LEDEN 1 / nápisem: Zde se narodil z Marie Panny Ježíš Kristus. své povinnosti. Vánoce, bud te požehnány... Mons. Emil Soukup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEDEN 1 / 2013. nápisem: Zde se narodil z Marie Panny Ježíš Kristus. své povinnosti. Vánoce, bud te požehnány... Mons. Emil Soukup"

Transkript

1 LEDEN 1 / 2013 Opět slavíme Vánoce. Myslím, že máme Vánoce rádi. Sice ne předvánoční shon, kdy si stěžujeme, že nic nestačíme, ani tu nákupní horečku, jíž se snažíme nepodlehnout. Nakonec se všechno stačí a máme možnost se vzájemně obdarovat, vyjádřit radost nad tím, že se máme rádi, že jsou kolem nás lidé, kteří vnášejí do našeho života radost a chtějí, aby nikdo nezůstával sám. Je krásné pozorovat děti, které přicházejí se svými rodiči a prarodiči do kostela, a pohledem zářícím štěstím hledí na malého Ježíška v jeslích. Lidé mají rádi Vánoce, mají rádi setkání s Betlémským světlem. Každý rok skauti přinášejí světlo z Betléma, které si z kostela odnášíme do svých domovů. Dotýkáme se hlubokého tajemství Narození Spasitele. V duchu se dotýkáme se jeskyně, v níž se narodil. V podzemí baziliky Narození Páně v Betlémě se můžeme dotknout stěn, na nichž jsou dosud viditelné stopy po zavěšení jeslí, v nichž spočíval Ježíš Kristus. A pod malým oltáříkem je stříbrná hvězda s latinským nápisem Bůh rozdává, ale člověk musí otevřít dlaň. Vánoce, bud te požehnány přísloví nápisem: Zde se narodil z Marie Panny Ježíš Kristus. Máme rádi Vánoce pro krásnou vůni čerstvých stromků, které zdobí naše kostely. Zvyk strojit o Vánocích stromečky není tak starý. Pochází z 19. století. Vyjadřuje však pravdu, kterou si tím připomínáme: Pod stromem v ráji propadl první člověk smrti hříchu, pod stromem kříže se mu dostalo nového života. Máme rádi Vánoce ve chvílích, kdy při mši svaté prožíváme okamžiky s naším Pánem, s tím, který se nerozpakoval stát se malým dítětem. On přece řekl: Nebudete-li jako děti, jistě nevejdete do Božího království. Vánoce pokaždé rychle uběhnou, ale přesto dokáží zažehnout v srdci člověka světlo lásky, porozumění a naděje, naděje, která nám dává zapomenout na každodenní shon a starosti a dává možnost prožít chvíle setkání s tím, který přinesl na tento svět lásku. Máme možnost ji projevit i při Tříkrálové sbírce, kdy jsme solidární s potřebnými. Vánoce nám rovněž dají sílu, abychom mohli po celý příští rok uskutečňovat své plány a plnit své povinnosti. Vánoce, bud te požehnány... Mons. Emil Soukup 1

2 STRUČNÉ INFORMACE po v katedrále mše sv. s otcem biskupem na konec roku v kostele Nanebevzetí Panny Marie mše sv. s otcem biskupem út Slavnost Matky Boží P. Marie v katedrále pontifik. mše sv st mázhaus plzeňské radnice zahájení Tříkrálové sbírky Charity ČR a průvod do katedrály katedrála, Příběh Tří králů, hra čt Slavn. Nejsvětějšího Jména Ježíš kostel U Ježíška,poutní mše sv pá první pátek ne Slavnost Zjevení Páně Alianční týden modliteb za jednotu křest anů út mše sv. pro děti v 17 hod na faře v kapli sv. Jana Maria Vianneye ne Svátek Křtu Páně st hod na faře začátek přípravy na svátost biřmování pá Panny Marie, Matky jednoty křest anů Týden modliteb za jednotu křest anů ne 2. neděle v mezidobí synagoga Židé a křest ané společně modlitby čt ekumenická bohoslužba s otcem biskupem v kostele Nanebevzetí Panny Marie v rámci Týdne za jednotu křest anů so v katedrále mše sv. pro poutníky (Likvidace lepry) 2 Setkání farních společenství každou středu v 9 00 setkání nad Božím slovem, otevřené ke sdílení, rozhovoru a modlitbě setkání bratří a sester SFŘ (frant. terciáři) tradičně 3. čtvrtek v 16 30, zahajujeme v kostele Nanebevzetí Panny Marie slavením Eucharistie celebruje P. Dominik OFM. Zveme všechny příznivce sv. Františka. Po mši sv. setkání terciářů na faře. Modlitební setkání nejen terciářů SFŘ, ale i sympatizantů, je první čtvrtek, tj v ve farním sále na faře. WEB: Výuka náboženství rok přípravy ke svátostem rok přípravy ke svátostem náboženství pro starší děti (pokračování ve víře) Kontakt: sestra Zuzka Magerová, tel: Mše svatá pro děti a rodiče bude v kapli sv. Jana Maria Vianneye v 17 hod. ADORACE kostel NANEBEVZETÍ PANNY MARIE: na první pátek v měsíci: 9 11 a hod. každý pátek od do Večeřadlo: rozjímavá modlitba sv. růžence je v Domově pro seniory Mohylová ul.

3 v Doubravce: v neděli v hod. úmysl na leden: za pomoc Ducha svatého při volbě presidenta naší země. Aby skrze správný žebříček hodnot přispíval k duchovní a mravní obrodě našeho národa SVÁTOST SMÍŘENÍ Na požádání kdykoliv katedrála sv. Bartoloměje před každou mší sv. kostel Nanebevzetí Panny Marie: příležitost ke svátosti smíření a duchovním rozhovorům zpovědní místnost v kostele Nanebevzetí Panny Marie: před každou mší sv. na první pátek v měsíci od 7 00 do a od do P. Stanislav Uhlíř: každou středu v a ve P. Didak Robert Klučka, OFM nebo P. Dominik Daniel Valer, OFM: každý čtvrtek od P. Ludolf Josef Kazda: každý pátek zpovídá od Úklidy kostelů katedrála sv. Bartoloměje: (úterý) 9 00 po ranní mši sv.: na začátku měsíce podle aktuální domluvy a dále 15. a kostel Nanebevzetí Panny Marie: v 8 30 (čtvrtek): 03., 17. a Každých čtrnáct dní uklízíme: v úterý v 9 00 v katedrále, ve čtvrtek v 8 30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Můžete-li přispět pomocí, rádi Vás přijmeme, jde asi o hodinu služby. Každá pomoc je vítaná. Kostel Nanebevzetí Panny Marie Mše sv. anglicky ve každou sobotu Mše sv. pro vietnamskou komunitu v x za 14 dní Mše sv. polsky v každou neděli ŽIVOT FARNOSTI Znovuzrození z vody a z Ducha Svatého: Debora Bisaku (*2011) Maria Thuy Duong Nguyen (*2012) Katarina Phuong Thao Nguyen Thi (*1989) Lásku, úctu a věrnost si slíbili: Tomáš Šebo a Kateřina Bláhová Rozloučili jsme se s bratry a sestrami ve společenství víry, naděje a lásky: Ing. Jiří Sommer (1933) rozloučení před kremací Libuše Scheinherrová (1923) rozloučení před kremací Marie Kubáňová (1924) requiem a uložení do hrobu Věra Koletová (1926) rozloučení před kremací Schola od sv. Bartoloměje zve do svých řad zájemce o sborový zpěv. Pokud rádi zpíváte a chtěli byste se aktivně účastnit na liturgickém hudebním dění v katedrále, přijd te se podívat na zkoušku scholy (každé pondělí v 19 hodin v evangelickém kostele v Němejcově ul. u Jižního předměstí. Těšíme se na vás. Kontakt: Petr Kryl,

