Mgr. Jan BíleK. Zažíváme užitečné období, přineslo nám novou zkušebnu. (str. 6-7) OTeVŘena (str. 4-5) VÝSTaVOU (str. 16) ROKU 2019 (str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Jan BíleK. Zažíváme užitečné období, přineslo nám novou zkušebnu. (str. 6-7) OTeVŘena (str. 4-5) VÝSTaVOU (str. 16) ROKU 2019 (str."

Transkript

1 MĚSÍČNÍK MĚSTA HOŘICE 5 Kč ČíSlO 2 u 3. ÚnORa 2020 Mgr. Jan BíleK Zažíváme užitečné období, přineslo nám novou zkušebnu. (str. 6-7) KORUna OPĚT ZÁMeK OTeVŘena (str. 4-5) OŽIl nejlepší VÝSTaVOU (str. 16) SPORTOVeC ROKU 2019 (str )

2 Setkání s Jaroslavem Duškem a Vlaďkou Kennett Dům Kultury Koruna se 14. ledna zaplnil v podstatě do posledního místa. Na pořadu večera byla beseda s Jaroslavem Duškem a Vlaďkou Kennett (nejen) o krásách Nového Zélandu. Článek najdete na str.12. Tříkrálová sbírka opět pomohla My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujeme vám,... znělo v sobotu 5. ledna 2020 v ulicích města. V tento den jste se mohli setkávat se třemi králi nejen v ulicích, ale mnohé z vás také navštívili ve vašich domovech. Článek najdete na str. 7. Česká mše vánoční zaplnila kostel Koncert České mše vánoční Jakuba Jana Ryby v novém nastudování spojených pěveckých sborů a Hořického komorního orchestru pod taktovkou Olhy Kolodiy v sobotu 4. ledna zcela zaplnil kostel Narození Panny Marie. Tak jako již tradičně se i tentokrát dirigentské taktovky spojených pěveckých sborů Ratibora a Vesny, Bony Vity a novobydžovského chrámového sboru Carmina Sacra za doprovodu Hořického komorního orchestru a varhanních partů Ondřeje Vávry ujala zkušená dirigentka Olha Kolodiy. Mimořádná akustika chrámové lodi dala vyniknout všem účinkujícím, zvláště pak sólistům Jitce Kateřině Přibylové (soprán), Ludmile Kroupové (alt), Filipu Šťovíčkovi (tenor) a Janu Müllerovi (bas), který ve svém věku odvedl bezchybný výkon. Úžasné hudební vystoupení sklidilo několikanásobný aplaus a dva přídavky. (re)

3 SloVo StAroStY Co Hořice čeká v roce 2020? pro letošní rok odsouhlasilo zastupitelstvo města vyrovnaný rozpočet. V plánu investičních akcí najdeme ty, které jsou dokončovány z roku 2019, ale i plánované a připravované v horizontu několika let. V červenci letošního roku dokončíme čekárnu na autobusovém nádraží, kde cestující konečně najdou důstojné zázemí včetně uzamykatelného prostoru pro odkládání kol. Další neméně důležitou investicí je dokončení přípravy pozemků pro výstavbu rodinných domů v Kofránkově ulici, (druhá etapa). Budou vybudovány všechny inženýrské sítě a komunikace a předpokládáme, že na podzim bychom mohli pozemky začít prodávat. Rok 2020 bude rokem dokončení restaurování převlékacích kabin na dachovském koupališti objektem pokladny. Tím však investice do naší oblíbené kulturní památky nekončí a v následujících letech plánujeme stavbu nového občerstvení, které by mělo zapadat do stylu převlékáren a odpovídat požadavkům jednadvacátého století. Pro vedení města je nadále jednou z priorit péče o naše děti, a tak se budou i v letošním roce mimo jiné opravovat sociální zařízení na ZŠ Komenského a vyměňovat okna na Základní škole Na Habru. Školské budovy tak budou po dlouhých letech patřit k těm, za které se skutečně stydět nemusíme. To však v žádném případě neznamená, že nás v dalších letech nečekají další opravy a investice v řádu milionů korun. Co se týče dalších městských budov, máme v Hořicích stále co dohánět, protože do této oblasti se v minulosti příliš neinvestovalo. Hirschova vila nám sice na hlavu nepadá a zatím do ní neprší, nicméně rekonstrukci za zhruba padesát milionů korun si bez dotace dovolit nemůžeme. O tom, že nás čeká velká investice do rekonstrukce DK Koruna, víme již dlouhou řadu let, ale vypsané dotace město nečerpalo a v současné době na tyto veřejné budovy již dotace nejsou. To samé se týká sportovní haly, která sice ještě několik let může fungovat bez větší investice, ale hovoříme zhruba o desetiletém horizontu. Kabiny a zázemí na fotbalovém stadionu na Gothardě jsou již v havarijním stavu, a proto již v letošním roce dojde k zahájení demolice a stavbě nového zázemí. To bude zcela dokončeno v roce Další připravenou větší investiční akcí pro rok 2020 je celková rekonstrukce Betléma. Právě soutěžíme zhotovitele stavby a přes velkou náročnost plánujeme dokončení ještě v letošním roce. Noční klid VýzVA pro pořadatele Veřejných Akcí V roce 2020 Město hořice vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 5/2016, o nočním klidu. ta s účinností od 30. prosince 2016 stanovuje dobu nočního klidu od do 6.00 hodin. jak požádat o výjimku? Vyzýváme tímto pořadatele veřejných sportovních, kulturních a dalších společenských akcí, kteří akci s překračující dobou nočního klidu v roce 2020 plánují, aby ji nahlásili. Akce nahlašujte nejpozději do 20. února 2020 na MěÚ Hořice, odbor správní, písemně či em: V žádosti o povolení výjimky uveďte přesný název akce, termín konání, adresu místa pořádání, kontakt na pořadatele akce a předpokládaný termín ukončení akce. Bc. Vladimír Medo, vedoucí správního odboru MěÚ hořice Aby se mohla hořická veřejnost i při současných nepříliš chladných zimách věnovat zimním sportům na uměle chlazeném kluzišti, připravujeme zastupitelům informace a podklady pro rozhodnutí o tom, zda v Hořicích takové kluziště vyroste. Dostavba Masarykovy věže samostatnosti závisí především na tom, zda se podaří získat potřebné finanční prostředky. Abychom zjistili, jestli je předpokládaná cena reálná, bylo na konci loňského roku vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Možná i proto, že projekt je kombinací stavebních a především kamenických prací se žádná firma nepřihlásila. Pokud se nikdo nepřihlásí ani ve druhém kole, nebo pokud by částka byla vyšší než předpokládaná cena, případně se nepodaří zajistit potřebné finanční prostředky, bude dostavba odložena. Finanční prostředky však budou potřeba na další důležité akce. Dokončujeme projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukci ulic Karlova, Škrétova a Čechova. Čeká nás odpověď na otázku, zda připravit realizaci přeložky II/300 v centru města, ale u těchto velkých investičních akcí, včetně sportovní haly a kulturního domu, hovoříme o dlouhodobém finančním výhledu a nákladech v řádu stovek milionů korun. Pracujeme na smysluplném a částečně také komerčním využití areálu zámku. Byl bych velmi rád, pokud by se zde podařilo rozšířit nabídku kvalitního ubytování hotelového typu v Hořicích nebo realizovat nový, příjemný a zajímavý veřejný prostor s obchodem nebo kavárnou včetně prezentace a prodeje hořických trubiček. Zhruba v polovině roku 2020 dojde k zavedení čtrnáctidenního svozu komunálního odpadu a zavedení svozu nádob na plasty a papír, které budou mezi zájemce rozdány v následujících měsících. Cílem je výrazné zvýšení třídění odpadu. Lepším tříděním odpadu se výrazně posuneme v naplňování strategie odpadového hospodářství města, ale i státu a připojíme se k dalším městům, která tento systém již zavedla. Kromě toho, že se budeme chovat ekologičtěji, dojde v dalších letech k finančním úsporám města a především jeho občanů. V letošním roce bude zastupitelstvu města předložena ke schválení konečná verze územního plánu. Předpokládám, že to bude nejpozději do poloviny roku. Za jeden z nejdůležitějších úkolů vedení města i nadále považuje přivést do Hořic kvalitního a perspektivního zaměstnavatele. To se bohužel v loňském roce nepodařilo. I přesto, že se takový investor přihlásil, nedošlo z veřejně známých důvodů k podpisu smlouvy. Nicméně priorita pro nás se v žádném případě nemění a prodej pozemku za Miletou zůstává aktuální. Věřím, že se nenaplní obavy, že s přicházející recesí nebude mezi kvalitními investory o naši průmyslovou zónu zájem. Plánů máme tedy opravdu hodně, velmi bude záležet také na tom, zda se nám do výběrových řízení přihlásí firmy, které budou schopné naše plány realizovat. Jsem přesvědčen, že všechny uvedené kroky vedení města vedou ke zlepšení kvality života v Hořicích a také k větší propagaci našeho krásného města. Aleš Svoboda starosta města zasedání MĚStSkÉho zastupitelstva Dovolujeme si vás pozvat na zasedání zastupitelstva města Hořice, které se uskuteční v pondělí 17. února od hodin v Divadelním sále radnice. Program naleznete na webových stránkách města a úřední desce. HOŘICKÝ ZPRAVODAJ 3

4 zprávy z MĚStA Restaurace Koruna nově otevřena po téměř dvou letech, kdy se marně hledal provozovatel a následně došlo k nezbytné opravě všech prostor, instalací a sítí, neboť technický stav byl místy až havarijní, se dne 18. ledna nově otevřela městská restaurace koruna. Stalo se tak v předvečer plesové sezony provozovatelem je již ostřílený restauratér roman Štefan, dříve majitel a provozovatel známé restaurace labyrint. Autorem koncepce úprav včetně materiálového a designového řešení je Ing. arch. Martin Pour ve spolupráci s investičním odborem města a několika hořickými firmami, které byly i dodavatelem příslušných dílčích částí interiéru či vybavení restaurace. Velký dík za spolupráci patří subjektům: Grafické studio Amok Hořice - Marcela Kubínová a Štěpán Karban, Truhlářství Bedřich Bezvoda Hořice, Topenářství Plynoservis top RS Hořice - Roman Sklenář, Kamenictví Bohuslav Man, kameník Petr Helísek Hořice, Kovářství a zámečnické práce Stanislav Pour Jeřice, stavební, instalatérské, elektrikářské, obkladačské, malířské práce firma HC Stav z Libišan - Ing. Havelka, gastro vybavení a nerez firma Zich a spol. z Černožic nad Labem. A mnoha dalším. Provoz restaurace Koruna byl oficiálně otevřen ve čtvrtek 23. ledna 2020 v hodin. A během ledna pokračoval v režimu středa pátek ( hodin), sobota ( hodin). Od února plánujeme změnu otevírací doby a rozšíření provozu o obědy. Těšíme se na vaši návštěvu, říká Roman Štefan, nový provozovatel restaurace. historie Po požáru dřevěného domku čp. 106 na nároží dnešních ulic Hálkovy a Sladkovského v osmdesátých letech devatenáctého století koupil spáleniště soused Šafránek, mistr tesařský, který zde roku 1897 nechal vystavět zděnou přízemní hospodu, jež dostala název Na Vinohradech. Stavbu provedl stavitel Karel Šťastný. V letech 1898 a 1899 byl objekt částečně přestavěn a rozšířen o nádvorní trakt. Od pana Šafránka koupila hostinec paní Škodová, jež jej prodala roku 1908 místní organizaci Českoslovanské strany sociálně demokratické za korun. S rozvojem textilního průmyslu ve druhé polovině devatenáctého století se dosud klidné městečko začalo měnit ve významné středisko dělnického hnutí. V letech bylo v Hořicích založeno šest textilních závodů, v nichž na počátku tohoto století pracovalo dělníků. Neutěšené životní podmínky přivedly dělnictvo velmi záhy k organizování vzájemné pomoci i k třídnímu boji. V roce 1892 byl založen spolek Dělnická beseda a v roce 1906 vyšlo v Hořicích první číslo Pochodně, která se o tři roky později stala oficiálním orgánem devátého volebního kraje sociálně demokratické strany. Sílící dělnické straně se v roce 1908 podařilo koupit hostinec Na Vinohradech, jenž byl přejmenován na Dělnický dům a stal se střediskem politického a kulturního "StArý divadelní SÁl". Fotografie před přestavbou ve dvacátých letech 20. století. "U koruny" V hořicích. Hostinec a divadlo. (Fotografie z publikace " PO PADESÁTI LETECH", věnuje svým veleváženým akcionářům a příznivcům akc. pivovar a sladovna v Hořicích). Fotografie z první čtvrtiny 20. století. života hořického dělnictva. V následujících třech letech byl objekt rozšířen přístavbou prvního poschodí a divadelního sálu. Dělnictvo se však ze svého domu dlouho neradovalo. V době první světové války totiž narostly dluhy na Dělnickém domě do takové výše, že musel být koncem roku 1915 prodán ve veřejné dražbě. Život hořického dělnictva se poté přesunul do hostince Na Špici na Husově třídě. hostinec a divadlo koruna Dne 7. prosince 1915 proběhla veřejná dražba, při níž získal Dělnický dům nového majitele - Akciový pivovar a sladovnu v Hořicích, jenž jej koupil za korun (odhadní cena činila korun 12 haléřů). S novým majitelem získal hostinec i nový název - KORUNA. Správa pivovaru rozhodla, že ponechá hostinec dosavadnímu nájemci, panu Václavu Zemanovi a sál bude pronajímat za mírný poplatek k divadelním představením, biografu, přednáškám i tanečním zábavám. Město tak získalo vedle tradičního divadelního sálu v Městském domě druhý, i když zpočátku poměrně skromný stánek. pivovarský hotel koruna (přestavba v roce 1929) Nelehká hospodářská situace za první světové války i bezprostředně po ní nedovolovala hořickému pivovaru přistoupit k zásadnějším úpravám objektu, i když bylo jasné, že se budova bez rozsáhlé rekonstrukce neobejde, máli sloužit stoupajícím nárokům rozrůstajícího se města. Město pociťovalo naléhavou potřebu zřízení moderního divadla, neboť sál v Městském domě zdaleka nedostačoval provádění rozsáhlejších a nákladnějších akcí. Teprve ve druhé polovině dvacátých let přistoupila správa pivovaru k rozsáhlé přestavbě a modernizaci celého objektu, jenž byl rozšířen odkoupením přilehlého domku čp. 105 v Hálkově ulici. Přestavba, kterou provedl podle projektu architekta Jindřicha Maliny stavitel František Sál, byla dokončena v roce Město získalo rozlehlý, na svou dobu moderní sál s jevištěm a hořením přísálím, sloužícím jako samostatný menší sál. V budově byla zachována restaurace a zřízen hotel. Pivovarský hotel KORUNA byl slavnostně otevřen 8. prosince 1929 lidovým koncertem vojenské kapely královéhradecké a podle záměru majitele měl sloužit všem vrstvám obyvatelstva bez výjimky. Novým nájemcem se stal Josef Malina. dům osvěty koruna, jednotný a Sdružený klub pracujících roh Změny, které přinesl únor 1948, zasáhly i do osudů KORUNY a vlastně celého kulturního života města. Divadelní a hudební spolky ztratily svou právní samostatnost i majetek a byly přičleněny jako zájmové kroužky pod Dům osvěty, který byl zřízen v KORUNĚ. Hořický pivovar byl znárodněn, hotelové pokojíky se změnily v kanceláře, učebny a HOŘICKÝ ZPRAVODAJ 4

