»» T E C H N I C K É L I S T Y»»

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "»» T E C H N I C K É L I S T Y»»"

Transkript

1 »» T E C H N I C K É L I S T Y»»

2 » O B S A H» 1. O B E C N É I N F O R M A C E O KO N S T R U K C I D V E Ř E Z Á RUBNĚ P R O S K L E N É S T Ě N Y D V E Ř E A Z Á R U B N Ě D Ě L E N Í D L E P O V R C H O V É Ú P R AV Y D ý h o v a n ý s o r t i m e n t M a s i v n í d ý h o v a n ý s o r t i m e n t F ó l i o v a n ý s o r t i m e n t L a m i n á t o v ý s o r t i m e n t C P L H P L P r o f i l o v a n ý s o r t i m e n t B a r e v n ý s o r t i m e n t S r o v n á n í m e c h a n i c k é o d o l n o s t i r ů z n ý c h p o v r c h ů D Ě L E N Í D L E F U N K Č N O S T I O t o č n é d v e ř e a z á r u b n ě p o l o d r á ž k o v é b e z p o l o d r á ž k o v é P o s u v n é d v e ř e a z á r u b n ě p o s u v n é n a s t ě n u p o s u v n é d o s t a v e b n í h o p o u z d r a L a m e l o v é d v e ř e a z á r u b n ě s k l á d a c í, h a r m o n i k o v é Ky v n é d v e ř e a z á r u b n ě S r o v n á n í p r o s t o r o v é n á r o č n o s t i j e d n o t l i v ý c h d r u h ů o t e v í r á n í S P E C I Á L N Í V Ý R O B K Y P r o t i p o ž á r n í v ý p l n ě K o u ř o t ě s n é v ý p l n ě B e z p e č n o s t n í v ý p l n ě Z v u k o v ě i z o l a č n í v ý p l n ě K l i m a v ý r o b k y M e c h a n i c k y o d o l n é v ý p l n ě R T G v ý p l n ě M A S I V N Í S O R T I M E N T C E L O S K L E N Ě N É D V E Ř E T E C H N I C K É V Ý K R E S Y O r i e n t a c e a z p ů s o b y o t e v í r á n í O t o č n é d v e ř e a z á r u b e ň s p o l o d r á ž k o u O t o č n é d v e ř e a z á r u b e ň b e z p o l o d r á ž k y D v e ř e a z á r u b e ň O K Z- S O F T O t o č n é d v e ř e a z á r u b n ě H a r m o n i e D v e ř e a z á r u b e ň p o s u v n é n a s t ě n u D v e ř e a z á r u b e ň p o s u v n é d o s t a v. p o u z d r a D v e ř e a z á r u b e ň s k l á d a c í D v e ř e a z á r u b e ň h a r m o n i k o v é Z á r u b e ň L a t e n t e O K Z- S O F T nejč a s t ě j š í v a r i a n t y o s a z e n í D o p o r u č e n é p ř e c h o d y p o d l a h

3 «1. OBECNÉ INFORMACE O KONSTRUKCI ««OBECNÉ INFORMACE O KONSTRUKCI STANDARDNÍCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ «D V E Ř N Í K O V Á N Í Standardně je dodáván zámek obyčejný s roztečí 72 mm a hloubkou zádlabu 80 mm. Ve standardních dveřích modelové řady STANDART, EXKLUSIV, LIPNO, NORA, RADKA, ESTER a KAROLÍNA p.ú. fólie jsou osazeny tři šroubové závěsy. V ostatních modelech jsou osazeny závěsy dva. Panty jsou dodávány v povrchové úpravě matný nikl. Na objednávku lze dodat závěsy s povrchem zlatým lesklým, stříbrným lesklým nebo hnědým komaxitem. T Y P I Z O V A N É R O Z M Ě R Y Jednokřídlové dveře jsou dodávány (dle ČSN) v typizovaných jednokřídlých rozměrech 60, 70, 80, 90 / 197 cm, dvoukřídlé pak v rozměrech 125, 145, 165, 185 / 197 cm. Dvoukřídlové dveře se standardně dodávají symetricky dělené. Při objednávání dveřního křídla se udává jmenovitý rozměr. A T Y P I C K É R O Z M Ě R Y U většiny modelů lze vyrobit maximální čistý rozměr jednokřídlých dveří 115 / 220 cm a dvoukřídlých dveří 210 / 220 cm. Minimální rozměr dveřního plného křídla je většinou 40 / 115 cm, prosklených pak 45 / 115 cm. Veškeré rozměrové atypy je nutné konzultovat s obchodním oddělením SAPELI. Při objednávání atypických dveří se udává: velikost stavebního otvoru - pokud jsou dveře včetně dřevěné zárubně SAPELI čistý rozměr dveřního křídla - pokud jsou dveře bez zárubně SAPELI B A L E N Í Při balení výrobků SAPELI jsou použity následující materiály: třívrstvá lepenka polyetylenová fólie LLPD Firma SAPELI má uzavřenou smlouvu s firmou EKO - KOM, a.s. o zpětném odběru a využití odpadu z obalů způsobem dle 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech. OBECNÉ INFORMACE O KONSTRUKCI S C H É M A K O N S T R U K C E S T A N D A R D N Í C H V N I T Ř N Í C H D V E Ř Í K O N S T R U K Č N Í R Á M přírodní masiv SMRK 33 x 42 mm S T Ř E D O V Á V Ý P L Ň dřevotřísková deska plná nebo děrovaná 33 mm papírová voština P L Á Š Ť dřevotřísková deska 3 mm MDF deska 3 mm Z A S K L Í V A C Í R Á M Y lišta MDF obalená kašírovací fólií masivní lišty z listnatého řeziva S K L O sklo tl. 4-5 mm H R A N Y D V E Ř Í syntetická olepovací páska olepovací páska z přírodní dýhy = možnost profilovaných hran ABS olepovací hrana 0,5 mm 3

4 » OBECNÉ INFORMACE O KONSTRUKCI STANDARDNÍCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ» OBECNÉ INFORMACE O KONSTRUKCI V N I T Ř N Í V Ý P L N Ě D V E Ř Í HRANA DVEŘÍ pouze svislé hrany svislé a horní hrany SOFT S2 OSTRÁ HRANA VOŠTINA Odlehčená DTD Plná DTD AKORD ALEGRO, TENGA, DAMIER, TRENTO, CLUB, ROMA, PALERMO, BERGAMO, MILANO, VENECIA, JANOV, ELEGANT, SOFTLINE, INSPIRA, VARIANT AKORD, ALEGRO, TENGA, DAMIER, TRENTO, CLUB, ROMA, PALERMO, BERGAMO, MILANO, VENECIA, JANOV, ELEGANT, VARIANT, INSPIRA, SOFTLINE, FEST, LIPNO KLÁRA, SWING, KAROLÍNA (p. ú. dýha) DOMINO, SPORT KLÁRA SWING KAROLÍNA DOMINO SPORT Standardně dodávané v ceně dveří Dodávané na objednávku bez příplatku svislé a horní hrany SOFT S3 KARNIS K3 ALEGRO, TENGA, DAMIER, TRENTO, CLUB, ROMA, PALERMO, BERGAMO, MILANO, VENECIA, JANOV, ELEGANT, SOFTLINE, VARIANT KLÁRA SWING KAROLÍNA (p. ú. dýha) DOMINO SPORT Dodávané na objednávku příplatek 300,- Kč za dveřní křídlo VYSVĚTLIVKY: S2 - hrana SOFT pouze na bočních hranách dveří, S3 - hrana SOFT na bočních i horní hraně dveří, K3 - hrana KARNIS na bočních i horní hraně dveří Z A S K L Í V A C Í L I Š T Y Každá modelová řada má přesně specifikovány typy zasklívacích lišt, které je možné použít. Lišty jsou specifikovány obchodním značením A B kovolaminát stříbrný lesklý (s příplatkem) kovolaminát stříbrný matný (s příplatkem) kovolaminát zlatý lesklý (s příplatkem) C D H E F G O L K S K L E N Ě N Á V Ý P L Ň Každá modelová řada má přesně specifikovány typy skel, která jsou v ceně modelu. Za příplatek pak lze vybrat i nadstandardní sklo z katalogu Skel a vitráží SAPELI. Přehled standardních skel: Martele (ornament) čiré Float čiré Planibel bronz Ametyst (kůra) čiré Ametyst (kůra) bronz Činčila čiré Činčila bronz 4

5 «OBECNÉ INFORMACE O KONSTRUKCI STANDARDNÍCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ «U K Á Z K A N A D S T A N D A R D N Í C H S K E L Vitráže Pískovaná skla Gravírovaná skla Ornamentní skla OBECNÉ INFORMACE O KONSTRUKCI V 05 FLOAT - čiré VD 9 (PD 9, KPD 9) SATINÁTO - růžové SM 37 FLOAT - čiré oboustranné pískování dekoru SM 41 P FLOAT - čiré G 15 SATINÁTO - bílé G 13 SATINÁTO - bílé MASTER- -CARRE - čiré MASTER- -POINT - čiré «OBECNÉ INFORMACE O KONSTRUKCI MASIVNÍCH DÝHOVANÝCH DVEŘÍ «D V E Ř N Í K O V Á N Í Standardně je dodáván zámek obyčejný s roztečí 72 mm a hloubkou zádlabu 80 mm. Do modelů dveří jsou dodávány skryté, kombinované nebo čípkové závěsy v barvě matný nikl. Každá z modelových řad má zároveň specifickou modelovou řadu zárubní, do kterých lze osadit dveře. Výběrová dýha nebo masivní spárovka Kalené sklo Nosná lamela z multidesky K O N S T R U K C E K Ř Í D L A konstrukční materiál - nosná lamela z multidesky středová výplň - laťovka tl. 14 mm, překližka tl. 8 mm sklo kalené - standardně je dodáváno kalené sklo float čiré, za příplatek pak lze vybrat i nadstandardní sklo z katalogu Skel a vitráží SAPELI T Y P I Z O V A N É R O Z M Ě R Y Jednokřídlé dveře jsou dodávány (dle ČSN) v typizovaných jednokřídlových rozměrech 60, 70, 80, 90 / 197 cm, dvoukřídlé pak v rozměrech 125, 145, 165, 185 / 197 cm. Dvoukřídlové dveře se standardně dodávají symetricky dělené. Při objednávání dveřního křídla se udává jmenovitý rozměr. A T Y P I C K É R O Z M Ě R Y Veškeré rozměrové atypy je nutné konzultovat s obchodním oddělením SAPELI. Při objednávání atypických dveří se udává: velikost stavebního otvoru - pokud jsou dveře včetně dřevěné zárubně SAPELI čistý rozměr dveřního křídla - pokud jsou dveře bez zárubně SAPELI B A L E N Í Při balení výrobků SAPELI jsou použity následující materiály: třívrstvá lepenka polyetylenová fólie LLPD Firma SAPELI má uzavřenou smlouvu s firmou EKO - KOM, a.s. o zpětném odběru a využití odpadu z obalů způsobem dle 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech. 5

