Pokračování těžby: záměry, vysvětlování, dotazy i požadavky. Aktuálně Externality vždycky něco stojí. zeptali jsme se. Z regionu. Z regionu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokračování těžby: záměry, vysvětlování, dotazy i požadavky. Aktuálně Externality vždycky něco stojí. zeptali jsme se. Z regionu. Z regionu."

Transkript

1 list zaměstnanců Czech Coal Group ročník XV I ZDARMA Příští číslo Důlních novin vychází 23. srpna Lokomotiva z úpravny našla nový domov v muzeu str. 5 O nás Mostecké školy se digitalizují z grantu Chytré hlavy str. 7 Z regionu Polerady ozdobí sochy s mysliveckou tématikou str. 11 Z regionu Aktuálně Externality vždycky něco stojí Slovo v titulku, které se v rámci různých diskusí o energetice začalo hojně vyskytovat, není sprosté. Jeho zvýšená frekvence má jinou souvislost. Uslyšíte jej pokaždé, když se v ČR začne mluvit o těžbě nerostných surovin a hlavně o uhlí. Využívají jej především odpůrci této činnosti a označují jím budoucí náklady (tedy odhadované a většinou ve velmi hrubých obrysech). Spojují je především s dopady na lidské zdraví (např. zvýšení nemocnosti), na klimatické změny či vlivy znečištění na zemědělskou produkci apod. Tyto externí náklady (externality) byly v případě prolomení limitů těžby vytěženého uhlí na Mostecku u velkolomů Československé armády a Bílina vyčísleny na mnohamiliardovou částku. Když by tedy došlo k jeho následnému spálení. Podívejme se proto pohledem externalit i na další energetická odvětví, aniž bychom tím chtěli zpochybňovat, že těžba a spalování uhlí má zcela jistě nějaký vliv na naše životní prostředí. Jak jsou na tom například za vzor Pokračování na straně 5 Likvidace starých důlních děl je jednou ze součástí práce nejen báňských záchranářů, ale také přímo jednotlivých úseků těžebních společností. Na našem snímku je zachycena příprava území na lokalitě ČSA, kde zanedlouho začne těžit uhelný velkostroj KU300/K86. Právě zde se ale nachází křížení chodeb bývalého hlubinného Dolu maršál Koněv, takže je zapotřebí rizikové území nejprve připravit tak, aby zde mohl velkostroj bez problémů začít s těžbou. Protože otevření starých důlních děl doprovázejí zápary, je samozřejmě nezbytná asistence hasičů Litvínovské uhelné. zeptali jsme se Jaromíra Franty, předsedy Sdružení odborových organizací Czech Coal Group a místopředsedy Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Vláda před nedávnem schválila novelu horního zákona, z níž byly vypuštěny takzvané vyvlastňovací paragrafy. Jak se k vládnímu návrhu, který bude zanedlouho projednávat Poslanecká sněmovna, staví odbory? Postoj odborů je k těmto záměrům, které se objevily už před časem, od počátku negativní. Zamítavé stanovisko k tomuto záměru dávaly už v minulosti i další odborové svazy, oborová sdružení a další instituce. Ze současného vládního návrhu bylo patrné, že se jedná o ústupek litvínovskému starostovi a poslanci Milanu Šťovíčkovi. Ten se navíc nikdy netajil tím, že jde o obchod a vláda si výměnou za vyškrtnutí vyvlastňovacích paragrafů v horním Jaromír Franta zákoně pojistila jeho hlas pro církevní restituce. Podle našich zjištění by se Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR měla malou novelou horního zákona zabývat v prvním čtení už na svém zasedání 10. července. Odborový svaz (OSPHGN) už v této souvislosti vydal tiskovou zprávu, v níž se ostře ohrazuje proti způsobu, jakým je novela horního zákona Pokračování na straně 2 Pokračování těžby: záměry, vysvětlování, dotazy i požadavky Vedení Vršanské uhelné představilo mostecké veřejnosti na dvou setkáních záměry budoucí těžby zahrnující i dobývací prostor Slatinice. Obě setkání s občany se uskutečnila v prostorách Vysoké školy finanční a správní. Na první z nich byli pozváni obyvatelé Čepiroh, na druhé obyvatelé a zahrádkáři z Čepirožské výšiny. Předmětné pokračování těžby je věcí veřejnou již řadu let. S blížícím se termínem zahájení hornické činnosti v tomto prostoru jsme se rozhodli zintenzivnit komunikaci s veřejností. Že je to skutečně potřeba, potvrdily i některé dezinformace objevující se v místním tisku, říká generální ředitel Vršanské uhelné Vladimír Rouček a dodává: V květnu jsme s našimi záměry seznámili radní města Mostu. S nimi jsme se rovněž dohodli na tom, i když plníme veškeré legislativní podmínky, že povedeme trvalou otevřenou komunikaci s mosteckou veřejností. Prvním krokem se v tomto směru stalo setkání s obyvateli těch částí města, které se nachází těžbě nejblíže. V případě zájmu jsme připraveni v podobných setkáních pokračovat, stejně tak jsme připraveni některá témata, o něž se veřejnost nejvíce zajímala, rozpracovat a zcela otevřeně dále komunikovat, doplnil generální ředitel. Na obou setkáních měli návštěvníci možnost zhlédnout prezentaci, která shrnovala záměry Vršanské uhelné od příprav a plánování, až po grafické znázornění, jak bude území po ukončení hornické činnosti zrekultivováno. Zároveň také obsahovala odkazy na všechny veřejné dokumenty, kde jsou záměry Vršanské uhelné zahrnuty a akceptovány, jako Vladimír Rouček, generální ředitel Vršanské uhelné: V květnu jsme s našimi záměry seznámili radní města Mostu. S nimi jsme se rovněž dohodli na tom, i když plníme veškeré legislativní podmínky, že povedeme trvalou otevřenou komunikaci s mosteckou veřejností. například územně plánovací dokumentace města Mostu, Ústeckého kraje, státní energetickou koncepci i dokumentaci posuzování vlivů stavby na životní prostředí EIA. Do přípravy všech těchto veřejných Pokračování na straně 2

2 2 O nás Důlní noviny 12. července 2012 Pokračování těžby: záměry, vysvětlování, dotazy i požadavky Miroslav Borovský, výrobní ředitel Vršanské uhelné, ukázal občanům Čepiroh a dalších částí Mostu, jichž se těžba v dobývacím prostoru Slatinice dotkne, jaké jsou těžební záměry společnosti od počátku až po konečnou fázi a rekultivaci území. Pokračování ze strany 1 dokumentů se mohla veřejnost zapojit formou připomínek v uplynulých letech. Každý z účastníků setkání měl možnost si odnést mapu s vyznačením hranice, kam se bude těžba v následujících letech ubírat, a také kontakty, na kterých je možné získat další informace. Veřejnost na obou setkáních nejvíce zajímalo, jaká budou opatření proti zvýšení prašnosti a hluku, případně jakým způsobem a jak často budou probíhat měření jejich hodnot. Obyvatelé chtěli také vědět, jaký bude časový harmonogram těžby v dotčeném území, někteří projevili zájem nahlédnout i do dokumentace o posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA). Ta je veřejnosti k dispozici na webových stránkách Ministerstva životního prostředí, které k ní vydávalo posudek. Odkaz na ni bude v dohledné době uveřejněn i na internetových stránkách skupiny Czech Coal. Stejně tak budou na webu skupiny Czech Coal k dispozici i další informace a kontakty. Už nyní mají Informační linka Spolužití I nadále je k dispozici zájemcům o informace nejen k projektu Zpřístupnění zásob hnědého uhlí budoucím generacím, ale také k záměrům pokračování těžby ve Vršanské uhelné (oblast Slatinické výsypky). Své dotazy můžete zasílat také na ovou adresu: občané možnost využít pro své dotazy ohledně těžby v prostoru Slatinic bezplatnou linku Spolužití , případně zeptali jsme se Pokračování ze strany 1 znovu předkládána poslancům ke schválení. Jedná se o politikaření a obchod s věcmi, s nimiž by se v žádném případě obchodovat nemělo. Kromě toho poslanec Milan Šťovíček svými postoji a tlakem na vládu zneužívá svého postavení a i s ohledem na výsledky výzkumů veřejného mínění jde proti mínění obyvatel města i kraje a tím vlastně poškozuje jak obyvatele města, v jehož čele stojí, tak potažmo celého státu. Vypuštěním vyvlastňovacích paragrafů se z horního zákona stává bezzubá norma, která zabrání státu domáhat se svých práv. Horní zákon je přitom dlouhodobě norma, která vyhovuje všem evropským standardům a vyvlastňovací paragrafy nemusely být v novodobé historii nikdy použity. Nejsou v zákoně zakotveny jako hrozba lidem, ale naopak jako pojistka pro stát. V současné době, kdy se setkáváme se stále větším množstvím rádoby ekologických aktivistů a spekulantů a nátlakových skupin, kteří jsou podporováni jim podobnými politiky, jako je např. poslanec Šťovíček, jsou naopak vyvlastňovací paragrafy o to potřebnější, aby měl stát možnost v nejzazším případě domáhat se svých práv a mít přístup ke svému nerostnému bohatství, jehož je napsali jste nám vlastníkem. Nyní, místo aby se hledaly cesty, jak případnému zneužití vyvlastňovacích paragrafů v horním zákoně zamezit, si stát jejich vypuštěním dobrovolně významně ztěžuje situaci, jak se ke svým strategickým zásobám v budoucnu dostat. Před nedávnem jste rovněž dopisem oslovili místopředsedkyni vlády a předsedkyni strany LIDEM liberální demokraté se žádostí o schůzku na téma územní limity těžby. Jaká byla na vaši nabídku odezva? Oslovil jsem místopředsedkyni vlády Karolínu Peake a požádal ji o schůzku, kde bychom si mohli vzájemně vysvětlit a vyjasnit názory na územní limity těžby. Šlo nám stejně jako v případě ostatních politiků o to, aby slyšela názor všech stran, které se touto problematikou zabývají a mohla si vytvořit vlastní názor. Zatím nám nepřišla žádná reakce a zatím se zdá, že paní poslankyně pokračuje ve šlépějích své bývalé politické strany Věci veřejné, která na naše výzvy a žádosti o setkání nereagovala. Snad nemá nová strana zkratku LIDEM jen symbolicky v názvu, ale hodlá skutečným lidem a jejich názorům naslouchat. (pim) Most Vrskmaň Okořín Strupčice Hranice dotčeného území Hranice horní hrany lomu Hranice těžby uhlí Hornická činnost v území Slatinice. J. Šverma Vršany Malé Březno Čepirohy 500 m Stalo se již tradicí, že zaměstnanci Hlavní báňské záchranné stanice v Mostě absolvují každoročně týdenní polykání cyklokilometrů za krásami a poznáním našich krajů. Letos báňští záchranáři navštívili jihovýchodní kouty Moravy poseté vinnými sklípky lemující Baťův kanál na Moravskoslováckém pomezí. Tato velmi zdařilá týdenní akce báňské záchranky nesla název MoraviaTour Mutěnice K výběru této atraktivní lokality přispěla mimo jiné možnost navštívit kolegy záchranáře Moravských naftových dolů na jejich pracovišti v Hlavní báňské záchranné stanici Hodonín. Při neformální výměně nejen pracovních zkušeností jsme dostali mnoho tipů k návštěvě tohoto regionu od ředitele HBZS Hodonín Jaroslava Fibingera (na fotografii druhý zleva) a dalších kamarádů záchranářů nafťáků. Josef Chmel, HBZS Most

