Systém Bernoulli Abeceda termotechniky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém Bernoulli Abeceda termotechniky"

Transkript

1 Systém Bernoulli Abeceda termotechniky

2

3 OBSAH: Str TECHNOLOGIE Str ZAŘÍZENÍ A JEHO FUNGOVÁNÍ Str POPIS ZAŘÍZENÍ BERNOULLI Str POPIS SBĚRNÉ NÁDRŽE Str POPIS ŘÍDICÍ JEDNOTKY Str. 9 OVLÁDACÍ PANEL BERNOULLI Str ŠKÁLA VÝROBKŮ Str VÝHODY Str ZÁRUKY Str CERTIFIKÁTY 3

4 TECHNOLOGIE V SYMBIÓZE PRO VAŠE POHODLÍ Systém Bernoulli je symbiózou vysoce inovativních technologií navržených tak, aby mezi sebou komunikovaly za účelem dosažení maximálního výkonu s co nejvyšší možnou úsporou. Člověk je nekonečně malý ve srovnání s přírodou ale nekonečně velký, pokud se rozhodne stát její součástí Systém Bernoulli se skládá ze tří základních technologických prvků: Sběrné nádrže TDS Bernoulli, to znamená akumulační nádrže na teplou vodu se stratifikačními disky, tepelného čerpadla Bernoulli a řídicích jednotek Bernoulli. Všechny součásti systému Bernoulli byly navrženy a záměrně vytvořeny tak, aby fungovaly společně, přičemž každý prvek byl koncipován pro provoz výhradně s technologickými komponenty značky Bernoulli. Vzhledem k tomu, že tepelné čerpadlo Bernoulli je jedinečným výrobkem, který nemá ve světě obdoby, nelze jej napojit na stávající technologie a systémy. Proto jsme kromě inovativní metody produkce tepla museli vytvořit veškeré příslušenství, které umožňuje tuto revoluční technologii uplatněnou v tepelném čerpadle Bernoulli použít s jakýmkoli stávajícím systémem, aniž by bylo třeba provádět dodatečné práce. 4

5 ZAŘÍZENÍ A JEHO FUNGOVÁNÍ Tepelné čerpadlo Bernoulli funguje v uzavřeném okruhu, aniž by docházelo k plýtvání vodou, kterou používá k chlazení nejen jádra, ale také všech ostatních součástí jako například ložisek a elektromotoru, jež by jinak teplo uvolňovaly do okolního prostředí, v důsledku čehož by docházelo ke snižování výkonu a plýtvání energií. Všechna tepelná energie, kterou takto tepelné čerpadlo Bernoulli získá, je odváděna do akumulační nádrže na teplou vodu se stratifikačními disky, kde je připravena k použití. Ze sběrné nádrže na teplou vodu se stratifikačními disky lze odčerpávat užitkovou vodu pro veškeré použití a o jakékoli teplotě: sběrná nádrž je totiž vybavena různými výstupními otvory, v horní části dochází k odběru užitkové vody pro zařízení provozovaná za vysoké teploty a ve střední části dochází k odběru užitkové vody pro zařízení provozovaná za nízké teploty. Pro optimalizaci použití sběrné nádrže TDS je teplota vratné vody z různých zařízení řízena prostřednictvím různých vstupních otvorů označených přibližnou teplotou. Technologie Bernoulli využívaná k akumulaci vody pak vodu automaticky umístí podle teploty. U naší zvláštní nádrže vstupní otvory nemohou být zároveň otvory výstupními a naopak, každý otvor má svou funkci. Po určení toho, zda má být odebrána užitková voda o vysoké teplotě a/nebo o střední/nízké teplotě lze přívod nastavit také dálkovým ovládáním, díky čemuž je systém Bernoulli velmi všestranný, lze jej totiž přizpůsobit jakémukoli stávajícímu systému, aniž by bylo třeba provádět konstrukční úpravy. Systém Bernoulli může splnit i nejnáročnější požadavky, neboť průtokové množství a teplotu delta lze nejrůznějším způsobem upravit. Odebraná užitkové voda o vysoké a/nebo středí/nízké teplotě může být využita různě: díky tomu, že je tepelné čerpadlo vybaveno sběrnou nádrží TSD, nedochází ke ztrátám výkonu v důsledku chybné teploty vratné vody, sběrná nádrž TDS totiž funguje jako filtr, protože do jádra a chladicího okruhu vhání vodu o konstantní teplotě. Vzhledem k tomu, že v horním stratifikačním disku dochází k akumulaci velké výhřevnosti, zařízení Bernoulli lze použít v systémech s různou spotřebou tepla a s různými tepelnými požadavky. Příklad: v systému s tepelnými požadavky o 216 kw bude možné použít tepelné čerpadlo Bernoulli o 54 kw se čtyřhodinovým provozem nebo tepelné čerpadlo Bernoulli o 27 kw s provozem osm hodin denně (výpočet tepelných hodnot však bude muset zkontrolovat pověřený technik). 5

