Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2014"

Transkript

1 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2014 Národní kulturní památka VYŠEHRAD Předkládá: V Praze dne 13. února 2015 Ing. František Stádník ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad V pevnosti 159/5b, Praha 2 T.: , Fax:

2 ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základním posláním Národní kulturní památky Vyšehrad je správa historického majetku města, rehabilitace a prazentace jedinečné památkové lokality. Specifikum areálu Národní kulturní památky Vyšehrad je v tom, že rozsáhlé území je volně přístupné a zejména pro Pražany plní roli oblíbeného parku, místa odpočinku, romantických procházek, jedinečných pohledů na město a místa bohatého kulturního vyžití. Památkový areál je hojně navštěvován domácími i zahraničními turisty. Tento zájem nás pochopitelně těší, ale není provázen ziskem, je to služba veřejnosti. Navíc kumulace lidí klade značné nároky na údržbu nemovitých památek a parkových ploch. Svěřené nemovitosti využíváme pro současné kulturní aktivity. Organizace aktivně spolupracuje s odbornými úřady a s institucemi, které sídlí na historickém území nebo v jeho okolí, jako jsou: Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla, Jedličkův ústav a školy, Správa pražských hřbitovů, pracoviště Archeologického ústavu AV ČR, okrsek Městské policie Praha 2, Úřad MČ Praha 2. Agenda povolení k vjezdu a stání v památkovém areálu, kterou zajišťujeme po dohodě s Odborem dopravy MČ Praha 2 od začátku 90.let., představovala v loňském roce 364 ročních povolení (pro rezidenty, firmy, handicapované občany z řad majitelů hrobů) a 619 dočasných či jednorázových povolení k vjezdu. Důvodem vysokého počtu dočasných povolenek je velký zájem produkčních společností o natáčení v arálu Národní kulturní památky Vyšehrad a také nárůst kulturních akcí pořádaných v areálu. ČINNOST ÚSEKU PROGRAMU, PROPAGACE A VÝSTAV Galerie Vyšehrad (nad Libušinou lázní) Galerie nabídla 12 kvalitních výstav současného výtvarného umění (podrobněji v přiložené anotaci výstav). Sezonu zahajovala tentokrát výstava paličkované krajky Gabriely Tůmové. Program byl poznamenán několika nečekanými změnami ve výstavním plánu a poprvé se nekonala výstava studentů AVU. Prezentaci galerie nesporně obohatily projekty: Mycélia a jiné světy (cyklus obrazů na přírodní téma Kamily Havlíkové), retrospektivní výstava k 50.narozeninám významého slovenského malíře a grafika Andreje Augustína: Přiznávám barvu, expozice obrazů a kreseb z francouzské Provence Hany Civade Horňákové a Sandrine Christople.

3 Programová činnost v komorním sále Starého purkrabství a v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad Již několik let se dramaturgie Národní kulturní památky Vyšehrad, úseku programu, propagace a výstav, zaměřuje především na dětského diváka a na rodiny s dětmi. Hlavní dramaturgickou linku i nadále tvoří edukativní programy pro školy, víkendové programy pro děti a jejich rodiče a spolupořadatelské akce pro širokou veřejnost. Edukativní programy pro školy V současné době jsme schopni školám nabídnout programy pro širokou věkovou skupinu dětí. Od 1. tříd základních škol až po studenty středních škol a gymnázií. V naší nabídce máme níže uvedené edukativní programy, které čerpají z metod zážitkové pedagogiky a činnostního učení. Mise Vyšehrad Interaktivní vycházka po Vyšehradě Mise Vyšehrad je určena pro třídy ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií. Vycházka je velice pozitivně přijímána pedagogy škol a stala se tak oblíbenou mimoškolní aktivitou v jarním a podzimním období a to i pro mimopražské školy. Libuše Edukativní program Libuše je vzdělávací divadelní představení s navazujícím interaktivním programem. Cílovou skupinou tohoto programu jsou žáci 2. až 4. tříd ZŠ. Na představení vždy navazuje interaktivní program, který plní třída s třídním učitelem podle pracovních listů vydaných přímo k inscenaci. Během této části žáci navštíví místa spojené s pověstí o Libuši a zakončí ji návštěvou podzemního sálu Gorlice.

4 Budíme češtinu Budíme češtinu je netradiční interaktivní projekt plný her pro žáky tříd ZŠ. Karel Hynek Mácha, Josef Jungmann a Magdalena Dobromila Rettigová. Tři národní buditelé a jejich osudy. Program si klade za cíl srozumitelnou, interaktivní formou seznámit žáky 1. stupně základních škol s tématem národního obrození a jeho vlivu na vývoj české kultury. Uvědomujeme si, že tato etapa českých dějin není nejoblíbenější látkou učitelů ani žáků, pro které je to období příliš složité a nezábavné. Proto chceme tímto projektem dokázat, že se o národním obrození a o počátcích české státnosti může mluvit srozumitelně a zábavně zároveň. Představení je doplněné interaktivními aktivitami v prostoru Starého purkrabství, které hravou formou přibližují dětským divákům důležité momenty z českých dějin. Představení nenabízí dětem pouhou návštěvu divadla, ale komplexní program, do kterého jsou aktivně zapojeni. Výprava Jedná se o netradiční interaktivní prohlídku Vyšehradu pro 8. a 9. tř. ZŠ, 1. a 2. roč. gymnázií a SŠ. Tématem programu je genius loci Vyšehradu, důležitá i zapadlá místa, významné osobnosti a historické momenty, které jsou s Vyšehradem spjaty. Během Výpravy navštíví třídy kasematy se sálem Gorlice, kde jsou umístěny originální sochy z Karlova mostu. Dále pak vyhlídku na Prahu, Karlachovy sady, Čertovy kameny, baziliku sv. Petra a Pavla, vyšehradský hřbitov se Slavínem a Staré purkrabství. Studenti jsou provázeni průvodcem, se kterým zkoumají jednotlivá místa, diskutují a řeší různé situace. Program pro děti a jejich rodiče Programovou skladbu víkendových akcí tvoří nedělní pohádky pro děti a jejich rodiče, které jsou doplněny o kreativní dílny. Nabízíme divákům kvalitní pohádková představení, hraná předními divadelními soubory. Velice oblíbené jsou Buchty a loutky, brněnské divadlo Líšeň, pohádky Aničky Duchoňové a Jablkoně, divadelní spolek absolventů uměleckých škol Loulky bez hranic a Toy machine, či pohádky z produkce divadelního Studa Damúza.

