Zimní pohádka DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Foto: Marie Zdeňková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zimní pohádka DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Foto: Marie Zdeňková"

Transkript

1 ZDARMA ČÍSLO 2 ROČNÍK 15 ÚNOR 2009 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Zimní pohádka DNES V LISTU: Radnice informuje 2-6 Informace ze ZŠ a MŠ 7-10 Žijí mezi námi 11 Naši senioři 12 Sport a kultura 12 Foto: Marie Zdeňková

2 Radnice informuje Termíny jednání Rady MČ Praha 15 a Zastupitelstva MČ Praha 15 v roce 2009 Harmonogram jednání Rady MČ Praha 15 v roce 2009 v těchto termínech: únor březen , 18 duben , 15., 29. květen , 27. červen , 24. červenec srpen , 26. září , 23. říjen , 21. listopad , 18. prosinec , 21. (pondělí) Jednání Rady MČ Praha 15 se budou konat vždy: ve středu v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 15 od 9,00 hodin Harmonogram zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 v roce 2009 v těchto termínech: březen květen červen září prosinec Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 se budou konat vždy: ve středu v Kulturním centru Varta od 15,00 hodin Výstava v únoru Od začátku února je k vidění ve vestibulu radnice výstava Ilony Volfové. Obrázky jsou vytvořeny ubrouskovou metodou (decoupage) a jsou prodejné. OŠKZ DISTRIBUCE HLASATELE Vážení spoluobčané, připomínky k distribuci měsíčníku Hlasatel volejte na tel. č nebo piště na Praha 15 rekonstruuje další dvouletkový dům v Herbenově ulici Městská část Praha 15 pokračuje v další etapě rozsáhlých rekonstrukcí technicky zastaralých tzv. dvouletkových domů v ulicích Herbenova, Hostišovská a Kobylákova. V říjnu zahájila obnovu již třináctého domu, a to v Herbenově ulici. Městská část hodlá opravit základy budovy, zateplit fasádu, kompletně vyměnit okna, provést nové rozvody všech instalací a celkově zvýšit její komfort. Rekonstrukci domu, jež má skončit v květnu letošního roku, završí střešní nástavba, kde vzniknou čtyři nové mezonetové byty. Dvouletkové domy v Hostivaři jsou velmi zastaralé a v nevyhovujícím stavu. Některé z nich dokonce nejsou napojeny ani na dešťovou kanalizaci. Voda se tak vsakuje u domu a suterény jsou pak vlhké. Kompletní rekonstrukce jsou finančně velmi náročné, ale v tomto případě nutné. Proto hlavní město přidělilo městské části ze svého rozpočtu na tuto konkrétní rekonstrukci v Herbenově ulici dotaci ve výši patnácti milionů korun, vysvětlil Pavel Klega, náměstek pražského primátora a zároveň zastupitel Městské části Praha 15. V této městské části je celkem devatenáct dvouletkových domů, které hodlá radnice postupně zrekonstruovat. Jelikož obnova vyžaduje velké množství finančních prostředků, opravuje přibližně jeden dům za dva roky. V Hostišovské ulici jich již zrekonstruovala sedm, v Kobylákově jeden a v Herbenově pět. V říjnu zahájila Městská část obnovu dalšího dvouvchodového domu právě v Herbenově ulici. Především musíme sanovat základové konstrukce včetně hydroizolací, vyčistit suterény, zajistit nové rozvody vody, elektroinstalace a objekt napojit na dešťovou kanalizaci. U každého domu také zateplíme fasádu, vyměníme okna a ve všech bytech změníme způsob vytápění na etážový. Nejen, že se tak lidem zvýší komfort bydlení, ale sníží se jim také náklady, upozornil Pavel Klega. Jelikož obnova domu může místní obyvatele omezovat, umožnila jim Praha 15 náhradní ubytování po dobu rekonstrukce jejich bytu. Na čtyři měsíce jim navíc odpustí nájemné. Součástí rekonstrukce bude také střešní nástavba s novou konstrukcí krovu, kde vzniknou čtyři nové mezonetové byty o velikosti 3+1 a výměře téměř sto metrů čtverečních. Na obsazení bytů vypisujeme nabídkové řízení, které je již tradičně vypisováno nejprve pro občany s trvalým bydlištěm na území Městské části Praha 15. Jelikož si lidé své obydlí předplatí na dobu deseti let, budou moci do výstavby bytu ve spolupráci se stavaři mírně zasahovat. Budou mít možnost zvýšit si jeho standard, změnit vybavení i drobně upravit jeho dispozici. O byty je zatím velký zájem, sdělil Vilém Moravec, vedoucí majetkového odboru Městské části Praha 15. Za rekonstrukci jednoho dvouletkového domu zaplatí Praha 15 zhruba sedmadvacet milionů korun. Kompletní obnovu by měla dokončit v květnu letošního roku. Martina Polívková VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ SE USKUTEČNÍ 24. BŘEZNA 2009 v obřadní síni Úřadu městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15 - Horní Měcholupy. K vítání budou pozvány rodiny s dětmi, které se narodily v období listopad, prosinec 2008 a leden 2009 a ty, které se na předchozí vítání nemohly dostavit a omluvily se. Jednotlivé rodiny budou pozvány individuálně. Pokud některá z rodin neobdrží pozvánku do pondělí 16. března 2009, může se k vítání přihlásit na tel. č , nebo osobně v kanceláři starosty, č. dveří 514. Kancelář zastupitelstva a starosty Harmonogram výroby Hlasatele na rok 2009 Číslo Termín uzávěrky Redakční rada Expedice 3/Březen /Duben /Květen /Červen /Září /Říjen /Listopad /Prosinec Metropolitní univerzita Praha nabízí kvalitní vzdělání Mladí lidé se v této době rozhodují, na jakou vysokou školu se přihlásí. Kromě veřejných vysokých škol existuje v Česku celá řada soukromých vysokých škol, ale jen dvě takové se mohou pyšnit univerzitním statusem. Jednou z nich je Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (MUP), která vznikla v roce 2001 a v dnešní době má přes 4000 studentů. Naše univerzita je kvalitativně na jiné úrovni než jsou ostatní soukromé vysoké školy, říká rektor univerzity prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. 1. Co konkrétně nabízí studentům Metropolitní univerzita Praha? V čem se odlišuje od ostatních soukromých vysokých škol? V České republice působí přibližně padesát soukromých vysokých škol, ale jen dvě získaly univerzitní status. Metropolitní univerzita Praha je jedna z nich, což svědčí o tom, že je kvalitativně na jiné úrovni než ostatní soukromé vysoké školy. Naše univerzita nabízí jak bakalářské, tak magisterské a doktorské studium. A jen nejkvalitnějším školám na základě nabízených studijních programů schvaluje akreditační komise vyšší stupně vysokoškolského studia. Naší specialitou je také obor International Relations and European Studies, který je kompletně vyučovaný v anglickém jazyce. Vyučují ho nejen čeští pedagogové, ale i zahraniční pracovníci například z Velké Británie, USA a Itálie. Obor je pro studenty otevřen v bakalářském, magisterském a rovněž doktorském stupni. 2. Jaké obory vaše univerzita nabízí, a o které je nejvyšší zájem? Nabídka oborů je skutečně široká. Nejvyšší zájem je zpravidla o Mezinárodní vztahy a evropská studia a o Veřejnou správu. Studentům nabízíme obory jako Anglofonní studia, Humanitní studia, dále Průmyslové vlastnictví nebo Mezinárodní obchod. Od nového akademického roku se u nás začne vyučovat zbrusu nový obor Asijská studia. Studenti Metropolitní univerzity Praha po promocích. 3. Z České republiky získala MUP jako jediná vysoká škola mezinárodní ocenění Handinnov 2008 za projekt Škola bez bariér pro studenty s tělesným postižením. Čím je váš přístup k těmto studentům ojedinělý? Tento projekt realizujeme již šestým rokem. Je to dobrý příklad toho, že soukromá vysoká škola nemusí a neměla by být zaměřena pouze na profit. Bezplatně u nás studuje více než 60 studentů s tělesným postižením, všechny tři budovy v Praze jsou kompletně bezbariérové. Těmto studentům zároveň pomáháme najít odpovídající zaměstnání. Nedávno jsme měli velkou radost, že náš student David Drahonínský získal na paralympiádě v Pekingu zlatou medaili v lukostřelbě. 4. Mají vaši studenti možnost studovat na zahraničních univerzitách? Ze všech vysokých soukromých škol pořádáme pro studenty nejvíce výjezdů do zahraničí. Celkem vyjíždí více než sto studentů do více než čtyřiceti univerzit po celé Evropě v rámci programu Erasmus. Našim studentům poskytujeme měsíční dotaci ve výši EUR. Univerzita také spolupracuje s kanadskými, americkými a asijskými univerzitami. 5. Pořádá univerzita pro studenty nějaké další zajímavé akce? Studenti mají nabídku bohatého akademického vyžití. Pořádáme pravidelné studijní cesty do Bruselu a Lucemburku. V rámci univerzity vznikají různá vědecká centra, jako je Centrum pro studium Středního východu, Centrum bezpečnostních rizik a Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví. Univerzita pořádá také pravidelné konference, kurzy a semináře pro studenty, kam zveme významné představitele států. Navštívila nás například viceprezidentka Jihoafrické republiky. PhDr. Helena Jílková Každý měsíc až do září Dny otevřených dveří, nejbližší termín , více informací o přijímacím řízení na Hlasatel Vychází v Praze měsíčně, mimo červenec a srpen Vydává: ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1,, IČ: Vedoucí redakce: Jana Šimků Tajemnice redakce: Kateřina Rathausová; Adresa redakce a příjem inzerce: Úřad městské části Praha 15, Boloňská 478/1,, tel , fax: , Podávání inzerce každé pondělí a středu od do hod. Uzávěrka: Výroba a distribuce: Grátis s. r. o. Toto číslo vyšlo v nákladu výtisků ZDARMA. Registrováno odborem kultury Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 29/35, Praha 1. Registrační značka MK ČR E Číslo 2/2009 vyšlo Za obsahovou a věcnou správnost odpovídá autor. Číslo 3/2009 Hlasatele vyjde ve čtvrtek 12. března Hlasatel Únor

