnějších schodišť 400 Klatovy, MPZ dům čp. 3 a 4 obnova uličních fasád objektů 255 Klatovy, MPZ dům čp. 3 a 4 obnova uličních fasád objektů 15 Město Touškov, MPZ dům čp. 56 oprava štítů, statické zajištění zdiva a klenby 50 Město Touškov, MPZ dům čp. 45 výměna vrat do průjezdu a stavební úpravy s tím související 40 Město Touškov, MPZ dům čp. 11 obnova uliční fasády 30 Město Touškov, MPZ dům čp. 9 obnova střechy směrem do ulice 50 Planá, MPZ fara čp. 133 pokračování obnovy střechy objektu po požáru, oprava omítek interiérů včetně výmalby 408 Plzeň, MPR divadlo J. K. Tyla obnova sochařské výzdoby fasády divadla 370 Rabštejn, MPZ kostel Panny Marie Sedmibolestné obnova západní fasády kostela 170 Rokycany, MPZ kostel Panny Marie Sněžné provedení drenáže severní strany kostela včetně svislé hydroizolace a okapového chodníku 140 Rokycany, MPZ kostel Nejsvětější Trojice obnova okenní vitráže z presbytáře, oprava dřevěného schodiště ve zvonici, obnova dlažby kostela 100 Rokycany, MPZ dům čp. 91 obnova jižní fasády objektu, výměna truhlářských konstrukcí v objektu 100 Spálené Poříčí, MPZ dům čp. 31 obnova fasády, oprava dlažby a schodiště, oprava dveří 138 Spálené Poříčí, MPZ fara čp. 139 obnova portálu východní brány, obnova omítek východní stěny fary exteriéru i interiéru 193 Spálené Poříčí, MPZ bývalý pivovar čp. 480 obnova fasády, výměna vrat 157 Stříbro, MPZ městské opevnění celková obnova hradební zdi na ppč Stříbro, MPZ městské opevnění celková obnova hradební zdi na ppč Sušice, MPZ dům čp. 135 oprava fasády a klempířských prvků, výměna okenních výplní ve 2. NP 240 Sušice, MPZ dům čp. 133 obnova vnějších omítek ve dvorním průčelí, oprava pavlače a suchého WC 100 Tachov, MPZ městské opevnění celková obnova úseku hradební zdi na ppč. 273/3 595 Celkem

14 Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny VPR nebo VPZ Objekt Akce obnovy Navržená dotace v tis. Kč Přiděleno MK ČR v tis. Kč Dobršín, VPR usedlost čp. 9, stodola oprava zdiva Dobřív, VPZ usedlost čp. 5, sýpka oprava zdiva Dobřív, VPZ usedlost čp. 13, obytné stavení oprava srubových stěn Dýšina, VPZ usedlost čp. 8, chlévy oprava střechy Dýšina, VPZ usedlost čp. 25, stavení oprava střechy Chodský Újezd, VPZ usedlost čp. 38, stodola oprava fasád a interiéru Chudenicko, KPZ Chudenice Starý zámek čp. 1 oprava krovu a střechy Chudenicko, KPZ Chudenice kostel sv. Jana Křtitele oprava krovu a střechy presbyteria Chudenicko, KPZ Chudenice, usedlost čp. 15, chlévy oprava střechy Klenčí pod Čerchovem, VPZ dům čp. 127 materiál, okna, střecha Lochousice, VPZ návesní kaple sv. Floriána oprava interiéru a oltáře Plzeň Bolevec, VPZ usedlost čp. 1, obytné stavení, chlévy, kolna, brány oprava klebec ve stavení, oprava zdiva ve chlévech, oprava vrat, oprava střechy kolny Plzeň Černice, VPR usedlost čp. 15, obytné stavení oprava fasády, výměna oken Plzeň Koterov, VPR usedlost čp. 5, chlévy oprava krovu a střechy Poleň, VPZ hřbitovní zeď oprava ohradního zdiva Tymákov, VPZ usedlost čp. 71, sýpka oprava fasády Vejvanov, VPZ usedlost čp. 18, chalupa oprava interiéru a střechy Celkem Program restaurování movitých kulturních památek Obec Objekt Název památky Žádost o dotaci v tis. Kč Schválená dotace v tis. Kč Bor zámek čp. 1 kaple hlavní oltář Bor kostel sv. Mikuláše kazatelna Červené Poříčí kaple Srdce Páně hlavní oltář Hrádek u Sušice zámek kaple mobiliář Klenčí pod Čerchovem kostel sv. Martina varhany Křečov kostel sv. Petra a Pavla mobiliář Mariánská Týnice kostel Zvěstování Panny Marie chórová mříž Merklín kostel sv. Mikuláše varhany Mileč kostel sv. Petra a Pavla mobiliář Nepomuk kostel sv. Jana Nepomuckého skříně na paramenta Plasy kostel Nanebevzetí Panny Marie soubor tří zpovědnic Plasy kostel Nanebevzetí Panny Marie soubor velkoplošných obrazů Plasy centrální depozitář soubor nábytku Plzeň kostel sv. Bartoloměje soubor kostelních lavic Rabí kostel Nejsvětější Trojice mobiliář Sušice kostel sv. Felixe dvě sochy

