OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK Květen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK Květen 2015. www.dk-ostrov.cz"

Transkript

1 OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK Květen 2015

2 INFORMACE O VYDÁNÍ Ostrovský měsíčník vydává Dům kultury Ostrov v nákladu 8000 kusů měsíčně. Distribuce je zajišťována zdarma do každé ostrovské domácnosti. Redakční uzávěrka všech příspěvků včetně inzerce do červnového čísla je 13. května. Příspěvky došlé po tomto datu už nemusí být otištěny. Grafická úprava, zlom, tisk: Samab Press Group a. s., Cyrilská 14, Brno Grafická úprava programových stránek Domu kultury: Martina Pavlasová Distribuce: Česká pošta s. p., Hlavní 800, Ostrov Šéfredaktorka, editorka: Irena Janečková Korektury: Irena Janečková (Korektury se netýkají inzerce ani graficky zpracovaných textů od přispěvatelů.) Redakční rada (a z): Bc. Pavel Čekan, Pavlína Lišková, Martina Pavlasová Názory přispěvatelů se nemusí shodovat se stanoviskem redakční rady. Příspěvky zasílejte na: (nebo případně doručte do Infocentra DK Ostrov, tel , Upozornění: Pod příspěvek se vždy podepište celým jménem. Redakce si vyhrazuje právo krátit či upravovat příspěvky. Inzerce: posílejte na (nebo nebo se obraťte na Infocentrum DK Ostrov, tel , Registrační značka: MK ČR E Webové stránky měsíčníku: - zde najdete všechny příspěvky, které z praktických důvodů nebylo možné otisknout v měsíčníku. Titulní fotografie: Jaro u řeky Bystřice, foto: Irena Janečková DVORANU ZÁMKU OVLÁDLA VELIKONOČNÍ ATMOSFÉRA Šesté přeshraniční sympózium s otevřením výstavy na téma Velikonoce v Krušnohoří se uskutečnilo 25. března ve Dvoraně a výstavních prostorách ostrovského zámku. Akce byla uspořádána v rámci projektu Zintenzivnění přeshraniční turistické spolupráce mezi městem Ostrov a městem Kurort Oberwiesenthal z Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Historička Miluše Kobesová v úvodu promluvila o velikonočních tradicích na české i německé straně Krušných hor a Jana Dvořáková z Domu kultury Ostrov představila návštěvníkům stará řemesla: paličkování, řezbářství, malování na sklo a také zdobení velikonočních kraslic. V doprovodu kurátorky výstav ostrovského zámku Miluše Kobesové si hosté mohli prohlédnout rovněž další dvě expozice K vidění byly i řezbářské výrobky. Foto: Walburga Mikešová o rodu Šliků a mincování, kde je vystavena i šlikovská stříbrná kazeta a Rudné dolování v Krušných horách. Na závěr celého odpoledne vystoupil ve Dvoraně zámku pěvecký sbor Orbis pictus. Akce se zúčastnili také místostarosta Josef Železný, radní Pavlína Lišková, zastupitelky Walburga Mikešová a Ilona Leupold a ředitelka Městské knihovny Ostrov Irena Leitnerová. Zuzana Železná, OKS MěÚ AKTUALITY Z MĚSTA SPOLUPRÁCE S KRAJSKOU HOSPODÁŘSKOU KOMOROU Město Ostrov a Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje se loni domluvily na společných aktivitách. Byla uzavřena smlouva o spolupráci a komora se už jako partner připojila k organizování akce Podnikatelské fórum. Zástupci komory přišli s návrhy, jak podporovat technické vzdělávání na základních školách. Pracovníci komory by se účastnili třídních schůzek s rodiči žáků 9. tříd a informovali by je o možnostech studia zejména na technických stř. školách (odborných učilištích), případně by pro ně uspořádali interaktivní motivační besedy se zástupci SŠ a potencionálními zaměstnavateli z regionu. V základních školách by komora umístila seznamy technických oborů na SŠ v kraji s odkazy na nabídky volných pracovních míst. Komora má zájem o prohlídky dílen v ZŠ a odborné vyhodnocení jejich vybavení, příp. dodání metodiky, jak je správně vést; rovněž by se pokusila hledat sponzora mezi místními firmami k dodání modernějšího vybavení včetně materiálu. V případě Ostrova (regionu Ostrovsko) je představa komory taková, že by město jako zřizovatel tří základních škol vytipoval jednu, která by se profilovala jako škola polytechnická, v jejímž školním vzdělávacím programu by počínaje VI. ročníkem byla zakotvena výuka povinně volitelných předmětů se zaměřením na polytechnickou výuku (dílny, laboratoře). Komora věří, že se tím lépe propojí ZŠ s rozšířenou polytechnickou výukou s technicky zaměřenými SŠ v regionu a zaměstnavateli, zajistí se kontinuita kvalifikované pracovní síly a obnoví tradice šikovných českých řemeslníků. Dne 13. května se chystá setkání ředitelů/ ředitelek ostrovských ZŠ a z obcí s rozšířenou působností, SPŠ Ostrov, starostů obcí/měst ORP Ostrov (Abertamy, Horní Blatná, Hroznětín, Jáchymov, Merklín, Pernink, Potůčky) a reprezentantů Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje. Mgr. Lucie Mildorfová, vedoucí OKS NOVÁ CYKLOSTEZKA PROPOJÍ DVA KRAJE Spojení sil obcí pomůže zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby. Je totiž účelné, aby některé aktivity byly rozpracovány pro větší oblasti. To je leitmotivem probíhajícího projektu spolupráce mezi obcemi. Z prostředků EU projekt na Ostrovsku organizuje Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s městem Ostrov. Osu projektu tvořila témata: předškolní a základní vzdělávání, sociální služby a odpadové hospodářství. Realizační tým projektu při Městě Ostrov provedl i analýzy oblasti cestovního ruchu, který si zvolili jako další téma sami starostové obcí na setkání 11. června Realizační tým se zabýval mj. i otázkou rozvoje infrastruktury pro cestovní ruch, což vyústilo ve společný investiční projekt obcí Stráž nad Ohří a Vojkovice. Velmi významnou byla podpora obou starostů zmíněných obcí, Miloslava Záleského a Luboše Garaje. Nyní probíhají potřebné změny územního plánu a připravují se jednání obou starostů s Milanem Zukalem z KÚ ohledně poskytnutí dotací na vyhotovení projektové dokumentace. Vlastní realizace projektu se předpokládá v roce OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK KVĚTEN 2015

3 Starostové a starostky obcí jednají o novém projektu. Foto: Mgr. Lukáš Hanzl Jedná se o zásadní projekt, neboť ideově navazuje na již existující krajský projekt páteřní cyklistické komunikace Cyklostezka Ohře a konečně propojí cyklistické stezky Ústeckého a Karlovarského kraje. Pro milovníky turistiky na kole budou připravena odpočívadla, ve Vojkovicích je k dispozici nocleh na vodáckém tábořišti, pro náročnější v místním penzionu. Občerstvit i najíst se budou moci v četných místních hostincích. Pro ty, kdo holdují zdravému životnímu stylu, zajistila obec Stráž nad Ohří obnovení pramenné jímky Korunní kyselky za dnešním vlakovým nádražím. Nezanedbatelnou část investice patrně ponese Karlovarský kraj formou dotace, o kterou tyto obce chtějí požádat, neboť obě patří v regionu spíše k těm menším a investice takového rozsahu by příliš zatížila jejich rozpočty. Mgr. Lukáš Hanzl, manažer projektu POKRAČOVÁNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ VE MĚSTĚ Probíhající výměna parního přivaděče z teplárny do centra města je součástí akce: Snížení emisí v Ostrově Teplofikace 4. etapa Horkovodní přivaděč do města vč. hlavní VS na zdroji. Práce v ul. Dukelských hrdinů a Nádražní jsou v plném proudu. V souvislosti s přepojením rozvodů byly v dubnu dvě plánované odstávky dodávky tepla. Kvůli technickým komplikacím došlo k obnovení dodávek teplé vody a tepla později, než bylo v plánu; odběratelům se omlouváme. V této souvislosti je nutné zdůraznit technickou náročnost akce. S cílem snížit komplikace způsobené přerušením provozu vždy předem zveřejňujeme omezení dodávek tepla na: (a v kabelové TV). Začátkem května zahájíme práce mezi kruhovým objezdem Dukelských hrdinů Krušnohorská a křižovatkou Masarykova-Lidická (v areálu ZŠ praktické a ZŠ speciální a před ZŠ Masarykova). Předpokládaný termín prací je zde od do S tímto úsekem souvisí i krátkodobé uzavírky křižovatek; jsou naplánovány na nezbytně nutnou dobu o víkendech, kdy je menší provoz. Kruhový objezd Dukelských hrdinů Krušnohorská bude uzavřen 9. a , křižovatka Masarykova-Lidická ve dnech 23. a , a Od června asi do půli srpna budou práce probíhat v Masarykově ul. před Mírovým náměstím. V té době bude ulice jen jednosměrně průjezdná od Hlavní tř. k Lidické ul. (průjezdný bude směr od pošty k bývalému nábytku) a zároveň bude přemístěna část autobusových zastávek do Tylovy ulice, tj. zastávky ve směru k poště, směr Jáchymov atd.). Zastávky pro opačný směr (Kar- lovy Vary ad.) zůstanou beze změny na místě. Minimálně týden před úpravami budou vyvěšeny přesné informace u jízdních řádů. Zdůrazňuji, že výše uvedené termíny jsou předběžné a závisí na postupu prací, který může způsobit jejich posun. Ze strany Ostrovské teplárenské, a.s. je maximální snaha, aby se skutečnost od plánovaného postupu lišila co nejméně a aby omezení způsobená stavbou byla minimální. PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL Ing. Radek Havlan Dle usnesení Rady města bude v době letních prázdnin pro děti z mateřských škol, jejichž rodiče jim nemohou zajistit péči po celou dobu uzavření MŠ, ve které mají dítě zapsané, zajištěn provoz takto: Od 1. do 31. července: Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766 bude zajišťovat provoz pro své vlastní děti a děti z Mateřské školy Ostrov, Masarykova Od 1. do 31. července: Mateřská škola Ostrov, Halasova 765 bude zajišťovat provoz pro své vlastní děti včetně dětí z Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045 a ZŠ J. V. Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996. Od 3. do 31. srpna: v Mateřské škole Ostrov, Palackého Bližší informace získají rodiče u ředitelky/ředitele své mateřské školy. V ostatních uzavřených školách budou probíhat opravy a rekonstrukce. Ing. Bc. Dagmar Hríňová, Odbor kancelář starosty NÁVŠTĚVA PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Ostrovští radní navštěvují zhruba dvakrát ročně příspěvkové organizace, které město zřizuje: školky, školy, Dům dětí, knihovnu a Dům kultury. Cílem je kontrola funkce organizací, prohlídka objektů uvnitř i vně (včetně přilehlých pozemků), debata s řediteli, pedagogy a ostatním personálem o jejich potřebách, plánech či přáních. Tímto radní získávají konkrétní představu, jak organizace hospodaří, jak nakládá s provozními prostředky od zřizovatele, ale také zjistí technický stav budov, kde je potřeba investovat, co opravit atd. Jako první letos přišly na řadu mateřské školy; v MŠ Palackého byly v předchozích letech investovány nemalé finanční prostředky na zateplení objektu, nová okna, kuchyni apod. Nyní je pozornost zaměřena na školní zahradu: úpravu zeleně, Děti nevyvede z míry ani přítomnost pana starosty. Foto: Archiv MěÚ Ostrov inzerce AKTUALITY Z MĚSTA dobudování pískovišť, osazení dalších herních prvků a dostavbu plotu. MŠ Masarykova (horní budova) se bude během letošních prázdnin zateplovat, včetně vsazení zbývající části nových oken. MŠ Krušnohorská bude moci od letošního září přijmout o 10 dětí více, neboť se podařilo zrekonstruovat prostory bývalé lékařské ordinace, jejíž místnosti byly nevyužité. Stále však zůstává nedořešena oprava venkovního pláště. V Mateřské škole Halasova je rovněž třeba upravit školní zahradu, vybavit ji herními prvky, ale především vyměnit oplocení kolem pozemku za nové. MŠ Myslbekova se může od loňska pochlubit novou kuchyní a oplocením pozemku a v létě ji čeká zateplení obvodového pláště budovy a nová okna. AKTUALITY Z NEMOCNICE OSTROV V současné době probíhá celostátní průzkum Nejlepší nemocnice ČR 2015, který pořádá organizace HealthCare Institute a do kterého se i letos zapojila Nemocnice Ostrov. Průzkum, který potrvá do , je zaměřen na sledování spokojenosti a bezpečnosti zaměstnanců a pacientů v českých nemocnicích. Za loňský rok získala Nemocnice Ostrov za Karlovarský kraj třikrát první místo v kategorii spokojenosti hospitalizovaných pacientů, v kategorii spokojenosti zaměstnanců a v kategorii finanční zdraví. Nemocnice Ostrov si ocenění velice váží, všem pacientům i zaměstnancům děkuje za hlasy a za důvěru v naši péči. Doufáme, že nás podpoříte i v letošním roce. Hlasovat můžete prostřednictvím webových stránek Nemocnice Ostrov Ve dnech 4. května a 1. června můžete přijít na Dny zdraví NEMOS se zaměřením na civilizační onemocnění, které pořádá Rekondiční centrum Nemos Ostrov ve spolupráci s VŠTJ Medicinou Praha, o.s. V prostorách ambulance MPC v přízemí Nemocnice Ostrov si můžete bezplatně zkonzultovat své stravovací návyky s nutričním terapeutem či si nechat změřit tělesné složení pomocí přístroje Bodystat. V případě zájmu se můžete přihlásit do tříměsíčního redukčního kurzu. STĚHOVÁNÍ ČR + EVROPA chle bře tel./fax: mobil: Mgr. Lucie Mildorfová (kráceno) Andrea Zvolánková, PR specialista Nemocnice Ostrov evně OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK KVĚTEN

