20 let na cestě. Slovo na cestu. Kalendář

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20 let na cestě. Slovo na cestu. Kalendář"

Transkript

1 Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě leden 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Kalendář Bratři a sestry, milí přátelé! Před několika dny jsme začali psát nový letopočet. A k tomu patří i nový kalendář. Možná jsme jej od někoho dostali, možná jsme sami nějaký darovali a před tím samozřejmě pečlivě vybírali. Slovo kalendář je od latinského calendae kalendy. Kalendy byly původně (v římském kalendáři) první den v měsíci. Na začátku měsíce se účtovalo, splácely a snižovaly se dluhy. Proto existovalo v latině přísloví ad Calendas Graecas o řeckých kalendách, tedy lidově až naprší a uschne nebo na svatého Dyndy, tj. nikdy, protože řecký kalendář žádné kalendy neměl. Ale od slova kalendy je také krásné české slovo koleda. Totiž první den v roce, to bylo důležité datum pro chudého vesnického učitele, který byl zároveň zpěvákem, kantorem, ředitelem chóru v kostele. Chodil si vybírat od sedláků příspěvky v naturáliích na svou činnost a spolu se svými žáky vždy zazpíval nějakou vánoční píseň, aby si snadněji něco dobrého vykoledoval. Proto je u nás tolik překrásných koled, jako snad nikde jinde. V dnešní době chodí koledovat tříkráloví koledníci, a to ne pro sebe, ale pro druhé. Pro ty, kdo potřebují pomoci. A to je jistě velice ušlechtilé. Nový rok začíná pro různé lidi různě. Ale pro křesťany začíná způsobem nejkrásnějším: oslavou Matky Boží Panny Marie. Přejme si navzájem, ať nás Matka Boží provází svou ochranou po celý rok. otec Jan Kučera, farář v Dolních Životicích

2 Ranní modlitba k Panně Marii Ó, Maria, nejsladší naše Matko, Rodičko vtěleného Slova, klečíme zde před tebou, když svítá nový den, nový velký boží dar. Celou svou bytost vkládáme do tvých rukou a do tvého srdce, nechť všechno v nás je tvé: rozum i vůle, naše tělo i duše. Svou mateřskou láskou utvářej v nás nový život, život svého Ježíše. Ó, Královno nebes, podporuj svým mateřským vnuknutím i naše sebemenší skutky, dej, aby se při svaté a neposkvrněné oběti všechny staly čistými a milými Bohu. Ó, dobrotivá Matko, učiň nás svatými, jak to od nás očekává Pán Ježíš a za co ustavičně a toužebně prosí tvé srdce. Amen. P. F Za vše co končí dík Tobě dobrý Pane za vše co přichystané je pro nás na cestě příštích dnů Za kvítek darovaný z nejčistší Marie Panny pro všechny chudé i prosté Za sebe i za mne proste ať také v srdcích našich květ ten láskou zavoní Mons. Josef Veselý 2

3 Nové webové stránky farnosti Farnost Nanebevzetí Panny Marie má zřízeny nové webové stránky kde se dozvíte všechny důležité informace ze života farnosti, nedělní ohlášky, zprávy o pořádaných akcích a další zajímavosti. Původní internetové stránky cesta.opava.biz a bohosluzby.opava.biz budou časem zrušeny a všechny informace z těchto odkazů najdete na nových stránkách farnosti. Zajímá nás Kolikrát denně může člověk přistoupit ke sv. přijímání? A jak to mají kněží? Mohou přijmout nejsvětější svátost víckrát, pokud slouží více mší? Klasická odpověď zní: Eucharistii může křesťan přijmout v jednom dni podruhé (znova), pokud se účastní celé mše svaté. Příklad: jsem na dvou mších svatých, přijímám na obou, účastním se bohoslužby slova se svatým přijímáním přijímám poprvé, tentýž den jdu na mši svatou přijímám podruhé. Opačně to nejde (nejdříve mše svatá, potom bohoslužba slova), v tom je smysl věty: pokud se účastní celé mše svaté. Existuje jedna výjimka, a tou je přijímání v nebezpečí smrti. Tady se doporučuje přijímat, i když už bych jednou u přijímání byl (přesné znění je v Kodexu kanonického práva, kán. 917 a 921: Kdo přijal eucharistii, může ji týž den ještě jednou přijmout pouze při mši, jíž se zúčastní I když týž den [věřící] přistoupili k svatému přijímání, velmi se doporučuje, aby v nebezpečí smrti znovu přijímali.) Kněz přijímá při každé mši svaté. Co se týká eucharistického půstu, když následují dvě nebo tři mše po sobě, doporučuje se, aby mezi jednotlivými bohoslužbami něco málo snědl, přestože mezitím neuběhl stanovený čas postu. otec Jan Czudek 3

