Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava"

Transkript

1 Vysoká škola báňská Technická univezita Ostava FS Konstukce stojních částí tekutinových systémů Jiří Havlík Ostava 007

2 Skitum je učeno o. očník bakalářského studia obou Hydaulické a neumatické stoje a zařízení. Recenzent: D. Ing. Jiří Venclík, VUT Bno Vydala VŠB Technická univezita Ostava Jiří Havlík, 007 ISBN

3 Obsah Předmluva. Výočty tubek kuhového ůřezu zatížených tlakem 4. Výočet naětí v tubce zatížené tlakem 4. Stanovení edukovaného naětí 6. Stanovení naětí v otubí ři 0, > Stanovení naětí v otubí ři > 0, Stanovení naětí v otubí ři > 0, > 0.6 Stanovení naětí v otubí ři > 0, 0 a ři osovém naětí. Výočty tubek kuhového ůřezu kombinované zatížení 5. Přiřazení naětí jednotlivým složkám 5. Naětí od ohybového momentu M o 5. Naětí od osové síly F 6.4 Naětí od tlaku 7.5 Výsledné osové naětí 7.6 Naětí adiální a tečné 7.7 Naětí od kouticího momentu 8.8 Výočet edukovaného naětí 9. Všeobecné zásady ři tvobě technické dokumentace. Oakování a shnutí oznatků z ředmětu Základy stojnictví. Poznámky k návhu hřídelů 6. Víka a ouzda 8.4 Návhy odlitků 9 4. Hřídele a vky hřídelů řenášející kouticí moment 4. Hřídele řevodových agegátů 4. Sojování hřídele 4.. Pevné sojovací hřídele 4.. Kloubové a užné hřídele 4. Kitické otáčky hřídelů Osy Přehled zůsobů sojování hřídelů s nábojem Dimenzování sojů hřídele s nábojem Rovnoboké dážkování (ČSN 0494) Jemné dážkování (ČSN 049) Evolventní dážkování Poměnlivé zatížení součástí, výočet životnosti součástí ři únavě mateiálu Poměnlivé zatížení součástí Výočet životnosti součástí ři únavě mateiálu Hyotézy o vyhodnocení sekta zatížení Hyotéza Coten-Dolan Hyotéza Mine Hyotéza Palmgen Hyotéza Heibach 5 6. Stanovení součinitele bezečnosti vůči mezi únavy mateiálu součásti Předejaté šoubové sojení Silové diagamy Silový diagam o míjivou ovozní sílu Silový diagam o obecnou ulsující ovozní sílu Konstanty tuhosti Čey hydomotoů, namáhání římých utů na vzě 7 8. Čey hydomotoů 7 8. Namáhání římých utů na vzě Vzěná únosnost celistvých utů dle ČSN 740 Navhování ocelových konstukcí 79

4 9. Valivá ložiska 8 9. Konstukce uložení Axiálně vodivé ložisko Axiálně volné ložisko Souměné usořádání 8 9. Radiální ojištění ložisek Zůsob zatížení valivého ložiska Velikost zatížení Ložisková vůle Telota Přesnost chodu Mateiál a konstukce čeu a tělesa Snadná montáž a demontáž Posouvání axiálně volného ložiska Dooučené uložení ložisek s válcovou díou Rozměová a tvaová řesnost souvisejících dílů Axiální ojištění ložisek Axiální vedené ložisko Axiálně volné ložisko Souměné usořádání Přiojovací ozměy Mazání ložisek 9 0. Kluzná a kloubová ložiska 9 0. Mateiály kluzných ložisek fimy Tibometal Dol. Kubín Mateiál KU Mateiál KX Kloubové ložiska oužívaná fimy Hydaulicz Séhadice 0. Těsnění neohyblivých částí 0. Těsnění ohyblivých částí 07 Sojování otubí omocí říub a svařováním 0. Příubové soje 0. Svaové soje

5 Předmluva Hydaulické a neumatické zařízení se skládá z velkého množství stojních součástí. Po konstukci těchto zařízení je nutná znalost těchto součástí z hlediska jejich tvau, funkce a také z hlediska jejich dimenzování. Tato skita jsou učena ředevším studentům. očníku bakalářského studia obou Hydaulické a neumatické stoje a zařízení. Využívat je mohou také studenti jiných oboů, ředevším konstukčního zaměření. Studenti obou Hydaulické a neumatické stoje a zařízení by se měli v ámci ředmětu Konstukce stojních částí tekutinových systémů odobněji seznámit s vybanými stojními částmi, kteé se vyskytují v konstukci hydaulických mechanismů. Absolvováním tohoto ředmětu je dán studentům teoetický základ o oužití vybaných stojních součástí a to jak z hlediska jejich nasazení v konstukci hydaulických mechanismů, tak z hlediska evnostních výočtů těchto stojních částí. Auto

6 . Výočty tubek kuhového ůřezu zatížených tlakem. Výočet naětí v tubce zatížené tlakem Ob.. Tubka zatížená tlakem. Vlivem ozdílu tlaků vzniknou v lášti nádoby defomace. Tyto defomace zůsobují vznik naětí adiálního a tečného (obvodového). Půběhy těchto naětí jsou olytoy o něž latí: K o (.) x K t o. (.) x Sečteme-li ovnice. a.:. (.) t o Z nádoby uvolníme vek dle obázku.. Ob.. Zatížení vku tubky. 4

7 5 Z odmínky ovnováhy k ose z 0 z F : ( ) 0 o π π π. (.4) Z ovnice.4 lyne: o. (.5) Z ovnic. a.5 je možno odvodit naětí adiální a tečné ve stěně tubky. Na obázku. je znázoněno ůsobení tohoto naětí. Ob.. Naětí adiální a tečné ve stěně tubky Po : (.6) a dle ovnic. a.5 t. (.7) Dosadíme-li ovnici.6 do ovnice.7, ak úavou dostaneme: ( ) t. (.8) Po : (.9)

8 6 a dle ovnic. a.5 t. (.0) Dosadíme-li ovnici.9 do ovnice.0, ak úavou dostaneme: ( ) t. (.) Rovnice.6,.8,.0 a. slouží k odvození najatosti otubí ři ůzných velikostech tlaků a.. Stanovení edukovaného naětí Redukované naětí je ři evnostních výočtech oovnáváno s naětím na mezi kluzu mateiálu tubek R e. Stanovení ed dle Guestovy hyotézy : Po osté tahové naětí (jednoosá najatost) jsou následující hlavní naětí ři mezním stavu (ři naětí na mezi kluzu) R e ; 0. Po hlavní naětí latí konvence > >. Ob..4 Znázonění jednoosé najatosti v Mohově kužnici Jak lyne z ob..4: max R e τ. (.)

9 Po obecnou najatost v mezním stavu (bude-li τ max stejné jako v ředchozím říadě, edukované naětí je na mezi kluzu) bude latit dle ob..5: Ob..5 Znázonění obecné najatosti v Mohově kužnici τ max. (.) Poovnáme-li ovnice. a.: τ max R e R e. (.4) Po obecný stav najatosti, nebude-li edukované naětí na mezi kluzu: ed. (.5) Po stanovení edukovaného naětí dle hyotézy HMH latí: ed. (.6) Obě hyotézy jsou o výočet edukovaného naětí ovnocenné.. Stanovení naětí v otubí ři 0, > 0 Po : 0 (.7) ( ) t (.8). (.9) 0; t 7

10 8 Redukované naětí dle Guesta: 0 ed. (.0) Tento stav najatosti je znázoněn v Mohově kužnici na obázku.6. Ob..6 Znázonění najatosti v Mohově kužnici o 0, > 0 a Po : (.) ( ) t (.) > t oto,, 0 t. (.) Redukované naětí dle Guesta: 0 0 t ed. (.4)

11 9 Tento stav najatosti je znázoněn v Mohově kužnici na obázku.7. Ob..7 Znázonění najatosti v Mohově kužnici o 0, > 0 a Půběh naětí ve stěně otubí je znázoněn na obázku.8. Ob..8 Půběh naětí ve stěně otubí o 0, > 0.4 Stanovení naětí v otubí ři > 0, 0 Po : (.5) ( ) t (.6) ; 0 ; t. (.7)

12 0 Redukované naětí dle Guesta: ( ) t ed. (.8) Tento stav najatosti je znázoněn v Mohově kužnici na obázku.9. Ob..9 Znázonění najatosti v Mohově kužnici o > 0, 0 a Po : 0 (.9) ( ) t (.0) 0 ; t. (.) Redukované naětí dle Guesta: 0 t ed. (.)

13 Tento stav najatosti je znázoněn v Mohově kužnici na obázku.0. Ob..0 Znázonění najatosti v Mohově kužnici o > 0, 0 a Půběh naětí ve stěně otubí je znázoněn na ob... Ob.. Půběh naětí ve stěně otubí o > 0, 0.5 Stanovení naětí v otubí ři > 0, > 0 Po : (.) ( ) t. (.4) Za ředokladu, že t > 0:

14 ; 0 ; t. (.5) Redukované naětí dle Guesta: ( ) ( ) ( ) t ed. (.6) Tento stav najatosti je znázoněn v Mohově kužnici na obázku.. Ob.. Znázonění najatosti v Mohově kužnici o > 0, > 0 a Po : (.7) ( ) t. (.8) Za ředokladu, že t < 0: ; ; 0 t. (.9) Redukované naětí dle Guesta: ( ) 0 0 ed. (.40)

15 Tento stav najatosti je znázoněn v Mohově kužnici na obázku.. Ob.. Znázonění najatosti v Mohově kužnici o > 0, > 0 a Půběh naětí ve stěně otubí je znázoněn na ob..4. Ob..4 Půběh naětí ve stěně otubí o > 0, > 0.6 Stanovení naětí v otubí ři > 0, 0 a ři osovém naětí Osové naětí: o. (.4) Po : (.4)

16 4 ( ) t (.4) ; ; o t. (.44) Na ob..5 je znázoněn element otubí a ůsobení jednotlivých složek naětí. Ob..5 Element otubí a ůsobení jednotlivých složek naětí Redukované naětí dle HMH: t o o t o t ed. (.45) Po : 0 (.46) ( ) t (.47) ; ; o t. (.48) Redukované naětí dle HMH: t o o t o t ed. (.49)

17 . Výočty tubek kuhového ůřezu kombinované zatížení Kombinovaně zatížené otubí je znázoněno na obázku.. Ob.. Kombinovaně zatížené otubí. Přiřazení naětí jednotlivým složkám V tomto říadě se jedná o tojosou najatost se složkami dle obázku.. Složce x bude řiřazeno naětí od ohybového momentu M o, od osové síly F a od síly vznikající tlakem. Složce y bude řiřazeno naětí adiální. Složce z bude řiřazeno naětí tečné t. Složce τ yz bude řiřazeno naětí od kouticího momentu M k. Ob.. Složky naětí. Naětí od ohybového momentu M o 64 M o oh, 4,. (.) 4 d π d d 5

18 Půběh naětí v otubí je znázoněn na obázku.. Ob.. Půběh ohybového naětí v otubí. Naětí od osové síly F 4 F of. (.) π ( d d ) Půběh naětí v otubí je znázoněn na obázku.4. Ob..4 Půběh tahového naětí v otubí 6

19 .4 Naětí od tlaku o. (.) Půběh osového naětí od tlaku v otubí je znázoněn na obázku.5. Ob..5 Půběh osového naětí v otubí vlivem tlaku.5 Výsledné osové naětí Po : o oh of o. (.4) Po : o oh of o. (.5).6 Naětí adiální a tečné Po : (.6) t. (.7) 7

20 8 Po : 0 (.8) t. (.9).7 Naětí od kouticího momentu, 4 4, d d d M k k π τ. (.0) Půběh naětí v otubí je znázoněn na obázku.6. Ob..6 Půběh naětí v otubí od kouticího momentu

21 .8 Výočet edukovaného naětí Redukované naětí o obecnou najatost v bodě tělesa je možno řešit omocí výočtu hlavních naětí v bodě tělesa na oloměech a. Hlavní naětí se vyočítá z chaakteistické ovnice tenzou naětí T. Složky naětí v bodě tělesa jsou znázoněny na obázku.7. Chaakteistická ovnice tenzou naětí T : Ob..7 Složky naětí v bodě tělesa I I I 0, (.) kde jednotlivé invaianty tenzou naětí lze vyočítat z ovnic: [ MPa] I x y z (.) I [ ] x y y z z x τ xy τ yz τ xz MPa (.) ( τ τ τ ) [ ] I τ τ τ MPa x y z xy yz xz Chaakteistická ovnice tenzou naětí je ovnice třetího řádu: x yz y xz z xy. (.4) a b c 0. (.5) Zavedeme-li substituci a x, řevedeme tuto ovnici na edukovaný tva: x x q 0, (.6) kde a I b I (.7) 9