4 AKTUALITY Z MĚSTA JARNÍ BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ MĚSTA Blokové čištění se bude provádět vždy v době od 7.00 do hod. Květen (ulice) 5. května: Krušnohorská; 6. května: Halasova, Lipová; 7. května: Dukelských hrdinů, Máchova, Nádražní (Dukelských hrdinů Jáchymovská); 12. května: Odborů; 13. května: Studentská, za Krušnohorem, Hornická; 14. května: Karlovarská, Čapkova; 15. května: Nejedlého, Krátká; 19. května: Nádražní (Dukelských hrdinů nádraží), Moříčov; 20. května: Klínovecká, horní Klínovecká + za MěÚ; 21. května: Jáchymovská (od semaforu x Hroznětínská); 22. května: Jáchymovská (Hroznětínská x Nádražní); 26. května: Hroznětínská, Bezručova, Sukova, Smetanova; 27. května: Staré náměstí, Šlikova, Jiráskova; 28. května: Dlouhá, Žižkova, Malé náměstí; 29. května: Klášterní, Školní, Staroměstská, areál Kláštera. Červen (ulice) 2. června: U Koupaliště, parkoviště u koupaliště; 3. června: Klicperova; 4. června: Komenského, Myslbekova (Komenského Mánesova); 5. června: Mánesova, Myslbekova (Mánesova S. K. Neumanna); 9. června: S. K. Neumanna, U Atlantisu; 10. června: Vančurova + zimní stadion, Myslbekova (S. K. Neumanna Vančurova); 11. června: Mírové náměstí sever (parkoviště), Tylova; 12. června: Mírové náměstí jih (parkoviště), Brigádnická; 16. června: U Nemocnice; 17. června: Lesní, Jedlová, Habrová, Topolová, Smrková, Pod Křížkem; 18. června: Borecká, Májová (Horská Borecká); 19. června: Horská, Májová (Luční Horská); 23. června: Luční + vnitroblok bazének + za Stometrákem ; 24. června: Dvořákova, Alšova, Na Kopci; 25. června: Sládkova, Na Příkopě, Nad Nádražím; 26. června: Dolní a Horní Žďár; 29. června: Kfely, Hluboký, Vykmanov; 30. června: Květnová, Maroltov. Ulice neuvedené v tomto seznamu (nevyužívané k stálému parkování) budou čištěny bez celodenních uzavírek. Letos dojde v Ostrově k realizaci těchto stavebních akcí: Revitalizace vnitrobloků Halasova, Seifertova, 10. a 13. etapa, Parkoviště Lidická, Parkoviště u lékárny, ulice Čapkova a Nejedlého, Cyklostezka Horní Žďár, Teplárna: rekonstrukce rozvodů, Radiokomunikace: Optický kabel Ostrov Klínovec. V dotčených lokalitách bude blokové čištění řešeno operativně. Šárka Vaňková ZE ZÁZNAMŮ MĚSTSKÉ POLICIE 2. března hod. Muž z Hlavní tř. oznámil na linku 156, že právě viděl dva mladíky, jak odcizují všechny čtyři poklice z kol jeho vozidla. Mladíky do detailu popsal a uvedl, že odešli směrem k ZŠ Májová. Tam je pak hlídka dostihla. Snažili se zapírat, ale nakonec se doznali. Dostali tučnou pokutu a pod dohledem strážníků poklice na vozidlo vrátili. 3. března hod. Občanka do telefonu uvedla, že sleduje starší ženu, jak v podnapilém stavu vláčí malého chlapce po Hlavní třídě. Hlídka oba nalezla za hernou Derato. Jednalo se o babičku chlapce, který u ní trávil jarní prázdniny. Čekání na vnuka si krátila popíjením. Hlídka jí naměřila přes dvě promile alkoholu v dechu a pak je oba odvezla k jejímu synovi, který se o ně postaral. Hlídka pak vyrozuměla matku chlapce, která si ho u bratra vyzvedla. Událost hlídka nahlásila na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Babičku poté nejspíš trápilo svědomí; z bytu svého syna utekla se slovy, že jde spáchat sebevraždu. Po ženě pak pátraly hlídky MP a PČR Ostrov. Byla nalezena po dvou hodinách za OD Tesco, kde vyspávala silnou opici. Hlídka PČR ženu probrala a po nezbytném vyšetření ji umístila na PAZS v Sokolově, kde mohla v klidu dospat. 8. března 0.20 hod. Hlídka MP si povšimla muže, sedícího za autobusovou zastávkou poblíž MěÚ Ostrov. Provedla kontrolu totožnosti a lustrací u PČR zjistila, že muž je v celostátním pátrání. Byl předán PČR k dalším úkonům. inzerce 16. března 8.35 hod. Zaměstnavatel ženy oznámil, že nepřišla do práce, proto se ji pokusil navštívit v jejím bytě; neotevřela mu, jen za dveřmi slyšel sténání. Hlídka MP na místo dorazila jako první. Na zvonění nikdo nereagoval a z bytu bylo slyšet nářek. Hlídka pojala důvodnou obavu, že je ohrožen lidský život a byt otevřela vykopnutím vchodových dveří. V předsíni nalezla sedět opřenou ženu, která nereagovala na žádné podněty a stále sténala. Hlídka ji uložila do stabilizované polohy a přivolaná záchranná služba ji převezla do nemocnice. 26. března Pozor, v Masarykově ulici bylo nalezeno větší množství buřtů, ve kterých byly zapíchané dráty. MP Ostrov tímto žádá občany, aby venčení svých mazlíčků věnovali zvýšenou pozornost a nezapomínali používat povinné vodítko. 28. března hod. Na žádost PČR Ostrov zajišťovala hlídka MP přistání vrtulníku záchranné služby na parkovišti u bývalé Škodovky. Vrtulník zde přistával kvůli vážnému zranění nezletilé dívky v místním skateparku. Ladislav Martínek, ZVMP Ostrov ČÁPI LETOS PŘILETĚLI DŘÍV Čapí pár letos zahnízdil na budově Letohrádku už v druhé polovině března, téměř o tři týdny dříve než loni. Čápi se v péči o potomky pravidelně střídají: jeden vždy zahřívá vejce a později mláďata, druhý shání potravu. Vcelku lze říci, že čapí rodiče jsou až dojemně obětaví. V přestávkách mezi krmením neustále dostavují hnízdo přinesenými klacky, travinami, ale i starými hadry či kusy igelitu. Přitom rozšiřují a prohlubují střední část, aby se pod ně rostoucí mláďata pohodlně vešla. Jakmile mladí dorostou, posilují si křídla vznášením se na místě a později už i krátkým letem mimo hnízdo; v té době je rodiče přestanou krmit. Kroužkování mláďat je pro zkušeného odborníka otázkou několika málo minut; je nutné to provést ve správný SERVIS / VÝKUP PRODEJ / PROTIÚČET Servis telefonů a tabletů, aplikace fólií 250 nových a použitých telefonů skladem výkup za super ceny - garantované ceníkem F84S22 Našel jsi kód do soutěže iqrace! Lidická 180 bývalý zverimex Aquaterra zvýhodněný protiúčet - nový za starý Otevřeno: Pondělí - Pátek 9:00-12:00, 13:00-17:00 Tel.: 773 mobtel ( ) e-m.: QR vizitka 4 OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK KVĚTEN 2015

5 Mladí čápi trénují křídla k letu. Foto: MUDr. Martina Králová čas, dokud se čápata příliš nebrání (aby přitom nevypadla z hnízda). Dle sdělení předsedy Holýšovského ornitologického klubu Libora Schröpfera se na některé stavby s čapími hnízdy připevňují cedulky se záznamy míst, kde byli okroužkovaní čápi zastiženi. Na výsledky je sice třeba někdy čekat, ale pak se třeba dozvíme, že naši čápi byli spatřeni na různých místech Evropy a dokonce i v Africe. Možná bychom, po dohodě s ochránci přírody, mohli zavést tuto novinku i v Ostrově. Letos přiletěli čápi do Ostrova už v březnu. Foto: MUDr. Martina Králová Na závěr bych ráda poprosila čtenáře, kteří vědí o ostrovských čápech něco víc, aby se ozvali redakci. Jsou ostrovští čápi kroužkováni? Kdo pečuje o hnízdo na střeše Letohrádku? Z jakého roku (století) pochází první zmínka o hnízdění čápů v Zámeckém parku? Za každou podobnou informaci předem děkuji. inzerce Irena Janečková PRODEJ SLEPIČEK Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří: týdnů. Cena ,- Kč/ks dle stáří. Prodáváme slepičky pouze našeho chovu! Prodej se uskuteční: V neděli 10. května 2015 Ostrov u čerp. stanice Benzina hod. Případné bližší informace: Po-Pá hod., tel , , Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky OSTROVŠTÍ HASIČI V BŘEZNU Zasahovali jsme celkem dvacetkrát, z toho 11x jako technická pomoc. K uzavření prasklého přívodu vody v bytě jsme vyjížděli do ulic Májová a Severní. Na žádost PČR Ostrov jsme otevřeli byty v Lidické a Jungmannově ulici a zároveň pomohli s transportem pacienta do sanity. K záchraně osoby a psa jsme vyjeli do Nerudovy ul., kde se v mezipatře zasekl výtah. Naše jednotka pomáhala zajistit přistání vrtulníku pro transport pacienta do plzeňské nemocnice. K odstranění uvolněného plechu na střeše domu v Mánesově ul. jsme vyjížděli společně s karlovarskou jednotkou, která dorazila s výškovou technikou. Větrem spadané stromy a větve jsme likvidovali na silnici do Karlových Varů, Moříčova, Velichova, Jáchymova a v ulicích Nádražní a Krušnohorská. Olejovou skvrnu po technické závadě na vozidle jsme likvidovali na obchvatu Ostrova. Naftu, uniklou rovněž po technické závadě na vozidle, jsme odstraňovali od průmyslové zóny směrem do ulic Karlovarská, Jáchymovská, Lidická; další ropná skvrna nás čekala v Dolním Žďáru. Likvidovali jsme požár bytu ve čtvrtém patře v Jungmannově ulici. Následoval požár garáže na Jáchymovské ulici a poté na Hlavní třídě hořela nástavba vozidla na svoz odpadu. Ke dvěma dopravním nehodám jsme byli vysláni do Jakubova a do Klínovecké ul. v Ostrově. Také jsme prověřovali signalizaci EPS v Obchodní ulici. Při našich výjezdech nám v březnu pomáhaly záchranné a hasičské jednotky z Karlových Varů, Hájku a Kyselky. Milan Kuna, JSDH Ostrov MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV Během státních svátků 1. a včetně následujících sobot (2. a 9. 5.) je knihovna zavřena. Knihy můžete vracet do biblioboxu, který je v době uzavření knihovny vždy v provozu. Mé nejoblíbenější místo až Soutěž pro nadšené amatérské fotografy: zapojte se do naší soutěže, stačí zaslat nám fotografii Ostrova na: (více na našich internetových stránkách). iqrace až Informace na: - účast v soutěži je zahrnuta do Knoflíkování (akce odd. pro mládež). Sbírej nejen qr kódy, ale také knoflíky. Šperky z kombinovaných materiálů 6. května hod., učebna, kurzovné 100 Kč Tvůrčí dílna Zdeňky Bílkové zaměřená na tvorbu netradičních šperků z inspirovaných surrealismem. Veškerý materiál bude k dispozici. Medium Loci až , Oranžerie Václava Havla Výstava fotografií studentů Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně, Ústí n. Labem. Vernisáž 7. května v hod. Tvorba webových stránek 11. května hod., učebna, kurzovné 100 Kč Dvoudenní kurz, kde se naučíte vytvořit a spravovat vlastní web pomocí WordPress. Další termín kurzu je (v ceně jsou oba termíny). Účast v druhé části kurzu je podmíněna účastí na 1. části. inzerce AKTUALITY Z MĚSTA Ve stínu Krušných hor 13. května hod., vstupné zdarma! Křest knihy a beseda s Vladimírem Bružeňákem o 2. sv. válce, pobočkách koncentračního tábora Flossenbürg na Karlovarsku (Svatava, Nová Role, Ostrov, Kraslice, Korunní) a pochodech smrti. Před zahájením besedy proběhne malý pietní akt u pamětní desky na zámku. Základy práce s fotografiemi 25. května hod., učebna, kurzovné 50 Kč Kurz pro veřejnost. Naučíte se úpravy fotografie, jejich katalogizaci a značení. Pracovat budete s programem Google Picasa. Na stupních vítězů 27. května hod., učebna, vstupné zdarma! Dokumentární film z festivalu Jeden svět. Pět atletů se ve skromných podmínkách připravuje na 18. mezinárodní seniorské mistrovství světa ve finském Lahti. Karma v datu narození 28. května hod., učebna, vstupné 50 Kč Ludmila Nováková, numeroložka a psychoterapeutka, přednáší o druzích karmy, jak ji čistit a zpracovat, o karmických dluzích. Za 100 Kč si můžete objednat rozbor: výpočet karmického zatížení, roky a období, kdy se vám bude nejvíc čistit karma, jací jste byli v minulém životě a co máte překonat v tomto životě (napište své datum narození, celé jméno, případně rodné příjmení; objednávka na: Pro maminky s miminky máme v knihovně novinku: závěsný přebalovací pult. Je umístěn na toaletách v blízkosti odd. pro dospělé. Městská knihovna Ostrov patří mezi první knihovny v Čechách, které obnovily svou činnost po II. sv. válce. Oslaví tak 70. výročí od znovuobnovení činnosti. Již nyní vše připravujeme a těšíme se, že na podzim budete slavit s námi. Prosím, rezervujte si místa na akce v dostatečném předstihu (osobně, telefonicky, em nebo přímo na našich internetových stránkách). V případě malého zájmu jsme nuceni akce rušit. Více na: Dotazy a náměty: nebo tel HELP FINANCIAL s.r.o. Mgr. Jana Múčková Půjčíme Vám od 5 do ,- Kč Volejte obchodního zástupce Mobil: OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK KVĚTEN

