Plzeňský ženský volejbal

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plzeňský ženský volejbal"

Transkript

1

2 Hanka Moravcová-Valentová Plzeňský ženský volejbal soubor vzpomínek, dokumentů a osobních vyznání

3 Hana Moravcová 2011 Vydavatelství František Spurný, F.S.Publishing 2011 ISBN

4 Motto: Sport 2. června 1926 Hra tato nevyžaduje více než několik čtverečních metrů místa. Uprostřed mezi dvěma kůly se natáhne síť, podobná tenisové, jenže hořejší okraj uprostřed je skoro půl třetího metru nad zemí. Na každé straně se namáhá šest i více hráčů srazit míč na zem do protivníkova pole po trojím úderu, čímž se dociluje bodu, nebo ztráty míče, podle toho, kdo servíroval. Ovšem, že ve hře se nikdo nesmí dotknout sítě, ani přešlápnouti střední linii. Mnohdy dochází ke vzrušujícím momentům v této hře, kde pracuje celé tělo, zejména ruce, nohy a zrak, neboť rychlý průběh hry nedovoluje jednotlivci otáleti, nebo déle se rozmýšleti. Promýšlení jednotlivých fází musí se díti před jejich sehráním a tudíž ve hře. Vítězí hbitost spíše než síla s jakou dovede protivník srážeti umisťované míče. Oficielní pravidla volejbalu z r (z publikace 80 let volejbalu) 3

5 SLOVO ÚVODEM Pochlubit se tím, že jsem u narození volejbalu byla, se nemohu, ale byl ještě poměrně mladý, když jsem se s ním seznámila. Tato hra ovlivnila natolik můj život, zabrala tolik času z mého soukromí, uloupila tolik fyzických sil a přesto i dnes zůstává jeho součástí, byť už jen při oslavách narozenin spoluhráčů a spoluhráček, sledováním jeho současníků v televizi, nebo vzpomínáním nad letitými fotografiemi. Nechtěla bych, aby tato vzpomínková publikace byla jen statistickým dokladem tabulek, výsledků a letopočtů, ale také přiblížením života v letech, kdy se volejbal u nás dostával z plenek, jak se postupně měnil, jak se dral na mezinárodní pole, prostě jak mu přibývala léta. K rozhodnutí vrátit se 80 let do minulosti, napsat a doložit fotografiemi historii začátků plzeňského ženského volejbalu, mě vyprovokoval ing. Václav Svozil, syn mé bývalé spoluhráčky z nár. družstva Líby Svozilové, který nechal zmapovat úspěchy volejbalistek Valašského Meziříčí z let padesátých v publikaci ZLATÁ LÉTA PADESÁTÁ. Výtisky rozeslal všem spoluhráčům, spoluhráčkám, funkcionářům a pokud se mnozí z vás teď ptáte proč, tak prostě proto, aby se nezapomnělo. Protože v roce 1945 měly Plzeňačky za sebou již devět titulů MISTRA REPUBLIKY a jedenáct titulů PŘE- BORNÍKA ČOS, chtěla bych touto amatérskou vzpomínkou připomenout nejen pamětníkům, ale i současné volejbalové generaci minulou slávu krásné, inteligentní a elegantní hry, zvané VOLEJBAL. Když pohlédneme do třicátých let minulého století, tak tehdejší průkopníci a milovníci sportu zkoušeli provozovat nebo se prosadit ve všem, co bylo tehdy dostupné. Do SOKOLA, jehož hlavní náplní byla prostná cvičení a cvičení na jednotlivých nářadích, se pomalu vkrádaly míčové hry. Volejbal, házená, basketbal, a tak ti, co jim jen prostná nestačila, začali s těmito míčovými sporty. Neexistovalo specializované odvětví, ale zkoušelo se všechno, většinou bez trenérského vedení, ale v kolektivech, které spojovalo kamarádství, přátelství a touha vyniknout. Chodilo se nejen na určená tréninková místa, ale na plovárny, na chaty, na osady, všude, kde jen byl obdélník trochu rovné plochy, dva kůly a hlavně ten kulatý nesmysl. Tímto způsobem se také vytvořilo volejbalové družstvo Sokola Plzeň I. Gymnastika, házená, tenis, pingpong, lehká atletika, to všechno se složilo v jedno VOLEJBAL. Hned prvním úspěchem bylo 2. místo na IX. Všesokolském sletu v Praze. Za dva roky (1934) se děvčata stala již přebornicemi ČOS v Prostějově, získala svůj první titul MISTRA REPUBLIKY a v témže roce svojí reprezentací ČSR zvítězila na hrách slovanského Sokolstva v Osieku v Jugoslávii. Tímto rokem začíná dosud žádným jiným družstvem u nás nepřekonaný rekord devíti titulů mistryň republiky za sebou; 6x za Sokol Plzeň I a 3x za Viktorii Plzeň. V době války byla situace složitá. V roce 1938 se v rámci sletu konaly pouze přebory Československé obce sokolské (ČOS) a v roce 1944 se mistrovství nekonalo. Dle dochovaných zpráv bylo toto družstvo 11 přeborníkem ČOS. Hana Moravcová 4

6 Co by asi říkal William C. Morgan, ředitel tělesné výchovy v YMCE v Hollyoku, kdyby mohl být účasten letošním světovým šampionátům mužů a žen. Poznal by vůbec svoji hru, kterou vymyslel pro svoje žáky? Asi by také neuvěřil, že v Hollyoku bude v 21. století síň slávy pro nejlepší volejbalisty světa a že se mezi nejlepších osm dostane také Josef Musil, zvaný Bulda, z Prahy. Čas nejde zastavit, všechno se rychle mění, ale nemělo by se zapomínat. Zapomínat na ty, kteří tomuto sportu v jeho začátcích propadli celým tělem a někteří i duší, stali se osou jeho dění a pomáhali posunout, vylepšit a vybrousit tuto hru k dokonalosti. Po prvé byl volejbal předveden na konferenci pracovníkú YMCY v r ve Spring-Feeld College. Na každé straně hrálo 5 hráčů, hra se líbila a tak se ihned uchytila. Samozřejmě, že potřebovala nějaký čas, aby se dostala do Evropy. Tomu dopomohla účast spojeneckých armád v první světové válce. Po jejím skončení zanechali vojáci u nás velké množství míčů a sítí a již v roce 1919 měl volejbal v Českých zemích i na Slovensku premiéry. Rok 1921 se pak uvádí jako začátek organizovaného volejbalu u nás. Největší zásluhu na rozvoji tohoto sportu má bezesporu YMCA, dále Sokol, studenti, skauti a nemalou měrou trampské osady, neb jejich zásluhou se hrál volejbal všude, kde byl sebemenší prostor. Pár prvních zmínek o účasti Plzně v souvislosti s volejbalem ze stránek tisku: Národní listy 3. července 1920 Zítra o 2 hod. odpoledne v den Amerického státního svátku předvedou atleti vybraní pro Antverpskou olympiádu a jiní borci ukázky atletických čísel na sletišti. Američtí sokolové předvedou atletická prostná a sehrají proti Američanům z Prahy base-bal. Pak sehrány budou různé hry americké, jako volejbal, basketbal, pish-bal a hry žertovné. Z PLZNĚ a Budějovic jsou vypraveny štafety, které nesou Americkému ministrovi Cranovi hold. Přípravy řídí prof. J. A. Pípal. Národní politika Počátkem tohoto měsíce se ustavila v PLZNI západočeská odbočka svazu volejbalového a basketbalového k tomu účelu, aby americké hry byly intenzivněji hrány a propagovány na českém západě. Zvolení funkcionáři J. Martínek předsedou, L. Heller jednatelem, V. Rouček pokladníkem, V. Petřík zapisovatelem. Jest si přáti, aby i tam nalezly tyto ušlechtilé sportovní hry ohlasu a pochopení na širší veřejnosti, jakému se těší v ostatních oblastech republiky, zejména jako ve středních Čechách. Hry tyto může hrát každý bez rozdílu věku a pohlaví a jsou vydatnou vzpruhou po denním zaměstnání. 5

