Obsah. 1. Úvod Bezpečnostní pokyny Některé funkce přehrávače Přenos dat a nabíjení Tlačítka a ovládání 3. 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. 1. Úvod 1. 2. Bezpečnostní pokyny 1. 3. Některé funkce přehrávače 2. 4. Přenos dat a nabíjení 2. 5. Tlačítka a ovládání 3. 6."

Transkript

1

2 Obsah 1. Úvod 1 2. Bezpečnostní pokyny 1 3. Některé funkce přehrávače 2 4. Přenos dat a nabíjení 2 5. Tlačítka a ovládání 3 6. Hudba 4 7. Obrázky 6 8. Video 7 9. Fotoaparát Diktafon FM rádio E-knihy Aplikace Hry Správce souborů Nastavení Problémy a jejich řešení 14

3 1. Úvod Děkujeme Vám za zakoupení produktu naší společnosti. Tento krátký návod si dovolí seznámit Vás s možnostmi zakoupeného modelu. Přehrávač je lehce ovladatelný a proto si můžete v klidu vychutnat radost z přehrávání videa, poslechu hudby, rádia či četby e-booků. Před použitím si tuto příručku pozorně přečtěte a dbejte pokynů v ní uvedených. 2. Bezpečnostní pokyny Životnost baterie se ustálí po 2-3 nabitích. Přehrávač je precizní elektronický výrobek, proto do něj nezasahujte bez oprávnění. Mohlo by dojít k jeho trvalému poškození. Rovněž také používejte pouze originální příslušenství dodávané výrobcem. Předejdete tím poškození zařízení a následnému zániku záruky. Přehrávač chraňte před pádem nebo nárazy a vyhněte se jeho používání v následujících podmínkách: vysoká teplota, nízká teplota, prašnost, silné magnetické pole a nevystavujte přehrávač po delší dobu přímému slunci. Povrch čistěte zvlhčeným bavlněným hadříkem. Rozhodně nepoužívejte k čištění prostředky obsahující chemikálie. Tento přístroj není vodotěsný! Předcházejte proto kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Také jej chraňte před nadměrným vlhkem. Vždy vhodně zvolte hlasitost přehrávání tak, aby nedošlo k poškození Vašeho sluchu. Pokud už přehrávač není funkční, nevhazujte jej do komunálního odpadu! Musí být zlikvidován podle platných nařízení pro likvidaci elektronických výrobků. Vyhněte se kontaktu ostrých předmětů s obrazovkou. Může dojít k poškození LCD displeje či vytečení tekutých krystalů. Při kontaktu krystalů s okem jej okamžitě vymyjte studenou vodou (v žádném případě si oko netřete!) a vyhledejte urychleně lékařskou pomoc. Naše společnost si vyhrazuje právo na zlepšování zařízení, provádění změn v textu tohoto návodu, změnu specifikací nebo designu bez předchozího upozornění. 1

4 3. Některé funkce přehrávače velmi rychlý TFT diplej, 480*272 QVGA, barev podpora audioformátů: WMA, DRM WMA, OGG, APE, FLAC, WAV a AAC možnost záznamu hlasu a FM rádia podporuje obrázky s příponou: JPEG, BMP, GIF, TIF a PNG; obrázky je navíc možno nastavit jako pozadí ve Vašem přehrávači podpora videoformátů: AVI, WMV, FLV, RM, RMVB, MP4, 3GP, MPEG, VOB, DAT a SWF umožňuje fotografovat, nahrávat video, poslouchat rádio, číst e-booky či hrát hry podporuje USB 2.0, multitasking (umožňuje více činností najednou), TV-out 4. Přenos dat a nabíjení Pro spojení s počítačem využijte přibalený USB kabel. Do paměti přehrávače můžete kopírovat hudbu, videa a různé jiné soubory. Po skončení kopírování USB kabel řádně odpojte! Za případné poškození souborů nenese naše společnost žádné následky. Soubory si vždy pečlivě zálohujte. K nabíjení přehrávače používejte pouze originální vybavení. Nabíjet přehrávač můžete za pomoci přibaleného USB kabelu. Ten připojte do elektrické sítě pomocí přibaleného adaptéru, případně připojte přehrávač k PC. 2

5 5. Tlačítka a ovládání (1) Zapnutí/vypnutí - Slouží pro vypnutí či zapnutí přehrávače. Chcete-li přehrávač vypnout, stačí posunout tlačítko směrem doleva. Tak se přehrávač okamžitě vypne. Chcete-li ho naopak zapnout, přesuňte tlačítko vpravo. (2) a (18) Hlasitost - Slouží pro regulaci hlasitosti. Zároveň v některých nabídkách můžete tuto klávesu využít pro pohyb v této nabídce. (3) Stavová kontrolka - Kontrolka zobrazující stav přehrávače (zapnuto=modrá, nabíjení=červená). (4) Herní klávesa - Slouží pro výběr některých herních operací. (5) OK - Slot pro potvrzování nabídek. Během přehrávání hudby má také funkci spuštění přehrávání, pozastavení přehrávání, při nahrávání zvukových souborů spouští a ukončuje nahrávání, slouží také k focení apod. (6) Zpět - Přenese Vás zpět do předchozí nabídky. (7) Menu - V některých menu se stisknutím této klávesy vyvolají podnabídky vybraného menu. Dlouhý stisk (cca 2 vteřiny) také vyvolá rozhraní pro regulaci hlasitosti. (8) Start - Dlouhé podržení (cca 2 vteřiny) této klávesy vypne / zapne přehrávač. Pro jeho zapnutí musí být zároveň klávesa (1) Zapnutí/vypnutí v poloze ON. (9) Select - Slouží pro výběr některých herních operací. 3

