Řád 14. cyklistického závodu Kowary Pomezní Boudy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řád 14. cyklistického závodu Kowary Pomezní Boudy"

Transkript

1 Řád 14. cyklistického závodu Kowary Pomezní Boudy 1. Cíl akce - zvýšení popularity cyklistiky jako formy zábavy, formy aktivního odpočinku, rekreace a sportu - zvýšení povědomí o turistických místech v okolí Kowar 2. Organizátor - Městský úřad v Kowarech - Sdružení měst a obcí Krkonoše se sídlem v Bukowiec - Organizátorem je Jerzy Gadomski Termín a místo - Závod začíná (pondělí) v Kowarech - Trasa Kowary ul. Jagiellończyka - Przełęcz Okraj Mala Upa, Pomezní Boudy 4. Přihlášení k závodu - Přihlášky k závodu budou přijímány do : o Prostřednictvím vyplněného elektronického formuláře na o Předložením vyplněné registrační karty v turistickém informačním centru v Kowarech (ulice 1 Maja 1a), registrační karta je k vyzvednutí tomto informačním centru nebo je ke stažení na stránkách - Každý účastník souhlasí s následujícím ustanovením: Organizátor a všechny osoby spolupracující s organizátorem nezodpovídají za újmy na zdraví, majetku a aktiv závodníků, které mohou nastat před, během nebo po závodě. Účastníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Účastníci musí nést odpovědnost, i právní odpovědnost, za škody (způsobené na zdraví a majetku v průběhu akce). Přijetím tohoto prohlášení se účastníci vzdávají svého práva na vymáhání vzniklé škody vzniklé při akci od organizátora akce.v případě nehody, nevznikají žádné nároky vůči organizátorovi. Během závodu je nutné dodržovat pokyny policie a podmínky těchto pravidel. Souhlasíte s podmínkami účasti na této akci. Fotografie, video a natáčené rozhovory s Vaší osobou a s Vašimi osobními údaji, mohou být použity pro mediální účely (tisk, rozhlas, televize). Svým podpisem stvrzujete, že jste se seznámili se všemi podmínkami a pravidly této hospodářské soutěže. Dále stvrzujete, že jste vyplnil formulář pravdivě a úplně. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány pořadatelem Cyklistický závod Kowary Pomezní Boudy je v souladu se zákonem 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Sbírka zákonů č. 133, poz. 883).. Přečetl jste si podmínky akce Cyklistický závod Kowary Pomezní Boudy, který se bude konat dne , a souhlasíte s podmínkami soutěže. Prohlašujete, že jste dovršil 18 let nebo se účastníte se souhlasem zákonných zástupců. V případě, že jste vyplnil přihlášku v elektronické podobě, tak prohlašujete, že se tak stalo z Vaší vlastní vůle nebo se souhlasem zákonných zástupců. Prohlašujete, že nebudete zasahovat do vzhledu výsledného startovního čísla. V případě poškození startovního čísla, můžete být z akce vyloučen. Dodržíte pokyny účasti na akci, které jsou uvedeny na webových stránkách závodu. V případě odstoupení z akce neprodleně informujte časovou obsluhu, která Vás ze závodu vyloučí.

2 Každý účastník závodu se účastní na vlastní odpovědnost, v případě nezletilých účastníků pod vedením zákonných zástupců. Každý účastník je povinen jet s připevněnou ochrannou přilbou. Účastníci závodu bez ochranné přilby budou diskvalifikováni. 5. Startovné - Startovné lze uhradit bankovním převodem na účet Města Kowary s číslem s poznámkou Wjazd na Okraj + s uvedením věkové kategorie. - Startovné pro účastníky silničního závodu: o Do 18 let 15 zl převodem na účet 20 zl v den konání akce o Nad 18 let 30 zl převodem na účet 40 zl v den konání akce - Startovní pro účastníky MTB závodu: o Do 18 let 15 zl převodem na účet 20 zl v den konání akce o Nad 18 let 30 zl převodem na účet 40 zl v den konání akce - Registrační poplatek, startovné, bude použit na organizaci soutěže a náklady vztahující se k přípravě a průběhu závodu. Pokud startovné zaplatíte v den konání akce přímo na místě, bude Vám vystaveno potvrzení o zaplacení. Organizátor nevystavuje faktury s DPH. 6. Podmínky účasti - Účastníkem akce může být: o Osoba, zaregistrovaná dle článku 4 o Osoba, která uhradí startovné a obdrží startovní číslo o Osoba, která bude souhlasit s podmínkami účasti na závodu a svůj souhlas stvrdí podpisem 7. Závody - závod na čas silniční a MTB trasou - každý startuje individuálně ze společného místa pro obě trasy Kowary ul. Jagiellończyka - společnými stanovišti na obou trasách jsou hranice ČR a PL a parkoviště na Pomezních Boudách u Infocentra - startuje se každých 30 s - silniční trasa vede přes - ulicami, Wł. Jagiellończyka, Leśną, Wolności, Rejtana, RozdroŜe Kowarskie, hranice, parkoviště - MTB trasa vede přes - ul Jagiellończyka Leśną, trasą rowerową ER-2, śółtą Drogą, Przełęcz, hranice, parkoviště 8. Provoz - Závod bude probíhat bez omezení provozu. Místa, která jsou zvláště nebezpečná, bude hlídat policie. Účastníci musí být velmi opatrní na vozidla vyjíždějící z vedlejších

