Systém Bernoulli Abeceda termotechniky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém Bernoulli Abeceda termotechniky"

Transkript

1 Systém Bernoulli Abeceda termotechniky

2

3 OBSAH: Str TECHNOLOGIE Str ZAŘÍZENÍ A JEHO FUNGOVÁNÍ Str POPIS ZAŘÍZENÍ BERNOULLI Str POPIS SBĚRNÉ NÁDRŽE Str POPIS ŘÍDICÍ JEDNOTKY Str. 9 OVLÁDACÍ PANEL BERNOULLI Str ŠKÁLA VÝROBKŮ Str VÝHODY Str ZÁRUKY Str CERTIFIKÁTY 3

4 TECHNOLOGIE V SYMBIÓZE PRO VAŠE POHODLÍ Systém Bernoulli je symbiózou vysoce inovativních technologií navržených tak, aby mezi sebou komunikovaly za účelem dosažení maximálního výkonu s co nejvyšší možnou úsporou. Člověk je nekonečně malý ve srovnání s přírodou ale nekonečně velký, pokud se rozhodne stát její součástí Systém Bernoulli se skládá ze tří základních technologických prvků: Sběrné nádrže TDS Bernoulli, to znamená akumulační nádrže na teplou vodu se stratifikačními disky, tepelného čerpadla Bernoulli a řídicích jednotek Bernoulli. Všechny součásti systému Bernoulli byly navrženy a záměrně vytvořeny tak, aby fungovaly společně, přičemž každý prvek byl koncipován pro provoz výhradně s technologickými komponenty značky Bernoulli. Vzhledem k tomu, že tepelné čerpadlo Bernoulli je jedinečným výrobkem, který nemá ve světě obdoby, nelze jej napojit na stávající technologie a systémy. Proto jsme kromě inovativní metody produkce tepla museli vytvořit veškeré příslušenství, které umožňuje tuto revoluční technologii uplatněnou v tepelném čerpadle Bernoulli použít s jakýmkoli stávajícím systémem, aniž by bylo třeba provádět dodatečné práce. 4

5 ZAŘÍZENÍ A JEHO FUNGOVÁNÍ Tepelné čerpadlo Bernoulli funguje v uzavřeném okruhu, aniž by docházelo k plýtvání vodou, kterou používá k chlazení nejen jádra, ale také všech ostatních součástí jako například ložisek a elektromotoru, jež by jinak teplo uvolňovaly do okolního prostředí, v důsledku čehož by docházelo ke snižování výkonu a plýtvání energií. Všechna tepelná energie, kterou takto tepelné čerpadlo Bernoulli získá, je odváděna do akumulační nádrže na teplou vodu se stratifikačními disky, kde je připravena k použití. Ze sběrné nádrže na teplou vodu se stratifikačními disky lze odčerpávat užitkovou vodu pro veškeré použití a o jakékoli teplotě: sběrná nádrž je totiž vybavena různými výstupními otvory, v horní části dochází k odběru užitkové vody pro zařízení provozovaná za vysoké teploty a ve střední části dochází k odběru užitkové vody pro zařízení provozovaná za nízké teploty. Pro optimalizaci použití sběrné nádrže TDS je teplota vratné vody z různých zařízení řízena prostřednictvím různých vstupních otvorů označených přibližnou teplotou. Technologie Bernoulli využívaná k akumulaci vody pak vodu automaticky umístí podle teploty. U naší zvláštní nádrže vstupní otvory nemohou být zároveň otvory výstupními a naopak, každý otvor má svou funkci. Po určení toho, zda má být odebrána užitková voda o vysoké teplotě a/nebo o střední/nízké teplotě lze přívod nastavit také dálkovým ovládáním, díky čemuž je systém Bernoulli velmi všestranný, lze jej totiž přizpůsobit jakémukoli stávajícímu systému, aniž by bylo třeba provádět konstrukční úpravy. Systém Bernoulli může splnit i nejnáročnější požadavky, neboť průtokové množství a teplotu delta lze nejrůznějším způsobem upravit. Odebraná užitkové voda o vysoké a/nebo středí/nízké teplotě může být využita různě: díky tomu, že je tepelné čerpadlo vybaveno sběrnou nádrží TSD, nedochází ke ztrátám výkonu v důsledku chybné teploty vratné vody, sběrná nádrž TDS totiž funguje jako filtr, protože do jádra a chladicího okruhu vhání vodu o konstantní teplotě. Vzhledem k tomu, že v horním stratifikačním disku dochází k akumulaci velké výhřevnosti, zařízení Bernoulli lze použít v systémech s různou spotřebou tepla a s různými tepelnými požadavky. Příklad: v systému s tepelnými požadavky o 216 kw bude možné použít tepelné čerpadlo Bernoulli o 54 kw se čtyřhodinovým provozem nebo tepelné čerpadlo Bernoulli o 27 kw s provozem osm hodin denně (výpočet tepelných hodnot však bude muset zkontrolovat pověřený technik). 5

