E r i ch M a r i a R e m a r q u e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E r i ch M a r i a R e m a r q u e"

Transkript

1 E r i ch M a r i a R e m a r q u e Č a s ž í t, č a s u m í r a t Vydal ÚV KSČ PRAHA, 1957 Přeložil: Miloš Jirko Digitalizoval Anakin

2 I. Smrt páchla v Rusku jinak než v Africe. V Africe, za těžké anglické palby, ležely mrtvoly mezi oběma liniemi také často dlouho nepohřbeny; ale slunce pracovalo rychle. V noci přicházel sem s větrem zápach, sladký, dusivý a těžký plyn nadýmal mrtvé, a ti se zvedali strašidelně ve světle cizích hvězd, jako by bojovali ještě jednou, mlčky, bez naděje, každý sám pro sebe; ale již příštího dne se začali scvrkávat, tisknout se k zemi, neskonale znaveni, jako by chtěli do ní zalézt a když bylo později možno jít pro ně, byli mnozí již lehcí a vyschlí, a z těch, jež našli někde až po týdnech, zbyly téměř již jen pouhé kostry, které volně chrastily v uniformách, náhle příliš širokých. Byla to suchá smrt, v písku, slunci a větru. V Rusku to byla mazlavá, smrdutá smrt. *.*.* Pršelo již kolik dní. Sníh tál. Před měsícem ležel více než o dva metry výše. Zbořená vesnice, která z počátku vypadala, jako by se skládala jen ze zuhelnatělých střech, vyrůstala tiše každou noc z klesajícího sněhu o kus výše. Vylezly okenní římsy; o několik nocí později klenby dveří; potom schody, které vedly do rozbředlé běli. Sníh tál a tál, a s ním přicházeli mrtví. Byli to staří mrtví. O vesnici se bojovalo několikrát v listopadu, v prosinci, v lednu a teď v březnu. Byla dobyta a opuštěna a opuštěna a zase dobyta, přišly sněhové bouře a zavály mrtvoly, často během několika hodin již tak hluboko, že saniťáci mnohé ani nemohli najít až pak téměř každý den zastřel novou vrstvou běli tuto spoušť jako ošetřovatelka prostěradlem krvavé lůžko.

3 Napřed přišli lednoví mrtvi. Leželi nejvýše a objevili se začátkem března, brzy potom, co se sníh začal sesouvat. Jejich těla byla mrazem ztuhlá a obličeje z šedého vosku. Pochovávali je jako prkna. Na výšině za vsi, kde sníh neležel tak vysoko, odházeli jej lopatami a vykopali zmrzlou zem. Byla to krušná práce. U prosincových mrtvých našli zbraně, které patřily k mrtvým z ledna. Pušky a ruční granáty klesly hlouběji než těla; někdy i ocelové přilby. U těchto mrtvol bylo snazší vyříznout zpod uniforem poznávací známky; sněhová voda již rozmočila látku. Otevřená ústa vypadala, jako by mrtví byli utopenci. Některým rozmrzly již i sem tam údy. Když je odnášeli, bylo tělo ještě ztuhlé, ale jedna ruka se již klátila a zmítala jako by kývala, hrůzně lhostejně a skoro necudně. Všem, když leželi na slunci, rozmrzly nejprve oči. Ztratily skelný lesk a zřítelnice zvlhly. Led v nich tál a tekl pomalu z očí jako by plakaly. *.*.* Náhle mrzlo několik dní zase silně. Sníh zkorovatěl a proměnil se v led. Přestal klesat. Ale pak přišel líný, dusný vítr znova. Nejprve bylo vidět jen šedou skvrnu v mizící běli. Za hodinu to byla ruka, která trčela vzhůru, zaťatá v křeči. Tady je zase jeden," řekl Sauer. Kde?" tázal se Immermann. Tam, před kostelem. Máme se pokusit vyhrabat ho lopatami?" Nač? Vítr ho už vykope sám. Sníh je tu vzadu nejméně ještě metr dva vysoký. Tahle zatracená dědina leží mnohem hlouběji než všecko kolem dokola. Nebo si chceš mermo mocí nabrat do bot ještě jednou ledové vody?"

4 Určitě ne." Sauer slídil směrem ke kuchyni. Nemáš potuchy, co je dnes k žrádlu?" Kapusta. Kapusta s vepřovým, brambory a voda. Ale vepřové hlášeno omylem." Kapusta! To se ví! Po třetí v tomhle týdnu." Sauer si rozepjal kalhoty a jal se močit. Před rokem jsem chcával ještě velikým obloukem," vykládal hořce. Řízně po vojensku, jak se patří. Cítil jsem se dobře. Prvotřídní žrádlo! Postup, každý den tolik a tolik kilometrů! Myslil jsem si, že budu zase brzo doma. Ted chčiju jako nějaký civilista, smutně a bez požitku." Immermann si vsunul ruku pod uniformu a začal se pomalu škrabat. Mně by bylo jedno, jak chčiju jen kdybych byl už zase civilistou." Mně taky. Ale vypadá to, že zůstaneme věčně vojáky." Zřejmě. Hrdinové až do chcípnutí. Jenom SS chčije ještě velkým obloukem." Sauer si zase zapjal kalhoty. To taky může. My děláme svinskou práci a bratři shrábnou čest. Bojujeme dva tři týdny o takové zatracené město a poslední den přijde SS a vtáhne do něho vítězně před námi. Podívej se, jak je o ně postaráno! Vždycky nejtlustší pláště, nejlepší boty a největší kus masa!" Immermann se ušklíbl. Teď už nedobývá města ani SS. Teď ustupuje. Zrovna tak jako my." Tak ne jako my. My nevypalujeme a nestřílíme, na co padneme." Immermann se přestal škrabat. Co se to dneska s tebou děje?" tázal se překvapeně. Najednou lidské tóny! Dej pozor, aby tě neslyšel Steinbrenner nebo se octneš brzo v trestném oddílu. Tady sníh před kostelem se sesedl! Teď už je tam vidět z toho chlapíka kus ruky." Sauer se tam podíval.

