a,"( rll~'f [l] [(} -i L- :"fb - ~ ~t. - ~I Profi! ITI!II :,[ U ~t'''i rfnl /'~,,,,' II",~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a,"( rll~'f [l] [(} -i L- :"fb - ~ ~t. - ~I--- --- 1 Profi! ITI!II :,[ U ~t'''i rfnl /'~,,,,' II",~"

Transkript

1 t'''i rfnl /',,,,' ", 1 Profi! Nemecký systém znacky Brugmann, S-komorový o šírce 73 mm zarucujícízachováníoptimálníchfunkcí,tepelnýcha akustickýchvlastností, ideální pro stavbu rodinných domu, kde se hledá solidní a znackové rešení za príznivou cenu. 2 Kování Nemecké kování Roto NTs funkcním standardem vybavení: mikroventilace nebo postupný výklop - zarucující svobodu vetrání; blokáda kliky - zarucující bezpecnost používání díky ochrane proti chybné manipulaci klikou. 3 Klika Hliníková klika- zarucující komfortní a snadné otevírání/zavírání oken. 4 Tesnení Vyrobené z trvanlivé kaucukové a silikonové hmoty s vysokou odolností proti UVzárení, v harmonické šedé barve pro bílá okna. 5 Rámecek Patentovanýrámecek.. ze speciální polymerické hmoty - zarucuje o 1S%více tepla, až do 2dB dodatecne redukuje hluk, až o 70%snižujekondenzacivlhkosti,až o 20 let prodlužuježivotnostskla. [(} [l] [B ' T!.1',i:... '" r :,[ U -i L- :"fb - t. a,"( rll'f

2 Okno EFEKTV vlastnínejduležitejšífunkce,kterékaždodenneusnadnujíužívání,a optimální kvalitavyužitýchkomponentuzarucujetrvalost a kvalitu okna po dlouhá léta.. r- :.".. :--o.-""- r-,:-',--'-,-, ' >._.,.,-:-,...".---- trída BRONZE model EFEKTV 29 8" Sklo fi'i Dvojsklo s rámeckem svyrobené v nejnovejší technolo- " ' 1' gii spojování(bezstrihánírámeckuv rozíchskla,cožpusobínetesnost), 1 s použitím materiáluhot-melt- zarucujícívysokoutesnostsklaa za- 1111'1 chovánívlastnostísklapodlouháléta. 7Barva 1 73 Standard:bílá.Nekolikbarevnýchverzísjednostrannouaoboustrannou fóliovouúpravoudle paletybareveurocolor.. [2J J 8Parametry Velmi dobrý parametr Uw = 1,2 W/m2K pri dvojskle Ug = 1,OW/m2K. 9 Záruka Oknabílá:10let,oknabarevná:5 let. Podmínkydle zárucníknížkyeurocolor. 2 /' L- r 1.1 '.. - Sx 3 Rx 10 Unikátní vlastnosti.zvýšená šírka profilu do 73 mm - mající velký vliv na zlepšení tepelne izolacníchparametruokna(fotoc. 1);.tepelnesvarovanétesnení- zarucujícídokonaloutesnosta majícívlivna zlepšení tepelnéaakustickéochranyceléhookna;.6-ti komorovézaoblenékrídlo- zvýšenáenergetickáúsporaa originálnívzhledzastandardnícenu;. 2 tvarovéverzekrídel: Sx:klasickév rovnémtvaru(fotoc.2); Rx:originálnív zaoblenémtvaru(fotoc.3).

3 - e(em "T,-,-.,..'-,'--- -,"- :"" n.,--o _..._,.,.. --_,,.._" Okno EFEKTV vlastní nejduležitejší funkce, které každodenne usnadnují užívání,a optimální kvalitavyužitých komponentu zarucuje trvalost a kvalitu okna po dlouhá léta.. trída BRONZE model EFEKTV 29 1 a. -- " ni",j '_... t. T,- 1("" 2 3 [2J Sx Rx 6 Sklo Dvojsklo srámeckem t vyrobenév nejnovejšítechnologii spojování (bez strihání rámecku v rozích skla,což pusobí netesnost) s použitím materiálu Hot-Melt- zarucující vysokou tesnost skla a zachování vlastností skla po dlouhá léta. 7 Barva Standard: bílá. Nekolik barevných verzí s jednostrannou a oboustrannou fóliovou úpravou dle palety barev EUROCOLOR. 8 Parametry Velmidobrý parametr Uw = 1,2 W/m2K pri dvojskle Ug = 1,0 W/m2K. 9 Záruka Okna bílá: 10 let, okna barevná: 5 let. Podmínky dle zárucní knížky EUROCOLOR. 10 Unikátní vlastnosti zvýšená šírka profilu do 73 mm - mající velký vliv na zlepšení tepelne izolacních parametru okna (foto c. 1);. tepelne svarované tesnení - zarucující dokonalou tesnost a mající vliv na zlepšení tepelné a akustické ochrany celého okna;. 6-ti komorové zaoblené krídlo - zvýšená energetická úspora a originální vzhled za standardní cenu;. 2 tvarové verze krídel: Sx: klasické v rovném tvaru (foto c. 2); Rx:originální v zaobleném tvaru (foto c. 3).

4 Optimální ekonomicky a funkcne 1 Profi! NemeckýsystémznackyRehau,S-tikomorový se šírkou 70 mm - zarucujícízachováníoptimálníchfunkcí,tepelnýcha akustickýchvlastností, ideálnípro stavburodinnýchdomu, kdesehledásolidnía znackové rešenízapríznivoucenu. 2 Kování Nemecké kování Roto NT sfunkcním standardem vybavení:. mikroventilace nebo postupný výklop - zarucující svobodu vetrání;. blokáda kliky - zarucující bezpecnost používání díky ochrane proti chybné manipulaci klikou. 3 Klika Hliníková klika - zarucující komfortní a snadné otevírání/zavírání oken. 4 Tesnení Vyrobené z trvanlivé kaucukové a silikonové hmoty svysokou odolností proti UVzárení,v cerné barve. 5 Rámecek Patentovaný rámecek ze speciální polymerické hmoty - zarucuje o 15%více tepla, až do 2dB dodatecne redukuje hluk, až do 70% snižuje kondenzaci vlhkosti, až o 20 let prodlužuje životnost skla.

5 Okna OPT byla navržená zvlášt pro osoby prikládající váhu modernímu designu, komfortu používání a úspore nákladu. Díky zachování nejduležitejších funkcí a optimální kvality využitých komponentu zarucují trvalost po dlouhá léta. trid8 BRONZE model OPT ,.- [ 541' [2] 6 Sklo Dvojsklosrámeckem fovyrobené v nejnovejší technologii spojování (bez strihání rámecku v rozích skla,což pusobí netesnost). s použitím materiálu Hot-Melt - zarucující vysokou tesnost skla a zachování vlastností skla po dlouhá léta. 7 Barva Standard: bílá. 8 Parametry Velmídobrý parametr Uw = 1,2W/m2Kpri dvojskleug = 1,0W/m2K. 9 Záruka Okna bílá: 5 let. Podmínky dle zárucní knížky EUROCOLOR. 10 Unikátní vlastnosti. nízká a úzká optíka (rám - 62 mm a krídlo - 54 mm) - zarucující vetší množství svetla a efektivní využití slunecního zárení duležitého pri ohrátí místnosti (foto c. 2);.naklonená pod úhlem celá plocha rámu - usnadnující prírozený odtok vody (foto c. 1);. tvar krídla: Sx: klasické v rovném tvaru (foto c. 3). 3 Sx -- a. ' (E. ar:'_ OKNA..... DESGN Roto