7 kaly na přelomu devatenáctého a dvacátého století. V sokolovně se kromě cvičení konaly Budova sokolovny ve Štruncových sadech. Na začátku dvacátého století a za první republiky byla sokolovna skvostem srovnatelným nebo možná převyšujícím věhlas plzeňské Měšťanské besedy. V roce 1896, kdy byla slavnostně otevřena projevem purkmistra Václava Petáka, ohromila sokolovna ve Štruncových sadech svou krásou. Patřila v té době ke skvostům plzeňské architektury, které v Plzni vzni- za 1. republiky také plesy, koncerty, šibřinky, loutkové divadlo a v budově byla i sokolská knihovna, restaurace a od poloviny třicátých let i kuželník. Při plesech zde tančilo na parketu na čtyři sta padesát lidí. Po desítkách let rozmachu přišly ale krušné časy. V roce 1950 byl kumunistickým režimem zrušen Sokol a v té době přestala sokolovna plnit funkci všestranného kulturního zařízení. Postupně bylo zrušeno loutkové divadlo, knihovna, orchestr a kino pro mládež. I když se v sokolovně nepřestalo cvičit, budova chátrala. Byla odstraněna většina sokolské výzdoby. Budova sokolovny chátrala a byla stranou zájmu tehdejším mocipánů. V roce 1990 budovu znovu převzal Sokol. 6

8 1930 Nejstarší dochovaná fotografie plzeňských volejbalistek je z roku PARDUBICKÉ STŘEDOŠKOLSKÉ HRY byly dle dochované zprávy z Národních listů z záležitostí pouze mužskou. Cituji: Družstvo volejbalu musí být sestaveno z hráčů jednoho ústavu a sice jen z hochů. Toto pravidlo již v roce 1930 neplatilo. Na fotografii z Pardubických středoškolských her, je dívčí družstvo plzeňských středoškolaček. Na fotografii pátá a šestá zleva jsou sestry V. a O. Votrubcovy, pozdější opory a členky mistrovského družstva SOKOLA PLZEŇ I. 7

9 1932 Přebory Československé obce sokolské (ČOS) Cituji: Růchová Vítězky přeboru ČOS 1932 pořádaného v rámci IX. všesokolského sletu v Praze. Zleva: Faustusová, Divišová, Lorencová, Machotková, Votrubcová O., Votrubcová V. Závod o putovní vlajku ČOS jest nejvyšším konečným utkáním nejlepších sokolských družstev naší republiky. Předchází tomu vylučovací zápasy v jednotách, okrscích, župách, krajích a zemích, nežli se vyberou tři družstva nejlepší z nejlepších, která pak v konečném závodě přeboru ČOS hájí barvy své země. Vytrvalosti, píle a obětavosti je zapotřebí k tomu, aby vzniklo družstvo, které tvoří jednotný celek, ovládaný sesterskou láskou a porozuměním. Do konečného závodu se letos probojovala družstva SOKOLA PLZEŇ I. za zemi českou, SOKOLA KROMĚŘÍŽ za zemi moravskoslezskou a UŽHORODU za Slovensko a Podkarpatskou Rus. Boj o putovní vlajku byl velmi zajímavý, zvláště zápas Sokola plzeňského s kroměřížským. Až do poslední chvíle nebylo jisto, kdo si odnese palmu vítězství. Úroveň hry však rok od roku stoupá, zvláště u žen, které začaly pěstovat odbíjenou závodně mnohem později nežli muži. Tohoto roku všechna družstva překvapila hrou pokročilejší a propracovanější. SOKOL KROMĚŘÍŽ, který letos dobyl přebor ČOS podruhé, ukázal velmi útočnou hru plnou nečekaných okamžiků. Závodnickou ukázněností a klidem při hře, získaly kroměřížské sestry jména přebornic ČOS plným právem. Plzeňské ženy překvapily značně vyspělou a přesnou hrou. Počínaly si skvěle jak u sítě při srážení, tak při nahrávání. Dosud jim však chybí závodnická jistota. Svědectvím toho, že zájem o odbíjenou u nás neustále stoupá, bylo nezvyklé množství diváků z řad sokolských. Ačkoliv se na hlavní pláni rozvíjel slavný pořad prvého závodního dne sletového, svými někdy až příliš hlasitými projevy povzbuzovali hrající. O tři dny později 6. července uspořádala ČOS závod o slovanský přebor v odbíjené. Účastnily se ho Jugoslávie, Rusko a Československo zastoupené kroměřížským vítězem přeboru ČOS. Zvítězilo naše družstvo s velkou převahou, druhá Jugoslávie hrála bez útočného ducha a více na obranu. Rusko mělo dobré jednotlivkyně, avšak chyběla mu nutná souhra. 8

10 O volejbalovém družstvu Sokol Plzeň I Všechny hráčky byly narozeny ještě za císaře pána (nejstarší M. Faustusová a V. Votrubcová v roce 1911). Dvacátá a třicátá léta je nabrala, dá se říci, raketovou rychlostí rozvoj všech sportů první republiky a vlna radosti a nadšení z jejich provozování je vynášela na vrcholy nejvyšší. O všestrannosti těchto hráček mluví i úspěchy v jiných sportech. Věra Votrubcová-Jakšová vicenásobná mistryně světa ve stolním tenisu, celá léta mistryní republiky v tomto sportu, hrála také velice dobře tenis a házenou. Tento závod byl dobrým pokračováním styků, zahájených minulého roku s Jugoslávským zájezdem našeho družstva na jih. Doufejme, že těmito zápasy utužíme přátelství, které nás pojí se sestrami slovanských národů. Vlasta Freitová-Winterová, byla všestrannou lehkou atletkou, hrála výborně tenis, basketbal, velmi dobře lyžovala. Stejně nadaná byla i sestra Věry Votrubcové Olga Votrubcová-Kalinová. Hrála závodně volejbal v nejvyšších soutěžích plných třicet let. První fotografie ze středoškolských her z roku 1930 a ještě v roce 1960 si zahrála o desátý titul mistryň republiky s družstvem Slavoje Plzeň s hráčkami o let mladšími. Patří jí také titul MR v mix-deblech s Františkem Janečkem. Stejnou měrou by se dala vyjmenovat všestrannost kapitánky družstva Marušky Faustusové, která nedovedla jen jedno zkazit dobrou náladu. A to byl klíč k tomu, jak rychle a výborně zvládnout pohybově, fyzicky i technicky náročnou hru, která k nám v době jejich mládí přilétla přes oceán. 9

11 1934 PŘEBOR ČOS V ODBÍJENÉ ŽEN V PŘEROVĚ 1934 Ženy Sokola Plzeň I. vyhrály svůj první mistrovský titul a tím i možnost reprezentovat Československo na slovanských hrách v Osieku v Jugoslávii. Svaz Sokola Království Jugoslávie zastupovalo družstvo mužů Sokola Lublaň a družstvo žen Sokola Maribor. Československou obec Sokolskou zastupovala družstva mužů Sokola Kroměříž a žen Sokola Plzeň I. vedená A. Bendou, 1. místonáčelníkem ČOS a sestrou Fikarovou, členkou náčelnictva žen ČOS. Jako soudci provázeli družstvo Opravil z Kroměříže a Průchová z Vinohrad. Na fotografii z Osieku muži Kroměříž a ženy Sokola Plzeň I. Zleva ženy: Divišová, Machotková, Votrubcová V. Votrubcová O. náčelnice Fikarová, Opravil soudce, Průchová soudce, Heinová, Lorencová, Faustusová. Ženy Sokola Plzeň I: kapitánka Faustusová, Divišová, Lorencová, Votrubcová, O. Votrubcová, V. Machotková. Vedle M. Faustusové poslední stojící muž je Jaroslav Kozlík z Kroměříže, dosud žijící 103 letý Prasokol, který poskytl tyto materiály. Je autorem mnoha publikací z historie tělesné výchovy v Československu v letech Na otázku, čím ho volejbal obohatil řekl: Jak hra sama, tak i mnohé aktivity kolem, byly pro mne nejen zdrojem ušlechtilé zábavy a radosti, ale také vhodným prostředkem seberealizace společenského vyžití a uplatnění. Volejbal se stal účinným prostředkem mého tělesného zdokonalování. Harmonicky a blahodárně působily také na vývoj charakteru formováním postojů k sobě, druhým, k přírodě a k povolání. 10

