»» T E C H N I C K É L I S T Y»»

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "»» T E C H N I C K É L I S T Y»»"

Transkript

1 »» T E C H N I C K É L I S T Y»»

2 » O B S A H» 1. O B E C N É I N F O R M A C E O KO N S T R U K C I D V E Ř E Z Á RUBNĚ P R O S K L E N É S T Ě N Y D V E Ř E A Z Á R U B N Ě D Ě L E N Í D L E P O V R C H O V É Ú P R AV Y D ý h o v a n ý s o r t i m e n t M a s i v n í d ý h o v a n ý s o r t i m e n t F ó l i o v a n ý s o r t i m e n t L a m i n á t o v ý s o r t i m e n t C P L H P L P r o f i l o v a n ý s o r t i m e n t B a r e v n ý s o r t i m e n t S r o v n á n í m e c h a n i c k é o d o l n o s t i r ů z n ý c h p o v r c h ů D Ě L E N Í D L E F U N K Č N O S T I O t o č n é d v e ř e a z á r u b n ě p o l o d r á ž k o v é b e z p o l o d r á ž k o v é P o s u v n é d v e ř e a z á r u b n ě p o s u v n é n a s t ě n u p o s u v n é d o s t a v e b n í h o p o u z d r a L a m e l o v é d v e ř e a z á r u b n ě s k l á d a c í, h a r m o n i k o v é Ky v n é d v e ř e a z á r u b n ě S r o v n á n í p r o s t o r o v é n á r o č n o s t i j e d n o t l i v ý c h d r u h ů o t e v í r á n í S P E C I Á L N Í V Ý R O B K Y P r o t i p o ž á r n í v ý p l n ě K o u ř o t ě s n é v ý p l n ě B e z p e č n o s t n í v ý p l n ě Z v u k o v ě i z o l a č n í v ý p l n ě K l i m a v ý r o b k y M e c h a n i c k y o d o l n é v ý p l n ě R T G v ý p l n ě M A S I V N Í S O R T I M E N T C E L O S K L E N Ě N É D V E Ř E T E C H N I C K É V Ý K R E S Y O r i e n t a c e a z p ů s o b y o t e v í r á n í O t o č n é d v e ř e a z á r u b e ň s p o l o d r á ž k o u O t o č n é d v e ř e a z á r u b e ň b e z p o l o d r á ž k y D v e ř e a z á r u b e ň O K Z- S O F T O t o č n é d v e ř e a z á r u b n ě H a r m o n i e D v e ř e a z á r u b e ň p o s u v n é n a s t ě n u D v e ř e a z á r u b e ň p o s u v n é d o s t a v. p o u z d r a D v e ř e a z á r u b e ň s k l á d a c í D v e ř e a z á r u b e ň h a r m o n i k o v é Z á r u b e ň L a t e n t e O K Z- S O F T nejč a s t ě j š í v a r i a n t y o s a z e n í D o p o r u č e n é p ř e c h o d y p o d l a h

3 «1. OBECNÉ INFORMACE O KONSTRUKCI ««OBECNÉ INFORMACE O KONSTRUKCI STANDARDNÍCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ «D V E Ř N Í K O V Á N Í Standardně je dodáván zámek obyčejný s roztečí 72 mm a hloubkou zádlabu 80 mm. Ve standardních dveřích modelové řady STANDART, EXKLUSIV, LIPNO, NORA, RADKA, ESTER a KAROLÍNA p.ú. fólie jsou osazeny tři šroubové závěsy. V ostatních modelech jsou osazeny závěsy dva. Panty jsou dodávány v povrchové úpravě matný nikl. Na objednávku lze dodat závěsy s povrchem zlatým lesklým, stříbrným lesklým nebo hnědým komaxitem. T Y P I Z O V A N É R O Z M Ě R Y Jednokřídlové dveře jsou dodávány (dle ČSN) v typizovaných jednokřídlých rozměrech 60, 70, 80, 90 / 197 cm, dvoukřídlé pak v rozměrech 125, 145, 165, 185 / 197 cm. Dvoukřídlové dveře se standardně dodávají symetricky dělené. Při objednávání dveřního křídla se udává jmenovitý rozměr. A T Y P I C K É R O Z M Ě R Y U většiny modelů lze vyrobit maximální čistý rozměr jednokřídlých dveří 115 / 220 cm a dvoukřídlých dveří 210 / 220 cm. Minimální rozměr dveřního plného křídla je většinou 40 / 115 cm, prosklených pak 45 / 115 cm. Veškeré rozměrové atypy je nutné konzultovat s obchodním oddělením SAPELI. Při objednávání atypických dveří se udává: velikost stavebního otvoru - pokud jsou dveře včetně dřevěné zárubně SAPELI čistý rozměr dveřního křídla - pokud jsou dveře bez zárubně SAPELI B A L E N Í Při balení výrobků SAPELI jsou použity následující materiály: třívrstvá lepenka polyetylenová fólie LLPD Firma SAPELI má uzavřenou smlouvu s firmou EKO - KOM, a.s. o zpětném odběru a využití odpadu z obalů způsobem dle 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech. OBECNÉ INFORMACE O KONSTRUKCI S C H É M A K O N S T R U K C E S T A N D A R D N Í C H V N I T Ř N Í C H D V E Ř Í K O N S T R U K Č N Í R Á M přírodní masiv SMRK 33 x 42 mm S T Ř E D O V Á V Ý P L Ň dřevotřísková deska plná nebo děrovaná 33 mm papírová voština P L Á Š Ť dřevotřísková deska 3 mm MDF deska 3 mm Z A S K L Í V A C Í R Á M Y lišta MDF obalená kašírovací fólií masivní lišty z listnatého řeziva S K L O sklo tl. 4-5 mm H R A N Y D V E Ř Í syntetická olepovací páska olepovací páska z přírodní dýhy = možnost profilovaných hran ABS olepovací hrana 0,5 mm 3

4 » OBECNÉ INFORMACE O KONSTRUKCI STANDARDNÍCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ» OBECNÉ INFORMACE O KONSTRUKCI V N I T Ř N Í V Ý P L N Ě D V E Ř Í HRANA DVEŘÍ pouze svislé hrany svislé a horní hrany SOFT S2 OSTRÁ HRANA VOŠTINA Odlehčená DTD Plná DTD AKORD ALEGRO, TENGA, DAMIER, TRENTO, CLUB, ROMA, PALERMO, BERGAMO, MILANO, VENECIA, JANOV, ELEGANT, SOFTLINE, INSPIRA, VARIANT AKORD, ALEGRO, TENGA, DAMIER, TRENTO, CLUB, ROMA, PALERMO, BERGAMO, MILANO, VENECIA, JANOV, ELEGANT, VARIANT, INSPIRA, SOFTLINE, FEST, LIPNO KLÁRA, SWING, KAROLÍNA (p. ú. dýha) DOMINO, SPORT KLÁRA SWING KAROLÍNA DOMINO SPORT Standardně dodávané v ceně dveří Dodávané na objednávku bez příplatku svislé a horní hrany SOFT S3 KARNIS K3 ALEGRO, TENGA, DAMIER, TRENTO, CLUB, ROMA, PALERMO, BERGAMO, MILANO, VENECIA, JANOV, ELEGANT, SOFTLINE, VARIANT KLÁRA SWING KAROLÍNA (p. ú. dýha) DOMINO SPORT Dodávané na objednávku příplatek 300,- Kč za dveřní křídlo VYSVĚTLIVKY: S2 - hrana SOFT pouze na bočních hranách dveří, S3 - hrana SOFT na bočních i horní hraně dveří, K3 - hrana KARNIS na bočních i horní hraně dveří Z A S K L Í V A C Í L I Š T Y Každá modelová řada má přesně specifikovány typy zasklívacích lišt, které je možné použít. Lišty jsou specifikovány obchodním značením A B kovolaminát stříbrný lesklý (s příplatkem) kovolaminát stříbrný matný (s příplatkem) kovolaminát zlatý lesklý (s příplatkem) C D H E F G O L K S K L E N Ě N Á V Ý P L Ň Každá modelová řada má přesně specifikovány typy skel, která jsou v ceně modelu. Za příplatek pak lze vybrat i nadstandardní sklo z katalogu Skel a vitráží SAPELI. Přehled standardních skel: Martele (ornament) čiré Float čiré Planibel bronz Ametyst (kůra) čiré Ametyst (kůra) bronz Činčila čiré Činčila bronz 4