5 Jestli bude takhle tát dál, bude zítra viset na nějakém kříži. Je na správném místě. Zrovna nad hřbitovem." To tam je hřbitov?" Ovšemže. To už nevíš? Byli jsme tu přece už jednou. Při našem posledním útoku. Koncem října." Sauer se chopil svého jídelního nádobí. Tady je polní kuchyně! Honem nebo dostaneme už jenom splašky." *.*.* Ruka rostla a rostla. Nebylo to již, jako by tál sníh vypadalo to, jako by vyrůstala pomalu ze země jako žlutavá hrozba a zkamenělé volání o pomoc. Velitel setniny se zastavil. Co je to tady?" Nějaký Rusák, pane poručíku." Rabe se zadíval důkladněji. Mohl již poznat vybledlý kus rukávu. To není Rus," pravil. Šikovatel Mücke pohyboval palci v botách. Nemohl velitele setniny vystát. Stál sice před ním bezvadně jako struna disciplína byla nade všechny osobní pocity, ale aby dal výraz svému pohrdáni, pohyboval neviditelně palci v botách. Mrcha pitomá, myslil si. Tlučhuba! Dejte ho vyhrabat," řekl Rahe. Rozkaz." Určete hned k tomu několik lidí. Nepěkná podívaná, něco takového."

6 Bačkora, myslil si Mücke. Posera! Nepěkná podívaná! Jako by to byl první mrtvý, kterého jsme viděli! Je to německý voják," řekl Rahe. Rozkaz, pane poručíku, čtyři dny jsme nacházeli již jen Rusy." Dejte ho vyhrabat. Uvidíme potom, co je zač." Rahe šel ke své ubikaci. Domýšlivá opice, myslil si Mücke. Má kamna, teplý dům a Železný kříž kolem krku. Já nemám ani Železný kříž první třídy. Při tom jsem si jej zasloužil zrovna tak jako on celý ten svůj klempířský krám. Sauer!" zakřičel, Immermann! Sem, Přineste si lopaty! Kdo je tu ještě? Graeber! Hirschmann! Berning! Steinbrennere, převezměte velení! Ta ruka tamhle! Vykopat a pochovat, jestli je to Němec! Sázím se, že není." Steinbrenner se loudavě blížil. Vsadit se?" tázal se. Měl vysoký, chlapecký hlas, kterým se marně pokoušel mluvit hlouběji. O kolik?" Mücke pozbyl na okamžik jistotu. O tři ruble," řekl potom. O tři okupační ruble." O pět. Pod pět se nesázím." Dobře, tak o pět. Ale prachy na stůl." Steinbrenner se zasmál. Zuby mu zasvítily v bledém slunci. Bylo mu devatenáct let, byl plavý a měl tvář gotického anděla. To se ví! Jakpak by ne, Mücke?" Mücke neměl Steinbrennera obzvláště v lásce, ale měl před nim strach a byl opatrný. Každý věděl, že je stopadesátiprocentní.

7 Dobře, dobře." Mücke vytáhl z kapsy pouzdro z višňového dřeva, na jehož víčku byl vypálen květinový vzorek. Cigaretu?" Ovšem." Vůdce nekouří, Steinbrennere," řekl Immermann nedbale. Drž hubu." Ty drž hubu." Tobě se daří, jak se zdá, náramně dobře!" Steinbrenner pozvedl dlouhé řasy a pohlédl úkosem. Zapomněl jsi už asi na všelicos, co?" Immermann se zasmál. Já nezapomínám tak lehce na něco. A vím, na co myslíš, Maxi. Ale nezapomeň, co jsem řekl. Vůdce nekouří. To bylo vše. Zde jsou na to čtyři svědci. A Vůdce nekouří, to ví každý." Nechte toho žvanění!" řekl Mücke. Začněte s kopáním. Rozkaz velitele setniny." Tak do toho!" Steinbrenner si zapálil cigaretu, kterou mu dal Mucke. Od kdy se kouří ve službě?" tázal se Immermann. Tohle není žádná služba," prohlásil Mücke popuzeně. Nechte teď toho žvanění a vykopejte toho Rusa. Hirschmanne, vy také." Není to Rus," řekl Graeber. On jediný přisunul několik prken k mrtvému a začal odrývat sníh okolo ruky a prsou. Bylo teď zřetelně vidět mokrou uniformu. Není?" Steinbrenner přešel rychle a jistě jako tanečník přes kolísající prkna a přidřepl vedle Graebera. Skutečně není! Tohle je německá uniforma." Obrátil se.

8 Mücke! Není to Rus! Vyhrál jsem!" Mücke přišel nemotorně. Hleděl dolů do díry, do které prosakovala pomalu voda z okrajů. To nechápu," prohlásil mrzutě. Skoro týden jsme přece nacházeli již jenom Rusy. To bude jistě někdo z prosince, který se sesunul hlouběji." Může to být také někdo z října," řekl Graeber. Tehdy tu náš pluk prošel." Nesmysl. Z těch to už nemůže být žádný." Proč ne? Měli jsme zde noční boj. Rusové ustoupili, a my jsme musili hned dál kupředu." To souhlasí," prohlásil Sauer. Nesmysl! Naše záloha našla a pochovala určitě všechny mrtvé. Určitě!" To není tak jisté. Koncem října sněžilo již velmi silně. A my jsme postupovali tehdy ještě rychle." To říkáš už po druhé." Steinbrenner se podíval na Graebera. Můžeš si to poslechnout třeba ještě jednou, jestli chceš. Udělali jsme tehdy protiútok a postoupili jsme přes sto kilometrů." A teď ustupujeme, co?" Teď jsme zase tady." Jsme tedy na ústupu nebo ne?" Immermann šťouchl Graebera výstražně. Postupujeme snad?" tázal se Graeber. Zkracujeme linie," řekl Immermann a pohleděl Steinbrennerovi jizlivě do obličeje. Už rok. Strategická nutnost, abychom vyhráli válku. To ví přece každý." Tady je prsten na ruce," řekl náhle Hirschmann.

