K R O N I K A OLEŠNÁ OBCE. Motto: Ti, kteří odmítají minulost a z ní plynoucí poučení pro současnost, ochuzují se o velkou školu života.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K R O N I K A OLEŠNÁ OBCE. Motto: Ti, kteří odmítají minulost a z ní plynoucí poučení pro současnost, ochuzují se o velkou školu života."

Transkript

1 K R O N I K A OBCE OLEŠNÁ Motto: Ti, kteří odmítají minulost a z ní plynoucí poučení pro současnost, ochuzují se o velkou školu života. Počet stran : 26 Počet příloh : 2 1

2 Ohlédnutí kronikáře za minulým ročníkem kroniky. Rok 2009 byl pro zachování informací o naší obci a pro dokumentování historie obce jistě významný tím, že obecní zastupitelstvo schválilo založení nové kroniky a jmenovalo kronikáře. Vždyť po celých čtyřicet šest let obecní kronika vedena nebyla. Vývoj a změny v obci, významné události, historie rodin a občanů z Olešné či jiné pamětihodné dění v obci, nebyly pro informaci a poučení budoucích generací zaznamenány. První ročník Kroniky obce Olešná dokumentuje rok 2009 a zároveň nechává nahlédnout do části nejstarší historie obce prostřednictvím citací z historických dokumentů včetně první písemné zmínky o obci. Zakládá tak (doufejme) novou historii kronikaření v obci. Řada kopií autentických dokumentů ze života obce, zapůjčených občany, je již uložena v obecním elektronickém archivu. Dává nám to naději, že se podaří získávat dokumenty další. To je nezbytný předpoklad pro objektivní rekonstrukci a zachování historie obce, která nebyla doposud kronikářsky zaznamenána. Věřím a pevně doufám, že v této činnosti za účinné spolupráce ochotných spoluobčanů i dalších, kteří mají upřímný vztah k Olešné a její historii i současnosti, budeme pokračovat, a to nejen v roce Ivan Kalina, kronikář V Olešné, leden

3 Rok rok parlamentních a komunálních voleb voleb Úvod k roku. Globální ekonomická krize pokračuje ve světě i u nás, hrubý domácí produkt ČR není příznivý, celková zadluženost vlády dosahuje astronomických čísel. Pro rok 2010 vláda předpokládá opět deficit, a to ve výši 180 miliard korun. V Olešné je stále ještě osm občanů nezaměstnaných. Uvedené skutečnosti mají významné negativní dopady na život a životní úroveň některých našich občanů i na veřejný obecní rozpočet, proto je považujeme za zaznamenání hodné. Pozn. kronikáře: Skutečný deficit státního rozpočtu v roce 2010 dosáhl 156 mld. Kč. Zdroj: Petr Sklenář,

4 Významné události, které ovlivňují život obce. Rok 2010 lze nazvat super volebním rokem. Ve dnech 28. a 29. května se konaly volby do parlamentu (a části senátu) České republiky a 15. a 16. října se konaly volby komunální do zastupitelstev obcí a měst. Volby se staly zřejmě nejvýznamnější politicko-ekonomickou událostí roku 2010, která na další čtyři roky významně ovlivní i život naší obce. Parlamentní volby byly provázeny agresivní volební kampaní, kterou zejména největší volební strany zaměřily negativně. Občané voliči byli svědky řady nedůstojných vystoupení kandidujících politiků, kritizujících konkurenty, na všech možných i nemožných místech byly vylepeny obří volební plakáty, jejichž obsah byl mnohdy na hranici dobrých mravů. Hlavní volební strany v této ekonomicky velmi složité době vynaložily na volební kampaň a ovlivňování voličů obrovské, z pohledu běžného občana přímo astronomické částky (ČSSD přiznala 300 milionů Kč, ODS 163 mil.kč, KSČM 50 mil. Kč, Věci Veřejné 35 mil. Kč, TOP mil. Kč. zdroj: Novinky.cz ze dne ) Většinu peněz si volební strany, jak uváděli jejich mluvčí, půjčili. Vracet půjčky hodlají především ze státních příspěvků, které obdrží za mandáty, získané ve sněmovně. Pozn. kronikáře: pro informaci všem, kteří budou kroniku dnes i v budoucnu číst, přetiskujeme informace Českého statistického úřadu o výši státních příspěvků politickým stranám ve Sněmovně v roce viz.příloha kroniky č 2. Parlamentních voleb se zúčastnilo 62,6% oprávněných voličů. Výsledky voleb: do parlamentu se dostali: ČSSD 22,8%, ODS 20,22%, TOP 09 16,70%, KSČM 11,27%, VV 10,80%. Před branami parlamentu zůstali: KDU-ČSL 4,39%, SPOZ 4,33%, Suverenita 3,67%, SZ 2,44% a další. 4

