Ostravská ul. Knihovna školám. a tematických besed pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY na školní rok 2015/2016. Slovenská ul.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ostravská ul. Knihovna školám. a tematických besed pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY na školní rok 2015/2016. Slovenská ul. www.knihovnatesin.cz"

Transkript

1 Ostravská ul. Knihovna školám a tematických besed pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY na školní rok 2015/2016 Slovenská ul.

2 Vážení přátelé, Městská knihovna připravila pro školní rok 2015/2016 nabídku tematických besed a lekcí informační výchovy pro všechny ročníky ZŠ a studenty nižších ročníků gymnázia. Některé z tematických besed jsou koncipovány v duchu programu (Čtením a psaním ke kritickému myšlení) s použitím metod aktivního učení (EUR). Pro snadnou orientaci jsou tituly besed věcně popsány včetně zařazení do vzdělávacích oblastí a přiřazení klíčových kompetencí. Besedy jsou vhodným doplněním výuky, žákům je zároveň doporučena literatura k rozšíření znalostí daného tématu. Besedy jsou připraveny tak, aby poutavým a zábavným způsobem upevnily znalosti získané ve škole. Lekce informační výchovy pomohou zvýšit informační a čtenářskou gramotnost dětí, naučí je pracovat s textem a knihou. Děti se seznámí s prostředím knihovny, naučí se v ní orientovat tak, aby samostatně dokázaly vyhledávat knihy. Lekce informační výchovy pomohou žákům vytvořit návyky potřebné k samostatnému studiu, zejm. vyhledávání a používání informací. V říjnu letošního roku proběhne v našem městě poprvé Měsíc lokální historie. V rámci této akce, kterou pořádá Městská knihovna spolu s Muzeem Těšínska, budou probíhat kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost zaměřené na regionální historii, podporu kulturního dědictví a tradic. V tomto přehledu akcí vám nabízíme besedy zaměřené na regionální literaturu a historii, které připravila Městská knihovna. V nabídce dále najdete přehled programů na podporu dětského čtenářství, které probíhají nejen v Českém Těšíně, Akcí se mohou zúčastnit učitelé se svými třídami nebo rodiče s dětmi. Na každou z nich budete zvlášť upozorněni pracovníky knihovny. Akce pro školy probíhají na pracovištích Městské knihovny na ul. Ostravská, Havlíčkova, Slovenská. Kontakty na konkrétní pracovníky jsou uvedeny v záhlaví každé kapitoly. Jana Galášová, ředitelka Městské knihovny Český Těšín

3 Akce / programy na podporu dětského čtenářství Městská knihovna Český Těšín, Ostravská ul. Městská knihovna Český Těšín, Havlíčkova ul. Městská knihovna Český Těšín - Svibice, Slovenská ul. Výtvarná soutěž Nejzajímavější exlibris knihovny Pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty ročníku gymnázia. Vyhlášení - září 2015 Termín odevzdání prací října 1015 V druhé polovině září se dle zájmu budou konat besedy na téma exlibris, které povede výtvarník a knihovník MgA. František Szymczysko. Král pohádek září březen 2016 V rámci celostátního projektu Kde končí svět vyhlašuje knihovna pohádkovou soutěž pro kolektivy tříd MŠ. Soutěžit mezi sebou budou pohádky o titul Král pohádek a hlavními rozhodčími budou děti. Měsíc lokální historie říjen 2015 V rámci této akce, kterou pořádá Městská knihovna spolu s Muzeem Těšínska, budou probíhat kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost zaměřené na regionální historii, podporu kulturního dědictví a tradic. Nabízíme vám besedy zaměřené na regionální literaturu a historii. Staň se spisovatelem na téma Píšeme paměti Literární soutěž v tvůrčím psaním pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty odpovídajících ročníků gymnázia. Cílem je přivést žáky a studenty k poznání lokální historie na základě příběhů svých blízkých a vyzvat je k psaní, zprostředkovat kontakt se spisovatelem dětské literatury, který jim předá inspiraci, povede a zhodnotí jejich tvůrčí literární práci. Termín vyhlášení prosinec 2015, sběr přihlášek - do Workshop pro přihlášené účastníky - únor 2016 Termín odevzdání Slavnostní vyhodnocení proběhne v Čítárně a kavárně Avion konec května Celoměstská výtvarná soutěž pro děti Květinové víly a skřítci. Pastelky, vodovky, koláže. Formát A3 a větší, libovolná technika. I. kategorie třída II. kategorie třída Vyhlášení soutěže: leden 2016, odevzdaní prací do 26. února 2016, vyhodnocení: 17. březen 2016 Prvňáčci, hurá do knihovny! únor 2016 Projekt na podporu dětského čtenářství. Během února mohou všechny 1. ročníky navštívit některou z výše uvedených knihoven. Prvňáčci se mohou zaregistrovat jako čtenáři knihovny bez registračního poplatku, zúčastnit se zajímavých vědomostních soutěží a být slavnostně pasování Rytíře krásného slova. Březen měsíc čtenářů 2016 Celostátní akce na podporu čtenářství. Mimořádná nabídka literárních pořadů pro děti, mládež ve všech knihovnách ve městě. Nabídku sledujte na kassct.cz/cs/kulturni-zpravodaj nebo Noc s Andersenem 1. dubna 2016 Celostátní akce Klubu dětských knihoven ČR u příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy. Děti budou opět nocovat nejen v knihovně, ale i na dalších místech ve městě. Čtenářský maratón prvňáčků května 2016 V čtenářském maratónu se prvňáčci ze všech těšínských škol budou v knihovnách prezentovat, jak se naučili během prvního roku číst. Cílem a hlavní myšlenkou je přiblížit nejmenším žákům hravým a nenásilným způsobem četbu, která nemusí nutně znamenat pouze povinnost spojenou s přípravou do školy. Čtení proběhne ve výše uvedených knihovnách. Čte celá třída, celoročně Zaregistrujte v knihovně svou třídu a navštěvujte knihovnu společně jako třída. Připravíme vám tituly na požadované téma, se kterými můžete ve vyučování pracovat. Setkání můžete spojit s besedou. Škola naruby, celoročně Projekt Škola naruby vznikl v rámci kampaně Celé Česko čte dětem na podporu čtení v rodinách a trvá vždy celý školní rok. Do speciálních žákovských knížek děti zapisují, co a jak dlouho který z rodičů četl. Děti rodiče známkují, udělují pochvaly či poznámky. Čtyřikrát do roka pořádá knihovna pro majitele žákovských knížek Školy naruby i jejich rodiče třídní schůzky. Na těchto setkáních si děti prohlédnou nové knížky, zasoutěží si, a taky sdělují dojmy z četby. Nejlepší čtenářské deníčky jsou vždy na konci roku odměněny.

