Motto: Už máte vypálené? Ano.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motto: Už máte vypálené? Ano."

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 2/2012 duben Černovická knihovna má nové prostory V pondělí 19. března 2012 byla za přítomnosti starosty Černovic Jiřího Hladíka, Libuše Nivnické, ředitelky Knihovny Jiřího Mahena v Brně, náměstka primátora Roberta Kotziana a dalších představitelů Černovic otevřena nová pobočka knihovny. Knihovna se přestěhovala ze Sociálního domu do nových prostor na ulici Charbulova č. 38. Vhodnější a větší prostory, které na základě jednání KJM a ÚMČ Brno-Černovice byly městskou částí s přispěním rozpočtu Statutárního města Brna komplexně zrekonstruovány pro potřeby knihovny, zajistí pobočce odpovídající podmínky pro její provoz. Pokračování na straně 8 V Černovicích se najdou i mistři republiky Slavnostním vyhlášením v restauraci Slunečnice vyvrcholil již 17. ročník vyhlašování nejlepšího sportovce roku. Sportovní komise v letošním roce změnila pravidla a snížila počet kategorií. Nejlepším sportovcem do 18 let se stala Tereza Vinklárková, nejlepším dospělým sportovcem byl Ondřej Šmíd a mezi družstvy zvítězili basketbalisté do 20 let. Pokračování na straně 9 MO KDU-ČSL Černovice pořádá za podpory ZMČČ TRADIČNÍ POUŤ sv. FLORIÁNA PROGRAM Neděle hod. Mše svatá Faměrovo náměstí hod. Pouťové odpoledne Restaurace Slunečnice, Faměrovo náměstí 17, k tanci a poslechu zahraje kapela Večerka Motto: Už máte vypálené? Ano. Klub přátel dobré slivovice Černovice Vás srdečně zve na 2. ročník Černovického koštu slivovice a jiných ovocných destilátů, který se uskuteční pod záštitou starosty Černovic Ing. Jiřího Hladíka v salonku restaurace Slunečnice na Faměrově náměstí vneděli 13. května 2012 od 14 hodin. Přihlášené vzorky po zhodnocení degustační komisí ve čtvrtek 19. dubna 2012 budou na koštu k dispozici všem vystavovatelům, černovickým spoluobčanům a jejich hostům k volnému požití. Košt bude zahájen vyhlášením výsledků v kategorii Slivovice, Meruňkovice a Ostatní ovocné destiláty, předáním diplomů a cen. Občerstvení po celou dobu koštu zajištěno. VSTUP VOLNÝ. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ Místní organizace č. 14 Brno-Černovice pořádá tradiční akci PÁLENÍ ČARODĚJNIC pondělí od do 1.00 hod. Areál zdraví, Kneslova 1a Vstupné dospělí 50 Kč, vstupné děti 20 Kč Vstupenky jsou slosovatelné Ke každé vstupence obdržíte špekáček zdarma K tanci a poslechu hraje DJ Jára Skupa Občerstvení zajišťuje restaurace GARIZON Pro děti soutěž o nejlepší čarodějnickou masku ČERNOVICKÁ KNIHOVNA 1

2 Vážení spoluobčané, v minulém čísle Černovin jsem se zabýval investičními akcemi naší městské části v roce Jednou z nich bylo vybudování nových prostor pro pobočku Knihovny Jiřího Mahena (KJM) na ulici Charbulova 38. Pobočka KJM byla slavnostně otevřena 19. března 2012 za účasti zástupce Statutárního města Brna, I. náměstka primátora Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., ředitelky KJM Ing. Libuše Nivnické, vedení naší radnice, zástupců médií a dalších institucí. Slavnostní otevření obohatily svým vystoupením děti MŠ Elišky Krásnohorské. Od téhož dne je pobočka KJM k dispozici občanům naší MČ a věřím, že došlo ke zkvalitnění nejen výpůjčních prostor, ale že občané budou spokojeni i se službami pobočky KJM. Na svém zasedání 8. března Zastupitelstvo naší MČ schválilo Bytovou koncepci MČ Brno-Černovice. Aktualizovaná koncepce získala podporu hlasů nejen koalice, ale i opozice. Jde o koncepční materiál, který je důležitý nejen pro činnost