Kampaň zboží na protiúčet za produkt V3700

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kampaň zboží na protiúčet za produkt V3700"

Transkript

1 Kampaň zboží na protiúčet za produkt V3700

2 Smluvní podmínky programu zboží na protiúčet k produktu Lenovo V3700 Způsobilí prodejci společnosti Lenovo mohou získat odměnu, když si u nich koncový zákazník zakoupí nové úložiště Lenovo V3700, pokud splňuje určité podmínky ( produkt splňující podmínky ) a pořídí jej jako náhradu za určité konkurenční úložiště (od jiného dodavatele), nebo za úložiště IBM System Storage předchozí generace ( zboží na protiúčet ). Je možné získat následující odměny: Předem nabitá kreditní karta na 100 (sto euro) (ekvivalent 100 $ (sto amerických dolarů) / 70 (sedmdesát britských liber)) za výměnu úložiště IBM System Storage předchozí generace, Předem nabitá kreditní karta na 200 (dvě stě euro) (ekvivalent 200 $ (dvě stě amerických dolarů) / 140 (sto čtyřicet britských liber)) za výměnu konkurenčního úložiště. Tyto odměny jsou v tomto dokumentu uváděny pod souhrnným pojmem odměny. Prodejci Lenovo, kteří se chtějí zapojit do tohoto programu, musí: Sídlit v jedné ze zemí, kde je tato akční nabídka poskytována (viz část Dostupnost ); Zakoupit způsobilý nový produkt jako náhradu za produkt na protiúčet v průběhu doby platnosti programu; Při podání žádosti: I. potvrdit, že produkt na protiúčet bude zlikvidován ekologickým způsobem* a v souladu s příslušnými zákony a předpisy, II. potvrdit, že likvidace bude provedena do 120 (sto dvaceti) dnů od data vystavení faktury na způsobilý produkt způsobilým prodejcem, III. vyplnit a podepsat formulář o prohlášení; Potvrdit, že splňují smluvní podmínky tohoto programu a že údaje uvedené ve formuláři s žádostí jsou přesné, úplné a v souladu se smluvními podmínkami. * Likvidace v oficiálním sběrném středisku oprávněném k příjmu komerčního odpadu v zemi koncového zákazníka a k příjmu elektroniky, jako jsou počítačová zařízení Lenovo Kickoff. Všechna práva vyhrazena. 2

3 Smluvní podmínky programu zboží na protiúčet k produktu Lenovo V3700 Poznámky: Odměny obdrží pouze prvních 500 (pět set) žadatelů. Po dosažení maximálního počtu odměn bude na stránkách zveřejněno oznámení o ukončení akce. Za každou transakci lze získat maximálně čtyři předem nabité kreditní karty. Pokud zákazník poskytne na protiúčet za způsobilý produkt jeden (1) produkt, způsobilý partner získá nárok* na jednu (1) kreditní kartu. V případě objednávky čtyř a více způsobilých produktů získá nanejvýš čtyři kreditní karty. Za každou transakci zahrnující více než čtyři (4) způsobilé produkty budou poskytnuty nanejvýš čtyři (4) kreditní karty. Distributoři, kteří jednají jako velkoobchody a přeprodávají zboží prodejcům se do tohoto programu nemohou zapojit, pokud neprodávají zboží poskytovatelům MSP (poskytovatelé spravovaných služeb). Tento program nenahrazuje, ani nijak neomezuje standardní závazky společnosti Lenovo vyplývající ze směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních.. * Pokud je k dispozici dostatečný počet odměn Lenovo Kickoff. Všechna práva vyhrazena. 3

