Zpravodaj města Cvikova duben 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj města Cvikova duben 2014"

Transkript

1 Ročník 42 DUBEN 2014 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, loni touto dobou ještě kralovala paní Zima, letos jsme se jí nedočkali. A doufám, že příjemné počasí bude pokračovat i v dubnu. Sdružení Arnika pořádalo v loňském roce již druhý ročník soutěžní ankety Alej roku, v níž se vybírá nejpůsobivější alej. S velkou radostí Vám musím oznámit, že lidé hlasující v anketě ocenili alej na Křížovém vrchu Kalvárii jako nejzajímavější v celém kraji. Na tuto alej můžeme být právem pyšní, její krásu doplňují již předloni nově opravená zastavení. Věřím, že toto ocenění podpoří i zájem turistů. Snad se do budoucna podaří obnovit i kapličku a parkovou úpravu za kaplí včetně opravy soch, které vandalové poničili. S nástupem jarních dnů začínají tradiční akce města tak jako každý rok. V tomto Zpravodaji naleznete program Cvikovských dnů sportu od dubna do června. Přijďte si zasportovat a pobavit se. Využívat se budou všechna sportoviště, která ve Cvikově máme od sokolovny, volejbalových kurtů, tenisových kurtů až po víceúčelové školní hřiště. Program Májových oslav naleznete také v tomto čísle zpravodaje. Konat se budou opět v areálu letního kina a máme se na co těšit. Pestrý program začíná v hodin a končí ve hodin. Zajištěno je též bohaté občerstvení. Co zajistit nelze, je počasí. Musíme doufat, že nám to opět vyjde. Vrátím se k bílým kontejnerům na textil. Svozová firma jezdí pravidelně, kontejnery jsou většinou plné a vše je roztříděné a uložené v igelitových pytlích tak, jak je uvedeno na kontejnerech (viděla jsem na vlastní oči). Až budu mít k dispozici první čísla o vytříděných kilogramech, určitě Vás budu informovat. Všem, kdo třídíte nejenom textil, patří velký dík. Vážený pane B. Henke, nemyslím si, že občané v Drnovci jsou občané na Vystrkově. U některých autobusových linek se nám podařilo zastávku obnovit, nelze to však u všech, především dálkových spojů. To jistě pochopíte. Také jistě pochopíte, že autobusy nemohou jezdit každou hodinu od rána do večera. Všiml jste si někdy, kolik lidí autobusem jezdí? Dost často vídávám v autobuse 2-3 lidi. Někdy nikoho. A to v době, kdy bych předpokládala, že bude plný. Domnívám se, že dopravní obslužnost je po jednáních vcelku zabezpečena. Co se týče přechodu pro chodce na hlavní silnici 1/13 u zastávek autobusů, město Cvikov žádalo o obnovení odbor dopravy Libereckého kraje se zamítavým stanoviskem. Můžeme to samozřejmě zkusit znovu, ale myslím, že to dopadne stejně. To, že město udržuje a snaží se vylepšovat např. okolí dětského hřiště, kde se pro letošní rok počítá s novým chemickým WC a platíme přes sezonu správce, je Vám asi málo. Kolik dětí si tam denně hraje? Jak často a k jakému účelu je využíváno? Nikdy jsem si nechtěla takto dopisovat, psala jsem o tom již několikrát, ale nemohu mlčet. Vždyť jste mi vzápětí po vyjití březnového Zpravodaje posílal mailem prosbu v jiné věci, kterou jsem rychle a k Vaší spokojenosti vyřešila a stejně rychle bych Vás informovala i o záležitostech, které zmiňujete ve Zpravodaji z minulého měsíce. Možná, že jste chtěl odpověď veřejnou, snad je toto vysvětlení dostačující. Závěrem přeji všem občanům příjemné prožití velikonočních svátků, dětem kopu obarvených a vykoledovaných vajíček a jak se říkává slunce v duši. Mgr. Šárka Jakobi starostka města Cvikova BŘEZEN VE CVIKOVĚ Cvikovská parketa a devátý večer s Martinem Žákem a jeho hosty Foto: Zd. Nigrin 1