bytového odboru do konce tohoto volebního období, ale bude sloužit jako výchozí materiál i pro další roky. Bytová koncepce obsahuje začlenění bytového fondu do tří základních oblastí (zlatý, stříbrný a bronzový fond) podle výše vložených finančních prostředků. Důležitým tématem je i privatizace bytového fondu včetně souvisejících aspektů a zpracovaná oblast ekonomiky. Důležitou součástí této koncepce je také usnesení Rady MČ Brno- -Černovice z , že do konce tohoto volebního období, tj. do konce roku 2014, se nebude stávající nájemné zvyšovat. Rada MČ přijala toto usnesení proto, aby občané, kteří užívají obecní byty, znali určitou blízkou perspektivu z hlediska výše nájemného. K tomuto politickému rozhodnutí radních naší MČ vedla stávající ekonomická situace v naší zemi, která je životně propojena na státy EU, zejména Německo. Proto je mylné se domnívat, že za současnou tíživou ekonomickou situaci v naší republice je odpovědná pouze tato vláda. Spíš je problém, zda ekonomičtí ministři této vlády umí zřetelně a hlavně srozumitelně pro všechny skupiny občanů vysvětlit přípravná opatření, aby Česká republika nemusela později přijímat ještě razantnější opatření s drastickým dopadem na občany (Řecko, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Irsko atd.) Vždyť vyhlídky států EU dle odborníků na finance a ekonomiku nejsou vůbec růžové a obrat k lepšímu lze počítat spíše na roky než měsíce. Politická garnitura EU dlouhodobě zapomněla na ekonomicko-společenské zákonitosti a rozdílnosti jednotlivých států a myslela si, že přijetím jednotné měny je vše vyřešeno. Každý proces má však určitou setrvačnost, takže z počátku se toto rozhodnutí jevilo jako všeobecně prospěšné! Současné ekonomické problémy v naší republice jsou ještě násobeny skandály a kauzami na politické scéně, což oprávněně veřejnost nejen emotivně pobuřuje, ale i znechucuje přijímat navrhovaná opatření. Nespokojenost více jak 75 % dotázaných občanů v průzkumech v ČR vede k obavám, že rozvrat politické scény může vést až ke ztrátě víry většiny občanů v liberárně demokratický systém a jeho hodnoty. Přesto si myslím, že to, co se odehrává v horních patrech politiky, není katastrofou pro celý stát, ale že jde Slovo starosty o selhání charakteru jednotlivých politiků a je nutné, aby z veřejného života co nejrychleji odešli. Je také třeba vnímat, že mnohá média události zveličují více, než je společensky zdrávo. Při jednání se zástupcem Tepláren Brno, a. s., jsem byl ujištěn, že v letošním roce nedojde ke zvýšení jednotkové ceny za dodávané teplo a že vedení této akciové společnosti nechce zvyšovat současnou cenu tepla ani v příštím roce, pokud nedojde k razantním výkyvům v cenách plynu v následujícím období. I toto je důležité sdělení pro nájemníky zejména spodního sídliště, které je napojeno na centrální vytápění. Přes složitou ekonomickou situaci předpokládáme, že v příštích letech počínaje rokem 2013 budeme investovat do modernizace bytových jader obecních bytů a společných rozvodů, kanalizačních rozvodů a vzduchotechniky. O obsahu Bytové koncepce chceme informovat občany jednak v Černovinách, jednak na našich webových stránkách. Po seznámení se s jejím obsahem jsme připraveni věcně diskutovat s občany o jednotlivých částech koncepce, abychom dosáhli širokého konsensu. V letošním roce dojde k výměně indikátorů rozdělovačů topných nákladů (IRTN) v bytových domech tzv. spodního sídliště (Blatouchova, El. Krásnohorské, Kovácká, Přední), horního sídliště (Turgeněvova, Olomoucká, Krausova, Húskova, Cornovova) a Zvěřinova. Odečty