Letní provoz Městské zámecké expozice EKO koutek Léto v zámecké zahradě Máchovské imprese Společenská rubrika Ze sportu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Letní provoz Městské zámecké expozice EKO koutek Léto v zámecké zahradě Máchovské imprese Společenská rubrika Ze sportu"

Transkript

1 Letní provoz Městské zámecké expozice EKO koutek Léto v zámecké zahradě Máchovské imprese Společenská rubrika Ze sportu ČERVENEC SRPEN 7,8/2012 VÝSTAVNÍ SÁL MKZ KRAJKA, HEDVÁBÍ A KERAMICKÝ ŠPERK do MĚSTSKÁ ZÁMECKÁ EXPOZICE letní provoz, každý den 9-12 a hod. Výstavy: Obrazy s příběhem, J. A. Bubák do Máchovské imprese, putovní výstava od do Tajemné podzemí od do MUZEUM Historie Masarykova náměstí do GALERIE ČESKÁ BRÁNA út so od 13 do 17 hod. PROMENÁDNÍ KONCERTY každý pátek od v parku na náměstí 7. července LÉTO V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ Cirkus plný pohádek Divadlo Krtek v zámecké zahradě od 18 hod. Jednotné vstupné: 30 Kč 9. července MUZEUM V PONDĚLÍ Po stopách krajanů v Jižní Americe Od 17 hod., vstupné: 20 Kč 13. července MŠE SVATÁ V zámecké kapli sv. Josefa od 18 hod. PAMÁTKY NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE Výstava v sakristii zámecké kaple sv. Josefa 14. července STŘEDOVĚKÝ JARMARK Od 10 do 17 hod. v parku na náměstí 20. července FOTOKOUTEK Dějinné události v dobových fotografiích s J. Filipem a J. Juřenou V muzeu od 17 hod., vstupné: 20 Kč 21. července Zkouším si píseň lesa hrát Radek Tomášek a František V. Zikmund V muzeu od 18 hod., vstupné: 100 Kč 26. července MUZEUM výstava Malířka Zdenka Braunerová, múza spisovatelů, básníků, malířů a sochařů Vernisáž od 17 hod. 4. srpna LÉTO V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ Ořechová pohádka Divadlo Rolnička Liberec od 18 hod. Jednotné vstupné: 30 Kč 10. srpna MŠE SVATÁ V zámecké kapli sv. Josefa od 18 hod. 13. srpna MUZEUM V PONDĚLÍ Pohádky pod pokličkou O lidových ústních tradicích vypráví K. Jeníčková Od 17 hod., vstupné: 20 Kč 17. srpna FOTOKOUTEK Dějinné události v dobových fotografiích s J. Filipem a J. Juřenou V muzeu od 17 hod., vstupné: 20 Kč 24. srpna MUZEJNÍ NOC od 17 hod. 25. srpna LÉTO V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ Muži ve zbrani Divadýlko na dlani od hod. Jednotné vstupné: 60 Kč 31. srpna Loučení s prázdninami v parku na náměstí od 14 hod VÝSTAVNÍ SÁL MKZ Bělské náměstí neznámé Zahájení výstavy v sále MKZ od 16 hod.