12 Ženy Sokola Plzeň I ve složení kapitánka Faustusová, Divišová, Lorencová, Machotková, V. Votrubcová, O. Votrubcová zvítězily na Mistrovství republiky a staly se vítězkami ČOS pro rok Společný nástup žen Sokola Plzeň I. a Mariboru k zápasu. Zleva: náčelnice Fikarová, sudí Průchová, kapitánka Faustusová, Divišová, Lorencová, Votrubcová O. Votrubcová V. Machotková. Přesto, že Slovinky výškově hodně převyšovaly Plzeňačky, vyhrála naše děvčata po počáteční nervozitě 2:0 sety 15:9 a 15:2. 11

13 1935 Druhý přebor Slovanského sokolstva v Bělehradě Po získání titulu mistra republiky v roce 1935 a současně i přeborníka ČOS, jelo plzeňské družstvo žen opět reprezentovat ČSR na přebory slovanského sokolstva. Z tohoto roku se zachovaly bohužel jen soukromé momentky od družstva mužů Kroměříže, které zde reprezentovalo stejně tak jako v předcházejícím roce. Nástup do vlaku před odjezdem z Bělehradu. Zleva: Divišová, Machotková, Ševčík, Winterová, Kozlík. 12

14 Společná prohlídka Kalimeganu a sochy Svobody daru Francie.. Společná fotografie při prohlídce Kalimegdanu. Společná jízda vlakem domů Jaroslav Kozlík, Vlasta Wintrová při obědě v jídelním voze. 13

15 1936 Sokol Plzeň I. ženy vítěz Mistrovství republiky a vítěz ČOS Zleva: Votrubcová V., Heinová, Machotková, Winterová, Faustusová, Divišová, Votrubcová O. V r se také stala Věra Votrubcová společně s Vlastou Depetriusovou mistryní světa ve stolním tenisu. Společná fotografie účastnice přeboru. 14

16 1937 Sokol Plzeň I. ženy čtvrtý titul mistra republiky a současně titul přeborníka ČOS Zleva Votrubcová V., Divišová, Faustusová, Winterová, Heinová, Votrubcová O. 15

17

18 1941 Viktorie Plzeň V roce 1941, po zrušení Sokola, přestoupilo celé družstvo jedničky do Viktorie Plzeň. V jeho barvách vyhrálo ještě 3 tituly mistra okleštěné republiky. Na fotografii zleva: Faustusová, Divišová, Winterová, Heinová, Machotková, dole sedící sestry O. a V. Votrubcovy. Úvodní část článku Nejlepší západočeské sportovkyně mají slovo : Marie Faustusová a prof. Věra Votrubcová. 17

19 1942 Osmý titul mistra republiky Na mistrovství Čech na Pragovce získalo družstvo žen 8. mistrovský titul. Zleva: Votrubcová V., Votrubcová O., Macháčková, Heinová, Faustusová, Winterová. O. Votrubcová-Kalinová s Frantou Janečkem po vítězství na mistrovství republiky v mixdeblu s cenami. 18

20 Na mistrovství na Pragovce smečuje Macháčková, pomáhají O. Votrubcová a Heinová. V následujících letech v roce 1943 získalo družstvo žen Viktorie poslední devátý titul v řadě. V roce 1944 a 1945 se mistrovství nekonalo (poslední válečný rok a první poválečný rok). 19

21 1946 VPK RADBUZA Tak jak válka okleštila veškeré dění včetně sportu, tak se po jejím skončení rychle v Sokole a sportovních klubech vrátilo vše do starých kolejí. Na volejbalové scéně se objevuje mladé družstvo a skončily na druhém místě, když prohrály jen se Zam. Prahy. Za nimi zůstala družstva SK Slezská Ostrava, Sokol St. město-náchod, Sokol KP Brno a VŠ Bratislava. Také v roce 1947 své umístění obhájily. V té době měla VPK Radbuza tyto registrované hráčky: Chmelařová Věra, Jíchová Františka, Kůsová Jana, Nováková Zdenka, Němečková Marie, Nová Jarmila, Oberdorfová Magda, Šimáčková Věra, Štiková Jarmila, Thomayerová E., Volková Milada, Volková Věra. Vedoucím družstva a trenérem byl František Janeček. Nástup k zahájení přeboru. Na mistrovství republiky obsadily hráčky VPK Radbuza 2. místo. Na Radbuze se za války hrály hlavně debly. Na forografii jsou dvě dvojice: Zbyša Beneš - poválečný čs. reprezentant, Midla Volková a Josef Polívka a Věra Volková. 20 VPK Radbuza, jehož hráčky prošly tvrdou mix-deblovou školou po boku vynikajících hráčů, kteří se do tohoto klubu stáhli za války ze Sokola Plzeň I. a V. V roce 1946 se z oblastního přeboru Západočeské župy probojovaly vítězstvím nad Sokolem Doubravka do mistrovství Čech I když porušuji předsevzetí, že v této knížce bude psáno jen o ženách, musím se zmínit i o mužské části tohoto slavného klubu. V prvé řadě připomenu jména Beneš Miloš, Beneš Vladimír, Beneš Zbyslav, Helcl Miloslav, Janeček František, Janeček Jan, Kausek Ota, Konopík Sláva, Pavel Bohumil, Polívka Josef, Racek Antonín, Švarda Jaromír, Šlauf Václav, Zázvorka František. Tato parta uvedla v život zajímavý zvyk, každý rok na Štědrý den se sejdou venku na hřišti, ať je jakékoli počasí a hrají. V šedesátých letech se jim začalo říkat Staříci. A i když postupně začali odcházet na nebeské hřiště, přišla mladší generace, která tuto tradici udržuje. Vím o dvou žijících. MUDr. Vladimír Beneš, zvaný Bacil, vynikající lékař v pražském Motole a Ferda Kudrle, léta vedoucí plzeňských studentských kolejí a menz, který má zásluhu na vybudování mnoha objektů a sportovišť pro plzeňské vysoké školy oba letos DEVADESÁTILETÍ. Vánoční volejbalový matsch už také není žádný mladík, je mu SEDMDESÁT.