4 Lekce informační výchovy pro ZŠ Městská knihovna Český Těšín, Ostravská ul. Městská knihovna Český Těšín, Havlíčkova ul. Městská knihovna Český Těšín - Svibice, Slovenská ul. POPRVÉ V KNIHOVNĚ První návštěva knihovny při které se děti dozví, jak se stát čtenářem knihovny, seznámí se s prostředím knihovny a dozvědí se jejími pravidly 1. ročník Člověk a jeho svět,, pracovní, sociální DŮM PLNÝ KNIH Příběhy nebo informace? Uspořádání knižního fondu, rozšíření povědomí o knihovních službách ročník Člověk a jeho svět, UŽ SE VYZNÁM V KNIHOVNĚ Co všechno se děje v knihovně? Jak hledat a najít? Po této lekci si už každý dokáže najít pro sebe knihu, která ho bude bavit Člověk a jeho svět,, Informační a komunikační technologie, k řešení problémů PRACUJEME S ON-LINE KATALOGEM On-line katalog, jak vyhledávat informace? Praktické ukázky, www stránky knihovny ročník Člověk a společnost, Informační a komunikační technologie, k řešení problémů INFORMACE JAKO NA DLANI Zdroje informací, tištěné a elektronické zdroje, verifikace, hledání podle mezinárodního desetinného třídění, encyklopedie - obsahy, rejstříky ročník Člověk a společnost, Informační a komunikační technologie, Matematika a její aplikace, k řešení problémů Lekce informační výchovy pro ZŠ si můžete objednat: Městská knihovna Český Těšín, Ostravská ul. Šárka Linzerová, Bc. Blanka Boháčová, ( ročník) Renáta Nevelöšová, () Městská knihovna Český Těšín, Havlíčkova ul. Kateřina Šildrová, Městská knihovna Český Těšín - Svibice, Slovenská ul. Ing. Lenka Franková,

5 Tematické besedy ročník ZŠ a MŠ Městská knihovna Český Těšín, Ostravská ul. TEMATICKÉ BESEDY SI MŮŽETE OBJEDNAT: Šárka Linzerová, Bc. Blanka Boháčová, ELIŠKA A MĚSÍČŇÁNEK Zážitková lekce, svět barev. Propojení čteného textu s kresbou 1. ročník 30 Jazyk a jazykové komunikace, Umění činnostní a občanské, sociální MÁME DOMA ZVÍŘÁTKO Povídání o zvířátkách doma i venku, četba z knih, hádání podle obrázků. Beseda je vedena formou činnostního učení ročník, Člověk a jeho svět, sociální PRALES A ŽIVOT V NĚM Čtení s porozuměním textů. Metoda záznam odhadu, pětilístek MŠ, ročník Dítě a svět (MŠ), člověk a jeho svět (ZŠ), k řešení problému, sociální Enviromentální výchova SOPKY Myšlenkové mapy, metoda zpřeházené věty ročník Člověk a příroda,, k řešení problému ABECEDA KRESLENÝCH POSTAVIČEK Krteček nebo Homer Simpson? Myšpulín nebo Medvídek Pú? Kreslení hrdinové blízcí našim srdcím ročník, Umění, sociální VÁNOČNÍ ZVYKY Vánoční povídání s poslechem koled ročník, Člověk a jeho svět, Umění, sociální Osobnostní a sociální výchova