3 O nás 3 Důlní noviny 12. července 2012 normy VNITROAKCIOVÉ NORMY VYDANÉ v týdnu r. 2012: VUAS PVAŘ 2.5 Zásady tvorby, jednotného číslování a evidence smluv a vznik smluvního vztahu na základě objednávky PVAŘ 48.6 Vzdělávání zaměstnanců v dělnických profesích LUAS PVAŘ 2.5 Zásady tvorby, jednotného číslování a evidence smluv a vznik smluvního vztahu na základě objednávky PVAŘ 48.6 Vzdělávání zaměstnanců v dělnických profesích COAL SERVICES Příkaz ŘS 6/2012 Vyhlášení organizační změny v rámci Coal Services a.s. PVAŘ 2.5 Zásady tvorby, jednotného číslování a evidence smluv a vznik smluvního vztahu na základě objednávky PVAŘ 20.5 Realizace platebního styku CZECH COAL S Zásady tvorby, jednotného číslování a evidence smluv uzavíraných Czech Coal a.s. Výše uvedené normy naleznete v nabídce Start / Aplikace / Normy / ISON. (voř) HIPODROM MOST SOBOTA OD 8.00 DO HODIN DOPROVODNÝ PROGRAM: PRÁZDNINY ANEB JAK SI JE UŽÍT! VÝTVARNÁ SOUTĚŽ NA TÉMA PRÁZDNINY. KY VADLOVÁ DOPRAVA ZAJIŠTĚNA! Trhy se konají pod záštitou hejtmanky Jany Vaňhové patron projektu Trhy pořádají sdružení Český um a město Most vzkazy a nabídky Prodám elektrony (15) na Golf i s letními pneumatikami (70 %), 4 díry, rozteč 100 mm. Cena za sadu 4000 Kč. Velmi pěkné. Tel.: Prodám byt 1+2 s výtahem ve Vrchlického ulici v Mostě č. 2779, bl. 322, 4 patro, s balkonem, v osobním vlastnictví. V bytě je kompletně vybaven obývací pokoj, nová pračka a lednička. Kontakt tel blahopřání Významné životní jubileum 60 let oslavil 10. července pan Zdeněk Pták, vedoucí úseku uhlí Vršanské uhelné Všechno nejlepší, hodně štěstí, pevné zdraví a hodně životního optimismu přejí spolupracovníci z úseku uhlí. tel.:

4 4 O nás Důlní noviny 12. července 2012 JÍDELNÍČEK teplá a chlazená jídla Pondělí Polévka: Hovězí s krupicovými noky 1. Vídeňský guláš, těstoviny 2. Jemné párky, čočka na kyselo, okurka 3. Smažené zeleninové placičky, brambory 4. Přírodní vepřový kotlet, hranolky, obloha 5. Těstovinová rýže s vepřovým masem a zeleninou 6. Vídeňský guláš, kynuté knedlíky Úterý Polévka: Hrachová 1. Frankfurtská vepřová pečeně, kynuté knedlíky 2. Mleté masové kuličky s uzeným masem, brambory 3. Domácí koláče, čaj 4. Vepřový řízek Ondráš, kysané zelí 5. Živáňský vepřový závitek, bramborová kaše 6. Frankfurtská vepřová pečeně, dušená rýže Středa Polévka: Hovězí se zeleninou a vejci 1. Babiččiny bramborové knedlíky, dušené zelí 2. Masová směs s rajčaty, špagety se sýrem 3. Zeleninový talíř s debrecínkou, tmavé pečivo 4. Kuřecí paličky na červeném víně, dušená rýže se šunkou, zel. salát s křenem 5. Vepřové kostky, šťouchané brambory 6. Babiččiny bramborové knedlíky, dušený špenát Čtvrtek Polévka: Gulášová 1. Španělská hovězí pečeně, dušená rýže 2. Uzené maso, bramborová kaše, okurka 3. Čínské rýžové nudle se zeleninou a houbami 4. Maminčino kuře, obloha 5 Bramborový závin plněný masovou směsí, červené zelí 6. Španělská hovězí pečeně, kynuté knedlíky Pátek Polévka: Hovězí s masovou rýží 1. Vepřová kýta ala bažant, bramborové knedlíky 2. Pečené kuře, kari těstoviny 3. Zeleninový talíř s feferonkovým salátem, tmavé pečivo 4. Hovězí filé se šlehanou nivou, hranolky, obloha 5. Drůbeží rizoto s masem a kukuřicí 6. Vepřová kýta ala bažant, kynuté knedlíky Pondělí Polévka: Kuřecí s rýžovými nudlemi 1. Samuraj z vepřového masa, dušená rýže 2. Vepřová krkovice uzená, šoulet 3. Smažené bramboráčky, dušené zelí se sojovým masem 4. Vepřový řízek plněný vejci a šunkou, hranolky, obloha 5. Přírodní kuřecí prsíčka, těstoviny 6. Samuraj z vepřového masa, chléb Úterý Polévka: Fazolová s uzeninou 1 Hovězí pečeně na sardeli, kynuté knedlíky 2. Smažený salám, brambory, tatarská omáčka 3. Bramborové opečenky se smetanovou omáčkou 4. Kuřecí špíz s anglickou slaninou a cibulí, hranolky, obloha 5. Vepřová krkovice pečená, dušená zelenina, brambory 6. Hovězí pečeně na sardeli, dušená rýže Středa Polévka: Česneková s vejci 1. Sekaná svíčková, kynuté knedlíky 2. Pečené kuře, zeleninový kuskus 3. Zeleninový talíř se sýrovou pomazánkou, bílé pečivo 4. Smažený hermelín, brambory, tatarská omáčka 5. Zapečená ryba se smetanou, brambory 6. Sekaná svíčková, těstoviny Čtvrtek Polévka: Játrová z kuřat 1. Znojemský guláš, těstoviny 2. Kuře Královny Kálí, brambory 3. Pečené brambory s hráškem a žampióny 4. Tortilly s vepřovou krkovicí a zeleninou 5. Vepřová játra po uhersku, dušená rýže 6. Znojemský guláš, kynuté knedlíky Pátek Polévka: Zeleninová 1. Sikulská vepřová kýta, kynuté knedlíky 2. Přírodní mletý řízek, brambory, zelný salát 3. Kynutý tvarohový závin, bílá káva 4. Kuřecí Kung-pao, dušená rýže, obloha 5. Kuřecí prsíčka Barbecue, těstoviny s jarní zeleninou 6. Sikulská vepřová kýta, chléb mražená jídla Pondělí Vídeňský guláš, těstoviny / možno objednat i kynuté knedlíky 2. Jemné párky, čočka na kyselo Úterý Frankfurtská vepřová pečeně, kynuté knedlíky 2. Mleté masové kuličky s uzeným masem, bramborová kaše 3. Domácí koláče Středa Babiččiny bramborové knedlíky, dušené zelí 2. Masová směs s rajčaty, špagety se sýrem 3. Vepřové kostky, bramboráčky Čtvrtek Španělská hovězí pečeně, dušená rýže / možno objednat i kynuté knedlíky 2. Uzené maso, bramborová kaše 3. Přesnídávková polévka: Čočková polévka s uzeninou, chléb Pátek Vepřová kýta ala bažant, bramborové knedlíky 2. Pečené kuře, kari těstoviny Pondělí Samuraj z vepřového masa, dušená rýže 2. Přírodní kuřecí prsíčka, těstoviny Úterý Hovězí pečeně na sardeli, kynuté knedlíky 2. Smažený salám, bramborová kaše 3. Vepřová krkovice pečená, dušená zelenina, brambory Středa Sekaná svíčková, kynuté knedlíky 2. Pečené kuře, zeleninová rýže 3. Masová směs Jalta, smažené bramboráčky Čtvrtek Znojemský guláš, těstoviny / možno objednat i kynuté knedlíky 2. Kuře královny Kálí, bramborové špalíčky 3. Vepřová játra po uhersku, dušená rýže Pátek Sikulská vepřová kýta, kynuté knedlíky 2. Přírodní mletý řízek, bramborová kaše PROGRAM ZDRAVÍ Seznam provozoven, kde můžete na Chomutovsku uplatnit poukázky Flexi Pass Název Ulice Obec Typ Telefon Poznámka Bowling bar U obušku Polní 684 Klášterec nad Ohří Bowling Při hře delší než jednu hodinu pivo nebo míchaný nápoj zdarma. Bowling, hostinec U Camprů J. Švermy 87 Droužkovice Bowling CA Alena Na příkopech 1195 Chomutov Cestovní kancelář CA Emilie Dařílková Palackého 3996 Chomutov Cestovní kancelář CA Jast Jaroslav Hradecký Chomutovská 60 Jirkov Cestovní kancelář CA MK Tour Kpt. Jaroše 510 Kadaň Cestovní kancelář Centrum Internetu Chomutov Chomutov Počítačové kurzy Objednávat do kurzů počítačové gramotnosti a kurzů osobního rozvoje lze přes jednotnou modrou linku. Hodnota poukázek musí být plně využita. Centrum zdraví, krásy a renegerace Kochova 1185 Chomutov Rehabilitace,masáže Cestovní agentura a kancelář KATJA-TOUR Čelakovského 3201 Chomutov Cestovní kancelář Cestovní agentura Alena Na Příkopech 1195 Chomutov Cestovní kancelář Cestovní agentura Unitravel Dr. Farského 4732 Chomutov Cestovní kancelář CK Mipro Ing. Pavel Procházka Nerudova 70/4 Chomutov Cestovní kancelář CK PERN Zdeněk Franc Jakoubka ze Stříbra 140 Chomutov Cestovní kancelář CK TERNO TOUR OD Kaufland, Obchodní zóna Otvice 260 Chomutov Cestovní kancelář Contour-Fitness pro ženy Ruská 83 Chomutov Aerobic a jiné Pokračování příště

