a,"( rll~'f [l] [(} -i L- :"fb - ~ ~t. - ~I Profi! ITI!II :,[ U ~t'''i rfnl /'~,,,,' II",~

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a,"( rll~'f [l] [(} -i L- :"fb - ~ ~t. - ~I--- --- 1 Profi! ITI!II :,[ U ~t'''i rfnl /'~,,,,' II",~"

Transkript

1 t'''i rfnl /',,,,' ", 1 Profi! Nemecký systém znacky Brugmann, S-komorový o šírce 73 mm zarucujícízachováníoptimálníchfunkcí,tepelnýcha akustickýchvlastností, ideální pro stavbu rodinných domu, kde se hledá solidní a znackové rešení za príznivou cenu. 2 Kování Nemecké kování Roto NTs funkcním standardem vybavení: mikroventilace nebo postupný výklop - zarucující svobodu vetrání; blokáda kliky - zarucující bezpecnost používání díky ochrane proti chybné manipulaci klikou. 3 Klika Hliníková klika- zarucující komfortní a snadné otevírání/zavírání oken. 4 Tesnení Vyrobené z trvanlivé kaucukové a silikonové hmoty s vysokou odolností proti UVzárení, v harmonické šedé barve pro bílá okna. 5 Rámecek Patentovanýrámecek.. ze speciální polymerické hmoty - zarucuje o 1S%více tepla, až do 2dB dodatecne redukuje hluk, až o 70%snižujekondenzacivlhkosti,až o 20 let prodlužuježivotnostskla. [(} [l] [B ' T!.1',i:... '" r :,[ U -i L- :"fb - t. a,"( rll'f

2 Okno EFEKTV vlastnínejduležitejšífunkce,kterékaždodenneusnadnujíužívání,a optimální kvalitavyužitýchkomponentuzarucujetrvalost a kvalitu okna po dlouhá léta.. r- :.".. :--o.-""- r-,:-',--'-,-, ' >._.,.,-:-,...".---- trída BRONZE model EFEKTV 29 8" Sklo fi'i Dvojsklo s rámeckem svyrobené v nejnovejší technolo- " ' 1' gii spojování(bezstrihánírámeckuv rozíchskla,cožpusobínetesnost), 1 s použitím materiáluhot-melt- zarucujícívysokoutesnostsklaa za- 1111'1 chovánívlastnostísklapodlouháléta. 7Barva 1 73 Standard:bílá.Nekolikbarevnýchverzísjednostrannouaoboustrannou fóliovouúpravoudle paletybareveurocolor.. [2J J 8Parametry Velmi dobrý parametr Uw = 1,2 W/m2K pri dvojskle Ug = 1,OW/m2K. 9 Záruka Oknabílá:10let,oknabarevná:5 let. Podmínkydle zárucníknížkyeurocolor. 2 /' L- r 1.1 '.. - Sx 3 Rx 10 Unikátní vlastnosti.zvýšená šírka profilu do 73 mm - mající velký vliv na zlepšení tepelne izolacníchparametruokna(fotoc. 1);.tepelnesvarovanétesnení- zarucujícídokonaloutesnosta majícívlivna zlepšení tepelnéaakustickéochranyceléhookna;.6-ti komorovézaoblenékrídlo- zvýšenáenergetickáúsporaa originálnívzhledzastandardnícenu;. 2 tvarovéverzekrídel: Sx:klasickév rovnémtvaru(fotoc.2); Rx:originálnív zaoblenémtvaru(fotoc.3).

3 - e(em "T,-,-.,..'-,'--- -,"- :"" n.,--o _..._,.,.. --_,,.._" Okno EFEKTV vlastní nejduležitejší funkce, které každodenne usnadnují užívání,a optimální kvalitavyužitých komponentu zarucuje trvalost a kvalitu okna po dlouhá léta.. trída BRONZE model EFEKTV 29 1 a. -- " ni",j '_... t. T,- 1("" 2 3 [2J Sx Rx 6 Sklo Dvojsklo srámeckem t vyrobenév nejnovejšítechnologii spojování (bez strihání rámecku v rozích skla,což pusobí netesnost) s použitím materiálu Hot-Melt- zarucující vysokou tesnost skla a zachování vlastností skla po dlouhá léta. 7 Barva Standard: bílá. Nekolik barevných verzí s jednostrannou a oboustrannou fóliovou úpravou dle palety barev EUROCOLOR. 8 Parametry Velmidobrý parametr Uw = 1,2 W/m2K pri dvojskle Ug = 1,0 W/m2K. 9 Záruka Okna bílá: 10 let, okna barevná: 5 let. Podmínky dle zárucní knížky EUROCOLOR. 10 Unikátní vlastnosti zvýšená šírka profilu do 73 mm - mající velký vliv na zlepšení tepelne izolacních parametru okna (foto c. 1);. tepelne svarované tesnení - zarucující dokonalou tesnost a mající vliv na zlepšení tepelné a akustické ochrany celého okna;. 6-ti komorové zaoblené krídlo - zvýšená energetická úspora a originální vzhled za standardní cenu;. 2 tvarové verze krídel: Sx: klasické v rovném tvaru (foto c. 2); Rx:originální v zaobleném tvaru (foto c. 3).

4 Optimální ekonomicky a funkcne 1 Profi! NemeckýsystémznackyRehau,S-tikomorový se šírkou 70 mm - zarucujícízachováníoptimálníchfunkcí,tepelnýcha akustickýchvlastností, ideálnípro stavburodinnýchdomu, kdesehledásolidnía znackové rešenízapríznivoucenu. 2 Kování Nemecké kování Roto NT sfunkcním standardem vybavení:. mikroventilace nebo postupný výklop - zarucující svobodu vetrání;. blokáda kliky - zarucující bezpecnost používání díky ochrane proti chybné manipulaci klikou. 3 Klika Hliníková klika - zarucující komfortní a snadné otevírání/zavírání oken. 4 Tesnení Vyrobené z trvanlivé kaucukové a silikonové hmoty svysokou odolností proti UVzárení,v cerné barve. 5 Rámecek Patentovaný rámecek ze speciální polymerické hmoty - zarucuje o 15%více tepla, až do 2dB dodatecne redukuje hluk, až do 70% snižuje kondenzaci vlhkosti, až o 20 let prodlužuje životnost skla.