6 6 SCHÉMA SYSTÉMU

7 POPIS ZAŘÍZENÍ BERNOULLI Následující faktory tepelné čerpadlo Bernoulli odlišují od všech ostatních tepelných čerpadel: konstantní výkon nezávisle na venkovní provozní teplotě; náběhová voda o vysoké teplotě; nízká cena; malé rozměry (také díky tomu, že není třeba externích jednotek nebo geotermálních vrtů). Účinnost tradičních tepelných čerpadel (COP) deklarovaná výrobci je většinou velmi vysoká, během použití je však velmi těžké dosáhnout úspor, k nimž by došlo při deklarované účinnosti, neboť technologie tradičních tepelných čerpadel je silně podmíněna venkovními teplotami. Deklarovaná účinnost (COP) se vypočítává za velmi specifických okolních podmínek, které může uživatel vytvořit jen velmi zřídka. Aby se tepelná čerpadla mohla vypořádat s různými povětrnostními podmínkami, jsou vybavena elektrickými odpory, které ovšem citelně snižují účinnost, přičemž kombinované použití těchto dvou technologií výrazně prodlužuje návratnost. Tepelné čerpadlo Bernoulli je jediné svého druhu, jehož fungování s využitím hermetické komory je chráněno patentem. Tato technologie umožňuje dosáhnout požadovaného účinnosti (minimální COP 3,10) během celého roku, bez ohledu na okolní podmínky a teplotu. Díky další patentově chráněné technologii zařízení Bernoulli může využívat náběhovou vodu o velmi vysoké teplotě, která je v současné době omezena na 110 C. Díky této horké náběhové vodě lze jednak získat teplo vysoké kvality akumulované v horním stratifikačním disku sběrné nádrže TDS, jednak zajistit okamžitou produkci teplé vody (TV) prostřednictvím výměníků tepla. Teplota náběhové vody u běžných tepelných čerpadel činí 50/60 C, a aby tato čerpadla mohla produkovat teplou vodu, musí docházet k její akumulaci, což je spojeno s rizikem šíření škodlivých látek. Přestože se systém Bernoulli vyznačuje mnoha výhodami, jeho cena není vůbec vysoká. K úspoře nákladů je kromě pořizovací ceny třeba z dlouhodobé perspektivy také přičíst nízké hodinové provozní náklady. Další výhodou jsou rovněž menší rozměry a hmotnost zařízení: jedno tepelné čerpadlo Bernoulli o 27 tepelných kw váží zhruba 80 kg, zatímco hmotnost běžného tepelného čerpadla o 26 kw činí 300 kg. Kromě malých rozměrů je tepelné čerpadlo Bernoulli výhodné také z pohledu nákladů na přepravu a instalaci. Díky našim patentům systém Bernoulli nepotřebuje žádné externí jednotky a/nebo geotermální vrty. Absence externí jednotky je navíc předností, také pokud jde o estetický vzhled a hlučnost tepelného čerpadla. 7

