Ročník 8. Záboří číslo 3/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník 8. Záboří 12. 11. 2014 číslo 3/2014"

Transkript

1 Ročník 8. Záboří číslo 3/2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, od posledního čísla Zábořského zpravodaje až do jeho uzávěrky proběhly tři schůze obecního zastupitelstva v Záboří, s jejichž průběhem bych vás rád seznámil projednávané body - Všechny body z minulého usnesení byly splněny. - Prodej pozemku p. č m 2 v k. ú. Záboří. Starosta seznámil zastupitele s doručenými žádostmi na prodej uvedeného pozemku a navrhl tajné hlasování, které bylo odsouhlaseno hlasy všech přítomných zastupitelů. Na základě tajného hlasování rozhodlo OZ o prodeji pozemku p. č. 307 (7016 m 2 ) v k. ú. Záboří panu Miroslavu Troníčkovi za cenu 30 Kč/m 2. Kupující zpracuje kupní smlouvu a podá návrh na vklad do katastru nemovitostí, prodávající hradí daň z převodu nemovitosti. Obecní zastupitelstvo dále odsouhlasilo, aby k převodu nemovitosti došlo nejpozději do 30. září OZ odsouhlasilo prodloužení nájemní smlouvy paní Grecové na garsonku na další rok. - OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/ OZ odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 6/ Starosta informoval zastupitele o přípravě nadcházejících voleb do OZ. Počet členů OZ bude v příštím volebním období nezměněný, tj. 9 zastupitelů. Dále bylo navrženo, aby do OZ obce Záboří bylo voleno tak jako v posledních dvou volebních obdobích - kandidatura do OZ formou nezávislého kandidáta projednávané body - Všechny body z minulého usnesení byly splněny. - O ukončení nájemní smlouvy na provozování kavárny Záboří č. 54 požádala Ludmila Cibulková. OZ žádost projednalo a rozhodlo jí vyhovět ukončení nájmu dohodou ke dni Ostatní podmínky se řídí uzavřenou nájemní smlouvou. - OZ rozhodlo vyhlásit záměr obce na pronájem kavárny. - OZ se seznámilo s rozpočtovou změnou č. 7/2014 a bere ji na vědomí. - Obecní zastupitelstvo se seznámilo s výsledkem hospodaření a účetní závěrkou k rozvahovému dni příspěvková organizace ZŠ a MŠ Záboří hospodářský výsledek: ,11,- Kč. Výsledek hospodaření a roční účetní závěrka byla schválena bez výhrad. Hospodářský výsledek byl převeden do rezervního fondu a do fondu odměn. - OZ odsouhlasilo vyhlášení záměru na prodej pozemků st. p. č. 259 a p. č v k. ú. Svéradice (pod regulační stanicí ve Svéradicích). Obec Záboří tento záměr vyhlašuje jako člen Svazku obcí Radina. - Připojení na obecní vodovod - p. Lávička. - Žádost o prodej pozemku jako stavební parcely podali manželé Matějkovi, Blatná v dubnu Jejich zájem o parcelu trvá, proto OZ rozhodlo vyhlásit záměr na prodej pozemku (parcely), který se bude odměřovat z parcely č. 416/1, nová parcela bude mít výměru 1250 m 2.. V současné době stavební úřad Blatná nevydá stavební povolení na stavbu v této lokalitě, neboť se územní plán zatím zpracovává a v platnosti bude v roce V současné době postupuje stavební úřad dle platného územního plánu a vyhlášky, kterou OZ schválilo v roce Z tohoto důvodu nebylo manželům Majerovým vydáno stavební povolení a nemohou tak splnit podmínku zkolaudování rodinného domu, kterou mají uvedenou v kupní smlouvě na parcelu. Bude vydán dodatek ke kupní smlouvě prodloužení termínu kolaudace. pokračování na str. 8 =>

