povrchová úprava ZPRÁVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "povrchová úprava ZPRÁVY"

Transkript

1 povrchová úprava ROZHOVOR S MANUELEM GARCÍOU PREZIDENTEM ŠPANĚLSKÉ ASOCIACE PRŮMYSLOVÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV (AIAS) REFORMA A PRŮMYSL BAREV PDF ČASOPIS NOVÉ PŘÍPRAVKY - TECHNOLOGIE - SLUŽBY ROČNÍK V. DUBEN 2008 Ú V O D N Í S L O V O V letošním roce slaví server POVRCHOVÁ ÚPRAVA 10. výročí a elektronický časopis 5. výročí. Vzhledem k tomu, že se jedná o internetové projekty, je to v porovnání s dobou činnosti ostatních serverů a časopisů docela dlouhá doba. Jsme rádi, že si v březnu více jak návštěvníků serveru prohlédlo stránek a těšíme se, že překonání hranice počtu bude co nejdříve. V tomto vydání navazujeme na představování významných odborných akcí. Tentokrát Vás chceme upozornit na Mezinárodní veletrh barev a povrchových úprav, který se bude konat října 2008 v Barceloně. L. Pachta ZPRÁVY Děkujeme Evě Poništové, Aleně Pechové a Barbaře Glownia za poskytnutí materiálů a provedení jejich překladu. EUROSURFAS MEZINÁRODNÍ VELETRH BAREV A POVRCHOVÝCH ÚPRAV ŘÍJNA Práškové barvy a galvanizace budou mít silné postavení Posledního ročníku tohoto veletrhu se účastnili vystavovatelé z 21 zemí Veletrh EUROSURFAS je zaměřen na obor průmyslových barev. Veletrh Eurosurfas oslaví ve dnech října 2008 na výstavišti Gran Via správy Fira de Barcelona již 26. narozeniny. Eurosurfas se pořádá každé tři roky a vždy se ho účastní velký počet firem z oboru průmyslových barev a laků, zvláště pak z oblastí tekutých barev, práškových barev a galvanizování. Veletrh se koná spolu s dalšími veletrhy jako Expoquimia a Equiplast, které jsou považovány za největší událost chemického průmyslu střední Evropy. Poslední ročník veletrhu Eurosurfas, který se konal v roce 2005, přivítal 298 firem na výstavní ploše více než m² (čistá výstavní plocha). Vystavující společnosti pocházely z USA, Velké Británie, Itálie, Německa a Švýcarska. V rámci letošního ročníku jsou zavedeny mimo jiné nomenklatury jako barvy a laky, vybavení a zařízení na přípravu povrchových úprav, vybavení pro kontrolu a analýzu měření, ochrana životního i pracovního prostředí, ochrana pracovníků při práci, práci, výzkum, rozvoj a inovace, různé související služby, subdodavatelé z různých oborů, dodavatelé hardware a software. Z dalších zajímavostí, které zpestří letošní ročník, uvádíme odborné konference, semináře a debaty největších společností z oboru. Během posledního ročníku diskutovalo více než 300 odborníků na témata: galvanické barvy, konečné povrchové úpravy v automobilovém průmyslu a ochrana životního prostředí. Další informace lze získat (komunikace ve slovenském jazyce): Mgr. Eva Poništová Špecialista pre rozvoj projektu FIRA BAR- CELONA pre Českú a Slovenskú republiku LOGOS - Conseil Marketing et Commercial en Europe de l'est ul. Sw.Tomasza 29/ Kraków POLOGNE tel. (+48) (12) fax (+48) (12) ROZHOVOR S MANUELEM GARCÍOU PREZIDENTEM ŠPANĚLSKÉ ASOCIACE PRŮMYSLOVÝCH PO- VRCHOVÝCH ÚPRAV (AIAS) Ceny výrobků by se měly odvíjet od cen kovů. Manuel García s námi hovořil o rizicích, kterým obor povrchových úprav čelí asijská konkurence, ceny kovů, a zároveň nabídl i řešení těchto problémů. Jakým nástrahám čelí obor povrchových úprav? Sektor čelí v současné době čtyřem závažným problémům: cena kovů, asijská konkurence hlavně z Číny, deficit kvalitních lidských zdrojů pro technologii galvanizace. Posledním bodem, který řešíme, je ochrana životního prostředí. DUBEN 2008 povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz) strana 1