5 Grafické znázornění získaných hlasů a mandátů ve sněmovně: Zdroj: internetový server Českého statistického úřadu volby.cz Jak volili do parlamentu voliči z Olešné: V Olešné bylo zapsáno celkem 83 voličů, k volbám jich přišlo 70 (na voličský průkaz -voliči z jiných obcí- volilo 13 voličů). Celková účast byla 74% voličů. Výsledky parlamentních voleb v Olešné: KSČM 24,28%, ODS 21,42 %, TOP 09 17,14%, ČSSD 14,28%, VV 10,00% (zdroj: zápis volební komise v a internet. server Českého statistického úřadu volby.cz Grafické znázornění výsledků parlamentních voleb v Olešné. Zdroj: internetový server Českého statistického úřadu volby.cz 5

6 Komunální volby 2010 v Olešné (volební místnost, hlasovací lístek a volební komise v Olešné) Ve dnech 15. a 16. října 2010 se ve volební místnosti na Obecním úřadu v Olešné konaly volby do obecního zastupitelstva. Kandidovala jedna volební strana Sdružení nezávislých kandidátů. Volit přišlo 49 voličů z 82 voličů registrovaných. Do obecního zastupitelstva na volební období 2010 až 2014 byli zvoleni: 1. Josef Ručka (35 hlasů) 2. Jindřich Kalous ( 29 hlasů) 3. Jitka Kalinová (20 hlasů) 4. Jan Šupitar (20 hlasů) 5. Jiří Hájek (20 hlasů) 6. Miloslava Brožková (20 hlasů) 7. Ondřej Kalina (19 hlasů Blahopřejeme novému zastupitelstvu ke zvolení a přejeme, aby se jim v práci pro nás, občany Olešné, dařilo po celé volební období. Zároveň děkujeme za práci zastupitelstvu minulému. Ustavující zasedání nového zastupitelstva. Dne 29.října se uskutečnilo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce. Na programu jednání byly zákonem stanovené jednací body, a to slib nových zastupitelů a volba starosty a místostarosty. 6

7 Slib skládali zastupitelé do rukou nejstaršího zvoleného zastupitele, a to Jana Šupitara. Ten pak také řídil jednání zastupitelstva. Starostou obce byl zvolen Jan Šupitar, místostarostkou byla zvolena Jitka Kalinová. Ustavující zasedání obecního zastupitelstva Jan Šupitar a Jitka Kalinová starosta Jan Šupitar 7

8 Statistika obyvatel změny v průběhu roku K 1. lednu 2010 měla obec zapsáno 101 obyvatel. V průběhu roku se nenarodil žádný občan Olešné. Přistěhovali se: Václav Vintr, chata č Zemřeli: Anastázie Těhlová, čp. 44. ve věku 91 let Hubert Horák, č.p. 72. ve věku 84 let Odstěhovali se: Jaroslav Pěchota, č.p. 80. K 31. prosinci 2010 měla obec zapsáno 99 obyvatel. Z toho je 13 dětí do 14 let, 71 obyvatel je ve věku od 15 do 64 let, 15 obyvatel je ve věku nad 65 let, žen je 44 a mužů 55. Počet nezaměstnaných k Počet nezaměstnaných k Uzavřené sňatky. Dne 11. září ve 12.oo hod. na obecním úřadu v Bernarticích uzavřel pan Volf Jan z Olešné čp. 85 sňatek s paní Novákovou Hanou z Písku, Třebízkého

9 Významná životní výročí občanů V tomto roce oslavili významná životní výročí tito občané: 14. ledna Anežka Valtová, č.p roků 22. června Jan Souhrada, č.p roků 28. srpna 50 roků Ing.Jiří Hájek,č.p. 82 9

10 6. října Anna Boušková, č.p roků 8. listopadu Danuše Řezáčová, č.p roků 1. prosince Josef Trantina, č.p.2 70 roků 10