22 Vzpomínka bývalého člena Sokola Plzeň III a později hráče plzeňské Radbuzy Prof. MUDr. Vladimíra Beneše, DrSc. na legendární družstvo žen Sokola Plzeň I. Po první světové válce se euforie ze získané svobody zamíchala s nedostatkem peněz, práce i s bídou. Ve všech částech Plzně vznikaly jako houby po dešti nové sokolské jednoty. Peněz bylo málo, proto cvičiště vypadala všude stejně. Za branou byl pavilon, tedy dřevěná bouda s malým sálkem a jevištěm, kde mohli cvičit nejvýš 4 lidé, za ním nářaďovna skromně vybavená. Cvičiště mělo uprostřed zelenou plochu, na níž byly mety pro prostná cvičení. Plocha se využívala hlavně před sletem. Po stranách plochy zbyly úzké jazyky, kde na jedné straně bylo doskočiště, na druhé si dorostenci a mladí lidé udupali hřiště na volejbal. Jiný kolektivní sport se v Sokole nehrál. Fotbal se hrát nesměl a na jiné sporty nebyly peníze. Proto byl volejbal jako nejlacinější sport v Sokole tak rozšířen. Hráli ho studenti, úředníci, dělníci ze Škodovky, tedy nezámožní lidé. Ti usadili kůly, koupili laciný míč a síť. Volejbal byl sportem proletářů. Proto se hrál i v trampských osadách, jejichž osazenstvo bylo ještě o jednu ekonomickou třídu níž. My sokolové jsme s nimi hrát nesměli, oni měli později svoji trampskou ligu. Ještě ale před první světovou válkou byla postavena hned vedle hlavní budovy plzeňského pivovaru honosná sokolovna Plzeň I, jejíž stavbu bohatě sponzorovali pravovárečníci, továrníci a obchodníci. V té se na začátku třicátých let sešlo několik skromných a hezkých děvčat. Brzy vytvořily legendární neporazitelné družstvo, které vyhrávalo, vše co se dalo. Snad nejpopulárnější byla Mařena, tedy Marie, která si vzala knihkupce Jirku Faustuse. Byla vysoká, snědá a čert s ní cloumal. Její temperament byl nevyčerpatelný a nakažlivý. Byla to známá plzeňská postava. Druhá byla noblesní Vlasta Wintrová, skvělá volejbalistka. Jako třetí jsem znal Martu, její jméno za svobodna jsem zapomněl, ale vdala se za statkáře Skrzyzovského z Dolan. Marta byla skromná dáma pevné postavy vždy umírněná, ale jakmile uviděla síť a míč, byla z ní vášnivá hráčka. Potom tu byly holky Votrubcovy, dcery zahradníka z Letné a Depertiusová. Všechny dívky hrály výborně také pingpong. Myslím, že trenéra ani kouče neměly. Prostě hrály a hrály, jako my v mužích. Družstvo obsadilo 2. místo na mistrovství republiky Pak přišla německá okupace a s ní konec Sokola. Ale nevzdaly to, našly si nový klub SK Viktoria a získávaly další vítězství. Muži dali dohromady dvě ligová mužstva, také SK Viktorii a Radbuzu. V Radbuze bylo později i dobré družstvo žen, v němž vynikaly sestry Volkovy, dále hrály Burešová, Tomášková a jedna hráčka z jednotky. Po osvobození se Sokolové vrhli do svých jednot, ale bylo to jen nakrátko. Při sletu 1948 vytáhly ženy z Plzně americké vlajky a byl konec se Sokolem. Moje generace se už nevzpamatovala. 21

23 1947 Hřiště Radbuzy nebylo daleko od řeky RADBUZY a tak se často pro míč skákalo do vody. Hráčky se rozběhly po zápase místo do sprch do řeky. Klubovnu Radbuzy někdy začátkem 60. let někdo zapálil a tak z tehdejší, pro většinu sportovců pohádky mládí, nezbylo nic jen ty vzpomínky. V družstvu Radbuzy byly v letech 1946 a 1947 registrovány: Chmelařová Zd., Jíchová F., Kůsová J., Nováková Z., Němečková M., Šimáčková V., Štiková J., Thomajerová E., Obersdorferová M., Volková M. a V. Na fotografii jsou identifikovány pouze Volková V. (druhá zleva) a vedle ní (třetí zleva) její sestra Midla Volková. Ve vodě Věra Volková. 22

24 JAKÁ BYLA RADBUZA Klub Radbuza jsem poznala až v roce 1949, po její volejbalové slávě. Tímto areálkem prošla velká řada plzeňských sportovců všech odvětví sportů, které se daly v této přírodní rezervaci kolem řeky Radbuzy provozovat. Byl výhodně položený, prakticky ve středu města. Loděnice poskytovala prostor kanoistům a kajakářům, pro plavce byl na řece 50ti metrový závodní plavecký bazén na sudech s dřevěnými podlážkami a kabinami na převlékání. U řeky volejbalové hřiště a o 30 metrů výš ve stráni hřiště pro basketbal. Klubovna, která byla pro všechny společná, měla ještě přístavek pro stolní tenis. Také mne v letech vzala Radbuza pod křídla, když jsem jako bezprizorní po nuceném odchodu z gymnastické líhně Sokola Doubravka hledala sportovní asyl. Každodenní odpolední několikahodinové střídání hřišť, koupání, ježdění na kajaku a slavné drnové války, které se občas vyhlašovaly mezi vodáky, plavci a ostatní havětí, se nedají zapomenout. Kdo nespěchal domů, zůstal na večerní zpívánky při kytaře Jardy Pleskala. Dřevěný bazén včetně sudů uplaval při velké vodě na jaře 1953 a stejně tak i všechny sportovní a kamarádské svazky, které opět ukončila reorganizace. A jak se říká, všechno špatné je pro něco dobré. V té době už jsem něco znala z volejbalové abecedy a nečekaně jsem byla pozvána na soustředění národního volejbalového družstva, což rozhodlo s konečnou platností o výběru mé sportovní dráhy. Hráčky VPK Radbuza bojují ve finále o nejvyšší příčku na mistrovství republiky. I v roce 1947 však pro ně zbyla stejně jako v uplynulém roce jen stříbrná medaile. 23

25 1948 Poslední účast Sokola Plzeň I na přeboru ČOS Všesokolský slet 1948 Chtěla jsem v této vzpomínkové publikaci zachytit pouze sportovní úspěchy ženského volejbalu, případně jeho reprezentaci ve světě, ale když jsem došla do roku 1948, nemohla jsem se vyhnout vysvětlení, co se vlastně příchodem nové komunistické vlády stalo se sportem v Československu. Vše co bylo sokolským hnutím za desetiletí vybudováno, z čeho pocházela naše sportovní elita a co nestačili z této myšlenky a hnutí zadupat do země Němci, to udělal po roce 1948 tzv. LID. Po komunistickém puči v únoru 1948 mělo vedení KSČ z perfektně organizovaných Sokolů s obrovskou členskou základnou a tradicí velké obavy. Sokolové již v rámci X. všesokolského sletu v Praze 1948 otevřeně při pochodu Prahou proti únorovému puči demonstrovali. V sokolskou demonstraci se také změnil pohřeb presidenta Dr. Edvarda Beneše v témže roce. Komunisté se tedy rozhodli problém se Sokolem vyřešit. Prvním krokem bylo vydání zákona č.147/49 Sb. z o státní péči tělovýchovy a sportu. Sjednocením tělovýchovy se direktně veškeré sportovní kluby převedly do vybraných tělovýchovných jednot, řízených ČOS. Ve vedení ČOS pak byli v krátké době nahrazeni zasloužilí sokolští pracovníci funkcionáři členy KSČ. Všechny menší kluby v daném sokolském okrsku byly v rámci sjednocení začleněny do jedné zpravidla největší sokolské jednoty a to!!! včetně majetků a sportovišť. Došlo také ke sloučení přeborů ČOS a MI- STROVSTVÍ REPUBLIKY. Dalším politickým tahem bylo zajištění vhodného,,patrona pro každou již sjednocenou sokolskou jednotu, v podobě blízkého podniku, který by přinesl nejen finanční prostředky, ale také rozšířil jeho členskou základnu o své zaměstnance. Pak už jen stačilo v oddílových a klubových volbách odstranit dosavadní sokolské funkcionáře a převzít moc nad jednotami, jako před tím nad ČOS. Hřebíčkem do rakve bylo vydání druhého zákona o reorganizaci tělovýchovy a sportu č.71/52 Sb. ze Tím byla převážná část sokolských jednot zrušena (zůstaly jen na vesnicích), veškerý majetek Sokola byl zákonem převeden na nově ustavené DSO (dobrovolné sportovní organizace) rozdělené podle resortů s nově vymyšlenými názvy: Spartaky, Jiskry, Slavoje, Slovany, Slavie, Dynama, Lokomotivy, Baníky, Tatrany, Dukly a Rudé hvězdy. Potom už stačí jen jediné přiložený novinový článek z r Z něj jasně vyplývá, že u nás končí dobrovolnost, osobní svoboda rozhodování a nastupuje direktivní nařízení (jak se v článku uvádí), které udělá definitivní pořádek členství v Sokole v organizaci, kde právě pořádek, kázeň a hrdost k svobodné příslušnosti k této organizaci byla na prvním místě. Toto nařízení rozházelo většinu dobrých týmů a mnohdy přispělo k jejich likvidaci. Starší hráčky, které měly v té době za sebou let odehráno končí a ostatní, které svůj sport nechtějí opustit, se začleňují podle nového zřízení. Zbytek Sokola Plzeň I. se soustřeďuje na Slavoji MP (dřívější Sokol Plzeň II), kde se jich ujímá bývalý hráč Radbuzy František Janeček jako trenér. Z veteránek zůstává Vlasta Winterová, Olga Votrubcová-Kalinová, z Radbuzy sestry V. a M. Volkovy, doplněny dorostenkami M. Machovou a J. Doskočilovou. Další družstvo se formuje ve Škodovce (Spartak), která dostala veškerá hřiště, cvičiště i sokolovnu plzeňského Sokola Plzeň I. Organizuje se zde zbytek jedničky Melicharová J., Konstantová Z., Zajícová M., Urbanová V., Zítková M., Jarolímková O. hráčky z jiných klubů, které teď spadají pod nově zřízený Spartak. 24

