20 let na cestě. Slovo na cestu. Kalendář

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20 let na cestě. Slovo na cestu. Kalendář"

Transkript

1 Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě leden 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Kalendář Bratři a sestry, milí přátelé! Před několika dny jsme začali psát nový letopočet. A k tomu patří i nový kalendář. Možná jsme jej od někoho dostali, možná jsme sami nějaký darovali a před tím samozřejmě pečlivě vybírali. Slovo kalendář je od latinského calendae kalendy. Kalendy byly původně (v římském kalendáři) první den v měsíci. Na začátku měsíce se účtovalo, splácely a snižovaly se dluhy. Proto existovalo v latině přísloví ad Calendas Graecas o řeckých kalendách, tedy lidově až naprší a uschne nebo na svatého Dyndy, tj. nikdy, protože řecký kalendář žádné kalendy neměl. Ale od slova kalendy je také krásné české slovo koleda. Totiž první den v roce, to bylo důležité datum pro chudého vesnického učitele, který byl zároveň zpěvákem, kantorem, ředitelem chóru v kostele. Chodil si vybírat od sedláků příspěvky v naturáliích na svou činnost a spolu se svými žáky vždy zazpíval nějakou vánoční píseň, aby si snadněji něco dobrého vykoledoval. Proto je u nás tolik překrásných koled, jako snad nikde jinde. V dnešní době chodí koledovat tříkráloví koledníci, a to ne pro sebe, ale pro druhé. Pro ty, kdo potřebují pomoci. A to je jistě velice ušlechtilé. Nový rok začíná pro různé lidi různě. Ale pro křesťany začíná způsobem nejkrásnějším: oslavou Matky Boží Panny Marie. Přejme si navzájem, ať nás Matka Boží provází svou ochranou po celý rok. otec Jan Kučera, farář v Dolních Životicích

2 Ranní modlitba k Panně Marii Ó, Maria, nejsladší naše Matko, Rodičko vtěleného Slova, klečíme zde před tebou, když svítá nový den, nový velký boží dar. Celou svou bytost vkládáme do tvých rukou a do tvého srdce, nechť všechno v nás je tvé: rozum i vůle, naše tělo i duše. Svou mateřskou láskou utvářej v nás nový život, život svého Ježíše. Ó, Královno nebes, podporuj svým mateřským vnuknutím i naše sebemenší skutky, dej, aby se při svaté a neposkvrněné oběti všechny staly čistými a milými Bohu. Ó, dobrotivá Matko, učiň nás svatými, jak to od nás očekává Pán Ježíš a za co ustavičně a toužebně prosí tvé srdce. Amen. P. F Za vše co končí dík Tobě dobrý Pane za vše co přichystané je pro nás na cestě příštích dnů Za kvítek darovaný z nejčistší Marie Panny pro všechny chudé i prosté Za sebe i za mne proste ať také v srdcích našich květ ten láskou zavoní Mons. Josef Veselý 2

3 Nové webové stránky farnosti Farnost Nanebevzetí Panny Marie má zřízeny nové webové stránky kde se dozvíte všechny důležité informace ze života farnosti, nedělní ohlášky, zprávy o pořádaných akcích a další zajímavosti. Původní internetové stránky cesta.opava.biz a bohosluzby.opava.biz budou časem zrušeny a všechny informace z těchto odkazů najdete na nových stránkách farnosti. Zajímá nás Kolikrát denně může člověk přistoupit ke sv. přijímání? A jak to mají kněží? Mohou přijmout nejsvětější svátost víckrát, pokud slouží více mší? Klasická odpověď zní: Eucharistii může křesťan přijmout v jednom dni podruhé (znova), pokud se účastní celé mše svaté. Příklad: jsem na dvou mších svatých, přijímám na obou, účastním se bohoslužby slova se svatým přijímáním přijímám poprvé, tentýž den jdu na mši svatou přijímám podruhé. Opačně to nejde (nejdříve mše svatá, potom bohoslužba slova), v tom je smysl věty: pokud se účastní celé mše svaté. Existuje jedna výjimka, a tou je přijímání v nebezpečí smrti. Tady se doporučuje přijímat, i když už bych jednou u přijímání byl (přesné znění je v Kodexu kanonického práva, kán. 917 a 921: Kdo přijal eucharistii, může ji týž den ještě jednou přijmout pouze při mši, jíž se zúčastní I když týž den [věřící] přistoupili k svatému přijímání, velmi se doporučuje, aby v nebezpečí smrti znovu přijímali.) Kněz přijímá při každé mši svaté. Co se týká eucharistického půstu, když následují dvě nebo tři mše po sobě, doporučuje se, aby mezi jednotlivými bohoslužbami něco málo snědl, přestože mezitím neuběhl stanovený čas postu. otec Jan Czudek 3

