Vzdělávání v České republice. ří č č

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávání v České republice. ří č č"

Transkript

1 Vzdělávání v České republice říč č

2 Úřé ří é čá á á á Úřé ří áý

3 1 Systém vzdělávání ě Č ě ěě ůů 2 Nástup do školy ř č č 3 Školní rok a školní den ě č č ř ě č 4 Komunikace se školou ě řů 5 Práva a povinnosti čů ě

4 6 Studium na střední škole řř ř č ř č 7 Studium na vysoké škole řř ř č 8 Možnosti studia pro osoby starší 18 let ě 9 Nostrifikace vzdělání řě ě 10 Co dělat, když... ěř ě ě řě ř ě ě ě ě ě Kontakty na neziskové organizace Slovníček Přílohy

5 UNHCR 1 Systém vzdělávání 1.1 Struktura vzdělávacího systému v ČR Schéma 1: Struktura systému vzdělávaní 5

6 Mateřská škola (MŠ) ř ě ěě ě ě ě Č č ř č ř ě ěě ř ě ř ě ů ř ě ěč ě č ě ě č Základní škola (ZŠ) ě ě ě ěě č ů čř ů čř č ě ň ě ě ř č č č ěř ř ě ň č Střední škola (SŠ) ř ě ď ě ř ř č ě ř ř č ř ě č ě ř ě ě ě ř ů ě č ě ř č čř ř ě ě č čř č ř č ě ů ř č č ň ř č ě ř ů ř ě ěě čř ř ř ěě Vyšší odborná škola (VOŠ) ř ř ě ů ěř ř ě ř ě ů č ě č č ě č

7 Vysoká škola (VŠ) č ě ňů ř ř ň č ř č č ř č č ě ň ů ě ů řě č ř čř čě ě Č

8 é áíě á á í ěě ě Č ě č ě ř č ť ě čř č č ě ř ň ě ě ě ř ě ř ě č ě ů ě ř ě Nedostatečná znalost českého jazyka není v žádném případě důvodem pro to, aby bylo dítě zařazeno do systému speciálního vzdělávání. ř ř ě ě ě ř č ř ě ř č č č ě č ě ř ů ř ř ě č č ř ě ě á ší á Č ě čň ě ěů čě ě ě ě č Č č ř ů ě ř Č č ě ě ě řě ě ěě č ě č Č ř ě ů čč ě ě

9 ě á á íě í í ů žůáí ě Č ě ě ěěčě ůů ě ř ř ěč č ř ř ě ř ř ě ř ě č ě ů č ů ěě řě řč ě ě ř ě čů č ě č ň ě ě č č ě č ě ě ě ů ů ěě ě ě č ěů Č ř ě ů ě ě ě ř ř ě ř ě ř ě ř ě ě řč řě ř ě ě ě řě ř řč ě č ě ě

10 í Č ě č ě č č ř ě ů ř č ě ř ř č ř ě č ů ř ř ě ě ě Č ě č č č řěů ě ř ě

11 áš ářé š ř ř ě ě Č ř ě ě ě ř č řě ččě č ě řř ě ř ě ř ě ě ě ř ě č ř ř ěř ě č ř ě ř ř ěř ů ě ě áč íš ř ě ř ř ě ř č č ě ě ř ě č ř ě ě č ě Č ř ř ě ř ř č ř ě č ě ě ě ě čů č ř ě ě ě ěě č ě řěřě ě ě ě ě ř č řč ř ě ř ů ť ř ě ě ř ě čů

12 ěě ě řů ř ě ř č ěřě ů ě č ř řč ášší č íš ě ů č ě ř ř řřč č ě Č ř ě ů ů č ů ě ě ř č ě řč ů ě řě ě ě č ě ř ů ř ě ě ř č ř ě ř ř č ě ě ě ů ř ě č č ě řř ě ě č ě ů ě ě ě ř č ě č ě č ě ě č ě ě č ě ě řř ř ě ů ů č ů

13 í ě ě ě ě č č č ů ě ě řř ě č ě ě č ě č ř ě

14

15 Ší ší ší čč ř ě ě ě ů č ě č ě ěč ů ě ř podzimní prázdniny vánoční prázdniny ě pololetní prázdniny jarní prázdniny č ř č ěě velikonoční prázdniny č č ě ě ě ě ůů ě č č ě ě č ě ě ů ř řě