6 (10) Nabíjení - Slouží pro nabíjení pomocí DC adaptéru. (11) Slot paměťové karty - Slot pro paměťovou kartu. (12) Joystick - Joystick slouží pro pohyb v různých nabídkách směrem nahoru, dolů, vlevo, vpravo. Zároveň lze pomocí něj regulovat hlasitost (vlevo, vpravo), přetáčet přehrávané skladby směrem dopředu / dozadu (nahoru / dolů) apod. (13) a (15) Šipka vpravo / vlevo - Slouží pro pohyb v nabídkách. (14) a (16) Šipka dolů / nahoru - Slouží pro pohyb na následující / předcházející položku. Dlouhý stisk kláves (cca 2 vteřiny) slouží také k přetáčení hudby či videa. (17) Kontrolka (19) Mikrofon (20) Slot USB - Slot pro připojení USB kabelu. (21) Slot pro sluchátka - Slot pro připojení sluchátek. (22) TV-out slot - Slot pro připojení k TV. 6. Hudba V hlavním menu vyberte položku Hudba. Objeví se následující nabídka: Přehrávané - Po vybrání této položky přehrávač automaticky začne přehrávat posledně přehrávanou stopu v místě, kde bylo přehrávání přerušeno. Všechny skladby - Zobrazí seznam všech hudebních stop z adresáře MU- SIC. Interpret - Zobrazí seznam stop v přehrávači dle interpreta. Album - Zobrazí seznam stop v přehrávači dle alba. Žánr - Zobrazí seznam stop v přehrávači dle žánru. Můj seznam skladeb - Zobrazí seznam Vámi vytvořených seznamů skladeb. Maximální počet seznamů je 5. Pokud budete chtít některou ze skladeb z tohoto seznamu odebrat, najděte tuto skladbu v seznamu, stiskněte tlačítko Menu a potvrďte smazání. Adresář - Zobrazí adresářovou strukturu integrované i externí paměti. Nahrané - Zobrazí seznam nahraných stop v přehrávači. Hodnocení - Zobrazí soubory ohodnocené 1 až 5 hvězdami. 4

7 Seznam záložek - Zobrazí seznam vytvořených hudebních záložek. Chcete-li některou z nich vymazat, stiskněte klávesu Menu a potvrďte smazání. Vyberete-li některou ze skladeb, spustíte její přehrávání stisknutím klávesy OK. Skladba se tak začne ihned přehrávat a Vy ji můžete stejnou klávesou také pozastavit. Pokud chcete skladbu přetočit směrem ke konci, stačí dlouze podržet šipku dolů. Krátký stisk stejné klávesy způsobí přechod na následující stopu. Pokud chcete přetáčet směrem k začátku, dlouze podržte šipku nahoru. Krátký stisk šipky nahoru naopak způsobí přechod na předcházející skladbu. Během přehrávání hudby také můžete využít klávesy Menu. Po jejím stisknutí se zobrazí následující podnabídka: Smyčka A-B - Slouží pro vytvoření smyčky. Výběrem této podnabídky se vytvoří bod A (začátek smyčky). Krátkým stisknutím klávesy OK se vytvoří bod B (konec smyčky). Vytvořená smyčka se pak začne sama přehrávat od bodu A do bodu B. Přehrávání smyčky AB vypnete opětovným stisknutím tlačítka OK. Režim přehrávání - Umožňuje nastavit, zda se má opakovat skladba pouze jednou či zda se mají opakovat všechny skladby neustále dokola. Dále také, zda se mají skladby opakovat náhodně, postupně či se pouštět pouze krátké ukázky ze začátku skladby. Výběr EQ - Umožňuje zvolit typ ekvalizéru (bass, pop, rock...). Rychlost přehrávání - Umožňuje nastavit rychlost přehrávání právě hrané stopy od -4 do +4 Zobrazení - Umožňuje nastavit, jaké informace se budou během přehrávání zobrazovat. Ohodnotit - Umožňuje hodnotit právě přehrávanou stopu pomocí hvězd. Přidat záložku - Umožňuje do právě přehrávané stopy vložit záložku. Pokud pak v Sezamu záložek vyberete stopu, nebude se přehrávat od úplného začátku, nýbrž až od času vložení záložky. Přidat do seznamu skladeb - Umožňuje přidat stopu do Můj seznam skladeb. Odstranit - Umožňuje odstranit právě přehrávanou stopu. Ekvalizér - Umožňuje nastavení ekvalizéru. Detaily - Zobrazí některé informace o právě přehrávané stopě. 5

8 7. Obrázky V hlavním menu vyberte položku Obrázky. Objeví se následující nabídka: Přehrávané - Zobrazí naposledy prohlížený obrázek. Adresář - Zobrazí adresářovou strukturu integrované i externí paměti. Režim přehrávání - Umožňuje nastavit, jak se budou obrázky zobrazovat (jako seznam nebo jako miniatury). Přechod na následující - Umožňuje nastavit dobu, za kterou se automaticky zobrazí následující obrázek. Pokud chcete přejít na automatické / manuální přetáčení, stiskněte během prohlížení obrázků klávesu OK. Efekty přechodů - Umožňuje nastavit efekt přechodu na následující obrázek. Pokud si prohlížíte některý z obrázků, můžete stisknutím klávesy Menu vyvolat následující podnabídku: Rotace - Slouží k otočení obrázku o vybrané úhly. Přiblížení - Slouží pro přiblížení / oddálení obrázku. Zobrazení - Umožňuje nastavit velikost zobrazení obrázku (přes celou obrazovku, poměrně a v původní velikosti). Přechod na následující - Umožňuje nastavit dobu, za kterou se automaticky zobrazí následující obrázek. Efekty přechodů - Umožňuje nastavit efekt přechodu na následující obrázek. Nastavit jako pozadí - Umožňuje nastavit obrázek jako pozadí pro nejrůznější nabídky. Původní pozadí - Umožňuje zpět nastavit původní pozadí nabídek. Při spuštění - Umožňuje nastavit, aby se obrázek zobrazil vždy při spuštění přehrávače. Při vypnutí - Umožňuje nastavit, aby se obrázek zobrazil vždy při vypnutí přehrávače. Odstranit - Umožňuje odstranit právě zobrazený obrázek. Detaily - Zobrazí některé informace o právě zobrazeném obrázku. 6