4 Z pokladů naší farnosti Relikviář sv. Jana Sarkandera Svatořečení Jana Sarkandera papežem Janem Pavlem II. vyvolalo v české veřejnosti bouřlivé polemiky zejména ze strany evangelických církví a při této příležitosti vznikl i teologickohistorický sborník Evangelíci o Janu Sarkanderovi. Není bez zajímavosti, že jeden z hlasů proti Sarkanderově svatosti přišel právě z Opavy, kde světec krátce působilv letech Mělo by to svou logiku, pokud bychom měli o Sarkanderově opavské životní etapě nějaké negativní ohlasy o jeho nevhodném chování či přímo takové doklady. Ale nemáme. Je tu jen mírné povědomí o Sarkanderově působení v Opavě a okolí v mysli obyvatel města a okolí, ještě snad ponejvíce v Jaktaři, kde byl Jan krátce farářem. Připomeňme si, že sv. Jan Sarkander ( ) pocházel ze Skočova na Těšínsku z katolické rodiny, zřejmě zchudlé šlechty. Společně s bratrem Mikulášem se angažovali v protireformačním úsilí kardinála Ditrichštejna na Moravě. V letech několikrát pobýval v Opavě a blízkém okolí. Nejprve vypomáhal v duchovní správě svému bratrovi, opavskému děkanu Mikulášovi, posléze převzal faru v Jaktaři. Poté působil v duchovní správě na různých místech olomoucké diecéze, naposledy jako farář v Holešově. V roce 1619 byl z příkazu vzbouřených moravských stavů zatčen, obviněn z velezrady a vyslýchán. Zemřel ve vězení na následky mučení. Poněkud lépe na tom s informacemi o Janu Sarkanderovi bylo zdejší obyvatelstvo o bezmála půldruhého století dříve, v době, kdy probíhal jeho beatifikační proces (1859). Již v následujícím roce, kdy probíhaly v moravských diecézích oslavy beatifikace, byl podle kostelního inventáře pořízen do kostela Panny Marie obraz světce od neznámého malíře, který však dnes v kostele není. Současně byly pořízeny Sarkanderovy ostatky v oválné schránce s nápisovou páskou s textem B Joan Sarcand M, která byla osazena do mosazného relikviáře asi z poloviny 18. století. Na vzdutou nohu oválného prokrajovaného půdorysu s vytaženým okrajem, směrem vzhůru kónicky zúženou, je nasazen vázovitý 4

5 nodus, který nese paprsčité ostensorium, komponované ve třech výzdobných plánech. První a třetí plán tvoří paprsky, druhý je koncipován ze stříbřených, stylizovaných rokajových volut ( céček ). Prosklená schránka ve středu ostensoria je lemována perlovcem. Adjustaci ostatků doplňuje jednoduchá klášterní práce. Zpracování podpůrné části relikviáře (nohy a nodu) a způsob jejího upevnění k ostensoriu vede k úvahám o odlišném původu a stáří obou částí relikviáře, a tedy jeho účelovém zhotovení z několika starších kusů neznámého původu právě u příležitosti potřeby osazení ostatků nového blahoslaveného olomoucké arcidiecéze. Petr Tesař Naše děti a Vánoce Zeptali jsme se dětí z naší farnosti na to, co pro ně znamenají Vánoce, co se jim na nich nejvíce líbí a jak je prožívají doma. Vánoce jsou oslava Ježíškových narozenin. Líbí se mi to, jak jsme spolu. S dědečkem a babičkou jezdím pro kapra, pak jdeme do lesa koupit stromeček a pak se společně chystáme na tu oslavu. Vánoce prožíváme doma zatím pokaždé jinak, ale mamka vždycky zpívá a hraje. Lukášek, 6 let Na Vánoce se dlouho těším, oslavujeme tím vlastně narozeniny Ježíše. Líbí se mi, že je všechno slavnostně vyzdobené, doma i ve městě. Pečeme s mamkou cukroví a na Štědrý den večeříme buď u nás doma, nebo u babičky a dědy všichni společně. Eliška, 8 let Vánoce pro mě znamenají narození Ježíška. Na Vánocích se mi líbí, že Ježíšek nosí dárky a stromeček. Na Štědrý den odpoledne jdeme do kostela na mši svatou, pak máme sváteční večeři a po večeři jdeme ke stromečku. Péťa, 6 let Nejvíce se mi líbí rozbalování dárků a zpívání koled. Líbí se mi, že je nás u stromečku tak hodně a zpíváme nahlas. Vašek, 6 let Musíme taky uklidit, aby Ježíšek přinesl dárky. Nikolka, 3 roky 5

6 Nejvíc se mi líbí dárečky a sníh. Odpoledne jdeme společně na mši, pak večeříme a konečně vpodvečer přijde Ježíšek s dárečky. Eliška, 6 let O Vánocích slavíme narození Pána Ježíše. Už před Vánocemi se připravujeme na rorátech, kdy chodím v průvodu se zapáleným světlem. O Vánocích potom u stromečku zpíváme koledy, ve kterých se zpívá o narození Krista Pána. A taky od Ježíška dostávám spoustu dárků. Ty Ježíšek nenosí jenom k nám domů, ale taky k babičkám a dědečkovi. O Vánocích taky zabíjíme kapra, který ale několik dnů plave u nás ve vaně. Emilka, 5 let Emilka Kollárová 6