6 AKTUALITY Z MĚSTA REGIONÁLNÍ WORKSHOP INFOCENTER Kateřina Hálová vítá hosty workshopu. Foto: Nikola Kolmanová Workshop je součástí projektu Stříbrná stezka Silberstrasse, I. investiční etapa, který byl realizován v rámci Programu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, spolufinancovaným z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Regionální workshop infocenter, pořádaný Domem kultury Ostrov, se konal 25. března v rekonstruovaných prostorách zámku. Návštěvou nás potěšily kolegyně ze Sokolova, Božího Daru, Jáchymova, Karlových Varů, Statku Bernard, Mariánských Lázní i z Teplé. Workshopu se zúčastnilo celkem 25 hostů a 10 infocenter, včetně místních IC Zámek a Dům kultury. Začali jsme procházkou parkem, kde Milan Jandourek hosty seznámil se slavnou historií parku, ale i Letohrádku, Paláce princů a samotného zámku. Na závěr v horní expozici promítl fotografie, jak park vypadal v dřívějších dobách. Předvedl tak přítomným na vlastní kůži svůj projekt Výlety do Ostrova. Kateřina Hálová a Petra Žídková poté hosty přivítaly a přiblížily jim, jaké poklady mohou turisté v zámeckých expozicích objevit. K vidění byly i propagační materiály k zámku, vyhotovené pro potřeby infocenter. Kolegyně z regionálních infocenter daly k dispozici své propagační materiály a poté následovaly jednotlivé prezentace na společné téma: Akce roku 2015 v našem městě. Marek Poledníček prozradil, co se chystá v Lázních Jáchymov, poté Kateřina Hálová informovala o připravovaných akcích v Ostrově: Majáles, Klášterní slavnosti, Ostrovské kulturní léto, festival Oty Hofmana apod. Infocentrum Jáchymov prezentovalo tradiční i plánované akce, např. otevření nové naučné stezky. Statek Bernard ukázal, co všechno si u nich mohou návštěvníci zkusit v řemeslných dílnách, které jsou k dispozici celoročně; jejich akce už mají svou tradici. Kolegyně z Mariánských Lázní uvedly program pro letošní rok, zaměřený převážně na vážnou hudbu. IC Karlovy Vary informovalo o nově pořádaných procházkách po lázeňském městě, včetně termínů komentovaných prohlídek s Viktorem Braunreiterem. Závěrečnou tečkou bylo překvapení v podobě dárků, které jsme pro naše hosty připravili. Kromě propagačních materiálů si každý odvezl i zajímavou knihu Dějiny města Ostrova. Přátelské ovzduší workshopu umocnilo příjemný dojem z akce a věřím, že tato tradice bude pokračovat, prohlubovat se a všem zajímavě zpestří jejich pracovní povinnosti. Kateřina Hálová, vedoucí infocenter ŠANCE PRO STUDENTY I NEZAMĚSTNANÉ Nové kontakty či zaměstnání nabízí projekty Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 a Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2, zprostředkovávající stáže u soukromých firem na českém trhu. Poskytovatelům stáže jsou po ukončení propláceny předem stanovené náklady. Prostřednictvím stáží (trvají dva až čtyři měsíce) si zaměstnavatel vyzkouší potenciálního zaměstnance, a pokud se osvědčí, může s ním firma navázat další spolupráci. Poskytovateli jsou za realizaci stáže hrazeny náklady zahrnující práci mentora, administraci stáže, opotřebení majetku ad. V nabídce stáží jsou desítky oborů, např. pozice sociálního pracovníka, specialisty marketingu, účetní, zahradníka či kadeřnice, ale i veterinárního lékaře či soustružníka kovů. Studentům posledních a předposledních ročníků je určen projekt Stáže pro mladé 2, kde si zájemci vybírají stáž dle zaměření studia. Za každou hodinu stáže získává stážista finanční příspěvek a absolvuje individuální konzultaci s odborným lektorem, který poradí v oblasti kariérního rozvoje (více na: Projekt je určen nezaměstnaným absolventům, rodičům na nebo po rodičovské dovolené, osobám nezaměstnaným déle než tři měsíce a osobám starším 40 let. Stáž je dalším vzděláváním, stážista tedy nemá nárok na mzdu, nicméně účastí v projektu není ovlivněno pobírání podpory v nezaměstnanosti a stážistům je v průběhu stáže propláceno stravné, cestovné, případně ubytování v místě stáže (více na: V rámci Karlovarského kraje navštivte regionální kancelář v Karlových Varech, Závodní 152, kde se můžete o možnostech stáže informovat. Realizátorem obou projektů je Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. inzerce Mgr. Kateřina Kvardová, regionální konzultant (kráceno) SPŠ OSTROV PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL Na ostrovské průmyslovce proběhl nadupaný týden. Jubilejní 10. výměnný pobyt studentů z německého Forchheimu (Bavorsko) se uskutečnil ve dnech března. Příjezd byl naplánován na páteční odpoledne. Německé studenty čekala procházka a seznámení s Ostrovem. Dozvěděli se o historii zámku (bývalé budově naší školy), Klášterním areálu i Domu kultury. Rozdaly se instrukce a čeští studenti si odvedli své partnery domů. Další den byl ve víru netradiční výuky: robotické pracoviště, programování Lego robotů a pneumatické obvody. Po obědě se všichni vydali do Karlových Varů, kde ochutnávali léčivé prameny. Na exkurzi v muzeu přišel na řadu i ten třináctý, Becherovka. Neděli, jakožto třetí (krizový) den, měli v režii studenti sami. Program si museli domluvit mezi sebou. V pondělí se opakovaly výukové bloky a odpoledne bylo sportovní. Odehrál se fotbalový zápas Česko x Německo (výsledek raději neprozradím, byl jsem v bráně) a dvojice ve třech týmech běhaly štafety. Poté se všichni přesunuli do bowlingové haly a hráli kuželky, fotbálek, šipky či kulečník. Pátý den byl náročný, celý na cestách: nejdřív jsme jeli do Techmanie Studenti pracovali na úkolech společně. Foto: Dominik Sauer, žák třídy L3 v Plzni, kde byla kromě samotné prohlídky expozice domluvena i show o tekutém dusíku. Další zastávkou bylo Letiště Václava Havla, přesněji školicí středisko pro piloty a letecký personál. Poslední na programu dne bylo mezi studenty oblíbené LaserGame v centru Prahy. Poté studenti dostali volný čas pro obdivování našeho hlavního města, kde nakonec přespali. Ráno se vydali na pochod Prahou až k Hradu, kde čekal autobus, který je odvezl do bazénu v Letňanech. Následovala cesta domů. Poslední společný den byl ve znamení dokončování studentských prací, na kterých spolupracovaly obě strany. Po prezentaci prací nastalo oficiální rozloučení, jehož se zúčastnili i místostarosta Ostrova Josef Železný a ředitel Střední průmyslové školy Ostrov Pavel Žemlička, který při této příležitosti předal výroční památeční plaketu řediteli FOS Forchheim Heinrichu Bauerovi. (Autorem plakety je západočeský umělec Dalibor Nesnídal.) I přes oficiální náplň zůstala atmosféra příjemně přátelská a uvolněná. V pátek bylo posledním úkolem dopravit německé studenty na vlak a rozloučit se: Tschüss, za tři týdny se uvidíme ve Forchheimu! Daniel Farkas, student I3 SPŠ Ostrov (red. upraveno) 6 OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK KVĚTEN 2015

