Návod ke snadné instalaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod ke snadné instalaci"

Transkript

1 WELL epbx-100a-128 Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov

2 CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem WELL spokojeni. Tento krátký návod Vás snadno a rychle provede nastavením zařízení. Aktualizované verze ovladačů, firmwarů, utilit a manuálů pro zařízení jsou také k dispozici na stránkách Pokud Vám námi deklarovaná funkce zařízení není dostupná nebo nefunguje, zkontrolujte verzi driverů/firmwaru nebo utilit. Balení obsahuje: PBX ústředna Síťový kabel Tištěné dokumenty CD medium Adaptér OBSAH 1. Vysvětlení pojmů 3 2. Zprovoznění zařízení 3 3. Zapojení zařízení 4 4. Základní nastavení a konfigurace 4 5. Bezpečnost a legislativa 10 2

3 CZ VYSVĚTLENÍ POJMŮ DHCP server Server, který automatický zařízení přidělí všechny potřebné IP adresy. IP adresy nezbytná identifikace v lokální síti a na internetu. V případě problémů se poraďte se svým internetovým poskytovatelem nebo správcem sítě. VoIP angl. Voice over Internet protokol (IP). Technologie, která využívá pro telefonování IP protokol (nejčastěji internet) místo klasické analogové linky. VoIP poskytovatel - firma, která poskytuje službu telefonie po Internetu a Vy jste se u ní zaregistrovali (sepsali s ní smlouvu apod.), a tak získali přihlašovací jméno, heslo, tel. číslo a další údaje potřebné pro základní nastavení tohoto VoIP telefonu. Tato firma může být úplně odlišná od Vašeho poskytovatele připojení k Internetu a rovněž přístupová jména a hesla pro připojení k Internetu, pro přístup k Vaší ové schránce a pro používání služeb VoIP telefonie se liší, proto je prosím nezaměňte! ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ Pro zprovoznění přístroje je potřeba provést: - zapojení PBX (připojení kabeláže a napájení) - základní nastavení PBX (uložení konfiguračních údajů obdržených od Vašeho VoIP poskytovatele do systémové paměti přístroje) Doporučujeme provést rovněž následující úkony: - konfiguraci firewallu v místní síti a to zejména, pokud je používána funkce překlad adres (NAT) - konfiguraci připojených VoIP telefonů podle návodu k nim přiloženého (jako adresu SIP serveru nastavíte IP adresu WAN rozhraní ústředny epbx-100a-128, jako telefonní číslo a login zadáte číslo klapky na epbx-100a-128 a heslo nastavte stejné jako nastavíte u parametrů této linky/ klapky) 3

4 CZ ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ 1. Připojte Váš počítač kříženým ethernetovým kabelem do zdířky LAN ústředny. 2. Propojte Vaši počítačovou síť, tj. hub nebo switch přímým ethernetovým kabelem do zdířky WAN ústředny. 3. Napájecí zdroj dodaný s ústřednou zasuňte do elektrické zásuvky (230V, 50Hz) a konektor zdroje připojte do ústředny do zdířky POWER (DC 12V, 1A). 4. Automaticky proběhne inicializace ústředny. Abyste mohli ústřednu používat, je nyní třeba provést základní nastavení, tzn. zadat údaje získané od Vámi vybraného poskytovatele VoIP telefonie. Jedná se zejména o: Line Number (Vaše VoIP telefonní číslo), Account (uživ. jméno), Password (uživ. heslo), IP adresa a Port VoIP poskytovatele. Při zakoupení ústředny u VoIP poskytovatelů mohou být některé údaje přednastavené před následujícím postupem si nejdříve přečtěte případně přiložené instrukce od poskytovatele. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ A KONFIGURACE Nastavení ústředny je nutno provést pomocí web managementu, tzn. přes počítač z internetového prohlížeče. V případě, že některé volby nebudou dostupné ve Vašem oblíbeném prohlížeči, použijte prosím Internet Explorer verze 6 a vyšší. Ústředna je implicitně nastavena tak, že má na portu LAN nastavenu pevnou IP adresu (IP: , Maska: ) a na portu WAN získává adresu od DHCP serveru. 1. Konfigurace PC potřebná pro provedení nastavení ústředny Konfigurace TCP/IP (Ovl. Panely Síťová připojení Vlastnosti LAN sítě Vlastnosti protokolu sítě Internet TCP/IP): - Vyberte Použít následující adresu IP. - Adresa IP: Zadejte tuto IP adresu: Maska podsítě: Zadejte následující masku: Výchozí brána: Ponechte nevyplněno - Upřednostňovaný server DNS: Ponechte nevyplněno 4

