Jen, jak umíme mít rádi sami sebe, jen tak můžeme mít rádi ostatní a jen tak ostatní mohou mít rádi nás.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jen, jak umíme mít rádi sami sebe, jen tak můžeme mít rádi ostatní a jen tak ostatní mohou mít rádi nás."

Transkript

1 Srdeční čakra Umístění: uprostřed hrudi Duchovní aspekt: láska k sobě Princip: vytváření celistvosti, celku Základní potřeba: nepodmíněně dávat a brát Emoce: radost, bolest, hořkost Žlázy s vnitřní sekrecí: brzlík Tělesné orgány: srdce, prsa Barva základní: zelená, růžová Element: vzduch Smyslová funkce: hmat Duchovní Aspekt Láska k sobě Všimli jste si? Láska k sobě, jen tam může naše schopnost mít rád začít. A musí nás ji někdo naučit. Nejde vyčíst, nejde vykoukat ve filmech, tak to my lidé máme. Musí nás ji někdo naučit vlastním vzorem, je to pocit a ten slovy nejde předat. Takže; Jen, jak umíme mít rádi sami sebe, jen tak můžeme mít rádi ostatní a jen tak ostatní mohou mít rádi nás. Je to jednoduché, velmi prosté, ale nevěřili byste, jak hodně se naši klienti natrápí, než to co je v rámečku napsáno, než to objeví a než to začnou žít. Ještě lépe to vyjádřila jedna z aktérek seriálu Sex ve městě, poslouchejte, je to krásně řečeno; A tak jsem si uvědomila, že ze všech vztahů, které jsem kdy měla a které mám je ten nejdůležitější vztah, který mám sama se sebou. Uvědomila jsem si, že jen jak já to sama se sebou mám, jen jak se přijímám, jen jak se hodnotím, jak sama sebe miluji anebo odsuzuji, že jen tak to mohu mít se svými muži a oni pak se mnou. Je to velmi výstižně řečeno, viďte? Je to dobrý seriál. Duchovno je mnohdy tam, kde bychom jej nikdy nečekali. A teď se dostáváme do bodu, kde si musíme ujasnit pojmy. Většina lidí, když se řekne slovo láska, si představí především lásku partnerskou, lásku muže a ženy, sex, ale láska by se nám měla promítat do všech vztahů, k rodičům, k dětem, k přátelům. Když se na pojem láska díváme z tohoto úhlu pohledu, zjistíme, že; Je to naše schopnost s nějakým pocitem přistupovat k okolnímu světu obecně. Tento pocit musí vycházet z nás samotných a má zdroj v pocitu, kterým vnímáme sami sebe. Všímáte si? Láska není o těch druhých, tam ji jen promítáme, je jen a jen o nás samotných. A jsme zase u toho. A kde máme ten pocit vzít? Když jsme byli počati svými rodiči, byli jsme čistý list papíru. Ani dobří, a ani špatní. Bytost s nějakou přirozeností, to je 4. čakra Stránka 1

2 schopností prožívat pocity. Ale samotné pocity naší součástí nebyly. Ty jsme se naučili od rodičů. Takže, když jsme počati, nejsme ani dobří, ani špatní, máme jen svoji přirozenost. A rodiče nám dají do vínku, jak tuto přirozenost budeme užívat tím, že nám předají své pocitové vzorce jednání. Někteří rodiče lásky schopni nejsou, nebo jen málo. Pak ani my, jejich děti, lásky schopni nejsme, nemáme ji ve své pocitové výbavě. Nenaučili nás ji. Nepředali nám vzory. Nemohli jsme ji okoukat. A jak poznáte, jak na tom jste vy? Jednoduše, podívejte se na svoje rodiče. Jak žili a žijí svoje partnerské vztahy? Jen to umíte, jen to jste okoukali. A jdeme dál. Jaký vy máte vztah s rodiči, s oběma? Tak, dívejte se pozorně a buďte upřímní, protože jen tak, jak máte rádi své rodiče, jen tak můžete mít rádi své partnery, jen tak máte rádi sami sebe. Vztah k rodičům jsou etalon. Pokud jste tam v konfliktu, pokud jste tam podřízení, nebo naopak nadřízení, pokud jste tam nerespektovaní, pak přesně tak nějak bude postaven i vztah s vašimi partnery. A takže už víte, jak a jaké lásky jste schopni? Už víte, proč se ve svých vztazích cítíte tak, jak se cítíte? Víte, svět funguje trochu jinak, než si většina lidí dnes myslí. Máme svůj vnitřní svět, ten nám na naši přirozenost nainstalovali naši rodiče, vnitřní svět pocitových postojů k sobě a ze sebe. A tento svět si promítáme do svého okolí, do svých blízkých. A pak jsme přesvědčení, že oni jsou takoví. Ne tak to není. Oni jsou směrem k nám jen takoví, jak my jim dovolíme skrze to, co jsme si do nich ze sebe sama promítli. Jestliže máme v sobě lásku k sobě, pak ji promítneme do svých partnerů a oni nám ji vyzrcadlí zpět. Pokud je součástí naší lásky nějaká destrukce, pak i ta se nám vrátí od našich partnerů zpět. A naši klienti to dobře vědí, vědí, že nás partneři jen zrcadlí, vědí, že když něco v sobě změní, nějaké postoje k sobě, že to okamžitě změní jejich blízké, jejích partnery. Vidíte, jak chápeme svět deformovaně? My si do ostatních promítáme svá omezení, a pak máme pocit, že nás ostatní omezují. Není snadné to pochopit. Ale vraťme se k pojmu láska. Je to schopnost obecně přistupovat k sobě a pak ke vnějšímu světu s nějakým souborem pocitů, obecně, ve všech aspektech naší existence. No dobře, a jaké tedy ty pocity mají správně být? A sledujte, jak moc je splňujete sami a vztáhněte si to na váš vztah s rodiči. 1. Nejprve si musíte umět obhájit svůj prostor, svoji představu, jak by se ostatní měli k vám chovat. K tomu si musíte být vědomi síly, že ji na obhajobu svého prostoru máte a že je dost velká na to, aby ji ti druzí respektovali. Zároveň byste to měli umět dělat tak, abyste druhým neupírali právo na jejich prostor, na jejich představu, jak si oni chtějí žít. Byť třeba absurdně, je mnoho lidí, kteří chtějí trpět a ze svého utrpení obviňovat ty druhé. Mají na to právo, nesuďte je. Ale pokud chtějí obvinit vás, nedovolte jim to. Obhájit bychom se měli umět bez BOJE, bez destrukce. Vše ostatní je špatně. 1. čakra. 2. Pak si musíte umět obhájit svůj názor. A zase, chcete-li mít právo na svůj názor, měli byste jej umět ponechat i těm druhým, pokud je o svém názoru 4. čakra Stránka 2