2 Číslo 3/2014 Strana 2 Cestování do vzpomínek v Záboří si připomínáme 110. výročí založení poštovního úřadu Poštovní úřad v Záboří byl zřízen za Rakouska-Uherska, dne 1. září Připomeňme si, že organizované dopravy zpráv na území České republiky jsou spojeny s volbou arciknížete Ferdinanda (z Habsburské dynastie) českým králem v roce Razítko z roku Další důležité období rozvoje pošt u nás nastalo za vlády Marie Terezie ( ), kdy byl poštovní úřad převzat do státní správy. První poštovní zákon císařský patent - pro území Rakouské monarchie je z roku 1838 a byl platný až do 13. prosince 1946, kdy byl vyhlášen zákon o poště (v roce 1949 byl zákon upraven na zákon o Československé poště, národním podniku. Dnes je platný zákon č. 20/2000Sb. o poštovních službách). S rozvojem pošty se rozšířilo i vydávání místopisných pohledů, většinou na těch zábořských najdeme kolorované fotografie kostela a nejbližšího okolí (tvrz, Pošta v Záboří doručovala i během 2. světové války. hostinec, škola). V pozdější době už se motivy spojují s návsí, s hospodami a obchody (U Říhů, Klas, Klosterman, hostinec K. Slaniny), či jde o dálkové pohledy na Záboří (většinou z Trávníků či od dnešní posklizňovky). To, že pohlednice byly popsány na každém volném místečku, třeba i z přední strany, a že si pisatelé vyjadřovali vzájemnou úctu nejen oslovením, nebylo ničím zvláštním. Také nebylo nic neobvyklého, že adresa zněla jen na jméno a město. Málokdo v té době používal číslo popisné a pošťáci ve svém obvodu opravdu znali osobně každého. Pohyb lidí byl pramalý, a tak pokud už byl někdo u někoho na bytě prostě se toto do adresy uvedlo (třeba Josef Malý, toho času na bytě u tety Jarmily Novákové). Poštovní směrovací čísla byla zavedena v Československu k 1. lednu Důvodem bylo využívání nových moderních metod, pracovních postupů a příprava podmínek pro použití poloautomatických a automatických strojů na třídění poštovních zásilek. Zavedení bylo provázeno masivní reklamní kampaní. Přestože mezi obyvatelstvem v počátcích naráželo PSČ na nepochopení, používalo se v polovině 70. let 20. století v Československu na 90 % zásilek. Systém se prakticky v nezměněné podobě používá dodnes. Pohlednice Záboří z roku Možná Vás překvapí historie PSČ v cizině. Poprvé bylo poštovní směrovací číslo zavedeno na Ukrajině v roce 1932, v roce 1939 byl systém ale opuštěn. Další pokusy se zaváděním poštovních směrovacích čísel provádělo Německo během druhé světové války. Souviselo to zejména s tím, jak na poštách ubývalo pracovníků s dobrou znalostí zeměpisu, tak i s rozšiřujícím se územím, na kterém bylo nutné doručovat zásilky německým vojákům. To se zdařilo v roce V roce 1958 PSČ zavedla Argentina, v roce 1959 Spojené království, v roce 1963 USA a v roce 1964 Švýcarsko. Se zaváděním PSČ se začaly objevovat úvahy o jeho využití při strojním třídění zásilek. V roce 2005 evidovala Světová poštovní unie zavedení PSČ u 117 ze 190 svých členů. PSČ dodnes nepoužívá např. Irsko. Naše zábořská pošta přestála tedy časy nelehké, dvě války i hospodářské krize, a jistě všichni věříme, že ve své činnosti coby pobočka České pošty a.s. bude pokračovat nadále i v současné době, kdy se pošty na malých obcích zavírají. Seznam poštmistrů a vedoucích pošty (uvedeny údaje pouze prokazatelně doložené): nezjištěno Marie Valentová nezjištěno František Pinc Antonín Hrubý Jaroslava Čadová Marie Vadlejchová 1984 dodnes Marie Kůrková Text Jitka Říhová Foto ze sběratelského archivu pohlednic Romana Říhy

