Ostravská ul. Knihovna školám. a tematických besed pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY na školní rok 2015/2016. Slovenská ul.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ostravská ul. Knihovna školám. a tematických besed pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY na školní rok 2015/2016. Slovenská ul. www.knihovnatesin.cz"

Transkript

1 Ostravská ul. Knihovna školám a tematických besed pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY na školní rok 2015/2016 Slovenská ul.

2 Vážení přátelé, Městská knihovna připravila pro školní rok 2015/2016 nabídku tematických besed a lekcí informační výchovy pro všechny ročníky ZŠ a studenty nižších ročníků gymnázia. Některé z tematických besed jsou koncipovány v duchu programu (Čtením a psaním ke kritickému myšlení) s použitím metod aktivního učení (EUR). Pro snadnou orientaci jsou tituly besed věcně popsány včetně zařazení do vzdělávacích oblastí a přiřazení klíčových kompetencí. Besedy jsou vhodným doplněním výuky, žákům je zároveň doporučena literatura k rozšíření znalostí daného tématu. Besedy jsou připraveny tak, aby poutavým a zábavným způsobem upevnily znalosti získané ve škole. Lekce informační výchovy pomohou zvýšit informační a čtenářskou gramotnost dětí, naučí je pracovat s textem a knihou. Děti se seznámí s prostředím knihovny, naučí se v ní orientovat tak, aby samostatně dokázaly vyhledávat knihy. Lekce informační výchovy pomohou žákům vytvořit návyky potřebné k samostatnému studiu, zejm. vyhledávání a používání informací. V říjnu letošního roku proběhne v našem městě poprvé Měsíc lokální historie. V rámci této akce, kterou pořádá Městská knihovna spolu s Muzeem Těšínska, budou probíhat kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost zaměřené na regionální historii, podporu kulturního dědictví a tradic. V tomto přehledu akcí vám nabízíme besedy zaměřené na regionální literaturu a historii, které připravila Městská knihovna. V nabídce dále najdete přehled programů na podporu dětského čtenářství, které probíhají nejen v Českém Těšíně, Akcí se mohou zúčastnit učitelé se svými třídami nebo rodiče s dětmi. Na každou z nich budete zvlášť upozorněni pracovníky knihovny. Akce pro školy probíhají na pracovištích Městské knihovny na ul. Ostravská, Havlíčkova, Slovenská. Kontakty na konkrétní pracovníky jsou uvedeny v záhlaví každé kapitoly. Jana Galášová, ředitelka Městské knihovny Český Těšín

3 Akce / programy na podporu dětského čtenářství Městská knihovna Český Těšín, Ostravská ul. Městská knihovna Český Těšín, Havlíčkova ul. Městská knihovna Český Těšín - Svibice, Slovenská ul. Výtvarná soutěž Nejzajímavější exlibris knihovny Pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty ročníku gymnázia. Vyhlášení - září 2015 Termín odevzdání prací října 1015 V druhé polovině září se dle zájmu budou konat besedy na téma exlibris, které povede výtvarník a knihovník MgA. František Szymczysko. Král pohádek září březen 2016 V rámci celostátního projektu Kde končí svět vyhlašuje knihovna pohádkovou soutěž pro kolektivy tříd MŠ. Soutěžit mezi sebou budou pohádky o titul Král pohádek a hlavními rozhodčími budou děti. Měsíc lokální historie říjen 2015 V rámci této akce, kterou pořádá Městská knihovna spolu s Muzeem Těšínska, budou probíhat kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost zaměřené na regionální historii, podporu kulturního dědictví a tradic. Nabízíme vám besedy zaměřené na regionální literaturu a historii. Staň se spisovatelem na téma Píšeme paměti Literární soutěž v tvůrčím psaním pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty odpovídajících ročníků gymnázia. Cílem je přivést žáky a studenty k poznání lokální historie na základě příběhů svých blízkých a vyzvat je k psaní, zprostředkovat kontakt se spisovatelem dětské literatury, který jim předá inspiraci, povede a zhodnotí jejich tvůrčí literární práci. Termín vyhlášení prosinec 2015, sběr přihlášek - do Workshop pro přihlášené účastníky - únor 2016 Termín odevzdání Slavnostní vyhodnocení proběhne v Čítárně a kavárně Avion konec května Celoměstská výtvarná soutěž pro děti Květinové víly a skřítci. Pastelky, vodovky, koláže. Formát A3 a větší, libovolná technika. I. kategorie třída II. kategorie třída Vyhlášení soutěže: leden 2016, odevzdaní prací do 26. února 2016, vyhodnocení: 17. březen 2016 Prvňáčci, hurá do knihovny! únor 2016 Projekt na podporu dětského čtenářství. Během února mohou všechny 1. ročníky navštívit některou z výše uvedených knihoven. Prvňáčci se mohou zaregistrovat jako čtenáři knihovny bez registračního poplatku, zúčastnit se zajímavých vědomostních soutěží a být slavnostně pasování Rytíře krásného slova. Březen měsíc čtenářů 2016 Celostátní akce na podporu čtenářství. Mimořádná nabídka literárních pořadů pro děti, mládež ve všech knihovnách ve městě. Nabídku sledujte na kassct.cz/cs/kulturni-zpravodaj nebo Noc s Andersenem 1. dubna 2016 Celostátní akce Klubu dětských knihoven ČR u příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy. Děti budou opět nocovat nejen v knihovně, ale i na dalších místech ve městě. Čtenářský maratón prvňáčků května 2016 V čtenářském maratónu se prvňáčci ze všech těšínských škol budou v knihovnách prezentovat, jak se naučili během prvního roku číst. Cílem a hlavní myšlenkou je přiblížit nejmenším žákům hravým a nenásilným způsobem četbu, která nemusí nutně znamenat pouze povinnost spojenou s přípravou do školy. Čtení proběhne ve výše uvedených knihovnách. Čte celá třída, celoročně Zaregistrujte v knihovně svou třídu a navštěvujte knihovnu společně jako třída. Připravíme vám tituly na požadované téma, se kterými můžete ve vyučování pracovat. Setkání můžete spojit s besedou. Škola naruby, celoročně Projekt Škola naruby vznikl v rámci kampaně Celé Česko čte dětem na podporu čtení v rodinách a trvá vždy celý školní rok. Do speciálních žákovských knížek děti zapisují, co a jak dlouho který z rodičů četl. Děti rodiče známkují, udělují pochvaly či poznámky. Čtyřikrát do roka pořádá knihovna pro majitele žákovských knížek Školy naruby i jejich rodiče třídní schůzky. Na těchto setkáních si děti prohlédnou nové knížky, zasoutěží si, a taky sdělují dojmy z četby. Nejlepší čtenářské deníčky jsou vždy na konci roku odměněny.