2 Rádi bychom rozebrali krok za krokem cenu kovů... Pro firmy, které se pohybují v tomto sektoru, ceny kovů představují 15 až 30 % konečné ceny výrobku. Problém spočívá v tom, že rostoucí cena navyšuje i cenu konečného výrobku a to naši klienti nechtějí akceptovat. V rámci asociace AIAS jsme navrhli, aby se ceny přizpůsobovaly pohybu cen kovů v procesu výroby každé tři měsíce. Na čem závisí ceny kovů? Opravdu na různých faktorech. V první řadě je třeba brát jako skutečnost, že v Evropě existuje spousta dolů, které vznikly se stejným záměrem. Jestliže pracovní podmínky nesplňují sociální kritéria, tak nesplňují ani současná požadovaná práva náležející pracovníkům. Tato situace způsobila to, že se trh kovů soustředil do několika malo částí světa, tedy Čína se stala lídrem na trhu kovů. A to je příčina i dalšího problému asijské konkurence. Kvalita asijských výrobků v poslední době velmi vzrostla. Je to dáno tím, že hodně evropských firem vysílá své techniky do Asie, aby v asijských výrobních závodech, hlavně v Číně, kontrolovali proces výroby. Tím pak výrobky splňují evropské normy a získají povolení k užití ve Španělsku. Pak asijské levnější, ale kvalitní produkty přinášejí vyšší zisk. Jak by mohl být španělský průmysl opět konkurenceschopný? Centrum metalurgických studií a konzultací (CEAM) vypracovalo studii procesu změny, konkrétně technických změn, zlepšení a inovací. V praxi to znamená, že společnostem doporučujeme, aby využívaly nové technologie a nabízely své výrobky na nových tržních segmentech například astronomii a leteckém průmyslu. Řešení se též nabízí v seskupování firem. V každém případě je jasné, že náš obor ztratí asi 50 % aktivních firem, protože se najdou firmy, které nebudou moct na tyto změny reagovat. Nebylo by efektivní zaškolit nové pracovníky? Ano. Faktem je, že na univerzitách a technických školách se studenti učí spíše všeobecné věci a jen se dotknou specifických faktorů chemického sektoru. Právě z tohoto ůvodu AIAS nemohlo využít spoustu příležitostí na vytvoření Technického galvanického inženýrství tak jako to existuje například ve Velké Británii. Vždy, když AIAS měla snahu podniknout nějaké kroky v této oblasti, setkávala se s nechutí ze strany administravy v oblasti vzdělání. Pro překonání této propasti AIAS nabízí technické kurzy a další řešení. AIAS například podepsal dohodu se středními školami, že jejich studenti budou chodit na praxe do našich členských firem. Momentálně chybějí informace týkající se regulace znečištění životního prostředí! Pravdou je, že v dnešní době velmi znečišťujeme životní prostředí. V současné době existuje přísná norma, která musí být dodržována. Například je třeba používat speciální prostředky na čištění odpadů. Samozřejmě že nejlepším způsobem by byla aplikace procesu bez jakéhokoliv odpadu. Na druhé straně byla nedávno uvedena v platnost evropská norma REACH, ale ještě není ve firmách příliš rozšířená. Proto bych chtěl na konferenci v rámci veletrhu Eurosurfas, aby AIAS, Ministerstvo a Oddělení ochrany životního prostředí autonomní oblasti Katalánie informovaly o této normě a iniciovaly otevřenou diskusi se společnostmi na toto téma, respektive jaké kroky je třeba podstoupit, aby vše bylo v souladu s novým předpisem. REFORMA A PRŮMYSL BAREV Originál článku najdete na jedná sa o časopis CHEMICAL NEWS - P u b l i c a c i ó n p e r i ó d i c a d e l E n c u e n t r o d e l a q u í m i c a a p l i c a d a d e l M e d i t e r r á n e o V oblasti průmyslových barev se západní Evropa a další rozvinuté země snaží o přijetí reformy, která by se týkala nabídky výroby produktů přátelských k životnímu prostředí. Jedná se o barvy kvalitní jak na bázi vody, tak na bázi rozpouštědla. Takové výrobky pak obsahují organické částice (VOC) v množství 100 g na 1 litr. Tyto výrobky jsou hlavně určeny pro speciální použítí. Průmyslovými barvami máme v tomto případě na mysli takové, které mají široký záběr použití. Jinak jsou za průmyslové barvy považovány takové, které se aplikují na hotové výrobky nebo na polotovary, zvláště pak v automobilovém průmyslu, v oblasti dopravy, v dřevařském průmyslu, v oblasti domácích systémů, na povrchovou úpravu kovů, pro elektroniku a další výrobky vyžadující speciální barvy. Celkově v západní Evropě v roce 2006 vzrostla výroba barev na 6,67 milionů tun, z toho 2,424 milionů tun patří do průmyslového sektoru. A dokonce samotní němečtí, španělští a italští producenti vyrobí přes 1 milion tun barev. Na příklad barvy používané v lodním průmyslu na ochranu a ozdobné nátěry lodí, barvy na ochranu konstrukcí a prvků před mořskou vodou. Též jmenujme dopravní značky, kovy a kovové konstrukce na povrchovou úpravu nádrží a zásobníků, atd., typické pro petrochemický průmysl, rafinérie, energetiku nebo potravinářský průmysl. VÍCE PRODUKTŮ NA BÁZI VODY V evropském průmyslu průmyslových barev zaznamenáváme silnou tendenci odklonu od rozpouštědel nešetrných k životnímu prostředí, tedy rostou požadavky na barvy na bázi vody. Je ovšem třeba vzít v úvahu, že existují takové povrchy, které v současné době nemohou přijmout výrobky na bázi vody. Není tak jednoduché najít moderní barvy, které by chránily životní prostředí a zároveň obsahovaly organickou složku. Uveďme jako příklad potravinářský průmysl, kde jsou povrchy z oceli nebo na bázi cementu a je nutné je ošetřit nátěrovými hmotami s vysokou odolností proti otěru, vysokým teplotám či jakémukoliv znehodnocení. V tomto případě splňují požadavky pouze barvy na bázi rozpouštědel. DUBEN 2008 povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz) strana 2

