Zpravodaj města Cvikova duben 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj města Cvikova duben 2014"

Transkript

1 Ročník 42 DUBEN 2014 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, loni touto dobou ještě kralovala paní Zima, letos jsme se jí nedočkali. A doufám, že příjemné počasí bude pokračovat i v dubnu. Sdružení Arnika pořádalo v loňském roce již druhý ročník soutěžní ankety Alej roku, v níž se vybírá nejpůsobivější alej. S velkou radostí Vám musím oznámit, že lidé hlasující v anketě ocenili alej na Křížovém vrchu Kalvárii jako nejzajímavější v celém kraji. Na tuto alej můžeme být právem pyšní, její krásu doplňují již předloni nově opravená zastavení. Věřím, že toto ocenění podpoří i zájem turistů. Snad se do budoucna podaří obnovit i kapličku a parkovou úpravu za kaplí včetně opravy soch, které vandalové poničili. S nástupem jarních dnů začínají tradiční akce města tak jako každý rok. V tomto Zpravodaji naleznete program Cvikovských dnů sportu od dubna do června. Přijďte si zasportovat a pobavit se. Využívat se budou všechna sportoviště, která ve Cvikově máme od sokolovny, volejbalových kurtů, tenisových kurtů až po víceúčelové školní hřiště. Program Májových oslav naleznete také v tomto čísle zpravodaje. Konat se budou opět v areálu letního kina a máme se na co těšit. Pestrý program začíná v hodin a končí ve hodin. Zajištěno je též bohaté občerstvení. Co zajistit nelze, je počasí. Musíme doufat, že nám to opět vyjde. Vrátím se k bílým kontejnerům na textil. Svozová firma jezdí pravidelně, kontejnery jsou většinou plné a vše je roztříděné a uložené v igelitových pytlích tak, jak je uvedeno na kontejnerech (viděla jsem na vlastní oči). Až budu mít k dispozici první čísla o vytříděných kilogramech, určitě Vás budu informovat. Všem, kdo třídíte nejenom textil, patří velký dík. Vážený pane B. Henke, nemyslím si, že občané v Drnovci jsou občané na Vystrkově. U některých autobusových linek se nám podařilo zastávku obnovit, nelze to však u všech, především dálkových spojů. To jistě pochopíte. Také jistě pochopíte, že autobusy nemohou jezdit každou hodinu od rána do večera. Všiml jste si někdy, kolik lidí autobusem jezdí? Dost často vídávám v autobuse 2-3 lidi. Někdy nikoho. A to v době, kdy bych předpokládala, že bude plný. Domnívám se, že dopravní obslužnost je po jednáních vcelku zabezpečena. Co se týče přechodu pro chodce na hlavní silnici 1/13 u zastávek autobusů, město Cvikov žádalo o obnovení odbor dopravy Libereckého kraje se zamítavým stanoviskem. Můžeme to samozřejmě zkusit znovu, ale myslím, že to dopadne stejně. To, že město udržuje a snaží se vylepšovat např. okolí dětského hřiště, kde se pro letošní rok počítá s novým chemickým WC a platíme přes sezonu správce, je Vám asi málo. Kolik dětí si tam denně hraje? Jak často a k jakému účelu je využíváno? Nikdy jsem si nechtěla takto dopisovat, psala jsem o tom již několikrát, ale nemohu mlčet. Vždyť jste mi vzápětí po vyjití březnového Zpravodaje posílal mailem prosbu v jiné věci, kterou jsem rychle a k Vaší spokojenosti vyřešila a stejně rychle bych Vás informovala i o záležitostech, které zmiňujete ve Zpravodaji z minulého měsíce. Možná, že jste chtěl odpověď veřejnou, snad je toto vysvětlení dostačující. Závěrem přeji všem občanům příjemné prožití velikonočních svátků, dětem kopu obarvených a vykoledovaných vajíček a jak se říkává slunce v duši. Mgr. Šárka Jakobi starostka města Cvikova BŘEZEN VE CVIKOVĚ Cvikovská parketa a devátý večer s Martinem Žákem a jeho hosty Foto: Zd. Nigrin 1

2 OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Cvikov podle 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje : 1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční: dne 23. května 2014 od hodin do hodin a dne 24. května 2014 od hodin do hodin 2. Místem voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č. 1 volební místnost Drnovec 73, Cvikov, část Drnovec pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Drnovec ve volebním okrsku č. 2 volební místnost Mateřská škola č.p. 278, Cvikov,část Lindava pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Lindava, Svitava, Záhořín ve volebním okrsku č. 3 volební místnost Městský úřad, Náměstí Osvobození 63, Cvikov I pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Trávník, Naděje, část Cvikov I a Cvikov II tyto ulice města: Náměstí Osvobození, Československé armády, Hrnčířská, Kollárova, Mlýnská, Nádražní, Průjezd, Pivovarská, Tovární, Wolkerova, Žitavská, Dělnická,Horní, Horova, Luční, Na Svahu, Nábřežní, Nemocniční, Palackého, Příčná, Slunečná, Ústavní, Vojanova, Zahradní, Pod Léčebnou, Pod Zeleným vrchem, Březová, K Zahrádkám ve volebním okrsku č. 4 volební místnost MFC Hotel Sever, Žitavská 132, Cvikov II pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Cvikov II tyto ulice města: Sídliště, část Vančurova (panelové domy č.p. 601,602,603,604) ve volebním okrsku č. 5 volební místnost pobočka ZŠ a MŠ Cvikov, Nerudova 300, Cvikov I pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části část Cvikov I a Cvikov II tyto ulice města: Alšova, Boženy Němcové, Čechova, Družstevní, Husova, Jiráskova, Komenského, Nerudova, Nová, Sad 5. května, Školní, Havlíčkova, K Rybníčku, Lesní, Malá, Mánesova, Martinovo údolí, Pětidomky, Potoční, Slovanka, Smetanova, V Zátiší, část Vančurova (rod. domy), Tyršova, Na Skalce 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel. 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Ve Cvikově dne Mgr. Šárka Jakobi, starostka Města Cvikov VOLIČSKÝ PRŮKAZ PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do EP k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává a) OBECNÍ ÚŘAD voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do EP a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden, b) ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD voliči, který je státním občanem ČR, má bydliště v jeho územním obvodu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb ( ); žádost musí být doručena příslušnému obecnímu úřadu (zastupitelskému úřadu) nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 16:00 hodin čtvrtka 8. května Žádost o vydání voličského průkazu lze podat: 1. písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče 2. osobně s platným dokladem totožnosti (ověřený podpis se nevyžaduje) 3. datovou schránkou nebo em opatřenou zaručeným elektronickým podpisem (Pokračování na stránce 3) 2