8 TEPELNÉ ČERPADLO BERNOULLI Specifický výrobek pro každý váš požadavek 8

9 POPIS SBĚRNÉ NÁDRŽE Aby tepelné čerpadlo Bernoulli optimálně fungovalo, je třeba k němu přičlenit sběrnou nádrž na teplou vodu se stratifikačními disky, vhodně dimenzovanou pro daný tepelný výkon. Sběrná nádrž TDS je nádrž na užitkovou vodu speciálně navržená a sestrojená pro provoz spolu s tepelným čerpadlem Bernoulli. Díky svým vlastnostem je nejlepším řešením, které zhodnocuje výkon celého systému Bernoulli, a jedinou nádrží, jež je schopna odolat vygenerované námaze. Sběrná nádrž TDS byla navržena za účelem stratifikace užitkové vody do tří disků o různé teplotě. Horní disk se používá k zajištění optimálního provozu tepelných zařízení fungujících na horkou vodu, jako například běžných topných těles nebo klimatizačních jednotek (fancoils), dále slouží k okamžité produkci teplé vody prostřednictvím výměníků. Teplota horního stratifikačního disku se pohybuje od 85 C do 90 C; díky tomu je s využitím akumulované energie teplota náběhové vody udržována na konstantní hodnotě i v době, kdy energetické požadavky překračují výkonnost stroje. Ochlazená vratná voda se nesmíchá s vodou obsaženou v horním stratifikačním disku, ale v závislosti na teplotě je umístěna do nižších disků. Teplota vody v prostředním disku optimálně činí 45 C až 60 C tak, aby mohla být dodávána do zařízení na nízkou teplotu, například do podlahového topení; mimoto se používá také k chlazení jádra. Voda obsažená v dolním disku se používá k zamezení tomu, aby docházelo ke smíchání se studenou vodou, a také k chlazení motoru. Takto koncipovaný systém Bernoulli umožňuje optimalizovat a opětovně využívat vodu o různé teplotě, díky čemuž se zvyšuje účinnost celého systému. Zde znázorněný obrázek je pouze orientační. Stratifikační systém Bernoulli je chráněn patentem. 9

10 POPIS ŘÍDICÍ JEDNOTKY Škála řídicích jednotek Bernoulli se skládá z řídicí jednotky CBAS a její rozšířené verze CEXT vhodné k ovládání malých zařízení pro samostatné použití, kdy není nutno nebo primárně zajištěno měření spotřebovaného tepla. U zařízení velkých rozměrů, kdy je třeba zajistit měření odebraného tepla a příslušným způsobem rozdělit přípojky pro odběr, instalujeme řídicí jednotku CDEB. Tato řídicí jednotka je navíc doplněna odpovídajícím softwarem, který automaticky vyplňuje účty za energie. Obě řídicí jednotky jsou vybaveny připojením k internetu a dálkovým ovládáním a umožňují dosáhnout lepších výsledků, pokud jde o řízení zařízení v závislosti na sezónních povětrnostních podmínkách. Řídicí jednotka může různým způsobem s ohledem na požadavky změnit teploty delta: může fungovat s motorizovanými trojcestnými ventily přidruženými k oběhovým čerpadlům s konstantním průtokem, přičemž ovládá přímo motory trojcestných ventilů. Může fungovat také s ručními trojcestnými ventily, které je třeba před instalací obrousit a poté změnit teplotu delta přizpůsobením průtoku a omezením výkonu oběhových čerpadel. Řídicí jednotka řídí nejen spuštění tepelného čerpadla, ale také spuštění oběhových čerpadel a fungování trojcestných ventilů v celém systému. Prostřednictvím řídicí jednotky také dochází k regulování teploty delta přizpůsobením trojcestných ventilů nebo průtoku tak, aby zůstaly v průběhu času konstantní, aniž by došlo k negativnímu ovlivnění výkonu systému Bernoulli. Řídicí jednotka automaticky spravuje veškeré požadavky a nejlepším způsobem využívá tepelný výkon akumulovaný ve sběrné nádrži se stratifikačními disky. V závislosti na podmínkách je schopna podle typu požadavku zohlednit hodinu, roční období, teplotu tří různých stratifikačních disků sběrné nádrže a venkovní teplotu. Je-li to nutné, tepelné čerpadlo spustí, nebo pokud je to možné, v důsledku náročnějšího požadavku spuštění odloží tak, aby se počet spuštění, a tedy následně také spotřeba tepelného čerpadla Bernoulli snížily na minimum. Kromě spuštění tepelného čerpadla Bernoulli je řídicí jednotka prostřednictvím průtokoměru schopna vyhodnotit, kdy je požadována teplá voda. Pomocí teplotních čidel umístěných na 2 vstupech a 2 výstupech výměníku pak upraví průtok čerpadla nebo trojcestného ventilu tak, aby na straně teplé vody byla konstantní teplota delta nebo konstantní výstupní teplota. U systémů velkých rozměrů a/nebo ústředních systémů řídicí jednotka CHEB kromě řízení spuštění tepelného čerpadla a fungování systému ovládá také měření spotřeby tepla ze strany jednotlivých uživatelů a rozděluje je pomocí příslušného softwaru, který je kromě automatického generování účtů pro jednotlivé uživatele schopen vytvářet grafy a tabulky, do nichž danou spotřebu zanese. 10

