K R O N I K A OLEŠNÁ OBCE. Motto: Ti, kteří odmítají minulost a z ní plynoucí poučení pro současnost, ochuzují se o velkou školu života.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K R O N I K A OLEŠNÁ OBCE. Motto: Ti, kteří odmítají minulost a z ní plynoucí poučení pro současnost, ochuzují se o velkou školu života."

Transkript

1 K R O N I K A OBCE OLEŠNÁ Motto: Ti, kteří odmítají minulost a z ní plynoucí poučení pro současnost, ochuzují se o velkou školu života. Počet stran : 26 Počet příloh : 2 1

2 Ohlédnutí kronikáře za minulým ročníkem kroniky. Rok 2009 byl pro zachování informací o naší obci a pro dokumentování historie obce jistě významný tím, že obecní zastupitelstvo schválilo založení nové kroniky a jmenovalo kronikáře. Vždyť po celých čtyřicet šest let obecní kronika vedena nebyla. Vývoj a změny v obci, významné události, historie rodin a občanů z Olešné či jiné pamětihodné dění v obci, nebyly pro informaci a poučení budoucích generací zaznamenány. První ročník Kroniky obce Olešná dokumentuje rok 2009 a zároveň nechává nahlédnout do části nejstarší historie obce prostřednictvím citací z historických dokumentů včetně první písemné zmínky o obci. Zakládá tak (doufejme) novou historii kronikaření v obci. Řada kopií autentických dokumentů ze života obce, zapůjčených občany, je již uložena v obecním elektronickém archivu. Dává nám to naději, že se podaří získávat dokumenty další. To je nezbytný předpoklad pro objektivní rekonstrukci a zachování historie obce, která nebyla doposud kronikářsky zaznamenána. Věřím a pevně doufám, že v této činnosti za účinné spolupráce ochotných spoluobčanů i dalších, kteří mají upřímný vztah k Olešné a její historii i současnosti, budeme pokračovat, a to nejen v roce Ivan Kalina, kronikář V Olešné, leden

3 Rok rok parlamentních a komunálních voleb voleb Úvod k roku. Globální ekonomická krize pokračuje ve světě i u nás, hrubý domácí produkt ČR není příznivý, celková zadluženost vlády dosahuje astronomických čísel. Pro rok 2010 vláda předpokládá opět deficit, a to ve výši 180 miliard korun. V Olešné je stále ještě osm občanů nezaměstnaných. Uvedené skutečnosti mají významné negativní dopady na život a životní úroveň některých našich občanů i na veřejný obecní rozpočet, proto je považujeme za zaznamenání hodné. Pozn. kronikáře: Skutečný deficit státního rozpočtu v roce 2010 dosáhl 156 mld. Kč. Zdroj: Petr Sklenář,

4 Významné události, které ovlivňují život obce. Rok 2010 lze nazvat super volebním rokem. Ve dnech 28. a 29. května se konaly volby do parlamentu (a části senátu) České republiky a 15. a 16. října se konaly volby komunální do zastupitelstev obcí a měst. Volby se staly zřejmě nejvýznamnější politicko-ekonomickou událostí roku 2010, která na další čtyři roky významně ovlivní i život naší obce. Parlamentní volby byly provázeny agresivní volební kampaní, kterou zejména největší volební strany zaměřily negativně. Občané voliči byli svědky řady nedůstojných vystoupení kandidujících politiků, kritizujících konkurenty, na všech možných i nemožných místech byly vylepeny obří volební plakáty, jejichž obsah byl mnohdy na hranici dobrých mravů. Hlavní volební strany v této ekonomicky velmi složité době vynaložily na volební kampaň a ovlivňování voličů obrovské, z pohledu běžného občana přímo astronomické částky (ČSSD přiznala 300 milionů Kč, ODS 163 mil.kč, KSČM 50 mil. Kč, Věci Veřejné 35 mil. Kč, TOP mil. Kč. zdroj: Novinky.cz ze dne ) Většinu peněz si volební strany, jak uváděli jejich mluvčí, půjčili. Vracet půjčky hodlají především ze státních příspěvků, které obdrží za mandáty, získané ve sněmovně. Pozn. kronikáře: pro informaci všem, kteří budou kroniku dnes i v budoucnu číst, přetiskujeme informace Českého statistického úřadu o výši státních příspěvků politickým stranám ve Sněmovně v roce viz.příloha kroniky č 2. Parlamentních voleb se zúčastnilo 62,6% oprávněných voličů. Výsledky voleb: do parlamentu se dostali: ČSSD 22,8%, ODS 20,22%, TOP 09 16,70%, KSČM 11,27%, VV 10,80%. Před branami parlamentu zůstali: KDU-ČSL 4,39%, SPOZ 4,33%, Suverenita 3,67%, SZ 2,44% a další. 4

5 Grafické znázornění získaných hlasů a mandátů ve sněmovně: Zdroj: internetový server Českého statistického úřadu volby.cz Jak volili do parlamentu voliči z Olešné: V Olešné bylo zapsáno celkem 83 voličů, k volbám jich přišlo 70 (na voličský průkaz -voliči z jiných obcí- volilo 13 voličů). Celková účast byla 74% voličů. Výsledky parlamentních voleb v Olešné: KSČM 24,28%, ODS 21,42 %, TOP 09 17,14%, ČSSD 14,28%, VV 10,00% (zdroj: zápis volební komise v a internet. server Českého statistického úřadu volby.cz Grafické znázornění výsledků parlamentních voleb v Olešné. Zdroj: internetový server Českého statistického úřadu volby.cz 5