4 Lekce informační výchovy pro ZŠ Městská knihovna Český Těšín, Ostravská ul. Městská knihovna Český Těšín, Havlíčkova ul. Městská knihovna Český Těšín - Svibice, Slovenská ul. POPRVÉ V KNIHOVNĚ První návštěva knihovny při které se děti dozví, jak se stát čtenářem knihovny, seznámí se s prostředím knihovny a dozvědí se jejími pravidly 1. ročník Člověk a jeho svět,, pracovní, sociální DŮM PLNÝ KNIH Příběhy nebo informace? Uspořádání knižního fondu, rozšíření povědomí o knihovních službách ročník Člověk a jeho svět, UŽ SE VYZNÁM V KNIHOVNĚ Co všechno se děje v knihovně? Jak hledat a najít? Po této lekci si už každý dokáže najít pro sebe knihu, která ho bude bavit Člověk a jeho svět,, Informační a komunikační technologie, k řešení problémů PRACUJEME S ON-LINE KATALOGEM On-line katalog, jak vyhledávat informace? Praktické ukázky, www stránky knihovny ročník Člověk a společnost, Informační a komunikační technologie, k řešení problémů INFORMACE JAKO NA DLANI Zdroje informací, tištěné a elektronické zdroje, verifikace, hledání podle mezinárodního desetinného třídění, encyklopedie - obsahy, rejstříky ročník Člověk a společnost, Informační a komunikační technologie, Matematika a její aplikace, k řešení problémů Lekce informační výchovy pro ZŠ si můžete objednat: Městská knihovna Český Těšín, Ostravská ul. Šárka Linzerová, Bc. Blanka Boháčová, ( ročník) Renáta Nevelöšová, () Městská knihovna Český Těšín, Havlíčkova ul. Kateřina Šildrová, Městská knihovna Český Těšín - Svibice, Slovenská ul. Ing. Lenka Franková,

5 Tematické besedy ročník ZŠ a MŠ Městská knihovna Český Těšín, Ostravská ul. TEMATICKÉ BESEDY SI MŮŽETE OBJEDNAT: Šárka Linzerová, Bc. Blanka Boháčová, ELIŠKA A MĚSÍČŇÁNEK Zážitková lekce, svět barev. Propojení čteného textu s kresbou 1. ročník 30 Jazyk a jazykové komunikace, Umění činnostní a občanské, sociální MÁME DOMA ZVÍŘÁTKO Povídání o zvířátkách doma i venku, četba z knih, hádání podle obrázků. Beseda je vedena formou činnostního učení ročník, Člověk a jeho svět, sociální PRALES A ŽIVOT V NĚM Čtení s porozuměním textů. Metoda záznam odhadu, pětilístek MŠ, ročník Dítě a svět (MŠ), člověk a jeho svět (ZŠ), k řešení problému, sociální Enviromentální výchova SOPKY Myšlenkové mapy, metoda zpřeházené věty ročník Člověk a příroda,, k řešení problému ABECEDA KRESLENÝCH POSTAVIČEK Krteček nebo Homer Simpson? Myšpulín nebo Medvídek Pú? Kreslení hrdinové blízcí našim srdcím ročník, Umění, sociální VÁNOČNÍ ZVYKY Vánoční povídání s poslechem koled ročník, Člověk a jeho svět, Umění, sociální Osobnostní a sociální výchova

6 LEDNÍ MEDVÍDKU, VRAŤ SE BRZY ANEB O PŘÁTELSTVÍ Čtení s porozuměním textu, spolupráce, komunikace na téma přátelství prostřednictvím příběhu o ledním medvídkovi ročník min. Člověk a jeho svět, POHÁDKY A PŘÍBĚHY Z CELÉ EVROPY, KTERÉ BYSTE MĚLI ZNÁT Prezentace, společné čtení zkrácených pohádek a příběhů, kvíz ročník, sociální Multikulturní výchova POVĚSTI NAŠEHO KRAJE Slezské pověsti v dílech slezských a moravských autorů, zaměřeno na pověsti z Těšínska ročník, Člověk a jeho svět, Umění, občanské MOJE MĚSTO Beseda s prezentací o minulosti i přítomnosti Českého Těšína ročník, Člověk a jeho svět, Umění, občanské Průřezové téma Výchova demokratického občana ZPÁTKY DO AFRIKY (neprozrazovat dětem název ani téma besedy) Modelová lekce vedená metodami aktivního učení, evokace, uvědomění a reflexe. Zajímavá práce s textem, metoda předvídání. Na základy hry děti odvodí téma besedy min., Člověk a jeho svět, k řešení problémů, sociální HRAJEME SI MEZI KNÍŽKAMI Hry a soutěže (Ztracení hrdinové, Poslouchej a odpověz, Bomba v textu atd.) Beseda proběhne formou činnostního učení, sociální

7 DETEKTIVKY A VŠE KOLEM Slavní detektivové, pátrání, soutěžení. Detektivky pro děti formu činnostního učení, Člověk a jeho svět, k řešení problémů, sociální SOUTĚŽENÍ S ČEŠTINOU Soutěžení s češtinou a literaturou, slovíčky a písmenky formou činnostního učení, k řešení problému, sociální SLOVÍČKA Cizí slova slýcháme denně, ale umíme je vysvětlit dětem? Vysvětlení 45 cizích slov pomocí animace a dialogů dvou sourozenců 5 lekcí po, v každé probereme 9 slov. Člověk a jeho svět, k řešení problému, sociální JSME EVROPANÉ, ZNÁME EVROPU? Soutěž, kde využijete své znalosti i důvtip. Spolupráce a komunikace ve skupinách. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Člověk a jeho svět,, k řešení problémů, občanské sociální apersonální Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech BAJKY Povídání o bajkách a jejich tvůrcích (Ezop, La Fontaine, Krylov). Aktivní zapojení dětí s uvědoměním textu Člověk a jeho svět,, k řešení problémů, sociální Multikulturní výchova SVĚT DINOSAURŮ Povídání o světě dinosaurů, ukázky encyklopedií, aktivní zapojení dětí Člověk a jeho svět, k řešení problémů, sociální Enviromentální výchova

