Letní provoz Městské zámecké expozice EKO koutek Léto v zámecké zahradě Máchovské imprese Společenská rubrika Ze sportu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Letní provoz Městské zámecké expozice EKO koutek Léto v zámecké zahradě Máchovské imprese Společenská rubrika Ze sportu"

Transkript

1 Letní provoz Městské zámecké expozice EKO koutek Léto v zámecké zahradě Máchovské imprese Společenská rubrika Ze sportu ČERVENEC SRPEN 7,8/2012 VÝSTAVNÍ SÁL MKZ KRAJKA, HEDVÁBÍ A KERAMICKÝ ŠPERK do MĚSTSKÁ ZÁMECKÁ EXPOZICE letní provoz, každý den 9-12 a hod. Výstavy: Obrazy s příběhem, J. A. Bubák do Máchovské imprese, putovní výstava od do Tajemné podzemí od do MUZEUM Historie Masarykova náměstí do GALERIE ČESKÁ BRÁNA út so od 13 do 17 hod. PROMENÁDNÍ KONCERTY každý pátek od v parku na náměstí 7. července LÉTO V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ Cirkus plný pohádek Divadlo Krtek v zámecké zahradě od 18 hod. Jednotné vstupné: 30 Kč 9. července MUZEUM V PONDĚLÍ Po stopách krajanů v Jižní Americe Od 17 hod., vstupné: 20 Kč 13. července MŠE SVATÁ V zámecké kapli sv. Josefa od 18 hod. PAMÁTKY NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE Výstava v sakristii zámecké kaple sv. Josefa 14. července STŘEDOVĚKÝ JARMARK Od 10 do 17 hod. v parku na náměstí 20. července FOTOKOUTEK Dějinné události v dobových fotografiích s J. Filipem a J. Juřenou V muzeu od 17 hod., vstupné: 20 Kč 21. července Zkouším si píseň lesa hrát Radek Tomášek a František V. Zikmund V muzeu od 18 hod., vstupné: 100 Kč 26. července MUZEUM výstava Malířka Zdenka Braunerová, múza spisovatelů, básníků, malířů a sochařů Vernisáž od 17 hod. 4. srpna LÉTO V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ Ořechová pohádka Divadlo Rolnička Liberec od 18 hod. Jednotné vstupné: 30 Kč 10. srpna MŠE SVATÁ V zámecké kapli sv. Josefa od 18 hod. 13. srpna MUZEUM V PONDĚLÍ Pohádky pod pokličkou O lidových ústních tradicích vypráví K. Jeníčková Od 17 hod., vstupné: 20 Kč 17. srpna FOTOKOUTEK Dějinné události v dobových fotografiích s J. Filipem a J. Juřenou V muzeu od 17 hod., vstupné: 20 Kč 24. srpna MUZEJNÍ NOC od 17 hod. 25. srpna LÉTO V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ Muži ve zbrani Divadýlko na dlani od hod. Jednotné vstupné: 60 Kč 31. srpna Loučení s prázdninami v parku na náměstí od 14 hod VÝSTAVNÍ SÁL MKZ Bělské náměstí neznámé Zahájení výstavy v sále MKZ od 16 hod.

2 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SPRÁVA MĚSTA Z jednání zastupitelstva města v červnu Ve středu se opět sešli zastupitelé města na svém jednání. Byl schválen závěrečný účet města za rok 2011, přijaty dary 5000 Kč od fyzické osoby na nákup ultrazvuku do gynekologické ambulance, Kč od firmy SaM Česká Lípa na úhradu nákladů spojených se slavnostním otevřením náměstí a Kč od Škody Auto na obnovu zeleně u Základní školy v Máchově ulici. Dále došlo ke schválení dvou rozpočtových opatření, kterými byla upravena výše rozpočtu města. V době přípravy tohoto vydání zpravodaje činila Kč. V minulosti město odkoupilo od soukromých vlastníků část pozemku k vybudování přístupové cesty o šířce 6 metrů v Tréglově ulici. V dalších letech pokračovala výstavba rodinných domů a změnily se předpisy stanovující šíři přístupových cest, a to na 8 metrů. Proto město opět oslovilo vlastníky s dalšími dvěma metry výkupu, jinak by totiž k budoucí výstavbě cesty mezi domy ani dojít nemohlo. Zastupitelé schválili odkup pozemku od vlastníka pozemku p. č.1194/71 a zároveň dojde k opětovné výzvě ostatním vlastníkům pozemků, aby městu umožnili vykoupit zbývající metry tak, aby byla dodržena uliční čára a byl zachován nejnižší limit pro šíři vozovky. Město