nových IRTN umožňují dálkové čtení pomocí radiového přenosu, takže nebude nutné navštěvovat přímo byty. Životnost baterie IRTN je deklarována na dobu nej - méně 10 let. V současné době se připravuje zadávací dokumentace pro výběrové řízení veřejné zakázky. O harmonogramu montáží IRTN budete včas informováni. V letošním roce se poprvé realizuje zápis dětí do MŠ na území města Brna za podpory elektronického zápisu. Byla stanovena celoměstská kritéria, která mají pomoci zprůhlednit proces přijímacího řízení a umožnit v rámci města Brna umístění co největšího počtu dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ. Někteří rodiče však nepodali v daném termínu přihlášku a sami si tak zkomplikovali přijímací řízení. V příštím čísle Černovin seznámím občany s konečnou situací zápisu do MŠ v Černovicích i v městě Brně. Váš starosta J. Hladík 2 SLOVO STAROSTY

3 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás opět informovala o dění v MČ Brno- -Černovice, týkající se mého resortu (školství, bytová politika, kultura). Snahou městské části je dokončit v budově ZŠ Řehořova 3. etapu 5. nadzemního podlaží, kdy v půdních prostorech školy by vznikla místnost sloužící pro mimoškolní aktivitu nejenom dětí ze ZŠ, ale také pro využití akcí mateřských škol jako jsou besídky, karnevaly apod. V současné době probíhá výběrové řízení na firmu, která tuto stavbu dokončí. Realizace by měla proběhnout o prázdninách letošního roku. Na celé akci by se měla finančně podílet jak naše Radnice, tak i město Brno. Zastupitelstvo městské části Brno- -Černovice schválilo na svém zasedání dne Bytovou koncepci MČ Brno- -Černovice. Tento dokument je možné zhlédnout na našich webových stránkách Pro ty, kteří nemají možnost internetu bude bytová koncepce k dispozici na podatelně Radnice Černovice, Bolzanova 1. Nejdůležitější informací pro občany, která vyplývá z této koncepce, je, že nájemné v obecních bytech nebude do konce roku 2014 zvyšováno a jeho výše zůstává na původní částce! (usnesení Rady MČČ ze dne ). Radnice Černovice ve své koncepci rovněž počítá s tím, že do bytového fondu jednotlivých bytů budou investovány prostředky na zvelebení modernizaci bytových jader, kde by mělo dojít k jejich rekonstrukci. Máme zájem na tom, aby se nájemníkům zvýšil standard bydlení v Černovicích. Na zasedání zastupitelstva bylo rovněž dohodnuto, že ke koncepci bude probíhat společná diskuze. Tímto žádám občany, kteří mají konkrétní dotazy ke koncepci, aby je směřovali buď na nebo Na základě těchto dotazů bude svoláno jednání u kulatého stolu, jehož termín bude zveřejněn v dalším čísle Černovin. Rovněž zásadní odpovědí na otázku privatizace bytů a domů ve zlatém fondu (spodní a horní sídliště) je, že v letech 2012 a 2013 nebude MČ Brno-Černovice privatizaci domů a bytů doporučovat. V roce 2014 se předpokládá znovuprojednání tzv. revize bytové koncepce s možností přepracování zařazení domů a bytů do privatizace (stříbrný a zlatý fond). Volný nebytový prostor na ulici Olomoucká (u Alberta) by snad měl být již nejpozději v měsíci červnu otevřen veřejnosti s nabídkou vinotéky včetně posezení. Smlouva na pronájem je již podepsána a je teď již pouze na firmě Krobelus, aby co nejdříve zahájila svoji činnost. Předcházející nájemník bohužel nesplnil své závazky, proto musel být vyhlášen nový záměr. Proto ta časová prodleva v otevření tohoto prostoru. Slovo místostarostky V oblasti kultury se odehrál ples Zastupitelstva MČ Brno-Černovice, který byl co do počtu návštěvníků velmi početný. Rovněž i tzv. kolo štěstí bylo krásné