3 nepřesvědčíte. Ale také, pokud oni nepřesvědčí vás, nenechte si svůj názor brát. Jak to máte s rodiči? Tady bývá nejvíce chyb. 2. čakra. Jsme ve svých názorech svobodní, a pokud toto nechápeme, pak zažíváme ve svých životech velkou destrukci. 3. Všichni máme nějakou pocitovou představu o svojí hodnotě. A tu si promítáme i do ostatních. Nemáme-li pro sebe valnou cenu, díky nízkému sebehodnocení, nemají ji pro nás ani ostatní. Neumíme-li se ocenit, neumíme ocenit své partnery a děti a ti nám pak naše ocenění zrcadlí, oceňují zpětně nás. A je na tom komické, že to neumíme vidět. Ale jak vás cenili v dětství rodiče? Málo? Pak se ceníte málo. Pak ale neumíte ocenit správně své potřeby. Pak je neuspokojujete a tento stav si promítáte do svého okolí. Máte pocit, že vám ostatní vaše potřeby neuspokojují, anebo jen málo, anebo vám v uspokojování vašich potřeb nějak brání, anebo je prostě uspokojovat nechtějí. 3. čakra 4. Jak se máme rádi? Jak se přijímáme? Soudíme se hodně za své nedostatky a charakterové vady? Jak to poznat? Jak vás soudili a soudí rodiče? Jak vás obviňovali a obviňují z toho, že jste takoví a makoví? Tam poznáte, jak se máte rádi. Všichni máme nedostatky, proto jsem si tuto formu existence, (život v tomto světě), zvolili, abychom se je naučili tolerovat a pak mít rádi, jsou přeci naší součástí. Jestliže vaši rodiče nemají směrem k vám odsuzování, jestliže vás umí milovat i s vašimi nedostatky, i když nenaplňujete jejich představy, buďte šťastní, jste zřejmě ti vyvolení, dostali jste zřejmě schopnost milovat do vínku, přímo od rodičů. Vy ostatní, nebuďte nešťastní. Teď už víte, kde a jak je postavený problém, můžete přemýšlet nad tím, jak stav změnit. Všichni máme charakterové nedostatky a je komické, když jeden člověk, nedokonalý soudí druhého jen za to, že je nedokonalý někde jinde. Nenechte si to líbit, ale nesuďte. 4. čakra 5. A teď trochu předběhneme dobu. Láska je o celém člověku. 4. čakra je v centru člověka, má 3 čakry pod sebou a 3 nad sebou, není to náhoda. Jen lidé, kteří umí otevřeně říkat, co cítí, co si myslí, bez obviňování a pocitů křivdy, (nepřímé obvinění), jen takoví lidé mohou zažít pocit lásky. Vše, co chceme ve svém životě mít, musíme umět slovně vyjádřit a umět si obhájit. Půjde nám to jen tenkrát, když to budeme dělat se správnými pocity. Se správnými pocity ve všech čakrách 1 až 4. Jen jsme-li schopni otevřené komunikace, jen tenkrát můžeme prožívat lásku. A je až překvapivé, jak jsou naši klienti šokovaní, jak to funguje, když se jim to začne dařit. A dávejte pozor. Pokud budete zamlčovat a překrucovat to, co cítíte v pocitech, láska nikdy nepřijde. Hodně lidí je ve svých pocitových postojích kritických, odsuzujících. Pak je logicky nemohou sdělovat, pak nejsou schopni otevřené komunikace a nemůže být láska, 5. čakra K otevřené komunikaci potřebujeme mít velkou odvahu, musíme mít v pořádku 1. a 3. čakru 6. Všichni máme intuici, máme nutkání se nějak seberealizovat, někdo chce sportovat, jiný tančit, další přemýšlet a zase další má rád vztahy s lidmi. Intuice není jen o andělech a bytostech, o nějakém létání mimo naši realitu. Skrze 4. čakra Stránka 3