5 Důlní noviny 12. července 2012 O nás 5 Na invalidním vozíku na Uhelné safari V rámci projektu Uhelné safari byla letos naplánována i exkurze pro zdravotně postižené návštěvníky. Již v loňském roce byl totiž ze strany právě zdravotně postižených a jejich rodin zájem se návštěvy lomů zúčastnit. Jako organizátoři jsme na tuto záležitost nebyli tehdy připraveni, a tak byla speciální exkurze naplánována až na rok letošní. Uskutečnila se v sobotu 30. června v lomu ČSA, zúčastnilo se jí pět vozíčkářů a osm jejich průvodců. Nebylo to doslovně jako v titulku článku, že by se zdravotně postižení podívali do lomu na svém vozíčku, ale podívali se do míst, která ostatní exkurze běžně navštěvují a to je to nejdůležitější, co si organizátoři předsevzali. Příprava exkurze by ovšem nebyla možná především bez pochopení a ochoty hlavně pracovníků Czech Coal POWER, garážmistrů v lokalitě VUAS i LUAS Pavla Štefánika, Jiřího Skoupa a Jiřího Podubeckého. Domluvili se, že pošlou jediný unimog, vybavený bezpečnostními pásy z Vršan a že řidiče doprovodí jeho kolega z ČSA, který zase zná aktuální cesty na Armádě. Jednoduché nebylo ani nalodění zdravotně postižených do unimogu. Oba vybraní řidiči přizpůsobili jízdu v terénu lidem, které vezli, spolupracovali s průvodci při najíždění k rýpadlům, prostě se přidali k těm, kteří se snažili o co největší zážitek pro lidi, jež se často bez cizí pomoci neobejdou v běžném životě. Z pěti zdravotně postižených byli čtyři místní, ale i jedna žena z Poděbrad. Vše proběhlo v absolutní spokojenosti všech zúčastněných. Řidiči nám ochotně vycházeli vstříc, děkujeme jim za bezpečnou jízdu. Podívali jsme se do míst, kam se normální smrtelníci nedostanou. Dozvěděli jsme se hodně zajímavého o těžebních strojích a těžbě uhlí. Všem moc děkujeme, jsme rádi, že skupina Czech Coal nezapomněla na handicapované spoluobčany, kteří Na Uhelné safari se tentokrát vyráželo od zadní části budovy ředitelství společností skupiny Czech Coal, která umožňuje bezbariérový přístup. mají omezené možnosti zúčastnit se podobných akcí. Moc si toho vážíme a děkujeme, napsal na web Uhelného safari jeden z nich, Vratislav Prošek z Mostu. A jeho kamarád Radek Plic, další mladý muž s trvalým postižením, který průvodce po celou dobu exkurze nadšeně bombardoval nejrůznějšími dotazy, s ním ve svém vyjádření rád souhlasil. (má) Lokomotiva z úpravny našla nový domov v muzeu Podkrušnohorské technické muzeum má o další stroj do expozice povrchového dobývání uhlí více. Tentokrát své nové působiště v sídle muzea v areálu bývalého dolu Julius III v Kopistech našla historická parní lokomotiva. V minulém čísle Důlních novin jste se mohli dočíst o tom, jak expozici Podkrušnohorského technického muzea rozšířil buldozer sovětské výroby, který několik let stával v areálu společnosti DTS Vrbenský. Ředitel muzea Zbyněk Jakš tehdy tvrdil, že muzeum jedná ještě o jednom historickém stroji, který by mohl sbírky techniky povrchového dobývání ještě v dohledné době rozšířit. Necelé dva týdny poté už do areálu opět zamířila těžká technika, aby na své nové místo posadila důlní odklizovou lokomotivu typu 900 BS 200, která byla zrakům veřejnosti skryta v areálu Úpravny uhlí v Komořanech. Stejný typ dlouhá léta stával před areálem závodu Hrabák, odkud ale byla tato lokomotiva odvezena v roce 2005 do pražského Národního technického muzea, kde lokomotiva rozšířila sbírku železniční techniky. Lokomotiva, která až doposud krášlila jedno z prostranství na Úpravně uhlí v Komořanech, se nyní přesunula k dalším strojům do Podkrušnohorského technického muzea, kde se stane součástí expozice povrchového dobývání uhlí. Tento typ lokomotiv vyráběli v ČKD a byl hojně rozšířen v celém tehdejším Severočeském hnědouhelném revíru. Nakonec se tyto lokomotivy přestaly používat v sedmdesátých letech, a ačkoli se jich původně vyrobilo více než 860 kusů, do současnosti se dochovaly pouhé tři exempláře. Říká se o ní, že se jedná o největší z nízkorozchodných lokomotiv. V Podkrušnohorském technickém muzeu už měli pro lokomotivu připravené místo hned za vstupem do areálu v sousedství elektrické odklizové lokomotivy typu 17 E 5, kterou muzum získalo před několika lety od Vršanské uhelné. Aktuálně Pokračování ze strany 1 dávané obnovitelné zdroje, konkrétně solární elektrárny? Pěkně popořádku. Jejich výrobní cyklus startuje těžbou nerostných surovin nutných jak pro jednotlivé články, panely, tak ve finále celý fotovoltaický systém. Následuje metalurgická etapa, kdy je vyráběn tzv. solární křemík pro fotovoltaické články a kde dochází ke spotřebě velkého množství jiné energie. Pokračujme. Od největšího světového producenta součástí fotovoltaiky Číny je doprava zajištěna lodí včetně dalšího automobilového transportu až na místo určení. Shodneme se určitě se to neobjede bez exhalací, dopadu lodní dopravy na ekosystémy moří, čítaje v to i jejich možné znečištění. Pokud nejsou solární tělesa umístěna na střechy domů, dochází k zabírání půdy. A jak už si veřejně posteskly i naše vědecké kapacity třeba na Hané byla zabrána nejkvalitnější černozem. A aby provozovatel elektrárny nemusel pod panely kosit trávu, postřikuje ji chemií Co na to dotknuté biosystémy? A estetika přírodní krajiny? Zatím jsme též nemuseli řešit recyklace nově instalovaných velkých ploch solárů obsahujících mimo těžko recyklovatelné plasty též např. hliník a další prvky. Navíc ČR aktuálně hrozí od části provozovatelů těchto elektráren arbitráže a škody v řádech desítek milionů eur. Díky dotovaným výkupním cenám pak tratíme na vyšší ceně elektřiny všichni do jednoho. I to jsou ony externality, tentokrát ale solární. A ještě když se vrátíme na chvilku do Číny. Leckdo z nás si asi dovede věrně představit tamní výrobní podmínky podobného provozu. Pro lidi (dělníky i obyvatele) a okolní prostředí bude dopad nezanedbatelný. Ne nadarmo je Čína nejlevnějším producentem světa. Proč asi. Mimo jiné i proto, že se těmito otázkami zatím moc nezabývá. Ale jestli má někdo pocit, že tam daleko je to jiná zeměkoule než ta kousek od Mostu a Bíliny Z toho všeho vyplývá, že není třeba mávat žádnou draze zaplacenou studií a požehnáním akademiků, abychom mohli prohlásit externality se dají vyčíslit u každé lidské činnosti. Bez dopadů na okolní prostředí to prostě nejde. Je jen na nás, jak si s nimi poradíme, aby nás stály co nejméně peněz a naopak nestály zdraví. Z tohoto pohledu jsou na tom lidé na Mostecku a okolí nejen v porovnání s nedávnou minulostí už mnohem lépe. A stále vyspělejší technologie těžby uhlí a i jeho následného využití v nových moderních zařízeních, která se již budují či plánují, nehrozí zhoršením tohoto stavu. Karel Marek, konzultant v oblasti energetiky