2 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SPRÁVA MĚSTA Z jednání zastupitelstva města v červnu Ve středu se opět sešli zastupitelé města na svém jednání. Byl schválen závěrečný účet města za rok 2011, přijaty dary 5000 Kč od fyzické osoby na nákup ultrazvuku do gynekologické ambulance, Kč od firmy SaM Česká Lípa na úhradu nákladů spojených se slavnostním otevřením náměstí a Kč od Škody Auto na obnovu zeleně u Základní školy v Máchově ulici. Dále došlo ke schválení dvou rozpočtových opatření, kterými byla upravena výše rozpočtu města. V době přípravy tohoto vydání zpravodaje činila Kč. V minulosti město odkoupilo od soukromých vlastníků část pozemku k vybudování přístupové cesty o šířce 6 metrů v Tréglově ulici. V dalších letech pokračovala výstavba rodinných domů a změnily se předpisy stanovující šíři přístupových cest, a to na 8 metrů. Proto město opět oslovilo vlastníky s dalšími dvěma metry výkupu, jinak by totiž k budoucí výstavbě cesty mezi domy ani dojít nemohlo. Zastupitelé schválili odkup pozemku od vlastníka pozemku p. č.1194/71 a zároveň dojde k opětovné výzvě ostatním vlastníkům pozemků, aby městu umožnili vykoupit zbývající metry tak, aby byla dodržena uliční čára a byl zachován nejnižší limit pro šíři vozovky. Město se připravuje na revitalizaci stromořadí v ulicích Kuřívodská, Lidová a Páterovská. Stáří několika desítek vzrostlých stromů vyžaduje údržbu prořezy, u některých jedinců zřejmě dojde i k pokácení. V minulém roce byl proveden dendrologický průzkum, který přinesl pozitivní zjištění, že aleje nejsou napadeny dřevokaznými houbami v takové míře, aby se musely všechny stromy vykácet. Proto byl navržen postup údržby tak, aby došlo ke zpevnění, prořezání větví, vyvázání větví a k dalším odborným zásahům do několik desítek let starých stromů. Zastupitelé proto souhlasili s podáním žádosti do Operačního programu ŽP na prostředky ve výši Kč, kterými by bylo možné revitalizaci tří alejí provést. Podíl města by činil 10 % z uvedené částky. Na podzim letošního roku město tento projekt hodlá podat, s realizací se počítá na podzim 2013 po výběru dodavatele v průběhu příštího roku. V dalším jednání zastupitelé schválili závěrečné účty Mikroregionů Podralsko a Máchův kraj, kde je město členem sdružení obcí. Projednávaly se také dva návrhy člena ZM J. Sýkory na vydání směrnice města o veřejných zakázkách malého rozsahu a na modernizaci webových stránek. Ke směrnici se zastupitelé ještě vrátí na svých dalších jednáních. V závěrečné části jednání pak informoval člen ZM Ing. Kouba o jednání Valné hromady společnosti VaK, a. s., a práci na novém územním plánu města. Starosta města Ing. J. Verner podal zastupitelstvu informace o situaci kolem realizace opravy Mělnické ulice a dalších staveb ve městě v režii Středočeského kraje. -gal- EKO koutek Naše město Bělá pod Bezdězem recyklací starých spotřebičů výrazně přispělo k ochraně životního prostředí Loni občané odevzdali k recyklaci 307 ks televizí, 126 ks PC obrazovek, 1611 kg drobného elektra. Občané našeho města již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studie neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Letos poprvé jsme získali certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových obrazovek, ale také o významu sběru drobných spotřebičů. Sběr, doprava, demontáž a následné využití frakcí zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů představuje nezanedbatelný přínos pro životní prostředí a úsporu přírodních zdrojů. Díky zpětnému odběru: jednoho kusu televize (resp. obrazovky) dojde k úspoře elektrické energie ve výši 162,39 kwh (125,04 kwh u obrazovky). Stejné množství energie spotřebuje např. 60W žárovka svítící nepřetržitě 4 měsíce (3 měsíce u obrazovky); jednoho kusu notebooku dojde k úspoře energetických surovin (např. se nemusí vytěžit 6,8 litrů ropy). Stejné množství ropy se např. spotřebuje k ujetí 100 km v osobním automobilu s běžnou spotřebou nebo k úspoře 392 litrů pitné vody, čímž nevznikne stejné množství znečištěných vod. Stejné množství vody je např. spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí; sta kusů mobilních telefonů dojde ke snížení produkce skleníkových plynů, protože není vyprodukováno 122 kg CO₂ ekv. Stejné množství CO₂ vyprodukuje automobil, který ujede čtyři jízdy mezi Prahou a Brnem; dojde ke snížení produkce nebezpečných odpadů o 563 kg. Stejné množství nebezpečného odpadu...se uspoří primární suroviny ruda Recyklací vysloužilých elektrozařízení milionů kg 200 kg 200 kg...se získá 1 kg zlata 1 kg železa 1 kg mědi kg 13 kg Odevzdávat vysloužilá elektrozařízení na místa zpětného odběru se opravdu vyplatí! vyprodukuje za rok 140 domácností. Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík. 0,16 kg 1 litr ropy 1 tuna CO kg 2 kg 1,69 kg 10,7 kwh 0,086 kg 0...se ušetří 1 kwh el. energie 1 strom za 100 let...se uspoří černé uhlí výhřevnost absorbce EW_odpadforum_plakatA3_final.indd Odd1: :35:05 2

