V průběhu svého panování královna postupně navštěvuje a poznává ostatní věnná města. V letošním roce předá vládu nové královně královských

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V průběhu svého panování královna postupně navštěvuje a poznává ostatní věnná města. V letošním roce předá vládu nové královně královských"

Transkript

1 Vychází 4. září 2006 Ročník XII. Číslo 8 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vyhlídkový let pro královnu věnných měst V říjnu loňského roku reprezentovala Radka Machková, studentka Střední pedagogické školy v Nové Pace, město Dvůr Králové nad Labem v soutěži Volba královny královských věnných měst. Šestý ročník této soutěže se konal v Novém Bydžově v Jiráskově divadle, kde si Radka v těžké konkurenci dalších osmi reprezentantek vedla opravdu suverénně a získala pro naše město již 3. titul královny královských věnných měst. Volbu poroty potvrdili i přítomní diváci, kteří Radku zvolili i jako nejsympatičtější dívku večera. Královna obdržela od zástupců věnných měst věcné dary a pozvánky k návštěvě těchto měst. Ani Dvůr Králové nad Labem nezůstal pozadu. Určitě nejatraktivnější cenou, kterou vítězce věnovalo naše město, byl vyhlídkový let uskutečněný Aeroklubem Dvůr Králové nad Labem. Ve středu 2. srpna si Radka prohlédla z ptačí perspektivy své rodné město, přehradu Les Království, Zvičinu, Hospital Kuks a Krkonoše. Radka s radostí přivítala i prohlídku kostelní věže a Městského muzea. Firma TIBA a. s. vítězce věnovala ložní povlečení a Zoo Dvůr Králové nad Labem dvě volné vstupenky. Děti mohou využívat další nová hřiště Ve Dvoře Králové nad Labem byla v průběhu léta otevřena další dvě nová dětská hřiště. Po Malém Berlínku a sídlišti Strž mohou děti využívat hřiště na Tyršově koupališti a v parku Schulzovy sady. Na koupališti se jednalo o rekonstrukci starého a nevyhovujícího hřiště v blízkosti Královna věnných měst Radka Machková na letišti v Žirči. dětského brouzdaliště. Kovové hrací prvky byly nahrazeny novými z akátového dřeva. K dispozici jsou houpačky, věžová soustava a pískoviště. V parku Schulzovy sady bylo vybudováno hřiště zcela nové. Děti zde mohou využít houpačky a věž se skluzavkou. Oplocený areál je doplněn lavičkami. Obě nová hřiště jsou určena pro děti od 3 do 15 let a částka Foto: A. Jäger V průběhu svého panování královna postupně navštěvuje a poznává ostatní věnná města. V letošním roce předá vládu nové královně královských věnných měst, jejíž jméno se dozvíme na sedmém ročníku volby královny dne 28. října 2006 v Mělníku. Irena Ságnerová DiS., odbor ŠKS na jejich vybudování dosáhla půl milionu korun. V letošním roce bude ještě dokončena oprava asfaltového víceúčelového hřiště ve Slunečné ulici. Na tuto akci byla získána dotace ve výši Kč od Královéhradeckého kraje. Do budoucna jsou pak vytypovány další lokality pro opravu a budování nových dětských a sportovních hřišť. Mgr. Dušan Kubica, kancelář starosty města Nová dětská hřiště v parku Schulzovy sady a na Tyršově koupališti ve Dvoře Králové nad Labem. Foto: D. Kubica strana 1

2 Noviny královédvorské radnice strana 2 Odbory městského s úřadu informují Nabídka volných nebytových prostor Město Dvůr Králové nad Labem, zastoupené majetkoprávním odborem, nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory: č. 1 NEBYTOVÝ PROSTOR č. 2 v čp v ul. Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem: Nebytový prostor se nachází v přízemí, je vytápěn dálkově, jeho celková výměra činí 33,70 m 2. Jedná se o prostor skládající se z místnosti o výměře 22,83 m 2, umývárny o výměře 1,69 m 2, zázemí o výměře 3,93 m 2, WC o výměře 1,23 m 2 a zádveří o výměře 4,02 m 2. č. 2 NEBYTOVÝ PROSTOR č. 2 v čp. 511 v ul. Tylova ve Dvoře Králové nad Labem: Nebytový prostor se nachází v přízemí, je vytápěn lokálně plynově, jeho celková výměra činí 86,70 m 2. Jedná se o prostor skládající se z prodejny o výměře 59,20 m 2, skladu o výměře 25,40 m 2 a WC o výměře 2,10 m 2. č. 3 NEBYTOVÝ PROSTOR č. 9 v čp. 40 na nám. T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem: Ahoj, ahoj! Tak zdravil Jarda Černý, kamarád, člověk se širokou duší a upřímným srdcem. Poprvé jsme se setkali v našich dvanácti letech na jakési lehkoatletické soutěži; přátelství nám vydrželo celý jeho život. Zažil jsem s ním a našimi bližními ty nejneuvěřitelnější zážitky a situace, jaké si lze jen představit. Je těžké uvěřit, že mezi námi již není. Odešel uprostřed rozdělané práce s hlavou plnou invence, nápadů a plánů. Jeho realizace a tvorba zanechaly výraznou a nesmazatelnou stopu v českém výtvarném umění. Z mnohých si připomeňme bronzovou fontánu Kráčející oblouk na Baťkově náměstí v Hradci Králové, žulovou fontánu Pramen na náměstí v Janských Lázních, pískovcový pomník Obětem I. a II. světové války, keramické a kameninové plastiky naší dvorské ZOO. Je autorem i spousty návrhů, které již nestihl realizovat, například plastiku na místě někdejší synagogy v našem městě, nebo skvělý nadčasový návrh muzea Války 1866 na Chlumu u Hradce Králové. Byl to člověk s nekonečnou fantazií a neuvěřitelnými nápady nejenom v oboru své profese; bohém a volnomyšlenkář se vším všudy v tom nejkrásnějším slova smyslu. Velmi se těšil na realizaci plastiky - fontány Rukopisy pro parter před Hankovým domem ve Dvoře Králové n/l. Zde konečně dostal šanci pro město, ve kterém žil, vytvořit důstojnou sochařskou realizaci. Je paradoxem, že právě při práci na tomto díle se jeho život náhle nečekaně a předčasně uzavřel. Doufejme, že Jardova duše se těší někde, kde slyší jeho ahoj, ahoj kamarádi a blízcí, kteří odešli již před ním. Možná, že se na nás dívá a dává pozor, abychom se k jeho poslední plastice náležitě chovali a při vzpomínce na něho nás pohladila po duši. V našich srdcích a vzpomínkách navždy zůstane Jarda umělec, kamarád, člověk. Ahoj, ahoj Jardo... Pavel Tschiedel Vedení Města Dvůr Králové nad Labem s úctou vzpomínají na významného občana, akademického sochaře pana Jaroslava Černého, který se svou uměleckou tvorbou podílel na zviditelnění jména našeho města nejen v České republice. Byl významným představitelem současného umění, ale především člověkem, jehož ztráta je pro město nenahraditelná. Ing. Jiří Rain, starosta města a místostarostové Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Vasil Biben Nebytový prostor se nachází v přízemí, je vytápěn dálkově, jeho celková výměra činí 101,10 m 2. Jedná se o prostor skládající se ze dvou předsíní o výměrách 1,10 m 2 a 2,20 m 2, tří WC o výměrách 1,20 m 2, 2,10 m 2 a 1,30 m 2, dvou místností o výměrách 14,80 m 2 a 66 m 2 a chodby o výměře 12,40 m 2. Případní zájemci o pronájem nebytového prostoru popsaným pod č. 1 mohou zaslat písemnou žádost o pronájem s uvedením nabízené ceny za pronájem 1 m 2 /rok a využitím nebytového prostoru na majetkoprávní odbor městského úřadu, nám. T. G. Masaryka 38, popř. osobně podat na podatelnu MěÚ. Zájemci o pronájem nebytových prostor popsaných pod č. 2 a č. 3 získají bližší informace ve zveřejněních č. 48 a č. 49 vyvěšených na Úřední desce Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem, popř. na internetových stránkách města Další informace k pronájmu nebytových prostor získáte na tel. čísle , sl. Němečková, popř. na ové adrese Petra Němečková, odbor OMP Akademický sochař Jaroslav Černý. Fontána v areálu lázní v Lázních Bohdaneč. SRPEN 2006 Rekonstrukce místní komunikace v ulicích Šafaříkova a Jungmannova...započne v posledním týdnu měsíce srpna. Jak již byla veřejnost informována v předešlých číslech NKR, započne v posledním týdnu měsíce srpna rekonstrukce komunikace v ulicích Šafaříkova a Jungmannova. Stavba za 9,2 mil korun bude realizována postupně, nejdříve bude zahájena rekonstrukce v ulici Šafaříkova, po zimní přestávce pak bude pokračovat rekonstrukce v ulici Jungmannova. Mimo vlastní komunikaci (vozovka, chodníky, zeleň) bude provedena rekonstrukce vodovodního řádu, kanalizační stoky, veřejného osvětlení a přeložka plynu. V průběhu stavby musí být realizovány přípojky vody, kanalizace a rekonstrukce inženýrských sítí vlastníky a správci těchto zařízení. Celá stavba bude ukončena do Zimní přestávka potrvá od do Žádáme obyvatele v dotčené lokalitě o trpělivost a spolupráci při omezeních, která jsou při stavbě tohoto typu vždy nutností. Miroslav Šnajdr, odbor RAI Bronzová fontána Kráčející oblouk na Baťkově náměstí v Hradci Králové.

