povrchová úprava ZPRÁVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "povrchová úprava ZPRÁVY"

Transkript

1 povrchová úprava ROZHOVOR S MANUELEM GARCÍOU PREZIDENTEM ŠPANĚLSKÉ ASOCIACE PRŮMYSLOVÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV (AIAS) REFORMA A PRŮMYSL BAREV PDF ČASOPIS NOVÉ PŘÍPRAVKY - TECHNOLOGIE - SLUŽBY ROČNÍK V. DUBEN 2008 Ú V O D N Í S L O V O V letošním roce slaví server POVRCHOVÁ ÚPRAVA 10. výročí a elektronický časopis 5. výročí. Vzhledem k tomu, že se jedná o internetové projekty, je to v porovnání s dobou činnosti ostatních serverů a časopisů docela dlouhá doba. Jsme rádi, že si v březnu více jak návštěvníků serveru prohlédlo stránek a těšíme se, že překonání hranice počtu bude co nejdříve. V tomto vydání navazujeme na představování významných odborných akcí. Tentokrát Vás chceme upozornit na Mezinárodní veletrh barev a povrchových úprav, který se bude konat října 2008 v Barceloně. L. Pachta ZPRÁVY Děkujeme Evě Poništové, Aleně Pechové a Barbaře Glownia za poskytnutí materiálů a provedení jejich překladu. EUROSURFAS MEZINÁRODNÍ VELETRH BAREV A POVRCHOVÝCH ÚPRAV ŘÍJNA Práškové barvy a galvanizace budou mít silné postavení Posledního ročníku tohoto veletrhu se účastnili vystavovatelé z 21 zemí Veletrh EUROSURFAS je zaměřen na obor průmyslových barev. Veletrh Eurosurfas oslaví ve dnech října 2008 na výstavišti Gran Via správy Fira de Barcelona již 26. narozeniny. Eurosurfas se pořádá každé tři roky a vždy se ho účastní velký počet firem z oboru průmyslových barev a laků, zvláště pak z oblastí tekutých barev, práškových barev a galvanizování. Veletrh se koná spolu s dalšími veletrhy jako Expoquimia a Equiplast, které jsou považovány za největší událost chemického průmyslu střední Evropy. Poslední ročník veletrhu Eurosurfas, který se konal v roce 2005, přivítal 298 firem na výstavní ploše více než m² (čistá výstavní plocha). Vystavující společnosti pocházely z USA, Velké Británie, Itálie, Německa a Švýcarska. V rámci letošního ročníku jsou zavedeny mimo jiné nomenklatury jako barvy a laky, vybavení a zařízení na přípravu povrchových úprav, vybavení pro kontrolu a analýzu měření, ochrana životního i pracovního prostředí, ochrana pracovníků při práci, práci, výzkum, rozvoj a inovace, různé související služby, subdodavatelé z různých oborů, dodavatelé hardware a software. Z dalších zajímavostí, které zpestří letošní ročník, uvádíme odborné konference, semináře a debaty největších společností z oboru. Během posledního ročníku diskutovalo více než 300 odborníků na témata: galvanické barvy, konečné povrchové úpravy v automobilovém průmyslu a ochrana životního prostředí. Další informace lze získat (komunikace ve slovenském jazyce): Mgr. Eva Poništová Špecialista pre rozvoj projektu FIRA BAR- CELONA pre Českú a Slovenskú republiku LOGOS - Conseil Marketing et Commercial en Europe de l'est ul. Sw.Tomasza 29/ Kraków POLOGNE tel. (+48) (12) fax (+48) (12) ROZHOVOR S MANUELEM GARCÍOU PREZIDENTEM ŠPANĚLSKÉ ASOCIACE PRŮMYSLOVÝCH PO- VRCHOVÝCH ÚPRAV (AIAS) Ceny výrobků by se měly odvíjet od cen kovů. Manuel García s námi hovořil o rizicích, kterým obor povrchových úprav čelí asijská konkurence, ceny kovů, a zároveň nabídl i řešení těchto problémů. Jakým nástrahám čelí obor povrchových úprav? Sektor čelí v současné době čtyřem závažným problémům: cena kovů, asijská konkurence hlavně z Číny, deficit kvalitních lidských zdrojů pro technologii galvanizace. Posledním bodem, který řešíme, je ochrana životního prostředí. DUBEN 2008 povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz) strana 1