9 Kopal dále a vyprostil druhou ruku mrtvého. Mücke se sklonil. Skutečně," řekl. Dokonce zlato. Snubní prsten." Všichni se na něj dívali. Měj se na pozoru," zašeptal Immermann Graeberovi. Ta svině ti jinak ještě zprasí dovolenou. Oznámí tě jako reptala, čeká jen na něco takového." Dělá se jenom důležitým. Dej si raději pozor sám na sebe. Má tě na mušce víc než mne." Mně je to fuk. Já nedostanu dovolenou." To jsou odznaky našeho pluku," řekl Hirschmann. Hrabal dále rukama. Není to tedy docela určitě Rus, co?" šklebil se Steinbrenner na Mücka. Ne, není to Rus," odpověděl Mücke mrzutě. Pět marek! Škoda, že jsme se nevsadili o deset. Ven Nemám peníze u sebe." Kde tedy? V říšské bance? Honem, ven s nimi!" Mücke pohlédl zuřivě na Steinbrennera. Pak vytáhl náprsní váček a odpočítal peníze. Dnes se mi taky zhola nic nedaří! Zatraceně!" Steinbrenner schoval peníze. Myslím, že je to Reicke," řekl Graeber. Co?" To zde je poručík Reicke od naší setniny. Tady jsou jeho nárameníky. A zde na pravém ukazováčku chybí první článek." Nesmysl. Reicke byl zraněn a odnesen dozadu. Slyšeli jsme to později." Je to Reicke."

10 Odkryjte mu obličej." Graeber a Hirschmann ryli dále. Pozor!" zvolal Mücke. Nezaryjte mu do hlavy." Obličej se vynořil ze sněhu. Byl mokrý a působil divně očními důlky, ještě plnými sněhu; jako by sochař nedomodeloval masku a nechal ji slepou. Zlatý zub se leskl mezi modrými rty. Nemohu ho poznat," řekl Mücke. Je to určitě on. Neztratili jsme tu tehdy žádného jiného důstojníka." Vytřete mu oči." Graeber zaváhal na okamžik. Pak setřel rukavici opatrně sníh. Je to on," řekl. Mücka se zmocnilo rozčilení. Převzal teď sám velení. Zdálo se mu, že je zapotřebí vyšší hodnosti, když jde o důstojníka. Nadzvednout! Hirschmann a Sauer za nohy, Steinbrenner a Berning za ruce, Graebere, dejte pozor na hlavu! Tak, současně raz, dva, teď!" Tělo se pohnulo. Ještě jednou! Raz, dva, zvednout!" Mrtvola se zase pohnula. Ze sněhu pod ní vyšel dutý vzdech, jak tam vnikl vzduch. Pane šikovateli, noha povoluje," zvolal Hirschmann. Byla to vysoká bota. Zula se napolo. Maso na nohou bylo již prohnilé sněhovou vodou v holínkách a povolilo. Pustit! Spustit dolů!" zvolal Mücke. Bylo již pozdě. Tělo kleslo a Hirschmannovi zůstala bota v ruce. Je noha v ní?" tázal se Immermann.

11 Postavte botu stranou a odhrnujte dál," rozkřikl se Mücke na Hirschmanna. Kdo taky může vědět, že je už tak měkký! A vy, Immermanne, buďte zticha. Mějte úctu před smrtí!" Immermann se podíval zaraženě na Mücka, ale mlčel. Za několik minut odhrabali úplně sníh kolem těla. V mokré uniformě našli náprsní tašku s papíry. Písmo bylo rozmazané, ale ještě čitelné. Graeber měl pravdu; byl to poručík Reicke, který patřil na podzim k setnině jako velitel čety. Musíme to ihned hlásit," řekl Mücke. Zůstaňte zde! Vrátím se hned." Šel k domu, ve kterém bydlil velitel setniny. Byl to jediný dům, který byl ještě poněkud v pořádku. Před revolucí patřil pravděpodobně popovi. Rahe seděl ve velké jizbě. Mücke hleděl nenávistně na široká ruská kamna, v nichž planul oheň. Na lavici u kamen ležel Rahův ovčácký pes a spal. Mücke podal hlášení a Rahe šel s nim. Díval se chvíli na Reicka. Zatlačte mu oči," řekl potom. To nejde, pane poručíku," odpověděl Graeber. Víčka jsou již příliš měkká. Utrhla by se." Rahe se podíval k rozstřílenému kostelu. Zaneste ho zatím tam dovnitř. Máme nějakou rakev?" Rakve zůstaly vzadu," hlásil Mücke. Měli jsme jich několik pro zvláštní případy. Rusové je ukořistili. Doufám, že je budou moci potřebovat." Steinbrenner se zasmál. Rabe se nesmál. Můžeme nějakou udělat?" Trvalo by to příliš dlouho, pane poručíku," řekl Graeber, tělo je již velice měkké. Sotva také je na to ve vesnici vhodné dřevo." Rabe přikývl. Položte ho na celtu. Pochováme ho v ní. Vykopejte hrob a udělejte kříž."

12 Graeber, Sauer, Immermann a Berning odnášeli šlehající se tělo ke kostelu. Hirschmann váhavě následoval s botou, ve které vězely kusy nohy. Šikovateli Mücke!" řekl Rabe. Pane poručíku!" Pošlou nám sem dnes čtyři zajaté ruské partyzány. Mají být zítra ráno zastřeleni. Naše setnina dostala k tomu rozkaz. Zeptejte se ve vaší četě po dobrovolnících. Jinak urči lidi pisárna." Ano, pane poručíku!" Bůh ví, proč to musíme dělat zrovna my! No ovšem, při takovém zmatku " Hlásím se dobrovolně," řekl Steinbrenner. Dobře." Rahův obličej se nepohnul. Kráčel dlouhými kroky zpět po cestě, vyházené ve sněhu. Zpátky ke svým kamnům, myslil si Mücke. Onuce! Co je na tom, zastřelit několik partyzánů? Jako by oni neodstřelili stovky našich kamarádů! Jestli ti Rusi přijdou včas, mohou vykopat rovnou hrob i pro Reicka," řekl Steinbrenner. Nebudeme s tím mít potom žádnou prácí. Všechno jedním vrzem. No ne, pane šikovateli?" Pro mne za mne!" Mücke měl hořko v hrdle. Kantorská dušička, myslil si. Hubený čahoun, slonbidlo s kostěnými brýlemi. Poručík ještě z první světové války. V téhle nebyl ještě vůbec povýšen. Statečný, to je hezké, ale to jsme dneska všichni. Ale žádná vůdcovská povaha. Co soudíte o Rahovi?" otázal se Steinbrennera. Ten se naň nechápavě podíval. Je to náš velitel setniny, ne?" Ovšem ale jinak?" Jinak? Co jinak?" Nic," odpověděl Mücke nabručeně.