5 Další pravidelnou součástí programové skladby jsou sobotní odpolední tvůrčí dílny TABULA FABULA pořádané ve spolupráci s občanským sdružením artodo. Výtvarné, divadelní, tanečně-pohybové a hudební dílny se konají vždy každou druhou sobotu v měsíci od 15:00 do 18:00 hod. Dílny jsou určeny všem dětem od 5 do 11 let, jejich sourozencům i rodičům, kteří jsou vítáni také na společném zahájení dílen a při závěrečné reflexi. V roce 2014 se uskutečnily následující dílny: 11. leden 2014 VYŠEHRAD V OBLACÍCH Co kdyby Vyšehrad vzlétl? Pomocí obrovských křídel nebo horkovzdušného balónu? Díváme se na něj ze země i z nebe plného andělů a mraků roztodivných tvarů. Venku fouká ledový vítr, štípe a mrazí. 8. únor 2014 DUŠE A DUCHOVÉ Hledáme na Vyšehradě místa, která jsou vzpomínkou na naše zesnulé předky. Vyrábíme masky a v pestrých převlecích slavíme masopust. 8. březen 2014 VYŠEHRAD POD ZEMÍ Pod tajícím sněhem slunce rozehřívá kameny a půdu, která se pomalu probouzí k životu. Pracujeme s hlínou vevnitř i venku. Ve skále pod Vyšehradem se ozývá ťukání, které by možná mohlo vzbudit draka. 12. duben 2014 KRAJINA SNŮ Poznáváme okolí Vyšehradu. Chodíme po zarostlých stezkách i dlážděných chodnících a sbíráme cestou materiál i inspiraci. Tvoříme v krajině a oživujeme ji obrovskými loutkami. 10. květen 2014 VYŠEHRAD POD VODOU Co kdyby voda stoupla tak, že by byl celý Vyšehrad pod vodou? To už tu taky jednou bylo. Za mozaikovými okny plavou ryby a na špičce nejvyšší věže sedí vodník. Hledáme cesty vody a způsob, jak ji překonat. 14. červen 2014 CESTA DO BUDOUCNOSTI Bez minulosti by nebyla budoucnost. Nacházíme stopy naší první cesty Labyrintem Vyšehradu, které nás vedou ven a dál. Přemýšlíme o jeho budoucnosti i o tom, kde my sami budeme za pár let. Necháváme své otisky. 11. říjen 2014 VYŠEHRAD V ŘÍJI Říjen je měsícem pozdní sklizně a poslední hostiny před velkým půstem. I my sklízíme ze zahrad a polí děláme si zásoby a vytváříme obrazce z nasbíraných přírodních materiálů, ale i tradiční zvířátka z kaštanů. V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. 8. listopad 2014 VYŠEHRAD NA DRAKA Listopadový vítr sfoukává poslední barevné listy z nahatých stromů a unáší k nebi draky, které jsme vyrobili. Tvoříme z brambor a rozděláváme a střežíme ohně. 13. prosinec 2014 VYŠEHRAD ZA KAMNY Prosincové dny jsou krátké a studené. Celé rodiny se choulí v peřinách a čtou si v mihotavém světle svíčky. My slavíme slunovrat, vyprávíme si příběhy a hrajeme divadlo.