22 0 7 7 I I I I c a b a q. (.8) Kořeny edukované ovnice vyočítáme omocí goniometických vztahů: cos δ x (.9) 60 cos δ x (.0) 60 cos δ x, (.) kde cos q δ. (.) Kořeny ovnice v nomovaném vztahu vyočítáme zětně ze vztahů: I x a x I (.) I x a x II (.4) I x a x III. (.5) S ohledem na konvenci u hlavních naětí > > řiřadíme I, II, III k,,. Redukované naětí můžeme vyočítat nař. dle hyotézy HMH: ed. (.6) Součinitel bezečnosti vůči mezi kluzu mateiálu: ed R e k. (.7)

23 . Všeobecné zásady ři tvobě technické dokumentace. Oakování a shnutí oznatků z ředmětu Základy stojnictví Při konstukčním řešení součástí se řídíme vždy tímto ostuem: Vycházíme vždy z vyřešeného celku (montážní odskuina, sestavný výkes). Podle funkce a očtu vyáběných kusů zvolíme technologii výoby jednotlivých dílů (válcovaný mateiál, výkovek odlitek, svařenec, výlisek, schéma odle ob..). Po každý díl zvolíme vhodný mateiál s ohledem na funkci, očekávané zatížení, technologii a dosažitelnost sotimentu, es. cenu. Ob.. Volba technologie výoby jednotlivých dílů Podle funkce stanovíme odovídající uložení navazujících dílů naříklad odle tab.., kde jsou vybané vhodné kombinace uložení v soustavě jednotné díy (nejčastěji oužívané). Příklady kombinací uložení někteých dílů v soustavě jednotné díy jsou uvedeny v tab... V tab.. jsou uvedena ožadovaná maxima střední aitmetické dsnosti R a [µm] odle ČSN a ISO 0. V záhlaví tab..4 je uveden řehled dsnosti R a v aktické řadě. Zde je ovněž uvedena odovídající výška neovností R z [µm] odle DIN 4768, se kteou je možno se setkat u dílů z litiny a na někteých zahaničních výkesech. Přibližně latí R z 4R a. Rozsah dosažitelné dsnosti o ůzné duhy oacování ovchu je uveden ve sodní části tab..4, kde jsou uvedeny také říklady užití říslušné technologie o vybané součásti. Po nakeslení a okótování součásti oatříme říslušné kóty nutnými úchylkami tvau a olohy. Hlavní tyy těchto úchylek jsou uvedeny v tab..5. solu s říklady označení. Zůsoby označení jsou také uvedeny obecně na ob... Na zvolené třídě řesnosti závisí ředesaná střední aitmetická úchylka dsnosti ovchu R a [µm]. Tato závislost je zjednodušeně vyjádřena v tab...

24 Mimo značky mateiálu uvést nad ohovým azítkem úlný údaj o teelném nebo chemicko-teelném zacování, naříklad : 06.6 ZUŠLECHTIT NA PEVNOST R m 700 MPa 40.4 CEMENTOVAT A KALIT DO HLOUBKY 0,4 0,6 mm NA TVRDOST 58 6 HRc. Ob.. Zůsoby označování geometických úchylek tvau a olohy Tab.. Vybaná dooučená uložení Základní úchylka hřídele základní úchylka díy d e f g h j s k m n s t u Vybaná dooučená uložení H5 H5 g4 H5 h4 H6 H6 g5 H6 h5 H6 j5 H6 k5 H6 m5 H7 H7 e8 H7 f7 H7 g6 H7 h6 H7 j6 H7 k6 H7 m6 H7 6 H7 6 H7 s6 H7 t6 H8 H8 H8 H8 d9 f8 h7 H9 H9 H9 d9 h8 H0 H0 H0 d0 h9 H H H H d g h uložení s vůlí řechodné s řesahem H7 u7

25 Tab.. Příklady oužití uložení Duh uložení označení Příklady oužití uložení H 6 H 6 Přesné uložení hřídelů s vůlí, vodicí ouzda volné kladky a g5 h5 řemenice H 7 Přesné vedení stojů, vyměnitelná ouzda ánve v kluzných h6 ložiskách, vnější koužky ložisek H 7 Posuvné náboje, vřetena stojů, čey klikových hřídelů, ísty g6 hydaulických stojů s vůlí H 7 Hřídele řevod. skříní, ložiska, ouzda hřídelů. f 7 H8 H 7 Ložiska elektických stojů, čeadel, ventilátoů, osuvné g5 e8 díly sojek, ouzda náav, hlavní ložiska ístových stojů. H8 H Ložiska, áky a táhla hosodář. stojů, jeřábů, ucávky, víka d9 g H 6 Pevné zátky, naažená ouzda, evné čey atd. m5 řechodná H 6 H 7 Pouzda ístních čeů, ozubená kola a řemenice, zajištěné k5 k6 oti otáčení, bzdové a sojkové kotouče, vnitřní koužky valivých ložisek. H 6 H 7 Přesná ozubená kola a řemenice, ouzda ložisek. j5 j6 s řesahem H 7 H 7 Nalisované (tvalé) sojení nábojů s hřídelí, evná ložisková 6 s6 ouzda. H 7 H 7 Bonzové věnce šnekových a šoubových kol, nákolky t6 u7 železničních dvojkolí, části dělených klik. hřídelů. Tab.. Maximální dooučená dsnost R a [µm] Rozsah ozměů [mm] Maximální dooučená dsnost R a [µm] o stueň řesnosti IT řes do , , , , , , 80 50,

26 Tab..4 Přiřazení dsnosti ovch k technologii obábění dsnost R a [µm] R z [µm] ČSN; ISO laování honování 0,0 0,05 0,05 0, 0, 0,4 0,8,6, 6,, DIN 0,05 0, 0,5 0,4 0,8,6, 6,, Příklady užití hydaulické jednotky válce ístových stojů, římoběžné vedení boušení řesné dosedací lochy,ozub.kola, kluzné lochy aj. soustužení hřídele,víka,závity,záichy,dážky aj. standad otační díly Technologie oacování vyvtávání otvoy skříní o ložiska, dosedací lochy obážení ozubená kola, dážkové soje, dážky otahování náboje, vnitřní dážky vtání všechny duhy otvoů fézování běžně dosažitelné ozubená kola, dážkové hřídele, dážky dosedací lochy, aj. tlakové skříně z lehkých slitin lití kování řesné lití do kokyl, lití do vytavitelných foem do ísku standadní odlitky z litiny, tváné litiny a obtížně dosažitelné za ocelolitiny do záustky zvláštních odmínek séiové výkovky volné kusová výoba ředevším velkých ozměů 4

27 Konstukce stojních částí tekutinových systémů Tab..5 Vybané geometické toleance 5

28 Konstukce stojních částí tekutinových systémů. Poznámky k návhu hřídelů Rozdělení evných hřídelů: - netvzené bez ozubení, dážkování a oběžných dah ložisek. Mateiály tř. a dle ožadavku na únosnost - tvzené (cementované; nitocementované; ovchově kalené) s ozubenými koly, dážkováním nebo dahami ložisek. Základní ožadavky na hřídele : - dostatečná ohybová tuhost, - minimální množství vubů (osazení a záichy odle tab..6; otvoy atd.) - o oakované unutí (zejména u tvzených hřídelů) oužívat zásadně cháněné středicí důlky (tva B; R) dle ISO o ochanu od oanění han, o unutí ři maniulaci (viz ob..), existují také středicí důlky se závitem - tva hřídelů co nejjednodušší s minimalizací nejnutnějších loch o boušení - cena. Tab..6 Osazení a záichy Ob.. Středicí důlky 6

29 Konstukce stojních částí tekutinových systémů U hřídelů je důležité zachycení axiálních sil (ozubená kola, ložiska aod.). Nejjednodušší a nejlevnější je axiální zajištění omocí Seegeových ojistných koužků z užinové oceli. Nevýhodou tohoto zajištění je, že dážka umožňuje axiální mikoosuvy a zůsobuje oměně velký vub. Základní ozměy odle ob..4 a tab..7 Ob..4 Dážky o ojistné koužky Tab..7 Rozměy dážek o ojistné koužky Axiální únosnost Seegeových koužků závisí na evnosti hřídele R m nebo tvdosti HRc. Přibližná velikost řenesitelné axiální síly se volí odle vztahu (.) o tlak mezi hřídelem (nábojem) a koužkem a dle vztahu (.) o tlak mezi koužkem a nábojem (hřídelem), kteý závisí na oloměu zaoblení jištěného tělesa. Volí se menší z vyočtených sil: F Dh Rm d [ N ] 0 (.) A, 5 F Dk d [ N ], (.) kde : R m - mez evnosti [MPa] hřídele nebo náboje [MPa] d - jmenovitý ozmě d nebo D dle ob. 5 [mm] A 5 - náboj (día) A 8 - hřídel - olomě zaoblení (ob..4) [mm]. 7

30 Konstukce stojních částí tekutinových systémů. Víka a ouzda Koncové víko je naznačeno na ob..5, základní ozměy odle tab..8 Tab..8 Základní ozměy koncového víka Rozmě D [mm] > 0 bs > d c n Ob..5 Koncové víko Půchozí víka odle ob..6 mají vnější ozměy shodné. Sílu stěny víka je nutno řizůsobit zůsobu těsnění (na ob..6 je uveden říklad o hřídelová těsnění). Uevnění víka ke skříni odle ob..7. Ob..6 Půchozí víka Ob..7 Uevnění víka ve skříni Rozměy vík odle uvedených obázků latí o víka litá nebo kovaná. Po lisovaná koncová víka se síla stěny volí menší (asi oloviční). 8

31 Konstukce stojních částí tekutinových systémů.4 Návhy odlitků Síly stěn o odlitky se v běžné stojíenské axi volí odle tabulky.9. Tab..9 Síla stěny odlitků Hmotnost odlitku do 00 kg do 5 kg sléváenská slitina šedá ocelolitina tváná litina slitiny hliníku slitiny hořčíku litina maximální tloušťka stěny s [mm] vnější vnitřní Hlavní ozměy řechodů stěn a sojů jsou uvedeny na ob..8. s (0,6 0,8). s ; d (,,6).s ; (0, 0,7).s Ob.8 Hlavní ozměy řechodů stěn a sojů Úkosy se volí odle délky úkosu (chaakteistického ozměu) odle tab..0 Tab..0 Volba úkosů chaakteistický > 500 ozmě [mm] úkos α [ ] 6 4 Někteé další ozměy litých dílů a skříní se odvíjejí od ozměů a hmotnosti odlitku. Minimální síly stěn s odle tab..9. Naříklad říuby a atky odle ob..9. Ob..9 Příuby a atky 9

32 Konstukce stojních částí tekutinových systémů Rozměy kótované na ob..9 se volí odle tab... Tab.. Rozměy říub a atek Označení dle ob.; označení ozmě [µm] skříň litá chaakteistický ozmě a nař. osová vzdálenost tloušťka sodní část (index ) s (a/40) odle tab..9 stěn honí část (index ) s odle ob..8 tloušťka žebe c, (0,7 0,9)s, tloušťka sojovací říuby h,,5s, tloušťka dna t min s tloušťka uevňovací atky (říuby) h (,5)s ůměy dě sojovací (včetně vík) d s (min.o M5) kotvicí D (,5 )s šířka říub l (,,5)d šířka atek L (,,5)D oloměy zaoblení R (0,5 0,6)s 0

