Ročník 8. Záboří číslo 3/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník 8. Záboří 12. 11. 2014 číslo 3/2014"

Transkript

1 Ročník 8. Záboří číslo 3/2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, od posledního čísla Zábořského zpravodaje až do jeho uzávěrky proběhly tři schůze obecního zastupitelstva v Záboří, s jejichž průběhem bych vás rád seznámil projednávané body - Všechny body z minulého usnesení byly splněny. - Prodej pozemku p. č m 2 v k. ú. Záboří. Starosta seznámil zastupitele s doručenými žádostmi na prodej uvedeného pozemku a navrhl tajné hlasování, které bylo odsouhlaseno hlasy všech přítomných zastupitelů. Na základě tajného hlasování rozhodlo OZ o prodeji pozemku p. č. 307 (7016 m 2 ) v k. ú. Záboří panu Miroslavu Troníčkovi za cenu 30 Kč/m 2. Kupující zpracuje kupní smlouvu a podá návrh na vklad do katastru nemovitostí, prodávající hradí daň z převodu nemovitosti. Obecní zastupitelstvo dále odsouhlasilo, aby k převodu nemovitosti došlo nejpozději do 30. září OZ odsouhlasilo prodloužení nájemní smlouvy paní Grecové na garsonku na další rok. - OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/ OZ odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 6/ Starosta informoval zastupitele o přípravě nadcházejících voleb do OZ. Počet členů OZ bude v příštím volebním období nezměněný, tj. 9 zastupitelů. Dále bylo navrženo, aby do OZ obce Záboří bylo voleno tak jako v posledních dvou volebních obdobích - kandidatura do OZ formou nezávislého kandidáta projednávané body - Všechny body z minulého usnesení byly splněny. - O ukončení nájemní smlouvy na provozování kavárny Záboří č. 54 požádala Ludmila Cibulková. OZ žádost projednalo a rozhodlo jí vyhovět ukončení nájmu dohodou ke dni Ostatní podmínky se řídí uzavřenou nájemní smlouvou. - OZ rozhodlo vyhlásit záměr obce na pronájem kavárny. - OZ se seznámilo s rozpočtovou změnou č. 7/2014 a bere ji na vědomí. - Obecní zastupitelstvo se seznámilo s výsledkem hospodaření a účetní závěrkou k rozvahovému dni příspěvková organizace ZŠ a MŠ Záboří hospodářský výsledek: ,11,- Kč. Výsledek hospodaření a roční účetní závěrka byla schválena bez výhrad. Hospodářský výsledek byl převeden do rezervního fondu a do fondu odměn. - OZ odsouhlasilo vyhlášení záměru na prodej pozemků st. p. č. 259 a p. č v k. ú. Svéradice (pod regulační stanicí ve Svéradicích). Obec Záboří tento záměr vyhlašuje jako člen Svazku obcí Radina. - Připojení na obecní vodovod - p. Lávička. - Žádost o prodej pozemku jako stavební parcely podali manželé Matějkovi, Blatná v dubnu Jejich zájem o parcelu trvá, proto OZ rozhodlo vyhlásit záměr na prodej pozemku (parcely), který se bude odměřovat z parcely č. 416/1, nová parcela bude mít výměru 1250 m 2.. V současné době stavební úřad Blatná nevydá stavební povolení na stavbu v této lokalitě, neboť se územní plán zatím zpracovává a v platnosti bude v roce V současné době postupuje stavební úřad dle platného územního plánu a vyhlášky, kterou OZ schválilo v roce Z tohoto důvodu nebylo manželům Majerovým vydáno stavební povolení a nemohou tak splnit podmínku zkolaudování rodinného domu, kterou mají uvedenou v kupní smlouvě na parcelu. Bude vydán dodatek ke kupní smlouvě prodloužení termínu kolaudace. pokračování na str. 8 =>