2 OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Cvikov podle 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje : 1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční: dne 23. května 2014 od hodin do hodin a dne 24. května 2014 od hodin do hodin 2. Místem voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č. 1 volební místnost Drnovec 73, Cvikov, část Drnovec pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Drnovec ve volebním okrsku č. 2 volební místnost Mateřská škola č.p. 278, Cvikov,část Lindava pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Lindava, Svitava, Záhořín ve volebním okrsku č. 3 volební místnost Městský úřad, Náměstí Osvobození 63, Cvikov I pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Trávník, Naděje, část Cvikov I a Cvikov II tyto ulice města: Náměstí Osvobození, Československé armády, Hrnčířská, Kollárova, Mlýnská, Nádražní, Průjezd, Pivovarská, Tovární, Wolkerova, Žitavská, Dělnická,Horní, Horova, Luční, Na Svahu, Nábřežní, Nemocniční, Palackého, Příčná, Slunečná, Ústavní, Vojanova, Zahradní, Pod Léčebnou, Pod Zeleným vrchem, Březová, K Zahrádkám ve volebním okrsku č. 4 volební místnost MFC Hotel Sever, Žitavská 132, Cvikov II pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Cvikov II tyto ulice města: Sídliště, část Vančurova (panelové domy č.p. 601,602,603,604) ve volebním okrsku č. 5 volební místnost pobočka ZŠ a MŠ Cvikov, Nerudova 300, Cvikov I pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části část Cvikov I a Cvikov II tyto ulice města: Alšova, Boženy Němcové, Čechova, Družstevní, Husova, Jiráskova, Komenského, Nerudova, Nová, Sad 5. května, Školní, Havlíčkova, K Rybníčku, Lesní, Malá, Mánesova, Martinovo údolí, Pětidomky, Potoční, Slovanka, Smetanova, V Zátiší, část Vančurova (rod. domy), Tyršova, Na Skalce 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel. 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Ve Cvikově dne Mgr. Šárka Jakobi, starostka Města Cvikov VOLIČSKÝ PRŮKAZ PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do EP k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává a) OBECNÍ ÚŘAD voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do EP a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden, b) ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD voliči, který je státním občanem ČR, má bydliště v jeho územním obvodu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb ( ); žádost musí být doručena příslušnému obecnímu úřadu (zastupitelskému úřadu) nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 16:00 hodin čtvrtka 8. května Žádost o vydání voličského průkazu lze podat: 1. písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče 2. osobně s platným dokladem totožnosti (ověřený podpis se nevyžaduje) 3. datovou schránkou nebo em opatřenou zaručeným elektronickým podpisem (Pokračování na stránce 3) 2

3 (Pokračování ze stránky 2) Vydání voličského průkazu: Obecní úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (tj. nejdříve 8. května 2014). 1. osobně voliči 2. osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu 3. voličský průkaz bude voliči zaslán na jím uvedenou adresu do vlastních rukou Občané jiných členských států Upozorňujeme, že právo volit do Evropského parlamentu na území České republiky mají i občané jiných členských států, kteří mají v naší obci po dobu minimálně 45 dnů přede dnem voleb (tj. před datem ) povolen trvalý nebo přechodný pobyt. Podmínkou je však podání žádosti (u MěÚ Cvikov evidence obyvatel) o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a čestné prohlášení a to nejpozději 40 dnů před dnem voleb tj. do 13. dubna Tiskopis žádosti i čestného prohlášení je k dispozici na MěÚ Cvikov, evidenci obyvatel. V něděli 13. dubna 2014 bude na Městském úřadě Cvikov pro tento účel zařízena služba od 8:00 hod. do 16:00 hod. Oznámení o povinném očkování psů a koček O Č K O V Á N Í CVIKOV Upozorňujeme majitele psů a koček, že bude dne 10. dubna čtvrtek provedeno povinné ochranné očkování proti vzteklině hod. Veterinární ordinace, hod. Nábřežní ul. Cvikov za hotelem Sever Majitelé zvířat předloží očkovací průkaz. Očkování proti vzteklině se provádí na náklady majitele. Úhrada činí 130,- Kč. O Č K O V Á N Í LINDAVA, SVITAVA Upozorňujeme majitele psů a koček, že bude dne pátek provedeno povinné ochranné očkování proti vzteklině O Č K O V Á N Í DRNOVEC Upozorňujeme majitele psů a koček, že bude dne Sobota provedeno povinné ochranné očkování proti vzteklině U RESTAURACE hod. Majitelé zvířat předloží očkovací průkaz. Očkování proti vzteklině se provádí na náklady majitele. Úhrada činí 130,- Kč. O Č K O V Á N Í TRÁVNÍK Upozorňujeme majitele psů a koček, že bude dne Sobota provedeno povinné ochranné očkování proti vzteklině Autobus.zastávka (u Bohemia Optik) hod. U JÓRŮ u čp. 36 AUTOBUS. zastávka (naproti hřišti, Lindě) Křižovatka na Sloup (autobus.zastávka) SVITAVA otočka hod hod hod hod. Majitelé zvířat předloží očkovací průkaz. Očkování proti vzteklině se provádí na náklady majitele. Úhrada činí 130,- Kč. Majitelé zvířat předloží očkovací průkaz. Očkování proti vzteklině se provádí na náklady majitele. Úhrada činí 130,- Kč. UPOZORNĚNÍ V pátek 18.dubna 2014 začíná svoz nádob označených samolepkou Bio odpad ve Cvikově Od tohoto termínu budou označené nádoby vyváženy každý pátek!!! UPOZORNĚNÍ Ve čtvrtek 1. května 2014 končí svoz nádob označených samolepkou zimní svoz ve Cvikově, Drnovci, Lindavě, Svitavě, Trávníku a Naději. Po tomto termínu nebudou označené nádoby vyváženy!!!! Provozní doba Sběrného dvora bude od /přechod na letní čas/ středa sobota hod hod. Bc. Štěpánka Petrusová finanční odbor MěÚ Cvikov Bc. Štěpánka Petrusová finanční odbor MěÚ Cvikov 3

