pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou"

Transkript

1 Milí přátelé, salesiánky spolupracovnice a salesiáni spolupracovníci. Rád bych Vás srdečně pozdravil v prvních měsících nového roku 213 z východní části naší provincie, z Ostravy. Každý počátek roku je pevně a neodmyslitelně spjat se salesiánskou rodinou a světci, kteří stáli u jejího zrodu. Hned v úvodu roku jsme slavili svátek naší matky Panny Marie. Don Bosco každý skutek ve své službě mládeži svěřoval naší matce a ta jej doprovázela a dávala mu sílu pro jeho činnost mezi opuštěnou mládeží. Věříme, že i v dnešní době vlaje ochranný plášť Panny Marie nad celou naší salesiánskou rodinou. Již z časů Dona Boska je známo, že každý, kdo vkročí do některého salesiánského domu, je pod zvláštní ochranou Panny Marie. Minulý týden, ve čtvrtek, jsme si připomněli osobnost, která byla Donu Boskovi velkým vzorem v mírnosti a dobrotě, svatého Františka Saleského. Z životopisů Dona Boska víme, že jeho cesta nebyla jen poseta voňavými růžovými květy, ale i ostrým trním a blátem, které od něj vyžadovalo mnoho vlastností, které se učil právě od tohoto savojského světce. Je jasné, že vlastnosti Františka Saleského jsou i dnes v naší společnosti potřebné jako sůl. A konečně poslední lednový den bude celý křesťanský a salesiánský svět slavit našeho otce a učitele mládeže Dona Boska. Je velkým požehnáním, že také k nám do naší vlasti v únoru Don Bosco přijede. Už teď se na toto setkání netrpělivě těšíme a připravujeme. Nedá se ale říci, že Don Bosco v naší zemi do této chvíle nebyl. Don Bosco je živou součástí naší rodiny a je také přítomen v preventivním systému, který nám dal jako velký poklad své pedagogické moudrosti. Jako jedna z hlavních větví salesiánské rodiny jej také máme ve svém znaku. Pokud někdo máte doma spolupracovnické tričko, tak si jej oblečte a všimněte si, kde je na tričku jeho portrét znázorněn. Zjistíte, že je na srdci. Přeji nám všem, abychom Dona Boska neměli jen u našeho srdce na tričku, ale také aby naplnil a rozžíhal naše srdce svým příkladem a láskou, a abychom byli dobrými a radostnými nositeli duchovního DNA našeho otce, přítele a zakladatele a jeho poselství mohli předávat ostatním kolem sebe. Za provinciální radu v předvečer slavnosti Dona Boska Roman Turowski Milí přátelé. Tak tu máme nový rok a s ním také nové impulsy. Od 17. do 2. ledna jsem se v Římě v našem hlavním domě na Pisaně zúčastnil Dnů salesiánské spirituality salesiánské rodiny. Konaly se již po 31., a jak je také tradicí, tématem bylo Heslo hlavního představeného a nástupce Dona Boska Pascuala Cháveze na tento rok: Po vzoru Dona Boska vychovatele, pedagogikou dobroty nabízíme mladým evangelium radosti. 1

2 Tato výzva je velmi silná a dotýká se každého z nás. Všichni jsme poznali Krista a zakoušíme jeho dobrotu a lásku, která nás naplňuje radostí. Stačí, když se toto budeme snažit nabídnout i všem, kteří jsou kolem nás, ať jsou mladí věkem nebo duchem. K tomu nás hlavní představený vybízí a povzbuzuje. Kladl mi také na srdce, abych pozdravoval všechny členy salesiánské rodiny v ČR, ale nejen on, i vaše světová koordinátorka Noemi Bertola vás všechny srdečně zdraví. Tak se k tomu připojuji i já a v novém roce přeji všem salesiánkám spolupracovnicím a salesiánům spolupracovníkům tak jako sv. Pavel: Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! (Fp 4,4) Johny (Komentář Pascuala Cháveze k tomuto Heslu najdete v elektronické podobě na našem salesiánském webu: sdb.cz.) 1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA Ze zápisu z 6. jednání provinciální rady Brno Adresář, web a duchovní cvičení Některá MS ještě nenahlásila duchovní cvičení pro rok 213. Tabulka s nabídkou DC 213 je připravena na webu. Bude zveřejněna na svátek Dona Boska, odkdy také bude možné se na DC přihlašovat. Naleznete ji v ADRESÁŘI, pod novou záložkou AKCE. Upozorňujeme, že poznámka pro organizátora se zobrazí pouze jemu, a ne ostatním účastníkům DC. Pište do ní vše, co potřebujete organizátorům sdělit dieta, nemoc, zvláštní požadavky na ubytování apod. Nová záložka AKCE v Adresáři bude sloužit k přihlašování na všechny akce pořádané PR nebo MS. Právo zakládat a spravovat akce bude mít každý člen MR, PR a správce Adresáře Jan Görig. Formace PR bere na vědomí zahájení předaspirantátu: Ladislav a Romana Šopíkovi z Uherského Ostrohu, MS Slovácko ( ). PR bere na vědomí vznik formačního společenství Slovácko hlavní formátoři Bláža a Víťa Bučkovi, za SDB jej povede P. Libor Všetula. PR se seznámila s myšlenkou Jindřicha Hoňka na vznik místního společenství ASC v Havířově. Prvním krokem by mělo být oslovení havířováků a případně vznik formačního společenství. provinciální rada vítá a podporuje každou snahu o oslovení nových zájemců o členství ve Sdružení konkrétní forma záleží na místních podmínkách a je v kompetenci místní rady, která za ni nese odpovědnost jestli v Havířově vznikne místní společenství ASC ukáže život nechceme budovat umělé struktury Pavel Kvapil bude o postoji provinciální rady informovat Jindřicha Hoňka, další postup projedná s Jindřichem MR společenství Ostrava. Hospodaření za rok 212 a rozpočet na rok 213 PR schválila zprávu o hospodaření za rok 212. PR schválila návrh rozpočtu na rok 213. Dokument je přílohou tohoto zápisu. Setkání provinciální rady s aspiranty a předaspiranty Karlín Program a bližší informace ve zvláštním článku tohoto Zpravodaje 2

3 Apoštolát Je připraveno dotazníkové šetření Apoštolátní aktivity v ASC. Spolupráce s SHM a Festival 213 Kdo by chtěl nabídnout workshop nebo nějakou jinou pomoc na Festivalu 213 v Pardubicích, ať se obrátí na Milana Jandáčka Modlitba za politiky Marika Novotná přichází s návrhem nového apoštolátu PR podpořila její návrh modlitby za politiky a doporučila přizvání ostatních spolupracovníků formou článku na webu a ve Zpravodaji. Úmysl modlitby Prosíme za uzdravení vážně nemocné Sylvie Stodolové. Prosíme za uzdravení P. Janka Ihnáta. Prosíme, aby putování ostatků D. Boska po naší provincii přineslo duchovní požehnání. Prosíme za dary Ducha svatého pro nového prezidenta. Hospodaření ASC za rok 212 Příjmy Výdaje Zůstatek k Nezbeda 2 Příspěvky z místních společenství Příspěvek světové radě Dary misie 26 8 Misie Bulharsko 5 Ostatní dary 29 Doména + adresář Úrok Zpravodaj + formační plán Příspěvky na údržbu chalup Režijní výdaje PR Chalupy režie Světový kongres ASC Setkání se slovenskou PR Pusté Žibřidovice studna Bankovní poplatky 3 39 Apoštolátní projekty 2 Snoubenci projekty DVD heslo + Charta identity Příjmy celkem Výdaje celkem Zůstatek k Celkem Celkem Komentář k výsledkům hospodaření 212 Kl.Jeseň veškeré rekonstrukce byly hrazeny z grantu, celá částka se převádí do r. 213 Projekt Snoubenci nevyčerpána celá částka, převádí se do r. 213 Změnou bankovního účtu postupně dochází k poklesu poplatků a nárůstu úroků, plně se projeví v roce 213. Byla zdárně dokončena akce Pusté Žibřidovice (studna), schválený fin. příspěvek nebyl překročen. Návrh rozpočtu ASC na rok 213 Příjmy Výdaje Zůstatek z r Účelově vázané prostředky Příspěvky z místních společenství 245 Kl. Jeseň Dary celkově misie, ostatní 5 Projekt snoubenci 3 11 Celkem

4 Dlouhodobě podporované projekty Nezbeda 2 Misie Bulharsko 5 Příspěvek světové radě 27 Celkem 97 Fond oprav Fond oprav chalup r Rozpočtové výdaje r. 213 Příspěvek na dny sal. spirituality 2 Tisk Zpravodaje, form. plánu, adresáře 45 Režijní výdaje PR včetně webu 55 Celkem 12 Rezerva Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvky společenství PR stanovila výši příspěvků společenství na rok 213 ve výši 4 Kč na osobu. MS provede platbu za všechny své členy včetně aspirantů na účet / 3, variabilní symbol číslo MS, do PR také děkuje všem společenstvím za ekonomickou solidaritu vyjádřenou placením příspěvků společenství. Prosím všechny místní hospodáře, aby před posláním příspěvků zkontrolovali skutečný počet členů se stavem, který je uveden v adresáři na webu. Pokud stav neodpovídá, prosím o zajištění pravdivého stavu. Věřím, že letos jsou již všechny nesrovnalosti odstraněny. Prosím, abyste nepoužívali při bankovních převodech výraz členské příspěvky. Jednak to není pravda jedná se o příspěvky společenství a pak termín členské příspěvky je nežádoucí z hlediska finančního účetnictví. Děkuji mnohokrát za odpovědnost a trpělivost. Marian Cúth 2. SLAVNOST DONA BOSKA Don Bosco u nás v České republice Vydáno dne Ve dnech února 213 navštíví Českou republiku socha s ostatky sv. Jana Boska, která během tříletých příprav na 2. výročí jeho narození putuje po různých zemích světa. Don Bosco tímto způsobem zavítá do celkem jedenácti měst v Čechách a na Moravě. Dnešní svátek Dona Boska Vydáno dne Dnes si připomínáme svátek Dona Boska velké osobnosti s širokým srdcem plným lásky, Člověka, který byl nesmírně pracovitý a vynalézavý v konání dobra, předvídavý, odvážný a zároveň opatrný a prozíravý. Jeho víra v Boží pomoc a přímluvu Panny Marie je fascinující. S tím kontrastuje otrávenost naší společnosti, korupce a rozkrádání, neschopnost politiků se domluvit. Rostoucí kriminalita, nezaměstnanost, snižování životní úrovně a z toho pramenící nejistota do budoucnosti. Hysterie ohledně církevních restitucí a některé jevy v prezidentských kampaních dávají tušit, kolik negativních věcí je skryto v naší společnos- 4