4 Produkty na protiúčet Seznam způsobilých produktů na protiúčet (konkurenční úložiště (od jiných dodavatelů) nebo produkty IBM System Storage předchozí generace), které splňují tyto smluvní podmínky, naleznete níže. Tyto produkty musí být plně funkční. Dell MD32xx, MD34xx, MD36xx, MD38xx, EqualLogic PS4xxx, Compellent SC4020 Fujitsu ETERNUS DX60, ETERNUS DX100 HDS HUS110 HP MSA1040, MSA2040, StoreVirtual 4xxx, 3PAR StoreServe 7200, LeftHand P4xxx Huawei S2200T, S2600T IBM DS3xxx Netapp FAS2xxx, E2700, E2600 Seznam způsobilých nových produktů najdete níže. Tyto produkty musí být nainstalovány jako náhrada za produkty pořízené na protiúčet. Storwize V3700: 6099L2C, 6099S2C, 6099T2C Včetně: produktů zakoupených postupem Instant Bid a za podmínek Bid Machine, produktů zakoupených za podmínek Special Bid (SBO), produktů zakoupených poskytovatelem spravovaných služeb (MSP). Kromě: produktů zakoupených na ukázku, či pro účely vývoje nebo posouzení. Poznámka: Tento program lze zkombinovat s dalšími prodejními programy/akcemi, není-li výslovně uvedeno jinak Lenovo Kickoff. Všechna práva vyhrazena. 4

5 Dostupnost Doba platnosti programu Platí pro způsobilé produkty zakoupené koncovými zákazníky mezi 1. červencem a 30. zářím 2015 (včetně). Způsobilí prodejci: Způsobilí prodejci jsou prodejci, kteří se zapojili do partnerské sítě společnosti Lenovo. Chcete-li se zapojit do partnerské sítě společnosti Lenovo, navštivte stránky Způsobilé země: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Egypt, Finsko, Francie, Gruzie, Jižní Afrika, Island, Irsko, Izrael, Itálie, Kazachstán, Kypr, Kyrgyzstán, Keňa, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldávie, Monako, Maroko, Německo, Nizozemsko, Nigérie, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, San Marino, Saúdská Arábie, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tádžikistán, Turkmenistán, Turecko, Ukrajina, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán, Vatikán, Velká Británie. Poznámka: Nárok na odměny v rámci této nabídky máte v případě, že koncový uživatel způsobilé transakce má své právní sídlo v jedné z výše uvedených zemí. Marketingové informace Účelem tohoto programu je motivovat k výměně určitých stávajících konkurenčních úložišť (od jiného dodavatele) nebo úložišť IBM System Storage předchozí generace za nová úložiště Lenovo V3700. Je možné využít všechny aktuálně nabízené finanční služby společnosti Lenovo (LFS). Podrobnosti získáte u místního zástupce LFS nebo na stránkách Dotazy ohledně tohoto programu zasílejte na adresu 2015 Lenovo Kickoff. Všechna práva vyhrazena. 5

6 Jak získat odměnu Způsobilí prodejci se musí přihlásit na webových stránkách a vyplnit ve formuláři, který je zde umístěn, všechna povinná pole a to nejpozději do 15. listopadu Při podávání žádosti vyplňte a podepište formulář s prohlášením, že způsobilý produkt na protiúčet bude zlikvidován ekologickým způsobem*, a to do 120 dnů od převzetí (od data vystavení faktury prodejcem Lenovo koncovému zákazníkovi). Tento formulář najdete na adrese: Poskytněte nám čitelné kopie faktur pro koncové zákazníky, uvádějící nákup úložiště Lenovo V Faktury musí být vygenerované počítačem a vystavené mezi 1. červencem a 30. zářím Dále musí zřetelně uvádět název způsobilého prodejce, obchodní adresu a další údaje jako číslo DIČ nebo identifikační číslo. - Ručně psané nebo upravované dokumenty nebudou přijaty. - Název společnosti uvedený v tomto formuláři musí odpovídat názvu uvedenému ve fakturách / dokladech o pronájmu. - Faktury musí obsahovat datum vystavení, rozpis jednotlivých položek s čísly dílů a sériovými čísly způsobilého produktu Lenovo V3700 a název/jméno prodejce. Poznámky: K posouzení společností Lenovo budou předány pouze zcela vyplněné žádosti. Všechny žádosti budou před udělením odměny posouzeny společností Lenovo (nebo jinou stanovenou společností). Společnost Lenovo si vyhrazuje právo kdykoli požádat o další informace o souvisejících transakcích a zamítnout žádosti, u kterých nebyla splněna požadovaná kritéria. Společnost Lenovo (nebo jiná stanovená společnost) po posouzení zašle odměnu způsobilému prodejci. Dostupnost odměn je omezená a obdrží je pouze ti, kteří o ně požádají mezi prvními. Použití předem nabité kreditní karty se řídí výhradně smluvními podmínkami vydavatele karty. Společnost Lenovo nepřijímá žádnou odpovědnost za použití karet (omezené ani odmítnuté) a za žádné poplatky naúčtované v souvislosti s tímto použitím. Úplné znění smluvních podmínek najdete zde: Lenovo Kickoff. Všechna práva vyhrazena. 6