se připravuje na revitalizaci stromořadí v ulicích Kuřívodská, Lidová a Páterovská. Stáří několika desítek vzrostlých stromů vyžaduje údržbu prořezy, u některých jedinců zřejmě dojde i k pokácení. V minulém roce byl proveden dendrologický průzkum, který přinesl pozitivní zjištění, že aleje nejsou napadeny dřevokaznými houbami v takové míře, aby se musely všechny stromy vykácet. Proto byl navržen postup údržby tak, aby došlo ke zpevnění, prořezání větví, vyvázání větví a k dalším odborným zásahům do několik desítek let starých stromů. Zastupitelé proto souhlasili s podáním žádosti do Operačního programu ŽP na prostředky ve výši Kč, kterými by bylo možné revitalizaci tří alejí provést. Podíl města by činil 10 % z uvedené částky. Na podzim letošního roku město tento projekt hodlá podat, s realizací se počítá na podzim 2013 po výběru dodavatele v průběhu příštího roku. V dalším jednání zastupitelé schválili závěrečné účty Mikroregionů Podralsko a Máchův kraj, kde je město členem sdružení obcí. Projednávaly se také dva návrhy člena ZM J. Sýkory na vydání směrnice města o veřejných zakázkách malého rozsahu a na modernizaci webových stránek. Ke směrnici se zastupitelé ještě vrátí na svých dalších jednáních. V závěrečné části jednání pak informoval člen ZM Ing. Kouba o jednání Valné hromady společnosti VaK, a. s., a práci na novém územním plánu města. Starosta města Ing. J. Verner podal zastupitelstvu informace o situaci kolem realizace opravy Mělnické ulice a dalších staveb ve městě v režii Středočeského kraje. -gal- EKO koutek Naše město Bělá pod Bezdězem recyklací starých spotřebičů výrazně přispělo k ochraně životního prostředí Loni občané odevzdali k recyklaci 307 ks televizí, 126 ks PC obrazovek, 1611 kg drobného elektra. Občané našeho města již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studie neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Letos poprvé jsme získali certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových obrazovek, ale také o významu sběru drobných spotřebičů. Sběr, doprava, demontáž a následné využití frakcí zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů představuje nezanedbatelný přínos pro životní prostředí a úsporu přírodních zdrojů. Díky zpětnému odběru: jednoho kusu televize (resp. obrazovky) dojde k úspoře elektrické energie ve výši 162,39 kwh (125,04 kwh u obrazovky). Stejné množství energie spotřebuje např. 60W žárovka svítící nepřetržitě 4 měsíce (3 měsíce u obrazovky); jednoho kusu notebooku dojde k úspoře energetických surovin (např. se nemusí vytěžit 6,8 litrů ropy). Stejné množství ropy se např. spotřebuje k ujetí 100 km v osobním automobilu s běžnou spotřebou nebo k úspoře 392 litrů pitné vody, čímž nevznikne stejné množství znečištěných vod. Stejné množství vody je např. spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí; sta kusů mobilních telefonů dojde ke snížení produkce skleníkových plynů, protože není vyprodukováno 122 kg CO₂ ekv. Stejné množství CO₂ vyprodukuje automobil, který ujede čtyři jízdy mezi Prahou a Brnem; dojde ke snížení produkce nebezpečných odpadů o 563 kg. Stejné množství nebezpečného odpadu...se uspoří primární suroviny ruda Recyklací vysloužilých elektrozařízení milionů kg 200 kg 200 kg...se získá 1 kg zlata 1 kg železa 1 kg mědi kg 13 kg Odevzdávat vysloužilá elektrozařízení na místa zpětného odběru se opravdu vyplatí! vyprodukuje za rok 140 domácností. Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík. 0,16 kg 1 litr ropy 1 tuna CO kg 2 kg 1,69 kg 10,7 kwh 0,086 kg 0...se ušetří 1 kwh el. energie 1 strom za 100 let...se uspoří černé uhlí výhřevnost absorbce EW_odpadforum_plakatA3_final.indd Odd1: :35:05 2