5 ti. Protože jsme její součástí, jsme tím, ať chceme nebo nechceme, ovlivňování. Pán Ježíš nás varuje a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Mt.24, 12. Don Bosko žil v neméně těžké době války, revoluce, protináboženské politiky, omezování církve, sociální nespravedlnosti a s tím spojené bídy, kriminality a represe. Zažíval nepochopení od úřadů, církevních představitelů i od svých nejbližších. Mnozí, na které spoléhal, odešli a někteří chlapci, kterým pomohl, ho okradli. A přesto jeho láska nevychladla, nerezignoval, nenechal se otrávit a nestáhl se do ústraní. Pasivita a beznaděj k němu nepatřily. Problémy jako by byly hnacím motorem jeho činnosti. Pronásledování a ubližování jeho lásku jen upevňovalo. Svátek Dona Boska a následující putování jeho ostatků v naší vlasti využijme v prosbách, aby se za nás přimlouval. A modleme se za sebe navzájem tak, jak se sv. Pavel modlil za křesťany ve Filipech. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Fil. 1,9 11. Miloš Jansa, rádce pro formaci Srdečný pozdrav a přání k svátku Dona Boska Vydáno dne Milí bratia a sestry, milá saleziánska rodina, pri príležitosti dnešného sviatku svätého Jána Bosca, nášho drahého otca a zakladateľa, vám v svojom mene aj v mene PR ASC posielam radostné blahoželanie. Anton Horváth, provinciálny koordinátor ASC na Slovensku Slavnost Dona Boska v Kobylisích Vydáno dne Včera se po celé zeměkouli v salesiámských střediscích a místech, kde salesiáni působí, slavilo 125. výročí, kdy Don Bosko přišel ke svému Otci, Pastýři a Učitelce. S oslavami nezůstalo pozadu ani Srdce Evropy, jak se říká našemu krásnému hlavnímu městu. Na začátku mše svaté se otec Martin Hobza dotazoval, čím to je, že v jeden obyčejný večer všedního dne je kostel svaté Terezičky tak plný. To proto, že nás tam táhne Kristus. A ke Kristu nás táhne náš zakladatel Don Bosco, jemuž jsme přišli vzdát společné díky za jeho dílo, za celou salesiánskou rodinu. Nechyběla připomínka radosti, kterou měli Boskovi chlapci prožívat, a radostným srdcem být blíž dobrému Bohu. Před závěrečným požehnáním jsme byli všichni vyzváni, abychom si s Donem Boskem užili i nějakou legraci, kterou máme možnost okusit v Salesiánském divadle hned vedle, kam jsme byli pozváni. Před avizovanou legrací jsme si na počest Dona Boska připili a trochu s tím a s oním poklábosili. Před večerní akademií to v předsálí hučelo jako v úlu. I když na podobných akcích není šance pohovořit se všemi známými, mám z takového hukotu vždy ohromnou radost. Loni nám salesiáni připravili celovečerní divadelní kus o životě Dona Boska, který ale spatřil světlo světa (nebo spíše reflektorů) pouze ten jeden večer. Byla to velká škoda, neboť divadlo s úžasnými hereckými výkony nemělo chybu!!! Byli jsme zvědaví, na co se můžeme těšit letos. A zase jsme nemohli být zklamaní. Opět jsme zažili spoustu legrace a obdivovali umělecké výkony všech vystupujících. Taneční nebo hudební vystoupení mladých z oratoře nám brala dech. Troufám si říct, že se divadlem přehnala hudební vichřice. Bacha jsme tam neslyšeli, ale upřímnou radost ze hry určitě! Mě osobně až zaskočilo živé vystoupení Mistra Beana, neboť v podání Martina Hobzy jsem jej ještě neviděl. Jiní už to štěstí mohli mít i vícekrát. Tedy, co na jevišti předvedl otec Martin, to se nedá slovy popsat! To musíte zažít osobně! Jako ve správném M. Bea- 5

6 novi došlo např. i na kytaru, která pustila uvězněnou ruku ve svých útrobách až po několika ranách sekerou... :-) Nakonec na větší divadelní kus došlo i letos. Tentokrát aktuálně a pružně reagoval na nedávné volby. Mladí přemluvili Dona Boska ke kandidatuře na post presidenta a vrcholem vystoupení pak byla závěrečná televizní debata Dona Boska a Leoše Emana. Lidičky, to byla fakt LEGRACE!!! Až se bude blížit slavnostní akademie příští rok, jistě si na ni udělejte čas. Určitě se můžeme už teď těšit na další legraci a nevšední zážitky. Fotky z akademie letošní, myslím si, salesiáni brzy pověsí na svůj web. F. Jakubec Don Bosco navštívil Prahu Vydáno dne Socha s ostatky Dona Boska zavítal v sobotu 2. února 213 do Prahy. Před beznadějně zaplněným kostelem svaté Terezičky sloužil ke cti Dona Boska mši svatou biskupsalesián Kája Herbst. Socha je bronzová a je navržena a zhotovena italským sochařem Maurem Baldessarim. Měří v základně centimetr a je 1,6 metru vysoká. Váží 275 kilogramů. Uvnitř sochy je schránka, která uchovává pravé předloktí Dona Boska. Ostatky do naší vlasti připutují z Belgie. Je zajímavé, že putování ostatků provází řada zvláštních milostí, které známe z životopisů sv. Jana Boska a které se děly zejména při jeho cestách po Španělsku, Francii či Itálii. Dovolím si citovat alespoň jedno svědectví, které nám 16. dubna 212 poslala z Konga salesiánská dobrovolnice Iveta Pešatová: Celým městem, jakožto městem salesiánským, dalo by se říct, teď hýbá jedna věc. A to urna Dona Boska (s jeho ostatky), která dorazila do Lubumbashi koncem března. Navštěvuje všechna salesiánská centra, k nám dorazí v pátek 13. dubna. Je to taková symbolická návštěva zakladatele obrovského díla, které je v Lubumbashi opravdu neskutečné. Člověk by se mohl pousmát nad tím, že se kvůli urně dělá takového povyku. Tuto návštěvu ale provází spousta milostí. Jedna z novicek mi tady v Kafubu vyprávěla, jak se díky Donu Boskovi uzdravila její maminka. Když byla urna v katedrále, tak se ta žena, která měla obrovské problémy s dýcháním a s chůzí, zeptala hlídačů, jestli se může jen letmo dotknout urny. Ti jí to dovolili. Ta žena řekla: Done Bosco, dala jsem ti svoji dceru (ta dcera je salesiánkou), ty mě teď za to uzdrav. No a stalo se. Hned v okamžiku dotyku. Věřte, nevěřte. Každopádně zázraky se děí. Zdroj: Don Bosko navštívil Plzeň Vydáno dne Don Bosco přijede? Až sem k nám do Plzně? Wow! zaznělo každému z nás v hlavě po oznámení této radostné zprávy. A skutečně se tak stalo, doputoval ve večerních hodinách, dne 1. února 213, do Lobez k salesiánům. Nedoputoval však pěšky, ale pomocí transportu označeného poznávací 6

7 značkou EM961 FT, ze kterého vystoupil za pomoci pár šikovných maníků. Přišel do kostela, rozhlédl se a vybral si čestné místo před oltářem. Otočil se k nám čelem a nechal nás na sebe zírat. S tichou radostí spočinul mezi námi, pozorně naslouchal mluvenému slovu, zpíval si s námi společně s hudebním tělesem složeným z Vox Macronix, Quo Vadis a skupinky doprovázející adorace při prvopátečních mších. Nechal nás k sobě přistoupit a předložit před něj naše poděkování a prosby. Trpělivě pózoval při focení s mnohými z nás, načež si vyslechnul i obnovení slibu našich plzeňských salesiánů. Žel, čas neúprosně běžel, Don Bosco pohlédl na hodiny na kůru a viděl, že jeho čas už skoro vypršel, a tak se na nás usmál, rozloučil se a vydal se pomalým krokem zpět do transportu, aby pokračoval v návštěvě dalších míst naší vlasti. Don Bosko nás svojí přítomností vytrhl z všednosti, povzbudil nás v naší práci, podpořil a posílil ducha svého charizmatu v nás a ubezpečil nás, že je stále s námi. Done Bosko, děkujeme za tvoji návštěvu! Johanka Beránková, zdroj: BOSKIÁDA aneb oslava Dona Boska po vesnicku Vydáno dne Nápad uspořádat oslavu svátku sv. Jana Boska pro celou farnost vzešel před 2 roky od našeho společného kamaráda, salesiánského dobrovolníka Jarka Chrásteckého. Tehdy jsme hledali vhodný název pro celou akci, a tak z Don Boskova jména vznikla Boskiáda. Naše farnost Jedovnice je zajímavá tím, že tu působí salesiánští spolupracovníci hned ze tří různých společenství. Je tu zastoupeno společenství Újezd u Brna, Brno Líšeň a Letovice. K tomu naši nadšení dobrovolníci a pan děkan Václav Trmač, který má k salesiánům velice blízko a je prostor pro společné snažení Minulá Boskiáda byla zaměřena na Dona Boska a salesiánskou rodinu, tentokrát jsme se rozhodli spolufarníkům přiblížit salesiánské dílo v českých zemích. Ani jsme nemuseli dlouho přemýšlet a všem bylo jasné, že Fryšták a první český salesián, P. Ignác Stuchlý, budou tím základem, od kterého je potřeba začít. Obrátili jsme se s prosbou o pomoc na salesiány ve Fryštáku. Ti nám s velikou ochotou vyšli vstříc, takže jsme v neděli 27. ledna mohli v Jedovnicích přivítat P. Jana Komárka, P. Františka Bezděka a Štěpána Musila. Obdivujeme jejich statečnost, se kterou se zledovatělými silnicemi a sněhovou kalamitou doklouzali až k nám do Jedovnic. Jsou to praví salesiáni, kteří se nedali odradit ani zimou v kostele ani malou účastí posluchačů z řad dospělých (ti se naopak špatného počasí zalekli). Patří jim veliké díky za jejich ochotu, volný čas i odhodlání jít do akce, která je vždy tak trochu sázkou do loterie. Přijeli vzorně vyzbrojeni dobrou náladou, taky nutnou technikou a spoustou zajímavostí nejen z historie, ale i ze současnosti. Ale než dostali naši hosté slovo, Boskiáda začala jak jinak, než tradičně po salesiánsku scénkou, kterou si připravily děti. Náhle jsme se ocitli s Donem Boskem v zakristii turínského kostela a mohli jsme sledovat, jak si svou láskou a dobrotou získává Bartoloměje Díky divadlu si mohli spolufarníci představit, jak celé dílo Dona Boska začalo. 7

8 Potom je naši hosté z Fryštáku seznámili s počátky salesiánského díla u nás. Představili Staříčka, historii ústavu i současné aktivity. Mladí se mohli nechat oslovit nejen nápady na každodenní využití volného času, ale získali tipy a kontakty pro víkendové akce nebo prázdninová dobrodružství. K vidění zde bylo mnoho zajímavých dobových i současných fotografií i několik videí z prezentovaných aktivit. Zatímco se dospělí vzdělávali v kostele, fara ožila radostným smíchem a nadšením dětí i mládeže (ti se na rozdíl od dospělých dostavili v hojném počtu). Pro obě věkové skupiny zde byly připraveny hry, soutěže a zajímavá zábava. Starší žáci a studenti si osvěžili, jak kdysi jako malí hrávali pexeso. Tato na první pohled jednoduchá zábava však skrývala nelehký úkol. Všichni, kdo chtěli uspět a vyhrát indicie k získání důležitých informací o životě P. Stuchlého, museli vyburcovat všechny svoje smysly. Čekalo je postupně pět stanovišť, kde hledali různé dvojice z nabízených vzorků. Jednou se museli spolehnout pouze na svůj sluch, podruhé hmatem hledali k sobě patřící věci, jindy zase museli zrakem, chutí nebo čichem určit spojitosti nebo rozdíly. Skupina mladších dětí také nepřišla zkrátka. Kluci i holky se mohli vydovádět během různých legračních her, vyzkoušet svůj postřeh a pevné nervy nebo si trénovat svoji zručnost a trpělivost při výrobě malých drobností. Všem bylo mezi kamarády moc dobře a vůbec se jim nechtělo odcházet domů. Během celého odpoledne nechyběly modlitby, písničky, dobrá nálada, ale také občerstvení. Při našem nedostatku vhodných prostor byly horký čaj a káva nutností pro všechny vytrvalce, kteří se nebáli snášet zimu v kostele. A tak jsme si trošinku povzdechli, proč nemá Don Bosko svátek třeba v létě. Odměnou ale pro nás všechny byly spokojené dětské tváře i všeříkající uznání mládežníků: To bylo fakt hustý. Hlavním smyslem celého snažení bylo oslovit a nadchnout mladé a to se Vám, milí přátelé z Fryštáku, podařilo! Někteří se už nechali slyšet, že se do Fryštáku chystají Všichni se těšíme na další Boskiádu, která se snad stane v Jedovnicích tradicí. Chrástečtí, Šebelovi, Málkovi st. i Málkovi ml. a Vančurovi 3. DNY SALESIÁNSKÉ SPIRITUALITY Zveme vás na 8. Dny salesiánské spirituality - přihlašování je zahájeno! Vydáno dne Vážení přátelé, opět zveme členy a příznivce salesiánské rodiny na společné víkendové setkání, během kterého: * se necháme oslovit zkušeností našeho zakladatele sv. Jana Boska * můžeme prožít živé společenství salesiánské rodiny skrze modlitbu, zábavu a prohloubení vzájemného poznání, * budou přednášet Mgr. Martin Hobza SDB, Doc.Dr. Rudolf Smahel, Th,D. SDB a Mgr. Hana Gennertová, FMA * máme možnost sdílet své otázky, postřehy a zkušenosti v rámci našeho společného poslání Tématem setkání bude: PREVENTIVNÍ SYSTÉM DONA BOSKA Setkání se uskuteční ve dnech dubna 213 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. 8