6 6 SCHÉMA SYSTÉMU

7 POPIS ZAŘÍZENÍ BERNOULLI Následující faktory tepelné čerpadlo Bernoulli odlišují od všech ostatních tepelných čerpadel: konstantní výkon nezávisle na venkovní provozní teplotě; náběhová voda o vysoké teplotě; nízká cena; malé rozměry (také díky tomu, že není třeba externích jednotek nebo geotermálních vrtů). Účinnost tradičních tepelných čerpadel (COP) deklarovaná výrobci je většinou velmi vysoká, během použití je však velmi těžké dosáhnout úspor, k nimž by došlo při deklarované účinnosti, neboť technologie tradičních tepelných čerpadel je silně podmíněna venkovními teplotami. Deklarovaná účinnost (COP) se vypočítává za velmi specifických okolních podmínek, které může uživatel vytvořit jen velmi zřídka. Aby se tepelná čerpadla mohla vypořádat s různými povětrnostními podmínkami, jsou vybavena elektrickými odpory, které ovšem citelně snižují účinnost, přičemž kombinované použití těchto dvou technologií výrazně prodlužuje návratnost. Tepelné čerpadlo Bernoulli je jediné svého druhu, jehož fungování s využitím hermetické komory je chráněno patentem. Tato technologie umožňuje dosáhnout požadovaného účinnosti (minimální COP 3,10) během celého roku, bez ohledu na okolní podmínky a teplotu. Díky další patentově chráněné technologii zařízení Bernoulli může využívat náběhovou vodu o velmi vysoké teplotě, která je v současné době omezena na 110 C. Díky této horké náběhové vodě lze jednak získat teplo vysoké kvality akumulované v horním stratifikačním disku sběrné nádrže TDS, jednak zajistit okamžitou produkci teplé vody (TV) prostřednictvím výměníků tepla. Teplota náběhové vody u běžných tepelných čerpadel činí 50/60 C, a aby tato čerpadla mohla produkovat teplou vodu, musí docházet k její akumulaci, což je spojeno s rizikem šíření škodlivých látek. Přestože se systém Bernoulli vyznačuje mnoha výhodami, jeho cena není vůbec vysoká. K úspoře nákladů je kromě pořizovací ceny třeba z dlouhodobé perspektivy také přičíst nízké hodinové provozní náklady. Další výhodou jsou rovněž menší rozměry a hmotnost zařízení: jedno tepelné čerpadlo Bernoulli o 27 tepelných kw váží zhruba 80 kg, zatímco hmotnost běžného tepelného čerpadla o 26 kw činí 300 kg. Kromě malých rozměrů je tepelné čerpadlo Bernoulli výhodné také z pohledu nákladů na přepravu a instalaci. Díky našim patentům systém Bernoulli nepotřebuje žádné externí jednotky a/nebo geotermální vrty. Absence externí jednotky je navíc předností, také pokud jde o estetický vzhled a hlučnost tepelného čerpadla. 7

8 TEPELNÉ ČERPADLO BERNOULLI Specifický výrobek pro každý váš požadavek 8

9 POPIS SBĚRNÉ NÁDRŽE Aby tepelné čerpadlo Bernoulli optimálně fungovalo, je třeba k němu přičlenit sběrnou nádrž na teplou vodu se stratifikačními disky, vhodně dimenzovanou pro daný tepelný výkon. Sběrná nádrž TDS je nádrž na užitkovou vodu speciálně navržená a sestrojená pro provoz spolu s tepelným čerpadlem Bernoulli. Díky svým vlastnostem je nejlepším řešením, které zhodnocuje výkon celého systému Bernoulli, a jedinou nádrží, jež je schopna odolat vygenerované námaze. Sběrná nádrž TDS byla navržena za účelem stratifikace užitkové vody do tří disků o různé teplotě. Horní disk se používá k zajištění optimálního provozu tepelných zařízení fungujících na horkou vodu, jako například běžných topných těles nebo klimatizačních jednotek (fancoils), dále slouží k okamžité produkci teplé vody prostřednictvím výměníků. Teplota horního stratifikačního disku se pohybuje od 85 C do 90 C; díky tomu je s využitím akumulované energie teplota náběhové vody udržována na konstantní hodnotě i v době, kdy energetické požadavky překračují výkonnost stroje. Ochlazená vratná voda se nesmíchá s vodou obsaženou v horním stratifikačním disku, ale v závislosti na teplotě je umístěna do nižších disků. Teplota vody v prostředním disku optimálně činí 45 C až 60 C tak, aby mohla být dodávána do zařízení na nízkou teplotu, například do podlahového topení; mimoto se používá také k chlazení jádra. Voda obsažená v dolním disku se používá k zamezení tomu, aby docházelo ke smíchání se studenou vodou, a také k chlazení motoru. Takto koncipovaný systém Bernoulli umožňuje optimalizovat a opětovně využívat vodu o různé teplotě, díky čemuž se zvyšuje účinnost celého systému. Zde znázorněný obrázek je pouze orientační. Stratifikační systém Bernoulli je chráněn patentem. 9