3 DĚNÍ VE MĚSTĚ Dětský den se Slonem je minulostí Radost na rybníce Tak jak se stalo v posledních letech zvykem, i letos pořádala MO ČRS v sobotu dětský den se Slonem. Ten byl rozdělen na dvě části. Od časného rána až do 13. hodiny patřil rybník mladým rybářům. Celý týden jsme s napětím očekávali, jaké bude počasí, a protože meteorologická předpověď nevěštila nic dobrého chladno a přeháňky byla účast 59 dětí (17 dívek a 42 chlapců) velmi milým překvapením. Mladí rybáři se při tradičním dětském rybářském závodu pustili do dvoupoločasového klání s vervou a elánem jim vlastním a svedli čestný souboj o každou rybičku, vždyť každý ulovený centimetr rozhodoval o jejich umístění. Děti mohutně povzbuzovány svým dospělým doprovodem dosáhly velmi pěkných výsledků. O tom, že jablko nepadá daleko od stromu, přesvědčil Dušan Hýbner mladší, který jasně zvítězil před druhou Pavlínou Kulhavou z Uherců a třetím Alešem Bartoňem z Katusic. To jsou tedy ti, co obsadili letos stupně vítězů. Ovšem činili se i ostatní, a jak bývá dobrým zvykem, ceny si odnesli všichni účastníci, tedy i ti, co neměli štěstí a nechytili nic. Nakonec byli snad všichni spokojeni. A ještě poznámka o tom, jak si vedl bělský potěr. V konkurenci dětí z České Lípy, Nového Boru, Prahy, Benátek nad Jizerou, Mladé Boleslavi atd., tak pestrá byla startovní listina, si naši mladí rybáři nevedli vůbec špatně a do první dvacítky se jich vešel celý tucet. A tak Jakub Coufal, Šárka Škodová, Tereza Kleinová, Antonín Tošovský nejml., David Knap, Viktorie Neprašová a další jsou příslibem pro budoucnost sportovního rybolovu v Bělé. Sobota se nakonec vyjasnila do velmi pěkného dne. Závody skončily a už tu bylo odpoledne a s ním program dětského dne. Po 13. hodině přijeli dobrovolní hasiči z Bělé a ihned začali akci požární útok na určené cíle (tři barevné terče na hladině rybníku). Na osmi stanovištích děti soutěžily jak v dovednostech, tak i vědomostních disciplínách (kuželky, házení kroužků, poznávání dopravních značek, poznávání ryb, zdravotní výchova, rybolovná technika apod.) Velký zájem byl o tradiční projížďky na lodičce, a tak měl lodivod Karel Coufal plné ruce práce, aby uspokojil všechny zájemce. Následovalo vystoupení Policie ČR a zástupci kynologického klubu předvedli se svými čtyřnohými přáteli kus cvičitelského umu s odborným výkladem R. Femiaka. Výborně zafungovala výtvarná dílna Ivy Křivánkové. Vybrat z 200 výkresů Slona ten nejhezčí byl opravdu těžký úkol. Celé odpoledne hudebně doprovodila skupina Bráchové, hrála výborně a musela se líbit všem. Děti odsoutěžily a za svou snahu a námahu byly odměněny D. Hýbnerem v kostýmu vodníka dárkovým balíčkem. Dostalo se na všechny, nakonec se počet dětí vyšplhal na 340, z čehož máme velkou radost. Je to důkaz, že úsilí a čas věnovaný přípravě mají smysl. A na závěr už jen poděkování. Nejprve tedy sponzorům, děkujeme všem, kteří jste přispěli a bez kterých by uspořádání takovéto akce bylo velmi obtížné: městskému úřadu, podnikatelům a majitelům firem, živnostníkům, lékařům i všem drobným přispěvatelům z řad rybářů naší MO. Věříme, že nám zachováte přízeň i pro roky následující. Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří se svou prací podíleli na hladkém průběhu celého dne. Za výbor MO ČRS J. Tošovský Ani letos jsme nezapomněli na MŠ a jsme uspořádali pro děti z MŠ poznávací a zábavné dopoledne. Toho se zúčastnila tři oddělení, 62 dětí společně se svými učitelkami. Děti se svezly na lodičce, zkusily si různé dovednostní i poznávací hry a nakonec i samotný rybolov. Po malém občerstvení nás děti odměnily krásnými kresbami, za které moc děkujeme, rozloučily se a my se těšíme zase za rok na shledanou. Jedním z cílů našeho třídního vzdělávacího programu bylo seznamování se a poznávání okolí našeho města, orientování se v jeho blízkém okolí, a vytváření si tak pozitivního vztahu k městu, ve kterém žijeme. Jedním z krásných míst, které stojí za poznání, je bezesporu náš rybník Slon. A aby byly prožitky dětí ještě silnější, pomohli nám naši rybáři. Již posedmé jsme se sešli společně na rybníce. Děti si užily dopoledne plné zážitků - jízdu na lodičkách, chytání ryb na udici a různé soutěže. Tentokrát nám přálo i počasí. U rybníka bylo nádherně. Věříme, že alespoň něco málo z těchto prožitků v dětech zůstane. Budou si pamatovat, že příroda se má chránit, aby bylo všude tak krásně jako na našem bělském rybníce. Rybářům moc děkujeme za čas strávený s námi. Vaše učitelky a spokojené děti z MŠ Velenského Bělá pod Bezdězem S výše uvedenou obavou se rodiče často obracejí na pracovníky občanského sdružení Semiramis, které se také ve městech Mladoboleslavska zabývá protidrogovou prevencí. Rádi by slyšeli univerzální návod, jak v takovém případě postupovat, co ověřit, co nezanedbat, a především, jak dítěti pomoci. Na úvod je třeba říci, že milující rodič má zájem o své dítě a přirozenou součástí tohoto vztahu je i strach. Není nic špatného na faktu, že své podezření sděluje odborníkovi, že vyhledává informace a seznamuje se s možnostmi nápravy nežádoucího stavu. To, že dítě bere drogy, nemusí být, alespoň z počátku, vůbec nápadné. Přesto existují signály, které napovídají, že něco není v pořádku. Proto je dobré o těchto věcech vědět. Mezi typické příznaky patří: změny chování a nálad únava, ospalost, vyčerpanost organismu slovní útoky, agrese, vyhledávání vyhraněné společnosti tajnůstkářství, nedůtklivost, samotářství Pomoc, moje dítě asi bere drogy! paranoia, podezřívání okolí, ztráta koncentrace nechuť k jídlu, hubnutí celková změna životního stylu v krátké době ztráta původních zájmů, problémy ve škole prodej věcí, krádeže Pokud se k vyjmenovanému přidají i fyzické projevy, jako změna velikosti zorniček, dech páchnoucí např. toluenem, červené bělmo, špatná pleť, modřiny, jizvy po vpichách aj., je podezření více než oprávněné. Co dělat při podezření či zjištění, že dítě užívá drogy? Především nepanikařit. Je dobré mít přehled o základních druzích drog, jejich účincích, způsobu aplikace, vzhledu, cenách, infekčních nemocech, zákonech atd. Je třeba s dítětem mluvit - na místě jsou přímé otázky typu: proč s drogami začalo, jaké pocity mu droga přináší apod. Dobré je jasně 3 prezentovat svůj postoj k drogám. Nevyčítat, nekázat, a hlavně naslouchat; vyhledat odborníky (s dítětem i bez) - navrhnou optimální způsob řešení, popř. předají kontakty na léčebná zařízení. Kontakty na Semiramis o. s.: K-centrum Mladá Boleslav, Adresa: Ptácká 162, Mladá Boleslav, Tel.: , Po-Pá od 10 do 17 hod Sběr odhozených injekčních stříkaček, poradenství pro uživatele návykových látek a výměnný program: Centrum terénních programů Středočeského kraje Tel.: , , Anonymní drogová poradna: Semiramis o. s.

