K R O N I K A OLEŠNÁ OBCE. Motto: Ti, kteří odmítají minulost a z ní plynoucí poučení pro současnost, ochuzují se o velkou školu života.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K R O N I K A OLEŠNÁ OBCE. Motto: Ti, kteří odmítají minulost a z ní plynoucí poučení pro současnost, ochuzují se o velkou školu života."

Transkript

1 K R O N I K A OBCE OLEŠNÁ Motto: Ti, kteří odmítají minulost a z ní plynoucí poučení pro současnost, ochuzují se o velkou školu života. Počet stran : 26 Počet příloh : 2 1

2 Ohlédnutí kronikáře za minulým ročníkem kroniky. Rok 2009 byl pro zachování informací o naší obci a pro dokumentování historie obce jistě významný tím, že obecní zastupitelstvo schválilo založení nové kroniky a jmenovalo kronikáře. Vždyť po celých čtyřicet šest let obecní kronika vedena nebyla. Vývoj a změny v obci, významné události, historie rodin a občanů z Olešné či jiné pamětihodné dění v obci, nebyly pro informaci a poučení budoucích generací zaznamenány. První ročník Kroniky obce Olešná dokumentuje rok 2009 a zároveň nechává nahlédnout do části nejstarší historie obce prostřednictvím citací z historických dokumentů včetně první písemné zmínky o obci. Zakládá tak (doufejme) novou historii kronikaření v obci. Řada kopií autentických dokumentů ze života obce, zapůjčených občany, je již uložena v obecním elektronickém archivu. Dává nám to naději, že se podaří získávat dokumenty další. To je nezbytný předpoklad pro objektivní rekonstrukci a zachování historie obce, která nebyla doposud kronikářsky zaznamenána. Věřím a pevně doufám, že v této činnosti za účinné spolupráce ochotných spoluobčanů i dalších, kteří mají upřímný vztah k Olešné a její historii i současnosti, budeme pokračovat, a to nejen v roce Ivan Kalina, kronikář V Olešné, leden

3 Rok rok parlamentních a komunálních voleb voleb Úvod k roku. Globální ekonomická krize pokračuje ve světě i u nás, hrubý domácí produkt ČR není příznivý, celková zadluženost vlády dosahuje astronomických čísel. Pro rok 2010 vláda předpokládá opět deficit, a to ve výši 180 miliard korun. V Olešné je stále ještě osm občanů nezaměstnaných. Uvedené skutečnosti mají významné negativní dopady na život a životní úroveň některých našich občanů i na veřejný obecní rozpočet, proto je považujeme za zaznamenání hodné. Pozn. kronikáře: Skutečný deficit státního rozpočtu v roce 2010 dosáhl 156 mld. Kč. Zdroj: Petr Sklenář,

4 Významné události, které ovlivňují život obce. Rok 2010 lze nazvat super volebním rokem. Ve dnech 28. a 29. května se konaly volby do parlamentu (a části senátu) České republiky a 15. a 16. října se konaly volby komunální do zastupitelstev obcí a měst. Volby se staly zřejmě nejvýznamnější politicko-ekonomickou událostí roku 2010, která na další čtyři roky významně ovlivní i život naší obce. Parlamentní volby byly provázeny agresivní volební kampaní, kterou zejména největší volební strany zaměřily negativně. Občané voliči byli svědky řady nedůstojných vystoupení kandidujících politiků, kritizujících konkurenty, na všech možných i nemožných místech byly vylepeny obří volební plakáty, jejichž obsah byl mnohdy na hranici dobrých mravů. Hlavní volební strany v této ekonomicky velmi složité době vynaložily na volební kampaň a ovlivňování voličů obrovské, z pohledu běžného občana přímo astronomické částky (ČSSD přiznala 300 milionů Kč, ODS 163 mil.kč, KSČM 50 mil. Kč, Věci Veřejné 35 mil. Kč, TOP mil. Kč. zdroj: Novinky.cz ze dne ) Většinu peněz si volební strany, jak uváděli jejich mluvčí, půjčili. Vracet půjčky hodlají především ze státních příspěvků, které obdrží za mandáty, získané ve sněmovně. Pozn. kronikáře: pro informaci všem, kteří budou kroniku dnes i v budoucnu číst, přetiskujeme informace Českého statistického úřadu o výši státních příspěvků politickým stranám ve Sněmovně v roce viz.příloha kroniky č 2. Parlamentních voleb se zúčastnilo 62,6% oprávněných voličů. Výsledky voleb: do parlamentu se dostali: ČSSD 22,8%, ODS 20,22%, TOP 09 16,70%, KSČM 11,27%, VV 10,80%. Před branami parlamentu zůstali: KDU-ČSL 4,39%, SPOZ 4,33%, Suverenita 3,67%, SZ 2,44% a další. 4