6 LEDNÍ MEDVÍDKU, VRAŤ SE BRZY ANEB O PŘÁTELSTVÍ Čtení s porozuměním textu, spolupráce, komunikace na téma přátelství prostřednictvím příběhu o ledním medvídkovi ročník min. Člověk a jeho svět, POHÁDKY A PŘÍBĚHY Z CELÉ EVROPY, KTERÉ BYSTE MĚLI ZNÁT Prezentace, společné čtení zkrácených pohádek a příběhů, kvíz ročník, sociální Multikulturní výchova POVĚSTI NAŠEHO KRAJE Slezské pověsti v dílech slezských a moravských autorů, zaměřeno na pověsti z Těšínska ročník, Člověk a jeho svět, Umění, občanské MOJE MĚSTO Beseda s prezentací o minulosti i přítomnosti Českého Těšína ročník, Člověk a jeho svět, Umění, občanské Průřezové téma Výchova demokratického občana ZPÁTKY DO AFRIKY (neprozrazovat dětem název ani téma besedy) Modelová lekce vedená metodami aktivního učení, evokace, uvědomění a reflexe. Zajímavá práce s textem, metoda předvídání. Na základy hry děti odvodí téma besedy min., Člověk a jeho svět, k řešení problémů, sociální HRAJEME SI MEZI KNÍŽKAMI Hry a soutěže (Ztracení hrdinové, Poslouchej a odpověz, Bomba v textu atd.) Beseda proběhne formou činnostního učení, sociální

7 DETEKTIVKY A VŠE KOLEM Slavní detektivové, pátrání, soutěžení. Detektivky pro děti formu činnostního učení, Člověk a jeho svět, k řešení problémů, sociální SOUTĚŽENÍ S ČEŠTINOU Soutěžení s češtinou a literaturou, slovíčky a písmenky formou činnostního učení, k řešení problému, sociální SLOVÍČKA Cizí slova slýcháme denně, ale umíme je vysvětlit dětem? Vysvětlení 45 cizích slov pomocí animace a dialogů dvou sourozenců 5 lekcí po, v každé probereme 9 slov. Člověk a jeho svět, k řešení problému, sociální JSME EVROPANÉ, ZNÁME EVROPU? Soutěž, kde využijete své znalosti i důvtip. Spolupráce a komunikace ve skupinách. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Člověk a jeho svět,, k řešení problémů, občanské sociální apersonální Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech BAJKY Povídání o bajkách a jejich tvůrcích (Ezop, La Fontaine, Krylov). Aktivní zapojení dětí s uvědoměním textu Člověk a jeho svět,, k řešení problémů, sociální Multikulturní výchova SVĚT DINOSAURŮ Povídání o světě dinosaurů, ukázky encyklopedií, aktivní zapojení dětí Člověk a jeho svět, k řešení problémů, sociální Enviromentální výchova

8 DINOSAUŘÍ LUŠTĚNINY Soutěžení pro děti, které se již zúčastnily besedy Svět dinosaurů Člověk a společnost, k řešení problémů, sociální, činnostní učení HLUBOKO POD HLADINOU Zážitková lekce. Hledání informací. Prožitek a uvědomění, hledání bližších souvislostí. Na základě hry si děti prožijí dané téma 5. ročník 60 min. Člověk a jeho svět. Člověk a společnost Komunikativní, sociální Enviromentální výchova VESELÁ ČEŠTINA Soutěžení s češtinou, pyramida, roháček, doplňovačky 5. ročník, k řešení problému, sociální