8 DINOSAUŘÍ LUŠTĚNINY Soutěžení pro děti, které se již zúčastnily besedy Svět dinosaurů Člověk a společnost, k řešení problémů, sociální, činnostní učení HLUBOKO POD HLADINOU Zážitková lekce. Hledání informací. Prožitek a uvědomění, hledání bližších souvislostí. Na základě hry si děti prožijí dané téma 5. ročník 60 min. Člověk a jeho svět. Člověk a společnost Komunikativní, sociální Enviromentální výchova VESELÁ ČEŠTINA Soutěžení s češtinou, pyramida, roháček, doplňovačky 5. ročník, k řešení problému, sociální

9 Tematické besedy ZŠ Městská knihovna Český Těšín, Ostravská ul. TEMATICKÉ BESEDY SI MŮŽETE OBJEDNAT: Renáta Nevelöšová, HISTORIE TĚŠÍNA V POVĚSTECH Z cyklu besed s regionální tématikou Poznáváme Těšínsko. Slezské pověsti těšínského regionu. Beseda s ukázkami Člověk a společnost, K učení, komunikativní, občanské KULTURNÍ PAMÁTKY MĚSTA ČESKÉHO TĚŠÍNA Z cyklu besed s regionální tématikou Poznáváme Těšínsko. Architektonické památky našeho města, jež jsou zapsány do Státního seznamu nemovitých kulturních památek okresu Karviná, Český Těšín jako památková zóna. Beseda s prezentací Člověk a společnost, Umění, občanské KDO JE KDO Z cyklu besed s regionální tématikou Poznáváme Těšínsko. Historické osobnosti, které proslavily Těšín. Seznámení s databází regionálních osobností - Kdo je kdo, která obsahuje životopisné údaje významných osobností narozených, žijících nebo působících na území města Český Těšín a Těšínského Slezska Beseda s prezentací Člověk a společnost, Umění, Informační a komunikační technologie, občanské ROK NA TĚŠÍNSKU Z cyklu besed s regionální tématikou Poznáváme Těšínsko. Lidové zvyky a obyčeje na Těšínsku vyrůstaly a formovaly se ze základů, které jsou společné slovanským a jiným sousedním středoevropským národům. Vliv na ně měly různé etnické skupiny - česká, polská, německá i slovenská. Díky mnoha historickým, společenským, ekonomickým a kulturním podmínkám regionu se vyvíjely odlišným způsobem a přizpůsobovaly se společenským a hospodářským změnám. Beseda s prezentací Člověk a společnost, Umění, občanské Osobnostní a sociální výchova JAK SE ŽILO V RODINĚ NA TĚŠÍNSKU Z cyklu besed s regionální tématikou Poznáváme Těšínsko. Rodinné zvyky a obyčeje, slavnosti a obřady na Těšínsku. Společenské vztahy a normy se odrážejí i při rodinných obyčejích - narození dítěte, svatbě, úmrtí. Beseda s prezentací Člověk a společnost, Umění, občanské Osobnostní a sociální výchova

10 JAK SE JEDLO A HODOVALO NA TĚŠÍNSKU Z cyklu besed s regionální tématikou Poznáváme Těšínsko. Lidová, slavnostní a příležitostní strava našich předků na Těšínsku. Vzpomínky a vyprávění pamětníků. Beseda s prezentací Člověk a společnost, občanské Osobnostní a sociální výchova VÁNOČNÍ ZVYKY A OBYČEJE Tradice Vánoc u nás a ve světě, vánoční zvyky a obyčeje na Těšínsku. Beseda s prezentací, Člověk a společnost, Umění, sociální Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova CESTA ČTENÁŘE OD KNIHY K E-KNIZE Vznik knihtisku, historie tištěné knihy, e-knihy současnosti. Beseda s prezentací a ukázkou čtečky knih, Člověk a společnost, Umění, Informační a komunikační technologie Mediální výchova CESTA KNIHY KE ČTENÁŘI Vznik a vývoj písma a psacích pomůcek od starověku ke knihtisku. Beseda s prezentací, Člověk a společnost, Umění Multikulturní výchova POVÍDKY Z JEDNÉ A DRUHÉ KAPSY Povídání o životě a díle Karla Čapka, beseda s ukázkami děl a prezentací ŽIVOT ZA OSTNATÝM DRÁTEM OČIMA DĚTÍ Hanin kufřík a jiná díla o holocaustu pro dětského čtenáře. Beseda s prezentací, Člověk a společnost, k řešení problémů, občanské, sociální Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

11 STARÉ ŘECKÉ BÁJE TAK TROCHU JINAK Nejdůležitější bohové starověkého Řecka a různé zajímavosti z řecké mytologie - mystické bytosti a stvoření, záhadné předměty a události. Beseda s prezentací, Umění JAK NÁM TO JDE HEZKY ČESKY - I S ČEŠTINOU MŮŽE BÝT VESELO Zábavný český jazyk a jeho zajímavosti při tvorbě slov. Žáci zapojují svou fantazii formou činnostního učení, řešení problému, sociální JMÉNA TAJEMSTVÍ ZBAVENÁ Beseda o vzniku jmen, příjmení a zeměpisných názvů. Beseda s prezentací, Člověk a příroda EVROPA A JEJÍ LITERÁRNÍ HRDINOVÉ Společně procestujeme evropské státy a seznámíme se s jejich rodným jazykem a literárními hrdiny. Beseda s prezentací, Člověk a společnost, Člověk a příroda Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova HISTORIE UPOVÍDANÉHO KRESLENÍ Kreslené obrázky v knihách i v časopisech. Komiks jako výrazný zábavný i kulturní fenomén. Beseda s prezentací, Člověk a společnost, Umění Mediální výchova ŠŤASTNÁ TO ŽENA? Jak to bylo doopravdy s Babičkou. Skutečné osudy postav v Babičce Boženy Němcové. Beseda s prezentací

