Ročník 8. Záboří číslo 3/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník 8. Záboří 12. 11. 2014 číslo 3/2014"

Transkript

1 Ročník 8. Záboří číslo 3/2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, od posledního čísla Zábořského zpravodaje až do jeho uzávěrky proběhly tři schůze obecního zastupitelstva v Záboří, s jejichž průběhem bych vás rád seznámil projednávané body - Všechny body z minulého usnesení byly splněny. - Prodej pozemku p. č m 2 v k. ú. Záboří. Starosta seznámil zastupitele s doručenými žádostmi na prodej uvedeného pozemku a navrhl tajné hlasování, které bylo odsouhlaseno hlasy všech přítomných zastupitelů. Na základě tajného hlasování rozhodlo OZ o prodeji pozemku p. č. 307 (7016 m 2 ) v k. ú. Záboří panu Miroslavu Troníčkovi za cenu 30 Kč/m 2. Kupující zpracuje kupní smlouvu a podá návrh na vklad do katastru nemovitostí, prodávající hradí daň z převodu nemovitosti. Obecní zastupitelstvo dále odsouhlasilo, aby k převodu nemovitosti došlo nejpozději do 30. září OZ odsouhlasilo prodloužení nájemní smlouvy paní Grecové na garsonku na další rok. - OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/ OZ odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 6/ Starosta informoval zastupitele o přípravě nadcházejících voleb do OZ. Počet členů OZ bude v příštím volebním období nezměněný, tj. 9 zastupitelů. Dále bylo navrženo, aby do OZ obce Záboří bylo voleno tak jako v posledních dvou volebních obdobích - kandidatura do OZ formou nezávislého kandidáta projednávané body - Všechny body z minulého usnesení byly splněny. - O ukončení nájemní smlouvy na provozování kavárny Záboří č. 54 požádala Ludmila Cibulková. OZ žádost projednalo a rozhodlo jí vyhovět ukončení nájmu dohodou ke dni Ostatní podmínky se řídí uzavřenou nájemní smlouvou. - OZ rozhodlo vyhlásit záměr obce na pronájem kavárny. - OZ se seznámilo s rozpočtovou změnou č. 7/2014 a bere ji na vědomí. - Obecní zastupitelstvo se seznámilo s výsledkem hospodaření a účetní závěrkou k rozvahovému dni příspěvková organizace ZŠ a MŠ Záboří hospodářský výsledek: ,11,- Kč. Výsledek hospodaření a roční účetní závěrka byla schválena bez výhrad. Hospodářský výsledek byl převeden do rezervního fondu a do fondu odměn. - OZ odsouhlasilo vyhlášení záměru na prodej pozemků st. p. č. 259 a p. č v k. ú. Svéradice (pod regulační stanicí ve Svéradicích). Obec Záboří tento záměr vyhlašuje jako člen Svazku obcí Radina. - Připojení na obecní vodovod - p. Lávička. - Žádost o prodej pozemku jako stavební parcely podali manželé Matějkovi, Blatná v dubnu Jejich zájem o parcelu trvá, proto OZ rozhodlo vyhlásit záměr na prodej pozemku (parcely), který se bude odměřovat z parcely č. 416/1, nová parcela bude mít výměru 1250 m 2.. V současné době stavební úřad Blatná nevydá stavební povolení na stavbu v této lokalitě, neboť se územní plán zatím zpracovává a v platnosti bude v roce V současné době postupuje stavební úřad dle platného územního plánu a vyhlášky, kterou OZ schválilo v roce Z tohoto důvodu nebylo manželům Majerovým vydáno stavební povolení a nemohou tak splnit podmínku zkolaudování rodinného domu, kterou mají uvedenou v kupní smlouvě na parcelu. Bude vydán dodatek ke kupní smlouvě prodloužení termínu kolaudace. pokračování na str. 8 =>

