PODZEMNÍ KONTEJNERY PRVNÍ NA TŘEBÍČSKU NOVÁ VYHLÁŠKA A NASTAVENÝ SYSTÉM ŘEŠENÍ BRO V REGIONU TŘEBÍČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODZEMNÍ KONTEJNERY PRVNÍ NA TŘEBÍČSKU NOVÁ VYHLÁŠKA A NASTAVENÝ SYSTÉM ŘEŠENÍ BRO V REGIONU TŘEBÍČ"

Transkript

1 11 / 2015 Obsah: Podzemní kontejnery první na Třebíčsku Nová vyhláška a nastavený systém řešení BRO v regionu ESKO-T podporuje a pomáhá Valná hromada Svazku obcí Skládka TKO ESKO-T podpořilo Ukliďme Česko Den otevřených dveří Doba plastová Nový svozový automobil na směsný komunální odpad Spolupráce s obcemi pro rok 2015 Nabídka exkurzí Soutěžíme s Třídílkem Svoz odpadu nově pro obec Kamenná Nové a aktuální informace na Facebooku a internetových stránkách

2 PODZEMNÍ KONTEJNERY PRVNÍ NA TŘEBÍČSKU Na konci loňského roku byly v Náměšti nad Oslavou uvedeny do provozu nové podzemní kontejnery. Jedno kontejnerové stání se nachází při vstupu na náměstí z ulice Lipová a druhé je umístěno u mateřské školy na ulici Husova. Jeden kontejner pojme přibližně 3 klasické popelnice o objemu 1100 l. NOVÁ VYHLÁŠKA A NASTAVENÝ SYSTÉM ŘEŠENÍ BRO V REGIONU TŘEBÍČ V roce 2015 je biologicky rozložitelný odpad opět velmi diskutovaným tématem. Již v lednu došlo na dlouho plánované změny a vešla v platnost vyhláška č. 321/2014 Sb. o rozsahu a způsobu zajištění odděleného sběru soustřeďování složek komunálního odpadu. Z nové vyhlášky vyplývá, že obec je svým občanům povinna zajistit oddělený sběr bioodpadu rostlinného původu minimálně 1 x týdně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku. Oddělený sběr bioodpadu může obec zajistit prostřednictvím sběrných nádob, velkoobjemových kontejnerů nebo sběrných dvorů. V regionu Třebíč byl systém odděleného sběru Svazkem obcí pro komunální služby a jeho dceřiné společnosti ESKO-T s.r.o. nastartován již v roce V loňském roce došlo k rozšíření systému sběru bioodpadů, kdy byly do měst a obcí regionu přistaveny do sběrných hnízd také hnědé 770 l nádoby kontejnery na biologicky rozložitelný odpad. Všechny tyto nádoby jsou označeny velkou samolepkou, aby bylo jasné, co do nich patří a nepatří, a nedocházelo ke znečišťování bioodpadu jinými odpady. Biologicky rozložitelný odpad tak můžeme využívat jako surovinu pro další využití a odklonem ze Skládky TKO Petrůvky zabráníme produkci skleníkových plynů a ušetříme významné částky za skládkování. Když se zastavíme u třídění bioodpadu, tak jenom v roce 2014 se v regionu Třebíč, prostřednictvím sběrných nádob provozovaných v rámci Svazku obcí, vytřídilo tun bioodpadu a z rozboru komunálního odpadu, který se již několik let provádí na Skládce Petrůvky, vyplynulo, že množství biologicky rozložitelného odpadu ve směsném odpadu kleslo téměř o 4 %. Svoz ve Svazku obcí probíhá formou letního svozu od dubna do listopadu, jedenkrát za týden a formou zimního svozu od prosince do března, jedenkrát za 14 dní. Pokud systém sběru a svozu nemáte nastaven, můžete nás kontaktovat. Společně najdeme vhodné řešení pro Vaši obec.