12 HRAVÁ ZDRAVÁ STRAVA Prezentace zdravé výživy a vitamínů hravou formou Člověk a zdraví LÉTAT SE DÁ I BEZ KŘÍDEL Beseda pomáhá mládež motivovat ke čtení krásné literatury, jež zpracovává téma handicapu, přiblížení pojmu handicapu, jak se s handicapem vypořádat Člověk a společnost, Člověk a zdraví,, k řešení problémů, pracovní, občanské, sociální Osobnostní a sociální výchova, metoda aktivního učení SLON V PORCELÁNU ANEB JAK SE NEZTRATIT V LABYRINTU ETIKY Pravidla zdvořilosti dobrého společenského chování. Dodržováním těchto pravidel dává člověk najevo, že ví co se sluší a že tedy do daného prostředí patří. Praktické ukázky Člověk a společnost, k řešení problémů, občanské, sociální Osobnostní a sociální výchova JAK SE VYZNAT V TISKU Hodnocení obsahu mediálního sdělení, rozdíly mezi bulvární a seriózní formou novin, brainstorming, analýza článků, hra na žurnalisty Člověk a společnost, Informační a komunikační technologie, k řešení problémů, sociální Mediální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, metoda aktivního učení PŘÍSLOVÍ A POŘEKADLA Zábavný český jazyk a různé způsoby práce s příslovími. Žáci poznávají význam jednotlivých přísloví, procvičují si jazykovou zásobu a své vyjadřovací schopnosti, řešení problému

13 Tematické besedy ročník ZŠ a MŠ Městská knihovna Český Těšín, Havlíčkova ul. TEMATICKÉ BESEDY SI MŮŽETE OBJEDNAT: Kateřina Šildrová, ZAJÍČKOVA ZMRZLINA Hravě o zdravé výživě, využití metody uvědomění, rozvíjení komunikace a představivosti MŠ 30 - Dítě a jeho tělo (MŠ),, k řešení problému LEV A MYŠKA Může být malá myška užitečná králi zvířat? Mohou být děti užitečné ve světě dospělých? MŠ, 1. ročník 30 - Dítě a jeho psychika (MŠ), Dítě a ten druhý (MŠ), Člověk a společnost (ZŠ), k řešení problémů NEJVĚTŠÍ POKLAD Víte co je na světě nejcennější? Společně se vydáme hledat ten nejcennější poklad MŠ, ročník Dítě a jeho psychika (MŠ), Dítě a ten druhý (MŠ), Dítě a jeho svět (ZŠ), k řešení problémů SOPKY Myšlenkové mapy, metoda zpřeházené věty MŠ, ročník Dítě a svět (MŠ), Člověk a příroda, (ZŠ), k řešení problému ELIŠKA A MĚSÍČŇÁNEK Zážitková lekce, svět barev. Propojení čteného textu s kresbou MŠ, 1. ročník 30 - Dítě a jeho psychika (MŠ),, Umění (ZŠ) činnostní a občanské, sociální

14 PRALES A ŽIVOT V NĚM Čtení s porozuměním textů. Metoda záznam odhadu, pětilístek. Na základy hry děti odvodí téma besedy MŠ, ročník 45min. Dítě a svět (MŠ), Člověk a jeho svět (ZŠ), k řešení problému, sociální Enviromentální výchova VŠECHNY BARVY DUHY Co znamenají všechny ty barvy? Kdy je můžete vidět pospolu? Beseda vedená metodami aktivního učení MŠ, ročník Člověk a příroda VELIKONOČNÍ PUTOVÁNÍ České svátky a tradice s použitím metod aktivního učení ročník Člověk a jeho svět,, Umění, sociální, personální VÁNOCE NEJSOU JEN DÁRKY České svátky a tradice s použitím metod aktivního učení ročník Člověk a jeho svět,, Umění, sociální Osobnostní a sociální výchova ABECEDA KRESLENÝCH POSTAV Známí i méně známí kreslení hrdinové. Znáte je všechny? ročník, Umění NA SLOVÍČKO Víte co znamenají všechna ta cizí slova co denně slýcháte? 45 cizích slov pro vás již nebude cizích ročník 5 lekcí po, v každé lekci 9 cizích slov, Člověk a jeho svět, k řešení problémů, sociální

15 GÉNIUS Kdo je to pro vás génius? Je skvělé být geniální nebo je to otrava? Po stopách, radostech i strastech jednoho z uznávaných géniů. Myšlenkové mapy, argumentace, rozhodnutí 60 min., Umění, k řešení problémů PÁTEK 13TÉHO! Odkud se vzaly pověry? Že na ně nevěříte? Pojďte s námi po jejich stopách a možná vám naskočí Husí kůže (kniha R. L. Stine) Člověk a společnost,, k řešení problémů COŽ TAKHLE DÁT SI Víte co rádi jedí Eskymáci? Kdo vymyslel majonézu anebo třeba hamburger? Po stopách cizích kuchyní a světových laskomin Člověk a společnost NEOBYČEJNÉ MĚSTO TĚŠÍN Zajímavosti o našem městě, historie, příroda, zvyky a tradice 60 min. Člověk a jeho svět, Umění komunikativní, k učení, sociální ZA POVĚSTMI TĚŠÍNSKÉHO SLEZSKA Vodníci, Černá kněžna, Spící vojsko, Zlatohlavec 60 min. Člověk a společnost komunikativní, k učení, občanské HLEDÁ SE JEŽEK Informační lekce s využitím. Cílem je naučit děti vyhledávat, porovnávat informace, spolupracovat a komunikovat ve skupině 90 min. Informační a komunikační technologie, Člověk a příroda, k řešení problémů