3 nebude prodloužena (aneb dobrá i špatná zpráva) Rodině s pěti dětmi nebyla prodloužena nájemní smlouva k obecnímu bytu. Bez náhrady. To je situace, které se dočkali nájemníci obecního bytu Prahy 15. Téma, které je mediálně atraktivní a dá se zpracovat ze dvou pohledů. Ten první chování dnešních obecních úřadů, institucí a potažmo politiků není zaměřeno na pomoc lidem v tíživé sociální situaci. Byrokrati jsou zahleděni do sebe, sledují jen své úzké osobní zájmy a obyčejný člověk se spravedlnosti nedočká. Podobné náznaky jsme už ze strany médií poté, kdy vešlo ve známost, že se tak má stát, či se již stalo, často zaznamenali. Slušný základ na sociální baladu á la O smutných očích topičových. A nyní pohled druhý: rodina s dětmi žije v obecním bytě, jednom z těch, které hlavní město přidělovalo občanům ne navždy, ale na dobu určitou jako sociální pomoc. Pokud nájemci splňují všechny podmínky, včas platí nájmy a nedevastují byt, zařízení domu a denodenně neobtěžují nejrůznějším způsobem ostatní obyvatele objektu, smlouva je vždy po uplynutí lhůty prodloužena. Byt, o kterém tentokrát rozhodovala Rada městské části, byl přede dvěma lety převeden do naší správy z hlavního města. Praha 15 má méně obecních bytů, než některé z větších pražských městských částí. Plýtvat tímto bytovým fondem v neprospěch V Praze 15 rozdával vysvědčení kouzelník Český»David Copperfield«aneb kouzelník Pavel Kožíšek měl ve čtvrtek pořádnou honičku. V hostivařské základní škole Kozinova pobíhal z jedné třídy do druhé prvňáčkům tam totiž rozdával vysvědčení. I vzhledem k časovému omezení se podařilo rozdat nájemníků, kteří jsou ochotni dodržovat psaná i nepsaná pravidla slušného chování, pokládám za hazardování s důvěrou obyvatel městské části. Z lidského hlediska se jeví vystěhování rodiny s dětmi jako asociální akt. Ale jak úřad městské části, tak zastupitelé mají zodpovědnost za chod městské části a její majetek. Mají i odpovědnost za sociálně potřebné, za slušné i neslušné obyvatele. Jak jsme po převzetí obecních bytů od magistrátu časem zjistili, je zacházení se zařízením bytů a ve společných prostorách často na tragické úrovni. Zničené výtahy a sklepní prostory, posprejované zdi uvnitř i vně domu, výtržnosti, hluk, nepořádek v okolí domů a ničení majetku to jsou neoddiskutovatelná, zaznamenatelná a prokazatelná fakta! Na údržbu takto poničených domů musí městská část vynaložit nemalé finanční prostředky, které by mohly být využity jinak a lépe ku prospěchu nás všech. Nejhorší na tom však je, že když už prostředky např. na vymalování celého vchodu odbor majetku vynajde, dříve než se domalují poslední patra, přízemí je již opět vyzdobeno novými sprejerskými výtvory. Proto se Rada MČ Praha 15 rozhodla v případě zjištění problémových nájemníků neprodlužovat jim dále nájemní smlouvy. Tatáž pravidla jsou současně nastavena i pro neplatiče a dlužníky. Že se mnozí z hříšníků zaštiťují dětmi a lidskými právy? Že hledají pomoc u sdělovacích prostředků? Těch, kteří nejsou ochotni dostát zákonnosti a pravidlům slušného chování, je v rámci naší městské části menšina. Možná se to mnohým obhájcům nelíbí, tihle lidé představují minoritní část a ať se to někomu líbí, nebo ne, slušných obyvatel je většina. A jejich zájmy také (nebo především!) zastupujeme. Je to zpráva, kterou lze vnímat dvojím pohledem. Rozhodnutí o neprodloužení nájemní smlouvy je v tomto případě dobrou zprávou pro všechny slušné lidi žijící na Praze 15. Šance žít v hezkém a bezpečném prostředí s lidmi, kteří respektují práva, soukromí i klid ostatních, pro ně nezmizela. Neprodloužit nájemní smlouvu je jedním z mála účinných prostředků, které má Rada městské části k dispozici, jak tuto šanci chránit a rozvíjet. Špatná zpráva je to pro všechny, kteří úmyslně neplatí, terorizují okolí, vyhrožují a myslí si, že svoboda jejich specifického životního způsobu a projevu je neohraničená. Měli by si uvědomit, že bydlení v obecním bytě není samozřejmostí, není navždy a spravedlnost si najde cestu, i když to z pohledu slušné většiny, někdy trvá déle. Jana Černá, radní vysvědčení ještě v základní škole Nad Přehradou. Tolik jedniček jsem ještě neviděl, vyhrkl ze sebe Kožíšek, který tak ani nemusel dětem vylepšovat známky kouzly. Malí žáčci na něm mohli oči nechat a rádi přitakávali, když je vyzval k nejrůznějším kouzelným hrám. Pavel Kožíšek králíka z klobouku sice nevytáhl, ale i tak spolu se Zdeňkem Vrbou, moderátorem rádia Regina, dětem nadevše zpříjemnil den, kdy jde učení trošku stranou a na řadu přichází hodnocení jejich píle za první pololetí. Pavel Frydrych, zástupce starosty Patnáctka Vážení obyvatelé patnáctky, začal rok, který asi bude složitější, než ten uplynulý. Přeji Vám do něj zdraví, pevné nervy i tolik nezbytné životní štěstí. Rada a zastupitelstvo má za sebou polovinu funkčního období a za tu dobu se stalo mnoho věcí. V krátkosti tyto dva roky vnímám jako období změn. Změn pozitivních i negativních. KOMPLIKACE Patnáctka má své problémy, o těch viditelných se denně přesvědčujeme ve frontách v ranních dopravních špičkách, štve nás jistě i hluk, smog, krádeže, psí exkrementy, Mimo těchto s městem srostlých vad na kráse patří k dalším komplikacím naplněné školky, houstnoucí zástavba nejen na volných plochách, ale hlavně na sídlišťích. Řešení toho co nás pálí však není vždy v moci ani kompetenci patnáctky. Máme omezené finanční prostředky, většina pozemků není v naší správě, územní plán netvoříme, pouze se k němu v omezené míře máme možnost vyjádřit. ZAHUŠŤOVÁNÍ SÍDLIŠŤ A MIGRACE Patnáctka, to jsou dvě bývalé vesnice, Hostivař a Horní Měcholupy, ještě ve třicátých letech minulého století zde žilo 7 tisíc obyvatel, v letech 70tých už 25 tisíc a dnes už téměř 40 tisíc. Narostl nejen počet obyvatel, ale i výška a hustota zástavby. Z původních rodinných domů a statků vznikla sídliště, která nyní ještě houstnou sice kvalitnějšími, ale podobně objemnými bytovými domy. Jednou rovinou tohoto rozvoje je postupná ztráta příměstského charakteru obce, druhou rovinou je rychlá výměna obyvatel, a to i v bytech stávajících. Přírůstek a výměna se již týká více než 15 % obyvatel patnáctky za posledních 10 let. Každý 7. obyvatel patnáctky je nováček, mnohdy cizinec, který bydlí na patnáctce krátkodobě. Začlenění dočasně žijících obyvatel do komunity je komplikované, ne-li nemožné. Tento trend má své další úskalí. Počet trvale přihlášených obyvatel téměř neroste a to výrazně snižuje možné příjmy patnáctky. DOPRAVA A PARKOVÁNÍ Dalšími závažnými komplikacemi patnáctky je doprava a parkování. Chybí tisíce parkovacích stání, zejména na sídlištích. Ulice Švehlova, Průmyslová, K Horkám a Hornoměcholupská jsou tranzitními komunikacemi obyvatel okolních městských částí, zejména na jihovýchodě od patnáctky, při jejich cestách do centra Prahy. Mimo patnáctky odnáší tento tranzit i naši sousedé z Dolních Měcholup a už i z Dubče. INVESTICE A OPRAVY Za pozitivní považuji, že se nám prozatím daří zajišťovat financování oprav školek, škol a jejich sportovních areálů, bytových domů, chodníků, parků, úpravy křižovatek, kruhové objezdy a další infrastrukturní investice. Jen v posledních 2 letech bylo především z peněz hl. města Prahy a patnáctky investováno přes 200 miliónů korun a pro příští dvě léta se snažíme pro patnáctku získat další finanční prostředky. JAK NAŠE KOMPLIKACE ŘEŠIT? ZDE JSOU NAŠE PRIORITY DOPRAVNÍ OBCHVAT Prosazujeme hostivařský obchvat, který svede tranzitní dopravu do východní části Prahy z Jižní spojky přes ulici Rabakovskou okolo Dolních Měcholup na obchvat Prahy. NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN Naše hlavní podněty ke změnám územního plánu směřují poslední dva roky ke zmírnění či omezení zástavby na nevhodných místech, převážně tam, kde se zhušťuje stávající sídliště. Změnou funkčního využití ploch, snížením koeficientů, které regulují výšku, objem a hustotu výstavby. NOVÁ PARKOVIŠTĚ Nová parkovací stání budeme i nadále vytvářet všude tam, kde je to možné, vhodné a nejvíce třeba. Otázka rezidenčního parkování je nyní předmětem studií, které hl.město Praha řeší. Nám se nynější způsob řešení parkovacích zón po vzoru centra Prahy nejeví pro patnáctku vhodný a prosazujeme jeho modifikaci vhodnou pro okrajové městské části. NOVÁ ÚZEMÍ PRO ODDECH Mimo již dokončeného oddechového areálu u Hostivařské přehrady (areál erzet) připravujeme revitalizaci rozsáhlého oddechového území podél potoka Botič u ZŠ Kozinova, kde v rámci projektu řešíme i protipovodňovou ochranu Staré Hostivaře. PODPORA SPOLKŮ A SDRUŽENÍ Pro rozvoj obce má velký význam i její vnitřní atmosféra. Podpora kulturních a sportovních aktivit všeho druhu je pro patnáctku tradiční součástí její politiky a je vždy příjemné vidět, jak se tato součást volného času vylepšuje i s přispěním patnáctkové radnice. Některá sdružení a spolky již dokázali vytvořit centra, která svými aktivitami nabízejí tolik potřebnou různorodost. Ta umožňuje všem, hlavně dětem, vybrat si pro sebe to své pravé ořechové. FINANCOVÁNÍ patnáctky Příjmy patnáctky jsou jako pupeční šňůrou spojeny s rozpočtem Hl. města Prahy. Praha ale při svém financování musí spoléhat především sama na sebe, a to i včetně dálničních obchvatů, výstavbou nových tras a stanic metra, financováním záchranné služby, apod. Současný stav ulice v Nové Hostivaři Městská část Praha 15 S naším vlastním, patnáctkovým rozpočtem si musíme poradit hlavně sami, a to v horších časech, které očekáváme, bude bolet. Začali jsme sami u sebe a již dva roky výdaje hlavního rozpočtu patnácky téměř nerostou. Zastupitelstvo ani rada již dva roky nečerpaly žádné odměny. To ale nestačí a proto postupně přistoupíme i ke zeštíhlení úřadu, a to v řádu desítky procent. POMOZTE I VY Nebojte se, nechceme po Vás peníze. Jen se prosím podívejte do svého občanského průkazu. Jestliže v něm nenajdete bydliště v Hostivaři nebo v Horních Měcholupech a přesto zde trvale bydlíte, zvažte prosím možnost se k trvalému pobytu na patnáctce přihlásit. Příjmy patnáctky jsou totiž přímo závislé na počtu trvale žijících obyvatel, navíc i daň z příjmů fyzických osob je příjmem té městské části, kde fyzická osoba trvale žije. Přihlásit se k trvalému pobytu je jednoduché, informace naleznete na 15.cz nebo přímo na úřadě, ul. Boloňská 478/1, Horní Měcholupy. Pozor! Každý pátek je zavřeno. Vaše daně potom půjdou více tam, kde žijete, do škol, hřišť, do údržby zeleně. V součtu jde o desítky miliónů korun ročně. VIZE patnáctky Mimo běžných denních komplikací někdy i sníme. O centrálním náměstí, o podzemních garážích, o více parcích a cyklostezkách, o prodloužení tramvaje do Horních Měcholup, a nejen o tom. Budeme-li společně chtít, i sny je někdy možné proměnit ve skutečnost. Vizualizace ulice v Nové Hostivaři po rekonstrukci. Takto by měly vypadat po rekonstrukci všechny ulice. Michal Frauenterka, zastupitel a radní patnáctky předseda finančního výboru 4 Hlasatel Únor