4 intuici nás naše duše, naše vědomí, vede k seberealizaci. Pokud neumíme tyto impulzy slyšet a pak realizovat, pak zase budeme mít problémy s pocitem lásky. Impulzy duše nemusí být vždy v rámci toho, co si tato společnost vymyslela jako kodex správného chování a jednání. A přesto by měly být tyto impulzy námi respektovány a realizovány. Ale tak, abychom tím nikomu neublížili. Co tím myslím. Dám příklad, který budete všichni znát. Karel Gott, všimněte si jak žil. Měl mnoho a mnoho děvčat. Tak to chtěl mít a tak to i tak žil. Je to naprosto mimo představu této společnosti o tom, co je správné. Ale žil to správně, svým děvčatům tím neubližoval. Nikdo jej za to nesoudil. A tak se vraťme zase k vašim rodičům. Jak ti vám dovolili být si sami sebou. Jak vám dovolili si hrát a později trávit čas dle vašich představ? Jak vám dovolili si svobodně zvolit povolání, partnera? Co vše jste si nechali vzít pod rouškou nejrůznějších praktických důvodů? Jen do takové míry si dovolíte realizovat své vlastní představy o životě a jen do takové míry se máte rádi. A jen do takové míry umíte být šťastní, 6. čakra Pokud v sobě v tomto směru máme nějaká vnitřní omezení, pak si je promítáme do těch druhých a máme pocit, že oni jsou ti, kteří nás omezují. Ale tak to nikdy není. Nikdy vás nikdo nemůže nijak omezit, když vy nespolupracujete. Láska partnerská Je jedním z motorů naší existence v tomto světě a tak se jí věnujeme samostatně, i když částečně patří do 2 čakry. Spojujeme ji docela nesprávně se sexualitou. Tak, abychom to nepletli; Schopnost milovat je schopnost mít pocit, nejprve k sobě a ten si pak promítáme do všeho okolo sebe. Tento pocit můžeme rozvíjet a zdá se, že zde nemáme žádné hranice, kam až, jako lidské bytosti můžeme dojít. Láska fyzická, sex je v našem světě se schopností milovat nesprávně spojována. Ale je součástí naší schopnosti milovat, neboť veškeré naše aktivity jsou schopnosti milovat součástí. Láska fyzická má v pocitech své hranice, jsou to hranice našeho těla. Pokud lásku neumíme žít, pokud ji neumíme rozvíjet, pokud ji neumíme mít a radovat se z ní, pak to zasahuje vždy i naši pocitovou schopnost prožívat naši sexualitu. Mimo jiné, děvčata nejsou schopna dosáhnout orgasmu a muži nemají zájem o sex. Hodně lidí považuje sex za něco špatného, ponižujícího, za co by se měli spíš stydět. Jsou to velmi destruktivní postoje. Na partnerských vztazích se nejvíce odráží naše schopnost, anebo neschopnost milovat, mít lásku. Tak, jak vlastně tvoříme svoje partnerské vztahy? A zase, nejprve si uděláme trochu pořádek v pojmech. Flirt Na začátku každého vztahu máme flirt. Co je to? Druhého člověka jsme právě poznali, nic o něm nevíme. Vytvořili jsme si tedy o něm představu a do té představy jsme se zamilovali. Jaký náš partner je, nevíme a ani nás to často moc nezajímá. Tak 4. čakra Stránka 4

5 to je flirt, to je vášnivá známost. Jsme zamilovaní do naší představy o druhém, ta je dokonalá, je nám v tom velmi dobře. A je krásné si toto prožít a je krásné si toto umět užít. A nestydět se za to! Neodsuzovat se za to! Lidé, jež si zbytečně blokují lásku studem a kritičností si ani flirt užít neumí. Odpírají tedy ve jménu morálky a všeho možného sobě, i tomu druhému to, po čem oba touží. Jen proto, že jsou kritičtí, soudí velmi přísně sebe a očekávají, že budou velmi přísně souzeni druhými a neumí se dát a neumí dát. Ve správně žitém flirtu má být radost. Měl by obohatit váš život v mnoha oblastech, nemusí jít jen o sex. Pokud ve flirtu nějak trpíte, je to vždy o tom, že lásky jste schopni jen omezeně. Vztah To je něco úplně jiného. Ve flirtu můžeme prožít krásné souznění, i když jsme hyperkritičtí, protože to, co pak budeme kritizovat, pokud spolu zůstaneme, o tom ve flirtu ještě nic nevíme. Partnera ještě neznáme. Zamilovaní jsme byli do své dokonalé představy o něm. Svoji hyperkritičnost jsme do něj zatím nepromítli. Co je tedy vztah a láska v něm? Je to úplně něco jiného je to mnohem, mnohem více a měli bychom to umět rozlišit. Mít lásku k někomu znamená sdílet s ním jeho vnitřní svět, jeho vesmír, jeho život. Vidět jeho slabosti, chyby a nedostatky, zrovna tak, jako jeho krásné stránky a umět nesoudit. Opravdová láska nikdy nic neodsoudí. Láska je umění spojovat naše vnitřní světy, stavět mezi nimi mosty. Ten náš, kde my jsme reální, se svými chybami a slabými stránkami, se svými přednostmi a dary, kterých jsme si dobře vědomi a za které se nesoudíme, nestydíme a svět toho druhého. Je to opravdu umění. V tom spojení světů by nám mělo být dobře. Měli bychom se tam umět cítit bezpeční a šťastní. Jinak láska nevznikne. Láska vznikne, když my, sami si vědomi své nedokonalosti respektujeme a nesoudíme svět toho druhého, a když dovedeme toho druhého, k tomu, aby se tak sám choval v našem vlastním světě. Pokud připustíme, aby partner náš svět nerespektoval, anebo ničil, pak to jsme my sami, kdo ničí lásku. Kdo, pak dost možná jednou bude muset nerespektovat a ničit jiné světy jiných lidí. Pokud připustíme, aby někdo ničil a nerespektoval náš svět, pak to v nás vyvolá negativní emoce a postoje, které lásku ničí. My sami si ji ničíme. Vždy, když vytváříme most mezi světy, vnitřním světem naším a vnitřním světem partnera, lásku mezi dvěma lidmi, vytváříme něco třetího, právě ten most. Abychom byli v lásce spokojení, mělo by to být dílo společné. My se vzdáme části svého já jsem ve prospěch my jsme, mostu a měli bychom umět dovést toho druhého k tomu, aby on udělal to samé, pokud on toho není schopen sám od sebe. Pokud to neumíme, nemůžeme toho druhého obviňovat z toho, že most stavíme sami. Láska je vždy SVOBODNÁ. Nikdy na to nezapomínejte, ani v manželství ne. Nemůžete nikoho přinutit, aby vás miloval, nikdo nemá vůči vám žádnou povinnost vás milovat. Ani kdybyste si to slíbili před nevím kým. Srdce je svobodné a jeho svobodu je potřeba respektovat. Jinak budete nešťastní. 4. čakra Stránka 5