10 POPIS ŘÍDICÍ JEDNOTKY Škála řídicích jednotek Bernoulli se skládá z řídicí jednotky CBAS a její rozšířené verze CEXT vhodné k ovládání malých zařízení pro samostatné použití, kdy není nutno nebo primárně zajištěno měření spotřebovaného tepla. U zařízení velkých rozměrů, kdy je třeba zajistit měření odebraného tepla a příslušným způsobem rozdělit přípojky pro odběr, instalujeme řídicí jednotku CDEB. Tato řídicí jednotka je navíc doplněna odpovídajícím softwarem, který automaticky vyplňuje účty za energie. Obě řídicí jednotky jsou vybaveny připojením k internetu a dálkovým ovládáním a umožňují dosáhnout lepších výsledků, pokud jde o řízení zařízení v závislosti na sezónních povětrnostních podmínkách. Řídicí jednotka může různým způsobem s ohledem na požadavky změnit teploty delta: může fungovat s motorizovanými trojcestnými ventily přidruženými k oběhovým čerpadlům s konstantním průtokem, přičemž ovládá přímo motory trojcestných ventilů. Může fungovat také s ručními trojcestnými ventily, které je třeba před instalací obrousit a poté změnit teplotu delta přizpůsobením průtoku a omezením výkonu oběhových čerpadel. Řídicí jednotka řídí nejen spuštění tepelného čerpadla, ale také spuštění oběhových čerpadel a fungování trojcestných ventilů v celém systému. Prostřednictvím řídicí jednotky také dochází k regulování teploty delta přizpůsobením trojcestných ventilů nebo průtoku tak, aby zůstaly v průběhu času konstantní, aniž by došlo k negativnímu ovlivnění výkonu systému Bernoulli. Řídicí jednotka automaticky spravuje veškeré požadavky a nejlepším způsobem využívá tepelný výkon akumulovaný ve sběrné nádrži se stratifikačními disky. V závislosti na podmínkách je schopna podle typu požadavku zohlednit hodinu, roční období, teplotu tří různých stratifikačních disků sběrné nádrže a venkovní teplotu. Je-li to nutné, tepelné čerpadlo spustí, nebo pokud je to možné, v důsledku náročnějšího požadavku spuštění odloží tak, aby se počet spuštění, a tedy následně také spotřeba tepelného čerpadla Bernoulli snížily na minimum. Kromě spuštění tepelného čerpadla Bernoulli je řídicí jednotka prostřednictvím průtokoměru schopna vyhodnotit, kdy je požadována teplá voda. Pomocí teplotních čidel umístěných na 2 vstupech a 2 výstupech výměníku pak upraví průtok čerpadla nebo trojcestného ventilu tak, aby na straně teplé vody byla konstantní teplota delta nebo konstantní výstupní teplota. U systémů velkých rozměrů a/nebo ústředních systémů řídicí jednotka CHEB kromě řízení spuštění tepelného čerpadla a fungování systému ovládá také měření spotřeby tepla ze strany jednotlivých uživatelů a rozděluje je pomocí příslušného softwaru, který je kromě automatického generování účtů pro jednotlivé uživatele schopen vytvářet grafy a tabulky, do nichž danou spotřebu zanese. 10

11 OVLÁDACÍ PANEL BERNOULLI Kromě řídicích jednotek zajišťujících regulaci systému je tepelné čerpadlo Bernoulli řízeno vnitřním PLC, který reguluje všechny citlivé parametry provozu turbíny, aby požadované teplo bylo vyprodukováno v co nejkratším čase a s co nejmenším počtem spuštění. Tepelné čerpadlo Bernoulli je vybaveno dvěma teplotními čidly a dvěma tlakovými snímači, přičemž jak u systému, tak u jádra je monitorována hodnota tlaku a teploty; vnitřní řídicí jednotka reguluje parametry jádra, aby sběrná nádrž co nejefektivněji dosáhla nastavených hodnot. Díky vnitřnímu softwaru tepelné čerpadlo Bernoulli samo vypočítá optimální dělicí křivku, na základě rozdílu mezi požadovanými a momentálními hodnotami pak turbína obdrží od PLC pokyn, aby se spustila na přesný počet otáček za minutu. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Z JAKÉHOKOLI ZAŘÍZENÍ (ipadu, tabletu, iphonu) 11

12 ŠKÁLA VÝROBKŮ K dispozici je široká škála výrobků o různých výkonech, které se pohybují od 12,5 kw di 300 kw a více. Tepelná čerpadla o výkonu určeném pro domácnosti od 12,5 kw do 55 kw jsou k dispozici jak ve verzi Medium, tak ve verzi Top. Verze Top se liší od verze Medium tím, že je od výkonu 55 kw v ceně zahrnuto dálkové ovládání. 12