4 Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů - jaro odpoledne až ráno ulice V Aleji u č.p. 162 parkoviště v ul. Na Křečku u ul. Parmské ulice Nad Přehradou na parkovišti u č.p. 408 parkoviště na Veronském nám. u ul. Holoubkovské Milánská proti č. p parkoviště parkoviště v Janovské ulici u č. p. 398 parkoviště v Neapolské ulici ulice Kaznějovská proti trafostanici ulice Řepčická u ul. Hornoměcholupské odpoledne až ráno parkoviště v Kozmíkové ul. u č.p. 1103/7 křižovatka ulic Nad Botičem a Zápotoční v Bruslařské ulici mezi ul. Tenisovou a Gercenovou parkoviště v Kytínské ulici u č.p. 1188/2 v ulici Proti Proudu u ul. Kobylákové křižovatka ulic Gercenova a U Dvojdomů U Továren (u tenis. kurtů) u křižovatky ulic U Branek a Štěrboholské v Miranově ulici proti pekárně odpoledne až ráno u křižovatky ulic Hostivařská a U Břehu parkoviště v Záveské ulici parkoviště v ulici U Průseku x Azalková parkoviště v ulici Pražská u ul. Azalková křižovatka ulic Kozinova x Selská v Mračnické ulici u ul. Chudenické u č.p. 1053/4 parkoviště ve Vajdově ulici u č.p. 2 parkoviště u ulic Na Košíku a K Horkám plocha u kotelny mezi Chudenickou a Přeštickou Kontejnery NEJSOU určeny pro odkládání: - skla, papíru, plastů, nápoj. kartonů, pro které slouží sběrové nádoby na tříděný odpad - stavebního odpadu, který lze odevzdat do sběr. dvora v ulici Za Zastávkou 3, Dolní Měcholupy (areál Mahrla) nebo v Teplárenské ul. č. 5 Praha - Dolní Počernice či jiného sběrného dvora hl. m. Prahy - nebezpečného odpadu (např. lednice, monitory TV a PC, různé chemikálie a barvy, včetně jejich obalů, baterie, olověné akumulátory, zářivky, odpad ropných látek apod.), jehož sběr je organizován samostatně formou sběru mobilního (kromě lednic a monitorů), nebo jej lze odevzdat např. v AVE CZ s. r. o., Pražská 38, Hostivař (mimo lednic), či ve sběr. dvorech uvedených výše (zde je možno odevzdat také lednice či monitory) - veškerého odpadu vzniklého z podnikatelské činnosti Upozornění: uvedená místa přistavení jsou pouze orientační Případné dotazy zodpoví Ing. Šmídková na tel Mobilní svoz nebezpečných odpadů v hl. m. Praze Na konci února roku 2009 bude opět zahájen mobilní sběr nebezpečných složek komunálních odpadů na území hl. m. Prahy. Tento mobilní sběr bude v roce 2009 zajišťován spol. Pražské služby, a. s. na základě smlouvy s hl. m. Prahou. V rámci tohoto mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou občané prostřednictvím obsluhy vozidla odevzdat následující druhy odpadů: - baterie, akumulátory - nádoby od sprejů - mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky) - ředidla a barvy - léky a teploměry - kyseliny a hydroxidy - lepidla a pryskyřice - detergenty (odmašťovací přípravky) - pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní) - fotochemikálie - zářivky a výbojky V případě jakýchkoliv dotazů k systému sběru nebezpečných odpadů či zjištění nesrovnalostí v samotném harmonogramu mobilního sběru, kontaktujte Ing. Juditu Šmídkovou, tel.: , nebo Ing. Radima Poláka, tel.: , Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu 2009 Praha 15 - trasa A st st st 1. ul. Bruslařská (parkoviště u ul. Tenisová) ul. Řepčická (parkoviště u ul. Hornoměcholupská) ul. Boloňská (parkoviště u č. 301) ul. Neapolská (parkoviště) ul. Ravennská (u stání kontejnerů) Veronské nám. (parkoviště u ul. Holoubkovská) ul. Milánská (u č. 451) ul. Janovská (parkoviště u č. 376) Informace ze ZŠ a MŠ Vysvědčení na ZŠ Veronské náměstí Ve čtvrtek žáci prvního stupně naší školy navštívili kino Palace Cinema Hostivař. Po zhlédnutí nové pohádky Peklo s princeznou jim bylo třídními učitelkami slavnostně předáno pololetní vysvědčení. Doufáme, že se vysvědčení líbilo rodičům alespoň tak, jak se dětem líbila pohádka. ZŠ Veronské náměstí Zápis na ZŠ Veronské náměstí Ve dnech 15. a proběhl na naší škole zápis do první třídy. Děti si ve škole vyzkoušely různé činnosti. Svoji představivost prokázaly při skládání papírových obrázků a obrázků v počítačovém programu Slabikář. Zručnost předvedly při práci s kostkami a vázáním mašliček. Pak již na ně čekal krátký pohovor s paní učitelkou. Odměnou jim byla malá sladkost a panenka. Se zapsanými dětmi, je jich 58, se těšíme na další předškolní setkání. Rodiče, kteří se v termínu řádného zápisu nedostavili, mají možnost dodatečného zápisu. Více informací naleznete ve Veronce na Lenka Švimberská, ZŠ Veronské náměstí Netradiční hodiny tělesné výchovy na ZŠ Veronské náměstí Vlednu konečně napadlo hodně sněhu, tak jsme toho hned využili a vyrazili na hodiny tělesné výchovy ven. Útočištěm nám byl nedaleký kopec vhodný k bobování a různým soutěžím, např. o nejdelší vláček, o nejdelší dojezd a jízdu ve volném stylu. Hodina vždy utekla jako voda a zpět do školy se nám vůbec nechtělo. To je určitě vidět na následujících fotografiích. Spokojení žáci ze ZŠ Veronské náměstí Praha 15 - trasa B čt čt čt Nižší cena tepla v Horních Měcholupech a Petrovicích Pražská teplárenská přináší příznivé zprávy pro obyvatele Horních Měcholup a Petrovic. Pražská teplárenská přepojila na konci roku 2008 šest lokálních plynových kotelen na Pražskou teplárenskou soustavu. Jde konkrétně o blokové kotelny v ulicích Boloňská, Holoubkovská, Bolevecká, Milánská, Janovská a Rezlerova. V roce 2009 bude přepojena poslední, sedmá, lokální plynová kotelna v ulici Novopetrovická. 6 Hlasatel Únor křižovatka ul. Na Košíku K Horkám ul. Doupovská (parkoviště u prodejny Discont Plus) křižovatka ul. Selská - Chalupnická křižovatka ul. Pražská - Azalková křižovatka ul. Hostivařská - U Břehu křižovatka ul. Daliborova - Šafářova křižovatka ul. U Dvojdomů - Gercenova křižovatka ul. U Továren - V Nových domcích Zastávky na ostatních městských částech najdete na Pražská teplárenská vybudovala zhruba 4,5 km napáječe a 1,2 km přípojek k jednotlivým předávacím stanicím. Stávající zařízení kotelen bylo demontováno a nahrazeno novými, tlakově nezávislými, stanicemi. Pro rozvod tepelné energie od nově vzniklých předávacích stanic k jednotlivým objektům bylo využito stávajících rozvodů. Hlavní výhodou pro zákazníky Pražské teplárenské v Horních Měcholupech a Petrovicích je nižší cena za teplo. Do konce roku 2008 bylo teplo dodáváno z lokálních plynových zdrojů a tomu odpovídala i jeho cena. Od začátku roku 2009 mají tito zákazníci ceny platné pro Pražskou teplárenskou soustavu, které jsou výrazně nižší. Průměrná domácnost by tak při současných cenách měla ročně zaplatit o cca 7000,- Kč méně. Investice Pražské teplárenské přispěla ke zlepšení kvality ovzduší v Horních Měcholupech a Petrovicích, protože přepojením se snížily místní emise znečišťujících látek do ovzduší. Díky výkonové rezervě v Pražské teplárenské soustavě budou moci i další nově vzniklé objekty využít ekologického tepla a nebudou tak zatěžovat ovzduší v této lokalitě. Pražská teplárenská 7