6 Nemáme sebemenší právo někoho měnit, chtít měnit jeho vnitřní svět. Ale máme právo budovat mosty, vztahy. Ten most je to kouzlo, které způsobí to, jak se k nám náš partner chová. Pokud umíme stavět mosty, můžeme zažít i s velmi destruktivními lidmi krásné vztahy. Ten most, ten vztah ke světu toho druhého, ten most určí, jakým způsobem partner vztáhne svůj svět k nám, zda směrem k nám bude uplatňovat svoji destruktivní stránku, anebo tu konstruktivní. Je to jen a jen na nás, jak se k nám ten druhý bude chovat. A naši klienti to vědí. Učíme je stavět mosty správně. A jsou šokovaní, když zjistí, že docela malá změna vnitřních postojů k sobě, promítnutá do postojů k partnerovi, do mostu, vede k tomu, že jakoby mají najednou vedle sebe někoho úplně jiného. Mnohem krásnějšího. Mají pocit, že se jejich partner úplně, ale úplně změnil. Ale tak to není. Ne na to právo nemáme, někoho měnit. A nikdy mít nebudeme. Taky by se nám nelíbilo, kdyby někdo chtěl měnit nás. Jen se náš partner k nám vztahuje jiným způsobem. To je vše. Láska je schopnost sdílet vnitřní světy. Ten náš vnitřní svět vzpomínek, prožitků a z toho plynoucích postojů a pocitů a jeho. Jestliže dva lidé umí tyto světy sdílet, vždy si své světy ovlivňují. Musíte nechat na partnerovi, čím se nechá z vašeho světa inspirovat, co bude chtít do svého světa zabudovat, jak se bude chtít nechat vámi ovlivnit, jak on sám sebe bude chtít změnit, ON SÁM. Takže, klienti v první fázi svět toho druhého ani náhodou nezmění, ale on se k nim chová úplně jinak. Ale pak, pokud ti dva spolu žijí, se ovlivní, jeden druhého mění, chtějí-li to oba. Je krásné psát o lásce a asi je pro vás krásné o tom číst. Chcete ji umět tak, jak o ní píši? Rozhodněte se, že lásku poznáte mnohem lépe, a že v ní konečně najdete tu obrovskou radost a pocity štěstí, které v ní možná už vnímáte. Když se rozhodnete, kdo by vám v tom mohl zabránit, umět žít lásku s pocity radosti a štěstí? A tak pokračujme. K umění rozvíjet v sobě pocit Láska patří i umět druhého člověka otevřít a sdílet s ním jeho a svůj svět. Co chceme mít, musíme nejprve umět dát, aby se nám to pak mohlo v těch druhých zrcadlit. Jedině, když my se otevřeme, reální, nic neskrývající, bez odsuzování sebe, jedině pak se může otevřít i druhá strana. Co chceme slyšet o druhé straně, bychom nejprve měli umět my říct o sobě. K lásce patří, umět říct NE, pokud někdo náš svět ničí, anebo narušuje tak, jak nám to nevyhovuje. A je potřeba to udělat s láskou, to je bez pocitu viny, křivdy a obviňování. Je potřeba to udělat pevně, nenechat si své Ne vzít. A je dobré přemýšlet a ptát se, proč to druhá strana dělá. Někdy lidé nerozumí sami tomu, jak se chovají, nevidí, jak ubližují. Je potřeba jim to vysvětlit. Ukázat jim, jak se chovají. Co vám z vašeho světa chtějí udělat. A co chceme mít, musíme umět i dát, jinak nám náš svět fungovat nebude tak musíme umět dovolit říct bez obviňování Ne druhé straně. A je potřeba mít na mysli vždy, že hmotný svět funguje jen jako zrcadlení našeho vnitřního světa. Jestliže nám někdo narušuje náš vnitřní svět, pak jsme takovou realitu 4. čakra Stránka 6

7 vytvořili tak, že sami někde třeba i někomu jinému narušujeme jeho svět. Co jsme vyslali, to se nám vrací. Naši klienti to znají velmi dobře. Když nám říkají, jak nejsou se svým partnerem, spokojení, tak naše první otázka je; A jak to děláte, že se k vám váš partner tak chová? A ti pokročilejší si obvykle už umí i odpovědět a ve svých postojích a následně chování udělat příslušné změny. Ostatní mají právo na cokoli. Nenechte se zmást. I na obviňování, agresivitu, trucování. Pokud je za to neobviníte, a budete si s láskou trvat pevně na svém Ne, most postavíte i s těmito lidmi. Ostatní mají právo vás obviňovat a součástí lásky je neoplácet stejnou mincí, byli bychom pak stejní, jako ti, co obvinili první. Ale zase naším právem je bez odsuzování říci ne. Mějte na paměti, láska je SVOBODNÁ. Kdokoli může cokoli a neměli bychom odsuzovat. Všichni tady na zemi máme nějaké, lekce, které tady máme prožít, možná i vyřešit. To, že nerozumíme lekcím ostatních lidí, nás neopravňuje k jejich odsuzování. Ale zase máme právo se postavit, pokud nám chce někdo nějak ubližovat. V některých našich klientech probudíme schopnost postavit mosty i mezi světy, i mezi bytostmi, jinými, než jsme my, je jich více druhů. A všichni, kterým se u nás objevila schopnost komunikace s anděly anebo jinými bytostmi, všichni ti velmi dobře rozumí tomu, co zde píši. Andělé jsou schopni lásky v mnohem větším rozsahu a mnohem lépe, než my lidé a jsou tu, aby nás ji učili. Všichni ti, co se setkali s Anděly, znají velmi dobře pocit, který měli, když jim dali andělé zažít, jak oni vnímají je, naše klienty. Je to velmi, velmi krásné, a pokud pochopíme jak je ten pocit postavený, co vše obsahuje a obsahuje toho hodně, hodně dílčích postojů, pochopíme, že láska je postavená na lásce a toleranci k sobě, je postavená na nesouzení se. Lidé, kteří se u nás lásce učí, velmi záhy zjistí, že potřebují odvahu, mnohem více odvahy, než kdy měli. Více odvahy, než by si dokázali představit, že kdy budou mít. A pak najednou zjistí, že když se nesoudí, že mají odvahy velmi mnoho, velmi. ODVAHU NÁM BERE ODSUZOVÁNÍ SE. Pamatujte na to. Přestat se odsuzovat lze jen tak že pochopíme odsuzování v dětství a tam s ním skoncujeme. A je tu ještě jeden fakt. Pokud sami sebe pocitově nesoudíte, za to, co jste udělali, pak vám to ostatní nemohou vzrcadlit, nemohou vás odsoudit, i když se o to třeba budou snažit. Láska je o odvaze BÝT OTEVŘENÝ A PRAVDIVÝ, bez toho láska živoří a odumírá. Hodně lidí si v lásce vymýšlí, zatajuje, lže, úmyslně i neúmyslně, vždy ze strachu, že přijdou o to, co chtějí, ze strachu z odsouzení, ze studu a z mnoha dalších důvodů. Těmto lidem láska nefunguje a nikdy ji nepoznají. Lásku lze najít, až když máme opravdu rádi rodiče, i v destrukci z dětství. Aby to bylo možné, potřebujeme nejprve pochopit, proč se rodiče k nám chovali tak, jak se chovali. 4. čakra Stránka 7