5 zprávy z MĚStA klubovny. Úředně byly sloučeny i obě hořické ochotnické scény pod společný název Jednota divadelních ochotníků J.K. Tyl. Dům osvěty (později Jednotný a Sdružený klub pracujících ROH) se stal oficiálním organizátorem kulturního života ve městě. Pod jeho záštitou pokračovala činnost jednotlivých spolků. Kromě ochotnických představení zajížděli do Hořic několikrát ročně i herci profesionálních divadel a bylo zavedeno divadelní předplatné. Pod patronací KORUNY pracoval i soubor loutkářský, kroužek fotografický, filmový a esperanta a byly pořádány různé vzdělávací kurzy. Kromě Domu osvěty měla v KORUNĚ kancelář i Okresní odborová rada a v letech zde získala první učebny i nově zřízená hudební škola. Změny doznala administrativní část budovy dostavbou druhého poschodí a bytu domovníka a byla zahájena rekonstrukce jeviště. V hořením přísálí byla zřízena stálá loutková scéna - přemístěním z Husova dětského domu (MŠ Na Habru) na konci roku dům kultury koruna Po roce 1989 se stal právním nástupcem SKP ROH Dům kultury KORUNA, který svou činností navazuje na bohaté tradice zdejších amatérských uměleckých souborů i všeho pozitivního, co bylo až dosud ve městě v restaurace Koruna po provedených úpravách - leden oblasti kultury vykonáno. Mnohé z akcí přerostly svým významem nejen rámec města, ale i celého regionu, například jazzové festivaly Hořice JazzNights. Oblíbené jsou i jarní festival Hořické hudební slavnosti, pravidelné jarní a podzimní divadelní cykly a nově i kvalitní koncerty založeného Klubu přátel hudby. Bohatá je plesová sezóna, jíž každoročně předcházejí letní a podzimní taneční kurzy. Novinkou se po sametové revoluci stalo pořádání koncertů v Chrámu Narození Panny Marie, v nově rekonstruovaném sále radnice a v letních měsících i ve Štorchově síni městského muzea a hořické synagoze. Pro návštěvníky Smetanových sadů byly v letním období zavedeny promenádní koncerty. V roce 2005 přešel pod správu DK KORUNA nově opravený sál hořické radnice. redakce ve spolupráci s dk koruna zajímavosti Dachovy nebo Dachova? Ano, po silnici vjíždíme do obce označené plechovou dopravní značkou s názvem dachovy, i když většina z nás běžně neřekne jinak než dachova. když ale zabrouzdáme po internetu, zjistíme, že většina podnikatelských subjektů zde působících používá název dachova. někomu se líbí jeden název, druhému zase ten druhý. je tu drobný rozpor. jak je to tedy správně? Otázku rozklíčoval už v roce 2014 nejzodpovědnější orgán, Ústav pro jazyk český České akademie věd v Praze. Na hořické poště byl podán dopis se žádostí o odpověď a už o čtyři dny později se ozvala pracovnice tohoto ústavu, PhDr. Anna Černá, která uvedla: Ústav pro jazyk český ČAV neovlivňuje názvosloví obcí a tudíž o něm ani nerozhoduje. Rozhodujícím kritériem pro správné označení nějaké obce je její zaregistrované jméno ve Statistickém lexikonu obcí. A v něm se nachází jediné správné označení - Dachovy. Tentýž název uvádí i publikace Antonína Profouse Místní jména v Čechách, ve které autor přiznává rovněž název Dachovy - podle někdejšího majitele zdejších lesů Dacha. Hořičáci, správný název je tedy Dachovy. Alespoň tedy v oficiálním písemném projevu. Ostatně říkat si ale můžeme i nadále, co chceme. zdroj: Mgr. jaroslav kotrbáček HOŘICKÝ ZPRAVODAJ 5

6 rozhovor S osobností: MGr. jan Bílek Nyní zažíváme užitečné období rozhovor - Muzice se věnuje už od útlého dětství, a jak sám přiznává, je to jeho koníček. Aby ne, už mu obětoval opravdu hodně. dnes již neodmyslitelná součást hudebního spolku dalibor, Mgr. jan Bílek, datuje své začátky v tomto souboru už do roku 1970, přičemž dvacet let ho z pozice dirigenta vede. leckterá okolní města mohou hořicím tuto činnost jedině závidět, říká bývalý známý učitel ze zš na daliborce. jako muzikant nyní musíte v hořicích zažívat příjemné období, že? Některé věci byly příjemné, některé ovšem méně. Vzpomínám si, že záležitostí ohledně nové zkušebny jsme se začali zabývat s paní místostarostkou, a to bylo někdy začátkem července. A pak se to táhlo celé prázdniny, celý podzim až prakticky do čtvrtka 16. ledna. A ještě to asi neskončilo. Toto období je těžké charakterizovat, spíše než příjemné bych ho označil jako užitečné. Přineslo totiž užitečné věci, jako právě novou zkušebnu v Janderově ulici, ve které nyní sedíme. A všichni si zkušebnu pochvalují. Ano, skutečně jsme si polepšili. Zkušebna vyhovuje po všech stránkách a nikoho nerušíme. Tady je opravdu velice vhodné prostředí pro tvůrčí konání. A snad to prospělo i partě muzikantů, pokud tedy můžu mluvit za Dalibor. Všichni při své první návštěvě neskrývali nadšení. Pro nás je ten prostor akorát. Spokojenost panuje s akustikou, máme zde možnost uložení nástrojů, archivu a celkově je to prostředí velice slušné. co další užitečné věci? Konečně jsme třeba v našem archivu udělali jakž takž pořádek (směje se). A máme k tomu velice dobře udělaný nábytek, regály a příslušenství. Takže to bude užitečné i pro tento náš organizační život. Stěhování se vám tedy vyplatilo. Ano a ono to tak obecně bývá, že se většinou i spousta věcí najde. Co jsme se nahledali kontrabasu a on se při stěhování skutečně objevil. Během toho půlročního stěhování jsem si připadal jako ve filmu Kulový blesk. Můžete říct, kolik not ve vašem archivu aktuálně evidujete? Je to regál, který sahá od země až ke stropu do výšky asi tři a půl metru. Noty jsou tu v deskách, každá věc má svoje číslo, je to tam perfektně uložené a v dobrém prostředí, nepráší se na to. Nedávno jsme rovnali noty a je jich určitě přes dva tisíce. Noty obsahují většinou partituru a hlasy všech nástrojů. Ve čtvrtek 16. ledna byla zahájena výstava hořických hudebních spolků. co k ní říci? Vše začalo vernisáží. Zahrál Honza Sezima se svým Komorním orchestrem a bylo to decentní a pohodové představení. Paní Tomíčková spolu s novou ředitelkou Městského muzea akci dobře uvedli a musím říct, že to bylo vymyšlené dobře. A jestli se mi výstava líbí? Nechci chválit sám sebe, částečně jsem se na ni totiž podílel, ale je to opravdu dobře udělané. Místostarosta, architekt Martin Pour tomu dal základní myšlenku, že to bude chronologicky uspořádáno podle období. A povedlo se mu to. Původně jsem myslel, že bude výstava rozčleněna podle spolků a každý z nich bude mít přidělenou místnost, kde se vystaví jeho artefakty. Ale pan místostarosta to propojil dohromady, což mělo podle mě dobrý dopad. Vždyť hořické spolky fungují v podstatě jako jedna rodina. Lidé se znají, leckdy je někdo ve dvou spolcích zároveň a muzikanti se sejdou u příležitosti společné akce. Myslím, že je na výstavě poměrně dost věcí, které můžou lidi zajímat. pojďme k daliboru. prozradíte, jak dlouho už u tohoto spolku působíte? (zasměje se) Já tu představu skoro ztrácím, ale ověřil jsem si, po zhlédnutí docházky, že jsou husté čárky u mého jména uvedeny v roce Od tohoto roku jsem tedy členem, se kterým se už počítá. V jaké sekci jste v záznamech vedený? Je to sekce lesních rohů, a jsem tu spolu s panem Ing. Jiřím Hellingerem a panem Josefem Matějákem z Doubravy. Já jsem byl tehdy ten vykulený a oni dva mi jistým způsobem pomáhali, abych se v tom vyznal. Takže je to teď skoro na den padesát let. odkdy jste dirigentem? To vím úplně přesně, ze svých osobních záznamů. Od 7. září Takže vlastně dvacet let. navíc ale stíháte hrát ještě v jiných kapelách. V jakých? Částečně je to pravda. Ne, že bych měl muziky málo, ale vede mě k tomu jistý pocit kolegiality a kamarádství s lidmi, které po léta znám a chci jim pomoci, aby se kapela udržela a mohla dále vystupovat. Jsou to dechovky, zejména dechovka pana Josefa Záveského v Lázních Bělohradě - Javorka. A potom jezdívám, v případě, když je slavnostní koncert (dvakrát do roka), do velké a tradiční kapely v Hradci Králové. A to je rovněž proto, že tam jsou lidé, které znám a vede to velice dobrý dirigent. Druhá věc je ta, že tady v našem rodném spolku Dalibor já nehraju (směje se). Pořád jen máchám rukama, chaoticky (směje se). A tak se mi pak stýská po tom, abych si zahrál na jeden ze svých nástrojů, lesní roh. na lesní roh hrajete v obou zmíněných kapelách? Ano, do Javorky jezdím vůbec pravidelně. Jsem kmenovým členem dechovácké hudby. Ale s Daliborem se mi to nekříží. Ten mám v pondělí a Javorku v úterý. Takže vše stihnu na začátku týdne a ve zbytku týdne už můžu žít jako důchodce (směje se). o vás je známo, že zahrajete na spoustu hudebních nástrojů. kolik jich je? Není to úplně pravda (usměje se). Řekl bych, že amatérsky, přímo šumařsky jsem schopen zahrát na klavír, kytaru, benžo a z dechových nástrojů na všechno, co má nátrubek, tzn. tuba, trombon, lesní roh je běžná věc, a i na trumpetu jsem schopen dát lehčí skladbu v amatérské kvalitě. Dalo by se říct: On umí zahrát na všechno, ale na nic pořádně (směje se). Nejlepší v té celé škále nástrojů, ke kterým mám přístup, je pro mě lesní roh. Po něm vždy sáhnu jako první. Vystupoval jste také s ochotnickým divadlem. Ano, taky jsem do tohoto druhu umění zabředl, to je pravda (směje se). Velmi zběžně jsem se mihl u několika představení. Ale u jednoho jsem si zahrál jednu z hlavních rolí. Ten kus se jmenoval Zvonokosy a já tu měl roli faráře. Tady tedy přišel můj první kontakt s prkny, která znamenají svět. Měl jsem na to velice pěkně vybavený kostým, originál vypůjčený z hořické fary. Takže tady jsem se dopustil toho hříchu, že jsem si zahrál velebníčka. Ale docela mi to sedlo. co vás na vedení daliboru nejvíce baví? Není to těžká otázka, ale je na ní těžká odpověď. Co mě těší, je to, že mám zlomek zásluhy na tom, že ten spolek existuje, že dosud nepadl. Někdo to musí vést a jít se svojí kůží na trh. Sehnat noty, pak HOŘICKÝ ZPRAVODAJ 6