6 » OBECNÉ INFORMACE O KONSTRUKCI STANDARDNÍCH VNITŘNÍCH ZÁRUBNÍ» OBECNÉ INFORMACE O KONSTRUKCI D V E Ř N Í K O V Á N Í Standardně je dodáván protiplech k zámku s roztečí 72 mm. Normální zárubně jsou osazeny dvěma šroubovými závěsy. Pokud mají zárubně atypický rozměr, tj. průchozí rozměr je širší než 90 cm nebo vyšší než 197 cm, je automaticky osazován i třetí, prostřední závěs. Závěsy a protiplech jsou dodávány v povrchové úpravě matný nikl. Na objednávku lze dodat závěsy a protiplech s povrchem zlatým lesklým, stříbrným lesklým nebo hnědým komaxitem. T Y P I Z O V A N É R O Z M Ě R Y Jednokřídlové zárubně jsou dodávány (dle ČN) v typizovaných rozměrech 60, 70, 80, 90 / 197 cm, dvoukřídlé pak v rozměrech 125, 145, 165, 185 / 197 cm. Při objednávání zárubní se udává průchozí rozměr. A T Y P I C K É R O Z M Ě R Y Většinu zárubní lze vyrobit dle modelů dveří, tzn. maximální průchozí rozměr pro jednokřídlé dveře je 115 / 220 cm a pro dvoukřídlé dveře 210 / 220 cm. Minimální rozměry jsou dle rozměrů dveřního křídla. Veškeré rozměrové atypy je nutné konzultovat s obchodním oddělením SAPELI. Při objednávání atypických zárubní se udává velikost stavebního otvoru. B A L E N Í Při balení výrobků SAPELI jsou použity následující materiály: třívrstvá lepenka polyetylenová fólie LLPD Firma SAPELI má uzavřenou smlouvu s firmou EKO - KOM, a.s. o zpětném odběru a využití odpadu z obalů způsobem dle 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech.» DRUHY VNITŘNÍCH ZÁRUBNÍ» O B L O Ž K O V Á Z Á R U B E Ň S A P E L I (MODELY: NORMAL, OBTUS, HARMONIE, FANTAZIE) Osazují se čistě a rychle do dokončených stavebních otvorů. Tedy až po dokončení omítek, malby, obkladů, po položení podlahové krytiny včetně plovoucích podlah a koberců. O K Z - S O F T Je zárubeň obkladové konstrukce, která se osazuje na stávající kovovou zárubeň bez potřeby demontáže této původní zárubně. Nosná obložka Těsnící profil Ostění Krycí obložka NOSNÝ MATERIÁL - dřevotřísková deska - masiv Nosná obložka Těsnící profil Ostění Krycí obložka NOSNÝ MATERIÁL - dřevotřísková deska R Á M O V Á Z Á R U B E Ň S A P E L I Je rámová zárubeň obložkové konstrukce včetně pomocné nosné konstrukce, která se osazuje do průběžného stavebního otvoru bez špalet. Využívá se u některých provedení prosklených stěn a výhradně u protipožárních prosklených stěn. Pomocná nosná konstrukce Obložková zárubeň NOSNÝ MATERIÁL - dřevotřísková deska (obložková zárubeň) jehličnatý masiv (pomocná konstrukce) Z Á R U B E Ň L A T E N T E Jedná se o zárubeň obložkové konstrukce, která se osazuje na speciální kovovou kontrazárubeň, jež je vsazena do stavebního otvoru již při hrubých zednických pracech. Kontrazárubeň Obložková zárubeň NOSNÝ MATERIÁL - dřevotřísková deska 6

7 «MODELY ZÁRUBNÍ «Z Á R U B E Ň N O R M A L Jedná se o obložkovou zárubeň, která má napojení svislého a vodorovného dílu na pokos tj. pod úhlem 45 O. Standardně je dodáváno ostré ostění, za příplatek lze dodat i ostění zaoblené na straně krycí obložky. Šíře obložky z pohledové strany je 65 mm, lze za příplatek dodat i obložky šíře 80 mm. Zárubeň NORMAL lze dodat v polodrážkovém i bezpolodrážkovém provedení. Rohový spoj (pokos) Detail oblého ostění (za příplatek) Rozsah regulace zárubní +15/-10 (-18) mm -18 mm -10 mm 0 mm +15 mm po úpravě zárubně OBECNÉ INFORMACE O KONSTRUKCI Z Á R U B E Ň O B T U S Jedná se o obložkovou zárubeň, která má napojení svislého a vodorovného dílu na tupo tj. pod úhlem 90 O. Je dodávána pouze s ostrým ostěním. Šíře obložky z pohledové strany je 65 mm, lze za příplatek dodat i obložky šíře 80 mm (viz. zárubeň NORMAL). Zárubeň lze dodat v polodrážkovém i bezpolodrážkovém provedení. Detail spojení na tupo (zárubeň OBTUS) Z Á R U B E Ň H A R M O N I E Jedná se o nadstandardní obložkovou zárubeň, která má napojení svislého a vodorovného dílu na pokos tj. pod úhlem 45 O. Zárubeň je charakteristická oblými obložkami s tzv. mejdlíčkem Standardně je dodávána pouze v polodrážkovém provedení, otočná se zaobleným ostěním na straně krycí obložky. Detail spojení na pokos (zárubeň HARMONIE, oblé obložky s tzv. mejdlíčkem ) Z Á R U B E Ň L A T E N T E Jedná se o speciální obložkovou zárubeň, která se montuje na zvláštní plechovou konstrukci, tzv. kontrazárubeň osazovanou do stavebního otvoru již při hrubé stavbě. Teprve po finálním zaomítání kontrazárubně se na ni osadí obložková zárubeň LATENTE, charakteristická tím, že ani obrys zárubně ani dveří nevystupuje před stěnu jedná se o skryté (utopené) osazení. Zárubeň má napojení svislého a vodorovného dílu na tupo tj. pod úhlem 90 O. Je dodávána pouze s ostrým ostěním. Šíře obložky z pohledové strany je 50 mm. Zárubeň LATENTE je určena pouze pro bezpolodrážkové dveře. Zárubeň LATENTE 7

8 » MODELY ZÁRUBNÍ» OBECNÉ INFORMACE O KONSTRUKCI Z Á R U B E Ň O K Z - S O F T Jedná se o speciální obložkovou zárubeň, která se montuje na stávající kovovou zárubeň, takže tato nemusí být vybourávána. Při užití OKZ-SOFT 2000 zůstává zachován jmenovitý rozměr dveří, takže mohou být použity i dveře původní. Zárubeň má napojení svislého a vodorovného dílu na pokos tj. pod úhlem 45 O. Je dodávána pouze s ostrým ostěním. Šíře nosné obložky z pohledové strany je 50 mm a šíře krycí obložky činí 75 mm. Zárubeň OKZ SOFT 2000 Z Á R U B E Ň F A N T A Z I E Jedná se o specifické zárubně z masivního materiálu určené pouze pro dveře dané modelové řady, se kterými tvoří nedílný komplet. Zárubeň FANTAZIE» OBECNÉ INFORMACE O KONSTRUKCI VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH STĚN» D V E Ř N Í K O V Á N Í Standardně je dodáván protiplech k zámku s roztečí 72 mm. Normálně jsou stěny osazeny dvěma šroubovými závěsy. Pokud mají osazené dveře atypický rozměr, tj. jmenovitý rozměr je širší než 90 cm nebo vyšší než 197 cm, je automaticky osazován i třetí, prostřední závěs. Závěsy a protiplech jsou dodávány v povrchové úpravě matný nikl. Na objednávku lze dodat závěsy a protiplech s povrchem zlatým lesklým, stříbrným lesklým nebo hnědým komaxitem. Do prosklených stěn je možné osazovat dveře typizovaných i atypických rozměrů, viz. rozměry dveří. Každý typ prosklené stěny má své specifické značení. Prosklené stěny lze vyrábět v konstrukci obložkové nebo rámové. T Y P I Z O V A N É R O Z M Ě R Y Při objednávání se udává označení typu stěny a jmenovitý rozměr osazených dveří. A T Y P I C K É R O Z M Ě R Y Maximální rozměry stavebních otvorů, do kterých lze osadit prosklené stěny SAPELI jsou: obložková konstrukce maximální stavební otvor 265 x 265 cm rámová konstrukce maximální stavební otvor 280 x 280 cm Veškeré rozměrové atypy je nutné konzultovat s obchodním oddělením SAPELI. Při objednávání atypických zárubní se udává velikost stavebního otvoru a jmenovitý rozměr osazených dveří. B A L E N Í Při balení výrobků SAPELI jsou použity následující materiály: třívrstvá lepenka polyetylenová fólie LLPD Firma SAPELI má uzavřenou smlouvu s firmou EKO - KOM, a.s. o zpětném odběru a využití odpadu z obalů způsobem dle 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech. 8

9 «OBECNÉ INFORMACE O KONSTRUKCI VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH STĚN «T Y P I Z O V A N É R O Z M Ě R Y PŘEHLED TYPOVÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ A MOŽNOSTÍ JEJICH OSAZENÍ JEDNOTLIVÝMI MODELY PROSKLENÝCH STĚN V KOMBINACI SE ŠÍŘKOU DVEŘÍ. OBLOŽKOVÁ KONSTRUKCE stavební otvor RÁMOVÁ KONSTRUKCE stavební otvor model pro dveře 700 x x 2052 J0 800 x x 2052 J1 900 x x 2052 J x x 2052 J x x 2052 B4, K4 60, 70, 80, x x 2052 B5, C5, K5 60, 70, 80, x x 2052 B6, C6, K6 60, 70, 80, x x 2052 B7, K7 60, 70, 80, x x 2052 C7 60, 70, 80, 90, x x 2052 C8 60, 70, 80, 90, 125, x x 2052 C9 60, 70, 80, 90, 125, x x 2052 CA 60, 70, 80, 90, 125, x x 2532 A x x 2532 I0 x 800 x x 2532 A x x 2532 I1 x 900 x x 2532 A x x 2532 I2 x 1000 x x 2532 A x x 2532 I3 x 1350 x x 2532 A4, L x x 2532 D4, M4, N4, O4 60, 70, 80, x x 2532 A5, L x x 2532 D5, E5, M5, N5, O5, P5, Q5 60, 70, 80, x x 2532 N6, O6, P6, Q6 60, 70, 80, x x 2532 N7, O7 80, x x 2532 P7, Q7 60, 70, 80, 90, x x 2532 P8, Q8 60, 70, 80, 90, 125, x x 2532 P9, Q9 60, 70, 80, 90, 125, x x 2532 PA, QA 60, 70, 80, 90, 125, 145 Příklad: A3 znamená stěna model A pro stavební otvor obložkové zárubně 1000 x 2500 mm nebo stavební otvor rámové konstrukce 1070 x 2532 mm použitelná pro dveře šířky 90 cm. Řez rámovou zárubní 11 A 11 B 11 S ZASKLÍVACÍ Řez obložkovou zárubní V Ý B Ě R Z P R O F I L Ů L I Š T STŘEDOVÉ OBECNÉ INFORMACE O KONSTRUKCI M O D E LY P R O S K L E N Ý C H S T Ě N model A model B model K model C model D model M model E model F model G model H model I model J model L model N model O model P model Q Možno osadit dveře otočné, posuvné, skládací, kyvné. 9

10 » OBECNÉ INFORMACE O KONSTRUKCI VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH STĚN» OBECNÉ INFORMACE O KONSTRUKCI P R O V E D E N Í Z A K O N Č E N Í B O Č N Í H O S V Ě T L Í K U Standardní provedení bočního světlíku s pevným spodním dílem T Y P Y P R O V E D E N Í P R O S K L E N Ý C H S T Ě N Provedení bočního světlíku bez spodního pevného dílu Provedení bočního světlíku se spodním rámovým dílem Standardní provedení Provedení bočního světlíku s členící mřížkou Provedení bočního světlíku s poličkami Provedení výplně bočního světlíku dveřovkou 10

11 «2. DVEŘE A ZÁRUBNĚ - DĚLENÍ DLE POVRCHOVÉ ÚPRAVY ««DÝHOVANÝ SORTIMENT «P O V R C H O V Á Ú P R A V A PŘÍRODNÍ DÝHY Standardní nabídka (každá z modelových řad má svou individuální nabídku): TŘEŠEŇ, JAVOR, OLŠE, JASAN, OŘECH, BUK, DUB, MAHAGON, BŘÍZA, HRUŠKA, ZEBRANO, PADOUK, BUBINGA, WENGE Z P Ů S O B P O V R C H O V É Ú P R A V Y ekologicky odbouratelný, akrylátový, polomatný, transparentní lak tvrzený UV zářením, mimo dýhu Wenge, kde je použit lak polyuretanový ekologicky odbouratelný, akrylátový, barevný pigment dle vzorníku RAL NELZE dodávat výrobky mořené - výrobky se dodávají v rozloženém předbroušeném stavu. Moření si zajišťuje zákazník formou subdodávky. Lze použít pouze mořidlo přidávané do laku. dýha - TŘEŠEŇ dýha - JAVOR dýha - JAVOR dýha - OLŠE dýha - JASAN dýha - OŘECH dýha - BUK dýha - DUB evropský americký dýha - MAHAGON DVEŘE A Z ÁRUBNĚ - DĚLENÍ DLE POVRCHOVÉ ÚPR AV Y dýha - BŘÍZA dýha - HRUŠKA dýha - ZEBRANO dýha - PADOUK čerstvý dýha - PADOUK vyzrálý dýha - BUBINGA krájená dýha - BUBINGA loupaná dýha - WENGE Bílá na pór T Y P Y D Ý H O V Ý C H S E S A Z E N E K P R Ů B Ě Ž N Á S E S A Z E N K A Dýha na celém dveřním křídle je sesazena pouze v jednom, svislém nebo vodorovném směru. NETŘÍDĚNÁ SESAZENKA dýha je sesazována bez zvláštních nároků na sjednocení kresby a barevnosti Modelové řady dveří: STANDART VÝBĚROVÁ SESAZENKA dýha je sesazována se zřetelem na sjednocení kresby a barevnosti v konkrétní zakázce. Modelové řady dveří: ELEGANT, DOMINO, SPORT, INSPIRA, MILANO, JANOV, CLUB Modelové řady zárubní: NORMAL, OBTUS, LATENTE, OKZ-SOFT 2000, HARMONIE Druhy prosklených stěn: Obložková i rámová konstrukce zárubně NORMAL, OBTUS Průběžná sesazenka (model DOMINO) R Á M O V Á S E S A Z E N K A Pásy dýhy jsou dle modelu charakteristicky skládány ve vodorovném a svislém směru do tvaru připomínajícího rámovou konstrukci masivních dveří. Modelové řady dveří: KLÁRA, KAROLÍNA, SWING, VENECIA, BERGAMO, SOFTLINE, ROMA, PALERMO, TRENTO Modelové řady zárubní: NORMAL, OBTUS, LATENTE, OKZ-SOFT 2000, HARMONIE Druhy prosklených stěn: Obložková i rámová konstrukce zárubně NORMAL, OBTUS Rámová sesazenka (model BERGAMO) 11