3 DĚNÍ VE MĚSTĚ Dětský den se Slonem je minulostí Radost na rybníce Tak jak se stalo v posledních letech zvykem, i letos pořádala MO ČRS v sobotu dětský den se Slonem. Ten byl rozdělen na dvě části. Od časného rána až do 13. hodiny patřil rybník mladým rybářům. Celý týden jsme s napětím očekávali, jaké bude počasí, a protože meteorologická předpověď nevěštila nic dobrého chladno a přeháňky byla účast 59 dětí (17 dívek a 42 chlapců) velmi milým překvapením. Mladí rybáři se při tradičním dětském rybářském závodu pustili do dvoupoločasového klání s vervou a elánem jim vlastním a svedli čestný souboj o každou rybičku, vždyť každý ulovený centimetr rozhodoval o jejich umístění. Děti mohutně povzbuzovány svým dospělým doprovodem dosáhly velmi pěkných výsledků. O tom, že jablko nepadá daleko od stromu, přesvědčil Dušan Hýbner mladší, který jasně zvítězil před druhou Pavlínou Kulhavou z Uherců a třetím Alešem Bartoňem z Katusic. To jsou tedy ti, co obsadili letos stupně vítězů. Ovšem činili se i ostatní, a jak bývá dobrým zvykem, ceny si odnesli všichni účastníci, tedy i ti, co neměli štěstí a nechytili nic. Nakonec byli snad všichni spokojeni. A ještě poznámka o tom, jak si vedl bělský potěr. V konkurenci dětí z České Lípy, Nového Boru, Prahy, Benátek nad Jizerou, Mladé Boleslavi atd., tak pestrá byla startovní listina, si naši mladí rybáři nevedli vůbec špatně a do první dvacítky se jich vešel celý tucet. A tak Jakub Coufal, Šárka Škodová, Tereza Kleinová, Antonín Tošovský nejml., David Knap, Viktorie Neprašová a další jsou příslibem pro budoucnost sportovního rybolovu v Bělé. Sobota se nakonec vyjasnila do velmi pěkného dne. Závody skončily a už tu bylo odpoledne a s ním program dětského dne. Po 13. hodině přijeli dobrovolní hasiči z Bělé a ihned začali akci požární útok na určené cíle (tři barevné terče na hladině rybníku). Na osmi stanovištích děti soutěžily jak v dovednostech, tak i vědomostních disciplínách (kuželky, házení kroužků, poznávání dopravních značek, poznávání ryb, zdravotní výchova, rybolovná technika apod.) Velký zájem byl o tradiční projížďky na lodičce, a tak měl lodivod Karel Coufal plné ruce práce, aby uspokojil všechny zájemce. Následovalo vystoupení Policie ČR a zástupci kynologického klubu předvedli se svými čtyřnohými přáteli kus cvičitelského umu s odborným výkladem R. Femiaka. Výborně zafungovala výtvarná dílna Ivy Křivánkové. Vybrat z 200 výkresů Slona ten nejhezčí byl opravdu těžký úkol. Celé odpoledne hudebně doprovodila skupina Bráchové, hrála výborně a musela se líbit všem. Děti odsoutěžily a za svou snahu a námahu byly odměněny D. Hýbnerem v kostýmu vodníka dárkovým balíčkem. Dostalo se na všechny, nakonec se počet dětí vyšplhal na 340, z čehož máme velkou radost. Je to důkaz, že úsilí a čas věnovaný přípravě mají smysl. A na závěr už jen poděkování. Nejprve tedy sponzorům, děkujeme všem, kteří jste přispěli a bez kterých by uspořádání takovéto akce bylo velmi obtížné: městskému úřadu, podnikatelům a majitelům firem, živnostníkům, lékařům i všem drobným přispěvatelům z řad rybářů naší MO. Věříme, že nám zachováte přízeň i pro roky následující. Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří se svou prací podíleli na hladkém průběhu celého dne. Za výbor MO ČRS J. Tošovský Ani letos jsme nezapomněli na MŠ a jsme uspořádali pro děti z MŠ poznávací a zábavné dopoledne. Toho se zúčastnila tři oddělení, 62 dětí společně se svými učitelkami. Děti se svezly na lodičce, zkusily si různé dovednostní i poznávací hry a nakonec i samotný rybolov. Po malém občerstvení nás děti odměnily krásnými kresbami, za které moc děkujeme, rozloučily se a my se těšíme zase za rok na shledanou. Jedním z cílů našeho třídního vzdělávacího programu bylo seznamování se a poznávání okolí našeho města, orientování se v jeho blízkém okolí, a vytváření si tak pozitivního vztahu k městu, ve kterém žijeme. Jedním z krásných míst, které stojí za poznání, je bezesporu náš rybník Slon. A aby byly prožitky dětí ještě silnější, pomohli nám naši rybáři. Již posedmé jsme se sešli společně na rybníce. Děti si užily dopoledne plné zážitků - jízdu na lodičkách, chytání ryb na udici a různé soutěže. Tentokrát nám přálo i počasí. U rybníka bylo nádherně. Věříme, že alespoň něco málo z těchto prožitků v dětech zůstane. Budou si pamatovat, že příroda se má chránit, aby bylo všude tak krásně jako na našem bělském rybníce. Rybářům moc děkujeme za čas strávený s námi. Vaše učitelky a spokojené děti z MŠ Velenského Bělá pod Bezdězem S výše uvedenou obavou se rodiče často obracejí na pracovníky občanského sdružení Semiramis, které se také ve městech Mladoboleslavska zabývá protidrogovou prevencí. Rádi by slyšeli univerzální návod, jak v takovém případě postupovat, co ověřit, co nezanedbat, a především, jak dítěti pomoci. Na úvod je třeba říci, že milující rodič má zájem o své dítě a přirozenou součástí tohoto vztahu je i strach. Není nic špatného na faktu, že své podezření sděluje odborníkovi, že vyhledává informace a seznamuje se s možnostmi nápravy nežádoucího stavu. To, že dítě bere drogy, nemusí být, alespoň z počátku, vůbec nápadné. Přesto existují signály, které napovídají, že něco není v pořádku. Proto je dobré o těchto věcech vědět. Mezi typické příznaky patří: změny chování a nálad únava, ospalost, vyčerpanost organismu slovní útoky, agrese, vyhledávání vyhraněné společnosti tajnůstkářství, nedůtklivost, samotářství Pomoc, moje dítě asi bere drogy! paranoia, podezřívání okolí, ztráta koncentrace nechuť k jídlu, hubnutí celková změna životního stylu v krátké době ztráta původních zájmů, problémy ve škole prodej věcí, krádeže Pokud se k vyjmenovanému přidají i fyzické projevy, jako změna velikosti zorniček, dech páchnoucí např. toluenem, červené bělmo, špatná pleť, modřiny, jizvy po vpichách aj., je podezření více než oprávněné. Co dělat při podezření či zjištění, že dítě užívá drogy? Především nepanikařit. Je dobré mít přehled o základních druzích drog, jejich účincích, způsobu aplikace, vzhledu, cenách, infekčních nemocech, zákonech atd. Je třeba s dítětem mluvit - na místě jsou přímé otázky typu: proč s drogami začalo, jaké pocity mu droga přináší apod. Dobré je jasně 3 prezentovat svůj postoj k drogám. Nevyčítat, nekázat, a hlavně naslouchat; vyhledat odborníky (s dítětem i bez) - navrhnou optimální způsob řešení, popř. předají kontakty na léčebná zařízení. Kontakty na Semiramis o. s.: K-centrum Mladá Boleslav, Adresa: Ptácká 162, Mladá Boleslav, Tel.: , Po-Pá od 10 do 17 hod Sběr odhozených injekčních stříkaček, poradenství pro uživatele návykových látek a výměnný program: Centrum terénních programů Středočeského kraje Tel.: , , Anonymní drogová poradna: Semiramis o. s.