13 *.*.* Dost hluboké?" ptal se nejstarší Rus. Byl to muž kolem sedmdesátky s bílým, špinavým vousem a jasně modrýma očima a mluvil lámanou němčinou. Drž hubu a mluv, jenom když jsi tázán," odpověděl Steinbrenner. Byl velmi čilý. Jeho oči sledovaly ženu, která patřila k partyzánům. Byla mladá a silná. Hlouběji," řekl Graeber. Hlídal zajatce se Steinbrennerem a Sauerem. Pro nás?" tázal se Rus. Steinbrenner přiskočil rychle a křepce a udeřil ho plochou rukou tvrdě do obličeje. Řekl jsem ti přece, dědku, že máš držet zobák. Co myslíš, že je to tady? Posvícení?" Usmíval se. V jeho obličeji nebyla žádná zloba. Byl jen plný rozkoše, s niž dítě trhá mouše nožičky. Ne, ten hrob není pro vás," řekl Graeber. Rus se nehýbal. Stál tiše a díval se na Steinbrennera. Steinbrenner se díval na něho. Jeho obličej se pojednou změnil. Stal se napjatým a ostražitým. Myslel, že Rus ho napadne, a čekal na jeho první pohyb. Znamenalo by to pramálo, kdyby ho beze všeho zastřelil; muž byl stejně odsouzen k smrti a nikdo by se příliš nevyptával, byla-li to sebeobrana nebo ne. Ale pro Steinbrennera to nebylo totéž. Graeber nevěděl, je-lito pro něho jen jakýsi druh sportu, vydráždit Rusa tak, až by se na okamžik zapomněl, nebo zda v něm žije ještě něco ze zvláštního pedantství, které stále hledá nějakou záminku, aby se mu i vražda zdála legální. Bylo to oboji. A obojí současně. Graeber to viděl dosti často. Rus se nepohnul. Krev mu tekla z nosu do vousů. Graeber uvažoval, co by sám učinil v téže situaci zda by se vrhl na druhého a riskoval za odvetnou

14 ránu okamžitou smrt, nebo zda by snesl ještě všechno pro těch několik hodin navíc, pro jednu noc života. Nevěděl. Rus se pomalu sklonil a zvedl motyku. Steinbrenner ustoupil o krok. Byl připraven k ráně. Ale Rus se již nevzpřímil. Jal se dále kopat na dně jámy. Steinbrenner se zašklebil. Lehni si tam," řekl. Rus odložil motyku a lehl si do jámy. Ležel tam tiše. Několik sněhových vloček padlo na něho dolů, když Steinbrenner překročil hrob. Je dost dlouhý?" ptal se Graebera. Ano, Reicke nebyl veliký." Rus se díval vzhůru. Jeho oči byly široce otevřeny. Jako by se v nich nebe modře zrcadlilo. Měkké vousy okolo úst se mu při dýcháni pohybovaly. Steinbrenner ho nechal chvíli ležet. Ven!" řekl potom. Mokrá země mu lpěla na kabátě. Tak," řekl Steinbrenner a podíval se na ženu. Teď půjdeme kopat vaše vlastní hroby. Ty nemusí být tak hluboké. To je jedno, jestli vás sežerou v létě lišky." *.*.* Bylo časné jitro. Na obzoru ležel bledě červený pruh. Sníh chrupal; v noci zase trochu mrzlo. Vykopané hroby byly velmi černé. Zatraceně," řekl Sauer. Co ti nám všechno házejí na krk l Proč to musíme dělat my? Proč ne Sicherheitsdienst? To jsou přece odborníci v odstřelování. Proč my? Tohle je už po třetí. My jsme přece slušní vojáci." Graeber držel pušku volně v ruce. Ocel byla velmi chladná. Natáhl si rukavice. SD je zaměstnána dále vzadu."

15 Přicházeli ostatní. Steinbrenner jediný byl úplně bdělý a vyspalý. Jeho pleť se růžově leskla jako pleť dítěte. Poslyšte," řekl, je tu přece také ta ženská. Tu nechte pro mne." Jak to pro tebe?" ptal se Sauer. Už nemáš čas ji obtěžkat. To jsi měl zkusit dříve." Taky zkoušel," řekl Immermann. Steinbrenner se zlostně obrátil. Odkud to víš?" A ona mu nedala." Ty jsi náramně chytrý, co? Kdybych byl chtěl tu rudou krávu mít, byl bych ji měl." Nebo taky ne." Nechte toho žvanění." Sauer si ukousl kus žvýkacího tabáku. Když myslí, že by ji měl odstřelit sám, pro mne za mne, ať si to s chuti udělá. Já se o to nederu." Já taky ne," prohlásil Graeber. Ostatní neříkali nic. Rozjasnilo se. Steinbrenner si odplivl: Zastřelit příliš dobré pro tu bandu! Plýtvat na ně municí! Měli bychom je pověsit!" Kde?" Sauer se rozhlédl. Vidíš tu někde nějaký strom? Nebo máme postavit napřed ještě šibenici? A z čeho?" Tady jsou," řekl Graeber. *.*.* Mücke se objevil s oněmi čtyřmi Rusy. Vojáci šli po dvou před nimi a za nimi. Starý Rus byl první. Za ním šla žena a pak šli dva mladší muži. Všichni

16 čtyři se postavili bez rozkazu v řadě před hroby. Nežli se žena obrátila, podívala se dolů. Měla na sobě červenou vlněnou sukni. Poručík Müller od první čety přišel z domu velitele setniny. Zastupoval Raha při popravě. Bylo to směšné, ale formality byly často ještě zachovávány. Každý věděl, že tito čtyři Rusové možná byli partyzáni, možná také ne ale byli vyslechnuti a odsouzeni ve vší formě, aniž kdy měli doopravdy nějakou šanci. Co se také ještě mělo zjišťovat? Měli prý zbraně. Ted budou ve vší formě zastřeleni, za přítomnosti důstojníka. Jako by jim to nebylo docela jedno. Poručíku Müllerovi bylo jedenadvacet let a byl přidělen setnině před šesti týdny. Prohlédl si odsouzence a přečetl rozsudek. Graeber se díval na ženu. Stála klidně v červené sukni před hrobem. Byla silná a mladá a zdravá a přímo stvořena, aby rodila děti. Nerozuměla tomu, co Müller četl, ale věděla, že je to její rozsudek smrti. Věděla, že v několika minutách život, který silně proudil v jejích zdravých žilách, přestane navždy ale stála zde klidně, jako by to nic nebylo a jako by jen trochu mrzla v studeném ranním vzduchu. Graeber viděl, že Mücke, tváře se důležitě, zašeptal něco Müllerovi. Müller vzhlédl. Nemůže se to udělat potom?" Je to tak lépe, pane poručíku. Jednodušší. Dobrá. Udělejte to, jak chcete." Mücke předstoupil. Řekni tam tomu, že si má vyzout boty," řekl starému Rusovi, který rozuměl německy, a ukázal na jednoho z mladších zajatců. Stařec to řekl tomu druhému. Mluvil tiše a téměř zpěvavě. Druhý, štíhlý člověk, napřed nerozuměl. Honem!" zavrčel Mücke. Boty! Zuj boty!"