9 Tematické besedy ZŠ Městská knihovna Český Těšín, Ostravská ul. TEMATICKÉ BESEDY SI MŮŽETE OBJEDNAT: Renáta Nevelöšová, HISTORIE TĚŠÍNA V POVĚSTECH Z cyklu besed s regionální tématikou Poznáváme Těšínsko. Slezské pověsti těšínského regionu. Beseda s ukázkami Člověk a společnost, K učení, komunikativní, občanské KULTURNÍ PAMÁTKY MĚSTA ČESKÉHO TĚŠÍNA Z cyklu besed s regionální tématikou Poznáváme Těšínsko. Architektonické památky našeho města, jež jsou zapsány do Státního seznamu nemovitých kulturních památek okresu Karviná, Český Těšín jako památková zóna. Beseda s prezentací Člověk a společnost, Umění, občanské KDO JE KDO Z cyklu besed s regionální tématikou Poznáváme Těšínsko. Historické osobnosti, které proslavily Těšín. Seznámení s databází regionálních osobností - Kdo je kdo, která obsahuje životopisné údaje významných osobností narozených, žijících nebo působících na území města Český Těšín a Těšínského Slezska Beseda s prezentací Člověk a společnost, Umění, Informační a komunikační technologie, občanské ROK NA TĚŠÍNSKU Z cyklu besed s regionální tématikou Poznáváme Těšínsko. Lidové zvyky a obyčeje na Těšínsku vyrůstaly a formovaly se ze základů, které jsou společné slovanským a jiným sousedním středoevropským národům. Vliv na ně měly různé etnické skupiny - česká, polská, německá i slovenská. Díky mnoha historickým, společenským, ekonomickým a kulturním podmínkám regionu se vyvíjely odlišným způsobem a přizpůsobovaly se společenským a hospodářským změnám. Beseda s prezentací Člověk a společnost, Umění, občanské Osobnostní a sociální výchova JAK SE ŽILO V RODINĚ NA TĚŠÍNSKU Z cyklu besed s regionální tématikou Poznáváme Těšínsko. Rodinné zvyky a obyčeje, slavnosti a obřady na Těšínsku. Společenské vztahy a normy se odrážejí i při rodinných obyčejích - narození dítěte, svatbě, úmrtí. Beseda s prezentací Člověk a společnost, Umění, občanské Osobnostní a sociální výchova

10 JAK SE JEDLO A HODOVALO NA TĚŠÍNSKU Z cyklu besed s regionální tématikou Poznáváme Těšínsko. Lidová, slavnostní a příležitostní strava našich předků na Těšínsku. Vzpomínky a vyprávění pamětníků. Beseda s prezentací Člověk a společnost, občanské Osobnostní a sociální výchova VÁNOČNÍ ZVYKY A OBYČEJE Tradice Vánoc u nás a ve světě, vánoční zvyky a obyčeje na Těšínsku. Beseda s prezentací, Člověk a společnost, Umění, sociální Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova CESTA ČTENÁŘE OD KNIHY K E-KNIZE Vznik knihtisku, historie tištěné knihy, e-knihy současnosti. Beseda s prezentací a ukázkou čtečky knih, Člověk a společnost, Umění, Informační a komunikační technologie Mediální výchova CESTA KNIHY KE ČTENÁŘI Vznik a vývoj písma a psacích pomůcek od starověku ke knihtisku. Beseda s prezentací, Člověk a společnost, Umění Multikulturní výchova POVÍDKY Z JEDNÉ A DRUHÉ KAPSY Povídání o životě a díle Karla Čapka, beseda s ukázkami děl a prezentací ŽIVOT ZA OSTNATÝM DRÁTEM OČIMA DĚTÍ Hanin kufřík a jiná díla o holocaustu pro dětského čtenáře. Beseda s prezentací, Člověk a společnost, k řešení problémů, občanské, sociální Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

11 STARÉ ŘECKÉ BÁJE TAK TROCHU JINAK Nejdůležitější bohové starověkého Řecka a různé zajímavosti z řecké mytologie - mystické bytosti a stvoření, záhadné předměty a události. Beseda s prezentací, Umění JAK NÁM TO JDE HEZKY ČESKY - I S ČEŠTINOU MŮŽE BÝT VESELO Zábavný český jazyk a jeho zajímavosti při tvorbě slov. Žáci zapojují svou fantazii formou činnostního učení, řešení problému, sociální JMÉNA TAJEMSTVÍ ZBAVENÁ Beseda o vzniku jmen, příjmení a zeměpisných názvů. Beseda s prezentací, Člověk a příroda EVROPA A JEJÍ LITERÁRNÍ HRDINOVÉ Společně procestujeme evropské státy a seznámíme se s jejich rodným jazykem a literárními hrdiny. Beseda s prezentací, Člověk a společnost, Člověk a příroda Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova HISTORIE UPOVÍDANÉHO KRESLENÍ Kreslené obrázky v knihách i v časopisech. Komiks jako výrazný zábavný i kulturní fenomén. Beseda s prezentací, Člověk a společnost, Umění Mediální výchova ŠŤASTNÁ TO ŽENA? Jak to bylo doopravdy s Babičkou. Skutečné osudy postav v Babičce Boženy Němcové. Beseda s prezentací

