Život. Slovo redakce. Vážení občané,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Život. Slovo redakce. Vážení občané,"

Transkript

1 Život 7/2009 7/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Po stopách kocoura Mikeše a další akce v září 1. Po stopách kocoura Mikeše a další akce v září Slovo redakce Štefánikova mohyla...4 Turistické vizitky a odznak pochodu Po stopách kocoura Mikeše 4. Zastupitelstvo města Z činnosti města a MěÚ Veřejné služby Z Policie ČR České dráhy Turistické informační centrum aj Mateřská a základní škola Kultura Od našich básníků a spisovatelů Sdružení Přístav Zvířata kolem nás Něco ohledně zdraví a stravy Z Vašich dopisů Naše církve Sport Reklamy Dodatky Společenská kronika...28 Slovo redakce Vážení občané, dětem končí prázdniny a škola nebo školka začíná, nám dospělým většinou končí dovolené. Začátkem září dostáváte do rukou další číslo ŽM (č. 7). Najdete zde především informace o akcích, které se budou konat v měsíci září, jako jsou turistický pochod Po stopách kocoura Mikeše, Mariánská pouť Rádia Blaník a Mnichovický Oktoberfest - svatováclavské pivní slavnosti na Šibeničním vrchu. V Turistickém informačním centru pokračuje výstava o mnichovickém rodáku a zakladateli moderního štěpařství panu Jiřím Holíkovi, po kterém byl pojmenován park v Kunické ulici, který byl v letošním roce obnoven a dne 19. června slavnostně otevřen. Jak se můžete každodenně přesvědčit intensivně probíhají práce na IV. tranzitním koridoru, na našem úseku odbočka Mirošovice - Strančice. Celou tuto trasu jsem prošel a pořídil fotografickou dokumentaci této stavby. Dne 20. srpna byla dokončena výměna 2. traťové koleje a vlaky ji začaly používat. Bylo téměř dokončeno nástupiště směr Praha, i když určité dodělávky, především na podchodu pod tratí se dodělávají. Uvidíme, jak toto nástupiště, ale i druhé nástupiště ve směru na Benešov budou vypadat, zda tam budou lavičky a případně i chráněné čekárničky. Mělo by také dojít k obnovení zeleně. Od 20. srpna došlo k uzavření 1. traťové koleje (směr Benešov) a cca do 15. října by měla být dokončena její výměna a další s ní spojené hlavní stavební práce. Také jste se mohli přesvědčit, jaké je to pohodlí, pokud sednete do nové City Elefant soupravy. Zatím je ještě uzavřen podjezd silnice z Mnichovic přes Vávrov pokračování na další straně 1

2 Život Mnichovic do Strančic z důvodu prací na výměně mostní konstrukce. Jsou zde obvyklé rubriky jako Z činnosti města a MěÚ, informace kdy bude zasedání zastupitelstva města a další rubriky a zajímavosti. 2 Děkujeme Vám za Váš zájem o ŽM, o dění v našem městě a jeho okolí, pište nám nebo posílejte příspěvky na naši elektronickou adresu: nebo zanechte své písemné příspěvky v Turistickém informačním centru. RNDr. Jiří Mareš šéfredaktor ŽM

3 7/2009 Hrusice rodná obec kocoura Mikeše a mistra Josefa Lady Ondřejov původní hvězdárna bratří Fričů na vrchu Manda 3

4 Život Mnichovic Zbytky hradu Hláska ve Zlenicích Štefánikova mohyla proběhl komorní ceremoniál u příležitosti 90. výročí odhalení mohyly, věnované spoluzakladateli novodobé samostatné české státnosti, generálu Dr. Milánu Rastislavu Štefánikovi. Při takto významném výročí se zaslouží připomenout trochu historických faktů. Shromáždil a sepsal je pan Ing. Antonín Řeřábek, který se také zmíněného ceremoniálu účastnil. 90. výročí odhalení mohyly Milana R. Štefánika Na podzim minulého roku, uplynulo 90 let od vzniku samostatného Československa. Jedním z významných politiků, kteří se zasloužili o jeho vznik, ale nikdy v něm nežil, byl generál Dr. Milan Rastislav Štefánik. Štefánik se narodil 21. července 1880 v Košáriskách jako šesté dítě místního evangelického faráře Pavla Štefánika. Po maturitě začal studovat v Praze ČVUT, stavební inženýrství. Studium po dvou letech ukončil a přestoupil na studium matematiky a astronomie. Když dokončil studia a byl promován na UK v roce 1904 doktorem filosofie odešel do Francie. V Paříži pracoval na observatoři v Meudone. Stal se novátorem ve výzkumu Slunce. Pozorování prováděl v Tichomoří, na Mont Blanku, ve Španělsku, Turkmenistánu a Brazílii. Za své vědecké práce získal cenu Francouzské akademické společnosti (Janssenovu a Wildeho cenu Francouzské akademie věd). Vláda Francie mu udělila Řád rytíře čestné legie. Od roku 1912 byl držitelem francouzského občanství. V roce 1915 se dobrovolně přihlásil do armády 4

5 7/2009 a absolvoval letecký výcvik. V armádě rychle postupoval v hodnostech, až v roce 1918 byl povýšen do hodnosti brigádního generála. Generál Štefánik vynikal mimořádnou inteligencí a diplomatickými schopnostmi. Při svém působení ve Francii uvedl T. G. Masaryka a Dr. Eduarda Beneše do nejvyšších francouzských kruhů a tím je též seznámil s představiteli země. Za své zásluhy o vznik Československé republiky byl v roce 2004, in memoriam, povýšen do hodnosti generála ozbrojených sil Slovenské republiky. Dne 4. května 1919 se vracel letecky do vlasti, na své rodné Slovensko. Jeho přílet však skončil tragicky. Zahynul v havarovaném letadle u Vajnor poblíž Bratislavy. Nehodu Mohyla Milana Rastislava Štefánika na vrchu Šibenička Starosta Ing. P. Schneider a tajemnice MěÚ M. Vojtíšková pokládají věnec k 90. výročí mohyly M. R. Štefánika nepřežil nikdo z posádky letadla. Spolu s ním zahynuli i tři italští letci, z nichž jeden byl synem konstruktéra havarovaného letadla. Všichni byli pohřbeni 11. května 1919 na kopci Bradlo (543 m.n.m.) v blízkosti Štefánikovy rodné obce Košáriská. Mimo své vědecké činnosti, měl Štefánik velké zásluhy při utváření a organizaci legií v Itálii, Francii a v Rusku na Sibiři. Legionářská armáda byla hlavním argumentem zahraničního odboje. Na památku této tragické události, při níž zahynul náš první generál a ministr, rozhodla tělocvičná jednota Sokol v Mnichovicích vybudovat nad obcí na kopci Šibenička mohylu. Mohyla byla stavěna z kamenů nalezených na zmíněném kopci zedníkem Janem Srbou. Odhalení mohyly bylo 29. června 1919 za přítomnosti místních spolků, ruských, francouzských a italských legionářů, mnoha místních občanů i občanů ze širokého okolí. Na slavnost byl pozván i pan prezident T. G. Masaryk a ministr národní obrany Klofáč. Pan prezident zaslal děkovný dopis v němž se omluvil a pan ministr telegram. Do mohyly Ing. A. Řeřábek hovoří o životě a díle M. R. Štefánika byla zasazena deska s nápisem: Milanu Rastislavu Štefánikovi a bratřím z legií Sokol Mnichovice. Po dobu okupace naší republiky byla mohyla Němcům utajena a deska uschována u starosty Sokola pana Matěje Sinkule. V době slavnostního odhalení mohyly byly též snahy přejmenovat kopec s mohylou na Vrch legií a její okolí na Štefánikovy sady. Uvažované názvy, jak vidíme z historie, se neujaly a dnes všichni známe jen název Mohyla a ulici Pod Mohylou. Možná, že ani někteří naši občané neví jak tento místní název vznikl, protože za ta léta kolem vlastní mohyly vyrostlo mnoho stromů a její majestát je zahalen. Stojí tedy za připomínku, že i u nás v Mnichovicích, byla jako jedna z prvních v naší republice postavena Štefánikova mohyla. Na Slovensku byl, na kopci Bradlo, položen základní kámen pro stavbu mohyly 4. května 1924 a slavnostně odhalena byla 23. srpna Ing. Antonín Řeřábek Snad každé město i každá vesnice má své památné místo. Jsou to místa, s nimiž je spojena historie a k nimž se pojí významné události obce. U nás v Mnichovicích je takovým místem odedávna vrch Šibenička. V dávné minulosti to bylo návrší spojené s uplatňováním práva spravedlnosti. Naše město na základě královských privilegií, mělo omezené právo hrdelní. Byl tu i kat. Na návrší nad Mnichovicemi byla postavena šibenice a odtud i název návrší Šibenička. V 17. století se pod úpatím návrší pod skalní vyvýšeninou scházeli ke svým shromážděním a modlitbám protestantští věřící. Skalní ostroh zde dlouho nesl název Kazatelna a to až do doby, kdy jej místní občan odstřelil, aby získal kámen ke stavbě svého domu. Na místě zvaném Kazatelna uspořádala Štefánikova mohyla Čtenářsko-ochotnická beseda dne první oslavu k vyzdvižení památky upálení Mistra Jana Husa. V místě oslavy byla zapálena vatra. O Mistru Janu Husovi promluvil předseda Besedy pan Josef Procházka. Na vrchu Šibenička se konaly oslavy Husovy památky i v dalších letech. Často to bylo s průvodem vedeným z náměstí s lampióny a transparenty za okny. Nejprve bývala přednáška o M. J. Husovi a pak se průvod odebral na Šibeničky, kde byla zapálena hranice. Průvodu se účastnil hasičský sbor, živnostenské společenstvo a železničáři. U hranice zpívány písně Kde domov můj, Bývali Čechové, Kdož jste boží bojovníci a Hranice vzplála. Účinkovala i místní hudba. Pořadatelem akcí byla tělovýchovná jednota Sokol spolu s Besedou. Po vzniku samostatného československého státu se významným dnem pro vrch Šibenička stal 29. červen 1919, kdy zde byla tělovýchovnou jednotou Sokol odhalena mohyla na paměť tragicky zahynulého prvního generála a ministra vojenství Československé republiky Dr. Milana Rastislava Štefánika. Kromě místních spolků a korporací se této slavnosti zúčastnili i okolní legionáři ruští, francouzští, italští a mnoho občanů ze širokého okolí. Na slavnost byl pozván pan president T. G. Masaryk a ministr národní obrany pan Václav Klofáč. Ani pan president ani ministr Klofáč se nedostavili. Pan president zaslal děkovný dopis a ministr obrany telegram. O M. R. Štefánikovi promluvil pokračování na další straně 5

6 Život Mnichovic profesor Maxa z Prahy. Vrch Šibenička byl přejmenován na vrch Legií a sady pod ním na Sady Štefánikovy. Názvy se však neujaly. Mohylu dala zbudovat tělovýchovná jednota Sokol z balvanů sebraných na Šibeničkách. Mohylu zpracoval zedník Jan Srba. Do mohyly zasazena pamětní deska s nápisem: Milanu Rastislavu Štefánikovi a bratřím z legií Sokol Mnichovice. Nutno podotknout, že tehdejší vrch Šibenička nebyl porostlý lesem a mohyla byla dobře viditelná. Na svahu byly ovocné stromy. Zastupitelstvo města Za okupace byla mohyla Němcům utajena, desku uschoval starosta Sokola Matěj Sinkule. Čas zavál mohylu i po osvobození v r Zůstala skryta v lesním porostu. Ještě v roce 2004 bylo návrší zarostlé hustým podrostem a bylo možno konstatovat, že málokterý občan zná místo, kde je umístěna Štefánikova mohyla. Až v roce 2009 jistě zásluhou místního spolku filatelistů a možná i kronikáře, který v Životě Mnichovic zveřejnil mezi výročími roku 90 let od odhalení památníku M. R. Štefánika, Veřejné služby města upravily okolí památníku a MěÚ pozval občany města na vzpomínkovou oslavu. Konala se 29. června. O životě M. R. Štefánika promluvil předseda místních filatelistů Ing. A. Řeřábek, který celou akci inicioval. Delegace města vedená starostou Ing. P. Schneiderem položila k mohyle věnec. Akce měla jedinou vadu nebyla dostatečně oznámena veřejnosti a účast občanů byla slabá. Karel Dražil kronikář města POZVÁNKA na řádné zasedání Zastupitelstva města Mnichovice, které se bude konat ve středu 16. září 2009 od hod. v zasedací místnosti Požárního domu, Ondřejovská čp. 538 v Mnichovicích. Program jednání je zveřejněn na úřední desce města a na elektronické úřední desce Ing. Petr Schneider starosta města Mnichovice Z činnosti Města a MěÚ Zpráva o činnosti Města a Městského úřadu v Mnichovicích za uplynulé období V měsíci červnu, červenci a srpnu 2009 Zástupci města se zúčastnili pietního aktu, položení věnce u příležitosti 90. výročí odhalení mohyly v Mnichovicích věnované spoluzakladateli novodobé samostatné české státnosti generálu Dr. Milanu Rastislavu Štefánikovi, která je nejstarší Štefánikovou mohylou v Čechách V obřadní síni MěÚ Mnichovice se konalo slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd ze ZŠ T. G. Masaryka v Mnichovicích, okres Praha východ Město Mnichovice vyhlásilo poptávkové řízení na projekt Dejme nový kabát a novou tvář budově MěÚ Mnichovice Město vypracovalo závěrečnou zprávu a vyúčtování projektu Revitalizace a znovuoživení parku J. Holíka Loďka Městský úřad Mnichovice ve spolupráci s Klubem českých turistů Středočeského kraje a Prahy, organizačně spolupracoval na cyklosrazu S kolem kolem Prahy a dne Nová výsadba květin a keřů na náměstí přivítal cyklisty, kteří projížděli Ladovým krajem s cílem v turistickém informačním centru v Mnichovicích Na MěÚ Mnichovice se uskutečnilo jednání se zástupci firmy Vodafone ve věci prodloužení nájemní smlouvy a zvýšení nájmu za umístění telekomunikačního zařízení na budově ZŠ Mnichovice Městský úřad Mnichovice v rámci informačního systému ISP platy zaslal na Ministerstvo financí výstupy za příspěvkové organizace města a MěÚ v souladu se zákonem Na Městském úřadě v Mnichovicích se uskutečnilo jednání ve věci podání instrukcí od provozovatele datových schránek Městský úřad Mnichovice vypracoval a předložil Centru pro regionální rozvoj ČR průběžnou 4. monitorovací zprávu o udržitelnosti projektu podporovaného z EU Vytvoření informačního centra 6