8 Rodiče, pokud žijí, můžeme mít rádi, až najdeme způsob, jak je dovést k tomu, aby nás respektovali, aby náš vztah s nimi byl vyvážený a rovnoprávný. Je to docela dlouhá cesta mnoha malých pokroků, ale výsledek stojí za to. Jak začít? Přijměte, chcete-li následující skutečnost. Nezáleží na našich chybách, našich nebezpečných propastech, naší potlačované nenávisti, našich dlouhých chvílích slabosti a zoufalství; jestliže se budeme chtít nejdřív polepšit a pak teprve jít za svými sny, do Ráje lásky nikdy nedojdeme. Jestliže však přijmeme vše, co je v nás chybného - a přesto shledáme, že nejsme špatní, pak rozevřeme veliké okno, kudy vstoupí Láska. Naše chyby postupně přestávají vytvářet v našich životech destrukci, protože nejsou svázány s odsuzováním. Postupem začneme chápat, že opakem lásky, Peklem, je právě to odsuzování a obviňování, a začneme se na svět dívat jinak s Láskou pocitem Ráje. Jak má tedy vypadat správný partnerský vztah Tak tuto odpověď na těchto stránkách nehledejte. Máte ji v sobě a každý jinou. Každý z nás má svoji představu, jak partnerské vztahy žít. A jen pokud je budeme žít tak, jak právě my to cítíme, pak jedině pak budeme šťastní. Co tím vlastně myslím? Máme poměrně přesné představy, co je ve vztahu správně. V této oblasti planety a v tomto čase je to představa, jeden muž a jedna žena a jedna postel a na celý život. Ale když se rozhlédnete po planetě, zjistíte, že funkčních představ a způsobů, co je správně, je v současné době na zemi mnoho. Každý subjekt má svoji karmu. I my lidé na planetě zemi, nebo třeba my lidé žijící v Evropě, prostě libovolný myslitelný subjekt má i karmu. Součástí karmy nás lidí na planetě zemi je i naše představa, co je ve vztazích správné. Je velmi zdeformovaná, v mnoha oblastech nesmyslná a destruktivní, a hlavně, je velmi vzdálená tomu, co po nás vlastně naše srdce chce. Všimněte si, jak velmi se po staletí rozmáhají pohlavní nemoci. To není problém promiskuity. Pohlavní nemoc je vlastně jen zhmotnělé ODSUZOVÁNÍ v oblasti sexuality. Pohlavní nemoci neznaly přírodní národy. Lidé v těchto národech se nikdy za lidskou volnosnubnost neodsuzovali a uměli ji žít tak, jak jim velí jejich přirozenost. A podívejte se na to, jaké máme se svojí morálkou výsledky. Statisticky každé desáté dítě v manželství není manžela. 70% žen a 68% mužů se přiznává v anonymních anketách k nevěře. A za to vše se ODSUZUJEME, samozřejmě, jak jinak. A kde je láska? Zničila ji naše morálka. Ale statistika není jen o potřebě promiskuity. V naší praxi jsme zjistili, že minimálně 50% nevěr je sekundárních. Jeden z partnerů se ve vztahu necítí spokojený, partner nenaplňuje jeho představy o tom, jak by se měl chovat, protože jej k tomu neumíme dovést. Pak máme tendenci hledat člověka, který by nám dával to, co nám u partnera v manželství schází. Vytvoříme si paralelní vztah, kde najdeme třeba respekt, který nám v hlavním vztahu scházel. Hledáme primárně respekt. No, ale dejte muže a ženu dohromady To je sekundární nevěra. 4. čakra Stránka 8

9 Téměř všichni, kteří žijeme ve vztazích, nakonec máme děti, naše pokračování, naši budoucnost. Děti by pro nás měly být vším, měly by být naši přirozenou prioritou. Žijme tedy lásku, jak je nám libo, ale tak, aby to nerozbíjelo svět našich dětí. Aby svět dětí byl hezký, musí jej vytvářet spokojení a šťastní rodiče. Jen tak budou spokojené a šťastné děti. Jestliže přirozeností rodičů je flirt, a hodně lidí to tak má, podívejte se na statistiky, pak si jej dopřejme, ale bez destrukce, bez obviňování sebe a druhých. Ne tajně, ne tak, že vlastně ze svého manžela, nebo manželky uděláme oběť. Jediný správný flirt je po oboustranné dohodě. Chcete se rozvést? Budiž, rozveďte se, ale nezničte svět svého dítěte. Co je špatného na rozvodu? Když se na to podíváte nově, zjistíte, že jediný problém je zase naše známé obviňování. A známe páry, kde se bez destrukce dohodli, a svět dětí zničen nebyl. Jak tedy shrnout to, co jsem zde napsal? Obecně a stále stejně, otevřete svá srdce a naslouchejte jim, jděte si za svými sny, za svými potřebami, bez studu a odsuzování, protože jen ten, kdo se za sebe nestydí, dokáže najít svobodu, lásku a štěstí. Vždyť jsou tu děti, manželé a manželky, povinnosti. Plňte tedy své povinnosti, ale nikdy nedovolte, aby vám to zabránilo, abyste si za svými sny šli. Vidíte, kolik odvahy potřebujete? Abyste nás správně chápali. K tomu, abyste mohli v této oblasti měnit zavedené konvence, potřebujete hodně lásky. Pokud ji nemáte, vytvoříte jen velkou destrukci tak, jak je díky karmě této společnosti obvyklé. V tom, co si tato společnost představuje pod pojmem láska má tato společnost mnoho velmi destruktivních postojů postavených na vlastnění. Pracujte tedy na sobě, přemýšlejte nad tím, co chcete a jak to chcete, měňte se změnou postojů, až dojdete do bodu, kdy budete dostatečně proměněni, pak se vaše potřeby budou naplňovat samy a bez destrukce a postupně. Láska je mimo jiné o svobodě a vy svoji svobodu najdete. Společenské postoje svobodu naznají. Možná budete mít nutkání se po přečtení tohoto textu pustit do experimentování. Nedělejte to. Budete muset ještě nějakou dobu shromažďovat informace a hledat ty správné postoje, měnit se. Pustit se do experimentování jen na základě přečtení tohoto textu by nebylo moudré. Ale, jak jsme již napsali, až budete vědět dost, až budete připraveni, nebojte se, poznáte to. A uvidíte sami, nebude to jednoduché, budete se muset hodně snažit, abyste se vyhnuli destrukci, kterou v sobě postoje současné společnosti nesou. Prostě jen to, co se v oblasti vztahů považuje za správné, pusťte a staňte se v tomto směru prázdnou nádobou, do níž budete moci postupně vkládat nové postoje a představy. Jedině tak se ve vašich životech může objevit nová a významná možnost žít v této oblasti jinak. Až tuto možnost skutečně budete mít, poznáte to podle toho, že vámi zpracované nové postoje budete moci žít tak, že to nikomu nebude vadit, že to nikomu nebude 4. čakra Stránka 9

