povrchová úprava ZPRÁVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "povrchová úprava ZPRÁVY"

Transkript

1 povrchová úprava ROZHOVOR S MANUELEM GARCÍOU PREZIDENTEM ŠPANĚLSKÉ ASOCIACE PRŮMYSLOVÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV (AIAS) REFORMA A PRŮMYSL BAREV PDF ČASOPIS NOVÉ PŘÍPRAVKY - TECHNOLOGIE - SLUŽBY ROČNÍK V. DUBEN 2008 Ú V O D N Í S L O V O V letošním roce slaví server POVRCHOVÁ ÚPRAVA 10. výročí a elektronický časopis 5. výročí. Vzhledem k tomu, že se jedná o internetové projekty, je to v porovnání s dobou činnosti ostatních serverů a časopisů docela dlouhá doba. Jsme rádi, že si v březnu více jak návštěvníků serveru prohlédlo stránek a těšíme se, že překonání hranice počtu bude co nejdříve. V tomto vydání navazujeme na představování významných odborných akcí. Tentokrát Vás chceme upozornit na Mezinárodní veletrh barev a povrchových úprav, který se bude konat října 2008 v Barceloně. L. Pachta ZPRÁVY Děkujeme Evě Poništové, Aleně Pechové a Barbaře Glownia za poskytnutí materiálů a provedení jejich překladu. EUROSURFAS MEZINÁRODNÍ VELETRH BAREV A POVRCHOVÝCH ÚPRAV ŘÍJNA Práškové barvy a galvanizace budou mít silné postavení Posledního ročníku tohoto veletrhu se účastnili vystavovatelé z 21 zemí Veletrh EUROSURFAS je zaměřen na obor průmyslových barev. Veletrh Eurosurfas oslaví ve dnech října 2008 na výstavišti Gran Via správy Fira de Barcelona již 26. narozeniny. Eurosurfas se pořádá každé tři roky a vždy se ho účastní velký počet firem z oboru průmyslových barev a laků, zvláště pak z oblastí tekutých barev, práškových barev a galvanizování. Veletrh se koná spolu s dalšími veletrhy jako Expoquimia a Equiplast, které jsou považovány za největší událost chemického průmyslu střední Evropy. Poslední ročník veletrhu Eurosurfas, který se konal v roce 2005, přivítal 298 firem na výstavní ploše více než m² (čistá výstavní plocha). Vystavující společnosti pocházely z USA, Velké Británie, Itálie, Německa a Švýcarska. V rámci letošního ročníku jsou zavedeny mimo jiné nomenklatury jako barvy a laky, vybavení a zařízení na přípravu povrchových úprav, vybavení pro kontrolu a analýzu měření, ochrana životního i pracovního prostředí, ochrana pracovníků při práci, práci, výzkum, rozvoj a inovace, různé související služby, subdodavatelé z různých oborů, dodavatelé hardware a software. Z dalších zajímavostí, které zpestří letošní ročník, uvádíme odborné konference, semináře a debaty největších společností z oboru. Během posledního ročníku diskutovalo více než 300 odborníků na témata: galvanické barvy, konečné povrchové úpravy v automobilovém průmyslu a ochrana životního prostředí. Další informace lze získat (komunikace ve slovenském jazyce): Mgr. Eva Poništová Špecialista pre rozvoj projektu FIRA BAR- CELONA pre Českú a Slovenskú republiku LOGOS - Conseil Marketing et Commercial en Europe de l'est ul. Sw.Tomasza 29/ Kraków POLOGNE tel. (+48) (12) fax (+48) (12) ROZHOVOR S MANUELEM GARCÍOU PREZIDENTEM ŠPANĚLSKÉ ASOCIACE PRŮMYSLOVÝCH PO- VRCHOVÝCH ÚPRAV (AIAS) Ceny výrobků by se měly odvíjet od cen kovů. Manuel García s námi hovořil o rizicích, kterým obor povrchových úprav čelí asijská konkurence, ceny kovů, a zároveň nabídl i řešení těchto problémů. Jakým nástrahám čelí obor povrchových úprav? Sektor čelí v současné době čtyřem závažným problémům: cena kovů, asijská konkurence hlavně z Číny, deficit kvalitních lidských zdrojů pro technologii galvanizace. Posledním bodem, který řešíme, je ochrana životního prostředí. DUBEN 2008 povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz) strana 1