6 ČEŠTÍ SVĚTCI Pravidelné výtvarné dílny, které se konají každou čtvrtou neděli v měsíci a věnují se významným českým svatým a patronům. Návštěvníci se dozvěděli o životě českých svatých a o tom, jak bývají zobrazováni ve výtvarném umění. Na každé z dílen si děti vyrobily jeden z atributů vázající se k životu svatého, který si pak odnesly domů. Každý atribut bude propojen nejen s životem svatého, ale i s jejich vlastním životem (např. tajemství sv. Jana Nepomuckého bude i jejich vlastním tajemstvím). Témata jednotlivých dílen byla: 26. leden 2014 PRAPOR SV. VÁCLAVA Sv. Václav byl český kníže a světec, který je považován za hlavního patrona české země a symbol české státnosti. Sv. Václav bývá znázorňován, jak sedí na koni a drží v rukou prapor, na němž bývá zobrazena orlice jakožto znak Přemyslovců. Na dílně si děti vyrobily svatováclavský prapor, na který si namalovali svůj vlastní symbol. 27. duben 2014 SVÍTILNA SV. VOJTĚCHA Sv. Vojtěch byl významný pražský biskup, který byl odhodlaným šiřitelem křesťanské víry. V rámci této dílny si děti vyrobily svítilnu, která bude svítit všem lidem dobré vůle. 25. květen 2014 TAJEMSTVÍ SV. JANA NEPOMUCKÉHO O sv. Janu Nepomuckém se říká, že byl umučen kvůli tomu, že nechtěl králi vyzradit zpovědní tajemství královny. Na této dílně si děti namalovaly svoje tajemství a schovají ho za okýnko. 23. únor 2014 KORUNA SV. LUDMILY Svatá Ludmila je považována za pramáti českých panovníků. Během jejího života byly položeny základy křesťanství v Čechách a také základy moci Přemyslovců. Na této dílně si děti vyzkoušely tepání do plechu a vyráběly si středověkou korunu kněžny Ludmily. 23. březen 2014 KOSTEL SV. ANEŽKY ČESKÉ Sv. Anežka Česká je uznávaná pro svojí obětavou pomoc nemocným a chudým. Působila jako řeholnice, která se zasloužila o stavbu nového kláštera Na Františku. Na středověkých obrazech bývá často znázorňována s kostelem v rukách. V této dílně si děti zahrály na středověkého architekta a postavily si z různých ruliček a krabiček svůj vlastní kostel. 22. červen 2014 SVITEK SV. CYRILA A SV. METODĚJE Sv. Cyril a sv. Metoděj jsou slovanští věrozvěstové, kteří vytvořili slovanské písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako jazyk na bohoslužbách. V rámci této dílny se děti seznámily s různými druhy písma a vytvořily svůj vlastní svitek. Na tento svitek si buď napsaly okrasným písmem svoje jméno, nebo si vymyslely svoje vlastní písmo. Svitek mohly děti doplnit iluminací. 23. listopad 2014 DÁREČKY SV. MIKULÁŠE Svatý Mikuláš byl biskup, který byl už za svého života oblíbený pro svou štědrost a ochotu pomáhat potřebným. V dílně si děti proto vyrobily několik nevšedních dárečků, které mohly podobně jako Mikuláš, někomu darovat.

7 Pro veřejnost Pro návštěvníky máme připravenou komentovanou prohlídku Vyšehradu, v rámci které se návštěvníci společně s průvodcem, podívají na nejzajímavější místa Vyšehradu a do všech stálých expozic. Tuto službu nabízíme jak v českém jazyce, tak i v dalších světových jazycích (např.: angličtina, němčina, španělština, francouzština, ruština a japonština). Prohlídka je vyhledávána turisty i školními skupinami. Dále pak nabízíme návštěvníkům pravidelné víkendové prohlídky odsvěcené kaple Stětí svatého Jana Křtitele a Martinských kasemat. V červnu roku 2014 jsme otevřeli zrekonstruovanou stálou expozici v Cihelné bráně. Téma expozice zůstalo stejné Vyšehrad v dějinách pražského opevnění, jen forma prezentace se změnila. Prostor bývalé strážnice, vedle vstupu do kasemat, byl zrekonstruován podle architektonického návrhu H3T Architekti. Expozice je postavena na audiovizuální projekci dobových rekonstrukcí, obrazů, fotografií a plánů. Tyto obrazové materiály dále komunikují s interaktivním 3D modelem současné Prahy. Naším cílem bylo vytvořit srozumitelný a poutavý příběh o proměnách Vyšehradu. Vyšehrad však vždy reagoval na vývoj města pod ním, a proto sledujeme především souvislosti mezi rozvojem Prahy, jednotlivých pražských měst a jejich opevnění. Originální koncepce expozice je založena na možnosti propojování současnosti a minulosti pomocí jednotlivých projekcí, např. vymezení pražských měst a jejich opevnění, přímo na soudobý model Prahy. Výhodou 3D modelu Prahy je, že návštěvník na modelu vidí, kudy asi vedly staré zemské stezky, podél kterých se formovalo osídlení pražské kotliny, srůstající postupně v jednotlivá města, a zároveň kudy vedly určité části středověkých či barokních hradeb, a jak se proměňoval Vyšehrad v běhu staletí. Počáteční vize obnovení stálé expozice v Cihelné bráně byla taková, že se na Vyšehradě vytvoří multifunkční prostor, který se bude moci proměňovat. To se podařilo naplnit 13. listopadu 2014, kdy ke stávající expozici přibyla nová projekce mapující proměny pražských bran. K vidění jsou dobové veduty, historické a současné fotografie, které mapují stavební vývoj jednotlivých městských bran a zároveň ukazují, jak vypadají současná místa, kde brány dříve stávaly.