7 rozhovor S osobností: MGr. jan Bílek sednout, odpustit si noční spaní a udělat do příští zkoušky nebo aspoň v nějakém reálném čase rozepsat aranž pro celou kapelu. To je asi moje nejčastější práce v zákulisí. Dřepím tedy u počítače a píšu do rána noty. Ale to k tomu patří, protože není možné noty kupovat, to jde pak do tisíců korun. Píšu to muzikantům na tělo. Nejsem na to ale úplně sám, určitý tým musí fungovat. V profesním životě jste byl učitelem. na zš na daliborce jste učil hlavně fyziku. Ale nikoliv hudební výchovu. Hudebku jsem vyučoval téměř na každé škole, ale právě Na Daliborce tomu tak nebylo. Tam byl specialista či specialistka. Než jsem došel na Daliborku, tak jsem působil na vesnických školách v okolí Chomutice, Cerekvice, Miletín a tam jsem musel učit všechno. Pak jsem přišel do Hořic a kromě Daliborky jsem působil asi tři roky na Zemědělské škole. jak se kloubí pozice učitele fyziky a dirigenta v hudebním spolku? Jednoduše. Muzika je můj koníček už odmalička. Je to stejné, jako když se dítě naučí plavat, jezdit na kole, na lyžích a tak dále. Také se začíná v útlém věku. Měl jste k tomu předpoklady? Chodil jsem na piano k paní učitelce Miladě Kastlové, což je soukromá učitelka hudby, státně zkoušená, tedy takto to měla uvedené na cedulce na dveřích. První krůčky byly právě tady, už v předškolním věku. Nelituju toho, protože u piana se člověk naučí harmonii, naučí se slyšet, jak tony k sobě pasují nebo eventuálně nepasují. A to je důležité rozlišení pro budoucí řízení orchestru. Když to srovnám s dnešním výukovým systémem na hudebních školách, tak je největší zájem o kytary, učí se zobcové flétny nebo také piano, i když to je někdy vcelku nešťastně zastoupeno klávesami, tzv. samohrajkou, jak my muzikanti říkáme. co vaše cíle a motivace do další práce s daliborem? Už je mi pětasedmdesát let (směje se). Ale co považuji za největší cíl? Musím za sebe někoho sehnat. Přiznávám, že už na tom trošku potajmu pracuju. Chci, aby se zachoval ten tok hudebního života, aby nepřišlo nějaké klopýtnutí nebo přešlapování, kdo to povede. Musí to být někdo, kdo se odhodlá a obětuje. To je jedna z takových mých zásadních věcí, co bych potřeboval dotáhnout. V posledních měsících jste s daliborem udělali velký krok kupředu, souhlasíte? Velký problém byla právě už zmiňovaná zkušebna. Je to díky tomu, že je tady vedení města velmi nakloněno této spolkové činnosti a má přístup a snahu udržet její činnost a slušnou úroveň Mgr. jan Bílek muziky z vlastních zásob. Takto má město určitou jistotu, že někdo kdekoliv při nějakých slavnostech zazpívá, zahraje nebo že bude zkrátka při tradičních setkáních někdo připraven. Leckterá města i v okolí nám tohle mohou jedině závidět. Brzy vás v hořickém zámku čeká veřejná zkouška. Je to takový možná mírně zavádějící název. My tam nemůžeme předvést to, co děláme běžně na zkoušce. To představení nebude úplně věrným obrazem normální dělné pracovní zkoušky Daliboru. Bude to jen jakási ukázka, jak asi hrajeme, jaká je organizace. Proběhne 11. února v hodin a měla by alespoň částečně splnit svůj účel. Bc. dominik palm narozen: 15. dubna 1945 v Hořicích. Vzdělání: Pedagogická fakulta v Hradci Králové - obor fyzika, chemie. Tříkrálová sbírka opět pomáhala. Výtěžek putuje na provoz charitních služeb My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujeme vám,... znělo v sobotu 5. ledna 2020 v ulicích města. V tento den jste se mohli setkávat se třemi králi nejen v ulicích, ale mnohé z vás také navštívili ve vašich domovech. Tříkrálová sbírka se v Hořicích opět uskutečnila pod záštitou Oblastní charity Jičín a Farní charity Dvůr Králové nad Labem. Stalo se již tradicí, že charitám s realizací sbírky pomáhají místní Římskokatolická farnost a spolek Junák, bez kterých by koledování v Hořicích neprobíhalo v takové intenzitě. Bez jejich pomoci by se nepodařilo do tolika domácností šířit poselství radosti a požehnání, které s sebou tři králové přináší. Přesto, že v sobotu do ulic vyrazilo osmnáct skupinek koledníků, nepodařilo se pokrýt celé město, aby se toto poselství dostalo do všech domovů. Moc děkujeme všem koledníkům, kteří se rozhodli věnovat svůj čas a energii, a svým přičiněním sbírku podpořili. Vážíme si také toho, že někteří koledníci do Hořic přijeli z nedalekých obcí nebo i vzdálenějších míst, a do probíhající sbírky v Hořicích se zapojili, říká Mgr. Marie Pražáková, DiS, vedoucí Nízkoprahového klubu PoHoDa. Rádi bychom poděkovali všem občanům města, kteří našim koledníkům s důvěrou otevřeli své domovy, přispěli do sbírky finanční částkou či koledníky obdarovali ovocem a sladkostmi na doplnění energie nebo teplým čajem na zahřátí. Naše poděkování patří také Filipu Janákovi, hořickému faráři, a dobrovolnicím, kteří společně pro koledníky na faře připravili zázemí a občerstvení, vypráví Pražáková. Bez přičinění všech výše zmíněných by se nepodařila vybrat částka Kč. Výtěžek z Tříkrálové sbírky bude v Hořicích použit na zajištění provozu charitních služeb: Nízkoprahového klubu PoHoDa, který pomáhá dětem a mladým lidem ve věku od deseti do jednadvaceti let z Hořic a okolí, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, a vytváří jim takové podmínky, aby byli schopni a ochotni podílet se na řešení svých problémů a lépe se s nimi vyrovnali zprávy z MĚStA (více na: ta.cz/deti-amladez/nizkoprahovy-klub-pohoda/). Občanské poradny, která poskytuje poradenství lidem v obtížné sociální situaci, kteří nemají dostatek informací pro její řešení, nebo je neumí použít (více na: Na závěr bychom také rádi poděkovali panu Dominiku Lukaštíkovi, řediteli Biografu Na Špici, který pro koledníky zajistil promítání pohádky Čertí brko zdarma. Díky této podpoře jsou koledníci odměněni nejen dalším dárkem, ale především zážitkem, uzavřela své hodnocení Tříkrálové sbírky šéfka Nízkoprahového klubu PoHoDa. redakce ve spolupráci s Mgr. Marií pražákovou, dis., vedoucí nízkoprahového klubu pohoda HOŘICKÝ ZPRAVODAJ 7

8 InVeStIční Akce Revitalizace návsi a rybníčku ve Chvalině prostranství kolem zvonice a v okolí rybníčku v obci chvalina prochází od loňského podzimu postupnou revitalizací. poslední úpravou byla výsadba několika lip, dubů a vrb. další práce ovšem budou následovat! VYSchlý rybník celkový pohled na rybník a přilehlé okolí v obci Chvalina - prosinec Zásadní realizací v předešlých letech bylo tzv. odbahnění" rybníku, neboť v roce 2015 po mnoha desítkách let tato vodní plocha úplně vyschla. Dle informací místních takovou situaci nikdo nepamatoval. Po úspěšném zpevnění hrází a obnovení spodních pramenů se podařilo rybník zachránit a i v době sucha voda drží, což nás moc těší. Následovalo pokácení suchých a havarijních stromů i náletových dřevin včetně provedení hrubých terénních úprav, a to tak, aby vznikl svébytný a útulný veřejný prostor okolo vodní plochy, který se stane přirozeným centrem celé obce. Poslední úpravou byla výsadba několika lip, dubů a vrb. Další práce jsou ovšem ještě v plánu! Průběžně budou ještě vysázeny další dřeviny a při hranicích parčíku s okolními polnostmi pak živý plot z keřového patra pestrého druhového složení, říká Ing. Radek Němeček, člen osadního výboru Chvalina. A dodává: Revitalizace počítá i se stavbou dřevěného mola a chodníku z lomového kamene a pískovce. Na vytipovaných místech budou osazeny lavičky, posezení, v centrální části pak ohniště. Tímto vznikne prostor nejen na volnočasové aktivity místních, ale i velmi zajímavý prostor pro vycházky Hořičáků do blízkého okolí. Investorem revitalizace je město Hořice, práce probíhají podle projektu SeVerní břeh po provedených výsadbách - leden renomovaného Ateliéru architektů Krejčiříkových, který získal renomé například obnovou zahrad na nedalekém Kuksu a ve spolupráci s Ing. arch. Martinem Pourem - místostarostou města Hořice a městským architektem. redakce ve spolupráci s osadním výborem ve chvalině Foto: pavel Bičiště původní situace - katastr. návrh celkových úprav okolí rybníku ve Chvalině po připomínkách občanů HOŘICKÝ ZPRAVODAJ 8

9 různé Po přestavbě úpravny vody už Hořicím žízeň nehrozí Vodohospodářská a obchodní společnost jičín v hořicích dokončila rekonstrukci úpravny vody ve čtvrti libonice. ta nyní půjde do zkušebního provozu, jak řekl ředitel vodáren richard Smutný. po spuštění libonické úpravny by se tak již neměla opakovat situace z loňského léta, kdy byly hořice napojeny pouze na úpravnu v Březovicích a pitné vody byl nedostatek. pokrytí potřeb Hořic nestačil. S příchodem veder se tehdy odběr velmi zvýšil a vodárny tak musely kyvadlově dovážet vodu z Lázní Bělohradu do vodojemu Nová Anna. Omezení užívání pitné vody platilo pro Hořice i pro obce Holovousy, Chodovice, Chloumky, Dachovy, Březovice, Doubravu a Libonice. zdroj: čtk Ošetření lip u rozlučkové síně Rekonstrukce libonické úpravny za 50 milionů korun bez DPH začala v srpnu roku Před rekonstrukcí úpravna zásobovala asi třetinu obyvatel Hořic. Než ji vodárny začaly opravovat, vložily v roce 2015 stomilionovou investici do modernizace a vyšší kapacity březovické úpravny. Ani zvýšený výkon Březovic však v loňském létě, kdy lidé začali napouštět bazény a zalévat, pro V následujícím období bude ošetřeno šest kusů lip u rozlučkové síně na Gothardě. Předejde se tak vylamování tzv. sekundárních výhonů a zhoršení vitality stromu. Lípy byly tímto způsobem ořezány již v minulosti. Dojde k redukci koruny, odstraní se větve, které mají tlakové větvení, nežádoucí sekundární výhony a usychající větve. Zároveň dojde k omlazujícímu řezu, který se bude provádět v době vegetačního klidu. Výsledkem by mělo být zlepšení zdravotního stavu lip a jejich statické zabezpečení, vysvětluje odbor životního prostředí MěÚ Hořice. (re) Místní doprava bude zachována Stejná podoba. Městská doprava v hořicích letos zůstane totožná jako v minulém kalendářním roce. na žádost občanů navíc přibude ještě jeden odpolední spoj na vrch Gothard. I v letošním roce bude místní hromadná doprava v Hořicích zajištěna ve spolupráci s Královéhradeckým krajem dvěma linkami - č. 515 (Jičín Hořice) a č. 522 (Hořice Dvůr Králové n. L.). Z tohoto důvodu může docházet k menším zpožděním některých spojů přijíždějících z jiných měst. Pro lepší orientaci byl vytvořen souhrnný jízdní řád obou linek v rámci MHD Hořic v úseku od vlakového nádraží na vrch Gothard, který je zveřejněn na webu města a k dostání v informačním centru. Ceny jízdného zůstaly zachovány, a to včetně bezplatné přepravy pro děti do šesti let a pro seniory nad pětašedesát let. (re) SoUtĚŽ: historie našeho MĚStA Poznáte, o jakou budovu v Hořicích se jedná? A kde se nachází? Odpovědi zasílejte do 28. února 2020 na ovou adresu nebo odevzdejte osobně v Městském informačním centru Hořice. Tři vylosovaní výherci obdrží volné rodinné vstupné do Městského muzea, Musea Czech road racing a Masarykovy věže samostatnosti. MOŽNOST INZERCE hořický zpravodaj nabízí možnost inzerce pro hořické firmy a živnostníky. třikrát ročně bude uvolněna jedna půlstrana, přičemž první příležitost bude již v březnovém čísle. pokud máte zájem, svoje nabídky zasílejte na HOŘICKÝ ZPRAVODAJ 9

10 novinky ze Školek MŠ husova Děti z Husovky na lyžích Rok 2020 jsme v mateřské škole Husova zahájili lyžáčkem. Sníh je u nás nedostatkové zboží, a tak jsou rodiče rádi, že dětem naše MŠ poskytuje výuku lyžování. Letos nám agentura Pohádkové lyžování zprostředkovala lyžařský areál v Janských Lázních. S dětmi jsme dojížděli po tři roky do Herlíkovic, dále do Mladých Buků, Nové Paky a letos i do Live parku Formánky. Agentura nám poskytuje služby včetně dopravy, zapůjčení lyží a školených instruktorů. Děti se během jednoho týdne naučí lyžovat a své dovednosti předvedou poslední den, v pátek. To jsou pro ně připraveny závody, na které se mohou přijet podívat i rodiče. Odměnou za výkony jsou dětem medaile a diplomy. Lyžáček vzbudil velký ohlas, potvrzuje ředitelka naší mateřské školy, Bc. Martina Knapová. Přednost nyní dostávají předškoláci, ale jezdí i mladší děti (od čtyř let). Začínali jsme v roce 2015 a zájem ze strany rodičů je stále větší. Od loňského roku s námi jezdí lyžovat i děti z MŠ Pod Lipou. Už teď se těšíme na příští rok, dodává Knapová. MŠ husova MŠ na daliborce Rok ve hvězdách... V letošním školním roce žijeme projektem Rok ve hvězdách. Spolupracujeme s hvězdárnou Jičín a jejím centrem přírodních věd. Děti získávají hravou formou poznatky o vesmíru, přírodě a její ochraně. S dětmi využíváme i přírodní zahradu v areálu hvězdárny. Ke každé naší návštěvě neodmyslitelně patří i opékání buřtíků MŠ na daliborce HOŘICKÝ ZPRAVODAJ 10

