E r i ch M a r i a R e m a r q u e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E r i ch M a r i a R e m a r q u e"

Transkript

1 E r i ch M a r i a R e m a r q u e Č a s ž í t, č a s u m í r a t Vydal ÚV KSČ PRAHA, 1957 Přeložil: Miloš Jirko Digitalizoval Anakin

2 I. Smrt páchla v Rusku jinak než v Africe. V Africe, za těžké anglické palby, ležely mrtvoly mezi oběma liniemi také často dlouho nepohřbeny; ale slunce pracovalo rychle. V noci přicházel sem s větrem zápach, sladký, dusivý a těžký plyn nadýmal mrtvé, a ti se zvedali strašidelně ve světle cizích hvězd, jako by bojovali ještě jednou, mlčky, bez naděje, každý sám pro sebe; ale již příštího dne se začali scvrkávat, tisknout se k zemi, neskonale znaveni, jako by chtěli do ní zalézt a když bylo později možno jít pro ně, byli mnozí již lehcí a vyschlí, a z těch, jež našli někde až po týdnech, zbyly téměř již jen pouhé kostry, které volně chrastily v uniformách, náhle příliš širokých. Byla to suchá smrt, v písku, slunci a větru. V Rusku to byla mazlavá, smrdutá smrt. *.*.* Pršelo již kolik dní. Sníh tál. Před měsícem ležel více než o dva metry výše. Zbořená vesnice, která z počátku vypadala, jako by se skládala jen ze zuhelnatělých střech, vyrůstala tiše každou noc z klesajícího sněhu o kus výše. Vylezly okenní římsy; o několik nocí později klenby dveří; potom schody, které vedly do rozbředlé běli. Sníh tál a tál, a s ním přicházeli mrtví. Byli to staří mrtví. O vesnici se bojovalo několikrát v listopadu, v prosinci, v lednu a teď v březnu. Byla dobyta a opuštěna a opuštěna a zase dobyta, přišly sněhové bouře a zavály mrtvoly, často během několika hodin již tak hluboko, že saniťáci mnohé ani nemohli najít až pak téměř každý den zastřel novou vrstvou běli tuto spoušť jako ošetřovatelka prostěradlem krvavé lůžko.

3 Napřed přišli lednoví mrtvi. Leželi nejvýše a objevili se začátkem března, brzy potom, co se sníh začal sesouvat. Jejich těla byla mrazem ztuhlá a obličeje z šedého vosku. Pochovávali je jako prkna. Na výšině za vsi, kde sníh neležel tak vysoko, odházeli jej lopatami a vykopali zmrzlou zem. Byla to krušná práce. U prosincových mrtvých našli zbraně, které patřily k mrtvým z ledna. Pušky a ruční granáty klesly hlouběji než těla; někdy i ocelové přilby. U těchto mrtvol bylo snazší vyříznout zpod uniforem poznávací známky; sněhová voda již rozmočila látku. Otevřená ústa vypadala, jako by mrtví byli utopenci. Některým rozmrzly již i sem tam údy. Když je odnášeli, bylo tělo ještě ztuhlé, ale jedna ruka se již klátila a zmítala jako by kývala, hrůzně lhostejně a skoro necudně. Všem, když leželi na slunci, rozmrzly nejprve oči. Ztratily skelný lesk a zřítelnice zvlhly. Led v nich tál a tekl pomalu z očí jako by plakaly. *.*.* Náhle mrzlo několik dní zase silně. Sníh zkorovatěl a proměnil se v led. Přestal klesat. Ale pak přišel líný, dusný vítr znova. Nejprve bylo vidět jen šedou skvrnu v mizící běli. Za hodinu to byla ruka, která trčela vzhůru, zaťatá v křeči. Tady je zase jeden," řekl Sauer. Kde?" tázal se Immermann. Tam, před kostelem. Máme se pokusit vyhrabat ho lopatami?" Nač? Vítr ho už vykope sám. Sníh je tu vzadu nejméně ještě metr dva vysoký. Tahle zatracená dědina leží mnohem hlouběji než všecko kolem dokola. Nebo si chceš mermo mocí nabrat do bot ještě jednou ledové vody?"

4 Určitě ne." Sauer slídil směrem ke kuchyni. Nemáš potuchy, co je dnes k žrádlu?" Kapusta. Kapusta s vepřovým, brambory a voda. Ale vepřové hlášeno omylem." Kapusta! To se ví! Po třetí v tomhle týdnu." Sauer si rozepjal kalhoty a jal se močit. Před rokem jsem chcával ještě velikým obloukem," vykládal hořce. Řízně po vojensku, jak se patří. Cítil jsem se dobře. Prvotřídní žrádlo! Postup, každý den tolik a tolik kilometrů! Myslil jsem si, že budu zase brzo doma. Ted chčiju jako nějaký civilista, smutně a bez požitku." Immermann si vsunul ruku pod uniformu a začal se pomalu škrabat. Mně by bylo jedno, jak chčiju jen kdybych byl už zase civilistou." Mně taky. Ale vypadá to, že zůstaneme věčně vojáky." Zřejmě. Hrdinové až do chcípnutí. Jenom SS chčije ještě velkým obloukem." Sauer si zase zapjal kalhoty. To taky může. My děláme svinskou práci a bratři shrábnou čest. Bojujeme dva tři týdny o takové zatracené město a poslední den přijde SS a vtáhne do něho vítězně před námi. Podívej se, jak je o ně postaráno! Vždycky nejtlustší pláště, nejlepší boty a největší kus masa!" Immermann se ušklíbl. Teď už nedobývá města ani SS. Teď ustupuje. Zrovna tak jako my." Tak ne jako my. My nevypalujeme a nestřílíme, na co padneme." Immermann se přestal škrabat. Co se to dneska s tebou děje?" tázal se překvapeně. Najednou lidské tóny! Dej pozor, aby tě neslyšel Steinbrenner nebo se octneš brzo v trestném oddílu. Tady sníh před kostelem se sesedl! Teď už je tam vidět z toho chlapíka kus ruky." Sauer se tam podíval.

