povrchová úprava ZPRÁVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "povrchová úprava ZPRÁVY"

Transkript

1 povrchová úprava ROZHOVOR S MANUELEM GARCÍOU PREZIDENTEM ŠPANĚLSKÉ ASOCIACE PRŮMYSLOVÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV (AIAS) REFORMA A PRŮMYSL BAREV PDF ČASOPIS NOVÉ PŘÍPRAVKY - TECHNOLOGIE - SLUŽBY ROČNÍK V. DUBEN 2008 Ú V O D N Í S L O V O V letošním roce slaví server POVRCHOVÁ ÚPRAVA 10. výročí a elektronický časopis 5. výročí. Vzhledem k tomu, že se jedná o internetové projekty, je to v porovnání s dobou činnosti ostatních serverů a časopisů docela dlouhá doba. Jsme rádi, že si v březnu více jak návštěvníků serveru prohlédlo stránek a těšíme se, že překonání hranice počtu bude co nejdříve. V tomto vydání navazujeme na představování významných odborných akcí. Tentokrát Vás chceme upozornit na Mezinárodní veletrh barev a povrchových úprav, který se bude konat října 2008 v Barceloně. L. Pachta ZPRÁVY Děkujeme Evě Poništové, Aleně Pechové a Barbaře Glownia za poskytnutí materiálů a provedení jejich překladu. EUROSURFAS MEZINÁRODNÍ VELETRH BAREV A POVRCHOVÝCH ÚPRAV ŘÍJNA Práškové barvy a galvanizace budou mít silné postavení Posledního ročníku tohoto veletrhu se účastnili vystavovatelé z 21 zemí Veletrh EUROSURFAS je zaměřen na obor průmyslových barev. Veletrh Eurosurfas oslaví ve dnech října 2008 na výstavišti Gran Via správy Fira de Barcelona již 26. narozeniny. Eurosurfas se pořádá každé tři roky a vždy se ho účastní velký počet firem z oboru průmyslových barev a laků, zvláště pak z oblastí tekutých barev, práškových barev a galvanizování. Veletrh se koná spolu s dalšími veletrhy jako Expoquimia a Equiplast, které jsou považovány za největší událost chemického průmyslu střední Evropy. Poslední ročník veletrhu Eurosurfas, který se konal v roce 2005, přivítal 298 firem na výstavní ploše více než m² (čistá výstavní plocha). Vystavující společnosti pocházely z USA, Velké Británie, Itálie, Německa a Švýcarska. V rámci letošního ročníku jsou zavedeny mimo jiné nomenklatury jako barvy a laky, vybavení a zařízení na přípravu povrchových úprav, vybavení pro kontrolu a analýzu měření, ochrana životního i pracovního prostředí, ochrana pracovníků při práci, práci, výzkum, rozvoj a inovace, různé související služby, subdodavatelé z různých oborů, dodavatelé hardware a software. Z dalších zajímavostí, které zpestří letošní ročník, uvádíme odborné konference, semináře a debaty největších společností z oboru. Během posledního ročníku diskutovalo více než 300 odborníků na témata: galvanické barvy, konečné povrchové úpravy v automobilovém průmyslu a ochrana životního prostředí. Další informace lze získat (komunikace ve slovenském jazyce): Mgr. Eva Poništová Špecialista pre rozvoj projektu FIRA BAR- CELONA pre Českú a Slovenskú republiku LOGOS - Conseil Marketing et Commercial en Europe de l'est ul. Sw.Tomasza 29/ Kraków POLOGNE tel. (+48) (12) fax (+48) (12) ROZHOVOR S MANUELEM GARCÍOU PREZIDENTEM ŠPANĚLSKÉ ASOCIACE PRŮMYSLOVÝCH PO- VRCHOVÝCH ÚPRAV (AIAS) Ceny výrobků by se měly odvíjet od cen kovů. Manuel García s námi hovořil o rizicích, kterým obor povrchových úprav čelí asijská konkurence, ceny kovů, a zároveň nabídl i řešení těchto problémů. Jakým nástrahám čelí obor povrchových úprav? Sektor čelí v současné době čtyřem závažným problémům: cena kovů, asijská konkurence hlavně z Číny, deficit kvalitních lidských zdrojů pro technologii galvanizace. Posledním bodem, který řešíme, je ochrana životního prostředí. DUBEN 2008 povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz) strana 1