11 5. prosince Marie Ťupová, č.p roků 20. prosince Pavel Dvořák, č.p roků 21. prosince Jaroslav Lidinský, č.p roků 11

12 Život v obci společné akce. Masopustní vepřové hody v Olešné. První společná akce roku 2010, masopustní vepřové hody, se konala v obecní hospodě dne 20. února. V dobách minulých, jak si jistě pamětníci vzpomenou, bylo zimní období na vesnici dobou klidu, večerních přástek při drobných domácích pracích, ale také dobou zabijaček a vepřových hodů. A ty se konaly převážně v období masopustním. Tradice ale pomalu vymizela. Pašíka doma ve chlévě téměř nikdo nechová a zabijačka s vepřovými hody je v domácnostech stále větší vzácností. O masopustním období a s ním spojených lidových a náboženských zvyklostech známe již také jen z doslechu. Připomeňme si tedy alespoň stručně, co masopust byl a jak tradičně probíhal. Masopust Masopust (nebo také karnevalové období) bylo období od Tří králů do Popeleční středy (viz vysvětlivka ). Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto období ( ostatky, fašank, končiny, bláznivé dny, konec masopustu ), bylo pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba dosyta se najíst. Po něm následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. V době masopustu se na královském dvoře konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici vepřové hody. Těm, kdo se slávy nezúčastnil, se posílala bohatá výslužka, kdysi na Moravě zvaná šperky a v Čechách zabijačka. Výslužka obsahovala obvykle sulc, klobásy, jelita, jitrnice, ovar a škvarky. Maškarní zábava, která probíhala zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční středou, byla vyvrcholením masopustu. Masopust končil v noci před Popeleční středou. Ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny vyzval k rozchodu. Druhý den (na Popeleční středu) se naposledy jedly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena 12

13 kořalka. Oběd však už byl přísně postní, což bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice, pečené brambory. V některých českých regionech (Chodsko, Doudlebsko, Hlinecko aj.) je doposud součástí masopustních oslav obřadní průvod masek, který obchází s muzikou vesnicí. Tento akt konají zvlášť vypravené skupiny lidí ve zvláštním ustrojení a se specifickým chováním, majícím dlouhou tradici (zvláštní tance, říkání a pod.). Mnohde se vybírá do košíku kořalka, vejce, slanina, koblihy nebo Boží milosti. Ty jsou později společně snědeny v hospodě během večerní zábavy. V některých dalších lokalitách se koná obchůzka bez těchto obřadních prvků a je tak již jen prezentací masek a formou venkovské (eventuálně i městské) lidové zábavy, která se váže k určitému datu. V nám blízkém městě Milevsku se koná každoročně masopustní průvod s tradicí starší než 150 let. Tradičními maskami v milevském masopustním průvodu jsou medvědář, Bakus, dlouhán, bába s nůší, párkař, holič, slepičí farma a řada dalších maškar. (Milevské masopustní masky z webu Města Milevska) Vysvětlivky: Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný "Tří Králů", je 6.ledna. Popeleční středa připadá na 46. den před Velikonoční nedělí a tímto dnem začíná postní období před Velikonocemi. Velikonoční svátky připadají na neděli, následující po prvním jarním úplňku. Velikonoce či pascha (z lat. Pascha < řec. πάσχα pascha < hebr. פּ ס ח pesach přechod) jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista.K tomu podle křesťanské víry došlo třetího dne po jeho ukřižování. Kristovo ukřižování se událo kolem roku 30 či 33 v blízkosti významného židovského svátku pesach, který je památkou vysvobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví. Slovanský název svátku, Velikonoce, se vztahuje na "velkou noc", v níž byl Kristus vzkříšen. 13