5 Děti z MŠ Trhanovské náměstí navštívily prvňáky Základy první pomoci na Křimické Dne jsme se my žáci 1. stupně a paní učitelky naší školy zúčastnili vzdělávací akce Základy resuscitace. Kurz se skládal ze dvou částí nejprve jsme se seznámili s teorií (základy 1. pomoci), poté jsme si vyzkoušeli umělé dýchání a masáž srdce. Vzdělávací akce byla velmi zajímavá, a tak jsme se ani trochu nebáli závěrečného testu a praktické zkoušky. Všichni jsme obdrželi OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávací akce Základy resuscitace. Tuto vzdělávací akci můžeme doporučit všem, teď už se nebudeme bát pomoci někomu, kdo to bude potřebovat. Žáci 4. B Tereza Valentová a Adam Pešek Mluvící tabule děti nadchla Jako každý rok byli předškoláci z mateřské školy Trhanovské náměstí pozváni na návštěvu do základní školy Kozinova. Školáci z 1. B zazpívali dětem z mateřské školy dvě písničky v angličtině a ukázali novou učební pomůcku - interaktivní tabuli. Předškoláčci z ní měli z počátku respekt a ostýchali se jí vyzkoušet, ovšem poté, co viděli, jak tabule funguje, učitelka Markéta Jak jsme pekli Golema Růžková nestačila ani zájemce vyvolávat. Také ředitelka mateřské školy Michaela Randová byla z moderní pomůcky nadšena. Zajímalo mě, zda bychom podobnou tabuli uplatnili i v naší mateřské škole. Ukázalo se, že tato pomůcka může stejně dobře sloužit i předškolním dětem. Tabule je napojená na počítač a díky vhodně zvolenému programu může děti aktivně vtáhnout do výuky. Umí jim také pokládat otázky a hrát si nimi. Umožňuje ale i mnohem širší využití. Děti mohou jejím prostřednictvím například hrát pexeso, počítat, poslouchat zvuky zvířat a učit se cizím jazykům. To vše se děje zábavnou formou, která je pro děti v tomto věku velmi důležitá," zdůrazňuje ředitelka Randová. Setkání bylo zakončeno společným kreslením a obě školy se už nyní domluvily, že prvňáčci v létě navštíví na oplátku mateřskou školu, která je pozvala na akci Divadlo na školní zahradě. (ran) Znáte písničku Strahováček? My ji známe a taky víme k jakému významnému místu naší krásné Prahy se její příběh váže. V písničce se zpívá: Na Strahově pod Petřínem klášter stojí a ten klášter nestojí jen v písničce, ale i ve skutečnosti. Naše paní učitelky nám nejdříve vyprávěly o historii Strahovského kláštera, která sahá až do 12. století, a pak se tam s námi vypravily, abychom místa z vyprávění viděli i na vlastní oči. Byli jsme jako v pohádce Ale to nebylo všechno, celoškolní akce Strahovský klášter byla plánovaná v čase, kdy ve starobylých prostorách kláštera probíhala výstava Jak se oblékají pohádky. V několika klášterních síních a po celé křížové chodbě byly vystaveny kostýmy z patnácti nejznámějších českých filmových pohádek. Na kamenných zdech se zároveň promítaly i ukázky z těchto filmů. Cítili jsme se doopravdy jako v pohádce a ti, kteří chtěli, mohli se do některých pohádkových kostýmů dokonce i obléknout, a tak se stát na chvíli princeznami či princi. Oblékání bylo pracné, ale paní učitelky nám pomohly a my, díky tomu, máme památku, protože jsme v kostýmu vyfocení. Seznámení se Strahovem i zdejší výstavou Jak se oblékají pohádky se všem líbilo. Odnesli jsme si odsud nové vědomosti i pohádkové zážitky. Teď už se zase těšíme na další poučná dobrodružství, která nám naše škola chystá. Ale o tom zase někdy příště. Žáci ZŠ Křimická V pondělí 19. ledna jsme pozvali rodiče do školní jídelny na Tvořivou dílnu naší školní družiny. Společnými silami jsme vyráběli ze sladkého těsta Golemy, které jsme potom pekli v kuchyňce. Vůně se nesla celou školou. Děti ze školní družiny ZŠ Nad Přehradou Bezstarostná jízda Prahou Na frekvenci 92,6 FM Český Rozhlas Regina každý všední den , ojedinělý dopravní pořad v době dopravních špiček pořad především pro ty, kteří se auty, MHD i vlaky pohybují Prahou a jejím okolím proud dopravních informací bez zpoždění zdroje: všechny online kamery v dispečinku TSK, dispečeři DP, ČD, motohlídky v ulicích metropole, vy - naši spolujezdci na bezplatné telefonní lince pořad, který vám poradí, kudy byste v danou chvíli jet neměli, aby vám cesta netrvala déle, než je nezbytně nutné každý všední den jeden z vás, kdo zavoláte seriozní dopravní informaci na linku , získá poukázku na pohonné hmoty za 1000,- Kč od společnosti OMV 8 Hlasatel Únor

6 Zápis do mateřských škol MČ Praha 15 pro školní rok 2009/2010 se uskuteční v měsíci březnu Bližší informace na jednotlivých mateřských školách: MŠ Boloňská 313 tel: MŠ Parmská 388 tel: MŠ Parmská 389 tel: MŠ Milánská 472 tel: MŠ Slunečnice, Milánská 473 tel: MŠ Horolezecká 912 tel: MŠ Libkovská 1069 tel: MŠ Trhanovské náměstí 7 tel: Do mateřských škol se přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, starší tří let. Po dohodě s ředitelkou MŠ a po projednání s lékařem mohou být do běžné mateřské školy zařazeny i děti postižené (smyslově, tělesně i mentálně, s vadami řeči, s více vadami) a děti s vývojovými a výchovnými poruchami. K zápisu se dostaví rodiče s dětmi. U zápisu předloží rodiče (zákonní zástupci) svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Seznamy přijatých dětí budou vyvěšeny na viditelném místě v mateřské škole. Rozhodnutí ředitelky o nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče písemně. Odbor školství, kultury a zdravotnictví Základní informace o mateřských školách MČ Praha 15 Mezi pravidelné aktivity mateřských škol patří:,, výlety, divadla, koncerty, ozdravné pobyty v přírodě, návštěvy Toulcova dvora. ZŠ Boloňská Milánská I Slunečnice Parmská I Parmská II Horolezecká Libkovská Trhanovské nám. Adresa Boloňská 313 Ředitelka školy Zástupci školy Petra Staňková Ivana Možná Milánská 472 Bc. Eva Svobodová Laděna Hejzlarová Milánská 473 Mgr. Blažena Kobrová Alena Lehovcová Parmská 388 Eva Humhalová Jarmila Šťastná Parmská 389 Zdeňka Peffková Taťána Hampejsová Horolezecká Hana Novotná Hana Kadlusová Libkovská Ludmila Koulová Olga Komolá Trhanovské nám Mgr. Michaela Randová Hana Hegenová Telefon Fax ová adresa Internetová adresa msbolonska msparmska kytickova. materinka/ horolezecka.org horolezecka.org libkovska Počet dětí Počet tříd Specializace 1 tř. speciální výchova ke zdravému životnímu stylu Zájmové kroužky aerobic balanční míče taneční jóga výtvarný rehab. rozcvičky pěvecko dramatický florbal míčové hry výtvarný pohybový grafomotorika tělovýchovný saunování tanečky pop balet tělovýchovný 1 tř. speciální - vady řeči taneční country tance výtvarný informatika dánský výchovný systém balanční míče jóga počítače country tance trhanak hudební a pohybová výchova zpívánky OŠKZ Nedávno jste získal cenu Asociace základních uměleckých škol ČR za významný přínos v péči o rozvoj a kvalitu základního uměleckého vzdělávání a prosazování zájmů základních uměleckých škol. Co pro vás toto ocenění znamená? Jan Klaus: Toto ocenění považuji zcela upřímně za uznání i ostatním kolegům, kteří se celoživotně věnovali nejen práci v základních uměleckých školách, ale i posilování postavení našeho vzdělávání ve školském systému. Samozřejmě mne velmi těší. Do roku 2001 jste působil jako ředitel Základní umělecké školy (ZUŠ) v Praze-Hostivaři, jaký byl váš cíl? Kam jste chtěl školu a žáky nasměrovat? Jan Klaus: Cíl byl jednoznačný stále si uvědomovat, že naše vzdělávání má systematický a dlouhodobý charakter a že ZUŠ je jediná instituce, která s kvalifikovanými pedagogy je může odborně zabezpečit. Především jsem se snažil vytvořit dobrou vnitřní atmosféru pro učitele, žáky i rodiče. V ZUŠ stále vyučujete hru na housle, jak dlouho hrajete? Proč jste se vlastně vydal na pedagogickou dráhu, nelákalo vás spíše profesionální hraní? Jan Klaus: Na housle jsem se začal učit v osmi letech, kdy ještě neexistoval tak rozvinutý systém uměleckého vzdělávání, jako nyní. Má cesta byla složitější než dnešních mladých lidí. Profesionální hraní mne lákalo, a také jsem se mu téměř celý život věnoval. Cítil jsem ale v sobě předpoklady pro pedagogickou činnost, takže jsem ji upřednostnil. Jsem přesvědčen, že člověk má dělat to, co ho těší a trvale zajímá. Žijí mezi námi Osobností Městské části Praha 15 je bezesporu profesor Jan Klaus. Hudbě zasvětil celý život, a i ve svých sedmdesáti letech se stále věnuje výuce hry na housle na Základní umělecké školy v Praze - Hostivaři. Proč jste si jako hudební nástroj vybral právě housle? Jan Klaus: Pamatuji si, jak jsem jako předškolní dítě vysedával u rozhlasového přijímače a přímo jsem hltal každé houslové sólo, které zaznělo. Volba byla jasná. Vaše ZUŠ 20. prosince loňského roku organizovala originální akci, kdy si v chrámu sv. Víta zapěli společně politici napříč názorovým spektrem spolu s vašimi žáky Českou mši vánoční. Jan Klaus: Tato akce byla zcela ojedinělá, společně účinkovali nejen naši žáci, ale i jejich učitelé a pěvecký sbor rodičů. To, že naši zastupitelé přes vážné názorové rozpory byli ochotni spolupracovat na něčem tak pozitivním, jako je hudba, dává snad alespoň malou naději pro budoucnost. Velký zájem sdělovacích prostředků význam tohoto společného díla jenom podtrhuje. Připravujete do budoucna něco podobného? Jan Klaus: Pokud vím, vznikla myšlenka opakovat provedení Rybovy mše za účasti politiků i v příštích letech. Bylo by to velmi potěšující. Helena Lukasová: Spolu s vašimi žáky se určitě účastníte mezinárodních hudebních soutěží. Můžete vyjmenovat několik vašich největších úspěchů? Jan Klaus: Mezinárodních soutěží jenom sporadicky. Pravidelně se však zúčastňuji soutěží, které pořádá ministerstvo školství pro žáky ZUŠ, a to s jednotlivci, komorními soubory a orchestrem. Tyto soutěže začínají školními koly, pokračují koly krajskými, odkud nejlepší žáci postupují do celostátního kola. Mohu spolu se svěřenými dětmi, z nichž někteří jsou již dávno dospělí, radostně konstatovat, že se nám i v celostátním kole podařilo získat značné množství cen, z nichž některé znamenaly i vítězství. Co musí umět a jaké předpoklady mít žák vaší školy? Jan Klaus: Máme propracovaný systém vyhledávání nadaných dětí v mateřských školách. Aby naše vzdělávání bylo pro ně přínosem, musí pro všechny obory, které vyučujeme, vykázat určitou míru vrozených předpokladů. Jejich rozvoj je potom již úkolem nás učitelů. Helena Lukasová: Vaše škola je obrovským přínosem pro Městskou část Praha 15, jste ochotni uspořádat letos se svými žáky nějaký koncert pro její občany? Jan Klaus: Koncerty našich žáků v obřadní síni Úřadu městské části by mi udělaly velkou radost. Které místo máte v městské části nejraději? Jan Klaus: Nejraději mám starou Hostivař, velmi mne těší proměna zanedbaných domečků v krásná renovovaná stavení. Okolí přehrady je také velmi příjemné. Tereza Gutmannová Foto: Milan Prouza a Marie Zdeňková 10 Hlasatel Únor