7 Minirozhovor o Cestě V rámci oslav dvaceti let zpravodaje Cesta jsme oslovili některé bývalé redaktory, aby zavzpomínali na svou práci v Cestě. Tentokrát přinášíme rozhovor s Ivanou Heiblovou. Jak ses dostala k práci v Cestě? Myslím, že tak, že jsem osobně donesla odpověď na vánoční soutěž na faru a otevřel mi otec Vít Zatloukal. Začali jsme se o farním zpravodaji bavit a on mi navrhl, zda bych se nechtěla zapojit. Třeba i takto pomáhat ve farnosti, shromažďovat informace. Řekla jsem: Ano a přišla na schůzku redaktorů Cesty a nějakou dobu zůstala. Vlastně ani nevím, který rok to bylo Co Tě nejvíc bavilo? To bylo různé, záleželo na mém vnitřním rozpoložení. Nejvíce asi kontakt s lidmi, jak při prodeji, tak při domlouvání nějaké akce. Taky jsem více viděla farníky. Když jsme třeba prodávaly Cestu po mši v 10 hodin, na kterou jsem normálně nechodila, viděla jsem i mnoho tváří, o kterých jsem nevěděla, že do kostela chodí. Některé rozhovory s lidmi byly opravdu velmi zajímavé. Na začátku mě bavilo získávat informace, více jsem pronikla do některých věcí jak v naší farnosti, tak u minoritů nebo třeba v Kateřinkách. Řekni nám nějaký zajímavý zážitek. Na žádný si teď nemohu vzpomenout, ale velmi ráda vzpomínám na jedno setkání u Ziffrů doma, myslím u příležitosti nějakých kulatých narozenin. Vzpomínalo se, jak se s Cestou začínalo v kumbálku a jak se tisklo na blány. Bylo to velmi zajímavé. Také se mi vybavují technické možnosti. Dnes už je to jinak pošle se to em a hotovo. Vzpomínám si, že dříve jsem neměla pořádně ani možnost být někde na počítači a informace jsem osobně předávala na disketě panu Ziffrovi. Ráda také vzpomínám na to, jak jsme jako zástupci Cesty jeli do Havířova, kde bylo setkání redaktorů farních časopisů. Napadla mě jedna příhoda z prodeje Cesty. Když jsem jednou před mší v 10 hodin prodávala Cestu, přišel jeden starší pán. Velmi se mu třásly ruce, tak jsem jej uklidňovala, že máme čas, že není kam spěchat. Pán se mě ptal: Víte, kolik mě už je roků? A ze mě, jak nemám odhad, hned vypadlo: 93! Ale hned jsem se lekla, co když má pán 70 a já jsem mu tolik přidala Pán na mě s překvapením zírá: Jak to víte? A já si oddechla, že se pán neurazil. Získala jsem k němu určitý vztah. Musím říct, že už nevím, jak se ten pán jmenoval, jestli ještě žije, ale vždy jsem ho přede mší vyhlížela a byla nesvá, když v zimě chodil trochu později, dělala jsem starosti, zda neonemocněl. Děkuji za odpovědi. Marie Štrauchová 7

8 20 let na Cestě Za uplynulých dvacet let vyšla v Cestě spousta krásných článků, proto jsme se rozhodli Vám některé zajímavé články znovu připomenout. Miluj bližního svého Ticho, klid, občas zasténání či špatně utajovaný pláč, bílá lůžka, nezbytné a často nepříjemné zákroky sestřiček a bílé pláště lékařů u vizit Takto či podobně ve vzpomínkách, ať už vzdálených, či blízkých, máme všichni uloženo prostředí nemocnice. Někteří jen zprostředkovaně z televize nebo vyprávění příbuzných, mnozí z nás mají zkušenosti vlastní. Ráda bych se s Vámi podělila o své radosti i trápení a bolesti, které prožívám při své práci na dětském oddělení. Je to práce krásná, ale čím déle zde pracuji, zjišťuji, že také velmi náročná. Tou náročností nemyslím odbornou způsobilost, ale jde spíš velmi často o nápor na vlastní psychiku, sílu a umění vyrovnat se i s velmi smutnými událostmi, které se nevyhýbají ani dětským pacientům, schopnost rodičům vrátit naději, dítěti úsměv a zejména zdraví. Uvědomuji si, že jsou okamžiky, kdy se vzpírám Boží vůli. V rámci své profese se snažím dělat vše pro záchranu lidského tvorečka, který je nevyléčitelně nemocný. Těžko, velmi těžko se pak tato slova říkají nešťastným rodičům dítěte. V těchto těžkých okamžicích, které si bohužel snad každý lékař musí prožít, se utíkám k Pánu. Prosím, aby mi dal tolik síly, abych jí část mohla dát zoufalé mamince či otci, kteří si nechtějí přiznat tu strašnou skutečnost a kladou si otázku: Proč zrovna naše dítě? Otázku, kterou si kladlo již tolik lidí před nimi, otázku, která ještě vyvstane na mysli i tolika budoucím rodičům. Ale nebyla bych upřímná, kdybych tvrdila, že v nemocničních zdech nemají svá místa i radost a smích. Snad denně ve své práci zažívám příjemný pocit, který se mne zmocňuje při pohledu na smějící se děti, jejich zářící oči, pětileté caparty pobíhající v pyžamku po chodbě, ještě menší človíčky, sotva chodící, kteří Vás s velkou důvěrou, jaká je snad vlastní jen dětem, chytnou kolem krku a dají Vám velkou pusu, protože ve Vás právě našli náhradní maminku, když ta skutečná teď tady není. Každé ráno, při cestě do práce, se již na ty své děti těším. Největší odměnou pak může být pro nás všechny, kterým se péče o nemocné děti stala celoživotním posláním, třeba i to, když se uzdravené dítko vzpírá mamince, že přece ještě nechce jít domů, ať ho v nemocnici nechá a ať si pro něj přijde zítra Každodenně si uvědomuji, jaké štěstí mě potkalo, že mohu dělat tuto práci, kterou jsem si vysnila, práci, která přináší užitek jiným, práci, která je těžká, ale zároveň nevýslovně krásná a obohacující život. Je to těžko popsatelný pocit, když na nočních službách jsem svědkem zrodu nového života, když se nový človíček dere na svět a bojuje o své místo na něm. Snad už víc než stokrát jsem tuto chvíli zažila a vždy jsem si přitom uvědomila, jaký je to zázrak mít možnost mamince gratulovat ke krásnému zdravému děťátku. 8