33 Konstukce stojních částí tekutinových systémů 4. Hřídele a vky hřídelů řenášející kouticí moment V ohonech stojů se vyskytují tyto hlavní tyy hřídelů a os: hřídele řevodových agegátů zatěžované kouticím momentem a ohybovými momenty od adiálních a axiálních sil sojovací hřídele zatěžované ouze kouticím momentem. Tyto hřídele mohou být tuhé (evné) nebo ohebné, es. užné osy, evné nebo otočné namáhané ouze ohybovým momentem. 4. Hřídele řevodových agegátů Hřídele řevodovek jsou namáhány smykovým naětím od řenášeného kouticího momentu a ohybovým naětím vyvolaným adiálními a axiálními silami od ozubených kol, tahů řemenů nebo řetězů, uložení ojezdových kol atd. Rozhodujícím kitéiem ři konstukci hřídelů, vedle jejich namáhání tojosou najatostí, je ohybová tuhost, kteá ovlivňuje kvalitu záběu ozubených kol a souosost vnitřního a vnějšího koužku oužitých ložisek. Rozhodující je úhel tečny ůhybové křivky hřídele k teoetické ose hřídele v kitických místech. Celkové defomace nejsou zůsobeny ouze defomacemi hřídelů, ale také defomacemi ložisek a ředevším defomací skříní řevodovek. Výobci většinou stanovují u jednotlivých tyů ložisek maximální úhel nesouososti vnějšího a vnitřního koužku. Tyto směné hodnoty o maximální zatížení jsou uvedeny v tab. 4.. Po ozubená kola jsou směné hodnoty defomací dány třídou řesnosti kol, jejich šířkou a odélnou modifikací. Tab.4. Maximální úhel nesouososti vnějšího a vnitřního koužku ložisek a nakloitelnost ozubených kol ložiska ozubená kola o ty nakloitelnost ty třída nakloitelnost řesnosti kuličkové 0 malé nemodifikov. jednořadé 5 6 velké (b 40) 7 válečkové malé velké jehlové kuželíkové modifikovaná 7 4 dvouřadé kuličkové (b 40) nakláěcí soudečkové Mateiály těchto hřídelů se volí : z cementačních ocelí nebo ocelí jiným zůsobem tvzených (nitidační, ovchově kalené oceli ) v těchto říadech: výskyt kinematického ozubení v celku s hřídelem (astoek. st., atd.) uložení tzv. volných kol omocí valivých ložisek vyžaduje minimální ovchovou tvdost 60 HRc sojovací dážky (obvykle evolventní) u ovchově tvzených hřídelů mají nejmenší ozměy tvdý ovch vyžadují ovněž axiální říložky, lisované soje, těsnění a odobně z uhlíkatých nebo legovaných ocelí s říslušnou evnostní tam, kde se nekladou náoky na tvdost ovchu.

34 Konstukce stojních částí tekutinových systémů Základní zásady a ostu ři návhu hřídelů řevodovek : ůmě hřídelů se obvykle volí odle max. namáhání v kutu na konci hřídele s ohledem na ozměy oužitých ložisek, ozměy astoků vyáběných s hřídelem v celku a konstukční usořádání konkétní výočty hřídelů a jejich uložení se obvykle ovádí v tomto ořadí důležitosti : životnost ložisek (odle výsledků výočtů změna ozměů nebo ložisek) defomace hřídelů od ložisky, říadně ůhyb dlouhých hřídelů v ovině záběů kol výočet naětí v kitických místech hřídele (vuby) a bezečnost k mezi únavy kombinovaným namáháním v ohybu a kutu odle někteé z hyotéz (HMH) výočet sojů s náboji (dážkování, ea, říuby). Tyto hřídele jsou cyklicky (únavově) namáhané od adiálních a axiálních sil (ohyb za otace) souměně střídavým cyklem R d / h - a z hlediska kutu míjivým nebo ulzujícím namáháním R 0. Kitické je ředevším ohybové namáhání. 4. Sojování hřídele 4.. Pevné sojovací hřídele Tyto hřídele slouží ouze k řenosu kouticího momentu mezi agegáty nebo součástmi, mezi kteými nedochází k významnějšímu ohybu. Z hlediska cyklického namáhání leží většinou v oblasti časované evnosti v kutu. Pevné sojovací hřídele se dimenzují vzhledem k smykovému naětí: τ KD kτ,, (4.) τ kde K 6 M τ K K, (4.) π 4 4 D ( d / D ) kde M K - max. kouticí moment D; d - vnější a vnitřní ůmě hřídele [mm] τ KD - smluvní mez kluzu [MPa] odle tab.4. - bezečnost, volí se odle tyu ohonu. k τ

35 Konstukce stojních částí tekutinových systémů Tab.4. Smluvní mez kluzu základní mez evnosti v tahu v jádře hřídele [MPa] v říodním stavu nebo zušlechtěné smluvní mez kluzu τ KD [MPa] o stav hřídelů zušlechtěné středofekvenčně kalené 50±HRc ) nebo kal. vstva kal. vstva cementované a kalené h 0,05D h 0,D ) ) Poznámky : ) ozmezí odle chemického složení, kvality ocesu teelného zacování a kontoly ) ouze o seciální vysoce legované oceli s vyšší vubovou houževnatostí a bez vnitřního nutí ) oceli v říodním stavu nebo zušlechtěné neředokládá se teelné zacování o třískovém oacování ) Vyhoví-li hřídel odmínce odle vztahu (4.), lze očítat s velkou avděodobností s dostatečnou únosností. Kontolu na únavovou evnost nebo výočet životnosti ovádíme ouze v těchto říadech: častá změna zatížení (sínání, bzdění, ázy) na hřídeli jsou významně konstukční vuby (malý ůmě aty dážek s vubem v atě, záichy, osté řechody ůměů, kolmé otvoy atd.) hřídel je teelně zacován a je nebezečí vzniku technologických vubů (thliny na ovchu bez kontoly, řechody v koncích středofekvenčního kalení, vnitřní nutí atd.) u někteých hřídelů s dážkováním ři nevhodném tvau náboje (osté hany, kalení) může vzniknout únavový lom od kombinace tlaku v dážkách a hanového nesení. V uvedených říadech je nutno ovést zhodnocení únavové evnosti, kteé se ve většině říadů neobejde bez exeimentálního stanovení únavové únosnosti. 4.. Kloubové a užné hřídele Kloubové a užné hřídele oužíváme tam, kde se mění oloha agegátů v ohonu vůči sobě, nebo je nutno z konstukčních důvodů změnit v jistém ozmezí olohu os, nebo řekonat elativně velké vzdálenosti mezi agegáty. Z hlediska konstukčního řešení je ovedení velmi ozmanité. Někteé tyy kloubů umožňují změnu úhlu i axiální osuv. Někteé tyy axiální osuv neumožňují (Hookův nebo Cadanův křížový kloub). V současné době se oužívají hlavně kuličkové a křížové klouby. Po menší zatížení a vyšší otáčky se užívají sojovací hřídele s kuličkovými klouby. Příklad je uveden na ob. 4.. Tyto hřídele bývají obvykle homokinetické (úhlová ychlost otáčení na vstuu a výstuu je shodná). Jejich homokinetičnost je zajišťována ůznými konstukcemi kuličkových stejnoběžných kloubů. Na ob.4. je nákes kloubového hřídele se dvěma stejnoběžnými klouby tyu Rzea od fimy Löbo.

36 Konstukce stojních částí tekutinových systémů Ob. 4. Kloubový hřídel se dvěma stejnoběžnými klouby tyu Rzea od fimy Löbo Nejozšířenější je kloub křížový, jehož základní konstukční element kříž a jeho uložení - je zřejmý z ob. 4., kde je uveden kloubový hřídel od fimy Voith. Ob. 4. Kloubový hřídel od fimy Voith Křížový kloub má, navzdoy svému ozšíření, tři základní nedostatky : neumožňuje axiální osuv, což je nutno řešit osuvnám dážkováním (ob.4.) neumožňuje říliš velký úhel zlomu α (tvale max. 0, kátkodobě 5 5 ) vstuní a výstuní hřídel jednoho kloubu se vůči sobě otáčejí neovnoměně v závislosti na úhlu zlomu α. Neovnoměnost otáčení se odstaní řetězcem dvou nebo více kloubů. V axi se řevážně oužívá usořádání se dvěma klouby odle schématu na ob. 4., kde jsou uvedeny dva možné zůsoby usořádání o nejčastější říad, že všechny tři hřídele leží v ovině. Ob. 4. Řetězec dvou kloubů 4

37 Konstukce stojních částí tekutinových systémů Vstuní a výstuní vidlice středního hřídele musí vždy ležet v jedné ovině. Úhel zlomu α nemá být oven nule, aby bylo zajištěno odvalení jehel v ložiscích kříže minimálně o jednu ozteč na jednu otáčku hřídele. Dimenze kloubových i kuličkových hřídelů je většinou dána výobní fimou, kteá ve svých fiemních odkladech uvádí zatížení hřídelů a výočtové ostuy o bezečnou dimenzi v dané zástavbě. Pokud jsou nesouososti malé, lze zástavbu řešit omocí užných nebo zubových sojek ůzných konstukcí, kteé nabízejí výobní fimy včetně stanovení dimenzí o dané zatížení. Ohebné hřídele se oužívají o řenos malých momentů ředevším u mechanických řístojů. Hřídel se skládá z tzv. duše, kteou tvoří 4 8 vstev tenkého ocelového dátu (φ0, mm), kteé jsou na sebe navíjeny střídavě avotočivě a levotočivě. Povch tvoří ochanná vstva z ohebných mateiálů (stence lechů nebo lastu). Vnější ůměy se ohybují v ozmezí (4-0)mm o řenos kouticích momentů ( 0) Nm. Rovněž dimenzi ohebných hřídelů stanoví výobce a odmínky užití jsou učeny v katalozích. 4. Kitické otáčky hřídelů U dlouhých evných a kloubových hřídelů může vzniknout ři vyšších otáčkách nestabilita, kteá vznikne kmitáním hřídele (kmitání ohybové, osové, kouživé a tozní). Tato nestabilita je ovlivněna zůsobem vetknutí, nevyvážeností, ohybovou a tozní tuhostí, řiojenými hmotami a celou řadou dalších vlivů. Přesné řešení těchto stavů je oměně složité. V vém koku stačí kontola na tzv. kitické otáčky odle řibližného emiického vztahu: n MAX D d L 6 (0,7 ) 0 [/min], (4.) kde D; d - vnější a vnitřní ůmě sojovací tubky v [mm] L - vzdálenost mezi středy kloubů [mm]. 4.4 Osy Osy mohou být evné (nehybné) nebo otočné. Pevné osy jsou namáhány ouze staticky a jejich namáhání, okud mají v kitickém ůřezu válcový tva, lze kontolovat odle vztahu (4.4). Hodnotu OD odvozujeme od meze kluzu daného mateiálu. Otočné osy jsou namáhány ohybem za otace (souměně střídavý cyklus R -) a kontolují se na únavu v kitickém ůřezu. Bezečnost se očítá odle vztahu (4.4). k O OD O k O min, (4.4) kde M O O π 4 4 D ( d / D ) OD R e - mez kluzu v tahu o evné osy OD C - mez únavy o otočné osy D; d - vnější a vnitřní ůmě hřídele [mm] M O - ohybový moment v nebezečném ůřezu [Nm] k Omin - o evné osy (k mezi kluzu). k Omin,,5 - o otočné osy (k mezi únavy). 5

38 Konstukce stojních částí tekutinových systémů 4.5 Přehled zůsobů sojování hřídelů s nábojem Rozdělení sojů : silový (třecí) soj svěný soj se šouby (dělený nebo ozříznutý náboj) svěný soj se samosvoným kuželem nebo kuželovým ouzdem uínací koužky (nař. Ringfede, MAV, ETP, TOLLOK aj.) tlakový (lisovaný soj) soj s třecím klínem tvaový soj ea a klíny v dážkách avoúhlé dážkování (lehká, střední a těžká řada) jemné dážkování evolventní dážkování s ůzným středěním a tvaem aty olygonové soje říčné kolíky a klíny. Po soje hřídelů s ozubenými koly se oužívají jen někteé duhy, kteé zajišťují dostatečnou řesnost i únosnost. Přehled nejužívanějších tyů sojů je uveden v tabulce 4. se stučným vyhodnocením základních vlastností. V někteých říadech se vyžadují nebo ovažují za výhodu další vlastností, nař.: axiální zajištění bez dalších vků (lisovaný soj a uínací koužky) možnost řazení (osuv se zatížením nebo bez zatížení avoúhlé dážkování, evolventní dážkování, evná ea) evné zajištění olohy na obvodě (dážkování) možnost seřízení (axiální i o obvodě) svěné soje, užné uínací koužky. Tab.4. Přehled nejužívanějších tyů sojů Hodnocení vlastností ) únosnost ) adiální házení vubový účinek náklady na výobu a náku snadná montáž a demontáž celkové hodnocení (ořadí) Peo a dážka 5,,,, ) (4 5) Rovnoboké dážk. 5,5,5 ) 4 (7) Jemné 5 ) (6) dážkování Evolvent. dážk. 4,5,5 ) 0 () (střed. na boky) Evolvent. dážk.,5,5 9 () (střed. na hlavy) Lisovaný soj,5,5 5 (4 5) Uínací koužky,5, 5 4), () Poznámky : ) nejleší; 5 nejhoší ) montáž s vůlí ) o shodné vlastnosti ovchu (netvzené) a stejné ozměy 4) může být výazně dažší než ostatní 6