17 Stařec opakoval, co řekl předtím. Mladší pochopil a pospíchal, jako někdo, kdo zanedbal svou povinnost zout boty, jak rychle jen mohl. Zapotácel se, když stál na jedné noze a stahoval botu s druhé. Proč tak pospíchá? myslel si Graeber. Aby zemřel o minutu dříve? Muž vzal boty do ruky a podával je úslužně Mückovi. Boty byly dobré. Mücke něco zařval a ukázal stranou. Muž tam postavil boty a vstoupil pak zase do řady. Stál ve špinavých onučkách na sněhu, čouhaly mu žluté prsty a rozpačitě jimi hýbal. Mücke prohlížel ostatní. Našel u ženy pár kožených rukavic a rozkázal jí, aby je položila k botám. Pozoroval chvíli červenou sukni. Byla nepoškozená a z dobré látky. Steinbrenner se potají šklebil. Ale Mücke ženě neřekl, že ji má svléknout. Buď měl strach z Raba, který mohl dobře vidět popravu z okna, nebo nevěděl, co by se dalo se sukní počít. Ustoupil dozadu. Žena řekla velmi rychle něco rusky. Zeptejte se jí, co ještě chce," řekl poručík Müller. Byl bledý. Byla to jeho první poprava. Mücke se tázal starého Rusa. Nechce nic. Proklíná vás jenom." Co?" zvolal Müller, který vůbec nerozuměl. Proklíná vás," řekl Rus hlasitěji. Proklíná vás a všechny Němce, kteří stojí na ruské půdě! Proklíná vaše děti! Přeje si, aby její děti mohly jednoho dne postřílet vaše děti, tak jako vy teď střílíte nás." Taková nestydatost!" Mücke vyvalil na ženu oči. Má dvě děti," řekl stařec. A já mám tři syny." Dost, Mücke!" zvolal Müller nervosně. Nejsme žádní pastoři." Skupina vojáků stála tiše. Graeber ohmatával svou pušku. Svlékl si zase rukavice. Ocel přilnula studeně k palci a ukazováčku. Vedle něho stál

18 Hirschmann. Byl žlutý, ale stál nehnutě. Graeber se rozhodl, že vystřelí na Rusa na kraji vlevo. Za začátku střílel do vzduchu, když byl komandován k popravě, ale teď už to nedělal. Neprokázala se tím žádná laskavost těm, kdo měli být zastřeleni. Jiní smýšleli zrovna tak jako on; a stávalo se, že téměř všichni úmyslně stříleli vedle. Poprava musila být opakována a zajatci byli tak popravováni dvakráte. Jednou ostatně se vrhla jakási žena na kolena, když nebyla zasažena, a děkovala jim v slzách za jednu dvě minuty života, které takto získala. Nevzpomínal si rád na tuto ženu. Něco takového se nyní také už nestávalo. K líci zbraň!" Graeber viděl přes mušku Rusa. Byl to ten stařec s vousem a modrýma očima. Muška půlila jeho obličej. Graeber ji sklonil. Ustřelil posledně někomu dolní čelist. Hruď byla jistější. Viděl, že Hirschmannova hlaveň směřuje výše a že chce střílet nad hlavu. Mücke tě vidí! Dej to níž. Stranou!" zamumlal. Hirschmann sklonil hlaveň. Pal!", zazněl povel. Rus jako by se vztyčil a blížil ke Graeberovi. Vypadalo to, jako by se nadýmal, jako lidé ve vypouklém zrcadle v bludišti na pouti. Nadmul se a padal naznak. Stařec byl napůl sražen do hrobu. Nohy mu vyčnívaly. Oba ostatní klesli na místě. Ten bez bot zvedl náhle v posledním okamžiku ruce, aby si chránil obličej. Jedna ruka visela na šlachách jako hadr. Nikomu z nich nespoutali ruce a nezavázali oči. Zapomněli na to. Žena padla dopředu. Nebyla mrtva. Opřela se o ruku a zírala se zvednutým obličejem na skupinu vojáků. Steinbrenner se zatvářil spokojeně. Nemířil na ni nikdo kromě něho. Starý Rus vykřikl ještě něco z hrobu; pak ztichl. Pouze žena ležela tu ještě vzepřena. Zírala ze svého širokého obličeje na vojáky a syčela. Starý Rus byl

19 mrtev a nikdo již nemohl přeložit, co říkala. Ležela tu se vzepřenýma rukama jako veliká pestrá žába, která se již nemůže hnout, a syčela, aniž odvrátila na okamžik oči. Zdálo se, jako by ani neviděla, že Mücke mrzutě přichází se strany. Syčela a syčela a teprve v posledním okamžiku spatřila revolver. Trhla hlavou na stranu a kousla Mücka do ruky. Mücke zaklel a udeřil ji levou rukou seshora do spodní čelisti. Když zuby povolily, střelil ji do týlu. Zatraceně špatná střelba," bručel Müller. Neumíte mířit?" To byl Hirschmann, pane poručíku," hlásil Steinbrenner. Nebyl to Hirschmann," řekl Graeber. Ticho!" vykřikl Mücke. Počkejte, až budete tázáni." Pohlédl na Müllera. Müller byl velmi bledý a nepohnul se. Mücke se sklonil k druhým Rusům. Mladšímu nasadil revolver za ucho a střelil. Hlava sebou škubla a ležela zase tiše. Mücke zastrčil revolver a prohlížel si ruku. Vytáhl kapesník a ovinul si ji. Nechte si na to dát jod," řekl Müller. Kde je saniťák?" V třetím domě vpravo, pane poručíku." Jděte tam hned." Mücke šel. Müller se díval na mrtvé. Žena ležela, jak klesla dopředu, na mokré zemi. Položte je tam a zaházejte je," pravil. Byl pojednou velmi rozezlen, aniž věděl proč. II.