9 A když potom někdy v noci je nutné, abych zašla i na jiná oddělení, kde jsou rovněž dětští pacienti, a procházím nyní již ztichlým areálem nemocnice, kde do tmy svítí okna všech pavilonů, jsem pokaždé tímto obrazem, který se mi naskýtá, fascinována. Celá nemocnice je vlastně jakýmsi živoucím organismem, v noci přechodně a zdánlivě se zklidňujícím, ve dne tepajícím rytmem svého života, žijícím jistým řádem a zákonitostmi. Je to jakýsi svět sám pro sebe. Pak konečně pozdě v noci usedám aspoň ke krátkému odpočinku, ale jen do té doby, než zazvoní telefon, ohlašující příchod rodičů s nemocným dítětem či zhoršení stavu hospitalizovaných dětí. Cítím, jak jsem již za celý den nevýslovně unavená, jak moc bych potřebovala aspoň na chvilku si odpočinout, abych už následující den hned od rána byla opět při psychické i fyzické síle. Současně ale vím, že nemohu dát nikomu najevo svou únavu, své vyčerpání. Vždyť na mne čekají vystrašení rodiče a ještě vylekanější a hlavně nemocné dítě. A tak opět znovu a znovu vcházím do ostrého světla zářivek, na tváři úsměv, který si již neuvědomuji. Vyšetřuji, uklidňuji, utírám slzičky, vysvětluji, snažím se utěšit, povzbudit Den co den děkuji našemu Pánu, že mi umožnil tuto práci vykonávat. A já se den co den na oplátku snažím ji vykonávat, jak nejlépe umím. MUDr. Jolana Malá zpravodaj Cesta, prázdniny 1995 Čteme katechismus Seděla naproti mně ve vlakovém kupé. Chvíli jsem si tu starší nenápadnou řeholní sestru prohlížela. Drobná, s usměvavýma očima a spoustou zavazadel. Po chvíli zapřádám rozhovor. Zvědavě se vyptávám, kam jede, a když mi odpoví, neubráním se údivu. Sestřičko, vždyť vy musíte se všemi těmi zavazadly přestupovat! Ano, odvětí klidně. Máte štěstí, že jedu stejným směrem, pomohu vám, nabízím se. A tak jsme přestoupily. Přiznávám se, že jsem nechápala její klid. Co byste dělala, kdybychom se nepotkaly? Její oči prozrazují údiv. Teď nechápe ona. Vysvětluje, že nebyla jiná možnost, než aby ona sama převezla potřebné věci do sousedního kláštera, a Pán Bůh dobře ví, že musí přesedat. 9

10 Ano, nechápe mé obavy, když přece Bůh ví, že sama neunese tolik zavazadel. A její usměvavá tvář prozrazuje, že zřejmě již mnohokrát v nesrovnatelně závažnějších situacích prožila, že péče Boží prozřetelnosti je konkrétní a bezprostřední, stará se o všechno od nejmenších věcí až po největší světové a dějinné události (čl. 303). Vzpomněla jsem si na knížku Dopisy z pouště velkého mystika Carla Carretta, který na toto téma říká: Mělo by nás velice těšit vědomí, že záležitosti světa i hvězd jsou v rukou Božích, to znamená v dobrých rukou. Znamená to, že vše je v pořádku. Přiznává, že toto zjištění v něm probudilo pocit svobody a radosti podobné radosti chlapce na prázdninách. Posvátné knihy zdůrazňují naprostou Boží svrchovanost nad během událostí (čl. 303). Ale to neznamená, že by nás měly nabádat k pasivitě. Bůh je svrchovaným pánem svého plánu. Avšak k jeho uskutečnění používá i spolupráce tvorů (čl. 306). I tato zpráva nás má naplňovat radostí, protože to není známka slabosti, nýbrž velikosti a dobroty všemohoucího Boha. Vždyť Bůh nedává svým tvorům jen existenci, Bůh nás nestvořil jako loutky, ale dává nám i důstojnost vlastního jednání, aby jedni byli příčinou a počátkem druhých a aby tak spolupracovali na splnění jeho plánu (čl. 306). Věra Matyášková zpravodaj Cesta, květen 1996 In memoriam P. Lev Hipsch (* ) Narodil se dne 10. dubna 1914 ve Lhotce u Litultovic. Studoval na klasickém gymnáziu na Velehradě, maturoval na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži v roce Jezuitský noviciát prožil v Benešově u Prahy. V letech 1938 až 1944 absolvoval studium filozofie a teologie v Praze. Byl pak zatčen a půl roku prožil na Pankráci a další měsíce v koncentračním táboře v Terezíně. Až do května Na kněze byl vysvěcen v kostele sv. Ignáce 29. června Studijní praxi pak prožil v Londýně. V letech 1946 až 1950 působil jako vychovatel studentů na gymnáziu v Praze a Brně. Po tvrdém zásahu proti řeholníkům 11. dubna 1950 nastoupil P. Hipsch v září 1950 k PTP. Většinu tohoto údobí prožil na Slovensku. Pak pracoval jako obyčejný dělník v továrně Barvy a laky v Komárově až do důchodu v roce Po všech těchto zkouškách začíná svou kněžskou službu především sestrám v Marianu, které mu zde poskytly ubytování. Sloužil naplno sestrám i chovancům, pilně překládal z latiny i němčiny. V posledních letech hodně trpěl. Zemřel v Domově sv. Zdislavy v úterý 2. ledna 2007 zaopatřen svátostmi. 10

11 Zůstává pro nás pro všechny příkladem statečnosti v utrpení a velké lásky k jezuitskému řádu, k církvi a ke všem lidem. Jeho osobnost je také stálou připomínkou všeho, co jezuité pro Opavu vykonali. Dostal jsi na křtu honosné jméno LEV ale svým životem více jsi zpřítomňoval trpícího Beránka býval jsi často pod ochranou ostnatých drátů koncentráků a pocítil jsi jak chutná vůně různých barev a laků Ve společenství tovaryšů Ježíšových obětavě jsi pracoval na obnově naší vlasti a poznal jsi, že za věrnost platí se ranami bez počtu Více než slovem kázal jsi mlčením tvá prostá komůrka často byla přístavem pro kněžská smíření Mocní tohoto světa bránili ti hlásat evangelium a přece třetinu života denně jsi vstupoval pod kopuli kaple božského Srdce abys z Ohniska Lásky na celou Opavu vysílal bohaté paprsky Božího milosrdenství Mons. Josef Veselý zpravodaj Cesta, únor