5 Okna OPT byla navržená zvlášt pro osoby prikládající váhu modernímu designu, komfortu používání a úspore nákladu. Díky zachování nejduležitejších funkcí a optimální kvality využitých komponentu zarucují trvalost po dlouhá léta. trid8 BRONZE model OPT ,.- [ 541' [2] 6 Sklo Dvojsklosrámeckem fovyrobené v nejnovejší technologii spojování (bez strihání rámecku v rozích skla,což pusobí netesnost). s použitím materiálu Hot-Melt - zarucující vysokou tesnost skla a zachování vlastností skla po dlouhá léta. 7 Barva Standard: bílá. 8 Parametry Velmídobrý parametr Uw = 1,2W/m2Kpri dvojskleug = 1,0W/m2K. 9 Záruka Okna bílá: 5 let. Podmínky dle zárucní knížky EUROCOLOR. 10 Unikátní vlastnosti. nízká a úzká optíka (rám - 62 mm a krídlo - 54 mm) - zarucující vetší množství svetla a efektivní využití slunecního zárení duležitého pri ohrátí místnosti (foto c. 2);.naklonená pod úhlem celá plocha rámu - usnadnující prírozený odtok vody (foto c. 1);. tvar krídla: Sx: klasické v rovném tvaru (foto c. 3). 3 Sx -- a. ' (E. ar:'_ OKNA..... DESGN Roto

6 ] 32 trída SLVER \rr ' 'rjt'} 7fJ{.J, 1 Profil NemeckýsystémznackyRehau,S-tikomorovýo šírce70 mm - urcenýpro klasické a moderní budovy pro zákazníky, kteri si váží energetické úspory spojené s komfortem a pohodou po dlouhá léta. 2 Kování [i] Nemecké kování Roto NT s funkcním standardem vybavení:. mikroventilace nebo postupný výklop - zarucuje svobodu vetrání;. blokáda kliky - zarucuje bezpecnost používání díky ochrane proti chybné manipulaci klikou;. body proti vloupání - chrání kritická místa okna pred pokusem o vloupání. 3 Klika Klikas funkcí Secustik - dodatecná ochrana pred pokusem o vypáceni okna. 4 Tesnení Vyrobené z trvanlivé kaucukové a silikonové hmoty s vysokou odolností proti UVzárení, v cerné barve. 5 Rámecek Patentovanýrámecek 8 ze speciální polymerické hmoty - zarucuje o 15%více tepla, až do 2dBdodatecne redukuje hluk, až o 70%snižuje kondenzaci vlhkosti,až o 20 let prodlužuje životnost skla. [] 111'11111\\ [E ':":... f:il' ',. '1 'i. : : \\ tjt.dy:í;'".:i'.oi;.,,'lú't:?".,;:.:t'!>'jr-::&-.':""7-. -.r..-:::. j 1

7 Okna se nevybírají a nekupují každý den. V ideálním prípade by to mela být investice na celý život. V ocekávaném komfortu, energetické úspory a moderního designu, ok>1aglobal nabízejí úspešné spojení dobrých parametru a atraktivní ceny. Každé okno Global je ve standarduvybavenoinovativnítechnologií., címž svým spotrebitelum zarucuje nejvyššiužitkové parametry. trída SLVER model GLOBAL Sklo Dvojsklonebo trojsklos rámeckem vyrobený v nejnovejší technologii spojování (bez strihání rámecku v rozíchskla,což pusobí netesnost) s použitím materiálu Hot-Melt - zarucujícího vysokou tesnost skla a zachování vlastností skla po dlouhá léta (foto C. 1). 7 Barva Standard:bílá.Nekolikbarevných verzí:sjednostrannou a oboustrannou fóliovou úpravou podle palety barev EUROCOLOR. 8 Parametry Velmi dobrý parametr Uw = 1,2 W/m2K pri dvojskle Ug = 1,0 W/m2K. Ješte lepší parametr Uw = 0,94 W/m2K pri trojskle Ug = 0,6 W/m2K. 9 Záruka Oknabílá:10let,oknabarevná:5 let. Trojsklo ENERGOse 8: až do 10 let! Podmínky dle zárucní knížky EUROCOLOR.. 10 Unikátní vlastnosti naklonenápod úhlemcelá plocha rámu - usnadnující prirozený odtok vody; - rám svýškou 68 mm a krídlo 60 mm a uzavrenávýztuž v rámu zarucující velmi dobrou tuhost a stabilitu celého okna; 2 tvarové verze krídel: Sx:klasickév rovném tvaru (foto C.2); Rx:originální v zaobleném tvaru (foto C.3). - -r-d a(e.n L o

8 34 trícla SLVER Novátorské a ojedinelé 1 Profi! Nemecký systém znacky5chuco, S-tikomorovýse šírkou70 mm - urcený pro klasické a moderní stavby pro zákazníky, kterí si váží energetické úspory spojené s komfortem a pohodou po dlouhá léta. 2 Kování Nemecké kováníroto NTs funkcním standardem vybavení:.mikroventilace nebo postupný výklop - zarucující svobodu vetrání;.blokáda kliky- zarucující bezpecnost používání díky ochrane proti chybné manipulaci klikou;. body proti vloupání - chrání kritickámísta okna pred pokusem o vloupání. 3 Klika Klikas funkcí 5ecustik - dodatecná ochrana pred pokusem o vypácení okna. 4 Tesnení Vyrobené z trvanlivé kaucukové a silikonové hmoty s vysokou odolností proti UVzárení, v harmonické šedé barve pro bílá okna. 5 Rámecek Patentovaný rámecek ze speciální polymerické hmoty - zarucuje o 15% více tepla, až do 2dB dodatecne redukuje hluk, až o 70% snižuje kondenzaci vlhkosti,až o 20 let prodlužuje životnost skla. [j]

