Anglický jazyk. Francouzský jazyk. Německý jazyk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anglický jazyk. Francouzský jazyk. Německý jazyk"

Transkript

1 Anglický jazyk prima T. Hutchinson Oxford University Press Project English 1+2 (third edition) sekunda T. Hutchinson Oxford University Press Project English 2 tercie T. Hutchinson Oxford University Press Project English 2+3 kvarta T. Hutchinson Oxford University Press Project English 3 1. ročník L.+J. Soars Oxford University Press New Headway Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate (third edition) 2. ročník L.+J. Soars Oxford University Press New Headway Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate (third edition) 3. ročník L.+J. Soars Oxford University Press New Headway Pre-Intermediate, Intermediate M. Spratt, B. Obee Cambridge University Press First Certificate Direct 4. ročník L.+J. Soars Oxford University Press New Headway Pre-Intermediate, Intermediate M. Spratt, B. Obee Cambridge University Press First Certificate Direct L. Jones Cambridge University Press New Progress to First Certificate seminář J. Newbrook, J. Wilson, R. Acklam Longman New First Certificate Gold Francouzský jazyk Třída Nakladatelství Název učebnice sekunda-kvarta Hachette, Fraus Extra I. a II. kvinta-oktáva Hachette, Fraus Forum I. a II roč. Hachette, Fraus Forum I. a II. Německý jazyk sekunda - kvarta H. Funk, Ch. Kuhn, S. Demme Fraus Studio d A1, A2 kvinta - oktáva D. Dusilová, V. Kolocová, J. Krüger Polyglot Sprechen Sie deutsch I, II, III oktáva roč. D. Dusilová, V. Kolocová, J. Krüger Polyglot Sprechen Sie deutsch I, II, III

2 Biologie prima Kvasničková a kol. Fortuna 2005 Ekologický přírodopis pro 6. ročník ZŠ sekunda Kvasničková a kol. Fortuna 2006 Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ, I. a II. díl tercie Kvasničková a kol. Fortuna 1997 Ekologický přírodopis pro 8. ročník ZŠ kvinta J. Jelínek, V. Zicháček Naklad. Olomouc 1998 Biologie pro gymnázia sexta J. Jelínek, V. Zicháček Naklad. Olomouc 1998 Biologie pro gymnázia septima J. Jelínek, V. Zicháček Naklad. Olomouc 1998 Biologie pro gymnázia oktáva Kvasničková a kol. Fortuna 1999 Ekologický přírodopis pro 9. ročník J. Jelínek, V. Zicháček Naklad. Olomouc 1998 Biologie pro gymnázia J. Jelínek, V. Zicháček Naklad. Olomouc 1998 Biologie pro gymnázia Fyzika prima-kvarta R. Kolářová, J. Bohuněk Fyzika pro 6., 7., 8., 9. roč. ZŠ kvinta-septima O. Lepil, M. Bednařík Fyzika pro střední školy roč., kvinta M. Bednařík, M. Široká Fyzika pro gymnázia-mechanika 2. roč., sexta M. Bednařík, M. Široká Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika O. Lepil, M. Bednařík Fyzika pro gymnázia- Mechanické kmitání a vlnění 3. roč., septima O. Lepil, Šedivý Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus 4. roč O. Lepil Optika I. Štoll Fyzika pro gymnázia - Fyzika mikrosvěta K.Bartuška Fyzika pro gymnázia - Speciální teorie relativity Macháček Fyziak pro gymnázia - Astrofyzika všechny ročníky O. Lepil a kol. Sbírka úloh pro střední školy Chemie tercie, kvarta P. Beneš, V. Pumpr Fortuna Základy chemie I a II kvinta - oktáva A. Mareček, H. Honza Nakl.Olomoc Chemie pro čtyřletá gymnázia díl roč. A. Mareček, H. Honza Nakl.Olomoc Chemie pro čtyřletá gymnázia díl