7 7/2009 v Mnichovicích v řádně stanoveném termínu Městský úřad Mnichovice vyhlásil výzvu na uvolněné pracovní místo, samostatný odborný pracovník na Stavebním úřadě v Mnichovicích, na dobu určitou 3 let zástup po dobu mateřské dovolené Město Mnichovice vyhlásilo poptávkové řízení na vypracování Objemové studie Základní školy T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha - východ Město vyhlásilo poptávkové řízení na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení včetně inženýrské činnosti na akci vodovodní a kanalizační řad Fričova Město vyhlásilo poptávkové řízení na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení včetně inženýrské činnosti na akci Vodovodní řady Myšlín Město Mnichovice vyhlásilo poptávkové řízení na zpracování Územního plánu města Mnichovice Konala se porada starosty města za účasti zastupitelů města a tajemnice Konaly se porady vedení za účasti starosty města, tajemnice, vedoucí stavebního úřadu a vedoucího veřejných služeb Na MěÚ Mnichovice se uskutečnilo jednání ve věci odstranění nedostatků a zmírnění dopadu negativních vlivů spojených s výstavbou železničního přejezdu na občany města Starosta města jako zástupce Svazku obcí Region Jih se zúčastnil kontrolních dnů akce realizace vodovodního přivaděče Želivka Město obdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotace z EU na projekt rekonstrukce budovy MěÚ s názvem Dejme nový kabát a novou tvář budově MěÚ Mnichovice a výzvu k uzavření smlouvy Město obdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotace podporované EU z Integrovaného operačního programu v rámci výzvy E-Goverment v obcích Czech Point Upgrade Město zadalo osázení květinami a keři na Masarykově náměstí v Mnichovicích Starosta města se zúčastnil setkání s občany na Myšlíně ve věci podání informace o výstavbě vodovodního přivaděče na Myšlín a plánovaného budoucího napojení Myšlína na vodovodní přivaděč včetně realizace rozvodu inženýrských sítí vodovodu a kanalizace na Myšlíně Město jednalo se zástupci ČEZ ve věci realizace pokládky elektrických kabelů a posílení sítě v Mnichovicích v lokalitách ulice Husova, Švermova a Kunická Město vydalo souhlasné stanovisko k zapojení města Mnichovice do projektu Občanská poradna, pro občany v krizi a tísni na rok 2010 Zástupci města se zúčastnili místních šetření za účasti zástupců Policie ČR a MěÚ Říčany odboru správních agend a dopravy, ve věci vydání stanovisek k dopravním opatřením na místních komunikacích Město Mnichovice podalo žádost o dotaci na zateplení a výměnu oken v Základní škole T. G. Masaryka v Mnichovicích Město Mnichovice jednalo s přednostou ČD v Benešově ve věci požadavku rekonstrukce WC na nádraží v Mnichovicích Město jednalo s firmou Metroprojekt ve věci úpravy projektové dokumentace na realizaci intenzifikaci ČOV tak, aby projekt vyhovoval požadavkům k získání dotace na tuto akci Město zadalo opravu brodů na komunikaci Podskalí v Mnichovicích. Ing. Petr Schneider starosta města Mnichovice Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice Informace o konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2009 Informace o konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2009 Prezident republiky rozhodnutím ze dne 1. července 2009 vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovil dny pro konání voleb na pátek 9. října 2009 a sobotu 10. října V Mnichovicích se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uskuteční v těchto dnech ve stálých volebních okrscích. Voliči, kteří budou žádat o vydání voličského průkazu, si mohou voličský průkaz vyzvednout osobně nejdříve 15 dnů přede dnem voleb tj. od 24. září 2009 na obecním úřadě, kde jsou trvale hlášeni k pobytu. Poslední den pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu příslušnému obecnímu úřadu je 7 dnů před dnem voleb tj. do 2. října Voličský průkaz je možno: vyzvednout osobně (nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 24. září 2009) vyzvednout osobou, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem osoby (nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 24. září 2009) zaslat na základě podané žádosti o doručení na uvedenou adresu. Žádost musí být podepsána voličem s ověřeným podpisem voliče. MAS Říčansko, o.p.s. zve na Diskuzní V případě setkání potřeby v k rámci Rozvoji získání aktualizace Říčanska informací SPL v rámci k nadcházejícím aktualizace SPL- strategického volbám plánu do Leader - strategického plánu Leader Poslanecké do sněmovny MNICHOVICKÉHO Parlamentu INFOCENTRA České 17:00-19:00, republiky, ve dnech: je V MNICHOVICÍCH, INFOCENTRU OD 17:00 možno se s dotazem či žádostí o informaci obrátit OBČANSKÁ VYBAVENOST OBCÍ (potřeby obcí, škol) SOCIÁLNÍ na SLUŽBY, pracoviště DĚTI, VOLNOČASOVÉ MěÚ Mnichovice, AKTIVITY matriky a evidence obyvatel: paní Kuklová Přijďte, Váš názor JE důležitý! Ivana tel: , Eva Kerbicová tel: MAS 323 Aktivity Říčansko, 666 v obci o.p.s., 306, i regionu, spolupráce, rozvoj, dotace, Informace vzdělávání, a potvrzení informace.. účasti do na tel: , mob: nebo 141, mailu: Miroslava MAS Říčansko, o.p.s., Vojtíšková Informace a potvrzení účasti na tel: tajemnice 881, MěÚ téma: OBČANSKÁ VYBAVENOST OBCÍ (potřeby obcí, škol) téma: SOCIÁLNÍ SLUŽBY, DĚTI, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY Zástupci obcí, podnikatelé, NNO a spolky, obyvatelé Říčanska Občerstvení zajištěno mob: nebo 141, mailu: MAS Říčansko, o.p.s. zve na Diskuzní setkání v k rámci Rozvoji aktualizace Říčanska SPL v rámci aktualizace SPL- strategického plánu Leader - strategického plánu Leader do MNICHOVICKÉHO INFOCENTRA 17:00-19:00, ve dnech: V MNICHOVICÍCH, INFOCENTRU OD 17: téma: OBČANSKÁ VYBAVENOST OBCÍ (potřeby obcí, škol) OBČANSKÁ VYBAVENOST OBCÍ (potřeby obcí, škol) téma: SOCIÁLNÍ SLUŽBY, DĚTI, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY, DĚTI, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY Zástupci obcí, podnikatelé, NNO a spolky, obyvatelé Říčanska Přijďte, Váš názor JE důležitý! MAS Aktivity Říčansko, v obci o.p.s., i regionu, spolupráce, rozvoj, dotace, Informace vzdělávání, a potvrzení informace.. účasti do na tel: 323 Občerstvení , zajištěno mob: nebo 141, mailu: MAS Říčansko, o.p.s., Informace a potvrzení účasti na tel: , mob: nebo 141, mailu: MAS Říčansko, o.p.s. zve na Diskuzní setkání k Rozvoji Říčanska MAS Říčansko, o.p.s. zve na Diskuzní setkání k Rozvoji Říčanska v rámci aktualizace SPL- strategického plánu Leader do ŘÍČAN OLIVOVY NADACE (zasedací míst.) 17:00-19:00, ve dnech: téma: SPORT, KULTURA A ROZVOJ REGIONU téma: PODNIKATELÉ, ZEMĚDĚLCI, CESTOVNÍ RUCH Zástupci obcí, podnikatelé, NNO a spolky, obyvatelé Říčanska Přijďte, Váš názor JE důležitý! Aktivity v obci i regionu, spolupráce, rozvoj, dotace, vzdělávání, informace.. Občerstvení zajištěno MAS Říčansko, o.p.s., Informace a potvrzení účasti na tel: , mob: nebo 141, mailu: 7

8 Život Mnichovic MĚSTO MNICHOVICE vyhlašuje v souladu s 6 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů VEŘEJNOU VÝZVU k uzavření pracovní smlouvy se zájemcem na pracovní místo: Samostatný odborný pracovník Stavebního úřadu MěÚ Mnichovice. Jedná se o uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou 3 let s termínem nástupu od DRUH PRÁCE: Samostatný odborný pracovník na úseku: stavebního řádu a územního plánování MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Stavební úřad MěÚ Mnichovice, Masarykovo nám. 83, Mnichovice PŘEDPOKLADY K UZAVŘENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU: Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18-ti let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem. JINÉ POŽADAVKY PRO VZNIK PRACOV- NÍHO POMĚRU ODPOVÍDAJÍCÍ POVAZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI, KTEROU MÁ ZÁ- JEMCE VYKONÁVAT: vzdělání VŠ, USO, USV stavebního či příbuzného směru uživatelská znalost práce na PC (kancelářský software) praxe ve státní správě vítána řidičský průkaz skupiny B organizační schopnosti aktivní přístup k práci schopnost jednat s lidmi doklad o zdravotní způsobilosti (čestné prohlášení) absolvování zkoušky zvláštní odborné způsobilosti výhodou PLATOVÁ TŘÍDA ODPOVÍDAJÍCÍ DRUHU PRÁCE: 8. platová třída - dle nařízení vlády č. 130/ 2009 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších změn a předpisů. Platový stupeň bude stanoven dle kvalifikace a započitatelné délky dosavadní odborné praxe. DRUH PRÁCE DLE KATALOGU: : zajišťování dílčích odborných agend na úseku stavebního řádu a územního plánování, povolení, kolaudace, odstranění stavby, sankcí a vyvlastnění. PŘIHLÁŠKA ZÁJEMCE MUSÍ OBSAHOVAT TYTO NÁLEŽITOSTI: jméno, příjmení a titul zájemce datum a místo narození zájemce státní příslušnost zájemce místo trvalého pobytu zájemce číslo občanského průkazu zájemce datum a podpis zájemce. K PŘIHLÁŠCE PRO VZNIK PRACOVNÍ- HO POMĚRU JE NUTNO DOLOŽIT: strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce nebo čestným prohlášením o bezúhonnosti ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání doklad o zdravotní způsobilosti (čestné prohlášení) LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY A ADRESA K ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠEK: Přihlášky je nutno zaslat nebo osobně doručit na Městský úřad Mnichovice, Masarykovo nám. 83, Mnichovice nejpozději do do hod. Informace: Ing. Táňa Vladyková, vedoucí stavebního úřadu, tel.: , Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice Veřejné služby Informace z konce města Pro novináře bývají letní měsíce tzv. okurkovou sezónou. Veřejné služby v tomto období zažívají naopak vrchol své činnosti. Jednak je zapotřebí zajišťovat sečení travních porostů na veřejných prostranstvích, jednak se díky letní sezóně přibližně ztrojnásobí počet obyvatel Mnichovic a tím enormně vzrostou nároky na svoz tříděných odpadů i úklid města. Jako by toho nebylo málo, dochází stále častěji k poškození čerpadel v přečerpávacích stanicích kanalizační sítě. Byť o této problematice bylo na tomto místě již napsáno mnoho řádek, stále dochází k ucpávání čerpadel rozměrnými kusy textilu. Velikost textilních fragmentů je zarážející. Rozhodně nelze hovořit o náhodě. Znovu proto apelujeme na všechny uživatele kanalizace, aby dbali na to, co vypouští a staré hadry raději vyhazovali do popelnic. Všichni nakonec ušetříme neboť oprava přečerpávací stanice je velmi pracná a časově náročná, přináší s sebou i nemalé náklady, které musí lidé zaplatit ve stočném. Také jsme již začali připravovat techniku na zimní údržbu, neboť, až se zima zeptá... Daří se nám postupně omlazovat a vylepšovat vozový park. V roce 2007 byla pořízena nová Avia D90, letos jsme nahradili vskutku historické vozidlo LIAZ MTS 24 z roku 1975 za mnohem mladší Tatru 815 CAS 11 pro svoz odpadních vod. Do zimy zbývá provést nezbytnou údržbu a opravy vozidel Multicar, které jsou pro zimní práce klíčové. Při své práci si naši pracovníci všímají svého okolí a vlivu, který na ně mají změny klimatu. V Mnichovicích byl tak zaznamenán výskyt živočicha, kterého bychom mohli hle- 8