2 Rádi bychom rozebrali krok za krokem cenu kovů... Pro firmy, které se pohybují v tomto sektoru, ceny kovů představují 15 až 30 % konečné ceny výrobku. Problém spočívá v tom, že rostoucí cena navyšuje i cenu konečného výrobku a to naši klienti nechtějí akceptovat. V rámci asociace AIAS jsme navrhli, aby se ceny přizpůsobovaly pohybu cen kovů v procesu výroby každé tři měsíce. Na čem závisí ceny kovů? Opravdu na různých faktorech. V první řadě je třeba brát jako skutečnost, že v Evropě existuje spousta dolů, které vznikly se stejným záměrem. Jestliže pracovní podmínky nesplňují sociální kritéria, tak nesplňují ani současná požadovaná práva náležející pracovníkům. Tato situace způsobila to, že se trh kovů soustředil do několika malo částí světa, tedy Čína se stala lídrem na trhu kovů. A to je příčina i dalšího problému asijské konkurence. Kvalita asijských výrobků v poslední době velmi vzrostla. Je to dáno tím, že hodně evropských firem vysílá své techniky do Asie, aby v asijských výrobních závodech, hlavně v Číně, kontrolovali proces výroby. Tím pak výrobky splňují evropské normy a získají povolení k užití ve Španělsku. Pak asijské levnější, ale kvalitní produkty přinášejí vyšší zisk. Jak by mohl být španělský průmysl opět konkurenceschopný? Centrum metalurgických studií a konzultací (CEAM) vypracovalo studii procesu změny, konkrétně technických změn, zlepšení a inovací. V praxi to znamená, že společnostem doporučujeme, aby využívaly nové technologie a nabízely své výrobky na nových tržních segmentech například astronomii a leteckém průmyslu. Řešení se též nabízí v seskupování firem. V každém případě je jasné, že náš obor ztratí asi 50 % aktivních firem, protože se najdou firmy, které nebudou moct na tyto změny reagovat. Nebylo by efektivní zaškolit nové pracovníky? Ano. Faktem je, že na univerzitách a technických školách se studenti učí spíše všeobecné věci a jen se dotknou specifických faktorů chemického sektoru. Právě z tohoto ůvodu AIAS nemohlo využít spoustu příležitostí na vytvoření Technického galvanického inženýrství tak jako to existuje například ve Velké Británii. Vždy, když AIAS měla snahu podniknout nějaké kroky v této oblasti, setkávala se s nechutí ze strany administravy v oblasti vzdělání. Pro překonání této propasti AIAS nabízí technické kurzy a další řešení. AIAS například podepsal dohodu se středními školami, že jejich studenti budou chodit na praxe do našich členských firem. Momentálně chybějí informace týkající se regulace znečištění životního prostředí! Pravdou je, že v dnešní době velmi znečišťujeme životní prostředí. V současné době existuje přísná norma, která musí být dodržována. Například je třeba používat speciální prostředky na čištění odpadů. Samozřejmě že nejlepším způsobem by byla aplikace procesu bez jakéhokoliv odpadu. Na druhé straně byla nedávno uvedena v platnost evropská norma REACH, ale ještě není ve firmách příliš rozšířená. Proto bych chtěl na konferenci v rámci veletrhu Eurosurfas, aby AIAS, Ministerstvo a Oddělení ochrany životního prostředí autonomní oblasti Katalánie informovaly o této normě a iniciovaly otevřenou diskusi se společnostmi na toto téma, respektive jaké kroky je třeba podstoupit, aby vše bylo v souladu s novým předpisem. REFORMA A PRŮMYSL BAREV Originál článku najdete na jedná sa o časopis CHEMICAL NEWS - P u b l i c a c i ó n p e r i ó d i c a d e l E n c u e n t r o d e l a q u í m i c a a p l i c a d a d e l M e d i t e r r á n e o V oblasti průmyslových barev se západní Evropa a další rozvinuté země snaží o přijetí reformy, která by se týkala nabídky výroby produktů přátelských k životnímu prostředí. Jedná se o barvy kvalitní jak na bázi vody, tak na bázi rozpouštědla. Takové výrobky pak obsahují organické částice (VOC) v množství 100 g na 1 litr. Tyto výrobky jsou hlavně určeny pro speciální použítí. Průmyslovými barvami máme v tomto případě na mysli takové, které mají široký záběr použití. Jinak jsou za průmyslové barvy považovány takové, které se aplikují na hotové výrobky nebo na polotovary, zvláště pak v automobilovém průmyslu, v oblasti dopravy, v dřevařském průmyslu, v oblasti domácích systémů, na povrchovou úpravu kovů, pro elektroniku a další výrobky vyžadující speciální barvy. Celkově v západní Evropě v roce 2006 vzrostla výroba barev na 6,67 milionů tun, z toho 2,424 milionů tun patří do průmyslového sektoru. A dokonce samotní němečtí, španělští a italští producenti vyrobí přes 1 milion tun barev. Na příklad barvy používané v lodním průmyslu na ochranu a ozdobné nátěry lodí, barvy na ochranu konstrukcí a prvků před mořskou vodou. Též jmenujme dopravní značky, kovy a kovové konstrukce na povrchovou úpravu nádrží a zásobníků, atd., typické pro petrochemický průmysl, rafinérie, energetiku nebo potravinářský průmysl. VÍCE PRODUKTŮ NA BÁZI VODY V evropském průmyslu průmyslových barev zaznamenáváme silnou tendenci odklonu od rozpouštědel nešetrných k životnímu prostředí, tedy rostou požadavky na barvy na bázi vody. Je ovšem třeba vzít v úvahu, že existují takové povrchy, které v současné době nemohou přijmout výrobky na bázi vody. Není tak jednoduché najít moderní barvy, které by chránily životní prostředí a zároveň obsahovaly organickou složku. Uveďme jako příklad potravinářský průmysl, kde jsou povrchy z oceli nebo na bázi cementu a je nutné je ošetřit nátěrovými hmotami s vysokou odolností proti otěru, vysokým teplotám či jakémukoliv znehodnocení. V tomto případě splňují požadavky pouze barvy na bázi rozpouštědel. DUBEN 2008 povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz) strana 2