3 (Pokračování ze stránky 2) Vydání voličského průkazu: Obecní úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (tj. nejdříve 8. května 2014). 1. osobně voliči 2. osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu 3. voličský průkaz bude voliči zaslán na jím uvedenou adresu do vlastních rukou Občané jiných členských států Upozorňujeme, že právo volit do Evropského parlamentu na území České republiky mají i občané jiných členských států, kteří mají v naší obci po dobu minimálně 45 dnů přede dnem voleb (tj. před datem ) povolen trvalý nebo přechodný pobyt. Podmínkou je však podání žádosti (u MěÚ Cvikov evidence obyvatel) o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a čestné prohlášení a to nejpozději 40 dnů před dnem voleb tj. do 13. dubna Tiskopis žádosti i čestného prohlášení je k dispozici na MěÚ Cvikov, evidenci obyvatel. V něděli 13. dubna 2014 bude na Městském úřadě Cvikov pro tento účel zařízena služba od 8:00 hod. do 16:00 hod. Oznámení o povinném očkování psů a koček O Č K O V Á N Í CVIKOV Upozorňujeme majitele psů a koček, že bude dne 10. dubna čtvrtek provedeno povinné ochranné očkování proti vzteklině hod. Veterinární ordinace, hod. Nábřežní ul. Cvikov za hotelem Sever Majitelé zvířat předloží očkovací průkaz. Očkování proti vzteklině se provádí na náklady majitele. Úhrada činí 130,- Kč. O Č K O V Á N Í LINDAVA, SVITAVA Upozorňujeme majitele psů a koček, že bude dne pátek provedeno povinné ochranné očkování proti vzteklině O Č K O V Á N Í DRNOVEC Upozorňujeme majitele psů a koček, že bude dne Sobota provedeno povinné ochranné očkování proti vzteklině U RESTAURACE hod. Majitelé zvířat předloží očkovací průkaz. Očkování proti vzteklině se provádí na náklady majitele. Úhrada činí 130,- Kč. O Č K O V Á N Í TRÁVNÍK Upozorňujeme majitele psů a koček, že bude dne Sobota provedeno povinné ochranné očkování proti vzteklině Autobus.zastávka (u Bohemia Optik) hod. U JÓRŮ u čp. 36 AUTOBUS. zastávka (naproti hřišti, Lindě) Křižovatka na Sloup (autobus.zastávka) SVITAVA otočka hod hod hod hod. Majitelé zvířat předloží očkovací průkaz. Očkování proti vzteklině se provádí na náklady majitele. Úhrada činí 130,- Kč. Majitelé zvířat předloží očkovací průkaz. Očkování proti vzteklině se provádí na náklady majitele. Úhrada činí 130,- Kč. UPOZORNĚNÍ V pátek 18.dubna 2014 začíná svoz nádob označených samolepkou Bio odpad ve Cvikově Od tohoto termínu budou označené nádoby vyváženy každý pátek!!! UPOZORNĚNÍ Ve čtvrtek 1. května 2014 končí svoz nádob označených samolepkou zimní svoz ve Cvikově, Drnovci, Lindavě, Svitavě, Trávníku a Naději. Po tomto termínu nebudou označené nádoby vyváženy!!!! Provozní doba Sběrného dvora bude od /přechod na letní čas/ středa sobota hod hod. Bc. Štěpánka Petrusová finanční odbor MěÚ Cvikov Bc. Štěpánka Petrusová finanční odbor MěÚ Cvikov 3