3 SRPEN 2006 Projekt ekologizace soustavy centrálního zdroje tepla Rada města Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci se soukromými subjekty ČEZ a. s. a firmou EVČ s. r. o. začala pracovat na investičním záměru ekologizace soustavy centrálního zdroje tepla. Pokud se tento projekt zdaří zrealizovat dojde k modernizaci stávající soustavy centralizovaného zásobování teplem na systém kombinované výroby tepla a elektrické energie nejen z uhlí, ale většinově z biomasy. Tento systém je ekologicky i ekonomicky mnohem výhodnější nežli současný. Na projekt a jeho realizaci by město žádalo z fondů Evropské unie. Vedení města Upozornění Města Dvůr Králové nad Labem Město Dvůr Králové nad Labem oznamuje všem svým odběratelům, kteří dosud nemají uzavřenou písemnou smlouvu na dodávku vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu v souladu s platným zněním zákona č. 274/2001 Sb. (uzavřenou po datu ), že tak mohou učinit v sídle Města Dvůr Králové nad Labem na adrese nám. T. G. Masaryka 35 (odbor správy majetku) ve Dvoře Králové nad Labem. Uzavření smlouvy mohou dohodnout rovněž telefonicky na lince V případech, kdy nebude nejpozději do smlouva uzavřena, bude postupováno v souladu s uvedeným zákonem a další dodávka vody, popř. odvádění odpadních vod již nebude možné. 4. krkonošská výstava 2006 je pro firmy i občany Letošní již 4. pokračování novodobé tradice hospodářských výstav v Trutnově, pořádaných pod patronátem města a s oficiální záštitou Královéhradeckého kraje, opět nalezne od října 2006 své místo v bývalém areálu Texlen Zelená louka, kde nový majitel firma A&K s. r. o. provádí rozsáhlé stavební úpravy a kde vzniká nové živé prodejní a podnikatelské centrum. Smyslem trutnovských výstav je poskytnout firmám a podnikatelům dobrou příležitost ke zviditelnění a získání zákazníků a občanské veřejnosti možnost prohlídky a nákupu zboží. Předchozí tři ročníky výstavy prokázaly, že zájem o představení a prodej svých produktů mají nejen firmy české, ale i polské na druhé straně hranice. Letos očekávaná účast cca 20 firem z polského příhraničí bude jistě dobrou příležitostí seznámit se s polskými výrobky, zakoupit zboží i navázat podnikatelské kontakty. Loni se nejvíce líbily polské řezbářské produkty, cukrářské výrobky, oděvy a stavební komponenty. Hlavním zaměřením letošní výstavy jsou obory: Dům byt zahrada, zábava sport volný čas, školy - vzdělávací zařízení, služby pro občany a podnikatele. Obohacením bude přítomnost zemědělských a potravinářských firem, představení české potravinářské kvality Klasa a unikátních výrobků značky Krkonoše origi- Redakční rada rozhodla nepřijímat do NKR v následujících měsících předvolební inzerci. FARNÍ CHARITA DVŮR KRÁLOVÉ N. L. SPOLEČNĚ S DĚKANSKÝM ÚŘADEM, DIAKONIÍ BROUMOV A MĚSTEM DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM POŘÁDÁ VE DNECH: 11. ZÁŘÍ (PONDĚLÍ) 15. ZÁŘÍ (PÁTEK) 2006 CHARITNÍ SBÍRKU OŠACENÍ V PROSTORÁCH ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARY U KOSTELA SV. JANA KŘTITELE VEDLE POŽÁRNÍ STANICE FARA PRO ÚČEL SBÍRKY BUDE OTEVŘENA PO CELÝ DEN V TUTO DOBU : HODIN PROSÍME DÁRCE O ČISTÉ A NEPOŠKOZENÉ OŠACENÍ, LOŽNÍ PRÁ- DLO A POUŽITELNOU OBUV. SBÍRKA BUDE DAROVÁNA POTŘEBNÝM. PRO USNADNĚNÍ MANIPULACE VLOŽTE DAROVANÉ VĚCI DO PŘEVÁ- ZANÝCH IGELITOVÝCH PYTLŮ. TUTO AKCI PODPOŘILI : MÉSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, TECHNICKÉ SLUŽBY DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DIAKONIE BROUMOV TOUTO CESTOU DĚKUJEME VŠEM NAŠIM DÁRCŮM ZA POMOC. Noviny královédvorské radnice nální produkt. Jistě zaujme i výstava tradičních zemědělských strojů a zařízení a jejich porovnání s moderní technikou. Pro firmy a podnikatele je připraven odborný doprovodný program v rámci Česko-polského hospodářského fóra, jehož podstatnou součástí je seznámení českých a polských firem s podmínkami pro podnikání u sousedů, připravovanými státními a EU programy podpory podnikání od r Tématické workshopy Czech Trade, Czechinvestu, bank a poradenských organizací doplňují program fóra. Virtuální bezplatný elektronický katalog nabídek a poptávek českých a polských firem na www. Výstava je dobrým prostředkem k nalezení obchodních partnerů ke spolupráci. V rámci zábavného programu se návštěvníci mohou zúčastnit křtu knihy pohádek za účasti známého baviče z oblasti show businessu a prohlédnout si expozici železničních modelů a designerských studií aut. Nebude chybět tradiční módní přehlídka a skupina historického šermu. Významným obohacením zábavy bude jistě ukázka musherských dovedností a jízdy psím spřežením a drezura koní s hudebním doprovodem. Bližší informace u pořádajíci Regionální hospodářské komory, Horská 5, Trutnov, tel , , Vladimír Motl Úspěšné kurzy pro těžko zaměstnavatelné občany Velice úspěšné jsou kurzy pro obtížně zaměstnavatelné lidi, které pořádá obecně prospěšná společnost Terra Nostra - malebný kraj, o.p.s. Projekt financuje Evropská unie s přispěním Královéhradeckého kraje. Zaměřuje se na skupiny obyvatel, které obtížněji shánějí práci, například ženy po mateřské dovolené, zdravotně postižené nebo lidi nad 50 let a dlouhodobě nezaměstnané. Cílem je najít těmto lidem zaměstnání. V průběhu kurzu se naučí sestavit svůj životopis, prezentovat se při pracovních pohovorech. Součástí jsou i přednášky o sociálních a právních vztazích v zaměstnání. Pro získání běžných společenských a profesních dovedností je zde program praxe a odborného výcviku jako příprava na budoucí zaměstnání. V současné době je nezbytností znalost práce s počítačem. Proto v rozvrhu nechybí informatika. Pro budoucí zaměstnavatele mohou být kurzy také přínosem. Mzdové náklady šestitýdenní praxe jsou hrazeny společností Terra nostra malebný kraj, o.p.s. Zájemci z řad podnikatelů mohou sledovat svého budoucího zaměstnance již při praxi, vysvětlil Martin Jukl z Terra Nostry. Podnikatelé si tak mohou vyzkoušet další z forem náboru pracovních sil. Mezi zaměstnavateli, kteří již na realizaci projektu spolupracují, jsou například: Jan Mencl Mepap Bílá Třemešná, Domov sv. Josefa v Žirči, Ozdoba CZ s.r.o., Miletín a další. Z celkového počtu 8 klientů prvního kurzu, získalo prozatím nové zaměstnání 5 lidí. Ohlasy jsou příznivé, a to jak ze strany účastníků kurzu tak od zaměstnavatelů. Do lokalizace projektu spadají správní území obcí s rozšířenou působností města: Dvůr Králové n.l., Hořice v Podkrkonoší a Jaroměř. Přednostně jsou oslovovány firmy, které mají požadavky na obsazení volných pracovních pozic. Kurzy začaly v lednu 2006, v současné době končí druhá etapa. Dne 5. září 2006 začíná třetí kurz, do kterého se mohou hlásit zájemci na adrese Terra Nostra malebný kraj o.p.s., Fibichova, Dvůr Králové n.l., tel , u paní Všetečkové. Jan Machek, ředitel Terra Nostra Malebný kraj Projekt je spolufinancován Evropskou unii v rámci opatření 3.2, SROP. strana 3