15 Obec Objekt Název památky Žádost o dotaci v tis. Kč Schválená dotace v tis. Kč Svojšín zámek čp. 1 soubor malovaných tapet Šťáhlavy zámek Kozel soubor kachlových kamen Tachov kostel sv. Václava mobiliář Zbiroh zámek čp. 1 kaple obklad oltářní menzy a retabula Celkem Program podpory záchranných archeologických výzkumů Přehled akcí Programu podpory záchranných archeologických výzkumů v roce 2010 Pověřená obec Obec Čp/památka/archeologická lokalita Dotace v tis. Kč Dobřany Vstiš ppč. 806/10 40 Dobřany Vstiš ppč. 806/15 40 Dobřany Vstiš ppč. 806/24 40 Klatovy Čejkovy čp Klatovy Svinná u Čachrova st.pč. 33 vápenná pec 40 Kralovice Kralovice čp. 144, Havlíčkova ul. 132 Nepomuk Řesanice ppč. 1/1, 1/2/KP 25696/4-440 tvrz 40 Nýřany Touškov ppč. 910/57, 910/105, Přeštice Kbel čp. 35/KP 13442/ fara 30 Přeštice Přeštice ppč. 154/112, Rybova ul. 45 Starý Plzenec Starý Plzenec ppč. 653 a čp. 149/2, Vrchlického ul. 15 Starý Plzenec Starý Plzenec ppč. 136 a 1411/18, Palackého ul. 12 Celkem 474 Počet archeologických akcí realizovaných v roce 2010 Archeologické akce Počet Dohled 2 Záchranný archeologický průzkum 6 Celkem 8 Přehled archeologických výzkumů v roce 2010 Název akce Vedoucí Okres ZAV/dohled Kašperk Pustý hrádek E. Kamenická Klatovy dohled Kladruby klášter Nový konvent okapový chodník L. Foster Tachov ZAV Manětín kostel sv. Jana Křtitele, kostel sv. Barbory E. Kamenická Plzeň-sever ZAV Plasy dozory při drobných stavebních pracích E. Kamenická Plzeň-sever dohled Rabí hrad záchrana torza zdiva mezi IV. a V. bránou L. Foster Klatovy ZAV Starý Plzenec kostel Narození Panny Marie E. Kamenická Plzeň-jih ZAV Svinná u Čachrova torzo vápenné pece M. Waldmannová Klatovy ZAV Švihov hrad, sondy v S a Z parkánu z důvodu řešení odvodnění severního paláce L. Foster Klatovy ZAV 15