4 DĚNÍ VE MĚSTĚ Úspěch mladých fotbalistů v turnaji Coca-Cola Družstvo mladých fotbalistů z bělské základní školy se na jaře zúčastnilo celorepublikového fotbalového turnaje Coca- Cola. Na zápasy prvního kola chlapci odjeli do Bakova nad Jizerou, kde se utkali s mužstvy ze ZŠ Bakov, ZŠ Bezno a 7. ZŠ z Mladé Boleslavi. Toto kolo naši fotbalisté vyhráli a postoupili do druhého kola soutěže, které se konalo v Lysé nad Labem. Zde byli jejich soupeři domácí hráči Lysé, hráči 1. ZŠ Mnichovo Hradiště a mužstvo ZŠ K. H. Máchy z Doks. Po urputných bojích a s jistou dávkou štěstí naše mužstvo opět dokázalo, že je nejlepší a bude pokračovat v soutěži. Mladí fotbalisté se plni odhodlání vydali do Železného Brodu, kde se ve třetím kole utkali s domácími hráči ZŠ Železný Brod, s fotbalisty ze ZŠ Ústí nad Labem a ZŠ Dolní Poustevna. I zde se jim dařilo a stačily by jen další dva vstřelené góly, aby postoupili do finále soutěže. Porovnávalo se totiž gólové skóre soupeře ze ZŠ Železný Brod a našeho mužstva. I tak však je 2. místo bělských žáků fotbalistů v této soutěži velkým úspěchem! Naše družstvo tvořili David Vild, Lukáš Rokos, Jan Smékal, Jan Šváb, Tomáš Zapletal, Le Xuan Thang, David Foltýn, Lukáš a Tomáš Šoóšovi, Tomáš Neumann, Bohumil Kalina, Miroslav Macek, Jan Toman a Stanislav Pitloun. Mladí fotbalisté z Bělé ukázali, že hrají velmi dobře, že se nezaleknou žádných soupeřů a umí bojovat. Určitě si zaslouží jak získané ceny, tak i poděkování za sportovní chování a vzornou reprezentaci nejen školy, ale i bělského fotbalového klubu. Jakub Tošovský Se Čtyřlístkem okolo Blaťáku Na putování po naučné stezce Se Čtyřlístkem okolo Blaťáku se vydaly děti ročníku naší základní školy dne 7. května. Výletníci se opět podívali spolu se svými pedagogy do Třeskoprsk (Doks), kde již někteří byli o velikonočních prázdninách v Muzeu Čtyřlístku. Tentokrát se ale vydali za dobrodružstvím po naučné stezce kolem Blaťáku (Máchova jezera) podle zvláštní čtyřlístkovské mapy. Čekala je zastavení a plnění úkolů u stanovišť komiksových postaviček Myšpulína, Fifinky, Bobíka a Pindi. Bělští poutníci zvládli všechny nástrahy cesty a zadané úlohy na výbornou, a proto získali průkazy turistů, pamětní listy Putování a různé další odměny. Celodenní výlet přinesl dětem mnoho hezkých zážitků, poučení o přírodě i historii okolí Doks. Věříme, že naše putování kolem Blaťáku nebylo poslední. Marie Mlejnková Oslava Dne dětí ve školce... Stalo se již tradicí, že oslava Dne dětí v naší školce v Pražské ulici probíhá, mimo jiné akce, i v příjemném prostředí tenisových kurtů Na Výsluní. Již v průběhu týdne jsme pilně cvičili manipulaci s míčky a pálkami, tenisový míček jsme použili i na výrobu figurek tenistů a tenistek. Ve čtvrtek 31. května 2012 jsme se všichni, včetně zaměstnanců MŠ, vydali na kurty. Počasí nám přálo, a tak byly hry s míčky, hraní soft tenisu a soutěže na hřišti náplní celého dopoledne. Za odměnu děti dostaly medaile a sladkosti. Znaveni, ale s dobrou náladou jsme si pochutnali na opečených vuřtech a vraceli se do školky. Díky za zdařilou akci patří všem zaměstnancům MŠ a také p. Hrubému z tenisového klubu, který nám pobyt na kurtech umožnil a pomohl s organizací. D. Matysková a I. Cihlová,, učitelky MŠ Jitka Tošovská Prázdniny klepou na dveře a série minirozhovorů s bělskými zastupiteli se pomalu blíží ke konci abecedy. První letní setkání probíhá na radnici v kanceláři místostarostky, paní Jitky Tošovské. Jste, paní Tošovská, bělská rodačka? Od narození žiji v Bělé. Jedině Střední školu pedagogickou jsem studovala v Berouně. zeptali jsme se ZA VÁS... Zastupitelé aneb Kdo je kdo Po jejím ukončení jsem nastoupila nejdřív v Mladé Boleslavi, kde jsem učila na 8. ZŠ, po mateřské jsem nastoupila v Bělé pod Bezdězem na místo družinářky. Tam jsem pracovala až do roku 2010, kdy jsem byla zvolena do zastupitelstva. Proč jste vstoupila do politiky? On to nebyl tak docela můj záměr, myslela jsem, že když to dopadne hodně dobře, dostanu se do zastupitelstva a že budu co platná při řešení některých problémů. Ale to, že nakonec získám tolik hlasů, které mě vynesou až na pozici místostarostky, mě nenapadlo ani ve snu. 4 Jak odpočíváte? Ráda cestuji. Na výlety sice nezbývá tolik času jako kdysi, ale přesto si cestování nechci nechat vzít. Co ráda jíte? Váš manžel je profesionální kuchař - čím si vás nakloní, když si žehlí nějaký průšvih? Manžel průšvihy nedělá. (smích) Manžel doma nevaří, vařím já a nejsme nároční, takže jíme všechno. Když jdeme třeba právě na výletě na oběd, potom si vyberu nějakou minutku. Co pijete ráda? Při slavnostních příležitostech červené víno.