11 OVLÁDACÍ PANEL BERNOULLI Kromě řídicích jednotek zajišťujících regulaci systému je tepelné čerpadlo Bernoulli řízeno vnitřním PLC, který reguluje všechny citlivé parametry provozu turbíny, aby požadované teplo bylo vyprodukováno v co nejkratším čase a s co nejmenším počtem spuštění. Tepelné čerpadlo Bernoulli je vybaveno dvěma teplotními čidly a dvěma tlakovými snímači, přičemž jak u systému, tak u jádra je monitorována hodnota tlaku a teploty; vnitřní řídicí jednotka reguluje parametry jádra, aby sběrná nádrž co nejefektivněji dosáhla nastavených hodnot. Díky vnitřnímu softwaru tepelné čerpadlo Bernoulli samo vypočítá optimální dělicí křivku, na základě rozdílu mezi požadovanými a momentálními hodnotami pak turbína obdrží od PLC pokyn, aby se spustila na přesný počet otáček za minutu. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Z JAKÉHOKOLI ZAŘÍZENÍ (ipadu, tabletu, iphonu) 11

12 ŠKÁLA VÝROBKŮ K dispozici je široká škála výrobků o různých výkonech, které se pohybují od 12,5 kw di 300 kw a více. Tepelná čerpadla o výkonu určeném pro domácnosti od 12,5 kw do 55 kw jsou k dispozici jak ve verzi Medium, tak ve verzi Top. Verze Top se liší od verze Medium tím, že je od výkonu 55 kw v ceně zahrnuto dálkové ovládání. 12

13 TECHNICKÝ LIST Níže jsou uvedeny technické listy tepelného čerpadla Bernoulli o výkonu 12,5 kw, 28 kw a 55 kw. Pokud jde o technické listy pro vyšší výkon, obraťte se na příslušné technické oddělení. Bernoulli b12,5 b28 b55 Jednotka Skutečný maximální tepelný výkon 12,5 (10.750) 27 (23.216) 54 (46.432) kw (kcal/h) Skutečný minimální tepelný příkon 3 (2.580) 10 (8.600) 20 (17.200) kw (kcal/h) Účinnost na 100% výkon % Specifický výkon x 5 min % Elektrické napájení V/Hz Jmenovitý příkon 5,45 9,5 19,1 kw Celkový instalovaný elektrický výkon kw Příkon oběhového čerpadla 33x2 33x2 33x2 W Příkon jádra 4,45 8,9 17,8 kw Stupeň krytí IP65 IP65 IP65 IP Obsah vody v bojleru litr Hmotnost prázdného tep. čerpadla kg Vytápěcí okruh Nastavitelná teplota topení C Max. provozní teplota zařízení C Max. provozní tlak zařízení bar Objem expanzní nádoby jádra litr Předtlakování expanzní nádoby jádra 2,5 2,5 2,5 bar 13

14 VÝHODY Toto nové zařízení určené k výrobě tepla pro domácnosti a průmyslový sektor je naprosto ekologické, neboť jeho dopad na životní prostředí je prakticky nulový. Navíc se ve srovnání s běžnými systémy vyznačuje mnoha výhodami, a to: Nedochází ke spalování, proto není třeba kouřovodu. Nepodléhá technickému ověření ze strany požárníků. Vzhledem k tomu, že není napájeno palivy, není třeba zřizovat žádné přípojky k běžným energetickým zdrojům (LPG, nafta, methan). Nemusí uzpůsobovat svůj výkon v závislosti na nízkých nebo vysokých teplotách, neboť zajišťuje optimální provoz při venkovní teplotě od -30 C do +50 C. Není třeba provádět kontroly, pokud jde o emise, protože je neprodukuje. Nehrozí riziko požáru, neboť uvnitř tepelného čerpadla se nachází voda. Topný výkon (minimální COP = 3,10) vyprodukovaný systémem Bernoulli je bezpochyby nejvyšší, a proto nejekonomičtější z hlediska provozních nákladů. V souvislosti s tepelným čerpadlem Bernoulli lze podle platných právních předpisů využít daňových úlev poskytovaných v rámci zlepšování energetické účinnosti. ZÁRUKY Záruční doba má následující trvání: 5letá záruka na tepelné čerpadlo (v případě zaplacení příplatku ji lze prodloužit o dalších 5 let) 5letá záruka na řídicí jednotku CBAS pro regulaci systému 5letá záruka na sběrnou nádrž se stratifikačními disky (v případě zaplacení příplatku ji lze prodloužit o dalších 5 let) 14