6 6 Sport Důlní noviny 12. července 2012 krátce ze sportu Na pohár do Litvínova Předkolo fotbalového Poháru České pošty se bude hrát v Litvínově. Domácí FK, působící v krajském přeboru, se jako vítěz Severočeského poháru střetne s divizním FK Baník Souš. Hraje se v neděli 22. července od hodin na letním stadionu v Litvínově. (eš) Most doma poprvé až ve druhém kole Podzimní část druhé fotbalové ligy začne Baník Most první víkend v srpnu na hřišti v Opavě a ve druhém kole přivítá doma na stadionu Josefa Masopusta tým Táborska. Utkání se hraje 11. srpna. (eš) Souš začíná proti Novému Boru Do nového ročníku fotbalové divize vstoupí hráči našeho jediného zástupce v této soutěži fotbalisté Baníku Souš v sobotu 11. srpna v hodin, kdy se představí na domácím hřišti. Jejich soupeřem bude celek Jiskry Nový Bor. (eš) turnaje SOO CCG Změna termínu volejbalového turnaje V minulém čísle Důlních novin jsme vás informovali o chystaném volejbalovém turnaji O pohár personálního ředitele společnosti Czech Coal. S ohledem na start dalších regionálních volejbalových soutěží byl jeho termín posunut o týden dopředu, místo i čas konání zůstávají beze změn. Turnaj se uskuteční v sobotu 8. září od 8.00 hodin ve sportovním areálu mosteckého gymnázia II. (spodní budova). Soutěží šestičlenná družstva, kdy v družstvu mohou být maximálně dva náhradníci (družstva mohou být i smíšená). Turnaje se mohou zúčastnit jen zaměstnanci společností skupiny Czech Coal. Zájemci se mohou hlásit nejpozději do 5. září Lubomíru Holému na tel. č nebo , případně na adrese Tenisté budou soupeřit na kurtech v Jirkově Sdružení odborových organizací Czech Coal Group pořádá na tenisových kurtech TK Jirkov září tenisový turnaj O pohár personálního ředitele Coal Services. Hrát se bude v kategoriích pro neregistrované hráče, veteráni pro hráče nad 45 let, čtyřhra jeden z dvojice může být registrován u ČTS a útěcha pro hráče vyřazené v prvním kole hlavní soutěže. Losování se uskuteční v sobotu 8. září v 8.00 hodin na kurtech. Startovat mohou zaměstnanci společností skupiny Czech Coal a jejích obslužných společností. Účastníci na požádání pořadatelů předloží ID kartu zaměstnance. Další informace ve SOO CCG, tel.: V loňském roce vedla trasa Krušnohorského MTB QWERT maratonu kolem odstaveného skrývkového velkostroje KU800. Foto: Archiv DN Bikeři si zopakují jízdu v okolí lomu ČSA Začátek srpna je již tradičně ve znamení Krušnohorského MTB maratonu, který se letos pojede stejně jako loni pod hlavičkou společnosti QWERT. Opět se bude závodit v sedmi kategoriích. Závod je vypsán pro muže let, ženy let, muže let, veterány, ženy veteránky 40 a více let, juniory a juniorky. Přichystané jsou dvě trasy 85 a 55kilometrová. Časový limit pro delší trasu je osm hodin, Litvínovští hokejisté zahájí přípravu na ledě 25. července a na začátku srpna je čeká první přípravný duel se Slávií Vladimíra Růžičky. pro kratší pět hodin. Dlouhá trať má převýšení metrů, kratší metrů. Účastníci maratonu si zopakují jízdu v okolí lomu ČSA. To se jim loni, kdy se jelo kolem poprvé, líbilo, tak si to chtějí zopakovat, prozradil ředitel závodu Robert Antonín. Ten také vysvětlil, proč se letos bude startovat v Meziboří. Vždycky se startovalo v Litvínově na náměstí, ale pro letošní ročník jsme nenašli společnou řeč. Vedení Meziboří Přijede ruský Nižněkamsk bylo ochotnější, proto jsme zvolili start i cíl zde u sportovní haly, dodal Antonín s tím, že závodníci vyjedou na trať v 9.00 hodin. Antonín ještě prozradil, že trasa doznala změny v okolí zámku Jezeří. Změnil se majitel lesa a ten nám řekl, že má na letošní rok již vyčerpané kvóty, tak jsme museli vést závod jinudy, dodává ředitel závodu. Počet závodníků je omezen na 400. Loni se stal vítězem Robert Novotný ze Sweep Cycling. (eš) Přehled jednotlivých přípravných zápasů HC Verva Litvínov: Pátek HC Verva Litvínov HC Slavia Praha (17.30 hodin) Čtvrtek HC Verva Litvínov Rytíři Kladno (17.30) Úterý Rytíři Kladno HC Verva Litvínov (17.30) Turnaj v Trenčíně Tým své soupeře ještě nezná. Úterý HC Verva Litvínov HC Slovan Ústí (17.30) Čtvrtek HC Verva Litvínov Weisswasser/Lausitzer Füchse (17.30) Pátek HC Verva Litvínov Neftěchimik Nižněkamsk (17.30). (eš) HC Most čekají přípravné zápasy Prvoligový tým hokejistů HC Most zná rozpis svých přípravných utkání na sezonu 2012/13. Trenér Václav Baďouček si přál sehrát v přípravě zhruba 10 zápasů, což se mu přesně splnilo. Jeho svěřenci sehrají 10 utkání, z toho sedm na domácím ledě, třikrát vyjedou za svým soupeřem. První ročník turnaje v líném tenise párů pořádala v sobotu 7. července První novoveská nezisková o.s. Turnaje se zúčastnilo 6 párů i s doprovodem a rozsáhlým personálním zabezpečením. Náladu hráčům nezkazilo ani proměnlivé počasí. Finančně na akci přispěla Litvínovská uhelná. Na našem snímku jsou vítězové turnaje společně s náměstkem primátora Mostu Karlem Novotným (uprostřed), pod jehož patronací se akce konala. Foto: Archiv PNN Rozpis přípravných zápasů HC Most: HC Most HC Slovan Ústečtí Lvi (17.30 hodin) HC Most SK Kadaň (17.30) HC Most Baník Sokolov (17.30) Turnaj O pohár primátora města Mostu: Eispiraten Crimmitschau HC Most (14.30), HC Litoměřice Les Repaces de Gap (18.00), Eispiraten Crimmitschau HC Litoměřice (14.30), Les Repaces de Gap HC Most (18.00), Eispiraten Crimmitschau Les Repaces de Gap (14.30), HC Most HC Litoměřice (18.00) Eispiraten Crimmitschau HC Most (18.00) HC Slovan Ústečtí Lvi HC Most (17.30) HC Most EHC Lausitzer Füchse (17.00) HC Litoměřice HC Most (18.00). (eš) Důlní noviny V. Řezáče 315, , Most, tel.: , fax: , IČ: , čtrnáctideník. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Toto číslo vychází v nákladu výtisků. Důlní noviny naleznete též na intranetu Czech Coal a na Registrační číslo MK ČR E ISSN X. Ředitelka pro regionální politiku skupiny Czech Coal Liběna Novotná. Redakce: Jan Pimper. Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT PRAHA. Grafická úprava a DTP: NEW IN PRODUCTION, Šrobárova 24, Praha 10, Toto číslo Důlních novin vychází ve čtvrtek 12. července 2012.

7 Řezbáři se letos v Poleradech zaměřili na myslivost str. 11 Příloha Důlních novin Ročník XV číslo 14 Mostecké školy se digitalizují z grantu Chytré hlavy Grantový program Chytré hlavy pro Sever má za sebou úspěšný třetí ročník. Společnost Vršanská uhelná, která je za skupinu Czech Coal jeho garantem, pozvala v posledním červnovém týdnu zástupce škol do Městského divadla v Mostě, kde její generální ředitel Vladimír Rouček předal vítězům obou kategorií symbolické šeky. Pro předání letošních grantů jsme zvolili pro nás zatím netradiční prostředí mosteckého divadla. Na druhé straně je to právě jeho jeviště a hlediště, které každoročně přihlíží třeba promocím absolventů Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava v bakalářských i inženýrských oborech, a tak to snad není jen symbolika. Budeme rádi, když se řada současných žáků a studentů podpořených škol zde či v dalších promočních aulách po letech objeví jako absolventi vysokých škol. Jednou z úspěšných základních škol, které uspěly v grantovém programu Chytré hlavy pro Sever, byla i litvínovská Soukromá sportovní základní škola, kterou zde reprezentoval ředitel Pavel Škramlík. Šek převzal z rukou generálního ředitele Vršanské uhelné Vladimíra Roučka (vpravo) a mluvčí Czech Coal Gabriely Sáričkové Benešové. Speciální bonus za aktivitu na facebookovém profilu si odnesla vítězná 7. ZŠ. Žáci za tuto prémii pojedou na školní výlet. Nejúspěšnější střední školou třetího ročníku Chytrých hlav pro Sever se stala mostecká soukromá střední odborná škola InterDACT, jejíž ředitelka Vlasta Králíčková převzala symbolický šek od generálního ředitele Vršanské uhelné a ředitelky pro regionální politiku Czech Coal Liběny Novotné. Nejraději ale budeme, když se pak také vrátí do našeho regionu a pomohou svou odborností k jeho rozvoji, uvedl Vladimír Rouček, generální ředitel Vršanské uhelné během slavnostního zahájení. Následné divadelní představení Bez roucha činohry mosteckého městského divadla zhlédli zástupci všech škol z Mostecka, které se do programu Chytré hlavy pro Sever zapojily. Symbolicky tak ukončili nejen letošní třetí ročník grantu na podporu vzdělávání, ale také školní rok. Vítězem v nové kategorii základních škol se v letošním ročníku Chytrých hlav pro Sever stala ZŠ v ulici V. Talicha. Na slavnostním večeru převzala symbolický šek ředitelka Alena Lorenzová. Letošní ročník grantu byl v několika ohledech novinkový. Poprvé ve své historii byl rozdělený do dvou kategorií. Ke středním a vysokým školám přibyla i zvláštní kategorie pro základní školy z Mostecka. Do veřejného hlasování bylo vybráno celkem 21 projektů. Veřejnost pro ně hlasovala prostřednictvím internetu a sms zpráv celkem hlasy. V kategorii základních škol se vítězem s největším počtem hlasů stala ZŠ v ulici V. Talicha v Mostě se svým projektem Mobilní interaktivní učebna nemusí být jen sen. Tato škola se stala i vítězem soutěže o speciální facebookovou prémii, kterou se stal školní výlet. Žáci se tak v novém školním roce podívají do Techmania Science Centra v Plzni. Dalšími podpořenými školami v této kategorii jsou ZŠ Meziboří, kde za peníze z grantu vznikne chemická a fyzikální laboratoř a Sportovní soukromá základní škola v Litvínově, kde příspěvek využijí pro vznik mobilní počítačové učebny. V kategorii středních a vysokých škol Mostecka získala největší počet hlasů střední odborná škola InterDACT z Mostu s projektem vybudování digitální učebny. Z dalších vzdělávacích zařízení uspěly mostecké Podkrušnohorské gymnázium, kde připravují odborné centrum geografie a mostecké pracoviště Hornicko geologické fakulty VŠB TU Ostrava. Zde chtějí peníze z grantu využít na zakoupení výukového programu. Za tři roky existence grantového programu Chytré hlavy pro Sever skupina Czech Coal podpořila prostřednictvím garanta projektu Vršanské uhelné 12 projektů v celkové hodnotě téměř čtyři miliony korun. Vzdělávání skupina Czech Coal podporuje i v rámci svých dalších aktivit v regionu. Jedná se například o smluvní spolupráci s obcemi nebo program Spolužití pro Litvínov, z něhož v loňském roce čerpalo například litvínovské Gymnázium T.G.M.