3 Momentálně se pracuje na vývoji barev šetrných k životnímu prostředí, s vyšším obsahem pevných částic nebo se změněnými vlastnostmi jejich jednotlivých prvků. Bylo již například vyvinuto rozpouštědlo pro alkalické barvy. To se získává z recyklovaných zdrojů. U barev na bázi vody je třeba myslet na to, že nejsou úplně vhodné do zátěžových prostor, a to díky menšímu obsahu VOC. Na druhou stranu zase vykazují takové výhody jako snazší odbouratelnost a nižší hořlavost. NOVINKY V posledních letech bylo velké úsilí věnované inovacím v oblasti povrchové úpravy. Novinky přicházejí z oblasti technologie živic a příprav podkladů na povrchovou konečnou úpravu. Podíváme-li se zblízka, co spojuje novinky, najdeme tendence v ochraně životního prostředí. Průmyslové barvy obsahují nové složky s malým, nebo dokonce nulovým množstvím VOC. Některé se dokonce vytvářejí z recyklovatelných materiálů. Je třeba zdůraznit, že mezi novými technologiemi existuje taková, která se opírá o fluorosilikonovou živici. Její výhoda spočívá v kombinaci tenké vrstvy silikonu spolu s pozitivními vlastnostmi fluoropolymerů. Vyvíjí se též nová řada akrylové živice, která je charakteristická vysokým stupněm vázání se s pigmenty. V praxi to znamená, že stačí nanést pouze jednu vrstvu. Nové živice pomáhají snížit i finanční zátěž na výrobu živice mají stejné vlastnosti s menším množstvím pigmentů. Důležitými novinkami v oblasti ochrany životního prostředí jsou ochranné prostředky před plísněmi, houbami a praskáním dřeva jak na bázi suchého filmu, tak na bázi vody. Na trhu rovněž najdete těsnění s nulovým množstvím VOC, vyvinuté z recyklovatelných materiálů tak, aby obsah VOC byl nižší než 50 g/l. Materiál byl vyroben s cílem nahradit tradiční komponenty, které VOC uvolňují. Nové tenzidy vykazují nízkou, případně velmi nízkou toxicitu a charakterizuje je velký stupeň odbouratelnosti, neobsahují alkalické fenoly. Mezi novinky řadíme též nové mikrogranulové vosky se snadným rozpouštěním se v systémech na bázi vody. V současné době probíhají výzkumy určené automobilovému sektoru. Jedná se o aplikace samoobnovitelných živic, kdy se svazky polymerů postupně samoeliminují nebo se působením tepla přeměňují na jiné. Na trhu se objevily nové složky pro plastové substráty s lepšími optickými vlastnostmi. Jsou jemné a při dotyku se blýskají, to vše, aniž by ztratily na kvalitě. PRÁŠKOVÉ BARVY Proces povrchové úpravy práškovými barvami je jednou z technologií, která je v celosvětovém měřítku na vzestupu. Je totiž dokonalou alternativou v rámci tradičních povrchových úprav. Vzrůstající obliba práškových barev je důsledkem jejich trvanlivosti a šetrnosti k životnímu prostředí, v neposlední řadě též odolnosti vůči blednutí a mechanickému poškození. Práškové barvy nevyužívají rozpouštědel a množství částic VOC vypouštěných do vzduchu je tak malé, že není třeba provádět kontrolu negativního dopadu na čistotu ovzduší. ZÁVĚR Není lehké skloubit zájmy výrobců a zákazníků, neboť generovaný zisk záleží ve velké míře na použití složek různých kvalit, tedy ovlivňujících cenu výrobku. Je tedy na klientech, aby si vybrali, jakou cílovou kvalitu chtějí, a výrobcích, aby dokázali zákazníkům vysvětlit, že je lepší zaplatit za vyšší kvalitu, než utratit dvakrát za levný produkt. Přehled pořádaných odborných akcí Podrobné informace najdete v odborném serveru POVRCHOVÁ ÚPRAVA nebo na webových stránkách pořadatelů Asociace českých zinkoven a Asociácia slovenských zinkovní (Czech and Slovak Galvanizers Association) ve spolupráci s generálním partnerem akce, společností ACO Industries, k.s. Přibyslav si Vás dovolují pozvat si Vás dovolují pozvat na XIV.Konferenci žárového zinkování Termín a místo konání je , Sport V hotel Hrotovice. Exkurze proběhne v pozinkovně společnosti ACO Industries, k.s. Program konference: Exkurze: jaderná elektrárna Dukovany Konference ukončená společenským večerem Exkurze: pozinkovna společnosti ACO Industries, k.s. Přibyslav Další informace získáte na DUBEN 2008 povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz) strana 3

