Zpravodaj města Cvikova duben 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj města Cvikova duben 2014"

Transkript

1 Ročník 42 DUBEN 2014 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, loni touto dobou ještě kralovala paní Zima, letos jsme se jí nedočkali. A doufám, že příjemné počasí bude pokračovat i v dubnu. Sdružení Arnika pořádalo v loňském roce již druhý ročník soutěžní ankety Alej roku, v níž se vybírá nejpůsobivější alej. S velkou radostí Vám musím oznámit, že lidé hlasující v anketě ocenili alej na Křížovém vrchu Kalvárii jako nejzajímavější v celém kraji. Na tuto alej můžeme být právem pyšní, její krásu doplňují již předloni nově opravená zastavení. Věřím, že toto ocenění podpoří i zájem turistů. Snad se do budoucna podaří obnovit i kapličku a parkovou úpravu za kaplí včetně opravy soch, které vandalové poničili. S nástupem jarních dnů začínají tradiční akce města tak jako každý rok. V tomto Zpravodaji naleznete program Cvikovských dnů sportu od dubna do června. Přijďte si zasportovat a pobavit se. Využívat se budou všechna sportoviště, která ve Cvikově máme od sokolovny, volejbalových kurtů, tenisových kurtů až po víceúčelové školní hřiště. Program Májových oslav naleznete také v tomto čísle zpravodaje. Konat se budou opět v areálu letního kina a máme se na co těšit. Pestrý program začíná v hodin a končí ve hodin. Zajištěno je též bohaté občerstvení. Co zajistit nelze, je počasí. Musíme doufat, že nám to opět vyjde. Vrátím se k bílým kontejnerům na textil. Svozová firma jezdí pravidelně, kontejnery jsou většinou plné a vše je roztříděné a uložené v igelitových pytlích tak, jak je uvedeno na kontejnerech (viděla jsem na vlastní oči). Až budu mít k dispozici první čísla o vytříděných kilogramech, určitě Vás budu informovat. Všem, kdo třídíte nejenom textil, patří velký dík. Vážený pane B. Henke, nemyslím si, že občané v Drnovci jsou občané na Vystrkově. U některých autobusových linek se nám podařilo zastávku obnovit, nelze to však u všech, především dálkových spojů. To jistě pochopíte. Také jistě pochopíte, že autobusy nemohou jezdit každou hodinu od rána do večera. Všiml jste si někdy, kolik lidí autobusem jezdí? Dost často vídávám v autobuse 2-3 lidi. Někdy nikoho. A to v době, kdy bych předpokládala, že bude plný. Domnívám se, že dopravní obslužnost je po jednáních vcelku zabezpečena. Co se týče přechodu pro chodce na hlavní silnici 1/13 u zastávek autobusů, město Cvikov žádalo o obnovení odbor dopravy Libereckého kraje se zamítavým stanoviskem. Můžeme to samozřejmě zkusit znovu, ale myslím, že to dopadne stejně. To, že město udržuje a snaží se vylepšovat např. okolí dětského hřiště, kde se pro letošní rok počítá s novým chemickým WC a platíme přes sezonu správce, je Vám asi málo. Kolik dětí si tam denně hraje? Jak často a k jakému účelu je využíváno? Nikdy jsem si nechtěla takto dopisovat, psala jsem o tom již několikrát, ale nemohu mlčet. Vždyť jste mi vzápětí po vyjití březnového Zpravodaje posílal mailem prosbu v jiné věci, kterou jsem rychle a k Vaší spokojenosti vyřešila a stejně rychle bych Vás informovala i o záležitostech, které zmiňujete ve Zpravodaji z minulého měsíce. Možná, že jste chtěl odpověď veřejnou, snad je toto vysvětlení dostačující. Závěrem přeji všem občanům příjemné prožití velikonočních svátků, dětem kopu obarvených a vykoledovaných vajíček a jak se říkává slunce v duši. Mgr. Šárka Jakobi starostka města Cvikova BŘEZEN VE CVIKOVĚ Cvikovská parketa a devátý večer s Martinem Žákem a jeho hosty Foto: Zd. Nigrin 1