5 CZ Nastavte Internet Explorer na Nikdy nevytáčet připojení (Ovl.Panely- Možnosti Internetu-Připojení). Tímto máte nastavení PC provedeno a přejděte k bodu č. 2. POZNÁMKA: Pokud je nutné zachovat nastavení PC a nechcete ho výše uvedeným způsobem měnit, je možné nastavení PC zachovat a provést konfiguraci ústředny přes WAN port. Nicméně toto je postup pro pokročilé uživatele, protože je k tomu potřeba mít v síti funkční DHCP server. Jakým způsobem DHCP server nastavit a jak zjistit adresu, která byla přidělena ústředně, je bohužel rozsahem nad rámec tohoto krátkého návodu. Postup konfigurace přes WAN rozhraní je nicméně stejný jako při konfiguraci přes LAN a pro oba pokračujte podle následujícího textu. Drobné odlišnosti při konfiguraci přes WAN jsou na konci každého bodu kurzívou. 2. Zadání základních parametrů do IP ústředny Popis významu jednotlivých polí naleznete na každé obrazovce pod položkou help. 1) Spusťte na PC nastaveném dle předchozího postupu Váš webový prohlížeč a zadejte do adresní řádky IP adresu ústředny, implicitně a port 10087, pro Internet Explorer je nutno zadat i protokol, plná syntaxe adresy je tedy: Upozornění: Pokud nastavujete ústřednu přes rozhraní WAN, je potřeba zadat aktuální adresu, kterou ústředně přidělil Váš DHCP server. 2) Po zobrazení přihlašovací stránky zadejte přihlašovací jméno (root) a heslo (políčko ponechejte prázdné) pro přístup do webového konfiguračního rozhraní ústředny. 3) Pod záložkou Management / Network nastavte parametry WAN rozhraní podle zvyklostí ve Vaší síti. Pokud chcete i nadále používat přidělování adresy z Vašeho DHCP serveru, je nutné na něm nastavit přidělování tzv. pevné (neboli stále stejné) adresy pro ústřednu. K tomuto účelu budete pravděpodobně potřebovat MAC adresu WAN rozhraní ústředny, kterou máte právě zobrazenu. Po změně adresy je potřeba ústřednu restartovat. 5

6 CZ Upozornění: I když se rozhodnete zapojit ústřednu pouze WAN rozhraním, je pro správnou funkci nezbytné aby IP rozsahy obou rozhraní WAN a LAN nebyly ve stejné síti a aby IP adresa na LAN nekolidovala s některým rozsahem, který používáte v jiné části sítě. 4) Konfigurace poboček (klapek) ústředny. V základním nastavení od výrobce je přednastaveno 10 klapek s čísly od 101 do 110 a to vždy se stejným heslem jako je číslo klapky. Pokud máte jiné představy o volacím plánu nebo chcete přidat další klapky, použijte záložku Configuration / Extension. 5) Pro možnost uskutečnění hovorů z vnitřních poboček do PSTN otevřete záložku Configuration / Trunk. Zde máte možnost nastavit až 20 trunků. Tlačítko Modify u příslušného řádku použijte k vytvoření nového nebo opravě stávajícího trunku. Tlačítko Delete smaže zadaný trunk. Nejběžnější jsou tyto tři typy trunků: a) Propojení s VoIP bránou s FXO porty Brána která se registruje k ústředně. Tímto způsobem připojíte k ústředně analogové linky. Budete-li chtít připojit ústřednu do PSTN pomocí brány WELL 380x apod. nastavte účet, ke kterému se tato brána bude registrovat - Trunk Number bude brána používat jako přihlašovací jméno, současně slouží k označení tohoto trunku pro další konfiguraci epbx-100a Password je heslo, kterým se uvedená brána bude ověřovat a parametry uložte tlačítkem Apply. - ostatní políčka ponechte ve výchozím nastavení, případně prázdná b) Registrace k VoIP poskytovateli Používáte-li pouze malý počet veřejných čísel a nemáte s Vaším VoIP poskytovatelem dohodnuto tzv. peer propojení, nastavte registrační údaje následujícím způsobem: - Trunk Number je uživatelské jméno přidělené poskytovatelem, obvykle je stejné jako Vaše telefonní číslo - Password je heslo přidělené Vaším VoIP poskytovatelem - Host přepněte do módu Pre-define - Do položek Address a External Server Address zadejte adresu serveru vašeho VoIP poskytovatele, tedy např. sip.volny.cz 6

7 CZ - Do položky Port zadejte číslo portu VoIP poskytovatele (nejčastěji 5060) - Do položky Outbound Caller ID vypište Vaše VoIP telefonní číslo Ostatní položky ponechte ve výchozím nastavení a parametry uložte tlačítkem Apply. c) Směrování hovorů z PSTN přes určitého poskytovatele na Vaši veřejnou adresu Obráceně hovory do PSTN směruje ústředna na speciální adresu poskytovatele (např. sip-peer.volny.cz). V tomto posledním případě není zpravidla potřeba použití hesla. Při velkém počtu veřejných čísel by konfigurace přihlašovacích parametrů byla nepraktická. Proto Vám Váš VoIP poskytovatel pravděpodobně sdělil parametry pro tzv. peer mód propojení. Nastavení je podobné jako pro předchozí režim, pouze ponecháte prázdné heslo (Password) a jako Trunk Number si zvolíte vlastní identifikaci trunku. Parametry uložte tlačítkem Apply. Upozornění: Váš VoIP poskytovatel může pro tento druh propojení používat jinou adresu serveru či číslo portu než při klasické registraci. Přečtěte si proto velmi pozorně parametry, které Vám předal. 6) Pro příjem příchozích hovorů od VoIP operátora, který není v peer módu, je nutno nastavit parametry Vašeho připojení v záložce Configuration / SIP Trunk Reg. - Vytvořte novou registraci tlačítkem Add New. - Do položky Line Number vyplňte Vaše VoIP telefonní číslo. - Do Account se jako uživatelské jméno uvádí většinou rovněž Vaše VoIP telefonní číslo. - Do položky Password napište heslo přidělené Vašim VoIP poskytovatelem (jde o heslo pro přihlášení ústředny k Vašemu VoIP poskytovateli a je odlišné od hesla pro přístup do konfigurace ústředny!). - Do položky IP Address vypište IP adresu VoIP poskytovatele (např.: sip.volny.cz nebo ) - Do položky Port vyplňte port VoIP poskytovatele (typicky 5060). - Po vyplnění těchto údajů klikněte na tlačítko Apply. 7