4 Z pokladů naší farnosti Relikviář sv. Jana Sarkandera Svatořečení Jana Sarkandera papežem Janem Pavlem II. vyvolalo v české veřejnosti bouřlivé polemiky zejména ze strany evangelických církví a při této příležitosti vznikl i teologickohistorický sborník Evangelíci o Janu Sarkanderovi. Není bez zajímavosti, že jeden z hlasů proti Sarkanderově svatosti přišel právě z Opavy, kde světec krátce působilv letech Mělo by to svou logiku, pokud bychom měli o Sarkanderově opavské životní etapě nějaké negativní ohlasy o jeho nevhodném chování či přímo takové doklady. Ale nemáme. Je tu jen mírné povědomí o Sarkanderově působení v Opavě a okolí v mysli obyvatel města a okolí, ještě snad ponejvíce v Jaktaři, kde byl Jan krátce farářem. Připomeňme si, že sv. Jan Sarkander ( ) pocházel ze Skočova na Těšínsku z katolické rodiny, zřejmě zchudlé šlechty. Společně s bratrem Mikulášem se angažovali v protireformačním úsilí kardinála Ditrichštejna na Moravě. V letech několikrát pobýval v Opavě a blízkém okolí. Nejprve vypomáhal v duchovní správě svému bratrovi, opavskému děkanu Mikulášovi, posléze převzal faru v Jaktaři. Poté působil v duchovní správě na různých místech olomoucké diecéze, naposledy jako farář v Holešově. V roce 1619 byl z příkazu vzbouřených moravských stavů zatčen, obviněn z velezrady a vyslýchán. Zemřel ve vězení na následky mučení. Poněkud lépe na tom s informacemi o Janu Sarkanderovi bylo zdejší obyvatelstvo o bezmála půldruhého století dříve, v době, kdy probíhal jeho beatifikační proces (1859). Již v následujícím roce, kdy probíhaly v moravských diecézích oslavy beatifikace, byl podle kostelního inventáře pořízen do kostela Panny Marie obraz světce od neznámého malíře, který však dnes v kostele není. Současně byly pořízeny Sarkanderovy ostatky v oválné schránce s nápisovou páskou s textem B Joan Sarcand M, která byla osazena do mosazného relikviáře asi z poloviny 18. století. Na vzdutou nohu oválného prokrajovaného půdorysu s vytaženým okrajem, směrem vzhůru kónicky zúženou, je nasazen vázovitý 4

5 nodus, který nese paprsčité ostensorium, komponované ve třech výzdobných plánech. První a třetí plán tvoří paprsky, druhý je koncipován ze stříbřených, stylizovaných rokajových volut ( céček ). Prosklená schránka ve středu ostensoria je lemována perlovcem. Adjustaci ostatků doplňuje jednoduchá klášterní práce. Zpracování podpůrné části relikviáře (nohy a nodu) a způsob jejího upevnění k ostensoriu vede k úvahám o odlišném původu a stáří obou částí relikviáře, a tedy jeho účelovém zhotovení z několika starších kusů neznámého původu právě u příležitosti potřeby osazení ostatků nového blahoslaveného olomoucké arcidiecéze. Petr Tesař Naše děti a Vánoce Zeptali jsme se dětí z naší farnosti na to, co pro ně znamenají Vánoce, co se jim na nich nejvíce líbí a jak je prožívají doma. Vánoce jsou oslava Ježíškových narozenin. Líbí se mi to, jak jsme spolu. S dědečkem a babičkou jezdím pro kapra, pak jdeme do lesa koupit stromeček a pak se společně chystáme na tu oslavu. Vánoce prožíváme doma zatím pokaždé jinak, ale mamka vždycky zpívá a hraje. Lukášek, 6 let Na Vánoce se dlouho těším, oslavujeme tím vlastně narozeniny Ježíše. Líbí se mi, že je všechno slavnostně vyzdobené, doma i ve městě. Pečeme s mamkou cukroví a na Štědrý den večeříme buď u nás doma, nebo u babičky a dědy všichni společně. Eliška, 8 let Vánoce pro mě znamenají narození Ježíška. Na Vánocích se mi líbí, že Ježíšek nosí dárky a stromeček. Na Štědrý den odpoledne jdeme do kostela na mši svatou, pak máme sváteční večeři a po večeři jdeme ke stromečku. Péťa, 6 let Nejvíce se mi líbí rozbalování dárků a zpívání koled. Líbí se mi, že je nás u stromečku tak hodně a zpíváme nahlas. Vašek, 6 let Musíme taky uklidit, aby Ježíšek přinesl dárky. Nikolka, 3 roky 5

6 Nejvíc se mi líbí dárečky a sníh. Odpoledne jdeme společně na mši, pak večeříme a konečně vpodvečer přijde Ježíšek s dárečky. Eliška, 6 let O Vánocích slavíme narození Pána Ježíše. Už před Vánocemi se připravujeme na rorátech, kdy chodím v průvodu se zapáleným světlem. O Vánocích potom u stromečku zpíváme koledy, ve kterých se zpívá o narození Krista Pána. A taky od Ježíška dostávám spoustu dárků. Ty Ježíšek nenosí jenom k nám domů, ale taky k babičkám a dědečkovi. O Vánocích taky zabíjíme kapra, který ale několik dnů plave u nás ve vaně. Emilka, 5 let Emilka Kollárová 6