4 4

5 5

6 6

7 Informace ze 4. schůze Rady města Cvikova 18. února /14 Rada města souhlasí s pořízením programu OBCHOD pro odbor kultury a s uzavřením Smlouvy o poskytování softwarových služeb na registrační program pro prodej vstupenek a materiálů infocentra na rok /14 Rada města souhlasí s nákupem myčky pro Multifunkční kulturní centrum Sever a doporučuje zakoupit klasickou kuchyňskou myčku. 37/14 Rada města souhlasí s pořízením tlakových lahví k výčepnímu zařízení v Multifunkčním kulturním centru Sever. Za pronájem tohoto zařízení bude účtována částka 500,- Kč. 38/14 Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo mezi Městem Cvikov a MARKA A.T., s.r.o. Brno na dodávku a instalaci scénického osvětlení v Multifunkčním kulturním centru Sever. 40/14 Rada města schvaluje příspěvek pro Nadaci pro transplantaci kostní dřeně, Plzeň, Na Roudné 123/ /14 Rada města schvaluje uspořádání veřejného závodu horských kol Pakli sport klubu dne a povoluje tímto vstup závodníků na pozemky města Cvikova v souvislosti s konáním tohoto závodu na základě žádosti ze dne /14 Rada města souhlasí s úpravami bytu č. 4 na adrese Cvikov, Cvikov II, Komenského 354 na základě žádosti na náklady žadatelky za podmínky prohlídky a schválení úprav stavebním technikem města. 43/14 Rada města souhlasí s přijetím věcného daru ve formě knih v celkové hodnotě 426,- Kč pro Městskou knihovnu Cvikov od Knihkupectví M. Šeps, Nový Bor. 44/14 Rada města souhlasí se založením Klubu maminek při DDM Cvikováček dle žádosti s tím, že město nebude hradit případné náklady na vybavení místnosti a jinou výbavu. 45/14 Rada města schvaluje vnitřní předpis Systém náležité péče hospodářského subjektu města Cvikova uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené v lesích města. 46/14 Rada města projednala stížnost vlastníků bytů v domě č.p. 542 v ul. Mánesova ve Cvikově a ukládá SMC s.r.o. zaslat dopis nájemci s upozorněním na dodržování pravidel chování v pronajatých prostorách (podle 2256 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 47/14 Rada města souhlasí s umístěním dopravních značek s omezením rychlosti na 30 km/h v ulici Vančurova ve Cvikově po projednání s odborem dopravy MěÚ Nový Bor. 51/14 Rada města schvaluje vyvěšení záměru pronajmout pozemky A) p.p.č. 152 o výměře 446 m²; KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území v k.ú. Lindava B) v k.ú. Naděje p.p.č. 876/3 - část 2332 m²; KN: trvalý travní porost-ttp; ÚP: louky a pastviny-lap p.p.č. 876/4 - část 257 m²; KN: TTP; ÚP: LaP v k.ú. Trávník u Cvikova p.p.č část 819 m²; KN: TTP; ÚP: LaP p.p.č. 264/24 o výměře 355 m²; KN: TTP; ÚP: LaP p.p.č část 510 m²; KN: OP, neplodná půda; ÚP: ostatní zeleň-oz p.p.č. 300/2 - část 412 m²; KN: OP, neplodná půda; ÚP: OZ p.p.č. 453/1 - část 775 m²; KN: TTP; ÚP: OZ p.p.č. 519/ m²; KN: TTP; ÚP: LaP p.p.č část 4044 m²; KN: OP, ostatní komunikace; ÚP: komunikace C) v k.ú. Cvikov p.p.č. 3259/5 - část m²; KN: TTP; ÚP: LaP p.p.č. 1378/3 -část 1864 m²; KN: orná půda; ÚP: orná půda p.p.č. 1410/5 - část 1422 m²; KN: TTP; ÚP: LaP p.p.č. 1832/4 - část 8105 m²; KN: orná půda; ÚP: orná půda p.p.č. 2476/1 - část 3151 m²; KN: TTP; ÚP: LaP p.p.č. 2476/13 - část 199 m²; KN: TTP; ÚP: smíšené neobytné území p.p.č. 2485/9 - část 480 m²; KN: TTP; ÚP: smíšené neobytné území k.ú. Lindava p.p.č. 948/2 část 5387 m² z celkové výměry 7293 m²; KN: TTP; ÚP: LaP p.p.č. 821/1 - část 955 m²; KN: lesní pozemek; ÚP: pozemek plnící fci lesa 52/14 Rada města neschvaluje vyvěšení záměru pronajmout pozemky z důvodu, že se jedná o fyzicky vyježděné cesty a) pozemek p.p.č a p.p.č b) p.p.č. 2463/2 a p.p.č. 3676/1 Informace z 5. schůze Rady města Cvikova 4. března /14 Rada města souhlasí s přijetím finančního daru pro Mateřskou školu Cvikov, příspěvková organizace, Sídliště 592 od rodičů a souhlasí s využitím finančního daru dle návrhu. 7 pro 55/13 Rada města souhlasí s ukončením nájmu ke dni na nebytový prostor na adrese Cvikov, Cvikov I, Komenského pro (Pokračování na stránce 8) 7