16 Počet nálezových a jiných zpráv zpracovaných v roce 2010 Typ Počet Závěrečná nálezová zpráva z archeologického výzkumu 10 Předběžná nálezová zpráva z acheologického výzkumu 0 Konzervátorská zpráva 0 Celkem 10 Počty archeologických nálezů zpracovaných a uložených v úop v Plzni Archeologické nálezy uložené v OA Inventární čísla archeologických nálezů¹ Přírůstková čísla (1. stupeň evidence evidence sáčků) archeologických nálezů² Počet jednotek zaevidovaných v roce 2010 celkem 510, z toho 237 inv. čísel z objektů ve správě NPÚ celkem 10, z toho 6 z objektů ve správě NPÚ Počet jednotek uložených v OA celkem cca 173 krabic s nálezy z objektů ve správě NPÚ Celkem 510 inv.č., 10 přír.č., 15 krabic 0 ¹Od listopadu 2010 provádí NPÚ ÚOP v Plzni evidenci nálezů v programu Demus. Inventárními čísly jsou označeny sáčky i jednotlivé nálezy. ²Přírůstková čísla představují v programu Demus čísla souborů nálezů z jednotlivých archeologických výzkumů. Akce stavebně-historických průzkumů Akce Bezděkov (okr. Klatovy), kostel sv. Václava Blovice (okr. Plzeň-jih), nápisy na vnitřních stěnách kryptní kaple Brod nad Tichou (okr. Tachov), budova fary Archivní a terénní průzkum; termín zhotovení archivní průzkum, červen-srpen 2010 archivní průzkumy s negativním výsledkem, vizuální průzkumy s konzultacemi odborných teologů; splněno jen částečně koncem února kvůli těžkému onemocnění pana restaurátora, předpokládané dokončení do konce léta 2011 archivní průzkum pro operativní průzkum (S. Plešmíd), listopad-prosinec 2010 Autoři Veronika Bezděková Vratislav Ryšavý Vratislav Ryšavý Bukovec (okr. Domažlice), budova fary archivní průzkum, září-listopad 2010 Vratislav Ryšavý Horažďovice (okr. Klatovy), Podzámecký mlýn Horažďovice (okr. Klatovy), Pražská (Červená) brána Horšovský Týn (okr. Domažlice), zahrady Hracholusky (Plzeň-sever), zámeček při hospodářském dvoře Hřešihlavy (Rokycany), zámeček Chodský Újezd (okr. Tachov), dům čp. 68 Kasejovice (okr. Plzeň-jih), farní kostel varhany Kladruby (okres Tachov), klášterní zahrady Kladruby (Tachov), socha Krista s hořícím srdcem v lese proti klášteru základní kapitola Dějiny objektu pro řádný stavebně historický průzkum (D. Tuma), dubenzáří 2010 stavebně-historický průzkum archivní průzkum, září-říjen 2010 archivní průzkum s rámcovým vizuálním průzkumem, listopad-prosinec 2010 archivní průzkum, vizuální průzkum, duben-říjen 2010 archivní průzkum, květen-červen 2010 archivní průzkum, únor-březen 2010 archivní průzkum, březen-květen 2010 archivní průzkum, určení sochy a základní vizuální průzkum, duben-červen 2010 Vratislav Ryšavý Tomáš Karel; Vratislav Ryšavý; David Tuma Veronika Bezděková Vratislav Ryšavý Vratislav Ryšavý Veronika Bezděková Veronika Bezděková Veronika Bezděková Vratislav Ryšavý 16