9 Okno je jednou z nejduležitejších soucástí svedcících o atraktivnosti stavby a její bezpecí. Proto je tak duležité pro každého zákazníka výroba okna Novel z nejtrvalejších profilu. Zarucují nevídanou pevnost konstrukce v této tríde. Každé okno Novel je ve standardu vybaveno ínovativní technologií zarucujícísvýmspotrebitelum nejvyššíužitkovéparametry.. trida SLVER model NOVEL 35 6 Sklo Dvojsklonebotrojsklosrámeckem 8 V nejnovejší technologii spojování (bez strihání rámecku v rozích skla, což pusobí netesnost) 's použitím materiálu Hot-Melt - zarucujícího vysokou tesnost skla a zachování vlastností skla po dlouhá léta. 1 Sx 7 Barva, Standard: bílá. Nekolik barevných verzí: sjednostrannou a oboustrannou fóliovou úpravou podle palety barev EUROCOLOR. 8 Parametry Velmidobrý parametr Uw= 1,2W/m2Kpri dvojskle Ug = 1,0 W/m2K. Ješte lepší parametr Uw =0,93 W/m2K pri trojskle Ug =0,6 W/m2K. [2J 9 Záruka Okna bílá: 10 let, okna barevná: 5 let. Trojsklo ENERGOse 8: až do 10 let! Podmínky dle zárucní knížky EUROCOLOR. Cx 10Unikátní vlastnosti výjimecná belost, lesk profilu a šedé tesnení - podtrhující vzhled bílých oken; skla s hloubkou až do 53 mm (pro krídlo Cx) - ve spojení s velmí výhodnými parametry profilu zarucují vysokou redukci nákladu na topení nebo sníženíhladiny hluku;. 3 tvarové verze krídla: Sx:klasickés rovným tvarem (foto c. 1); Rx:originální se zaobleným tvarem (foto c. 2); Cx:ojedinelé s prohloubeným tvarem (foto c. 3). - &e(eschuco

10 38 trída GOLD Energetická úspora ve standardu 1 Profi! Nemecký systém znacky Rehau, 6-ti komorový se šírkou 86 mm - zarucující zvýšenou energetickou úsporu, ideálni pro nízkoenergetické stavby, také jako rešení v pasívních budovách. 2 Kování Nemecké kování Roto NTs funkcním standardem vybavení:. mikroventilace nebo postupný výklop - zarucuje svobodu vetrání;.blokáda kliky- zarucuje bezpecnost používání díky ochrane proti chybné manipulaci klikou;.body proti vloupání - chrání kritická místa okna pred pokusem o vloupání. 3 Klika Klikas funkcí Secustik- dodatecná ochrana pred pokusem o vypácení okna. 4 Tesnení Vyrobené z trvanlivé kaucukové a silikonové hmoty' s vysokou odolností proti UVzárení, v harmonické šedé barve u bílých oken. 5 Rámecek. Patentovaný rámecek ft ze speciální polymerické hmoty - zarucuje o 15%více tepla, až do 2dBdodatecne redukuje hluk,až do 70% snižuje kondenzaci vlhkosti,až o 20 let prodlužuje životnost skla. [(}- - - [[[J

11 Je první okno na trhu s takovými parametry a s tak dovedne spojenými komponenty, které nabízejí co nejlepší parametry a byly nejvýhodnejší investicí v pomeru kvality k cen'e.každéokno Energetic je ve standardu vybaveno inovatívní technologií a svým spotrebitelum zarucuje nejvyššíužítkové parametry. trída GOLD model ENERGETC i88d,sx 3 - SRx [2J 6 Sklo Trojsklos rámeckem.. vyrobené v nejnovejší technologíi spojování (bez stríhání rámecku v rozích skla, což pusobí netesnost) s použitím materiálu Hot-Melt - zarucující vysokou tesnost skla a zachování vlastností skla po dlouhá léta. 7 Barva Standard: bílá. Nekolik barevných verzí: sjednostrannou a oboustrannou fóliovou úpravou podle palety barev EUROCOLOR. 8 Parametry Dokonalý parametr Uw = 0,73 W/m2K prí trojskle Ug = 0,5 W/m2K. 9 Záruka Okna bílá: 10 let, okna barevná: 5 let. Trojsklo ENERGOse ":až do 1Olet!. Podmínky dle zárucní knížky EUROCOLOR. 10 Unikátní vlastnosti " speciální výška rámu (66 mm) a krídla (57 mm) - zarucují dosažení lepších tepelne izolacnich parametru, díky zvýšené ploše skla; " stenka KVS s dodatecným tesnením v krídle pod zasklívací drážkouvylucuje vznik tepelných mostu a ztráty energie (foto c. 1); ".. skloo hloubce aždo 53 mm - ve spojení svelmi výhodnými parametry profilu zarucují vysokou redukcí nákladu na topení nebo snížení hladíny hluku;.. 2 tvarové verze krídla: Sx: klasické s rovným tvarem (foto c. 2); SRx:origínální se zaobleným tvarem (novinka) (foto c. 3).