12 » DÝHOVANÝ SORTIMENT» DVEŘE A Z ÁRUBNĚ - DĚLENÍ DLE POVRCHOVÉ ÚPR AV Y Kombinovná sesazenka (model VARIANT) K O M B I N O V A N Á S E S A Z E N K A Různé dýhy jsou specificky skládané do dveřní sesazenky charakteristické pro danou modelovou řadu. Modelové řady dveří: ALEGRO, AKORD, TENGA, DAMIER, VARIANT Modelové řady zárubní: NORMAL, OBTUS, LATENTE, OKZ-SOFT 2000, HARMONIE Druhy prosklených stěn: Obložková i rámová konstrukce zárubně NORMAL, OBTUS Třešeň Buk Javor M O Ž N O S T I P R O F I L O V A N Ý C H H R A N D Ý H O V A N Ý C H D V E Ř Í SOFT KARNIS» MASIVNÍ DÝHOVANÝ SORTIMENT» P O V R C H O V Á Ú P R A V A výběrové přírodní dýhy (modely HARMONIE, KUBIKA) standardní nabídka (každá z modelových řad má svou individuální nabídku): DUB, BUK, TŘEŠEŇ, JAVOR, OLŠE, HRUŠKA masivní multispárovka (model FANTAZIE) TŘEŠEŇ, JAVOR Z P Ů S O B P O V R C H O V É Ú P R A V Y ve většině případů polyuretanový, transparentní lak, lesk Modelové řady dveří: HARMONIE, FANTAZIE, KUBIKA Modelové řady zárubní: HARMONIE, FANTAZIE, OBTUS Druhy prosklených stěn: Obložková i rámová konstrukce zárubně NORMAL, OBTUS (modelová řada FANTAZIE nelze) dýha - DUB dýha - BUK dýha - TŘEŠEŇ dýha - JAVOR evropský dýha - OLŠE dýha - HRUŠKA 12

13 «FÓLIOVANÝ SORTIMENT «P O V R C H O V Á Ú P R A V A povrchová úprava fóliovaných dveří je prováděna kašírovací umělohmotnou fólií nanesenou na DTD plášť dveří nabídka dezénů fólií: HRUŠKA, TŘEŠEŇ, BUK, DUB, JAVOR, BÍLÁ Modelové řady dveří: STANDART, EXKLUSIV, KAROLÍNA Modelové řady zárubní: NORMAL, OKZ-SOFT 2000 Druhy prosklených stěn: Obložková i rámová konstrukce zárubně NORMAL fólie - HRUŠKA fólie - TŘEŠEŇ fólie - BUK fólie - DUB fólie - JAVOR fólie - BÍLÁ «LAMINÁTOVÝ SORTIMENT - CPL «P O V R C H O V Á Ú P R A V A DTD plášť dveří je opatřen kontinuelně nakašírovaným střednětlakým laminátem CPL o tloušťce necelých 0,3 mm, viz. také kapitola Speciální dveře mechanicky odolné nabídka dezénů laminátů CPL: BÍLÁ, ŠEDÁ, JAVOR, BUK, OLŠE, DUB, TŘEŠEŇ, KOVOLAMINÁT (pouze pro zárubně). Na objednávku: nad 60 ks dveří výběr ze vzorníku MELAPLAST. Modelové řady dveří: FEST, NORA, RADKA, ESTER Modelové řady zárubní: NORMAL Druhy prosklených stěn: nelze DVEŘE A Z ÁRUBNĚ - DĚLENÍ DLE POVRCHOVÉ ÚPR AV Y CPL - BÍLÁ CPL - ŠEDÁ CPL - JAVOR CPL - BUK CPL - OLŠE CPL - DUB CPL - TŘEŠEŇ «LAMINÁTOVÝ SORTIMENT - HPL «P O V R C H O V Á Ú P R A V A DTD plášť dveří je opatřen nalisovaným vysokotlakým laminátovým HPL pláštěm o tloušťce 0,8 mm. Viz. také kapitola Speciální dveře vysoce mechanicky odolné. nabídka dezénů laminátů HPL: standardní nabídka: jemná perlička, ŠEDÁ nebo lamináty HPL řady MAX-FH RAL na objednávku: pláště dle nabídky MAX Modelové řady dveří: LIPNO Modelové řady zárubní: nelze Druhy prosklených stěn: nelze ŠEDÁ HPL řada MAX - FH RAL 13

14 » PROFILOVANÝ SORTIMENT» DVEŘE A Z ÁRUBNĚ - DĚLENÍ DLE POVRCHOVÉ ÚPR AV Y P O V R C H O V Á Ú P R A V A K výrobě dveřních křídel jsou používány pláště z dřevěných aglomerátů, které jsou již prolisovány do tvarů specifických pro každou modelovou řadu. Prolisování pláště imituje kazetové dveře i včetně výrazné kresby dřeva. Povrchová úprava profilovaných dveří je prováděna několika vrstvami ekologicky odbouratelným akrylátovým pigmentem dle vzorníku RAL. Standardně je dodávána bílá barva RAL Modelové řady dveří: CLASIK, FAMILY, HOME Modelové řady zárubní: nelze (doporučujeme kombinovat se zárubní NORMAL p.ú. fólie Bílá nebo Bílá na pór RAL 9003) Druhy prosklených stěn: nelze (doporučení viz. zárubně) barvy - RAL profilované dveře - BÍLÁ» BAREVNÝ SORTIMENT» P O V R C H O V Á Ú P R A V A barevná povrchová úprava je dělena dle podkladu na dva typy: barva na pór - jako podklad pod stříkanou barvu slouží kombinace jasanové dýhy a umělého materiálu imitující její kresbu barva na hladko - podklad pro stříkání barvy na hladko tvoří lakovaná MDF deska nebo podkladová hladká fólie Povrchová úprava barevných dveří je prováděna několika vrstvami ekologicky odbouratelným akrylátovým pigmentem dle vzorníku RAL. Standardně je dodávána bílá barva RAL Modelové řady dveří: CLUB, ELEGANT, BERGAMO, INSPIRA, KAROLÍNA, KLÁRA, PALERMO, ROMA, SOFTLINE, STANDARD, SWING, TRENTO, VENECIA Modelové řady zárubní: NORMAL, OKZ SOFT 2000 Druhy prosklených stěn: obložková i rámová konstrukce zárubně NORMAL barvy - RAL BÍLÁ» POROVNÁNÍ MECHANICKÉ ODOLNOSTI RŮZNÝCH MATERIÁLŮ» Za přesně specifikovanýcj podmínek dle ČSN EN 438 byl proveden test mechanické odolnosti různých druhů povrchových materiálů, spočívající v měření počtu otáček brusného kotouče než dojde k porušení povrchu dveří. M A T E R I Á L P O Č E T O T Á Č E K Dýha UV lak Kašírovací fólie Laminát CPL Laminát HPL

15 «2. DVEŘE A ZÁRUBNĚ - DĚLENÍ DLE FUNKČNOSTI «Otočné dveře a zárubeň s polodrážkou «OTOČNÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ S POLODRÁŽKOU «C H A R A K T E R I S T I K A Nejužívanější způsob otvírání dveřních výplní v našem stavebnictví. K L A D Y dokonalá zvuková a tepelná izolace možnost dalších speciálních odolností (protipožární, klimaodolné..) široká nabídka typových řad nižší pořizovací náklady Z Á P O R Y velká prostorová náročnost Části kompletu: Otočné dveřní křídlo s polodrážkou + zárubeň SAPELI - s polodrážkou pro otočné dveře Modelové řady dveří: AKORD, ALEGRO, DAMIER, TENGA, BER- GAMO, CLUB, DOMINO, ELEGANT, HARMONIE, INSPIRA, JANOV, MILANO, KAROLÍNA, KLÁRA, PALERMO, ROMA, SOFTLINE, SPORT, STANDART, SWING, TRENTO, VARIANT, VENECIA, NO- RA, RADKA, ESTER, EXKLUSIV, CLASIK, FAMILY, HOME Modelové řady zárubní: NORMAL, OBTUS, HARMONIE, OKZ - SOFT 2000 Druhy prosklených stěn: Obložková i rámová konstruk-ce zárubně NORMAL, OBTUS DVEŘE A Z ÁRUBNĚ - DĚLENÍ DLE FUNKČNOSTI Protiplech Závěs standardní «OTOČNÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ BEZ POLODRÁŽKY «Otočné dveře a zárubeň bez polodrážky Bezpolodrážkový komplet C H A R A K T E R I S T I K A Způsob otvírání dveřních výplní, který zaznamenal v našem stavebnictví obrovský nárust. Je to dáno hlavně posledními designerskými trendy. V tomto provedení zachovávají dveře v zavřeném stavu jednotnou plochu se zárubní. Nová konstrukce zapuštěných závěsů dovolují úplné otevření dveří a zároveň při zavření skryté závěsy neruší plochu dveří a zárubně. Používané závěsy TECTUS a ČÍPKOVÉ závěsy umožňují seřizování dveří v několika rovinách. K L A D Y dokonalá zvuková a tepelná izolace moderní architektonický a designerský prvek široká nabídka typových řad nižší pořizovací náklady Z Á P O R Y velká prostorová náročnost menší možnost dalších speciálních odolností (protipožární...) Části kompletu: Otočné dveřní křídlo bez polodrážky + zárubeň SAPELI bez polodrážky pro otočné dveře Modelové řady dveří: AKORD, ALEGRO, DAMIER, TENGA, BERGA- MO, CLUB, DOMINO, ELEGANT, KUBIKA, INSPIRA, JANOV, MILA- NO, KAROLÍNA, KLÁRA, PALERMO, ROMA, SOFTLINE, SPORT, STANDART, SWING, TRENTO, VARIANT, VENECIA, NORA, RADKA, ESTER, EXKLUSIV, CLASIK, FAMILY, HOME Modelové řady zárubní: NORMAL, OBTUS, LATENTE Druhy prosklených stěn: nelze 15