5 zeptali jsme se ZA VÁS... Kino, televize, kniha, divadlo? Protože mám opravdu ráda cestování, tak volím Toulavou kameru, a to jak knihy, tak i televizní pořad. V kině jsem nebyla už dlouhá léta. Do divadla jezdím ráda, například se školní družinou. To jsou moje vrátka zpět k dětem. A co byste přála Bělé a Bělákům? Aby se město dále rozvíjelo, aby byl dostatek financí na plánované projekty, a Bělákům, aby se jim v našem městě dobře žilo. Děkuji za rozhovor. -mat- Ing. Jaroslav Verner Na další setkání mi stačilo ujít jen 15 kroků. Dalším dotazovaným byl totiž pan starosta. Pane starosto, jste rodák z Bělé? Ano. Základní škola v Bělé pod Bezdězem, potom Střední zemědělská mechanizační škola v Mladé Boleslavi. Poté jsem pokračoval na studiích na VŠ. Bohužel na Vysokou školu zemědělskou, kam jsem měl původně namířeno, jsem se nedostal. Ale díky úspěšným přijímacím zkouškám jsem byl přijat na Strojní fakultu ČVUT. Po škole jsem nastoupil do mladoboleslavské Škodovky, kde jsem pracoval v oddělení vývoje až do svého zvolení. Jak odpočíváte, máte nějaký oblíbený relax? Pokud mi to čas dovolí, rád pracuji na zahrádce. Také rád chodím s naší fenkou (bernský salašnický pes) na procházky. Cestou se zastavíme na jedno pivo. Tedy já, fenka je přísný abstinent. V poslední době, protože mám vnučku a vnuka, a tudíž jsem postoupil v hierarchii rodiny na úroveň dědeček, mě a mou manželku můžete v neděli vídat se dvěma kočárky. Na to je nedělní odpoledne prostě vyhrazeno. Sport? Teď už jen pasivně. Před pěti lety jsem si při zápase dost nešťastně zlomil nohu, takže teď fotbal zcela výjimečně a velmi opatrně. Jaké je vaše oblíbené jídlo? Mám rád zvěřinu a manželka umí vynikající segedínský guláš z divočáka a to je bomba. Přes léto rádi grilujeme. A oblíbené pití? Pivo, především ta regionální, teď hlavně Svijanskou kněžnu, a pokud víno, raději bílé. Divadlo, televize, kino, kniha? V televizi jen zpravodajství, v poslední době pravidelně navštěvujeme mladoboleslavskou scénu, občas i některá pražská divadla. Knihy? Tady je to slabší, čtu hlavně noviny nebo odbornou literaturu, tedy tu, která se týká mé profese ve vývoji Škoda Auto. Jako zastupitel pracujete už dlouho? Pokud mě paměť neklame, od roku 1994*. Nejprve jako zastupitel, později jako radní. Náměstí, jehož první rekonstrukce se připravovala a realizovala už za bývalé starostky, Daniely Pastorkové, jste vy dokončil. Jedna velká věc je za vámi a vpředu čekají další projekty. Prozradíte, na co se můžeme těšit? Náměstí byla velká zodpovědnost a mravenčí práce celého týmu, který se na realizaci podílel. Zrealizovaný projekt získal ocenění Stavba roku S tím jsem opravdu velmi spokojen. Co se týče budoucnosti, nemohu nezmínit, že kvůli událostem okolo osoby bývalého hejtmana našeho kraje se dostala práce na několika projektech na slepou kolej (rekonstrukce Mělnické ulice, komunikace na průmyslovou zónu Vazačka, zasíťování stavebních parcel na Vrchbělé). Zvlášť palčivá je právě zmiňovaná komunikace Mělnická. Po všech těch odkladech se mělo 1. července začít. To padá. Připravuje se nové výběrové řízení, podle nového zákona bude trvat nejméně šest měsíců, takže reálný termín započetí prací je nejdříve únor 2013, spíše později, doba realizace pak nejméně 80 týdnů. Co byste tedy popřál Bělé a co Bělákům? V tomto čase zejména krásné léto plné slunečných dnů a příjemně strávenou dovolenou. Děkuji za rozhovor. -mat- Světlana Žalmánková Ne vše se vždy daří tak, jak si jeden naplánuje. Protože další člen zastupitelstva podle abecedního pořadí je pracovně mimo republiku, rozhodli jsme se sáhnout naopak na konec našeho seznamu a přinášíme vám rozhovor s výtvarnicí a galeristkou paní Světlanou Žalmánkovou. Také Vás se, paní Žalmánková, na úvod zeptáme: Jste bělská rodačka? Vyrůstala jsem na venkově, pár kilometrů od Bělé, v Březovicích. Magická krajina kolem dvou znělcových homolí, kde větší z nich korunuje hrad Bezděz, se výrazně zapsala do mého srdce. Už tenkrát jsem tušila, že nemohu odejít jinam. Také jsem neodešla. Mou myšlenku stvrdil sňatek zde v Bělé, kde jsem založila rodinu. Co Vás vedlo k nápadu vstoupit na politickou půdu? Cítila jsem potřebu podílet se spolu s ostatními na rozvoji místa, kterému říkáme domov. Mým přáním je, aby město, které nese ve svém názvu jméno jedné z významných staveb 13. století, se těšilo hojné návštěvnosti a stalo se příjemným místem výletním. Nebuďme proto lhostejní, pečujme a přispívejme k rozkvětu města byť i se sebemenším zájmem. Mějme na paměti myšlenku Pierra Teilharda, že zájem na úspěchu celku je podmínkou lidského štěstí. Jako výtvarnice máte spoustu práce, staráte se o galerii v České bráně, kdy a jak odpočíváte? S manželem velice rádi cestujeme, navštěvujeme dosud nepoznaná města, prohlížíme památky, galerie, vše, co po tisíciletí lidská myšlenka a ruka zhmotnily. Pro mne je architektura nevyčerpatelnou pokladnicí inspirace. A tak se dívám a ukládám do paměti vše potřebné pro svoji práci. Ale stejně s nadšením prohlížím krajinu při jízdě na kole, lyžích, běžkách. Máte nějaké oblíbené jídlo, pití, nebo třeba sladkost? Miluji vůni a chuť dobré kávy a ráda konzumuji tradiční i zcela neznámé pokrmy, zvlášť pokud jsou připravené s láskou Kino, televize, kniha, divadlo, máte oblíbené tituly? Do divadla zajdu velmi ráda. Každý takový strávený večer se stává večerem svátečním. V televizi sleduji převážně dokumenty, publicistické pořady, ale objevím i zajímavý film, před týdnem jsem zhlédla působivé drama s názvem Modigliani. Na četbu mi mnoho času nezbývá; pokud chvilku vyšetřím, čtu historii a literaturu faktu. Na závěr ještě naše obligátní otázka: Co byste přála Bělé a co Bělákům? Bělé bych přála šťastné dny budoucí. V přání bělským občanům neopomenu zdraví, dále životní úspěchy, lásku, porozumění a vzájemnou ohleduplnost. Děkuji za rozhovor. -S.G.- 5