9 7/2009 dat spíše v tropech. Jedná se o housenku motýla Lišaje kyprejového. Rozpětí křídel Lyšaje kyprejového v oblasti původu dosahuje 20 cm, v našich zeměpisných šířkách mnohem méně. Zabarvení jeho křídel i velikost mu dává v jeho domovině impozantní vzhled. Živí se nektarem z květů různých bodláků a zahlédnou ho můžete jen velmi těžko, neboť aktivní je po soumraku. Z Policie ČR Jiří Čánský vedoucí VS Barevný lišaj kyprejový z tropů Lišaj kyprejový nalezený na ČOV v Mnichovicích Tisková zpráva Prázdniny a čas dovolených je v plném proudu. Lidé nejen ještě stále na dovolenou vyjíždějí, ale také se z ní vrací. Jedni se na dovolenou těší, druzí jsou smutní, že již čas volna končí. Ne všichni se však do svých cílů vrátí. A to nejen díky své nepozornosti či únavě. Nebezpečí jsou vystaveni na komunikacích všichni účastníci silničního provozu. Dopravní nehody, které na silnicích vznikají, mají různé důvody. Bohužel velmi častou příčinou je stále přítomnost alkoholu u řidičů. Muži i ženy stále řídí svá motorová vozidla po předchozím požití alkoholu a v takovém stavu si neuvědomují důsledky. Nejenže vystavují velkému nebezpečí sebe, ale především právě ty nevinné. A pokud snad jen šťastnou náhodou k nehodě a střetu nedojde, mohou všichni mluvit o velkém štěstí. V měsíci červenci policisté Územního odboru Praha venkov JIH zadrželi několik takových neukázněných řidičů. Ti nejen řídili pod vlivem alkoholu, ale také často bez řidičského oprávnění, kdy jim bylo oprávnění již dříve odebráno nebo jej vůbec nevlastní. Policisté řešili v červenci rovněž několik případů vloupání do vozidel. Majitelé vozů si v nich často nechávají cenné věci, které jsou pak terčem zlodějů. Peněženky, fotoaparáty, notebooky, kufry, osobní doklady a finanční hotovosti zůstávají v autech na viditelných místech. Pachatelům pak stačí jen pár minut k tomu, aby se do auta dostali a to nejčastěji poškozením zámků u dveří. I v nákladních vozidlech jejich majitelé a provozovatelé nechávají svá nářadí, nástroje. Škoda jejich odcizením bývá také v hodnotách desítek tisíc. Dne 17. července pět minut po jedenácté hodině večer v obci Zlatníky v ulici Zlatnická řídil osobní motorové vozidlo zn. Toyota Starlet devětadvacetiletý muž z Modřan. Policisté z Obvodního oddělení Jílové u Prahy při silniční kontrole zjistili, že tento muž má uložen Zákaz řízení motorových vozidel s platností do prosince roku Dalším šetřením policisté zjistili, že vozidlo, které řídil, bylo dne 14. července odcizeno v Praze 4. Muž je podezřelý ze spáchání trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, maření výkonu úředního rozhodnutí a podílnictví. Dosud neznámý pachatel v době od 19. července devatenácti hodin do 20. července pěti hodin ráno provedl vloupání do stavby bytového domu v obci Zdiměřice v ulici Hrnčířská. Nezjištěným předmětem prostříhal drátěné oplocení pozemku stavby, kde pak vnikl a odcizil sto kusů rektifikačních stojanů, dvacet kusů křížových hlavic a ocelový řetěz, který zajišťoval paletový vozík. Pak i vozík odcizil a způsobil svým jednáním škodu na odcizení ve výši celkem ,- Kč. Škoda na poškození oplocení byla zanedbatelná. Policisté i nadále po pachateli pátrají. Nezjištěným předmětem v době od deseti do jedenácti hodin dopoledne dne 23. července neznámý pachatel rozbil skleněnou výplň dveří zavazadlového prostoru motorového vozidla zn. VW Touareg. Vozidlo bylo zaparkované před rodinným domem v obci Mukařov Srbín. Následně do auta vniknul a odcizil elektrické nářadí a dokumenty. Jednáním pachatele vznikla škoda na odcizených věcech ve výši ,- Kč a škoda poškozením ve výši ,- Kč. Před prodejnou potravin provedl vloupání do nákladního motorového vozidla zn. Peugeot Boxer dosud neznámý pachatel. Dne 24. července jen čtvrt hodiny stačilo pachateli, aby nezjištěným předmětem vypáčil zámek u bočních dveří nákladového prostoru. Z něj pak odcizil svářecí invektor, úhlovou brusku a elektrickou vrtačku. Odcizením těchto věcí způsobil majiteli škodu ve výši ,- a poškozením 1.000,- Kč. Ani osobní motorové vozidlo zn. Škoda Superb, které bylo zaparkováno v katastru obce Jesenice v ulici Sluneční neuniklo pozornosti zloděje. Ten dne 27. července v době od osmé hodiny večerní do čtvrt na dvě v noci vymontoval a odcizil originální satelitní navigaci. Způsobil tak škodu ve výši ,- Kč odcizením a poškozením ,- Kč. Téměř ve stejnou dobu a ve stejný den provedl vloupání neznámý pachatel do osobního motorového vozidla zn. Audi. Opět nezjištěným předmětem překonal uzamčení vozidla a odcizil z něj tři cestovní kufry s osobními věcmi, pánskou kabelku, notebook a dioptrické brýle. Vozidlo bylo zaparkováno v obci Dolní Břežany v ulici Betlémská. Způsobená škoda se vyšplhala na částku ,- Kč. I další odcizení se stalo dne 27. července tentokrát dopoledne v obci Nupaky. Zloděj rozbil skleněnou výplň levých předních dveří u osobního motorového vozidla. Následně z vozu odcizil pánskou koženou peněženku s obsahem dokladů, platebních karet a finanční hotovost. Škoda odcizením činí 1.700,- Kč a poškozením dveří 8.000,- Kč. Policisté Prahy venkov znovu upozorňují občany, aby si své věci vždy dobře zabezpečili. Spoléhat na to, že mně se přece nic takového nemůže stát není na místě. Při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu se budou policisté Územního odboru Praha venkov JIH při své každodenní činnosti zaměřovat i nadále na řidiče. Kontrolovat budou technický stav vozidel, doklady potřebné k řízení motorových vozidel a samozřejmě to, zda řidiči před jízdou nepožili alkoholické nápoje. Každodenní činnost bude doplněna v dalším období také o nepravidelné dopravně bezpečnostní akce po celém území Prahy venkov. nprap. Štěpánka Zatloukalová tisková mluvčí PČR Praha - venkov 9

10 Život Mnichovic Pohřešování osmasedmdesátileté ženy z Kamenného Přívozu Od 27. července příbuzní hledali osmasedmdesátiletou babičku. Ta odešla kolem půl sedmé večer z místa bydliště v Kamenném Přívozu a nedala o sobě vědět. Policisté Obvodního oddělení Jílové prověřovali postupně všechna zdravotnická zařízení v okolí a některá také v Praze. Ženu se však nepodařilo najít. Její odchod z domova nebyl prvním. Již v minulosti několikrát svoje bydliště opustila, ale vždy byla nalezena u svých příbuzných v Jílovém. Její zdravotní stav je úměrný věku, užívá léky na vysoký krevní tlak a srdce ty však u sebe neměla. Proto pátrání po její osobě bylo opravdu intenzivní. Dne 29. července kromě deseti policistů a strážníků Městské policie v Jílovém začali hledat ženu také hasiči z Jílového. Ti se vydali pátrat v řece Sázavě. Pátrací akce se zúčastnil také policejní psovod. V půl jedenácté dopoledne právě policista se služebním psem ženu nedaleko bydliště našli. Policisté přivolali rychlou záchrannou službu vzhledem ke skutečnosti, že si žena stěžovala na bolesti. Tentokrát měla žena opravdu štěstí a mohla se vrátit ke své rodině. Ne vždy takovéto případy končí úspěšně. Dva dny a dvě noci, které senior prožije mimo domov jsou pro něj velmi nebezpečné. Snad i trocha štěstí, že bylo teplé počasí a to i v noci, přispělo ke šťastnému konci. Dík patří také všem, kteří se na pátrání po ženě podíleli a zejména dík policistovi se služebním psem. nprap. Štěpánka Zatloukalová tisková mluvčí PČR Praha venkov tel Žádost o spolupráci Dne 27. července mezi došlo v okrese Praha-východ na silnici II/610 mezi obcemi Dřevnice a Podolánka ve směru jízdy na Prahu k dopravní nehodě. Dosud nezjištěný řidič jedoucí nezjištěným vozidlem se plně nevěnoval řízení a narazil do cyklisty. Ten následně vjel vpravo mimo komunikaci. Při nehodě muž utrpěl těžká zranění. V průběhu šetření policisté zjistili, že poškozenému poskytovaly první pomoc dvě ženy, které u místa nehody zastavily červeným motorovým vozidlem nezjištěného typu a registrační značky. Žádáme, aby se tyto ženy, popřípadě další svědkové uvedené dopravní nehody, přihlásili na tel. linku nebo na linku 158. nprap. Štěpánka Zatloukalová tisková mluvčí PČR Praha - venkov České dráhy IV. tranzitní železniční koridor V tomto čísle ŽM jsou uvedeny informace z webové stránky IV. tranzitního koridoru - Skutečně je to rozsáhlá stavba včetně betonových protihlukových zdí, které jsou dobře viditelné téměř odevšad. Snad je časem nabarví nebo u nich vysází zeleň, aby se více zasadily do naší kopcovité krajiny. Před koncem letošního roku by měl být dokončen úsek Senohraby Strančice, což je poslední a nejobtížnější úsek na naší železniční trati od Prahy-Hostivaře do Benešova. Kromě informace o prováděných pracích v tomto úseku je zde také uveřejněn příspěvek o stavbě mostu přes řeku Sázavu v Čerčanech. RNDr. Jiří Mareš Vážení občané, děkujeme Vám touto cestou za shovívavost při realizaci výstavby železničního koridoru v Mnichovicích. Věříme, že chápete, že takováto stavba se nedá zrealizovat bez obtíží, které přináší zvýšení dopravní zátěže ve městě, hluk a prach. Snažíme se společně se zástupci investora SŽDC, aby tyto dopady co nejméně ovlivňovaly Váš život. Ing. Petr Schneider starosta města Mnichovice Optimalizace úseku odb. Mirošovice - Strančice Již před více než měsícem, 23. června v 8:30, začala dlouhodobá výluka 2. traťové koleje mezi dočasnou odbočkou Mirošovice a Strančicemi. Výluka skončí 20. srpna a naváže na ní výluka 1. TK v témže úseku. Pro motoristy tato výluka znamená úplné uzavření přejezdu v Mnichovicích a nutnost objízdné trasy přes Božkov. Přejezd byl pro motorová vozidla otevřen jen na několik dní z důvodu výkopových prací pod božkovským podjezdem, který také prochází náročnou rekonstrukcí, stejně jako všechny mostní objekty na stavbě IV. železničního koridoru. Definitivně je také již rozhodnuto, že v Mnichovicích zůstane úrovňový přejezd a nebude vystavěn nový podjezd, jak jsem před časem informoval v převzatém článku. Na zastávce Mnichovice bude nové nástupiště o délce 200 metrů, je o poznání výš než původní a tím pádem i výš než je podlaha budovy s pokladnou. Nástupiště začíná, stejně jako původní, na vysokém náspu nad podchodem a končí u přejezdu. Původní nástupiště pokračovalo až za přejezd. Stávalo se tedy, že vlak zastavil přes přejezd a cestující vystupovali mimo zvýšené nástupiště do přejezdu. Samozřejmě jsou intenzivně budovány protihlukové stěny, odvodnění drážního tělesa, kabelové trasy a nové trakční vedení. Začne další etapa stavby 20. srpna v 19:00 končí výluka 2. traťové koleje odbočka-mirošovice-strančice a začne výluka 1. koleje v témže úseku. Skončí 15. října v 19:00. Pro cestující to znamená zvyknout si v Mnichovicích na nové nástupiště a na to, že vlaky jezdí od nástupiště směr Praha. 19. srpna: Další krádež troleje Včera v Mnichovicích nad opravovaným podjezdem silnice na Božkov bylo ukradeno jedno pole (cca 50 m) troleje nad vyloučenou 2. TK : Opět krádeže kabelů Ve středu, v pátek a dnes jste jistě zaregistrovali nemalá zpoždění vlaků vznikající v blízkém okolí Čerčan. Na vině jsou zloději kabelů, kteří u mostu v Čerčanech v tyto tři dny ráno odcizili kabel k ovládání přestavníků u Pyšel, cestového návěstidla od Senohrab a prostředků pro zjišťování volnosti koleje. Krádeže šetří PČR jako trestný čin. Mirek Kroupa převzato z 10