5 Grafické znázornění získaných hlasů a mandátů ve sněmovně: Zdroj: internetový server Českého statistického úřadu volby.cz Jak volili do parlamentu voliči z Olešné: V Olešné bylo zapsáno celkem 83 voličů, k volbám jich přišlo 70 (na voličský průkaz -voliči z jiných obcí- volilo 13 voličů). Celková účast byla 74% voličů. Výsledky parlamentních voleb v Olešné: KSČM 24,28%, ODS 21,42 %, TOP 09 17,14%, ČSSD 14,28%, VV 10,00% (zdroj: zápis volební komise v a internet. server Českého statistického úřadu volby.cz Grafické znázornění výsledků parlamentních voleb v Olešné. Zdroj: internetový server Českého statistického úřadu volby.cz 5

6 Komunální volby 2010 v Olešné (volební místnost, hlasovací lístek a volební komise v Olešné) Ve dnech 15. a 16. října 2010 se ve volební místnosti na Obecním úřadu v Olešné konaly volby do obecního zastupitelstva. Kandidovala jedna volební strana Sdružení nezávislých kandidátů. Volit přišlo 49 voličů z 82 voličů registrovaných. Do obecního zastupitelstva na volební období 2010 až 2014 byli zvoleni: 1. Josef Ručka (35 hlasů) 2. Jindřich Kalous ( 29 hlasů) 3. Jitka Kalinová (20 hlasů) 4. Jan Šupitar (20 hlasů) 5. Jiří Hájek (20 hlasů) 6. Miloslava Brožková (20 hlasů) 7. Ondřej Kalina (19 hlasů Blahopřejeme novému zastupitelstvu ke zvolení a přejeme, aby se jim v práci pro nás, občany Olešné, dařilo po celé volební období. Zároveň děkujeme za práci zastupitelstvu minulému. Ustavující zasedání nového zastupitelstva. Dne 29.října se uskutečnilo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce. Na programu jednání byly zákonem stanovené jednací body, a to slib nových zastupitelů a volba starosty a místostarosty. 6

7 Slib skládali zastupitelé do rukou nejstaršího zvoleného zastupitele, a to Jana Šupitara. Ten pak také řídil jednání zastupitelstva. Starostou obce byl zvolen Jan Šupitar, místostarostkou byla zvolena Jitka Kalinová. Ustavující zasedání obecního zastupitelstva Jan Šupitar a Jitka Kalinová starosta Jan Šupitar 7

8 Statistika obyvatel změny v průběhu roku K 1. lednu 2010 měla obec zapsáno 101 obyvatel. V průběhu roku se nenarodil žádný občan Olešné. Přistěhovali se: Václav Vintr, chata č Zemřeli: Anastázie Těhlová, čp. 44. ve věku 91 let Hubert Horák, č.p. 72. ve věku 84 let Odstěhovali se: Jaroslav Pěchota, č.p. 80. K 31. prosinci 2010 měla obec zapsáno 99 obyvatel. Z toho je 13 dětí do 14 let, 71 obyvatel je ve věku od 15 do 64 let, 15 obyvatel je ve věku nad 65 let, žen je 44 a mužů 55. Počet nezaměstnaných k Počet nezaměstnaných k Uzavřené sňatky. Dne 11. září ve 12.oo hod. na obecním úřadu v Bernarticích uzavřel pan Volf Jan z Olešné čp. 85 sňatek s paní Novákovou Hanou z Písku, Třebízkého

9 Významná životní výročí občanů V tomto roce oslavili významná životní výročí tito občané: 14. ledna Anežka Valtová, č.p roků 22. června Jan Souhrada, č.p roků 28. srpna 50 roků Ing.Jiří Hájek,č.p. 82 9

10 6. října Anna Boušková, č.p roků 8. listopadu Danuše Řezáčová, č.p roků 1. prosince Josef Trantina, č.p.2 70 roků 10

11 5. prosince Marie Ťupová, č.p roků 20. prosince Pavel Dvořák, č.p roků 21. prosince Jaroslav Lidinský, č.p roků 11

12 Život v obci společné akce. Masopustní vepřové hody v Olešné. První společná akce roku 2010, masopustní vepřové hody, se konala v obecní hospodě dne 20. února. V dobách minulých, jak si jistě pamětníci vzpomenou, bylo zimní období na vesnici dobou klidu, večerních přástek při drobných domácích pracích, ale také dobou zabijaček a vepřových hodů. A ty se konaly převážně v období masopustním. Tradice ale pomalu vymizela. Pašíka doma ve chlévě téměř nikdo nechová a zabijačka s vepřovými hody je v domácnostech stále větší vzácností. O masopustním období a s ním spojených lidových a náboženských zvyklostech známe již také jen z doslechu. Připomeňme si tedy alespoň stručně, co masopust byl a jak tradičně probíhal. Masopust Masopust (nebo také karnevalové období) bylo období od Tří králů do Popeleční středy (viz vysvětlivka ). Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto období ( ostatky, fašank, končiny, bláznivé dny, konec masopustu ), bylo pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba dosyta se najíst. Po něm následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. V době masopustu se na královském dvoře konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici vepřové hody. Těm, kdo se slávy nezúčastnil, se posílala bohatá výslužka, kdysi na Moravě zvaná šperky a v Čechách zabijačka. Výslužka obsahovala obvykle sulc, klobásy, jelita, jitrnice, ovar a škvarky. Maškarní zábava, která probíhala zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční středou, byla vyvrcholením masopustu. Masopust končil v noci před Popeleční středou. Ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny vyzval k rozchodu. Druhý den (na Popeleční středu) se naposledy jedly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena 12

