INTERIÉROVÉ PROFILY. U nás mají lišty hnízdo...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTERIÉROVÉ PROFILY. U nás mají lišty hnízdo..."

Transkript

1 INTERIÉROVÉ PROFILY U nás mají lišty hnízdo...

2 OBSAH INTERIÉROVÉ PROFILY AL profily PØECHODOVÉ / samolepící a šroubovací AL profily PØECHODOVÉ / narážecí AL profily PØECHODOVÉ / pro vedení kabelù Nerezové profily AL profily pro koberce AL profily SCHODOVÉ / šroubovací a samolepící AL profily SCHODOVÉ / pro lino, vinyl, PVC a koberce AL profily SCHODOVÉ / pro LED osvìtlení AL profily UKONÈOVACÍ / nájezdové AL profily UKONÈOVACÍ / PVC, lino, vinyl, koberce AL profily UKONÈOVACÍ / laminát, døevo Profi-Tec MASTER / profily se základnou AL a MO profily pro ruèní tvarování / ZIC ZAC Ochranné rohy AL soklové profily Plastové soklové profily AL profily s døevìnou dýhou MYCK plastové profily / samolepící s hmoždinkou Doplòky Kutilské profily str. 1-6 str. 7-9 str. 10 str. 11 str. 12 str str str. 22 str str. 25 str str. 27 str str. 29 str str str str str str OBKLADOVÉ PROFILY Obkladové profily / PVC Obkladové profily / hliníkové a mosazné Hliníkové listello / Excellent Hliníkové listello / MORINO Nerezové listello / MORINO Obkladové profily / nerezové Dilatace str. 48 str str. 51 str. 52 str. 52 str. 53 str. 54

3 Pøechodov ý prof il oblý o šíøce 30 mm s upev nìním šrouby nebo samolepící. Je v hodný zejména pro pøechod podlah o stejné v ýšce, ale dokáže pøekonat i rozdíl v ýšek do 5 mm. Zátìž barv a délk a k at.è íslo Kè /k s délk a k at.è íslo Kè /k s ELOXOVANÉ PROFILY šroubovací zlatá E cm cm støíbro E cm cm šampaò E cm ,0 93 cm ,0 bronz E cm cm inox E cm cm ELOXOVANÉ PROFILY samolepící zlatá E cm cm støíbro E cm cm šampaò E cm cm ,0 bronz E cm cm ,0 oliva E04 N OVIN KA!!! 270 cm cm inox E cm cm sahara P cm ,0 90 cm ,0 PROFILY S FÓLIÍ - samolepící buk E cm 1302-E cm 1302-E tøešeò P cm 1302-P cm 1302-P oøech P cm 1302-P cm 1302-P dub svìtlý P cm 1302-P cm 1302-P teak antik P cm 1302-P cm 1302-P javor P cm 1302-P cm 1302-P dub bílý P cm 1302-P cm 1302-P dub P25A 270 cm 1302-P25A cm 1302-P25A-100 wenge P cm 1302-P cm 1302-P dub rustical P cm 1302-P cm 1302-P avola champagne P cm 1302-P cm 1302-P dub mocca E cm cm buk rose E cm cm buk èervený E cm cm buk svìtlý E cm cm dub E cm ,0 93 cm ,0 dub svìtlý E cm cm olše E cm cm tøešeò E cm cm mahagon E cm cm javor E cm cm borovice E cm cm borovice bílá E cm cm hikora E cm cm kaštan E cm cm afrezia E cm cm eben E cm cm dub bìlený E cm cm dub antik E cm cm dub arctic E cm cm oøech H cm cm

4 Pøechodový profil plochý o šíøce 35 mm s upevnìním šrouby nebo samolepící. Je vhodný pro pøechod podlah o stejné výšce. Zátìž barv a délk a k at.è íslo k è /k s délk a k at.è íslo k è /k s zlatá E cm cm støíbro E cm cm ,0 šampaò E cm cm ,0 bronz E cm cm ELOXOVAN É PR OF ILY s am olepíc í zlatá E cm cm støíbro E cm cm šampaò E cm ,0 93 cm ,0 oliva E04 NOVINKA!!! 270 cm cm bronz E cm cm PR OF ILY S F ÓLIÍ s am olepíc í buk E cm cm buk svìtlý E cm cm buk èervený E cm cm buk rose E cm cm dub E cm cm dub svìtlý E cm cm olše E cm cm tøešeò E cm cm mahagon E cm cm javor E cm cm ,0 borovice E cm cm ,0 borovice bílá E cm cm hikora E cm cm kaštan E cm cm afrezia E cm cm eben E cm cm dub bìlený E cm cm dub mocca E cm cm dub antik E cm cm dub arctic E cm cm Pøechod 38 mm, plochý (samolepící) Pøechodový profil plochý o šíøce 38 mm, samolepící. Je vhodný pro pøechod podlah o stejné výšce. Zátìž PR IN Z - PR OF ILY S F ÓLIÍ s am olepíc í buk P cm cm dub svìtlý P cm cm dub bílý P cm cm ,00 javor P cm cm ,00 tøešeò P cm cm oøech P cm cm

5 1AL profily PØECHODOVÉ / samolepící a šroubovací 3 AL profily PØECHODOVÉ / samolepící a šroubovací Pøechod 40 mm, oblý (šroubovací, samolepící), nivelace do 6 mm Pøechodový profil oblý o šíøce 40 mm s upevnìním šrouby nebo samolepící. Je vhodný pro pøechod podlah o stejné výšce nebo o pøevýšení do 6 mm. Zátìž barva délka kat.èíslo kè/ks délka kat.èíslo kè/ks zlatá E cm cm støíbro E cm cm šampaò E cm ,0 93 cm ,0 bronz E cm cm inox E cm cm ELOXOVAN É PR OF ILY s am olepíc í zlatá E cm cm støíbro E cm cm šampaò E cm ,0 93 cm bronz E cm cm ,0 oliva E04 N OVIN KA 270 cm cm inox E cm cm sahara 270 cm ,0 90 cm ,0 PR OF ILY S F ÓLIÍ s am olepíc í buk E cm 1402-E cm 1402-E tøešeò P cm 1402-P cm 1402-P oøech P cm 1402-P cm 1402-P dub svìtlý P cm 1402-P cm 1402-P teak antik P cm 1402-P cm 1402-P javor P cm 1402-P cm 1402-P dub bílý P cm 1402-P cm 1402-P dub P25A 270 cm 1402-P25A cm 1402-P25A-100 wenge P cm 1402-P cm 1402-P dub rustical P cm 1402-P cm 1402-P avola champagne P cm 1402-P cm 1402-P dub mocca E cm cm buk rose E cm cm buk svìtlý E cm cm buk èervený E cm cm dub E cm ,0 93 cm ,0 dub svìtlý E cm cm olše E cm cm tøešeò E cm cm mahagon E cm cm javor E cm cm borovice E cm cm borovice bílá E cm cm hikora E cm cm kaštan E cm cm afrezia E cm cm eben E cm cm dub bìlený E cm cm dub antik E cm cm dub arctic E cm cm oøech H cm cm

6 Pøechod 38 mm, oblý (šroubovací, samolepící), nivelace do 0-11 mm Pøechodový profil oblý o šíøce 38 mm. Jeho tvar je vhodný pro pøechod podlah o pøevýšení 5-11 mm. Foliovaný povrch je hladký - bez vroubkování. Zátìž barv a délk a k at.è ís lo Kè /k s délk a k at.è ís lo Kè /k s PR OF ILY S F ÓLIÍ s am olepíc í buk P cm cm javor P cm ,00 90 cm ,00 tøešeò P cm cm oøech P cm cm Pøechod 41 mm, oblý (samolepící), nivelace do 0-10 mm Pøechodový profil oblý o šíøce 41 mm. Jeho tvar je vhodný pro pøechod podlah o pøevýšení 5-10 mm. Eloxovaný povrch má nìkolik protiskluzných vroubkù, foliovaný povrch je hladký - bez vroubkování. Zátìž ELOXOVAN É PR OF ILY s am olepíc í zlatá E cm cm støíbrná E cm cm ,0 šampaò E cm cm ,0 bronz E cm cm inox E cm ,0 100 cm ,0 PR OF ILY S F ÓLIÍ s am olepíc í buk E cm cm buk svìtlý E cm cm buk èervený E cm cm dub E cm cm dub svìtlý E cm cm olše E cm cm tøešeò E cm cm javor E cm cm borovice E cm ,0 100 cm borovice bílá E cm cm ,0 hikora E cm cm kaštan E cm cm afrezia E cm cm eben E cm cm dub bìlený E cm cm dub mocca E cm cm dub antik E cm cm dub arctic E cm cm

7 AL profily PØECHODOVÉ / samolepící a šroubovací AL profily PØECHODOVÉ / samolepící a šroubovací Pøechod 50 mm, oblý (šroubovací, samolepící), nivelace do 0-5 mm Pøechodový profil oblý o šíøce 49 mm. Nivelace do 5 mm. Povrch je hladký. Zátìž barva délka kat.èíslo kè/ks délka kat.èíslo kè/ks zlatá E cm cm støíbro E cm ,0 93 cm ,0 šampaò E cm cm bronz E cm cm ELOXOVAN É PR OF ILY s am olepíc í N OVIN KA zlatá E cm cm støíbro E cm ,0 93 cm ,0 šampaò E cm cm bronz E cm cm Pøechod 60 mm, oblý (šroubovací, samolepící), nivelace do 0-5 mm Pøechodový profil oblý o šíøce 60 mm. Nivelace do 5 mm. Povrch je hladký. Zátìž zlatá 270 cm støíbro 270 cm ,0 sahara 270 cm bronz 270 cm imit.nerezi 270 cm ,0 ELOXOVAN É PR OF ILY s am olepíc í støíbrná E cm cm šampaò E cm cm 499, bronz E cm cm ,0 inox E cm cm Pøechod 61 mm, oblý (samolepící), nivelace do 0-18 mm Pøechodový profil plochý o šíøce 61 mm. Jeho tvar je vhodný pro pøechod podlah o pøevýšení 5-18 mm. Eloxovaný povrch má nìkolik protiskluzných vroubkù. Zátìž 15 ELOXOVAN É PR OF ILY s am olepíc í zlatá E cm cm støíbrná E cm cm ,0 šampaò E cm cm ,0 bronz E cm cm inox E cm ,0 100 cm ,0

8 Pøechod 80 mm, oblý (šroubovací, samolepící), nivelace do 0-5 mm Pøechodový profil plochý o šíøce 80 mm. Je urèen pro pøechod podlah o stejné výšce nebo pøevýšení do 5 mm. Povrch je hladký - bez vroubkování. Zátìž zlatá 270 cm støíbro 270 cm ,0 sahara 270 cm bronz 270 cm imit. nerezi 270 cm ,0 ELOXOVAN É PR OF ILY s am olepíc í støíbrná E cm cm šampaò E cm cm bronz E cm ,0 100 cm ,0 oliva E04 NOVINKA!!! 270 cm cm inox E cm cm PR OF ILY S F ÓLIÍ s am olepíc í buk E cm 1802-E cm 1802-E teak antik P cm 1802-P cm 1802-P javor P cm 1802-P cm 1802-P tøešeò P cm 1802-P cm 1802-P oøech P cm 1802-P cm 1802-P dub svìtlý P cm 1802-P cm 1802-P dub bílý P cm 1802-P cm 1802-P dub P25A 270 cm 1802-P25A cm 1802-P25A-100 wenge P cm 1802-P cm 1802-P dub rustical P cm 1802-P ,0 100 cm 1802-P ,0 avola champagne P cm 1802-P cm 1802-P kaštan E cm cm afrezie E cm cm borovice bílá E cm cm eben E cm cm dub bìlený E cm cm dub mocca E cm cm dub antik E cm cm dub arctic E cm cm Pøechod 100 mm, oblý (šroubovací, samolepící), nivelace do 0-5 mm Pøechodový profil plochý o šíøce 100 mm. Je urèen pro pøechod podlah o stejné výšce nebo pøevýšení do 5 mm. Povrch je hladký - bez vroubkování. Zátìž zlatá 270 cm cm støíbro 270 cm ,0 100 cm ,0 sahara 270 cm cm bronz 270 cm cm ,0 imit. nerezi 270 cm cm ,0 ELOXOVAN É PR OF ILY nev rt ané ( bez lepidla ) zlatá 270 cm cm støíbro 270 cm ,0 100 cm ,0 sahara 270 cm cm bronz 270 cm cm ,0 imit. nerezi 270 cm cm ,0 6

9 1AL profily PØECHODOVÉ / narážecí 7 AL profily PØECHODOVÉ / narážecí Pøechod 32 mm, oblý - nivelace do 5 mm barva délka kat.èíslo kè/ks délka kat.èíslo kè/ks ELOXOVAN É PR OF ILY naráž ec í zlatá E cm cm støíbro E cm cm šampaò E cm cm ,0 bronz E cm cm ,0 oliva E04 NOVINKA 270 cm cm inox E cm cm PR OF ILY S F ÓLIÍ naráž ec í buk E cm cm buk svìtlý E cm cm buk èervený E cm cm dub E cm cm dub svìtlý E cm cm olše E cm cm tøešeò E cm cm mahagon E cm cm javor E cm cm borovice E cm ,0 93 cm ,0 borovice bílá E cm cm hikora E cm cm kaštan E cm cm afrezia E cm cm eben E cm cm dub bìlený E cm cm dub mocca E cm cm dub antik E cm cm dub arctic E cm cm Pøechod 40 mm, oblý - nivelace do 5 mm Pøechodový profil oblý o šíøce 32 mm s upevnìním kovovými trny v plastových hmoždinkách. Na spodní stranì je opatøen proužky silikonu proti vnikání neèistot a klepání. Zátìž ELOXOVAN É PR OF ILY naráž ec í zlatá E cm cm støíbro E cm cm šampaò E cm ,0 93 cm bronz E cm cm ,0 oliva E04 NOVINKA 270 cm cm inox cm cm PR OF ILY S F ÓLIÍ naráž ec í buk E cm cm buk svìtlý E cm ,0 93 cm ,0 buk èervený E cm cm Pøechodový profil oblý o šíøce 40 mm s upevnìním kovovými trny v plastových hmoždinkách. Na spodní stranì je opatøen proužky silikonu proti vnikání neèistot a klepání. Zátìž

10 AL profily PØECHODOVÉ / narážecí Pøechod 40 mm, oblý - nivelace do 6 mm barva délka kat.èíslo kè/ks délka kat.èíslo kè/ks PR OF ILY S F ÓLIÍ naráž ec í dub E cm cm dub svìtlý E cm cm olše E cm cm tøešeò E cm cm mahagon E cm cm javor E cm cm borovice E cm cm borovice bílá E cm ,0 93 cm hikora E cm cm ,0 kaštan E cm cm afrezia E cm cm eben E cm cm dub bìlený E cm cm dub mocca E cm cm dub antik E cm cm dub arctic E cm cm Pøechod 50 mm, oblý - nivelace do 16 mm Pøechodový profil oblý o šíøce 50 mm s upevnìním kovovými trny v plastových hmoždinkách. Na spodní stranì je opatøen proužky silikonu proti vnikání neèistot a klepání. Zátìž ELOXOVAN É PR OF ILY naráž ec í zlatá E cm cm støíbro E cm cm šampaò E cm ,0 93 cm bronz E cm cm ,0 oliva E02 NOVINKA 270 cm cm inox E cm cm PR OF ILY S F ÓLIÍ naráž ec í buk E cm cm buk svìtlý E cm cm buk èervený E cm cm dub E cm cm dub svìtlý E cm cm olše E cm cm tøešeò E cm cm mahagon E cm cm javor E cm cm borovice E cm ,0 93 cm ,0 borovice bílá E cm cm hikora E cm cm kaštan E cm cm afrezia E cm cm eben E cm cm dub bìlený cm cm dub mocca cm cm dub antik cm cm dub arctic cm cm AL profily PØECHODOVÉ / narážecí

11 1AL profily PØECHODOVÉ / narážecí 9 AL profily PØECHODOVÉ / narážecí Pøechod 36 mm, plochý Pøechodový profil oblý o šíøce 36 mm s upevnìním kovovými trny v plastových hmoždinkách. Je urèen pro pøechod podlah o stejné výšce. Zátìž barva délka kat.èíslo Kè/ks délka kat.èíslo Kè/ks ELOXOVAN É PR OF ILY naráž ec í zlatá E cm cm støíbro E cm cm šampaò E cm ,0 90 cm ,0 bronz E cm cm inox E cm cm PR OF ILY S F ÓLIÍ naráž ec í buk E cm ,0 90 cm dub E cm cm ,0 Ostatní odstíny fólií E na objednávku PRINZ - D.O.S. / Pøechod 38 mm, nivelace 4-15 mm Pøechodový profil oblý o šíøce 38 mm s upevnìním plastovým trnem. Je urèen pro pøechod podlah o rozdílu výšek 4-15 mm. Zátìž ELOXOVAN É PR OF ILY naráž ec í zlatá P cm cm støíbro P cm cm bronz P cm ,0 90 cm ,0 sahara P cm cm havanna P cm cm PR OF ILY S F ÓLIÍ naráž ec í buk P cm cm dub svìtlý P cm cm dub bílý P cm ,0 90 cm javor P cm cm ,0 tøešeò P cm cm oøech P cm cm PRINZ - D.O.S. / Pøechod 47 mm, nivelace 0-17,5 mm Pøechodový profil oblý o šíøce 47 mm s upevnìním plastovým trnem. Je opatøen dvìma drážkami pro umístìní trnù pro pøizpùsobení potøebnému pøevýšení. Zátìž zlatá P cm cm støíbro P cm ,0 90 cm ,0 sahara P cm cm havana P cm ,0 90 cm ,0 PR OF ILY S F ÓLIÍ naráž ec í buk P cm cm dub svìtlý P cm cm dub bílý P cm ,0 90 cm javor P cm cm ,0 tøešeò P cm cm oøech P cm cm