16 JAKO PAVOUK SPŘÁDÁ SÍTĚ Sociální sítě, kyberšikana, bezpečnost na internetu. Lekce vedená v duchu s použitím metod aktivního učení ročník min. Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Informační a komunikační technologie komunikativní, k řešení problémů Multikulturní výchova, Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova POEZIE OHROŽENÝ DRUH? Brainstorming, živá poezie, fyzické básnířství, peripatetická báseň. Poezie není nuda min. Umění, komunikativní Multimediální výchova HLUBOKO POD HLADINOU Zážitková lekce. Hledání informací. Prožitek a uvědomění, hledání bližších souvislostí. Na základy hry si studenti prožijí dané téma ročník 60 min. Člověk a jeho svět, Člověk a společnost komunikativní, sociální Enviromentání výchova PROMĚNY PŘÍRODY Metoda aktivního učení, evokace, uvědomění a reflexe. Čtení s otázkami, životabáseň ročník 60 min. Člověk a příroda., k řešení problému Enviromentání výchova DÁRCE Fenomén dnešních mladých čtenářů dystopie. Chtěli byste žít v takovém dokonalém světě? Práce s textem, hledání souvislostí. Myšlenka fiktivní společnosti, která se vyvinula špatným směrem. Využití argumentačních prostředků ročník min. (lze rozdělit do dvou lekcí) Člověk a společnost občanská, k řešení problémů Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana NENECHME SE SEŽRAT VLKEM Rozbor klasické pohádky metodami. Cílem je kladení otázek za text, diskuze a rozvíjení komunikačních dovedností ročník 60 min., Člověk a společnost, k řešení problému

17 IVAN A TULENÍ KŮŽE (skotská pověst) Čtení s porozuměním textu, vytvoření diskusní pavučiny a otázky za text, argumentační esej ročník min., Člověk a společnost komunikativní, k řešení problému, občanské Osobnostní a sociální výchova SLUŠNOST NENÍ SLABOST Etiketa, šikana, základy společenského chování v praxi aneb jak obstát v dnešním světě. Brainstorming, uvědomění, reflexe ročník min. Člověk a společnost komunikativní, k řešení problému, občanské Osobnostní a sociální výchova PRŮKOPNÍK SVĚTA FANTASY Pojďte se s námi ponořit do světa fantazie s jedním z jejich představitelů J. R. R. Tolkienem ročník Český jazyk a literatura,

18 Tematické besedy ročník ZŠ a MŠ Městská knihovna Český Těšín - Svibice, Slovenská ul. Oddělení pro děti TEMATICKÉ BESEDY SI MŮŽETE OBJEDNAT: Ing. Lenka Franková, KRTEK A JEHO SVĚT Poznejte s Krtečkem veselý barevný svět (zvířátka, barvy, tvary, kouzelná slovíčka a hádanky). Beseda s prezentací MŠ 30 - Dítě a svět, sociální POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY Pohádkové povídání pro nejmenší MŠ, ročník Dítě a svět (MŠ), (ZŠ), metoda aktivního učení ZVÍŘÁTKA JSOU NAŠI KAMARÁDI Povídání o zvířátkách, ukázky zvířecích dobrodružství v dětské literatuře MŠ, ročník Dítě a svět (MŠ),, Člověk a příroda (ZŠ), sociální Enviromentální výchova ELIŠKA A MĚSÍČŇÁNEK Zážitková lekce, svět barev. Propojení čteného textu s kresbou MŠ, ročník 30 - Dítě a jeho psychika (MŠ),, Umění (ZŠ) činnostní a občanské, sociální ABECEDA NENÍ VĚDA Hrátky s písmenky a slovíčky. Beseda s prezentací ročník, sociální SLOVÍČKA Cizí slova slýcháme denně, ale umíme je vysvětlit dětem? Vysvětlení 45 cizích slov pomocí animace a dialogů dvou sourozenců, práce s knihou Marie Procházkové Slovíčka ročník 5 lekcí po, v každé probereme 9 cizích slov, Člověk a jeho svět, k řešení problému, sociální

19 NARODIL SE KRISTUS PÁN Adventní svátky, vánoční zvyky a obyčeje u nás. Beseda s prezentací ročník Člověk a jeho svět,, Umění, sociální Osobnosti a sociální výchova HOVORY A HRÁTKY SE ZVYKY A SVÁTKY Zábavné povídání o svátcích a zvycích v průběhu roku. Beseda s prezentací ročník Člověk a jeho svět, Umění,, sociální Osobnosti a sociální výchova MILIÓN MELOUNŮ Veselé a hravé básničky Daniely Fischerové, Radka Malého, Miloše Kratochvíla a dalších českých básníků, hádanky, říkadla ročník, Umění, osobnostní, metoda aktivního učení ABECEDA KRESLENÝCH POSTAV Krteček nebo Homer Simpson? Myšpulín nebo Medvídek Pú? Kreslení hrdinové blízcí našim srdcím ročník, Umění, personální a sociální ŽÁČKOVINY Tvorba Jiřího Žáčka, doplňování básniček, hádanek a luštěnin, sociální KITO, SLÁVEK, LEN, SHANTI, OTYLKA A OSTATNÍ Seznámení se zvířaty v pražské ZOO, jejich povahou a osobností, hledání souvislostí, úkoly a kvízy; práce s textem ve skupinách 6 lekcí po 45 minutách, v každé se děti seznámí se 4 zvířaty, Člověk a příroda, sociální

20 TĚŠÍME SE V TĚŠÍNĚ Povídání o našem městě. Beseda s prezentací Člověk a jeho svět, Umění,, občanské Výchova demokratického občana VŠECH PĚT POHROMADĚ Povídání o pěti lidských smyslech. Beseda s prezentací Člověk a jeho svět,, sociální DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO Beseda o příslovích, rčeních a pořekadlech formou hry, Člověk a jeho svět, sociální JOSEF A KAREL ČAPKOVÉ DĚTEM Povídání o Pečovi, Ičkovi a jejich sestře Helence HODY, HODY, DOPROVODY Proč a jak slavíme Velikonoce. S prezentací ročník Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace, Umění Osobnostní a sociální výchova ZÁBAVNÁ ČEŠTINA I. A II. Zábavný český jazyk a jeho zajímavosti při tvorbě slov. Hry a soutěže, při kterých žáci zapojují svou fantazii ročník 2 lekce po, k řešení problémů, sociální LETEM JESTŘÁBA Jaroslav Foglar a jeho odkaz v literatuře ročník, sociální