5 «OBECNÉ INFORMACE O KONSTRUKCI STANDARDNÍCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ «U K Á Z K A N A D S T A N D A R D N Í C H S K E L Vitráže Pískovaná skla Gravírovaná skla Ornamentní skla OBECNÉ INFORMACE O KONSTRUKCI V 05 FLOAT - čiré VD 9 (PD 9, KPD 9) SATINÁTO - růžové SM 37 FLOAT - čiré oboustranné pískování dekoru SM 41 P FLOAT - čiré G 15 SATINÁTO - bílé G 13 SATINÁTO - bílé MASTER- -CARRE - čiré MASTER- -POINT - čiré «OBECNÉ INFORMACE O KONSTRUKCI MASIVNÍCH DÝHOVANÝCH DVEŘÍ «D V E Ř N Í K O V Á N Í Standardně je dodáván zámek obyčejný s roztečí 72 mm a hloubkou zádlabu 80 mm. Do modelů dveří jsou dodávány skryté, kombinované nebo čípkové závěsy v barvě matný nikl. Každá z modelových řad má zároveň specifickou modelovou řadu zárubní, do kterých lze osadit dveře. Výběrová dýha nebo masivní spárovka Kalené sklo Nosná lamela z multidesky K O N S T R U K C E K Ř Í D L A konstrukční materiál - nosná lamela z multidesky středová výplň - laťovka tl. 14 mm, překližka tl. 8 mm sklo kalené - standardně je dodáváno kalené sklo float čiré, za příplatek pak lze vybrat i nadstandardní sklo z katalogu Skel a vitráží SAPELI T Y P I Z O V A N É R O Z M Ě R Y Jednokřídlé dveře jsou dodávány (dle ČSN) v typizovaných jednokřídlových rozměrech 60, 70, 80, 90 / 197 cm, dvoukřídlé pak v rozměrech 125, 145, 165, 185 / 197 cm. Dvoukřídlové dveře se standardně dodávají symetricky dělené. Při objednávání dveřního křídla se udává jmenovitý rozměr. A T Y P I C K É R O Z M Ě R Y Veškeré rozměrové atypy je nutné konzultovat s obchodním oddělením SAPELI. Při objednávání atypických dveří se udává: velikost stavebního otvoru - pokud jsou dveře včetně dřevěné zárubně SAPELI čistý rozměr dveřního křídla - pokud jsou dveře bez zárubně SAPELI B A L E N Í Při balení výrobků SAPELI jsou použity následující materiály: třívrstvá lepenka polyetylenová fólie LLPD Firma SAPELI má uzavřenou smlouvu s firmou EKO - KOM, a.s. o zpětném odběru a využití odpadu z obalů způsobem dle 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech. 5

6 » OBECNÉ INFORMACE O KONSTRUKCI STANDARDNÍCH VNITŘNÍCH ZÁRUBNÍ» OBECNÉ INFORMACE O KONSTRUKCI D V E Ř N Í K O V Á N Í Standardně je dodáván protiplech k zámku s roztečí 72 mm. Normální zárubně jsou osazeny dvěma šroubovými závěsy. Pokud mají zárubně atypický rozměr, tj. průchozí rozměr je širší než 90 cm nebo vyšší než 197 cm, je automaticky osazován i třetí, prostřední závěs. Závěsy a protiplech jsou dodávány v povrchové úpravě matný nikl. Na objednávku lze dodat závěsy a protiplech s povrchem zlatým lesklým, stříbrným lesklým nebo hnědým komaxitem. T Y P I Z O V A N É R O Z M Ě R Y Jednokřídlové zárubně jsou dodávány (dle ČN) v typizovaných rozměrech 60, 70, 80, 90 / 197 cm, dvoukřídlé pak v rozměrech 125, 145, 165, 185 / 197 cm. Při objednávání zárubní se udává průchozí rozměr. A T Y P I C K É R O Z M Ě R Y Většinu zárubní lze vyrobit dle modelů dveří, tzn. maximální průchozí rozměr pro jednokřídlé dveře je 115 / 220 cm a pro dvoukřídlé dveře 210 / 220 cm. Minimální rozměry jsou dle rozměrů dveřního křídla. Veškeré rozměrové atypy je nutné konzultovat s obchodním oddělením SAPELI. Při objednávání atypických zárubní se udává velikost stavebního otvoru. B A L E N Í Při balení výrobků SAPELI jsou použity následující materiály: třívrstvá lepenka polyetylenová fólie LLPD Firma SAPELI má uzavřenou smlouvu s firmou EKO - KOM, a.s. o zpětném odběru a využití odpadu z obalů způsobem dle 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech.» DRUHY VNITŘNÍCH ZÁRUBNÍ» O B L O Ž K O V Á Z Á R U B E Ň S A P E L I (MODELY: NORMAL, OBTUS, HARMONIE, FANTAZIE) Osazují se čistě a rychle do dokončených stavebních otvorů. Tedy až po dokončení omítek, malby, obkladů, po položení podlahové krytiny včetně plovoucích podlah a koberců. O K Z - S O F T Je zárubeň obkladové konstrukce, která se osazuje na stávající kovovou zárubeň bez potřeby demontáže této původní zárubně. Nosná obložka Těsnící profil Ostění Krycí obložka NOSNÝ MATERIÁL - dřevotřísková deska - masiv Nosná obložka Těsnící profil Ostění Krycí obložka NOSNÝ MATERIÁL - dřevotřísková deska R Á M O V Á Z Á R U B E Ň S A P E L I Je rámová zárubeň obložkové konstrukce včetně pomocné nosné konstrukce, která se osazuje do průběžného stavebního otvoru bez špalet. Využívá se u některých provedení prosklených stěn a výhradně u protipožárních prosklených stěn. Pomocná nosná konstrukce Obložková zárubeň NOSNÝ MATERIÁL - dřevotřísková deska (obložková zárubeň) jehličnatý masiv (pomocná konstrukce) Z Á R U B E Ň L A T E N T E Jedná se o zárubeň obložkové konstrukce, která se osazuje na speciální kovovou kontrazárubeň, jež je vsazena do stavebního otvoru již při hrubých zednických pracech. Kontrazárubeň Obložková zárubeň NOSNÝ MATERIÁL - dřevotřísková deska 6