16 í ě čí č ě ě č č ě ě ř ř ř č č ě ě ě čřř ř ě ě č ř ě č ě ě ě č ř ě č ě ě ř ě č č č ě ě ř č ě č ě ěě Č ě ě ě č ř č č čč č ř ů č č ě čč ě č ř č č ě ř č ě ě ř řč ě ů č řě

17 ší ř Č Ú Č ř Č č Inf Č Č č Á Č Vysvětlivky: řřě Čč ě ě ě čč č

18 číř ě ř ě ě ě český jazyk: ě č č ěť ř cizí jazyk ě ř č ě č matematika informační technologie: ě č ůč č prvouka č ě č ř přírodověda č ř ě vlastivědač ř ě hudební výchova: č ěěř výtvarná výchova č řě tělesná výchova ě pracovní činnosti č ř ě ů ř český jazyk: č č ě cizí jazyk matematika informační technologie: ě č ů č č ě ě dějepis ěč ě výchova k občanství: č č fyzika: ě ř chemie: č č přírodopis: ř č ůč ě ř zeměpis: ě č ř ř ě ě Č hudební výchova: č ěěř výtvarná výchova č řě tělesná výchova ě pracovní činnosti č ěě

19 řě č

20 íš ř ř ř řč ů ů č ů ů ů ě ř č ě ě ř č ř ř čě č ť č ř ě č ť č ě č ěě ř ě ř č ěů ř ř řč č ě ě čě á íš ě ř Č ě ě ě ěďč č ů ě ě ř č ř ěě ě č ř ů ě ě č

21 Příklad jídelního lístku ve školní jídelně: ě ř č č č č č ěě čř ě ř řřř č ř ř ěř ě č ě

22 Šíž ůě ř č č řě č č ě ě ě č ůě ě č ě ě ř ř ů ě čě čé č ěě ů č ě ř č č Ř č č ě ů ě hudební kroužky ě umělecké aktivity sportovní činnosti č jazykové kurzy počítačové kroužky řě č ěě řů ř č ů ě č

23 í čč ě ě ě ě č č ě č ě ě č čč ř ě č č ě ě ě ř č čč Řě č

24

25 š á š ě š řě ě ů ř ř č ě ěě ř č ě č č ř ě ů ř ě ů č ě ě ěč ě č čřř č ě řííů ě ů ě ř ř ů ď č ů ř č ě ř č č č ě ř ů ř ě č ě ř č ě řů ř ů ě čč ř ř ů č ť ě ů ě čů ř ů ř ě ě č ě č ř ř řů ř ů č ů ě ě ě č ě

26 Žá á íž č ě ů ě ů č ůě řčůě ř č ř ě ř ě č ě ě čů č ě ě í ě řůč č ř ě ů řř č čě č ě ř ě

27 á š ř ř ě ě ř ěě ůů ě ř ě ě ř č č ě ě č č ě nemají č ě č ě č č áčů čů ě ě Rodiče mají právo: ů ě ěě ř ěě ř čě Rodiče mají povinnost: ě ř ě č ř ě ě č ě č ě ě ě ě ě ř č

28 á ě í ěě č děti právo na: ů ě ě ř ů ř ě ř jsou děti zároveň povinné: ě ř čů

29 í ěč č ě č ř ě ě ě č ě ř ř ě ě ř ě řčů

30

31 ř í š ří í ří í Š ř ř ě ě ř ř ě řř ů ř ř ř ř ě ř ř ěč ř ř ě č ě ř ř ř ř ů Do pěti dnů od doručení rozhodnutí musí student na vybrané škole, kam byl přijat, odevzdat tzv. zápisový lístek. V případě, že byl student přijat na více škol, musí si vybrat pouze jednu z nich. ř ř ů ř ě ř ě čů ř ř č ř ř ě ř ř ě ř ěě ř ě ř ř č ř ěě ř Pokud žák získal předchozí vzdělání v zahraničí, může mu střední škola na žádost rodičů odpustit písemnou zkoušku z českého jazyka ř ř ř

