Ing. Jiří Dostál, CSc., Ing Tomáš Javor, Ing. Lenka Hajzlerová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Jiří Dostál, CSc., Ing Tomáš Javor, Ing. Lenka Hajzlerová"

Transkript

1 Digestát a jeho využití v pícninářství Ing. Jiří Dostál, CSc., Ing Tomáš Javor, Ing. Lenka Hajzlerová AGROEKO Žamberk, s.r.o. Zemědělská 1004, ŽAMBERK, SPTJS, OSEVA VaV s.r.o. a ZV Troubsko s.r.o. Zubří 3. března 2016

2 Obsah přednášky Vývoj hnojení v ČR, podíl statkových a organických hnojiv Složení statkových a organických hnojiv Předcházení rizik při hnojení tekutými organickými hnojivy Hnojení trav statkovými a organickými hnojivy Legislativa hnojení trav statkovými a organickými hnojivy

3 Statková hnojiva Minerální hnojiva 1. Průměrný přívod jednotlivých živin do půdy v ČR hnojením ( , v přepočtu na kg čistých živin, na 1 hektar zemědělské půdy) Zdroj: MZe (minerální hnojiva); ČSÚ, VÚRV, v.v.i. (statková hnojiva v exkrementech)

4 Produkce statkových hnojiv v ČR Klír, 2014 r = 25 mil. t hnoje + 12 mil t kejdy r = 10 mil. t hnoje + 4,5 mil t kejdy

5 Počty skotu a prasat v oblastech ČR v roce 2005 (DJ/ha z.p.) Zdroj: MZe

6 Bioplynové stanice v ČR K instalovaný výkon v ČR Ukazatelé Instalovaný výkon Měrná produkce digestátu Produkce digestátu MW tis. t.rok -1.MW -1 tis. t.rok -1 Celkem 554 BPS* 358,11* z toho 382 ZBPS* 311,76* Užív. z.p. v ČR v tis. ha: 3,516 Pramen*: Česká bioplynová asociace ZBPS = zemědělské BP-stanice Přepočet produkce digestátu ze ZBPS v ČR na dobytčí jednotky Produkce sušiny a živin: Sušina Org.l. N P K Obsah v %: 6,65 5,04 0,43 0,064 0,34 Produkce ČR celk. v tis. t: ,3 5,0 26,3 v kg.ha -1 z.p ,5 1,4 (3,2) 7,5 (9,0) Pramen: Normativ výkalů v t.dj -1.rok -1 : 1,426 1,112 0,076 0,0136 0,050 DJ Česká v BPS bioplynová ČR celkem asociace, v tis. NovaEnergo DJ: 352 s.r.o DJ v BPS na 1 ha z.p.: 0,10 0,10 0,12 0,10 0,15 DJ v ŽV na 1 ha z.p. v r. 2007: 0,37

7 2. Složení statkových a organických hnojiv, Užitná hodnota statkových a organických hnojiv Hnojivo Ukazatel OL N P 2 O 5 K 2 O Celkem (26,00 Kč) Hnůj Obsah v % 15,6 0,42 0,23 0,60 1,25 z praxe Úspora v Kč 21,84 50,57 41,06 66,00 179,47 6,90 Drůbeží Obsah v % 42,6 1,68 1,78 1,29 4,75 podestýlka Úspora v Kč 59,64 202,27 317,73 141,90 721,54 27,75 Obsah v % 8,8 0,49 0,25 0,56 1,50 Kejda skotu Úspora v Kč 12,32 59,00 44,63 61,60 177,55 6,83 Kejda Obsah v % 9,9 0,76 0,87 0,35 1,98 prasat Úspora v Kč 13,86 91,50 155,30 38,50 299,16 11,51 Sláma Obsah v % 82,0 0,43 0,21 1,03 1,67 obilnin Úspora v Kč 114,80 51,77 37,49 113,30 317,36 12,21 Digestát Obsah v % 1,44 0,31 0,07 0,24 0,62 z KjT Úspora v Kč 2,02 37,32 12,50 26,40 78,24 3,01 Digestát Obsah v % 5,36 0,47 0,155 0,44 8,56 z kukuřice Úspora v Kč 7,50 56,59 27,68 48,40 140,17 5,39 KALKULACE ÚSPORY CENY ŽIVIN dle ceníku roku 2013 na Žambersku: 1 kg organických látek 0,14 Kč 0, kg N Síran amonný Ledek amon-vápen. DAM 390 podíl 50% 25% 100% 25% cena 1 kg N 21,43 Kč 25,56 Kč 22,94 Kč 23,33 Kč Pro minerální ekvivalent N 70 a odpočet 25% na manipulaci 12,04 Kč 0, kg P 2 O 5 Amofos 23,80 Kč 23,80 Kč Pro minerální ekvivalent P 100 a odpočet 25% na manipulaci 17,85 Kč 0, kg K 2 O Draselná sůl (60%) 18,33 Kč 18,33 Kč Pro minerální ekvivalent K 80 a odpočet 25% na manipulaci 11,00 Kč 0,4231

8 Digestát zemědělských BPS organické hnojivo vzniklé anaerobní fermentací při výrobě bioplynu (výhradně ze statkových hnojiv a objemných krmiv anaerobní fermentací) organické hnojivo - typové (typ 18.1.e) - vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění vyhlášky č. 271/2009 Sb., č. 131/2014 Sb.!! DIGESTÁT: 3 až 13 % sušiny min. 0,3 % N ve vzorku Barvy tmavě šedé až černé, odstín do zelena a hněda Pachu po čpavku Chuti slané

9 Monitoring složení digestátu Pramen: Česká bioplynová asociace, NovaEnergo s.r.o.

10 Složení digestátu (% v čerstvé hmotě) Kofermenty n Sušina Organ. látky Pícniny a kejda skotu Pícniny a kejda prasat CELKEM 109 N-tot. N-NH 4 + P K Mg ph 60 6,97 b 5,28 b 0,45 b 0,22 a 0,063 a 0,34 a 0,049 b 8,41 a 22 5,71 a 4,32 a 0,41 a 0,23 a 0,060 a 0,32 a 0,039 a 8,50 b 6,65 5,04 0,43 0,22 0,064 0,34 0,047 8,46 (0,14) (0,40) (0,07) Digestát * 5,8 0,53 0,070 0,29 Kejda skotu * 7,3 0,39 0,070 0,26 Kejda prasat * 5,3 0,43 0,131 0,18 Obsah Ca = 0,18±0,05 % (N amon. +K) : (Ca+Mg) = 3,7 : 1 * ) Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způ sobu použ ívání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb. Údaje v závorkách = živiny v kysličnících Složení separátů (% č.h.) z kejdy skotu a z digestátu Zdroj Kejda dojnic Datum Sušina Organ. látky N-tot. N-NH 4 + P 2 O 5 K 2 O MgO ph Průměr 19,83 17,59 0,54 0,14 0,18 0,34 0,14 8,47 ± s 1,62 1,74 0,09 0,03 0,03 0,04 0,02 0,37 Separát kejdy 21,0-0,42-0,17 0,25 Digestát Průměr 22,33 18,53 0,69 0,26 0,43 0,50 0,24 8,95 kukuřice ± s 0,59 0,48 0,06 0,07 0,19 0,07 0,12 0,13 Separát digestátu 23,0-0,68-0,30 0,45 Hnůj skotu dle vyhlášky č. 377/2013 Sb., ve znění č. 131/2014 Sb. 22,0-0,67-0,40 0,76