2 Rádi bychom rozebrali krok za krokem cenu kovů... Pro firmy, které se pohybují v tomto sektoru, ceny kovů představují 15 až 30 % konečné ceny výrobku. Problém spočívá v tom, že rostoucí cena navyšuje i cenu konečného výrobku a to naši klienti nechtějí akceptovat. V rámci asociace AIAS jsme navrhli, aby se ceny přizpůsobovaly pohybu cen kovů v procesu výroby každé tři měsíce. Na čem závisí ceny kovů? Opravdu na různých faktorech. V první řadě je třeba brát jako skutečnost, že v Evropě existuje spousta dolů, které vznikly se stejným záměrem. Jestliže pracovní podmínky nesplňují sociální kritéria, tak nesplňují ani současná požadovaná práva náležející pracovníkům. Tato situace způsobila to, že se trh kovů soustředil do několika malo částí světa, tedy Čína se stala lídrem na trhu kovů. A to je příčina i dalšího problému asijské konkurence. Kvalita asijských výrobků v poslední době velmi vzrostla. Je to dáno tím, že hodně evropských firem vysílá své techniky do Asie, aby v asijských výrobních závodech, hlavně v Číně, kontrolovali proces výroby. Tím pak výrobky splňují evropské normy a získají povolení k užití ve Španělsku. Pak asijské levnější, ale kvalitní produkty přinášejí vyšší zisk. Jak by mohl být španělský průmysl opět konkurenceschopný? Centrum metalurgických studií a konzultací (CEAM) vypracovalo studii procesu změny, konkrétně technických změn, zlepšení a inovací. V praxi to znamená, že společnostem doporučujeme, aby využívaly nové technologie a nabízely své výrobky na nových tržních segmentech například astronomii a leteckém průmyslu. Řešení se též nabízí v seskupování firem. V každém případě je jasné, že náš obor ztratí asi 50 % aktivních firem, protože se najdou firmy, které nebudou moct na tyto změny reagovat. Nebylo by efektivní zaškolit nové pracovníky? Ano. Faktem je, že na univerzitách a technických školách se studenti učí spíše všeobecné věci a jen se dotknou specifických faktorů chemického sektoru. Právě z tohoto ůvodu AIAS nemohlo využít spoustu příležitostí na vytvoření Technického galvanického inženýrství tak jako to existuje například ve Velké Británii. Vždy, když AIAS měla snahu podniknout nějaké kroky v této oblasti, setkávala se s nechutí ze strany administravy v oblasti vzdělání. Pro překonání této propasti AIAS nabízí technické kurzy a další řešení. AIAS například podepsal dohodu se středními školami, že jejich studenti budou chodit na praxe do našich členských firem. Momentálně chybějí informace týkající se regulace znečištění životního prostředí! Pravdou je, že v dnešní době velmi znečišťujeme životní prostředí. V současné době existuje přísná norma, která musí být dodržována. Například je třeba používat speciální prostředky na čištění odpadů. Samozřejmě že nejlepším způsobem by byla aplikace procesu bez jakéhokoliv odpadu. Na druhé straně byla nedávno uvedena v platnost evropská norma REACH, ale ještě není ve firmách příliš rozšířená. Proto bych chtěl na konferenci v rámci veletrhu Eurosurfas, aby AIAS, Ministerstvo a Oddělení ochrany životního prostředí autonomní oblasti Katalánie informovaly o této normě a iniciovaly otevřenou diskusi se společnostmi na toto téma, respektive jaké kroky je třeba podstoupit, aby vše bylo v souladu s novým předpisem. REFORMA A PRŮMYSL BAREV Originál článku najdete na jedná sa o časopis CHEMICAL NEWS - P u b l i c a c i ó n p e r i ó d i c a d e l E n c u e n t r o d e l a q u í m i c a a p l i c a d a d e l M e d i t e r r á n e o V oblasti průmyslových barev se západní Evropa a další rozvinuté země snaží o přijetí reformy, která by se týkala nabídky výroby produktů přátelských k životnímu prostředí. Jedná se o barvy kvalitní jak na bázi vody, tak na bázi rozpouštědla. Takové výrobky pak obsahují organické částice (VOC) v množství 100 g na 1 litr. Tyto výrobky jsou hlavně určeny pro speciální použítí. Průmyslovými barvami máme v tomto případě na mysli takové, které mají široký záběr použití. Jinak jsou za průmyslové barvy považovány takové, které se aplikují na hotové výrobky nebo na polotovary, zvláště pak v automobilovém průmyslu, v oblasti dopravy, v dřevařském průmyslu, v oblasti domácích systémů, na povrchovou úpravu kovů, pro elektroniku a další výrobky vyžadující speciální barvy. Celkově v západní Evropě v roce 2006 vzrostla výroba barev na 6,67 milionů tun, z toho 2,424 milionů tun patří do průmyslového sektoru. A dokonce samotní němečtí, španělští a italští producenti vyrobí přes 1 milion tun barev. Na příklad barvy používané v lodním průmyslu na ochranu a ozdobné nátěry lodí, barvy na ochranu konstrukcí a prvků před mořskou vodou. Též jmenujme dopravní značky, kovy a kovové konstrukce na povrchovou úpravu nádrží a zásobníků, atd., typické pro petrochemický průmysl, rafinérie, energetiku nebo potravinářský průmysl. VÍCE PRODUKTŮ NA BÁZI VODY V evropském průmyslu průmyslových barev zaznamenáváme silnou tendenci odklonu od rozpouštědel nešetrných k životnímu prostředí, tedy rostou požadavky na barvy na bázi vody. Je ovšem třeba vzít v úvahu, že existují takové povrchy, které v současné době nemohou přijmout výrobky na bázi vody. Není tak jednoduché najít moderní barvy, které by chránily životní prostředí a zároveň obsahovaly organickou složku. Uveďme jako příklad potravinářský průmysl, kde jsou povrchy z oceli nebo na bázi cementu a je nutné je ošetřit nátěrovými hmotami s vysokou odolností proti otěru, vysokým teplotám či jakémukoliv znehodnocení. V tomto případě splňují požadavky pouze barvy na bázi rozpouštědel. DUBEN 2008 povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz) strana 2

3 Momentálně se pracuje na vývoji barev šetrných k životnímu prostředí, s vyšším obsahem pevných částic nebo se změněnými vlastnostmi jejich jednotlivých prvků. Bylo již například vyvinuto rozpouštědlo pro alkalické barvy. To se získává z recyklovaných zdrojů. U barev na bázi vody je třeba myslet na to, že nejsou úplně vhodné do zátěžových prostor, a to díky menšímu obsahu VOC. Na druhou stranu zase vykazují takové výhody jako snazší odbouratelnost a nižší hořlavost. NOVINKY V posledních letech bylo velké úsilí věnované inovacím v oblasti povrchové úpravy. Novinky přicházejí z oblasti technologie živic a příprav podkladů na povrchovou konečnou úpravu. Podíváme-li se zblízka, co spojuje novinky, najdeme tendence v ochraně životního prostředí. Průmyslové barvy obsahují nové složky s malým, nebo dokonce nulovým množstvím VOC. Některé se dokonce vytvářejí z recyklovatelných materiálů. Je třeba zdůraznit, že mezi novými technologiemi existuje taková, která se opírá o fluorosilikonovou živici. Její výhoda spočívá v kombinaci tenké vrstvy silikonu spolu s pozitivními vlastnostmi fluoropolymerů. Vyvíjí se též nová řada akrylové živice, která je charakteristická vysokým stupněm vázání se s pigmenty. V praxi to znamená, že stačí nanést pouze jednu vrstvu. Nové živice pomáhají snížit i finanční zátěž na výrobu živice mají stejné vlastnosti s menším množstvím pigmentů. Důležitými novinkami v oblasti ochrany životního prostředí jsou ochranné prostředky před plísněmi, houbami a praskáním dřeva jak na bázi suchého filmu, tak na bázi vody. Na trhu rovněž najdete těsnění s nulovým množstvím VOC, vyvinuté z recyklovatelných materiálů tak, aby obsah VOC byl nižší než 50 g/l. Materiál byl vyroben s cílem nahradit tradiční komponenty, které VOC uvolňují. Nové tenzidy vykazují nízkou, případně velmi nízkou toxicitu a charakterizuje je velký stupeň odbouratelnosti, neobsahují alkalické fenoly. Mezi novinky řadíme též nové mikrogranulové vosky se snadným rozpouštěním se v systémech na bázi vody. V současné době probíhají výzkumy určené automobilovému sektoru. Jedná se o aplikace samoobnovitelných živic, kdy se svazky polymerů postupně samoeliminují nebo se působením tepla přeměňují na jiné. Na trhu se objevily nové složky pro plastové substráty s lepšími optickými vlastnostmi. Jsou jemné a při dotyku se blýskají, to vše, aniž by ztratily na kvalitě. PRÁŠKOVÉ BARVY Proces povrchové úpravy práškovými barvami je jednou z technologií, která je v celosvětovém měřítku na vzestupu. Je totiž dokonalou alternativou v rámci tradičních povrchových úprav. Vzrůstající obliba práškových barev je důsledkem jejich trvanlivosti a šetrnosti k životnímu prostředí, v neposlední řadě též odolnosti vůči blednutí a mechanickému poškození. Práškové barvy nevyužívají rozpouštědel a množství částic VOC vypouštěných do vzduchu je tak malé, že není třeba provádět kontrolu negativního dopadu na čistotu ovzduší. ZÁVĚR Není lehké skloubit zájmy výrobců a zákazníků, neboť generovaný zisk záleží ve velké míře na použití složek různých kvalit, tedy ovlivňujících cenu výrobku. Je tedy na klientech, aby si vybrali, jakou cílovou kvalitu chtějí, a výrobcích, aby dokázali zákazníkům vysvětlit, že je lepší zaplatit za vyšší kvalitu, než utratit dvakrát za levný produkt. Přehled pořádaných odborných akcí Podrobné informace najdete v odborném serveru POVRCHOVÁ ÚPRAVA nebo na webových stránkách pořadatelů Asociace českých zinkoven a Asociácia slovenských zinkovní (Czech and Slovak Galvanizers Association) ve spolupráci s generálním partnerem akce, společností ACO Industries, k.s. Přibyslav si Vás dovolují pozvat si Vás dovolují pozvat na XIV.Konferenci žárového zinkování Termín a místo konání je , Sport V hotel Hrotovice. Exkurze proběhne v pozinkovně společnosti ACO Industries, k.s. Program konference: Exkurze: jaderná elektrárna Dukovany Konference ukončená společenským večerem Exkurze: pozinkovna společnosti ACO Industries, k.s. Přibyslav Další informace získáte na DUBEN 2008 povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz) strana 3