16 » OTOČNÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ BEZ POLODRÁŽKY» DVEŘE A Z ÁRUBNĚ - DĚLENÍ DLE FUNKČNOSTI Skrytý závěs TECTUS 3D seříditelný ČÍPKOVÝ závěs 2D seříditelný» POSUVNÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ NA STĚNU» Dveře jednokřídlé posuvné na stěnu - pravé Dveře jednokřídlé posuvné na stěnu - levé C H A R A K T E R I S T I K A Standardně užívané otevírání, pokud je potřeba menší prostorová náročnost. Posouvání dveří funguje tak, že se křídlo pohybuje těsně podél stěny. Toto provedení je nabízeno pro jednokřídlé i dvoukřídlé provedení. Pro zvýšení komfortu otevírání dvoukřídlých dveří je lze opatřit tzv. synchronním ovládáním - otvíráním jednoho křídla je současně otvíráno i druhé křídlo. Tento typ otvírání je možné použít i u prosklených stěn SAPELI. K L A D Y široká nabídka typových řad malá prostorová náročnost komplet působí dekorativně Z Á P O R Y nižší zvuková a tepelná izolace nevyužitelnost stěny v prostoru odsunu dveří Části kompletu: Posuvné dveřní křídlo + průchozí zárubeň SAPELI + posuvné prvky (garnýž, kolejnice, pos. kování...) Modelové řady dveří: AKORD, ALEGRO, DAMIER, TENGA, BER- GAMO, CLUB, DOMINO, ELEGANT, KUBIKA, INSPIRA, JANOV, MILANO, KAROLÍNA, KLÁRA, PALERMO, ROMA, SOFTLINE, SPORT, STANDART, SWING, TRENTO, VARIANT, VENECIA, NO- RA, RADKA, ESTER, EXKLUSIV, CLASIK, FAMILY, HOME Modelové řady zárubní: NORMAL, OBTUS Druhy prosklených stěn: Obložková i rámová konstrukce zárubně NORMAL, OBTUS 16

17 «POSUVNÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ DO STAVEBNÍHO POUZDRA «C H A R A K T E R I S T I K A Typ posuvného otvírání, které zaznamenalo vysoký nárůst poptávky zejména díky nulové prostorové náročnosti a jednoduchosti přípravy pro osazení dveří a zárubní. Při hrubé stavbě se osadí do předem připraveného stavebního otvoru stavební pouzdro, které je následně obloženo sádrokartonem nebo zaomítáno (typ dokončení stěny je třeba specifikovat při objednání pouzdra). Teprve po celkovém dokončení stavebních prací v interiéru jsou zároveň s ostatními osazeny posuvné dveře a zárubeň. Existuje několik provedení stavebních pouzder, do kterých lze osadit komplet SAPELI. A) STANDARD B) KOMFORT C) UNIBOX D) PARALLEL DVEŘE A Z ÁRUBNĚ - DĚLENÍ DLE FUNKČNOSTI A ) pouzdro určené pro jednokřídlové posuvné dveře B ) pouzdro určené pro dvoukřídlové symetricky dělené dveře, které se posouvají od sebe (protilehle) C ) pouzdro určené pro dvoje jednokřídlové dveře shodné šířky, které se posouvají k sobě (do zákrytu) D ) pouzdro určené pro dvoukřídlové symetricky dělené dveře, které se teleskopicky otvírají jedním směrem (kaskáda) K L A D Y široká nabídka provedení nulová prostorová náročnost Z Á P O R Y nižší zvuková a tepelná izolace nevhodná pro rekonstrukce bez stavebních prací Části kompletu: Posuvné dveřní křídlo + průchozí zárubeň SAPELI + stavební pouzdro Modelové řady dveří: AKORD, ALEGRO, DAMIER, TENGA, BERGAMO, CLUB, DOMINO, ELEGANT, KUBIKA, INSPIRA, JANOV, MILANO, KARO- LÍNA, KLÁRA, PALERMO, ROMA, SOFTLINE, SPORT, STANDART, SWING, TRENTO, VARIANT, VENECIA, NORA, RADKA, ESTER, EXKLUSIV, CLASIK, FAMILY, HOME Modelové řady zárubní: NORMAL, OBTUS Druhy prosklených stěn: nelze «LAMELOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ «C H A R A K T E R I S T I K A Typ otvírání dveří a zárubní, který slouží převážně pro dělení interiéru a není vhodný pro uzamykatelné oddělení dvou místností. Je charakteristický svou malou prostorovou náročností. Tloušťka lamel typových rozměrů je 26 mm. U atypických rozměrů zůstává tloušťka lamely stejná, jako tloušťka ostatních dveří, 40 mm. Lamelové dveře se vyrábí ve dvou variantách: A - SKLÁDACÍ dveře a zárubně zasahují ve složeném stavu pouze na jednu stranu, dveře se skládají směrem do stavebního otvoru a šířka dveřních lamel je stejná. B - HARMONIKOVÉ dveře a zárubně zasahují ve složeném stavu do obou oddělovaných interiérů, přičemž křídlo vždy začíná poloviční hladkou lamelou 17

18 » LAMELOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ» DVEŘE A Z ÁRUBNĚ - DĚLENÍ DLE FUNKČNOSTI SKD 2K - pravé A) SKLÁDACÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ HD 1 + 1/2K - pravé SKD 2K - levé HD 1 + 1/2K - levé B) HARMONIKOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ SKD 2K + 2K HD 1 + 1/2K /2K K L A D Y nízká prostorová náročnost Z Á P O R Y nižší zvuková a tepelná izolace snížení průchozí šířky» KYVNÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ» Části kompletu: Lamelové dveře SAPELI + zárubeň SAPELI pro lamelové dveře Modelové řady dveří: ELEGANT Modelové řady zárubní: NORMAL, OKZ SOFT 2000 Druhy prosklených stěn: Obložková konstrukce zárubně NORMAL C H A R A K T E R I S T I K A Tento typ otvírání bývá někdy nazýván také lítačky. Závěsy dveří umožňují otevírání na obě strany. Výhodou tohoto systému je, že dveře otevřeme pouhým zatlačením z jedné i druhé strany a zaručují tedy snadný průchod. Tento systém se používá např. v restauracích Kyvné dveře na oddělení prostoru kuchyně a samotné restaurace, v nemocnicích atd. Z důvodu bezpečnosti procházejících osob doporučujeme prosklení kyvných dveří minimálně v pohledové výšce. Ve více frekventovaných prostorech se na dveře zpravidla osazuje okopný plech. K L A D Y široká nabídka typových řad snadnost otvírání Z Á P O R Y nižší zvuková a tepelná izolace maximální prostorová náročnost Části kompletu: Dveřní křídlo SAPELI v kyvné úpravě + zárubeň SAPELI pro kyvné dveře Modelové řady dveří: AKORD, ALEGRO, DAMIER, TENGA, BERGAMO, CLUB, DOMINO, ELEGANT, INSPIRA, JANOV, MILANO, KAROLÍNA, KLÁRA, PALERMO, ROMA, SOFTLINE, SPORT, STANDART, SWING, TRENTO, VARIANT, VENECIA, NORA, RADKA, ESTER, EXKLUSIV Modelové řady zárubní: NORMAL, OBTUS Druhy prosklených stěn: nelze 18

19 «SROVNÁNÍ PROSTOROVÉ NÁROČNOSTI JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ OTEVÍRÁNÍ «1 A. D V E Ř E O T O Č N É S P O L O D R Á Ž K O U K L A D Y dokonalá zvuková a tepelná izolace možnost dalších speciálních úprav (protipožární, klimaodolné..) široká nabídka typových řad nižší pořizovací náklady Z Á P O R Y velká prostorová náročnost 1 B. D V E Ř E O T O Č N É B E Z P O L O D R Á Ž K Y K L A D Y dokonalá zvuková a tepelná izolace moderní architektonický a designerský prvek široká nabídka typových řad nižší pořizovací náklady Z Á P O R Y velká prostorová náročnost menší možnost dalších speciálních odolností (proti požární...) 2. D V E Ř E P O S U V N É N A S T Ě N U K L A D Y široká nabídka typových řad malá prostorová náročnost komplet působí dekorativně Z Á P O R Y nižší zvuková a tepelná izolace nevyužitelnost stěny v prostoru odsunu dveří 3. D V E Ř E P O S U V N É D O S T A V E B N Í H O P O U Z D R A K L A D Y široká nabídka provedení nulová prostorová náročnost Z Á P O R Y nižší zvuková a tepelná izolace nevhodná pro rekonstrukce bez stavebních prací 4. D V E Ř E L A M E L O V É - S K L Á D A C Í K L A D Y nízká prostorová náročnost Z Á P O R Y nižší zvuková a tepelná izolace snížení průchozí šířky 5. D V E Ř E L A M E L O V É - H A R M O N I K O V É K L A D Y nízká prostorová náročnost Z Á P O R Y nižší zvuková a tepelná izolace snížení průchozí šířky SROVNÁNÍ PROSTOROVÉ NÁROČNOSTI JEDNOTLIV ÝCH DRUHŮ OTE VÍR ÁNÍ 19

20 » 2. DVEŘE A ZÁRUBNĚ - SPECIÁLNÍ VÝROBKY» DVEŘE A Z ÁRUBNĚ - SPECIÁLNÍ V ÝROBK Y» PROTIPOŽÁRNÍ VÝPLNĚ» V Š E O B E C N Ý P O P I S Požární uzávěry SAPELI se skládají z protipožárních dveří SAPELI, které mohou být osazeny v protipožární obložkové zárubni SAPELI, protipožární rámové prosklené stěně SAPELI nebo kovové zárubni, která ovšem splňuje právně i fyzicky veškeré náležitosti pro požární uzávěr dané odolnosti. Požární uzávěry SAPELI jsou odzkoušené pro osazení jak do lehkých montovaných konstrukcí (např. protipožární sádrokartonové), tak i do tuhých (např. zděných) konstrukcí. Tyto uzávěry lze současně s protipožární odolností ( EI 1 i EI 2 ) dodávat i s odolností kouřotěsnou (S a i S m ), zvukově izolační (až 37 db) a klimaodolné (až odolnost KLIMA III). P O Ž Á R N Í O D O L N O S T Firma SAPELI dodává požární výrobky v následujících odolnostech: protipožární plné dveře a obložkové zárubně SAPELI EI (EW) SC 30 D3 - standardní výroba protipožární prosklené dveře a rámové prosklené stěny EI (EW) SC 30 D3 - standardní výroba EI (EW) SC 15 D3 na objednávku Každá z těchto tříd odolností má dle výrobní a materiálové náročnosti jinou cenovou hladinu. VYSVĚTLENÍ POUŽITÝCH SYMBOLŮ EI = požární uzávěr požáru bránící (kritérium mezní teploty na neohřívaném povrchu) EW = požární uzávěr požár omezující (kritérium mezní hustoty tepelného toku z neohřávané strany) S = odolnost uzávěru proti proniku kouře (viz. kapitola Kouřotěsné výplně ) C = uzávěr je opatřen samozavíracím zařízením 30, 15 = doba odolnosti uzávěru v minutách D3 = konstrukce uzávěru zvyšuje v požadované době intenzitu hoření (dřevěná konstrukce) Z A S K L E N Í Požární prosklené uzávěry (dveře a prosklené stěny) jsou vždy zaskleny čirým protipožárním sklem. Na toto sklo je možné pískovat vzory dle nabídky pískovaných skel SAPELI. Požární uzávěry SAPELI jsou zaskleny skly různé tloušťky dle jejich třídy požární odolnosti. Protipožární skla jsou zalištována vždy masivními lištami různých profilů. Z Á T Ě Ž O V Á O D O L N O S T Požární uzávěry SAPELI - dveře, obložkové zárubně a prosklené stěny se dodávají ve dvou třídách podle zátěže interiéru, do kterého jsou určeny: Bytové uzávěry - standardní výroba výrobky určené do interiérů s nízkou až střední zátěží, tj. do standardně užívaných interiérů jako např. byty, hotelové pokoje, soukromé kanceláře Objektové uzávěry jsou výrobky určené do interiérů se střední až vysokou zátěží, tj. do interiérů jako jsou např. školy, nemocnice, kanceláře pro veřejnost M O D E L O V Á Ř A D A Protipožární výrobky SAPELI si zachovávají design jednotlivých modelových řad výrobků. Dveře protipožární jsou vyráběny ve všech modelových řadách a odpovídajících površích mimo všech modelů HARMONIE, FANTAZIE, KUBIKA, masivního sortimentu a prosklených modelů KAROLÍNA, KLÁRA, modelů VARIANT 41, 42 a 45. Obložkové protipožární zárubně jsou dodávány v modelové řadě NORMAL a OBTUS v odpovídajících površích danému modelu. Prosklené protipožární stěny SAPELI jsou dodávány pouze v rámové konstrukci ve všech površích odpovídajících tomuto typu výrobku. 20

»» C E N Í K D V E Ř Í A Z Á R U B N Í 2 0 0 7»»» d u b e n»