14 Maškarní zábava, která probíhala zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční středou, byla vyvrcholením masopustu. (Zdroj: Vikipedia, otevřená encyklopedie) Název karneval je synonymem masopustu, pochází z italského carnival.toto sousloví znamená nabytí síly(valere) z masa(caro). Carnival v Římě označoval jeden konkrétní den spojený s hodováním a maškarami, kdy se všichni dosyta najedli, aby byli silní na následující postní období.(zdroj: HOLUB, Josef; LYER, Stanislav: Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. Praha : SPN, 1982). Dnes se jako masopust (nebo karneval) označuje zejména masopustní veselí (nářečně masopust, šibřinky, fašank, ostatky aj.). Vraťme se ale k masopustu v Olešné. V posledních desetiletích se v naší vesnici žádné tradiční masopustní zvyklosti nedodržují, ani ze svého mládí nepamatuji, že by se u nás konala maškarní tancovačka nebo organizoval průvod masek. Neslyšel jsem, že by v některé rodině byl dodržován půst. Velikonoce mají naše generace spojeny spíše s oslavou příchodu jara, než s oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. My jsme si letos masopust připomněli společným setkáním v obecní hospodě. Tomu ale samozřejmě musela předcházet domácí zabijačka. O týden dříve nastalo poslední ráno pro vepře, do té doby řadu měsíců spokojeně přijímajícího potravu ve chlívku Jaroslava Šedivého v Olešné č.p.22. Protože, jak jsem již uvedl, je domácí zabijačka na vesnici stále větší vzácností, požádal jsem pana Šedivého o možnost zúčastnit se zabijačky s kamerou a zaznamenat její průběh pro obecní archiv. Díky jeho pochopení může každý budoucí zájemce shlédnout, jak taková zabijačka kdysi probíhala a dodnes probíhá (video: Zima v Olešné 2010). Masopustní vepřové hody v hospodě pak byly s kapelou, pobavili jsme se i pohledem na několik krásných masek. K jídlu samozřejmě nechyběla zabijačková polévka prdelačka, dopřáli jsme si jitrnice, jelita, tlačenku. Hospoda byla plná, hodovníci, kteří se nevešli ke stolům, postávali za dveřmi. A myslím, že se nenašel nikdo, komu by výrobky našeho řezníka Martina Šoltése nechutnaly. 14

15 Masopustní vepřové hody v Olešné na fotografiích. (Poznámka kronikáře: další fotografie v příloze kroniky č.1b a 1c) 15

16 Májka a pálení čarodějnice. Poslední dubnový večer byl, jako každý rok, věnován společnému vztyčení májky, upálení čarodějnice a posezení u ohně. Opět jsme se sešli na Skalici, ve sportovním areálu obce. Tradiční program vztyčení májky, upálení čarodějnice a společného posezení u ohně narušila až podvečerní bouřka. Stejně jako v roce loňském nás déšť zahnal od ohně do hospody. Naštěstí to bylo i letos až za tmy, takže alespoň našim nejmenším vzpomínky na čarodějnice zůstanou nezkaleny. 16

17 Letní sportovní slavnosti. Letošní sportovní akce, uspořádaná 24. července, věnovaná zejména dětem, se příliš nevydařila. Bylo pod mrakem a deštivo, a to zřejmě rozhodlo o malé účasti dětí i dospělých. Program proběhl sice podle plánu, ale bylo znát, že to není ono. Přesto děti, kteří se sportovních soutěží zúčastnily, budou mít jistě milé vzpomínky. Rybí hody Letošní společné setkání na závěr letní sezony se konalo 20.listopadu. Opět jsme ochutnali rybí speciality našich hospodyněk, při promítání fotografií a videa ze života obce v letošním roce zavzpomínali na hezké společné chvíle a dobře se pobavili. 17

18 Silvestr 2010 Poslední večer letošního roku se jako jiné roky část občanů sešla v obecní hospodě. Za příjemným posezením udělal tečku tradiční novoroční přípitek. A nemohl chybět ani ohňostroj. Tentokrát díky spolupráci některých spoluobčanů noční oblohu nad vesnicí ozářily mimořádně pěkné ohňové kreace. Významné osobní, pracovní, sportovní a kulturní úspěchy našich občanů Kateřina Maxová(č.p. 82) dne 10.června promovala na Masarykově univerzitě v Brně a získala titul Magistr. 18

19 Kateřina Hrnečková(č.p. 36) dne složila státní závěrečnou zkoušku na Jihočeské univerzitě Fakultě ekonomické v Českých Budějovicích, a získala titul Inženýr. Ivan Kalina (č.p.77) dne na Mistrovství České republiky ve střelbě z předovek v Uherském Ostrohu získal čtyřnásobný titul Mistr ČR. Na 24. Mistrovství světa ve střelbě z předovek ve dnech 16. až 20.srpna 2010 v Barcelos (Portugalsko) získal Ivan Kalina jako člen českého reprezentačního družstva zlatou medaili a titul Mistr světa v disciplině Adams (perkusní revolver originál) a stříbrnou medaili v disciplině Wogdon (křesadlová pistole). 19

