LEDEN 1 / nápisem: Zde se narodil z Marie Panny Ježíš Kristus. své povinnosti. Vánoce, bud te požehnány... Mons. Emil Soukup

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEDEN 1 / 2013. nápisem: Zde se narodil z Marie Panny Ježíš Kristus. své povinnosti. Vánoce, bud te požehnány... Mons. Emil Soukup"

Transkript

1 LEDEN 1 / 2013 Opět slavíme Vánoce. Myslím, že máme Vánoce rádi. Sice ne předvánoční shon, kdy si stěžujeme, že nic nestačíme, ani tu nákupní horečku, jíž se snažíme nepodlehnout. Nakonec se všechno stačí a máme možnost se vzájemně obdarovat, vyjádřit radost nad tím, že se máme rádi, že jsou kolem nás lidé, kteří vnášejí do našeho života radost a chtějí, aby nikdo nezůstával sám. Je krásné pozorovat děti, které přicházejí se svými rodiči a prarodiči do kostela, a pohledem zářícím štěstím hledí na malého Ježíška v jeslích. Lidé mají rádi Vánoce, mají rádi setkání s Betlémským světlem. Každý rok skauti přinášejí světlo z Betléma, které si z kostela odnášíme do svých domovů. Dotýkáme se hlubokého tajemství Narození Spasitele. V duchu se dotýkáme se jeskyně, v níž se narodil. V podzemí baziliky Narození Páně v Betlémě se můžeme dotknout stěn, na nichž jsou dosud viditelné stopy po zavěšení jeslí, v nichž spočíval Ježíš Kristus. A pod malým oltáříkem je stříbrná hvězda s latinským nápisem Bůh rozdává, ale člověk musí otevřít dlaň. Vánoce, bud te požehnány přísloví nápisem: Zde se narodil z Marie Panny Ježíš Kristus. Máme rádi Vánoce pro krásnou vůni čerstvých stromků, které zdobí naše kostely. Zvyk strojit o Vánocích stromečky není tak starý. Pochází z 19. století. Vyjadřuje však pravdu, kterou si tím připomínáme: Pod stromem v ráji propadl první člověk smrti hříchu, pod stromem kříže se mu dostalo nového života. Máme rádi Vánoce ve chvílích, kdy při mši svaté prožíváme okamžiky s naším Pánem, s tím, který se nerozpakoval stát se malým dítětem. On přece řekl: Nebudete-li jako děti, jistě nevejdete do Božího království. Vánoce pokaždé rychle uběhnou, ale přesto dokáží zažehnout v srdci člověka světlo lásky, porozumění a naděje, naděje, která nám dává zapomenout na každodenní shon a starosti a dává možnost prožít chvíle setkání s tím, který přinesl na tento svět lásku. Máme možnost ji projevit i při Tříkrálové sbírce, kdy jsme solidární s potřebnými. Vánoce nám rovněž dají sílu, abychom mohli po celý příští rok uskutečňovat své plány a plnit své povinnosti. Vánoce, bud te požehnány... Mons. Emil Soukup 1

2 STRUČNÉ INFORMACE po v katedrále mše sv. s otcem biskupem na konec roku v kostele Nanebevzetí Panny Marie mše sv. s otcem biskupem út Slavnost Matky Boží P. Marie v katedrále pontifik. mše sv st mázhaus plzeňské radnice zahájení Tříkrálové sbírky Charity ČR a průvod do katedrály katedrála, Příběh Tří králů, hra čt Slavn. Nejsvětějšího Jména Ježíš kostel U Ježíška,poutní mše sv pá první pátek ne Slavnost Zjevení Páně Alianční týden modliteb za jednotu křest anů út mše sv. pro děti v 17 hod na faře v kapli sv. Jana Maria Vianneye ne Svátek Křtu Páně st hod na faře začátek přípravy na svátost biřmování pá Panny Marie, Matky jednoty křest anů Týden modliteb za jednotu křest anů ne 2. neděle v mezidobí synagoga Židé a křest ané společně modlitby čt ekumenická bohoslužba s otcem biskupem v kostele Nanebevzetí Panny Marie v rámci Týdne za jednotu křest anů so v katedrále mše sv. pro poutníky (Likvidace lepry) 2 Setkání farních společenství každou středu v 9 00 setkání nad Božím slovem, otevřené ke sdílení, rozhovoru a modlitbě setkání bratří a sester SFŘ (frant. terciáři) tradičně 3. čtvrtek v 16 30, zahajujeme v kostele Nanebevzetí Panny Marie slavením Eucharistie celebruje P. Dominik OFM. Zveme všechny příznivce sv. Františka. Po mši sv. setkání terciářů na faře. Modlitební setkání nejen terciářů SFŘ, ale i sympatizantů, je první čtvrtek, tj v ve farním sále na faře. WEB: Výuka náboženství rok přípravy ke svátostem rok přípravy ke svátostem náboženství pro starší děti (pokračování ve víře) Kontakt: sestra Zuzka Magerová, tel: Mše svatá pro děti a rodiče bude v kapli sv. Jana Maria Vianneye v 17 hod. ADORACE kostel NANEBEVZETÍ PANNY MARIE: na první pátek v měsíci: 9 11 a hod. každý pátek od do Večeřadlo: rozjímavá modlitba sv. růžence je v Domově pro seniory Mohylová ul.

3 v Doubravce: v neděli v hod. úmysl na leden: za pomoc Ducha svatého při volbě presidenta naší země. Aby skrze správný žebříček hodnot přispíval k duchovní a mravní obrodě našeho národa SVÁTOST SMÍŘENÍ Na požádání kdykoliv katedrála sv. Bartoloměje před každou mší sv. kostel Nanebevzetí Panny Marie: příležitost ke svátosti smíření a duchovním rozhovorům zpovědní místnost v kostele Nanebevzetí Panny Marie: před každou mší sv. na první pátek v měsíci od 7 00 do a od do P. Stanislav Uhlíř: každou středu v a ve P. Didak Robert Klučka, OFM nebo P. Dominik Daniel Valer, OFM: každý čtvrtek od P. Ludolf Josef Kazda: každý pátek zpovídá od Úklidy kostelů katedrála sv. Bartoloměje: (úterý) 9 00 po ranní mši sv.: na začátku měsíce podle aktuální domluvy a dále 15. a kostel Nanebevzetí Panny Marie: v 8 30 (čtvrtek): 03., 17. a Každých čtrnáct dní uklízíme: v úterý v 9 00 v katedrále, ve čtvrtek v 8 30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Můžete-li přispět pomocí, rádi Vás přijmeme, jde asi o hodinu služby. Každá pomoc je vítaná. Kostel Nanebevzetí Panny Marie Mše sv. anglicky ve každou sobotu Mše sv. pro vietnamskou komunitu v x za 14 dní Mše sv. polsky v každou neděli ŽIVOT FARNOSTI Znovuzrození z vody a z Ducha Svatého: Debora Bisaku (*2011) Maria Thuy Duong Nguyen (*2012) Katarina Phuong Thao Nguyen Thi (*1989) Lásku, úctu a věrnost si slíbili: Tomáš Šebo a Kateřina Bláhová Rozloučili jsme se s bratry a sestrami ve společenství víry, naděje a lásky: Ing. Jiří Sommer (1933) rozloučení před kremací Libuše Scheinherrová (1923) rozloučení před kremací Marie Kubáňová (1924) requiem a uložení do hrobu Věra Koletová (1926) rozloučení před kremací Schola od sv. Bartoloměje zve do svých řad zájemce o sborový zpěv. Pokud rádi zpíváte a chtěli byste se aktivně účastnit na liturgickém hudebním dění v katedrále, přijd te se podívat na zkoušku scholy (každé pondělí v 19 hodin v evangelickém kostele v Němejcově ul. u Jižního předměstí. Těšíme se na vás. Kontakt: Petr Kryl,

