Letní provoz Městské zámecké expozice EKO koutek Léto v zámecké zahradě Máchovské imprese Společenská rubrika Ze sportu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Letní provoz Městské zámecké expozice EKO koutek Léto v zámecké zahradě Máchovské imprese Společenská rubrika Ze sportu"

Transkript

1 Letní provoz Městské zámecké expozice EKO koutek Léto v zámecké zahradě Máchovské imprese Společenská rubrika Ze sportu ČERVENEC SRPEN 7,8/2012 VÝSTAVNÍ SÁL MKZ KRAJKA, HEDVÁBÍ A KERAMICKÝ ŠPERK do MĚSTSKÁ ZÁMECKÁ EXPOZICE letní provoz, každý den 9-12 a hod. Výstavy: Obrazy s příběhem, J. A. Bubák do Máchovské imprese, putovní výstava od do Tajemné podzemí od do MUZEUM Historie Masarykova náměstí do GALERIE ČESKÁ BRÁNA út so od 13 do 17 hod. PROMENÁDNÍ KONCERTY každý pátek od v parku na náměstí 7. července LÉTO V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ Cirkus plný pohádek Divadlo Krtek v zámecké zahradě od 18 hod. Jednotné vstupné: 30 Kč 9. července MUZEUM V PONDĚLÍ Po stopách krajanů v Jižní Americe Od 17 hod., vstupné: 20 Kč 13. července MŠE SVATÁ V zámecké kapli sv. Josefa od 18 hod. PAMÁTKY NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE Výstava v sakristii zámecké kaple sv. Josefa 14. července STŘEDOVĚKÝ JARMARK Od 10 do 17 hod. v parku na náměstí 20. července FOTOKOUTEK Dějinné události v dobových fotografiích s J. Filipem a J. Juřenou V muzeu od 17 hod., vstupné: 20 Kč 21. července Zkouším si píseň lesa hrát Radek Tomášek a František V. Zikmund V muzeu od 18 hod., vstupné: 100 Kč 26. července MUZEUM výstava Malířka Zdenka Braunerová, múza spisovatelů, básníků, malířů a sochařů Vernisáž od 17 hod. 4. srpna LÉTO V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ Ořechová pohádka Divadlo Rolnička Liberec od 18 hod. Jednotné vstupné: 30 Kč 10. srpna MŠE SVATÁ V zámecké kapli sv. Josefa od 18 hod. 13. srpna MUZEUM V PONDĚLÍ Pohádky pod pokličkou O lidových ústních tradicích vypráví K. Jeníčková Od 17 hod., vstupné: 20 Kč 17. srpna FOTOKOUTEK Dějinné události v dobových fotografiích s J. Filipem a J. Juřenou V muzeu od 17 hod., vstupné: 20 Kč 24. srpna MUZEJNÍ NOC od 17 hod. 25. srpna LÉTO V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ Muži ve zbrani Divadýlko na dlani od hod. Jednotné vstupné: 60 Kč 31. srpna Loučení s prázdninami v parku na náměstí od 14 hod VÝSTAVNÍ SÁL MKZ Bělské náměstí neznámé Zahájení výstavy v sále MKZ od 16 hod.