4 4

5 5

6 6

7 Informace ze 4. schůze Rady města Cvikova 18. února /14 Rada města souhlasí s pořízením programu OBCHOD pro odbor kultury a s uzavřením Smlouvy o poskytování softwarových služeb na registrační program pro prodej vstupenek a materiálů infocentra na rok /14 Rada města souhlasí s nákupem myčky pro Multifunkční kulturní centrum Sever a doporučuje zakoupit klasickou kuchyňskou myčku. 37/14 Rada města souhlasí s pořízením tlakových lahví k výčepnímu zařízení v Multifunkčním kulturním centru Sever. Za pronájem tohoto zařízení bude účtována částka 500,- Kč. 38/14 Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo mezi Městem Cvikov a MARKA A.T., s.r.o. Brno na dodávku a instalaci scénického osvětlení v Multifunkčním kulturním centru Sever. 40/14 Rada města schvaluje příspěvek pro Nadaci pro transplantaci kostní dřeně, Plzeň, Na Roudné 123/ /14 Rada města schvaluje uspořádání veřejného závodu horských kol Pakli sport klubu dne a povoluje tímto vstup závodníků na pozemky města Cvikova v souvislosti s konáním tohoto závodu na základě žádosti ze dne /14 Rada města souhlasí s úpravami bytu č. 4 na adrese Cvikov, Cvikov II, Komenského 354 na základě žádosti na náklady žadatelky za podmínky prohlídky a schválení úprav stavebním technikem města. 43/14 Rada města souhlasí s přijetím věcného daru ve formě knih v celkové hodnotě 426,- Kč pro Městskou knihovnu Cvikov od Knihkupectví M. Šeps, Nový Bor. 44/14 Rada města souhlasí se založením Klubu maminek při DDM Cvikováček dle žádosti s tím, že město nebude hradit případné náklady na vybavení místnosti a jinou výbavu. 45/14 Rada města schvaluje vnitřní předpis Systém náležité péče hospodářského subjektu města Cvikova uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené v lesích města. 46/14 Rada města projednala stížnost vlastníků bytů v domě č.p. 542 v ul. Mánesova ve Cvikově a ukládá SMC s.r.o. zaslat dopis nájemci s upozorněním na dodržování pravidel chování v pronajatých prostorách (podle 2256 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 47/14 Rada města souhlasí s umístěním dopravních značek s omezením rychlosti na 30 km/h v ulici Vančurova ve Cvikově po projednání s odborem dopravy MěÚ Nový Bor. 51/14 Rada města schvaluje vyvěšení záměru pronajmout pozemky A) p.p.č. 152 o výměře 446 m²; KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území v k.ú. Lindava B) v k.ú. Naděje p.p.č. 876/3 - část 2332 m²; KN: trvalý travní porost-ttp; ÚP: louky a pastviny-lap p.p.č. 876/4 - část 257 m²; KN: TTP; ÚP: LaP v k.ú. Trávník u Cvikova p.p.č část 819 m²; KN: TTP; ÚP: LaP p.p.č. 264/24 o výměře 355 m²; KN: TTP; ÚP: LaP p.p.č část 510 m²; KN: OP, neplodná půda; ÚP: ostatní zeleň-oz p.p.č. 300/2 - část 412 m²; KN: OP, neplodná půda; ÚP: OZ p.p.č. 453/1 - část 775 m²; KN: TTP; ÚP: OZ p.p.č. 519/ m²; KN: TTP; ÚP: LaP p.p.č část 4044 m²; KN: OP, ostatní komunikace; ÚP: komunikace C) v k.ú. Cvikov p.p.č. 3259/5 - část m²; KN: TTP; ÚP: LaP p.p.č. 1378/3 -část 1864 m²; KN: orná půda; ÚP: orná půda p.p.č. 1410/5 - část 1422 m²; KN: TTP; ÚP: LaP p.p.č. 1832/4 - část 8105 m²; KN: orná půda; ÚP: orná půda p.p.č. 2476/1 - část 3151 m²; KN: TTP; ÚP: LaP p.p.č. 2476/13 - část 199 m²; KN: TTP; ÚP: smíšené neobytné území p.p.č. 2485/9 - část 480 m²; KN: TTP; ÚP: smíšené neobytné území k.ú. Lindava p.p.č. 948/2 část 5387 m² z celkové výměry 7293 m²; KN: TTP; ÚP: LaP p.p.č. 821/1 - část 955 m²; KN: lesní pozemek; ÚP: pozemek plnící fci lesa 52/14 Rada města neschvaluje vyvěšení záměru pronajmout pozemky z důvodu, že se jedná o fyzicky vyježděné cesty a) pozemek p.p.č a p.p.č b) p.p.č. 2463/2 a p.p.č. 3676/1 Informace z 5. schůze Rady města Cvikova 4. března /14 Rada města souhlasí s přijetím finančního daru pro Mateřskou školu Cvikov, příspěvková organizace, Sídliště 592 od rodičů a souhlasí s využitím finančního daru dle návrhu. 7 pro 55/13 Rada města souhlasí s ukončením nájmu ke dni na nebytový prostor na adrese Cvikov, Cvikov I, Komenského pro (Pokračování na stránce 8) 7