8 To vše za pomoci 3D modelu, na kterém se ukazuje pražské opevnění i konkrétní pozice městských bran v dnešním městském organismu. U příležitosti vernisáže proběhly také 3 doprovodné vycházky, zaměřené na jednotlivá období stavebně-historického vývoje Vyšehradu a prezentující tak tři jeho zcela odlišné tváře (Vyšehrad coby bájné místo a královský hrad, Vyšehrad coby samostatné město a Vyšehrad coby barokní pevnost). Vycházky vedl autor koncepce architekt Petr Kučera. Ojedinělý 3D model Prahy bychom rádi dále oživovali pomocí projekcí i v budoucnosti. Prezentace o pražských hradbách a bránách je pouze začátek. Současný model Prahy nám nabízí nebývalé možnosti, jak poutavým a názorným způsobem ukázat jakékoli téma, které se týká stavebně-historického a urbanistického rozvoje Prahy a Vyšehradu. Náš model a expozice v Cihelné bráně je v tomto ohledu unikátní a nemá v Praze obdoby. Spolupořadatelské akce Jako spolupořadatel se Národní kulturní památka Vyšehrad podílela na organizaci řady akcí pro širokou veřejnost. V sobotu 10. května 2014 proběhl v Praze na Vyšehradě již šestý ročník slavnostního setkání krajů Má vlast Hlavním pořadatelem této akce je Asociace Entente Florale CZ Souznění, o.s. Výstava Má vlast přináší svědectví o zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině, o proměnách chátrajících staveb v důstojné objekty s užitečnou náplní, o zkrášlených náměstích a návsích, nádražích, sakrálních stavbách. Přispívá k posílení osobního i národního sebevědomí a k šíření dobré pověsti naší země v zahraničí. Partnery ročníku 2014 byly kraje Karlovarský, Královéhradecký, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Zlínský a Hlavní město Praha. Byla vyhlášena nejkrásnější proměna roku 2013, proběhlo Setkání srdcí s prof. Pirkem, Pocta stromům s Dr. Větvičkou a v průběhu vernisáže vystoupil také Spirituál kvintet a další hudební formace. Koncem srpna se opět proměnila Královská a knížecí akropole v ráj všech čajomilců ze Střední Evropy. Již po šesté se zde konal festival Čajomírfest. Festival je pro všechny, kteří mají rádi čaj - hostitelé, hosté, čajovny, nadšení amatéři, vyznavači dobrého jídla, pití a netradičních zážitků.

9 Už po jedenácté se první týden v září Vyšehrad proměnil na místo setkání malých a velkých. Batolata, předškoláci i velcí školáci si mohli prodloužit letní prázdniny. Od 31. srpna do 7. září se ve vyšehradském areálu Královské a knížecí akropole nejen hrálo, malovalo a zpívalo. Ústředním tématem Vyšehrátek 2014 byl trenažér komunismu, jehož prostřednictvím festival seznámil děti s dobou před 25 lety. Hlavní program již tradičně doplnili slavní tatínci a jejich čtení pohádek, večer nechyběly představení a koncerty pro dospělé. Premiéru mělo představení pro batolata Batosnění, jedná se o vůbec první inscenaci tohoto druhu v České republice. Koncem září mohli návštěvníci na Královské a knížecí akropoli a v komorním sále Starého purkrabství navštívit velice netradiční festival pěti smyslů Vegefest. Jednalo se o oslavu jídla a pestrých chutí. Bylo zde představeno mnoho světových vegetariánských kuchyní a různých výživových směrů. Ochutnávky čaje, kávy a čokolády, burčáku, piva a vína. Ukázky vaření a přednášky o stravování a souvisejících tématech. Náštěvníci mohli navštívit bohatý doprovodný program: koncerty, zpěv a bubnování, masáže, cvičení jógy a tai-či, meditace. A nechyběl ani program pro děti: divadlo, dětský koutek a výtvarné dílny. Kromě výše uvedených akcí se Národní kulturní památka Vyšehrad podílela na organizaci dalších kulturních programů v areálu Vyšehradu i v komorním sále Starého purkrabství. Za zmínku ještě stojí například pražská premiéra projektu Hygiena krve, brněnského Divala Líšeň. Hra je inspirovaná svědectvími a vzpomínkami lidí, kteří prožili holocaust, ale i dobovými dokumenty, projevy nacistických vůdců a texty ze současných militantních neonacistických webů. Dále pak tradiční jarní oslavy japonského svátku jara - Bodaidžu macuri - Svátek lip, několik adventních koncertů a mnoho dalších akcí. I v roce 2014 se Národní kulturní památka Vyšehrad zapojila do akce Muzejní noc, kterou navštívilo 2070 lidí.

10 Letní scéna Vyšehrad Sezónu letních akcí pod širým nebem zahájil 11. ročník Vyšehraní - festivalu divadla a hudby. To s podtitulem Premiéry. V programu se objevili interpreti a kapely, které ještě nikdy Vyšehraní neuvedlo. Dále pak po deseti ročnících svého kralování předal žezlo čestného prezidenta Wabi Daněk moderátorce Johance Hubičkové. Partnerem festivalu se od tohoto ročníku stala Nadace Jedličkova ústavu. Koncem června vystřídalo festival Vyšehraní divadlo Studio Dva se svým divácky oblíbeným festivalem s názvem Metropolitní léto hereckých osobností. Pro rok 2014 si divadlo připravilo premiéru situační komedie Patrika Hartla Hovory o štěstí mezi čtyřma očima. Diváci mohli navštívit i inscenace z minulých let a řadu koncetů známých interpretů, jako například Jany Kirschner, Dana Bárty či Szidi Tobias. Další akce v areálu Areál je také hojně vyhledáván filmovými štáby. Organizují se zde svatební obřady a různé společenské a kulturní akce např.: exteriérové divadelní představení, semináře, turnaj petanque (SOBSA), konference a mnoho dalších akcí. Mimořádné akce V listopadu proběhla v sále Starého purkrabství druhá premiéra dokumentu Zory Cejnkové Záhada kodexu XIV A 13. Dokument vypráví příběh vzniku nejcennějšího českého rukopisu Vyšehradského kodexu. Součástí promítání byla i prezentace převratného archeologického objevu monumentální předrománské architektury v areálu baziliky sv. Vavřince, kterou pro zvané návštěvníky připravil Bořivoj Nechvátal a Vladislav Varadzin, pracovníci archeologického ústavu AVČR. V průběhu roku 2014 také Vyšehrad navštívily dvě delegace čínských skupin složených z architektů, památkářů a komunálních politiků, kteří byli seznámeni s historií Vyšehradu a jednali s ředitelem na téma způsobů zabezpečování kulturních památek v Praze a ČR.