17 Akce Klenová (Klatovy), sochy ze zámku v Bystřici nad Úhlavou Kozel (okr. Plzeň-jih), zámek a zahrady Litice (Plzeň-město), dva boční protějškové oltáře ve farním kostele Archivní a terénní průzkum; termín zhotovení vizuální průzkum, určení sochaře, archivní průzkum, červenec-srpen 2010 průběžný archivní průzkum, leden-prosinec 2010 archivní průzkum, vizuální průzkum, dubenkvěten 2010 Autoři Vratislav Ryšavý Veronika Bezděková Vratislav Ryšavý Nezamyslice (okr. Klatovy), farní kostel archivní průzkum, září-prosinec 2010 Veronika Bezděková Nové Sedliště (okr. Tachov), kostel archivní průzkum, únor-březen 2010 Vratislav Ryšavý Plzeň (okr. Plzeň-město), Luftova zahrada archivní průzkum, leden-únor 2010 Veronika Bezděková Podmokly (okr. Plzeň-sever), zámeček s hospodářským dvorem archivní průzkum, základní vizuální průzkum, červenec-srpen 2010 Vratislav Ryšavý Rabštejn (okr. Plzeň-sever), dům čp. 45 archivní průzkum, červenec-srpen 2010 Vratislav Ryšavý Radobyčice (okr. Plzeň-město), dům s dvorem čp. 20 archivní průzkum, srpen-září 2010 Vratislav Ryšavý Sušice (okr. Klatovy), malovaný znak na dvou barokních obrazech archivní i vizuální průzkum, říjen-prosinec 2010 Vratislav Ryšavý v kapucínském kostele Sušice (okr. Klatovy), továrna na obuv Schwarzkopf archivní průzkum, březen-duben 2010 Veronika Bezděková Švihov (okr. Klatovy), hrad Červená bašta Švihov (okr. Klatovy), hrad dokumentace a vyhodnocení stavebního vývoje východní fasády, prosinec 2010 prostor mezi východní stodolou a východní stěnou špýcharu, prosinec 2010 Milan Novobilský Jan Anderle Vysoké Sedliště (okr. Tachov), kostel archivní průzkum, únor-březen 2010 Vratislav Ryšavý Stav památkového fondu v Plzeňském kraji k Okres Nemovité kulturní památky Národní kulturní památky Památkové rezervace Památkové zóny Zpřístup. objekty NPÚ Domažlice Klatovy Plzeň-jih Plzeň-město Plzeň-sever Rokycany Tachov Celkem V tabulce nejsou u zpřístupněných památek zahrnuty tyto objekty ve správě NPÚ ÚOP v Plzni: Červené Poříčí (okr. Klatovy) zámek: uzavřen z důvodu celkové obnovy, zpřístupňován jen při mimořádných příležitostech Horšov (okr. Domažlice) kostel Všech Svatých: přístupný pouze po předchozí dohodě se správou Státního hradu a zámku Horšovský Týn 17

18 Prohlašování nemovitých a movitých památek Okres Návrhy nem. KP Návrhy mov. KP Prohlášené nemovité KP Prohlášené movité KP Neprohlášené návrhy za KP Zrušené KP Domažlice Klatovy Plzeň-jih Plzeň-město Plzeň-sever Rokycany Tachov Celkem Nové přírůstky v evidenci a dokumentaci Přírůstky evidence mobiliárních fondů Objekt Odborné popisy (počet předmětů MF) Fotodokumentace (počet záběrů) Centrální depozitář Plasy Červené Poříčí Horšovský Týn Kozel Manětín Nebílovy 23 5 Plasy Švihov 3 12 Přírůstky Byl zakoupen jeden svazek Enchiridion scripturisticum tripartitum. Tomus II. Complectens S. Historiam... z roku 1796, provenienčně přináležející k rozptýlenému fondu klášterní knihovny SPO klášter Plasy. Pro expozici SH Velhartice byl vykoupen reprint Mattioliho herbáře. Archiv plánové dokumentace Přírůstky stavebně-historických průzkumů v roce 2010 Lokalita Objekt Archivní číslo Zpracovatel Rok Obsah Poznámka Malý Bor, fara čp. 3 Orig Ing. J. Muková, Praha 2009 t,p,f Nepomuk, kostel sv. Jakuba Orig Ing. arch. A. Macháček, Plzeň 1993 t Plasy, areál bývalého pivovaru Orig Mgr. P. Kodera, Plasy 2010 t dějiny objektů Plzeň, Prešovská 5/čp. 170 Orig Ing. J. Anderle, Plzeň 2001 t Potvorov, kostel sv. Mikuláše Orig Ing. arch. M. Hauserová, Praha 2008 t,p,f Starý Plzenec, kostel Narození P. Marie Orig Ing. J. Anderle, Plzeň 2010 t,p,f dílčí průzkum Velké Dvorce, zámek čp. 1 Orig SÚRPMO Praha, PhDr. D. Líbal 1984 t Vysvětlivky: t text, p plány, f foto 18