5 Jestli bude takhle tát dál, bude zítra viset na nějakém kříži. Je na správném místě. Zrovna nad hřbitovem." To tam je hřbitov?" Ovšemže. To už nevíš? Byli jsme tu přece už jednou. Při našem posledním útoku. Koncem října." Sauer se chopil svého jídelního nádobí. Tady je polní kuchyně! Honem nebo dostaneme už jenom splašky." *.*.* Ruka rostla a rostla. Nebylo to již, jako by tál sníh vypadalo to, jako by vyrůstala pomalu ze země jako žlutavá hrozba a zkamenělé volání o pomoc. Velitel setniny se zastavil. Co je to tady?" Nějaký Rusák, pane poručíku." Rabe se zadíval důkladněji. Mohl již poznat vybledlý kus rukávu. To není Rus," pravil. Šikovatel Mücke pohyboval palci v botách. Nemohl velitele setniny vystát. Stál sice před ním bezvadně jako struna disciplína byla nade všechny osobní pocity, ale aby dal výraz svému pohrdáni, pohyboval neviditelně palci v botách. Mrcha pitomá, myslil si. Tlučhuba! Dejte ho vyhrabat," řekl Rahe. Rozkaz." Určete hned k tomu několik lidí. Nepěkná podívaná, něco takového."

6 Bačkora, myslil si Mücke. Posera! Nepěkná podívaná! Jako by to byl první mrtvý, kterého jsme viděli! Je to německý voják," řekl Rahe. Rozkaz, pane poručíku, čtyři dny jsme nacházeli již jen Rusy." Dejte ho vyhrabat. Uvidíme potom, co je zač." Rahe šel ke své ubikaci. Domýšlivá opice, myslil si Mücke. Má kamna, teplý dům a Železný kříž kolem krku. Já nemám ani Železný kříž první třídy. Při tom jsem si jej zasloužil zrovna tak jako on celý ten svůj klempířský krám. Sauer!" zakřičel, Immermann! Sem, Přineste si lopaty! Kdo je tu ještě? Graeber! Hirschmann! Berning! Steinbrennere, převezměte velení! Ta ruka tamhle! Vykopat a pochovat, jestli je to Němec! Sázím se, že není." Steinbrenner se loudavě blížil. Vsadit se?" tázal se. Měl vysoký, chlapecký hlas, kterým se marně pokoušel mluvit hlouběji. O kolik?" Mücke pozbyl na okamžik jistotu. O tři ruble," řekl potom. O tři okupační ruble." O pět. Pod pět se nesázím." Dobře, tak o pět. Ale prachy na stůl." Steinbrenner se zasmál. Zuby mu zasvítily v bledém slunci. Bylo mu devatenáct let, byl plavý a měl tvář gotického anděla. To se ví! Jakpak by ne, Mücke?" Mücke neměl Steinbrennera obzvláště v lásce, ale měl před nim strach a byl opatrný. Každý věděl, že je stopadesátiprocentní.

7 Dobře, dobře." Mücke vytáhl z kapsy pouzdro z višňového dřeva, na jehož víčku byl vypálen květinový vzorek. Cigaretu?" Ovšem." Vůdce nekouří, Steinbrennere," řekl Immermann nedbale. Drž hubu." Ty drž hubu." Tobě se daří, jak se zdá, náramně dobře!" Steinbrenner pozvedl dlouhé řasy a pohlédl úkosem. Zapomněl jsi už asi na všelicos, co?" Immermann se zasmál. Já nezapomínám tak lehce na něco. A vím, na co myslíš, Maxi. Ale nezapomeň, co jsem řekl. Vůdce nekouří. To bylo vše. Zde jsou na to čtyři svědci. A Vůdce nekouří, to ví každý." Nechte toho žvanění!" řekl Mücke. Začněte s kopáním. Rozkaz velitele setniny." Tak do toho!" Steinbrenner si zapálil cigaretu, kterou mu dal Mucke. Od kdy se kouří ve službě?" tázal se Immermann. Tohle není žádná služba," prohlásil Mücke popuzeně. Nechte teď toho žvanění a vykopejte toho Rusa. Hirschmanne, vy také." Není to Rus," řekl Graeber. On jediný přisunul několik prken k mrtvému a začal odrývat sníh okolo ruky a prsou. Bylo teď zřetelně vidět mokrou uniformu. Není?" Steinbrenner přešel rychle a jistě jako tanečník přes kolísající prkna a přidřepl vedle Graebera. Skutečně není! Tohle je německá uniforma." Obrátil se.

8 Mücke! Není to Rus! Vyhrál jsem!" Mücke přišel nemotorně. Hleděl dolů do díry, do které prosakovala pomalu voda z okrajů. To nechápu," prohlásil mrzutě. Skoro týden jsme přece nacházeli již jenom Rusy. To bude jistě někdo z prosince, který se sesunul hlouběji." Může to být také někdo z října," řekl Graeber. Tehdy tu náš pluk prošel." Nesmysl. Z těch to už nemůže být žádný." Proč ne? Měli jsme zde noční boj. Rusové ustoupili, a my jsme musili hned dál kupředu." To souhlasí," prohlásil Sauer. Nesmysl! Naše záloha našla a pochovala určitě všechny mrtvé. Určitě!" To není tak jisté. Koncem října sněžilo již velmi silně. A my jsme postupovali tehdy ještě rychle." To říkáš už po druhé." Steinbrenner se podíval na Graebera. Můžeš si to poslechnout třeba ještě jednou, jestli chceš. Udělali jsme tehdy protiútok a postoupili jsme přes sto kilometrů." A teď ustupujeme, co?" Teď jsme zase tady." Jsme tedy na ústupu nebo ne?" Immermann šťouchl Graebera výstražně. Postupujeme snad?" tázal se Graeber. Zkracujeme linie," řekl Immermann a pohleděl Steinbrennerovi jizlivě do obličeje. Už rok. Strategická nutnost, abychom vyhráli válku. To ví přece každý." Tady je prsten na ruce," řekl náhle Hirschmann.