4 Noviny královédvorské radnice strana 4 INFORMACE Z KRÁLOVÉDVORSKÝCH V O R K ŠKOL Nový školní rok na ZŠ RAD Prázdniny utekly jako voda a před námi je opět nový školní rok. Na žáky ZŠ RAD čekají některé změny. Byla dokončena první etapa rekonstrukce rozvodů vody, do některých tříd byla umístěna nová umyvadla. Ve všech třídách už mají žáci moderní výškově stavitelný nábytek. Pokračujeme ve vybavování některých tříd keramickými tabulemi. Část školy byla vymalována. Největším překvapením bude pro žáky nově zrekonstruovaná chemicko- fyzikální učebna. Je zde další stabilní dataprojektor, videorekordér, DVD přehrávač a kvalitní ozvučení. Na jednotlivých žákovských pracovištích vybavených dřezy s tekoucí vodou, novými kahany a přípojkou do školní počítačové sítě budou žáci jistě rádi absolvovat hodiny fyziky a chemie. Také učitelé budou mít k dispozici nově vybavenou sborovnu. Přejeme tedy našim žákům i všem zaměstnancům školy pohodový školní rok Alena Dušková, zástupkyně ředitelky ZŠ RAD Prague games 2006 Děvčata z družstva ZŠ Strž Sokol Dvůr Králové nad Labem vedená J. Martinkovou se ve dnech pod hlavičkou svého týmu zúčastnila prestižního mezinárodního florbalového turnaje PRAGUE GAMES Ve své dorostenecké dívčí kategorii G16 se v konkurenci 14 týmů ze Švédska, Finska a Švýcarska a 4 týmů z České republiky probojovala až do play-off a nakonec vybojovala vynikající 3. místo. Brankářka našeho týmu Alena Vokatá byla navíc vyhlášena nejlepší brankářkou kategorie G16. Vzpomínka na Rudu Messe Je to už pět let, co se podařilo uspořádat přátelské setkání bývalých členů orchestru Rudy Messe s báječným královédvorským obecenstvem při zcela ojedinělém koncertu dne 19. října 2001 ve zcela vyprodaném velkém sále Hankova domu. Bylo proto naším velkým přáním uspořádat nejdéle do dvou let další podobné setkání. Osud nám však udělal velkou čáru přes rozpočet. Kapelník Ruda Mess těžce onemocněl a svůj statečný boj s nemocí bohužel nevyhrál. A nejen on také dvorní konferenciér orchestru Petr Simon se odebral ke svým předkům a do třetice kytarista a hráč na banjo Jarda Vlk potvrdil smůlu svým odchodem do nebeské kapely. V té chvíli se zdálo, že už nikdo nebude mít elán a sílu začít zkoušet a připravovat další vystoupení. Leč stal se opak, neb Jenda Hroch - dříve pravá ruka kapelníka - se obětavě ujal této vpravdě čestné funkce. Podařilo se mu opět shromáždit původní obsazení nástrojů a doplnit starou gardu novými zájemci. Není bez zajímavosti, že tato sestava měla první veřejnou generálku na svatbě syna Rudy Messe dne a tam také padlo definitivní rozhodnutí, že koncert bude ještě letos, a to na počest nedožitých sedmdesátin Rudy Messe a k pětiletému výročí prvého koncertu. Myslíme si totiž, že vliv Rudy Messe a jeho orchestru na královédvorský kulturní život byl tak zásadní, že bychom to tímto vystoupením opět rádi dokázali. S paní ředitelkou Hankova domu jsme se dohodli na termínu 22. září 2006 a doufáme, že mnozí z vás si budou onen pátek rezervovat pro setkání s naším orchestrem. Věřte, že se na vnímavé královédvorské obecenstvo upřímně těšíme a že uděláme vše pro to, abychom vás nezklamali. Šárka Patočková - Jurková (zpěvačka) Poděkování MŠ Slunečná II Začátek každého školního roku je pro všechny děti především dobou, kdy jim končí jejich tolik milované prázdniny. Pro předškoláky je to ovšem daleko významnější a možná jeden z nejdůležitějších okamžiků v jejich dosavadním životě. Je proto nesmírně důležité být jako prvňáček na den D připraven. Tím, kdo nese největší zodpovědnost za připravenost dětí, jsme bezesporu my, rodičové, a mateřské školky. Proto nám dovolte abychom tímto co nejsrdečněji poděkovali celému kolektivu MŠ Slunečná II, zvláště pak paní ředitelce Jaroslavě Dlabolové a paní učitelce speciální třídy Jitce Kašparové, které měly největší podíl na synově úspěšném dvouletém působení v, podle našeho názoru, nejlepší MŠ ve Dvoře Králové n/l. MŠ Slunečná je, doufám nejen podle nás, tou nejvyhledávanější školkou v našem městě hlavně díky přístupu celého personálu k dětem. Tak jak jsme se mohli osobně několikrát přesvědčit, paní učitelky této MŠ rozvíjejí v každém, i u těch tzv. problémových dětí, jejich osobnost, respektují individualitu a tím jim dávají do budoucího života to nejdůležitější. Pokud je škola základ života, tak dobrá MŠ je tím základním kamenem rozvoje těch nejmladších a všem, kdo na takovém fungování mateřské školky mají svůj podíl, patří náš dík a úcta. Proto nám dovolte, abychom naše poděkování ukončili citací dvou bodů Dětského memoranda, v kterém jsme my, dospělí, ve 27 bodech žádaní, jak se máme k našim ratolestem chovat. Nezapomínejte, že se nemohu rozvíjet bez spousty porozumění, ale že se někdy zapomíná na pochvalný souhlas, když něčeho poctivě dosáhnu. Nedělejte si starost o to,že spolu trávíme málo času. Záleží na tom, jak tento čas trávíme. Rodiče Romana Komedy Brána jazyků otevřená SRPEN 2006 Táborový týden s angličtinou Druhý týden v červenci se ZŠ Podharť rozhodla uspořádat letní tábor zaměřený na anglický jazyk a turistiku. Žáci prvního stupně po celý týden bojovali o prvenství v různých sportovních i vědomostních soutěžích a zdokonalovali se v anglickém jazyce.některé disciplíny,jako např. Anglická stezka, byly obzvláště pro mladší účastníky tábora fyzicky náročnější.přesto se nenašel nikdo,kdo by se při plnění úkolů vzdával, i když si mnozí sáhli až na dno svých sil. K překonávání překážek jistě dopomohlo i povzbuzování ostatních kamarádů a pomoc a rada starších a zkušenějších dětí ze skupiny. Celým táborem se jako nit proplétala pověst o kletbě, seslané na Trollovu boudu, ve které malí žáčci celý týden pobývali a kterou měli svým přičiněním zbavit zakletí.tato bouda je umístěna v klínu Krkonoš, nedaleko Jánských Lázní. K pohodové atmosféře přispěla i její vhodná poloha.konkrétně fakt, že kolem ní protékal malý potok, který dal podnět k různým soutěžím s vlastnoručně vyrobenými lodičkami. Děti, rozdělené do tří družstev, všechny úkoly úspěšně splnily, navázaly nová přátelství a ověřily si i své vlastní schopnosti.radost ze hry a soutěžení ještě umocnila barevná trička,amulety a korálky, které si děti samy vyrobily a mohly se jimi při návratu domů pochlubit.odměnou všem učitelům za příjemně strávený čas byla otázka mnoha školáků : A pojedeme příští rok zase? Š. Ruprichová, I. Šturmová, R. Černý, I. Codrová, Kde končí svět? Kde končí svět je celostátní projekt Klubu dětských knihoven SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků). O potřebě jazykové gramotnosti dnešní doby již nemá ani smysl diskutovat. Cizí jazyky jsou všude kolem nás a patří k základním požadavkům pro přijetí do škol nebo k získání atraktivního zaměstnání. Je prokázáno, že cizí jazyk se opravdu může naučit každý, chce to jen velkou dávku odhodlá- odl ní, trpělivosti a výdrže. Nemalou roli také hraje výběr lektora a kurzu. Máte s výukou cizím jazykům špatné zkušenosti? Už jste to zkoušeli a nešlo to? Zkuste to ještě jednou. Metodika výuky jazyků se totiž každým rokem mění, aby plně vyhověla požadavkům dnešní doby. Současným trendem jsou zajímavé hodiny, příjemná pohodová atmosféra, legrace, pochopení ze strany lektora, kontakt s reálným jazykem, důraz na poslech a komunikaci, žádný stres atd. Nezní to přímo pohádkově? Ve studiu každého cizího jazyka jsou ale i méně příjemné věci, které se za léta bohužel vůbec nezměnily. Řeč je o soustavném domácím opakování a biflování slovíček. Pokud jste ale s tímto smířeni, pak se nemusíte ničeho bát a hurá na nějaký kvalitní podzimní kurz. Chcete-li to zkusit s námi, ozvěte se. Už teď se na vás moc těšíme. Podrobnější informace najdete v Městské knihovně Slavoj nebo si o ně napište na ové adresy: (angličtina), nebo (francouzština). Mgr. Martin Kučera Mgr. Martina Kubíková, jazykoví lektoři České národní pohádky jsou obydlené princeznami a chasníky, ale i trpaslíky a obry. Hrdiny jedné z půvabných knížek spisovatelky a malířky Daisy Mrázkové jsou zase zvířátka. Veverka, slon a mravenec, kteří žijí společně v jedné jeskyni. Právě tento příběh o protikladech, toleranci a lásce dal letošnímu, již pátému ročníku projektu, název Slon a mravenec. Městská knihovna Slavoj se do tohoto projektu zapojila v letošním roce již potřetí. V oblasti literárních soutěží a tvůrčího psaní byla vyhlášena tato témata: Lepší vrabec vh hrsti, nežli holub na střeše, Není malých cílů a I malý úsměv zmůže mnoho. Do uzávěrky, která byla 31. května, nám přišly pouze tři práce. Čestné uznání s postupem do regionálního kola obdrží Markéta Maierová a Tereza Čeňková ze ZŠ Strž a Hana Jirků, která nám svoji povídku poslala až z Brna. V oblasti výtvarných soutěží na téma Když jsem byl maličký pacholíček aneb Čím chci být, až vyrostu se do soutěže zapojilo 43 dětí a téma Biblické příběhy inspirovalo 53 dětských malířů. Čestné uznání s postupem do regionálního kola získávají: Markéta Škopová a Tomáš Pavelka ze ZŠ R. A. Dvorského, Dominik Petráček, Kateřina Šenkýřová, Adélka Štěpánková, Barbora Senetová, Magdalena Fišerová a Jáchym Pojezdný z výtvarného kroužku Hankova domu, Denisa Vondroušová, Dominika Picková, Nicola Malá, Jiří Schreiber a Matěj Mazur ze ZŠ Strž a ze ZŠ Podharť se do regionálního kola probojovala Tereza Etrichová, Míša Demlová, Natálie Šifnerová a Marta Syřišťová. Výhercům gratulujeme a v regionálním kole, které probíhá na přelomu srpna a září v Pardubicích, přejeme hodně štěstí. Marta Staníková, Městská knihovna Slavoj