13 TECHNICKÝ LIST Níže jsou uvedeny technické listy tepelného čerpadla Bernoulli o výkonu 12,5 kw, 28 kw a 55 kw. Pokud jde o technické listy pro vyšší výkon, obraťte se na příslušné technické oddělení. Bernoulli b12,5 b28 b55 Jednotka Skutečný maximální tepelný výkon 12,5 (10.750) 27 (23.216) 54 (46.432) kw (kcal/h) Skutečný minimální tepelný příkon 3 (2.580) 10 (8.600) 20 (17.200) kw (kcal/h) Účinnost na 100% výkon % Specifický výkon x 5 min % Elektrické napájení V/Hz Jmenovitý příkon 5,45 9,5 19,1 kw Celkový instalovaný elektrický výkon kw Příkon oběhového čerpadla 33x2 33x2 33x2 W Příkon jádra 4,45 8,9 17,8 kw Stupeň krytí IP65 IP65 IP65 IP Obsah vody v bojleru litr Hmotnost prázdného tep. čerpadla kg Vytápěcí okruh Nastavitelná teplota topení C Max. provozní teplota zařízení C Max. provozní tlak zařízení bar Objem expanzní nádoby jádra litr Předtlakování expanzní nádoby jádra 2,5 2,5 2,5 bar 13

14 VÝHODY Toto nové zařízení určené k výrobě tepla pro domácnosti a průmyslový sektor je naprosto ekologické, neboť jeho dopad na životní prostředí je prakticky nulový. Navíc se ve srovnání s běžnými systémy vyznačuje mnoha výhodami, a to: Nedochází ke spalování, proto není třeba kouřovodu. Nepodléhá technickému ověření ze strany požárníků. Vzhledem k tomu, že není napájeno palivy, není třeba zřizovat žádné přípojky k běžným energetickým zdrojům (LPG, nafta, methan). Nemusí uzpůsobovat svůj výkon v závislosti na nízkých nebo vysokých teplotách, neboť zajišťuje optimální provoz při venkovní teplotě od -30 C do +50 C. Není třeba provádět kontroly, pokud jde o emise, protože je neprodukuje. Nehrozí riziko požáru, neboť uvnitř tepelného čerpadla se nachází voda. Topný výkon (minimální COP = 3,10) vyprodukovaný systémem Bernoulli je bezpochyby nejvyšší, a proto nejekonomičtější z hlediska provozních nákladů. V souvislosti s tepelným čerpadlem Bernoulli lze podle platných právních předpisů využít daňových úlev poskytovaných v rámci zlepšování energetické účinnosti. ZÁRUKY Záruční doba má následující trvání: 5letá záruka na tepelné čerpadlo (v případě zaplacení příplatku ji lze prodloužit o dalších 5 let) 5letá záruka na řídicí jednotku CBAS pro regulaci systému 5letá záruka na sběrnou nádrž se stratifikačními disky (v případě zaplacení příplatku ji lze prodloužit o dalších 5 let) 14

15 CERTIFIKÁTY CERTIFIKÁT pro Proces výroby a proces kontroly výrobku Prostřednictvím nástroje, jenž představují pravidelné audity, je zajištěno, že proces kontroly výrobku/služeb je v souladu se všemi aplikovatelnými požadavky. Tento certifikát nezbavuje podnik zodpovědnosti týkající se plnění veškerých aplikovatelných zákonných požadavků a zajištění stanovených vlastností služeb. LUCAS S.r.l. Strada dell'assenzio, 10 RSM San Marino Odvětví použití: Výroba tepelných čerpadel Bernoulli (související výrobky viz Příloha) Registrační č. certifikátu Platnost certifikátu od do Zpráva o auditu První certifikace STRANA 1 ZE 3 Tato certifikace byla provedena v souladu s postupem TÜV PROFICERT- plus pro ověřování a certifikace a je neustále sledována. Lze si ji ověřit na stránkách Originální certifikáty obsahují přilepený hologram. TÜV Technische Überwaching Hessen GmbH, Rüdesheimer Str. 119, D Darmstadt, Tel / Rov-IT

16 CERTIFIKACE Společnost Lucas S.r.l. Strada dell'assenzio č. 10, 47899, Republika San Marino prohlašuje, že / declares that výrobek Bernoulli je v souladu s následujícími evropskými směrnicemi: / the requirements of the directive: směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních (hodnoticí postup uvedený v příloze VIII) 2006/42/EC machinery directive (conformity evaluation procedure according annex VIII). Uplatněné normy /applied standards: EN ISO 12100:2010 Ostatní aplikovatelné směrnice / other directives: směrnice 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízeních určených pro používání v určitých mezích napětí 2006/95/EC LVD directive směrnice 2004/108/CE o přibližování legislativy členských států týkající se elektromagnetické kompatibility, kterou se ruší směrnice 89/336/ES 2004/108/EC EMC directive Vedoucí výzkumu a vývoje 16

17 CERTIFIKACE ISOENCErtifwations s.r.l. OSVĚDČENÍ O SHODĚ Prohlašujeme, že zkouška byla provedena v souladu s níže uvedenými předpoklady uznanými ze strany níže podepsaného subjektu Popis: Model: LUCAS S.r.l. Strada dell'assenzio, 10 RSM San Marino PROHLAŠUJE, ŽE: výrobek TEPELNÉ ČERPADLO BERNOULLI Rok vypracování technické dokumentace: 2014 JE V SOULADU s následujícími evropskými směrnicemi: směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních Milán Datum vydání certifikátu: Aplikované normy: EN ISO 12100:2010 ISOENCErtifications s.r.l. sídlo: Via Suardi Bergamo provozovna: Via Puccini Madone (BG) tel fax IČ a DIČ: website: 17