9 Kopal dále a vyprostil druhou ruku mrtvého. Mücke se sklonil. Skutečně," řekl. Dokonce zlato. Snubní prsten." Všichni se na něj dívali. Měj se na pozoru," zašeptal Immermann Graeberovi. Ta svině ti jinak ještě zprasí dovolenou. Oznámí tě jako reptala, čeká jen na něco takového." Dělá se jenom důležitým. Dej si raději pozor sám na sebe. Má tě na mušce víc než mne." Mně je to fuk. Já nedostanu dovolenou." To jsou odznaky našeho pluku," řekl Hirschmann. Hrabal dále rukama. Není to tedy docela určitě Rus, co?" šklebil se Steinbrenner na Mücka. Ne, není to Rus," odpověděl Mücke mrzutě. Pět marek! Škoda, že jsme se nevsadili o deset. Ven Nemám peníze u sebe." Kde tedy? V říšské bance? Honem, ven s nimi!" Mücke pohlédl zuřivě na Steinbrennera. Pak vytáhl náprsní váček a odpočítal peníze. Dnes se mi taky zhola nic nedaří! Zatraceně!" Steinbrenner schoval peníze. Myslím, že je to Reicke," řekl Graeber. Co?" To zde je poručík Reicke od naší setniny. Tady jsou jeho nárameníky. A zde na pravém ukazováčku chybí první článek." Nesmysl. Reicke byl zraněn a odnesen dozadu. Slyšeli jsme to později." Je to Reicke."

10 Odkryjte mu obličej." Graeber a Hirschmann ryli dále. Pozor!" zvolal Mücke. Nezaryjte mu do hlavy." Obličej se vynořil ze sněhu. Byl mokrý a působil divně očními důlky, ještě plnými sněhu; jako by sochař nedomodeloval masku a nechal ji slepou. Zlatý zub se leskl mezi modrými rty. Nemohu ho poznat," řekl Mücke. Je to určitě on. Neztratili jsme tu tehdy žádného jiného důstojníka." Vytřete mu oči." Graeber zaváhal na okamžik. Pak setřel rukavici opatrně sníh. Je to on," řekl. Mücka se zmocnilo rozčilení. Převzal teď sám velení. Zdálo se mu, že je zapotřebí vyšší hodnosti, když jde o důstojníka. Nadzvednout! Hirschmann a Sauer za nohy, Steinbrenner a Berning za ruce, Graebere, dejte pozor na hlavu! Tak, současně raz, dva, teď!" Tělo se pohnulo. Ještě jednou! Raz, dva, zvednout!" Mrtvola se zase pohnula. Ze sněhu pod ní vyšel dutý vzdech, jak tam vnikl vzduch. Pane šikovateli, noha povoluje," zvolal Hirschmann. Byla to vysoká bota. Zula se napolo. Maso na nohou bylo již prohnilé sněhovou vodou v holínkách a povolilo. Pustit! Spustit dolů!" zvolal Mücke. Bylo již pozdě. Tělo kleslo a Hirschmannovi zůstala bota v ruce. Je noha v ní?" tázal se Immermann.

11 Postavte botu stranou a odhrnujte dál," rozkřikl se Mücke na Hirschmanna. Kdo taky může vědět, že je už tak měkký! A vy, Immermanne, buďte zticha. Mějte úctu před smrtí!" Immermann se podíval zaraženě na Mücka, ale mlčel. Za několik minut odhrabali úplně sníh kolem těla. V mokré uniformě našli náprsní tašku s papíry. Písmo bylo rozmazané, ale ještě čitelné. Graeber měl pravdu; byl to poručík Reicke, který patřil na podzim k setnině jako velitel čety. Musíme to ihned hlásit," řekl Mücke. Zůstaňte zde! Vrátím se hned." Šel k domu, ve kterém bydlil velitel setniny. Byl to jediný dům, který byl ještě poněkud v pořádku. Před revolucí patřil pravděpodobně popovi. Rahe seděl ve velké jizbě. Mücke hleděl nenávistně na široká ruská kamna, v nichž planul oheň. Na lavici u kamen ležel Rahův ovčácký pes a spal. Mücke podal hlášení a Rahe šel s nim. Díval se chvíli na Reicka. Zatlačte mu oči," řekl potom. To nejde, pane poručíku," odpověděl Graeber. Víčka jsou již příliš měkká. Utrhla by se." Rahe se podíval k rozstřílenému kostelu. Zaneste ho zatím tam dovnitř. Máme nějakou rakev?" Rakve zůstaly vzadu," hlásil Mücke. Měli jsme jich několik pro zvláštní případy. Rusové je ukořistili. Doufám, že je budou moci potřebovat." Steinbrenner se zasmál. Rabe se nesmál. Můžeme nějakou udělat?" Trvalo by to příliš dlouho, pane poručíku," řekl Graeber, tělo je již velice měkké. Sotva také je na to ve vesnici vhodné dřevo." Rabe přikývl. Položte ho na celtu. Pochováme ho v ní. Vykopejte hrob a udělejte kříž."

12 Graeber, Sauer, Immermann a Berning odnášeli šlehající se tělo ke kostelu. Hirschmann váhavě následoval s botou, ve které vězely kusy nohy. Šikovateli Mücke!" řekl Rabe. Pane poručíku!" Pošlou nám sem dnes čtyři zajaté ruské partyzány. Mají být zítra ráno zastřeleni. Naše setnina dostala k tomu rozkaz. Zeptejte se ve vaší četě po dobrovolnících. Jinak urči lidi pisárna." Ano, pane poručíku!" Bůh ví, proč to musíme dělat zrovna my! No ovšem, při takovém zmatku " Hlásím se dobrovolně," řekl Steinbrenner. Dobře." Rahův obličej se nepohnul. Kráčel dlouhými kroky zpět po cestě, vyházené ve sněhu. Zpátky ke svým kamnům, myslil si Mücke. Onuce! Co je na tom, zastřelit několik partyzánů? Jako by oni neodstřelili stovky našich kamarádů! Jestli ti Rusi přijdou včas, mohou vykopat rovnou hrob i pro Reicka," řekl Steinbrenner. Nebudeme s tím mít potom žádnou prácí. Všechno jedním vrzem. No ne, pane šikovateli?" Pro mne za mne!" Mücke měl hořko v hrdle. Kantorská dušička, myslil si. Hubený čahoun, slonbidlo s kostěnými brýlemi. Poručík ještě z první světové války. V téhle nebyl ještě vůbec povýšen. Statečný, to je hezké, ale to jsme dneska všichni. Ale žádná vůdcovská povaha. Co soudíte o Rahovi?" otázal se Steinbrennera. Ten se naň nechápavě podíval. Je to náš velitel setniny, ne?" Ovšem ale jinak?" Jinak? Co jinak?" Nic," odpověděl Mücke nabručeně.