5 SRPEN 2006 Noviny královédvorské radnice Město Dvůr Králové nad Labem, Městské kulturní zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem, Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem a Komitét pro udržování památek z války roku 1866 pořádají vzpomínkovou akci na válku v roce výročí ODCHODU PRUSKÝCH VOJSK ze Dvora Králové nad Labem sobota náměstí T.G.Masaryka PROGRAM 9:00 nástup jednotek na náměstí 9:30 přijetí velitelů a zahraničních hostů na radnici 9:30 Pruská vojenská hudba Garda města Hradce Králové 9:50 Kejklířské vystoupení 10:15 Taneční vystoupení Čardáš 10:30 Švejkova kapela 11:00 Vystoupení kouzelníka 11:20 Divadlo Kubíček a Kačenka 11:30 Pražský flašinetář 11:50 Kejklířské vystoupení 12:30 Pruská vojenská hudba Garda města Hradce Králové 12:50 Vystoupení kouzelníka 13:00 Slavnostní otevření parteru před Hankovým domem 13:15 Tance starého Ruska 13:30 Kejklířské vystoupení 14:00 Pražský flašinetář 14:30 nástup jednotek na náměstí, odchod do pozic 15:00 Švejkova kapela 15:30 Divadelní představení Čert a Káča 15:45 Pražský flašinetář 15:15 bitevní ukázka u Kohoutova Dvora, přesun boje na náměstí 16:15 nástup jednotek na náměstí, představení historických jednotek, projevy, dekorování medailemi a stuhami 17:00 Švejkova kapela 17:30 Švejkova soutěž v pití piva 17:40 Pruská vojenská hudba Garda města Hradce Králové 18:00 Kouzelnické vystoupení 18:45 Koncert Kantoři 19:15 Taneční vystoupení Kankán 19:30 Koncert Kantoři strana 5

