VAKCINAČNÍ POSTUPY VAKCINAČNÍ STRATEGIE SESTAVENÍ VAKCINAČNÍHO SCHÉMA VÝBĚR TYPU A DRUHU VAKCÍNY. Hospodářská zvířata. Zvířata zájmových chovů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VAKCINAČNÍ POSTUPY VAKCINAČNÍ STRATEGIE SESTAVENÍ VAKCINAČNÍHO SCHÉMA VÝBĚR TYPU A DRUHU VAKCÍNY. Hospodářská zvířata. Zvířata zájmových chovů"

Transkript

1 VAKCINAČNÍ STRATEGIE VAKCINAČNÍ POSTUPY Hospodářská zvířata Ochrana území bez vakcinace Vakcinace jako součást ozdravovacího programu Vakcinace stáda příprava konkrétních vakcinačních plánů pro daný chov Vakcinace jako individuální ochrana VAKCINAČNÍ STRATEGIE Zvířata zájmových chovů Ochrana pomocí nařízené vakcinace Ochrana pomocí obecně akceptovaného systému vakcinace (vyžadováno na svodech a soutěžích) Individuální ochrana pomocí vakcinace v indikovaných případech Individuální ochrana pomocí vakcinace v neindikovaných případech SESTAVENÍ VAKCINAČNÍHO SCHÉMA Diagnostika zaměřená na identifikaci původců onemocnění Epizootologické šetření Sérologie (průkaz protilátek) Virologie, bakteriologie, parazitologie (identifikace původce) Vypracování vlastního vakcinačního schéma Výběr vakcíny / vakcín Vypracování časového harmonogramu (počet a intervaly aplikace) Výběr zvířat Další opatření k zajištění úspěšnosti imunoprofylaxe Dobré zoohygienické podmínky a výživa V případě ochrany mláďat zajištění plnohodnotné kolostrální imunity, případně imunizace matek Dodržení zásad uchovávání a aplikace vakcín Dbát na absolutní a relativní kontraindikace vakcín VÝBĚR TYPU A DRUHU VAKCÍNY monovalentní - polyvalentní výběr z existujících biopreparátů živá - inaktivovaná podle antigenního složení podle konstrukce (tradiční, nová, typ adjuvans) cena kvalita (renomé výrobce) VAKCINAČNÍ POSTUPY U JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT

2 VYMEZENÍ CÍLŮ SKOT Zajistit chovy prosté bovinní tuberkulózy, brucelózy, leukózy, slintavky a kulhavky a exotických nákaz BEZ IMUNIZACE Kontrolovat paratuberkulózu bez imunizace Ozdravit chovy skotu v ČR od IBR Pomocí markerové ge negativní vakcíny Kontrolovat respirační syndrom telat Pomocí polyvalentních vakcín v kombinaci s dalšími opatřeními Kontrolovat enterální infekce telat Pomocí vakcinace matek v kombinaci se séry Vlastní vakcinací starších telat RESPIRAČNÍ INFEKCE U SKOTU Enzootická bronchopneumonie komplexní etiologie: IBR, BRSV, BVD, Parainfluenza, mykoplasma, Manheimia haemolytica, Haemophilus somnus Důležité je stanovení vyvolávajících agens v daném chovu Důležitá je organizace chovu a zoohygienická opatření Problém je správné načasování pokud postihují velmi mladá telata = imunizace matek, pokud postihují starší telata, navodit u nich včas aktivní imunitu Správný výběr vakcíny (s obsahem agens, které vyvolávají problémy v daném chovu) s ohledem na ozdravovací program od IBR jsou omezeně použitelné polyvalentní vakcíny obsahující IBR OZDRAVOVACÍ PROGRAM OD IBR Sérologická diagnostika zmapování situace v jednotlivých chovech I. fáze použití markerové ge neg. vakcíny, případně konvenční vakcíny v pozitivních chovech, postupné vyřazování pozitivních jedinců II. fáze použití pouze markerové ge neg. vakcíny pro imunizaci nově zastavovaných zvířat III. fáze zastavení vakcinace, kontrola stáda prostého IBR, případně vyřazování pozitivních zvířat Postup ozdravování IBR Sérologické vyšetření zvířat nad 6 měsíců stáří (zjištění aktuální promořenosti stáda) Stanovení vhodné metody ozdravování Radikální Metody ozdravování od IBR Eliminační (5-10% pozitivních) Vakcinační : (Postupná eliminace s vakcinací pozitivních zvířat do 30%) Vakcinace markerovou vakcínou