11 7/2009 Nový železnični most v Čerčanech ve směru na Prahu překonává řeku Sázavu spolu s lávkou pro pěší. Konstrukce mostu je omezujícím prvkem pro zvýšení traťové rychlosti. Proto bylo rozhodnuto, že dojde k rekonstrukci mostu. V následujícím článku jsou použity vizualizace budoucího mostu, jak si jej projektanti projektanti představují po dokončení. Nová konstrukce mostu o šesti polích je navržena jako ocelobetonová, spřažená. Pod každou kolejí budou samostatné nosné konstrukce, se dvěma hlavními nosníky. Celková délka mostu bude 182 m, z toho délka přemostění bude 165 m. Nový most v Čerčanech Konstrukce bude opatřena průběžným štěrkovým ložem, vedle lože bude prostor pro kabelová vedení. Po obou stranách mostu bohužel přibudou protihlukové stěny s výškou 2,5 m. Naštěstí výhled na řeku a okolí zůstane alespoň částečně zachován: do výšky 90 cm bude plná a zbylá výška bude z hlukově odrazivé průhledné výplně. Barevně je navržen jako dvoubarevný v odstínech modré a šedomodré. Rekonstrukce nebude nijak jednoduchá: dojde k ubourání horní části stávajících kamenných pilířů. Spodní stavba bude zesílena dvěma řadami mikropilot u pilířů a jednou řadou zemních kotev u opěr. Kamenná část pilířů a opěr bude sanována přetryskáním, hloubkovým spárováním a ochranným nátěrem. Jeden pilíř je u ostrůvku, okolo pilíře bude obnoven kamenný zához z důvodu ochrany před vodním proudem a také se odstraní v jeho okolí bujná vegetace. U mlýna dojde k vybudování nového železobetonového šikmého křídla. Lávka pro pěší je v současnosti v prvním a šestém poli (krajní pole) tvořena samostatnými ocelovými konstrukcemi, umístěnými vedle nosníků mostu. Ve středních polích je lávka umístěna na konzolách hlavních příhradových nosníků mostu. Povrch lávky je z dřevěných fošen. Nová lávka bude provedena jako zcela samostatná konstrukce, spočívající na ocelových konzolách připevněnými k stávajícím kamenným pilířům železničního mostu. Ocelová konstrukce lávky je složena ze čtyř přímých polí, lomených v místě uložení na konzoly u pilířů. Nově budou vybudovány železobetonové opěry a přístupové rampy na koncích lávky. Šířka lávky mezi madly zábradlí na lávce i rampách bude 2 m. Na lávce bude umožněn provoz chodců a cyklistů. Lávka je navržena tak, aby byly dodrženy požadované výšky nad hladinou řeky a aby chodci a cyklisté nemuseli překonávat zbytečné výškové rozdíly a dostali se nejkratší cestou přes řeku. Rekonstrukce mostu bude probíhat současně s koridorovými pracemi v žst. Čerčany a bude mít dvě hlavní etapy (pokud nedojde ke korekci harmonogramu): rekonstrukce tělesa 1. koleje (to je ta bez lávky) zatěžkávací zkouška mostu v 1. koleji rekonstrukce tělesa 2. koleje a lávky pro pěší zatěžkávací zkouška mostu v 2. koleji Vizualizace byly převzaté z materiálů SUDOP Převzato z Stavba nástupiště směr Praha koncem července Nástupiště směr Praha bylo zvýšeno oproti původnímu - celkem 4 schody nahoru Moderní City Elefant souprava u nového nástupiště v Mnichovicích Dokončené nástupiště směr Praha, uvedené do provozu 20. srpna Pokračují práce na podchodu pod tratí City Elefant vyjíždí z Mnichovic směr Praha- Hlavák 11

12 Život Mnichovic Vrták děr pro patky sloupků protihlukových stěn Vylámaná skála a zhutněný spodek před vjezdem do Mnichovic Montážní souprava pro montáž troleje Opravený podchod v ulici Sportovní Odbočka Mirošovice a strážní domek, kde bydlela rodina Králova Husitská vozová hradba aneb protihlukové stěny u výjezdu na Prahu Tak tenhle pohled z vlaku na Mnichovice již neuvidíte, pokud ovšem nepojedeme v prvním patře nových souprav City Elefant, které převyšují výšku protihlukových stěn Nová souprava City Elefant na futuristickém nádraží ve Strančicích kam nyní řada Mnichováků dojíždí autobusy Dvě hp koňské síly pasoucí se na louce nad tratí Turistické informační centrum Vybrali jsme pro vás tipy z Přehledu kulturních pořadů v Praze na návštěvu vybraných muzeí, galerií, památek a výstav, ve kterých je v určité dny vstup zdarma: České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1, bývalý barokní kostel sv. Máří Magdaleny každý první čtvrtek v měsíci od 10,00 do 18,00 hod Galerie Moderna, Masarykovo nábř. 24, Praha 1 Otevřeno denně 10,00 12,00 hod. a 13,00 18,00 hod. Výstava: Španělští umělci: Eduardo Arroyo, Salvador Dalí, Pablo Picasso, Joan Miró, Antonio Saura, Antoni Tápies (od 6.8. do ) Galerie Royal Dux, Mánesova 7, Praha 2 Otevřeno po pá 14,00 18,00 hod., so + ne 11,00 18,00 hod. Stálá prodejní výstava: Figurální a ozdobný porcelán manufaktury Royal Dux Bohemia a díla předního českého malíře, grafika a sochaře Herberta Kiszy 12

13 7/2009 Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8 každý první čtvrtek v měsíci otevřeno do 20,00 hod vstupné pro žáky, studenty a seniory zdarma, ostatní 1,- Kč Národní galerie v Praze, Staroměstské nám. 12, Praha 1 každou první středu v měsíci od 15,00 do 20,00 hod (platí do stálých expozic a na výstavy) Národní muzeum, Václavské nám. 68, Praha 1 každé první pondělí v měsíci Národní zemědělské muzeum Praha, Kostelní 44, Praha 7 Každou první středu v měsíci je vstup volný od 13,00 do 17,00 hod Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské nám. 1, Praha 1 každý první pátek v měsíci od 10,00 do 18,00 hod Plynárenské muzeum, U Plynárny 500, Praha 4 expozice je přístupná po celý rok pouze po předchozím objednání na tel.: nebo Stálá expozice: Počátky a vývoj plynárenství v Čechách i ve světě Modely výrobních zařízení a plynojemů Staré plynové spotřebiče Staroměstská radnice sál architektů, Staroměstské nám. 1 (4. patro, vchod přes turistické informace), Praha 1 Otevřeno: Po 11,00 18,00 hod Út ne 9,00 18,00 hod Expozice: Model hl. m. Prahy z konce 20. století, stálá expozice části nového modelu Prahy v měřítku 1:1000 Výstava: Proměny města staroměstský a novoměstský břeh Vltavy (od do ) Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 17. listopadu 2, Praha 1 každé úterý od 17,00 19,00 hod Martina Burianová Turistické informační centrum Celostátní sraz cykloturistů 2009 S kolem kolem Prahy Ve dnech 8. až 12. července 2009 probíhal Celostátní sraz cykloturistů 2009 S KOLEM KOLEM PRAHY. Pořadatelem této akce byl Klub českých turistů Praha a KČT Středočeská oblast. Ve čtvrtek 9. července probíhala trasa Ladovým krajem: start v Říčanech na náměstí a cíl v Mnichovicích před turistickým informačním centrem. Do cíle dorazilo cca 60 účastníků, pro které bylo v TIC Mnichovice připraveno kromě propagačních materiálů i malé občerstvení. Všem účastníkům cyklosrazu se tato akce velmi líbila a těší se, že do Mnichovic a Ladova kraje se opět vrátí. Martina Burianová TIC Mateřská a základní škola Účastníci srazu cykloturistů na nádvoří a uvnitř turistického informačního centra Jaký bude nový školní rok v mateřské škole? Tablo malých školáčků, přes něj šerpa s nápisem Těšíme se do školy, připomíná slavnostní rozloučení předškoláků, vlastně už skoro školáků v obřadní síni obecního úřadu. Rozloučení s kamarády, kteří ještě ve školce zůstanou a poděkování paní učitelkám a ostatním zaměstnancům za jejich starostlivost a péči. Tak probíhaly poslední hodiny starého školního roku v mateřské škole. Končí školní rok a zároveň začíná probíhat příprava na školní rok nový rok 2009/10. Velký úklid ve všech třídách, mytí a desinfikování hraček a všech stavebnic je pravidelným rituálem. Kromě toho nastal čas oprav a větší údržby, při které byly vyměněny vodovodní baterie v umývárnách dvou tříd a na chodbách a v šatnách tříd a došlo také k výměně osvětlení. V celé budově byly opraveny malby a olejové omyvatelné nátěry stěn. Aby se dětem dobře odpočívalo, byla z peněz získaných z výtěžku akce Mnichovické kramaření, instalována nástěnná dekorace v ložnicích třídy Sluníček a Čertíků. Na zahradě byl zřízen nový hrací kout s pískovištěm, hracím domkem a houpačkou pro Motýlkovou třídu. Nový školní rok začíná v úterý 1. září, kdy do čtyř tříd mateřské školy nastoupí 85 dětí. Do třídy Berušek 15 dětí, do třídy Motýlků 20 dětí, do Sluníčkové 25 a do třídy Čertíků 25 dětí (na základě Vyhlášky č. 410 ze dne o hygienických poža- pokračování na další straně 13

14 Život Mnichovic Nový hrací kout pro třídu Motýlků Aby se sladce odpočívalo Aby se sladce snilo davcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí). O děti se bude starat 7 učitelek, 1 školnice, uklízečka, kuchařka a topič. Myšlenkou našeho školního vzdělávacího programu, který nese název Od podzimu do léta učíme se spolu žít a hrát je zlepšování mezilidských vztahů. To znamená v předškolním věku se naučit společně žít a hrát si s kamarády, respektovat jejich přání a potřeby kolektivu, neubližovat si, ale vzájemně si pomáhat, starat se o slabší a ohrožené. Cílem je dovést každého z dětí k maximálnímu rozvoji fyzické, psychické a sociální samostatnosti. Naučit také základní dovednosti a schopnosti důležité pro další život. Uspokojovat individuální potřeby a zájmy dětí. Naučit je sociálnímu cítění. Na děti čeká ve školce spousta zajímavých činností, akcí, výletů, exkurzí, kulturních představení, ale hlavně KAMARÁDI! Je toho tedy dost na co se mohou děti těšit v novém školním roce 2009/10. Mgr. Alena Hybešová ředitelka mateřské školy Mateřská škola děkuje Začalo to před dvěma lety rozplétáním zamotaných provázků na dětských rybářských prutech na Vánočním zpívání dětí s rodiči. Pan Chrástný trpělivě prováděl tuto činnost, to odpoledne už poněkolikáté a při našich slovech obdivu nad jeho trpělivostí, odvětil, že je zvyklý často rozmotávat provázky na rogalu. A tak začalo vyprávění o jeho velikém koníčku a došlo i na pozvání dětí na letiště do Světic. Návštěva na letišti tenkrát nadchla děti i nás dospělé. Proto jsme byli nadšeni pozváním i v tomto školním roce. Termín návštěvy, vzhledem k nejvhodnější termice a počasí byl určen na červen, ale počasí nám v červnu opravdu moc nepřálo. Nakonec to vyšlo! A opět jako vloni, perfektně připravená akce zajímavá pro děti i dospělé. Zážitky nám nepokazil ani déšť, který se znenadání spustil. A co dodat? Děkujeme panu Chrástnému a jeho kamarádům pilotům z báječných létajících strojů z 311 perutě UL - letky Říčany, za umožnění návštěvy na letišti ve Světicích a za obětavost a trpělivost, se kterou se dětem po celou dobu akce věnovali. Doufáme, že tato zajímavá akce nebude poslední. Že se nám tam moc líbilo je vidět z fotografií a obrázků, které děti nakreslily. Děti a učitelky z Mateřské školy Mnichovice V Mnichovicích Mgr.Alena Hybešová ředitelka mateřské školy Z naší návštěvy na letišti 311 perutě UL - letky Říčany ve Světicích 14