8 (Pokračování ze stránky 7) 56/14 Rada města souhlasí s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 6/2005, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku a to pro pořádání kulturní akce (hudebního festivalu) v areálu Kynologického klubu města Cvikov ve dnech pro 57/14 Rada města souhlasí s vyvěšením záměru pronajmout nebytové prostory na adrese Cvikov, Cvikov II, Nerudova 496 (kancelářské prostory) za cenu 400,- Kč za 1m 2 za rok + energie na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 7 pro 58/14 Rada města souhlasí s vyvěšením záměru pronajmout nebytové prostory na adrese Cvikov, Cvikov II, Nerudova 496 (prostory restaurace) za cenu 400,- Kč za 1m 2 za rok + energie na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 7 pro 59/14 Rada města souhlasí s vyřazením majetku z evidence Městské knihovny Cvikov, příspěvková organizace a to počítačového stolu v hodnotě 4.430,- Kč a počítačového stolu v hodnotě 2.928,- Kč. Tento majetek bude předán do užívání DDM Cvikováček, příspěvková organizace. 7 pro 61/14 Rada města schvaluje ošetření stromů: Javor horský Cvikov, Vančurova ulice a Jilm vaz Cvikov, Tovární ulice na základě odborného dendrologického stanoviska. 6 pro, 1 nepřítomen 62/14 Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby IV , CL Cvikov, Čsl.arm. p.p.č.2363/14, úpr.nn/ VBP001 mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce a.s. Děčín zastoupené ENPRO Energo s.r.o.. Rozsah VB cca 180 m2. Jednorázová úhrada 6 500,- Kč bez DPH (dle podmínek ČEZ Distribuce a.s.) 6 pro, 1 nepřítomen 64/14 Rada města souhlasí s uzavřením Budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č.14 SOBS mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce a.s.děčín. Jedná se o odběrné místo v rámci stavby Rekonstrukce Sběrného dvora. Podíl města ,- Kč. 6 pro, 1 nepřítomen 65/14 Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene IV /VB002 stavby CL-Cvikov, Drnovec roz.knn ppč.200/1n, na p.p.č.577/4 v kú Drnovec mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce a.s.děčín, zastoupené GA Energo technik, s.r.o.. Rozsah VB je 10 bm. Jednorázová úhrada 1 000,- Kč bez DPH, 1 210,- Kč s DPH. 6 pro, 1 nepřítomen 66/14 Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby IV /001, CL Cvikov, Nábřežní, připojení zahrádek, mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce a.s. Děčín zastoupené ELMO Schoř s.r.o.. Rozsah VB cca 120 m. Jednorázová úhrada 5 000,- Kč bez DPH. 6 pro, 1 nepřítomen 67/14 Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene stavby Výstavba plynové kotelny ul. Boženy Němcové čp Cvikov, mezi Městem Cvikov a Společenství vlastníků jednotek domu čp / I, Boženy Němcové Cvikov. Rozsah VB cca 32 bm. Jednorázová úhrada 5 000,- Kč bez DPH. 6 pro, 1 nepřítomen 68/14 Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo přístupu za účelem udržování a provádění oprav havarijního přepadu a odvodnění armaturní šachty na p.p.č. 963 v kú Lindava pro vodojem resp.vodní zdroj Lindava mezi Lesy České republiky s.p., lesní správa Česká lípa a Městem Cvikov. Rozsah VB cca 10 bm a 1,5 bm. 6 pro, 1 nepřítomen 75/14 Rada města schvaluje vyvěšení záměru pronajmout p.p.č část dle zákresu (cca 575 m² z celk. výměry 1412 m²) k.ú. Trávník u Cvikova; KN: ostatní plocha-komunikace; ÚP: komunikace a tímto revokuje bod neschvalující záměr pronájmu této parcely v usnesení č. 52/14 z pro, 1 nepřítomen Š K O L S T V Í ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov informuje ZÁPIS DO MŠ U Koníčka (MŠ SÍDLIŠTĚ 592, CVIKOV) ve středu od do hodin Milé děti a milí rodiče, zveme vás na návštěvu naší mateřské školky. Tento den je zároveň určen pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2014/2015. ( Přihlášky možno vyzvednout v MŠ ) TĚŠÍME SE NA NOVÉ KAMARÁDY! web.stránky ukonicka.cvikov.cz 8

9 Informace z MŠ Jiráskova Návštěva truhlářské dílny Betys V pátek se děti ze 4. třídy naší mateřské školy vydaly na prohlídku truhlářské dílny Betys ve Cvikově. Po milém uvítání nás paní Alena Pavlusová s pomocnicí Petrou postupně provázely jednotlivými dílnami. Všude bylo plno strojů, nářadí a hlavně voňavého dřeva. Viděli jsme, jak se pod šikovnýma rukama truhlářů mění kusy dřeva v opracovaná okna i dveře. Moc se nám líbily roury, které vedou od každého stroje a odsávají piliny. Teď už víme, že vyrobit něco pěkného ze dřeva není jednoduché. Prohlídka byla bezva, tak se nesmíme divit, že se na závěrečnou otázku paní Aleny : Kdo bude truhlářem?, zvedl celý les rukou. A to jsme ještě dostali dva velké sáčky bonbónů! Mňam! Tímto moc děkujeme vedení a všem zaměstnancům firmy Betys za nevšední a zajímavý zážitek našich předškoláků. Byli jsme na Ptačím sněmu A kdo tam k nám přiletěl? No přeci ptáčci - sova, holubička, vrabec, sýkorka, kukačka, kos, čáp, čížek a datel. Každý z nich přinesl i svou písničku, kterou jsme si společně zazpívali a doprovodili na různé zvukové a rytmické nástroje. Na závěr se děti naučily i zapisovat písničky a už teď ví, jaké existují noty. Bc. Eva Bobeláková - ředitelka MŠ Charváthová Miroslava - učitelka MŠ Na návštěvě městské knihovny I naše děti vědí, že měsíc březen je měsícem knihy. A proto se naše třída po předchozí domluvě vydala do městské knihovny. Čekaly tam na nás nejen knížky, ale i velké překvapení - pohádka Dášeňka, kterou nám přijela zahrát paní Enochová. Děkujeme paní Sýkorové za pěkný pořad, který pro naše děti zajistila. Paní učitelky a děti ze 4. třídy Poprvé v mateřské škole Tak jako každý rok se přišly nové děti podívat do naší mateřské školy. Na všechny tu čekaly v tělocvičně různé koutky, kde si mohly pohrát se zvířátky, zasportovat si, prohlédnout knížky či vyzkoušet jak sloužit velké puzzle. Společně s rodiči se podívali i do tříd. Domů odcházely s novými zážitky a malým dárkem, který pro ně připravili starší kamarádi. Od září se na ně těšíme a věříme, že se jim bude v naší školce líbit. Bc. Eva Bobeláková - ředitelka MŠ 9