7 Anna Kordič v klubu důchodců Naši senioři Den 20. leden 2009 byl pro nás seniory, kteří se scházejí v klubu důchodců Janovská velmi významný. Ptáte se proč? Protože mezi nás již po třetí přišla zazpívat paní Anna Kordič. Přinesla sebou množství krásných dalmatinských písní. Sešlo se nás hodně a všichni jsme se těšili na nevšední zážitek. Paní Kordič byla milá a laskavá. Před vystoupením nás seznámila se životem v Dalmácii. Měla své vystoupení pečlivě připravené a abychom o něco nepřišli, tak nám text každé písně nejdříve přečetla v češtině. Pak to začalo. Všichni poslouchali ani nedutali. Z aparatury se začala linout hudba a paní Anna Kordič zpívala písně jednu krásnější než druhou. Každého z nás ty krásné melodie jemně a něžně hladily po srdci a duši. Celá řada z nás se viděla u moře. Něco nezapomenutelného. Všechno ale jednou končí a tak byl konec i tomuto vystoupení. Kdo chtěl, mohl si zakoupit CD s jejími písničkami. Pak už nám nezbývalo jenom se rozloučit. Odcházeli jsme s velmi příjemným pocitem krásně prožitého odpoledne a bylo nám slíbeno, že se nevidíme a neslyšíme naposled. Sport a kultura Nové hokejbalové hřiště na Praze 15 Pravda, prozatím pouze malé hřišťátko (32 x 16 metrů), které slouží k tréninkům nejmladších členů hokejbalového klubu Hostivař, ale stejně tak i pro očekávané náborové akce a turnaje! Hokejbalové minihřiště najdete v areálu základní školy Křimická, v Horních Měcholupech. Oficiální náborové hodiny jsou každé pondělí a středu, vždy od 15 do 17 hodin, kdy zde zároveň probíhají pravidelné tréninky mladších žáků HBC Hostivař. Hřiště, které má náš klub zapůjčené od Českomoravského svazu hokejbalu, bude hostit v průběhu jara i účastníky dvou náborových turnajů. Turnaj Superliga Prahy 15, bude pořádán pro všechny nové zájemce o hraní hokejbalu, a to ve dvou věkových kategoriích (do 10 let a do 15 let) Účast v turnaji bude možná na základě podané přihlášky od libovolně složených týmů či jednotlivců. Spring Junior Cup naopak bude turnajem školním. Pozváno na něj bude všech pět základních škol z Prahy 15, které mezi sebou svedou několik soubojů o titul nejlepší školy v hokejbalu, na naší městské části! O všech náborových akcích se dočtete samozřejmě i na oficiálních webových stránkách našeho klubu: Ondřej Novák (předseda HBC Hostivař) Švehlova sokolovna, U Branek 674,, Mgr. Petra Šikýřová Nabízíme k pronájmu společenský sál (10 x 20 m) na konference, plesy, narozeninové oslavy. CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ koutek s výtvarkou. V hrajeme pro děti krátkou Pondělí h zdravotní a kondiční cvičení pro každý věk loutkovou pohádku např. O koblížkovi, Bouda budka, Pejsek a kohout aj h powerjóga Úterý h basketbal - muži Středa h bodystyling posilovací cvičení 20:30 21:30 cvičení na nářadí Kruhové peklo Čtvrtek h Neděle h aerobní kondiční a posilovací cvičení volejbal rekreační MATEŘSKÉ CENTRUM FRYDOLÍNEK Otevřeno každý všední den 8:30 13:30 Velkou výhodou našeho centra jsou prostory, k dispozici máme tělocvičnu, kde se děti mohou projet na odstrkovadlech nebo mají připravenu tzv.opičí dráhu sestavenou z různého nářadí a žíněnek. V herně na ně čeká spousta hraček a terapeutický bazén s kuličkami a skluzavkou. Před hernou je Rodičům, babičkám a dědečkům, či tetám nabízíme příjemné posezení při dobré kávě nebo čaji z naší kavárničky. GALERIE V CHODBĚ Od 31. ledna do 30. března výstava Mňourinka a spol. VÝTVARNÉ DÍLNY (pro dospělé a děti od 8 let) Podrobnější informace na internetových stránkách nebo na tel Přihlásit se můžete: Už se moc těšíme na to příště. Ještě zbývá poděkovat výboru KD, že tuto akci pro nás uspořádal. Tak někdy zase nashledanou. Jaroslav Prchal TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL HOSTIVAŘ - v mc Frydolínek - na internetu - sms na tel Monika Cibulková 7. února 9 12 hod. Pletení z pedigu pro začátečníky i pokročilé 7. března 9 12 hod. Pletení z pedigu pro začátečníky i pokročilé DIVADÉLKO FRYDOLÍN Divadélko Frydolín nabízí od října do dubna loutková představení. Začátek představení (pokud není stanoveno jinak) v 16 hodin. Pokladna otevřena od hod. Únor Koza Lízinka Březen Perníková chaloupka Žabák Valentýn ODPOLEDNÍ MINIDISKOTÉKA pro děti do 13 let v sobotu 14. března od hod. Vstupné: 50 Kč. Postní doba je šancí nejen pro věřící V domácnostech jsme se ještě ani nestačili zbavit jehličí z vánočních stromečků a za dveřmi už je postní doba. Při slově půst se dnes lidem vybaví spíš slovo dieta, nebo cvičící Olga Šípková. Co půst však pro křesťany skutečně znamená, jsme se zeptali hostivařského faráře Mariusze Kuźniara. Proč by se měl člověk postit? být k lidem více vstřícný. Když ho doma nebo v práci Křesťané mají rok rozdělen do několika významných něco rozčílí, a chce začít nadávat, zarazí se a pokouší období. Adventní a vánoční doba v sobě mají hodně radostného očekávání, vnitřní pohody a většině lidí se se věc vnitřně zpracovat a reagovat klidněji. Je to dobrá vybaví něco příjemného. Postní doba naopak slouží k tomu, aby člověk změnil své stereotypy, zastavil se a zeptal se sám sebe, zda ve svém životě nedělá něco špatně. Je to vlastně taková příprava na Velikonoce, které na postní dobu navazují a jsou pro křesťany tím nejtajemnějším obdobím v roce. Půst tedy neznamená nejíst jídlo? Půst se k jídlu nemusí nutně vztahovat. Pokud někdo kouří denně krabičku cigaret, jeho postní předsevzetí může být kouření omezit, či s ním na těch šest týdnů úplně přestat. Kdo má nadváhu, může si chodit třeba pro změnu zaběhat. V Německu je populární půst od aut, kdy lidé nechají své plechové miláčky výjimečně doma a jedou do práce hromadnou dopravou. Jaký to má všechno smysl? metoda také pro ty, kdo mají v rodinách problémové Jeden náš hostivařský farník se v postní době zaměřuje na vztahy se svým okolím. Říkal mi, že se snaží věka, s kterým si dlouhodobě nerozumí a začít vztahy. Dotyčný se může zaměřit na konkrétního člo- se DIGITÁLNÍ TV DO STA - kompletní nabídka bez výměny rozvodů - osvědčená kvalita - příznivá cena Antény Suchochleb Mobil Pevná k němu chovat přívětivěji. Ten si po čase začne této změny všímat a obvykle i on sám mění své chování. Dá to práci, ale je to šance, jak proměnit vztah, který se zdá být beznadějně zablokovaný. Čekal jsem, že budete v souvislosti postem mluvit spíš o náboženství? (kněz se usmívá) Podívejte se, já tady jako hostivařský farář nejsem od toho, aby celá Praha 15 začala chodit do kostela. Když jedu tramvají a vidím, že kluk nabídne místo k sezení staré paní, tak z toho mám zkrátka radost a nevyptávám se ho, jestli je věřící nebo ne. Být slušný, ohleduplný, žít podle morálních zásad, to je výzva pro všechny lidi bez ohledu na to, zda věří, nebo ne. Já jako kněz mohu nabídnout něco dalšího až v okamžiku, kdy si lidé začnou klást otázky, které jsou skryté pod povrchem. Svět kolem se zdá být jasný, vše nějak funguje a najednou se stane něco, co do toho zdánlivě bezpečného systému nezapadá. Někdo nad tím mávne rukou a někdo třeba přijde a zeptá se - pane faráři, co když ten Bůh přeci jen existuje? A vy mu řeknete, že existuje. (smích) Ne. Já mu jen ukážu směr, kudy by se měl vydat, aby Boha našel. A budu se za něj modlit, aby to dokázal. Rozhovor připravil Antonín Randa Jste živnostník? Přijďte na školení zdarma! Jste osoba samostatně výdělečně činná? Pracujete v malé firmě do 9 zaměstnanců? Pak právě vás by měla zajímat skutečnost, že společnost ALTUS Training Center zahájila projekt spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA) Počítačovou gramotností ke snadnějšímu podnikání. Zdarma můžete absolvovat počítačové kursy v rozsahu 40 hodin zaměřené na MS Windows, Word a Excel, popř. navázat kursem tvorby www stránek v rozsahu 15 hodin. Kdo tolik času obětovat nemůže, má možnost využít distanční formy vzdělávání e-learningu se zaměřením na práci s textovým editorem, s tabulkovým kalkulátorem a s elektronickými prezentacemi. Stačí k tomu jediné: Včas se přihlásit. O bližší informace jsme požádali pana Pavla Nováka, ředitele společnosti ALTUS Training Center. Proč jste se při přípravě projektu zaměřili právě na drobné živnostníky? Protože se na ně nezaměřuje nikdo jiný. Úřady práce se přirozeně věnují zejména rekvalifikačním programům pro dlouhodobě nezaměstnané, neziskové organizace pečují o vzdělávací potřeby ohrožených sociálních skupin, jako jsou ženy vracející se na trh práce po mateřské dovolené nebo senioři. Drobní živnostníci a mikropodniky jsou mimo tento hlavní podpůrný proud. Živnostníci a malé firmy ovšem mohou využít nabídky komerčních vzdělávacích služeb. To platí jen ve velmi omezené míře. V návštěvě kursů běžně nabízených školicími středisky brání této cílové skupině řada faktorů: vedle finančních limitů, na něž živnostníci a malé firmy trvale narážejí, je to také fakt, že většina školení probíhá během dopoledních a odpoledních hodin v pracovních dnech. Tento čas živnostníci využívají přednostně pro realizaci svých zakázek, čemuž se naprosto nelze divit. Zdánlivě snazší je situace mikropodniků; i v nich je ovšem vzájemná zastupitelnost velký problém. Jak v programu Počítačovou gramotností ke snadnějšímu podnikání tyto okolnosti zohledňujete? Zajištění financování kursů z prostředků EU a Hlavního města Prahy sňalo z živnostníků a malých firem břemeno finančních nákladů. To pokládám za velmi významné. Mimoto jsme organizaci kursu maximálně podřídili časovým možnostem cílové skupiny. Kursy situujeme mimo exponovaný čas hlavních pracovních aktivit, tedy do večerních hodin, případně do víkendů. Co konkrétně se účastníci v kursech naučí? Základní ovládání počítače a operačního systému, práci s textovým editorem nejčastěji Wordem a tabulkovým kalkulátorem, tedy opět nejčastěji Excelem. Za důležité pokládáme rozšiřující kursy tvorby webových stránek. Mít prezentaci na internetu je dnes pro každého, kdo soukromě podniká, v podstatě nezbytností. Znáte to: Kdo není na internetu, jako by nebyl. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kdy kursy začaly? První běh byl připraven na začátek ledna Kdy a jak se tedy mohou zájemci o tato školení přihlásit? S přihlášením by živnostníci neměli otálet, první zájemce registrujeme již nyní. Přihlásit se lze telefonicky na čísle nebo em na adrese Předběžnou přihláškou zájemce deklaruje svůj zájem, k ničemu se zatím nezavazuje. Operátorka si od něj vezme kontakt a následně ho osloví s nabídkou konkrétních termínů. Základní kurs trvá 40 hodin, nástavbový kurs na tvorbu webových stránek dalších 15 hodin. Do jak dlouhé doby si zájemce školení rozloží, záleží v podstatě na něm samotném. Projekt je realizován až do konce roku Mgr. Petr Kukal Poděkování - Hrdina mezi námi! Je , počasí láká k procházce. Dvojice mladých lidí jde kolem zamrzlé Hostivařské přehrady, pozorujíc klouzajícího se chlapce, nebezpečně vzdáleného od břehu. Sami led testovali, ale nezdál se jim dost pevný. A pak se to stalo, ozval se zlověstný zvuk lámajícího se ledu. Chlapec se snaží dostat blíž, ale je pozdě, led se pod ním láme! Mladík v tuto chvíli už skočil na led, který i pod ním praská a snaží se chlapci pomoci. Byla to hrozná chvíle, která nám, přihlížejícím v přílišné vzdálenosti, abychom mohli pomoci, bere dech! A pak si oddechnem, mladík už chlapce drží a za chvíli předává došlým rodičům a sám, promočený, kulhajíc na zraněné koleno, bez jakýchkoliv ovací odchází domů. A tak chci tímto článkem za sebe a jistě za všechny čtenáře Hlasatele poděkovat Martinovi Ryšavému z Hostivaře za jeho odvahu, pohotovost a přejeme ať po této ledové koupeli nemá žádné zdravotní potíže a hodně štěstí a pohody do dalšího života! Díky Martine!!! Hana Bartůšková 12 Hlasatel Únor