32 ř šší č íš ěř č Č č ř ř Ř ů ř č ěř ř č ř ř ř čřě Č ě č ř í š Č ě ř ř ěř čř č ř ě ř ř č ř ěě č č ř ů ř č ě č č Gymnázia ů ě čř č ě č č ř ě č ě č ě ě ě ě Střední odborné školy ě ř Čř č ě ř ě ř ě ř ě ě ř ě ř ěř ř Střední odborná učiliště ě ě ěř ě č ě řě č č č ř ů ě ě ř ů ě Č ř ě ř č ě ě č ě

33 odborných učilištích ě ř ččč ě ř ř ě č Praktické školyřě ů ě ů ř ř č ě ř Čř číš ř č řě č maturitní zkouška č ě č ř ř ř ř ř č ť ň č výuční list a závěrečná zkouška č ěč č ř č ř ě č ň č ě závěrečná zkouška ě č č ř ě č ř Maturitní zkouška č čč č č ě ř ř ě ů č čě č ř ř ě ů ě Závěrečná zkouška v oborech s výučním listem ě č Závěrečná zkouška v oborech bez výučního listu ř ě ů ě č ěč

34 í ů Č ř ě č ř ě č ě č ě č ů ň řě ď ě ř ě ě ř ř ů ř ů ř řě ě ř ř ř ě č ř č ě č ě ů č ř ů ř ř č ř č ů ř č ů řčť

35 í řřč ř ř ď ě č č ěč ě č ě ň ů č řčř čř řč čč č

36

37 é š ří í ří í Š ř č ř ě ě ě ř řě ř ř ě ř č ě ř ě ččř ř ř č ř čě ě č ě č ě ů ř ě ě ř Č ř ě Č č č ě č ř ě ě Čě ě ě ř Č ů č č řř ř ř ů

38 ří ýč é ř ě ě ůů řů č č ě č č č č čě ř ěč č ř é ěč č řě ř ňř č č

39 í ř č čě ě ě č ů ě ř ř ě ůů řč ř

40

41 ž ší íá íá íě á í Č ě ě ů čě ě ě č č č ď č ř ě ě č č č ř ě ů č řě ě č ě ě č ě ť ř ě ě Školy nabízející kurzy pro získání základního vzdělání v roce 2010: č č ř ěěř ř ě ř ě řř

42 řů Praha Brno Liberec Hradec Králové Olomouc Ústí nad Labem Zlín Střední Čechy Ostrava Karlovy Vary: Pardubice Plzeň České Budějovice Jihlava

43 áé ě ěř ě ě č ř ů ů ě č ě ů řř č ě ě ě ř č ů ů ř ěřř ě č č ů ě ě č ě ě č ě č ř ř ř řč ě č ě č ě ř ě ň č ř ť ů ě ě ě ě ů č ř ěř ř ř ůě č č č ř ů ř č ř č ř ř č ů

44 í ě č ě ů čč ř č ě ě ř ř ě ř ř ě ě ř ě ř č č č ů ů řř ů

45 ě á í á í ř íě á í č č řě ě ř Č ř ě ě ř ě ěě ř ěř ě č ř ě Č ě ň ů ě č č řč ě ř č ř ě ě č ř čč ů ř č ř ě ě á í š éě á í ě ěě řů ů ř ě Č č ě ř ř č ř ě ěř ě ř č ěř ů Č Č ě č ň č

46 Č ř ě ř ěč řč ě č čň ř Č řě ě ů řě č ě ě ů ů ě Č í řě ř ř ěě ě ř ř č

47 ěž éí ěř ěš ě ř ě ů ř ě ř č ěů éí ě é ě ě č ě ě ů ě ě ř č řáěí ěš ř ěčč ěěřů ěřč ěř ř ř í ěš ší ř ř ě ř ř ě ř ě ě é ě ěěřř ě ř ř čř ě ů ř ř ůř

48 ýšéí ě ě ě ř ě ř Ř ěřě ě éí ěší ě ř ř řčřřě č ě ř ř Ř ů č ě č ě ě ř řěč ě

49 é Praha a okolí META Centrum pro integraci cizinců Organizace pro pomoc uprchlíkům, OPU Sdružení pro integraci a migraci Arcidiecézní charita Poradna pro integraci Ústí nad Labem a okolí Poradna pro integraci Diecézní charita Litoměřice OBERIG, o.s. Plzeň Organizace pro pomoc uprchlíkům, OPUň Diecézní charita Plzeň České Budějovice Organizace pro pomoc uprchlíkům, OPUČě Diecézní charita České Budějovice Jihlava Centrum multikulturního vzdělávání Brno Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE) Diecézní charita Brno Olomouc a okolí Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE) ě Centrum podpory cizinců ě Pardubice a okolí Most pro lidská práva Diecézní charita Hradec Králové