4 Půjčování knih a časopisů Půjčování knih Farní knihovna ve Františkánské 11 nabízí půjčování knih, které jsou doplňovány novými výtisky, především z Karmelitánského nakladatelství. Časopisy na faře Naše farnost odebírá časopisy, které jsou k dispozici na faře ve Františkánské ulici. Kdo máte zájem, můžete si vypůjčit: Teologické texty, Rodina a škola, Universum, Nové Město, Milujte se!, Varhaník, RC Monitor, Rodinný život Máme pro vás připraveny knihy přijd te si je půjčit. Např.: Musím jít dál kroků P. Františka Lízny za svatým Jakubem Kniha je autentickým souhrnem deníko- 4 vých záznamů známého českého jezuity, který se věnuje zejména péči o lidi na okraji společnosti (vězňové, Romové, bezdomovci). Teologicko filozofickými rozbory nezatížený text vypovídá nejen o pouti, kterou 62letý František Lízna absolvoval v dubnu srpnu 2004, ale hlavně o jeho vidění světa. V knize nechybějí situace, v nichž se tento kněz při zápasu sama se sebou dostává do situace těch, o které se většinu svého života staral a na které formou modlitebního losování nezapomíná ani při této cestě. Prostý neliterární styl autora, s kterým koresponduje i výtvarný doprovod knihy, umožňuje snadnou orientaci v textu i člověku, který se nepohybuje v církevním prostředí. Ve službě Bohu a lidem Maria Calasanz Ziescheová Život blahoslavené Marie Terezie Schererové. Vyprávění o této švýcarské řeholnici je velmi čtivé a poutavé. Marie Terezie Schererová prožila svůj život v blízkosti Boží. Právě ze svého spojení s Bohem čerpala nesmírnou sílu a lásku, která jí pomáhala ve službě bližním. S jeho pomocí dokázala věci, které byly nad její slabé síly. Dokázala obětavě reagovat na potřeby doby i na potřeby svých bližních. Je pro nás svědectvím, že život v lásce k Bohu a k lidem přináší vzácné plody a že je potřeba rozvíjet oba tyto rozměry lidské lásky. Její osudy i postoje jsou povzbuzením ve chvílích, kdy nám připadá, že nám problémy?přerůstají přes hlavu?. Když vás trápí někdo blízký Jan Mach, Petr Šmolka Kniha se přehledně a srozumitelně zabývá problematikou partnerských, manželských a rodinných vztahů a jejich krizí. Nabízí odpovědi na základní typy problémy, s nimiž se můžeme v těchto vztazích setkat. Obsahuje vybrané kapitoly z občanského, rodinného a trestního práva. Čím to je, že jste tak klidný? Václav Dvořák v rozhovoru s Janem Mazancem Mons. Václav Dvořák je jedním z kněží, jejichž víra byla zkoušena v komunistickém vězení. Po roce samovazby vydal toto svědectví: Pane, dávám ti celou svou svobodu. Vezmi si do rukou můj život a udělej, co chceš. Poté, jak sám říká, se jeho víra stala jistotou. Byl klíčovou postavou celé jedné větve české podzemní církve doprovázel k tajnému kněžskému svěcení i Tomáše Halíka. Setkával se s takovými osobnostmi, jako byl Josef Zvěřina, Antonín Mandl nebo Jiří Reinsberg. Čtenář knižního rozhovoru jako by sám slyšel Václava Dvořáka mluvit. Ačkoli ho život naučil vyjadřovat se i neuhlazenými slovy, zachovává si i ve svých 87 letech svou typickou noblesu. Text knihy je doplněn bohatou obrazovou přílohou.

5 INFORMACE Pravidelné bohoslužby a duchovní setkání v Plzni v rámci pastorační služby pro nemocné a seniory Domov důchodců na Borech (Klatovská) 3. pondělí v 9 15 MS Dům sv. Aloise (Hradišt ská) každé pondělí ve MS Hospic sv. Lazara (Sladkovského) každé pondělí ve MS (dominikáni) LDN (Kotíkovská, 6. poschodí) každé úterý ve MS (františkáni) Domov Longe Vita (Křimice) 1. středa v MS Domov Longe Vita (Na Jíkalce) 3. středa v MS Domov sv. Jiří (Mohylová) každou středu modlitba a adorace v 15 00, každou sobotu v MS Fakultní nemocnice Bory (bývalá Vojenská nem. LDN 3) každou 2. středu v MS Domov sv. Alžběty (Hlavanova) každý čtvrtek ve MS Hospic sv. Lazara (Sladkovského) v MS každý čtvrtek v liché měsíce (v sudé měsíce v MS nepravidelně dle zájmu pacientů Koinonia) Fakultní nemocnice Lochotín (Alej Svobody) každý první pátek ve MS Domov pro seniory (DD Kotíkovská) každý pátek v MS (františkáni) MS mše svatá BS bohoslužba slova BH biblická hodina P. Jiří Barhoň, , zodpovědný za pastorační službu pro nemocné a seniory DUCHOVNÍ SLUŽBA NEMOCNÝM NONSTOP tel rozhovor s knězem, pastorační asistentkou nebo asistentem svátost smíření (zpověd ) svátost eucharistie (sv. přijímání) svátost pomazání nemocných Prohlídky Betléma Katedrála denně Kostel Nanebevzetí Panny Marie vždy Během koncertů a bohoslužeb prohlídka není možná KAPLE SV. MAXMILIÁNA KOLBE Meditační zahrada Mše svatá: od s obnovou manželských slibů DVD Plody zla a odpuštění, svědectví plk. L. Hrušky, i cizojazyčně Přejeme radostné prožití svátků Narození Páně Kontakt: Tel: Večery chval v Plzni 03. ledna Komenského 17 (Domeček, 1. čtvrtek) úterý 15. ledna na DCM v Pozvání ke chvalám platí pro všechny věkové skupiny chvalme Pána přece! Jinak samozřejmě i všechny ostatní úterky večer jste zváni na normální modlitbu do kaple DCM. Pojd me chválit Pána tancem Modlitební setkání pro ty, kdo chtějí chválit Pána tancem i slovem 15. ledna od v učebně biskupství v Plzni. Info: M. Linková , M. Fenclová

6 Studentská duchovní správa P. Vojtěch Soudský OP P. Pavel Petrašovský, sr. Krista Chládková, Pravidelné akce: Neděle mše sv. s účastí studentů v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici, po ní se jde na kofolu, na kafe či na pivo Pondělí příprava k biřmování, dominikánský klášter Slovany, P. Vojtěch OP příprava ke křtu nebo prvnímu přijetí Eucharistie, klub Havlíčkova ul. č. 5, sr. Krista OP Úterý příležitost k svátosti smíření, rozhovoru nebo jen tak posezení studentský klub v Havlíčkově ulici č. 5, P. Pavel Petrašovský studentský volejbal v tělocvičně Církevního gymnázia, Mikulášské náměstí Středa příležitost k svátosti smíření, rozhovoru nebo jen tak posezení studentský klub v Havlíčkově ul. 5, P. Vlastimil Kadlec, OMI hlavní studentská mše sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici, po ní cca od program na faře, ukončení nešporami asi ve 22 hod. Čtvrtek mše sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici (P. Vojtěch Soudský OP nebo P. Pavel Petrašovský), po ní společný oběd studentů v bufetu adorace v kapli studentského klubu v Havlíčkově ulici č. 5. Během adorace příležitost ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru (P. Vojtěch Soudský OP nebo P. Pavel Petrašovský) Ve studentském klubu v Havlíčkově ulici č. 5 každý všední den od 7 20 společná modlitba ranních chval. HORAcké středy leden 2013 (od ve farním sále Františkánská 11) středeční studentská mše ani program se nekoná agape, povánoční setkání u sklenky vína filmový večer Panna Maria, matka jednoty křest anů? Mariologie v evangelické a ekumenické perspektivě v podání evangelického duchovního Karla Šimra výroba růženců a čotek Adventní duchovní obnova ve Štěnovicích Studentský silvestr v Dýšině Předběžně: v polovině února víkend s běžkami na horách Aktualizované informace najdete na Kostel U Ježíška poutní mše svatá v více na Živý betlém Na Tři krále se můžete přijít podívat do katedrály sv. Bartoloměje od Toto představení se uskuteční v rámci zahájení tříkrálové charitní sbírky. více na