»» C E N Í K D V E Ř Í A Z Á R U B N Í 2 0 0 7»»» d u b e n» »» C E N Í K D V E Ř Í A Z Á R U B N Í 2 0 0 7»»» d u b e n» DÝHA DAMIER FANTAZIE - svislá sesazenka float čirý, planibel bronz Sklo v ceně: float čirý 10 11 12 1 1 1 16 17 0 1 22 0,- 6 90,- 6 90,- 6 90,-

Více

Obchodní centrum SAPELI: Pávovská 15a, 586 02 Jihlava tel.: 567 572 511, fax: 567 211 915 e-mail: info@sapeli.cz, www.sapeli.cz

Obchodní centrum SAPELI: Pávovská 15a, 586 02 Jihlava tel.: 567 572 511, fax: 567 211 915 e-mail: info@sapeli.cz, www.sapeli.cz C E N Í K V N I T Ř N Í C H D V E Ř Í A Z Á R U B N Í Obchodní centrum SAPELI: Pávovská 15a, 586 02 Jihlava tel.: 567 572 511, fax: 567 211 915 e-mail: info@sapeli.cz, www.sapeli.cz PLATNOST CENÍKU: od

Více

CENÍK DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

CENÍK DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ Obchodní centrum SAPELI: Pávovská 15a, 586 02 Jihlava tel.: 567 572 511, fax: 567 211 915 e-mail: info@sapeli.cz www.sapeli.cz PLATNOST CENÍKU: od 1. 10. 2005 do vydání nového ceníku ALEGRO čirý/bronz,

Více

VNITŘNÍ DVEŘE DÝHA. okénko s lištou (nelze vyrobit v dýze wenge, bubinga a padouk)

VNITŘNÍ DVEŘE DÝHA. okénko s lištou (nelze vyrobit v dýze wenge, bubinga a padouk) CENÍK DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ 2008 OBSAH VNITŘNÍ DVEŘE - DÝHA... 2-7 Lotos... 2 Marine... 2 Kuk... 3 Note... 3 Tarugo... 3 Akord... 3 Alegro... 3 Bergamo... 3 Damier... 3 Domino... 4 Elegant... 4 Harmonie... 4

Více

provedení výplně dveřovkou

provedení výplně dveřovkou PROSKLENÉ STĚNY Boční světlíky, nadsvětlíky nebo i samostatné světlíky to vše najdete v naší nabídce. Světlíky mají nejenom velkou estetickou hodnotu, ale i značný praktický význam prosvětlí a opticky

Více

1 VLASTNOSTI 2 VÝPLNĚ DVEŘÍ

1 VLASTNOSTI 2 VÝPLNĚ DVEŘÍ 1 VLASTNOSTI 2 VÝPLNĚ DVEŘÍ O3 hrana O3 Protipožární dveře ODLEHČENÁ DTD DESKA nejčastěji používaná výplň u dveří SAPELI, dveřní křídlo má potřebnou tuhost a pevnost, je vhodná pro standardně používané

Více

»» NABÍDKA 2005»» duben SPECIÁLNÍ DVEŘE

»» NABÍDKA 2005»» duben SPECIÁLNÍ DVEŘE »» NABÍDKA 2005»» duben SPECIÁLNÍ DVEŘE»» NABÍDKA 2005»» duben»» NABÍDKA 2005»» duben»» NABÍDKA 2005»» duben»» NABÍDKA 2005»» duben»» NABÍDKA 2005»» duben » P R O T I P O Ž Á R N Í D V E Ř E» Standart

Více

ELEGANT KLASIK AKČNÍ NABÍDKA 2012

ELEGANT KLASIK AKČNÍ NABÍDKA 2012 ELEGANT KLASIK AKČNÍ NABÍDKA 2012 1 1 VLASTNOSTI 2 VÝPLNĚ DVEŘÍ O3 HRANA O3 PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE KLIMA DVEŘE ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE ODLEHČENÁ DTD DESKA nejčastěji používaná výplň u dveří

Více

elegant klasik akční nabídka

elegant klasik akční nabídka elegant klasik akční nabídka 2012 1 1 VLASTNOSTI 2 VÝPLNĚ DVEŘÍ O3 hrana O3 Protipožární dveře ODLEHČENÁ DTD DESKA nejčastěji používaná výplň u dveří SAPELI, dveřní křídlo má potřebnou tuhost a pevnost,

Více

Modely Tarugo v nabídce: 10 40 50 55. Povrchy: Sklo. v ceně. Dýha. model 10. model 55. model 40. model 50

Modely Tarugo v nabídce: 10 40 50 55. Povrchy: Sklo. v ceně. Dýha. model 10. model 55. model 40. model 50 Modely Tarugo v nabídce: 10 40 50 55 10 40 50 55 10 40 50 55 DÝHA 3, 4, R, H 10 40 50 55 50 55 10 40 50 55 S2, S3, O3 POLO BEZ Povrchy: Dýha bříza, bubinga, buk, citron, dub AM, dub EV, dub stříbrný, hruška,

Více

elegant klasik akční nabídka

elegant klasik akční nabídka elegant klasik akční nabídka 2012 1 1 VLASTNOSTI 2 VÝPLNĚ DVEŘÍ O3 hrana O3 Protipožární dveře klima dveře zvukově izolační dveře bezpečnostní dveře ODLEHČENÁ DTD DESKA nejčastěji používaná výplň u dveří

Více

Modely Kubika v nabídce: Povrchy: Sklo v ceně: činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, planibel bronz, sapelux bílé, screen čiré.

Modely Kubika v nabídce: Povrchy: Sklo v ceně: činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, planibel bronz, sapelux bílé, screen čiré. Modely Kubika v nabídce: DÝHA 10 12 13 14 16 18 21 22 LET 10 12 13 14 16 18 21 22 40 42 43 ZÁRUKA 44 46 40 42 43 44 46 48 51 52 21 22 40 42 43 44 46 48 51 52 Povrchy: Dýha buk, dub AM, hruška, javor EV,

Více

Modely Bonalana v nabídce: 11 12 13. Vložené lišty: Povrchy: Sklo v ceně: polykarbonát čirý, polykarbonát mléčný. Dýha. model 15 O4.

Modely Bonalana v nabídce: 11 12 13. Vložené lišty: Povrchy: Sklo v ceně: polykarbonát čirý, polykarbonát mléčný. Dýha. model 15 O4. Modely Bonalana v nabídce: DÝHA Vložené lišty: 15 15 15 S2, O3 LET ZÁRUKA O1 O2 O3 O4 Povrchy: Dýha buk, bříza, dub AM, dub EV, dub finský, jasan, javor AM, javor EV, olše, ořech AM, ořech EV, ořech finský,

Více

KATALOG ZÁRUBNÍ A DVEŘÍ

KATALOG ZÁRUBNÍ A DVEŘÍ KATALOG ZÁRUBNÍ A DVEŘÍ 2 OBSAH 21 DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE 3 TYPY A CHARAKTERISTIKA POVRCHŮ DVEŘÍ 23 POSUVNÉ DVEŘE 4 NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ DEKORY DŘEVA 26 POSUVNÉ DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA 5-8 STYL 9-10 STYL+ 11-12

Více

CENÍK INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

CENÍK INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ CENÍK INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ Platnost ceníku od 1.4.2012 Ceny jsou uvedeny bez DPH www.gerbrich.cz OBSAH 3 RUSTIC OBSAH RUSTIC... 3 KLERMONT... 4-5 PORT... 6-7 RONDO... 8 KLASIK... 9 LINIE... 10

Více

CENÍK INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

CENÍK INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ CENÍK INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ Platnost ceníku od 1.9.2015 Ceny jsou uvedeny bez DPH www.gerbrich.cz OBSAH OBSAH RUSTIC... 3 SOLID... 4 STRIP... 5 STANDARD... 6-7 QUATRO... 8 INTARSIE... 9 RECTAIME...

Více

Dveře a zárubně pro dům a byt 2012. Ceník ke katalogu

Dveře a zárubně pro dům a byt 2012. Ceník ke katalogu Dveře a zárubně pro dům a byt 2012 Ceník ke katalogu Obsah Akord 10 11 12 15 Akord...3 Alegro...4 Bergamo...5 6 Bonalana...7 Damier...8 Domino...9 Elegant...10 12 Harmonie... 13 Kubika... 14 Kuk... 15

Více

Modely Bergamo v nabídce: Povrchy: Sklo. v ceně. Dýha. Barva CPL. CPL barvy. model 10. model 20. model 31. model 41

Modely Bergamo v nabídce: Povrchy: Sklo. v ceně. Dýha. Barva CPL. CPL barvy. model 10. model 20. model 31. model 41 Modely Bergamo v nabídce: DÝHA BARVA CPL 10 15 16 20 25 10 15 16 20 25 30 31 32 33 34 35 36 37 10 15 16 20 25 30 31 32 33 34 35 36 37 30 31 32 33 34 35 36 37 20 25 30 31 32 33 34 35 36 37 40 41 42 43 50

Více

Modely Pixel v nabídce: Povrchy: Sklo v ceně: činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, planibel bronz, sapelux bílé, screen čiré.

Modely Pixel v nabídce: Povrchy: Sklo v ceně: činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, planibel bronz, sapelux bílé, screen čiré. Modely Pixel v nabídce: VACUO H, R P3, O3 POLO BEZ LET ZÁRUKA Povrchy: Vacuo bílá, bílá arch, bílá art, dub, dub bělený, dub kouřový, dub stříbrný, javor, švestka, vanilka, wenge Sklo v ceně: činčila čiré,

Více

NS I BS I L BS I P BS II

NS I BS I L BS I P BS II CENÍK DVEŘÍ Rám dveří je vyroben z masivního smrkového dřeva, výplň papírová voština nebo děrovaná DTD. Povrch dveří je lakovaná MDF nebo dřevotřísková deska s CPL fólií. U prosklených dveří je standardně

Více

Dveře a zárubně pro dům a byt 2014. Ceník ke katalogu

Dveře a zárubně pro dům a byt 2014. Ceník ke katalogu Dveře a zárubně pro dům a byt 2014 Ceník ke katalogu Obsah Akord...2 Alegro...3 Bergamo...4 6 Bonalana...7 Damier...8 Domino...9 Elegant...10 12 Hanum...13 14 Harmonie... 15 Kubika... 16 Kuk... 17 Linum...

Více

Akce KOMPLET. Možné doplňky a příplatky v rámci akce

Akce KOMPLET. Možné doplňky a příplatky v rámci akce AKCE 2012 Akce KOMPLET Konstrukce Konstrukce dveří je tvořena lepeným dřevěným masivním rámem s voštinovou výplní. Sklo je zalištováno lištou č. 1 nebo lištou č. 2. V ceně je sklo kůra čirá. Jiné sklo

Více

Vnitřní dveřní křídla - Dveře otočné

Vnitřní dveřní křídla - Dveře otočné 16. 07. 2007 1/13 Tato podniková norma obecně platí pro výrobu, identifikaci, kontrolu, zkoušení, balení, dodání, dopravu, skladování, montáž a údržbu vnitřních otočných dřevěných dveřních křídel. 1. Názvosloví

Více

Akce KOMPLET. Ceny jsou za komplet dveře + zárubeň.

Akce KOMPLET. Ceny jsou za komplet dveře + zárubeň. AKČNÍ KATALOG 2014 Akce KOMPLET Jednokřídlé dřevěné dveře s polodrážkou řady STANDARD + obložková zárubeň profil č. 1 do síly zdiva 15 cm (u větší šířky příplatek viz. ceník výrobce). Ceny jsou kalkulovány

Více

DVEŘE A ZÁRUBNĚ PRO DŮM A BYT. Ceník dveře a zárubně v kategorii PRAKTIK

DVEŘE A ZÁRUBNĚ PRO DŮM A BYT. Ceník dveře a zárubně v kategorii PRAKTIK DVEŘE A ZÁRUBNĚ PRO DŮM A BYT Ceník dveře a zárubně v kategorii PRAKTIK Obsah Bergamo...2 Elegant...3 Harmonie...4 Kubika...5 Mera...6 Swing...7 Venecia...8 Zárubně NORMAL...9 Rozměry dveří a stavebních

Více

KATALOG DVEŘÍ DVEŘE INTERIÉROVÉ DVEŘE CELODŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ

KATALOG DVEŘÍ DVEŘE INTERIÉROVÉ DVEŘE CELODŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ KATALOG DVEŘÍ DVEŘE INTERIÉROVÉ DVEŘE CELODŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ CARMAN-DOORS, s.r.o. je výrobní závod v Ostravě-Porubě, který navázal na činnost Moravskoslezských dřevařských závodů Šumperk, a.s. založených

Více

1. Názvosloví Pro normu platí názvy uvedené v ČSN a ČSN EN, viz. seznam souvisejících norem.

1. Názvosloví Pro normu platí názvy uvedené v ČSN a ČSN EN, viz. seznam souvisejících norem. 03. 07. 2007 1/9 Tato podniková norma obecně platí pro výrobu, identifikaci, kontrolu, zkoušení, balení, dodání, dopravu, skladování, montáž a údržbu vnitřních dřevěných dveřních křídel. 1. Názvosloví

Více

Dveře a zárubně pro dům a byt 2014. Ceník ke katalogu

Dveře a zárubně pro dům a byt 2014. Ceník ke katalogu Dveře a zárubně pro dům a byt 2014 Ceník ke katalogu Obsah Akord...3 Alegro...4 Bergamo...5 7 Bonalana...8 Damier...9 Domino... 10 Elegant...11 13 Hanum...14 15 Harmonie... 16 Kubika... 17 Kuk... 18 Linum...