8 (Pokračování ze stránky 7) 56/14 Rada města souhlasí s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 6/2005, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku a to pro pořádání kulturní akce (hudebního festivalu) v areálu Kynologického klubu města Cvikov ve dnech pro 57/14 Rada města souhlasí s vyvěšením záměru pronajmout nebytové prostory na adrese Cvikov, Cvikov II, Nerudova 496 (kancelářské prostory) za cenu 400,- Kč za 1m 2 za rok + energie na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 7 pro 58/14 Rada města souhlasí s vyvěšením záměru pronajmout nebytové prostory na adrese Cvikov, Cvikov II, Nerudova 496 (prostory restaurace) za cenu 400,- Kč za 1m 2 za rok + energie na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 7 pro 59/14 Rada města souhlasí s vyřazením majetku z evidence Městské knihovny Cvikov, příspěvková organizace a to počítačového stolu v hodnotě 4.430,- Kč a počítačového stolu v hodnotě 2.928,- Kč. Tento majetek bude předán do užívání DDM Cvikováček, příspěvková organizace. 7 pro 61/14 Rada města schvaluje ošetření stromů: Javor horský Cvikov, Vančurova ulice a Jilm vaz Cvikov, Tovární ulice na základě odborného dendrologického stanoviska. 6 pro, 1 nepřítomen 62/14 Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby IV , CL Cvikov, Čsl.arm. p.p.č.2363/14, úpr.nn/ VBP001 mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce a.s. Děčín zastoupené ENPRO Energo s.r.o.. Rozsah VB cca 180 m2. Jednorázová úhrada 6 500,- Kč bez DPH (dle podmínek ČEZ Distribuce a.s.) 6 pro, 1 nepřítomen 64/14 Rada města souhlasí s uzavřením Budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č.14 SOBS mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce a.s.děčín. Jedná se o odběrné místo v rámci stavby Rekonstrukce Sběrného dvora. Podíl města ,- Kč. 6 pro, 1 nepřítomen 65/14 Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene IV /VB002 stavby CL-Cvikov, Drnovec roz.knn ppč.200/1n, na p.p.č.577/4 v kú Drnovec mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce a.s.děčín, zastoupené GA Energo technik, s.r.o.. Rozsah VB je 10 bm. Jednorázová úhrada 1 000,- Kč bez DPH, 1 210,- Kč s DPH. 6 pro, 1 nepřítomen 66/14 Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby IV /001, CL Cvikov, Nábřežní, připojení zahrádek, mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce a.s. Děčín zastoupené ELMO Schoř s.r.o.. Rozsah VB cca 120 m. Jednorázová úhrada 5 000,- Kč bez DPH. 6 pro, 1 nepřítomen 67/14 Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene stavby Výstavba plynové kotelny ul. Boženy Němcové čp Cvikov, mezi Městem Cvikov a Společenství vlastníků jednotek domu čp / I, Boženy Němcové Cvikov. Rozsah VB cca 32 bm. Jednorázová úhrada 5 000,- Kč bez DPH. 6 pro, 1 nepřítomen 68/14 Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo přístupu za účelem udržování a provádění oprav havarijního přepadu a odvodnění armaturní šachty na p.p.č. 963 v kú Lindava pro vodojem resp.vodní zdroj Lindava mezi Lesy České republiky s.p., lesní správa Česká lípa a Městem Cvikov. Rozsah VB cca 10 bm a 1,5 bm. 6 pro, 1 nepřítomen 75/14 Rada města schvaluje vyvěšení záměru pronajmout p.p.č část dle zákresu (cca 575 m² z celk. výměry 1412 m²) k.ú. Trávník u Cvikova; KN: ostatní plocha-komunikace; ÚP: komunikace a tímto revokuje bod neschvalující záměr pronájmu této parcely v usnesení č. 52/14 z pro, 1 nepřítomen Š K O L S T V Í ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov informuje ZÁPIS DO MŠ U Koníčka (MŠ SÍDLIŠTĚ 592, CVIKOV) ve středu od do hodin Milé děti a milí rodiče, zveme vás na návštěvu naší mateřské školky. Tento den je zároveň určen pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2014/2015. ( Přihlášky možno vyzvednout v MŠ ) TĚŠÍME SE NA NOVÉ KAMARÁDY! web.stránky ukonicka.cvikov.cz 8

9 Informace z MŠ Jiráskova Návštěva truhlářské dílny Betys V pátek se děti ze 4. třídy naší mateřské školy vydaly na prohlídku truhlářské dílny Betys ve Cvikově. Po milém uvítání nás paní Alena Pavlusová s pomocnicí Petrou postupně provázely jednotlivými dílnami. Všude bylo plno strojů, nářadí a hlavně voňavého dřeva. Viděli jsme, jak se pod šikovnýma rukama truhlářů mění kusy dřeva v opracovaná okna i dveře. Moc se nám líbily roury, které vedou od každého stroje a odsávají piliny. Teď už víme, že vyrobit něco pěkného ze dřeva není jednoduché. Prohlídka byla bezva, tak se nesmíme divit, že se na závěrečnou otázku paní Aleny : Kdo bude truhlářem?, zvedl celý les rukou. A to jsme ještě dostali dva velké sáčky bonbónů! Mňam! Tímto moc děkujeme vedení a všem zaměstnancům firmy Betys za nevšední a zajímavý zážitek našich předškoláků. Byli jsme na Ptačím sněmu A kdo tam k nám přiletěl? No přeci ptáčci - sova, holubička, vrabec, sýkorka, kukačka, kos, čáp, čížek a datel. Každý z nich přinesl i svou písničku, kterou jsme si společně zazpívali a doprovodili na různé zvukové a rytmické nástroje. Na závěr se děti naučily i zapisovat písničky a už teď ví, jaké existují noty. Bc. Eva Bobeláková - ředitelka MŠ Charváthová Miroslava - učitelka MŠ Na návštěvě městské knihovny I naše děti vědí, že měsíc březen je měsícem knihy. A proto se naše třída po předchozí domluvě vydala do městské knihovny. Čekaly tam na nás nejen knížky, ale i velké překvapení - pohádka Dášeňka, kterou nám přijela zahrát paní Enochová. Děkujeme paní Sýkorové za pěkný pořad, který pro naše děti zajistila. Paní učitelky a děti ze 4. třídy Poprvé v mateřské škole Tak jako každý rok se přišly nové děti podívat do naší mateřské školy. Na všechny tu čekaly v tělocvičně různé koutky, kde si mohly pohrát se zvířátky, zasportovat si, prohlédnout knížky či vyzkoušet jak sloužit velké puzzle. Společně s rodiči se podívali i do tříd. Domů odcházely s novými zážitky a malým dárkem, který pro ně připravili starší kamarádi. Od září se na ně těšíme a věříme, že se jim bude v naší školce líbit. Bc. Eva Bobeláková - ředitelka MŠ 9