20 Za úspěšnou reprezentaci Jihočeského kraje na mistrovství světa ve sportovní střelbě v Portugalsku udělil hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola Ivanu Kalinovi Pamětní list Jihočeského kraje Zemědělství, lesnictví a průmysl V této oblasti nedošlo v obci od minulého roku k žádným významným změnám ani zaznamenání hodným událostem. 20

21 Občanská sdružení, obecní spolky,sport a kultura Myslivecké sdružení Kopce Kopce Olešná V sobotu 6. listopadu 2010 se sešlo více než padesát lovců, myslivců z Olešné a jejich hostů, ke společnému lovu černé zvěře v honitbě Olešná. Černá se do našeho revíru vrátila v hojném počtu zpět po několika měsících. Počátkem léta sice bachyně odvedly své rodinné tlupy do okolních revírů, kde byly osety velké plochy polí kukuřicí, a tomuto lákadlu černá odolat nemůže, ale po sklizni se zvěř vrátila hledat potravu zpět do naší honitby. Vzhledem ke značnému riziku vysokých škod na zemědělských kulturách v nadcházejícím zimním a jarním období bylo nutné stavy černé redukovat. Proto myslivci z Olešné připravili společný lov. Naháňka se mimořádně vydařila. Díky velmi dobré organizaci lovu, dobrému počasí i dobré práci honců se mohli lovci postarat o rekordní výřad. Bylo uloveno sedmnáct kusů černé zvěře a dvě lišky. Lovu zdar! 21

22 Tenisový klub Olešná Tenisový kurt byl využíván opět po celé letní období podle sestaveného herního plánu. Navíc letos probíhal od června do září turnaj ve čtyřhrách. Přihlásilo se 12 dvojic, celý turnaj odehrálo 9 dvojic. Hrálo se systémem každý s každým. Závěr turnaje, finále, se konalo 4.září, zvítězila dvojice Musil a Noháč z Tábora. Důležitá rozhodnutí obecních zastupitelů 11. února 2010 schváleno Vybudování místní komunikace na pozemku p.č. 418/3 k Máchům č.p.49.,schváleno rozšíření a celková rekonstrukce cesty do chatové osady Strouhy na pozemku p.č. 4220/5, schválena výstavba víceúčelového přístřešku ve sportovním areálu Skalice, schválen nákup staršího malého nákladního vozidla Multikar M25, nabízí ZVVZ Milevsko za ,-Kč dubna 2010 schváleno zadání pro vypracování projektu na opravu místní komunikace z Olešné do Podolí I. a na opravu opěrné zdi, betonového mostu a komunikace po hrázi Návesního rybníka a komunikace pod hrází rybníka k č.p.22 (Jaroslav Šedivý). 22

23 Jedná se o opravy obecního majetku, poškozeného přívalovými dešti v roce Zároveň byla schválena žádost obce Ministerstvu pro místní rozvoj na poskytnutí dotace na tyto opravy v rozsahu 7 mil. Kč, dále byl schválen nákup mulčovače FERRI TM 46 za ,-Kč, který bude sloužit k likvidaci nežádoucích travních porostů kolem komunikací a v lesních porostech, k tomu byla zároveň schválena žádost o dotaci části nákladů (cca 72 tis.kč) na pořízení tohoto stroje, bylo schváleno převzetí nepotřebné vojenské techniky bezúplatným převodem od Ministerstva obrany (mobilní autodílna a zámečnická dílna, elektrocentrála, dva nákladní automobily Praga V3S valník, dvě cisterny na vodu na podvozku), hodnota tohoto získaného majetku byla vyčíslena na ,-Kč. 6. září 2010 bylo schváleno zahájení generální opravy místní komunikace z Olešné do Podolí I., ve výběrovém řízení byl jako dodavatel stavby vybrán stavební podnik Lesostavby Třeboň a.s. 29. prosince 2010 byl schválen rozpočet obce na rok 2010 s vyrovnanými příjmy i výdaji ve výši ,-Kč. Významné změny v obci V roce 2010 byla nově vybudována místní komunikace na pozemku p.č. 418/3, t.j. k Máchům č.p. 49., a to nákladem 118 tis.kč. Dosavadní přístupová cesta k této usedlosti nebyla vedena jako komunikace. Byla provedena celková rekonstrukce a rozšíření cesty do chatové osady Strouhy,pozemek p.č. 4220/5 nákladem 342 tis.kč. Na tyto dvě stavební akce obec obdržela od Jihočeského kraje dotaci z programu obnova venkova ve výši 140 tis.kč. Z vlastních zdrojů obec zahájila výstavbu víceúčelového přístřešku ve sportovním areálu Skalice.Byly vybudovány základy a základová deska, stavba přístřešku bude pokračovat příští rok. Podařilo se realizovat finančně nejnáročnější stavbu letošního roku, a to generální opravu místní komunikace z Olešné do Podolí I.Tato stavba si vyžádala náklady ve výši tis.kč. Finanční prostředky byly obci poskytnuty jako dotace na opravu majetku, poškozeného přívalovými dešti. 23