4 Půjčování knih a časopisů Půjčování knih Farní knihovna ve Františkánské 11 nabízí půjčování knih, které jsou doplňovány novými výtisky, především z Karmelitánského nakladatelství. Časopisy na faře Naše farnost odebírá časopisy, které jsou k dispozici na faře ve Františkánské ulici. Kdo máte zájem, můžete si vypůjčit: Teologické texty, Rodina a škola, Universum, Nové Město, Milujte se!, Varhaník, RC Monitor, Rodinný život Máme pro vás připraveny knihy přijd te si je půjčit. Např.: Musím jít dál kroků P. Františka Lízny za svatým Jakubem Kniha je autentickým souhrnem deníko- 4 vých záznamů známého českého jezuity, který se věnuje zejména péči o lidi na okraji společnosti (vězňové, Romové, bezdomovci). Teologicko filozofickými rozbory nezatížený text vypovídá nejen o pouti, kterou 62letý František Lízna absolvoval v dubnu srpnu 2004, ale hlavně o jeho vidění světa. V knize nechybějí situace, v nichž se tento kněz při zápasu sama se sebou dostává do situace těch, o které se většinu svého života staral a na které formou modlitebního losování nezapomíná ani při této cestě. Prostý neliterární styl autora, s kterým koresponduje i výtvarný doprovod knihy, umožňuje snadnou orientaci v textu i člověku, který se nepohybuje v církevním prostředí. Ve službě Bohu a lidem Maria Calasanz Ziescheová Život blahoslavené Marie Terezie Schererové. Vyprávění o této švýcarské řeholnici je velmi čtivé a poutavé. Marie Terezie Schererová prožila svůj život v blízkosti Boží. Právě ze svého spojení s Bohem čerpala nesmírnou sílu a lásku, která jí pomáhala ve službě bližním. S jeho pomocí dokázala věci, které byly nad její slabé síly. Dokázala obětavě reagovat na potřeby doby i na potřeby svých bližních. Je pro nás svědectvím, že život v lásce k Bohu a k lidem přináší vzácné plody a že je potřeba rozvíjet oba tyto rozměry lidské lásky. Její osudy i postoje jsou povzbuzením ve chvílích, kdy nám připadá, že nám problémy?přerůstají přes hlavu?. Když vás trápí někdo blízký Jan Mach, Petr Šmolka Kniha se přehledně a srozumitelně zabývá problematikou partnerských, manželských a rodinných vztahů a jejich krizí. Nabízí odpovědi na základní typy problémy, s nimiž se můžeme v těchto vztazích setkat. Obsahuje vybrané kapitoly z občanského, rodinného a trestního práva. Čím to je, že jste tak klidný? Václav Dvořák v rozhovoru s Janem Mazancem Mons. Václav Dvořák je jedním z kněží, jejichž víra byla zkoušena v komunistickém vězení. Po roce samovazby vydal toto svědectví: Pane, dávám ti celou svou svobodu. Vezmi si do rukou můj život a udělej, co chceš. Poté, jak sám říká, se jeho víra stala jistotou. Byl klíčovou postavou celé jedné větve české podzemní církve doprovázel k tajnému kněžskému svěcení i Tomáše Halíka. Setkával se s takovými osobnostmi, jako byl Josef Zvěřina, Antonín Mandl nebo Jiří Reinsberg. Čtenář knižního rozhovoru jako by sám slyšel Václava Dvořáka mluvit. Ačkoli ho život naučil vyjadřovat se i neuhlazenými slovy, zachovává si i ve svých 87 letech svou typickou noblesu. Text knihy je doplněn bohatou obrazovou přílohou.

5 INFORMACE Pravidelné bohoslužby a duchovní setkání v Plzni v rámci pastorační služby pro nemocné a seniory Domov důchodců na Borech (Klatovská) 3. pondělí v 9 15 MS Dům sv. Aloise (Hradišt ská) každé pondělí ve MS Hospic sv. Lazara (Sladkovského) každé pondělí ve MS (dominikáni) LDN (Kotíkovská, 6. poschodí) každé úterý ve MS (františkáni) Domov Longe Vita (Křimice) 1. středa v MS Domov Longe Vita (Na Jíkalce) 3. středa v MS Domov sv. Jiří (Mohylová) každou středu modlitba a adorace v 15 00, každou sobotu v MS Fakultní nemocnice Bory (bývalá Vojenská nem. LDN 3) každou 2. středu v MS Domov sv. Alžběty (Hlavanova) každý čtvrtek ve MS Hospic sv. Lazara (Sladkovského) v MS každý čtvrtek v liché měsíce (v sudé měsíce v MS nepravidelně dle zájmu pacientů Koinonia) Fakultní nemocnice Lochotín (Alej Svobody) každý první pátek ve MS Domov pro seniory (DD Kotíkovská) každý pátek v MS (františkáni) MS mše svatá BS bohoslužba slova BH biblická hodina P. Jiří Barhoň, , zodpovědný za pastorační službu pro nemocné a seniory DUCHOVNÍ SLUŽBA NEMOCNÝM NONSTOP tel rozhovor s knězem, pastorační asistentkou nebo asistentem svátost smíření (zpověd ) svátost eucharistie (sv. přijímání) svátost pomazání nemocných Prohlídky Betléma Katedrála denně Kostel Nanebevzetí Panny Marie vždy Během koncertů a bohoslužeb prohlídka není možná KAPLE SV. MAXMILIÁNA KOLBE Meditační zahrada Mše svatá: od s obnovou manželských slibů DVD Plody zla a odpuštění, svědectví plk. L. Hrušky, i cizojazyčně Přejeme radostné prožití svátků Narození Páně Kontakt: Tel: Večery chval v Plzni 03. ledna Komenského 17 (Domeček, 1. čtvrtek) úterý 15. ledna na DCM v Pozvání ke chvalám platí pro všechny věkové skupiny chvalme Pána přece! Jinak samozřejmě i všechny ostatní úterky večer jste zváni na normální modlitbu do kaple DCM. Pojd me chválit Pána tancem Modlitební setkání pro ty, kdo chtějí chválit Pána tancem i slovem 15. ledna od v učebně biskupství v Plzni. Info: M. Linková , M. Fenclová

6 Studentská duchovní správa P. Vojtěch Soudský OP P. Pavel Petrašovský, sr. Krista Chládková, Pravidelné akce: Neděle mše sv. s účastí studentů v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici, po ní se jde na kofolu, na kafe či na pivo Pondělí příprava k biřmování, dominikánský klášter Slovany, P. Vojtěch OP příprava ke křtu nebo prvnímu přijetí Eucharistie, klub Havlíčkova ul. č. 5, sr. Krista OP Úterý příležitost k svátosti smíření, rozhovoru nebo jen tak posezení studentský klub v Havlíčkově ulici č. 5, P. Pavel Petrašovský studentský volejbal v tělocvičně Církevního gymnázia, Mikulášské náměstí Středa příležitost k svátosti smíření, rozhovoru nebo jen tak posezení studentský klub v Havlíčkově ul. 5, P. Vlastimil Kadlec, OMI hlavní studentská mše sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici, po ní cca od program na faře, ukončení nešporami asi ve 22 hod. Čtvrtek mše sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici (P. Vojtěch Soudský OP nebo P. Pavel Petrašovský), po ní společný oběd studentů v bufetu adorace v kapli studentského klubu v Havlíčkově ulici č. 5. Během adorace příležitost ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru (P. Vojtěch Soudský OP nebo P. Pavel Petrašovský) Ve studentském klubu v Havlíčkově ulici č. 5 každý všední den od 7 20 společná modlitba ranních chval. HORAcké středy leden 2013 (od ve farním sále Františkánská 11) středeční studentská mše ani program se nekoná agape, povánoční setkání u sklenky vína filmový večer Panna Maria, matka jednoty křest anů? Mariologie v evangelické a ekumenické perspektivě v podání evangelického duchovního Karla Šimra výroba růženců a čotek Adventní duchovní obnova ve Štěnovicích Studentský silvestr v Dýšině Předběžně: v polovině února víkend s běžkami na horách Aktualizované informace najdete na Kostel U Ježíška poutní mše svatá v více na Živý betlém Na Tři krále se můžete přijít podívat do katedrály sv. Bartoloměje od Toto představení se uskuteční v rámci zahájení tříkrálové charitní sbírky. více na