2 Číslo 3/2014 Strana 2 Cestování do vzpomínek v Záboří si připomínáme 110. výročí založení poštovního úřadu Poštovní úřad v Záboří byl zřízen za Rakouska-Uherska, dne 1. září Připomeňme si, že organizované dopravy zpráv na území České republiky jsou spojeny s volbou arciknížete Ferdinanda (z Habsburské dynastie) českým králem v roce Razítko z roku Další důležité období rozvoje pošt u nás nastalo za vlády Marie Terezie ( ), kdy byl poštovní úřad převzat do státní správy. První poštovní zákon císařský patent - pro území Rakouské monarchie je z roku 1838 a byl platný až do 13. prosince 1946, kdy byl vyhlášen zákon o poště (v roce 1949 byl zákon upraven na zákon o Československé poště, národním podniku. Dnes je platný zákon č. 20/2000Sb. o poštovních službách). S rozvojem pošty se rozšířilo i vydávání místopisných pohledů, většinou na těch zábořských najdeme kolorované fotografie kostela a nejbližšího okolí (tvrz, Pošta v Záboří doručovala i během 2. světové války. hostinec, škola). V pozdější době už se motivy spojují s návsí, s hospodami a obchody (U Říhů, Klas, Klosterman, hostinec K. Slaniny), či jde o dálkové pohledy na Záboří (většinou z Trávníků či od dnešní posklizňovky). To, že pohlednice byly popsány na každém volném místečku, třeba i z přední strany, a že si pisatelé vyjadřovali vzájemnou úctu nejen oslovením, nebylo ničím zvláštním. Také nebylo nic neobvyklého, že adresa zněla jen na jméno a město. Málokdo v té době používal číslo popisné a pošťáci ve svém obvodu opravdu znali osobně každého. Pohyb lidí byl pramalý, a tak pokud už byl někdo u někoho na bytě prostě se toto do adresy uvedlo (třeba Josef Malý, toho času na bytě u tety Jarmily Novákové). Poštovní směrovací čísla byla zavedena v Československu k 1. lednu Důvodem bylo využívání nových moderních metod, pracovních postupů a příprava podmínek pro použití poloautomatických a automatických strojů na třídění poštovních zásilek. Zavedení bylo provázeno masivní reklamní kampaní. Přestože mezi obyvatelstvem v počátcích naráželo PSČ na nepochopení, používalo se v polovině 70. let 20. století v Československu na 90 % zásilek. Systém se prakticky v nezměněné podobě používá dodnes. Pohlednice Záboří z roku Možná Vás překvapí historie PSČ v cizině. Poprvé bylo poštovní směrovací číslo zavedeno na Ukrajině v roce 1932, v roce 1939 byl systém ale opuštěn. Další pokusy se zaváděním poštovních směrovacích čísel provádělo Německo během druhé světové války. Souviselo to zejména s tím, jak na poštách ubývalo pracovníků s dobrou znalostí zeměpisu, tak i s rozšiřujícím se územím, na kterém bylo nutné doručovat zásilky německým vojákům. To se zdařilo v roce V roce 1958 PSČ zavedla Argentina, v roce 1959 Spojené království, v roce 1963 USA a v roce 1964 Švýcarsko. Se zaváděním PSČ se začaly objevovat úvahy o jeho využití při strojním třídění zásilek. V roce 2005 evidovala Světová poštovní unie zavedení PSČ u 117 ze 190 svých členů. PSČ dodnes nepoužívá např. Irsko. Naše zábořská pošta přestála tedy časy nelehké, dvě války i hospodářské krize, a jistě všichni věříme, že ve své činnosti coby pobočka České pošty a.s. bude pokračovat nadále i v současné době, kdy se pošty na malých obcích zavírají. Seznam poštmistrů a vedoucích pošty (uvedeny údaje pouze prokazatelně doložené): nezjištěno Marie Valentová nezjištěno František Pinc Antonín Hrubý Jaroslava Čadová Marie Vadlejchová 1984 dodnes Marie Kůrková Text Jitka Říhová Foto ze sběratelského archivu pohlednic Romana Říhy