11 novinky ze Škol zš komenského Dejme věcem druhou šanci U nás na Komendě bereme téma ochrany planety vážně. Osud naší Země nám není lhostejný, a proto se pravidelně věnujeme její podpoře. Pořádáme ekologicky orientované dny (Den vody, Den Země), sbíráme starý papír, účastníme se akcí pro úklid přírody a nedávno jsme představili nový,,do it yourself" nábytek na chodbách. Aktuální novinkou je právě otevřený FREESHOP. Tento miniprojekt představuje žákům myšlenku udržitelnosti a snahu nezahlcovat planetu dalším zbytečným odpadem. Každý z nás má doma věci, které ještě stále mají svoji hodnotu, jsou pěkné, ale nenajdeme již pro ně využití. Tričko, ze kterého jsme vyrostli, brusle či kopačky, které nám jsou malé, knížka, kterou již nebudeme číst, nebo lampička, kterou jsme nahradili jiným světlem. Cokoliv, co může někdo jiný potřebovat a co mu udělá radost, nosí učitelé i děti do našeho FREESHOPu, a věci tak znovu slouží svému účelu. Dáváme jim tak druhou šanci". I malý krůček může znamenat velký posun pro planetu, pokud ho uděláme správným směrem! zš hořice, komenského GYMnÁzIUM hořice Hořické gymnázium a kurzy k jednotným státním přijímacím zkouškám chcete být připraveni k přijímacím zkouškám do prvního ročníku střední školy? chcete poznat atmosféru školy? chcete poznat nové kamarády? Přijďte 15. února na první přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu do budovy Hořického gymnázia, Blahoslavova 2105 v Hořicích. Čekají vás čtyři setkání s učiteli a studenty školy, kteří vám pomohou zopakovat si učivo matematiky a českého jazyka potřebného ke zvládnutí zkoušky. A seznámíte se s prostředím školy. termíny kurzů: sobota 15. února, 22. února, 28. března, 4. dubna 2020 začátek: 8.30 hodin. konec: hodin. S sebou: tužku, propisovačku, hlavu, svačinu a dobrou náladu Prosíme vás, abyste nám em na adresu: poslali zprávu, kterých termínů se chcete zúčastnit a kterým předmětům se chcete věnovat. Můžete se zúčastnit libovolného počtu kurzů. Pro další informace sledujte hořické gymnázium Na školním statku kvůli lidské nevědomosti uhynula zvířata. Nekrmte je pečivem, apeluje na veřejnost vedení školy Škola zemědělská akademie a Gymnázium hořice zpřístupnila pro veřejnost nově zrekonstruovaný školní statek. Během vánočních svátků však v něm došlo ke zdravotním komplikacím u nejméně tří zvířat, přičemž jedno na následky uhynulo. Jednou z obětí letošních Vánoc se stalo telátko, které se přes veškerou snahu nepodařilo zachránit. Zvíře uhynulo po zažívacích problémech, které mu způsobilo nevhodné pečivo a vánoční cukroví. Zvířatům na přilepšenou v dobré víře nosí nepatřičné potraviny lidé, kteří si však neuvědomují, že je tím mohou i zabít. Návštěvníci tak činí i přes všudypřítomné zákazové cedule. Vedení školy na ně proto apeluje, aby zvířata zásadně ničím nepřikrmovali. Věřte, že je o ně dobře postaráno. Ing. edita Vaňková zemědělská akademie a Gymnázium hořice HOŘICKÝ ZPRAVODAJ 11

12 kultura, SpolečnoSt Úžasné setkání s Jaroslavem Duškem a Vlaďkou Kennett dům kultury koruna se 14. ledna zaplnil v podstatě do posledního místa. na pořadu večera byla beseda s jaroslavem duškem a Vlaďkou kennett (nejen) o krásách nového zélandu. toto příjemné povídání dvou přátel nad sklenkou vody, doplněné nádhernými fotografiemi ze země velkého bílého mraku potěšilo srdce a oblažilo oko každého přítomného diváka. Vlaďka Kennett strávila v této zemi šestnáct let naučila se výborně anglicky, založila cestovní kancelář True Travel, stala se horskou průvodkyní, lavinovou záchranářkou, honorární konzulkou České republiky na Novém Zélandu a později získala i novozélandské občanství. Mohla se tak s námi podělit o bezpočet zajímavých informací o této zemi rozmanitých přírodních krás. Její vyprávění svými zážitky z cestování po Novém Zélandu osvěžoval známý herec Jaroslav Dušek, který s nenuceným humorem do povídání zapracovával dotazy diváků, a se svým nadhledem odpovídal i na nestandardní otázky typu: Jaký máte názor na následování Ježíše Krista? Duškovy bosé nohy rozpoutaly šum v řadách už při jeho příchodu a jako lavina se sálem šířil šepot: Je bos, je bos.. Ano, skutečně byl bos! A na Novém Zélandu je to běžné, neboť tam žijí ve větším sepjetí s přírodou než my. Také jsou otužilejší, nemají zateplené domy, nad koupáním dětí v zimním jezeře se nikdo nepozastavuje. Je to také země roztomilých endemických delfínů hektorových, ohrožených nelétavých ptáků kivi nebo nesmírně inteligentních horských papoušků nestor kea, kteří si s oblibou pochutnávají např. na stěračích či gumových těsněních aut, rádi prohledají nestřežený batoh či na turistu shodí ze střechy sníh. Země Maorů, původních obyvatel, jejichž zvykem je např. zakopávání placenty pod strom, ke kterému se později během svého života přicházejí poradit. Země, kde je více jak čtyři sta malých zemětřeseních ročně, sem tam i nějaké větší, ničivé Země, kde nenarazíte na jedovaté hady, štíry, ba ani na medvěda. Po této stránce je na Novém Zélandu velmi bezpečno. Z fotografií na obřím plátně na nás dýchala nezměrná nádhera přírody, její opravdovost! Takový a ještě úplně jiný je Nový Zéland! V uspěchané každodennosti jsme se díky paní Kennett a panu Duškovi mohli na dvě hodiny zastavit a čerpat krásnou energii, která byla v sále přítomna. Děkujeme Vlaďce a Jardovi za velmi příjemný večer, i za to, že výnos z této akce jde ve prospěch Montessori školy v Hořicích. Z výtěžku budou zakoupeny nové Montessori pomůcky pro děti. Poděkování patří také všem, kteří se podíleli na organizaci této akce. Spolek Montessori hořice LETNÍ KURZ TANCE HOŘICKÝ ZPRAVODAJ 12

13 V císařské konírně pražského hradu byla v adventním čase zahájena výstava s názvem portrét v čechách pohledem dvou staletí. Spolek výtvarných umělců Mánes kurátorsky zaštítil ambiciózní projekt mapující proměny českého portrétního umění od empíru až po současnost. Autoři konceptu zařadili do reprezentativního výběru děl také klíčové sochařské podobizny ze sbírky Galerie plastik. Hořické sochy se tak v krátkém čase znovu staly součástí prestižní instalace na Pražském hradě, která navazuje na divácky úspěšné výstavy české krajinomalby, Má vlast a Světlo v obraze: český impresionismus. Spolek Mánes výstavou vzdává hold Josefu Mánesovi, kultura, SpolečnoSt Kam na výstavu? Galerie plastik doporučuje portréty na Pražském hradě zakladateli české moderní portrétní tvorby, od jehož narození uplyne v nadcházejícím roce dvě stě let. Kurátoři vybrali pozoruhodné podobizny především ze sbírek Pražského hradu, uměleckých fondů řady regionálních galerií a privátních Sdružení sochařů české republiky a Galerie plastik v hořicích opět představuje sochařské portréty významných osobností české vědy a kultury. Výstava výsledků soutěže o podobizny fotografa a filozofa Františka drtikola, konstruktéra a zakladatele společnosti jawa Františka janečka a toyen, české malířky žijící ve Francii, probíhá od sklonku ledna ve Štorchově síni hořického muzea. Sochařský portrét reprezentuje jednu ze zásadních disciplín figurálního sochařství a v dějinách hmotné kultury má mnohatisíciletou tradici. Jedinečné postavení portrétu v dějinách oboru přirozeně souvisí se zobrazivě figurálními principy, které až do počátku 20. století sochařství výhradně definovaly. Schopnost vytvořit kvalitní sochařský portrét představovala v západním světě po staletí hlavní měřítko sochařových dovedností a symptom umělcova mistrovství. Sochařský obor, který s nástupem kubismu a avantgardy na počátku minulého století překročil hranice tělesnosti a vstoupil do bouřlivého proudu abstraktního umění, je v současnosti konfrontován s prolínáním uměleckých disciplín a s využíváním inovativních materiálů a technologií. Nové skutečnosti napadají mnohé stereotypy a otřásají základními pilíři oboru. Sochařský portrét jako reprezentativní trojrozměrná podobizna, jejíž provedení v definitivním materiálu umožňuje instalaci ve veřejném prostoru, však představuje znovu živou součást diskurzu o současném sochařství. Zájem o sochařský portrét v českém prostředí podněcuje Sdružení sochařů České republiky, které již řadu let pořádá veřejné soutěže na podobizny významných osobností české vědy a kultury. Ze zúčastněných prací vybírá odborná porota nejzdařilejší díla, která by v budoucnu mohla kultivovat veřejný sbírek. Podařilo se jim shromáždit jedinečný výběr od několika desítek českých malířů a sochařů Josefa Vojtěcha Hellicha, Václava Brožíka, Alfonse Muchy, Maxe Švabinského, Ladislava Šalouna, Františka Kupky, Jana Štursy, Bohumila Kubišty, Jana Zrzavého, Otto Guttfreunda, Josefa Čapka, Václava Špály, Kamila Lhotáka, Josefa Jíry a mnohých známých i méně známých umělců. Sochařské portréty z Hořic doslova září v bezprostředním sousedství dalších, prostor. Komise, v níž mimo jiné zasedli nestoři českého sochařství, profesoři Jan Hendrych a Kurt Gebauer, letos ocenila šest soutěžních návrhů. Adam Fejfar, Diana Winklerová a Zuzana Kantová porotu zaujali podobiznou Františka Drtikola, Radek Škrabal a Kateřina Strach Tichá byli oceněni za portrét Františka Janečka a Adam Fejfar získal uznání také jako autor tváře Toyen. Autoři vítězných návrhů jsou bez výjimky mladí umělci, mnohdy ikonogických podobizen českých dějin umění. Pražská výstava znovu potvrzuje výjimečnou kvalitu hořických uměleckých sbírek, jejichž krásy mnohdy mylně považujeme za běžný standard města s mnohasetletou sochařskou tradicí. Portrét v Čechách v proměnách dvou staletí, , II. nádvoří Pražského hradu, Císařská konírna, otevřeno denně hodin. phdr. jana cermanová, ph.d. vedoucí Galerie plastik hořice Výstava sochařských portrétů otevřena. V muzeu vydrží do března Plán Seniorklubu Hořice na rok 2020 Únor Březen duben květen červen září říjen prosinec zimní hry seniorů přátelské posezení zájezd do Polska zájezd letní hry seniorů zájezd, oslava dne seniorů zájezd do Polska vánoční posezení V dubnu nebo v květnu je možné podniknout turistický výlet do Prachovských skal, na Kost či Trosky nebo vyrazit na další kratší výlety. Seniorklub je otevřen každé úterý a čtvrtek od do hodin v přízemí budovy Polikliniky II (Husova 321, Hořice). jejichž zájem o portrét a úspěchy při jeho realizaci snad předznamenávají nástup generace talentovaných portrétních sochařů. Slavnostní otevření výstavy sochařských portrétů proběhlo za přítomnosti Jiřího Středy a Marie Šeborové ze Spolku sochařů České republiky ve čtvrtek 23. ledna. Výstava potrvá do 1. března. phdr. jana cermanová, ph.d. vedoucí Galerie plastik hořice HOŘICKÝ ZPRAVODAJ 13

14 kulturní přehled divadelní SÁl radnice 18. února koncert zuš hořice čas bude upřesněn 19. února, klub přátel hudby cimbálová MUzIkA ječmínek 22. února, dětský karneval kostel narození panny MArIe 2. února SVÁtek UVedení páně do chrámu (hromnice) MŠe SV. (s žehnáním svíček hromniček ) 14. února, MŠe SV. pro děti + setkání dětí na faře 16. února, ModlItBA Liturgie hodin (nešpor) v kostele 22. února duchovní obnova S p. VojtĚcheM kodetem - začátek v 9.00 v budově zemědělské akademie (Riegrova 1403) - zakončení ve mší svatou v kostele - přihlásit se je možné v kostele nebo na faře Středa 5. a 19. února, na faře náboženství pro dospělé - Jedná se o vzdělávání ve víře (probírá se obsah Vyznání víry) dk koruna 4. února prodejní Akce textil - firma Marwil 5. února prodejní Akce textil - firma Marwil 11. února, dokonalá SVAtBA - divadelní představení 14. února, ples zemědělské AkAdeMIe 15. února, kašpárkovo čarování - Loutkové divadlo ZVONEK 15. února, ples AMk hořice 21. února, ples SpŠkS 27. února, nebe na zemi - repríza divadelní hry v podání souboru J.K. Tyl 29. února hasičský ples MĚStSkÁ knihovna 13. února, příběhy krajanů z BAnÁtU - přednášková místnost Cestopisná přednáška PhDr. Tomáše Černohouse, Ph.D. Život a tradice našich krajanů v rumunském Banátu, kteří zde žijí již od první poloviny 19. století a stále si zachovávají svůj jazyk, své zvyky a tradiční způsob života, a to navzdory většinové rumunské populaci, která je obklopuje. V průběhu přednášky bude navštívena většina dochovaných českých vesnic v Banátu: Svatá Helena, Gerník, Rovensko, Bígr i Eibenthál a prostřednictvím více než dvaceti videí si účastníci poslechnou i mnoho příběhů našich krajanů. - spolupořádá Odbor KČT Hořice 27. února, 9.30 knížkárna - společné čtení a listování pro malé děti a jejich rodinky MĚStSkÉ MUzeUM 14. února, BeSedA S MotocYkloVýMI jezdci - pořádá Museum CRR Hořice 16. února, SetkÁní S evou jónovou Další setkání se zajímavou osobností. Eva Jónová je dlouholetá členka a starostka hořického Sokola, významná ochotnická herečka a členka pěveckého sboru Ratibor a Vesna. - na kytaru zahraje a zazpívá Jan Tomíček. - multimediální sál muzea 24. února, jak Se dělá rodokmen Pan Jiří Šulc, předseda Spolku rodáků a přátel města Hořice v Praze, se dlouhodobě zabývá genealogií a o své znalosti a cenné zkušenosti se rád podělí se zájemci z řad veřejnosti. Jeho přednáška v Hořicích na stejné téma, která se uskutečnila před několika lety, byla velmi zajímavá a hojně navštívená. Jiří Šulc od té doby učinil řadu dalších objevů, takže je určitě nač se těšit. - multimediální sál muzea 22. února zámecký MASopUSt Strozzi - spolek přátel hořického zámku pořádá a srdečně zve nejen hořickou veřejnost na tradiční Zámecký masopust. Sraz účastníků, nejlépe v maskách, je před zámkem, odkud se v 9.00 hodin vydá na svou tradiční masopustní obchůzku městem. Připraveny budou opět oblíbené zabijačkové hody řezníka pana Lumíra, hořické pivo JungBerg, masopustní kapela s dudákem Michalem Pospíšilem a jako host opět vystoupí folklórní soubor Barunka z České Skalice. Bude se opět tlouci kohout, porážet kobyla a možná i něco dalšího. 23. ledna 1. března SochAřSkÉ portréty 2019 Výstava výsledků soutěže Sdružení sochařů ČR o podobizny fotografa a filozofa Františka Drtikola, konstruktéra a zakladatele společnosti JAWA Františka Janečka a Toyen, české malířky žijící ve Francii. GAlerIe plastik 10. února, portrét V čechách pohledem dvou StAletí - přednáška O portrétní tvorbě v období od vrcholného klasicismu po současnost promluví historik umění PhDr. Michael Zachař. - multimediální sál muzea církev československá husitská (BýVAlÁ SYnAGoGA) neděle 2. a 16. února, BohoSlUŽBY 12. února, MASArYk A SVAtÁ země - vernisáž výstavy Výstava se kromě památné návštěvy T. G. Masaryka věnuje také přelomovým historickým milníkům ve vzájemných vztazích, jmenovitě vzniku státu Izrael, v nichž nezastupitelnou a klíčovou roli na mezinárodním poli sehrál Jan Masaryk a československá diplomacie. HOŘICKÝ ZPRAVODAJ 14