a bohaté. Nikdy není však vše dokonalé a i sebekritika je nutná. Věřím, že v dalším roce budeme mít šťastnější ruku ve výběru hudební skupiny a přehodnotíme systém losování. Také proběhl 2. ročník Josefského bálu. Základní umělecká škola Charbulova 84 oslavila koncertem dne výročí založení školy. Tímto děkuji panu řediteli Gálovi za krásný kulturní zážitek, na kterém se podíleli současní i bývalí učitelé této školy. V měsíci květnu se pro Vás občany připravuje Pouť sv. Floriána, košt slivovic. Pozvánky na uvedené akce budou zveřejněny v Černovinách. Přeji všem krásné jarní dny a pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte mě oslovit, a to buď na tel. č nebo mob Petra Quittová, místostarostka Černovická míle Běžecká závody Černovická míle proběhnou tradičně Start od 9.00 u ZŠ Kneslova. Černovice mají nejvíce obecních bytů na počet obyvatel. I to je jeden z údajů, který jsme doplnili do bytové koncepce. Není tedy divu, že bytová problematika je za poslední rok asi nejživějším tématem debat zastupitelstva a uslyšíte o ní často i v těchto Černovinách. Každá firma i manažer vždy ke svému rozhodování potřebují přesná data. Snahou TOP 09 bylo od začátku přistupovat k této problematice co možná nejpoctivěji a na základě jasných dat a přesných částek. I proto jsme se aktivně zapojili do debaty i práce na aktualizaci bytové koncepce a předložili ze všech klubů nejdetailnější připomínky. TOP 09 připravila přehlednou analýzu finančních údajů ohledně půjček a úvěrů i další statistické údaje, z nichž některé se dostaly i do hlavní koncepce. Jsme i nadále přesvědčeni, že soukromý vlastník se o svůj majetek umí postarat vždy nejlépe a společné vlastnictví mu nikdy nemůže konkurovat. Na druhou stranu klademe i velký důraz na to, aby městská část byla řádným a rozumným hospodářem a neohrozila budoucnost nezvládnutelným zadlužením. Ani pro mě osobně schválením koncepce nic nekončí a budu se o tuto problematiku dále zajímat. Rád uvítám vaše názory. Koncem března byly vyhlášeny výsledky soutěže o sportovce roku, o kterých se dozvíte na jiné stránce těchto Černovin. Potěšilo mě, že se díky změnám v systému nominací objevila mezi černovickými Slovo místostarosty sportovci nová jména. Přeji všem, aby se jim dařilo i v letošní sezóně. Významnou změnou, na kterou se připravujeme, je změna zákona o zadávání veřejných zakázek, která platí od 1. dubna. Snahou novely je zvýšit transparentnost veřejných zakázek a je dobré zdůraznit, že mnoho z uvedených pravidel už naše městská část více než rok dodržuje. Je o to větší škoda, která je bohužel v naší zemi typická, že odpovědné ministerstvo pro místní rozvoj nebylo schopno od začátku platnosti zákona vydat potřebné vyhlášky, což nám velmi ztěžuje práci. Ladislav Kotík, místostarosta SLOVO MÍSTOSTAROSTŮ 3

4 Vážení spoluobčané, chtěl bych se s Vámi podělit o informace a události, které hýbou Černovicemi a rovněž městem Brnem o letošním blokovém čištění komunikací. V těchto dnech bylo zahájeno v brněnských městských částech a rovněž i v Černovicích blokové čištění komunikací po zimě (harmonogram je zveřejněn na jiném místě Černovin). Proti loňskému roku je zde velká změna, která se týká všech nepozorných nebo neukázněných řidičů-provozovatelů vozidel, kteří po osazení značek své vozidlo v den čištění jejich ulice nepřeparkují. Brněnské komunikace, a. s., jako správce většiny komunikací v městě Brně, zajišťují buď vlastními vozidly, či vozidly smluvní firmy odtahy vozidel v městě Brně. Jedná se jednak o odtahy vozidel při špatném parkování, jednak o