13 kořalka. Oběd však už byl přísně postní, což bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice, pečené brambory. V některých českých regionech (Chodsko, Doudlebsko, Hlinecko aj.) je doposud součástí masopustních oslav obřadní průvod masek, který obchází s muzikou vesnicí. Tento akt konají zvlášť vypravené skupiny lidí ve zvláštním ustrojení a se specifickým chováním, majícím dlouhou tradici (zvláštní tance, říkání a pod.). Mnohde se vybírá do košíku kořalka, vejce, slanina, koblihy nebo Boží milosti. Ty jsou později společně snědeny v hospodě během večerní zábavy. V některých dalších lokalitách se koná obchůzka bez těchto obřadních prvků a je tak již jen prezentací masek a formou venkovské (eventuálně i městské) lidové zábavy, která se váže k určitému datu. V nám blízkém městě Milevsku se koná každoročně masopustní průvod s tradicí starší než 150 let. Tradičními maskami v milevském masopustním průvodu jsou medvědář, Bakus, dlouhán, bába s nůší, párkař, holič, slepičí farma a řada dalších maškar. (Milevské masopustní masky z webu Města Milevska) Vysvětlivky: Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný "Tří Králů", je 6.ledna. Popeleční středa připadá na 46. den před Velikonoční nedělí a tímto dnem začíná postní období před Velikonocemi. Velikonoční svátky připadají na neděli, následující po prvním jarním úplňku. Velikonoce či pascha (z lat. Pascha < řec. πάσχα pascha < hebr. פּ ס ח pesach přechod) jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista.K tomu podle křesťanské víry došlo třetího dne po jeho ukřižování. Kristovo ukřižování se událo kolem roku 30 či 33 v blízkosti významného židovského svátku pesach, který je památkou vysvobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví. Slovanský název svátku, Velikonoce, se vztahuje na "velkou noc", v níž byl Kristus vzkříšen. 13

14 Maškarní zábava, která probíhala zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční středou, byla vyvrcholením masopustu. (Zdroj: Vikipedia, otevřená encyklopedie) Název karneval je synonymem masopustu, pochází z italského carnival.toto sousloví znamená nabytí síly(valere) z masa(caro). Carnival v Římě označoval jeden konkrétní den spojený s hodováním a maškarami, kdy se všichni dosyta najedli, aby byli silní na následující postní období.(zdroj: HOLUB, Josef; LYER, Stanislav: Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. Praha : SPN, 1982). Dnes se jako masopust (nebo karneval) označuje zejména masopustní veselí (nářečně masopust, šibřinky, fašank, ostatky aj.). Vraťme se ale k masopustu v Olešné. V posledních desetiletích se v naší vesnici žádné tradiční masopustní zvyklosti nedodržují, ani ze svého mládí nepamatuji, že by se u nás konala maškarní tancovačka nebo organizoval průvod masek. Neslyšel jsem, že by v některé rodině byl dodržován půst. Velikonoce mají naše generace spojeny spíše s oslavou příchodu jara, než s oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. My jsme si letos masopust připomněli společným setkáním v obecní hospodě. Tomu ale samozřejmě musela předcházet domácí zabijačka. O týden dříve nastalo poslední ráno pro vepře, do té doby řadu měsíců spokojeně přijímajícího potravu ve chlívku Jaroslava Šedivého v Olešné č.p.22. Protože, jak jsem již uvedl, je domácí zabijačka na vesnici stále větší vzácností, požádal jsem pana Šedivého o možnost zúčastnit se zabijačky s kamerou a zaznamenat její průběh pro obecní archiv. Díky jeho pochopení může každý budoucí zájemce shlédnout, jak taková zabijačka kdysi probíhala a dodnes probíhá (video: Zima v Olešné 2010). Masopustní vepřové hody v hospodě pak byly s kapelou, pobavili jsme se i pohledem na několik krásných masek. K jídlu samozřejmě nechyběla zabijačková polévka prdelačka, dopřáli jsme si jitrnice, jelita, tlačenku. Hospoda byla plná, hodovníci, kteří se nevešli ke stolům, postávali za dveřmi. A myslím, že se nenašel nikdo, komu by výrobky našeho řezníka Martina Šoltése nechutnaly. 14

15 Masopustní vepřové hody v Olešné na fotografiích. (Poznámka kronikáře: další fotografie v příloze kroniky č.1b a 1c) 15