8 CZ 7) Mapování Vašich veřejných čísel přidělených VoIP poskytovatelem nastavíte pod záložkou Configuration / Routing Table / Incoming Call Rule. Tlačítkem Add New přidáte nové pravidlo. - Prefix slouží k rozlišení příchozích volání podle zadaného čísla, tj. čísla které zadal do svého telefonu účastník, který Vám volá, neboli čísla, na které směruje příchozí hovor. Zadané číslo se porovnává zleva s prefixem a pro uplatnění pravidla se musí patřičný počet číslic shodovat. - Digit Length je celková délka volaného čísla, pokud ji nechcete testovat, zadejte 0. - Drop je počet míst, která se mají z volaného čísla odstranit zleva - Add je řetězec, který se zleva vloží před volané číslo po odstranění zadaného počtu míst Příklad: máme-li registrováno číslo , lze použitím pravidla prefix = , length = 9, drop =9, add = 101 všechna příchozí volání směrovat na klapku 101. Stejného efektu, ale obecně pro celý blok sta čísel dosáhneme použitím pravidla prefix = , length = 9, add = 1, drop = 7. Pak např. číslo zvoní na klapce 197 atd. Protože volané číslo je někdy přenášeno v národním formátu, tj. 9 místném, jindy v mezinárodním (i když se jedná o místní hovor), je třeba se seznámit s tím v jakém formátu zasílá informaci o volaném čísle Váš VoIP poskytovatel. Upozornění: Pokud Váš číslovací plán nepoužívá veřejná čísla pro jednotlivé klapky je potřeba mít vytvořeno pravidlo pro mapování PSTN čísel na klapky. Jinak nebude příchozí hovor ústřednou obsloužen, tj. volající dostane obsazovací tón. Chcete-li příchozí hovory obsloužit automatickou spojovatelkou, použijte jako číslo klapky **999. 8) Pro nastavení přístupů z vnitřních poboček na státní linky je potřeba nastavit Outgoing Call Rule pod záložkou Configuration / Routing Table. Zde při vytváření pravidla Položky Prefix, Digits Length, Add a Drop mají stejný význam jako u příchozích hovorů. - V poli Destination vyberte trunk, který jste si vytvořili v bodě 0. Do něj pak budou směrovány hovory na čísla odpovídající zadanému prefixu po úpravě dle Drop a Add. - Route Password můžete ponechat prázdné. Pokud jej zadáte, bude každý hovor přes tento prefix uskutečněn pouze v případě, že volající zadá z klávesnice svého telefonu na výzvu hlasového 8

9 CZ automatu správné heslo. Doporučujeme proto používat pouze číselná hesla. V případě, že volající ani na tři pokusy nezadá správné heslo, dostane obsazovací tón. - pokud zapnete volbu Guest Allow bude tento trunk možno použít i pro hovory z PSTN - nastavený trunk mohou použít pouze klapky které mají práva úrovně nejméně Route Level Příklad: Máme-li nastaven trunk s identifikací 2000, můžeme pro odchozí hovory nastavit následující pravidlo: Prefix = 0, Digits Length = 0, Destination = 2000, do Add nic nezadávat, Drop = 1, pak uživatelé Vaší ústředny volají přes 0 na státní linku. Pro připojení několika bran či poskytovatelů do kaskády je výhodné použít limit počtu hovorů u každého trunku a u prefixu pak použít několik postupných cílů (Destination Primary / Secondary / Third) Popis podrobných možností konfigurace VoIP ústředny najdete v uživatelské příručce na instalačním CD (v PDF souboru) nebo na 9

10 CZ BEZPEČNOST A LEGISLATIVA Podmínky pro používání JOYCE ČR tímto prohlašuje, že WELL epbx-100a-128 je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády České republiky č. 426/2000 Sb. Prohlášení o shodě je umístěno na Zařízení je určeno k používání v těchto podmínkách: Musí být umístěn na stabilní pracovní desce v místnosti s teplotou 0-40 C, která nesmí být překročena. Vlhkost: 10% 95%. Nesmí být vystaven přímému či nadměrnému slunečnímu a tepelnému záření, nesmí být zakrýván. Není určen k používání v blízkosti vody, např. vedle vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu. Nesmí být instalován v místě, kde se hromadí teplo, v prašném prostředí a nesmí přijít do styku s vodou ani vodními parami, které by se mohly srážet uvnitř přístroje. Musí být instalován v prostředí s maximálním stupněm znečištění 2. Rozměry a váha telefonu: 175x125x35mm, 260g Čištění Před čištěním přístroj odpojte od napájení. Na čištění použijte vlhký hadřík. Nepoužívejte tekuté, rozprašovací ani práškové čisticí prostředky. 10