6 ] 32 trída SLVER \rr ' 'rjt'} 7fJ{.J, 1 Profil NemeckýsystémznackyRehau,S-tikomorovýo šírce70 mm - urcenýpro klasické a moderní budovy pro zákazníky, kteri si váží energetické úspory spojené s komfortem a pohodou po dlouhá léta. 2 Kování [i] Nemecké kování Roto NT s funkcním standardem vybavení:. mikroventilace nebo postupný výklop - zarucuje svobodu vetrání;. blokáda kliky - zarucuje bezpecnost používání díky ochrane proti chybné manipulaci klikou;. body proti vloupání - chrání kritická místa okna pred pokusem o vloupání. 3 Klika Klikas funkcí Secustik - dodatecná ochrana pred pokusem o vypáceni okna. 4 Tesnení Vyrobené z trvanlivé kaucukové a silikonové hmoty s vysokou odolností proti UVzárení, v cerné barve. 5 Rámecek Patentovanýrámecek 8 ze speciální polymerické hmoty - zarucuje o 15%více tepla, až do 2dBdodatecne redukuje hluk, až o 70%snižuje kondenzaci vlhkosti,až o 20 let prodlužuje životnost skla. [] 111'11111\\ [E ':":... f:il' ',. '1 'i. : : \\ tjt.dy:í;'".:i'.oi;.,,'lú't:?".,;:.:t'!>'jr-::&-.':""7-. -.r..-:::. j 1

7 Okna se nevybírají a nekupují každý den. V ideálním prípade by to mela být investice na celý život. V ocekávaném komfortu, energetické úspory a moderního designu, ok>1aglobal nabízejí úspešné spojení dobrých parametru a atraktivní ceny. Každé okno Global je ve standarduvybavenoinovativnítechnologií., címž svým spotrebitelum zarucuje nejvyššiužitkové parametry. trída SLVER model GLOBAL Sklo Dvojsklonebo trojsklos rámeckem vyrobený v nejnovejší technologii spojování (bez strihání rámecku v rozíchskla,což pusobí netesnost) s použitím materiálu Hot-Melt - zarucujícího vysokou tesnost skla a zachování vlastností skla po dlouhá léta (foto C. 1). 7 Barva Standard:bílá.Nekolikbarevných verzí:sjednostrannou a oboustrannou fóliovou úpravou podle palety barev EUROCOLOR. 8 Parametry Velmi dobrý parametr Uw = 1,2 W/m2K pri dvojskle Ug = 1,0 W/m2K. Ješte lepší parametr Uw = 0,94 W/m2K pri trojskle Ug = 0,6 W/m2K. 9 Záruka Oknabílá:10let,oknabarevná:5 let. Trojsklo ENERGOse 8: až do 10 let! Podmínky dle zárucní knížky EUROCOLOR.. 10 Unikátní vlastnosti naklonenápod úhlemcelá plocha rámu - usnadnující prirozený odtok vody; - rám svýškou 68 mm a krídlo 60 mm a uzavrenávýztuž v rámu zarucující velmi dobrou tuhost a stabilitu celého okna; 2 tvarové verze krídel: Sx:klasickév rovném tvaru (foto C.2); Rx:originální v zaobleném tvaru (foto C.3). - -r-d a(e.n L o

8 34 trícla SLVER Novátorské a ojedinelé 1 Profi! Nemecký systém znacky5chuco, S-tikomorovýse šírkou70 mm - urcený pro klasické a moderní stavby pro zákazníky, kterí si váží energetické úspory spojené s komfortem a pohodou po dlouhá léta. 2 Kování Nemecké kováníroto NTs funkcním standardem vybavení:.mikroventilace nebo postupný výklop - zarucující svobodu vetrání;.blokáda kliky- zarucující bezpecnost používání díky ochrane proti chybné manipulaci klikou;. body proti vloupání - chrání kritickámísta okna pred pokusem o vloupání. 3 Klika Klikas funkcí 5ecustik - dodatecná ochrana pred pokusem o vypácení okna. 4 Tesnení Vyrobené z trvanlivé kaucukové a silikonové hmoty s vysokou odolností proti UVzárení, v harmonické šedé barve pro bílá okna. 5 Rámecek Patentovaný rámecek ze speciální polymerické hmoty - zarucuje o 15% více tepla, až do 2dB dodatecne redukuje hluk, až o 70% snižuje kondenzaci vlhkosti,až o 20 let prodlužuje životnost skla. [j]

9 Okno je jednou z nejduležitejších soucástí svedcících o atraktivnosti stavby a její bezpecí. Proto je tak duležité pro každého zákazníka výroba okna Novel z nejtrvalejších profilu. Zarucují nevídanou pevnost konstrukce v této tríde. Každé okno Novel je ve standardu vybaveno ínovativní technologií zarucujícísvýmspotrebitelum nejvyššíužitkovéparametry.. trida SLVER model NOVEL 35 6 Sklo Dvojsklonebotrojsklosrámeckem 8 V nejnovejší technologii spojování (bez strihání rámecku v rozích skla, což pusobí netesnost) 's použitím materiálu Hot-Melt - zarucujícího vysokou tesnost skla a zachování vlastností skla po dlouhá léta. 1 Sx 7 Barva, Standard: bílá. Nekolik barevných verzí: sjednostrannou a oboustrannou fóliovou úpravou podle palety barev EUROCOLOR. 8 Parametry Velmidobrý parametr Uw= 1,2W/m2Kpri dvojskle Ug = 1,0 W/m2K. Ješte lepší parametr Uw =0,93 W/m2K pri trojskle Ug =0,6 W/m2K. [2J 9 Záruka Okna bílá: 10 let, okna barevná: 5 let. Trojsklo ENERGOse 8: až do 10 let! Podmínky dle zárucní knížky EUROCOLOR. Cx 10Unikátní vlastnosti výjimecná belost, lesk profilu a šedé tesnení - podtrhující vzhled bílých oken; skla s hloubkou až do 53 mm (pro krídlo Cx) - ve spojení s velmí výhodnými parametry profilu zarucují vysokou redukci nákladu na topení nebo sníženíhladiny hluku;. 3 tvarové verze krídla: Sx:klasickés rovným tvarem (foto c. 1); Rx:originální se zaobleným tvarem (foto c. 2); Cx:ojedinelé s prohloubeným tvarem (foto c. 3). - &e(eschuco

10 38 trída GOLD Energetická úspora ve standardu 1 Profi! Nemecký systém znacky Rehau, 6-ti komorový se šírkou 86 mm - zarucující zvýšenou energetickou úsporu, ideálni pro nízkoenergetické stavby, také jako rešení v pasívních budovách. 2 Kování Nemecké kování Roto NTs funkcním standardem vybavení:. mikroventilace nebo postupný výklop - zarucuje svobodu vetrání;.blokáda kliky- zarucuje bezpecnost používání díky ochrane proti chybné manipulaci klikou;.body proti vloupání - chrání kritická místa okna pred pokusem o vloupání. 3 Klika Klikas funkcí Secustik- dodatecná ochrana pred pokusem o vypácení okna. 4 Tesnení Vyrobené z trvanlivé kaucukové a silikonové hmoty' s vysokou odolností proti UVzárení, v harmonické šedé barve u bílých oken. 5 Rámecek. Patentovaný rámecek ft ze speciální polymerické hmoty - zarucuje o 15%více tepla, až do 2dBdodatecne redukuje hluk,až do 70% snižuje kondenzaci vlhkosti,až o 20 let prodlužuje životnost skla. [(}- - - [[[J

11 Je první okno na trhu s takovými parametry a s tak dovedne spojenými komponenty, které nabízejí co nejlepší parametry a byly nejvýhodnejší investicí v pomeru kvality k cen'e.každéokno Energetic je ve standardu vybaveno inovatívní technologií a svým spotrebitelum zarucuje nejvyššíužítkové parametry. trída GOLD model ENERGETC i88d,sx 3 - SRx [2J 6 Sklo Trojsklos rámeckem.. vyrobené v nejnovejší technologíi spojování (bez stríhání rámecku v rozích skla, což pusobí netesnost) s použitím materiálu Hot-Melt - zarucující vysokou tesnost skla a zachování vlastností skla po dlouhá léta. 7 Barva Standard: bílá. Nekolik barevných verzí: sjednostrannou a oboustrannou fóliovou úpravou podle palety barev EUROCOLOR. 8 Parametry Dokonalý parametr Uw = 0,73 W/m2K prí trojskle Ug = 0,5 W/m2K. 9 Záruka Okna bílá: 10 let, okna barevná: 5 let. Trojsklo ENERGOse ":až do 1Olet!. Podmínky dle zárucní knížky EUROCOLOR. 10 Unikátní vlastnosti " speciální výška rámu (66 mm) a krídla (57 mm) - zarucují dosažení lepších tepelne izolacnich parametru, díky zvýšené ploše skla; " stenka KVS s dodatecným tesnením v krídle pod zasklívací drážkouvylucuje vznik tepelných mostu a ztráty energie (foto c. 1); ".. skloo hloubce aždo 53 mm - ve spojení svelmi výhodnými parametry profilu zarucují vysokou redukcí nákladu na topení nebo snížení hladíny hluku;.. 2 tvarové verze krídla: Sx: klasické s rovným tvarem (foto c. 2); SRx:origínální se zaobleným tvarem (novinka) (foto c. 3).