2 Číslo 3/2014 Strana 2 Cestování do vzpomínek v Záboří si připomínáme 110. výročí založení poštovního úřadu Poštovní úřad v Záboří byl zřízen za Rakouska-Uherska, dne 1. září Připomeňme si, že organizované dopravy zpráv na území České republiky jsou spojeny s volbou arciknížete Ferdinanda (z Habsburské dynastie) českým králem v roce Razítko z roku Další důležité období rozvoje pošt u nás nastalo za vlády Marie Terezie ( ), kdy byl poštovní úřad převzat do státní správy. První poštovní zákon císařský patent - pro území Rakouské monarchie je z roku 1838 a byl platný až do 13. prosince 1946, kdy byl vyhlášen zákon o poště (v roce 1949 byl zákon upraven na zákon o Československé poště, národním podniku. Dnes je platný zákon č. 20/2000Sb. o poštovních službách). S rozvojem pošty se rozšířilo i vydávání místopisných pohledů, většinou na těch zábořských najdeme kolorované fotografie kostela a nejbližšího okolí (tvrz, Pošta v Záboří doručovala i během 2. světové války. hostinec, škola). V pozdější době už se motivy spojují s návsí, s hospodami a obchody (U Říhů, Klas, Klosterman, hostinec K. Slaniny), či jde o dálkové pohledy na Záboří (většinou z Trávníků či od dnešní posklizňovky). To, že pohlednice byly popsány na každém volném místečku, třeba i z přední strany, a že si pisatelé vyjadřovali vzájemnou úctu nejen oslovením, nebylo ničím zvláštním. Také nebylo nic neobvyklého, že adresa zněla jen na jméno a město. Málokdo v té době používal číslo popisné a pošťáci ve svém obvodu opravdu znali osobně každého. Pohyb lidí byl pramalý, a tak pokud už byl někdo u někoho na bytě prostě se toto do adresy uvedlo (třeba Josef Malý, toho času na bytě u tety Jarmily Novákové). Poštovní směrovací čísla byla zavedena v Československu k 1. lednu Důvodem bylo využívání nových moderních metod, pracovních postupů a příprava podmínek pro použití poloautomatických a automatických strojů na třídění poštovních zásilek. Zavedení bylo provázeno masivní reklamní kampaní. Přestože mezi obyvatelstvem v počátcích naráželo PSČ na nepochopení, používalo se v polovině 70. let 20. století v Československu na 90 % zásilek. Systém se prakticky v nezměněné podobě používá dodnes. Pohlednice Záboří z roku Možná Vás překvapí historie PSČ v cizině. Poprvé bylo poštovní směrovací číslo zavedeno na Ukrajině v roce 1932, v roce 1939 byl systém ale opuštěn. Další pokusy se zaváděním poštovních směrovacích čísel provádělo Německo během druhé světové války. Souviselo to zejména s tím, jak na poštách ubývalo pracovníků s dobrou znalostí zeměpisu, tak i s rozšiřujícím se územím, na kterém bylo nutné doručovat zásilky německým vojákům. To se zdařilo v roce V roce 1958 PSČ zavedla Argentina, v roce 1959 Spojené království, v roce 1963 USA a v roce 1964 Švýcarsko. Se zaváděním PSČ se začaly objevovat úvahy o jeho využití při strojním třídění zásilek. V roce 2005 evidovala Světová poštovní unie zavedení PSČ u 117 ze 190 svých členů. PSČ dodnes nepoužívá např. Irsko. Naše zábořská pošta přestála tedy časy nelehké, dvě války i hospodářské krize, a jistě všichni věříme, že ve své činnosti coby pobočka České pošty a.s. bude pokračovat nadále i v současné době, kdy se pošty na malých obcích zavírají. Seznam poštmistrů a vedoucích pošty (uvedeny údaje pouze prokazatelně doložené): nezjištěno Marie Valentová nezjištěno František Pinc Antonín Hrubý Jaroslava Čadová Marie Vadlejchová 1984 dodnes Marie Kůrková Text Jitka Říhová Foto ze sběratelského archivu pohlednic Romana Říhy

3 Číslo 3/2014 Strana 3 Pouťové posezení pod lípou Přijela pouť a lidí proud zaplnil na návsi kdejaký kout... ale ne, tak to nebylo, tak to zpívá Karel Gott! Žádné kolotoče, žádné stánky s perníkovými srdíčky a tureckým medem, ale tradiční posezení pod lípou na dvoře obecního úřadu s odpoledním nabitým programem - to se v sobotu 28. června 2014 v Záboří konalo. Počasí bylo krásné a přilákalo na tuto akci hodně návštěvníků. Vydrželo do pozdních večerních hodin, potom sprchlo, ale ti stateční vydrželi až do ranních hodin, dokud hudba hrála. Jaký byl program pouťového odpoledne? Nesl se ve znamení tance a zpěvu, to přeci k pouti patří. Navštívil nás opět Lukáš Písařík, tentokráte s kapelou PLAN B. Jejich rocková hudba sice bránila sousedskému povídání, ale mladším ročníkům se určitě líbila. Lukáš by se mně líbil jen s kytarou, ale hlavní je, že na Záboří nezapomíná a rád se mezi nás vrací. tím, že vystupoval v Senátu u příležitosti vernisáže výstavy Sedlická krajka v dubnu tohoto roku. Znovu k nám letos zavítal i Taneční klub Čížová a letos přijel s tancem na melodie z Limonádového Joa. Žáci mateřské školy a jejich tanec zvířátek. Zlatým hřebem a vyvrcholením celého programu bylo vystoupení sympatického tanečního páru, atletky Šárky Kašpárkové a tanečníka Jana Tománka, které všichni známe z jejich účinkování v televizní soutěži Star Dance. Nejenže předvedli ukázku tanců, ale řekli i spoustu zajímavých drbů ze zákulisí taneční soutěže i ze svého soukromí. Šárka s sebou přivezla i své nejcennější medaile. V r získala na Olympijských hrách v Atlantě ve trojskoku bronzovou a na Mistrovství světa v Athénách v r zlatou medaili ve trojskoku výkonem 15,20 m! Na závěr se ještě tito tanečníci pokusili naučit nás, návštěvníky, základní kroky salsy. Nevím, zda se jim to podařilo, ale legrace to byla. Lukáš Písařík a skupina Plan B. Po jeho téměř hodinovém vystoupení nastoupili se svým programem žáci zdejší mateřské a základní školy. Ti nejmenší byli kouzelní v tanci zvířátek, ti větší v reji princezen. Čtyři akrobatky (viz úvodní foto) předvedly cviky, při kterých se tajil dech! Potom již následovalo vystoupení tanečního souboru Klubíčko z Blatné pod vedením Dany Strnadové. Mladí tanečníci předvedli klasický valčík, latinské tance a nakonec krásný tanec na melodii z Fantoma Opery. Měli nádherné kostýmy a sledovat je byl velký zážitek. Z jiného soudku bylo další taneční vystoupení. S lidovým tancem "Česká beseda" vystoupil Taneční soubor Sedlice. Tento soubor se může pochlubit Mistryně světa při tanci! Každý z návštěvníků tohoto odpoledne si prostě přišel na své a nikdo se nenudil. Večer potom ještě hrála k tanci a poslechu kapela Radka Šimsy a to, že v noci začalo pršet, vůbec nevadilo, vždyť zapršet bylo třeba. Díky všem, kteří se podíleli na této zdařilé akci. Jaroslava Vodičková, fota Jaroslava Vodičková a MG