7 Vyšla kniha o katedrále sv. Bartoloměje v Plzni, kterou napsal architekt Jan Soukup. Shrnul v ní všechny poznatky o vývoji této významné stavby a výsledky své badatelské práce. Taková kniha vznikla zcela poprvé a zaceluje prázdné místo v literatuře o významné stavbě našeho města. Vysvětluje mnoho mýtů a mylných názorů a naopak upozorňuje na nové překvapivé skutečnosti na základě dlouhodobého a hlubokého poznávání tohoto duchovního symbolu Plzně. Knihu doprovází fotografie známého fotografa Václava Hynčíka, které dokumentují krásnou stavbu a všechna její umělecká díla. Pastorační centrum zve na pravidelný program: Biblické hodiny v rámci ROKU VÍRY Srdečně zveme na biblické hodiny, které se konají pravidelně každé první a třetí pondělí v měsíci v hod v učebnách Plzeňského biskupství. V lednu se sejdeme v pondělí a pokračujeme v tématu Cesty víry od biblických praotců k následování Krista. Tématy doprovází Josef Kaše. Pro povzbuzení naší osobní víry jsme si připomněli, že Bůh nás volá k tomu, abychom mohli žít v plnosti. A k tomu nás posiluje svědectví těch, kteří žili generace před námi. Tak přijd te mezi nás, abychom se společně podporovali Božím slovem i vlastním svědectvím na cestě víry. Za organizační tým Majka Lachmanová a Anička Šlajsová. Informace na Koncerty kultura S hudbou za památkami Plzeňského kraje sobota v Žákava, kostel sv. Vavřince: VÁNOČNÍ LIDOVÉ PÍSNĚ na violu a housle hrají a zpívají Josef Fiala a Martin Kaplan úterý v Hrad Švihov, kaple NOVOROČNÍ KONCERT netradiční klasické hudby zahájení nového cyklu Koncerty na hradě Švihov program: Bach, Frescobaldi, Piazzolla účinkují: Petr Nouzovský violoncello a Jiří Lukeš akordeon Slavnostní koncert Puer natus in Bethlehem Vánoční hudba kolem roku 1600 Ensemble Versus (um. vedoucí Vladimír Maňas) a Capella Ornamentata (um.vedoucí Richard Šeda) Spojení komorního sboru a ansámblu renesančních dechových nástrojů s doprovodem continua dává zaznít málo známým skladbám přelomu 16. a 17. století v nebývalé pestrosti, různosti kombinací hlasů a nástrojů, nepříliš vzdálené původní myšlence vzájemné zastupitelnosti jednotlivých melodických linek. Cinky, trombóny a dulcián hrají z partů jednotlivých zpěváků, v jiných skladbách naopak obsazují hlasy zcela samostatně. Vícesborová tvorba, kvetoucí tehdy jak v Benátkách, tak také ve střední Evropě, s touto proměnlivostí počítá a přímo k ní vybízí. Benefiční koncert na opravu varhan u františkánů v katedrále Sv. Bartoloměje Slavnostním úvodem koncertu bude výběr tří variací z monumentálního cyklu Matthiase Weckmanna na starou vánoční píseň Es ist das Heil und kommen her, v Čechách známou pod jménem Přišlo k nám padlým spasení. Bohuslav Martinů zkomponoval v roce 1927 tři krátké skladby pro klavír s titulem 7

8 EKUMENA Modlitby za jednotu křest anů Alianční týden modliteb Začátky bohoslužeb v 18 hodin. Téma: Nebot Bůh dal. Rozdělení bohoslužeb: Ne ECM Bolevec Jan Talán; Po ECM Maranatha Helena Hamari; Út CB Doudlevecká Jiří Šrom; St CČSH Plzeň Východ Karel Řežábek; Čt Korandův sbor Tomáš Procházka; Pá KS v CASD Skvrňany Jindřich Fencl; So CASD Skvrňany Jiří Chytil; Ne ČCE Západní sbor Filip Jandovský. 8 Vánoce. Jejich svěží melodika přímo svádí k jejich převedení do varhanního zvuku. Tato úprava bude v Plzni uvedena vůbec poprvé. Regerova chorálová fantazie Hallelujah! Gott zu loben bleibe meine Seelenfreud patří k jeho posluchačsky nejvděčnějším skladbám. Varhany plzeňské katedrály přitom pro její provedení představují takřka ideální nástroj, který skladbě dodá neočekávanou barevnost. Chorálová předehra mladého plzeňského skladatele Vojtěcha Esterleho se pro svojí působivost stala jednou z nejčastěji uváděných skladeb z repertoáru Jana Doležela. Jejím základem je starý český chorál Svaté Boží požehnání. Z Bachovy Orgelbüchlein zazní chorálová předehra Das alte Jahr vergangen ist, tematicky se vážící ke konci roku. Virtuózní Praeludium a fuga B dur od Felixe Mendelssohna Bartholdyho uzavírá program. Skladby provede varhaník Jan Doležel. Studoval na Konzervatoři v Plzni u Adama Viktory a Hudební akademii múzických umění v Praze u Jaroslava Tůmy. Svoje vzdělání si rozšířil na vysokých hudebních školách v Lübecku a Würzburgu, kde zakončil studium získáním diplomu v mistrovské třídě u Prof. Christopha Bosserta. V posledních sezónách koncertoval mimo jiné v katedrálách v Brně, Olomouci, Regensburgu a Bambergu, polské Varšavě, švýcarském Zürichu a italském Milánu. Od roku 2012 působí Jan Doležel jako docent varhanní hry na Vysoké hudební škole ve Würzburgu. Více na Týden modliteb za jednotu křest anů Ve čtvrtek v 18 hodin ekumenická bohoslužba v kostele Nanebevzetí Panny Marie, předsedá otec biskup. Modlitba ze šestého dne Týdne modliteb za jednotu křest anů: Otče, odpust nám, že dovolíme své chamtivosti, předsudkům a přezíravosti, aby mezi námi vytvářely překážky a rozdělovaly nás v rámci jednotlivých církví, mezi nimi navzájem, mezi námi a věřícími jiných náboženství i těmi, které považujeme za méně důležité. Kéž nám tvůj Duch dodá odvahu, abychom tyto hranice překonávali a strhávali zdi, které nás od sebe navzájem oddělují, a abychom kráčeli společně s Kristem a nesli celému světu poselství o Kristově lásce a jednotě. Bože, dárce života, ved nás ke spravedlnosti a pokoji. Amen.