16 Májka a pálení čarodějnice. Poslední dubnový večer byl, jako každý rok, věnován společnému vztyčení májky, upálení čarodějnice a posezení u ohně. Opět jsme se sešli na Skalici, ve sportovním areálu obce. Tradiční program vztyčení májky, upálení čarodějnice a společného posezení u ohně narušila až podvečerní bouřka. Stejně jako v roce loňském nás déšť zahnal od ohně do hospody. Naštěstí to bylo i letos až za tmy, takže alespoň našim nejmenším vzpomínky na čarodějnice zůstanou nezkaleny. 16

17 Letní sportovní slavnosti. Letošní sportovní akce, uspořádaná 24. července, věnovaná zejména dětem, se příliš nevydařila. Bylo pod mrakem a deštivo, a to zřejmě rozhodlo o malé účasti dětí i dospělých. Program proběhl sice podle plánu, ale bylo znát, že to není ono. Přesto děti, kteří se sportovních soutěží zúčastnily, budou mít jistě milé vzpomínky. Rybí hody Letošní společné setkání na závěr letní sezony se konalo 20.listopadu. Opět jsme ochutnali rybí speciality našich hospodyněk, při promítání fotografií a videa ze života obce v letošním roce zavzpomínali na hezké společné chvíle a dobře se pobavili. 17

18 Silvestr 2010 Poslední večer letošního roku se jako jiné roky část občanů sešla v obecní hospodě. Za příjemným posezením udělal tečku tradiční novoroční přípitek. A nemohl chybět ani ohňostroj. Tentokrát díky spolupráci některých spoluobčanů noční oblohu nad vesnicí ozářily mimořádně pěkné ohňové kreace. Významné osobní, pracovní, sportovní a kulturní úspěchy našich občanů Kateřina Maxová(č.p. 82) dne 10.června promovala na Masarykově univerzitě v Brně a získala titul Magistr. 18

19 Kateřina Hrnečková(č.p. 36) dne složila státní závěrečnou zkoušku na Jihočeské univerzitě Fakultě ekonomické v Českých Budějovicích, a získala titul Inženýr. Ivan Kalina (č.p.77) dne na Mistrovství České republiky ve střelbě z předovek v Uherském Ostrohu získal čtyřnásobný titul Mistr ČR. Na 24. Mistrovství světa ve střelbě z předovek ve dnech 16. až 20.srpna 2010 v Barcelos (Portugalsko) získal Ivan Kalina jako člen českého reprezentačního družstva zlatou medaili a titul Mistr světa v disciplině Adams (perkusní revolver originál) a stříbrnou medaili v disciplině Wogdon (křesadlová pistole). 19

20 Za úspěšnou reprezentaci Jihočeského kraje na mistrovství světa ve sportovní střelbě v Portugalsku udělil hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola Ivanu Kalinovi Pamětní list Jihočeského kraje Zemědělství, lesnictví a průmysl V této oblasti nedošlo v obci od minulého roku k žádným významným změnám ani zaznamenání hodným událostem. 20

21 Občanská sdružení, obecní spolky,sport a kultura Myslivecké sdružení Kopce Kopce Olešná V sobotu 6. listopadu 2010 se sešlo více než padesát lovců, myslivců z Olešné a jejich hostů, ke společnému lovu černé zvěře v honitbě Olešná. Černá se do našeho revíru vrátila v hojném počtu zpět po několika měsících. Počátkem léta sice bachyně odvedly své rodinné tlupy do okolních revírů, kde byly osety velké plochy polí kukuřicí, a tomuto lákadlu černá odolat nemůže, ale po sklizni se zvěř vrátila hledat potravu zpět do naší honitby. Vzhledem ke značnému riziku vysokých škod na zemědělských kulturách v nadcházejícím zimním a jarním období bylo nutné stavy černé redukovat. Proto myslivci z Olešné připravili společný lov. Naháňka se mimořádně vydařila. Díky velmi dobré organizaci lovu, dobrému počasí i dobré práci honců se mohli lovci postarat o rekordní výřad. Bylo uloveno sedmnáct kusů černé zvěře a dvě lišky. Lovu zdar! 21

22 Tenisový klub Olešná Tenisový kurt byl využíván opět po celé letní období podle sestaveného herního plánu. Navíc letos probíhal od června do září turnaj ve čtyřhrách. Přihlásilo se 12 dvojic, celý turnaj odehrálo 9 dvojic. Hrálo se systémem každý s každým. Závěr turnaje, finále, se konalo 4.září, zvítězila dvojice Musil a Noháč z Tábora. Důležitá rozhodnutí obecních zastupitelů 11. února 2010 schváleno Vybudování místní komunikace na pozemku p.č. 418/3 k Máchům č.p.49.,schváleno rozšíření a celková rekonstrukce cesty do chatové osady Strouhy na pozemku p.č. 4220/5, schválena výstavba víceúčelového přístřešku ve sportovním areálu Skalice, schválen nákup staršího malého nákladního vozidla Multikar M25, nabízí ZVVZ Milevsko za ,-Kč dubna 2010 schváleno zadání pro vypracování projektu na opravu místní komunikace z Olešné do Podolí I. a na opravu opěrné zdi, betonového mostu a komunikace po hrázi Návesního rybníka a komunikace pod hrází rybníka k č.p.22 (Jaroslav Šedivý). 22