11 V následujících tabulkách je zobrazena skutečná návštěvnost stálých výstav v jednotlivých objektech. Dále také návštěvnost akcí vlastních, ale i pořádaných ve spolupráci s různými subjekty popsanými výše. OBJEKT POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ V ROCE 2014 Galerie Vyšehrad Cihelná brána / kasematy Gotický sklep Martinské kasematy / Kostel stětí 506 celkem OBJEKT POČET AKCÍ POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ Staré purkrabství - vlastní pořady spolupořady Letní scéna Plenér - Mise Vyšehrad vycházka s výkladem spolupořady Muzejní noc celkem

12 ČINNOST STAVEBNĚ-HISTORICKÉHO ÚSEKU Činnost stavebně-historického úseku i v tomto roce postupovala dle plánu stavebních prací a byla kontrolována v měsíčních intervalech na Kontrolních dnech za účasti zástupce Národního památkového ústavu a zástupce Archeologického ústavu Akademie věd České republiky. bastion sv. Pavla V roce 2014 pokračovala oprava hradeb včetně bastionů, a to: bastion č. XXXIX směrem k Táborské bráně, části nároží bastionu č. XXXIII ( nad Vratislavovou ul. ), oprava nároží a říms bastionu sv. Pavla, oprava gotického smíšeného zdiva za budovou ředitelství Národní kulturní památky Vyšehrad ( Lumírovy sady ), oprava hradeb ze strany Ústavu péče pro matku a dítě v Podolí v části za Jedličkovým ústavem a ve Štulcově ulici. Pokračovaly opravy kasemat v prostoru od Cihelné brány k Letní scéně. Průběžně je sledován stav zdiva v průjezdu Cihelné a Táborské brány. Byla dokončena oprava Martinských kasemat, které byly na jaře zpřístupněny veřejenosti s komentovanou prohlídkou, a to každý 2. a 4.víkend v měsíci. Průběžně byly odstraňovány graffiti jak z hradeb, tak objektů v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad. vrostlé nálety do hradeb příklad odstranění graffiti ze smíšeného zdiva

13 Mimořádné akce nad rámec běžné údržby hradeb Byla dokončena oprava zřícené části opěrné historické zdi pod Cihelnou bránou na parc.č. 70/1. Při údržbě hradeb a odstraňování náletů byl zjištěn havarijní stav hradební zdi parc.č. 93, 86 za provozovnou restaurace Rios nad sousedním pozemkem soukromého vlastníka parc.č. 87. Havarijní stav byl potvrzen statikem. Hradby byly zabezpečeny na zimní období a postaven plot zamezující přístupu k této zdi. Vymezující prostor bude sloužit později jako zařízení staveniště pro opravu a statické zajištění. Oprava a obnova hradební zdi bude provedena v roce 2015.

14 Běžná údržba objektů zahrnovala opravy části parkových cest od Starého purkrabství směrem k tzv. Levým šancím nad zahradou Ústavu péče pro matku a dítě a s opravami povrchů chodníků v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad. Pravidelně provádíme čištění vyšehradské skály a obtížně dostupných míst podél hradební zdi vně areálu, údržbu svěřených pomníků na Vyšehradském hřbitově, údržbu podia, zázemí a lavic na Letní scéně Vyšehrad. Bylo dořešeno odstranění vlhkosti v objektu čp. 12 ( bytový dům Popelky Biliánové ) a dokončena oprava schodiště a podesty k Románskému mostu spojená s opravou opěrných zdí a odvodněním, která byla zahájena v závěru roku původní schodiště k Románskému mostu stav po opravách

15 Byla provedena údržba orientačního a informačního systému ( směrníky, vitríny )v celém areálu Národní kulturní památky Vyšehrad před opravou po opravě a oprava vstupního portálu do Štulcových sadů. Mimořádné akce nad rámec běžné údržby objektů Oprava oplocení na části parc.č. 131/1 ( prostor za informačním centrem Špička ) za účelem vzniku nového území, kde je možné volné a bezpečné pobíhání psů. Byla provedena výměna zkorodovaného oplocení, dodána chybějící část zábradlí a odstraněna náletová zeleň. upravený vstup na část parc.č. 131/1