12 HRAVÁ ZDRAVÁ STRAVA Prezentace zdravé výživy a vitamínů hravou formou Člověk a zdraví LÉTAT SE DÁ I BEZ KŘÍDEL Beseda pomáhá mládež motivovat ke čtení krásné literatury, jež zpracovává téma handicapu, přiblížení pojmu handicapu, jak se s handicapem vypořádat Člověk a společnost, Člověk a zdraví,, k řešení problémů, pracovní, občanské, sociální Osobnostní a sociální výchova, metoda aktivního učení SLON V PORCELÁNU ANEB JAK SE NEZTRATIT V LABYRINTU ETIKY Pravidla zdvořilosti dobrého společenského chování. Dodržováním těchto pravidel dává člověk najevo, že ví co se sluší a že tedy do daného prostředí patří. Praktické ukázky Člověk a společnost, k řešení problémů, občanské, sociální Osobnostní a sociální výchova JAK SE VYZNAT V TISKU Hodnocení obsahu mediálního sdělení, rozdíly mezi bulvární a seriózní formou novin, brainstorming, analýza článků, hra na žurnalisty Člověk a společnost, Informační a komunikační technologie, k řešení problémů, sociální Mediální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, metoda aktivního učení PŘÍSLOVÍ A POŘEKADLA Zábavný český jazyk a různé způsoby práce s příslovími. Žáci poznávají význam jednotlivých přísloví, procvičují si jazykovou zásobu a své vyjadřovací schopnosti, řešení problému

13 Tematické besedy ročník ZŠ a MŠ Městská knihovna Český Těšín, Havlíčkova ul. TEMATICKÉ BESEDY SI MŮŽETE OBJEDNAT: Kateřina Šildrová, ZAJÍČKOVA ZMRZLINA Hravě o zdravé výživě, využití metody uvědomění, rozvíjení komunikace a představivosti MŠ 30 - Dítě a jeho tělo (MŠ),, k řešení problému LEV A MYŠKA Může být malá myška užitečná králi zvířat? Mohou být děti užitečné ve světě dospělých? MŠ, 1. ročník 30 - Dítě a jeho psychika (MŠ), Dítě a ten druhý (MŠ), Člověk a společnost (ZŠ), k řešení problémů NEJVĚTŠÍ POKLAD Víte co je na světě nejcennější? Společně se vydáme hledat ten nejcennější poklad MŠ, ročník Dítě a jeho psychika (MŠ), Dítě a ten druhý (MŠ), Dítě a jeho svět (ZŠ), k řešení problémů SOPKY Myšlenkové mapy, metoda zpřeházené věty MŠ, ročník Dítě a svět (MŠ), Člověk a příroda, (ZŠ), k řešení problému ELIŠKA A MĚSÍČŇÁNEK Zážitková lekce, svět barev. Propojení čteného textu s kresbou MŠ, 1. ročník 30 - Dítě a jeho psychika (MŠ),, Umění (ZŠ) činnostní a občanské, sociální

14 PRALES A ŽIVOT V NĚM Čtení s porozuměním textů. Metoda záznam odhadu, pětilístek. Na základy hry děti odvodí téma besedy MŠ, ročník 45min. Dítě a svět (MŠ), Člověk a jeho svět (ZŠ), k řešení problému, sociální Enviromentální výchova VŠECHNY BARVY DUHY Co znamenají všechny ty barvy? Kdy je můžete vidět pospolu? Beseda vedená metodami aktivního učení MŠ, ročník Člověk a příroda VELIKONOČNÍ PUTOVÁNÍ České svátky a tradice s použitím metod aktivního učení ročník Člověk a jeho svět,, Umění, sociální, personální VÁNOCE NEJSOU JEN DÁRKY České svátky a tradice s použitím metod aktivního učení ročník Člověk a jeho svět,, Umění, sociální Osobnostní a sociální výchova ABECEDA KRESLENÝCH POSTAV Známí i méně známí kreslení hrdinové. Znáte je všechny? ročník, Umění NA SLOVÍČKO Víte co znamenají všechna ta cizí slova co denně slýcháte? 45 cizích slov pro vás již nebude cizích ročník 5 lekcí po, v každé lekci 9 cizích slov, Člověk a jeho svět, k řešení problémů, sociální

15 GÉNIUS Kdo je to pro vás génius? Je skvělé být geniální nebo je to otrava? Po stopách, radostech i strastech jednoho z uznávaných géniů. Myšlenkové mapy, argumentace, rozhodnutí 60 min., Umění, k řešení problémů PÁTEK 13TÉHO! Odkud se vzaly pověry? Že na ně nevěříte? Pojďte s námi po jejich stopách a možná vám naskočí Husí kůže (kniha R. L. Stine) Člověk a společnost,, k řešení problémů COŽ TAKHLE DÁT SI Víte co rádi jedí Eskymáci? Kdo vymyslel majonézu anebo třeba hamburger? Po stopách cizích kuchyní a světových laskomin Člověk a společnost NEOBYČEJNÉ MĚSTO TĚŠÍN Zajímavosti o našem městě, historie, příroda, zvyky a tradice 60 min. Člověk a jeho svět, Umění komunikativní, k učení, sociální ZA POVĚSTMI TĚŠÍNSKÉHO SLEZSKA Vodníci, Černá kněžna, Spící vojsko, Zlatohlavec 60 min. Člověk a společnost komunikativní, k učení, občanské HLEDÁ SE JEŽEK Informační lekce s využitím. Cílem je naučit děti vyhledávat, porovnávat informace, spolupracovat a komunikovat ve skupině 90 min. Informační a komunikační technologie, Člověk a příroda, k řešení problémů