9 Lochotínský pavilonek NEDĚLE v 9 00 a v mše sv. Domeček, Komenského 17 mše sv. pondělí až čtvrtek v Eucharistická adorace úterý až Modlitba chval ve první čtvrtek v měsíci ( ) Domov pro seniory Kotíkovská ul. PÁTEK v mše sv. Kostel Povýšení sv. Kříže v Chotíkově NEDĚLE v Svátost smíření před nedělní mší sv. v Pavilonku (v zadní místnosti pro děti) je možnost přistoupit ke svátosti smíření. kdykoliv na požádání, po individuální domluvě s knězem. Zpovědní služba každý čtvrtek v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici. Zpovídá bratr Didak nebo bratr Dominik. Kalendář na leden Slavnost Matky Panny Marie, v kostele Všech svatých na Roudné 8 30 Slavnost Matky Panny Marie, v kostele Povýšení sv. Kříže,Chotíkov Půst. První pátek v měsíci. Farnost se modlí a postí na úmysl: Za nemocné tělesně i duševně (deprese, psychické nemoci). Páteční půst bude završen společnou adorací v kostele Všech svatých na Roudné od hod Farní běžkování, informace u bratra Didaka Setkání farní rady v Domečku Oběd animátorů v Domečku h. Z plánovacího kalendáře Půst. První pátek v měsíci. Farnost se modlí a postí na úmysl: Za ty co pochybují ve víře, za nestálé, za vlažné a za ty co prožívají krizi víry. Páteční půst bude završen společnou adorací v kostele Všech svatých na Roudné od hod Farní večer mládeže od v Pavilonku Maškarní ples pro děti od v Pavilonku Popeleční středa, mše sv. s udílením popelce v v kostele Všech svatých na Roudné. Pravidelná setkávání Modlitba sv. růžence každý pátek v 9 00 hod. v Domečku Scházejí se maminky bez dětí i s dětmi k modlitbě a rozjímání sv. růžence. Zůstává prostor pro popovídání a sdílení. Společenství seniorů každé úterý v Domečku od 9 00 hod., se schází pod vedením bratra Junipera (tel.: ). Setkávání jsou spojena s přípravou na biřmování seniorů. Společně se modlí, rozjímají Písmo, poté volná zábava. Zvou i ostatní, kteří nechtějí být sami. 9

10 Modlitební společenství přímluvné modlitby možnost přímluvné modlitby v bytě u paní M. Ventové: každé pondělí od hod. Po modlitbě sv. růžence je možnost přímluvné modlitby a prosby. Pokud má někdo potřebu poprosit o modlitbu, může poslat SMS na tel. č.: (paní Marie Ventová). SPORTOVÁNÍ: Fotbálek pro kluky i jejich tatínky v tělocvičně na Křižíkově gymnáziu. Vede Honza Šlajs (tel.: ) OHLÉDNUTÍ Pout za Kristem Králem na Prusiny Na svátek Krista Krále jsem se poprvé zúčastnila poutě z Plzně na Prusiny, kterou pro nás připravili bratři františkáni. Už jsem ušla několik poutí i stokilometrové, ale nebyly to tiché poutě jako tato. Každý poutník dostal 10 žalmů na tiché rozjímání. Moc mě to oslovilo, rozjímání v krásné krajině. Také jsem si uvědomila, co pro nás Bůh stvořil, tu krásu kolem nás. Na Prusinách, na velmi pěkné faře, jsme měli příjemné pohoštění. Pak mohl každý strávit (stále v tichu) odpoledne podle svého uvážení. Celé odpoledne byla možnost adorace v kapli, bylo možné přistoupit ke svátosti smíření, také možnost jen tak spočinout v klidu fary nebo s knížkou, které pro nás bratři františkáni měli připravené. Někdo dal přednost procházce po krásném okolí Prusin. Potom ve společenství se každý mohl vyjádřit, co ho oslovilo, zaujalo a co nového objevil. Zakončením byla mše svatá s velice pěkným kázáním otce Dominika. Dlouho budu vzpomínat na tuto pout a děkovat Pánu za tento dar. poutnice Mirka ze Zlína 10 Vyprávění o duchovní obnově v Holostřevech od jednoho z účastníků: Lepší duchovní obnovu jsem ještě nezažil!!! Téma bylo: Falešné představy o Bohu. Na začátku jsme museli všichni podepsat pravidla, která jsme si sami určili, třeba jako že nebudeme mluvit neslušně a nebo že si nebudeme jíst navzájem boty a tak. Kluci byli požádáni, aby se k děvčatům chovali galantně a děvčata byla požádána, aby se k hochů chovala slušně. Kromě přednášek jsme měli spoustu činností. Kreslili jsme třeba, jak si Boha představujeme. Naše skupinka nakreslila dvě spojené ruce, druhá skupinka kříž s rybou a třetí, jak Bůh vládne nade vším. Měli jsme krásnou přímluvnou modlitbu, která trvala dvě hodiny a já jsem si přál, aby vůbec nikdy neskončila. Líbila se mi i služba na udržování rozsvícených svíček, které byli rozestavěné kolem těch božích kreseb. Hráli jsme hry, třeba na to, že musíme se zavázanýma očima dojít poslepu z nějakého místa v zahradě zpět na faru. Dost jsme při tom bloudili. Při jedné hře museli nalepit na čtvrtku proužky papíru, které jsme si předtím museli najít v obálkách všude možně po širokém okolí a zjistili jsme, že to přesně vůbec nejde nalepit. Vojta nám to pořád odlepoval, že to není dost přesné, ale ve skutečnosti to opravdu přesně nalepit nešlo, protože to bylo předem nepřesně nastříhané. Nakonec jsme se dozvěděli, že se budeme muset spokojit i s nějakou tou nedokonalostí a Bůh nás má rád také i docela nedokonalé. Také jsme šli na velkou procházku k Výrováku, který byl zamrzlý a mohli jsme se klouzat.

11 Na břehu Výrováku jsme pálili listy, na kterých byly zapsané různé falešné představy o Bohu. Zpátky jsem šli už za tmy. Zkoušeli jsme si hodinové silencium. Dalo se to vydržet tak, že jsem si četl. Vařily nám dvě děvčata, myslím že se jmenovali Ád a a Anička. Celou duchovní obnovu vedl Vojta, Mišutka, Dan a Brabi se staral o topení v kamnech. Kamil W., Holostřevy Pravidelné bohoslužby: FARNÍ KOSTEL SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO Pondělí v hodin Úterý v hodin Středa v 9 00 hodin Čtvrtek v hodin Pátek v hodin Sobota v 9 00 hodin Neděle v 9 00 a v hodin slovensky v hodin Příležitost ke svátosti smíření: podle možností půl hodiny přede mši sv. a na požádání kdykoliv. FILIÁLNÍ KOSTEL SVATÉHO PROKOPA, ŠTĚNOVICE Úterý novoroční mše svatá, potom společné setkání na faře Sobota mše sv. BOHOSLUŽBY JINDE Sobota mše sv. v kapli sv. Anny, Losiná Farní kancelář: úterý: středa: čtvrtek: Pravidelné akce farnosti Úklid farního kostela sv. J. Nepomuckého: po večerní mši sv. každé úterý a pátek. Děkujeme všem, kdo pomáhají. Biblické setkávání Úterý v na faře (Klatovská 176), farář evangelického augsburgského vyznání Mgr. Ján Šípka Společenství dříve narozených Každý 2. čtvrtek v 9 30 na faře (Klatovská 176). Nebojte se přijít, kdo se chcete společně setkat a povzbudit se k životu z víry Termíny v lednu: a Setkání Scholy u Rede: Každý čtvrtek v na Františkánské ulici Filmový klub: 1x-2x v měsíci. Náboženství pro děti: úterý: příprava na 1.sv. přijímání středa: třída ZŠ+SŠ středa: předškoláci třída ZŠ čtvrtek: třída ZŠ pátek: třída ZŠ Příprava dospělých na přijetí svátostí: Každý 2. čtvrtek v na faře (Klatovská tř. 176). Termíny v lednu: 10. a Z diáře na leden út Matka Boží, Panna Maria novoroční mše sv. v 9 00, v (slovensky), v první čt Nejsvětější jméno Ježíš mše sv. v Po mši sv. bude pravidelná adorace za nová kněžská a misionářská povolání. 11

