pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou"

Transkript

1 Milí přátelé, salesiánky spolupracovnice a salesiáni spolupracovníci. Rád bych Vás srdečně pozdravil v prvních měsících nového roku 213 z východní části naší provincie, z Ostravy. Každý počátek roku je pevně a neodmyslitelně spjat se salesiánskou rodinou a světci, kteří stáli u jejího zrodu. Hned v úvodu roku jsme slavili svátek naší matky Panny Marie. Don Bosco každý skutek ve své službě mládeži svěřoval naší matce a ta jej doprovázela a dávala mu sílu pro jeho činnost mezi opuštěnou mládeží. Věříme, že i v dnešní době vlaje ochranný plášť Panny Marie nad celou naší salesiánskou rodinou. Již z časů Dona Boska je známo, že každý, kdo vkročí do některého salesiánského domu, je pod zvláštní ochranou Panny Marie. Minulý týden, ve čtvrtek, jsme si připomněli osobnost, která byla Donu Boskovi velkým vzorem v mírnosti a dobrotě, svatého Františka Saleského. Z životopisů Dona Boska víme, že jeho cesta nebyla jen poseta voňavými růžovými květy, ale i ostrým trním a blátem, které od něj vyžadovalo mnoho vlastností, které se učil právě od tohoto savojského světce. Je jasné, že vlastnosti Františka Saleského jsou i dnes v naší společnosti potřebné jako sůl. A konečně poslední lednový den bude celý křesťanský a salesiánský svět slavit našeho otce a učitele mládeže Dona Boska. Je velkým požehnáním, že také k nám do naší vlasti v únoru Don Bosco přijede. Už teď se na toto setkání netrpělivě těšíme a připravujeme. Nedá se ale říci, že Don Bosco v naší zemi do této chvíle nebyl. Don Bosco je živou součástí naší rodiny a je také přítomen v preventivním systému, který nám dal jako velký poklad své pedagogické moudrosti. Jako jedna z hlavních větví salesiánské rodiny jej také máme ve svém znaku. Pokud někdo máte doma spolupracovnické tričko, tak si jej oblečte a všimněte si, kde je na tričku jeho portrét znázorněn. Zjistíte, že je na srdci. Přeji nám všem, abychom Dona Boska neměli jen u našeho srdce na tričku, ale také aby naplnil a rozžíhal naše srdce svým příkladem a láskou, a abychom byli dobrými a radostnými nositeli duchovního DNA našeho otce, přítele a zakladatele a jeho poselství mohli předávat ostatním kolem sebe. Za provinciální radu v předvečer slavnosti Dona Boska Roman Turowski Milí přátelé. Tak tu máme nový rok a s ním také nové impulsy. Od 17. do 2. ledna jsem se v Římě v našem hlavním domě na Pisaně zúčastnil Dnů salesiánské spirituality salesiánské rodiny. Konaly se již po 31., a jak je také tradicí, tématem bylo Heslo hlavního představeného a nástupce Dona Boska Pascuala Cháveze na tento rok: Po vzoru Dona Boska vychovatele, pedagogikou dobroty nabízíme mladým evangelium radosti. 1

2 Tato výzva je velmi silná a dotýká se každého z nás. Všichni jsme poznali Krista a zakoušíme jeho dobrotu a lásku, která nás naplňuje radostí. Stačí, když se toto budeme snažit nabídnout i všem, kteří jsou kolem nás, ať jsou mladí věkem nebo duchem. K tomu nás hlavní představený vybízí a povzbuzuje. Kladl mi také na srdce, abych pozdravoval všechny členy salesiánské rodiny v ČR, ale nejen on, i vaše světová koordinátorka Noemi Bertola vás všechny srdečně zdraví. Tak se k tomu připojuji i já a v novém roce přeji všem salesiánkám spolupracovnicím a salesiánům spolupracovníkům tak jako sv. Pavel: Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! (Fp 4,4) Johny (Komentář Pascuala Cháveze k tomuto Heslu najdete v elektronické podobě na našem salesiánském webu: sdb.cz.) 1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA Ze zápisu z 6. jednání provinciální rady Brno Adresář, web a duchovní cvičení Některá MS ještě nenahlásila duchovní cvičení pro rok 213. Tabulka s nabídkou DC 213 je připravena na webu. Bude zveřejněna na svátek Dona Boska, odkdy také bude možné se na DC přihlašovat. Naleznete ji v ADRESÁŘI, pod novou záložkou AKCE. Upozorňujeme, že poznámka pro organizátora se zobrazí pouze jemu, a ne ostatním účastníkům DC. Pište do ní vše, co potřebujete organizátorům sdělit dieta, nemoc, zvláštní požadavky na ubytování apod. Nová záložka AKCE v Adresáři bude sloužit k přihlašování na všechny akce pořádané PR nebo MS. Právo zakládat a spravovat akce bude mít každý člen MR, PR a správce Adresáře Jan Görig. Formace PR bere na vědomí zahájení předaspirantátu: Ladislav a Romana Šopíkovi z Uherského Ostrohu, MS Slovácko ( ). PR bere na vědomí vznik formačního společenství Slovácko hlavní formátoři Bláža a Víťa Bučkovi, za SDB jej povede P. Libor Všetula. PR se seznámila s myšlenkou Jindřicha Hoňka na vznik místního společenství ASC v Havířově. Prvním krokem by mělo být oslovení havířováků a případně vznik formačního společenství. provinciální rada vítá a podporuje každou snahu o oslovení nových zájemců o členství ve Sdružení konkrétní forma záleží na místních podmínkách a je v kompetenci místní rady, která za ni nese odpovědnost jestli v Havířově vznikne místní společenství ASC ukáže život nechceme budovat umělé struktury Pavel Kvapil bude o postoji provinciální rady informovat Jindřicha Hoňka, další postup projedná s Jindřichem MR společenství Ostrava. Hospodaření za rok 212 a rozpočet na rok 213 PR schválila zprávu o hospodaření za rok 212. PR schválila návrh rozpočtu na rok 213. Dokument je přílohou tohoto zápisu. Setkání provinciální rady s aspiranty a předaspiranty Karlín Program a bližší informace ve zvláštním článku tohoto Zpravodaje 2

3 Apoštolát Je připraveno dotazníkové šetření Apoštolátní aktivity v ASC. Spolupráce s SHM a Festival 213 Kdo by chtěl nabídnout workshop nebo nějakou jinou pomoc na Festivalu 213 v Pardubicích, ať se obrátí na Milana Jandáčka Modlitba za politiky Marika Novotná přichází s návrhem nového apoštolátu PR podpořila její návrh modlitby za politiky a doporučila přizvání ostatních spolupracovníků formou článku na webu a ve Zpravodaji. Úmysl modlitby Prosíme za uzdravení vážně nemocné Sylvie Stodolové. Prosíme za uzdravení P. Janka Ihnáta. Prosíme, aby putování ostatků D. Boska po naší provincii přineslo duchovní požehnání. Prosíme za dary Ducha svatého pro nového prezidenta. Hospodaření ASC za rok 212 Příjmy Výdaje Zůstatek k Nezbeda 2 Příspěvky z místních společenství Příspěvek světové radě Dary misie 26 8 Misie Bulharsko 5 Ostatní dary 29 Doména + adresář Úrok Zpravodaj + formační plán Příspěvky na údržbu chalup Režijní výdaje PR Chalupy režie Světový kongres ASC Setkání se slovenskou PR Pusté Žibřidovice studna Bankovní poplatky 3 39 Apoštolátní projekty 2 Snoubenci projekty DVD heslo + Charta identity Příjmy celkem Výdaje celkem Zůstatek k Celkem Celkem Komentář k výsledkům hospodaření 212 Kl.Jeseň veškeré rekonstrukce byly hrazeny z grantu, celá částka se převádí do r. 213 Projekt Snoubenci nevyčerpána celá částka, převádí se do r. 213 Změnou bankovního účtu postupně dochází k poklesu poplatků a nárůstu úroků, plně se projeví v roce 213. Byla zdárně dokončena akce Pusté Žibřidovice (studna), schválený fin. příspěvek nebyl překročen. Návrh rozpočtu ASC na rok 213 Příjmy Výdaje Zůstatek z r Účelově vázané prostředky Příspěvky z místních společenství 245 Kl. Jeseň Dary celkově misie, ostatní 5 Projekt snoubenci 3 11 Celkem

4 Dlouhodobě podporované projekty Nezbeda 2 Misie Bulharsko 5 Příspěvek světové radě 27 Celkem 97 Fond oprav Fond oprav chalup r Rozpočtové výdaje r. 213 Příspěvek na dny sal. spirituality 2 Tisk Zpravodaje, form. plánu, adresáře 45 Režijní výdaje PR včetně webu 55 Celkem 12 Rezerva Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvky společenství PR stanovila výši příspěvků společenství na rok 213 ve výši 4 Kč na osobu. MS provede platbu za všechny své členy včetně aspirantů na účet / 3, variabilní symbol číslo MS, do PR také děkuje všem společenstvím za ekonomickou solidaritu vyjádřenou placením příspěvků společenství. Prosím všechny místní hospodáře, aby před posláním příspěvků zkontrolovali skutečný počet členů se stavem, který je uveden v adresáři na webu. Pokud stav neodpovídá, prosím o zajištění pravdivého stavu. Věřím, že letos jsou již všechny nesrovnalosti odstraněny. Prosím, abyste nepoužívali při bankovních převodech výraz členské příspěvky. Jednak to není pravda jedná se o příspěvky společenství a pak termín členské příspěvky je nežádoucí z hlediska finančního účetnictví. Děkuji mnohokrát za odpovědnost a trpělivost. Marian Cúth 2. SLAVNOST DONA BOSKA Don Bosco u nás v České republice Vydáno dne Ve dnech února 213 navštíví Českou republiku socha s ostatky sv. Jana Boska, která během tříletých příprav na 2. výročí jeho narození putuje po různých zemích světa. Don Bosco tímto způsobem zavítá do celkem jedenácti měst v Čechách a na Moravě. Dnešní svátek Dona Boska Vydáno dne Dnes si připomínáme svátek Dona Boska velké osobnosti s širokým srdcem plným lásky, Člověka, který byl nesmírně pracovitý a vynalézavý v konání dobra, předvídavý, odvážný a zároveň opatrný a prozíravý. Jeho víra v Boží pomoc a přímluvu Panny Marie je fascinující. S tím kontrastuje otrávenost naší společnosti, korupce a rozkrádání, neschopnost politiků se domluvit. Rostoucí kriminalita, nezaměstnanost, snižování životní úrovně a z toho pramenící nejistota do budoucnosti. Hysterie ohledně církevních restitucí a některé jevy v prezidentských kampaních dávají tušit, kolik negativních věcí je skryto v naší společnos- 4