12 STÁŘÍ JE DAR tak si ho užívejme! Milí čtenáři, tak už začínáme zase další rok, nějak rychle to poslední dobou utíká. Ten problém, proč se nám zdá, že čas běží rychleji než dříve, nám jednou vysvětlila naše profesorka matematiky. Když máme deset roků, je rok jedna desetina, a když máme třeba šedesát let, tak rok je jedna šedesátina našeho života. A 1/60 je daleko méně než 1/10, a proto se nám zdá, že rok je kratší a čas více letí. Je to úsměvné zdůvodnění, ale docela výstižné. Už Vás nebudu trápit matematikou, raději si přečtěte, co jsme prožili a co jsme pro Vás připravili na leden. Adventní duchovní obnova Mše svatá slavím, nebo se jen účastním? Duchovní obnova se konala v den před 1. adventní nedělí 29. listopadu v církevní konzervatoři v Opavě. Jak žít mši svatou uvedu citátem sv. Jana Pavla II. Učiňte všechno, aby se eucharistie stala pramenem života a světlem svědomí. 12

13 Mnoho z nás křesťanů stojí bezradně před tímto nejsvětějším tajemstvím a málo z toho chápe. Mše svatá je pro ně jednou z mnoha pobožností. Je tradicí, zpestřením svátečního dne. Liturgická reforma po II. vatikánském koncilu nás chce co nejhlouběji zapojit do této liturgie a spojit s ní celý náš život. O to se pokusil ve své přednášce otec Peter Kerak, farář v Melči. Jistě by tento problém vyžadoval více času a slov. Prozradil nám alespoň základní myšlenky a shrnul je takto: 1. mše sv. je modlitba pozvání k modlitbě 2. Boží slovo je dialog mezi Bohem a člověkem 3. liturgie je osobní zapojení, zdroj vztahu s Bohem 4. Bůh provokuje k aktivnímu spojení srdce s Bohem 5. důležitost přípravy na mši sv. 6. mše sv. je společenstvím Boha a církve živý vztah nás všech a Boha, není soukromá záležitost 7. myslet na druhé soucítění Krista s lidmi 8. sdílení opak sobectví vidět, co druhý potřebuje, nabízí chléb náš vezdejší 9. předobraz poslední večeře požehnal, lámal a dával dělit se 10. mše sv. má svou strukturu a rytmus Otec Peter tyto údaje poutavě rozvinul a vysvětlil a je na nás, abychom vynaložili úsilí k pochopení mysteria liturgie. Na závěr nám zdůraznil, že mše sv. je pozvání Boha a živé společenství s Kristem, ke kterému máme přicházet s radostí. Nebát se věřit Bohu a vystříhat se nebezpečí: sterilního prostředí = jiné chování v kostele a jiné mimo něj zmechanizovanosti = při mši sv. dělat všechno jen ze zvyku, připustit vedlejší myšlenky neužitečnosti = všechno už znám stereotypu = stále znovu se potřebuji nastavit k setkání s Bohem. Jarmila Málková 13

14 Farnost Opava-Jaktař V úterý 9. prosince nás otec Petr Kříbek seznámil s jaktařskou farností sv. Petra a Pavla. Patří do ní Jaktař, Milostovice, Vlaštovičky, Jarkovice, Vávrovice, Karlovec a Palhanec. Pozornost věnoval vizím o farnostech. Kladl důraz na to, aby se farnost stávala prostorem, kde se lidé setkávají, poznávají, modlí se za konkrétní potřeby, vzdělávají. Kde mají své místo, kde chtějí žít a do něhož chtějí patřit na základě vlastního osobního rozhodnutí, kde vydávají svědectví víry svým dětem i vnoučatům, stávají se citlivějšími k potřebám druhých, obětují za ně i své nemoci a bolesti. Toto není v rozporu s jejich případnou účastí na bohoslužbách i v jiných kostelech. Otec připomněl výrok Benedikta XVI., že v budoucnosti bude církev o malých evangelijních skupinách, ve kterých bude na každého čas. Přiblížil nám život své farnosti. Seznámil nás s pořadem bohoslužeb. Zmínil scházení ministrantů, scholičky, scholy, společenství rodin. Je zde několik skupinek živého růžence. Skupina 17 mladých se připravuje na biřmování. Čtvrtky jsou věnovány katechezi nebo přímluvné modlitbě za konkrétní potřeby na úmysly farníků. Je zde možnost setkávat se na faře. Farnost slaví farní den. Jedenkrát ročně pořádá zájezd. Organizuje tábor scholy, ministrantů, výlety. První neděli v říjnu pořádá pouť rodin na Cvilín. Vydává farní časopis JARO (Jaktařská rodina). Informace o ní lze najít na webu: Od září je otec Petr také spirituálem Církevní základní školy svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí, včetně pobočky v Jaktaři. Ať mu Pán žehná a ať také žehná všem, které mu svěřil. Marie Smolková Program na leden: všechna setkání (kromě výletů) začínají v 16 hodin v Denním stacionáři pro seniory na Kylešovské ulici číslo 4, v domě U svaté Anežky, pokud není uvedeno jiné místo informativní schůzka přednáška Mgr. Romany Rosové Dřevěné kostely ve Slezsku a na Moravě přednáška otce Petra Smolka na téma Evangelium pro rodinu naší doby průběh, otazníky a hledání biskupské synody, bude v pastoračním středisku minoritského kláštera i pro širší veřejnost Všem čtenářům Cesty přejeme do celého příštího roku POKOJ A DOBRO! za Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení CHO Drahomíra Ziffrová 14

