Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů, chlamydií, borrelií a toxoplasmózy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů, chlamydií, borrelií a toxoplasmózy"

Transkript

1 ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2012; 21(2) OZNÁMENÍ NOTIFICATIONS Firma VIDIA spol s r. o. si Vás dovoluje pozvat na seminář Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů, chlamydií, borrelií a toxoplasmózy který se koná 12. dubna 2012 od 13,00 do 16,00 hodin ve Velké posluchárně SZÚ, budova 11, Šrobárova 48, Praha 10 PROGRAM SEMINÁŘE Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů (30 min.) RNDr. Kateřina Roubalová CSc., Vidia spol. s r. o. Interpretace sérologických nálezů u chlamydií (30 min.) MUDr. Dana Hrubá, Vidia-Diagnostika s.r.o. Interpretace sérologických nálezů u borrelií (30 min.) Doc. MUDr. D. Pícha (II. Infekční klinika, Fakultní nemocnice Bulovka) Interpretace sérologických nálezů u toxoplasmózy (30 min.) RNDr. P. Kodym (NRL pro toxoplasmózu, SZÚ) Prezentace novinek firmy VIDIA (10 min.) Verifikace sérologických testů (20 min.) zástupce společnosti ČIA Validace sérologických testů výrobcem (30 min.) Ing. František Konečný Panelová diskuze (10 min) Občerstvení zajištěno Vedoucí akce: RNDr. Kateřina Roubalová CSc. Odborný garant: MUDr. Dana Hrubá Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16 i nelékařů dle vyhlášky MZČR č.423/2004 Sb. 70

2 OZNÁMENÍ Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) ČLS JEP pořádá ve velké posluchárně Lékařského domu ČLS JEP, Sokolská 31, Praha 2 dne 3. dubna 2012 od 13,30 hodin odborný seminář na téma PARAZITOLOGIE Koordinátor RNDr. Libor Mikeš, Ph.D., Česká parazitologická společnost Program 1. J. Chalupský: Osobnost prof. Jírovce 2. J. Chalupský: Toxoplasma v dobách Jírovce 3. P. Kodym: Toxoplasma od Jírovce po současnost 4. J. Vávra: Historie Pneumocystis a Jírovcův podíl na ní Diskuze Přestávka (20 minut) 5. E. Nohýnková: Pneumocystis možnosti a úskalí diagnostiky 6. Z. Čermáková: Leptospiry, leptospirózy pokroky v diagnostice 7. J. Kulda: Trichomonas vaginalis za Jírovce a po něm 8. I. Čepička: Trichomonády v respiračním traktu člověka Diskuze a závěr Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Seminář bude ohodnocen kredity ČLK, KVVOPZ ČR a ČAZL. Účastníci obdrží potvrzení o účasti. Předpokládané zakončení semináře je cca hodin. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Sponzorem semináře je firma BioVendor Laboratorní medicína a.s. Ve dnech se koná v Amsterdamu mezinárodní sjezd 8th International Symposium on Shiga Toxin (Verocytotoxin) producing Escherichia coli Infections, kterého se zúčastní špičkoví odborníci v oboru infekcí vyvolaných těmito patogeny. Před vlastním kongresem se konají dvě předkongresová symposia, která jsou věnována problematice enteropatogenních E. coli (EPEC) a atypického HUSu. Zájemci o účast na kongresu VTEC 2012 a/nebo na některém z předkongresových symposií najdou podrobné informace o registraci a programu na home page kongresu: 71