odtahy vozidel při blokovém čištění. Na základě přelomového usnesení představenstva Brněnských komunikací, a. s., ze dne budou odtažená vozidla při nerespektování dopravního značení v době blokového čištění v r odtahována na příslušné dopravní plochy, pro Brno-Černovice je to objekt areálu firmy K. Holoubek, Drážní 9, Brno-Slatina. Vozidla již nebudou vracena zpět na místo nacházející se v lokalitě původního odtahu, takže provozovatel si své odtažené vozidlo může vyzvednout ten den za poplatek Kč a poplatek za parkovné 100 Kč, k této ceně bude připočtena DPH ve výši 20 %, celkem tedy Kč. Platba je hotovostní. Pozitivem je rovněž rozhodnutí Rady MČ Brno-Černovice, které posunulo dobu zahájení blokového čištění (a tím pádem i zahájení odtahů) až od 8.00 hod. Dovolím si konstatovat, že uvedené opatření přispěje ke snížení nepříjemností s nepopulárními odtahy vozidel, protože černovičtí provozovatelé vozidel zcela přirozeně a postupně do 8.00 hod. převážně odjíždí do zaměstnání, škol atd. Není nic horšího, než v chladnu v 6.55 hod. s vy- Dotace pro rok 2013 Upozorňujeme zájemce, že do konce měsíce června je možné žádat o dotace na rok Více informací najdete na webových stránkách městské části. třeštěnýma očima rozespalý přeparkovávat svoje vozidlo o pár ulic dál, aby se člověk za nějakou dobu ke svému pracně přeparkovanému vozidlu vracel a odjížděl do zaměstnání Další oblastí a tématem, které je aktuální, je bezpečnost občanů v Černovicích. Zúčastňuji se každý měsíc společně s předsedou komise bezpečnosti a veřejného pořádku panem Laškou setkání místostarostů z městských částí Černovice, Slatina, Brno-jih, Tuřany, Chrlice se zástupci Policie ČR okrsku Brno-jih a Městské policie, revír Brno-jih. Na těch - to jsme informováni jednak o aktuálním stavu bezpečnosti a trestné činnosti, jednak si vyměňujeme zkušenosti s bohužel neustálým bojem proti pachatelům a přestupcům veřejného pořádku. Chtěl bych poukázat na nejdůležitější zásadu bezpečného chování, které platí především pro nejvíce ohroženou skupinu občanů-seniorů: neotvírat svůj byt či dům nikomu ne - známému, vždy zamykat vchodové dveře, i když je tam bezpečnostní zámek typu kouleklika. Zloději jsou bohužel velmi vynalézaví, stačí jim chvilka k otevření neuzamčených dveří šroubovákem, vniknou mnohdy do bytu, aniž by o tom přítomný majitel bytu věděl, prohledá ve zlomku času kabelky, svršky a odcizí cennosti, které najdou v předsíni a zmizí nepozorovaně i s lupem. Protože opakování je matka moudrosti a nikdy není na škodu si tyto zásady bezpečného chování a prevence proti trestné činnosti zopakovat, ve spolupráci s odborem preventivní činnosti Městské policie Brno jsme opět zajistili návštěvu Mobilního informačního centra prevence kriminality (MOBIDIK) v Černovicích ve středu 25. dubna 2012 od 8.00 do hod. před ZŠ Řehořova 3. Mobilní, informační a didaktické centrum prevence kriminality (dále jen MOBIDIK) nabízí veřejnosti široký pohled na různé formy zabezpečení majetku, ať už mobilního (automobilu, motocyklu, jízdního kola) či stacionárního (zabezpečení objektů domů, bytů, rekreačních zařízení). V MOBI- DIKu se také nacházejí informace z oblasti prevence všeobecné kriminality, o možnostech zajištění vlast ního bezpečí a rovněž o prevenci v dopravě. Není opomenuta ani prevence užívání legálních návykových látek včetně důsledků jejich působení. Informace jsou prezentovány jednak mluveným slovem, jednak informačními panely i volně šiřitelnými letáky. Protože vím, že nejvděčnějšími a nejpozornějšími čtenáři Černovin jsou černovičtí senioři, dovoluji si všechny pozvat k návštěvě MOBIDIKu určitě se dozvíte něco nového a poučného. Na závěr bych Vám chtěl popřát příjemné a klidné prožití velikonočních svátků a hodně optimismu a veselé mysli na prahu jara, nejkrásnějšího období roku. Ludvík Kadlec, místostarosta 4 BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ

5 Revidovaná Bytová koncepce v MČ Brno-Černovice Vážení spoluobčané, věřím, že si vzpomínáte na stanoviska TOP 09 k dnes již bývalé bytové koncepci platné v MČ Černovice. Připomínám, že jsme na minulých zastupitelstvech a diskuzích v koalici usilovali o analýzu současného stavu bytového fondu a teprve poté na základě výsledků této analýzy navrhnout přepracování bytové koncepce v MČ Černovice. Jak analýza a nová bytová koncepce vznikala? Všechny politické strany působící v MČ Brno-Černovice byly vyzvány k poskytnutí podnětů a priorit, které by dle jejich názoru měla bytová koncepce obsahovat. V rámci koaličních jednání jsme spolu s bytovým odborem sumarizovali tyto informace do analytické podoby (obsahuje informace o zadlužení MČ, plán investic a oprav, budoucí příjmy dle výše nájemného atd.), ze které následně vzešel koaliční kompromis současné koncepce, kterou najdete na webu MČ. Považuji nově schválenou bytovou koncepci za výrazně kvalitnější materiál, který obsahuje mnohem více informací a dat nutných pro rozhodování. Z této nové koncepce vzešly 2 hlavní závěry platné do r. 2014: Nájemné v obecních bytech se nebude zvyšovat V r dojde k přehodnocení bytové koncepce s možností postupného zařazení bytů a domů ze stříbrného a zlatého fondu do privatizace Jsem velmi rád, že se podařilo téma privatizace bytů a domů po čase opět otevřít a věcně ho diskutovat jak v koalici, tak s veřejností. Černovice nemusí nutně být MČ, kde je jeden z největších podílů obecních bytů na obyvatele v městě Brně. Zastupitelstva MČ jsou také ve větší míře navštěvována občany, což je jen dobře. Jednou z největších nočních můr komunálního politika je totiž kontrola jeho práce občany. Ing. et Ing. Daniel Smrček, Radní a člen Zastupitelstva MČ Brno-Černovice, předseda TOP 09 Brno-Černovice Jedna koncepce, jiné hlasování Viděno z druhé strany Jedním z bodů posledního zastupitelstva, které se konalo začátkem března, bylo opětovné projednání bytové koncepce MČ Brno-Černovice. Jednalo se o další, rozšířenou verzi. Původní verze byla zpracována v roce 2009 a od té doby prochází pravidelnou aktualizací. Verze poslední byla doplněna o aktuální stav pokračující privatizace bytového fondu, ekonomické ukazatele a harmonogram předpokládaných oprav bytového fondu. V koncepci je konstatováno, že současné nájemné pro standardní byt, které činí 62,24 Kč/m 2, se nebude do konce roku 2014 zvyšovat. Jako zástupce opozice to považuji za úspěch, neboť ještě v září loňského roku se objevil návrh zvýšit nájemné v obecních bytech i přes hlasitý nesouhlas sociálnědemokratických zastupitelů. Určitý paradox, který bylo možno při debatě nad bytovou koncepcí zaznamenat, byla změna v hlasování v rámci koalice. V září loňského roku při poslední debatě nad privatizací některých bytových domů část zastupitelů z řad koalice kritizovala bytovou koncepci, především rozdělení bytových domů do určitého fondu (zlatý, stříbrný, bronzový fond). Snažili se prosadit, aby bylo možné privatizovat domy zařazené do zlatého fondu (zde jsou zařazeny domy, které byly opraveny a zregenerovány a které si městská část hodlá ponechat ve správě). Výnos nájemného z domů zařazených do zlatého fondu tvoří téměř 3/4 veškerého vybraného