12 první pá od bude adorace vystavené Nejsvětější Svátosti Oltářní, přede mší sv. modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V mše sv. zveme zvláště děti k aktivní účasti na mši sv první so mše sv. v Po mši sv. bude mariánská pobožnost na první sobotu v měsíci u oltáře Panny Marie Ustavičné Pomoci Týden modliteb za jednotu křest anů ne Slavnost Zjevení Páně Tři králové mše sv. se svěcením tříkrálové vody v 9 00, v (slovensky) a v čt filmový klub v budeme ve zpovědní místnosti kostela promítat film Barva lásky je to italský dokument s českými titulky o mozaikách, tvorbě a pohledu na život známého autora o. Marka Rupnika SJ. Trvání 50 min. Srdečně zveme! Ohlédnutí zpět Duchovní obnova pro zaměstnance 4. prosince v Liticích Průvodcem této duchovní obnovy byl Pavel Gambi Ženíšek, salesián, který působil mj. v Bangladéši a který je zároveň synem našeho PR Jákobův sen od Marca Chagalla manažera a nedávno oceněného Zlatého anděla Karla Ženíška. Pro svoji přednášku, jako předvánoční zamyšlení, si vybral příběh ze Starého Zákona, z knihy Genesis, popisující Jákobův sen v Bét Elu o žebříku do nebe. Příběh, odvyprávěný v souvislostech Jákobovy rodiny, postavil Pavel na obraze Marca Chagalla, ruského malíře žijícího převážnou část života ve Francii. Po přednášce měl každý volný prostor pro rozjímání, diskuzi na probrané téma či svátost smíření. Duchovní 12 obnovu doplnila mše v místní kapli, během které Pavel dokončil své povídání o Jákobovi. Po společném obědě jsme se navrátili do našeho střediska s novou pozitivní energií. Martin Bohata P. Pavel Gambi Ženíšek, SDB Zájmové kroužky Hledáme nové dobrovolníky do klubu Balón pro děti a do nízkoprahového klubu Vzducholod. Také vedoucího výtvarného kroužku pro malé děti. Více informací o klubech se také na našem webu.

13 Farnost Pátek První pátek adorace po mši sv. v 19 hodin povídání na téma Proč nás křest any ostatní nemají rádi. Pondělí Tříkrálový koncert ZUŠ B. Smetany. Začátek je v hodin v kostele sv. Martina a Prokopa. Výtěžek dobrovolného vstupného je určena na třikrálovou sbírku. Další informace budou na webu. Sobota Ekumenická gospelová bohoslužba od 18 hodin v kostele sv. Martina a Prokopa Neděle Poutní mše svatá ke svátku Dona Boska v v kostele sv. Martina a Prokopa. Pátek Don Bosko žije v Plzni dál pro mladé bohoslužba slova ke cti Dona Boska v Každý čtvrtek Setkávání nad biblí pravidelné biblické hodiny, letos pokračujeme Janovým evangeliem, vždy od 18 hodin ve farním sále. Zveme vás na oslavu salesiánských dnů Volejbalový turnaj V sobotu od 9 00 ve 4. ZŠ Přihlášky do na tel nebo mailem Smíšená družstva (min. dvě osoby druhého pohlaví!!!). Cena za družstvo 300 Kč. Salesiánský ples V pátek 25. ledna od v Pekle. Prodej vstupenek ve středu 9. ledna od v budově střediska. Srdečně zveme! Poutní mše svatá ke svátku Dona Boska. Neděle v v kostele sv. Martina a Prokopa. Karneval V neděli 27. ledna od 15 do 17 hodin ve středisku. Více na webu. Zapište si již do diářů Don Bosko žije v Plzni dál pro mladé V pátek 1. února v podvečer dorazí do Plzně socha Dona Boska, která v sobě ukrývá část jeho ostatků. Don Bosko takto putuje po celém světě a jeho cesta je součástí přípravy na oslavu výročí 200 let od jeho narození. Plzeň je první zastávkou v České republice. Proč byla vybrána tak nezvyklá forma? Křest ané často putují na hroby svých blízkých, aby se za ně pomodlili, nebo se vydávají na místa spojená se svatými, aby si naopak vyprosili přímluvu pro sebe a své blízké. Na světě jsou miliony lidí, pro které je sv. Jan Bosko důležitou postavou jejich života a přitom nemají žádnou šanci vydat se do Turína na pout. Proto se vydal Don Bosko na pout za nimi sám. Cílem tohoto putování je připomenout, že don Bosko není exponát z muzea nebo pouhá kapitola z učebnice historie, ale že je to stále živý člověk, který je našim pomocníkem ve chvílích, kdy nám výchovné problémy přerůstají přes hlavu, když nezvládáme svoje vztahy či prožíváme problémy s těmi, kdo nás mají vést nebo když takoví lidé v našem životě úplně chybí. Můžeme ho prosit o přímluvu a doprovázení v takovýchto situacích a je mnoho těch, kteří jeho přítomnost ve svém životě zakoušejí. Nezapomeňme, že náš Bůh je Bohem živých. Všem, kteří si chtějí přítomnost Dona Boska mezi námi připomenout, prosit ho přímluvu a o pomoc, svěřit mu své blízké, svoje vztahy či svou bezradnost s výchovou, chceme nabídnout bohoslužbu slova ke cti 13

14 sv. Jana Boska v pátek v hodin do kostela sv. Martina a Prokopa v Plzni Lobzích, abychom mu svěřili své radosti a těžkosti a připomněli si, že i v Plzni Don Bosko dál žije pro mladé a pro ty, kdo se o ně starají. Na tuto událost se chceme připravit během čtyř lednových nedělí a během bezprostřední čtyřdenní přípravy od pondělka do čtvrtka vždy od Budeteli se chtít zúčastnit, sledujte informace na nebo na nástěnkách. Můžete se modlit za úspěšný a přínosný průběh I. části Kapituly českých salesiánů, která bude ledna. Téma je Radikalita zasvěceného života. Poděkování Všem, kteří dali hlas našemu projektu I počítačové závisláky naučíme sportovat. Z Plzeňského Prazdroje jsme obdrželi Kč na tento projekt. P. Antonín Nevola, P. Vojtěch Sivek, Karel Ženíšek Pravidelné bohoslužby u PMR neděle 7 30, 9 00, (v mše sv. pro děti 06. a ) pondělí (mše sv. v Hospicu sv. Lazara na Guldenerově ulici), úterý pátek 7 00, sobota 8 00 (první sobota v měsíci: ke cti P. Marie pro mariánské ctitele a terciáře; po mši večeřadlo v kapli), Adorace První pátek po večerní mši sv. adorace se zasvěcením Božímu Srdci Každý pátek po nešporách v zimní kapli (do ) Modlitba posvátného růžence denně od Nešpory denně po večerní mši svaté Farní kancelář pondělí středa , Knihovna sv. Tomáše pondělí středa , neděle (po skončení mše sv. v 9 hod) Kalendář pondělí od Modlitební setkávání, vede P. Petr Semík OP pondělí od příprava na přijetí svátosti biřmování, vede P. Vojtěch Soudský OP úterý od příprava dětí na 1. sv. přijímání, vede P. Petr Semík OP úterý od Setkání farní charity úterý od chrámový sbor, vede Ing. Václav Šlajs středa od příprava rodičů na křest malého dítěte, vede P. Petr Semík OP středa od úklid kostela po nešporách čtvrtek úklid kostela