6 Z KULTURNÍHO DĚNÍ Městská kulturní zařízení zvou STŘEDOVĚKÝ JARMARK Dne 14. července od 10 do 17 hod. se park na náměstí opět stane dějištěm středověké zábavy. Rytířská klání, středověká hudba, orientální tanečnice, to vše patří již tradičně k červenci v Bělé a královskému průvodu. Jak postupujeme dobou, naše město navštíví již podruhé král Jan Lucemburský s tentokrát již dospívajícím synem a následníkem trůnu Karlem IV. Ve výstavním sále MKZ uvidíte KRAJKA, HEDVÁBÍ A KERAMICKÝ ŠPERK Výstava autorek Ivy Vanžurové, Hany Taraškové a Jany Zamazalové bude zdobit prostory Výstavního sálu Městských kulturních zařízení od do Výstava bude zahájena vernisáží v 17 hod., při které si poslechneme hudební vystoupení kytarového dua Filip Machač a Marcela Dvořáková. BĚLSKÉ NÁMĚSTÍ NEZNÁMÉ Dne 1. září vás zveme na zahájení výstavy věnované bělskému náměstí, jak jej neznáme. Ve Výstavním sále MKZ od 16 hod. Výstavní sál MKZ je otevřen po čt od 9 do a od 12 do 16 hod. Mimo tuto dobu si můžete domluvit návštěvu telefonicky na č.: PROMENÁDNÍ KONCERTY Každý pátek se od v parku na náměstí rozezní tóny hudebních vystoupení různých kapel a různých žánrů, od dechovky po rock. Zahajujeme 6. července tanečním složením BDO. V pátek 13. července, před Středověkým jarmarkem, bude hrát skupina ISARA. Týden nato ji vystřídá OLD STARS MB a prázdniny přehoupneme do druhé poloviny rockem skupiny LEA AND OLD ANIMAL S. V srpnu uslyšíte skupinu FLASTR, naše známá PUTNA si pozvala jako hosta vokální skupinu LIPS. JAZZ COMBO STRÝ- CE MICHAELA bude hrát 17. srpna a 24. srpna ještě jednou vystoupí OLD STARS MB. Prázdniny již potřetí ukončí rocková skupina DoŽidlí, která naváže na program Loučení s prázdninami. Změna programu je vyhrazena. LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI Hlavně pro děti, aby nebyly smutné, že jim prázdniny končí, jsme připravili v pátek 31. srpna od 14 hodin program v parku na náměstí. Děti si můžou nechat zdarma zhotovit stříbrné tetování nebo malovanou dekoraci na obličej, budou připraveny soutěže i pohádky, pro ty starší Staropražský kabaret a celý program doprovodí svými veselými písničkami kapela Ponožky pana Semtamťuka. Na závěr pořadu vás čeká diskotéka, kterou plynule vystřídá poslední promenádní koncert, věnovaný rocku. Můžete se těšit na skupinu DoŽidlí. Podrobný program naleznete na plakátech nebo webových stránkách: INFORMAČNÍ CENTRUM LETNÍ PROVOZ Od 1. července do 30. srpna otevřeno: PONDĚLÍ SOBOTA od 8.00 do a od do hod. V NEDĚLI ZAVŘENO Od 1. července opět můžete navštívit Městskou zámeckou expozici každý den od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. Co pro vás nachystala pro letošní léto? Výstavu prací Josefa Augusta Bubáka Obrazy s příběhem doplnila 30. července putovní výstava 13 plastik inspirovaných K. H. Máchou s názvem Máchovské imprese, která zůstane ve zdech zámku do 29. července. Od 1. srpna vystřídá obrazy J. A. Bubáka výstava věnovaná archeologii Tajemné podzemí. Také letos nabízíme zájemcům prohlídky celého objektu zámku. S průvodcem můžete projít obydleným komplexem, podíváte se do běžně nepřístupné kaple sv. Josefa, projdete spojovací chodbou nad kaplí s nově instalovanými obrazy. Nahlédnete do půdních prostor i gotických sklepů původního hradu. V jednom ze sklepních prostor na vás čeká maketa údajně posledního božiště boha Černoboha Raksy ve Skalsku, věnovaná památce průkopníka české archeologie, patera V. Krolmuse. Cena prohlídkového okruhu je 20 Kč pro dospělé, 10 Kč pro děti a seniory. Městská zámecká expozice Celý objekt prochází pozvolným oživováním, s cílem obnovit tuto památku a využít ji ke kulturním a prezentačním účelům. LÉTO V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ Již třetím rokem zveme malé diváky na divadelní představení v zámecké zahradě. Prozatím se zahradu nepodařilo upravit k tomuto účelu, sezení je tedy stále na trávě, polštářky či deky si diváci nosí vlastní. Přesto mají divadla pod širým nebem své kouzlo. Letos jsou pro vás připraveny dvě pohádky a jedno divadelní představení pro dospělé. 6 V dětském představení Cirkus plný pohádek nebude chybět dokonce ani žonglérské vystoupení. Hraje Marek Sýkora, Divadlo Krtek Liberec, 7. července od 18 hod. Na další představení se můžete těšit 4. srpna opět od 18 hod. Tentokrát bude hrát Jarmila Enochová, Divadlo Rolnička Liberec, představení s názvem Ořechová pohádka. Jednotné vstupné na pohádky je 30 Kč. Dne 25. srpna v vás pozveme na divadelní představení Muži ve zbrani (T. Pratchett a S. Briggs). Do světa fantastické Zeměplochy vás zavede Divadýlko na dlani, které se s tímto představením probojovalo do celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla DIVADELNÍ PIKNIK VOLYNĚ Kromě kladných recenzí získalo ocenění za výtvarné a scénické řešení inscenace. Nenechte si tedy ujít jedinečnou příležitost být svědky toho, jak se divadlo vypořádá s netradičním prostředím zámecké zahrady. Vstupné je 60 Kč. V případě nepříznivého počasí se programy ze zámecké zahrady přesouvají do Městské zámecké expozice.