4 DĚNÍ VE MĚSTĚ Úspěch mladých fotbalistů v turnaji Coca-Cola Družstvo mladých fotbalistů z bělské základní školy se na jaře zúčastnilo celorepublikového fotbalového turnaje Coca- Cola. Na zápasy prvního kola chlapci odjeli do Bakova nad Jizerou, kde se utkali s mužstvy ze ZŠ Bakov, ZŠ Bezno a 7. ZŠ z Mladé Boleslavi. Toto kolo naši fotbalisté vyhráli a postoupili do druhého kola soutěže, které se konalo v Lysé nad Labem. Zde byli jejich soupeři domácí hráči Lysé, hráči 1. ZŠ Mnichovo Hradiště a mužstvo ZŠ K. H. Máchy z Doks. Po urputných bojích a s jistou dávkou štěstí naše mužstvo opět dokázalo, že je nejlepší a bude pokračovat v soutěži. Mladí fotbalisté se plni odhodlání vydali do Železného Brodu, kde se ve třetím kole utkali s domácími hráči ZŠ Železný Brod, s fotbalisty ze ZŠ Ústí nad Labem a ZŠ Dolní Poustevna. I zde se jim dařilo a stačily by jen další dva vstřelené góly, aby postoupili do finále soutěže. Porovnávalo se totiž gólové skóre soupeře ze ZŠ Železný Brod a našeho mužstva. I tak však je 2. místo bělských žáků fotbalistů v této soutěži velkým úspěchem! Naše družstvo tvořili David Vild, Lukáš Rokos, Jan Smékal, Jan Šváb, Tomáš Zapletal, Le Xuan Thang, David Foltýn, Lukáš a Tomáš Šoóšovi, Tomáš Neumann, Bohumil Kalina, Miroslav Macek, Jan Toman a Stanislav Pitloun. Mladí fotbalisté z Bělé ukázali, že hrají velmi dobře, že se nezaleknou žádných soupeřů a umí bojovat. Určitě si zaslouží jak získané ceny, tak i poděkování za sportovní chování a vzornou reprezentaci nejen školy, ale i bělského fotbalového klubu. Jakub Tošovský Se Čtyřlístkem okolo Blaťáku Na putování po naučné stezce Se Čtyřlístkem okolo Blaťáku se vydaly děti ročníku naší základní školy dne 7. května. Výletníci se opět podívali spolu se svými pedagogy do Třeskoprsk (Doks), kde již někteří byli o velikonočních prázdninách v Muzeu Čtyřlístku. Tentokrát se ale vydali za dobrodružstvím po naučné stezce kolem Blaťáku (Máchova jezera) podle zvláštní čtyřlístkovské mapy. Čekala je zastavení a plnění úkolů u stanovišť komiksových postaviček Myšpulína, Fifinky, Bobíka a Pindi. Bělští poutníci zvládli všechny nástrahy cesty a zadané úlohy na výbornou, a proto získali průkazy turistů, pamětní listy Putování a různé další odměny. Celodenní výlet přinesl dětem mnoho hezkých zážitků, poučení o přírodě i historii okolí Doks. Věříme, že naše putování kolem Blaťáku nebylo poslední. Marie Mlejnková Oslava Dne dětí ve školce... Stalo se již tradicí, že oslava Dne dětí v naší školce v Pražské ulici probíhá, mimo jiné akce, i v příjemném prostředí tenisových kurtů Na Výsluní. Již v průběhu týdne jsme pilně cvičili manipulaci s míčky a pálkami, tenisový míček jsme použili i na výrobu figurek tenistů a tenistek. Ve čtvrtek 31. května 2012 jsme se všichni, včetně zaměstnanců MŠ, vydali na kurty. Počasí nám přálo, a tak byly hry s míčky, hraní soft tenisu a soutěže na hřišti náplní celého dopoledne. Za odměnu děti dostaly medaile a sladkosti. Znaveni, ale s dobrou náladou jsme si pochutnali na opečených vuřtech a vraceli se do školky. Díky za zdařilou akci patří všem zaměstnancům MŠ a také p. Hrubému z tenisového klubu, který nám pobyt na kurtech umožnil a pomohl s organizací. D. Matysková a I. Cihlová,, učitelky MŠ Jitka Tošovská Prázdniny klepou na dveře a série minirozhovorů s bělskými zastupiteli se pomalu blíží ke konci abecedy. První letní setkání probíhá na radnici v kanceláři místostarostky, paní Jitky Tošovské. Jste, paní Tošovská, bělská rodačka? Od narození žiji v Bělé. Jedině Střední školu pedagogickou jsem studovala v Berouně. zeptali jsme se ZA VÁS... Zastupitelé aneb Kdo je kdo Po jejím ukončení jsem nastoupila nejdřív v Mladé Boleslavi, kde jsem učila na 8. ZŠ, po mateřské jsem nastoupila v Bělé pod Bezdězem na místo družinářky. Tam jsem pracovala až do roku 2010, kdy jsem byla zvolena do zastupitelstva. Proč jste vstoupila do politiky? On to nebyl tak docela můj záměr, myslela jsem, že když to dopadne hodně dobře, dostanu se do zastupitelstva a že budu co platná při řešení některých problémů. Ale to, že nakonec získám tolik hlasů, které mě vynesou až na pozici místostarostky, mě nenapadlo ani ve snu. 4 Jak odpočíváte? Ráda cestuji. Na výlety sice nezbývá tolik času jako kdysi, ale přesto si cestování nechci nechat vzít. Co ráda jíte? Váš manžel je profesionální kuchař - čím si vás nakloní, když si žehlí nějaký průšvih? Manžel průšvihy nedělá. (smích) Manžel doma nevaří, vařím já a nejsme nároční, takže jíme všechno. Když jdeme třeba právě na výletě na oběd, potom si vyberu nějakou minutku. Co pijete ráda? Při slavnostních příležitostech červené víno.