15 kulturní A SportoVní přehled zámek 16. ledna února pocta hořickým hudebním SpolkŮM A lidem kolem nich - výstava - otevřeno v pátek a sobotu a od hodin 11. února, VeřejnÁ zkouška hudebního SpolkU dalibor 27. února, VeřejnÁ zkouška hořického komorního orchestru Sport BAzÉn pondělí ranní plavání veřejnost , cvičení: pro kondiční plavání rezervace 1 dráhy sauna: společná Úterý ranní plavání není veřejnost: cvičení: cvičení těhotné 2 dráhy aquaaerobic sauna: muži StředA ranní plavání veřejnost: , sauna ženy čtvrtek veřejnost: cvičení: pro seniory, rezervace 2 drah sauna: ženy pátek ranní plavání: veřejnost: ( jen dětský bazén a vířivka) cvičení: (Rejnok, rezervace velkého bazénu) sauna: muži SpolečenSkÁ kronika SoBotA veřejnost: sauna: rodiče s dětmi společná neděle veřejnost: sauna: společná provoz BAzÉnU V době jarních prázdnin pondělí 3. ÚnorA veřejnost včetně ranního plavání Úterý 4. ÚnorA veřejnost bez kroužků a cvičení StředA 5. ÚnorA veřejnost včetně ranního plavání čtvrtek 6. ÚnorA veřejnost rezervace 2 drah pátek 7. ÚnorA veřejnost včetně ranního plavání V lednu z našich řad odešli: Milan Bezvoda (1958) nina Šubrtová (1931) ŽIVotní jubilea V měsíci únoru slaví významná životní jubilea: josef pokorný (100) Františka Vodnárková (95) František zvoníček (90) danuše luštická (80) MUdr. zdenka kvapilová (80) radoslav kutnar (80) Miroslav kuneš (80) Všem oslavencům tímto přejeme pevné zdraví, dostatek životního elánu a optimismu. Všichni uvedení občané udělili souhlas se zveřejněním. poděkování mamince Paní Marie chalupová z Chlumu se dožívá pěkných 97 let a její děti jí děkují a blahopřejí. Paní Chalupová je už devítinásobnou babičkou a jedenáctinásobnou prababičkou. Děti jí přejí pevné zdraví. rozloučení Se zesnulými Čest jejich památce. Vítání občánků proběhne 29. února. rodiče, hlaste se! Obřadní síň městské radnice bude v sobotu 29. února od 9.00 a hodin hostit další vítání občánků. Přihlásit se mohou rodiče dětí starších tří měsíců. Děti již přihlášené, které jsou mladší než tři měsíce, budou pozvány na příští vítání občánků. rodiče nově narozených dětí, kteří mají zájem a dosud se n e p ř i h l á s i l i, mohou tak učinit přímo u organizátorky lucie Švambergové, kancelář stavebního úřadu (budova A, 1. patro, dveře č. 221), a to nejpozději do 13. února Bližší informace na tel , popř. u: Další termín bude opět sdělen na webových stránkách města (vítání se koná cca 4 5x za rok). Svoji účast lze také nahlásit při přihlášení dítěte k trvalému pobytu na evidenci obyvatel u Evy Pešavové, budova B, 2. patro kancelář občanských průkazů a cestovních dokladů, tel , Pro přihlášení k trvalému pobytu je nutný rodný list dítěte. HOŘICKÝ ZPRAVODAJ 15

16 kultura, SpolečnoSt Zámek ožil výstavou o hořických spolcích aneb Hudba, toť živel náš! V duchu hesla našich předků, sdružených v hořických spolcích, se nesla vernisáž výstavy s názvem pocta hořickým hudebním spolkům a lidem kolem nich. Slavnostní zahájení proběhlo za hojné účasti nejen samotných členů zdejších souborů, ale i jejich četných příznivců. pořadatelství celé výstavy se chopilo hořické muzeum ve spolupráci se zdejšími hudebními a pěveckými spolky. Vlastní libreto výstavy i celkovou kompozici vytvořil hořický architekt Martin pour. Vernisáž, která proběhla ve čtvrtek 16. ledna, zahájil Hořický komorní orchestr a výstavu uvedla ředitelka muzea MgA. Petra Zachovalová. O kulturním životě města a historii hudebních a pěveckých spolků pohovořila PhDr. Oldřiška Tomíčková, historička muzea, která zároveň jako předsedkyně ženského spolku Vesna promluvila o současné činnosti pěveckého sboru Ratibor a Vesna. Slovo dostali i vedoucí a zástupci ostatních spolků - Jan Sezima (Hořický komorní orchestr), Mgr. Jan Bílek (Hudební soubor Dalibor) a Pavel Bičiště (Bona Vita). Malou slavnost ukončil opět Hořický komorní orchestr. Účastníci vernisáže si poté prohlédli výstavu a při skleničce dobrého vína probrali vzpomínky i novinky spolkového života. Městské muzeum spolu s hudebními a pěveckými soubory umožnilo nahlédnout široké veřejnosti do svých sbírek. Prezentujeme sbírkové předměty z muzejního depozitáře a některé znovuobjevené při stěhování spolku Dalibor. Výstava tak dokumentuje činnost spolků formou dobových kronik, fotografií a plakátů z představení. Nemalou část výstavy tvoří hudební nástroje, které jednotlivé spolky zapůjčily. Vystaveny jsou i dámské šaty a doplňky, jež byly součástí koncertního oblečení sboru Ratibora a Vesny. Velice mě těší, že se na výstavě nachází prapor spolku Ratibor z naší sbírky, malovaný Josefem Mánesem. Z našich sbírek uvidíte také čerstvě zrestaurovaný sádrový model Bedřicha Smetany od českého sochaře Otakara Španiela, uvádí ředitelka Městského muzea a Galerie plastik Petra Zachovalová. Každý sbor má své členstvo, svého dirigenta, svůj repertoár i své příznivce, což je pro město velikosti Hořic něco zcela výjimečného. Všichni dohromady dokážou spojit své síly při takových projektech, jako je spolkový večer Sejdeme se u Koruny, Rybova Česká mše vánoční a důkazem je i výstava v hořickém zámku, která dokumentuje nejen historii, ale i současnost hořických hudebních a pěveckých spolků, uvedla její kolegyně PhDr. Oldřiška Tomíčková. Výstava je velmi pěkně připravena a určitě stojí za návštěvu. Zastavit se můžete až do 14. března, a to v pátek či sobotu. historie hořických SpolkŮ Už v roce 1858 je ve městě založen spolek divadelních ochotníků, který navázal na starší divadelní tradice a v roce 1865 získává domovskou scénu v nově postaveném Tomáškově domě. Již v roce 1862 je v Hořicích založen mužský zpěvácký spolek Ratibor. Členství v něm se stalo věcí cti, a tak měl nový spolek v krátké době neuvěřitelných devadesát členů. Nový spolek významně podpořily také hořické ženy - vlastenky, které vykonaly sbírku na pořízení spolkového praporu a ten nechaly vymalovat u předního českého malíře Josefa Mánesa. Prapor nese vlastenecké motivy, které jsou zdůrazněny i barvami slovanské trikolory. Protože prapor nenesl žádný církevní symbol, odmítl jej místní děkan posvětit, a tak bylo rozhodnuto předat prapor spolku při národní slavnosti. Ta se odehrála na vrchu Gothard, který byl pro Hořičany díky husitské tradici posvátným místem. V roli kmotry praporu poprvé veřejně vystoupila mladičká hořická vlastenka Anna Srbová, pozdější spisovatelka známá pod jménem Věnceslava Lužická. Prapor sloužil spolku až do dvacátých let minulého století, kdy byl nahrazen novým, zhotoveným podle návrhu odborné učitelky Heleny Rudlové. Oba tyto historické prapory jsou dnes ve sbírkách hořického muzea. O osm let později, v roce 1870, si po vzoru mužů založily svůj spolek i hořické paní a dívky. Nazvaly jej dámská jednota Vesna a novému spolku daly dvojí cíl pěstovat společný zpěv a pečovat o vzdělání hořických dívek a žen. Byly pořádány různé přednášky a v roce 1908 vyvrcholily vzdělavatelské snahy spolku založením dívčí průmyslové školy Vesny, jedné z prvních na českém venkově. Škola působila ve městě až do roku 1948 a připravovala dívky nejen na jejich budoucí roli manželky a matky v rodině, ale také dávala možnost dívkám připravit se na samostatnou existenci v oborech, v nichž by nekonkurovaly mužům. Oba spolky, Ratibor a Vesna, spolu od samého počátku úzce spolupracovaly a nechyběly při žádné významné akci v Hořicích i v okolí. V roce 1881 byl založen hudební spolek Dalibor, který se rovněž velmi významně zapojil do hořického kulturního života. Při svém založení měl jednatřicet aktivních muzikantů a celou řadu členů přispívajících, kteří podporovali spolek finančními i věcnými dary. V době největšího rozkvětu měl spolek až padesát členů činných, desítky členů přispívajících a přípravné oddělení, vychovávající vlastní hudební dorost. Kromě vlastního muzicírování se Dalibor věnoval i práci osvětové. V letech vydával hudební časopis Lýra, jeden z prvních v Čechách. V roce 1889 vznikla v prostředí Dalibora myšlenka postavit v Hořicích pomník Bedřicha Smetany a o několik let později sady, v nichž by byl pomník umístěn. K realizaci této myšlenky spojily síly všechny spolky, a tak mohly být v roce 1900 založeny na úpatí Gothardu Smetanovy sady a o tři roky později v nich odhalen pomník Bedřicha Smetany, první na světě. V roce 1910 k němu přibyl i první pomník nedávno zesnulého Antonína Dvořáka. Při koncertech Dalibora hostovala řada významných umělců, např. HOŘICKÝ ZPRAVODAJ 16

17 kultura, SpolečnoSt operní pěvkyně Marie Larra Srbová a Pavlína Erbanová, Jan Malát, Karel Kovařovic, bratři Ondříčkové a Jan Kubelík. Hořické spolky spolu úzce spolupracovaly a z této spolupráce vzešly některé významné projekty, např. výpravné nastudování Strakonického Dudáka nebo Blodkovy opery V studni. Nejvýznamnějším počinem byl však Dvořákův koncert, na kterém slavný Mistr v roce 1892 před svým odjezdem do Ameriky osobně účinkoval a pochvalně se vyjádřil o výkonech hořických spolků. Spolky úspěšně pokračovaly ve své činnosti i po vzniku Československa. Ratibor a Vesna byly v té době spojeny ve smíšený sbor pod taktovkou sbormistra Václava Tauchmana, který vedl sbor celých šestatřicet let. Těžkou ránu zasadily spolkům změny po politickém převratu v roce 1948, kdy ztratily právní samostatnost i majetek. Přesto pokračovaly ve své činnosti pod hlavičkou domu osvěty, později Jednotného a sdruženého klubu pracujících. Ve druhé polovině 20. století vznikly mladší odnože těchto spolků. V roce 1986 byl založen Hořický komorní orchestr a v roce 1991 pěvecký sbor Bona Vita. redakce ve spolupráci s phdr. oldřiškou tomíčkovou a MgA. petrou zachovalovou Městské muzeum a Galerie plastik hořice Foto: Michal ludvík PSÍ ÚTULEK CHLUM U HOŘIC A ODCHYT MĚSTSKÉ POLICIE HOŘICE chcete je? lady Asi šestiletá fena Československého vlčáka. Je velice ostražitá, ze začátku nedůvěřivá, ale po získání důvěry přátelská, a to i k dětem. Svoji novou rodinu bude milovat a dobře hlídat. Není vhodná k jiným psům. Přijít může pouze na dobře zabezpečenou zahradu, má totiž prozatím tendenci utéct. StellInkA Asi sedmiletá fenka - kříženec. Je polodivoká, nesocializovaná a velmi plachá. Není vhodná k jiným psům ani k dětem. Není to žádný velký mazel, ale spíše společník na zahradu. Bude vám dobrým hlídačem, po získání důvěry i skvělým parťákem. ríšánek Asi tříletý pes, kříženec Jorkšírského teriéra. Z počátku trochu plachý, ale když pozná, že mu nic nehrozí, tak je veliký a vděčný mazel. Vhodný k jiným pejskům i dětem. Pravděpodobně byl vyhozen z množírny, zaslouží si pohodový milující domov. různé Hořický registr čipů psů jak již víme z článku, který byl uveřejněný v prvním čísle hořického zpravodaje, na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. vyšla v platnost povinnost chovatelů psů zajistit, aby byl každý pes v české republice nejpozději od 1. ledna 2020 označen identifikačním číslem, tedy mikročipem a toto číslo pak měl uvedeno v dokladu o očkování proti vzteklině (tj. v očkovacím průkazu, v pasu psa). Aplikovaný mikročip je pouze nositelem individuálního patnáctimístného čísla (splňující ISO normy 11784/11785), které lze přečíst čtečkou mikročipů. Samotné číslo je po přečtení nicneříkající. Proto si majitel, ve vlastním zájmu, zaregistruje číslo mikročipu alespoň do jednoho z dostupných registrů zvířat. Zákon prozatím nestanovil, do kterého registru je registrace povinná. Nyní jich existuje celá řada a nejsou mezi sebou vzájemně propojené. Městská policie Hořice nabízí možnost zaevidovat své čtyřnohé mazlíčky, kteří jsou v katastrálním území města Hořice a přilehlých osadách do nově zřízeného registru čipů psů města Hořice. Majitelé si tak mohou na webové stránce: horice.org/cipovanipsu svého psa do této evidence dobrovolně a bezplatně zapsat, a to on-line. Na uvedené webové stránce naleznete také návod, jak vašeho pejska do tohoto registru čipů psů jednoduše zapsat. Majitelé, kteří mají zájem si svého pejska do tohoto místního registru zaevidovat, ale nemají přístup k internetu, mohou o tuto pomoc požádat pracovníky Městského informačního centra Hořice nebo pracovnici pokladny při placení poplatků. Pokud si svého pejska do registru zaevidujete, pomůžete jeho rychlé identifikaci, když se vám ztratí. helena hanušová strážmistr Městské policie hořice Pokud máte o pejsky zájem, kontaktujte Psí útulek na Chlumu telefon: helena hanušová, strážmistr Městské policie hořice HOŘICKÝ ZPRAVODAJ 17