39 Konstukce stojních částí tekutinových systémů 4.6 Dimenzování sojů hřídele s nábojem Výočet silových sojů lze ovádět kontolou na tlak dle obecného vztahu (4.5), odkud lze odvodit i velikost řenesitelného momentu : M K d z ϕ h b dov k [ MPa], (4.5) kde M K - max. řenesitelný moment d - střední ůmě soje (střed. stykové lochy) z - očet dážek (zubů, e) ϕ - elativní funkční očet dážek (0,4 ) h - výška stykové lochy b - solečná šířka stykové lochy dov - dovolený tlak odle ob. 4.4 závisí na menší z evností (tvdosti) mateiálu a konstukčním usořádáním k - bezečnost závislá na funkci elementu. Ob. 4.4 Dovolený tlak v silovém soji Volba bezečnosti může mít říadný vliv na jakost konstukce. Nař. čím je větší očet dážek (e), tím lze volit nižší bezečnost; čím menší dsnost, tím nižší bezečnost; čím větší nebezečí úazu nebo ekologických škod, tím větší bezečnost; čím větší ázy, tím větší bezečnost atd. 7

40 Konstukce stojních částí tekutinových systémů Přenesitelný moment u silových sojů je závislý na velikosti tlaků, součinitelů tření, čistotě soje a mateiálu třecích loch. U užných ouzde udává řenesitelný moment i řenesitelnou sílu výobce. U tvaových sojů se řenos axiálních sil ovádí : oěnými lochami hřídelů nebo ouzdy (ob. 4.5) uínacími maticemi (ob. 4.6) říložkami se šouby (ob. 4.7) lochými ojistnými koužky (Seegeovy koužky, odobně jako na ob..4). Ob. 4.5 Soj s ouzdem Ob. 4.6 Soj s uínací maticí Ob. 4.7 Soj s říložkou 8

41 Konstukce stojních částí tekutinových systémů 4.6. Rovnoboké dážkování ČSN ISO 4 (0 494) Základní tvay a ovedení odle tab.4.4 Tato noma zavádí jen lehkou a střední řadu a středění jen na malý ůmě Tab.4.4 Základní tvay Tva dážek Středění Řada Technologie Použití Označování na výkese d lehká a střední - odvalování; boušení aty dážek a φd otahovaného náboje řesuvná kola, velmi řesné vedení Π ISO 4-6xf7x6 - hřídel Π ISO 4-6xH7x6 - náboj Licování a geometické úchylky ovnobokého dážkování viz. ČSN ISO 4 (0 4949) Hlavní ozměy řad: - lehká řada ůměy d ; D 6 0 očet dážek z 6; 8; 0 šířky dážek b střední řada ůměy d ; D 4 5 očet dážek z 6; 8; 0 šířky dážek b 8 9

42 Konstukce stojních částí tekutinových systémů 4.6. Jemné dážkování ČSN 049 Základní tva jemného dážkování s římými boky je na ob Základní ozměy [mm] jmenovitá velikost 8 60 D 7,5 57,5 D a 8, 60 D a 6,9 4 očet dážek z 8 4 Ob. 4.8 Základní tva jemného dážkování Tva jemného dážkování s evolventními boky zubů hřídele a římkovými boky náboje je uveden na ob Základní ofil dážkování hřídele odle ob.4.0. Ob. 4.9 Jemného dážkování s evolventními boky zubů 4.0. Základní ofil dážkování Základní ozměy [mm] D a (jmenov. ozmě) 65 0 à 5 očet zubů z 4 78 D a 60 5 Označování a lícování odle citované nomy. Jemné dážkování se oužívá k evnému sojení nábojů a ák na hřídele bez velkých náoků na souosost s nábojem (adiální házení cca 0, 0,4 odle jmen. ůměů) Evolventní dážkování Evolventní dážkování je z hlediska vlastností jednoznačně nejvýhodnější sojení hřídele s nábojem ředevším o séiovou a homadnou výobu (dahé otahovací tny ostatní nástoje univezální) a menší ozměy ( do ůměu 500). Toto sojení oskytuje nejšiší možnosti uložení od volně osuvných o nalisované soje a je nejdokonaleji ošetřeno nomalizovanými ředisy. 40

43 Konstukce stojních částí tekutinových systémů Tva zubů je evolventní a je vytvářen základním ofilem odle ob. 4.. Tento základní ofil je definován v nomě: ČSN nebo DIN 5480 Dážková sojení evolventní s úhlem ofilu 0. Ob. 4. Základní ofil evolventního dážkování Řada jmenovitých ůměů D je nomalizována, takže téměř všechny ofily jsou koigovány odle vztahu (4.6): D m( z,) D z m, m x m x. (4.6) m Mimo základní tva definovaný ob. 4. se vyskytují modifikace, kteé umožňují ůzné středění, říadně zvyšují odolnost oti únavovým lomům. Základní tvay modifikací jsou uvedeny v tab.4.5. Volba základních aametů a ozměů se ovádí odle těchto noem : ČSN 0495 Dážková sojení evolventní s úhlem ofilu 0. Jmenovité ůměy, moduly a očty zubů. ČSN Dážková sojení evolventní s úhlem ofilu 0. Jmenovité ozměy a měření veličiny. 4

44 Konstukce stojních částí tekutinových systémů Tab.4.5 Základní tvay modifikací evolventního dážkování Povedení ovedení užití říklad označení středění na bocích lochá dna a) oblá dna b) standadní ovedení; elativně velké adiální házení ovedení ad a); zvýšená únavová únosnost zaoblením at; hřídel možno kombinovat s a);c) soj 50xx9H/9g ČSN 0495 Jmenovitý ůmě D x modul m x 9H/9g náboj 50xx9H ČSN hřídel 50xx9g ČSN dtto ozn. zaobl. dna dtto ozn. zaobl. dna středění na hlavách c) řesně otahovaný náboj; boušená hlava zubu hřídele; malé adiální házení 50xxH9/g9 ČSN 50xxH9 ČSN 50xxg9 ČSN středění na atách d) stand. otahování; boušena hlava zubu náboje a ata hřídele minim. adiál. házení i50xxh9/g9 ČSN i50xxh9 ČSN i50xxg9 ČSN Označování ozměů evolventního dážkování je uvedeno na ob. 4. Ob. 4. Označování ozměů evolventního dážkování 4

45 Konstukce stojních částí tekutinových systémů Toleance o ředisy na výkes, výobu a kontolu jsou definovány v nomě. ČSN 0495 Dážková sojení evolventní s úhlem ofilu 0. Lícování. Stuně řesnosti a toleanční ole šířek dážek hřídele a náboje se volí řednostně odle tab Tab. 4.6 Stuně řesnosti a toleanční ole šířek dážek hřídele a náboje Stueň Základní úchylky o řesnosti náboj hřídel H n k h g f d c a 7 7H 7n 7h 7f 8 7H 8 8k 8f 9 9H 9 9h 9g 9d 0 0H 0d H c a uložení nalisované řechodné volné Podle tyu dážkování v tab.4.5 a o zvolené toleanční ole se ředis na výkesy ovádí zůsobem, jehož říklad je uveden v tab.4.5. Polohy toleančních olí odle tab.4.6 jsou zakesleny a označeny na ob. 4., kde jako jmenovitý ozmě je označena mía řes zuby nebo řes válečky, kteými se kontoluje šířka dážky náboje, es. tloušťka zubu hřídele na ob. 4.4 (zjednodušeně šafováno). Dvojitým šafováním je na ob. 4. označeno sumání toleanční ole všech ostatních úchylek tvau zubů. Tato kontola se musí ovádět komlexním kalibem a úchylky se na výkese neuvádějí. Ob. 4. Polohy toleančních olí 4

46 Konstukce stojních částí tekutinových systémů Ob. 4.4 šířka dážky náboje, es. tloušťka zubu hřídele Po leší ředstavu jsou na ob. 4.4 olohy toleancí schematicky naznačeny římo na zubech evolventního dážkování. Konkétní hodnoty oloh toleančních olí jsou uváděny v nomě o šířku zubu na oztečném válci (označ. T na ob. 4.4). Po ředis toleance šířky zubů měřené míou řes zuby W je nutno toleanci T násobit cos0 a uvést očet zubů o měření z w. Po ředis kontolního ozměu řes válečky je nutno toleanci T násobit koeficientem úchylky ozměu k i o náboj a k a o hřídel a uvést ůmě válečku D m. Hodnoty jmenovitých ozměů M i a M a o kontolu řes válečky a W o kontolu řes zuby solu s hodnotami D M ; k i ; k a z w jsou uvedeny o každý ofil v ČSN Na výkese se uvádějí komě toleance šířek zubů také dooučené mezní hodnoty obvodového házení F, kteé jsou uvedeny v ČSN Přesnost uložení náboje na hřídeli s evolventním dážkováním středěným na bocích je v někteých říadech nedostatečná (naříklad o řesná ozubená kola) a uložení kol v ovedení c) d) je dahé. Poto se užívá zejména u tvzených kol a hřídelů kombinace tvaového soje o řenos momentů a středění na válcové loše o zajištění řesného adiálního vedení. Příklady jsou uvedeny na ob.4.5. Na ob.4.5 je říklad označení dážkování na sestavném výkese. Na detailních výkesech se navíc uvádí ozmě řes zuby nebo válečky s toleancí. Ob. 4.5 Příklady středění evolventního dážkování na válcové loše 44

47 Konstukce stojních částí tekutinových systémů Příklad označování evolventního dážkování dle DIN5480 je uvedeno v tabulce 4.7. Příklad výočtu úchylek tohoto dážkování ři středění na boky zubů je uveden v tabulce 4.8. Tab. 4.7 Příklad označování evolventního dážkování dle DIN5480 Bezugsduchmesse (jmenovitý ůmě ) d b 0 mm Modul (modul) m mm Eingffswinkel (úhel ofilu α 0 Zähnezahl (očet zubů) z 8 Flankenassung (toleance) 9H 8f nebo 9H 9e Aussenzentieung (vnější středění, na hlavě) H7 h6 Innenzentieung (vnitřní středění, na atě) H7 h6 Středění na bocích Středění na hlavách Středění na atách Vebindung (soj) DIN xx0x8x9H 8f Welle (hřídel) DIN 5480 W 0xx0x8x8f Nabe (náboj) DIN 5480 N 0xx0x8x9H Vebindung (soj) DIN 5480 A 0xx0x8xH7 h6x9h 9e Welle (hřídel) DIN 5480 WA 0xx0x8xh6x9e Nabe (náboj) DIN 5480 NA 0xx0x8xH7x9H Vebindung (soj) DIN 5480 I 0xx0x8xH7 h6x9h 9e Welle (hřídel) DIN 5480 WI 0xx0x8xh6x9e Nabe (náboj) DIN 5480 NI 0xx0x8xH7x9H 45

48 Konstukce stojních částí tekutinových systémů Tab. 4.8 Příklad výočtu úchylek tohoto dážkování ři středění na boky zubů Teil Bestimmungösse (díl) (veličina) Nabe (náboj) Welle (hřídel Lückenweite (šířka mezey) Püfmass zwischen Rollen Rollen- Duchmesse D M 5, 5 mm (kontolní ozmě mezi válečky Rozmě válečku) T8 S Zahnweit übe 7 Lücken (vzdálenost řes 7 meze) Zahndicke (šířka zubu) Nennmass (jmenovitý ozmě) [mm] e 6,7 T8, S M i 06, T8, S W k 59,70 T8, S s 6,7 T8, S Abmassfakto (fakto ozměu) A Mi T8, S,7 A W 0,866 T8, S Püfmass M i 6,095 A Me,5 zwischen Rollen T8, S T8, S Rollen- Duchmesse (kontolní ozmě mezi válečky Rozmě válečku) D M 6 mm T8, S Zahnweit übe 7 W k 59,70 A W 0,866 Lücken T8, S T8, S (vzdálenost řes 7 meze) Poznámka: T8 S Teil 8, Seite (díl 8, stana ) Abmasse (dovolené úchylky) [µm] A ei 0 T 4, S T 90 T 4, S T E 56 T 4, S A A T A A A A A ee eie ei Aee TE MiiE AeiE AMi Mie Aee AMi WiiE AeiE AW Wie Aee AW , , , , A se 8 T 4, S T 6 T 4, S T E 40 T 4, S A A T A A A A A si see se Asi TE MeeE AseE AMe Mei Asi AMe WeeE AseE AW Wei Asi AW , , , ,