12 40 trída GOLD,t'". '. 1 Profi! Nemecký systém znacky Schuco, 6-komorový se šírkou 82 mm s trojitým tesnením (MD)- zarucujícízvýšenou energetickouúsporu, ideálnípro nízkoenergetické stavebnictví, také jako rešení v pasívních budovách. 2 Kování Nemecké kování Roto NTs funkcním standardem vybavení: mikroventilacenebo postupný výklop- zarucujícísvobodu vetrání;.blokáda kliky- zarucující bezpecnost používání díky ochrane proti chybné manipulaci klikou;. body proti vloupání - chrání kritická místa okna pred pokusem o vloupání. 3 Klika Klikas funkcí Secustik- dodatecná ochrana pred pokusem o vypácení okna. 4 Tesnení Vyrobené z trvanlivé kaucukové a silikonové hmoty's vysokou odolností proti UVzárení, v harmonické šedé barve u bílých oken. Systém s trojitým tesnením. 5 Rámecek Patentovanýrámecek 18ze speciální polymerické hmoty - zarucuje o,5% více tepla, až do 2dBdodatecne redukuje hluk,až o 70%snižuje kondenzaci vlhkosti,až o 20 let prodlužuje životnost skla... ",,."",,,, ' "" m\il1,

13 Okno Duotherm je znamenité rešení pro nízkoenergetické stavby. Neobycejne výhodná energetická úspora je hlavní plus tohoto okna. Charakterizuje se elegantním vzhledem ajedinecnou konstrukcí 3 tesnení. trída GOLD model DUOTHERM LJ / Sx [2] 6 Sklo Trojsklo s rámeckem '"vyrobené v nejnovejší technologii spojování (bez strihání rámecku v rozích skla, což pusobí netesnost). s použitím materiálu Hot-Melt - zarucující vysokou tesnost skla a zachování vlastností skla po dlouhá léta. 7 Barva. Standard: bílá. Nekolik barevných verzí: sjednostrannou a oboustrannou fóliovou úpravou podle palety barev EUROCOLOR. 8 Parametry Dokonalý parametr Uw = 0,73 W/m2K pri trojskle Ug = 0,5 W/m2K. 9 Záruka Okna bílá: 10 let, okna barevná: 5 let. Trojsklo ENERGOse "': až do 1Olet! Podmínky dle zárucní knížky EUROCOLOR. 10Unikátní vlastnosti trojité tesnení (systém MD) - zarucující lepší tepelné, akustické parametry. Stredové tesnení tvorí tzv. suchou komoru, výhodnou pro dodatecnou ochranu kování pred vodou;. tepelne svarované tesnení - zarucující dokonalou tesnost a mající vliv na zlepšení tepelné a akustické ochrany celého okna; 3 tvarové verze krídla - nevídaný výber mezi okny o šírce pres 80mm: Sx: klasické v rovném tvaru (foto C. 1); Rx: originální v zaobleném tvaru (foto C.2); Cx: ojedinelé v prohloubeném tvaru (novinka) (foto C. 3). & e (E SCHuca " -

14 44 trída GOLD PLUS 1 Profi! NemeckýsystémznackyRehau,6-ti komorovýprofilgeneo" o šírce 86 mm s trojitým tesnením (MD)z hmoty nové generace RAU-FPRO" na základe skleneného vlákna - zajištuje nejvyšší energetickou úsporu, stabilitu a tuhost, ideální pro nízkoenergetick,é a pasívní stavebnictví. 2 Kování Nemecké kování Roto NTs'funkcním standardem vybavení:.mikroventilace nebo postupný výklop - zarucující svobodu vetrání;. blokáda kliky --: zarucující bezpecnost používání díky ochrane proti chybné manipulaci klikou;. body proti vloupání - chrání kritická místa okna pred pokusem o vloupání. 3 Klika Klikas funkcí Secustik- dodatecná ochrana pred pokusem o vypácení okna. 4 Tesnení Vyrobené z trvanlivé kaucukové a silikonové hmoty s vysokou odolností proti UVzárení, v harmonické šedé barve u bílých oken. 5 Rámecek Patentovanýrámecek.. ze speciální polymerické hmoty - zarucuje o 15% více tepla, až do 2dB dodatecne redukuje hluk, až o 70% snižuje kondenzaci vlhkosti,až o 20 let prodlužuje životnost skla. [(].11 11\\\ j [] ' \\\ -. _fl.,....,; "--.. r:r -r.1f7,,.rr* c J 1 '

15 Okno ENERGO+ vzniklo z neobvykle stabilního a energeticky úsporného profilu Geneo. na základe hmoty nové generace RAU-FPRO., která je výsledkem 50-ti letých zkušeností a kompetencí v oblasti zpracování umelých hmot firmy REHAU.Novinka v okenní branži využití materiálu se skleneným vláknem, speciální receptura a technologie výroby umožnuje dosáhnout dokonalých statických a termoizolacních parametru. Sklenená vlákna mnohanásobne vyzkoušená v leteckých technologiích a Formuli 1, nyní zasahují do oblasti okenní techniky. trída GOLD PLUS model ENERGO Sklo Trojsklos rámeckem.. vyrobené v nejnovejší technologii spojování (bez strihání rámecku v rozích skla, což pusobí netesnost) s použitím materiálu Hot-Melt - zarucující vysokou tesnost skla a zacho- 1 r=a r'llf :1 r ' ', r"!"r i.. [2] Vání vlastností skla po dlouhá léta. 7 Barva Standard: bílá. Nekolik barevných verzí: sjednostrannou a oboustrannou fóliovou úpravou' podle palety barev EUROCOLOR. 8 Parametry Dokonalý parametr Uw =0,70 W/m2K pri trojskle Ug =0,5 W/m2K, 9 Záruka Okna bílá: až 15 let, okna barevná: 5 let. Trojsklo ENERGOse.. až do 10 let! Podmínky dle zárucní knížky EUROCOLOR, 10Unikátní vlastnosti. ultramoderní hmota RAU-FPRO. - o materiálové roztažnosti o 50% nižšínež klasické PVC zajištující zvýšenou stabílitu a odolnost proti úcinkum slunecního zárení. U vetšiny konstrukcí nevyžaduje využití ocelí, která pohoršuje soucinitel prostupu tepla okna (foto c. 1);. patentované trojité tesnení (systém MD) - zajištující lepší tepelné, akustické parametry a menší odpor v klice pri otevírání a zavírání, a tím zvýšený komfort obsluhy. Stredové tesnení tvorí tzv. suchou komoru, výhodnou pro dodatecnou ochranu kování pred vodou (foto c. 2);. systém zesílených komor VS - dbá na dokonalou tuhost profilu a záruku bezpecí (foto c. 3); prostor KVSs dodatecným tesnením v krídle - vylucuje vznik tepelných mostu a ztrátu energie;. systém Termomodul - mající vliv na dosažení dokonalých energeticky úsporných parametru;. tvar krídla: Sx: klasické s rovným tvarem. 3 =-