7 Vyšla kniha o katedrále sv. Bartoloměje v Plzni, kterou napsal architekt Jan Soukup. Shrnul v ní všechny poznatky o vývoji této významné stavby a výsledky své badatelské práce. Taková kniha vznikla zcela poprvé a zaceluje prázdné místo v literatuře o významné stavbě našeho města. Vysvětluje mnoho mýtů a mylných názorů a naopak upozorňuje na nové překvapivé skutečnosti na základě dlouhodobého a hlubokého poznávání tohoto duchovního symbolu Plzně. Knihu doprovází fotografie známého fotografa Václava Hynčíka, které dokumentují krásnou stavbu a všechna její umělecká díla. Pastorační centrum zve na pravidelný program: Biblické hodiny v rámci ROKU VÍRY Srdečně zveme na biblické hodiny, které se konají pravidelně každé první a třetí pondělí v měsíci v hod v učebnách Plzeňského biskupství. V lednu se sejdeme v pondělí a pokračujeme v tématu Cesty víry od biblických praotců k následování Krista. Tématy doprovází Josef Kaše. Pro povzbuzení naší osobní víry jsme si připomněli, že Bůh nás volá k tomu, abychom mohli žít v plnosti. A k tomu nás posiluje svědectví těch, kteří žili generace před námi. Tak přijd te mezi nás, abychom se společně podporovali Božím slovem i vlastním svědectvím na cestě víry. Za organizační tým Majka Lachmanová a Anička Šlajsová. Informace na Koncerty kultura S hudbou za památkami Plzeňského kraje sobota v Žákava, kostel sv. Vavřince: VÁNOČNÍ LIDOVÉ PÍSNĚ na violu a housle hrají a zpívají Josef Fiala a Martin Kaplan úterý v Hrad Švihov, kaple NOVOROČNÍ KONCERT netradiční klasické hudby zahájení nového cyklu Koncerty na hradě Švihov program: Bach, Frescobaldi, Piazzolla účinkují: Petr Nouzovský violoncello a Jiří Lukeš akordeon Slavnostní koncert Puer natus in Bethlehem Vánoční hudba kolem roku 1600 Ensemble Versus (um. vedoucí Vladimír Maňas) a Capella Ornamentata (um.vedoucí Richard Šeda) Spojení komorního sboru a ansámblu renesančních dechových nástrojů s doprovodem continua dává zaznít málo známým skladbám přelomu 16. a 17. století v nebývalé pestrosti, různosti kombinací hlasů a nástrojů, nepříliš vzdálené původní myšlence vzájemné zastupitelnosti jednotlivých melodických linek. Cinky, trombóny a dulcián hrají z partů jednotlivých zpěváků, v jiných skladbách naopak obsazují hlasy zcela samostatně. Vícesborová tvorba, kvetoucí tehdy jak v Benátkách, tak také ve střední Evropě, s touto proměnlivostí počítá a přímo k ní vybízí. Benefiční koncert na opravu varhan u františkánů v katedrále Sv. Bartoloměje Slavnostním úvodem koncertu bude výběr tří variací z monumentálního cyklu Matthiase Weckmanna na starou vánoční píseň Es ist das Heil und kommen her, v Čechách známou pod jménem Přišlo k nám padlým spasení. Bohuslav Martinů zkomponoval v roce 1927 tři krátké skladby pro klavír s titulem 7

8 EKUMENA Modlitby za jednotu křest anů Alianční týden modliteb Začátky bohoslužeb v 18 hodin. Téma: Nebot Bůh dal. Rozdělení bohoslužeb: Ne ECM Bolevec Jan Talán; Po ECM Maranatha Helena Hamari; Út CB Doudlevecká Jiří Šrom; St CČSH Plzeň Východ Karel Řežábek; Čt Korandův sbor Tomáš Procházka; Pá KS v CASD Skvrňany Jindřich Fencl; So CASD Skvrňany Jiří Chytil; Ne ČCE Západní sbor Filip Jandovský. 8 Vánoce. Jejich svěží melodika přímo svádí k jejich převedení do varhanního zvuku. Tato úprava bude v Plzni uvedena vůbec poprvé. Regerova chorálová fantazie Hallelujah! Gott zu loben bleibe meine Seelenfreud patří k jeho posluchačsky nejvděčnějším skladbám. Varhany plzeňské katedrály přitom pro její provedení představují takřka ideální nástroj, který skladbě dodá neočekávanou barevnost. Chorálová předehra mladého plzeňského skladatele Vojtěcha Esterleho se pro svojí působivost stala jednou z nejčastěji uváděných skladeb z repertoáru Jana Doležela. Jejím základem je starý český chorál Svaté Boží požehnání. Z Bachovy Orgelbüchlein zazní chorálová předehra Das alte Jahr vergangen ist, tematicky se vážící ke konci roku. Virtuózní Praeludium a fuga B dur od Felixe Mendelssohna Bartholdyho uzavírá program. Skladby provede varhaník Jan Doležel. Studoval na Konzervatoři v Plzni u Adama Viktory a Hudební akademii múzických umění v Praze u Jaroslava Tůmy. Svoje vzdělání si rozšířil na vysokých hudebních školách v Lübecku a Würzburgu, kde zakončil studium získáním diplomu v mistrovské třídě u Prof. Christopha Bosserta. V posledních sezónách koncertoval mimo jiné v katedrálách v Brně, Olomouci, Regensburgu a Bambergu, polské Varšavě, švýcarském Zürichu a italském Milánu. Od roku 2012 působí Jan Doležel jako docent varhanní hry na Vysoké hudební škole ve Würzburgu. Více na Týden modliteb za jednotu křest anů Ve čtvrtek v 18 hodin ekumenická bohoslužba v kostele Nanebevzetí Panny Marie, předsedá otec biskup. Modlitba ze šestého dne Týdne modliteb za jednotu křest anů: Otče, odpust nám, že dovolíme své chamtivosti, předsudkům a přezíravosti, aby mezi námi vytvářely překážky a rozdělovaly nás v rámci jednotlivých církví, mezi nimi navzájem, mezi námi a věřícími jiných náboženství i těmi, které považujeme za méně důležité. Kéž nám tvůj Duch dodá odvahu, abychom tyto hranice překonávali a strhávali zdi, které nás od sebe navzájem oddělují, a abychom kráčeli společně s Kristem a nesli celému světu poselství o Kristově lásce a jednotě. Bože, dárce života, ved nás ke spravedlnosti a pokoji. Amen.

