Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2014"

Transkript

1 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2014 Národní kulturní památka VYŠEHRAD Předkládá: V Praze dne 13. února 2015 Ing. František Stádník ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad V pevnosti 159/5b, Praha 2 T.: , Fax:

2 ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základním posláním Národní kulturní památky Vyšehrad je správa historického majetku města, rehabilitace a prazentace jedinečné památkové lokality. Specifikum areálu Národní kulturní památky Vyšehrad je v tom, že rozsáhlé území je volně přístupné a zejména pro Pražany plní roli oblíbeného parku, místa odpočinku, romantických procházek, jedinečných pohledů na město a místa bohatého kulturního vyžití. Památkový areál je hojně navštěvován domácími i zahraničními turisty. Tento zájem nás pochopitelně těší, ale není provázen ziskem, je to služba veřejnosti. Navíc kumulace lidí klade značné nároky na údržbu nemovitých památek a parkových ploch. Svěřené nemovitosti využíváme pro současné kulturní aktivity. Organizace aktivně spolupracuje s odbornými úřady a s institucemi, které sídlí na historickém území nebo v jeho okolí, jako jsou: Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla, Jedličkův ústav a školy, Správa pražských hřbitovů, pracoviště Archeologického ústavu AV ČR, okrsek Městské policie Praha 2, Úřad MČ Praha 2. Agenda povolení k vjezdu a stání v památkovém areálu, kterou zajišťujeme po dohodě s Odborem dopravy MČ Praha 2 od začátku 90.let., představovala v loňském roce 364 ročních povolení (pro rezidenty, firmy, handicapované občany z řad majitelů hrobů) a 619 dočasných či jednorázových povolení k vjezdu. Důvodem vysokého počtu dočasných povolenek je velký zájem produkčních společností o natáčení v arálu Národní kulturní památky Vyšehrad a také nárůst kulturních akcí pořádaných v areálu. ČINNOST ÚSEKU PROGRAMU, PROPAGACE A VÝSTAV Galerie Vyšehrad (nad Libušinou lázní) Galerie nabídla 12 kvalitních výstav současného výtvarného umění (podrobněji v přiložené anotaci výstav). Sezonu zahajovala tentokrát výstava paličkované krajky Gabriely Tůmové. Program byl poznamenán několika nečekanými změnami ve výstavním plánu a poprvé se nekonala výstava studentů AVU. Prezentaci galerie nesporně obohatily projekty: Mycélia a jiné světy (cyklus obrazů na přírodní téma Kamily Havlíkové), retrospektivní výstava k 50.narozeninám významého slovenského malíře a grafika Andreje Augustína: Přiznávám barvu, expozice obrazů a kreseb z francouzské Provence Hany Civade Horňákové a Sandrine Christople.

3 Programová činnost v komorním sále Starého purkrabství a v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad Již několik let se dramaturgie Národní kulturní památky Vyšehrad, úseku programu, propagace a výstav, zaměřuje především na dětského diváka a na rodiny s dětmi. Hlavní dramaturgickou linku i nadále tvoří edukativní programy pro školy, víkendové programy pro děti a jejich rodiče a spolupořadatelské akce pro širokou veřejnost. Edukativní programy pro školy V současné době jsme schopni školám nabídnout programy pro širokou věkovou skupinu dětí. Od 1. tříd základních škol až po studenty středních škol a gymnázií. V naší nabídce máme níže uvedené edukativní programy, které čerpají z metod zážitkové pedagogiky a činnostního učení. Mise Vyšehrad Interaktivní vycházka po Vyšehradě Mise Vyšehrad je určena pro třídy ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií. Vycházka je velice pozitivně přijímána pedagogy škol a stala se tak oblíbenou mimoškolní aktivitou v jarním a podzimním období a to i pro mimopražské školy. Libuše Edukativní program Libuše je vzdělávací divadelní představení s navazujícím interaktivním programem. Cílovou skupinou tohoto programu jsou žáci 2. až 4. tříd ZŠ. Na představení vždy navazuje interaktivní program, který plní třída s třídním učitelem podle pracovních listů vydaných přímo k inscenaci. Během této části žáci navštíví místa spojené s pověstí o Libuši a zakončí ji návštěvou podzemního sálu Gorlice.