16 JAKO PAVOUK SPŘÁDÁ SÍTĚ Sociální sítě, kyberšikana, bezpečnost na internetu. Lekce vedená v duchu s použitím metod aktivního učení ročník min. Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Informační a komunikační technologie komunikativní, k řešení problémů Multikulturní výchova, Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova POEZIE OHROŽENÝ DRUH? Brainstorming, živá poezie, fyzické básnířství, peripatetická báseň. Poezie není nuda min. Umění, komunikativní Multimediální výchova HLUBOKO POD HLADINOU Zážitková lekce. Hledání informací. Prožitek a uvědomění, hledání bližších souvislostí. Na základy hry si studenti prožijí dané téma ročník 60 min. Člověk a jeho svět, Člověk a společnost komunikativní, sociální Enviromentání výchova PROMĚNY PŘÍRODY Metoda aktivního učení, evokace, uvědomění a reflexe. Čtení s otázkami, životabáseň ročník 60 min. Člověk a příroda., k řešení problému Enviromentání výchova DÁRCE Fenomén dnešních mladých čtenářů dystopie. Chtěli byste žít v takovém dokonalém světě? Práce s textem, hledání souvislostí. Myšlenka fiktivní společnosti, která se vyvinula špatným směrem. Využití argumentačních prostředků ročník min. (lze rozdělit do dvou lekcí) Člověk a společnost občanská, k řešení problémů Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana NENECHME SE SEŽRAT VLKEM Rozbor klasické pohádky metodami. Cílem je kladení otázek za text, diskuze a rozvíjení komunikačních dovedností ročník 60 min., Člověk a společnost, k řešení problému

17 IVAN A TULENÍ KŮŽE (skotská pověst) Čtení s porozuměním textu, vytvoření diskusní pavučiny a otázky za text, argumentační esej ročník min., Člověk a společnost komunikativní, k řešení problému, občanské Osobnostní a sociální výchova SLUŠNOST NENÍ SLABOST Etiketa, šikana, základy společenského chování v praxi aneb jak obstát v dnešním světě. Brainstorming, uvědomění, reflexe ročník min. Člověk a společnost komunikativní, k řešení problému, občanské Osobnostní a sociální výchova PRŮKOPNÍK SVĚTA FANTASY Pojďte se s námi ponořit do světa fantazie s jedním z jejich představitelů J. R. R. Tolkienem ročník Český jazyk a literatura,

18 Tematické besedy ročník ZŠ a MŠ Městská knihovna Český Těšín - Svibice, Slovenská ul. Oddělení pro děti TEMATICKÉ BESEDY SI MŮŽETE OBJEDNAT: Ing. Lenka Franková, KRTEK A JEHO SVĚT Poznejte s Krtečkem veselý barevný svět (zvířátka, barvy, tvary, kouzelná slovíčka a hádanky). Beseda s prezentací MŠ 30 - Dítě a svět, sociální POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY Pohádkové povídání pro nejmenší MŠ, ročník Dítě a svět (MŠ), (ZŠ), metoda aktivního učení ZVÍŘÁTKA JSOU NAŠI KAMARÁDI Povídání o zvířátkách, ukázky zvířecích dobrodružství v dětské literatuře MŠ, ročník Dítě a svět (MŠ),, Člověk a příroda (ZŠ), sociální Enviromentální výchova ELIŠKA A MĚSÍČŇÁNEK Zážitková lekce, svět barev. Propojení čteného textu s kresbou MŠ, ročník 30 - Dítě a jeho psychika (MŠ),, Umění (ZŠ) činnostní a občanské, sociální ABECEDA NENÍ VĚDA Hrátky s písmenky a slovíčky. Beseda s prezentací ročník, sociální SLOVÍČKA Cizí slova slýcháme denně, ale umíme je vysvětlit dětem? Vysvětlení 45 cizích slov pomocí animace a dialogů dvou sourozenců, práce s knihou Marie Procházkové Slovíčka ročník 5 lekcí po, v každé probereme 9 cizích slov, Člověk a jeho svět, k řešení problému, sociální