10 ŠKOLNÍ KARNEVAL V pátek 7. března proběhl karneval, kterého se zúčastnily děti z ročníků. Poděkování patří páťákům, kteří nám krásně vyzdobili tělocvičnu. Odměnu by si zasloužil i pan zástupce ředitele Miroslav Novotný alias DJ Míno, který dobře rozproudil zábavu chytlavými písničkami. Kolektiv učitelek 1. stupně Andrlová (2. A) Já jsem šla za klauna. Všichni jsme tancovali a honili se po tělocvičně. Mirinka Jiroutová (2. A) Já jsem šla za slávistku. V devět hodin jsme vyrazili na velkou školu, šli jsme průvodem po náměstí. Písně nám pouštěl diskžokej Míno. Hned na začátku byla soutěž masek, při níž se chodilo v kruhu. Židličkovanou vyhrál Lukáš z naší třídy. Eliška Svobodová (4. A) Součástí programu byla i soutěž v praskání balonků. Vyhrála ji 4.B. Školní karneval se mi moc líbil. Lucie Trčová (4. A) Všichni účastníci karnevalu měli moc hezké masky, celá třída 4.B byla za Šmouly. DJ Míno pouštěl písničky i na přání. Řekly jsme si s holkami o písničku, na kterou tancujeme na aerobiku. Všechno se mi to moc líbilo. Šárka Budíčková (4. A) Já jsem šel za kovboje. Prošli jsme v maskách Cvikovem a dorazili jsme až do velké školy, kde pro nás byla připravena diskotéka. Soutěžili jsme a tancovali, líbilo se mi to. Paní učitelka šla za paní Flintstoneovou. Matěj Freier (4. A) Dětem se karneval moc líbil, není pochyb, že jej zařadí mezi příjemné zážitky ze školních let. Svědčí o tom jejich příspěvky: Na karnevalu v maskách jsem si stoupla na stupínek a děti hádaly, kdo jsem. Byla jsem neandrtálec. Líbilo se mi několik masek, nejvíce džentlmen, šašek, pirát, Zvonilka a Harry Potter. Mohli jsme se zúčastnit různých soutěží a her, třeba židličkované. Holky tancovaly před celou školou a všichni se na ně koukali. A já jsem tancovala o sto šest. Tereza Langrová (2. A) Ve třídě jsme přáli Kubovi, který byl za policajta. Já jsem byla za piráta. Na karnevalu byly překrásné masky. Škoda, že Kristýnka chyběla, protože to bylo fakt hustý! A nejhezčí masku měla asi břišní tanečnice. ŠKOLNÍ KOLO V RECITACI NA PRVNÍM STUPNI V pondělí 3. března se jako každoročně konalo školní kolo v recitaci. Všichni žáci se pečlivě připravovali a ve všech třídách proběhlo nejprve třídní kolo. Z každého ročníku postoupili vždy tři nejlepší recitátoři. V soutěži se nakonec sešlo 24 recitátorů. Slyšeli jsme opět spoustu pěkných básniček. Oblíbenými autory byli 1. Barbora Lamačová, 2. Natálie Tesařová, 3. Matyáš Bobelák Kategorie II. (2. a 3. ročníky) 1. Filip Zetek, 2. Klára Pastorová, 3. Jan Peterka Kategorie III. (4. a 5. ročníky) 1. Eliška Kuncová, 2. Kateřina Kovalevová, 3. Anna Ulmanová Mgr. Alena Jelínková zleva Natálie Tesařová, Barbora Lamačová, Matyáš Bobelák zleva Klára Pastorová, Filip Zetek, Jan Peterka Jiří Žáček, Miloš Kratochvíl a Jan Vodňanský. Soutěžilo se ve třech kategoriích a pochvalu si zaslouží všichni recitátoři. Poděkování patří i paním učitelkám, které jako porotkyně neměly vůbec lehký úkol vybrat ty nejlepší. Letošní školní kolo recitační soutěže dopadlo takto: Kategorie I. (1. ročník) zleva Kateřina Kovalevová, Eliška Kuncová, Anna Ulmanová 10