5 ti. Protože jsme její součástí, jsme tím, ať chceme nebo nechceme, ovlivňování. Pán Ježíš nás varuje a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Mt.24, 12. Don Bosko žil v neméně těžké době války, revoluce, protináboženské politiky, omezování církve, sociální nespravedlnosti a s tím spojené bídy, kriminality a represe. Zažíval nepochopení od úřadů, církevních představitelů i od svých nejbližších. Mnozí, na které spoléhal, odešli a někteří chlapci, kterým pomohl, ho okradli. A přesto jeho láska nevychladla, nerezignoval, nenechal se otrávit a nestáhl se do ústraní. Pasivita a beznaděj k němu nepatřily. Problémy jako by byly hnacím motorem jeho činnosti. Pronásledování a ubližování jeho lásku jen upevňovalo. Svátek Dona Boska a následující putování jeho ostatků v naší vlasti využijme v prosbách, aby se za nás přimlouval. A modleme se za sebe navzájem tak, jak se sv. Pavel modlil za křesťany ve Filipech. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Fil. 1,9 11. Miloš Jansa, rádce pro formaci Srdečný pozdrav a přání k svátku Dona Boska Vydáno dne Milí bratia a sestry, milá saleziánska rodina, pri príležitosti dnešného sviatku svätého Jána Bosca, nášho drahého otca a zakladateľa, vám v svojom mene aj v mene PR ASC posielam radostné blahoželanie. Anton Horváth, provinciálny koordinátor ASC na Slovensku Slavnost Dona Boska v Kobylisích Vydáno dne Včera se po celé zeměkouli v salesiámských střediscích a místech, kde salesiáni působí, slavilo 125. výročí, kdy Don Bosko přišel ke svému Otci, Pastýři a Učitelce. S oslavami nezůstalo pozadu ani Srdce Evropy, jak se říká našemu krásnému hlavnímu městu. Na začátku mše svaté se otec Martin Hobza dotazoval, čím to je, že v jeden obyčejný večer všedního dne je kostel svaté Terezičky tak plný. To proto, že nás tam táhne Kristus. A ke Kristu nás táhne náš zakladatel Don Bosco, jemuž jsme přišli vzdát společné díky za jeho dílo, za celou salesiánskou rodinu. Nechyběla připomínka radosti, kterou měli Boskovi chlapci prožívat, a radostným srdcem být blíž dobrému Bohu. Před závěrečným požehnáním jsme byli všichni vyzváni, abychom si s Donem Boskem užili i nějakou legraci, kterou máme možnost okusit v Salesiánském divadle hned vedle, kam jsme byli pozváni. Před avizovanou legrací jsme si na počest Dona Boska připili a trochu s tím a s oním poklábosili. Před večerní akademií to v předsálí hučelo jako v úlu. I když na podobných akcích není šance pohovořit se všemi známými, mám z takového hukotu vždy ohromnou radost. Loni nám salesiáni připravili celovečerní divadelní kus o životě Dona Boska, který ale spatřil světlo světa (nebo spíše reflektorů) pouze ten jeden večer. Byla to velká škoda, neboť divadlo s úžasnými hereckými výkony nemělo chybu!!! Byli jsme zvědaví, na co se můžeme těšit letos. A zase jsme nemohli být zklamaní. Opět jsme zažili spoustu legrace a obdivovali umělecké výkony všech vystupujících. Taneční nebo hudební vystoupení mladých z oratoře nám brala dech. Troufám si říct, že se divadlem přehnala hudební vichřice. Bacha jsme tam neslyšeli, ale upřímnou radost ze hry určitě! Mě osobně až zaskočilo živé vystoupení Mistra Beana, neboť v podání Martina Hobzy jsem jej ještě neviděl. Jiní už to štěstí mohli mít i vícekrát. Tedy, co na jevišti předvedl otec Martin, to se nedá slovy popsat! To musíte zažít osobně! Jako ve správném M. Bea- 5

6 novi došlo např. i na kytaru, která pustila uvězněnou ruku ve svých útrobách až po několika ranách sekerou... :-) Nakonec na větší divadelní kus došlo i letos. Tentokrát aktuálně a pružně reagoval na nedávné volby. Mladí přemluvili Dona Boska ke kandidatuře na post presidenta a vrcholem vystoupení pak byla závěrečná televizní debata Dona Boska a Leoše Emana. Lidičky, to byla fakt LEGRACE!!! Až se bude blížit slavnostní akademie příští rok, jistě si na ni udělejte čas. Určitě se můžeme už teď těšit na další legraci a nevšední zážitky. Fotky z akademie letošní, myslím si, salesiáni brzy pověsí na svůj web. F. Jakubec Don Bosco navštívil Prahu Vydáno dne Socha s ostatky Dona Boska zavítal v sobotu 2. února 213 do Prahy. Před beznadějně zaplněným kostelem svaté Terezičky sloužil ke cti Dona Boska mši svatou biskupsalesián Kája Herbst. Socha je bronzová a je navržena a zhotovena italským sochařem Maurem Baldessarim. Měří v základně centimetr a je 1,6 metru vysoká. Váží 275 kilogramů. Uvnitř sochy je schránka, která uchovává pravé předloktí Dona Boska. Ostatky do naší vlasti připutují z Belgie. Je zajímavé, že putování ostatků provází řada zvláštních milostí, které známe z životopisů sv. Jana Boska a které se děly zejména při jeho cestách po Španělsku, Francii či Itálii. Dovolím si citovat alespoň jedno svědectví, které nám 16. dubna 212 poslala z Konga salesiánská dobrovolnice Iveta Pešatová: Celým městem, jakožto městem salesiánským, dalo by se říct, teď hýbá jedna věc. A to urna Dona Boska (s jeho ostatky), která dorazila do Lubumbashi koncem března. Navštěvuje všechna salesiánská centra, k nám dorazí v pátek 13. dubna. Je to taková symbolická návštěva zakladatele obrovského díla, které je v Lubumbashi opravdu neskutečné. Člověk by se mohl pousmát nad tím, že se kvůli urně dělá takového povyku. Tuto návštěvu ale provází spousta milostí. Jedna z novicek mi tady v Kafubu vyprávěla, jak se díky Donu Boskovi uzdravila její maminka. Když byla urna v katedrále, tak se ta žena, která měla obrovské problémy s dýcháním a s chůzí, zeptala hlídačů, jestli se může jen letmo dotknout urny. Ti jí to dovolili. Ta žena řekla: Done Bosco, dala jsem ti svoji dceru (ta dcera je salesiánkou), ty mě teď za to uzdrav. No a stalo se. Hned v okamžiku dotyku. Věřte, nevěřte. Každopádně zázraky se děí. Zdroj: Don Bosko navštívil Plzeň Vydáno dne Don Bosco přijede? Až sem k nám do Plzně? Wow! zaznělo každému z nás v hlavě po oznámení této radostné zprávy. A skutečně se tak stalo, doputoval ve večerních hodinách, dne 1. února 213, do Lobez k salesiánům. Nedoputoval však pěšky, ale pomocí transportu označeného poznávací 6

7 značkou EM961 FT, ze kterého vystoupil za pomoci pár šikovných maníků. Přišel do kostela, rozhlédl se a vybral si čestné místo před oltářem. Otočil se k nám čelem a nechal nás na sebe zírat. S tichou radostí spočinul mezi námi, pozorně naslouchal mluvenému slovu, zpíval si s námi společně s hudebním tělesem složeným z Vox Macronix, Quo Vadis a skupinky doprovázející adorace při prvopátečních mších. Nechal nás k sobě přistoupit a předložit před něj naše poděkování a prosby. Trpělivě pózoval při focení s mnohými z nás, načež si vyslechnul i obnovení slibu našich plzeňských salesiánů. Žel, čas neúprosně běžel, Don Bosco pohlédl na hodiny na kůru a viděl, že jeho čas už skoro vypršel, a tak se na nás usmál, rozloučil se a vydal se pomalým krokem zpět do transportu, aby pokračoval v návštěvě dalších míst naší vlasti. Don Bosko nás svojí přítomností vytrhl z všednosti, povzbudil nás v naší práci, podpořil a posílil ducha svého charizmatu v nás a ubezpečil nás, že je stále s námi. Done Bosko, děkujeme za tvoji návštěvu! Johanka Beránková, zdroj: BOSKIÁDA aneb oslava Dona Boska po vesnicku Vydáno dne Nápad uspořádat oslavu svátku sv. Jana Boska pro celou farnost vzešel před 2 roky od našeho společného kamaráda, salesiánského dobrovolníka Jarka Chrásteckého. Tehdy jsme hledali vhodný název pro celou akci, a tak z Don Boskova jména vznikla Boskiáda. Naše farnost Jedovnice je zajímavá tím, že tu působí salesiánští spolupracovníci hned ze tří různých společenství. Je tu zastoupeno společenství Újezd u Brna, Brno Líšeň a Letovice. K tomu naši nadšení dobrovolníci a pan děkan Václav Trmač, který má k salesiánům velice blízko a je prostor pro společné snažení Minulá Boskiáda byla zaměřena na Dona Boska a salesiánskou rodinu, tentokrát jsme se rozhodli spolufarníkům přiblížit salesiánské dílo v českých zemích. Ani jsme nemuseli dlouho přemýšlet a všem bylo jasné, že Fryšták a první český salesián, P. Ignác Stuchlý, budou tím základem, od kterého je potřeba začít. Obrátili jsme se s prosbou o pomoc na salesiány ve Fryštáku. Ti nám s velikou ochotou vyšli vstříc, takže jsme v neděli 27. ledna mohli v Jedovnicích přivítat P. Jana Komárka, P. Františka Bezděka a Štěpána Musila. Obdivujeme jejich statečnost, se kterou se zledovatělými silnicemi a sněhovou kalamitou doklouzali až k nám do Jedovnic. Jsou to praví salesiáni, kteří se nedali odradit ani zimou v kostele ani malou účastí posluchačů z řad dospělých (ti se naopak špatného počasí zalekli). Patří jim veliké díky za jejich ochotu, volný čas i odhodlání jít do akce, která je vždy tak trochu sázkou do loterie. Přijeli vzorně vyzbrojeni dobrou náladou, taky nutnou technikou a spoustou zajímavostí nejen z historie, ale i ze současnosti. Ale než dostali naši hosté slovo, Boskiáda začala jak jinak, než tradičně po salesiánsku scénkou, kterou si připravily děti. Náhle jsme se ocitli s Donem Boskem v zakristii turínského kostela a mohli jsme sledovat, jak si svou láskou a dobrotou získává Bartoloměje Díky divadlu si mohli spolufarníci představit, jak celé dílo Dona Boska začalo. 7

8 Potom je naši hosté z Fryštáku seznámili s počátky salesiánského díla u nás. Představili Staříčka, historii ústavu i současné aktivity. Mladí se mohli nechat oslovit nejen nápady na každodenní využití volného času, ale získali tipy a kontakty pro víkendové akce nebo prázdninová dobrodružství. K vidění zde bylo mnoho zajímavých dobových i současných fotografií i několik videí z prezentovaných aktivit. Zatímco se dospělí vzdělávali v kostele, fara ožila radostným smíchem a nadšením dětí i mládeže (ti se na rozdíl od dospělých dostavili v hojném počtu). Pro obě věkové skupiny zde byly připraveny hry, soutěže a zajímavá zábava. Starší žáci a studenti si osvěžili, jak kdysi jako malí hrávali pexeso. Tato na první pohled jednoduchá zábava však skrývala nelehký úkol. Všichni, kdo chtěli uspět a vyhrát indicie k získání důležitých informací o životě P. Stuchlého, museli vyburcovat všechny svoje smysly. Čekalo je postupně pět stanovišť, kde hledali různé dvojice z nabízených vzorků. Jednou se museli spolehnout pouze na svůj sluch, podruhé hmatem hledali k sobě patřící věci, jindy zase museli zrakem, chutí nebo čichem určit spojitosti nebo rozdíly. Skupina mladších dětí také nepřišla zkrátka. Kluci i holky se mohli vydovádět během různých legračních her, vyzkoušet svůj postřeh a pevné nervy nebo si trénovat svoji zručnost a trpělivost při výrobě malých drobností. Všem bylo mezi kamarády moc dobře a vůbec se jim nechtělo odcházet domů. Během celého odpoledne nechyběly modlitby, písničky, dobrá nálada, ale také občerstvení. Při našem nedostatku vhodných prostor byly horký čaj a káva nutností pro všechny vytrvalce, kteří se nebáli snášet zimu v kostele. A tak jsme si trošinku povzdechli, proč nemá Don Bosko svátek třeba v létě. Odměnou ale pro nás všechny byly spokojené dětské tváře i všeříkající uznání mládežníků: To bylo fakt hustý. Hlavním smyslem celého snažení bylo oslovit a nadchnout mladé a to se Vám, milí přátelé z Fryštáku, podařilo! Někteří se už nechali slyšet, že se do Fryštáku chystají Všichni se těšíme na další Boskiádu, která se snad stane v Jedovnicích tradicí. Chrástečtí, Šebelovi, Málkovi st. i Málkovi ml. a Vančurovi 3. DNY SALESIÁNSKÉ SPIRITUALITY Zveme vás na 8. Dny salesiánské spirituality - přihlašování je zahájeno! Vydáno dne Vážení přátelé, opět zveme členy a příznivce salesiánské rodiny na společné víkendové setkání, během kterého: * se necháme oslovit zkušeností našeho zakladatele sv. Jana Boska * můžeme prožít živé společenství salesiánské rodiny skrze modlitbu, zábavu a prohloubení vzájemného poznání, * budou přednášet Mgr. Martin Hobza SDB, Doc.Dr. Rudolf Smahel, Th,D. SDB a Mgr. Hana Gennertová, FMA * máme možnost sdílet své otázky, postřehy a zkušenosti v rámci našeho společného poslání Tématem setkání bude: PREVENTIVNÍ SYSTÉM DONA BOSKA Setkání se uskuteční ve dnech dubna 213 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. 8