7 Minirozhovor o Cestě V rámci oslav dvaceti let zpravodaje Cesta jsme oslovili některé bývalé redaktory, aby zavzpomínali na svou práci v Cestě. Tentokrát přinášíme rozhovor s Ivanou Heiblovou. Jak ses dostala k práci v Cestě? Myslím, že tak, že jsem osobně donesla odpověď na vánoční soutěž na faru a otevřel mi otec Vít Zatloukal. Začali jsme se o farním zpravodaji bavit a on mi navrhl, zda bych se nechtěla zapojit. Třeba i takto pomáhat ve farnosti, shromažďovat informace. Řekla jsem: Ano a přišla na schůzku redaktorů Cesty a nějakou dobu zůstala. Vlastně ani nevím, který rok to bylo Co Tě nejvíc bavilo? To bylo různé, záleželo na mém vnitřním rozpoložení. Nejvíce asi kontakt s lidmi, jak při prodeji, tak při domlouvání nějaké akce. Taky jsem více viděla farníky. Když jsme třeba prodávaly Cestu po mši v 10 hodin, na kterou jsem normálně nechodila, viděla jsem i mnoho tváří, o kterých jsem nevěděla, že do kostela chodí. Některé rozhovory s lidmi byly opravdu velmi zajímavé. Na začátku mě bavilo získávat informace, více jsem pronikla do některých věcí jak v naší farnosti, tak u minoritů nebo třeba v Kateřinkách. Řekni nám nějaký zajímavý zážitek. Na žádný si teď nemohu vzpomenout, ale velmi ráda vzpomínám na jedno setkání u Ziffrů doma, myslím u příležitosti nějakých kulatých narozenin. Vzpomínalo se, jak se s Cestou začínalo v kumbálku a jak se tisklo na blány. Bylo to velmi zajímavé. Také se mi vybavují technické možnosti. Dnes už je to jinak pošle se to em a hotovo. Vzpomínám si, že dříve jsem neměla pořádně ani možnost být někde na počítači a informace jsem osobně předávala na disketě panu Ziffrovi. Ráda také vzpomínám na to, jak jsme jako zástupci Cesty jeli do Havířova, kde bylo setkání redaktorů farních časopisů. Napadla mě jedna příhoda z prodeje Cesty. Když jsem jednou před mší v 10 hodin prodávala Cestu, přišel jeden starší pán. Velmi se mu třásly ruce, tak jsem jej uklidňovala, že máme čas, že není kam spěchat. Pán se mě ptal: Víte, kolik mě už je roků? A ze mě, jak nemám odhad, hned vypadlo: 93! Ale hned jsem se lekla, co když má pán 70 a já jsem mu tolik přidala Pán na mě s překvapením zírá: Jak to víte? A já si oddechla, že se pán neurazil. Získala jsem k němu určitý vztah. Musím říct, že už nevím, jak se ten pán jmenoval, jestli ještě žije, ale vždy jsem ho přede mší vyhlížela a byla nesvá, když v zimě chodil trochu později, dělala jsem starosti, zda neonemocněl. Děkuji za odpovědi. Marie Štrauchová 7

8 20 let na Cestě Za uplynulých dvacet let vyšla v Cestě spousta krásných článků, proto jsme se rozhodli Vám některé zajímavé články znovu připomenout. Miluj bližního svého Ticho, klid, občas zasténání či špatně utajovaný pláč, bílá lůžka, nezbytné a často nepříjemné zákroky sestřiček a bílé pláště lékařů u vizit Takto či podobně ve vzpomínkách, ať už vzdálených, či blízkých, máme všichni uloženo prostředí nemocnice. Někteří jen zprostředkovaně z televize nebo vyprávění příbuzných, mnozí z nás mají zkušenosti vlastní. Ráda bych se s Vámi podělila o své radosti i trápení a bolesti, které prožívám při své práci na dětském oddělení. Je to práce krásná, ale čím déle zde pracuji, zjišťuji, že také velmi náročná. Tou náročností nemyslím odbornou způsobilost, ale jde spíš velmi často o nápor na vlastní psychiku, sílu a umění vyrovnat se i s velmi smutnými událostmi, které se nevyhýbají ani dětským pacientům, schopnost rodičům vrátit naději, dítěti úsměv a zejména zdraví. Uvědomuji si, že jsou okamžiky, kdy se vzpírám Boží vůli. V rámci své profese se snažím dělat vše pro záchranu lidského tvorečka, který je nevyléčitelně nemocný. Těžko, velmi těžko se pak tato slova říkají nešťastným rodičům dítěte. V těchto těžkých okamžicích, které si bohužel snad každý lékař musí prožít, se utíkám k Pánu. Prosím, aby mi dal tolik síly, abych jí část mohla dát zoufalé mamince či otci, kteří si nechtějí přiznat tu strašnou skutečnost a kladou si otázku: Proč zrovna naše dítě? Otázku, kterou si kladlo již tolik lidí před nimi, otázku, která ještě vyvstane na mysli i tolika budoucím rodičům. Ale nebyla bych upřímná, kdybych tvrdila, že v nemocničních zdech nemají svá místa i radost a smích. Snad denně ve své práci zažívám příjemný pocit, který se mne zmocňuje při pohledu na smějící se děti, jejich zářící oči, pětileté caparty pobíhající v pyžamku po chodbě, ještě menší človíčky, sotva chodící, kteří Vás s velkou důvěrou, jaká je snad vlastní jen dětem, chytnou kolem krku a dají Vám velkou pusu, protože ve Vás právě našli náhradní maminku, když ta skutečná teď tady není. Každé ráno, při cestě do práce, se již na ty své děti těším. Největší odměnou pak může být pro nás všechny, kterým se péče o nemocné děti stala celoživotním posláním, třeba i to, když se uzdravené dítko vzpírá mamince, že přece ještě nechce jít domů, ať ho v nemocnici nechá a ať si pro něj přijde zítra Každodenně si uvědomuji, jaké štěstí mě potkalo, že mohu dělat tuto práci, kterou jsem si vysnila, práci, která přináší užitek jiným, práci, která je těžká, ale zároveň nevýslovně krásná a obohacující život. Je to těžko popsatelný pocit, když na nočních službách jsem svědkem zrodu nového života, když se nový človíček dere na svět a bojuje o své místo na něm. Snad už víc než stokrát jsem tuto chvíli zažila a vždy jsem si přitom uvědomila, jaký je to zázrak mít možnost mamince gratulovat ke krásnému zdravému děťátku. 8