19 Přírůstky restaurátorských zpráv Obec Okres Památka Předmět restaurování Restaurátor Rok Číslo zprávy Blovice PJ zámek Hradiště kašna Šturm, M Blovice PJ zámek Hradiště kašna Šturm, M Brod nad Tichou TC fara dřevěný malovaný strop Stejskal, V Bukovec DO kostel Nanebevzetí dřevěný malovaný strop Švuger, K b Panny Marie Bukovec DO kostel Nanebevzetí dřevěný malovaný strop Švuger, K Panny Marie Bukovec DO kostel Nanebevzetí interiér průzkum Švuger, K a Panny Marie Diana TC zámek interiéry průzkum Ronovský, J Domažlice Holostřevy Horažďovice Horažďovice DO TC KT KT kostel Narození Panny Marie kostel sv. Mikuláše dům v Podbranské ul. čp. 58 kaple sv. Anny (Svaté Pole) nástěnná malba Panny Marie na věži Rataj, J nástěnná malba Šlechta, J východní a severní fasáda průzkum Šlechta, J omítky v interiéru průzkum Šlechta, J Horažďovice KT Masné krámy dveře Klér, V Horšovský Týn DO kostel sv. Anny hrobka rodiny Trauttmansdorffů Granát, K Horšovský Týn DO zámek bronzové vázy a košíčky Houska, I.; Douda, P Horšovský Týn DO zámek grafické listy Ševčík, R Horšovský Týn DO zámek japonské meče Skálová, A Horšovský Týn DO zámek kameninový korbel Šlechtová, V Horšovský Týn DO zámek kolorovaný tisk erb Ševčík, R Horšovský Týn DO zámek kolorovaný tisk erb Ševčík, R Horšovský Týn DO zámek malovaný paravan Ševčík, R. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Boleslav I. Martan, M. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Boleslav II. Ševčík, R. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Boleslav Martan, M. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Břetislav I. Ševčík, R. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Ferdinand II. Tomek, M Horšovský Týn DO zámek obraz Ferdinand IV. Helfertová, L Horšovský Týn DO zámek obraz Hostivít Ševčík, R. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Jaromír Martan, M. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Jižní pohled na zámek H. Týn Matějíček, J Horšovský Týn DO zámek obraz Klanění Tří králů Jeřábková, O Horšovský Týn DO zámek obraz Krok Martan, M Horšovský Týn DO zámek obraz Krok Martan, M. b.r