23 Jedná se o opravy obecního majetku, poškozeného přívalovými dešti v roce Zároveň byla schválena žádost obce Ministerstvu pro místní rozvoj na poskytnutí dotace na tyto opravy v rozsahu 7 mil. Kč, dále byl schválen nákup mulčovače FERRI TM 46 za ,-Kč, který bude sloužit k likvidaci nežádoucích travních porostů kolem komunikací a v lesních porostech, k tomu byla zároveň schválena žádost o dotaci části nákladů (cca 72 tis.kč) na pořízení tohoto stroje, bylo schváleno převzetí nepotřebné vojenské techniky bezúplatným převodem od Ministerstva obrany (mobilní autodílna a zámečnická dílna, elektrocentrála, dva nákladní automobily Praga V3S valník, dvě cisterny na vodu na podvozku), hodnota tohoto získaného majetku byla vyčíslena na ,-Kč. 6. září 2010 bylo schváleno zahájení generální opravy místní komunikace z Olešné do Podolí I., ve výběrovém řízení byl jako dodavatel stavby vybrán stavební podnik Lesostavby Třeboň a.s. 29. prosince 2010 byl schválen rozpočet obce na rok 2010 s vyrovnanými příjmy i výdaji ve výši ,-Kč. Významné změny v obci V roce 2010 byla nově vybudována místní komunikace na pozemku p.č. 418/3, t.j. k Máchům č.p. 49., a to nákladem 118 tis.kč. Dosavadní přístupová cesta k této usedlosti nebyla vedena jako komunikace. Byla provedena celková rekonstrukce a rozšíření cesty do chatové osady Strouhy,pozemek p.č. 4220/5 nákladem 342 tis.kč. Na tyto dvě stavební akce obec obdržela od Jihočeského kraje dotaci z programu obnova venkova ve výši 140 tis.kč. Z vlastních zdrojů obec zahájila výstavbu víceúčelového přístřešku ve sportovním areálu Skalice.Byly vybudovány základy a základová deska, stavba přístřešku bude pokračovat příští rok. Podařilo se realizovat finančně nejnáročnější stavbu letošního roku, a to generální opravu místní komunikace z Olešné do Podolí I.Tato stavba si vyžádala náklady ve výši tis.kč. Finanční prostředky byly obci poskytnuty jako dotace na opravu majetku, poškozeného přívalovými dešti. 23

24 Hospodaření obce -skutečnost 2010 Příjmy : -příjmy z daní, poplatků a příjmy z rozpočtu státu a kraje a dotací příjmy z lesního hospodářství příjmy z komunálních služeb a pronájmů příjmy z nakládání s odpady příjmy za regionální a místní správu Příjmy celkem ,-Kč ,-Kč Kč Kč 3 964,-Kč ,-Kč Výdaje : -výdaje na lesní hospodářství výdaje na pozemní komunikace výdaje na odvádění a čištění odpadních vod výdaje na projekt Voda v zemědělské krajině výdaje na základní školy výdaje na občanské záležitosti, kulturu a dary obyvatelstvu výdaje na zájmová činnost,sport, včetně stavby víceúčelového přístřešku na Skalici výdaje na komunální služby a územní rozvoj výdaje na nakládání s odpady výdaje na ochranu přírody a krajiny výdaje na zastupitelské orgány a mzdy výdaje na vnitřní státní správu sčítání lidu výdaje na regionální a místní správu výdaje na finanční operace a pojištění Výdaje celkem ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,- Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč 1 591,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč 24