9 A když potom někdy v noci je nutné, abych zašla i na jiná oddělení, kde jsou rovněž dětští pacienti, a procházím nyní již ztichlým areálem nemocnice, kde do tmy svítí okna všech pavilonů, jsem pokaždé tímto obrazem, který se mi naskýtá, fascinována. Celá nemocnice je vlastně jakýmsi živoucím organismem, v noci přechodně a zdánlivě se zklidňujícím, ve dne tepajícím rytmem svého života, žijícím jistým řádem a zákonitostmi. Je to jakýsi svět sám pro sebe. Pak konečně pozdě v noci usedám aspoň ke krátkému odpočinku, ale jen do té doby, než zazvoní telefon, ohlašující příchod rodičů s nemocným dítětem či zhoršení stavu hospitalizovaných dětí. Cítím, jak jsem již za celý den nevýslovně unavená, jak moc bych potřebovala aspoň na chvilku si odpočinout, abych už následující den hned od rána byla opět při psychické i fyzické síle. Současně ale vím, že nemohu dát nikomu najevo svou únavu, své vyčerpání. Vždyť na mne čekají vystrašení rodiče a ještě vylekanější a hlavně nemocné dítě. A tak opět znovu a znovu vcházím do ostrého světla zářivek, na tváři úsměv, který si již neuvědomuji. Vyšetřuji, uklidňuji, utírám slzičky, vysvětluji, snažím se utěšit, povzbudit Den co den děkuji našemu Pánu, že mi umožnil tuto práci vykonávat. A já se den co den na oplátku snažím ji vykonávat, jak nejlépe umím. MUDr. Jolana Malá zpravodaj Cesta, prázdniny 1995 Čteme katechismus Seděla naproti mně ve vlakovém kupé. Chvíli jsem si tu starší nenápadnou řeholní sestru prohlížela. Drobná, s usměvavýma očima a spoustou zavazadel. Po chvíli zapřádám rozhovor. Zvědavě se vyptávám, kam jede, a když mi odpoví, neubráním se údivu. Sestřičko, vždyť vy musíte se všemi těmi zavazadly přestupovat! Ano, odvětí klidně. Máte štěstí, že jedu stejným směrem, pomohu vám, nabízím se. A tak jsme přestoupily. Přiznávám se, že jsem nechápala její klid. Co byste dělala, kdybychom se nepotkaly? Její oči prozrazují údiv. Teď nechápe ona. Vysvětluje, že nebyla jiná možnost, než aby ona sama převezla potřebné věci do sousedního kláštera, a Pán Bůh dobře ví, že musí přesedat. 9

10 Ano, nechápe mé obavy, když přece Bůh ví, že sama neunese tolik zavazadel. A její usměvavá tvář prozrazuje, že zřejmě již mnohokrát v nesrovnatelně závažnějších situacích prožila, že péče Boží prozřetelnosti je konkrétní a bezprostřední, stará se o všechno od nejmenších věcí až po největší světové a dějinné události (čl. 303). Vzpomněla jsem si na knížku Dopisy z pouště velkého mystika Carla Carretta, který na toto téma říká: Mělo by nás velice těšit vědomí, že záležitosti světa i hvězd jsou v rukou Božích, to znamená v dobrých rukou. Znamená to, že vše je v pořádku. Přiznává, že toto zjištění v něm probudilo pocit svobody a radosti podobné radosti chlapce na prázdninách. Posvátné knihy zdůrazňují naprostou Boží svrchovanost nad během událostí (čl. 303). Ale to neznamená, že by nás měly nabádat k pasivitě. Bůh je svrchovaným pánem svého plánu. Avšak k jeho uskutečnění používá i spolupráce tvorů (čl. 306). I tato zpráva nás má naplňovat radostí, protože to není známka slabosti, nýbrž velikosti a dobroty všemohoucího Boha. Vždyť Bůh nedává svým tvorům jen existenci, Bůh nás nestvořil jako loutky, ale dává nám i důstojnost vlastního jednání, aby jedni byli příčinou a počátkem druhých a aby tak spolupracovali na splnění jeho plánu (čl. 306). Věra Matyášková zpravodaj Cesta, květen 1996 In memoriam P. Lev Hipsch (* ) Narodil se dne 10. dubna 1914 ve Lhotce u Litultovic. Studoval na klasickém gymnáziu na Velehradě, maturoval na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži v roce Jezuitský noviciát prožil v Benešově u Prahy. V letech 1938 až 1944 absolvoval studium filozofie a teologie v Praze. Byl pak zatčen a půl roku prožil na Pankráci a další měsíce v koncentračním táboře v Terezíně. Až do května Na kněze byl vysvěcen v kostele sv. Ignáce 29. června Studijní praxi pak prožil v Londýně. V letech 1946 až 1950 působil jako vychovatel studentů na gymnáziu v Praze a Brně. Po tvrdém zásahu proti řeholníkům 11. dubna 1950 nastoupil P. Hipsch v září 1950 k PTP. Většinu tohoto údobí prožil na Slovensku. Pak pracoval jako obyčejný dělník v továrně Barvy a laky v Komárově až do důchodu v roce Po všech těchto zkouškách začíná svou kněžskou službu především sestrám v Marianu, které mu zde poskytly ubytování. Sloužil naplno sestrám i chovancům, pilně překládal z latiny i němčiny. V posledních letech hodně trpěl. Zemřel v Domově sv. Zdislavy v úterý 2. ledna 2007 zaopatřen svátostmi. 10