13 *.*.* Dost hluboké?" ptal se nejstarší Rus. Byl to muž kolem sedmdesátky s bílým, špinavým vousem a jasně modrýma očima a mluvil lámanou němčinou. Drž hubu a mluv, jenom když jsi tázán," odpověděl Steinbrenner. Byl velmi čilý. Jeho oči sledovaly ženu, která patřila k partyzánům. Byla mladá a silná. Hlouběji," řekl Graeber. Hlídal zajatce se Steinbrennerem a Sauerem. Pro nás?" tázal se Rus. Steinbrenner přiskočil rychle a křepce a udeřil ho plochou rukou tvrdě do obličeje. Řekl jsem ti přece, dědku, že máš držet zobák. Co myslíš, že je to tady? Posvícení?" Usmíval se. V jeho obličeji nebyla žádná zloba. Byl jen plný rozkoše, s niž dítě trhá mouše nožičky. Ne, ten hrob není pro vás," řekl Graeber. Rus se nehýbal. Stál tiše a díval se na Steinbrennera. Steinbrenner se díval na něho. Jeho obličej se pojednou změnil. Stal se napjatým a ostražitým. Myslel, že Rus ho napadne, a čekal na jeho první pohyb. Znamenalo by to pramálo, kdyby ho beze všeho zastřelil; muž byl stejně odsouzen k smrti a nikdo by se příliš nevyptával, byla-li to sebeobrana nebo ne. Ale pro Steinbrennera to nebylo totéž. Graeber nevěděl, je-lito pro něho jen jakýsi druh sportu, vydráždit Rusa tak, až by se na okamžik zapomněl, nebo zda v něm žije ještě něco ze zvláštního pedantství, které stále hledá nějakou záminku, aby se mu i vražda zdála legální. Bylo to oboji. A obojí současně. Graeber to viděl dosti často. Rus se nepohnul. Krev mu tekla z nosu do vousů. Graeber uvažoval, co by sám učinil v téže situaci zda by se vrhl na druhého a riskoval za odvetnou

14 ránu okamžitou smrt, nebo zda by snesl ještě všechno pro těch několik hodin navíc, pro jednu noc života. Nevěděl. Rus se pomalu sklonil a zvedl motyku. Steinbrenner ustoupil o krok. Byl připraven k ráně. Ale Rus se již nevzpřímil. Jal se dále kopat na dně jámy. Steinbrenner se zašklebil. Lehni si tam," řekl. Rus odložil motyku a lehl si do jámy. Ležel tam tiše. Několik sněhových vloček padlo na něho dolů, když Steinbrenner překročil hrob. Je dost dlouhý?" ptal se Graebera. Ano, Reicke nebyl veliký." Rus se díval vzhůru. Jeho oči byly široce otevřeny. Jako by se v nich nebe modře zrcadlilo. Měkké vousy okolo úst se mu při dýcháni pohybovaly. Steinbrenner ho nechal chvíli ležet. Ven!" řekl potom. Mokrá země mu lpěla na kabátě. Tak," řekl Steinbrenner a podíval se na ženu. Teď půjdeme kopat vaše vlastní hroby. Ty nemusí být tak hluboké. To je jedno, jestli vás sežerou v létě lišky." *.*.* Bylo časné jitro. Na obzoru ležel bledě červený pruh. Sníh chrupal; v noci zase trochu mrzlo. Vykopané hroby byly velmi černé. Zatraceně," řekl Sauer. Co ti nám všechno házejí na krk l Proč to musíme dělat my? Proč ne Sicherheitsdienst? To jsou přece odborníci v odstřelování. Proč my? Tohle je už po třetí. My jsme přece slušní vojáci." Graeber držel pušku volně v ruce. Ocel byla velmi chladná. Natáhl si rukavice. SD je zaměstnána dále vzadu."

15 Přicházeli ostatní. Steinbrenner jediný byl úplně bdělý a vyspalý. Jeho pleť se růžově leskla jako pleť dítěte. Poslyšte," řekl, je tu přece také ta ženská. Tu nechte pro mne." Jak to pro tebe?" ptal se Sauer. Už nemáš čas ji obtěžkat. To jsi měl zkusit dříve." Taky zkoušel," řekl Immermann. Steinbrenner se zlostně obrátil. Odkud to víš?" A ona mu nedala." Ty jsi náramně chytrý, co? Kdybych byl chtěl tu rudou krávu mít, byl bych ji měl." Nebo taky ne." Nechte toho žvanění." Sauer si ukousl kus žvýkacího tabáku. Když myslí, že by ji měl odstřelit sám, pro mne za mne, ať si to s chuti udělá. Já se o to nederu." Já taky ne," prohlásil Graeber. Ostatní neříkali nic. Rozjasnilo se. Steinbrenner si odplivl: Zastřelit příliš dobré pro tu bandu! Plýtvat na ně municí! Měli bychom je pověsit!" Kde?" Sauer se rozhlédl. Vidíš tu někde nějaký strom? Nebo máme postavit napřed ještě šibenici? A z čeho?" Tady jsou," řekl Graeber. *.*.* Mücke se objevil s oněmi čtyřmi Rusy. Vojáci šli po dvou před nimi a za nimi. Starý Rus byl první. Za ním šla žena a pak šli dva mladší muži. Všichni