25 Počasí V první polovině ledna napadla v Olešné 30 cm vysoká sněhová pokrývka (měřeno 10.ledna),do konce ledna sníh padal ještě několikrát, 27.ledna klesla teplota na mínus 19 stupňů. Souvislá sněhová pokrývka vydržela až do počátku března, což nebylo již řadu let, i potom však přicházely sněhové nebo smíšené přeháňky. V první polovině března klesaly ještě teploty k minus 10 stupňům, ve druhé polovině měsíce se ale začalo oteplovat a na Josefa teploměr už ukázal plus 16 stupňů. Konec března přinesl ještě noční teploty kolem nuly a smíšené přeháňky,v dubnu však již bylo jarní počasí. Nejteplejší den měsíce byl 30. duben, naměřili jsme plus 22 stupňů. Tento den také plošně rozkvetly řepky a začaly kvést ovocné stromy. V neděli po půlnoci vybuchla na Islandu sopka Eyjafjallajökull. Mračna prachu, nesená větrem nad Evropu, znemožnila letecký provoz nad částí Evropy po několik dnů. Zároveň však i významně ovlivnila evropské květnové počasí. Květen byl velmi chladný a deštivý. V polovině května mimořádné deště způsobily velké povodně na severní Moravě a ve Slezsku. Po celý květen bylo nutno v domácnostech topit. Léto nastoupilo skokem. Čtvrtého června se počasí ze dne na den změnilo z chladného deštivého na jasné a velmi teplé. Ve čtvrtek 10. června padaly teplotní rekordy. Praha naměřila plus 33,3 stupňů, České Budějovice plus 33,1 stupňů. V Olešné jsme 11. června naměřili plus 31stupňů. Mimořádně teplé počasí pokračovalo i v červenci, v Olešné jsme 17.července naměřili plus 34 stupňů. Od poloviny července bylo opět chladné a deštivé počasí, maxima v některých dnech nepřekročila plus 15 stupňů. První polovina srpna byla teplá, s řadou tropických dnů, ve druhé polovině měsíce se ochladilo, byly časté přeháňky s vysokými srážkovými úhrny a přívalové deště. Konec srpna byl ve znamení podzimního počasí, ve většině domácností bylo nutno topit. V září se střídaly slunečné dny s deštivými, ranní teploty již citelně poklesly. První ranní přízemní mrazík byl v Olešné v sobotu 18. září. V říjnu a listopadu bylo počasí velmi proměnlivé, střídaly se chladné a deštivé dny se dny, kdy bylo velmi pěkné počasí. V Českých Budějovicích naměřili 13. listopadu meteorologové pro listopad neobvyklých a rekordních plus 19,3 stupně Celsia (dosavadní rekord v Českých Budějovicích z roku 1926 činil plus15,8 stupně). Poslední listopadové dny přinesly první sníh a mrazy, v Olešné napadla souvislá sněhová pokrývka vysoká 25

26 12 cm. V noci 27. listopadu teploty do rána klesly na mínus 8 stupňů, nejmrazivěji ale bylo na šumavské Horské Kvildě a v Kořenově v Jizerských horách, kde k ránu naměřili minus 21 a 22 stupňů. Podle informačního servisu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) byl takový mráz naposledy před 25 lety. Prosinec zůstal na sněhu, teploty ale kolísaly od mínus 20 stupňů až k teplotám mírně nad nulu. O vánocích tak byla v Olešné příjemná ladovská zima se sněhovou pokrývkou a mírnými mrazíky. Závěr k roku. Rok 2010 v Olešné přinesl několik významných změn. Máme nové obecní zastupitelstvo, ve kterém jsou také noví mladí zastupitelé. Díky dlouhé, intenzivní a nakonec úspěšné snaze o přidělení dotací se podařilo dobře opravit důležité místní komunikace, na což celá vesnice dlouho čekala. Podařilo se zahájit výstavbu víceúčelového přístřešku ve sportovním areálu na Skalici, těšíme se,že po jeho dostavbě se budeme mít kde společně scházet. Obec koupila nebo jinak získala řadu mechanizačních prostředků, které ulehčí práci v obci. A při silvestrovském přípitku a ohňostroji jsme si jistě všichni přáli, aby rok následující přinesl nejen zlepšení ekonomické situace v naší republice, ale i zdraví a dobrou pohodu všem v obci. Kronikář: Ing.Ivan Kalina,CSc Schváleno zastupitelstvem obce, usnesení č.17. ze dne Starosta: Jan Šupitar Přílohy: -příloha č.1: fotografie ze života obce v roce 2010 (fotografovali: Jan Šupitar, Ing.Petr Hlavatý, Karel Petřina, Ing.Ivan Kalina,CSc.) -příloha č.2: informace Českého statistického úřadu o výši státních příspěvků politickým stranám ve sněmovně 26

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_488 Masopust S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 10. 2. 2013 Datum pilotáže: 19. 2. 2013 Metodika: Žáci s ledují obráz ky, učitel popř. ž ácičtou doplňující

Více

K R O N I K A OLEŠNÁ OBCE. Motto: Ti, kteří odmítají minulost a z ní plynoucí poučení pro současnost, ochuzují se o velkou školu života.

K R O N I K A OLEŠNÁ OBCE. Motto: Ti, kteří odmítají minulost a z ní plynoucí poučení pro současnost, ochuzují se o velkou školu života. K R O N I K A OBCE OLEŠNÁ 2 0 1 1 Motto: Ti, kteří odmítají minulost a z ní plynoucí poučení pro současnost, ochuzují se o velkou školu života. Počet stran : 15 Počet příloh : 2 1 Rok 2011 - rok rok sčítání

Více

ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2014

ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2014 ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2014 Počasí Lednové počasí roku 2014 lze charakterizovat jako teplotně nadprůměrné. Převládalo oblačno, mlhavo, denní teploty stoupaly k 5 C, o víkendu 18. a 19. 1. bylo

Více

Z Á P I S č. 7/15 veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo ve středu 6. května 2015 od 19.30 hodin v místnosti Obecního úřadu v Olešné

Z Á P I S č. 7/15 veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo ve středu 6. května 2015 od 19.30 hodin v místnosti Obecního úřadu v Olešné Z Á P I S č. 7/15 veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo ve středu 6. května 2015 od 19.30 hodin v místnosti Obecního úřadu v Olešné Přítomni: Miloslava Brožková, Šupitar Jan, Kalinová

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Březen 2011. Obecní záležitosti:

Březen 2011. Obecní záležitosti: 1 Kronika obce Věžky Březen 2011 Obecní záležitosti: Agrodružstvo Morkovice oznámilo všem občanům Věžek, že má na některých pozemcích založeny dotační biopásy, sloužící jako přirozený kryt pro zvěř. Ty

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Masopustní veselice veselá je převelice. Lidé vodí po vesnici medvěda i medvědici. Tancuj, tancuj, medvěde, karneval se povede.