8 Tábor s nepřerušenou padesátiletou tradicí! LDT Hryzely (založeno 1958) Letošní sezona je další v nepřetržité řadě v životě tohoto tábora. I mezi letošními přechodnými obyvateli budou vnoučata i děti prvních i dalších hryzeláků. Jsou pokračovateli tradice, která se pro mnohé další stala součástí života. Jelikož se hodně dětí vrací již k několikanásobnému pobytu, je nutné oprostit se od stereotypu a chtít vždy něčím novým děti překvapit. Loňská Tábor z helikoptéry DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE - DŮM UM POD STRAŠNICKOU VINICÍ 23, PRAHA 10, TEL./FAX: , MOBIL: Pracoviště Hostivař Petrovice, Golfová 910/10, , tel./fax: Chtěli bychom Vás pozdravit v novém roce a popřát mnoho osobních i pracovních úspěchů. Rádi bychom Vám také připomněli některé z akcí, které i tento rok připravujeme. Oblíbené výtvarné dílny probíhající v DDM Domu UM a na ZŠ Praha Odpolední klid změna ve vedení I. a III. běhu (kdy se do vedení vrátili praví hryzeláci), byla dána i snahou o jejich oživení. Vysokou laťku, kterou si vedení všech běhů nasadilo, budou chtít pečlivou přípravou programu udržet. Témata a náplně táborových her jsou volena s ohledem na věkové složení zúčastněných dětí. Musí stejně zaujmout předškoláčka schopného být poprvé několik dnů bez maminky až po školáky končící ZŠ. Je i možná účast staršího dítěte, které mělo u nás předchozí bezproblémový pobyt. Hlavním smyslem zapojení dětí do soutěžení v rámci her je rozvíjet nejen jejich samostatnost, ale být i členem týmu jdoucího za společným cílem s vůlí co nejlépe uspět. Jsme táborem pro všechny děti. Bereme k pobytu i děti s bezlepkovou dietou, případně s mírným zdravotním omezením zvládnutelném v daném prostředí. Programy bývají zpestřeny nějakým překvapením, ale i zopakováním úspěšného vloženého vystoupení z předchozích let. Jsou to i parašutisté, kteří z helikoptéry dokáží přistát v bezprostřední blízkostí dětí. Ne každému se podaří o prázdninách si takovou helikoptéru prohlédnout a mít i památku ve fotografii. Děti si mohly i vyzkoušet odvahu při lezení na cvičné stěně nebo jízdě lanovkou. Úspěch měly skupiny historického šermu, či policejní psovodi se svými Rexy i ukázky z techniky kriminalistů a odvaha doprovodců letadel a dalších specializací. Také hasiči se svou technikou nebo ochránci dravých ptáků umí děti zaujmout. Nevídaným uměním v ovládání bičů vždy zaujme mistr světa v této disciplině Pavel Votápek. Loňská návštěva a společné zazpívání se členy skupiny Divokej Bill, či vystoupení písničkářky Lenky Dusilové bylo pro děti velkým zážitkem. I na barevnost ohňostroje se dlouho vzpomíná a tak jeho opakování jistě děti potěší. Ubytování dětí je dáno jejich věkem - mladší jsou zpravidla v chatkách a starší v podsadových dvoulůžkových stanech. Strava je podávána 5x denně. Jídelníček je sestavován hlavně s přihlédnutím k chuti dětí (kterou jsme si ověřili i pomocí ankety mezi nimi), tak i s ohledem na zdravou výživu. Pravidelné je podávání čerstvého ovoce i zeleniny. Také mléčné výrobky ke svačině, nebo cereálie k snídani jsou u dětí oblíbené. Petrovice, klubové turnaje v Klubu Klinika a Klubu Chodba, výtvarné soutěže a mnoho dalšího. Dále také přijímáme přihlášky do zájmových útvarů na druhé pololetí, informace o volných místech získáte v kanceláři DDM nebo na tel. čísle 274 Na každém běhu jsou jako zdravotní dozor dvě zdravotnice a odborná garance zdravotní péče je zajišťována Nemocnicí Kolín. Osobní hygiena je dána oddělenými WC, umývárnami i sprchami s teplou vodou. Kromě her v krásném okolí tábora, ležícího v údolí s protékajícím potůčkem uprostřed posázavských lesů, je program zpestřován i výlety pro menší po okolí, starší se vydávají do Kouřimi (skanzen), ale i Sázavy, na Český Šternberk či do Kutné Hory. Zde je velkým lákadlem i svezení na nejdelší bobové dráze u nás. Děti se v tomto táboře rozhodně nenudí. Termíny a témata dětských pobytů v roce 2009 : I. běh Pod pirátskou vlajkou HV Pavel Céza II. běh Shrekův les III. běh HV Ing. Šárka Jedličková Simpsonovi přicházejí HV Marek Vondráček Cena pobytu v I. běhu (18 dnů) 4.380,- Kč, ve II. a III. běhu(14 dnů) 4.080,- Kč. Na pobyt lze získat příspěvek (zaměstnavatel rodičů, sociální odbor MÚ, OÚ). V případě příspěvku od zdravotní pojišťovny vystavujeme potvrzení na ozdravný pobyt. Možnost rozložení platby. Uvítáme zájemce o spolupráci - i z řad rodičů (možnost zvýhodněného pobytu jejich dětí). Informace a přihlášky: LDT Hryzely o. s. nám. TGM 38, P. O. BOX č Pečky tel.: , , , Můžete se podívat i na naše internetové stránky kde najdete např. nabídku jarních a letních táborů, plán aktuálních akcí a více informací k naší činnosti. Těšíme se na setkání s Vámi. Pracovníci DDM Akce pro veřejnost na Toulcově dvoře únor - březen 2009 pondělí / POJĎTE S NÁMI ZA SOVAMI / od 18:00 Večerní výprava za sovami do okolí Toulcova dvora. Vstupné: dobrovolné středa / LÉČIVÉ SETKÁNÍ OD SRDÍČKA K SRDÍČKU / 10:00 12:00 středa / MÁME RÁDI MORČATA, PRO- TOŽE JSOU CHLUPATÁ/ 15:30 17:30 Interaktivní odpoledne s morčátky. Účastnický poplatek: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč pátek sobota / DÍLNA PLNÁ OVEČEK Máte chuť tvořit a v klidu si vyzkoušet práci s ovčím rounem? sobota / MASOPUST / 14:00 18:00 Setkání masek při oslavě konce masopustního období. Představení tradičních masek, průvod starou Hostivaří, tanec, scénky, masopustní občerstvení, ocenění masek. Do průvodu s námi půjde folklorní soubor Marjánek z Mariánských Lázní. Vstupné: dobrovolné Každá věc a každá doba má svou hnací sílu. Koňské síly, parní stroje, dieselové motory a mnohé další. Pražská ochrana přírody a pak hlavně Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr (v začátcích Ekologické centrum) mělo a má Emilku Strejčkovou. Ženu nabitou energií, která mnohdy neuvěřitelné vize zhmotní a dá jim tvář. Tato zakladatelka a ideová matka v letošním roce, 22. ledna, oslavila sedmdesáté narozeniny. Zúžit však zásluhy Emilky Strejčkové o ekologickou výchovu pouze na vybudování ekologického centra a posléze i výjimečné mateřské školky by bylo zkreslující. Do ochrany přírody vstoupila jako učitelka už v sedmdesátých letech, když vytvořila systém regionální ekologické výchovy pro žáky základních škol Prahy 10 (kolekci učebních pomůcek, publikace a kulturní pořady pro žáky, metodické listy pro učitele), což bylo v té době zcela inovátorské a neobvyklé. Spolu s dalšími se v té době zasadila o biologickou rehabilitaci údolí Botiče. Když pak byly v osmdesátých letech vyhlášeny první pražské oblasti klidu dnešní přírodní parky, zjistilo se, že areál statku (dnes Toulcův dvůr) je velmi přírodně pestrý a cenný. Asi zde se zrodila první myšlenka získat areál a vytvořit z něj středisko pro údržbu údolí a ekologicko-výchovný areál. Díky Emilčině obrovskému úsilí a jasné vizi se v devadesátých letech rozjíždí snaha o Toulcův dvůr naplno středa / SÍLA ŽENSTVÍ / 10:00 12:00 Tentokrát na téma: "Síla čistých myšlenek" Nutná rezervace! pondělí 2.3. / PERNÍKOVÉ ODPOLEDNE / 15:00 18:00 Předvelikonoční tvořivé setkání s vůní perníků. úterý 3.3. / POHÁDKY S VŮNÍ BYLINEK / 10:00 12:00 Krásné loutkové pohádky o holčičce Marjánce, které přírodní bytosti - elfové a víly, vypráví o léčivé síle bylinek. středa 4.3. / BESEDA O OČKOVÁNÍ S RODIČI ZE SDRUŽENÍ ROZALIO / 17:30 19:00 čtvrtek 5.3. / ZELENÝ DOMOV aneb PŘÍJEMNÝ ŽIVOT S ROSTLINAMI 17:30 19:30 Zveme Vás první z cyklu 4 setkání, během kterých si budete moci navrhnout svůj vlastní zelený kout středa / TVÁ STRAVA BUDIŽ TI LÉKEM / 10:00 12:30 70 let Emilky Strejčkové Tentokrát na téma: "Klíčím, klíčíš, klíčíme" Nutná rezervace! středa / BODLINKA JEŽČÍ PŘÍBĚH/ 15:30 17:30 Seznámení se životem ježků a s nástrahami, které na ně čekají. středa / LÉČIVÉ SETKÁNÍ OD SRDÍČKA K SRDÍČKU / 10:00 12:00 Cyklus setkávání s dlouholetou lidovou léčitelkou Mgr. Naděždou Neprašovou. středa / NA TOM NAŠEM DVOŘE / 15:00 17:00 Březnové setkání se zvířátky našeho statku. Účastnický poplatek: dospělí 30 Kč, děti 15 Kč Rezervace programů na tel a u Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Kubatova 1/32, Hostivař, Tel.: ; Spojení: ze stanic metra Skalka a Opatov autobusem č. 177 do zastávky Toulcův dvůr a výsledek dnes slouží desetitisícům dětí, rodin a návštěvníků ročně. Vždycky jsem Emilku obdivoval, jak s buldočí vervou jezdila na stovky jednání na úřady a vydupávala si svůj sen ze země. Nebyl to sen jen pro sebe, ale i pro děti a pro přírodu. Všimli jste si toho u ní také? Ona nemyslí na sebe, ale na druhé a pracuje pro druhé. Emilka má ještě jednu úžasnou vlastnost (nejen vytrvalost a odhodlanost), umí totiž pro svou věc nadchnout i jiné. To, co dokázala vybudovat z rozpadlého a velmi zchátralého areálu státního statku, je obdivuhodné a jsem přesvědčen, že nepřeháním, ale mnoho lidí by to nedokázalo, vzpomíná na začátky Toulcova dvora Emilčin spolupracovník Aleš Kočí, dnes ředitel Střediska ekologické výchovy Divizna v Liberci. Dlouholetou snahou Emilky Strejčkové je upozorňovat na narůstající problém odcizování dětí přírodnímu prostředí a napomáhat k jeho řešení fundovanějším odborným přístupem. Také za tento přínos získala v roce 1997 Cenu ministra životního prostředí. V současné době je dlouhodobě připoutaná na lůžko, ale s energií sobě vlastní stále pracuje. Jakub Moravec Knihovna Hostivař nabízí Akce pro dospělé čtenáře: února v 11 hod. beseda se spisovatelkou Magdalenou Platzovou Magdaléna Platzová (1972) po dvouletém studiu v USA a v Anglii dokončila jednooborovou filozofii na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Poté působila jako herečka, novinářka a překladatelka na volné noze. Pracovala jako literární redaktorka týdeníku Literární noviny. V současnosti vede recenzní stránky týdeníku Respekt a vyučuje na New York Univerzity v Praze. Časopisecky publikovala poezii a prózu např. v revue Souvislosti, revue Apokalipsa (Slovinsko) a v literárním časopise Tema (Chorvatsko). Je autorkou tří divadelních her. V roce 2003 jí pražské nakladatelství One Women Press vydalo první knihu, soubor povídek tematicky vázaných k chorvatské Dalmácii: Sůl, ovce a kamení. O rok později následovala v tomtéž nakladatelství novela Návrat přítelkyně. V roce 2006 jí v nakladatelství Torst vyšla třetí kniha, román Aaronův skok. Nejnovější je povídková kniha Recyklovaný muž z podzimu r Akce pro děti: - probíhá soutěž "Město věží" března ve čtvrtek od 14 hod. do 17 hod. budeme s dětmi vyrábět vlastní knížečku Mgr. Jitka Rybková STĚHOVÁNÍ NONSTOP, fa NYKL Byty-kanceláře-trezory-piana Tel./mob.: , Koupím byt nebo rodinný dům kdekoliv v Praze, i ve špatném stavu, na velikosti ani vlastnictví nezáleží, může být i za odstupné nájemní, družstevní, LBD (i nečlena družstva), služební, podnikový apod. Dekret do výměny mám. Nechám čas na vystěhování, uhradím za Vás případné dluhy na nájmu, exekuce atd., vyřídím i právně velmi komplikované případy, stáhnu soudní výpověď, žalobu apod. Koupím i byt neoprávněně obsazený, s nežádoucím nájemníkem, příp. dám i náhradní byt, či domeček mimo Prahu a doplatek apod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned. Tel.: nebo Prodám 2+1/B, DV, 54 m 2, 1. p., Jasmínova ul., zd. jádro, plast. okna. Tel.: Malířské i lakýrnické práce. Tel.: DAŇOVÁ KANCELÁŘ Účetnictví, mzdy, nemocenské, všechny druhy daní, práce u Vás nebo u nás. Tel. nonstop: , ZAHRADNICKÉ PRÁCE údržba zeleně - kácení a prořezy rizikových stromů prováděné i horolezeckou technikou - likvidace pařezů frézováním - štěpkování větví - zakládání trávníků a pokládka travních koberců - sekání a provzdušňování travnatých ploch - stříhání živých plotů - úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků - sběr a úklid listí, odvoz a likvidace odpadů - návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad Eduard Pacák mobil: Přenechám urnový hrob na Petrovickém hřbitově. Kamenná deska s obrubníkem z umělé žuly. Cena dohodou. Tel.: , Zuzana Čermáková. 14 Hlasatel Únor