9 Program: pátek v podvečerních hodinách příjezd, ubytování, zahájení, krátký úvod, večerní modlitba a pro zájemce mše sv. sobota přednášky, možnost sdílení a diskuze, mše svatá, společný rodinný večer neděle přednáška, mše svatá, zakončení společným obědem Pro děti a mládež se připravuje alternativní program. Pro mladší /orientačně od 5ti let) a starší děti hry a zábava, pro mládež (orientačně od 14ti let) duchovní program a zábava. Bude záležet na počtu a věkovém složení přihlášených. Cena setkání ubytování: dospělí 165 Kč nebo 225 Kč/noc, děti 6 18 let: 4 Kč nebo 7 Kč/noc, celodenní strava: dospělí: 147 Kč /den, děti do 12 let 73 Kč/den. Kromě toho každý dospělý účastník uhradí účastnický poplatek ve výši 16 Kč (netýká se studentů). Tato částka bude použita na úhradu dalších nákladů spojených se setkáním (pronájem prostor, materiál atd.). Pokud chcete tuto akci výrazněji podpořit, můžete tento poplatek zvýšit podle vašeho rozhodnutí. Pokud máte chuť zapojit se během setkání mezi muzikanty, vezměte s sebou hudební nástroj a uveďte to prosím do poznámky v přihlášce. Taktéž do poznámky uveďte informaci o vašich dětech zda (v jakém počtu) se zapojí do dětského či mládežnického programu. A podle vaší potřeby další informace, které potřebujete sdělit (zvláštní požadavky k ubytování či stravě...). A teď důležitá informace: Přihlašujte se elektronicky na nejpozději do 15. března 213. Přihlášky zpracovává a eventuelní dotazy k přihlašování řeší: Alena Šerá, 1. května 1127, Brumov-Bylnice. Kontakt najdete na přihlášce. Moc vás prosíme o dodržení termínu. Nesmírně nám tím usnadníte práci a organizaci. Předem díky. Přihlášeným účastníkům budou po uzávěrce přihlášek rozeslány podrobnější informace. Za přípravný tým se na setkání s vámi těší Zdeňka Kůsová, FMA 4. DUCHOVNÍ CVIČENÍ Termíny duchovních cvičení a nové změny v přihlašování Vydáno dne Milí přátelé, dnešním dnem spouštíme nový způsob přihlašování na Duchovní cvičení a jiné akce. V polovině listopadu 212 jsme se rozhodli úplně přepracovat a hlavně zjednodušit způsob zadávání termínů DC, jejich řazení a průběžné doplňování. V předchozím systému to bylo víceméně neřešitelné (nebo velmi pracné. vlastně to celé vždy předělat a uspořádat). Při této rozsáhlé změně jsme chtěli přinést i zlepšení a zjednodušení v přihlašování na DC vám všem a zároveň také rozšířit možnosti využití pro další akce (setkání aspirantů v Karlíně, společné duchovní obnovy, atd.) Celý systém přihlašování chceme ještě na základě vašich zkušeností s používáním průběžně doladit. Pokud budete mít věcné připomínky, tak je prosím zašlete na ascczech.cz. Pevně věříme, že tato změna bude přínosem nám všem a že společně překonáme počáteční nedokonalosti. Chtěl bych také poděkovat spolutvůrcům, kteří mi pomáhali, a to jsou: Jan Tomiga, František Hynek, Jan Görig a hlavně Jan Görig ml., který celou změnu v adresáři v krátkém čase naprogramoval. Miroslav Málek, správce webu, adresáře 9

10 Datum konání Organizátoři Exercitátor Stanislav Strnad P. Leoš Ryška SDB Jan Dvořák P. Josef Daněk SDB Antonín Fajstavr P. Josef Šplíchal SDB Karel Kroupa P. Josef Kopecký,st. SDB Josef Pospíšilík P. Jan Komárek SDB Pavel Kupčík P. Pavel Kuchař SDB Jan Rabiňák P. Josef Šplíchal SDB Jaroslav Podval P. Antonín Nevola SDB Stanislav Větrovský P. Jan Komárek SDB Leo Žídek P. Ladislav Hubáček Zdeněk Mrázek P. Josef Šplíchal SDB Roman Turowski P. Josef Kopecký ml., SDB Václav Diviš P. Zdeněk Jančařík SDB Viktor Drlík P. Josef Kopecký,st. SDB Dospělí Děti Cena Místo konání 18 Kč 8 Kč 6 Kč (+ jídlo) 7 Kč Lipiny 18 Kč Svatý Hostýn Manželé mají samostatný pokoj se soc.zařízením. Kojenců je možno i více, pokoje to umožňují. Možnost dvoulůžkových pokojů bez soc.zařízení; levnější o 5 Kč(noc) nutno zavolat nejpozději měsíc před termínem DC. K dispozici jsou též nějaké jednolůžkové pokoje se soc.zařízením(4). Máš-li zájem ozvi se. Standa Rajhrad, klášter Sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova Od úterý do soboty, odjezd v neděli. Svoboda nad Úpou DIS Fryšták Na DISu je 1 pokojů se sociálním zařízením, ty budou přiděleny prvním 1 párům, které se přihlásí. Ostatní budou mít pokoje se společným sociálním zařízením. Cena za všechny pokoje je stejná. 18 Kč Újezd u Uničova bývalý klášter kapucínů úterý až neděle, přísnější mlčení cca 2 Kč (dle možností) Klášter Benediktinek Bílá Hora (Praha 6) 1 pokoj v přízemí má bezbariérový přístup, každý pokoj má své sociální zařízení. 17 Kč Klášter trapistek Naší Paní nad Vltavou v Poličanech 13 Kč Kukleny, Hradec Králové 14 Kč Český Těšín 7 Kč Lipiny u Tožice 13 Kč Újezd u Uničova 2 Kč Kapucínský klášter v Praze na Loretě 12 Kč Zdice (fara) vlastní spacáky ( duchny )

11 Jan Kapounek bude upřesněno Jiří Med P. Josef Klinkovský Jiří Rezek P. Vojtěch Sivek SDB Jana Vejtasová P. Jan Komárek SDB Stanislav Strnad P. Josef Kopecký,st. SDB Petr Křenek P. Jan Vývoda SDB Jindřich Solovský P. Pavel Strejček SDB Jiří Šárka P. Evžen Rakovský SDB Stanislav Čihák P. Josef Kopecký ml., SDB Miroslav Staněk P. Jan Stuchlík SDB Pavel Česal bude upřesněno Josef Bernard P. František Blaha SDB Petr Nečas P. Petr Cvrkal SDB cca 18 DIS Fryšták; vhodné pro rodiny s dětmi 19 Kč (záloha 7 Kč) Vranov u Brna Cena je včetně plné penze. Ubytování ve dvoulůžkových pokojích. Sociální zařízení v každém pokoji. Možnost ubytování v jednolůžkovém pokoji s příplatkem 6 Kč. Záloha je nevratná a činí 7 Kč za osobu. Zálohu je možno zaplatit složenkou do na naši adresu: Jiří Med, Bosonožské nám. 17, 642 Brno 42 nebo převodem na účet KB č / Kč Horní Blatná bude doplněna Volfířov u Dačic fara 18 Kč Svatý Hostýn pozn. viz výše cca 16 Kč 2 Kč Jiřetín pod Jedlovou Vilémov u Litovle Ubytování je zajištěno v Gorazdově centru ve Vilémově, k dispozici jsou dvou lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařížením a kaple. 8 Kč Lipiny u Votic; duchovní cvičení také pro členy SHM 17 Kč 18 Kč Klášter trapistek Naší Paní nad Vltavou v Poličanech Každý účastník může být ubytován samostatně, pokud si nepřeje ubytování v páru (připište prosím tento požadavek do poznámky při přihlašování na DC). Klášter Matky Boží v Novém Dvoře u Toužimi DC se specifickým řádem, s naší účastí na modlitbách bratří (dobrovolně i na práci), mimořádně krásným a vznešeným prostředím, s příležitostí, ale i předpokladem ztišení, a se zajištěnou stravou. Důraz na dodržování ticha v prostorách kláštera. 6 dvoulůžkových a 7 jednolůžkových pokojů pro manž. páry a muže (ženy samostatně nelze!) Příjezd v úterý možný i pozdě večer, začátek v 6.3. Dotazy rád zodpovím: 16 Kč Jiřetín pod Jedlovou 18 Kč Neratov Nestandardní termín od pátku (s příjezdem ve čtvrtek v 18 hod) do pondělí poledne. 15 Kč Kostelní Vydří klášter

12 5. FORMACE Karlín 213 setkání s Provinciální radou Vydáno dne Provinciální rada zve všechny aspiranty, předaspiranty a vedoucí formačních společenství na společné setkání. Setkání se uskuteční u sester salesiánek: Vítkova 12, Praha-Karlín Motto: AŤ SE TI ŽIVOT SALESIÁNA SPOLUPRACOVNÍKA POVEDE. Program zahájíme v pátek ve 2 hod. modlitbou večerních chval, příjezd možný od 18 hod. Páteční večer bude v duchu vzájemného poznávání, který bude zakončen společnou modlitbou a večerním slůvkem. V sobotu pak zahájíme v 9 hod. Co můžete očekávat: Přednášku s krátkým zamyšlením na výše uvedené motto. Společnou besedu na téma: prožívání salesiánského ducha. Diskusní skupinky na téma: jak vnímám svoji formaci a jak nakládám se svým časem? Předpokládaný závěr setkání je v sobotu v 17 hod. Pro mimopražské je možnost ubytování v místě. Nezapomeňte spacák, přezůvky, případně něco dobrého ke kávě. Přihlašujte se prosím nejpozději do Přihlašování na (Přihlašování předaspirantů zajistí jejich formátoři nebo místní společenství ke kterému patří. Využijete k tomu možnost Přihlásit nečlena ASC ) Za provinciální radu Vojtěch Tošovský POZOR!!! Při přihlašování prosím každý uveďte v Poznámce pro organizátora : požadavky na noclech ANO / NE (spacák s sebou) požadavky na stravu ANO / NE (Pá večeře, So snídaně, So oběd) Při přihlašování předaspirantů uveďte prosím ještě formační (místní společenství) + formátky 6. APOŠTOLÁT Apoštolátní aktivity v ASC dotazník Milí spolupracovníci, před devíti lety (v roce 24) jsme vyplňovali Apoštolátní tabulky, aby se zmapovala činnost Salesiánů spolupracovníků, nabídla možnost spolupráce těch, kteří se věnují podobnému apoštolátu a tím posílila i rodinnost. O výsledcích nás informovali Josef a Ivana Bernardovi ve Zpravodaji č. 75. Provinciální rádcové se rozhodli udělat podobné mapování opět. Co nás k tomu vede? Jsme APOŠTOLÁTNÍ společenství. Chceme zjistit, kam nás Duch svatý směřuje, co je v současné situaci pro nás spolupracovníky v apoštolátní činnosti podstatné a co může přispět k jejímu zkvalitnění. Co je ale nové? Tuto apoštolátní činnost bychom chtěli zaznamenat i do našeho Adresáře ASC pro možnost vzájemné spolupráce. S rozborem výsledků Vás následně seznámíme. A jak na to? Pro vyplnění dotazníku Apoštolátní aktivity v ASC je nutné se přihlásit do Adresáře ASC. Tam je umístěn červený odkaz Vyplňte prosím tento dotazník, kterým se vstoupí do dotazníku. Na konci dotazníku stiskněte tlačítko Odeslat, údaje budou zaznamenány do tabulky a hned může vyplňovat dotazník další osoba. Za každou osobu by měl být dotazník vyplněn pouze jednou. 12