4 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy, člen ZSVTS Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie, člen ZSVTS Česká společnost pro povrchové úpravy Ústav anorganickej chémie SAV Bratislava Slovenská chemická spoločnosť, odborná sekcia anorganickej chémie 50. MEDZINÁRODNÁ GALVANICKÁ KONFERENCIA jún 2008 SMOLENICE SSPÚ Na jubilejnej 50. Medzinárodnej galvanickej konferencii sa stretnú slovenskí a zahraniční odborníci z praxe, projektanti, výskumníci a výrobcovia pôsobiaci v oblasti povrchových úprav. Účastníci tohto najstaršieho odborného podujatia v oblasti povrchových úprav budú mať príležitosť vymeniť si poznatky a skúsenosti a nadviazať medzi sebou osobné, pracovné a obchodné kontakty. USPORIADATEĽ Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy, člen ZSVTS Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie, člen ZSVTS Česká společnost pro povrchové úpravy Ústav anorganickej chémie SAV Bratislava Slovenská chemická spoločnosť, odborná sekcia anorganickej chémie ODBORNÝ GARANT Doc. Ing. Marta Chovancová, PhD. ODBORNÁ SPOLUPRÁCA Atotech SK Banská Bystrica, SK ELCHEM SR Bratislava, SK PRAGOCHEMA Praha, CZ PROGRAMOVÝ VÝBOR Ing. Marta Bielková, CSc. Ing. Peter Ivic Ing. Ladislav Obr, CSc. ČSPÚ, CZ FCHPT STU v Bratislave, SK Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava, SK Prof. Ing. Pavel Fellner, DrSc. Ing. Michal Korenko, PhD. Ing. Petr Szelag SEKRETARIÁT KONFERENCIE p. Eva Dekanová KONTAKTNÁ ADRESA 50. Medzinárodná galvanická konferencia Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov FCHPT STU v Bratislave Radlinského 9, Bratislava Tel.: 02/ ; 02/ Fax: 02/ ODBORNÝ PROGRAM Utorok Prezentácia Otvorenie konferencie Predsedajúci: Prof. Ing.Pavel Fellner, DrSc. Žárové zinkování v ČR a na Slovensku Ing. Petr Strzyž Funkční chromování Heef 25 Ing. Ladislav Obr, CSc. Současný stav železnatého fosfátování Ing. Petr Szelag, Ing. Jaroslav Chocholoušek Prestávka Predsedajúci: Ing. Marta Bielková, CSc. Ekologický a kvalitatívny prínos do technológie pasivácie hliníkových materiálov Ing. Peter Ivic Vlastnosti pigmentovaných anodizovaných povlakov na hliníku Ing. Matilda Zemanová, PhD. EIS štúdia miešaného heterogénneho systému s vodivými a nevodivými časticami Doc. Ing. Ján Híveš, PhD., RNDr. Miroslav Gál, PhD Obedňajšia prestávka Predsedajúci: Ing. Peter Ivic REACH RNDr. Zuzana Zajacová Možnosti snižování zasolení odpadních vod z provozů povrchových úprav Ing. Pavel Vodehnal, Ing. Miroslava Banýrová Čistenie odpadových vôd po morení hliníkových výkovkov pomocou reverznej osmózy a možnosti využitia odpadov DUBEN 2008 povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz) strana 4