15 čtvrtek Mariina legie Schůzka III. řád v úterý od Dětské mše sv.: 06. a v hod. 5. ledna 2013 od hod. zazní v kostele PMR Česká mše vánoční J.J.Ryby ve prospěch Tříkrálové sbírky. 31. prosince pouze ledna , Příprava na 1. svaté příjímání a biřmování pro školní rok 2012/13 pondělí od příprava na přijetí svátosti biřmování, vede P. Vojtěch Soudský OP úterý od příprava na 1. svaté přijímání pro žáky 1 st. ZŠ, vede P. Petr Semík OP Mše svaté podle misálu z r v kostele P. M. R. Mše svaté celebruje P. Antonín Damián Nohejl, provinční moderátor Sdružení kněží a jáhnů sv. Dominika v kostele Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí: 1., 2., 4. (a 5.) neděle v měsíci... (!)10 30 hod. 3. neděle v měsíci hod. Pondělí, Středa, Pátek... *16 30 hod. Úterý, Čtvrtek hod. 1.sobota v měsíci hod. Ostatní soboty hod. Výstav, modlitba růžence, požehnání: 1. sobota v měsíci 7 00 hod. ostatní soboty cca 9 00 hod. * o svátcích I. a II. třídy kázání od hod. (!) TRVALÁ ZMĚNA v neděli odpoledne bude jen 3. v měsíci, tj. i 1. v měsíci Mše sv. dopoledne! Další změny na nástěnce. Možné ověření termínu na tel. čísle Bohoslužby v Hospicu sv. Lazara Pondělí ve vánoční vigilie Pondělí NENÍ mše svatá Úterý ve Bratři dominikáni Farní charita u P. M. Růžencové oznamuje: V prvních lednových dnech roku 2013 je plánována již tradiční charitní Tříkrálová sbírka. V rámci této sbírky bude v sobotu dne 5. ledna 2013 v v kostele P. M. Růžencové uvedena koncertně Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby Hej mistře. Účinkuje katedrální pěvecký sbor Resonance a členové Plzeňského orchestrálního sdružení. Diriguje prof. Jitka Chaloupková. Marta Ovsjannikova FARNOST Plzeň Západ, Křimická 73, Plzeň tel.: Slavnost Matky Boží a Nový rok Vejprnice a Krypta Krypta bohoslužby: neděle mše svatá po vánoční přestávce opět: úterý setkáni nad Biblí v v kanceláři farnosti čtvrtek mše sv , po mši svaté v setkání nad Katechismem v kanceláři farnosti středy liturgie Slova v v Kryptě příprava na 1. sv. přijímání probíhá ve středu v v kanceláři příprava na svátost biřmování probíhá ve čtvrtky ve v kanceláři Vejprnice mše svatá: neděle 8 30 Malesice mše svatá: a v P. Miroslav Verčimák, farnost Plzeň Západ 15

16 Řeckokatolická církev Adresa: otec Igor Bibko, Plzeň, Plzeňská E 156 tel.: , Liturgický pořádek na leden Obřezání J. Krista; Bazil Veliký, svt Sv. liturgie sv. Bazila Velikého s myrováním Sbor 70 apoštolů, 1. pátek v měsíci Sv. liturgie, adorace (kaple na plz. bisk.) Sv. Bohozjevení Sv. liturgie (kaple na plz. bisk.) Polyeukt, muč Sv. liturgie Neděle po Bohozjevení Sv. liturgie Sv. Petr v okovech Sv. liturgie (kaple na plz. bisk.) Neděle Celníka a farizeje Sv. liturgie Kliment Ankyrský, svmuč Sv. liturgie (kaple na plz. bisk.) Neděle Marnotratného syna Sv. liturgie Tři svět. Bazil V., Řehoř T., Jan Z Sv. liturgie (kaple na plz. bisk.) o. Igor Bibko ZADÁNO PRO RODINY Centrum pro rodinu Příprava na život v manželství sedmitýdenní cyklus setkání vždy ve středu od 20. února v Plzni od 18 hod. v sále farnosti, Františkánská 11. Kurz efektivního rodičovství pro rodiče batolat, předškoláků a mladších školáků proběhne o sobotách 9. a 23. března a 6. dubna v Plzni, vždy od 9 30 do Vede Jindřich Fencl. Informace o náplni kurzu: Víkend pro chlapy dubna Národní týden manželství 2013 se uskuteční od 11. do 17. února s mottem Manželství je umění. Týden manželství chce být impulz k zamyšlení, jak uskutečnit sen o hezkém 16 vztahu na celý život, je příležitostí pro všechny páry zaměřit se na svůj vztah. Rádi bychom povzbudili ty, kdo se do manželství chystají nebo už jsou svoji, aby v tomto týdnu zvláštním způsobem investovali do svého vztahu, který si to určitě zaslouží. Je bláhové si myslet, že se nám podaří vymýtit všechny rozvody. Ale přinejmenším to naše manželství může být bezpečným místem, kde platí slib lásky v dobrém i zlém, který jsme si dali a o kterém víme, že sliby nejsou chyby. Dobré partnerské vztahy jsou jedním ze základních předpokladů pro kvalitní život jednotlivců i společnosti. Stěžejní role manželství v naší společnosti spočívá mimo jiné v tom, že poskytuje stabilní a láskyplné prostředí k výchově dětí a jako takové potřebuje podporu. NTM vytváří prostor, kde si můžeme připomenout, že spokojené manželství není samozřejmost, ale vztah, který bychom měli rozvíjet. Poradna PPR Vyškolené instruktorky nabízejí bezplatné konzultace ohledně symptotermální metody přir. plánování rodičovství, plánování početí (Věrka) nebo (Hanka).

17 Pojd me chválit Pána tancem Modlitební setkání pro ty, kdo chtějí chválit Pána tancem i slovem 15. ledna v v učebně biskupství v Plzni. Info: M. Linková , M. Fenclová Sady 5. května č. 8, Plzeň Program v lednu Milí o rok moudřejší přátelé, naše Panenky, všichni Vy, kteří čtete tyto řádky a našli jste zalíbení v našich programech. S vděčností ukládám uplynulý rok v srdci jako dar, ze kterého mohu čerpat odvahu v novém roce, v tom, co je před námi. I Vy jste součástí toho daru, každé Vaše vlídné slovo, laskavé gesto, nezištná služba. A tyto naše skutky lásky jsou to, co nás přesahuje i do nového roku. Je to naše základní vybavení, které jsme dostali darem od Boha. Přeji sobě i nám radost z každého nového dne, do kterého se probouzíme. Už delší dobu mě provázejí moudrá slova o tom, jakou cenu má každý den a můj život. Jsou to STŘÍBŘITÁ SLOVA: Ztlum k mírnosti hluk a spěch, pamatuj, jaký mír může být v tichu. Pokud je to jen možné bez vzdání své osobnosti, bud v dobrých vztazích se všemi lidmi, říkej svou pravdu klidně a jasně, naslouchej druhým, at se ti zdají jakkoli neznalí a hloupí, přece má každý svou historii. Nedbej při srovnání s ostatními, že si můžeš připadat zbytečný a planý, vždycky budou lidé i větší i menší než ty. Měj radost z toho, čeho jsi dosáhl a těš se svými plány. Bud sám sebou. Nepředstírej citová hnutí, ani nebud v lásce cynický, protože citová vyprahlost je výrazem trvalého rozčarování. Přijmi s laskavostí soudnost přicházející s lety, s grácií se vzdej záležitostí mládí. Pěstuj si sílu ducha, abys přestál náhlé nezdary, ale netrap se špatnými představami o budoucnosti. Mnohé obavy se rodí jen z únavy a osamělosti. Dodržuj zdravou disciplínu, ale bud jemný sám k sobě. Jsi dítě kosmu právě tak jako stromy a hvězdy, máš právo tu být. Proto bud v míru s Bohem, cokoli počneš, at je dílem Božím, tvé plány a tvé namáhání v hlučném zmatku života at neporuší mír v tvé duši. Se vší svou špatností, lopotou a zmařenými sny je to pořád ještě krásný svět. Opatruj se. Usiluj o to být št astný. (Nalezeno ve starém kostele sv. Pavla v Baltimore, datováno Z knihy Rozcuchaná kniha od Jiřího Pilky) Bud te v roce 2013 št astni v těch největších hloubkách svého srdce. Štěstím, které dává Bůh těm, kteří jsou šiřiteli pokoje a míru. přeje Majka Lachmanová Čtvrteční dopolední novinky pro děti a maminky Ve čtvrtek 10. ledna v 9 00 hod zveme na program VAŘENÍ A OCHUTNÁVKY S RODINOU K VEČEŘI, aneb novinka v programu, přijd te si vychutnat vařící prezentaci od žen, které se rozhodly podpořit rodinnou soudržnost a vymyslely i způsob jak to udělat právě přes společné jídlo. Zván je každý, koho to zajímá, nemusí být ani matka, ani na rodičovské dovolené. Program je vhodný pro všechny věkové kategorie. Ve čtvrtek v 9 00 hod. ZDRAVÝ VÝVOJ DÍTĚTE cyklus přednášek s dětskou fyzioterapeutkou, paní Janou Knězovou z Fakultní nemocnice Plzeň, oddělení léčebné rehabilitace. Zvány jsou nastávající maminky a rodiče s malými dětmi. Ve čtvrtek v 9 00 hod. pokračuje novinka z loňského roku, CYKLUS O BIBLI. Tématem Roku víry provází Josef Kaše. Program je připraven pro všechny hledající, věřící, sympatizující. Zván je každý. Ve čtvrtek v 9 00 hod. zveme na program JAK OCHRÁNIT ZDRAVÍ A ZA- JISTIT BEZPEČÍ SVÝCH DĚTÍ. Na aktuální téma přednáší zástupkyně Hasičského zá- 17

