Zápis Přítomni: Omluveni: Program: Slapské symposium 59. výroční sjezd slovenských a českých revmatologů Jáchymovské revmatologické dny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis Přítomni: Omluveni: Program: Slapské symposium 59. výroční sjezd slovenských a českých revmatologů Jáchymovské revmatologické dny"

Transkript

1 Zápis ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 7. ledna 2015 od 14:45 hod. v Kongresovém sále, lázní Aurora v Třeboni Přítomni: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc., prof. MUDr. K. Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Zb. Hrnčíř, DrSc., prof. MUDr. P. Horák, Ph.D., doc. MUDr. R. Bečvář, CSc., prof. MUDr. L. Šenolt, Ph.D., MUDr. L. Bortlík, MUDr. M. Olejárová, CSc., prof. MUDr. P. Doležalová, CSc., MUDr. M. Sedláčková, MUDr. Z. Dvořák, Ph.D., MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D., MUDr. T. Soukup, Ph.D., MUDr. P. Vítek, J. Korandová; Omluveni: MUDr. J. Štolfa, doc. MUDr. P. Němec, Ph.D., Program: 1. Poslední informace k programu Třeboňských revmatologických dní (prof. Vencovský, prof. Pavelka, dr. Revický) 2. Vyhlášení ceny za nejlepší publikaci roku Vzdělávací akce roku 2015: - Slapské symposium ( ) výběr témat z podkladů zaslaných členy výboru ČRS a prim. Kubíčkem: Postižení krční páteře u revmatických onemocnění; Alternativní léčebné postupy; Rázová vlna; Úžinové syndromy; Rizika terapie syntetickými DMARD; Dysplazie kyčelního kloubu; Rizika tromboembolické nemoci v pooperačním průběhu u pacientů s revmatickými chorobami; Výskyt onkologických komplikací u pacientů PMR ze strany RHB pracovníků; Rehabilitační možnosti u revmatických pacientů na antiagregační a antitrombotické léčbě; Toxicita imunosupresivních léků; Vertebrogenní syndromy s a bez neurologické symptomatologie; Riziko tromboembolické choroby u pacientů s revmatoidní artritidou výroční sjezd slovenských a českých revmatologů, Bánská Bystrica ( , hotel LUX) rozhodnutí témat dle podkladů, navržených SRS a doplněných členy výboru ČRS: metabolické artropatie; Systémový lupus erythematodes a příbuzné systémové onemocnění;m Vaskulitidy; Revmatochirurgie; Varia; Revmatoidní artritida a spondyloartritidy; Imunodeficience a infekty u revmatických onemocnění; Juvenilní lupus erythematodes; Vaskulitidy u dětí; - Jáchymovské revmatologické dny ( ) témata se budou řešit korespondenčně 5. Vzdělávací akce roku 2016: 60. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů, , Brno 6. Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci za rok 2014 (prof. Vencovský) 7. Informace o průběhu 10. středoevropského kongresu (CECR) ve Vídni, (prof. Vencovský) 8. XII. seminář mladých revmatologů , Blansko (prof. Šenolt) 9. Zpráva šéfredaktory časopisu Česká revmatologie; otázka ceny jednotlivých čísel (dr. Olejárová) 10. Různé (ocenění; spolupráce na odborném programu se společností Tělovýchovného lékařství, akreditační komise zřízení MZ obnova členské základny; žádost o Centra biologické léčby)