4 Budíme češtinu Budíme češtinu je netradiční interaktivní projekt plný her pro žáky tříd ZŠ. Karel Hynek Mácha, Josef Jungmann a Magdalena Dobromila Rettigová. Tři národní buditelé a jejich osudy. Program si klade za cíl srozumitelnou, interaktivní formou seznámit žáky 1. stupně základních škol s tématem národního obrození a jeho vlivu na vývoj české kultury. Uvědomujeme si, že tato etapa českých dějin není nejoblíbenější látkou učitelů ani žáků, pro které je to období příliš složité a nezábavné. Proto chceme tímto projektem dokázat, že se o národním obrození a o počátcích české státnosti může mluvit srozumitelně a zábavně zároveň. Představení je doplněné interaktivními aktivitami v prostoru Starého purkrabství, které hravou formou přibližují dětským divákům důležité momenty z českých dějin. Představení nenabízí dětem pouhou návštěvu divadla, ale komplexní program, do kterého jsou aktivně zapojeni. Výprava Jedná se o netradiční interaktivní prohlídku Vyšehradu pro 8. a 9. tř. ZŠ, 1. a 2. roč. gymnázií a SŠ. Tématem programu je genius loci Vyšehradu, důležitá i zapadlá místa, významné osobnosti a historické momenty, které jsou s Vyšehradem spjaty. Během Výpravy navštíví třídy kasematy se sálem Gorlice, kde jsou umístěny originální sochy z Karlova mostu. Dále pak vyhlídku na Prahu, Karlachovy sady, Čertovy kameny, baziliku sv. Petra a Pavla, vyšehradský hřbitov se Slavínem a Staré purkrabství. Studenti jsou provázeni průvodcem, se kterým zkoumají jednotlivá místa, diskutují a řeší různé situace. Program pro děti a jejich rodiče Programovou skladbu víkendových akcí tvoří nedělní pohádky pro děti a jejich rodiče, které jsou doplněny o kreativní dílny. Nabízíme divákům kvalitní pohádková představení, hraná předními divadelními soubory. Velice oblíbené jsou Buchty a loutky, brněnské divadlo Líšeň, pohádky Aničky Duchoňové a Jablkoně, divadelní spolek absolventů uměleckých škol Loulky bez hranic a Toy machine, či pohádky z produkce divadelního Studa Damúza.

5 Další pravidelnou součástí programové skladby jsou sobotní odpolední tvůrčí dílny TABULA FABULA pořádané ve spolupráci s občanským sdružením artodo. Výtvarné, divadelní, tanečně-pohybové a hudební dílny se konají vždy každou druhou sobotu v měsíci od 15:00 do 18:00 hod. Dílny jsou určeny všem dětem od 5 do 11 let, jejich sourozencům i rodičům, kteří jsou vítáni také na společném zahájení dílen a při závěrečné reflexi. V roce 2014 se uskutečnily následující dílny: 11. leden 2014 VYŠEHRAD V OBLACÍCH Co kdyby Vyšehrad vzlétl? Pomocí obrovských křídel nebo horkovzdušného balónu? Díváme se na něj ze země i z nebe plného andělů a mraků roztodivných tvarů. Venku fouká ledový vítr, štípe a mrazí. 8. únor 2014 DUŠE A DUCHOVÉ Hledáme na Vyšehradě místa, která jsou vzpomínkou na naše zesnulé předky. Vyrábíme masky a v pestrých převlecích slavíme masopust. 8. březen 2014 VYŠEHRAD POD ZEMÍ Pod tajícím sněhem slunce rozehřívá kameny a půdu, která se pomalu probouzí k životu. Pracujeme s hlínou vevnitř i venku. Ve skále pod Vyšehradem se ozývá ťukání, které by možná mohlo vzbudit draka. 12. duben 2014 KRAJINA SNŮ Poznáváme okolí Vyšehradu. Chodíme po zarostlých stezkách i dlážděných chodnících a sbíráme cestou materiál i inspiraci. Tvoříme v krajině a oživujeme ji obrovskými loutkami. 10. květen 2014 VYŠEHRAD POD VODOU Co kdyby voda stoupla tak, že by byl celý Vyšehrad pod vodou? To už tu taky jednou bylo. Za mozaikovými okny plavou ryby a na špičce nejvyšší věže sedí vodník. Hledáme cesty vody a způsob, jak ji překonat. 14. červen 2014 CESTA DO BUDOUCNOSTI Bez minulosti by nebyla budoucnost. Nacházíme stopy naší první cesty Labyrintem Vyšehradu, které nás vedou ven a dál. Přemýšlíme o jeho budoucnosti i o tom, kde my sami budeme za pár let. Necháváme své otisky. 11. říjen 2014 VYŠEHRAD V ŘÍJI Říjen je měsícem pozdní sklizně a poslední hostiny před velkým půstem. I my sklízíme ze zahrad a polí děláme si zásoby a vytváříme obrazce z nasbíraných přírodních materiálů, ale i tradiční zvířátka z kaštanů. V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. 8. listopad 2014 VYŠEHRAD NA DRAKA Listopadový vítr sfoukává poslední barevné listy z nahatých stromů a unáší k nebi draky, které jsme vyrobili. Tvoříme z brambor a rozděláváme a střežíme ohně. 13. prosinec 2014 VYŠEHRAD ZA KAMNY Prosincové dny jsou krátké a studené. Celé rodiny se choulí v peřinách a čtou si v mihotavém světle svíčky. My slavíme slunovrat, vyprávíme si příběhy a hrajeme divadlo.