16 46 trída GOLD PLUS Okno budoucnosti s certifikátem na pasívní domy 1 Profi! Nemecký systém znacky Rehau,6-ti komorový prolil Geneo" o šírce 86 mm s trojitým tesnením (MD) z hmoty nové generace RAU-FPRO"na základe skleneného vlákna- zajištujenejvyššíenergetickou úsporu, stabilitua tuhost, ideální pro nízkoenergetické a certilikované pasivní stavebnictví. 2 Kování Nemecké kování Roto NTs funkcním standardem vybavení:.mikroventilace nebo postupný výklop - zarucující svobodu vetrání;.blokáda kliky - zarucující bezpecnost používání díky ochrane proti chybné manipulaci klikou;. body proti vloupání - chrání kritickámísta okna pred pokusem o vloupání. 3 Klika Klika s funkcí Secustik - dodatecná ochrana pred pokusem o vypácení okna (foto c. 2). 4 Tesnení Vyrobené z trvanlivé kaucukové a silikonové hmoty s vysokou odolností proti UVzárení, v harmonické šedé barve u bílých oken. Systém s trojitým tesnením. 5 Rámecek Patentovanýrámecek "ze speciální polymerické hmoty zarucuje 015% více tepla, až do 2dB dodatecne redukuje hluk, až do 70% snižuje kondenzaci vlhkosti,až o 20 let prodlužuje životnost skla. [(}- l []

17 r f Okno ENERGO+ PHZ díkyunikátním vlastnostem profilu Geneo., a také zvlášt naprojektovanému stredovému tesnení a systému vyplnení vnitrních komor vložamitermomodul PHZ,dosahuje vynikajícíchtepelne izolacních parametru, vyžadovaných v prípade pasívního stavebnictví.okno ENERGO+PHZdíky certifikátu Pasívníchdomu v Darmstadtu nejen vyhovuje nejvyšším požadavkum ohledne tepelné ochrany, ale vlastní také ostatní prednosti okenního systému ENERGO+. tríoa GOLD PLUS model ENERGO+ PHZ 47 r V r. c_ C.".....i. ' v."' ;:c,<.:r Sx [2J 6 Sklo Trojsklos rámeckem vyrobený v nejnovejší technologii spojování (bez strihá ní rámecku v rozích skla, což pusobí netesnost) s použitím materiálu Hot-Melt - zarucující vysokou tesnost skla a zachování vlastností skla po dlouhá léta. 7 Barva Standard: bílá. Nekolikbarevných verzí:s jednostrannou a oboustrannou fóliovou úpravou podle palety barev EUROCOLOR. 8 Parametry Prekvapivý parametr Uw = 0,67 W/m2K pri trojskle Ug = 0,5 W/m2K. 9 Záruka Okna bílá: 10 let, okna barevná: 5 let. TrojskloENERGOse '"aždo 10 let! Podmínky dle zárucní knížky EUROCOLOR. 10Unikátní vlastnosti ultramoderní hmota RAU-FPRO"- o materiálové roztažnosti o 50% nižší než klasické PVC, zajištující zvýšenou stabilitu a odolnost proti úcinkum slunecního zárení. Okna venovaná pasívním domum, s certifikátem nstitutu pasívních domu v Darmstadt; patentované trojité tesnení (systém MD) - zajištující lepší tepelné, akustické parametry a menší odpor v klice pri otevírání a zavírání, a tím zvýšený komfort obsluhy. Zvlášt navržený tvar a konstrukce stredového tesnení tvorí tzv. suchou komoru, výhodnou pro dodatecnou ochranu kování pred vodou; systém zesílených komor VS- dbá na dokonalou tuhost profilu a záruku bezpecí; prostor KVSs dodatecným tesnením v krídle - vylucuje vznik tepelných mostu a ztrátu energie; systém Termomodul- mající vliv na dosažení dokonalých energeticky úsporných parametru (foto c. 1); tvar krídla: Sx: klasické s rovným tvarem (foto c. 3).

18 48 SPECÁLNí modely oken SENSO: Okno do detského pokoje Rešení je venované rodinám s malými detmi. Okno je vybaveno systémem speciálního kování s funkcí Tilt-First (vyklopení pred otevrením) a klikou s klícem, který chrání pred náhodným otevrením dokorán (lze to až po otocení klíce). MODERNO: Okno se skrytými panty Tento model je pripraven pro ty, kterí mají vysoká ocekávání vzhledem k estetice. U oken je použitý systém skrývající panty, díky kterému se výrobek rozlišuje perfektním vzhledem. Hladké povrchy zarucují snadnou údržbu. SECURO: Okno, které brání vloupání Model je venovaný osobám, kterým záleží na zvýšenípocitu bezpecí.díkykováníz trídy proti vloupáníwkl nebowk2,bezpecnostním skluma speciálnímklikámvybavenýmklíci,nabízená námi okna jsou pripravená, aby úspešne zabránila vloupání.. COMFO: Okno do kuchyne U modelu je použito rešení,které umožnuje optimální využití prostoru. Díky speciálnímu kování,se okno muže otevírat netradicním zpusobem - stejne jako se otevírají posuvné dvere.tahle funkce je ideální pro situaci, když je okno blokované predmety na parapetu.