7 Z KULTURNÍHO DĚNÍ Muzeum v Bělé pod Bezdězem (červenec srpen 2012) V průběhu letních prázdnin můžete Muzeum v Bělé pod Bezdězem navštívit od úterý do neděle v době od 9 do 17 hodin. Kromě stálé expozice jsme připravili zajímavé výstavy a také bohatý doprovodný program. Historie bělského Masarykova náměstí V letošním roce byly dokončeny revitalizační práce na bělském Masarykově náměstí. Jak se vzhled tohoto významného středobodu města proměňoval, jaké významné události se zde odehrály či které zajímavé osobnosti jsou s historií náměstí spojeny, všem těmto i řadě dalších otázek je věnována výstava, kterou můžete ve velkém výstavním sále zhlédnout do 22. července Malířka Zdenka Braunerová, múza spisovatelů, básníků, malířů a sochařů Měla báječný vkus, pronikavý rozum a zvláštní půvab. Když jsem ji poznal, bylo jí šedesát. Pro slovo nešla daleko. Veselí a optimismus měla jako málokterý člověk. Dodávala mi víru a chuť do života. Jan Zrzavý Zdenka Braunerová byla významnou českou malířkou přelomu 19. a 20. století. Byla nepřehlédnutelnou inspirativní osobností, která zasáhla do života řady dalších českých umělců, mimo jiných například Julia Zeyera, Viléma Mrštíka či Jana Zrzavého. S jejím zajímavým osobním životem a také s výborem z jejího díla se můžete seznámit 13 plastik inspirovaných K. H. Máchou XXV. ročník Dřevořezání v Doksech, který se uskutečnil v roce 2010 v rámci projektu S Máchou za Máchou po Máchově kraji, byl ve znamení dvoustého výročí narození českého romantického básníka K. H. Máchy. Jedenáct oslovených řezbářů vytvořilo máchovské plastiky, každou svým nezaměnitelným rukopisem. S původním zadáním vyřezat podobiznu K. H. Máchy se řezbáři zhostili opravdu se ctí. Snad na výstavě, kterou jsme připravili ve spolupráci se Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy. Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 26. července v 17 hodin. Památky Nejsvětější Trojice , sakristie zámecké kaple sv. Josefa Náboženská úcta ke Svaté Trojici patří k jedněm ze základních pilířů křesťanské víry. I v našem regionu se dochovala řada movitých i nemovitých památek, které jsou s touto úctou spojeny a právě jim je věnována výstava, kterou můžete zhlédnout v prostorách kaple sv. Josefa. Výstava bude zahájena po mši svaté v zámecké kapli v pátek 13. července v 19 hodin. Muzeum v pondělí (přednášky, besedy) Po stopách krajanů v Jižní Americe od 17 hodin, vstupné: 20 Kč Ačkoli naše republika nepatří k největším a nejpočetnějším státům, přesto v nejrůznějších koutech světa nalezneme početné komunity hlásící se k českému původu. Spolu s historikem a etnografem PhDr. Jaromírem Jermářem navštívíme české krajany žijící za oceánem, v Jižní Americe. Pohádky pod pokličkou od 17 hodin, vstupné: 20 Kč Šípková Růženka, Červená Karkulka či hloupý Honza jsou názvy pohádek, které jsme slýchávali v dětství. Pohádky jsou nedílnou součástí lidové ústní tradice. Jak vznikaly, jakým symbolickým jazykem hovoří a co všechno odhalují o společnosti, kde jsou předávány z generace na generaci o tom bude srpnová přednáška Mgr. Kateřiny Putovní výstava Máchovské imprese (v městské zámecké expozici od do ) i díky tomu, že je podobizna K. H. Máchy opředena tajemstvím a že i sám básník nabízí řadu výkladů a pojetí, mohli řezbáři popustit uzdu své tvůrčí fantazii. Vznikla tak ojedinělá kolekce plastik inspirovaných básníkem, jeho životem, dílem a také jeho vztahem k našemu, dnes Máchovu kraji. Na výstavě tak můžete vidět Máchovu osudovou dívku Lori, strašného lesů pána Viléma, básníka vkomponovaného do knihy (Mácha v Máji) či kráčejícího na Housku (Na cestě k hradu Houska). Zajímavá je plastika s názvem Co to tam píšete, pane Mácho, tvořená píšícím básníkem a literárními 7 Jeníčkové. Mše svatá v zámecké kapli sv. Josefa Mše svaté v zámecké kapli sv. Josefa se uskuteční v letních měsících vždy od 18 hodin, a to v pátek 13. července a 10. srpna. Zkouším si píseň lesa hrát Hudební recitál Radka Tomáška a Františka V. Zikmunda od 18 hodin, vstupné: 100 Kč Sobotní letní podvečer 21. července si můžete zpříjemnit návštěvou již pravidelného hudebního recitálu písničkáře a kytaristy Radka Tomáška, kterého zpěvem a hrou na kytaru doprovodí František V. Zikmund. Muzejní noc od 17 hodin S prázdninami se u nás můžete rozloučit během první bělské Muzejní noci, která se uskuteční v pátek 24. srpna Nejen, že si budete moci prohlédnout naši stálou expozici v netradiční denní době, ale chybět nebudou ani hravé programy pro děti a dospělé, kuriozity z našich sbírek či muzejní kavárna. Přesný program Muzejní noci bude uveřejněn na našich webových stránkách. Fotokoutek 20. července, 17. srpna, od 17 hodin, vstupné: 20 Kč Miroslav Horníček nazýval fotografii chodícím okem, klusající zřítelnicí Fotografie unikátním způsobem zachycují proměny světa kolem nás, ale i proměny naše vlastní. Díky fotografiím můžeme lépe nahlédnout do minulých časů a jejich prostřednictvím se stát svědky důležitých dějinných událostí. Právě těmto zajímavým dobovým fotografiím z našeho regionu budou věnovány dva letní podvečery 20. července a 17. srpna, kde Jiří Filip a Jan Juřena představí několik zajímavých fotografií z našich sbírek. postavami, nebo Tajemný Mácha portrét s vlajícími vlasy, do nichž jsou zakomponovány jako miniatury tři stěžejní hrady z našeho kraje, tedy Bezděz, Houska a Starý Berštejn. V roce 2011 přibyly ještě další 2 plastiky Radobýl Miloše Šimka a Mácha od Tibora Matúše. Putovní výstava Máchovské imprese je pořádána pod záštitou Svazku obcí Máchův kraj a opět se vydala na svou pouť Máchovým krajem. R. Mauserová