3 ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2012; 21(2) X. KONFERENCE DDD 2012 PŘÍVOROVY DNY května 2012, Poděbrady Sdružení DDD ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, Praha, Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Brno, Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i., Praha a Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pořádají v Kongresovém centru Lázeňská kolonáda již 10. ročník odborné konference s mezinárodní účastí. Program konference je zaměřen na současné problémy a aplikační metody speciální ochranné dezinfekce a sterilizace, dezinsekce a deratizace. Část programu pak bude věnována legislativě a praktické problematice DDD. Okruhy témat: metodiky vyhodnocování účinnosti přípravků a zásahů v DDD zkušenosti s uplatňováním hygienických standardů a protiepidemických opatření v nemocniční a komunální praxi nové účinné látky, nové přípravky a nové metody k potlačování výskytu škodlivých organismů biocidy - nová legislativa upravující uvádění biocidních přípravků na trh, změny v IS CHLaP a oznamování biocidů nová pravidla dozorové činnosti nad prováděním činnosti v DDD štěnice a problematika jejich hubení nové druhy škůdců ve střední Evropě rezistence k biocidům a její detekce problémy se škůdci ve mlýnech a potravinářských provozech ochrana skladů a komodit před skladištním hmyzem, roztoči a hlodavci další problematika související s DDD Realizační tým: RNDr. Václav Rupeš, CSc. MUDr. Věra Melicherčíková, CSc., SZÚ, Praha Ing. František Blažek, Bayer s.r.o., Praha Doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD., UVL v Košiciach MVDr. Jan Plachý, DDD Servis, Praha Ing. Václav Stejskal, PhD., VÚRV, v.v.i., Praha MVDr. Jiří Škaloud, CSc., ÚSKVBL, Brno Sekretariát konference: Sdružení DDD Ing. Pavla Davidová Novotného lávka 5, Praha 1 Tel , fax Konference je určena pracovníkům orgánů ochrany veřejného zdraví, nemocniční hygieny, veterinární sféry, potravinářských provozů, ochrany skladovaných zásob, výzkumných ústavů a laboratoří, vysokých škol, výrobcům a distributorům DDD přípravků a aplikační techniky. Předcházejících ročníků se zúčastnilo průměrně 150 odborníků z ČR i ze zahraničí. Předpokládáme, že stejný počet odborníků se zúčastní i připravované konference v roce Autoři a spoluautoři příspěvků a účastníci konference, zařazení do systému celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, obdrží kreditní body, dle příslušných právních předpisů. 72

4 XXI. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů konference s mezinárodní účastí Tomáškovy dny mladých mikrobiologů jsou konferencí s mezinárodní účastí, kterou od roku 1992 každoročně organizuje Mikrobiologický ústav lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Kromě univerzity a nemocnice jsou dalšími oficiálními pořadateli konference také Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Československá společnost mikrobiologická a Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS. Jedinou podmínkou konference je, že referující autor (příp. hlavní autor posteru) musí být mladší 35 let. ORGANIZAČNÍ ÚDAJE Termín konání června 2012 Místo konání Konferenční centrum Masarykovy univerzity, Komenského nám. 2, Brno Formy sdělení ústní sdělení (max. 7 minut); poster (velikost 1,5 x 1 m). K aktivní účasti na konferenci se můžete přihlásit prostřednictvím u: nebo správným vyplněním přiložené návratky a jejím odesláním na níže uvedenou adresu. Přihlášku a veškeré informace naleznete na webových stránkách: a na K aktivní i pasivní účasti na konferenci se můžete přihlásit přímo na našich webových stránkách. Konečný termín pro zasílání abstraktů je Abstrakty je nutno zaslat v elektronické podobě v jazyce českém/slovenském a anglickém. Podrobnosti k úpravě abstraktů naleznete na webové stránce Abstrakty budou zařazeny ve sborníku, který bude opatřen ISBN. Abstrakty zaslané později, nebo abstrakty bez předepsané úpravy, nebudou akceptovány. V tomto roce proběhne i tradiční předání cen Nejlepší mladý mikrobiolog. Registrační poplatek 500,- Kč, pregraduální studenti 300,- Kč (při přihlášení do ). V případě registrace od do se v případě aktivních účastníků poplatek navyšuje o 50,- Kč! Poplatek pro pasivní účastníky zůstává stejný. Přihlásit se k pasivní účasti je možné i v průběhu května. Platba proběhne přímo na místě v den příjezdu účastníka. Doprovodné akce Společenské setkání bude ve čtvrtek večer, místo bude upřesněno na našich webových stránkách (cena 600 Kč). Prosíme, abyste přihlášku na společenský večer chápali jako závaznou. Ubytování Ubytování je zajištěno v hotelu Vista a hradí si je každý jednotlivě (více informací i odkaz najdete na našem webu). Na setkání s Vámi se těší organizátoři TD Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Odborný garant doc. MUDr. Filip Růžička, PhD. Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně Pekařská 53, CZ Brno Kontakt na hl. organizátora MUDr. Alena Siváková tel.: , , fax: Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně Pekařská 53, CZ Brno OZNÁMENÍ 73