11 Obsahy rizikových prvků v digestátech (mg.kg -1 sušiny) Koferment Cu Zn Cd Pb Cr Ni Hg As KjSm ,51 1,9 3,9 5,1 0,021 2,61 n= 7 ab b b a ab a ab a Pícniny ,30 2,3 3,6 5,4 0,027 2,44 n=15 a a a a a a ab a Pícniny+KjS ,27 2,2 4,6 5,8 0,025 2,32 n=40 ab ab a a b a a a Pícniny + KjP ,37 2,7 4,7 6,3 0,041 2,32 n=16 b c ab a b a b a Vyhláška , ) Povolené maximální limity podle vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva [9], ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb. Obsahy rizikových prvků v kejdě prasat Prasata Cu Zn Cd Pb Cr Ni Hg As Reprodukce n= ,32 2,4 6,5 9,3 0,019 2,48

12 Vliv digesce (* na změnu obsahů (% v č.h.) a poměrů živin v kejdě od telat (%) Ukazatel Kejda před fermentací Digestát po fermentaci Podíl z kejdy Sušina 3,78 2,22 59 % Organické látky 2,93 1,44 49 % ph 7,85 8,32 N 0,31 0, % C : N 4,8 : 1 2,3 : 1 48 % + N-NH 4 0,18 0, % C : N min. 8,32 : 1 3,16 : 1 38 % S 0,013 0, % *) digesce kejdy telat 45 dní při 40 o C

13 Vliv digesce (* na změnu počtu mikroorganizmů v kejdě od telat (KTJ.g -1 ) Ukazatel Kejda před fermentací Digestát po fermentaci Celkový počet b. > > *) digesce kejdy telat 45 dní při 40 o C Podíl z kejdy Koliformní b % = termotolerantní % Escherichia coli % Enterokoky % Salmonella sp. negativní negativní Clostridium perfringens %

14 3. Předcházení rizik digestátu Pokles bilance POH po digesci kofermentů = odbourání zdrojů organických látek % (90 %). Digescí ztráta energie = rozklad lehce rozložitelné OH (cukry, tuky, bílkoviny a jejich deriváty), = ochuzení výživy edafonu (abundance mikroorganismů - biomasa, respirace, rozklad celulózy, intenzita nitrifikace, aktivita půdních enzymů atd.) bioindikace půdní úrodnosti. Utužení půd aplikací na technologicky nezralou půdu, vyplavení N a K po aplikaci v pěstebním mezidobí = malá skladová kapacita pro digestát, = manipulační a aplikační technika s malým výkonem, nevhodné konstrukční provedení aplikátorů. Chyby manažmentu = v rámci zemědělství úsek nejnáročnější na řízení.

15 Přehnojení: Vnos rizikových prvků digestátem - koncentrace prvků v sušině po odbourání spalitelné sušiny = při nedodržení 3-leté dávky sušiny podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, resp. vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv. Peptizace půdních koloidů po nadlimitních dávkách digestátu = přívod kationtů NH 4+, K +, Na + (půdy chudé Ca 2+ a Mg 2+ ). Víceleté pícniny a travní porosty: Zaplevelení porostů = semena plevelů z kofermentů ztrácejí klíčivost během prvních dní fermentace. Mikroorganismy z rodu Clostridium sp. v píci = aplikace digestátu bezprostředně po seči, déšť při a po aplikaci, vláčení.

16 Mikroskopie kejdy a digestátu

17 Mikroskopie 10x ředěné kejdy skotu a digestátu Kejda skotu stáří 1 den Digestát po 90 dnech digesce Digestát po 90 dnech digesce z píce mm Kejda skotu stáří 120 dní mm mm mm

18 Bilance organických látek v půdách Bilance organických látek v půdách podle Škardy (1976) VDLUFA (Humusbilanzierung) autorů Körschens et al. (2004) Model CANDY (Franko et al. 1995) a jeho zjednodušená verze, program CCB (CANDY Carbon Balance) Metodika bilancie pûdnej organickej hmoty a stanovenia potreby organického hnojenia (JURČOVÁ, BIELEK, VÚPÚ Bratislava) Metoda stanovení ζ-potenciálu (KUDRNA, VŠZ Praha)

19 Bilance organických látek podle ŽV a BPS Varianta Pícniny na o.p. Využití ke hnojení v t.ha -1 o.p.organické látky č. BPS ŽV Víceleté 1-leté Kejda skotu Kukuřice zdroj výstup 1 NE ANO 15% 10% 14,6 0 0,88 0,88 2 ANO ANO 15% 10% 14,6 0 0,88 0,26 3 ANO ANO 15% 30% 14,6 8 2,96 0,89 4 ANO NE 0% 29% 0 11,4 2,96 0,89 Výstup z BPS po odbourání 70 % organických látek, zatížení ŽV 0,86 DJ.ha -1 o.p. Var.Produkce OL Potřeba OL Bilance OL Alternativy kompenzace v t.ha -1 č. t.ha -1 t.ha -2 t.ha -1 Sláma ZH Hnůj 1 0,88 1,65-0,77 0,94 7,0 4,53 2 0,26 1,65-1,39 1,70 12,6 8,18 3 0,89 1,84-0,95 1,16 8,6 5,59 4 0,89 2,06-1,17 1,43 10,6 6,88 Půdní druh = středně těžká, Metoda bilance dle Škardy (1990)

20 Víceleté pícniny na o.p. [%] Kompenzace osevu kukuřicí osevem víceletých pícnin leté pícniny a okopaniny na o.p. [%] 1,2 1,5 Krytí potřeby organ. 1,7 látek v t/ha 1,9 Polynomický (1,2) Polynomický (1,5) Polynomický (1,7) Sestaveno z podkladů: Škarda (1990) y = 0,0046x 2-0,0453x + 20,337 y = 0,0006x 2 + 0,1391x + 15,315 y = 0,0004x 3-0,0398x 2 + 1,4379x - 0,047 y = 0,0005x 3-0,0429x 2 + 1,4002x - 0,0422