2 Rádi bychom rozebrali krok za krokem cenu kovů... Pro firmy, které se pohybují v tomto sektoru, ceny kovů představují 15 až 30 % konečné ceny výrobku. Problém spočívá v tom, že rostoucí cena navyšuje i cenu konečného výrobku a to naši klienti nechtějí akceptovat. V rámci asociace AIAS jsme navrhli, aby se ceny přizpůsobovaly pohybu cen kovů v procesu výroby každé tři měsíce. Na čem závisí ceny kovů? Opravdu na různých faktorech. V první řadě je třeba brát jako skutečnost, že v Evropě existuje spousta dolů, které vznikly se stejným záměrem. Jestliže pracovní podmínky nesplňují sociální kritéria, tak nesplňují ani současná požadovaná práva náležející pracovníkům. Tato situace způsobila to, že se trh kovů soustředil do několika malo částí světa, tedy Čína se stala lídrem na trhu kovů. A to je příčina i dalšího problému asijské konkurence. Kvalita asijských výrobků v poslední době velmi vzrostla. Je to dáno tím, že hodně evropských firem vysílá své techniky do Asie, aby v asijských výrobních závodech, hlavně v Číně, kontrolovali proces výroby. Tím pak výrobky splňují evropské normy a získají povolení k užití ve Španělsku. Pak asijské levnější, ale kvalitní produkty přinášejí vyšší zisk. Jak by mohl být španělský průmysl opět konkurenceschopný? Centrum metalurgických studií a konzultací (CEAM) vypracovalo studii procesu změny, konkrétně technických změn, zlepšení a inovací. V praxi to znamená, že společnostem doporučujeme, aby využívaly nové technologie a nabízely své výrobky na nových tržních segmentech například astronomii a leteckém průmyslu. Řešení se též nabízí v seskupování firem. V každém případě je jasné, že náš obor ztratí asi 50 % aktivních firem, protože se najdou firmy, které nebudou moct na tyto změny reagovat. Nebylo by efektivní zaškolit nové pracovníky? Ano. Faktem je, že na univerzitách a technických školách se studenti učí spíše všeobecné věci a jen se dotknou specifických faktorů chemického sektoru. Právě z tohoto ůvodu AIAS nemohlo využít spoustu příležitostí na vytvoření Technického galvanického inženýrství tak jako to existuje například ve Velké Británii. Vždy, když AIAS měla snahu podniknout nějaké kroky v této oblasti, setkávala se s nechutí ze strany administravy v oblasti vzdělání. Pro překonání této propasti AIAS nabízí technické kurzy a další řešení. AIAS například podepsal dohodu se středními školami, že jejich studenti budou chodit na praxe do našich členských firem. Momentálně chybějí informace týkající se regulace znečištění životního prostředí! Pravdou je, že v dnešní době velmi znečišťujeme životní prostředí. V současné době existuje přísná norma, která musí být dodržována. Například je třeba používat speciální prostředky na čištění odpadů. Samozřejmě že nejlepším způsobem by byla aplikace procesu bez jakéhokoliv odpadu. Na druhé straně byla nedávno uvedena v platnost evropská norma REACH, ale ještě není ve firmách příliš rozšířená. Proto bych chtěl na konferenci v rámci veletrhu Eurosurfas, aby AIAS, Ministerstvo a Oddělení ochrany životního prostředí autonomní oblasti Katalánie informovaly o této normě a iniciovaly otevřenou diskusi se společnostmi na toto téma, respektive jaké kroky je třeba podstoupit, aby vše bylo v souladu s novým předpisem. REFORMA A PRŮMYSL BAREV Originál článku najdete na jedná sa o časopis CHEMICAL NEWS - P u b l i c a c i ó n p e r i ó d i c a d e l E n c u e n t r o d e l a q u í m i c a a p l i c a d a d e l M e d i t e r r á n e o V oblasti průmyslových barev se západní Evropa a další rozvinuté země snaží o přijetí reformy, která by se týkala nabídky výroby produktů přátelských k životnímu prostředí. Jedná se o barvy kvalitní jak na bázi vody, tak na bázi rozpouštědla. Takové výrobky pak obsahují organické částice (VOC) v množství 100 g na 1 litr. Tyto výrobky jsou hlavně určeny pro speciální použítí. Průmyslovými barvami máme v tomto případě na mysli takové, které mají široký záběr použití. Jinak jsou za průmyslové barvy považovány takové, které se aplikují na hotové výrobky nebo na polotovary, zvláště pak v automobilovém průmyslu, v oblasti dopravy, v dřevařském průmyslu, v oblasti domácích systémů, na povrchovou úpravu kovů, pro elektroniku a další výrobky vyžadující speciální barvy. Celkově v západní Evropě v roce 2006 vzrostla výroba barev na 6,67 milionů tun, z toho 2,424 milionů tun patří do průmyslového sektoru. A dokonce samotní němečtí, španělští a italští producenti vyrobí přes 1 milion tun barev. Na příklad barvy používané v lodním průmyslu na ochranu a ozdobné nátěry lodí, barvy na ochranu konstrukcí a prvků před mořskou vodou. Též jmenujme dopravní značky, kovy a kovové konstrukce na povrchovou úpravu nádrží a zásobníků, atd., typické pro petrochemický průmysl, rafinérie, energetiku nebo potravinářský průmysl. VÍCE PRODUKTŮ NA BÁZI VODY V evropském průmyslu průmyslových barev zaznamenáváme silnou tendenci odklonu od rozpouštědel nešetrných k životnímu prostředí, tedy rostou požadavky na barvy na bázi vody. Je ovšem třeba vzít v úvahu, že existují takové povrchy, které v současné době nemohou přijmout výrobky na bázi vody. Není tak jednoduché najít moderní barvy, které by chránily životní prostředí a zároveň obsahovaly organickou složku. Uveďme jako příklad potravinářský průmysl, kde jsou povrchy z oceli nebo na bázi cementu a je nutné je ošetřit nátěrovými hmotami s vysokou odolností proti otěru, vysokým teplotám či jakémukoliv znehodnocení. V tomto případě splňují požadavky pouze barvy na bázi rozpouštědel. DUBEN 2008 povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz) strana 2