7 GYMNÁZIUM OSTROV Profesorka našeho gymnázia Alexandra Šusterová získala významné ocenění. Velice nás těší, že mezi dvěma desítkami pedagogických pracovníků, kteří u příležitosti Dne učitelů obdrželi ocenění hejtmana Karlovarského kraje, byla letos právě i ona, která na ostrovském gymnáziu vynikajícím způsobem vyučovala matematiku a fyziku. Mgr. Alexandra Šusterová přebírá ocenění. Foto: autor článku Alexandra Šusterová dokázala naučit a získat pro matematiku i fyziku nejen žáky talentované, kterým se aktivně věnovala organizací školních a okresních kol olympiád, ale i žáky, pro které byly oba tyto předměty velmi obávané. Ostrovskou pedagogickou, rodičovskou i žákovskou veřejností je vnímána jako mimořádně oblíbená paní učitelka, která má pro tuto profesi vrchovatě talentu a s níž je štěstím se potkat, říká ředitel gymnázia Jaroslav Šafránek. Bohužel, v loňském roce musela Alexandra Šusterová z vážných zdravotních důvodů po 36 letech katedru definitivně opustit, byť bychom si všichni přáli, aby své rozhodnutí vzali její lékaři zpět. Naší kolegyni přejeme definitivní uzdravení a věříme, že se přece jen ke svým milovaným žákům bude moci vrátit. inzerce Mgr. Jiří Fresser ZŠ MÁJOVÁ OSTROV Vítězky krajského kola florbalu proslavily celou školu. Foto: Archiv ZŠ Májová Velikonoce oddělily další část školního roku. Rodiče na třídních schůzkách zjistili skóre svých ratolestí, žáci pátých a devátých ročníků absolvovali přijímací řízení na střední školy. Sportovní akce: Naše florbalistky z prvního stupně jsou nejlepší v Karlovarském kraji! O tom všechny přesvědčily na březnovém krajském turnaji florbalu. Gratulujeme! Jsou to hráčky 5. a 4. tříd: Nikol Ederová, Zuzana Syptáková, Tereza Brožová, Nikol Mašková, Tereza Herbánszká, Kateřina Báchorová, Adéla Krchová a Barbora Matoušková. Žáci II. st. absolvovali lyžařský výcvik na Božím Daru v Penzionu Arnika. Lyžování a snowboarding proběhl dle plánu. Vědomostní akce: V mezinárodní soutěži Matematický klokan soutěžil I. st. ve dvou kategoriích, Cvrček a Klokánek. V kategorii Cvrček zvítězil Tomáš Fleischmann z 2.A, druhé místo obsadila Zuzana Nováková ze 3.B a třetí místo patřilo Rozálii Horké z 2.B. Čtvrťáci a páťáci soutěžili s Klokánkem. Nejlépe si vedl Jakub Krejčí, druhý byl Jakub Nekvinda a třetí skončila Tereza Brožová (všichni z 5.A). Všem úspěšným řešitelům gratulujeme! Také žáci II. st. plnili v rámci této soutěže početní úkoly. Ve dvou kategoriích se utkalo celkem 40 žáků. V kategorii Benjamín soutěžily 6. a 7. třídy. První místo: žákyně Tranová, druhé Sedlecká, třetí Matějková. V kategorii 8. a 9. tříd jménem Kadet se na přední místa probojovali: 1. místo žák Leník, místo Hlůšek a Trefný. Všem gratulujeme! Ve školním kole biologické olympiády žáci soutěžili v Kategorii D (6. a 7. ročníky) a Kategorii C PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL (8. a 9. ročníky). Výsledky v první kategorii: 1. místo Šimonová, místo Navrátilová a Ševčík. V druhé kategorii: 1. místo Adamovská, 2. místo Jelínek, místo Petrák a Rapant. Poslední březnové odpoledne přišli do 4.A na návštěvu rodiče i mladší sourozenci a společně vyráběli velikonočního zajíčka. Ve třídách 1.C a 2.B se rozezněly hudební nástroje; děti si vyzkoušely Živé muzicírování. Ve čtvrtek 2. dubna se v MDDM vyhlašovaly výsledky výtvarné soutěže Velikonoční pomlázka. Za naši školu své výtvory odevzdali žáci z 1.C, 2.A, 2.B, 3.A a 5.C. Zapojily se i děti ze školní družiny. Moc nás těší, že v kategorii do 10 let zvítězily nazdobené pomlázky dětí z 2.A. V kategorii nad 10 let obsadily první místo drhané pomlázky žáků z 5.C. Více na: Mgr. Michaela Budaiová ZŠ J. V. MYSLBEKA A MŠ OSTROV Od průběhu podzimu minulého roku se naše škola může chlubit krásnou sbírkou živočichů. Tím samozřejmě nemyslím nikoho z našich žáků, ale opravdová zvířata, která mají svůj domov v teráriích a akváriích v učebně přírodopisu. Tato sbírka se rozrůstá i ubývá a v současné době čítá přibližně 10 exemplářů. Živočichové jsou učební pomůckou nejen pro žáky 6. a 7. ročníků, kteří se o nich učí v rámci osnov, ale také pro žáky I. stupně, kteří se v hodinách přírodovědy a prvouky chodí na zvířata dívat a některé z nich si mohou i pohladit či pochovat. V blízké době se na prohlídku terárií a akvárií chystají děti z mateřské školy. Nejoblíbenějšími zvířaty je párek osmáků degu. Nejstarší ze zvířat je 17letá užovka červená, které dělá společnost roční kamarádka stejného druhu. Některé děti se nemohou vynadívat na nehybné tělo agamy vousaté, jež je nejpilnějším žákem, jelikož stále pozoruje dění před tabulí. Velkému zájmu se těší také potkaní samice a africký plž Achatina. A co nesmí chybět? Samozřejmě ryby. Akvárium děti čistí pro lína a tři plotice. Nemohu zapomenout na bezobratlé. Jsou sice jen potravou pro agamu, ale i ve výuce mají své místo. Jsou to švábi, cvrčci a červi. S těmito všemi živočichy se u nás ve škole můžete setkat. Doufáme, že se naše sbírka bude dál rozrůstat. Další informace o novinkách a dění ve škole najdete na: Mgr. Zdena Nováková OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK KVĚTEN

8 VOLNÝ ČAS ZAŠÍVÁRNA V KVĚTNU Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Ostrov Zašívárna, Klínovecká 998, tel , Program: 1. května Klub uzavřen 4. května ; hod. MATláme & PATláme Výroba májových kytiček pro maminky 6. května ; hod. Ukecaná Středa na téma: Láska 8. května Klub uzavřen 11. května ; hod. MATláme & PATláme Výroba dárečku pro maminku 13. května Ukecaná Středa: hod. Moje maminka, hod. Stalking 15. května ; hod. Hudební klub 18. května ; hod. MATláme & PATláme Uzlování, kolik umíš uzlů? 20. května ; hod. Ukecaná Středa na téma: Rodina 22. května ; hod. Muzikoterapie 25. května ; hod. MATláme & PATláme Výzdoba klubu 27. května ; hod. Ukecaná Středa na téma: Slunce, energetický zdroj života 29. května ; hod. Filmový klub Služby pro děti od šesti do 14 let financuje ze svého rozpočtu město Ostrov. Celý projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Milan Veselý, NZDM ZAŠÍVÁRNA JE PRO VŠECHNY BEZ ROZDÍLU O klubu vím teprve krátce, proto jsem ráda přijala pozvání: byla jsem obyčejně zvědavá. Vchod jsem našla na boku budovy bývalé uranové projekce v Klínovecké ulici. Hned po vstupu mě překvapila uvolněná radostná atmosféra. V nevelké místnosti, pro tentokrát změněné v divadelní sál, se právě slavil Mezinárodní den Romů, a jak jsem si všimla, oslavy se zúčastnily děti nejrůznějšího věku a národnosti. Ty nejmenší se zpočátku chovaly nesměle; možná je, kromě kamery kabelové televize, překvapila přítomnost tolika dospělých. Přišli totiž nejen rodiče, ale i hosté, mezi nimiž nechyběli zástupci města v čele se starostou Pavlem Čekanem, radní Pavlína Lišková a místostarosta Josef Železný. Ovšem už při prvních tónech písničky v podání kamarádů s kytarou a klávesami nahradila stydlivost dobrá nálada a spontánní potlesk do rytmu. Po hudbě následovala hra O kůzlátkách a vlkovi s moderní vtipnou pointou. Zaujaly mě kulisy z pomalovaných papírových krabic a napadlo mě, že se děti určitě bavily už samotnou přípravou programu. Trochu jsem vyzpovídala vedoucí klubu Lenku Kubínovou, která je zároveň (spolu s Alexandrou Šedovou a Milanem Veselým) i kontaktní a terénní pracovnicí. Vedoucí klubu NZDM Lenka Kubínová, foto: soukromý archiv Jak Zašívárna vznikla? Šlo všechno hladce, nebo jste se potýkali s překážkami? Na začátku stála dotační výzva, nabídka projektu organizace Světlo Kadaň OS kraji a to, že jsme ji vyhráli. Bylo třeba najít a následně upravit prostory, což obstaralo vedení organizace; poté vyhlásilo výběrové řízení na pozice kontaktních a terénních pracovníků. V první fázi se vždy mapuje terén, praktikuje se tzv. streetwork prostě s možnými zájemci venku klábosíme, zjišťujeme jejich potřeby a pak představíme služby, které ty potřeby odrážejí. Nově vznikající služba přináší vždy nějaká úskalí, vše vychytáváme postupně, dynamicky se přizpůsobujeme. Dá se ale říci, že překážky, které jsme překonávali nebo překonáváme, jsou předvídatelné. Zúčastňují se děti programů aktivně? Kolik jich využívá klub pravidelně? Aktivně vyhledávají klub spíš mladší uživatelé, průměrný věk je u nás kolem 17 let. Skupinové aktivity lákají hlavně mladší děti (6-14 let), individu- ální poradenství a programy hledají zas mladí od 15 do 26 let. K letošnímu dubnu evidujeme 101 dívek a 181 mužů ve věku od šesti do 26 let, kteří využili našich služeb alespoň jednou. Průměrně sto z nich využívá službu pravidelně, podle svých problémů či potřeb. Máme asi 20člennou skupinku, která chodí třikrát týdně, ale s některými uživateli se vídáme třeba jednou za měsíc i méně. Jak se o vás děti dozvídají? Těžko asi čtou měsíčník, málokdy si všimnou plakátů. Způsobů je víc, od spolupráce s dalšími institucemi (například ostrovskou knihovnou) přes oslovování škol, pomocí roznosu letáčků Nejčastěji si ale klubáci o Zašívárně řeknou mezi sebou. Velkou roli také hraje streetwork a osobní nasazení pracovníků, kteří o klubu mluví takřka všude, kde se objeví. Vědí rodiče, že k vám jejich děti chodí, nebo to některé doma tají? Stává se, že by rodiče dětem Zašívárnu zakazovali? Protože naše služba je anonymní, těžko lze s jistotou říci, zda rodiče vědí či nevědí o tom, že nás jejich dítě navštěvuje. Respektujeme osobní volbu každého uživatele. S rodinou se snažíme spolupracovat, pokud s tím uživatel klubu souhlasí. Když si to nepřeje, toto jeho právo nezpochybňujeme. Rodiče to spíš nevědí proto, že se neptají, kde jejich dítě strávilo odpoledne, než že by to děti tajily. Aktéři hry O kůzlátkách a vlkovi při děkovačce Foto: Archiv NZDM Zašívárna Pomáháte dětem s přípravou do školy, například s domácími úkoly, a jakým způsobem? Ať už je to domácí úkol nebo psaní životopisu, za klienta nic neděláme. Poradíme mu, navedeme ho tak, aby si s daným problémem dokázal sám poradit. V případě domácích úkolů jde spíš o učení se, jak se učit. Trápí vás něco? Co byste jako pracovníci klubu chtěli zlepšit, změnit? Klub měl 1. dubna za sebou rok své existence. Ačkoli se o nás pravidelně píše a máme pocit, že se pohybujeme napříč celým městem, veřejnost o nás stále neví. Pokud se o klubu lidé dovědí, mívají zkreslené představy o tom, pro koho je určen, předpokládají různé omezující hranice. Proto bych ráda uvedla na pravou míru, že do klubu může přijít kdokoli, komu je mezi šesti až 26 lety a respektuje naše pravidla. Na tomto místě chci ale také zvlášť poděkovat Městu Ostrov a podpoře, které se nám od něj dostává. Když jsem klub po hodině a půl opouštěla, zábavný program ještě pokračoval. Teprve při odchodu jsem si všimla rozmanité výzdoby na stěnách, sestavené z dětských výtvarných prací. Přesvědčila jsem se, že Zašívárna děti baví, že je určena všem dětem bez rozdílu a že se v ní cítí dobře. Irena Janečková, šéfredaktorka OM 8 OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK KVĚTEN 2015

9 DEN RODIN Akce s bohatým doprovodným programem, nazvaná Den rodin, se uskuteční 16. května od do hod. v prostorách Volnočasového areálu Rolava v Karlových Varech. Náhradním rodinám, o.p.s. je nezisková organizace, jež od r doprovází náhradní rodiny v Karlovarském kraji. Náhradní rodiče přijmou do své rodiny dítě, aby je mohli připravit na vstup do samostatného života v dospělosti. Je to lepší alternativa pro děti, o které se biologičtí rodiče nemohli starat, než vyrůstat např. v dětském domově. Náhradní rodičovství má tyto formy: adopce, pěstounství a poručnictví. Náhradním rodinám, o.p.s. nabízí pěstounským rodinám pomoc a podporu po celé období, kdy o přijaté dítě pečují. Poskytuje odborné poradenství, vzdělávací aktivity, setkávání s dalšími rodinami, víkendové pobyty pro rodiny s dětmi, terapii, pobyty pro děti v rámci tzv. respitní péče. Více na: Mgr. Jana Míglová (kráceno) SOUTĚŽ IQRACE POKRAČUJE ším počtem bodů. QR kódy jsou umístěny nejen v knihovně, ale také v jejím okolí, na webu knihovny, na webu partnerů soutěže, na facebooku V průběhu soutěže budou rozmisťovány další QR kódy. Na vítěze čekají hodnotné lákavé ceny! Více informací a podmínky soutěže hledejte přímo na stránkách soutěže: iqrace.mkostrov.cz Jana Múčková, MK Ostrov KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Kalendář veřejných turistických akcí v květnu 2. května: Podél řeky Ohře z Klášterce n. Ohří do Perštejna na hradní zříceninu 8. května: Zámek Weesenstein, architektonický skvost v Sasku 9. května: Abertamy, štola Mauritius 16. května: Podél Pšovky z Mělnické Vrutice přes hrad Kokořín do Vojtěchova 17. května: Konrádov hrad Houska, rozhledna na Vrátenské hoře, Lobeč 23. května: Přírodní park Hřesihlavsko, hrad Krašov 30. května: Chomutovsko Bezručovo údolí a vodní nádrž Křímov ÚDOLÍM VLKŮ Z DAMIC DO STRÁŽE VOLNÝ ČAS Vydejme se od damického kaštanovníku Údolím Vlků do Stráže nad Ohří. Ke kaštanovníku nás dopraví linkový autobus nechceme-li jít ovšem pěšky. Od autobusové zastávky v Damicích sejdeme do vsi a pokračujeme m cestou nahoru k lesu (místní obyvatelé případně poradí). Za posledním stavením na konci vsi není možné přehlédnout vysoký strom s mohutnou korunou kaštanovník jedlý, chráněný památný strom. Na vítěze čekají hodnotné ceny. Foto: Archiv knihovny Městská knihovna Ostrov uspořádala další ročník soutěže pro děti a mládež od šesti do 18 let, postavenou na principu GeoCachingu. Soutěž, která začala 1. dubna, stále probíhá a bude ukončena 30. května Úkolem soutěžícího je hledat QR kódy s otázkami a za správně zodpovězené otázky získat body. Vítězem se stává soutěžící s největ- Výstup na Bořeň u Bíliny Foto: autor Bližší informace budou k dispozici vždy od středy pro příslušný sobotní termín ve vitríně KČT na Mírovém náměstí u autobusové zastávky na Karlovy Vary. Více také na: RNDr. František Wohlmuth Bývalá obchodní stezka vede malebnou přírodou. (Kaštanovníky kvetou až v létě, na podzim mají velmi pichlavé plody; jejich semena jsou využívána jako krmivo pro zvěř, pečená jsou v zimě pochoutkou pro děti i dospělé.) Po návratu na náves pokračujeme po silničce k Vojkovicím, asi po půl kilometru se připojí červená turistická značka. Po ní sejdeme ze silnice dolů (vlevo!), přejdeme Klínovecký potok a scházíme Údolím Vlků (dnes chatovou osadou) až k trati, později už podle Ohře. Asi po dvou kilometrech nás čeká přechod ke skále vylámanou, asi 70 m dlouhou stezkou (kdysi součást zemské obchodní cesty). Se zvýšenou pozorností je stezka dobře schůdná. Do Stráže nad Ohří už zbývá pouhý kilometr, na nádraží pak o málo víc. Většina trasy vede mírně z kopce nebo po rovině. Celková délka na nádraží ve Stráži je asi šest kilometrů. Text a foto: Jiří Ciprian inzerce OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK KVĚTEN