4 Číslo 3/2014 Strana 4 Aktuality ze školních škamen Ještě v naší živé paměti zůstává slavnostní zakončení školního roku 2013/2014 na Obecním úřadě v Záboří. Rozhodně by byla škoda, kdybychom tuto významnou událost opomenuli. Jak už bývá tradicí, následující letní prázdniny utekly jako voda a prvního září zasedli žáci opět do školních lavic před své učitele.v učitelském sboru k žádné změně nedošlo, školní jídelnu opustila p. Marie Polanová, kterou nahradila p. Martina Balková. Posily se dočkala i mateřská škola, kde nyní jako učitelka působí Gabriela Petlánová. Poprvé do školních lavic nastoupilo osm prvňáčků, kterým popřejme, ať se jim v Základní škole v Záboří líbí. Již na začátku nového školního roku bylo ve škole poměrně živo. V dnešním čísle se dozvíte, jak si samotné děti zkrášlily školní budovu. Předškoláci se formou divadelního představení dozvěděli, že některé přírodní jevy nejsou kouzla. Snad se jim to jako příprava na základní školu bude hodit. O dalších aktivitách zábořské školy se dozvíte v předvánočním čísle Zábořského zpravodaje, těšit se můžete na zprávu z říjnové návštěvy plzeňské Techmanie a reportů z několika sportovních akcí atletických závodů v Blatné, kopané a florbalu ve Strakonicích. Na závěr popřejme všem žákům, ať se jim ve škole daří a sbírají jen samé biče a úspěchy v soutěžích, a učitelům pevné zdraví a silné nervy, neboť výchova dnešní mládeže někdy může připomínat i krocení divé zvěře. MG Konec školního roku Ani se tomu nechce věřit, že další školní rok je nenávratně pryč. Loučení žáků s mateřskou a základní školou proběhlo na Obecním úřadě v Záboří v pátek 27. června Se svou školkou se rozloučili čtyři žáčci: Terezka Musilová, Alenka Hájková, Ondřej Augustin, Honzík Finěk. Pan starosta jim popřál, aby se jim ve škole moc líbilo, všechno se jim dařilo, aby měli štěstí na pravé kamarády a dobré učitele. Ale také připomenul, aby nezapomněli na svou školku, protože všechno důležité pro vstup do školy se naučili právě tam. To, co se naučili, také s chutí předvedli. Nacvičili si básničky a písničku. Potom je ještě pan starosta trochu prozkoušel, všechny hádanky hravě uhádli a počítali do deseti i pozpátku. Následovalo malé občerstvení a paní učitelka si je potom odvedla do školky, kde prý je čekala další oslava. Absolventů zábořské základní školy bylo letos osm: Eliška Dumská, Martin Lexa, Štěpánka Tannhäuserová, Ondřej Sekáč, Zbyšek Szeder, Monika Horynová, Marie Říhová a Lukáš Zrno. Každé loučení je těžké. Na letošních deváťácích to bylo vidět - ten zvláštní pocit radosti a nostalgie. I na slzičky došlo, ale ty také patří k životu. Něco končí a něco nového se začíná, začíná jim nová další životní etapa. Nejprve si vyslechli pár slov od pana starosty Václava Kurze. Do dalšího života jim popřál mnoho úspěchů v dalším studiu, štěstí v životě a co nejméně životních překážek. Ředitel školy pan Václav Špatný jim připomněl, že mají dveře do školy stále otevřené, mohou přijít kdykoliv pro radu nebo se jen tak přijít podívat. Jeho slova: Učitel vás dovede ke studánce, podá vám hrneček, ale pít už musíte sami, si budou jistě všichni pamatovat. Loučení se svými žáky nelehce nesla i jejich třídní učitelka Šárka Kučerová. Po předání vysvědčení a dárků se s nimi rozloučila krásným citátem Charlieho Chaplina: Žij podle svojí víry. Dělej to, co ti radí srdce. To, co chceš. Lidský život je divadelní představení, které se hraje bez předchozích zkoušek. Zpívej, směj se, tancuj, měj rád... dříve, než spadne opona a hra skončí bez potlesku. Tak, milí deváťáci, užijte si krásné prázdniny a šťastně vstupte do nové etapy života, ať se vám v životě všechno daří! Jaroslava Vodičková, foto MG Kouzla nebo fyzika Víte, co se stane s balonkem naplněným solí, když ho navléknete na PET lahev naplněnou bublinkovou limonádou? A co že je to za plyn, kterým se balonek naplní? Nebo si můžete vyrobit koktejl. Do sklenice nalijete kapaliny: kečup, vodu, olej a líh. Podle chuti koktejl dozdobíte různými pochoutkami z kuchyně: kousky jablka, brambory, těstovinami... pak můžete sledovat, kde se jednotlivé kousky ve sklenici usadí nebo kde budou plavat. Archimedes by měl z tohoto experimentu určitě radost. My, ve školce v Záboří, jsme radost rozhodně