2 OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Cvikov podle 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje : 1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční: dne 23. května 2014 od hodin do hodin a dne 24. května 2014 od hodin do hodin 2. Místem voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č. 1 volební místnost Drnovec 73, Cvikov, část Drnovec pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Drnovec ve volebním okrsku č. 2 volební místnost Mateřská škola č.p. 278, Cvikov,část Lindava pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Lindava, Svitava, Záhořín ve volebním okrsku č. 3 volební místnost Městský úřad, Náměstí Osvobození 63, Cvikov I pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Trávník, Naděje, část Cvikov I a Cvikov II tyto ulice města: Náměstí Osvobození, Československé armády, Hrnčířská, Kollárova, Mlýnská, Nádražní, Průjezd, Pivovarská, Tovární, Wolkerova, Žitavská, Dělnická,Horní, Horova, Luční, Na Svahu, Nábřežní, Nemocniční, Palackého, Příčná, Slunečná, Ústavní, Vojanova, Zahradní, Pod Léčebnou, Pod Zeleným vrchem, Březová, K Zahrádkám ve volebním okrsku č. 4 volební místnost MFC Hotel Sever, Žitavská 132, Cvikov II pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Cvikov II tyto ulice města: Sídliště, část Vančurova (panelové domy č.p. 601,602,603,604) ve volebním okrsku č. 5 volební místnost pobočka ZŠ a MŠ Cvikov, Nerudova 300, Cvikov I pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části část Cvikov I a Cvikov II tyto ulice města: Alšova, Boženy Němcové, Čechova, Družstevní, Husova, Jiráskova, Komenského, Nerudova, Nová, Sad 5. května, Školní, Havlíčkova, K Rybníčku, Lesní, Malá, Mánesova, Martinovo údolí, Pětidomky, Potoční, Slovanka, Smetanova, V Zátiší, část Vančurova (rod. domy), Tyršova, Na Skalce 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel. 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Ve Cvikově dne Mgr. Šárka Jakobi, starostka Města Cvikov VOLIČSKÝ PRŮKAZ PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do EP k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává a) OBECNÍ ÚŘAD voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do EP a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden, b) ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD voliči, který je státním občanem ČR, má bydliště v jeho územním obvodu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb ( ); žádost musí být doručena příslušnému obecnímu úřadu (zastupitelskému úřadu) nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 16:00 hodin čtvrtka 8. května Žádost o vydání voličského průkazu lze podat: 1. písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče 2. osobně s platným dokladem totožnosti (ověřený podpis se nevyžaduje) 3. datovou schránkou nebo em opatřenou zaručeným elektronickým podpisem (Pokračování na stránce 3) 2

3 (Pokračování ze stránky 2) Vydání voličského průkazu: Obecní úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (tj. nejdříve 8. května 2014). 1. osobně voliči 2. osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu 3. voličský průkaz bude voliči zaslán na jím uvedenou adresu do vlastních rukou Občané jiných členských států Upozorňujeme, že právo volit do Evropského parlamentu na území České republiky mají i občané jiných členských států, kteří mají v naší obci po dobu minimálně 45 dnů přede dnem voleb (tj. před datem ) povolen trvalý nebo přechodný pobyt. Podmínkou je však podání žádosti (u MěÚ Cvikov evidence obyvatel) o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a čestné prohlášení a to nejpozději 40 dnů před dnem voleb tj. do 13. dubna Tiskopis žádosti i čestného prohlášení je k dispozici na MěÚ Cvikov, evidenci obyvatel. V něděli 13. dubna 2014 bude na Městském úřadě Cvikov pro tento účel zařízena služba od 8:00 hod. do 16:00 hod. Oznámení o povinném očkování psů a koček O Č K O V Á N Í CVIKOV Upozorňujeme majitele psů a koček, že bude dne 10. dubna čtvrtek provedeno povinné ochranné očkování proti vzteklině hod. Veterinární ordinace, hod. Nábřežní ul. Cvikov za hotelem Sever Majitelé zvířat předloží očkovací průkaz. Očkování proti vzteklině se provádí na náklady majitele. Úhrada činí 130,- Kč. O Č K O V Á N Í LINDAVA, SVITAVA Upozorňujeme majitele psů a koček, že bude dne pátek provedeno povinné ochranné očkování proti vzteklině O Č K O V Á N Í DRNOVEC Upozorňujeme majitele psů a koček, že bude dne Sobota provedeno povinné ochranné očkování proti vzteklině U RESTAURACE hod. Majitelé zvířat předloží očkovací průkaz. Očkování proti vzteklině se provádí na náklady majitele. Úhrada činí 130,- Kč. O Č K O V Á N Í TRÁVNÍK Upozorňujeme majitele psů a koček, že bude dne Sobota provedeno povinné ochranné očkování proti vzteklině Autobus.zastávka (u Bohemia Optik) hod. U JÓRŮ u čp. 36 AUTOBUS. zastávka (naproti hřišti, Lindě) Křižovatka na Sloup (autobus.zastávka) SVITAVA otočka hod hod hod hod. Majitelé zvířat předloží očkovací průkaz. Očkování proti vzteklině se provádí na náklady majitele. Úhrada činí 130,- Kč. Majitelé zvířat předloží očkovací průkaz. Očkování proti vzteklině se provádí na náklady majitele. Úhrada činí 130,- Kč. UPOZORNĚNÍ V pátek 18.dubna 2014 začíná svoz nádob označených samolepkou Bio odpad ve Cvikově Od tohoto termínu budou označené nádoby vyváženy každý pátek!!! UPOZORNĚNÍ Ve čtvrtek 1. května 2014 končí svoz nádob označených samolepkou zimní svoz ve Cvikově, Drnovci, Lindavě, Svitavě, Trávníku a Naději. Po tomto termínu nebudou označené nádoby vyváženy!!!! Provozní doba Sběrného dvora bude od /přechod na letní čas/ středa sobota hod hod. Bc. Štěpánka Petrusová finanční odbor MěÚ Cvikov Bc. Štěpánka Petrusová finanční odbor MěÚ Cvikov 3