3 Momentálně se pracuje na vývoji barev šetrných k životnímu prostředí, s vyšším obsahem pevných částic nebo se změněnými vlastnostmi jejich jednotlivých prvků. Bylo již například vyvinuto rozpouštědlo pro alkalické barvy. To se získává z recyklovaných zdrojů. U barev na bázi vody je třeba myslet na to, že nejsou úplně vhodné do zátěžových prostor, a to díky menšímu obsahu VOC. Na druhou stranu zase vykazují takové výhody jako snazší odbouratelnost a nižší hořlavost. NOVINKY V posledních letech bylo velké úsilí věnované inovacím v oblasti povrchové úpravy. Novinky přicházejí z oblasti technologie živic a příprav podkladů na povrchovou konečnou úpravu. Podíváme-li se zblízka, co spojuje novinky, najdeme tendence v ochraně životního prostředí. Průmyslové barvy obsahují nové složky s malým, nebo dokonce nulovým množstvím VOC. Některé se dokonce vytvářejí z recyklovatelných materiálů. Je třeba zdůraznit, že mezi novými technologiemi existuje taková, která se opírá o fluorosilikonovou živici. Její výhoda spočívá v kombinaci tenké vrstvy silikonu spolu s pozitivními vlastnostmi fluoropolymerů. Vyvíjí se též nová řada akrylové živice, která je charakteristická vysokým stupněm vázání se s pigmenty. V praxi to znamená, že stačí nanést pouze jednu vrstvu. Nové živice pomáhají snížit i finanční zátěž na výrobu živice mají stejné vlastnosti s menším množstvím pigmentů. Důležitými novinkami v oblasti ochrany životního prostředí jsou ochranné prostředky před plísněmi, houbami a praskáním dřeva jak na bázi suchého filmu, tak na bázi vody. Na trhu rovněž najdete těsnění s nulovým množstvím VOC, vyvinuté z recyklovatelných materiálů tak, aby obsah VOC byl nižší než 50 g/l. Materiál byl vyroben s cílem nahradit tradiční komponenty, které VOC uvolňují. Nové tenzidy vykazují nízkou, případně velmi nízkou toxicitu a charakterizuje je velký stupeň odbouratelnosti, neobsahují alkalické fenoly. Mezi novinky řadíme též nové mikrogranulové vosky se snadným rozpouštěním se v systémech na bázi vody. V současné době probíhají výzkumy určené automobilovému sektoru. Jedná se o aplikace samoobnovitelných živic, kdy se svazky polymerů postupně samoeliminují nebo se působením tepla přeměňují na jiné. Na trhu se objevily nové složky pro plastové substráty s lepšími optickými vlastnostmi. Jsou jemné a při dotyku se blýskají, to vše, aniž by ztratily na kvalitě. PRÁŠKOVÉ BARVY Proces povrchové úpravy práškovými barvami je jednou z technologií, která je v celosvětovém měřítku na vzestupu. Je totiž dokonalou alternativou v rámci tradičních povrchových úprav. Vzrůstající obliba práškových barev je důsledkem jejich trvanlivosti a šetrnosti k životnímu prostředí, v neposlední řadě též odolnosti vůči blednutí a mechanickému poškození. Práškové barvy nevyužívají rozpouštědel a množství částic VOC vypouštěných do vzduchu je tak malé, že není třeba provádět kontrolu negativního dopadu na čistotu ovzduší. ZÁVĚR Není lehké skloubit zájmy výrobců a zákazníků, neboť generovaný zisk záleží ve velké míře na použití složek různých kvalit, tedy ovlivňujících cenu výrobku. Je tedy na klientech, aby si vybrali, jakou cílovou kvalitu chtějí, a výrobcích, aby dokázali zákazníkům vysvětlit, že je lepší zaplatit za vyšší kvalitu, než utratit dvakrát za levný produkt. Přehled pořádaných odborných akcí Podrobné informace najdete v odborném serveru POVRCHOVÁ ÚPRAVA nebo na webových stránkách pořadatelů Asociace českých zinkoven a Asociácia slovenských zinkovní (Czech and Slovak Galvanizers Association) ve spolupráci s generálním partnerem akce, společností ACO Industries, k.s. Přibyslav si Vás dovolují pozvat si Vás dovolují pozvat na XIV.Konferenci žárového zinkování Termín a místo konání je , Sport V hotel Hrotovice. Exkurze proběhne v pozinkovně společnosti ACO Industries, k.s. Program konference: Exkurze: jaderná elektrárna Dukovany Konference ukončená společenským večerem Exkurze: pozinkovna společnosti ACO Industries, k.s. Přibyslav Další informace získáte na DUBEN 2008 povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz) strana 3