10 VOLNÝ ČAS MDDM OSTROV 19. ROČNÍK OLYMPIÁDY OSTROVSKÝCH ŠKOL: Pohár města Ostrova 13. května hod., hřiště MDDM Tradiční utkání studentů středních škol v malé kopané, volejbalu a basketbalu. Prvenství obhajují studenti SPŠ. Člunkové závody 20. května hod., hřiště MDDM Pro děti 1. tříd ostrovských ZŠ organizujeme tradiční člunkové závody, které jsou součástí Poháru Městské rady. Pohár Městské rady 21. května hod., hřiště MDDM Žáci tříd ZŠ se v jednom dni utkají ve fotbalu, florbalu, vybíjené, sprintu, hodu raketkami a přespolním běhu. Vítězství obhajuje ZŠ Masarykova. Pohár starosty města 26. května hod., hřiště MDDM Žáci II. stupně ZŠ a Gymnázia Ostrov se v jednom dni utkají ve fotbalu, florbalu, volejbalu, přehazované, střelbě a přespolním běhu. Vítězství obhajuje ZŠ Masarykova. Výlet do Bečovské botanické zahrady 16. května hod. Spolu s OS Benjamin zveme veřejnost na výlet pro rodiče s dětmi a samotné děti od osmi let. Čeká je příjemné odpoledne s komentovanou prohlídkou o historii a současnosti botanické zahrady s vzácnými exempláři dřevin, jízda na lodičkách a pohybový program na přírodním hřišti. K dispozici bude badminton a sportovní sety na fotbal a stolní tenis. Vyzkoušet můžete i terapii chůze bosou nohou nebo využít bioferratu lezení po skalách (za poplatek, není v ceně výletu). Zájemci budou mít možnost opékání vlastních nebo v místě zakoupených buřtů. Vstupné a příspěvek na dopravu: děti 50 Kč, dospělí 70 Kč. Přihlášky: května v Domě dětí. Více na tel Májový turnaj ve stolním tenisu 23. května od 9.00 hod., tělocvična MDDM Otevřený turnaj pro dívky a chlapce ve věku let. Není nutné se předem přihlašovat. S sebou sportovní oblečení, obuv vhodnou do tělocvičny, pálku, míček, pití. Na turnaj vás zve kroužek stolního tenisu MDDM. Děti rodičům 17. a 24. května, vždy hod. Srdečně zveme rodiče i veřejnost na dvě nedělní odpoledne na Dětské letní scéně, kde děti z našich zájmových kroužků představí svá hudební, taneční a pohybová vystoupení jako vyvrcholení jejich celoroční práce. Prima den dětí 31. května hod. Tradiční Den dětí oslavíme bohatým programem v areálu MDDM, Zámeckém parku a Ekocentru. Pohádková cesta, představení hudebního divadla Hnedle Vedle, maskoty myšáků Mickey a Minie, horolezecká stěna, jízdy v elektrických autíčkách a na dvoukolkách, skákací hrady, modelování balónků, malování na obličej ad. Vstup zdarma Sportovní hřiště, minigolf Všechna sportoviště v areálu MDDM budou otevřena: všední dny hod., víkendy hod. Rezervace kurtů a fotbalového minihřiště: všední dny tel Informace: po-čt hod., pá hod., tel , nebo na: Bc. Dagmar Gburová, ved. Odd. nepravid. činnosti EKOCENTRUM V KVĚTNU Kola hrou 5. května Program dopravní výchovy organizovaný ve spolupráci s MDDM Ostrov pro děti ZŠS a ZŠP Ostrov 6. ročník Májového Prima Cupu 9. května od hod., Vykmanov Klubový pětiboj výstavní a jezdecké soutěže pořádáme ve spolupráci se Stájí Prima Horseland o.s. Děti se poměří v kategoriích Výstavní (mladý vystavovatel, Lead rein, First riden) a Jezdecké (slalom, jízda zručnosti, barely). V každé kategorii vyhlásíme tři vítěze a absolutního vítěze obou kategorií. Můžete zhlédnout i vystoupení přirozené komunikace s koňmi a psy. V rámci soutěže bude vyhlášena nejlepší kuchařinka a nejlépe vystrojený poník. Po celou dobu akce se budou opékat buřty. Noc se zvířátky května Tradiční přenocování pro děti 7-10 let v areálu EC. Zábava a legrace, zajímavý program se zvířátky, soutěže, noční hra. Cena 120 Kč. Přihlášky: od 6. května v kanceláři EC. Počet dětí je omezen! Klášterní slavnosti 24. května hod. V rámci slavností zveme děti i rodiče k prohlídce vnitřních a venkovních prostor EC. Ve venkovním areálu bude připraven skákací hrad. Mladý chovatel Pony 29. května hod., EC Soutěž v chovatelských a jezdeckých dovednostech získaných ve školním roce 2014/2015 v kroužku EC Mladý chovatel Pony. Děti v kategoriích do osmi let, začínající chovatel a pokročilý chovatel, změří své dovednosti v písemném testu a praktických disciplínách předvedení koníka, čištění kopýtka a jízdě zručnosti. Pořádá ZÚ Mladý chovatel Pony za podpory EC, města Ostrova a Karlovarského kraje. Soutěž zakončíme opékáním buřtů v areálu EC. Poznej a chraň duben-listopad Vědomostní soutěž pro všechny děti. Každý týden najdete na nástěnce ve vstupní hale EC otázku, týkající se našich zvířátek nebo zvířat ve volné přírodě. Do soutěže se můžete zapojit vyplněním a odevzdáním soutěžní kartičky. Uveďte své jméno, adresu a telefon. Vždy na konci týdne vylosujeme jednoho výherce. Jména výherců za uplynulý měsíc uveřejníme na našem webu a v OM. Prohlídky pro školská zařízení: po-pá hod. Rádi přivítáme děti z MŠ, ZŠ i SŠ na komentované prohlídky naším areálem. Seznámí se s místní faunou a umožníme jim i bezprostřední kontakt s některými druhy zvířat. Mohou si je pohladit, vzít do rukou, nakrmit. Vzhledem k velkému zájmu je nutné předem objednat na tel Prohlídky pro veřejnost: po-ne hod. Přijďte se bezplatně podívat na zvířátka chovaná ve venkovních voliérách i vnitřních prostorech chovatelských učeben. Po domluvě se službou můžete i některé druhy zvířat nakrmit. Těšíme se na vás. Informace k akcím, kroužkům a příměstským táborům EC: po-pá hod., tel nebo , FB Ekocentrum MDDM Ostrov, SETKÁNÍ V ATLANTISU Setkání bývalých zaměstnanců někdejšího OD Prior se koná v sobotu 16. května od hodin v podniku Atlantis v Ostrově. Všichni, kdo jste pracovali v Brigádníku (později Prioru), jste srdečně vítáni. DĚTSKÝ DEN VE FITNESS ATLANTIS KABEL OSTROV Vojtěch Písačka 30. května od hod. se děti opět mohou těšit na hasiče, pěnu, trampolíny, koně, diskotéku, nafukovací hrad, mnoho sladkostí, her a zábavy. Vstup je samozřejmě volný. Karel Kunz V dubnu byl do rozšířené programové nabídky kabelové TV přidán nový kanál Kino Barrandov, jehož obsahová náplň čerpá výhradně z filmové a seriálové tvorby evropské i světové produkce. Program Kino Barrandov byl přidán na frekvenci 354 MHz místo programu Film plus. Film plus se přesunul na frekvenci 330 MHz místo předvolby s názvem Pozice 6, není tedy nutné programy nově ladit. inzerce Petra Žlutická, vedoucí EC Ing. Libuše Benešová, jednatelka 10 OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK KVĚTEN 2015

11 VOLNÝ ČAS ÚTULEK BETY NABÍZÍ PSY K OSVOJENÍ KLÁŠTERNÍ SLAVNOSTI NA POČEST HRABĚNKY KULTURNÍ AKCE kapely Chiomara, Wohnout, Ben Dover a závěr bude patřit skupině Rybičky 48. Přijďte a užijte si zábavu, která tu v této podobě ještě nebyla. Vstupenky zakoupíte již nyní v předprodeji za skvělou cenu 200 Kč na celodenní program, v den konání akce bude vstupné o padesát korun dražší. Online předprodej na: Martina Pavlasová Bery: asi pětiletý kříženec střední velikosti. Aktivně založený, ale hodný pes. Vhodný do bytu pro zájemce, milujícího dlouhé procházky. Kazan: asi čtyřletý velký kastrovaný kříženec ovčáka, plný nespoutané energie. Potřeboval by zájemce se zahradou, kterou by dobře ohlídal. Je hodný, rád se pomazlí. Jedno oko má slepé. Lump: asi sedmiletý, malý kastrovaný kříženec, vhodný do domu se zahradou. Se psy se snáší. Roxy: asi dvouletý malý kříženec, mírné, dobrácké povahy, vhodný do bytu ke staršímu zájemci. Letos vyjde historický průvod od Staré radnice. Foto: Tomáš Lněnička Program sedmého ročníku Klášterních slavností se i letos vztahuje k historii Posvátného okrsku. Oslavíme 340. výročí narození markraběnky Franzisky Sibylly Augusty, která pojede v čele historického průvodu městem. Ten bude tentokrát vyrážet od Staré radnice na Starém náměstí ve hodin. Rádi bychom, aby nám průvod v letošním roce zase trochu povyrostl a posílili jej účastníci v kostýmech i z řad diváků. Letos také vyhlašujeme soutěž o ostrovskou hraběnku a vyzýváme všechny malé princezny, aby se s námi do slavností zapojily. Připomínáme, že účastníci v kostýmech budou mít vstup na akci zdarma a navíc dostanou volnou kočárovou jízdenku na projížďku Zámeckým parkem. V klášterní zahradě se rozezní písně historicko-folkové kapely Strašlivá podívaná (Plzeň), překrásné šaty předvede skupina historického tance Ambrenau, o dech vás zaručeně připraví vlajková show skupiny Herold se svými bubeníky a mnohé se dozvíte u sokolnických ukázek sdružení Falcopredonum. Ale to rozhodně není vše! Dalším bodem programu bude i tento rok předávání Ceny Ď (dík mecenášům a dobrodincům) města Ostrova a Ceny Ď v Karlovarském kraji v režii Richarda Langera, který bude moderátorem celé akce. A nebojte se ani deště. V případě nepřízně počasí bude program z větší části přesunut do klášterního kostela. Těšíme se na viděnou. Eliška Failová, vedoucí Kláštera PRVNÍ MAJÁLES V OSTROVĚ Jezdím často do Prahy, a proto vnímám, jaké oslavy s sebou majáles přináší. Tak jsme si řekli, proč bychom ho nemohli udělat i pro naše středoškoláky, popsala vznik nápadu Ilona Hálová, dramaturg DK Ostrov. Studenti ostrovského gymnázia a průmyslovky si program připravili ve spolupráci s Domem kultury a první ostrovský majáles byl naplánován na čtvrtou květnovou sobotu 23. května v Zámeckém parku. V šestihodinovém programu se na dvou pódiích představí šest kapel, studenti připravují i doprovodný program ve formě zábavních stánků a na závěr je připravena večerní show Ohnivého divadla Ignis. Koncert v Zámeckém parku zahájí v hod. skupina After Party Band. Po ní budou následovat Rybičky 48 Foto: hudební agentura LETOHRÁDEK OSTROV Pobočka GU Karl. Vary, příspěvkové organizace KK Otevírací doba: út-ne hod. První středu v měsíci vstup zdarma! Provozní pauza do 7. května Luboš Vetengl / Makabrózní idylka / Malby 7. května, vernisáž hod., potrvá do 28. června Malíř, kreslíř a grafik Luboš Vetengl (1988) vystudoval AVU v Praze. V grafickém kabinetu v přízemí autor představí kolekci obrazů s dekadentní a funerální tematikou, v hale vystaví rozměrné malby kosmických prostorů. Pavel Piekar / Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku / barevné linoryty, kresby 16. května, vernisáž hod., potrvá do 12. července Pavel Piekar (1960) patří k předním autorům současné grafické scény; přispěl k nebývalému rozkvětu barevného linorytu. Zaměřuje se na portréty osobností umění, krajiny, architektonické prostory, figurální scény s antickými a křesťanskými motivy. Opěvuje i krásy Benátek a jejich uměleckého bohatství. Netradiční grafické techniky 9. května hod. Autorský worskshop Luboše Vetengla: experimentální grafické techniky. Vhodné pro děti s rodiči. Vstupné 80 Kč Zahradní slavnost 16. května, zahájení hod., potrvá do 20 hod. Bohatý program Dne otevřených dveří je inspirován italským uměním; zahrne vernisáž výstavy Pavla Piekara, barokní italskou hudbu a řadu zajímavých dílen a programů pro děti. Slavnost završí mj. přednáška o životě ostrovské markraběnky Franzisky Sibylly Augusty. Léčivé divadlo Gabriely Filippi / Dar z nebes 21. května hod., pořádá Centrum duchovní obrody Činohra na motivy knižního bestselleru, prokládaná hudebními vstupy Patrika Kee, zaznamenává pozoruhodné vyprávění o životě po smrti. Ve druhé části představení Gabriela Filippi odpoví na dotazy diváků. Vstupné 250 Kč Autorské čtení básníka Vladimíra Suchana 22. května hod. Vladimír Suchan, původem z Ostrova, představí nejnovější knihy básní: sbírku haiku (Nehalky) a knihu veršů (Mys dobré naděje). Autor, trvale žijící v USA, nezapře své vzdělání politika a filozofa projevující se v platónském a sokratovském zaměření. Vstupné 40 Kč Více na: Mgr. Božena Vachudová (kráceno) OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK KVĚTEN