3 Český jazyk Třída Autor Název učebnice prima - kvarta Styblík a kol. Český jazyk pro 6. roč. ZŠ a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií J. Soukal Čítanka 6, Literární výchova pro 6. roč. ZŠ a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií Styblík a kol. Český jazyk pro 7. roč. základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií J. Soukal Čítanka 7, Literární výchova pro 7. roč. ZŠ a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií Styblík a kol. Český jazyk pro 8. ročník ZŠ a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií J. Soukal Čítanka 8, Literární výchova pro 8. ročník ZŠ a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií Styblík a kol. Český jazyk pro 9. ročník ZŠ a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií J. Soukal Čítanka 9, Literární výchova pro 9. ročník ZŠ a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií J. Soukal Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ kvarta - oktáva J. Kostečka Český jazyk pro 1. ročník gymnázií J. Soukal Čítanka pro 1. ročník gymnázií J. Kostečka Český jazyk pro 2. ročník gymnázií J. Soukal Čítanka pro 2. ročník gymnázií J. Kostečka Český jazyk pro 3. ročník gymnázií J. Soukal Čítanka pro 3. ročník gymnázií J. Kostečka Český jazyk pro 4. ročník gymnázií J. Soukal Čítanka pro 4. ročník gymnázií B. Balajka Přehledné dějiny literatury I B. Balajka Přehledné dějiny literatury II B. Balajka Přehledné dějiny literatury III M. Sochrová Čítanka 1 k Literatuře v kostce M. Sochrová Čítanka 2 k Literatuře v kostce M. Sochrová Čítanka 3 k Literatuře v kostce M. Sochrová Čítanka 4 k Literatuře v kostce roč. J. Kostečka Český jazyk pro 1. ročník gymnázií J. Soukal Čítanka pro 1. ročník gymnázií J. Kostečka Český jazyk pro 2. ročník gymnázií J. Soukal Čítanka pro 2. ročník gymnázií J. Kostečka Český jazyk pro 3. ročník gymnázií J. Soukal Čítanka pro 3. ročník gymnázií J. Kostečka Český jazyk pro 4. ročník gymnázií J. Soukal Čítanka pro 4. ročník gymnázií

4 B. Balajka Přehledné dějiny literatury I B. Balajka Přehledné dějiny literatury II B. Balajka Přehledné dějiny literatury III M. Sochrová Čítanka 1 k Literatuře v kostce M. Sochrová Čítanka 2 k Literatuře v kostce M. Sochrová Čítanka 3 k Literatuře v kostce M. Sochrová Čítanka 4 k Literatuře v kostce

5 Dějepis prima-kvarta Mandelová a kol. Dialog Dějiny pravěku a starověku Mandelová a kol. Dialog Dějiny Středověku Mandelová a kol. Dialog Dějiny Novověku Mandelová a kol. Dialog Dějiny 20. století kvinta-oktáva Čornej a kol. SPN Dějepis roč. Čornej a kol. SPN Dějepis 1-4 Zeměpis prima Červinka, Tampír ČGS Přírodní prostředí Země sekunda Holeček, Janský ČGS Zeměpis světa Jeřábek, Vilímek ČGS Zeměpis světa 3 tercie Herink, Valenta ČGS Současný svět kvarta Kastner, Holeček ČGS Zeměpis naší vlasti Jeřábek, Vilímek ČGS Zeměpis světa 3 kvinta ČGS Příroda a lidé Země sexta Bičík a kol. ČGS Regionální zeměpis světadílů septima Bičík a kol. ČGS Regionální zeměpis světadílů oktáva ČGS Zeměpis ČR 1. roč. ČGS Příroda a lidé Země 2. roč. Bičík a kol. ČGS Regionální zeměpis světadílů 3. roč. Bičík a kol. ČGS Regionální zeměpis světadílů 4. roč. ČGS Zeměpis ČR atlasy Kartografie Praha Školní atlas světa Kartografie Praha Česká republika - sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia

6 Matematika 1. roč., kvinta Základní poznatky z matematiky (3. upravené vydání) Rovnice a nerovnice (3. vydání) F. Janeček Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy (Sbírka úloh pro SŠ, roč.) 2. roč., sexta Základy planimetrie Funkce Goniometrie 3. roč., septima Goniometrie Stereometrie Analytická geometrie 4. roč., oktáva Kombinatorika a pravděpodobnost Posloupnosti a řady seminář 3. roč., septima J. Petáková Matematika - příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ Komplexní čísla seminář 4. roč., oktáva J. Petáková Matematika - příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ Diferenciální a integrální počet ICT roč. P. Roubal Computer Press Informatika a výpočetní technika pro SŠ - Teoretická učebnice P. Roubal Computer Press Informatika a výpočetní technika pro SŠ - Praktická učebnice 1 P. Roubal Computer Press Informatika a výpočetní technika pro SŠ - Praktická učebnice 2

7 Základy společenských věd prima- kvarta Dudák, Inquort, Mareda SPN Občanská výchova pro 6. roč. ZŠ Adamová, Dudák, Mareda SPN Občanská výchova pro 7. roč. ZŠ Adamová, Dudák, Inguort SPN Občanská výchova pro 8. roč. ZŠ Dudák, Holčák, Mareda SPN Občanská výchova pro 9. roč. ZŠ kvinta- oktáva Gillnerová, Buriánek Fortuna Základy psychologie a sociologie roč. Eichler, Ryska, Svoboda Fortuna Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky Adamová, Dudák, Ventura Fortuna Základy filozofie a etiky Jirsová nakl. S & M Filozofická čítanka seminář nakl. FIN Politologie -základy společenských věd Moudrý Computer Media Základy marketingu Hudební výchova osmileté gymnázium A.Charalambidis SPN Hudební výchova pro 6. roč. ZŠ A.Charalambidis SPN Hudební výchova pro 7. roč. ZŠ A.Charalambidis SPN Hudední výchova pro 8. roč. ZŠ A. Charalambidis SPN Hudební výchova I. pro gymnázia A. Charalambidis SPN Hudební výchova II. pro gymnázia