11 Zůstává pro nás pro všechny příkladem statečnosti v utrpení a velké lásky k jezuitskému řádu, k církvi a ke všem lidem. Jeho osobnost je také stálou připomínkou všeho, co jezuité pro Opavu vykonali. Dostal jsi na křtu honosné jméno LEV ale svým životem více jsi zpřítomňoval trpícího Beránka býval jsi často pod ochranou ostnatých drátů koncentráků a pocítil jsi jak chutná vůně různých barev a laků Ve společenství tovaryšů Ježíšových obětavě jsi pracoval na obnově naší vlasti a poznal jsi, že za věrnost platí se ranami bez počtu Více než slovem kázal jsi mlčením tvá prostá komůrka často byla přístavem pro kněžská smíření Mocní tohoto světa bránili ti hlásat evangelium a přece třetinu života denně jsi vstupoval pod kopuli kaple božského Srdce abys z Ohniska Lásky na celou Opavu vysílal bohaté paprsky Božího milosrdenství Mons. Josef Veselý zpravodaj Cesta, únor

12 STÁŘÍ JE DAR tak si ho užívejme! Milí čtenáři, tak už začínáme zase další rok, nějak rychle to poslední dobou utíká. Ten problém, proč se nám zdá, že čas běží rychleji než dříve, nám jednou vysvětlila naše profesorka matematiky. Když máme deset roků, je rok jedna desetina, a když máme třeba šedesát let, tak rok je jedna šedesátina našeho života. A 1/60 je daleko méně než 1/10, a proto se nám zdá, že rok je kratší a čas více letí. Je to úsměvné zdůvodnění, ale docela výstižné. Už Vás nebudu trápit matematikou, raději si přečtěte, co jsme prožili a co jsme pro Vás připravili na leden. Adventní duchovní obnova Mše svatá slavím, nebo se jen účastním? Duchovní obnova se konala v den před 1. adventní nedělí 29. listopadu v církevní konzervatoři v Opavě. Jak žít mši svatou uvedu citátem sv. Jana Pavla II. Učiňte všechno, aby se eucharistie stala pramenem života a světlem svědomí. 12

13 Mnoho z nás křesťanů stojí bezradně před tímto nejsvětějším tajemstvím a málo z toho chápe. Mše svatá je pro ně jednou z mnoha pobožností. Je tradicí, zpestřením svátečního dne. Liturgická reforma po II. vatikánském koncilu nás chce co nejhlouběji zapojit do této liturgie a spojit s ní celý náš život. O to se pokusil ve své přednášce otec Peter Kerak, farář v Melči. Jistě by tento problém vyžadoval více času a slov. Prozradil nám alespoň základní myšlenky a shrnul je takto: 1. mše sv. je modlitba pozvání k modlitbě 2. Boží slovo je dialog mezi Bohem a člověkem 3. liturgie je osobní zapojení, zdroj vztahu s Bohem 4. Bůh provokuje k aktivnímu spojení srdce s Bohem 5. důležitost přípravy na mši sv. 6. mše sv. je společenstvím Boha a církve živý vztah nás všech a Boha, není soukromá záležitost 7. myslet na druhé soucítění Krista s lidmi 8. sdílení opak sobectví vidět, co druhý potřebuje, nabízí chléb náš vezdejší 9. předobraz poslední večeře požehnal, lámal a dával dělit se 10. mše sv. má svou strukturu a rytmus Otec Peter tyto údaje poutavě rozvinul a vysvětlil a je na nás, abychom vynaložili úsilí k pochopení mysteria liturgie. Na závěr nám zdůraznil, že mše sv. je pozvání Boha a živé společenství s Kristem, ke kterému máme přicházet s radostí. Nebát se věřit Bohu a vystříhat se nebezpečí: sterilního prostředí = jiné chování v kostele a jiné mimo něj zmechanizovanosti = při mši sv. dělat všechno jen ze zvyku, připustit vedlejší myšlenky neužitečnosti = všechno už znám stereotypu = stále znovu se potřebuji nastavit k setkání s Bohem. Jarmila Málková 13