2 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SPRÁVA MĚSTA Z jednání zastupitelstva města v červnu Ve středu se opět sešli zastupitelé města na svém jednání. Byl schválen závěrečný účet města za rok 2011, přijaty dary 5000 Kč od fyzické osoby na nákup ultrazvuku do gynekologické ambulance, Kč od firmy SaM Česká Lípa na úhradu nákladů spojených se slavnostním otevřením náměstí a Kč od Škody Auto na obnovu zeleně u Základní školy v Máchově ulici. Dále došlo ke schválení dvou rozpočtových opatření, kterými byla upravena výše rozpočtu města. V době přípravy tohoto vydání zpravodaje činila Kč. V minulosti město odkoupilo od soukromých vlastníků část pozemku k vybudování přístupové cesty o šířce 6 metrů v Tréglově ulici. V dalších letech pokračovala výstavba rodinných domů a změnily se předpisy stanovující šíři přístupových cest, a to na 8 metrů. Proto město opět oslovilo vlastníky s dalšími dvěma metry výkupu, jinak by totiž k budoucí výstavbě cesty mezi domy ani dojít nemohlo. Zastupitelé schválili odkup pozemku od vlastníka pozemku p. č.1194/71 a zároveň dojde k opětovné výzvě ostatním vlastníkům pozemků, aby městu umožnili vykoupit zbývající metry tak, aby byla dodržena uliční čára a byl zachován nejnižší limit pro šíři vozovky. Město se připravuje na revitalizaci stromořadí v ulicích Kuřívodská, Lidová a Páterovská. Stáří několika desítek vzrostlých stromů vyžaduje údržbu prořezy, u některých jedinců zřejmě dojde i k pokácení. V minulém roce byl proveden dendrologický průzkum, který přinesl pozitivní zjištění, že aleje nejsou napadeny dřevokaznými houbami v takové míře, aby se musely všechny stromy vykácet. Proto byl navržen postup údržby tak, aby došlo ke zpevnění, prořezání větví, vyvázání větví a k dalším odborným zásahům do několik desítek let starých stromů. Zastupitelé proto souhlasili s podáním žádosti do Operačního programu ŽP na prostředky ve výši Kč, kterými by bylo možné revitalizaci tří alejí provést. Podíl města by činil 10 % z uvedené částky. Na podzim letošního roku město tento projekt hodlá podat, s realizací se počítá na podzim 2013 po výběru dodavatele v průběhu příštího roku. V dalším jednání zastupitelé schválili závěrečné účty Mikroregionů Podralsko a Máchův kraj, kde je město členem sdružení obcí. Projednávaly se také dva návrhy člena ZM J. Sýkory na vydání směrnice města o veřejných zakázkách malého rozsahu a na modernizaci webových stránek. Ke směrnici se zastupitelé ještě vrátí na svých dalších jednáních. V závěrečné části jednání pak informoval člen ZM Ing. Kouba o jednání Valné hromady společnosti VaK, a. s., a práci na novém územním plánu města. Starosta města Ing. J. Verner podal zastupitelstvu informace o situaci kolem realizace opravy Mělnické ulice a dalších staveb ve městě v režii Středočeského kraje. -gal- EKO koutek Naše město Bělá pod Bezdězem recyklací starých spotřebičů výrazně přispělo k ochraně životního prostředí Loni občané odevzdali k recyklaci 307 ks televizí, 126 ks PC obrazovek, 1611 kg drobného elektra. Občané našeho města již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studie neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Letos poprvé jsme získali certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových obrazovek, ale také o významu sběru drobných spotřebičů. Sběr, doprava, demontáž a následné využití frakcí zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů představuje nezanedbatelný přínos pro životní prostředí a úsporu přírodních zdrojů. Díky zpětnému odběru: jednoho kusu televize (resp. obrazovky) dojde k úspoře elektrické energie ve výši 162,39 kwh (125,04 kwh u obrazovky). Stejné množství energie spotřebuje např. 60W žárovka svítící nepřetržitě 4 měsíce (3 měsíce u obrazovky); jednoho kusu notebooku dojde k úspoře energetických surovin (např. se nemusí vytěžit 6,8 litrů ropy). Stejné množství ropy se např. spotřebuje k ujetí 100 km v osobním automobilu s běžnou spotřebou nebo k úspoře 392 litrů pitné vody, čímž nevznikne stejné množství znečištěných vod. Stejné množství vody je např. spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí; sta kusů mobilních telefonů dojde ke snížení produkce skleníkových plynů, protože není vyprodukováno 122 kg CO₂ ekv. Stejné množství CO₂ vyprodukuje automobil, který ujede čtyři jízdy mezi Prahou a Brnem; dojde ke snížení produkce nebezpečných odpadů o 563 kg. Stejné množství nebezpečného odpadu...se uspoří primární suroviny ruda Recyklací vysloužilých elektrozařízení milionů kg 200 kg 200 kg...se získá 1 kg zlata 1 kg železa 1 kg mědi kg 13 kg Odevzdávat vysloužilá elektrozařízení na místa zpětného odběru se opravdu vyplatí! vyprodukuje za rok 140 domácností. Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík. 0,16 kg 1 litr ropy 1 tuna CO kg 2 kg 1,69 kg 10,7 kwh 0,086 kg 0...se ušetří 1 kwh el. energie 1 strom za 100 let...se uspoří černé uhlí výhřevnost absorbce EW_odpadforum_plakatA3_final.indd Odd1: :35:05 2