9 Lochotínský pavilonek NEDĚLE v 9 00 a v mše sv. Domeček, Komenského 17 mše sv. pondělí až čtvrtek v Eucharistická adorace úterý až Modlitba chval ve první čtvrtek v měsíci ( ) Domov pro seniory Kotíkovská ul. PÁTEK v mše sv. Kostel Povýšení sv. Kříže v Chotíkově NEDĚLE v Svátost smíření před nedělní mší sv. v Pavilonku (v zadní místnosti pro děti) je možnost přistoupit ke svátosti smíření. kdykoliv na požádání, po individuální domluvě s knězem. Zpovědní služba každý čtvrtek v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici. Zpovídá bratr Didak nebo bratr Dominik. Kalendář na leden Slavnost Matky Panny Marie, v kostele Všech svatých na Roudné 8 30 Slavnost Matky Panny Marie, v kostele Povýšení sv. Kříže,Chotíkov Půst. První pátek v měsíci. Farnost se modlí a postí na úmysl: Za nemocné tělesně i duševně (deprese, psychické nemoci). Páteční půst bude završen společnou adorací v kostele Všech svatých na Roudné od hod Farní běžkování, informace u bratra Didaka Setkání farní rady v Domečku Oběd animátorů v Domečku h. Z plánovacího kalendáře Půst. První pátek v měsíci. Farnost se modlí a postí na úmysl: Za ty co pochybují ve víře, za nestálé, za vlažné a za ty co prožívají krizi víry. Páteční půst bude završen společnou adorací v kostele Všech svatých na Roudné od hod Farní večer mládeže od v Pavilonku Maškarní ples pro děti od v Pavilonku Popeleční středa, mše sv. s udílením popelce v v kostele Všech svatých na Roudné. Pravidelná setkávání Modlitba sv. růžence každý pátek v 9 00 hod. v Domečku Scházejí se maminky bez dětí i s dětmi k modlitbě a rozjímání sv. růžence. Zůstává prostor pro popovídání a sdílení. Společenství seniorů každé úterý v Domečku od 9 00 hod., se schází pod vedením bratra Junipera (tel.: ). Setkávání jsou spojena s přípravou na biřmování seniorů. Společně se modlí, rozjímají Písmo, poté volná zábava. Zvou i ostatní, kteří nechtějí být sami. 9

10 Modlitební společenství přímluvné modlitby možnost přímluvné modlitby v bytě u paní M. Ventové: každé pondělí od hod. Po modlitbě sv. růžence je možnost přímluvné modlitby a prosby. Pokud má někdo potřebu poprosit o modlitbu, může poslat SMS na tel. č.: (paní Marie Ventová). SPORTOVÁNÍ: Fotbálek pro kluky i jejich tatínky v tělocvičně na Křižíkově gymnáziu. Vede Honza Šlajs (tel.: ) OHLÉDNUTÍ Pout za Kristem Králem na Prusiny Na svátek Krista Krále jsem se poprvé zúčastnila poutě z Plzně na Prusiny, kterou pro nás připravili bratři františkáni. Už jsem ušla několik poutí i stokilometrové, ale nebyly to tiché poutě jako tato. Každý poutník dostal 10 žalmů na tiché rozjímání. Moc mě to oslovilo, rozjímání v krásné krajině. Také jsem si uvědomila, co pro nás Bůh stvořil, tu krásu kolem nás. Na Prusinách, na velmi pěkné faře, jsme měli příjemné pohoštění. Pak mohl každý strávit (stále v tichu) odpoledne podle svého uvážení. Celé odpoledne byla možnost adorace v kapli, bylo možné přistoupit ke svátosti smíření, také možnost jen tak spočinout v klidu fary nebo s knížkou, které pro nás bratři františkáni měli připravené. Někdo dal přednost procházce po krásném okolí Prusin. Potom ve společenství se každý mohl vyjádřit, co ho oslovilo, zaujalo a co nového objevil. Zakončením byla mše svatá s velice pěkným kázáním otce Dominika. Dlouho budu vzpomínat na tuto pout a děkovat Pánu za tento dar. poutnice Mirka ze Zlína 10 Vyprávění o duchovní obnově v Holostřevech od jednoho z účastníků: Lepší duchovní obnovu jsem ještě nezažil!!! Téma bylo: Falešné představy o Bohu. Na začátku jsme museli všichni podepsat pravidla, která jsme si sami určili, třeba jako že nebudeme mluvit neslušně a nebo že si nebudeme jíst navzájem boty a tak. Kluci byli požádáni, aby se k děvčatům chovali galantně a děvčata byla požádána, aby se k hochů chovala slušně. Kromě přednášek jsme měli spoustu činností. Kreslili jsme třeba, jak si Boha představujeme. Naše skupinka nakreslila dvě spojené ruce, druhá skupinka kříž s rybou a třetí, jak Bůh vládne nade vším. Měli jsme krásnou přímluvnou modlitbu, která trvala dvě hodiny a já jsem si přál, aby vůbec nikdy neskončila. Líbila se mi i služba na udržování rozsvícených svíček, které byli rozestavěné kolem těch božích kreseb. Hráli jsme hry, třeba na to, že musíme se zavázanýma očima dojít poslepu z nějakého místa v zahradě zpět na faru. Dost jsme při tom bloudili. Při jedné hře museli nalepit na čtvrtku proužky papíru, které jsme si předtím museli najít v obálkách všude možně po širokém okolí a zjistili jsme, že to přesně vůbec nejde nalepit. Vojta nám to pořád odlepoval, že to není dost přesné, ale ve skutečnosti to opravdu přesně nalepit nešlo, protože to bylo předem nepřesně nastříhané. Nakonec jsme se dozvěděli, že se budeme muset spokojit i s nějakou tou nedokonalostí a Bůh nás má rád také i docela nedokonalé. Také jsme šli na velkou procházku k Výrováku, který byl zamrzlý a mohli jsme se klouzat.

11 Na břehu Výrováku jsme pálili listy, na kterých byly zapsané různé falešné představy o Bohu. Zpátky jsem šli už za tmy. Zkoušeli jsme si hodinové silencium. Dalo se to vydržet tak, že jsem si četl. Vařily nám dvě děvčata, myslím že se jmenovali Ád a a Anička. Celou duchovní obnovu vedl Vojta, Mišutka, Dan a Brabi se staral o topení v kamnech. Kamil W., Holostřevy Pravidelné bohoslužby: FARNÍ KOSTEL SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO Pondělí v hodin Úterý v hodin Středa v 9 00 hodin Čtvrtek v hodin Pátek v hodin Sobota v 9 00 hodin Neděle v 9 00 a v hodin slovensky v hodin Příležitost ke svátosti smíření: podle možností půl hodiny přede mši sv. a na požádání kdykoliv. FILIÁLNÍ KOSTEL SVATÉHO PROKOPA, ŠTĚNOVICE Úterý novoroční mše svatá, potom společné setkání na faře Sobota mše sv. BOHOSLUŽBY JINDE Sobota mše sv. v kapli sv. Anny, Losiná Farní kancelář: úterý: středa: čtvrtek: Pravidelné akce farnosti Úklid farního kostela sv. J. Nepomuckého: po večerní mši sv. každé úterý a pátek. Děkujeme všem, kdo pomáhají. Biblické setkávání Úterý v na faře (Klatovská 176), farář evangelického augsburgského vyznání Mgr. Ján Šípka Společenství dříve narozených Každý 2. čtvrtek v 9 30 na faře (Klatovská 176). Nebojte se přijít, kdo se chcete společně setkat a povzbudit se k životu z víry Termíny v lednu: a Setkání Scholy u Rede: Každý čtvrtek v na Františkánské ulici Filmový klub: 1x-2x v měsíci. Náboženství pro děti: úterý: příprava na 1.sv. přijímání středa: třída ZŠ+SŠ středa: předškoláci třída ZŠ čtvrtek: třída ZŠ pátek: třída ZŠ Příprava dospělých na přijetí svátostí: Každý 2. čtvrtek v na faře (Klatovská tř. 176). Termíny v lednu: 10. a Z diáře na leden út Matka Boží, Panna Maria novoroční mše sv. v 9 00, v (slovensky), v první čt Nejsvětější jméno Ježíš mše sv. v Po mši sv. bude pravidelná adorace za nová kněžská a misionářská povolání. 11