15 K zamyšlení Vážení čtenáři Cesty, v životě existují výjimečné okamžiky, kdy se nám nabízí mimořádná příležitost začít znovu. Nový rok takovým okamžikem je. Podnes si většina lidí uchovala pocit tajemna obestírající nás pokaždé, když starý rok končí a nový začíná. Mnozí touží prožít naplno tento okamžik, kdy staré ustupuje novému a zanikající vznikajícímu. Je to úžasná a přitažlivá chvíle. Oslavit začátek nového roku správně je umění. Nám křesťanům přináší totiž ještě něco víc než vzájemné přání šťastného nového roku. Hle vše tvořím nové! praví Bůh (Zj 21,5). Všecko nové je třeba brát vážně. Máme právo počítat s tím, že nám Bůh poskytne nové možnosti, ukáže nové cesty a vloží nám do srdce nová přání. Je něco velkého a krásného v tom, že nic v životě nemusí setrvávat ve stereotypu ani pokračovat beze změny a stále jen opakovat zaběhnuté vzorce. Náš život může být proměněn a dostávat stále novou tvář. Navenek zůstaneme pravděpodobně ve stejných životních podmínkách: ve stejné zemi, se stejným manželem či manželkou. Rozhodující však nejsou vnější okolnosti, ale náš postoj a způsob, jak na ně reagujeme. V tom se ukrývají naše možnosti stálého vývoje a proměny. Povzbuzením k obnově se stává právě skutečnost, že nám Pán dopřává začít nový rok. Nepřeje si, abychom v něm žili stejně jako v právě uplynulém. Touží po tom, abychom se setkali novým způsobem s ním i s těmi, které nám na naší cestě pošle. Jsme na cestě k bohatšímu životu. Pane, náš Bože, mluvíš k nám lidskými slovy a užíváš jich jako nástroje, jímž nás toužíš přitáhnout k sobě. Nyní, když se ztišíme, abychom si přečetli několik slov o tobě, učiň, ať jsme otevřeni a nasloucháme, abychom byli s to přijmout, co nám nabízíš a toužíš z hloubi srdce povědět. Dej našemu vnitřnímu zraku světlo, ať spatříme tvou pravdu o světě tebou stvořeném, a očisti naše srdce, ať nás tvoje moc naplní a promění. Požehnaný nový rok 2015 přejí všem senioři z Klubu sv. Anežky. Zdroj: Stinissen, Wilfrid: I dnes je den Boží. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství,

16 Dětem : 200 let od narození svatého Jana Boska Světélko na cestě ke kněžství V minulé Cestě jsme se dočetli, že Jeník toužil stát se knězem. Ale kde vzít na studia peníze, když byli tak chudí? A kde by se naučil latinu, když tehdy se bez tohoto jazyka studovat nedalo? Jeník uměl pouze číst a psát, a to mu bylo už 11 let. V této době se konaly v Buttigliery misie velká duchovní obnova. Lidé z celého okolí spěchali vyslechnout misijní promluvy. Pro Jeníka a jeho rodinu to znamenalo jít pěšky po práci z Becchi tři čtvrtě hodiny tam a tři čtvrtě hodiny zpět. Na kázání chodil pěšky i starý kněz, sedmdesátník Don Calosso z Murialda. Upoutal ho Jeník Bosko, který soustředěně naslouchal misijním promluvám. Don Calosso se Jeníka na zpáteční cestě zeptal: Rozuměl jsi něčemu z těch kázání? Rozuměl jsem všemu, odpověděl Jeník Bosko. Dobrá! Povíš-li mi čtyři věty z dnešního kázání, dostaneš čtyři soldy. Pamatuji si všechno. Zopakuji vám celé kázání. Asi půlhodinu odříkával Jeník první misionářské kázání. Don Calosso a všichni ostatní pozorně naslouchali a žasli nad Jeníkovou pamětí. A když potom Don Calosso poznal, že si pamatuje i druhé kázání, byl dojat a slzy mu vhrkly do očí. Jak se jmenuješ, chlapče? A čí jsi? Kam jsi chodil do školy? Jsem Jeník Bosko, tatínek mi umřel, když jsem byl ještě maličký. Maminka je vdova. Umím číst a trochu psát. Moc rád bych chodil do školy, ale můj bratr Toník je proti. Říká, že učením se maří čas. Musím pracovat na poli. A čím bys chtěl být? 16