3 Číslo 3/2014 Strana 3 Pouťové posezení pod lípou Přijela pouť a lidí proud zaplnil na návsi kdejaký kout... ale ne, tak to nebylo, tak to zpívá Karel Gott! Žádné kolotoče, žádné stánky s perníkovými srdíčky a tureckým medem, ale tradiční posezení pod lípou na dvoře obecního úřadu s odpoledním nabitým programem - to se v sobotu 28. června 2014 v Záboří konalo. Počasí bylo krásné a přilákalo na tuto akci hodně návštěvníků. Vydrželo do pozdních večerních hodin, potom sprchlo, ale ti stateční vydrželi až do ranních hodin, dokud hudba hrála. Jaký byl program pouťového odpoledne? Nesl se ve znamení tance a zpěvu, to přeci k pouti patří. Navštívil nás opět Lukáš Písařík, tentokráte s kapelou PLAN B. Jejich rocková hudba sice bránila sousedskému povídání, ale mladším ročníkům se určitě líbila. Lukáš by se mně líbil jen s kytarou, ale hlavní je, že na Záboří nezapomíná a rád se mezi nás vrací. tím, že vystupoval v Senátu u příležitosti vernisáže výstavy Sedlická krajka v dubnu tohoto roku. Znovu k nám letos zavítal i Taneční klub Čížová a letos přijel s tancem na melodie z Limonádového Joa. Žáci mateřské školy a jejich tanec zvířátek. Zlatým hřebem a vyvrcholením celého programu bylo vystoupení sympatického tanečního páru, atletky Šárky Kašpárkové a tanečníka Jana Tománka, které všichni známe z jejich účinkování v televizní soutěži Star Dance. Nejenže předvedli ukázku tanců, ale řekli i spoustu zajímavých drbů ze zákulisí taneční soutěže i ze svého soukromí. Šárka s sebou přivezla i své nejcennější medaile. V r získala na Olympijských hrách v Atlantě ve trojskoku bronzovou a na Mistrovství světa v Athénách v r zlatou medaili ve trojskoku výkonem 15,20 m! Na závěr se ještě tito tanečníci pokusili naučit nás, návštěvníky, základní kroky salsy. Nevím, zda se jim to podařilo, ale legrace to byla. Lukáš Písařík a skupina Plan B. Po jeho téměř hodinovém vystoupení nastoupili se svým programem žáci zdejší mateřské a základní školy. Ti nejmenší byli kouzelní v tanci zvířátek, ti větší v reji princezen. Čtyři akrobatky (viz úvodní foto) předvedly cviky, při kterých se tajil dech! Potom již následovalo vystoupení tanečního souboru Klubíčko z Blatné pod vedením Dany Strnadové. Mladí tanečníci předvedli klasický valčík, latinské tance a nakonec krásný tanec na melodii z Fantoma Opery. Měli nádherné kostýmy a sledovat je byl velký zážitek. Z jiného soudku bylo další taneční vystoupení. S lidovým tancem "Česká beseda" vystoupil Taneční soubor Sedlice. Tento soubor se může pochlubit Mistryně světa při tanci! Každý z návštěvníků tohoto odpoledne si prostě přišel na své a nikdo se nenudil. Večer potom ještě hrála k tanci a poslechu kapela Radka Šimsy a to, že v noci začalo pršet, vůbec nevadilo, vždyť zapršet bylo třeba. Díky všem, kteří se podíleli na této zdařilé akci. Jaroslava Vodičková, fota Jaroslava Vodičková a MG