6 Komunální volby 2010 v Olešné (volební místnost, hlasovací lístek a volební komise v Olešné) Ve dnech 15. a 16. října 2010 se ve volební místnosti na Obecním úřadu v Olešné konaly volby do obecního zastupitelstva. Kandidovala jedna volební strana Sdružení nezávislých kandidátů. Volit přišlo 49 voličů z 82 voličů registrovaných. Do obecního zastupitelstva na volební období 2010 až 2014 byli zvoleni: 1. Josef Ručka (35 hlasů) 2. Jindřich Kalous ( 29 hlasů) 3. Jitka Kalinová (20 hlasů) 4. Jan Šupitar (20 hlasů) 5. Jiří Hájek (20 hlasů) 6. Miloslava Brožková (20 hlasů) 7. Ondřej Kalina (19 hlasů Blahopřejeme novému zastupitelstvu ke zvolení a přejeme, aby se jim v práci pro nás, občany Olešné, dařilo po celé volební období. Zároveň děkujeme za práci zastupitelstvu minulému. Ustavující zasedání nového zastupitelstva. Dne 29.října se uskutečnilo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce. Na programu jednání byly zákonem stanovené jednací body, a to slib nových zastupitelů a volba starosty a místostarosty. 6

7 Slib skládali zastupitelé do rukou nejstaršího zvoleného zastupitele, a to Jana Šupitara. Ten pak také řídil jednání zastupitelstva. Starostou obce byl zvolen Jan Šupitar, místostarostkou byla zvolena Jitka Kalinová. Ustavující zasedání obecního zastupitelstva Jan Šupitar a Jitka Kalinová starosta Jan Šupitar 7

8 Statistika obyvatel změny v průběhu roku K 1. lednu 2010 měla obec zapsáno 101 obyvatel. V průběhu roku se nenarodil žádný občan Olešné. Přistěhovali se: Václav Vintr, chata č Zemřeli: Anastázie Těhlová, čp. 44. ve věku 91 let Hubert Horák, č.p. 72. ve věku 84 let Odstěhovali se: Jaroslav Pěchota, č.p. 80. K 31. prosinci 2010 měla obec zapsáno 99 obyvatel. Z toho je 13 dětí do 14 let, 71 obyvatel je ve věku od 15 do 64 let, 15 obyvatel je ve věku nad 65 let, žen je 44 a mužů 55. Počet nezaměstnaných k Počet nezaměstnaných k Uzavřené sňatky. Dne 11. září ve 12.oo hod. na obecním úřadu v Bernarticích uzavřel pan Volf Jan z Olešné čp. 85 sňatek s paní Novákovou Hanou z Písku, Třebízkého

9 Významná životní výročí občanů V tomto roce oslavili významná životní výročí tito občané: 14. ledna Anežka Valtová, č.p roků 22. června Jan Souhrada, č.p roků 28. srpna 50 roků Ing.Jiří Hájek,č.p. 82 9

10 6. října Anna Boušková, č.p roků 8. listopadu Danuše Řezáčová, č.p roků 1. prosince Josef Trantina, č.p.2 70 roků 10

11 5. prosince Marie Ťupová, č.p roků 20. prosince Pavel Dvořák, č.p roků 21. prosince Jaroslav Lidinský, č.p roků 11

12 Život v obci společné akce. Masopustní vepřové hody v Olešné. První společná akce roku 2010, masopustní vepřové hody, se konala v obecní hospodě dne 20. února. V dobách minulých, jak si jistě pamětníci vzpomenou, bylo zimní období na vesnici dobou klidu, večerních přástek při drobných domácích pracích, ale také dobou zabijaček a vepřových hodů. A ty se konaly převážně v období masopustním. Tradice ale pomalu vymizela. Pašíka doma ve chlévě téměř nikdo nechová a zabijačka s vepřovými hody je v domácnostech stále větší vzácností. O masopustním období a s ním spojených lidových a náboženských zvyklostech známe již také jen z doslechu. Připomeňme si tedy alespoň stručně, co masopust byl a jak tradičně probíhal. Masopust Masopust (nebo také karnevalové období) bylo období od Tří králů do Popeleční středy (viz vysvětlivka ). Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto období ( ostatky, fašank, končiny, bláznivé dny, konec masopustu ), bylo pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba dosyta se najíst. Po něm následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. V době masopustu se na královském dvoře konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici vepřové hody. Těm, kdo se slávy nezúčastnil, se posílala bohatá výslužka, kdysi na Moravě zvaná šperky a v Čechách zabijačka. Výslužka obsahovala obvykle sulc, klobásy, jelita, jitrnice, ovar a škvarky. Maškarní zábava, která probíhala zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční středou, byla vyvrcholením masopustu. Masopust končil v noci před Popeleční středou. Ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny vyzval k rozchodu. Druhý den (na Popeleční středu) se naposledy jedly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena 12