10 ŠKOLNÍ KARNEVAL V pátek 7. března proběhl karneval, kterého se zúčastnily děti z ročníků. Poděkování patří páťákům, kteří nám krásně vyzdobili tělocvičnu. Odměnu by si zasloužil i pan zástupce ředitele Miroslav Novotný alias DJ Míno, který dobře rozproudil zábavu chytlavými písničkami. Kolektiv učitelek 1. stupně Andrlová (2. A) Já jsem šla za klauna. Všichni jsme tancovali a honili se po tělocvičně. Mirinka Jiroutová (2. A) Já jsem šla za slávistku. V devět hodin jsme vyrazili na velkou školu, šli jsme průvodem po náměstí. Písně nám pouštěl diskžokej Míno. Hned na začátku byla soutěž masek, při níž se chodilo v kruhu. Židličkovanou vyhrál Lukáš z naší třídy. Eliška Svobodová (4. A) Součástí programu byla i soutěž v praskání balonků. Vyhrála ji 4.B. Školní karneval se mi moc líbil. Lucie Trčová (4. A) Všichni účastníci karnevalu měli moc hezké masky, celá třída 4.B byla za Šmouly. DJ Míno pouštěl písničky i na přání. Řekly jsme si s holkami o písničku, na kterou tancujeme na aerobiku. Všechno se mi to moc líbilo. Šárka Budíčková (4. A) Já jsem šel za kovboje. Prošli jsme v maskách Cvikovem a dorazili jsme až do velké školy, kde pro nás byla připravena diskotéka. Soutěžili jsme a tancovali, líbilo se mi to. Paní učitelka šla za paní Flintstoneovou. Matěj Freier (4. A) Dětem se karneval moc líbil, není pochyb, že jej zařadí mezi příjemné zážitky ze školních let. Svědčí o tom jejich příspěvky: Na karnevalu v maskách jsem si stoupla na stupínek a děti hádaly, kdo jsem. Byla jsem neandrtálec. Líbilo se mi několik masek, nejvíce džentlmen, šašek, pirát, Zvonilka a Harry Potter. Mohli jsme se zúčastnit různých soutěží a her, třeba židličkované. Holky tancovaly před celou školou a všichni se na ně koukali. A já jsem tancovala o sto šest. Tereza Langrová (2. A) Ve třídě jsme přáli Kubovi, který byl za policajta. Já jsem byla za piráta. Na karnevalu byly překrásné masky. Škoda, že Kristýnka chyběla, protože to bylo fakt hustý! A nejhezčí masku měla asi břišní tanečnice. ŠKOLNÍ KOLO V RECITACI NA PRVNÍM STUPNI V pondělí 3. března se jako každoročně konalo školní kolo v recitaci. Všichni žáci se pečlivě připravovali a ve všech třídách proběhlo nejprve třídní kolo. Z každého ročníku postoupili vždy tři nejlepší recitátoři. V soutěži se nakonec sešlo 24 recitátorů. Slyšeli jsme opět spoustu pěkných básniček. Oblíbenými autory byli 1. Barbora Lamačová, 2. Natálie Tesařová, 3. Matyáš Bobelák Kategorie II. (2. a 3. ročníky) 1. Filip Zetek, 2. Klára Pastorová, 3. Jan Peterka Kategorie III. (4. a 5. ročníky) 1. Eliška Kuncová, 2. Kateřina Kovalevová, 3. Anna Ulmanová Mgr. Alena Jelínková zleva Natálie Tesařová, Barbora Lamačová, Matyáš Bobelák zleva Klára Pastorová, Filip Zetek, Jan Peterka Jiří Žáček, Miloš Kratochvíl a Jan Vodňanský. Soutěžilo se ve třech kategoriích a pochvalu si zaslouží všichni recitátoři. Poděkování patří i paním učitelkám, které jako porotkyně neměly vůbec lehký úkol vybrat ty nejlepší. Letošní školní kolo recitační soutěže dopadlo takto: Kategorie I. (1. ročník) zleva Kateřina Kovalevová, Eliška Kuncová, Anna Ulmanová 10