6 ČEŠTÍ SVĚTCI Pravidelné výtvarné dílny, které se konají každou čtvrtou neděli v měsíci a věnují se významným českým svatým a patronům. Návštěvníci se dozvěděli o životě českých svatých a o tom, jak bývají zobrazováni ve výtvarném umění. Na každé z dílen si děti vyrobily jeden z atributů vázající se k životu svatého, který si pak odnesly domů. Každý atribut bude propojen nejen s životem svatého, ale i s jejich vlastním životem (např. tajemství sv. Jana Nepomuckého bude i jejich vlastním tajemstvím). Témata jednotlivých dílen byla: 26. leden 2014 PRAPOR SV. VÁCLAVA Sv. Václav byl český kníže a světec, který je považován za hlavního patrona české země a symbol české státnosti. Sv. Václav bývá znázorňován, jak sedí na koni a drží v rukou prapor, na němž bývá zobrazena orlice jakožto znak Přemyslovců. Na dílně si děti vyrobily svatováclavský prapor, na který si namalovali svůj vlastní symbol. 27. duben 2014 SVÍTILNA SV. VOJTĚCHA Sv. Vojtěch byl významný pražský biskup, který byl odhodlaným šiřitelem křesťanské víry. V rámci této dílny si děti vyrobily svítilnu, která bude svítit všem lidem dobré vůle. 25. květen 2014 TAJEMSTVÍ SV. JANA NEPOMUCKÉHO O sv. Janu Nepomuckém se říká, že byl umučen kvůli tomu, že nechtěl králi vyzradit zpovědní tajemství královny. Na této dílně si děti namalovaly svoje tajemství a schovají ho za okýnko. 23. únor 2014 KORUNA SV. LUDMILY Svatá Ludmila je považována za pramáti českých panovníků. Během jejího života byly položeny základy křesťanství v Čechách a také základy moci Přemyslovců. Na této dílně si děti vyzkoušely tepání do plechu a vyráběly si středověkou korunu kněžny Ludmily. 23. březen 2014 KOSTEL SV. ANEŽKY ČESKÉ Sv. Anežka Česká je uznávaná pro svojí obětavou pomoc nemocným a chudým. Působila jako řeholnice, která se zasloužila o stavbu nového kláštera Na Františku. Na středověkých obrazech bývá často znázorňována s kostelem v rukách. V této dílně si děti zahrály na středověkého architekta a postavily si z různých ruliček a krabiček svůj vlastní kostel. 22. červen 2014 SVITEK SV. CYRILA A SV. METODĚJE Sv. Cyril a sv. Metoděj jsou slovanští věrozvěstové, kteří vytvořili slovanské písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako jazyk na bohoslužbách. V rámci této dílny se děti seznámily s různými druhy písma a vytvořily svůj vlastní svitek. Na tento svitek si buď napsaly okrasným písmem svoje jméno, nebo si vymyslely svoje vlastní písmo. Svitek mohly děti doplnit iluminací. 23. listopad 2014 DÁREČKY SV. MIKULÁŠE Svatý Mikuláš byl biskup, který byl už za svého života oblíbený pro svou štědrost a ochotu pomáhat potřebným. V dílně si děti proto vyrobily několik nevšedních dárečků, které mohly podobně jako Mikuláš, někomu darovat.

7 Pro veřejnost Pro návštěvníky máme připravenou komentovanou prohlídku Vyšehradu, v rámci které se návštěvníci společně s průvodcem, podívají na nejzajímavější místa Vyšehradu a do všech stálých expozic. Tuto službu nabízíme jak v českém jazyce, tak i v dalších světových jazycích (např.: angličtina, němčina, španělština, francouzština, ruština a japonština). Prohlídka je vyhledávána turisty i školními skupinami. Dále pak nabízíme návštěvníkům pravidelné víkendové prohlídky odsvěcené kaple Stětí svatého Jana Křtitele a Martinských kasemat. V červnu roku 2014 jsme otevřeli zrekonstruovanou stálou expozici v Cihelné bráně. Téma expozice zůstalo stejné Vyšehrad v dějinách pražského opevnění, jen forma prezentace se změnila. Prostor bývalé strážnice, vedle vstupu do kasemat, byl zrekonstruován podle architektonického návrhu H3T Architekti. Expozice je postavena na audiovizuální projekci dobových rekonstrukcí, obrazů, fotografií a plánů. Tyto obrazové materiály dále komunikují s interaktivním 3D modelem současné Prahy. Naším cílem bylo vytvořit srozumitelný a poutavý příběh o proměnách Vyšehradu. Vyšehrad však vždy reagoval na vývoj města pod ním, a proto sledujeme především souvislosti mezi rozvojem Prahy, jednotlivých pražských měst a jejich opevnění. Originální koncepce expozice je založena na možnosti propojování současnosti a minulosti pomocí jednotlivých projekcí, např. vymezení pražských měst a jejich opevnění, přímo na soudobý model Prahy. Výhodou 3D modelu Prahy je, že návštěvník na modelu vidí, kudy asi vedly staré zemské stezky, podél kterých se formovalo osídlení pražské kotliny, srůstající postupně v jednotlivá města, a zároveň kudy vedly určité části středověkých či barokních hradeb, a jak se proměňoval Vyšehrad v běhu staletí. Počáteční vize obnovení stálé expozice v Cihelné bráně byla taková, že se na Vyšehradě vytvoří multifunkční prostor, který se bude moci proměňovat. To se podařilo naplnit 13. listopadu 2014, kdy ke stávající expozici přibyla nová projekce mapující proměny pražských bran. K vidění jsou dobové veduty, historické a současné fotografie, které mapují stavební vývoj jednotlivých městských bran a zároveň ukazují, jak vypadají současná místa, kde brány dříve stávaly.