13 kořalka. Oběd však už byl přísně postní, což bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice, pečené brambory. V některých českých regionech (Chodsko, Doudlebsko, Hlinecko aj.) je doposud součástí masopustních oslav obřadní průvod masek, který obchází s muzikou vesnicí. Tento akt konají zvlášť vypravené skupiny lidí ve zvláštním ustrojení a se specifickým chováním, majícím dlouhou tradici (zvláštní tance, říkání a pod.). Mnohde se vybírá do košíku kořalka, vejce, slanina, koblihy nebo Boží milosti. Ty jsou později společně snědeny v hospodě během večerní zábavy. V některých dalších lokalitách se koná obchůzka bez těchto obřadních prvků a je tak již jen prezentací masek a formou venkovské (eventuálně i městské) lidové zábavy, která se váže k určitému datu. V nám blízkém městě Milevsku se koná každoročně masopustní průvod s tradicí starší než 150 let. Tradičními maskami v milevském masopustním průvodu jsou medvědář, Bakus, dlouhán, bába s nůší, párkař, holič, slepičí farma a řada dalších maškar. (Milevské masopustní masky z webu Města Milevska) Vysvětlivky: Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný "Tří Králů", je 6.ledna. Popeleční středa připadá na 46. den před Velikonoční nedělí a tímto dnem začíná postní období před Velikonocemi. Velikonoční svátky připadají na neděli, následující po prvním jarním úplňku. Velikonoce či pascha (z lat. Pascha < řec. πάσχα pascha < hebr. פּ ס ח pesach přechod) jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista.K tomu podle křesťanské víry došlo třetího dne po jeho ukřižování. Kristovo ukřižování se událo kolem roku 30 či 33 v blízkosti významného židovského svátku pesach, který je památkou vysvobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví. Slovanský název svátku, Velikonoce, se vztahuje na "velkou noc", v níž byl Kristus vzkříšen. 13

14 Maškarní zábava, která probíhala zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční středou, byla vyvrcholením masopustu. (Zdroj: Vikipedia, otevřená encyklopedie) Název karneval je synonymem masopustu, pochází z italského carnival.toto sousloví znamená nabytí síly(valere) z masa(caro). Carnival v Římě označoval jeden konkrétní den spojený s hodováním a maškarami, kdy se všichni dosyta najedli, aby byli silní na následující postní období.(zdroj: HOLUB, Josef; LYER, Stanislav: Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. Praha : SPN, 1982). Dnes se jako masopust (nebo karneval) označuje zejména masopustní veselí (nářečně masopust, šibřinky, fašank, ostatky aj.). Vraťme se ale k masopustu v Olešné. V posledních desetiletích se v naší vesnici žádné tradiční masopustní zvyklosti nedodržují, ani ze svého mládí nepamatuji, že by se u nás konala maškarní tancovačka nebo organizoval průvod masek. Neslyšel jsem, že by v některé rodině byl dodržován půst. Velikonoce mají naše generace spojeny spíše s oslavou příchodu jara, než s oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. My jsme si letos masopust připomněli společným setkáním v obecní hospodě. Tomu ale samozřejmě musela předcházet domácí zabijačka. O týden dříve nastalo poslední ráno pro vepře, do té doby řadu měsíců spokojeně přijímajícího potravu ve chlívku Jaroslava Šedivého v Olešné č.p.22. Protože, jak jsem již uvedl, je domácí zabijačka na vesnici stále větší vzácností, požádal jsem pana Šedivého o možnost zúčastnit se zabijačky s kamerou a zaznamenat její průběh pro obecní archiv. Díky jeho pochopení může každý budoucí zájemce shlédnout, jak taková zabijačka kdysi probíhala a dodnes probíhá (video: Zima v Olešné 2010). Masopustní vepřové hody v hospodě pak byly s kapelou, pobavili jsme se i pohledem na několik krásných masek. K jídlu samozřejmě nechyběla zabijačková polévka prdelačka, dopřáli jsme si jitrnice, jelita, tlačenku. Hospoda byla plná, hodovníci, kteří se nevešli ke stolům, postávali za dveřmi. A myslím, že se nenašel nikdo, komu by výrobky našeho řezníka Martina Šoltése nechutnaly. 14

15 Masopustní vepřové hody v Olešné na fotografiích. (Poznámka kronikáře: další fotografie v příloze kroniky č.1b a 1c) 15

16 Májka a pálení čarodějnice. Poslední dubnový večer byl, jako každý rok, věnován společnému vztyčení májky, upálení čarodějnice a posezení u ohně. Opět jsme se sešli na Skalici, ve sportovním areálu obce. Tradiční program vztyčení májky, upálení čarodějnice a společného posezení u ohně narušila až podvečerní bouřka. Stejně jako v roce loňském nás déšť zahnal od ohně do hospody. Naštěstí to bylo i letos až za tmy, takže alespoň našim nejmenším vzpomínky na čarodějnice zůstanou nezkaleny. 16

17 Letní sportovní slavnosti. Letošní sportovní akce, uspořádaná 24. července, věnovaná zejména dětem, se příliš nevydařila. Bylo pod mrakem a deštivo, a to zřejmě rozhodlo o malé účasti dětí i dospělých. Program proběhl sice podle plánu, ale bylo znát, že to není ono. Přesto děti, kteří se sportovních soutěží zúčastnily, budou mít jistě milé vzpomínky. Rybí hody Letošní společné setkání na závěr letní sezony se konalo 20.listopadu. Opět jsme ochutnali rybí speciality našich hospodyněk, při promítání fotografií a videa ze života obce v letošním roce zavzpomínali na hezké společné chvíle a dobře se pobavili. 17

18 Silvestr 2010 Poslední večer letošního roku se jako jiné roky část občanů sešla v obecní hospodě. Za příjemným posezením udělal tečku tradiční novoroční přípitek. A nemohl chybět ani ohňostroj. Tentokrát díky spolupráci některých spoluobčanů noční oblohu nad vesnicí ozářily mimořádně pěkné ohňové kreace. Významné osobní, pracovní, sportovní a kulturní úspěchy našich občanů Kateřina Maxová(č.p. 82) dne 10.června promovala na Masarykově univerzitě v Brně a získala titul Magistr. 18