3 Číslo 3/2014 Strana 3 Pouťové posezení pod lípou Přijela pouť a lidí proud zaplnil na návsi kdejaký kout... ale ne, tak to nebylo, tak to zpívá Karel Gott! Žádné kolotoče, žádné stánky s perníkovými srdíčky a tureckým medem, ale tradiční posezení pod lípou na dvoře obecního úřadu s odpoledním nabitým programem - to se v sobotu 28. června 2014 v Záboří konalo. Počasí bylo krásné a přilákalo na tuto akci hodně návštěvníků. Vydrželo do pozdních večerních hodin, potom sprchlo, ale ti stateční vydrželi až do ranních hodin, dokud hudba hrála. Jaký byl program pouťového odpoledne? Nesl se ve znamení tance a zpěvu, to přeci k pouti patří. Navštívil nás opět Lukáš Písařík, tentokráte s kapelou PLAN B. Jejich rocková hudba sice bránila sousedskému povídání, ale mladším ročníkům se určitě líbila. Lukáš by se mně líbil jen s kytarou, ale hlavní je, že na Záboří nezapomíná a rád se mezi nás vrací. tím, že vystupoval v Senátu u příležitosti vernisáže výstavy Sedlická krajka v dubnu tohoto roku. Znovu k nám letos zavítal i Taneční klub Čížová a letos přijel s tancem na melodie z Limonádového Joa. Žáci mateřské školy a jejich tanec zvířátek. Zlatým hřebem a vyvrcholením celého programu bylo vystoupení sympatického tanečního páru, atletky Šárky Kašpárkové a tanečníka Jana Tománka, které všichni známe z jejich účinkování v televizní soutěži Star Dance. Nejenže předvedli ukázku tanců, ale řekli i spoustu zajímavých drbů ze zákulisí taneční soutěže i ze svého soukromí. Šárka s sebou přivezla i své nejcennější medaile. V r získala na Olympijských hrách v Atlantě ve trojskoku bronzovou a na Mistrovství světa v Athénách v r zlatou medaili ve trojskoku výkonem 15,20 m! Na závěr se ještě tito tanečníci pokusili naučit nás, návštěvníky, základní kroky salsy. Nevím, zda se jim to podařilo, ale legrace to byla. Lukáš Písařík a skupina Plan B. Po jeho téměř hodinovém vystoupení nastoupili se svým programem žáci zdejší mateřské a základní školy. Ti nejmenší byli kouzelní v tanci zvířátek, ti větší v reji princezen. Čtyři akrobatky (viz úvodní foto) předvedly cviky, při kterých se tajil dech! Potom již následovalo vystoupení tanečního souboru Klubíčko z Blatné pod vedením Dany Strnadové. Mladí tanečníci předvedli klasický valčík, latinské tance a nakonec krásný tanec na melodii z Fantoma Opery. Měli nádherné kostýmy a sledovat je byl velký zážitek. Z jiného soudku bylo další taneční vystoupení. S lidovým tancem "Česká beseda" vystoupil Taneční soubor Sedlice. Tento soubor se může pochlubit Mistryně světa při tanci! Každý z návštěvníků tohoto odpoledne si prostě přišel na své a nikdo se nenudil. Večer potom ještě hrála k tanci a poslechu kapela Radka Šimsy a to, že v noci začalo pršet, vůbec nevadilo, vždyť zapršet bylo třeba. Díky všem, kteří se podíleli na této zdařilé akci. Jaroslava Vodičková, fota Jaroslava Vodičková a MG

4 Číslo 3/2014 Strana 4 Aktuality ze školních škamen Ještě v naší živé paměti zůstává slavnostní zakončení školního roku 2013/2014 na Obecním úřadě v Záboří. Rozhodně by byla škoda, kdybychom tuto významnou událost opomenuli. Jak už bývá tradicí, následující letní prázdniny utekly jako voda a prvního září zasedli žáci opět do školních lavic před své učitele.v učitelském sboru k žádné změně nedošlo, školní jídelnu opustila p. Marie Polanová, kterou nahradila p. Martina Balková. Posily se dočkala i mateřská škola, kde nyní jako učitelka působí Gabriela Petlánová. Poprvé do školních lavic nastoupilo osm prvňáčků, kterým popřejme, ať se jim v Základní škole v Záboří líbí. Již na začátku nového školního roku bylo ve škole poměrně živo. V dnešním čísle se dozvíte, jak si samotné děti zkrášlily školní budovu. Předškoláci se formou divadelního představení dozvěděli, že některé přírodní jevy nejsou kouzla. Snad se jim to jako příprava na základní školu bude hodit. O dalších aktivitách zábořské školy se dozvíte v předvánočním čísle Zábořského zpravodaje, těšit se můžete na zprávu z říjnové návštěvy plzeňské Techmanie a reportů z několika sportovních akcí atletických závodů v Blatné, kopané a florbalu ve Strakonicích. Na závěr popřejme všem žákům, ať se jim ve škole daří a sbírají jen samé biče a úspěchy v soutěžích, a učitelům pevné zdraví a silné nervy, neboť výchova dnešní mládeže někdy může připomínat i krocení divé zvěře. MG Konec školního roku Ani se tomu nechce věřit, že další školní rok je nenávratně pryč. Loučení žáků s mateřskou a základní školou proběhlo na Obecním úřadě v Záboří v pátek 27. června Se svou školkou se rozloučili čtyři žáčci: Terezka Musilová, Alenka Hájková, Ondřej Augustin, Honzík Finěk. Pan starosta jim popřál, aby se jim ve škole moc líbilo, všechno se jim dařilo, aby měli štěstí na pravé kamarády a dobré učitele. Ale také připomenul, aby nezapomněli na svou školku, protože všechno důležité pro vstup do školy se naučili právě tam. To, co se naučili, také s chutí předvedli. Nacvičili si básničky a písničku. Potom je ještě pan starosta trochu prozkoušel, všechny hádanky hravě uhádli a počítali do deseti i pozpátku. Následovalo malé občerstvení a paní učitelka si je potom odvedla do školky, kde prý je čekala další oslava. Absolventů zábořské základní školy bylo letos osm: Eliška Dumská, Martin Lexa, Štěpánka Tannhäuserová, Ondřej Sekáč, Zbyšek Szeder, Monika Horynová, Marie Říhová a Lukáš Zrno. Každé loučení je těžké. Na letošních deváťácích to bylo vidět - ten zvláštní pocit radosti a nostalgie. I na slzičky došlo, ale ty také patří k životu. Něco končí a něco nového se začíná, začíná jim nová další životní etapa. Nejprve si vyslechli pár slov od pana starosty Václava Kurze. Do dalšího života jim popřál mnoho úspěchů v dalším studiu, štěstí v životě a co nejméně životních překážek. Ředitel školy pan Václav Špatný jim připomněl, že mají dveře do školy stále otevřené, mohou přijít kdykoliv pro radu nebo se jen tak přijít podívat. Jeho slova: Učitel vás dovede ke studánce, podá vám hrneček, ale pít už musíte sami, si budou jistě všichni pamatovat. Loučení se svými žáky nelehce nesla i jejich třídní učitelka Šárka Kučerová. Po předání vysvědčení a dárků se s nimi rozloučila krásným citátem Charlieho Chaplina: Žij podle svojí víry. Dělej to, co ti radí srdce. To, co chceš. Lidský život je divadelní představení, které se hraje bez předchozích zkoušek. Zpívej, směj se, tancuj, měj rád... dříve, než spadne opona a hra skončí bez potlesku. Tak, milí deváťáci, užijte si krásné prázdniny a šťastně vstupte do nové etapy života, ať se vám v životě všechno daří! Jaroslava Vodičková, foto MG Kouzla nebo fyzika Víte, co se stane s balonkem naplněným solí, když ho navléknete na PET lahev naplněnou bublinkovou limonádou? A co že je to za plyn, kterým se balonek naplní? Nebo si můžete vyrobit koktejl. Do sklenice nalijete kapaliny: kečup, vodu, olej a líh. Podle chuti koktejl dozdobíte různými pochoutkami z kuchyně: kousky jablka, brambory, těstovinami... pak můžete sledovat, kde se jednotlivé kousky ve sklenici usadí nebo kde budou plavat. Archimedes by měl z tohoto experimentu určitě radost. My, ve školce v Záboří, jsme radost rozhodně