3 Momentálně se pracuje na vývoji barev šetrných k životnímu prostředí, s vyšším obsahem pevných částic nebo se změněnými vlastnostmi jejich jednotlivých prvků. Bylo již například vyvinuto rozpouštědlo pro alkalické barvy. To se získává z recyklovaných zdrojů. U barev na bázi vody je třeba myslet na to, že nejsou úplně vhodné do zátěžových prostor, a to díky menšímu obsahu VOC. Na druhou stranu zase vykazují takové výhody jako snazší odbouratelnost a nižší hořlavost. NOVINKY V posledních letech bylo velké úsilí věnované inovacím v oblasti povrchové úpravy. Novinky přicházejí z oblasti technologie živic a příprav podkladů na povrchovou konečnou úpravu. Podíváme-li se zblízka, co spojuje novinky, najdeme tendence v ochraně životního prostředí. Průmyslové barvy obsahují nové složky s malým, nebo dokonce nulovým množstvím VOC. Některé se dokonce vytvářejí z recyklovatelných materiálů. Je třeba zdůraznit, že mezi novými technologiemi existuje taková, která se opírá o fluorosilikonovou živici. Její výhoda spočívá v kombinaci tenké vrstvy silikonu spolu s pozitivními vlastnostmi fluoropolymerů. Vyvíjí se též nová řada akrylové živice, která je charakteristická vysokým stupněm vázání se s pigmenty. V praxi to znamená, že stačí nanést pouze jednu vrstvu. Nové živice pomáhají snížit i finanční zátěž na výrobu živice mají stejné vlastnosti s menším množstvím pigmentů. Důležitými novinkami v oblasti ochrany životního prostředí jsou ochranné prostředky před plísněmi, houbami a praskáním dřeva jak na bázi suchého filmu, tak na bázi vody. Na trhu rovněž najdete těsnění s nulovým množstvím VOC, vyvinuté z recyklovatelných materiálů tak, aby obsah VOC byl nižší než 50 g/l. Materiál byl vyroben s cílem nahradit tradiční komponenty, které VOC uvolňují. Nové tenzidy vykazují nízkou, případně velmi nízkou toxicitu a charakterizuje je velký stupeň odbouratelnosti, neobsahují alkalické fenoly. Mezi novinky řadíme též nové mikrogranulové vosky se snadným rozpouštěním se v systémech na bázi vody. V současné době probíhají výzkumy určené automobilovému sektoru. Jedná se o aplikace samoobnovitelných živic, kdy se svazky polymerů postupně samoeliminují nebo se působením tepla přeměňují na jiné. Na trhu se objevily nové složky pro plastové substráty s lepšími optickými vlastnostmi. Jsou jemné a při dotyku se blýskají, to vše, aniž by ztratily na kvalitě. PRÁŠKOVÉ BARVY Proces povrchové úpravy práškovými barvami je jednou z technologií, která je v celosvětovém měřítku na vzestupu. Je totiž dokonalou alternativou v rámci tradičních povrchových úprav. Vzrůstající obliba práškových barev je důsledkem jejich trvanlivosti a šetrnosti k životnímu prostředí, v neposlední řadě též odolnosti vůči blednutí a mechanickému poškození. Práškové barvy nevyužívají rozpouštědel a množství částic VOC vypouštěných do vzduchu je tak malé, že není třeba provádět kontrolu negativního dopadu na čistotu ovzduší. ZÁVĚR Není lehké skloubit zájmy výrobců a zákazníků, neboť generovaný zisk záleží ve velké míře na použití složek různých kvalit, tedy ovlivňujících cenu výrobku. Je tedy na klientech, aby si vybrali, jakou cílovou kvalitu chtějí, a výrobcích, aby dokázali zákazníkům vysvětlit, že je lepší zaplatit za vyšší kvalitu, než utratit dvakrát za levný produkt. Přehled pořádaných odborných akcí Podrobné informace najdete v odborném serveru POVRCHOVÁ ÚPRAVA nebo na webových stránkách pořadatelů Asociace českých zinkoven a Asociácia slovenských zinkovní (Czech and Slovak Galvanizers Association) ve spolupráci s generálním partnerem akce, společností ACO Industries, k.s. Přibyslav si Vás dovolují pozvat si Vás dovolují pozvat na XIV.Konferenci žárového zinkování Termín a místo konání je , Sport V hotel Hrotovice. Exkurze proběhne v pozinkovně společnosti ACO Industries, k.s. Program konference: Exkurze: jaderná elektrárna Dukovany Konference ukončená společenským večerem Exkurze: pozinkovna společnosti ACO Industries, k.s. Přibyslav Další informace získáte na DUBEN 2008 povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz) strana 3

4 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy, člen ZSVTS Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie, člen ZSVTS Česká společnost pro povrchové úpravy Ústav anorganickej chémie SAV Bratislava Slovenská chemická spoločnosť, odborná sekcia anorganickej chémie 50. MEDZINÁRODNÁ GALVANICKÁ KONFERENCIA jún 2008 SMOLENICE SSPÚ Na jubilejnej 50. Medzinárodnej galvanickej konferencii sa stretnú slovenskí a zahraniční odborníci z praxe, projektanti, výskumníci a výrobcovia pôsobiaci v oblasti povrchových úprav. Účastníci tohto najstaršieho odborného podujatia v oblasti povrchových úprav budú mať príležitosť vymeniť si poznatky a skúsenosti a nadviazať medzi sebou osobné, pracovné a obchodné kontakty. USPORIADATEĽ Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy, člen ZSVTS Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie, člen ZSVTS Česká společnost pro povrchové úpravy Ústav anorganickej chémie SAV Bratislava Slovenská chemická spoločnosť, odborná sekcia anorganickej chémie ODBORNÝ GARANT Doc. Ing. Marta Chovancová, PhD. ODBORNÁ SPOLUPRÁCA Atotech SK Banská Bystrica, SK ELCHEM SR Bratislava, SK PRAGOCHEMA Praha, CZ PROGRAMOVÝ VÝBOR Ing. Marta Bielková, CSc. Ing. Peter Ivic Ing. Ladislav Obr, CSc. ČSPÚ, CZ FCHPT STU v Bratislave, SK Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava, SK Prof. Ing. Pavel Fellner, DrSc. Ing. Michal Korenko, PhD. Ing. Petr Szelag SEKRETARIÁT KONFERENCIE p. Eva Dekanová KONTAKTNÁ ADRESA 50. Medzinárodná galvanická konferencia Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov FCHPT STU v Bratislave Radlinského 9, Bratislava Tel.: 02/ ; 02/ Fax: 02/ ODBORNÝ PROGRAM Utorok Prezentácia Otvorenie konferencie Predsedajúci: Prof. Ing.Pavel Fellner, DrSc. Žárové zinkování v ČR a na Slovensku Ing. Petr Strzyž Funkční chromování Heef 25 Ing. Ladislav Obr, CSc. Současný stav železnatého fosfátování Ing. Petr Szelag, Ing. Jaroslav Chocholoušek Prestávka Predsedajúci: Ing. Marta Bielková, CSc. Ekologický a kvalitatívny prínos do technológie pasivácie hliníkových materiálov Ing. Peter Ivic Vlastnosti pigmentovaných anodizovaných povlakov na hliníku Ing. Matilda Zemanová, PhD. EIS štúdia miešaného heterogénneho systému s vodivými a nevodivými časticami Doc. Ing. Ján Híveš, PhD., RNDr. Miroslav Gál, PhD Obedňajšia prestávka Predsedajúci: Ing. Peter Ivic REACH RNDr. Zuzana Zajacová Možnosti snižování zasolení odpadních vod z provozů povrchových úprav Ing. Pavel Vodehnal, Ing. Miroslava Banýrová Čistenie odpadových vôd po morení hliníkových výkovkov pomocou reverznej osmózy a možnosti využitia odpadov DUBEN 2008 povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz) strana 4