3 komunikací, budov atp. Všichni účastníci si musí být vědomi toho, že jsou účastníci silničního provozu na veřejné komunikaci a měli proto využívat pravého jízdního pruhu a dodržovat pravidla silničního provozu. Organizátor neručí za vznik možných kolizí a nehod na této trase. 9. Hodinový plán akce zahájení závodu čestnou jízdou ulicemi města do Aleje osobností polských cyklistů a odhalení tabulí s nově přidanými osobnostmi start prvního závodníka z ulice Jagiellończyka příjezd posledního závodníka na hranice vyhlášení vítězů a rozdání ocenění v ulici Jagiellończyka 10. Kategorie Silniční závod Věkové kategorie platí jen pro muže. Ženy nebudou rozděleny do věkových kategorií. MTB závod Věkové kategorie platí jen pro muže. Ženy nebudou rozděleny do věkových kategorií. Zároveň bude probíhat i vyhodnocování všech účastníků, tzv. kategorie OPEN, ve kterém budou hodnoceni nejlepší účastníci, bez ohledu na pohlaví a věkovou kategorii, z každé trasy.

4 11. Ocenění - Každý účastník obdrží diplom o absolvování závodu. - V každé kategorii obdrží medaile a diplomy účastníci akce, kteří se umístí na 1., 2. a 3. místě s min. 10 účastníky. V případě nižší účasti v kategorii dostane medaili a diplom pouze účastník na 1. místě. Diplomy dostanou všichni účastníci, umístění na místech Vítězové kategorie OPEN obdrží poháry, speciálně připravené od sponzorů. - Oceněni budou i: o Nejmladší účastník o Nejstarší účastník o Největší rodina o Nejrychlejší účastník na silnici o Nejrychlejší účastnice na silnici o Nejrychlejší účastník na MTB o Nejrychlejší účastnice na MTB o Handicapovaní 12. Účast - každý účastník dostane: o mapu trasy o startovní číslo o elektronický měřič času (výsledky budou dostupné na internetu) o možnost využít zdravotní zázemí o poukaz na jídlo podávané po nasazení měřícího čipu o občerstvení v cíli o úrazové pojištění o možnost umytí kola v cíli o možnost účastnit se losování a dalších soutěží o energetické nápoje - Fotografie z akce budou ke stažení na webových stránkách - Výsledky bude možné poslat na mobilní telefon (pokud ho účastník podá) 13. Bezpečnostní nařízení - Obě cesty budou označeny a zajištěny páskou oddělující překážky od cesty. Akce bude oznámena příslušným úřadům. Lékařská pomoc bude poskytována v nemocnici na adrese: Kowary Street. Sanatoryjna 15 Tel Na trase budou techničtí soudci, kteří budou hlídat dodržování pravidel. Ti účastníci, kteří poruší pravidla budou diskvalifikováni. 14. Závěrečná ustanovení - Všichni účastníci akce musí být úrazově pojištěni. Ostatní účastníci akce jsou povinni dodržovat pravidla akce. - Ve sporných situacích bude rozhodovat technický soudce a organizátor akce. - Organizátor nenese odpovědnost za ztracené věci a nehody způsobené účastníky akce. - Účastníci závodu musí mít během závodu nasazené ochranné přibly. - Akci bude zajišťovat policie a Hasičský záchranný sbor a Horská služba, Policejní okrsek v Kowary. - Organizátor si vyhrazuje právo spojit jednotlivé kategorie ve větší, v případě malého množství účastníků ve skupině. - Organizátor neodpovídá za úrazy vzniklé při akci.