12 první pá od bude adorace vystavené Nejsvětější Svátosti Oltářní, přede mší sv. modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V mše sv. zveme zvláště děti k aktivní účasti na mši sv první so mše sv. v Po mši sv. bude mariánská pobožnost na první sobotu v měsíci u oltáře Panny Marie Ustavičné Pomoci Týden modliteb za jednotu křest anů ne Slavnost Zjevení Páně Tři králové mše sv. se svěcením tříkrálové vody v 9 00, v (slovensky) a v čt filmový klub v budeme ve zpovědní místnosti kostela promítat film Barva lásky je to italský dokument s českými titulky o mozaikách, tvorbě a pohledu na život známého autora o. Marka Rupnika SJ. Trvání 50 min. Srdečně zveme! Ohlédnutí zpět Duchovní obnova pro zaměstnance 4. prosince v Liticích Průvodcem této duchovní obnovy byl Pavel Gambi Ženíšek, salesián, který působil mj. v Bangladéši a který je zároveň synem našeho PR Jákobův sen od Marca Chagalla manažera a nedávno oceněného Zlatého anděla Karla Ženíška. Pro svoji přednášku, jako předvánoční zamyšlení, si vybral příběh ze Starého Zákona, z knihy Genesis, popisující Jákobův sen v Bét Elu o žebříku do nebe. Příběh, odvyprávěný v souvislostech Jákobovy rodiny, postavil Pavel na obraze Marca Chagalla, ruského malíře žijícího převážnou část života ve Francii. Po přednášce měl každý volný prostor pro rozjímání, diskuzi na probrané téma či svátost smíření. Duchovní 12 obnovu doplnila mše v místní kapli, během které Pavel dokončil své povídání o Jákobovi. Po společném obědě jsme se navrátili do našeho střediska s novou pozitivní energií. Martin Bohata P. Pavel Gambi Ženíšek, SDB Zájmové kroužky Hledáme nové dobrovolníky do klubu Balón pro děti a do nízkoprahového klubu Vzducholod. Také vedoucího výtvarného kroužku pro malé děti. Více informací o klubech se také na našem webu.

13 Farnost Pátek První pátek adorace po mši sv. v 19 hodin povídání na téma Proč nás křest any ostatní nemají rádi. Pondělí Tříkrálový koncert ZUŠ B. Smetany. Začátek je v hodin v kostele sv. Martina a Prokopa. Výtěžek dobrovolného vstupného je určena na třikrálovou sbírku. Další informace budou na webu. Sobota Ekumenická gospelová bohoslužba od 18 hodin v kostele sv. Martina a Prokopa Neděle Poutní mše svatá ke svátku Dona Boska v v kostele sv. Martina a Prokopa. Pátek Don Bosko žije v Plzni dál pro mladé bohoslužba slova ke cti Dona Boska v Každý čtvrtek Setkávání nad biblí pravidelné biblické hodiny, letos pokračujeme Janovým evangeliem, vždy od 18 hodin ve farním sále. Zveme vás na oslavu salesiánských dnů Volejbalový turnaj V sobotu od 9 00 ve 4. ZŠ Přihlášky do na tel nebo mailem Smíšená družstva (min. dvě osoby druhého pohlaví!!!). Cena za družstvo 300 Kč. Salesiánský ples V pátek 25. ledna od v Pekle. Prodej vstupenek ve středu 9. ledna od v budově střediska. Srdečně zveme! Poutní mše svatá ke svátku Dona Boska. Neděle v v kostele sv. Martina a Prokopa. Karneval V neděli 27. ledna od 15 do 17 hodin ve středisku. Více na webu. Zapište si již do diářů Don Bosko žije v Plzni dál pro mladé V pátek 1. února v podvečer dorazí do Plzně socha Dona Boska, která v sobě ukrývá část jeho ostatků. Don Bosko takto putuje po celém světě a jeho cesta je součástí přípravy na oslavu výročí 200 let od jeho narození. Plzeň je první zastávkou v České republice. Proč byla vybrána tak nezvyklá forma? Křest ané často putují na hroby svých blízkých, aby se za ně pomodlili, nebo se vydávají na místa spojená se svatými, aby si naopak vyprosili přímluvu pro sebe a své blízké. Na světě jsou miliony lidí, pro které je sv. Jan Bosko důležitou postavou jejich života a přitom nemají žádnou šanci vydat se do Turína na pout. Proto se vydal Don Bosko na pout za nimi sám. Cílem tohoto putování je připomenout, že don Bosko není exponát z muzea nebo pouhá kapitola z učebnice historie, ale že je to stále živý člověk, který je našim pomocníkem ve chvílích, kdy nám výchovné problémy přerůstají přes hlavu, když nezvládáme svoje vztahy či prožíváme problémy s těmi, kdo nás mají vést nebo když takoví lidé v našem životě úplně chybí. Můžeme ho prosit o přímluvu a doprovázení v takovýchto situacích a je mnoho těch, kteří jeho přítomnost ve svém životě zakoušejí. Nezapomeňme, že náš Bůh je Bohem živých. Všem, kteří si chtějí přítomnost Dona Boska mezi námi připomenout, prosit ho přímluvu a o pomoc, svěřit mu své blízké, svoje vztahy či svou bezradnost s výchovou, chceme nabídnout bohoslužbu slova ke cti 13

14 sv. Jana Boska v pátek v hodin do kostela sv. Martina a Prokopa v Plzni Lobzích, abychom mu svěřili své radosti a těžkosti a připomněli si, že i v Plzni Don Bosko dál žije pro mladé a pro ty, kdo se o ně starají. Na tuto událost se chceme připravit během čtyř lednových nedělí a během bezprostřední čtyřdenní přípravy od pondělka do čtvrtka vždy od Budeteli se chtít zúčastnit, sledujte informace na nebo na nástěnkách. Můžete se modlit za úspěšný a přínosný průběh I. části Kapituly českých salesiánů, která bude ledna. Téma je Radikalita zasvěceného života. Poděkování Všem, kteří dali hlas našemu projektu I počítačové závisláky naučíme sportovat. Z Plzeňského Prazdroje jsme obdrželi Kč na tento projekt. P. Antonín Nevola, P. Vojtěch Sivek, Karel Ženíšek Pravidelné bohoslužby u PMR neděle 7 30, 9 00, (v mše sv. pro děti 06. a ) pondělí (mše sv. v Hospicu sv. Lazara na Guldenerově ulici), úterý pátek 7 00, sobota 8 00 (první sobota v měsíci: ke cti P. Marie pro mariánské ctitele a terciáře; po mši večeřadlo v kapli), Adorace První pátek po večerní mši sv. adorace se zasvěcením Božímu Srdci Každý pátek po nešporách v zimní kapli (do ) Modlitba posvátného růžence denně od Nešpory denně po večerní mši svaté Farní kancelář pondělí středa , Knihovna sv. Tomáše pondělí středa , neděle (po skončení mše sv. v 9 hod) Kalendář pondělí od Modlitební setkávání, vede P. Petr Semík OP pondělí od příprava na přijetí svátosti biřmování, vede P. Vojtěch Soudský OP úterý od příprava dětí na 1. sv. přijímání, vede P. Petr Semík OP úterý od Setkání farní charity úterý od chrámový sbor, vede Ing. Václav Šlajs středa od příprava rodičů na křest malého dítěte, vede P. Petr Semík OP středa od úklid kostela po nešporách čtvrtek úklid kostela