3 ESKO-T PODPORUJE A POMÁHÁ Ve středu se konalo v Tasově slavnostní předání osobního automobilu značky Dacia. Sdružení Slepíši tak mohou využívat nový automobil, který bude sloužit pro projekt HELE LIDI. Jde o výchovně vzdělávací program pro děti, který učí pochopit život nevidících hravou formou. Společnost ESKO-T, s.r.o. přispělo na nákup automobilu částkou Kč. Sdružení Slepíši bylo založeno v roce Jeho hlavním cílem je výuka a propagace Axmanovy techniky modelování (ATM). Součástí je řešení pracovního uplatnění pro zdravotně postižené absolventy ATM v oborech řemeslník, učitel, lektor výchovněvzdělávacích programů, výtvarník. VALNÁ HROMADA SVAZKU OBCÍ Ve čtvrtek, proběhlo od 13:30 hodin v hotelu Atom v Třebíči 25. jednání valné hromady Svazku obcí pro komunální služby. Nejdůležitějšími body programu byly zpráva o činnosti představenstva od poslední valné hromady, zpráva dozorčí rady, návrh rozpočtu, projednání a schválení investičního plánu pro období , volba nových členů představenstva a dozorčí rady, schválení změn stanov a založení spolku EVCO (Environmentální Vzdělávací Centrum Obcí), jehož prostřednictvím chceme nadále rozvíjet aktivity a činnosti informačního centra. Změna stanov umožní svazku obcí pomáhat členským obcím k naplňování nové strategie předcházení vzniku materiálového, energetického využití odpadů. Součástí schválených změn ve stanovách je i změna názvu svazku obcí Skládka TKO na Svazek obcí pro komunální služby se sídlem na Hrotovické ulici 232, Třebíč. Novými členy představenstva Svazku obcí Skládka TKO se stali Jan Kocáb místostarosta města Moravské Budějovice, Zdeněk Ryšavý starosta městyse Okříšky, Ing. Jaroslav Novotný starosta obce Petrůvky, Vladimír Měrka starosta města Náměšť nad Oslavou a ing. Marie Černá radní města Třebíč. Novými členy dozorčí rady byli zvolení Miroslava

4 Švaříčková starostka města Brtnice, ing. Zbyněk Procházka starosta obce Střítež a Jan Pavlíček starosta obce Valdíkov. Na závěr programu vystoupil zástupce EKO-KOMU, a.s. Roman Zouhar a byla vyhlášena soutěž obcí ve třídění odpadu ve svozové oblasti ESKO-T, s.r.o. Nejlépe v kategorii do 500 obyvatel třídí v Pucově. V kategorii obyvatel zvítězila obec Tavíkovice a v kategorii nad obyvatel třídí nejlépe v Mohelně. ESKO-T PODPOŘILO UKLIĎME ČESKO ESKO-T se opět zapojilo do projektu Ukliďme Česko a poskytlo pořadatelům ks pytlů na odpad. Celorepubliková akce proběhla Dobrovolnická akce "Ukliďme Česko" vychází z mezinárodně osvědčeného modelu "Let's Do It!". Tento typ úklidových akcí již proběhl úspěšně ve více jak 100 zemích za účasti 9 milionů dobrovolníků. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ hodin pořádá ESKO-T historicky první DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Akce se koná za každého počasí v areálu firmy na ulici Hrotovická 232 v Třebíči. V dopoledních hodinách se můžete těšit na prohlídku svozové techniky, areálu a informačního centra. V 13:00 a 15:00 hodin se bude konat exkurze na třídící linku a následně bude přistaven autobus na skládku Petrůvky. V učebně informačního centra bude připravena výstava Hierarchie nakládání s odpady a projekce filmů s odpadářskou tématikou. Pro děti bude v tento den připraven bohatý program: třpytivé tetování, dětská diskotéka, hry a soutěže pro děti, ekologická výtvarná dílna, dětský kolotoč, nafukovací a skákací popelářské auto. V odpoledních hodinách se můžete těšit na taneční vystoupení skupiny MOTUS a hudební produkci skupiny NOISE a LIKE-IT. Vstup na tuto akci je zdarma. Vstupenky budou slosovatelné a losování proběhne v 16 hodin. Vyhrát můžete tablet, fotoaparát, popelnici, koš na třídění bioodpadu a další ceny.