6 Noviny královédvorské radnice Okrašlovací spolek informuje Vážení spoluobčané, před dvěma lety se na Vás Okrašlovací spolek města Dvůr Králové nad Labem obrátil s prosbou o věnování přebytků trvalek a cibulovin z Vašich zahrádek. Darované rostliny byly použity pro zpestření výsadeb na veřejných plochách u polikliniky, u kostela, na kruhovém objezdu u lázní a na kruhovém objezdu na Denisově náměstí. Některé obstály lépe, jiné hůře. Například nádherné červené tulipány zdobily letos na jaře Denisovo náměstí skoro dva týdny než byly otrhány. Naproti tomu jiřinky se ve veřejné zeleni neosvědčily. Věříme, že rozšířením ploch cibulovin se zvýší nejen okrasný efekt, ale i pravděpodobnost jejich přežití. Nakupování většího množství cibulí je však dosti nákladné a navíc si nemůžeme být jisti odolností kultivarů v náročných podmínkách veřejných výsadeb. Proto Vás letos chceme opět poprosit o darování přebytků z Vašich zahrádek zejména tulipánů, narcisů a drobných cibulovin (ladoňky, modřence, sněženky apod.). Prosíme o laskavé označení druhu, výšky a barvy rostlin. Své dary můžete zanechat do konce září v Advokátní kanceláři JUDr. Pojezdný nebo v projekční kanceláři K2 architekti (obojí Švehlova ul. 46, DKnL). Předem děkujeme! Linda Harwotová za Okrašlovací spolek Žirafa na lidových slavnostech Doslova pohlazením po duši, a to nejen té dětské, byly letošní Svatoanenské slavnosti v areálu Domova svatého Josefa v Žirči. Děti rozveselilo potulné loutkové divadlo, úsměvy rozdávající flašinetář i taneční soubor, kterému odlétávaly doslova třísky pod nohama... Tradiční a netradiční řemesla obdivovali malí i velcí. Mateřské centrum obohatilo tuto akci svým stánkem, kde se rodiče věnovali svým dětem: společně navlékali korále, modelovaly celé rodiny, tatínkové razítkovali jako diví. Úspěch slavily opět bubliny a barevné stany poskytly útočiště indiánům. Do Kohoutova si maminky přichystaly štěstíčko ve formě tomboly, navlékání korálek, malování, modelování a tvorbu koláží. V letních měsících nám velice pomohl pan ing. René Meissner, který nabídl sekání trávy na naší zahradě. Tímto bychom mu chtěly poděkovat. Všední prázdninové dny se mohly rodinky vyřádit v úterní a čtvrteční dopoledne. K dispozici v letní parné dny byl i bazének. Mateřské centrum Žirafa nabízí maminkám na mateřské dovolené společnou a různorodou práci s jejich malými potomky, úsměvná setkání a vybočení ze všední reality mateřství. Na září chystáme Den otevřených dveří, a to na úterý dopoledne, srdečně zveme všechny své příznivce. Hledáme šikovné mamky, ale i taťky na MD, kteří by chtěli pomoci s chodem centra. Informace na tel Š. Karbanová nebo na internet. stránkách http//mc-zirafa.wz.cz a ové adrese: mc Dita Jarošová Jezdecké stezky Královehradeckého kraje Vstupem do jednadvacátého století, a po čtyřicetiletém úpadku se naskýtá opět možnost chovat jako domácí zvíře koně. Se vstupem do Evropské unie se nám otevírají další možnosti jeho využití k obohacení života milovníkům koní za účelem cestování na jeho hřbetě. Vždyť staré arabské přísloví praví: Nejkrásnější pohled na svět je ze hřbetu koně. Kůň byl od pradávna nedílnou součástí života člověka. Byl na něm byť přímo i nepřímo závislý. Ty tam je čas, kdy nástupem socializace vesnice byl v této zemi jakousi překážkou a kůň se stal jako výrobní prostředek pro politické zájmy nepohodlným. Tisíce koní bylo násilně odebíráno majitelům a skončilo na zahraničních jatkách, zejména ve Francii. Nástupem politické změny a uvolněním mezinárodních vztahů se k nám opět vrací toto ušlechtilé zvíře, kterým kůň bezesporu je. V současné době se milovníkům koní otvírá cesta jako je tomu v ostatních zemích. Kůň se stal ideálním partnerem zdravého využití volného času za poznáním krás této země, po případě i okolních států. Každý by měl znát své okolí, budovat vztah k přírodě za účelem poznání krás této země, což nám jízda na koňském hřbetě nejlépe umožňuje. Tak jako v sousedním Rakousku a Německu se začaly budovat jezdecké stezky v Královéhradeckém kraji. Po vzoru Jihočechů a Pardubičáků vzniklo Občanské sdružení jezdecké stezky Královéhradeckého kraje. Vytváří se tak nový druh turistiky jménem AGROTURISTIKA. Jedno z odvětví v turistickém ruchu. Zatím se stává doménou vesnice za účelem rozvoje turistického ruchu obnovy venkova, kde se počítá s rozvojem podnikatelských aktivit v poskytování služeb. Na Jezdeckých stezkách pak vznikají Jezdecké stanice, které jsou od sebe vzdáleny maximálně do třiceti kilometrů. Zde je možno podnikatelsky zajišťovat ubytování, stravování jak pro jezdce, tak pro koně. Další možnosti uplatnění je podkovařina, sedlařina, přeprava zvířat a podobně, co k jezdectví patří. Právě proto, že možností chovat koně stále vzrůstají počty chovatelů, kteří se věnují jezdectví a plní si tak svou touhu toulat se krajinou na koňském hřbetě, stává se nutností určitá koordinace I v letních měsících se děti mohly vyřádit v Mateřském centru Žirafa. SRPEN 2006 k zamezení živelnosti, aby tak nedocházelo k devastaci krajiny. Právě tak, jako pěší turistika je řízena Klubem českých turistů, stávají se Občanská sdružení garanty jezdeckých stezek. V rámci České republiky neexistovalo ani zmapování současného stavu, ani koncepce dalšího rozvoje Agroturistiky. Průzkumem zjišťujeme jak přibývá zájemců, kteří mají touhu toulek na koňském hřbetě a dávají přednost trávit dovolenou doma než v zahraničí. V posledním roce přibývá i zahraničních zájemců o toulky naší přírodou. Občanské sdružení Královehradeckého kraje si dalo za úkol napojit se na páteřní stezku, která vede z rakouské Vídně přes Jihočeský kraj do Ranče LL Kovářov u Sečské přehrady, kde se křižují stezky ze Středočeského kraje směrem přes Vysočinu a dále pak na Moravu. V současné době se provádí zmapování páteřní stezky z Ranče LL Kovářov u Sečské přehrady v Pardubickém kraji směrem přes Kříčeň do Kunčic u Nechanic na Královehradecku, krajem Podzvičinska, Podkrkonoší a Krkonoš až na hraniční přechod s Polskem v Horních Albeřicích. V budoucnu budou stezku přejímat polské jezdecké spolky,které stezky prodlouží napříč polským územím až k Baltickému moři. Je největší snahou organizátorů a milovníků koní protkat celou republiku jezdeckými stezkami za poznáním i odpočinkem. Vedle samotných zážitků na toulkách přírodou přináší Agroturistika zajímavá setkání z ostatními turisty a v neposlední řadě i z místními obyvateli. Pro místní obyvatele pak může znamenat nejen setkání s jezdci na koních, ale i ekonomický přínos. To znamená v poskytování služeb v oborech pohostinství, kováři, přepravce koní, ubytování, veterináři a další. Účelem je ozdravění života venkova, návrat koně kam od nepaměti patřil, zemědělci sloužil, který koně zbožňoval, jenž mu přinášel jak obživu, tak radost. Domorodci si pak připomenou dětská léta, kdy člověk nemohl spěchat víc, než mu umožnily kroky jeho koně. Tak abychom povznesli koně tam, kam patří, a nezůstali jen vzpomínkou na léta našich předků, je naší snahou budovat tento projekt jako příspěvek někdejší koňské slávy. TAK AŤ NÁM KONĚ JDOU. Karel Hynek Foto: MC Žirafa strana 6