21 UŽ ŽÁDNÉ TRAPASY Pravidla zdvořilosti dobrého společenského chování. Dodržováním těchto pravidel dává člověk najevo, že ví co se sluší a že tedy do daného prostředí patří. Praktické ukázky Člověk a společnost,, k řešení problémů, občanské, sociální Osobnostní a sociální výchova S MOUDRÝMI O ŽIVOTĚ Doplňování citátů slavných a moudrých Člověk a společnost, Jazyk a jazyková kultura LL Seznámení se s knihami Lois Lowryové Dárce a Spočítej hvězdy, které bez skrupulí otevírají témata, která jsou mnohdy bolestná i pro dospělého čtenáře a těm dětským jsou často úplně zapovězená. Samostatná práce s textem ve skupinách, hledání souvislostí. Myšlenka fiktivní společnosti, která se vyvinula špatným směrem (dystopie), využití argumentačních prostředků v závěrečné diskusi ročník 2 lekce po 90 minutách Jazyk a jazyková kultura, Člověk a společnost občanská, k řešení problémů osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana MURPHOLOGIE NEBOLI PROČ SE VŠECHNO NA TOM SVĚTĚ HATÍ Murphyho zákony platí i tam, kde byste to vůbec nečekali ročník

22 Tematické besedy ročník ZŠ a MŠ Městská knihovna Český Těšín - Svibice, Slovenská ul. Oddělení hudby a umění TEMATICKÉ BESEDY SI MŮŽETE OBJEDNAT: Jana Stránská, HRAJEME SI SE ZVUKY Hádej, co slyšíš? Poslech a poznávání zvuků a ruchů MŠ, ročník Dítě a svět, Dítě a jeho psychika (MŠ), Člověk a jeho svět, Umění (ZŠ) MALOVANÉ PÍSNIČKY Poslech písní spojený s výtvarnou dílnou ročník Umění, pracovní, sociální NA CO VŠECHNO SE DÁ HRÁT Povídání o zvuku a hudebních nástrojích spojena s výrobou netradičních nástrojů ročník Umění, pracovní, sociální POHÁDKY A PÍSNIČKY Povídání o pohádkách spojená s poslechem písní z pohádek a kvizem ročník Umění,, k řešení problémů PÍSNIČKÁŘI DĚTEM Seznámení s osobnostmi dětské hudební scény (Z. Svěrák, J. Nohavica, J. Samson-Lenk, P. Skoumal). Beseda s prezentací a hudebními ukázkami Umění, O GORALECH NA TĚŠÍNSKÉM SLEZSKU Beseda s prezentací a ukázkou kroje. Seznámení s historií a tradicemi obyvatel Těšínského regionu Člověk a jeho svět, Umění, sociální

23 VÁNOCE VE SVĚTĚ Beseda o vánočních zvycích ve světě spojená s prezentací Člověk a jeho svět,, Umění, sociální Osobnosti a sociální výchova, Multikulturní výchova ŽIDÉ NA TĚŠÍNSKU Beseda je seznámením s původem židů, kulturními tradicemi a zvyky pozoruhodného života židovské komunity na Těšínsku. Prezentace je doprovázena poslechem židovské hudby - klezmeru a ukázkami židovského humoru ročník Člověk a jeho svět,, Umění, sociální Průřezové téma Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova ARABSKÝ SVĚT Seznamuje žáky s životem, náboženskými a kulturními zvyky arabského světa na severu afrického kontinentu a blízkém východě -během prezentace mají děti možnost si vyzkoušet budování jednoduché pelešárny, obléct arabský oděv a za poslechu orientální hudby účastnit arabského stolování ročník Člověk a jeho svět,, Umění, sociální Průřezové téma Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova HROMNICE Beseda s prezentací a poslechem esoterické hudby o původu hromnických tradic, od keltských, germánských, slovanských zvyků až do současnosti ročník Člověk a jeho svět,, Umění, sociální Průřezové téma Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova

KNIHOVNA ŠKOLÁM. www.knihovnatesin.cz

KNIHOVNA ŠKOLÁM. www.knihovnatesin.cz KNIHOVNA ŠKOLÁM www.knihovnatesin.cz KNIHOVNA ŠKOLÁM Městská knihovna Český Těšín Ostravská ul. Městská knihovna Český Těšín Havlíčkova ul. Městská knihovna Český Těšín - Svibice Slovenská ul. Vydala Městská

Více

KNIHOVNA ŠKOLÁM.

KNIHOVNA ŠKOLÁM. KNIHOVNA ŠKOLÁM www.knihovnatesin.cz Knihovna školám Městská knihovna Český Těšín Ostravská ul. Městská knihovna Český Těšín Havlíčkova ul. Městská knihovna Český Těšín - Svibice Slovenská ul. Vydala Městská

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více

Základní škola třída. Růžena Hulenová Mgr. Tereza Roháčková

Základní škola třída. Růžena Hulenová Mgr. Tereza Roháčková Základní škola 1. - 2. třída Růžena Hulenová Mgr. Tereza Roháčková Lekce informačního vzdělávání JÁ, KNÍŽKA A KNIHOVNA Seznámení s knihovnou; pojmy knihovna, knihkupectví, autor, ilustrátor; prohlídka

Více

Mateřské školy a základní školy. Vlasta Mračková. Ivana Weissová

Mateřské školy a základní školy. Vlasta Mračková. Ivana Weissová Mateřské školy a základní školy Vlasta Mračková Ivana Weissová Knihovnické lekce POPRVÉ V KNIHOVNĚ Určeno pro: mateřské školky a 1. třídy ZŠ (délka trvání 45 minut) Hravou formou seznámíme děti s knihovnou

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Ostravská ul. Knihovna školám. a tematických besed na školní rok 2015/2016. www.knihovnatesin.cz

Ostravská ul. Knihovna školám. a tematických besed na školní rok 2015/2016. www.knihovnatesin.cz Ostravská ul. Knihovna školám pro a tematických besed na školní rok 2015/2016 www.knihovnatesin.cz Knihovna školám Městská knihovna Český Těšín Ostravská ul. Městská knihovna Český Těšín Čítárna a kavárna

Více

KNIHOVNA ŠKOLÁM. www.knihovnatesin.cz

KNIHOVNA ŠKOLÁM. www.knihovnatesin.cz KNIHOVNA ŠKOLÁM www.knihovnatesin.cz KNIHOVNA ŠKOLÁM Městská knihovna Český Těšín Ostravská ul. Městská knihovna Český Těšín Čítárna a kavárna AVION NOIVA 2014/2015 Vážení přátelé, Městská knihovna připravila

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti

Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti www.knihovna.brandysnl.cz Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti Mgr. Věra Krajíčková, Mgr. Jaroslava Fialová Knihovny a podpora gramotností O čem to bude? Knihovny a neformální vzdělávání