7 «MODELY ZÁRUBNÍ «Z Á R U B E Ň N O R M A L Jedná se o obložkovou zárubeň, která má napojení svislého a vodorovného dílu na pokos tj. pod úhlem 45 O. Standardně je dodáváno ostré ostění, za příplatek lze dodat i ostění zaoblené na straně krycí obložky. Šíře obložky z pohledové strany je 65 mm, lze za příplatek dodat i obložky šíře 80 mm. Zárubeň NORMAL lze dodat v polodrážkovém i bezpolodrážkovém provedení. Rohový spoj (pokos) Detail oblého ostění (za příplatek) Rozsah regulace zárubní +15/-10 (-18) mm -18 mm -10 mm 0 mm +15 mm po úpravě zárubně OBECNÉ INFORMACE O KONSTRUKCI Z Á R U B E Ň O B T U S Jedná se o obložkovou zárubeň, která má napojení svislého a vodorovného dílu na tupo tj. pod úhlem 90 O. Je dodávána pouze s ostrým ostěním. Šíře obložky z pohledové strany je 65 mm, lze za příplatek dodat i obložky šíře 80 mm (viz. zárubeň NORMAL). Zárubeň lze dodat v polodrážkovém i bezpolodrážkovém provedení. Detail spojení na tupo (zárubeň OBTUS) Z Á R U B E Ň H A R M O N I E Jedná se o nadstandardní obložkovou zárubeň, která má napojení svislého a vodorovného dílu na pokos tj. pod úhlem 45 O. Zárubeň je charakteristická oblými obložkami s tzv. mejdlíčkem Standardně je dodávána pouze v polodrážkovém provedení, otočná se zaobleným ostěním na straně krycí obložky. Detail spojení na pokos (zárubeň HARMONIE, oblé obložky s tzv. mejdlíčkem ) Z Á R U B E Ň L A T E N T E Jedná se o speciální obložkovou zárubeň, která se montuje na zvláštní plechovou konstrukci, tzv. kontrazárubeň osazovanou do stavebního otvoru již při hrubé stavbě. Teprve po finálním zaomítání kontrazárubně se na ni osadí obložková zárubeň LATENTE, charakteristická tím, že ani obrys zárubně ani dveří nevystupuje před stěnu jedná se o skryté (utopené) osazení. Zárubeň má napojení svislého a vodorovného dílu na tupo tj. pod úhlem 90 O. Je dodávána pouze s ostrým ostěním. Šíře obložky z pohledové strany je 50 mm. Zárubeň LATENTE je určena pouze pro bezpolodrážkové dveře. Zárubeň LATENTE 7

8 » MODELY ZÁRUBNÍ» OBECNÉ INFORMACE O KONSTRUKCI Z Á R U B E Ň O K Z - S O F T Jedná se o speciální obložkovou zárubeň, která se montuje na stávající kovovou zárubeň, takže tato nemusí být vybourávána. Při užití OKZ-SOFT 2000 zůstává zachován jmenovitý rozměr dveří, takže mohou být použity i dveře původní. Zárubeň má napojení svislého a vodorovného dílu na pokos tj. pod úhlem 45 O. Je dodávána pouze s ostrým ostěním. Šíře nosné obložky z pohledové strany je 50 mm a šíře krycí obložky činí 75 mm. Zárubeň OKZ SOFT 2000 Z Á R U B E Ň F A N T A Z I E Jedná se o specifické zárubně z masivního materiálu určené pouze pro dveře dané modelové řady, se kterými tvoří nedílný komplet. Zárubeň FANTAZIE» OBECNÉ INFORMACE O KONSTRUKCI VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH STĚN» D V E Ř N Í K O V Á N Í Standardně je dodáván protiplech k zámku s roztečí 72 mm. Normálně jsou stěny osazeny dvěma šroubovými závěsy. Pokud mají osazené dveře atypický rozměr, tj. jmenovitý rozměr je širší než 90 cm nebo vyšší než 197 cm, je automaticky osazován i třetí, prostřední závěs. Závěsy a protiplech jsou dodávány v povrchové úpravě matný nikl. Na objednávku lze dodat závěsy a protiplech s povrchem zlatým lesklým, stříbrným lesklým nebo hnědým komaxitem. Do prosklených stěn je možné osazovat dveře typizovaných i atypických rozměrů, viz. rozměry dveří. Každý typ prosklené stěny má své specifické značení. Prosklené stěny lze vyrábět v konstrukci obložkové nebo rámové. T Y P I Z O V A N É R O Z M Ě R Y Při objednávání se udává označení typu stěny a jmenovitý rozměr osazených dveří. A T Y P I C K É R O Z M Ě R Y Maximální rozměry stavebních otvorů, do kterých lze osadit prosklené stěny SAPELI jsou: obložková konstrukce maximální stavební otvor 265 x 265 cm rámová konstrukce maximální stavební otvor 280 x 280 cm Veškeré rozměrové atypy je nutné konzultovat s obchodním oddělením SAPELI. Při objednávání atypických zárubní se udává velikost stavebního otvoru a jmenovitý rozměr osazených dveří. B A L E N Í Při balení výrobků SAPELI jsou použity následující materiály: třívrstvá lepenka polyetylenová fólie LLPD Firma SAPELI má uzavřenou smlouvu s firmou EKO - KOM, a.s. o zpětném odběru a využití odpadu z obalů způsobem dle 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech. 8

9 «OBECNÉ INFORMACE O KONSTRUKCI VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH STĚN «T Y P I Z O V A N É R O Z M Ě R Y PŘEHLED TYPOVÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ A MOŽNOSTÍ JEJICH OSAZENÍ JEDNOTLIVÝMI MODELY PROSKLENÝCH STĚN V KOMBINACI SE ŠÍŘKOU DVEŘÍ. OBLOŽKOVÁ KONSTRUKCE stavební otvor RÁMOVÁ KONSTRUKCE stavební otvor model pro dveře 700 x x 2052 J0 800 x x 2052 J1 900 x x 2052 J x x 2052 J x x 2052 B4, K4 60, 70, 80, x x 2052 B5, C5, K5 60, 70, 80, x x 2052 B6, C6, K6 60, 70, 80, x x 2052 B7, K7 60, 70, 80, x x 2052 C7 60, 70, 80, 90, x x 2052 C8 60, 70, 80, 90, 125, x x 2052 C9 60, 70, 80, 90, 125, x x 2052 CA 60, 70, 80, 90, 125, x x 2532 A x x 2532 I0 x 800 x x 2532 A x x 2532 I1 x 900 x x 2532 A x x 2532 I2 x 1000 x x 2532 A x x 2532 I3 x 1350 x x 2532 A4, L x x 2532 D4, M4, N4, O4 60, 70, 80, x x 2532 A5, L x x 2532 D5, E5, M5, N5, O5, P5, Q5 60, 70, 80, x x 2532 N6, O6, P6, Q6 60, 70, 80, x x 2532 N7, O7 80, x x 2532 P7, Q7 60, 70, 80, 90, x x 2532 P8, Q8 60, 70, 80, 90, 125, x x 2532 P9, Q9 60, 70, 80, 90, 125, x x 2532 PA, QA 60, 70, 80, 90, 125, 145 Příklad: A3 znamená stěna model A pro stavební otvor obložkové zárubně 1000 x 2500 mm nebo stavební otvor rámové konstrukce 1070 x 2532 mm použitelná pro dveře šířky 90 cm. Řez rámovou zárubní 11 A 11 B 11 S ZASKLÍVACÍ Řez obložkovou zárubní V Ý B Ě R Z P R O F I L Ů L I Š T STŘEDOVÉ OBECNÉ INFORMACE O KONSTRUKCI M O D E LY P R O S K L E N Ý C H S T Ě N model A model B model K model C model D model M model E model F model G model H model I model J model L model N model O model P model Q Možno osadit dveře otočné, posuvné, skládací, kyvné. 9

10 » OBECNÉ INFORMACE O KONSTRUKCI VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH STĚN» OBECNÉ INFORMACE O KONSTRUKCI P R O V E D E N Í Z A K O N Č E N Í B O Č N Í H O S V Ě T L Í K U Standardní provedení bočního světlíku s pevným spodním dílem T Y P Y P R O V E D E N Í P R O S K L E N Ý C H S T Ě N Provedení bočního světlíku bez spodního pevného dílu Provedení bočního světlíku se spodním rámovým dílem Standardní provedení Provedení bočního světlíku s členící mřížkou Provedení bočního světlíku s poličkami Provedení výplně bočního světlíku dveřovkou 10