5 DOBA PLASTOVÁ Plasty zahltily naši planetu. Když se rozhlédneme, zjistíme, že plast je všude kolem nás. Proč ale plasty jsou tak zvýhodňovány? Plasty jsou snadno zpracovatelné, mají nízkou hmotnost a plastový odpad může projít několikanásobnou recyklací. Velkou nevýhodou plastů ale je jejich dlouhá doba rozkladu v přírodě. Cesta plastového odpadu Plastový odpad z domácností mají možnost občané shromažďovat do žlutých třídících tašek. Pro sběr plastů lidé také využívají plastové tašky, pytle či zvláštní koše. Potom plasty odnesou na kontejnerová stání do žlutého kontejneru. Svozové vozidlo společnosti ESKO-T sveze plastový odpad na třídící linku na ulici Hrotovická, kde je tento odpad ručně roztříděn dle druhu plastu a případně i podle barvy. Jednotlivé vytříděné komodity se lisují do balíků a vezou se k dalšímu zpracování do továren, kde začíná proces recyklace. Plast se rozemele a za tepla se lisuje do forem, kde z nich vznikají nové výrobky - plotové laťky, zatravňovací rošty, protihlukové stěny, odpadkové koše či izolační materiály. PET-lahve se rozemelou na malé kousky, vyčistí se a vlákní se na jemná vlákna, ze kterých vzniká oblečení, výplně spacáků, zimních bund, peřiny, zátěžové koberce, interiéry aut, součásti dětských plen a hygienických potřeb, jednorázové ochranné pomůcky lékařů, vázací pásky, nové preformy PET-lahví, vybavení dětských hřišť, hračky, zahradní nábytek nebo víka kanálů. Z fólií, které se nejdříve také rozdrtí, se stávají nové fólie nebo například plastové pytle na odpadky. Co patří a nepatří do PLASTU: Do kontejneru patří: plastové nádoby a PET lahve, výrobky z plastů, sáčky a fólie, nápojové kartony, kelímky, obaly od kosmetických přípravků, obaly od aviváží a tekutých pracích prášků, igelitové tašky, obaly od běžných čistících prostředků, bublinkové fólie, pěnový polystyren Do kontejneru nepatří: PVC, linolea, obaly znečištěné od chemikálií, novodurové trubky, mastné obaly, guma, pneumatiky, molitan

6 Mýty o plastovém odpadu: Stejně se to vše sype na jednu hromadu Co vhodíte do žlutého kontejneru, se nemíchá s žádným jiným odpadem. Naopak se ručně dotřiďuje dle druhu a barvy. Kelímky od jogurtů a kosmetiky musíme pořádně vymýt - Plastové obaly nemusíme vymývat, stačí je pořádně vypotřebovat. Před vhozením do kontejneru musíme odstranit z PET-lahve víčko a etiketu Tyto materiály odstraňovat nemusíme, procesem zpracování se odlučují a také se dále využívají. Jediné, na co bychom neměli zapomínat je, že PET-lahev musíme sešlápnout, aby svozová vozidla nevozila zbytečně vzduch. Proč třídit odpady, když můj soused ani přátelé netřídí. Tak proč právě já? Momentálně třídí aktivně 71 % občanů České republiky. Třídění se stalo každodenní součástí našeho života. Tříděním šetříme přírodní zdroje surovin, energie a své peníze. Větší množství vytříděných složek domovního odpadu nebude nutit město zvyšovat poplatky za odpady. Pokud si nejste jisti, zda některý z výrobků či obalů je opravdu vyroben z plastu, na obalu najdete tyto recyklační symboly, ze kterých poznáte, že se jedná o plast. NOVÝ SVOZOVÝ AUTOMOBIL NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD Na podzim loňského roku společnost ESKO-T, s.r.o. začalo využívat nové svozové vozidlo MAN s lisovací nástavbou Haller X-2c o objemu 19 m 3 a vyklápěčem Delta 321. Tento automobil je ekologičtější a šetrnější vůči životnímu prostředí. Automobily, které splňují emisní normu EURO 6, mají nižší emise škodlivých látek do ovzduší při zachování výkonu vozidla i spotřeby pohonných hmot. I z tohoto důvodu bude využíváno ke svozu směsného komunálního odpadu přímo ve městě Třebíč. Modernizací svozové techniky tak přispíváme ke zlepšování podmínek životního prostředí v našem městě a regionu.

7 Společnost ESKO-T zajišťuje pro obce i firmy sběr, svoz, třídění odpadu v regionu Třebíč a zákazníkům poskytujeme komplexní službu zahrnující výběr optimálních nádob, nastavení režimu svozu a osobní přístup k jednotlivým zakázkám a zákazníkům. Naše služby provádíme s ohledem na náklady a zároveň se snažíme být vždy o krok napřed v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí. Proto v následujících letech plánujeme další obměnu svozových automobilů. SPOLUPRÁCE S OBCEMI PRO ROK 2015 ESKO-T, s.r.o. si Vám dovoluje nabídnout možnost spolupráce. Jedná se o kulturní akce, společenské akce a akce pro děti-karnevaly, dny dětí, dny Země, atd. Všechny níže zmíněné služby jsou pro členy Svazku obcí zdarma. Naše společnost Vám může nabídnout: zajištění programu pro děti formou soutěží, her, kvízů, tvoření z odpadu, za soutěže dostávají děti drobné odměny a nenásilnou formou se učí třídit odpad přistavení svozového automobilu (prohlídka, focení s popelářským automobilem) možnost přistavení odpadkových košů na tříděný odpad- 12 kusů, případně kontejnerů exkurze do našich zařízení