4 4

5 5

6 6

7 Informace ze 4. schůze Rady města Cvikova 18. února /14 Rada města souhlasí s pořízením programu OBCHOD pro odbor kultury a s uzavřením Smlouvy o poskytování softwarových služeb na registrační program pro prodej vstupenek a materiálů infocentra na rok /14 Rada města souhlasí s nákupem myčky pro Multifunkční kulturní centrum Sever a doporučuje zakoupit klasickou kuchyňskou myčku. 37/14 Rada města souhlasí s pořízením tlakových lahví k výčepnímu zařízení v Multifunkčním kulturním centru Sever. Za pronájem tohoto zařízení bude účtována částka 500,- Kč. 38/14 Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo mezi Městem Cvikov a MARKA A.T., s.r.o. Brno na dodávku a instalaci scénického osvětlení v Multifunkčním kulturním centru Sever. 40/14 Rada města schvaluje příspěvek pro Nadaci pro transplantaci kostní dřeně, Plzeň, Na Roudné 123/ /14 Rada města schvaluje uspořádání veřejného závodu horských kol Pakli sport klubu dne a povoluje tímto vstup závodníků na pozemky města Cvikova v souvislosti s konáním tohoto závodu na základě žádosti ze dne /14 Rada města souhlasí s úpravami bytu č. 4 na adrese Cvikov, Cvikov II, Komenského 354 na základě žádosti na náklady žadatelky za podmínky prohlídky a schválení úprav stavebním technikem města. 43/14 Rada města souhlasí s přijetím věcného daru ve formě knih v celkové hodnotě 426,- Kč pro Městskou knihovnu Cvikov od Knihkupectví M. Šeps, Nový Bor. 44/14 Rada města souhlasí se založením Klubu maminek při DDM Cvikováček dle žádosti s tím, že město nebude hradit případné náklady na vybavení místnosti a jinou výbavu. 45/14 Rada města schvaluje vnitřní předpis Systém náležité péče hospodářského subjektu města Cvikova uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené v lesích města. 46/14 Rada města projednala stížnost vlastníků bytů v domě č.p. 542 v ul. Mánesova ve Cvikově a ukládá SMC s.r.o. zaslat dopis nájemci s upozorněním na dodržování pravidel chování v pronajatých prostorách (podle 2256 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 47/14 Rada města souhlasí s umístěním dopravních značek s omezením rychlosti na 30 km/h v ulici Vančurova ve Cvikově po projednání s odborem dopravy MěÚ Nový Bor. 51/14 Rada města schvaluje vyvěšení záměru pronajmout pozemky A) p.p.č. 152 o výměře 446 m²; KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území v k.ú. Lindava B) v k.ú. Naděje p.p.č. 876/3 - část 2332 m²; KN: trvalý travní porost-ttp; ÚP: louky a pastviny-lap p.p.č. 876/4 - část 257 m²; KN: TTP; ÚP: LaP v k.ú. Trávník u Cvikova p.p.č část 819 m²; KN: TTP; ÚP: LaP p.p.č. 264/24 o výměře 355 m²; KN: TTP; ÚP: LaP p.p.č část 510 m²; KN: OP, neplodná půda; ÚP: ostatní zeleň-oz p.p.č. 300/2 - část 412 m²; KN: OP, neplodná půda; ÚP: OZ p.p.č. 453/1 - část 775 m²; KN: TTP; ÚP: OZ p.p.č. 519/ m²; KN: TTP; ÚP: LaP p.p.č část 4044 m²; KN: OP, ostatní komunikace; ÚP: komunikace C) v k.ú. Cvikov p.p.č. 3259/5 - část m²; KN: TTP; ÚP: LaP p.p.č. 1378/3 -část 1864 m²; KN: orná půda; ÚP: orná půda p.p.č. 1410/5 - část 1422 m²; KN: TTP; ÚP: LaP p.p.č. 1832/4 - část 8105 m²; KN: orná půda; ÚP: orná půda p.p.č. 2476/1 - část 3151 m²; KN: TTP; ÚP: LaP p.p.č. 2476/13 - část 199 m²; KN: TTP; ÚP: smíšené neobytné území p.p.č. 2485/9 - část 480 m²; KN: TTP; ÚP: smíšené neobytné území k.ú. Lindava p.p.č. 948/2 část 5387 m² z celkové výměry 7293 m²; KN: TTP; ÚP: LaP p.p.č. 821/1 - část 955 m²; KN: lesní pozemek; ÚP: pozemek plnící fci lesa 52/14 Rada města neschvaluje vyvěšení záměru pronajmout pozemky z důvodu, že se jedná o fyzicky vyježděné cesty a) pozemek p.p.č a p.p.č b) p.p.č. 2463/2 a p.p.č. 3676/1 Informace z 5. schůze Rady města Cvikova 4. března /14 Rada města souhlasí s přijetím finančního daru pro Mateřskou školu Cvikov, příspěvková organizace, Sídliště 592 od rodičů a souhlasí s využitím finančního daru dle návrhu. 7 pro 55/13 Rada města souhlasí s ukončením nájmu ke dni na nebytový prostor na adrese Cvikov, Cvikov I, Komenského pro (Pokračování na stránce 8) 7