15 7/2009 Nový školní rok V čase, kdy vznikl tento článek, jsou děti ještě na prázdninových výletech a mají ještě více než týden volno. Ve škole však finišují přípravy na školní rok 2009/2010. A co nás čeká? Několik změn v pedagogickém sboru. Většina dětí se 1. září setká opět se svou paní učitelkou. Na uvolněná místa (cca 15 %) nastupují převážně kvalifikovaní učitelé. Stejně jako v jiných oborech i ve školství jsou na zaměstnance kladeny vyšší a vyšší nároky. A ne každý to zvládne. Všichni mnichovičtí učitelé museli ještě před zahájením školního roku absolvovat dvoudenní školení aktivních metod učení Kritického myšlení a seminář práce s interaktivní tabulí. Další vzdělávání učitelů je jednou z klíčových aktivit projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které jsme podali na jaře a v těchto dnech čekáme na rozhodnutí, zda Kultura budou právě naše mnichovické projekty podpořeny z peněz EU. Materiálně technické zabezpečení výuky. Pokračují práce na zpracování žádosti o dotaci na zateplení budovy a výměny oken a zároveň bylo zadáno vypracování architektonického záměru řešení budovy školy a školní jídelny. V průběhu letních měsíců rovněž proběhla ve škole řada oprav výměna elektrického rozvaděče, oprava podlah v malé jazykové učebně a ve školní jídelně, rekonstrukce sociálního zařízení v budově školní jídelny, výměna 2 varných kotlů v kuchyni, nákup zařízení (lavice, židle, skříně a tabule) v 1. třídě, výměna umyvadel ve třídách a vymalování několika učeben. Další opravy a nákupy nového zařízení jsou závislé na úspěšnosti podaných projektů a tím získání dalších finančních zdrojů. Věřme, že se to podaří. Žáků v mnichovické škole přibývá. Je přihlášeno 50 prvňáčků. Téměř do všech dalších tříd přichází noví žáci. Změna ve složení tříd nastává rovněž v 6. třídách 9 našich žáků bylo přijato na víceletá gymnázia. Dle předběžných odhadů by celkový počet žáků školy měl vzrůst o 15 dětí. Celkem bude ve školním roce 2009/2010 navštěvovat mnichovickou školu 340 žáků. Předpokládáme navýšení počtu dětí ve školní družině otevřeme 4 oddělení cca 110 dětí (o schválení navýšení kapacity školní družiny jsme požádali už v loňském roce, z prostorových důvodů je školní družina umístěna v učebnách školy). Informace o dění v mnichovické škole najdete v dalších číslech časopisu Život Mnichovic nebo na Určitě se spoustu dozvíte i od našich žáků a jejich rodičů. A také se k nám můžete přijít podívat nebo se nás zeptat na to, co vás zajímá. Mgr. Marcela Erbeková ředitelka školy Září v říčanské Kotelně Igor Šebestík - obrazy a objekty Převážně o jazzu O výstavě promluví historik umění Jiří Karbaš. Vernisáž výstavy se uskuteční dne v hodin. Výstava potrvá do Výstava obrazů a objektů akad. malíře Igora Šebestíka prezentuje výtvarnou tvorbu umělce za posledních patnáct let. Její název Převážně o jazzu plně vystihuje to, že se nejedná jen o jazzové hudební motivy, i když tyto převažují, ale i o další díla inspirovaná nejen hudbou, ale i cestami malíře do Německa, Holandska, Itálie a jinam. Expresívní dynamická malba, kterou je umělec znám již po více jak tři desítky let je obohacena o figurativní plastický projev v technice papírmašé, který autor začleňuje organicky do svých obrazů dosahujíc tak trojrozměrného prostoru a hloubky. Rozměrné objekty mnohdy funkčního charakteru dokreslují umělcův nový zájem o uchopení prostoru a spojení malby s dalšími výtvarnými artefakty. Žák profesorů Zdeňka Sklenáře a Václava Menčíka na Vysoké škole uměleckoprůmyslové ukazuje v plné šíři svůj výtvarný talent a invenci a nebojí se nových forem a pokusů při řešení výtvarných problémů. Vysoká umělecká a profesní kvalita je mu přitom samozřejmostí. Celá kolekce prezentuje objevné, kvalitní a zralé dílo známého autora. Lucie Zavadilová Galerie Kotelna Pozvánka 26. září 2009 od V sobotu 26. září 2009 od hodin v hrusické sokolovně se koná 11. Setkání občanů, rodáků, chatařů, čtenářů Hlasu Hrusic a přátel naší obce, rodné obce národního umělce Josefa Lady. Na Setkání vystoupí soubor Písklata, hrou na klavír a zpěvem se Vám představí místní děvčata, k poslechu a tanci Vám zahraje Čerčanská šestka a jako finále se Vám představí zpěváci a herci ND a HDK v Karlíně v kostýmovaném průřezu opery Rusalka od Antonína Dvořáka. Při příležitosti 11. Setkání bude vydána výroční Model obce Hrusice dopisnice s přítiskem s obrázkem Josefa Lady. Občerstvení zajištěno. Srdečně zve Obecní úřad v Hrusicích. L. Tesařík starosta obce Hrusice Igor Šebestík - obraz Band 2005, papír mache, polychrom, akryl Igor Šebestík - obraz Double time 2009, akryl, plátno, papír mache Hrusice ve skutečnosti 15

16 Život Mnichovic ODBORNÉ KLAVÍRNÍ ODDĚLENÍ MARTA MAREČKOVÁ Vážení čtenáři, ráda bych vás seznámila s letošní nabídkou našeho Odborného klavírního oddělení O.K.O. Tak jako každý rok budou pokračovat naše klavírní kurzy v rámci vzdělanosti prvního a druhého cyklu - v oblasti sólových i čtyřručních her. Pro začátečníky, kromě nutné teorie a klavírní metodiky, je možnost alternativního zpěvu lidových písní, které byly vždy milým doplňkem našich přehrávek, jejichž melodickou linku jsme ještě ekonomicky zúročili později při hře samotné. Pro předškoláky je možnost ještě emocionálního vyjádření štětcem nebo pastelkami, kde zdařilé obrázky byly vždy použity k malým výstavkám pro radost dítěte samotného a zároveň sloužily jako cenný dokument o určitém vývojovém stupni dítěte. Zveme opětovně i dyslektiky v rámci rehabilitace a integrace, kde bych chtěla upozornit především rodiče na skutečnost, že jejich výkony jsou zpravidla srovnatelné s dětmi zdravými a velmi kladně podporují schopnost čtení a paměti. Do našeho OKA zveme všechny děti, které mají pro tyto aktivity nadšení a chtěly by si zahrát nebo zazpívat. V neposlední řadě bych chtěla nabídnout ještě výuku malých dějin hudby s poslechem, hlavně pro děti starší a studenty, kterým je líto, že neumí hrát na žádný hudební nástroj a rády by si toto vzdělání doplnily tím, že budou postupně poznávat jednotlivá časová období s jeho charakteristickými skladbami. Z celé kolekce nabídek je zde i možnost vstupu do světa nejznámějších oper, které by měly tvořit přirozenou výbavu každého vzdělaného jedince. Přihlásit se a získat podrobnější informace můžete na tel. č , mob nebo přímo osobně na adrese Ondřejovská 117, Mnichovice u Prahy. Marta Marečková Za O.K.O. Beseda s Martinem Kratochvílem Občanskému sdružení Myšlín, tedy jsem se podařilo uspořádat v sobotu předpremiérovou projekci čtyřdílného seriálu PASHMINA. Scénáristou, kameramanem, režisérem a hudebním skladatelem tohoto filmového dokumentu o odvěké transhimalajské pouti a zpracování vlny je Martin Kratochvíl, který publikum seznámil s těžkým avšak o to intenzivněji prožívaným životem v oblasti Ladaku a Kašmíru. O geopolitických a historických souvislostech, které stály na počátku obchodování s vzácnou vlnou pashminou, která má neopakovatelné vlastnosti jsme neměli ani tušení, a proto všechny diváky po skončení projekce velmi zaujala beseda s autorem filmu. Nejenom že jsme si mohli prohlédnout a mezi prsty promnout jemnou tkaninu pashminových šál, které v jemné barevnosti, lehkosti a unikátní struktuře kolovaly sálem. Diváci se navíc vyptávali na spoustu detailů spojených s filmováním a cestováním po Himalájích vůbec. Co se na cestách jí? Jak se vypořádává expedice s hygienou? Proč jste vůbec začal jezdit do Himalájí? Následovala řada praktických zkušeností, poznatků o blahodárnosti tamního stravování pro středoevropana a došlo i na upřímné osobní vyznání: intenzita prožitků v zemi, kde jde denně o život v mrazu či pouhým nedostatkem zásob způsobuje, že po měsíčním čundru v Himalájích, má člověk dojem jako by prožil pět let svého života. Setkání s Martinem Kratochvílem bylo hodnotným zážitkem a jeho přednášku odměnilo publikum spontánním potleskem. Za občanské sdružení Myšlín, tedy jsem, mu přejeme, aby se při jeho příštích čundrech zrodily další filmy, kterým opět rádi v předpremiéře zatleskáme tady doma. Tu bychom si také vzaly JUDr. Anna Celbová Myšlín Účastníci besedy s Martinem Kratochvílem v sálu hotelu Myšlín 16 Martin Kratochvíl s jemnou pashminovou šálou Opravdu je to jemné a hebké

17 7/2009 Hoďte svá přání do PLACU Na procházku s kočárkem, s broukajícím miminkem jsem vycházela téměř každý den. Poznávala jsem okolí, louky, lesy a různá krásná zákoutí. Ale brzy mi začala chybět společnost jiné osoby, se kterou bych mohla povídat a nebo i sdílet chvilky ticha jako se svým miminkem. Člověk je tvor společenský a každá maminka někdy zatouží po dospělácké větě třeba o tancování, sportu nebo jen tak o životě. Zkuste najít spřízněnou duši, nejen pro společné toulky s kočárkem, na stránkách Od našich básníků a spisovatelů Tyto regionální stránky Vám nabízejí možnost: - seznámení - inzerce - nabídky pracovní a hlídání dětí - popovídání o všem možném Pokud nehledáte zrovna kamarádku na procházky, ale sháníte nějaké věci z druhé ruky pro své děti, také nahlédněte. Již se začínají plnit různými potřebnostmi, prodává se kolo, stůl, dětská oblečení aj. JE LÉTO, TŘAPATKY KVETOU! Kdo si nemůže rychle vzpomenout, co je to TŘAPATKA tak mu pomohu druhým názvem RUDBECKIE (Rudbeckia L.) a těm dalším, že je to asi metr vysoká, žlutooranžová kopretina s vystouplým tmavým semeníkem. Na některých zahrádkách už kvetou tyhle kytky řadu let a patří k nejoblíbenějším květinám nejen pro svoji barevnost, ale i pro svou nenáročnost. Rostou samy bez zvláštního ošetřování, jen občas chtějí zalít, když si o to samy řeknou nebo podepřít, když je prudký vítr povalí. V odborné literatuře se píše, že to jsou dvou až tříleté letničky, některé z 15-ti druhů i trvalky, a že pocházejí ze severní Ameriky. Náš největší odborník na kytky pan Václav Větvička (t.č. na zámku Štiřín) dodává, že se vyskytují na celém pobřeží USA od Kanady až po Floridu. Na pobřeží mexického zálivu jim říkají Mexikánův klobouk nebo Černooká Zuzana, jinde Goldball, Goldkugel nebo Goldquelle aj. A protože pan Větvička zná od každé kytky i její rodokmen, popsal v jedné ze svých knížek, jak objevil třapatku v povodí Želivky, kde jich byly plné břehy. První květy třapatky dřípenné prý vykvetly asi před sto lety na horním toku Želivky, o jejich rozmnožení se postaral sám vodní proud řeky. Třapatka má uprostřed květu v mohutném semeníku velké množství drobných semínek s velkou klíčivostí a tak se snadno rozmnožuje. Já jich mám spoustu Michaela Jirásková za na několika záhonech a obrubách, kde rostou už řadu let a tady jí vedu jako trvalku, protože se každým rokem vysemení a vyrostou mladé rostlinky, které ještě tentýž rok vykvetou a přes zimu spolehlivě vydrží. Jenom název třapatka se mi moc nelíbí, nehodí se mi pro její smavou a romantickou krásu a tak jí říkám raději rudbécie. Ten latinský název Rudbeckia dostala podle dvou švédských vědců, botaniků, otce a syna Rudbeckiových (to říká rovněž pan Větvička). A tak nyní, když je léto v plném proudu rozkvetou naplno i ohnivé rudbeckie, jejichž žluto-oranžovo-hnědá kombinace mi připomíná tradiční barvy amerických indiánů, jejich oděvy, čelenky i pomalované tváře jako na obrázcích Zdeňka Buriana. V současné době už není tahle ohnivá kopretina privilegiem USA, protože se rozlétla po celém světě a stává se oblíbenou i u nás. Je to nenáročná letnička ale tak krásná a ohnivá, jako ta jižanská dívka, po níž trochu sentimentální amerikáni pokřtili tu nejkrásnější rudbeckii Gloriola Daisy. Kdo ji máte na zahrádce, můžete potvrdit, že je to krásná ohnivá letnička, která přímo patří do horkého léta a jistě by bylo krásné, kdyby se rozšířila více nejen do našich zahrádek, ale třeba i po březích Mnichovky tak jak je tomu na březích Želivky. Antonín Mareček SKŘIVÁNEK Dívám se vzhůru do nebe, odkud zní píseň pro tebe, to skřivánek zpívá o lásce, slyš, krouží a stoupá stále výš. Předvádí lásky let svoji milé, co v hroudách pole se kryje, co tělem svým hnízdo zahřívá a shora k ní známý zpěv zaznívá. Ten skromný ptáček vysoko mizí, však dále zní jeho trylky ryzí. Teď náhle zmlknul, až úzko je mi, když jako kámen padá zpět k zemi Cestou ještě pár mušek pochytá a dárkem je svoji milé nese, přistane letem i zpěvem zadýchán, chocholka se mu štěstím jen třese. Tam v hnízdečku mezi hroudami tisknou se na chvíli k sobě, a potom zas nahoru ke slunci letí a zpívá jak krásně je tobě. Ptáte se, kde bere tu sílu bytí, kde bere ve zpěvu radost z žití, vždyť je tak malý, chudý a slabý má jen pár vajíček co s láskou hladí. Přesto si každý den radostí zazpívá, na krásný svět shora se podívá, a vesele volá na mnohé lidi, kteří jen v prospěchu život svůj vidí. Skřivánek patřil vždy k zoraným lánům, k zasetým polím a k chladným ránům, k oráči co koně zastaví, hlavu zakloní zpěváčka ve slunci hledá, oči si zacloní. Mění se příroda, mění se doba, polí i skřivánků ubývá, škoda, přesto až pocítíš v duši tíseň, vzpomeň na skřivánka a jeho píseň. Antonín Mareček Les střapatek Květy střapatek 17