12 Profily PØECHODOVÉ / pro vedení kabelù Hliníkový pøechodový profil 75 mm pro vedení kabelù - samolepící Samolepící pøechodový profil o šíøce 75 mm. Je urèen pro vedení SLABOPROUDÝCH kabelù (audio, video, sítì, ) na podlaze i na stìnì. POZ OR!!! Veš k eré v odiè e m us í m ít neporuš enou iz olac i, jinak m ùž e dojít k e s k rat u - hliník je v odiv ý k ov!!! Zátìž barva délka kat.èíslo Kè/ks délka kat.èíslo Kè/ks PR OF ILY ELOXOVAN É s am olepíc í støíbrná P cm 1752-E ,0 100 cm 1752-E ,0 PR OF ILY S F ÓLIÍ s am olepíc í buk E cm 1752-E cm 1752-E tøešeò P cm 1752-P cm 1752-P oøech P cm 1752-P cm 1752-P dub svìtlý P cm 1752-P cm 1752-P teak antik P cm 1752-P cm 1752-P javor P cm 1752-P cm 1752-P ,0 dub bílý P cm 1752-P cm 1752-P ,0 dub P25A 200 cm 1752-P25A cm 1752-P25A-100 wenge P cm 1752-P cm 1752-P dub rustical P cm 1752-P cm 1752-P avola champagne P cm 1752-P cm 1752-P dub mocca E cm 1752-E cm 1752-E VOLTA - PVC pøechodový profil 74 mm pro vedení kabelù - samolepící Dvoudílný pøechodový profil o šíøce 74 mm. Je urèen pro vedení kabelù na podlaze i na stìnì K podkladu se pøipevòuje samolepícími proužky nebo i pøiloženými plastovými trny. POZ OR!!! Veš k eré v odiè e m us í m ít neporuš enou iz olac i!!! Zátìž AL profily PØECHODOVÉ / pro vedení kabelù PVC PR OF ILY olše 200 cm V-F cm V-F4-100 dub svìtlý 200 cm V-G cm V-G0-100 dub 200 cm V-G ,0 100 cm V-G ,0 støíbro 200 cm V cm V dub H6 200 cm V-H cm V-H

13 Nerezové profily Nerezové profily Pøechod 30 mm, oblý - nerezový - leštìný (šroubovací, samolepící) barva délka kat.èíslo Kè/ks délka kat.èíslo Kè/ks N ER EZ - š roubov ac í nerez leštìný 270 cm ,0 100 cm ,0 N ER EZ s am olepíc í nerez leštìný 270 cm ,0 100 cm ,0 Pøechod 30 mm, oblý - nerezový - kartáèovaný (šroubovací, samolepící) N ER EZ - š roubov ac í nerez kartáè. 270 cm ,0 100 cm ,0 N ER EZ s am olepíc í nerez kartáè. 270 cm ,0 100 cm ,0 Pøechod 40 mm, oblý - nerezový - leštìný (šroubovací) Lehké nerezové profily s upevnìním šrouby nebo samolepící. Jsou urèeny k pøechodu podlah v místech s menší zátìží - byty, kanceláøe. Nízká zátìž N ER EZ š roubov ac í nerez leštìný 270 cm ,0 100 cm ,0 Pøechod 40, 60, 80 mm, z masivní leštìné nebo kartáèované nerezi Nerezové profily jsou nevrtané, bez lepidla. Doporuèujeme lepit vhodnými lepidly - (napø. Mamut) Na zakázku je možné vyrobit profily rùzných délek a šíøek (min. 10 ks jednoho rozmìru). Zátìž 111 Pøec hod 40 m m, N ER EZ, t l. 1, 2 m m leštìná 250 cm 1405-N ,0 100 cm 1405-N ,0 kartáèovaná 250 cm 1405-N ,0 100 cm 1405-N ,0 Pøec hod 60 m m, N ER EZ, t l. 1, 2 m m leštìná 250 cm 1605-N ,0 100 cm 1605-N ,0 kartáèovaná 250 cm 1605-N ,0 100 cm 1605-N ,0 Pøec hod 80 m m, N ER EZ, t l. 1, 5 m m leštìná 250 cm 1805-N ,0 100 cm 1805-N ,0 kartáèovaná 250 cm 1805-N ,0 100 cm 1805-N ,0

14 Hliníkové profily pro koberce Spojovací kobercový profil 20 mm (šroubovací) Pøechodový profil pro spojení kobercových ploch do tlouš ky 7 mm. Obì strany profilu jsou opatøeny zpìtnými zoubky, které zabraòují vyklouznutí koberce. Zátìž barva délka kat.èíslo Kè/ks délka kat.èíslo Kè/ks zlatá E cm C støíbrná E cm C šampaò E cm C ,0 bronz E cm C inox E cm C ,0 Spojovací kobercový profil 36 mm (šroubovací) zlatá E cm C støíbrná E cm C šampaò E cm C ,0 bronz E cm C inox E cm C ,0 Profily je možno objednat i v délkách 100 a 300 cm (min. 5 ks) Pøechodový profil pro spojení kobercových ploch libovolné tlouš ky. Na spodní stranì je profil opatøen zpìtnými zoubky, které zabraòují vyklouznutí koberce. Zátìž Profily je možno objednat i v délkách 100 a 300 cm (min. 5 ks) Spojovací kobercový a podlahový profil 35 mm (šroubovací) Hliníkové profily pro koberce Profil pro spojení kobercových ploch s libovolnou podlahovou krytinou.díky jeho konstrukci se mùže pøizpùsobit výšce spojovaných podlah do 10 mm. Zátìž zlatá E cm C støíbrná E cm C šampaò E cm C ,0 bronz E cm C inox E cm C ,0 Profily je možno objednat i v délkách 100 a 300 cm (min. 5 ks) Ukonèovac?kobercový a podlahový profil do 7 mm (šroubovací) Ukonèovací profil pro koberce nebo podlahové krytiny do 7 mm. Profil je opatøen zoubky proti vysmeknutí upevnìné krytiny. Zátìž zlatá E cm C støíbrná E cm C šampaò E cm C ,0 bronz E cm C inox E cm C ,0 Profily je možno objednat i v délkách 100 a 300 cm (min. 5 ks) 12

15 AL profily SCHODOVÉ /šroubovací, samolepící 131 AL profily SCHODOVÉ /šroubovací, samolepící Schodová hrana 25 x 10 mm (šroubovací, samolepící) Schodový profil 25x10 mm s upevnìním šrouby nebo samolepící. Je vhodný k estetické ochranì hrany schodu. Je opatøen dvìma protiskluznými drážkami. Zátìž barva délka kat.èíslo Kè/ks délka kat.èíslo Kè/ks zlatá E cm cm støíbro E cm cm šampaò E cm ,0 120 cm ,0 bronz E cm cm inox E cm cm ELOXOVAN É PR OF ILY s am olepíc í zlatá E cm cm støíbro E cm cm šampaò E cm ,0 120 cm bronz E cm cm ,0 oliva E04 NOVINKA 270 cm cm inox E cm cm sahara P cm , cm ,00 PR OF ILY S F ÓLIÍ s am olepíc í buk E cm 3102-E cm 3102-E tøešeò P cm 3102-P cm 3102-P oøech P cm 3102-P cm 3102-P dub svìtlý P cm 3102-P cm 3102-P teak antik P cm 3102-P cm 3102-P javor P cm 3102-P cm 3102-P dub bílý P cm 3102-P cm 3102-P dub P25A 270 cm 3102-P25A cm 3102-P25A-120 wenge P cm 3102-P cm 3102-P dub rustical P cm 3102-P cm 3102-P avola champagne P cm 3102-P cm 3102-P dub mocca cm cm buk rose E cm cm buk svìtlý E cm cm buk èervený E cm cm dub E cm ,0 120 cm ,0 dub svìtlý E cm cm olše E cm cm tøešeò E cm cm mahagon E cm cm javor E cm cm borovice E cm cm borovice bílá E cm cm hikora E cm cm kaštan E cm cm afrezia E cm cm eben E cm cm dub bìlený E cm cm dub antik E cm cm dub arctic E cm cm oøech H cm cm

16 AL profily SCHODOVÉ /šroubovací, samolepící Schodová hrana 25 x 20 mm (šroubovací, samolepící) Schodový profil 25x20 mm s upevnìním šrouby nebo samolepící. Je vhodný k estetické ochranì hrany schodu. Je opatøen dvìma protiskluznými drážkami. Zátìž barva délka kat.èíslo Kè/ks délka kat.èíslo Kè/ks zlatá E cm cm støíbro E cm cm šampaò E cm ,0 120 cm ,0 bronz E cm cm inox E cm cm ELOXOVAN É PR OF ILY s am olepíc í zlatá E cm cm støíbro E cm cm šampaò E cm ,0 120 cm bronz E cm cm ,0 oliva E04 NOVINKA 270 cm cm inox E cm cm sahara P cm , cm ,00 PR OF ILY S F ÓLIÍ s am olepíc í buk E cm 3202-E cm 3202-E tøešeò P cm 3202-P cm 3202-P oøech P cm 3202-P cm 3202-P dub svìtlý P cm 3202-P cm 3202-P teak antik P cm 3202-P cm 3202-P javor P cm 3202-P cm 3202-P dub bílý P cm 3202-P cm 3202-P dub P25A 270 cm 3202-P25A cm 3202-P25A-120 wenge P cm 3202-P cm 3202-P dub rustical P cm 3202-P cm 3202-P avola champagne P cm 3202-P cm 3202-P dub mocca cm cm buk rose E cm cm buk svìtlý E cm cm buk èervený E cm cm dub E cm ,0 120 cm ,0 dub svìtlý E cm cm olše E cm cm tøešeò E cm cm mahagon E cm cm javor E cm cm borovice E cm cm borovice bílá E cm cm hikora E cm cm kaštan E cm cm afrezia E cm cm eben E cm cm dub bìlený E cm cm dub antik E cm cm dub arctic E cm cm oøech H cm cm AL profily SCHODOVÉ /šroubovací, samolepící 14

17 AL profily SCHODOVÉ /šroubovací, samolepící AL profily SCHODOVÉ /šroubovací, samolepící Schodová hrana 35 x 35 mm (šroubovací, samolepící) barva délka kat.èíslo Kè/ks délka kat.èíslo Kè/ks zlatá E cm cm støíbro E cm cm šampaò E cm ,0 120 cm ,0 bronz E cm cm oliva E04 NOVINKA 270 cm cm inox E cm ,0 120 cm ,0 ELOXOVAN É PR OF ILY s am olepíc í zlatá E cm cm støíbro E cm cm šampaò E cm ,0 120 cm ,0 bronz E cm cm oliva E04 NOVINKA 270 cm cm inox E cm ,0 120 cm ,0 Schodová hrana 40 x 20 mm (šroubovací) opatøen protiskluznými drážkami. Zátìž zlatá E cm støíbro E cm šampaò E cm bronz E cm Schodový profil 35x35 mm s kulatou hranou, se šrouby posunutými od hrany schodu. Na nášlapné stranì je opatøen protiskluznými drážkami. Zátìž Schodový profil 40x20 mm šroubovací. Je urèen k ochranì hrany schodu. Na nášlapné stranì je 499,0 Schodová hrana 41 x 27 mm (šroubovací, samolepící) Schodový profil 41x27 mm s kulatou hranou, se šrouby posunutými od hrany schodu. Na nášlapné stranì je opatøen protiskluznými drážkami. Zátìž 151 zlatá E cm cm støíbro E cm cm šampaò E cm ,0 120 cm ,0 bronz E cm cm oliva E04 NOVINKA 270 cm cm inox E cm ,0 120 cm ,0 ELOXOVAN É PR OF ILY s am olepíc í zlatá E cm cm støíbro E cm cm šampaò E cm ,0 120 cm ,0 bronz E cm cm oliva E04 NOVINKA 270 cm cm inox E cm ,0 120 cm ,0

18 AL profily SCHODOVÉ /šroubovací, samolepící Schodová hrana 41 x 27 mm s protiskluzovou páskou (šroubovací) barva délka kat.èíslo Kè/ks délka kat.èíslo Kè/ks støíbro E cm cm šampaò E cm ,0 120 cm ,0 bronz E cm cm oliv a E04 NOVINKA 270 cm cm inox E cm ,0 120 cm ,0 Schodová hrana 46 x 30 mm s protiskluzovou gumou (šroubovací) Schodový profil 46x30 mm šroubovací. Na nášlapné stranì je opatøen vloženou protiskluznou gumou. V místech s vyšší zátìží (vlhko, prach, ) doporuèujeme gumu do profilu vlepit vhodným lepidlem. Zátìž zlatá E cm cm støíbro E cm cm ,0 205,0 šampaò E cm cm bronz E cm cm Schodová hrana 45 x 27 mm (samolepící) Schodový profil 41x27 mm šroubovací. Je urèen k ochranì hrany schodu. Na nášlapné stranì je opatøen protiskluznou samolepící páskou v èerné barvì. Zátìž Schodový profil 45x27 mm samolepící. Je urèen k ochranì hrany schodu. Nejvìtší schodový profil na trhu ve foliovaném provedení. Zátìž PR OF ILY ELOXOVAN É s am olepíc í støíbrná P cm 3452-E ,0 120 cm 3452-E ,0 PR OF ILY S F ÓLIÍ s am olepíc í buk E cm 3452-E cm 3452-E tøešeò P cm 3452-P cm 3452-P oøech P cm 3452-P cm 3452-P dub svìtlý P cm 3452-P cm 3452-P teak antik P cm 3452-P cm 3452-P javor P cm 3452-P cm 3452-P ,0 dub bílý P cm 3452-P cm 3452-P ,0 dub P25A 270 cm 3452-P25A cm 3452-P25A-120 wenge P cm 3452-P cm 3452-P dub rustical P cm 3452-P cm 3452-P avola champagne P cm 3452-P cm 3452-P dub mocca E cm 3452-E cm 3452-E AL profily SCHODOVÉ /šroubovací, samolepící 16

19 AL profily SCHODOVÉ /šroubovací, samolepící AL profily SCHODOVÉ /šroubovací, samolepící Schodová hrana 55 x 44 mm (šroubovací) barva délka kat.èíslo Kè/ks ELOXOVANÉ PROFILY šroubovací støíbro P cm ,0 Schodová hrana 65 x 42 mm (šroubovací) ELOXOVANÉ PROFILY šroubovací zlatá E cm støíbro E cm šampaò E cm bronz E cm Schodový profil 55x44 mm šroubovací. Je urèen k ochranì hrany schodu. Schodový profil je na nášlapné stranì opatøen protiskluzovými drážkami. Zátìž Schodový profil 65x42 mm šroubovací. Je urèen k ochranì hrany schodu. Nejvìtší schodový profil je na nášlapné stranì opatøen protiskluzovými vlnkami. Zátìž 725,0 171

20 AL profily SCHODOVÉ /šroubovací, samolepící Schodová hrana pro laminát 8 mm (šroubovací) Schodový profil pro zasunutí laminátové podlahy nebo jiné podlahové krytiny o tlouš ce do 8mm. Je urèen k ochranì hrany schodu. Zátìž barva délka kat.èíslo Kè/ks délka kat.èíslo Kè/ks zlatá E cm støíbro E cm šampaò E cm ,0 bronz E cm PR OF ILY S F ÓLIÍ š roubov ac í buk E cm borovice buk svìtlý E cm borovice buk èervený E cm hikora dub E cm kaštan dub svìtlý E cm ,0 afrezia olše E cm eben dub bìlený E cm tøešeò dub mocca E cm mahagon dub antik E cm javor dub arctic E cm Schodová hrana pro laminát 8-9 mm (šroubovací) zlatá P cm sahara P cm ,0 støíbro P cm havanna P cm ,0 699,0 Schodový profil pro zasunutí laminátové podlahy nebo jiné podlahové krytiny o tlouš ce do 8-9 mm. Je urèen k ochranì hrany schodu. Zátìž AL profily SCHODOVÉ /šroubovací, samolepící Schodová hrana pro døevo mm (šroubovací) Schodový profil pro zasunutí døevìné podlahy nebo jiné podlahové krytiny o tlouš ce mm. Je urèen k ochranì hrany schodu. Zátìž zlatá P cm støíbro P cm ,0 18

21 AL profily SCHODOVÉ / pro lino, vinyl, PVC a koberce AL profily SCHODOVÉ / pro lino, vinyl, PVC a koberce Schodový profil pro krytiny do 3 mm (šroubovací) Schodový profil pro zasunutí podlahové krytiny o tlouš ce do 3 mm. Je urèen k ochranì hrany schodu a jejímu estetickému ukonèení. Zátìž barva délka kat.èíslo Kè/ks délka kat.èíslo Kè/ks zlatá E cm C cm C støíbro E cm C ,0 120 cm C šampaò E cm C cm C ,0 bronz E cm C cm C inox E cm C ,0 120 cm C ,0 Schodový profil pro krytiny do 5 mm (šroubovací) Schodový profil pro zasunutí podlahové krytiny o tlouš ce do 5 mm. Je urèen k ochranì hrany schodu a jejímu estetickému ukonèení. Zátìž zlatá E cm C cm C støíbro E cm C ,0 120 cm C šampaò E cm C cm C ,0 bronz E cm C cm C inox E cm C ,0 120 cm C ,0 Schodový profil pro krytiny do 5 mm (šroubovací) - zesílený zlatá 250 cm støíbro 250 cm bronz 250 cm sahara 250 cm imit. nerezi 250 cm Schodový profil pro zasunutí podlahové krytiny o tlouš ce do 5 mm. Je urèen k ochranì hrany schodu a jejímu estetickému ukonèení. Zátìž 480,0 Schodový profil pro krytiny do 2 mm (šroubovací) Schodový profil pro ukonèení podlahové krytiny o tlouš ce do 2 mm. Je urèen k ochranì hrany schodu a jejímu estetickému ukonèení. Zátìž 19 1 zlatá E cm C cm C støíbro E cm C ,0 120 cm C šampaò E cm C cm C ,0 bronz E cm C cm C inox E cm C ,0 120 cm C ,0

22 AL profily SCHODOVÉ / pro lino, vinyl, PVC a koberce Schodový profil pro krytiny do 3 mm (šroubovací) Schodový profil pro ukonèení podlahové krytiny o tlouš ce do 3 mm. Je urèen k ochranì hrany schodu a jejímu estetickému ukonèení. Zátìž barva délka kat.èíslo Kè/ks délka kat.èíslo Kè/ks zlatá E cm C cm C støíbro E cm C ,0 120 cm C šampaò E cm C cm C ,0 bronz E cm C cm C inox E cm C ,0 120 cm C ,0 Schodový profil pro krytiny do 3 mm (šroubovací) støíbro 250 cm sahara 250 cm imit.nerezi 250 cm bronz 250 cm Schodový profil s pohledovou èástí 40 mm pro ukonèení podlahové krytiny o tlouš ce do 3 mm. Je urèen k ochranì hrany schodu a jejímu estetickému ukonèení. Zátìž 720,0 790,0 Schodový profil pro krytiny do 5 mm (šroubovací) Schodový profil pro ukonèení podlahové krytiny o tlouš ce do 5 mm. Je urèen k ochranì hrany schodu a jejímu estetickému ukonèení. Zátìž zlatá E cm C cm C støíbro E cm C ,0 120 cm C šampaò E cm C cm C ,0 bronz E cm C cm C inox E cm C ,0 120 cm C ,0 Schodová hrana pro krytiny do 3 mm (šroubovací) Estetická schodová hrana pro spojení podlahové krytiny o tlouš ce do 3 mm. Je urèen k ochranì hrany schodu a jejímu ukonèení. Zátìž AL profily SCHODOVÉ / pro lino, vinyl, PVC a koberce zlatá E cm C cm C støíbro E cm C ,0 120 cm C šampaò E cm C cm C ,0 bronz E cm C cm C inox E cm C ,0 120 cm C ,0 20