8 8 Z regionu Region 12. července2012 Báňští absolventi opět zaplnili mostecké divadlo Více než dvě stovky absolventů mosteckého detašovaného pracoviště Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské se po úspěšném absolvování některého ze zde nabízených oborů sešly v mosteckém městském divadle ke slavnostní promoci. Vzhledem k jejich počtu se slavnostní promoce konala během dne ve třech termínech, aby se sem absolventi a jejich rodinní příslušníci vešli. Bakalářský titul v letošním roce bude užívat 88 absolventů kombinovaného (dříve dálkového) studia oborů Zpracování a zneškodňování odpadů, Informační a systémový management, Hornické inženýrství, Úprava surovin a recyklace, Ekonomika a řízení v oblasti surovin a Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin. Bakalářský titul získalo i 10 absolventů jediného prezenčního (dříve denního) studia HGF v Mostě Geovědní a montánní turismus. Titul inženýr společně s diplomem získalo 106 absolventů kombinované formy studia oborů Úprava surovin a recyklace, Environmentální inženýrství, Komerční inženýrství, Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin, Hornické inženýrství, Systémové inženýrství v oblasti surovin, Zpracování a zneškodňování odpadů a Ekonomika a řízení v oblasti surovin. Zatímco dříve lidé vytvářeli minimum odpadu, dnes každý z nás vyprodukuje stovky kilogramů odpadů ročně. To, co se dříve nespotřebovalo, nebo lidé nechtěli, se nechalo na místě a protože většina věcí byla přírodního původu, odpad se rychle rozložil a vrátil do koloběhu přírody. V současnosti musíme s odpadem nakládat rozumněji. Přestože už víme, že nejlepší je odpady vůbec Pětice výtvarníků se od poloviny července sejde v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, aby tu připravovali svá díla v rámci už čtvrtého ročníku sochařského sympozia, které pořádá město Most. Radnice letos na základě návrhů a dokumentace činnosti vybrala i zdejší veřejnosti známá jména Josefa Zedníka, Václava Kroba, Pavla Špeldu, Jaroslava Vodičku a Karla Gyurjana. Zpracovávat Slavnostní promoce s předáním vysokoškolských diplomů se každoročně kromě nejvyšších představitelů Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava účastní i celá řada osobností mosteckého regionu, mezi jinými primátor Mostu Vlastimil Vozka, předsedkyně Hospodářské a sociální rady Mostecka Helena Veverková, předseda Obvodního báňského úřadu Dušan Havel a tradičně i zástupci těžebních společností v regionu. Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO nabízí v rámci prezenčního nebo kombinovaného studia 22 studijních oborů, které se specializují na životní prostředí, geologii, geodézii, biotechnologie, geovědní a montánní turismus (cestovní ruch), geoinformatiku, ekonomiku, automatizaci a řízení v oblasti surovin nebo aplikovanou fyziku. Jako jediná fakulta v České republice umožňuje vysokoškolské nevytvářet či preferovat jejich materiálové a energetické využití, stále drtivě převládá pouhé umístění komunálních odpadů na skládky, vysvětlila vedoucí ECM Milena Vágnerová. Úkolem soutěžících je odpovědět na 10 otázek v kvízu a odpovědi zaslat elektronicky na nebo písemně na adresu ECM, Budovatelů 2830, Most. Ekologické budou téma Mosty mezi kýmkoli a čímkoli. Každý z výtvarníků se tématu chopil jinak. Návrh Josefa Zedníka tvořila dvě srdce, Pavel Špelda se rozhodl vytvořit moderní stylizaci takzvané Zahražanské madony, jejíž gotický originál kdysi vévodil oltáři právě přesunutého děkanského kostela. Výsledná díla budou jako ta z předešlých sympozií umístěna na předem vybraná místa ve městě. Ta sice ještě nejsou známá, jisté studium vybraných hornických oborů. Co do počtu studentů je největší technickou fakultou VŠB-TU Ostrava. V celkové struktuře školy ji po ekonomické fakultě náleží druhé místo. Ročně na HGF studuje okolo 3,5 tisíc studentů z Česka i ze zahraničí, z toho asi čtvrtina v Mostě. Soutěžte s Ekologickým centrem Soutěže a kvízy mohou být příjemným zpestřením prázdnin a právě Prázdninovou soutěž připravilo pro všechny zájemce Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM). Jejím tématem je Komunální odpad. centrum Most pro Krušnohoří se od počátku roku 2012 tématem komunálního odpadu zabývalo a zpracovalo několik článků, které soutěžícím při hledání odpovědí mohou pomoci. Všechny články i soutěžní kvíz najdete na webu ECM, cz. Soutěž trvá do 31. srpna. Ze správných odpovědí budou vylosováni tři výherci, kteří získají odměny. Sochaři stráví polovinu července u děkanského kostela Vladimír Slivka, děkan Hornicko-geologické fakulty, předal v Mostě diplom a příslušný vysokoškolský titul více než 200 absolventů zdejšího detašovaného pracoviště HGF. Foto: (kvy) ale je, že budou krášlit například okolí restaurace na Benediktu, kruhový objezd křižovatky ulic Rudolická a Pod Lajsníkem nebo lapidárium u děkanského kostela. Výsledky práce výtvarníků bude moci hodnotit i veřejnost během akce Folkový Most, která sympozium symbolicky zakončí. Most akci realizuje mimo jiné z peněz, které získal na základě partnerské smlouvy s Vršanskou uhelnou. V souvislosti s rozvojem povrchového dobývání uhlí vznikla v dubnu 1962 v Mostě Katedra povrchového dobývání ložisek. Současná činnost Institutu kombinovaného studia Most navazuje na dřívější tradice v působení Vysoké školy báňské v severočeském regionu. kam za kulturou Nabídka studijních oborů je ale v současné době mnohem širší. Rozšířila se například o obory ekonomika a řízení v oblasti surovin, zpracování a zneškodňování odpadů nebo informační systémový management a environmentální inženýrství. (red, iče) Areál kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě se v neděli 29. července stane dějištěm jubilejního desátého ročníku akce nazvané Folkový Most Během celého odpoledne se zde vystřídají největší hvězdy české folkové scény. Program odstartuje ve hodin moderátor Zdeněk Lukesle a následně se na pódiu vystřídají Vladimír Merta, Jarret, Přele M.S., Průvan, Václav Koubek s kapelou a vrcholem večera bude v hodin koncert legendární skupiny Javory. Kromě hudby ale bude u kostela připravený i doprovodný program. VSA Extreme připravili vystoupení letních extrémních sportů, k dispozici bude návštěvníkům půjčovna základních pomůcek (BMX kolo, skateboard, chrániče), připraveny jsou i soutěže o ceny. Malí návštěvníci se mohou těšit na skákací hrad nebo trampolíny a chybět nebudou ani stánky s občerstvením. Letní sezonu úspěšně odstartovalo chomutovské letní kino v areálu Kamencového jezera. Návštěvníci sem mohou zavítat třeba v sobotu 14. července od hodin na premiéru filmu Polski film, v němž se čtveřice populárních herců Tomáš Matonoha, Pavel Liška, Josef Polášek a Marek Daniel rozhodla natočit své vzpomínky na bezstarostná léta studií na brněnské JAMU. Už o dva dny dříve, ve čtvrtek 12. července je v areálu letního kina od hodin připraveno pro nejmenší loutkové představení pohádky O perníkové chaloupce v podání Sváťova dividla z Litoměřic. Podrobný program všech akcí na prázdninové měsíce naleznete na internetových stránkách Jirkovský zámek Červený hrádek připravil na letní měsíce celou řadu akcí. Po Středověkém večeru, který se na zámku uskuteční v sobotu 14. července, bude následovat v zahradě Kludského vily Kulturní neděle. 22. července se tu návštěvníkům od hodin představí Hynkovo hravé divadlo nebo Paradise Jazz band, připraveny jsou atrakce pro děti. Součástí akce bude předání areálu přírodního hřiště. V neděli 19. srpna si na Červeném hrádku budou během zábavného odpoledne připomínat 35. výročí natočení slavného filmu Ať žijí duchové. Hostem bude také autor filmové hudby Jaroslav Uhlíř. Městská knihovna v Mostě má z důvodu celozávodní dovolené zavřeno. Čtenáři ale nemusejí mít strach, protože doba výpůjček se jim o těchto 14 dnů automaticky prodlužuje.