15 čtvrtek Mariina legie Schůzka III. řád v úterý od Dětské mše sv.: 06. a v hod. 5. ledna 2013 od hod. zazní v kostele PMR Česká mše vánoční J.J.Ryby ve prospěch Tříkrálové sbírky. 31. prosince pouze ledna , Příprava na 1. svaté příjímání a biřmování pro školní rok 2012/13 pondělí od příprava na přijetí svátosti biřmování, vede P. Vojtěch Soudský OP úterý od příprava na 1. svaté přijímání pro žáky 1 st. ZŠ, vede P. Petr Semík OP Mše svaté podle misálu z r v kostele P. M. R. Mše svaté celebruje P. Antonín Damián Nohejl, provinční moderátor Sdružení kněží a jáhnů sv. Dominika v kostele Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí: 1., 2., 4. (a 5.) neděle v měsíci... (!)10 30 hod. 3. neděle v měsíci hod. Pondělí, Středa, Pátek... *16 30 hod. Úterý, Čtvrtek hod. 1.sobota v měsíci hod. Ostatní soboty hod. Výstav, modlitba růžence, požehnání: 1. sobota v měsíci 7 00 hod. ostatní soboty cca 9 00 hod. * o svátcích I. a II. třídy kázání od hod. (!) TRVALÁ ZMĚNA v neděli odpoledne bude jen 3. v měsíci, tj. i 1. v měsíci Mše sv. dopoledne! Další změny na nástěnce. Možné ověření termínu na tel. čísle Bohoslužby v Hospicu sv. Lazara Pondělí ve vánoční vigilie Pondělí NENÍ mše svatá Úterý ve Bratři dominikáni Farní charita u P. M. Růžencové oznamuje: V prvních lednových dnech roku 2013 je plánována již tradiční charitní Tříkrálová sbírka. V rámci této sbírky bude v sobotu dne 5. ledna 2013 v v kostele P. M. Růžencové uvedena koncertně Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby Hej mistře. Účinkuje katedrální pěvecký sbor Resonance a členové Plzeňského orchestrálního sdružení. Diriguje prof. Jitka Chaloupková. Marta Ovsjannikova FARNOST Plzeň Západ, Křimická 73, Plzeň tel.: Slavnost Matky Boží a Nový rok Vejprnice a Krypta Krypta bohoslužby: neděle mše svatá po vánoční přestávce opět: úterý setkáni nad Biblí v v kanceláři farnosti čtvrtek mše sv , po mši svaté v setkání nad Katechismem v kanceláři farnosti středy liturgie Slova v v Kryptě příprava na 1. sv. přijímání probíhá ve středu v v kanceláři příprava na svátost biřmování probíhá ve čtvrtky ve v kanceláři Vejprnice mše svatá: neděle 8 30 Malesice mše svatá: a v P. Miroslav Verčimák, farnost Plzeň Západ 15

16 Řeckokatolická církev Adresa: otec Igor Bibko, Plzeň, Plzeňská E 156 tel.: , Liturgický pořádek na leden Obřezání J. Krista; Bazil Veliký, svt Sv. liturgie sv. Bazila Velikého s myrováním Sbor 70 apoštolů, 1. pátek v měsíci Sv. liturgie, adorace (kaple na plz. bisk.) Sv. Bohozjevení Sv. liturgie (kaple na plz. bisk.) Polyeukt, muč Sv. liturgie Neděle po Bohozjevení Sv. liturgie Sv. Petr v okovech Sv. liturgie (kaple na plz. bisk.) Neděle Celníka a farizeje Sv. liturgie Kliment Ankyrský, svmuč Sv. liturgie (kaple na plz. bisk.) Neděle Marnotratného syna Sv. liturgie Tři svět. Bazil V., Řehoř T., Jan Z Sv. liturgie (kaple na plz. bisk.) o. Igor Bibko ZADÁNO PRO RODINY Centrum pro rodinu Příprava na život v manželství sedmitýdenní cyklus setkání vždy ve středu od 20. února v Plzni od 18 hod. v sále farnosti, Františkánská 11. Kurz efektivního rodičovství pro rodiče batolat, předškoláků a mladších školáků proběhne o sobotách 9. a 23. března a 6. dubna v Plzni, vždy od 9 30 do Vede Jindřich Fencl. Informace o náplni kurzu: Víkend pro chlapy dubna Národní týden manželství 2013 se uskuteční od 11. do 17. února s mottem Manželství je umění. Týden manželství chce být impulz k zamyšlení, jak uskutečnit sen o hezkém 16 vztahu na celý život, je příležitostí pro všechny páry zaměřit se na svůj vztah. Rádi bychom povzbudili ty, kdo se do manželství chystají nebo už jsou svoji, aby v tomto týdnu zvláštním způsobem investovali do svého vztahu, který si to určitě zaslouží. Je bláhové si myslet, že se nám podaří vymýtit všechny rozvody. Ale přinejmenším to naše manželství může být bezpečným místem, kde platí slib lásky v dobrém i zlém, který jsme si dali a o kterém víme, že sliby nejsou chyby. Dobré partnerské vztahy jsou jedním ze základních předpokladů pro kvalitní život jednotlivců i společnosti. Stěžejní role manželství v naší společnosti spočívá mimo jiné v tom, že poskytuje stabilní a láskyplné prostředí k výchově dětí a jako takové potřebuje podporu. NTM vytváří prostor, kde si můžeme připomenout, že spokojené manželství není samozřejmost, ale vztah, který bychom měli rozvíjet. Poradna PPR Vyškolené instruktorky nabízejí bezplatné konzultace ohledně symptotermální metody přir. plánování rodičovství, plánování početí (Věrka) nebo (Hanka).

17 Pojd me chválit Pána tancem Modlitební setkání pro ty, kdo chtějí chválit Pána tancem i slovem 15. ledna v v učebně biskupství v Plzni. Info: M. Linková , M. Fenclová Sady 5. května č. 8, Plzeň Program v lednu Milí o rok moudřejší přátelé, naše Panenky, všichni Vy, kteří čtete tyto řádky a našli jste zalíbení v našich programech. S vděčností ukládám uplynulý rok v srdci jako dar, ze kterého mohu čerpat odvahu v novém roce, v tom, co je před námi. I Vy jste součástí toho daru, každé Vaše vlídné slovo, laskavé gesto, nezištná služba. A tyto naše skutky lásky jsou to, co nás přesahuje i do nového roku. Je to naše základní vybavení, které jsme dostali darem od Boha. Přeji sobě i nám radost z každého nového dne, do kterého se probouzíme. Už delší dobu mě provázejí moudrá slova o tom, jakou cenu má každý den a můj život. Jsou to STŘÍBŘITÁ SLOVA: Ztlum k mírnosti hluk a spěch, pamatuj, jaký mír může být v tichu. Pokud je to jen možné bez vzdání své osobnosti, bud v dobrých vztazích se všemi lidmi, říkej svou pravdu klidně a jasně, naslouchej druhým, at se ti zdají jakkoli neznalí a hloupí, přece má každý svou historii. Nedbej při srovnání s ostatními, že si můžeš připadat zbytečný a planý, vždycky budou lidé i větší i menší než ty. Měj radost z toho, čeho jsi dosáhl a těš se svými plány. Bud sám sebou. Nepředstírej citová hnutí, ani nebud v lásce cynický, protože citová vyprahlost je výrazem trvalého rozčarování. Přijmi s laskavostí soudnost přicházející s lety, s grácií se vzdej záležitostí mládí. Pěstuj si sílu ducha, abys přestál náhlé nezdary, ale netrap se špatnými představami o budoucnosti. Mnohé obavy se rodí jen z únavy a osamělosti. Dodržuj zdravou disciplínu, ale bud jemný sám k sobě. Jsi dítě kosmu právě tak jako stromy a hvězdy, máš právo tu být. Proto bud v míru s Bohem, cokoli počneš, at je dílem Božím, tvé plány a tvé namáhání v hlučném zmatku života at neporuší mír v tvé duši. Se vší svou špatností, lopotou a zmařenými sny je to pořád ještě krásný svět. Opatruj se. Usiluj o to být št astný. (Nalezeno ve starém kostele sv. Pavla v Baltimore, datováno Z knihy Rozcuchaná kniha od Jiřího Pilky) Bud te v roce 2013 št astni v těch největších hloubkách svého srdce. Štěstím, které dává Bůh těm, kteří jsou šiřiteli pokoje a míru. přeje Majka Lachmanová Čtvrteční dopolední novinky pro děti a maminky Ve čtvrtek 10. ledna v 9 00 hod zveme na program VAŘENÍ A OCHUTNÁVKY S RODINOU K VEČEŘI, aneb novinka v programu, přijd te si vychutnat vařící prezentaci od žen, které se rozhodly podpořit rodinnou soudržnost a vymyslely i způsob jak to udělat právě přes společné jídlo. Zván je každý, koho to zajímá, nemusí být ani matka, ani na rodičovské dovolené. Program je vhodný pro všechny věkové kategorie. Ve čtvrtek v 9 00 hod. ZDRAVÝ VÝVOJ DÍTĚTE cyklus přednášek s dětskou fyzioterapeutkou, paní Janou Knězovou z Fakultní nemocnice Plzeň, oddělení léčebné rehabilitace. Zvány jsou nastávající maminky a rodiče s malými dětmi. Ve čtvrtek v 9 00 hod. pokračuje novinka z loňského roku, CYKLUS O BIBLI. Tématem Roku víry provází Josef Kaše. Program je připraven pro všechny hledající, věřící, sympatizující. Zván je každý. Ve čtvrtek v 9 00 hod. zveme na program JAK OCHRÁNIT ZDRAVÍ A ZA- JISTIT BEZPEČÍ SVÝCH DĚTÍ. Na aktuální téma přednáší zástupkyně Hasičského zá- 17