5 Ing. Jarmila Zahornadská, PhD. Najsilnejšie ekologické oxidačné činidlo - železany Doc. Ing. Ján Híveš, PhD., Ing. Dalibor Uher Prestávka Predsedajúci: Ing. Petr Szelag IN ECO, spol. s r. o., Ružomberok Dr. Ing. Max Schlőtter GmbH, Brno RNDr. Živan Běhal Diskusný večer Streda Predsedajúci: Ing. Ladislav Obr, CSc. Nové možnosti zvyšování korozní odolnosti zinkových povlaků Bohumil Dvořák Porovnání režimů urychlených korozních zkoušek používaných v automobilovém průmyslu Ing. Kateřina Kreislová Technologie pro černé pasivace z portfolia Atotech Pavel Mácka, Ing. Vojtěch Žabka Prestávka Predsedajúci: Doc. Ing. Marta Chovancová, PhD. Riešenie systému skúšania a monitorovania pri čistení dosiek plošných spojov Ing. Štefan Svetský, Prof. Ing. Karol Balog, PhD. Technologická řešení Atotech pro pokov slitin Zn Ni Ing. Vojtěch Žabka, Pavel Mácka Změny vlastností elektrolyticky vyloučených zinkových povlaků na ocelích po tepelném zpracování Ing. Josef Trčka, PhD., Ing. Bohuslav Res, CSc Záver konferencie VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 1. Názov konferencie: 50. Medzinárodná galvanická konferencia 2. Termín konania: jún Miesto konania: Kongresové centrum Smolenice SAV 4. Uzávierka prihlášok: spolu s potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku 5. Registrácia účastníkov: od 8.00 h v Kongresovom centre Smolenice. Informácie o doprave 6. Rokovacie jazyky: slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk 7. Audiovizuálna technika: dataprojektor, diaprojektor, spätný projektor 8. Zborník: Zborník obdržíte pri registrácii na základe záväznej objednávky. Autori príspevkov dostanú zborník zdarma. 9. Stravovanie a občerstvenie: Účastníkom konferencie bude poskytnuté občerstvenie v prestávke konferencie. Obedy pre všetkých účastníkov sú zabezpečené v jedálni Kongresového centra. 10. Ubytovanie: Ubytovanie v Kongresovom centre Smolenice sme Vám rezervovali na základe prihlášky Sprievodný program: Diskusný večer účastníkov, ktorý poriada SSPÚ, sa uskutoční formou banketu v utorok o hod. na zámku Smolenice. 12. Účastnícky poplatok: Vyplnenú záväznú prihlášku spolu s vyznačením požadovaných služieb a platieb prosíme zaslať na adresu ÚACHTM, oddelenie anorganickej technológie FCHPT STU v Bratislave do termínu uvedeného v záväznej prihláške. Bankové spojenie: č. ú.: /0900, variabilný symbol 2919, konštantný symbol. 0308, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. Bratislava, s uvedením mena a zamestnávateľskej organizácie účastníka. IBAN: SK , Bicswift GIBASKBX. IČO: , DIČ: INZERCE Společnost Aircraft Industries a.s. v těchto dnech připravuje realizaci nové linky povrchových úprav. Jedná se o novou, plně automatizovanou počítačem řízenou linku, s možností záznamu procesu splňující nároky kladené na kvalitu požadovanou světovými leteckými výrobci. Linka splňuje požadavky norem MILA 8625F a MIL-C-5541E pro procesy: - anodická oxidace v kyselině chromové - žluté chromátování v Turco Alumigold B - bezbarvé chromátování v Alodine tvrdé eloxování v kyselině sírové rozměr van: 3000 x 600 x 1500 mm Rádi bychom Vám touto cestou nabídli možnost zajištění výše uvedených povrchových úprav v této nové lince. Spuštění provozu je plánováno ve III. čtvrtletí roku Máte-li jakékoliv dotazy týkající se nabízených povrchových úprav, jsme Vám k dispozici na níže uvedených kontaktech. Máte-li zájem o nabízené povrchové úpravy, potvrďte prosím Váš zájem e- mailem na adresu: Tel.: Fax: Web: Aircraft Industries, a. s., Na Záhonech 1177, Kunovice, PSČ DUBEN 2008 povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz) strana 5

6 Registrován pod ISSN X Elektronický časopis je uchováván a archivován v rámci projektu WebArchiv Národní knihovny a je poskytnutý k Online přístupu Internetovým uživatelům. Redakce elektronického časopisu POVRCHOVÁ ÚPRAVA Ing. Ladislav Pachta, Hradec Králové, tel.: , mobil: , Radka Cvejnová, Kostelec n. Orl., tel.: , Přihlášení k zasílání elektronického časopisu a prohlédnutí nebo stažení jednotlivých vydání je možno z Copyright 2008, IMPEA s.r.o., Hradec Králové DUBEN 2008 povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz) strana 6