2 Průběh jednání: 1. Dr. Revický, zástupce Congress Prague, organizátor symposia, podává poslední informace k začínající akci. Registrováno je 421 účastníků z toho 66 zdravotních sester a fyzioterapeutů. Přednášková místnost, určená pro nelékaře, je téměř nedostačující. Pro příští ročníky (pokud bude velký zájem o odborný program nelékařů) bude třeba hledat náhradní prostory. Veškeré informace jsou k dispozici v programovém sborníku a na panelu u registrace. Prof. Pavelka žádá přítomné předsedající odborných bloků o dodržování času přednášek. 2. Česká revmatologická společnost bude v roce 2016 pořádat již 60. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů v Brně. Výbor ČRS se proto obrátil s požadavkem na organizaci této akce na Congress Prague. Dr. Revický rezervoval sál Rotunda, který se nachází v centru areálu Brněnských veletrhů, v přízemí pavilonu A. Sál je klimatizován, má možnost zatemnění. Architektonické řešení a vysoce kvalitní technická výbava kruhového sálu s kapacitou 450 osob vytváří ideální prostředí. Pro podání pohoštění či neformální setkání je možno využít předsálí a galerie. V bezprostřední blízkosti se nacházejí sály Morava a Brno. Parkování je zajištěno v areálu výstaviště. V blízkosti se nacházejí hotely Holiday Inn, Voroněž I. a Voroněž II. Výbor ČRS s nabídkou dr. Revického souhlasí. 3. Vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší publikaci za rok Celkem se přihlásilo 6 autorů, následujících sdělení: a) Quantiferon TB Gold and tuberculin skin tests for the detection of latent tuberculosis infection in patients treated with tumour necrosis factor alpha blocking agents. Klein M, Jarošová K, Forejtová Š, Bečvář R et al. Clinical and Experimental Rheumatology 2013; 31: b) The level of fatty acid-binding protein 4, a novel adipokine, is increased in rheumatoid arthritis and correlates with serum cholesterol levels. Andrés Cerezo L, Kuklová M, Hulejová H. Vernerová Z et al. Cytokine Oct; 64 (1): c) Acute Effects of glucocorticoids on Serum Markers of Osteoclasts, Osteoblasts and Osteocytes. Brabníková Marešová K, Pavelka K, Štěpán. Calcified Tissue International, 2012 (online). d) Abatacept and its use in the treatment of rheumatoid arthritis (RA) in the Czech Republic data from the ATTRA. Horák P, Skácelová M, Hejduk K, Smržová A, Pavelka K. Clin Rheumatol, 2013, 32: e) Disease activity assessment in childhood vasculitis: development and preliminary validation of the Paediatric Vasculitis Activity Score (PVAS). Dolezalova P, Price-Kuehne FE, Özen S, Benseler SM et al. Ann Rheum Dis, 2013 Oct. 72 (10): f) PFAPA syndrome: clinical characteristics and treatment outcomes in a large single-centre cohort. Król P, Böhm M, Sula V, Dytrych P, Katra R, Nemcova D, Dolezalova P. Clin Exp Rheumatol Nov-Dec; 31 (6): Jednou z podmínek účasti v soutěži je členství v České revmatologické společnosti a tuto podmínku nesplnila autorka posledního sdělení, Dr. P. Król, tudíž ze soutěže vypadla. Soutěž byla rozdělená do dvou kategorií: 1. věk prvního autora do 35 let, 2. nad 35 let. Do kategorie 1. se zařadily publikace a) - c); do kategorie 2. se zařadily publikace d) - e). V tajném hlasování zvítězily publikace: - v kategorii do 35 let: Quantiferon TB Gold and tuberculin skin tests for the detection of latent tuberculosis infection in patients treated with tumour necrosis factor alpha blocking agents. Klein M, Jarošová K, Forejtová Š, Bečvář R et al. Clinical and Experimental Rheumatology 2013; 31: v kategorii nad 35 let:

3 Disease activity assessment in childhood vasculitis: development and preliminary validation of the Paediatric Vasculitis Activity Score (PVAS). Dolezalova P, Price-Kuehne FE, Özen S, Benseler SM et al. Ann Rheum Dis, 2013 Oct. 72 (10): Vítězové obou kategorií obdrží finanční odměnu. 4. Výbor ČRS potvrdil následující odborná témata pro Slapské symposium ( ), navržená členy výboru a prim. Kubíčkem: Rizika terapie syntetickými DMARD; Diferenciální diagnostika poruch pohybového aparátu; Tromboembolická nemoc v pooperačním průběhu u pacientů s revmatickým onemocněním; Nefarmakologická léčba bolesti; Vertebrogenní algický syndrom; Revmatochirurgie. Podrobnosti k aktivní účasti a přihláška k ubytování budou opět na webu 5. Výbor ČRS souhlasí s odbornými tématy, navrženými Slovenskou revmatologickou společností pro 59. výroční sjezd slovenských a českých revmatologů ( , Bánská Bystrica) a doplňuje vlastní návrhy i na vyzvané spíkry : Metabolické artropatie (MUDr. J. Závada); Systémový lupus erythematodes a příbuzné systémové onemocnění (prof. J. Vencovský); Vaskulitidy (doc. R. Bečvář); Revmatochirurgie (?); Varia (prof. L. Šenolt); Kardiovaskulární problematika (prof. P. Horák); Spondyloartritidy (prof. K. Pavelka); Imunodeficience a infekty u revmatických onemocnění (prof. Zb. Hrnčíř); 6. Výbor ČRS vyhlašuje novou soutěž o nejlepší publikaci za rok 2014 s těmito podmínkami: členství prvního autora v České revmatologické společnosti; kategorie a): věk prvního autora do 35 let; kategorie b) věk prvního autora nad 35 let. Přihlášky s abstraktem zaslat do Vítězové budou vyhlášeni při zahájení Jáchymovských revmatologických dní. 7. Prof. Vencovský referuje o Středoevropském revmatologickém kongresu, který ve dnech , pořádala Rakouská revmatologická společnost v Tech Gate, Vienna. Na akci se registrovalo 300 lékařů. Vzhledem k tomu, že před CECRem ( ) se konal národní kongres Rakouské revmatologické společnosti, nebyly přednášky navštěvovány tak, jak by se předpokládalo. Na kongresu byly diskutovány, představiteli středoevropských revmatologických společností, termín a místo dalšího kongresu. Mezi vážné uchazeče se přihlásili Slovinci (město Maribor), ale také Češi. Prof. Vencovský kontaktoval předsedu Slovinské revmatologické společnosti dr. Izaka Holce, který dosud na jeho dotaz nereagoval. Výzvu proto ještě jednou zopakuje. Výbor ČRS se dohodl, bude-li příští CECR v ČR, pak v Praze,v hotelu Clarion (předběžně je rezervován), ale odděleně od národního sjezdu 8. Prof. Šenolt informuje o XII. semináři mladých revmatologů, který pořádá ČRS ve dnech pro mladé, začínající revmatology (věk do 40 let) ve Skalním Mlýně na Blanensku. Ve spolupráci s doc. Němcem mají připravená témata do 6 bloků, vč. praktického nácviku (punkce s aplikací léčiva pod sonem). Pozvánka vč. dalších podrobností je na webu České revmatologické společnosti. 9. Dr. Olejárová, šéfredaktora časopisu Česká revmatologie, informuje o náplni 1. čísla časopisu pro rok 2015 a přípravě č. 2. Pokud bude mít dostatek článků, navrhuje publikovat abstrakta z menších akcí (jako např. Třeboňské revmatologické dny, Slapské symposium, Jáchymovské revmatologické dny, Seminář mladých revmatologů) na webu ČRS, jen abstrakta z výročních sjezdů publikovat v časopise. Výbor souhlasí s ponecháním ceny za předplatné časopisu ve stejné výši (114,00 Kč/číslo). 10. Prof. Vencovský navrhuje udělit čestné členství České revmatologické společnosti prof. MUDr. Jiřímu Štorkovi, CSc. Výbor souhlasí. Další návrhy budou řešeny na příštím zasedání

4 výboru, které je plánované na březen Ocenění bude předáno při příležitosti Jáchymovských revmatologických dní v prosinci Různé a) Předseda České lékařské společnosti prof. Blahoš oslovil předsedu odborné společnosti s požadavkem na jmenování nových členů akreditační komise pro obor revmatologie. Zřizovatelem těchto komisí je Ministerstvo zdravotnictví. Z časových důvodů nebyly jmenovité návrhy prodiskutovány, a tak budou řešeny korespondenčně. b) Korespondenčně nebo na příštím zasedání výboru ČRS bude řešen také požadavek MUDr. Kasalického o zřízení Centra pro biologickou léčbu v Mediscan Group, s.r.o., Šustova 1930, Praha 4. c) Informace doc. Bečváře, který se zúčastnil zasedání výboru České tělovýchovné společnosti, se týká žádosti k zařazení bloku revmatologie (revmatici-sportovci, závodní i rekreační, 2 i více přednášek) do odborného programu konference, kterou pořádají v říjnu 2015 ve Valticích. Zapsala: J. Schwarzová Korigoval: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc.

5

Zápis Přítomni: Omluveni: Program: Průběh jednání: 1. běžného účtu rezervního účtu ČRS

Zápis Přítomni: Omluveni: Program: Průběh jednání: 1. běžného účtu rezervního účtu ČRS Zápis ze zasedání výboru České revmatologické společnosti, které se uskutečnilo dne 16. května 2014 od 10.00 hod. v Revmatologickém ústavu, Praha Přítomni: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc., prof. MUDr.