U Č E B N I C E. 5. 8. ročník

U Č E B N I C E. 5. 8. ročník Gymnázium Trhové Sviny U Č E B N I C E p r o 5. 8. ročník (aktualizováno 2012) UČEBNICE KVINTA BIOLOGIE Jelínek J., Zicháček V.: Biologie pro střední školy gymnazijního typu. FIN Publishing Olomouc Doporučené:

Více

Učebnice - Prima školní rok: 2015/2016

Učebnice - Prima školní rok: 2015/2016 Učebnice - Prima školní rok: 2015/2016 Český jazyk 8 Výpravy do světa literatury I Dějepis 8 Občanská výchova 8 Matematika 8/1, 2 Sbírka matematiky 8 Matematika 8 pro ZŠ a VG pracovní sešit Aritmetika

Více

UČEBNICE + POMŮCKY 2015/2016 PRIMA. učebnice v elektronické podobě + ostatní materiály dodá škola

UČEBNICE + POMŮCKY 2015/2016 PRIMA. učebnice v elektronické podobě + ostatní materiály dodá škola PRIMA Občanská výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) Pracovní sešit k ČJ pro ZŠ a víceletá gymnázia, 6. ročník (FRAUS - nová generace) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2009/10

Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2009/10 Gymnázium, Dašická 1083, Pardubice Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2009/10. 1. Český jaz.: 1/ Sochrová: Cvičení z českého jazyka v kostce pro

Více

ČESKÝ JAZYK. I. Ročník

ČESKÝ JAZYK. I. Ročník ČESKÝ JAZYK Prokop, V.: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století, O.K.- Soft 2006 (zajišťuje škola) Sochorová, M.: Čítanka I. k literatuře v kostce, Fragment 2006 Martinec, I., Tušková, J.

Více

Seznam učebnic. - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prometheus), 97,- Kč

Seznam učebnic. - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prometheus), 97,- Kč Matematika Seznam učebnic Povinné ve všech ročnících - F. Janeček: Sbírka úloh pro SŠ výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy (nakl. Prometheus), 123,- Kč - J. Petáková: Matematika příprava k maturitě

Více

SEZNAM UČEBNIC Gymnázium G5-G8 školní rok 2014/2015

SEZNAM UČEBNIC Gymnázium G5-G8 školní rok 2014/2015 5. ročník (kvinta) Soukal J. a kol.: Čítanka pro 1. ročník středních odborných škol (5.) (SPN Praha 2000) Kolektiv autorů: Odmaturuj z literatury 1. díl (5. 8.) Kolektiv autorů: Odmaturuj z českého jazyka

Více

SEZNAM POUŽÍVANÝCH UČEBNIC PRO JEDNOTLIVÉ PŘEDMĚTY šk. r. 2015/2016

SEZNAM POUŽÍVANÝCH UČEBNIC PRO JEDNOTLIVÉ PŘEDMĚTY šk. r. 2015/2016 SEZN POUŽÍVNÝCH UČEBNIC PRO JENOTLIVÉ PŘEĚTY šk. r. 2015/2016 G 1. Č Krausová, Zdeňka Teršová, Renata: Český jazyk pro 6. roč. ZŠ a primu víceletého G, raus Lederbuchová, Ladislava Beránková, Eva: Čítanka

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Seznam učebnic pro 1. ročník OA a SZdŠ Blansko, šk.r. 2014/15 Obor: EKONOMICKÉ LYCEUM. Předmět Název učebnice Autor Pozn., např.

Seznam učebnic pro 1. ročník OA a SZdŠ Blansko, šk.r. 2014/15 Obor: EKONOMICKÉ LYCEUM. Předmět Název učebnice Autor Pozn., např. Seznam učebnic pro 1. ročník OA a SZdŠ Blansko, šk.r. 2014/15 Obor: EKONOMICKÉ LYCEUM Literatura pro 1. ročník středních škol Český jazyk pro SŠ - Mluvnice pro střední školy) New Headway Elementary 4th

Více

Učebnice. Předmět Autor Název učebnice Vydalo

Učebnice. Předmět Autor Název učebnice Vydalo Učebnice Obor: 18-20-M/01 Informační 1. ročník Čechová a Bláhová, Chvalovská a Český jazyk pro 1. ročník SOŠ Čítanka pro 1. r. SOŠ Literatura pro 1. ročník středních škol (pouze učebnice, ne pracovní sešit)