4 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy, člen ZSVTS Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie, člen ZSVTS Česká společnost pro povrchové úpravy Ústav anorganickej chémie SAV Bratislava Slovenská chemická spoločnosť, odborná sekcia anorganickej chémie 50. MEDZINÁRODNÁ GALVANICKÁ KONFERENCIA jún 2008 SMOLENICE SSPÚ Na jubilejnej 50. Medzinárodnej galvanickej konferencii sa stretnú slovenskí a zahraniční odborníci z praxe, projektanti, výskumníci a výrobcovia pôsobiaci v oblasti povrchových úprav. Účastníci tohto najstaršieho odborného podujatia v oblasti povrchových úprav budú mať príležitosť vymeniť si poznatky a skúsenosti a nadviazať medzi sebou osobné, pracovné a obchodné kontakty. USPORIADATEĽ Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy, člen ZSVTS Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie, člen ZSVTS Česká společnost pro povrchové úpravy Ústav anorganickej chémie SAV Bratislava Slovenská chemická spoločnosť, odborná sekcia anorganickej chémie ODBORNÝ GARANT Doc. Ing. Marta Chovancová, PhD. ODBORNÁ SPOLUPRÁCA Atotech SK Banská Bystrica, SK ELCHEM SR Bratislava, SK PRAGOCHEMA Praha, CZ PROGRAMOVÝ VÝBOR Ing. Marta Bielková, CSc. Ing. Peter Ivic Ing. Ladislav Obr, CSc. ČSPÚ, CZ FCHPT STU v Bratislave, SK Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava, SK Prof. Ing. Pavel Fellner, DrSc. Ing. Michal Korenko, PhD. Ing. Petr Szelag SEKRETARIÁT KONFERENCIE p. Eva Dekanová KONTAKTNÁ ADRESA 50. Medzinárodná galvanická konferencia Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov FCHPT STU v Bratislave Radlinského 9, Bratislava Tel.: 02/ ; 02/ Fax: 02/ ODBORNÝ PROGRAM Utorok Prezentácia Otvorenie konferencie Predsedajúci: Prof. Ing.Pavel Fellner, DrSc. Žárové zinkování v ČR a na Slovensku Ing. Petr Strzyž Funkční chromování Heef 25 Ing. Ladislav Obr, CSc. Současný stav železnatého fosfátování Ing. Petr Szelag, Ing. Jaroslav Chocholoušek Prestávka Predsedajúci: Ing. Marta Bielková, CSc. Ekologický a kvalitatívny prínos do technológie pasivácie hliníkových materiálov Ing. Peter Ivic Vlastnosti pigmentovaných anodizovaných povlakov na hliníku Ing. Matilda Zemanová, PhD. EIS štúdia miešaného heterogénneho systému s vodivými a nevodivými časticami Doc. Ing. Ján Híveš, PhD., RNDr. Miroslav Gál, PhD Obedňajšia prestávka Predsedajúci: Ing. Peter Ivic REACH RNDr. Zuzana Zajacová Možnosti snižování zasolení odpadních vod z provozů povrchových úprav Ing. Pavel Vodehnal, Ing. Miroslava Banýrová Čistenie odpadových vôd po morení hliníkových výkovkov pomocou reverznej osmózy a možnosti využitia odpadov DUBEN 2008 povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz) strana 4