9 Program: pátek v podvečerních hodinách příjezd, ubytování, zahájení, krátký úvod, večerní modlitba a pro zájemce mše sv. sobota přednášky, možnost sdílení a diskuze, mše svatá, společný rodinný večer neděle přednáška, mše svatá, zakončení společným obědem Pro děti a mládež se připravuje alternativní program. Pro mladší /orientačně od 5ti let) a starší děti hry a zábava, pro mládež (orientačně od 14ti let) duchovní program a zábava. Bude záležet na počtu a věkovém složení přihlášených. Cena setkání ubytování: dospělí 165 Kč nebo 225 Kč/noc, děti 6 18 let: 4 Kč nebo 7 Kč/noc, celodenní strava: dospělí: 147 Kč /den, děti do 12 let 73 Kč/den. Kromě toho každý dospělý účastník uhradí účastnický poplatek ve výši 16 Kč (netýká se studentů). Tato částka bude použita na úhradu dalších nákladů spojených se setkáním (pronájem prostor, materiál atd.). Pokud chcete tuto akci výrazněji podpořit, můžete tento poplatek zvýšit podle vašeho rozhodnutí. Pokud máte chuť zapojit se během setkání mezi muzikanty, vezměte s sebou hudební nástroj a uveďte to prosím do poznámky v přihlášce. Taktéž do poznámky uveďte informaci o vašich dětech zda (v jakém počtu) se zapojí do dětského či mládežnického programu. A podle vaší potřeby další informace, které potřebujete sdělit (zvláštní požadavky k ubytování či stravě...). A teď důležitá informace: Přihlašujte se elektronicky na nejpozději do 15. března 213. Přihlášky zpracovává a eventuelní dotazy k přihlašování řeší: Alena Šerá, 1. května 1127, Brumov-Bylnice. Kontakt najdete na přihlášce. Moc vás prosíme o dodržení termínu. Nesmírně nám tím usnadníte práci a organizaci. Předem díky. Přihlášeným účastníkům budou po uzávěrce přihlášek rozeslány podrobnější informace. Za přípravný tým se na setkání s vámi těší Zdeňka Kůsová, FMA 4. DUCHOVNÍ CVIČENÍ Termíny duchovních cvičení a nové změny v přihlašování Vydáno dne Milí přátelé, dnešním dnem spouštíme nový způsob přihlašování na Duchovní cvičení a jiné akce. V polovině listopadu 212 jsme se rozhodli úplně přepracovat a hlavně zjednodušit způsob zadávání termínů DC, jejich řazení a průběžné doplňování. V předchozím systému to bylo víceméně neřešitelné (nebo velmi pracné. vlastně to celé vždy předělat a uspořádat). Při této rozsáhlé změně jsme chtěli přinést i zlepšení a zjednodušení v přihlašování na DC vám všem a zároveň také rozšířit možnosti využití pro další akce (setkání aspirantů v Karlíně, společné duchovní obnovy, atd.) Celý systém přihlašování chceme ještě na základě vašich zkušeností s používáním průběžně doladit. Pokud budete mít věcné připomínky, tak je prosím zašlete na ascczech.cz. Pevně věříme, že tato změna bude přínosem nám všem a že společně překonáme počáteční nedokonalosti. Chtěl bych také poděkovat spolutvůrcům, kteří mi pomáhali, a to jsou: Jan Tomiga, František Hynek, Jan Görig a hlavně Jan Görig ml., který celou změnu v adresáři v krátkém čase naprogramoval. Miroslav Málek, správce webu, adresáře 9

10 Datum konání Organizátoři Exercitátor Stanislav Strnad P. Leoš Ryška SDB Jan Dvořák P. Josef Daněk SDB Antonín Fajstavr P. Josef Šplíchal SDB Karel Kroupa P. Josef Kopecký,st. SDB Josef Pospíšilík P. Jan Komárek SDB Pavel Kupčík P. Pavel Kuchař SDB Jan Rabiňák P. Josef Šplíchal SDB Jaroslav Podval P. Antonín Nevola SDB Stanislav Větrovský P. Jan Komárek SDB Leo Žídek P. Ladislav Hubáček Zdeněk Mrázek P. Josef Šplíchal SDB Roman Turowski P. Josef Kopecký ml., SDB Václav Diviš P. Zdeněk Jančařík SDB Viktor Drlík P. Josef Kopecký,st. SDB Dospělí Děti Cena Místo konání 18 Kč 8 Kč 6 Kč (+ jídlo) 7 Kč Lipiny 18 Kč Svatý Hostýn Manželé mají samostatný pokoj se soc.zařízením. Kojenců je možno i více, pokoje to umožňují. Možnost dvoulůžkových pokojů bez soc.zařízení; levnější o 5 Kč(noc) nutno zavolat nejpozději měsíc před termínem DC. K dispozici jsou též nějaké jednolůžkové pokoje se soc.zařízením(4). Máš-li zájem ozvi se. Standa Rajhrad, klášter Sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova Od úterý do soboty, odjezd v neděli. Svoboda nad Úpou DIS Fryšták Na DISu je 1 pokojů se sociálním zařízením, ty budou přiděleny prvním 1 párům, které se přihlásí. Ostatní budou mít pokoje se společným sociálním zařízením. Cena za všechny pokoje je stejná. 18 Kč Újezd u Uničova bývalý klášter kapucínů úterý až neděle, přísnější mlčení cca 2 Kč (dle možností) Klášter Benediktinek Bílá Hora (Praha 6) 1 pokoj v přízemí má bezbariérový přístup, každý pokoj má své sociální zařízení. 17 Kč Klášter trapistek Naší Paní nad Vltavou v Poličanech 13 Kč Kukleny, Hradec Králové 14 Kč Český Těšín 7 Kč Lipiny u Tožice 13 Kč Újezd u Uničova 2 Kč Kapucínský klášter v Praze na Loretě 12 Kč Zdice (fara) vlastní spacáky ( duchny )

11 Jan Kapounek bude upřesněno Jiří Med P. Josef Klinkovský Jiří Rezek P. Vojtěch Sivek SDB Jana Vejtasová P. Jan Komárek SDB Stanislav Strnad P. Josef Kopecký,st. SDB Petr Křenek P. Jan Vývoda SDB Jindřich Solovský P. Pavel Strejček SDB Jiří Šárka P. Evžen Rakovský SDB Stanislav Čihák P. Josef Kopecký ml., SDB Miroslav Staněk P. Jan Stuchlík SDB Pavel Česal bude upřesněno Josef Bernard P. František Blaha SDB Petr Nečas P. Petr Cvrkal SDB cca 18 DIS Fryšták; vhodné pro rodiny s dětmi 19 Kč (záloha 7 Kč) Vranov u Brna Cena je včetně plné penze. Ubytování ve dvoulůžkových pokojích. Sociální zařízení v každém pokoji. Možnost ubytování v jednolůžkovém pokoji s příplatkem 6 Kč. Záloha je nevratná a činí 7 Kč za osobu. Zálohu je možno zaplatit složenkou do na naši adresu: Jiří Med, Bosonožské nám. 17, 642 Brno 42 nebo převodem na účet KB č / Kč Horní Blatná bude doplněna Volfířov u Dačic fara 18 Kč Svatý Hostýn pozn. viz výše cca 16 Kč 2 Kč Jiřetín pod Jedlovou Vilémov u Litovle Ubytování je zajištěno v Gorazdově centru ve Vilémově, k dispozici jsou dvou lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařížením a kaple. 8 Kč Lipiny u Votic; duchovní cvičení také pro členy SHM 17 Kč 18 Kč Klášter trapistek Naší Paní nad Vltavou v Poličanech Každý účastník může být ubytován samostatně, pokud si nepřeje ubytování v páru (připište prosím tento požadavek do poznámky při přihlašování na DC). Klášter Matky Boží v Novém Dvoře u Toužimi DC se specifickým řádem, s naší účastí na modlitbách bratří (dobrovolně i na práci), mimořádně krásným a vznešeným prostředím, s příležitostí, ale i předpokladem ztišení, a se zajištěnou stravou. Důraz na dodržování ticha v prostorách kláštera. 6 dvoulůžkových a 7 jednolůžkových pokojů pro manž. páry a muže (ženy samostatně nelze!) Příjezd v úterý možný i pozdě večer, začátek v 6.3. Dotazy rád zodpovím: 16 Kč Jiřetín pod Jedlovou 18 Kč Neratov Nestandardní termín od pátku (s příjezdem ve čtvrtek v 18 hod) do pondělí poledne. 15 Kč Kostelní Vydří klášter

12 5. FORMACE Karlín 213 setkání s Provinciální radou Vydáno dne Provinciální rada zve všechny aspiranty, předaspiranty a vedoucí formačních společenství na společné setkání. Setkání se uskuteční u sester salesiánek: Vítkova 12, Praha-Karlín Motto: AŤ SE TI ŽIVOT SALESIÁNA SPOLUPRACOVNÍKA POVEDE. Program zahájíme v pátek ve 2 hod. modlitbou večerních chval, příjezd možný od 18 hod. Páteční večer bude v duchu vzájemného poznávání, který bude zakončen společnou modlitbou a večerním slůvkem. V sobotu pak zahájíme v 9 hod. Co můžete očekávat: Přednášku s krátkým zamyšlením na výše uvedené motto. Společnou besedu na téma: prožívání salesiánského ducha. Diskusní skupinky na téma: jak vnímám svoji formaci a jak nakládám se svým časem? Předpokládaný závěr setkání je v sobotu v 17 hod. Pro mimopražské je možnost ubytování v místě. Nezapomeňte spacák, přezůvky, případně něco dobrého ke kávě. Přihlašujte se prosím nejpozději do Přihlašování na (Přihlašování předaspirantů zajistí jejich formátoři nebo místní společenství ke kterému patří. Využijete k tomu možnost Přihlásit nečlena ASC ) Za provinciální radu Vojtěch Tošovský POZOR!!! Při přihlašování prosím každý uveďte v Poznámce pro organizátora : požadavky na noclech ANO / NE (spacák s sebou) požadavky na stravu ANO / NE (Pá večeře, So snídaně, So oběd) Při přihlašování předaspirantů uveďte prosím ještě formační (místní společenství) + formátky 6. APOŠTOLÁT Apoštolátní aktivity v ASC dotazník Milí spolupracovníci, před devíti lety (v roce 24) jsme vyplňovali Apoštolátní tabulky, aby se zmapovala činnost Salesiánů spolupracovníků, nabídla možnost spolupráce těch, kteří se věnují podobnému apoštolátu a tím posílila i rodinnost. O výsledcích nás informovali Josef a Ivana Bernardovi ve Zpravodaji č. 75. Provinciální rádcové se rozhodli udělat podobné mapování opět. Co nás k tomu vede? Jsme APOŠTOLÁTNÍ společenství. Chceme zjistit, kam nás Duch svatý směřuje, co je v současné situaci pro nás spolupracovníky v apoštolátní činnosti podstatné a co může přispět k jejímu zkvalitnění. Co je ale nové? Tuto apoštolátní činnost bychom chtěli zaznamenat i do našeho Adresáře ASC pro možnost vzájemné spolupráce. S rozborem výsledků Vás následně seznámíme. A jak na to? Pro vyplnění dotazníku Apoštolátní aktivity v ASC je nutné se přihlásit do Adresáře ASC. Tam je umístěn červený odkaz Vyplňte prosím tento dotazník, kterým se vstoupí do dotazníku. Na konci dotazníku stiskněte tlačítko Odeslat, údaje budou zaznamenány do tabulky a hned může vyplňovat dotazník další osoba. Za každou osobu by měl být dotazník vyplněn pouze jednou. 12