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

Nabídka kurzu. Galvanické pokovení. 21. 1. 2015 Jaroměř

Nabídka kurzu. Galvanické pokovení. 21. 1. 2015 Jaroměř Nabídka kurzu Galvanické pokovení 21. 1. 2015 Jaroměř Identifikační údaje dodavatele Název Sídlo Ing. Jan Kudláček, Ph.D. Centrum pro povrchové úpravy Na Studánkách 782, 551 01 Jaroměř Adresa pro doručování

Více

povrchová úprava LAKOVNY OPATŘENÍ PROTI POŽÁRU A VÝBUCHU

povrchová úprava LAKOVNY OPATŘENÍ PROTI POŽÁRU A VÝBUCHU povrchová úprava NOVELA ZÁKONA O CHEMIC- KÝCH LÁTKÁCH A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH LAKOVNY OPATŘENÍ PROTI POŽÁRU A VÝBUCHU LAKOVÁNÍ NOVINKY A PŘÍKLADY REALIZACÍ APLIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 2K BAREV GRACO a MEDIA

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky s celoškolskou působností Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že

Více

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel partnerské možnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres České ortodontické společnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti 18. 20. 9. 2014

Více

Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.

Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a

Více

16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 16. mezinárodní veletrh invencí a inovací 14. ročník Ceny Inovace roku 2009

16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 16. mezinárodní veletrh invencí a inovací 14. ročník Ceny Inovace roku 2009 Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že se ve

Více

V YSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší. ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. IUAPPA Česká republika

V YSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší. ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. IUAPPA Česká republika V YSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší a IUAPPA Česká republika DŮM TECHNIKY PARDUBICE spol. s r.o. pořádají VI. ročník mezinárodní konference VOC

Více

NÁRODNÍ DIALOG O VODĚ Hospodaření s vodou v období hydrologického sucha

NÁRODNÍ DIALOG O VODĚ Hospodaření s vodou v období hydrologického sucha Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce ve spolupráci s Global Water Partnership si Vás dovolují pozvat na seminář

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a

Více

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na šikmou střechu. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na šikmou střechu. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz Univerzální STŘEŠNÍ stavebnicový systém ocelových konstrukcí KONSTRUKCE na šikmou střechu pro FOTOVOLTAIKU Progresivní Pohodlný Praktický Přesný První český univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K O R O Z I _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

V YSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší a IUAPPA Česká republika DŮM TECHNIKY PARDUBICE spol. s r.o. pořádají pod záštitou ministra průmyslu a obchodu

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými

Více

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků 19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků Pro PARTNERY A VYSTAVOVATELE přináší akce příležitost aktivní prezentace svého portfolia produktů a služeb a především novinek před vybranou cílovou

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

Rámcový program semináře

Rámcový program semináře Pro pracovníky organizací je mnohdy obtížné sledovat současný vývoj v oblasti legislativních požadavků na proces výroby a jeho produkty, zejména z pohledu charakteristik systému managementu kvality a prokazování

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a partnery

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz Univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí pro fotovoltaiku KONSTRUKCE pro na volnou plochou FOTOVOLTAIKU Progresivní Pohodlný Praktický Přesný První český univerzální stavebnicový systém ocelových

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

27. 29. 4. 2010. Pozvánka na veletrh. Norimberk, Německo. Mezinárodní odborný veletrh mechanické technologie a analytiky.

27. 29. 4. 2010. Pozvánka na veletrh. Norimberk, Německo. Mezinárodní odborný veletrh mechanické technologie a analytiky. Pozvánka na veletrh Norimberk, Německo 27. 29. 4. 2010 Mezinárodní odborný veletrh mechanické technologie a analytiky Ve spojení s World Congress on Particle Technology, supported by PARTEC Silný veletrh

Více

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ Počítačem asistované ortopedické operace a miniinvazivní přístupy 8.- 9. dubna 2011 Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno Kongres se koná pod záštitou České společnosti

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Slovo úvodem. Setkání povrcháři na Myslivně. strana 1

Slovo úvodem. Setkání povrcháři na Myslivně. strana 1 Slovo úvodem Vážení povrcháři, jsme tu s dalším číslem Povrcháře, tentokrát podzimním až skoro předzimním s trochou informací a zpráv, jak se nám je podařilo v každodenním fofru života pro Vás zaznamenat.

Více

Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005

Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005 Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005 PŘEDSTAVENÍ: Ze zkušeností řady podniků je zřejmé, že cesta směrem k optimalizaci a řízení procesů má významný podíl na růstu výkonnosti firem. Cílem však nesmí

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

Povrchová úprava bez chromu Cr VI

Povrchová úprava bez chromu Cr VI Povrchová úprava bez chromu Cr VI Základem této povrchové úpravy jsou materiály Delta Tone 9000 a Delta Protect KL 100, takzvané basecoaty, což jsou anorganické povlaky plněné ZN a Al mikrolamelami rozptýlenými

Více

Vás zve na: Mezinárodní studentskou vědeckou konferenci - Na téma: 23. 24. 9. 2015 V současné moderní společnosti převládá snaha o aktivní uplatnění nebo alespoň přiblížení se podmínkám trvale udržitelného

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPO MONGOLIA 2015 Mezinárodní veletrh se zaměřením na těžbu a stavebnictví Místo konání: Buyant Ukhaa Sportpalace, Ulánbátar, Mongolsko Datum konání: 23.-25. března 2015

Více

Vzdělávání pracovníků měřících skupin úterý 22. září 2015 Hradec Králové

Vzdělávání pracovníků měřících skupin úterý 22. září 2015 Hradec Králové ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ a EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví si Vás dovolují pozvat na odborný seminář

Více

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Vás za podpory projektu OPVK Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu srdečně zve na konferenci OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A