23 AL profily SCHODOVÉ / pro lino, vinyl, PVC a koberce AL profily SCHODOVÉ / pro lino, vinyl, PVC a koberce Schodová hrana pro krytiny do 5 mm (šroubovací) Estetická schodová hrana pro spojení podlahové krytiny o tlouš ce do 5 mm. Je urèen k ochranì hrany schodu a jejímu ukonèení. Zátìž barva délka kat.èíslo Kè/ks délka kat.èíslo Kè/ks zlatá E cm C cm C støíbro E cm C cm C ,0 249,0 šampaò E cm C cm C bronz E cm C cm C inox E cm C ,0 120 cm C ,0 Schodový vnitøní profil pro krytiny do 3 mm (šroubovací) Estetická vnitøní schodová hrana pro spojení podlahové krytiny o tlouš ce do 3 mm uvnitø schodu. Pro kombinaci se schodovými hranami. Zátìž Dostupné od 7/2014 zlatá E cm C cm C støíbro E cm C ,0 120 cm C šampaò E cm C cm C ,0 bronz E cm C cm C inox E cm C ,0 120 cm C ,0 Schodový vnitøní profil pro krytiny do 5 mm (šroubovací) Estetická vnitøní schodová hrana pro spojení podlahové krytiny o tlouš ce do 5 mm uvnitø schodu. Pro kombinaci se schodovými hranami. Zátìž Dostupné od 7/2014 zlatá E cm C cm C støíbro E cm C ,0 120 cm C šampaò E cm C cm C ,0 bronz E cm C cm C inox E cm C ,0 120 cm C ,0 211

24 AL profily SCHODOVÉ / pro LED osvìtlení Schodový profil 37 x 21 mm pro LED osvìtlení barv a délk a k at.è ís lo Kè /k s zlatá 250 cm støíbro 250 cm sahara 250 cm bronz 250 cm imit. nerezi 250 cm Schodová hrana pro umístìní LED diod k osvìtlení hrany schodù. Pásek s diodami se vkládá do plastové vložky, která není souèástí profilu. Zátìž 1 040, ,0 Schodový profil 60 x 27 mm pro LED osvìtlení zlatá 300 cm støíbro 300 cm sahara 300 cm bronz 300 cm imit. nerezi 300 cm Schodová hrana pro umístìní LED diod k osvìtlení podstupnice schodù. Pásek s diodami se vkládá do plastové vložky, která není souèástí profilu. Zátìž 1 655, ,0 AL profily SCHODOVÉ / pro LED osvìtlení Plastová vložka pro LED osvìtlení Barevná nebo transparetní plastová vložka pro vsunutí pásku s LED diodami a vložení do schodových profilù. Plas t ov á v lož k a pro LED os v ìt lení transparentní 200 cm modrá 200 cm èervená 200 cm zelená 200 cm ,0 22

25 AL profily UKONÈOVACÍ / nájezdové AL profily UKONÈOVACÍ / nájezdové barva délka kat.èíslo Kè/ks barva délka kat.èíslo Kè/ks Nájezdový a ukonèovací profil vhodný pro krytiny do tlouš ky 3 mm (PVC, vinyl, koberce, lino, ). Zátìž zlatá E cm bronz E cm støíbro E cm ,0 inox E cm šampaò E cm ELOXOVAN É PR OF ILY s am olepíc í zlatá E cm bronz E cm støíbro E cm ,0 inox E cm šampaò E cm Nájezdový a ukonèovací profil vhodný pro krytiny do tlouš ky 8 mm (døevo, laminát, koberce, ). Zátìž zlatá E cm bronz E cm støíbro E cm ,0 inox E cm šampaò E cm oliva E cm ELOXOVAN É PR OF ILY s am olepíc í 275,0 295,0 zlatá E cm bronz E cm støíbro E cm ,0 inox E cm ,0 šampaò E cm oliva E cm PR OF ILY S F ÓLIÍ s am olepíc í buk E cm olše E cm buk svìtlý E cm tøešeò E cm buk èervený E cm mahagon E cm dub E cm javor E cm dub svìtlý E cm ,0 borovice E cm ,0 eben E cm hikora E cm dub bìlený E cm kaštan E cm dub mocca E cm afrezia E cm dub antik E cm dub arctic E cm ,0 Nájezdový a ukonèovací profil vhodný pro krytiny do tlouš ky 14 mm. Zátìž 23 1 ELOXOVAN É PR OF ILY s am olepíc í zlatá E cm bronz E cm støíbro E cm ,0 inox E cm šampaò E cm ,0

26 AL profily UKONÈOVACÍ / nájezdové PR OF ILY S F ÓLIÍ s am olepíc í buk E cm olše E cm buk svìtlý E cm tøešeò E cm buk èervený E cm mahagon 270 cm dub E cm javor E cm dub svìtlý E cm ,0 borovice E cm ,0 eben E cm hikora E cm dub bìlený E cm kaštan E cm dub mocca E cm afrezia E cm dub antik E cm dub arctic 270 cm ELOXOVAN É PR O F ILY s am olepíc í støíbro P cm ,0 Nájezdový a ukonèovací profil vhodný pro krytiny do tlouš ky 22 mm. Zátìž Nájezdový profil vhodný pro více zatìžované nábìhové ukonèení podlahové krytiny do tlouš ky 10,5-15 mm.eloxovaný povrch vhodný pro umístìní v interiérech. Zátìž AL profily UKONÈOVACÍ / nájezdové zlatá 270 cm sahara 270 cm støíbro 270 cm ,0 imit.nerezi 270 cm bronz 270 cm ,0 AL profily UKONÈOVACÍ / PVC, lino, vinyl, koberce Ukonèovac?profil pro linoleum, PVC, vinyl a koberce do 2 mm - šroubovací Ukonèovací profil vhodný pro nerušivé a estetické ukonèení podlahové krytiny do tlouš ky 2 mm. Zátìž Dostupné od 7/2014 zlatá E cm C bronz E03 C ,0 støíbro E cm C ,0 inox E07 C ,0 šampaò E cm C

27 AL profily UKONÈOVACÍ / PVC, lino, vinyl, koberce AL profily UKONÈOVACÍ / PVC, lino, vinyl, koberce Ukonèovac?profil pro linoleum, PVC, vinyl a koberce do 3 mm (šroubovací) Ukonèovací profil vhodný pro nerušivé a estetické ukonèení podlahové krytiny do tlouš ky 3 mm. Zátìž Dostupné od 7/2014 zlatá E cm C bronz E03 C ,0 støíbro E cm C ,0 inox E07 C ,0 šampaò E cm C Ukonèovac?profil pro linoleum, PVC, vinyl a koberce do 5 mm (šroubovací) Ukonèovací profil vhodný pro nerušivé a estetické ukonèení podlahové krytiny do tlouš ky 5 mm. Zátìž Dostupné od 7/2014 zlatá E cm C bronz E03 C ,0 støíbro E cm C ,0 inox E07 C ,0 šampaò E cm C Ukonèovac?profil pro linoleum, PVC, vinyl a koberce do 5 mm (šroubovací) Ukonèovací profil vhodný pro ukonèení podlahové krytiny v prostoru nebo na hranì schodu. Pro krytinu do tlouš ky 5 mm. Zátìž Dostupné od 7/2014 zlatá E cm C bronz E03 C ,0 støíbro E cm C ,0 inox E07 C ,0 šampaò E cm C Ukonèovac?profil pro linoleum, PVC, vinyl a koberce do 5 mm (šroubovací) Ukonèovací profil vhodný pro ukonèení podlahové krytiny v prostoru. Pro krytinu do tlouš ky 3 mm. Zátìž zlatá P cm sahara P ,0 325,0 støíbro P cm havanna P

28 AL profily UKONÈOVACÍ / laminát, døevo Ukonèovací profil pro laminát 7-9 mm (šroubovací) barva délka kat.èíslo Kè/ks barva kat.èíslo Kè/ks ELOXOVAN É PR OF ILY- š roubov ac í zlatá P cm ,00 sahara P støíbro P cm havana P PR OF ILY S F ÓLIÍ - š roubov ac í 323,00 buk P cm javor P dub svìtlý P cm ,00 tøešeò P ,0 dub bílý P cm oøech P Ukonèovací profil pro laminát 8 mm (šroubovací) Ukonèovací profil vhodný pro ukonèení podlahové krytiny v prostoru nebo u stìny, kde rovnìž zajiš uje dilataci podlahy. Pro krytinu do tlouš ky 7-9 mm. Zátìž zlatá E cm ,0 šampaò E støíbro E cm bronz E ,0 PR OF ILY S F ÓLIÍ š roubov ac í buk E cm eben E buk svìtlý E cm tøešeò E buk èervený E cm mahagon E dub E cm javor E dub svìtlý E cm borovice E ,0 579,0 olše E cm borovice bílá E dub bìlený E cm hikora E dub mocca E cm kaštan E dub antik E cm afrezia E dub arctic E cm Ukonèovací profil vhodný pro ukonèení podlahové krytiny v prostoru nebo u stìny, kde rovnìž zajiš uje dilataci podlahy. Pro krytinu do tlouš ky 8 mm. Zátìž AL profily UKONÈOVACÍ / laminát, døevo Ukonèovací profil pro døevo 14 mm (šroubovací) Ukonèovací profil vhodný pro ukonèení podlahové krytiny v prostoru nebo u stìny, kde rovnìž zajiš uje dilataci podlahy. Pro krytinu do tlouš ky 14 mm. Zátìž zlatá E cm ,0 šampaò E støíbro E cm bronz E PR OF ILY S F ÓLIÍ š roubov ac í c m buk E cm mahagon E buk svìtlý E cm javor E buk èervený E cm borovice E dub E cm ,0 hikora E dub svìtlý E cm kaštan E olše E cm afrezia E tøešeò E cm ,0 620,0 26

29 AL profily UKONÈOVACÍ laminát, døevo Profi-Tec MASTER Profily se základnou AL profily UKONÈOVACÍ / laminát, døevo Ukonèovací profil pro døevo mm (šroubovací) zlatá P cm støíbro P cm havanna P cm ,00 Stìnová ukonèovací lišta 20 x 13 mm (samolepící) Ukonèovací profil vhodný pro ukonèení podlahové krytiny v prostoru nebo u stìny, kde rovnìž zajiš uje dilataci podlahy. Pro krytinu do tlouš ky mm. Zátìž Profil je urèen pro dilataèní ukonèení (pøekrytí spáry) podlahy u stìny. Je vhodný zejména pro balkonové dveøe. Profil je nalepen na stìnì nebo na rámu dveøí a podlaha pod ním mùže volnì dilatovat. ELOXOVAN É PR OF ILY s am olepíc í zlatá P cm bílá P ,0 støíbro P cm ,0 sahara P cm havanna P cm Profi-Tec MASTER / Profily se základnou Pøechod 34 mm, tl. materiálu 7-15 mm, nivelace do 6 mm ELOXOVAN É PR OF ILY s e z ák ladnou zlatá P cm cm sahara P cm ,0 100 cm ,0 støíbro P cm cm imitace nerezi P cm ,0 100 cm ,0 havanna P cm ,0 100 cm ,0 Pøechod 47 mm, tl. materiálu 7-17,5 mm, nivelace do 16 mm Horní hliníkový profil se pomocí ozubeného spojení upevní do spodního PVC profilu. Ozubené spojení umožní volbu náklonu profilu. Zátìž Horní hliníkový profil se pomocí ozubeného spojení upevní do spodního PVC profilu. Ozubené spojení umožní volbu náklonu profilu. Zátìž 27 1 ELOXOVAN É PR OF ILY s e z ák ladnou zlatá P cm cm sahara P cm ,0 100 cm ,0 støíbro P cm cm imitace nerezi P cm ,0 100 cm ,0 havanna P cm ,0 100 cm ,0

30 AL a MO profily pro ruèní tvarování - ZIC ZAC Dilataèn?profil 16 mm pro lamin?t 9-10 mm Dilataèní profil je urèen ke spojení dvou podlahových krytin o stejné výšce. Díky speciálnì upravovanému hliníku je možné jej tvarovat ruènì, bez použití náøadí. Zátìž barva délka kat.èíslo Kè/ks barva délka kat.èíslo Kè/ks Pøírodní prof ily hliník 250 cm ,0 mosaz 250 cm ,0 Prof ily s lam inát ov ou f ólií buk 250 cm bavorský buk 250 cm dub 250 cm olše èervená 250 cm mahagon 250 cm e 650,0 olše 250 cm ,0 wenge 250 cm P oøech NOVINKA 250 cm e javor NOVINKA 250 cm javor NOVINKA 250 cm P Ukonèovac?profil 9 mm pro lamin?t 9-10 mm Pøírodní prof ily Ukonèovací profil je urèen k ukonèení podlahové krytiny (o tlouš ce 9-10 mm) v prostoru nebo u stìny. Díky speciálnì upravovanému hliníku je možné jej tvarovat ruènì, bez použití náøadí. Zátìž hliník 250 cm ,0 mosaz 250 cm ,0 Prof ily s lam inát ov ou f ólií buk 250 cm bavorský buk 250 cm dub 250 cm ,0 olše èervená 250 cm mahagon 250 cm e olše 250 cm wenge 250 cm P Spárovací profil T 13 mm 572,0 Spárovací profil je urèen ke spojení dvou podlahových krytin o stejné výšce. Díky speciálnì upravovanému hliníku je možné jej tvarovat ruènì, bez použití náøadí. Zátìž AL a MO profily pro ruèní tvarování - ZIC ZAC Pøírodní prof ily hliník 250 cm ,0 hliník lesk 250 cm P0 167,0 mosaz 250 cm ,0 Prof ily s lam inát ov ou f ólií buk 250 cm bavorský buk 250 cm dub 250 cm ,0 olše èervená 250 cm mahagon 250 cm e olše 250 cm wenge 250 cm P Spárovací profil T 18 mm 287,0 NOVINKA Spárovací profil je urèen ke spojení dvou podlahových krytin o stejné výšce. Díky speciálnì upravovanému hliníku je možné jej tvarovat ruènì, bez použití náøadí. Zátìž buk 250 cm javor NOVINKA 250 cm dub 250 cm ,0 oøech NOVINKA 250 cm e mahagon 250 cm e javor NOVINKA 250 cm P 229,0 28

31 Ochranné rohy AL a MO profily pro ruèní tvarování - ZIC ZAC Ukonèovac?profil L pro lamin?t 9-10 mm Pøírodní prof ily Ukonèovací profil je urèen k ukonèení podlahové krytiny (o tlouš ce 9-10 mm) v prostoru nebo u stìny. Díky speciálnì upravovanému hliníku je možné jej tvarovat ruènì, bez použití náøadí. Zátìž hliník 250 cm ,0 mosaz 250 cm ,0 Ochranné rohy Nerezový ochranný roh 25 x 25 mm (nevrtané bez lepidla) N ER EZ leštìná 250 cm 5255-N ,0 kartáèovaná 250 cm 5255-N ,0 AL ochranný roh 25 x 25 mm Nerezové profily jsou nevrtané, bez lepidla. Doporuèujeme lepit vhodnými lepidly - (napø. Mamut, SIKA Bond T2). Na zakázku je možné vyrobit profily jiných délek a šíøek (min. 10ks) Hliníkový ochranný roh je ve vnitøní èásti opatøen drážkami pro nanesení lepidla. H liník støíbrný elox E cm PBAKA 225,0 PVC ochranný roh 30 x 30 mm PVC profily jsou nevrtané, bez lepidla. Doporuèujeme lepit vhodnými lepidly (napø. Mamut, SIKA Bond T2) PVC buk rùžový cm buk èervený cm dub cm ,0 oøech cm Oc hranný rohov ý prof il PVC bílý bílý 20 x cm ,0 bílý 30 x cm ,0 bílý 40 x cm ,0 29 1

32 AL SOKLOVÉ profily Soklový hliníkový profil 60 mm pro linoleum, PVC, vinyl a koberce do 3 mm Estetický soklový profil pro vložení proužku podlahové kytiny o tlouš ce do 3 mm. Ke stìnì doporuèujeme pøilepit vhodným lepidlem SIKA Bond T2, Mamut barva délka kat.èíslo Kè/ks barva kat.èíslo Kè/ks Sok lov ý prof il - elox ov aný støíbro 270 cm ,0 titan ,0 Vnit øní roh støíbro 270 cm ,0 titan ,0 Vnìjš í roh støíbro 270 cm ,0 titan ,0 Konc ov k a lev á støíbro 270 cm ,0 titan ,0 Konc ov k a prav á støíbro 270 cm ,0 titan ,0 AL SOKLOVÉ profily Soklový hliníkový profil 60 mm pro linoleum, PVC, vinyl a koberce do 5 mm Estetický soklový profil pro vložení proužku podlahové kytiny o tlouš ce do 5 mm. Ke stìnì doporuèujeme pøilepit vhodným lepidlem SIKA Bond T2, Mamut Sok lov ý prof il - elox ov aný støíbro 270 cm ,0 titan ,0 Vnit øní roh støíbro 270 cm ,0 titan ,0 Vnìjš í roh støíbro 270 cm ,0 titan ,0 Konc ov k a lev á støíbro 270 cm ,0 titan ,0 Konc ov k a prav á støíbro 270 cm ,0 titan ,0 Soklový hliníkový profil 44 a 70 mm Masivní soklový profil pro pøechod mezi podlahou a stìnou. Ke stìnì doporuèujeme pøilepit vhodným lepidlem SIKA Bond T2, Mamut Sok lov ý hliník ov ý prof il 70 m m støíbro 250 cm A-ALU ,0 šampaò A-ALU ,0 Sok lov ý hliník ov ý prof il 44 m m støíbro 250 cm A-ALU ,0 šampaò A-ALU ,0 30