21 Rozdíly v množství živin a organických látek po aplikaci nehomogenizované kejdy (Škarda, 1987)

22 Vrtulová míchadla kejdy a.s. Nedvědice a Vakuumat MEZ,

23 4. Hnojení trav na o.p. a TTP Plán hnojení statkovými a organickými hnojivy Plán hnojení statkovými hnojivy Sezóna aplikace: č.: 1 Rok: 2005 Provozní jednotka: První pěstitelská společnost Začátek sezóny dne: Farma - číslo: 125 Konec sezóny dne: Plán Farma hnojení Pozemek statkovými Plodina před hnojivy aplikací Plodina po aplikaci Sezóna aplikace: Výměra č.: (ha) 2 Rok: 2005 Hnojivo Provozní číslo jednotka: číslo První pěstitelská název společnost název celkem chráněná hnojená Začátek druh sezóny dne: zdroj dávka (t.ha -1 ) spotřeba (t) 125 Farma - číslo: Tráva na semeno Tráva na semeno 40,00 2,50 30,00 Digestát Konec sezóny dne: BPS Tráva na orné půdě Tráva na orné půdě 50,00 1,50 48,50 Digestát BPS Plán Farma 125 hnojení Pozemek 2121 statkovými Plodina Oves před hnojivy aplikací Ječmen Plodina sen. po aplikaci pod Sezóna 25,00 aplikace: Výměra 0,00 č.: (ha) 3 25,00 Digestát Rok: BPS 2005 Hnojivo Provozní číslo 125 jednotka: číslo126 TTP První pěstitelská název společnost TTP název celkem 20,00 chráněná 1,50 hnojená 18,50 Digestát Začátek druh sezóny dne: BPS zdroj dávka 40 (t.ha -1 ) spotřeba 740 (t) PŘED 125 Farma VKLÁDÁNÍM - číslo: 125 EDITOVATELNÉHO kukuřice 125 ŘÁDKU OZNAČTE kukuřice PŘEDEM TENTO ŘÁDEK 100,00 LEVOU MYŠÍ 2,50 NA Č. ŘÁDKU, 97,50POSLÉZE Digestát Konec PŘIKAZUJTE sezóny dne: V HLAVNÍM BPS MENU VLOŽIT - ŘÁDEK Celkem 125za hnojivo 2845 TTP TTP 135,00 1,00 5,50 122,00 4,00 Digestát Kejda prasat BPS x Plán Farma 125 hnojení Pozemek 2545 statkovými Tráva Plodina před o.p. hnojivy aplikací Tráva Plodina o.p. po aplikaci Sezóna 40,00 aplikace: Výměra 2,00 č.: (ha) 4 38,00 Kejda prasat Rok: BPS 2005 Hnojivo PŘED Provozní číslovkládáním jednotka: čísloeditovatelného První pěstitelská název ŘÁDKU společnost OZNAČTE PŘEDEM název TENTO ŘÁDEK celkem LEVOU chráněná MYŠÍ NA Č. hnojená ŘÁDKU, POSLÉZE Začátek PŘIKAZUJTE druh sezóny dne: V HLAVNÍM MENU zdrojvložit - ŘÁDEK dávka (t.ha -1 ) spotřeba (t) Celkem 125 Farma za hnojivo - číslo: Obilnina - sláma Meziplodina 145,00 100,00 5,50 2,50 139,50 70,00 Kejda Konec prasat sezóny dne: SZP x Obilnina - sláma TTP 25,00 2,00 23,00 Digestát BPS Zásoba hnojiva na konci 15 sezóny: Farma 125 Pozemek 220 Ttáva Plodina před o.p. aplikací Ttáva Plodina o.p. po aplikaci 20,00Výměra 3,00 (ha) 17,00 Digestát BPS Hnojivo číslo 125 číslo221 Tráva na název semeno Tráva na název semeno celkem 18,00 chráněná 0,00 hnojená 18,00 Digestát druh BPS zdroj dávka 21 (t.ha -1 ) spotřeba 378 (t) PŘED 125 VKLÁDÁNÍM 415 EDITOVATELNÉHO Kukuřice - sláma ŘÁDKU OZNAČTE Kukuřice PŘEDEM TENTO ŘÁDEK 25,00 LEVOU MYŠÍ 0,00 NA Č. ŘÁDKU, 25,00POSLÉZE Kejda prasat PŘIKAZUJTE V HLAVNÍM SZP MENU VLOŽIT - ŘÁDEK Celkem 125za hnojivo 1010 Svazenka Svazenka 163,00 10,00 0,25 7,50 128,00 9,75 Digestát Kejda prasat BPS x Obilnina ozimá Řepka ozimá 5,00 5,00 Digestát BPS Obilnina ozimá Kukuřice 7,00 0,25 8,75 Digestát BPS TTP TTP 11,00 1,00 10,00 Digestát BPS Trávy na semeno Trávy na semeno 11,00 1,00 10,00 Digestát BPS PŘED VKLÁDÁNÍM EDITOVATELNÉHO ŘÁDKU OZNAČTE PŘEDEM TENTO ŘÁDEK LEVOU MYŠÍ NA Č. ŘÁDKU, POSLÉZE PŘIKAZUJTE V HLAVNÍM MENU VLOŽIT - ŘÁDEK Celkem za hnojivo 69,00 2,50 68,50 Kejda prasat x Zásoba hnojiva na konci sezóny: 46

24 Klíčivost plevelů při digesci 35 o C v % [%] noha

25 Klíčivost plevelů po 1 dni digesce v % [%] noha

26 Podzimní aplikace a digestátu rozstřikem pro zásev v následujícím roce ztráty dusíku vytěkáním amoniaku do ovzduší = 20 až 30 % (40 %) bez meziplodin nebo slámy v teplém podzimu předčasné uvolnění minerálního dusíku, zejména nitrátů - ztráty živin zimním a předjarním vyplavením při jarním výsevu pícnin nedostatek živin pod patou

27 Podzimní zapravení slámy s digestátem

28 Meziplodiny X statková a organická hnojiva Meziplodiny šetří skladovou kapacitu na hnojivo při naplňování legislativy Prostřednictvím biologické sorpce živin meziplodiny zamezí ztrátu živin Mulč z meziplodin chrání půdu proti erozi Mulč brání povrchovému odtoku digestátu v přívalových deštích Mulč brání emisi čpavku (pachů) u kukuřice s malým listovým pokryvem Meziplodiny částečně nahrazují organická hnojiva

29 Systém dělených dávek digestátu u plodin s dlouhou vegetační dobou a s velkým odběrem živin rozložení celkové dávky hnojiva na několik dílčích dávek v průběhu vegetace rostlin podle jejich schopností přijímat živiny v dané růstové fázi pro jarní plodiny na podzim neaplikujeme, lze jen na slámu (vyjma luskovin, olejnin) a k meziplodinám (vyjma čistých porostů jetelovin a luskovin), jinak až po 1. říjnu od předseťové přípravy jarních plodin až po plnou vegetaci rostlin 2 až 3 dávky podle zdroje digestátu a podle půdních a povětrnostních podmínek U pícninových porostů rozložené hnojení: jaro a po každé seči, trávy na semeno i v pozdním podzimu

30 Dělené dávky živin v digestátu z kejdy prasat Dávka Aplikované živiny Účinné živiny (* N P2O5 K2O N K2O N K2O hnojiva jarní aplikace podzimní aplikace t.ha -1 kg.ha -1 kg.ha -1 kg.ha *) doba aplikace: jaro - minerální ekvivalent = N100, K100 podzim - minerální ekvivalent = N70, K80 minerální ekvivalent pro fosfor = 100 % (celkem přímé + následné působení) Digestát - obsah zinku = mg.kg -1 sušiny 10 t.ha -1 digestátu (0,63 t.ha -1 sušiny) = dávka 0,16 0,33 kg Zn.ha -1 Kejda prasat - obsah zinku = mg.kg -1 sušiny 10 t.ha -1 kejdy prasat (0,42 t.ha -1 sušiny) = dávka 0,34 0,50 kg Zn.ha -1

31 Systémy vlečných hadic pro dělené dávky

32 Hnojení travních porostů Pro výživu trav P, K, Ca a Mg je nutné pečovat o zásobu živin v trvalé staré půdní síle vyrovnávací hnojení a vápnění na optimální ph. První seč základem výnosu píce, těžištěm dávky včasného dusíku. Dávku dusíku pro 2. a další seč volíme podle stavu porostu, vláhy a obsahu Nmin. v půdě. Kejdou a digestátem hnojíme pícninové porosty bezprostředně po seči, aby hnojiva neulpěla na obrůstajících listech. Brzo zjara pozor na popálení porostu kejdou a digestátem v době mrazů.