19 Kateřina Hrnečková(č.p. 36) dne složila státní závěrečnou zkoušku na Jihočeské univerzitě Fakultě ekonomické v Českých Budějovicích, a získala titul Inženýr. Ivan Kalina (č.p.77) dne na Mistrovství České republiky ve střelbě z předovek v Uherském Ostrohu získal čtyřnásobný titul Mistr ČR. Na 24. Mistrovství světa ve střelbě z předovek ve dnech 16. až 20.srpna 2010 v Barcelos (Portugalsko) získal Ivan Kalina jako člen českého reprezentačního družstva zlatou medaili a titul Mistr světa v disciplině Adams (perkusní revolver originál) a stříbrnou medaili v disciplině Wogdon (křesadlová pistole). 19

20 Za úspěšnou reprezentaci Jihočeského kraje na mistrovství světa ve sportovní střelbě v Portugalsku udělil hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola Ivanu Kalinovi Pamětní list Jihočeského kraje Zemědělství, lesnictví a průmysl V této oblasti nedošlo v obci od minulého roku k žádným významným změnám ani zaznamenání hodným událostem. 20

21 Občanská sdružení, obecní spolky,sport a kultura Myslivecké sdružení Kopce Kopce Olešná V sobotu 6. listopadu 2010 se sešlo více než padesát lovců, myslivců z Olešné a jejich hostů, ke společnému lovu černé zvěře v honitbě Olešná. Černá se do našeho revíru vrátila v hojném počtu zpět po několika měsících. Počátkem léta sice bachyně odvedly své rodinné tlupy do okolních revírů, kde byly osety velké plochy polí kukuřicí, a tomuto lákadlu černá odolat nemůže, ale po sklizni se zvěř vrátila hledat potravu zpět do naší honitby. Vzhledem ke značnému riziku vysokých škod na zemědělských kulturách v nadcházejícím zimním a jarním období bylo nutné stavy černé redukovat. Proto myslivci z Olešné připravili společný lov. Naháňka se mimořádně vydařila. Díky velmi dobré organizaci lovu, dobrému počasí i dobré práci honců se mohli lovci postarat o rekordní výřad. Bylo uloveno sedmnáct kusů černé zvěře a dvě lišky. Lovu zdar! 21

22 Tenisový klub Olešná Tenisový kurt byl využíván opět po celé letní období podle sestaveného herního plánu. Navíc letos probíhal od června do září turnaj ve čtyřhrách. Přihlásilo se 12 dvojic, celý turnaj odehrálo 9 dvojic. Hrálo se systémem každý s každým. Závěr turnaje, finále, se konalo 4.září, zvítězila dvojice Musil a Noháč z Tábora. Důležitá rozhodnutí obecních zastupitelů 11. února 2010 schváleno Vybudování místní komunikace na pozemku p.č. 418/3 k Máchům č.p.49.,schváleno rozšíření a celková rekonstrukce cesty do chatové osady Strouhy na pozemku p.č. 4220/5, schválena výstavba víceúčelového přístřešku ve sportovním areálu Skalice, schválen nákup staršího malého nákladního vozidla Multikar M25, nabízí ZVVZ Milevsko za ,-Kč dubna 2010 schváleno zadání pro vypracování projektu na opravu místní komunikace z Olešné do Podolí I. a na opravu opěrné zdi, betonového mostu a komunikace po hrázi Návesního rybníka a komunikace pod hrází rybníka k č.p.22 (Jaroslav Šedivý). 22

23 Jedná se o opravy obecního majetku, poškozeného přívalovými dešti v roce Zároveň byla schválena žádost obce Ministerstvu pro místní rozvoj na poskytnutí dotace na tyto opravy v rozsahu 7 mil. Kč, dále byl schválen nákup mulčovače FERRI TM 46 za ,-Kč, který bude sloužit k likvidaci nežádoucích travních porostů kolem komunikací a v lesních porostech, k tomu byla zároveň schválena žádost o dotaci části nákladů (cca 72 tis.kč) na pořízení tohoto stroje, bylo schváleno převzetí nepotřebné vojenské techniky bezúplatným převodem od Ministerstva obrany (mobilní autodílna a zámečnická dílna, elektrocentrála, dva nákladní automobily Praga V3S valník, dvě cisterny na vodu na podvozku), hodnota tohoto získaného majetku byla vyčíslena na ,-Kč. 6. září 2010 bylo schváleno zahájení generální opravy místní komunikace z Olešné do Podolí I., ve výběrovém řízení byl jako dodavatel stavby vybrán stavební podnik Lesostavby Třeboň a.s. 29. prosince 2010 byl schválen rozpočet obce na rok 2010 s vyrovnanými příjmy i výdaji ve výši ,-Kč. Významné změny v obci V roce 2010 byla nově vybudována místní komunikace na pozemku p.č. 418/3, t.j. k Máchům č.p. 49., a to nákladem 118 tis.kč. Dosavadní přístupová cesta k této usedlosti nebyla vedena jako komunikace. Byla provedena celková rekonstrukce a rozšíření cesty do chatové osady Strouhy,pozemek p.č. 4220/5 nákladem 342 tis.kč. Na tyto dvě stavební akce obec obdržela od Jihočeského kraje dotaci z programu obnova venkova ve výši 140 tis.kč. Z vlastních zdrojů obec zahájila výstavbu víceúčelového přístřešku ve sportovním areálu Skalice.Byly vybudovány základy a základová deska, stavba přístřešku bude pokračovat příští rok. Podařilo se realizovat finančně nejnáročnější stavbu letošního roku, a to generální opravu místní komunikace z Olešné do Podolí I.Tato stavba si vyžádala náklady ve výši tis.kč. Finanční prostředky byly obci poskytnuty jako dotace na opravu majetku, poškozeného přívalovými dešti. 23