20 Obec Okres Památka Předmět restaurování Restaurátor Rok Číslo zprávy Horšovský Týn DO zámek obraz Křesomysl Martan, M. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Leopold I. Martan, A.; Martan, M Horšovský Týn DO zámek obraz Leopold I. Martan, A.; Martan, M Horšovský Týn DO zámek obraz Libuše Martan, M. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Libuše Ševčík, R. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Madona s dítětem Ševčík, R. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Mitsuko Coudenhove Calergi Matějíček, J Horšovský Týn DO zámek obraz Mitsuko Coudenhove Calergi Kadavý, M Horšovský Týn DO zámek obraz Mnata Martan, A Horšovský Týn DO zámek obraz Neklan Martan, A Horšovský Týn DO zámek obraz Nezamysl Martan, M. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Panna Marie Klatovská Krejča, J Horšovský Týn DO zámek obraz Panna Marie Klatovská Krejča, J Horšovský Týn DO zámek obraz Panna Marie Klatovská návrh Krejča, J Horšovský Týn DO zámek obraz Portrét benediktinky Berger, V Horšovský Týn DO zámek obraz Spytihněv II. Martan, M. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Spytihněv Martan, M. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Stětí sv. Barbory Matějíček, J Horšovský Týn DO zámek obraz Stětí sv. Barbory Matějíček, J Horšovský Týn DO zámek obraz Sv. Václav Martan, A. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Vladislav Ševčík, R. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Vladislav Martan, A. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Vojen Martan, A Horšovský Týn DO zámek obraz Vratislav I. Martan, M. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz návrh na restaurování Rosendorfský, J Horšovský Týn DO zámek obrazy Matějíček, J Horšovský Týn DO zámek obrazy Kadavý, M Horšovský Týn DO zámek obrazy podobizny Kadavý, M Horšovský Týn DO zámek obrazy přemyslovský cyklus Martan, M. b.r Horšovský Týn DO zámek obrazy přemyslovský cyklus Martan, M. b.r Horšovský Týn DO zámek obrazy veduty Matějíček, J Horšovský Týn DO zámek obrazy podobizny Matějíček, J Horšovský Týn DO zámek obrazy přemyslovský cyklus Martan, M Horšovský Týn DO zámek obrazy přemyslovský cyklus průzkum Martan, M Horšovský Týn DO zámek obrazy záměr Drncová, L.; Škodová, L Horšovský Týn DO zámek pohovka Kastlová, H Horšovský Týn DO zámek pohovka Kastlová, H Horšovský Týn DO zámek pohovka záměr Kastlová, H Horšovský Týn DO zámek psací stolek Nečásková, M Horšovský Týn DO zámek psací stolek Nečásková, M Horšovský Týn DO zámek pušky Pertl, I

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitelky 4 1. Organizace 4 2. Náplň a rozsah činnosti 6 3. Památková péče 7 4. Správa památkových objektů 20 5. Věda a výzkum 27 6. Publikační a přednášková

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Vážené starostky, vážení starostové,

Vážené starostky, vážení starostové, Vážené starostky, vážení starostové, Oddělení památkové péče odboru školství a kultury Městského úřadu v Sedlčanech Vám předkládá novelizovaný seznam kulturních památek správního obvodu obce s rozšířenou

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Mimograntové dotace na památky - 2008

Mimograntové dotace na památky - 2008 193 Alena Bláhová, Markvartice 98; Marcela Šebková, Maštálkova 533, Dolní Bousov Mimograntové dotace na památky - 8 Mrkvojedy - dvě hospodářská stavení u čp. 8 kompletní výměna střešní krytiny, oprava

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

druh a rozsah prováděných stavebních úprav nebo restaurování

druh a rozsah prováděných stavebních úprav nebo restaurování přehled stavebních a restaurátorských úprav na památce UNESCO Kutná Hora a Sedlec prováděných v roce 2008 umístění objektu, adresa název, typ využití stav druh a rozsah prováděných stavebních úprav nebo

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Kraj Jihočeský Zámek Hluboká nad Vltavou - Národní památkový ústav Původně gotický hrad z pol 13.

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 05.12.2012 Oznámení o konání 2. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Prodejní místa, způsob prodeje integrovaných jízdních dokladů

Prodejní místa, způsob prodeje integrovaných jízdních dokladů Prodejní místa, způsob prodeje integrovaných jízdních dokladů Čl. 1 Úvodní ustanovení Tato příloha stanoví výčet prodejních míst a způsob zajištění prodeje integrovaných jízdních dokladů (dále jen IJD)

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-21.09.2008 9.00-16.00 hod. 20.09.2008-21.09.2008 9.00-18.00 hod.

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-21.09.2008 9.00-16.00 hod. 20.09.2008-21.09.2008 9.00-18.00 hod. Hartmanice Horšovský Týn, Náměstí Republiky 1 MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Horská synagoga Hartmanice Státní hrad a zámek Horšovský Týn 13.09.2008-14.09.2008 9.00-18.00 hod.