Více

sborník Programový Jáchymovské revmatologické dny 2011 7. 9. prosince 2011 Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP Programový sborník

sborník Programový Jáchymovské revmatologické dny 2011 7. 9. prosince 2011 Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP Programový sborník Jáchymovské revmatologické dny 2011 Programový sborník 7. 9. prosince 2011 Lečebné sanatorium Akademik Běhounek Lázeňský hotel Radium Palace Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP ve spolupráci

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

Zápis č. 13 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 21.5.2007

Zápis č. 13 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 21.5.2007 1 Zápis č. 13 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 21.5.2007 Přítomni: pí M. Beranová, RNDr. P. Breinek, doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. J.Racek,

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, prof. Hanuš, as. Petřík, doc. Jarolím, doc. Zachoval, as. Broďák, doc. Krhut, MUDr. Rosenberg

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů září 2004 číslo 7 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Rotavirové nákazy Diagnostika střevních zánětů Indikace a přínos zobrazovacích metod Přínos pomocných a laboratorních vyšetření

Více

Z P R A V O D A J 1/2005

Z P R A V O D A J 1/2005 Z P R A V O D A J 1/2005 Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Činnost výboru SROBF v roce 2004 Zpráva o činnosti výboru SROBF za rok 2004 Činnost výboru SROBF v roce

Více

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4 OBSAH... 1 Úvodní slovo ředitele 3 2 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 5 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 6 3 Lékařská péče 10 4 Nelékařská péče 39 5 Personalistika

Více

ZÁPIS. Omluveni: MUDr. Jan Bartoník Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

ZÁPIS. Omluveni: MUDr. Jan Bartoník Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. ZÁPIS ze schůze výboru České neurologické společnosti ČLS JEP ze dne 14. února 2014; 10.00 15:00; Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2 Přítomni: Doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.,

Více

Výroční zpráva ČAE. za rok 2011

Výroční zpráva ČAE. za rok 2011 Výroční zpráva ČAE za rok 2011 Kdo je Česká asociace ergoterapeutů? Česká asociace ergoterapeutů (dále ČAE) je dobrovolná profesní organizací ergoterapeutů České republiky. Byla založena v roce 1994 v

Více

Skladba Informačního bulletinu KMIL 2004/1 VER 2 OPRAVENA ZÁMĚNA SCHŮZE VÝBORU SEM Z JINÉHO DATA A DATUM NADPISŮ V PROGRAMU SLM.

Skladba Informačního bulletinu KMIL 2004/1 VER 2 OPRAVENA ZÁMĚNA SCHŮZE VÝBORU SEM Z JINÉHO DATA A DATUM NADPISŮ V PROGRAMU SLM. Skladba Informačního bulletinu KMIL 2004/1 VER 2 OPRAVENA ZÁMĚNA SCHŮZE VÝBORU SEM Z JINÉHO DATA A DATUM NADPISŮ V PROGRAMU SLM. Třeboň 04 Zvykli jsme si zahajovat nový rok Třeboní. Je to už takový rituál

Více

Výborová schůze ČSARIM, Praha 5. 4. 2012

Výborová schůze ČSARIM, Praha 5. 4. 2012 Výborová schůze ČSARIM, Praha 5. 4. 2012 Přítomni: Cvachovec, Ševčík, Nalos, Horáček, Drábková, Kozlík, Mixa, Chytra, Šturma, Dostál, Šrámek, Herold, Černý, Kasal, Novák Omluveni: Březina Hosté: Mrozek,

Více

Konference ČUS Karlovy Vary 2013 (Hora, Petřík) (12_03_a_konference) (11_03_K Vary koncept programu 6.6.2013)

Konference ČUS Karlovy Vary 2013 (Hora, Petřík) (12_03_a_konference) (11_03_K Vary koncept programu 6.6.2013) Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 18. 6. 2013, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, doc. Zachoval, prof. Hanuš, MUDr. Rosenberg

Více

V textech a obrazech

V textech a obrazech 20. světová konference praktických a rodinných lékařů WONCA 2013 25. - 29. června 2013 V textech a obrazech Editoři: Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. MUDr. Jana Vojtíšková