18 Život Mnichovic Sdružení Přístav Nový PŘÍSTAV představujeme PŘÍSTAV NEKONEČNO! Všem příznivcům a klientůn našeho rodinného klubu oznamujeme, že PŘÍSTAV jede dál! Od zahajujeme naši činnost týdnem otevřených dveří NOVĚ na Pražské ulici č.p. 19 v centru Mnichovic, v budově bývalého Domu sportu. Ve čtvrtek, zveme všechny na slavnostní otevření, kde máme pro děti připravené neopakovatelné vystoupení kubánského klauna a kouzelníka Roberta, který si pro nás připravil zbrusu nové vystoupení. Chybět nebude ani malé občerstvení a informace o nových kurzech a novém fungování PŘÍSTAVu. Máme velkou radost, že otazníky kolem další existence klubu spojené s ukončením nájmu v našem původním působišti se nám podařilo uspokojivě vyřešit. Po dlouhém hledání a zvažování různých variant, jestli, jak a hlavně kde dál, nás oslovila paní Gabriela Martišová-Baková s nabídkou využít pro aktivity rodinného klubu právě nově vznikající prostory jejího alternativního prostoru Nekonečno. Její nabídka nás nadchla a původně čistě nájemní vztah se začíná proměňovat v zajímavou spolupráci a synergické spojení dvou subjektů. V Mnichovicích vzniká ojedinělý PŘÍSTAV NEKONEČNO! Ve všedních dnech dopoledne a odpoledne najdete na adrese v Pražské ulici aktivity pro nejmenší, a to již tradiční program Smolíček, výtvarný kroužek pro nejmenší, dále Klub maminek, pohodové tvůrčí dopoledne pro maminky s dětmi, tentokrát pod vedením Běly Mrkosové a mnichovické Američanky Arie Farman, kurzy Hudební školy Yamaha nově v podání violončelistky Margit Klepáčové, tradiční kurz angličtiny pro děti Anny Vopálenské a také kurz španělštiny s hlídáním dětí pro rodiče na rodičovské dovolené. PŘÍSTAV přinese také cvičení pro malé děti v doprovodu rodičů Klubíčko, určené dětem od 6 měsíců do 3 let, který bude rozvíjet hrubou a jemnou motoriku dětí a pomocí říkanek i rozvoj řeči. Nově připravujeme také kroužek o přírodě a poznávání bližšího a vzdálenějšího okolí, který po letech navazuje na kroužek Obříci, který v Mnichovicích působil v letech Na předškoláky a mladší školní děti čekají bojovky a hry v přírodě, klubové aktivity, ale také spousta výletů do okolí, návštěvy výstav a zajímavých akcí pořádaných v Praze a jinde. Je to aktivita, který má v Mnichovicích již svojí tradici a na prvním setkání se iniciátorky toho kroužku paní Dana Klečková a Ilona Hladíková chtějí s dětmi i rodiči podělit o fotografie z minulých let a domluvit na tom, co by děti nejvíce zajímalo. Obě dámy nám nabídly vedení tohoto kroužku, potom, jak jim odrůstají jejich vlastní ratolesti a ony by se ve svém čase opět rády vrátily k práci s menšími dětmi. V čase uzávěrky máme rozjednané ještě další dva programy, o kterých se včas dozvíte na našich webových stránkách. I rozvrh se ustálí až v prvním zářijové týdnu. Sledujte proto prosím naše webové stránky a vývěsku v Informačním centru. Přístavní rozvrh doplní alternativní prostor Nekonečno jógou pro maminky s miminky, jógou pro děti, jógou pod vedením paní Procházkové dále powerjógou hathaj gou a dalšími relaxačními cvičeními. Ve večerních hodinách pak Nekonečno nabízí pro dospělé kurzy a aktivity spojené s jógou, relaxací a cvičením a také jazykové kurzy angličtiny a španělštiny pro začátečníky. Rodinný klub P ÍSTAV a tvrtek St eda Úterý Pond lí Klubí ko cvi ení d ti od 18 m. ( ) Joga ( ) Rozvrh kurz zá í - prosinec 2009 kurzy za ínají od s výjimkou kurz HŠ Yamaha, ZÁPIS od telefonicky nebo em Joga pro d ti Špan lština s hlídáním Klub maminek as být spolu Yamaha HŠ od 4 m síc ( ) ( ) Yamaha HŠ od 4 m síc ( ) Joga pro maminky ( ) Polední joga Power joga Yamaha HŠ 18 m s. 4 roky ( ) Stopa /turistický oddíl nebo Angli tina d ti* Stopa /turistický oddíl nebo Angli tina d ti* Yamaha HŠ od 4 let ( ) Angli tina pro d ti* Yamaha HŠ od 4 let ( ) Hathajoga ( ) Powerjoga ( ) Špan lština dosp lí za át. ( ) Joga kurz pro za áte níky ( ) Angli tina dosp lí za át. ( ) Pátek Smolí ek ( ) Provozní doba P ÍSTAVU NEKONE NO: denn hod k dispozici je ob erstvení, knihovna, d tská herna, pom cky ke spole nému hraní i hravému u ení rodi a d tí Kontakt: Rodinný klub P ÍSTAV a alternativní prostor Nekone no, Pražská.19, Mnichovice, tel *Upozorn ní: rozvrh je platný ke dni uzáv rky asopisu Život Mnichovic, p ípadné zm ny v rozvrhu sledujte prosím na stránkách nebo se informujte na tel Patron P ÍSTAVu - MOUNTFIELD, a.s., podporuje nás také M sto Mnichovice a MPSV, d kujeme.

19 7/2009 Prostory bývalého Domu sportu prochází pod taktovkou Nekonečna kompletní rekonstrukcí. Od září se můžete těšit na velkou hernu, kde si v klidu můžete vypít šálek čaje, kávy, dopřát sobě i dětem občerstvení, posedět s přáteli a nebo si prostě vyjít s dětmi pohrát bez závazku, zúčastnit se řízené aktivity. Kavárna je otevřená pro širokou veřejnost a na posezení či šálek kávy může zajít kdokoliv. V prvním patře pak najdete tělocvičnu, kde se budou odehrávat naše kroužky a veškerá cvičení, nachází se tam také kineziologická poradna. Nápň tohoto nového subjektu se stále tvoří, pokud má někdo zájem zapojit se lektorsky, přednáškou nebo něčím podobným, dveře jsou otevřené všem možným zajímavým aktivitám a lidem. Projekt PŘÍSTAV NEKONEČNO je neobvyklé spojení dvou iniciativ, který přináší do Mnichovic možnosti kvalitního trávení volného času bez nutnosti někam dlouho a daleko dojíždět. Do nového projektu se vrháme s nadšením a věříme, že nabídka kurzů osloví širokou veřejnost a že v PŘÍSTAVU NEKONEČNO se budou potkávat různé generace a různé skupiny lidí a to svoje si najde každý. Aktuální rozvrh a další informace najdete na webových stránkách klubu info, od na telefonu nebo také na Těšíme se na všechny příznivce rodinného klubu. Nezapomeňte otvíráme Přístav Nekonečno v Pražské ulici v Mnichovicích! Martina Linková Za Rodinný klub PŘÍSTAV, Martina Linková Zvířata kolem nás KOČIČÍ ŽIVOT člověka 3) ŠMUDLA lovec Byl to příslib pro velmi krásný den. Vstal jsem a jako vždy jsem si udělal kafe. Chtěl jsem si ho vypít venku, v křesle na zahradě. Jako každý den, očima jsem hledal Šmudlu, kde je. Vždycky věděl dříve než já, kdy vstanu a to jenom proto, aby na mě čekal na svém vyvýšeném místečku pro hostinu, kde dostane nějakou tu snídani. Nikde jsem ho ale neviděl. Kde ten uličník asi je? No nic, jdu tedy ven s hrnkem kafe v ruce. Otevřu dveře a EJHLE, tady je Šmudla, pokojně si sedí na zemi - naproti dveřím a pozorně kouká přímo na mě. Šmudla na mě nečeká na svém vyvýšeném místě pro hostinu! Copak se to děje? To mi bylo nějak divné? Rozhlížím se tedy kolem, pak se podívám i pod nohy a tam leží na prahu dveří asi pět ulovených myší, pěkně narovnaných do řady, jako podle pravítka. Měl prostě dobrý trénink, který tomu předcházel. Hned jsem pochopil, že se Šmudla chce pochlubit svým prvním úlovkem. Seděl opodál a trpělivě čekal, až vstanu a otevřu dveře a to jenom proto, abych TO náhodou nepřehlédnul. Jak mě zaregistroval, začal se ke mně lísat a nedal pokoj, dokud jsem ho za tem horentní výkon přepečlivě nepochválil a neodměnil. V jeho životě tak bohatou snídani ještě neměl. Byl jsem na něj hrdý a v duchu jsem uznal, že svojí prací kolem baráčku si svůj chlebíček plně zaslouží. Bylo to poprvé a naposledy, co se přišel takto pochlubit svým výkonem. Byl jsem moc rád, že mám doma svého chytrého kocourka - Šmudlu. Kolem baráčku se myši vlastně nevyskytují, díky Tobě Šmudlo. Děkuji Ti moc. Šmudla lovec autorská práva: Kolka Václav=Koukrová/ Mnichovice p.s. pokračování příště? Něco ohledně zdraví a stravy SPCN žádá, radí, informuje Vědecký výzkum potvrzuje správnost osvěty Moderního ozdravného systému stravování (MOSS SPCN ) Motto kalifornského Institutu buněčné medicíny: Nemoc nesmí být prostředkem pro obchod! V minulých článcích jsme zdůrazňovali důležitost mikroživin pro naše buňky. Rozumíme jimi vitamíny, minerály, stopové prvky, enzymy, flavonoidy a další látky, které by pro správnou funkci buněk měla v dostatečném množství obsahovat přirozená, vyvážená, nepoškozená potrava. I přes svou nepatrnou hmotnost jsou tyto látky obzvláště důležité pro vytváření podmínek správného fungování buněk a tím i orgánů celého našeho organizmu. Pokud je navíc dodáváme v synergii, jsou tím správným palivovým katalyzátorem pro mitochondrie, mikroelektrárny našich buněk. Příklad synergie. Vitamín C a bioflavonoidy se navzájem doplňují a působí synergicky. Jejich biologické spolupůsobení je 10-ti až 20-ti násobně vyšší, než při samostatném nasazení jednoho nebo druhého - byť ve zvýšených dávkách. O lidském zdraví či nemoci rozhoduje stav miliónů buněk orgánových tkání: krevních, vazivových, nervových, svalových, jaterních a dalších. Nejen podle našeho názoru je dnes hlavní příčinou srdečních a cévních onemocnění, rakoviny a dalších civilizačních nemocí nedostatek mikroživin v potravě nejméně z 80 %. Důvodem jejich chronického nedostatku je způsob pěstování (zhoršování životního prostředí, intenzivní chemické ošetřování, vyčerpávání zemědělských půd), ztráty při výrobě (dlouhodobé skladování, pokračování na další straně 19