13 Prosíme o vyplnění dotazníku do konce března 213 v elektronické podobě. Pokud je to pro někoho neschůdné, pomozte si prosím v místním společenství. Odpovědi každého z nás jsou důležité. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na výsledky. Za provinciální radu Pavel Janek, rádce pro apoštolát 7. MODLITEBNÍ MOST Prosba o modlitbu za Tomíka aktualizováno Vydáno dne Milí přátelé, moc děkujeme za vaši podporu. Náš Tomík v pátek ukončil pobyt v brněnské nemocnici, kde ho rehabilitují, aby časem mohl chodit, dá-li Bůh. Problémem zůstává trvající bolest hlavy a kolen. Prosím, vzpomeňte na nás v modlitbě. Ode dneška začínáme bojovat doma. Jana a Pavel Dvořákovi Prosba o modlitbu za Tomíka Dvořáka aktualizováno Vydáno Milí přátelé, ozýváme se po určitém čase a děkujeme za vaše modlitby. Věříme, že nás i Tomíka nesou Doktoři neví, co s Tomíkem. Podle všech možných výsledků hlava nemá co bolet a zatuhnutá kolena a bolest v nich si neumí vysvětlit. Toma hodně trápí neustálá bolest hlavy a přidala se nespavost. Nohy se pomaličku zlepšují. Do školy nechodí, je v 9. třídě. Některý den je líp, některý hůř, hodně záleží na stavu jeho hlavy. A tak bojujeme dál. Zůstávejte s námi. Zdraví Jana a Pavel Dvořákovi Nepřestávejme se modlit za Sylvii Stodolovou Vydáno dne Po nějakém čase znovu přináším pár informací o Sylvii Stodolové a znovu se obracím s prosbou o modlitbu. Situace se nijak nezměnila, ba naopak, zdá se, že průběh nemoci je stále složitější. I odborná pracoviště (Psychiatrická léčebna v Havlíčkově Brodě, v Brně, v Praze, i jejich odborníci) jen bezmocně krčí rameny a naprosto si nevědí rady. Situace je o to složitější, že se blíží okamžik, kdy Sylvie dosáhne 18 let a bude o sobě i svém zdravotním stavu rozhodovat sama. Už teď jen očekává, až tento den nastane a podepíše revers. Co bude následovat, si lze domyslet. Její blízcí i její okolí se již nyní obávají o její život. Všichni v jejím okolí jsou bezradní a zoufalí. Nezbývá než prosit o zázrak. Nic jiného už si totiž jako řešení neumím představit. Nevím, co tím chce Pán říci nebo na co tím ukazuje, ale věřím už jen v sílu modlitby, o kterou vás všechny tímto znovu prosím. Zdravím všechny. Standa Větrovský, společenství Sebranice Chtěl bych poděkovat všem, Vydáno dne kteří se jakýmkoli způsobem angažovali v mém případě, zvláště těm, co mě navštívili po tom, co jsem se dostal do blízkosti smrti. Při náhodné kontrole na alergologii se doktorovi výsledky na spirometru nezdály a nezdála se mu ani moje noha. Nechal mě ultrazvukem vyšetřit a tam zjistili, že 1 cm pod třísly mám 7 cm trombózu, která vystřeluje do plic částečky, kde se v hlavní větvi pohybuje utržený kus. Trombóza je jako trabant, náraz znamená kousky a ty potom ohrožují. Alergolog byl zděšen a já na druhý den vyšlapal kopec k boromejkám pod Petřín. Tam po přečtení diagnózy mi už nedovolili udělat ani krok. Všude mě vozili a ihned umístili na jednotku intenzivní péče. Byl jsem klidný a uvědomoval jsem si, že jsem na hranici smrti. K této zemi mě nic nepoutalo, spíše bych volil druhou stranu. Kladl jsem si otázku, pro co 13

14 se mám rozhodnout? Kdybych volil druhou stranu, tak by to mohlo být sobecké, možná útěk z boje. Tak jsem si říkal, že ať to rozhodne Bůh. Nakonec to dopadlo tak, že jsem tady. V úterý večer před odchodem do nemocnice jsem měl u Terezičky mši za dívku, která na trombózu zemřela. Měla zlomeninu nohy. Velký pocit vděčnosti chovám vůči těm, co mě navštívili, protože vím, jak je těžké přerušit všechno a jít do kopce na návštěvu. Počet návštěvníků mě šokoval. Modlitba za uzdravení mi dělá problém, když vidím, jaké hlouposti uzdravení potom dělají. Bylo to v předvečer šedesátiletého výročí úmrtí pátera Ignáce Stuchlého. Každý den dnes lépe chápu jako dar Boží. Těm, kteří se pro mne angažovali, vyprošuji Boží požehnání, nejenom na počtu dětí, a vybízím je, aby se naučili těšit do nebe, a když dobu odchodu odevzdají Pánu, tak je nikdy nevezme v dobu nevhodnou. Jan Ihnát Prosba o modlitbu za uzdravení Tomáše Vydáno dne Milí přátelé, v těchto dnech v naší vlasti putuje relikvie Dona Boska. Na jeho přímluvu vykonal Bůh v salesiánské rodině mnoho pro spásu duší, včetně zázraků. Chci vás tedy poprosit při této příležitosti o modlitbu za uzdravení mého manžela Tomáše, který už 4 roky žije s těžkými následky po mozkové příhodě. Zúčastníme se s Tomem uctění relikvie Dona Boska v neděli 1.2. ve Zlíně s vírou, že Bůh je mocný pro zázrak i pro dar síly snášet každodenní tíhu života. Zdraví a děkuje Olga Kvapilová CUSTODI VIGILI Bdělí strážci Vydáno dne Milí přátelé Spolupracovníci, chtěla bych vás dnes informovat o záměru pomoci křesťanským politikům v jejich nelehké práci, již mnozí vnímají jako své povolání poslání, kterým zde na zemi mají spolupracovat s Božím vedením. V naší době je toto poslání takřka misijní a to zvláště v místech, kde se tito křesťané pohybují. S trochou nadsázky se dá říci, že právě křesťanští politici jsou dnes jedněmi z nejopuštěnějších a opravdu tak trochu žijících na okraji společnosti nikoliv po hmotné stránce, ale po společenské určitě. Nekřesťané je vnímají trochu jako exoty, protože jsou křesťany, křesťané zas proto, že jsou politiky. Jelikož již pátým rokem pracuji s politiky, vnímám obtížnost jejich rozhodnutí i potřebu podpořit je jak modlitbou tak i hledat způsoby faktické pomoci. Již rok a půl se rýsuje možnost zapojit se do nově vznikajícího apoštolátu, který vám chci, po projednání s provinciální radou ASC, představit: CUSTODI VIGILI (Bdělí strážci) Společnost pro doprovázení politiků. Tři způsoby pomoci: Pro farnosti, řády a společenství možnost pravidelné modlitby za konkrétní politiky, vždy za toho, kterého si modlitební skupina vybere. Osobu politika je možné po určité době (zpočátku po třech letech, časem snad po dvou až bude skupin víc) změnit. Modlitbu je možno si zvolit podle domluvy. Z konkrétních moditeb jsou k dispozici dvě svatováclavské modlitby, z nichž jedna byla vydána ČBK v roce 21, druhá (pravděpodobně také ČBK) v roce 211, je možno rovněž zvolit modlitbu následující, která je sestavena přímo pro politiky a ty, kteří je chtějí svou pomocí podpořit: 14

15 Milosrdný Otče, Pane nebe i země. Pro zásluhy tvého Syna Ježíše Krista daruj mi svého Svatého Ducha. Dopřej, ať se každý den znovu rozhoduji pro život s Tebou. Dej, ať nepodlehnu pokušení peněz, slávy nebo moci a stanu se tak dobrým příkladem pro lidi v mém okolí, zvláště pro ty, kteří mají moc, slávu a peníze. Amen. Maria, Pomocnice křesťanů, oroduj za nás. Druhý způsob je rozšíření předchozí modlitby mezi politiky a celý národ. Modlit se ji může každý, kdo vnímá možnost takto pomoci mocným, slavným a bohatým našeho národa nebo sám sobě. Třetím způsobem činnosti je pořádání duchovních cvičení (exercicií) specielně pro politiky, duchovních obnov a duchovního doprovázení politiků se zapojením zpovědníků, kteří politice a politikům rozumí. S tímto souvisí i odborná příprava pro doprovázející. Pokud má někdo zájem se zapojit do kteréhokoliv způsobu pomoci, prosím, kontaktujte Marii Novotnou na tel.: , mail: nebo Výzva k modlitbě a postu za Církev na Slovensku Vydáno dne Bratia a sestry, na výzvu otca provinciála SDB sa obraciam aj na vás s prosbou o pripojenie sa k našim modlitbám a pôstu. Anton Horváth, provinciálny koordinátor ASC na Slovensku Drahí členovia saleziánskej rodiny na Slovensku. Na poslednej konzulte sme hovorili a potom som napísal aj v úvodníku do februárových vnútorných správ: Na poslednom zasadnutí Konferencie vyšších rehoľných predstavených sme sa dohodli, že iniciujeme výzvu na modlitbu, pôst a konanie pokánia za Cirkev na Slovensku, za riešenie krízy. Ako zasvätené osoby chceme aj takto prispieť k riešeniu zložitej situácie, ktorá vznikla. Tak navrhujem, aby každá komunita si určila jeden deň v každom mesiaci, keď sa bude modliť a postiť za Cirkev na Slovensku. Môže do toho zapojiť aj širšie spoločenstvo, či už farské, alebo mládežnícke, môže na tento úmysel slúžiť sväté omše, konať adorácie... Konkrétnu realizáciu nechávam na zváženie každej komunite. Chcem len, aby sme vo februári začali. Chcem vás o tom informovať a taktiež pozvať do tejto iniciatívy. Začiatok pôstu sa mi zdá najvhodnejší čas. Aj takto sa zjednoťme ako jedna rodina. Karol Maník SDB, provinciál 8. SPOLEČENSTVÍ SE PŘEDSTAVUJE Společenství ASC Hradecko (51) Byla jsem požádána, abych napsala něco o našem společenství. Tak začnu od začátku. O existenci Sdružení salesiánů spolupracovníků jsme se dozvěděli v hluboké totalitě prostřednictvím sestry FMA Marie Zímové, která zprostředkovala ještě se sestrou Janou Tauchmanovou a Maruškou Huškovou výuku náboženství v rodinách koncem 7. let minulého století. V roce 1984 nám byl představen živý spolupracovník Láďa Traxler z Pardubic. Nevěřili jsme totiž v té době, že společenství existuje, a proto jsme se dožadovali jeho předvedení. Kandidáty na spolupracovníky byli tehdy manželé Huškovi, Anička a Ruda, Malých, Olda a Nela, a Markovi, Petr a Stáňa. Všichni jsme se postupem let stali oficiálně salesiány spolupracovníky. 15