9 m o s t _ s o c h y _ f i n a l 1 8. c e r v n a : 4 0 : Region 12. července 2012 Z regionu 9 křížovka o ceny Správné znění tajenky z minulého čísla DN: Stejně tak jako radost má smutek mnoho odstínů. Výherci jsou Zdeněk Dvořák, ÚUK; Alena Jeníčková, OMG Coal Services; Anna Oličová, Mikulov v Krušných horách. Vyluštěnou tajenku křížovky můžete posílat na adresu redakce Důlních novin poštou (V. Řezáče 315, Most), em: (označit: Křížovka) nebo nadiktovat na záznamník DN. Nezapomeňte uvést PŘESNOU adresu pracoviště (středisko) nebo bydliště, kam je možné případnou výhru zaslat. NAPOVÍME: Stube, peer, Ra, samum, Sachs, aj. Mal svazek obilí Ozdobn papír na zeì V nejbliï ím dosahu Nûmeck Toník ManÏelka primáfie BlaÏeje Nikoliv Organické fiedidlo Záfie Kvûtní prá ek Iniciály zpûvaãky Hermannové Biblická hora Rozumût Krmné obilí Násep Zav sknutí Zhá eti cigaretu (obecnû) Bulharsk peníz DodrÏovat základní hygienu na WC ZAâÁTEK TAJENKY ST ED TAJENKY Star í dutá míra Varianta jména Olga Devítiãlenn soubor âernomofiské láznû Divadelní závûs Zátopkovo jméno Scediti V zva Îivoãich Exotická dfievina Hle Symboly nevinnosti Rusky toto Malá fordka Znaãka tvarohového s ru Milenec Tesafiské spojení Pob vat Maìarsk Imrich Hofiká bylina Finanãnû nároãnû Spoluhráã Plániãky Signalizátor v autû Republika Klih (kniïnû) Nûkdej í název Dunaje âaj Gáza Slovenská pfiedloïka (se) Hudební seskupení Prudce odehran míã St. znaãka Ïiletek Nûmecky jizba Svatebãan Postava ze Ïidovsk ch anekdot Pórovitá hornina Krystalická bfiidlice Siln provaz Zpoza Krátké kabáty Spílat elmiãka Nûmeck stfiedovûk básník Semiti Indiánsk ãlun V robce polévek Mar ál SSSR Belgiãan DÛvod k potrestání Vilka Nukleové kyseliny (zkratka) HeyerdahlÛv ãlun Délka (básnicky) Desítky desítek Surová nafta Iniciály Pilarové Píseãná boufie Podoba jména Eduard Tmelící hmota KONEC TAJENKY Anglick lechtic Vzájemnû se okrást (pfienesenû) Obelhávat CC Pfiedtext: Tajenku této kfiíïovky tvofií AristotelÛv v rok. Tajenka: Nakonec vyhrávají mrzké sebezáchovné pudy.

10 10 Z médií Region 12. července 2012 Přečetli jsme Výběr toho nejzajímavějšího (ve zkrácené podobě), co se za poslední dobu objevilo nejen v českých médiích na téma energetika. Stát se nesmí vzdát uhlí, varují Nečase obce a firmy Ohrožení bezpečnosti státu, české ekonomiky i životní úrovně lidí to vše mohou být podle obcí a podnikatelských svazů důsledky současné politiky vlády, která prosazuje zrušení možnosti vyvlastňování kvůli těžbě surovin. Nerozumíme postupu vlády a argumentaci vlády, uvedli šéfové Hospodářské komory, Svazu průmyslu, Svazu měst a obcí i dalších asociací v dopise premiérovi Petru Nečasovi, který má deník E15 k dispozici. Reagovali tak na nedávné rozhodnutí Nečasova kabinetu. O příslušné novele horního zákona teď bude jednat parlament. Zrušení možnosti vyvlastňovat nemovitosti fakticky znamená, že by těžbu surovin mohl zablokovat třeba jediný spekulant, který by se nedohodl se státem nebo těžaři na prodeji svého majetku. Dohoda s vlastníky pozemků má v těchto případech vždy přednost, možnost vyvlastňování je podle jeho zastánců právě pojistkou proti spekulantům. Signatáři dopisu premiérovi upozorňují, že vláda fakticky měří dvojím metrem. V případě staveb energetických síťových systémů nebo dopravních staveb vláda připravuje návrhy na omezení práv vlastníků nemovitostí včetně možnosti jejich vyvlastnění, uvádí se v dopise. Ten podepsali také šéfové Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Těžební unie a Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu. Podobný dopis zaslali Petru Nečasovi a ministrovi průmyslu Martinovi Kubovi už před jednáním vlády. Šéfové svazů firem a obcí upozorňují, že vláda svým rozhodnutím zmařila dohodu o možnosti vyvlastňování kvůli těžbě, kterou předtím odsouhlasila tripartita. E15, 9. čerevnce Nic jiného než jádro nám nezbývá tvrdí Václav Pačes, předseda nezávislé energetické komise. Je prý šílené, že za obnovitelné zdroje utrácíme ročně víc, než kolik by stála dostavba Temelína. Jak jste v komisi došli k názoru, že v roce 2030 by měla Česká republika až polovinu energie pokrývat z jádra? Protože nám to tak vyšlo. Naše výpočty říkají, že by bylo ekonomicky i jinak výhodné dostavět dva bloky Temelína. Tam byly přece původně plánovány čtyři bloky, stojí jen dva, ale na čtyři je tam většina infrastruktury. A proč zvyšovat náš jaderný výkon? Česká republika je ohromně závislá na hnědém uhlí, ale víte, že se pomalu blížíme k těžebním limitům, a i kdyby se limity teoreticky Proti prolomení limitů Jolana Voldánová: Obcím, kterým hrozí zbourání kvůli těžbě uhlí, se prozatím může ulevit. Pačesova komise totiž prolomení limitů nedoporučuje. Nepočítá s ním zatím ani nová státní energetická koncepce. Petr Leichner, zástupitel, Horní Jiřetín /sdružení Dialog/: Je to dočasné uklidnění situace, ale dřív nebo později, se ten problém opět objeví. prolomily, těžaři se stejně daleko nedostanou, zastaví se o Litvínov. Takže uhlí bude docházet. Navíc je to ekologicky nevhodný zdroj a energie v něm jemálo využívaná, protože účinnost některých elektráren a výtopen je velmi nízká. Proto doporučujeme, aby se těžba uhlí omezila do doby, než ho budeme umět efektivněji využívat například v moderních kogeneracích, kde se bude vyrábět současně elektřina i teplo. A když se těžba uhlí bude omezovat a současně nám dosluhují některé uhelné elektrárny, tak výpadek způsobený uhlím bude třeba nějak nahradit. Jak? Pojďme na to vylučovací metodou. Můžete uhlí nahradit plynem, ale plyn je čistě z dovozu. Pamatujeme si ruskou krizi. Jan Stuchlík, redaktor ČT: Na severu Čech už byly kvůli uhlí zbourány desítky obcí. Těžaři nově přišli i o páku na místní. Vláda totiž z horního zákona vypustila paragraf o vyvlastňování. Vladimír Buřt, místostarosta, Horní Jiřetín /SZ/: Ta úprava, ta je nesmírně důležitá proto okamžité uklidnění. Veronika Marková, redaktorka ČT: Státní energetická Nicméně předpokládáme, že plyn pokryje až 20 procent naší energetické spotřeby. Jak významné je být energeticky soběstačný v dnešním světě, který je obchodně propojen tak jako ještě nikdy? Zodpovědná vláda si podle mého názoru musí chtít zachovat určitou míru samostatnosti, tedy mít uhlí a jádro. Podívejte, zásobníky plynu v republice mají kapacitu na 120 dní, a to jsme v Evropě v tomto ohledu skoro nejlepší. Ale pořád jsou to jenom tři měsíce. Já ovšem nechci břidlicový plyn vylučovat úplně, klademe důraz na to, že náš energetický mix má být otevřený, aby mohl absorbovat všechny nové technologie. LN, 7. července koncepce, kterou Ministerstvo průmyslu představí za 2 týdny, s prolomení, ale ani neprolomením těžebních limitů nepočítá. Proto chystá další koncepci, tentokrát surovinovou. Pavel Šolc, náměstek ministra průmyslu a obchodu: Nicméně ani surovinová komise teď neřekne, je potřeba prolomit limity, za rok, nebo za 2 roky. ČT 1, 29. června Topolánek: Tykačův uhelný Motoinvest opakuje své žraločí metody podnikání Předseda dozorčí rady Elektráren Opatovice a předseda Teplárenského sdružení Mirek Topolánek říká, že za odříznutím Opatovic od uhlí je Tykačův klasický predátorský způsob podnikání. Podle Czech Coalu jste měli špatnou platební morálku, která vyvrcholila nezaplacením dvaceti milionů korun. Jaká je vaše verze? Okamžitě po vypovězení smlouvy jsme zaplatili částku 19,5 milionu korun, i když ji zpochybňujeme. Celý problém ale spočívá v proplácení takzvaných bonusů za roky 2010 a 2011, které jsme zpochybnili v loňském roce. Jedná se přibližně o sto milionů korun. Přestože jsme je zaplatili, budeme je vymáhat zpět. Z toho činí DPH těch 19,5 milionů, které rovněž zpochybňujeme, protože jestli je neprávoplatná základní část, tak z ní nemůžete účtovat DPH. Probíhala mezi vámi a Czech Coalem jednání od vypovězení smlouvy? Jedenáctého června se sešel obchodní ředitel Czech Coalu a zástupce představenstva Opatovic. Vyděračský postup Czech Coalu spočíval v tom, že řekli, že nám buď dodají uhlí za vyšší cenu, nebo ho dodají, pokud uhradíme všechny sporné pohledávky Energetického průmyslového holdingu. To je těch takzvaných 500 milionů korun, které vznikaly tím, že si Czech Coal neoprávněně zvyšoval cenu proti smlouvě. Czech Coal argumentuje tím, že byl od začátku ochoten dodávat vám uhlí v takovém množství, které by stačilo na výrobu tepla a teplé užitkové vody pro vaše klienty. Šlo mu především o zastavení dodávek uhlí pro výrobu kondenzační elektřiny, z níž vám plynou vysoké zisky. Není pravda, že nám stačí pouhá výroba tepla. Elektrárna funguje jako kombinovaný zdroj, který vyrábí teplo, elektřinu, podpůrné služby a vysoce účinnou kondenzační elektřinu. Všem by mělo být jasné, že zneužívání dominantního postavení Czech Coalu spočívá především v tom, že většina českých tepláren je stavěna na konkrétní uhlí z konkrétního lomu. Proč jste nepřijali nabídku Czech Coalu na dodávky alespoň výroby tepla a teplé vody? To, že Opatovice mohou existovat bez kondenzace, je mýtus. Díky pozitivní marži kondenzační elektřiny jsme schopni fixní náklady rozpočítat mezi kogenerační výrobu, která vyrábí elektřinu a teplo, a kondenzační výrobu, kde utápíme 50 procent fixních nákladů. Pokud bychom přestali vyrábět kondenzačně, okamžitě by to zvýšilo cenu tepla o padesát procent. A to při stávající ceně uhlí. Souběžně s vaším sporem se na ministerstvu průmyslu a obchodu rodí nový návrh Státní energetické koncepce. Co by podle vás měl stát do koncepce zahrnout, co se týče zacházení s uhlím jakožto nerostným bohatstvím, které vlastní? Stát může regulovat cenu uhlí. Nebylo by to nic podivného. Přestože jsem liberál, cena uhlí dnes představuje jedinou neregulovanou veličinu v celém řetězci výroby. Máte regulovanou cenu tepla, nemáte regulovanou cenu uhlí. Stát by například mohl v nové Státní energetické koncepci, která by byla podložena zákony, donutit Czech Coal dodávat uhlí v rámci veřejné zakázky přednostně českým teplárnám. Vy byste odebral Czech Coalu licenci na těžbu? Tykač nerozumí vůbec tomu, jak funguje přenosová soustava, jak funguje elektroenergetika a vůbec netuší, jak se má energetika vyvíjet do budoucna. Chce pouze rychlé prachy z uhlí. A ještě navíc z uhlí, které patří státu. Já s tím nesouhlasím. byznys.ihned.cz, 29. června