11 «2. DVEŘE A ZÁRUBNĚ - DĚLENÍ DLE POVRCHOVÉ ÚPRAVY ««DÝHOVANÝ SORTIMENT «P O V R C H O V Á Ú P R A V A PŘÍRODNÍ DÝHY Standardní nabídka (každá z modelových řad má svou individuální nabídku): TŘEŠEŇ, JAVOR, OLŠE, JASAN, OŘECH, BUK, DUB, MAHAGON, BŘÍZA, HRUŠKA, ZEBRANO, PADOUK, BUBINGA, WENGE Z P Ů S O B P O V R C H O V É Ú P R A V Y ekologicky odbouratelný, akrylátový, polomatný, transparentní lak tvrzený UV zářením, mimo dýhu Wenge, kde je použit lak polyuretanový ekologicky odbouratelný, akrylátový, barevný pigment dle vzorníku RAL NELZE dodávat výrobky mořené - výrobky se dodávají v rozloženém předbroušeném stavu. Moření si zajišťuje zákazník formou subdodávky. Lze použít pouze mořidlo přidávané do laku. dýha - TŘEŠEŇ dýha - JAVOR dýha - JAVOR dýha - OLŠE dýha - JASAN dýha - OŘECH dýha - BUK dýha - DUB evropský americký dýha - MAHAGON DVEŘE A Z ÁRUBNĚ - DĚLENÍ DLE POVRCHOVÉ ÚPR AV Y dýha - BŘÍZA dýha - HRUŠKA dýha - ZEBRANO dýha - PADOUK čerstvý dýha - PADOUK vyzrálý dýha - BUBINGA krájená dýha - BUBINGA loupaná dýha - WENGE Bílá na pór T Y P Y D Ý H O V Ý C H S E S A Z E N E K P R Ů B Ě Ž N Á S E S A Z E N K A Dýha na celém dveřním křídle je sesazena pouze v jednom, svislém nebo vodorovném směru. NETŘÍDĚNÁ SESAZENKA dýha je sesazována bez zvláštních nároků na sjednocení kresby a barevnosti Modelové řady dveří: STANDART VÝBĚROVÁ SESAZENKA dýha je sesazována se zřetelem na sjednocení kresby a barevnosti v konkrétní zakázce. Modelové řady dveří: ELEGANT, DOMINO, SPORT, INSPIRA, MILANO, JANOV, CLUB Modelové řady zárubní: NORMAL, OBTUS, LATENTE, OKZ-SOFT 2000, HARMONIE Druhy prosklených stěn: Obložková i rámová konstrukce zárubně NORMAL, OBTUS Průběžná sesazenka (model DOMINO) R Á M O V Á S E S A Z E N K A Pásy dýhy jsou dle modelu charakteristicky skládány ve vodorovném a svislém směru do tvaru připomínajícího rámovou konstrukci masivních dveří. Modelové řady dveří: KLÁRA, KAROLÍNA, SWING, VENECIA, BERGAMO, SOFTLINE, ROMA, PALERMO, TRENTO Modelové řady zárubní: NORMAL, OBTUS, LATENTE, OKZ-SOFT 2000, HARMONIE Druhy prosklených stěn: Obložková i rámová konstrukce zárubně NORMAL, OBTUS Rámová sesazenka (model BERGAMO) 11

12 » DÝHOVANÝ SORTIMENT» DVEŘE A Z ÁRUBNĚ - DĚLENÍ DLE POVRCHOVÉ ÚPR AV Y Kombinovná sesazenka (model VARIANT) K O M B I N O V A N Á S E S A Z E N K A Různé dýhy jsou specificky skládané do dveřní sesazenky charakteristické pro danou modelovou řadu. Modelové řady dveří: ALEGRO, AKORD, TENGA, DAMIER, VARIANT Modelové řady zárubní: NORMAL, OBTUS, LATENTE, OKZ-SOFT 2000, HARMONIE Druhy prosklených stěn: Obložková i rámová konstrukce zárubně NORMAL, OBTUS Třešeň Buk Javor M O Ž N O S T I P R O F I L O V A N Ý C H H R A N D Ý H O V A N Ý C H D V E Ř Í SOFT KARNIS» MASIVNÍ DÝHOVANÝ SORTIMENT» P O V R C H O V Á Ú P R A V A výběrové přírodní dýhy (modely HARMONIE, KUBIKA) standardní nabídka (každá z modelových řad má svou individuální nabídku): DUB, BUK, TŘEŠEŇ, JAVOR, OLŠE, HRUŠKA masivní multispárovka (model FANTAZIE) TŘEŠEŇ, JAVOR Z P Ů S O B P O V R C H O V É Ú P R A V Y ve většině případů polyuretanový, transparentní lak, lesk Modelové řady dveří: HARMONIE, FANTAZIE, KUBIKA Modelové řady zárubní: HARMONIE, FANTAZIE, OBTUS Druhy prosklených stěn: Obložková i rámová konstrukce zárubně NORMAL, OBTUS (modelová řada FANTAZIE nelze) dýha - DUB dýha - BUK dýha - TŘEŠEŇ dýha - JAVOR evropský dýha - OLŠE dýha - HRUŠKA 12

13 «FÓLIOVANÝ SORTIMENT «P O V R C H O V Á Ú P R A V A povrchová úprava fóliovaných dveří je prováděna kašírovací umělohmotnou fólií nanesenou na DTD plášť dveří nabídka dezénů fólií: HRUŠKA, TŘEŠEŇ, BUK, DUB, JAVOR, BÍLÁ Modelové řady dveří: STANDART, EXKLUSIV, KAROLÍNA Modelové řady zárubní: NORMAL, OKZ-SOFT 2000 Druhy prosklených stěn: Obložková i rámová konstrukce zárubně NORMAL fólie - HRUŠKA fólie - TŘEŠEŇ fólie - BUK fólie - DUB fólie - JAVOR fólie - BÍLÁ «LAMINÁTOVÝ SORTIMENT - CPL «P O V R C H O V Á Ú P R A V A DTD plášť dveří je opatřen kontinuelně nakašírovaným střednětlakým laminátem CPL o tloušťce necelých 0,3 mm, viz. také kapitola Speciální dveře mechanicky odolné nabídka dezénů laminátů CPL: BÍLÁ, ŠEDÁ, JAVOR, BUK, OLŠE, DUB, TŘEŠEŇ, KOVOLAMINÁT (pouze pro zárubně). Na objednávku: nad 60 ks dveří výběr ze vzorníku MELAPLAST. Modelové řady dveří: FEST, NORA, RADKA, ESTER Modelové řady zárubní: NORMAL Druhy prosklených stěn: nelze DVEŘE A Z ÁRUBNĚ - DĚLENÍ DLE POVRCHOVÉ ÚPR AV Y CPL - BÍLÁ CPL - ŠEDÁ CPL - JAVOR CPL - BUK CPL - OLŠE CPL - DUB CPL - TŘEŠEŇ «LAMINÁTOVÝ SORTIMENT - HPL «P O V R C H O V Á Ú P R A V A DTD plášť dveří je opatřen nalisovaným vysokotlakým laminátovým HPL pláštěm o tloušťce 0,8 mm. Viz. také kapitola Speciální dveře vysoce mechanicky odolné. nabídka dezénů laminátů HPL: standardní nabídka: jemná perlička, ŠEDÁ nebo lamináty HPL řady MAX-FH RAL na objednávku: pláště dle nabídky MAX Modelové řady dveří: LIPNO Modelové řady zárubní: nelze Druhy prosklených stěn: nelze ŠEDÁ HPL řada MAX - FH RAL 13