33 AL SOKLOVÉ profily AL SOKLOVÉ profily Soklový hliníkový profil 40 a 50 mm (samolepící) barv a délk a k at.è ís lo Kè /k s Sok lov ý hliník ov ý prof il 40 m m - s am olepíc í støíbrný E cm Q inox E cm Q ,0 šampaò E cm Q bronz E cm Q Sok lov ý hliník ov ý prof il 50 m m - s am olepíc í støíbrný E cm Q inox E cm Q ,0 šampaò E cm Q bronz E cm Q Estetický soklový profil s dolním radiusem pro dokonalý pøechod mezi podlahou a stìnou. Profil je opatøen samolepícími proužky. Pro dokonalé pøilepení dbejte na dùkladné oèištìní plochy pod profilem. U stìn je dùležité, aby malba v místì lepení dokonale držela a neprášila nebo se neodlupovala. V pøípadì potøeby doporuèujeme ještì profil podlepit vhodnými lepidly - SIKA Bond T2, Mamut Soklový hliníkový profil 54 mm s plastovou základnou ASPRO 2015 Hliníkový profil je upevnìn do plastové základy, která je opatøena okraji z mìko- plastu pro dokonalé pøilnutí ke stìnì a k podlaze. Profil lze v pøípadì potøeby ze základny opìt vyjmout. Základnu ke stìnì pøipevòujeme plastovými trny nebo pøilepe- ním vhodnými lepidly - SIKABond T2, Mamut. Komponenty baleny po 2 ks. Sok lov ý hliník ov ý prof il 54 m m Kè / k s Kè / k s støíbro kartáè. 250 cm A-5ZLCO-A0 449,0 šampaò kartáè. A-5ZLCO-A1 449,0 Vnit øní roh Kè / bal Kè / bal. støíbro 250 cm A-5ZNW1-A0 46,0 šampaò A-5ZNW1-A1 46,0 Vnìjš í roh Kè / bal Kè / bal støíbro 250 cm A-5ZNZ1-A0 46,0 šampaò A-5ZNZ1-A1 46,0 Z ak onè ení lev é a prav é Kè / bal Kè / bal støíbro 250 cm A-5ZZK0-A0 42,0 šampaò A-5ZZK0-A1 42,0 Spojk a Kè / bal Kè / bal støíbro 250 cm A-5ZLA1-A0 38,0 šampaò A-5ZLA1-A1 38,0 311

34 Plastové SOKLOVÉ profily Soklový profil PREXA 44 (výška profilu 44 mm) Soklový profil je urèen k pøekrytí spoje mezi podlahou a stìnou. Je možné v nìm vést kabely elektroinstalace, video, audio, Prostøední èást je otevíratelná - možnost výmìny kabelù. Profil je možné upevnit plastovými trny nebo vhodnými lepidly - SIKA Bond T2, Mamut. barv a délk a k at.è ís lo Kè /k s barv a délk a k at.è ís lo Kè /k s Sok lov ý prof il buk n1 250 cm A-4LCOX-F0 olše n1 250 cm A-4LCOX-F4 buk n2 250 cm A-4LCOX-F1 kaštan n1 250 cm A-4LCOX-F5 dub n3 250 cm A-4LCOX-G0 oøech n1 250 cm A-4LCOX-F7 dub n4 250 cm A-4LCOX-G3 oøech n2 250 cm A-4LCOX-H1 dub n7 250 cm A-4LCOX-H4 wenge n1 250 cm 92,0 A-4LCOX-G2 dub n8 250 cm A-4LCOX-K2 tøešeò n1 250 cm A-4LCOX-H0 dub n9 250 cm A-4LCOX-K3 mahagon n1 250 cm A-4LCOX-H2 dub n cm A-4LCOX-K4 jabloò n1 250 cm A-4LCOX-H3 dub tmavý K8 250 cm A-4LCOX-K8 mozaika n1 250 cm A-4LCOX-K1 dub bílý W0 250 cm A-4LCOX-W0 Vnit øní roh Vnìjš í roh Balení 2ks A-4NWE1-XX 36,0 Balení 2ks A-4NZW1-XX XX - doplnit èíslo odstínu (F0, F1, ) XX - doplnit èíslo odstínu (F0, F1, ) Spojk a Z ak onè ení lev é a prav é Balení 2ks A-4LAC1-XX 33,0 Balení L+P 2ks A-4ZAKO-XX 37,0 XX - doplnit èíslo odstínu (F0, F1, ) XX - doplnit èíslo odstínu (F0, F1, ) Plas t ov ý t rn pro upev nìní prof ilu k e s t ìnì Balení 24ks A-TKM01 34,0 92,0 42,0 Plastové SOKLOVÉ profily Soklový profil PREXA 54 (výška profilu 54 mm) Sok lov ý prof il Soklový profil je urèen k pøekrytí spoje mezi podlahou a stìnou. Je možné v nìm vést kabely elektroinstalace, video, audio, Prostøední èást je otevíratelná - možnost výmìny kabelù. Profil je možné upevnit plastovými trny nebo vhodnými lepidly - SIKA Bond T2, Mamut. metalic cm A-PLCOX-61 javor G6 250 cm 99,0 A-PLCOX-G6 99,0 dub bìlený F9 250 cm A-PLCOX-F9 dub šedý K5 250 cm A-PLCOX-K5 Vnit øní roh Vnìjš í roh Balení 2ks A-PNWE1-XX 43,0 Balení 2ks A-PNZW1-XX 43,0 XX - doplnit èíslo odstínu (F0, F1, ) XX - doplnit èíslo odstínu (F0, F1, ) Spojk a Z ak onè ení lev é a prav é Balení 2ks A-PLAC1-XX 37,0 Balení L+P 2ks A-PZAKO-XX 37,0 XX - doplnit èíslo odstínu (F0, F1, ) XX - doplnit èíslo odstínu (F0, F1, ) Plas t ov ý t rn pro upev nìní prof ilu k e s t ìnì 32

35 Plastové SOKLOVÉ profily Plastové SOKLOVÉ profily Soklový profil LD 55 - pro koberce, PVC a vinyl do 5 mm Efektní soklový profil o výšce 55 mm pro vložení proužku podlahové krytiny, která je profilem lemován v horní i dolní èásti. Tím vytváøí velice estetický prvek pro ukonèení koberce. Je opatøen mìkoplastem pro dokonalé pøilnutí ke stìnì. Profil je možné upevnit plastovými trny nebo vhodnými lepidly - SIKA Bond T2, Mamut. barv a délk a k at.è ís lo Kè /k s barv a délk a k at.è ís lo Kè /k s Sok lov ý prof il bílá 250 cm A-DLC55-L0 65,0 matalic cm A-DLC55-55 buk n1 250 cm A-DLC55-F0 metalic cm A-DLC55-56 tøešeò n1 250 cm A-DLC55-G1 59,0 metalic cm A-DLC55-61 oøech n2 250 cm A-DLC55-H1 metalic cm A-DLC55-62 Vnit øní roh Vnìjš í roh Balení 2ks A-D5NW1-XX 18,0 Balení 2ks A-D5NZ1-XX XX - doplnit èíslo odstínu (F0, F1, ) XX - doplnit èíslo odstínu (F0, F1, ) Spojk a Z ak onè ení lev é a prav é Balení 2ks A-D5LC1-XX 14,0 Balení L+P 2ks A-D5ZK0-XX XX - doplnit èíslo odstínu (F0, F1, ) XX - doplnit èíslo odstínu (F0, F1, ) Plas t ov ý t rn pro upev nìní prof ilu k e s t ìnì Balení 24ks A-TKM01 34,0 59,0 18,0 14,0 Horní soklový profil pro lino PVC, vinyl a koberec do 2,5-3 mm Profil k hornímu ukonèení soklu z podlahové krytiny do 2,5 až 3 mm. Je vyroben z plastu s imitací kovového povrchu. Profil je možné upevnit vhodnými lepidly - SIKA Bond T2, Mamut. Sok lov ý prof il støíbro 250 cm šampaò 250 cm ,0 Dolní soklový profil pro lino PVC, vinyl a koberec do 2,5-3 mm Profil k dolnímu spojení soklu z podlahové krytiny se stìnou. Je vyroben z plastu s imitací kovového povrchu. V dolní èásti je opatøen transparentním mìkoplastem pro dokonalé pøilnutí k podlaze. Profil se upevòuje samolepící vrstvou v zadní èásti. Sok lov ý prof il støíbro 250 cm šampaò 250 cm ,0 331

36 Plastové SOKLOVÉ profily Soklový profil OPTIMA 60 - (výška profilu 60 mm) Soklový profil je urèen k pøekrytí spoje mezi podlahou a stìnou. Je možné v nìm vést kabely elektroinstalace, video, audio, Celá horní èást je otevíratelná - to skýtá výhodu pøi malování stìn nebo pøi výmìnì kabelù. Profil je možné upevnit šrouby, plastovými trny nebo vhodnými lepidly - SIKA Bond T2, Mamut. barv a délk a k at.è ís lo Kè /k s barv a délk a k at.è ís lo Kè /k s Sok lov ý prof il bílá lesklá 250 cm M-274 dub harley 250 cm M-262 bílá matná 250 cm M-219 dub sibiøský 250 cm M-272 èerná lesklá 250 cm M ,0 dub béžový 250 cm M ,0 dub grafit 250 cm M-271 dub rustikální 250 cm M-259 buk 250 cm M-260 pinie 250 cm M-273 Odstíny budou prùbìžnì doplòovány - informace na webu nebo aktuálních vzornících Vnit øní roh Vnìjš í roh Balení 2ks XXX 27,0 Balení 2ks XXX XXX - doplnit èíslo odstínu (274, 219, ) XXX - doplnit èíslo odstínu (274, 219, ) Spojk a Z ak onè ení lev é a prav é Balení 2ks XXX 25,0 Balení L+P 2ks XXX XXX - doplnit èíslo odstínu (274, 219, ) XXX - doplnit èíslo odstínu (274, 219, ) Plas t ov ý t rn pro upev nìní prof ilu k e s t ìnì Balení 24ks A-TKM01 34,0 NOVINKA 27,0 25,0 Plastové SOKLOVÉ profily Soklový profil PERFECTA 62 - (výška profilu 62 mm) NOVINKA Soklový profil s atypickým tvarem je urèen k pøekrytí spoje mezi podlahou a stìnou. Je možné v nìm vést kabely elektroinstalace, video, audio, Prostøední èást je otevíratelná - možnost výmìny kabelù. Profil je možné upevnit šrouby, plastovými trny nebo vhodnými lepidly - SIKA Bond T2, Mamut. barv a délk a k at.è ís lo Kè /k s barv a délk a k at.è ís lo Kè /k s Sok lov ý prof il dub bergen 250 cm dub spinel 250 cm dub bílý 250 cm dub jaspis 250 cm jasan šedý 250 cm ,0 dub negre 250 cm ,0 dub satin 250 cm dub moøský 250 cm dub diamond 250 cm dub bardi 250 cm Odstíny budou prùbìžnì doplòovány - informace na webu nebo aktuálních vzornících Vnit øní roh Vnìjš í roh Balení 2ks XXX 27,0 Balení 2ks XXX 27,0 XXX - doplnit èíslo odstínu (144, 114, ) XXX - doplnit èíslo odstínu (144, 114, ) Spojk a Z ak onè ení lev é a prav é Balení 2ks XXX 25,0 Balení L+P 2ks XXX 25,0 XXX - doplnit èíslo odstínu (144, 114, ) XXX - doplnit èíslo odstínu (144, 114, ) Plas t ov ý t rn pro upev nìní prof ilu k e s t ìnì Balení 24ks A-TKM01 34,0 34

37 AL profily / s døevìnou dýhou AL profily / s døevìnou dýhou Pøechod 30 mm, oblý (samolepící) Pøechodový profil potažený døevìnou fólií. barv a délk a k at.è ís lo Kè /k s délk a k at.è ís lo Kè /k s PR OF ILY S D Ø EVÌN OU D ÝH OU s am olepíc í jasan 270 cm cm bambus svìtlý 270 cm cm bambus tmavý 270 cm cm javor 270 cm cm buk 270 cm cm hevea 270 cm cm dub 270 cm cm dub nelakovaný 270 cm ,0 90 cm korek 270 cm cm ,0 tøešeò americká 270 cm cm tøešeò evropská 270 cm cm dousie 270 cm cm merbau 270 cm cm teak 270 cm cm oøech 270 cm cm wenge 270 cm cm Pøechod 40 mm, oblý (samolepící) Pøechodový profil potažený døevìnou fólií. PR OF ILY S D Ø EVÌN OU D ÝH OU s am olepíc í jasan 270 cm cm bambus svìtlý 270 cm cm bambus tmavý 270 cm cm javor 270 cm cm buk 270 cm cm hevea 270 cm cm dub 270 cm cm dub nelakovaný 270 cm ,0 90 cm korek 270 cm cm ,0 tøešeò americká 270 cm cm tøešeò evropská 270 cm cm dousie 270 cm cm merbau 270 cm cm teak 270 cm cm oøech 270 cm cm wenge 270 cm cm

38 AL profily / s døevìnou dýhou Schodová hrana 25 x 10 mm (samolepící) Schodový profil potažený døevìnou fólií. barva délka kat.èíslo Kè/ks délka kat.èíslo Kè/ks PR OF ILY S D Ø EVÌN OU D ÝH OU s am olepíc í jasan 270 cm cm bambus svìtlý 270 cm cm bambus tmavý 270 cm cm javor 270 cm cm buk 270 cm cm hevea 270 cm cm dub 270 cm cm dub nelakovaný 270 cm ,0 90 cm korek 270 cm cm ,0 tøešeò americká 270 cm cm tøešeò evropská 270 cm cm dousie 270 cm cm merbau 270 cm cm teak 270 cm cm oøech 270 cm cm wenge 270 cm cm AL profily / s døevìnou dýhou Schodová hrana 25 x 20 mm (samolepící) Schodový profil potažený døevìnou fólií. PR OF ILY S D Ø EVÌN OU D ÝH OU s am olepíc í jasan 270 cm cm bambus svìtlý 270 cm cm bambus tmavý 270 cm cm javor 270 cm cm buk 270 cm cm hevea 270 cm cm dub 270 cm cm dub nelakovaný 270 cm ,0 90 cm korek 270 cm cm ,0 tøešeò americká 270 cm cm tøešeò evropská 270 cm cm dousie 270 cm cm merbau 270 cm cm teak 270 cm cm oøech 270 cm cm wenge 270 cm cm

39 AL profily / s døevìnou dýhou AL profily / s døevìnou dýhou Ukonèovací nájezd 8 mm (samolepící) Nájezdový profil potažený døevìnou fólií. barva délka kat.èíslo Kè/ks délka kat.èíslo Kè/ks PR OF ILY S D Ø EVÌN OU D ÝH OU s am olepíc í jasan 270 cm cm bambus svìtlý 270 cm cm bambus tmavý 270 cm cm javor 270 cm cm buk 270 cm cm hevea 270 cm cm dub 270 cm cm dub nelakovaný 270 cm ,0 90 cm korek 270 cm cm ,0 tøešeò americká 270 cm cm tøešeò evropská 270 cm cm dousie 270 cm cm merbau 270 cm cm teak 270 cm cm oøech 270 cm cm wenge 270 cm cm Ukonèovací nájezd 14 mm (samolepící) Nájezdový profil potažený døevìnou fólií. PR OF ILY S D Ø EVÌN OU D ÝH OU s am olepíc í jasan 270 cm cm bambus svìtlý 270 cm cm bambus tmavý 270 cm cm javor 270 cm cm buk 270 cm cm hevea 270 cm cm dub 270 cm cm dub nelakovaný 270 cm ,0 90 cm korek 270 cm cm ,0 tøešeò americká 270 cm cm tøešeò evropská 270 cm cm dousie 270 cm cm merbau 270 cm cm teak 270 cm cm oøech 270 cm cm wenge 270 cm cm

40 MYCK - Plastové profily samolepící s hmoždinkou Plastové profily MYCK jsou ekonomickou alternativou hliníkových profilù. Doporuèujeme je používat pouze do míst s nízkou zátìží. Mají dvojí možnost montáže - samolepícími pásky nebo plastovými trny (jsou souèástí profilu). Zátìž D-P0100 Pøechodový profil 36 mm buk M1 200 cm D-P0100-0E cm D-P0100-0E-100 buk M2 200 cm D-P0100-1E cm D-P0100-1E-100 dub M1 200 cm D-P0100-2E cm D-P0100-2E-100 dub M2 200 cm D-P0100-3E cm D-P0100-3E-100 olše 200 cm D-P0100-4E cm D-P0100-4E-100 sosna 200 cm D-P0100-5E cm D-P0100-5E-100 kaštan 200 cm D-P0100-6E ,0 100 cm D-P0100-6E-100 mahagon 200 cm D-P0100-7E cm D-P0100-7E ,0 tøešeò 200 cm D-P0100-8E cm D-P0100-8E-100 oøech 200 cm D-P0100-9E cm D-P0100-9E-100 wenge 200 cm D-P0100-0P cm D-P0100-0P-100 javor 200 cm D-P cm D-P javor 1P 200 cm D-P0100-1P cm D-P0100-1P-100 dub šedý 200 cm D-P0100-2P cm D-P0100-2P-100 D-P0200 Pøechodový profil 42 mm buk M1 200 cm D-P0200-0E cm D-P0200-0E-100 buk M2 200cm D-P0200-1E cm D-P0200-1E-100 dub M1 200 cm D-P0200-2E cm D-P0200-2E-100 dub M2 200cm D-P0200-3E cm D-P0200-3E-100 olše 200cm D-P0200-4E cm D-P0200-4E-100 sosna 200 cm D-P0200-5E cm D-P0200-5E-100 kaštan 200 cm D-P0200-6E ,0 100 cm D-P0200-6E-100 mahagon 200 cm D-P0200-7E cm D-P0200-7E ,0 tøešeò 200 cm D-P0200-8E cm D-P0200-8E-100 oøech 200 cm D-P0200-9E cm D-P0200-9E-100 wenge 200 cm D-P0200-0P cm D-P0200-0P-100 javor 200 cm D-P cm D-P javor 1P 200 cm D-P0200-1P cm D-P0200-1P-100 dub šedý 200 cm D-P0200-2P cm D-P0200-2P-100 MYCK - Plastové profily samolepící s hmoždinkou 38