18 chranného sboru Plzeňského kraje, kpt. Mgr. Lenka Basáková. Víc než studentský Silvestr... Pokud se ještě někdo nerozhodl, jak stráví závěr letošního kalendářního roku, nabízíme možnost se připojit k partě studentů z vysokoškolského klubu HORA. Více informací na Dramatický kroužek DCM Sestra Vojtěcha zve všechny, kdo by si chtěli zahrát divadlo nebo se nějakým způsobem do divadla zapojit! V pondělí od 20h. Je potřeba obsadit ještě dvě role, neváhejte přijít! Zváni jste i vy všichni, kdo máte a umíte na nějaký hudební nástroj budete vítáni a můžete se zapojit i takovým způsobem. JUMP 2013 Červeně si do svých kalendářů poznamenejte úterý a středu 15. a 16. ledna, nebot právě v tyto dny bude jediná možnost se na internetové adrese přihlásit na nejprestižnější křest anský tábor JUMP (do 20 hod.). Opět se připravují dva turnusy JUMP ML (15 18 let), který se uskuteční REKOLEKCE PRO ŽENY POSTNÍ REKOLEKCE PRO ŽENY se konají v Perninku ve dnech Zveme všechny pokřtěné ženy nebo katechumenky, které touží po tichu, odpočinku, načerpání sil fyzických a duševních. Rekolekcí provází P. Krzysztof a organizační tým. V programu nebude chybět prostor pro vlastní i společnou modlitbu, v nabídce budou promluvy, křížová cesta, mše svatá, osobní noční adorace, služba přímluvné modlitby apod. Cena rekolekce je 460,-Kč. V případě Vašeho zájmu napište na adresu Obdržíte mail s podrobnými informacemi o akci. Těšíme se na Vás. Za organizační tým Majka, Martina a Vlad ka 8.a JUMP XL (18 23 let) v termínu Z došlých přihlášek se bude losovat. Světový den mládeže v Rio de Janeiro setkání s papežem Přihlašování do ! Ano již bylo spuštěno přihlašování na Světový den mládeže v Rio de Janeiro ( července Týden evangelizace, pobyt v diecézi; července Světový den mládeže Rio de Janiero). Odlety z ČR budou pravděpodobně v termínech července a přílety zpět července. Toto se ale může změnit dle letových řádů. Místo odletu a příletu bude nejspíše Praha nebo Vídeň. Účast českých poutníků zajišt uje Sekce pro mládež ČBK, která bude shromažd ovat také přihlášky přihlásit se je možné POUZE do 15. ledna 2013!!! přes internet: Z organizačních důvodů se mohou přihlásit pouze ti, kdo budou mít nejpozději v den odletu 18 let. Přibližná cena: cca Kč. V ceně je zahrnuto: letenka Kč, balíček poutníka Kč, doprava autobusem po Brazílii (do diecéze a zpět) 2 000), fond solidarity 10 EUR. Přesná cena bude stanovena až během jara Večer chval na DCM 15. ledna v Na večerech chval nám jde o to, abychom skrze písně, modlitby a slova opětovali lásku

19 našemu Bohu, Otci, Synu i Duchu Svatému, učili se přebývat v jeho blízkosti a stávali se mu podobnými. Další setkání se opět uskuteční třetí úterý v měsíci v v sále františkánského kláštera v Plzni. Pozvání platí pro všechny chvalme Pána přece! Škola partnerství 2013 Chystáme se opět otevřít kurz, který se před lety těšil velké oblibě kurz, který si klade za cíl zábavně vzdělávací prohloubit partnerské vztahy, případně být přípravou na manželství a rodičovství. Přednášejícími budou odborníci na témata týkající se vztahů mezi muži a ženami (z řad lékařů i psychologů) a manželské páry. Prosíme, přihlaste se do konce ledna. Postní duchovní obnova pro mládež února Jak prožít postní dobu? To je otázka, kterou si často klademe. Můžeš do ní vstoupit účastí na duchovní obnově pro mládež, která se bude konat u nás v Plzni na DCM a povede ji P. Vlastimil Kadlec, OMI. Přihlásit se je možné do 14. února. Přijměte pozvání ke ztišení... Zimní hory Alpy března Lyžování může nadchnout a co teprv, když se koná v krásném prostředí Alp! Počet účastníků je omezený, proto se přihlaste co nejdříve (nejpozději do 15. února). Orientační cena Kč zahrnuje dopravu a jednoduché ubytování na faře (karimatka+spacák). Duše má chval Hospodina hudební víkend na DCM března Zveme všechny, kdo rádi hrají nebo zpívají! Během víkendu se budeme věnovat hudbě, která zaznívá při společenstvích, modlitebních setkáních a při bohoslužbách. Dozvíme se, jaká je její úloha a jak správně zvolit písně k doprovodu bohoslužby. Doprovázet nás budou jak odborníci z oblasti hudby, tak liturgie. Součástí víkendu se uskuteční zkouška Zvlášt bandu uskupení, které stejně jak v minulém roce doprovodí program setkání biskupa s mládeží. Zkouška Zvlášt bandu 9. března v 15 hod. Potěš své srdce a zahřej srdce ostatních a zapoj se s ostatními nadšenci do hudebního doprovodu setkání biskupa s mládeží. Společná zkouška se uskuteční v prostorách DCM Světový den mládeže v plzeňské diecézi března Setkání mládeže s biskupem Františkem před Květnou nedělí Ano, již začaly přípravy dalšího setkání s biskupem (Světový den mládeže v plzeňské diecézi). V roce Víry se v sobotu zaměříme na toto téma naším hostem bude herec a režisér Jiří Strach, který bude vyprávět na téma: Beze strachu o víře. Novinkou na programu bude koncert. Můžete se těšit na příležitost k setkání s věřícími vrstevníky z diecéze, krásnou liturgii s průvodem a ratolestmi spolu se slovem otce biskupa. V pátek se již tradičně uskuteční Křížová cesta centrem Plzně. Pokud by chtělo vaše společenství ztvárnit některé zastavení, dejte nám vědět které, rádi vám vyjdeme vstříc. Stejně jako v minulých letech uvítáme vaši podporu při organizaci celého setkání pokud nám můžete pomoci (třeba při liturgii, zařizování prostor, předávání informací nebo zajišt ování stravování) budeme moc rádi ozvěte se! Také prosíme o modlitbu za toto setkání i jeho přípravu. DÁLE JIŽ DNES ZVEME Ekumenická konference UNIT 2013 v Plzni března Diecézní pout do Kladrub 8. května Oslavy 20. výročí vzniku diecéze & festival PilsALIVE 31. května VII. celodiecézní fotbalový turnaj na malém hřišti BiskupCUP o pohár biskupa Radkovského (15. června) Kajaky v zahraničí srpna z DCM zdraví P. Kryštof, Petr a Alenka 19