18 chranného sboru Plzeňského kraje, kpt. Mgr. Lenka Basáková. Víc než studentský Silvestr... Pokud se ještě někdo nerozhodl, jak stráví závěr letošního kalendářního roku, nabízíme možnost se připojit k partě studentů z vysokoškolského klubu HORA. Více informací na Dramatický kroužek DCM Sestra Vojtěcha zve všechny, kdo by si chtěli zahrát divadlo nebo se nějakým způsobem do divadla zapojit! V pondělí od 20h. Je potřeba obsadit ještě dvě role, neváhejte přijít! Zváni jste i vy všichni, kdo máte a umíte na nějaký hudební nástroj budete vítáni a můžete se zapojit i takovým způsobem. JUMP 2013 Červeně si do svých kalendářů poznamenejte úterý a středu 15. a 16. ledna, nebot právě v tyto dny bude jediná možnost se na internetové adrese přihlásit na nejprestižnější křest anský tábor JUMP (do 20 hod.). Opět se připravují dva turnusy JUMP ML (15 18 let), který se uskuteční REKOLEKCE PRO ŽENY POSTNÍ REKOLEKCE PRO ŽENY se konají v Perninku ve dnech Zveme všechny pokřtěné ženy nebo katechumenky, které touží po tichu, odpočinku, načerpání sil fyzických a duševních. Rekolekcí provází P. Krzysztof a organizační tým. V programu nebude chybět prostor pro vlastní i společnou modlitbu, v nabídce budou promluvy, křížová cesta, mše svatá, osobní noční adorace, služba přímluvné modlitby apod. Cena rekolekce je 460,-Kč. V případě Vašeho zájmu napište na adresu Obdržíte mail s podrobnými informacemi o akci. Těšíme se na Vás. Za organizační tým Majka, Martina a Vlad ka 8.a JUMP XL (18 23 let) v termínu Z došlých přihlášek se bude losovat. Světový den mládeže v Rio de Janeiro setkání s papežem Přihlašování do ! Ano již bylo spuštěno přihlašování na Světový den mládeže v Rio de Janeiro ( července Týden evangelizace, pobyt v diecézi; července Světový den mládeže Rio de Janiero). Odlety z ČR budou pravděpodobně v termínech července a přílety zpět července. Toto se ale může změnit dle letových řádů. Místo odletu a příletu bude nejspíše Praha nebo Vídeň. Účast českých poutníků zajišt uje Sekce pro mládež ČBK, která bude shromažd ovat také přihlášky přihlásit se je možné POUZE do 15. ledna 2013!!! přes internet: Z organizačních důvodů se mohou přihlásit pouze ti, kdo budou mít nejpozději v den odletu 18 let. Přibližná cena: cca Kč. V ceně je zahrnuto: letenka Kč, balíček poutníka Kč, doprava autobusem po Brazílii (do diecéze a zpět) 2 000), fond solidarity 10 EUR. Přesná cena bude stanovena až během jara Večer chval na DCM 15. ledna v Na večerech chval nám jde o to, abychom skrze písně, modlitby a slova opětovali lásku

19 našemu Bohu, Otci, Synu i Duchu Svatému, učili se přebývat v jeho blízkosti a stávali se mu podobnými. Další setkání se opět uskuteční třetí úterý v měsíci v v sále františkánského kláštera v Plzni. Pozvání platí pro všechny chvalme Pána přece! Škola partnerství 2013 Chystáme se opět otevřít kurz, který se před lety těšil velké oblibě kurz, který si klade za cíl zábavně vzdělávací prohloubit partnerské vztahy, případně být přípravou na manželství a rodičovství. Přednášejícími budou odborníci na témata týkající se vztahů mezi muži a ženami (z řad lékařů i psychologů) a manželské páry. Prosíme, přihlaste se do konce ledna. Postní duchovní obnova pro mládež února Jak prožít postní dobu? To je otázka, kterou si často klademe. Můžeš do ní vstoupit účastí na duchovní obnově pro mládež, která se bude konat u nás v Plzni na DCM a povede ji P. Vlastimil Kadlec, OMI. Přihlásit se je možné do 14. února. Přijměte pozvání ke ztišení... Zimní hory Alpy března Lyžování může nadchnout a co teprv, když se koná v krásném prostředí Alp! Počet účastníků je omezený, proto se přihlaste co nejdříve (nejpozději do 15. února). Orientační cena Kč zahrnuje dopravu a jednoduché ubytování na faře (karimatka+spacák). Duše má chval Hospodina hudební víkend na DCM března Zveme všechny, kdo rádi hrají nebo zpívají! Během víkendu se budeme věnovat hudbě, která zaznívá při společenstvích, modlitebních setkáních a při bohoslužbách. Dozvíme se, jaká je její úloha a jak správně zvolit písně k doprovodu bohoslužby. Doprovázet nás budou jak odborníci z oblasti hudby, tak liturgie. Součástí víkendu se uskuteční zkouška Zvlášt bandu uskupení, které stejně jak v minulém roce doprovodí program setkání biskupa s mládeží. Zkouška Zvlášt bandu 9. března v 15 hod. Potěš své srdce a zahřej srdce ostatních a zapoj se s ostatními nadšenci do hudebního doprovodu setkání biskupa s mládeží. Společná zkouška se uskuteční v prostorách DCM Světový den mládeže v plzeňské diecézi března Setkání mládeže s biskupem Františkem před Květnou nedělí Ano, již začaly přípravy dalšího setkání s biskupem (Světový den mládeže v plzeňské diecézi). V roce Víry se v sobotu zaměříme na toto téma naším hostem bude herec a režisér Jiří Strach, který bude vyprávět na téma: Beze strachu o víře. Novinkou na programu bude koncert. Můžete se těšit na příležitost k setkání s věřícími vrstevníky z diecéze, krásnou liturgii s průvodem a ratolestmi spolu se slovem otce biskupa. V pátek se již tradičně uskuteční Křížová cesta centrem Plzně. Pokud by chtělo vaše společenství ztvárnit některé zastavení, dejte nám vědět které, rádi vám vyjdeme vstříc. Stejně jako v minulých letech uvítáme vaši podporu při organizaci celého setkání pokud nám můžete pomoci (třeba při liturgii, zařizování prostor, předávání informací nebo zajišt ování stravování) budeme moc rádi ozvěte se! Také prosíme o modlitbu za toto setkání i jeho přípravu. DÁLE JIŽ DNES ZVEME Ekumenická konference UNIT 2013 v Plzni března Diecézní pout do Kladrub 8. května Oslavy 20. výročí vzniku diecéze & festival PilsALIVE 31. května VII. celodiecézní fotbalový turnaj na malém hřišti BiskupCUP o pohár biskupa Radkovského (15. června) Kajaky v zahraničí srpna z DCM zdraví P. Kryštof, Petr a Alenka 19