41 MYCK - Plastové profily samolepící s hmoždinkou MYCK - Plastové profily samolepící s hmoždinkou Plastové profily MYCK jsou ekonomickou alternativou hliníkových profilù. Doporuèujeme je používat pouze do míst s nízkou zátìží. Mají dvojí možnost montáže - samolepícími pásky nebo plastovými trny (jsou souèástí profilu). Zátìž D-P0300 Pøechodový profil 30 mm barva délka kat.èíslo Kè/ks délka kat.èíslo Kè/ks buk M1 200 cm D-P0300-0E cm D-P0300-0E-100 buk M2 200 cm D-P0300-1E cm D-P0300-1E-100 dub M1 200 cm D-P0300-2E cm D-P0300-2E-100 dub M2 200 cm D-P0300-3E cm D-P0300-3E-100 olše 200 cm D-P0300-4E cm D-P0300-4E-100 sosna 200 cm D-P0300-5E cm D-P0300-5E-100 kaštan 200 cm D-P0300-6E ,0 100 cm D-P0300-6E-100 mahagon 200 cm D-P0300-7E cm D-P0300-7E ,0 tøešeò 200 cm D-P0300-8E cm D-P0300-8E-100 oøech 200 cm D-P0300-9E cm D-P0300-9E-100 wenge 200 cm D-P0300-0P cm D-P0300-0P-100 javor 200 cm D-P cm D-P javor 1P 200 cm D-P0300-1P cm D-P0300-1P-100 dub šedý 200 cm D-P0300-2P cm D-P0300-2P-100 D-PS0400 Vyrovnávací profil 40 mm buk M1 200 cm D-PS400-0E cm D-PS400-0E-100 buk M2 200 cm D-PS400-1E cm D-PS400-1E-100 dub M1 200 cm D-PS400-2E cm D-PS400-2E-100 dub M2 200 cm D-PS400-3E cm D-PS400-3E-100 olše 200 cm D-PS400-4E cm D-PS400-4E-100 sosna 200 cm D-PS400-5E ,0 100 cm D-PS400-5E-100 kaštan 200 cm D-PS400-6E cm D-PS400-6E ,0 mahagon 200 cm D-PS400-7E cm D-PS400-7E-100 tøešeò 200 cm D-PS400-8E cm D-PS400-8E-100 oøech 200 cm D-PS400-9E cm D-PS400-9E-100 wenge 200 cm D-PS400-0P cm D-PS400-0P-100 dub šedý 200 cm D-PS400-2P cm D-PS400-2P

42 MYCK - Plastové profily samolepící s hmoždinkou Plastové profily MYCK jsou ekonomickou alternativou hliníkových profilù. Doporuèujeme je používat pouze do míst s nízkou zátìží. Mají dvojí možnost montáže - samolepícími pásky nebo plastovými trny (jsou souèástí profilu). Zátìž D-Z0100 Nájezdový profil 32 mm barva délka kat.èíslo Kè/ks délka kat.èíslo Kè/ks buk M1 200 cm D-Z0100-0E cm D-Z0100-0E-100 buk M2 200 cm D-Z0100-1E cm D-Z0100-1E-100 dub M1 200 cm D-Z0100-2E cm D-Z0100-2E-100 dub M2 200 cm D-Z0100-3E cm D-Z0100-3E-100 olše 200 cm D-Z0100-4E cm D-Z0100-4E-100 sosna 200 cm D-Z0100-5E cm D-Z0100-5E-100 kaštan 200 cm D-Z0100-6E ,0 100 cm D-Z0100-6E ,0 mahagon 200 cm D-Z0100-7E cm D-Z0100-7E-100 tøešeò 200 cm D-Z0100-8E cm D-Z0100-8E-100 oøech 200 cm D-Z0100-9E cm D-Z0100-9E-100 wenge 200 cm D-Z0100-0P cm D-Z0100-0P-100 javor 1P 200 cm D-Z0100-1P cm D-PZ0100-1Pdub šedý 200 cm D-Z0100-2P cm D-PZ0100-2P- D-Z0200 Ukonèovac? profil tl. mat. 8-9 mm buk M1 200 cm D-Z0200-0E cm D-Z0200-0E-100 buk M2 200 cm D-Z0200-1E cm D-Z0200-1E-100 dub M1 200 cm D-Z0200-2E cm D-Z0200-2E-100 dub M2 200 cm D-Z0200-3E cm D-Z0200-3E-100 olše 200 cm D-Z0200-4E cm D-Z0200-4E-100 sosna 200 cm D-Z0200-5E cm D-Z0200-5E-100 kaštan 200 cm D-Z0200-6E ,0 100 cm D-Z0200-6E ,0 mahagon 200 cm D-Z0200-7E cm D-Z0200-7E-100 tøešeò 200 cm D-Z0200-8E cm D-Z0200-8E-100 oøech 200 cm D-Z0200-9E cm D-Z0200-9E-100 wenge 200 cm D-Z0200-0P cm D-Z0200-0P-100 javor 1P 200 cm D-Z0200-1P cm D-Z0200-1P-100 dub šedý 200 cm D-Z0200-2P cm D-P0200-2P-100 MYCK - Plastové profily samolepící s hmoždinkou 40

43 MYCK - Plastové profily samolepící s hmoždinkou MYCK - Plastové profily samolepící s hmoždinkou Plastové profily MYCK jsou ekonomickou alternativou hliníkových profilù. Doporuèujeme je používat pouze do míst s nízkou zátìží. Mají dvojí možnost montáže - samolepícími pásky nebo plastovými trny (jsou souèástí profilu). Zátìž D-K0100 Schodový profil 45 x 22 mm barva délka kat.èíslo Kè/ks délka kat.èíslo Kè/ks buk M1 200 cm D-K0100-0E cm D-K0100-0E-100 buk M2 200 cm D-K0100-1E cm D-K0100-1E-100 dub M1 200 cm D-K0100-2E cm D-K0100-2E-100 dub M2 200 cm D-K0100-3E cm D-K0100-3E-100 olše 200 cm D-K0100-4E cm D-K0100-4E-100 sosna 200 cm D-K0100-5E ,0 100 cm D-K0100-5E-100 kaštan 200 cm D-K0100-6E cm D-K0100-6E ,0 mahagon 200 cm D-K0100-7E cm D-K0100-7E-100 tøešeò 200 cm D-K0100-8E cm D-K0100-8E-100 oøech 200 cm D-K0100-9E cm D-K0100-9E-100 wenge 200 cm D-K0100-0P cm D-K0100-0P-100 dub šedý 200 cm D-K0100-2P cm D-K0100-2P-100 D-K0200 Schodový profil 30 x 30 mm buk M1 200 cm D-K0200-0E cm D-K0200-0E-100 buk M2 200 cm D-K0200-1E cm D-K0200-1E-100 dub M1 200 cm D-K0200-2E cm D-K0200-2E-100 dub M2 200 cm D-K0200-3E cm D-K0200-3E-100 olše 200 cm D-K0200-4E cm D-K0200-4E-100 sosna 200 cm D-K0200-5E ,0 100 cm D-K0200-5E-100 kaštan 200 cm D-K0200-6E cm D-K0200-6E ,0 mahagon 200 cm D-K0200-7E cm D-K0200-7E-100 tøešeò 200 cm D-K0200-8E cm D-K0200-8E-100 oøech 200 cm D-K0200-9E cm D-K0200-9E-100 wenge 200 cm D-K0200-0P cm D-K0200-0P-100 dub šedý 200 cm D-K0200-2P cm D-K0200-2P

44 MYCK - Plastové profily samolepící s hmoždinkou Plastové profily MYCK jsou ekonomickou alternativou hliníkových profilù. Doporuèujeme je používat pouze do míst s nízkou zátìží. Mají dvojí možnost montáže - samolepícími pásky nebo plastovými trny (jsou souèástí profilu). Zátìž D-K0300 Schodový profil 25 x 25 mm barva délka kat.èíslo Kè/ks délka kat.èíslo Kè/ks buk M1 200 cm D-K0300-0E cm D-K0300-0E-100 buk M2 200 cm D-K0300-1E cm D-K0300-1E-100 dub M1 200 cm D-K0300-2E cm D-K0300-2E-100 dub M2 200 cm D-K0300-3E cm D-K0300-3E-100 olše 200 cm D-K0300-4E cm D-K0300-4E-100 sosna 200 cm D-K0300-5E ,0 100 cm D-K0300-5E-100 kaštan 200 cm D-K0300-6E cm D-K0300-6E ,0 mahagon 200 cm D-K0300-7E cm D-K0300-7E-100 tøešeò 200 cm D-K0300-8E cm D-K0300-8E-100 oøech 200 cm D-K0300-9E cm D-K0300-9E-100 wenge 200 cm D-K0300-0P cm D-K0300-0P-100 dub šedý 200 cm D-K0300-2P cm D-K0300-2P-100 D-K0400 Schodový profil 30 x 14 mm buk M1 200 cm D-K0400-0E cm D-K0400-0E-100 buk M2 200 cm D-K0400-1E cm D-K0400-1E-100 dub M1 200 cm D-K0400-2E cm D-K0400-2E-100 dub M2 200 cm D-K0400-3E cm D-K0400-3E-100 olše 200 cm D-K0400-4E cm D-K0400-4E-100 sosna 200 cm D-K0400-5E cm D-K0400-5E-100 kaštan 200 cm D-K0400-6E ,0 100 cm D-K0400-6E-100 mahagon 200 cm D-K0400-7E cm D-K0400-7E ,0 tøešeò 200 cm D-K0400-8E cm D-K0400-8E-100 oøech 200 cm D-K0400-9E cm D-K0400-9E-100 wenge 200 cm D-K0400-0P cm D-K0400-0P-100 javor 200 cm D-K cm D-K javor 1P 200 cm D-K0400-1P cm D-K0400-1P-100 dub šedý 200 cm D-K0400-2P cm D-K0400-2P-100 MYCK - Plastové profily samolepící s hmoždinkou 42

45 MYCK - Plastové profily samolepící s hmoždinkou MYCK - Plastové profily samolepící s hmoždinkou Plastové profily MYCK jsou ekonomickou alternativou hliníkových profilù. Doporuèujeme je používat pouze do míst s nízkou zátìží. Mají dvojí možnost montáže - samolepícími pásky nebo plastovými trny (jsou souèástí profilu). Zátìž D-K0500 Schodový profil 20 x 20 mm barva délka kat.èíslo Kè/ks délka kat.èíslo Kè/ks buk M1 200 cm D-K0500-0E cm D-K0500-0E-100 buk M2 200 cm D-K0500-1E cm D-K0500-1E-100 dub M1 200 cm D-K0500-2E cm D-K0500-2E-100 dub M2 200 cm D-K0500-3E cm D-K0500-3E-100 olše 200 cm D-K0500-4E cm D-K0500-4E-100 sosna 200 cm D-K0500-5E ,0 100 cm D-K0500-5E-100 kaštan 200 cm D-K0500-6E cm D-K0500-6E ,0 mahagon 200 cm D-K0500-7E cm D-K0500-7E-100 tøešeò 200 cm D-K0500-8E cm D-K0500-8E-100 oøech 200 cm D-K0500-9E cm D-K0500-9E-100 wenge 200 cm D-K0500-0P cm D-K0500-0P-100 dub šedý 200 cm D-K0500-2P cm D-K0500-2P-100 D-K0600 Schodový ukonèovací profil pro tl. mat. 10 mm buk M1 200 cm D-K0600-0E cm D-K0600-0E-100 buk M2 200 cm D-K0600-1E cm D-K0600-1E-100 dub M1 200 cm D-K0600-2E cm D-K0600-2E-100 dub M2 200 cm D-K0600-3E cm D-K0600-3E-100 olše 200 cm D-K0600-4E cm D-K0600-4E-100 sosna 200 cm D-K0600-5E cm D-K0600-5E-100 kaštan 200 cm D-K0600-6E ,0 100 cm D-K0600-6E ,0 mahagon 200 cm D-K0600-7E cm D-K0600-7E-100 tøešeò 200 cm D-K0600-8E cm D-K0600-8E-100 oøech 200 cm D-K0600-9E cm D-K0600-9E-100 wenge 200 cm D-K0600-0P cm D-K0600-0P-100 javor 1P 200 cm D-K0600-1P cm D-K0600-1P-100 dub šedý 200 cm D-K0600-2P cm D-K0600-2P

46 DOPLÒKY Samolepící protiskluzová páska 305 x 19 mm (18 ks) DOPLÒKY roz mìr barv a k at.è ís lo Kè /k s Sam olepíc i prot is k luz ov á pás k a (8 k s ) 305 mm x 19 mm transparentní A ,0 305 mm x 19 mm èerná A ,0 Protiskluzová samolepící páska s drsným "smirkovým" povrchem. V balení je 8 ks o rozmìru 305 x 19 mm. Samolepící protiskluzová páska 10 m x 50 mm Sam olepíc i prot is k luz ov á pás k a 10 m x 50 mm èerná A ,0 10 m x 50 mm žlutá A ,0 10 m x 50 mm transparentní A ,0 10 m x 50 mm èerno-žlutá A ,0 Protiskluzová samolepící páska s drsným "smirkovým" povrchem. V návinu 10 m o šíøce 50 mm. Samolepící protiskluzová páska 5 m x 25 mm Sam olepíc i prot is k luz ov á pás k a 5 m x 25 mm èerná A ,0 5 m x 25 mm transparentní A ,0 5 m x 25 mm hnìdá A ,0 Protiskluzová samolepící páska s drsným "smirkovým" povrchem. V návinu 5 m o šíøce 25 mm. Samolepící ochranné nábytkové podložky rozmìr balení kat.èíslo Kè/ks balení kat.èíslo Kè/ks F ILC - Barv a F ILC - Filc Ø ks F15B 21,0 30 ks F15H 21,0 Filc Ø ks F20B 20 ks F20H Filc Ø ks F28B 12 ks F28H Filc Ø 40 4 ks F40B 4 ks F40H Filc 20 x ks F20x20B 20 ks F20x20H Filc 28 x ks F28x28B 12 ks F28x28H Filc 100 x ks F100x120B 1 ks F100x120H Filc 25 x 60 6 ks F25x60B 6 ks F25x60H KOR KOVÉ Korek Ø ks K20 25,0 Korek Ø ks K28 Korek 28 x ks K28x28 Korek 100 x ks K100x120 GU M OVÉ Guma 28 x ks G28x28 29,0 Guma Ø 40 4 ks G40 44

47 DOPLÒKY Kobercová tyè - eloxovaný hliník DOPLÒKY Ozdobná eloxovaná kobercová tyè pro uchycení koberce na vnitøní starnì schodu. Je možné ji objednat i v délce 120 cm. barva délka kat.èíslo Kè/ks barva kat.èíslo Kè/ks Elox zlatá E cm šampaò E ,0 90,0 støíbro E cm bronz E Koncovka ke kobercové tyèi Z1 - eloxovaný hliník Zakonèení ke kobercové tyèi ve tvaru "vìžièky". Elox zlatá E00 1 ks A Z1 šampaò E02 52,0 A Z1 52,0 støíbro E01 1 ks A Z1 bronz E03 A Z1 Koncovka ke kobercové tyèi Z2 - eloxovaný hliník Zakonèení ke kobercové tyèi ve tvaru "kulièky". Elox zlatá E00 1 ks A Z2 šampaò E02 50,0 A Z2 50,0 støíbro E01 1 ks A Z2 bronz E03 A Z2 Dveøní kartáèová lišta - PVC (samolepící) Samolepící plastová lišta vyztužená ocelovou tyèí pro upevnìní na dolní hranu dveøí. Její kartáèe utìsòují dveøe s podlahou a zároveò odstraòují neèistoty z jejich dráhy. PVC bílá 100 cm dub ,0 134,0 hnìdá 100 cm oøech Rozeta - plastová krytka na podlahu okolo vývodu trubky topení Plastová dìlená krytka pro olemování trubky topení a pøekrytí spáry mezi trubkou a podlahovou krytinou PVC buk 15/48 mm buk 22/55 mm jav or 15/48 mm jav or 22/55 mm bílá 15/48 mm bílá 22/55 mm ,0 buk 18/48 mm jav or bílá 18/48 mm 18/48 mm ,0

48 KUTILSKÉ PROFILY Hliníkové eloxované profily ve støíbrné barvì pro univerzální použití v interiérech. Plochý profil Rohový profil rovnoramenný Elox ov aný hliník s t øíbrný 15 x cm B 00/200 91,0 20 x cm B 01/ ,0 25 x cm B 02/ ,0 25 x cm B 03/ ,0 40 x cm B 04/ ,0 50 x cm B 05/ ,0 Elox ov aný hliník s t øíbrný 20 x 20 x cm B 10/ ,0 25 x 25 x cm B 11/ ,0 15 x 15 x 1,5 200 cm B 12/ ,0 12 x 12 x cm B 13/200 99,0 30 x 30 x cm B 14/ ,0 35 x 35 x cm B 15/ ,0 40 x 40 x cm B 16/ ,0 50 x 50 x cm B 17/ ,0 KUTILSKÉ PROFILY Rohový profil nerovnoramenný Elox ov aný hliník s t øíbrný 40 x 20 x cm B 20/ ,0 30 x 20 x cm B 21/ ,0 25 x 20 x cm B 22/ ,0 20 x 10 x cm B 23/ ,0 Rohový profil se zkosenými hranami Elox ov aný hliník s t øíbrný 20 x 8 x 1,5 200 cm B 24/ ,0 14 x 10 x 1,5 200 cm B 25/200 85,0 Profil C Elox ov aný hliník s t øíbrný 10 x 10 x 1,5 200 cm B 30/200 87,0 Profil C nerovnoramenný Elox ov aný hliník s t øíbrný 19,3 x 18 x 14,3 200 cm B 31/ ,0 46