Více

Programové období 2007-2013

Programové období 2007-2013 Programové období 2007-2013 Osa 6.5 Národní podpora územního rozvoje Oblast podpory 6.5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Vracíme památky do života Podporované aktivity a) Vytváření

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová V Plzni 12. 10. 2011 Územní rozdělení v Plzeňském kraji Interní metodická pomůcka Schéma krajského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 21.02.2013 Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus PROGRAM FESTIVALU: Oblast NEPOMUK / SPÁLENÉ POŘÍČÍ 3.7.- 6.7. 2014 3.7. ČTVRTEK: zámek NEBÍLOVY Komponovaný večer barokních zábav: Západočeský symfonický orchestr, barokní vůně s originálními parfémy,

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 19. jednání datum konání: 22.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 19. jednání datum konání: 22.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 19. jednání datum konání: 22.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 22.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0383/RM19/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 3 ke

Více

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje/linka Datum S-MHMP 608365/2012 Ing.arch. Zdeňka Baštová/2658 11.6.2012 ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje/linka Datum S-MHMP 608365/2012 Ing.arch. Zdeňka Baštová/2658 11.6.2012 ZÁVAZNÉ STANOVISKO HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE - dle rozdělovníku - Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje/linka Datum S-MHMP 608365/2012 Ing.arch. Zdeňka Baštová/2658 11.6.2012 ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Více

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 Zpracoval MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Únor 2014 INVESTICE

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.08.2013 Oznámení o konání 5. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek

Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek: - Program záchrany architektonického dědictví - Havarijní program - Program péče o

Více

PREZENTACE : Plzeňského kraje 2014. - krajské kolo soutěže Vesnice roku 2014. - Program stabilizace a obnovy venkova

PREZENTACE : Plzeňského kraje 2014. - krajské kolo soutěže Vesnice roku 2014. - Program stabilizace a obnovy venkova PREZENTACE : - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014 - krajské kolo soutěže Vesnice roku 2014 Bc. Petra Hessová Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje Národní konference

Více

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří Dny otevřených dveří Okres Plzeň město Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 Opavská 21, Plzeň Informace podá: Mgr. Miroslava Fenclová Telefonní číslo: 377 183 314 Den otevřených dveří: 14. 1. 2014 Masarykovo

Více

PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE

PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE Název přílohy : A.3 - a jejich administrativních částech Zadavatel : Plzeňský kraj Se sídlem : Škroupova 18, 306 13 Plzeň a Česká republika - Se sídlem

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň íváš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Ř/287/10 SPIS. ZN.: ZN/199/Ř/10 VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 03.12.2010 Oznámení o konání 16. zasedání Zastupitelstva

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 01.04.2015 Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Výběr z bibliografie zaměstnanců ú. o. p. v Plzni Národního památkového ústavu v letech 2010 2014

Výběr z bibliografie zaměstnanců ú. o. p. v Plzni Národního památkového ústavu v letech 2010 2014 Výběr z bibliografie zaměstnanců ú. o. p. v Plzni Národního památkového ústavu v letech 2010 2014 Rok 2014 Plzeň, I. díl, Historické jádro, [Zmizelé Čechy]. Praha/Litomyšl, Paseka, 2014. (Společně s T.

Více

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Objekty v minulosti převážně zestátněné a zdevastované, po restitucích bez zázemí (zdroje financí) rozebrané a ponechané náhodě

Více

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby:

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby: Hrady, zámky, tvrze: Bělá pod Bezdězem (okres Mladá Boleslav) zámek Brandýs nad Labem stavby v zámeckém parku Čechtice (okres Benešov) zámek Dlouhá Lhota (okres Příbram) zámek Dolní Beřkovice (okres Mělník)

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.11.2013 Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Ř/227/09 ZN/7/Ř/09 DATUM: 03.12.2009 Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy 20. kolo

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy 20. kolo Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 12. května 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval:Ing. Petra Jelínková, kontakt: Petra Jelínková,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Seznam kulturních památek správního obvodu Příbrami, obce s rozšířenou působností

Seznam kulturních památek správního obvodu Příbrami, obce s rozšířenou působností Seznam kulturních památek správního obvodu Příbrami, obce s rozšířenou působností Zpracovalo: oddělení památkové péče odboru koncepce a rozvoje města Městského úřadu Příbram Aktualizováno k 1. 4. 2014

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola.