12 40 trída GOLD,t'". '. 1 Profi! Nemecký systém znacky Schuco, 6-komorový se šírkou 82 mm s trojitým tesnením (MD)- zarucujícízvýšenou energetickouúsporu, ideálnípro nízkoenergetické stavebnictví, také jako rešení v pasívních budovách. 2 Kování Nemecké kování Roto NTs funkcním standardem vybavení: mikroventilacenebo postupný výklop- zarucujícísvobodu vetrání;.blokáda kliky- zarucující bezpecnost používání díky ochrane proti chybné manipulaci klikou;. body proti vloupání - chrání kritická místa okna pred pokusem o vloupání. 3 Klika Klikas funkcí Secustik- dodatecná ochrana pred pokusem o vypácení okna. 4 Tesnení Vyrobené z trvanlivé kaucukové a silikonové hmoty's vysokou odolností proti UVzárení, v harmonické šedé barve u bílých oken. Systém s trojitým tesnením. 5 Rámecek Patentovanýrámecek 18ze speciální polymerické hmoty - zarucuje o,5% více tepla, až do 2dBdodatecne redukuje hluk,až o 70%snižuje kondenzaci vlhkosti,až o 20 let prodlužuje životnost skla... ",,."",,,, ' "" m\il1,

13 Okno Duotherm je znamenité rešení pro nízkoenergetické stavby. Neobycejne výhodná energetická úspora je hlavní plus tohoto okna. Charakterizuje se elegantním vzhledem ajedinecnou konstrukcí 3 tesnení. trída GOLD model DUOTHERM LJ / Sx [2] 6 Sklo Trojsklo s rámeckem '"vyrobené v nejnovejší technologii spojování (bez strihání rámecku v rozích skla, což pusobí netesnost). s použitím materiálu Hot-Melt - zarucující vysokou tesnost skla a zachování vlastností skla po dlouhá léta. 7 Barva. Standard: bílá. Nekolik barevných verzí: sjednostrannou a oboustrannou fóliovou úpravou podle palety barev EUROCOLOR. 8 Parametry Dokonalý parametr Uw = 0,73 W/m2K pri trojskle Ug = 0,5 W/m2K. 9 Záruka Okna bílá: 10 let, okna barevná: 5 let. Trojsklo ENERGOse "': až do 1Olet! Podmínky dle zárucní knížky EUROCOLOR. 10Unikátní vlastnosti trojité tesnení (systém MD) - zarucující lepší tepelné, akustické parametry. Stredové tesnení tvorí tzv. suchou komoru, výhodnou pro dodatecnou ochranu kování pred vodou;. tepelne svarované tesnení - zarucující dokonalou tesnost a mající vliv na zlepšení tepelné a akustické ochrany celého okna; 3 tvarové verze krídla - nevídaný výber mezi okny o šírce pres 80mm: Sx: klasické v rovném tvaru (foto C. 1); Rx: originální v zaobleném tvaru (foto C.2); Cx: ojedinelé v prohloubeném tvaru (novinka) (foto C. 3). & e (E SCHuca " -

14 44 trída GOLD PLUS 1 Profi! NemeckýsystémznackyRehau,6-ti komorovýprofilgeneo" o šírce 86 mm s trojitým tesnením (MD)z hmoty nové generace RAU-FPRO" na základe skleneného vlákna - zajištuje nejvyšší energetickou úsporu, stabilitu a tuhost, ideální pro nízkoenergetick,é a pasívní stavebnictví. 2 Kování Nemecké kování Roto NTs'funkcním standardem vybavení:.mikroventilace nebo postupný výklop - zarucující svobodu vetrání;. blokáda kliky --: zarucující bezpecnost používání díky ochrane proti chybné manipulaci klikou;. body proti vloupání - chrání kritická místa okna pred pokusem o vloupání. 3 Klika Klikas funkcí Secustik- dodatecná ochrana pred pokusem o vypácení okna. 4 Tesnení Vyrobené z trvanlivé kaucukové a silikonové hmoty s vysokou odolností proti UVzárení, v harmonické šedé barve u bílých oken. 5 Rámecek Patentovanýrámecek.. ze speciální polymerické hmoty - zarucuje o 15% více tepla, až do 2dB dodatecne redukuje hluk, až o 70% snižuje kondenzaci vlhkosti,až o 20 let prodlužuje životnost skla. [(].11 11\\\ j [] ' \\\ -. _fl.,....,; "--.. r:r -r.1f7,,.rr* c J 1 '

15 Okno ENERGO+ vzniklo z neobvykle stabilního a energeticky úsporného profilu Geneo. na základe hmoty nové generace RAU-FPRO., která je výsledkem 50-ti letých zkušeností a kompetencí v oblasti zpracování umelých hmot firmy REHAU.Novinka v okenní branži využití materiálu se skleneným vláknem, speciální receptura a technologie výroby umožnuje dosáhnout dokonalých statických a termoizolacních parametru. Sklenená vlákna mnohanásobne vyzkoušená v leteckých technologiích a Formuli 1, nyní zasahují do oblasti okenní techniky. trída GOLD PLUS model ENERGO Sklo Trojsklos rámeckem.. vyrobené v nejnovejší technologii spojování (bez strihání rámecku v rozích skla, což pusobí netesnost) s použitím materiálu Hot-Melt - zarucující vysokou tesnost skla a zacho- 1 r=a r'llf :1 r ' ', r"!"r i.. [2] Vání vlastností skla po dlouhá léta. 7 Barva Standard: bílá. Nekolik barevných verzí: sjednostrannou a oboustrannou fóliovou úpravou' podle palety barev EUROCOLOR. 8 Parametry Dokonalý parametr Uw =0,70 W/m2K pri trojskle Ug =0,5 W/m2K, 9 Záruka Okna bílá: až 15 let, okna barevná: 5 let. Trojsklo ENERGOse.. až do 10 let! Podmínky dle zárucní knížky EUROCOLOR, 10Unikátní vlastnosti. ultramoderní hmota RAU-FPRO. - o materiálové roztažnosti o 50% nižšínež klasické PVC zajištující zvýšenou stabílitu a odolnost proti úcinkum slunecního zárení. U vetšiny konstrukcí nevyžaduje využití ocelí, která pohoršuje soucinitel prostupu tepla okna (foto c. 1);. patentované trojité tesnení (systém MD) - zajištující lepší tepelné, akustické parametry a menší odpor v klice pri otevírání a zavírání, a tím zvýšený komfort obsluhy. Stredové tesnení tvorí tzv. suchou komoru, výhodnou pro dodatecnou ochranu kování pred vodou (foto c. 2);. systém zesílených komor VS - dbá na dokonalou tuhost profilu a záruku bezpecí (foto c. 3); prostor KVSs dodatecným tesnením v krídle - vylucuje vznik tepelných mostu a ztrátu energie;. systém Termomodul - mající vliv na dosažení dokonalých energeticky úsporných parametru;. tvar krídla: Sx: klasické s rovným tvarem. 3 =-

16 46 trída GOLD PLUS Okno budoucnosti s certifikátem na pasívní domy 1 Profi! Nemecký systém znacky Rehau,6-ti komorový prolil Geneo" o šírce 86 mm s trojitým tesnením (MD) z hmoty nové generace RAU-FPRO"na základe skleneného vlákna- zajištujenejvyššíenergetickou úsporu, stabilitua tuhost, ideální pro nízkoenergetické a certilikované pasivní stavebnictví. 2 Kování Nemecké kování Roto NTs funkcním standardem vybavení:.mikroventilace nebo postupný výklop - zarucující svobodu vetrání;.blokáda kliky - zarucující bezpecnost používání díky ochrane proti chybné manipulaci klikou;. body proti vloupání - chrání kritickámísta okna pred pokusem o vloupání. 3 Klika Klika s funkcí Secustik - dodatecná ochrana pred pokusem o vypácení okna (foto c. 2). 4 Tesnení Vyrobené z trvanlivé kaucukové a silikonové hmoty s vysokou odolností proti UVzárení, v harmonické šedé barve u bílých oken. Systém s trojitým tesnením. 5 Rámecek Patentovanýrámecek "ze speciální polymerické hmoty zarucuje 015% více tepla, až do 2dB dodatecne redukuje hluk, až do 70% snižuje kondenzaci vlhkosti,až o 20 let prodlužuje životnost skla. [(}- l []