7 Další smluvní podmínky Platí následující standardní smluvní podmínky: Společnost Lenovo si vyhrazuje právo tento program kdykoli změnit nebo zrušit. Společnost Lenovo poskytne odměny pouze partnerským firmám (prodejcům Lenovo). Společnost Lenovo za žádných okolností neposkytne odměnu jednotlivcům. Společnost Lenovo nenese za jednotlivce ani obchodního partnera Lenovo (prodejce) odpovědnost za platbu daní nebo sociálního pojištění vyplývající z účasti v tomto programu. Účastníci s ohledem na účast v programu a přijetí cen odpovídají za dodržování vlastních firemních pravidel. Rozhodnutí společnosti Lenovo ohledně všech aspektů tohoto produktu jsou konečná a závazná. Použití údajů: Společnost Lenovo (nebo jiná stanovená společnost) potřebuje pro administrativní účely tohoto programu uchovávat a používat určité údaje o firmách obchodních partnerů (prodejců) a jejich prodejního personálu a sdílet tyto údaje s dalšími zúčastněnými sponzory programu. Účastníci povolují společnosti Lenovo používat takové informace pro účely propagace a zasílání marketingových ů o produktech Lenovo po dobu platnosti této akce. Smluvní podmínky k použití předem nabité kreditní karty Použití předem nabité kreditní karty se řídí výhradně smluvními podmínkami vydavatele karty. Společnost Lenovo nepřijímá žádnou odpovědnost za použití karet (omezené ani odmítnuté) a za žádné poplatky naúčtované v souvislosti s tímto použitím. Úplné znění smluvních podmínek najdete na adrese Ve způsobilých zemích, kde předem nabité kreditní karty nejsou přijímány nebo kde není z důvodu importních/celních omezení povoleno doručování předem nabitých kreditních karet, nabídne společnost Lenovo jako alternativu úhradu bankovním převodem. Tento bankovní převod bude proveden na konci platnosti programu po ověření všech žádostí a zjištění celkové částky požadované jednotlivými způsobilými prodejci. Příslušná částka bude převedena pouze žádajícímu způsobilému prodejci, a nikoli žádné soukromě osobě nebo jinému obchodnímu subjektu. Za rozdělení odměn příslušným osobám zodpovídá sám způsobilý prodejce. Společnost Lenovo nepřijímá žádnou odpovědnost za rozdělování odměn mezi pracovníky způsobilého prodejce. Bankovní převody budou realizovány po obdržení úplných a platných bankovních údajů. Pokud způsobilý prodejce neposkytne úplné a správné bankovní údaje, příslušná platba může být opožděna nebo vůbec nemusí být realizována. Pracovníci programu kontaktují jednotlivé způsobilé prodejce ohledně platby z adresy 2015 Lenovo Kickoff. Všechna práva vyhrazena. 7

Prohlášení o omezené záruce

Prohlášení o omezené záruce Prohlášení o omezené záruce Toto Prohlášení o omezené záruce (SOLW) je tvořeno částí 1 - Obecná ustanovení, částí 2 - Specifická ustanovení pro jednotlivé země a částí 3 - Informace o záruce. Podmínky

Více

Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile platný k 1. 1. 2013 (21 % DPH)

Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile platný k 1. 1. 2013 (21 % DPH) Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile platný k 1. 1. 2013 (21 % DPH) Obsah Aktuálně nabízené tarify a zvýhodnění pro klíčové zákazníky 3 Internetové tarify a zvýhodnění 9 Roamingové služby

Více

CENÍK SLUŽEB CENTROPOL ENERGY

CENÍK SLUŽEB CENTROPOL ENERGY Platný od 1. května 2015 CENÍK SLUŽEB CENTROPOL ENERGY UŽITEČNÉ POJMY Aktivní zákazník CPE Částka k čerpání Hlasová schránka Kauce Maximální délka hovoru Měsíční paušál Minimální měsíční plnění Poměrné