11 SPRÁVNÉ ČIŠTĚNÍ ZUBŮ? PRO NAŠE PRVŇÁKY HRAČKA! Každým rokem se žáci 1. stupně účastní projektu,,zdravé zuby". Je to komplexní program péče o chrup zaměřený na prevenci zubního kazu. Děti od 1. do 5. ročníku dostanou pracovní sešity a cvičení v nich obsažené vypracovávají v hodinách prvouky nebo přírodovědy. Seznamují se tak zábavnou formou, pomocí různých křížovek, doplňovaček a obrázků, se základními znalostmi v péči o zuby. V pondělí 17. března, v rámci tohoto projektu, přišla do tříd k prvňáčkům zubní lékařka. Nejdříve si s dětmi povídala o tom, co znají. Například kolik mají zubů, jaké části má zub, jak roste a co způsobuje zubní kaz. Na velkém modelu zubů a zubního kartáčku ukázala, jak si správně zuby čistit. Potom už přišla chvíle, na kterou se děti nejvíce těšily. Vzaly své kartáčky a zkoušely si zuby co nejlépe vyčistit. Jestli se jim to povedlo, prozradila fialová pilulka. Na špatně vyčištěných zoubcích zůstaly fialové skvrny. Všechny děti se ale velmi snažily a dostaly pochvalu. Dětem se beseda moc líbila. Slíbily, že se budou o své zuby starat. Druhý den přinesly moc hezké obrázky nebo povídání. Některé děti už třeba nebudou mít strach z návštěvy zubní ordinace. Mgr. Alena Jelínková Jeden z prvňáků osobitě zachytil postřehy z projektového dne: U nás ve třídě byla paní zubařka. Cucali jsme tablety a měli jsme fialové pusy. Krokodýl má 64 až 68 zubů. Ondra Novotný (1. B) SETKÁNÍ S PRINCEZNOU Ve středu 19. března byli prvňáci pozváni paní Sýkorovou do Severu na besedu s Markou Míkovou. Je to spisovatelka, scénáristka, dramaturgyně a děti ji znají jako představitelku Šípkové Růženky z filmové pohádky Jak se budí princezny. Seznámila děti se svými knihami a z každé přečetla krátký úryvek, doplněný hrou na klavír a loutkovým vystoupením. Do poslední ukázky z knížky Mrakodrapy zapojila i děti. Pořad se nám moc líbil. Lenka Vodenková a Alena Jelínková, třídní učitelky 1. tříd KREJČOVSKÁ POHÁDKA DIVADÝLKA MRAK Všednodenní realita je nezřídka neveselá, dnes a denně nás stíhají nejrůznější problémy, potíže a starosti. Proto není na škodu utéct alespoň na hodinu do světa pohádek, kde obvykle dobro zvítězí nad zlem a všechno dobře dopadne. A jde-li navíc o představení osvědčeného souboru, který pro naše žáky v minulých letech již hrál, a jehož představení se setkalo s velmi kladným ohlasem, nebylo nad čím váhat. Oním osvědčeným souborem je Divadýlko Mrak z Havlíčkova Brodu, které letos zařadilo do repertoáru Krejčovskou pohádku. Zhlédli ji žáci všech tříd prvního stupně, a to v pondělí 24. února od 10:30 hod. v sále Severu. Divadýlko Mrak táhnou dva herci, spíš multižánristé Yvonna Kršková, která spolu s Janem Prokešem napsala scénář ke Krejčovské pohádce, a Josef Melena, kterýžto je obvykle podepsán pod hudbou (tato pohádka nebyla výjimkou). Paní učitelka Michala Hokrová zhodnotila představení stručně a výstižně: pobavilo, potěšilo a poučilo. A dodala: Odcházeli jsme spokojeni a moc se těšíme na další představení Divadýlka Mrak. Děti o Krejčovské pohádce napsaly toto: V Krejčovské pohádce hráli královna, král, královnin sluha, princezna Kačenka, krejčí. Původně byla královna chudá žena, ale řekla králi, že bydlela na zámku a že ji ze zámku vyhodili. Když přišel krejčí, nabízel královně látky, ze kterých jí něco ušije. Ukázal jí i fialovou látku a řekl, že z ní by jí mohl něco ušít. Královna sice souhlasila, ale byla nespokojená. Najednou ale zaslechla, jak si krejčí povídá s Kačenkou. Královna neměla Kačenku ráda, a proto na ni pořád křičela. Najednou si královna vzpomněla, že krejčí nemá povolení k prodeji, a tak ho zavřela do vězení. Ale krejčíka nakonec vysvobodila (Pokračování na stránce 12) 11

12 (Pokračování ze stránky 11) víla. Královna si najala sluhu, aby ze sebe udělal obra a aby unesl princeznu. Nakonec ji ale vysvobodil krejčí. Vanessa Pasaričová (4.B) Královna požádala obra, aby unesl princeznu Kačenku. Záviděla jí její krásu, protože sama byla ošklivá. Obr poslechl a unesl Kačenku do velké jeskyně. Kačenka volala o pomoc. Slyšela ji divoženka a dala krejčímu kouzelnou jehlu a meč. Krejčí přemohl obra a princeznu zachránil. Královna se píchla o kouzelnou jehlu a proměnila se v myš. Pohádka se mi líbila. Klára Němečková (4.B) Nejvíc mě překvapilo, že tam bylo tak málo herců, přitom ta pohádka byla tak krásná. Nevím, jak vám, ale mně se moc líbila. A těším se na příště. Anička Kolářová (3.A) Nejlepší herec byl Mrťafa. Nejlepší pohádka mého života. Honza Fojt (3.A) Nejlepší postava byl obr, který bojoval s krejčím Jiříkem. Jirka potkal vílu, která mu dala dva dary meč a kouzelnou jehlu. Nikdy jsem neviděl lepší pohádku, a to je co říct! Michal Tíma (3.A) Mně se nejvíc líbila postava jménem Mrťafa. Pohádka se mi hodně líbila. Chtěl bych ji vidět ještě jednou. Jan Peterka (3.A) V pohádce vystupovaly jen dvě osoby. Dělaly srandovní věci. A pak se principálka stala královnou, z Mrťafy se stal obr a pak chytil princeznu, divoženka dala krejčímu kouzelnou jehlu. Principálka a krejčí bojovali a z principálky se stala myš. Anička Dinhová (3.A) Pohádka se odehrávala na zámku a v lese. Moc se mi líbily kulisy a kostýmy. Herci hráli moc hezky. Byly tam i loutky, které měly oblečky. Pohádka se mi moc, moc, moc líbila. Honza Pánik (3.A) Václav Savka S PERNŠTEJNY ZA PŘEMYSLOVCI Pravidelní čtenáři cvikovského Zpravodaje i Školáka už vědí. Od první návštěvy pardubické skupiny historického šermu, nesoucí název po slavném šlechtickém rodu s erbem s černou hlavou zubra se zlatou houžví v nozdrách, uplynulo již deset let. Za tu dobu neztratily pořady vyráběné agenturou se stejnojmenným názvem vůbec nic na kvalitě, pečlivosti, pestrosti, akčnosti a humoru. Všude, kde se Pernštejni objeví, jsou svěžím vánkem provětrávajícím výuku vlastivědy a dějepisu. A že už jistě sjezdili desítky, dost možná že i stovky měst v Česku K nám zavítali se zbrusu novým pořadem nazvaným Přemyslovská knížata počátky Českého státu, v němž publikum sestávající z žáků prvního i druhého stupně základních škol uvádějí do Českého státu v době knížecí, tedy od druhé poloviny 9. do 11. století období našich dějin, kdy vládli první panovníci z domácí líhně knížata z rodu Přemyslovců. Jak už to bývá, někteří třímali otěže panování ve svých rukou pevně, jiní by podlézavostí vůči sousední Svaté říši římské s jádrem na německém území úspěšně konkurovali Hujerovi z klasické komedie o Marečkovi, který byl vyzýván k podávání pera, někteří vládcové holdovali alkoholu, jiní udělali z pronásledování svých sourozenců, jež pro ně představovali ztělesnění ohrožení jejich vlastní pozice na knížecím stolci, málem národní sport, někteří trpěli jako málokteří mučedníci, když byli kastrováni, oslepováni, vězněni a úkladně vražděni, aniž za to byli prohlášeni svatými, někteří vládli s rozmyslem v duchu zásady, že zájem obecný je nutno povýšit nad zájmy vlastní. O tom všem a ještě mnohém dalším vyprávěli našim žákům Pernštejni ve čtvrtek 20. února. Dějištěm jejich nového pořadu byla jako obvykle tělocvična, která nejlépe vyhovuje jejich prostorovým nárokům. Ke všem dosavadním představením Pernštejnů patřily četné rekvizity, dobové kostýmy, zbraně, náčiní aj., rovněž již neodmyslitelnou součástí programů bylo aktivní zapojování publika do dění na jevišti. Žáci dostávají možnost zahrát si v představení, a to je zvláště pro ty mladší velké lákadlo a zároveň záruka, že se bude publikum dobře bavit. Nic z výše uvedeného nechybělo ani přemyslovskému pořadu. Pernštejnům i letos adresujeme velkou pochvalu, jedničku a poděkování za to, že nás poctili návštěvou. Již nyní se těšíme na jejich další (již ohlášený) pořad Přemyslovští králové rozkvět Českého státu o posledních vládcích naší jediné domácí dynastie. Naši žáci viděli představení Pernštejnů takto: (Pokračování na stránce 13) 12