16 ÚSEK PÉČE O ZELEŇ Úsek péče o zeleň zabezpečoval péči o parky, hřiště, zpevněné plochy, závlahový systém, zeleň korun hradeb a Vyšehradské skály o celkové rozloze 13 ha. Pokračuje princip ekologické péče. Nadále probíhá kompostování biologických zbytků, hnojení kompostem, závlaha převážně vltavskou vodou. Základní údržba zahrnuje péči zahradnické firmy o stromy, keře, trávníky, vinice, trvalky, letničky, zpevněné plochy, dětská hřiště, fontány a pítka, hroby ve správě organizace a o veškerý parkový mobiliář, soustavný úklid a zimní zabezpečení schůdnosti cest včetně mimořádných úklidů po kulturních a společenských akcích, úklidy letní scény a péči o studny a rizikové kácení stromů. Hlavní provedené práce mimo základní údržbu: Proběhla revitalizace prostoru před Táborskou bránou, hlavního nástupního prostoru Vyšehradu. TSK naváže v roce 2015 terénním vyrovnáním a změnou odvodnění silnice předpolí Táborské brány před úpravou předpolí Táborské brány po úpravě předpolí Táborské brány před úpravou předpolí Táborské brány po úpravě Na dětském hřišti bylo doplněno oplocení pod keři pro zvýšení bezpečnosti, vyměněny kovové vložky odpadkových košů

17 Oprava čerpadla na vltavskou vodu 1. část, pokračuje během zimy Pořízena koordinační situace všech aktuálních zaměření na Vyšehradě a aktuální fotodokumentace areálu, Památkový záměr areálu se zaměřením na parky architektonická studie, 1. část, arch. Jakub Tejkl Příprava vzdělávacího koutku na terase Královské a knížecí akropole s knihovnami pro volný odběr a dodávání knih rozpracováno, projednáno neformálně s veřejností, v rozpracovanosti s Národním památkovým ústavem. Návštěvníci byli prostřednictvím zpráv ve vitríně informováni v češtině a angličtině o historii a proměnách konkrétních míst Vyšehradu, o chystaných a prováděných pracích, zajímavých programech a dalších aktualitách a zajímavostech. Vitrína byla pro špatný stav v prosinci odstraněna. Nová je zamýšlena v rámci vzdělávacího koutku. Aktivní spolupráce s pejskaři, s Městskou policií a základní školou ve Vratislavově ulici na problematice psů - projektu respektování pravidel ze strany pejskařů. Spolupráce s Jedličkovým ústavem, Ústavem péče o matku a dítě a dalšími subjekty na výchovných programech Den stromů, Slavnost stromů a růží, výsadba lípy z Kamenice nad Lipou v areálu ÚPMD za účasti kardinála Duky, atd. Spolupráce s univerzitami: Odborná stáž studentky Mendlovy zemědělské univerzity (MZLU) Brno Marie Lehovcové, obor zahradní a krajinářská architektura. Fakulta architektury Praha ročníkové práce studentů na projektech Letní scény a areálu Hospůdky na hradbách. Květinová výzdoba budovy ředitelství a nádvoří budova ředitelství nádvoří budova ředitelství okna Podvečery s osobnostmi zahradní a krajinářské tvorby

18 ZHODNOCENÍ ZÁVĚRŮ ROKU 2014 V roce 2014 se nám podařilo zrealizovat mimořádně významnou akci připravovanou již několik let. V červnu jsme zpřístupnili veřejnosti zrekonstruovanou moderní stálou expozice v Cihelné bráně Vyšehrad v dějinách pražského opevnění, která je postavena na audiovizuální projekci dobových rekonstrukcí, obrazů, fotografií a plánů na interaktivní 3D model současné Prahy. Tím vznikl na Vyšehradě multifunkční prostor, který se bude moci dále proměňovat. To se podařilo naplnit již v listopadu 2014, kdy ke stávající expozici přibyla nová projekce mapující proměny pražských bran. Další mimořádnou akcí byla revitalizace prostoru před Táborskou branou, což je jeden z hlavních nástupních prostorů do areálu Národní kulturní památky Vyšehrad. Daří se nám zkvalitňovat prezentaci Národní kulturní památky Vyšehrad programovou skladbou ve Starém purkrabství rozšiřováním nabídky programů pro školy a rodiny s dětmi. V oblasti péče o zeleň v areálu pokračujeme v principu ekologické péče, tj. sami kompostujeme biologické zbytky na vlastní kompostárně, následně tímto kompostem hnojíme a zavlažovací zařízení v areálu je napojené převážně na vltavskou vodu. V oblasti stavební údržby bylo podle plánu provedeno několik významných akcí. Např. oprava schodiště a podesty k Románskému mostu, která byla spojená s opravou okolních opěrných zdí a odvodněním tohoto historického území, oprava Martinských kasemat a jejich zpřístupnění veřejnosti a oprava a doplnění oplocení se zábradlím na části parc.č.131/1, kde vznikl nový prostor pro volné a bezpečné pobíhání psů. Významnou akcí roku 2014 byla spolupráce s Archeologickým ústavem AVČR na archeologickém výzkumu předrománské stavby pod Bazilikou sv. Vavřince se závěrem převratného archeologického objevu předrománské architektury přímo v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad. Přes všechny úspěšné činnosti nás také v roce 2014 provázely problémy, které řešíme již od povodní v roce Extrémní povětrnostní podmínky a dlouhotrvající deště mají velmi nepříznivý vliv na stav opěrných a hradebních zdí. Po červnových povodních v roce 2013 došlo ke zřícení historické opěrné zdi pod Cihelnou bránou a narušení statiky hradební zdi ve Štulcově ulici. Především díky mimořádným dotacím MHMP, nad rámec schváleného rozpočtu, se nám daří tyto havarijní stavy řešit. V úplném závěru roku 2014 jsme zjistili další havarijní stav hradební zdi, tentokrát na parc.č. 86 a 93, která podle zprávy statika hrozí sesuvem na sousední pozemek soukromého vlastníka. Z účelově vázané dotace (URHMP ze dne ) na tuto mimořádnou akci jsme v roce 2014 provedli pouze zabezpečení před nepřízní počasí a oplocení území. Věříme, že nevyčerpané účelově vázané finanční prostředky budeme moci v případě příznivých povětrnostních podmínek, vzhledem k závažnosti a nebezpečnosti této havárie, použít na opravu v nejbližším možném termínu. Neinvestiční příspěvek na provoz, po odečtení účelově vázané dotace, jsme překročili o cca 330 tis. Kč. Zvýšené náklady na opravy hradeb a opěrných zdí, údržbu zeleně, na propagaci (nová historická expozice a programy ve Starém purkrabství) se nám nepodařilo pokrýt zvýšenými výnosy ze vstupného ani úsporou energií. Tato ztráta je plně kryta ziskem z doplňkové činnosti. V Praze dne 13. února 2015 Ing. František Stádník ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad

19 VÝSTAVY 2014 Galerie Vyšehrad (nad Libušinou lázní) - výstavy současného výtvarného umění (březen prosinec) Gabriela Tůmová (nar. 1946), absolventka pražského Školského ústavu umělecké výroby. Zpočátku na ni působily krajkářky Milča Eremiášová a profesorka Marie Vaňková. Záhy nachází vlastní rukopis v grafické krajce. Inspiraci autorka hledá především v duchovní oblasti. V originálně pojaté krajce z přírodních, často barevných materiálů vyjadřuje radost, krásu i smutek. Českou moderní krajku reprezentuje např. na výstavě sakrálního umění v Regensburgu, Paříži a dále pak na zámku v belgickém Beveren a Walcourt. Od roku 1990 spolupracuje s galerií Marouska v Lyonu, kde má stálou výstavu svých prací. Kromě výtvarné činnosti vyučuje na Vyšší pedagogické a teologické škole Jabok. Na Vyšehradě vystavovala potřetí. MÉ SNY (paličkovaná krajka) ) Pavel Albert (*1965) žije a pracuje ve Svratce, kde vlastní uměleckou galerii. V malování je Pavel Albert samouk. Vystavuje od r Inspirační zdroje nalezl v Informelu, (expresivní spontánní výtvarné gesto) a v primitivním umění. Své obrazy označuje jako primitivní umění. Hraje si se strukturálním podkladem, který překrývá barevnou škálou. V Galerii Vyšehrad vystavil kolem 30 akrylových obrazů z posledního období, jejichž námětem byly obrazové zápisy z cest, přírodní motivy a struktury. OBRAZY Pavel Soukup (*1950) handicapovaný výtvarník, několik let vede v Praze 11 výtvarný kroužek vozíčkářů, se kterým pravidelně vystavuje. Práce v kroužku arteterapie přináší P. Soukupovi a jeho účastníkům radost, psychické uvolnění, procvičení jemné motoriky prstů, svalů a kloubů paží a je i příjemným místem společenské komunikace. Soukupovy obrázky charakterizuje geometrická kompozice, optimistická barevnost a radost z tvorby. OBRAZY, GRAFIKA Vilém Tefr (1939) absolvent Lidové akademie umění v Praze. Od roku 1969 se souběžně věnuje grafice a malbě. Od začátku jsou pro něj charakteristické volné stylizace prvků a dějů z přírody (květiny, stromy a ptáci). U prací z posledních let se objevují kompozice převzaté z hudebních záznamů. Pro vystavené obrazy a kresby je typické zjednodušení tvarů, výrazná barevnost a důraz na kresbu. Pavel Soukup Vilém Tefr

20 Věra Krumphanzlová (*1946) vystudovala SUPŠS v Železném Brodě a VŠUP v Praze. Ve své bohaté profesionální výtvarné činnosti se věnuje malbě, kresbě, volné a užité grafice a ilustraci. Navštěvovala také kurzy japonské kaligrafie a sumie (nauka o japonské malbě). Za grafiku a ilustrace získala několik cen doma i v zahraničí. Je členkou Unie výtvarných umělců. Na Vyšehradě vystavila Věra Krumphanzlová nejnovější tvorbu: zářivě barevná plátna malovaná akrylem, em či barevným pigmentem (technika malby pigmentem je autorčiným experimentem). Obrazy poetických krajin a fantaskních črt doplňovaly tušové kresby a monotypy. POZTRÁCENÉ SNY (obrazy, grafika) Kamila Havlíková (*1971) absolventka Přírodovědecké a Filozofické fakulty UK, Akademie sociálního umění. O své tvorbě říká: Považuji se za chodce poutníka. Moje malby vycházejí většinou z přírody, jak ji vnímám na svých pěších cestách a toulkách po Čechách i jinde. Na místě dělám akvarelové skici, které jsou základem pro práci na plátnech v ateliéru. Každá bytost, každá rostlina i každá věc v přírodě má svou viditelnou tvář, ale i tu skrytou. Schované struktury podhoubí představila Kamila Havlíková v Galerii Vyšehrad v cyklu obrazů, který nazvala Mycélia a jiné světy. Jsou to obrazy malované starobylou technikou vrstvení olejových podmaleb a následného lazurování. Obrazy upoutávají tlumenou barevnosti a hloubkou pohledu. MYCÉLIA A JINÉ SVĚTY (obrazy) Lenka Horňáková Civade (*1971) absolvovala VŠ Ekonomickou a několik semestru na FFUK. Nakonec se usadila v Paříži, kde začala navštěvovat soukromé hodiny kresby a malby. Vystudovala výtvarné umění na Sorboně a začala se plně věnovat kresbě a malbě. Přestěhovala se s rodinou do Provence a čtyři roky rekonstruovala s manželem ruinu zámku St. Quentin, kde chtěli vybudovat kromě bydlení kulturní centrum. Od r spolupracuje s Choréart v Bonnieux, s Taneční konzervatoří a Operou v Avignonu. Balet a ženská figura v pohybu se stává pro Lenku Civade hlavním námětem. Její vyhraněný lyrický umělecký výraz má různé nuance a výtvarné postupy: realistický celek, abstraktní detail, symbolizující náznak. Používá techniku akvarelu, pastel, kresbu tužkou i olej na plátně. Nakladatelství Lidových novin vydalo Lence Civade tři knihy. NA HRANICI MEZI LINIÍ A BARVOU (obrazy, kresby) Lenka H. Civade Sandrine Christople Sandrine Christople (*1970) francouzská výtvarnice z Arles vystavila na Vyšehradě práce na papíře a obrazy. Jednalo se o svěží barevne abstraktní kompozice.