11 CZ Bezpečnostní pokyny Zařízení je dodáváno s přenosným napájecím zdrojem. Používejte pouze napájecí zdroj dodaný k tomuto zařízení. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na jeho typovému štítku. Pokud si nejste jisti, jaké napájení je ve vašem domě, obraťte se, prosím, na vašeho distributora elektrické energie. Nastane-li některá z níže uvedených situací, odpojte přístroj od PC a obraťte se na kvalifikovaného servisního pracovníka: Do přístroje napršelo nebo se do něj dostala voda nebo jiná tekutina. Zpozorovali jste výraznou změnu ve fungování přístroje nebo přístroj nefunguje, jak by měl. Přístroj spadl na zem nebo byl jinak poškozen. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přívodní elektrickou šňůru připojujte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Elektrická zásuvka se musí nacházet v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná. Přívodní elektrickou šňůru nezatěžujte žádnými předměty a neumisťujte ji na místo, kde by po ní mohl někdo šlapat, nebo by mohlo dojít k jejímu poškození. Zvláštní pozornost věnujte zástrčce elektrické šňůry. Je-li zástrčka poškozená, zařízení nesmíte používat. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou součást zařízení. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném smontování výrobku se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem, jakmile výrobek znovu zapojíte. V případě nutného servisního zásahu nebo opravy se obracejte výhradně na kvalifikované servisní techniky. 11

12 CZ Uvedený symbol na výrobku, jeho obalu nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej prosím odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Za škody vzniklé nedodržením tech. návodů a pokynů k instalaci a obsluze neručíme. 12

13 SK Vážený zákazník, ďakujeme za Váš nákup a veríme, že budete s produktmi WELL spokojeni. Tento krátky návod Vás ľahko a rýchlo prevedie nastavením zariadenia. Aktualizované verzie ovládačov, firmwarov, utilít a manuálov pre zariadenia sú k dispozícii na stránkach Pokiaľ Vám nami deklarovaná funkcia zariadenia nie je dostupná alebo nefunguje, skontrolujte verziu driverov / firmwaru alebo utilít. Balenie obsahuje: Ústredňa Sieťový kábel Tlačené dokumenty CD médium Adaptér OBSAH 1. Vysvetlenie pojmov Sprevádzkovanie Zapojenie zariadenia Základné nastavenia a konfigurácie Bezpečnosť a legislatíva 20 13

14 SK VYSVĚTLENIE POJMOV DHCP server Server, ktorý automatický zariadeniu pridelí všetky potrebné IP adresy. IP adresy potrebná identifikácia v lokálnej sieti a na internete. V prípade problémov sa poraďte so svojím internetovým poskytovateľom alebo správcom siete. VoIP angl. Voice over Internet protokol (IP). Technológia, ktorá využíva pre telefonovanie IP protokol (najčastejšie internet), namiesto klasickej analógovej linky. VoIP poskytovatel - firma, ktorá poskytuje službu telefónie po Internete a Vy ste sa u nej zaregistrovali (spísali s ňou zmluvu a pod), a tak získali prihlasovacie meno, heslo, číslo a ďalšie údaje potrebné pre základné nastavenie tohto VoIP telefónu. Táto firma môže byť úplne odlišná od Vášho poskytovateľa pripojenia k Internetu a tiež prístupové mená a heslá pre pripojenie k Internetu, pre prístup k Vašej e- mailovej schránke a používania služieb VoIP telefónia sa líšia, preto ich prosím nezameňte! SPREVÁDZKOVANIE Pre sprevádzkovanie prístroja je potrebné vykonať: - zapojenie PBX (pripojenie kabeláže a napájania) - základné nastavenie PBX (uloženie konfiguračných údajov pridelených od Vášho VoIP poskytovateľa do systémovej pamäti prístroja) Odporúčame vykonať rovnako nasledujúce úkony: - konfiguráciu firewallu v miestnej sieti a to najmä pokiaľ je používaná funkcia preklad adries (NAT) - konfiguráciu pripojených VoIP telefónov podľa návodu k nim priloženého (ako adresu SIP serveru nastavíte IP adresu WAN rozhrania ústredne epbx , ako telefónne číslo a login zadáte číslo klapky na epbx a heslo nastavte rovnaké ako nastavíte pri parametroch tejto linky/ klapky) 14