9 8. Video V hlavním menu vyberte položku Video. Objeví se následující nabídka: Přehrávané - Zobrazí naposledy přehrávané video. Adresář - Zobrazí adresářovou strukturu integrované i externí paměti. Seznam záložek - Zobrazí seznam vytvořených videozáložek. Chcete-li některou z nich vymazat, stiskněte klávesu Menu a potvrďte smazání. Vyberete-li některé z videí, spustíte jeho přehrávání stisknutím klávesy OK. Video se tak začne ihned přehrávat a Vy jej můžete stejnou klávesou také pozastavit. Pokud chcete video přetočit směrem ke konci, stačí dlouze podržet šipku dolů. Krátký stisk stejné klávesy způsobí přechod na následující video. Pokud chcete přetáčet směrem k začátku, dlouze podržte šipku nahoru. Krátký stisk šipky nahoru naopak způsobí přechod na předcházející video. Pokud si prohlížíte některé z videí, můžete stisknutím klávesy Menu vyvolat následující podnabídku: Režim přehrávání - Umožňuje nastavit, jak se budou videa přehrávat (postupně, náhodně, jednou, neustále dokola). Rychlost přetáčení - Umožňuje nastavit rychlost přetáčení. Přidat záložku - Umožňuje do právě přehrávaného videa vložit záložku. Pokud pak v Sezamu záložek vyberete video, nebude se přehrávat od úplného začátku, nýbrž až od času vložení záložky ve videu. Zobrazení - Umožňuje nastavit velikost zobrazení (přes celou obrazovku, poměrně a v původní velikosti). Pokračovat - Je-li tato funkce vypnuta, bude se video vždy přehrávat od úplného začátku. Bude-li zapnuta, bude Vám umožněno vrátit se na místo, kde bylo přehrávání uživatelem přerušeno. Odstranit - Umožňuje odstranit právě přehrávané video. Detaily - Zobrazí některé informace o právě přehrávaném videu. 7

10 9. Fotoaparát V hlavním menu vyberte položku Fotoaparát. Objeví se následující nabídka: Fotografovat - Umožní pořizovat fotografie pomocí stisku klávesy OK. Klávesy šipka dolů / nahoru pak slouží k přiblížení / oddálení. Klávesou Menu vyvoláte následující podnabídku: Prohlížení: Zobrazí náhledy obrázků. Pomocí stisku klávesy OK se dostanete do režimu prohlížení obrázků. Vyvážení bílé: Slouží pro vyvážení bílé barvy. Vybrat můžete ze tří nastavení (uvnitř, venku, automaticky). Jas: Slouží pro nastavení jasu obrázku na hodnotu -3 až +3. Expozice: Slouží pro výběr expozice (uvnitř, venku, automaticky). Speciální efekty: Slouží pro změnu barevných tónů obrázku (černobílý, negativ, sépie). Ukládání: Umožňuje vybrat místo, kam se budou fotografie ukládat. Rozlišení: Slouží pro nastavení velikosti rozlišení obrázku. Samospoušť: Slouží pro nastavení samospouště. Zvuk závěrky: Slouží pro nastavení zvuku závěrky. Datové razítko: Umožňuje nastavit, zda se má na fotografii zobrazit datum a čas pořízení snímku. Zobrazení: Umožňuje nastavit velikost zobrazení obrázku (přes celou obrazovku, poměrně a v původní velikosti). Detekce tváře: Umožňuje zapnutí / vypnutí funkce autodetekce tváře. Zobrazit nastavení: Souhrnně zobrazí nastavení fotoaparátu. Videokamera - Umožní nahrávat video pomocí stisku klávesy OK. Stejnou klávesou lze také nahrávání pozastavit a později opět spustit. Klávesou Zpět se nahrávání ukončí a video se automaticky uloží. Klávesou Menu vyvoláte následující podnabídku: Prohlížení: Zobrazí seznam videí. Pomocí stisku klávesy OK se dostanete do režimu přehrávání videa. Vyvážení bílé: Slouží pro vyvážení bílé barvy. Vybrat můžete ze tří nastavení (uvnitř, venku, automaticky). Jas: Slouží pro nastavení jasu videa na hodnotu -3 až +3. Expozice: Slouží pro výběr expozice videa (uvnitř, venku, automaticky). 8