Více

ZŠ 1. stupeň. Kontaktní osoba Renata Sommerová

ZŠ 1. stupeň. Kontaktní osoba Renata Sommerová ZŠ 1. stupeň Kontaktní osoba Renata Sommerová Už se vyznám v knihovně Určeno pro: ZŠ 2. třída Termín realizace: říjen 2015 Seznámení s fondem knihovny, praktické ukázky dětské beletrie a naučné literatury,

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ oddělení pro děti a mládež ul. Zašovská 170 (u Rajky)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ oddělení pro děti a mládež ul. Zašovská 170 (u Rajky) MĚSTSKÁ KNIHOVNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ oddělení pro děti a mládež ul. Zašovská 170 (u Rajky) Nabídka tematických lekcí a informačního vzdělávání na školní rok 2016/2017 Prostory oddělení pro děti můžete využít

Více

Určeno základním školám. Kontaktní osoba Bc. Bodláková Lada 599 522 457 vietnamska.detske@kmo.cz. Vietnamská 1541 708 00 Ostrava-Poruba

Určeno základním školám. Kontaktní osoba Bc. Bodláková Lada 599 522 457 vietnamska.detske@kmo.cz. Vietnamská 1541 708 00 Ostrava-Poruba Určeno základním školám Kontaktní osoba Bc. Bodláková Lada 599 522 457 vietnamska.detske@kmo.cz Vietnamská 1541 708 00 Ostrava-Poruba KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY, příspěvková organizace POBOČKA VIETNAMSKÁ 1541,

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2016/2017 upozornění Pořady objednávejte e-mailem, případně telefonicky každý všední den od 7:00 do 8:30 hodin.

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2014/2015 kontakt dětské oddělení Monika Dolejší, Lenka Živná 569 400 484 detske@kkvysociny.cz m centrum 569

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

Základní školy Víceletá gymnázia. Bronislava Vaculová Marcela Kališová Ing. Eva Tallová

Základní školy Víceletá gymnázia. Bronislava Vaculová Marcela Kališová Ing. Eva Tallová Základní školy Víceletá gymnázia Bronislava Vaculová Marcela Kališová Ing. Eva Tallová KNIHOVNICKÉ LEKCE Cílem lekcí informačního vzdělávání je zvýšit informační a čtenářskou gramotnost dětí. Nenásilnou

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Nabídka pro žáky ZŠ

Nabídka pro žáky ZŠ Nabídka pro žáky ZŠ 2016 2017 Nabízíme vám širší nabídku akcí, které Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm připravila pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2016 2017. Lze ji běžně využívat i mimo základní

Více

Nabídka besed pro MŠ a ZŠ

Nabídka besed pro MŠ a ZŠ Nabídka besed pro MŠ a ZŠ 2015/2016 POPIS: Besedy lze domluvit na jakýkoliv pracovní den v dopoledních hodinách. Na každou akci je nutné se přihlásit (osobně, telefonicky nebo emailem) alespoň týden předem,

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Čtení není nuda! ZŠ U Kříže Michálkovice

Čtení není nuda! ZŠ U Kříže Michálkovice Čtení není nuda! ZŠ U Kříže Michálkovice Knihovnické lekce První návštěva knihovny Určeno pro: 1. třídy ZŠ Termín realizace: dle dohody Seznámení s knihovnou, základními pojmy (knihovna, knihkupectví,

Více

Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016

Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016 Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016 Vážení přátelé, Nabízíme vám přehled akcí, které Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm připravila pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016.

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 1. POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Určeno základním školám. Bc. Bodláková Lada

Určeno základním školám. Bc. Bodláková Lada Určeno základním školám Bc. Bodláková Lada KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY, příspěvková organizace POBOČKA VIETNAMSKÁ 1541, Ostrava-Poruba 708 00 Vážené paní učitelky a učitelé, také v tomto školním roce nabízíme

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

5.14 Školní projekty. Školní projekty - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

5.14 Školní projekty. Školní projekty - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 5.14 Školní projekty Název projektu: Čtyři roční období Podzim Zaměření projektu: Výchovně-vzdělávacím projektem stavíme před žáky řadu konkrétních vzájemně propojených úkolů s podzimní tématikou. Realizován

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

DO LIBRÍNIE VSTUP JEN S PASEM! SEMINÁŘ KNIHOVNÍCI SOBĚ! KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY,

DO LIBRÍNIE VSTUP JEN S PASEM! SEMINÁŘ KNIHOVNÍCI SOBĚ! KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY, DO LIBRÍNIE VSTUP JEN S PASEM! SEMINÁŘ KNIHOVNÍCI SOBĚ! KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY, 23.11.2016 NOC S ANDERSENEM Vyhlašuje SKIP Klub dětských knihoven ČR V Lokti od roku 2005 letos 12. ročník Nocuje

Více

Vážení přátelé, Vzdělávací akce jsou rozděleny do následujících kategorií:

Vážení přátelé, Vzdělávací akce jsou rozděleny do následujících kategorií: NABÍDKA PROGRAMŮ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY ROK 2015/2016 KONTAKTY: Lucie Strbačková, DiS. lstrbackova@mvk.cz tel.: 575 755 142 tel.: 575 755 151 Mgr. Jana Machalová jmachalova@mvk.cz tel.: 575 755 143 tel.: 575

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Základní školy. 1. stupeň. Mateřské školy. Kontaktní osoby: Marcela Kališová Bronislava Vaculová Eva Tallová

Základní školy. 1. stupeň. Mateřské školy. Kontaktní osoby: Marcela Kališová Bronislava Vaculová Eva Tallová Základní školy 1. stupeň Mateřské školy Kontaktní osoby: Marcela Kališová Bronislava Vaculová Eva Tallová KNIHOVNICKÉ LEKCE Cílem lekcí informačního vzdělávání je zvýšit informační a čtenářskou gramotnost

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 1. VELKÝ PŘÍBĚH VEČERNÍČKŮ: Známé televizní večerníčky, které

Více

Ústřední knihovna Úsek služeb dětem a mládeži

Ústřední knihovna Úsek služeb dětem a mládeži Ústřední knihovna Úsek služeb dětem a mládeži Mariánské náměstí 1, Praha 1 Mgr. Jitka Řeháková vedoucí úseku Tel: 222 113 341, 342 rehakovj@mlp.cz., www.mlp.cz Besedy se konají v úterý, středu, čtvrtek