Více

CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 18. 4. 2015

CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 18. 4. 2015 CENÍK TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE PLATNÝ K 18. 4. 2015 1 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky... 3 Aktuálně nabízené tarify, zvýhodnění

Více

OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY

OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY 1 Obsah ČÁST 1: ÚVOD 3 ČÁST 2: SLOVNÍČEK POUŽITÉ TERMINOLOGIE 3 ČÁST 3: JAK SE STÁT VPA/M+ 5 ČÁST 4: VŠEOBECNÉ POVINNOSTI A ZÁVAZKY VŠECH VPA/M+ 8 ČÁST 5: DALŠÍ

Více

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013)

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) PROGRAM KULTURA Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) března 2009 Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Více

Ceník základních a volitelných služeb v mobilních sítích

Ceník základních a volitelných služeb v mobilních sítích Ceník základních a volitelných služeb v mobilních sítích Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 1. srpna 2013 VBC CZECH s.r.o. Hlavní pojmy Tarif - Soubor služeb, za které

Více

530.04.382 LANCIA CZ 1ed 28-02-2012 10:44 Pagina 11 BEZPLATNÉ DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

530.04.382 LANCIA CZ 1ed 28-02-2012 10:44 Pagina 11 BEZPLATNÉ DOPLŇKOVÉ SLUŽBY 530.04.382 LANCIA CZ 1ed 28-02-2012 10:44 Pagina 11 530.04.382 LANCIA CZ 1ed 28-02-2012 10:44 Pagina 12 EVERYWHERE ASSISTANCE Po celou dobu platnosti smluvní záruky nabízí organizace Lancia silniční asistenci,

Více

530.04.403 FIAT PRO CZ 1ed 28-02-2012 10:46 Pagina 11 BEZPLATNÉ DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

530.04.403 FIAT PRO CZ 1ed 28-02-2012 10:46 Pagina 11 BEZPLATNÉ DOPLŇKOVÉ SLUŽBY 530.04.403 FIAT PRO CZ 1ed 28-02-2012 10:46 Pagina 11 530.04.403 FIAT PRO CZ 1ed 28-02-2012 10:46 Pagina 12 CIAOFIAT ASSISTANCE Po celou dobu platnosti smluvní záruky nabízí organizace Fiat Professional

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (VPP K GEM CP 07/2013)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (VPP K GEM CP 07/2013) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (VPP K GEM CP 07/2013) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé cestovní pojištění (dále jen pojištění ), které sjednává Generali Pojišťovna a.s., se sídlem

Více

Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet. Platnost od 2. června 2014

Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet. Platnost od 2. června 2014 Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Platnost od 2. června 2014 Užitečné pojmy Hlavní pojmy Vodafonu: Program služeb (Tarif) Měsíční paušál Účastník Uživatel Kredit Převod kreditu Roaming SMS WAP Připojení

Více

530.06.089 ALFA CZ 1ed 28-02-2012 10:41 Pagina 11 BEZPLATNÉ DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

530.06.089 ALFA CZ 1ed 28-02-2012 10:41 Pagina 11 BEZPLATNÉ DOPLŇKOVÉ SLUŽBY 530.06.089 ALFA CZ 1ed 28-02-2012 10:41 Pagina 11 530.06.089 ALFA CZ 1ed 28-02-2012 10:41 Pagina 12 ALFA ROMEO ASSISTANCE PLUS Po celou dobu platnosti smluvní záruky nabízí organizace Alfa Romeo silniční

Více

FinCall s.r.o. Užitečné pojmy. Provozovatel: FinCall s.r.o., IČ: 278 54 477, se sídlem Čihákova 872/17, Praha-Libeň, PSČ 19000. Program služeb (Tarif)

FinCall s.r.o. Užitečné pojmy. Provozovatel: FinCall s.r.o., IČ: 278 54 477, se sídlem Čihákova 872/17, Praha-Libeň, PSČ 19000. Program služeb (Tarif) Užitečné pojmy Program služeb (Tarif) Měsíční paušál Účastník Uživatel Roaming SMS WAP Připojení Mobilní data Hlasová schránka Zvláštní sazby Maximální délka hovoru Mobilní telefonní číslo Pevné telefonní