8 To vše za pomoci 3D modelu, na kterém se ukazuje pražské opevnění i konkrétní pozice městských bran v dnešním městském organismu. U příležitosti vernisáže proběhly také 3 doprovodné vycházky, zaměřené na jednotlivá období stavebně-historického vývoje Vyšehradu a prezentující tak tři jeho zcela odlišné tváře (Vyšehrad coby bájné místo a královský hrad, Vyšehrad coby samostatné město a Vyšehrad coby barokní pevnost). Vycházky vedl autor koncepce architekt Petr Kučera. Ojedinělý 3D model Prahy bychom rádi dále oživovali pomocí projekcí i v budoucnosti. Prezentace o pražských hradbách a bránách je pouze začátek. Současný model Prahy nám nabízí nebývalé možnosti, jak poutavým a názorným způsobem ukázat jakékoli téma, které se týká stavebně-historického a urbanistického rozvoje Prahy a Vyšehradu. Náš model a expozice v Cihelné bráně je v tomto ohledu unikátní a nemá v Praze obdoby. Spolupořadatelské akce Jako spolupořadatel se Národní kulturní památka Vyšehrad podílela na organizaci řady akcí pro širokou veřejnost. V sobotu 10. května 2014 proběhl v Praze na Vyšehradě již šestý ročník slavnostního setkání krajů Má vlast Hlavním pořadatelem této akce je Asociace Entente Florale CZ Souznění, o.s. Výstava Má vlast přináší svědectví o zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině, o proměnách chátrajících staveb v důstojné objekty s užitečnou náplní, o zkrášlených náměstích a návsích, nádražích, sakrálních stavbách. Přispívá k posílení osobního i národního sebevědomí a k šíření dobré pověsti naší země v zahraničí. Partnery ročníku 2014 byly kraje Karlovarský, Královéhradecký, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Zlínský a Hlavní město Praha. Byla vyhlášena nejkrásnější proměna roku 2013, proběhlo Setkání srdcí s prof. Pirkem, Pocta stromům s Dr. Větvičkou a v průběhu vernisáže vystoupil také Spirituál kvintet a další hudební formace. Koncem srpna se opět proměnila Královská a knížecí akropole v ráj všech čajomilců ze Střední Evropy. Již po šesté se zde konal festival Čajomírfest. Festival je pro všechny, kteří mají rádi čaj - hostitelé, hosté, čajovny, nadšení amatéři, vyznavači dobrého jídla, pití a netradičních zážitků.

9 Už po jedenácté se první týden v září Vyšehrad proměnil na místo setkání malých a velkých. Batolata, předškoláci i velcí školáci si mohli prodloužit letní prázdniny. Od 31. srpna do 7. září se ve vyšehradském areálu Královské a knížecí akropole nejen hrálo, malovalo a zpívalo. Ústředním tématem Vyšehrátek 2014 byl trenažér komunismu, jehož prostřednictvím festival seznámil děti s dobou před 25 lety. Hlavní program již tradičně doplnili slavní tatínci a jejich čtení pohádek, večer nechyběly představení a koncerty pro dospělé. Premiéru mělo představení pro batolata Batosnění, jedná se o vůbec první inscenaci tohoto druhu v České republice. Koncem září mohli návštěvníci na Královské a knížecí akropoli a v komorním sále Starého purkrabství navštívit velice netradiční festival pěti smyslů Vegefest. Jednalo se o oslavu jídla a pestrých chutí. Bylo zde představeno mnoho světových vegetariánských kuchyní a různých výživových směrů. Ochutnávky čaje, kávy a čokolády, burčáku, piva a vína. Ukázky vaření a přednášky o stravování a souvisejících tématech. Náštěvníci mohli navštívit bohatý doprovodný program: koncerty, zpěv a bubnování, masáže, cvičení jógy a tai-či, meditace. A nechyběl ani program pro děti: divadlo, dětský koutek a výtvarné dílny. Kromě výše uvedených akcí se Národní kulturní památka Vyšehrad podílela na organizaci dalších kulturních programů v areálu Vyšehradu i v komorním sále Starého purkrabství. Za zmínku ještě stojí například pražská premiéra projektu Hygiena krve, brněnského Divala Líšeň. Hra je inspirovaná svědectvími a vzpomínkami lidí, kteří prožili holocaust, ale i dobovými dokumenty, projevy nacistických vůdců a texty ze současných militantních neonacistických webů. Dále pak tradiční jarní oslavy japonského svátku jara - Bodaidžu macuri - Svátek lip, několik adventních koncertů a mnoho dalších akcí. I v roce 2014 se Národní kulturní památka Vyšehrad zapojila do akce Muzejní noc, kterou navštívilo 2070 lidí.