26 Zleva: Volková V., Volková M., Faustusová M., Naarová Bl., Winterová Vl., Votrubcová O., Burešová J., Tomášková M. Ještě v roce 1949 obsadilo toto družstvo III. místo na mistrovství ČSR a pak už přišla reorganizace... 25

27 Osobnosti VLASTA WINTEROVÁ-FREITOVÁ, narozena

28 Osobnosti MARIE FAUSTUSOVÁ-HUSAROVÁ, narozena v Plzni 27

29 Osobnosti OLGA KALINOVÁ-VOTRUBCOVÁ Narozena v Plzni, zemřela Ocenění: Cena za prospěch a sportovní úspěchy v roce 1934 od presidenta republiky T. G. Masaryka. Vyrůstala se svojí o čtyři roky starší sestrou Věrou v Plzni na Letné, kde měl jejich otec zahradnictví. Od malička sportovala: krasobruslení, tenis, házená stolní tenis. Vdaná ing. Kalina, dcera Olga, syn Ivan. Volejbalové začátky: první dochovaná fotografie je z r ze středoškolských her v Pardubicích. Od roku 1932 členkou Sokola Plzeň I a jeho legendárního družstva. Spoluhráčky: Faustusová, Winterová, Machotková, Divišová, Votrubcová V., Heinová, Depetriusová, později sestry V. a M. Volkovi. Hráčské úspěchy v nejvyšší domácí soutěži: titulů mistra republiky, za války tituly mistra republiky v dresu SK Viktorie Plzeň titul mistra republiky v mixdeblech (Mudra Votrubcová), 1942 titul mistra republiky v mixdeblech (Janeček Kalinová) členka Sokola Plzeň I., členka Slavoje MP Plzeň, kde v roce 1960 získala svůj DESÁTÝ titul MR. Mnohačetná reprezentace ČSR na Slovanských hrách hlavně v rámci Všesokolských sletů. Slavoj MP spoluhráčky: Faustusová, Winterová, V. a M. Volkovi, Jakšová-Votrubcová, Langová, Doskočilová, Valentová-Moravcová, Ulmonová-Benešová, Nová, Strejcová, Brabcová, Přibáňová, Řezáčková trenér Fr. Janeček, později St. Šneberger. Aktivně hrála s malými přestávkami mateřské dovolené nejvyšší soutěže od roku 1930 a ještě v roce 1960 ve svých 45 letech byla platnou hráčkou Slavoje MP a stále výbornou nahrávačkou. Poznala jsem jí a celé naše družstvo jako skromnou hráčku, ale velkou bojovnici, která si s námi přes velký věkový rozdíl dobře rozuměla. Osobně ji považuji za nejdéle hrající volejbalovou legendu nejen v plzeňské volejbalové historii, ale i v celé naší republice. AŤ SE TI TAM NAHOŘE DOBŘE HRAJE, OLINKO. VĚRA JAKŠOVÁ-VOTRUBCOVÁ Narozena v Plzni, zemřela Vyrůstala se svojí o 4 roky mladší sestrou v Plzni na Letné, kde měl jejich otec zahradnictví. Od malička sportovala: krasobruslení, tenis, ping-pong. Na střední škole přičichla k volejbalu. S tím začala na středoškolských hrách v Pardubicích a pokračovala dále jako členka Sokola Plzeň I., se kterým získala 9 titulů mistra republiky za sebou v letech Hrála také ještě házenou, ale jejím hlavním sportem byl stolní tenis, se kterým získala letech na mistrovstvích světa ve čtyhře, dvouhře, smíšené čtyhře a v družstvech 12 medailí: 5 zlatých, 3 stříbrné a 4 bronzové. Dále reprezentovala s přeborníkem ČOS Sokolem Plzeň I. na Slovanských hrách v roce 1934 v Opatii a v roce 1935 v Bělehradě. 28

30 1950 NOVÁ GENERACE Musím předeslat pár řádek o volejbalovém podhoubí, které zatím zcela neznámé, začíná šilhat po balonu. Když to začíná vypadat s plzeňským volejbalem, že vymře po přeslici (věkový průměr bývalého družstva Sokol Plzeň I je 34 let), objevuje se nová generace. Je teprve v dorosteneckých keckách, ale kupodivu stejně všestranná, odchovaná ještě pár lety po válce Sokolem. Jedna lyžařka, dvě basketbalistky dvě házenkářky, jedna gymnastka, ovšem v rámci všestrannosti už ví také něco o volejbale. Náhoda je svede na jaře v roce 1951 dalo by se říci do náruče výborného předválečného hráče Sokola Plzeň V., Fiždi Pancra, který toto družstvo složené pouze ze šesti hráček dovede hned v témže roce v Domažlicích k prvnímu místu v semifinále SHDM a na podzim ve finále v Baňské Bystrici k druhému místu za pořádajícím družstvem Slovenek. V roce 1952 už nedovede toto družstvo nikdo porazit a děvčata získávají titul nejlepšího dorosteneckého družstva se ztrátou pouze jednoho setu v celé soutěži. USTAVENÍ SOUTĚŽÍ PO ROCE 1950 I soutěže dostaly nový kabát, ženských soutěží bylo podstatně méně a tak se mistrovství republiky hrála turnajovým systémem, župy později oblasti + zemská finále Čech, Moravy a Slovenska + finále ČSR. Do finále postupovala 4 družstva z Čech, 2 z Moravy a 2 ze Slovenska, tj. 8 družstev. Také se sloučily soutěže MR a ČOS. V roce 1953 proběhl pokusný ročník dlouhodobé celostátní ligy z 10ti družstvy, která prošla kvalifikací po oblastech. Hrálo se dvoukolově doma venku, každý tým 18 utkání. V roce 1955 se hrál první ročník celostátní ligy, do kterého bylo zařazeno 8 nejlepších družstev z finálového turnaje mistrovství republiky ČSR v r konaného v Plzni. Do nového ročníku 1956 pak byl počet družstev I. ligy navýšen na 10 účastníků. 29

Legendární Bohumil Váňa

Legendární Bohumil Váňa Devětadvaceti zlatými medailemi z mistrovství světa a Bohumilem Váňou, druhým nejúspěšnějším hráčem celé historie světového stolního tenisu, se může mimo jiné pochlubit československý, respektive český

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

V tomto roce získal titul přeborníka ČSR starší žák Vraspír a družstvo Vsetína.