Více

DVEŘE A ZÁRUBNĚ PRO DŮM A BYT 2014/2015 KOLEKCE

DVEŘE A ZÁRUBNĚ PRO DŮM A BYT 2014/2015 KOLEKCE DVEŘE A ZÁRUBNĚ PRO DŮM A BYT 2014/2015 KOLEKCE 1 Značky použité v katalogu označují speciální vlastnosti výrobku či jejich modifikaci. Piktogram u modelu znamená, že daná vlastnost či úprava je u daného

Více

CENÍK BEZPEČNOSTNÍCH A PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

CENÍK BEZPEČNOSTNÍCH A PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ CENÍK BEZPEČNOSTNÍCH A PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ Platnost ceníku od 1.6.2011 Ceny jsou uvedeny bez DPH www.gerbrich.cz BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 2 - G07 3 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 2 - G07 Bezpečnostní dveře

Více

32 2xproužek. 33 3xproužek. 1xproužek

32 2xproužek. 33 3xproužek. 1xproužek DVEŘE A ZÁRUBNĚ JAVAB I. MODEL 60, 70, 80, 90/197 11 12 13 14 15 16 17 krono* BUK, DUB, OLŠE, JAVOR, MHG, OŘECH 1140 1680 1780 2450 3350 2600 2700 OŘECH, gravír BÍLÁ, TŘEŠEŇ, BÍLÁ HLADKÁ 1550 2400 2500

Více

end.cz end.cz etr etr.dver.dver www www Dveře pro Váš domov

end.cz end.cz etr etr.dver.dver www www Dveře pro Váš domov Dveře pro Váš domov Úvodní slovo Úvodní slovo Dveře Trend Vám nabízejí úžasné možnosti při tvorbě Vašeho interiéru. Vyberte si jak povrch a barvu, tak i design s dokonalou funkčností. Do práce při výrobě

Více

Modely Elegant v nabídce: Povrchy: Sklo. v ceně. Dýha. Barva CPL. CPL barvy. Vacuo. Vysoký lesk. Kámen HPL. Karton. model 10. model 40.

Modely Elegant v nabídce: Povrchy: Sklo. v ceně. Dýha. Barva CPL. CPL barvy. Vacuo. Vysoký lesk. Kámen HPL. Karton. model 10. model 40. Modely Elegant v nabídce: 10 13 30 31 32 33 40 50 55 60 65 10 13 30 31 32 33 40 DÝHA 10 13 30 31 32 33 40 50 55 60 BARVA 65 CPL VACUO LESK KÁMEN HPL KARTON 50 55 60 65 61 63 64 71 73 74 33 40 50 55 60

Více

ceník dverí ˇ a zárubní 2012

ceník dverí ˇ a zárubní 2012 ceník dverí ˇ a zárubní 2012 Ceny jsou platné od 1. 3. 2012. české dvere Gabreta CPL: bílá, šedá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub příčný, titan (příplatek 600,-

Více

Dveře a zárubně pro dům a byt 2014. Ceník ke katalogu

Dveře a zárubně pro dům a byt 2014. Ceník ke katalogu Dveře a zárubně pro dům a byt 2014 Ceník ke katalogu Obsah Akord...2 Alegro...3 Bergamo...4 6 Bonalana...7 Damier...8 Domino...9 Elegant...10 14 Hanum...15 16 Harmonie...17 18 Kubika... 19 Linum... 20

Více

Dveře a zárubně pro dům a byt 2013. Ceník ke katalogu

Dveře a zárubně pro dům a byt 2013. Ceník ke katalogu Dveře a zárubně pro dům a byt 2013 Ceník ke katalogu Obsah Akord...3 Alegro...4 Bergamo...5 6 Bonalana...7 Damier...8 Domino...9 Elegant...10 12 Harmonie... 13 Kubika... 14 Kuk... 15 Lotos...16 18 Metalik...

Více

Jak správně objednat dveře a obložkové zárubně

Jak správně objednat dveře a obložkové zárubně Jak správně objednat dveře a obložkové zárubně Při výběru interiérových dveří se nejdříve musíme rozhodnout, jaký účel mají splňovat. Zda potřebujeme vchodové dveře do bytu (požárně odolné nebo požárně

Více

DVEŘE A ZÁRUBNĚ PRO DŮM A BYT. Základní ceník ke katalogu dveří a zárubní

DVEŘE A ZÁRUBNĚ PRO DŮM A BYT. Základní ceník ke katalogu dveří a zárubní DVEŘE A ZÁRUBNĚ PRO DŮM A BYT Základní ceník ke katalogu dveří a zárubní Obsah Akord...2 Alegro...3 4 Bergamo...5 7 Bonalana...8 Damier...9 Domino... 10 Elegant...11 15 Hanum...16 17 Harmonie...18 19

Více

K A T A L O G 2 0 0 7 1

K A T A L O G 2 0 0 7 1 KATALOG 2007 1 SOUTĚŽ - ZÍSKEJTE DVEŘE SAPELI ZDARMA / INFORMACE SOUTĚŽ VYUŽIJTE SVOJI ŠANCI V SOUTĚŽI DVEŘE DĚLAJÍ DOMOV. Co pro to udělat? 1. vyfocení Vašich dveří SAPELI v interiéru (výhodou je pořídit

Více

INTERIÉROVÉ DVEŘE 2012

INTERIÉROVÉ DVEŘE 2012 INTERIÉROVÉ DVEŘE 2012 interiérové dveře nejvyšší kvality INTERIÉROVÉ DVEŘE OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DVEŘNÍ KOVÁNÍ Vše co vyrábíme, najdete pod jednou střechou www.albo.cz Materiály dveří a zárubní Firma ALBO

Více

VCHODOVÉ DVEŘE HERSE. 32dB. čepy proti vysazení. horní 3-bodový zámek. křídlo 46 mm s ocelovou výztuhou. dolní 3-bodový zámek. dveře, které otevíráš

VCHODOVÉ DVEŘE HERSE. 32dB. čepy proti vysazení. horní 3-bodový zámek. křídlo 46 mm s ocelovou výztuhou. dolní 3-bodový zámek. dveře, které otevíráš HERSE dveře, které otevíráš horní 3-bodový zámek čepy proti vysazení dolní 3-bodový zámek křídlo 46 mm s ocelovou výztuhou 38 HERSE FINISH, GREKO 4000,-/ 4840,-/ 4600,-* TWIN 6000,-/ 7260,-/ 6900,-* www.erkado.cz

Více

OBSAH NOVINKY A AKCE 2013. Každý rok vám přinášíme několik akcí a novinek v oblasti interiérových dveří.

OBSAH NOVINKY A AKCE 2013. Každý rok vám přinášíme několik akcí a novinek v oblasti interiérových dveří. AKCE A NOVINKY 2013 NOVINKY A AKCE 2013 OBSAH Příčná DÝHA Akce STRIP Každý rok vám přinášíme několik akcí a novinek v oblasti interiérových dveří. Letos jsme si pro vás připravili novou kolekci velmi odolného

Více

Celomasivní rámové dveře a zárubně DÝHOVANÉ PŘÍRODNÍ A MODIFIKOVANOU DÝHOU

Celomasivní rámové dveře a zárubně DÝHOVANÉ PŘÍRODNÍ A MODIFIKOVANOU DÝHOU 6 Unikátní oblé hrany dveří Cenová hladina Celomasivní rámové dveře a zárubně DÝHOVANÉ PŘÍRODNÍ A MODIFIKOVANOU DÝHOU 211 Materiál: rám dveří je vyroben z vysoce Jádro celomasivních dýhovaných rámových

Více

ZÁZRAK! Slevy až 30 % na vybraný sortiment Sapeli. www.sapeli.cz. v období od 1. 11. do 20. 12. 2013 u vybraných obchodních partnerů SAPELI.

ZÁZRAK! Slevy až 30 % na vybraný sortiment Sapeli. www.sapeli.cz. v období od 1. 11. do 20. 12. 2013 u vybraných obchodních partnerů SAPELI. ZÁZRAK! Slevy až 30 % na vybraný sortiment Sapeli Akční slevy lze uplatnit při objednání kompletu (dveře + zárubeň) v období od 1. 11. do 20. 12. 2013 u vybraných obchodních partnerů SAPELI. www.sapeli.cz

Více

Vnitřní dřevěné zárubně - Základní ustanovení (členění)

Vnitřní dřevěné zárubně - Základní ustanovení (členění) 27. 07. 2007 1/10 Tato podniková norma obecně platí pro výrobu, identifikaci, kontrolu, zkoušení, balení, dodání, dopravu, skladování, montáž a údržbu vnitřních dřevěných zárubní. 1. Názvosloví Pro normu

Více

Rámové dveře. Obložkové zárubně. Technické informace Produktový katalog

Rámové dveře. Obložkové zárubně. Technické informace Produktový katalog Technické informace Produktový katalog Základní informace na úvod KVALITA Díky využívání kvalitních surovin a moderních technologií disponují dveře Vasco Doors velmi vysokou kvalitou. Z toho důvodu vám

Více

Venecia. uspokojí KAŽDÉHO zákazníka. cena od 3 790 Kč. model 10 dýha dub AM. model 40 dýha bříza. model 31 CPL laminát olše. model 40 dýha olše

Venecia. uspokojí KAŽDÉHO zákazníka. cena od 3 790 Kč. model 10 dýha dub AM. model 40 dýha bříza. model 31 CPL laminát olše. model 40 dýha olše Venecia JEDNODUCHÉ A ČISTÉ TVARY dveří VENECIA jsou přínosem jak pro klasický, tak i moderní interiér. Široká řada modelů, které jsou nabízeny v PŘÍRODNÍCH I UMĚLÝCH POVRŠÍCH, uspokojí KAŽDÉHO zákazníka.

Více

IHNED K DODÁNÍ, SKLADEM

IHNED K DODÁNÍ, SKLADEM CENÍK KOVOVÝCH DVEŘÍ SMART dle ČSN V CENĚ: AKUSTICKÁ VOŠTINA Rw=31 db KOVÁNÍ Všechny dveřní jsou opatřeny ochrannou folií (po montáži nutné odstranit) a poté zabaleny. SKLO Standartně jsou dveřní vyráběny

Více

Pro normu platí názvy uvedené v ČSN A ČSN EN, viz. Seznam souvisejících norem PN-07-51-00. SLOUPEK NADSVĚTLÍKU VÝPLŇ NS SLOUPEK VÝPLŇ BS PEVNÝ DÍL BS

Pro normu platí názvy uvedené v ČSN A ČSN EN, viz. Seznam souvisejících norem PN-07-51-00. SLOUPEK NADSVĚTLÍKU VÝPLŇ NS SLOUPEK VÝPLŇ BS PEVNÝ DÍL BS 14. 09. 2007 1/10 Tato podniková norma obecně platí pro výrobu, identifikaci, kontrolu, zkoušení, balení, dodání, dopravu, skladování, montáž a údržbu vnitřních dřevěných prosklených stěn. 1. Názvosloví

Více

BEZPEČNOSTNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

BEZPEČNOSTNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE BEZPEČNOSTNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE Bezpečnostní dveře firmy GERBRICH ochrání váš domov... Historie firmy a její vývoj Prokázané kořeny firmy sahají do roku 1897, kdy na základě živnostenského listu, vydaného

Více

BEZPEČNOSTNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

BEZPEČNOSTNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE BEZPEČNOSTNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE Historie firmy a její vývoj Prokázané kořeny firmy sahají do roku 1897, kdy na základě živnostenského listu, vydaného CK okresním hejtmanstvím v Tišnově, začal jako truhlář

Více

Z Slevy až 30% www.sapeli.cz. na vybraný sortiment SAPELI. v období od 1. 11. do 20. 12. 2013 u vybraných obchodních partnerů SAPELI.