14 » PROFILOVANÝ SORTIMENT» DVEŘE A Z ÁRUBNĚ - DĚLENÍ DLE POVRCHOVÉ ÚPR AV Y P O V R C H O V Á Ú P R A V A K výrobě dveřních křídel jsou používány pláště z dřevěných aglomerátů, které jsou již prolisovány do tvarů specifických pro každou modelovou řadu. Prolisování pláště imituje kazetové dveře i včetně výrazné kresby dřeva. Povrchová úprava profilovaných dveří je prováděna několika vrstvami ekologicky odbouratelným akrylátovým pigmentem dle vzorníku RAL. Standardně je dodávána bílá barva RAL Modelové řady dveří: CLASIK, FAMILY, HOME Modelové řady zárubní: nelze (doporučujeme kombinovat se zárubní NORMAL p.ú. fólie Bílá nebo Bílá na pór RAL 9003) Druhy prosklených stěn: nelze (doporučení viz. zárubně) barvy - RAL profilované dveře - BÍLÁ» BAREVNÝ SORTIMENT» P O V R C H O V Á Ú P R A V A barevná povrchová úprava je dělena dle podkladu na dva typy: barva na pór - jako podklad pod stříkanou barvu slouží kombinace jasanové dýhy a umělého materiálu imitující její kresbu barva na hladko - podklad pro stříkání barvy na hladko tvoří lakovaná MDF deska nebo podkladová hladká fólie Povrchová úprava barevných dveří je prováděna několika vrstvami ekologicky odbouratelným akrylátovým pigmentem dle vzorníku RAL. Standardně je dodávána bílá barva RAL Modelové řady dveří: CLUB, ELEGANT, BERGAMO, INSPIRA, KAROLÍNA, KLÁRA, PALERMO, ROMA, SOFTLINE, STANDARD, SWING, TRENTO, VENECIA Modelové řady zárubní: NORMAL, OKZ SOFT 2000 Druhy prosklených stěn: obložková i rámová konstrukce zárubně NORMAL barvy - RAL BÍLÁ» POROVNÁNÍ MECHANICKÉ ODOLNOSTI RŮZNÝCH MATERIÁLŮ» Za přesně specifikovanýcj podmínek dle ČSN EN 438 byl proveden test mechanické odolnosti různých druhů povrchových materiálů, spočívající v měření počtu otáček brusného kotouče než dojde k porušení povrchu dveří. M A T E R I Á L P O Č E T O T Á Č E K Dýha UV lak Kašírovací fólie Laminát CPL Laminát HPL

15 «2. DVEŘE A ZÁRUBNĚ - DĚLENÍ DLE FUNKČNOSTI «Otočné dveře a zárubeň s polodrážkou «OTOČNÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ S POLODRÁŽKOU «C H A R A K T E R I S T I K A Nejužívanější způsob otvírání dveřních výplní v našem stavebnictví. K L A D Y dokonalá zvuková a tepelná izolace možnost dalších speciálních odolností (protipožární, klimaodolné..) široká nabídka typových řad nižší pořizovací náklady Z Á P O R Y velká prostorová náročnost Části kompletu: Otočné dveřní křídlo s polodrážkou + zárubeň SAPELI - s polodrážkou pro otočné dveře Modelové řady dveří: AKORD, ALEGRO, DAMIER, TENGA, BER- GAMO, CLUB, DOMINO, ELEGANT, HARMONIE, INSPIRA, JANOV, MILANO, KAROLÍNA, KLÁRA, PALERMO, ROMA, SOFTLINE, SPORT, STANDART, SWING, TRENTO, VARIANT, VENECIA, NO- RA, RADKA, ESTER, EXKLUSIV, CLASIK, FAMILY, HOME Modelové řady zárubní: NORMAL, OBTUS, HARMONIE, OKZ - SOFT 2000 Druhy prosklených stěn: Obložková i rámová konstruk-ce zárubně NORMAL, OBTUS DVEŘE A Z ÁRUBNĚ - DĚLENÍ DLE FUNKČNOSTI Protiplech Závěs standardní «OTOČNÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ BEZ POLODRÁŽKY «Otočné dveře a zárubeň bez polodrážky Bezpolodrážkový komplet C H A R A K T E R I S T I K A Způsob otvírání dveřních výplní, který zaznamenal v našem stavebnictví obrovský nárust. Je to dáno hlavně posledními designerskými trendy. V tomto provedení zachovávají dveře v zavřeném stavu jednotnou plochu se zárubní. Nová konstrukce zapuštěných závěsů dovolují úplné otevření dveří a zároveň při zavření skryté závěsy neruší plochu dveří a zárubně. Používané závěsy TECTUS a ČÍPKOVÉ závěsy umožňují seřizování dveří v několika rovinách. K L A D Y dokonalá zvuková a tepelná izolace moderní architektonický a designerský prvek široká nabídka typových řad nižší pořizovací náklady Z Á P O R Y velká prostorová náročnost menší možnost dalších speciálních odolností (protipožární...) Části kompletu: Otočné dveřní křídlo bez polodrážky + zárubeň SAPELI bez polodrážky pro otočné dveře Modelové řady dveří: AKORD, ALEGRO, DAMIER, TENGA, BERGA- MO, CLUB, DOMINO, ELEGANT, KUBIKA, INSPIRA, JANOV, MILA- NO, KAROLÍNA, KLÁRA, PALERMO, ROMA, SOFTLINE, SPORT, STANDART, SWING, TRENTO, VARIANT, VENECIA, NORA, RADKA, ESTER, EXKLUSIV, CLASIK, FAMILY, HOME Modelové řady zárubní: NORMAL, OBTUS, LATENTE Druhy prosklených stěn: nelze 15

16 » OTOČNÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ BEZ POLODRÁŽKY» DVEŘE A Z ÁRUBNĚ - DĚLENÍ DLE FUNKČNOSTI Skrytý závěs TECTUS 3D seříditelný ČÍPKOVÝ závěs 2D seříditelný» POSUVNÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ NA STĚNU» Dveře jednokřídlé posuvné na stěnu - pravé Dveře jednokřídlé posuvné na stěnu - levé C H A R A K T E R I S T I K A Standardně užívané otevírání, pokud je potřeba menší prostorová náročnost. Posouvání dveří funguje tak, že se křídlo pohybuje těsně podél stěny. Toto provedení je nabízeno pro jednokřídlé i dvoukřídlé provedení. Pro zvýšení komfortu otevírání dvoukřídlých dveří je lze opatřit tzv. synchronním ovládáním - otvíráním jednoho křídla je současně otvíráno i druhé křídlo. Tento typ otvírání je možné použít i u prosklených stěn SAPELI. K L A D Y široká nabídka typových řad malá prostorová náročnost komplet působí dekorativně Z Á P O R Y nižší zvuková a tepelná izolace nevyužitelnost stěny v prostoru odsunu dveří Části kompletu: Posuvné dveřní křídlo + průchozí zárubeň SAPELI + posuvné prvky (garnýž, kolejnice, pos. kování...) Modelové řady dveří: AKORD, ALEGRO, DAMIER, TENGA, BER- GAMO, CLUB, DOMINO, ELEGANT, KUBIKA, INSPIRA, JANOV, MILANO, KAROLÍNA, KLÁRA, PALERMO, ROMA, SOFTLINE, SPORT, STANDART, SWING, TRENTO, VARIANT, VENECIA, NO- RA, RADKA, ESTER, EXKLUSIV, CLASIK, FAMILY, HOME Modelové řady zárubní: NORMAL, OBTUS Druhy prosklených stěn: Obložková i rámová konstrukce zárubně NORMAL, OBTUS 16