5 Ing. Jarmila Zahornadská, PhD. Najsilnejšie ekologické oxidačné činidlo - železany Doc. Ing. Ján Híveš, PhD., Ing. Dalibor Uher Prestávka Predsedajúci: Ing. Petr Szelag IN ECO, spol. s r. o., Ružomberok Dr. Ing. Max Schlőtter GmbH, Brno RNDr. Živan Běhal Diskusný večer Streda Predsedajúci: Ing. Ladislav Obr, CSc. Nové možnosti zvyšování korozní odolnosti zinkových povlaků Bohumil Dvořák Porovnání režimů urychlených korozních zkoušek používaných v automobilovém průmyslu Ing. Kateřina Kreislová Technologie pro černé pasivace z portfolia Atotech Pavel Mácka, Ing. Vojtěch Žabka Prestávka Predsedajúci: Doc. Ing. Marta Chovancová, PhD. Riešenie systému skúšania a monitorovania pri čistení dosiek plošných spojov Ing. Štefan Svetský, Prof. Ing. Karol Balog, PhD. Technologická řešení Atotech pro pokov slitin Zn Ni Ing. Vojtěch Žabka, Pavel Mácka Změny vlastností elektrolyticky vyloučených zinkových povlaků na ocelích po tepelném zpracování Ing. Josef Trčka, PhD., Ing. Bohuslav Res, CSc Záver konferencie VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 1. Názov konferencie: 50. Medzinárodná galvanická konferencia 2. Termín konania: jún Miesto konania: Kongresové centrum Smolenice SAV 4. Uzávierka prihlášok: spolu s potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku 5. Registrácia účastníkov: od 8.00 h v Kongresovom centre Smolenice. Informácie o doprave 6. Rokovacie jazyky: slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk 7. Audiovizuálna technika: dataprojektor, diaprojektor, spätný projektor 8. Zborník: Zborník obdržíte pri registrácii na základe záväznej objednávky. Autori príspevkov dostanú zborník zdarma. 9. Stravovanie a občerstvenie: Účastníkom konferencie bude poskytnuté občerstvenie v prestávke konferencie. Obedy pre všetkých účastníkov sú zabezpečené v jedálni Kongresového centra. 10. Ubytovanie: Ubytovanie v Kongresovom centre Smolenice sme Vám rezervovali na základe prihlášky Sprievodný program: Diskusný večer účastníkov, ktorý poriada SSPÚ, sa uskutoční formou banketu v utorok o hod. na zámku Smolenice. 12. Účastnícky poplatok: Vyplnenú záväznú prihlášku spolu s vyznačením požadovaných služieb a platieb prosíme zaslať na adresu ÚACHTM, oddelenie anorganickej technológie FCHPT STU v Bratislave do termínu uvedeného v záväznej prihláške. Bankové spojenie: č. ú.: /0900, variabilný symbol 2919, konštantný symbol. 0308, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. Bratislava, s uvedením mena a zamestnávateľskej organizácie účastníka. IBAN: SK , Bicswift GIBASKBX. IČO: , DIČ: INZERCE Společnost Aircraft Industries a.s. v těchto dnech připravuje realizaci nové linky povrchových úprav. Jedná se o novou, plně automatizovanou počítačem řízenou linku, s možností záznamu procesu splňující nároky kladené na kvalitu požadovanou světovými leteckými výrobci. Linka splňuje požadavky norem MILA 8625F a MIL-C-5541E pro procesy: - anodická oxidace v kyselině chromové - žluté chromátování v Turco Alumigold B - bezbarvé chromátování v Alodine tvrdé eloxování v kyselině sírové rozměr van: 3000 x 600 x 1500 mm Rádi bychom Vám touto cestou nabídli možnost zajištění výše uvedených povrchových úprav v této nové lince. Spuštění provozu je plánováno ve III. čtvrtletí roku Máte-li jakékoliv dotazy týkající se nabízených povrchových úprav, jsme Vám k dispozici na níže uvedených kontaktech. Máte-li zájem o nabízené povrchové úpravy, potvrďte prosím Váš zájem e- mailem na adresu: Tel.: Fax: Web: Aircraft Industries, a. s., Na Záhonech 1177, Kunovice, PSČ DUBEN 2008 povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz) strana 5

6 Registrován pod ISSN X Elektronický časopis je uchováván a archivován v rámci projektu WebArchiv Národní knihovny a je poskytnutý k Online přístupu Internetovým uživatelům. Redakce elektronického časopisu POVRCHOVÁ ÚPRAVA Ing. Ladislav Pachta, Hradec Králové, tel.: , mobil: , Radka Cvejnová, Kostelec n. Orl., tel.: , Přihlášení k zasílání elektronického časopisu a prohlédnutí nebo stažení jednotlivých vydání je možno z Copyright 2008, IMPEA s.r.o., Hradec Králové DUBEN 2008 povrchová úprava (http://www.povrchovauprava.cz) strana 6

PRIEMYSELNÁ TOXIKOLÓGIA 08

PRIEMYSELNÁ TOXIKOLÓGIA 08 Prvý cirkulár 28. V e d e c k á k o n f e r e n c i a PRIEMYSELNÁ TOXIKOLÓGIA 08 18.-20. júna 2008 Tatranská Štrba TOXIKOLOGICKÁ SEKCIA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRIEMYSELNEJ CHÉMIE ZSVTS BRATISLAVA ÚSTAV

Více

Strojnícka fakulta STU. Oddelenie telesnej výchovy a športu TELESNÁ VÝCHOVA, ŠPORT, VÝSKUM NA UNIVERZITÁCH

Strojnícka fakulta STU. Oddelenie telesnej výchovy a športu TELESNÁ VÝCHOVA, ŠPORT, VÝSKUM NA UNIVERZITÁCH Strojnícka fakulta STU Ústav prírodných, humanitných a spoločenských vied Oddelenie telesnej výchovy a športu Vás pozýva na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou TELESNÁ VÝCHOVA, ŠPORT, VÝSKUM NA

Více

Surveillance nemocničných nákaz

Surveillance nemocničných nákaz SLOVENSKÁ EPIDEMIOLOGICKÁ A VAKCINOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ SLS ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V BANSKEJ BYSTRICI usporiadajú XVII. ročník

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

Nabídka kurzu. Galvanické pokovení. 21. 1. 2015 Jaroměř

Nabídka kurzu. Galvanické pokovení. 21. 1. 2015 Jaroměř Nabídka kurzu Galvanické pokovení 21. 1. 2015 Jaroměř Identifikační údaje dodavatele Název Sídlo Ing. Jan Kudláček, Ph.D. Centrum pro povrchové úpravy Na Studánkách 782, 551 01 Jaroměř Adresa pro doručování

Více

Cieľ a odborné zameranie konferencie Cieľom konferencie je priblížiť filozoficko-paradigmatickú, psychologickú, inštitucionálnu a praxeologickú dimenz

Cieľ a odborné zameranie konferencie Cieľom konferencie je priblížiť filozoficko-paradigmatickú, psychologickú, inštitucionálnu a praxeologickú dimenz Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta Katedra pedagogických štúdií Univerzita Eötvösa Loránda, Budapešť Fakulta špeciálnej a liečebnej pedagogiky G. Bárcziho Univerzita Ludwiga Maximiliána,