5 - Každý účastník se účastní soutěží na vlastní nebezpečí. Pořadatel neodpovídá za žádné kolize a nehody na trase. - Organizátor neodpovídá za chybějící položky v kategoriích. - Neznalost pravidel nebude považovat za omluvu. - Každý účastník je povinen přidělat startovní číslo před kolo na řízení a pomocí špendlíků na záda. Obě čísla musí být viditelná Číslo na zádech nesmí být zakryto částí oděvu a nesmí volně vlát ve větru. Účastník musí používat pouze čísla, která obdrží od organizátora. - Trasa závodu zahrnuje strmé stoupání a nebezpečné sjezdy. - Akce se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. - Organizátor si vyhrazuje právo zrušit akci v důsledku přírodních pohrom nebo jiných skutečností považovaných za "vyšší moc". - Všichni účastníci akce musí dbát na čistotu trasy a neodhazovat odpadky. - V případě zrušení akce ze strany organizátora, organizátor nemusí vyplatit úhradu poplatku. - Účastník akceptuje podmínky těchto pravidel vyplněním elektronické přihlášky a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů. - Účastník souhlasí s tím, že jeho fotografie a filmy z průběhu akce budou zveřejněny.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1) Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XIII. MOGUL Rallye Železné hory 15.-16. 8.2014

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XIII. MOGUL Rallye Železné hory 15.-16. 8.2014 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XIII. MOGUL Rallye Železné hory 15.-16. 8.2014 www.rallyepardubice.cz Obsah ZU: 1. Charakteristika rallye 2. Přihlášení k rallye 3. Startovné 4. Klasifikace vozidel 5. Přehled důležitých

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 3. Pewag Rally Orlické hory

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 3. Pewag Rally Orlické hory Informace: www.rallyoh.cz ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 3. Pewag Rally Orlické hory Obsah: 1. Charakteristika rallye 2. Přihlášení k rallye 3. Startovné 4. Klasifikace vozidel 5. Přehled důležitých termínů 6. Organizace

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VI. Rallye České Středohoří

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VI. Rallye České Středohoří Souhrn informací: www.vtr.cz Obsah ZU VI. Rallye ČS: 1. Charakteristika rallye 2. Přihlášení k rallye 3. Startovné 4. Klasifikace vozidel 5. Přehled důležitých termínů 6. Organizace 7. Seznamovací jízdy

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V. Yokohama rally Orlické hory

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V. Yokohama rally Orlické hory Souhrn informací: www.rallyoh.cz ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V. Yokohama rally Orlické hory Obsah ZU V. Rally OH: 1. Charakteristika rallye 2. Přihlášení k rallye 3. Startovné 4. Klasifikace vozidel 5. Přehled

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU ECCE HOMO ŠTERNBERK. 4.-6. června 2010 HLAVNÍ ZÁVOD:

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU ECCE HOMO ŠTERNBERK. 4.-6. června 2010 HLAVNÍ ZÁVOD: ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU ECCE HOMO ŠTERNBERK VELKÁ CENA ČR V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU 4.-6. června 2010 HLAVNÍ ZÁVOD: MISTROVSTVÍ EVROPY V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XI. MOGUL Rallye Železné hory 17.-18.8.2012

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XI. MOGUL Rallye Železné hory 17.-18.8.2012 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XI. MOGUL Rallye Železné hory 17.-18.8.2012 www.rallyepardubice.cz Obsah ZU: 1. Charakteristika rallye 2. Přihlášení k rallye 3. Startovné 4. Klasifikace vozidel 5. Přehled důležitých

Více

Zveřejnění mapy trasy a RZ Místo: tiskoviny, www.rallykrkonose.cz, www.autosport.cz a další webové servery Datum: 1. 6. 2008

Zveřejnění mapy trasy a RZ Místo: tiskoviny, www.rallykrkonose.cz, www.autosport.cz a další webové servery Datum: 1. 6. 2008 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 2. Rally Krkonoše Trutnov 13. - 14. 6. 2008 Mistrovství České republiky historických automobilů Pohár České republiky v rally Pohár mládeže Česká Trophy Rally pravidelnosti Volný pohár

Více

Pravidla seriálu Kolo pro život 2015

Pravidla seriálu Kolo pro život 2015 Pravidla seriálu Kolo pro život 2015 1. Seriál Kolo pro život (KPŽ) 1.1 termínová listina KPŽ 2.1 vyplnění přihlášek a registrace 3.1 věkové kategorie závodníků v seriálu KPŽ 2015 4.1 řazení na startu

Více

XIV. ročník mezinárodní veterán rallye historických motocyklů PACOVSKÝ OKRUH 2015 20. června 2015. Propozice

XIV. ročník mezinárodní veterán rallye historických motocyklů PACOVSKÝ OKRUH 2015 20. června 2015. Propozice AMK, člen Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ČR, spolu s Městem tradičně pořádá každý rok třetí sobotu v červnu mezinárodní soutěže historických motocyklů. Soutěž se jede za podobných technických

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

7. názvy jednotlivých kategorií mohou být upraveny v rozpisech jednotlivých závodů: např. muži open, expert, apod.