5 zeptali jsme se ZA VÁS... Kino, televize, kniha, divadlo? Protože mám opravdu ráda cestování, tak volím Toulavou kameru, a to jak knihy, tak i televizní pořad. V kině jsem nebyla už dlouhá léta. Do divadla jezdím ráda, například se školní družinou. To jsou moje vrátka zpět k dětem. A co byste přála Bělé a Bělákům? Aby se město dále rozvíjelo, aby byl dostatek financí na plánované projekty, a Bělákům, aby se jim v našem městě dobře žilo. Děkuji za rozhovor. -mat- Ing. Jaroslav Verner Na další setkání mi stačilo ujít jen 15 kroků. Dalším dotazovaným byl totiž pan starosta. Pane starosto, jste rodák z Bělé? Ano. Základní škola v Bělé pod Bezdězem, potom Střední zemědělská mechanizační škola v Mladé Boleslavi. Poté jsem pokračoval na studiích na VŠ. Bohužel na Vysokou školu zemědělskou, kam jsem měl původně namířeno, jsem se nedostal. Ale díky úspěšným přijímacím zkouškám jsem byl přijat na Strojní fakultu ČVUT. Po škole jsem nastoupil do mladoboleslavské Škodovky, kde jsem pracoval v oddělení vývoje až do svého zvolení. Jak odpočíváte, máte nějaký oblíbený relax? Pokud mi to čas dovolí, rád pracuji na zahrádce. Také rád chodím s naší fenkou (bernský salašnický pes) na procházky. Cestou se zastavíme na jedno pivo. Tedy já, fenka je přísný abstinent. V poslední době, protože mám vnučku a vnuka, a tudíž jsem postoupil v hierarchii rodiny na úroveň dědeček, mě a mou manželku můžete v neděli vídat se dvěma kočárky. Na to je nedělní odpoledne prostě vyhrazeno. Sport? Teď už jen pasivně. Před pěti lety jsem si při zápase dost nešťastně zlomil nohu, takže teď fotbal zcela výjimečně a velmi opatrně. Jaké je vaše oblíbené jídlo? Mám rád zvěřinu a manželka umí vynikající segedínský guláš z divočáka a to je bomba. Přes léto rádi grilujeme. A oblíbené pití? Pivo, především ta regionální, teď hlavně Svijanskou kněžnu, a pokud víno, raději bílé. Divadlo, televize, kino, kniha? V televizi jen zpravodajství, v poslední době pravidelně navštěvujeme mladoboleslavskou scénu, občas i některá pražská divadla. Knihy? Tady je to slabší, čtu hlavně noviny nebo odbornou literaturu, tedy tu, která se týká mé profese ve vývoji Škoda Auto. Jako zastupitel pracujete už dlouho? Pokud mě paměť neklame, od roku 1994*. Nejprve jako zastupitel, později jako radní. Náměstí, jehož první rekonstrukce se připravovala a realizovala už za bývalé starostky, Daniely Pastorkové, jste vy dokončil. Jedna velká věc je za vámi a vpředu čekají další projekty. Prozradíte, na co se můžeme těšit? Náměstí byla velká zodpovědnost a mravenčí práce celého týmu, který se na realizaci podílel. Zrealizovaný projekt získal ocenění Stavba roku S tím jsem opravdu velmi spokojen. Co se týče budoucnosti, nemohu nezmínit, že kvůli událostem okolo osoby bývalého hejtmana našeho kraje se dostala práce na několika projektech na slepou kolej (rekonstrukce Mělnické ulice, komunikace na průmyslovou zónu Vazačka, zasíťování stavebních parcel na Vrchbělé). Zvlášť palčivá je právě zmiňovaná komunikace Mělnická. Po všech těch odkladech se mělo 1. července začít. To padá. Připravuje se nové výběrové řízení, podle nového zákona bude trvat nejméně šest měsíců, takže reálný termín započetí prací je nejdříve únor 2013, spíše později, doba realizace pak nejméně 80 týdnů. Co byste tedy popřál Bělé a co Bělákům? V tomto čase zejména krásné léto plné slunečných dnů a příjemně strávenou dovolenou. Děkuji za rozhovor. -mat- Světlana Žalmánková Ne vše se vždy daří tak, jak si jeden naplánuje. Protože další člen zastupitelstva podle abecedního pořadí je pracovně mimo republiku, rozhodli jsme se sáhnout naopak na konec našeho seznamu a přinášíme vám rozhovor s výtvarnicí a galeristkou paní Světlanou Žalmánkovou. Také Vás se, paní Žalmánková, na úvod zeptáme: Jste bělská rodačka? Vyrůstala jsem na venkově, pár kilometrů od Bělé, v Březovicích. Magická krajina kolem dvou znělcových homolí, kde větší z nich korunuje hrad Bezděz, se výrazně zapsala do mého srdce. Už tenkrát jsem tušila, že nemohu odejít jinam. Také jsem neodešla. Mou myšlenku stvrdil sňatek zde v Bělé, kde jsem založila rodinu. Co Vás vedlo k nápadu vstoupit na politickou půdu? Cítila jsem potřebu podílet se spolu s ostatními na rozvoji místa, kterému říkáme domov. Mým přáním je, aby město, které nese ve svém názvu jméno jedné z významných staveb 13. století, se těšilo hojné návštěvnosti a stalo se příjemným místem výletním. Nebuďme proto lhostejní, pečujme a přispívejme k rozkvětu města byť i se sebemenším zájmem. Mějme na paměti myšlenku Pierra Teilharda, že zájem na úspěchu celku je podmínkou lidského štěstí. Jako výtvarnice máte spoustu práce, staráte se o galerii v České bráně, kdy a jak odpočíváte? S manželem velice rádi cestujeme, navštěvujeme dosud nepoznaná města, prohlížíme památky, galerie, vše, co po tisíciletí lidská myšlenka a ruka zhmotnily. Pro mne je architektura nevyčerpatelnou pokladnicí inspirace. A tak se dívám a ukládám do paměti vše potřebné pro svoji práci. Ale stejně s nadšením prohlížím krajinu při jízdě na kole, lyžích, běžkách. Máte nějaké oblíbené jídlo, pití, nebo třeba sladkost? Miluji vůni a chuť dobré kávy a ráda konzumuji tradiční i zcela neznámé pokrmy, zvlášť pokud jsou připravené s láskou Kino, televize, kniha, divadlo, máte oblíbené tituly? Do divadla zajdu velmi ráda. Každý takový strávený večer se stává večerem svátečním. V televizi sleduji převážně dokumenty, publicistické pořady, ale objevím i zajímavý film, před týdnem jsem zhlédla působivé drama s názvem Modigliani. Na četbu mi mnoho času nezbývá; pokud chvilku vyšetřím, čtu historii a literaturu faktu. Na závěr ještě naše obligátní otázka: Co byste přála Bělé a co Bělákům? Bělé bych přála šťastné dny budoucí. V přání bělským občanům neopomenu zdraví, dále životní úspěchy, lásku, porozumění a vzájemnou ohleduplnost. Děkuji za rozhovor. -S.G.- 5