3 DĚNÍ VE MĚSTĚ Dětský den se Slonem je minulostí Radost na rybníce Tak jak se stalo v posledních letech zvykem, i letos pořádala MO ČRS v sobotu dětský den se Slonem. Ten byl rozdělen na dvě části. Od časného rána až do 13. hodiny patřil rybník mladým rybářům. Celý týden jsme s napětím očekávali, jaké bude počasí, a protože meteorologická předpověď nevěštila nic dobrého chladno a přeháňky byla účast 59 dětí (17 dívek a 42 chlapců) velmi milým překvapením. Mladí rybáři se při tradičním dětském rybářském závodu pustili do dvoupoločasového klání s vervou a elánem jim vlastním a svedli čestný souboj o každou rybičku, vždyť každý ulovený centimetr rozhodoval o jejich umístění. Děti mohutně povzbuzovány svým dospělým doprovodem dosáhly velmi pěkných výsledků. O tom, že jablko nepadá daleko od stromu, přesvědčil Dušan Hýbner mladší, který jasně zvítězil před druhou Pavlínou Kulhavou z Uherců a třetím Alešem Bartoňem z Katusic. To jsou tedy ti, co obsadili letos stupně vítězů. Ovšem činili se i ostatní, a jak bývá dobrým zvykem, ceny si odnesli všichni účastníci, tedy i ti, co neměli štěstí a nechytili nic. Nakonec byli snad všichni spokojeni. A ještě poznámka o tom, jak si vedl bělský potěr. V konkurenci dětí z České Lípy, Nového Boru, Prahy, Benátek nad Jizerou, Mladé Boleslavi atd., tak pestrá byla startovní listina, si naši mladí rybáři nevedli vůbec špatně a do první dvacítky se jich vešel celý tucet. A tak Jakub Coufal, Šárka Škodová, Tereza Kleinová, Antonín Tošovský nejml., David Knap, Viktorie Neprašová a další jsou příslibem pro budoucnost sportovního rybolovu v Bělé. Sobota se nakonec vyjasnila do velmi pěkného dne. Závody skončily a už tu bylo odpoledne a s ním program dětského dne. Po 13. hodině přijeli dobrovolní hasiči z Bělé a ihned začali akci požární útok na určené cíle (tři barevné terče na hladině rybníku). Na osmi stanovištích děti soutěžily jak v dovednostech, tak i vědomostních disciplínách (kuželky, házení kroužků, poznávání dopravních značek, poznávání ryb, zdravotní výchova, rybolovná technika apod.) Velký zájem byl o tradiční projížďky na lodičce, a tak měl lodivod Karel Coufal plné ruce práce, aby uspokojil všechny zájemce. Následovalo vystoupení Policie ČR a zástupci kynologického klubu předvedli se svými čtyřnohými přáteli kus cvičitelského umu s odborným výkladem R. Femiaka. Výborně zafungovala výtvarná dílna Ivy Křivánkové. Vybrat z 200 výkresů Slona ten nejhezčí byl opravdu těžký úkol. Celé odpoledne hudebně doprovodila skupina Bráchové, hrála výborně a musela se líbit všem. Děti odsoutěžily a za svou snahu a námahu byly odměněny D. Hýbnerem v kostýmu vodníka dárkovým balíčkem. Dostalo se na všechny, nakonec se počet dětí vyšplhal na 340, z čehož máme velkou radost. Je to důkaz, že úsilí a čas věnovaný přípravě mají smysl. A na závěr už jen poděkování. Nejprve tedy sponzorům, děkujeme všem, kteří jste přispěli a bez kterých by uspořádání takovéto akce bylo velmi obtížné: městskému úřadu, podnikatelům a majitelům firem, živnostníkům, lékařům i všem drobným přispěvatelům z řad rybářů naší MO. Věříme, že nám zachováte přízeň i pro roky následující. Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří se svou prací podíleli na hladkém průběhu celého dne. Za výbor MO ČRS J. Tošovský Ani letos jsme nezapomněli na MŠ a jsme uspořádali pro děti z MŠ poznávací a zábavné dopoledne. Toho se zúčastnila tři oddělení, 62 dětí společně se svými učitelkami. Děti se svezly na lodičce, zkusily si různé dovednostní i poznávací hry a nakonec i samotný rybolov. Po malém občerstvení nás děti odměnily krásnými kresbami, za které moc děkujeme, rozloučily se a my se těšíme zase za rok na shledanou. Jedním z cílů našeho třídního vzdělávacího programu bylo seznamování se a poznávání okolí našeho města, orientování se v jeho blízkém okolí, a vytváření si tak pozitivního vztahu k městu, ve kterém žijeme. Jedním z krásných míst, které stojí za poznání, je bezesporu náš rybník Slon. A aby byly prožitky dětí ještě silnější, pomohli nám naši rybáři. Již posedmé jsme se sešli společně na rybníce. Děti si užily dopoledne plné zážitků - jízdu na lodičkách, chytání ryb na udici a různé soutěže. Tentokrát nám přálo i počasí. U rybníka bylo nádherně. Věříme, že alespoň něco málo z těchto prožitků v dětech zůstane. Budou si pamatovat, že příroda se má chránit, aby bylo všude tak krásně jako na našem bělském rybníce. Rybářům moc děkujeme za čas strávený s námi. Vaše učitelky a spokojené děti z MŠ Velenského Bělá pod Bezdězem S výše uvedenou obavou se rodiče často obracejí na pracovníky občanského sdružení Semiramis, které se také ve městech Mladoboleslavska zabývá protidrogovou prevencí. Rádi by slyšeli univerzální návod, jak v takovém případě postupovat, co ověřit, co nezanedbat, a především, jak dítěti pomoci. Na úvod je třeba říci, že milující rodič má zájem o své dítě a přirozenou součástí tohoto vztahu je i strach. Není nic špatného na faktu, že své podezření sděluje odborníkovi, že vyhledává informace a seznamuje se s možnostmi nápravy nežádoucího stavu. To, že dítě bere drogy, nemusí být, alespoň z počátku, vůbec nápadné. Přesto existují signály, které napovídají, že něco není v pořádku. Proto je dobré o těchto věcech vědět. Mezi typické příznaky patří: změny chování a nálad únava, ospalost, vyčerpanost organismu slovní útoky, agrese, vyhledávání vyhraněné společnosti tajnůstkářství, nedůtklivost, samotářství Pomoc, moje dítě asi bere drogy! paranoia, podezřívání okolí, ztráta koncentrace nechuť k jídlu, hubnutí celková změna životního stylu v krátké době ztráta původních zájmů, problémy ve škole prodej věcí, krádeže Pokud se k vyjmenovanému přidají i fyzické projevy, jako změna velikosti zorniček, dech páchnoucí např. toluenem, červené bělmo, špatná pleť, modřiny, jizvy po vpichách aj., je podezření více než oprávněné. Co dělat při podezření či zjištění, že dítě užívá drogy? Především nepanikařit. Je dobré mít přehled o základních druzích drog, jejich účincích, způsobu aplikace, vzhledu, cenách, infekčních nemocech, zákonech atd. Je třeba s dítětem mluvit - na místě jsou přímé otázky typu: proč s drogami začalo, jaké pocity mu droga přináší apod. Dobré je jasně 3 prezentovat svůj postoj k drogám. Nevyčítat, nekázat, a hlavně naslouchat; vyhledat odborníky (s dítětem i bez) - navrhnou optimální způsob řešení, popř. předají kontakty na léčebná zařízení. Kontakty na Semiramis o. s.: K-centrum Mladá Boleslav, Adresa: Ptácká 162, Mladá Boleslav, Tel.: , Po-Pá od 10 do 17 hod Sběr odhozených injekčních stříkaček, poradenství pro uživatele návykových látek a výměnný program: Centrum terénních programů Středočeského kraje Tel.: , , Anonymní drogová poradna: Semiramis o. s.