17 «POSUVNÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ DO STAVEBNÍHO POUZDRA «C H A R A K T E R I S T I K A Typ posuvného otvírání, které zaznamenalo vysoký nárůst poptávky zejména díky nulové prostorové náročnosti a jednoduchosti přípravy pro osazení dveří a zárubní. Při hrubé stavbě se osadí do předem připraveného stavebního otvoru stavební pouzdro, které je následně obloženo sádrokartonem nebo zaomítáno (typ dokončení stěny je třeba specifikovat při objednání pouzdra). Teprve po celkovém dokončení stavebních prací v interiéru jsou zároveň s ostatními osazeny posuvné dveře a zárubeň. Existuje několik provedení stavebních pouzder, do kterých lze osadit komplet SAPELI. A) STANDARD B) KOMFORT C) UNIBOX D) PARALLEL DVEŘE A Z ÁRUBNĚ - DĚLENÍ DLE FUNKČNOSTI A ) pouzdro určené pro jednokřídlové posuvné dveře B ) pouzdro určené pro dvoukřídlové symetricky dělené dveře, které se posouvají od sebe (protilehle) C ) pouzdro určené pro dvoje jednokřídlové dveře shodné šířky, které se posouvají k sobě (do zákrytu) D ) pouzdro určené pro dvoukřídlové symetricky dělené dveře, které se teleskopicky otvírají jedním směrem (kaskáda) K L A D Y široká nabídka provedení nulová prostorová náročnost Z Á P O R Y nižší zvuková a tepelná izolace nevhodná pro rekonstrukce bez stavebních prací Části kompletu: Posuvné dveřní křídlo + průchozí zárubeň SAPELI + stavební pouzdro Modelové řady dveří: AKORD, ALEGRO, DAMIER, TENGA, BERGAMO, CLUB, DOMINO, ELEGANT, KUBIKA, INSPIRA, JANOV, MILANO, KARO- LÍNA, KLÁRA, PALERMO, ROMA, SOFTLINE, SPORT, STANDART, SWING, TRENTO, VARIANT, VENECIA, NORA, RADKA, ESTER, EXKLUSIV, CLASIK, FAMILY, HOME Modelové řady zárubní: NORMAL, OBTUS Druhy prosklených stěn: nelze «LAMELOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ «C H A R A K T E R I S T I K A Typ otvírání dveří a zárubní, který slouží převážně pro dělení interiéru a není vhodný pro uzamykatelné oddělení dvou místností. Je charakteristický svou malou prostorovou náročností. Tloušťka lamel typových rozměrů je 26 mm. U atypických rozměrů zůstává tloušťka lamely stejná, jako tloušťka ostatních dveří, 40 mm. Lamelové dveře se vyrábí ve dvou variantách: A - SKLÁDACÍ dveře a zárubně zasahují ve složeném stavu pouze na jednu stranu, dveře se skládají směrem do stavebního otvoru a šířka dveřních lamel je stejná. B - HARMONIKOVÉ dveře a zárubně zasahují ve složeném stavu do obou oddělovaných interiérů, přičemž křídlo vždy začíná poloviční hladkou lamelou 17

18 » LAMELOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ» DVEŘE A Z ÁRUBNĚ - DĚLENÍ DLE FUNKČNOSTI SKD 2K - pravé A) SKLÁDACÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ HD 1 + 1/2K - pravé SKD 2K - levé HD 1 + 1/2K - levé B) HARMONIKOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ SKD 2K + 2K HD 1 + 1/2K /2K K L A D Y nízká prostorová náročnost Z Á P O R Y nižší zvuková a tepelná izolace snížení průchozí šířky» KYVNÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ» Části kompletu: Lamelové dveře SAPELI + zárubeň SAPELI pro lamelové dveře Modelové řady dveří: ELEGANT Modelové řady zárubní: NORMAL, OKZ SOFT 2000 Druhy prosklených stěn: Obložková konstrukce zárubně NORMAL C H A R A K T E R I S T I K A Tento typ otvírání bývá někdy nazýván také lítačky. Závěsy dveří umožňují otevírání na obě strany. Výhodou tohoto systému je, že dveře otevřeme pouhým zatlačením z jedné i druhé strany a zaručují tedy snadný průchod. Tento systém se používá např. v restauracích Kyvné dveře na oddělení prostoru kuchyně a samotné restaurace, v nemocnicích atd. Z důvodu bezpečnosti procházejících osob doporučujeme prosklení kyvných dveří minimálně v pohledové výšce. Ve více frekventovaných prostorech se na dveře zpravidla osazuje okopný plech. K L A D Y široká nabídka typových řad snadnost otvírání Z Á P O R Y nižší zvuková a tepelná izolace maximální prostorová náročnost Části kompletu: Dveřní křídlo SAPELI v kyvné úpravě + zárubeň SAPELI pro kyvné dveře Modelové řady dveří: AKORD, ALEGRO, DAMIER, TENGA, BERGAMO, CLUB, DOMINO, ELEGANT, INSPIRA, JANOV, MILANO, KAROLÍNA, KLÁRA, PALERMO, ROMA, SOFTLINE, SPORT, STANDART, SWING, TRENTO, VARIANT, VENECIA, NORA, RADKA, ESTER, EXKLUSIV Modelové řady zárubní: NORMAL, OBTUS Druhy prosklených stěn: nelze 18

19 «SROVNÁNÍ PROSTOROVÉ NÁROČNOSTI JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ OTEVÍRÁNÍ «1 A. D V E Ř E O T O Č N É S P O L O D R Á Ž K O U K L A D Y dokonalá zvuková a tepelná izolace možnost dalších speciálních úprav (protipožární, klimaodolné..) široká nabídka typových řad nižší pořizovací náklady Z Á P O R Y velká prostorová náročnost 1 B. D V E Ř E O T O Č N É B E Z P O L O D R Á Ž K Y K L A D Y dokonalá zvuková a tepelná izolace moderní architektonický a designerský prvek široká nabídka typových řad nižší pořizovací náklady Z Á P O R Y velká prostorová náročnost menší možnost dalších speciálních odolností (proti požární...) 2. D V E Ř E P O S U V N É N A S T Ě N U K L A D Y široká nabídka typových řad malá prostorová náročnost komplet působí dekorativně Z Á P O R Y nižší zvuková a tepelná izolace nevyužitelnost stěny v prostoru odsunu dveří 3. D V E Ř E P O S U V N É D O S T A V E B N Í H O P O U Z D R A K L A D Y široká nabídka provedení nulová prostorová náročnost Z Á P O R Y nižší zvuková a tepelná izolace nevhodná pro rekonstrukce bez stavebních prací 4. D V E Ř E L A M E L O V É - S K L Á D A C Í K L A D Y nízká prostorová náročnost Z Á P O R Y nižší zvuková a tepelná izolace snížení průchozí šířky 5. D V E Ř E L A M E L O V É - H A R M O N I K O V É K L A D Y nízká prostorová náročnost Z Á P O R Y nižší zvuková a tepelná izolace snížení průchozí šířky SROVNÁNÍ PROSTOROVÉ NÁROČNOSTI JEDNOTLIV ÝCH DRUHŮ OTE VÍR ÁNÍ 19