6 Z KULTURNÍHO DĚNÍ Městská kulturní zařízení zvou STŘEDOVĚKÝ JARMARK Dne 14. července od 10 do 17 hod. se park na náměstí opět stane dějištěm středověké zábavy. Rytířská klání, středověká hudba, orientální tanečnice, to vše patří již tradičně k červenci v Bělé a královskému průvodu. Jak postupujeme dobou, naše město navštíví již podruhé král Jan Lucemburský s tentokrát již dospívajícím synem a následníkem trůnu Karlem IV. Ve výstavním sále MKZ uvidíte KRAJKA, HEDVÁBÍ A KERAMICKÝ ŠPERK Výstava autorek Ivy Vanžurové, Hany Taraškové a Jany Zamazalové bude zdobit prostory Výstavního sálu Městských kulturních zařízení od do Výstava bude zahájena vernisáží v 17 hod., při které si poslechneme hudební vystoupení kytarového dua Filip Machač a Marcela Dvořáková. BĚLSKÉ NÁMĚSTÍ NEZNÁMÉ Dne 1. září vás zveme na zahájení výstavy věnované bělskému náměstí, jak jej neznáme. Ve Výstavním sále MKZ od 16 hod. Výstavní sál MKZ je otevřen po čt od 9 do a od 12 do 16 hod. Mimo tuto dobu si můžete domluvit návštěvu telefonicky na č.: PROMENÁDNÍ KONCERTY Každý pátek se od v parku na náměstí rozezní tóny hudebních vystoupení různých kapel a různých žánrů, od dechovky po rock. Zahajujeme 6. července tanečním složením BDO. V pátek 13. července, před Středověkým jarmarkem, bude hrát skupina ISARA. Týden nato ji vystřídá OLD STARS MB a prázdniny přehoupneme do druhé poloviny rockem skupiny LEA AND OLD ANIMAL S. V srpnu uslyšíte skupinu FLASTR, naše známá PUTNA si pozvala jako hosta vokální skupinu LIPS. JAZZ COMBO STRÝ- CE MICHAELA bude hrát 17. srpna a 24. srpna ještě jednou vystoupí OLD STARS MB. Prázdniny již potřetí ukončí rocková skupina DoŽidlí, která naváže na program Loučení s prázdninami. Změna programu je vyhrazena. LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI Hlavně pro děti, aby nebyly smutné, že jim prázdniny končí, jsme připravili v pátek 31. srpna od 14 hodin program v parku na náměstí. Děti si můžou nechat zdarma zhotovit stříbrné tetování nebo malovanou dekoraci na obličej, budou připraveny soutěže i pohádky, pro ty starší Staropražský kabaret a celý program doprovodí svými veselými písničkami kapela Ponožky pana Semtamťuka. Na závěr pořadu vás čeká diskotéka, kterou plynule vystřídá poslední promenádní koncert, věnovaný rocku. Můžete se těšit na skupinu DoŽidlí. Podrobný program naleznete na plakátech nebo webových stránkách: INFORMAČNÍ CENTRUM LETNÍ PROVOZ Od 1. července do 30. srpna otevřeno: PONDĚLÍ SOBOTA od 8.00 do a od do hod. V NEDĚLI ZAVŘENO Od 1. července opět můžete navštívit Městskou zámeckou expozici každý den od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. Co pro vás nachystala pro letošní léto? Výstavu prací Josefa Augusta Bubáka Obrazy s příběhem doplnila 30. července putovní výstava 13 plastik inspirovaných K. H. Máchou s názvem Máchovské imprese, která zůstane ve zdech zámku do 29. července. Od 1. srpna vystřídá obrazy J. A. Bubáka výstava věnovaná archeologii Tajemné podzemí. Také letos nabízíme zájemcům prohlídky celého objektu zámku. S průvodcem můžete projít obydleným komplexem, podíváte se do běžně nepřístupné kaple sv. Josefa, projdete spojovací chodbou nad kaplí s nově instalovanými obrazy. Nahlédnete do půdních prostor i gotických sklepů původního hradu. V jednom ze sklepních prostor na vás čeká maketa údajně posledního božiště boha Černoboha Raksy ve Skalsku, věnovaná památce průkopníka české archeologie, patera V. Krolmuse. Cena prohlídkového okruhu je 20 Kč pro dospělé, 10 Kč pro děti a seniory. Městská zámecká expozice Celý objekt prochází pozvolným oživováním, s cílem obnovit tuto památku a využít ji ke kulturním a prezentačním účelům. LÉTO V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ Již třetím rokem zveme malé diváky na divadelní představení v zámecké zahradě. Prozatím se zahradu nepodařilo upravit k tomuto účelu, sezení je tedy stále na trávě, polštářky či deky si diváci nosí vlastní. Přesto mají divadla pod širým nebem své kouzlo. Letos jsou pro vás připraveny dvě pohádky a jedno divadelní představení pro dospělé. 6 V dětském představení Cirkus plný pohádek nebude chybět dokonce ani žonglérské vystoupení. Hraje Marek Sýkora, Divadlo Krtek Liberec, 7. července od 18 hod. Na další představení se můžete těšit 4. srpna opět od 18 hod. Tentokrát bude hrát Jarmila Enochová, Divadlo Rolnička Liberec, představení s názvem Ořechová pohádka. Jednotné vstupné na pohádky je 30 Kč. Dne 25. srpna v vás pozveme na divadelní představení Muži ve zbrani (T. Pratchett a S. Briggs). Do světa fantastické Zeměplochy vás zavede Divadýlko na dlani, které se s tímto představením probojovalo do celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla DIVADELNÍ PIKNIK VOLYNĚ Kromě kladných recenzí získalo ocenění za výtvarné a scénické řešení inscenace. Nenechte si tedy ujít jedinečnou příležitost být svědky toho, jak se divadlo vypořádá s netradičním prostředím zámecké zahrady. Vstupné je 60 Kč. V případě nepříznivého počasí se programy ze zámecké zahrady přesouvají do Městské zámecké expozice.