Více

Informační bulletin ČAE

Informační bulletin ČAE 2 2014 Informační bulletin ČAE ERGOTERAPEUTŮ ISSN 1804-1558 ERGOTERAPEUTŮ Informační Bulletin ČAE ISSN 1804-1558 Vydavatel: Česká asociace ergoterapeutů, Kloboučnická 1627/7, Praha 4, 140 00 Tel.: (+420)

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

VALNÁ HROMADA ČKS Čas konání: neděle 16. května od 18.00 hodin Místo konání: Pavilon A, sál Rotunda

VALNÁ HROMADA ČKS Čas konání: neděle 16. května od 18.00 hodin Místo konání: Pavilon A, sál Rotunda 16. 19. května 2010 Veletrhy Brno XVIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti Ročník 6 Rozhovory doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc. Předseda organizačního výboru (str. 4) prof. MUDr. Aleš Linhart,

Více

ročník 4 číslo 2 uzávěrka tohoto čísla dne 25.3.1993 REHABILITAČNÍ FORUM

ročník 4 číslo 2 uzávěrka tohoto čísla dne 25.3.1993 REHABILITAČNÍ FORUM ročník 4 číslo 2 uzávěrka tohoto čísla dne 25.3.1993 REHABILITAČNÍ FORUM O B S A H : ODBORNÉ PRÁCE strana Palát M.: Integrácia a jej makro- a mikroformy... 28-29 Gruber V., Mašková D.: Pokus o intenzivní

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

Zpráva č. 27 z jednání výboru ČSKB listopad 2004

Zpráva č. 27 z jednání výboru ČSKB listopad 2004 Zpráva č. 27 z jednání výboru ČSKB listopad 2004 V úvodu jednání předal předseda RNDr. Josefu Kratochvílovi za jeho dlouholetý podíl a významný přínos na činnosti společnosti čestné členství. Blahopřejeme.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2015 výtvarná práce asistentky kliniky

Více

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. KONFERENCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY 24.

Více

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii I. Informace VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc

Více

practicus t i p t o h o t o č í s l a Chronická plicní hypertenze čtěte na str. 10

practicus t i p t o h o t o č í s l a Chronická plicní hypertenze čtěte na str. 10 Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 9/2010 t i p t o h o t o č í s l a Chronická plicní hypertenze čtěte na str. 10 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma Vkladem tohoto

Více

16 564,00 režie) základ daně 69 728,19 11 428,00 daň 19 524,00 3 200,00 k převodu do fondu 1 011 671,68 8 228,00

16 564,00 režie) základ daně 69 728,19 11 428,00 daň 19 524,00 3 200,00 k převodu do fondu 1 011 671,68 8 228,00 Zpráva č. 33 z jednání výboru ČSKB Květen 2005 1. Zpráva pokladníka Hospodaření OS klinické biochemie v roce 2004 Běžné hospodaření celkem z toho daňové NASKL nákup materiálu 310 946,84 9 356,50 opravy

Více

V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM. 19. - 20. března 2015

V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM. 19. - 20. března 2015 FINÁLNÍ INFORMACE ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ A KLINIKA DĚTSKÉ A DOSPĚLÉ ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE 2. LF UK A FN V MOTOLE POŘÁDAJÍ V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM KONANÉ VE DNECH 19. -

Více

Síť pracovišť... 1. Činnost koordinátorky... 1. Databáze pacientů projektu MedPed... 2. Pracovní setkání spolupracovníků projektu...

Síť pracovišť... 1. Činnost koordinátorky... 1. Databáze pacientů projektu MedPed... 2. Pracovní setkání spolupracovníků projektu... Výroční zpráva za rok 2014 OBSAH Síť pracovišť... 1 Činnost koordinátorky... 1 Databáze pacientů projektu MedPed... 2 Pracovní setkání spolupracovníků projektu... 2 Propagace projektu MedPed... 2 Pacientská

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Vznik: 26. května 1993 usnesením vlády č. 275 jako Meziresortní protidrogová

Více

Výroční zpráva. České asociace ergoterapeutů za rok 2013

Výroční zpráva. České asociace ergoterapeutů za rok 2013 Výroční zpráva České asociace ergoterapeutů za rok 2013 Kdo je Česká asociace ergoterapeutů? Česká asociace ergoterapeutů (dále ČAE) je dobrovolná profesní organizací ergoterapeutů České republiky. Byla

Více