20 Kapka naděje pro potřebné aneb misijní okénko Nečekejme, až někdo udělá radost nám, zkusme ji udělat jako první... Milí přátelé. Zdravíme vás v novém roce a přinášíme pár misijních informací: Nový vzdělávací akreditovaný program Děti pomáhají dětem Co je to pomoc? Jak žijí děti v Africe? Chodí do školy jako my? Co jí děti k obědu na Srí Lance? Jak bydlí děti v Guyaně? Co je to Misijní dílo dětí? Jak mohou děti pomáhat svým vzdáleným vrstevníkům?... na tyto a mnohé další otázky vám dá odpověd náš program Děti pomáhají dětem, akreditovaný ministerstvem školství pro učitele základních a středních škol. Program Děti pomáhají dětem je zaměřen na výchovu dětí k pomoci potřebným v chudých oblastech světa. K realizaci tohoto programu zveme dobrovolníky z řad pedagogů, vychovatelů, katechetů a pastoračních asistentů, kteří po získání osvědčení v rámci jednodenního semináře budou moci vstupovat s tímto projektem do škol. Zájemci, kteří by se chtěli seznámit a zapojit do vzdělávacího programu, se mohou přihlásit u diecézní ředitelky PMD Ing. Miriam Svobodové, tel , nebo na pastoračním oddělení biskupství plzeňského. Tento seminář se bude konat v sobotu od 9 hod. v učebně na biskupství. Miriam Svobodová, zastoupení PMD, Misie v Ugandě Rádi bychom vám zprostředkovali pár dojmů od dvou mladých lékařek Terezy Truhlářové a Markéty Balcarové, které loni na podzim odešly z naší diecéze na misie do Ugandy a které mnozí z vás podpořili jak finančně tak i modlitbami. První dny v Africe Přesně tedy ve východní Africe, JZ Ugandy, kousek pod rovníkem, v distriktu Ntungamo, ve vesničce Nyakyera. V nadmořské výšce kolem 1600m bydlíme na nové faře. Proto taky ten luxus, který si žádný z našich sousedů dovolit nemůže. Máme elektřinu, plyn, vodu a jako bonus, nádherný výhled na zelené kopce a kopečky všude, kam se podíváme. Máme zde 2 postele, nad nimi se vznáší naše vzdušné moskytiéry, na zemi dvě rohože z papyrusu a už druhý týden máme novou skříň od místního truhláře. První dny byly náročné, aklimatizace v Africe trvá déle. Zpočátku jsme byly hodně unavené, všechny naše smysly dostaly pořádně zabrat. Již večer jsme se seznámily s Geofrym naším překladatelem z angličtiny do jazyka Runyankore. K večeři nám nachystal typické ugandké jídlo. Skládá se z matoků = slané banány, poša = kukuřičná kaše, arašídové omáčky, doda=něco jako listový špenát a kala = fuj kaše z prosa. Celkem chutné, jenže když máte studené matoke ještě ke snídani, již velmi brzy se vám zasteskne po křupavém glóbusáckém chlebíku. Naše lékařské působení Jely jsme sem s tím, že budeme pomáhat rozjíždět jednu malou soukromou kliniku v 17 km vzdáleném Kitembe, kde má být ultrazvuk, mikroskop a základní lékařské vybavení. Ve zbylém čase budeme jezdit jako mobilní hospicová péče. Majitelka kliniky Doreen ugand anka, která již 18 let žije v USA, nám nabídla domek, který nám měl být k dispozici. Kompletně vybaven elekřina, voda a dokonce i zapůjčení auta, jenže... jsme v Africe. A co Doreen odjela, vše nabralo jiný spád. V domě zatím někdo bydlí, auto je v tuto chvíli rozbité... vše tu má své klidné tempo, nezbývá než se přizpůsobit. Tak to jen na vysvětlenou, proč ještě nepracujeme na klinice a jsou z nás zatím jen lékaři ze zápraží. Léčíme zde hlavně malárii, tyfus, brucelózu, ostatní průjmovitá onemocnění, žaludeční vředy, vysoký tlak, srdeční selhávání, močové infekce, sexuálně přenosné choroby. Setkáváme se i s kožními nemocemi, léčíme drobné úrazy. Práce je různorodá a velmi pestrá, proto nás tolik baví. Často byste nás viděli, jak tu pobíháme s učebnicí tropické medicíny a za běhu doháníme, co se dá. Je toho prostě moc. Ale nakonec přece není dokonalejšího způsobu, jak si nové poznatky lépe vštěpit. Více informací můžete najít na Misijní úmysl na měsíc leden: Za křest anská společenství na Blízkém východě, která jsou často

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

1 / 2014 LEDEN. Nám, nám narodil se. tyto svátky snad na každém kroku. Toto dnes

1 / 2014 LEDEN. Nám, nám narodil se. tyto svátky snad na každém kroku. Toto dnes LEDEN 1 / 2014 Betlém je město Vánoc, kde se připomínají tyto svátky snad na každém kroku. Toto dnes stotisícové město se rozprostírá na táhlých svazích a na vrcholu se tyčí zdaleka viditelná bazilika

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle.

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle. ÚNOR 2 / 2014 Každý rok si připomínáme Světový den nemocných. Památka Panny Marie Lurdské nás k této myšlence přivádí. V jeskyni u řeky Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích Farní informace F A I N prosinec 2014 Pro farnosti: Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic Možná bylo nebe plné hvězd, když se tři mudrci z Východu rozhodli vyjít za tou, která byla znamením Krále

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

S A L V A T O R E. 49/ červen A.D. 2007. zpravodaj pražské akademické farnosti A K T U A L I T Y. w w w. v k h c r.

S A L V A T O R E. 49/ červen A.D. 2007. zpravodaj pražské akademické farnosti A K T U A L I T Y. w w w. v k h c r. S A L V A T O R E zpravodaj pražské akademické farnosti 49/ červen A.D. 2007 z d a r m a Z Velikonoční Vigilie foto: s.rafaela CSTF A K T U A L I T Y Pro aktuální informace zabrouzdejte na w w w. s a l

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Biskupství plzeňské KONTKATNÍ ÚDAJE PŘEDSTAVITELÉ DIECÉZE. nám. Republiky 35 301 00 Plzeň

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Biskupství plzeňské KONTKATNÍ ÚDAJE PŘEDSTAVITELÉ DIECÉZE. nám. Republiky 35 301 00 Plzeň Biskupství plzeňské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KONTKATNÍ ÚDAJE Biskupství plzeňské nám. Republiky 35 301 00 Plzeň tel.: +420 377 223 112 fax: +420 377 321 917 GSM brána: +420 731 619 708 e-mail: bip@bip.cz web:

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více