8 NABÍDKA EXKURZÍ Objednávka:

9 10. ročník soutěže Soutěžíme s Třídílkem ve sběru papíru je v plném proudu. Soutěž je určená pro všechny mateřské, základní školy a speciální školy v obcích, kde svoz odpadů zajišťuje společnost ESKO-T. Cílem soutěže je co nejvíce papíru předat k dalšímu využití a šetřit tak přírodní zdroje a energii potřebnou k výrobě nového papíru. Úkolem školy je za celou dobu soutěže nasbírat co největší množství papíru, za který ESKO- T zaplatí 1 Kč/kg. Na konci školního roku budou vyhlášeny a odměněny věcnými cenami první tři základní a mateřské školy, které nasbíraly nejvíce papíru. Odměny podle množství na osobu: Mateřské školy: 1. cena poukaz na odběr sportovního zboží v hodnotě Kč 2. cena poukaz na odběr elektro zboží v hodnotě Kč 3. cena poukaz do knihkupectví v hodnotě Kč Základní školy: 1. cena tablet 2. cena poukaz na odběr elektro zboží v hodnotě Kč 3. cena poukaz na odběr zboží ve velkoobchodě BELM v hodnotě Kč Pravidla, průběh soutěže nebo aktuální informace můžete sledovat na našich webových stánkách. SVOZ ODPADU NOVĚ PRO OBEC KAMENNÁ Od 1. dubna 2015 začala společnost ESKO-T svážet odpad v obci Kamenná. Svoz je organizován v pravidelných intervalech. NOVÉ A AKTUÁLNÍ INFORMACE NA FACEBOOKU A INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH Na našem Facebooku: https:// najdete informace týkající se odpadů a nové legislativy, aktuální novinky, fotky z akcí a seminářů, exkurzí atd. Facebookový profil i internetové stránky jsou aktuální, abyste se na něm dozvěděli vždy čerstvé informace z oblasti odpadového hospodářství a novinky z našeho prostředí. V současné době se můžete těšit na novou verzi našich webových stránek, které by měly být zprovozněny v následujících několika dnech.

10

11

OBSAH: 23. valná hromada svazku obcí Skládka TKO. Třídění bioodpadu v našem regionu. Školáci sbírali staré počítače. Jaro je tady - jarní úklid začíná

OBSAH: 23. valná hromada svazku obcí Skládka TKO. Třídění bioodpadu v našem regionu. Školáci sbírali staré počítače. Jaro je tady - jarní úklid začíná OBSAH: 23. valná hromada svazku obcí Skládka TKO Třídění bioodpadu v našem regionu Školáci sbírali staré počítače Jaro je tady - jarní úklid začíná Zajímavosti o odpadech Podporujeme dětské akce Den Země

Více

zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a.s.

zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a.s. 04 zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a.s. / 07 Vážení klienti, dovolte mi na úvod, abych Vám alespoň krátce přiblížil činnost a výsledky systému EKO-KOM, a to zejména z pohledu firem, jež svými

Více

Obsah. ESKO-T zavádí dokonalejší systém evidence. ESKO-T pomáhá s tříděním v MŠ a ZŠ Předín. ESKO-T nebude v roce 2012 zvyšovat ceny

Obsah. ESKO-T zavádí dokonalejší systém evidence. ESKO-T pomáhá s tříděním v MŠ a ZŠ Předín. ESKO-T nebude v roce 2012 zvyšovat ceny Obsah ESKO-T zavádí dokonalejší systém evidence Využití červených kontejnerů Seminář Komunální odpady v praxi ESKO-T a Elektrowin na SD ESKO-T pomáhá s tříděním v MŠ a ZŠ Předín ESKO-T nebude v roce 2012

Více

Bc. Zbyněk Lukáš. Problematika odpadového hospodářství se zaměřením na základní školy

Bc. Zbyněk Lukáš. Problematika odpadového hospodářství se zaměřením na základní školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Bc. Zbyněk Lukáš II. NMgr. ročník prezenční studium Obor: Matematika a technická a informační výchova Problematika