49 KUTILSKÉ PROFILY Trubka KUTILSKÉ PROFILY obrázek a x b x c (mm) délka kat.èíslo kè/ks Dutý hranol obdélníkový Eloxovaný hliník st øíbrný Ø 5 x cm B 40/200 54,0 Ø 8 x cm B 41/200 76,0 Ø 10 x cm B 42/200 82,0 Ø 12 x cm B 43/200 93,0 Ø 15 x cm B 42/ ,0 Ø 20 x cm B 43/ ,0 Elox ov aný hliník s t øíbrný 12 x 10 x cm B 50/200 99,0 15 x 10 x 1,2 200 cm B 51/ ,0 20 x 10 x cm B 52/ ,0 Elox ov aný hliník s t øíbrný 12 x 12 x cm B 53/200 99,0 15 x 15 x cm B 54/ ,0 20 x 20 x cm B 55/ ,0 25 x 25 x cm B 56/ ,0 Profil U Elox ov aný hliník s t øíbrný 10 x 10,9 x 8,5 x 7,5 200 cm B 60/200 84,0 10 x 12,9 x 10,5 x 9,5 200 cm B 61/200 88,0 10 x 16,1 x 13,5 x 12,5 200 cm B 62/200 95,0 21 x 21,1 x 18,5 x 17,5 200 cm B 63/ ,0 Profil U s drážkou Elox ov aný hliník s t øíbrný 20 x 25 x 27,6 200 cm B 80/ ,0 20 x 18 x 20,6 200 cm B 81/ ,0 Profil H pro mat. 18 a 25 mm Elox ov aný hliník s t øíbrný 27,6 x 40 x cm B 82/ ,0 20,6 x 40 x cm B 83/ ,0 Profil T Elox ov aný hliník s t øíbrný Profil T 20 x 20 x cm B 90/ ,0 Profil H pro mat. 8 mm Elox ov aný hliník s t øíbrný Profil H 40 x 12 x cm B 91/ ,0 47 1

50 OBKLADOVÉ PROFILY Z PVC PCV lišta vnìjší uzavøená PT-PROFIL Kód Kè / k s D élk a c m PT 7/250 bílá 28,0 250 PT 7/250 barevná 31,0 250 PT 8,5/250 bílá 30,0 250 PT 8,5/250 barevná 33,0 250 PT 10/250 bílá 33,0 250 PT 10/250 barevná 36,0 250 PCV lišta vnìjší otevøená ART-PROFIL Kód Kè / k s D élk a c m A 6/250 25,0 250 A 7/250 26,0 250 A 8/250 27,0 250 A 9/250 30,0 250 A 10/250 31,0 250 PCV lišta vnìjší otevøená PTO-PROFIL Vý š k a H (m m ) 7 7 8,5 8, Vý š k a H (m m ) Kód Kè / k s D élk a c m Vý š k a H (m m ) PTO 12/250 bílá 39, PTO 12/250 barevná 41, OBKLADOVÉ PROFILY Z PVC PCV lišta vnitøní EPW-PROFIL (k profilùm PT) Kód Kè / k s D élk a c m EPW 7/250 32,0 250 EPW 8/250 33,0 250 EPW 10/250 35,0 250 Vý š k a H (m m ) PCV lišta vnitøní ART-PROFIL (k profilùm ART) Kód Kè / k s D élk a c m Vý š k a H (m m ) AW 6/250 27, AW 7/250 28, AW 8/250 29, AW 9/250 32, AW 10/250 33, Vanový profil PVC s komponenty (samolepící) Kód P P56 komponenty c ena/ k s délk a 99, ,0 Estetický vanový profil s mìkoplastem na obou okrajích lišty. Je možno jej doplnit komponenty - balení obsahuje dva rohové profily a pravé a levé zakonèení. Je vyrábìn v bílé barvì. 48

51 OBKLADOVÉ PROFILY hliníkové a mosazné OBKLADOVÉ PROFILY hliníkové a mosazné Ukonèovac?profil L Ukonèovac?profil obl? Prof ily H LIN ÍKOVÉ Kód Kè / k s Kód Kè / k s D élk a (cm) H (mm) Pøírodní pov rc h L 30 A 65, L 45 A 69, ,5 L 60 A 75, PLSP 08/250 70,0 PML 08/ , PLSP 10/250 75,0 PML 10/ , PLSP 12/250 85,0 PML 12/ , PLSP 15/250 99,0 PML 15/ , T v arov at elný PLSPG 08/250 89,0 PMLG 08/ , PLSPG 10/250 89,0 PMLG 10/ , Elox ov aný les k lý PLAPEP 8/ ,0 støíbrný lesklý PLAPEP 10/ ,0 støíbrný lesklý PLAPEP 12/ ,0 støíbrný lesklý Elox ov aný m at ný L 30 AE 110,0 støíbrný matný L 45 AE 120,0 støíbrný matný 250 4,5 L 60 AE 130,0 støíbrný matný PLAP 08/ ,0 støíbrný matný PLAP 10/ ,0 støíbrný matný PLAPZ 10/ ,0 zlatý matný PLAP 12/ ,0 støíbrný matný PLAP 15/ ,0 støíbrný matný Elox ov aný k art áè ov aný PLAP.SZ.SR ,0 kartáèovaný støíbrný PLAP.SZ.SR ,0 kartáèovaný støíbrný PLAP.SZ.IN ,0 kartáèovaný šampaò PLAP.SZ.IN ,0 kartáèovaný šampaò Prof ily H LIN ÍKOVÉ Prof ily M OSAZ N É Prof ily M OSAZ N É Kód Kè / k s Kód Kè / k s D élk a (cm) H (mm) Pøírodní pov rc h PKS 08/250 90, PKS 10/250 90,0 PMK 10/ , PKS 12/ , Leš t ìná PMKP 10/ , Elox ov aný m at ný PKA 08/ ,0 støíbrný matný PKAZ 08/ ,0 zlatý matný PKA 10/ ,0 støíbrný matný PKAZ 10/ ,0 zlatý matný PKAIN 10/ ,0 šampaò matný PKA 12/ ,0 støíbrný matný PKAIN 12/ ,0 šampaò matný Elox ov aný les k lý PKAEP 08/ ,0 støíbrný lesklý PKAEP 10/ ,0 støíbrný lesklý PKAEP 12/ ,0 støíbrný lesklý T v arov at elný (Prof il 8m m na objednáv k u) PKSG 10/ ,0 PMKG 10/ ,

52 OBKLADOVÉ PROFILY hliníkové a mosazné Vnitøní roh Profily HLINÍKO VÉ Ukonèovac?profil L s okapnièkou Schodový profil Z Schodový profil T Profily MO SAZNÉ Kód Kè / k s Kód Kè / k s D élk a (cm) H (mm) Pøírodní pov rc h PBAWE 109,0 PMWE 320, Elox ov aný m at ný PBAWEA ,0 støíbrný matný Elox ov aný les k lý PBAWEEP ,0 støíbrný lesklý V místì styku dlažby s profilem je opatøen zásobníkem na izolaci (silikon) proti prosakování vlhkosti. Profily HLINÍKO VÉ Kód Kè / k s D élk a (cm) S (mm) H (mm) Pøírodní pov rc h PBAOK 155, Elox ov aný PBAOKA 195,0 støíbrný mat PBAOKAB 195,0 bronzový mat PBAOKAZ 195,0 zlatý matný Profily HLINÍKO VÉ Profily MO SAZNÉ Kód Kè / k s Kód Kè / k s D S H H 1 Pøírodní pov rc h PBASE 160,0 PMSZE 698, Elox ov aný m at ný PBASEA 229,0 støíbrný matný Profily HLINÍKO VÉ Profily MO SAZNÉ Kód Kè / k s Kód Kè / k s D S H Pøírodní pov rc h A-58/90/ ,0 A-58/05/ , Elox ov aný hliník A-58/01/ ,0 OBKLADOVÉ PROFILY hliníkové a mosazné Schodový profil Profily HLINÍKO VÉ Kód Kè / k s D (cm) H (mm) Pøírodní hliník A-80/90/ , Elox ov aný hliník s t øíbrný A-80/01/ , Elox ov aný hliník z lat ý A-80/00/ ,

53 Hliníkové listello EXCELLENT OBKLADOVÉ PROFILY hliníkové a mosazné Pøechodový profil T Profily HLINÍKO VÉ Profily MO SAZNÉ Kód Kè / k s Kód Kè / k s D H min S (mm) Pøírodní pov rc h PBAF 14 69,0 PMF , PBAF 18 75,0 PMF , PBAF ,0 PMF , Elox ov aný les k lý PBAFAEP , Elox ov aný m at ný PBAFA ,0 støíbrný matný PBAFAZ ,0 zlatý matný PBAFA ,0 støíbrný matný Hliníkové listello Excellent k ód prov edení s / h délk a c ena ,0 zrcadlový profil støíbrný POAS.10/11 11 / 10 elox matný ,0 zrcadlový profil støíbrný POEPS.10/11 11 / ,0 elox lesklý profil støíbrný elox POAS.09,5/12/ / 9, ,0 matný POEPS. 09,5/12/265 profil pro zrcadlo støíbrný elox lesklý 12 / 9, ,0 POAS.SZ.SR. 09,5/12/265 profil pro zrcadlo elox støíbrný kartáèovaný 12 / 9, ,0 POAS.SZ.IN. 09,5/12/265 profil pro zrcadlo elox šampaò kartáèovaný 12 / 9, ,0 POAS.08/12 ozdobný profil støíbrný elox matný 12 / ,0 POEPS.08/12 ozdobný profil støíbrný elox lesklý 12 / ,0 POAS.SZ.SR. 08/12 (C-0) ozdobný profil elox støíbrný kartáèovaný 12 / , POAS.SZ.IN. 08/12 (C-0) ozdobný profil elox šampaò kartáèovaný 12 / ,0

54 Hliníkové listello MORINO kód provedení š/v (mm) d (cm) cena F-ADPC1-A0 A0 ( støíbro ) 12,5 / 8, ,0 F-ADPC1-A1 A1 ( šampaò ) 12,5 / 8, ,0 F-ADPC1-A2 A2 ( sahara ) 12,5 / 8, ,0 F-ADPA1-A0 A0 ( støíbro ) 25 / 8, ,0 F-ADPA1-A1 A1 ( šampaò ) 25 / 8, ,0 F-ADPA1-A2 A2 ( sahara ) 25 / 8, ,0 F-ADPB1-A0 A0 ( støíbro ) 50 / 8, ,0 F-ADPB1-A1 A1 ( šampaò ) 50 / 8, ,0 Hliníkové listello MORINO F-ADPB1-A2 A2 ( sahara ) 50 / 8, ,0 F-ADWA1-A0 A0 ( støíbro ) 25/ 8, ,0 F-ADWA1-A1 A1 ( šampaò ) 25 / 8, ,0 F-ADWA1-A2 A2 ( sahara ) 25 / 8, ,0 F-ADBA1-A0 A0 ( støíbro ) 25 / 8, ,0 F-ADBA1-A1 A1 ( šampaò ) 25 / 8, ,0 F-ADBA1-A2 A2 ( sahara ) 25 / 8, ,0 Nerezové listello MORINO F-SDPA1 kartáèovaná nerez. ocel 25 / 8, ,0 52

55 OBKLADOVÉ PROFILY nerezové OBKLADOVÉ PROFILY nerezové Kód Kè / k s T l. m at eriálu D élk a (cm) H (mm) Pøírodní pov rc h - nerez NEL ,0 tl.mat. 0,6 mm NEL ,0 tl.mat. 0,8 mm NEL ,0 tl.mat. 0,8 mm NEL ,0 tl.mat. 0,8 mm Kód Kè / k s T l. m at eriálu D élk a (cm) H (mm) Pøírodní pov rc h - nerez NEO ,0 tl.mat. 0,6 mm NEO ,0 tl.mat. 0,8 mm NEO ,0 tl.mat. 0,8 mm NEO ,0 tl.mat. 0,8 mm Kód Kè / k s T l. m at eriálu D élk a (cm) H (mm) Pøírodní pov rc h - nerez NEH ,0 tl.mat. 0,8 mm NEH ,0 tl.mat. 0,8 mm Schodový profil Kód Kè / k s T l. m at eriálu D élk a (cm) H (mm) Pøírodní pov rc h - nerez F-FC615/ , F-FC615/ ,

56 DILATACE Dilatace PVC k obkladùm a dlažbám Kód Kè / k s D élk a (cm) Šíøk a (cm) H (mm) , , DILATACE Kovové dilatace k podlahovým krytinám k obkladùm a dlažbám Kovové dilataèní profily jsou díky své široké škále materiálù a rozmìrù použitelné ke všem podlahovým krytinám. V základním provedení je dilataèní guma v šedé barvì. Na objednávku je k dispozici v odstínech hnìdé, èerné, béžové - viz vzorník nerbo stránky Kód Kè / k s D élk a (cm) Šíøk a (cm) H (mm) PRK AL H2 818, PRK AL H2,5 931, ,5 PRK AL H3 799, PRK AL H4,5 799, ,5 PRK AL H6 799, PRK AL H8 864, PRK AL H10 926, PRK AL H12, , ,5 PRK AL H , PRK AL H16, , ,5 PRK AL H18, , ,5 PRK AL H , PRK AL H , PRK AL H , Na vyžádání poskytneme i cenovou nabídku pro dilatace s nerezovými profily. 54

Kovové profily PŘECHODOVÉ / samolepící a šroubovací

Kovové profily PŘECHODOVÉ / samolepící a šroubovací Kovové profily PŘECHODOVÉ / samolepící a šroubovací Přechod 25 mm, plochý - ( šroubovací ) DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!!! zlatá P10 270 cm 133 23 10 270 315,0 stříbro P11 270 cm 133 23 11 270 315,0 bronz P12 270

Více

Kovové profily PŘECHODOVÉ

Kovové profily PŘECHODOVÉ Kovové profily PŘECHODOVÉ DOUBLE SYSTEM - Přechod 30 mm, oblý naráţecí i samolepící s plastovou hmoţdinkou, nivelace do 6 mm ELOXOVANÉ PROFILY narážecí i samolepící zlato C3 270 cm 54 336 212 90 cm 54

Více

Kovové profily PŘECHODOVÉ / samolepící a šroubovací

Kovové profily PŘECHODOVÉ / samolepící a šroubovací Kovové profily PŘECHODOVÉ / samolepící a šroubovací Přechod 25 mm, plochý - ( šroubovací ) zlatá P10 270 cm 133 23 10 270 315,0 stříbro P11 270 cm 133 23 11 270 315,0 bronz P12 270 cm 133 23 12 270 315,0

Více

INTERIÉROVÉ PROFILY / obsah ceníku

INTERIÉROVÉ PROFILY / obsah ceníku PROFILY Interiérové CENÍK 2010 / 2011 INTERIÉROVÉ PROFILY / obsah ceníku KOVOVÉ PROFILY Přechodové profily / NARÁŽECÍ str. 1, 2 Přechodové profily / SAMOLEPÍCÍ, ŠROUBOVACÍ str. 3, 4, 5, 6 Schodové profily

Více

Vážení obchodní přátelé, vážení zákazníci,

Vážení obchodní přátelé, vážení zákazníci, Vážení obchodní přátelé, vážení zákazníci, V letošním roce tomu bude 15 let, kdy v září roku 2003 byla v malé vesničce u Uherského Hradiště, v Popovicích, založena firma PROFIL Team s.r.o. Našim společným

Více

nikátní oblé hrany dve U ří PŘECHODOVÉ 423 LIŠTY

nikátní oblé hrany dve U ří PŘECHODOVÉ 423 LIŠTY Unikátní oblé hrany dveří PŘECHODOVÉ LIŠTY 423 Profi lové lišty PROXX Bal. j. 10 ks a 2,5 m (25 m včetně montážní lišty) Konstrukční výhody Eliminace rohových segmentů Profesionální upevnění Dodatečná

Více

é é é Í ý é Č ě é ě ě ě ý ů ě Ý é ž ů ý ž Í é ý ý š Č š Č é ě é é é é Š ěč Č Ů ě é ě ý ú ž ž ů é ě ě ě ý ý ě š ť š ě Š ě ý ě é š ě ů ú ě ý ě é é é ú Š ě é é é ě š š ý ž ů ě ý ž ů ě ý ý ě é ú ž š ě š ý

Více

Á š š ý É Ř ě Í ý ý Í š ě ý š ý Ů š ý Í ž ý š ý ě Ž š ě ý ě ý ě ě ý Í Ž ě Í ÁŤ Ž š Í ý ěž ý Ů ý Ů ě Ž š Ť ě ěž ěž ěž ě ě Í ý š ý Í š ý Ž ý Ř š ň š Í ě ý ý ě š ě ý ý ě Ž ý ý ě ý Í ý ě Ž ý Ž ě ě Ž ý Ž ý

Více

ž ž ě Ý Ý ž ě ě ě Š É Ý Á ě ě ů ž ě ě ě ě Š ě ž ž ě ě ň ě ž ž ě ě ž ů ě ž ž ů ů ě ě ž ě ě ž ě ž ě ň Á ě ů ů ě ž ě ě ž ě ě ů ů ě ů ě Ž ž ž ň ž ž ě ž ž ů ž ž ě ě ž ž ž ž ě ů ž ž Ů ž Č ů ž ž ž Ů ž ě Č Ž Č

Více

é é ž é é ěž é é ž é ž š ý ž ě š ý ž ž é ž ž éž ě é é ěž é ž ě é é é é ž ý ž š ě ý ž ý é é ě Š š š š ě é š ě ě ěš š é š Á Š Í ě Š Í ň š Í ď Š é Š Í ý š š ň š š š ň ý ň ú ň Š Í š Š ě é Š ď ň ý Š Í ýš Í

Více

š ý ě éří Č Íý ň Ř Š Í É ř é ý ě é ř ý ě é Í š éú Ž Č Š ř ř ý ě Š Š Ž ý ř ě Ý ě é ř ř ě ý ě é ř č ý ě ř š é ř ě ý ě é ř č ý ý č ý é č ž ě ý ě é ř ň ě ř č ř ý č ě ě š č ř š é ě Š ř ř é š ý ř ř ě ř ě é č

Více

Ú ř Ý ě ě š ř ů Ý Í ř ě Ú ý ě ř ě Ú ú ř ě ž ř é ě é ě ř ž é ě Ř Ě ř ě é ů ý ů é é Í ř é ř ř é š ě é ř ý ú ýš ý ř ě ř š ě ž ý é ř ě ň é ó š ž ž ř ě ž ř ý ž š é ř ý ů ě ě š ž ž ý ř Ů ř é ř é ř é é é ě ž

Více

ý ž é é é ýš Í Č Á Ž ě é ěž ý ý Ž ěž ý ú ě é ý ě ý ý Ž Ž ěž é é Ž é é ě ěš ě ýš é é ý ý ě š š ě ě Č é ě ú ěš ě é Ž ě š ů ě Ů Ř Č Ž Ý ů é é Ž é Ž é ě Ž ň ů ý Ú Č Ž ý š Ž š ě é é Ú é ů ý ě Ž ě ů Ž Ž ě Ú

Více

ř ž ý ě é ž ě ú ř č ž š ý ž ě é ř ě ě ě č ý ě ě ž ř ý ř ž ž ž ý ě é ž ý ř ě Ž ř ž ž ž ž ě ý Ž é ý ř ž éč ý ř š č ě ř é é é ě ý ě ě Š ž ř ž ě ý é ě č č š ý š ý ě ř é ř ž ě š ě ě ý ř š ř ž ř ř ě ý ř é š