5 Číslo 3/2014 Strana 5 měli, když jsme mohli tyto pokusy a spoustu dalších vyzkoušet s Divadlem fyziky ÚDiF. Divadlo ÚDiF k nám zavítalo v rámci projektu EXPEDICE Světozor, který nabízí originální program vzdělávacích aktivit především malým venkovským školkám. Divadlo tvoří skupina vystudovaných fyziků, kteří si usmysleli, že ukážou krásy vědy a techniky všem lidem. Jejich fyzikální vystoupení svým rozsahem pokrývají celý obor fyziky bohužel Einsteinovu relativitu prý ještě neobsáhli... Se svým mottem: Svět je krásnější, když víte, jak funguje vystupuje divadlo již šestým rokem na základních školách. O to více jsme byli my i oni napnutí, jak proběhnou jejich experimenty v naší mateřské škole, kde jsou děti v jedné třídě od tří do šesti let. To, že jsme hodinu dělali pokusy, aniž by někdo z dětí rušil nebo se něco poškodilo, bylo úžasné. A že děti říkaly fyzikálním experimentům kouzla? Na to byli naši vystudovaní fyzici trochu hákliví, ale nakonec se tomu i zasmáli. Kdo ví? Třeba za několik let, až budou naše děti ve škole, vzpomenou si na školková kouzla a nebudou se fyziky bát... Za MŠ Záboří Martina Řandová, Víte, že tentokrát divadelní aneb o tajemství obrazu Víte, že byly doby, kdy nadšenci v Záboří hráli divadlo? Možná jste si všimli na obecním úřadu pověšeného krásného obrazu s kolorovanými fotografiemi s velkým nápisem Strakonický dudák Vánoce Dříve visíval v zasedací místnosti OÚ, nyní je přímo u paní Květy Krejčové v kanceláři. Už několikrát jsme si spolu říkaly, že poprosíme moji milou tetinku paní Věrku Veselou, aby nám o obraze i o hře povyprávěla a pokusila se vzpomenout na ty, kteří před 55 lety divadlo s ní, coby Dorotkou, nazkoušeli a odehráli v sále hospody U Říhů. Právě příprava článku o divadelním představení SDO Blatná v Záboří a rozhovoru s Veronikou Janečkovou byl mi popostrčením k činu - udělat druhý rozhovor - poodkrýt v tak příznačné souvislosti divadelní aktivity i tajemství zábořských ochotníků. Překvapení pro školu V květnu nás paní učitelka Morávková učila skládat kusudamu neboli kytičky z papíru. Správně skládat jsem se to nakonec naučila jen já a Lucka Bigasová. Ostatním to moc nešlo. Paní učitelka pak přišla s nápadem, že bychom mohli zkusit udělat i nějakou postavičku, třeba šaška. Moc se nám povedl, a tak jsme vyzkoušeli vodníka. Byl také moc pěkný. Zkoušeli jsme tedy dál a dál, až nás napadlo udělat ještě větší postavy. Jsou to panenky s deštníky a kytičkami a měří asi 55 centimetrů. Pak jsme vytvořili ještě čarodějnice, které teď létají ve druhém patře školy. Ty se také povedly. Lucie Bigasová (vlevo) a Lucie Majerová Když jsme přišli v září do školy, děti byly ohromeny, jak krásnou máme výzdobu. Lucie Majerová, 6. ročník, foto Šárka Kučerová (Odpověď na otázku v titulku, v jakých dobách ochotníci v Záboří aktivně působili, tedy zní těmi dobami byla padesátá léta, ač zatížená ekonomicky složitou poválečnou a těžkou politickou situací, jsou u nás v Záboří spojována s rozkvětem činností Tělovýchovné jednoty a Osvětové besedy, při které právě divadelní kroužek fungoval. Kromě obrazu jsou nám svědectvím i zápisy v obecní kronice, která je nyní digitálně přístupná na webových stránkách archivu v Třeboni.) Kolik představení se tedy v Záboří v rámci divadelního kroužku odehrálo? Podle údajů z kroniky jich od roku 1954 do roku 1960 bylo nastudováno deset: Polibek královský, Pasekáři, Palackého třída odehráno představení Mordová rokle odehrána v hospodě U Divišů hra Karla Čapka Matka, a odehrána divadelní hra se zpěvy Muziky, muziky Není uvedeno žádné představení. Pro zajímavost uvádím propagandisticky laděnou, dnes už