20 Život Mnichovic dozrávárny, průmyslové zpracování potravin), urychlený rozklad (jedy, léky, umělé přídatné látky do potravin), zvýšená spotřeba (stres, sport, kouření, alkohol, též těhotenství, nemoci, stáří), jakož i podhodnocení důležitosti jejich přívodu do organizmu. Vzhledem k nízké ziskovosti (přírodní látky nelze na rozdíl od chemických patentovat) tato oblast leží mimo hlavní zájem farmaceutického a potravinářského průmyslu, jakož i navazujícího průmyslu zdravotnictví. Na to navazuje podle Internetu zcela vážné vyvíjení snah o celosvětové zařazení doplňujících vitamínů, potravinových doplňků a doplňků stravy do kategorie drog a jedů v rámci potravinového zákoníku připravovaného pro OSN z důvodu ochrany spotřebitele s mezinárodní platností Codex Alimentarius. Spotřebitel tak bude konečně chráněn před škodlivými účinky vitamínů ze zákona celosvětově. Zdá se, že farmaceutický průmysl chce jen naše dobro. Nenechme si ho vzít. Výjimečná funkce vitamínu C Vitamín C má v našem těle přes 1000 funkcí. Podle posledních poznatků má optimální přísun vitamínu C také na zásadní vliv na potřebnou tvorbu kolagenu, který je základem pružnosti a pevnosti obalu buněk i celých cév. Buňky cévní stěny plní dobře svou funkci, pokud jsou správně vyživované. Výsledkem je lepší ochrana proti aterosklerotickým změnám a podpora samočisticích schopností cév. Vitamín C proto musíme přijímat v potravě. Před mnoha staletími se admirálové divili, proč až 90% námořníků umírá při dlouhých plavbách na kurděje a přitom kočky a krysy se vracejí domů zdravé. Zvířata - na rozdíl od člověka - produkují denně od 2 do 20 gramů vlastního vitamínu C (nejvíc 20 gramů umí kozel), který chrání jejich cévy, aby nepraskaly a krev tudy nemohla prosakovat. Poslední vědecké výzkumy potvrdily, že to je pravý důvod, proč zvířata neznají kurděje ani srdeční infarkt. Pokud by byly gramové dávky vitamínu C pro organismus škodlivé (jak tvrdí farmaceutické lobby), většina živočišných druhů by už zákonitě musela vyhynout. Konec dogmatu o cholesterolu Každoročně jen v Německu umírá skoro půl milionu mužů a žen na následky infarktu a mozkové příhody. Číslo odpovídá velikostí takovým městům, jako Drážďany. Tomu se dá bránit přirozenou kontrolou látkové výměny buněk pomocí prevence a buněčné medicíny! To ukazuje na chronický nedostatek vitamínů a dalších buněčných výživových látek ve výstelkových buňkách stěn artérií, především vitamínu C a tím i na nedostatek kolagenu. Výsledkem je ztráta pružnosti a kornatění. Cévy se stávají křehkými. Pak se nemůžeme divit, že při 60 tepech srdce za minutu, což je asi stotisíckrát za den, mohou cévy praskat. Pro představu. Jak se asi bude chovat zahradní hadice z nekvalitního materiálu, když na ní stotisíckrát šlápneme? Kornatění cév je raná forma kurdějí. V pokročilém stádiu kurděje mohou zapříčinit smrt v důsledku masivního krvácení prosakujícího popraskanými cévami. Pro opravu čerstvých prasklin začnou játra produkovat cholesterol a další látky. Pokud není odstraněna příčina, praskliny se budou zvětšovat a zvýšenou tvorbu cholesterolu v játrech nezastaví ani konzumace nízkocholesterolových potravin, ani jiná dieta. Zejména u margarínů s nízkým obsahem cholesterolu je to dokonce naopak. Na prasklinky se nabalují další usazeniny, cévy se stahují, ucpávají, krevní tlak se zvyšuje. Situaci dále zhoršují tuky vznikající v organizmu přeměnou z glukózy, ze škrobovin, především z výrobků z bílé mouky. Škrob se v trávicím traku mění na glukózu, a ta, když je nespálena fyzickou námahou, se v buňkách mění na nebezpečné tuky, jejichž nadprodukce buňky zanáší, omezuje činnost tkání orgánů a tím i jejich funkci. Postiženy jsou nejen cévy, ale i chrupavky, mozek a mnoho dalšího. Navíc se glukóza obsažená v krvi ve vyšší míře váže na tkáně orgánů. Tím dochází k dalšímu omezování jejich činnosti. Naše běžná každodenní potrava obsahuje jen tolik vitamínu C, že se kurděje viditelně neprojeví. Jen málokdo z nás má přísun vitamínu C dostatečný pro udržení zdravých cév. Půl až celá lžička práškového vitamínu C denně postačí. Žádejte ve své lékárně. Jak je to tedy s cholesterolem? 16. ledna 2008 utrpěl světový obraz vytvořený o cholesterolu tvrdý úder. List New York Times informoval veřejnost o klinické cholesterolové studii 700 pacientů. Výsledky byly otřesné: u pacientů, kteří užívali preparát STATINE docházelo ke skoro dvojnásobně rychlejšímu ukládání nánosů v koronárních tepnách. Tuto alarmující skutečnost před veřejností farmaceutické koncerny zamlčovaly déle než rok, i když tento preparát na snížení cholesterolu užívalo skoro 5 miliónů lidí. Léky na snížení cholesterolu nemají se správnou výživou buněk nic společného. Jsou cílené na omezování vlastní produkce cholesterolu. Bez úpravy výživy je jejich nasazení doživotní. Jako ostatní chemické léky mají vážné vedlejší účinky neboť hrubě, destruktivně narušují metabolické pochody. Podobné je to s léky na snížení vysokého krevního tlaku. Ani ty nevyživují buňky cévní stěny, ani je nechrání přirozeným způsobem. Naopak, nepřirozeným způsobem rozšiřují cévy, nebo zpomalují tep srdce, případně snižují srážlivost krve, aby lépe protékala zanesenými cévami. Světové statistiky hovoří jasně. Po infarktu, rakovině, mozkové příhodě, jsou čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí právě vedlejší účinky léků! V odborných kruzích dnes probíhá přehodnocování názorů na cholesterol. Pokud by byl cholesterol v potravě příčinou kornatění, musel by se usazovat nejen v tepnách, ale i v žilách. Kornatění žil naproti tomu není známo. Hlavní problém aterosklerózy, neboli kornatění cév je v dlouhodobé podvýživě buněk, nikoli v existenci cholesterolu. Potvrzuje to i zjištění, že většina lidí s infarktem má cholesterol v pořádku. Cholesterol nikdy není původní příčinou srdečního infarktu. Sdružení prevence civilizačních nemocí SPCN se proto v rámci programu MOSS SPCN aktivně podílí na vývoji synergické výživy buněk srdečního svalu a cévní stěny. Srovnání klasické a buněčné medicíny podle kalifornského Institutu buněčné medicíny Klasická medicína. Všeobecně rozšířená a uznávaná. Chronicky nemocní, jako podnikatelská, vysoce zisková tržní oblast s dlouhodobým odbytem a astronomicky rostoucími zisky farmaceutického průmyslu. Buněčná a potravinová medicína. Nový, téměř neznámý směr v prevenci a ochraně zdraví, podáváním cílených souborů výživových látek, zaměřených na správnou činnost buněk, na odstraňování příčin nemocí, zejména na ochranu před srdečním infarktem, mrtvicí, onemocněním kardiovaskulárního systému a dalších civilizačních nemocí. V rámci osvěty SPCN organizuje bezplatné přednášky i osobní konzultace pro veřejnost vždy poslední středu v měsíci v salonku MNICHOVICKÁ KRČMA V MNICHOVICÍCH a poslední pátek v měsíci v učebně KULTURNÍHO STŘEDISKA U LABUTĚ V ŘÍČANECH, vždy v hod. Vzhledem k zájmu je nezbytné se na konzultaci i na veřejnou přednášku nejprve vždy předem objednat telefonicky nebo elektronicky. Odborný tým Sdružení prevence civilizačních nemocí SPCN. tel Ing. V. Tomek 20

21 7/2009 Z vašich dopisů Co se vozí k Božkovskému jezírku??? Jsem překvapen, co všechno naši spoluobčané jsou schopni vyvézt do přírody v našem okolí. Nedávno jsem četl v našem měsíčníku, kolik dětí se sešlo a kolik pytlů odpadků posbíraly v našem okolí. Dětem určitě patří dík. Jako každý rok se těším na naše chalupáře, kteří na léto přijíždí o víkendu nebo na dovolenou k nám do Mnichovic. Poznám Odhozené a rozbité tašky to hned, že už jsou tady. Co se dá spálit to se spálí, a že ten kouř smrdí od igelitu...atd. to je jedno, on to vítr rozfouká k sousedům. Já chalupář pořizovat si popelnici na pár dnů nebo si to odvézt, to ne, to dá moc práce a i peníze to bude stát. Nejraději mám ty, co neustále něco předělávají, vyndají staré okno, otlučou starou omítku, předělají koupelnu...atd. Co se dá, to se odveze kolečkem na sousedovo pole, on to stejně neseká. Na svoji upravenou zahrádku si to přece nedám. Když už je toho hodně, tak si objednám Avii s kontejnerem, on to místní zlikviduje. A víte, jak to místní zlikvidoval? Odvezl to na cestu k Božkovskému jezírku do pásma chráněné oblasti. Opravdu do přírody patří stará dlažba, polystyren, ramínka, staré cihly, kusy nových dlaždic, rozbité žárovky a samozřejmě veškerý obalový materiál, co nám zbyl. Jdu takhle 24. července v pátek po šesté hodině večer a vidím u jezírka stát Avii poznávací značky AU se samolepkou na kontejneru Eko... Než jsem stačil doběhnout k řidiči v bílém tričku, tak už se rozjížděl. Ještě večer jsem oběhl mé sousedy a celou tu pohádku jsem jim povyprávěl a tak vznikl tento článek. Jelikož pohádky by měly mít šťastný konec, tak my čekáme, že dotyčný řidič Avie vše dá do původního stavu. Nechceme být žádní udavači, ale takto opravdu Ne. Vyvezená stavební suť u božkovského jezírka Petr Šimera a spoluobčané z Lomené ulice Naše církve Ze života římskokatolické mnichovické farnosti Každoročně slavíme slavnost svatých Cyrila a Metoděje, kteř í nám př inesli víru. Naskýtá se otázka, jak jsme přišli k víře my. Někdo měl to štěstí, že se narodil do věřící rodiny. Rodiče je nechali hned jako mimino pokřtít. Ve svatém křtu přijal seménko víry a díky výchově ve víře, o kterou se rodiče snažili, v něm seménko víry rostlo. Jiný to štěstí neměl. Narodil se do nevěřící rodiny. Ale pak třeba v dospělém věku se setkal s věřícím člověkem a začal hledat pravdu, až došel ke svatému křtu v dospělém věku. Ve svátosti biřmování je naše víra jednorázově upevněna, utvrzena, posílena, abychom se nejen za víru nestyděli, ale také ji šířili, tedy pomáhali jiným lidem k víře. Kromě toho jsou ještě jiné způsoby posilování víry. Např. v modlitbě, zvláště když modlitbu bereme jako dialog s Bohem za pomoci Písma svatého. Svatému Cyrilu a Metoději právě děkujeme za Bibli. Ještě silnější setkání s Ježíšem je ve svatém přijímání při mši svaté, ale i v duchovním přijímání při adoraci. A tak, pokud jsme nevěřící, buďme hledající. Hledejme pravdu. A pokud jsme věřící, upevňujme svou víru, pomáhejme i druhým na cestě k víře. Od je mnichovická farnost rozšířená o ondřejovskou a choceradskou, které byly k tomuto dni zrušené. Sledujte proto pořad bohoslužeb na vývěskách kostela. Jako každý rok, bude po prázdninách na faře v Mnichovicích výuka náboženství pro školní i předškolní děti. Přihlásit se lze na faře nebo v kostele. P. Ivan Kudláček mnichovicko-hrusická farnost 21

22 Život Mnichovic Sport PODZIM 2009 FOTBAL HOKEJ Datum Muži A Muži B Dorost Žáci Přípravka Muži Ženy :00 Březí - M :00 Škvorec - M :00 M - Kostelec 8:45 Kostelec - M 16:00 M - Rakovník 12:00 Praga - M :00 M - Lounovice M - Struhařov 15:00 M - Svojetice :00 Mirošov. - M M - Louňov. 17:45 President - M 10:00 M - Rakovník :00 Skalice - M Louňov. - M Pacov - M :30 M - Kamenic 15:00 Skalice - M 14:30 M - Bohem. 15:00 Hostivař - M :30 M - Kamenic M - Kamenic 14:30 M - Mirošov :30 M - Říčany Louňov. - M 10:45 Slavia - M 10:00 M - Bohem :30 M - Stránčice M - Popovice 28.9 M - Struhař. Dobřej - M 14:00 M - Litice 16:00 Hradec - M :00 Ondřej. - M 13:00 Mukařov - M Dobřej. - M Kostel - M 12:00 Hradec - M :00 M - Dobřej. 14:30 M - Bolevec 12:30 M - Slavia :00 M - Kostelec M - Mukařov 14:00 M - Skalice :30 Hrusice - M 12:30 Popov. - M M - Svojet. 11:00 Rakovník - M 10:00 M - Praga :30 Hrusice - M Kostel. - M :30 M - Pacov 13:00 Radošov - M 14:00 M - President 13:30 Rakovník - M :30 M - Světice M - Ondřej. 12:30 M - Kostel. VEŘEJNÉ BRUSLENÍ ZÁŘÍ sobota 16,00 17, neděle 15,00 16, neděle 15,00 16, sobota 15,30 17,00 Zimní stadion Velké Popovice ZÁPASY A TÝMU sobota SVP HC ZLONICE 18,00 Vstupné : děti do 15 let a důchodci 20,-Kč dospělí 40,- Kč Informace na : 22