10 ubližovat, že z toho budou mít všichni zúčastnění prospěch. Vše je jen o změnách vašich vnitřních pocitových postojů v oblasti vztahů. Nám samotným trvalo několik roků, než jsme dospěli k schopnosti žít svobodu, o které zde píšeme. Než jsme pochopili, jak má svoboda v lásce vypadat a co vše člověk potřebuje v oblasti pocitů k sobě mít, aby ji mohl žít. Závěrem? Všichni, kteří poznali lásku, vědí, že člověk, který miluje, nepotřebuje mnoho. Partnera, místnost na život, jednoduché oblečení. Je šťastný ze sebe sama, ze své schopnosti milovat. Ale rozhlédněme se kolem sebe. Vidíte to? Ženeme se za majetkem a luxusem. Když přišla krize, znamenalo to spokojit se luxusem cca 5 až 10 let zpět. Všimli jste si, kolik nevole to způsobilo? Proč? Není špatné mít majetek a žít v luxusu, ale být na něm závislý tak, jak je naše civilizace? Naše schopnost milovat, lidí na planetě zemi je malá. Neumíme se naplnit pocitem štěstí z lásky, tak se naplňujeme pocitem štěstí z luxusu. Jsme nádoba, která se chce naplnit. Čím se naplníme, je na nás. Nedostatkem lásky sami sebe ničíme, a pokud něco nezměníme, i zničíme. Podívejte se, jak ve jménu bohatství ničíme svoji planetu. Ona si to líbit dlouhodobě nenechá. Hledejme lásku, všichni, nejprve v sobě k sobě. Konec konců, co to je globální karma nás lidí na planetě? Je to jen souhrn všech karem jednotlivců. Kdokoli zlepší svoji schopnost milovat, ovlivní globální karmu lidstva na planetě. Pustíte se do svých změn? Budete mít tu odvahu? V Litomyšli čakra Stránka 10

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Gabriela Čanigová. Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ. Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Gabriela Čanigová. Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ. Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Gabriela Čanigová DUCHOVNÍ ANTIDEPRESIVUM aneb Jak nezobat pilule a být v pohodě Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ 3 Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Gabriela Čanigová, 2011

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Díky za všechny fantastické reakce a dotazy, které se objevily u prvního videa. Ještě jednou bych vás chtěl vyzvat, abyste se stejně aktivně zapojili také do

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní.

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní. Jsem dokonalý takový, jaký jsem. Odkládáme-li lásku k sobě samým na dobu, kdy budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme dokonalí právě tady a právě nyní. Nejsem ani příliš mnoho, ani příliš málo. Nikomu

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo Nalezněte své osobní energetické číslo Na úvod knihy jsem představila tři základní aspekty zákona přitažlivosti. Na vašem nebeském štěstí se přitom zakládá i váš vysoce individuální zákon přitažlivosti.

Více

Kamila a Petr Kopsovi. Jak se krotí tygr. Knížka pro děti, rodiče i pedagogy

Kamila a Petr Kopsovi. Jak se krotí tygr. Knížka pro děti, rodiče i pedagogy Kamila a Petr Kopsovi Jak se krotí tygr Knížka pro děti, rodiče i pedagogy Edika Brno 2015 KDYŽ CHCI ZKROTIT TYGRA, MUSÍM HO NEJPRVE POZNAT Krotitel tygrů Chci se stát kvalifikovaným krotitelem tygrů!

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

během pobytu tady? myslím, světu.

během pobytu tady? myslím, světu. Když dáte během pobytu tady? Proto se musím někdy do televize nové video svět ho předtím ještě nikdy neviděl a oni se na něho dívají já pak ztratím 10 milionů bodů za minutu, zatímco lidé, diváci, ať jsou

Více

Krok 2. Jak odstranit negativní vlivy na náš život možnost změny. Rozhodnout se co chci

Krok 2. Jak odstranit negativní vlivy na náš život možnost změny. Rozhodnout se co chci Krok 2. Jak odstranit negativní vlivy na náš život možnost změny. Rozhodnout se co chci Napsala: Darina Schránilová 2013 Darina Schránilová, www.startacademy.cz Prohlášení: Jakékoliv šíření nebo poskytování

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Soustředění 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Umění soustředit se Ano, někdy to je skutečně umění, dokázat se plně soustředit na to, co děláme. Jsou situace, kdy nám

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

Jak vypadá můj cíl teď?