Více

POVRCHY A JEJICH DEGRADACE

POVRCHY A JEJICH DEGRADACE POVRCHY A JEJICH DEGRADACE Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu 1 Povrch Rozhraní dvou prostředí (není pouze plochou) Skoková změna sil ovlivní: povrchovou vrstvu materiálu (relaxace, rekonstrukce)

Více

11. Slovensko-český. kongres detskej anestézie a intenzívnej medicíny Hotel SOREA TRIGAN Vysoké Tatry, Štrbské Pleso. 1.

11. Slovensko-český. kongres detskej anestézie a intenzívnej medicíny Hotel SOREA TRIGAN Vysoké Tatry, Štrbské Pleso. 1. 1. informácia 11. Slovensko-český kongres detskej anestézie a intenzívnej medicíny 21. 22. 10. 2016 Hotel SOREA TRIGAN Vysoké Tatry, Štrbské Pleso Detská fakultná nemocnica Košice Slovenská pediatrická

Více

XIII. SLOVENSKO - ČESKÝ KONGRES O INFEKČNÝCH CHOROBÁCH jún 2009 Hotel BARÓNKA, Bratislava

XIII. SLOVENSKO - ČESKÝ KONGRES O INFEKČNÝCH CHOROBÁCH jún 2009 Hotel BARÓNKA, Bratislava Slovenská spoločnosť infektológov SLS Společnost infekčního lékařství ČLS JEP Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Slovenská zdravotnícka univerzita FZ ŠŠ Fakultná nemocnica s poliklinikou

Více

INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ 2012

INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ 2012 Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva v spolupráci s Inšpektorátom práce Trnava Vás pozývajú

Více

povrchová úprava LAKOVNY OPATŘENÍ PROTI POŽÁRU A VÝBUCHU

povrchová úprava LAKOVNY OPATŘENÍ PROTI POŽÁRU A VÝBUCHU povrchová úprava NOVELA ZÁKONA O CHEMIC- KÝCH LÁTKÁCH A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH LAKOVNY OPATŘENÍ PROTI POŽÁRU A VÝBUCHU LAKOVÁNÍ NOVINKY A PŘÍKLADY REALIZACÍ APLIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 2K BAREV GRACO a MEDIA

Více

144. Internistický deň 6. november 2015

144. Internistický deň 6. november 2015 pozvánka s programom Slovenská lekárska spoločnosť Slovenská internistická spoločnosť Hotel Saffron, Bratislava Bližšie informácie a registrácia na www.amedi.sk 1 Slovenská lekárska spoločnosť Slovenská

Více

7. DNI DEMYELINIZAČNÝCH OCHORENÍ S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

7. DNI DEMYELINIZAČNÝCH OCHORENÍ S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ SLOVENSKÁ NEUROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ SEKCIA PRE SCLEROSIS MULTIPLEX PRI SNeS II. NEUROLOGICKÁ KLINIKA UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA A-medi management s.r.o. Vás srdečne pozývajú

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú 3 Ústav strojírenské technologie Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2007/200

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ENVIRONMENT AND ENERGY 2015 10. Mezinárodní veletrh energetických a environmentálních technologií Obor: Výroba a distribuce energie a tepla, obnovitelné zdroje, vodní

Více

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel partnerské možnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres České ortodontické společnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti 18. 20. 9. 2014

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

V. Kongres Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS a Medzinárodná konferencia C.I.A.N.S. 2016

V. Kongres Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS a Medzinárodná konferencia C.I.A.N.S. 2016 Prvá informácia V. Kongres Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS a Medzinárodná konferencia C.I.A.N.S. 2016 21. 23. 9. 2016 BRATISLAVA Austria Trend Hotel Bratislava Organizátori podujatia SPOLUOrganizátori

Více

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Cílem konference s mezinárodní účastí je diskuse nad aktuálními problémy vzdělávání učitelů primární a preprimární p

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Cílem konference s mezinárodní účastí je diskuse nad aktuálními problémy vzdělávání učitelů primární a preprimární p Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky si Vás dovoluje pozvat na konferenci s mezinárodní účastí ZA KVALITOU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ PRIMÁRNÍ A PREPRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky s celoškolskou působností Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že

Více

2. cirkulár. Častá-Papiernička je viacúčelové zariadenie Úradu vlády SR neďaleko dedinky Častá (pri Modre). TU

2. cirkulár. Častá-Papiernička je viacúčelové zariadenie Úradu vlády SR neďaleko dedinky Častá (pri Modre). TU 2. cirkulár ORGANIZAČNÉ POKYNY KU KONFERENCII Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty, ktorá sa bude konať 22. 23. apríla 2013 v Častej-Papierničke Miesto rokovania: Častá-Papiernička je viacúčelové

Více

XV. SLOVENSKO-ČESKÚ KONFERENCIU O HEMOSTÁZE A TROMBÓZE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

XV. SLOVENSKO-ČESKÚ KONFERENCIU O HEMOSTÁZE A TROMBÓZE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine Slovenská spoločnosť pre hemostázu a trombózu Národné centrum hemostázy a trombózy v Martine Spolek pro trombózu a hemostázu, Česká republika

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že se ve

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

XXXV. Slovenský a Český gastroenterologický kongres a 39. Slovenské a České endoskopické dni

XXXV. Slovenský a Český gastroenterologický kongres a 39. Slovenské a České endoskopické dni Slovenská gastroenterologická spoločnosť Česká gastroenterologická společnost usporiadajú XXXV. Slovenský a Český gastroenterologický kongres a 39. Slovenské a České endoskopické dni DoubleTree by Hilton

Více

NÁRODNÍ DIALOG O VODĚ Hospodaření s vodou v období hydrologického sucha

NÁRODNÍ DIALOG O VODĚ Hospodaření s vodou v období hydrologického sucha Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce ve spolupráci s Global Water Partnership si Vás dovolují pozvat na seminář

Více

Škola. sclerosis multiplex. ročník a p r í l Hotel Patria, Štrbské Pleso. 1. informácia. s medzinárodnou účasťou

Škola. sclerosis multiplex. ročník a p r í l Hotel Patria, Štrbské Pleso. 1. informácia. s medzinárodnou účasťou Slovenská lekárska spoločnosť Slovenská neurologická spoločnosť Sekcia sclerosis mulriplex pri Slovenskej neurologickej spoločnosti Klinika neurológie Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity

Více

Rámcový program semináře

Rámcový program semináře Pro pracovníky organizací je mnohdy obtížné sledovat současný vývoj v oblasti legislativních požadavků na proces výroby a jeho produkty, zejména z pohledu charakteristik systému managementu kvality a prokazování

Více

Zem v pasci? 2016 Aplikácie analytických metód v environmentálnom a požiarnom inžinierstve. Zem v pasci?