11 Speciální efekty: Slouží pro změnu barevných tónů videa (černobílý, negativ, sépie). Ukládání: Umožňuje vybrat místo, kam se budou fotografie ukládat. Rozlišení: Slouží pro nastavení velikosti rozlišení videa. Kvalita nahrávání: Slouží pro nastavení kvality nahrávání. Zesílení: Umožňuje posílit hlasitost audia v záznamu. Zobrazení: Umožňuje nastavit velikost zobrazení videa (přes celou obrazovku, poměrně a v původní velikosti). Zobrazit nastavení: Souhrnně zobrazí nastavení videokamery. 10. Diktafon V hlavním menu vyberte položku Diktafon. Nahrávání se spustí pomocí stisku klávesy OK. Stejnou klávesou lze také nahrávání pozastavit a později opět spustit. Pokud chcete nahrávaný soubor uložit, stiskněte klávesu Menu a záznam se automaticky uloží. Pokud ale klávesu Menu stisknete před započetím nahrávání, vyvoláte následující podnabídku: Formát nahrávky - Umožňuje vybrat, v jakém formátu bude záznam pořízen. Kvalita nahrávání - Umožňuje vybrat kvalitu nahrávaného záznamu. Zesílení - Umožňuje posílit hlasitost audia záznamu. Pořízené záznamy si můžete následně přehrát pomocí menu Hudba - Nahrané. 11. FM rádio V hlavním menu vyberte položku FM rádio. Pokud chcete rádio naladit ručně, využijte kláves šipka nahoru / dolů. Budete-li chtít naladěnou stanici uložit, stiskněte klávesu Menu a stanici si uložte (viz níže). Pomocí stisku klávesy OK se dostanete k seznamu takto uložených stanic. Mezi uloženými stanicemi se pak můžete pomocí šipky doleva / doprava přepínat mezi jednotlivými stanicemi. Dalším stiskem klávesy OK se ze seznamu dostanete zpět na základní rozhraní pro přehrávání. 9

12 Stisknutí klávesy Menu během poslechu rádia vyvolá následující nabídku: Nahrávání rádia - Umožňuje nahrávat rádio. Vyberete-li tuto nabídku, nahrávání se okamžitě samo spustí. Pomocí stisku klávesy Menu nahrávání ukončíte a zároveň uložíte. Pořízené záznamy si můžete následně přehrát pomocí menu Hudba - Nahrané. Kvalita nahrávání - Umožňuje nastavit kvalitu záznamu. Formát nahrávky - Umožňuje vybrat, v jakém formátu bude záznam pořízen. Zesílení - Umožňuje posílit hlasitost audia záznamu. Uložit stanici - Umožňuje uložit naladěnou stanici. Odstranit - Umožňuje odstranit uloženou stanici. Automatické hledání - Automaticky vyhledá dostupné stanice. Pokud si vyhledávání budete přát přerušit, stiskněte klávesu Zpět a vyhledávání se ukončí. Seznam stanic - Zobrazí seznam uložených stanic. FM citlivost - Umožňuje nastavit citlivost FM přijímače. Seznam uživatel.stanic - Umožňuje pojmenovat některé vyhledané stanice. Po vyhledání stanic se uloží do paměti přehrávače soubor Default.ini, který se nachází ve složce SYSTEM\FM. Pokud přehrávač připojíte k počítači a otevřete si zmíněný Default.ini, můžete si stanici pomocí počítače libovolně přejmenovat. Oblast - Umožňuje vybrat oblast příjmu FM signálu. Ztišit - Umožňuje naprosto ztišit rádio. Upozornění: V režimu FM rádia fungují sluchátka jako anténa. Proto dbejte, aby byla vždy řádně připojena. 12. E-knihy V hlavním menu vyberte položku E-knihy. Objeví se následující nabídka: Naposledy čtené - Zobrazí naposledy čtený soubor. Adresář - Zobrazí adresářovou strukturu integrované i externí paměti. Seznam záložek - Zobrazí seznam vytvořených záložek v textu. Chcete-li některou z nich vymazat, stiskněte klávesu Menu a potvrďte smazání. 10

13 Vyberete-li některý ze souborů, spustíte jeho přehrávání stisknutím klávesy OK. Jakmile se zobrazí text a stisknete klávesu Menu, zobrazí se následující podnabídka: Přejít na - Umožňuje skočit na Vámi vybranou část dokumentu. Posouvání textu - Umožňuje nastavit čas, po kterém se automaticky text posune na další stránku. Velikost písma - Umožňuje nastavit velikost písma. Přidat záložku - Umožňuje do právě čteného souboru vložit záložku. Pokud pak v Sezamu záložek vyberete některý z textů, nebude se přehrávat od úplného začátku, nýbrž až od místa vložení záložky do souboru. Výběr kódování - Umožňuje vybrat nejvhodnější typ kódování pro Váš jazyk. Výběr barvy - Umožňuje nastavit barvu písma. Odstranit - Umožňuje odstranit vybraný soubor. Pokračování - Je-li tato funkce vypnuta, bude se dokument vždy přehrávat od úplného začátku. Bude-li zapnuta, bude Vám umožněno vrátit se na místo, kde bylo přehrávání uživatelem přerušeno. Stránkování - Umožňuje zapnout / vypnout efekt přetáčení stránek. K přepínání mezi automatickým a manuálním posouvání textu slouží klávesa OK. Pokud je nastaveno posouvání automatické, zobrazí se v levém dolním rohu následující ikona, pokud je nastaveno manuální, zobrazí se. Při manuálním posouvání textu využijte šipky dolů / nahoru pro pohyb textu k začátku / konci dokumentu. 13. Aplikace V hlavním menu vyberte položku Aplikace. Objeví se následující nabídka: Kalkulačka - Slouží pro jednoduché početní operace. Pro ovládání můžete využít šipek nahoru / dolů / doprava / doleva nebo joysticku a klávesy OK. Kalendář - Zobrazí jednoduchý kalendář. Pomocí šipek nahoru / dolů se můžete jednoduše pohybovat po jednotlivých dnech. Pro větší přechod lze také využít stisku klávesy OK (stačí pouze nastavit rok, měsíc a den, který chcete zobrazit). 11