7 SRPEN 2006 Novosvětské letní tábory Stává se již tradicí, že úderem prázdnin ožívají Hrubá luka a Nový Svět na soutoku Labe a Hartského potoka i mimo pracovní dobu psího útulku, doby výcviku psů a ježdění na koni. Táboří zde děti a sjíždí se sem pejskaři z celé republiky, a to buď na soustředění agility nebo na intenzivní výcvik sportovní kynologie. Od pátku 7. do neděle 16. července tábořilo s opuštěnými pejsky 12 dětí členů i nečlenů Pejskařského kroužku při psím útulku ve skautských podsadových stanech. Společně podnikli (nakonec celkem náročný) výlet na Zvičinu, navštívili útulek v Trutnově, měli možnost vyzkoušet svoji odvahu na vysokých lanech u Kocbeře, hráli celotáborovou hru, během které dobyli Severní pól, navštívili dětský domov a domov důchodců v Roháčově ulici a připravili se členy KK Nový Svět ukázky výcviku psů pro seniory, kteří přijeli navštívit přímo náš tábor. Svezli se na koních místního jezdeckého oddílu, otevřena pro ně byla čajovna U rozježeného vořecha, jeden večer se Nový Svět proměnil v karnevalový rej masek a v neposlední řadě se děti staraly o pejsky v útulku každodenní venčení, krmení a čištění kotců tak alespoň částečně ukázalo dětem, kteří nemohou mít psa doma, že čtyřnohý kamarád není jen radost, ale také starost a zodpovědnost. Noviny královédvorské radnice Na týdenní soustředění agility pod vedením Hely Potfajové (reprezentantka Slovenska na Mistrovství světa v agility v letech 2004,2005 a 2006) a na soustředění tance se psem pod vedením Alenky Smolíkové (několikanásobná mistryně republiky v tanci se psem) se v týdnu od 16. do 24. července sjelo přes 30 nadšenců těchto kynologických sportů. Na dvoufázových trénincích agility se na sekvencích i tratích zdokonalovali psi od malých kříženců, přes kokry, bígly až po ovčáky a kolie. Tanec se psem probíhal v podvečerních hodinách ke konci tábora byl každý pejsek schopný předvést krátkou sestavu z několika naučených prvků (otočky, úklona, přeskoky, couvání, plazení apod.). Že náš agility tým z tréninků něco pobral, jsme dokázali hned další sobotu na závodech v Jaroměři, kde jsme v sestavě 4 psovodů a 6 psů stáli 5. na bedně. První srpnový týden vystřídali agiliťáky vyznavači sportovní kynologie. Od pondělí do pátku probíhaly dopoledne nácviky stop a výcvik poslušnosti, během dne pak měli účastníci možnost seznámit se a se svými psy si i vyzkoušet základy canisterapie, agility a flyballu, večer se pak všichni scházeli na obrany. Kromě toho jsme podnikli i výlet do ZOO, navštívil nás psycholog psů Rudolf Desenský, se kterým mohl každý probrat potíže svého 4nohého kamaráda, a který nás všechny přesvědčil, že ví, o čem mluví, když pomohl pracovníkům místního útulku v komunikaci s velmi agresivní rotvajlerkou, která je i po jeho odjezdu ovladatelnější a přátelštější. V druhé polovině tábora se všichni zúčastnili soutěže Pochod za buřtem, při které si na stanovištích zkoušeli teoretické i praktické dovednosti z kynologie. Tábor byl zakončen pátečními zkouškami dle zkušebního řádu Kynologické jednoty Brno a sobotními zkouškami dle Národního zkušebního řádu, kdy ze 17 nastoupených psovodů zkoušky složilo 14 z nich (z našeho KK se zkoušek zúčastnili 4 psovodi a všichni složili zkoušky úspěšně). Program táborů nijak nepřekážel v pravidelné činnosti kynologického klubu ani jezdeckého oddílu, velký zájem mezi novými majiteli psů je o školku pro štěňata, kde se mladí psi učí hravou formou základy výcviku, zároveň si spolu mohou hrát při kontrolované hře a jejich majitelé obdrží rady, jak svého mazlíčka vychovat ve správného psa. Fotky ze všech táborů (a ostatních akcí Nového Světa) si můžete prohlédnout ve fotogalerii na internetových stránkách www. novysvet.wz.cz Daniela Hoblová Jubilejní svatoannenské slavnosti bez bariér se opět vydařily Velkou událostí k pátému výročí vzniku Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem byly rovněž páté tedy jubilejní Svatoanenské zahradní slavnosti, které zahájil biskup Mons. D. Duka, OP slavnostní mší svatou v kostele sv. Anny. Areál Domova, k němuž náleží i rozsáhlý zámecký park, byl zaplněn stánky, kde vystavovaly své výrobky chráněné dílny ze všech koutů naší republiky. Svoje umění zde prezentovala i různá lidová řemesla. Na nádvoří, v parku a v kostele se vystřídalo velké množství známých i méně známých umělců, kteří svým vystoupením přispěli k pohodovému slunečnému odpoledni. Jejich umění přilákalo okolo tisíce návštěvníků. Výtěžek ze slavností je určen na dokonče- Svatoannenské slavnosti v Žirči přilákaly stovky návštěvníků. ní bezbariérového přístupu do Domova. Zisk z prodeje losů do tomboly umožní zakoupit šest speciálních perličkových polštářů pro bazální stimulaci našich klientů. Projekt Svatoanenských slavností se uskutečnil s finanční podporou Královéhradeckého kraje. Celá akce by se neobešla bez několika sponzorů, za všechny jmenujme alespoň některé: A+M Borovnička, Elstar,s.r.o., JUTA a. s., Kimberly - Clark s. r. o. KH KOKAM, s. r. o. MILCOM a. s., Stará lékárna, TP Holding, a. s. a František Vambera. Naše upřímné poděkování patří nejen jim, ale také návštěvníkům slavností a dobrovolníkům, kteří nám pomáhali s přípravami této akce. Všichni svou nemalou pomocí přispěli k dobré věci. Domov sv. Josefa Foto: Domov Sv. Josefa Pokračuje sbírka fotografií a dokumentů od občanů Také v měsíci červenci se dostalo Kronice velké přízně spoluobčanů a fotografií stále přebývá. Jejich zpracování na počítači se poněkud opožďuje, což je zapříčiněno dovolenou a nemocí ochotného spolupracovníka z řady informatiků. Vše bude dohnáno do poloviny srpna a některé zápůjčky vráceny. Staré pohlednice ze stavby Těšnovské přehrady věnoval pan Karel Diviš z Všehrdovy ulice. Dalšími, kdo vhodné materiály zapůjčili, byl pan František Kočí a jeho žena Hana ze Smetanovy ulice, podílel se i jejich syn. Celou řadu fotografií z našeho města (přestvba kostela sv. Jana Křtitele, Šindelářské věže) a další zapůjčil pan Petr Toman z Benešova nábřeží. Kronice byl nápomocen i generální ředitel a. s. TIBA ing. Nedvídek, který svolil s fotografickým zdokumentováním provozů v závodech Vorlech a Zálabí, kdy by zasvěceným průvodcem technický ředitel Zdeněk Fiala, který doplnil technická data. Nevšedním darem přispěl Kronice pan Karel Malý z Klazarovy ulcie. Ten poskytl Kronice fotografii tabla Jednoty čsl. obce legionářské Dvůr Králové nad Labem, které bude dokumentováno v Kronice. Dále to je série fotografií z povodní, soustředění pěveckého sboru Záboj v Orlických horách 1967, bourání komína Juty, návštěvy kosmonauta Vl. Remka v našem městě, přátelského utkání klubu AMFORA, prvého ředitele ZOO Fabiána a kustoda Malého, nadílka dětem legionářů 1932, pracovnice sukárny f. Klazar 1930, svaté přijímání dívčí školy z r. 1908, shromáždění legionářů v jubilejním roce 1938, divadelní představení legionářů asi z roku 1935 a představení Jízdní hlídka přibližně z roku Dále dva snímky z oslav 1. máje asi z let sedmdesátých. Unikání je snímek nynější školy Schulzovy sady před výstavbou budovy Legiobanky nynější Komerční banky Všem, kdo darovali a zapůjčili, patří poděkování. Pavel Janoušek, kronikář města strana 7

8 Noviny královédvorské radnice SRPEN 2006 zveřejněno na základě získání souhlasu Noví občánci města V červnu 2006 se nám narodili tito občánci: Marie Osobová, Jakub Jaroslav Novotný, Veronika Šmídová, Vojtěch Laňka, Jakub Semeniuk, Jakub Serbousek, Stanislav Serbousek a Matyáš Markl. Jana Náhlovská, evidence obyvatel V měsíci červenci uzavřely na Staré radnici manželství tyto páry: Martin Buřič a Simona Vrabcová V Kuksu uzavřely manželství tyto páry: Jaroslav Spěvák a Karolina Ježová Michal Jon a Pavla Kašparová Rudolf Pejcha a Simona Ludvíková Jan Zahrádka a Tereza Nováková Martin Pohl a Petra Valášková Jiří Koptík a Lucie Pazderová Aleš Michalica a Martina Slámová Petr Straka a Martina Kasalová Michal Bujárek a Zuzana Prokopová Martin Plíšek a Alena Polmanová Ve stejném měsíci z našich řad odešli: Marta Janků Zdislav Holec Juraj Jusko Jaroslav Junek Anna Bažantová Marie Vondroušová Bedřich Fähnrich Karel Vacek Božena Strnadová Oldřich Janeček Jaroslava Machová Jan Vavřina Simona Vykouřilová, matrika OZNÁMENÍ Chráněné dílny u sv. Anny v Žirči - středisko kuchyň nabízí volnou kapacitu na přípravu obědů pro malé podniky a jednotlivce v okolí Dvora Králové. Kontakt na tel.č.: pan Pilař, vedoucí kuchyně. PODĚKOVÁNÍ Děkujeme všem za květinové dary a projev účasti v našem hlubokém žalu při smutečním rozloučení s panem Janem Vavřinou. Božena Vavřinová, manželka PLACENÁ INZERCE Pravidla pro inzerci v Novinách královédvorské radnice Zadání inzerátu: písemná objednávka (možné i faxem a em) + inzerát v digitální podobě (disketa, CD, ) ve formátu jpg, cdr, pdf. Řádková inzerce Standardní písmo: 1 znak - 1,50 Kč Tučné písmo: 1 znak - 2 Kč Max. 3 cm (6 řádků) Plošná inzerce - 1 cm 2 : 30 Kč, Min. 18 cm 2 Vložený list Kč Příplatky: 20 % za grafické zpracování inzerátu Redakční rada si vyhrazuje právo výběru uveřejněných inzerátů! Bližší informace: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, telefon: , fax: , Pravidla pro inzerci na přijímání zpracovaných inzerátů do 14. dne v měsíci. rozměr: 120 pixel (šířka) x 240 pixel (výška) formát: gif (statický a animační), jpg cena: 480,- Kč / 1 měsíc Množstevní slevy: 3x 10 %; 4x 7x 15%; 8x a více 20% Zadání inzerátu: objednávka em i faxem, inzerát v digitální podobě (CD, ). Bližší informace: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, telefon: , fax: , NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE vydává Město Dvůr Králové nad Labem. Vychází jako měsíčník. Náklad 6900 kusů. Kontakt: NKR, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, tel.: , Redakční rada:ing. Jiří Rain, Mgr. Vasil Biben, Mgr. Edita Vaňková, Irena Ságnerová DiS. Grafická úprava: Martin Záruba Registrováno u MK ČR pod číslem E Tiskne ARPA, tiskárna, Kotkova 792, Dvůr Králové n/l, tel./fax: Za obsahovou a gramatickou správnost článku odpovídají jejich autoři. Distribuci Novin královédvorské radnice zajišťuje Česká pošta s. p., kontakt NKR jsou k dispozici v Městském informačním centru a v recepci MěÚ. Uzávěrky vydání vždy 14. den v měsíci. strana 8