4 DĚNÍ VE MĚSTĚ Úspěch mladých fotbalistů v turnaji Coca-Cola Družstvo mladých fotbalistů z bělské základní školy se na jaře zúčastnilo celorepublikového fotbalového turnaje Coca- Cola. Na zápasy prvního kola chlapci odjeli do Bakova nad Jizerou, kde se utkali s mužstvy ze ZŠ Bakov, ZŠ Bezno a 7. ZŠ z Mladé Boleslavi. Toto kolo naši fotbalisté vyhráli a postoupili do druhého kola soutěže, které se konalo v Lysé nad Labem. Zde byli jejich soupeři domácí hráči Lysé, hráči 1. ZŠ Mnichovo Hradiště a mužstvo ZŠ K. H. Máchy z Doks. Po urputných bojích a s jistou dávkou štěstí naše mužstvo opět dokázalo, že je nejlepší a bude pokračovat v soutěži. Mladí fotbalisté se plni odhodlání vydali do Železného Brodu, kde se ve třetím kole utkali s domácími hráči ZŠ Železný Brod, s fotbalisty ze ZŠ Ústí nad Labem a ZŠ Dolní Poustevna. I zde se jim dařilo a stačily by jen další dva vstřelené góly, aby postoupili do finále soutěže. Porovnávalo se totiž gólové skóre soupeře ze ZŠ Železný Brod a našeho mužstva. I tak však je 2. místo bělských žáků fotbalistů v této soutěži velkým úspěchem! Naše družstvo tvořili David Vild, Lukáš Rokos, Jan Smékal, Jan Šváb, Tomáš Zapletal, Le Xuan Thang, David Foltýn, Lukáš a Tomáš Šoóšovi, Tomáš Neumann, Bohumil Kalina, Miroslav Macek, Jan Toman a Stanislav Pitloun. Mladí fotbalisté z Bělé ukázali, že hrají velmi dobře, že se nezaleknou žádných soupeřů a umí bojovat. Určitě si zaslouží jak získané ceny, tak i poděkování za sportovní chování a vzornou reprezentaci nejen školy, ale i bělského fotbalového klubu. Jakub Tošovský Se Čtyřlístkem okolo Blaťáku Na putování po naučné stezce Se Čtyřlístkem okolo Blaťáku se vydaly děti ročníku naší základní školy dne 7. května. Výletníci se opět podívali spolu se svými pedagogy do Třeskoprsk (Doks), kde již někteří byli o velikonočních prázdninách v Muzeu Čtyřlístku. Tentokrát se ale vydali za dobrodružstvím po naučné stezce kolem Blaťáku (Máchova jezera) podle zvláštní čtyřlístkovské mapy. Čekala je zastavení a plnění úkolů u stanovišť komiksových postaviček Myšpulína, Fifinky, Bobíka a Pindi. Bělští poutníci zvládli všechny nástrahy cesty a zadané úlohy na výbornou, a proto získali průkazy turistů, pamětní listy Putování a různé další odměny. Celodenní výlet přinesl dětem mnoho hezkých zážitků, poučení o přírodě i historii okolí Doks. Věříme, že naše putování kolem Blaťáku nebylo poslední. Marie Mlejnková Oslava Dne dětí ve školce... Stalo se již tradicí, že oslava Dne dětí v naší školce v Pražské ulici probíhá, mimo jiné akce, i v příjemném prostředí tenisových kurtů Na Výsluní. Již v průběhu týdne jsme pilně cvičili manipulaci s míčky a pálkami, tenisový míček jsme použili i na výrobu figurek tenistů a tenistek. Ve čtvrtek 31. května 2012 jsme se všichni, včetně zaměstnanců MŠ, vydali na kurty. Počasí nám přálo, a tak byly hry s míčky, hraní soft tenisu a soutěže na hřišti náplní celého dopoledne. Za odměnu děti dostaly medaile a sladkosti. Znaveni, ale s dobrou náladou jsme si pochutnali na opečených vuřtech a vraceli se do školky. Díky za zdařilou akci patří všem zaměstnancům MŠ a také p. Hrubému z tenisového klubu, který nám pobyt na kurtech umožnil a pomohl s organizací. D. Matysková a I. Cihlová,, učitelky MŠ Jitka Tošovská Prázdniny klepou na dveře a série minirozhovorů s bělskými zastupiteli se pomalu blíží ke konci abecedy. První letní setkání probíhá na radnici v kanceláři místostarostky, paní Jitky Tošovské. Jste, paní Tošovská, bělská rodačka? Od narození žiji v Bělé. Jedině Střední školu pedagogickou jsem studovala v Berouně. zeptali jsme se ZA VÁS... Zastupitelé aneb Kdo je kdo Po jejím ukončení jsem nastoupila nejdřív v Mladé Boleslavi, kde jsem učila na 8. ZŠ, po mateřské jsem nastoupila v Bělé pod Bezdězem na místo družinářky. Tam jsem pracovala až do roku 2010, kdy jsem byla zvolena do zastupitelstva. Proč jste vstoupila do politiky? On to nebyl tak docela můj záměr, myslela jsem, že když to dopadne hodně dobře, dostanu se do zastupitelstva a že budu co platná při řešení některých problémů. Ale to, že nakonec získám tolik hlasů, které mě vynesou až na pozici místostarostky, mě nenapadlo ani ve snu. 4 Jak odpočíváte? Ráda cestuji. Na výlety sice nezbývá tolik času jako kdysi, ale přesto si cestování nechci nechat vzít. Co ráda jíte? Váš manžel je profesionální kuchař - čím si vás nakloní, když si žehlí nějaký průšvih? Manžel průšvihy nedělá. (smích) Manžel doma nevaří, vařím já a nejsme nároční, takže jíme všechno. Když jdeme třeba právě na výletě na oběd, potom si vyberu nějakou minutku. Co pijete ráda? Při slavnostních příležitostech červené víno.