14 Stopky - Slouží pro stopování času. To se spustí / pozastaví po stisku klávesy OK. Pokud vyberete šipku dolů, aktuální stopování se pozastaví a započne nové. Pokud je stopování pozastaveno a stisknete klávesu Menu, budou všechny měřené časy vymazány. 14. Hry V hlavním menu vyberte položku Hry. Pokud zvolíte některou z her, objeví se následující nabídka: Nová hra - Spustí novou hru. Nahrát - Zvolením této nabídky Vám bude umožněno pokračovat v předchozí hře (byla-li uložena). Uložit - Slouží pro ukládání her. Možnosti - Slouží pro povolení zvuku ve hře, mapovat klávesy a zvolit typ zobrazení (normální, na celou obrazovku). Odejít - Slouží pro návrat do seznamu her. 15. Správce souborů V hlavním menu vyberte položku Správce souborů. Objeví se adresářový strom na Vašem přehrávači. Jednotlivé soubory vždy pečlivě umísťujte do adresářů kam patří (hry do složky GAME, hudbu do MUSIC apod.). Vložením souboru do nesprávné složky může způsobit situaci, kdy k němu nebude vůbec možné přistoupit. Pokud vyberete některou ze složek, zobrazí se Vám ihned její obsah. Chcete-li soubor přehrát či zobrazit, stiskněte klávesu OK. Pokud chcete ale s obsahem složky dále pracovat (mazat, kopírovat apod.), zvolte klávesu Menu. Objeví se Vám tyto možnosti: Vybrat vše - Vybere všechny soubory ve složce. Označené soubory změní barvu písma na modrou. Pokud chcete některý soubor z výběru odebrat, stiskněte klávesu OK a barva písma se změní opět na bílou. Přesunout - Umožňuje přesunou soubor. 12

15 Kopírovat - Umožňuje kopírovat soubor. Smazat - Umožňuje vymazat soubor. 16. Nastavení V hlavním menu vyberte položku Nastavení. Objeví se následující nabídka: Efekty přechodů - Slouží pro nastavení přechodů v nabídkách. Nastavení prostředí - Slouží pro nastavení stylu prostředí. Obrazovka - Umožňuje nastavit dobu podsvícení obrazovky a její jas. Úspora energie - Umožňuje nastavit dobu, za kterou má přehrávač přejít do spánku nebo se úplně vypnout. Datum a čas - Umožňuje nastavit aktuální datum a čas. Jazyk - Slouží pro výběr jazyka. TV-out - Slouží pro výběr kódování (NTSC, PAL). Ostatní - Slouží pro další nastavení přehrávače. Vybráním tohoto podmenu se tak zobrazí další možnosti nastavení: Obecné informace: Zobrazí některé základní informace o přehrávači. Výběr písma: Slouží pro změnu vzhledu písma. Připojíte přehrávač k počítači a do složky SYSTEM\FONTS umístíte svůj font. Tento font se tak následně může stát výchozím písmem pro všechny nabídky v přehrávači. Tóny kláves: Slouží pro nastavení tónu kláves. Formát vnitřní paměti: Umožňuje zformátovat vnitřní paměť přehrávače. Před zformátováním si data pečlivě zazálohujte! Formát externí paměti: Umožňuje zformátovat externí paměť přehrávače. Před zformátováním si data pečlivě zazálohujte! Nastavení jména uživatele: Umožňuje nastavit jméno uživatele. Kontrola systému: Spustí automatickou kontrolu systému. Obnovit původní nastavení: Vrátí přehrávač do původního továrního nastavení. 13

16 17. Problémy a jejich řešení Přehrávač nelze spustit. Zkontrolujte, zda není přehrávač zcela vybit. Není slyšet žádný zvuk. Zkontrolujte, zda hlasitost není na 0. Zkontrolujte, zda jsou správně připojena sluchátka. Zvuk není čistý Zkontrolujte, zda není konektor sluchátek znečištěn. Nečistota může způsobit šum. Zkontrolujte, zda je nahraný soubor kompletní. Nekompletní, či jinak poškozené soubory mohou vydávat šum. FM rádio nefunguje správně Vypněte ostatní elektronická zařízení. Mohou rušit příjem signálu. Zároveň zkontrolujte připojení sluchátek (fungují jako anténa). Do přehrávače nelze stáhnout soubory Zkontrolujte, zda je přehrávač správně připojen k počítači. Zkontrolujte, zda není paměť přehrávače plná. Zkontrolujte, zda není poškozen USB kabel. Než se rozhodnete reklamovat přehrávač, vyzkoušejte následující postupy: Základní pomůckou při jakémkoli problému (zamrzávání, vypínání atd.) je formátování přehrávače. Připojte přehrávač k PC, klikněte na přídavný disk pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Naformátovat. Pokud přehrávač nejde připojit k PC, ale jde zapnout, naformátujte ho bez použití PC (dle návodu, možné jen u některých modelů). Pokud přehrávač nejde zapnout nebo naopak vypnout, zmáčkněte tlačítko Reset. U některých modelů plní tuto funkci tlačítko Zapnout/Vypnout. Pokud nepomůže naformátování ani reset, zkuste přehrát firmware (software) k danému přehrávači, který najdete na stránkách Zde najdete i návod, jak daný úkon provést. 14

17 Pokud je akumulátor v přehrávači úplně vybitý, není možné přehrávač zapnout a ani po připojení k PC nemusí reagovat. V takovém případě je nutné nechat přehrávač nabít pomocí vhodné síťové nabíječky. Pokud nepomůže ani jeden z těchto postupů, pak prosím pošlete přehrávač s příslušenstvím, okopírovanou fakturou a záručním listem na adresu: Empetria, s.r.o. Šmídkova 5, Brno Uveďte prosím i Váš telefonní kontakt nebo . Jestliže se technikům podaří zprovoznit přehrávač uvedenými postupy, bude Vám naúčtován servisní poplatek 90 Kč + aktuální poplatek České pošty za obchodní balík včetně dobírky. Veškeré ceny nezáručních oprav najdete na stránkách M. Kaláb