Více

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI. XVI. kongres kongres České České ortodontické ortodontické společnosti společnosti Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI th Congress

Více

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK Pod záštitou ČSUM a MK Hradec nad Moravicí 7. - 8. října 2009 Dostálovy dny si za patnáct let existence zajistily pevné místo v kalendáři akcí urgentní medicíny. Od nejistých začátků v podobě edukačních

Více

*** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice

*** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice Místo konání akce: *** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice Příjezd z dálnice D 1: Sjezd na D2 EXIT 41 Podivín, dále přes Velké Bílovice. Kontaktní adresa: Ing. Jan Kudláček Na Studánkách 782 551

Více

AvantGuard Nová dimenze antikorozní ochrany

AvantGuard Nová dimenze antikorozní ochrany Nová dimenze antikorozní ochrany Tři způsoby ochrany proti korozi Ocel je nejběžnějším stavebním materiálem na světě. Při působení atmosférických vlivů, jako je voda, kyslík a přírodní soli, však s těmito

Více

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně ÚSTAV ELEKTROTECHNOLOGIE Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně zve srdečně na konferenci s mezinárodní účastí Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50.

Více

RESUSCITACE 14. IV. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY 30. května 2014, Konferenční centrum City, Praha Sponsorské podmínky

RESUSCITACE 14. IV. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY 30. května 2014, Konferenční centrum City, Praha Sponsorské podmínky RESUSCITACE 14 IV. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY Sponsorské podmínky ÚVODNÍ SLOVO Vážení obchodní přátelé, dovolte nám nabídnout Vám možnost účasti na IV. odborném symposiu České resuscitační

Více

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY. kritiky a hněvu.

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY. kritiky a hněvu. KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY Téma : Komunikace bez problémů : Jak zvládat komunikační bariéry + vhodné používání Vážené dámy a vážení pánové, kritiky a hněvu. dovolujeme

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

STAVEBNÍ VELETRHY BRNO

STAVEBNÍ VELETRHY BRNO STAVEBNÍ VELETRHY BRNO VELETRHY POSTAVENÉ PRO VÁS Souběžně probíhají: 20. 23. 4. 2016 Brno Výstaviště Stavte s námi! DŘEVO A STAVBY BRNO VELETRH NÁBYTKU A INTERIÉROVÉHO DESIGNU VELETRH PTÁČEK NÁRODNÍ STAVEBNÍ

Více

ArcelorMittal OSTRAVA!!! Registrace účasti - Rejestracja udzialu - Registrácia účasti. Program. 14. 04. 2015 úterý I wtorek I útorok

ArcelorMittal OSTRAVA!!! Registrace účasti - Rejestracja udzialu - Registrácia účasti. Program. 14. 04. 2015 úterý I wtorek I útorok Program 14. 04. 2015 úterý I wtorek I útorok 13.15 zahájení I otwarcie I zahájenie 13.30-18.00 I. Diskusní panel I Panel dyskusyjny II Diskusný panel I Příčiny stavu znečištění ovzduší na česko-polsko-slovenském

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno organizují již tradičně u př íležitosti stavebních veletrhů Brno 2015 22. 25.

Více

Svaz chemického průmyslu České republiky

Svaz chemického průmyslu České republiky Svaz chemického průmyslu České republiky si Vás dovoluje pozvat na SEMINÁŘ 2. září 2008 ROSMARIN BUSINESS CENTER, Dělnická 213/12, Praha 7 http://www.schp.cz K tématu Nová evropská politika chemických

Více

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 1. cirkulář KVALITA ŽIVOTA 2013 Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci, pod záštitou

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář AKTUALIZAČNÍ SEMINÁŘ

Více

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY Téma : Komunikace bez problémů : Umění úspěšné komunikace Vážené dámy a vážení pánové, dovolujeme si Vás pozvat na odbornou konferenci,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE NOMENKLATURA

ZÁKLADNÍ INFORMACE NOMENKLATURA ZÁKLADNÍ INFORMACE Reklama, Polygraf 2011 18. ročník veletrhu reklamy, médií, polygrafie a obalů Termín konání: 23. 25. března 2011 Místo konání: Výstaviště Praha Holešovice Pořadatel: M.I.P. Group, a.s.

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme METALLOOBRABOTKA. SVARKA 2015 Obor: kovoobrábění Kovoobrábění v Rusku patří tradičně a dlouhodobě k jednomu z nejperspektivnějších a nejpřitažlivějších odvětví. Obrovské

Více

INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ

INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše X. ročník mezinárodní konference INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ Informační a datová bezpečnost, krizové řízení a strategické rozhodování

Více

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23]

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] 1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] Hodnocení povlakovaných plechů musí být komplexní a k určování vlastností základního materiálu přistupuje ještě hodnocení vlastností povlaku v závislosti na jeho

Více

edb žnou p ihláškou anotací p ísp vku nejpozd ji do 20.února 2007.

edb žnou p ihláškou anotací p ísp vku nejpozd ji do 20.února 2007. Č. 1/2007 17.kartografická konference Ve dnech 6.-7.září 2007 se uskuteční na Stavební fakultě Slovenské technické univerzity v Bratislavě 17. kartografická konference, jejímiž pořadateli jsou Kartografická

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations,

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, pořádá pod záštitou Romana Onderky, primátory města Brna, prof. Ing. Petra Moose, CSc., děkana FD ČVUT

Více

Mediakit 2015 VYDAVATELSTVÍ AMBIT MEDIA, A. S. Urologické listy

Mediakit 2015 VYDAVATELSTVÍ AMBIT MEDIA, A. S. Urologické listy Mediakit 2015 VYDAVATELSTVÍ AMBIT MEDIA, A. S. Urologické listy obalka_ul:obalka_01_09 12.4.2013 13:25 Stránka 1 Urologické listy 1 2014 12. ročník Erektilní dysfunkce Renální karcinom zpřesnění operační