Více

Výprodej. Ke každé objednávce do 1.000,- Kč bude účtováno poštovné a balné. ČESKÝ JAZYK PRO 1. STUPEŇ NAKLADATEL TITUL POČET KS CENA V KČ

Výprodej. Ke každé objednávce do 1.000,- Kč bude účtováno poštovné a balné. ČESKÝ JAZYK PRO 1. STUPEŇ NAKLADATEL TITUL POČET KS CENA V KČ ČESKÝ JAZYK PRO 1. STUPEŇ SCI 1 ČESKÝ JAZYK S MAŇÁSKEM HLÁSKEM PRO 2. ROČNÍK 13 50 Kč SCI 2 ČÍTANKA 3. ROČNÍK 59 50 Kč SCI 3 ČÍTANKA 5. ROČNÍK 49 50 Kč SCI 4 ČESKÝ JAZYK S PŘEKVAPENÍM PRO 5. ROČNÍK 2 50

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola

Obchodní akademie a Jazyková škola Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 telefon: 466 501 684 www.oapce.cz e-mail: oa@aopce.cz SEZNAM UČEBNIC PRO 2. ROČNÍK Školní rok 2012 2013 Způsob

Více

STUDIJNÍ LITERATURA PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ (povinné tituly jsou uvedeny tučným písmem, ostatní jsou doporučené)

STUDIJNÍ LITERATURA PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ (povinné tituly jsou uvedeny tučným písmem, ostatní jsou doporučené) STUDIJNÍ LITERATURA PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ (povinné tituly jsou uvedeny tučným písmem, ostatní jsou doporučené) Třída EP1 Český jazyk a komunikace (CJK) Pravidla českého pravopisu,

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda tercie kvarta 1. - 4. ročník, kvinta oktáva

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda tercie kvarta 1. - 4. ročník, kvinta oktáva Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda 1. Žák bude klasifikován z ANJ za předpokladu, že počet jeho známek neklesne pod 75% všech možných získaných známek za dané pololetí

Více

SEZNAM UČEBNIC PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

SEZNAM UČEBNIC PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1. ROČNÍK OBCHODNÍ AKADEMIE DÁLKOVÁ FV Předmět Nakladatel Název učebnice Český a SPN a. s. Český pro SOŠ a studijní obory SOU všech typů (autoři: Tejnor, Hlavsa a kol.) (bledě modrá učebnice!) Český a

Více

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4.1. Celkový učební plán Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a

Více

Název knihy Autor Počet ks

Název knihy Autor Počet ks Název knihy Autor Počet ks Management- Teorie a praxe 80.let Vodáček, Vodáčková Technický management I Pitra Zdeněk Technický management IV Pitra Zdeněk Technický management III Pitra Zdeněk Jak pracují

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXX ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 11 Vydáno: PROSINEC 2014 Cena: 15 Kč OBSAH Část oznamovací Informace o statistickém zjišťování v roce 2015 výkaz

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6 NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 KONVERZACE V RUSKÉM JAZYCE... 2 DĚJINY UMĚNÍ - PRAKTICKÉ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Lektor: RNDr. Jaroslav Kočvara, Gymnázium Cheb Zásady a pokyny pro volbu volitelných předmětů Jméno a příjmení: Část vyplňovaná v kvintě:

Více

ŠVP gymnaziálního vzdělávání oboru 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou

ŠVP gymnaziálního vzdělávání oboru 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNAZIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ OBORU 7942K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU ŠKOLA A SPORT ŠVP gymnaziálního vzdělávání oboru 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Všichni uchazeči do obou oborů studia konají povinně přijímací zkoušku ve formě centrálně zadávaných jednotných testů. Termíny

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

APE3... 2 C2... 4 CA1... 5 CPE2... 9 D1... 10 D2... 12 D3... 13 EP1... 14 EP2... 16 EP3... 18 EP4... 19 IS1... 20 ISO2... 22 N1... 23 N2...

APE3... 2 C2... 4 CA1... 5 CPE2... 9 D1... 10 D2... 12 D3... 13 EP1... 14 EP2... 16 EP3... 18 EP4... 19 IS1... 20 ISO2... 22 N1... 23 N2... APE3... 2 C2... 4 CA1... 5 CPE2... 9 D1... 10 D2... 12 D3... 13 EP1... 14 EP2... 16 EP3... 18 EP4... 19 IS1... 20 ISO2... 22 N1... 23 N2... 25 OIS3... 26 OIS4... 27 P3... 28 PA2... 29 PEK1... 31 PG1...

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Nabídka seminářů pro školní rok 2015/2016

Nabídka seminářů pro školní rok 2015/2016 Seminář: Praktická cvičení z rétoriky a českého jazyka Vyučující: Mgr. Běla Trepešová Cílová skupina: Seminář je určen pro studenty, kteří chtějí zvýšit jazykovou kulturu svých mluvených, případně psaných

Více