24 Hospodaření obce -skutečnost 2010 Příjmy : -příjmy z daní, poplatků a příjmy z rozpočtu státu a kraje a dotací příjmy z lesního hospodářství příjmy z komunálních služeb a pronájmů příjmy z nakládání s odpady příjmy za regionální a místní správu Příjmy celkem ,-Kč ,-Kč Kč Kč 3 964,-Kč ,-Kč Výdaje : -výdaje na lesní hospodářství výdaje na pozemní komunikace výdaje na odvádění a čištění odpadních vod výdaje na projekt Voda v zemědělské krajině výdaje na základní školy výdaje na občanské záležitosti, kulturu a dary obyvatelstvu výdaje na zájmová činnost,sport, včetně stavby víceúčelového přístřešku na Skalici výdaje na komunální služby a územní rozvoj výdaje na nakládání s odpady výdaje na ochranu přírody a krajiny výdaje na zastupitelské orgány a mzdy výdaje na vnitřní státní správu sčítání lidu výdaje na regionální a místní správu výdaje na finanční operace a pojištění Výdaje celkem ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,- Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč 1 591,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč 24

25 Počasí V první polovině ledna napadla v Olešné 30 cm vysoká sněhová pokrývka (měřeno 10.ledna),do konce ledna sníh padal ještě několikrát, 27.ledna klesla teplota na mínus 19 stupňů. Souvislá sněhová pokrývka vydržela až do počátku března, což nebylo již řadu let, i potom však přicházely sněhové nebo smíšené přeháňky. V první polovině března klesaly ještě teploty k minus 10 stupňům, ve druhé polovině měsíce se ale začalo oteplovat a na Josefa teploměr už ukázal plus 16 stupňů. Konec března přinesl ještě noční teploty kolem nuly a smíšené přeháňky,v dubnu však již bylo jarní počasí. Nejteplejší den měsíce byl 30. duben, naměřili jsme plus 22 stupňů. Tento den také plošně rozkvetly řepky a začaly kvést ovocné stromy. V neděli po půlnoci vybuchla na Islandu sopka Eyjafjallajökull. Mračna prachu, nesená větrem nad Evropu, znemožnila letecký provoz nad částí Evropy po několik dnů. Zároveň však i významně ovlivnila evropské květnové počasí. Květen byl velmi chladný a deštivý. V polovině května mimořádné deště způsobily velké povodně na severní Moravě a ve Slezsku. Po celý květen bylo nutno v domácnostech topit. Léto nastoupilo skokem. Čtvrtého června se počasí ze dne na den změnilo z chladného deštivého na jasné a velmi teplé. Ve čtvrtek 10. června padaly teplotní rekordy. Praha naměřila plus 33,3 stupňů, České Budějovice plus 33,1 stupňů. V Olešné jsme 11. června naměřili plus 31stupňů. Mimořádně teplé počasí pokračovalo i v červenci, v Olešné jsme 17.července naměřili plus 34 stupňů. Od poloviny července bylo opět chladné a deštivé počasí, maxima v některých dnech nepřekročila plus 15 stupňů. První polovina srpna byla teplá, s řadou tropických dnů, ve druhé polovině měsíce se ochladilo, byly časté přeháňky s vysokými srážkovými úhrny a přívalové deště. Konec srpna byl ve znamení podzimního počasí, ve většině domácností bylo nutno topit. V září se střídaly slunečné dny s deštivými, ranní teploty již citelně poklesly. První ranní přízemní mrazík byl v Olešné v sobotu 18. září. V říjnu a listopadu bylo počasí velmi proměnlivé, střídaly se chladné a deštivé dny se dny, kdy bylo velmi pěkné počasí. V Českých Budějovicích naměřili 13. listopadu meteorologové pro listopad neobvyklých a rekordních plus 19,3 stupně Celsia (dosavadní rekord v Českých Budějovicích z roku 1926 činil plus15,8 stupně). Poslední listopadové dny přinesly první sníh a mrazy, v Olešné napadla souvislá sněhová pokrývka vysoká 25

26 12 cm. V noci 27. listopadu teploty do rána klesly na mínus 8 stupňů, nejmrazivěji ale bylo na šumavské Horské Kvildě a v Kořenově v Jizerských horách, kde k ránu naměřili minus 21 a 22 stupňů. Podle informačního servisu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) byl takový mráz naposledy před 25 lety. Prosinec zůstal na sněhu, teploty ale kolísaly od mínus 20 stupňů až k teplotám mírně nad nulu. O vánocích tak byla v Olešné příjemná ladovská zima se sněhovou pokrývkou a mírnými mrazíky. Závěr k roku. Rok 2010 v Olešné přinesl několik významných změn. Máme nové obecní zastupitelstvo, ve kterém jsou také noví mladí zastupitelé. Díky dlouhé, intenzivní a nakonec úspěšné snaze o přidělení dotací se podařilo dobře opravit důležité místní komunikace, na což celá vesnice dlouho čekala. Podařilo se zahájit výstavbu víceúčelového přístřešku ve sportovním areálu na Skalici, těšíme se,že po jeho dostavbě se budeme mít kde společně scházet. Obec koupila nebo jinak získala řadu mechanizačních prostředků, které ulehčí práci v obci. A při silvestrovském přípitku a ohňostroji jsme si jistě všichni přáli, aby rok následující přinesl nejen zlepšení ekonomické situace v naší republice, ale i zdraví a dobrou pohodu všem v obci. Kronikář: Ing.Ivan Kalina,CSc Schváleno zastupitelstvem obce, usnesení č.17. ze dne Starosta: Jan Šupitar Přílohy: -příloha č.1: fotografie ze života obce v roce 2010 (fotografovali: Jan Šupitar, Ing.Petr Hlavatý, Karel Petřina, Ing.Ivan Kalina,CSc.) -příloha č.2: informace Českého statistického úřadu o výši státních příspěvků politickým stranám ve sněmovně 26