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. Vás srdečně zvou

Česká zemědělská univerzita v Praze. Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. Vás srdečně zvou Česká zemědělská univerzita v Praze & Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2015 se zaměřením na problematiku variability počasí a jeho

Více

Poolové pojištění odpovědnosti za škody a pojištění nákladů na staţení výrobku z trhu pro členy a

Poolové pojištění odpovědnosti za škody a pojištění nákladů na staţení výrobku z trhu pro členy a Poolové pojištění odpovědnosti za škody a pojištění nákladů na staţení výrobku z trhu pro členy a dodavatele SAP Společnost RESPECT Profil společnosti RESPECT se od svého založení v roce 1993 řadí mezi

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail

Více

Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Konference Brno Holiday Inn 26.10. 2011 Vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás a Vaše kolegy srdečně pozvat na 8.ročník odborné konference na téma : Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

PROGRAM KONFERENCE - 17. října 2011. PROGRAM KONFERENCE - 18. října 2011

PROGRAM KONFERENCE - 17. října 2011. PROGRAM KONFERENCE - 18. října 2011 PROGRAMOVÝ VÝBOR doc. Dr. Ing. Martin Kubal doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. doc. Ing. Jiří Burkhard, CSc. Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D. prof. Ing. František Kaštánek, DrSc. RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pořádají konferenci s mezinárodní účastí

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pořádají konferenci s mezinárodní účastí Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v. v. i. Asociace pro vodu v krajině ČR Českomoravská komora pozemkových úprav, Severočeská pobočka u příležitosti

Více

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách ZELENÁ ŠKOLA Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA Řeší sběr a svoz elektroodpadu, baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo ve školách. V současné době se projektu účastní

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Závěrečná konference k projektu Solární energie pro technologické teplo v průmyslu (projekt So-Pro) Datum a místo konání: 21.9.2011,

Více

rní programy skupiny Agrofert Prezentuje Jaroslava Doležalová

rní programy skupiny Agrofert Prezentuje Jaroslava Doležalová Kariérn rní programy skupiny Agrofert Prezentuje Jaroslava Doležalová AGROFERT HOLDING, a.s. Dnes sdružuje více než 120 významných subjektů potravinářského, zemědělského a chemického průmyslu v ČR, SR,

Více

Stadium životního cyklu Zkušební provoz. Masová výroba. Nanotechnologie osvícení křemičitého skla. Zlepšuje účinnost solárních panelů.

Stadium životního cyklu Zkušební provoz. Masová výroba. Nanotechnologie osvícení křemičitého skla. Zlepšuje účinnost solárních panelů. Tabulka vyráběné nanoprodukce (nebo s použitím nanotechnologie) a nejvíce blížících se k praktické realizaci inovací v nanotechnologiích z Nižněnovgorodské oblasti Název inovace Nanotechnologie osvícení

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Konference s mezinárodní účastí Perspektivy bankovnictví po roce 2000 v České republice a ve světě Středa 22. října 1997, Malý sál 9,00

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 3 Povrchová úprava hliníkových profilů 3.1 Všeobecně Hliník má, vzhledem k vysoké slučitelnosti s kyslíkem, tu vlastnost, že na svém povrchu poměrně rychle vytváří tenkou přirozeně zoxidovanou vrstvu.

Více

ská - Technická univerzita Ostrava Asociace technických diagnostiků ČR o.s. conference

ská - Technická univerzita Ostrava Asociace technických diagnostiků ČR o.s. conference 27. mezinárodn rodní vědecká konference 27 th International scientific conference DIAGO 2008 TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA STROJŮ A VÝROBNÍCH ZAŘÍZEN ZENÍ Technical diagnostics of machines and Manufacturing equipment

Více

povrchová úprava VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

povrchová úprava VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ povrchová úprava Vliv technologie žárového na vlastnosti žárově zinkovaných ocelí STUDIUM POVLAKU ŽÁROVÉHO ZINKU NA MIKROLEGOVANÉ OCELI S355MC PRÁŠKOVÉ BARVY A MOŽNOSTI JEJICH POUŽITÍ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ

Více

MODERNÍ VÝROBKY PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE 2006 POZVÁNKA NA SEMINÁŘ A VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU. Seminář

MODERNÍ VÝROBKY PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE 2006 POZVÁNKA NA SEMINÁŘ A VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU. Seminář POZVÁNKA NA SEMINÁŘ A VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU Česká betonářská společnost ČSSI a ČBS Servis, s. r. o. www.cbz.cz Seminář MODERNÍ VÝROBKY PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE 2006 18. května 2006 Praha,

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 15. - 16. 4. 2015 Konference je součástí

Více

Profily pro dřevěné a laminátové podlahy RC

Profily pro dřevěné a laminátové podlahy RC PROFILPAS S.P.A. VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY TEL. +39 (0)49 8878411 +39 (0)49 8878412 FAX. +39 (0)49-706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM Profily pro dřevěné a laminátové podlahy RC Použití

Více

povrchová úprava Biotechnologické inovace v předúpravách povrchu pro práškové lakování

povrchová úprava Biotechnologické inovace v předúpravách povrchu pro práškové lakování povrchová úprava První povrchářské diskusní fórum Biotechnologické inovace v předúpravách povrchu pro práškové lakování Žárové zinkovny a technologie Green Field PDF ČASOPIS NOVÉ PŘÍPRAVKY - TECHNOLOGIE

Více

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Odborné informace z praxe pro projektanty a stavitele 14.1.2014 BRNO 16.1.2014 OSTRAVA 21.1.2014 PLZEŇ 23.1.2014 PRAHA 28.1.2014 HRADEC KRÁLOVÉ