10 Letní scéna Vyšehrad Sezónu letních akcí pod širým nebem zahájil 11. ročník Vyšehraní - festivalu divadla a hudby. To s podtitulem Premiéry. V programu se objevili interpreti a kapely, které ještě nikdy Vyšehraní neuvedlo. Dále pak po deseti ročnících svého kralování předal žezlo čestného prezidenta Wabi Daněk moderátorce Johance Hubičkové. Partnerem festivalu se od tohoto ročníku stala Nadace Jedličkova ústavu. Koncem června vystřídalo festival Vyšehraní divadlo Studio Dva se svým divácky oblíbeným festivalem s názvem Metropolitní léto hereckých osobností. Pro rok 2014 si divadlo připravilo premiéru situační komedie Patrika Hartla Hovory o štěstí mezi čtyřma očima. Diváci mohli navštívit i inscenace z minulých let a řadu koncetů známých interpretů, jako například Jany Kirschner, Dana Bárty či Szidi Tobias. Další akce v areálu Areál je také hojně vyhledáván filmovými štáby. Organizují se zde svatební obřady a různé společenské a kulturní akce např.: exteriérové divadelní představení, semináře, turnaj petanque (SOBSA), konference a mnoho dalších akcí. Mimořádné akce V listopadu proběhla v sále Starého purkrabství druhá premiéra dokumentu Zory Cejnkové Záhada kodexu XIV A 13. Dokument vypráví příběh vzniku nejcennějšího českého rukopisu Vyšehradského kodexu. Součástí promítání byla i prezentace převratného archeologického objevu monumentální předrománské architektury v areálu baziliky sv. Vavřince, kterou pro zvané návštěvníky připravil Bořivoj Nechvátal a Vladislav Varadzin, pracovníci archeologického ústavu AVČR. V průběhu roku 2014 také Vyšehrad navštívily dvě delegace čínských skupin složených z architektů, památkářů a komunálních politiků, kteří byli seznámeni s historií Vyšehradu a jednali s ředitelem na téma způsobů zabezpečování kulturních památek v Praze a ČR.

11 V následujících tabulkách je zobrazena skutečná návštěvnost stálých výstav v jednotlivých objektech. Dále také návštěvnost akcí vlastních, ale i pořádaných ve spolupráci s různými subjekty popsanými výše. OBJEKT POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ V ROCE 2014 Galerie Vyšehrad Cihelná brána / kasematy Gotický sklep Martinské kasematy / Kostel stětí 506 celkem OBJEKT POČET AKCÍ POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ Staré purkrabství - vlastní pořady spolupořady Letní scéna Plenér - Mise Vyšehrad vycházka s výkladem spolupořady Muzejní noc celkem

12 ČINNOST STAVEBNĚ-HISTORICKÉHO ÚSEKU Činnost stavebně-historického úseku i v tomto roce postupovala dle plánu stavebních prací a byla kontrolována v měsíčních intervalech na Kontrolních dnech za účasti zástupce Národního památkového ústavu a zástupce Archeologického ústavu Akademie věd České republiky. bastion sv. Pavla V roce 2014 pokračovala oprava hradeb včetně bastionů, a to: bastion č. XXXIX směrem k Táborské bráně, části nároží bastionu č. XXXIII ( nad Vratislavovou ul. ), oprava nároží a říms bastionu sv. Pavla, oprava gotického smíšeného zdiva za budovou ředitelství Národní kulturní památky Vyšehrad ( Lumírovy sady ), oprava hradeb ze strany Ústavu péče pro matku a dítě v Podolí v části za Jedličkovým ústavem a ve Štulcově ulici. Pokračovaly opravy kasemat v prostoru od Cihelné brány k Letní scéně. Průběžně je sledován stav zdiva v průjezdu Cihelné a Táborské brány. Byla dokončena oprava Martinských kasemat, které byly na jaře zpřístupněny veřejenosti s komentovanou prohlídkou, a to každý 2. a 4.víkend v měsíci. Průběžně byly odstraňovány graffiti jak z hradeb, tak objektů v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad. vrostlé nálety do hradeb příklad odstranění graffiti ze smíšeného zdiva

13 Mimořádné akce nad rámec běžné údržby hradeb Byla dokončena oprava zřícené části opěrné historické zdi pod Cihelnou bránou na parc.č. 70/1. Při údržbě hradeb a odstraňování náletů byl zjištěn havarijní stav hradební zdi parc.č. 93, 86 za provozovnou restaurace Rios nad sousedním pozemkem soukromého vlastníka parc.č. 87. Havarijní stav byl potvrzen statikem. Hradby byly zabezpečeny na zimní období a postaven plot zamezující přístupu k této zdi. Vymezující prostor bude sloužit později jako zařízení staveniště pro opravu a statické zajištění. Oprava a obnova hradební zdi bude provedena v roce 2015.

14 Běžná údržba objektů zahrnovala opravy části parkových cest od Starého purkrabství směrem k tzv. Levým šancím nad zahradou Ústavu péče pro matku a dítě a s opravami povrchů chodníků v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad. Pravidelně provádíme čištění vyšehradské skály a obtížně dostupných míst podél hradební zdi vně areálu, údržbu svěřených pomníků na Vyšehradském hřbitově, údržbu podia, zázemí a lavic na Letní scéně Vyšehrad. Bylo dořešeno odstranění vlhkosti v objektu čp. 12 ( bytový dům Popelky Biliánové ) a dokončena oprava schodiště a podesty k Románskému mostu spojená s opravou opěrných zdí a odvodněním, která byla zahájena v závěru roku původní schodiště k Románskému mostu stav po opravách

15 Byla provedena údržba orientačního a informačního systému ( směrníky, vitríny )v celém areálu Národní kulturní památky Vyšehrad před opravou po opravě a oprava vstupního portálu do Štulcových sadů. Mimořádné akce nad rámec běžné údržby objektů Oprava oplocení na části parc.č. 131/1 ( prostor za informačním centrem Špička ) za účelem vzniku nového území, kde je možné volné a bezpečné pobíhání psů. Byla provedena výměna zkorodovaného oplocení, dodána chybějící část zábradlí a odstraněna náletová zeleň. upravený vstup na část parc.č. 131/1