4 Číslo 3/2014 Strana 4 Aktuality ze školních škamen Ještě v naší živé paměti zůstává slavnostní zakončení školního roku 2013/2014 na Obecním úřadě v Záboří. Rozhodně by byla škoda, kdybychom tuto významnou událost opomenuli. Jak už bývá tradicí, následující letní prázdniny utekly jako voda a prvního září zasedli žáci opět do školních lavic před své učitele.v učitelském sboru k žádné změně nedošlo, školní jídelnu opustila p. Marie Polanová, kterou nahradila p. Martina Balková. Posily se dočkala i mateřská škola, kde nyní jako učitelka působí Gabriela Petlánová. Poprvé do školních lavic nastoupilo osm prvňáčků, kterým popřejme, ať se jim v Základní škole v Záboří líbí. Již na začátku nového školního roku bylo ve škole poměrně živo. V dnešním čísle se dozvíte, jak si samotné děti zkrášlily školní budovu. Předškoláci se formou divadelního představení dozvěděli, že některé přírodní jevy nejsou kouzla. Snad se jim to jako příprava na základní školu bude hodit. O dalších aktivitách zábořské školy se dozvíte v předvánočním čísle Zábořského zpravodaje, těšit se můžete na zprávu z říjnové návštěvy plzeňské Techmanie a reportů z několika sportovních akcí atletických závodů v Blatné, kopané a florbalu ve Strakonicích. Na závěr popřejme všem žákům, ať se jim ve škole daří a sbírají jen samé biče a úspěchy v soutěžích, a učitelům pevné zdraví a silné nervy, neboť výchova dnešní mládeže někdy může připomínat i krocení divé zvěře. MG Konec školního roku Ani se tomu nechce věřit, že další školní rok je nenávratně pryč. Loučení žáků s mateřskou a základní školou proběhlo na Obecním úřadě v Záboří v pátek 27. června Se svou školkou se rozloučili čtyři žáčci: Terezka Musilová, Alenka Hájková, Ondřej Augustin, Honzík Finěk. Pan starosta jim popřál, aby se jim ve škole moc líbilo, všechno se jim dařilo, aby měli štěstí na pravé kamarády a dobré učitele. Ale také připomenul, aby nezapomněli na svou školku, protože všechno důležité pro vstup do školy se naučili právě tam. To, co se naučili, také s chutí předvedli. Nacvičili si básničky a písničku. Potom je ještě pan starosta trochu prozkoušel, všechny hádanky hravě uhádli a počítali do deseti i pozpátku. Následovalo malé občerstvení a paní učitelka si je potom odvedla do školky, kde prý je čekala další oslava. Absolventů zábořské základní školy bylo letos osm: Eliška Dumská, Martin Lexa, Štěpánka Tannhäuserová, Ondřej Sekáč, Zbyšek Szeder, Monika Horynová, Marie Říhová a Lukáš Zrno. Každé loučení je těžké. Na letošních deváťácích to bylo vidět - ten zvláštní pocit radosti a nostalgie. I na slzičky došlo, ale ty také patří k životu. Něco končí a něco nového se začíná, začíná jim nová další životní etapa. Nejprve si vyslechli pár slov od pana starosty Václava Kurze. Do dalšího života jim popřál mnoho úspěchů v dalším studiu, štěstí v životě a co nejméně životních překážek. Ředitel školy pan Václav Špatný jim připomněl, že mají dveře do školy stále otevřené, mohou přijít kdykoliv pro radu nebo se jen tak přijít podívat. Jeho slova: Učitel vás dovede ke studánce, podá vám hrneček, ale pít už musíte sami, si budou jistě všichni pamatovat. Loučení se svými žáky nelehce nesla i jejich třídní učitelka Šárka Kučerová. Po předání vysvědčení a dárků se s nimi rozloučila krásným citátem Charlieho Chaplina: Žij podle svojí víry. Dělej to, co ti radí srdce. To, co chceš. Lidský život je divadelní představení, které se hraje bez předchozích zkoušek. Zpívej, směj se, tancuj, měj rád... dříve, než spadne opona a hra skončí bez potlesku. Tak, milí deváťáci, užijte si krásné prázdniny a šťastně vstupte do nové etapy života, ať se vám v životě všechno daří! Jaroslava Vodičková, foto MG Kouzla nebo fyzika Víte, co se stane s balonkem naplněným solí, když ho navléknete na PET lahev naplněnou bublinkovou limonádou? A co že je to za plyn, kterým se balonek naplní? Nebo si můžete vyrobit koktejl. Do sklenice nalijete kapaliny: kečup, vodu, olej a líh. Podle chuti koktejl dozdobíte různými pochoutkami z kuchyně: kousky jablka, brambory, těstovinami... pak můžete sledovat, kde se jednotlivé kousky ve sklenici usadí nebo kde budou plavat. Archimedes by měl z tohoto experimentu určitě radost. My, ve školce v Záboří, jsme radost rozhodně