12 KULTURNÍ AKCE OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK KVĚTEN 2015

13 KULTURNÍ AKCE 5 0 OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK KVĚTEN

14 70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ EVROPY Dne 8. května si připomeneme 70. výročí konce II. světové války v Evropě. Války, která tragicky zasáhla do všech koutů světa a zanechala za sebou desítky milionů mrtvých, miliony tun suti, hořkosti a slz. Příčin války je jistě více. Prvopočátky lze však spatřovat již ve výsledcích I. sv. války a značný vliv měla jistě i hospodářská krize, nejen v poválečném Německu. Za začátek II. sv. války v Evropě je považováno 1. září 1939, kdy bylo nacistickým Německem napadeno Polsko. Po drtivé porážce Polska se válka obrátila na západ. Zakrátko Německo obsadilo Dánsko, okupovalo Norsko, ušetřeny nebyly státy Beneluxu a Francouze nezachránila ani nedobytná Maginottova linie. Anglie těžko odolávala náporu německého letectva. Válka se přehnala přes západ Evropy a mířila na východ do Sovětského svazu. Válečnému zájmu Německa a jeho spojenců neušla ani Afrika. Do války se také na straně Německa zapojilo Japonsko, které svým útokem na Pearl Harbor na Havaji vtáhlo do války i Spojené státy. Hans Lövenstein, tehdejší obyvatel Ostrova Foto: Archiv Městské kroniky Naštěstí nic netrvá věčně a misky vah se začaly přiklánět na stranu spojenců. Německá vojska marně útočila na zamrzlý Stalingrad a ani tažení v horkém pouštním písku nedopadlo vítězně. Německo bylo záhy nuceno ustupovat na všech frontách. Po šesti letech válečných útrap nakonec poražené nacistické Německo kapitulovalo a 8. května 1945 tak skončila válka v Evropě. Přestože Karlovarsko a s ním i Ostrov byly daleko od válečných front, zasáhla válka i do životů zdejšího obyvatelstva. Válečné události v našem městě shrnuje malá výstava, která bude veřejnosti přístupná ve Dvoraně zámku od 8. května. Dne 13. května od hod. pak proběhne v Městské knihovně Ostrov křest knihy Ve stínu Krušných hor autora Vladimíra Bružeňáka. Kniha se věnuje pobočkám koncentračního tábora Flossenbürg na Karlovarsku, a tak samozřejmě nechybí v knize ani kapitola o Ostrovu. Křest knihy bude spojen s malým pietním aktem u pamětní desky na zámku (16.30 hod.). Posledním připomenutím významného výročí bude 20. května beseda v Točně Domu kultury. Ing. Josef Macke, Vojtěch Písačka (autoři výstavy) PROGRAM OSLAV 70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ 2. května hod., velké kino, vstupné 80 Kč FÉNIX filmové představení Christian Petzold se rozhodl vyplnit mezeru v německé kinematografii mapující II. sv. válku a odvyprávět příběh lásky, drasticky proměněné po návratu z koncentračního tábora k nepoznání. 4. května 9.00 a hod., Točna, školní akce KARLOVARSKO BĚHEM VÁLKY beseda Osvobození na Karlovarsku a v Ostrově. Besedy pro studenty průmyslové školy ve spolupráci s Karlovarským muzeem 8. května hod., zámek Dvorana, vstup volný OD MNICHOVA 1938 DO OSVOBOZENÍ 1945 Panelová výstava k 70. výročí osvobození republiky a koncert Swing Studia KV pod vedením Františka Kůse. Výstava je uskutečněna díky projektu Zintenzivnění přeshraniční turistické spolupráce mezi městem Ostrov a městem Kurort Oberwiesenthal z Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. 15. května hod., Společenský sál DK, vstupné 90 Kč SESTRY HAVELKOVY koncert Vokální trio se věnuje především swingu 20. a 30. let minulého století v autentickém aranžmá. Trio doprovodí skupina JFK. 20. května hod., Točna, vstupné 60 Kč OSTROV BĚHEM VÁLKY beseda Josef Macke pohovoří o událostech v Ostrově během II. světové války. Beseda bude doplněna o promítání dobových fotografií. KALENDÁŘ ZUŠ OSTROV Martina Pavlasová května, Dům kultury, Stará radnice 10. ročník divadelního festivalu Soukání Ostrov května hod., Půda Staré radnice Malí umělci 14. května hod., Půda Staré radnice Malí umělci 20. května hod., Za oponou DK Premiéra souboru NA POSLEDNÍ CHVÍLI/ Lucie Veličková Představení Pac a pusu aneb Něco z Broučků 20. května hod., kostel Zvěstování Panny Marie Koncert kytaristů/patrik Soška 23. května hod., Zámecký park Ostrov Majáles - After Party Band/Alexandr Šťastný 27. května hod., Divadelní sál DK Ocenění úspěšných žáků školy 27. května hod., Divadelní sál DK Závěrečný koncert ZUŠ Ostrov Akce mimo Ostrov: května, Radnice Oblastní přehlídka souborů hrajících pro děti Soubor NA POSLEDNÍ CHVÍLI/Lucie Veličková Představení Smrdět zakázáno! května, ZUŠ Praha 8 Ústřední kolo sólové a souborové hry na bicí nástroje Zuzana Křížová a Drum band Fr. Zemana/Petr Tyr května, Mezinárodní dětský divadelní festival Hollawind Brixen, Itálie Soubor HOP-HOP/Irena Konývková Představení Život k sežrání 30. května až 4. června, Mezinárodní festival dětského a mládežnického divadla Avanscéna 2015, Kaunas Litva Soubor HOP-HOP/Irena Konývková Představení Život k sežrání Společně s kolegy připravila Hana Vaculíková KINOTIP NA KVĚTEN Ilustrační foto agentury Avengers Age of Ultron: Pokus miliardáře Tonyho Starka oživit program na udržení celosvětového míru skončí nezdarem a největší hrdinové světa, včetně Iron Mana, Kapitána Ameriky, Thora, Neuvěřitelného Hulka, Black Widow a Hawkeye musí čelit děsivému nebezpečí. V sázce je osud celé planety. Povstane zlovolný Ultron a jenom Avengers mu mohou zabránit v uskutečnění ďábelských plánů. Nová křehká spojenectví a nečekané zvraty jsou zárukou vzrušujícího a jedinečného akčního dobrodružství globálních rozměrů. V Ostrově uvidíte 14. a 15. května. Ilustrační foto agentury Život je život: Ondřej Vetchý a Simona Stašová jako manželský pár řeší v této komedii milostné a životní eskapády svých tří dcer, ale především své vlastní. Za snímkem stojí autoři úspěšné veselohry Láska je láska, oproti Lásce ale Život slibuje více humoru, fantazie a bláznivých situací. V Ostrově uvidíte 22. a 23. května. 14 OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK KVĚTEN 2015

15 Ilustrační foto agentury San Andreas: Kalifornii zasáhlo masivní zemětřesení. Pilot záchranného vrtulníku podniká nebezpečnou cestu napříč státem, aby zachránil ztracenou dceru. Katastrofický film, kde hraje hlavní roli oblíbený Dwayne Johnson. V Ostrově uvidíte 28. nebo 30. května. Celý přehled připravovaných filmů najdete v příloze ostrovského kina v OM. Vstupenky zakoupíte v ostrovských infocentrech nebo online na: PŘIJĎTE SE ZASMÁT! Martina Pavlasová Ukázka kresleného humoru Tomáše Pekárka (Archiv autora) Zahájení jedinečné výstavy nazvané Tapíroviny se uskuteční na Staré radnici v sobotu 2. května v hodin. Klub kreslířů a humoristů Tapír, který sdružuje 25 kreslířů ze všech koutů České republiky, pořádá svou první společnou výstavu. A pro svou premiéru si vybral právě Ostrov! Na podrobnosti jsem se zeptala zakladatelů klubu, Mirka Vostrého a Pavla Paty Talaše. Co podle vás lidem přináší kreslený humor? Naším posláním je především šířit srandu mezi lidi. Taky nechceme, aby kreslený humor upadl v zapomnění, zvláště v Čechách, kde má tak bohatou tradici. Díky našemu klubu navíc můžeme lidem nabídnout i společné služby, například vytvoření kalendářů na vybrané téma nebo tematické výstavy. ních Klášterních slavností), a Aneer z Ostrova. Program vernisáže doprovodí vtipnými písničkami místní oblíbený pěvecký sbor Orbis pictus. Výstavu kresleného humoru Tapíroviny můžete navštívit do 31. května. JOSEF DVOŘÁK OPĚT V OSTROVĚ Dům kultury uvede divadelní hru Taneční hodiny pro starší a pokročilé v úterý 5. května v obvyklém čase. Jeden z nejznámějších Hrabalových textů zpracoval, jako vždy velmi osobitě, herec a komik Josef Dvořák. Text plný neuvěřitelných historek doplněný o pěvecké vložky, v nichž září okouzlující Markéta Hrubešová, rozesměje pravidelně diváky po celých Čechách. My v Ostrově máme Josefa Dvořáka opravdu rádi, o čemž svědčí vždy hojně prodaná představení, která jsme v Domě kultury již jeho fanouškům nabídli. Dvořák jako taneční mistr Foto: divadelní agentura Budu se poctivě snažit, abych v nové divadelní úpravě Taneční hodiny pro starší a pokročilé, tentokrát ve své Divadelní společnosti, dostál velikosti (ale i křehkosti a srozumitelnosti) Hrabalových textů. Těch výtečných pábitelských historek, které byly napsány proto, aby trvale odrážely skutečnou tvář života v jeho tragičnosti a směšnosti zároveň, je bezpočet, uvádí představení sám Josef Dvořák. Kostýmy na představení navrhla Iva Hüttnerová. Vstupenky jsou již v předprodeji ve všech ostrovských infocentrech. inzerce Rozhovor připravila Lena Pintnerová Martina Pavlasová OSTROVSKÉ KULTURNÍ LÉTO JE TADY! David Koller s kapelou Foto: Agentura MP KULTURNÍ AKCE Agentura Müller Production, s.r.o. ve spolupráci s městem Ostrov připravila v pořadí již 4. ročník Ostrovského kulturního léta. Tento originální projekt je tradičně zasazen do Zámeckého parku. Předchozí tři ročníky se setkaly s pozitivními ohlasy jak u široké veřejnosti, tak u jednotlivých interpretů. Po kapelách Tři setry, No Name, Olympic a dalších se v Ostrově už podruhé představí David Koller s kapelou. Koncert, který se uskuteční v sobotu 30. května od hod., bude oficiálním představením jeho čtvrté sólové desky ČeskosLOVEnsko. Jako předkapela vystoupí Peter Aristone. Areál Zámeckého parku bude pro diváky otevřen od hod. Vstupenky jsou již k zakoupení na: Cena v předprodeji 300 Kč, v den vystoupení na místě 350 Kč. Ostrovské kulturní léto 2015 bude pokračovat 25. července vystoupením Tomáše Kluse a na závěr se v pátek 21. srpna v Ostrově představí kapela Buty a zpěvák Voxel. Více na: VSTUPENKY NA KAPELU KABÁT JIŽ V PRODEJI! Kapela Kabát odstartuje své letošní turné v našem kraji. První koncert rozezní prostory areálu AC Start v Karlových Varech již v úterý 19. května. Uslyšíte nejen známé rockové hity, ale i nové skladby kapely včetně hymny pro letošní fotbalový šampionát. Vstupenky jsou již v předprodeji v Infocentru DK Ostrov. Čím se už můžete pochlubit? Tapír vznikl teprve na konci ledna letošního roku, ale i tak jsme toho už zvládli hodně. Od března vydáváme internetový humoristický časopis, naši kreslíři se podíleli svými vtipy na akci Trabantem napříč Tichomořím, rozvíjí se spolupráce s kapelou The Tap Tap, pořádáme první společnou výstavu a chystáme první společný kalendář. Na co se můžeme těšit v Ostrově? Hlavně na vynikající humor a spoustu kreslených vtipů z celé republiky. Připravili jsme i pár knížek k prodeji. Chystáme se, speciálně pro Ostrov, vytvořit zkrácenou tištěnou verzi časopisu Tapír. Výstavu uvedou ti, kdo to mají do Ostrova nejblíž: Mirek Vostrý z Chebu (můžete ho znát z každoroč- Navštivte naši prodejnu Jedině u nás zařídíte: Neomezené volání a SMS za 749,- Kč měsíčně Aktivace nového tarifu Prodloužení vaší smlouvy Dobití kreditu, platba faktur OD Mírové náměstí OSTROV, Brigádnická 709 Partnerská prodejna Aktivace satelitní televize Internet na doma až 40 Mb/s Bezdrátový internet až 42 Mb/s Po -Pá So tel : OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK KVĚTEN