V tomto roce získal titul přeborníka ČSR starší žák Vraspír a družstvo Vsetína. 1953 V tomto roce vznikla při TJ Zbrojovka Vsetín sportovní škola gymnastického dorostu. Jiří Junek byl členem reprezentace dorostu a vítěz závodů v tehdejší Německé demokratické republice. Mezi další

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ MUŽI OP-II HODNOCENÍ SEZÓNY 2002/2003 HODNOCENÍ Příprava Sezóna 2002/2003 začala podobně jako v loňském roce. Hráči se sešli v tělocvičně až v září. Mužstvo se letos nezúčastnilo

Více

Noví laureáti Síně slávy Unie profesionálních trenérů UPT

Noví laureáti Síně slávy Unie profesionálních trenérů UPT Noví laureáti Síně slávy Unie profesionálních trenérů UPT Pavel Doležel Narozen: 30. listopadu 1940 Sport: cyklistika ZÁVODNÍK: vítěz dvou etap Závodu míru, kde skončil v roce 1965 celkově druhý, vítěz

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna XI. ročník středa 30.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Konečně Mezi Talenty www.skslaviapraha.cz SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Sportovní uskupení se zaměřením a specializací na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní uskupení s úspěšným třináctiletým působením

Více

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky.

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky. Hodnocení ročníku V pátek 11. 11. 2016 se v hale základní školy konal již 6. ročník tohoto turnaje žáků a žákyň základních škol. V letošním ročníku jsme evidovali celkem osm základních škol, které reprezentovaly

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU 2015-2016 - vyváženost a kombinace obou hracích modelů, tedy hraní systémem turnajů a hraní ve dvojicích. - respektování principu, že hrací

Více

Mistrovství jednotlivců pro rok 2013 (26. 27. 01. 2013).

Mistrovství jednotlivců pro rok 2013 (26. 27. 01. 2013). Mistrovství jednotlivců pro rok 2013 (26. 27. 01. 2013). Mimo mužů a seniorů jsou ve všech kategoriích počty startujících neomezené. Podmínkou startu na MPK je účast na MDO absolvování celého startu 60/100/120

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU 2014-2015 - vyváženost a kombinace obou hracích modelů, tedy hraní systémem turnajů a hraní ve dvojicích. - respektování principu, že hrací

Více

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín Hráno 17. ledna Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci, odstartovala kategorie starších žáků. Do prvního turnaje nastoupili chlapci Litovle, Horky, Černovíra a Nových Sadů a Nemilan. Novosadští dokonce

Více

Úspěch mentálně postižených sportovců. aneb. III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011

Úspěch mentálně postižených sportovců. aneb. III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011 Úspěch mentálně postižených sportovců aneb III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011 Myslím, že málokdo z nás zaznamenal, že se konaly Světové letní speciální olympijské hry. Ve stínu moha

Více

Zpráva o činnosti sportovních oddílů T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí

Zpráva o činnosti sportovních oddílů T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí Zpráva o činnosti sportovních oddílů T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí LYŽAŘSKÝ ODDÍL Lyžařský oddíl T.J. Sokol Klášterec vznikl před 100 lety, od 70. let minulého století se věnoval především běžeckému

Více

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Kategorie: Muži Místo konání: Třebíč Datum: 2. února 2014 Všeobecná ustanovení 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá TJ Třebíč 2) Termín

Více

50 let. oddílu gymnastiky a trampolín v Litoměřicích Pokraticích

50 let. oddílu gymnastiky a trampolín v Litoměřicích Pokraticích 50 let oddílu gymnastiky a trampolín v Litoměřicích Pokraticích U příležitosti setkání na Kolibě v Litoměřicích 10. října 2014 1 Ohlédnutí za 50 lety existence oddílu gymnastiky a trampolín v Litoměřicích-Pokraticích

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

HISTORIE BEACH VOLEJBALU

HISTORIE BEACH VOLEJBALU Masarykova Univerzita v Brně Fakulta tělovýchovy a sportu HISTORIE BEACH VOLEJBALU Seminární práce-historie tělesné výchovy Pácl Jan,TVSK(1.semestr) Beachvolejbal Nejprve si povíme něco o beachvolejbale

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části tohoto řádu (dále Soutěžní řád mládeže ) se organizují

Více

- Z ročníku nejsou zjištěny konkrétní podklady o činnosti oddílu, kromě probíhající výstavby šaten.

- Z ročníku nejsou zjištěny konkrétní podklady o činnosti oddílu, kromě probíhající výstavby šaten. Stručný přehled dějin Národní házené : - Založení oddílu Národní házené proběhlo na ustavující schůzi dne 19.srpna 1961 s názvem T.J. SOKOL LITOHLAVY. Zásluhu na této události má několik obětavých a agilních

Více

Mistrovství středočeského kraje v kuželkách

Mistrovství středočeského kraje v kuželkách Mistrovství středočeského kraje v kuželkách Ve dnech 18.-19. února proběhlo na kuželně KK Akuma Kosmonosy Mistrovství Středočeského krajského kuželkářského svazu kategorie mužů v disciplíně 2 x 120HS.

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram

Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram Sezóna 2014/2015 Zpracovali: Mgr. Jaroslav Černý, šéftrenér FSCM Mgr. Josef Dobeš, ředitel fotbalové akademie 1.

Více

Mistrovství ČR 2014 a finále Poháru ČKA

Mistrovství ČR 2014 a finále Poháru ČKA Mistrovství ČR 2014 a finále Poháru ČKA Místa a termíny konání semifinále Muži Ženy Senioři Seniorky Místa a termíny konání finále Místo Termín Účastníci Ubytování Pořad Dobřany (CB) Kosmonosy (KK) Kroměříž

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části (dále též Soutěžní řád mládeže ) se organizují soutěže

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Muži Pelhřimov Datum: 31. ledna 2016 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá TJ Spartak Pelhřimov 2) Termín Neděle 31. ledna 2016 3) Místo

Více

Atletická školka ( mladší) a Minipřípravka ( ) Dětská atletická liga

Atletická školka ( mladší) a Minipřípravka ( ) Dětská atletická liga Soutěže v roce 2017 Pro lepší plánování závodní činnosti Vám přinášíme přehled soutěží všech družstev. U našich mladších závodníků i přehled všech závodů, které pro jejich kategorii pořádáme nebo se jich

Více

Turnaj stolního tenisu

Turnaj stolního tenisu - 1 - Turnaj stolního tenisu Turnaj se konal 28. května 2016 jako 2. roč. Memoriálu Luboše Vernera. Účast z ostatních klubů byla malá, byli však přítomni 4 členové výboru Společnosti Parkinson včele s

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS - STK Příloha č. 1 k Rozpisu krajského přeboru mládeže Praha 23. června 2015 R o z l o s o v á n í krajského přeboru mládeže ve volejbale v sezóně 2015-2016 aktualizováno

Více

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Podpora dětí a mládeže 187 600 Kč 51 000 Kč Cílem projektu je podpořit celoroční fungování Klubu národní házené Spoje Praha, konkrétně její dětské a mládežnické

Více

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Vánoční oddílový pohár 2011 http://www.zs-husova.tabor.cz/webg/ 1 Hodnocení roku V roce 2011 cvičilo 40 žáků a 8 trenérů. Největší část žlenské základny tvoří

Více

132 trenér Stehlík, Petr a Pavel Šildbergerové, Radek Pelikán Turnaj mládeže Brtnice: Dorost: Dvojice: 3.Modřice/Pelikán a Šildbergerové/ Troji

132 trenér Stehlík, Petr a Pavel Šildbergerové, Radek Pelikán Turnaj mládeže Brtnice: Dorost: Dvojice: 3.Modřice/Pelikán a Šildbergerové/ Troji 131 zleva: Z. Šildberger, Petr Šildberger, Stehlík, Luděk Ondra,?, dole: Radek Pelikán, Pavel Šildberger. Skoro celá letošní žákovská sezóna byla negativně ovlivněna zraněním klíčového hráče Petra Šildbergera!