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_488 Masopust S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 10. 2. 2013 Datum pilotáže: 19. 2. 2013 Metodika: Žáci s ledují obráz ky, učitel popř. ž ácičtou doplňující

Více

K R O N I K A OLEŠNÁ OBCE. Motto: Ti, kteří odmítají minulost a z ní plynoucí poučení pro současnost, ochuzují se o velkou školu života.

K R O N I K A OLEŠNÁ OBCE. Motto: Ti, kteří odmítají minulost a z ní plynoucí poučení pro současnost, ochuzují se o velkou školu života. K R O N I K A OBCE OLEŠNÁ 2 0 1 1 Motto: Ti, kteří odmítají minulost a z ní plynoucí poučení pro současnost, ochuzují se o velkou školu života. Počet stran : 15 Počet příloh : 2 1 Rok 2011 - rok rok sčítání

Více

ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2014

ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2014 ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2014 Počasí Lednové počasí roku 2014 lze charakterizovat jako teplotně nadprůměrné. Převládalo oblačno, mlhavo, denní teploty stoupaly k 5 C, o víkendu 18. a 19. 1. bylo

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku. Přítomni: Mgr. Petr Barda, p. Ladislav

Více

Březen 2011. Obecní záležitosti:

Březen 2011. Obecní záležitosti: 1 Kronika obce Věžky Březen 2011 Obecní záležitosti: Agrodružstvo Morkovice oznámilo všem občanům Věžek, že má na některých pozemcích založeny dotační biopásy, sloužící jako přirozený kryt pro zvěř. Ty

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Z Á P I S č. 7/15 veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo ve středu 6. května 2015 od 19.30 hodin v místnosti Obecního úřadu v Olešné

Z Á P I S č. 7/15 veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo ve středu 6. května 2015 od 19.30 hodin v místnosti Obecního úřadu v Olešné Z Á P I S č. 7/15 veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo ve středu 6. května 2015 od 19.30 hodin v místnosti Obecního úřadu v Olešné Přítomni: Miloslava Brožková, Šupitar Jan, Kalinová

Více

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce. Meteoaktuality.cz ŘÍJEN Autorství: Meteo Aktuality

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce. Meteoaktuality.cz ŘÍJEN Autorství: Meteo Aktuality Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality.cz ŘÍJEN 2014 Autorství: Meteo Aktuality 1 Přehled dokumentu Obsah Obecné shrnutí...3 Podrobnější rozbor témat...4 Údaje...5 Obrazové doplnění...5

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk Č. j.: 18/2014-ZO-CEV Ve Vimperku dne 22.08.2014 o volbách, kandidátní listinu volební strany Sdružení nezávislých kandidátů (sdružení nezávislých kandidátů) pro volby do zastupitelstva obce Vacov, konané

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Masopustní veselice veselá je převelice. Lidé vodí po vesnici medvěda i medvědici. Tancuj, tancuj, medvěde, karneval se povede.

Masopustní veselice veselá je převelice. Lidé vodí po vesnici medvěda i medvědici. Tancuj, tancuj, medvěde, karneval se povede. Masopustní veselice veselá je převelice. Lidé vodí po vesnici medvěda i medvědici. Tancuj, tancuj, medvěde, karneval se povede. Projekt Masopust Hlavní cíle projektu Hlavním cílem projektu je vzbudit zájem

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Pátek 1. ledna 2016 ÚNOR Sportovně myslivecký ples Sobota 27. února 2016, tělocvična ZŠ Město Albrechtice

Více

Výsledky volebních stran se ziskem mandátů krajského zastupitelstva v roce v tom okres Moravskoslezský Frýdek-

Výsledky volebních stran se ziskem mandátů krajského zastupitelstva v roce v tom okres Moravskoslezský Frýdek- Historie voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje V průběhu 1. pololetí 2000 přijal Parlament ČR nový zákon o volbách do zastupitelstev krajů a dne 12. listopadu 2000 se tak v ČR uskutečnily první

Více

Kronika města Březová za rok 1996

Kronika města Březová za rok 1996 Kronika města Březová za rok 1996 1. Obsah 1. Obsah 2. Úvod 3. Činnost Městského zastupitelstva, Městské rady a Městského úřadu - Městské zastupitelstvo - Městská rada - Hospodaření města 4. Veřejný a

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce. Meteoaktuality 2015 ÚNOR Autorství: Meteo Aktuality

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce. Meteoaktuality 2015 ÚNOR Autorství: Meteo Aktuality Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality 2015 ÚNOR 2015 Autorství: Meteo Aktuality 1 Přehled dokumentu: Obsah Obecné shrnutí... 3 Podrobnější rozbor témat... 4 Údaje... 5 Obrazové

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Indiánské měsíce Leden - Měsíc sněhu Únor - Měsíc hladu

Indiánské měsíce Leden - Měsíc sněhu Únor - Měsíc hladu Indiánské měsíce Indiáni nepoužívali pro označení měsíců názvy, které používáme my. Každý měsíc byl však pro ně něčím významným a podle toho dostal i své jméno. Na této stránce Vám představíme jednotlivé

Více

Výroční jednání Kozojedských myslivců.