49 Konstukce stojních částí tekutinových systémů 5. Poměnlivé zatížení součástí, výočet životnosti součástí ři únavě mateiálu 5. Poměnlivé zatížení součástí Vlivem cyklického zatěžování vzniká u houževnatých mateiálů tzv. únava mateiálu. Poměnlivé zatížení může vznikat buď silami, kteé se eiodicky mění, nař. ojniční šoub a nebo je síla stejně veliká a mění se eiodicky oloha stojní součásti, nař. hřídel zatížená od řevodu ozubenými koly. Půběh změny naětí je dán jeho eiodickou složkou amlitudou naětí a neoměnlivou složkou ředětím. V axi mohou nastat říady (v zidealizované fomě) dle ob 5.. Ob. 5. Poměnlivé zatížení součástí (v zidealizované fomě) Sinusové ůběhy naětí jsou chaakteizovány těmito veličinami: Honí naětí kmitu. (5.) h m a Dolní naětí kmitu d. (5.) m a Střední naětí kmitu m h n. (5.) 47

50 Konstukce stojních částí tekutinových systémů Amlituda naětí a h d. (5.4) Rozeznáváme čtyři tyy kmitů ve stejné eiodě T dle ob. 5.a můžeme je chaakteizovat součinitelem nesouměnosti kmitu: R d. (5.5) h Pulsující kmit naětí (obázek 5. a): m > a (5.6) 0 < R <. (5.7) Míjivý kmit naětí (obázek 5. b): m a (5.8) (5.9) h a 0 (5.0) d R 0. (5.) Souměně střídavý kmit naětí (obázek 5. c): h a (5.) (5.) d a 0 (5.4) m R. (5.5) Nesouměně střídavý kmit naětí (obázek 5. d): m < a (5.6) d a h mají ůzná znaménka R < 0. (5.7) 48

51 Konstukce stojních částí tekutinových systémů 5. Výočet životnosti součástí ři únavě mateiálu Při výočtu únavových vlastností součástí můžeme ostuovat dvěma směy: vyočteme římo dobu života součásti, stanovíme součinitel bezečnosti vůči mezi únavy mateiálu součásti. Při výočtu doby života vycházíme nejčastěji ze znalosti tzv. Wöhleovi křivky dle ob. 5. A C Ob. 5. Wöhleova křivka mezní amlituda naětí mez únavy mateiálu N očet cyklů do lomu Exeimentálně je stanovení Wöhleovy křivky velmi zdlouhavé neboť každý bod v oblasti časované evnosti ředstavuje únavové oušení jednoho vzoku. V axi jsou dostuné Wöhleovy křivky o běžné jakosti mateiálu v odobě dle ob. 5.. Pomocí Wöhleovy křivky lze stanovit ři znalosti sekta zatížení délku života cyklicky namáhaných součástí. Známe-li sektum zatížení a Wöhleovu křivku vycházíme z hyotéz o kumulaci únavového oškození součástí. Nejjednodušší jsou ty hyotézy, kteé vycházejí lineání kumulace únavového oškozování (Coten-Dolan, Palmgen, Mine, Heibach). Všechny tyto hyotézy vycházejí z ředokladu, že se součást na každé hladině oškodí tolik, kolik oběhne na této hladině zatěžovacích cyklů, v oměu očtu cyklů na únavové křivce na stejné hladině. 49

52 Konstukce stojních částí tekutinových systémů Ob. 5. Wöhleovy křivky v axi Intenzita oškození na i-té hladině: N i D i. (5.8) NCi Rovnice Wöhleovy křivky v oblasti se směnicí q: N N (5.9) q i Ci q C C N Ci N C q i. (5.0) C Dosadíme-li ovnici 5.0 do ovnice 5.8 dostaneme vztah o imtenzitu oškození: D i N N i C q i. (5.) C Celková intenzita oškození: n D C D i. (5.) i 50

53 Konstukce stojních částí tekutinových systémů Doba života součásti: LS L [ hod, otáčky, km,...], (5.) D C kde L S doba tvání sekta [hod, otáčky, km.]. 5. Hyotézy o vyhodnocení sekta zatížení Vyhodnocení sekta zatížení se ovádí dle jednotlivých hyotéz. 5.. Hyotéza Coten-Dolan Ob. 5.4 Vyhodnocení sekta zatížení dle hyotézy Coten Dolan U této hyotézy je nahazena ůvodní směnice Wöhleovy křivky směnicí B (,8, ) q 0. 5

54 Konstukce stojních částí tekutinových systémů 5.. Hyotéza Mine Ob. 5.5 Vyhodnocení sekta zatížení dle hyotézy Mine U této hyotézy se vyhodnocují jen hladiny, kteé jsou nad mezí únavy mateiálu součásti. Hladiny kde < se do výočtu nezahnují. 5.. Hyotéza Palmgen i C Ob. 5.6 Vyhodnocení sekta zatížení dle hyotézy Palmgen Bee do úvahy všechny hladiny, otahuje šikmou část Wöhleovy křivky od mez únavy mateiálu součást C. 5

55 Konstukce stojních částí tekutinových systémů 5..4 Hyotéza Heibach Ob. 5.7 Vyhodnocení sekta zatížení dle hyotézy Heibach Tato hyotéza bee do úvahy všechny hladiny. V oblasti zatížení odle směnice q, v oblasti H q. i C > vyhodnocuje sektum i < vyhodnocuje sektum odle směnice C 5

56 Konstukce stojních částí tekutinových systémů 6. Stanovení součinitele bezečnosti vůči mezi únavy mateiálu součásti Haighův diagam. Závislost meze únavy v souřadnicovém systému ( ) a f m ob. 6.. ( A je mezní amlituda) na ředětí znázoněná A m se nazývá Haighův diagam, kteý je znázoněn na Použité veličiny: mez únavy mateiálu hladkého vzoku C Ob. 6. Haighův diagam C mez únavy mateiálu skutečné součásti R mez kluzu mateiálu součásti e Součinitel kontakce o hladký vzoek: ψ C tgϕ HC HC, (6.) kde mez únavy ři míjivém namáhání HC Po bod F (bod fiktivního naětí) latí: C C tg ϕ ψ F. (6.) ψ F 54

57 Konstukce stojních částí tekutinových systémů Součinitel ψ je závislý na evnosti mateiálu, zůsobu zatěžování (tlak, ohyb, smyk) a na velikostech vubů. V liteatuře se hodnota uvádí se značným oztylem. U hladkých vzoků namáhaných tahem hodnota ψ oste s evností mateiálu řibližně odle vztahu : 4 (, ± 0,7) 0 R, o R > MPa ψ. (6.) m m 00 Po smykově namáhané součásti latí řibližně: ψ 0, 5. (6.4) τ ψ Závislost základní meze únavy hladkého vzoku ři namáhání tahem o souměně střídavý cyklus ( c ) na mezi evnosti se odle ozsáhlých výzkumů dá o ocel o evnosti R m [MPa] vyjádřit vztahem: (6.5) C 0,999 0,69 Rm nebo odle řibližných vztahů o ůzné tyy zatěžování (tah, ohyb, kut) a ůzné mateiály v tab.6.. Tab.6. Přibližné vztahy o vyjádření meze únavy mateiál Mez únavy [MPa] v souměně střídavém cyklu v tahu C v ohybu CO omě C / CO v kutu τ CK omě τ CK / C ocel konstukční uhlíková 0,45 R m 0,49 R m 0,9 0,5 R m 0,7 legovaná 0,4 R m 0,44 R m 0,9 0,5 R m 0,80 zušlechtěná litina šedá 0,5 R m 0,7 R m 0,67 0,5 R m 0,67 tváná 0,5 R m 0,48 R m 0,7 0,5 R m 0,7 Lehké kovy 0,0 R m 0,5 R m 0,85 0,5 R m 0,7 55

58 Konstukce stojních částí tekutinových systémů Mechanické vlastnosti šoubů jsou uvedeny v tab. 6. a tab. 6.. Tab. 6. Mechanické vlastnosti šoubů Mechanické Pevnostní třída vlastnosti ) 8.8 ) 9.8 ) Pevnost v tahu R m [MPa] jme n min Mez min kluzu R e [MPa] Mez kluzu min R 0, [MPa] Tažnost min v [%] Tvdost Binell BV min max ) latí o šouby s d 6 mm ) latí o šouby s d > 6 mm ) latí o šouby s d 6 mm Tab. 6. Mechanické vlastnosti šoubů Pevnostní Výchozí mateiál C [ MPa] HC MPa třída , 00, , , , [ ] Mez únavy skutečné součásti: C εv η C, (6.6) β kde C - mez únavy hladkého vzoku o stejný ty namáhání (tah-tlak, ohyb, es. kut - τ C ) v souměně střídavém cyklu [MPa], nař. odle vztahu (6.5) nebo tab.6.. β - vubový součinitel - součinitel velikosti ε υ η P - součinitel jakosti ovchu. Velikosti uvedených součinitelů se uvádějí v odboné liteatuře a odle ůzných autoů se hodnoty i zůsoby oužití mohou lišit. 56

59 Konstukce stojních částí tekutinových systémů Vubový součinitel β se nejjednodušším zůsobem vyočte odle vztahů: odle Thuma odle Neubea β ( α ) q (6.7) α β. (6.8) A ρ Součinitel tvau α es. teoetický součinitel koncentace naětí závisí na zůsobu zatěžování a na tvau vubu odle schématu na ob. 6.. Součinitel α je definován jako omě šičky naětí v kořeni vubu k nominálnímu naětí ve vubem zeslabeném ůřezu odle vztahu: max α. (6.9) nom Tyto součinitele byly číselně vyjádřeny většinou na základě exeimentů a jsou v liteatuře uváděny ve fomě gafů. Jako říklad využitelný o dimenzování hřídelů s nejčastěji se vyskytujícími vuby jsou uvedeny součinitele α na ob. 6.. Ob. 6. Závislost součinitele vubu α na tvau vubu a zůsobu zatěžování 57

60 Konstukce stojních částí tekutinových systémů Ob. 6. Součinitelé vubu α o ůzné duhy zatěžování Vubová citlivost (q; A) mimo tvaový součinitel je ůsobení vubu ovlivněno vubovou citlivostí mateiálu. Předokládá se, že ozdíl mezi teoetickým a skutečným součinitelem koncentace naětí je zůsoben nehomogenitou elementáních částic mateiálu v exonovaných objemech (ob.6.). Thuma (vztah 6.7) tuto okolnost esektuje vubovou citlivostí q odle ob. 6.4 a Neube (vztah 6.8) konstantou A odle ob. 6.5 a minimálním oloměem vubu ρ ztotožněným s ozměem zna mateiálu. 58

61 Konstukce stojních částí tekutinových systémů Ob. 6.4 Vubová citlivost q Ob. 6.5 Konstanta vubové citlivosti A 59

62 Konstukce stojních částí tekutinových systémů Součinitel velikosti ε υ esektuje okolnost, že větší ozmě součásti oskytuje větší avděodobnost výskytu vady, kteá může vést k očátku únavové ouchy. Hodnota ε υ řísluší ozměu vzoku, o kteý byly ealizovány zkoušky (obvykle 8 0mm). Součinitel ε υ závisí na kvalitě mateiálu a zůsobu zatěžování odle ob Součinitel velikosti je tím větší, čím je zůsob zatěžování komlikovanější (nehomogenní). Naříklad ohyb za otace bude mít hodnotu ε υ menší než ostý tah (viz. ob. 6.6). Ob. 6.6 Součinitel velikosti Součinitel jakosti ovchu η P esektuje vliv technologie výoby z hlediska jakosti ovchu. Je závislý na střední aitmetické dsnosti, kteá je dána finálním zůsobem oacování odle ob Součinitel jakosti ovchu je dále závislý na stavu ovchu, kteý se může měnit v důsledku kooze. Digam na ob. 6.7 latí o tah a ohyb. Po kut se uvažuje zmínění účinků odle vztahu η τ 0,5. ( η ). Ob. 6.7 Součinitel jakosti ovchu 60