18 NAŠIM CÍLEM JE HLEDÁNÍ DOKONALOSTI Společnost Lucas vynakládá většinu zdrojů na zlepšování výkonnosti svých výrobků, naše technické oddělení a oddělení výzkumu a vývoje vždy pracuje na hledání inovativních řešení, která našim zákazníkům umožní, aby si mohli pořídit nejlepší technologie, jež jsou na trhu k dispozici. K rozboru chování tepelných médií uvnitř jádra uplatňujeme nejlepší software určený k analýze průtoku a tepelné výměny. Používáme také nejlepší programy v 3D a nejlepší výrobní procesy. Všechna vylepšení a změny jsou uváděny do praxe na základě zátěžových zkoušek, prostřednictvím nichž je testována jejich trvání v čase. K analýzám rozptylu tepla každé technologické jednotky použité v rámci systému a elektrických součástí za účelem zlepšování efektivity používáme tepelné kamery. Příklady tepelných obrázků pořízených na našem zkušebním zařízení. 18

19 LUCAS srl Unipersonale, Strada dell'assenzio č. 10, 47899, Republika San Marino Tel.: Mail: Webové stránky: Celá tato příručka i obrázky a přílohy v ní obsažené je vlastnictvím společnosti Lucas S.r.l. Reprodukce, kopírování či použití bez písemného a výslovného souhlasu společnosti Lucas S.r.l. je zakázáno. 19

20 20 Autorizovaný prodejce

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle VC 126, 186, 246/3 VCW 236/3 Závěsné kondenzační kotle Technické údaje Označení 1 Vstup topné vody (zpátečka) R ¾ / 22 2 Přívod studené vody R ¾ / R½ 3 Připojení plynu 1 svěrné šroubení / R ¾ 4 Výstup

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé užitkové vody se v současné době stává stále důležitější. Nejen stoupající

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv Maximální přizpůsobení topného výkonu Široké možnosti použití Kondenzační kotle

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDE www.jdk.cz CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Technický popis WDE-S1K je řada kompaktních chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výparníkem a se zabudovanou akumulační nádobou

Více

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY Systém topení a ohřevu TUV s tepelným čerpadlem VZDUCH-VODA KOMPAKT Vhodný pro všechny typy objektů včetně

Více

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X s atmosférickým hořákem Závěsný kotel v komínovém provedení nebo s nuceným odvodem spalin s vodou chlazeným hořákem pro velmi nízký obsah škodlivin ve spalinách. řady exclusiv se vyznačují speciální konstrukcí

Více

RAY. závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku

RAY. závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku RAY závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku RAY závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku Nová řada závěsných elektrokotlů

Více

RAY Nová řada závěsných elektrických kotlů pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku

RAY Nová řada závěsných elektrických kotlů pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku RAY Nová řada závěsných elektrických kotlů pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku RAY závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku Nová řada závěsných

Více

Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens

Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens kondenzační

Více

Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem

Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem Samostatná a zdvojená elektronicky řízená oběhová čerpadla vhodná do topných systémů. Čerpadla jsou dalším krokem v inovativní technologii CPS,

Více

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ je stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody o objemu 150 litrů, který splňuje nejnáročnější

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus s atmosférickým hořákem atmotop Plus atmotop Pro Závěsné kombinované kotle Atmotop s odvodem spalin do komína se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů. Obsahují funkční prvky

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw Tepelná čerpadla Logatherm WPS země/voda v kompaktním provedení a zvláštnosti Použití Tepelné čerpadlo země/voda s maximální výstupní teplotou 65 C Vnitřní provedení s regulátorem REGO 637J zařízení Je

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním výměníkem - hodnota

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů

Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens kondenzační kotle mají mnohem vyšší stupeň využití než tradiční kotle možná instalace na stávající

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora., W ecotec plus Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Protože myslí dopředu. Závěsné kondenzační kotle, W ecotec plus

Více

Kompaktní vzduch-voda

Kompaktní vzduch-voda Kompaktní vzduch-voda AWX Technické parametry Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno na otopnou soustavu

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus s atmosférickým hořákem turbotop Plus turbotop Pro Závěsné kombinované kotle Turbotop s odvodem spalin obvodovou stěnou nebo střechou se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů

Více

Kombinovaný průtokový kotel s ohřevem vody Tradice je technologie budoucnosti

Kombinovaný průtokový kotel s ohřevem vody Tradice je technologie budoucnosti NÁSTĚNNÉ KOTLE MYNUTE DGT PRŮTOKOVÝ OHŘEV Kombinovaný průtokový kotel s ohřevem vody Tradice je technologie budoucnosti MYNUTE DGT nástěnné kotle Typ se 7 modely Modelový typ MYNUTE se skádá ze 7 modelů:

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem VSC ecocompact VSC S aurocompact ecocompact - revoluce ve vytápění Pohled na vnitřní

Více

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPDL SOLÁRNÍ KOLEKTORY 5 I WWBC Tepelná čerpadla vzduch voda NORDLINE Tepelné čerpadlo