Více

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům Analýza současné situace znečišťování ovzduší lokálními topeništi v obci Ludvíkovice u Děčína a návrhy na další možná opatření vedoucí ke snížení emisí z lokálních topenišť Zpracovalo sdružení Arnika v

Více

Elektronický zpravodaj společnosti EKO-KOM, a. s. Elektronický zpravodaj společnosti EKO-KOM, a. s. Erby obcí z odpadových materiálů

Elektronický zpravodaj společnosti EKO-KOM, a. s. Elektronický zpravodaj společnosti EKO-KOM, a. s. Erby obcí z odpadových materiálů grafiku zpr@vodaj Úvodní slovo Studená rána a houby. barevných kontejnerů, třídičky Spousta hub. Klouzky, lišky, suchohříbky, baculaté hřiby, A to není všechno. Začala pracují na plné obrátky. bedly zápolící

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Verze se zapracovanými připomínkami vznesenými krajským úřadem Moravskoslezského kraje Červenec 2005 Zpracovatel:.A.S.A., spol. s r. o. Ing. Pavla Pajtlová

Více

Odpadové hospodářství města Šenov

Odpadové hospodářství města Šenov Odpadové hospodářství města Šenov Zpracovatel: Arnika program Toxické látky a odpady Zpracoval: Ing. Milan Havel, tel.: 222 781 471, e-mail: milan.havel@arnika.org, Stručné shrnutí Cílem studie bylo navrhnout

Více

Název práce: TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A JEHO NÁSLEDNÝ SVOZ

Název práce: TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A JEHO NÁSLEDNÝ SVOZ Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (obor TŘD), st. skupina: KS - PRAHA Brejcha Radim pracovní skupina: Název práce: TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A JEHO NÁSLEDNÝ SVOZ Prohlášení:

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí Plán odpadového hospodářství původce odpadů Listopad 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nové Strašecí Zastoupený : Mgr. Karel Filip,

Více

Město Český Těšín. Zpětný odběr a recyklace elektrozařízení. a kam s odpady v našem městě

Město Český Těšín. Zpětný odběr a recyklace elektrozařízení. a kam s odpady v našem městě recyklace brozura:sestava 1 26.11.2008 13:04 Stránka 1 Město Český Těšín Zpětný odběr a recyklace elektrozařízení a kam s odpady v našem městě Projekt informační brožura o zpětném odběru elektrozařízení

Více

Eko komunikace. zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s. 28/ 2015

Eko komunikace. zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s. 28/ 2015 Elektronický zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s. EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 zpravodaj@ekokom.cz, www.ekokom.cz, tel.: + 420 729 848 444 445, + 420 261 176 256 Eko

Více

progenio Konec problémů s ucpaným potrubím progenio 1/10 Vysajeme nečistoty do poslední kapky PROJEKTY Vitahum nové řešení pro technické ozeleňování

progenio Konec problémů s ucpaným potrubím progenio 1/10 Vysajeme nečistoty do poslední kapky PROJEKTY Vitahum nové řešení pro technické ozeleňování progenio 1/10 progenio časopis pro zákazníky a přátele AVE CZ Konec problémů s ucpaným potrubím Vysajeme nečistoty do poslední kapky PROJEKTY Vitahum nové řešení pro technické ozeleňování AKCE Uklízeli

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

Rada města rozhodla ve věci protestu proti výstavbě bytového domu v Chropyni

Rada města rozhodla ve věci protestu proti výstavbě bytového domu v Chropyni Zpravodaj myně Obsah: Jak to bude se stávajícími hřišti a pískovišti? Pro pamětníky i nepamětníky Informace Svazu důchodců ČR Tříděný odpad z Chr na skládce nekončí Nebuďme líní, třiďme odpad! Jak na sobecké

Více

ZPRAVODAJ město Morkovice - Slížany

ZPRAVODAJ město Morkovice - Slížany město Morkovice - Slížany ŘÍJEN 2006, ČÍSLO 3, RO ČNÍK X www.morkovice-slizany.cz To je úlovek! Zasíláme pozdrav z rybářských závodů, konaných 16. září na přehradě v Luhačovicích, kterých se zúčastnili

Více

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty.