20 V noci zesílilo hřměni na obzoru. Nebe bylo rudé a záblesky výstřelů byly jasnější. Pluk byl stažen před desíti dny z fronty a ležel v záloze. Ale Rusové se přibližovali. Fronta se posunovala každý den. Nebylo již přesné bitevní čáry. Rusové útočili. Útočili již měsíce. A pluk již měsíce ustupoval. *.*.* Graeber se probudil. Naslouchal hřmění a pokoušel se znovu usnout. Nepodařilo se mu to. Po chvíli si obul boty a vyšel ven. Noc byla jasná a ne příliš chladná. Zprava ze zálesí přicházely výbuchy. Padákové osvětlovací rakety visely jako průsvitné medusy ve vzduchu a vylévaly světlo. Dále vzadu pátraly světlomety po letadlech. Zastavil se a díval se vzhůru. Měsíc nesvítil, ale nebe bylo plné hvězd. Graeber je neviděl, viděl jen, že noc byla pro letce dobrá. Krásné počasí pro dovolence," řekl někdo vedle něho. Byl to Immermann. Měl stráž. Pluk sice ležel v klidu, ale všude prosakovali partyzáni, a proto byly v noci stavěny stráže. Jsi příliš časný," řekl Immermann. Máš ještě půl hodiny k vystřídání. Lehni si ještě a spi. Já tě už vzbudím. V tvém věku může člověk vždycky spát. Kolik je ti let? Třiadvacet?" Ano." No tak." Nejsem unaven." Horečka před dovolenou, co?" Immermann pohlédl pátravě na Graebera. Takové štístko! Dovolená!"

21 Ještě ji nemám. V posledním okamžiku může z toho ještě vylézt zákaz dovolených. Už se mi to tak stalo třikrát." To se může stát. Od kdy jsi na řadě?" Již šest měsíců. Vždycky do toho něco vlezlo. Naposled lehký průstřel, který nestačil na transport do vlasti." Smůla ale aspoň jsi na řadě. Já ne. Bývalý sociální demokrat. Politicky nespolehlivý, naděje stát se hrdinou, jinak nic. Kanonenfutter a hnůj pro tisíciletou říši." Graeber se ohlédl. Immermann se zasmál. Německý pohled! Žádný strach, všechno chrní. Steinbrenner taky." Na to jsem nemyslel," odpověděl Graeber mrzutě. Myslil na to. Tím hůře." Immermann se zasmál znovu. Vězí to člověku již tak v kostech, že to ani nepozoruje. Zvláštní, že právě udavačů vyrostlo v našem heroickém věku jako hub po dešti! Měli bychom se vlastně nad tím důkladně zamyslit, co?" Graeber na okamžik zaváhal. Když to všechno tak dobře víš, měl by sis dát více pozor před Steinbrennerem," řekl posléze. Kašlu na Steinbrennera. Mně může uškodit méně než vám. Právě protože jsem neopatrný. Pro člověka jako já je to důkaz čestnosti. Přílišné vrtichvostství by vzbuzovalo u pohlavárů nedůvěru. Staré pravidlo pro bývalé sociální demokraty, aby zůstali bez podezření. Nemyslíš?" Graeber si dýchal do rukou. Chladno," pravil. Nechtěl se dostat do žádného politického rozhovoru. Bylo lépe, když se člověk do ničeho nepouštěl. Chtěl mít dovolenou, to bylo vše, a nechtěl si ji ohrozit. Immermann měl pravdu: nedůvěra byla v Třetí říši nejrozšířenější

22 vlastností, člověk si nebyl téměř nikde zcela jist. A když si člověk není jist, má držet hubu. Kdy jsi byl naposled doma?" tázal se Immermann. Asi před dvěma lety." To je už zatraceně dlouho. To budeš pěkně žasnout!" Graeber neodpověděl. Budeš žasnout," opakoval Immermann. Co se tam všechno změnilo!" Co by se tam vlastně mělo tak změnit?" Všelicos. Však uvidíš." Graeber pocítil na okamžik ostrou úzkost, jako bodnutí do žaludku. Znal to; přicházelo to občas, náhle a bez zvláštního důvodu. Nebylo to nic divného ve světě, ve kterém již dlouho nebylo nic jistého. Odkud to víš?" řekl. Nebyl jsi přece na dovolené." Ne. Ale vím to." Graeber vstal. Proč jenom šel ven? Nechtěl mluvit. Chtěl být sám. Kdyby jen už byl pryč! Bylo to jako utkvělá představa. Chtěl být sám, sám po několik týdnů, sám a přemýšlet, nic víc. Bylo toho tolik, o čem chtěl přemýšlet. Ne zde tam, doma, sám, daleko od války. Je čas střídat," řekl. Přinesu si své krámy a probudím Sauera." *.*.* Hřmění pokračovalo celou noc. Hřmění a záblesky na obzoru. Graeber se tam zadíval. Rusové - na podzim 1941 prohlásil Vůdce, že jsou vyřízeni, a také to tak vypadalo. Na podzim 1942 to prohlásil znovu, a stále ještě to tak vypadalo.