ČERVENEC SRPEN 7,8/2013. Ve Výstavním sále MKZ uvidíte: Česká krajina výstava obrazů Doc. Vladimíra Mencla do 31.7.

ČERVENEC SRPEN 7,8/2013. Ve Výstavním sále MKZ uvidíte: Česká krajina výstava obrazů Doc. Vladimíra Mencla do 31.7. z městského úřadu - Ohlédnutí za děním ve městě - ze základní školy - Ekokoutek - Léto v Bělé plné kultury - společenská rubrika - ze sportu a spolkové činnosti ČERVENEC SRPEN 7,8/2013 Ve Výstavním sále

Více

z Města a MÚ - z tábora školní družiny - EHD a POSVÍCENÍ společenská rubrika - ze sportu a spolkové činnosti

z Města a MÚ - z tábora školní družiny - EHD a POSVÍCENÍ společenská rubrika - ze sportu a spolkové činnosti z Města a MÚ - z tábora školní družiny - EHD a POSVÍCENÍ společenská rubrika - ze sportu a spolkové činnosti Vážení spoluobčané, letní dny nám pomalu končí, dny letních prázdnin i dovolených. Snad jste

Více

z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy

z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy - VÁNOČNÍ PROGRAMY V BĚLÉ - společenská rubrika - ze sportu PROSINEC 12/2013 Vážení spoluobčané, vítejte na stránkách prosincového Zpravodaje,

Více

hlučínskénoviny Hlučínský talent Gastro Mánes Varhany zazněly

hlučínskénoviny Hlučínský talent Gastro Mánes Varhany zazněly hlučínskénoviny ročník 17 číslo 6 červen 2012 informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Hlučíně www.hlucin.cz Červený kostel v Hlučíně slaví 150 let V neděli 3. června 2012 proběhne

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

NOVINY. Slavnostnímu otevření nýrské in-line dráhy 4. června přálo počasí, a tak o malé i velké účastníky na in-line bruslích i bez nich nebyla nouze.

NOVINY. Slavnostnímu otevření nýrské in-line dráhy 4. června přálo počasí, a tak o malé i velké účastníky na in-line bruslích i bez nich nebyla nouze. NOVINY INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA ČERVENEC - SRPEN 2014 č. 7-8, ročník XLI cena 10 Kč Úvodní slovo Vážení čtenáři, v létě na Vás čeká celá řada kulturních, sportovních i společenských akcí. Určitě si alespoň

Více

Město her aneb prázdniny na Boleváku

Město her aneb prázdniny na Boleváku ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 20 / číslo 4 / srpen / ZDARMA Pozvánka do Lochotínského parku strana 4 Setkáme se v TOTEMU strana 10 Bazén nabízí relax i pohyb strana 20

Více

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008 Nový název Základní umělecká škola v Úpici má od 28. září 2007 čestný název Základní umělecká škola A. M. Buxton, Úpice. I přesto, že na Václava si vzalo babí léto náhradní volno a pršelo, na dobré náladě

Více

24 hodin na Lysé hoře provázely omrzliny

24 hodin na Lysé hoře provázely omrzliny Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Malenovice Pržno Baška Lhotka, Bílá, Janovice Pstruží Metylovice Ostravice, Kunčice p. O. Čeladná Staré Hamry Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3, 4 str.

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

Podivínský. zpravodaj

Podivínský. zpravodaj Podivínský Ročník XL číslo 2 ČERVEN 2010 VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN 1 Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XXI ze dne 09.03. 2010 a č. XXII ze dne 21.04. 2010 Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo

Více

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít!

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít! Číslo 9 Ročník XVII Zdarma 15. května 2015 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

Člověče, nezlob se. Poděbradští sokolíci nacvičují na slet

Člověče, nezlob se. Poděbradští sokolíci nacvičují na slet 24. května 2012 Ročník 21 Číslo 11 Cena 9 Kč Plakátovací plochy v novém Liberecká firma Rengl se postará o instalaci nových a opravu stávajících plakátovacích ploch v Poděbradech. Za jakých podmínek? 2

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

kalendář akcí září 2013

kalendář akcí září 2013 kalendář akcí září 2013 1. 9. Ne Poslední šachový miniturnaj a konečné vyhodnocení (více: Pionýr) 9.00 h. 2. 9. Po Zahájení nového školního roku, zápis do družiny (více: Ze života školy) Uzávěrka prázdninové

Více

Edita Adlerová MEZZOSOPRANISTKA. Časopis města Vrchlabí. MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ Detektivní komedie na blízko /25. 5. Klub Kotelna - KD Střelnice/

Edita Adlerová MEZZOSOPRANISTKA. Časopis města Vrchlabí. MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ Detektivní komedie na blízko /25. 5. Klub Kotelna - KD Střelnice/ Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls 7,- Kč 5 Květen 2014 Časopis města Vrchlabí (více na straně 27) MEZZOSOPRANISTKA Edita Adlerová sólistka Le Grand Théâtre du Puy du Fou

Více

na víceúčelovém hřišti u Sokolovny

na víceúčelovém hřišti u Sokolovny ČERVEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Starosta města Slavičín Vás srdečně zve na XIV. ročník turnaje v sobotu 14. června 2014 komentuje: Petr vystoupí:

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností REDAKČNÍ SLOUPEK Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci, od loňského září vás pravidelně informujeme o tom, že náměstí čeká stavba

Více

Prázdninové slovo starosty Jaro ve Společenském centru

Prázdninové slovo starosty Jaro ve Společenském centru 1 Prázdninové slovo starosty Konečně nadešel dětmi tak toužebně očekávaný čas léta a prázdnin, na který jsme se spolu s nimi těšili i my dospělí. Pro mnohé z nás je to čas dovolených a zaslouženého odpočinku.

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 2 prosinec 2012

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 2 prosinec 2012 Smiřic, Rodova a Holohlav číslo 2 prosinec 2012 Ani tentokrát to není fotomontáž! Poznáte, ze kterého místa je pořízen tento snímek? Foto: M. Volák Z obsahu: Mažoretky Holohlavy se na jaře zúčastnily mistrovství

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč 35 let Předání pamětního listu ministrem K. Jankovským starostovi V. Richterovi. Archiv MÚ 2 Jilemnice slaví jedinečný úspěch! Jilemnice získala titul Historické město roku

Více