16 SPORT ODDÍL KARATE ZAZÁŘIL NA MISTROVSTVÍ Mezinárodní otevřené Mistrovství karate ČR se konalo 15. března v Sokolově. Organizovala je Česká asociace okinawského karate a kobuda. Závodu se zúčastnilo 28 oddílů z Čech, Německa a Slovenska. Za náš oddíl jsme si přivezli pět titulů mistrů ČR, tři vicemistry a dvě bronzové medaile. Nejúspěšnější závodnicí oddílu i celého mistrovství byla naše trenérka Pavla Mezzeiová. Pavla soutěžila za kategorie ženy (18-35 let) a U21 (18-21 let) a stala se trojnásobnou mistryní ČR v kata, mistryní ČR v kumite ženy (-54 kg), k tomu si přivezla druhé místo v kategorii kata ženy (other styles) a třetí místo v kumite ženy (-60 kg). Další mistryní se stala Zuzana Tekely, která vybojovala první místo v kumite žaček a druhé místo za kata ml. žačky. Za kata dorostenky nás výborně reprezentovala Jana Dobrovolná, která se umístila na druhém místě; třetí místo za kata dorostenci si přivezl Antonín Novák. Všem závodníkům děkujeme za účast a výbornou reprezentaci našeho oddílu a rodičům za skvělou podporu a příjemnou atmosféru na závodech! Text a foto: Jaroslav Kazatel BADMINTON TJ OSTROV Ostrovští medailisté Foto: Jan Žemlička Úspěšné karatistky s šestinásobnou medailistkou, trenérkou Pavlou Mezzeiovou inzerce Mariánskolázenští badmintonisté uspořádali 28. března, ještě před oficiálním zahájením sezóny, turnaj čtyřher a mixů. Z oddílu TJ Ostrov se ho zúčastnila skupina ostřílených borců: Šula st., Fabián Šula, Šulová, Mojtek, Karbulková, Žemlička. Původní nepříznivá předpověď počasí se nenaplnila; panovalo příjemné jarní počasí, které možná mělo vliv i na výkony Ostrovských, s nimiž se na turnaji sešel velký počet hráčů a hráček. Příjemně překvapila účast hlavně v ženách, jen v mixu bylo 11 účastníků! Našim se opět dařilo, ze tří disciplín dvě vyhráli. Jan Šula st. s Janou Šulovou nezklamali a vyhráli mix. Zlepšující se Jan Žemlička s Martinou Karbulkovou opět překvapili, když v silné konkurenci vybojovali v mixu bronz. Zlato a stříbro káplo i v mužské čtyřhře: Šula st. s Radkem Mojtkem porazili ve finále oddílové kolegy Žemličku s Fabiánem Šulou. Tím úspěšný výčet nekončil, protože Šulová s Karbulkovou uhrály ještě bronz ve čtyřhře. Uznání patří všem, gratulace vítězům. Badmintonový mariánskolázeňský švihák titul, kterým se zapsali a na sportovním poli vstoupili jako první do bohaté historie tohoto známého lázeňského města. Hráči (kromě ocenění po skončení turnaje) chválili i jeho dobrou organizaci. Turnaj byl od začátku roku, kdy oddíl vzpomíná 50. výročí jeho založení, již třetí akcí, která je v rámci oslav naplánována. Výsledky našich hráčů: Čtyřhry: 1. Šula st. Mojtek; 2. Žemlička Fabián Šula; 3. Šulová Karbulková Mix: 1. Šula st. Šulová; 3. Žemlička Karbulková Jiří Mácha, předseda oddílu XTERRA OSTROV UŽ PODEVÁTÉ! Xterra Ostrov 2015, závody v terénním triatlonu, které se konají v sobotu 13. června, promění na jeden den město a jeho okolí v triatlonový ráj. Devátý ročník tohoto prestižního závodu se bude odehrávat na Starém náměstí, v Zámeckém parku a přilehlém okolí. Triatlonoví příznivci se mají opravdu na co těšit. Bojovat se bude ve třech závodech: Dětský Duatlon Elektro S, Mistrovství České republiky Xterra Ostrov a závod Hobby a štafety Koruna Pralines Xterra Ostrov. Závodníci vybíhají z vody rovnou do další disciplíny. Foto: Archiv pořadatele Pro letošní rok se nám podařilo od Českého svazu triatlonu opět získat titul Mistrovství České republiky v terénním triatlonu. Zájem o tento druh sportu výrazně stoupá. Jsme rádi, že zájem mají i hobby závodníci a berou závod jako atraktivní výzvu poměřit své síly s přáteli. Potrénujte a přijďte s přáteli změřit své síly třeba ve štafetovém závodě. Zažijete adrenalin, zábavu, příjemný den na čerstvém vzduchu. A když se zadaří, čekají na vás lákavé ceny. Součástí akce bude i zajímavý doprovodný program na Starém náměstí v Ostrově. Více informací včetně přihlášek na: Lucie Hostašová, ředitelka závodu 16 OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK KVĚTEN 2015

17 SPORT PŮLSTOLETÍ BADMINTONU TJ OSTROV Ostrovský badminton 1965 až 2015 Od svých předchůdců jsem r převzal zavazující povinnost: pokračovat v jejich práci, kdy úspěšně vedli více než 10 let oddíl badmintonu (tehdy TJ Škoda Ostrov). Štafetový kolík předávali Edmund Juraška st. a František Turčínek st. Pokusím se zde ve zkratce popsat nepřetržitou 50letou historii a činnost badmintonového oddílu TJ Ostrov, založeného r Příprava k tomu byla činností takřka detektivní, hlavně kontaktování žijících pamětníků, shromáždění písemných materiálů a fotografií; nešlo dohledat vše, takže se všem nedobrovolně opomenutým omlouvám. Přesto si myslím, že toto ohlédnutí má své opodstatnění, protože ostrovské veřejnosti připomene obětavé nadšence, mnohdy i celé rodiny, bez kterých se neobejde žádný sport. Edmund Juraška Historie světového a českého badmintonu Sahá až do starověku a liší se místy vzniku, např. již v sedmém stol. v Číně. Nejčastěji se ale udává původ v Indii (cca 13. století) pod názvem Poona. V 19. stol. jej do Evropy importoval anglický důstojník, vévoda z Beaufortu. V roce 1873 uspořádal první turnaj. V Anglii vznikla r národní asociace a těsně před koncem 19. stol. se hrál první ročník soutěže All England Championship, obdoba tenisového Wimbledonu. V naší republice jsou společenské zmínky z roku První oddíly vznikaly r v Praze. Závodní badminton (v tehdejším Československu) se datuje do roku V roce 1960 byla ustavena oficiální sekce badmintonu při ÚV ČSTV. Tolik stručně o československém a českém badmintonu, který r oslavil 50. výročí. Bedřich Půda, zakladatel prvního badmintonového klubu Neoficiálně se na IV. ZDŠ scházelo (ještě před r. 1965) několik příznivců tohoto sportu: manželé Jaroslav a Jana Davídkovi, Eda a Hanka Juraškovi, Lída a Vláďa Urbancovi, Miroslav Pařík. Tito průkopníci podnikli dokonce cestu do NDR k přátelskému utkání v Berlíně. Došlo i na opětovnou návštěvu Ostrovský klub byl oficiálně založen r Je jedním z nejstarších od Baníku přes TJ Škodu Ostrov. Zakladatelem byl, dle dostupných pramenů, Bedřich Půda (působil v Ostrově v několika sportech), který měl badminton jako oddíl přihlásit do TJ Škoda Ostrov. Nelze nevzpomenout i další jména, která byla rovněž, byť krátce, spjata se vznikem klubu. Byli to: Edmund Juraška st., Miroslav Pařík, František Janus, František Turčínek st. ad. Štafetu po nich r převzal (a drží ji dodnes) Jiří Mácha, dlouholetý předseda, trenér i rozhodčí. Členem je od r až 70. léta, IV. ZDŠ Ostrov Edmund Juraška a Lída Urbancová Zleva stojící: Jiří Mácha, František Turčínek ml., Martin Pokorný, Milan Juráček; zleva sedící: Olina Petríková, Helena Turčínková, Jana Čutková (chybí Jan Maxa) Ligová sestava 70. let, IV. ZDŠ Ostrov Klubem prošly stovky hráčů. V dobách největšího rozmachu míval i 60 členů. Ve svých řadách vychoval ve všech kategoriích mnoho přeborníků kraje, v jednotlivcích i družstvech. Měl rovněž mistryni republiky, talentovanou Helenu Turčínkovou; ta byla řadu let v reprezentaci. V letech a hrál klub druhou ligu; jeden z ročníků vyhrál a bojoval v baráži o první ligu. Tehdejší sestava (pravděpodobně nejsilnější v historii klubu): Milan Juráček, Jiří Mácha, Jan Maxa, Martin Pokorný, Jana Čutková, Olina Petríková, sourozenci Helena a František Turčínkovi. V letech nastoupili další, kteří se výrazně podíleli na dobrých výsledcích a zaslouží připomenutí. Byli to: manželé Dienesovi, Juraška ml., Blanka Pilmayerová, Vladimír Urbanec ml., Simona Poštová, Karel Němec, sestry Eva a Marcela Máchovy, sourozenci Ryšánkovi, Možiešikovi, MUDr. Valenta, Iva Příhodová, Štěpán Novotný, Ivana Ondrůšková, Pavel a Petr Budaiovi, Maxová, Tyr, Veselý, Rybáková, Tóthová, Tremlová, Jakub Dvořák, Jan Puc, bratři Koutní a dlouhá řada dalších. Poděkování patří všem rodičům, kteří pomáhali jako doprovod na turnaje. Za všechny bych jmenoval Jana Šulu a jednoho z nejobětavějších, Milana Rosola. Po celou dobu existence uspořádal klub stovky krajských a celostátních turnajů ve všech kategoriích. Od r bylo 10 populárních ročníků turnaje o Pohár města Ostrova, kterých se pravidelně zúčastňovali i tehdejší reprezentanti; dále pak turnaje pro veřejnost a škodováky. Novodobá historie V letech působili v klubu velmi talentovaní hráči a hráčky, kteří svými výkony sbírali vavříny ve všech kategoriích jako krajští přeborníci a medailisté z MČR. Úspěchy slavili ve výběrech oblastí i v zahraničí. Mimořádným talentem byla Petra Rosolová, která od kategorie ml. žáků až po dospělé neměla v kraji konkurenci. Z mistrovství ČR nepřijela bez medaile. Na medaile z MČR dosáhli také David Petr a Jan Šula ml. V současné době má oddíl 24 členů a od r trénuje v hale TJ Ostrov. Pokračuje v pořádání turnajů GP v rámci soutěží ČBaS, turnajů pro neregistrované a veřejnost. Hráči se zúčastňují celostátních turnajů jednotlivců, na kterých dosahují velmi dobrých výsledků, včetně těch nejvyšších. V rámci výročí již proběhl turnaj GPC; členi se zúčastnili dvou republikových turnajů. Snažil jsem se stručně zachytit a přiblížit, nejen pamětníkům a bývalým členům, některé mezní okamžiky 50leté existence oddílu, které nebyly vždy lehké. V průběhu let nastaly i krušné chvíle, kdy nebylo takřka kde hrát, bylo málo hodin, chyběly finance, byly upřednostňovány tzv. olympijské sporty a masové organizace. Vše se ustálo. Poděkování v tomto příspěvku patří všem jmenovaným i nejmenovaným, kteří obětovali stovky hodin na úkor osobního volna a v obtížných časech se zasloužili o to, že badminton v Ostrově může oslavit úctyhodné a úspěšné půlstoletí. Doufám, že i moji následovníci budou pokračovat v udržování tradic a že hra s opeřeným míčkem bude i nadále těšit příznivce tohoto sportu v Ostrově. Uvítali bychom, kdyby pamětníci navštívili stránky klubu kde najdou nejen podrobné informace vztahující se k výročí, ale mohou tam sledovat i výsledky a činnost oddílu. (Zveřejněné fotografie pocházejí z archivu autora.) Jiří Mácha, předseda oddílu OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK KVĚTEN