24 Hospodaření obce -skutečnost 2010 Příjmy : -příjmy z daní, poplatků a příjmy z rozpočtu státu a kraje a dotací příjmy z lesního hospodářství příjmy z komunálních služeb a pronájmů příjmy z nakládání s odpady příjmy za regionální a místní správu Příjmy celkem ,-Kč ,-Kč Kč Kč 3 964,-Kč ,-Kč Výdaje : -výdaje na lesní hospodářství výdaje na pozemní komunikace výdaje na odvádění a čištění odpadních vod výdaje na projekt Voda v zemědělské krajině výdaje na základní školy výdaje na občanské záležitosti, kulturu a dary obyvatelstvu výdaje na zájmová činnost,sport, včetně stavby víceúčelového přístřešku na Skalici výdaje na komunální služby a územní rozvoj výdaje na nakládání s odpady výdaje na ochranu přírody a krajiny výdaje na zastupitelské orgány a mzdy výdaje na vnitřní státní správu sčítání lidu výdaje na regionální a místní správu výdaje na finanční operace a pojištění Výdaje celkem ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,- Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč 1 591,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč 24

25 Počasí V první polovině ledna napadla v Olešné 30 cm vysoká sněhová pokrývka (měřeno 10.ledna),do konce ledna sníh padal ještě několikrát, 27.ledna klesla teplota na mínus 19 stupňů. Souvislá sněhová pokrývka vydržela až do počátku března, což nebylo již řadu let, i potom však přicházely sněhové nebo smíšené přeháňky. V první polovině března klesaly ještě teploty k minus 10 stupňům, ve druhé polovině měsíce se ale začalo oteplovat a na Josefa teploměr už ukázal plus 16 stupňů. Konec března přinesl ještě noční teploty kolem nuly a smíšené přeháňky,v dubnu však již bylo jarní počasí. Nejteplejší den měsíce byl 30. duben, naměřili jsme plus 22 stupňů. Tento den také plošně rozkvetly řepky a začaly kvést ovocné stromy. V neděli po půlnoci vybuchla na Islandu sopka Eyjafjallajökull. Mračna prachu, nesená větrem nad Evropu, znemožnila letecký provoz nad částí Evropy po několik dnů. Zároveň však i významně ovlivnila evropské květnové počasí. Květen byl velmi chladný a deštivý. V polovině května mimořádné deště způsobily velké povodně na severní Moravě a ve Slezsku. Po celý květen bylo nutno v domácnostech topit. Léto nastoupilo skokem. Čtvrtého června se počasí ze dne na den změnilo z chladného deštivého na jasné a velmi teplé. Ve čtvrtek 10. června padaly teplotní rekordy. Praha naměřila plus 33,3 stupňů, České Budějovice plus 33,1 stupňů. V Olešné jsme 11. června naměřili plus 31stupňů. Mimořádně teplé počasí pokračovalo i v červenci, v Olešné jsme 17.července naměřili plus 34 stupňů. Od poloviny července bylo opět chladné a deštivé počasí, maxima v některých dnech nepřekročila plus 15 stupňů. První polovina srpna byla teplá, s řadou tropických dnů, ve druhé polovině měsíce se ochladilo, byly časté přeháňky s vysokými srážkovými úhrny a přívalové deště. Konec srpna byl ve znamení podzimního počasí, ve většině domácností bylo nutno topit. V září se střídaly slunečné dny s deštivými, ranní teploty již citelně poklesly. První ranní přízemní mrazík byl v Olešné v sobotu 18. září. V říjnu a listopadu bylo počasí velmi proměnlivé, střídaly se chladné a deštivé dny se dny, kdy bylo velmi pěkné počasí. V Českých Budějovicích naměřili 13. listopadu meteorologové pro listopad neobvyklých a rekordních plus 19,3 stupně Celsia (dosavadní rekord v Českých Budějovicích z roku 1926 činil plus15,8 stupně). Poslední listopadové dny přinesly první sníh a mrazy, v Olešné napadla souvislá sněhová pokrývka vysoká 25