15 SK ZAPOJENIE ZARIADENIA 1. Pripojte Váš počítač kríženým ethernetovým káblom do zásuvky LAN ústredne. 2. Prepojte Vašu počítačovú sieť, tj. hub alebo switch priamym ethernetovým káblom do zásuvky WAN ústredne. 3. Napájací zdroj dodaný s ústredňou zasuňte do elektrickej zásuvky (230V, 50Hz) a konektor zdroja pripojte do ústredne do zásuvky POWER (DC 12V, 1A). 4. Automaticky prebehne inicializácia ústredne. Aby ste mohli ústredňu používať, je teraz treba vykonať základné nastavenie, tzn. zadať údaje získané od Vami vybratého poskytovateľa VoIP telefónie. Jedná sa konkrétne o: Line Number (Vaše VoIP telefónne číslo), Account (užív. meno), Password (užív. heslo), IP adresa a Port VoIP poskytovateľa. Pri zakúpení ústredne u VoIP poskytovateľov môžu byť niektoré údaje prednastavené pred nasledujúcim postupom si najprv prečítajte prípadne priložené inštrukcie od poskytovateľa. ZÁKLADNÉ NASTAVENIA A KONFIGURÁCIA Nastavenie ústredne je nutné vykonať pomocou web managementu, tzn. cez počítač z internetového prehliadača. V prípade, že niektoré voľby nebudú dostupné vo Vašom obľúbenom prehliadači, použite prosím Internet Explorer verzia 6 a vyššie. Ústredňa je implicitne nastavená tak, že má na porte LAN nastavenú pevnú IP adresu (IP: , Maska: ) a na porte WAN získava adresu od DHCP serveru. 1. Konfigurácia PC potrebná pre vykonanie nastavenia ústredne Konfigurácia TCP/IP (Ovl. Panely Sieťové pripojenia Vlastnosti LAN siete Vlastnosti protokolu siete Internet TCP/IP): - Vyberte Použiť nasledujúcu adresu IP. - Adresa IP: Zadajte túto IP adresu: Maska podsiete: Zadajte nasledujúcu masku: Východzia brána: Ponechajte nevyplnené - Uprednostňovaný server DNS: Ponechajte nevyplnené 15

16 SK Nastavte Internet Explorer na Nikdy nevytáčať pripojenie (Ovl.Panely-Možnosti Internetu-Pripojenie). Týmto máte nastavenie PC vykonané a prejdite k bodu č. 2. POZNÁMKA: Pokiaľ je nutné zachovať nastavenie PC a nechcete ho vyššie uvedeným spôsobom meniť, je možné nastavenie PC zachovať a vykonať konfiguráciu ústredne cez WAN port. Ničmenej toto je postup pre pokročilých užívateľov, pretože je k tomu potrebné mať v sieti funkčný DHCP server. Akým spôsobom DHCP server nastaviť a ako zistiť adresu, ktorá bola pridelená ústredni, je bohužiaľ rozsahom nad rámec tohto krátkeho návodu. Postup konfigurácie cez WAN rozhranie je ničmenej rovnaký ako pri konfigurácii cez LAN a pre obe pokračujte podľa nasledujúceho textu. Drobné odlišnosti pri konfigurácii cez WAN sú na konci každého bodu kurzívou. 2. Zadanie základných parametrov do IP ústredne Popis významu jednotlivých polí nájdete na každej obrazovke pod položkou help. 9) Spustite na PC nastavenom podľa predchádzajúceho postupu Váš webový prehliadač a zadajte do adresného riadku IP adresu ústredne, implicitne a port 10087, pre Internet Explorer je nutné zadať aj protokol, plná syntax adresy je teda: Upozornenie: Pokiaľ nastavujete ústredňu cez rozhranie WAN, je potrebné zadať aktuálnu adresu, ktorú ústredni pridelil Váš DHCP server. 10) Po zobrazení prihlasovacej stránky zadajte prihlasovacie meno (root) a heslo (políčko ponechajte prázdne) pre prístup do webového konfiguračného rozhrania ústredne. 11) Pod záložkou Management / Network nastavte parametre WAN rozhrania podľa zvyklostí vo Vašej sieti. Pokiaľ chcete aj naďalej používať prideľovanie adresy z Vášho DHCP serveru, je nutné na ňom nastaviť prideľovanie tzv. pevnej (čiže stále rovnakej) adresy pre ústredňu. K tomuto účelu budete pravdepodobne potrebovať MAC adresu WAN rozhrania ústredne, ktorú máte práve zobrazenú. Po zmene adresy je potrebné ústredňu reštartovať. Upozornenie: Aj keď sa rozhodnete zapojiť ústredňu iba WAN rozhraním, je pre správnu funkciu nevyhnutné aby IP rozsahy 16