18 EMPETRIA, s.r.o. Šmídkova Brno Tel.:

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka CORE DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení Návod k obsluze Obsah Obsah balení Hlavní funkce Specifikace Prvky a funkce Základní ovládání Zapnutí / vypnutí Zapnutí / vypnutí displeje Nabíjení Připojení k PC a použití jako externí DAC Uživatelské

Více

(CZ) Uživatelská příručka Tablet 9,7 ID-K97 Quadro

(CZ) Uživatelská příručka Tablet 9,7 ID-K97 Quadro (CZ) Uživatelská příručka Tablet 9,7 ID-K97 Quadro Vážený uživateli: Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Držíte v rukou uživatelskou příručku, prosíme o pečlivé přečtení před prvním použitím. 0 Obsah

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

3. Přijímá GPSBIKE signál uvnitř budovy? - GPS signál bývá rušen kovy a zdmi, z tohoto důvodu nedoporučujeme používání GPSBIKE uvnitř budovy.

3. Přijímá GPSBIKE signál uvnitř budovy? - GPS signál bývá rušen kovy a zdmi, z tohoto důvodu nedoporučujeme používání GPSBIKE uvnitř budovy. NÁVOD K POUŽITÍ 1. UPOZORNĚNÍ 1.1 Informace Před používáním si přečtěte následující informace. 1.2 Bezpečnostní informace 1. Během řízení vždy sledujte silniční provoz. 2. Během jízdy neměňte nastavení

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

GPS Navigace JETT 3501. Návod k použití PŘEDMLUVA

GPS Navigace JETT 3501. Návod k použití PŘEDMLUVA GPS Navigace JETT 3501 Návod k použití PŘEDMLUVA Jsme rádi, že využíváte náš navigační přístroj JETT 3501, který mimo hlavní funkce navigace, nabízí také přehrávání audio souborů a videa, prohlížení fotek

Více

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA Děkujeme Vám, že jste si zakoupili CONNECT IT palubní HD kameru do auta. Ke správné manipulaci s tímto zařízením Vám doporučujeme si pozorně přečíst následující

Více

Přehrávač MP350 - příručka

Přehrávač MP350 - příručka Přehrávač MP350 - příručka OVLÁDACÍ PRVKY Sluchátka (jack) Mikrofon Zamykání kláves Ovládání hlasitosti Bílý monochromatický OLED displej Hraj/pauza/ zapínání Zvýšit hlasitost Předchozí / přetáčení Další

Více

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Návod k použití - kamera pro záznam jízdy

Návod k použití - kamera pro záznam jízdy Popis produktu - stavba produktu Návod k použití - kamera pro záznam jízdy 1) tlačítko NAHORU 2) tlačítko MENU 3) tlačítko DOLŮ 4) USB port 5) otvor pro držák 6) výstup HDMI 7) tlačítko zapnout/vypnout

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Ovládací prvky kamery... 2 Před spuštěním kamery... 3 Nabíjecí baterie...3 Paměťová karta...3 Poloha

Více

Uživatelská příručka. HD Autokamera I8S

Uživatelská příručka. HD Autokamera I8S Uživatelská příručka HD Autokamera I8S 1 Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které autokamera nabízí. Pozor 1. Vložte do autokamery paměťovou kartu a

Více

Uživatelský Manuál. Digitální Fotorámeček PF810

Uživatelský Manuál. Digitální Fotorámeček PF810 Uživatelský Manuál Digitální Fotorámeček PF810 Obsah Úvod...3 Obsah balení...3 Vlastnosti...3 Systémové požadavky...4 Bezpečnostní opatření...5 Základní použití...5 Čištění přístroje...5 Záloha dat...5

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

Jinke. Jinke Hanlin ereader V3 Elektronická kniha s technologii elektronického inkoustu E-Ink. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Elektronická kniha. www.jinke.

Jinke. Jinke Hanlin ereader V3 Elektronická kniha s technologii elektronického inkoustu E-Ink. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Elektronická kniha. www.jinke. www.jinke.cz Jinke UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Jinke Hanlin ereader V3 Elektronická kniha s technologii elektronického inkoustu E-Ink. Elektronická kniha Verze 1.0 Obsah Obsah Bezpečnostní upozornění... 1 Popis

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14.

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14. v1.7(12/14) POPIS ZAŘÍZENÍ Zadní pohled 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej Přední pohled 12. Čočka 13. LED světlo 14. Reproduktor w w w. c e l - t e c. c z Strana 1 Pravý pohled

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Chytré hodinky S9. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat

Chytré hodinky S9. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Chytré hodinky S9 Uživatelský manuál Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Upozornění: Není povoleno rozebírat hodinky či jakkoli zasahovat do jejich konstrukce. Vystavovat

Více

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-427DVR Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

Než začnete používat tento výrobek, přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu,

Než začnete používat tento výrobek, přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu, Návod k použití 1 2 3 OBSAH Úvod Certifikace výrobku Přehled produktu Vlastnosti Nastavení výrobku Obsah balení a příslušenství Obsah balení Volitelné příslušenství Popis funkcí 1. Začínáme 2. Změna režimu

Více

Představení telefonu

Představení telefonu Český manuál Představení telefonu Mobilní telefon CUBE 1 je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Obsah Uživatelská příručka Obsah balení...2 1. Popis tlačítek dálkového ovladače...2 2. Popis tlačítek řídící jednotky...3 3. Návod k instalaci...4

Více

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických specifikací. Přečtěte

Více

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením.