16 čtyři se postavili bez rozkazu v řadě před hroby. Nežli se žena obrátila, podívala se dolů. Měla na sobě červenou vlněnou sukni. Poručík Müller od první čety přišel z domu velitele setniny. Zastupoval Raha při popravě. Bylo to směšné, ale formality byly často ještě zachovávány. Každý věděl, že tito čtyři Rusové možná byli partyzáni, možná také ne ale byli vyslechnuti a odsouzeni ve vší formě, aniž kdy měli doopravdy nějakou šanci. Co se také ještě mělo zjišťovat? Měli prý zbraně. Ted budou ve vší formě zastřeleni, za přítomnosti důstojníka. Jako by jim to nebylo docela jedno. Poručíku Müllerovi bylo jedenadvacet let a byl přidělen setnině před šesti týdny. Prohlédl si odsouzence a přečetl rozsudek. Graeber se díval na ženu. Stála klidně v červené sukni před hrobem. Byla silná a mladá a zdravá a přímo stvořena, aby rodila děti. Nerozuměla tomu, co Müller četl, ale věděla, že je to její rozsudek smrti. Věděla, že v několika minutách život, který silně proudil v jejích zdravých žilách, přestane navždy ale stála zde klidně, jako by to nic nebylo a jako by jen trochu mrzla v studeném ranním vzduchu. Graeber viděl, že Mücke, tváře se důležitě, zašeptal něco Müllerovi. Müller vzhlédl. Nemůže se to udělat potom?" Je to tak lépe, pane poručíku. Jednodušší. Dobrá. Udělejte to, jak chcete." Mücke předstoupil. Řekni tam tomu, že si má vyzout boty," řekl starému Rusovi, který rozuměl německy, a ukázal na jednoho z mladších zajatců. Stařec to řekl tomu druhému. Mluvil tiše a téměř zpěvavě. Druhý, štíhlý člověk, napřed nerozuměl. Honem!" zavrčel Mücke. Boty! Zuj boty!"

17 Stařec opakoval, co řekl předtím. Mladší pochopil a pospíchal, jako někdo, kdo zanedbal svou povinnost zout boty, jak rychle jen mohl. Zapotácel se, když stál na jedné noze a stahoval botu s druhé. Proč tak pospíchá? myslel si Graeber. Aby zemřel o minutu dříve? Muž vzal boty do ruky a podával je úslužně Mückovi. Boty byly dobré. Mücke něco zařval a ukázal stranou. Muž tam postavil boty a vstoupil pak zase do řady. Stál ve špinavých onučkách na sněhu, čouhaly mu žluté prsty a rozpačitě jimi hýbal. Mücke prohlížel ostatní. Našel u ženy pár kožených rukavic a rozkázal jí, aby je položila k botám. Pozoroval chvíli červenou sukni. Byla nepoškozená a z dobré látky. Steinbrenner se potají šklebil. Ale Mücke ženě neřekl, že ji má svléknout. Buď měl strach z Raba, který mohl dobře vidět popravu z okna, nebo nevěděl, co by se dalo se sukní počít. Ustoupil dozadu. Žena řekla velmi rychle něco rusky. Zeptejte se jí, co ještě chce," řekl poručík Müller. Byl bledý. Byla to jeho první poprava. Mücke se tázal starého Rusa. Nechce nic. Proklíná vás jenom." Co?" zvolal Müller, který vůbec nerozuměl. Proklíná vás," řekl Rus hlasitěji. Proklíná vás a všechny Němce, kteří stojí na ruské půdě! Proklíná vaše děti! Přeje si, aby její děti mohly jednoho dne postřílet vaše děti, tak jako vy teď střílíte nás." Taková nestydatost!" Mücke vyvalil na ženu oči. Má dvě děti," řekl stařec. A já mám tři syny." Dost, Mücke!" zvolal Müller nervosně. Nejsme žádní pastoři." Skupina vojáků stála tiše. Graeber ohmatával svou pušku. Svlékl si zase rukavice. Ocel přilnula studeně k palci a ukazováčku. Vedle něho stál

18 Hirschmann. Byl žlutý, ale stál nehnutě. Graeber se rozhodl, že vystřelí na Rusa na kraji vlevo. Za začátku střílel do vzduchu, když byl komandován k popravě, ale teď už to nedělal. Neprokázala se tím žádná laskavost těm, kdo měli být zastřeleni. Jiní smýšleli zrovna tak jako on; a stávalo se, že téměř všichni úmyslně stříleli vedle. Poprava musila být opakována a zajatci byli tak popravováni dvakráte. Jednou ostatně se vrhla jakási žena na kolena, když nebyla zasažena, a děkovala jim v slzách za jednu dvě minuty života, které takto získala. Nevzpomínal si rád na tuto ženu. Něco takového se nyní také už nestávalo. K líci zbraň!" Graeber viděl přes mušku Rusa. Byl to ten stařec s vousem a modrýma očima. Muška půlila jeho obličej. Graeber ji sklonil. Ustřelil posledně někomu dolní čelist. Hruď byla jistější. Viděl, že Hirschmannova hlaveň směřuje výše a že chce střílet nad hlavu. Mücke tě vidí! Dej to níž. Stranou!" zamumlal. Hirschmann sklonil hlaveň. Pal!", zazněl povel. Rus jako by se vztyčil a blížil ke Graeberovi. Vypadalo to, jako by se nadýmal, jako lidé ve vypouklém zrcadle v bludišti na pouti. Nadmul se a padal naznak. Stařec byl napůl sražen do hrobu. Nohy mu vyčnívaly. Oba ostatní klesli na místě. Ten bez bot zvedl náhle v posledním okamžiku ruce, aby si chránil obličej. Jedna ruka visela na šlachách jako hadr. Nikomu z nich nespoutali ruce a nezavázali oči. Zapomněli na to. Žena padla dopředu. Nebyla mrtva. Opřela se o ruku a zírala se zvednutým obličejem na skupinu vojáků. Steinbrenner se zatvářil spokojeně. Nemířil na ni nikdo kromě něho. Starý Rus vykřikl ještě něco z hrobu; pak ztichl. Pouze žena ležela tu ještě vzepřena. Zírala ze svého širokého obličeje na vojáky a syčela. Starý Rus byl