9 SRPEN 2006 Noviny královédvorské radnice PLACENÁ INZERCE strana 9

10 Jméno:...Příjmení:... Ulice, č. domu:...tel.:... Souhlasím se zveřejněním v případě výhry: ANO NE Noviny královédvorské radnice Soutěž Znáte své město?, pokračuje dobovou fotografií z našeho města. Dnes stačí odpovědět, v které ulici se nachází tato budova. Zdatnější soutěžící mohou připsat do druhého volného řádku, kdo sídlil v budově za Rakouska-uherska. Slosování soutěže proběhne Pro ty z vás, kteří rádi soutěží, jsou připraveny pěkné ceny. Jak je získat? Odpovědi na otázky s vyplněnou kolonkou jméno, příjmení, ulice vystřihněte a vhoďte do osudí v Městském informačním centru na náměstí T. G. Masaryka. Soutěže házenkářů před zahájením Našim házenkářům začne již v prvním týdnu po zahájení nového školního roku nová sezóna. Vedle prvoligového družstva mužů budou v soutěžním období bojovat o ligové body mladší dorostenci jako nováček nejvyšší soutěže, a starší dorostenci již třetím rokem ve druhé lize. Všichni tři účastníci ligových soutěží mají svá utkání nalosována ve stejných termínech, a proto se naskytne nejen pro příznivce házené, ale též pro ostatní sportovní nadšence příležitost prožít v krásném prostředí haly ZŠ Strž pěkné sportovní odpoledne. Mužům v I. lize obstarají již od hodin dva předzápasy družstva mládeže a o dobrou sportovní podívanou bude postaráno. Hlavní pozornost bude zřejmě věnována prvoligovým bojům mužů. V jejich soutěži došlo k několika změnám, když vítězná Bystřice p. Hostýnem si zajistila postup do extraligy a naopak Sokol Ostrava se nevyhnul sestupu, když o jeho osudu rozhodlo naše mužstvo. Staronovým soupeřem našeho týmu bude Fatra Napajedla (vzdala se dalšího působení v náročné extralize ve prospěch Brna) a z nováčků ze druhé ligy postoupivši Sokol Nové Veselí a HK Chomutov, s nímž nové období naši muži zahájí. S dalšími mladými odchovanci, kteří budou dostávat postupně od trenéra Karla Hrachy příležitost, se budou všichni hráči snažit divákům převádět dobrou házenou a moc by všichni aktéři společně uvítali, kdyby jejich podpora byla v nové sezóně co největší. Ladislav Hušek Rešení z minulého čísla: most přes Kacbach, ulice Hradecká, Dukelská, dříve Prokopova Ceny: 1. cena - 2 vstupenky do Hankova domu. 2. cena - Kniha Dvůr Králové a okolí 3. cena - Pexeso + videokazeta o Dvoře Králové. extra cena pro zdatnější soutěžící - Kniha z edice Zmizelé Čechy - Dvůr Králové nad Labem, autor P. Janoušek Soutěž Znáte své město? v minulém čísle představovala fotografie mostu přes Kacbach. V pozadí bylo možné nalézt synagogu. Poněvadž mostem začíná zlom ulic byli do slosování zařazeni všichni soutěžící, kteří správně popsali most i ti kteří napsali ulice Dukelská či Hradecká. Děkuji za účast všem soutěžícím. Z 50 tiketů byli vylosováni: 1. místo - Pavel Mühlstein, Macharova místo - Kateřina Vitvarová, Tyršova místo - Jitka Šmídová, El. Krásnohorské M. Záruba, oddělení TAJ Fotbalisté rozjeli novou sezonu Dvorští fotbalisté zahájili na začátku srpna nový ročník soutěží a dnes již mají odehráno několik kol. Takřka všem celkům našeho oddílu se vede doslova fantasticky, paradoxně pouze divizní A mužstvo nad výsledky hořekuje. Svěřenci trenéra Cellera poskládali před sezonou velice silný tým. Posilami základní sestavy jsou Jan Míl, Jiří Jeník a Jan Brendl. Po třech odehraných kolech ale v kolonce nasbíraných bodů bylo zapsáno chabé číslo 3. Na vině byly dvě porážky ze hřišť soupeřů. Zatímco v Chrudimi (0:2) doplatil Dvůr na vyloučení Kruliše a hrubé chyby v obraně, v Letohradě (0:1) se o vítězství připravil neproměňováním brankových příležitostí. Mezi dvě prohrané střetnutí se vměstnala domácí kanonáda proti Týništi. Na nevídané výhře 7:1 se dvěma góly podíleli právě noví fotbalisté Brendl s Mílem, po jednom pak přidali Kilevník, Samek a M.Otradovský. Zcela opačně se daří dvorské rezervě. Tým vedený trenérem Zbyňkem Šturmou začal parádně. Ve třech kolech v řadě dokázal zvítězit a zisk devíti bodů je velice dobrým vkladem do těžké sezony, ve které se opět čeká značně vyrovnaný průběh 1. A třídy. Vůbec nejlépe ale vstoupili do ročníku dorostenci. Starší na úvod zvítězili pětkrát, mladší si vedle čtyř tříbodových zisků připsali jednu remízu. Každopádně oba celky vedli po pěti kolech svoji tabulku a v dresu starších o sobě nechal hodně slyšet útočník Jan Řežábek, jenž si v dosavadním průběhu drží průměr 3 nastřílené branky, poněvadž jich stihl již 15!! Pouhé jedno kolo měli do uzávěrky dnešního čísla odehrané žáci. Starší i mladší začali výhrou (9:0 resp. 2:1). Držme dvorským sportovců palce a přjme hodně sportovního štěstí i do měsíce září. T. Otradovský SRPEN 2006 Reakce na rozhovor s Čeňkem Cellerem z vydání č. 7 roku 2006 Jmenuji se Pavel Veselý a celý život se věnuji atletice. V 15 letech jsem byl mistrem ČR v hodu oštěpem a nyní se této disciplíně věnuji jako trenér. Po přečtení rozhovoru s trenérem divizních fotbalistů Dvora Králové nad Labem, panem Cellerem, nemohu jinak než vzít pero a napsat tento článek. Nevím, který stadion má pan Celler na mysli, ale pod Hankovým domem se žádným atletickým náčiním nehází, pokud je na trávníku nějaký fotbalista. Proto mu propíchnutí oštěpem, zásah diskem nebo kriketovým míčkem opravdu nehrozí. Co se týká travnaté plochy, o kterou má pan Celler takové obavy, tak by si měl hřiště prohlédnout po nedělním mistrovském zápase svého mužstva a porovnat ho s tím, jak vypadá po tréninku atletickém. Čtenář si jistě udělá představu o tom, co může udělat oštěp několikrát zapíchnutý do trávníku, disk padající naplocho nebo 250 g těžký míček vypuštěný z ruky dvanáctiletým dítětem ve srovnání s hordou fotbalistů, kteří několikrát týdně rozrývají trávník tvrdými kolíky svých kopaček. Já přeji fotbalistům mnoho úspěchů, ale měli by si uvědomit, že atletika má také právo na život a že chlapec s oštěpy, který tam občas přijde (můj syn, Honza Veselý) je na rozdíl od nich ve svých 18 letech reprezentantem ČR do 19 a 22 let a že v celostátních tabulkách, kterým vévodí Jan Železný, je na 14. místě. Za své úsilí a kvalitní výkony si zaslouží spíše podporu a pochopení namísto vyhazování z trávníku, osočování a urážky přicházející od opilých fanoušku fotbalového mužstva, které se potácí někde okolo 120. místa v republice. Já vím, pane Cellere, že atletika není tak populární a finančně dotovaný sport jako fotbal, ale to neznamená, že děti, které chtějí atletiku dělat, nebudou mít kde jenom proto, že fotbalisté náhodou zrovna hrají divizi. Pavel Veselý Tabulka DIVIZE C 1. Letohrad 5: AFK Chrudim 8: Liberec B 7: Hlinsko 9: Velim 6: Trutnov 8: Český Brod 6: Tesla Pardubice 4: Choceň 5: Dv.Králové 7: Hlavice 3: Předměřice 4: Ústí n.orlicí 2: Dobrovice 1: Sedmihorky 0: Týniště n.o. 3:10 1 Tabulka 1. A třída 1. Červený Kostelec 18: Dv.Králové B 9: Kunčice 8: Jičín 5: Chlumec n.c. 5: Nový HK 6: Roudnice 7: Vrchlabí 5: L.Bělohrad 6: Rudník 6: Trutnov B 3: Malšovice 1: Žacléř 2: Police n.m. 3:11 0 Rozpisy soutěží v příloze KDECO strana 10