15 CERTIFIKÁTY CERTIFIKÁT pro Proces výroby a proces kontroly výrobku Prostřednictvím nástroje, jenž představují pravidelné audity, je zajištěno, že proces kontroly výrobku/služeb je v souladu se všemi aplikovatelnými požadavky. Tento certifikát nezbavuje podnik zodpovědnosti týkající se plnění veškerých aplikovatelných zákonných požadavků a zajištění stanovených vlastností služeb. LUCAS S.r.l. Strada dell'assenzio, 10 RSM San Marino Odvětví použití: Výroba tepelných čerpadel Bernoulli (související výrobky viz Příloha) Registrační č. certifikátu Platnost certifikátu od do Zpráva o auditu První certifikace STRANA 1 ZE 3 Tato certifikace byla provedena v souladu s postupem TÜV PROFICERT- plus pro ověřování a certifikace a je neustále sledována. Lze si ji ověřit na stránkách Originální certifikáty obsahují přilepený hologram. TÜV Technische Überwaching Hessen GmbH, Rüdesheimer Str. 119, D Darmstadt, Tel / Rov-IT

16 CERTIFIKACE Společnost Lucas S.r.l. Strada dell'assenzio č. 10, 47899, Republika San Marino prohlašuje, že / declares that výrobek Bernoulli je v souladu s následujícími evropskými směrnicemi: / the requirements of the directive: směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních (hodnoticí postup uvedený v příloze VIII) 2006/42/EC machinery directive (conformity evaluation procedure according annex VIII). Uplatněné normy /applied standards: EN ISO 12100:2010 Ostatní aplikovatelné směrnice / other directives: směrnice 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízeních určených pro používání v určitých mezích napětí 2006/95/EC LVD directive směrnice 2004/108/CE o přibližování legislativy členských států týkající se elektromagnetické kompatibility, kterou se ruší směrnice 89/336/ES 2004/108/EC EMC directive Vedoucí výzkumu a vývoje 16

17 CERTIFIKACE ISOENCErtifwations s.r.l. OSVĚDČENÍ O SHODĚ Prohlašujeme, že zkouška byla provedena v souladu s níže uvedenými předpoklady uznanými ze strany níže podepsaného subjektu Popis: Model: LUCAS S.r.l. Strada dell'assenzio, 10 RSM San Marino PROHLAŠUJE, ŽE: výrobek TEPELNÉ ČERPADLO BERNOULLI Rok vypracování technické dokumentace: 2014 JE V SOULADU s následujícími evropskými směrnicemi: směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních Milán Datum vydání certifikátu: Aplikované normy: EN ISO 12100:2010 ISOENCErtifications s.r.l. sídlo: Via Suardi Bergamo provozovna: Via Puccini Madone (BG) tel fax IČ a DIČ: website: 17

18 NAŠIM CÍLEM JE HLEDÁNÍ DOKONALOSTI Společnost Lucas vynakládá většinu zdrojů na zlepšování výkonnosti svých výrobků, naše technické oddělení a oddělení výzkumu a vývoje vždy pracuje na hledání inovativních řešení, která našim zákazníkům umožní, aby si mohli pořídit nejlepší technologie, jež jsou na trhu k dispozici. K rozboru chování tepelných médií uvnitř jádra uplatňujeme nejlepší software určený k analýze průtoku a tepelné výměny. Používáme také nejlepší programy v 3D a nejlepší výrobní procesy. Všechna vylepšení a změny jsou uváděny do praxe na základě zátěžových zkoušek, prostřednictvím nichž je testována jejich trvání v čase. K analýzám rozptylu tepla každé technologické jednotky použité v rámci systému a elektrických součástí za účelem zlepšování efektivity používáme tepelné kamery. Příklady tepelných obrázků pořízených na našem zkušebním zařízení. 18