5 Číslo 3/2014 Strana 5 měli, když jsme mohli tyto pokusy a spoustu dalších vyzkoušet s Divadlem fyziky ÚDiF. Divadlo ÚDiF k nám zavítalo v rámci projektu EXPEDICE Světozor, který nabízí originální program vzdělávacích aktivit především malým venkovským školkám. Divadlo tvoří skupina vystudovaných fyziků, kteří si usmysleli, že ukážou krásy vědy a techniky všem lidem. Jejich fyzikální vystoupení svým rozsahem pokrývají celý obor fyziky bohužel Einsteinovu relativitu prý ještě neobsáhli... Se svým mottem: Svět je krásnější, když víte, jak funguje vystupuje divadlo již šestým rokem na základních školách. O to více jsme byli my i oni napnutí, jak proběhnou jejich experimenty v naší mateřské škole, kde jsou děti v jedné třídě od tří do šesti let. To, že jsme hodinu dělali pokusy, aniž by někdo z dětí rušil nebo se něco poškodilo, bylo úžasné. A že děti říkaly fyzikálním experimentům kouzla? Na to byli naši vystudovaní fyzici trochu hákliví, ale nakonec se tomu i zasmáli. Kdo ví? Třeba za několik let, až budou naše děti ve škole, vzpomenou si na školková kouzla a nebudou se fyziky bát... Za MŠ Záboří Martina Řandová, Víte, že tentokrát divadelní aneb o tajemství obrazu Víte, že byly doby, kdy nadšenci v Záboří hráli divadlo? Možná jste si všimli na obecním úřadu pověšeného krásného obrazu s kolorovanými fotografiemi s velkým nápisem Strakonický dudák Vánoce Dříve visíval v zasedací místnosti OÚ, nyní je přímo u paní Květy Krejčové v kanceláři. Už několikrát jsme si spolu říkaly, že poprosíme moji milou tetinku paní Věrku Veselou, aby nám o obraze i o hře povyprávěla a pokusila se vzpomenout na ty, kteří před 55 lety divadlo s ní, coby Dorotkou, nazkoušeli a odehráli v sále hospody U Říhů. Právě příprava článku o divadelním představení SDO Blatná v Záboří a rozhovoru s Veronikou Janečkovou byl mi popostrčením k činu - udělat druhý rozhovor - poodkrýt v tak příznačné souvislosti divadelní aktivity i tajemství zábořských ochotníků. Překvapení pro školu V květnu nás paní učitelka Morávková učila skládat kusudamu neboli kytičky z papíru. Správně skládat jsem se to nakonec naučila jen já a Lucka Bigasová. Ostatním to moc nešlo. Paní učitelka pak přišla s nápadem, že bychom mohli zkusit udělat i nějakou postavičku, třeba šaška. Moc se nám povedl, a tak jsme vyzkoušeli vodníka. Byl také moc pěkný. Zkoušeli jsme tedy dál a dál, až nás napadlo udělat ještě větší postavy. Jsou to panenky s deštníky a kytičkami a měří asi 55 centimetrů. Pak jsme vytvořili ještě čarodějnice, které teď létají ve druhém patře školy. Ty se také povedly. Lucie Bigasová (vlevo) a Lucie Majerová Když jsme přišli v září do školy, děti byly ohromeny, jak krásnou máme výzdobu. Lucie Majerová, 6. ročník, foto Šárka Kučerová (Odpověď na otázku v titulku, v jakých dobách ochotníci v Záboří aktivně působili, tedy zní těmi dobami byla padesátá léta, ač zatížená ekonomicky složitou poválečnou a těžkou politickou situací, jsou u nás v Záboří spojována s rozkvětem činností Tělovýchovné jednoty a Osvětové besedy, při které právě divadelní kroužek fungoval. Kromě obrazu jsou nám svědectvím i zápisy v obecní kronice, která je nyní digitálně přístupná na webových stránkách archivu v Třeboni.) Kolik představení se tedy v Záboří v rámci divadelního kroužku odehrálo? Podle údajů z kroniky jich od roku 1954 do roku 1960 bylo nastudováno deset: Polibek královský, Pasekáři, Palackého třída odehráno představení Mordová rokle odehrána v hospodě U Divišů hra Karla Čapka Matka, a odehrána divadelní hra se zpěvy Muziky, muziky Není uvedeno žádné představení. Pro zajímavost uvádím propagandisticky laděnou, dnes už