4 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy, člen ZSVTS Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie, člen ZSVTS Česká společnost pro povrchové úpravy Ústav anorganickej chémie SAV Bratislava Slovenská chemická spoločnosť, odborná sekcia anorganickej chémie 50. MEDZINÁRODNÁ GALVANICKÁ KONFERENCIA jún 2008 SMOLENICE SSPÚ Na jubilejnej 50. Medzinárodnej galvanickej konferencii sa stretnú slovenskí a zahraniční odborníci z praxe, projektanti, výskumníci a výrobcovia pôsobiaci v oblasti povrchových úprav. Účastníci tohto najstaršieho odborného podujatia v oblasti povrchových úprav budú mať príležitosť vymeniť si poznatky a skúsenosti a nadviazať medzi sebou osobné, pracovné a obchodné kontakty. USPORIADATEĽ Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy, člen ZSVTS Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie, člen ZSVTS Česká společnost pro povrchové úpravy Ústav anorganickej chémie SAV Bratislava Slovenská chemická spoločnosť, odborná sekcia anorganickej chémie ODBORNÝ GARANT Doc. Ing. Marta Chovancová, PhD. ODBORNÁ SPOLUPRÁCA Atotech SK Banská Bystrica, SK ELCHEM SR Bratislava, SK PRAGOCHEMA Praha, CZ PROGRAMOVÝ VÝBOR Ing. Marta Bielková, CSc. Ing. Peter Ivic Ing. Ladislav Obr, CSc. ČSPÚ, CZ FCHPT STU v Bratislave, SK Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava, SK Prof. Ing. Pavel Fellner, DrSc. Ing. Michal Korenko, PhD. Ing. Petr Szelag SEKRETARIÁT KONFERENCIE p. Eva Dekanová KONTAKTNÁ ADRESA 50. Medzinárodná galvanická konferencia Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov FCHPT STU v Bratislave Radlinského 9, Bratislava Tel.: 02/ ; 02/ Fax: 02/ ODBORNÝ PROGRAM Utorok Prezentácia Otvorenie konferencie Predsedajúci: Prof. Ing.Pavel Fellner, DrSc. Žárové zinkování v ČR a na Slovensku Ing. Petr Strzyž Funkční chromování Heef 25 Ing. Ladislav Obr, CSc. Současný stav železnatého fosfátování Ing. Petr Szelag, Ing. Jaroslav Chocholoušek Prestávka Predsedajúci: Ing. Marta Bielková, CSc. Ekologický a kvalitatívny prínos do technológie pasivácie hliníkových materiálov Ing. Peter Ivic Vlastnosti pigmentovaných anodizovaných povlakov na hliníku Ing. Matilda Zemanová, PhD. EIS štúdia miešaného heterogénneho systému s vodivými a nevodivými časticami Doc. Ing. Ján Híveš, PhD., RNDr. Miroslav Gál, PhD Obedňajšia prestávka Predsedajúci: Ing. Peter Ivic REACH RNDr. Zuzana Zajacová Možnosti snižování zasolení odpadních vod z provozů povrchových úprav Ing. Pavel Vodehnal, Ing. Miroslava Banýrová Čistenie odpadových vôd po morení hliníkových výkovkov pomocou reverznej osmózy a možnosti využitia odpadov DUBEN 2008 povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz) strana 4

5 Ing. Jarmila Zahornadská, PhD. Najsilnejšie ekologické oxidačné činidlo - železany Doc. Ing. Ján Híveš, PhD., Ing. Dalibor Uher Prestávka Predsedajúci: Ing. Petr Szelag IN ECO, spol. s r. o., Ružomberok Dr. Ing. Max Schlőtter GmbH, Brno RNDr. Živan Běhal Diskusný večer Streda Predsedajúci: Ing. Ladislav Obr, CSc. Nové možnosti zvyšování korozní odolnosti zinkových povlaků Bohumil Dvořák Porovnání režimů urychlených korozních zkoušek používaných v automobilovém průmyslu Ing. Kateřina Kreislová Technologie pro černé pasivace z portfolia Atotech Pavel Mácka, Ing. Vojtěch Žabka Prestávka Predsedajúci: Doc. Ing. Marta Chovancová, PhD. Riešenie systému skúšania a monitorovania pri čistení dosiek plošných spojov Ing. Štefan Svetský, Prof. Ing. Karol Balog, PhD. Technologická řešení Atotech pro pokov slitin Zn Ni Ing. Vojtěch Žabka, Pavel Mácka Změny vlastností elektrolyticky vyloučených zinkových povlaků na ocelích po tepelném zpracování Ing. Josef Trčka, PhD., Ing. Bohuslav Res, CSc Záver konferencie VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 1. Názov konferencie: 50. Medzinárodná galvanická konferencia 2. Termín konania: jún Miesto konania: Kongresové centrum Smolenice SAV 4. Uzávierka prihlášok: spolu s potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku 5. Registrácia účastníkov: od 8.00 h v Kongresovom centre Smolenice. Informácie o doprave 6. Rokovacie jazyky: slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk 7. Audiovizuálna technika: dataprojektor, diaprojektor, spätný projektor 8. Zborník: Zborník obdržíte pri registrácii na základe záväznej objednávky. Autori príspevkov dostanú zborník zdarma. 9. Stravovanie a občerstvenie: Účastníkom konferencie bude poskytnuté občerstvenie v prestávke konferencie. Obedy pre všetkých účastníkov sú zabezpečené v jedálni Kongresového centra. 10. Ubytovanie: Ubytovanie v Kongresovom centre Smolenice sme Vám rezervovali na základe prihlášky Sprievodný program: Diskusný večer účastníkov, ktorý poriada SSPÚ, sa uskutoční formou banketu v utorok o hod. na zámku Smolenice. 12. Účastnícky poplatok: Vyplnenú záväznú prihlášku spolu s vyznačením požadovaných služieb a platieb prosíme zaslať na adresu ÚACHTM, oddelenie anorganickej technológie FCHPT STU v Bratislave do termínu uvedeného v záväznej prihláške. Bankové spojenie: č. ú.: /0900, variabilný symbol 2919, konštantný symbol. 0308, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. Bratislava, s uvedením mena a zamestnávateľskej organizácie účastníka. IBAN: SK , Bicswift GIBASKBX. IČO: , DIČ: INZERCE Společnost Aircraft Industries a.s. v těchto dnech připravuje realizaci nové linky povrchových úprav. Jedná se o novou, plně automatizovanou počítačem řízenou linku, s možností záznamu procesu splňující nároky kladené na kvalitu požadovanou světovými leteckými výrobci. Linka splňuje požadavky norem MILA 8625F a MIL-C-5541E pro procesy: - anodická oxidace v kyselině chromové - žluté chromátování v Turco Alumigold B - bezbarvé chromátování v Alodine tvrdé eloxování v kyselině sírové rozměr van: 3000 x 600 x 1500 mm Rádi bychom Vám touto cestou nabídli možnost zajištění výše uvedených povrchových úprav v této nové lince. Spuštění provozu je plánováno ve III. čtvrtletí roku Máte-li jakékoliv dotazy týkající se nabízených povrchových úprav, jsme Vám k dispozici na níže uvedených kontaktech. Máte-li zájem o nabízené povrchové úpravy, potvrďte prosím Váš zájem e- mailem na adresu: Tel.: Fax: Web: Aircraft Industries, a. s., Na Záhonech 1177, Kunovice, PSČ DUBEN 2008 povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz) strana 5