7 Z KULTURNÍHO DĚNÍ Muzeum v Bělé pod Bezdězem (červenec srpen 2012) V průběhu letních prázdnin můžete Muzeum v Bělé pod Bezdězem navštívit od úterý do neděle v době od 9 do 17 hodin. Kromě stálé expozice jsme připravili zajímavé výstavy a také bohatý doprovodný program. Historie bělského Masarykova náměstí V letošním roce byly dokončeny revitalizační práce na bělském Masarykově náměstí. Jak se vzhled tohoto významného středobodu města proměňoval, jaké významné události se zde odehrály či které zajímavé osobnosti jsou s historií náměstí spojeny, všem těmto i řadě dalších otázek je věnována výstava, kterou můžete ve velkém výstavním sále zhlédnout do 22. července Malířka Zdenka Braunerová, múza spisovatelů, básníků, malířů a sochařů Měla báječný vkus, pronikavý rozum a zvláštní půvab. Když jsem ji poznal, bylo jí šedesát. Pro slovo nešla daleko. Veselí a optimismus měla jako málokterý člověk. Dodávala mi víru a chuť do života. Jan Zrzavý Zdenka Braunerová byla významnou českou malířkou přelomu 19. a 20. století. Byla nepřehlédnutelnou inspirativní osobností, která zasáhla do života řady dalších českých umělců, mimo jiných například Julia Zeyera, Viléma Mrštíka či Jana Zrzavého. S jejím zajímavým osobním životem a také s výborem z jejího díla se můžete seznámit 13 plastik inspirovaných K. H. Máchou XXV. ročník Dřevořezání v Doksech, který se uskutečnil v roce 2010 v rámci projektu S Máchou za Máchou po Máchově kraji, byl ve znamení dvoustého výročí narození českého romantického básníka K. H. Máchy. Jedenáct oslovených řezbářů vytvořilo máchovské plastiky, každou svým nezaměnitelným rukopisem. S původním zadáním vyřezat podobiznu K. H. Máchy se řezbáři zhostili opravdu se ctí. Snad na výstavě, kterou jsme připravili ve spolupráci se Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy. Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 26. července v 17 hodin. Památky Nejsvětější Trojice , sakristie zámecké kaple sv. Josefa Náboženská úcta ke Svaté Trojici patří k jedněm ze základních pilířů křesťanské víry. I v našem regionu se dochovala řada movitých i nemovitých památek, které jsou s touto úctou spojeny a právě jim je věnována výstava, kterou můžete zhlédnout v prostorách kaple sv. Josefa. Výstava bude zahájena po mši svaté v zámecké kapli v pátek 13. července v 19 hodin. Muzeum v pondělí (přednášky, besedy) Po stopách krajanů v Jižní Americe od 17 hodin, vstupné: 20 Kč Ačkoli naše republika nepatří k největším a nejpočetnějším státům, přesto v nejrůznějších koutech světa nalezneme početné komunity hlásící se k českému původu. Spolu s historikem a etnografem PhDr. Jaromírem Jermářem navštívíme české krajany žijící za oceánem, v Jižní Americe. Pohádky pod pokličkou od 17 hodin, vstupné: 20 Kč Šípková Růženka, Červená Karkulka či hloupý Honza jsou názvy pohádek, které jsme slýchávali v dětství. Pohádky jsou nedílnou součástí lidové ústní tradice. Jak vznikaly, jakým symbolickým jazykem hovoří a co všechno odhalují o společnosti, kde jsou předávány z generace na generaci o tom bude srpnová přednáška Mgr. Kateřiny Putovní výstava Máchovské imprese (v městské zámecké expozici od do ) i díky tomu, že je podobizna K. H. Máchy opředena tajemstvím a že i sám básník nabízí řadu výkladů a pojetí, mohli řezbáři popustit uzdu své tvůrčí fantazii. Vznikla tak ojedinělá kolekce plastik inspirovaných básníkem, jeho životem, dílem a také jeho vztahem k našemu, dnes Máchovu kraji. Na výstavě tak můžete vidět Máchovu osudovou dívku Lori, strašného lesů pána Viléma, básníka vkomponovaného do knihy (Mácha v Máji) či kráčejícího na Housku (Na cestě k hradu Houska). Zajímavá je plastika s názvem Co to tam píšete, pane Mácho, tvořená píšícím básníkem a literárními 7 Jeníčkové. Mše svatá v zámecké kapli sv. Josefa Mše svaté v zámecké kapli sv. Josefa se uskuteční v letních měsících vždy od 18 hodin, a to v pátek 13. července a 10. srpna. Zkouším si píseň lesa hrát Hudební recitál Radka Tomáška a Františka V. Zikmunda od 18 hodin, vstupné: 100 Kč Sobotní letní podvečer 21. července si můžete zpříjemnit návštěvou již pravidelného hudebního recitálu písničkáře a kytaristy Radka Tomáška, kterého zpěvem a hrou na kytaru doprovodí František V. Zikmund. Muzejní noc od 17 hodin S prázdninami se u nás můžete rozloučit během první bělské Muzejní noci, která se uskuteční v pátek 24. srpna Nejen, že si budete moci prohlédnout naši stálou expozici v netradiční denní době, ale chybět nebudou ani hravé programy pro děti a dospělé, kuriozity z našich sbírek či muzejní kavárna. Přesný program Muzejní noci bude uveřejněn na našich webových stránkách. Fotokoutek 20. července, 17. srpna, od 17 hodin, vstupné: 20 Kč Miroslav Horníček nazýval fotografii chodícím okem, klusající zřítelnicí Fotografie unikátním způsobem zachycují proměny světa kolem nás, ale i proměny naše vlastní. Díky fotografiím můžeme lépe nahlédnout do minulých časů a jejich prostřednictvím se stát svědky důležitých dějinných událostí. Právě těmto zajímavým dobovým fotografiím z našeho regionu budou věnovány dva letní podvečery 20. července a 17. srpna, kde Jiří Filip a Jan Juřena představí několik zajímavých fotografií z našich sbírek. postavami, nebo Tajemný Mácha portrét s vlajícími vlasy, do nichž jsou zakomponovány jako miniatury tři stěžejní hrady z našeho kraje, tedy Bezděz, Houska a Starý Berštejn. V roce 2011 přibyly ještě další 2 plastiky Radobýl Miloše Šimka a Mácha od Tibora Matúše. Putovní výstava Máchovské imprese je pořádána pod záštitou Svazku obcí Máchův kraj a opět se vydala na svou pouť Máchovým krajem. R. Mauserová