18 Sport Známe nejlepší sportovce za rok 2019 divadelní sál hořické radnice hostil v úterý 21. ledna již tradiční anketu Sportovci města hořice. tentokrát šlo o sedmnáctý ročník a oceněny byly výkony za rok níže přinášíme přehled nominovaných a vítězů jednotlivých kategorií (barevně odděleni). jednotlivci MlÁdeŽ VAndA VÁVroVÁ (tj jiskra hořice orientační běh) n V roce 2019 závodila v kategorii mladších dorostenek a zažila velmi úspěšnou sezonu. Zúčastnila se všech závodů mistrovství České republiky a všech celostátních závodů žebříčku A. Vrcholem byla účast na evropském šampionátu v běloruském Grodnu. Pro rok 2020 byla vzhledem ke svým výkonům zařazena do Tréninkového střediska mládeže Královéhradecka. kristýna orctová (tj jiskra hořice - Sport pro všechny) n Začala cvičit již v předškolním věku a hned se ukázalo, že bude pohybově nadaná. Již v minulých letech získávala přední umístění v našich soutěžích. V roce 2019 získala první místa ve všech soutěžích, kterých se účastnila. n zimní pětiboj: 1. místo v okresním i krajském kole n atletický čtyřboj: 1. místo v okrese i v kraji n vítězka republikového finále v Třebíči MArtIn FrýdA (tj jiskra hořice - fotbal) n Kapitán mužstva mladších žáků v krajském přeboru. V podzimní části 2019 se svými spoluhráči vyhrál skupinu této soutěže. Patří k nejlepším hráčům týmu a zároveň k nejlepším střelcům celé soutěže. Je velkým příslibem pro budoucnost hořické kopané. BArBorA FAMFUlíkoVÁ (BAkAko nová paka - cyklistika MtB) n V sezoně odjela šestapadesát závodů, z nichž čtyřiadvacet dokázala vyhrát a ve zbývajících obsadila pódiové umístění. Celkové vítězství slavila v Hradeckém poháru, Nova Cup seriálu i Středečním poháru. Celkové druhé místo ji patřilo v Haven seriálu a konečné páté místo obsadila v Libereckém poháru. elena FAMFUlíkoVÁ (BAkAko nová paka, cyklistika MtB) n Stejně jako její starší sestra Barbora v sezoně odjela šestapadesát závodů. Z nich dvaadvacet znamenalo vítězství a ty zbývající přinesly umístění na stupních vítězů. Celkové vítězství Elena získala v Hradeckém poháru, stříbro vybojovala v Nova Cup seriálu, ve Středečním poháru a také v celkovém pořadí Haven seriálu. Bronz uzmula v Libereckém poháru. pozn.: Sestry Famfulíkovy závodí v dresech týmu z Nové Paky, ale obě jsou od narození z Hořic. jednotlivci dospělí jiří pečenka (tj jiskra hořice fotbal) n Jeden ze stěžejních hráčů mužstva Jiskry Hořice působícím v krajském přeboru. Patří i k nejlepším útočníkům v soutěži. dorost Skk hořice (kuželky) V tabulce střelců se umisťuje na předních místech. V minulé sezoně skončil s jednadvaceti brankami pátý. A vůbec špatně na tom není ani po podzimní části letošní sezony. S deseti brankami mu patří sedmé místo mezi krajskými kanonýry. Při letošním slavnostním Galavečeru Královéhradeckého fotbalového svazu byl vyhlášen do nejlepší jedenáctky. kolektiv dorost Skk hořice (kuželky) n Družstvo ve složení Ondřej Černý, Kryštof Košťál, Martin Zvoníček, Ondřej Duchoň se v sezoně 2018/2019 stalo mistrem České republiky své kategorie. Stalo se tak při finále na kuželně v Benešově. Do Hořic se tento titul vrátil po dlouhých čtyřiapadesáti letech. Velkou zásluhu na úspěchu má trenérské duo Radek a Josef Kroupovi. MlAdŠí ŽÁcI jiskry hořice (fotbal) n Mužstvo pod vedením Aleše Vávry, Pavla Procházky a Pavla Kroise ovládlo svoji skupinu krajského přeboru. V jarní části si zahraje finálovou skupinu o titul krajského přeborníka. HOŘICKÝ ZPRAVODAJ 18

19 Sport Osobností vyhlášen Kamenický hráčem mužstva mužů, kde působí už od svých šestnácti let. MedAIle za zásluhy o rozvoj hořického SportU MlAdŠí ŽÁcI jiskry hořice (fotbal) trenér radek kroupa (Skk hořice trenér dorostu) n Je nejen aktivním hráčem prvoligového družstva mužů SKK Hořice A, ale také trenérem hráčů v mládežnických kategoriích. Svou dobrou práci zúročil spolu se svým otcem Josefem i v sezoně 2018 /2019, když s týmem hořického dorostu slavil titul mistra České republiky. AleŠ VÁVrA (jiskra hořice trenér mladších žáků) n I přes svůj věk dnes již dlouholetý trenér mládeže, který se svými svěřenci letos dosáhl na první místo ve skupině krajského přeboru mladších žáků. Mužstvo bude pod jeho vedením v jarní části bojovat o titul krajského přeborníka. Zároveň je i stabilním osobnost libor kamenický (motocyklový sport) n Na slavnostním vyhlášení osobně chyběl. n Několikanásobný vítěz 300 zatáček Gustava Havla ve třídě Supermono. n Mistrovství České republiky, Supermono: místo, místo, místo, místo, místo n Evropský pohár, Supermono: místo, místo jiří kolář (motocyklový sport) n Dlouholetý motocyklový závodník. V současné době v kategorii Klasik a Jízdě pravidelnosti historických závodních motocyklů. Dále pomáhá s přípravou závodního stroje svého syna Patrika Koláře, desetinásobného vítěze 300 zatáček Gustava Havla. Donedávna byl vedoucím Střediska motocyklového sportu v Hořicích. turistika Zimní přejezd a přechod Zvičiny Memoriál Petra Holveka jubilejní čtyřicátý ročník zimního přejezdu, přechodu zvičiny - memoriál petra holveka byl 4. ledna ve svém závěru na sněhu. na zvičině čekala na účastníky teplota okolo tří stupňů pod nulou, ale pocitová teplota byla kvůli silnému větru mnohem nižší. Akce se zúčastnilo 233 pochodníků, kteří dorazili po individuálně zvolených trasách. Společně s touto akcí probíhal od 3. do 5. ledna třiadvacátý ročník Zimního táboření na Zvičině - memoriál Milana Poláka. Tato akce byla již poosmé pořádána jako putovní. Na nádraží v Bílé Třemešné se sešlo sedmnáct táborníků, odkud se všichni přesunuli přes přehradu Les Království, po levém břehu Labe proti proudu na tábořiště K2. Celkem ušli cca devět kilometrů. První noc za vydatného deště strávili všichni pod širákem. Druhý den pokračovali po trase Debrné, Souvrať, Mostek, Horní Brusnice až na Zvičinu. Celkem účastnici urazili dalších zhruba třináct kilometrů za sněžení a silného větru. Byla mlha, viditelnost třicet metrů. Postavit stany bylo náročné. Sedmnáct táborníků si postavilo deset stanů, jeden se spokojil s noclehem pod širákem, uvedli pořadatelé akce. Nejmladším účastníkem byl osmiletý Jan Kout, nejstarším naopak devětašedesátiletý Zdenek Tománek ze Sokolova. Další kilometry přibyly na cestě do místa, odkud všichni vyrazili. K tomu každý nesl potřebné vybavení. Všichni zúčastnění obdrželi odznak pochodu, pamětní list jako upomínku a polévku pro doplnění kalorií. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili, dodávají pořadatelé. kčt, odbor hořice HOŘICKÝ ZPRAVODAJ 19

20 Sport cyklistika Mám pocit, že mi to jede skoro pořád stejně, říká Miloslav Rys hořický cyklista MÁ I V SedMdeSÁtI letech StÁle SIl na rozdávání rozhovor - na kole toho najezdil jako málokdo. A dokonce si řadu let vede pečlivé záznamy. V jeho domě najdete šanony, deníky a další písemnosti ze závodů či tréninků. hořičák MIloSlAV rys svůj sportovní život zasvětil cyklistice, které se závodně věnuje už přes padesát let. dnes mu je sedmdesát, ale ze svého tréninku či ambic příliš neubral. V září loňského roku se jako už poněkolikáté zúčastnil mistrovství světa a ve veteránské kategorii obsadil výbornou pátou pozici. ještě chci tak dva roky vydržet," říká specialista na časovky, který posbíral několik startů na světových i evropských akcích. kolo je váš život, souhlasíte? Určitě. Jiný sport jsem na nějaké úrovni nedělal. Stolní tenis většinou přes zimu, trochu jsem okusil i atletiku, ale nic významného. odkdy se cyklistice závodně věnujete? To vím úplně přesně, od roku kolik už máte za sebou najetých kilometrů? Přemýšlel jsem o tom a došel k tomu, že určitě přes půl milionu kilometrů. jak to ročně vypadá v rámci vaší přípravy? Letos jsem najezdil deset tisíc kilometrů. Dříve to bylo i dvacet tisíc (přinese svoje deníky). Jinak si ty počty stále a denně zapisuju. Vše mám pohromadě, závody, přípravu atd.. jaký je váš největší úspěch dosavadní kariéry? Asi to letošní Rakousko a páté místo na mistrovství světa v kategorii let. Měl jsem čas na tréninky a dával jsem tomu nějakou fazonu. Snažil jsem se, ale musím říct, že jsem nikdy nepotřeboval nějak moc kilometrů. Měl jsem na časovky docela talent, co se týče hromadných závodů, tam mi chyběla ta rychlá vlákna na závěrečný spurt. Byli borci, kteří za mnou zaostávali o několik minut na časovce, ale ve spurtu mě pak porazili. Já jsem měl spíš vytrvalostní schopnosti. Jezdil jsem všechno, ale hlavně časovky, na to jsem se specializoval. Berete tedy označení časovkář? Určitě, elitní časovkář (směje se), jak jsem byl označen na webových stránkách Jičínské cykloligy. Jsem ale samozřejmě všeobecně cyklista. co byste ještě vypíchl z loňské sezony? Stal jsem se mistrem republiky v družstvech (časovka), ve dvojicích jsem získal stříbro a mezi jednotlivci mi patřilo třetí místo. jak je to u vás ročně s počty odjetých závodů? Ve středu jsem jezdil Jičínskou cykloligu. Ale vždy jsem spíš absolvoval jen ty extraligové závody, nebo jsem jel tam, kde jsem mohl uspět a vyhrát. Třeba Schildův memoriál, tam jsem pravidelně jezdil a asi pětkrát vyhrál. Teď jezdím těch pětadvacet, třicet závodů ročně. jak těžká je vaše nynější příprava? přece jenom v mládí se asi jezdilo lépe, než v sedmdesáti letech, že? V sedmdesáti (zamyslí se)? Já se cítím tak, že mi to jede pořád skoro stejně. nepociťujete tedy žádný rozdíl? Ne. Samozřejmě k určitému snížení průměrné rychlosti došlo. Před třiceti lety jsem průměry měl okolo 45 km/h, dnes je to kolem těch 42 km/h. Věk přibývá, není to na stejné úrovni, ale tím pravidelným tréninkem se to nechá nějak udržet. Musí se ale každý den. teď také jezdíte každý den? Ano, ještě chci ty dva roky vydržet a potom už opravovat chalupu. I když to dělám stejně. Měl jste nějaký idol, ke kterému jste vzhlížel? Tenkrát nás pobláznil Jan Smolík, který vyhrál Závod míru. My jsme za ním a za dalšími reprezentanty jezdili, když měli soustředění, třeba na Malou Skálu. Všichni jsme se znali. Když jsem začínal, tak byl vynikající Jacques Anquetil, pětinásobný vítěz Tour de France. Pak přišel Eddy Merx, to byl takový vzor, ale idol jsem nikdy žádný neměl. hodně dopředu šla vcelku logicky technika. jak tomu bylo dříve a jaké je to nyní? Já mám všechny kola, na kterých jsem závodil doma v perfektním stavu. Dneska jezdím na kole karbonovém. Ten materiál zkrátka musí být. Mám ve skladu ještě ocelové favority, částečně renovované. takže je to nesrovnatelné. Samozřejmě. Já mám kolo jako mistr světa, ten materiál je hodně kvalitní. Nedá se to srovnat. Mám tři kola, časovkového speciála a dvě silniční kola. co děláte, když zrovna nesedíte v sedle? Pracuju na chalupě. Jinak si vymýšlím různé cesty. Například, když potřebuji jídlo pro kočky, tak jezdím do Sadové. Samozřejmě to můžu koupit tady, ale takhle jedu do Bydžova, pak do Sadové a je z toho 50 km. V létě jezdím každý den, pětkrát, šestkrát určitě. Samozřejmě mám velkou podporu doma. Za to, že jezdím tak dlouho, vděčím své manželce Haně. co únava? Musím říct, že na to nijak netrpím. Tím, že to člověk dělá tolik let a pravidelně, tak si tělo zvykne. Nechá se to naučit. Mám jiný práh bolesti. Když se to někde smotalo a byl jsem po pádu dost odřený, dokázal jsem vstát a jet dál. odpočíváte někdy? Určitě. Je pravda, že ty začátky byly těžší. Chodil jsem pracovat na stavbu, takže to bylo něco jiného. Ale kolo, to už je pro mě taková závislost, člověk si zvykne. Mám někde zaznamenanou i svoji tepovku. Tu mám okolo 32 nebo 35 tepů za minutu. objíždíte některé závody jako divák? Ne, já raději koukám v televizi. Jel jsem také několikrát mistrovství republiky v cyklokrosu a nedávno se konalo v Jičíně. Pod Čeřovkou, kde se jelo, to znám jako své boty, trénoval jsem tam. Ani v tomto případě vás nelákalo do jičína přijet? Ne a důvod je jasný. Jsou tam trenéři a bývalí špičkoví závodníci, se kterými se znám a většinou se s nimi zakecám a ze závodu pak nic nemám (směje se). Třeba teď vyhrál Emil Hekele, s jeho tátou jsem HOŘICKÝ ZPRAVODAJ 20