5 ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2012; 21(2) 25. Pečenkovy epidemiologické dny září 2012 OREA Vital Hotel Sklář, Harrachov 520, Harrachov HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE Nákazy preventabilní očkováním Závažná infekční onemocnění: virové záněty jater, chřipka, respirační nákazy, tuberkulóza, HIV/AIDS, listerióza, parazitární nákazy, onemocnění přenášená klíšťaty, alimentární nákazy ) Mezinárodní zdravotnické předpisy, jejich implementace v ČR, masové akce a prevence infekčních onemocnění, WHO, ECDC Infekce související s poskytováním zdravotní péče, antibiotická rezistence, antibiotická strategie RÁMCOVÝ PROGRAM Registrace, ubytování, stravování, odborný program, prezentace firem a raut budou zabezpečeny v Hotelu Sklář. ÚČASTNICKÝ POPLATEK pro členy SEM ČLS JEP: 1 000,- Kč (po ,- Kč) pro nečleny SEM ČLS JEP: 1 150,- Kč (po ,- Kč) ZPŮSOB ÚHRADY Příslušnou částku převeďte na bankovní účet Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ( /0300), VS a do poznámky/textu uveďte jméno účastníka. Nezaplacení poplatku ruší registraci (platba na místě v hotovosti není možná). Zaplacené účastnické poplatky se nebudou vracet. INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY S AKTIVNÍ ÚČASTÍ Abstrakta přednášek odešlete nejpozději do 10. června 2012 na adresu Do referátového sborníku budou zařazena všechna abstrakta zaslaná ve stanoveném termínu. Výběr abstraktů k přednáškové či posterové prezentaci provedou koordinátoři jednotlivých sekcí. Autoři obdrží písemné oznámení, k jaké prezentaci byl jejich abstrakt vybrán. Pro přednášky bude vyhrazena doba 15 minut, změna je možná pouze po předchozím dohovoru s organizátorem konference. Registrace účastníků bude povolena výhradně elektronicky od přes formulář na stránkách Na stejné adrese jsou i podrobné informace o konferenci. KOORDINÁTOŘI AKCE MUDr. Jana Prattingerová vedoucí protiepidemického odboru KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova 64, Liberec tel.: Zdeněk Hajn tel.: GARANT AKCE Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP. Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání účastníci obdrží potvrzení o účasti. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. 74

6 OZNÁMENÍ Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové ve spolupráci s Ústředním vojenským zdravotním ústavem a Vakcinačním centrem sdružením pro klinické hodnocení očkovacích látek pořádá TICHÁČKOVY DNY VOJENSKÝCH EPIDEMIOLOGŮ 2012 Datum a místo konání ; Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Třebešská 1575, Hradec Králové Tématické okruhy konference Epidemiologie infekčních nemocí Epidemiologická situace v ČR a AČR Zahraniční mise a epidemiologie Vakcinace aktuality Systém biologické ochrany AČR Aktuální otázky v hygieně a epidemiologii Varia Formy sdělení: přednáška (cca 15 minut); poster (max. velikost 115 / 95 cm) Přihlášení k účasti je formou u odeslaného na V přihlášce uveďte jméno, pracoviště, korespondenční adresu, a telefon. V případě aktivní účasti uveďte autora, název a formu prezentace. Přihlášky k aktivní účasti zasílejte nejpozději do , k pasivní účasti do Registrační poplatek pro účast na konferenci činí 300,- Kč (úhrada v hotovosti na místě konání při registraci). Registrační poplatek zahrnuje vstup na odborný program, konferenční materiály, drobné občerstvení v průběhu konference a volný vstup na raut po ukončení konference. Podrobné informace jsou uvedené na webové adrese: Konference bude započítávána do systému celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. 75