19 mrtev a nikdo již nemohl přeložit, co říkala. Ležela tu se vzepřenýma rukama jako veliká pestrá žába, která se již nemůže hnout, a syčela, aniž odvrátila na okamžik oči. Zdálo se, jako by ani neviděla, že Mücke mrzutě přichází se strany. Syčela a syčela a teprve v posledním okamžiku spatřila revolver. Trhla hlavou na stranu a kousla Mücka do ruky. Mücke zaklel a udeřil ji levou rukou seshora do spodní čelisti. Když zuby povolily, střelil ji do týlu. Zatraceně špatná střelba," bručel Müller. Neumíte mířit?" To byl Hirschmann, pane poručíku," hlásil Steinbrenner. Nebyl to Hirschmann," řekl Graeber. Ticho!" vykřikl Mücke. Počkejte, až budete tázáni." Pohlédl na Müllera. Müller byl velmi bledý a nepohnul se. Mücke se sklonil k druhým Rusům. Mladšímu nasadil revolver za ucho a střelil. Hlava sebou škubla a ležela zase tiše. Mücke zastrčil revolver a prohlížel si ruku. Vytáhl kapesník a ovinul si ji. Nechte si na to dát jod," řekl Müller. Kde je saniťák?" V třetím domě vpravo, pane poručíku." Jděte tam hned." Mücke šel. Müller se díval na mrtvé. Žena ležela, jak klesla dopředu, na mokré zemi. Položte je tam a zaházejte je," pravil. Byl pojednou velmi rozezlen, aniž věděl proč. II.

20 V noci zesílilo hřměni na obzoru. Nebe bylo rudé a záblesky výstřelů byly jasnější. Pluk byl stažen před desíti dny z fronty a ležel v záloze. Ale Rusové se přibližovali. Fronta se posunovala každý den. Nebylo již přesné bitevní čáry. Rusové útočili. Útočili již měsíce. A pluk již měsíce ustupoval. *.*.* Graeber se probudil. Naslouchal hřmění a pokoušel se znovu usnout. Nepodařilo se mu to. Po chvíli si obul boty a vyšel ven. Noc byla jasná a ne příliš chladná. Zprava ze zálesí přicházely výbuchy. Padákové osvětlovací rakety visely jako průsvitné medusy ve vzduchu a vylévaly světlo. Dále vzadu pátraly světlomety po letadlech. Zastavil se a díval se vzhůru. Měsíc nesvítil, ale nebe bylo plné hvězd. Graeber je neviděl, viděl jen, že noc byla pro letce dobrá. Krásné počasí pro dovolence," řekl někdo vedle něho. Byl to Immermann. Měl stráž. Pluk sice ležel v klidu, ale všude prosakovali partyzáni, a proto byly v noci stavěny stráže. Jsi příliš časný," řekl Immermann. Máš ještě půl hodiny k vystřídání. Lehni si ještě a spi. Já tě už vzbudím. V tvém věku může člověk vždycky spát. Kolik je ti let? Třiadvacet?" Ano." No tak." Nejsem unaven." Horečka před dovolenou, co?" Immermann pohlédl pátravě na Graebera. Takové štístko! Dovolená!"

21 Ještě ji nemám. V posledním okamžiku může z toho ještě vylézt zákaz dovolených. Už se mi to tak stalo třikrát." To se může stát. Od kdy jsi na řadě?" Již šest měsíců. Vždycky do toho něco vlezlo. Naposled lehký průstřel, který nestačil na transport do vlasti." Smůla ale aspoň jsi na řadě. Já ne. Bývalý sociální demokrat. Politicky nespolehlivý, naděje stát se hrdinou, jinak nic. Kanonenfutter a hnůj pro tisíciletou říši." Graeber se ohlédl. Immermann se zasmál. Německý pohled! Žádný strach, všechno chrní. Steinbrenner taky." Na to jsem nemyslel," odpověděl Graeber mrzutě. Myslil na to. Tím hůře." Immermann se zasmál znovu. Vězí to člověku již tak v kostech, že to ani nepozoruje. Zvláštní, že právě udavačů vyrostlo v našem heroickém věku jako hub po dešti! Měli bychom se vlastně nad tím důkladně zamyslit, co?" Graeber na okamžik zaváhal. Když to všechno tak dobře víš, měl by sis dát více pozor před Steinbrennerem," řekl posléze. Kašlu na Steinbrennera. Mně může uškodit méně než vám. Právě protože jsem neopatrný. Pro člověka jako já je to důkaz čestnosti. Přílišné vrtichvostství by vzbuzovalo u pohlavárů nedůvěru. Staré pravidlo pro bývalé sociální demokraty, aby zůstali bez podezření. Nemyslíš?" Graeber si dýchal do rukou. Chladno," pravil. Nechtěl se dostat do žádného politického rozhovoru. Bylo lépe, když se člověk do ničeho nepouštěl. Chtěl mít dovolenou, to bylo vše, a nechtěl si ji ohrozit. Immermann měl pravdu: nedůvěra byla v Třetí říši nejrozšířenější

22 vlastností, člověk si nebyl téměř nikde zcela jist. A když si člověk není jist, má držet hubu. Kdy jsi byl naposled doma?" tázal se Immermann. Asi před dvěma lety." To je už zatraceně dlouho. To budeš pěkně žasnout!" Graeber neodpověděl. Budeš žasnout," opakoval Immermann. Co se tam všechno změnilo!" Co by se tam vlastně mělo tak změnit?" Všelicos. Však uvidíš." Graeber pocítil na okamžik ostrou úzkost, jako bodnutí do žaludku. Znal to; přicházelo to občas, náhle a bez zvláštního důvodu. Nebylo to nic divného ve světě, ve kterém již dlouho nebylo nic jistého. Odkud to víš?" řekl. Nebyl jsi přece na dovolené." Ne. Ale vím to." Graeber vstal. Proč jenom šel ven? Nechtěl mluvit. Chtěl být sám. Kdyby jen už byl pryč! Bylo to jako utkvělá představa. Chtěl být sám, sám po několik týdnů, sám a přemýšlet, nic víc. Bylo toho tolik, o čem chtěl přemýšlet. Ne zde tam, doma, sám, daleko od války. Je čas střídat," řekl. Přinesu si své krámy a probudím Sauera." *.*.* Hřmění pokračovalo celou noc. Hřmění a záblesky na obzoru. Graeber se tam zadíval. Rusové - na podzim 1941 prohlásil Vůdce, že jsou vyřízeni, a také to tak vypadalo. Na podzim 1942 to prohlásil znovu, a stále ještě to tak vypadalo.