Jak vypadá můj cíl teď? Začátek sezení 1 1. Do čeho byste se pustil, kdyby jste věděl, že se to 100% povede? 2. Co byste (u)dělal, kdybyste se nebál? 3. Aby váš život byl perfektní, co by se muselo změnit? 4. Jakého nejlepšího

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Kdo je copywriter, co umí, kolik stojí a jak zapadá do vaší content strategy? Jan Ambrož Marketing Monday, 19. března 2012

Kdo je copywriter, co umí, kolik stojí a jak zapadá do vaší content strategy? Jan Ambrož Marketing Monday, 19. března 2012 Kdo je copywriter, co umí, kolik stojí a jak zapadá do vaší content strategy? Jan Ambrož Marketing Monday, 19. března 2012 Tipněte si, kde se stala chyba? Tady jsou ty texty. Co jim říkáte? No, váš text

Více

Šestá čakra - Třetí oko

Šestá čakra - Třetí oko Šestá čakra - Třetí oko Umístění: čelo, palec nad kořenem nosu, nebo na spojnici páteře s lebkou Duchovní aspekt: odpovědnost za sebe sama Princip: poznání a uvědomění bytí Základní potřeba: vize a rovnováha

Více

Sbal ji! Šestá a sedmá kapitola (201010R)

Sbal ji! Šestá a sedmá kapitola (201010R) Sbal ji! Šestá a sedmá kapitola (201010R) Radek Šíra, 2011 Úvodní strana Roman Bartoš, 2011 Fotografie na úvodní straně Barbara Janů, 2011 2 Obsah 6. Udržte si ji... 4 6.1. Fáze vztahu... 6 6.2. Jak poznáte,

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

MUŽSKÁ SÍLA CO ZNAMENÁ BÝT PARTNEREM, OTCEM, SYNEM, MUŽEM

MUŽSKÁ SÍLA CO ZNAMENÁ BÝT PARTNEREM, OTCEM, SYNEM, MUŽEM TEXT VLADIMÍR MÜNZ FOTO??????????? MUŽSKÁ SÍLA CO ZNAMENÁ BÝT PARTNEREM, OTCEM, SYNEM, MUŽEM THOMAS GREINER (1958) vyrůstal podle svých slov v normální německé rodině. Problém byl ale v tom, že nemohl

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Postup, jak nakreslit koně pro hru Howrse v grafických programech

Postup, jak nakreslit koně pro hru Howrse v grafických programech Postup, jak nakreslit koně pro hru Howrse v grafických programech Programy, vhodné pro kreslení obrázků jsou Photoshop nebo Gimp. Nebudu zde popisovat, jak přesně nástroje těchto programů fungují. To lze

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

Skvělý rok 2016 Váš plán pro úspěšný nový rok

Skvělý rok 2016 Váš plán pro úspěšný nový rok Skvělý rok 2016 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2015? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2016, musíme se podívat, jaký byl rok 2015.

Více

5 důležitých bodů pro změnu vašeho života

5 důležitých bodů pro změnu vašeho života 5 důležitých bodů pro změnu vašeho života 1 1. Naučte se být sami sebou a sami se sebou V dnešní době není vůbec jednoduché být sám sebou a zůstat přirozený a harmonický, prostě takový, jakého nás příroda

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Každý si zaslouží, žít život naplněný, radostný a v zdravém těle s bystrou myslí. I Vy si to zasloužíte!

Každý si zaslouží, žít život naplněný, radostný a v zdravém těle s bystrou myslí. I Vy si to zasloužíte! Ctěná paní, ctěný pane, pokud máte zdravotní i jiný problém a hledáte řešení k uzdravení/vyřešení Vašeho problému našli jste neobyčejné přesto to nejpřirozenější řešení. Ať je Vaše situace jakkoliv vážná,

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

Jsem asertivní, mám právo... Metodický list

Jsem asertivní, mám právo... Metodický list Jsem asertivní, mám právo... Metodický list samostatná a skupinová práce - jaké pocity chci vzbuzovat v ostatních, jaké vzbuzuji, jaké vzbuzují ostatní ve mně práce s interaktivní tabulí a sešitem - asertivní

Více

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy)

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) Stereotypy, jak je rozpoznat a využít při práci s klienty i v rámci týmu ANOTACE KURZU Introverti jsou asociální! Věc dělaná na poslední chvíli bude odfláknutá!

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí?

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí? 1 Tarotová galerie Jak jste na tom se svou intuicí? Necháváte se v běžném životě vést svými pocity, svým vnitřním vedením, anebo pro svá rozhodnutí vždy potřebujete logické zdůvodnění? Nebo to máte půl

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Kreativní psaní a jeho specifika

Kreativní psaní a jeho specifika Kreativní psaní a jeho specifika MUP, PhDr. Martin Groman, Ph.D. Dnešní téma Proč nefunguje arogance, zveličování, křik a vůbec všechny laciné triky Mluvili jsme o tom už minule V kreativním psaní nefungují

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Proč hledat svou druhou polovičku?

Proč hledat svou druhou polovičku? Proč hledat svou druhou polovičku? Vyšší úrovní lidské lásky je spojení jedné duše ve dvou tělech. Šrí Aurobindo Vždy existovala potřeba najít svou spřízněnou duši*, svou druhou polovičku, tedy toho jediného

Více

Uvolnění energie, která je blokovaná dávnými utkvělými představami

Uvolnění energie, která je blokovaná dávnými utkvělými představami Uvolnění energie, která je blokovaná dávnými utkvělými představami Co to je utkvělá víra v náboženský systém? Je to obraz promítnutý do vědomí. Síť utkaná v naší duši. Je to postoj k životu, kterému jsme

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

Jak vyhledávat. Vyhledávače KAPITOLA 3

Jak vyhledávat. Vyhledávače KAPITOLA 3 KAPITOLA 3 Jak vyhledávat Už víme, jak zacházet s programem Microsoft Internet Explorer, a můžeme se pustit do surfování. Ostatně, stejně jsme to při seznamování s funkcemi programu chtíce nechtíce dělali.