Více

č Á č Í Ě á á ě č š ž ě č č ě č Ď Ť Ž á Ď á š č ě ž č ě č č á š ě š č š Ť Ť ž á ž á Ž ě š Ť áž Č č š ě á č á ě š ě š ď ě ě ě ě č č á ě á á á š á á č á á Ť á Ť ě á ž ě Ť á Ť ěť á ě ž á ž ě š š Ť ě š Ť á

Více

ř ý š ě š ř ř ř č ř ý š é š ř č Ě ý ů é š ř č é ě é ř ř ý š é š ř š š ř č ý é é é é č č ě ý č é č é č š ř ř ž ý ř Á é č š ř ř Ž ý ř ý č š ý ž ú Í ý č š ý Ž Ú é č č ě ý ý ý Ž é č č ě ý ý ý ý Ž ý ť ý ě ě

Více

ř ř á á ý é ř é á ň ž ý á ý č ř á ů ř á ř á á ň řá ý á ý č ň ř č ý ř á š č á é ň á ů á ý á á š é č ů š č ů š č é á č š č é ž š á ř ý ř ý š á ř á ř ř ř ř ř á ý č Č ř ř é ý č ž ů á ů á ř é á č č á ý ž ž

Více

ÍÍ ů Š ý ú ý ú é é ý é Í é é é Í ý é Ž Ž é é ý é ý ý ý ý é ý é é é é é é é é ú é ú ý ý é Í é é ý é Í é ů é é ý Í Ž ů ý é Ž ý ú ý é é ú é é ů é ý ý ý é ů ů é Ž ů é é Ž é é ů Ž é ý ů é ý Í Í é ů é ů é ů

Více

Š ů Š Á š ů ů Ú Č š ů š ů ů ť ť ů ů Č š ů ů ů š ú Ú š ú Č ů ů š ň š Ú ů ů Á Í ť ú š Ě ů ů š ů š ň ň š ú ň š Í ň Č Í Ý Š Š Í Á š ú Ů Ž Ú š š š ú Č š š ů ů š ť ů ů ů š š š ů š ň š š š Ň ň š š š š ň ú ú Č

Více

ť Č á ě š é é ú á ň á á ě ě ě á ě é Č á é á á é š á š á á á š á á ž áš ž á é á ž á á é é ů á Ž á é ě á ž é ě ž ů ý ě ý ý é á ú ý á š ě á ě é ý á ý á ý ě ě á á Í ů Ž š á é á ú ý á š ě á ú š ě žá é š é é

Více

8.2.2.1 - Profily Bohemia samolepící 8.2.2.1.1 - Profily Bohemia samolepící elox 8.2.2.1.2 - Profily Bohemia samolep. PVC fólie

8.2.2.1 - Profily Bohemia samolepící 8.2.2.1.1 - Profily Bohemia samolepící elox 8.2.2.1.2 - Profily Bohemia samolep. PVC fólie Podlahové profily 8.2.2.1 - Profily Bohemia samolepící 8.2.2.1.1 - Profily Bohemia samolepící elox 8.2.2.1.2 - Profily Bohemia samolep. PVC fólie 30/1 930/1 Přechodový profil 30/1 930/1 barva stříbro 01

Více

í é ě é é é ř é í í ř ř é í í é š ř í ý í ř í ěž ý ř ě é č ř í é ř ž ě ě ý é š ř í ř é í í ž š í í í ý é ý í í č Í ř š ý ý í č ššíč é č í ě é ž ř č ěž ý ř ě é í é Í é í č ý í í é š č í ř í é ě šíř í í

Více

ý Á Ť ó ú Ě Á Á Ř Á Í š ě é ý ě ž Š ě é ě éž éž ě ž é ě ý ě ě š ů ý Ř Ě Ě ý é ě ů ů š ý ý é ě ě é é ě ě é ě ě é š ž ě ě ě ý ž Š ý ž ě ě ě ě ú é éž ě ě ě ě ě ěž š é é é ž ě Ě Á Í ě ě ý é ě ý ý ě é é é ů

Více

Á ý Ř Ů ó Í ř ř ě é Í ž óý Í š Č ň ř ř é ě ž ó Í ř ě ř ě é ř ž é ž ž ů ž ř ů é é ú ř ě é ř Í é é š ě ě ý ý žé ě ž ř é ě ř Í ž é ů ě ž ý ě é ů ý ů ň ů ú ú é ú Í ř ů ú é é ú ú ú ú ě ú ř ř ě ú ú ž š ě ú é

Více

PRODUKTY PODLAHA / PODLAHA PODLAHA / STĚNA PODLAHA / SCHOD

PRODUKTY PODLAHA / PODLAHA PODLAHA / STĚNA PODLAHA / SCHOD 2 0 1 2 2 0 1 3 PRODUKTY T H I N K P O S I T I V E T H I N K O R A N G E T H I N K B O L T A PODLAHA / PODLAHA PODLAHA / STĚNA PODLAHA / SCHOD w w w. b o l t a. c z 2 Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY

Více

ú Ý É Ě ň ú ó Ř Á ň ň ň ú ť ó ň ú ň ň ň Č ň ú ú ť ň ú ú Ý ú Ú Ó Č ď ó Žň ó Š Ť ó ď ť Č ú Ž ú ú ú Č ď ó ň ú Ú Č ň ú ď Č ď ď ú ó ť ť Ň ň ť ú ú ú ú ó ú ó Č ú ň ň Ž Ú ú ú ň ť ň ú ň ú ň ň Č ň ň ó ú ň ó ú ň

Více

PODLAHOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - PODLAHOVÉ PROFILY - Profily Bohemia Profil hliníkové

PODLAHOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - PODLAHOVÉ PROFILY - Profily Bohemia Profil hliníkové 8.2.2.1.1.1 PROFI30101 Přech.profil 30mm stříbro, 270 cm, samolep. 0,200 0,000 1x30x2700 8592115301018 324,00 393,00 ks Ne Ne PROFI30102 Přech.profil 30mm zlato, 270 cm, samolep. 0,200 0,000 1x30x2700

Více

HLINÍKOVÉ PODLAHOVÉ PROFILY

HLINÍKOVÉ PODLAHOVÉ PROFILY PRECHODVÉ LIŠTY SCHODOVÉ HRANY ŠPECIÁLNE LIŠTY HLINÍKOVÉ PODLAHOVÉ PROFILY A HN ITE SA N A K LITU SP VA OĽ MALOOBCHODNÝ CENNÍK Platnosť od: 01. 03. 2017 pa r ke t t s t o re Ceny uvedené v tomto cenníku

Více

ú Ž ž Č Č í í í í ě é í ě Ž í í ú í ů ů í í í í í í Ž í ě í í í í Ž í ú í ě í ě í í ú é í í í í í í í ě ě ů í ě í í í ú ů í ě í í ů ě í ú Č í í ú Ý í í í š ě é í í í í í í Ú í í Ó í í ů í í í Ů Š í ě í

Více

Ý Č ě ř Í Š Ý č ý é č š é ř Ž č ř ý ý š š é é é č š č ě ú é ř ě é é é ě š é ě é ě é ř č ý ě ě é ě ř ě č é é ě Í ý ý š ě ý ý č ž š ř ý š ě ě š č ž ř ě ě ě Í ý č ň š ě š ě é ý Ž é ě č ý ý ěč ý č é č ý ý

Více

Ceník 2012 parapetní desky a pøíslušenství

Ceník 2012 parapetní desky a pøíslušenství 2012 parapetní desky a pøíslušenství tel./fax: 558 339 501 info@revoprofil.cz OBSAH Vnitøní plastový parapet - REVOPROFIL Vnitøní døevotøískový parapet Venkovní parapet tažený hliník Venkovní parapet tažený

Více

Á ú Ě š Í ě ď š ň Ú Í Í ý ě ú ú š ý é ú ě ě š ů ď ú ž ž ě Ť ě ó ě é š é é š ě šú ě ú ú ě Í ú úě ť é ž ž é ž é ý ů ú ě ý ý Č š ě Ť ž ě ů é é ě ě Ž ě ě ě ž ú é ě ě ý é ú ě Ť ž ý ě ů é Í Ó ť š ě Í ě é é Ú

Více

ř ý ý š Ě Á š Á š š š ž é ř ů é ý é š ý ý š ý š é ž é ř ž ř ý ž ý š ř ý ř ý ř ř ž ů ř é ň ů ý é ň ř ř ř ž ý é Ž Í ť ú ř é é Ď Ž é Š ř š Š ý ž ý Ě ž é Š ř š Š ý é ř ý š ý ů é ř é ž é š ř š Š ý ž é ř ž ý

Více

Č é š Č é ě Č é é Š Č é ě Č Č Á éú ě éú é é é Š Č é ě š š ě é ě ě ž ú š ě Ž Ž é é š ě éž Ž é é Č é ě Š Č Č š ě ú ě Č Č é é Č é ě Š Č Č š é Č Č ú ě Č é ě ě ě Č é ě Ú ě Ř ě ě é ě ě Ž ě ěž é ě Ž ě š ú é Ú

Více

Ž é ě ť č č é š ť é ě č č ť č é č É é ý č Ž č úč é Ú Ž Ž č Ž ý ť ť ů ě é ú č ě ť ť č é ť č č é č č Ž ě ě č é š Ž š ě ě ě é Ž ě ě é ě č ýš č ě č é ě é ě ýš ů ě é Ý č é é é ý é č ě é ě ě č é ý ů é ě ě č

Více

é ě Á áž ý á ě á ž áš ý ý ě ň ý é é é á ě ě á é á ý ů á ů ě š ě ý č á č ý ý ů ř é ě š ř é é á é á ř ž á ž á á Í á ř é ř é Ó é á á á ýš é á ě ř ř ý ě ýš é ž é ř š č é ýš č ř áč ý ý ř ý ž č ř ž č ěř ř ů

Více

ž ě č ů é é úč Ů úč ž ě č ý ž ě Í Č Ů úč Ž ě é ů ž é é ž ě š ý č ý č ý š ž ě úč ý é ž ů ě Ž ě Í ž é ě ě é č ě é ž ý ě ýš ý Ů Č ě ž ě ž ů ž ě š é ý é Ž Š Č é ě ž ě ý ž ě Ů Í ě ž ě ý ý ž ě ý ž ě š ž ě č

Více

á Í Ž á á á ý č Í é ů š ě ž říš ě č í í Í č í á í í č í Ží í ů ů ě ř ě á á é í í ě á é ů ě ň ž é é áš ě í á í ř š í á í á á ý ý š ř ů á ž ž á ž é ě ř š ě š ý é é á í á Ž š ů ří í ř é ě š ž ý í Š Ř áš ř

Více

Ž Ý ř ý ý é á ý á ř ý ů ý Í ář á ý ř ý ů ý ř ů á ř é ř ř á Í ř Ž ý ý ř é Í á Í Í ý é ř Ž ý Í á Ýý ý ň Š é ř ť ý á á á á ř ý ý é á á é é ů ř é á ř é ř á ř ř á á ů ý Ž é é é ý ý ý á á ř é ř á ř á ó á Ř ř

Více

Á Ě ň Í Á Ě Á Ý Í Ř Á Í Ř Í ú é ú ů ů ě é ě Š Ě ň ě Ž ě ů é Č ě é ě ě ě ě ď ú ů ů ě ů ě ůč é Í ž š ě š ě ů ě ů ů ú ů ú Ž ě ě é ě ů ě é Í é ů š ů é ů š ů ěž ů ú Ž Í ě ú ěš Ž é é š ě š ě é ď š ě ž ž ěž ů

Více

ÚŘ Č Ý Č Ú Ú ť Ů Ú Č Š Ý Ý Ř É Ť Č Č Ú Ú Ú é š ž Ú é Ť é Č Ú é Ů Ú é š Ú Ť Ť é Í š é š š Ť ť Í éí š Ú Ť Ú Ú Ů Ť é ť Ú ť Ú Š ť Č Ú é Ú é ž š é Ť Ú Ú ť é Ž é é Ť é Ť Ť Ú Ú é é Í é Í Ť Ú ť Í Í Ť é Ť Í Ú Ť

Více

Ú ě ý Ú š ě é ě Ú Á ý ě é š ě ú ě ý ž é Č é ě ě š ů š ň ž ý š ž ě ě š ů ě š ý š ý ě é éž Ř é Č é ý ý ě ů ž ů ě ě ý ů ú šť ý ú Ú ý š ě ý ě é ů ý ů ý ě ý ó ě š ž Ú úó ý Ú ý ě é Ú ě ý ý Č Ř ý é š ů é ú Ů

Více

ť ý ř í ú í í í í í í é ó ř ří ů ť ď ý ř í ř í š ě í éž í Ž Í í ěř í ří ěř ý ří í í ř í ř í í í ř í ř í í úř š í ú í ž ř í í í í ř í ř í í í ú ř í í í é ř í í í ň ú í ř í ř í é Č ř í ř í ú í ý ů ý Ů Í

Více

Á ú Ú ú Í Ů ť Í Ů Í Ú Ů Ě Č Ů Č Í Ů Ů Ě Ď Ú Ě ť Ě Ď Ě ť ť Ý Ý Ý ť ř ú Í Ů Ů Ů ť Ů Í ď Í ť ň Í ú ť Ů ť ú Í Í Ď ť Š Ů ň Ý ň Ů Ů Ů ť ť ť Ů Ď Ů Ů Ů Ů ň Ů Ď Ů ř ř ř ň ú Í Ů Ů Í Ů ř Ů Í Ý ď Ů Ů Ů ď ř Ů Ů Ů ň

Více

ý Á Á Á Š É Ř č ř ý é ě ř ř é Ú ý é ď ě é ř č ě ž ř ěř ý ý č č š ř ě ř é žš ž é ž ř ě ý ě č ý ě č é š ž ž é ř ůž č č ě ř ě ý ů ě ý ž é ý ž č ů ě ř ž č ů ř š ž š ů ěř ý ů é ň Ž ž č ů ř é ůž ě č ý č č é

Více

ť žň ť é Ů ý Ř é é ě ú ý ů ý ů é ě š ů é ě ě ý ž ú ú ú ě š é ě š ů é ě é ú é ě ě ě ě š ů ú ú é é ú ě ě š ů ě ů ý ů ě ěž ý ý ů ý ž ěž ů ý é ú éž ý ž ý ů ý ě ě ú ě ý ý ý ý ů ů ú ý š ý é ďé ú ů ů ů ý ů ů

Více

ů É Č Ň Ó Ž ě ž ž š ě Ž ž Ó Í ž Í ů ů Č š ú ě Í ů ž ě š ě š Í Í ň Í ů ů š ú ě ž ě š ě š Í š ú ů ž ů ě ú Í ů ů š ě š ě ňů š ú ě ú ě š š ě ť ž ď ě ž ě ž Í ů ě Í š ú ě š ě ě ě ě ú ž ž ů ůž ě Ú ů ů š ě Í

Více

Á ů š ČÁ Ú Í Í Í Ú š š ť ď ů š š Č š ČÁ Á Č š š Ě Ž ť ť š Í š Í Ú Ú Í Ú Ú Ú š Í Ú Ú ť Í ť š š ť š š Ú Í Í Ě É ň š š ť Ž š š Ú ť Í š š Í š Í Ú ť š Í ť š Í ť Ú Í Ý Í Ž Ú ť ť ť Í š ť š ř Ú Í É Í Ú ť š Ě š

Více

ž Á Ř ž Á ř ž é ř ů Ú ř ý ý Č šť ř é Č šť ř Ú ř ý ř ř š š ý ž Ů é ž ý ř ý ř é ž ž ž ý ý ž é Ž ž šť ý ž é š š ý ř é ú ý é ú ů ů ř ž ž é ž Ú é ř ý ý ř ž é ř é ž ý š ř ň é ř ř ř ú ř ř ž é é ň š ž ň é é ř

Více

Ú č á í í í ý á ý á ý ň í á é ě á ý á č ř í á í č á á á ř ý ř ý á ř ř ě é ý ů ě ř ý í ž á í é ý ř ž é á á Š í í ž é Ž ě í í ářů ý í ý á č ý í á á é í ý á é ě é í í í ěá č ú ý čá í é á ž é é ě é á í ž ú

Více

Ě Á Á Í ř Č Č ú ř é é Č ý ě ý Š ě ř ů š ď é ř ř ě ř ě é ě ů š ě ř ý Š ř ř š ř ě Ě Á Í ů Ř ú ó ú ó ý é ř ý Ť é é ě ř é é ě ů ě ř Ťů š ř ý ý ů ě Ě Ě Á Í ě ě ř ř ř ě é ň ě ě ř ě ě ě ě ř ě ě ř š ě é ě é é

Více

ž Ú é ř č ý Ů ú č ů ř ř é ě é ř ř é ř ř š é ý ů š é é ú ý š ě é š ž š ž é š ýč ž ý ý ř ý ú ž ú é š šř Ů ň ý ř ř č é ř ě ě š é ě š é éť ě š é č ř úř ů ú ů č ý ý Ú é Ú ěř ř Ú č ř ů ú ý úř Ú é ě ý úř ě é

Více

í ň é í í í úř ň í č ů č í é č í ř é í Í í ř í í č é í ů é ř ů é ř í ť í ů í ří ř í é č í íť é ú ý ř ř č ů ň ýé í í č í ř č č é č í č š ř í ř í č ř Ť ří č ý č ří č č č é ř í ří é č ř í č ří ýší č ť č í

Více

Ý č Č Ú Ř Ž Ž ž č š Í Í š č Ž ů ě ů č Ž ů ě ť š ň ě Č ú č Í Í č Ž ě š č Ž č č ě š ě Ž ěž ě š Ó č ě ě ě ě Í ů ě š ěš ú Ť š č Ž ú ů ě ě ě ž ň Í ě Ž ě ů ů š Ž ú úč ů Ž š š č Ž ů ž ě š ú ě ňů ž č ě ě š č ž

Více

ŘÍ Ň ÍÍ Č Á Ů Ř Ň Š Š Á Á č Č úř Ť ň ř ý č č é č ě ůé č š ě é úč ř ý čů ž ě ý ř é é č ř š ý ř ě é š š č š č š é é š ž ů Í š č č é č ř ř ř ů ř ř ů ř ž é ž č š č č ř š č č é ý Ž é úř ě ř ň č č š é š č ý