9 Angličtina na dovolenou s Lindou kurz anglického jazyka na pokračování Lesson 5b: At the doctor s, at the chemist s (Br) / at the drugstore (Am) Do you have health insurance? Are you vaccinated against hepatitis A and B / tetanus / TB? Are you taking any medication? How did you injure / hurt your arm? Have you ever had an operation? Do you have any allergies? Please take off your clothing and put on this gown. Let me examine you. Let me take your temperature. Let me listen to your chest / lungs. Take a deep breath. Let me look into your ears. Let me take your blood pressure. You ll need to have an injection / a shot. We ll need to get your finger scanned / X-rayed. Is it serious? It s broken. We have to put it in plaster (Br) / in a cast (Am). quarantine Scarlet fever is very contagious. This flu is highly infectious. Lekce 5b: U lékaře, v lékárně Máte zdravotní pojištění? Jste očkovaný proti žloutence typu A a B / tetanu / tuberkulóze? Berete nějaké léky? Jak jste si poranil vaši ruku? Měl jste někdy nějakou operaci? Jste na něco alergický? Prosím, svlékněte se a oblékněte si tento župan. Vyšetřím vás. Změřím vám teplotu. Poslechnu si váš hrudník / plíce. Zhluboka se nadechněte. Podívám se do vašich uší. Změřím vám krevní tlak. Budete muset dostat injekci. Budeme muset váš prst zrentgenovat. Je to vážné? Je to zlomené. Musíme to dát do sádry. karanténa Spála je vysoce nakažlivá (dotykem). Tato chřipka je vysoce nakažlivá (kapénkovým přenosem). The nurse will put a bandage on your wrist. I ll write you a prescription for antibiotics. Take 1 pill / tablet (Br) 3 times a day with meals / after meals. Rub this ointment on your arm / leg / the wound. You need to see a specialist. I ll send you / I ll refer you to (the) hospital for further tests. You should have total bed rest for 3 days and drink plenty of liquids. You need a surgery / an operation. I d like.../ Could I have...? some painkillers / sleeping pills eye drops / ointment antiseptic / powder a packet of (sticking) plasters (Br) / a box of Band-Aids (Am) a pack of tissues (Br) / Kleenex (Am) / hankies toilet paper / shower gel / soap suncream / sunblock / sunscreen / suntan oil / suntan lotion antibiotic ointment / rubbing alcohol / peroxide toothbrush / toothpaste condoms sanitary towels (Br) / sanitary napkins Sestra vám obváže zápěstí. Napíšu vám recept na antibiotika. Berte 1 tabletu třikrát denně s jídlem / po jídle. Natírejte si touto mastí vaši ruku / nohu / tu ránu. Potřebujete navštívit specialistu. Pošlu vás do nemocnice na další testy. Měl byste ležet 3 dny a pít mnoho tekutin. Potřebujete operaci. Chtěl bych.../ Mohl bych dostat...? nějaké léky proti bolesti / prášky na spaní oční kapky / mast dezinfekce / pudr balíček náplastí balíček papírových kapesníků toaletní papír / sprchový gel / mýdlo opalovací krém / olej antibiotická mast / alkohol k dezinfekci / kysličník k dezinfekci zubní kartáček / pasta prezervativy dámské vložky Kurz Angličtina na dovolenou s Lindou připravuje mezinárodní kolektiv lektorů jazykové školy Linda Roman Sailer, Miloslav Tlamicha a Carolyn J. Renner z USA. Adresa: Kupeckého 842 (hotel Kupa u metra C Háje), Praha 4, Jižní Město, Háje, tel , mobil: , Sbor dobrovolných hasičů - Horní Měcholupy pořádá Společenský ples V kulturním domě VARTA Horní Měcholupy V pátek 20. února 2009 od hod. K poslechu a tanci hraje TOX Poděbrady Srdečně Vás zveme Předprodej vstupenek každé pondělí od do v KD Varta Info a rezervace na tel , , Příští pozvání: 20. března 2009 Josefovská zábava HLASATEL - CENY PLOŠNÉ INZERCE - NOVÉ FORMÁTY OD formát cena s DPH 1/1 184 x ,- 2/3 184 x ,- 1/2 184 x ,- 1/3 184 x ,- 1/4 90,25 x ,- 1/6 59 x ,- 2/6 121,5 x ,- 1/12 59 x ,- 2/12 121,5 x ,- 3/ x ,- 16 Hlasatel Únor cvičení na SLENDER STOLECH, které: (tel.: ) - je velmi vhodné nejen pro ženy, ale i pány, které čas od času zlobí a bolí záda - přinese úlevu od bolesti zatuhlých partií je nenáročné, ale účinné při zpevňování - má za následek úbytek centimetrů (přes zpevněné svaly) - trvá 60 min. a vystřídáte při něm 6 stolů, prokrví celé tělo - odbourá toxiny z těla + odvodní organismus 1 hod. cvičení á 170,- Kč V únoru permanentka za 1190,- Kč DÁRKOVÉ POUKAZY + VALENTÝNSKÉ AKCE (I PRO PÁRY) + PRÁZDNINOVÉ SLEVY + VĚRNOSTNÍ BONUSY Nabízíme Vám ZDRAVÍ A KRÁSU jako DÁREK, který u nás můžete jen udržovat, a to díky: - masážím: (tel.: ) - sportovní - rekondiční - medové - lymfatické (manuální) - horkými lávovými kameny NOVINKA!!! - baňková masáž Ceny již od 250,- Kč Tesaříkova 1027, - kosmetickým službám poskytujících: (tel.: ) - peeling, pleťové masky - masáž obličeje a dekoltu - úpravu a barvení obočí a řas - depilaci teplým voskem - speciální kúra pro oční okolí - dotekovou terapie - hydratační, regenerační ošetření - uvolňující ošetření rukou a nohou - aromaterapii - čokoládová masáž a zábal V únoru parafinový zábal rukou zdarma k ošetření! Ceny dle typu ošetření od 400,- Kč