Výroční jednání Kozojedských myslivců. Výroční jednání Kozojedských myslivců. V sobotu 14. 2. 2015 proběhla výroční členská schůze kozojedských myslivců. Předseda mysliveckého sdružení Václav Prusík ve svém úvodním vystoupení zhodnotil činnost

Více

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje!

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! 11. prosince 2016 ZPRAVODAJ 11 Drunče Annovice Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! Vážení občané obce Drunče, zimu jako na obrázku Josefa Lady si už několik let po sobě neužíváme, ale to není důvod

Více

číslo 10 prosinec 2013

číslo 10 prosinec 2013 číslo 10 prosinec 2013 Krásné Vánoce 2013 Opět se nám přiblížil nejhezčí čas roku. Ano, opět jsou Vánoce. Vánoce, čas radosti, veselosti a vzájemného porozumění. Tento krásný čas milují nejen naši nejmenší,

Více

1/5. volební výzkum PRAHA 1.9.2014-18.9.2014. Praha S 1 5. preference a potenciál

1/5. volební výzkum PRAHA 1.9.2014-18.9.2014. Praha S 1 5. preference a potenciál S 1 1/ preference a potenciál preference potenciál Domov 6 TOP Demokratů 09 ### 89 ## Jana Kasla ANO 2011 ### 68 Restart ## 2014 ČSSD### Úsvit přímé 26 ## demokracie SZ + KDU-ČSL 91 32 + ## PRO PRAHU STAN

Více

Preference politických subjektů - leden celkový přehled. cílová skupina pohlaví respondentů věk respondentů vzdělání respondentů % 35+

Preference politických subjektů - leden celkový přehled. cílová skupina pohlaví respondentů věk respondentů vzdělání respondentů % 35+ 5 5 SOŠ 1 1/9 Preference politických subjektů - leden 2016 celkový přehled 30% 244% 20% 18 10% 105% 102% 89% 62% 52% 50% 50% 0% 16% 12% 12% 10% 18+ 35+ 45+ 55+ 35% 35% 16% ZŠ 16% OU VŠ 2 2/9 Preference

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Rok Tento rok obec hospodařila se schváleným rozpočtem:

Rok Tento rok obec hospodařila se schváleným rozpočtem: Obyvatelstvo obce Rok 2011 Počet obyvatel k 1. 1. 2011 je 364 a k 31. 12. 2011 je 368. Opět se tak počet obyvatel v obci mírně navyšuje. Jediným, nově narozeným občánkem je Vávra Tadeáš, trvale hlášen

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014 STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 201 V červnovém volebním modelu STEM by se do Poslanecké sněmovny nedostalo hnutí Úsvit, sněmovna by tak byla složena ze šesti stran. Poslední tři měsíce před prázdninami

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

ČÁST IV VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

ČÁST IV VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ ČÁST IV VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 4.1. Volební účast Nejvyšší volební účast ve volbách do obecních zastupitelstev byla na začátku analyzovaného období v roce 1994, kdy se voleb zúčastnilo více než 62

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 6. listopadu 2006

Z á p i s. z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 6. listopadu 2006 Z á p i s z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 6. listopadu 2006 Přítomni: p. Ing. Pavel Smutný. pí Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, pí Mgr. Šárka Kolečková,

Více

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn Výroční zpráva 2014 Spolek Valštejn Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o Spolku Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2014... 5 Plány do roku 2015... 7 Úvodní slovo Vážení přátelé valštejnských údolí,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v letech 1996 až 2006

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v letech 1996 až 2006 Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v letech 1996 až 2006 Výsledky voleb 1996 První volby do zastupitelského orgánu samostatné České republiky, Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, se konaly

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 4 číslo 3 březen 2011 SOCIÁLNÍ PRACOVNICE CHARITY SV. RODINY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 4 číslo 3 březen 2011 SOCIÁLNÍ PRACOVNICE CHARITY SV. RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 4 číslo 3 březen 2011 SOCIÁLNÍ PRACOVNICE CHARITY SV. RODINY NOVÝ HROZENKOV V minulých vydáních Charitních listů jsme Vám vždy představovali jednotlivé služby

Více

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10.

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10. Rok 1997 Počasí. Počasí v r. 1997. Leden přetrvává mrazivé počasí z minulého roku. Mrazy však zmírnily na 10 až 20.Od 13. ledna ve dne slunečno, teploty do 5, v noci 10. Od 20. ledna je zmírnění ve dne

Více

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010 Vážení spoluobčané! Letošní jarní měsíce přinesly klimatické podmínky, v opačném pořadí než jsme obvykle zvyklí. Poměrně rychlý nástup jara a vysokých teplot vystřídal abnormálně deštivý a chladný květen.

Více

Rozpočet výdajů Města Konice na rok 2011 v tis. Kč.