18 ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY OSTROVSKÁ HÁDANKA Kdekdo si možná řekne: Ostrov, a hádanka? Hloupost, vždyť Ostrov znám jak své boty. Avšak stačí být jen trochu vnímavější a hádanek se jistě najde spousty. Tak tedy jedna z mnoha: V šedém ušpiněném kabátu u vody už léta stojí, mlčí, i když svět kolem se mění. Rybář to však není. Snad fotografie napoví. Kde se tu vzal? Proč tu stojí? Proč tu stojí? Foto: Z archivu autora Mlčenlivý svědek dávných časů je bývalý pilíř brány do areálu vodního mlýna (čp. 123). Dnes nevíme, kdy se poprvé jeho lopatky rozběhly, ale r je uváděn jako Neumühle (Nový mlýn). S ním zde byly ještě: Stadtmühle (Městský mlýn), Steinbrückemühle (Mlýn u kamenného mostu) a Weisemühle (Bílý mlýn). Nový mlýn byl původně v majetku občanů, r přešel do majetku panstva. Měl jistě práce dost, neboť dle nařízení museli obyvatelé nechat mlít své obilí v panských mlýnech, přičemž měli právo dohlížet na mlecí provoz. Při sporech mezi mlynáři a občany si však panstvo vyhradilo rozhodování. Další informace pocházejí až z počátku dvacátého století, kdy byl mlýn již nazýván Rohrermühle a později Lihlmühle či Šlechtův mlýn. Rozkládal se od dnešní dřevěné lávky po kamenný most sv. Jana Nepomuckého a sestával z obytného domu, mlýna, pily, stodoly a stáje. Patřily k němu i okolní polnosti. Vodu přiváděl náhon z Jáchymovského potoka; poháněl dvě turbíny, mlýn a pilu. Mlýn měl generátor na výrobu elektřiny, výkon byl však malý a používal se pouze při výpadku elektřiny a jen ke svícení. Prvním majitelem mlýna byl Rudolf Schmidt (r ostrovský starosta a župní velitel hasičů). Po něm jej převzal Emil Wolf Schmidt s ženou; byli bezdětní, tak nakonec mlýn přešel do majetku rodiny Lihl. Syn Karel jej provozoval do konce 2. sv. války, jeho bratr Hans se stal učitelem. Po válce přišel do Ostrova vyučený mlynář Jan Šlechta a převzal mlýn i s pilou do národní správy. Krátce se Šlechtovými ještě ve mlýně bydlel a pracoval až do odsunu i německý mlynář Karel Lihl s rodinou. Kromě Šlechty a jeho ženy tam pracoval i stárek, kočí, služebná a účetní. O chod pily se starali dva muži. V případě potřeby byli do mlýna či na pilu najímáni i pomocníci. Mlynář Šlechta byl známý šprýmař. Ve mlýně se tak často na kus řeči zastavily známé postavičky Ostrova. Nic jim nevadilo, že pro ně mlynář vymyslel nějaký ten žert. Na nic netušící návštěvníky se po otevření dveří sypala mouka, jindy byli zkropeni kapkou vody. Vše ale končilo úsměvem. Bohužel, ne všichni měli dobrosrdečného mlynáře v oblibě. Pro svůj nelichotivý postoj ke kolektivnímu hospodářství byl trnem v oku některým komunistům. Po únoru 1948 byl osud drobných živnostníků zpečetěn. Mlýn převzalo do správy hospodářské družstvo, kde Šlechta ještě krátce dělal správce, nakonec byl mlýn pro malou kapacitu nadobro uzavřen (1949). Mlynář Šlechta skončil jako topič v podniku Jitona a objekt mlýna převzal geologický průzkum. Nikdo z nových majitelů se nestaral o opravy budov, a tak byl pro špatný stav mlýn zbourán (1966). Místo rozsáhlého mlýnského areálu zůstala jen oplocená plocha, léta neutěšeně zarůstající plevelem. Teprve r se našlo vhodné využití. Již zde nepracuje energie vodního toku, zato zde mnoho energie vydají nadšení sportovci s fotbalovým míčem. Minihřiště pro kopanou bylo otevřeno 2. června Část pozemku ještě zbývala a záhy našla využití: vyrostla zde dětská letní scéna (otevřena 25. září 2010). Léta plynou, klapání mlýna nahradil fotbalový ryk, však šedý pilíř stojí dál. Co asi tento němý svědek zažije během dalších desetiletí? Škoda, že kámen nemůže mluvit Ing. Josef Macke (kráceno) Bývalý Šlechtův mlýn Foto: Z archivu autora 18 OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK KVĚTEN 2015

19 VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA O CENY NEZAPOMÍNÁME! Letos je to 70 let od konce nejstrašnější války v dějinách. Celý svět si připomíná hrůzy a utrpení, které tato válka přinesla. I v naší zemi vlastenci nezapomínají na oběti fašistické okupace. Také v Ostrově máme prioritu: první koncentrační tábor na okupovaném území v budově zámku, nynějším sídle Městského úřadu. Je na něm umístěna pamětní deska, připomínající utrpení a oběti nacistické zvůle. Každý rok je zde organizována pietní vzpomínka za účasti občanů. Letos je to 8. května v hod. Vzhledem ke kulatému výročí bude přítomna i čestná stráž v uniformách. Pozváni jsou hlavní představitelé města Ostrova, osloveny byly společenské organizace. Vyzýváme všechny vlastence, občany města, k účasti na uctění památky těch, kteří zde byli zvěrsky mučeni, trýzněni a žalářováni. Nikdy nebudou zapomenuti, nikdy nezapomeneme. Za organizátory: Ladislav Svitáček, Ostrov REAKCE NA TÉMA: JAK PŘIJÍT O OBLÍBENÉ HODINKY Chtěla bych reagovat na článek, kde čtenářka Jana Suchá popisuje, jak její tatínek přišel o své hodinky, když je dal opravit do hodinářství na Starém náměstí (OM 4/2015). Mám úplně stejnou zkušenost s tímto panem opravářem. Před dvěma lety jsem si nechala opravit hodinky ve stejném hodinářství, potřebovaly pouze vyměnit sklíčko a prodavačka mi je vzala do opravy s tím, že budou hotové za týden. Po týdnu jsem si je šla vyzvednout a paní mi řekla, že hodinky ještě nejsou. Podotýkám, že hodinky byly švýcarský originál a hned se panu opraváři zalíbily; okomentoval, že mají krásný strojek, že se na něj též podívá (a přitom to nebylo třeba). Po dalším týdnu hodinky opět nebyly, prý se asi někde ztratily. Toto jednání mě rozhodilo, hlavně proto, že mi pan opravář nenabídnul ani žádné jiné hodinky jako náhradu, ani nějaké finanční vyrovnání. Po dalším měsíci jsem šla pro hodinky znovu, jestli se už našly, ale hodinky prostě nebyly. Paní prodavačka zmizela už při mém vstupu do prodejny a pan opravář se vymlouval, že se někde zatoulaly a že je zkrátka nemá. Byla jsem natolik rozčílená, že jsem mu řekla, že ty hodinky do týdne buď budou, anebo bude zle, že tohle se nedělá, že jsem je nechala jen opravit a ne že o ně teď přijdu jen proto, že se jim zalíbil strojek. Co myslíte, jak to dopadlo? Po šesti měsících handrkování se najednou hodinky objevily, a podle způsobu jednání jsem měla dojem, že mi naznačují, ať si je vezmu a už u nich radši nikdy neotravuji. Od té doby se vyhýbám tomuhle divnému obchůdku a jsem ráda, že jsem si po dlouhé době vybojovala zpět své hodinky. Tak to je můj zážitek je vidět, že tenhle pan opravář to neudělal jenom mně, že nás bude určitě víc. Tímto děkuji paní Suché za její příspěvek, který mě přiměl napsat i svou zkušenost. TAJENKA KŘÍŽOVKY Znění tajenky z minulého čísla: Ondřej Smeykal didgeridoo solo v Klášteře. Ze správných odpovědí byl vylosován Jakub Liška, který vyhrál dvě vstupenky na koncert Ondřeje Smeykala, profesionálního hráče na australský domorodý nástroj didgeridoo. Koncert se koná v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie. Výherci gratulujeme. Odpovědi se zněním květnové tajenky zasílejte na: (nebo případně doručte do IC Domu kultury nejpozději do 13. května. Ze správných odpovědí opět vylosujeme výherce, který získá vstupenky na některou z akcí DK. Tvorbu křížovky zajišťuje grafická společnost Alfasoft s.r.o. PODĚKOVÁNÍ Chtěl bych touto cestou poděkovat paní doktorce Lence Müllerové za záchranu života mého psíka. NÁLEZ ELEKTRONICKÉHO KLÍČE Na cyklostezce do Květnové byl nalezen elektronický klíč. Majitel, který jej postrádá, nechť se obrátí na Infocentrum v Domě kultury Ostrov. Čtenářka z Ostrova Dobroslav Šír OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK KVĚTEN 2015 Redakce 19

20

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Údaje o mikroprojektu: Číslo mikroprojektu CZ.3.22/3.3.02/12.03017 Název mikroprojektu Partnerství pro venkov Konečný uživatel Hradecký

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012 Krajské kolo Dopravní soutěţe mladých cyklistů Karlovy Vary 15. května 2012 Dne 15. května 2012 hostilo dopravní hřiště v Karlových Varech krajské kolo dopravní soutěž mladých cyklistů, jež je vyvrcholením

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Vážení občané, návštěvníci, v tomto kulturním a sportovním kalendáři přinášíme plánované informace o kulturních akcích pořádaných jak městem Horní tak i

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Plán akcí na rok 2014

Plán akcí na rok 2014 Plán akcí na rok 2014 6. 1. od 19,00-22,00 hod. 13. 1. od 19,00 hod. 20. 1. od 19,00-22,00 hod. 29. 1. od 16,30 hod. 3. 2. od 19,00-22,00 hod. 10. 2. od 19,00 hod. 17. 2. od 19,00-22,00 hod. 24. 2. od

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 7. října 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala:

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu.

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Vážené dámy a pánové, je mojí milou povinností seznámit Vás prostřednictvím velmi stručných charakteristik, řazených

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin Více informací na www.1zsrako.cz a v brožuře Informace

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. dubnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním Včelařství je starodávná lidská činnost přímo spojená s přírodou. Učí nás přírodu pozorovat, chápat, respektovat a chovat v úctě. Med je jen zlomkem užitku, který nám včely dávají. Mnohem důležitější je

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Aktuality z Centra Černý Most 09/10

Aktuality z Centra Černý Most 09/10 Aktuality z Centra Černý Most 09/10 Informace o stavbě nového CČM V další fázi příprav zcela nového Centra Černý Most se hlavní stavba rozšíří na podstatnou část stávajících parkovacích ploch (parkoviště

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 19. května 211 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. Ve čtvrtek 19. května 211

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více