5 Číslo 3/2014 Strana 5 měli, když jsme mohli tyto pokusy a spoustu dalších vyzkoušet s Divadlem fyziky ÚDiF. Divadlo ÚDiF k nám zavítalo v rámci projektu EXPEDICE Světozor, který nabízí originální program vzdělávacích aktivit především malým venkovským školkám. Divadlo tvoří skupina vystudovaných fyziků, kteří si usmysleli, že ukážou krásy vědy a techniky všem lidem. Jejich fyzikální vystoupení svým rozsahem pokrývají celý obor fyziky bohužel Einsteinovu relativitu prý ještě neobsáhli... Se svým mottem: Svět je krásnější, když víte, jak funguje vystupuje divadlo již šestým rokem na základních školách. O to více jsme byli my i oni napnutí, jak proběhnou jejich experimenty v naší mateřské škole, kde jsou děti v jedné třídě od tří do šesti let. To, že jsme hodinu dělali pokusy, aniž by někdo z dětí rušil nebo se něco poškodilo, bylo úžasné. A že děti říkaly fyzikálním experimentům kouzla? Na to byli naši vystudovaní fyzici trochu hákliví, ale nakonec se tomu i zasmáli. Kdo ví? Třeba za několik let, až budou naše děti ve škole, vzpomenou si na školková kouzla a nebudou se fyziky bát... Za MŠ Záboří Martina Řandová, Víte, že tentokrát divadelní aneb o tajemství obrazu Víte, že byly doby, kdy nadšenci v Záboří hráli divadlo? Možná jste si všimli na obecním úřadu pověšeného krásného obrazu s kolorovanými fotografiemi s velkým nápisem Strakonický dudák Vánoce Dříve visíval v zasedací místnosti OÚ, nyní je přímo u paní Květy Krejčové v kanceláři. Už několikrát jsme si spolu říkaly, že poprosíme moji milou tetinku paní Věrku Veselou, aby nám o obraze i o hře povyprávěla a pokusila se vzpomenout na ty, kteří před 55 lety divadlo s ní, coby Dorotkou, nazkoušeli a odehráli v sále hospody U Říhů. Právě příprava článku o divadelním představení SDO Blatná v Záboří a rozhovoru s Veronikou Janečkovou byl mi popostrčením k činu - udělat druhý rozhovor - poodkrýt v tak příznačné souvislosti divadelní aktivity i tajemství zábořských ochotníků. Překvapení pro školu V květnu nás paní učitelka Morávková učila skládat kusudamu neboli kytičky z papíru. Správně skládat jsem se to nakonec naučila jen já a Lucka Bigasová. Ostatním to moc nešlo. Paní učitelka pak přišla s nápadem, že bychom mohli zkusit udělat i nějakou postavičku, třeba šaška. Moc se nám povedl, a tak jsme vyzkoušeli vodníka. Byl také moc pěkný. Zkoušeli jsme tedy dál a dál, až nás napadlo udělat ještě větší postavy. Jsou to panenky s deštníky a kytičkami a měří asi 55 centimetrů. Pak jsme vytvořili ještě čarodějnice, které teď létají ve druhém patře školy. Ty se také povedly. Lucie Bigasová (vlevo) a Lucie Majerová Když jsme přišli v září do školy, děti byly ohromeny, jak krásnou máme výzdobu. Lucie Majerová, 6. ročník, foto Šárka Kučerová (Odpověď na otázku v titulku, v jakých dobách ochotníci v Záboří aktivně působili, tedy zní těmi dobami byla padesátá léta, ač zatížená ekonomicky složitou poválečnou a těžkou politickou situací, jsou u nás v Záboří spojována s rozkvětem činností Tělovýchovné jednoty a Osvětové besedy, při které právě divadelní kroužek fungoval. Kromě obrazu jsou nám svědectvím i zápisy v obecní kronice, která je nyní digitálně přístupná na webových stránkách archivu v Třeboni.) Kolik představení se tedy v Záboří v rámci divadelního kroužku odehrálo? Podle údajů z kroniky jich od roku 1954 do roku 1960 bylo nastudováno deset: Polibek královský, Pasekáři, Palackého třída odehráno představení Mordová rokle odehrána v hospodě U Divišů hra Karla Čapka Matka, a odehrána divadelní hra se zpěvy Muziky, muziky Není uvedeno žádné představení. Pro zajímavost uvádím propagandisticky laděnou, dnes už