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

MP4 ipulse 5. Uživatelský manuál

MP4 ipulse 5. Uživatelský manuál MP4 ipulse 5 Uživatelský manuál, Technické specifikace 3,8cm (1.5") CSTN displej s 65tisíci barev (128X128 pixel) Podporuje MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV formáty AMV filmový formát, AVI filmový formát

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

Návod k telefonu myphone 6651

Návod k telefonu myphone 6651 Návod k telefonu myphone 6651 Děkujeme Vám za nákup mobilního telefonu myphone. Abyste zakoupený telefon využili co nejlépe, doporučujeme Vám přečtení tohoto návodu k obsluze. Tento telefon podporuje mobilní

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Návod k obsluze. Popis zařízení:

Návod k obsluze. Popis zařízení: HD 93 Návod k obsluze Úvod Děkujeme, že jste si zakoupili naši sportovní Full HD kameru HD93. Tento produkt je určen především pro sportovní účely, dokládá to celá řada speciálních úchytů a příslušenství,

Více

Průvodce Quick Start AU822 (Cover)

Průvodce Quick Start AU822 (Cover) Průvodce Quick Start AU822 (Cover) Obsah Přehled o výrobku... 4 Základní funkce... 5 Režim hudby... 6 Režim video... 8 Režim nahrávání... 8 FM Tuner... 10 Prohlížeč obrázků...11 Režim e-book... 12 Nastavení

Více

CINEMA MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

CINEMA MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE CINEMA MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

Acer MP150. Uživatelská příručka. Verze 1.0

Acer MP150. Uživatelská příručka. Verze 1.0 Acer MP150 Uživatelská příručka Verze 1.0 Autorská práva Copyright 2006 Acer Inc., všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému, překládaná

Více

GOCLEVER FONE 500 NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER FONE 500 NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER FONE 500 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před instalací a prvním použitím si prosím nejprve přečtěte tuto příručku. Obsah

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

Multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač Multimediální přehrávač DVP 2000 Uživatelská příručka Instrukce pro bezpečné používání výrobku Před instalací a prvním použitím přístroje si přečtěte uživatelskou příručku pro tento přístroj i pro ostatní

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Návod k použití / česky

Návod k použití / česky Návod k použití / česky Strana 1 z 11 Výstraha Nevystavujte přístroj silným nárazům a zabraňte pádu z výšky. Nepoužívejte přístroj v extrémně studených, horkých nebo prašných podmínkách. Nevystavujte ho

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků BDVR 04 Uživatelský návod Popis ovládacích prvků 1. Otvor se závitem pro držák 2. USB konektor 3. NAHORU - tlačítko 4. MENU/MÓD 5. DOLŮ - tlačítko 6. Slot na SD kartu 7. Mikrofon 8. AV výstup 9. RESET

Více

Obsah balení. Popis jednotky. 1 Čtečka E-Book (hl. jednotka) 2 Kožené pouzdro 3 Sluchátka 4 USB kabel 5 Průvodce rychlým startem 6 Záruční list

Obsah balení. Popis jednotky. 1 Čtečka E-Book (hl. jednotka) 2 Kožené pouzdro 3 Sluchátka 4 USB kabel 5 Průvodce rychlým startem 6 Záruční list CZ Průvodce rychlým startem Obsah balení 1 Čtečka E-Book (hl. jednotka) 2 Kožené pouzdro 3 Sluchátka 4 USB kabel 5 Průvodce rychlým startem 6 Záruční list Popis jednotky 1 2 3 4 14 8 5 6 7 9 10 12 11 13

Více

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 -

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 - ICR-280 Digitální diktafon - 1 - Návod k použití Poznámka: Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vypněte vypínač POWER. Nepoužívejte zařízení na extrémně horkých, studených ani prašných místech.

Více

Přídavný modul čtečky ClearReader +

Přídavný modul čtečky ClearReader + Přídavný modul čtečky ClearReader + Uživatelská příručka OPN: CR-MAG-FP Verze 2.1 2013 Optelec, Nizozemsko; (T) 2014 Spektra, ČR Všechna práva vyhrazena Optelec P.O. Box 399 2990 AJ Barendrecht Nizozemsko

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA...

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA... Obsah Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA...5 INFORMACE O ZAŘÍZENÍ...9 MULTIMÉDIA...9 KLÁVESNICE

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Prestigio Nobile PER3464B. Základní ovládání. Přehled zařízení CS 1

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Prestigio Nobile PER3464B. Základní ovládání. Přehled zařízení CS 1 Základní ovládání Přehled zařízení CS 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Předchozí Zpět NAHORU DOLŮ Nabídka Další Hlavní vypínač Konektor sluchátek USB port Slot pro kartu Micro SD Reset UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Slouží

Více

GOCLEVER TAB T73. Uživatelská příručka. www.goclever.com

GOCLEVER TAB T73. Uživatelská příručka. www.goclever.com GOCLEVER TAB T73 Uživatelská příručka www.goclever.com 1 Prohlášení o shodě Tímto GOCLEVER technologie prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnice 199/5/WE. Ochrana životního

Více

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska)

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska) Špionážní tužka s HD kamerou Manual (typ - propiska) Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu PŘEČTĚTE SI LASKAVĚ TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

Braun DigiFrame 1570 - Návod k použití

Braun DigiFrame 1570 - Návod k použití Braun DigiFrame 1570 - Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Přehrávač MP3. Návod pro uživatele. Technická podpora USA: +1-866-SANDISK (726-3475) Ostatní země: www.sandisk.com/techsupport

Přehrávač MP3. Návod pro uživatele. Technická podpora USA: +1-866-SANDISK (726-3475) Ostatní země: www.sandisk.com/techsupport Sansa Fuze TM Přehrávač MP3 Návod pro uživatele Technická podpora USA: +1-866-SANDISK (726-3475) Ostatní země: www.sandisk.com/techsupport Další informace naleznete na adrese www.sandisk.com/sansa. Fuze-8UM-CZH