nájemného v rámci obecních bytových domů v Černovicích. Je zřejmé, že jako správní hospodáři bychom se neměli zbavovat majetku, který generuje velkou část příjmů. Přesto si koalice prosadila, aby v koncepci byla věta: V roce 2014 se předpokládá znovuprojednání bytové koncepce s možností přepracování zařazení domů a bytů do privatizace (zlatý a stříbrný fond). Tato věta stačila, aby část koalice změnila názor a pro bytovou koncepci hlasovala, i když předcházející verzi silně kritizovala. Sociální demokracie dlouhodobě deklaruje, že se nebrání privatizaci a bude nakloněna prodeji těch bytových domů, které neprošly za poslední roky kompletní rekonstrukcí. Prosazuje názor, že je nutné najít vždy rovnováhu finanční únosnosti bydlení pro nájemníky a ekonomické efektivnosti správce bytového fondu. Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D., MBA členka Zastupitelstva MČ Brno-Černovice za ČSSD Zastupitelé KSČM naopak si považují, že jednáním o průzkumu zvyšování nájemného se docílilo ze strany všech politických subjektů vzájemné shody a nájemné se nezvyšuje. Místostarostka Quittová respektovala naše názory na bytovou situaci a za to jí děkujeme. Za KSČM Jiří Vítek REVIDOVANÁ BYTOVÁ KONCEPCE JEDNA KONCEPCE 5

6 Oznamovací povinnost pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků v MČ Brno-Černovice Pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků včetně tanečních zábav a diskoték, ve městě Brně, se řídí Obecně závaznou vyhláškou města Brna č. 20/2009, která je doplněna OZV č. 11/2011, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti pří - stupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku. Pořadatel veřejnosti přístupného sportovního a kulturního podniku je povinen písemně oznámit úřadu městské části nejpozději 5 pracovních dnů před jeho konáním: jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele, označení druhu podniku, resp. opakujících se podniků, datum a místo konání, očekávaný počet účastníků podniku, počet členů pořadatelské služby. Oznamovací povinnost se nevztahuje na sportovní podniky konané mimo veřejné prostranství a podniky pořádané městskou částí či statutárním městem Brnem. Na základě písemné žádosti pořadatele podniku může být z ustanovení, co se týká dne a doby konání této vyhlášky udělena výjimka, a to rozhodnutím vydaným RMČ Černovice. Písemná žádost musí být doručena místně příslušnému úřadu městské části nejpozději 30 dnů před konáním veřejnosti přístupného podniku. Žádost o udělení výjimky musí obsahovat jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele, označení druhu podniku, datum a místo konání, předmět výjimky a jeho zdůvodnění. Podmínky pro provozování a povolování tombol Provozování a povolování tombol se řídí zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatelem tomboly může být jen právnická osoba se sídlem na území České republiky, které oprávněný orgán vydal povolení k provozování tomboly. Podmínky pro provozování a povolování tombol Úřad městské části Brno-Černovice jako oprávněný správní orgán povoluje tombolu s herní jistinou do Kč. U tombol s herní jistinou nad Kč je povolujícím orgánem Ministerstvo financí ČR. povolení se vydá, jestliže provozování tomboly je v souladu s jinými právními předpisy, nenarušuje veřejný pořádek a je zaručeno její řádné provozování včetně řádného technického vybavení. úhrnná cena výher nesmí být menší než 20 % a vyšší než 50 % herní jistiny. herní jistinou se rozumí násobek počtu vydaných losů a prodejní ceny jednoho losu. pravděpodobnost výhry nesmí být menší než 