23 Ale pak přišla nevysvětlitelná doba před Moskvou a Stalingradem. Náhle se již nic nedařilo. Bylo to jako začarované. A pojednou měli Rusové zase dělostřelectvo. Hřměni na obzoru začalo, drtilo všechny Vůdcovy řeči, nikdy již neustávalo, a pak to hnalo německé divise před sebou, cestou zpět. Nechápali to, ale pojednou tu byly pověsti, že byly odříznuty celé armádní sbory a že se vzdaly, a brzy věděl každý, že vítězství se změnila v útěk. V útěk jako v Africe, když Káhira byla již na dosah ruky. Graeber šlapal cestou okolo vesnice. Světlo, které nepocházelo od měsíce, posunulo všechny perspektivy. Sníh je odněkud zachycoval a vyzařoval je zase rozptýleně. Domy se zdály vzdálenější a lesy bližší, než byly. Čpělo to cizotou a nebezpečím. Léto 1940 ve Francii. Procházka do Paříže. Řev štuk nad zmatenou zemí. Cesty, ucpané uprchlíky a rozpadávající se armádou. Pozdní červen, pole, lesy, pochod nezpustošenou krajinou, a pak město se stříbřitým světlem, ulicemi, kavárnami, město, které se otevřelo bez jediné rány. Přemýšlel tehdy? Byl znepokojen? Nikoli. Všechno se zdálo správné. Německo, které bylo napadeno nepřáteli chtivými války, se bránilo, to bylo vše. Že protivník byl připraven tak málo, že mohl sotva klásti odpor, nezdálo se s tím vůbec v rozporu. A později, v Africe, v oněch velkých údobích postupu, v poušti za nocí plných hvězd a rachotu tanků, přemýšlel tehdy? Nikoli ani na ústupu. Byla to Afrika, cizí země, Středozemní moře leželo mezi ní, a pak přišla Francie a pak teprve Německo. Co tu bylo celkem k přemýšlení, i když se prohrávalo? Není možno vítězit všude. Ale potom přišlo Rusko. Rusko a porážka a útěk. A teď neleželo mezi tím žádné moře; ústup vedl do Německa. Nebylo to též jen několik sborů, které byly poraženy, jako v Africe celé německé vojsko ustupovalo. Tu pojednou začal přemýšlet. On i mnozí jiní. Bylo to lehké a snadné. Pokud se vítězilo, bylo všechno v pořádku, a co nebylo v pořádku, to se přehlédlo nebo omlouvalo

Erich Maria Remarque Na západní frontě klid

Erich Maria Remarque Na západní frontě klid Erich Maria Remarque Na západní frontě klid Vydání z roku 1929 Tato kniha nechce být ani obžalobou ani vyznáním. Chce se pokusit vydat svědectví o generaci, která byla válkou rozibita - i když unikla jejím

Více

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto.

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. Pohádky vypráví dětem babičky, dědové a rodiče na celém světě. Český esperantista Theodor Kilián požádal své přátele, roztroušené po celém světě, aby

Více

Prezident Bill Clinton na tiskové konferenci 7. srpna 1996 po oznámení objevu označeného kódem ALH84001.

Prezident Bill Clinton na tiskové konferenci 7. srpna 1996 po oznámení objevu označeného kódem ALH84001. Dan Brown Pavučina lží Poznámka autora Delta Force (jedna z federálních protiteroristických jednotek USA), Národní průzkumný úřad a Nadace pro průzkum vesmíru jsou skutečné organizace. Rovněž všechny technologie,

Více

Všechny řitě světa i ta má

Všechny řitě světa i ta má Charles Bukowski Všechny řitě světa i ta má Ann Menebrokerové ELMER 1. OSAMĚLOST Edna kráčela ulicí s plnou taškou nákupu, když si všimla nápisu na bočním okně automobilu, kolem kterého procházela: HLEDÁ

Více

Co je mezi tebou a Chuckem? Mnou a kým?!?! vyjekla. Promiň. zasmála se Annie. Asi jdu na tebe moc zhurta. Prostě vždycky jsem si myslela, že mezi

Co je mezi tebou a Chuckem? Mnou a kým?!?! vyjekla. Promiň. zasmála se Annie. Asi jdu na tebe moc zhurta. Prostě vždycky jsem si myslela, že mezi Nick ji doprovodil domů. Vycházkovým krokem to měli dvacet minut cesty. Možná jsi měl zůstat s ní a ne se mnou. řekla Alicia. Ann to zvládne. Navíc je tam Carmen, nic se jí nestane. Doufám, že jí moje

Více

Odmítám vypovídat! Otta Bednářová

Odmítám vypovídat! Otta Bednářová 22. října 1979 stanulo před Městským soudem v Praze šest zakládajících členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) Ing.Petr Uhl, Václav Benda, Jiří Dienstbier, Václav Havel, Dana Němcová a Otta

Více

KAREL KLOSTERMANN ZE SVĚTA LESNÍCH SAMOT 1

KAREL KLOSTERMANN ZE SVĚTA LESNÍCH SAMOT 1 KAREL KLOSTERMANN ZE SVĚTA LESNÍCH SAMOT 1 I. Bůh ví, jaký osud zanesl revírníka Kořána r. 186* do Pürstlinku, leţícího půl hodiny od bavorských hranic uprostřed lesů a slatin, kam před třiceti roky sotva

Více

Možná mě zabiješ. Anna Šochová

Možná mě zabiješ. Anna Šochová Možná mě zabiješ. Anna Šochová Marcus Conehan poposedl. Netrpěl nervozitou, ale konečně cítil, že má řešení na dosah. Ne, že by dosáhnout a ohmatat výsledek zrovna teď doopravdy toužil. Na to bylo ve hře

Více

Dan Millman Zákony Ducha

Dan Millman Zákony Ducha EMINENT Dan Millman Zákony Ducha OD DANA MILLMANA V NAKLADATELSTVÍ EMINENT VYŠLO ČÍSLA ŽIVOTA NEVŠEDNÍ OKAMŽIKY Doporučené internetové adresy www.eminent.cz www.regencrace.cz Dan Millman Zákony Ducha Cesta

Více

C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\r\ryan Patrick\Patrick Ryan-Jak jsem vyhrál válku.pdb