5 zeptali jsme se ZA VÁS... Kino, televize, kniha, divadlo? Protože mám opravdu ráda cestování, tak volím Toulavou kameru, a to jak knihy, tak i televizní pořad. V kině jsem nebyla už dlouhá léta. Do divadla jezdím ráda, například se školní družinou. To jsou moje vrátka zpět k dětem. A co byste přála Bělé a Bělákům? Aby se město dále rozvíjelo, aby byl dostatek financí na plánované projekty, a Bělákům, aby se jim v našem městě dobře žilo. Děkuji za rozhovor. -mat- Ing. Jaroslav Verner Na další setkání mi stačilo ujít jen 15 kroků. Dalším dotazovaným byl totiž pan starosta. Pane starosto, jste rodák z Bělé? Ano. Základní škola v Bělé pod Bezdězem, potom Střední zemědělská mechanizační škola v Mladé Boleslavi. Poté jsem pokračoval na studiích na VŠ. Bohužel na Vysokou školu zemědělskou, kam jsem měl původně namířeno, jsem se nedostal. Ale díky úspěšným přijímacím zkouškám jsem byl přijat na Strojní fakultu ČVUT. Po škole jsem nastoupil do mladoboleslavské Škodovky, kde jsem pracoval v oddělení vývoje až do svého zvolení. Jak odpočíváte, máte nějaký oblíbený relax? Pokud mi to čas dovolí, rád pracuji na zahrádce. Také rád chodím s naší fenkou (bernský salašnický pes) na procházky. Cestou se zastavíme na jedno pivo. Tedy já, fenka je přísný abstinent. V poslední době, protože mám vnučku a vnuka, a tudíž jsem postoupil v hierarchii rodiny na úroveň dědeček, mě a mou manželku můžete v neděli vídat se dvěma kočárky. Na to je nedělní odpoledne prostě vyhrazeno. Sport? Teď už jen pasivně. Před pěti lety jsem si při zápase dost nešťastně zlomil nohu, takže teď fotbal zcela výjimečně a velmi opatrně. Jaké je vaše oblíbené jídlo? Mám rád zvěřinu a manželka umí vynikající segedínský guláš z divočáka a to je bomba. Přes léto rádi grilujeme. A oblíbené pití? Pivo, především ta regionální, teď hlavně Svijanskou kněžnu, a pokud víno, raději bílé. Divadlo, televize, kino, kniha? V televizi jen zpravodajství, v poslední době pravidelně navštěvujeme mladoboleslavskou scénu, občas i některá pražská divadla. Knihy? Tady je to slabší, čtu hlavně noviny nebo odbornou literaturu, tedy tu, která se týká mé profese ve vývoji Škoda Auto. Jako zastupitel pracujete už dlouho? Pokud mě paměť neklame, od roku 1994*. Nejprve jako zastupitel, později jako radní. Náměstí, jehož první rekonstrukce se připravovala a realizovala už za bývalé starostky, Daniely Pastorkové, jste vy dokončil. Jedna velká věc je za vámi a vpředu čekají další projekty. Prozradíte, na co se můžeme těšit? Náměstí byla velká zodpovědnost a mravenčí práce celého týmu, který se na realizaci podílel. Zrealizovaný projekt získal ocenění Stavba roku S tím jsem opravdu velmi spokojen. Co se týče budoucnosti, nemohu nezmínit, že kvůli událostem okolo osoby bývalého hejtmana našeho kraje se dostala práce na několika projektech na slepou kolej (rekonstrukce Mělnické ulice, komunikace na průmyslovou zónu Vazačka, zasíťování stavebních parcel na Vrchbělé). Zvlášť palčivá je právě zmiňovaná komunikace Mělnická. Po všech těch odkladech se mělo 1. července začít. To padá. Připravuje se nové výběrové řízení, podle nového zákona bude trvat nejméně šest měsíců, takže reálný termín započetí prací je nejdříve únor 2013, spíše později, doba realizace pak nejméně 80 týdnů. Co byste tedy popřál Bělé a co Bělákům? V tomto čase zejména krásné léto plné slunečných dnů a příjemně strávenou dovolenou. Děkuji za rozhovor. -mat- Světlana Žalmánková Ne vše se vždy daří tak, jak si jeden naplánuje. Protože další člen zastupitelstva podle abecedního pořadí je pracovně mimo republiku, rozhodli jsme se sáhnout naopak na konec našeho seznamu a přinášíme vám rozhovor s výtvarnicí a galeristkou paní Světlanou Žalmánkovou. Také Vás se, paní Žalmánková, na úvod zeptáme: Jste bělská rodačka? Vyrůstala jsem na venkově, pár kilometrů od Bělé, v Březovicích. Magická krajina kolem dvou znělcových homolí, kde větší z nich korunuje hrad Bezděz, se výrazně zapsala do mého srdce. Už tenkrát jsem tušila, že nemohu odejít jinam. Také jsem neodešla. Mou myšlenku stvrdil sňatek zde v Bělé, kde jsem založila rodinu. Co Vás vedlo k nápadu vstoupit na politickou půdu? Cítila jsem potřebu podílet se spolu s ostatními na rozvoji místa, kterému říkáme domov. Mým přáním je, aby město, které nese ve svém názvu jméno jedné z významných staveb 13. století, se těšilo hojné návštěvnosti a stalo se příjemným místem výletním. Nebuďme proto lhostejní, pečujme a přispívejme k rozkvětu města byť i se sebemenším zájmem. Mějme na paměti myšlenku Pierra Teilharda, že zájem na úspěchu celku je podmínkou lidského štěstí. Jako výtvarnice máte spoustu práce, staráte se o galerii v České bráně, kdy a jak odpočíváte? S manželem velice rádi cestujeme, navštěvujeme dosud nepoznaná města, prohlížíme památky, galerie, vše, co po tisíciletí lidská myšlenka a ruka zhmotnily. Pro mne je architektura nevyčerpatelnou pokladnicí inspirace. A tak se dívám a ukládám do paměti vše potřebné pro svoji práci. Ale stejně s nadšením prohlížím krajinu při jízdě na kole, lyžích, běžkách. Máte nějaké oblíbené jídlo, pití, nebo třeba sladkost? Miluji vůni a chuť dobré kávy a ráda konzumuji tradiční i zcela neznámé pokrmy, zvlášť pokud jsou připravené s láskou Kino, televize, kniha, divadlo, máte oblíbené tituly? Do divadla zajdu velmi ráda. Každý takový strávený večer se stává večerem svátečním. V televizi sleduji převážně dokumenty, publicistické pořady, ale objevím i zajímavý film, před týdnem jsem zhlédla působivé drama s názvem Modigliani. Na četbu mi mnoho času nezbývá; pokud chvilku vyšetřím, čtu historii a literaturu faktu. Na závěr ještě naše obligátní otázka: Co byste přála Bělé a co Bělákům? Bělé bych přála šťastné dny budoucí. V přání bělským občanům neopomenu zdraví, dále životní úspěchy, lásku, porozumění a vzájemnou ohleduplnost. Děkuji za rozhovor. -S.G.- 5