3 gk MARKEROVÁ IBR VAKCÍNA divoký typ BHV1 gc UL gb TK gh gl US gg gd gi ge ODLIŠENÍ POSTINFEKČNÍCH A POSTVAKCINAČNÍCH PROTILÁTEK ELISA ge ELISA zvířata IBR prostá - - ge deletovaná mutanta UL gk gc gb TK gh gl US gg gd gi zvířata vakcinovaná + - zvířata infikovaná + + ENTERÁLNÍ INFEKCE U SKOTU Postihuje telata brzy po narození Etiologie: E.coli, rotaviry, koronaviry, kryptosporidie Řešení: Imunizace matek proti E.coli, příp. virovým agens, případně s kombinací Laktogenní imunita trvá jen krátce (první týden) Ize navázat podáváním protilátek Enterální infekce starších selat lze (u některých agens) řešit imunizací choroba VAKCINAČNÍ DOPORUČENÍ PRO SKOT Infekční rinotracheitida Virová diarrhea (BVD) Parainfluenza Respirační virus (BRSV) Manheimia hemolytica Rota-corona-E.coli vakcína doporučení všechny druhy ozdrav. program živá, živá, živá, vakcinace sporná méně významná vakcinace vhodná vakcinace vhodná vakcinace matek Blue-tongue nařízená vakcinace Další možné nebo vhodné vakcíny: Vzteklina, dermatofytóza, keratokonjunktivitida, salmonelóza U nás se nevakcinuje: Slintavka-kulhavka, kulhavka, brucelóza, tuberkulóza VYMEZENÍ CÍLŮ PRASE Zajistit chovy prosté klasického a afrického moru, Aujeszkyho choroby BEZ IMUNIZACE Kontrolovat systémové infekce červenka, parvoviróza Systémem pravidelné imunizace plemenných zvířat Kontrolovat myltisystémová imunosupresivní agens Nevyřešeno Kontrolovat respirační infekce selat a prasat Vakcinací matek v kombinaci s vakcinací selat, složitý nedořešený problém Kontrolovat enterální infekce selat do odstavu Pomocí vakcinace matek Kontrolovat enterální infekce selat po odstavu Nevyřešený problém

4 Červenka SYSTÉMOVÉ INFEKCE Erysipelotrix rusiopathie,, imunizace obligátní množství inaktivovaných (celobuněčných) i živých (atenuovaných) imunizace chovných prasat od 2-3 měsíců, revakcinace každých 6 měsíců Aujezskyho choroba herpesvirus, v ČR eradikován částečně s využitím inaktivované vakcíny - nyní se nevakcinuje v Zapadní Evropě snaha o eradikaci pomocí rekombinantních markerových vakcín INFEKCE REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU Parvoviróza Existují inaktivované vakcíny Existuje systém vakcinace plemenných zvířat zašíná od prasniček v době připouštění PRRS herpesvirus, existují živé i inaktivované vakcíny, existuje americký a evropský typ viru Způsob ochrany vakcinací není dořešen RESPIRAČNÍ INFEKCE Atrofická rhinitida - sípavka Bordetella bronchiseptica a Pasteurella multocida D, dermonekrotoxin (i další patogeny) většinou typy inaktivovaých vakcín imunizace matek a ochrana selat mateřskými protilátkami Pleuropneumonie prasat Actinobacillus pleuropneumoniae,, více sérovarů (2, 9), obalové proteiny a toxiny (APX I - IV), standardní vakcíny i autovakcíny, subjednotková vakcína imunizace matek a ochrana sajících selat nebo imunizace selat od 6. týdne RESPIRAČNÍ INFEKCE Mykoplasmová bronchopeumonie prasat Mycoplasma hyopneumoniae Vyvolává bronchointersticiální pneumonie Důležitý je buněčný typ imunity Vakcíny jsou aplikovány brzy po narození nebo po odstavu Cirkovirová infekce Vyvolává imunosuprese a multisystémové onemocnění objevují se první vakcíny Influenza prasat? IMUNOPROFYLAXE KOLIINFEKCÍ vakcína proti neonatálním průjmům kolonizační faktory K88, K99, 987P, inaktivovaná vakcína imunizace prasnic před porodem vakcína proti průjmům po odstavu kolonizační faktory K88, F18, živé apatogenní kmeny imunizace selat perorálně ve stáří 20 dnů a při odstavu? vakcína proti edémové chorobě toxoid Stx2e, aplikovaný parenterálně imunizace selat ve stáří dnů, revakcinace za 10 dnů Rotavirový průjem STŘEVNÍ INFEKCE rotavirus, průjmy do odstavu inaktivované vakcíny, často kombinované s E.coli imunizace matek a ochrana selat protilátkami v mléce Virová gastroeteritida prasat coronavirus v současné době již jeho význam není velký Izosporóza kokcidie Izospora suis imunoprofylaxe neexistuje (léčení Baycox)