6 Číslo 3/2014 Strana 6 úsměvnou, citaci z kroniky: Ochotnický spolek oproti dřívějším létům značně polevil ve své činnosti o velikonocích odehrána hra Slaměný klobouk, se kterou herci hostovali i v Mečichově a v rámci MDD se konalo představení Pohádka o Honzovi a princezně Zlatovlásce citace z kroniky: O Vánocích sehráli místní ochotníci hru J. K. Tyla Strakonický dudák. Hra měla velký úspěch školní divadlo Sněhová královna Bohužel, údaje v kronice nejsou vedeny v letech 1959 až 1964 jako úplné, byly dopisovány až v roce 1966 a jsou tedy velmi stručné, spíše je popisována činnost místního národního výboru a JZD. Dle vzpomínek paní Věry Veselé se jistě ještě hrála Jiráskova Lucerna. Jsem moc ráda, že mi tetinka odpověděla i na další zvědavé otázky: Kolik času jste tehdy jako ochotníci věnovali nastudování hry, kdo vás vedl a kdo zajišťoval hezké a autentické divadelní kostýmy? K naučení role postačovaly maximálně 3 měsíce, zkoušelo se většinou u nás na sále (č. p. 2), hry režíroval pan Vít Hrubeš a pan Dr. Karel Černý, ten také většinou zajišťoval vše pro divadlo potřebné. Do Strakonického dudáka sehnal Věra Veselá (Říhová) k zapůjčení kdesi ze Strakonic i opravdové dudy. Jinak si kostýmy každý herec zajišťoval a připravoval sám, snad když vidím tyto fotografie, nějaké šaty byly i půjčené, ale přesně si to již nepamatuji. Kdo je autorem obrazu s jediným zdokumentovaným představením? Je jím pan František Blažek, fotografie krásně koloroval a k sobě sestavil a přizdobil. Dlouhá léta pak byl obraz na sále U Říhů, po uzavření hospody v roce 1979 se vrátil k Blažkům, v roce 1995 jej paní Emílie Blažková svěřila na obecní úřad. (Pozn. zápis o tom je uveden na zadní straně obrazu a nyní právě na zadní stranu obrazu chystáme připojit i popis fotografií se seznamem herců). Na kterou hru, teti, vzpomínáš nejraději? Určitě na Strakonického dudáka, který se velmi povedl, ale úžasná byla i opereta Muziky, muziky. Toto představení bylo upraveno pro divadlo v přírodě, hrálo a zpívalo se tedy venku, na Škarpách jak se říkalo na farském dvoře. Poprvé se hrálo o pouti v červnu, večer při umělém osvětlení (které, jak uvádí kronika, umocnilo zážitek), pro velký ohlas se opakovalo v září opět na pouť. Vrátíme se k obrazu a zkusíme vyjmenovat po řadách aktéry: Děti na první fotografii zleva jsou Josef Vydra (bývalý pan starosta) a Zdeněk Říha. Další fotografie v řadě následují Dr. Karel Černý coby Vocílka, František Blažek jako Švanda, matka Švandy Rosava v podání Emílie Blažkové, Dorotka Věra Říhová (nyní Veselá), myslivec Trnka Dorotčin tatínek je nám zatím neznámý, chasa František Černý, Josef Hejl ml., Mirek Černý a Jaroslav Řišský. Uprostřed Alamir Josef Hejl ml., rodina Kalafuny Kordula Marie Divišová, Kalafuna Vít Hrubeš, děti Zdeněk Říha, Jaroslava Štěpánková (nyní Augustinová), Josef Vydra, Švanda a Vocílka František Blažek a Jiří Jakš, skupina lesních víl Helena Křivancová, Růžena Švecová, Zdenka Černá, Zdena Zemenová, Věrka Bartošová, Marie Pražáková, ústřední foto hlavních postav, Švandy a Dorotky Františka Blažka a Věry Říhové, Kalafuna s Dorotkou - Vít Hrubeš s Věrou Říhovou a znovu Švanda a Dorotka, Kalafuna s Kordulou, zcela vpravo pak starý dudák Tomáš v podání Josefa Hejla st. Lesní víly Helena Křivancová, Růžena Švecová, Zdenka Černá, Zdena Zemenová, Věrka Bartošová, Marie Pražáková V dolní řadě je jako král Alenoros, pán neznámých zemí Bohumil Mašek, dále hospodský Mikuli František Blovský, princezna Zulika Marie Hanzlíková (provdaná Nýčová), uprostřed společné foto Švandy, Rosavy a Dorotky, vedle Švanda na šibenici a neznámé divé ženy, rychtář Koděra Václav Zemen a poslední postava na fotografii v dolním pravém rohu pan František Křivanec coby Šavlička, bývalý voják. Věřte, že nad obrazem a určováním fotografií se nás sešlo nakonec mnoho. Všem mým poradcům a především mé ochotné tetince tedy patří velké díky. A přesto nějaká tajemství obrazu zůstávají nezodpovězena možná jste na představení byli, možná si vzpomenete na vyprávění příbuzných, předpokládáme, že mohlo dojít i k mýlce, a tak uvítáme jakékoliv upřesnění či určení od Vás. Obraz už zase pěkně zdobí kancelář obecního úřadu a paní Krejčová jej všem zájemcům jistě ráda nechá prostudovat. Foto a text Jitka Říhová