Zem v pasci? 2016 Aplikácie analytických metód v environmentálnom a požiarnom inžinierstve. Zem v pasci? TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Drevárska fakulta Katedra protipožiarnej ochrany Katedra chémie a chemických technológií a Fakulta ekológie a environmentalistiky Katedra environmentálneho inžinierstva

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 8 _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K O R O Z I _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

november 2015

november 2015 Neonatologická sekcia Slovenskej pediatrickej spoločnosti SLS Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek pri SLS Sekcia sestier pracujúcich v neonatológii pri SLS Novorodenecká klinika M. Rusnáka

Více

V YSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší a IUAPPA Česká republika DŮM TECHNIKY PARDUBICE spol. s r.o. pořádají pod záštitou ministra průmyslu a obchodu

Více

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na šikmou střechu. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na šikmou střechu. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz Univerzální STŘEŠNÍ stavebnicový systém ocelových konstrukcí KONSTRUKCE na šikmou střechu pro FOTOVOLTAIKU Progresivní Pohodlný Praktický Přesný První český univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí

Více

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků 19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků Pro PARTNERY A VYSTAVOVATELE přináší akce příležitost aktivní prezentace svého portfolia produktů a služeb a především novinek před vybranou cílovou

Více

16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 16. mezinárodní veletrh invencí a inovací 14. ročník Ceny Inovace roku 2009

16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 16. mezinárodní veletrh invencí a inovací 14. ročník Ceny Inovace roku 2009 Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými

Více

V YSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší. ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. IUAPPA Česká republika

V YSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší. ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. IUAPPA Česká republika V YSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší a IUAPPA Česká republika DŮM TECHNIKY PARDUBICE spol. s r.o. pořádají VI. ročník mezinárodní konference VOC

Více

96TH CHINA FOOD & DRINKS FAIR Chengdu, Sichuan, Čína potravinářský průmysl

96TH CHINA FOOD & DRINKS FAIR Chengdu, Sichuan, Čína potravinářský průmysl 96TH CHINA FOOD & DRINKS FAIR Chengdu, Sichuan, Čína potravinářský průmysl 96th China Food & Drinks Fair (Chengdu) 2017 je mezinárodní událostí v oblasti potravinářského průmyslu a mezi odbornou veřejností

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI. XVI. kongres kongres České České ortodontické ortodontické společnosti společnosti Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI th Congress

Více

Deloitte Technology Fast 50 Central Europe Praktický průvodce: Kvalifikační kritéria a postup přihlášení společnosti do soutěže 2017

Deloitte Technology Fast 50 Central Europe Praktický průvodce: Kvalifikační kritéria a postup přihlášení společnosti do soutěže 2017 Deloitte Technology Fast 50 Central Europe Praktický průvodce: Kvalifikační kritéria a postup přihlášení společnosti do soutěže 2017 Než se přihlásíte Máte vše, co potřebujete? Co musí obsahovat vaše přihláška:

Více

POZVÁNKA NA KONFEREN CI A VELETRH BIOMED ISRAEL 2017

POZVÁNKA NA KONFEREN CI A VELETRH BIOMED ISRAEL 2017 POZVÁNKA NA KONFEREN CI A VELETRH BIOMED ISRAEL 2017 The 16th Life Sciences & Technology Week David InterContinental Tel Aviv, Israel 23. - 25. 5. 2017 1. Organizace akce Česko-izraelská smíšená obchodní

Více

Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.

Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a

Více

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ Počítačem asistované ortopedické operace a miniinvazivní přístupy 8.- 9. dubna 2011 Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno Kongres se koná pod záštitou České společnosti

Více

Vybrané aspekty integrovaného manažmentu životného prostredia

Vybrané aspekty integrovaného manažmentu životného prostredia September 2013 Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a TUR +421455206563 TU Zvolen Vybrané aspekty integrovaného manažmentu životného prostredia Cieľ podujatia: Vyhodnotiť proces rozvoja integrovaného

Více

27. 29. 4. 2010. Pozvánka na veletrh. Norimberk, Německo. Mezinárodní odborný veletrh mechanické technologie a analytiky.

27. 29. 4. 2010. Pozvánka na veletrh. Norimberk, Německo. Mezinárodní odborný veletrh mechanické technologie a analytiky. Pozvánka na veletrh Norimberk, Německo 27. 29. 4. 2010 Mezinárodní odborný veletrh mechanické technologie a analytiky Ve spojení s World Congress on Particle Technology, supported by PARTEC Silný veletrh

Více

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz Univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí pro fotovoltaiku KONSTRUKCE pro na volnou plochou FOTOVOLTAIKU Progresivní Pohodlný Praktický Přesný První český univerzální stavebnicový systém ocelových

Více

R E C Y C L I N G 2017

R E C Y C L I N G 2017 ASOCIACE PRO ROZVOJ RECYKLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ V ČESKÉ REPUBLICE ASOCIACE PRO ROZVOJ RECYKLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ V ČR řádný člen mezinárodního svazu recyklace EQAR - European Quality Association

Více

XII. Montessori Europe e.v. Kongress. Montessori dnes vedecký prístup k výchove Bratislava. Ponuka pre sponzorov a vystavovateľov

XII. Montessori Europe e.v. Kongress. Montessori dnes vedecký prístup k výchove Bratislava. Ponuka pre sponzorov a vystavovateľov XII. Montessori Europe e.v. Kongress Montessori dnes vedecký prístup k výchove 14. 16. 10.2011 Bratislava Ponuka pre sponzorov a vystavovateľov Sponzorské balíky (Prehľad poskytnutých služieb Montessori

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební Prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc. pořádá

Více

Mezinárodní veletrh Místo konání: Mumbai, Indie Datum konání: září 2016

Mezinárodní veletrh Místo konání: Mumbai, Indie Datum konání: září 2016 Pozvánka na IFAT INDIA 2016 Mezinárodní veletrh Obory: čerpání a úprava vody, čištění a úprava odpadních vod, rozvody vody a kanalizace, nakládání s odpady a recyklace, přeměna odpadů na energii, technologie