50

51 íč dálkové studium denní studium družina maturitní zkouška nostrifikace omluvenka pedagogickopsychologická poradna pololetí povinná školní docházka poznámka prázdniny přestávka ročník rozvrh hodin ředitel škola v přírodě školní psycholog školní rok ě ě ř ř ě ě č ř č č č ččř ř ě č ůř ě ě ě čč čč čěě č ě ě č č ř ě ěě č ř ě ů ě ěč ěř ů čč

52 školní speciální pedagog třídní schůzky třídní učitel vysvědčení výuční list vyučovací hodina známka žákovská knížka čř čůč ř č ř ř čěř č č

53 ří ŽÁ ŘÍÁ Í Ě Á Á Í ř ě Dítě: ř č Zákonný zástupce dítěte: ř Budu žádat o odložení povinné školní docházky: ANO NE ůě

54

55 ŽÁ É ŠÍ Á ě Dítě: ř č Zákonný zástupce dítěte: ř Odůvodnění žádosti o odklad: ůě

56

57 ŠÍ č č č

58

59

60

61 Á ÍŘÍ Ř Í Š (odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal) Odvolání proti nepřijetí ke studiu ř (jméno a příjmení) (název školy) ů(jako důvod můžete uvést znevýhodnění žáka při přijímacím řízení z jazykových důvodů, opravdový zájem žáka o studium apod.) Pozn. Zletilý uchazeč (tj. starší 18 let) podává odvolání sám.

62

63 P!IHLÁ"KA KE VZD#LÁVÁNÍ-STUDIU ve st$ední %kole Forma vzd!lávání denní A Vyplní uchaze& nebo zákonn' zástupce uchaze&e P$íjmení uchaze&e Rodné p$íjmení 3d) Jméno uchaze&e 3c) Datum narození Místo narození (stát) Státní ob"anství Adresa trvalého pobytu ZPS Telefon ( , fax) ano 1 ) ne 1 ) uchaze"e Adresa pro doru"ování písemností z p#ijímacího #ízení, pokud se nezasílají na adresu trvalého bydli$t! uchaze"e Telefon, mobil ( , fax) zákonného zástupce Název a adresa st#ední $koly Ro"ník S% 3 ) Termín p#ijímací zkou$ky 3b) Obor vzd!lání (kód a název) do kterého se uchaze" hlásí Zkrácené studium ano 1 ) ne 1 ) V... Dne... Podpis Zákonn& zástupce nezletilého uchaze"e 2) : uchaze"e Jméno a p#ijmení (tiskacím písmem): Podpis zákonného zástupce Potvrzení léka$e o zdravotní zp(sobilosti ke studiu a v'konu povolání Podle 60 odst. 15 $kolského zákona (zákon ". 561/2004 Sb.). Vypl'uje se pouze v p#ípad!, (e se jedná o obor vzd!lání, pro kter& je tento posudek nezbytn& (informaci o jeho pot#ebnosti podá v&chovn& poradce nebo #editel p#íslu$né st#ední $koly). Datum Razítko a podpis léka#e Vysv)tlivky: 1) Nehodící se $krtn!te 2) Podává p#ihlá$ku podle 60 odst.5 $kolského zákona 3) Uvádí se v p#ípad! p#ijímání do vy$$ího ne( prvého ro"níku S% ( 63 $kolského zákona) 3b) Uvádí se jeden z termín) p#ijímací zkou$ky stanoven& #editelem podle 60 odst. 2 $kolského zákona 3c) Pop#ípad! jména 3d) Uvede se pouze v p#ípad!, pokud se li$í od p#íjmení stávajícího

64

65 ŽÁĚ Í áé ě č ů ŽÁĚ Íé ě ř ůů

66

67

68

Přijímací řízení 2014/2015

Přijímací řízení 2014/2015 Přijímací řízení 2014/2015 Program Informace k přijímacímu řízení Rozdání zápisových lístků Prezentace bude uložena na: http://www.vejrostova.cz/sluzby-(1)/vychovny-poradce Zdroje informací www.vejrostova.cz