17 Knězem, abych mohl své kamarády učit náboženství. Oni nejsou špatní, ale zkazí se, poněvadž se o ně nikdo nestará. Upřímné a nečekané odpovědi Jeníkovy překvapovaly kněze stále více. Když došli na rozcestí, kde se dělili cesty do Murialda a do Becchi, zeptal se Don Calosso Jeníka: Umíš ministrovat? Trochu, odpověděl chlapec. Dobře, přijď tedy zítra ke mně, něco ti povím. Na druhý den po mši svaté nadiktoval Jeník knězi všechna kázání. Don Calosso mu potom řekl: Buď dobré mysli, Jeníku. Udělám všechno pro to, abys mohl studovat. Od té doby chodil Jeník každé ráno na vyučování latiny k Donu Calossovi, který se mu stal také učitelem duchovního života. Čekala ho ještě trnitá cesta plná překážek. Ale Jeník byl ochoten podstoupit pro naplnění svého cíle cokoliv. Je nám příkladem úžasného nasazení pro Pána Boha byl ochoten udělat všechno, co poznal jako vůli Boží. Pramen: P. Alberti, Světec Don Bosko jáhen Josef Janšta ilustrace Marie Hankeová Čtení na pokračování Čtení na pokračování nabízí Josef Janšta, jáhen a katolický spisovatel, který je autorem řady knih pro děti a mládež, dále spravuje a nabízí web Blíží se začátek vyučování. Ve třídě je nezvyklé ticho, protože hned v první hodině se bude psát písemka z matematiky. Děvčata i kluci si opakují vzorečky, Mirka s Luckou se zkoušejí navzájem a stačí se přitom pomodlit k andělům strážným, aby jim pomáhali. Do třídy vchází Libor, černovlasý štíhlý elegán. Volá na všechny: Doufám, že se neučíte!? Kluci i děvčata dělají, že je učení nezajímá. Až na Mirku a Lucku, které dál pokračují v opakování. Obě se bojovně postaví, když přichází Libor k jejich lavici. Jsou o hlavu menší než on, ale poslouchat ho nemíní. Kdo chce znát pokračování děje, stačí, když pošle svůj nebo pošlou svůj jeho rodiče na adresu a bude se začátkem druhého pololetí pravidelně dostávat příběhy ke čtení. (Doporučený věk čtenářů je 9/10-14/15 let.) 17

18 Ze života skautů a skautek Na přelomu roku se zpravidla zabýváme bilancováním toho uplynulého a kromě těch nutných záležitostí, jako je uzávěrka hospodaření, vyúčtování dotací a podobně, se zamýšlíme nad tím, co jsme prožili, hodnotíme, co se nám podařilo, co méně. Naše středisko ZVON Opava je stále nejpočetnějším střediskem opavského okresu a po létech, kdy počet členů klesal, v roce 2014 jsme zaznamenali větší nárůst na 153. Středisko ZVON má čtyři oddíly: kromě opavských oddílů 3. dívčího a 5. chlapeckého oddílu sv. Jiří k nám náleží ještě 2. oddíl Domoradovice a 1. oddíl Heřmánek Velká Polom. Naše středisko pořádalo okresní kolo Závodu vlčat a světlušek. Družstvo světlušek 3. oddílu se probojovalo až do celostátního kola závodu a umístěním na druhém místě se stalo nejlepším družstvem našeho okresu v historii závodů. O prázdninách středisko pořádalo 3 tábory jeden v Kyjovicích a dva na Annaberku v Andělské Hoře. V polovině října se na skautské základně v Domašově uskutečnila okresní vzdělávací akce, při níž úspěšně složili čekatelské zkoušky Ondra Vícha a Marie Hanušová, vůdcovskou zkoušku složila Markéta Smolková. Jednotlivé oddíly připravují pro své členy kromě pravidelných schůzek výpravy a další akce podle vlastních tradic. A to stojí hodně sil a času, proto chci všem vedoucím, rádcům a rádkyním za jejich obětavou službu po celý rok poděkovat. Zvláštní poděkování patří sestře Lucii Rychtové, vůdkyni 3. oddílu, která po 19 letech obětavé služby oddílu předává oddíl své nástupkyni sestře Markétě Smolkové. 5. oddíl sv. Jiří je v současnosti nejmenším oddílem střediska, 8 chlapců tvoří skautskou družinu (scházejí se v úterý) a 12 chlapců vlčáckou smečku (schůzky mají ve středu). Skautům se vydařily na podzim dvě akce: splouvali v Bohumíně řeku Odru a v listopadu se zúčastnili hry Vyzvědači, kterou v centru Ostravy připravili tamější skauti. Na poslední výpravě 6. prosince do Jakartovic se sešla jen vlčata, a třebaže bylo nevlídné počasí, stačilo ke spokojenosti pár obyčejných her, opékání buřtů a prostě být spolu. Vánoční turnaj ve hrách a vánoční oddílové schůzky patří k posledním oddílovým akcím roku, ale o tom zase příště. Všem skautkám a skautům, jejich rodičům a příznivcům i čtenářům zpravodaje Cesta hodně zdraví, elánu, radostí, pokoje a Božího požehnání přeje Pavel Rychta Paulo vůdce střediska ZVON Opava 18

19 Co se děje v CZŠ svaté Ludmily Zápis žáků do první třídy Zápis žáků do první třídy pro školní rok 2015/2016 se v opavské pobočce uskuteční v pátek 16. ledna od 14 do 18 hodin a v sobotu 17. ledna od 8 do 11 hodin. Ve škole v Hradci nad Moravicí pak v pátek 23. ledna od 14 do 18 hodin. Více informací na czs.proit.cz. Marie Šoltisová Centrum pro rodinu středisko Opava Kontakt: Masarykova 39, minoritský klášter, 1. patro; , mobil: mobil: ; internetové stránky: osobní kontakt: Po Pá od 8 do 14 hodin. Výtvarné odpoledne malování na hedvábí Uskuteční se v sobotu 24. ledna od 15 do 19 hodin v pastoračním středisku minoritského kláštera v Opavě. Malování zvládnou i děti cca od 6 let. Rámy i barvy budou zajištěny. Hedvábný materiál (šály a šátky) možno zakoupit na místě se slevou. Cena za barvy a kontury je stanovena ceníkem, který bude k dispozici na místě. Přihlášky: , Adorace pro maminky Uskuteční se ve středu 28. ledna ve 20 hodin v minoritském klášteře. Adorace je otevřená všem, kteří se potřebují aspoň na chvíli zastavit a načerpat a také se mohou dozvědět něco víc o hnutí Modlitby matek. Setkání pro muže Uskuteční se v sobotu 7. února v pastoračním středisku minoritského kláštera v Opavě. Téma: Cesta divokého muže. Přednáší Miloš Vyleťal, předseda YMCA Setkání. Začátek v 9 hodin a ukončení cca v 18 hodin. Dopoledne a odpoledne bude přednáška, po ní čas pro ztišení i popovídání, možnost svátosti smíření, mše svatá. Cena: 200 Kč (včetně oběda a občerstvení). Přihlášky: , Jana Dostálová 19