8 (Pokračování ze stránky 7) 56/14 Rada města souhlasí s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 6/2005, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku a to pro pořádání kulturní akce (hudebního festivalu) v areálu Kynologického klubu města Cvikov ve dnech pro 57/14 Rada města souhlasí s vyvěšením záměru pronajmout nebytové prostory na adrese Cvikov, Cvikov II, Nerudova 496 (kancelářské prostory) za cenu 400,- Kč za 1m 2 za rok + energie na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 7 pro 58/14 Rada města souhlasí s vyvěšením záměru pronajmout nebytové prostory na adrese Cvikov, Cvikov II, Nerudova 496 (prostory restaurace) za cenu 400,- Kč za 1m 2 za rok + energie na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 7 pro 59/14 Rada města souhlasí s vyřazením majetku z evidence Městské knihovny Cvikov, příspěvková organizace a to počítačového stolu v hodnotě 4.430,- Kč a počítačového stolu v hodnotě 2.928,- Kč. Tento majetek bude předán do užívání DDM Cvikováček, příspěvková organizace. 7 pro 61/14 Rada města schvaluje ošetření stromů: Javor horský Cvikov, Vančurova ulice a Jilm vaz Cvikov, Tovární ulice na základě odborného dendrologického stanoviska. 6 pro, 1 nepřítomen 62/14 Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby IV , CL Cvikov, Čsl.arm. p.p.č.2363/14, úpr.nn/ VBP001 mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce a.s. Děčín zastoupené ENPRO Energo s.r.o.. Rozsah VB cca 180 m2. Jednorázová úhrada 6 500,- Kč bez DPH (dle podmínek ČEZ Distribuce a.s.) 6 pro, 1 nepřítomen 64/14 Rada města souhlasí s uzavřením Budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č.14 SOBS mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce a.s.děčín. Jedná se o odběrné místo v rámci stavby Rekonstrukce Sběrného dvora. Podíl města ,- Kč. 6 pro, 1 nepřítomen 65/14 Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene IV /VB002 stavby CL-Cvikov, Drnovec roz.knn ppč.200/1n, na p.p.č.577/4 v kú Drnovec mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce a.s.děčín, zastoupené GA Energo technik, s.r.o.. Rozsah VB je 10 bm. Jednorázová úhrada 1 000,- Kč bez DPH, 1 210,- Kč s DPH. 6 pro, 1 nepřítomen 66/14 Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby IV /001, CL Cvikov, Nábřežní, připojení zahrádek, mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce a.s. Děčín zastoupené ELMO Schoř s.r.o.. Rozsah VB cca 120 m. Jednorázová úhrada 5 000,- Kč bez DPH. 6 pro, 1 nepřítomen 67/14 Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene stavby Výstavba plynové kotelny ul. Boženy Němcové čp Cvikov, mezi Městem Cvikov a Společenství vlastníků jednotek domu čp / I, Boženy Němcové Cvikov. Rozsah VB cca 32 bm. Jednorázová úhrada 5 000,- Kč bez DPH. 6 pro, 1 nepřítomen 68/14 Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo přístupu za účelem udržování a provádění oprav havarijního přepadu a odvodnění armaturní šachty na p.p.č. 963 v kú Lindava pro vodojem resp.vodní zdroj Lindava mezi Lesy České republiky s.p., lesní správa Česká lípa a Městem Cvikov. Rozsah VB cca 10 bm a 1,5 bm. 6 pro, 1 nepřítomen 75/14 Rada města schvaluje vyvěšení záměru pronajmout p.p.č část dle zákresu (cca 575 m² z celk. výměry 1412 m²) k.ú. Trávník u Cvikova; KN: ostatní plocha-komunikace; ÚP: komunikace a tímto revokuje bod neschvalující záměr pronájmu této parcely v usnesení č. 52/14 z pro, 1 nepřítomen Š K O L S T V Í ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov informuje ZÁPIS DO MŠ U Koníčka (MŠ SÍDLIŠTĚ 592, CVIKOV) ve středu od do hodin Milé děti a milí rodiče, zveme vás na návštěvu naší mateřské školky. Tento den je zároveň určen pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2014/2015. ( Přihlášky možno vyzvednout v MŠ ) TĚŠÍME SE NA NOVÉ KAMARÁDY! web.stránky ukonicka.cvikov.cz 8

9 Informace z MŠ Jiráskova Návštěva truhlářské dílny Betys V pátek se děti ze 4. třídy naší mateřské školy vydaly na prohlídku truhlářské dílny Betys ve Cvikově. Po milém uvítání nás paní Alena Pavlusová s pomocnicí Petrou postupně provázely jednotlivými dílnami. Všude bylo plno strojů, nářadí a hlavně voňavého dřeva. Viděli jsme, jak se pod šikovnýma rukama truhlářů mění kusy dřeva v opracovaná okna i dveře. Moc se nám líbily roury, které vedou od každého stroje a odsávají piliny. Teď už víme, že vyrobit něco pěkného ze dřeva není jednoduché. Prohlídka byla bezva, tak se nesmíme divit, že se na závěrečnou otázku paní Aleny : Kdo bude truhlářem?, zvedl celý les rukou. A to jsme ještě dostali dva velké sáčky bonbónů! Mňam! Tímto moc děkujeme vedení a všem zaměstnancům firmy Betys za nevšední a zajímavý zážitek našich předškoláků. Byli jsme na Ptačím sněmu A kdo tam k nám přiletěl? No přeci ptáčci - sova, holubička, vrabec, sýkorka, kukačka, kos, čáp, čížek a datel. Každý z nich přinesl i svou písničku, kterou jsme si společně zazpívali a doprovodili na různé zvukové a rytmické nástroje. Na závěr se děti naučily i zapisovat písničky a už teď ví, jaké existují noty. Bc. Eva Bobeláková - ředitelka MŠ Charváthová Miroslava - učitelka MŠ Na návštěvě městské knihovny I naše děti vědí, že měsíc březen je měsícem knihy. A proto se naše třída po předchozí domluvě vydala do městské knihovny. Čekaly tam na nás nejen knížky, ale i velké překvapení - pohádka Dášeňka, kterou nám přijela zahrát paní Enochová. Děkujeme paní Sýkorové za pěkný pořad, který pro naše děti zajistila. Paní učitelky a děti ze 4. třídy Poprvé v mateřské škole Tak jako každý rok se přišly nové děti podívat do naší mateřské školy. Na všechny tu čekaly v tělocvičně různé koutky, kde si mohly pohrát se zvířátky, zasportovat si, prohlédnout knížky či vyzkoušet jak sloužit velké puzzle. Společně s rodiči se podívali i do tříd. Domů odcházely s novými zážitky a malým dárkem, který pro ně připravili starší kamarádi. Od září se na ně těšíme a věříme, že se jim bude v naší školce líbit. Bc. Eva Bobeláková - ředitelka MŠ 9