23 Ale pak přišla nevysvětlitelná doba před Moskvou a Stalingradem. Náhle se již nic nedařilo. Bylo to jako začarované. A pojednou měli Rusové zase dělostřelectvo. Hřměni na obzoru začalo, drtilo všechny Vůdcovy řeči, nikdy již neustávalo, a pak to hnalo německé divise před sebou, cestou zpět. Nechápali to, ale pojednou tu byly pověsti, že byly odříznuty celé armádní sbory a že se vzdaly, a brzy věděl každý, že vítězství se změnila v útěk. V útěk jako v Africe, když Káhira byla již na dosah ruky. Graeber šlapal cestou okolo vesnice. Světlo, které nepocházelo od měsíce, posunulo všechny perspektivy. Sníh je odněkud zachycoval a vyzařoval je zase rozptýleně. Domy se zdály vzdálenější a lesy bližší, než byly. Čpělo to cizotou a nebezpečím. Léto 1940 ve Francii. Procházka do Paříže. Řev štuk nad zmatenou zemí. Cesty, ucpané uprchlíky a rozpadávající se armádou. Pozdní červen, pole, lesy, pochod nezpustošenou krajinou, a pak město se stříbřitým světlem, ulicemi, kavárnami, město, které se otevřelo bez jediné rány. Přemýšlel tehdy? Byl znepokojen? Nikoli. Všechno se zdálo správné. Německo, které bylo napadeno nepřáteli chtivými války, se bránilo, to bylo vše. Že protivník byl připraven tak málo, že mohl sotva klásti odpor, nezdálo se s tím vůbec v rozporu. A později, v Africe, v oněch velkých údobích postupu, v poušti za nocí plných hvězd a rachotu tanků, přemýšlel tehdy? Nikoli ani na ústupu. Byla to Afrika, cizí země, Středozemní moře leželo mezi ní, a pak přišla Francie a pak teprve Německo. Co tu bylo celkem k přemýšlení, i když se prohrávalo? Není možno vítězit všude. Ale potom přišlo Rusko. Rusko a porážka a útěk. A teď neleželo mezi tím žádné moře; ústup vedl do Německa. Nebylo to též jen několik sborů, které byly poraženy, jako v Africe celé německé vojsko ustupovalo. Tu pojednou začal přemýšlet. On i mnozí jiní. Bylo to lehké a snadné. Pokud se vítězilo, bylo všechno v pořádku, a co nebylo v pořádku, to se přehlédlo nebo omlouvalo

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje

Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje Muzeum Brněnska, p.o. Památník Mohyla míru Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje Pracovní listy Milí návštěvníci, vítáme Vás v muzeu Památníku Mohyla míru na Prateckém kopci, kde se dozvíte mnoho

Více

část šestnáctá Střední vrstva

část šestnáctá Střední vrstva část šestnáctá Střední vrstva Na začátku května se letos hodně oteplilo. Do školy se chodilo v kraťasech a v tričku, což stejně při vyučování nepomohlo. Ve třídě bylo horko a dusno. A když paní učitelka

Více

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách.

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Osm Kusů Brokátu Zeptal jsem se, k čemu se používá. Řekl na to : "K zahnání nemoci - to je první použití. Nikdy neonemocnět - druhé. Celý život být silný muž -

Více

Výprava za pokladem se odkládá. Musíme vypátrat, co to všechno znamená! řekl rázně Jaguár. Kamarádi pak dlouze diskutovali o tom, zda mapka s

Výprava za pokladem se odkládá. Musíme vypátrat, co to všechno znamená! řekl rázně Jaguár. Kamarádi pak dlouze diskutovali o tom, zda mapka s Pak už všichni napjatě čekali, kdy se konečně objeví Laurio a začnou si spolu hrát. Ahoj, kamarádi! pozdravila Laurio, když konečně dorazila na Území kamarádů. Ahoj, Laurio! odpověděli všichni sborově

Více

Taťana Březinová Tanec na paletě. Eroika

Taťana Březinová Tanec na paletě. Eroika 1 2 Taťana Březinová Tanec na paletě Eroika 3 Taťana Březinová, 2007 Eroika, 2007 ISBN 978-80-86337-70-8 4 Taťana Březinová Tanec na paletě 5 6 Poznámka autorky Knihou Tanec na paletě jsem se vyznala ze

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK Tréninkový deník na prázdniny 2014 Milý ragbisto, DOBŘE O SEBE PEČUJ Správný trénink jde ruku v ruce se správnou životosprávou a výživou. máš před sebou úžasné dva měsíce prázdnin. Zažiješ určitě spoustu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

Znovu se zaposlouchala. Všude bylo ticho jako v hrobě. Chuť vykouknout ven byla tak silná, že jí nemohla odolat. Rychle vklouzla pod záclony a

Znovu se zaposlouchala. Všude bylo ticho jako v hrobě. Chuť vykouknout ven byla tak silná, že jí nemohla odolat. Rychle vklouzla pod záclony a Čarodějná hodina Sofie nemohla spát. Škvírou mezi záclonami procházel zářivý paprsek měsíčního světla a dopadal přímo na její polštář. Ostatní děti v sirotčinci už dávno spaly. Sofie zavřela oči a ležela

Více

Změna života v sedmi dnech. Den druhý OBDIV

Změna života v sedmi dnech. Den druhý OBDIV Změna života v sedmi dnech Den druhý OBDIV 19 Stanislav Šlenc Ráno mě probudili ptáci. Otevřel jsem oči a uviděl nad sebou mezi korunami borovic, které se kolébaly, modrou oblohu zalitou sluncem. Mé včerejší

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_98 Jméno autora: Mgr. Lukáš Židek Třída/ročník:

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Zuzana Hauerlandová. Souvětí podřadné IV. shrnutí

Zuzana Hauerlandová. Souvětí podřadné IV. shrnutí Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Zuzana Hauerlandová Syntax Souvětí podřadné IV. shrnutí Materiál má podobu pracovního listu, pomocí něhož si žáci zopakují souhrnné vědomosti

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří,

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří, Nečekám, že budete nemusíte si půjčovat konali dobro. Existuje dělat něco dalšího. Protože nevím, zda můžete, víte? Situace každého je jiná. Proto nenutíme lidi, aby dělali dobré věci, i když je to dobré.

Více

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku JANA HOCHMANNOVÁ Román o krizi středního věku 12 Novinka Přijíždím domů z práce a manžel sedí u kávy. Spokojeně popíjí nápoj a šibalsky se na mě dívá. Neříká nic, jen mě pozoruje. Nevím, co si o tom mám

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI Téma měsíce: Postavy vánočního příběhu vyprávějí Prosinec 1 Prosinec 2 Prosinec 3 Prosinec 4 PŘEHLED Posel římského císaře Hospodský v Betlémě Ovčáci na betlémských

Více

ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ

ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ aktivita ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ ANOTACE: Žáci se prostřednictvím skutečných příběhů židovských žen za druhé světové války seznámí s problematikou holocaustu a diskutují na dané téma. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_366 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

M. M. Cabicar PRCEK PLOD NA PLANETĚ HUGO

M. M. Cabicar PRCEK PLOD NA PLANETĚ HUGO 1 M. M. Cabicar PRCEK PLOD NA PLANETĚ HUGO 2 Copyright: Autor: M. M. Cabicar Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-091-5 (epub) 978-80-7512-092-2 (mobipocket) 978-80-7512-093-9 (pdf)

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Obránci mlýna (Eckart zur Nieden, překlad: Pavel Mareš) 6. Švestkový koláč

Obránci mlýna (Eckart zur Nieden, překlad: Pavel Mareš) 6. Švestkový koláč 6. Švestkový koláč A určitě mi za to zaplatí? zeptal se Viktor nedůvěřivě. Ale to víš, že jo, odsekla Kristina skoro naštvaně. Řekl to docela jasně. Když budeš pilný, dostaneš padesát kaček. Vykročila

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

část sedmnáctá Konec?