6 Z KULTURNÍHO DĚNÍ Městská kulturní zařízení zvou STŘEDOVĚKÝ JARMARK Dne 14. července od 10 do 17 hod. se park na náměstí opět stane dějištěm středověké zábavy. Rytířská klání, středověká hudba, orientální tanečnice, to vše patří již tradičně k červenci v Bělé a královskému průvodu. Jak postupujeme dobou, naše město navštíví již podruhé král Jan Lucemburský s tentokrát již dospívajícím synem a následníkem trůnu Karlem IV. Ve výstavním sále MKZ uvidíte KRAJKA, HEDVÁBÍ A KERAMICKÝ ŠPERK Výstava autorek Ivy Vanžurové, Hany Taraškové a Jany Zamazalové bude zdobit prostory Výstavního sálu Městských kulturních zařízení od do Výstava bude zahájena vernisáží v 17 hod., při které si poslechneme hudební vystoupení kytarového dua Filip Machač a Marcela Dvořáková. BĚLSKÉ NÁMĚSTÍ NEZNÁMÉ Dne 1. září vás zveme na zahájení výstavy věnované bělskému náměstí, jak jej neznáme. Ve Výstavním sále MKZ od 16 hod. Výstavní sál MKZ je otevřen po čt od 9 do a od 12 do 16 hod. Mimo tuto dobu si můžete domluvit návštěvu telefonicky na č.: PROMENÁDNÍ KONCERTY Každý pátek se od v parku na náměstí rozezní tóny hudebních vystoupení různých kapel a různých žánrů, od dechovky po rock. Zahajujeme 6. července tanečním složením BDO. V pátek 13. července, před Středověkým jarmarkem, bude hrát skupina ISARA. Týden nato ji vystřídá OLD STARS MB a prázdniny přehoupneme do druhé poloviny rockem skupiny LEA AND OLD ANIMAL S. V srpnu uslyšíte skupinu FLASTR, naše známá PUTNA si pozvala jako hosta vokální skupinu LIPS. JAZZ COMBO STRÝ- CE MICHAELA bude hrát 17. srpna a 24. srpna ještě jednou vystoupí OLD STARS MB. Prázdniny již potřetí ukončí rocková skupina DoŽidlí, která naváže na program Loučení s prázdninami. Změna programu je vyhrazena. LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI Hlavně pro děti, aby nebyly smutné, že jim prázdniny končí, jsme připravili v pátek 31. srpna od 14 hodin program v parku na náměstí. Děti si můžou nechat zdarma zhotovit stříbrné tetování nebo malovanou dekoraci na obličej, budou připraveny soutěže i pohádky, pro ty starší Staropražský kabaret a celý program doprovodí svými veselými písničkami kapela Ponožky pana Semtamťuka. Na závěr pořadu vás čeká diskotéka, kterou plynule vystřídá poslední promenádní koncert, věnovaný rocku. Můžete se těšit na skupinu DoŽidlí. Podrobný program naleznete na plakátech nebo webových stránkách: INFORMAČNÍ CENTRUM LETNÍ PROVOZ Od 1. července do 30. srpna otevřeno: PONDĚLÍ SOBOTA od 8.00 do a od do hod. V NEDĚLI ZAVŘENO Od 1. července opět můžete navštívit Městskou zámeckou expozici každý den od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. Co pro vás nachystala pro letošní léto? Výstavu prací Josefa Augusta Bubáka Obrazy s příběhem doplnila 30. července putovní výstava 13 plastik inspirovaných K. H. Máchou s názvem Máchovské imprese, která zůstane ve zdech zámku do 29. července. Od 1. srpna vystřídá obrazy J. A. Bubáka výstava věnovaná archeologii Tajemné podzemí. Také letos nabízíme zájemcům prohlídky celého objektu zámku. S průvodcem můžete projít obydleným komplexem, podíváte se do běžně nepřístupné kaple sv. Josefa, projdete spojovací chodbou nad kaplí s nově instalovanými obrazy. Nahlédnete do půdních prostor i gotických sklepů původního hradu. V jednom ze sklepních prostor na vás čeká maketa údajně posledního božiště boha Černoboha Raksy ve Skalsku, věnovaná památce průkopníka české archeologie, patera V. Krolmuse. Cena prohlídkového okruhu je 20 Kč pro dospělé, 10 Kč pro děti a seniory. Městská zámecká expozice Celý objekt prochází pozvolným oživováním, s cílem obnovit tuto památku a využít ji ke kulturním a prezentačním účelům. LÉTO V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ Již třetím rokem zveme malé diváky na divadelní představení v zámecké zahradě. Prozatím se zahradu nepodařilo upravit k tomuto účelu, sezení je tedy stále na trávě, polštářky či deky si diváci nosí vlastní. Přesto mají divadla pod širým nebem své kouzlo. Letos jsou pro vás připraveny dvě pohádky a jedno divadelní představení pro dospělé. 6 V dětském představení Cirkus plný pohádek nebude chybět dokonce ani žonglérské vystoupení. Hraje Marek Sýkora, Divadlo Krtek Liberec, 7. července od 18 hod. Na další představení se můžete těšit 4. srpna opět od 18 hod. Tentokrát bude hrát Jarmila Enochová, Divadlo Rolnička Liberec, představení s názvem Ořechová pohádka. Jednotné vstupné na pohádky je 30 Kč. Dne 25. srpna v vás pozveme na divadelní představení Muži ve zbrani (T. Pratchett a S. Briggs). Do světa fantastické Zeměplochy vás zavede Divadýlko na dlani, které se s tímto představením probojovalo do celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla DIVADELNÍ PIKNIK VOLYNĚ Kromě kladných recenzí získalo ocenění za výtvarné a scénické řešení inscenace. Nenechte si tedy ujít jedinečnou příležitost být svědky toho, jak se divadlo vypořádá s netradičním prostředím zámecké zahrady. Vstupné je 60 Kč. V případě nepříznivého počasí se programy ze zámecké zahrady přesouvají do Městské zámecké expozice.