13 Prosíme o vyplnění dotazníku do konce března 213 v elektronické podobě. Pokud je to pro někoho neschůdné, pomozte si prosím v místním společenství. Odpovědi každého z nás jsou důležité. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na výsledky. Za provinciální radu Pavel Janek, rádce pro apoštolát 7. MODLITEBNÍ MOST Prosba o modlitbu za Tomíka aktualizováno Vydáno dne Milí přátelé, moc děkujeme za vaši podporu. Náš Tomík v pátek ukončil pobyt v brněnské nemocnici, kde ho rehabilitují, aby časem mohl chodit, dá-li Bůh. Problémem zůstává trvající bolest hlavy a kolen. Prosím, vzpomeňte na nás v modlitbě. Ode dneška začínáme bojovat doma. Jana a Pavel Dvořákovi Prosba o modlitbu za Tomíka Dvořáka aktualizováno Vydáno Milí přátelé, ozýváme se po určitém čase a děkujeme za vaše modlitby. Věříme, že nás i Tomíka nesou Doktoři neví, co s Tomíkem. Podle všech možných výsledků hlava nemá co bolet a zatuhnutá kolena a bolest v nich si neumí vysvětlit. Toma hodně trápí neustálá bolest hlavy a přidala se nespavost. Nohy se pomaličku zlepšují. Do školy nechodí, je v 9. třídě. Některý den je líp, některý hůř, hodně záleží na stavu jeho hlavy. A tak bojujeme dál. Zůstávejte s námi. Zdraví Jana a Pavel Dvořákovi Nepřestávejme se modlit za Sylvii Stodolovou Vydáno dne Po nějakém čase znovu přináším pár informací o Sylvii Stodolové a znovu se obracím s prosbou o modlitbu. Situace se nijak nezměnila, ba naopak, zdá se, že průběh nemoci je stále složitější. I odborná pracoviště (Psychiatrická léčebna v Havlíčkově Brodě, v Brně, v Praze, i jejich odborníci) jen bezmocně krčí rameny a naprosto si nevědí rady. Situace je o to složitější, že se blíží okamžik, kdy Sylvie dosáhne 18 let a bude o sobě i svém zdravotním stavu rozhodovat sama. Už teď jen očekává, až tento den nastane a podepíše revers. Co bude následovat, si lze domyslet. Její blízcí i její okolí se již nyní obávají o její život. Všichni v jejím okolí jsou bezradní a zoufalí. Nezbývá než prosit o zázrak. Nic jiného už si totiž jako řešení neumím představit. Nevím, co tím chce Pán říci nebo na co tím ukazuje, ale věřím už jen v sílu modlitby, o kterou vás všechny tímto znovu prosím. Zdravím všechny. Standa Větrovský, společenství Sebranice Chtěl bych poděkovat všem, Vydáno dne kteří se jakýmkoli způsobem angažovali v mém případě, zvláště těm, co mě navštívili po tom, co jsem se dostal do blízkosti smrti. Při náhodné kontrole na alergologii se doktorovi výsledky na spirometru nezdály a nezdála se mu ani moje noha. Nechal mě ultrazvukem vyšetřit a tam zjistili, že 1 cm pod třísly mám 7 cm trombózu, která vystřeluje do plic částečky, kde se v hlavní větvi pohybuje utržený kus. Trombóza je jako trabant, náraz znamená kousky a ty potom ohrožují. Alergolog byl zděšen a já na druhý den vyšlapal kopec k boromejkám pod Petřín. Tam po přečtení diagnózy mi už nedovolili udělat ani krok. Všude mě vozili a ihned umístili na jednotku intenzivní péče. Byl jsem klidný a uvědomoval jsem si, že jsem na hranici smrti. K této zemi mě nic nepoutalo, spíše bych volil druhou stranu. Kladl jsem si otázku, pro co 13

14 se mám rozhodnout? Kdybych volil druhou stranu, tak by to mohlo být sobecké, možná útěk z boje. Tak jsem si říkal, že ať to rozhodne Bůh. Nakonec to dopadlo tak, že jsem tady. V úterý večer před odchodem do nemocnice jsem měl u Terezičky mši za dívku, která na trombózu zemřela. Měla zlomeninu nohy. Velký pocit vděčnosti chovám vůči těm, co mě navštívili, protože vím, jak je těžké přerušit všechno a jít do kopce na návštěvu. Počet návštěvníků mě šokoval. Modlitba za uzdravení mi dělá problém, když vidím, jaké hlouposti uzdravení potom dělají. Bylo to v předvečer šedesátiletého výročí úmrtí pátera Ignáce Stuchlého. Každý den dnes lépe chápu jako dar Boží. Těm, kteří se pro mne angažovali, vyprošuji Boží požehnání, nejenom na počtu dětí, a vybízím je, aby se naučili těšit do nebe, a když dobu odchodu odevzdají Pánu, tak je nikdy nevezme v dobu nevhodnou. Jan Ihnát Prosba o modlitbu za uzdravení Tomáše Vydáno dne Milí přátelé, v těchto dnech v naší vlasti putuje relikvie Dona Boska. Na jeho přímluvu vykonal Bůh v salesiánské rodině mnoho pro spásu duší, včetně zázraků. Chci vás tedy poprosit při této příležitosti o modlitbu za uzdravení mého manžela Tomáše, který už 4 roky žije s těžkými následky po mozkové příhodě. Zúčastníme se s Tomem uctění relikvie Dona Boska v neděli 1.2. ve Zlíně s vírou, že Bůh je mocný pro zázrak i pro dar síly snášet každodenní tíhu života. Zdraví a děkuje Olga Kvapilová CUSTODI VIGILI Bdělí strážci Vydáno dne Milí přátelé Spolupracovníci, chtěla bych vás dnes informovat o záměru pomoci křesťanským politikům v jejich nelehké práci, již mnozí vnímají jako své povolání poslání, kterým zde na zemi mají spolupracovat s Božím vedením. V naší době je toto poslání takřka misijní a to zvláště v místech, kde se tito křesťané pohybují. S trochou nadsázky se dá říci, že právě křesťanští politici jsou dnes jedněmi z nejopuštěnějších a opravdu tak trochu žijících na okraji společnosti nikoliv po hmotné stránce, ale po společenské určitě. Nekřesťané je vnímají trochu jako exoty, protože jsou křesťany, křesťané zas proto, že jsou politiky. Jelikož již pátým rokem pracuji s politiky, vnímám obtížnost jejich rozhodnutí i potřebu podpořit je jak modlitbou tak i hledat způsoby faktické pomoci. Již rok a půl se rýsuje možnost zapojit se do nově vznikajícího apoštolátu, který vám chci, po projednání s provinciální radou ASC, představit: CUSTODI VIGILI (Bdělí strážci) Společnost pro doprovázení politiků. Tři způsoby pomoci: Pro farnosti, řády a společenství možnost pravidelné modlitby za konkrétní politiky, vždy za toho, kterého si modlitební skupina vybere. Osobu politika je možné po určité době (zpočátku po třech letech, časem snad po dvou až bude skupin víc) změnit. Modlitbu je možno si zvolit podle domluvy. Z konkrétních moditeb jsou k dispozici dvě svatováclavské modlitby, z nichž jedna byla vydána ČBK v roce 21, druhá (pravděpodobně také ČBK) v roce 211, je možno rovněž zvolit modlitbu následující, která je sestavena přímo pro politiky a ty, kteří je chtějí svou pomocí podpořit: 14

15 Milosrdný Otče, Pane nebe i země. Pro zásluhy tvého Syna Ježíše Krista daruj mi svého Svatého Ducha. Dopřej, ať se každý den znovu rozhoduji pro život s Tebou. Dej, ať nepodlehnu pokušení peněz, slávy nebo moci a stanu se tak dobrým příkladem pro lidi v mém okolí, zvláště pro ty, kteří mají moc, slávu a peníze. Amen. Maria, Pomocnice křesťanů, oroduj za nás. Druhý způsob je rozšíření předchozí modlitby mezi politiky a celý národ. Modlit se ji může každý, kdo vnímá možnost takto pomoci mocným, slavným a bohatým našeho národa nebo sám sobě. Třetím způsobem činnosti je pořádání duchovních cvičení (exercicií) specielně pro politiky, duchovních obnov a duchovního doprovázení politiků se zapojením zpovědníků, kteří politice a politikům rozumí. S tímto souvisí i odborná příprava pro doprovázející. Pokud má někdo zájem se zapojit do kteréhokoliv způsobu pomoci, prosím, kontaktujte Marii Novotnou na tel.: , mail: nebo Výzva k modlitbě a postu za Církev na Slovensku Vydáno dne Bratia a sestry, na výzvu otca provinciála SDB sa obraciam aj na vás s prosbou o pripojenie sa k našim modlitbám a pôstu. Anton Horváth, provinciálny koordinátor ASC na Slovensku Drahí členovia saleziánskej rodiny na Slovensku. Na poslednej konzulte sme hovorili a potom som napísal aj v úvodníku do februárových vnútorných správ: Na poslednom zasadnutí Konferencie vyšších rehoľných predstavených sme sa dohodli, že iniciujeme výzvu na modlitbu, pôst a konanie pokánia za Cirkev na Slovensku, za riešenie krízy. Ako zasvätené osoby chceme aj takto prispieť k riešeniu zložitej situácie, ktorá vznikla. Tak navrhujem, aby každá komunita si určila jeden deň v každom mesiaci, keď sa bude modliť a postiť za Cirkev na Slovensku. Môže do toho zapojiť aj širšie spoločenstvo, či už farské, alebo mládežnícke, môže na tento úmysel slúžiť sväté omše, konať adorácie... Konkrétnu realizáciu nechávam na zváženie každej komunite. Chcem len, aby sme vo februári začali. Chcem vás o tom informovať a taktiež pozvať do tejto iniciatívy. Začiatok pôstu sa mi zdá najvhodnejší čas. Aj takto sa zjednoťme ako jedna rodina. Karol Maník SDB, provinciál 8. SPOLEČENSTVÍ SE PŘEDSTAVUJE Společenství ASC Hradecko (51) Byla jsem požádána, abych napsala něco o našem společenství. Tak začnu od začátku. O existenci Sdružení salesiánů spolupracovníků jsme se dozvěděli v hluboké totalitě prostřednictvím sestry FMA Marie Zímové, která zprostředkovala ještě se sestrou Janou Tauchmanovou a Maruškou Huškovou výuku náboženství v rodinách koncem 7. let minulého století. V roce 1984 nám byl představen živý spolupracovník Láďa Traxler z Pardubic. Nevěřili jsme totiž v té době, že společenství existuje, a proto jsme se dožadovali jeho předvedení. Kandidáty na spolupracovníky byli tehdy manželé Huškovi, Anička a Ruda, Malých, Olda a Nela, a Markovi, Petr a Stáňa. Všichni jsme se postupem let stali oficiálně salesiány spolupracovníky. 15