63 Konstukce stojních částí tekutinových systémů U šoubových sojů je největší vubový součinitel v místě vního nosného závitu šoubu dle ob. 6.8, kde dochází k nejčastějším ouchám. Součinitel koncentace naětí v místě : Ob. 6.8 Nebezečná místa šoubových sojů Tab.6.4 Sučinitelé B, b α ρ B d b d B b d 0,997 0,95,00 0,998 0,8,50 0, ,6955,0, ,5545,0,0070 0,765,5,060 0,67,0,070 0,9484,07,080 0,768,05,070 0,556,0,0670 0,60,0,0790 0,8755,0,0000 0,5609 Ob. 6.9 Zmíňující účinek vubu b ρ α B d, (6.0) kde B, b viz tab. 6.4, d d, (6.) h h γ h. (6.) γ je zmíňující účinek vlivem o sobě následujících vubů (říad závitu), vyhledá se dle ob

64 Konstukce stojních částí tekutinových systémů 6 Součinitel koncentace naětí v místě 4: 4 8 h d κ α α, (6.) kde 0,8 κ. Vubový účinek se vyočte dle vztahu 6.7 nebo 6.8. Součinitel kontakce o součást s vubem: β η ε ψ β η ε ψ ψ ψ ϕ ψ v C v C C C C C F C tg. (6.) Na ob 6.0 je znázoněna situace v Haighově diagamu o ulsující kmit naětí. Mezní amlituda naětí: ( ) A d C A d C M C A ψ ψ ψ ψ (6.4) Ob. 6.0

65 Konstukce stojních částí tekutinových systémů 6 Úavou 6.4: d C A A ψ ψ. (6.5) Z ovnice 6.5: ψ ψ d C A. (6.6) Bezečnost vůči mezní amlitudě o ulsující kmit naětí: ( ) a d C a A k ψ ψ. (6.7) Mezní honí naětí: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ d C d d C d C d d d C d A d A A d A M H. (6.8) Bezečnost vůči honímu meznímu naětí: ( ) ( ) h d C h H H k ψ ψ. (6.9) Pozn. V říadě, že ředětí je veliké a dostanu se do oblasti úsečky OM učuje se bezečnost: α h R e k. (6.0) Bezečnost vůči mezní amlitudě o míjivý kmit naětí dle ob. 5. b): ( ) a C a A k ψ. (6.) Bezečnost vůči honímu naětí o míjivý kmit naětí dle ob. 5. b): ( ) h C h H H k ψ. (6.)

66 Konstukce stojních částí tekutinových systémů Bezečnost vůči mezní amlitudě o souměně střídavý kmit naětí dle ob. 5. c): k A C. (6.) a a Bezečnost vůči honímu naětí se neučuje, otože. Pozn.: Analogicky tyto vztahy latí o ulsující smykové naětí. Jde-li o kombinované namáhání, učíme výslednou bezečnost: h a k k k τ (6.4) k kτ U šoubů se většinou jedná o statický kut. I řes to můžeme vzoec 6.4 s usokojivou řesností oužít. Pozn.: Budeme-li na svislou osu vynášet místo naětí a naětí a m dostaneme Smithův diagam dle ob. 6.. Ob. 6. Smithův diagam Z tohoto diagamu lze učit součinitel bezečnosti gaficky: OU k (6.5) OA 64

Třetí Dušan Hložanka 16. 12. 2013. Název zpracovaného celku: Řetězové převody. Řetězové převody

Třetí Dušan Hložanka 16. 12. 2013. Název zpracovaného celku: Řetězové převody. Řetězové převody Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Stavba a rovoz strojů Třetí Dušan Hložanka 6.. 03 Název zracovaného celku: Řetězové řevody Řetězové řevody A. Pois řevodů Převody jsou mechanismy s tuhými členy, které

Více

Křížová válečková ložiska Cross-Roler Ring Kompaktní, velice tuhá válečková ložiska s vynikající přesností otáčení

Křížová válečková ložiska Cross-Roler Ring Kompaktní, velice tuhá válečková ložiska s vynikající přesností otáčení Křížová válečková ložiska Coss-Role Ring Kompaktní, velice tuhá válečková ložiska s vynikající přesností otáčení CATALOG No. 382-1CZ Obsah Křížová válečková ložiska Coss-Role Ring Konstukce a vlastnosti...

Více

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD Šroubové spoje patří mezi rozebíratelné spoje s tvarovým stykem (lícovaný šroub), popřípadě silovým stykem (šroub prochází součástí volně, je zatížený pouze silou působící kolmo k

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 6

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 6 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody Přednáška 6 Pevnostní výpočet čelních ozubených kol Don t force it! Use a bigger hammer. ANONYM Kontrolní výpočet

Více

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ Tento materiál vznikl jako součást rojektu, který je solufinancován Evroským sociálním fondem a státním rozočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ Technická univerzita v Liberci Technologie

Více

Stopkové frézy 202 202 202

Stopkové frézy 202 202 202 Stopkové fézy I 1 Stopkové fézy Obsah Pohon Obsah Stana Všeobecné infomace 3 Rychlá cesta k optimálnímu nástoji 4 5 Stopkové fézy z tvdokovu (HM = tvdokov) Stopkové fézy z tvdokovu 6 17 3 mm 6 mm 8 mm

Více

Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů

Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů Základy elektrických ohonů, otelování,ochlazování motorů Určeno ro studenty kombinované formy FS, ředmětu Elektrotechnika II an Dudek únor 2007 Elektrický ohon Definice (dle ČSN 34 5170): Elektrický ohon

Více

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok.

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok. 8. Měření růtoků V následující tabulce jsou uvedeny jednotky ro objemový a hmotnostní růtok. Základní vztahy ro stacionární růtok Q M V t S w M V QV ρ ρ S w ρ t t kde V [ m 3 ] - objem t ( s ] - čas, S

Více

1 MECHANICKÉ PŘEVODY D 1. (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití,

1 MECHANICKÉ PŘEVODY D 1. (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití, 1 MECHANICKÉ PŘEVODY (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití, montáž) Mechanické převody jsou určeny : k přenosu rotačního pohybu a točivého momentu, ke změně

Více

Namáhání krutem. Napětí v krutu podle Hookova zákona roste úměrně s deformací a svého maxima dosahuje na povrchu součásti

Namáhání krutem. Napětí v krutu podle Hookova zákona roste úměrně s deformací a svého maxima dosahuje na povrchu součásti Pužnost a evnost namáhání utem Namáhání utem Namáhání utem zůsobuje silová dvojice, esetive její outicí moment = F.a, teý vyvolává v namáhaných ůřezech vnitřní outicí moment (viz etoda řezu) Při namáhání

Více

Hřídelové spojky a klouby

Hřídelové spojky a klouby Hřídelové spojky a klouby Hřídelové spojky a klouby Obsah Hřídelové klouby typ G - s kluzným uložením 187 Hřídelové klouby typ H - s jehličkovým uložením 188 Hřídelové klouby nerezové typ X 189 Ochranné

Více

3.1.7 Kyvadlo. Předpoklady: 3106

3.1.7 Kyvadlo. Předpoklady: 3106 37 Kyvado ředpokady: 306 edaoická poznámka: Ceý obsah hodiny není možné stihnout za 45 minut Je třeba se ozhodnout, co je podstatné: testování vzoce paktickým sestojováním kyvade, povídání o kyvadových

Více

Výpočet únosnosti šnekového soukolí (Výukový text výběr z normy DIN 3996)

Výpočet únosnosti šnekového soukolí (Výukový text výběr z normy DIN 3996) Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Katedra částí a mechanismů strojů Výpočet únosnosti šnekového soukolí (Výukový text výběr z normy DIN 3996) Zpracoval: doc. Ing. Ludvík Prášil, CSc. Liberec

Více

Hřídelové spojky a klouby

Hřídelové spojky a klouby Hřídelové spojky a klouby Hřídelové spojky a klouby Obsah Hřídelové klouby typ G - s kluzným uložením 153 Hřídelové klouby typ H - s jehličkovým uložením 154 Hřídelové klouby nerezové typ X 155 Ochranné

Více

Bc. Martin Sládek, Chudenín 31, 340 22 Nýrsko Česká republika

Bc. Martin Sládek, Chudenín 31, 340 22 Nýrsko Česká republika NÁVRH A VÝPOČET SPECIÁLNÍHO FRÉZOVACÍHO ZAŘÍZENÍ IFVW 113 SVOČ FST 2010 Bc. Martin Sládek, Chudenín 31, 340 22 Nýrsko Česká reublika ABSTRAKT Práce se zabývá konstrukčním návrhem seciálního frézovacího

Více

7.5.12 Parabola. Předpoklady: 7501, 7507. Pedagogická poznámka: Na všechny příklady je potřeba asi jeden a půl vyučovací hodiny.

7.5.12 Parabola. Předpoklady: 7501, 7507. Pedagogická poznámka: Na všechny příklady je potřeba asi jeden a půl vyučovací hodiny. 75 Paabola Předoklad: 750, 7507 Pedagogická oznámka: Na všechn říklad je otřeba asi jeden a ůl vučovací hodin Paabolu už známe: matematika: Gafem každé kvadatické funkce = a + b + c je aabola fzika: Předmět,

Více

Geometrická optika. Aberace (vady) optických soustav

Geometrická optika. Aberace (vady) optických soustav Geometická optika Abeace (vady) optických soustav abeace (vady) optických soustav jsou odchylky zobazení eálné optické soustavy od zobazení ideální optické soustavy v důsledku abeací není obazem bodu bod,

Více

Konstrukční a technologické koncentrátory napětí

Konstrukční a technologické koncentrátory napětí Obsah: 6 lekce Konstukční a technologické koncentátoy napětí 61 Úvod 6 Účinek lokálních konstukčních koncentací napětí 63 Vliv kuhového otvou na ozložení napjatosti v dlouhém tenkém pásu zatíženém tahem

Více

Teorie. iars 1/9 Čepové a kolíkové spoje

Teorie. iars 1/9 Čepové a kolíkové spoje Čeové a kolíkové soje V článku jsou oužita ata, ostuy, algoritmy a úaje z oborné literatury a norem ANSI, ISO, DIN a alších. Seznam norem: ANSI B8.8., ANSI B8.8., ISO 338, ISO 339, ISO 30, ISO 3, ISO 8733,

Více

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ Spoje ocelových konstrukcí Ověřování spolehlivé únosnosti spojů náleží do skupiny mezních stavů únosnosti. Posouzení je tedy nutno provádět na rozhodující kombinace

Více

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK.

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. 4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, navrhování z hlediska MSÚ a MSP. Návrh na únavu: zatížení, Wöhlerův přístup a

Více

strol. s.ucasl. Joseph E. Shigley The Iowa State University of Science and Technology Richard G. Budynas Institute of Technology

strol. s.ucasl. Joseph E. Shigley The Iowa State University of Science and Technology Richard G. Budynas Institute of Technology Kon. ; ; nl strol. y; ; s.ucasl. Joseph E. Shigley University of Michigan Charles R. Mischke The Iowa State University of Science and Technology Richard G. Budynas Rochester Institute of Technology VYSOKE

Více

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ 2013 1. DEFINICE OBRÁBĚCÍCH STROJŮ, ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ 2013 1. DEFINICE OBRÁBĚCÍCH STROJŮ, ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ 2013 1. DEFINICE OBRÁBĚCÍCH STROJŮ, ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ Obráběcí stroj = výrobní stroj, který umožňuje dát obrobku žádaný geometrický tvar a jakost povrchu oddělováním materiálu

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE název předmětu

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE název předmětu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE název předmětu EKONOMIKA V ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU číslo úlohy 1. název úlohy NEMOVITOSTÍ Analýza

Více

Obr. Z1 Schéma tlačné stanice

Obr. Z1 Schéma tlačné stanice Části a mechaismy strojů III Předmět : 34750/0 Části a mechaismy strojů III Cvičí : Doc Ig Jiří Havlík, PhD Ročík : avazující Školí rok : 00 0 Semestr : zimí Zadáí cvičeí Navrhěte a kostrukčě zracujte

Více

VY_32_INOVACE_C 08 09

VY_32_INOVACE_C 08 09 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Soustruh na dřevo. Technická fakulta ČZU Praha Autor: Václav Číhal Školní rok: 2008/2009 (letní semestr) Popis:

Soustruh na dřevo. Technická fakulta ČZU Praha Autor: Václav Číhal Školní rok: 2008/2009 (letní semestr) Popis: Technická fakulta ČZU Praha Autor: Václav Číhal Školní rok: 008/009 (letní semestr) Soustruh na dřevo Popis: Jednoduchý soustruh na dřevo s použítím běžně dostupných materiálů. Soustruh by měl být vzhledem

Více

Geometrie. RNDr. Yvetta Bartáková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Geometrie. RNDr. Yvetta Bartáková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Geometie RND. Yvetta Batáková Gymnázium, OŠ a VOŠ Ledeč nad ázavou Objemy a povchy těles otační válec a kužel VY_3_INOVACE_05_3_17_M Gymnázium, OŠ a VOŠ Ledeč nad ázavou 1 Objemy a povchy těles A) Rotační

Více

Jaroslav Hlava. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Jaroslav Hlava. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Jaroslav Hlava THIKÁ UIVZIT V LII Fakulta mechatroniky, informatiky a meioborových stuií Tento materiál vnikl v rámci rojektu F Z..7/../7.47 eflexe ožaavků růmyslu na výuku v oblasti automatického říení

Více

Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru

Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Název zpracovaného celku: Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru Pohyblivé části motoru rozdělíme na dvě skupiny:

Více

Funkce pružiny se posuzuje podle průběhu a velikosti její deformace v závislosti na působícím zatížení.