5 Ing. Jarmila Zahornadská, PhD. Najsilnejšie ekologické oxidačné činidlo - železany Doc. Ing. Ján Híveš, PhD., Ing. Dalibor Uher Prestávka Predsedajúci: Ing. Petr Szelag IN ECO, spol. s r. o., Ružomberok Dr. Ing. Max Schlőtter GmbH, Brno RNDr. Živan Běhal Diskusný večer Streda Predsedajúci: Ing. Ladislav Obr, CSc. Nové možnosti zvyšování korozní odolnosti zinkových povlaků Bohumil Dvořák Porovnání režimů urychlených korozních zkoušek používaných v automobilovém průmyslu Ing. Kateřina Kreislová Technologie pro černé pasivace z portfolia Atotech Pavel Mácka, Ing. Vojtěch Žabka Prestávka Predsedajúci: Doc. Ing. Marta Chovancová, PhD. Riešenie systému skúšania a monitorovania pri čistení dosiek plošných spojov Ing. Štefan Svetský, Prof. Ing. Karol Balog, PhD. Technologická řešení Atotech pro pokov slitin Zn Ni Ing. Vojtěch Žabka, Pavel Mácka Změny vlastností elektrolyticky vyloučených zinkových povlaků na ocelích po tepelném zpracování Ing. Josef Trčka, PhD., Ing. Bohuslav Res, CSc Záver konferencie VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 1. Názov konferencie: 50. Medzinárodná galvanická konferencia 2. Termín konania: jún Miesto konania: Kongresové centrum Smolenice SAV 4. Uzávierka prihlášok: spolu s potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku 5. Registrácia účastníkov: od 8.00 h v Kongresovom centre Smolenice. Informácie o doprave 6. Rokovacie jazyky: slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk 7. Audiovizuálna technika: dataprojektor, diaprojektor, spätný projektor 8. Zborník: Zborník obdržíte pri registrácii na základe záväznej objednávky. Autori príspevkov dostanú zborník zdarma. 9. Stravovanie a občerstvenie: Účastníkom konferencie bude poskytnuté občerstvenie v prestávke konferencie. Obedy pre všetkých účastníkov sú zabezpečené v jedálni Kongresového centra. 10. Ubytovanie: Ubytovanie v Kongresovom centre Smolenice sme Vám rezervovali na základe prihlášky Sprievodný program: Diskusný večer účastníkov, ktorý poriada SSPÚ, sa uskutoční formou banketu v utorok o hod. na zámku Smolenice. 12. Účastnícky poplatok: Vyplnenú záväznú prihlášku spolu s vyznačením požadovaných služieb a platieb prosíme zaslať na adresu ÚACHTM, oddelenie anorganickej technológie FCHPT STU v Bratislave do termínu uvedeného v záväznej prihláške. Bankové spojenie: č. ú.: /0900, variabilný symbol 2919, konštantný symbol. 0308, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. Bratislava, s uvedením mena a zamestnávateľskej organizácie účastníka. IBAN: SK , Bicswift GIBASKBX. IČO: , DIČ: INZERCE Společnost Aircraft Industries a.s. v těchto dnech připravuje realizaci nové linky povrchových úprav. Jedná se o novou, plně automatizovanou počítačem řízenou linku, s možností záznamu procesu splňující nároky kladené na kvalitu požadovanou světovými leteckými výrobci. Linka splňuje požadavky norem MILA 8625F a MIL-C-5541E pro procesy: - anodická oxidace v kyselině chromové - žluté chromátování v Turco Alumigold B - bezbarvé chromátování v Alodine tvrdé eloxování v kyselině sírové rozměr van: 3000 x 600 x 1500 mm Rádi bychom Vám touto cestou nabídli možnost zajištění výše uvedených povrchových úprav v této nové lince. Spuštění provozu je plánováno ve III. čtvrtletí roku Máte-li jakékoliv dotazy týkající se nabízených povrchových úprav, jsme Vám k dispozici na níže uvedených kontaktech. Máte-li zájem o nabízené povrchové úpravy, potvrďte prosím Váš zájem e- mailem na adresu: Tel.: Fax: Web: Aircraft Industries, a. s., Na Záhonech 1177, Kunovice, PSČ DUBEN 2008 povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz) strana 5