17 r f Okno ENERGO+ PHZ díkyunikátním vlastnostem profilu Geneo., a také zvlášt naprojektovanému stredovému tesnení a systému vyplnení vnitrních komor vložamitermomodul PHZ,dosahuje vynikajícíchtepelne izolacních parametru, vyžadovaných v prípade pasívního stavebnictví.okno ENERGO+PHZdíky certifikátu Pasívníchdomu v Darmstadtu nejen vyhovuje nejvyšším požadavkum ohledne tepelné ochrany, ale vlastní také ostatní prednosti okenního systému ENERGO+. tríoa GOLD PLUS model ENERGO+ PHZ 47 r V r. c_ C.".....i. ' v."' ;:c,<.:r Sx [2J 6 Sklo Trojsklos rámeckem vyrobený v nejnovejší technologii spojování (bez strihá ní rámecku v rozích skla, což pusobí netesnost) s použitím materiálu Hot-Melt - zarucující vysokou tesnost skla a zachování vlastností skla po dlouhá léta. 7 Barva Standard: bílá. Nekolikbarevných verzí:s jednostrannou a oboustrannou fóliovou úpravou podle palety barev EUROCOLOR. 8 Parametry Prekvapivý parametr Uw = 0,67 W/m2K pri trojskle Ug = 0,5 W/m2K. 9 Záruka Okna bílá: 10 let, okna barevná: 5 let. TrojskloENERGOse '"aždo 10 let! Podmínky dle zárucní knížky EUROCOLOR. 10Unikátní vlastnosti ultramoderní hmota RAU-FPRO"- o materiálové roztažnosti o 50% nižší než klasické PVC, zajištující zvýšenou stabilitu a odolnost proti úcinkum slunecního zárení. Okna venovaná pasívním domum, s certifikátem nstitutu pasívních domu v Darmstadt; patentované trojité tesnení (systém MD) - zajištující lepší tepelné, akustické parametry a menší odpor v klice pri otevírání a zavírání, a tím zvýšený komfort obsluhy. Zvlášt navržený tvar a konstrukce stredového tesnení tvorí tzv. suchou komoru, výhodnou pro dodatecnou ochranu kování pred vodou; systém zesílených komor VS- dbá na dokonalou tuhost profilu a záruku bezpecí; prostor KVSs dodatecným tesnením v krídle - vylucuje vznik tepelných mostu a ztrátu energie; systém Termomodul- mající vliv na dosažení dokonalých energeticky úsporných parametru (foto c. 1); tvar krídla: Sx: klasické s rovným tvarem (foto c. 3).

18 48 SPECÁLNí modely oken SENSO: Okno do detského pokoje Rešení je venované rodinám s malými detmi. Okno je vybaveno systémem speciálního kování s funkcí Tilt-First (vyklopení pred otevrením) a klikou s klícem, který chrání pred náhodným otevrením dokorán (lze to až po otocení klíce). MODERNO: Okno se skrytými panty Tento model je pripraven pro ty, kterí mají vysoká ocekávání vzhledem k estetice. U oken je použitý systém skrývající panty, díky kterému se výrobek rozlišuje perfektním vzhledem. Hladké povrchy zarucují snadnou údržbu. SECURO: Okno, které brání vloupání Model je venovaný osobám, kterým záleží na zvýšenípocitu bezpecí.díkykováníz trídy proti vloupáníwkl nebowk2,bezpecnostním skluma speciálnímklikámvybavenýmklíci,nabízená námi okna jsou pripravená, aby úspešne zabránila vloupání.. COMFO: Okno do kuchyne U modelu je použito rešení,které umožnuje optimální využití prostoru. Díky speciálnímu kování,se okno muže otevírat netradicním zpusobem - stejne jako se otevírají posuvné dvere.tahle funkce je ideální pro situaci, když je okno blokované predmety na parapetu.

19 '-00 Stále hledáme nejlepší rešení, která ješte více dokážou usnadnit život našim zákazníkum. Zvlášt pro ty, kterí po svých oknech chtejí více, jsme pripraviliradu nestandardních funkcí a praktickýchdoplnku. Naše výrobkyzvyšujíkomfort a mají vlivna bezpecnost, ale také pridávajíbudovám výjimecnýcharakter. SPECÁLNí DOPLNKY na okna' 49,,, Postupný výklop Umožnuje nastavení krídla v jedné z mnoha pozicísklopení,a tím dovoluje náležite regulovat prítok cerstvého vzduchu. Kryt prahu rámu balkonových dverí Kryt plní ochrannou funkcí, zabranuje poškození a odrení v dolní cásti rámu pri precházení (obzvlášt doporucované u východu na balkon nebo terasu). Balkonová západka a madélko Velmiestetický a pohodlný doplnek, který usnadnuje privírání dverí po východu na balkón nebo terasu. Štulp s klikou Prvek,který umožnuje snadné a pohodlné otevíráníoken a balkonových dverí, a také získá vetší prostor. Speciálníkováníumožnuje použitíklikyna otevíránípasívníhokrídlase štulpem. Hliníkový práh na klasické balkonové dvere Tento prvek je navržen pro balkonové dvere, aby zvýšil komfort používání. Doplnek umožnuje svobodný prechod na balkon a byt, kdy se stává místem bez bariér. Nadcasová klika Swing Je moderní rada klik,která každému oknu pridá neopakovatelny vzhled. Ten doplnek se vyznacuje funkcností a velmi velkou trvalostí. Ergonomický tvar klikyzajištuje nejvyšší komfort užívání. Tlumic uzavrení SoftClose Mechanismus, který zabranuje bouchání sklopených oken, címž zaji tuje tiché a jemné zavírání krídla.velmisnadno se montuje. Muže se instalovatzároven u nových oken, tak i u oken s kováním Roto namontovaných už dríve. Protiprt..vanová brzda Tento prvek dovoluje snadné blokování v libovolné pozíci otevrených balkonových dverí nebo oken. Díky brzde ovládané klikou kridlo zustane bez hnutí i pri velkých závanech vetru. J, Omezovac otevrení TurnPlus Tento doplnek je navržen pro otevíravá okna. Vhodné nastavení kliky umožnuje lehké otevrení a zablokováníokna v nejlepší poloze. Zajištuje správnou ventilaci místnosti, brání také pred nežádoucím zavrením.

20 50 Tabulky parametru oken SYSTÉM OPT trída EFEKTV GLOBAL [\, trída f\ trída Bronze Bronze Silver tl\ J1f 1/. J-. 1\ rovné (Sx) rovné (Sx) - druh krídla rovné (Sx) zaoblené (Rx) zaoblené (Rx) NOVEL. trída Silver rovné (Sx) zaoblené (Rx) prohloubené (Cx) Uw (W/m2K)* 1,2 pro sklo Ug= 1,0 1,2 pro sklo Ug=l,O 0,94 se. se. se. skloug=0,6 0,93 pro sklo Ug=0,6 se. pocetkomor S S S S šírkasystému(mm) hloubkazasklení(mm) j 70 Sx:36 40 Rx:36 Cx:48 pocet tesnení zárucnídoba S let Slet 10 let - oknav bílébarve 10 let - oknav bílé barve S let - oknasjednostrannouaoboustrannou fóliovouúpravou S let - oknasjednostrannoua oboustrannou fóliovouúpravou * soucinitelprostuputeplaprooknosdoporucovanými rozmeryšír.1230mm x výš. 1480mm