Odborné informace z praxe pro projektanty a stavitele 14.1.2014 BRNO 16.1.2014 OSTRAVA 21.1.2014 PLZEŇ 23.1.2014 PRAHA 28.1.2014 HRADEC KRÁLOVÉ Odborné informace z praxe pro projektanty a stavitele 14.1.2014 BRNO 16.1.2014 OSTRAVA 21.1.2014 PLZEŇ 23.1.2014 PRAHA 28.1.2014 HRADEC KRÁLOVÉ Proč pořádáme Ceresit Campus Praktické zkušenosti s aplikací

Více

Katalog měřidel Svinovací metry a měřící pásma

Katalog měřidel Svinovací metry a měřící pásma Kalibrace, opravy a prodej měřidel Katalog měřidel Svinovací metry a měřící pásma 2015/2 Kontaktní údaje: Telefon: +420 476 700 095 Pekárenská 24 Mobil: +420 603 984 699 434 01 Most - Velebudice E-mail:

Více

Sekretariát kongresu: GUARANT International spol. s r.o. Opletalova 22, 110 00 Praha 1

Sekretariát kongresu: GUARANT International spol. s r.o. Opletalova 22, 110 00 Praha 1 NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE Sekretariát kongresu: GUARANT International spol. s r.o. Opletalova 22, 110 00 Praha 1 Kontakt: Renata Somolová tel. + 420 284 001 424, fax: + 420 284 001 448, e-mail

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají pod záštitou ministra zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. konferenci KVALITA

Více

SEDIMENTY A ZEMINY 2015

SEDIMENTY A ZEMINY 2015 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. POŘÁDÁ odborný workshop 1. prosince 2015 BRNO

Více

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY Téma : Komunikace bez problémů : Konfliktní a stresové situace a jak se s nimi vyrovnat Vážené dámy a vážení pánové, dovolujeme si Vás

Více

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na plochou střechu. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na plochou střechu. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz Univerzální STŘEŠNÍ stavebnicový systém ocelových konstrukcí KONSTRUKCE na plochou střechu pro FOTOVOLTAIKU Progresivní Pohodlný Praktický Přesný První český univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí

Více

ODPADY novinky a připravované změny v roce 2016

ODPADY novinky a připravované změny v roce 2016 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. POŘÁDÁ odborný seminář Moravská zemská knihovna,

Více

BETON V PODZEMNÍCH A ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍCH PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA A VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ ANOTACE. 2. konference

BETON V PODZEMNÍCH A ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍCH PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA A VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ ANOTACE. 2. konference PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA A VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ ANOTACE Česká betonářská společnost ČSSI a ČBS Servis, s. r. o. www.cbz.cz 2. konference BETON V PODZEMNÍCH A ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍCH 15. února 2006 Praha, Masarykova

Více

Konference Plasty a Formy 2016

Konference Plasty a Formy 2016 Konference Plasty a Formy 2016 Proč? Základní otázka, jejíž zodpovězení vede k úsporám a vyšším ziskům BRNO 4. 5. května 2016 Forma pro vstřikování plastů je technicky složitá záležitost a kombinace stroj-forma-materiál

Více

Náklad: 5 000 ks Remintenda: 0 ks Periodicita: dvouměsíčník Distribuce: formou předplatného a direct mailu (zdarma zasílání na konkrétní firmy,

Náklad: 5 000 ks Remintenda: 0 ks Periodicita: dvouměsíčník Distribuce: formou předplatného a direct mailu (zdarma zasílání na konkrétní firmy, Náklad: 5 000 ks Remintenda: 0 ks Periodicita: dvouměsíčník Distribuce: formou předplatného a direct mailu (zdarma zasílání na konkrétní firmy, osoby) Mediální partnerství: Cech podlahářů ČR, Cech parketářů

Více

SEZNAMTE SE S FIRMOU PUREON. Čištění stroj. součástí a výr. zařízení Recyklace drahých kovů Rafinace drahých kovů.

SEZNAMTE SE S FIRMOU PUREON. Čištění stroj. součástí a výr. zařízení Recyklace drahých kovů Rafinace drahých kovů. SEZNAMTE SE S FIRMOU PUREON Čištění stroj. součástí a výr. zařízení Recyklace drahých kovů Rafinace drahých kovů February 4, 2013 AGENDA Úvod Služby v průmyslových odvětvích Příklady služeb Výrobní možnosti

Více

Sdílené ICT služby a G-cloud v české veřejné správě

Sdílené ICT služby a G-cloud v české veřejné správě Česká společnost pro systémovou integraci ve spolupráci s VŠE v Praze a Ministerstvem vnitra ČR a s podporou partnerů konference KŠB AK, IBM, KPMG a Microsoft si Vás dovoluje pozvat na konferenci Sdílené

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

Konzervárensko - potravináøské dny 2006. XIII. Mezinárodní konferenci

Konzervárensko - potravináøské dny 2006. XIII. Mezinárodní konferenci VOŠ, SoŠ a SOU Bzenec, Univerzita Tomáše Bati Zlín, Fakulta technologická, Ústav potravináøského inženýrství, LIKO Bratislava, a.s. ve spolupráci s Potravináøskou komorou ÈR a Slovenskou po¾nohospodárskou

Více

Název projektu. Rozpočet. Rok realizace 2013 2014

Název projektu. Rozpočet. Rok realizace 2013 2014 Znalost unikátních technologií a vlastní vývojové produkty ve společnosti AGROMONT VIMPERK spol. s r.o. (OP Lidské zdroje a zaměstnanost Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v

Více

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY Téma : Komunikace bez problémů : Umění úspěšné komunikace Vážené dámy a vážení pánové, dovolujeme si Vás pozvat na odbornou konferenci,

Více

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách Občanské sdružení Jesenický kamzík ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Jesenickou lesnickou společností Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci pořádanou pod záštitou ministra zemědělství ČR, hejtmana

Více