Funkce pružiny se posuzuje podle průběhu a velikosti její deformace v závislosti na působícím zatížení. Teorie - základy. Pružiny jsou konstrukční součásti určené k zachycení a akumulaci mechanické energie, pracující na principu pružné deformace materiálu. Pružiny patří mezi nejvíce zatížené strojní součásti

Více

6. Vliv způsobu provozu uzlu transformátoru na zemní poruchy

6. Vliv způsobu provozu uzlu transformátoru na zemní poruchy 6. Vliv zůsobu rovozu uzlu transformátoru na zemní oruchy Zemní oruchou se rozumí sojení jedné nebo více fází se zemí. Zemní orucha může být zůsobena řeskokem na izolátoru, růrazem evné izolace, ádem řetrženého

Více

Strojírenská technologie v příkladech

Strojírenská technologie v příkladech Stojíenská technologie v příklaech po stuijní a učební stojíenské oboy SOUBOR PŘÍKLADŮ Ing. Jiří Šejkal Naklaatelství a vyavatelství R Vzìlávání, kteé baví www.coputeeia.cz Obsah Obsah Téatický okuh Stana

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

Axiální zajištění ložisek... 199 Způsoby zajištění... 199 Připojovací rozměry... 202. Konstrukce souvisejících dílů... 204

Axiální zajištění ložisek... 199 Způsoby zajištění... 199 Připojovací rozměry... 202. Konstrukce souvisejících dílů... 204 Použití ložisek Uspořádání ložisek... 160 Uspořádání s axiálně vodícím a axiálně volným ložiskem... 160 Souměrné uspořádání ložisek... 162 Plovoucí uspořádání ložisek... 162 Radiální zajištění ložisek...

Více

MATURITNÍ OKRUHY STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘÍDA: 4SB ŠKOLNÍ ROK: 2015-2016 SPEZIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE

MATURITNÍ OKRUHY STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘÍDA: 4SB ŠKOLNÍ ROK: 2015-2016 SPEZIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE 1.A. VALIVÁ LOŽISKA a) dělení ložisek b) skladba ložisek c) definice základních pojmů d) výpočet ložisek d) volba ložisek 1.B. POHYBLIVÉ ČÁSTI PÍSTOVÉHO STROJE a) schéma pohyblivých částí klikového mechanismu

Více

Tlakové spínače (P/E převodníky)! Pneumatické tlakové spínače (P/E převodník)! Elektronické tlakové spínače (P/E převodník)

Tlakové spínače (P/E převodníky)! Pneumatické tlakové spínače (P/E převodník)! Elektronické tlakové spínače (P/E převodník) Tlakové sínače (P/E řevodníky)! Pneumatické tlakové sínače (P/E řevodník)! Elektronické tlakové sínače (P/E řevodník) 53 Tlakové sínače (P/E řevodníky) Provedení šroubová svorka konstrukční řada 8, 82

Více

KINAX WT 711 Programovatelný převodník úhlu otočení

KINAX WT 711 Programovatelný převodník úhlu otočení Vestavný přístroj Použití Převodník KINAX WT 711 (obr. 1 a 2) snímá bezkontaktně úhlovou polohu hřídele a převádí ji na vnucený stejnosměrný proud přímo úměrný měřené hodnotě. Díky své kompaktní konstrukci

Více

SPOJE. Slouží ke spojení částí nosných systémů (rámy) i pohybujících se komponent (členy mechanismů).

SPOJE. Slouží ke spojení částí nosných systémů (rámy) i pohybujících se komponent (členy mechanismů). SPOJE Slouží ke spojení částí nosných systémů (rámy) i pohybujících se komponent (členy mechanismů). Řeší se : pouze úpravou spojovaných součástí (přímé spoje) úpravou a použitím spojovacích součástí (nepřímé

Více

Stereometrie 03 (povrch a objem těles)

Stereometrie 03 (povrch a objem těles) teeometie 0 (oh ojem těles) Geometiké těleso je ostooý omezený souislý geometiký út. Jeho hnií nzýnou tké ohem je uzřená loh.. Pidelný n-oký kolmý hnol Poh je tořen děm shodnými odstmi (idelnými n-úhelníky)

Více

Kuličkové šrouby Příslušenství

Kuličkové šrouby Příslušenství 3.6 Ložiska 3.6.1 Ložiska ZKLN Radioaxiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, série ZKLN... 2RS, jsou dvouřadá kuličková ložiska s dotykovým úhlem 60 v uspořádání O. Vnější kroužek je silnostěnný a

Více

BRUSKY. a) Brusky pro postupný úběr materiálu - mnoha třískami, přičemž pracují velkým posuvem a malým přísuvem.

BRUSKY. a) Brusky pro postupný úběr materiálu - mnoha třískami, přičemž pracují velkým posuvem a malým přísuvem. BRUSKY Broušení je nejčastěji používanou dokončovací operací s ohledem geometrickou i rozměrovou přesnost a drsnost povrchu. Přídavek na opracování bývá podle velikosti obrobku a s ohledem na použitou

Více

HLAVNÍ KATALOG IB GARANTOVANÁ KVALITA. www.ibb.cz

HLAVNÍ KATALOG IB GARANTOVANÁ KVALITA. www.ibb.cz HLAVNÍ KATALOG IB GARANTOVANÁ KVALITA www.ibb.cz PRŮMYSLOVÁ A AUTOMOBILOVÁ LOŽISKA, LOŽISKOVÉ JEDNOTKY HLAVNÍ KATALOG IB KIB- VK5 / 2005 Platnost katalogu od 8.3.2005 A. ÚVOD: Představení výrobce a výrobků....

Více

VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA ZÁKLADNÍCH ZÁVAD STROJŮ

VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA ZÁKLADNÍCH ZÁVAD STROJŮ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní Katedra vozidel a motorů VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA ZÁKLADNÍCH ZÁVAD STROJŮ Doc. Dr. Ing. Pavel NĚMEČEK Doc. Dr. Ing. Elias TOMEH LIBEREC 2010 1 OBSAH POŽITÁ OZNAČENÍ...

Více

na tyč působit moment síly M, určený ze vztahu (9). Periodu kmitu T tohoto kyvadla lze určit ze vztahu:

na tyč působit moment síly M, určený ze vztahu (9). Periodu kmitu T tohoto kyvadla lze určit ze vztahu: Úloha Autoři Zaměření FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE 2. Měření modulu pružnosti v tahu a modulu pružnosti ve smyku Martin Dlask Měřeno 11. 10., 18. 10., 25. 10. 2012 Jakub Šnor SOFE Klasifikace

Více

Výroba závitů. a) Vnější závit. Druhy závitů

Výroba závitů. a) Vnější závit. Druhy závitů Výroba závitů Druhy závitů Metrický - 60 [M] Whitworthův - 55 [W] Trubkový válcový - 55 [G] Lichoběžníkový - 30 [Tr] (trapézový) Oblý - 30 [Rd] Základním prvkem šroubu nebo matice je jeho šroubová plocha.

Více

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - technické dodací podmínky. Část 1 - Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě. Způsob výroby a dodávaný stav Chemické

Více

2.1.2 Jaký náboj projde proudovodičem, klesá-li v něm proud z 18 A na nulu tak, že za každou sekundu klesne hodnota proudu na polovinu?

2.1.2 Jaký náboj projde proudovodičem, klesá-li v něm proud z 18 A na nulu tak, že za každou sekundu klesne hodnota proudu na polovinu? . LKTCKÝ POD.. lektický odpo, páce a výkon el. poudu.. Jaké množství el. náboje Q pojde vodičem za t = 0 s, jestliže a) poud = 5 A je stálý, b) poud ovnoměně oste od nuly do A?.. Jaký náboj pojde poudovodičem,

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

+ ω y = 0 pohybová rovnice tlumených kmitů. r dr dt. B m. k m. Tlumené kmity

+ ω y = 0 pohybová rovnice tlumených kmitů. r dr dt. B m. k m. Tlumené kmity Tlumené kmit V praxi téměř vžd brání pohbu nějaká brzdicí síla, jejíž původ je v třecích silách mezi reálnými těles. Matematický popis těchto sil bývá dosti komplikovaný. Velmi často se vsktuje tzv. viskózní

Více

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM 9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM Úkoly měření: 1. Změřte převodní charakteristiku deformačního snímače síly v rozsahu 0 10 kg 1. 2. Určete hmotnost neznámého závaží. 3. Ověřte, zda lze měření zpřesnit

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK

2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL 2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován

Více

Axiální válečková ložiska

Axiální válečková ložiska Axiální válečková ložiska Konstrukce... 864 Díly... 865 Obousměrná axiální ložiska... 866 Základní údaje... 867 Rozměry... 867 Tolerance... 867 Nesouosost... 868 Klece... 868 Minimální zatížení... 868

Více

Je-li poměr střední Ø pružiny k Ø drátu roven 5 10% od kroutícího momentu. Šroub zvedáku je při zvedání namáhán kombinací tlak, krut, případně vzpěr

Je-li poměr střední Ø pružiny k Ø drátu roven 5 10% od kroutícího momentu. Šroub zvedáku je při zvedání namáhán kombinací tlak, krut, případně vzpěr PRUŽINY Která pružina může být zatížena silou kolmou k ose vinutí zkrutná Výpočet tuhosti trojúhelníkové lisové pružiny k=f/y K čemu se používá šroubová zkrutná pružina kolíček na prádlo Lisová pružina

Více

2 Kotvení stavebních konstrukcí

2 Kotvení stavebních konstrukcí 2 Kotvení stavebních konstrukcí Kotvení stavebních konstrukcí je velmi frekventovanou metodou speciálního zakládání, která umožňuje přenos tahových sil z konstrukce do horninového prostředí, případně slouží

Více

Řetězy Vysokovýkonné IWIS DIN 8187

Řetězy Vysokovýkonné IWIS DIN 8187 Vysokovýkonné válečkové řetězy IWIS Přednosti a výhody Všechny komonenty jsou vyrobeny z vysokojakostních ušlechtilých ocelí s maximální řesností. V souladu s ředokládaným namáháním komonentu jsou teelně

Více

Bezúdržbovost, suchý chod Vysoké tahové zatížení Vysoká odolnost v tahu Samomazné Chemická odolnost Vysoké radiální zatížení

Bezúdržbovost, suchý chod Vysoké tahové zatížení Vysoká odolnost v tahu Samomazné Chemická odolnost Vysoké radiální zatížení igubal Bezúdržbovost, suchý chod Vysoké tahové zatížení Vysoká odolnost v tahu Samomazné Chemická odolnost Vysoké radiální zatížení HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

SILOVÁ POWER CHUCKS SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE

SILOVÁ POWER CHUCKS SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE SILOVÁ SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ UPÍNACÍ VÁLCE SILOVÁ POWER CHUCKS SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE POWER CHUCKS http://www.zjp.cz, e-mail: zjp@zjp.cz, tel.+40 583 41 057, fax +40 583 450 364 95 SILOVÁ SKLÍČIDLA

Více

Obr. V1.1: Schéma přenosu výkonu hnacího vozidla.

Obr. V1.1: Schéma přenosu výkonu hnacího vozidla. říklad 1 ro dvounáravové hnací kolejové vozidlo motorové trakce s mechanickým řenosem výkonu určené následujícími arametry určete moment hnacích nárav, tažnou sílu na obvodu kol F O. a rychlost ři maximálním

Více

Zabezpečovací pohon výrobního zařízení se šnekovou převodovkou a pojistnou spojkou. Pavla Hradilová

Zabezpečovací pohon výrobního zařízení se šnekovou převodovkou a pojistnou spojkou. Pavla Hradilová Zabezpečovací pohon výrobního zařízení se šnekovou převodovkou a pojistnou spojkou Pavla Hradilová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zaměřuji na ozubené převody a to konkrétně

Více

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil.