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

Sportovní granty 2013 2. etapa

Sportovní granty 2013 2. etapa Sportovní granty 213 2. etapa Kategorie II. - příspěvek na mezinárodní reprezentaci Žadatel, sídlo nebo adresa IČ Enliven Centre, o.s. Starý Újezd 1646, Česká IČ 2273453 Petra Chocová Heroutova 1737, Česká

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Jaroměř Josefov 13. duben 2013

Jaroměř Josefov 13. duben 2013 PŘEBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 PŘEBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 ZÁVOD ISCAREX CUP 2013 Jaroměř Josefov 13. duben 2013 Pořadatel : TJ Sokol Jaroměř atletický oddíl

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy do

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Mistrovství republiky juniorů a žáků v rybolovné technice 2006

Mistrovství republiky juniorů a žáků v rybolovné technice 2006 M í s t n í o r g a n i z a c e Č R S B í l i n a O b e c n í ú ř a d K o s t o m l a t y p o d M i l e š o v k o u K l u b r y b o l o v n é t e c h n i k y B í l i n a Důlní 85, 418 01 Bílina z pověření

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou pořádají XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA Bělá nad Radbuzou - fotbalové hřiště sobota 11. dubna 2015 od 14 00 hod. Název

Více

Halové soutěže Libereckého KAS 2015

Halové soutěže Libereckého KAS 2015 Halové soutěže Libereckého KAS 2015 Obsah Termínová listina Soutěžní řád KP jednotlivců Rozpisy krajských přeborů jednotlivců Rozpisy veřejných halových závodů Pro potřeby oddílů, klubů a funkcionářů Libereckého

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Propozice - 48. Mistrovství České republiky veteránů pro rok 2014 konané pod záštitou primátora města Děčín Františka Pelanta

Propozice - 48. Mistrovství České republiky veteránů pro rok 2014 konané pod záštitou primátora města Děčín Františka Pelanta Propozice - 48. Mistrovství České republiky veteránů pro rok 2014 konané pod záštitou primátora města Děčín Františka Pelanta Pořadatel: Místo: Z pověření Sdružení veteránů ČAS zajišťuje ASK Děčín Atletický

Více

Informace k voličským průkazům

Informace k voličským průkazům MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor správní sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 330, 327 710 111*, fax: 327 710 320, e-mail: spravni@kutnahora.cz,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ PARTNEŘI

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ PARTNEŘI 2015 ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ Je Vám více než 15 let a ještě jste neměli příležitost naučit se pořádně bruslit? Nebo jste již pokročilí bruslaři a rádi byste vyzkoušeli náročnější krasobruslařské

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

63. ROČNÍK BĚHU 17. LISTOPADU 53. ROČNÍK AKADEMICKÉHO MISTROVSTVÍ ČR V PŘESPOLNÍM BĚHU PRO ROK 2015

63. ROČNÍK BĚHU 17. LISTOPADU 53. ROČNÍK AKADEMICKÉHO MISTROVSTVÍ ČR V PŘESPOLNÍM BĚHU PRO ROK 2015 ROZPIS ZÁVODU Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT V PRAZE ve spolupráci s VŠTJ Stavební fakulta pořádá 63. ROČNÍK BĚHU 17. LISTOPADU a 53. ROČNÍK AKADEMICKÉHO MISTROVSTVÍ ČR V PŘESPOLNÍM BĚHU PRO ROK 2015