6 Číslo 3/2014 Strana 6 úsměvnou, citaci z kroniky: Ochotnický spolek oproti dřívějším létům značně polevil ve své činnosti o velikonocích odehrána hra Slaměný klobouk, se kterou herci hostovali i v Mečichově a v rámci MDD se konalo představení Pohádka o Honzovi a princezně Zlatovlásce citace z kroniky: O Vánocích sehráli místní ochotníci hru J. K. Tyla Strakonický dudák. Hra měla velký úspěch školní divadlo Sněhová královna Bohužel, údaje v kronice nejsou vedeny v letech 1959 až 1964 jako úplné, byly dopisovány až v roce 1966 a jsou tedy velmi stručné, spíše je popisována činnost místního národního výboru a JZD. Dle vzpomínek paní Věry Veselé se jistě ještě hrála Jiráskova Lucerna. Jsem moc ráda, že mi tetinka odpověděla i na další zvědavé otázky: Kolik času jste tehdy jako ochotníci věnovali nastudování hry, kdo vás vedl a kdo zajišťoval hezké a autentické divadelní kostýmy? K naučení role postačovaly maximálně 3 měsíce, zkoušelo se většinou u nás na sále (č. p. 2), hry režíroval pan Vít Hrubeš a pan Dr. Karel Černý, ten také většinou zajišťoval vše pro divadlo potřebné. Do Strakonického dudáka sehnal Věra Veselá (Říhová) k zapůjčení kdesi ze Strakonic i opravdové dudy. Jinak si kostýmy každý herec zajišťoval a připravoval sám, snad když vidím tyto fotografie, nějaké šaty byly i půjčené, ale přesně si to již nepamatuji. Kdo je autorem obrazu s jediným zdokumentovaným představením? Je jím pan František Blažek, fotografie krásně koloroval a k sobě sestavil a přizdobil. Dlouhá léta pak byl obraz na sále U Říhů, po uzavření hospody v roce 1979 se vrátil k Blažkům, v roce 1995 jej paní Emílie Blažková svěřila na obecní úřad. (Pozn. zápis o tom je uveden na zadní straně obrazu a nyní právě na zadní stranu obrazu chystáme připojit i popis fotografií se seznamem herců). Na kterou hru, teti, vzpomínáš nejraději? Určitě na Strakonického dudáka, který se velmi povedl, ale úžasná byla i opereta Muziky, muziky. Toto představení bylo upraveno pro divadlo v přírodě, hrálo a zpívalo se tedy venku, na Škarpách jak se říkalo na farském dvoře. Poprvé se hrálo o pouti v červnu, večer při umělém osvětlení (které, jak uvádí kronika, umocnilo zážitek), pro velký ohlas se opakovalo v září opět na pouť. Vrátíme se k obrazu a zkusíme vyjmenovat po řadách aktéry: Děti na první fotografii zleva jsou Josef Vydra (bývalý pan starosta) a Zdeněk Říha. Další fotografie v řadě následují Dr. Karel Černý coby Vocílka, František Blažek jako Švanda, matka Švandy Rosava v podání Emílie Blažkové, Dorotka Věra Říhová (nyní Veselá), myslivec Trnka Dorotčin tatínek je nám zatím neznámý, chasa František Černý, Josef Hejl ml., Mirek Černý a Jaroslav Řišský. Uprostřed Alamir Josef Hejl ml., rodina Kalafuny Kordula Marie Divišová, Kalafuna Vít Hrubeš, děti Zdeněk Říha, Jaroslava Štěpánková (nyní Augustinová), Josef Vydra, Švanda a Vocílka František Blažek a Jiří Jakš, skupina lesních víl Helena Křivancová, Růžena Švecová, Zdenka Černá, Zdena Zemenová, Věrka Bartošová, Marie Pražáková, ústřední foto hlavních postav, Švandy a Dorotky Františka Blažka a Věry Říhové, Kalafuna s Dorotkou - Vít Hrubeš s Věrou Říhovou a znovu Švanda a Dorotka, Kalafuna s Kordulou, zcela vpravo pak starý dudák Tomáš v podání Josefa Hejla st. Lesní víly Helena Křivancová, Růžena Švecová, Zdenka Černá, Zdena Zemenová, Věrka Bartošová, Marie Pražáková V dolní řadě je jako král Alenoros, pán neznámých zemí Bohumil Mašek, dále hospodský Mikuli František Blovský, princezna Zulika Marie Hanzlíková (provdaná Nýčová), uprostřed společné foto Švandy, Rosavy a Dorotky, vedle Švanda na šibenici a neznámé divé ženy, rychtář Koděra Václav Zemen a poslední postava na fotografii v dolním pravém rohu pan František Křivanec coby Šavlička, bývalý voják. Věřte, že nad obrazem a určováním fotografií se nás sešlo nakonec mnoho. Všem mým poradcům a především mé ochotné tetince tedy patří velké díky. A přesto nějaká tajemství obrazu zůstávají nezodpovězena možná jste na představení byli, možná si vzpomenete na vyprávění příbuzných, předpokládáme, že mohlo dojít i k mýlce, a tak uvítáme jakékoliv upřesnění či určení od Vás. Obraz už zase pěkně zdobí kancelář obecního úřadu a paní Krejčová jej všem zájemcům jistě ráda nechá prostudovat. Foto a text Jitka Říhová