19 LUCAS srl Unipersonale, Strada dell'assenzio č. 10, 47899, Republika San Marino Tel.: Mail: Webové stránky: Celá tato příručka i obrázky a přílohy v ní obsažené je vlastnictvím společnosti Lucas S.r.l. Reprodukce, kopírování či použití bez písemného a výslovného souhlasu společnosti Lucas S.r.l. je zakázáno. 19

20 20 Autorizovaný prodejce

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE Fotovoltaika Tepelná čerpadla Akumulace Servis FOTOVOLTAIKA BEZ DOTACE cesta k čistému prostředí Hlavní předností tohoto druhu elektráren je, že veškerá

Více

www.pzpheating.cz UŠETŘETE BALÍK! Výhodné sestavy tepelných čerpadel NA KOMPRESOR

www.pzpheating.cz UŠETŘETE BALÍK! Výhodné sestavy tepelných čerpadel NA KOMPRESOR www.pzpheating.cz UŠETŘETE LÍK! Výhodné sestavy tepelných čerpadel 10 N KOMPRESOR VZDUH-VOD WX 08 EONOMI 206 319 179 990 OOTepelné čerpadlo WX 08 EONOMI výhodná pořizovací cena velmi tichý axiální ventilátor

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání Š V É D S K Á TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody Vzduch je všude kolem nás a je nejsnáze dostupným zdrojem energie.

Více

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPDL SOLÁRNÍ KOLEKTORY 5 I WWBC Tepelná čerpadla vzduch voda NORDLINE Tepelné čerpadlo

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda -voda Je nejideálnějším, nákladově efektivním vytápěcím systémem, v němž se zdroj tepla ve formě venkovního vzduchu používá k vytápění podlah a vody v domácnostech. Podlahové vytápění Radiátor Teplá voda

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu 2014 www.cerpadla-ivt.eu Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším dodavatelem tepelných čerpadel země / voda na našem trhu Specializace

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu 2015/1 www.cerpadla-ivt.eu Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším dodavatelem tepelných čerpadel země / voda na našem trhu Specializace

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ecotec pro ecotec plus ecotec exclusiv W ecotec pro W ecotec plus Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S ecotec, W ecotec

Více

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort.

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody Chytrá řešení pro individuální komfort Tepelná čerpadla Teplo pro život Tepelná čerpadla Supraeco SAO-1 vzduch/voda Tepelná čerpadla Junkers

Více

www.tepelna-cerpadla-pzp.cz UŠETŘETE BALÍK! Výhodné sestavy tepelných čerpadel NA KOMPRESOR

www.tepelna-cerpadla-pzp.cz UŠETŘETE BALÍK! Výhodné sestavy tepelných čerpadel NA KOMPRESOR www.tepelna-cerpadla-pzp.cz UŠETŘETE LÍK! Výhodné tepelných čerpadel 10 N KOMPRESOR VZDUH-VOD WX 08 EONOMI kční cena 179 990 Tepelné čerpadlo WX 08 EONOMI» výhodná pořizovací cena» velmi tichý axiální

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více

LIST S ÚDAJI O PRODUKTU

LIST S ÚDAJI O PRODUKTU WPC 04-13 / WPC 04-13 cool Maximální topný a chladicí výkon, minimální potřeba místa. Tepelné čerpadlo země voda WPC nebo WPC cool patří s COP až 5,0 k nejúčinnějším tepelným čerpadlům na trhu. Jeho nový

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

PROSUN PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a čistý systém ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohřevu vody založený na technologii

Více

Získávání energie z venkovního vzduchu

Získávání energie z venkovního vzduchu OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ Získávání energie z venkovního vzduchu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA 08 2014 Proč tepelné čerpadlo Stiebel Eltron? TRADICE 40 letý vývoj a výroba tepelných

Více

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort NOVINKA Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda IP inside Light Comfort Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort Teplo je náš živel Nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda Nová

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ. Tepelná čerpadla země voda

OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ. Tepelná čerpadla země voda OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ Tepelná čerpadla země voda 08 2014 Proč tepelné čerpadlo Stiebel Eltron? TRADICE 40 letý vývoj a výroba tepelných čerpadel KVALITA vývoj a výroba v jednom