11 SPRÁVNÉ ČIŠTĚNÍ ZUBŮ? PRO NAŠE PRVŇÁKY HRAČKA! Každým rokem se žáci 1. stupně účastní projektu,,zdravé zuby". Je to komplexní program péče o chrup zaměřený na prevenci zubního kazu. Děti od 1. do 5. ročníku dostanou pracovní sešity a cvičení v nich obsažené vypracovávají v hodinách prvouky nebo přírodovědy. Seznamují se tak zábavnou formou, pomocí různých křížovek, doplňovaček a obrázků, se základními znalostmi v péči o zuby. V pondělí 17. března, v rámci tohoto projektu, přišla do tříd k prvňáčkům zubní lékařka. Nejdříve si s dětmi povídala o tom, co znají. Například kolik mají zubů, jaké části má zub, jak roste a co způsobuje zubní kaz. Na velkém modelu zubů a zubního kartáčku ukázala, jak si správně zuby čistit. Potom už přišla chvíle, na kterou se děti nejvíce těšily. Vzaly své kartáčky a zkoušely si zuby co nejlépe vyčistit. Jestli se jim to povedlo, prozradila fialová pilulka. Na špatně vyčištěných zoubcích zůstaly fialové skvrny. Všechny děti se ale velmi snažily a dostaly pochvalu. Dětem se beseda moc líbila. Slíbily, že se budou o své zuby starat. Druhý den přinesly moc hezké obrázky nebo povídání. Některé děti už třeba nebudou mít strach z návštěvy zubní ordinace. Mgr. Alena Jelínková Jeden z prvňáků osobitě zachytil postřehy z projektového dne: U nás ve třídě byla paní zubařka. Cucali jsme tablety a měli jsme fialové pusy. Krokodýl má 64 až 68 zubů. Ondra Novotný (1. B) SETKÁNÍ S PRINCEZNOU Ve středu 19. března byli prvňáci pozváni paní Sýkorovou do Severu na besedu s Markou Míkovou. Je to spisovatelka, scénáristka, dramaturgyně a děti ji znají jako představitelku Šípkové Růženky z filmové pohádky Jak se budí princezny. Seznámila děti se svými knihami a z každé přečetla krátký úryvek, doplněný hrou na klavír a loutkovým vystoupením. Do poslední ukázky z knížky Mrakodrapy zapojila i děti. Pořad se nám moc líbil. Lenka Vodenková a Alena Jelínková, třídní učitelky 1. tříd KREJČOVSKÁ POHÁDKA DIVADÝLKA MRAK Všednodenní realita je nezřídka neveselá, dnes a denně nás stíhají nejrůznější problémy, potíže a starosti. Proto není na škodu utéct alespoň na hodinu do světa pohádek, kde obvykle dobro zvítězí nad zlem a všechno dobře dopadne. A jde-li navíc o představení osvědčeného souboru, který pro naše žáky v minulých letech již hrál, a jehož představení se setkalo s velmi kladným ohlasem, nebylo nad čím váhat. Oním osvědčeným souborem je Divadýlko Mrak z Havlíčkova Brodu, které letos zařadilo do repertoáru Krejčovskou pohádku. Zhlédli ji žáci všech tříd prvního stupně, a to v pondělí 24. února od 10:30 hod. v sále Severu. Divadýlko Mrak táhnou dva herci, spíš multižánristé Yvonna Kršková, která spolu s Janem Prokešem napsala scénář ke Krejčovské pohádce, a Josef Melena, kterýžto je obvykle podepsán pod hudbou (tato pohádka nebyla výjimkou). Paní učitelka Michala Hokrová zhodnotila představení stručně a výstižně: pobavilo, potěšilo a poučilo. A dodala: Odcházeli jsme spokojeni a moc se těšíme na další představení Divadýlka Mrak. Děti o Krejčovské pohádce napsaly toto: V Krejčovské pohádce hráli královna, král, královnin sluha, princezna Kačenka, krejčí. Původně byla královna chudá žena, ale řekla králi, že bydlela na zámku a že ji ze zámku vyhodili. Když přišel krejčí, nabízel královně látky, ze kterých jí něco ušije. Ukázal jí i fialovou látku a řekl, že z ní by jí mohl něco ušít. Královna sice souhlasila, ale byla nespokojená. Najednou ale zaslechla, jak si krejčí povídá s Kačenkou. Královna neměla Kačenku ráda, a proto na ni pořád křičela. Najednou si královna vzpomněla, že krejčí nemá povolení k prodeji, a tak ho zavřela do vězení. Ale krejčíka nakonec vysvobodila (Pokračování na stránce 12) 11