26 12 cm. V noci 27. listopadu teploty do rána klesly na mínus 8 stupňů, nejmrazivěji ale bylo na šumavské Horské Kvildě a v Kořenově v Jizerských horách, kde k ránu naměřili minus 21 a 22 stupňů. Podle informačního servisu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) byl takový mráz naposledy před 25 lety. Prosinec zůstal na sněhu, teploty ale kolísaly od mínus 20 stupňů až k teplotám mírně nad nulu. O vánocích tak byla v Olešné příjemná ladovská zima se sněhovou pokrývkou a mírnými mrazíky. Závěr k roku. Rok 2010 v Olešné přinesl několik významných změn. Máme nové obecní zastupitelstvo, ve kterém jsou také noví mladí zastupitelé. Díky dlouhé, intenzivní a nakonec úspěšné snaze o přidělení dotací se podařilo dobře opravit důležité místní komunikace, na což celá vesnice dlouho čekala. Podařilo se zahájit výstavbu víceúčelového přístřešku ve sportovním areálu na Skalici, těšíme se,že po jeho dostavbě se budeme mít kde společně scházet. Obec koupila nebo jinak získala řadu mechanizačních prostředků, které ulehčí práci v obci. A při silvestrovském přípitku a ohňostroji jsme si jistě všichni přáli, aby rok následující přinesl nejen zlepšení ekonomické situace v naší republice, ale i zdraví a dobrou pohodu všem v obci. Kronikář: Ing.Ivan Kalina,CSc Schváleno zastupitelstvem obce, usnesení č.17. ze dne Starosta: Jan Šupitar Přílohy: -příloha č.1: fotografie ze života obce v roce 2010 (fotografovali: Jan Šupitar, Ing.Petr Hlavatý, Karel Petřina, Ing.Ivan Kalina,CSc.) -příloha č.2: informace Českého statistického úřadu o výši státních příspěvků politickým stranám ve sněmovně 26

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A 2 0 0 8 - 29 - R O K 2 0 0 8 Jen málokterá událost 20. století zasáhla českou společnost tak, jak pražské jaro roku 1989. Letos jsme si připomněli 40. výročí této události.

Více

Roèník XVII. ÚNOR 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVII. ÚNOR 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVII. ÚNOR 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v tomto vydání PN bych

Více

Kronika obce Věchnov. (II.díl 1981 až 1999)

Kronika obce Věchnov. (II.díl 1981 až 1999) Kronika obce Věchnov (II.díl 1981 až 1999) Úvod Na základě usnesení obecního zastupitelstva z ledna 1998 jsem byl já, Libor Veselý, ustanoven v pořadí již pátým věchnovským kronikářem. Narodil jsem se

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Kronika obce Věchnov. (III.díl 2000 a dále)

Kronika obce Věchnov. (III.díl 2000 a dále) Kronika obce Věchnov (III.díl 2000 a dále) 2 Úvod Čtenáři se dostává do rukou již třetí díl Kroniky obce Věchnov. Stejně jak tomu bylo u druhého dílu chopil jsem se já- Libor Veselý, toho, aby byli naši

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 1999 1. OBSAH I. ÚVOD 1. Obsah 2-3 2. Úvod 4 II. PRUBĚH ROKU 1. Kopřivnický kalendář 5-10 2. Počasí 10-13 III. OBYVATELSTVO 1. Všeobecné údaje 14 2. Demografické

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

STA SKO. Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad

STA SKO. Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad VY DUBEN 2014 STA SKO ZPRÁVY Z RADNICE Vážení občané, rádi bychom