6 Registrován pod ISSN X Elektronický časopis je uchováván a archivován v rámci projektu WebArchiv Národní knihovny a je poskytnutý k Online přístupu Internetovým uživatelům. Redakce elektronického časopisu POVRCHOVÁ ÚPRAVA Ing. Ladislav Pachta, Hradec Králové, tel.: , mobil: , Radka Cvejnová, Kostelec n. Orl., tel.: , Přihlášení k zasílání elektronického časopisu a prohlédnutí nebo stažení jednotlivých vydání je možno z Copyright 2008, IMPEA s.r.o., Hradec Králové DUBEN 2008 povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz) strana 6

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz Univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí pro fotovoltaiku KONSTRUKCE pro na volnou plochou FOTOVOLTAIKU Progresivní Pohodlný Praktický Přesný První český univerzální stavebnicový systém ocelových

Více

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel partnerské možnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres České ortodontické společnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti 18. 20. 9. 2014

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations,

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, pořádá pod záštitou Romana Onderky, primátory města Brna, prof. Ing. Petra Moose, CSc., děkana FD ČVUT

Více

NÁRODNÍ DIALOG O VODĚ Hospodaření s vodou v období hydrologického sucha

NÁRODNÍ DIALOG O VODĚ Hospodaření s vodou v období hydrologického sucha Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce ve spolupráci s Global Water Partnership si Vás dovolují pozvat na seminář

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav strojírenské technologie Technologie I. Referát č. 1. Povrchové úpravy Anodická oxidace hliníku Vypracoval: Jan Kolístka Dne: 28. 9. 2009 Ročník:

Více

ZINGA. systém studeného zinkování

ZINGA. systém studeného zinkování ZINGA systém studeného zinkování G zinkem je zavedený a osvědčený způsob ochrany ocele proti korozi. Zinkové nátěry sa aplikují na ocel z důvodu vytvoření katodické ochrany. Katodická ochrana vzniká tak,

Více

V YSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší. ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. IUAPPA Česká republika

V YSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší. ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. IUAPPA Česká republika V YSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší a IUAPPA Česká republika DŮM TECHNIKY PARDUBICE spol. s r.o. pořádají VI. ročník mezinárodní konference VOC

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

Rámcový program semináře

Rámcový program semináře Pro pracovníky organizací je mnohdy obtížné sledovat současný vývoj v oblasti legislativních požadavků na proces výroby a jeho produkty, zejména z pohledu charakteristik systému managementu kvality a prokazování

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno organizují již tradičně u př íležitosti stavebních veletrhů Brno 2015 22. 25.

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ V ČR A NA SLOVENSKU 1999 2007. Ing.Petr Strzyž, Asociace českých a slovenských zinkoven

ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ V ČR A NA SLOVENSKU 1999 2007. Ing.Petr Strzyž, Asociace českých a slovenských zinkoven tistun ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ V A NA SLOVENU 1999 27 Ing.Petr Strzyž, Asociace českých a slovenských zinkoven Abstrakt Ve své krátké přednášce v rámci X. konference Ocelové konstrukce 28 bych Vám chtěl přiblížit

Více

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků 19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků Pro PARTNERY A VYSTAVOVATELE přináší akce příležitost aktivní prezentace svého portfolia produktů a služeb a především novinek před vybranou cílovou

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPO MONGOLIA 2015 Mezinárodní veletrh se zaměřením na těžbu a stavebnictví Místo konání: Buyant Ukhaa Sportpalace, Ulánbátar, Mongolsko Datum konání: 23.-25. března 2015

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Plotové systémy. Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu

Plotové systémy. Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu Plotové systémy Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu Proč se vyplatí vybrat si oplocení POLARGOS? 1. Poskytuje Vám pocit bezpečí Oplocením domu našimi systémy budujete stylové zabezpečení kolem svého

Více

Svaz chemického průmyslu České republiky

Svaz chemického průmyslu České republiky Svaz chemického průmyslu České republiky si Vás dovoluje pozvat na SEMINÁŘ 2. září 2008 ROSMARIN BUSINESS CENTER, Dělnická 213/12, Praha 7 http://www.schp.cz K tématu Nová evropská politika chemických

Více

*** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice

*** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice Místo konání akce: *** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice Příjezd z dálnice D 1: Sjezd na D2 EXIT 41 Podivín, dále přes Velké Bílovice. Kontaktní adresa: Ing. Jan Kudláček Na Studánkách 782 551

Více

20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery

20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery Promoclean TP 112 Detergentní kapalina určená pro odstraňování veškerých brusných a leštících past a chladících obráběcích olejů Viskózní kapalina kaštanové barvy, která se snadno rozpouští a omývá vodou

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK Pod záštitou ČSUM a MK Hradec nad Moravicí 7. - 8. října 2009 Dostálovy dny si za patnáct let existence zajistily pevné místo v kalendáři akcí urgentní medicíny. Od nejistých začátků v podobě edukačních

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail

Více

Náklad: 5 000 ks Remintenda: 0 ks Periodicita: dvouměsíčník Distribuce: formou předplatného a direct mailu (zdarma zasílání na konkrétní firmy,