5 Dysenterie prasat STŘEVNÍ INFEKCE Brachyspira hyodysenteriae imunoprofylaxe neexistuje Ileitida Lawsonia intracelulare vakcína ve vývoji ÉRA MULTISYSTÉMOVÝCH IMUNOSUPRESIVNÍCH AGENS? Porcinní reprodukční a respirační syndrom (PRRS) Multisystémový syndrom chřadnutí prasat (PMWS) Komplex respiračních chorob prasat (PRDC) Hemorhagická enteritis Clostridium perfringens,, typ C, β toxin toxoidová vakcína monovalentní nebo s E.coli VAKCINAČNÍ DOPORUČENÍ PRO PRASATA VAKCINAČNÍ DOPORUČENÍ PRO PRASATA choroba Červenka Parvoviróza Sípavka PRRS Cirkovirus vakcína živá, živá, E.coli (Rota-corona) Edémová choroba Actinobacilová pleuropneumonie Mykoplasmová pleuropneumonie toxoidová inaktiv. inaktiv. doporučení nutná, chovná prasata doporučená, vakcinace prasnic vakcinace matek vakcinace vhodná vakcinace možná vakcinace matek vakcinace mladých selat! selata v zamořených chovech mladá selata! v zamořených chovech Další možné nebo vhodné vakcíny: Clostridiová enteritis, Streptokoková infekce, Gläserova choroba Imunoprofylaxe neexistuje, ve vývoji nebo problematická: Cirkoviry, Ileitida, Dysenterie, E.coli po odstavu, Izosporóza, U nás se nevakcinuje: Aujezskyho choroba, mor prasat Bez problémů: Influenza VHODNÁ DOBA PRO APLIKACI VAKCÍN ERYSIPELAS PARVOVIROSIS NEONATAL DIARRHEA RESPIRATORY DIS. (ERYSPELAS) ERYSIPELAS PARVOVIROSIS 1. R 1. R SOW BREEDING R DELIVERY WEANING KŮŇ C O LO S T R U M MILK OEDEMA DIS. RESPIRATORY DIS. 1. R R PIGLET BIRTH WEANING

6 VYMEZENÍ CÍLŮ Individuální ochrana koní Imunizace proti tetanu Individuální ochrana koní a ochrana proti šíření infekce Imunizace proti influenze, příp. rinopneumonitidě PES A KOČKA VYMEZENÍ CÍLŮ KOLOSTRÁLNÍ IMUNITA A INHIBICE AKTIVNÍ IMUNITY Povinná imunizace psů proti vzteklině Individuální ochrana proti významným patogenům obecně ohrožujícím psy nebo kočky Postupné vytlačování hlavních patogenů z chovů psů a koček na daném územi Individuální ochrana proti patogenům hrozícím v daném místě nebo čase 1. dávka 2. dávka IMUNIZACE AKTIVNÍ IMUNITNÍ ODPOVĚĎ B hladina inhibice A týdny

CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ PODSTATNĚ SNÍŽIT NEPŘÍZNIVÉ DŮSLEDKY INFEKČNÍCH NEMOCÍ PROSTŘEDNICTVÍM SYSTEMATICKY REALIZOVANÝCH PROGRAMŮ NA VYMÝCENÍ, ELIMINACI NEBO ZVLÁDNUTÍ INFEKČNÍCH NEMOCÍ,

Více

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. ÚVODNÍ SLOVO Rok 2012 byl v historii Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (VÚVeL) rokem řady změn. Tyto

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

Sliny prasat jako vhodný diagnostický materiál praktické zkušenosti

Sliny prasat jako vhodný diagnostický materiál praktické zkušenosti Sliny prasat jako vhodný diagnostický materiál praktické zkušenosti xxxx T. JIRÁSEK,1 P. VÁCLAVEK2 1MEVET spol. s r.o., Praha 2Státní veterinární ústav Jihlava SOUHRN Jirásek T., Václavek P. Sliny prasat

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

Je eradikace poliomyelitídy skutečně možná? (Is Polio Eradication Realistic?)

Je eradikace poliomyelitídy skutečně možná? (Is Polio Eradication Realistic?) 1 Studijní materiál speciál č. 20 Červenec 2006 prázdninové čtení Je eradikace poliomyelitídy skutečně možná? (Is Polio Eradication Realistic?) Isao Arita, Miyuki Nakane, Frank Fenner SCIENCE, Vol. 312,

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 KONGENITÁLNÍ INFEKCE SOUČASNÝ STAV doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1 Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 Ústav lékařské genetiky, LF UK a FN Plzeň 3 Neonatologické

Více

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Pokyn ÚSKVBL/INS/VYR 03/2012 Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Platnost od: 1.9.2012 Platnost do: není omezeno Mění a doplňuje: - Zrušuje/nahrazuje:

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42

ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42 1 ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42 SMLUVNÍ VÝZKUM A EXPERIMENTÁLNÍ SPOLUPRÁCE 47 ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÁ DOKTORSKÁ

Více

210 Záhada vzniku AIDS Hypotéza č. 1: Kontaminovaná poliovakcína .

210 Záhada vzniku AIDS Hypotéza č. 1: Kontaminovaná poliovakcína    . Studijní materiál důchodce č. 210 Prosinec 2004 Záhada vzniku AIDS (The Puzzling Origins of AIDS) Jim Moore American Scientist, Vol. 92, November-December 2004, s. 540 547 Volně přeložil s zkrátil MUDr.

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb.

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb. 1 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 2014 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují

Více

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ Tato publikace vychází za finanční podpory Slovak-Czech Women s Fund. REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ: Vydává Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 v roce 2006.

Více

ZDRAVOTNICKÉ INFORMACE ECDC

ZDRAVOTNICKÉ INFORMACE ECDC ZDRAVOTNICKÉ INFORMACE ECDC Často kladené otázky na téma virus chřipky A(H1N1)v Aktualizováno 10.srpna 2009 1. Co je chřipkový virus A(H1N1)v? Virus A(H1N1)v je novým podtypem chřipkového viru napadajícího

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SORTIS 10 mg SORTIS 20 mg SORTIS 40 mg SORTIS 80 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SORTIS 10 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Infekční klinika na Bulovce, Praha

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Infekční klinika na Bulovce, Praha POUŽITÍ ANTIBIOTIK V PRIMÁRNÍ PEDIATRICKÉ PRAXI doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Infekční klinika na Bulovce, Praha Problém antibiotické rezistence v ČR v různém rozsahu zasáhl všechny bakteriální původce

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Aktuální stav mykotoxinové

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg. Sp. zn. sukls97605/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Elziette 0,15 mg/0,03 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum

Více

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ Zdravotní tvrzení na potravinách Kritéria zdraví Ochrana organismu Hlavní složky stravy Zdravotní tvrzení 1 JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ / Zdravotní tvrzení na

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls274189/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eloine 0,02 mg /3 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 světle růžových potahovaných tablet: Jedna potahovaná

Více