19 '-00 Stále hledáme nejlepší rešení, která ješte více dokážou usnadnit život našim zákazníkum. Zvlášt pro ty, kterí po svých oknech chtejí více, jsme pripraviliradu nestandardních funkcí a praktickýchdoplnku. Naše výrobkyzvyšujíkomfort a mají vlivna bezpecnost, ale také pridávajíbudovám výjimecnýcharakter. SPECÁLNí DOPLNKY na okna' 49,,, Postupný výklop Umožnuje nastavení krídla v jedné z mnoha pozicísklopení,a tím dovoluje náležite regulovat prítok cerstvého vzduchu. Kryt prahu rámu balkonových dverí Kryt plní ochrannou funkcí, zabranuje poškození a odrení v dolní cásti rámu pri precházení (obzvlášt doporucované u východu na balkon nebo terasu). Balkonová západka a madélko Velmiestetický a pohodlný doplnek, který usnadnuje privírání dverí po východu na balkón nebo terasu. Štulp s klikou Prvek,který umožnuje snadné a pohodlné otevíráníoken a balkonových dverí, a také získá vetší prostor. Speciálníkováníumožnuje použitíklikyna otevíránípasívníhokrídlase štulpem. Hliníkový práh na klasické balkonové dvere Tento prvek je navržen pro balkonové dvere, aby zvýšil komfort používání. Doplnek umožnuje svobodný prechod na balkon a byt, kdy se stává místem bez bariér. Nadcasová klika Swing Je moderní rada klik,která každému oknu pridá neopakovatelny vzhled. Ten doplnek se vyznacuje funkcností a velmi velkou trvalostí. Ergonomický tvar klikyzajištuje nejvyšší komfort užívání. Tlumic uzavrení SoftClose Mechanismus, který zabranuje bouchání sklopených oken, címž zaji tuje tiché a jemné zavírání krídla.velmisnadno se montuje. Muže se instalovatzároven u nových oken, tak i u oken s kováním Roto namontovaných už dríve. Protiprt..vanová brzda Tento prvek dovoluje snadné blokování v libovolné pozíci otevrených balkonových dverí nebo oken. Díky brzde ovládané klikou kridlo zustane bez hnutí i pri velkých závanech vetru. J, Omezovac otevrení TurnPlus Tento doplnek je navržen pro otevíravá okna. Vhodné nastavení kliky umožnuje lehké otevrení a zablokováníokna v nejlepší poloze. Zajištuje správnou ventilaci místnosti, brání také pred nežádoucím zavrením.

20 50 Tabulky parametru oken SYSTÉM OPT trída EFEKTV GLOBAL [\, trída f\ trída Bronze Bronze Silver tl\ J1f 1/. J-. 1\ rovné (Sx) rovné (Sx) - druh krídla rovné (Sx) zaoblené (Rx) zaoblené (Rx) NOVEL. trída Silver rovné (Sx) zaoblené (Rx) prohloubené (Cx) Uw (W/m2K)* 1,2 pro sklo Ug= 1,0 1,2 pro sklo Ug=l,O 0,94 se. se. se. skloug=0,6 0,93 pro sklo Ug=0,6 se. pocetkomor S S S S šírkasystému(mm) hloubkazasklení(mm) j 70 Sx:36 40 Rx:36 Cx:48 pocet tesnení zárucnídoba S let Slet 10 let - oknav bílébarve 10 let - oknav bílé barve S let - oknasjednostrannouaoboustrannou fóliovouúpravou S let - oknasjednostrannoua oboustrannou fóliovouúpravou * soucinitelprostuputeplaprooknosdoporucovanými rozmeryšír.1230mm x výš. 1480mm

21 .. Tabulky parametru oken 51 SYSTÉM.&\ Gold ENERGETlC :,'",. Gold DUOTHERM! Gold PLUS Gold PLUS trída 1RJ1a trída. ENERGO+ ENERGO+ PHZ.. trída trída 1\. BJ ' 1':11 i.1..' rovné (Sx), P.1 rovné zaoblené (Sx) (Rx) druh krídla zakulacené (SRx) prohloubené (Cx) rovné (Sx) rovné (Sx) Uw (W/m2K)* 0,73 pro sklo Ug=0,5 0,77 pro sklo Ug=0,5 0,70 pro sk se" se" se.. Ug=0,5 0,67 pro sklo Ug=0,5 se" pocetkomor šírkasystému(mm) Sx:48 hloubkazasklení (mm) 53 Rx:48 53 Cx:52 53 pocettesnení zárucnídoba 1Olet - oknav bílébarve 5 let - oknasjednostrannouaoboustrannou fóliovouúpravou.soucinitelprostuputeplaprooknosdoporucovanými rozmeryšír.1230mm x výš.1480mm 1Olet - oknav bílébarve. 5 let - oknasjednostrannouaoboustrannou fóliovouúpravou 15 let - oknav bílébarvesocelovým zesílením 10 let - oknav bílébarve 5 let - oknasjednostrannouaoboustrannou fóliovouúpravou 10 let - oknav bílébarve 5 let - oknasjednostrannoua oboustrannou fóliovouúpravou

KATALOG VÝROBKŮ. FenStar s.r.o.