Skladba Informačního bulletinu KMIL 2004/1 VER 2 OPRAVENA ZÁMĚNA SCHŮZE VÝBORU SEM Z JINÉHO DATA A DATUM NADPISŮ V PROGRAMU SLM.

Skladba Informačního bulletinu KMIL 2004/1 VER 2 OPRAVENA ZÁMĚNA SCHŮZE VÝBORU SEM Z JINÉHO DATA A DATUM NADPISŮ V PROGRAMU SLM. Skladba Informačního bulletinu KMIL 2004/1 VER 2 OPRAVENA ZÁMĚNA SCHŮZE VÝBORU SEM Z JINÉHO DATA A DATUM NADPISŮ V PROGRAMU SLM. Třeboň 04 Zvykli jsme si zahajovat nový rok Třeboní. Je to už takový rituál

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii I. Informace VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc

Více

SPOLEČNOST PRO EPIDEMIOLOGII A MIKROBIOLOGII ČLS JEP. pořádá MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ EPIDEMIOLOGŮ 2015

SPOLEČNOST PRO EPIDEMIOLOGII A MIKROBIOLOGII ČLS JEP. pořádá MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ EPIDEMIOLOGŮ 2015 POZNÁMKY: SPOLEČNOST PRO EPIDEMIOLOGII A MIKROBIOLOGII ČLS JEP pořádá MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ EPIDEMIOLOGŮ 2015 organizuje protiepidemický odbor KHS Královéhradeckého kraje ve dnech 20. 22. května 2015 Černý

Více

KONCEPCE OBORU EPIDEMIOLOGIE (2012)

KONCEPCE OBORU EPIDEMIOLOGIE (2012) KONCEPCE OBORU EPIDEMIOLOGIE (2012) Koncepci zpracovala skupina odborníků jmenovaná výborem Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve složení (uvedeno abecedně): MUDr. Jitka Částková, CSc.

Více

BIOLAB 2012. www.biolab2012.cz. Písek, 13. - 15. května CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ

BIOLAB 2012. www.biolab2012.cz. Písek, 13. - 15. května CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ 46. CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ Písek, 13. - 15. května BIOLAB 2012 pod záštitou starosty města Písek JUDr. Ondřeje Veselého a ředitele Nemocnice Písek, a. s. MUDr. Jiřího Holana, MBA odborný

Více

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Místo sociální psychiatrie v moderní psychiatrické péči 30. listopadu 2. prosince 2006 Kongresové a kulturní centrum lázeňská kolonáda, Poděbrady 2. OZNÁMENÍ Vážené

Více

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA REGISTRAČNÍ www.ssbk.cz FORMULÁŘ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA GENERÁLNÍ PARTNER PARTNER SYMPOZIA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PŘED KONFERENCÍ SVĚTOVÉ ASOCIACE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Duševní nemoc a vztahy 19. října 20.října 2007 Praha, Konferenční centrum InGarden 2. OZNÁMENÍ Vážené kolegyně, kolegové,

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

DÁLNICE D8 STAVBY Z BETONU KONEČNÁ POZVÁNKA. Seminář. 7. září 2010 Litoměřice, Dům kultury

DÁLNICE D8 STAVBY Z BETONU KONEČNÁ POZVÁNKA. Seminář. 7. září 2010 Litoměřice, Dům kultury KONEČNÁ POZVÁNKA Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu SPOLEČENSKÝ VEČER NAVAZUJÍCÍ EXKURZE NA MOSTY A TUNELY D805 Seminář DÁLNICE D8 STAVBY Z BETONU