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

Volba 9. pro každou. rekonstrukci VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Volba 9. pro každou. rekonstrukci VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Volba 9 pro každou rekonstrukci VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY 4 Ideální řešení pro jakoukoliv 9 rekonstrukci Vysokoteplotní tepelné čerpadlo Daikin

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO Výroba stlačeného vzduchu z pohledu spotřeby energie Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám el. energie jsme připravili některá

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny Základní informace YUTAKI S YUTAKI S je vysoce účinný systém tepelného čerpadla vzduch-voda, který

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

www.hokkaido.cz TnG Air Inverter

www.hokkaido.cz TnG Air Inverter TEPELNÁ ČERPADLA Vzduch - Voda 2010 www.hokkaido.cz TnG Air Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie vysoké provozní úspory

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

KATALOG PRODUKTŮ. www.thermona.cz. Český výrobce kotlů

KATALOG PRODUKTŮ. www.thermona.cz. Český výrobce kotlů www.thermona.cz KATALOG PRODUKTŮ Plynové kotle Elektrokotle Kondenzační kotle Kaskádové kotelny Příslušenství ke kotlům Zásobníky teplé vody Český výrobce kotlů LEGENDA Třída NOx 5 Spotřebič s nejvyšší

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel Český výrobce tepelných čerpadel tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda VYROBENO U NÁS registrované test centrum EHPA european heat pump association HOTJET ONE vzduch/voda TEPELNÉ ČERPADLO

Více

OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ. Tepelná čerpadla vzduch voda

OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ. Tepelná čerpadla vzduch voda OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ Tepelná čerpadla vzduch voda 08 2014 Proč tepelné čerpadlo Stiebel Eltron? TRADICE 40 letý vývoj a výroba tepelných čerpadel KVALITA vývoj a výroba v

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Tepelné čerpadlo vzduch/voda Do extrémních podmínek. Pracuje při teplotách až do -25 C

Tepelné čerpadlo vzduch/voda Do extrémních podmínek. Pracuje při teplotách až do -25 C Výhoda kvality ExoAir Polaris ZelenáEnergie Tepelné čerpadlo vzduch/voda Do extrémních podmínek Pracuje při teplotách až do -25 C Vyrobeno kompletně z nerezové oceli Velký výparník a kondenzátor poskytují

Více

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda 0 V04052010 Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda 1.1. NIBE SPLIT...2 1.2. NIBE F2025...6 1.3. NIBE VVM 300.8 1.4. NIBE EVP 500.10 1.5. NIBE SMO 10.11 1.6. NIBE LWSE..13 2. Tepelná čerpadla vzduch voda

Více

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc 1 Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 18 kw), pokračujeme horizontálně k hodnotě Δt (doporučená výrobcem

Více

GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÍ VÝHODY A PRODEJNÍ ARGUMENTY

GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÍ VÝHODY A PRODEJNÍ ARGUMENTY GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÍ VÝHODY A PRODEJNÍ ARGUMENTY Skvělé argumenty k prodeji Když doporučujete čerpadla Grundfos MAGNA3 svým zákazníkům, ujistěte se, že vědí, co všechno jim může nabídnout! Následující

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem GE WAUKESHA Kontejnerové provedení OUTdoor MGW 260 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Specifikace dodávky Technické parametry Motor a generátor

Více

Pro ty, kteří se rádi odlišují jednoduše K18. absorpční tepelné čerpadlo na plyn s využitím obnovitelné energie vzduchu pro vytápění

Pro ty, kteří se rádi odlišují jednoduše K18. absorpční tepelné čerpadlo na plyn s využitím obnovitelné energie vzduchu pro vytápění Pro ty, kteří se rádi odlišují jednoduše K18 absorpční tepelné čerpadlo na plyn s využitím obnovitelné energie vzduchu pro vytápění Díky tepelnému čerpadlu Robur nainstalovanému v našem domě jsme dosáhli

Více

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra Spolehlivost s nízkou spotřebou energie 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers vysoké nízké Numerická simulace proudění Tlakové pole Tlakové pole na tepelném

Více

tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda

tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda VYROBENO U NÁS registrované test centrum EHPA european heat pump association Jsme ryze českým výrobcem, který svou výrobní