16 Scházeli jsme se po bytech. První kněz, který si nás vzal na mušku, byl P. Josef Kopecký st. Budiž mu dodnes čest a sláva. Dokázal nás opravdu přesvědčit o dobru věci. Původní společenství mělo název Hradubice. Všem nám byli formátory manželé Traxlerovi z Pardubic, u kterých jsme se scházeli. Do společenství patřili ještě Peterkovi, Vláďa a Monika. Později Ochovi, Tomáš a Hanka, Nováková Jarmila, a Vaňková Jaroslava z Pardubic. Časem odešli do společenství Podorlicko manželé Malí, Olda a Nela s páterem Jaroslavem Mikešem, který odešel z HK do Nového Hrádku. V 9. letech společenství pokračovalo. Dalším spolupracovníkem se stal Venda Pácal, který vydatně pomáhal při přestavbě domu sester FMA v Kuklenách. Po čase se počet spolupracovníků zvýšil o manžele Šetřilovy, Jendu a Marušku. My spolupracovníci z Hradce Králové jsme se setkávali pravidelně každý měsíc. S Pardubickýma společně asi 2x do roka, dle jejich možností, až do září 21, kdy už nás bylo asi 2. Tehdy vzešel od Pardubických návrh, abychom se rozdělili, na Hradec a Pardubice. Společenství Hradecko má v současné době 13 trvalých členů ASC. A. a R. Huškovi, M. A J. Šetřilovi. S. Marková, M. a J. Šimonovi (přešli k nám z Náchoda), K. a S. Havlíčkovi (přestěhovali se do Střezic u HK). V. Pácal (pro nemoc se nezúčastňuje setkání), a dlouhodobí věrní přátelé, Jirka a Lidka Vrbovi, a Láďa Traxler z Pardubic. Našim delegátem je P. Jan Komárek. Setkáváme se pravidelně každý měsíc v některé z rodin, vždy v HK. Jsme převážně důchodci, věkový průměr snižují pouze Havlíčkovi a Šimonovi. Každé setkání se modlíme breviář a modlitbu šťastné smrti. Probíráme Formační plán, někdy bouřlivě diskutujeme. Také si vylijeme své dušičky, když jsou kolem nějaké problémy, a s ostatními je řešíme. Na setkání se každý měsíc moc těšíme. Vzájemně se obohacujeme a nabíjíme do dalších dnů. Jsme přáteli i mimo setkávání. Formace sal. spolupracovníka velice ovlivnila náš duchovní život, přinejmenším tím, že našim dětem, vnukům, přátelům a lidem, kteří v určitou chvíli, kterou předem neznáme, od nás něco očekávají, můžeme něco dát. Ať už jde jen o povzbuzení, vysvětlování a názor, nebo o přímou pomoc. Myslím, že mohu za všechny říct, že jsme vděčni těm, kteří nám umožnili vstup do salesiánské rodiny. Za sebe pak děkuji Bohu za tak nezasloužený dar. Za Hradeckou ASC rodinu Stáňa Marková (Díky!!!! Sazeč ;-)) 9. SALESIÁNSKÁ RODINA Hlavní představený salesiánů vydává tzv. STRENNU heslo na rok 213 Vydáno dne Letošní téma zní: Po vzoru Dona Boska vychovatele, pedagogikou dobroty nabízíme mladým evangelium radosti. Drazí bratři a sestry Salesiánské rodiny, druhý rok tříleté přípravy na dvousté výročí narození Dona Boska bude zaměřen na jeho pedagogiku. V roce 212 jsme soustředili pozornost na jeho životní příběh a snažili se lépe pochopit, jak byl celý jeho život ovlivněn přednostní láskou k mládeži. K tomuto cíli upřel všechny své síly právě proto, že v tom rozpoznal poslání, jež mu svěřil Bůh. Píše ve svém úvodu Don Pascual Chávez Villanueva. 16

17 Z obsahu: Úvod / Znovu objevit preventivní systém / Znovu o poctivém občanu a dobrém křesťanovi / Vrátit se k mladým s větší odborností / Výchova srdcem / Konkrétní závazky pro salesiánskou rodinu: 1. Evangelium radosti; 2. Pedagogika dobroty; 3. Výchova je záležitost srdce; 4. Formace poctivého občana a dobrého křesťana; 5. Salesiánský humanismus; 6. Preventivní systém a lidská práva; 7. Co je třeba si přečíst / Závěr / Když sis myslela, že se nedívám STRENNA 213 je ke stažení na webu. Překlad: P. Ladislav Heryán SDB P. Josef Kubín Člověk v nesprávné době na správném místě Vydáno dne Ve čtvrtek 13. prosince 212 se u příležitosti stého výročí narození salesiána Josefa Kubína konala vzpomínková slavnost v kostele sv. Kříže v Praze. Přišlo a přijelo z různých koutů republiky plno pamětníků, především bývalá mládež od sv. Kříže. Slavnostního setkání se zúčastnila i jeho rodná sestra Teodora z kongregace Nejsvětější svátosti. Mše svatá byla sloužena pomocným biskupem Karlem Herbstem, koncelebrující byli provinciál P. Petr Vaculík a P. Janko Ihnát. Homilie se ujal P. Janko, který otce Kubína velmi dobře znal, přiblížil nám nelehký život P. Kubína, jeho cestu ke kněžství a společné roky u sv. Kříže. Otec Kubín byl velkorysý grand a estét. Než se stal knězem, pracoval jako bankovní úředník. Měl smysl pro krásu a vystupoval vždy s určitou noblesou, šarmem, klidem a zároveň s pokorou a zbožností. I při mši svaté dbal na důstojnost a krásu liturgie. V období Pražského jara v kostele sv. Kříže, kde byl rektorem, umožnil pravidelné čtvrteční scházení starší mládeže (převážně středoškoláci a vysokoškoláci). Oficiálně byla mládež vedena jako pěvecký sbor, ale to byla jen krycí aktivita, za kterou P. Kubín jako rektor kostela nesl odpovědnost. A i v tom spočívala jeho velká odvaha a důvěra v Boží pomoc. Protože kdyby to tenkrát někdo udal, mohl z toho být velký malér. V době normalizace se musela řada rozjetých aktivit utlumit. A akce u sv. Kříže skončily s přeložením P. Kubína do hřbitovního kostela sv. Rocha na Olšanech. Tehdy s humorem říkával: Mám největší farnost v Praze, má milion lidí, ale bohužel už mrtvých. Ale to vše a spoustu dalších zajímavostí, příhod a důkazů o jeho statečnosti při výsleších se dozvíte v knize JOSEF KUBÍN, člověk v nesprávné době na správném místě, kterou obětavě (a patří jim zato velikánský dík), s velkou pečlivostí a láskou, vytvořili manželé Milan a Hanka Jandáčkovi z Nového Města nad Metují spolu s hlavním motivátorem a rádcem P. Jankem Ihnátem. Pro vytvoření této nádherné vzpomínkové knihy na P. Kubína museli manželé Jandáčkovi vynaložit ohromné úsilí, aby vyhledali, oslovili a vyslechli množství Kubínových přátel, příbuzných a salesiánů. Nashromáždili tak velké množství dokumentačního materiálu, který všechen nemohl být využit v uvedené knize, a proto se rozhodli ještě sestavit stálou putovní výstavu o životě P. Josefa Kubína, která bude k dispozici v sídle salesiánské provincie v Praze v Kobylisích. Za pamětníky Eva Fiřtová, ASC 13 Praha-Jih Šedesát let od úmrtí P. Ignáce Stuchlého Vydáno dne ledna si salesiáni v České republice připomenou 6 let od úmrtí pátera Ignáce Stuchlého. Zemřel v sobotu 17. ledna 1953 ve věku 83 let. Bez jeho víry a odvahy trpět, pokořovat se a vydávat do krajnosti by tady nikdo z nás nebyl. Páter František Míša jed- 17

18 nou řekl, že don Stuchlý udělal dva velké zázraky. Prvním bylo to, že salesiánské dílo vydupal z ničeho a v tak pozdním věku. Druhým bylo to, že ho založil tak dobře, že ho nezničil ani nacismus ani stalinistický komunismus. Na ten třetí zázrak se čeká. Ten má být to, že dílo bude existovat i v budoucnu. Snad nikdo ze salesiánů víc než já si neuvědomuje, za jak vysokou cenu dnes existujeme. Don Stuchlý přijel do Perosa Argentina v lednu Bylo mu skoro 56 let. Když přijel na Moravu, bylo mu 58 let. Situace církve v České republice byla žalostná. Do mnoha věci nemohl mluvit. Materiál, který dostával, nebyl vždycky takový, ze kterého se dělají hostie. Jeho řeč byla pro kluky směšná, po příchodu na Moravu už začínala velká hospodářská krize (1929). On to všechno musel uživit a peníze vyžebrat. Kdo na něco žebral, tak dobře ví, co to znamená, ta nejistota, a chodit žebrat u lidí různých nálad a typů. Potom v roce 1938 přišla německá okupace, nejistota a teror. Přitom věděl, že musí lidi vychovávat a položit dobré základy. Nikomu neuškodit, ale umět říci jasné ne, není to lehká věc. Lidé nezralí a nestálí se často nadchnou a působí tak zbožně, že svatý Alois je proti nim nula. Po válce byl krátký oddech a stalinismus si nezadal s nacismem. Salesiáni uvěznění a mnozí na mnoho let a celé dílo v troskách. V roce 195 měla česká salesiánská inspektorie 261 členů 71 kněží, 25 bohoslovců, 32 koadjutorů, 4 kleriků asistentů, 67 kleriků filosofů, 21 noviců kleriků a 5 noviců koadjutorů. Tato čísla by bez odvahy a Abrahamovy víry Ignáce Stuchlého nebyla. Don Med na konci Knihy Víry říká: Snad pro jeho dětinskou poslušnost Bůh žehnal českému dílu mimořádně. Don Stuchlý za největší dar ve svém životě považuje to, že mohl poznat Dona Ruu, Dona Beltrami, kardinála Cagliera atd. Nejen, že je poznal, ale vždycky se snažil přemýšlet a jednat tak, jak jednali oni. České dílo zakládal v pozdním věku, proto víc uměl chápat to, co je podstatné. K tomu přidáme i utrpení nespravedlivě odsouzených salesiánů a vyjde nám strašně vysoká cena, za kterou dnes existujeme. Když ani nacismus ani komunistický stalinismus nezničili salesiánské dílo, jak to, že doba svobody ho ničí? Doba svobody ho neničí, ale don Stuchlý jednal tak, jak to viděl u věrných kopií Dona Boska. Slavné výročí narození Dona Boska by mělo být pro nás impulsem sestoupit k tomu, co je podstatné, co vlastně Don Bosko chtěl. Co v moderních dějinách lidi zničilo nejvíce, byly bludy. Blud je nepravdivé vidění, často se spojuje s násilím. Když mi jeden salesián domlouval, že jsem jediný, kterému vadí, že salesián XY věčně přespává u své přítelkyně, tak jsem si jenom poťukal na čelo a řekl, že to je cesta ke konci salesiánského díla. Takových bludů bych mohl jmenovat víc. Život plodí život. Tam, kde život není, tak to, co je mrtvé, život vyhodí, kam patří. Co táhlo k salesiánům za dona Stuchlého, byl rodinný duch. Zodpovědnost za třetí zázrak má každý. Není pravda, že nejsou povolání. Bůh do svých služeb volá tolik lidí, kolik doba potřebuje, ale co schází, jsou lidé, kteří by byli fascinováni Bohem, pro které by Bůh byl největší radostí a láskou, kteří by se mu dali cele. Nejsou lidé, kteří by hořeli. Salesián, který věčně přespává u své přítelkyně, nikoho nenadchne, a pokud ano, tak to bude určitě někdo psychicky labilní zapalte večer svíčku a modlete se, aby každému z nás dal Bůh srdce, které by hořelo takovou láskou k Bohu a k lidem jako srdce Ignáce Stuchlého. P. Jan Ihnát P. Ignác Stuchlý Staříček P. Ignác Stuchlý se narodil ve slezské Boleslawi 14. prosince V září 1891 začal v Olomouci u dominikánů studia teologie, která však musel přerušit. V září 1894 přijíždí k salesiánům do Turína, v srpnu 1895 vstupuje do noviciátu a pokračuje ve studiích. 18