16 ÚSEK PÉČE O ZELEŇ Úsek péče o zeleň zabezpečoval péči o parky, hřiště, zpevněné plochy, závlahový systém, zeleň korun hradeb a Vyšehradské skály o celkové rozloze 13 ha. Pokračuje princip ekologické péče. Nadále probíhá kompostování biologických zbytků, hnojení kompostem, závlaha převážně vltavskou vodou. Základní údržba zahrnuje péči zahradnické firmy o stromy, keře, trávníky, vinice, trvalky, letničky, zpevněné plochy, dětská hřiště, fontány a pítka, hroby ve správě organizace a o veškerý parkový mobiliář, soustavný úklid a zimní zabezpečení schůdnosti cest včetně mimořádných úklidů po kulturních a společenských akcích, úklidy letní scény a péči o studny a rizikové kácení stromů. Hlavní provedené práce mimo základní údržbu: Proběhla revitalizace prostoru před Táborskou bránou, hlavního nástupního prostoru Vyšehradu. TSK naváže v roce 2015 terénním vyrovnáním a změnou odvodnění silnice předpolí Táborské brány před úpravou předpolí Táborské brány po úpravě předpolí Táborské brány před úpravou předpolí Táborské brány po úpravě Na dětském hřišti bylo doplněno oplocení pod keři pro zvýšení bezpečnosti, vyměněny kovové vložky odpadkových košů

17 Oprava čerpadla na vltavskou vodu 1. část, pokračuje během zimy Pořízena koordinační situace všech aktuálních zaměření na Vyšehradě a aktuální fotodokumentace areálu, Památkový záměr areálu se zaměřením na parky architektonická studie, 1. část, arch. Jakub Tejkl Příprava vzdělávacího koutku na terase Královské a knížecí akropole s knihovnami pro volný odběr a dodávání knih rozpracováno, projednáno neformálně s veřejností, v rozpracovanosti s Národním památkovým ústavem. Návštěvníci byli prostřednictvím zpráv ve vitríně informováni v češtině a angličtině o historii a proměnách konkrétních míst Vyšehradu, o chystaných a prováděných pracích, zajímavých programech a dalších aktualitách a zajímavostech. Vitrína byla pro špatný stav v prosinci odstraněna. Nová je zamýšlena v rámci vzdělávacího koutku. Aktivní spolupráce s pejskaři, s Městskou policií a základní školou ve Vratislavově ulici na problematice psů - projektu respektování pravidel ze strany pejskařů. Spolupráce s Jedličkovým ústavem, Ústavem péče o matku a dítě a dalšími subjekty na výchovných programech Den stromů, Slavnost stromů a růží, výsadba lípy z Kamenice nad Lipou v areálu ÚPMD za účasti kardinála Duky, atd. Spolupráce s univerzitami: Odborná stáž studentky Mendlovy zemědělské univerzity (MZLU) Brno Marie Lehovcové, obor zahradní a krajinářská architektura. Fakulta architektury Praha ročníkové práce studentů na projektech Letní scény a areálu Hospůdky na hradbách. Květinová výzdoba budovy ředitelství a nádvoří budova ředitelství nádvoří budova ředitelství okna Podvečery s osobnostmi zahradní a krajinářské tvorby

18 ZHODNOCENÍ ZÁVĚRŮ ROKU 2014 V roce 2014 se nám podařilo zrealizovat mimořádně významnou akci připravovanou již několik let. V červnu jsme zpřístupnili veřejnosti zrekonstruovanou moderní stálou expozice v Cihelné bráně Vyšehrad v dějinách pražského opevnění, která je postavena na audiovizuální projekci dobových rekonstrukcí, obrazů, fotografií a plánů na interaktivní 3D model současné Prahy. Tím vznikl na Vyšehradě multifunkční prostor, který se bude moci dále proměňovat. To se podařilo naplnit již v listopadu 2014, kdy ke stávající expozici přibyla nová projekce mapující proměny pražských bran. Další mimořádnou akcí byla revitalizace prostoru před Táborskou branou, což je jeden z hlavních nástupních prostorů do areálu Národní kulturní památky Vyšehrad. Daří se nám zkvalitňovat prezentaci Národní kulturní památky Vyšehrad programovou skladbou ve Starém purkrabství rozšiřováním nabídky programů pro školy a rodiny s dětmi. V oblasti péče o zeleň v areálu pokračujeme v principu ekologické péče, tj. sami kompostujeme biologické zbytky na vlastní kompostárně, následně tímto kompostem hnojíme a zavlažovací zařízení v areálu je napojené převážně na vltavskou vodu. V oblasti stavební údržby bylo podle plánu provedeno několik významných akcí. Např. oprava schodiště a podesty k Románskému mostu, která byla spojená s opravou okolních opěrných zdí a odvodněním tohoto historického území, oprava Martinských kasemat a jejich zpřístupnění veřejnosti a oprava a doplnění oplocení se zábradlím na části parc.č.131/1, kde vznikl nový prostor pro volné a bezpečné pobíhání psů. Významnou akcí roku 2014 byla spolupráce s Archeologickým ústavem AVČR na archeologickém výzkumu předrománské stavby pod Bazilikou sv. Vavřince se závěrem převratného archeologického objevu předrománské architektury přímo v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad. Přes všechny úspěšné činnosti nás také v roce 2014 provázely problémy, které řešíme již od povodní v roce Extrémní povětrnostní podmínky a dlouhotrvající deště mají velmi nepříznivý vliv na stav opěrných a hradebních zdí. Po červnových povodních v roce 2013 došlo ke zřícení historické opěrné zdi pod Cihelnou bránou a narušení statiky hradební zdi ve Štulcově ulici. Především díky mimořádným dotacím MHMP, nad rámec schváleného rozpočtu, se nám daří tyto havarijní stavy řešit. V úplném závěru roku 2014 jsme zjistili další havarijní stav hradební zdi, tentokrát na parc.č. 86 a 93, která podle zprávy statika hrozí sesuvem na sousední pozemek soukromého vlastníka. Z účelově vázané dotace (URHMP ze dne ) na tuto mimořádnou akci jsme v roce 2014 provedli pouze zabezpečení před nepřízní počasí a oplocení území. Věříme, že nevyčerpané účelově vázané finanční prostředky budeme moci v případě příznivých povětrnostních podmínek, vzhledem k závažnosti a nebezpečnosti této havárie, použít na opravu v nejbližším možném termínu. Neinvestiční příspěvek na provoz, po odečtení účelově vázané dotace, jsme překročili o cca 330 tis. Kč. Zvýšené náklady na opravy hradeb a opěrných zdí, údržbu zeleně, na propagaci (nová historická expozice a programy ve Starém purkrabství) se nám nepodařilo pokrýt zvýšenými výnosy ze vstupného ani úsporou energií. Tato ztráta je plně kryta ziskem z doplňkové činnosti. V Praze dne 13. února 2015 Ing. František Stádník ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad

19 VÝSTAVY 2014 Galerie Vyšehrad (nad Libušinou lázní) - výstavy současného výtvarného umění (březen prosinec) Gabriela Tůmová (nar. 1946), absolventka pražského Školského ústavu umělecké výroby. Zpočátku na ni působily krajkářky Milča Eremiášová a profesorka Marie Vaňková. Záhy nachází vlastní rukopis v grafické krajce. Inspiraci autorka hledá především v duchovní oblasti. V originálně pojaté krajce z přírodních, často barevných materiálů vyjadřuje radost, krásu i smutek. Českou moderní krajku reprezentuje např. na výstavě sakrálního umění v Regensburgu, Paříži a dále pak na zámku v belgickém Beveren a Walcourt. Od roku 1990 spolupracuje s galerií Marouska v Lyonu, kde má stálou výstavu svých prací. Kromě výtvarné činnosti vyučuje na Vyšší pedagogické a teologické škole Jabok. Na Vyšehradě vystavovala potřetí. MÉ SNY (paličkovaná krajka) ) Pavel Albert (*1965) žije a pracuje ve Svratce, kde vlastní uměleckou galerii. V malování je Pavel Albert samouk. Vystavuje od r Inspirační zdroje nalezl v Informelu, (expresivní spontánní výtvarné gesto) a v primitivním umění. Své obrazy označuje jako primitivní umění. Hraje si se strukturálním podkladem, který překrývá barevnou škálou. V Galerii Vyšehrad vystavil kolem 30 akrylových obrazů z posledního období, jejichž námětem byly obrazové zápisy z cest, přírodní motivy a struktury. OBRAZY Pavel Soukup (*1950) handicapovaný výtvarník, několik let vede v Praze 11 výtvarný kroužek vozíčkářů, se kterým pravidelně vystavuje. Práce v kroužku arteterapie přináší P. Soukupovi a jeho účastníkům radost, psychické uvolnění, procvičení jemné motoriky prstů, svalů a kloubů paží a je i příjemným místem společenské komunikace. Soukupovy obrázky charakterizuje geometrická kompozice, optimistická barevnost a radost z tvorby. OBRAZY, GRAFIKA Vilém Tefr (1939) absolvent Lidové akademie umění v Praze. Od roku 1969 se souběžně věnuje grafice a malbě. Od začátku jsou pro něj charakteristické volné stylizace prvků a dějů z přírody (květiny, stromy a ptáci). U prací z posledních let se objevují kompozice převzaté z hudebních záznamů. Pro vystavené obrazy a kresby je typické zjednodušení tvarů, výrazná barevnost a důraz na kresbu. Pavel Soukup Vilém Tefr

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 6 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVEN 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 První máj na laně Nuselák slaňovali handicapovaní sportovci i známé tváře strana 2

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Muzeum města Brna, jehož posláním je péče o kulturní dědictví druhého největšího města naší země, a to jak v podobě muzejních sbírek, tak i nejvýznamnějších

Více

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2007

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2007 1 Titul Město stromů, který uděluje Nadace Partnerství, předala Kroměříž městu Tachovu. Kroměřížské školy měly velký podíl na zdárném průběhu kampaně Kroměříž - Město stromů. Foto na titulní i zadní straně

Více

Na titulní straně: Podzámeckou zahradu čekají v příštím období razantní změny. Kroměříž a Kroměřížsko se prezentovalo na veletrzích turistického

Na titulní straně: Podzámeckou zahradu čekají v příštím období razantní změny. Kroměříž a Kroměřížsko se prezentovalo na veletrzích turistického 2 Na titulní straně: Podzámeckou zahradu čekají v příštím období razantní změny. Kroměříž a Kroměřížsko se prezentovalo na veletrzích turistického ruchu v Brně (na horním snímku M. Karáska) a v Bratislavě

Více

Věstník. Mlčí muzea k válce? Rekonstrukce bitvy u Slivice roku 1945. Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums.