23 7/2009 Reklamy Inzerce v Životě Mnichovic Od jsou podmínky (rozměry a cena) pro inzerci v ŽM následující Celá strana A Kč, rozměr mm ½ strany A Kč, rozměr mm ¼ strany A 700 Kč, rozměr 99,5 124 mm 1 / 8 strany A4 350 Kč, rozměr 99,5 60 mm Redakce ŽM neprovádí jazykovou korekturu nebo grafickou úpravu a ani případné další úpravy zaslaných reklam (za jejich kvalitu a úroveň ručí jejich zadavatelé). Předplatné není stanoveno se slevou. Návrhy posílejte ve formátu WORD, JPG nebo TIF (ve výše uvedených rozměrech) na adresu: (vyřizuje MěÚ Mnichovice pí Kuklová, Tel.: ) nejv tší prodejce zahradní techniky a bazén v eské republice hledá pro centrální sklad v Všechromech Skladníka a SKLADNÍKA - HOSPODÁ E Manuální zru nost, oprávn ní na obsluhu vysokozdvižných vozík a zkušenosti s prací ve skladu vítány, nástup možný ihned. Písemné nabídky zašlete co nejd íve na adresu: Mountfield a.s., Mirošovická 697, Mnichovice Kontakt: Tel.:

24 Život Mnichovic 24

25 7/2009 ŽALUZIE PORADENSTVÍ KALKULACE VÝROBA MONTÁŽ SERVIS ROLETKY SÍTĚ PROTI HMYZU MARKÝZY DOPLŇKY VELUX KRÁTKÉ DODACÍ LHŮTY OPRAVY A PRODEJ DÍLŮ ZÁRUKA 3 ROKY Politických vězňů 22, Říčany ZAMĚŘENÍ A KALKULACE ZDARMA DENNĚ ZPROST EDKUJI VÁM HYPOTÉKU, P EÚV RUJI, ODDLUŽÍM. VY EŠENÍM EXEKUCI A VYPLATÍM AŽ DO 80 % ZÁSTAVNÍ HODNOTY Veškeré konzultace zdarma Tel.: TĚSNĚNÍ OKEN PORADE RYCHLE STVÍ ODBORNĚ KALKULACE KVALITNĚ VÝROBA MONTÁŽ PROFESIONÁLNĚ SERVIS SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ DO VŠECH TYPŮ OKEN A DVEŘÍ PŘETĚSNĚNÍ PLASTOVÝCH OKEN A EUROOKEN SEŘIZOVÁNÍ OKEN A DVEŘÍ ÚSPORA TEPLA AŽ 30% SERVIS KOVÁNÍ ŽIVOTNOST 25 LET Politických vězňů 22, Říčany ZAMĚŘENÍ A KALKULACE ZDARMA DENNĚ

26 Život Mnichovic SERVIS OKEN PORADE ODBORNÉ STVÍ KALKULACE PORADENSTVÍ VÝROBA MONTÁŽ RYCHLÉ SERVIS ŘEŠENÍ SEŘIZOVÁNÍ VŠECH TYPŮ OKEN A DVEŘÍ OPRAVY A ÚDRŽBA SEŘIZOVÁNÍ KOVÁNÍ VÝMĚNA TĚSNĚNÍ PLASTOVÝCH OKEN A EUROOKEN Politických vězňů 22, Říčany ZAMĚŘENÍ A KALKULACE ZDARMA DENNĚ FRANCOUZŠTINAŠPAN LŠTINA pro d ti, mládež, dosp lé od 21. zá í 2009 v ZŠ Mnichovice a v ZŠ Stran ice 8 26

27 7/2009 Dodatky Otevíráme soukromou alternativní mateřskou školku, baby-sitting noční hlídání (včetně víkendů) prázdninový provoz luxusní prostředí a nadstandardní vybavení angličtina, tenis, keramika, hra na flétnu a další mladý kolektiv a kvalifikovaní lektoři rodinná atmosféra, individuální přístup stravování v ceně školkovného provoz školky a baby-sittingu od 7 18 hodin více na tel

28 Život Mnichovic Společenská kronika Odlerová Jana Maříková Svatava Líznerová Eva Brandejský Miloš Menšíková Václava Stiborová Šárka Mikoláš Miroslav Šafařík Jaroslav Fiřtová Jiřina Čiháková Marie Píchová Božena Naši jubilanti nad 70 let Svobodová Pavla Šafaříková Věra Veselá Věra Markvartová Marie Polesný Viktor Vávrová Milada Vlásková Emilie Jíra Josef Štorcová Emilie Rudolf Ducháč Hájek Václav srpen Zimová Miloslava Vyskočilová Marie Řehák Martin Hanáková Dagmar Michal Jiří Vyskočil Miroslav září Korbel Ladislav Anisimov Anatolij Šulová Eva Černohorská Jiřina Lavický Jan Popelková Marie Rubišová Vlasta Baborová Vlasta Schmid Vlastimil Homoláčová Miroslava Kadeřábková Božena Pospíšilová Drahoslava Nechvátalová Ludmila Macháčková Marta Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, pohody a spokojenosti. Narození Daniel Roland Markéta Svobodová Jakub Růžička Kristýna Galambicová Anežka Suchá Nikola Novák Jiří Jirásek Martin Šimon Vilimovský Nina Hánová Tereza Cízlová Dušan Soukup Jan Dušek Dominik Jakoubek Štěpán Kottnauer Jakub Řepa Rodičům a dětem přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky. Úmrtí Marek Janovský Miroslav Doležal Eva Hrmová Václav Pešek Zdenka Stejskalová Ladislav Buranský Johana Dušková Marie Šubrtová Jan Primas Marie Zámyslická Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast. Poděkování Jménem celé rodiny děkuji touto cestou za účast a květinové dary Vám Všem, kteří jste se přišli rozloučit s mým drahým zesnulým manželem Janem Primasem dne 10. července 2009 do Velké Obřadní síně v Praze - Strašnicích. Dagmar Primasová manželka Vážení, prosíme všechny jubilanty, kteří v letošním roce dosáhli životního jubilea 80 let, 90 let a více a dosud jsme je nebyli osobně navštívit a poblahopřát k jejich životnímu jubileu, aby přijali naši omluvu. Naše osobní neúčast byla způsobena pracovním zaneprázdněním, nezapomněli jsme na Vás a vše napravíme v nejbližším měsíci září Dne 24. srpna 2009 by se dožil 100 let mnichovický rodák pan Václav Zvěřina písmomalíř a lakýrník. Vzpomínají rodina a přátelé Děkujeme za pochopení Ing. Petr Schneider starosta města Mnichovice Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice Život MNICHOVIC, časopis pro obyvatele města Mnichovice a okolí. Vydává a distribuuje MěÚ Mnichovice, reg. č. MK ČR E Šéfredaktor: RNDr. Jiří Mareš, redakční rada: Karel Dražil, PhDr. Petr Dvořák, JUDr. Jan Zenkl Foto a kresby: A. Mareček, J. Mareš, A. Hybešová, P. Vojtíšek Ve spolupráci s MěÚ Mnichovice vytiskla Tiskárna PEMA, Černokostelecká 1168/90, Praha 10, Inzerci přijímá MěÚ Mnichovice, paní Ivana Kuklová, tel.: ; adresa pro podání: Kontaktní adresa redakce: Příspěvky posílejte na tuto ovou adresu a to ve fomátu MSWord, obrázky jednotlivě ve formátu jpg, tif, bmp, pdf apod. Uzávěrka příštího čísla ŽM:

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Správní odbor zajišťuje provoz infocentra, podatelny, pokladny, výkon správních činností na úseku matriky, evidence obyvatel,

Více

Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem.

Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem. Zápis č. 10-06 jako součást ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 10.11.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Seznam jeslí v OROP Říčany... 2. Seznam MŠ v ORP ŘÍČANY... 3. Seznam ZŠ v ORP Říčany... 6. Seznam školních jídelen v ORP Říčany...

Seznam jeslí v OROP Říčany... 2. Seznam MŠ v ORP ŘÍČANY... 3. Seznam ZŠ v ORP Říčany... 6. Seznam školních jídelen v ORP Říčany... Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od začátku projektu do prvního oficiálního setkání představitelů obcí (podkladový materiál pro 1. oficiální setkání představitelů

Více

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař SŽDC s. o. Stavební správa západ a SUDOP PRAHA a. s. Prezentace pro občany Prahy 15 dne 20. 8. 2013 Na základě zákona č.

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux0040xya* CRDUX0040XYA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0396/11-7/Ck V Praze dne 27. února 2012 Č. j.: DUCR-11543/12/Ck Telefon: +4209722 41843

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

dle rozdělovníku Záznam

dle rozdělovníku Záznam dle rozdělovníku Č.j.: PX /2013 Vyřizuje: Ing. Martin Havlík, tel.: 244062234, 602619782, e-mail: havlik@pontex.cz Datum: Praha, 18. října 2013 Akce: Věc: II/232 Bezděkov, most ev.č. 232-004, oprava Záznam

Více

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008cxwc* CRDUX008CXWC Sp. Zn.: MP-SDP0180/15-4/Bj V Praze dne 31. března 2015 Č. j.: DUCR-16601/15/Bj Telefon:+420 972 241

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

Informační memorandum k nemovitosti. Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy

Informační memorandum k nemovitosti. Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy Informační memorandum k nemovitosti Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy Obsah 1) POPIS NEMOVITOSTI.. 3 A) ADRESA. 3 B) PŘEDMĚT NÁJMU.. 3 C) POPIS LOKALITY. 3 D) DOPRAVNÍ SITUACE.. 3 E) POPIS

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ 55.výročí Mateřské školy Letců Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ Mateřská škola Letců vznikla roku 1960 ve Kbelích. Roku 1968 byla obec vyjmuta ze Středočeského kraje a byla připojena k Velké Praze

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Page 1 of 9 Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Ročník 2 Vydán dne 22. února 2002 Částka 1 OBSAH: 1. Směrnice Ministerstva financí ze dne 12. února 2002 č. j. : 124/1354/2002, kterou

Více

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři:

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři: Soutěž: Navrhni projekt Chráněné bydlení Konvalinka Autoři: Julie Artemová, Lucie Marečková Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov OBSAH 1. Popis výchozího stavu. 3 2. Cíle

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona.

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona. Nařízení města Hustopeče č. 3/2005, kterým se vydává Tržní řád Rada města Hustopečí se usnesla na svém zasedání konaném dne 17.5.2005 na základě zmocnění v ustanovení 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní IDENTIFIKAČ NÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO název a adresa předkladatele Dobrovolný svazek obcí Pečecký

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice,

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice, ** M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 19238/2015-SÚ-Ho-4 Vyřizuje: František Horák Tel: 546 419 462 E.mail: horakf@muiv.cz

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Jiří Kučera

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

vyhlašuje výzvu k podání nabídek

vyhlašuje výzvu k podání nabídek MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 č.j. 42/2011 /MěÚSP ZADAVATEL vyhlašuje výzvu k podání

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád Nařízení obce Starovice 1/2012 kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo Obce Starovice se usneslo na svém zasedání č.7/2012 konaném dne 13.12.2012 na základě zmocnění v ustanovení 18 odst. 1a 3 zákona

Více

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10 VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 DOPRAVNÍ ZNAČKY Doplněk elektronické publikace pro výuku dopravních značek s příslušnými právními předpisy, výkladovým komentářem a vyobrazeními; zahrnuje změny ve

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. 178-179 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování dvou cenových

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin.

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin. 4.. AŽ 6.. ČERVENCE 2015 32. ROČNÍK POCHOD JE POŘÁDÁN ZA FINČNÍ SPOLUÚČASTI MĚSTA RAKOVNÍKA A KRAJSKÉHO ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE POCHOD JE POŘÁDÁN V RÁMCI OSLAV 600 LET OD UPÁLENÍ MISTRA JA POCHOD LZE

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice Členská schůze MAS Krajina srdce 31.5.2012 Mladá Vožice Program schůze 1. Zpráva z konference v Bruselu 2. Výroční zpráva za rok 2011 3. Zpráva o hospodaření 4. Územní působnost MAS Krajina srdce 5. Výzvy

Více

Vítání Občánků. 100. výročí školy

Vítání Občánků. 100. výročí školy Vítání Občánků 100. výročí školy Drazí občané, 20. 6. 2014 v 16.00 hodin na OÚ jsme přivítali další 4 malé občánky, ze 3 rodin, do naší Obce. Často se to nestává, ale měli jsme tu čest přivítat na našem

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ HRANICE, okres Cheb 2014 / 2015 Zpracoval : Mgr. Radmila Benešová Charakteristika školy Jsme malá škola v malém nejzápadnějším městě České republiky. Ze tří stran jsme obklopeni

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19.

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19. Z á p i s z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013 konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin v Klubu Aero Odolena Voda Členů zastupitelstva přítomni: 9 pozdní příchod:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *CRDUX006NVQJ* CRDUX006NVQJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0442/13-37/Km V Olomouci dne 8. ledna 2014 Č. j.: DUCR-1033/14/Km Telefon: 972741315,

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Čj.: KHSSC 45619/2014. 1. Pravomoc k výkonu kontroly: 82 odst. 2 písm. b), písm. o) zákona 258

Čj.: KHSSC 45619/2014. 1. Pravomoc k výkonu kontroly: 82 odst. 2 písm. b), písm. o) zákona 258 Čj.: KHSSC 45619/2014 PROTOKOL o kontrole pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě 1. Úvod Tento plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Investor: SŽDC, s. o. Projektant: SUDOP PRAHA a.s. Seznámení se SŽDC, s. o. a ČD, a.s. Správa železniční dopravní

Více