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDC www.jdk.cz CT_CZ WDC (Rev.0-) Technický popis WDC-S1K je řada kompaktních průtokových chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výměníkem. Jednotka je vhodná pro umístění

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100 SCK Vzduchové kompresory SCK 41-100 ALUP Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma ALUP Kompressoren má více než 85 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet taková

Více

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact Protože myslí dopředu. ecocompact revoluce ve vytápění

Více

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické patrony 5/4" a regulace (součástí IVAR.KIT DRAIN BACK 200): Pozn. Rozměry v mm. Technické charakteristiky: Max. provozní tlak zásobníku:

Více

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -0 C. Systém ohřevu teplé

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS Chladící výkon: 5 až 18 kw Topný výkon: 6 až 20 kw Úspory energie Využití obnovitelné přírodní energie Jediná investice pro vytápění i chlazení Jednoduchá, spolehlivá a ověřená technologie POUŽITÍ Reverzní

Více

Kondenzační plynové kotle

Kondenzační plynové kotle Kondenzační plynové kotle Primární výměník z nerez oceli: spolehlivost Snadná obsluha díky ovládacímu panelu vybavenému ručními ovladači, elektronickým displejem a multifunkčními kontrolkami Možnost připojení

Více

COMPACT CD1, CD2. Zásobník teplé vody se solárním příslušenstvím CD1 jeden výměník, CD2 dva výměníky. teplo pro všechny

COMPACT CD1, CD2. Zásobník teplé vody se solárním příslušenstvím CD1 jeden výměník, CD2 dva výměníky. teplo pro všechny COMPACT CD1, CD2 ZELIOS COMPACT CD1, CD2 Zásobník teplé vody se solárním příslušenstvím CD1 jeden výměník, CD2 dva výměníky teplo pro všechny Stacionární akumulační zásobník s jedním (CD1) nebo dvěma výměníky

Více

Tepelné čerpadlo s vysokou teplotou topné vody vzduch / voda Aqualis Caleo aby nahradilo klasický kotel na tuhá paliva. 13,7 až 19,4 kw Využití

Tepelné čerpadlo s vysokou teplotou topné vody vzduch / voda Aqualis Caleo aby nahradilo klasický kotel na tuhá paliva. 13,7 až 19,4 kw Využití Tepelné čerpadlo je navrženo tak, aby nahradilo klasický kotel na tuhá paliva. Teplota topné vody: +65 C při -12 C Výkon topení: 13,7 až 19,4 kw Využití je tepelné čerpadlo s vysokou teplotou topné vody

Více

Tiger Condens nová řada vysoce účinných kondenzačních kotlů s vestavěným nerezovým zásobníkem s vrstveným ukládáním teplé vody

Tiger Condens nová řada vysoce účinných kondenzačních kotlů s vestavěným nerezovým zásobníkem s vrstveným ukládáním teplé vody Tiger Condens nová řada vysoce účinných kondenzačních kotlů s vestavěným nerezovým zásobníkem s vrstveným ukládáním teplé vody Vyberte si kondenzační kotel Tiger Condens s vestavěným zásobníkem teplé vody

Více

Základní charakteristika

Základní charakteristika Základní charakteristika Plynové kogenerační jednotky (KGJ) značky ADW jsou modulové stavebnicové systémy určené k zástavbě do strojoven, určené k trvalé výrobě elektřiny a tepla. Jako palivo je standardně

Více

Tepelné čerpadlo země/voda

Tepelné čerpadlo země/voda Zdroj tepla země 2 tepelná čerpadla Přehled výrobků Zdroj tepla země Kompaktní řada Komfortní centrála domácí techniky s pasivním chlazením s pasivním chlazením s pasivním chlazením Tepelný výkon podle

Více

www.dzd.cz Akumulační nádrže NAD NADO 500, 750, 1000

www.dzd.cz Akumulační nádrže NAD NADO 500, 750, 1000 www.dzd.cz Akumulační nádrže NAD NADO 500, 750, 1000 FUNKCE AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH NAD A NADO Akumulační nádrže slouží k akumulaci přebytečného tepla od jeho zdroje. Zdrojem mohou být kotel na tuhá paliva,

Více

Technické údaje VFBMC148

Technické údaje VFBMC148 anfoss HP-H Zajištění vytápění a přípravy teplé vody. Technologie TWS zajišťuje rychlou přípravu teplé vody s nízkými provozními náklady. Velká vestavěná nádrž na 180 litrů teplé vody. Popis hlavních součástí..........................................................