Více

*** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice

*** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice Místo konání akce: *** Hotel Zámek Templářská 1 696 15 Čejkovice Příjezd z dálnice D 1: Sjezd na D2 EXIT 41 Podivín, dále přes Velké Bílovice. Kontaktní adresa: Ing. Jan Kudláček Na Studánkách 782 551

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a

Více

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK Pod záštitou ČSUM a MK Hradec nad Moravicí 7. - 8. října 2009 Dostálovy dny si za patnáct let existence zajistily pevné místo v kalendáři akcí urgentní medicíny. Od nejistých začátků v podobě edukačních

Více

BUDMA MTP Poznań, Polsko Stavebnictví a architektura

BUDMA MTP Poznań, Polsko Stavebnictví a architektura MTP Poznań, Polsko Stavebnictví a architektura Poznaňské veletrhy zaznamenávají každý rok hojnou mezinárodní účast a představují tak vynikající příležitost k prezentaci a navázání zahraniční spolupráce.

Více

G E N E R A Madrid, Španělsko

G E N E R A Madrid, Španělsko Zveme Vás na akci Prezentace českých firem na mezinárodním veletrhu G E N E R A Madrid, Španělsko Termín konání: 12.- 14. května 2009 Místo konání : IFEMA - Madrid Http://www.ifema.es/ferias/genera/default.html

Více

JSP Měření a regulace

JSP Měření a regulace JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. Raisova 547 506 01 Jičín TEPLOTA TLAK KALIBRACE HLADINA PR TOK V RY ANALÝZA TEPLO ARMATURY EVODNÍKY ROJE ZDROJE KOMUNIKACE ODBORNÁ KONFERENCE 2012 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Děkujeme

Více

usporiadajú Celoslovenskú odbornú konferenciu ČO ROBÍ MATERSKÚ ŠKOLU DOBROU pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu

usporiadajú Celoslovenskú odbornú konferenciu ČO ROBÍ MATERSKÚ ŠKOLU DOBROU pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu Spoločnosť pre predškolskú výchovu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Okresný úrad odbor školstva Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica usporiadajú Celoslovenskú odbornú

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ECOFAIR a ENERGETIKA 2016 Mezinárodní veletrhy ekologie a energetiky Datum konání: 12. 14.října 2016 Obor: ochrana životního prostředí, energetika Mezinárodní veletrh

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

DRINKTEC Výstaviště Mnichov, Německo Obor: nápojová technika

DRINKTEC Výstaviště Mnichov, Německo Obor: nápojová technika 11. 15. 9. 2017 Výstaviště Mnichov, Německo Obor: nápojová technika Mezinárodní odborný veletrh nápojové techniky a technologií pro Liquid Food. Celosvětově největší akce pro prezentaci novinek z oblasti

Více

Diagnostické centrum pre mládež Bratislava

Diagnostické centrum pre mládež Bratislava Vážené kolegyne, vážení kolegovia, POZVÁNKA A PROGRAM Diagnostické centrum v Bratislave Záhorskej Bystrici vás srdečne pozýva na 7. ročník medzinárodnej konferencie Križovatky VII. Konferencia Križovatky

Více

Slovo úvodem. Setkání povrcháři na Myslivně. strana 1

Slovo úvodem. Setkání povrcháři na Myslivně. strana 1 Slovo úvodem Vážení povrcháři, jsme tu s dalším číslem Povrcháře, tentokrát podzimním až skoro předzimním s trochou informací a zpráv, jak se nám je podařilo v každodenním fofru života pro Vás zaznamenat.

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPO MONGOLIA 2015 Mezinárodní veletrh se zaměřením na těžbu a stavebnictví Místo konání: Buyant Ukhaa Sportpalace, Ulánbátar, Mongolsko Datum konání: 23.-25. března 2015

Více

36. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou

36. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ SLOVENSKÁ NEFROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ Dialyzačná sekcia SNS Sekcia detskej nefrológie SNS usporiadajú 36. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a partnery

Více

Vzdělávání pracovníků měřících skupin úterý 22. září 2015 Hradec Králové

Vzdělávání pracovníků měřících skupin úterý 22. září 2015 Hradec Králové ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ a EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví si Vás dovolují pozvat na odborný seminář

Více

Mendelova univerzita v Brně hostila účastníky metalomické konference

Mendelova univerzita v Brně hostila účastníky metalomické konference Mendelova univerzita v Brně hostila účastníky metalomické konference Ve dnech 14. až 18. června 2015 se v prostorách Mendelovy univerzity v Brně konala Metalomická technologická konference. Zabývala se

Více

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Vás za podpory projektu OPVK Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu srdečně zve na konferenci OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A

Více

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně ÚSTAV ELEKTROTECHNOLOGIE Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně zve srdečně na konferenci s mezinárodní účastí Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50.

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými

Více

AKTUALIZACE NORMY ISO A ISO 9001

AKTUALIZACE NORMY ISO A ISO 9001 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. POŘÁDÁ ODBORNÝ SEMINÁŘ AKTUALIZACE NORMY ISO

Více

PROGRAM KONFERENCE - 17. října 2011. PROGRAM KONFERENCE - 18. října 2011

PROGRAM KONFERENCE - 17. října 2011. PROGRAM KONFERENCE - 18. října 2011 PROGRAMOVÝ VÝBOR doc. Dr. Ing. Martin Kubal doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. doc. Ing. Jiří Burkhard, CSc. Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D. prof. Ing. František Kaštánek, DrSc. RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.

Více

Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005

Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005 Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005 PŘEDSTAVENÍ: Ze zkušeností řady podniků je zřejmé, že cesta směrem k optimalizaci a řízení procesů má významný podíl na růstu výkonnosti firem. Cílem však nesmí

Více

Mediakit 2015 VYDAVATELSTVÍ AMBIT MEDIA, A. S. Urologické listy

Mediakit 2015 VYDAVATELSTVÍ AMBIT MEDIA, A. S. Urologické listy Mediakit 2015 VYDAVATELSTVÍ AMBIT MEDIA, A. S. Urologické listy obalka_ul:obalka_01_09 12.4.2013 13:25 Stránka 1 Urologické listy 1 2014 12. ročník Erektilní dysfunkce Renální karcinom zpřesnění operační

Více

nemusíte byť expert na všetko, na to máte nás

nemusíte byť expert na všetko, na to máte nás Strana 1 / 5 Stav účtu IČ DPH / DIČ: 2022054397 IČO: 37998757 Bankové spojenie Tatra banka 26 28 00 58 50 / 1100 Slovenská sporiteľňa 176 08 44 55 / 0900 UniCredit Bank 89 99 77 50 50 / 1111 ING Bank 90

Více

POZVÁNKA MLADÁ VEDA 2015

POZVÁNKA MLADÁ VEDA 2015 POZVÁNKA NA XII. MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV A DOKTORANDOV MLADÁ VEDA 2015 Veda a krízové situácie 14. 15. októbra 2015 Žilina Konferencia sa koná pod záštitou prof.