16 Scházeli jsme se po bytech. První kněz, který si nás vzal na mušku, byl P. Josef Kopecký st. Budiž mu dodnes čest a sláva. Dokázal nás opravdu přesvědčit o dobru věci. Původní společenství mělo název Hradubice. Všem nám byli formátory manželé Traxlerovi z Pardubic, u kterých jsme se scházeli. Do společenství patřili ještě Peterkovi, Vláďa a Monika. Později Ochovi, Tomáš a Hanka, Nováková Jarmila, a Vaňková Jaroslava z Pardubic. Časem odešli do společenství Podorlicko manželé Malí, Olda a Nela s páterem Jaroslavem Mikešem, který odešel z HK do Nového Hrádku. V 9. letech společenství pokračovalo. Dalším spolupracovníkem se stal Venda Pácal, který vydatně pomáhal při přestavbě domu sester FMA v Kuklenách. Po čase se počet spolupracovníků zvýšil o manžele Šetřilovy, Jendu a Marušku. My spolupracovníci z Hradce Králové jsme se setkávali pravidelně každý měsíc. S Pardubickýma společně asi 2x do roka, dle jejich možností, až do září 21, kdy už nás bylo asi 2. Tehdy vzešel od Pardubických návrh, abychom se rozdělili, na Hradec a Pardubice. Společenství Hradecko má v současné době 13 trvalých členů ASC. A. a R. Huškovi, M. A J. Šetřilovi. S. Marková, M. a J. Šimonovi (přešli k nám z Náchoda), K. a S. Havlíčkovi (přestěhovali se do Střezic u HK). V. Pácal (pro nemoc se nezúčastňuje setkání), a dlouhodobí věrní přátelé, Jirka a Lidka Vrbovi, a Láďa Traxler z Pardubic. Našim delegátem je P. Jan Komárek. Setkáváme se pravidelně každý měsíc v některé z rodin, vždy v HK. Jsme převážně důchodci, věkový průměr snižují pouze Havlíčkovi a Šimonovi. Každé setkání se modlíme breviář a modlitbu šťastné smrti. Probíráme Formační plán, někdy bouřlivě diskutujeme. Také si vylijeme své dušičky, když jsou kolem nějaké problémy, a s ostatními je řešíme. Na setkání se každý měsíc moc těšíme. Vzájemně se obohacujeme a nabíjíme do dalších dnů. Jsme přáteli i mimo setkávání. Formace sal. spolupracovníka velice ovlivnila náš duchovní život, přinejmenším tím, že našim dětem, vnukům, přátelům a lidem, kteří v určitou chvíli, kterou předem neznáme, od nás něco očekávají, můžeme něco dát. Ať už jde jen o povzbuzení, vysvětlování a názor, nebo o přímou pomoc. Myslím, že mohu za všechny říct, že jsme vděčni těm, kteří nám umožnili vstup do salesiánské rodiny. Za sebe pak děkuji Bohu za tak nezasloužený dar. Za Hradeckou ASC rodinu Stáňa Marková (Díky!!!! Sazeč ;-)) 9. SALESIÁNSKÁ RODINA Hlavní představený salesiánů vydává tzv. STRENNU heslo na rok 213 Vydáno dne Letošní téma zní: Po vzoru Dona Boska vychovatele, pedagogikou dobroty nabízíme mladým evangelium radosti. Drazí bratři a sestry Salesiánské rodiny, druhý rok tříleté přípravy na dvousté výročí narození Dona Boska bude zaměřen na jeho pedagogiku. V roce 212 jsme soustředili pozornost na jeho životní příběh a snažili se lépe pochopit, jak byl celý jeho život ovlivněn přednostní láskou k mládeži. K tomuto cíli upřel všechny své síly právě proto, že v tom rozpoznal poslání, jež mu svěřil Bůh. Píše ve svém úvodu Don Pascual Chávez Villanueva. 16

17 Z obsahu: Úvod / Znovu objevit preventivní systém / Znovu o poctivém občanu a dobrém křesťanovi / Vrátit se k mladým s větší odborností / Výchova srdcem / Konkrétní závazky pro salesiánskou rodinu: 1. Evangelium radosti; 2. Pedagogika dobroty; 3. Výchova je záležitost srdce; 4. Formace poctivého občana a dobrého křesťana; 5. Salesiánský humanismus; 6. Preventivní systém a lidská práva; 7. Co je třeba si přečíst / Závěr / Když sis myslela, že se nedívám STRENNA 213 je ke stažení na webu. Překlad: P. Ladislav Heryán SDB P. Josef Kubín Člověk v nesprávné době na správném místě Vydáno dne Ve čtvrtek 13. prosince 212 se u příležitosti stého výročí narození salesiána Josefa Kubína konala vzpomínková slavnost v kostele sv. Kříže v Praze. Přišlo a přijelo z různých koutů republiky plno pamětníků, především bývalá mládež od sv. Kříže. Slavnostního setkání se zúčastnila i jeho rodná sestra Teodora z kongregace Nejsvětější svátosti. Mše svatá byla sloužena pomocným biskupem Karlem Herbstem, koncelebrující byli provinciál P. Petr Vaculík a P. Janko Ihnát. Homilie se ujal P. Janko, který otce Kubína velmi dobře znal, přiblížil nám nelehký život P. Kubína, jeho cestu ke kněžství a společné roky u sv. Kříže. Otec Kubín byl velkorysý grand a estét. Než se stal knězem, pracoval jako bankovní úředník. Měl smysl pro krásu a vystupoval vždy s určitou noblesou, šarmem, klidem a zároveň s pokorou a zbožností. I při mši svaté dbal na důstojnost a krásu liturgie. V období Pražského jara v kostele sv. Kříže, kde byl rektorem, umožnil pravidelné čtvrteční scházení starší mládeže (převážně středoškoláci a vysokoškoláci). Oficiálně byla mládež vedena jako pěvecký sbor, ale to byla jen krycí aktivita, za kterou P. Kubín jako rektor kostela nesl odpovědnost. A i v tom spočívala jeho velká odvaha a důvěra v Boží pomoc. Protože kdyby to tenkrát někdo udal, mohl z toho být velký malér. V době normalizace se musela řada rozjetých aktivit utlumit. A akce u sv. Kříže skončily s přeložením P. Kubína do hřbitovního kostela sv. Rocha na Olšanech. Tehdy s humorem říkával: Mám největší farnost v Praze, má milion lidí, ale bohužel už mrtvých. Ale to vše a spoustu dalších zajímavostí, příhod a důkazů o jeho statečnosti při výsleších se dozvíte v knize JOSEF KUBÍN, člověk v nesprávné době na správném místě, kterou obětavě (a patří jim zato velikánský dík), s velkou pečlivostí a láskou, vytvořili manželé Milan a Hanka Jandáčkovi z Nového Města nad Metují spolu s hlavním motivátorem a rádcem P. Jankem Ihnátem. Pro vytvoření této nádherné vzpomínkové knihy na P. Kubína museli manželé Jandáčkovi vynaložit ohromné úsilí, aby vyhledali, oslovili a vyslechli množství Kubínových přátel, příbuzných a salesiánů. Nashromáždili tak velké množství dokumentačního materiálu, který všechen nemohl být využit v uvedené knize, a proto se rozhodli ještě sestavit stálou putovní výstavu o životě P. Josefa Kubína, která bude k dispozici v sídle salesiánské provincie v Praze v Kobylisích. Za pamětníky Eva Fiřtová, ASC 13 Praha-Jih Šedesát let od úmrtí P. Ignáce Stuchlého Vydáno dne ledna si salesiáni v České republice připomenou 6 let od úmrtí pátera Ignáce Stuchlého. Zemřel v sobotu 17. ledna 1953 ve věku 83 let. Bez jeho víry a odvahy trpět, pokořovat se a vydávat do krajnosti by tady nikdo z nás nebyl. Páter František Míša jed- 17

18 nou řekl, že don Stuchlý udělal dva velké zázraky. Prvním bylo to, že salesiánské dílo vydupal z ničeho a v tak pozdním věku. Druhým bylo to, že ho založil tak dobře, že ho nezničil ani nacismus ani stalinistický komunismus. Na ten třetí zázrak se čeká. Ten má být to, že dílo bude existovat i v budoucnu. Snad nikdo ze salesiánů víc než já si neuvědomuje, za jak vysokou cenu dnes existujeme. Don Stuchlý přijel do Perosa Argentina v lednu Bylo mu skoro 56 let. Když přijel na Moravu, bylo mu 58 let. Situace církve v České republice byla žalostná. Do mnoha věci nemohl mluvit. Materiál, který dostával, nebyl vždycky takový, ze kterého se dělají hostie. Jeho řeč byla pro kluky směšná, po příchodu na Moravu už začínala velká hospodářská krize (1929). On to všechno musel uživit a peníze vyžebrat. Kdo na něco žebral, tak dobře ví, co to znamená, ta nejistota, a chodit žebrat u lidí různých nálad a typů. Potom v roce 1938 přišla německá okupace, nejistota a teror. Přitom věděl, že musí lidi vychovávat a položit dobré základy. Nikomu neuškodit, ale umět říci jasné ne, není to lehká věc. Lidé nezralí a nestálí se často nadchnou a působí tak zbožně, že svatý Alois je proti nim nula. Po válce byl krátký oddech a stalinismus si nezadal s nacismem. Salesiáni uvěznění a mnozí na mnoho let a celé dílo v troskách. V roce 195 měla česká salesiánská inspektorie 261 členů 71 kněží, 25 bohoslovců, 32 koadjutorů, 4 kleriků asistentů, 67 kleriků filosofů, 21 noviců kleriků a 5 noviců koadjutorů. Tato čísla by bez odvahy a Abrahamovy víry Ignáce Stuchlého nebyla. Don Med na konci Knihy Víry říká: Snad pro jeho dětinskou poslušnost Bůh žehnal českému dílu mimořádně. Don Stuchlý za největší dar ve svém životě považuje to, že mohl poznat Dona Ruu, Dona Beltrami, kardinála Cagliera atd. Nejen, že je poznal, ale vždycky se snažil přemýšlet a jednat tak, jak jednali oni. České dílo zakládal v pozdním věku, proto víc uměl chápat to, co je podstatné. K tomu přidáme i utrpení nespravedlivě odsouzených salesiánů a vyjde nám strašně vysoká cena, za kterou dnes existujeme. Když ani nacismus ani komunistický stalinismus nezničili salesiánské dílo, jak to, že doba svobody ho ničí? Doba svobody ho neničí, ale don Stuchlý jednal tak, jak to viděl u věrných kopií Dona Boska. Slavné výročí narození Dona Boska by mělo být pro nás impulsem sestoupit k tomu, co je podstatné, co vlastně Don Bosko chtěl. Co v moderních dějinách lidi zničilo nejvíce, byly bludy. Blud je nepravdivé vidění, často se spojuje s násilím. Když mi jeden salesián domlouval, že jsem jediný, kterému vadí, že salesián XY věčně přespává u své přítelkyně, tak jsem si jenom poťukal na čelo a řekl, že to je cesta ke konci salesiánského díla. Takových bludů bych mohl jmenovat víc. Život plodí život. Tam, kde život není, tak to, co je mrtvé, život vyhodí, kam patří. Co táhlo k salesiánům za dona Stuchlého, byl rodinný duch. Zodpovědnost za třetí zázrak má každý. Není pravda, že nejsou povolání. Bůh do svých služeb volá tolik lidí, kolik doba potřebuje, ale co schází, jsou lidé, kteří by byli fascinováni Bohem, pro které by Bůh byl největší radostí a láskou, kteří by se mu dali cele. Nejsou lidé, kteří by hořeli. Salesián, který věčně přespává u své přítelkyně, nikoho nenadchne, a pokud ano, tak to bude určitě někdo psychicky labilní zapalte večer svíčku a modlete se, aby každému z nás dal Bůh srdce, které by hořelo takovou láskou k Bohu a k lidem jako srdce Ignáce Stuchlého. P. Jan Ihnát P. Ignác Stuchlý Staříček P. Ignác Stuchlý se narodil ve slezské Boleslawi 14. prosince V září 1891 začal v Olomouci u dominikánů studia teologie, která však musel přerušit. V září 1894 přijíždí k salesiánům do Turína, v srpnu 1895 vstupuje do noviciátu a pokračuje ve studiích. 18