19 V listopadu 191 přijímá kněžské svěcení. V říjnu 191 opouští své italské působiště v salesiánském konviktu v Gorici a přijíždí do slovinské Lublaně s úkolem dostavět zde kostel a pečovat o salesiánský ústav. Tuto práci mu značně zkomplikovala první světová válka. Po jejím skončení je P. Stuchlý poslán za prefekta do Veržeje, ale po dvou letech se vrací do Lublaně dostavět kostel. To se mu podařilo až v roce1924. O rok později byl poslán do italské Perozy, kde žilo v salesiánské komunitě i několik Čechů, a kam byli na salesiánskou formaci posíláni chlapci z Československa. V té době začíná v Československu zájem o příchod salesiánů. Po rozmanitých peripetiích kupují salesiáni ve Fryštáku klášter od sester Neposkvrněného Početí. Časně zrána 28. září 1927 sem v čele s P. Stuchlým dorazilo z Perozy 17 chlapců a 3 salesiáni. Dílo se brzy rozrostlo a P. Stuchlý, který si mezitím pro svou bílou hlavu vysloužil od Fryštačanů přezdívku Staříček, se zasadil o vybudování dalších salesiánských ústavů v Československu (Ostrava, Praha, Brno, Pardubice ). 15. září 1935 byl Staříček jmenován inspektorem nově zřízené samostatné české Salesiánské provincie. V průběhu druhé světové války bylo několik salesiánských ústavů zabráno nacisty. V polovině srpna 1943 musel být vyklizen také fryštácký dům. Sloužil nacistům jako domov pro vybombardovanou mládež z Hamburku a posléze jako základna maďarských vojáků. Po válce se Fryšták opět stal sídlem salesiánského aspirantátu. V roce 1949 se prudce zhoršilo už tak podlomené Staříčkovo zdraví, 5. března 195 dostal ve Fryštáku záchvat mozkové mrtvice. Od té doby byl upoután na lůžko. V noci ze 13. na 14. dubna před půlnocí byli salesiáni vzbuzeni policií a milicí, která obsadila dům, a posléze deportováni na různá místa. Staříček byl posléze umístěn do domova důchodců v Lukově poblíž Fryštáku. Jako řadový chovanec nesměl ani opouštět dům. V lednu 1953 přišel druhý mrtvicový záchvat. Staříček zemřel v sobotu 17. ledna ve 22:25 hod. ve věku 83 let. Byl pohřben na fryštáckém hřbitově. Zdroj: XXXI. Dny spirituality Salesiánské rodiny v Římě Vydáno dne Ve dnech ledna 213 se uskutečnil již 31. ročník Dnů spirituality Salesiánské rodiny. Tématem setkání bylo Heslo hlavního představeného dona Pascuala Cháveze na rok 213: Po vzoru Dona Boska vychovatele pedagogikou dobroty nabízíme mladým evangelium radosti. V druhém roce přípravy na oslavu výročí 2 let od narození Dona Boska jsme se zabývali jeho pedagogikou. V přednáškách jsme prohlubovali svou znalost Dona Boska jako vychovatele, průvodci nám byli přednášející a moderátoři: don Pascual Chávez, don Juan José Bartolomé, don Adriano Bregolin, don Bruno Ferrero, sr. Maria Trigila, FMA, sr. Grazia Loparco FMA, paní Noemi Bartola ASC a další. Na setkání přijelo zhruba 4 účastníků zástupců složek Salesiánské rodiny z celého světa. Komunikačním jazykem byla především italština, ale přednášky a komentáře byly tlumočeny i do angličtiny a španělštiny. Zahájení proběhlo ve čtvrtek navečer. Don Pascual Chávez nám osobně každému předal videonahrávku Hesla 213. Úvodní přednáška patřila Evangeliu radosti, které inspirovalo celý život Dona Boska a je duší jeho díla. Svatý Pavel v listu Filipanům říká: Radujte se všichni v Pánu, znovu říkám, radujte se!. Don Chávez dodává, že tato radost není pomíjivým pocitem, ale vnitřní energií, která odolává i těžkostem našeho života. V pátek jsme se zaměřili na preventivní systém pedagogika dobroty, která není pouze pedagogický princip, ale je třeba v ní vidět základní prvek salesiánské spirituality. 19

20 Odpoledne jsme se přemístili do Cinecittà, kde nám byly představeny příklady dobré praxe z evropských oratoří. Největší úspěch měla dechová hudba z Portugalska. Tato skupina čítala odhadem 5 členů a hrála jak písně od Michaela Jacksona, tak portugalské lidovky. Dále vystoupili mladí z cirkusu z německého Bambergu, kteří nám na památku rozdali červené klaunovské nosy. Také zajímavé byly zpěvačky ze Slovinska nebo cikáni z Maďarska. V areálu Cinecittà jsme si prohlédli baziliku minor zasvěcenou Donu Boskovi. Oltářní obraz zachycuje již oslaveného Dona Boska spolu se svatými Salesiánské rodiny. V tomto společenství jsme slavili mši svatou. Den ukončila divadelní hra z dílny italských postnoviců. Sobota patřila třem mladým hochům z valdocké oratoře, byly to: Dominik Savio, Michal Magone a František Besucco. Životopisy těchto chlapců zapsal sám Don Bosco. Tři životy se staly ukázkou jeho pedagogické a výchovné citlivosti. Nečekal na ideální situaci, ale kladl důraz na dobré hodnoty a postoje chlapců a předkládal jim cíle, kterých mohli dosáhnout. Sobotní odpoledne bylo věnováno workshopům společnému sdílení a práci ve skupinách a večer následovala fraternita čas plný hudby, zpěvu a radosti. Po nedělní ranní mši svaté již nastalo loučení. Čas strávený ve společenství se světovou Salesiánskou rodinou byl obohacující, a to nejen díky programu, ale také díky neformálním a přátelským hovorům u jídla či o přestávkách. Získali jsme mnoho impulsů pro náš život i pro naše poslání k mladým. Díky! Více najdete na stránkách Dnů spirituality Poznáváme misie, kde působí salesiánští dobrovolníci Mexiko Vydáno dne již je to druhý měsíc, co jsem,tady v Mexiku jako dobrovolnice, a musím říct, že to tady opravdu žije (myslím ten duchovní život, ale,neduchovně taky). To napsala ve svém druhém dopisu Pavlína Jasenská. Tak se za ní podíváme. Mexiko leží na západní polokouli, v jižní části Severní Ameriky. Na severu sousedí s USA. Hranici v délce 2597 km tvoří částečně řeka Rio Grande. Na jihu hraničí Mexiko s Guatemalou (962 km) a Belize (176 km). Mexiko je federativní republika s ústavou z roku Hlavou státu i vlády je prezident. Stát je rozdělen na 31 spolkových států a distrikt hlavního města. Některé názvy států a měst nesou jména historických osobností Mexika, jiné jsou indiánského původu. Základní údaje: Rozloha země: km² (13. na světě) Počet obyvatel: (údaj z r. 21) (11. na světě ) Hlavní město: Ciudad de México Hustota zalidnění: 54,3 ob./km² Jazyk: španělština Náboženství: katolické 89 %, protestantské 6 % V současné době je celé území Mexika rozděleno na dvě salesiánské provincie: jižní provincii Naší Paní z Guadalupe, jejíž sídlo je v Ciudad de México, a severní provincii Krista Krále a Marie Pomocnice se sídlem v Guadalajaře. 2

21 Partnerskou organizací SADBY je Salesiánská provincie Guadalajara, která rozmisťuje dobrovolníky podle potřeby a jejich schopností do jednotlivých míst v rámci provincie Guadalajara (např. vyznačená místa Tijuana, Mexicali, Juarez a Los Mochis). V této provincii byl od roku 1986 do roku 1989 provinciálním rádcem Don Pascual Chávez, nynější hlavní představený. Zapojení dobrovolníků je trojího druhu, a to sice práce s dětmi z ulice (dětské domovy), práce v oratoři (nejčastěji města na hranicích s USA) a práce v misiích u domorodých obyvatel. Můžeme se zmínit o následujících projektech: Projekty Obra Salesiana de Ciudad Juárez a Obra Salesiana Los Mochis Ve městě Ciudad Juárez a Los Mochis působí salesiáni v oratořích. Některé se nacházejí v chudých čtvrtích města, kde jsou velké sociální problémy a kriminalita. Oratoře se svými aktivitami zaměřují na vzdělávací programy a doplnění základního vzdělání, různé kurzy pro snazší uplatnění na trhu práce, kulturní a sportovní volnočasové aktivity, náboženské vzdělávání a na programy pro podporu zdraví. Projekty Proyecto Salesiano Tijuana a Centro Juvenil Don Bosco, Mexicali Města Tijuana a Mexicali leží na severu Mexika při hranicích s USA. Vzhledem k tomu, že se zde lidé snaží dostat nelegálně přes hranice do USA, je zde velmi vysoký výskyt kriminality. Zde hrají salesiánské oratoře významnou úlohu prostřednictvím programu prevence kriminality. Děti a mladí navštěvují zájmové kroužky, mohou si zasportovat nebo se zapojit do aktivit farností. Současná dobrovolnice Pavlína působí v salesiánském centru ve městě Nogales, které leží též na severu Mexika na hranicích s USA. Zde je její svědectví: Co se týče komunitního života, tak salesiáni se tu mají moc dobře když vejdete do domu, vůbec to nevypadá, že jste někde v chudé části Mexika, mají to tu moc hezké a také oni se mají moc dobře. ( ) Když jsme ale projížděli městem, to když jsme se byli podívat do dalších komunitních center, tak jsem poznala i chudobu domy jsou tu postavené jen tak napůl, některé jsou nedostavěné a skoro všechny jsou pouze z cihel nebo betonu, nemají tu stálý příjem vody ani elektřiny, vodu mají ve velkých nádobách u domu. Země je tu suchá stejně jako vzduch. Projížděli jsme i kolem hranic s USA neboť tady v Nogales je to do USA (Arizony) opravdu kousíček. Toto město je vlastně odděleno od USA pouze zdí a vysokým plotem. A místní lidé proto umí i anglicky: A jak probíhá takový komunitní týden? Většinou vstáváme kolem šesté, protože v 6:3 nebo 6:45 začínáme den meditací, následuje mše sv. v kostele Sv. Antonína (iglesia de San Antonio) spojená s ranními chválami, na kterou přejíždíme autem. Následuje snídaně a v 9:3 bývají v místní tělocvičně katecheze pro jednotlivé třídy, které zde docházejí se svými učitelkami. Každé úterý a středu chodíme pomáhat do místního komunitního centra Colosio, kde většinou pomáháme v místních dílnách repostería (cukrářská dílna), costura (šicí dílna), manualidades (ruční práce) atd., nebo něco uklízíme. ( ) Obědváme většinou ve 14:, po obědě se modlíme nešpory (vísperas). Poté scházíme (scházíme proto, že komunitní dům stojí na kopci) dolů na míst- 21