7 Z KULTURNÍHO DĚNÍ Muzeum v Bělé pod Bezdězem (červenec srpen 2012) V průběhu letních prázdnin můžete Muzeum v Bělé pod Bezdězem navštívit od úterý do neděle v době od 9 do 17 hodin. Kromě stálé expozice jsme připravili zajímavé výstavy a také bohatý doprovodný program. Historie bělského Masarykova náměstí V letošním roce byly dokončeny revitalizační práce na bělském Masarykově náměstí. Jak se vzhled tohoto významného středobodu města proměňoval, jaké významné události se zde odehrály či které zajímavé osobnosti jsou s historií náměstí spojeny, všem těmto i řadě dalších otázek je věnována výstava, kterou můžete ve velkém výstavním sále zhlédnout do 22. července Malířka Zdenka Braunerová, múza spisovatelů, básníků, malířů a sochařů Měla báječný vkus, pronikavý rozum a zvláštní půvab. Když jsem ji poznal, bylo jí šedesát. Pro slovo nešla daleko. Veselí a optimismus měla jako málokterý člověk. Dodávala mi víru a chuť do života. Jan Zrzavý Zdenka Braunerová byla významnou českou malířkou přelomu 19. a 20. století. Byla nepřehlédnutelnou inspirativní osobností, která zasáhla do života řady dalších českých umělců, mimo jiných například Julia Zeyera, Viléma Mrštíka či Jana Zrzavého. S jejím zajímavým osobním životem a také s výborem z jejího díla se můžete seznámit 13 plastik inspirovaných K. H. Máchou XXV. ročník Dřevořezání v Doksech, který se uskutečnil v roce 2010 v rámci projektu S Máchou za Máchou po Máchově kraji, byl ve znamení dvoustého výročí narození českého romantického básníka K. H. Máchy. Jedenáct oslovených řezbářů vytvořilo máchovské plastiky, každou svým nezaměnitelným rukopisem. S původním zadáním vyřezat podobiznu K. H. Máchy se řezbáři zhostili opravdu se ctí. Snad na výstavě, kterou jsme připravili ve spolupráci se Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy. Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 26. července v 17 hodin. Památky Nejsvětější Trojice , sakristie zámecké kaple sv. Josefa Náboženská úcta ke Svaté Trojici patří k jedněm ze základních pilířů křesťanské víry. I v našem regionu se dochovala řada movitých i nemovitých památek, které jsou s touto úctou spojeny a právě jim je věnována výstava, kterou můžete zhlédnout v prostorách kaple sv. Josefa. Výstava bude zahájena po mši svaté v zámecké kapli v pátek 13. července v 19 hodin. Muzeum v pondělí (přednášky, besedy) Po stopách krajanů v Jižní Americe od 17 hodin, vstupné: 20 Kč Ačkoli naše republika nepatří k největším a nejpočetnějším státům, přesto v nejrůznějších koutech světa nalezneme početné komunity hlásící se k českému původu. Spolu s historikem a etnografem PhDr. Jaromírem Jermářem navštívíme české krajany žijící za oceánem, v Jižní Americe. Pohádky pod pokličkou od 17 hodin, vstupné: 20 Kč Šípková Růženka, Červená Karkulka či hloupý Honza jsou názvy pohádek, které jsme slýchávali v dětství. Pohádky jsou nedílnou součástí lidové ústní tradice. Jak vznikaly, jakým symbolickým jazykem hovoří a co všechno odhalují o společnosti, kde jsou předávány z generace na generaci o tom bude srpnová přednáška Mgr. Kateřiny Putovní výstava Máchovské imprese (v městské zámecké expozici od do ) i díky tomu, že je podobizna K. H. Máchy opředena tajemstvím a že i sám básník nabízí řadu výkladů a pojetí, mohli řezbáři popustit uzdu své tvůrčí fantazii. Vznikla tak ojedinělá kolekce plastik inspirovaných básníkem, jeho životem, dílem a také jeho vztahem k našemu, dnes Máchovu kraji. Na výstavě tak můžete vidět Máchovu osudovou dívku Lori, strašného lesů pána Viléma, básníka vkomponovaného do knihy (Mácha v Máji) či kráčejícího na Housku (Na cestě k hradu Houska). Zajímavá je plastika s názvem Co to tam píšete, pane Mácho, tvořená píšícím básníkem a literárními 7 Jeníčkové. Mše svatá v zámecké kapli sv. Josefa Mše svaté v zámecké kapli sv. Josefa se uskuteční v letních měsících vždy od 18 hodin, a to v pátek 13. července a 10. srpna. Zkouším si píseň lesa hrát Hudební recitál Radka Tomáška a Františka V. Zikmunda od 18 hodin, vstupné: 100 Kč Sobotní letní podvečer 21. července si můžete zpříjemnit návštěvou již pravidelného hudebního recitálu písničkáře a kytaristy Radka Tomáška, kterého zpěvem a hrou na kytaru doprovodí František V. Zikmund. Muzejní noc od 17 hodin S prázdninami se u nás můžete rozloučit během první bělské Muzejní noci, která se uskuteční v pátek 24. srpna Nejen, že si budete moci prohlédnout naši stálou expozici v netradiční denní době, ale chybět nebudou ani hravé programy pro děti a dospělé, kuriozity z našich sbírek či muzejní kavárna. Přesný program Muzejní noci bude uveřejněn na našich webových stránkách. Fotokoutek 20. července, 17. srpna, od 17 hodin, vstupné: 20 Kč Miroslav Horníček nazýval fotografii chodícím okem, klusající zřítelnicí Fotografie unikátním způsobem zachycují proměny světa kolem nás, ale i proměny naše vlastní. Díky fotografiím můžeme lépe nahlédnout do minulých časů a jejich prostřednictvím se stát svědky důležitých dějinných událostí. Právě těmto zajímavým dobovým fotografiím z našeho regionu budou věnovány dva letní podvečery 20. července a 17. srpna, kde Jiří Filip a Jan Juřena představí několik zajímavých fotografií z našich sbírek. postavami, nebo Tajemný Mácha portrét s vlajícími vlasy, do nichž jsou zakomponovány jako miniatury tři stěžejní hrady z našeho kraje, tedy Bezděz, Houska a Starý Berštejn. V roce 2011 přibyly ještě další 2 plastiky Radobýl Miloše Šimka a Mácha od Tibora Matúše. Putovní výstava Máchovské imprese je pořádána pod záštitou Svazku obcí Máchův kraj a opět se vydala na svou pouť Máchovým krajem. R. Mauserová