19 NARODIL SE KRISTUS PÁN Adventní svátky, vánoční zvyky a obyčeje u nás. Beseda s prezentací ročník Člověk a jeho svět,, Umění, sociální Osobnosti a sociální výchova HOVORY A HRÁTKY SE ZVYKY A SVÁTKY Zábavné povídání o svátcích a zvycích v průběhu roku. Beseda s prezentací ročník Člověk a jeho svět, Umění,, sociální Osobnosti a sociální výchova MILIÓN MELOUNŮ Veselé a hravé básničky Daniely Fischerové, Radka Malého, Miloše Kratochvíla a dalších českých básníků, hádanky, říkadla ročník, Umění, osobnostní, metoda aktivního učení ABECEDA KRESLENÝCH POSTAV Krteček nebo Homer Simpson? Myšpulín nebo Medvídek Pú? Kreslení hrdinové blízcí našim srdcím ročník, Umění, personální a sociální ŽÁČKOVINY Tvorba Jiřího Žáčka, doplňování básniček, hádanek a luštěnin, sociální KITO, SLÁVEK, LEN, SHANTI, OTYLKA A OSTATNÍ Seznámení se zvířaty v pražské ZOO, jejich povahou a osobností, hledání souvislostí, úkoly a kvízy; práce s textem ve skupinách 6 lekcí po 45 minutách, v každé se děti seznámí se 4 zvířaty, Člověk a příroda, sociální

20 TĚŠÍME SE V TĚŠÍNĚ Povídání o našem městě. Beseda s prezentací Člověk a jeho svět, Umění,, občanské Výchova demokratického občana VŠECH PĚT POHROMADĚ Povídání o pěti lidských smyslech. Beseda s prezentací Člověk a jeho svět,, sociální DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO Beseda o příslovích, rčeních a pořekadlech formou hry, Člověk a jeho svět, sociální JOSEF A KAREL ČAPKOVÉ DĚTEM Povídání o Pečovi, Ičkovi a jejich sestře Helence HODY, HODY, DOPROVODY Proč a jak slavíme Velikonoce. S prezentací ročník Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace, Umění Osobnostní a sociální výchova ZÁBAVNÁ ČEŠTINA I. A II. Zábavný český jazyk a jeho zajímavosti při tvorbě slov. Hry a soutěže, při kterých žáci zapojují svou fantazii ročník 2 lekce po, k řešení problémů, sociální LETEM JESTŘÁBA Jaroslav Foglar a jeho odkaz v literatuře ročník, sociální

21 UŽ ŽÁDNÉ TRAPASY Pravidla zdvořilosti dobrého společenského chování. Dodržováním těchto pravidel dává člověk najevo, že ví co se sluší a že tedy do daného prostředí patří. Praktické ukázky Člověk a společnost,, k řešení problémů, občanské, sociální Osobnostní a sociální výchova S MOUDRÝMI O ŽIVOTĚ Doplňování citátů slavných a moudrých Člověk a společnost, Jazyk a jazyková kultura LL Seznámení se s knihami Lois Lowryové Dárce a Spočítej hvězdy, které bez skrupulí otevírají témata, která jsou mnohdy bolestná i pro dospělého čtenáře a těm dětským jsou často úplně zapovězená. Samostatná práce s textem ve skupinách, hledání souvislostí. Myšlenka fiktivní společnosti, která se vyvinula špatným směrem (dystopie), využití argumentačních prostředků v závěrečné diskusi ročník 2 lekce po 90 minutách Jazyk a jazyková kultura, Člověk a společnost občanská, k řešení problémů osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana MURPHOLOGIE NEBOLI PROČ SE VŠECHNO NA TOM SVĚTĚ HATÍ Murphyho zákony platí i tam, kde byste to vůbec nečekali ročník

22 Tematické besedy ročník ZŠ a MŠ Městská knihovna Český Těšín - Svibice, Slovenská ul. Oddělení hudby a umění TEMATICKÉ BESEDY SI MŮŽETE OBJEDNAT: Jana Stránská, HRAJEME SI SE ZVUKY Hádej, co slyšíš? Poslech a poznávání zvuků a ruchů MŠ, ročník Dítě a svět, Dítě a jeho psychika (MŠ), Člověk a jeho svět, Umění (ZŠ) MALOVANÉ PÍSNIČKY Poslech písní spojený s výtvarnou dílnou ročník Umění, pracovní, sociální NA CO VŠECHNO SE DÁ HRÁT Povídání o zvuku a hudebních nástrojích spojena s výrobou netradičních nástrojů ročník Umění, pracovní, sociální POHÁDKY A PÍSNIČKY Povídání o pohádkách spojená s poslechem písní z pohádek a kvizem ročník Umění,, k řešení problémů PÍSNIČKÁŘI DĚTEM Seznámení s osobnostmi dětské hudební scény (Z. Svěrák, J. Nohavica, J. Samson-Lenk, P. Skoumal). Beseda s prezentací a hudebními ukázkami Umění, O GORALECH NA TĚŠÍNSKÉM SLEZSKU Beseda s prezentací a ukázkou kroje. Seznámení s historií a tradicemi obyvatel Těšínského regionu Člověk a jeho svět, Umění, sociální