Více

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE Met Life Cup tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST (hráči narození v roce 1997 a mladší) SOBOTA 14. PROSINCE 2013,

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY R O Z P I S KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY a CHLAPCI Starší žákyně, mladší žákyně, žáci Soutěžní období 2014-2015 Karlovarský krajský volejbalový svaz Gorkého 280, 356 01 Sokolov, tel. 352 604 629 e-mail: javurek@cvf.cz

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

V pátek 3. února proběhl na hlucké tvrzi slavnostní galavečer Sportovec města Hluk za rok 2011. Akci pořádala sportovní komise města Hluk,

V pátek 3. února proběhl na hlucké tvrzi slavnostní galavečer Sportovec města Hluk za rok 2011. Akci pořádala sportovní komise města Hluk, V pátek 3. února proběhl na hlucké tvrzi slavnostní galavečer Sportovec města Hluk za rok 2011. Akci pořádala sportovní komise města Hluk, příspěvková organizace Sport Hluk a občanské sdružení TJ Spartak

Více

Obsluhoval jsem zlatou generaci

Obsluhoval jsem zlatou generaci PETRA NAHRADIL ÁDA Všichni mi říkají Áda. Tedy ti, co mě znají. Trenéři, hráči, lidi kolem hokeje, dokonce i v médiích jsem býval jmenovaný jako masér Áda Bílek. Místo skutečného křestního, jež bylo a

Více

Tento turnaj je realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova, Olomouckého kraje a společností

Tento turnaj je realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova, Olomouckého kraje a společností Přerovský volejbalový klub pořádá ve spolupráci se Statutárním městem Přerov a Olomouckým krajem 24. ROČNÍK VELKÉ CENY PŘEROVA JUNIOREK PARTNEŘI TURNAJE: Teplo Přerov a.s., Technické služby města Přerova

Více

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Žádost o povolení založit TJ Sokol 1912 Žádost vyřízena kladně povoluje je 24.11. 1912 je na Valné hromadě založena Těl. jednota Sokol Metylovice

Více

Česká kuželkářská asociace. Krajský svaz kuželek Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Krajský svaz kuželek Vysočina Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Muži Jihlava Datum: 19. února 2012 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá KK PSJ Jihlava 2) Termín Neděle 19. února 2012 3) Místo konání

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

252 Mezinárodní turnaj dvojic Prostějov Po konci sezóny poznamenaném výpadkem v treninku z důvodu opravy tělocvičny, kluci nedosáhli žádného výrazného

252 Mezinárodní turnaj dvojic Prostějov Po konci sezóny poznamenaném výpadkem v treninku z důvodu opravy tělocvičny, kluci nedosáhli žádného výrazného 251 Přebor, dlouhodobá soutěž družstev žáků Jm. kraj 2003: 1. Sokol Modřice Exmost 53 b. 2.SKP Žďár n. Sázavou 20 b. 3.UASK Vyškov 14 b. 4.Bystřice n. P. 12 b. 5.Sokol Stařeč 9 b. 6.Jicom Dolní Loučky

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

HC BULDOCI NERATOVICE

HC BULDOCI NERATOVICE HC BULDOCI NERATOVICE LEDNÍ HOKEJ Krajská soutěž mužů HC Buldoci Neratovice vs TJ Spartak Příbram 31.10.2015 18:30 Partneři hokejového týmu: KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ Vážení příznivci neratovického ledního hokeje,

Více

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13 Stupava 29-31.5.2009 Ve dnech 29-31.5.2009 odehráli miniţáci největší turnaj v sezóně 2008-2009 s názvem PLAYMINIHANBALL. Konal se na Slovensku ve Stupavě a byl to uţ druhý ročník tohoto turnaje. V minulém

Více

Zpráva o účasti družstva Akce FIBA

Zpráva o účasti družstva Akce FIBA Zpráva o účasti družstva Akce FIBA ME Turecko Reprezentační družstvo žen ČR BASKETBAL 2005 Bobrovský Jan Zpráva o účasti družstva žen ČR ME 2005 finále Finálový turnaj Mistrovství Evropy 2005 se uskutečnil

Více

Sportovně technické dokumenty

Sportovně technické dokumenty SDRUŽENÁ KRAJSKÁ KOMISE PLAVÁNÍ ZÁPADNÍCH ČECH Úslavská 75, 326 00 Plzeň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sportovně technické dokumenty 2016 Obsah: 1) termínová listina 2) sdružený

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Hodnocení komise mládeže KSST Liberec za sezonu 2014/2015

Hodnocení komise mládeže KSST Liberec za sezonu 2014/2015 Hodnocení komise mládeže KSST Liberec za sezonu 2014/2015 Seriál KBT /krajských bodovacích turnajů/: V sezoně 2014/2015 pořádaly kluby ve spolupráci s KSST LK celkem 14 krajských bodovacích turnajů mládeže,

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Ústí nad Labem vyhrálo kvalifikaci v Kadani a je prvním finalistou turnaje E.ON Junior Cup

Ústí nad Labem vyhrálo kvalifikaci v Kadani a je prvním finalistou turnaje E.ON Junior Cup Ústí nad Labem vyhrálo kvalifikaci v Kadani a je prvním finalistou turnaje E.ON Junior Cup Malí fotbalisté FK Ústí nad Labem ovládli první kvalifikaci turnaje E.ON Junior Cup. Během 10 zápasů inkasovali

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

SKC Zruč nad Sázavou. Oddíl stolního tenisu

SKC Zruč nad Sázavou. Oddíl stolního tenisu SKC Zruč nad Sázavou Oddíl stolního tenisu Stolní tenis ve Zruči n. S. dlouholetá tradice stolního tenisu v současné době nejúspěšnější oddíl v regionu 2008 vznik SKC Zruč n. S., 2009 spojení s tradičním

Více

FORMÁT SOUTĚŽÍ MUŽŮ OD SEZÓNY 2011-12

FORMÁT SOUTĚŽÍ MUŽŮ OD SEZÓNY 2011-12 FORMÁT SOUTĚŽÍ MUŽŮ OD SEZÓNY 2011-12 Sportovní úsek ČSRU OBSAH 1. ÚVOD 3 2. LIGA V SEZÓNĚ 2011-12.4 2.1. Extraliga v 8 4 2.2. 1. liga v 6..5 2.3. Oblastní přebor 6 3. LIGA OD SEZÓNY 2012-13.7 3.1. Extraliga

Více

Z Chorvatska vezeme medaile

Z Chorvatska vezeme medaile Z Chorvatska vezeme medaile Jsou za námi další, již XXIV.Mezinárodní salesiánské hry, které se konaly v chorvatském Zagrebu. Již tradičně několik let Česká republika vyslala své nejlepší stolní tenisty,

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA V. ročník. Ročníky nar. 1999 / 2000

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA V. ročník. Ročníky nar. 1999 / 2000 HC DUKLA JIHLAVA propozice turnaje v ledním hokeji MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA V. ročník Ročníky nar. 1999 / 2000 Turnaj pořádán ve spolupráci s Krajským svazem ČSLH Legendární trenér Jaroslav Pitner Legendární

Více

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016 Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec Sezona 2015/2016 HC Střelci Jindřichův Hradec - hokejový klub pro všechny Sezóna 2015/2016 byla již druhou sezonou nově vzniklého hokejového

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY

Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY Jarní část tenisové sezóny je v plném proudu a ke slovu přišly soutěže družstev. Bývaly časy, kdy jsem se na tuto část tenisové sezóny velmi těšil.