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014 Obec Baráčníků Horní Měcholupy vás zve na třetí reprezentační ples. Více na straně 16. Foto: Ladislav Kučera 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / LEDEN 2015

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / LEDEN 2015 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / LEDEN 2015 Foto: Marie Zdeňková Pocta Antonínu Švehlovi str. 15 2 HLASATEL / LEDEN 2015 HLASATEL ročník 21 leden 2015 3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Více

Památkově chráněná zóna Stará Hostivař je kouzelná na každém kroku DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

Památkově chráněná zóna Stará Hostivař je kouzelná na každém kroku DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ZDARMA ČÍSLO 7 ROČNÍK 15 ZÁŘÍ 2009 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Radnice informuje 2-7 Městská policie informuje 7 Radostné události 8-9 Informace ze ZŠ a MŠ 9-10 Kronika událostí 11 Zrcadlo

Více

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / DUBEN 2015

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / DUBEN 2015 HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / DUBEN 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / DUBEN 2015 3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 13 ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH

Více

LIBUŠ A PÍSNICE 2011. Foto archív ÚMČ Praha-Libuš, Martin Tůma, Kryštof Štafl, archív o. s. Lačhe Čhave a Jana Váňová

LIBUŠ A PÍSNICE 2011. Foto archív ÚMČ Praha-Libuš, Martin Tůma, Kryštof Štafl, archív o. s. Lačhe Čhave a Jana Váňová 2 LIBUŠ A PÍSNICE 2011 ROZHOVOR S ŘEDITELI ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI PŘEHLED MATEŘSKÝCH ŠKOL SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU POZOR PŘI VRACENÍ PENĚZ V PRODEJNÁCH 1 2 3 4 5 1 1 Jaké problémy

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

DNES V LISTU: ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

DNES V LISTU: ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Podzimní výstava na radnici Hornoměcholupští hasiči v metru Pomozte jírovcům Postřehy z Hostivaře Netrapte se bolestmi páteře

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Vítání nových občánků Prahy 15 ČÍSLO 1 ROČNÍK 14 LEDEN 2008 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

Vítání nových občánků Prahy 15 ČÍSLO 1 ROČNÍK 14 LEDEN 2008 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Hlasatel 1.08.qxp 8.1.2008 7:57 Stránka 1 ČÍSLO 1 ROČNÍK 14 LEDEN 2008 ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Štěstí, zdraví... 2 Vítání občánků 2 Infocentrum otevřeno 4 Domovem se stává místo...

Více

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015 HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015 Nová ředitelka CSOP str. 4 Územní rozvoj Prahy 15 str. 6 Žáci zkoumají naše životní prostředí str. 29 Foto Marie Zdeňková

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4. INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 10. INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 11. ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA

Více

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 áåòéêåé Duben 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 TÉMA MĚSÍCE str. 4-5 Rozpočet 2015: prioritou je školství a údržba

Více

ROZHOVOR S NÁMĚSTKEM MINISTRA FINANCÍ PROMĚNA PARKU ZAČÍNÁ KÁCENÍM LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA DOMINO MAŠKARNÍ REJ JOSEFSKÉ NOCI

ROZHOVOR S NÁMĚSTKEM MINISTRA FINANCÍ PROMĚNA PARKU ZAČÍNÁ KÁCENÍM LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA DOMINO MAŠKARNÍ REJ JOSEFSKÉ NOCI 3 Libuš a Písnice 2 0 1 2 ROZHOVOR S NÁMĚSTKEM MINISTRA FINANCÍ PROMĚNA PARKU ZAČÍNÁ KÁCENÍM LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA DOMINO MAŠKARNÍ REJ JOSEFSKÉ NOCI 1 2 3 4 5 1 Základní školu

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 LEDEN 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 LEDEN 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 LEDEN 2010 PF 2010 FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 Sníh dokáže potěšit i potrápit FOTO: DAN NOVOTNÝ ÚNOR 2010 Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci číslo 10 říjen 2003 www.brno.cz/novy_liskovec e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci strana 2 pozvánka na veřejnou

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ

únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Veřejná služba pokračuje s dobrovolníky

Veřejná služba pokračuje s dobrovolníky ročník 22 číslo 2/2013 ZDARMA Žižkov se chystá na dvacátý ročník masopustu str. 8 a 9 Rozhovor s režisérem Antonínem Kachlíkem str. 11 2 V Praze 3 nezaměstnaní pomáhají s úklidem ulic Veřejná služba pokračuje

Více

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e prosinec 2013 Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady a zastupitelstva...2 Třetí společná beseda...3

Více

VÍT PERNICA ROZPOČET PRO ROK 2012 VE ZNAMENÍ ÚSPOR STR. 10 11 MČ PRAHA 14 VYHLAŠUJE GRANTY NA ROK 2012 STR. 20

VÍT PERNICA ROZPOČET PRO ROK 2012 VE ZNAMENÍ ÚSPOR STR. 10 11 MČ PRAHA 14 VYHLAŠUJE GRANTY NA ROK 2012 STR. 20 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE: STALO SE ROZPOČET PRO ROK 2012 VE ZNAMENÍ ÚSPOR STR. 10 11 GRANTY MČ PRAHA 14 VYHLAŠUJE GRANTY NA ROK 2012 STR. 20 ROZHOVOR: VÍT PERNICA ČLOVĚK

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 PSÍ STRÁNKA POPLATKY ZA PSY DO KONCE BŘEZNA STR. 19 ROZHOVOR: MICHAL BROŠ KAŽDÉ NOVÉ SPORTOVIŠTĚ MŮŽE DĚTI VYTÁHNOUT

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 BŘEZEN 2010. Masopust na sněhu

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 BŘEZEN 2010. Masopust na sněhu Informační zpravodaj Městské části Praha 13 BŘEZEN 2010 Masopust na sněhu FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění

Více

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSVA PRAHY 20

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSVA PRAHY 20 11/2014 Ročník 62 VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSVA PRAHY 20 POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY VÁCLAVU HAVLOVI Kalendář akcí v Horních Počernicích v listopadu 2014 DO 2. 11. VÝSTAVA DĚTÍ A MLÁDEŽE:

Více

A je tady podzim. listopad. Nové školní. Nový projekt. Seznam lékařů. hřiště str. 19 1. Coca-Coly str. 8. v Praze 14 str. 15 17

A je tady podzim. listopad. Nové školní. Nový projekt. Seznam lékařů. hřiště str. 19 1. Coca-Coly str. 8. v Praze 14 str. 15 17 Listy Prahy14 listopad měsíčník obyvatel Černého Mostu, Hloubětína, Kyjí a Hostavic 11/2011 A je tady podzim Nový projekt Seznam lékařů Nové školní Coca-Coly str. 8 v Praze 14 str. 15 17 hřiště str. 19

Více

SUCHDO L SKÉ L ISTY. stojí za přečtení Tabulkové výživné str. 7 Co nového v knihovně str. 8 Mladí hasiči str. 9 stojí za zapsání

SUCHDO L SKÉ L ISTY. stojí za přečtení Tabulkové výživné str. 7 Co nového v knihovně str. 8 Mladí hasiči str. 9 stojí za zapsání SUCHDO L SKÉ 22011 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA stojí za přečtení Tabulkové výživné str. 7 Co nového v knihovně str. 8 Mladí hasiči str. 9 stojí za zapsání čtvrtek 14. 4. 19.00

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více