11 Region 12. července 2012 Z regionu 11 Polerady ozdobí sochy s mysliveckou tématikou Celodenní zábava pro celou rodinu, kde nechybí sport, kulturní vystoupení i ukázky práce řezbářů z celého kraje. To jsou už tradičně na přelomu června a července Poleradské slavnosti, které se v obci na jihu mosteckého regionu konaly i letos. Původně se vlastně jednalo jen o volejbalový turnaj, kam Poleradští zvali i týmy z okolních obcí. Postupně se k němu přidal i kulturní program a následně se akce rozrostla do obecních slavností spojených s oslavami založení obce. A aby byla něčím ozvláštněna, vznikla zde i tradice řezbářského sympozia, během něhož se do obce sjedou řezbáři a po zhruba týdnu předvedou veřejnosti svá díla během slavností, která pak ozdobí obec. Letos k nám přijeli tři řezbáři, kteří tvořili v oddychové zóně v obci sochy na téma myslivost, protože ta k Poleradům od nepaměti patří, vysvětlil starosta Polerad Pavel Novák. Díla řezbářů se následně převezla na obecní hřiště, kde se konají slavnosti, aby se zde společně s jejich autory mohla představit návštěvníkům. Poleradské slavnosti jsou už tradičně spojením sportu, kultury a oslav založení obce. Volejbalový turnaj i řezbářské sympozium k nim už neodmyslitelně patří. Dva z autorů, kteří letos vytvářeli sochy v Poleradech, je následně měli možnost představit i veřejnosti. Zdeněk Vejražka z Otvic (v bílém tričku) byl v Poleradech letos poprvé a jako motiv své sochy si vybral sovy. Václav Havlíček z Jirkova (naproti němu v pozadí) už se poleradského sympozia zúčastnil. Letos se rozhodl vyřezat divočáka. Zábavu si užívali i malí návštěvníci slavností. Sochy pak na čas uskladníme, aby dřevo mohlo ještě nějaký čas pracovat a nakonec rozmístíme v obci. Už pro ně máme vybraná stanoviště. Je jasné, že soše myslivce bude nejlépe u hájovny a podobně, doplnil starosta. Součástí Poleradských slavností byly jako každý rok i volejbalový a fotbalový turnaj, kulturní program pro všechny věkové kategorie, od tanečních vystoupení pro děti, přes kladenskou heligonku až po country kapely. Poleradské slavnosti jako obvykle zakončila taneční zábava pod širým nebem. Jedním z významných partnerů byla i společnost Vršanská uhelná, která je dlouhodobým smluvním partnerem obce. Středoškoláci převzali Dobrý list komory Osmadvacet absolventů středních škol z Mostecka převzalo v obřadní síni mosteckého magistrátu Dobrý list komory. Toto ocenění udělovala už podesáté Okresní hospodářská komora v Mostě jako uznání odborných schopností a dovedností studentů. Od předsedy OHK v Mostě Rudolfa Junga převzalo Dobrý list komory 17 absolventů středních odborných škol a 11 absolventů odborných učilišť za účasti zástupců měst Litvínova a Mostu. Dobrý list komory není oceněním prospěchu studentů, ale má být jakýmsi oceněním kvalit studenta a jeho odborných znalostí a dovedností. Zároveň je určitým nadstandardním osvědčením a garancí pro budoucí zaměstnavatele, vysvětlil Rudolf Jung s tím, že současná společnost přinesla nové nároky na řemesla i středoškolské studium a vznikl mylný dojem, že i studium řemesel musí být nezbytně zakončeno maturitou a nestačí pouze výuční list. Přitom důležitá je nejen chytrá hlava, ale i šikovné ruce. Stále zápasíme s kvalifikací, abychom i díky ní mohli snižovat nezaměstnanost. Podobné osvědčení má svůj význam a je oceněním nejen studentů, ale i jejich pedagogů i rodičů, doplnil primátor Mostu Vlastimil Vozka. Mostecká Okresní hospodářská komora založila tradici udělování Dobrých listů komory už před lety. Postupem času se k tomuto ocenění přidaly i v dalších regionech například v Teplicích a Lounech. Kromě absolventům středních škol OHK uděluje Dobrý list také absolventům vysokých škol v regionu. Slavnostní předávání doplnilo na mosteckém magistrátu pěvecké vystoupení Terezie Adamové ze ZUŠ F. L. Gassmanna. Dobrý list komory převzalo v obřadní síni mosteckého magistrátu osmadvacet absolventů středních škol a učilišť.

12 12 Společnost Region 12. července 2012 Po letech na šachtě se s prací na úseku uhlí na lokalitě ČSA Litvínovské uhelné loučila šestice zaměstnanců. Zprava Jan Gažůr, Rudolf Schubert, Alena Olešová, Václav Falter, Jan Kokoška, Slavomíra Čejková a Milan Matlaga. Touto společnou fotografií chtěli všichni zúčastnění poděkovat svým kolegům a spolupracovníkům za společná léta na úseku uhlí ČSA, ale také vedení Litvínovské uhelné, která pro ně společně s jejich kolegy připravila důstojné a příjemné rozloučení. Foto: archiv Uhlí ČSA Pokud pracujete jako brigadýr na uhelném velkostroji K86 na lokalitě ČSA, jaký nejlepší dárek vám mohou kolegové věnovat než skutečný funkční model vašeho bagru? I tohle byla jedna část rozloučení s bývalými kolegy z úseku uhlí ČSA. Foto: Archiv Uhlí ČSA O slavnostní promoci absolventů mosteckého pracoviště Hornicko-geologické fakulty VŠB TU Ostrava se dočtete na straně 8. Touto fotografií chceme jen dokumentovat, že vědecká rada fakulty, která se slavnostní promoce rovněž účastní, je složena ze známých osobností regionu. Mezi jinými jsou v ní například předsedkyně Hospodářské a sociální rady Mostecka Helena Veverková (druhá zleva), primátor Mostu Vlastimil Vozka (třetí zleva), výrobní ředitel Litvínovské uhelné Pavel Kounovský (třetí zprava) nebo předseda Obvodního báňského úřadu v Mostě Dušan Havel (první zprava). Foto: (kvy) Přelom června a července patří už tradičně Poleradským slavnostem, o nichž se víc můžete dočíst na straně 11 tohoto vydání Důlních novin. Netradiční roli moderátora celé akce na sebe vzal stejně jako v loňském roce starosta Polerad Pavel Novák. Na letošní rok připadlo už 70. výročí vyhlazení osady Ležáky nacistickou armádou během II. světové války. Pietního aktu se každoročně účastní i zástupce skupiny Czech Coal, předseda odborové organizace Hrabák Pavel Černošek. Jeden z dnes již zaniklých závodů ve zdejším revíru nesl na památku obětí tragédie jméno vyhlazené obce. Foto: Archiv P. Černoška Osmadvacet studentů středních škol a učilišť převzalo z rukou předsedy Okresní hospodářské komory v Mostě Rudolfa Junga (na snímku vlevo) Dobrý list komory. Studentům gratulovaly také další osobnosti z regionu, ředitel úřadu OHK Karel Bořecký, místostarostka Litvínova Erika Sedláčková nebo ředitel mosteckého pracoviště Vysoké školy finanční a správní Josef Švec, který je zároveň v čele sekce vzdělávání mostecké hospodářské komory (zleva). O akci se dočtete více uvnitř tohoto vydání DN.

Lidé nemusí mít obavy z těžby v prostoru Slatinic. Aktuálně Pár nudných statistik s cennými údaji. otázka pro. O nás O nás Z regionu Z regionu

Lidé nemusí mít obavy z těžby v prostoru Slatinic. Aktuálně Pár nudných statistik s cennými údaji. otázka pro. O nás O nás Z regionu Z regionu 12 14. 6. 2012 list zaměstnanců Czech Coal Group ročník XV I ZDARMA Odboráři se připravuji na schůzku s místopředsedkyní vlády str. 2 Aktuálně Pár nudných statistik s cennými údaji Energetická koncepce

Více

Odborářský sněm zvolí nové vedení. str. 7. Tato akce bezprostředně souvisí s generální opravou velkostroje K54, protože až se skrývkové rýpadlo

Odborářský sněm zvolí nové vedení. str. 7. Tato akce bezprostředně souvisí s generální opravou velkostroje K54, protože až se skrývkové rýpadlo 07 5. 4. 2012 list zaměstnanců Czech Coal Group ročník XV I ZDARMA Březen 2012: Vršany atakovaly absolutní měsíční rekord v těžbě skrývky str. 2 Aktuálně Ohrožují špinavé povolenky energetické investice?