14 Farnost Opava-Jaktař V úterý 9. prosince nás otec Petr Kříbek seznámil s jaktařskou farností sv. Petra a Pavla. Patří do ní Jaktař, Milostovice, Vlaštovičky, Jarkovice, Vávrovice, Karlovec a Palhanec. Pozornost věnoval vizím o farnostech. Kladl důraz na to, aby se farnost stávala prostorem, kde se lidé setkávají, poznávají, modlí se za konkrétní potřeby, vzdělávají. Kde mají své místo, kde chtějí žít a do něhož chtějí patřit na základě vlastního osobního rozhodnutí, kde vydávají svědectví víry svým dětem i vnoučatům, stávají se citlivějšími k potřebám druhých, obětují za ně i své nemoci a bolesti. Toto není v rozporu s jejich případnou účastí na bohoslužbách i v jiných kostelech. Otec připomněl výrok Benedikta XVI., že v budoucnosti bude církev o malých evangelijních skupinách, ve kterých bude na každého čas. Přiblížil nám život své farnosti. Seznámil nás s pořadem bohoslužeb. Zmínil scházení ministrantů, scholičky, scholy, společenství rodin. Je zde několik skupinek živého růžence. Skupina 17 mladých se připravuje na biřmování. Čtvrtky jsou věnovány katechezi nebo přímluvné modlitbě za konkrétní potřeby na úmysly farníků. Je zde možnost setkávat se na faře. Farnost slaví farní den. Jedenkrát ročně pořádá zájezd. Organizuje tábor scholy, ministrantů, výlety. První neděli v říjnu pořádá pouť rodin na Cvilín. Vydává farní časopis JARO (Jaktařská rodina). Informace o ní lze najít na webu: Od září je otec Petr také spirituálem Církevní základní školy svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí, včetně pobočky v Jaktaři. Ať mu Pán žehná a ať také žehná všem, které mu svěřil. Marie Smolková Program na leden: všechna setkání (kromě výletů) začínají v 16 hodin v Denním stacionáři pro seniory na Kylešovské ulici číslo 4, v domě U svaté Anežky, pokud není uvedeno jiné místo informativní schůzka přednáška Mgr. Romany Rosové Dřevěné kostely ve Slezsku a na Moravě přednáška otce Petra Smolka na téma Evangelium pro rodinu naší doby průběh, otazníky a hledání biskupské synody, bude v pastoračním středisku minoritského kláštera i pro širší veřejnost Všem čtenářům Cesty přejeme do celého příštího roku POKOJ A DOBRO! za Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení CHO Drahomíra Ziffrová 14

15 K zamyšlení Vážení čtenáři Cesty, v životě existují výjimečné okamžiky, kdy se nám nabízí mimořádná příležitost začít znovu. Nový rok takovým okamžikem je. Podnes si většina lidí uchovala pocit tajemna obestírající nás pokaždé, když starý rok končí a nový začíná. Mnozí touží prožít naplno tento okamžik, kdy staré ustupuje novému a zanikající vznikajícímu. Je to úžasná a přitažlivá chvíle. Oslavit začátek nového roku správně je umění. Nám křesťanům přináší totiž ještě něco víc než vzájemné přání šťastného nového roku. Hle vše tvořím nové! praví Bůh (Zj 21,5). Všecko nové je třeba brát vážně. Máme právo počítat s tím, že nám Bůh poskytne nové možnosti, ukáže nové cesty a vloží nám do srdce nová přání. Je něco velkého a krásného v tom, že nic v životě nemusí setrvávat ve stereotypu ani pokračovat beze změny a stále jen opakovat zaběhnuté vzorce. Náš život může být proměněn a dostávat stále novou tvář. Navenek zůstaneme pravděpodobně ve stejných životních podmínkách: ve stejné zemi, se stejným manželem či manželkou. Rozhodující však nejsou vnější okolnosti, ale náš postoj a způsob, jak na ně reagujeme. V tom se ukrývají naše možnosti stálého vývoje a proměny. Povzbuzením k obnově se stává právě skutečnost, že nám Pán dopřává začít nový rok. Nepřeje si, abychom v něm žili stejně jako v právě uplynulém. Touží po tom, abychom se setkali novým způsobem s ním i s těmi, které nám na naší cestě pošle. Jsme na cestě k bohatšímu životu. Pane, náš Bože, mluvíš k nám lidskými slovy a užíváš jich jako nástroje, jímž nás toužíš přitáhnout k sobě. Nyní, když se ztišíme, abychom si přečetli několik slov o tobě, učiň, ať jsme otevřeni a nasloucháme, abychom byli s to přijmout, co nám nabízíš a toužíš z hloubi srdce povědět. Dej našemu vnitřnímu zraku světlo, ať spatříme tvou pravdu o světě tebou stvořeném, a očisti naše srdce, ať nás tvoje moc naplní a promění. Požehnaný nový rok 2015 přejí všem senioři z Klubu sv. Anežky. Zdroj: Stinissen, Wilfrid: I dnes je den Boží. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství,

16 Dětem : 200 let od narození svatého Jana Boska Světélko na cestě ke kněžství V minulé Cestě jsme se dočetli, že Jeník toužil stát se knězem. Ale kde vzít na studia peníze, když byli tak chudí? A kde by se naučil latinu, když tehdy se bez tohoto jazyka studovat nedalo? Jeník uměl pouze číst a psát, a to mu bylo už 11 let. V této době se konaly v Buttigliery misie velká duchovní obnova. Lidé z celého okolí spěchali vyslechnout misijní promluvy. Pro Jeníka a jeho rodinu to znamenalo jít pěšky po práci z Becchi tři čtvrtě hodiny tam a tři čtvrtě hodiny zpět. Na kázání chodil pěšky i starý kněz, sedmdesátník Don Calosso z Murialda. Upoutal ho Jeník Bosko, který soustředěně naslouchal misijním promluvám. Don Calosso se Jeníka na zpáteční cestě zeptal: Rozuměl jsi něčemu z těch kázání? Rozuměl jsem všemu, odpověděl Jeník Bosko. Dobrá! Povíš-li mi čtyři věty z dnešního kázání, dostaneš čtyři soldy. Pamatuji si všechno. Zopakuji vám celé kázání. Asi půlhodinu odříkával Jeník první misionářské kázání. Don Calosso a všichni ostatní pozorně naslouchali a žasli nad Jeníkovou pamětí. A když potom Don Calosso poznal, že si pamatuje i druhé kázání, byl dojat a slzy mu vhrkly do očí. Jak se jmenuješ, chlapče? A čí jsi? Kam jsi chodil do školy? Jsem Jeník Bosko, tatínek mi umřel, když jsem byl ještě maličký. Maminka je vdova. Umím číst a trochu psát. Moc rád bych chodil do školy, ale můj bratr Toník je proti. Říká, že učením se maří čas. Musím pracovat na poli. A čím bys chtěl být? 16