Z Slevy až 30% www.sapeli.cz. na vybraný sortiment SAPELI. v období od 1. 11. do 20. 12. 2013 u vybraných obchodních partnerů SAPELI. Akční slevy lze uplatnit při objednání kompletu (dveře + zárubeň) v období od 1. 11. do 20. 12. 2013 u vybraných obchodních partnerů SAPELI.! K A R Z Á Z Slevy až 30% na vybraný sortiment SAPELI www.sapeli.cz

Více

Dveře a zárubně pro hotely A restaurace. dveře a zárubně pro hotely a restaurace

Dveře a zárubně pro hotely A restaurace. dveře a zárubně pro hotely a restaurace Dveře a zárubně pro hotely A restaurace dveře a zárubně pro hotely a restaurace 1 Dveře na chodbách - design - mechanická odolnost - požární odolnost - kouřotěsnost - kyvný Doporučení: Použijte kalené

Více

POVRCHOVÉ ÚPRAVY POVRCHOVÉ ÚPRAVY / VÝPLNĚ DVEŘÍ

POVRCHOVÉ ÚPRAVY POVRCHOVÉ ÚPRAVY / VÝPLNĚ DVEŘÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY DÝHA je kvalitní přírodní materiál s přirozenou texturou dřeviny. Dýha je charakteristická možnými odchylkami v barvě a kresbě, které jsou znakem krásy a živosti přírodních materiálů.

Více

Dveře HÖRMANN rozměry CZ

Dveře HÖRMANN rozměry CZ Dveře HÖRMANN rozměry CZ Obsah bez požární odolnosti rozměry CZ Popis Cena Vnitřní dveře ZK - rozměry CZ Strana Strana ZK-1 standard - výplň voština (výška 1970) 587, 595 252 ZK-2 standard - výplň voština

Více

Foliované dveře a zárubně RÁMOVÉ CELOMASIVNÍ

Foliované dveře a zárubně RÁMOVÉ CELOMASIVNÍ Unikátní oblé hrany dveří Cenová hladina 4 Foliované dveře a zárubně RÁMOVÉ CELOMASIVNÍ 161 Materiál: rám dveří je vyroben z vysoce kvalitního vrstveného dřeva opláštěného MDF deskou výplň dveří je vyrobená

Více

POVRCHOVÉ ÚPRAVY VÝPLNĚ DVEŘÍ DESATERO PRO VÝROBKY SAPELI POVRCHOVÉ ÚPRAVY / VÝPLNĚ DVEŘÍ / DESATERO SAPELI

POVRCHOVÉ ÚPRAVY VÝPLNĚ DVEŘÍ DESATERO PRO VÝROBKY SAPELI POVRCHOVÉ ÚPRAVY / VÝPLNĚ DVEŘÍ / DESATERO SAPELI POVRCHOVÉ ÚPRAVY POVRCHOVÉ ÚPRAVY / VÝPLNĚ DVEŘÍ / DESATERO SAPELI DÝHA je kvalitní přírodní materiál s přirozenou texturou dřeviny. Dýha je charakteristická možnými odchylkami v barvě a kresbě, které

Více

Modelová řada. Šetřete, ale neslevujte.

Modelová řada. Šetřete, ale neslevujte. Modelová řada PRAKTIK Šetřete, ale neslevujte. Úvodem Praktické vlastnosti se snoubí s dokonalým designem Pokud stavíte nebo rekonstruujete, výběr dveří a zárubní je jedním z vašich nejdůležitějších rozhodnutí.

Více

Rámové dveře. Obložkové zárubně. Technické informace Produktový katalog

Rámové dveře. Obložkové zárubně. Technické informace Produktový katalog Rámové dveře Obložkové zárubně Technické informace Produktový katalog Základní informace na úvod KVALITA Díky využívání kvalitních surovin a moderních technologií disponují dveře Vasco Doors velmi vysokou

Více

POVRCHOVÉ ÚPRAVY VÝPLNĚ DVEŘÍ DESATERO PRO VÝROBKY SAPELI

POVRCHOVÉ ÚPRAVY VÝPLNĚ DVEŘÍ DESATERO PRO VÝROBKY SAPELI POVRCHOVÉ ÚPRAVY / VÝPLNĚ DVEŘÍ / DESATERO SAPELI 2 POVRCHOVÉ ÚPRAVY DÝHA je kvalitní přírodní materiál s přirozenou texturou dřeviny. Dýha je charakteristická možnými odchylkami v barvě a kresbě, které

Více

POVRCHOVÉ ÚPRAVY VÝPLNĚ DVEŘÍ DESATERO PRO VÝROBKY SAPELI

POVRCHOVÉ ÚPRAVY VÝPLNĚ DVEŘÍ DESATERO PRO VÝROBKY SAPELI POVRCHOVÉ ÚPRAVY / VÝPLNĚ DVEŘÍ / DESATERO SAPELI 2 POVRCHOVÉ ÚPRAVY Jednoznačnou předností umělých povrchů, které najdete v tomto katalogu, je stejná barevnost a snadná údržba. CPL laminát střednětlaký

Více

CENÍK PORTA 2009. * ceny bez DPH * INTERIÉROVÉ DVEŘE. lakované. str. 6. lakované. str. 8. 600,- k ceně DTD FOLIE PORTA DEKOR. str. 10.

CENÍK PORTA 2009. * ceny bez DPH * INTERIÉROVÉ DVEŘE. lakované. str. 6. lakované. str. 8. 600,- k ceně DTD FOLIE PORTA DEKOR. str. 10. MINIMAX "60-90" sklo :dubová kůra lakované bílé (RAL 9016) lakované bílé (RAL 9016) dutinková lakované buk, jabloň - lakované buk, jabloň - dutinková sklo MATOVÉ a "110" IRISS - Velkoobchod - Maloobchod

Více

Foliované dveře a zárubně BÍLÉ

Foliované dveře a zárubně BÍLÉ Unikátní oblé hrany dveří Foliované dveře a zárubně BÍLÉ 3 Cenová hladina 1 Materiál: jednopásové rám dveří je vyroben z MDF desky jádro dveří je standardně vyrobené z voštinové desky, za příplatek je

Více

CENÍK PORTA 2009 Platné od 2.1.2009

CENÍK PORTA 2009 Platné od 2.1.2009 LIGNO STYL Božtěšická 130/19 400 01 Ústí nad Labem Tel./fax: +420 475 603 950 e-mail: lignostyl@lignostyl.cz Plochá dveřní křídla - lak CENÍK PORTA 2009 Platné od 2.1.2009 Interierové dveře MINIMAX 60-90

Více

Skryté zárubně SKRYTÉ ZÁRUBNĚ FILOMURO TO JE STYL A DESIGN

Skryté zárubně SKRYTÉ ZÁRUBNĚ FILOMURO TO JE STYL A DESIGN STYL A DESIGN SKRYTÉ ZÁRUBNĚ FILOMURO TO JE STYL A DESIGN Skryté zárubně Filomuro jsou vyrobeny z hliníkové slitiny a jsou vhodné jak do sádrokartonových tak i zděných příček. Patentovaná konstrukce skryté

Více

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD NEXT SD 0, SD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SD 0, SD Nejvyšší bezpečnost a komfort poskytují při použití se zárubní NEXT SF. Bezpečnostní dveře NEXT SD 0 jsou nejpoužívanější

Více

Akční nabídka dveří LOTOS

Akční nabídka dveří LOTOS Akční nabídka dveří LOTOS Platí do 30. 4. 2014 za cenu CPL Využijte výjimečnou akci na nejoblíbenější dveře LOTOS. Do 30. 4. 2014 jsme snížili cenu všech modelů v povrchové úpravě dýha, a to tak, že některé

Více

KOMPLET SWING. dveře, zárubeň a klika za výhodnou cenu i v provedení OBLOŽENÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ za MIMOŘÁDNOU CENU MONTÁŽE 1500 Kč/ks KOMPLET NORA

KOMPLET SWING. dveře, zárubeň a klika za výhodnou cenu i v provedení OBLOŽENÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ za MIMOŘÁDNOU CENU MONTÁŽE 1500 Kč/ks KOMPLET NORA Collinova 421 500 03 Hradec Králové tel.: 495 809 387 fax: 495 809 386 mobil: 608 662 231 e-mail: prodejna@dveresapeli.cz i v Vážní 1001 500 03 Hradec Králové tel./fax: 495 407 049 mobil: 608 662 228 e-mail:

Více

Charakteristika povrchů, vzorky dekorů 2 Dveře Modest 4 Funkční dveře 6 Dveře Styl 8 Dveře Rustik 10

Charakteristika povrchů, vzorky dekorů 2 Dveře Modest 4 Funkční dveře 6 Dveře Styl 8 Dveře Rustik 10 obsah Charakteristika povrchů, vzorky dekorů 2 Dveře Modest 4 Funkční dveře 6 Dveře Styl 8 Dveře Rustik 10 Dveře INOX/ALU 12 Dveře Panorama 14 Dveře Retro 16 Dveře COLORline 18 Dveře AIRline 20 Skládací

Více

Modelová řada PRAKTIK. Šetřete, ale neslevujte.

Modelová řada PRAKTIK. Šetřete, ale neslevujte. Modelová řada PRAKTIK Šetřete, ale neslevujte. Úvodem Praktické vlastnosti se snoubí s dokonalým designem Pokud stavíte nebo rekonstruujete, výběr dveří a je jedním z vašich nejdůležitějších rozhodnutí.

Více

OBSAH NOVINKY ARKTIK... 4-5 CASCADE... 6-7 RETRO... 8-9 NOVÉ 3D CPL... 10-11 AKCE

OBSAH NOVINKY ARKTIK... 4-5 CASCADE... 6-7 RETRO... 8-9 NOVÉ 3D CPL... 10-11 AKCE NOVINKY A AKCE 2016 OBSAH NOVINKY Historie firmy a její vývoj Prokázané kořeny firmy sahají do roku 1897, kdy na základě živnostenského listu, vydaného CK okresním hejtmanstvím v Tišnově, začal jako truhlář

Více

Interiérové dveře a zárubně od naší společnosti KORCO spol. s r.o. splňují ty nejvyšší nároky na design, kvalitu a technické provedení a tvoří tak

Interiérové dveře a zárubně od naší společnosti KORCO spol. s r.o. splňují ty nejvyšší nároky na design, kvalitu a technické provedení a tvoří tak Interiérové dveře a zárubně od naší společnosti KORCO spol. s r.o. splňují ty nejvyšší nároky na design, kvalitu a technické provedení a tvoří tak plnohodnotnou část interiéru. Výroba dveří a zárubní spol.

Více

DESATERO PRO VÝROBKY SAPELI

DESATERO PRO VÝROBKY SAPELI POVRCHOVÉ ÚPRAVY POVRCHOVÉ ÚPRAVY FÓLIE je cenově výhodný materiál ve zcela přirozeně působících dekorech dřeva, vhodný do běžně užívaných prostor rodinných domů a bytů. Její hlavní předností je nízká

Více

CENÍK PORTA. * ceny bez DPH * lakované

CENÍK PORTA. * ceny bez DPH * lakované CENÍK PORTA 1.10.2010 * ceny bez DPH * MINIMAX "60-90" str. 6 lakované bílé (RAL 9016) voština 1 200,- 1 680,- 1 980,- 1 980,- 2 170,- lakované buk, jabloň - voština 1 330,- 1 700,- 2 050,- 2 050,- 2 360,-

Více

Katalog dveří s rámovou konstrukcí

Katalog dveří s rámovou konstrukcí prodej + KOMPLETNÍ SLUŽBY pro firmy i domácnosti Katalog dveří s rámovou konstrukcí KONSTRUKCE rámové dveřní křídlo rám i výplň z MDF šíře nosných rámů 14 cm PRAKTICKÉ A DESIGNOVÉ VLASTNOSTI pevná stabilní

Více

Platnost ceníku od 1.8.2011 INTERIÉROVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ CENÍK 2011

Platnost ceníku od 1.8.2011 INTERIÉROVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ CENÍK 2011 Platnost ceníku od 1.8.2011 INTERIÉROVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ CENÍK 2011 2 LAMINOVANÉ DVEŘE PLNÉ 2/3 3/4 VERTIKA PLNÉ VERTIKUS VERTIKA SKLO šíře voština DTD PO** voština DTD voština DTD voština DTD voština DTD

Více

Modelová řada PRAKTIK. Šetřete, ale neslevujte.