7. názvy jednotlivých kategorií mohou být upraveny v rozpisech jednotlivých závodů: např. muži open, expert, apod. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA I. Licence a klasifikace (rozdělení) závodníků 1. V souladu s generálními reglementy UCI se vydávají mezinárodní licence cestou členských cyklistických svazů v rámci UCI. 2. Licence

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N. 1. Přeprava: Autobusy, auty různého typu, letecky, vlaky, loděmi (včetně člunů), na slonech, velbloudech, pštrosech, koních a jiných zvířatech používaných

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy aukčního řádu upravujícího účast na internetové aukci v systému společnosti Aladin Antik s. r. o. provozovaném na portálu www.galerieplatyz.cz a pravidla jejího průběhu a užívání I. Úvodní ustanovení Tyto

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE Radouňská Rallye 27. - 28. 6. 2014 1. POPIS SOUTĚŽE. Radouňská Rallye je automobilová soutěž, zařazená do ČMPR 2014 s přístupem i široké veřejnosti pro začínající

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vážení klienti, dovolujeme si Vám poděkovat za projevenou důvěru a ujistit Vás, že jsme udělali vše potřebné pro Vaši plnou spokojenost na Vaší dovolené. Pro Vaši příjemnou dovolenou

Více

MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA SKIBOBŮ IWO

MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA SKIBOBŮ IWO FEDERATION INTERNATIONALE DE SKIBOB - FISB MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA SKIBOBŮ IWO 1 Stanovení pojmů 1. Státní svazy spadající pod Mezinárodní skibobovou federaci - FISB - provozují skibobový sport jako čistě

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE. MULTI-S Radouňská Rallye 26. - 27. 6. 2015

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE. MULTI-S Radouňská Rallye 26. - 27. 6. 2015 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE MULTI-S Radouňská Rallye 26. - 27. 6. 2015 1. POPIS SOUTĚŽE. Radouňská Rallye je automobilová soutěž, zařazená do ČMPR 2015 s přístupem i široké veřejnosti pro začínající

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE Radouňská Rallye 25. - 26. 6. 2010 1. POPIS SOUTĚŽE. Radouňská Rallye je automobilová soutěž, zařazená do VP 2010 s přístupem i široké veřejnosti pro začínající i

Více

Praktické rady klientům

Praktické rady klientům Sdružené pojištění vozidla 7506 10/2010 Praktické rady klientům 1. Jak postupovat v případě dopravní nehody? Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný

Více

Praktické rady klientům

Praktické rady klientům Sdružené pojištění vozidla 7506 10/2011 Praktické rady klientům 1. Jak postupovat v případě dopravní nehody? Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný

Více

mezinárodní veterán rallye historických motocyklů PACOVSKÝ OKRUH 2009 20. červen 2009 ředitel soutěže:

mezinárodní veterán rallye historických motocyklů PACOVSKÝ OKRUH 2009 20. červen 2009 ředitel soutěže: AMK, člen Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ČR, spolu s Městem pořádá další ročník mezinárodní soutěže historických motocyklů vyrobených do konce roku 1970. Soutěž se jede za podobných technických

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří CK BL Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě a) přihlášky na zájezd odeslané zákazníkem (příp.

Více

Praktické rady klientům

Praktické rady klientům Sdružené pojištění vozidla 7506 10/2009 Praktické rady klientům 1. Jak postupovat v případě dopravní nehody? Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU ECCE HOMO ŠTERNBERK VELKÁ CENA ČR V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU ECCE HOMO ŠTERNBERK VELKÁ CENA ČR V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU ECCE HOMO ŠTERNBERK VELKÁ CENA ČR V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU 31. května - 2. června 2013 HLAVNÍ ZÁVOD: MISTROVSTVÍ EVROPY V ZÁVODECH

Více

ACCR - Car Club of Nuclear Power Plant Dukovany XV. HORÁCKÁ RALLY. Třebíč 21. 23. 10. 2004. Mezinárodní mistrovství České republiky v rally

ACCR - Car Club of Nuclear Power Plant Dukovany XV. HORÁCKÁ RALLY. Třebíč 21. 23. 10. 2004. Mezinárodní mistrovství České republiky v rally AČR - Auto klub elektrárna Dukovany ACCR - Car Club of Nuclear Power Plant Dukovany XV. HORÁCKÁ RALLY Třebíč 21. 23. 10. 2004 Mezinárodní mistrovství České republiky v rally Zvláštní ustanovení AČR AK

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 8. Trotina Rally Krkonoše 8. 9. 11. 2014. Volný podnik OBSAH:

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 8. Trotina Rally Krkonoše 8. 9. 11. 2014. Volný podnik OBSAH: ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 8. Trotina Rally Krkonoše 8. 9. 11. 2014 Volný podnik OBSAH: 1. Úvod 2 2. Organizace 2 3. Program 3 4. Přihlášky 4 5. Pojištění 5 6. Reklama a označení 5 7. Pneumatiky 5 8. Palivo 6

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o zájezdu (dále jen

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více