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil. Směrnice Obsah Tato část se zabývá polyesterovými a vinylesterovými konstrukčními profily vyztuženými skleněnými vlákny. Profily splňují požadavky na kvalitu dle ČSN EN 13706. GDP KORAL s.r.o. může dodávat

Více

Horské kolo (Downhill, freeride) Downhill (neboli sjezd) je cyklistická MTB disciplína. Historie

Horské kolo (Downhill, freeride) Downhill (neboli sjezd) je cyklistická MTB disciplína. Historie Horské kolo (Downhill, freeride) Horské kolo bylo zkonstruováno na přelomu 70-80 let,často též označované zkratkou MTB (z anglického mountain bike), je bicykl navržený pro jízdu v horských oblastech, jízdu

Více

Zvýšení spolehlivosti závěsného oka servomotoru poklopových vrat plavební komory

Zvýšení spolehlivosti závěsného oka servomotoru poklopových vrat plavební komory Zvýšení spolehlivosti závěsného oka servomotoru poklopových vrat plavební komory Miroslav Varner Abstrakt: Uvádí se postup a výsledky šetření porušení oka a návrh nového oka optimalizovaného vzhledem k

Více

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1 Katedra konstruování strojů Fakulta strojní Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1 Podklady k přednáškám část F3 Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. a kol. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním

Více

Zkoušení a dimenzování chladicích stropů

Zkoušení a dimenzování chladicích stropů Větrání klimatizace Ing. Vladimír ZMRHAL, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky rostředí Zkoušení a dimenzování chladicích stroů Ústav techniky rostředí Chilled Ceilings Testing and Dimensioning

Více

Šroubovitá pružina válcová zkrutná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in] 1.3 Provozní teplota T 200,0 1.4 Provozní prostředí

Šroubovitá pružina válcová zkrutná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in] 1.3 Provozní teplota T 200,0 1.4 Provozní prostředí Šroubovitá pružina válcová zkrutná z drátů a tyčí kruhového průřezu i ii Výpočet bez chyb. Informace o o projektu? 1.0 1.1 Kapitola vstupních parametrů Volba režimu zatížení, provozních a výrobních parametrů

Více

BUBEN A JEHO VESTAVBY Vývoj funkce bubnu

BUBEN A JEHO VESTAVBY Vývoj funkce bubnu BUBEN A JEHO VESTAVBY Vývoj funkce bubnu U kotlů vodotrubných ztrácí původní funkci výparné plochy Tvoří buben spojovací prvek pro varnice a spádové trubky Do bubnu se napájí Z bubnu se kotel odluhuje

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí

Více

10 Navrhování na účinky požáru

10 Navrhování na účinky požáru 10 Navrhování na účinky požáru 10.1 Úvod Zásady navrhování konstrukcí jsou uvedeny v normě ČSN EN 1990[1]; zatížení konstrukcí je uvedeno v souboru norem ČSN 1991. Na tyto základní normy navazují pak jednotlivé

Více

Teplovzdušné motory motory budoucnosti

Teplovzdušné motory motory budoucnosti Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Telovzdušné motory motory budoucnosti Text byl vyracován s odorou rojektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Inovace odborného vzdělávání

Více

Plastická deformace a pevnost

Plastická deformace a pevnost Plastická deformace a pevnost Anelasticita vnitřní útlum Zkoušky základních mechanických charakteristik konstrukčních materiálů (kovy, plasty, keramiky, kompozity) Fyzikální podstata pevnosti Skutečný

Více

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40 Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách. Způsob výroby

Více

Kuličkové šrouby a matice

Kuličkové šrouby a matice Kuličkové šrouby a matice Vydání 01 Tiskové chyby, rozměrové a konstrukční změny vyhrazeny. Kuličkové šrouby a matice 1 Obsah Popis 3 Deformační zatížení Kritická rychlost 5 Kuličková matice FSU 6 Kuličková

Více

ELT1 - Přednáška č. 4

ELT1 - Přednáška č. 4 ELT1 - Přednáška č. 4 Statická elektřina a vodivost 2/2 Rozložení elektostatických nábojů Potenciál el. pole, el. napětí, páce Coulombův zákon Bodový náboj - opakování Coulombův zákon - síla, kteou působí

Více

SKLÍČIDLA A LICNÍ DESKY

SKLÍČIDLA A LICNÍ DESKY SKLÍČIDLA A LICNÍ DESKY POPIS PIKTOGARMŮ & KÓDOVÁNÍ VÝROBKŮ PIKTOGRAMY: Typ upnutí: Počet : Typ : Upnutí přes válcové osazení -čelistní Jednolité čelisti Upnutí typu A -čelistní Dělené čelisti Upnutí typu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY NAPJATOSTNÍ

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

4 Ztráty tlaku v trubce s výplní

4 Ztráty tlaku v trubce s výplní 4 Ztráty tlaku v trubce s výlní Miloslav Ludvík, Milan Jahoda I Základní vztahy a definice Proudění kaaliny či lynu nehybnou vrstvou částic má řadu alikací v chemické technologii. Částice tvořící vrstvu

Více

2 K20 QP25 QP25C QP30P QP40. od 200. do. 1500 - - - 100-300 - - - - - - max. 800 200-800 - - - - - - max. 900 50-80 - - - -

2 K20 QP25 QP25C QP30P QP40. od 200. do. 1500 - - - 100-300 - - - - - - max. 800 200-800 - - - - - - max. 900 50-80 - - - - Doporučené řezné rychlosti a posuvy pro frézu Face Hog Konkrétní hodnoty posuvu se mohou měnit v závislosti na materiálu obrobku a stavu stroje, avšak následující údaje mohou sloužit jako vodítko. frézy

Více

Řetězová kola SPECIÁL

Řetězová kola SPECIÁL Řetězová kola SPEIÁL Seciální řetězová kola Všechna řetězová kola SPEIÁL mají indukčně kalené ozubení HR 45/53. Nabízíme našim zákazníkům o jejich konstukci již hotová standadizovaná řetězová kola SPEIÁL

Více

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. Technický přehled Čelní převodovky ROBUS Snadná kontrola a údržba. Minimální nároky na údržbu. Převodovky všech rozměrů jsou dodávány se syntetickým olejem s dlouhou životností. IEC příruba a dutá hřídel.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ GB02 FYZIKA II MODUL M01 ELEKTŘINA A MAGNETISMUS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ GB02 FYZIKA II MODUL M01 ELEKTŘINA A MAGNETISMUS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PROF. ING. BOHUMIL KOKTAVÝ, CSC., DOC. ING. PAVEL KOKTAVÝ, CSC., PH.D. GB FYZIKA II MODUL M1 ELEKTŘINA A MAGNETISMUS STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY

Více

HYDROPNEUMATICKÝ VAKOVÝ AKUMULÁTOR

HYDROPNEUMATICKÝ VAKOVÝ AKUMULÁTOR HYDROPNEUMATICKÝ AKOÝ AKUMULÁTOR OSP 050 ŠEOBECNÉ INFORMACE ýočet hydroneumatického akumulátoru ZÁKLADNÍ INFORMACE Při výočtu hydroneumatického akumulátoru se vychází ze stavové změny lynu v akumulátoru.

Více

Rotační skořepiny, tlakové nádoby, trubky. i Výpočet bez chyb. ii Informace o o projektu?

Rotační skořepiny, tlakové nádoby, trubky. i Výpočet bez chyb. ii Informace o o projektu? Rotační skořepiny, tlakové nádoby, trubky i Výpočet bez chyb. ii Informace o o projektu? Kapitola vstupních parametrů 1. Výběr materiálu a nastavení jednotek 1.1 Jednotky výpočtu 1.2 Materiál SI Units

Více

Materiály pro stavbu rámů

Materiály pro stavbu rámů Materiály pro nosnou soustavu CNC obráběcího stroje Pro konstrukci rámu (nosné soustavy) obráběcího stroje lze využít různé materiály (obr.1). Při volbě druhu materiálu je vždy nutno posuzovat mimo jiné

Více

Šnek Kolo ii Informace o projektu?

Šnek Kolo ii Informace o projektu? Šnekové Šnekové ozubení ozubení i Výpočet bez chyb. Šnek Kolo ii Informace o projektu? Kapitola vstupních parametrů 1.0 1.1 Volba základních vstupních parametrů Jednotky výpočtu SI Units (N, mm, kw ) 1.2

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání

Více

Hnací jednotka s převodovkou s kuželovými koly a pojistnou spojkou. Petr Metela

Hnací jednotka s převodovkou s kuželovými koly a pojistnou spojkou. Petr Metela Hnací jednotka s převodovkou s kuželovými koly a pojistnou spojkou Petr Metela Bakalářská práce 0 Příjmení a jméno: Metela Petr Obor: Technologická zařízení P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na

Více

Pastorek Kolo ii? 1.0. i Výpočet bez chyb.

Pastorek Kolo ii? 1.0. i Výpočet bez chyb. Čelní ozubení Čelní ozubení s přímými s přímými a šikmými a šikmými zuby [mm/iso] zuby [mm/iso] i Výpočet bez chyb. Pastorek Kolo ii? 1. Informace o projektu Kapitola vstupních parametrů Volba základních

Více

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka 2. kolokvium Josefa Božka, Praha 31. 1. 1. 2. 2007

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka 2. kolokvium Josefa Božka, Praha 31. 1. 1. 2. 2007 Obecné cíle Zlepšení parametrů: Mechanická převodná ústrojí: Výzkum vlastností čelních ozubených kol automobilových převodů. Vývoj metodiky predikce pittingu na čelním ozubení automobilových převodovek.

Více

OTOČNÉ UPÍNACÍ HROTY 24 3319

OTOČNÉ UPÍNACÍ HROTY 24 3319 OTOČNÉ UPÍNACÍ HROTY 24 3319 pro upínání dutých obrobků s vrcholovým úhlem 60, 90 Hroty jsou určeny pro soustružnické operace k rychlému a jednoduchému upínání obrobků s dutinami velkých průměrů, které

Více

2 Materiály, krytí výztuže betonem

2 Materiály, krytí výztuže betonem 2 Materiály, krytí výztuže betonem 2.1 Beton V ČSN EN 1992-1-1 jsou běžné třídy betonu (C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60) rozšířeny o tzv. vysokopevnostní třídy (C55/67,

Více

Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: 01.02.2015 František Klípa

Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: 01.02.2015 František Klípa DISTANCE OCELOVÉ TYPU D Strana: 1/6 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařovaných ocelových distancí výrobce FERT

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 6

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 6 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 6 Entalická bilance výměníků tela Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 013 Tento studijní

Více

Elektrický náboj [q] - základní vlastnost částic z hlediska EM pole - kladný (nositel proton), záporný (nositel elektron) 19

Elektrický náboj [q] - základní vlastnost částic z hlediska EM pole - kladný (nositel proton), záporný (nositel elektron) 19 34 Elektomagnetické pole statické, stacionání, nestacionání zásady řešení v jednoduchých geometických stuktuách, klasifikace postředí (lineaita, homogenita, dispeze, anizotopie). Vypacoval: Onda, otja@seznam.cz

Více

201 E. Kvalitní nástroje od jednoho výrobce. Katalog 201 E. Katalog 205. Katalog 202. Katalog 206. Katalog 203. Katalog 208. Katalog 209.

201 E. Kvalitní nástroje od jednoho výrobce. Katalog 201 E. Katalog 205. Katalog 202. Katalog 206. Katalog 203. Katalog 208. Katalog 209. Kvalitní nástroje od jednoho výrobce Katalog 201 E Katalog 205 Dílenské pilníky, ostřicí pilníky, rašple a precizní pilníky Diamantové a CBN nástroje na pilování, broušení a řezání Katalog Katalog 206

Více

χ je součinitel vzpěrnosti pro příslušný způsob vybočení.

χ je součinitel vzpěrnosti pro příslušný způsob vybočení. 6.3 Vpěrná únosnost prutů 6.3. Tlačené prut stálého průřeu 6.3.. Vpěrná únosnost () Tlačený prut se má posuovat na vpěr podle podmínk: Ed 0, (6.46),Rd Ed je návrhová hodnota tlakové síl;,rd návrhová vpěrná

Více

Problematika měření ozubených řemenů

Problematika měření ozubených řemenů Problematika měření ozubených řemenů Inovace ve vývoji ozubených řemenů směřují ke zlepšení vlastností profilu a materiálu: cílem je zlepšit chování v záběru, zvýšit přenášený krouticí moment, zlepšit

Více