Modelová řada PRAKTIK. Šetřete, ale neslevujte. Modelová řada PRAKTIK Šetřete, ale neslevujte. Úvodem Praktické vlastnosti se snoubí s dokonalým designem Pokud stavíte nebo rekonstruujete, výběr dveří a zárubní je jedním z vašich nejdůležitějších rozhodnutí.

Více

CENÍK PORTA. * ceny bez DPH * INTERIÉROVÉ DVEŘE. lakované. rámeček rámeček lakované bílé (RAL 9016) voština

CENÍK PORTA. * ceny bez DPH * INTERIÉROVÉ DVEŘE. lakované. rámeček rámeček lakované bílé (RAL 9016) voština CENÍK PORTA * ceny bez DPH * INTERIÉROVÉ DVEŘE 1.10.2010 f lakované MINIMAX "60-90" str. 6 Plné 1/3 sklo 3/4 sklo 1/3 2/3 rámeček rámeček lakované bílé (RAL 9016) voština 1 200,- 1 680,- 1 980,- 1 980,-

Více

DVEŘE A ZÁRUBNĚ. www.jafholz.cz

DVEŘE A ZÁRUBNĚ. www.jafholz.cz DVEŘE A ZÁRUBNĚ www.jafholz.cz LAMINÁTOVÉ PODLAHY KAINDL LOC TAK PŘIROZENÉ PODLAHY JAKO PŘÍRODA SAMA Naše nabídka pro Vás? Zaručeně nám otevře Vaše dveře... Jakýkoliv prostor s různorodým uspořádáním:

Více

PA PLUS, s.r.o. - katalog dveří a zárubní

PA PLUS, s.r.o. - katalog dveří a zárubní Kontakt: PA PLUS, s.r.o. e-mail: vratacz@gmail.com web: www.vratacz.cz tel: +420 606 49 60 60 (CZ) Po-Pá 9:00-18:00 Chceme našim zákazníkům nabídnout poctivě vyrobené interiérové dveře z pravých materiálů

Více

Celomasivní rámové dveře a zárubně DÝHOVANÉ PŘÍRODNÍ A MODIFIKOVANOU DÝHOU

Celomasivní rámové dveře a zárubně DÝHOVANÉ PŘÍRODNÍ A MODIFIKOVANOU DÝHOU 6 Unikátní oblé hrany dveří Cenová hladina Celomasivní rámové dveře a zárubně DÝHOVANÉ PŘÍRODNÍ A MODIFIKOVANOU DÝHOU 211 Materiál: rám dveří je vyroben z vysoce Jádro celomasivních dýhovaných rámových

Více

Ceník dveří a obložkových zárubní

Ceník dveří a obložkových zárubní Ceník dveří a obložkových zárubní Výrobce interiérových dveří a zárubní Platnost ceníku od 1.4.2012 www.kasard.cz RD Rýmařov s.r.o., středisko KASARD ul. 8 května 1191, 795 01 Rýmařov Tel: +420 554 252

Více

CENÍK protipožárních ocelových DVEŘÍ 01 / 2013 Jednokřídlové s polodrážkou Jednokřídlové EI 30 EW 30 DP1

CENÍK protipožárních ocelových DVEŘÍ 01 / 2013 Jednokřídlové s polodrážkou Jednokřídlové EI 30 EW 30 DP1 CENÍK protipožárních ocelových DVEŘÍ 01 / 2013 Jednokřídlové s polodrážkou Jednokřídlové EI 30 EW 30 DP1 280,80 Eur 337,- Eur 284,40 Eur 341,40 Eur 298,80 Eur 358,60 Eur 307,80 Eur 369,40 Eur 322,20 Eur

Více

CENÍK INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

CENÍK INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ CENÍK INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ Platnost ceníku od 1.6.2014 Ceny jsou uvedeny bez DPH www.gerbrich.cz OBSAH OBSAH RUSTIC... 3 SOLID... 4 STRIP... 5 STANDARD... 6-7 QUATRO... 8 INTARSIE... 9 RECTAIME...

Více

Interiérové dveře SANDE - CENÍK

Interiérové dveře SANDE - CENÍK Platnost od 1.2.2014 Interiérové dveře SANDE - CENÍK Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH jiné dveře Platnost končí dnem vydání nového ceníku. Tiskové chyby vyhrazeny. OBSAH DÝHA CPL CPL MELAMIN FOLIE STRANA

Více

VÝROBA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

VÝROBA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ ... O D N Á V R H U A Ž P O R E A L I Z A C I VÝROBA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ O B S A H Smart................................ 4 Inox.................................. 6 Tora..................................

Více

Studio dveøí - Stami. +420 777 798 443 stami@stamihranice.cz

Studio dveøí - Stami. +420 777 798 443 stami@stamihranice.cz Studio dveøí - Stami +420 777 798 443 stami@stamihranice.cz PLNÉ 2/3 3/4 lakované Povrchová úprava dveří: 0,2 mm, barevné varianty dle vzorníku EGGER. Kašírovací, při jejíž výrobě se používají ekologické

Více

Dveře HSE. Obecný popis. Ukázky realizací. Sortiment

Dveře HSE. Obecný popis. Ukázky realizací. Sortiment HUMPOLECKÉ STAVEBNÍÍ ELEMENTY SYSTÉMY DVEŘÍÍ A ZÁRUBNÍÍ Dveře HSE ZK dveře jsou vyrobeny ve tvaru klasických vnitřních dřevěných dveří. Konstrukci dveřního křídla tvoří dva ocelové korpusy vylisované ze

Více

S láskou k detailu STANDARD STANDARD 5/2012. Provedení dveří a ceník na straně 45 Vzorník skel na straně 98

S láskou k detailu STANDARD STANDARD 5/2012. Provedení dveří a ceník na straně 45 Vzorník skel na straně 98 STANDARD STANDARD Hrana křídla STU Hrana křídla RP Hrana křídla RU Hrana křídla EK S láskou k detailu 5/2012 Provedení dveří a ceník na straně 45 Vzorník skel na straně 98 1 PRÜM S láskou k detailu Přední

Více

Slevy poskytované na vybrané typy dveří Kašírované,lamino,masonite bílé, hladké bílé - 5% K výše uvedené slevě se přičítá množstevní sleva

Slevy poskytované na vybrané typy dveří Kašírované,lamino,masonite bílé, hladké bílé - 5% K výše uvedené slevě se přičítá množstevní sleva Masonite CZ platnost od 1.2.2011 Dveře kašírované-barva bílá,dub,buk,olše, javor,ořech wenge,jabloň,calvados,mahagon Slevy poskytované na vybrané typy dveří Kašírované,lamino,masonite bílé, hladké bílé

Více

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m.

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m. I K H M G J O N ± 0.000 = 206,50 m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv - - 12/2013 DPS 01.AST DPS 01 AST 421 - A - objekt I POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky

Více

Společnost BASTL- Požární uzávěry Praha s.r.o. se specializuje na výrobu, dodávku a montáž atypických dřevěných požárních uzávěrů.

Společnost BASTL- Požární uzávěry Praha s.r.o. se specializuje na výrobu, dodávku a montáž atypických dřevěných požárních uzávěrů. BASTL-Požární uzávěry Praha s.r.o. E-mail: info@p-u-p.cz Web: www.p-u-p.cz -Bc. Vojtěch Nenadál, jednatel společnosti nenadal@p-u-p.cz, 777850441 -Lukáš Procházka, obchodní oddělení prochazka@p-u-p.cz,

Více

Zárubně. Poř. č. 48 otočná Normal n=15 třešeň 70x197 L

Zárubně. Poř. č. 48 otočná Normal n=15 třešeň 70x197 L Zárubně Poř. č. funkce Typ síla stěny povr.úpr. rozměr L/P Poznámka 1 otočná Normal n=15 bubinga 70x197 P 2 otočná Průchod n=15 buk x x 3 otočná Normal n=17 třešeň 60x197 P 4 otočná Harmonie n=11 mahagon

Více

CENÍK 2014. interiérové dveře a zárubně. typ dveří. další provedení modelu ve stejné cenové hladině (dominant, dominant 2...

CENÍK 2014. interiérové dveře a zárubně. typ dveří. další provedení modelu ve stejné cenové hladině (dominant, dominant 2... nový, přehlednější systém typ dveří další provedení modelu ve stejné cenové hladině (dominant, dominant 2...) výplň dveří předěl mezi 1křídlými a 2křídlými požární odolnost (pokud není sloupec nelze) nelze

Více

Foliované dveře a zárubně RÁMOVÉ CELOMASIVNÍ

Foliované dveře a zárubně RÁMOVÉ CELOMASIVNÍ Unikátní oblé hrany dveří Cenová hladina 4 Foliované dveře a zárubně RÁMOVÉ CELOMASIVNÍ 161 Materiál: rám dveří je vyroben z vysoce kvalitního vrstveného dřeva opláštěného MDF deskou výplň dveří je vyrobená

Více

Obložkové zárubně FOLIOVANÉ HPS FOLIÍ

Obložkové zárubně FOLIOVANÉ HPS FOLIÍ 2 typy obložkových zárubní rovná oblá 202 Obložkové zárubně FOLIOVANÉ HPS FOLIÍ Lincoln 1 desén medový dub; sklo satinato 203 Materiál: obložková zárubeň je vyrobena z MDF desky povrchově upravená folií

Více

NOVĚ. v AKČNÍ ceně CENÍK 2015 V SORTIMENTU. interiérové dveře a zárubně. antracit, bardolino a olše. CPL povrchy. 1449 Kč voština 1799 Kč DTD.

NOVĚ. v AKČNÍ ceně CENÍK 2015 V SORTIMENTU. interiérové dveře a zárubně. antracit, bardolino a olše. CPL povrchy. 1449 Kč voština 1799 Kč DTD. NOVĚ V SORTIMENTU CPL povrchy antracit, bardolino a olše v AKČNÍ ceně antracit 1499 Kč voština a bardolino 1849 Kč DTD olše 1449 Kč voština 1799 Kč DTD akční cena platí pouze do 30.9.2015 CENÍK 2015 interiérové

Více

DŘEVOINTEXT KATALOG VSTUPNÍCH A VCHODOVÝCH DVEŘÍ

DŘEVOINTEXT KATALOG VSTUPNÍCH A VCHODOVÝCH DVEŘÍ DŘEVOINTEXT KATALOG VSTUPNÍCH A VCHODOVÝCH DVEŘÍ OBSAH Vstupní dveře - masiv smrk Tl. 42 mm bez zárubně tl. 42 mm včetně zárubně vchodové dveře - masiv smrk tl. 68 mm včetně zárubně Sendvičové tl. 50 MM

Více

CENÍK 2014/2. interiérové dveře a zárubně. typ dveří. další provedení modelu ve stejné cenové hladině (dominant, dominant 2...

CENÍK 2014/2. interiérové dveře a zárubně. typ dveří. další provedení modelu ve stejné cenové hladině (dominant, dominant 2... typ dveří další provedení modelu ve stejné cenové hladině (dominant, dominant 2...) výplň dveří předěl mezi 1křídlými a 2křídlými požární odolnost (pokud není sloupec nelze) nelze vyrobit *doplňující informace

Více

LAMINÁTOVÉ dveře a zárubně 99

LAMINÁTOVÉ dveře a zárubně 99 Unikátní oblé hrany dveří Cenová hladina 3 LAMINÁTOVÉ dveře a zárubně 99 Materiál hladkých dveří: hladké rám dveří je vyroben z MDF desky jádro dveří je standardně vyrobené z voštinové desky, za příplatek

Více