33 Návrh změn od zimy 2015/2016 (na základě požadavku Evropské komise): - sjednocení termínů, od kdy je možné hnojit AEKO 9 5. Legislativa hnojení trav statkovými a organickými hnojivy Období zákazu hnojení 6 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., ve znění NV č. 117/2014 Sb. (návrh od 2016/2017) Klimat. region Minerální dusíkatá hnojiva Hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem Hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem 0 5 ( ) (ozimé plodiny) (ostatní) ( ) (ozimé plodiny) (ostatní) (bez další plodiny) a ( ) (ozimé plodiny) (ostatní) ( ) (ozimé plodiny) (ostatní) (bez další plodiny) a

34 7 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., ve znění č. 117/2014 Sb. (5) Na trvalých travních porostech na zemědělských pozemcích se zamokřenými půdami vymezenými hlavními půdními jednotkami 65 až 76, pokud nebyly meliorovány odvodněním, nelze používat žádné dusíkaté hnojivé látky. V případě, že uvedené zemědělské pozemky byly odvodněny, je při používání hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem omezena jednorázová dávka na 80 kg celkového dusíku na 1 ha a při používání minerálních dusíkatých hnojiv omezena jednorázová dávka na 40 kg celkového dusíku na 1 ha. Na trvalých travních porostech na zemědělských pozemcích s mělkými půdami nebo půdami s nevyvinutým půdním profilem vymezenými hlavními půdními jednotkami 37 až 39 je při používání hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem omezena jednorázová dávka na 80 kg celkového dusíku na 1 ha a při používání minerálních dusíkatých hnojiv omezena jednorázová dávka na 40 kg celkového dusíku na 1 ha. (6) Pokud je zemědělská půda zaplavená, přesycená vodou, promrzlá nebo pokrytá sněhem, nelze na ní používat dusíkaté hnojivé látky, s výjimkou skliditelných rostlinných zbytků. AEKO 9

35 Hospodaření na svazích Zákaz používání hnojiv na svažitých pozemcích, se sklonitostí nad 10 : dusíkaté hnojivé látky nelze používat ani na zemědělských pozemcích s trvalým travním porostem zákaz hnojení se nevztahuje na: skliditelné rostlinné zbytky pastvu zvířat nebo jejich jiný pobyt na zemědělské půdě tuhá statková nebo organická hnojiva, zapravená na orné půdě do 24 hodin po aplikaci (mimo zranitelné oblasti platí lhůta na zapravení do půdy do 48 hodin); na trvalých travních porostech se zapravení samozřejmě nevyžaduje AEKO 9

36 86 kg/ha Limit dávky dusíku ke travám na o.p. v ZOD Termín Hnojivo Dávka t/ha Kg N/ha N na limit Březen KjS Červen Dg Srpen Dg Celkem 200 kg N * TTP 160 kg N * AEKO 19 Limit dávky dusíku ke travám na semeno v ZOD Termín Hnojivo Dávka t/ha Kg N/ha N na limit Kon.října Dg Zač.března Dg Zač.dubna Dg Kon.dubna MO 0, Srpen Dg Celkem 200 kg N *

37 Software AGRO-EVIDENCE pro evidování aplikace hnojiv pronajme AGROEKO Žamberk s.r.o.

38 Děkuji za pozornost Dedikace Prezentace je výstupem výzkumných projektů: MZe ČR č. QJ

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy Organickáhnojiva a jejich vliv na bilanci organických látek v půdě Petr Škarpa Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Organická hnojiva

Více

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici Nitrátová směrnice v roce 2012 Novinky v nitrátové směrnici 110 100 90 80 (v kg č.ž. na 1 ha využité z.p. podle ČSÚ: cca 3,5 mil. ha v roce 2011) Minerální hnojiva N P2O5 K2O 70 60 50 40 30 Statková hnojiva

Více

Půda a hnojení. Roman Rozsypal

Půda a hnojení. Roman Rozsypal Půda a hnojení Roman Rozsypal Koho živí půda Rostliny - Zvířata - Člověka zatížení cca 0,4 VDJ/ha o.p. Edafon -?! Potřeba sušiny krmiv Zvířata - zatížení přežvýkavci 1 VDJ/ha = potřeba sušiny krmiv cca

Více

Změny v nitrátovésměrnici

Změny v nitrátovésměrnici 06.02.2015 Změny v nitrátovésměrnici Jan Klír Výzkumný ústav rostlinnévýroby, v.v.i. Praha -Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Nitrátovásměrnice Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně

Více

Připravované změny v nitrátové směrnici

Připravované změny v nitrátové směrnici Připravované změny v nitrátové směrnici Nitrátová směrnice Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů ( nitrátová směrnice ) Implementace nitrátové směrnice

Více

Příprava změn v nitrátové směrnici od roku 2016

Příprava změn v nitrátové směrnici od roku 2016 10.12.2015 Příprava změn v nitrátové směrnici od roku 2016 Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Nitrátovásměrnice Směrnice

Více

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV Změna: vyhláškou č. 476/2000 Sb. Změna: vyhláškou č. 473/2002 Sb. Změna: vyhláškou č. 399/2004 Sb. Změna: vyhláškou č. 91/2007 Sb. Změna: vyhláškou č. 353/2009 Sb. Platné znění od 1.11.2009 274/1998 Sb.

Více

262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 29.7.2012 do částky 89/2012 Sb. a 37/2012 Sb.m.s. Obsah a text 262/2012 Sb. - stav k 31.12.2015 262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. července 2012 o stanovení zranitelných oblastí

Více

Seminář Racionální výživa a hnojení olejnin a okopanin a inovace ve výživě a hnojení, Dotační politika v zemědělství 2014-2020

Seminář Racionální výživa a hnojení olejnin a okopanin a inovace ve výživě a hnojení, Dotační politika v zemědělství 2014-2020 Seminář Racionální výživa a hnojení olejnin a okopanin a inovace ve výživě a hnojení, Dotační politika v zemědělství 2014-2020 Termín 19. 11. 2013 v době od 9:00 16:00 hod. ZD Hraničář Loděnice, Loděnice

Více

Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012

Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012 Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012 Novela NV 103/2003 Sb. Co bude novela NV 103/2003 Sb. obsahovat: Revize zranitelných oblastí (ZOD) Revize akčního programu Současný stav: MŽP zahájilo

Více

Registrace, uskladnění a aplikace digestátu

Registrace, uskladnění a aplikace digestátu Třeboň, 14.10.2011 Registrace, uskladnění a aplikace digestátu Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně klir@vurv.cz tel. 603 520 684 Hnojiva a další hnojivé látky Minerální hnojiva

Více

274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv

274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv Změna: 476/2000 Sb. Změna: 473/2002 Sb. Změna: 399/2004 Sb. Změna: 91/2007 Sb. Ministerstvo

Více

Jméno:... Akademický rok:...