7 Číslo 3/2014 Strana 7 Z činnosti TJ ZD Záboří Za okny už poletuje listí, ale určitě ještě udržujeme ve své mysli vzpomínky na krásné letní měsíce. V současnosti už sice sportovci pomalu míří do tělocvičen a většině oddílů začala nová soutěžní sezóna, připomeňme si přesto ještě časy plné tepla a slunečního svitu. Hlavně v srpnu bylo na zábořských sportovních kolbištích živo. Na tenisových kurtech proběhl memoriál Miroslava Petráška a Františka Škody. Zároveň začala v Záboří působit i tenisová škola, kterou vede Miloslav Bálek, jenž stojí rovněž v čele tenisového týmu Sršni Záboří. Ten v loňské sezóně dokázal zvítězit v krajské soutěži KP III. Na konci prázdnin proběhl každoroční volejbalový turnaj Zábořská smeč. Zábořím rovněž projížděla rychlá auta při Rally Agropa. Při této akci se členové TJ postarali o občerstvení všech návštěvníků. Na závěr popřejme všem sportovcům úspěšný vstup do nové sezóny 2014/2015. MG Memoriál Miroslava Petráška a Františka Škody v tenisu První srpnovou sobotu se na zábořských tenisových kurtech uskutečnil již 11. ročník memoriálu Miroslava Petráška, který již čtyři roky nese i jméno Františka Škody. Tohoto klání v tenisových čtyřhrách se zúčastnilo celkem dvanáct dvojic ze Strakonic, Blatné, Prahy, Radomyšle a Záboří. Domácí reprezentovaly tři páry ve složení Karel Šperlík Josef Vydra, Michal Dumský Tomáš Pechar a Hana Štefanová (Slavíková) Josef Slavík. Hrálo se ve dvou skupinách po šesti dvojicích, podle umístění v nich posléze proběhla utkání o konečné pořadí. Celkovým vítězem se nakonec stala dvojice Maleček (Praha) Pýcha (Blatná), kteří ve finále zdolali pár Fiala Šimon. Ze Zábořských se nejlépe umístilo rodinné duo Štefanová - Slavík, které obsadilo 5. místo. Hanka Štefanová ve střehu. Na celodenní turnaj po celou dobu dohlíželo slunce, o přátelskou atmosféru se vzorně staraly Olina Mertová a Martina Petrášková, které měly pod patronátem občerstvení všech hráčů i diváků. Celý program byl nakonec završen společnou večeří v pensionu u Miroslava Augustina. O krásné ceny se postarali následující sponzoři: Duotip - Martin Říha, Radek Hruška, Radek Šimsa, Petr Hradský, Miroslav Augustin, Stanislav Pavlovský a Josef Slavík. Všichni výše jmenovaní si zaslouží velké poděkování. Věřme, že i v následujícím roce ožijí v srpnu tenisové kurty vzpomínkou na dva bývalé členy tenisového oddílu v Záboří. Josef Slavík, foto Oldřich Merta Volejbalová Zábořská smeč Prásk, bum, plesk, josáááá, to vše se ozývalo na konci prázdnin v okolí zábořské školy a sportovní haly. Že by žáci nastoupili do školy již koncem srpna a byli za své hříchy trestáni? Ale kdepak, vždyť už Komenský tělesné tresty ve škole zakázal (otázka zní, jestli to bylo moudré rozhodnutí). Tyto zvuky neměly svůj původ ve škole. Na volejbalovém hřišti se totiž konal turnaj smíšených volejbalových družstev Zábořská smeč. Ač se to zdá neuvěřitelné, své síly zde poměřily týmy z okolí již více než desetkrát. Letos se pokusilo uzmout do svého držení putovní pohár 6 mužstev, z nichž dvě byla složena z domácích zábořských Žížal. Od prvního zápasu bylo nad slunce jasné, že nejcennější trofej letos poputuje do Strakonic. Tento tým, který byl složený z hráčů krajských soutěží, neměl konkurenci a turnajem prošel bez většího zaváhání. Tentokráte se ale neztratili ani domácí, kteří sahali dokonce po druhém místě, ale v přímém souboji o tuto příčku prohráli nejtěsnějším možným rozdílem s Blatnou. Přesto se jedná bezesporu o úspěch, neboť medailové umístění Zábořákům několik let unikalo. A pak říkejte, že volejbal není umění! Světe div se, ale tradiční kap, kap letos slyšet nebylo, již podruhé za sebou se Zábořská smeč obešla bez dešťových kapek. Že by se Bůh nad zábořskými volejbalisty už konečně smiloval? Všechny hráče tak po většinu dne zahřívaly sluneční paprsky, které jen dotvořily vydařený ráz této již tradiční sportovní akce. Snad si i za rok budou náhodní kolemjdoucí myslet, že škola ožila o několik dní dřív. MG, foto Stanislav Frühauf