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty. A Alternativní palivo Některé druhy odpadu lze upravit a dále využívat jako takzvané alternativní palivo. Jedná se o odpady, kde by využití materiálu nebylo efektivní nebo možné. Zařízeními, kde se může

Více

Recyklace hraček Elektrozařízení vracíme zatím neradi. Zvolen Šrotozemšťan roku Šek míří do Olomouce. Andrew Brookie Z Nového Zélandu až do Prahy

Recyklace hraček Elektrozařízení vracíme zatím neradi. Zvolen Šrotozemšťan roku Šek míří do Olomouce. Andrew Brookie Z Nového Zélandu až do Prahy MAGAZÍN ASEKOL č. 1/2008 Recyklace hraček Elektrozařízení vracíme zatím neradi Zvolen Šrotozemšťan roku Šek míří do Olomouce Andrew Brookie Z Nového Zélandu až do Prahy Al Hliník, latinsky Aluminium, objevil

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

Technické služby Jeseník a.s.

Technické služby Jeseník a.s. Technické služby Jeseník a.s. 20 let Trvalé spokojenosti a Jistoty Technické služby Jeseník akciová společnost je prosperující společnost regionálního významu, která zajišťuje mnoho služeb nejen pro Jeseník,

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

Recyklace autovraků, pneumatik a olejů. Tonya Graves. Šrotonátor se vrací. Současná situace je dlouhodobě neudržitelná

Recyklace autovraků, pneumatik a olejů. Tonya Graves. Šrotonátor se vrací. Současná situace je dlouhodobě neudržitelná MAGAZÍN ASEKOL p ř í l o h y Ecobat a ekolamp 3/2009 Recyklace autovraků, pneumatik a olejů Současná situace je dlouhodobě neudržitelná Tonya Graves Nejvíc se těším, až se pořádně vyspím Šrotonátor se

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

KOMUNÁLNÍ KAPALNÉ ODPADY

KOMUNÁLNÍ KAPALNÉ ODPADY CENA 77 KČ 2006 9 odpad měsíce KOMUNÁLNÍ KAPALNÉ ODPADY Kaly ze septiků a žump teorie a praxe Energetická valorizace kalů současný stav a budoucí trendy Hodnocení technologií hygienizace kalů z ČOV a bioodpadů

Více

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Praha, 2004 Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství IREAS, Institut pro strukturální politiku,

Více

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY č. č. 1/2013 TŘIĎME ODPAD, UŠETŘÍME! I když tomu počasí ještě moc nenasvědčuje, jaro už je tady a s ním přichází na řadu také jarní úklid. S tím samozřejmě souvisí také otázka

Více

ROZHOVOR S MINISTRYNÍ ŽIVNOSTENSKÝ A OBJEMNÝ ODPAD EURONOVELA ZÁKONA O ODPADECH KOMERČNÍ PŘÍLOHA: SBĚR A SVOZ ODPADŮ

ROZHOVOR S MINISTRYNÍ ŽIVNOSTENSKÝ A OBJEMNÝ ODPAD EURONOVELA ZÁKONA O ODPADECH KOMERČNÍ PŘÍLOHA: SBĚR A SVOZ ODPADŮ WASTE MANAGEMENT FORUM ROZHOVOR S MINISTRYNÍ ŽIVNOSTENSKÝ A OBJEMNÝ ODPAD EURONOVELA ZÁKONA O ODPADECH KOMERČNÍ PŘÍLOHA: SBĚR A SVOZ ODPADŮ ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH CENA 88 KČ

Více

LEDEN 2006 ZDARMA Číslo 1 PF 2006

LEDEN 2006 ZDARMA Číslo 1 PF 2006 LEDEN 2006 ZDARMA Číslo 1 Tříkrálová sbírka 2006 Vážení spoluobčané, stalo se již tradicí, že Česká Katolická charita pořádá začátkem roku celostátní akci Tříkrálovou sbírku. Dobrovolnická Charita Brušperk

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTA NYMBURKA Prosinec 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nymburk Zastoupený : Ing. Miloš

Více

Z Podhradí. První den ve škole. Zprávičky z Jimlína a Zeměch slovem i obrazem. 3. číslo/vi. ročník Podzim 2011

Z Podhradí. První den ve škole. Zprávičky z Jimlína a Zeměch slovem i obrazem. 3. číslo/vi. ročník Podzim 2011 Z_Podhradi_3_2011_Jimli_CB:Sestava 1 17.10.11 7:39 Stránka 1 Z Podhradí Zprávičky z Jimlína a Zeměch slovem i obrazem 3. číslo/vi. ročník Podzim 2011 Přestřižením pásky bylo oficiálně otevřeno hasičské

Více