20 » 2. DVEŘE A ZÁRUBNĚ - SPECIÁLNÍ VÝROBKY» DVEŘE A Z ÁRUBNĚ - SPECIÁLNÍ V ÝROBK Y» PROTIPOŽÁRNÍ VÝPLNĚ» V Š E O B E C N Ý P O P I S Požární uzávěry SAPELI se skládají z protipožárních dveří SAPELI, které mohou být osazeny v protipožární obložkové zárubni SAPELI, protipožární rámové prosklené stěně SAPELI nebo kovové zárubni, která ovšem splňuje právně i fyzicky veškeré náležitosti pro požární uzávěr dané odolnosti. Požární uzávěry SAPELI jsou odzkoušené pro osazení jak do lehkých montovaných konstrukcí (např. protipožární sádrokartonové), tak i do tuhých (např. zděných) konstrukcí. Tyto uzávěry lze současně s protipožární odolností ( EI 1 i EI 2 ) dodávat i s odolností kouřotěsnou (S a i S m ), zvukově izolační (až 37 db) a klimaodolné (až odolnost KLIMA III). P O Ž Á R N Í O D O L N O S T Firma SAPELI dodává požární výrobky v následujících odolnostech: protipožární plné dveře a obložkové zárubně SAPELI EI (EW) SC 30 D3 - standardní výroba protipožární prosklené dveře a rámové prosklené stěny EI (EW) SC 30 D3 - standardní výroba EI (EW) SC 15 D3 na objednávku Každá z těchto tříd odolností má dle výrobní a materiálové náročnosti jinou cenovou hladinu. VYSVĚTLENÍ POUŽITÝCH SYMBOLŮ EI = požární uzávěr požáru bránící (kritérium mezní teploty na neohřívaném povrchu) EW = požární uzávěr požár omezující (kritérium mezní hustoty tepelného toku z neohřávané strany) S = odolnost uzávěru proti proniku kouře (viz. kapitola Kouřotěsné výplně ) C = uzávěr je opatřen samozavíracím zařízením 30, 15 = doba odolnosti uzávěru v minutách D3 = konstrukce uzávěru zvyšuje v požadované době intenzitu hoření (dřevěná konstrukce) Z A S K L E N Í Požární prosklené uzávěry (dveře a prosklené stěny) jsou vždy zaskleny čirým protipožárním sklem. Na toto sklo je možné pískovat vzory dle nabídky pískovaných skel SAPELI. Požární uzávěry SAPELI jsou zaskleny skly různé tloušťky dle jejich třídy požární odolnosti. Protipožární skla jsou zalištována vždy masivními lištami různých profilů. Z Á T Ě Ž O V Á O D O L N O S T Požární uzávěry SAPELI - dveře, obložkové zárubně a prosklené stěny se dodávají ve dvou třídách podle zátěže interiéru, do kterého jsou určeny: Bytové uzávěry - standardní výroba výrobky určené do interiérů s nízkou až střední zátěží, tj. do standardně užívaných interiérů jako např. byty, hotelové pokoje, soukromé kanceláře Objektové uzávěry jsou výrobky určené do interiérů se střední až vysokou zátěží, tj. do interiérů jako jsou např. školy, nemocnice, kanceláře pro veřejnost M O D E L O V Á Ř A D A Protipožární výrobky SAPELI si zachovávají design jednotlivých modelových řad výrobků. Dveře protipožární jsou vyráběny ve všech modelových řadách a odpovídajících površích mimo všech modelů HARMONIE, FANTAZIE, KUBIKA, masivního sortimentu a prosklených modelů KAROLÍNA, KLÁRA, modelů VARIANT 41, 42 a 45. Obložkové protipožární zárubně jsou dodávány v modelové řadě NORMAL a OBTUS v odpovídajících površích danému modelu. Prosklené protipožární stěny SAPELI jsou dodávány pouze v rámové konstrukci ve všech površích odpovídajících tomuto typu výrobku. 20

KATALOG INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

KATALOG INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ KATALOG INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ OBSAH Historie firmy a její vývoj Prokázané kořeny firmy sahají do roku 1897, kdy na základě živnostenského listu, vydaného CK okresním hejtmanstvím v Tišnově, začal jako truhlář

Více

Interiérové dveře. www.vrana-dvere.cz. Standardní řada. Lamino. interiérové zárubně s nadsvětlíkem a bočním světlíkem doplňky skla

Interiérové dveře. www.vrana-dvere.cz. Standardní řada. Lamino. interiérové zárubně s nadsvětlíkem a bočním světlíkem doplňky skla Interiérové dveře Standardní řada Lamino interiérové dveře Standard dveře Novaline dveře Rustik dveře posuvné dveře bezpečnostní dveře s olověnou vložkou dveře protipožární, protihlukové, protikouřové

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17 Geus okna a.s. U Nikolajky 912 150 00 Praha 5 - Smíchov ISO 9001:2001 2 / 17 OBSAH: Základní ustanovení...4 Předmět normy...4 1. Profily...4 1.1 MATERIÁL... 4 1.1.1 PVC PROFILY...4 1.1.2 VÝZTUŽE...4 1.1.3

Více

KATALOG VÝROBKŮ. FenStar s.r.o.

KATALOG VÝROBKŮ. FenStar s.r.o. FenStar s.r.o. FenStar s.r.o. Fenstarová 1, 684 01 Hodějice tel. +420 544 146 111, fax +420 544 146 006 info@fenstar.com www.fenstar.com KATALOG VÝROBKŮ Katalog výrobků Společnost FenStar 4 Proč právě

Více

Ú OD VLTAVÍN PRIMA-OKNA.CZ VLTAVÍN PRIMA-OKNA PRIMA-OKNA VLTAVÍN

Ú OD VLTAVÍN PRIMA-OKNA.CZ VLTAVÍN PRIMA-OKNA PRIMA-OKNA VLTAVÍN KATALOG OKNA 2013 ÚVOD VLTAVÍN jako tradiční český dodavatel interiérových a vchodových dveří výrazně rozšířil svoji nabídku o kompletní sortiment oken. V rámci své nové řady PRIMA-OKNA.CZ přichází s komplení

Více

BEZPEČNOSTNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

BEZPEČNOSTNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE BEZPEČNOSTNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE Bezpečnostní dveře firmy GERBRICH ochrání váš domov... Historie firmy a její vývoj Prokázané kořeny firmy sahají do roku 1897, kdy na základě živnostenského listu, vydaného

Více

VEKRA 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova

VEKRA 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova VEKRA okna vašeho domova 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY VEKRA Krásná okna pro váš svět Okna jsou jednou z nejdůležitějších součástí našich domovů. Díváme se přes ně na svět, chrání nás

Více

VEKRA 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova

VEKRA 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova VEKRA okna vašeho domova 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY VEKRA Krásná okna pro váš svět Okna jsou jednou z nejdůležitějších součástí našich domovů. Díváme se přes ně na svět, chrání nás

Více

Funkční dveře pro stavební objekty

Funkční dveře pro stavební objekty Venkovní dveře s přerušeným tepelným mostem jako multifunkční a bezpečnostní dveře Až o 30 % lepší tepelná izolace* díky přerušenému tepelnému mostu Funkční dveře pro stavební objekty Robustní vnitřní

Více

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2013 2014

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2013 2014 KATALOG OKEN A DVEŘÍ 013 014 O NÁS Okna a dveře mohou mít desítky různých podob ale vždy jsou prvkem, který je pro váš projekt mimořádně důležitý. Jakékoli chybné rozhodnutí při výběru materiálu či zasklení

Více

produktů PORTA www.portadoors.cz

produktů PORTA www.portadoors.cz produktů PORTA www.portadoors.cz Dveře na prahu přírody Kdyby se kdokoliv pokusil o zmapování historie dveří, s využitím historických materiálů, technik výroby a stylu, které jsou charakteristické pro