C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\r\ryan Patrick\Patrick Ryan-Jak jsem vyhrál válku.pdb C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\r\ryan Patrick\Patrick Ryan-Jak jsem vyhrál válku.pdb PDB Name: Patrick Ryan-Jak jsem vyhrál vá Creator ID: REAd PDB Type: TEXt Version: 0 Unique ID Seed: 0 Creation Date:

Více

JOSEF JANDA. volný způsob

JOSEF JANDA. volný způsob JOSEF JANDA volný způsob VOLNÝ ZPŮSOB JOSEF JANDA volný způsob (1978 1988) PRAHA 2014 Tato kniha vyšla za finančního přispění těchto institucí: Nadace Český literární fond VOLNÝ ZPŮSOB Copyright Josef

Více

Jak jsem si ochočil draka

Jak jsem si ochočil draka Jak jsem si ochočil draka Bylo to strašné. Od rána svítilo slunce, nebe modré, sem tam drobný bílý obláček, slabounký vánek čechral větve stromů na naší zahradě a holky zlobily. Že chtějí ven. Adélka si

Více

Jak přežít ekonomický kolaps poučení z Argentiny

Jak přežít ekonomický kolaps poučení z Argentiny Jak přežít ekonomický kolaps poučení z Argentiny Prosíme o šíření textu, ať už odkazem na článek, nebo e-mailem jako přílohu. Děkujeme! Zdroj: http://www.freepub.cz/2012/jak-prezit-ekonomicky-kolaps/ Osnova:

Více

BRIS. Sven Yrvind. Budu tady stavět malou loď. Až ji postavím, plachty zase sundám a vyrazím na moře, řekl jsem jim.

BRIS. Sven Yrvind. Budu tady stavět malou loď. Až ji postavím, plachty zase sundám a vyrazím na moře, řekl jsem jim. BRIS Sven Yrvind Strávil jsem víc než rok na středně velké plachetnici a kromě jiného jsem došel k poznání, že velká loď nepřináší více radosti než malá. Postavit velkou loď je drahé a má nákladný provoz.

Více

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám ÚVOD Proč? Kdy? Kde? Kdo? Co? a Jak? Než začneme společně přemýšlet, jak učit děti hodnotám, věnujme se nejprve důvodům, které nás k tomu vedou. Odpovězme

Více

Verze 1.0 z 07. 06. 2011.

Verze 1.0 z 07. 06. 2011. Znění tohoto textu vychází z díla Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (díl 1. a 2.) tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Československý spisovatel v roce 1983 (Hašek, Jaroslav. Osudy dobrého

Více

Andrzej Sapkowski Čas opovržení

Andrzej Sapkowski Čas opovržení Andrzej Sapkowski Čas opovržení Sága o Zaklínači ii Andrzej Sapkowski Čas opovržení Sága o Zaklínači ii Cebreus 2007 Scanned and corrections by Gavignus (gavignus@tiscali.cz). Cebreus (cebreus@cebre.us)

Více

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A PROJEKT MALÝ PRINC 7. A 2009/2010 Zdroj obrázku: http://2.bp.blogspot.com/_pjqdevlpajq/ryoldl2t8zi/aaaaaaaaaho/8xmyn B9MsxM/S226/Mal%C3%BD%2Bprinc.jpg 2 Tuto knihu tvoří výběr textů, které napsali žáci

Více

RUDÉ ZLATO Petr Ďéďa Mužíček a Jiří Jersey Buchta

RUDÉ ZLATO Petr Ďéďa Mužíček a Jiří Jersey Buchta RUDÉ ZLATO Petr Ďéďa Mužíček a Jiří Jersey Buchta Když se na ty události dívám z odstupem času, nezbývá mi, než dát za pravdu svému svědomí.vždyť mi vlastně nic jiného nezbývá, protože na nic z té doby

Více

DEN, KDY DOŠLY PRACHY

DEN, KDY DOŠLY PRACHY Milan Vodička DEN, KDY DOŠLY PRACHY Jak velká krize ve 30. letech změnila životy lidí a na co se máme připravit my SZH 2010 Milan Vodička Den, kdy došly prachy. Jak velká krize ve 30. letech změnila životy

Více

Možnost 84. Sh 1987, 1989, 2004... přišel jsem na to sám..

Možnost 84. Sh 1987, 1989, 2004... přišel jsem na to sám.. Možnost 84 Sh 1987, 1989, 2004.. přišel jsem na to sám.. 1 2 Milí přátelé, připravil jsem pro vás reedici několika intimních textů, které vznikly v druhé polovině osmdesátých let. Jsou pro mě návratem,

Více

Ze vzpomínek Josefi ny Mutzenbacherové

Ze vzpomínek Josefi ny Mutzenbacherové Ze vzpomínek Josefi ny Mutzenbacherové Felix Salten Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Malé velké dobrodružství

Malé velké dobrodružství Scrabble hooves pro Quint-t-W Malé velké dobrodružství Pasekou se neslo pronikavé řinčení dřevěných kol, které v pravidelném rytmu hrály do noty cinkavé melodii železných podkov, oťukávajících své opracované

Více

Projekt Děti učí děti mě velmi zaujal a získala jsem mnoho nových informací.

Projekt Děti učí děti mě velmi zaujal a získala jsem mnoho nových informací. Projekt Děti učí děti mě velmi zaujal a získala jsem mnoho nových informací. Přijde mi to jako velmi zajímavý nápad, je to jiná forma výuky a jsem názoru, že pro nás i jistě zajímavější než klasická výuka.

Více

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL CECIL ducille (Únor 1975) Dnes bych chtěl promluvit o duchovní oblasti. My lidé jsme ze dvou třetin duchovní a z jedné třetiny tělesné povahy, přesto má tato jedna třetina tendenci

Více

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ Červen 2011, č. 31 Cena 80 Kč JAK DOKÁZAT, ŽE JSTE MUŽ OTEC A SYN HAŠTEŘENÍ ČAS S DĚTMI O LENOSTI JAK VYBUDOVAT VZTAH S DĚTMI ZE ZÁPISNÍKU MLADÝCH OBSAH: Úvodník 1 Jak dokázat,

Více