Jméno:... Akademický rok:... P R O J E K T H N O J E N Í Jméno:... Akademický rok:... I. Zadání projektu č.:... Hon Výměra Půdní podmínky AZP (ppm) N min na Výnos č. ha jaře v t/ha BPEJ půdní půdní druh ph KCl P K ornici typ 1 2 3

Více

BILANCE DUSÍKU V ZEMĚDĚLSTVÍ

BILANCE DUSÍKU V ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Jiří Balík, Jindřich Černý, Martin Kulhánek BILANCE DUSÍKU V ZEMĚDĚLSTVÍ CERTIFIKOVANÁ METODIKA Praha 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie,

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013

Více

NITRÁTOVÁ SM RNICE. a s tím související ochrana životního prost edí JIND ICH ERNÝ, VÁCLAV VAN K ESKÁ ZEM LSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

NITRÁTOVÁ SM RNICE. a s tím související ochrana životního prost edí JIND ICH ERNÝ, VÁCLAV VAN K ESKÁ ZEM LSKÁ UNIVERZITA V PRAZE NITRÁTOVÁ SM RNICE a s tím související ochrana životního prost edí JIND ICH ERNÝ, VÁCLAV VAN K ESKÁ ZEM LSKÁ UNIVERZITA V PRAZE KATEDRA AGROENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN cernyj@af.czu.cz, vanek@af.czu.cz

Více

Význam organických hnojiv pro výživu rybniční biocenózy

Význam organických hnojiv pro výživu rybniční biocenózy Význam organických hnojiv pro výživu rybniční biocenózy Pavel Hartman Název konference: Intenzivní metody chovu ryb a ochrana kvality vody Třeboň, únor 2012 1. Úvod a literární přehled Mnoho generací rybníkářů

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce Tab. č.: 195 Poř. č. Šťovík krmný Uteuša Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos abs. sušiny celkové nadzemní hmoty [t/ha] 6,0 8 4 2 Farmářská cena sušiny [Kč/t] 1000

Více

Posílení spolupráce p mezi MZLU a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045

Posílení spolupráce p mezi MZLU a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 Posílení spolupráce p mezi MZLU a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 Představení činnosti oddělení Agrochemie a výživy rostlin Ústavu agrochemie, půdoznalství,

Více

Výživa a hnojení kukuřice Prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc.

Výživa a hnojení kukuřice Prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc. Výživa a hnojení kukuřice Prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc. Výživa a hnojení kukuřice Letovice 29.1.2013 Charakteristické znaky kukuřice Řadíme ji mezi rostliny C4 Vyžaduje velkou světelnou Vyžaduje

Více

OBECNÁ FYTOTECHNIKA BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Témata konzultací: Základní principy výživy rostlin. Složení rostlin. Agrochemické vlastnosti půd a půdní úrodnost. Hnojiva, organická hnojiva, minerální

Více

Půda jako základ ekologického vinařství. Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví. Ing. M. Hluchý, PhD.

Půda jako základ ekologického vinařství. Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví. Ing. M. Hluchý, PhD. Půda jako základ ekologického vinařství Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví Ing. M. Hluchý, PhD. Funkce bylinné vegetace protierozní ochrana ( eroze 30-100 x niţší)

Více

č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv

č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv Ministerstvo zemědělství stanoví podle 8 odst. 5 a 9 odst. 9 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních

Více

Obnovená pastva skotu a ovcí ve vrcholových partiích Hrubého Jeseníku

Obnovená pastva skotu a ovcí ve vrcholových partiích Hrubého Jeseníku Seminář je výstupem k institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Rozhodnutí MZe ČR č. R1215 na rok 2015. Seminář Pastva hospodářských zvířat v chráněných územích České

Více

HNOJENÍ BRAMBOR. Ing. Pavel Kasal, Ph.D., Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Bohumil Vokál, CSc.

HNOJENÍ BRAMBOR. Ing. Pavel Kasal, Ph.D., Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Bohumil Vokál, CSc. HNOJENÍ BRAMBOR 2010 Ing. Pavel Kasal, Ph.D., Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Bohumil Vokál, CSc. V ý z k u m n ý ú s tav b r a m b o r á ř S K ý H av l í Č K ů v B ro d, s. r. o. HNOJENÍ BRAMBOR Ing. Pavel

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 161 Poř. č. Pšenice jarní Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 4,5 5,5 3,6 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 4100 4100 4100 3 Tržba z prodeje zrna

Více

Půdní úrodnost nezbytný předpoklad pro setrvalou rostlinnou produkci

Půdní úrodnost nezbytný předpoklad pro setrvalou rostlinnou produkci Půdní úrodnost nezbytný předpoklad pro setrvalou rostlinnou produkci Prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc. Institut pro Regionální Spolupráci a OAK Vyškov 10.102012 Vyškov, Palánek 1 Půdní úrodnost nezbytný

Více

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu Kompost patří k nejstarším a nejpřirozenějším prostředkům pro zlepšování vlastností půdy. Pro jeho výrobu jsou zásadní organické zbytky z domácností, ze zahrady atp. Kompost výrazně přispívá k udržení

Více

Výživářské pokusy s organickými vstupy

Výživářské pokusy s organickými vstupy Výživářské pokusy s organickými vstupy Michaela Smatanová Půda a organická hmota Význam a zdroje organické hmoty a kontrola jejich kvality 26. 1. 2016, Brno 1 Hlavní zdroje organické hmoty pro hnojení

Více

Hnojiva organického původu výsledky dlouhodobých pokusů Michaela Smatanová

Hnojiva organického původu výsledky dlouhodobých pokusů Michaela Smatanová Hnojiva organického původu výsledky dlouhodobých pokusů Michaela Smatanová KONFERENCE OCHRANA PŮDY.-3.3.17 Náměšť nad Oslavou 1 Statková hnojiva Organické látky % Hnůj skotu 17 Kejda drůbeže 8,1 Kejda

Více

AKCE: Přednáška - Rodinná farma Švábenice

AKCE: Přednáška - Rodinná farma Švábenice AKCE: Přednáška - Rodinná farma Švábenice Stanislav Bureš. Datum: 27. 11. 2014 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace

Více

Faktory udržitelné půdní úrodnosti Habilitační přednáška

Faktory udržitelné půdní úrodnosti Habilitační přednáška Faktory udržitelné půdní úrodnosti Habilitační přednáška Petr Škarpa Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin 9. 3. 2015 Struktura habilitační přednášky: I. Odborná část Úvod, půdní

Více

POTENCIÁL EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZMÍRNĚNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY, MINIMALIZAČNÍ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ PŮDY V EZ JAKO PŘÍSPĚVEK K ŠETRNÉMU ZACHÁZENÍ S

POTENCIÁL EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZMÍRNĚNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY, MINIMALIZAČNÍ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ PŮDY V EZ JAKO PŘÍSPĚVEK K ŠETRNÉMU ZACHÁZENÍ S POTENCIÁL EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZMÍRNĚNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY, MINIMALIZAČNÍ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ PŮDY V EZ JAKO PŘÍSPĚVEK K ŠETRNÉMU ZACHÁZENÍ S PŮDOU, KE SNÍŽENÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ FEO/55/2014

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ DIGESTÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ DIGESTÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ DIGESTÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ Co je digestát Digestát je fermentační zbytek po anaerobní digesci vstupních materiálů při výrobě bioplynu v bioplynové

Více

Dobrý den! I n g. R a d e k K o š á l & k o l. vedoucí odboru podpory prodeje a marketingu. 606 654 232 kosal@agrofert.cz

Dobrý den! I n g. R a d e k K o š á l & k o l. vedoucí odboru podpory prodeje a marketingu. 606 654 232 kosal@agrofert.cz Dobrý den! Inhibitory v podzimní výživě rostlin I n g. R a d e k K o š á l & k o l. vedoucí odboru podpory prodeje a marketingu 606 654 232 kosal@agrofert.cz marketing@agrofert.cz, zla@agrofert.cz Trend