22 ní hřiště, kde hrajeme s děckama volejbal, fotbal. Mají tu dvě velká betonová hřiště, na kterých se každý večer odehrávají fotbalové zápasy a jedno hřiště (také betonové), kde se hraje volejbal a basket. S Margaritou (také dobrovolnice a moje spolubydlící) jsme se zapojily do místní ženské fotbalové ligy. Večeře bývá pozdní, kolem deváté hodiny. Každý čtvrtek a pátek jsem začala docházet do Estancia infantil de Mamá Margarita (komunitní školka). V sobotu dopoledne navštěvuji komunitní centrum San Pablo a podílím se na přípravě dětí k prvnímu sv. přijímání. Děti se zde učí pod širým nebem, je zde pouze takový přístřešek, který slouží jako kostel (slouží se zde mše sv.) a jako úkryt před deštěm. V úterý 4. prosince jsme vyrazili na setkání dobrovolníků do Mexicali. Toto setkání bylo pro všechny dobrovolníky, kteří vykonávají svoji dobrovolnou službu tady v Mexiku. Sešlo se nás něco málo přes dvacet.( ) Bylo to pro mě hodně obohacující. Poznala jsem další nadšence, kteří, stejně jako já, opustili všechno, co doteď žili, své rodiny, přátele, studium, práci, aby začali novou etapu svého života a to darovat kousek sebe, kousek z toho co vím, umím, ze svých schopností, dovedností druhým. Po návratu nás v neděli 9. prosince čekala další oslava. Salesiánští spolupracovnici skládali své sliby (Promesas de salesianos cooperadores). Je to super, že i tady v Mexiku existují lidé, kteří se na zbytek svého života zavazují pomáhat a podporovat salesiány. Řádně jsme to taky oslavili. Pozn.: Podle Salesian Info Agency je těch nových spolupracovníků 13 a zároveň bylo založeno v Salesiánské provincii Guadalajara nové centrum ASC. Teď si možná říkáte, že tady v Mexiku je to samá fiesta, a máte v podstatě pravdu, protože hned 11. prosince nás čekala Velada Guadalupana další oslava de la Virgen de Guadalupe (Panny Marie Guadalupské). Každé centrum si připravilo nějaké vystoupení. My (tedy oratoř Dona Boska) jsme pro tuto příležitost nacvičili guadalupský tanec (La danza Guadalupana) konkrétně nás tančilo šest děvčat a musím říct, že všechno klaplo, jak mělo. I když jsem z toho měla obavy a nervozitu, protože nejsem moc dobrá tanečnice. Přečtěte si také dopisy dalších dobrovolníků na webu Lída a Honza Obručovi Zdroje: Dopisy Pavlíny Jasenské, Wikipedie, web mladez.sdb.cz, bakalářské práce Magdaleny Lebarové Dějiny a přítomnost misií v jednotlivých světadílech, Salesian Info Agency Salesiánský misijní den 213: CESTA VÍRY MLADÝCH LIDÍ Vydáno dne Pokukujete po teplíčku, zatímco se choulíte v rukavicích a šále? Špatně se vám dýchá? Jste unaveni jednotvárností vašich všedních dnů či stereotypem setkávání vašeho společenství? Pak čtěte dál, shlédněte video a nechte se inspirovat vírou mladé církve v Africe, která se opravdu stala duchovními plícemi lidstva! Jan Obruča Už po 26. hlavní představený nabízí celé kongregaci misijní téma, aby se mohla celá Salesiánská rodina dozvědět o působení dalších následovníků Dona Boska a aby se jí otevřely oči a srdce pro nové misijní horizonty. V roce 213 se naše pozornost obrací k africkému 22

23 kontinentu se 15 miliony věřících, kde je díky množství misijních projektů v rámci Projektu Afrika ( ) již většina salesiánů místních: máme zhruba 1 afrických salesiánů! Nechte se inspirovat vírou mladé církve v Africe, která se opravdu stala duchovními plícemi lidstva! Slavení Salesiánského misijního dne u nás Téma: Cesta víry mladých lidí. Katechumenát a katecheze. Datum: v týdnu od neděle do neděle (v blízkosti svátku sv. A. Versiglia a K. Caravaria ). Jak: Modlit se za misie, pozvat přátele a promítnout jim některý z misijních filmů, přečíst si některý z dopisů misionářů či misijních dobrovolníků, uspořádat ve farnosti setkání na téma Salesiánského misijního dne a dělit se o své zkušenosti doprovázení mladých lidí ve víře... Materiály a pomůcky: 3 videa v českém dabingu, základní české texty, modlitba, náměty na slavení... Vše je k dispozici ke stažení či on-line prohlížení na sdb.cz/misie/ a Součástí je také sbírka na podporu celokongregačního projektu na výrobu katechetického materiálu v Africe a zároveň i našich misií v Bulharsku (půl napůl). P. Jára Vracovský SDB, provinciální delegát pro misijní animaci. Z dopisu hlavního představeného Pascuala Cháveze k SMD 213: Jako každý rok chtěl bych Vám připomenout ty hlubší důvody, proč se uskutečňuje Salesiánský misijní den, který si už našel místo ve výchovné a pastorační práci v mnohých našich dílech. 1. Návrat k Donu Boskovi: Jdeme s mladými lidmi na cestě jejich víry V našem druhém roce příprav na 2. výročí narození Dona Boska jsme pozváni k pochopení jeho pedagogiky. Ve svých čtyřech životopisech, kde psal o svých chlapcích (Luigi Comollo, Dominik Savio, Francis Besucco a Michal Magone), nám Don Bosco nabízí konkrétní modely Ježíšových apoštolů k jeho synům, kteří jsou učitele víry pro mladé lidi. 2. Evangelizace salesiánského srdce během roku víry Nacházíme se v kontextu roku víry (11. října 29. června 212).... Téma salesiánského misijního dne 213 nám pomáhá porozumět významu naší osobní cesty víry, cesty, která nemůže nikdy přestat. Jsme učedníci na cestě a denně víc a víc chceme následovat našeho Mistra. Jestliže naše vlastní srdce nejsou evangelizovaná, nemůžeme evangelizovat mladé lidi, kteří na nás čekají. 3. Otevírání našich srdcí k misijním hranicím Jeden způsob, jak posilnit misijní kulturu, je ten, že budeme každý den zajímavým způsobem šířit informace ohledné misií. Díky množství filmů, které putují po salesiánském světě, jako třeba filmy z Missioni Don Bosco (Turín), celá kongregace a vůbec celá salesiánská rodina je v obraze o tom, co se dnes děje v misiích. Každoročně pošleme 15 DVD 53 televizním stanicím a 4 salesiánských domů (SDB a FMA) v 133 zemích světa. Při návštěvách salesiánských komunit jsem už zažil dva extrémy: v některých případech DVD zůstávají ve svých obalech a zas v jiných komunitách jsou DVD zkopírovaná a posílaná k vedoucím a katechetům do všech misijních komunit a velkých diecézí. V některých komunitách se dívají na jedno krátké misijní video jednou týdně. Salesiánský misijní den nabízí 5 krátkých videí v sedmi jazycích (italsky, anglicky, španělsky, portu- 23

24 galsky, francouzsky, polsky a německy), a to může vést celé komunity k poznání velikého pokladu naší kongregace. Desítky těchto misijních filmů máte k dispozici! Moji milí přátelé, vybízím Vás k tomu, abyste přijali výzvu pomoci pro naše mladé lidi na jejich cestě víry a abyste kráčeli po jejich boku jako trpěliví katecheté. Děkuji Vám za vaši odvážnou odpověď k výzvě Pána...a budete mi svědky (Sk 1,8) a svěřuji tento salesiánský misijní den 213 Panně Marii, Matce Církve. S pozdravem v Donu Boskovi Pascual Chávez Villaneuva Doprovázení mladých lidí, kteří odchází z dětských domovů na TV NOE Vydáno dne Kdyby vás tohle téma zajímalo, mrkněte v pátek od 2 hodin na TV Noe, kde bude o doprovázení Kulatý stůl. Můžete se tam dozvědět víc o našem snažení v pardubickém Centru Don Bosco, které se těmto mladým lidem věnuje. A nebo se prostě jen podívejte na naše stránky Když má člověk to štěstí, že vyrůstá v rodině (na kterou často lamentuje a chtěl by ji třeba lepší...), velmi těžko si umí představit, jaké to je ji nemít. Jaké to je, když se mladý člověk snaží postavit na vlastní nohy a často nemá opravdu nikoho, koho zná a s kým udělal zkušenost, že mu může důvěřovat. Jaké to je vyrůstat v dětském domově a pak jednoho dne odejít do neznámého prostředí často bez lidské podpory. Kdo sleduje snahu o transformaci ústavní péče, tak ví, že se snad můžeme dočkat posunu k lepšímu v tom, že takových dětí půjde víc do pěstounských rodin. Podaří-li se takové rodiny najít protože tyhle děti si s sebou do života nesou plno všelijakých zranění, díky nimž se jim nedaří zvládat vše vždy předpisově. Jsme vděčni za jakoukoliv podporu. Monika Peterková 1. NA RŮZNÉ TÉMA I homosexuálové jsou proti redefinici manželství ve Francii Řím. Prezident Hollande, který chtěl svým voličům dopřát pocit, že se Francie konečně pohne pořádně doleva, se při své antropologické revoluci poněkud přepočítal. Ve svém komentáři k nedělní pařížské manifestaci pro všechny to píše italský publicista Antonio Socci (Libero, ). Proti zákonu manželství a adopce pro všechny se totiž nepostavili pouze stále titíž katolíci, se kterými by se hlava státu vypořádala jako se zpátečníky a homofoby. Manifestace, která sebe sama definovala jako apolitická, nekonfesionální a nehomofobní totiž pod sloganem Všichni zrozeni z muže a ženy sdružila lidi, hnutí a asociace, které je obtížné spatřit pohromadě katolíky, židy, muslimy, socialisty, liberály, laiky i homosexuály, pokračuje Socci. Jedním z nich byl Nathalie De Williencourt, mluvčí asociace Homovox, která zákonu ministryně Taubiraové vyslovuje rozhodný odpor. Ve Francii nás cenzurují a poslouchají pouze lobby LGTB. Většině homosexuálů to vadí nechceme, aby tato lobby hovořila naším jménem, nikdo ji nevolil a nereprezentuje nás, uvedl francouzský homosexuál pro italský list Tempi a pokračoval: Věříme, že děti mají právo na otce a matku. Pokud by homosexuální páry adoptovaly děti, které neznají své biologické rodiče, znovu by je připravily o možnost mít otce a matku. Šokující prohlášení včera učinil pro list italských biskupů Avvenire Xavier Bongibault, předseda hnutí Plus gay sans mariage: Existuje zřejmá snaha homosexuály umlčet. Většina homosexuální komunity se o návrh zákona vůbec nezajímá, uvedl francouzský deklarovaný ateista a vysvětlil, že byl v důsledku tohoto výroku terčem výhružek. 24