6 Registrován pod ISSN X Elektronický časopis je uchováván a archivován v rámci projektu WebArchiv Národní knihovny a je poskytnutý k Online přístupu Internetovým uživatelům. Redakce elektronického časopisu POVRCHOVÁ ÚPRAVA Ing. Ladislav Pachta, Hradec Králové, tel.: , mobil: , Radka Cvejnová, Kostelec n. Orl., tel.: , Přihlášení k zasílání elektronického časopisu a prohlédnutí nebo stažení jednotlivých vydání je možno z Copyright 2008, IMPEA s.r.o., Hradec Králové DUBEN 2008 povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz) strana 6

PDF - SLUŽBY. L. Pachta ZPRÁVY. prostředí ÚVOD. Vážení čtenáři, v novém známého deníku, který. mu jimi se děje kolem.

PDF - SLUŽBY. L. Pachta ZPRÁVY. prostředí ÚVOD. Vážení čtenáři, v novém známého deníku, který. mu jimi se děje kolem. povrchová úprava Metodika stanovení životnosti zinkových Směsné struktury Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních povlaků v atmosférickém. prostředí chyba nebo ne? systémů na bázi materiálů

Více

ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH SPECIALISED MONTHLY JOURNAL ON WASTES AND SECONDARY MATERIALS. Rozhovor: Zdeněk Horsák

ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH SPECIALISED MONTHLY JOURNAL ON WASTES AND SECONDARY MATERIALS. Rozhovor: Zdeněk Horsák ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH SPECIALISED MONTHLY JOURNAL ON WASTES AND SECONDARY MATERIALS WASTE MANAGEMENT FORUM 4 CENA 98 KČ 4 2012 Reportáž: Polemika: Rozhovor: Zdeněk Horsák

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

KOMUNÁLNÍ KAPALNÉ ODPADY

KOMUNÁLNÍ KAPALNÉ ODPADY CENA 77 KČ 2006 9 odpad měsíce KOMUNÁLNÍ KAPALNÉ ODPADY Kaly ze septiků a žump teorie a praxe Energetická valorizace kalů současný stav a budoucí trendy Hodnocení technologií hygienizace kalů z ČOV a bioodpadů

Více

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku.

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku. 25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků Máme páru o páře www. udrzbapodniku.cz/spiraxsarco Revoluce v preventivní údržbě CMMS PROACTINANCE / CMMS INSPECT automatizace

Více

TRANSFER. Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. č 22 / 2014

TRANSFER. Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. č 22 / 2014 TRANSFER Výzkum a vývoj pro letecký průmysl č 22 / 2014 Toto číslo elektronického sborníku obsahuje příspěvky přednesené na konferenci Centra výzkumu povrchových úprav, uskutečněného 16.6-17.6.2014 v Aircraft

Více

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady WASTE MANAGEMENT FORUM Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady Chráníme životní prostředí Odborné