19 V listopadu 191 přijímá kněžské svěcení. V říjnu 191 opouští své italské působiště v salesiánském konviktu v Gorici a přijíždí do slovinské Lublaně s úkolem dostavět zde kostel a pečovat o salesiánský ústav. Tuto práci mu značně zkomplikovala první světová válka. Po jejím skončení je P. Stuchlý poslán za prefekta do Veržeje, ale po dvou letech se vrací do Lublaně dostavět kostel. To se mu podařilo až v roce1924. O rok později byl poslán do italské Perozy, kde žilo v salesiánské komunitě i několik Čechů, a kam byli na salesiánskou formaci posíláni chlapci z Československa. V té době začíná v Československu zájem o příchod salesiánů. Po rozmanitých peripetiích kupují salesiáni ve Fryštáku klášter od sester Neposkvrněného Početí. Časně zrána 28. září 1927 sem v čele s P. Stuchlým dorazilo z Perozy 17 chlapců a 3 salesiáni. Dílo se brzy rozrostlo a P. Stuchlý, který si mezitím pro svou bílou hlavu vysloužil od Fryštačanů přezdívku Staříček, se zasadil o vybudování dalších salesiánských ústavů v Československu (Ostrava, Praha, Brno, Pardubice ). 15. září 1935 byl Staříček jmenován inspektorem nově zřízené samostatné české Salesiánské provincie. V průběhu druhé světové války bylo několik salesiánských ústavů zabráno nacisty. V polovině srpna 1943 musel být vyklizen také fryštácký dům. Sloužil nacistům jako domov pro vybombardovanou mládež z Hamburku a posléze jako základna maďarských vojáků. Po válce se Fryšták opět stal sídlem salesiánského aspirantátu. V roce 1949 se prudce zhoršilo už tak podlomené Staříčkovo zdraví, 5. března 195 dostal ve Fryštáku záchvat mozkové mrtvice. Od té doby byl upoután na lůžko. V noci ze 13. na 14. dubna před půlnocí byli salesiáni vzbuzeni policií a milicí, která obsadila dům, a posléze deportováni na různá místa. Staříček byl posléze umístěn do domova důchodců v Lukově poblíž Fryštáku. Jako řadový chovanec nesměl ani opouštět dům. V lednu 1953 přišel druhý mrtvicový záchvat. Staříček zemřel v sobotu 17. ledna ve 22:25 hod. ve věku 83 let. Byl pohřben na fryštáckém hřbitově. Zdroj: XXXI. Dny spirituality Salesiánské rodiny v Římě Vydáno dne Ve dnech ledna 213 se uskutečnil již 31. ročník Dnů spirituality Salesiánské rodiny. Tématem setkání bylo Heslo hlavního představeného dona Pascuala Cháveze na rok 213: Po vzoru Dona Boska vychovatele pedagogikou dobroty nabízíme mladým evangelium radosti. V druhém roce přípravy na oslavu výročí 2 let od narození Dona Boska jsme se zabývali jeho pedagogikou. V přednáškách jsme prohlubovali svou znalost Dona Boska jako vychovatele, průvodci nám byli přednášející a moderátoři: don Pascual Chávez, don Juan José Bartolomé, don Adriano Bregolin, don Bruno Ferrero, sr. Maria Trigila, FMA, sr. Grazia Loparco FMA, paní Noemi Bartola ASC a další. Na setkání přijelo zhruba 4 účastníků zástupců složek Salesiánské rodiny z celého světa. Komunikačním jazykem byla především italština, ale přednášky a komentáře byly tlumočeny i do angličtiny a španělštiny. Zahájení proběhlo ve čtvrtek navečer. Don Pascual Chávez nám osobně každému předal videonahrávku Hesla 213. Úvodní přednáška patřila Evangeliu radosti, které inspirovalo celý život Dona Boska a je duší jeho díla. Svatý Pavel v listu Filipanům říká: Radujte se všichni v Pánu, znovu říkám, radujte se!. Don Chávez dodává, že tato radost není pomíjivým pocitem, ale vnitřní energií, která odolává i těžkostem našeho života. V pátek jsme se zaměřili na preventivní systém pedagogika dobroty, která není pouze pedagogický princip, ale je třeba v ní vidět základní prvek salesiánské spirituality. 19

20 Odpoledne jsme se přemístili do Cinecittà, kde nám byly představeny příklady dobré praxe z evropských oratoří. Největší úspěch měla dechová hudba z Portugalska. Tato skupina čítala odhadem 5 členů a hrála jak písně od Michaela Jacksona, tak portugalské lidovky. Dále vystoupili mladí z cirkusu z německého Bambergu, kteří nám na památku rozdali červené klaunovské nosy. Také zajímavé byly zpěvačky ze Slovinska nebo cikáni z Maďarska. V areálu Cinecittà jsme si prohlédli baziliku minor zasvěcenou Donu Boskovi. Oltářní obraz zachycuje již oslaveného Dona Boska spolu se svatými Salesiánské rodiny. V tomto společenství jsme slavili mši svatou. Den ukončila divadelní hra z dílny italských postnoviců. Sobota patřila třem mladým hochům z valdocké oratoře, byly to: Dominik Savio, Michal Magone a František Besucco. Životopisy těchto chlapců zapsal sám Don Bosco. Tři životy se staly ukázkou jeho pedagogické a výchovné citlivosti. Nečekal na ideální situaci, ale kladl důraz na dobré hodnoty a postoje chlapců a předkládal jim cíle, kterých mohli dosáhnout. Sobotní odpoledne bylo věnováno workshopům společnému sdílení a práci ve skupinách a večer následovala fraternita čas plný hudby, zpěvu a radosti. Po nedělní ranní mši svaté již nastalo loučení. Čas strávený ve společenství se světovou Salesiánskou rodinou byl obohacující, a to nejen díky programu, ale také díky neformálním a přátelským hovorům u jídla či o přestávkách. Získali jsme mnoho impulsů pro náš život i pro naše poslání k mladým. Díky! Více najdete na stránkách Dnů spirituality Poznáváme misie, kde působí salesiánští dobrovolníci Mexiko Vydáno dne již je to druhý měsíc, co jsem,tady v Mexiku jako dobrovolnice, a musím říct, že to tady opravdu žije (myslím ten duchovní život, ale,neduchovně taky). To napsala ve svém druhém dopisu Pavlína Jasenská. Tak se za ní podíváme. Mexiko leží na západní polokouli, v jižní části Severní Ameriky. Na severu sousedí s USA. Hranici v délce 2597 km tvoří částečně řeka Rio Grande. Na jihu hraničí Mexiko s Guatemalou (962 km) a Belize (176 km). Mexiko je federativní republika s ústavou z roku Hlavou státu i vlády je prezident. Stát je rozdělen na 31 spolkových států a distrikt hlavního města. Některé názvy států a měst nesou jména historických osobností Mexika, jiné jsou indiánského původu. Základní údaje: Rozloha země: km² (13. na světě) Počet obyvatel: (údaj z r. 21) (11. na světě ) Hlavní město: Ciudad de México Hustota zalidnění: 54,3 ob./km² Jazyk: španělština Náboženství: katolické 89 %, protestantské 6 % V současné době je celé území Mexika rozděleno na dvě salesiánské provincie: jižní provincii Naší Paní z Guadalupe, jejíž sídlo je v Ciudad de México, a severní provincii Krista Krále a Marie Pomocnice se sídlem v Guadalajaře. 2

21 Partnerskou organizací SADBY je Salesiánská provincie Guadalajara, která rozmisťuje dobrovolníky podle potřeby a jejich schopností do jednotlivých míst v rámci provincie Guadalajara (např. vyznačená místa Tijuana, Mexicali, Juarez a Los Mochis). V této provincii byl od roku 1986 do roku 1989 provinciálním rádcem Don Pascual Chávez, nynější hlavní představený. Zapojení dobrovolníků je trojího druhu, a to sice práce s dětmi z ulice (dětské domovy), práce v oratoři (nejčastěji města na hranicích s USA) a práce v misiích u domorodých obyvatel. Můžeme se zmínit o následujících projektech: Projekty Obra Salesiana de Ciudad Juárez a Obra Salesiana Los Mochis Ve městě Ciudad Juárez a Los Mochis působí salesiáni v oratořích. Některé se nacházejí v chudých čtvrtích města, kde jsou velké sociální problémy a kriminalita. Oratoře se svými aktivitami zaměřují na vzdělávací programy a doplnění základního vzdělání, různé kurzy pro snazší uplatnění na trhu práce, kulturní a sportovní volnočasové aktivity, náboženské vzdělávání a na programy pro podporu zdraví. Projekty Proyecto Salesiano Tijuana a Centro Juvenil Don Bosco, Mexicali Města Tijuana a Mexicali leží na severu Mexika při hranicích s USA. Vzhledem k tomu, že se zde lidé snaží dostat nelegálně přes hranice do USA, je zde velmi vysoký výskyt kriminality. Zde hrají salesiánské oratoře významnou úlohu prostřednictvím programu prevence kriminality. Děti a mladí navštěvují zájmové kroužky, mohou si zasportovat nebo se zapojit do aktivit farností. Současná dobrovolnice Pavlína působí v salesiánském centru ve městě Nogales, které leží též na severu Mexika na hranicích s USA. Zde je její svědectví: Co se týče komunitního života, tak salesiáni se tu mají moc dobře když vejdete do domu, vůbec to nevypadá, že jste někde v chudé části Mexika, mají to tu moc hezké a také oni se mají moc dobře. ( ) Když jsme ale projížděli městem, to když jsme se byli podívat do dalších komunitních center, tak jsem poznala i chudobu domy jsou tu postavené jen tak napůl, některé jsou nedostavěné a skoro všechny jsou pouze z cihel nebo betonu, nemají tu stálý příjem vody ani elektřiny, vodu mají ve velkých nádobách u domu. Země je tu suchá stejně jako vzduch. Projížděli jsme i kolem hranic s USA neboť tady v Nogales je to do USA (Arizony) opravdu kousíček. Toto město je vlastně odděleno od USA pouze zdí a vysokým plotem. A místní lidé proto umí i anglicky: A jak probíhá takový komunitní týden? Většinou vstáváme kolem šesté, protože v 6:3 nebo 6:45 začínáme den meditací, následuje mše sv. v kostele Sv. Antonína (iglesia de San Antonio) spojená s ranními chválami, na kterou přejíždíme autem. Následuje snídaně a v 9:3 bývají v místní tělocvičně katecheze pro jednotlivé třídy, které zde docházejí se svými učitelkami. Každé úterý a středu chodíme pomáhat do místního komunitního centra Colosio, kde většinou pomáháme v místních dílnách repostería (cukrářská dílna), costura (šicí dílna), manualidades (ruční práce) atd., nebo něco uklízíme. ( ) Obědváme většinou ve 14:, po obědě se modlíme nešpory (vísperas). Poté scházíme (scházíme proto, že komunitní dům stojí na kopci) dolů na míst- 21

22 ní hřiště, kde hrajeme s děckama volejbal, fotbal. Mají tu dvě velká betonová hřiště, na kterých se každý večer odehrávají fotbalové zápasy a jedno hřiště (také betonové), kde se hraje volejbal a basket. S Margaritou (také dobrovolnice a moje spolubydlící) jsme se zapojily do místní ženské fotbalové ligy. Večeře bývá pozdní, kolem deváté hodiny. Každý čtvrtek a pátek jsem začala docházet do Estancia infantil de Mamá Margarita (komunitní školka). V sobotu dopoledne navštěvuji komunitní centrum San Pablo a podílím se na přípravě dětí k prvnímu sv. přijímání. Děti se zde učí pod širým nebem, je zde pouze takový přístřešek, který slouží jako kostel (slouží se zde mše sv.) a jako úkryt před deštěm. V úterý 4. prosince jsme vyrazili na setkání dobrovolníků do Mexicali. Toto setkání bylo pro všechny dobrovolníky, kteří vykonávají svoji dobrovolnou službu tady v Mexiku. Sešlo se nás něco málo přes dvacet.( ) Bylo to pro mě hodně obohacující. Poznala jsem další nadšence, kteří, stejně jako já, opustili všechno, co doteď žili, své rodiny, přátele, studium, práci, aby začali novou etapu svého života a to darovat kousek sebe, kousek z toho co vím, umím, ze svých schopností, dovedností druhým. Po návratu nás v neděli 9. prosince čekala další oslava. Salesiánští spolupracovnici skládali své sliby (Promesas de salesianos cooperadores). Je to super, že i tady v Mexiku existují lidé, kteří se na zbytek svého života zavazují pomáhat a podporovat salesiány. Řádně jsme to taky oslavili. Pozn.: Podle Salesian Info Agency je těch nových spolupracovníků 13 a zároveň bylo založeno v Salesiánské provincii Guadalajara nové centrum ASC. Teď si možná říkáte, že tady v Mexiku je to samá fiesta, a máte v podstatě pravdu, protože hned 11. prosince nás čekala Velada Guadalupana další oslava de la Virgen de Guadalupe (Panny Marie Guadalupské). Každé centrum si připravilo nějaké vystoupení. My (tedy oratoř Dona Boska) jsme pro tuto příležitost nacvičili guadalupský tanec (La danza Guadalupana) konkrétně nás tančilo šest děvčat a musím říct, že všechno klaplo, jak mělo. I když jsem z toho měla obavy a nervozitu, protože nejsem moc dobrá tanečnice. Přečtěte si také dopisy dalších dobrovolníků na webu Lída a Honza Obručovi Zdroje: Dopisy Pavlíny Jasenské, Wikipedie, web mladez.sdb.cz, bakalářské práce Magdaleny Lebarové Dějiny a přítomnost misií v jednotlivých světadílech, Salesian Info Agency Salesiánský misijní den 213: CESTA VÍRY MLADÝCH LIDÍ Vydáno dne Pokukujete po teplíčku, zatímco se choulíte v rukavicích a šále? Špatně se vám dýchá? Jste unaveni jednotvárností vašich všedních dnů či stereotypem setkávání vašeho společenství? Pak čtěte dál, shlédněte video a nechte se inspirovat vírou mladé církve v Africe, která se opravdu stala duchovními plícemi lidstva! Jan Obruča Už po 26. hlavní představený nabízí celé kongregaci misijní téma, aby se mohla celá Salesiánská rodina dozvědět o působení dalších následovníků Dona Boska a aby se jí otevřely oči a srdce pro nové misijní horizonty. V roce 213 se naše pozornost obrací k africkému 22