17 SK oboch rozhraní WAN a LAN neboli v rovnakej sieti a aby IP adresa na LAN nekolidovala s niektorým rozsahom, ktorý používate v inej časti siete. 12) Konfigurácia pobočiek (klapiek) ústredne. V základnom nastavení od výrobcu je prednastavených 10 klapiek s číslami od 101 do 110 a to vždy s rovnakým heslom ako je číslo klapky. Pokiaľ máte iné predstavy o volacom pláne alebo chcete pridať ďalšie klapky, použite záložku Configuration / Extension. 13) Pre možnosť uskutočnenia hovorov z vnútorných pobočiek do PSTN otvorte záložku Configuration / Trunk. Tu máte možnosť nastaviť až 20 trunkov. Tlačidlo Modify u príslušného riadku použite k vytvoreniu nového alebo oprave stávajúceho trunku. Tlačidlo Delete zmaže zadaný trunk. Najbežnejšie sú tieto tri typy trunkov: a) Prepojenie s VoIP bránou s FXO portami Brána ktorá sa registruje k ústredni. Týmto spôsobom pripojíte k ústredni analógovej linky. Ak budete chcieť pripojiť ústredňu do PSTN pomocou brány WELL 380x apod. nastavte účet, ku ktorému sa táto brána bude registrovať - Trunk Number bude brána používať ako prihlasovacie meno, súčasne slúži k označeniu tohto trunku pre ďalšiu konfiguráciu epbx Password je heslo, ktorým sa uvedená brána bude overovať a parametre uložte tlačidlom Apply. - ostatné políčka ponechajte vo východzom nastavení, prípadne prázdne b) Registrácia k VoIP poskytovateľovi Ak používate len malý počet verejných čísel a nemáte s Vaším VoIP poskytovateľom dohodnuté tzv. peer prepojenie, nastavte registračné údaje nasledujúcim spôsobom: - Trunk Number je užívateľské meno pridelené poskytovateľom, obvykle je rovnaké ako Vaše telefónne číslo - Password je heslo pridelené Vaším VoIP poskytovateľom - Host prepnite do módu Pre-define - Do položiek Address a External Server Address zadajte adresu serveru vášho VoIP poskytovateľa, teda napr. sip.volny.cz - Do položky Port zadajte číslo portu VoIP poskytovateľa (najčastejšie 5060) - Do položky Outbound Caller ID vypíšte Vaše VoIP telefónne číslo 17

18 SK Ostatné položky ponechajte vo východzom nastavení a parametre uložte tlačidlom Apply. c) Smerovanie hovorov z PSTN cez určitého poskytovateľa na Vašu verejnú adresu Obrátene hovory do PSTN smeruje ústredňa na špeciálnu adresu poskytovateľa (napr. sip-peer.volny.cz). V tomto poslednom prípade nie je spravidla potrebné použitie hesla. Pri veľkom počte verejných čísel by konfigurácia prihlasovacích parametrov bola nepraktická. Preto Vám Váš VoIP poskytovateľ pravdepodobne pridelil parametre pre tzv. peer mód prepojenie. Nastavenie je podobné ako pre predchádzajúci režim, len ponecháte prázdne heslo (Password) a ako Trunk Number si zvolíte vlastnú identifikáciu trunku. Parametre uložte tlačidlom Apply. Upozornenie: Váš VoIP poskytovateľ môže pre tento druh prepojenia používať inú adresu serveru či číslo portu než pri klasickej registrácii. Prečítajte si preto veľmi pozorne parametre, ktoré Vám predal. 14) Pre príjem prichádzajúcich hovorov od VoIP operátora, ktorý nie je v peer mode, je nutné nastaviť parametre Vášho pripojenia v záložke Configuration / SIP Trunk Reg. - Vytvorte novú registráciu tlačidlom Add New. - Do položky Line Number vyplňte Vaše VoIP telefónne číslo. - Do Account sa ako užívateľské meno uvádza väčšinou rovnako Vaše VoIP telefónne číslo. - Do položky Password napíšte heslo pridelené Vašim VoIP poskytovateľom (ide o heslo pre prihlásenie ústredne k Vášmu VoIP poskytovateľovi a je odlišné od hesla pre prístup do konfigurácie ústredne!). - Do položky IP Address vypíšte IP adresu VoIP poskytovateľa (napr.: sip.volny.cz alebo ) - Do položky Port vyplňte port VoIP poskytovateľa (typicky 5060). - Po vyplnení týchto údajov kliknite na tlačidlo Apply. 15) Mapovanie Vašich verejných čísel pridelených VoIP poskytovateľom nastavíte pod záložkou Configuration / Routing Table / Incoming Call Rule. Tlačidlom Add New pridáte nové pravidlo. - Prefix slúži k rozlíšeniu prichádzajúcich volaní podľa zadaného čísla, tj. čísla ktoré zadal do svojho telefónu účastník, ktorý Vám volá, alebo čísla, na ktoré smeruje prichádzajúci hovor. Zadané číslo sa porovnáva zľava s prefixom a pre uplatnenie pravidla sa musí patričný počet číslic zhodovať. - Digit Length je celková dĺžka volaného čísla, pokiaľ ju nechcete 18