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

Možnosti uplatnění intenzivních jílkových směsí

Možnosti uplatnění intenzivních jílkových směsí Možnosti uplatnění intenzivních jílkových směsí doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D. je docentem Katedry pícninářství a trávníkářství na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, České zemědělské

Více

PIADIN. Stabilizátor dusíku pro organická hnojiva snižuje pracnost, zvyšuje výnosy a je šetrný k životnímu prostředí INHIBITOR NITRIFIKACE

PIADIN. Stabilizátor dusíku pro organická hnojiva snižuje pracnost, zvyšuje výnosy a je šetrný k životnímu prostředí INHIBITOR NITRIFIKACE KAPALNÝ INHIBITOR NITRIFIKACE PIADIN Stabilizátor dusíku pro organická hnojiva snižuje pracnost, zvyšuje výnosy a je šetrný k životnímu prostředí Chemie pro budoucnost. VÝHODY PRO VÁS, POUŽIJETE-LI PIADIN»

Více

AK a obnovitelné zdroje energie

AK a obnovitelné zdroje energie AK a obnovitelné zdroje energie 27. listopadu 2012, CZ Biom Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál zemědělské půdy v ČR pro OZE Přínosy

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY

MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY Nápravník, J., Ditl, P. ČVUT v Praze 1. Dopady produkce a likvidace prasečí kejdy na znečištění životního prostředí Vývoj stavu půdního fondu lze obecně charakterizovat

Více

Agrotechnika cibulové zeleniny

Agrotechnika cibulové zeleniny Pěstování zeleniny v ekologické produkci Agrotechnika cibulové zeleniny mechanizace a ochrana jsou součástí dalších prezentací Doc. Ing. Kristína Petříková, CSc. 24.9.2015 CIBULOVÁ ZELENINA CIBULE KUCHYŇSKÁ

Více

Zásobenost rostlin minerálními živinami a korekce nedostatku. Stanovení zásobenosti rostlin živinami, hnojení, hnojiva a jejich použití

Zásobenost rostlin minerálními živinami a korekce nedostatku. Stanovení zásobenosti rostlin živinami, hnojení, hnojiva a jejich použití Zásobenost rostlin minerálními živinami a korekce nedostatku Stanovení zásobenosti rostlin živinami, hnojení, hnojiva a jejich použití Diagnóza deficitu nebo toxického nadbytku živin Vizuální diagnóza

Více

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák Lis tová hno jiva n e j ž e n e... víc HYCOL do e kol o g ic ké p ro d u kce BIHOP-K+ HYCOL-BMgS HYCOL-NPK chmel, kukuřice, mák HYCOL-E OBILNINA řepka, slunečnice, mák zelenina, slunečnice pšenice, ječmen,

Více

Balíček k oběhovému hospodářství PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady,

Balíček k oběhovému hospodářství PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.3.2016 COM(2016) 157 final ANNEXES 1 to 5 Balíček k oběhovému hospodářství PŘÍLOHY návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání

Více

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁSOBENOSTI ORNÉ PŮDY DLE MEHLICH III

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁSOBENOSTI ORNÉ PŮDY DLE MEHLICH III KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁSOBENOSTI ORNÉ PŮDY DLE MEHLICH III Hnojení P, K, Mg Aplikace fosforečných hnojiv bývá realizována zpravidla současně s hnojivy draselnými a hořečnatými prostřednictvím směsí jednosložkových

Více

Program rozvoje venkova 2014+ environmentální opatření. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova 2014+ environmentální opatření. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova 2014+ environmentální opatření Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Environmentální opatření PRV Implementována jak prostřednictvím

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

Šťovíky stálý problém trvalých travních porostů i pícnin na orné půdě

Šťovíky stálý problém trvalých travních porostů i pícnin na orné půdě Šťovíky stálý problém trvalých travních porostů i pícnin na orné půdě Stanislav Hejduk, Mendelova univerzita Brno Bohumír Cagaš, SPJTS Zubří SPTJS, VPS Zubří, 4.3.2015 Širokolisté šťovíky v travních porostech

Více

DF ŽABČICE

DF ŽABČICE Seminář DF 2019 27.2.2019 ŽABČICE Ing. Marcel Herout Ph.D. tel: 737 289 212 Agronom mail: heroutzdkh@seznam.cz ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. farma Petrovice Rostlinná a živočišná výroba Obiloviny 1370

Více

AEO a vrstva ENVIRO. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

AEO a vrstva ENVIRO. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí AEO a vrstva ENVIRO Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Nařízení vlády č. 79/2007 Sb. novela NV v roce 2008 č. 114/2008 Sb. novela NV v roce 2009 č. 45/2009

Více

Výživa a hnojení ovocných rostlin

Výživa a hnojení ovocných rostlin Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007 Výživa a hnojení ovocných rostlin Stanislav Boček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU, státním rozpočtem

Více

Ekologické zemědělství Welfare zvířat

Ekologické zemědělství Welfare zvířat 17.4.2015 Seminář Obhospodařování zemědělské půdy 2015 - Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Ekologické zemědělství Welfare zvířat Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné

Více

Návrh dotačních podmínek pro ekologické zemědělství na rozpočtové období od roku 2015

Návrh dotačních podmínek pro ekologické zemědělství na rozpočtové období od roku 2015 Návrh dotačních podmínek pro ekologické zemědělství na rozpočtové období od roku 2015 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas Ministerstvo zemědělství 15. října 2013 Obecná východiska

Více

Odběr rostlinami. Amonný N (NH 4 )

Odběr rostlinami. Amonný N (NH 4 ) Složka N do půdy N z půdy Spady Export Atmosférický dusík Minerální hnojiva Stájová hnojiva Fixace N Organický dusík Rostlinné zbytky Amonný N + (NH 4 ) Odběr rostlinami Volatilizace Nitrátový N - (NO

Více

Nabídka drobného balení

Nabídka drobného balení Travní směsi Nabídka drobného balení Charakteristika nabízených travních směsí 0,5 2,0 10,0 BRITAN UNI 1 okrasná parková směs Složení směsi: kostřava červená dlouze výběžkatá, krátce výběžkatá a trsnatá,

Více

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů Ochrana kvality vod Klasifikace vod podle čistoty Jakost (kvalita) vod Čištění vod z rybářských provozů Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Klasifikace vod podle čistoty JAKOST (= KVALITA) VODY - moderní technický

Více

OBECNÁ FYTOTECHNIKA 1. BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Ing. Jindřich ČERNÝ, Ph.D. FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ KATEDRA AGROCHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN MÍSTNOST Č. 330 Ing. Jindřich

Více

Setkání s půdou na ekologickém hospodářství Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r.o.