Více

Ceník a Pravidla Bonerix. účinnost od 8. 2. 2014

Ceník a Pravidla Bonerix. účinnost od 8. 2. 2014 Ceník a Pravidla Bonerix účinnost od 8. 2. 2014 Obsah 1. Obecná část... 3 2. Hlasové tarify... 3 3. Datové tarify... 4 Parametry FUP/rychlost stahování... 4 4. Doplňkové balíčky k hlasovým tarifům... 4

Více

Ceník základních a volitelných služeb

Ceník základních a volitelných služeb Ceník základních a volitelných služeb Ceník je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (VOP) Platnost od 1. ledna 2014 Verze 2.0. 1 Hlavní pojmy Účastník Právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela

Více

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky 12. února 2013 Tyto smluvní podmínky pro prodejce ( smlouva ) jsou zákonnou smlouvou mezi společností Google Payment Limited zapsanou v obchodním

Více

Výhody pojištění. Co je pojištěno

Výhody pojištění. Co je pojištěno CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Víme, jak je důležité mít před dovolenou jistotu, že Vám, ale i celé Vaší rodině bude v zahraničí v případě potřeby poskytnuta plnohodnotná zdravotní péče. Proto Vám ve spolupráci s

Více

Ceny jsou v tomto ceníku uvedeny vždy včetně DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.

Ceny jsou v tomto ceníku uvedeny vždy včetně DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. Tento ceník je součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Tento ceník stanovuje ceny a některá další pravidla pro poskytování služeb elektronických komunikací v rámci zaměstnaneckého

Více

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA PŘED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO SMLOUVU. STAŽENÍM, INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM TOHOTO PRODUKTU SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. NESOUHLASÍTE-LI

Více

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám V souvislosti se zveřejněnou informací o přístupu Chorvatska a Turecka k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení

Více

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009 Proč nečekat se zaváděním systému Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Důležité informace o systému SEPA Informační materiály EPC* Zavedení systému SEPA

Více

Informace o obecných podmínkách pro provádění převodů peněžních prostředků, typech podporovaných plateb a lhůtách zúčtování

Informace o obecných podmínkách pro provádění převodů peněžních prostředků, typech podporovaných plateb a lhůtách zúčtování Informace o obecných podmínkách pro provádění převodů peněžních prostředků, typech podporovaných plateb a lhůtách zúčtování vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ:

Více

Ceník služeb RWE Mobil

Ceník služeb RWE Mobil Ceník služeb RWE Mobil TARIF RWE NABITO Tarif RWE NABITO Tarifikace 30 denní poplatek 1,00 Kč 30 dní Volání v rámci značky RWE Mobil 1,30 Kč 60+30 sec. účtuje se první celá minuta a pak jen po 30 sekundách

Více

Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014

Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014 Ceník služeb Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014 Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Předplacená karta COOP Mobil Služba / Tarif Měsíční poplatek za tarif - Volné minuty -

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako VOP ) společnosti AXIGON a.s. se sídlem: Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6, IČ: 64949320 (dále jako AXIGON

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 7. 2008

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 7. 2008 Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 7. 2008 Ceník tarifů a tarifních nabídek T-Mobile Kreditní tarify Kredit 250 Kredit 450 Kredit 700 Kredit 1 200 Kredit 2 000 Měsíční

Více

Cestovní pojištění. Všeobecné pojistné podmíky. Zvláštní pojistné podmínky. Pokyny pro případ oznámení a likvidace pojistné události

Cestovní pojištění. Všeobecné pojistné podmíky. Zvláštní pojistné podmínky. Pokyny pro případ oznámení a likvidace pojistné události Všeobecné pojistné podmíky Zvláštní pojistné podmínky Cestovní pojištění Pokyny pro případ oznámení a likvidace pojistné události Pokyny pro stornování pojištění 50.40.03 10.2006 verze 02 Generali Pojišťovna

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CEP 2005/01)

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CEP 2005/01) Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CEP 2005/01) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé cestovní pojištění (dále jen pojištění ), které sjednává Generali Pojišťovna a.s., se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Bezva běžky CZ s.r.o., IČ 020 03 376, se sídlem Boží Dar, Boží Dar 209, PSČ 362 62, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl

Více