19 SK testovať, zadajte 0. - Drop je počet miest, ktoré sa majú z volaného čísla odstrániť zľava - Add je reťazec, ktorý sa zľava vloží pred volané číslo po odstránení zadaného počtu miest Príklad: ak máme registrované číslo , dajú sa použitím pravidla prefix = , length = 9, drop =9, add = 101 všetky prichádzajúce volania smerovať na klapku 101. Rovnaký efekt, ale obecne pre celý blok sto čísel dosiahneme použitím pravidla prefix = , length = 9, add = 1, drop = 7. Potom napr. číslo zvoní na klapke 197 atď. Pretože volané číslo je niekedy prenášané v národnom formáte, tj. 9 miestnom, inokedy v medzinárodnom (aj keď sa jedná o miestny hovor), je potrebné sa zoznámiť s tým v akom formáte zasiela informáciu o volanom čísle Váš VoIP poskytovateľ. Upozornenie: Pokiaľ Váš číslovací plán nepoužíva verejné čísla pre jednotlivé klapky je potrebné mať vytvorené pravidlo pre mapovanie PSTN čísel na klapky. Inač nebude prichádzajúci hovor ústredňou obslúžený, tj. volajúci dostane obsadzovací tón. Ak chcete prichádzajúce hovory obslúžiť automatickou spojovateľkou, použite ako číslo klapky ** ) Pre nastavenie prístupov z vnútorných pobočiek na štátne linky je potrené nastaviť Outgoing Call Rule pod záložkou Configuration / Routing Table. Tu pri vytváraní pravidla Položky Prefix, Digits Length, Add a Drop majú rovnaký význam ako u prichádzajúcich hovorov. - V poli Destination vyberte trunk, ktorý ste si vytvorili v bode 0. Doňho potom budú smerované hovory na čísla zodpovedajúce zadanému prefixu po úprave podľa Drop a Add. - Route Password môžte ponechať prázdne. Pokiaľ ho zadáte, bude každý hovor cez tento prefix uskutočnený jedine v prípade, že volajúci zadá z klávesnice svojho telefónu na výzvu hlasového automatu správne heslo. Odporúčame preto používať jedine číselné heslá. V prípade, že volajúci ani na tri pokusy nezadá správne heslo, dostane obsadzovací tón. - pokiaľ zapnete voľbu Guest Allow bude tento trunk možno použiť aj pre hovory z PSTN - nastavený trunk môžu použiť len klapky ktoré majú práva úrovne najmenej Route Level Príklad: Ak máme nastavený trunk s identifikáciou 2000, môžme pre odchádzajúce hovory nastaviť nasledujúce pravidlo: Prefix = 0, 19

20 SK Digits Length = 0, Destination = 2000, do Add nič nezadávať, Drop = 1, potom užívatelia Vašej ústredne volajú cez 0 na štátnu linku. Pre pripojenie niekoľkých brán či poskytovateľov do kaskády je výhodné použiť limit počtu hovorov u každého trunku a u prefixu potom použiť niekoľko postupných cieľov (Destination Primary / Secondary / Third) 20

21 SK BEZPEČNOSŤ A LEGISLATÍVA Podmienky pre používanie JOYCE ČR týmto prehlasuje, že WELL epbx-100a- 128 je v zhode so základnými požiadavkami a s ďalšími príslušnými ustanoveniami Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Zz. Prohlášenie o zhode je na Zariadenie je určené k používaniu v týchto podmienkach: Musí byť umiestnený na stabilnej pracovnej doske v miestnosti s teplotou od 5 do 40 C. Vlhkost: 10% 95%. Nesmie byť vystavený priamemu či nadmernému slnečnému a tepelnému žiareniu, nesmie byť zakrývaný. Nie je určený na používanie v blízkosti vody, napr. vedľa vane, umývadla, drezu, výlevky, vo vlhkej pivnici alebo pri bazéne. Nesmie byť inštalovaný v mieste, kde sa hromadí teplo, v prašnom prostredí a nesmi prísť do styku s vodou ani vodnými parami, ktoré by sa mohli zrážať vo vnútri prístroja. Musí byť inštalovaný v prostredí s maximálnym stupňom znečistenia 2 Rozměry a váha telefonu: 175x125x35mm, 260g Cistenie Pred čistením prístroj odpojte od napájania. Na čistenie použite vlhkú handričku. Nepoužívajte tekuté, rozprašovacie ani práškovací čistiace prostriedky. Bezpečnostné pokyny VOIP telefon je dodávaný s prenosným napájacím zdrojom. Používajte jedine napájací zdroj dodaný k tomuto zariadeniu. Dodaný napájací zdroj môže byť zapojený jedine 21

WELL Gate2626, VoIP ústředna

WELL Gate2626, VoIP ústředna WELL Gate2626, VoIP ústředna Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre užívateľov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Tenda Wireless-N Router - ČESKY

Tenda Wireless-N Router - ČESKY Tenda Wireless-N Router - ČESKY STRUČNÁ INSTALAČNÍ PŘIRUČKA Určeno pro produkty: W311R+, W311R, W316R, W303R, W308R, W309R, W309R+, W3002R, N150, N3, N30, N301, F300, FH303, FH305, Pro podrobné informace

Více

Váš telefon HTC HD7 Manuál

Váš telefon HTC HD7 Manuál HTC HD7 Manuál Bezpečnostní a regulační příručka Manuál Bezpečnostná a regulačná príručka Felhasználói kézikönyv Biztonsági és szabályozási útmutató CZ SK HU Váš telefon HTC HD7 Manuál Získání více informací

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

3-7. Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze 8-12. Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu

3-7. Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze 8-12. Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu 3-7 8-12 CZ Profesionální zastřihovač vlasů VAL000092340 NÁVOD K OBSLUZE I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před

Více

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1 C530 IP Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji.balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.