Více

do lomu ČSA Severní energetická je počinem roku

do lomu ČSA Severní energetická je počinem roku Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ 18 10. října 2013 ročník 16 strana strana strana 2 Odboráři 7 Výšlap 8 píšou akademikům do lomu ČSA Rozhovor s ředitelkou školy / EDITORIAL

Více

Tři tisíce lidí na exkurzích

Tři tisíce lidí na exkurzích Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ 2 strana 6. listopadu 2013 strana Stěhování zaměstnaneckého centra / EDITORIAL Milí čtenáři, vyjednávání o podobě budoucí vlády je v

Více

2Změny v těžbě JEDNÁNÍ ODBORÁŘSKÉHO SNĚMU. Desítky letošních prvních návštěvníků

2Změny v těžbě JEDNÁNÍ ODBORÁŘSKÉHO SNĚMU. Desítky letošních prvních návštěvníků 5 ročník 2 List zaměstnanců skupiny Sev.en 2Změny v těžbě skrývky 3 4 ECHAS kontrolovala chladící věž Nové vyhlídky na ČSA 8věž Obnovená kostela JEDNÁNÍ ODBORÁŘSKÉHO SNĚMU V závěru května se uskutečnil

Více

Pořádně silný pomocník. Skládkový stroj se po revizi vrací zpět do provozu

Pořádně silný pomocník. Skládkový stroj se po revizi vrací zpět do provozu DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 5 květen 2015 ZDARMA Další drezína vyráží do provozu Sací bagr čistil nádrž ve Vršanech Pořádně silný pomocník Vymýšlejí návod na použití šachty Věž ukazuje stěhování

Více

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 1 31. ledna 2014 ZDARMA Nové stroje v Czech Coal Power Humeco má za sebou úspěšný rok Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny Vršanská uhelná: Ohlédnutí

Více

Bohatá obec láká nové obyvatele

Bohatá obec láká nové obyvatele DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 6 červen 2014 ZDARMA Pracovníkům Rekultivací bude v létě horko Boj se zloději těžaři rozhodně nevzdávají Bohatá obec láká nové obyvatele Kandidát na čtvrtý titul

Více

Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ

Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ Důlní noviny LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A LITVÍNOVSKÉ UHELNÉ 14 18. července 2013 ročník 16 strana strana strana 2 Krize 6 Prázdniny 8 horníků na Ostravsku mezi koníčky Rozhovor s ředitelem sportovní

Více

Těžaři věnují kraji patnáct milionů

Těžaři věnují kraji patnáct milionů DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 5 30. května 2014 ZDARMA Břehule se vrátily hnízdit na Vršany Strom partnerství zasadili starostové ve Strupčicích Těžaři věnují kraji patnáct milionů Ze zedníka

Více

Přestavbář - venku za každého počasí

Přestavbář - venku za každého počasí DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 2 únor 2015 ZDARMA Mění se objednávání jídel Ve výškách i hloubce pomáhají záchranáři Přestavbář - venku za každého počasí Jak platit kartou Benefity Historický

Více

Bez rozhlasu se pasovky nerozjedou

Bez rozhlasu se pasovky nerozjedou DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 10 říjen 2014 ZDARMA Nový systém objednávání materiálu DTS nabídne ubytovnu i kantýnu Bez rozhlasu se pasovky nerozjedou Jirkovští Stopaři: Trochu jiný kroužek

Více

Když nemohou stroje, dojde na trhavinu. Černí andělé obhájili vítězství v Českém poháru

Když nemohou stroje, dojde na trhavinu. Černí andělé obhájili vítězství v Českém poháru DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 4 duben 2015 ZDARMA Hledají se nejlepší boty i montérky Objednávejte podle Semaforu zdraví Když nemohou stroje, dojde na trhavinu Za každou důlní mapou je spousta

Více

Senior klub sdružuje dva tisíce členů

Senior klub sdružuje dva tisíce členů DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 9 září 2014 ZDARMA Pro Rekultivace je zima už za dveřmi Indové si prohlédli Vršany Senior klub sdružuje dva tisíce členů Obědy pro děti v rozhovoru s Ivanou Tykač

Více

4Z ECHAS. a dodávat ekologické teplo statisícům českých domácností.

4Z ECHAS. a dodávat ekologické teplo statisícům českých domácností. 1 ročník 2 List zaměstnanců skupiny Sev.en 2ODEZVA Už dost politikaření Ministerský návrh řešení limitů těžby vyvolal diskusi 3NAŠI LIDÉ Záchranáři u sousedů HBZS pracuje pro Vršanskou Uhelnou v Hořanském

Více

Hipodrom se připravil na novou sezonu

Hipodrom se připravil na novou sezonu DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 4 30. dubna 2014 ZDARMA Nové Fordy Ranger vyjedou do terénu Z pracovníků Rekultivací zemědělci Hipodrom se připravil na novou sezonu Ženy na Mostecku spřádají

Více

Skok přes kůži opět v mosteckém Repre. Zakladač Z86 projde generální opravou

Skok přes kůži opět v mosteckém Repre. Zakladač Z86 projde generální opravou DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 3 28. března 2014 ZDARMA Informační systémy skupin rozděleny Vrbno v létě znovu přivítá táborníky Skok přes kůži opět v mosteckém Repre Pochopil ho tatínek topmodelky

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Dispečer ví úplně o všem, co se děje. Uhelné miliony stále pomáhají regionu

Dispečer ví úplně o všem, co se děje. Uhelné miliony stále pomáhají regionu DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 3 březen 2015 ZDARMA Na šachtě se starají také o mravence Olejová laboratoř se otevřela mechanikům Dispečer ví úplně o všem, co se děje Dovolená pro zaměstnance

Více

Vychází v celém Ústeckém kraji.

Vychází v celém Ústeckém kraji. číslo 12 / 2012 ročník X. 2 O jednom povedeném tatínkovi 8 Od 9. prosince 2012 došlo ke změně systému městské hromadné dopravy 11 Moderní učebna zpestřila gymnazistům výuku angličtiny 14 Nepojistný dávkový

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

Vychází v celém Ústeckém kraji.

Vychází v celém Ústeckém kraji. číslo 5 / 2013 ročník XI. 6 Mostečtí školáci přivezli z AniFestu stříbro 9 Městskou hromadnou dopravou se lidem bude cestovat zase o něco lépe 14 Herec Aleš Petráš: Divadlo je pro mě vším, je to moje druhá

Více

Prosperita firmy je v jejích lidech

Prosperita firmy je v jejích lidech ZAHRADNÍ SPECIALISTÉ PRO ÚSTECKÝ KRAJ PROŘEZ A KÁCENÍ STROMŮ RIZIKOVÉ A VÝŠKOVÉ PRÁCE info@drevorubec.cz tel.: 723 742 108 www.drevorubec.cz Ústecký kraj Lenka Kocmanová Taussigová www.tydeniky.cz číslo

Více

AË ÎIJÍ LETNÍ PRÁZDNINY!

AË ÎIJÍ LETNÍ PRÁZDNINY! INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA âervenec SRPEN 2003 Foto: M. Rada Ostrava se po sedmi letech čekání dočká odstranění olejových lagun, které svým zápachem zejména v letních měsících znepříjemňují život

Více

ariánskolázenské M noviny BUBLINKOVÁ SHOW DĚTSKÝ DEN VE VALECH JAZZOVÉ LÁZNĚ MARIÁNSKOLÁZEŇSKÝ VOŘÍŠEK PARTNEŘI www.marianskelazne.

ariánskolázenské M noviny BUBLINKOVÁ SHOW DĚTSKÝ DEN VE VALECH JAZZOVÉ LÁZNĚ MARIÁNSKOLÁZEŇSKÝ VOŘÍŠEK PARTNEŘI www.marianskelazne. M noviny NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK pro Mariánské Lázně a okolí 15. ročník mez. hudebního festivalu JAZZOVÉ LÁZNĚ Mariánské Lázně 27.6.- 3.7.2015 sobota 27.6.2015 - kolonáda 15 hodin Î MEMORY JAZZ BAND MARIÁN-

Více

Kaufland přes zastupitelstvo neprošel

Kaufland přes zastupitelstvo neprošel ČÍSLO 12 14. ČERVEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Kaufland přes zastupitelstvo neprošel Po delší době opět stoprocentní účast zastupitelů a plno v sále. Veřejnost

Více

Soukromá škola Čtyřlístek má za sebou 5 měsíců života

Soukromá škola Čtyřlístek má za sebou 5 měsíců života M ariánskolázenské noviny NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK - Mariánské Lázně, Velká Hled sebe, Valy, Drmoul, Tři Sekery, Zádub-Závišín, Teplá a Lázně Kynžvart CO NAJDETE NA stránkách čísla 2 Î O lidech, kteří proslavili

Více

ariánskolázenské noviny VÝTVARNÁ SOUTĚŽ Na rozloučenou melodie skupiny ABBA Oslavy slunovratu v Boheminium parku PARTNEŘI mariánskolázeňských novin

ariánskolázenské noviny VÝTVARNÁ SOUTĚŽ Na rozloučenou melodie skupiny ABBA Oslavy slunovratu v Boheminium parku PARTNEŘI mariánskolázeňských novin M ariánskolázenské noviny NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK - Mariánské Lázně, Velká Hled sebe, Valy, Drmoul, Tři Sekery, Zádub-Závišín, Teplá a Lázně Kynžvart Prvňáci už jsou čtenáři Všech pět prvních tříd se vystřídalo

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 5 ročník XXIII. 14. 3. 2014 zdarma STRUČNĚ Čtyřicet

Více

Lékaři, zaměstnanost, ale i sběrny. Hejtman se zajímal o problémy Ašska

Lékaři, zaměstnanost, ale i sběrny. Hejtman se zajímal o problémy Ašska KRAJSKÉ LISTY www.kr-karlovarsky.cz Kraj rozšiřuje možnosti VŠ studia v regionu Termín pro podání přihlášek k tzv. dálkovému studiu Fakulty strojní ZČU v Sokolově se blíží. více strana 2 ročník 12 číslo

Více