Více

ČISTÉ PROSTORY REALIZACE PROSTOR S VYSOCE NÁROČNÝMI POŽADAVKY NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ

ČISTÉ PROSTORY REALIZACE PROSTOR S VYSOCE NÁROČNÝMI POŽADAVKY NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ ČISTÉ PROSTORY REALIZACE PROSTOR S VYSOCE NÁROČNÝMI POŽADAVKY NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ FORCLEAN - ucelený systém pro komplexní výstavbu prostor s vysoce náročnými požadavky na pracovní prostředí, tzv. čisté

Více

VEKRA 2013/2014 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova

VEKRA 2013/2014 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova VEKRA okna vašeho domova 2013/2014 PRODUKTOVÝ KATALOG PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY VEKRA Krásná okna pro váš svět Okna jsou jednou z nejdůležitějších součástí našich domovů. Díváme se přes ně na svět, chrání nás

Více

DVEřE I okna I světlíky

DVEřE I okna I světlíky Praha Brno Bratislava Curych Kodaň Mnichov Vídeň DVEřE I okna I světlíky Mříže I kompletní bezpečí www.adlo.cz 1 INFORMACE O FIRMĚ Konstrukční dokonalost - nejbezpečnější dveře na trhu Technologická přesnost

Více

Obsah. O nás. Plastová okna a dveře. Dřevěná okna a dveře. Hliníková okna a dveře. Interiérové dveře a zárubně. Dvoukřídlá vrata

Obsah. O nás. Plastová okna a dveře. Dřevěná okna a dveře. Hliníková okna a dveře. Interiérové dveře a zárubně. Dvoukřídlá vrata Obsah O nás Plastová okna a dveře Dřevěná okna a dveře Hliníková okna a dveře Interiérové dveře a zárubně Dvoukřídlá vrata Garážová vrata (sekční a posuvná) Vstupní dveře Typy oken, dveří a skel Doplňky

Více

2010 2011 Dřevěná okna a dveře. Produktový katalog

2010 2011 Dřevěná okna a dveře. Produktový katalog 2010 2011 Dřevěná okna a dveře Produktový katalog TOP WOOD WINDOWS Obsah Představení značky TWW... 2 Jak vzniká okno...4/7 Jak vybírat okna...8/9 Dřevěná okna a dveře... 10 Profily oken...12/13 Vchodové

Více

DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE. produktový katalog

DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE. produktový katalog DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE produktový katalog 2013/2014 Obsah 04 10 důvodů proč TWW 05 Jak vybírat okna 06 Jak vzniká okno 08 Dřeviny 09 Povrchová úprava 10 Dřevěná okna a dveře - úvod 12 Eurookno IV68 13 Termookno

Více

Program dveří Teckentrup

Program dveří Teckentrup Program dveří Teckentrup FUNKČNÍ DVEŘE Z OCELI, NEREZOVÉ OCELI A HLINÍKU Protipožární dveře Bezpečnostní dveře Víceúčelové dveře Vnitřní dveře Dveře z uzavřených profilů O T V Í R Á M E V R A T A A D V

Více

K a t a l o g v ý r o b k ů

K a t a l o g v ý r o b k ů Katalog výrobků FenStar O společnosti 3 Galerie FenStar 3 Výroba 4 Přednosti výrobků FenStar 5 Certifi kace 6 Reference FenStar 8 Okna Evolutive 10 Elegance 12 WoodStar 14 Vchodové dveře ALU dveře 16 PVC

Více

SMART VNITŘNÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

SMART VNITŘNÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ NABÍZÍME V MNOHA BAREVNÝCH ODSTÍNECH A NĚKOLIKA DEKORECH KOVOVÉ Te c h n o l o g i e a d e s i g n 2 1 l e t í. s t o SMART VNITŘNÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ Pro ty, kteří si umí vybrat! 1 SMART Vnitřní dveře do

Více

Prima domov! 20LET ISO NORMY GARANCE MAXIMÁLNÍ KVALITA MINIMÁLNÍ CENY! Stavte se u nás! www.prima-okna.cz PERFEKTNÍ NABÍDKA!

Prima domov! 20LET ISO NORMY GARANCE MAXIMÁLNÍ KVALITA MINIMÁLNÍ CENY! Stavte se u nás! www.prima-okna.cz PERFEKTNÍ NABÍDKA! 2014 Prima domov! 20LET PERFEKTNÍ NABÍDKA! Stavte se u nás! www.prima-okna.cz MAXIMÁLNÍ KVALITA MINIMÁLNÍ CENY! DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA CZ TRADIČNÍ ZNAČKA ISO NORMY GARANCE ŠPIČKOVÁ KVALITA MODERNÍ DESIGN ODBORNÉ

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

OTVORY A VÝPLNĚ VE SVISLÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH

OTVORY A VÝPLNĚ VE SVISLÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH OTVORY A VÝPLNĚ VE SVISLÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ DRUHY A FUNKCE OTVORŮ: Otvory ve stěnách se zřizují k osvětlení místnosti denním světlem a ke komunikačnímu spojení sousedních prostorů

Více

Rozlučte se se starými dveřmi!

Rozlučte se se starými dveřmi! Rozlučte se se starými dveřmi! Teď je ta pravá chvíle. Atraktivní do 29. 2. 2012 Zvýhodněné ceny kompletů dveře + zárubeň 30 % z ceny dveří ve formě atraktivního zboží dle vlastního výběru Nejširší nabídka

Více

Obsah. Interiérové dveře. Interiérové dveře v přírodní dýze

Obsah. Interiérové dveře. Interiérové dveře v přírodní dýze SVĚT DVEŘÍ Obsah Interiérové dveře Ploché dveře MINIMAX... 4 nové barvy! Ploché dveře s aplikacemi... 5 Profilované dveře LONDÝN, VÍDEŇ... 6 Ploché dveře Porta DECOR... 7 nové barvy! Ploché dveře Porta

Více

DODATEČNÉ INFORMACE ŠTÍTKY 90 PŘÍSLUŠENSTVÍ 91 MONTÁŽ 92 ZÁRUBNĚ 93

DODATEČNÉ INFORMACE ŠTÍTKY 90 PŘÍSLUŠENSTVÍ 91 MONTÁŽ 92 ZÁRUBNĚ 93 ÚVOD VŠEOBECNÉ INFORMACE 4 2 3 4 5 DVEŘE DO BYTŮ VŠEOBECNÉ INFORMACE A PARAMETRY 0 KOVOVÉ (VYZTUŽENÉ) DVEŘE WD, WDT, C, CT, STAR S 4 protipožární - WP 30, WP 30 (S), AP 30, CP 30 (S) 20 KOVOVÉ (VYZTUŽENÉ)

Více

Montážní předpis pro montáž výrobků

Montážní předpis pro montáž výrobků Montážní předpis pro montáž výrobků Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti Window Holding a.s. Jeho šíření nebo postupování třetím osobám je možné jen se souhlasem majitelů. Obsah Obsah...

Více

www.sulko.cz. 800 155 156

www.sulko.cz. 800 155 156 www.sulko.cz. 800 155 156 Vize společnosti Naším cílem je vyrábět a dodávat náročným zákazníkům produkty, na které se budou moci dlouhodobě spolehnout a které přispějí k většímu komfortu jejich bydlení.

Více

41Technická část obchodních podmínek pro zhotovení stavby - zateplení domu a výměnu oken

41Technická část obchodních podmínek pro zhotovení stavby - zateplení domu a výměnu oken 41Technická část obchodních podmínek pro zhotovení stavby - zateplení domu a výměnu oken Publikace byla zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných

Více