Více

Souprava bezdrátového digitálního rekordéru a kamery HWS-4200. Návod k použití

Souprava bezdrátového digitálního rekordéru a kamery HWS-4200. Návod k použití Souprava bezdrátového digitálního rekordéru a kamery HWS-4200 Návod k použití Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za nákup zboží značky. Před použitím přístroje prosím přečtěte tento návod. Úvod Bezdrátová

Více

Další podrobnosti o tomto produktu se dozvíte na webové stránce: www.prestigio.com/support

Další podrobnosti o tomto produktu se dozvíte na webové stránce: www.prestigio.com/support Podrobné informace o záruce naleznete na adrese: /support/warranty-terms. Copyright 2014 Prestigio. Všechna práva vyhrazena. MultiPad PMT3111_Wi Rozbalení Blahopřejeme k nákupu a vítáme vás ve světě Prestigio.

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone. Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone. Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone Czech Obsah Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace o produktu... 3 1.1 Tlačítka a připojení... 3 1.2

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Česky. Úvod. Přehled funkcí

Česky. Úvod. Přehled funkcí Přehled funkcí Úvod 7 TFT LCD displej s rozlišením: 480(Š) x 234(V) Zobrazovací režim: 4:3 a 16:9 Podporované formáty: JPEG & Motion-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.) Promítání fotografií

Více

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso K získání informací o různých funkcích digitálního fotorámečku Intenso následujte prosím tento návod. CZ - 1 1) Rozložení tlačítek na zadní straně přístroje

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Návod na použití. Panenka Barbie Video Girl

Návod na použití. Panenka Barbie Video Girl Panenka Barbie Video Girl Návod na použití INFORMACE O BEZPEČNOSTI BATERIÍ Za výjimečných podmínek mohou z baterií unikat tekutiny, které mohou způsobit popáleninu chemikálií nebo zničit Váš produkt. Abyste

Více

T.sonic 840. Příručka uživatele

T.sonic 840. Příručka uživatele T.sonic 840 Příručka uživatele Úvod Obsah balíčku Vlastnosti Systémové požadavky Bezpečnostní opatření Zálohování dat Pozor: Nebezpečí poškození sluchu Připomínky O výrobku Barevný LCD displej Základní

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

V menu: pohyb nahoru.

V menu: pohyb nahoru. myphone HAMMER Návod Pozice Popis Funkce 1 Micro USB konektor Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2 HF

Více

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS Zaèínáme Nokia N81-3 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N81-3. Dále jen Nokia N81. 1 Tlaèítka her a 2 Slot pamì»ové karty 3 Výbìrová tlaèítka 4 Tlaèítka médií: Tlaèítko Dal¹í Tlaèítko

Více

Point of View Mobii 3515- Android 4.0 Mobile Phone

Point of View Mobii 3515- Android 4.0 Mobile Phone Point of View Mobii 3515- Android 4.0 Mobile Phone Czech Obsah Obecné pokyny pro používání... Error! Bookmark not defined. Prohlášení... Error! Bookmark not defined. Obsah balení... Error! Bookmark not

Více

Multifunkční mini-diktafon

Multifunkční mini-diktafon Multifunkční mini-diktafon Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velká možnost nastavení jednotlivých funkcí Možnost napájení z externí baterie (prodloužení doby nahrávání až na tři dny) MP3 přehrávač

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W

Meteostanice s 8 LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W MANUÁL Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. 1 1 ÚVOD Meteorologická stanice s 8" LCD displejem

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA...

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA... Obsah Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA...5 INFORMACE O ZAŘÍZENÍ...9 MULTIMÉDIA...9 KLÁVESNICE

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 OBSAH 1. Návod k použití... 2 1.1 Obecný popis... 2 1.2 Rozhraní... 2 1.3 Komponenty a funkce fotopasti... 3 1.4

Více

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením. Můžete také přímo nahrávat

Více

Kamera do auta HD DVR černá skříňka K6000. Návod k použití

Kamera do auta HD DVR černá skříňka K6000. Návod k použití Kamera do auta HD DVR černá skříňka K6000 Návod k použití Napsal: DU HD kamera určené spíše do auta pro monitorování dopravní situace před vozidlem (černá skříňka). Tato kamera může usvědčit viníka dopravní

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

DVR28 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR28 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR28 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Popis kamery... 2 Tlačítka a funkce kamery... 3 Nabídka nastavení... 4 Další funkce... 5 Nahrávání videa a fotografování...

Více

DVR7VW01. Profesionální FULL HD černá skříňka do vozidel Volkswagen. Uživatelská příručka

DVR7VW01. Profesionální FULL HD černá skříňka do vozidel Volkswagen. Uživatelská příručka DVR7VW01 Profesionální FULL HD černá skříňka do vozidel Volkswagen Uživatelská příručka OEM DVR kamera je určena i instalaci ke zpětnému zrcátku - profesionální řešení. Obsah Popis výrobku...2 Technické

Více

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice K získání informací o různých funkcích digitálního fotorámečku Intenso následujte prosím tento návod. CZ - 1 1) Rozložení tlačítek na zadní

Více

CZ Manuál. Zařízení s ios. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s ios. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s ios Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití powerbanky... 5 2.2. Nabíjení smartphonu prostřednictvím Power Connect...

Více

e-mail: edera@edera.cz web: www.edera.cz

e-mail: edera@edera.cz web: www.edera.cz NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE K SET-TOP BOXU MOTOROLA 1. Vypnutí/Zapnutí set-top boxu 2. Menu, zobrazení hlavního menu STB, seznam televizních kanálů 3. Info, zobrazení informací o právě sledovaném

Více