KATALOG VÝROBKŮ. FenStar s.r.o. FenStar s.r.o. FenStar s.r.o. Fenstarová 1, 684 01 Hodějice tel. +420 544 146 111, fax +420 544 146 006 info@fenstar.com www.fenstar.com KATALOG VÝROBKŮ Katalog výrobků Společnost FenStar 4 Proč právě

Více

Ú OD VLTAVÍN PRIMA-OKNA.CZ VLTAVÍN PRIMA-OKNA PRIMA-OKNA VLTAVÍN

Ú OD VLTAVÍN PRIMA-OKNA.CZ VLTAVÍN PRIMA-OKNA PRIMA-OKNA VLTAVÍN KATALOG OKNA 2013 ÚVOD VLTAVÍN jako tradiční český dodavatel interiérových a vchodových dveří výrazně rozšířil svoji nabídku o kompletní sortiment oken. V rámci své nové řady PRIMA-OKNA.CZ přichází s komplení

Více

C E R T I F I K Á T Y

C E R T I F I K Á T Y FIRMA 2 Firma OKNOPLAST-Group vznikla v roce 1994 na základě zkušeností s výrobou moderních plastových oken a s využitím hloubkových znalostí jak tohoto odvětví, tak situace na trhu. Podnik se skládá z

Více

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2013 2014

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2013 2014 KATALOG OKEN A DVEŘÍ 013 014 O NÁS Okna a dveře mohou mít desítky různých podob ale vždy jsou prvkem, který je pro váš projekt mimořádně důležitý. Jakékoli chybné rozhodnutí při výběru materiálu či zasklení

Více

3C E R T I F I K Á T Y. Výrobní proces je v souladu s normami platnými v Evropské

3C E R T I F I K Á T Y. Výrobní proces je v souladu s normami platnými v Evropské FIRMA 2 Firma OKNOPLAST-Group vznikla v roce 1994 na základě zkušenosti s výrobou moderních plastových oken a s využitím hloubkových znalostí jak tohoto odvětví, tak situace na trhu. Podnik se skládá z

Více

VEKRA 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova

VEKRA 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova VEKRA okna vašeho domova 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY VEKRA Krásná okna pro váš svět Okna jsou jednou z nejdůležitějších součástí našich domovů. Díváme se přes ně na svět, chrání nás

Více

VEKRA 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova

VEKRA 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova VEKRA okna vašeho domova 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY VEKRA Krásná okna pro váš svět Okna jsou jednou z nejdůležitějších součástí našich domovů. Díváme se přes ně na svět, chrání nás

Více

VEKRA 2013/2014 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova

VEKRA 2013/2014 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova VEKRA okna vašeho domova 2013/2014 PRODUKTOVÝ KATALOG PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY VEKRA Krásná okna pro váš svět Okna jsou jednou z nejdůležitějších součástí našich domovů. Díváme se přes ně na svět, chrání nás

Více

K a t a l o g v ý r o b k ů

K a t a l o g v ý r o b k ů Katalog výrobků FenStar O společnosti 3 Galerie FenStar 3 Výroba 4 Přednosti výrobků FenStar 5 Certifi kace 6 Reference FenStar 8 Okna Evolutive 10 Elegance 12 WoodStar 14 Vchodové dveře ALU dveře 16 PVC

Více

DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE. produktový katalog

DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE. produktový katalog DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE produktový katalog 2013/2014 Obsah 04 10 důvodů proč TWW 05 Jak vybírat okna 06 Jak vzniká okno 08 Dřeviny 09 Povrchová úprava 10 Dřevěná okna a dveře - úvod 12 Eurookno IV68 13 Termookno

Více

Prima domov! 20LET ISO NORMY GARANCE MAXIMÁLNÍ KVALITA MINIMÁLNÍ CENY! Stavte se u nás! www.prima-okna.cz PERFEKTNÍ NABÍDKA!

Prima domov! 20LET ISO NORMY GARANCE MAXIMÁLNÍ KVALITA MINIMÁLNÍ CENY! Stavte se u nás! www.prima-okna.cz PERFEKTNÍ NABÍDKA! 2014 Prima domov! 20LET PERFEKTNÍ NABÍDKA! Stavte se u nás! www.prima-okna.cz MAXIMÁLNÍ KVALITA MINIMÁLNÍ CENY! DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA CZ TRADIČNÍ ZNAČKA ISO NORMY GARANCE ŠPIČKOVÁ KVALITA MODERNÍ DESIGN ODBORNÉ

Více

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Efekitv Bronze PVC Okna, balkonové dveře Efektiv 1 Název Šířka Brugmann AD 73 mm 73 mm Počet komor 5 / 7 Parametry

Více

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 2 3 ZÁRUKA 5LET 4 5 VÝROBNÍ ZÁVODY Okna a dveře Otherm se vyrábí ve výrobních závodech: Husinec, Lázně Toušeň, Zášová, Velké Meziříčí. Výrobní závod v Husinci zaujímá plochu

Více

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 2 3 4 ZÁRUKA 5LET 5 VÝROBNÍ ZÁVODY Okna a dveře Otherm se vyrábí ve výrobních závodech: Husinec, Lázně Toušeň, Zášová, Velké Meziříčí. Výrobní závod v Husinci zaujímá plochu

Více

2013/14. Katalog NOVINKA SOFTLINE

2013/14. Katalog NOVINKA SOFTLINE 2013/14 Katalog NOVINKA SOFTLINE 82 7KOMOROVÝ PROFIL 2katalog 2013/14 Obsah O nás 2 Hlavní dodavatelé 3 5komorové profily 4 Terasové posuvné dveře 6 6komorové profily 8 Bezpečnost 11 7komorové profily

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 2 3 4 ZÁRUKA 5LET 5 VÝROBNÍ ZÁVODY Okna a dveře Otherm se vyrábí ve výrobních závodech: Husinec, Lázně Toušeň, Zášová, Velké Meziříčí. Výrobní závod v Husinci zaujímá plochu

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG 2010 / 2011 / Vekra okna vašeho domova

PRODUKTOVÝ KATALOG 2010 / 2011 / Vekra okna vašeho domova PRODUKTOVÝ KATALOG 2010 / 2011 / Vekra okna vašeho domova PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY VEKRA / Krásná okna pro váš svět Okna jsou jednou z nejdůležitějších součástí našich domovů. Díváme se přes ně na svět, chrání