17 Knězem, abych mohl své kamarády učit náboženství. Oni nejsou špatní, ale zkazí se, poněvadž se o ně nikdo nestará. Upřímné a nečekané odpovědi Jeníkovy překvapovaly kněze stále více. Když došli na rozcestí, kde se dělili cesty do Murialda a do Becchi, zeptal se Don Calosso Jeníka: Umíš ministrovat? Trochu, odpověděl chlapec. Dobře, přijď tedy zítra ke mně, něco ti povím. Na druhý den po mši svaté nadiktoval Jeník knězi všechna kázání. Don Calosso mu potom řekl: Buď dobré mysli, Jeníku. Udělám všechno pro to, abys mohl studovat. Od té doby chodil Jeník každé ráno na vyučování latiny k Donu Calossovi, který se mu stal také učitelem duchovního života. Čekala ho ještě trnitá cesta plná překážek. Ale Jeník byl ochoten podstoupit pro naplnění svého cíle cokoliv. Je nám příkladem úžasného nasazení pro Pána Boha byl ochoten udělat všechno, co poznal jako vůli Boží. Pramen: P. Alberti, Světec Don Bosko jáhen Josef Janšta ilustrace Marie Hankeová Čtení na pokračování Čtení na pokračování nabízí Josef Janšta, jáhen a katolický spisovatel, který je autorem řady knih pro děti a mládež, dále spravuje a nabízí web Blíží se začátek vyučování. Ve třídě je nezvyklé ticho, protože hned v první hodině se bude psát písemka z matematiky. Děvčata i kluci si opakují vzorečky, Mirka s Luckou se zkoušejí navzájem a stačí se přitom pomodlit k andělům strážným, aby jim pomáhali. Do třídy vchází Libor, černovlasý štíhlý elegán. Volá na všechny: Doufám, že se neučíte!? Kluci i děvčata dělají, že je učení nezajímá. Až na Mirku a Lucku, které dál pokračují v opakování. Obě se bojovně postaví, když přichází Libor k jejich lavici. Jsou o hlavu menší než on, ale poslouchat ho nemíní. Kdo chce znát pokračování děje, stačí, když pošle svůj nebo pošlou svůj jeho rodiče na adresu a bude se začátkem druhého pololetí pravidelně dostávat příběhy ke čtení. (Doporučený věk čtenářů je 9/10-14/15 let.) 17

18 Ze života skautů a skautek Na přelomu roku se zpravidla zabýváme bilancováním toho uplynulého a kromě těch nutných záležitostí, jako je uzávěrka hospodaření, vyúčtování dotací a podobně, se zamýšlíme nad tím, co jsme prožili, hodnotíme, co se nám podařilo, co méně. Naše středisko ZVON Opava je stále nejpočetnějším střediskem opavského okresu a po létech, kdy počet členů klesal, v roce 2014 jsme zaznamenali větší nárůst na 153. Středisko ZVON má čtyři oddíly: kromě opavských oddílů 3. dívčího a 5. chlapeckého oddílu sv. Jiří k nám náleží ještě 2. oddíl Domoradovice a 1. oddíl Heřmánek Velká Polom. Naše středisko pořádalo okresní kolo Závodu vlčat a světlušek. Družstvo světlušek 3. oddílu se probojovalo až do celostátního kola závodu a umístěním na druhém místě se stalo nejlepším družstvem našeho okresu v historii závodů. O prázdninách středisko pořádalo 3 tábory jeden v Kyjovicích a dva na Annaberku v Andělské Hoře. V polovině října se na skautské základně v Domašově uskutečnila okresní vzdělávací akce, při níž úspěšně složili čekatelské zkoušky Ondra Vícha a Marie Hanušová, vůdcovskou zkoušku složila Markéta Smolková. Jednotlivé oddíly připravují pro své členy kromě pravidelných schůzek výpravy a další akce podle vlastních tradic. A to stojí hodně sil a času, proto chci všem vedoucím, rádcům a rádkyním za jejich obětavou službu po celý rok poděkovat. Zvláštní poděkování patří sestře Lucii Rychtové, vůdkyni 3. oddílu, která po 19 letech obětavé služby oddílu předává oddíl své nástupkyni sestře Markétě Smolkové. 5. oddíl sv. Jiří je v současnosti nejmenším oddílem střediska, 8 chlapců tvoří skautskou družinu (scházejí se v úterý) a 12 chlapců vlčáckou smečku (schůzky mají ve středu). Skautům se vydařily na podzim dvě akce: splouvali v Bohumíně řeku Odru a v listopadu se zúčastnili hry Vyzvědači, kterou v centru Ostravy připravili tamější skauti. Na poslední výpravě 6. prosince do Jakartovic se sešla jen vlčata, a třebaže bylo nevlídné počasí, stačilo ke spokojenosti pár obyčejných her, opékání buřtů a prostě být spolu. Vánoční turnaj ve hrách a vánoční oddílové schůzky patří k posledním oddílovým akcím roku, ale o tom zase příště. Všem skautkám a skautům, jejich rodičům a příznivcům i čtenářům zpravodaje Cesta hodně zdraví, elánu, radostí, pokoje a Božího požehnání přeje Pavel Rychta Paulo vůdce střediska ZVON Opava 18