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Kronika 2013. L e d e n

Kronika 2013. L e d e n Kronika 2013 L e d e n Lidstvo se opět chystalo na konec světa. Ten měl nastat v den zimního slunovratu 21. 12. 2012. Ale zánik lidské společnosti se opět nekonal. Ani my jsme nepanikařili, zachovali jsme

Více

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2002. Antonín Štětka kronikář města

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2002. Antonín Štětka kronikář města KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE Rok 2002 Antonín Štětka kronikář města Hostivice, listopad 2008 Rok 2002 2 Kronika města Hostivice zápis za rok 2002 Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka Graficky upravil,

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2009 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

ZPRAVODAJ. Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH. Jan Kropáč Džbáneček. Věnováno tupeským malérečkám

ZPRAVODAJ. Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH. Jan Kropáč Džbáneček. Věnováno tupeským malérečkám ZPRAVODAJ Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH Původní obecní hospoda U Barmana 1667-1958 Džbánečku maličký které ruce tě vykouzlily ty můj milý? Džbánečku kulatý ty malý prťatý pestře zbarvený

Více

Kronika. města Chodova. koncept zpracovala kronikářka města Chodova Jitka Hloušková

Kronika. města Chodova. koncept zpracovala kronikářka města Chodova Jitka Hloušková Kronika města Chodova koncept zpracovala kronikářka města Chodova Jitka Hloušková Kronika města Chodova za rok Úvod Přemýšlela jsem, jak uvést letošní zápis do kroniky. Pro mne osobně je to teprve druhý

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

etřvaldské noviny VÝZVA POLICIE Vznik městské části KAMČATKA Slavnostní setkání policistů PČR Obvodního oddělení Petřvald se starostkou města

etřvaldské noviny VÝZVA POLICIE Vznik městské části KAMČATKA Slavnostní setkání policistů PČR Obvodního oddělení Petřvald se starostkou města etřvaldské noviny www.petrvald.info leden 2014 Informace pro občany Slavnostní setkání policistů PČR Obvodního oddělení Petřvald se starostkou města Za aktivní a obětavý přístup při výkonu služby, za přispění

Více

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2014 T Ě CH ONÍ NSK É JARO čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Úvodní slovo redakce Vážení občané, v předchozích vydáních TL jste byli průběžně informováni o přípravě oslav 500. výročí první písemné

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2006 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných 9 Veřejná zasedání MZ 15 Matrika 15 Odbory

Více

Olešnice. Zhodnocení volebního období let 2002 2006

Olešnice. Zhodnocení volebního období let 2002 2006 Olešnice Zhodnocení volebního období let 2002 2006 Příloha Olešnického zpravodaje - říjen 2006 Hodnocení volebního období 2002 2006 1 Vážení spoluobčané, čtenáři Olešnického zpravodaje, Ve dnech 20. a

Více

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A 2 0 0 4 - 343 - Ještě k Vánocům Paní Danuše Králová zhodnotila přípravu oslav svátků vánočních v Tlumačově. Každou adventní neděli byla připravena kulturní akce s vánoční

Více

K R O N I K A Z Á B Ř E H A

K R O N I K A Z Á B Ř E H A K R O N I K A M Ě S T A Z Á B Ř E H A ROK 2002 Zápis do kroniky zaznamenali Miroslav Hošek PhDr. Miloslava Hošková, Csc. kronikáři města Zábřeh Počasí Tento rok vejde do historie jako rok velkých přírodních

Více

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková.

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková. Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Lhotka, Metylovice Baška Pržno Čeladná, Janovice Malenovice Pstruží Ostravice Kunčice p. O., Staré Hamry Bílá kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3 str. 4

Více

Kronika obce 2005. Stav a pohyb obyvatelstva v roce 2005. Část obce od 15 let děti do 14 let celkem obyvatel průměrný věk

Kronika obce 2005. Stav a pohyb obyvatelstva v roce 2005. Část obce od 15 let děti do 14 let celkem obyvatel průměrný věk Kronika obce 2005 Stav a pohyb obyvatelstva v roce 2005 Část obce od 15 let děti do 14 let celkem obyvatel průměrný věk Klobuky 475 84 559 38,55 Čeradice 50 8 58 42,83 Kobylníky 113 39 152 34,15 Kokovice

Více