Více

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD SYMPATIK Vila Aku Obrázek RD Obr. Budova SYSTHERM SYMPATIK Vila Aku je předávací stanice, určená pro individuální vytápění a přípravu teplé vody v rodinných domech a malých objektech připojených na systémy

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle Stacionární kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VCC ecocompact VSC ecocompact VSC D aurocompact VKK ecocraft exclusiv ecocompact elegantní design Stacionární

Více

Vše připraveno. Akumulační zásobníky allstor VPS/2

Vše připraveno. Akumulační zásobníky allstor VPS/2 Vše připraveno Akumulační zásobníky allstor VPS/2 Tepelná čerpadla v prodeji od 4. čtvrtletí 2010 Jednotka k ohřevu TV Solární jednotka Součásti akumulačního systému Akumulační zásobník Akumulační systém

Více

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus pro vytápění atmotop (odvod spalin do komína) a turbotop (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači. Kotle jsou z výroby dodávány

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy CZ verze 1.1 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny Regulus CS TSV VDM 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny Regulus

Více

Technická data TČ vzduch voda ACOND - SPLIT (G2) Hodnoty měření 8/2011 8(G2) 12(G2) 14(G2) 17(G2) 20(G2)

Technická data TČ vzduch voda ACOND - SPLIT (G2) Hodnoty měření 8/2011 8(G2) 12(G2) 14(G2) 17(G2) 20(G2) A7 / W A7 / W0 A / W A-7 / W0 A-7 / W A / W0 Technická data TČ vzduch voda ACOND - SPLIT (G) Hodnoty měření 8/0 8(G) (G) (G) 7(G) 0(G) Topný výkon A7/W kw 8,7,8, 7, 0,7 Příkon A7/W kw,,8,,, Topný faktor

Více

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto

Více

Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream. Efektivní řešení zítřka

Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream. Efektivní řešení zítřka Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream Efektivní řešení zítřka Moderní kondenzační technika se vyznačuje efektivním využíváním energie: díky zvýšenému odvádění tepla ze spalin

Více

Systémový manažer E8.5064 pro kaskády kotlů s připojením na solární kolektor a kotle na pelety Použití:

Systémový manažer E8.5064 pro kaskády kotlů s připojením na solární kolektor a kotle na pelety Použití: Systémový manažer E8.5064 pro kaskády kotlů s připojením na solární kolektor a kotle na pelety Použití: Regulátor kaskády s modulovanými hořáky s připojením na solární topení. Regulátor kaskády se spínanými

Více

ekologické plynové kotle pro vytápění a ohřev vody

ekologické plynové kotle pro vytápění a ohřev vody ekologické plynové kotle pro vytápění a ohřev vody Využijte a ochraňte svoji energii Udělejte si ze sv 1 2 Hospodárné podle přírody Energie si ceníme a nakládáme s ní stejně citlivě jako příroda. Proto

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Vitocal 200-G. 3.1 Popis výrobku. Stav při dodávce

Vitocal 200-G. 3.1 Popis výrobku. Stav při dodávce Vitocal 00-G. Popis výrobku A Plně hermetický kompresor Compliant Scroll B Primární čerpadlo C Kondenzátor D Výparník E Regulace tepelného čerpadla CD 0 F Malý rozdělovač s pojistnou skupinou V monovalentním

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle VUW atmotec pro VUW turbotec pro Nová generace kotlů AtmoGUARD - vylepšený systém dvou spalinových senzorů zajišťuje bezpečný provoz komínové verze atmotec. Optimalizované umístění

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG 2014

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG 2014 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG 2014 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK Díky inovativní technologii jsou klimatizační jednotky bezpečné pro Váš domov. Kromě toho zaručují, že i prostředí ve Vaší kanceláři bude nejen přirozené

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-C TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-C TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MKING MORN LIVING POSSIL atový list HP- TPLNÁ ČRPL NOSS atový list anfoss HP- Zajištění vytápění, chlazení a přípravy teplé vody. Technologie TWS zajišťuje rychlou přípravu teplé vody s nízkými provozními

Více

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy Co je NIBE SPLIT? Je to systém, sestávající z 1 venkovní a 1 vnitřní jednotky Tepelný výměník je součástí vnitřní jednotky Vnitřní a venkovní jednotka je propojena

Více

Panther v. 19. nová řada závěsných plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem

Panther v. 19. nová řada závěsných plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Panther v. 19 nová řada závěsných plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Panther nová řada závěsných plynových kotlů elegantní design pro

Více

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3 Verze: 0 ecocompact VSC../, VCC../ a aurocompact VSC D../ 0-S Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem teplé vody pro zajištění maximálních kompaktních rozměrů ve velmi elegantím designu.

Více

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda -voda Je nejideálnějším, nákladově efektivním vytápěcím systémem, v němž se zdroj tepla ve formě venkovního vzduchu používá k vytápění podlah a vody v domácnostech. Podlahové vytápění Radiátor Teplá voda

Více

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda Technická dokumentace Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda BWL-1 S(B)-07/10/14 NOVINKA 2 BWL-1S BWL-1SB COP DO 3,8* BWL-1S(B) BWL-1S(B)-07 BWL-1S(B)-10/14 2 Sestava vnitřní jednotky odvzdušňovací ventil

Více

www.pzpheating.cz UŠETŘETE BALÍK! Výhodné sestavy tepelných čerpadel NA KOMPRESOR

www.pzpheating.cz UŠETŘETE BALÍK! Výhodné sestavy tepelných čerpadel NA KOMPRESOR www.pzpheating.cz UŠETŘETE LÍK! Výhodné sestavy tepelných čerpadel 10 N KOMPRESOR VZDUH-VOD WX 08 EONOMI 206 319 179 990 OOTepelné čerpadlo WX 08 EONOMI výhodná pořizovací cena velmi tichý axiální ventilátor

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy CZ verze 1.1 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny Regulus CS TSV VDM 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny Regulus

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1 s atmosférickým hořákem turbotec pro (neobsahuje přední kryt) turbotec plus Závěsné kombinované kotle turbotec s odvodem spalin obvodovou stěnou, střechou nebo šachtou se vyznačují odlišnou konstrukcí

Více

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle Verze 0 VK 4/- až VK 484/- atmovit 0-S Stacionární litinové kotle VK atmovit jsou určeny pro instalaci do sklepních prostorů pro radiátorové nebo podlahové topné systémy včetně kombinace obou systémů vytápění.