10 ŠKOLNÍ KARNEVAL V pátek 7. března proběhl karneval, kterého se zúčastnily děti z ročníků. Poděkování patří páťákům, kteří nám krásně vyzdobili tělocvičnu. Odměnu by si zasloužil i pan zástupce ředitele Miroslav Novotný alias DJ Míno, který dobře rozproudil zábavu chytlavými písničkami. Kolektiv učitelek 1. stupně Andrlová (2. A) Já jsem šla za klauna. Všichni jsme tancovali a honili se po tělocvičně. Mirinka Jiroutová (2. A) Já jsem šla za slávistku. V devět hodin jsme vyrazili na velkou školu, šli jsme průvodem po náměstí. Písně nám pouštěl diskžokej Míno. Hned na začátku byla soutěž masek, při níž se chodilo v kruhu. Židličkovanou vyhrál Lukáš z naší třídy. Eliška Svobodová (4. A) Součástí programu byla i soutěž v praskání balonků. Vyhrála ji 4.B. Školní karneval se mi moc líbil. Lucie Trčová (4. A) Všichni účastníci karnevalu měli moc hezké masky, celá třída 4.B byla za Šmouly. DJ Míno pouštěl písničky i na přání. Řekly jsme si s holkami o písničku, na kterou tancujeme na aerobiku. Všechno se mi to moc líbilo. Šárka Budíčková (4. A) Já jsem šel za kovboje. Prošli jsme v maskách Cvikovem a dorazili jsme až do velké školy, kde pro nás byla připravena diskotéka. Soutěžili jsme a tancovali, líbilo se mi to. Paní učitelka šla za paní Flintstoneovou. Matěj Freier (4. A) Dětem se karneval moc líbil, není pochyb, že jej zařadí mezi příjemné zážitky ze školních let. Svědčí o tom jejich příspěvky: Na karnevalu v maskách jsem si stoupla na stupínek a děti hádaly, kdo jsem. Byla jsem neandrtálec. Líbilo se mi několik masek, nejvíce džentlmen, šašek, pirát, Zvonilka a Harry Potter. Mohli jsme se zúčastnit různých soutěží a her, třeba židličkované. Holky tancovaly před celou školou a všichni se na ně koukali. A já jsem tancovala o sto šest. Tereza Langrová (2. A) Ve třídě jsme přáli Kubovi, který byl za policajta. Já jsem byla za piráta. Na karnevalu byly překrásné masky. Škoda, že Kristýnka chyběla, protože to bylo fakt hustý! A nejhezčí masku měla asi břišní tanečnice. ŠKOLNÍ KOLO V RECITACI NA PRVNÍM STUPNI V pondělí 3. března se jako každoročně konalo školní kolo v recitaci. Všichni žáci se pečlivě připravovali a ve všech třídách proběhlo nejprve třídní kolo. Z každého ročníku postoupili vždy tři nejlepší recitátoři. V soutěži se nakonec sešlo 24 recitátorů. Slyšeli jsme opět spoustu pěkných básniček. Oblíbenými autory byli 1. Barbora Lamačová, 2. Natálie Tesařová, 3. Matyáš Bobelák Kategorie II. (2. a 3. ročníky) 1. Filip Zetek, 2. Klára Pastorová, 3. Jan Peterka Kategorie III. (4. a 5. ročníky) 1. Eliška Kuncová, 2. Kateřina Kovalevová, 3. Anna Ulmanová Mgr. Alena Jelínková zleva Natálie Tesařová, Barbora Lamačová, Matyáš Bobelák zleva Klára Pastorová, Filip Zetek, Jan Peterka Jiří Žáček, Miloš Kratochvíl a Jan Vodňanský. Soutěžilo se ve třech kategoriích a pochvalu si zaslouží všichni recitátoři. Poděkování patří i paním učitelkám, které jako porotkyně neměly vůbec lehký úkol vybrat ty nejlepší. Letošní školní kolo recitační soutěže dopadlo takto: Kategorie I. (1. ročník) zleva Kateřina Kovalevová, Eliška Kuncová, Anna Ulmanová 10