Rozpočet výdajů Města Konice na rok 2011 v tis. Kč. Rozpočet výdajů Města Konice na rok 2011 v tis. Kč. Řádek Oddíl, 2010 2011 1 1019 Ostatní zemědělská činnost 24,00 0,00 2 2212 Silnice, místní komunikace 1 001,95 795,00 3 2219 Ostatní záležitosti pozemních

Více

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách Kronika obce Věžky Duben 2012 Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne 11.04.2012 na OÚ ve Věžkách Přítomni: 4 členi zastupitelstva Bedřich Gardavský, Simona

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,-

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,- ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113

Více

Velikonoční novinky pro Vaše rodinky. Školní rok 2011/2012 číslo 3 webové stránky naší MŠ: msts.estranky.cz

Velikonoční novinky pro Vaše rodinky. Školní rok 2011/2012 číslo 3 webové stránky naší MŠ: msts.estranky.cz Velikonoční novinky pro Vaše rodinky Školní rok 2011/2012 číslo 3 webové stránky naší MŠ: msts.estranky.cz Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve, který je spojen s památkou umučení

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ V ROCE [Zadejte podtitul dokumentu.]

VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ V ROCE [Zadejte podtitul dokumentu.] GENDEROVÁ [Zadejte podtitul dokumentu.] ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB [Vyberte datum.] [Zadejte název společnosti.] jana Kavková DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ V ROCE 2012 Analýza vznikla v rámci projektu Dámy mají

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Klimatické podmínky výskytů sucha

Klimatické podmínky výskytů sucha Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno Klimatické podmínky výskytů sucha Jaroslav Rožnovský, Filip Chuchma PŘEDPOVĚĎ POČASÍ PRO KRAJ VYSOČINA na středu až pátek Situace:

Více

VY_32_INOVACE_12_VELIKONOCE_35

VY_32_INOVACE_12_VELIKONOCE_35 VY_32_INOVACE_12_VELIKONOCE_35 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 37. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 20.12.2013 od 18.30 hodin do 19.20 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna Realizace projektů v období 2011-2014 prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna léto 2012 MŠ Kvíčovice rekonstrukce koupelny a kuchyně jaro, léto 2012 MŠ Kvíčovice zateplení stropu - půda Rekonstrukcí kotelny,

Více

Kam vyrazit ve Zlínském kraji? Hornolidečsko. Francova Lhota. Kdy: pátek a sobota 28. února, 1. března

Kam vyrazit ve Zlínském kraji? Hornolidečsko. Francova Lhota. Kdy: pátek a sobota 28. února, 1. března Kam vyrazit ve Zlínském kraji? Hornolidečsko Francova Lhota Kdy: pátek a sobota 28. února, 1. března Vodění medvěda v pátek odpoledne, pochovávání basy v sobotu večer. Študlov Dopoledne vodění medvěda,

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Listopad Prosinec 2016 Svátky 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad, po světě známý jako Mezinárodní den studenstva, se v Česku vztahuje ke dvěma historickým

Více

********** Slovo úvodem *********** ******Informace z obecního úřadu*******

********** Slovo úvodem *********** ******Informace z obecního úřadu******* ********** Slovo úvodem *********** Dobrý den Vážení spoluobčané, vítám Vás u 4. vydání Hořenického občasníku. Po zimě, která své drápky ukázala v plné síle v únoru, vždyť padaly i teplotní rekordy, se

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení.

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení. Budu zpěvačkou... a co na to říká maminka? Děkujeme taky panu Koprovi z Diskotéky Fantazie, který nám maximálně vyšel vstříc a panu Večeřovi z Čoka Citonice, který nás zahrnul sladkostmi pro děti. Jestli

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením)

Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

SSK-Lišov. zve všechny westernové střelce na. VII. OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE WESTERNOVÉM STŘÍLENÍ Z PERKUSNÍCH A KŘESADLOVÝCH ZBRANÍ a

SSK-Lišov. zve všechny westernové střelce na. VII. OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE WESTERNOVÉM STŘÍLENÍ Z PERKUSNÍCH A KŘESADLOVÝCH ZBRANÍ a SSK-Lišov zve všechny westernové střelce na VII. OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE WESTERNOVÉM STŘÍLENÍ Z PERKUSNÍCH A KŘESADLOVÝCH ZBRANÍ a Memoriál Františka Bůčka Skalického pořádané u příležitosti

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 1 Období 1. 11. 2007 31. 10. 2008 1. Údaje o akci: Priorita č. 3 Rozvoj lidských zdrojů Podopatření

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení Výroční zpráva 2013 Valštejn, občanské sdružení Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o občanském sdružení Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2013... 5 Plány do roku 2014... 7 Úvodní slovo Vážení

Více

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY Den konání: 10. 11. 2010 Místo konání: Hotel Classic Lány Jednání probíhalo od - do: 18.00 18.55 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 Z toho:

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM Datum konání : 15.9.2014 Místo konání : zasedací místnost OÚ Zahájení : 17.00 hodin Přítomni : zastupitelé : Jana Švehlová Jaroslav Starý

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA 1-4 USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 2. 11.2006 Přítomno (dle prezenční listiny) : 15 členů ZO 1.Zahájení Usatvující

Více

VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A DO SENÁTU [Zadejte podtitul dokumentu.]

VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A DO SENÁTU [Zadejte podtitul dokumentu.] GENDEROVÁ [Zadejte podtitul dokumentu.] ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB [Vyberte datum.] [Zadejte název společnosti.] jana Kavková DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A DO SENÁTU 2012 Analýza vznikla v rámci projektu Dámy

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Čtvrtek 1. ledna 2015 Pátek 9. ledna 2015, Indoor golf GCMA Zimní turnaj v patování 1.kolo Sobota

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více