Více

PÔDOHOSPODÁRSKA ŠKOLA

PÔDOHOSPODÁRSKA ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ Kč 15, PÔDOHOSPODÁRSKA ŠKOLA 2 říjen 2002-3 65. ročník OBSAH Úvaha o zapojení informačních technologií do výuky...3 Rozvoj mediálních kompetencí v zemědělském vzdělávání a výcviku...4 Úspešné

Více

SEDIMENTY STAVEBNÍ ODPADY SKLÁDKY NA ÚZEMÍ ČR OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI PŮVODCŮ ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ

SEDIMENTY STAVEBNÍ ODPADY SKLÁDKY NA ÚZEMÍ ČR OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI PŮVODCŮ ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ WASTE MANAGEMENT FORUM SEDIMENTY STAVEBNÍ ODPADY SKLÁDKY NA ÚZEMÍ ČR OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI PŮVODCŮ ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH CENA 88 KČ 3

Více

odpad měsíce ALTERNATIVNÍ PALIVA Paliva vyrobená z odpadů Alternativní paliva v cementárnách Nová výrobna TAP

odpad měsíce ALTERNATIVNÍ PALIVA Paliva vyrobená z odpadů Alternativní paliva v cementárnách Nová výrobna TAP CENA 66 KČ 2003 11 HK ENGINEERING CHRUDIM DODAVATEL TECHNOLOGIÍ PRO OCHRANU OVZDUŠÍ odpad měsíce ALTERNATIVNÍ PALIVA Paliva vyrobená z odpadů Alternativní paliva v cementárnách Nová výrobna TAP téma ČIŠTĚNÍ

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu Číslo 3/2011 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ Editorial Vážení čtenáři, uplynuly

Více

3D: Doplnění možností aditivní výroby

3D: Doplnění možností aditivní výroby 16 Bezpečnost ve firmě 30 Celková efektivita zařízení 54 Plánování v logistice ISSN 1803-4535 Březen 2015 Číslo 1 (44) Ročník VIII 3D: Doplnění možností aditivní výroby Technologie umožňuje použití nových

Více

AMPER 2014 technické a technologické. inovace v elektroprůmyslu a v elektromobilitě str. 17 34. Česko chystá přístav pro obří letouny

AMPER 2014 technické a technologické. inovace v elektroprůmyslu a v elektromobilitě str. 17 34. Česko chystá přístav pro obří letouny TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ BŘEZEN 2014 30 Kč 1,40 EUR Auta jsou stále chytřejší - možná až příliš První 3D tiskárna, která zpevňuje výrobky uhlíkem Česko chystá přístav pro obří letouny

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

dluhů a základního kapitálu Unipetrolu meziročně klesl na 4 %.

dluhů a základního kapitálu Unipetrolu meziročně klesl na 4 %. ú uni plně n ové i nformace 5 číslo ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol k v ě t e n 2 0 1 1 Začala cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti str. 2 3 Z marketingové kuchyně pardubické rafinerie str.

Více

1FLOOR nová maloobchodní síť s podlahovými krytinami

1FLOOR nová maloobchodní síť s podlahovými krytinami Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 (6/2010) www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Myslete na novoročenky už nyní! www.vasepf.cz Sen začíná prací Na otázky

Více

porcelánu dodavatel Váš nový ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Hrozba listerie není hysterie... (str. 6) ...kouření v restauracích (str. 9)

porcelánu dodavatel Váš nový ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Hrozba listerie není hysterie... (str. 6) ...kouření v restauracích (str. 9) ROČNÍK 1 ÚNOR 2007 ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ M O D E R N Í P O R C E L Á N S N Á P A D E M Váš nový dodavatel porcelánu V ě z e ň s k á 3, 1 1 0 0 0 P r a h a 1, w w w. d u d s o n. c z Hrozba listerie není

Více

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 CESTOVNÍ RUCH V OLOMOUCKÉM KRAJI ROP STŘEDNÍ MORAVA PRO PODNIKATELE MBA V REGIONU NOVÉ LOKALITY PRO PODNIKÁNÍ V OLOMOUCI