Věstník. Mlčí muzea k válce? Rekonstrukce bitvy u Slivice roku 1945. Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky Mlčí muzea k válce? Rekonstrukce bitvy u Slivice roku 1945 http://www.cz-museums.cz 32005 Věstník AMG 32005 Úvodník Obsah Vážení čtenáři, Muzea jako mosty

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2002

V ý r o č n í z p r á v a 2002 Výroční zpráva 2 0 0 2 Vážení přátelé, touto výroční zprávou se završuje jedna éra v historii Pražského hradu, první etapa budování nové české státnosti. Tato doba je pevně spjata s osobou Václava Havla,

Více

Galerie hlavního města Prahy. Výroční zpráva za rok 2008

Galerie hlavního města Prahy. Výroční zpráva za rok 2008 Magistrát hlavního města Prahy Výroční zpráva za rok 2008 www. ghmp.cz www.citygalleryprague.cz Obsah Úvodem.2 Výstavní činnost GHMP v roce 2008...13 Rozbor činnosti Úseku pro styk s veřejností v roce

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2 9 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ZÁŘÍ 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Stop hazardu Praha 2 nechce na svém území žádné výherní hrací přístroje. strana 2 Vinobraní

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED V RÁMCI PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2009 Obsah: 1. Představení MČ Brno-střed. 2 2. Podpora neziskových

Více

Historie knedlíků v Národním zemědělském muzeu Anna Fárová významná česká historička fotografie

Historie knedlíků v Národním zemědělském muzeu Anna Fárová významná česká historička fotografie Kozy na Kozím plácku přij te na kozí slavnosti Je ekopapír eko? jak vybrat ten správný Vídeň a Praha v rozhovoru s Geraldem Schubertem Praha fotografická mezinárodní soutěž pro každého Historie knedlíků

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2011

Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2011 Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2011 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele 1.2. Základní identifikační údaje 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace 1.5.

Více

-zt- Foto: Antonín Zvěřina

-zt- Foto: Antonín Zvěřina Zápis do prvních ročníků Letošní zápis do prvních ročníků základních škol v Třebíči se bude konat v pátek 23. ledna 2015, od 14 do 18 hodin a v sobotu 24. ledna 2015, od 8 do 11 hodin. Zápisu podléhají

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 10 2004 Všichni jsme původně z venkova Městská knihovna Slavonice Malá sonda do kultury Středočeského kraje Aš město tří výrazných kultur Jak se žije kronikáři

Více

Atletický stadion ve Slaném připravil zábavu nejen pro děti

Atletický stadion ve Slaném připravil zábavu nejen pro děti Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 7 ročník XVIII červenec / srpen 2015 Atletický stadion ve Slaném připravil zábavu nejen pro děti V sobotu 6. června

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

Galerie hlavního města Prahy

Galerie hlavního města Prahy Rozbor hospodaření 2013 Obsah 1 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI GHMP V ROCE 2013 A VÝHLED DO DALŠÍCH LET... 5 2 VÝSTAVNÍ ČINNOST... 8 2.1 ODBORNÁ SPOLUPRÁCE... 10 2.2 VÝHLED DO ROKU 2014... 11 2.3 PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 OBSAH I. ÚVODEM... 3 II. PÉČE O SBÍRKY... 6 SPRÁVA SBÍREK... 6 ARCHIV... 6 DIGITALIZACE... 6 REVIZE / OBRAZY... 7 RESTAUROVÁNÍ

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Kinobus vám zpříjemní léto!

Kinobus vám zpříjemní léto! **TU ĹçK-0708-pa20 20.6.2014 11:47 Str nka 1 ČERVENEC SRPEN 2014 ROČNÍK XXIV Kinobus vám zpříjemní léto! 18. 21.8. Park Družby, Pankrác 25. 28. 8. Novodvorská Plaza Vstup zdarma Str. 17 Mezinárodní den

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c 2 0 0 9 č í s l o 1 2 Z D A R M A w w w. u b.

Více

Okolí Olšanského náměstí promění rekonstrukce. Léto si můžete užít i ve městě. Za poznání historie by se platit nemělo,

Okolí Olšanského náměstí promění rekonstrukce. Léto si můžete užít i ve městě. Za poznání historie by se platit nemělo, Husité s křižáky se 12. července utkají na Vítkově str. 20 KAM V LÉTĚ S DĚTMI NA POSLEDNÍ CHVÍLI str. 17 Za poznání historie by se platit nemělo, říká ředitel Armádního muzea Žižkov Aleš Knížek str. 13

Více

Tedy VÍTEJTE I VY v našem Železnohorském regionu. Bohumil Starý, předseda

Tedy VÍTEJTE I VY v našem Železnohorském regionu. Bohumil Starý, předseda ŽELEZNOHORSKÝ REGION ZPRAVODAJ ročník II. / 2011 Občanské sdružení Rok 2010 byl pro rozvoj a činnost občanského sdružení zajímavý a pestrý. Vzniklo mnoho zajímavých aktivit na základě dobrovolné iniciace

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více