Více

21. PEDIATRICKÝ DEN 21. února 2015

21. PEDIATRICKÝ DEN 21. února 2015 Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o. pořádá 21. PEDIATRICKÝ DEN 21. února 2015 Krajský úřad Ústeckého kraje Sympozium lékařů a sester www.bos-congress.cz/pdul2015

Více

Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y

Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y V plánu kurzů a odborných stáží Vojenské zdravotnické služby jsou uvedeny školicí akce realizované Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (dále jen FVZ)

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Vás pozvat na XXVI. konferenci České společnosti pro hypertenzi, které se již tradičně účastní pracovní skupiny Preventivní kardiologie a Srdečního

Více

OPTICKÉ KOMUNIKACE 2013

OPTICKÉ KOMUNIKACE 2013 1. informace a pozvánka k aktivní účasti Česká a Slovenská společnost pro fotoniku ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická Československá sekce IEEE Agentura Action M Vás zvou na konferenci a výstavu OPTICKÉ

Více

[Krizová připravenost zdravotnictví]

[Krizová připravenost zdravotnictví] 0 Číslo: 1/2013 3. ročník Čtvrtletník se věnuje krizovému řízení a plánování ve všech složkách IZS, organizacích působících ve zdravotnictví a dalších subjektech, které vytvářejí, příp. se spolupodílejí

Více

ODHM III. OSTRAVSKÉ DNY 2012 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY

ODHM III. OSTRAVSKÉ DNY 2012 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS Facultas Medicinae Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, p.o. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP (ČSHLM) Ústav mikrobiologie a imunologie,

Více

AKTUALITY. Helcococcus kunzii kolonizace ran nebo patogen? Souhrn Summary LATEST NEWS. Helcococcus kunzii a wound colonizer or pathogen?

AKTUALITY. Helcococcus kunzii kolonizace ran nebo patogen? Souhrn Summary LATEST NEWS. Helcococcus kunzii a wound colonizer or pathogen? ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2011; 20(10) oběd a svačinu, mohlo tak dojít ke kontaminaci svačiny nedostatečně umytou rukou, na přípravě dopoledních svačin (mazání chlebů a zdobení

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

primátor statutárního města Pardubice konzultant pro ZT, Česká společnost pro zdrav. techniku

primátor statutárního města Pardubice konzultant pro ZT, Česká společnost pro zdrav. techniku Vážené kolegyně, vážení kolegové, zejména Vám zdravotníkům, vykonávajícím své povolání podle zákonů č. 96/2004 Sb. a č. 95/2004 Sb., ale i technikům, výrobcům a distributorům zdravotnické techniky a informatiky,

Více

Pitná voda z údolních nádrží

Pitná voda z údolních nádrží W&ET Team, České Budějovice ČSAVE - Československá asociace vodárenských expertů Envi-Pur, s.r.o., Tábor Hydrotechnológia Bratislava s.r.o. SVS a.s., Severočeská vodárenská společnost a.s.,teplice PVK,

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

workshop hlavní partner mediální partner

workshop hlavní partner mediální partner workshop hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 24. 25. dubna 2013 organizuje Český institut interních auditorů workshop pro interní auditory s názvem Aktuální

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů září 2004 číslo 7 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Rotavirové nákazy Diagnostika střevních zánětů Indikace a přínos zobrazovacích metod Přínos pomocných a laboratorních vyšetření

Více

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Koncepce oboru lékařské mikrobiologie (doporučený návrh) na stránkách MZ ČR: http://www.mzcr.cz/print.php?clanek=441 Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Společný materiál Společnosti epidemiologie

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacii

Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacii Popis projektu Název: Termín: Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacii 8. duben 2014 farmaceutická sekce 9. duben 2014 medicínská sekce začátek v 9:00 a ukončení kolem 19:00 Organizátoři projektu:

Více