11 SPRÁVNÉ ČIŠTĚNÍ ZUBŮ? PRO NAŠE PRVŇÁKY HRAČKA! Každým rokem se žáci 1. stupně účastní projektu,,zdravé zuby". Je to komplexní program péče o chrup zaměřený na prevenci zubního kazu. Děti od 1. do 5. ročníku dostanou pracovní sešity a cvičení v nich obsažené vypracovávají v hodinách prvouky nebo přírodovědy. Seznamují se tak zábavnou formou, pomocí různých křížovek, doplňovaček a obrázků, se základními znalostmi v péči o zuby. V pondělí 17. března, v rámci tohoto projektu, přišla do tříd k prvňáčkům zubní lékařka. Nejdříve si s dětmi povídala o tom, co znají. Například kolik mají zubů, jaké části má zub, jak roste a co způsobuje zubní kaz. Na velkém modelu zubů a zubního kartáčku ukázala, jak si správně zuby čistit. Potom už přišla chvíle, na kterou se děti nejvíce těšily. Vzaly své kartáčky a zkoušely si zuby co nejlépe vyčistit. Jestli se jim to povedlo, prozradila fialová pilulka. Na špatně vyčištěných zoubcích zůstaly fialové skvrny. Všechny děti se ale velmi snažily a dostaly pochvalu. Dětem se beseda moc líbila. Slíbily, že se budou o své zuby starat. Druhý den přinesly moc hezké obrázky nebo povídání. Některé děti už třeba nebudou mít strach z návštěvy zubní ordinace. Mgr. Alena Jelínková Jeden z prvňáků osobitě zachytil postřehy z projektového dne: U nás ve třídě byla paní zubařka. Cucali jsme tablety a měli jsme fialové pusy. Krokodýl má 64 až 68 zubů. Ondra Novotný (1. B) SETKÁNÍ S PRINCEZNOU Ve středu 19. března byli prvňáci pozváni paní Sýkorovou do Severu na besedu s Markou Míkovou. Je to spisovatelka, scénáristka, dramaturgyně a děti ji znají jako představitelku Šípkové Růženky z filmové pohádky Jak se budí princezny. Seznámila děti se svými knihami a z každé přečetla krátký úryvek, doplněný hrou na klavír a loutkovým vystoupením. Do poslední ukázky z knížky Mrakodrapy zapojila i děti. Pořad se nám moc líbil. Lenka Vodenková a Alena Jelínková, třídní učitelky 1. tříd KREJČOVSKÁ POHÁDKA DIVADÝLKA MRAK Všednodenní realita je nezřídka neveselá, dnes a denně nás stíhají nejrůznější problémy, potíže a starosti. Proto není na škodu utéct alespoň na hodinu do světa pohádek, kde obvykle dobro zvítězí nad zlem a všechno dobře dopadne. A jde-li navíc o představení osvědčeného souboru, který pro naše žáky v minulých letech již hrál, a jehož představení se setkalo s velmi kladným ohlasem, nebylo nad čím váhat. Oním osvědčeným souborem je Divadýlko Mrak z Havlíčkova Brodu, které letos zařadilo do repertoáru Krejčovskou pohádku. Zhlédli ji žáci všech tříd prvního stupně, a to v pondělí 24. února od 10:30 hod. v sále Severu. Divadýlko Mrak táhnou dva herci, spíš multižánristé Yvonna Kršková, která spolu s Janem Prokešem napsala scénář ke Krejčovské pohádce, a Josef Melena, kterýžto je obvykle podepsán pod hudbou (tato pohádka nebyla výjimkou). Paní učitelka Michala Hokrová zhodnotila představení stručně a výstižně: pobavilo, potěšilo a poučilo. A dodala: Odcházeli jsme spokojeni a moc se těšíme na další představení Divadýlka Mrak. Děti o Krejčovské pohádce napsaly toto: V Krejčovské pohádce hráli královna, král, královnin sluha, princezna Kačenka, krejčí. Původně byla královna chudá žena, ale řekla králi, že bydlela na zámku a že ji ze zámku vyhodili. Když přišel krejčí, nabízel královně látky, ze kterých jí něco ušije. Ukázal jí i fialovou látku a řekl, že z ní by jí mohl něco ušít. Královna sice souhlasila, ale byla nespokojená. Najednou ale zaslechla, jak si krejčí povídá s Kačenkou. Královna neměla Kačenku ráda, a proto na ni pořád křičela. Najednou si královna vzpomněla, že krejčí nemá povolení k prodeji, a tak ho zavřela do vězení. Ale krejčíka nakonec vysvobodila (Pokračování na stránce 12) 11