20 Charita Opava Kontakt: Přemyslovců 26, Opava-Jaktař; telefon a fax: , , ; internetové stránky: www. charitaopava.cz. Startuje ROK S NEZISKOVKOU ROKU Do nového kabátu se pro rok 2015 oblékne logo Charity Opava. Připomínka ocenění Neziskovka roku 2014, které Charitě Opava loni udělila Nadace rozvoje občanské společnosti, v něm ale nebude samoúčelná. Opavská Charita totiž nachystala na celý letošní rok řadu akcí pro odbornou i laickou veřejnost Opavska, které budou probíhat pod společným názvem ROK 2015 S NEZISKOVKOU ROKU. Rok s neziskovkou roku odstartuje Charita Opava již v pondělí 5. ledna v 15 hodin na Dolním náměstí v Opavě tradičním Tříkrálovým průvodem, během něhož vystoupí bubenický orchestr Boris a chybět nebude ani divadlo pro nejmenší. Ve spolupráci s organizací Člověk v tísni připravuje Charita na únor přednášku a promítání filmu o tom, jak si nenadělat dluhy do konce života. Těšit se můžete také na březnovou slavnostní vernisáž celorepublikové fotosoutěže Můj svět ve Slezském zemském muzeu. Na duben je připravena přednáška pro neziskové organizace i studenty pod názvem Jak se stát neziskovkou roku. Odborní hodnotitelé z Nadace rozvoje občanské společnosti na ní budou hovořit o metodice řízení profesionální neziskové organizace. Následovat bude například odhalení nového domovního znamení sv. Josefa na budově ředitelství Charity Opava v Jaktaři, benefiční fotbalový turnaj Pomozte postiženým dětem, oblíbené Sluníčkové odpoledne nebo přednáška v rámci Týdnů duševního zdraví. Velký ohlas zaznamenala loni beseda s knězem Zbigniewem Czendlikem. Populární lanškrounský děkan na ní ale nemohl podle původního plánu podepisovat svou novou knihu, neboť ji ještě nestačil napsat. Na četná přání z publika proto přijal pozvání i na letošní listopad a se svou knihou se vrátí do Opavy na další besedu v rámci Roku 2015 s neziskovkou roku. Na prosinec pak Charita Opava připravuje literární pásmo z textů otce Josefa Veselého, opavského děkana, který stál před 25 lety u jejího zrodu. Charita Opava chce akcí Rok 2015 s neziskovkou roku připomínat, že ocenění nejlepší velké neziskové organizace je pro ni další pobídkou ke společné práci pro potřebné. O všech akcích, na něž je tradičně vstup zdarma, budeme pravidelně informovat. 20

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

LISTOPAD 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

LISTOPAD 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM LISTOPAD 2011 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Až budu umírat............ 02 O smrti, víře a naději........... 02 Vzpomeneme a pomůžeme....... 03 Rosteme v poznání......... 05 Ptali jste se.... 06

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 8. číslo prosinec 2010 Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, co že komu dobrého neseš na památku. Vánoce, Vánoce

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ 1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ První Boží přikázání nám přikazuje víru v Boha a v to, co nám Bůh zjevil, a také úctu k němu. Proti prvnímu přikázání hřeší, kdo opovrhuje Bohem nebo jeho

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

,,. KOSTELNIK. praktická příručka

,,. KOSTELNIK. praktická příručka ,,. KOSTELNIK praktická příručka Olomouc 2010 KŇAZSKÝ SEM NÁR sv. Fr.mtiška Xaverskeho zapisané dna: BANSKÁ BYSTRICA. KNJŽNICA,?i "L't().Jp na&a: l. 1 vl I 'f' prírast wve c1s o: ÚVODEM Vydání této knihy

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Rozhovor k životu Karla Reinera mezi pamětnicí Doris Grozdanovičovou a Sebastianem Foronem. Uskutečnil se 26.6.2011 před Terezínskými hradbami.

Rozhovor k životu Karla Reinera mezi pamětnicí Doris Grozdanovičovou a Sebastianem Foronem. Uskutečnil se 26.6.2011 před Terezínskými hradbami. Rozhovor k životu Karla Reinera mezi pamětnicí Doris Grozdanovičovou a Sebastianem Foronem. Uskutečnil se 26.6.2011 před Terezínskými hradbami. Přeložila Doris Grozdanovičová: Doris Grozdanovičová byla

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Libor se nikde nezdržuje. Zakrátko klepe chvějící se rukou na dveře tátova pokoje. Zevnitř se ozve důrazný tatínkův hlas: Mám teď nápad!

Libor se nikde nezdržuje. Zakrátko klepe chvějící se rukou na dveře tátova pokoje. Zevnitř se ozve důrazný tatínkův hlas: Mám teď nápad! Chór modlitby Libor se vrací ze školy domů kvůli fotografickému kroužku později než obvykle. A k tomu ještě pomaleji než včera, kdy měl v žákovské knížce poznámku. Dnes ho tíží třídní důtka. Rodiče se

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Ročník 08, číslo 11, 25.11.2012 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Dnes v církvi slavíme Krista Krále, poslední neděli v liturgickém

Více

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech 21 Seznam příloh Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech Příloha č.4 - Ocenění školy za charitu Příloha č.5 Návštěva

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více