Více

2010 2011 Dřevěná okna a dveře. Produktový katalog

2010 2011 Dřevěná okna a dveře. Produktový katalog 2010 2011 Dřevěná okna a dveře Produktový katalog TOP WOOD WINDOWS Obsah Představení značky TWW... 2 Jak vzniká okno...4/7 Jak vybírat okna...8/9 Dřevěná okna a dveře... 10 Profily oken...12/13 Vchodové

Více

Individuální výhledy. Okenní a dveřní systémy

Individuální výhledy. Okenní a dveřní systémy Individuální výhledy Okenní a dveřní systémy 4-5 Podnik v zorném poli Obsah Okna, dveře a prosklené nástavby FINSTRAL 6-7 vytváří, oddělují a spojují obytné prostory. Atraktivní designerské znaky 8-9

Více

OBSAH. Vedoucí evropská značka oken 3 Výrobní závody 4 [1 st ] window partneři 5 Přehled oken 6 Výhody udávající směr 10 Přehled barev 11

OBSAH. Vedoucí evropská značka oken 3 Výrobní závody 4 [1 st ] window partneři 5 Přehled oken 6 Výhody udávající směr 10 Přehled barev 11 OKNA & DVEŘE 2011/2012 Mé okno do budoucnosti OBSAH SPOLEČNOST Vedoucí evropská značka oken 3 Výrobní závody 4 [1 st ] window partneři 5 Přehled oken 6 Výhody udávající směr 10 Přehled barev 11 PLASTOVÉ

Více

plastových oken a dveří

plastových oken a dveří k a t a l o g plastových oken a dveří 2010 2011 2 Představení značky 8 Plastová okna 16 Plastové vchodové dveře 26 Komponenty myslíme i na detaily 30 Technické údaje 32 Reference Okna a dveře mohou mít

Více

www.sulko.cz. 800 155 156

www.sulko.cz. 800 155 156 www.sulko.cz. 800 155 156 Vize společnosti Naším cílem je vyrábět a dodávat náročným zákazníkům produkty, na které se budou moci dlouhodobě spolehnout a které přispějí k většímu komfortu jejich bydlení.

Více

rolety Technologie Proč Eurocolor? výroby

rolety Technologie Proč Eurocolor? výroby Proč rolety Eurocolor? Technologie výroby V roce 1996 jse otevřeli v Pyskowicích naši první výrobnu. Tehdy jse zahájili výrobu kvalitních oken, dveří a rolet. Naše technologické zázeí se vztahuje na technologický

Více

JIŽ 26 LET (1986-2012) ZATEPLOVACÍ SADA THERMOS. Střešní okna FENESTRA se zateplovací sadou THERMOS mají výrazně lepší tepelně-izolační vlastnosti.

JIŽ 26 LET (1986-2012) ZATEPLOVACÍ SADA THERMOS. Střešní okna FENESTRA se zateplovací sadou THERMOS mají výrazně lepší tepelně-izolační vlastnosti. DŘEVĚNÁ POPLASTOVANÁ PLASTOVÁ KATALOG od 1. 4. 2012 PROČ střešní okna FENESTRA JIŽ 26 LET (1986-2012) Výroba střešních oken FENESTRA byla zahájena již v roce 1986. Společnost FENESTRA střešní okna, s.r.o.

Více

Nabídka: N150487. Adresa stavby:

Nabídka: N150487. Adresa stavby: Okna Lakam, s.r.o. Lutovítova 594 Kralupy n. Vltavou 278 01 tel.: 315 721 694 fax: 315 721 695 e-mail: stastna-okna@lakam.cz Bankovní spojení: ČSOB č.ú.: 266232829/0300 IČ: 03277585 DIČ: CZ03277585 Vedená

Více

VCHODOVÉ DVEŘE SULKO NEJLEPŠÍ VIZITKA VAŠEHO DOMU. Průvodce nabídkou vchodových dveří. www.sulko.cz. 800 155 156

VCHODOVÉ DVEŘE SULKO NEJLEPŠÍ VIZITKA VAŠEHO DOMU. Průvodce nabídkou vchodových dveří. www.sulko.cz. 800 155 156 VCHODOVÉ DVEŘE SULKO NEJLEPŠÍ VIZITKA VAŠEHO DOMU Průvodce nabídkou vchodových dveří www.sulko.cz. 800 155 156 Vchodové dveře jsou přirozenou součástí našich domovů, proto chceme, aby vám dobře sloužily

Více

MÉ OKNO DO BUDOUCNOSTI

MÉ OKNO DO BUDOUCNOSTI MÉ OKNO DO BUDOUCNOSTI OKNA & DVEŘE 2010/2011 OBSAH EVROPSKÁ ZNAČKA OKEN ČÍSLO 1 SPOLEČNOST Vedoucí evropská značka oken 3 Výrobní závody 4 [1 st ] window partneři 5 Přehled oken 6 Výhody udávající směr

Více

Jmenuji se ing. Vladimír Soukup a rád bych Vám představil střešní okna FENE- STRA, střešní okna od českého výrobce.

Jmenuji se ing. Vladimír Soukup a rád bych Vám představil střešní okna FENE- STRA, střešní okna od českého výrobce. Jmenuji se ing. Vladimír Soukup a rád bych Vám představil střešní okna FENE- STRA, střešní okna od českého výrobce. Již v roce 1986 ing. Václav Soukup nakreslil první střešní okno FENESTRA a zahájil výrobu

Více

Designo nová generace střešních oken Roto

Designo nová generace střešních oken Roto Designo nová generace střešních oken Roto Úspora energie, funkčnost, inovace Roto - Střešní okna. Solární systémy. Designo nová generace střešních oken Roto Inovace od společnosti Roto Roto Designo R8

Více