Více

Obvodní knihovna Bory

Obvodní knihovna Bory Obvodní knihovna Bory NABÍDKA BEZPLATNÝCH POŘADŮ MŠ,, GYMNÁZIA, A DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Jednorázová lekce informační výchovy Pro všechny Poprvé v knihovně Pro třídy, které neabsolvují cyklus

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy. Realizované Městskou knihovnou Písek

Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy. Realizované Městskou knihovnou Písek Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy Realizované Městskou knihovnou Písek Školní rok 2016/2017 Lekce pro mateřské školy Naší prioritou je v průběhu lekce děti do veškerého dění aktivně zapojit

Více

Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy. Realizované Městskou knihovnou Písek

Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy. Realizované Městskou knihovnou Písek Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy Realizované Městskou knihovnou Písek Školní rok 2015/2016 Lekce pro mateřské školy Naší prioritou je v průběhu lekce děti do veškerého dění aktivně zapojit

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Nabídka vzdělávacích lekcí pro I. stupeň základních škol

Nabídka vzdělávacích lekcí pro I. stupeň základních škol Nabídka vzdělávacích lekcí pro I. stupeň základních škol Realizované Městskou knihovnou Písek Školní rok 2016/2017 Lekce pro první stupeň základních škol Lekce informačního vzdělávaní, které pro Vaše žáky

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Pobočka Luna SNP 2206 Louny telefon: 415 671 570 e-mail: luna@mkl.cz. Katalog

Pobočka Luna SNP 2206 Louny telefon: 415 671 570 e-mail: luna@mkl.cz. Katalog Městská knihovna Louny Husova 2382 telefon: 415 652 167, 415 653 491 e-mail: mkl@mkl.cz www.mkl.cz Pobočka Luna SNP 2206 Louny telefon: 415 671 570 e-mail: luna@mkl.cz Katalog knihovnických lekcí, kulturních

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

Katalog lekcí a projektů pro mateřské a základní školy 2012/2013

Katalog lekcí a projektů pro mateřské a základní školy 2012/2013 Katalog lekcí a projektů pro mateřské a základní školy 2012/2013 1 Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé, Vážené paní učitelky a vážení páni učitelé, Městská knihovna Louny si dovoluje navázat na

Více

NABÍDKA LEKCÍ PRO II. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK

NABÍDKA LEKCÍ PRO II. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK NABÍDKA LEKCÍ PRO II. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Vážení pedagogové, dostává se vám do rukou nabídka vzdělávacích programů v knihovně. Nabídka je rozdělena do dvou částí, na lekce informačního

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Městská knihovna Louny

Městská knihovna Louny Městská knihovna Louny Mírové náměstí 1 e-mail: mkl@mkl.cz www.mkl.cz Katalog knihovnických lekcí, kulturních pořadů a projektů pro školy všech typů Školní rok 2010/2011 1 Vážené paní ředitelky, vážení

Více

NABÍDKA LEKCÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK

NABÍDKA LEKCÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK NABÍDKA LEKCÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Vážení pedagogové, dostává se vám do rukou nabídka vzdělávacích programů v knihovně. Nabídka je rozdělena do dvou částí, na lekce informačního vzdělávání

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

ZŠ Kunčičky ZŠ Kunčičky

ZŠ Kunčičky ZŠ Kunčičky ZŠ Kunčičky ZŠ Kunčičky Základní škola Andrea Irglová Petra Kovaříková Knihovnické lekce POPRVÉ V KNIHOVNĚ Určeno pro: 1. třídy ZŠ Termín realizace: dle dohody Seznámení s knihovnou, základními pojmy (knihovna,

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Informační vzdělávání v Městské knihovně Sedlčany

Informační vzdělávání v Městské knihovně Sedlčany Informační vzdělávání v Městské knihovně Sedlčany Mgr. Alena Budková budkova@knihovna-se.cz Informační vzdělávání uživatelů Havlíčkův Brod 25. 4. 2012 Informační vzdělávání x besedy IV je systém lekcí

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim.

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. Obsah 1. Uspořádání dne v mateřské škole Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. 2. Třídní vzdělávací program Charakteristika hlavního tématu LETEM SVĚTEM

Více

Městská knihovna Louny Mírové náměstí 1 e-mail: mkl@mkl.cz www.mkl.cz. Katalog

Městská knihovna Louny Mírové náměstí 1 e-mail: mkl@mkl.cz www.mkl.cz. Katalog Městská knihovna Louny Mírové náměstí 1 e-mail: mkl@mkl.cz www.mkl.cz Katalog knihovnických lekcí a projektů pro školy všech typů Školní rok 2011/2012 1 Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé, Vážené

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Vážení přátelé, Všechny akce jsou rozděleny do následujících kategorií:

Vážení přátelé, Všechny akce jsou rozděleny do následujících kategorií: NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROK 2015/2016 KONTAKTY: Dětské oddělení Dolní náměstí 2. stupeň Bc. Ludmila Holbíková lholbikova@mvk.cz tel.: 575 755 139 tel.: 575 755 146 Dětské oddělení Dolní náměstí

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Základní škola. Jarmila Gunčagová. Květoslava Gattnarová

Základní škola. Jarmila Gunčagová. Květoslava Gattnarová Základní škola Jarmila Gunčagová Květoslava Gattnarová Knihovnické lekce POPRVÉ V KNIHOVNĚ Určeno pro: 1. třídy ZŠ Seznámení s knihovnou, základními pojmy (knihovna, kniha, časopis, spisovatel, ilustrátor,

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, na které je možné se hlásit. Můžete se stát pořádající školou. V takovém případě se spojte s lektorem zvoleného kurzu a dohodněte si s ním termín jeho pořádání.

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole XIII. ročník konference primární prevence rizikového chování 31. 10. 2016 Mgr. Tereza Mašková školní metodik prevence ZŠ a MŠ Líšnice, Praha

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova Eko - Enviro Pobyt v přírodě, a tedy přímý kontakt s krajinou, je jedním z metod SVM (skautské výchovné metody). Skauting nám svým zcela běžným rámcem může pomoci právě v budování vztahu k přírodě a krajině,

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 4. ročník učebnice CHIT CHAT II Vzdělávací obsah Úvodní lekce Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Pozdraví a odpoví na pozdrav zdvořilým způsobem Klade zjišťovací

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více