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

3 Tomáš Petříček Tomáš Petříček (Beroun, Česká republika) Tomáš Petříček již od dětství inklinoval k výtvarné tvorbě. Na berounském gymnáziu ho ovlivnil výtvarník Jaroslav Goldmann, zejména svými názory

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Slavonicko kouzlo zapomenutého dědictví. Interpretace místního dědictví Prezentace projektu

Slavonicko kouzlo zapomenutého dědictví. Interpretace místního dědictví Prezentace projektu Slavonicko kouzlo zapomenutého dědictví Interpretace místního dědictví Prezentace projektu Partneři Základní údaje o projektu Nositel projektu Slavonická renesanční společnost, občanské sdružení 1. občanská

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Putovní symbol výstavy kamenné srdce, nalezené při propojení Vyšehradu a Vltavy

Putovní symbol výstavy kamenné srdce, nalezené při propojení Vyšehradu a Vltavy Má vlast Slavnostní setkání krajů na staroslavném Vyšehradě spojené s výstavou dobrých příkladů úprav veřejných prostranství v jednotlivých krajích České republiky, kulturním programem a ochutnávkou místních

Více

HISTORIE SOUČASNOST NOVÉ PŘÍSTUPY

HISTORIE SOUČASNOST NOVÉ PŘÍSTUPY HISTORIE Základní kámen Sladovny, jež se nachází v historickém centru města Písek, byl položen Právovárečnýn měšťanstvem 5. července 1862. Za dva roky v r. 1864 byla stavba dokončena. V 80. letech 19.

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2011

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2011 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2011 Správa historického majetku města, rehabilitace a prezentace jedinečné památkové lokality je základním posláním NKPV. Specifika NKP Vyšehrad je v tom, ţe rozsáhlé

Více

PROMĚNA PARKU ALEJKA s podporou nadace PROMĚNY projekt realizovaný v Broumově v letech 2007-2010

PROMĚNA PARKU ALEJKA s podporou nadace PROMĚNY projekt realizovaný v Broumově v letech 2007-2010 PRESS KIT PROMĚNA PARKU ALEJKA projekt realizovaný v Broumově v letech 2007-2010 Nadace PROMĚNY byla založena 21. listopadu 2005. Jejím posláním je podporovat rozvoj městských parků, které ctí charakter

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Vážení přátelé, Vzdělávací akce jsou rozděleny do následujících kategorií:

Vážení přátelé, Vzdělávací akce jsou rozděleny do následujících kategorií: NABÍDKA PROGRAMŮ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY ROK 2015/2016 KONTAKTY: Lucie Strbačková, DiS. lstrbackova@mvk.cz tel.: 575 755 142 tel.: 575 755 151 Mgr. Jana Machalová jmachalova@mvk.cz tel.: 575 755 143 tel.: 575

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, přátelé, diváci a členové a členky Tradičního loutkového divadla Zvoneček, přešel rok 2008, v němž občanské sdružení prožilo třetí rok

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Kolekce japonského umění v Praze

Kolekce japonského umění v Praze Japan Art Collection in Prague Kolekce japonského umění v Praze ~Japonské umění v jarní Praze ~ Biken International Co.,Ltd Všeobecné informace Název výstavy: Kolekce japonského umění

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Ukázky z výuky systémem NTC ve Sportovní ZŠ a MŠ Človíček. za školní rok 2013/2014

Ukázky z výuky systémem NTC ve Sportovní ZŠ a MŠ Človíček. za školní rok 2013/2014 Ukázky z výuky systémem NTC ve Sportovní ZŠ a MŠ Človíček za školní rok 2013/2014 I v letošním školním roce zařazujeme systém výuky metodou NTC Learning do řízených i volných činností dětí. Již se nezabýváme

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Veřejný program 2010

Veřejný program 2010 Veřejný program 2010 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 e-mail: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Veřejný program v Centru Bavaria Bohemia

Více

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3 Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012 ZŠ V Zahrádkách 48 Praha 3 19. 9. 30. 9. pí. Toufarová 3. 10. 11. 11. pí. Kamenská 14. 11. 22. 12. pí. Maskaluková 3. 1. 18. 2. 2012 pí. Lišková 22. 2. 30.

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více