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram. Sezóna 2015/2016

Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram. Sezóna 2015/2016 Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram Sezóna 2015/2016 Zpracovali: Mgr. Josef Dobeš, ředitel fotbalové akademie 1. FK Příbram Mgr. Jaroslav Černý, za Fotbalové

Více

Čarování pétanquového mistra světa s koulemi v Praze.

Čarování pétanquového mistra světa s koulemi v Praze. Čarování pétanquového mistra světa s koulemi v Praze. Ahoj Pepo, tak znělo familiární oslovení mistra české republiky Petra Fuksy našemu předsedovi Pepovi. Samozřejmě, že se jednalo o pétanque, ale s třešničkou

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Sportovní granty 2014 2. etapa

Sportovní granty 2014 2. etapa Sportovní granty 2014 2. etapa Kategorie III. a IV. - příspěvek na účast na sportovní akci (výrazná reprezentace města), příspěvek na sportovní akce pořádané na území města Česká i mimo území města Česká,

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Oranžový minivolejbal

Oranžový minivolejbal Žlutý minivolejbal 1.1. Hrací plocha 1.1.1. Rozměry: 4,5 m x 9 m, 1.1.2. Výška sítě: 1,95 m, 1.1.3. Míč: Odlehčený volejbalový míč velikosti 4 (např: Gala Pro-Line Mini BV 4051 S váha 180-200 g). 1.2.

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU 2015-2016 - vyváženost a kombinace obou hracích modelů, tedy hraní systémem turnajů a hraní ve dvojicích. - respektování principu, že hrací

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Český tenisový svaz. 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS. 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS

Český tenisový svaz. 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS. 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS Český tenisový svaz 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS 1.1. Pravidla minitenisu 1.2. Pravidla babytenisu 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS 2.1. Společná ustanovení pro soutěže

Více

GRASSROOTS ODDĚLENÍ KOMISE MLÁDEŽE

GRASSROOTS ODDĚLENÍ KOMISE MLÁDEŽE GRASSROOTS ODDĚLENÍ KOMISE MLÁDEŽE Zdeněk Psotka, Otakar Mestek Aktiv KFS a OFS, Praha 22. 1. 2016 KOMISE MLÁDEŽE Cíle => kvalita + kvantita Klíčová role v Grassroots oddělení optimalizace systému (výběry,

Více

Sportovně technické dokumenty plavání 2012

Sportovně technické dokumenty plavání 2012 SDRUŽENÁ KRAJSKÁ KOMISE PLAVÁNÍ ZÁPADNÍCH ČECH Úslavská 75, Plzeň 2 Východní Předměstí, 326 00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sportovně technické dokumenty plavání

Více

Úspěchy moderních gymnastek a dosažené výsledky

Úspěchy moderních gymnastek a dosažené výsledky Úspěchy moderních gymnastek a dosažené výsledky - studentek GON v Č. Budějovicích do r. 2011 - studentek Gymnázia Česká a Olympijských nadějí od roku 2012 Dominika Červenková roč. 1988 Eva Pavelková, roč.

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Muži Žirovnice Datum: 28. ledna 2017 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá KK Slavoj Žirovnice 2) Termín Sobota 28. ledna 2017 3) Místo

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

PROPOZICE. Přebor Záběhlice A. České Amatérské Bowlingové Ligy ABL. 7.ročník 2006 jaro

PROPOZICE. Přebor Záběhlice A. České Amatérské Bowlingové Ligy ABL. 7.ročník 2006 jaro PROPOZICE České Amatérské Bowlingové Ligy ABL 7.ročník 2006 jaro Přebor Záběhlice A Praha, 6.2. 2006 Základní pravidla 1. Pořadatel soutěže Bowling Magazín ČR SILVER LANE PRODUCTION s.r.o. Cukrovarnická

Více

VOLEJBALOVÉ VÝSLEDKY SOKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ

VOLEJBALOVÉ VÝSLEDKY SOKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ VOLEJBALOVÉ VÝSLEDKY SOKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ 13. 14. 2. 2016 Skupina hrající o udržení v 1. lize JKY 13. 2. 2016 ŠUMPERK. V sobotu dne 13. 2. 2016 odjíždíme do Šumperka, hrát další dvojzápas o udržení v 1.

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Kovovýroba Beran. Ing. Miroslav Krejča - předseda Výboru pro rozvoj a investice města Písek

Kovovýroba Beran. Ing. Miroslav Krejča - předseda Výboru pro rozvoj a investice města Písek Kovovýroba Beran Ing. Miroslav Krejča - předseda Výboru pro rozvoj a investice města Písek Pořadatel: Atletický tělovýchovný klub Písek Hlavní rozhodčí: Mgr. Helena Fanturová Místo: Městský atletický stadión

Více

Historie TV a sportu. Seminární práce. Historie SKOB Zlín. Krejčí Lukáš

Historie TV a sportu. Seminární práce. Historie SKOB Zlín. Krejčí Lukáš Historie TV a sportu Seminární práce Historie SKOB Zlín Krejčí Lukáš TV+GEO 4.12.2010 Poděkování: Rád bych poděkoval panu Janu Žemlíkovi za poskytnutí spousty materiálů, fotek a vlastních zážitku pro zhotovení

Více

Ženy B: 1. Hradec 8 6 2 0 34 5 20

Ženy B: 1. Hradec 8 6 2 0 34 5 20 POZEMNÍ HOKEJ Výbor oddílu: předseda Ferdinand Veverka hospodář Ing. Ivo Pazourek Věra Lažánková, Roman Hakl Jiří Kouba, Jana Krejčí, D. Kaplan, H. Polenová, Z. Pěničková, M. Šusta čestný předseda Dr.

Více

NA JARNÍ REPUBLIKOVÉ MISTROVSTVÍ V ROCE 2017 MÁME DESET POSTUPŮ

NA JARNÍ REPUBLIKOVÉ MISTROVSTVÍ V ROCE 2017 MÁME DESET POSTUPŮ NA JARNÍ REPUBLIKOVÉ MISTROVSTVÍ V ROCE 2017 MÁME DESET POSTUPŮ Deset postupových míst pro náš kraj a totální propad kraje Vysočina, který v republikovém mistrovství nebude mít vůbec žádné zastoupení tak

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 1. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE A. Všeobecná ustanovení Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala Štvanice 38, 170 00 Praha 7 tel. 222 333 417, mobil 777

Více

2.ROČNÍK TURNAJE MLADŠÍCH ŢÁKYŇ

2.ROČNÍK TURNAJE MLADŠÍCH ŢÁKYŇ 2.ROČNÍK TURNAJE MLADŠÍCH ŢÁKYŇ pod patronací starosty městské části Praha 9 - Satalice SPARŤANKA CUP (pro hráčky narozené po 01.01.1998) Úvodní slovo Váţení sportovní přátelé, vítáme Vás na druhém ročníku

Více

Seznam oceněných je dlouhý, nejvíce je oceněných atletů. Překvapivě se však nedostalo na některé opravdu úspěšné sportovce

Seznam oceněných je dlouhý, nejvíce je oceněných atletů. Překvapivě se však nedostalo na některé opravdu úspěšné sportovce Město Třebíč ocení nejlepší sportovce roku 2010. Vedením města bude vyznamenáno 29 osob a 6 družstev. V loňském roce dosáhli výborných výsledku a vzorně reprezentovali město. Všichni se umístili na medailových

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více