12 (Pokračování ze stránky 11) víla. Královna si najala sluhu, aby ze sebe udělal obra a aby unesl princeznu. Nakonec ji ale vysvobodil krejčí. Vanessa Pasaričová (4.B) Královna požádala obra, aby unesl princeznu Kačenku. Záviděla jí její krásu, protože sama byla ošklivá. Obr poslechl a unesl Kačenku do velké jeskyně. Kačenka volala o pomoc. Slyšela ji divoženka a dala krejčímu kouzelnou jehlu a meč. Krejčí přemohl obra a princeznu zachránil. Královna se píchla o kouzelnou jehlu a proměnila se v myš. Pohádka se mi líbila. Klára Němečková (4.B) Nejvíc mě překvapilo, že tam bylo tak málo herců, přitom ta pohádka byla tak krásná. Nevím, jak vám, ale mně se moc líbila. A těším se na příště. Anička Kolářová (3.A) Nejlepší herec byl Mrťafa. Nejlepší pohádka mého života. Honza Fojt (3.A) Nejlepší postava byl obr, který bojoval s krejčím Jiříkem. Jirka potkal vílu, která mu dala dva dary meč a kouzelnou jehlu. Nikdy jsem neviděl lepší pohádku, a to je co říct! Michal Tíma (3.A) Mně se nejvíc líbila postava jménem Mrťafa. Pohádka se mi hodně líbila. Chtěl bych ji vidět ještě jednou. Jan Peterka (3.A) V pohádce vystupovaly jen dvě osoby. Dělaly srandovní věci. A pak se principálka stala královnou, z Mrťafy se stal obr a pak chytil princeznu, divoženka dala krejčímu kouzelnou jehlu. Principálka a krejčí bojovali a z principálky se stala myš. Anička Dinhová (3.A) Pohádka se odehrávala na zámku a v lese. Moc se mi líbily kulisy a kostýmy. Herci hráli moc hezky. Byly tam i loutky, které měly oblečky. Pohádka se mi moc, moc, moc líbila. Honza Pánik (3.A) Václav Savka S PERNŠTEJNY ZA PŘEMYSLOVCI Pravidelní čtenáři cvikovského Zpravodaje i Školáka už vědí. Od první návštěvy pardubické skupiny historického šermu, nesoucí název po slavném šlechtickém rodu s erbem s černou hlavou zubra se zlatou houžví v nozdrách, uplynulo již deset let. Za tu dobu neztratily pořady vyráběné agenturou se stejnojmenným názvem vůbec nic na kvalitě, pečlivosti, pestrosti, akčnosti a humoru. Všude, kde se Pernštejni objeví, jsou svěžím vánkem provětrávajícím výuku vlastivědy a dějepisu. A že už jistě sjezdili desítky, dost možná že i stovky měst v Česku K nám zavítali se zbrusu novým pořadem nazvaným Přemyslovská knížata počátky Českého státu, v němž publikum sestávající z žáků prvního i druhého stupně základních škol uvádějí do Českého státu v době knížecí, tedy od druhé poloviny 9. do 11. století období našich dějin, kdy vládli první panovníci z domácí líhně knížata z rodu Přemyslovců. Jak už to bývá, někteří třímali otěže panování ve svých rukou pevně, jiní by podlézavostí vůči sousední Svaté říši římské s jádrem na německém území úspěšně konkurovali Hujerovi z klasické komedie o Marečkovi, který byl vyzýván k podávání pera, někteří vládcové holdovali alkoholu, jiní udělali z pronásledování svých sourozenců, jež pro ně představovali ztělesnění ohrožení jejich vlastní pozice na knížecím stolci, málem národní sport, někteří trpěli jako málokteří mučedníci, když byli kastrováni, oslepováni, vězněni a úkladně vražděni, aniž za to byli prohlášeni svatými, někteří vládli s rozmyslem v duchu zásady, že zájem obecný je nutno povýšit nad zájmy vlastní. O tom všem a ještě mnohém dalším vyprávěli našim žákům Pernštejni ve čtvrtek 20. února. Dějištěm jejich nového pořadu byla jako obvykle tělocvična, která nejlépe vyhovuje jejich prostorovým nárokům. Ke všem dosavadním představením Pernštejnů patřily četné rekvizity, dobové kostýmy, zbraně, náčiní aj., rovněž již neodmyslitelnou součástí programů bylo aktivní zapojování publika do dění na jevišti. Žáci dostávají možnost zahrát si v představení, a to je zvláště pro ty mladší velké lákadlo a zároveň záruka, že se bude publikum dobře bavit. Nic z výše uvedeného nechybělo ani přemyslovskému pořadu. Pernštejnům i letos adresujeme velkou pochvalu, jedničku a poděkování za to, že nás poctili návštěvou. Již nyní se těšíme na jejich další (již ohlášený) pořad Přemyslovští králové rozkvět Českého státu o posledních vládcích naší jediné domácí dynastie. Naši žáci viděli představení Pernštejnů takto: (Pokračování na stránce 13) 12

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí Mgr. Dana Balážová vedoucí Náhradní rodinná péče pro oblast Nový Bor - Arnultovice: Akátová Lidická Polní U Slévárny B. Egermanna Lipová Prokopa Velikého U Studánky Dobrovského Luční Příkrá U Vodárny Gen.Svobody

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 Obsah: Slovo ředitele školy. Zahájení školního roku. vystoupení v domově důchodců vyhodnocení sběru, bludiště a malování.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012

Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012 účast: ze 7 členů přítomno: 7 členů 506/12 DDM Cvikováček Cvikov rada souhlasí s přijetím darů v celkové hodnotě 9210,- Kč na akci

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 SOBOTA 18.4.2015 Pardubický vinařský půlmaratón Závod na dlouhé trati 21,097km ve spolupráci s běžci, kteří poběží na stejné trati jeden ze závodů mistrovství

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Naše 4.třída Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Vážení rodiče, v případě,že nesouhlasíte s uvedenými informacemi