Náklad: 5 000 ks Remintenda: 0 ks Periodicita: dvouměsíčník Distribuce: formou předplatného a direct mailu (zdarma zasílání na konkrétní firmy, Náklad: 5 000 ks Remintenda: 0 ks Periodicita: dvouměsíčník Distribuce: formou předplatného a direct mailu (zdarma zasílání na konkrétní firmy, osoby) Mediální partnerství: Cech podlahářů ČR, Cech parketářů

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 Mezinárodní odborný veletrh energetiky a elektrotechniky Obor: energetika a elektrotechnika Veletrh ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 je

Více

TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55. 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid

TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55. 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid Strana 1 ze 3 06/2008/04 TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid OBLAST POUŽITÍ Dohromady s vhodnými základními nátěry se používá jako vysoce kvalitní, odstínově stálý vrchní nátěr

Více

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ Počítačem asistované ortopedické operace a miniinvazivní přístupy 8.- 9. dubna 2011 Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno Kongres se koná pod záštitou České společnosti

Více

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Hlavní partner konference: Mediální partneři konference: Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou

Více

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON nátěrové a podlahové systémy na polymerové bázi Ochrana betonových povrchů Vynikající přídržnost k podkladu Snadná údržba Vysoká životnost

Více

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI. XVI. kongres kongres České České ortodontické ortodontické společnosti společnosti Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI th Congress

Více

TECHNOLOGIE BETONU 2

TECHNOLOGIE BETONU 2 POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA www.cbsbeton.eu ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze a Ústavem technologie stavebních hmot a dílců FAST VUT v Brně NOVÉ ŠKOLENÍ SYSTÉMU ČBS AKADEMIE O TECHNOLOGII

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

Průmyslové nátěrové hmoty

Průmyslové nátěrové hmoty Průmyslové nátěrové hmoty Společnost FEYCOLOR vznikla v Německu v roce 1948 a je trvale úzce specializována na vývoj a výrobu vysoce kvalitních průmyslových nátěrů pro oblast antikorozní ochrany, ochrany

Více

Ocelové konstrukce - oceňování

Ocelové konstrukce - oceňování Zde vložte foto Zde vložte foto Ocelové konstrukce - oceňování Ing, Jakub Cejnar Divize 3/Provoz Ocelových Konstrukcí 1 Cena ocelové konstrukce 2 Cena ocelové konstrukce Fakturuje Ovlivňuje 3 Cena ocelové

Více

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Klub plynárenské historie VŠB TU Ostrava 22. - 23. 10. 2015 Kongresový sál VŠB TU 17. listopadu 15/2172 Ostrava - Poruba pod záštitou Mediální partneři I. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ZEMNÍ PLYN I ENERGIE ZE

Více

přechodové profily pro podlahy o nestejné výšce Pronivel Cerfix Pronivel P

přechodové profily pro podlahy o nestejné výšce Pronivel Cerfix Pronivel P PROFILPAS S.P.A. VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY TEL. +39 (0)49 8878411 +39 (0)49 8878412 FAX. +39 (0)49-706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM přechodové profily pro podlahy o nestejné výšce

Více

MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ

MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ Nejrozšířenější technické materiály železné kovy - OCELI V současné době nahrazení NEŽELEZNÉ KOVY Al, Mg, Ti PLASTY KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Vysokopevnostní oceli Hlubokotažné oceli

Více

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze PROJEKT TECHNOPARK KRALUPY Reg. č. projektu: 5.1PP04/052 TECHNOPARK VTP KRALUPY Stavební chemie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze Město

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 01. 10. 2014 Olomouc 15. 10. 2014 Liberec 29. 10. 2014 Plzeň 05.

Více

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester TOP Hotel Praha Blažimská 1781/4, Praha 4 25. 28. září 2011

Více

HLINÍKOVÉ FASÁDY HUECK+HARTMANN

HLINÍKOVÉ FASÁDY HUECK+HARTMANN HLINÍKOVÉ SYSTÉMY HLINÍKOVÉ FASÁDY JSTE NÁROČNÍ, JDETE ZA SVÝM CÍLEM A NECHCETE BÝT OMEZENI VE VAŠICH PŘEDSTAVÁCH? Jedině Vám jsou určeny naše hliníkové sestavy a výrobky. Uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky,

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů

Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů Il vostro partner SU MISURA... Precisely Meeting Your Demands MISUMI TCS Uveden pro poskytování prvotřídních služeb,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE NOMENKLATURA

ZÁKLADNÍ INFORMACE NOMENKLATURA ZÁKLADNÍ INFORMACE Reklama, Polygraf 2011 18. ročník veletrhu reklamy, médií, polygrafie a obalů Termín konání: 23. 25. března 2011 Místo konání: Výstaviště Praha Holešovice Pořadatel: M.I.P. Group, a.s.

Více

3. 7. 10. 2011. Informace pro vystavovatele. Brno Výstaviště. 53. mezinárodní strojírenský veletrh www.bvv.cz/msv

3. 7. 10. 2011. Informace pro vystavovatele. Brno Výstaviště. 53. mezinárodní strojírenský veletrh www.bvv.cz/msv Informace pro vystavovatele V e l e t r h y B r n o, a. s. w w w. b v v. c z B r n o V ý s t a v i š t ě MSV 2011 53. mezinárodní strojírenský veletrh www.bvv.cz/msv 6. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky

Více

OPTICKÉ KOMUNIKACE 2013

OPTICKÉ KOMUNIKACE 2013 1. informace a pozvánka k aktivní účasti Česká a Slovenská společnost pro fotoniku ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická Československá sekce IEEE Agentura Action M Vás zvou na konferenci a výstavu OPTICKÉ