20 Kapka naděje pro potřebné aneb misijní okénko Nečekejme, až někdo udělá radost nám, zkusme ji udělat jako první... Milí přátelé. Zdravíme vás v novém roce a přinášíme pár misijních informací: Nový vzdělávací akreditovaný program Děti pomáhají dětem Co je to pomoc? Jak žijí děti v Africe? Chodí do školy jako my? Co jí děti k obědu na Srí Lance? Jak bydlí děti v Guyaně? Co je to Misijní dílo dětí? Jak mohou děti pomáhat svým vzdáleným vrstevníkům?... na tyto a mnohé další otázky vám dá odpověd náš program Děti pomáhají dětem, akreditovaný ministerstvem školství pro učitele základních a středních škol. Program Děti pomáhají dětem je zaměřen na výchovu dětí k pomoci potřebným v chudých oblastech světa. K realizaci tohoto programu zveme dobrovolníky z řad pedagogů, vychovatelů, katechetů a pastoračních asistentů, kteří po získání osvědčení v rámci jednodenního semináře budou moci vstupovat s tímto projektem do škol. Zájemci, kteří by se chtěli seznámit a zapojit do vzdělávacího programu, se mohou přihlásit u diecézní ředitelky PMD Ing. Miriam Svobodové, tel , nebo na pastoračním oddělení biskupství plzeňského. Tento seminář se bude konat v sobotu od 9 hod. v učebně na biskupství. Miriam Svobodová, zastoupení PMD, Misie v Ugandě Rádi bychom vám zprostředkovali pár dojmů od dvou mladých lékařek Terezy Truhlářové a Markéty Balcarové, které loni na podzim odešly z naší diecéze na misie do Ugandy a které mnozí z vás podpořili jak finančně tak i modlitbami. První dny v Africe Přesně tedy ve východní Africe, JZ Ugandy, kousek pod rovníkem, v distriktu Ntungamo, ve vesničce Nyakyera. V nadmořské výšce kolem 1600m bydlíme na nové faře. Proto taky ten luxus, který si žádný z našich sousedů dovolit nemůže. Máme elektřinu, plyn, vodu a jako bonus, nádherný výhled na zelené kopce a kopečky všude, kam se podíváme. Máme zde 2 postele, nad nimi se vznáší naše vzdušné moskytiéry, na zemi dvě rohože z papyrusu a už druhý týden máme novou skříň od místního truhláře. První dny byly náročné, aklimatizace v Africe trvá déle. Zpočátku jsme byly hodně unavené, všechny naše smysly dostaly pořádně zabrat. Již večer jsme se seznámily s Geofrym naším překladatelem z angličtiny do jazyka Runyankore. K večeři nám nachystal typické ugandké jídlo. Skládá se z matoků = slané banány, poša = kukuřičná kaše, arašídové omáčky, doda=něco jako listový špenát a kala = fuj kaše z prosa. Celkem chutné, jenže když máte studené matoke ještě ke snídani, již velmi brzy se vám zasteskne po křupavém glóbusáckém chlebíku. Naše lékařské působení Jely jsme sem s tím, že budeme pomáhat rozjíždět jednu malou soukromou kliniku v 17 km vzdáleném Kitembe, kde má být ultrazvuk, mikroskop a základní lékařské vybavení. Ve zbylém čase budeme jezdit jako mobilní hospicová péče. Majitelka kliniky Doreen ugand anka, která již 18 let žije v USA, nám nabídla domek, který nám měl být k dispozici. Kompletně vybaven elekřina, voda a dokonce i zapůjčení auta, jenže... jsme v Africe. A co Doreen odjela, vše nabralo jiný spád. V domě zatím někdo bydlí, auto je v tuto chvíli rozbité... vše tu má své klidné tempo, nezbývá než se přizpůsobit. Tak to jen na vysvětlenou, proč ještě nepracujeme na klinice a jsou z nás zatím jen lékaři ze zápraží. Léčíme zde hlavně malárii, tyfus, brucelózu, ostatní průjmovitá onemocnění, žaludeční vředy, vysoký tlak, srdeční selhávání, močové infekce, sexuálně přenosné choroby. Setkáváme se i s kožními nemocemi, léčíme drobné úrazy. Práce je různorodá a velmi pestrá, proto nás tolik baví. Často byste nás viděli, jak tu pobíháme s učebnicí tropické medicíny a za běhu doháníme, co se dá. Je toho prostě moc. Ale nakonec přece není dokonalejšího způsobu, jak si nové poznatky lépe vštěpit. Více informací můžete najít na Misijní úmysl na měsíc leden: Za křest anská společenství na Blízkém východě, která jsou často

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

č. 10 prosinec 2009 17. ročník

č. 10 prosinec 2009 17. ročník zpravodaj pražské arcidiecéze č. 10 prosinec 2009 17. ročník ÚVODNÍK Advent starý slib se začíná uskutečňovat Přichází, nebo už přišel? Přihodí se, nebo už se přihodilo? Samo latinské slovo advent pro

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 1 leden 2013 ročník XXIII. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu,

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

Kardinál Dominik Duka a biskup František Radkovský

Kardinál Dominik Duka a biskup František Radkovský Biskupství plzeňské 5/2015 květen Kardinál Dominik Duka a biskup František Radkovský uctili společně s americkými vojáky památku padlých osvoboditelů Plzně. Velikonoční jiskření Milí čtenáři, mám dojem,

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008 Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy Milí přátelé, na začátku října, měsíce růžence a misií, bych si chtěl všimnout jedné mladé francouzské dívky,

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Biskupové Rudolf Voderholzer a František Radkovský

Biskupové Rudolf Voderholzer a František Radkovský Biskupství plzeňské 6/2015 ČERVEN Biskupové Rudolf Voderholzer a František Radkovský Den řezenské diecéze v Plzni 2 Milí čtenáři, kdo z Vás tam byl, dá mi jistě za pravdu - Den řezenské diecéze v Plzni

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 Odpočinku čest! Aneb práce bez odpočinku na nás působí negativně Přirozeným důsledkem lidské činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku. Únava

Více

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV.

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 9 září 2014 ročník XXIV. Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností Nikdy se nám nedostane štěstí přijít do

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ O B S A H Zprávy z provincie........................................... 1 Letní misie 2008............................................ 6 P. Martin Vladimír Fišer OP................................. 7 Dominikáni

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 Po prázdninách Pro některé děti bolestná záležitost, vrátit se zase do školy, pro jiné radost. Pro rodiče a prarodiče někdy vítaný návrat k normálnímu běhu věcí, ale

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 6 Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro

Více

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2015 ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož Posilněte svá srdce Postní doba je časem obnovy pro církev, pro její

Více

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12.

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Po 26. 12. Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 kostel sv. Jakuba) Betlémské světlo (10:00 Palackého náměstí) Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 kostel

Více

VĚSTNÍK PŘIJMOUT HOSTY ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK PŘIJMOUT HOSTY ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE PŘIJMOUT HOSTY 29. prosince přijede do Prahy zhruba dvacet tisíc mladých lidí z celé Evropy, aby se zde zúčastnili poutě důvěry organizované

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě březen 2015 20 let na cestě Bratři a sestry, před několika dny, na Popeleční středu, jsme při mši obdrželi popelec. Jako

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více