21 .. Tabulky parametru oken 51 SYSTÉM.&\ Gold ENERGETlC :,'",. Gold DUOTHERM! Gold PLUS Gold PLUS trída 1RJ1a trída. ENERGO+ ENERGO+ PHZ.. trída trída 1\. BJ ' 1':11 i.1..' rovné (Sx), P.1 rovné zaoblené (Sx) (Rx) druh krídla zakulacené (SRx) prohloubené (Cx) rovné (Sx) rovné (Sx) Uw (W/m2K)* 0,73 pro sklo Ug=0,5 0,77 pro sklo Ug=0,5 0,70 pro sk se" se" se.. Ug=0,5 0,67 pro sklo Ug=0,5 se" pocetkomor šírkasystému(mm) Sx:48 hloubkazasklení (mm) 53 Rx:48 53 Cx:52 53 pocettesnení zárucnídoba 1Olet - oknav bílébarve 5 let - oknasjednostrannouaoboustrannou fóliovouúpravou.soucinitelprostuputeplaprooknosdoporucovanými rozmeryšír.1230mm x výš.1480mm 1Olet - oknav bílébarve. 5 let - oknasjednostrannouaoboustrannou fóliovouúpravou 15 let - oknav bílébarvesocelovým zesílením 10 let - oknav bílébarve 5 let - oknasjednostrannouaoboustrannou fóliovouúpravou 10 let - oknav bílébarve 5 let - oknasjednostrannoua oboustrannou fóliovouúpravou

okna Technologie Proč Eurocolor? výroby

okna Technologie Proč Eurocolor? výroby Proč okna Eurocolor? Technologie výroby V roce 1996 jsme otevřeli v Pyskowicích naši první výrobnu. Tehdy jsme zahájili výrobu kvalitních oken, dveří a rolet. Naše technologické zázemí se vztahuje na technologický

Více

Energo+ Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Počet komor 6 Parametry U f

Energo+ Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Počet komor 6 Parametry U f technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Energo+ Energo+ Gold Plus RAU-FIPRO Okna, balkonové dveře, posuvná okna 1 Název Šířka Počet komor 6 Parametry U

Více

základní rám určený na okna, balkonové dveře, posuvná okna pro okna, balkonové dveře, posuvná okna o velkých rozměrech základní křídlo určené

základní rám určený na okna, balkonové dveře, posuvná okna pro okna, balkonové dveře, posuvná okna o velkých rozměrech základní křídlo určené technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Global Global Silver PVC Okna, balkonové dveře, posuvná okna 1 Název Rehau Brillant 70 / Rehau Euro 70 Šířka 70

Více

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Efekitv Bronze PVC Okna, balkonové dveře Efektiv 1 Název Šířka Brugmann AD 73 mm 73 mm Počet komor 5 / 7 Parametry

Více

doplňky a příslušenství

doplňky a příslušenství technický list doplňky a příslušenství 1 Produktová skupina Třída Použití Příslušenství Bronze, Silver, Gold, Gold Pluss Okna, balkonové dveře, posuvná okna Technický popis Informace o skle: Základní informace

Více

Okna, střešní okna, a, střešní okna,

Okna, střešní okna, a, střešní okna, Okna, střešní okna, a, střešní okna, a vchodové dveře Seznam výrobků Okna PVC 4 PRIME 4 ENCORE 5 OVLO 6 OVLO CLASSIC 7 AVANTGARDE 9000 8 AVANTGARDE 7000 9 Vchodové dveře PVC 12 AVANTGARDE 7000 10 Střešní

Více

9 roků na trhu Středisko výroby a montáže

9 roků na trhu Středisko výroby a montáže 9 roků na trhu Středisko výroby a montáže Plastových a hliníkových oken a dveří a jejich doplňků v kompletním sortimentu Garážových vrat všech druhů provedení a posuvných a otevíravých bran Kontaktní místo

Více

Kvalita, která přesvědčí Einbauen. Wohlfühlen.

Kvalita, která přesvědčí Einbauen. Wohlfühlen. Okenní systémy Energie zůstává uvnitř vše ostatní venku Kvalita, která přesvědčí Vaše výhody s Výrobek Vám nabízí vhodné řešení všech problémů, které vzniknou při stavbě či rekonstrukci. Bohatý výběr systémů,

Více

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 2/7 Plastová COMFORT jsou vyráběna z německého profilového systému VEKA Softline 70 MD. 1.5.1.1

Více

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 2 3 4 ZÁRUKA 5LET 5 VÝROBNÍ ZÁVODY Okna a dveře Otherm se vyrábí ve výrobních závodech: Husinec, Lázně Toušeň, Zášová, Velké Meziříčí. Výrobní závod v Husinci zaujímá plochu

Více

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu dělat okna je pro nás hračka w w w.okna.eu p l a s t o v á o k n a plastová okna CLASSIC 76 aluclip s izolačním trojsklem a hliníkovým opláštěním profilového systému TROCAL o stavební hloubce 76 mm, opatřená

Více

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl 1 systémová rodina se rozšiřuje systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. Posuvně-zdvihací systém

Více

www.okna.eu e-mail: okna@okna.eu telefon: 773 360 000

www.okna.eu e-mail: okna@okna.eu telefon: 773 360 000 h l i n í k o v á o k n a BENEŠOV Křižíkova 1703 tel.: 773 360 015 BEROUN Plzeňská 341 tel.: 773 360 069 ČESKÝ BROD Palackého 491 tel.: 773 360 008 Vrchlabí DOBŘICHOVICE V Zahradách 1084 tel.: 773 360

Více

energetická hospodárnost v souladu s designem

energetická hospodárnost v souladu s designem energetická hospodárnost v souladu s designem vchodové dveře GENEO www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl vchodové dveře GENEO vchodové dveře z profilového systému GENEO a výjimečného materiálu rau-fipro

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu dělat okna je pro nás hračka w w w.okna.eu p l a s t o v á o k n a PASIV HL aluclip a hliníkovým opláštěním Plastová okna z německého osmikomorového hloubce 86 mm opatřená z exteriérové strany velmi pevným

Více

Společnost DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o., která. vznikla v roce 1992 se zabývá nejen výrobou. a montáží plastových a hliníkových oken,

Společnost DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o., která. vznikla v roce 1992 se zabývá nejen výrobou. a montáží plastových a hliníkových oken, Společnost DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o., která vznikla v roce 1992 se zabývá nejen výrobou a montáží plastových a hliníkových oken, dveří, prosklených stěn a zimních zahrad, ale i poradenstvím, odbornými

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE EFFEKT T Profilová série: VEKA SOFTLINE AD T Členění profilu: 5 komorový (rám i křídlo) T Těsnění: dvě dorazová T Stavební hloubka: 70 mm T Výztuha: pozinkovaná ocelová T Kování:

Více

Dveře mohou být vyplněny sklem (pro větší bezpečnost doporučujeme zvolit sklo bezpečnostní), plastovými výplněmi nebo ozdobnými výplněmi PERITO.

Dveře mohou být vyplněny sklem (pro větší bezpečnost doporučujeme zvolit sklo bezpečnostní), plastovými výplněmi nebo ozdobnými výplněmi PERITO. Plastová okna jsou v dnešní době výhodným řešením pro Vaše bydlení. Plastová okna mají výborné izolační vlastnosti, díky nimž ušetříte na vytápění Vašeho domu či bytu. Ať už bydlíte v bytě nebo rodinném

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl okna ze systému Euro-DESIGN ed86 vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl okna z Euro-DESIGN ED86 plus vyšší hodnota pro váš domov Úspora energií díky

Více

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 Stránka č. 1 z 5 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 PVC systém :Okna budou vyrobena z vysoce kvalitního 5-tikomorového a 6-tikomorového plastového profilu ( třídy A dle ČSN

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení

Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení EFORTE ŘEŠENÍ OKEN PODLE VAŠICH PŘEDSTAV Okenní profil Eforte pro moderní a energeticky úsporné bydlení. Rozmanitost

Více

PROTON, společnost s ručením omezeným Švermova 899 398 11 Protivín IČ: 00512079

PROTON, společnost s ručením omezeným Švermova 899 398 11 Protivín IČ: 00512079 Křídlo: 2511,2514,2518,0511,0514,0518,0113 Ug=1,1 W/m2K Součinitel prostupu tepla - Uw (W/m2K): 1,2 Křídlo: 0113 Ug=1,0 W/m2K Součinitel prostupu tepla - Uw (W/m2K): 1,1 Křídlo: 0113 Ug=0,7 W/m2K Součinitel

Více

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu dělat okna je pro nás hračka w w w.okna.eu h l i n í k o v á o k n a zimní zahrady Hliníkové zimní zahrady vyrábíme s použitím kvalitních hliníkových profilů tradičních německých značek Heroal nebo Schüco