23 VÁNOCE VE SVĚTĚ Beseda o vánočních zvycích ve světě spojená s prezentací Člověk a jeho svět,, Umění, sociální Osobnosti a sociální výchova, Multikulturní výchova ŽIDÉ NA TĚŠÍNSKU Beseda je seznámením s původem židů, kulturními tradicemi a zvyky pozoruhodného života židovské komunity na Těšínsku. Prezentace je doprovázena poslechem židovské hudby - klezmeru a ukázkami židovského humoru ročník Člověk a jeho svět,, Umění, sociální Průřezové téma Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova ARABSKÝ SVĚT Seznamuje žáky s životem, náboženskými a kulturními zvyky arabského světa na severu afrického kontinentu a blízkém východě -během prezentace mají děti možnost si vyzkoušet budování jednoduché pelešárny, obléct arabský oděv a za poslechu orientální hudby účastnit arabského stolování ročník Člověk a jeho svět,, Umění, sociální Průřezové téma Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova HROMNICE Beseda s prezentací a poslechem esoterické hudby o původu hromnických tradic, od keltských, germánských, slovanských zvyků až do současnosti ročník Člověk a jeho svět,, Umění, sociální Průřezové téma Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROK 2014/2015

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROK 2014/2015 NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROK 2014/2015 Vsetín září 2014 Kontakty Dětská knihovna Bc. Ludmila Holbíková lholbikova@mvk.cz 575 755 139, 575 755 146 Dětská knihovna Pavlína Panovcová e- mail: ppanovcova@mvk.cz,

Více

Katalog lekcí a projektů pro mateřské, základní a střední školy 2013 / 2014

Katalog lekcí a projektů pro mateřské, základní a střední školy 2013 / 2014 Katalog lekcí a projektů pro mateřské, základní a střední školy 2013 / 2014 1 Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé, Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé, Městská knihovna Louny si dovoluje

Více

Regionální knihovna Karviná. Vítěz soutěže Evropská veřejná knihovna, Helsinky 2000

Regionální knihovna Karviná. Vítěz soutěže Evropská veřejná knihovna, Helsinky 2000 Regionální knihovna Karviná Vítěz soutěže Evropská veřejná knihovna, Helsinky 2000 Nabídka knihovnických lekcí a tématických besed na školní rok 2011 2012 1 Obsah Středisko huby a umění Karviná Fryštát

Více

Městská knihovna Louny Mírové náměstí 1 e-mail: mkl@mkl.cz www.mkl.cz. Katalog

Městská knihovna Louny Mírové náměstí 1 e-mail: mkl@mkl.cz www.mkl.cz. Katalog Městská knihovna Louny Mírové náměstí 1 e-mail: mkl@mkl.cz www.mkl.cz Katalog knihovnických lekcí a projektů pro školy všech typů Školní rok 2011/2012 1 Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé, Vážené

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Základem školního vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením je ŠVP TyMyJáNová škola aneb Škola pro dobrý život. K vytváření klíčových kompetencí využívá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hluk, nám. Komenského 950, HLUK Identifikační údaje: Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní školy Hluk Název

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole okres Žďár nad Sázavou Zvole 84 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2011

Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2011 Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2011 Předkládá: Milada Vacková, ředitelka Městská knihovna ve Svitavách je příspěvkovou organizací Města Svitavy od 1.ledna 2003. V souladu se

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU IVANČICE PRO ŠKOLNÍ ROK

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU IVANČICE PRO ŠKOLNÍ ROK NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU IVANČICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Tato nabídka je určena pro střední, základní i mateřské školy. Náplň konkrétního programu je vždy přizpůsobena věku,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Školní vzdělávací program Základní škola praktická

Školní vzdělávací program Základní škola praktická Základní škola praktická a základní škola speciální, Krušnohorská 304, Ostrov Školní vzdělávací program Základní škola praktická Aktualizované údaje pro školní rok 2013/2014 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

Školní projekty ve školním roce 2014/ 2015. Roční období 1. ročník. Popis projektu:

Školní projekty ve školním roce 2014/ 2015. Roční období 1. ročník. Popis projektu: Školní projekty ve školním roce 2014/ 2015 Roční období 1. ročník Žáci si osvojují nové znalosti o ročních obdobích a činnostech s nimi spojenými. Vždy na konci ročního období, tedy 4 krát během školního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 360/2007 OBSAH 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika ŠVP... 4 4. Učební plán... 6 5. Učební osnovy... 9 Charakteristika

Více

Pohodová škola pro žáky i dospěláky

Pohodová škola pro žáky i dospěláky ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Pohodová škola pro žáky i dospěláky ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HVOZD okres Prostějov Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328/35

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328/35 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328/35 1 Motto: Žák není nádoba, která se má naplnit, nýbrž pochodeň, která se má zažehnout.

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (v.01.04), 01.09.2013 Škola - cesta poznání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...5 2.1. ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY:... 5 2.2. ŠKOLNÍ BUDOVY A VYBAVENÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme č.j. 58/10 Školní vzdělávací program pro

Více

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Číslo jednací: ZŠ-211/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okr. Česká Lípa, příspěvková organizace 1 OBSAH: 1. Identifikační

Více