Více

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V 1 2 Bezpečnostní pokyny Pozor: Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití na CD. Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu. > Používejte

Více

2N Helios IP Dveřní komunikátor

2N Helios IP Dveřní komunikátor 2N Helios IP Dveřní komunikátor Uživatelský manuál Verze 1.8.0 Firmware 1.8.x www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám,

Více

Návod na instalaci a použití ACT IP Phone P160S pro službu viphone break

Návod na instalaci a použití ACT IP Phone P160S pro službu viphone break Návod na instalaci a použití ACT IP Phone P160S pro službu viphone break 1. Popis telefonního přístroje 1.1. Základní součásti telefonního přístroje Návod pro použití telefonního přístroje Propojovací

Více

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MITSUBISHI Video Server Box INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MODEL DX-VS1UE TATO PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ ÚDAJE. POZORNĚ SI JI PŘEČTĚTE PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE. rev. 1.1-02-05-2003 Důležité I. Důležité

Více

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka Premium a věříme, že s veškerými našimi službami

Více

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod ADSL2+ modem/router XAVi X7922r Uživatelský návod Obsah 1 Charakteristika výrobku Vlastnosti výrobku Obsah balení Specifikace hardware Specifikace software 2 Instalace Zapojení modemu Nastavení počítače

Více

Natáčky na vlasy Návod k obsluze. Natáčky na vlasy Návod NA obsluhu

Natáčky na vlasy Návod k obsluze. Natáčky na vlasy Návod NA obsluhu Natáčky na vlasy Návod k obsluze Natáčky na vlasy Návod NA obsluhu 3-6 7-10 2 CZ Natáčky na vlasy VAL000092322 NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte

Více

Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz

Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz GSM telefon Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz 1 Prosíme přečtěte si tato jednoduchá pravidla. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné. Bezpečné řízení Netelefonujte během řízení. Pro

Více

CZ - BĚŽECKÝ PÁS GALLOP (GLP3202) IN 1153 UŽIVATELSKÝ MANUÁL ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email:

Více

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Příručka pro uživatele www.ubeeinteractive.com Ubee Interactive Europe Beech Avenue 54-80 1119 PW Schiphol Rijk The Netherlands Prodej (e-mail): eusales@ubeeinteractive.com

Více

UMTS datová a hlasová brána. Uživatelský manuál. Verze 1.06 www.2n.cz

UMTS datová a hlasová brána. Uživatelský manuál. Verze 1.06 www.2n.cz 2N EasyRoute UMTS datová a hlasová brána Uživatelský manuál Verze 1.06 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

Model číslo KX- 100/KX- 200

Model číslo KX- 100/KX- 200 Uživatelská příručka Pobočková ústředna využívající IP protokol Uživatelská příručka Model číslo KX- 100/KX- 200 Pobočková ústředna využívající IP protokol Model KX-NCP500 KX-NCP1000 Děkujeme vám za nákup

Více

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R Wireless/Ethernet ADSL Router Uživatelská příručka OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 1.1 SPECIFIKACE ROUTERŮ...3 1.2 OBSAH BALENÍ...5 1.3 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ ROUTERŮ...6

Více

SMC7904BRB2 ADSL2/2+ Broadband Router s QoS technologií Návod k obsluze Vlastnosti a možnosti vestavěný ADSL/ADSL2+ modem s rychlostí až 24mbps lokální síťové připojení skrze 4x 10/100 Mbps Ethernetové

Více

8-19. Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze 20-32. Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu AQUILL

8-19. Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze 20-32. Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu AQUILL Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu 8-19 20-32 AQUILL 2 3 4 5 + 6 7 CZ Elektrický víceúčelový vysavač eta 0412 90 015 AQUILL Návod k obsluze

Více

Telefonní Voice-over-IP adaptér. VoIp. s dvěma porty PAP2T. Voice. Uživatelská příručka. Model:

Telefonní Voice-over-IP adaptér. VoIp. s dvěma porty PAP2T. Voice. Uživatelská příručka. Model: VoIp Voice Telefonní Voice-over-IP adaptér s dvěma porty Uživatelská příručka Model: PAP2T Telefonní Voice-over-IP adaptér s dvěma porty Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány

Více

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC87U dvoupásmový 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač CZ8971 Květen 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy ORiNOCO RG-1000 ISDN Obsah 1. Základní principy 2. Topologie bezdrátových sítí 2.1 Síť s přístupovým bodem 2.2 Protokoly MAC vrstvy 3. ORINOCO PC karta 3.1 Technická specifikace 4. Konvertory 4.1 ISA konvertor

Více

Straight. Core. Introduction

Straight. Core. Introduction Straight Core Introduction Multifunkční přístupový bod GWP-116VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Česká verze 1 Introduction Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 3 1.1 Obsah balení... 3 1.2 Funkce jednotky...

Více

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci Modely P-2701RL VoIP adaptér (ATA) / brána s podporou klasické linky (Lifeline) P-2702R VoIP adaptér (ATA) / brána Firmware 1.01 Vydání 1, 9/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské

Více

SPA IP telefon VoIp SPA901. Voice. Uživatelská přiručka. Model:

SPA IP telefon VoIp SPA901. Voice. Uživatelská přiručka. Model: SPA IP telefon VoIp Voice Uživatelská přiručka Model: SPA901 SPA IP telefon Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více