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola. pergola pergola pergola SITUACE 1:500, 1:1 G 5037/14 9350 = 346,5 m n.m. HRANICE POZEMKŮ 44/46 9351 Horníkova HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ (POZEMKY P.Č. 5037/30, 5037/3, K. Ú. LÍŠEŇ) HRANICE PLOCH STAVEBNÍ

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 20. 12. 2011 Mgr. Jan Havrda PhDr. Jaroslav Podliska, Pd.D. 1 1) Základní situace Celý areál Klementina

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

PROMĚNY HISTORICKÉ ARCHITEKTURY VENKOVA

PROMĚNY HISTORICKÉ ARCHITEKTURY VENKOVA PROMĚNY HISTORICKÉ ARCHITEKTURY VENKOVA BAROKNÍ DVŮR BOROTÍN Milan Tejnor TAKELOT s.r.o. Statek Blažejovice 19.2.2015 https://www.facebook.com/bd.borotin AGENDA BAROKNÍ DVŮR BOROTÍN ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/16

Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/16 Dny otevřených dveří pro školní rok 2015/16 Okres Plzeň - město Gymnázium Luďka Pika Opavská 21, Plzeň Mgr. Miroslava Fenclová Telefonní číslo: 377 183 314 13.1.2015 Masarykovo gymnázium Petákova 2, Plzeň

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

Archiv dokumentačního centra UNESCO. Vypracovala: Ivana Imramovská Dne 29. 9. 2009 SEZNAM

Archiv dokumentačního centra UNESCO. Vypracovala: Ivana Imramovská Dne 29. 9. 2009 SEZNAM Archiv dokumentačního centra UNESCO Vypracovala: Ivana Imramovská Dne 29. 9. 2009 SEZNAM Č.p.1 Arciděkanství Stavis KH (1997) Zaměření stávajícího stavu objektu Polohopisné a výškopisné zaměření pozemku

Více

Název poskytovatele Sídlo poskytovatele Sídlo služby Služby Cílová skupina

Název poskytovatele Sídlo poskytovatele Sídlo služby Služby Cílová skupina Název poskytovatele Sídlo poskytovatele Sídlo služby Služby Cílová skupina 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR Lestkov 184, 349 53 Bezdružice nám. 1. máje 5, 349 58 Černošín Plánská 370, 349 58 Černošín

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8.1. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Název Obec Bukovník Oprava místních komunikací v katastrálním území Bukovník Rekonstrukce obecního vodovodu v Bukovníku

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

2. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady PK 2015 - Václav Šlajs

2. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady PK 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 58. RPK 24. 8. 2015: Zahájení, úvodní formality 1. Zahraniční pracovní cesta do Ruské federace - Sverdlovské oblasti, partnerského regionu Plzeňského kraje, a Moskvy v termínu 21. -

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 18 6 Publikační a přednášková činnost 24

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 24024/2014-51 48371/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 11. 7.

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 20. června 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 31. schůzi Rady Plzeňského kraje na 17.03.2014 od 10.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 57. schůzi Rady Plzeňského kraje na 29.06.2015 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : Okresní národní výbor, odbor kultury, Litoměřice č.j. 1086-90, ze dne 20.8.1990 R O Z H O D N U T Í o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Ú š t ě k. Okresní národní výbor,

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Aktuality projektu podzim 2013. Pro život kostelů Broumovska. Projekt na záchranu a obnovu broumovské skupiny kostelů

Aktuality projektu podzim 2013. Pro život kostelů Broumovska. Projekt na záchranu a obnovu broumovské skupiny kostelů \ Pro život kostelů Broumovska Projekt na záchranu a obnovu broumovské skupiny kostelů Aktuality projektu podzim 2013 Omnium o.s. Verdunská 33, 160 00 Praha 6 Tel.: +420 739 385 928 e-mail: info@omniumos.cz

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více