11 SRPEN 2006 Noviny královédvorské radnice PLACENÁ INZERCE strana 11

12 Noviny královédvorské radnice SRPEN 2006 Práce na rekonstrukci náměstí Odboje se chýlý ke konci. Foto: M. Záruba Provedení výstuže základové desky objektu šaten zimního stadionu. Foto: M. Záruba Okolí Staré radnice zkrášlilo nové zábradlí. Foto: M. Záruba Nový vzhled ulice Slovany. Foto: M. Záruba Žáci prvního stupně ZŠ Podharť strávili příjemné chvíle na letním táboře v Krkonoších. Letní tábor byl zaměřen na anglický jazyk a turistiku. Foto: archiv ZŠ Podharť Mnoho lidí tráví aktivně svůj volný čas na nově zrekonstruované cestě mezi Žirečskou Podstrání a Žirčí. Foto: M. Egert Jan Vodochodský jezdec královédvorského klubu Enduro drží třetí místo v Mistrovství Evropy SUPERMOTO. V této kategorii v loňském roce obsadil také třetí příčku. Posledních dvou závodů v Řecku a Turecku se ale pravděpodobně z finančních důvodů nëzúčastní. strana 12 Fantasticky zajhájil sezonu tým staršího dorostu, který si v krajském přeboru na úvod připsal pět výher při skóre 29:2. Foto: archiv oddílu kopané

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Vasil Biben a Ing. Jiří Rain uctili památku padlých položením věnců na nábřeží Jiřího Wolkera a u

Více

Červenec 2009. Další informace na: www.adra.cz www.clovekvtisni.cz

Červenec 2009. Další informace na: www.adra.cz www.clovekvtisni.cz NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Červenec 2009 Číslo 7 www.dvurkralove.cz 100.000,- Kč na pomoc oblastem postiženým povodněmi V souvislosti s letošními ničivými

Více

prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě

prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Prosinec 2008 Číslo 12 www.dvurkralove.cz Hodnì zdraví, štìstí, mnoho osobních a pracovních úspìchù v roce 2009 Vážení

Více

Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka zkušební provoz

Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka zkušební provoz Vychází 30.11.2007 Ročník XIII. Číslo 11 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka zkušební provoz Omlouváme se občanům města za tiskovou chybu termínu konání zastupitelstva

Více

Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Prezident republiky Václav Klaus při příjezdu do Dvora Králové nad Labem. Stalo se tak po 81 letech... Prezident republiky

Více

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem.

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem. NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 3/2013 Vychází 2. dubna 2013 www.dvurkralove.cz Zakládáme Místní akční skupinu MAS Královédvorsko, o. s. Obcím na Královédvorsku

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Číslo 04/2010 Vychází 29. dubna Rok 740. výročí od první písemné zmínky o městě www.dvurkralove.cz NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA SE MĚNÍ

Více

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy.

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy. KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 PROSINEC Kulturní pořady měsíce prosince Hankův dům: - Hvězdička betlémská - zpívání a povídání o Vánocích. - Sněhová vločka představení žáků ZUŠ. - B. L. Nelson:

Více

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Představujeme Městský úřad Dvůr Králové nad Labem (I. díl) V únorovém čísle Novin královédvorské radnice jsme seznámili čtenáře

Více

26. srpna 2004 Ročník X. Číslo 8 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

26. srpna 2004 Ročník X. Číslo 8 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 26. srpna 2004 Ročník X. Číslo 8 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Na začátku srpna byl uveden do provozu nový kruhový objezd na křižovatce u městských lázní. Další etapa oprav je v současné době

Více

RADNICE. Číslo 11/2011 Vychází 30. listopadu

RADNICE. Číslo 11/2011 Vychází 30. listopadu NOVINY RADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ Číslo 11/2011 Vychází 30. listopadu ZMĚNY V SOCIÁLNÍ OBLASTI OD 1.1.2012 Leden příštího roku přinese celou řadu změn pro příjemce

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n 2 0 0 9 č í s l o 6 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 BŘ EZEN Kulturní programy měsíce března Hankův dům - Zvíře není věc - Stará radnice výstava výtvarných prací dětské soutěže - Šest tanečních hodin v šesti týdnech

Více

Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls. Vánoční jarmark 7. 12. /náměstí TGM Vánoční koncert

Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls. Vánoční jarmark 7. 12. /náměstí TGM Vánoční koncert Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls 7,- Kč 12 Prosinec 2013 Časopis města Vrchlabí Vánoční jarmark 7. 12. /náměstí TGM Vánoční koncert ZUŠ Karla Halíře 12. 12. /KD Střelnice

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

Číslo 11/2013. Vychází 30. listopadu 2013

Číslo 11/2013. Vychází 30. listopadu 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 11/2013 Vychází 30. listopadu 2013 www.dvurkralove.cz Dvůr Králové nad Labem - město podporující sociální služby V této

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Edita Adlerová MEZZOSOPRANISTKA. Časopis města Vrchlabí. MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ Detektivní komedie na blízko /25. 5. Klub Kotelna - KD Střelnice/

Edita Adlerová MEZZOSOPRANISTKA. Časopis města Vrchlabí. MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ Detektivní komedie na blízko /25. 5. Klub Kotelna - KD Střelnice/ Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls 7,- Kč 5 Květen 2014 Časopis města Vrchlabí (více na straně 27) MEZZOSOPRANISTKA Edita Adlerová sólistka Le Grand Théâtre du Puy du Fou

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 ZÁŘ Í Kulturní programy měsíce září Hankův dům - Zahájení kurzů tance a společenského chování - Miroslav Barták výstava Situace je vážná - Taneční kurzy pro

Více

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč,

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Vysmáté léto......7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 14. srpna

Více

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police.

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police. 5 Registrační KVĚTEN 2007 Socha sv Václava - text na zadní straně Foto: Oldřich Jenka číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail:

Více

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004 Hankův dům a divadlo v měsíci březnu Výstava Jitka Škopová, volná tvorba a současný design Věc je věc - představení divadla Neslyším Brno (mateřské školy a I. stupeň ZŠ) Kocour v botách - loutková scéna

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více