23 kontinentu se 15 miliony věřících, kde je díky množství misijních projektů v rámci Projektu Afrika ( ) již většina salesiánů místních: máme zhruba 1 afrických salesiánů! Nechte se inspirovat vírou mladé církve v Africe, která se opravdu stala duchovními plícemi lidstva! Slavení Salesiánského misijního dne u nás Téma: Cesta víry mladých lidí. Katechumenát a katecheze. Datum: v týdnu od neděle do neděle (v blízkosti svátku sv. A. Versiglia a K. Caravaria ). Jak: Modlit se za misie, pozvat přátele a promítnout jim některý z misijních filmů, přečíst si některý z dopisů misionářů či misijních dobrovolníků, uspořádat ve farnosti setkání na téma Salesiánského misijního dne a dělit se o své zkušenosti doprovázení mladých lidí ve víře... Materiály a pomůcky: 3 videa v českém dabingu, základní české texty, modlitba, náměty na slavení... Vše je k dispozici ke stažení či on-line prohlížení na sdb.cz/misie/ a Součástí je také sbírka na podporu celokongregačního projektu na výrobu katechetického materiálu v Africe a zároveň i našich misií v Bulharsku (půl napůl). P. Jára Vracovský SDB, provinciální delegát pro misijní animaci. Z dopisu hlavního představeného Pascuala Cháveze k SMD 213: Jako každý rok chtěl bych Vám připomenout ty hlubší důvody, proč se uskutečňuje Salesiánský misijní den, který si už našel místo ve výchovné a pastorační práci v mnohých našich dílech. 1. Návrat k Donu Boskovi: Jdeme s mladými lidmi na cestě jejich víry V našem druhém roce příprav na 2. výročí narození Dona Boska jsme pozváni k pochopení jeho pedagogiky. Ve svých čtyřech životopisech, kde psal o svých chlapcích (Luigi Comollo, Dominik Savio, Francis Besucco a Michal Magone), nám Don Bosco nabízí konkrétní modely Ježíšových apoštolů k jeho synům, kteří jsou učitele víry pro mladé lidi. 2. Evangelizace salesiánského srdce během roku víry Nacházíme se v kontextu roku víry (11. října 29. června 212).... Téma salesiánského misijního dne 213 nám pomáhá porozumět významu naší osobní cesty víry, cesty, která nemůže nikdy přestat. Jsme učedníci na cestě a denně víc a víc chceme následovat našeho Mistra. Jestliže naše vlastní srdce nejsou evangelizovaná, nemůžeme evangelizovat mladé lidi, kteří na nás čekají. 3. Otevírání našich srdcí k misijním hranicím Jeden způsob, jak posilnit misijní kulturu, je ten, že budeme každý den zajímavým způsobem šířit informace ohledné misií. Díky množství filmů, které putují po salesiánském světě, jako třeba filmy z Missioni Don Bosco (Turín), celá kongregace a vůbec celá salesiánská rodina je v obraze o tom, co se dnes děje v misiích. Každoročně pošleme 15 DVD 53 televizním stanicím a 4 salesiánských domů (SDB a FMA) v 133 zemích světa. Při návštěvách salesiánských komunit jsem už zažil dva extrémy: v některých případech DVD zůstávají ve svých obalech a zas v jiných komunitách jsou DVD zkopírovaná a posílaná k vedoucím a katechetům do všech misijních komunit a velkých diecézí. V některých komunitách se dívají na jedno krátké misijní video jednou týdně. Salesiánský misijní den nabízí 5 krátkých videí v sedmi jazycích (italsky, anglicky, španělsky, portu- 23

24 galsky, francouzsky, polsky a německy), a to může vést celé komunity k poznání velikého pokladu naší kongregace. Desítky těchto misijních filmů máte k dispozici! Moji milí přátelé, vybízím Vás k tomu, abyste přijali výzvu pomoci pro naše mladé lidi na jejich cestě víry a abyste kráčeli po jejich boku jako trpěliví katecheté. Děkuji Vám za vaši odvážnou odpověď k výzvě Pána...a budete mi svědky (Sk 1,8) a svěřuji tento salesiánský misijní den 213 Panně Marii, Matce Církve. S pozdravem v Donu Boskovi Pascual Chávez Villaneuva Doprovázení mladých lidí, kteří odchází z dětských domovů na TV NOE Vydáno dne Kdyby vás tohle téma zajímalo, mrkněte v pátek od 2 hodin na TV Noe, kde bude o doprovázení Kulatý stůl. Můžete se tam dozvědět víc o našem snažení v pardubickém Centru Don Bosco, které se těmto mladým lidem věnuje. A nebo se prostě jen podívejte na naše stránky Když má člověk to štěstí, že vyrůstá v rodině (na kterou často lamentuje a chtěl by ji třeba lepší...), velmi těžko si umí představit, jaké to je ji nemít. Jaké to je, když se mladý člověk snaží postavit na vlastní nohy a často nemá opravdu nikoho, koho zná a s kým udělal zkušenost, že mu může důvěřovat. Jaké to je vyrůstat v dětském domově a pak jednoho dne odejít do neznámého prostředí často bez lidské podpory. Kdo sleduje snahu o transformaci ústavní péče, tak ví, že se snad můžeme dočkat posunu k lepšímu v tom, že takových dětí půjde víc do pěstounských rodin. Podaří-li se takové rodiny najít protože tyhle děti si s sebou do života nesou plno všelijakých zranění, díky nimž se jim nedaří zvládat vše vždy předpisově. Jsme vděčni za jakoukoliv podporu. Monika Peterková 1. NA RŮZNÉ TÉMA I homosexuálové jsou proti redefinici manželství ve Francii Řím. Prezident Hollande, který chtěl svým voličům dopřát pocit, že se Francie konečně pohne pořádně doleva, se při své antropologické revoluci poněkud přepočítal. Ve svém komentáři k nedělní pařížské manifestaci pro všechny to píše italský publicista Antonio Socci (Libero, ). Proti zákonu manželství a adopce pro všechny se totiž nepostavili pouze stále titíž katolíci, se kterými by se hlava státu vypořádala jako se zpátečníky a homofoby. Manifestace, která sebe sama definovala jako apolitická, nekonfesionální a nehomofobní totiž pod sloganem Všichni zrozeni z muže a ženy sdružila lidi, hnutí a asociace, které je obtížné spatřit pohromadě katolíky, židy, muslimy, socialisty, liberály, laiky i homosexuály, pokračuje Socci. Jedním z nich byl Nathalie De Williencourt, mluvčí asociace Homovox, která zákonu ministryně Taubiraové vyslovuje rozhodný odpor. Ve Francii nás cenzurují a poslouchají pouze lobby LGTB. Většině homosexuálů to vadí nechceme, aby tato lobby hovořila naším jménem, nikdo ji nevolil a nereprezentuje nás, uvedl francouzský homosexuál pro italský list Tempi a pokračoval: Věříme, že děti mají právo na otce a matku. Pokud by homosexuální páry adoptovaly děti, které neznají své biologické rodiče, znovu by je připravily o možnost mít otce a matku. Šokující prohlášení včera učinil pro list italských biskupů Avvenire Xavier Bongibault, předseda hnutí Plus gay sans mariage: Existuje zřejmá snaha homosexuály umlčet. Většina homosexuální komunity se o návrh zákona vůbec nezajímá, uvedl francouzský deklarovaný ateista a vysvětlil, že byl v důsledku tohoto výroku terčem výhružek. 24

25 Také bývalý socialistický premiér Lionel Jospin zaujal kritický postoj a připomněl svým kolegům, že svět obývají muži a ženy, nikoliv homosexuálové a heterosexuálové. Jeho manželka, známá psychoanalytička a feministka Sylviane Agacinski, je rozhodnou odpůrkyní Hollandovy revoluce. Kromě pozice francouzských katolických biskupů nejvíce zaujaly hlasy ostatních náboženských autorit rektora pařížské Velké mešity Dalila Boubakeura a vrchního rabína Francie, Gillese Bernheima. Obsáhlý traktát o otcovství, mateřství, svazku muže a ženy a potomstvu, hlavního představitele francouzského judaismu natolik nadchl Benedikta XVI., že z něj citoval v předvánoční promluvě k římské kurii. Vrchní rabín se k tématu vrátil v rozhovoru pro katolický deník La Croix ( ), kde uvedl: Přišli jsme o teoretické i praktické chápání toho, co je to smysl pro mravnost. Vinou této ztráty nejsou západní liberální demokracie schopny čelit hospodářské krizi. Nikoliv proto, že by se nezabývaly chudobou, ale proto, že vytěsnily jakékoliv uvažování o morálce. Sociální politika je souborem technokratických řešení, vlády nemají žádný vztah k pojmu dobro. Potřebujeme se vrátit ke starobylejší tradici, doporučuje vrchní rabín Francie Gilles Bernheim. Arcibiskup Bezák promluvil Vydáno dne Během uplynulého víkendu se v několika médiích na Slovensku i v Čechách objevily články a rozhovory s arcibiskupem Róbertem Bezákem. Podle mého názoru si hlavní pozornost zaslouží obsáhlý rozhovor s RB na TA3. Záznam první části a následné diskuze s Františkem Mikloškem najdete na webu, jako i celý rozhovor uveřejněný v neděli. Situace se mi jeví jako velmi vážná. Stydím se za způsob, jakým Církev (jako instituce) se svým biskupem jedná. Naše myšlení a jednání by mělo projít hlubokou proměnou a obnovou. Jak máme chápat a prakticky prožívat následující Ježíšova slova? Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim: Chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě Mistrem a Pánem, a máte pravdu: Skutečně jsem. Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. (Jan 13,12 15) Jak velká je vzdálenost mezi naší praxí a Ježíšovým příkladem? Pane Ježíši, prosím Tě, očisti naše srdce a pomoz nám překonávat překážky, které nám staví do cesty naše hříchy. Pavel Kvapil (Aktuální informace můžete sledovat na Otevřený dopis Svatému Otci Vydáno dne Na Slovensku byl zveřejněn otevřený dopis Svatému Otci, ve kterém ho věřící žádají o přezkoumání případu odvolání arcibiskupa Róberta Bezáka. Během několika dnů se pod něj podepsaly tisíce lidí. Ukazuje to, jak je kauza (nejen na Slovensku) stále živá. Jsem přesvědčen, že řešení NE-řešením není řešením. Pavel Kvapil Otvorený list sv. Otcovi Benediktovi XVI. Vaša svätosť, Benedikt XVI, my, slovenskí veriaci, ktorí si Vás hlboko ctíme ako najvyššiu hlavu Katolíckej cirkvi a Petrovho nástupcu na zemi, sa týmto otvoreným listom obraciame na Vás s naliehavou žiadosťou ohľadom Vášho rozhodnutia vo veci odvolania trnavského arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka. Na Slovensku sme v týchto dňoch svedkami historických momentov, kedy sa rozhoduje o charaktere a povahe Cirkvi na Slovensku. Emeritný otec arcibiskup Mons. Róbert Bezák je dnes už nielen na Slovensku symbolom Cirkvi, ktorá otvára brány aj neveriacim ľuďom, zasadzuje sa za transparentnú Cirkev a pre nás je jedným z biskupov, ktorí ukazujú cestu novej evanjelizácie. 25