Více

Termodynamické panely = úspora energie

Termodynamické panely = úspora energie Termodynamické panely = úspora energie EnergyPanel se zabývá vývojem a výrobou termodynamických a solárních systémů. Tvoří součást skupiny podniků Macral s podnikatelskou působností více než 20-ti let.

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1 turbotec pro (neobsahuje přední kryt) turbotec plus Závěsné kombinované kotle turbotec s odvodem spalin obvodovou stěnou, střechou nebo šachtou se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG 2013 HU091 / HU121 / HU141 / HU161 Venkovní jednotka Označení HU091.U41 HU121.U31 HU141.U31 HU161.U31 Topné výkony Venkovní teplota +7 C, výstupní teplota vody +35 C Jmenovitý

Více

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu užitkové vody

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu užitkové vody Závěsné kondenzační kotle ecotec navazují konstrukčně na předchozí osvědčené typy Ecomax. Od těchto typů se odlišují novou elektronickou jednotkou s rozšířenou diagnostikou a novým trojcestným přepínacím

Více

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Protože myslí dopředu. Nová generace kotlů nové funkční prvky AtmoGUARD Vvylepšený

Více

Panther nová řada závěsných plynových kotlů

Panther nová řada závěsných plynových kotlů Panther nová řada závěsných plynových kotlů Panther nová řada závěsných plynových kotlů elegantní design pro harmonické zakomponování do interiéru kotle pro vytápění nebo s průtokovým ohřevem s funkcí

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro,

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro, s atmosférickým hořákem atmotec pro atmotec plus Závěsné kombinované kotle atmotec s odvodem spalin do komína se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové funkční prvky, jak na straně hydraulické,

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, Liberec 6, 460 06. www.vipsgas.cz TECHNICKÉ LISTY

VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, Liberec 6, 460 06. www.vipsgas.cz TECHNICKÉ LISTY VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, Liberec 6, 460 06 www.vipsgas.cz TECHNICKÉ LISTY 1 / 2010 2 OBSAH: 4-5 Kondenzační kotle VICTRIX X 12 kw 6-7 Kondenzační kotle VICTRIX X 24 kw 8-9 Kondenzační kotle VICTRIX

Více

Technická specifikace jednotlivých částí solárního systému. www.sunfield.cz

Technická specifikace jednotlivých částí solárního systému. www.sunfield.cz Technická specifikace jednotlivých částí solárního systému www.sunfield.cz 1. Solární trubicové kolektory HEAT-PIPE Počet trubic (ks) 12 15 18 20 24 30 Doporučený 100 L 125 L 150 L 166 L 200 L 250 L objem

Více

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V Datový list Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V a zároveň je prostřednictvím čipové karty a komunikačního rozhraní uzpůsoben pro využití v nových aplikacích. Konstrukce regulátoru

Více

NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA. kolektory. výměníky. ohřívače. www.topmax.eu. Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ

NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA. kolektory. výměníky. ohřívače. www.topmax.eu. Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ www.topmax.eu výměníky kotle ohřívače kolektory Kotel TOP-Uni II s ručním přikládáním Kotle TOP-UNI II a TOP-UNI II plus jsou

Více

Výkon a COP v závislosti na teplotě topné vody 8 COP. Výkon (kw)

Výkon a COP v závislosti na teplotě topné vody 8 COP. Výkon (kw) Technická data tepelných čerpadel vzduch voda ACOND - SPLIT Hodnoty měření 0 8 6 0 Topný výkon A/W5 (dle EN 5) kw 7, 0,,8, 8, Příkon A/W5 kw,9,5,,8,9 Topný faktor A/W5 (COP),8,,9,7,7 Topný výkon A/W50

Více

Komfortní řešení pro vaše bydlení

Komfortní řešení pro vaše bydlení Komfortní řešení pro vaše bydlení Nejrůznější využití Apartmány Rodinné domy Kanceláře Centralizovaná výroba chladu nebo tepla pro každou budovu nebo skupinu budov Kanálová klimatizace pro každý byt Ovladač

Více

STREN turbína typu NTR je náporová točivá parní redukce určena k redukci tlaku páry a následné výrobě elektrické energie.

STREN turbína typu NTR je náporová točivá parní redukce určena k redukci tlaku páry a následné výrobě elektrické energie. STREN turbína typu NTR je náporová točivá parní redukce určena k redukci tlaku páry a následné výrobě elektrické energie. STREN turbína automaticky redukuje tlak středotlaké páry na požadovanou hodnotu

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více