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

PŮLMARATON OKOLO NOVÉHO VESELÍ

PŮLMARATON OKOLO NOVÉHO VESELÍ Oddíl atletiky TJ Sokol Nové Veselí ve spolupráci s oddílem házené TJ Sokol Nové Veselí, s Odborem všestrannosti Župy Havlíčkovy a okresní asociací Sport pro všechny pořádá 29. ročník SILNIČNÍHO BĚHU NA

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Propozice. Mistrovství České republiky AVZO TSČ ČR 24.8.- 25.8. 2013

Propozice. Mistrovství České republiky AVZO TSČ ČR 24.8.- 25.8. 2013 Propozice Mistrovství České republiky AVZO TSČ ČR 24.8.- 25.8. 2013 Pořadatel: Rada střelectví AVZO TSČ ČR Pořádající organizace: ZO AVZO Pňovany 40045 Místo konání: Střelnice Pňovany Druh soutěže: Mistrovství

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

ROZPIS ZÁVODU ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA 31. 1. - 1. 2. 2014 RÝMAŘOV

ROZPIS ZÁVODU ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA 31. 1. - 1. 2. 2014 RÝMAŘOV ROZPIS ZÁVODU ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA 31. 1. - 1. 2. 2014 RÝMAŘOV Mě sto Rý mařov Š OPÍK reklama & propagace ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA Datum: 31. 1. 1. 2. 2015

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 9. května 2013

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 9. května 2013 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 9. května 2013 21 členů zastupitelstva: Jaroslav Hanzlíček, Ing. Dalibor Vojtěch, Michal Vojtěch, Radomír Schindler, Darek Stejskal, Mgr. Ivo

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

XXIV. ročník Běhu Smolnickým kopcem Memoriál Marcely Mikešové v kategorii veteránek Krajský přebor Karlovarského kraje v přespolním běhu

XXIV. ročník Běhu Smolnickým kopcem Memoriál Marcely Mikešové v kategorii veteránek Krajský přebor Karlovarského kraje v přespolním běhu XXIV. ročník Běhu Smolnickým kopcem Memoriál Marcely Mikešové v kategorii veteránek Krajský přebor Karlovarského kraje v přespolním běhu (Závody jsou podpořeny finančním grantem Města Chodova, Města Lokte

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Mistrovství ČR veteránů v atletice - 47. ročník

Mistrovství ČR veteránů v atletice - 47. ročník Mistrovství ČR veteránů v atletice - 47. ročník Pořadatel: z pověření SV ČAS zajišťuje Atletický klub Olomouc Místo: Sportovní areál TJ Lokomotiva, 17. listopadu 3 Olomouc Datum: sobota 15. června 2013

Více

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 2013 15. - 17. února Běžecký areál PUSTEVNY 1 2 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

PILSEN GOLF MASTERS 2014

PILSEN GOLF MASTERS 2014 PILSEN GOLF MASTERS 2014 www.pgmcz.eu ČERVENEC 2014 VE ZNAMENÍ ELITNÍHO DÁMSKÉHO GOLFU! Pilsen Golf Masters 2014 (PGM) se uskuteční na Dýšině v týdnu od 21. do 27. července. Turnaj se odehraje opět ve

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Další, již 24. konference ČHS se uskuteční 6. 8. 11. 2009 v obci Dolní Lomná Ubytování a popis místa: Rekreační středisko se

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

2. kolo seriálu DPP 2015

2. kolo seriálu DPP 2015 2. kolo seriálu DPP 2015 Propozice 20. 6. 2015 Sportcentrum Račice veslařský kanál 2. kolo seriálu DPP 2015 Propozice Pořadatel Svaz potápěčů České republiky Klub potápěčů KRAKEN Litoměřice Místo konání

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Velíšskej přespolňák

Velíšskej přespolňák Velíšskej přespolňák 2. ročník sobota 25. června 2016 Termín: sobota 25. června 2016 Místo konání: Pořadatel: obec Veliš, okres Benešov Tělovýchovná jednota Sokol Veliš ve spolupráci s Obcí Veliš a dalšími

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Sportovní granty 2014 2. etapa

Sportovní granty 2014 2. etapa Sportovní granty 2014 2. etapa Kategorie III. a IV. - příspěvek na účast na sportovní akci (výrazná reprezentace města), příspěvek na sportovní akce pořádané na území města Česká i mimo území města Česká,

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

I.část Český pohár dorostu v běhu na lyžích s mezinárodní účastí pro rok 2013-2014

I.část Český pohár dorostu v běhu na lyžích s mezinárodní účastí pro rok 2013-2014 Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Sportovní klub Nové Město na Moravě pořádají I.část Český pohár dorostu v běhu na lyžích s mezinárodní účastí pro rok 2013-2014 4.-5.1.2014 areál

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 Česká asociace Sport pro všechny, o.s. Ohradské náměstí 1628/7, 15500 Stodůlky Komise cvičení a pobytu v přírodě MR ČASPV REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 POKYNY PRO ÚČASTNÍKY Borovice (9.

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede!

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede! Časopis Svorka Škola jede! Ahoj, vítám Vás u prvního vydání časopisu Svorka! Věřte, že tento časopis si zamilujete a vždy tu bude pro Vás. Jakmile dočtete jedno vydání budete dychtit po dalším. Takže,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více