21 Sport závodil a Emil byl ještě kluk. Dnes mu je třiačtyřicet let (usměje se). jak se díváte na doping? V posledních letech bylo odhaleno hned několik cyklistů. Dneska už jsou ty laboratoře tak vyspělé, že se na to přijde. Dřív se také dopovalo, a bylo to i vidět, když ti závodníci měli například u pusy pěnu. Já to nikdy nebral, vždy jsem používal jen vitaminy. Dřív se na doping moc nechodilo, ale dneska už je ta kontrola všude. na vysokou cyklistickou úroveň se dostal i váš syn, kterého jste trénoval. Ano. Martin byl v profesionálním týmu z MIloSlAV rys Hradce Králové. Startoval na mistrovství světa dospělých i v Závodu míru. Jsem za to moc rád. Bc. dominik palm narozen: 17. listopadu 1949 v Ústí n. L. cyklistická kariéra: Dukla Praha (velmi krátce), Rudá hvězda Valdice, Rudá hvězda Hradec Králové, Nový Bydžov, Hořice, Lokomotiva Pardubice. Vrcholové akce: účast na mistrovství Evropy - 5 x (Žďár nad Sázavou, nejlepší 10. místo), mnohonásobná účast na MS (nejlepší umístění 5. místo, 12. místo, 22. místo). MotocYkloVý Sport Jaké změny přinesou letošní závody? rozhovor - Úspěšná i přelomová. Motocyklová sezona 2019 nabídla z pohledu hořického Automotoklubu všechno. podniky 300 zatáček Gustava havla a česká tourist trophy-irrc přilákaly i díky zvýšení počtu závodů nejsilnějších tříd skvělou konkurenci jezdců, vynikající sportovní výkony, ale musely řešit i velmi nepříjemný incident. co v rozhovoru prozradil ředitel místních závodů a místopředseda klubu tomáš jenčovský? V prosinci loňského roku proběhla výroční schůze AMk. co se vše řešilo a probíralo? Prvním bodem bylo zhodnocení sezony 2019, a to od plesu přes závody a vůbec všechny akce, které hořický Automotoklub pořádal. Pak došlo na jakýsi výhled na akce pořádané v roce Slovo měl také zástupce dopravního hřiště, které je v areálu Autokempu a sezonu z pohledu Střediska, které funguje pod Automotoklubem, v podstatě bilancoval i Jiří Kolář, který byl do té doby jeho vedoucím. Na závěr pak proběhlo ocenění jubilantů z členů AMK. co říci k minulé sezoně? Já jsem hodnotil závody po sportovní stránce a předseda AMK Zdeněk Brabec z ekonomického hlediska. Řekl jsem, že oba podniky byly úspěšné. V rámci 300 zatáček Gustava Havla jsem vyzdvihl letošní novinku v podobě dvou závodů šestistovek a litrů. Zdůraznil jsem, že je to podle mého názoru krok správným směrem, který může do budoucna do Hořic přivést i další zahraniční jezdce. Co se týče České Tourist Trophy a IRRC, zopakoval jsem, že jsme byli svědkem dost možná nejlepších závodů v novodobé historii hořických závodů. U klasiků byly navíc jako na jediném závodu v České republice úplně plné startovní rošty. Byl zmíněn i srpnový incident s nepovoleným vjezdem osobního vozidla na trať? Samozřejmě na něj přišla řeč. Spíše se ale řešilo, které změny budeme pro další sezonu přijímat. Jak už jsem říkal, všechny příjezdové cesty budou zabezpečeny pevnou neprůjezdnou překážkou. Dál jsme se k tomu ani víc nevraceli. Už je to myslím známé dost. jinak ale hořické podniky proběhly na jedničku. Ano. Vyzdvihl jsem i přítomnost velkoplošných obrazovek na trati a přímý přenos na internetu. V tomto duchu bychom rádi pokračovali, protože si myslíme, že je to pro nás dobrá reklama. Co je ale nejdůležitější, na žádném podniku se nestalo vážnější zranění, a to jak u jezdců, tak diváků. Už krátce po loňském podniku české tourist trophy-irrc jste se nechal slyšet, že se bude na okruhu směrem k dalším závodům opět zvyšovat počet bariér. je to tak? Zabezpečení se určitě bude zvyšovat, ostatně jako každý rok. A to i přesto, že bylo na posledních závodech dostatečné nebo vlastně nejlepší v republice. Plánujeme přidělávat další zabezpečení v podobě těch velkých žoků, bariér a možná se objeví i nějaká nová síť. To vše budeme řešit v nejbližší době. pojďme k letošní sezoně. Budou se některé změny týkat i samotných závodníků? Nějaké změny už přijal Autoklub ČR jako takový. Důležitá změna se týká hned květnových zatáček. Přibude totiž StArt nejsilnější třídy Superbike při České Tourist Trophy-IRRC v srpnu roku kategorie moderních motorek s názvem Supersport 300, která se jede i při MS Superbike. Na Autoklubu ČR jsme to udělali z toho důvodu, že ty motorky tu nechybí, jsou dostupné a myslíme, že se ta třída bude dál rozvíjet. Nečekáme, že první rok pojede dvacet lidí, ale má to budoucnost, a proto jsme ji zařadili i na přírodní okruhy. Ale těch změn bude víc. povídejte. Dále nebudou moci startovat jezdci mladší osmnácti let. Teď v kategorii 125 ccm jeli třeba patnáctiletí závodníci. Nicméně si myslíme, že jsou přírodní okruhy natolik náročné, že by tam měli startovat jezdci starší, což už bude od letošního roku platit. A třetí novinka se týká diváků. Kategorie do 600 ccm a nad 600 ccm se přejmenovaly podle toho, jak je to ve světě. Tedy kubatura do 600 ccm ponese název Supersport a třída nad 600 ccm Superbike. Ostatně tak, jako je tomu i v IRRC. Pro lidi jsou ty názvy srozumitelnější a atraktivnější. řešila se také omezení ve třídách klasiků. Ano, jde o maximální rok výroby, který byl posunutý z roku 1972 na rok Technická komise předložila tento návrh a ten byl přijat. co letošní hořické podniky? V jakých termínech se uskuteční? Květnové závody 300 zatáček Gustava Havla proběhnou ve dnech května s tím, že se odjede to samé co minulý rok, jen přibude kategorie Supersport 300. Počet závodů bude však zachován, nová třída bude startovat společně se Supermonem. A Česká Tourist Trophy-IRRC se uskuteční ve dnech srpna. A program bude stejný. co říci na závěr? Chtěl bych sdělit, že v pozici vedoucího Střediska motocyklového sportu Hořice skončil z různých důvodů Jiří Kolář. Ve Středisku letos bylo přes dvě stě padesát jezdců. Jiřímu Kolářovi bychom tímto rádi za jeho činnost poděkovali. Nyní se obecně řeší budoucnost Střediska. Bc. dominik palm HOŘICKÝ ZPRAVODAJ 21

22 Sport FotBAl Fotbalisté Jiskry v přípravě na jaro V úterý 21. ledna zahájil fotbalový A tým mužů jiskry hořice zimní přípravné období na jarní část sezony krajského přeboru. Svěřence trenéra zbyňka Bareše v ní čekají boje o záchranu. Aktuálně čtrnáctý celek tabulky se bude připravovat v domácích podmínkách. jací soupeři ho prověří? Šestnáct bodů z patnácti utkání. Po podzimní části sezony krajského přeboru nemůže v kabině A týmu panovat spokojenost. Ve druhé polovině by se tým Jiskry rád zvedl a posunul do klidnějších pozic krajského pelotonu. Zimní přípravu zahájil v podstatě totožný kádr, který odehrál dosavadních patnáct MotocYkloVý Sport utkání sezony. Jen s jednou výjimkou. Do mateřského klubu ze Skřivan se vrátil útočník Pavel Vysuček, autor pěti podzimních gólů Jiskry. Mohu říct, že za něj hledáme náhradu, reaguje hořický trenér Zbyněk Bareš. A jak se jeho tým chystá na druhou polovinu sezony? Tréninky budou probíhat v kombinaci Unikátní beseda s jezdci: do hořického kina zamíří borci jako Salač nebo pešek Skvělá sestava! Museum Czech road racing Hořice již již za pár dní pořádá další besedu s motocyklovými jezdci. A bude se na co těšit! Pozvání totiž přijala jména, která se objevila na startovní listině závodů mistrovství světa. Do sálu hořického kina si v pátek 14. února najdou cestu závodníci Filip Salač, Lukáš Pešek, Jakub Smrž, Karel Hanika a velmi důstojnou rozlučku zažije jedna z ikon road racingu, Richard Sedlák. Asi největší hvězdou besedy, která v posledních závodech mistrovství světa stoupala vzhůru, je osmnáctiletý Filip Salač, závodník Redox PrüstelGP v kategorii Moto3. Talentovaný rodák z Mladé Boleslavi svou první kompletní sezonu ve světovém šampionátu vyšperkoval pátým místem ve Velké ceně Valencie. Celkově obsadil třiadvacátou pozici. Začátek byl špatný, nedařilo se, ale pak se povedl jeden závod a už jsem šel nahoru. Ke konci sezony už byly závody super a ten poslední vyšel skvěle. Už teď jsem naladěný na další sezonu, uvedl energicky Salač. A co říká před únorovou besedou? Hořice jsou moje srdcovka, taťka tu závodil a pokaždé když mám volno, tak se buď na podnik 300 zatáček nebo IRRC přijedu podívat. Hořice mám zkrátka rád, je to pěkné město, míní stájový kolega Jakuba Kornfeila. Je pravda, že jsem nikdy na takové besedě nebyl, ale určitě to bude s fanoušky a ostatními jezdci fajn. Moc se těším, pravil směrem k akci v sále hořického kina. A promluvil k fanouškům: Lidem bych rád vzkázal, ať určitě přijdou. Sejdou se tu hodně dobrá jména a bude super tam s námi pokecat. BeSedA S jezdci, 14. února 2020 (18.00) místo: Biograf Na Špici. účast: Filip Salač, Lukáš Pešek, Jakub Smrž, Karel Hanika, Richard Sedlák. Místa si můžete rezervovat u M. Bělinové písemně na mailu: (uveďte nejen své jméno a počet míst, ale také telefon) nebo osobně v Městském informačním centru města Hořice umělá tráva + park (nabírání kondice). Co se týče zápasových prověrek, budou čtyři a jsem rád, že se utkáme s kvalitními soupeři, prozrazuje kormidelník mužstva, který doufá, že s příchodem na Gothard jeho hráči zlepší domácí výsledky a soutěž udrží i pro příští ročník. (dopa) přípravná UtkÁní jiskry 9. února, 17.30: Hořice Chlumec B (hřiště Kobylice) 15. února, 18.00: Hořice Kratonohy (hřiště Slavia HK) 22. února, 16.00: Lomnice Hořice (hřiště Lomnice nad Popelkou) 29. února, 10.30: Turnov Hořice (hřiště Turnov) Kniha o Gustavu Havlovi i další motocyklové suvenýry k zakoupení na besedě či v ičku Velmi žádaná kniha o legendě motocyklových závodů Gustav Havel od Jaroslava Kotrbáčka je stále v prodeji. A stejně tak další suvenýry s motocyklovou tématikou. Zakoupit si je můžete v Městském informačním centru, ale i na připravované besedě s motocyklovými jezdci. Případně vám ji pracovníci infocentra ochotně zašlou poštou. l kniha: Český motocyklový závodník Gustav Havel od Jaroslava Kotrbáčka (128 stran s řadou fotografií). Obsahuje informace nejen z pohledu závodníka, ale poodhaluje i jeho soukromý život. Cena 150 Kč. l podsedák FUN s motivem Gustava Havla. Vhodný jako podložka do trávy při motocyklových závodech i jako mávátko při průjezdu vašeho favorita. Snadno složitelný na čtyři díly. Rozměry: složený - 8x27x6 cm, rozložený - 35x27x1,5 cm. Cena 165 Kč. l kvalitní kšiltovka s výšivkou Musea CRR, vzadu kovová spona na stažení. V barvě šedé a béžové. Cena 179 Kč. l VYŠíVAnÁ nášivka o průměru 8 cm s motivem Musea Czech Road Racing. Cena 120 Kč. l obyčejná tužka s logem musea nebo s Markem Červeným. Cena 20 Kč. Veškeré detailní informace naleznete na hořický zpravodaj Měsíčník vydávaný městem Hořice (IČ: ) jako periodický tisk územního samosprávného celku. náklad: 600 výtisků. Registrováno u MK ČR pod číslem E redakce: Městský úřad, nám. Jiřího z Poděbrad 342, Hořice kontakt: tel , Šéfredaktor: Bc. Dominik Palm, tel.: redakční rada: Tibor Gál, Pavel Bičiště, DiS., Bc. Michaela Bělinová Foto na titulní straně: Michal Ludvík Autoři fotografií: Michal Ludvík, Tibor Gál, Pavel Bičiště, DiS. Archivy: města Hořice, DK Koruna, cyklisty Miloslava Rysa, KČT (odbor Hořice), Psího útulku Chlum u Hořic, spolku Montessori Hořice, Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice, ZŠ Hořice, Komenského, MŠ Na Daliborce, MŠ Husova Grafik: Iveta Vrbová tisk: RK Tisk Jičín, Valdické předměstí, Hradecká 1130, Jičín Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků. Vyhrazuje si právo na krácení článků. redakční uzávěrka: 15. den v měsíci Objednávky inzerce zasílejte na zpravodaj k dostání: Městské informační centrum, Potraviny Švamberk, Sportovní zařízení města Hořice, Městské muzeum, Městská knihovna HOŘICKÝ ZPRAVODAJ 22