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Vánoční oddílový pohár 2011 http://www.zs-husova.tabor.cz/webg/ 1 Hodnocení roku V roce 2011 cvičilo 40 žáků a 8 trenérů. Největší část žlenské základny tvoří

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Listopad 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : 2. sportovně zábavné odpoledne...1 Vůně koření...2 Návštěva DDM Duchcov.....3

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

ČERVENEC / SRPEN 2015

ČERVENEC / SRPEN 2015 ČERVENEC / SRPEN 2015 Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu tel.: 554 742 024, 554 742 021 e-mail: ou.vaclavov@cbox.cz ou.vaclavov@tiscali.cz http://www.vaclavovubruntalu.cz

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci s SÚS a MO Mladá Boleslav pořádají. 44.ročník Národního kola. Zlatá udice 2015

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci s SÚS a MO Mladá Boleslav pořádají. 44.ročník Národního kola. Zlatá udice 2015 Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci s SÚS a MO Mladá Boleslav pořádají 44.ročník Národního kola Zlatá udice 2015 Mladá Boleslav 19.6. 21.6.2015 Obsah : Organizační výbor Všeobecné pokyny Technické pokyny

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE ZPRAVODAJ Obce Rudná pod Pradědem P r o s i n e c 2 0 1 4 ----------------------------------------------------------------------------- Ustavující zasedání První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Více

Školní družina při ZŠ Liptál

Školní družina při ZŠ Liptál Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Liptál Verze č. III Platnost od: 1.9. 2015 Zpracovala: Petra Pilná vychovatelka Charakteristika ŠVP pro ŠD vychází z ŠVP ZŠ Liptál,

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Letní noc na Práchovně.

Letní noc na Práchovně. ŘÍJEN 2015 Letní noc na Práchovně. Letní noc srpen 2015 Hasičské okrskové cvičení září 2015 2 Vážení spoluobčané, začátek posledního čtvrtletí každého roku je vždy období, kdy se jakoby dohání co je potřeba,

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Boskovice, 1. května 2015 VI. ročník BOSKOVICKÉ BĚHY

Boskovice, 1. května 2015 VI. ročník BOSKOVICKÉ BĚHY Boskovice, 1. května 2015 VI. ročník BOSKOVICKÉ BĚHY HISTORIE BĚHU Historie běhu se začala psát v roce 2009, tehdy vznikl nápad uspořádat největší sportovně kulturní akci regionu. V roce 2010 se pořádal

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

ZPRAVODAJ ČERVEN 2013

ZPRAVODAJ ČERVEN 2013 ZPRAVODAJ ČERVEN 2013 SENSEN klubu při Krajské knihovně v Pardubicích SENSEN je zkratka dvou slov SENzační SENioři. Je to otevřené, volně přístupné a neformální sdružení klubů i jednotlivců, které spojuje

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul Pondělí 3. 5. 2010 Do Istanbulu jsme vyrazili v pondělí, letadlo nám odlétalo v pravé poledne. Po příjemných dvou a půl hodinkách strávených

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové www.karaterec.com Ing. Jiří Boček / Prezident Českého svazu karate Vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí pozvat vás na 13. ročník největší soutěže karate v

Více

Český rybářský svaz SÚS Praha ve spolupráci s ČRS MO Mladá Boleslav. územní kolo soutěže pro děti a mládež. Zlatá udice 2015

Český rybářský svaz SÚS Praha ve spolupráci s ČRS MO Mladá Boleslav. územní kolo soutěže pro děti a mládež. Zlatá udice 2015 Český rybářský svaz SÚS Praha ve spolupráci s ČRS MO Mladá Boleslav územní kolo soutěže pro děti a mládež Zlatá udice 2015 Mladá Boleslav 29.5. 31.5.2015 Obsah : Organizační výbor Všeobecné pokyny Technické

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více