Více

ROZHOVOR S MINISTRYNÍ ŽIVNOSTENSKÝ A OBJEMNÝ ODPAD EURONOVELA ZÁKONA O ODPADECH KOMERČNÍ PŘÍLOHA: SBĚR A SVOZ ODPADŮ

ROZHOVOR S MINISTRYNÍ ŽIVNOSTENSKÝ A OBJEMNÝ ODPAD EURONOVELA ZÁKONA O ODPADECH KOMERČNÍ PŘÍLOHA: SBĚR A SVOZ ODPADŮ WASTE MANAGEMENT FORUM ROZHOVOR S MINISTRYNÍ ŽIVNOSTENSKÝ A OBJEMNÝ ODPAD EURONOVELA ZÁKONA O ODPADECH KOMERČNÍ PŘÍLOHA: SBĚR A SVOZ ODPADŮ ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH CENA 88 KČ

Více

zneužívání informačních a komunikačních

zneužívání informačních a komunikačních AUDITOR 5/2008 Obsah AKTUALITY... 2 NA POMOC AUDITORŮM Využíváte www stránky Komory auditorů? (Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., Ing. Athina Lérová)... 5 Otázky spojené s problematikou mlčenlivosti auditora

Více

Tribotechnické informace, procesní kapaliny, maziva str. 25 45

Tribotechnické informace, procesní kapaliny, maziva str. 25 45 TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA Soutěž ve spolupráci se značkou Volkswagen Chcete vyhrát HORSKÉ KOLO? Co pro to musíte udělat? Více na str. 67 WWW.TECHMAGAZIN.CZ ŘÍJEN 2014 30 Kč 1,40 EUR 3D tiskárna už dokáže

Více

ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA

ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA Doc. Ing. Petr Horyl, CSc. děkanem Fakulty strojní str. 5 O výzkumu a Výzkumném energetickém centru str. 7-9 Prevence především str. 10 Akademická

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 2/2011 TÜV SÜD Journal Česká republika Vysokou rychlostí v poušti 7 Akreditace FSC aneb FaT na startu 8-9 Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v praxi 16-18 www.tuv-sud.cz Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Více

dále z obsahu Novinky z EU FÓRUM: Druhotné suroviny; Zpětný odběr zboží Nová publikace o monitoringu podzemních vod

dále z obsahu Novinky z EU FÓRUM: Druhotné suroviny; Zpětný odběr zboží Nová publikace o monitoringu podzemních vod CENA 77 KČ 2006 10 odpad měsíce AUTOVRAKY Autovraky v širších souvislostech Sledování nebezpečných složek Je reálná integrace systémů? Sdělení č. 16 MŽP Zber a spracovanie vozidiel na Slovensku téma měsíce

Více

#2-3 2009 ESPEKTRUM. Mezinárodní veletrh svařování a dělení materiálu ESSEN 2009

#2-3 2009 ESPEKTRUM. Mezinárodní veletrh svařování a dělení materiálu ESSEN 2009 #2-3 2009 ESPEKTRUM O b c h o d n ě t e c h n i c k ý z p r a v o d a j E S A B V A M B E R K, s. r. o. Mezinárodní veletrh svařování a dělení materiálu ESSEN 2009 2 ESAB SPEKTRUM 2-3 2009 Slovo redakce

Více

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz Potřebujeme stabilní

Více

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006 61. kongres OEC v Toulouse KONTAKTY Institut Svazu účetních, a. s. V Tůních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz E-mail:

Více

Činnosti zajišťující ekologickou rovnováhu Společnost Hormel Foods poukazuje na způsob, jak sladit environmentální a ekonomické cíle 10

Činnosti zajišťující ekologickou rovnováhu Společnost Hormel Foods poukazuje na způsob, jak sladit environmentální a ekonomické cíle 10 16 PLM 20 Osvětlení 28 Frekvenční měniče 32 Zajištění údržby Činnosti zajišťující ekologickou rovnováhu Společnost Hormel Foods poukazuje na způsob, jak sladit environmentální a ekonomické cíle 10 www.udrzbapodniku.cz

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

SVAZ KAMENÍKŮ A KAMENOSOCHAŘŮ ČR

SVAZ KAMENÍKŮ A KAMENOSOCHAŘŮ ČR zpravodaj SVAZ KAMENÍKŮ A KAMENOSOCHAŘŮ ČR 1 /2009 STONE+TEC 2009 MÍSTO SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z CELÉ EVROPY PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ CECHOVNÍHO LISTU TRANSFORMACE ČESKÉHO NORMALIZAČNÍHO INSTITUTU Svaz kameníků

Více