část sedmnáctá Konec? část sedmnáctá Konec? A bylo to tady. Konec roku. Tedy abychom byli přesní konec školního roku. Poprvé v životě měl k té příležitosti Vojta připravené nové rifle a košili. Byla to zásluha Anežky. Přivezla

Více

Habermaaß-hra 4934. Rozruch na ledovci

Habermaaß-hra 4934. Rozruch na ledovci CZ Habermaaß-hra 4934 Rozruch na ledovci Rozruch na ledovci Odvážná cvrnkací hra pro 2 až 4 polární zvířátka ve věku od 5 do 9 let. Autor: Heinz Meister Ilustrace: Stephan Pricken Délka hry: cca. 15 minut

Více

Ahoj kamarádi, jste p emýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili?

Ahoj kamarádi, jste p emýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili? Ahoj kamarádi, určitě jste přemýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili? Jestli uvěřili tomu podivnému a podezřelému chlapíkovi a sedli

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: VY_32_INOVACE_ČJ5-L_13_TO JE JÍZDA 1

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: VY_32_INOVACE_ČJ5-L_13_TO JE JÍZDA 1 Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura Název výstupu: VY_32_INOVACE_ČJ5-L_13_TO JE JÍZDA 1 Datum vytvoření:

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné Druhy vedlejších vět Souvětí podřadné Podmětná vyjadřuje podmět věty řídící. Bývá připojena vztažným zájmenem kdo nebo co nebo spojkami že, aby apod., např.: Je pozoruhodné, že se poměrně málo otázek týkalo

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení: Název projektu: Šumavská škola = evropská škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12 /02.0010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ

Více

Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl

Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

PRÁCE S TEXTEM Ptala se Františky Marta. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování čtení a porozumění textu na základě doplnění jednotlivých vět textu podle rýmu

PRÁCE S TEXTEM Ptala se Františky Marta. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování čtení a porozumění textu na základě doplnění jednotlivých vět textu podle rýmu AUTOR Mgr. Jana Pikalová PRÁCE S TEXTEM Ptala se Františky Marta OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování čtení a porozumění textu na základě doplnění jednotlivých vět textu podle rýmu FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě.

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE Jméno Datum 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. 2. Vyhledej ve větách předložky a barevně je podtrhni. V rybníku se proháněli

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Určování slovních druhů, podstatná jména mluvnické kategorie, přídavná

Určování slovních druhů, podstatná jména mluvnické kategorie, přídavná Anotace Tematický celek zaměřený na tvaroslovné jevy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

Jak překonat rozchod. Radek Šíra

Jak překonat rozchod. Radek Šíra Jak překonat rozchod Radek Šíra 2 Radek Šíra, 2013 OBSAH Úvod... 4 1. Typy rozchodů... 5 1.1. Navrhovatel a obránce... 5 1.2. Délka vztahu... 6 2. Měsíc nové naděje... 8 2.1. Týden zármutku... 8 2.2. Týden

Více

UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého.

UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého. UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého. Pomůcky: pracovní list, DUHA 9/2014 2015. Přivítání Přivítáme se, přeptáme se dětí, jak se jim daří, a rozdáme si pracovní listy

Více

Mgr. Vlasta Hrádelová. ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.70 DATUM: 10. října 2013

Mgr. Vlasta Hrádelová. ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.70 DATUM: 10. října 2013 AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.70 DATUM: 10. října 2013 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Co je lepší.

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Co je lepší. Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Co je lepší Stručná anotace Pomocí příběhu si žáci uvědomují význam spolupráce

Více

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Název a logo Advent-Orion je ochranná známka zapsaná do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. Advent-Orion, Praha 2012 Ilustrace

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSE LADA ČESKÁ TELEVIZE blahopřání do obálky pohlednice balicí papíry dárkové tašky dárkové krabičky rozety a stuhy omalovánky pexesa vystřihovánky dopisní papíry diplomy lampiony

Více

Já se rozhodla vidět hvězdy. Je na nás, jak se rozhodneme. Je totiž důležité vstát a začít nanovo a věřit! Věřit v sebe a vlastní sílu dokázat i

Já se rozhodla vidět hvězdy. Je na nás, jak se rozhodneme. Je totiž důležité vstát a začít nanovo a věřit! Věřit v sebe a vlastní sílu dokázat i Hleděli dva vězni z okna ven, jeden viděl hvězdy, druhý bláto jen. Já se rozhodla vidět hvězdy. Je na nás, jak se rozhodneme. Je totiž důležité vstát a začít nanovo a věřit! Věřit v sebe a vlastní sílu

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.)

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_ 48 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 16.12.2011

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Pokud chcete do textu vložit fotografii, abyste jej oživili, měli byste myslet na následující:

Pokud chcete do textu vložit fotografii, abyste jej oživili, měli byste myslet na následující: Obrázek v textu Pokud chcete do textu vložit fotografii, abyste jej oživili, měli byste myslet na následující: 1) Mám skutečně fotografii do textu dát? Ne vždy je vložení fotografie do textu vhodné. Text

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Radek Šíra, 2013. Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013. Sbal ji je registrovaná ochranná známka

Radek Šíra, 2013. Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013. Sbal ji je registrovaná ochranná známka Radek Šíra, 2013 Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013 Sbal ji je registrovaná ochranná známka 2 Obsah Úvod... 4 Ženské pohlaví... 5 Příprava... 10 Fyzická příprava... 10 Psychická příprava... 11 Příprava

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_119 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2 Hlava 10 Inteligence 2 Učedníkova kápě zvyšuje znalosti o 1 10 Síla 2 Helma bystrosti zvyšuje inteligenci o 1 20 Síla 3 Helma vůdce zvyšuje výdrž o 2 10 Síla 2 Obratnost 2 Rytířská helma zvyšuje výdrž

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Slovní druhy Anotace Pracovní listy k procvičování slovních druhů a slovnědruhových homonym. Jednotlivé

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více