7 Číslo 3/2014 Strana 7 Z činnosti TJ ZD Záboří Za okny už poletuje listí, ale určitě ještě udržujeme ve své mysli vzpomínky na krásné letní měsíce. V současnosti už sice sportovci pomalu míří do tělocvičen a většině oddílů začala nová soutěžní sezóna, připomeňme si přesto ještě časy plné tepla a slunečního svitu. Hlavně v srpnu bylo na zábořských sportovních kolbištích živo. Na tenisových kurtech proběhl memoriál Miroslava Petráška a Františka Škody. Zároveň začala v Záboří působit i tenisová škola, kterou vede Miloslav Bálek, jenž stojí rovněž v čele tenisového týmu Sršni Záboří. Ten v loňské sezóně dokázal zvítězit v krajské soutěži KP III. Na konci prázdnin proběhl každoroční volejbalový turnaj Zábořská smeč. Zábořím rovněž projížděla rychlá auta při Rally Agropa. Při této akci se členové TJ postarali o občerstvení všech návštěvníků. Na závěr popřejme všem sportovcům úspěšný vstup do nové sezóny 2014/2015. MG Memoriál Miroslava Petráška a Františka Škody v tenisu První srpnovou sobotu se na zábořských tenisových kurtech uskutečnil již 11. ročník memoriálu Miroslava Petráška, který již čtyři roky nese i jméno Františka Škody. Tohoto klání v tenisových čtyřhrách se zúčastnilo celkem dvanáct dvojic ze Strakonic, Blatné, Prahy, Radomyšle a Záboří. Domácí reprezentovaly tři páry ve složení Karel Šperlík Josef Vydra, Michal Dumský Tomáš Pechar a Hana Štefanová (Slavíková) Josef Slavík. Hrálo se ve dvou skupinách po šesti dvojicích, podle umístění v nich posléze proběhla utkání o konečné pořadí. Celkovým vítězem se nakonec stala dvojice Maleček (Praha) Pýcha (Blatná), kteří ve finále zdolali pár Fiala Šimon. Ze Zábořských se nejlépe umístilo rodinné duo Štefanová - Slavík, které obsadilo 5. místo. Hanka Štefanová ve střehu. Na celodenní turnaj po celou dobu dohlíželo slunce, o přátelskou atmosféru se vzorně staraly Olina Mertová a Martina Petrášková, které měly pod patronátem občerstvení všech hráčů i diváků. Celý program byl nakonec završen společnou večeří v pensionu u Miroslava Augustina. O krásné ceny se postarali následující sponzoři: Duotip - Martin Říha, Radek Hruška, Radek Šimsa, Petr Hradský, Miroslav Augustin, Stanislav Pavlovský a Josef Slavík. Všichni výše jmenovaní si zaslouží velké poděkování. Věřme, že i v následujícím roce ožijí v srpnu tenisové kurty vzpomínkou na dva bývalé členy tenisového oddílu v Záboří. Josef Slavík, foto Oldřich Merta Volejbalová Zábořská smeč Prásk, bum, plesk, josáááá, to vše se ozývalo na konci prázdnin v okolí zábořské školy a sportovní haly. Že by žáci nastoupili do školy již koncem srpna a byli za své hříchy trestáni? Ale kdepak, vždyť už Komenský tělesné tresty ve škole zakázal (otázka zní, jestli to bylo moudré rozhodnutí). Tyto zvuky neměly svůj původ ve škole. Na volejbalovém hřišti se totiž konal turnaj smíšených volejbalových družstev Zábořská smeč. Ač se to zdá neuvěřitelné, své síly zde poměřily týmy z okolí již více než desetkrát. Letos se pokusilo uzmout do svého držení putovní pohár 6 mužstev, z nichž dvě byla složena z domácích zábořských Žížal. Od prvního zápasu bylo nad slunce jasné, že nejcennější trofej letos poputuje do Strakonic. Tento tým, který byl složený z hráčů krajských soutěží, neměl konkurenci a turnajem prošel bez většího zaváhání. Tentokráte se ale neztratili ani domácí, kteří sahali dokonce po druhém místě, ale v přímém souboji o tuto příčku prohráli nejtěsnějším možným rozdílem s Blatnou. Přesto se jedná bezesporu o úspěch, neboť medailové umístění Zábořákům několik let unikalo. A pak říkejte, že volejbal není umění! Světe div se, ale tradiční kap, kap letos slyšet nebylo, již podruhé za sebou se Zábořská smeč obešla bez dešťových kapek. Že by se Bůh nad zábořskými volejbalisty už konečně smiloval? Všechny hráče tak po většinu dne zahřívaly sluneční paprsky, které jen dotvořily vydařený ráz této již tradiční sportovní akce. Snad si i za rok budou náhodní kolemjdoucí myslet, že škola ožila o několik dní dřív. MG, foto Stanislav Frühauf