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

7. vydání - listopad 2007

7. vydání - listopad 2007 7. vydání - listopad 2007. Ve druhém kole soutěžilo 13 žáků. Čekaly na ně příklady z učiva 6. třídy, násobení, sčítání, zaokrouhlování, slovní úloha a jeden úkol z geometrie. Většina z nich prokázala velmi

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Memoriál Jana Gajdoše 2015

Memoriál Jana Gajdoše 2015 TJ Sokol Brno I, Kounicova 20/22, Brno Milí přátelé, oddíl SG Vás zve na mezinárodní závod Závod se koná ve sportovní hale: TJ Sokol Brno I,Kounicova 22, Brno, v sobotu 2 listopadu 2015 Memoriál J. Gajdoše

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 Místo konání: Pořadatel: Ředitel festivalu: Hlavní rozhodčí: Program: Dům kultury Orlová, Osvobození 797 (vedle

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 55

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 55 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 55 Obsah: Slovo ředitele školy, Jaro, příroda kolem nás, divadelní představení, recitační soutěž. Vyhodnocení sběru,

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku To ten čas ale rychle utíká. Před chvílí jsme si ještě užívali letní prázdniny a teď už můžeme pomalu kupovat vánoční dárky. Listy padají a kolem nás je příjemné prostředí a spoustu barviček. I počasí

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

FOX klub Praha za podpory Asociace ROB ČR. pořádá. Mistrovská soutěž I. stupně v radiovém orientačním běhu

FOX klub Praha za podpory Asociace ROB ČR. pořádá. Mistrovská soutěž I. stupně v radiovém orientačním běhu FOX klub Praha za podpory Asociace ROB ČR pořádá Mistrovská soutěž I. stupně v radiovém orientačním běhu Úvod: Rok opět uběhl a je tu již 31. ročník Poháru přátelství, soutěže s nejdelší tradicí v České

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

ROZPIS PRO ROK 2011. a v rámci vzpomínkových oslav 72. výročí 17. listopadu 1939 a 22. výročí 17. listopadu 1989. pořádá

ROZPIS PRO ROK 2011. a v rámci vzpomínkových oslav 72. výročí 17. listopadu 1939 a 22. výročí 17. listopadu 1989. pořádá ROZPIS 58. ROČNÍKU BĚHU 17. LISTOPADU a 48. ROČNÍKU AKADEMICKÉHO MISTROVSTVÍ ČR V PŘESPOLNÍM BĚHU PRO ROK 2011 a v rámci vzpomínkových oslav 72. výročí 17. listopadu 1939 a 22. výročí 17. listopadu 1989

Více

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Klubu výcviku malých plemen ČR Staffordshire Bull Terier Clubu CZ Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na III. ročník Celostátní

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013,

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Šluknov se na svém 19. zasedání dne 31.10.2013

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: schváleného příspěvku

Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: schváleného příspěvku Sportovní granty 4. etapa Příloha a) Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: Žadatel, sídlo Výše schváleného 993.26,- Lokomotiva Česká, o.s. Mánesova

Více

PROPOZICE 43. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM. Podzimní lyžařský přespolák. 5. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy. Lyžařský klub USK CS Plzeň

PROPOZICE 43. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM. Podzimní lyžařský přespolák. 5. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy. Lyžařský klub USK CS Plzeň PROPOZICE 43. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM Podzimní lyžařský přespolák 5. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy Lyžařský klub USK CS Plzeň ve spolupráci s KATEDROU TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU ZČU Dne 3. LISTOPADU

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Tělovýchovná jednota Léčebna Košumberk ve spolupráci se Základní školou a Praktickou školou SVÍTÁNÍ, o.p.s. z pověření České federace Spastic Handicap, o.s. a za podpory Paralympijského týmu Pardubického

Více

B Ě H S Í D L I Š T Ě M SILNIČNÍ A TERÉNNÍ BĚHY POŘÁDANÉ POLICKÝMI LYŽAŘI A JEJICH PŘÁTELI 2 0 0 7

B Ě H S Í D L I Š T Ě M SILNIČNÍ A TERÉNNÍ BĚHY POŘÁDANÉ POLICKÝMI LYŽAŘI A JEJICH PŘÁTELI 2 0 0 7 Tělovýchovná jednota SPARTAK Police nad Metují lyžařský oddíl V sobotu 26.května 2007 v 10 hodin pořádáme ve spolupráci s klubem přátel pohybu na sídlišti a Městem Police nad Metují 28. ročník silničního

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY -odevzdání veškerých dokumentů a vyřízení potřebné administrativy s rodiči 8:00 8:45hod. přivítání dětí na Sport Campu

Více

Atleticky oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádá MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2014. propozice

Atleticky oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádá MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2014. propozice Atleticky oddíl TJ Jiskra Otrokovice pořádá MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OTROKOVICE 2014 propozice čtvrtek 27. února 2014 Městská sportovní hala Otrokovice XVI. ročník - Mezinárodní

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 20, 1 omluven p. Říha 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník Pořadatel: Datum závodu: 13. září 2014. Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 602 775

Více

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 Česká asociace Sport pro všechny, o.s. Ohradské náměstí 1628/7, 15500 Stodůlky Komise cvičení a pobytu v přírodě MR ČASPV REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 POKYNY PRO ÚČASTNÍKY Borovice (9.

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více