Více

Í č Í Á ř Š í ý ý ů ý ý ů é ý ý ý ů ý ř Ž č í é ú í í é č í š í í čí č í čí ý í ý čí ý é é ó ř é é é í í ý ý ý ů ý é ý í í í í í é í í í í é Í í č í í í ů é í é ď í ř ř ý í í ý ý ů ř ř ř Í é ť í ří ý č

Více

Í Ž š ř š š ř é é Ž ř ů ů ů ž Ů é š é ř é Ž Š š é Š ůž Ž š Ž ů é ř Í é é ž ž š Í ú ů é š é ř š é Š é ř é ř é é ř ř é ř é Ž ť Í ř ž Í Ó Í Š ř é ř šř Í ť ť Íť Í š š ú ř š š š Ž é ů ř é ň ň Ž Í Ž Á Š ř Š

Více

Ě ŠŤ Í Á Ě šť É é ěú š Ů š é ě š Š š Š é ě Ů ú é š ě ě ě ý Ů Ů é Ů é Š ě ě ě ě ě Šť š ě šť ě š ěú ě é ě é ý Ů ě š é ě Žý Ů š ě é ě ě š ů ý Ů é é é ě ě ěň ě é ě ě šť Č é šť ň š ě é ý é é šť ě ŠÍ Č ě é ě

Více

á Ď ž é á ž á ň á á Ť á Ť é é á é ň á é á Ť é ň á á ň é á ň á Ť é á á ž á á Ť é á ň é áť á ň á ž áň Ť Í Ť Ť é Ť ž ňá é ž á é ň é ň ť á á á á é é ť Š á é ž é ň Ž é Í ž é á ň ž á á ň é á ž á á Í ž á é ž

Více

Ě Ý úř Ý ÚŘ ř ů ž ř á á ř ů ř á á ě Š Ř Á Á Í ě ý ť ř ř ť ž ř á ť ř ě ě ř ý á č á ě ě ě á ů á ě ě ř ť á á á á úř á č ú á á řá á é ě ř ů ě ř ý á á á č á řá ě ě ŠÍ ř Ů č ý ě Č á é á á á á Š ř ů á č á Š ř

Více

ů ý é ď ž é ý Ž é é ř ř ž é ř ý Í ý ý ř ý š ý š š ň é Ý ň é ý Ž ř ř Ž é é ř ú é ú ý ýš é ř ú é ú ý ýš é é Ž ř Ž ý ů ý ř ý ů ý ř ů ýš ů ř ý ř š ř é ž ý é é ř ýš ý ů ž ž é ů ý Ž ý ř ů ú ž ý é é ř ýš ý ů

Více

č ž ó ý č š á é řá á á ý á á á á ř é řá ěž é ě č á ř Ž ž ý ěž ý é ů ě á á ě ý ěř ř ě ů á ě é á á á ř ě á á Ť ó ů ř š á Ž ř ý ř ř řá Š é á á á č Č á á á ř ž Ť ý á á š ř ě č á č ř ů č š á á ž š é á č á ě

Více

Ý úř ř č é ř ř Š Č ř č é č ř ř ú ů ů ř š Č Ý ř ř Ť ř ř Č ř č Í ú ř ř č ř ř ú ů ů ř ů ř é ř é č úč ř é úč ř úř č č ž č ř úř č ř č ř č ť é č é č é č ř č č Š ů č Ž é úč é é ř č ž č š š é é ř č č Ť ž č Ž č

Více

ú Š ú é é é ú ě ú ž é ě Ý Č ú ů ě ú ú ž ž ě é ů š ě ž ě é š ě é é ď ě ž ů é ě ú ů ů ů ž ě ů ů ěž é é š ň ě é ž é é ž žá éš é ň ě š Ú ž é é ě ď ú é é ůž é ž ú é Ž é ě é š ž ž ž ú š ů Í ě é ě ě ě ů é Ň Č

Více

Š Ě š ě ř ý Ř š ě é Ú ř é ě é š ě š ě ř ř ž ř š ě é ř ě š š é ů ě ý ř ěř ěř ů ž ěř é ě š š ř ý ů ž ěř é é ž ř ě é úř š ě š ě ž ř ř ě ý ř úř š ě Í ě é ř ž é š ě ě ů é ě ě ř Ž ř ř ů é ě é ž ř ř š ň š ě ý

Více

é ú š ř ý Č šť ř é ř ž Č ý ť ž ý š š Č š Č Ě Í ú ý Š ž š éř ř š éř Č šť éř š éř ž š éř é ž Č Ř Ý š Ě Í Ž Í Š Ě Í ú ž š Í ř š Í ž žý š ř Í ž ř š Í ú š Í ý é ř ř š š é é ú ž š ř š š ř ř š Í ž ú š š ř ď ú

Více

ř š ě é ě Í ě ř é ř ý Ť é ě ýš ř ý ř ý ě Í š ě š é ř š é ú é é š ě Š ě ě ý Ř Ý š Ž ý ý Ť š ů ř žě ý Á É é ž ý ě ý ý é ě ě ř ž ě ů ě ř ř é ž ú ž ě ř é é ě ě é ě ž é ž é ě é ú ž ó É Ž ý ů ě ž ú ž ýš ě é

Více

č č é č ě é á ý ě ýš á é é č š Ž é š é Í č ě ě ě á é ý ě á é ě á ě ý ě ý č ůž á á ě á č ě ý ě é čá é ý á č ó č á š á á Ž é č á Č Ž á č ě ě ý á č Í č é š á č á č ě á ě é č ě ě áč á é ú ý áů ě ý č č ů é

Více

ž ě í č í ě š í é í ů š č í Í ž í áš í ů ě í í á ížá í á Í ížá Í Ž í á í á á Í ů í í ě Á É Ř Í Ů á É ě á ň ž íž í Í í é ž é ě é ž í í é ň ě č é ťí í ě ž ě é é ž í í á é é ď Ť ě š í Ý íž é ě é í ú ž ď é

Více

č č č č š ď ě Ý Ý č ě š ž š š ě č ě ě Š É Ý Á š š ě č š š ě č č ů č ž ě č ě ě ě š Š š š ě ž Ž č ě š ě Š š ň ě š Š Í ž ž ě ě ž Č ů č ě ž ž š š č ů č š ů č ě š ě š š ň Š ě č ě š Š ž š č ě č č ž šť š š ě

Více

Ó Ě É Á Á Á Ě É É Ř Á Ú Í ř Ě Ž ř ž Ž ý Ž ř ň é ý ý Č é é ň ú ý ý Ž ř š é ř š é ý Ú é ů ý ú ý ý ý é ý ý ý ý é é š ř ů ř ů é é Ž ú ř ý ů Č é Ž ý é ý é é ý é šť Ž é š é Ž ý ý ř ů ž Š ý ý é ř ý ý ů Š ž é

Více

ů ý é é ř ý ů ř Š Š é ď š Í ú é úš ú ý ý ř ř éš ů ý ř ř ý ř š ů ý ř ř Í ř ů š ů ý ř é ý ř ť ý ý ů ý š ý ý é ř ť ý Í Í Č ýš ř é ř ý ť ý ď Í ř ý ý é ř ů ů ý ť ř ř ý ů ý Č ýš ř ý ý ý é ř ú ů ý ř ř ý ů ý Č

Více

ž úř ř ě ř ý ž ř ř ě ř ň ř ý Č ř ý ž ěř ý ř ž ň ý ě ň ř ř ž ř ř ě ú ž ž ě ě š ř ů ý ě ě ž ž ě ě š ř ů ž ž ž ó ž Ž É Á ŘÍ ž ř ě ž ž ž ů ě ž É Á Ž ž ž ř š ě ř Ě Á ň ň ň ň Ý ř ě ř Ě ů ě ý ě ú Ň Ů Č Ž ůž ůž

Více

É Ř ÉÚ š Ž š š š š É šř Ů Ě š š Ý Ř Ý š Ž š š Ě Ř Ě š š Ř É É ť š ť š š š š ť š š š š ť Ý š š ť š ť Ž š Ř É ť š š É É ť ť š ť ť Ž Ž Ř š š š Ž Ž Ř Ý š š š š š š š š š š Ž š š š š Ú š š š š š š š š Ř š š

Více

é é ž ě é ě ž ů ě é é ž é č ý éž ě é ž é ď žň é ě é š ž č ě ě ý ě š č ě ě č ě č č ů ý ě č č é é ě š ů ž ý č ý Č é é Č ž ě č ů é ě ě Č ě ú ý ě ě č ú č š é č č ý ý ý ě ě č ů ě ý Ň ů ď č é ě ý č é ě ě é ě

Více

Ú á á ě ý Ú š ě ř ý ě é ř á á š ě á é á ú ý Úř á á ě ý á Úř ž á Č é á á ě ě š ř ů á ř š ř ž ý á áš ř ž á á á ě ě š ř ů ě š á ý š ě ý ě é ř á éž Ř á é é ě é á á á ě ů ž áž ě ú ý é á úř ý á š ě ě é é ř ř

Více

á í ť Ť Ú ř í ý á úř ó í č ú ý ó ří Č č ří ň Úé ý úř ů č Ýé ť á óíř í Í ě ě á ý úť í ě ří š ý Á Íí Íú á ě í é ří Áí í á č ř í á ě í íí á ří Íí éá ě á í řá ě í ě š ř ů ó í ě é č Ž É ě ě Ž ě č ú Ž Ý Ř ě

Více

í é ě ů ří é ů í ř Ťí ď í ú í í í ří ř ů í é ěř ů í ěř ěř ý í ů ů í í ý í ů í í ř í í ú ěř ů í í í í Ú Ú ý ú ů é í ý ý é í ě í ě é ř ě ě í ý é í ě Žď ř ý ň í ů Č ň ý ý úř ř é í í í Ž ě ú í ů é ý í ů í

Více

Č í í ýúř í á íá ě ý á č ířá í é ž í š č á ě ť í é ž ř é ří Č í ť ž í Š č í á ž í ří ý č íří í é ě č á á É Ž Ý Ě Í ť č í á í ší ž ý ě í ý ě á ř í Ť é é Ž Ý ť řá Ý á í ř é áž ž ž éč á í č í é ž ří ž š á

Více

á á ř ř Č ř áč ť á ř č á á á á á ý á á ř é ř č ý Š č á žá ý ů Č á ř á ů é ř ž č ě ř é ř á á é ř ř ú á ř é Ž ý ý á á ž á ř ě Č Ů á á ř ý ý é áš á ěř é á Ž áš é á ěř á áš á ř ž á á é ř á ě ě á č é á Š ě

Více

Ú č Ý Ú Ď Á č É Á Á Á Á Ť Á Á É č ě Ů Ú Á É Ž Á é é č ě ě Ú č é č č ě č č é ě č ě é Č č č ě č č ě č č č č é Ž č ě ě Ď ě ě č ě ě Č č ě ě č č ěč Ý Ž ě č č Ď Ť č ě ě ě Ž č ě é ě Ž č Ž č č Ý ě é ý č ě é

Více

á í ě ší í Ž á ý č š á Čí ý ě í á Ž Ž é á á ě á á ý í í ý á ě ě č í Ží á ý ří ů é ř č ý í Ž í č ě ě ý á š ý á í í é é í á í čá á í ř č Ž ř ě í á ě ář á á á ě ě á á é š ý í ř á ě š š ě č ů á ů š č č ý í

Více

ě ý úř úř á š Ť Ú á Á Í Í Ú Í Í ŘÍ Í Á Í É Ř Á Ř ú ú š úě Ú ě á á á á ě ý ř á ě á ý á ú ř ě ý Úř úř úř ř š ý á Ú á á řá á ě ě š ř ů á á ú ř á á řá ě ě š ř ů á řá ú á á ú ě ř á žá ř é ú á é á ě ú ý ů ý

Více

Ý Á Í Í É Í Á ř ž ě ř ý ě ě š ř ů ř Ž ý ýš ř ř ý ě Ť ř ý ť ř ř ř Í š Ž Ř Á Š ž Š ěž ú ú ť ú ó ěř ě ž ř ě ř ě Ř Á Š ž ý ě ó ů ř š ě ř ž Íž ř ý ů ě ý ž ý ý ě ý ě ř ý ě Ž ý ů ř ě Ť ů ř ř š ě ě ě Ž ý ě ř š

Více

ě Í ý Í Íý ě ú ř Í Í Ž ž ě ř ž ě ňě Í Ó ů é ž é é é č é Í ž ě ý ž Í úé Í ý Í Í ý Í Í Ť Ť ř ů Í ě š č é ší ů ů ž ú ý ř č Ž é ě ř ě ů š Ýé ý ě é éí č ž ř ŠšÍ ř ě š ů ů ř éž ě č ž ú Ž š Í ž ý ý ř ě é š ž

Více

Ýúř ř č é Ů Ú Č ř ř ř ě Ý Á Ě ŠŤ Í Í Í č ů ž ř ě ě ě ů ů ž ř ě ě š ř ů č ú ě é ě ř č ř ú ýě ý ýó č ý ů ř ě ú ýě é ž ó ň ý ů ě čť ý é ž é č ě ý ů č ň é ž é é ř č é ž š ý ě ě ý ň é Ú é ž ď ř ě ř ý ů é ý

Více

Í Í É ř ě á é ď á á Č ě č úč ř ě é á ď Š Č Č Í ú ó É ť ě úě ě ý ř é ý á é ě é ó Žá óň Í á č ě ýá é ě á ě ý ď ú é š ě ý ý ů č é č á ě á ě é é č á é é ř š ž Ž Ž é á ě á ě ň é á č á ě é ý ů šť ř ň á š ě ý

Více

ú ž ý Č Č ř č Č Á š ř ě ř ý ř ř ě ř Ž ř ž ř Ú Š Ě ř č ř ý ř ž ě ů ý ř ř ý ť Ž ý ř ř ý ů ř ž ř ě ř ě ýš ý ý ř ř Ž č Ž ý ř č ť č ř š ó ř ř žš ě Ž Ž ě ě ř ě č úč Ž ý ý ě ý ě ř ě ý ě ř ý ř š Ž ý č ř ý ř Č

Více

Š ď é ě ěř é š ř ř Ž é ř é ě ď ěř é ď Ú ě ý ú ř ř Á ř ě é ř ě ř ě úř ř ý é ě ř Ž ř š é ř é ě Í Í ý ř ě ú ě š ěř š ěř ěř š Ž ř š ě š ě Ú ř Ú é ě š ě Ú ě é ě Ú ř ř ě é ř é ě š ě é ě ě š ý é úř ý ř ř ť é

Více

Úř ě ý Ú š ě ř ý ě é ř š ě é ú Úř ě ý Ú Ž é ě ě š ř ů ř š ř Ž ý š ř Ž ě ě š ř ů ě Š ý š ý ě éř éž Ř é é ý ý ěř ě ř ů ý ěř ě ě ý ů ě š ý Š ř š é ř ú Í ě é é ú é Í Úř ý š ě ě é ř ř ý ý ě ě ú é ř ý ě ý ý

Více

DŘEVĚNÉ PODLAHY. www.jafholz.cz

DŘEVĚNÉ PODLAHY. www.jafholz.cz DŘEVĚNÉ PODLAHY www.jafholz.cz DŘEVĚNÉ 3-VRSTVÉ MASIVNÍ 1 PRKNO JEDINEČNÉ PROSTŘEDÍ Dřevo je přírodní materiál a pracuje (roztahuje se a smršťuje) v závislosti na klimatických podmínkách v místnosti, teplotě

Více

Ž Ř Š ň ř Ř Á ÁŠ Ř É ý úř ň é Í ž ř ě ě ě ř š ý ř ě ě š ů ř ě ě š ř ů ř ě ř ě ě š ř ů ě ř ě ř ř é š ě ě é Ž ý é Á ř é ž ý ý ů ý ě ř š ě ř é ý š Ž š š ě ě é ž é ř Ž ž š ě Ú ů ý ě ý ě ý ů ú ů é úř ň é ě

Více

Í Ř Ý ť Ť ď Ý Ř Ť Ť Ť É Ť Š Ť Ť Á Ó Á ň Ě Ť Ů ť ť Ť Í ť Í É Ů Í Ó Ů Ů Ť Ď ď Š Ť ň Í Ť ř Ť Í ď Ť Ů Í Á Ů ť Ť Í Ó ň Ť Ť Ť Ý ň Í Ť Ť Í ř ú Ú Í Ý Ť Í Ý Í Ť ť Ú ť ť ť Í Š Í Í Š Š ť Í Š Š ť Ť Í Í Í Ť Á Ť Ť Í

Více

ž ř č Ž Ú ř ě é é ý é é é é é ě é č č ř č Ž Í ý š ž ě é é ééů ž ř š é č Í é ř Ž é ř é ě řš č ě č é é é ěú Ů ě ý č Í ě ý ě š ě ě é ě š ě ú ů é č Ž ř š é Ž Í é ěř č ř ě ě ěř č ž č ě č ý Ž žé č é ž č é ž

Více

š š ě š š ňí ě Í Í š Ž Č ťí ň ú š Č ú Č ě ě Ž ě ď š š ě ě š š š ú š š ě Ž Č ě š ě ě ě ě ě š Žň š ě ě š ě Ž ě Ž ň ě Ž ě š Ž ě š Ž š š Ž š š ěí ě š ěí ě ě ň ě ě ě ě ě š š ě ě ě ě š š š š ě ě ě Í ď Í š ě

Více

ě ě á á áš á á žá á ě ě é áí é ó ě Š žá ě ěí ě š ů á á Žá ě Š á ě ě š ů ě á ů áš á áš Ú áš á žá ú ě á ě ě ý á žá ě ě ž ů ů ž ž ť ý á ý á ú ě š ě ý ů ý é áš á žá ý é áš ú ů ú Ž ě éů ě ě ů Ž á á á ú ě Žá

Více

Í č ř ř ý ř é ž ý č ř ý é ě č ž ř ě Č Č ó č ř Í ř š Č ž Í čů Ž ý ř ě é ř é ř é Ž ý ě éř č ř ý ě é ě ř ě ř é č Ž ř č é č ě Ž ě č é Ž ý č ý ě ř š ěř é š č é ý ěř é č ě ů ř ů ř ě ř é ř ě ř é ú é ř ě ř é ě

Více

š š ň í ž š í ě íš ó ě í š š á ě Á š š š ď á ý áž č é ó ž ř í ř ř ó š ě Ž é á ř ž í ž ě ď ú ď š íš ř ř ě ří ý ď í ý č á ř ů ž ř ď č ú ý š ď č á ě í é á ř š č ž á š íš íš šíš š ěž ř č ř ř óš ď ď ý ý šč

Více