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

Cítit se skvěle na duši i těle

Cítit se skvěle na duši i těle Obšťastník únor 2016 Cítit se skvěle na duši i těle Ratibořická 1166/12, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Vše v nové tělocvičně PILATES o velikosti 40 m 2. je cvičební systém, který Vám pomůže lépe vypadat,

Více

7 návyků skutečně efektivních lidí Helena Jiránková (podle Stephen R. Covey)

7 návyků skutečně efektivních lidí Helena Jiránková (podle Stephen R. Covey) 7 návyků skutečně efektivních lidí Helena Jiránková (podle Stephen R. Covey) Kam míříme? Věk industriální» informace» integrace Pasti: strach a nejistota chci to hned obviňování beznaděj nedostatek rovnováhy

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Poznámky k semináři: Jak vychovat Báječné děti

Poznámky k semináři: Jak vychovat Báječné děti 1 Poznámky k semináři: Jak vychovat Báječné děti Po vzoru přednášek manželů Kalenských (kazatel CB a VŠ učitel a zdravotní sestra, oba se 4 dětmi a praxí 30 let práce s dětmi) zpracovala: Bc. Marie Jiroušková

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE. burzaprokazdeho.cz Petr Novák pecan.novak@gmail.com

5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE. burzaprokazdeho.cz Petr Novák pecan.novak@gmail.com 5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE Chcete vědět: Co dělat, abychom vydělávali na burze peníze? Co nedělat, abychom vydělávali na burze peníze? Tak v tom případě Vás mohu ujistit o tom, že máte

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Znáte nějakou situaci podobnou těm následujícím? chcete udělat něco bláznivého nebo neobvyklého, třeba si obarvit

Více

5 RAD A TIPŮ. Jak vydělávat peníze na burze. #Burza pro každého - 5 rad a tipů. >> zpět na Obsah. elektronická publikace 2015

5 RAD A TIPŮ. Jak vydělávat peníze na burze. #Burza pro každého - 5 rad a tipů. >> zpět na Obsah. elektronická publikace 2015 Název kapitoly 5 RAD A TIPŮ Jak vydělávat peníze na burze elektronická publikace 2015 1 Pár slov úvodem Pár slov úvodem Investování a obchodování na kapitálových trzích se věnuje již od roku 2006. Je absolventem

Více

Jak poznáme, že dítě chodí za školu

Jak poznáme, že dítě chodí za školu Jak poznáme, že dítě chodí za školu Zpravidla je těžké rozpoznat, kdy je dítě záškoláctvím ohroženo, a začít preventivně působit. Nicméně když se na dítě zaměříme, věnujeme mu patřičnou pozornost a pravidelně

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly Zdravím, Mistryně. bojovaly Koncept Zdravím! Dnes jsou na Supreme Master Television Letmé zprávy o tom, jak mohou nové informace pomoc ukončit válku v Afghánistánu. Proto, Mistryně, obecněji, proč vznikají

Více

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem.

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem. INTRO Založit si facebookový profil nic nestojí, proto to dříve či později udělá každá druhá firma, neziskovka nebo živnostník. Hned po webových stránkách je dnes v Česku Facebook nejběžnější online platformou.

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Nezapomeňte! Každá nemoc a problém je nevyjádřená síla, která se zhmotnila, abychom jí prošli. Je to síla, která se obrátila dovnitř místo ven. Anita Moorjani Podzim 2015 Stránka 1 I. Úvod Milí

Více

Program Podnikání 5. týden. a produktivita

Program Podnikání 5. týden. a produktivita Program Podnikání 5. týden Systémy a produktivita Vítám vás u nového modulu našeho programu! Tentokrát se vrhneme na trochu nudnější téma, které je ale v podnikání zcela nezbytné. Když podnikáme, máme

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

Příprava na vyučování Výchovy k občanství s cíli v oblastech OSV, MV a čtenářství. Slušnost. Slušnost. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Výchovy k občanství s cíli v oblastech OSV, MV a čtenářství. Slušnost. Slušnost. Název učební jednotky (téma) Slušnost Příprava na vyučování Výchovy k občanství s cíli v oblastech OSV, MV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Slušnost Stručná anotace učební jednotky Po hodině o děkování a slovu prosím v 9.

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Start Trh Spotřebitel Nápad Koncept Hodnocení. Rozpoznali jsme spotřebitelskou potřebu, kterou spotřebitel také pociťuje?

Start Trh Spotřebitel Nápad Koncept Hodnocení. Rozpoznali jsme spotřebitelskou potřebu, kterou spotřebitel také pociťuje? Potřeba Rychlá prověření Rozpoznali jsme spotřebitelskou potřebu, kterou spotřebitel také pociťuje? Spotřebitelé si nemyslí, že něco potřebují a čekají, pokud je ostatní spotřebitelé nepřesvědčí. Spotřebitelé

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům.

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Čím více informací má poradenský pracovník předem k dispozici, tím větším přínosem může návštěva poradny pro dítě

Více

Úspěch není klíčem ke spokojenosti, spokojenost je klíčem k úspěchu. Pokud máte rádi, co děláte, budete úspěšní (Albert Schweitzer).

Úspěch není klíčem ke spokojenosti, spokojenost je klíčem k úspěchu. Pokud máte rádi, co děláte, budete úspěšní (Albert Schweitzer). Pravidla úspěchu Co je úspěch? Úspěch je uspokojivé dosažení cíle (Noah Webster). Úspěch je postupná realizace hodnotného ideálu (Earl Nightingale). Úspěch je maximální využití všech vašich schopností

Více

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0).

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Výroková logika II Negace Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak se dají výroky negovat. Obecně se výrok dá negovat tak, že před

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Staň se královnou svého života!

Staň se královnou svého života! Chceš být žena, která ví, co v životě chce, kam směřuje a proč? Chceš si být vědoma svých darů a předností a dokázat se za ně ocenit? Chceš se přestat trápit se svými nedostatky, ale naučit se s nimi pracovat?

Více

Křížová (sakrální) čakra

Křížová (sakrální) čakra Křížová (sakrální) čakra Umístění: podbřišek, dva centimetry pod pupkem Duchovní aspekt: sebeúcta Princip: zrcadlení sebe sama Základní potřeba: tvořivost v oblasti vztahů s lidmi, tvořivost v oblasti

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Marie Slivová (od 28.8.2010 Michaličková) Kouč osobního rozvoje JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU 1 JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Někteří vedoucí struktur

Více

MENTA-L PROGRAM Tomáš Brouček

MENTA-L PROGRAM Tomáš Brouček MENTA-L PROGRAM Tomáš Brouček Obsah 1. Okamžitá opatření 2. Meditace a vizualizace 3. Anti-stresový program 4. Koláž života 5. Ostatní doporučení Velmi důležitou součástí léčby veškerých onemocnění je

Více