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu V minulém týdnu se odehrálo Mistrovství České republiky v praktickém šachu mládeže a juniorů, které skončilo v sobotu 15.3.2014.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Úvodník. Volejbalové soustředění

Úvodník. Volejbalové soustředění 1 Úvodník Vítáme vás u dalšího čísla našich Deváťáckých novin. Konec roku je už tady a my deváťáci se připravujeme na to, až v jeho závěru vstoupíme na pódium, řekneme svůj projev a opustíme naši milovanou

Více

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají. 35.ročník Národního kola.

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají. 35.ročník Národního kola. Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají 35.ročník Národního kola Zlatá udice 2008 Mladá Boleslav 20.6. 22.6.2008 Obsah : Organizační výbor Všeobecné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 Obsah: Slovo ředitele školy. Zahájení školního roku. vystoupení v domově důchodců vyhodnocení sběru, bludiště a malování.

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko znáte nás? KLIK-a přijďte k nám, o.s. již sám název naší organizace vyjadřuje její poslání: Komunita Lidé

Více

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Foto: KAŠPÁREK V ROHLÍKU Milé děti, určitě máte raději sluníčko než déšť, ale jistě víte, že déšť je pro Zemi velmi důležitý. Vodu potřebují nejen lidé, ale i

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

DUBEN Naše aktivity ve škole byly pestré jako aprílové počasí! Kromě celoškolních akcí, kdy přijeli na návštěvu žáci z partnerské školy z Mellendorfu nebo rozmanitých oborových dní se konaly i akce tříd,

Více

KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014

KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014 2014 KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014 Eva Kordová předsedkyně KDK SKIP Libereckého kraje evakordova@knihovnicek.cz 481 312 739 736 712 400 OBSAH Obsah... 1 Účast na všech projektech a aktivitách

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

..září / leden 2015..

..září / leden 2015.. ..září / leden 2015.. IV. ročník, 29. číslo Reportér P.E.S. strana 2 FOTOGALERIE strana 4 Den název otevřených článku dveří + stran strana 8 1 P. E. S. 2014 Každý školní rok začínáme oblíbenou akcí P.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 PLÁN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ LÉTO 2014

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 PLÁN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ LÉTO 2014 Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 PLÁN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ LÉTO 2014 Pro školní děti je připraven program na každý den vždy od 6:30-16:00 hodin. Příchod dětí od 6:30-8:00 hodin

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1 L É T O 2 0 1 1 Park Pravíkov Novinky, aktuální dění, postřehy a plány kolem Parku Pravíkov Máme Park! Podařilo se! orem! Velké díky všem, kteří nám drželi palce! S radostí vám můžeme oznámit, že máme

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Plány na rok 2013. OK Dobříš

Plány na rok 2013. OK Dobříš Plány na rok 2013 OK Dobříš Rozdělení dětí do skupin Zelenáči Žluťásci Červená elitní skupina Dotazy, omluvy aj. ke svému dítěti řešte nejlépe přímo s jeho trenérem/kou Zelenáči Začátečníci Předškolní,

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014

ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014 ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpracoval: Dušan Hýbner Obsah prezentace Revíry v uţívání MO Násada 2014 Činnost Rybářské stráţe 2014 Sumarizace úlovků a docházek proškolení Brigádnická

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2014/2015 kontakt dětské oddělení Monika Dolejší, Lenka Živná 569 400 484 detske@kkvysociny.cz m centrum 569

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže NEWSLETTER DUBEN 2015 Hřiště u Domu dětí a mládeže Hřiště u Domu dětí a mládeže je od března opět v provozu. V letošním roce máme nový provozní řád. Hřiště mohou využívat i dospěláci", tedy občané nad

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více