6 Číslo 3/2014 Strana 6 úsměvnou, citaci z kroniky: Ochotnický spolek oproti dřívějším létům značně polevil ve své činnosti o velikonocích odehrána hra Slaměný klobouk, se kterou herci hostovali i v Mečichově a v rámci MDD se konalo představení Pohádka o Honzovi a princezně Zlatovlásce citace z kroniky: O Vánocích sehráli místní ochotníci hru J. K. Tyla Strakonický dudák. Hra měla velký úspěch školní divadlo Sněhová královna Bohužel, údaje v kronice nejsou vedeny v letech 1959 až 1964 jako úplné, byly dopisovány až v roce 1966 a jsou tedy velmi stručné, spíše je popisována činnost místního národního výboru a JZD. Dle vzpomínek paní Věry Veselé se jistě ještě hrála Jiráskova Lucerna. Jsem moc ráda, že mi tetinka odpověděla i na další zvědavé otázky: Kolik času jste tehdy jako ochotníci věnovali nastudování hry, kdo vás vedl a kdo zajišťoval hezké a autentické divadelní kostýmy? K naučení role postačovaly maximálně 3 měsíce, zkoušelo se většinou u nás na sále (č. p. 2), hry režíroval pan Vít Hrubeš a pan Dr. Karel Černý, ten také většinou zajišťoval vše pro divadlo potřebné. Do Strakonického dudáka sehnal Věra Veselá (Říhová) k zapůjčení kdesi ze Strakonic i opravdové dudy. Jinak si kostýmy každý herec zajišťoval a připravoval sám, snad když vidím tyto fotografie, nějaké šaty byly i půjčené, ale přesně si to již nepamatuji. Kdo je autorem obrazu s jediným zdokumentovaným představením? Je jím pan František Blažek, fotografie krásně koloroval a k sobě sestavil a přizdobil. Dlouhá léta pak byl obraz na sále U Říhů, po uzavření hospody v roce 1979 se vrátil k Blažkům, v roce 1995 jej paní Emílie Blažková svěřila na obecní úřad. (Pozn. zápis o tom je uveden na zadní straně obrazu a nyní právě na zadní stranu obrazu chystáme připojit i popis fotografií se seznamem herců). Na kterou hru, teti, vzpomínáš nejraději? Určitě na Strakonického dudáka, který se velmi povedl, ale úžasná byla i opereta Muziky, muziky. Toto představení bylo upraveno pro divadlo v přírodě, hrálo a zpívalo se tedy venku, na Škarpách jak se říkalo na farském dvoře. Poprvé se hrálo o pouti v červnu, večer při umělém osvětlení (které, jak uvádí kronika, umocnilo zážitek), pro velký ohlas se opakovalo v září opět na pouť. Vrátíme se k obrazu a zkusíme vyjmenovat po řadách aktéry: Děti na první fotografii zleva jsou Josef Vydra (bývalý pan starosta) a Zdeněk Říha. Další fotografie v řadě následují Dr. Karel Černý coby Vocílka, František Blažek jako Švanda, matka Švandy Rosava v podání Emílie Blažkové, Dorotka Věra Říhová (nyní Veselá), myslivec Trnka Dorotčin tatínek je nám zatím neznámý, chasa František Černý, Josef Hejl ml., Mirek Černý a Jaroslav Řišský. Uprostřed Alamir Josef Hejl ml., rodina Kalafuny Kordula Marie Divišová, Kalafuna Vít Hrubeš, děti Zdeněk Říha, Jaroslava Štěpánková (nyní Augustinová), Josef Vydra, Švanda a Vocílka František Blažek a Jiří Jakš, skupina lesních víl Helena Křivancová, Růžena Švecová, Zdenka Černá, Zdena Zemenová, Věrka Bartošová, Marie Pražáková, ústřední foto hlavních postav, Švandy a Dorotky Františka Blažka a Věry Říhové, Kalafuna s Dorotkou - Vít Hrubeš s Věrou Říhovou a znovu Švanda a Dorotka, Kalafuna s Kordulou, zcela vpravo pak starý dudák Tomáš v podání Josefa Hejla st. Lesní víly Helena Křivancová, Růžena Švecová, Zdenka Černá, Zdena Zemenová, Věrka Bartošová, Marie Pražáková V dolní řadě je jako král Alenoros, pán neznámých zemí Bohumil Mašek, dále hospodský Mikuli František Blovský, princezna Zulika Marie Hanzlíková (provdaná Nýčová), uprostřed společné foto Švandy, Rosavy a Dorotky, vedle Švanda na šibenici a neznámé divé ženy, rychtář Koděra Václav Zemen a poslední postava na fotografii v dolním pravém rohu pan František Křivanec coby Šavlička, bývalý voják. Věřte, že nad obrazem a určováním fotografií se nás sešlo nakonec mnoho. Všem mým poradcům a především mé ochotné tetince tedy patří velké díky. A přesto nějaká tajemství obrazu zůstávají nezodpovězena možná jste na představení byli, možná si vzpomenete na vyprávění příbuzných, předpokládáme, že mohlo dojít i k mýlce, a tak uvítáme jakékoliv upřesnění či určení od Vás. Obraz už zase pěkně zdobí kancelář obecního úřadu a paní Krejčová jej všem zájemcům jistě ráda nechá prostudovat. Foto a text Jitka Říhová