23 Známe nejlepší sportovce roku 2019 Divadelní sál hořické radnice hostil v úterý 21. ledna již tradiční anketu Sportovci města Hořice. Tentokrát šlo o sedmnáctý ročník a oceněny byly výkony za rok Článek najdete na str Veletrhy představí nejen památky, ale i tradice S novým rokem začíná pro pracovníky informačního centra i kolotoč veletrhů cestovního ruchu. V letošním roce budeme prezentovat zejména tradice, které jsou pro naše město opravdu typické hořické trubičky, motocyklové závody a sochařské umění. Pod hlavičkou Královéhradeckého kraje se Hořice představí na mezinárodních veletrzích cestovní ruchu v IFT Slovakia Tour v Bratislavě ( ledna 2020) a Holiday World v Praze ( února 2020) - ve spolupráci se Sdružením výrobců hořických trubiček. Tady budeme předvádět stáčení hořických trubiček, které je vítaným osvěžením turistické nabídky celého Královéhradeckého kraje a přitáhne pozornost návštěvníků i odborné veřejnosti. Rovněž na expozici Královéhradeckého kraje se s motocyklovou tradicí představíme na Motosalonu v Brně (5. 8. března 2020). I tady máme domluvenou spolupráci, a to s AMK Hořice a Počítače Křovina X-COMP. Firma pana Křoviny nám pomůže zajistit herní simulátor závodů 300 Zatáček Gustava Havla, za což velmi děkujeme. Na veletrhu Regiony České republiky v Lysé nad Labem ( dubna 2020) zopakujeme velmi povedenou expozici zaměřenou na sochařské a kamenické umění. Tady spojíme síly se sochařsko-kamenickou školou a s firmou Kámen Ostroměř a.s. Zaměříme se i na polský trh. Pod záštitou destinační společnosti Podkrkonoší se po velmi dobrých zkušenostech z minulého roku zúčastníme veletrhů cestovního ruchu v Opole a ve Waršavě. Městské informační centrum Hořice V Hořicích začala plesová sezóna Zimní měsíce jsou tradičně ve znamení plesů a bálů. Letošní sezonu tohoto druhu v Hořicích odstartoval Lesnický ples. Akce se uskutečnila v sobotu 18. ledna a ujít si ji nenechalo asi sto osmdesát lidí. DK Koruna bude do 13. března hostit ještě dalších sedm plesů.

24 Restaurace Koruna

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.25/2018 Vážení rodiče a milé děti, čas letí jako voda a my se znovu setkáváme na konci 1. pololetí školního roku.

Více

Rozsvícení vánočního stromu a čas adventu

Rozsvícení vánočního stromu a čas adventu Svitavy, 28. listopadu 2018 Rozsvícení vánočního stromu a čas adventu Blíží se konec roku a s ním vánoční období, během kterého trávíme čas s rodinou a užíváme si pohodové atmosféry. Jsme rádi, že naše

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2016

INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2016 INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2016 INVESTIČNÍ AKCE 2016 Sídliště Pod Lipou - chodník Čelakovského ul. - chodník Březovice a Chvalina autobusové zastávky Čsl. armády chodník Žerotínova ul. - nový

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zastupitelstvo města Lysé nad Labem

Zastupitelstvo města Lysé nad Labem Zastupitelstvo města Lysé nad Labem konané dne 20.09.2017 Přehled akcí plánovaných na rok 2018 a shrnutí akcí za rok 2017 Rada města projednala návrh dne 12.09.2017 usn. č. 562 Usnesení č. 562 Rada města

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Slunce a měsíci, velebte Pána, nebeské hvězdy, velebte Pána. Hory a vrchy, velebte Pána, vše, co na zemi roste, veleb Pána. Prameny, velebte Pána,

Slunce a měsíci, velebte Pána, nebeské hvězdy, velebte Pána. Hory a vrchy, velebte Pána, vše, co na zemi roste, veleb Pána. Prameny, velebte Pána, Slunce a měsíci, velebte Pána, nebeské hvězdy, velebte Pána. Hory a vrchy, velebte Pána, vše, co na zemi roste, veleb Pána. Prameny, velebte Pána, moře a řeky, velebte Pána. Prázdniny jsou dobou, kdy si

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v %

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v % PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 18 000 18 000 17 886 683 99 2 1111 Daň z příjmu FO podle místa pracoviště 1 360 1 360 1 383 831 102 3 1112 DPFO 30 % (podle trvalého

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Ing. Eva Navrátilová Městys Dolní Cerekev Seminář Slaďování pracovního a rodinného života a problematika rovných šancí Jihlava 5. listopadu 2013 Základní

Více

Radost ze setkání s Vánočním tajemstvím, že Ježíš Kristus narozený v Betlémě je darem milujícího Otce pro každého člověka, nás povzbuzuje ke sdílení

Radost ze setkání s Vánočním tajemstvím, že Ježíš Kristus narozený v Betlémě je darem milujícího Otce pro každého člověka, nás povzbuzuje ke sdílení Radost ze setkání s Vánočním tajemstvím, že Ježíš Kristus narozený v Betlémě je darem milujícího Otce pro každého člověka, nás povzbuzuje ke sdílení této dobré zvěsti. To je také náš misijní úkol, který

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Oslavy 750 let města Vysokého Mýta Život města Vysoké Mýto Středa, 25 Červenec :57

Oslavy 750 let města Vysokého Mýta Život města Vysoké Mýto Středa, 25 Červenec :57 Město Vysoké Mýto slaví v tomto roce 750 let od svého založení českým králem Přemyslem Otakarem II. Po celý rok zde probíhají kulturní, společenské a sportovní akce. Do oslav se zapojila většina vysokomýtských

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 30. června do 2. července - Broumovsko

Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 30. června do 2. července - Broumovsko Broumovská pouť, první koncert hudebního festivalu Za poklady Broumovska, divadlo na Kačeří, zábavná show v Adršpachu, fotbalový turnaj, Formanský den či noční kino. To jsou tipy na některé akce, které

Více

Zpráva o činnosti Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok 2017

Zpráva o činnosti Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok 2017 Zpráva o činnosti Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok 2017 17. 1. 2017 od 14 do 16:10 hodin v zasedací místnosti č. 04 budovy B Krajského úřadu Ústeckého kraje organizační

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 ZÁHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU pondělí 4. září 2017 7.55 hod. denní studium úterý 5. září 2017 13.25 hod. dálkové studium

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Děkanát Přerov. Tříletý plán práce s mládeží

Děkanát Přerov. Tříletý plán práce s mládeží Děkanát Přerov Tříletý plán práce s mládeží 2017 2020 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Dnes a v pátek můžete navštívit výstavu vánočních dekorací klientů Domova Dolní zámek v Teplicích nad Metují.

Dnes a v pátek můžete navštívit výstavu vánočních dekorací klientů Domova Dolní zámek v Teplicích nad Metují. Rozsvěcení vánočních stromů, Adventní koncerty, Den otevřených dveří na gymnáziu, Gastroden, divadla, předvánoční programy pro děti, fotbalový a florbalový turnaj, Zimní táboření na Hvězdě. To jsou tipy

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

PŘÍRUČKA K VYHLÁŠCE všechna platná místa zákazu požívání alkoholu. MĚSTO HOŘICE Obecně závazná vyhláška města Hořice č. 5/2009 (změna: OZV č.

PŘÍRUČKA K VYHLÁŠCE všechna platná místa zákazu požívání alkoholu. MĚSTO HOŘICE Obecně závazná vyhláška města Hořice č. 5/2009 (změna: OZV č. PŘÍRUČKA K VYHLÁŠCE všechna platná místa zákazu požívání alkoholu MĚSTO HOŘICE Obecně závazná vyhláška města Hořice č. 5/2009 (změna: OZV č. 2/2015), o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném

Více

VOLEBNÍ PROGRAM BLANSKO

VOLEBNÍ PROGRAM BLANSKO 1 ŘÍZENÍ MĚSTA Analýza fungování městského úřadu a restrukturalizace jeho organizační struktury vedoucí k zefektivnění jeho činnosti Vytvoření uživatelsky přijatelnějšího webu města Blanska pro občany

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

InfoTip ICM Jilemnice

InfoTip ICM Jilemnice InfoTip ICM Jilemnice V ICM Jilemnice k prodeji: Jilemnické omalovánky jsou zaměřeny na typické objekty a tradice ve městě. Upoutají krásnými ilustracemi a doprovodným textem, který je psaný českým a anglickým

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

PROSINEC KULTURNÍ AKCE

PROSINEC KULTURNÍ AKCE PROSINEC prof. Dr. František Hamza, 150 let od narození - výstava o životě a díle prof. Dr. Hamzy Foyer pavilónů FAB - otevřeno denně od 8.00 do 17.00 hodin vyhlašujeme doplňovací slosovatelnou soutěž.

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Z Á P I S č. 13/2019

Z Á P I S č. 13/2019 Z Á P I S č. 13/2019 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 17. 7. 2019 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Lukáš Reichel, Doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D., Ing. Petr Kosík Omluveni: Ing. Zuzana

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

vydává Obec Řepníky tel. a fax: úřední hodiny: pondělí a středa

vydává Obec Řepníky tel. a fax: úřední hodiny: pondělí a středa 1 Řepnický zpravodaj č. 64 PROSINEC 2018, Pěšice a Popovec vydává Obec tel. a fax: 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 2 Řepnický zpravodaj č. 64 PROSINEC 2018 Vážení občané, ráda bych,

Více

Vážení a milí spoluobčané,

Vážení a milí spoluobčané, Vážení a milí spoluobčané, právě se vám dostává do rukou další číslo našeho občasníku, ve kterém bychom vás chtěli seznámit s přípravou projektových prací na stavbu Revitalizace sídliště Lučina v Chodové

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy 14 dní až 6 měsíců Malý Tibet Malý Tibet leží v severní Indii. Formálně se tato oblast jmenuje Ladakh, ale protože

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

LOUTKY ZNOVU NA SCÉNĚ

LOUTKY ZNOVU NA SCÉNĚ LOUTKY ZNOVU NA SCÉNĚ Už několik let probíhá v centru Šternberka rekonstrukce významné barokní památky bývalého augustiniánského kláštera. Od založení v době vrcholného středověku až do josefínských reforem

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

M Ě ST O B EN E ŠO V

M Ě ST O B EN E ŠO V MĚSTO BENEŠOV KAPITOLY Z HISTORIE MUZEA UMĚNÍ A DESIGNU BENEŠOV 1990-2010... Historie Muzea umění a designu Benešov není vizitkou jeho několika zaměstnanců, ale především úspěchem celého mě sta. Jeho

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Termíny třídních schůzek a konzultací ve školním roce 2019/2020

Termíny třídních schůzek a konzultací ve školním roce 2019/2020 1 Základní škola a mateřská škola Prasek, okres Hradec Králové Prasek 157, 504 01 Nový Bydžov, IČ: 70 98 65 09, tel.pevná linka: 495 480 655, mobil 776 532 499, kaprev@seznam.cz, www.skolaprasek.cz Průběh

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok ) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok ) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2013 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2013 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

Zpravodaj obce Řepice

Zpravodaj obce Řepice Zpravodaj obce Řepice Ročník XVII číslo 1 leden 2019 Vpravo je část obálky z dopisu s vánočním a novoročním přáním od naší milé pošťačky Veroniky. Tak hodně štěstí a zdraví v tomto roce, Řepičáci. Veras

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Vysokomýtské Městské slavnosti 2018 se uskuteční Život města Vysoké Mýto Pondělí, 20 Srpen :46

Vysokomýtské Městské slavnosti 2018 se uskuteční Život města Vysoké Mýto Pondělí, 20 Srpen :46 Druhý zářijový víkend patří ve Vysokém Mýtě tradičním Městským slavnostem. Letos se konají od pátku 7. září do neděle 9. září a nabídnou spoustu kulturních zážitků, zábavu i jarmark. Městské slavnosti

Více

Leden 1 Po Nový rok Den

Leden 1 Po Nový rok Den Leden 1 Po Nový rok Den obnovy sam. českého státu 2 Út Vývoz papíru 3 St Zahájení vyučování po vánočních prázdninách 4 Čt 5 Pá 6 So 7 Ne 8 Po 9 Út Vývoz popelnic a plastů 10 St 11 Čt 12 Pá 13 So Muzikálové

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více