Více

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl Unlimited Polymer Solutions vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dlouhodobě v nejlepší formě Vchodové dveře REHAU Brillant-Design

Více

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl krásný výhled posuvně-zdvihací dveře REHAU Brillant-Design Vysokojakostní zpracování

Více

Designo nová generace střešních oken Roto

Designo nová generace střešních oken Roto Designo nová generace střešních oken Roto Úspora energie, funkčnost, inovace Roto - Střešní okna. Solární systémy. Designo nová generace střešních oken Roto Inovace od společnosti Roto Roto Designo R8

Více

Cenová nabídka číslo: 11211BB Stavba: BD Nikoly Tesly Nikoly Tesly 11 160 00 Praha 6

Cenová nabídka číslo: 11211BB Stavba: BD Nikoly Tesly Nikoly Tesly 11 160 00 Praha 6 Cenová nabídka číslo: 11211BB Stavba: BD Nikoly Tesly Nikoly Tesly 11 160 00 Praha 6 Vážený pane, Dovoluji si Vám nabídnout dodávku a montáž plastových oken Slovaktual v profilovém systému na bázi středového

Více

Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.2013 číslo B2435/13

Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.2013 číslo B2435/13 Název: SVJ Michelská 8/27 Adresa:,, Telefon: 7662268 E-mail: hrudkova28@seznam.cz Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.20 číslo B245/ Při komunikaci s obchodními zástupci, prosíme, uvádějte číslo Vaší nabídky,

Více

SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72. Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení

SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72. Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72 Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení 2 Více kvality pro váš domov Větší komfort bydlení snížené náklady na energie minimální náročnost na opravy a údržbu FINSTRAL vyrábí

Více

Schüco ThermoSlide. Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací

Schüco ThermoSlide. Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací Schüco ThermoSlide Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací Zelená technologie pro modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken 2 Schüco ThermoSlide Perfektní propojení

Více

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ Místo: Objekt: Instalace: Nabídka je vyhotovena v tomto provedení: - šesti komorový profil GEALAN S 8000 - stavební hloubka profilu - 74 mm, Uw -1,2 - izolační sklo s Ug-1,1

Více

Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění)

Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Produkty s pětikomorovým profilem Inoutic Arcade vynikají elegantním designem, výbornou tepelnou a zvukovou izolací, snadnou údržbou

Více

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 2 3 ZÁRUKA 5LET 4 5 VÝROBNÍ ZÁVODY Okna a dveře Otherm se vyrábí ve výrobních závodech: Husinec, Lázně Toušeň, Zášová, Velké Meziříčí. Výrobní závod v Husinci zaujímá plochu

Více

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 2 3 4 ZÁRUKA 5LET 5 VÝROBNÍ ZÁVODY Okna a dveře Otherm se vyrábí ve výrobních závodech: Husinec, Lázně Toušeň, Zášová, Velké Meziříčí. Výrobní závod v Husinci zaujímá plochu

Více

Thermo 6. Energeticky úsporná okna pro náročné

Thermo 6. Energeticky úsporná okna pro náročné Thermo 6 Energeticky úsporná okna pro náročné 2 Schüco Schüco 3 Správné rozhodnutí pro větší kvalitu života. Úspora energie Energeticky úsporná okna Thermo 6 jsou odpovědí na rostoucí energetické náklady

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

SYSTÉM KOVÁNÍ PATIO PATIO

SYSTÉM KOVÁNÍ PATIO PATIO SYSTÉM KOVÁNÍ PATIO PATIO Bezpečnost a kvalita pro posuvné prvky ze dřeva, plastu a hliníku KOMPLETNÍ SYSTÉM Kompetence stavebního kování firmy ROTO: Firma ROTO nabízí obsáhlý program techniky kování a

Více

Společnost heroal na veletrhu BAU 2015

Společnost heroal na veletrhu BAU 2015 Složky pro novináře BAU 2015 Tisková zpráva: Produktová informace heroal BAU 2015 Společnost heroal na veletrhu BAU 2015 Modulární systémy heroal pro opláštění budov Jednoduše. Lépe. Mnichov/Verl, leden

Více

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE Jako první v České republice využívá naše firma nejmodernější technologie výroby eurooken a vchodových dveří. V lednu 2012 jsme zahájili výrobu na německém obráběcím

Více

DŘEVĚNÁ EUROOKNA A DVEŘE

DŘEVĚNÁ EUROOKNA A DVEŘE DŘEVĚNÁ EUROOKNA A DVEŘE CZ Dřevěná eurookna a dveře Winwood plní všechna náročná kritéria vysokou energetickou úsporu, kvalitní zvukovou izolaci a dlouhou životnost. Liší se typem profilu, který jim dodává

Více

S 9000 zdvižně posuvné dveře S 9000. + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii INOVACE SE SYSTÉMEM

S 9000 zdvižně posuvné dveře S 9000. + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii INOVACE SE SYSTÉMEM S 9000 zdvižně posuvné dveře + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii S 9000 INOVACE SE SYSTÉMEM Všestranně použitelné Moderní vzhled bez omezení Posuvné elementy jsou

Více

CENOVÁ NABÍDKA: SKLAD

CENOVÁ NABÍDKA: SKLAD BACHL, spol. s r.o. SKLAD Bohumilice divize OKNA A DVEŘE Bohumilice 70 384 81 Čkyně tel: +420 388 303 225 fax: +420 388 303 227 e-mail: okna@bachl.cz CENOVÁ NABÍDKA: SKLAD Vyřizuje Mobil E-Mail Pavel Rychtař

Více

Hliníková okna. Energeticky úsporné systémy hliníkových oken a dveří. Zelená technologie pro modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken

Hliníková okna. Energeticky úsporné systémy hliníkových oken a dveří. Zelená technologie pro modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken Hliníková okna Energeticky úsporné systémy hliníkových oken a dveří Zelená technologie pro modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken 2 Schüco Hliníková okna Individuální styl domu Krásný

Více

Nabídka: N150487. Adresa stavby:

Nabídka: N150487. Adresa stavby: Okna Lakam, s.r.o. Lutovítova 594 Kralupy n. Vltavou 278 01 tel.: 315 721 694 fax: 315 721 695 e-mail: stastna-okna@lakam.cz Bankovní spojení: ČSOB č.ú.: 266232829/0300 IČ: 03277585 DIČ: CZ03277585 Vedená

Více

Hliníková okna, dveře, fasády systém Heroal

Hliníková okna, dveře, fasády systém Heroal Výrobky z hliníkových profilů Oproti plastovým systémům či prvkům z Euro hranolu je možné navrhovat větší rozměry a výplně s vyšší hmotností. Jejich použití je také vhodnější do budov se zvýšenou frekvencí

Více

DŘEVĚNÁ EUROOKNA A DVEŘE. chrání vaše soukromí.

DŘEVĚNÁ EUROOKNA A DVEŘE. chrání vaše soukromí. DŘEVĚNÁ EUROOKNA A DVEŘE chrání vaše soukromí. DŘEVĚNÁ EUROOKNA A DVEŘE chrání vaše soukromí. Dřevěná eurookna a dveře Winwood plní všechna náročná kritéria vysokou energetickou úsporu, kvalitní zvukovou

Více

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY COR 70 INDUSTRIAL s PTM MILLENNIUM 2000 bez PTM MILLENNIUM Plus FASÁDNÍ SYSTÉM TP-52 ZDVIŽNĚ POSUVNÝ SYSTÉM 4500 A 4600 s PTM vyrobeno z profilů HLINÍKOVÁ OKNA,

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

Profilový systém S 7000 IQ pro komfortní bydlení. Komfort Estetika Bezpečnost Design Rozmanitost S 7000 IQ

Profilový systém S 7000 IQ pro komfortní bydlení. Komfort Estetika Bezpečnost Design Rozmanitost S 7000 IQ Profilový systém S 7000 IQ pro komfortní bydlení Komfort Estetika Bezpečnost Design Rozmanitost S 7000 IQ Vlastnosti Na pohled Komfort Plastová okna ze systému S 7000 IQ disponují všemi vlastnostmi pro

Více

dreams okna: snů okna a dveře Zdraví Vás všechny vchodové dveře,vnitřní dveře,okna a dveře od stodol s jedním poselstvím,,je nám ctí být SAGEDER

dreams okna: snů okna a dveře Zdraví Vás všechny vchodové dveře,vnitřní dveře,okna a dveře od stodol s jedním poselstvím,,je nám ctí být SAGEDER dreams okna: snů okna a dveře Zdraví Vás všechny vchodové dveře,vnitřní dveře,okna a dveře od stodol s jedním poselstvím,,je nám ctí být SAGEDER Zdraví Vás všechna okna s jedním poselstvím Je nám ctí být

Více

Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem.

Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem. NOVINKA Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem. 3 Perfektní souznění tepelné izolace, techniky a designu. Moderní okna nemusí vyhovovat pouze estetickým měřítkům moderní

Více

stylos H 260 Plastová okna

stylos H 260 Plastová okna Plastová okna 08 09 Kvalita, která přesvědčí... Nejmodernější technika pro váš dům Funkčnost v každém detailu Zešikmení profilů u systému stylos působí opticky velmi harmonicky. Systém je vhodný pro instalaci

Více

VCHODOVÉ DVEŘE PRO NÁS DŮM ZNAMENÁ VÍCE. www.dom.aluprof.eu

VCHODOVÉ DVEŘE PRO NÁS DŮM ZNAMENÁ VÍCE. www.dom.aluprof.eu VCHODOVÉ DVEŘE PRO NÁS DŮM ZNAMENÁ VÍCE www.dom.aluprof.eu 1 PANELOVÉ DVEŘE EKOdům z ALUPROF Vchodové dveře již dávno nejsou jen ochranou domova před chladem, deštěm, hlukem či nezvanými hosty. Mohou být

Více

Tabulky oken SO 01. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti na konstrukci ověřit na stavbě a znovu zaměřit!!!

Tabulky oken SO 01. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti na konstrukci ověřit na stavbě a znovu zaměřit!!! V7 SO 0 (7) X Poznámky :. Uváděné rozměry oken jsou čistý stavební otvor při vnější straně okna, tedy na místě vybourání vnější špalety. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti

Více

OUTLET Bayerwald. Vchodové dveře i okna Bayerwald jsou vystaveny v Prodejní galerii ARNOLD v Českých Budějovicích.

OUTLET Bayerwald. Vchodové dveře i okna Bayerwald jsou vystaveny v Prodejní galerii ARNOLD v Českých Budějovicích. OUTLET Bayerwald vchodové dveře okna Vchodové dveře i okna Bayerwald jsou vystaveny v Prodejní galerii ARNOLD v Českých Budějovicích. Rezervace a informace u pana Lukáše Zýky - 777 911 340, info@arnold.cz.

Více

okna ze systému REHAU Brillant-Design Vynikající tepelná izolace a tvarová variabilita pro vysoký standard v bytové výstavbě www.rehau.

okna ze systému REHAU Brillant-Design Vynikající tepelná izolace a tvarová variabilita pro vysoký standard v bytové výstavbě www.rehau. okna ze systému REHAU Brillant-Design Vynikající tepelná izolace a tvarová variabilita pro vysoký standard v bytové výstavbě www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl bydlete stylově a s komfortem s

Více

Vchodové hliníkové dveře

Vchodové hliníkové dveře Vchodové hliníkové dveře Energeticky úsporné systémy hliníkových oken a dveří Zelená technologie pro modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken 2 Schüco Hliníkové vchodové dveře Individuální

Více

Schüco ThermoPlus. Energeticky úsporná okna nové generace. Zelená technologie pro Modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken

Schüco ThermoPlus. Energeticky úsporná okna nové generace. Zelená technologie pro Modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken Schüco ThermoPlus Energeticky úsporná okna nové generace Zelená technologie pro Modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken 2 Schüco ThermoPlus Obsah Obsah ThermoPlus Obsah Schüco 3 4 8 10

Více

dokonalý koncept energie pro budoucnost to nejlepší okenní profilový systém GENEO z materiálu pro 3. tisíciletí rau-fipro

dokonalý koncept energie pro budoucnost to nejlepší okenní profilový systém GENEO z materiálu pro 3. tisíciletí rau-fipro dokonalý koncept energie pro budoucnost to nejlepší okenní profilový systém GENEO z materiálu pro 3. tisíciletí rau-fipro www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl 2 vyšší perspektiva s okny z profilů

Více

HLINÍKOVÉ A PLASTOVÉ DVEŘE

HLINÍKOVÉ A PLASTOVÉ DVEŘE KOVÁNÍ NOVÉ GENERACE PLASTOVÁ OKNA A BALKÓNOVÉ DVEŘE Otvíravě sklopné kování pro systémy Prestige, Elegance a RoundStar Plus Protikus polohovací pojistky Standardní provedení kování Plastová okna a balkónové

Více

Ideální. NOVINKA: inovativní kombisystém S 9000 INOVACE V SYSTÉMU

Ideální. NOVINKA: inovativní kombisystém S 9000 INOVACE V SYSTÉMU NOVINKA: inovativní kombisystém S 9000 + + Tepelně izolující + + Flexibilní + + Skvěle těsnící + + Inovativní + + Líbivý design Ideální INOVACE V SYSTÉMU Systém S 9000 Nový systém se středovým těsněním

Více

NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ

NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ EXPOL INDUSTRYspol.s.r.o., Telefon: 271 742 422, 602 727 658, fax: 271 742 422 Zákazník: Adresa: Telefon: 271 742 422 Fax: EXPOL INDUSTRY spol. s r.o. - "VÝPRODEJ" NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ Nabídka: N 8560

Více

Energeticky úsporná okna pro vysoké nároky

Energeticky úsporná okna pro vysoké nároky Schüco Thermo 6 Programm Systémová výroba oken od Vašeho Schüco partnera Očekávejte od nás jen to nejlepší. V oblasti poradenství, projektování i provedení. Rádi Vám pomůžeme vybrat vhodná okna pro Váš

Více

TROCAL. NÏkdo musì b t prvnì.

TROCAL. NÏkdo musì b t prvnì. P irozen volba TROCAL. NÏkdo musì b t prvnì. 1954 TROCAL uvádí na trh první sériově vyráběné plastové okno. 1967 TROCAL Serie 100 jako první vyráběný okenní profil z tvrdého PVC ve vícekomorovém systému.

Více

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN www.volmut.cz HISTORIE FIRMY Firma VOLMUT vznikla v roce 1991 jako fyzická osoba. K transformaci na společnost s ručením omezeným došlo začátkem roku

Více

Nové hliníkové domovní dveře

Nové hliníkové domovní dveře NOVINKA Domovní dveře ThermoCarbon Mistr světa v tepelné izolaci u hliníkových domovních dveří Koeficient UD až 0,7 W(m² K) Nové hliníkové domovní dveře ThermoSafe / ThermoCarbon: Elegantní design, nejvyšší

Více

Kovové vchodové dveře. Vaše pohodlí, Vaše bezpečnost

Kovové vchodové dveře. Vaše pohodlí, Vaše bezpečnost Kovové vchodové dveře Vaše pohodlí, Vaše bezpečnost KATALOG 014 Vaše pohodlí, Vaše bezpečnost, Vaše vizitka O FIRMĚ Od začátku hlavní prioritou společnosti KOMSTA je její neustálý rozvoj a péči o potřeby

Více

Vyladěná okna a dveře...