19 Co se děje v CZŠ svaté Ludmily Zápis žáků do první třídy Zápis žáků do první třídy pro školní rok 2015/2016 se v opavské pobočce uskuteční v pátek 16. ledna od 14 do 18 hodin a v sobotu 17. ledna od 8 do 11 hodin. Ve škole v Hradci nad Moravicí pak v pátek 23. ledna od 14 do 18 hodin. Více informací na czs.proit.cz. Marie Šoltisová Centrum pro rodinu středisko Opava Kontakt: Masarykova 39, minoritský klášter, 1. patro; , mobil: mobil: ; internetové stránky: osobní kontakt: Po Pá od 8 do 14 hodin. Výtvarné odpoledne malování na hedvábí Uskuteční se v sobotu 24. ledna od 15 do 19 hodin v pastoračním středisku minoritského kláštera v Opavě. Malování zvládnou i děti cca od 6 let. Rámy i barvy budou zajištěny. Hedvábný materiál (šály a šátky) možno zakoupit na místě se slevou. Cena za barvy a kontury je stanovena ceníkem, který bude k dispozici na místě. Přihlášky: , Adorace pro maminky Uskuteční se ve středu 28. ledna ve 20 hodin v minoritském klášteře. Adorace je otevřená všem, kteří se potřebují aspoň na chvíli zastavit a načerpat a také se mohou dozvědět něco víc o hnutí Modlitby matek. Setkání pro muže Uskuteční se v sobotu 7. února v pastoračním středisku minoritského kláštera v Opavě. Téma: Cesta divokého muže. Přednáší Miloš Vyleťal, předseda YMCA Setkání. Začátek v 9 hodin a ukončení cca v 18 hodin. Dopoledne a odpoledne bude přednáška, po ní čas pro ztišení i popovídání, možnost svátosti smíření, mše svatá. Cena: 200 Kč (včetně oběda a občerstvení). Přihlášky: , Jana Dostálová 19

20 Charita Opava Kontakt: Přemyslovců 26, Opava-Jaktař; telefon a fax: , , ; internetové stránky: www. charitaopava.cz. Startuje ROK S NEZISKOVKOU ROKU Do nového kabátu se pro rok 2015 oblékne logo Charity Opava. Připomínka ocenění Neziskovka roku 2014, které Charitě Opava loni udělila Nadace rozvoje občanské společnosti, v něm ale nebude samoúčelná. Opavská Charita totiž nachystala na celý letošní rok řadu akcí pro odbornou i laickou veřejnost Opavska, které budou probíhat pod společným názvem ROK 2015 S NEZISKOVKOU ROKU. Rok s neziskovkou roku odstartuje Charita Opava již v pondělí 5. ledna v 15 hodin na Dolním náměstí v Opavě tradičním Tříkrálovým průvodem, během něhož vystoupí bubenický orchestr Boris a chybět nebude ani divadlo pro nejmenší. Ve spolupráci s organizací Člověk v tísni připravuje Charita na únor přednášku a promítání filmu o tom, jak si nenadělat dluhy do konce života. Těšit se můžete také na březnovou slavnostní vernisáž celorepublikové fotosoutěže Můj svět ve Slezském zemském muzeu. Na duben je připravena přednáška pro neziskové organizace i studenty pod názvem Jak se stát neziskovkou roku. Odborní hodnotitelé z Nadace rozvoje občanské společnosti na ní budou hovořit o metodice řízení profesionální neziskové organizace. Následovat bude například odhalení nového domovního znamení sv. Josefa na budově ředitelství Charity Opava v Jaktaři, benefiční fotbalový turnaj Pomozte postiženým dětem, oblíbené Sluníčkové odpoledne nebo přednáška v rámci Týdnů duševního zdraví. Velký ohlas zaznamenala loni beseda s knězem Zbigniewem Czendlikem. Populární lanškrounský děkan na ní ale nemohl podle původního plánu podepisovat svou novou knihu, neboť ji ještě nestačil napsat. Na četná přání z publika proto přijal pozvání i na letošní listopad a se svou knihou se vrátí do Opavy na další besedu v rámci Roku 2015 s neziskovkou roku. Na prosinec pak Charita Opava připravuje literární pásmo z textů otce Josefa Veselého, opavského děkana, který stál před 25 lety u jejího zrodu. Charita Opava chce akcí Rok 2015 s neziskovkou roku připomínat, že ocenění nejlepší velké neziskové organizace je pro ni další pobídkou ke společné práci pro potřebné. O všech akcích, na něž je tradičně vstup zdarma, budeme pravidelně informovat. 20

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin červen 2016 MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI Možná mnoho obyvatel Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech byla v kostele Narození Panny Marie sloužena primiční

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

LISTOPAD 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

LISTOPAD 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM LISTOPAD 2011 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Až budu umírat............ 02 O smrti, víře a naději........... 02 Vzpomeneme a pomůžeme....... 03 Rosteme v poznání......... 05 Ptali jste se.... 06

Více