26 Záleží nám na Cirkvi a sme presvedčení o tom, že spôsob, ktorý viedol k odvolaniu otca arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka, nevrhá na Cirkev dobré svetlo. Pred tromi rokmi Vaša svätosť vymenovala otca arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka do služby trnavského arcibiskupa na základe jeho príkladného života a obetavej služby pre Cirkev a pre spoločnosť. Po nástupe do úradu otec arcibiskup Mons. Róbert Bezák zrealizoval v Trnavskej arcidiecéze audit a našiel viaceré vážne nezrovnalosti súvisiace so správou financií a majetku z čias predchodcu arcibiskupa Mons. Jána Sokola. Obrátil sa preto na príslušné orgány vo Vatikáne so žiadosťou o pomoc a radu, ako túto situáciu riešiť. Žiaľ, namiesto pomoci a rady od kompetentných prišla z Vatikánu vo februári 212 apoštolská vizitácia do trnavskej arcidiecézy pod vedením otca biskupa Jana Baxanta. Do dnešného dňa neexistujú na Slovensku relevantné argumenty, ktoré by potvrdzovali obvinenia zverejnené a prešetrované v podobe 11 otázok na adresu otca arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka. Dňa Vaša svätosť otca arcibiskupa Bezáka odvolala z úradu a listom zo dňa predsedu KBS, otca arcibiskupa Zvolenského informovala: Starostlivo a vecne som sa oboznámil s vážnou a znepokojujúcou situáciou a po dlhej modlitbe nemohol som sa vyhnúť povinnosti, vyplývajúcej z lásky, obnoviť medzi vami účinnú kolegialitu a usporiadané pastoračné riadenie v trnavskej arcidiecéze, v autentickom duchu II. vatikánskeho koncilu, ktorého päťdesiate výročie otvorenia si pripomíname práve v tomto roku. Plne rešpektujeme Vaše rozhodnutie a autoritu odvolať arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka. Na druhej strane je Róbert Bezák na Slovensku už dlhé roky známou a akceptovanou osobnosťou nielen na cirkevnej, ale aj celospoločenskej úrovni. Svoju hlbokú mravnú integritu potvrdzoval ako kňaz, rehoľník, kazateľ, spovedník, učiteľ, formátor, či univerzitný pedagóg, ale aj ako predstavený rehole redemptoristov, ktorej je členom, či na čele Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. Róbert Bezák je integrálnou osobnosťou. Je známy ako človek lásky, pokoja, dobra a spravodlivosti. Počas jeho 25 ročnej kňazskej aj pedagogickej misie, nik z jeho predstavených nikdy nenašiel nič, čo by akýmkoľvek spôsobom spochybnilo jeho morálny a mravný kredit, či vernosť cirkevnému Magistériu. Vzhľadom na všeobecne známe fakty o morálnom kredite a ľudskom charaktere arcibiskupa Bezáka sú pre nás nezverejnené dôvody jeho odvolania naďalej nepochopiteľné. Dňa prehovoril otec arcibiskup v médiách a vyslovil dôvodné a pádne argumenty o tom, že bol u Vašej Svätosti obvinený neznámymi osobami z prostredia Cirkvi, a to aj z dôvodu, že sa kompetentných vo Vatikáne pýtal na spôsob riešenia pochybných finančných tokov svojho predchodcu arcibiskupa Mons. Jána Sokola. Otec arcibiskup Bezák tvrdí, že mu nebolo umožnené sa spravodlivo hájiť a že do dnešného dňa nepozná dôvod svojho odvolania. V dejinách našej Cirkvi je viac než dosť prípadov neprávom odsúdených kňazov aj biskupov, ktorí boli až po rokoch rehabilitovaní. Máme dôvodné a silné podozrenie, že arcibiskup Róbert Bezák bol pred Vašou Svätosťou krivo obvinený a že veľmi vplyvné osoby v Cirkvi zosnovali premyslený plán na jeho odvolanie. Vzhľadom na podrobnú medializáciu okolností a pozadia odvolania otca arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka, spôsob, akým prebehlo odvolanie, vrhá zlé svetlo na Cirkev nielen na Slovensku, ale aj vo Vatikáne, a to nás veľmi znepokojuje. 26

27 Týmto si dovoľujeme požiadať Vašu Svätosť, aby vypočula volanie slovenských katolíkov, zvážila ešte raz fakty vedúce k odvolaniu arcibiskupa Róberta Bezáka, ako aj ich možné zverejnenie a prípadne sa osobne stretla s otcom arcibiskupom Bezákom, vypočula ho a následne zvážila jeho ďalšie pôsobenie, príp. jeho rehabilitáciu. S láskou a úctou 11. RŮZNÉ INFORMACE Neděle plná radosti z narození malého Mikuláše Vydáno dne Konec roku a hlavně 3. adventní neděle byla pro nás a naše blízké radostí přímo přeplněná. Dopoledne, přesně v čase, kdy pravidelně vycházíme z domova na mši svatou, jsme se vypravili směrem do Betléma, do frýdecké porodnice. A tam se nám odpoledne narodilo naše první děťátko, syn Mikuláš! Mikuláš je zdravý a krásný kluk a je to jak kdosi kdysi konstatoval čistokrevný salesián. Radost z jeho narození totiž mají babička a dědeček Šablaturovi, spolupracovníci z Kopřivnice, a také babička a dědeček Ouještí, spolupracovníci z Boskovic. Tak ať ti, Mikuláši, Pán Bůh žehná! Dominik a Pavla Ouještí, aspiranti z Moravské brány Milí, raduji se s vámi z narození Mikuláška. Ted už jen správně salesiánsky vychovat... Vyprošuji k tomu hodně síly. Jana Vejtasová I sazeč František (a jistě nejen on) připojuje vřelé přání všeho dobrého pro malého Mikuláška, který je velkým darem Božím, jakým je každý nový život pro věčnost... Jaké to bylo na STAROZÁKONNÍM plese Vydáno dne Spolupracovnický ples pořádalo v Praze letos společenství Praha jih. Tentokrát se ples uskutečnil v sále a přilehlých prostorách Komunitního centra Matky Terezy na Jižním Městě. Byl již 12. ledna, aby nekolidoval s dalšími plesy i slávou kolem cesty ostatků Don Boska naší zemí. Ples se jmenoval Starozákonní a moderátor večera Honza Zindulka se snažil, aby nejenom tombola, ale také další program plesu z myšlenek a událostí Starého zákona vycházel. Hlavní ceny tak byly plné lahodného vína a pozvánek na večeře plné pečeného masa a jeden tanec byl proložen biblickými náměty. Plesu vévodil plakát Dona Boska v bílém rouchu s velbloudem. Děkujeme všem za podporu a pomoc a to hlavně organizátorům (Böhmovým, Zindulkovým, Macounovým na další zapomeneme), kteří dlouho předem vše zařizovali a vymýšleli a zapojili i své rodiny. A také všem, kdo před plesem a pak do hluboké noci nosili stoly a uklízeli. Na plese se nás sešlo asi sto padesát. Trochu nižší počet nám umožnil volněji si zatancovat, trochu se obávat, aby se ples zaplatil (naštěstí to vyšlo) a také vnucoval otázku proč není mezi spolupracovníky zájem o společné posezení přeci jen větší. Organizátoři jihopražské společenství 27

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Sdružení salesiánů spolupracovníků FORMAČNÍ MATERIÁL PRO ZODPOVĚDNÉ ZA FORMACI

Sdružení salesiánů spolupracovníků FORMAČNÍ MATERIÁL PRO ZODPOVĚDNÉ ZA FORMACI Sdružení salesiánů spolupracovníků FORMAČNÍ MATERIÁL PRO ZODPOVĚDNÉ ZA FORMACI Praha, listopad 2011 strana 2 Formační materiál pro zodpovědné za formaci Milí rádcové pro formaci, vedoucí formačních společenství,

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Program pro maminky a tatínky ČSOB Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Co ČSOB motivuje k realizaci Programu pro rodiče? Podle statistik OECD patří ČR mezi země s nejnižší

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ POZVÁNKA Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 Opava, Hauerova 4 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH

Více

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe Pokračování výkladu devíti ján a úvod k fázím vytváření a završení Meditační kurz v hotelu Svratka 25. 27. října 2014 Jsme velice potěšeni, že Její Eminence

Více

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013 Sdružení evangelické mládeže v České republice Jungmannova 9 110 00 Praha 1 info@semcr.cz http://semcr.cz/ IČ: 270 31 225 číslo účtu: 2700382555/2010 LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU Strmilov 7.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více

ELEKTRONICKÝ OBČASNÍK Číslo:01/2011 25.února 2011

ELEKTRONICKÝ OBČASNÍK Číslo:01/2011 25.února 2011 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o.s. ELEKTRONICKÝ OBČASNÍK Číslo:01/2011 25.února 2011 OBSAH: Pozvánka na benefiční koncert (str. 1) Informační kampaň k WAAD 2011 (str. 1) Letní tábory APLA-JM

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Celostátní konference projektu SPINNET č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094

Celostátní konference projektu SPINNET č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 Celostátní konference projektu SPINNET č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 Srdečně Vás zveme na 3. celostátní konferenci projektu SPINNET, která se uskuteční v rámci mezinárodní porady ředitelů VTP v Hradci Králové,

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Express Import systém

Express Import systém Express Import systém Návod pro příjemce Express Import systém TNT Express Import systém umožňuje snadné objednání vyzvednutí zásilek na žádost příjemce, a to ze 168 zemí světa. Vy - jako příjemce zboží

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny Nabídka Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny 24. 5. 30. 5. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, dovolujeme si Vám nabídnout projekt golfové akademie pro Vás či Vaše obchodní partnery a klienty,

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

2. OZNÁMENÍ ČESKO-SLOVENSKÝ ASTROFOTOGRAFICKÝ WORKSHOP

2. OZNÁMENÍ ČESKO-SLOVENSKÝ ASTROFOTOGRAFICKÝ WORKSHOP 2. OZNÁMENÍ ČESKO-SLOVENSKÝ ASTROFOTOGRAFICKÝ WORKSHOP ASTROFOTOGRAFIE NEJEN V DIGITÁLNÍM VĚKU PŘÍNOSY A PERSPEKTIVY workshop je věnován těm, co si ještě máchali ruce ve vývojce a jejich moderním následovníkům

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Cíl sdružení Cílem činnosti je vytvoření podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže, ochrana dětí

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

P O Z V Á N K A IMPRT 2015

P O Z V Á N K A IMPRT 2015 P O Z V Á N K A IMPRT 2015 Připravili jsme pro Vás IMPRT 2015 (instrukčně metodickou poradu revizních a provozních techniků), odborný seminář, zaměřený do oblasti UTZ a VTZ zdvihacích, dopravních a tlakových

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Účastníci: Eva Urbanová, Benjamín Groll, Daniel Marek, Jakub Dvorský, Klára Hanáková, Honza Wendlig, Petr Maláč, Ester Krupová, Adéla Holibková, Mariana Olšarová,

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 12.1.2015 4. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2015 31.1.2016 Počet stran dokumentu

Více

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc zve všechny osoby pečující (pěstouny, poručníky) na následující vzdělávací semináře, které budou probíhat během jara 2015. Název

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více