8 Číslo 3/2014 Strana 8 => pokračování ze str projednávané body - Všechny body z minulého usnesení byly splněny. - Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo pronájem kavárny v domě č. p. 54 panu Michalu Švehlíkovi. Podmínky nájmu zůstávají stejné jako u minulého nájemce. Předáním kavárny byli pověřeni členové kontrolní komise. - OZ odsouhlasilo vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 1022/1 v k. ú. Záboří o výměře cca 20 m 2. Jedná se o oplocenou předzahrádku před domem pana Kořínka. - OZ odsouhlasilo uzavření smlouvy o věcném břemeni č. PI /004 uložení elektrického vedení na obecní pozemek. - OZ odsouhlasilo rozpočtové opatření č 8/ Prodej pozemku o výměře 1250 m 2 v k. ú. Záboří - odměřeno z p. č. 416/1. OZ odsouhlasilo prodej pozemku výměře 1250 m 2 v k. ú. Záboří - odměřeno z p. č. 416/1 v k. ú. Záboří manželům Matějkovým z Blatné za cenu 160 Kč/m 2. Kupující zpracuje a uhradí kupní smlouvu a podá a uhradí návrh na vklad do KN, prodávající hradí daň z převodu nemovitosti. - OZ odsouhlasilo upravit odtok vody před domem č. p Zastupitelstvo odsouhlasilo bezúplatný převod hasičské cisterny CAS Škoda 706 RTHP do majetku obce Záboří. Za zastupitelstvo Pavel Marek Omluva Členové redakce Zábořského zpravodaje se omlouvají za opožděné vydání tohoto čísla způsobené nečekanými technickými problémy. Příští číslo spatří světlo světa jako obvykle před vánočními svátky. Pokud tedy nedočkavě vyhlížíte zpravodaj ve své schránce, nebudete muset tentokráte na novinky ze Záboří čekat příliš dlouho. Děkujeme za pochopení. Vaše redakce Významného výročí se dožívají Říjen Veselá Věra 82 let Koutenská Miroslava 65 let Vydrová Marie 60 let Listopad Klugner Václav 92 let Petrášková Dušana 65 let Prosinec Říhová Božena 75 let Netušilová Mária 65 let Obec Záboří přeje všem jubilantům pevné zdraví! Nový zábořský občánek Maminka Ing. Petra Pihera a tatínek Jan Pihera z č. p. 114 se mohou těšit z narození svého syna Owena, kterého přinesl čáp 27. června Srdečně gratulujeme a celé rodině přejeme pevné zdraví, pohodu i štěstí. Opustili nás: Dne 4. července 2014 zemřela paní Jaroslava Čapková, Záboří č. p října nás navždy opustil pan František Hokr, Záboří č. p. 74. Čest jejich památce! Na celkových finančních nákladech tohoto vydání zábořského zpravodaje se podílela firma: Čtvrtletník vydávaný Obcí Záboří. Redakční rada: Jaroslava Vodičková, Jitka Říhová, Jaroslav Vorba, Pavel Marek, Michal Gutwirth. Náklad: 200 výtisků. Adresa: Obec Záboří, Záboří 88, Záboří, tel , OÚ: redakce: Tisk: Blatenská tiskárna, s.r.o. Povoleno MK ČR E Uzávěrka příštího čísla:

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 24. 6. 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 24. 6. 2013 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DNE 24. 6. 2013 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová Vlasta, Dvořák Václav, Brychta

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Zápis č. 7. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová, Miroslav Hořejší, Miluše Némethová, Jiří Hladík Omluveni: Josef Šindelář, Pavel Ševčík

Zápis č. 7. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová, Miroslav Hořejší, Miluše Némethová, Jiří Hladík Omluveni: Josef Šindelář, Pavel Ševčík Zápis č. 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stádlec / dále jen ZO/ konaného 06.03.2008 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ ve Stádlci, Stádlec čp. 150. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová,

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

č. 5/2005 Měsíčník MČ Praha Lysolaje

č. 5/2005 Měsíčník MČ Praha Lysolaje -------------------------------------------------------------------------------------- Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje č. 5/2005 zdarma --------------------------------------------------------------------------------------

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

ROVEŇSKÝ POLOČAS DIVADELNÍ SPECIÁL

ROVEŇSKÝ POLOČAS DIVADELNÍ SPECIÁL ROVEŇSKÝ POLOČAS DIVADELNÍ SPECIÁL Divadelní sál u Frimlů, Trusnov, 11. dubna 2015, 17:00 hodin CO HRAJÍ? ALOIS JIRÁSEK, LUCERNA Ptáte se, proč je speciální vydání Roveňského poločasu věnováno právě divadlu?

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 38. zasedání ZMě dne 24.4.2014. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 38. zasedání ZMě dne 24.4.2014. Trvá nebo splněno 39. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 29.5.2014 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19.10 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Bod č. 1 Technický bod

Bod č. 1 Technický bod ZÁPIS z jednání zastupitelstva obce Hnanice ze dne 29.9.2010 o 18.00 hod., číslo zápisu 121/2010, které se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Hnanice. Bod č. 1 Technický bod Přítomni: Jiří

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

Hlasování: pro 9 čl., proti 0 čl. zdr. 0 čl.

Hlasování: pro 9 čl., proti 0 čl. zdr. 0 čl. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vinařice ze dne 7. 4. 2014 Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatel: pí. Ivana Lánská Ověřovatelé zápisu: p. Miloš Erlich,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

1. Volba ověřovatele zápisu. 2. Kontrola zápisu a usnesení. 3. Prodej a pronájem 4. Plešivec 5. Byty 6. Úprava rozpočtu 7. Vyhlášky 8.

1. Volba ověřovatele zápisu. 2. Kontrola zápisu a usnesení. 3. Prodej a pronájem 4. Plešivec 5. Byty 6. Úprava rozpočtu 7. Vyhlášky 8. Z á p i s z 10. schůze obecního zastupitelstva v Abertamech dne 07. 05. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- přítomno:

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11. MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.2012 Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 1. 6. 2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 1. 6. 2015 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DNE 1. 6. 2015 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni:7 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová Vlasta, Dvořák Václav,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 59. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 20.12. 2013 od 17. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vinařice ze dne 16. 3. 2015. Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin. Přítomni: viz.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vinařice ze dne 16. 3. 2015. Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin. Přítomni: viz. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vinařice ze dne 16. 3. 2015 Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatel: pí. ing. Dana Hejtíková Ověřovatelé zápisu: p. Václav

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Zápis 9. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 13. 5. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 9. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 13. 5. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 9. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 13. 5. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Omluveni: Glocová Iveta Sekanina Ladislav Grimmerová Věra Sekyra

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 57. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 11. 2013 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Obec Dobšín Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Přítomni: Jaroslav Černý, Lenka Bočková, Jiří Čech, Václav Červinka, Filip Hájek, Jaroslav

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 4/2007 Přítomni: Václav Nový, Antonín Kadlec, Magda Kindlová, Miroslav Oplt,

Více