Více

meta Sdružení pro příležitosti

meta Sdružení pro příležitosti meta Sdružení pro příležitosti mladých migrantů ŠKOLENÍ PRO RODIČE DĚTÍ CIZINCŮ ČESKÁ ŠKOLA INFORMACE O ČESKÉM ŠKOLSTVÍ Struktura českého školství Od 3 6 let Mateřské školy (MŠ) předškolní vzdělávání Zápis

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE Předškolní zařízení Základní školy Střední vzdělávání Vyšší odborné školy Pomaturitní studium Vysoké školy Dle Listiny základních

Více

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium tel.: 374 616 351, 374 723 995 E-mail: info@sps-tachov.cz, www.sps-tachov.cz Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

Uprchlíci a vzdělávání. Děti-uprchlíci na českých školách & Jazyková výuka v rámci SIP

Uprchlíci a vzdělávání. Děti-uprchlíci na českých školách & Jazyková výuka v rámci SIP !! Uprchlíci a vzdělávání Děti-uprchlíci na českých školách & Jazyková výuka v rámci SIP Úřé ří é čá á ž é řř ž ěř í č čěřě ů ř Č č č č Vzdělávání přesídlených dětí-uprchlíků na českých školách 5 č ů ř

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Všichni uchazeči do obou oborů studia konají povinně přijímací zkoušku ve formě centrálně zadávaných jednotných testů. Termíny

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 DŮLEŽITÁ DATA A TERMÍNY Organizace školního roku, kterou každoročně vyhlašuje MŠMT, se týká ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatoří (vysoké školy si organizují řád a přijímačky každá jinak) Období

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Seminář výchovných poradců ZŠ Valašské Meziříčí 14. 10. 2014 Zlín 15. 10. 2014 Uherské Hradiště 16. 10. 2014 Vsetín 21. 10. 2014 Kroměříž 22. 10. 2014 Osnova 1.

Více

Soubor pedagogicko-organiza ních informací pro mate ské školy, základní školy, st ední školy, konzervato vyšší odborné školy, základní um

Soubor pedagogicko-organiza ních informací pro mate ské školy, základní školy, st ední školy, konzervato vyšší odborné školy, základní um Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY I NÁSTAVBY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 215 214 Krajská pobočka v Jihlavě Kontaktní

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY, NÁSTAVBY I VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 214 213 ÚŘAD PRÁCE

Více

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení - stav k 10.3.2015 364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 5-6 Vydáno: ČERVENEC 2015 Cena: 43 Kč OBSAH Část oznamovací Soubor pedagogicko-organizačních informací

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E Úřad práce Bruntál Květná 64 792 01 Bruntál Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E o učebních a studijních oborech na středních školách v okrese Bruntál pro školní

Více

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005 ...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 SOUBOR PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍCH INFORMACÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2001/2002

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2001/2002 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2001/2002 č.j. 13145/2001-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče

Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče Mgr. Josef Pokorák Co dál po absolvování ZŠ? Pokračovat v dalším vzdělávání + vyšší vzdělání, lepší uplatnění na trhu práce - závislost na rodičích,

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.2

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.2 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č.2 Číslo jednací: 560/1/2009 Platnost: od 1. 9. 2009 Tento dodatek upravuje a doplňuje

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013

INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013 INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A PÉČE NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A DŮCHODY SOCIÁLNÍ DÁVKY A SOCIÁLNÍ SLUŽBY BYDLENÍ DOKLADY A POVINNOSTI VŮČI

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací soustava v ČR Současná organizace školství vznikla průběhem historie. První základy se vyvíjely v polovině 19. Století. Výchovné a vzdělávací instituce vznikly v různých dobách, v různých sociálních

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště FrýdekMístek Informační a poradenské středisko pro volbu povolání INFORMACE o učebních a studijních oborech středních škol okresu FrýdekMístek

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVI ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2010 Cena: 72 Kč OBSAH Část oznamovací Vydání rámcových vzdělávacích programů (č. j. 1 606/2010-23

Více

Kam na školu ve Zlínském kraji

Kam na školu ve Zlínském kraji Kam na školu ve Zlínském kraji Vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2009 2010 Upozornění: Údaje uvedené v této publikaci mají informativní charakter. V průběhu školního

Více