7 Číslo 3/2014 Strana 7 Z činnosti TJ ZD Záboří Za okny už poletuje listí, ale určitě ještě udržujeme ve své mysli vzpomínky na krásné letní měsíce. V současnosti už sice sportovci pomalu míří do tělocvičen a většině oddílů začala nová soutěžní sezóna, připomeňme si přesto ještě časy plné tepla a slunečního svitu. Hlavně v srpnu bylo na zábořských sportovních kolbištích živo. Na tenisových kurtech proběhl memoriál Miroslava Petráška a Františka Škody. Zároveň začala v Záboří působit i tenisová škola, kterou vede Miloslav Bálek, jenž stojí rovněž v čele tenisového týmu Sršni Záboří. Ten v loňské sezóně dokázal zvítězit v krajské soutěži KP III. Na konci prázdnin proběhl každoroční volejbalový turnaj Zábořská smeč. Zábořím rovněž projížděla rychlá auta při Rally Agropa. Při této akci se členové TJ postarali o občerstvení všech návštěvníků. Na závěr popřejme všem sportovcům úspěšný vstup do nové sezóny 2014/2015. MG Memoriál Miroslava Petráška a Františka Škody v tenisu První srpnovou sobotu se na zábořských tenisových kurtech uskutečnil již 11. ročník memoriálu Miroslava Petráška, který již čtyři roky nese i jméno Františka Škody. Tohoto klání v tenisových čtyřhrách se zúčastnilo celkem dvanáct dvojic ze Strakonic, Blatné, Prahy, Radomyšle a Záboří. Domácí reprezentovaly tři páry ve složení Karel Šperlík Josef Vydra, Michal Dumský Tomáš Pechar a Hana Štefanová (Slavíková) Josef Slavík. Hrálo se ve dvou skupinách po šesti dvojicích, podle umístění v nich posléze proběhla utkání o konečné pořadí. Celkovým vítězem se nakonec stala dvojice Maleček (Praha) Pýcha (Blatná), kteří ve finále zdolali pár Fiala Šimon. Ze Zábořských se nejlépe umístilo rodinné duo Štefanová - Slavík, které obsadilo 5. místo. Hanka Štefanová ve střehu. Na celodenní turnaj po celou dobu dohlíželo slunce, o přátelskou atmosféru se vzorně staraly Olina Mertová a Martina Petrášková, které měly pod patronátem občerstvení všech hráčů i diváků. Celý program byl nakonec završen společnou večeří v pensionu u Miroslava Augustina. O krásné ceny se postarali následující sponzoři: Duotip - Martin Říha, Radek Hruška, Radek Šimsa, Petr Hradský, Miroslav Augustin, Stanislav Pavlovský a Josef Slavík. Všichni výše jmenovaní si zaslouží velké poděkování. Věřme, že i v následujícím roce ožijí v srpnu tenisové kurty vzpomínkou na dva bývalé členy tenisového oddílu v Záboří. Josef Slavík, foto Oldřich Merta Volejbalová Zábořská smeč Prásk, bum, plesk, josáááá, to vše se ozývalo na konci prázdnin v okolí zábořské školy a sportovní haly. Že by žáci nastoupili do školy již koncem srpna a byli za své hříchy trestáni? Ale kdepak, vždyť už Komenský tělesné tresty ve škole zakázal (otázka zní, jestli to bylo moudré rozhodnutí). Tyto zvuky neměly svůj původ ve škole. Na volejbalovém hřišti se totiž konal turnaj smíšených volejbalových družstev Zábořská smeč. Ač se to zdá neuvěřitelné, své síly zde poměřily týmy z okolí již více než desetkrát. Letos se pokusilo uzmout do svého držení putovní pohár 6 mužstev, z nichž dvě byla složena z domácích zábořských Žížal. Od prvního zápasu bylo nad slunce jasné, že nejcennější trofej letos poputuje do Strakonic. Tento tým, který byl složený z hráčů krajských soutěží, neměl konkurenci a turnajem prošel bez většího zaváhání. Tentokráte se ale neztratili ani domácí, kteří sahali dokonce po druhém místě, ale v přímém souboji o tuto příčku prohráli nejtěsnějším možným rozdílem s Blatnou. Přesto se jedná bezesporu o úspěch, neboť medailové umístění Zábořákům několik let unikalo. A pak říkejte, že volejbal není umění! Světe div se, ale tradiční kap, kap letos slyšet nebylo, již podruhé za sebou se Zábořská smeč obešla bez dešťových kapek. Že by se Bůh nad zábořskými volejbalisty už konečně smiloval? Všechny hráče tak po většinu dne zahřívaly sluneční paprsky, které jen dotvořily vydařený ráz této již tradiční sportovní akce. Snad si i za rok budou náhodní kolemjdoucí myslet, že škola ožila o několik dní dřív. MG, foto Stanislav Frühauf