Více

Plynové závěsné kotle CERACLASS a CERACLASSACU. Příjemné teplo pro Váš domov. Teplo pro život

Plynové závěsné kotle CERACLASS a CERACLASSACU. Příjemné teplo pro Váš domov. Teplo pro život Plynové závěsné kotle CERACLASS a CERACLASSACU Příjemné teplo pro Váš domov Teplo pro život Nové kotle Ceraclass a CeraclassAcu: Příjemné teplo a teplá voda pro Váš domov Úsporné, tiché a praktické: naše

Více

PTČ. Plynová tepelná čerpadla. Energie a úsporné technologie 1

PTČ. Plynová tepelná čerpadla. Energie a úsporné technologie 1 PTČ Plynová tepelná čerpadla 1 O plynovém tepelném čerpadle AISIN TOYOTA Plynové tepelné čerpadlo Plynové tepelné čerpadlo je tepelný zdroj využívající obnovitelný zdroj energie pracující v systémech vzduch/voda

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy OCHSNER ELW - ECO VZDUCH/VODA Tepelná čerpadla pro vytápění Ideální systém pro každé použití Tepelné čerpadlo OCHSNER ELW

Více

Porovnání výkonu. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Euronom CTC (Regulus) NIBE BOSCH Thermia

Porovnání výkonu. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Euronom CTC (Regulus) NIBE BOSCH Thermia Porovnání výkonu Tepelná čerpadla vzduch/voda Euronom CTC (Regulus) NIBE BOSCH Thermia Úvod: Švédský zkušební ústav prováděl v letech 010/011 pro Švédskou energetickou agenturu test na osmi modelech tepelných

Více

ErP nařízení žádá vysokou účinnost, EU se zaměřila na zelené ventilátory

ErP nařízení žádá vysokou účinnost, EU se zaměřila na zelené ventilátory ErP nařízení žádá vysokou účinnost, EU se zaměřila na zelené ventilátory V plnění Kyotského protokolu se Evropská Unie zavázala redukovat CO2 emise nejméně o 20 % do roku 2020. Jeden způsob k dosažení

Více

Přirozená kombinace HYBRIDNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA

Přirozená kombinace HYBRIDNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA Přirozená kombinace HYBRIDNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA 2 Nová říležitost v oboru rezidenčního vytápění! Vlastníci domů a bytů se stále častěji poohlíží po výměně stávajících vytápěcích systémů,

Více

Otázky a odpovědi Technibel řada iseries

Otázky a odpovědi Technibel řada iseries Otázky a odpovědi Technibel řada iseries Co je iseries? iseries je plně DC invertorové tepelné čerpadlo určené pro vytápění, chlazení a výrobu teplé užitkové vody. To se hodí perfektně jak pro bydlení

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o.

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o. PROENERGY ProSun - alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie využíváme v oblasti dodávky a instalace plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel,

Více

12 Tepelná čerpadla zažívají renesanci Učební list

12 Tepelná čerpadla zažívají renesanci Učební list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 12 Tepelná čerpadla zažívají

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

Chladicí systémy Liquid Cooling Package

Chladicí systémy Liquid Cooling Package Chladicí systémy Liquid Cooling Package 2 Rittal LCP Rittal The System. Celek je mnohem více než jen součet jeho jednotlivých částí. To platí také pro systém Rittal. Proto jsme spojili naše inovativní

Více

fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál

fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál Cenová nabídka na dodávku a instalaci tepelného čerpadla Nabídka č.xxxx Zadavatel: Adresa:

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka TnG-ir Tepelná čerpadla vzduch/voda TnG-ir Technologie pro budoucnost Záruka 7 let TnG-ir Naše technologie jsou v souladu s přírodou Vysoká variabilita Velmi levný provoz Zdroj tepla Neustálý zdroj energie

Více

POROVNÁVNÍ DVOU KVALITNÍCH EKOLOGICKÝCH ZDROJŮ TEPLA

POROVNÁVNÍ DVOU KVALITNÍCH EKOLOGICKÝCH ZDROJŮ TEPLA Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT POROVNÁVNÍ DVOU KVALITNÍCH EKOLOGICKÝCH ZDROJŮ TEPLA Jakub Horák Střední průmyslová škola stavební Máchova 628, 757

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více