Setkání s půdou na ekologickém hospodářství Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r.o. Setkání s půdou na ekologickém hospodářství Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r.o. 27. října 2015, Tvrdkov Jaroslav Stránský Naše farma 1 110 ha zemědělské půdy v režimu EZ (od. r 1993) 265 ha orná

Více

AGRITECH SCIENCE, 10 POSTUPY UCHOVÁNÍ ÚRODNOSTI PŮDY VE VÝROBNĚ NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNKÁCH

AGRITECH SCIENCE, 10 POSTUPY UCHOVÁNÍ ÚRODNOSTI PŮDY VE VÝROBNĚ NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNKÁCH POSTUPY UCHOVÁNÍ ÚRODNOSTI PŮDY VE VÝROBNĚ NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNKÁCH ROUTES CARE OF SOIL IN MOUNTAIN AND PIEDMONT REGIONS V. Mayer,D. Andert Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Abstract In the

Více

T.G.Masaryka 120, 54232 Úpice, Bioplynová stanice Úpice Identifikační číslo výrobce: 60150823

T.G.Masaryka 120, 54232 Úpice, Bioplynová stanice Úpice Identifikační číslo výrobce: 60150823 Česká republika Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture Sekce úřední kontroly Odbor bezpečnosti krmiv a půdy Oddělení registrace hnojiv Za Opravnou 4, 150 06 Praha 5 Motol Číslo jednací:

Více

Optimální nakládání s digestátem a jeho složkami separace z hlediska tvorby výnosu a omezení ztrát dusíku

Optimální nakládání s digestátem a jeho složkami separace z hlediska tvorby výnosu a omezení ztrát dusíku Optimální nakládání s digestátem a jeho složkami separace z hlediska tvorby výnosu a omezení ztrát dusíku Renata Duffková (duffkova.renata@vumop.cz) 1 Gabriela Mühlbachová 2 1 Výzkumný ústav meliorací

Více

PROJEKT BIOPLYNOVÉ STANICE

PROJEKT BIOPLYNOVÉ STANICE PROJEKT BIOPLYNOVÉ STANICE Radek Kazda Příspěvek přináší základní návrh zemědělské bioplynové stanice na zpracování kukuřičné siláže, uvádí její roční provozní bilanci a ekonomické zhodnocení. Klíčová

Více

Výživa trvalých travních porostů v podmínkách ekologického zemědělství

Výživa trvalých travních porostů v podmínkách ekologického zemědělství Výživa trvalých travních porostů v podmínkách ekologického zemědělství Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Ekologické zemědělství je popisováno jako zvláštní druh

Více

MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ROSTLIN Z VÝSYPEK K PRODUKCI BIOPLYNU. Ing. Jaime O. MUŇOZ JANS, Ph.D. Výzkumný pracovník, VÚRV-Chomutov

MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ROSTLIN Z VÝSYPEK K PRODUKCI BIOPLYNU. Ing. Jaime O. MUŇOZ JANS, Ph.D. Výzkumný pracovník, VÚRV-Chomutov MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ROSTLIN Z VÝSYPEK K PRODUKCI BIOPLYNU Ing. Jaime O. MUŇOZ JANS, Ph.D. Výzkumný pracovník, VÚRV-Chomutov ANALÝZA DEFINICE TYPU A KVALITY SUROVINY MOŽNOST ZAŘAZENÍ VEDLEJŠÍCH

Více

Porovnání udržitelnosti konvenční a ekologické rostlinné produkce

Porovnání udržitelnosti konvenční a ekologické rostlinné produkce Porovnání udržitelnosti konvenční a ekologické rostlinné produkce Ing. Soňa Valtýniová Ústav agrosystémů a bioklimatologie AF MENDELU v Brně 1 V rámci disertační práce Téma komplexního hodnocení udržitelnosti

Více

Nitrátová směrnice v souvislosti s pěstováním zeleniny

Nitrátová směrnice v souvislosti s pěstováním zeleniny Skalský dvůr, 30.01.2017 Nitrátová směrnice v souvislosti s pěstováním zeleniny Lada Kozlovská, Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. klir@vurv.cz (603 520 684), kozlovska@vurv.cz (733 375 632)

Více

Principy výživy rostlin a poznatky z výživářských. Miroslav Florián ředitel Sekce úředníkontroly ÚKZÚZ Brno

Principy výživy rostlin a poznatky z výživářských. Miroslav Florián ředitel Sekce úředníkontroly ÚKZÚZ Brno Principy výživy rostlin a poznatky z výživářských zkoušek ÚKZÚZ Miroslav Florián ředitel Sekce úředníkontroly ÚKZÚZ Brno Zacílení prezentace Hlavní trendy hospodaření v ČR Osevní sledy ideál versus realita

Více

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy.

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Základní podkladové materiály:

Více

Modul 02- Přírodovědné předměty

Modul 02- Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02- Přírodovědné předměty Hana Gajdušková Hana

Více

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno KATEGORIE HNOJIVÝCH VÝROBKŮ (DLE FUNKCE) 1. Hnojivo 2. Materiál k vápnění

Více

BUDE MOŽNÉ I NADÁLE VYUŽÍVAT VAT ČISTÍRENSKÉ KALY V ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ? RNDr. Jana Krejsová & Ing. Lubomír Nedvěd produkce kalu v ČR za rok 178 180 tis tun sušiny ČOV Prachatice 30 000 EO projektovaných

Více

a) pevná fáze půdy jíl, humusové částice vážou na svém povrchu živiny v podobě iontů

a) pevná fáze půdy jíl, humusové částice vážou na svém povrchu živiny v podobě iontů Otázka: Minerální výživa rostlin Předmět: Biologie Přidal(a): teriiiiis MINERÁLNÍ VÝŽIVA ROSTLIN - zahrnuje procesy příjmu, vedení a využití minerálních živin - nezbytná pro život rostlin Jednobuněčné

Více

Hrách setý Pisum sativum L.

Hrách setý Pisum sativum L. hrách, peluška 1 Hrách setý Pisum sativum L. Rod hrách dělen v našich podmínkách pouze na dva poddruhy: 1. Hrách setý pravý pěstuje se na semeno zralé (polní) nebo zelené (zahradní) 2. Hrách setý rolní

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

UPRAVENÉ KALY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ. Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Odbor kontroly zemědělských vstupů ÚKZÚZ

UPRAVENÉ KALY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ. Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Odbor kontroly zemědělských vstupů ÚKZÚZ UPRAVENÉ KALY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Odbor kontroly zemědělských vstupů ÚKZÚZ Charakteristika kalu 2 VZNIK UPRAVENÉHO KALU Čistírenské kaly vznikají při různých procesech

Více

Listová hnojiva HYCOL

Listová hnojiva HYCOL Listová hnojiva HYCOL Produkty a přípravky HYCOL BIHOP-K + chmel, kukuřice, mák HYCOL-BMgS řepka, slunečnice, mák HYCOL-NPK zelenina, slunečnice d o ekologické prod ukce d o ekologické prod ukce d o ekologické

Více

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny 32 TÉMA: Cíl: uvědomit si vazby mezi zemědělstvím, přírodou a životním prostředím, seznámit žáky s prioritami současné zemědělské výroby v souladu s ochranou životního prostředí Základní pojmy: meliorace,

Více

Agrovýzkum Rapotín, s.r.o. Zkušební laboratoř Rapotín, Výzkumníků 267, 788 13 ČSN EN ISO 9308-1 ČSN EN ISO 7899-2 ČSN EN ISO 6222 ČSN EN ISO 6222

Agrovýzkum Rapotín, s.r.o. Zkušební laboratoř Rapotín, Výzkumníků 267, 788 13 ČSN EN ISO 9308-1 ČSN EN ISO 7899-2 ČSN EN ISO 6222 ČSN EN ISO 6222 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 1. Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií. Metoda membránových filtrů. 2. Stanovení intestinálních enterokoků.