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

UNIVERZITA OBRANY FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU KATEDRA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UNIVERZITA OBRANY FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU KATEDRA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ UNIVERZITA OBRANY FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU KATEDRA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Příprava profesionálů v obranných a bezpečnostních silách Training of Professionals in Defence and Security forces 2010

Více

HOTELEX & EXPO FINEFOOD Šanghaj, Čína. Horeca, design, prémiové potraviny a nápoje

HOTELEX & EXPO FINEFOOD Šanghaj, Čína. Horeca, design, prémiové potraviny a nápoje Šanghaj, Čína Horeca, design, prémiové potraviny a nápoje Veletrh Hotelex & EXPO FINEFOOD Shanghai je nejvýznamnější událostí v oboru HORECA na největším hospotality trhu na světě. Každoročně láká přední

Více

RESUSCITACE 14. IV. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY 30. května 2014, Konferenční centrum City, Praha Sponsorské podmínky

RESUSCITACE 14. IV. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY 30. května 2014, Konferenční centrum City, Praha Sponsorské podmínky RESUSCITACE 14 IV. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY Sponsorské podmínky ÚVODNÍ SLOVO Vážení obchodní přátelé, dovolte nám nabídnout Vám možnost účasti na IV. odborném symposiu České resuscitační

Více

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations,

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, pořádá pod záštitou Romana Onderky, primátory města Brna, prof. Ing. Petra Moose, CSc., děkana FD ČVUT

Více

MODERNÍ VÝROBKY PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE 2006 POZVÁNKA NA SEMINÁŘ A VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU. Seminář

MODERNÍ VÝROBKY PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE 2006 POZVÁNKA NA SEMINÁŘ A VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU. Seminář POZVÁNKA NA SEMINÁŘ A VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU Česká betonářská společnost ČSSI a ČBS Servis, s. r. o. www.cbz.cz Seminář MODERNÍ VÝROBKY PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE 2006 18. května 2006 Praha,

Více

PLMA USA Rosemont Convention Center, Chicago, Illinois Obor: privátní značky

PLMA USA Rosemont Convention Center, Chicago, Illinois Obor: privátní značky Rosemont Convention Center, Chicago, Illinois Obor: privátní značky Popularita obchodních značek v USA je mnohem vyšší, než tomu bylo v předchozích letech. Očekává se, že tento trend bude dále posilovat.

Více

STAVEBNÍ VELETRHY BRNO

STAVEBNÍ VELETRHY BRNO STAVEBNÍ VELETRHY BRNO VELETRHY POSTAVENÉ PRO VÁS Souběžně probíhají: 20. 23. 4. 2016 Brno Výstaviště Stavte s námi! DŘEVO A STAVBY BRNO VELETRH NÁBYTKU A INTERIÉROVÉHO DESIGNU VELETRH PTÁČEK NÁRODNÍ STAVEBNÍ

Více

Povrchová úprava bez chromu Cr VI

Povrchová úprava bez chromu Cr VI Povrchová úprava bez chromu Cr VI Základem této povrchové úpravy jsou materiály Delta Tone 9000 a Delta Protect KL 100, takzvané basecoaty, což jsou anorganické povlaky plněné ZN a Al mikrolamelami rozptýlenými

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno organizují již tradičně u př íležitosti stavebních veletrhů Brno 2015 22. 25.

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. Vás srdečně zvou

Česká zemědělská univerzita v Praze. Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. Vás srdečně zvou Česká zemědělská univerzita v Praze & Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2015 se zaměřením na problematiku variability počasí a jeho

Více

Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2012

Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2012 Generálny partner Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2012 Vízia a stratégia pre roky 2012-2013 29. mája 2012 Diskusia popredných predstaviteľov štátu a riaditeľov najväčších stavebných spoločností

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

AvantGuard Nová dimenze antikorozní ochrany

AvantGuard Nová dimenze antikorozní ochrany Nová dimenze antikorozní ochrany Tři způsoby ochrany proti korozi Ocel je nejběžnějším stavebním materiálem na světě. Při působení atmosférických vlivů, jako je voda, kyslík a přírodní soli, však s těmito

Více

edb žnou p ihláškou anotací p ísp vku nejpozd ji do 20.února 2007.

edb žnou p ihláškou anotací p ísp vku nejpozd ji do 20.února 2007. Č. 1/2007 17.kartografická konference Ve dnech 6.-7.září 2007 se uskuteční na Stavební fakultě Slovenské technické univerzity v Bratislavě 17. kartografická konference, jejímiž pořadateli jsou Kartografická

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE NOMENKLATURA

ZÁKLADNÍ INFORMACE NOMENKLATURA ZÁKLADNÍ INFORMACE Reklama, Polygraf 2011 18. ročník veletrhu reklamy, médií, polygrafie a obalů Termín konání: 23. 25. března 2011 Místo konání: Výstaviště Praha Holešovice Pořadatel: M.I.P. Group, a.s.

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme VIETNAM ECOTECH 2016 První ročník mezinárodního veletrhu se zaměřením na ekologické technologie napříč sektory národního hospodářství Místo konání: Saigon Exhibition &

Více

fórum pro projektanty a stavitele Wienerberger odborné informace z praxe Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Vás srdečně zve na

fórum pro projektanty a stavitele Wienerberger odborné informace z praxe Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Vás srdečně zve na Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Vás srdečně zve na fórum Wienerberger 2011 6. 1. 2011 České Budějovice 11. 1. 2011 Brno odborné informace z praxe pro projektanty a stavitele 13. 1. 2011

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme METALLOOBRABOTKA. SVARKA 2015 Obor: kovoobrábění Kovoobrábění v Rusku patří tradičně a dlouhodobě k jednomu z nejperspektivnějších a nejpřitažlivějších odvětví. Obrovské

Více

Aula A203, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno

Aula A203, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE PŘEDNÁŠKY OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing.

Více