Vyladěná okna a dveře... Vyladěná okna a dveře... 1 Vyberte si takové okna a dveře, které jsou vyladěny na míru Vašim představám. Obsah Uvědomujeme si, že každý z Vás má vlastní pohled na svět, a proto si také volíte odlišné a

Více

Plastový okenní systém Systém Corona SI 82 / SI 82 + CORONA SI 82 2003.ppt

Plastový okenní systém Systém Corona SI 82 / SI 82 + CORONA SI 82 2003.ppt Plastový okenní systém Systém Corona SI 82 / SI 82 + CORONA SI 82 2003.ppt 1 Plastový systém CORONA SI 82 / SI 82 + Nejdůležitější technická kritéria: Kompletní systém pro vysoce izolovaná okna. Integrovaná

Více

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG)

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) Nové horizontálně posuvné dělící stěny díky technologii Clamp & Glue používají lepené bezpečnostní sklo pro bezpečnost a snadnější

Více

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ARTOKNA

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ARTOKNA u PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ARTOKNA s.r.o. Svatopetrská /7, 617 BRNO tel.: +42 4 221 8, +42 4 2 ww.artokna.com obchod@artokna.com PRAHA BRNO - HRADEC KRÁLOVÉ OLOMOUC LIBEREC - ŽĎÁR nad SÁZAVOU

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm - efektivní systémové řešení větrání objektu Efektivní větrání budov je v současnosti téma, které stále více zaměstnává

Více

www.okna.eu e-mail: okna@okna.eu telefon: 773 360 000

www.okna.eu e-mail: okna@okna.eu telefon: 773 360 000 s t ř e š n í o k n a BENEŠOV Křižíkova 1703 tel.: 773 360 015 BEROUN Plzeňská 341 tel.: 773 360 069 ČESKÝ BROD Palackého 491 tel.: 773 360 008 Vrchlabí DOBŘICHOVICE V Zahradách 1084 tel.: 773 360 014

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Vítáme ve světě dveří WIŚNIOWSKI

Vítáme ve světě dveří WIŚNIOWSKI Dveře WIŚNIOWSKI Vítáme ve světě dveří WIŚNIOWSKI Vyrábíme s nasazením již 25 let. Značka WIŚNIOWSKI pochází od jména jejího zakladatele a majitele Andrzeje Wiśniowského. Jeho sen o funkčních, na dálku

Více

Thermo 6. Energeticky úsporná okna pro vysoké nároky. Zelená technologie pro Modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken

Thermo 6. Energeticky úsporná okna pro vysoké nároky. Zelená technologie pro Modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken Thermo 6 Energeticky úsporná okna pro vysoké nároky Zelená technologie pro Modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken Schüco Thermo 6 Obsah Obsah Thermo 6 Obsah Schüco 3 4 8 10 Energie Thermo

Více

prostor pro život www.rehau.com/relazzo Stavebnictví Automotive Průmysl

prostor pro život www.rehau.com/relazzo Stavebnictví Automotive Průmysl prostor pro život relazzo. VAŠE PRAVÁ TERASA. www.rehau.com/relazzo Stavebnictví Automotive Průmysl RELAZZO NA ČEM OPRAVDU ZÁLEŽÍ Vlastní terasa je místem pro příjemné posezení u grilu, veselé dětské

Více

x stavební hloubka 90 mm x izolační dvojsklo U g x třívrstvý lepený hranol

x stavební hloubka 90 mm x izolační dvojsklo U g x třívrstvý lepený hranol svět bez oken hoco HOCO BAUELEMENTE JE NETRADIČNÍ FIRMOU VE SVÉM OBORU Téměř každý z nás je fascinován dokonalostí přírody, kterou se nechalo inspirovat bezpočet vědců. Přineste si i vy kousek této nádhery

Více

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Tato norma platná od 1.12.2002 stanovuje z hlediska výroby oken určených pro nepřerušovaně vytápěné prostory 2 zásadní hodnoty: 1.součinitel prostupu

Více

Avantis 75. Okna a dveře. Sapa Building System

Avantis 75. Okna a dveře. Sapa Building System Avantis 75 Okna a dveře Sapa Building System Avantis 75 je tříkomorový systém oken a dveří s přerušením tepelných mostů, který představuje nejvyšší standard pro tepelnou izolaci a stabilitu. Avantis 75

Více

Systémová konstrukce oken od vašeho partnera Schüco.

Systémová konstrukce oken od vašeho partnera Schüco. Schüco adresa pro okna a Solar Schüco-koncept garantuje stavebníkům kompletně navzájem sladěnou paletu produktů pro veškeré oblasti stavby: Okna a balkonové dveře z plastu, hliníku a oceli Vchodové dveře

Více

Proč se vyplatí koupit rolety Oknoplast?

Proč se vyplatí koupit rolety Oknoplast? rolety Proč se vyplatí koupit rolety Oknoplast? Je to kvalita zaručená renomovaným výrobcem. Parametry našich rolet jsou potvrzeny nezávislými výzkumnými ústavy. Pancíř rolety patří k těm nejsilnějším

Více

Naše společnost s tradicí vlastní výroby oken

Naše společnost s tradicí vlastní výroby oken Česká okna, dveře a zimní zahrady Tradice od roku 1993 PŘEHLED PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OTVOROVÝCH PRVKŮ Naše společnost s tradicí vlastní výroby oken od roku 1993 si klade za cíl stát se kompletním dodavatelem

Více

Skla. pro tepelnou izolaci IPLUS. do rezidenčních budov a rodinných domů

Skla. pro tepelnou izolaci IPLUS. do rezidenčních budov a rodinných domů Skla pro tepelnou izolaci Tepelně-izolační skla do rezidenčních budov a rodinných domů IPLUS 2 AGC Glass Europe představuje Německo IPLUS LST 3 komplexní škálu výrobků pro tepelnou izolaci IPLUS Zlepšení

Více

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení,

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení, ...inspirujte se přírodou modulové dřevostavby určené pro celoroční bydlení, rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely komfortní způsob bydlení Bydlení v domech na bázi dřeva patři v dnešní

Více

střešní okna střešní prosklení střešní výstupy Výroba Montáž Katalog s ceníkem

střešní okna střešní prosklení střešní výstupy Výroba Montáž Katalog s ceníkem střešní okna střešní prosklení střešní výstupy Výroba Montáž Katalog s ceníkem platný od 1. 9. 2013 Střešní okna Střešní okna Solara jsou výborné řešení pro moderní bydlení. Svou robustní konstrukcí, zasklením

Více

S 9000. S 9000 Nová systémová platforma firmy GEALAN INOVACE SE SYSTÉMEM

S 9000. S 9000 Nová systémová platforma firmy GEALAN INOVACE SE SYSTÉMEM S 9000 Nová systémová platforma firmy GEALAN + + tepelně izolující + + flexibilní + + dobře těsnící + + inovativní + + orientovaný na design + + otestovaný podle + normy RAL S 9000 INOVACE SE SYSTÉMEM

Více

Novinka firmy. Roto. se ozve, když je na správném místě!

Novinka firmy. Roto. se ozve, když je na správném místě! Novinka firmy Roto se ozve, když je na správném místě! Roto german made Společnost Roto Frank AG se sídlem v Leinfelden- Echterdingenu u Stuttgartu je německá skupina podniků. Firma Roto se stabilně rozrostla

Více

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE CZ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE 1 OBSAH MAX 25 3 IKD 5 SUPER 6 MONO SC 7 INT 35/50 9 KONTAKT 10 2 MAX 25 Žaluzie MAX 25 Vnitřní žaluzie MAX 25 představuje z pohledu designu a funkčnosti špičku v nabídce žaluzií

Více

SÍTĚ PROTI HMYZU. Velmi vhodný doplněk, pokud toužíte po klidném spánku. www.minirol.eu volejte zdarma 800 400 115. Specialisté na rolovací systémy

SÍTĚ PROTI HMYZU. Velmi vhodný doplněk, pokud toužíte po klidném spánku. www.minirol.eu volejte zdarma 800 400 115. Specialisté na rolovací systémy SÍTĚ PROTI HMYZU www.minirol.eu volejte zdarma 800 400 115 Velmi vhodný doplněk, pokud toužíte po klidném spánku Specialisté na rolovací systémy Unikátní systém sítí proti hmyzu Extrudované profily sítí

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Příloha č. 3 k č.j.: VS 88/002/002/2015-20/LOG/500 Technická specifikace Hradec Králové-výměna oken trakt A (administrativní budova). 1. Stávající stav Okna administrativní části traktu A Současná špaletová

Více

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m.

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m. I K L H M G J O N ± 0.000 = 206,50 m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv - - 12/2013 DPS 01.AST DPS 01 AST 412 - A TABULKA OKEN - objekt H TABULKA OKEN OBJEKT "H" POZNÁMKY: napojovací prvky na konstrukci (např. nesystémové

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

Dřevěná okna a dveře. dokonalost přírody, pocitu a harmonie

Dřevěná okna a dveře. dokonalost přírody, pocitu a harmonie Dřevěná okna a dveře dokonalost přírody, pocitu a harmonie STÍNÍCÍ TECHNIKA / SUN PROTECTION SYSTEMS Dřevěná eurookna a dveře winwood Společnost ISOTRA a.s. působí na českém trhu od roku 1992 a řadí se

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více