12 (Pokračování ze stránky 11) víla. Královna si najala sluhu, aby ze sebe udělal obra a aby unesl princeznu. Nakonec ji ale vysvobodil krejčí. Vanessa Pasaričová (4.B) Královna požádala obra, aby unesl princeznu Kačenku. Záviděla jí její krásu, protože sama byla ošklivá. Obr poslechl a unesl Kačenku do velké jeskyně. Kačenka volala o pomoc. Slyšela ji divoženka a dala krejčímu kouzelnou jehlu a meč. Krejčí přemohl obra a princeznu zachránil. Královna se píchla o kouzelnou jehlu a proměnila se v myš. Pohádka se mi líbila. Klára Němečková (4.B) Nejvíc mě překvapilo, že tam bylo tak málo herců, přitom ta pohádka byla tak krásná. Nevím, jak vám, ale mně se moc líbila. A těším se na příště. Anička Kolářová (3.A) Nejlepší herec byl Mrťafa. Nejlepší pohádka mého života. Honza Fojt (3.A) Nejlepší postava byl obr, který bojoval s krejčím Jiříkem. Jirka potkal vílu, která mu dala dva dary meč a kouzelnou jehlu. Nikdy jsem neviděl lepší pohádku, a to je co říct! Michal Tíma (3.A) Mně se nejvíc líbila postava jménem Mrťafa. Pohádka se mi hodně líbila. Chtěl bych ji vidět ještě jednou. Jan Peterka (3.A) V pohádce vystupovaly jen dvě osoby. Dělaly srandovní věci. A pak se principálka stala královnou, z Mrťafy se stal obr a pak chytil princeznu, divoženka dala krejčímu kouzelnou jehlu. Principálka a krejčí bojovali a z principálky se stala myš. Anička Dinhová (3.A) Pohádka se odehrávala na zámku a v lese. Moc se mi líbily kulisy a kostýmy. Herci hráli moc hezky. Byly tam i loutky, které měly oblečky. Pohádka se mi moc, moc, moc líbila. Honza Pánik (3.A) Václav Savka S PERNŠTEJNY ZA PŘEMYSLOVCI Pravidelní čtenáři cvikovského Zpravodaje i Školáka už vědí. Od první návštěvy pardubické skupiny historického šermu, nesoucí název po slavném šlechtickém rodu s erbem s černou hlavou zubra se zlatou houžví v nozdrách, uplynulo již deset let. Za tu dobu neztratily pořady vyráběné agenturou se stejnojmenným názvem vůbec nic na kvalitě, pečlivosti, pestrosti, akčnosti a humoru. Všude, kde se Pernštejni objeví, jsou svěžím vánkem provětrávajícím výuku vlastivědy a dějepisu. A že už jistě sjezdili desítky, dost možná že i stovky měst v Česku K nám zavítali se zbrusu novým pořadem nazvaným Přemyslovská knížata počátky Českého státu, v němž publikum sestávající z žáků prvního i druhého stupně základních škol uvádějí do Českého státu v době knížecí, tedy od druhé poloviny 9. do 11. století období našich dějin, kdy vládli první panovníci z domácí líhně knížata z rodu Přemyslovců. Jak už to bývá, někteří třímali otěže panování ve svých rukou pevně, jiní by podlézavostí vůči sousední Svaté říši římské s jádrem na německém území úspěšně konkurovali Hujerovi z klasické komedie o Marečkovi, který byl vyzýván k podávání pera, někteří vládcové holdovali alkoholu, jiní udělali z pronásledování svých sourozenců, jež pro ně představovali ztělesnění ohrožení jejich vlastní pozice na knížecím stolci, málem národní sport, někteří trpěli jako málokteří mučedníci, když byli kastrováni, oslepováni, vězněni a úkladně vražděni, aniž za to byli prohlášeni svatými, někteří vládli s rozmyslem v duchu zásady, že zájem obecný je nutno povýšit nad zájmy vlastní. O tom všem a ještě mnohém dalším vyprávěli našim žákům Pernštejni ve čtvrtek 20. února. Dějištěm jejich nového pořadu byla jako obvykle tělocvična, která nejlépe vyhovuje jejich prostorovým nárokům. Ke všem dosavadním představením Pernštejnů patřily četné rekvizity, dobové kostýmy, zbraně, náčiní aj., rovněž již neodmyslitelnou součástí programů bylo aktivní zapojování publika do dění na jevišti. Žáci dostávají možnost zahrát si v představení, a to je zvláště pro ty mladší velké lákadlo a zároveň záruka, že se bude publikum dobře bavit. Nic z výše uvedeného nechybělo ani přemyslovskému pořadu. Pernštejnům i letos adresujeme velkou pochvalu, jedničku a poděkování za to, že nás poctili návštěvou. Již nyní se těšíme na jejich další (již ohlášený) pořad Přemyslovští králové rozkvět Českého státu o posledních vládcích naší jediné domácí dynastie. Naši žáci viděli představení Pernštejnů takto: (Pokračování na stránce 13) 12

Zpravodaj města Cvikova listopad 2013

Zpravodaj města Cvikova listopad 2013 Ročník 41 LISTOPAD 2013 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, píši tato slova v období předčasných parlamentních voleb a nemohu se nevyjádřit k volební náladě která, ať chceme nebo nechceme, je kolem nás. Tyto

Více

Zpravodaj města Cvikova

Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj duben 2012 města Cvikova Ročník 40 DUBEN 2012 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, první jarní dny letošního roku přinesly velmi příjemné a teplé počasí, které láká k prvním

Více

Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané,

Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané, Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj únor 2010 města Cvikova Ročník 38 ÚNOR 2010 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, protože se zima ukázala v plné síle a napadlo dostatek sněhu, nemůžu se nezmínit o tom, že město

Více

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání Rady města Cvikov 7. schůze dne 27.března 2007. Ročník 35 KVĚTEN 2007 Cena 5 Kč. Vážení spoluobčané,

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání Rady města Cvikov 7. schůze dne 27.března 2007. Ročník 35 KVĚTEN 2007 Cena 5 Kč. Vážení spoluobčané, Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj květen 2007 města Cvikova Ročník 35 KVĚTEN 2007 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, jistě si většina z vás všimla toho, že došlo k přestěhování prodejny Teta z objektu bývalé

Více

Zpravodaj města Cvikova červenec - srpen 2013

Zpravodaj města Cvikova červenec - srpen 2013 Ročník 41 ČERVENEC - SRPEN 2013 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, polovina roku je za námi, překonali jsme velmi deštivé a chladné jaro, povodně se nám v červnových dnech naštěstí vyhnuly a máme za sebou také