Více

LIGNOHUMÁT AM pomocný rostlinný přípravek

LIGNOHUMÁT AM pomocný rostlinný přípravek LIGNOHUMÁT AM pomocný rostlinný přípravek etiketa Dovozce : AMAGRO s.r.o., 28.pluku 443/27, 101 00 Praha 10 Výrobce : NPO RET, Sankt Petersburg, Rusko Číslo rozhodnutí o registraci : 2722 Chemické a fyzikální

Více

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006 ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 26 Výměra zemědělské půdy V roce 26 byla výměra zemědělské půdy v Pardubickém kraji 231,9 tis. ha, z čehož 78,5 % zaujímala orná půda a 21,1 % trvalé travní porosty.

Více

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015. Ministerstvo zemědělství

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015. Ministerstvo zemědělství Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015 Ministerstvo zemědělství Obsah prezentace 1) Reforma v I. pilíři - přímé platby nové prvky od roku 2015 stav legislativních příprav k předpisům ČR

Více

Bilance půdní organické hmoty aplikace pro praxi

Bilance půdní organické hmoty aplikace pro praxi Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení pedologie a ochrany půdy Bilance půdní organické hmoty aplikace pro praxi Ing. David Řeháček VUMOP 2016 Význam půdních organických hmot Dehumifikace

Více

značné množství druhů a odrůd zeleniny ovocné dřeviny okrasné dřeviny květiny travní porosty.

značné množství druhů a odrůd zeleniny ovocné dřeviny okrasné dřeviny květiny travní porosty. o značné množství druhů a odrůd zeleniny ovocné dřeviny okrasné dřeviny květiny travní porosty. Podobné složení živých organismů Rostlina má celkově více cukrů Mezidruhové rozdíly u rostlin Živočichové

Více

ZMĚNY V PRODUKCI ROSTLIN JAKO ODRAZ VSTUPŮ A PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU

ZMĚNY V PRODUKCI ROSTLIN JAKO ODRAZ VSTUPŮ A PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU ZMĚNY V PRODUKCI ROSTLIN JAKO ODRAZ VSTUPŮ A PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU Prof. Ing. Lubomír Minx, DrSc. Vysoká škola zemědělská Brno Rostlinná výroba prochází od začátku devadesátých let velmi složitým obdobím.

Více

Porovnání účinnosti digestátů, kompostu a kejdy v polním pokusu. Michaela Smatanová

Porovnání účinnosti digestátů, kompostu a kejdy v polním pokusu. Michaela Smatanová Porovnání účinnosti digestátů, kompostu a kejdy v polním pokusu Michaela Smatanová 1. Vymezení základních pojmů 2. Registrace legislativa 3. Popis ověřovaných materiálů 4. Metodika pokusu 5. Výsledky 1.

Více

Ekonomické zhodnocení živin v digestátu a ve statkových hnojivech

Ekonomické zhodnocení živin v digestátu a ve statkových hnojivech Ekonomické zhodnocení živin v digestátu a ve statkových hnojivech Petr Škarpa Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, Agronomická fakulta Mendelova univerzita v Brně Úrodnost půdy

Více

VYUŢITÍ ODPADŮ A SUROVIN ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PROVOZU K VÝROBĚ BIOPLYNU. Ing Jaroslav Váňa CSc

VYUŢITÍ ODPADŮ A SUROVIN ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PROVOZU K VÝROBĚ BIOPLYNU. Ing Jaroslav Váňa CSc VYUŢITÍ ODPADŮ A SUROVIN ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PROVOZU K VÝROBĚ BIOPLYNU Ing Jaroslav Váňa CSc Použitelné druhy biologických odpadů zemědělské odpady o z rostlinné výroby, o z živočišné výroby, odpady z potravinářského

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin BULLETIN Odboru agrochemie, půdy a výživy rostlin Ročník XIII., číslo 2 / 25 Brno 25 Ve druhém čísle XIII. ročníku

Více

Primární produkce. Vazba sluneční energie v porostech Fotosyntéza Respirace

Primární produkce. Vazba sluneční energie v porostech Fotosyntéza Respirace Primární produkce Vazba sluneční energie v porostech Fotosyntéza Respirace Nadzemní orgány procesy fotosyntetické Podzemní orgány funkce akumulátoru (z energetického hlediska) Nadzemní orgány mechanická

Více

III. BLOK PLENÁRNÍ DISKUZE

III. BLOK PLENÁRNÍ DISKUZE III. BLOK PLENÁRNÍ DISKUZE Management zařízení na zpracování bioodpadu Informace a vzdělávání Technika a technologie Kvalita kompostu Informace a vzdělávání Vzdělávacíkurzy, semináře a workshopy (kurz

Více

Program rozvoje venkova 2014-2020

Program rozvoje venkova 2014-2020 Program rozvoje venkova 2014-2020 investiční opatření Tomáš Medonos Ústav zemědělské ekonomiky a informací PRV ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 PRV 2007-2013 základní shrnutí

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Radim Opluštil. : Zákaznický servis : Bezručova 608/36

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Radim Opluštil. : Zákaznický servis : Bezručova 608/36 True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR1246367 Datum vystavení : 7.11.212 Laboratoř : : Radim Opluštil Kontakt : Zákaznický servis : Bezručova 68/36 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 Vysočany,

Více

LEGISLATIVNÍ PODKLADY PRO VERMIKOMPOSTOVÁNÍ

LEGISLATIVNÍ PODKLADY PRO VERMIKOMPOSTOVÁNÍ LEGISLATIVNÍ PODKLADY PRO VERMIKOMPOSTOVÁNÍ Aleš Hanč hanc@af.czu.cz Projekt NAZV QJ1530034 Legislativní podklady pro větší uplatnění kompostů, zejména vermikompostu, na zemědělskou půdu (2015-2018) Vermikompostování

Více

9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu

9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu 9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu V letech 2005 a 2006 byly získány pro VÚRV Praha od spoluřešitelské organizace VÚZT Praha vzorky kalů

Více

Zemědělská půda v České republice

Zemědělská půda v České republice Zemědělská půda v České republice 4700000 4200000 3700000 4279712 4205228 1998 2018 3200000 2700000 3090609 2958603 2200000 1700000 1200000 953267 1006552 700000 zemědělská půda (ha) orná půda (ha) trvalé

Více

Travní porosty nové trendy při hospodaření na travních porostech

Travní porosty nové trendy při hospodaření na travních porostech Travní porosty nové trendy při hospodaření na travních porostech Stanislav Hejduk Mendelova univerzita v Brně Obsah přednášky 1.Virtuální oplocení pastvin 2.Hadicová aplikace kejdy a močůvky bez cisterny

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně

Více

EVIDENCE HNOJENÍ POMOCNÝ SEŠIT. (návody, vzory, tabulky, přehledy, skladové listy) Zemědělský podnikatel (obchodní jméno nebo jméno a příjmení)

EVIDENCE HNOJENÍ POMOCNÝ SEŠIT. (návody, vzory, tabulky, přehledy, skladové listy) Zemědělský podnikatel (obchodní jméno nebo jméno a příjmení) EVIDECE HOJEÍ B Zemědělský podnikatel (obchodní jméno nebo jméno a příjmení) IČ (rodné číslo)... Registrační číslo (LPIS)...... Adresa Telefon... E-mail...... Dílčí evidence za část podniku (farma, středisko,

Více