8 Číslo 3/2014 Strana 8 => pokračování ze str projednávané body - Všechny body z minulého usnesení byly splněny. - Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo pronájem kavárny v domě č. p. 54 panu Michalu Švehlíkovi. Podmínky nájmu zůstávají stejné jako u minulého nájemce. Předáním kavárny byli pověřeni členové kontrolní komise. - OZ odsouhlasilo vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 1022/1 v k. ú. Záboří o výměře cca 20 m 2. Jedná se o oplocenou předzahrádku před domem pana Kořínka. - OZ odsouhlasilo uzavření smlouvy o věcném břemeni č. PI /004 uložení elektrického vedení na obecní pozemek. - OZ odsouhlasilo rozpočtové opatření č 8/ Prodej pozemku o výměře 1250 m 2 v k. ú. Záboří - odměřeno z p. č. 416/1. OZ odsouhlasilo prodej pozemku výměře 1250 m 2 v k. ú. Záboří - odměřeno z p. č. 416/1 v k. ú. Záboří manželům Matějkovým z Blatné za cenu 160 Kč/m 2. Kupující zpracuje a uhradí kupní smlouvu a podá a uhradí návrh na vklad do KN, prodávající hradí daň z převodu nemovitosti. - OZ odsouhlasilo upravit odtok vody před domem č. p Zastupitelstvo odsouhlasilo bezúplatný převod hasičské cisterny CAS Škoda 706 RTHP do majetku obce Záboří. Za zastupitelstvo Pavel Marek Omluva Členové redakce Zábořského zpravodaje se omlouvají za opožděné vydání tohoto čísla způsobené nečekanými technickými problémy. Příští číslo spatří světlo světa jako obvykle před vánočními svátky. Pokud tedy nedočkavě vyhlížíte zpravodaj ve své schránce, nebudete muset tentokráte na novinky ze Záboří čekat příliš dlouho. Děkujeme za pochopení. Vaše redakce Významného výročí se dožívají Říjen Veselá Věra 82 let Koutenská Miroslava 65 let Vydrová Marie 60 let Listopad Klugner Václav 92 let Petrášková Dušana 65 let Prosinec Říhová Božena 75 let Netušilová Mária 65 let Obec Záboří přeje všem jubilantům pevné zdraví! Nový zábořský občánek Maminka Ing. Petra Pihera a tatínek Jan Pihera z č. p. 114 se mohou těšit z narození svého syna Owena, kterého přinesl čáp 27. června Srdečně gratulujeme a celé rodině přejeme pevné zdraví, pohodu i štěstí. Opustili nás: Dne 4. července 2014 zemřela paní Jaroslava Čapková, Záboří č. p října nás navždy opustil pan František Hokr, Záboří č. p. 74. Čest jejich památce! Na celkových finančních nákladech tohoto vydání zábořského zpravodaje se podílela firma: Čtvrtletník vydávaný Obcí Záboří. Redakční rada: Jaroslava Vodičková, Jitka Říhová, Jaroslav Vorba, Pavel Marek, Michal Gutwirth. Náklad: 200 výtisků. Adresa: Obec Záboří, Záboří 88, Záboří, tel , OÚ: redakce: Tisk: Blatenská tiskárna, s.r.o. Povoleno MK ČR E Uzávěrka příštího čísla:

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole Závěr uplynulého školního roku byl hektický. Připravovali jsme se na rekonstrukci druhé poloviny střechy na budově 2. stupně. Vystěhovat třídy, nábytek, pomůcky a k tomu dva kabinety plné fyzikálních pomůcek,

Více

AKTUALITY. ze života Čkyně. Opraví silnice za více než šest milionů. Hasičské zbrojnice dostanou nový kabát

AKTUALITY. ze života Čkyně. Opraví silnice za více než šest milionů. Hasičské zbrojnice dostanou nový kabát AKTUALITY ze života Čkyně VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ ZDARMA PROSINEC 2008 Opraví silnice za více než šest milionů Na nově opravené silnice se mohou těšit všichni obyvatelé Čkyně. Obecní úřad je může postavit díky