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme Největší mezinárodní veletrh průmyslových subdodávek v severských zemích Místo konání: Jönköping, Švédsko Datum konání: Obor: strojírenské subdodávky (odlitky, výkovky,

Více

Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu

Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu KEIM Reno Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu První kontaktní zateplovací systémy byly vyvinuty už v 60. letech minulého století, u nás se objevují od 90. let. Od

Více

PREVENCE KATASTROF - OCHRANA OBYVATEL A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PREVENCE KATASTROF - OCHRANA OBYVATEL A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESK ČESKÝ SPOLEK PRO PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Vás zvou na odborný seminář spojený s diskusí PREVENCE KATASTROF - OCHRANA OBYVATEL A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Uskuteční se ve čtvrtek

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využití solárního tepla v průmyslu Datum a místo konání: 21.9.2011, Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice

Více

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 3. BĚH ŠKOLENÍ Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu Školení VODONEPROPUSTNÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE 14. května 2008 Brno, hotel

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 15. - 16. 4. 2015 Konference je součástí

Více

odborné informace z praxe Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Vás srdečně zve na

odborné informace z praxe Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Vás srdečně zve na Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Vás srdečně zve na 10. 1. 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE 15. 1. 2013 BRNO 17. 1. 2013 OSTRAVA 22. 1. 2013 PLZEŇ 24. 1. 2013 PRAHA 29. 1. 2013 HRADEC KRÁLOVÉ 31.

Více

Stavebnictví Automotive Průmysl PROSTOR PRO ŽIVOT RELAZZO. VAŠE PRAVÁ TERASA. www.rehau.cz/relazzo

Stavebnictví Automotive Průmysl PROSTOR PRO ŽIVOT RELAZZO. VAŠE PRAVÁ TERASA. www.rehau.cz/relazzo Stavebnictví Automotive Průmysl PROSTOR PRO ŽIVOT RELAZZO. VAŠE PRAVÁ TERASA. www.rehau.cz/relazzo DNES POUHÝ SEN, JIŽ ZÍTRA PROSTOR PRO ŽIVOT OD MYŠLENKY K HOTOVÉ TERASE Přála bych si terasu, která by

Více

Výrobce plochých produktu z nerezové oceli

Výrobce plochých produktu z nerezové oceli Stainless Service Poland Výrobce plochých produktu z nerezové oceli Budova Servisního střediska ArcelorMittal v Siemianowicích Śląských. 01 Stainless Service Poland Naše firma je předním dodavatelem plochých

Více

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář AKTUALIZAČNÍ SEMINÁŘ

Více

Mezinárodní konference Využívání zdrojů nerostných surovin

Mezinárodní konference Využívání zdrojů nerostných surovin 14. - 16. ledna 2010 Hotel Sepetná Ostravice 0956 739 14 Ostravice Česká republika ORGANIZÁTOŘI Horní Nová Ves 108 507 81 Lázně Bělohrad tel.: +420 493 793 249 fax.: +420 493 793 249 frantisek.zocek@czechstonecluster.eu

Více

Nadstavbový vzdělávací kurz bude realizován formou osmi samostatných jednodenních školení na vybraná témata, která proběhnou ve vybraných lokalitách.

Nadstavbový vzdělávací kurz bude realizován formou osmi samostatných jednodenních školení na vybraná témata, která proběhnou ve vybraných lokalitách. Nadstavbový vzdělávací kurz bude realizován formou osmi samostatných jednodenních školení na vybraná témata, která proběhnou ve vybraných lokalitách. Pro zájemce, kteří se v rámci agendy potýkají se specifickými

Více

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014)

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) KONSTRUKCE 2014 Konference České asociace ocelových konstrukcí a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) 6. listopadu 2014, Clarion Congress Hotel Ostrava Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava-Zábřeh Pozvánka

Více

51. diabetologické dny. 16. 18. dubna 2015 Luhačovice. www.diab.cz www.dialuha2015.cz INFORMACE

51. diabetologické dny. 16. 18. dubna 2015 Luhačovice. www.diab.cz www.dialuha2015.cz INFORMACE 51. diabetologické dny 16. 18. dubna 2015 Luhačovice INFORMACE www.diab.cz www.dialuha2015.cz ČESKÁ DIABETOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ve spolupráci se SLOVENSKOU DIABETOLOGICKOU SPOLEČNOSTÍ pořádají 51.

Více

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Vás za podpory projektu OPVK Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu srdečně zve na konferenci OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A

Více

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012 FILTRACE A FILTRAÈNÍ TECHNIKA AUTOMATICKÉ SAMOÈISTÍCÍ FILTRY EFEKTIVNÍ FILTRACE NÍZKÉ POØIZOVACÍ NÁKLADY TÉMÌØ ŽÁDNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY KONTINUÁLNÍ FILTRACE KAPALIN VYSOKÉ PRÙTOKY JEDNÍM FILTREM MOŽNÉ PRO

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Obchodní nabídka Základní informace Nové kongresové prostory U Hájků uvítají návštěvníky IX. kongresu praktických lékařů a sester MEDICÍNA

Více

Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o.

Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o. Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Strojní Katedra mechanické technologie Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o. Student: Daniela Pavelková 2 Obsah 1. Profil firmy... 3 2. Kontrola

Více

výroby dopravních prostředků

výroby dopravních prostředků Komplexní profesionální řešení pro dané segmenty. www.tork.cz paliv a energie strojírenský výroby dopravních prostředků chemický správná volba má význam Charakter práce v oblasti strojírenského, automobilového,

Více

Vyvinuta pro lepší výkon. DuPont Sontara EC

Vyvinuta pro lepší výkon. DuPont Sontara EC Vyvinuta pro lepší výkon DuPont Sontara EC Utěrka DuPont TM Sontara EC VYVINUTA PRO LEPŠÍ VÝKON Ani látka, ani papír něco úplně jiného DuPont technologie v každé utěrce Nyní je tu nová alternativa v oblasti

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a partnery

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme THE ADVANCED ENGINEERING UK group of events sektor automobilový, letecký, kompozitní, zpracování kovů, elektroniky Veletrh ADVANCED ENGINEERING se koná každoročně a pod

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu VÝHODNÉ CENY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

Spolehlivý partner v oblasti zpracování plechu ORGANIZACE

Spolehlivý partner v oblasti zpracování plechu ORGANIZACE KASPER KOVO ORGANIZACE Historie 1992 založení firmy v Úpici 1996 zaměření se na zpracování plechu ve spolupráci s evropskými firmami 1999 instalace prvního laseru 2001 přestěhování do nového areálu v Trutnově

Více

LUHAČOVICE 25.9.2014

LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Pod záštitou předsedů vlád České a Slovenské republiky LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách ZELENÁ ŠKOLA Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA Řeší sběr a svoz elektroodpadu, baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo ve školách. V současné době se projektu účastní

Více

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 1. cirkulář KVALITA ŽIVOTA 2013 Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci, pod záštitou

Více

MaxiFlex. prorange TM. Ultimate TM. MaxiFlex Ultimate

MaxiFlex. prorange TM. Ultimate TM. MaxiFlex Ultimate Ultimate TM MaxiFlex Ultimate Rukavice MaxiFlex Ultimate jsou navrženy a vyvinuty jako prodyšné a staly měřítkem pro precizní manipulaci v suchých prostředích. Řada MaxiFlex Ultimate je dostupná v 7 velikostech

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

3. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU NABÍDKA PRO PARTNERY KONGRESU A VYSTAVOVATELE. 11. 12. 12. 2015 Clarion Congress Hotel Prague

3. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU NABÍDKA PRO PARTNERY KONGRESU A VYSTAVOVATELE. 11. 12. 12. 2015 Clarion Congress Hotel Prague 3. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU NABÍDKA PRO PARTNERY KONGRESU A VYSTAVOVATELE 11. 12. 12. 2015 Clarion Congress Hotel Prague POŘÁDÁ Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP PREZIDENT

Více

WORKSHOP Využití vysokotlaké technologie ve výrobě potravin

WORKSHOP Využití vysokotlaké technologie ve výrobě potravin WORKSHOP Využití vysokotlaké technologie ve výrobě potravin Datum: Pátek 30. května 2008 MÍSTO: HOTEL BAROKO TOMSOVA 11/13, PRAHA 10 garant akce: Ing. Milan Houška Výzkumný ústav potravinářský Praha Úvod

Více

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: 17. veletrh bydlení FOR HABITAT, 4. veletrh zahradní architektury nábytku a techniky FOR GARDEN, 6.

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon, fax: 542 214 481 Zodpovídá: P. O. Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

PRACOVNÍ PROTIÚNAVOVÉ ERGONOMICKÉ BEZPEČNOSTNÍ ROHOŽE ERGOLASTEC

PRACOVNÍ PROTIÚNAVOVÉ ERGONOMICKÉ BEZPEČNOSTNÍ ROHOŽE ERGOLASTEC Stav 01/2012 Interceramica, spol. s r.o. Přemyslova 969 CZ 337 01 Rokycany Telefon (+420)371724652 Telefax (+420)371723005 interceramica@interceramica.cz www.interceramica.cz www.pracovnirohoze.cz www.ergolastec.at

Více

jsi dovolují pozvat Vás na 22. mezinárodní vědeckou konferenci InteRRa 22 a 42. setkání Hnutí spolupracujících škol R s názvem:

jsi dovolují pozvat Vás na 22. mezinárodní vědeckou konferenci InteRRa 22 a 42. setkání Hnutí spolupracujících škol R s názvem: [MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE INTERRA 22 A SETKÁNÍ HNUTÍ SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL R ] 25. října 2013 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Ústav pedagogických věd, Město Šluknov Hnutí

Více

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY COR 70 INDUSTRIAL s PTM MILLENNIUM 2000 bez PTM MILLENNIUM Plus FASÁDNÍ SYSTÉM TP-52 ZDVIŽNĚ POSUVNÝ SYSTÉM 4500 A 4600 s PTM vyrobeno z profilů HLINÍKOVÁ OKNA,

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU NOVINKA! ÚČAST NA KONFERENCI A STRAVOVÁNÍ BĚHEM VÝSTAVY V CENĚ VÝSTAVNÍCH SLUŽEB! OBJEDNÁVKY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ + BONUS! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

ZINKOVÁNÍ BEZ HRANIC. www.zinkpower.com

ZINKOVÁNÍ BEZ HRANIC. www.zinkpower.com KOPF GRUPPE SVH ZINKOVÁNÍ BEZ HRANIC www.zinkpower.com ČESKÁ REPUBLIKA ZinkPower Roudnice s.r.o. Hálkova 2490 413 01 Roudnice nad Labem Tel +420 / 416 84 15 24 Fax +420 / 416 84 15 25 roudnice@zinkpower.com

Více

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie VELKOOBCHODNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2013

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie VELKOOBCHODNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2013 PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie VELKOOBCHODNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2013 ceník č. 4/2013 platnost 1. 10. 31. 12. 2013 aktualizace 1. 10. 2013 INFORMACE o cenách a produktech Star: Jednotlivá

Více