8 Číslo 3/2014 Strana 8 => pokračování ze str projednávané body - Všechny body z minulého usnesení byly splněny. - Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo pronájem kavárny v domě č. p. 54 panu Michalu Švehlíkovi. Podmínky nájmu zůstávají stejné jako u minulého nájemce. Předáním kavárny byli pověřeni členové kontrolní komise. - OZ odsouhlasilo vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 1022/1 v k. ú. Záboří o výměře cca 20 m 2. Jedná se o oplocenou předzahrádku před domem pana Kořínka. - OZ odsouhlasilo uzavření smlouvy o věcném břemeni č. PI /004 uložení elektrického vedení na obecní pozemek. - OZ odsouhlasilo rozpočtové opatření č 8/ Prodej pozemku o výměře 1250 m 2 v k. ú. Záboří - odměřeno z p. č. 416/1. OZ odsouhlasilo prodej pozemku výměře 1250 m 2 v k. ú. Záboří - odměřeno z p. č. 416/1 v k. ú. Záboří manželům Matějkovým z Blatné za cenu 160 Kč/m 2. Kupující zpracuje a uhradí kupní smlouvu a podá a uhradí návrh na vklad do KN, prodávající hradí daň z převodu nemovitosti. - OZ odsouhlasilo upravit odtok vody před domem č. p Zastupitelstvo odsouhlasilo bezúplatný převod hasičské cisterny CAS Škoda 706 RTHP do majetku obce Záboří. Za zastupitelstvo Pavel Marek Omluva Členové redakce Zábořského zpravodaje se omlouvají za opožděné vydání tohoto čísla způsobené nečekanými technickými problémy. Příští číslo spatří světlo světa jako obvykle před vánočními svátky. Pokud tedy nedočkavě vyhlížíte zpravodaj ve své schránce, nebudete muset tentokráte na novinky ze Záboří čekat příliš dlouho. Děkujeme za pochopení. Vaše redakce Významného výročí se dožívají Říjen Veselá Věra 82 let Koutenská Miroslava 65 let Vydrová Marie 60 let Listopad Klugner Václav 92 let Petrášková Dušana 65 let Prosinec Říhová Božena 75 let Netušilová Mária 65 let Obec Záboří přeje všem jubilantům pevné zdraví! Nový zábořský občánek Maminka Ing. Petra Pihera a tatínek Jan Pihera z č. p. 114 se mohou těšit z narození svého syna Owena, kterého přinesl čáp 27. června Srdečně gratulujeme a celé rodině přejeme pevné zdraví, pohodu i štěstí. Opustili nás: Dne 4. července 2014 zemřela paní Jaroslava Čapková, Záboří č. p října nás navždy opustil pan František Hokr, Záboří č. p. 74. Čest jejich památce! Na celkových finančních nákladech tohoto vydání zábořského zpravodaje se podílela firma: Čtvrtletník vydávaný Obcí Záboří. Redakční rada: Jaroslava Vodičková, Jitka Říhová, Jaroslav Vorba, Pavel Marek, Michal Gutwirth. Náklad: 200 výtisků. Adresa: Obec Záboří, Záboří 88, Záboří, tel , OÚ: redakce: Tisk: Blatenská tiskárna, s.r.o. Povoleno MK ČR E Uzávěrka příštího čísla:

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Domanínský zpravodaj září - říjen 2013, číslo 85

Domanínský zpravodaj září - říjen 2013, číslo 85 září - říjen 2013, číslo 85 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 2 Příspěvky od občanů... 3 Domanínské zajímavosti... 4 Víte, že... 5 Kultura a sport... 7 Co

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

http://www.maletin.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=9089&id_org=9089&id=3531&p1=1...

http://www.maletin.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=9089&id_org=9089&id=3531&p1=1... Page 1 of 13 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 6.MALETÍN. ZPRAVODAJ- červen 2003 vytvořeno: 9.7.2003 změněno:

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat.

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ POSEZENÍ S RODIČI A PRARODIČI První akcí měsíce dubna v MŠ bylo zakončení projektu Zvyky a tradice naší vesnice Velikonoce. Děti za asistence učitelek a paní kuchařky Helenky

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Naše 4.třída Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Vážení rodiče, v případě,že nesouhlasíte s uvedenými informacemi

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták, Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

1. Volba ověřovatele zápisu. 2. Kontrola zápisu a usnesení. 3. Prodej a pronájem 4. Plešivec 5. Byty 6. Úprava rozpočtu 7. Vyhlášky 8.

1. Volba ověřovatele zápisu. 2. Kontrola zápisu a usnesení. 3. Prodej a pronájem 4. Plešivec 5. Byty 6. Úprava rozpočtu 7. Vyhlášky 8. Z á p i s z 10. schůze obecního zastupitelstva v Abertamech dne 07. 05. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- přítomno:

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zúčastnění: příloha č. 1 prezenční listina příloha č. 2 prezenční listina volební valné hromady Datum konání: 10.června 2015 Místo konání: sportovní hala Pelhřimov

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 06. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 22.02.2011 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, přátelé, diváci a členové a členky Tradičního loutkového divadla Zvoneček, přešel rok 2008, v němž občanské sdružení prožilo třetí rok

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici ORG 1.1 Přítomni: p. Houška, p. Krejča, p. Dohnal, p. Kubíček, pí. Kosová, pí. Langová, pí. Zahradníková Omluven: Přítomno

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 24. 6. 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 24. 6. 2013 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DNE 24. 6. 2013 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová Vlasta, Dvořák Václav, Brychta

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty Velká Bystřice za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty Velká Bystřice za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Orla jednoty Velká Bystřice za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje 2. Kontaktní údaje 3. Členská základna 4. Rada jednoty/župy 5. Odborné rady 6. Činnost 7. Přílohy a. Rozvaha b.

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Zápis. ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 28. 4. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 28. 4. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 28. 4. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014 3. Schválení

Více

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více