Masopustní veselice veselá je převelice. Lidé vodí po vesnici medvěda i medvědici. Tancuj, tancuj, medvěde, karneval se povede. Masopustní veselice veselá je převelice. Lidé vodí po vesnici medvěda i medvědici. Tancuj, tancuj, medvěde, karneval se povede. Projekt Masopust Hlavní cíle projektu Hlavním cílem projektu je vzbudit zájem

Více

Kronika města Březová za rok 1996

Kronika města Březová za rok 1996 Kronika města Březová za rok 1996 1. Obsah 1. Obsah 2. Úvod 3. Činnost Městského zastupitelstva, Městské rady a Městského úřadu - Městské zastupitelstvo - Městská rada - Hospodaření města 4. Veřejný a

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Indiánské měsíce Leden - Měsíc sněhu Únor - Měsíc hladu

Indiánské měsíce Leden - Měsíc sněhu Únor - Měsíc hladu Indiánské měsíce Indiáni nepoužívali pro označení měsíců názvy, které používáme my. Každý měsíc byl však pro ně něčím významným a podle toho dostal i své jméno. Na této stránce Vám představíme jednotlivé

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014 STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 201 V červnovém volebním modelu STEM by se do Poslanecké sněmovny nedostalo hnutí Úsvit, sněmovna by tak byla složena ze šesti stran. Poslední tři měsíce před prázdninami

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

1/5. volební výzkum PRAHA 1.9.2014-18.9.2014. Praha S 1 5. preference a potenciál

1/5. volební výzkum PRAHA 1.9.2014-18.9.2014. Praha S 1 5. preference a potenciál S 1 1/ preference a potenciál preference potenciál Domov 6 TOP Demokratů 09 ### 89 ## Jana Kasla ANO 2011 ### 68 Restart ## 2014 ČSSD### Úsvit přímé 26 ## demokracie SZ + KDU-ČSL 91 32 + ## PRO PRAHU STAN

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení Výroční zpráva 2013 Valštejn, občanské sdružení Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o občanském sdružení Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2013... 5 Plány do roku 2014... 7 Úvodní slovo Vážení

Více

Zápis z konání valné hromady Honebního společenstva Vilantice

Zápis z konání valné hromady Honebního společenstva Vilantice Zápis z konání valné hromady Honebního společenstva Vilantice konané dne: 31.října 2012 Zahájení: (Volf Miroslav) Přivítání přítomných členů honebního společenstva : (Volf Miroslav) Honební výbor na svém

Více

číslo 10 prosinec 2013

číslo 10 prosinec 2013 číslo 10 prosinec 2013 Krásné Vánoce 2013 Opět se nám přiblížil nejhezčí čas roku. Ano, opět jsou Vánoce. Vánoce, čas radosti, veselosti a vzájemného porozumění. Tento krásný čas milují nejen naši nejmenší,

Více

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn Výroční zpráva 2014 Spolek Valštejn Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o Spolku Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2014... 5 Plány do roku 2015... 7 Úvodní slovo Vážení přátelé valštejnských údolí,

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

********** Slovo úvodem *********** ******Informace z obecního úřadu*******

********** Slovo úvodem *********** ******Informace z obecního úřadu******* ********** Slovo úvodem *********** Dobrý den Vážení spoluobčané, vítám Vás u 4. vydání Hořenického občasníku. Po zimě, která své drápky ukázala v plné síle v únoru, vždyť padaly i teplotní rekordy, se

Více

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010 Vážení spoluobčané! Letošní jarní měsíce přinesly klimatické podmínky, v opačném pořadí než jsme obvykle zvyklí. Poměrně rychlý nástup jara a vysokých teplot vystřídal abnormálně deštivý a chladný květen.