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

A zase jsme o rok starší. Obsah:

A zase jsme o rok starší. Obsah: Obsah: - Zimní údržba komunikací - Jak je to s roznosem Zpravodaje - 90krát daroval svou krev - Pan František Přivřel mezi oceněnými - Podzimní setkání - Všichni soutěžící se umístili - Jubilejní rok S

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více

Vamberecký Kdo si hraje, nezlobí. Kdo sportuje, dělá i něco pro své zdraví. Na sportovním plese byli vyhlášeni nejlepší

Vamberecký Kdo si hraje, nezlobí. Kdo sportuje, dělá i něco pro své zdraví. Na sportovním plese byli vyhlášeni nejlepší Vamberecký Kdo si hraje, nezlobí. Kdo sportuje, dělá i něco pro své zdraví. Na sportovním plese byli vyhlášeni nejlepší sportovci ve Vamberku. Je hezké, že jsou mezi nimi děti i mladí, kteří sportu věnují

Více

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LISTOPAD 2011

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LISTOPAD 2011 11/2011 VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LISTOPAD 2011 Úvodník Už jsem skoro zapomněla, jak zní reklamní, rozhlasová kampaň na město Hulín. Bála jsem se, že ji už nikdy neuslyším, ale měla jsem a mám štěstí. Od 29.9.

Více

42 číslo. Alžběta Barcalová. Žili s námi aneb lidé na Blatensku. www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUMĚSÍČNÍK. IX.

42 číslo. Alžběta Barcalová. Žili s námi aneb lidé na Blatensku. www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUMĚSÍČNÍK. IX. DVOUMĚSÍČNÍK 42 číslo Slovo na úvod IX. ročník leden 2015 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žili s námi aneb lidé na Blatensku Alžběta Barcalová Jak jsme se mohli dočíst v kalendáři SOB, v loňském

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 1 2 12/2014 1. P R O S I N C E 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Ustavující Zastupitelstvo strana 2 Další jednání Zastupitelů strana 2 Nová Rada

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI

ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI l. března 2004 ZDARMA ročník 13/číslo 51 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE Setkání seniorů Ve středu 28. ledna odpoledne patřily sály

Více

/ 2014 SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ OBCE

/ 2014 SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ OBCE Huštěnovský Podzim / 2014 zpravodaj podzim / 2014 SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ OBCE Stalo se již hezkou tradicí, že kolem dvacátého června se sjíždějí do Huštěnovic rodáci se svými blízkými. Nejinak tomu

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 6 č í s l o 1 0 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku Informace k volbám Gymnázium

Více

kalendář akcí červen 2015

kalendář akcí červen 2015 kalendář akcí červen 2015 2 od - do hod. více v rubr. 1. 6. Po Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 2. 6. Út Mateřské centrum 8.30-11.30 MC Jinečáček DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v kasárnách 8.30-14.30 13. dp

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje

Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2009 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje redakce čtenáři Úvodník Co se nám líbí? Co se nám nelíbí? ŘÍJEN je podle indiánského kalendáře

Více

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Nová přírodní zahrada v mateřské škole (podrobnosti na STRANě 5) www.mesto-kunovice.cz napište nám: kunovjan@email.cz Číslo: 5/2015 Přečtěte si: Ocenění kantorkám str.

Více

Bludovan 3/2008. Stanovení výše stočného pro rok 2008. Otazníky kolem pošty a opravy obuvi. Forma úhrady stočného ZDARMA

Bludovan 3/2008. Stanovení výše stočného pro rok 2008. Otazníky kolem pošty a opravy obuvi. Forma úhrady stočného ZDARMA 3/2008 ZDARMA Datum vydání: 31. března 2008 Bludovan Stanovení výše stočného pro rok 2008 S účinností od 1.4.2008 se mění výše stočného, kdy původní částka na 1m3 odpadních vod byla stanovena na 16,67

Více

Začal školní rok 2012-2013

Začal školní rok 2012-2013 září 2012 Číslo 3 Ročník XIV. Začal školní rok 2012-2013 3. září škola opět ožila... Vrátily se děti z prázdnin s očekáváním co jim přinese nový školní rok. Do lavic usedli také noví žáčci 1. ročníku,

Více

ROČNÍK 20 LEDEN/ÚNOR 2005 ČÍSLO 1-2 CENA

ROČNÍK 20 LEDEN/ÚNOR 2005 ČÍSLO 1-2 CENA ROČNÍK 20 LEDEN/ÚNOR 2005 ČÍSLO 1-2 CENA 4 Kč O ČEM PÍŠEME - Z městského zastupitelstva - Platnost občanských průkazů - Příjem žádostí o pronájem bytů ulice Tyršova - Společenská kronika - Aloisie Bačová

Více

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce.

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. 1 6 Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. Hornopočernický zpravodaj listopad 2012 Kalendář akcí v Horních Počernicích v prosinci 2012 do 6. 1. 2013 VÝSTAVA NÁDRAŽÍ

Více