Více

Zpravodaj města Cvikova

Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj duben 2007 města Cvikova Ročník 35 DUBEN 2007 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, v poslední době jsem se často setkával s problémy při započetí výstavby rodinných domů v lokalitách

Více

Zpravodaj. mìsta Cvikova. Usnesení 28. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 11. května 2006. Ročník 34 ČERVENEC - SRPEN 2006 Cena 5 Kč

Zpravodaj. mìsta Cvikova. Usnesení 28. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 11. května 2006. Ročník 34 ČERVENEC - SRPEN 2006 Cena 5 Kč Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj červenec - srpen 2006 mìsta Cvikova Ročník 34 ČERVENEC - SRPEN 2006 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, děti se konečně dočkaly hlavních školních prázdnin a před většinou z

Více

Zpravodaj. města Cvikova

Zpravodaj. města Cvikova Zpravodaj Přílohou města Cvikova Zpravodaj leden 2008 Zpravodaje města Cvikova jsou odjezdy autobusů města Cvikova ze Cvikova, které platí do 13. prosince 2008. K tomu si přečtěte vyjádření na první straně

Více

Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané,

Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané, Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj duben 2006 mìsta Cvikova Ročník 34 DUBEN 2006 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, letošní zima nám všem dala pořádně zabrat. Snad už je ale konečně jaro a sníh v dohledné době

Více

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008 Nový název Základní umělecká škola v Úpici má od 28. září 2007 čestný název Základní umělecká škola A. M. Buxton, Úpice. I přesto, že na Václava si vzalo babí léto náhradní volno a pršelo, na dobré náladě

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání 19. schůze Rady města Cvikova ze dne 16. října 2007. Ročník 35 PROSINEC 2007 Cena 5 Kč

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání 19. schůze Rady města Cvikova ze dne 16. října 2007. Ročník 35 PROSINEC 2007 Cena 5 Kč Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj prosinec 2007 města Cvikova Ročník 35 PROSINEC 2007 Cena 5 Kč V neděli 2. prosince v 17.00 hodin rozsvícení vánočního stromu na náměstí Vážení spoluobčané, poslední měsíc

Více

ZVOLILI JSME PREZIDENTA

ZVOLILI JSME PREZIDENTA Ročník 41 ÚNOR 2013 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, píši tyto řádky v době, kdy pociťuji křehkost zdraví, kterého si mnohdy nevážíme a často o něj ani řádně nepečujeme. V době viróz, chřipek a různých onemocnění

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Prvomájový jarmark. Číslo: 5 ročník: 38 7. května 2014 cena: 10 Kč

Prvomájový jarmark. Číslo: 5 ročník: 38 7. května 2014 cena: 10 Kč Číslo: 5 ročník: 38 7. května 2014 cena: 10 Kč I na letošním Prvomájovém jarmarku potěšilo návštěvníky vystoupení Základní umělecké školy J. A. Bendy Prvomájový jarmark Robot Merkur Vernisáž výstavy o

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

DĚTSKÝ DEN LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY JIŽ BRZY. Realitní kancelář KONTAKT- servis KLUB JUNIOR. JUDr. Jan Šimáček & JUDr. Jana Šimáčková

DĚTSKÝ DEN LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY JIŽ BRZY. Realitní kancelář KONTAKT- servis KLUB JUNIOR. JUDr. Jan Šimáček & JUDr. Jana Šimáčková 5 LIBUŠ a PÍSNICE 2 0 0 8 LIBUŠSKO-PÍSNICKÝ JARMARK 17. KVĚTNA 2008 SBÍRKA BRÝLÍ PRO AFRICKÉ DĚTI ODPALOVÁNÍ ZÁBAVNÉ PYROTECHNIKY DVAADVACET CENTIMETRŮ NĚŽNOSTÍ ATD. PŘÍLOHA: TŘETÍ HOSPODA VÝSADNÍ Ulice

Více

2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ

2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ LUŽICKÝ ZPRAVODAJ 2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 Slovo starosty FOTOGRAFOVÁNÍ DO KNIHY O KROJÍCH Foto: Zdeňka Hubačková Foto na titulní stránce: Z archívu Zdeňka

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

Dobrovolní hasiči slavili 150 let sboru Spanilou jízdou

Dobrovolní hasiči slavili 150 let sboru Spanilou jízdou Ročník XXII. Číslo 6 Červen 2014 Informační měsíčník občanů Semilska Dobrovolní hasiči slavili 150 let sboru Spanilou jízdou Cena 13 Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYCHÁZÍ 1. ČERVENCE 2014 Uzávěrka novin 15. června do

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE KVĚTEN 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Májová úvaha Jen v máji, se láska ve mně rodí. V máji, já po

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MYŠENCI

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MYŠENCI ROČNÍK XX číslo 5 květen 2012 18 Kč NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MYŠENCI RADA MĚSTA ZASEDALA VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA KONANÉ DNE 11. DUBNA 2012... souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem

Více

NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ ČERVEN 2010 CENA 1,- KČ VÝSTAVBA KANALIZACE A REKONSTRUKCE VOZOVKY Č. II/567 V ULICI HRONOVSKÁ INFORMACE Z RADNICE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Další veřejné zasedání

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE STR. 8 9 OBČAN A ZVÍŘE STR. 9 VOLNOČASOVÝ KLUB STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK XIII.

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více