25 Také bývalý socialistický premiér Lionel Jospin zaujal kritický postoj a připomněl svým kolegům, že svět obývají muži a ženy, nikoliv homosexuálové a heterosexuálové. Jeho manželka, známá psychoanalytička a feministka Sylviane Agacinski, je rozhodnou odpůrkyní Hollandovy revoluce. Kromě pozice francouzských katolických biskupů nejvíce zaujaly hlasy ostatních náboženských autorit rektora pařížské Velké mešity Dalila Boubakeura a vrchního rabína Francie, Gillese Bernheima. Obsáhlý traktát o otcovství, mateřství, svazku muže a ženy a potomstvu, hlavního představitele francouzského judaismu natolik nadchl Benedikta XVI., že z něj citoval v předvánoční promluvě k římské kurii. Vrchní rabín se k tématu vrátil v rozhovoru pro katolický deník La Croix ( ), kde uvedl: Přišli jsme o teoretické i praktické chápání toho, co je to smysl pro mravnost. Vinou této ztráty nejsou západní liberální demokracie schopny čelit hospodářské krizi. Nikoliv proto, že by se nezabývaly chudobou, ale proto, že vytěsnily jakékoliv uvažování o morálce. Sociální politika je souborem technokratických řešení, vlády nemají žádný vztah k pojmu dobro. Potřebujeme se vrátit ke starobylejší tradici, doporučuje vrchní rabín Francie Gilles Bernheim. Arcibiskup Bezák promluvil Vydáno dne Během uplynulého víkendu se v několika médiích na Slovensku i v Čechách objevily články a rozhovory s arcibiskupem Róbertem Bezákem. Podle mého názoru si hlavní pozornost zaslouží obsáhlý rozhovor s RB na TA3. Záznam první části a následné diskuze s Františkem Mikloškem najdete na webu, jako i celý rozhovor uveřejněný v neděli. Situace se mi jeví jako velmi vážná. Stydím se za způsob, jakým Církev (jako instituce) se svým biskupem jedná. Naše myšlení a jednání by mělo projít hlubokou proměnou a obnovou. Jak máme chápat a prakticky prožívat následující Ježíšova slova? Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim: Chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě Mistrem a Pánem, a máte pravdu: Skutečně jsem. Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. (Jan 13,12 15) Jak velká je vzdálenost mezi naší praxí a Ježíšovým příkladem? Pane Ježíši, prosím Tě, očisti naše srdce a pomoz nám překonávat překážky, které nám staví do cesty naše hříchy. Pavel Kvapil (Aktuální informace můžete sledovat na Otevřený dopis Svatému Otci Vydáno dne Na Slovensku byl zveřejněn otevřený dopis Svatému Otci, ve kterém ho věřící žádají o přezkoumání případu odvolání arcibiskupa Róberta Bezáka. Během několika dnů se pod něj podepsaly tisíce lidí. Ukazuje to, jak je kauza (nejen na Slovensku) stále živá. Jsem přesvědčen, že řešení NE-řešením není řešením. Pavel Kvapil Otvorený list sv. Otcovi Benediktovi XVI. Vaša svätosť, Benedikt XVI, my, slovenskí veriaci, ktorí si Vás hlboko ctíme ako najvyššiu hlavu Katolíckej cirkvi a Petrovho nástupcu na zemi, sa týmto otvoreným listom obraciame na Vás s naliehavou žiadosťou ohľadom Vášho rozhodnutia vo veci odvolania trnavského arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka. Na Slovensku sme v týchto dňoch svedkami historických momentov, kedy sa rozhoduje o charaktere a povahe Cirkvi na Slovensku. Emeritný otec arcibiskup Mons. Róbert Bezák je dnes už nielen na Slovensku symbolom Cirkvi, ktorá otvára brány aj neveriacim ľuďom, zasadzuje sa za transparentnú Cirkev a pre nás je jedným z biskupov, ktorí ukazujú cestu novej evanjelizácie. 25

26 Záleží nám na Cirkvi a sme presvedčení o tom, že spôsob, ktorý viedol k odvolaniu otca arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka, nevrhá na Cirkev dobré svetlo. Pred tromi rokmi Vaša svätosť vymenovala otca arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka do služby trnavského arcibiskupa na základe jeho príkladného života a obetavej služby pre Cirkev a pre spoločnosť. Po nástupe do úradu otec arcibiskup Mons. Róbert Bezák zrealizoval v Trnavskej arcidiecéze audit a našiel viaceré vážne nezrovnalosti súvisiace so správou financií a majetku z čias predchodcu arcibiskupa Mons. Jána Sokola. Obrátil sa preto na príslušné orgány vo Vatikáne so žiadosťou o pomoc a radu, ako túto situáciu riešiť. Žiaľ, namiesto pomoci a rady od kompetentných prišla z Vatikánu vo februári 212 apoštolská vizitácia do trnavskej arcidiecézy pod vedením otca biskupa Jana Baxanta. Do dnešného dňa neexistujú na Slovensku relevantné argumenty, ktoré by potvrdzovali obvinenia zverejnené a prešetrované v podobe 11 otázok na adresu otca arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka. Dňa Vaša svätosť otca arcibiskupa Bezáka odvolala z úradu a listom zo dňa predsedu KBS, otca arcibiskupa Zvolenského informovala: Starostlivo a vecne som sa oboznámil s vážnou a znepokojujúcou situáciou a po dlhej modlitbe nemohol som sa vyhnúť povinnosti, vyplývajúcej z lásky, obnoviť medzi vami účinnú kolegialitu a usporiadané pastoračné riadenie v trnavskej arcidiecéze, v autentickom duchu II. vatikánskeho koncilu, ktorého päťdesiate výročie otvorenia si pripomíname práve v tomto roku. Plne rešpektujeme Vaše rozhodnutie a autoritu odvolať arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka. Na druhej strane je Róbert Bezák na Slovensku už dlhé roky známou a akceptovanou osobnosťou nielen na cirkevnej, ale aj celospoločenskej úrovni. Svoju hlbokú mravnú integritu potvrdzoval ako kňaz, rehoľník, kazateľ, spovedník, učiteľ, formátor, či univerzitný pedagóg, ale aj ako predstavený rehole redemptoristov, ktorej je členom, či na čele Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. Róbert Bezák je integrálnou osobnosťou. Je známy ako človek lásky, pokoja, dobra a spravodlivosti. Počas jeho 25 ročnej kňazskej aj pedagogickej misie, nik z jeho predstavených nikdy nenašiel nič, čo by akýmkoľvek spôsobom spochybnilo jeho morálny a mravný kredit, či vernosť cirkevnému Magistériu. Vzhľadom na všeobecne známe fakty o morálnom kredite a ľudskom charaktere arcibiskupa Bezáka sú pre nás nezverejnené dôvody jeho odvolania naďalej nepochopiteľné. Dňa prehovoril otec arcibiskup v médiách a vyslovil dôvodné a pádne argumenty o tom, že bol u Vašej Svätosti obvinený neznámymi osobami z prostredia Cirkvi, a to aj z dôvodu, že sa kompetentných vo Vatikáne pýtal na spôsob riešenia pochybných finančných tokov svojho predchodcu arcibiskupa Mons. Jána Sokola. Otec arcibiskup Bezák tvrdí, že mu nebolo umožnené sa spravodlivo hájiť a že do dnešného dňa nepozná dôvod svojho odvolania. V dejinách našej Cirkvi je viac než dosť prípadov neprávom odsúdených kňazov aj biskupov, ktorí boli až po rokoch rehabilitovaní. Máme dôvodné a silné podozrenie, že arcibiskup Róbert Bezák bol pred Vašou Svätosťou krivo obvinený a že veľmi vplyvné osoby v Cirkvi zosnovali premyslený plán na jeho odvolanie. Vzhľadom na podrobnú medializáciu okolností a pozadia odvolania otca arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka, spôsob, akým prebehlo odvolanie, vrhá zlé svetlo na Cirkev nielen na Slovensku, ale aj vo Vatikáne, a to nás veľmi znepokojuje. 26

27 Týmto si dovoľujeme požiadať Vašu Svätosť, aby vypočula volanie slovenských katolíkov, zvážila ešte raz fakty vedúce k odvolaniu arcibiskupa Róberta Bezáka, ako aj ich možné zverejnenie a prípadne sa osobne stretla s otcom arcibiskupom Bezákom, vypočula ho a následne zvážila jeho ďalšie pôsobenie, príp. jeho rehabilitáciu. S láskou a úctou 11. RŮZNÉ INFORMACE Neděle plná radosti z narození malého Mikuláše Vydáno dne Konec roku a hlavně 3. adventní neděle byla pro nás a naše blízké radostí přímo přeplněná. Dopoledne, přesně v čase, kdy pravidelně vycházíme z domova na mši svatou, jsme se vypravili směrem do Betléma, do frýdecké porodnice. A tam se nám odpoledne narodilo naše první děťátko, syn Mikuláš! Mikuláš je zdravý a krásný kluk a je to jak kdosi kdysi konstatoval čistokrevný salesián. Radost z jeho narození totiž mají babička a dědeček Šablaturovi, spolupracovníci z Kopřivnice, a také babička a dědeček Ouještí, spolupracovníci z Boskovic. Tak ať ti, Mikuláši, Pán Bůh žehná! Dominik a Pavla Ouještí, aspiranti z Moravské brány Milí, raduji se s vámi z narození Mikuláška. Ted už jen správně salesiánsky vychovat... Vyprošuji k tomu hodně síly. Jana Vejtasová I sazeč František (a jistě nejen on) připojuje vřelé přání všeho dobrého pro malého Mikuláška, který je velkým darem Božím, jakým je každý nový život pro věčnost... Jaké to bylo na STAROZÁKONNÍM plese Vydáno dne Spolupracovnický ples pořádalo v Praze letos společenství Praha jih. Tentokrát se ples uskutečnil v sále a přilehlých prostorách Komunitního centra Matky Terezy na Jižním Městě. Byl již 12. ledna, aby nekolidoval s dalšími plesy i slávou kolem cesty ostatků Don Boska naší zemí. Ples se jmenoval Starozákonní a moderátor večera Honza Zindulka se snažil, aby nejenom tombola, ale také další program plesu z myšlenek a událostí Starého zákona vycházel. Hlavní ceny tak byly plné lahodného vína a pozvánek na večeře plné pečeného masa a jeden tanec byl proložen biblickými náměty. Plesu vévodil plakát Dona Boska v bílém rouchu s velbloudem. Děkujeme všem za podporu a pomoc a to hlavně organizátorům (Böhmovým, Zindulkovým, Macounovým na další zapomeneme), kteří dlouho předem vše zařizovali a vymýšleli a zapojili i své rodiny. A také všem, kdo před plesem a pak do hluboké noci nosili stoly a uklízeli. Na plese se nás sešlo asi sto padesát. Trochu nižší počet nám umožnil volněji si zatancovat, trochu se obávat, aby se ples zaplatil (naštěstí to vyšlo) a také vnucoval otázku proč není mezi spolupracovníky zájem o společné posezení přeci jen větší. Organizátoři jihopražské společenství 27

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

únor 201 6 34 / měsíčník

únor 201 6 34 / měsíčník únor 201 6 34 / měsíčník Upozornění: Neberte všechna má sdělení úplně vážně :-) Milí čtenáři, zdravím vás z ještě stále zasněžené Staré Zagory. Je to k nevíře, ale sníh napadl dokonce dvakrát, jako dvaceti

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas!

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! U nás se poslední měsíc nesl v duchu končícího školního roku a blížících se Vánoc. Výletovali jsme, uklízeli, učili se na závěrečné zkoušky, psali závěrečné zkoušky, loučili

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin červen 2016 MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI Možná mnoho obyvatel Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech byla v kostele Narození Panny Marie sloužena primiční

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Taktéž příští sobotu kázáním poslouží bratr Michal

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

Pošta ze Zagory od dobrovolnice Jany

Pošta ze Zagory od dobrovolnice Jany Pošta ze Zagory od dobrovolnice Jany Rok se nám přehoupl v nový a naše dobrovolná služba plyne jako voda. Už máme za sebou čtvrtý měsíc. A co se všechno událo? Když zavzpomínám na začátky v Zagoře, nechápu,

Více

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro rodinný život Obsah O nás... 3 Programy v roce 2014 Programy pro rodiny... 4 Programy pro ženy a pro muže... 5 Programy pro mladé a snoubence... 6 Programy pro seniory...

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více