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Z Á P I S č. 6/15 veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo ve středu 1. dubna 2015 od 19.30 hodin v místnosti Obecního úřadu v Olešné

Z Á P I S č. 6/15 veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo ve středu 1. dubna 2015 od 19.30 hodin v místnosti Obecního úřadu v Olešné Z Á P I S č. 6/15 veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo ve středu 1. dubna 2015 od 19.30 hodin v místnosti Obecního úřadu v Olešné Přítomni: Miloslava Brožková, Šupitar Jan, Kalinová

Více

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Z Á P I S z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Zprávy předsedů komisí a výborů 4) Návrh rozpočtu na rok

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

VY_32_INOVACE_12_VELIKONOCE_35

VY_32_INOVACE_12_VELIKONOCE_35 VY_32_INOVACE_12_VELIKONOCE_35 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 HLAVNÍ ZÁVĚRY Volby by vyhrála ČSSD, druhou nejsilnější stranou by bylo ANO 2011, třetí pak KSČM. Do Poslanecké sněmovny by se dostaly strany TOP 09, Úsvit přímé demokracie

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 37. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 20.12.2013 od 18.30 hodin do 19.20 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny)

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Sirá konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin Přítomno: 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Omluveni: 0 Ověřovatelé zápisu: Petr Novák

Více

Zápis ze 42. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 13. 08. 2014

Zápis ze 42. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 13. 08. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis ze 42. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 13. 08. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zastupitelstvo obce Dobrá

Zastupitelstvo obce Dobrá U S N E S E N Í z 9. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného dne 30.12.2003 v budově Obecního úřadu v Dobré obřadní síň. -----------------------------------------------------------------------------------

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 4 číslo 3 březen 2011 SOCIÁLNÍ PRACOVNICE CHARITY SV. RODINY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 4 číslo 3 březen 2011 SOCIÁLNÍ PRACOVNICE CHARITY SV. RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 4 číslo 3 březen 2011 SOCIÁLNÍ PRACOVNICE CHARITY SV. RODINY NOVÝ HROZENKOV V minulých vydáních Charitních listů jsme Vám vždy představovali jednotlivé služby

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

OBČASNÍK KŘINICE. Založení a poloha vesnice

OBČASNÍK KŘINICE. Založení a poloha vesnice OBČASNÍK KŘINICE květen 2005 Vydává OÚ Křinice Čas í jako bláznivý a za několik málo týdnů budeme vzpomínat na vznik života v této naší krásné obci. Členové obecního zastupitelstva v současné době věnují

Více

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk konané dne 14.12.2014 od 17.30 v Nepomuku, U Zeleného stromu (Haškův salonek) Přítomni: Karel Baroch (do 18.05), Jana Barochová (do 18.38), Pavel Kroupa,

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10.

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10. Rok 1997 Počasí. Počasí v r. 1997. Leden přetrvává mrazivé počasí z minulého roku. Mrazy však zmírnily na 10 až 20.Od 13. ledna ve dne slunečno, teploty do 5, v noci 10. Od 20. ledna je zmírnění ve dne

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 4. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2013 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Očekávaný výstup Zvládnutí řešení slovních úloh s celými čísly Speciální vzdělávací žádné

Očekávaný výstup Zvládnutí řešení slovních úloh s celými čísly Speciální vzdělávací žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Ing. Renata Dupalová Datum 17. 8. 2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Setkání mladých ve Strašíně

Setkání mladých ve Strašíně Setkání mladých ve Strašíně Klasická setkání leopardů, jejich majitelů a chovatelů, které pořádáme od r. 2004, se konala ve Strašíně již několikrát. Lesní hotel v Laznech je příhodné místo, i když poslední

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

rybárský spolek V soboru 3.června jsme u příležitosti dětského dne uspořádali dětské rybářské závody, kterých se zúčastnilo pouze osm dětí a to i z okolních vesnic. Závodům docela přálo počasí, pouze foukal

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Závěrečný účet za rok 2010 a komentář ke zprávě o hospodaření k 31. 12. 2010 příjmy:

Závěrečný účet za rok 2010 a komentář ke zprávě o hospodaření k 31. 12. 2010 příjmy: Obec Tuřany IČ: 00572811 Tuřany 7, 350 02 Cheb Závěrečný účet za rok 2010 a komentář ke zprávě o hospodaření k 31. 12. 2010 příjmy: paragraf schválený rozpočet rozpočet po změnách výsledek od počátku roku

Více

Kronika obce sytno 2002

Kronika obce sytno 2002 Kronika obce sytno 2002 1. 0 Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1.Významná životní výročí 75 let Zdvořanová Marie 65 let Bouzková Vlasta, Bukovská Marie,Veber Martin 60 let Hanzalová Jaroslava, Palmová Anna

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

1) Neinvestiční dotace ze stát.rozpočtu výkon stát.správy položka 4112 6 000,- 2) Příjem z kulturních akcí kap. 3392 položka 2111 3 000,-

1) Neinvestiční dotace ze stát.rozpočtu výkon stát.správy položka 4112 6 000,- 2) Příjem z kulturních akcí kap. 3392 položka 2111 3 000,- ZMĚNA ROZPOČTU č.1 Příjmy: 1) Neinvestiční dotace ze stát.rozpočtu výkon stát.správy položka 4112 6 000,- 2) Příjem z kulturních akcí kap. 3392 položka 2111 3 000,- Celkem: 9 000,- Výdaje: 1) Výdaje na

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Autorství: Meteo Aktuality 1 Přehled dokumentu: Obsah Obecné shrnutí... 3 1. dekáda:...3 2. dekáda:...3 3. dekáda:...3 Podrobnější

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více