1 : 200, tj. na 200 losů min. 1 cena. slosování musí být veřejné a musí být provedeno za účasti orgánu státního dozoru (to neplatí u tombol s herní jistinou do Kč) Provozovatel je povinen jmenovat loterní zástupce. Povolovací řízení probíhá na základě písemné žádosti provozovatele a doložení požadovaných dokladů, tj.: vyplněné Žádosti o povolení tomboly výpisu z obchodního rejstříku žadatele jmenování loterního zástupce provozovatelem dokladu o bezúhonnosti fyzické osoby, která je pověřeným loterním zástupcem (výpis z RT nestarší než 3 měsíce) vzoru losu (losy musí být dle zákona očíslovány a opatřeny razítkem provozující organizace) seznamu výher s uvedením jejich cen herního plánu Správní poplatek pro rok 2012 činí 500 Kč Pro řízení ve věci vydání rozhodnutí o povolení tomboly platí příslušná ustanovení zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí vydá oprávněný správní orgán bezodkladně po předložení všech příslušných podkladů a dokladu o úhradě správního poplatku, nejpozději však do 30dnů od zahájení řízení. Jiné akce o ceny dle 1 odst. 5 zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Namísto tomboly je možné uspořádat soutěž, anketu nebo jinou akci o ceny, kdy se organizátor zavazuje vyplatit účastníkům určeným slosováním nebo jiným náhodným výběrem nepeněžité výhry. Ty u jednoho provozovatele v jednom kalendářním roce nesmějí přesáhnout částku Kč a hodnota jednotlivé výhry nesmí přesahovat Kč. Pořádání takových akcí je potřeba oznámit místně příslušnému Finančnímu úřadu (ve smyslu vyhlášky MF č. 315/1999 Sb.) nejpozději 15 dní předem. Tato oznamovací povinnost není zpoplatněna. Bližší informace naleznete na webových stránkách úřadu. Synovec požádal tetu o devadesát tisíc BRNO: Policisté důrazně varují před podvodníky! Jeden z posledních případů podvedené a následně okradené seniorky řešili policisté ve středu, kdy dosud neznámý pachatel zatelefonoval jednaosmdesátileté ženě pod záminkou půjčení peněz. Starší paní oslovil do telefonu jako babičku. Žena se domnívala, že jí volá její synovec a zeptala se ho, proč jí říká babi. Muž se ihned opravil a dále ji oslovoval teto. Urgentně požadoval zapůjčení peněz s tím, že si obnos nemůže sám vyzvednout, proto pošle kamarádku. Pro peníze si přišla žena, nějaká Monika, které starší paní před domem předala částku korun. Seniorka poté zatelefonovala svému skutečnému synovci a záhy zjistila, že byla podvedena. Za poslední dobu brněnští policisté evidují stále více obdobných případů krádeží a nejrůznějších podvodů páchaných na seniorech. Zejména starší lidé jsou doslova terčem pro zákeřné podvodníky, kteří se nezdráhají využít jakékoliv lsti, aby seniora okradli přímo u něj doma mnohdy o celoživotní úspory. Pokračování na straně 7 6 OZNAMOVACÍ POVINNOST POLICISTÉ DŮRAZNĚ VARUJÍ

7 Pokračování ze strany 6 Tyto osoby se nejčastěji vydávají za pracovníky elektráren, plynáren, nemocnic, ale i za rodinné příslušníky apod. Policisté důrazně varují před podobnými podvodníky. Senioři by měli být obezřetnější při komunikaci s neznámými lidmi. Doporučení: Pokud k vám přijde neznámý člověk a prokazuje se, jako pracovník nějaké instituce VŽDY po něm požadujte průkaz, podle kterého si budete moci ověřit, zda se skutečně jedná o pracovníka dané firmy. Nepouštějte cizí osoby do bytu. Nikomu nepředávejte žádné peníze a nepodepisujte žádné, byť na první pohled, výhodné smlouvy. V dnešní době žádné platby neprobíhají hotově u dveří vašeho bytu. Budete-li chtít změnit například dodavatele elektřiny, poraďte se s příbuznými a změnu proveďte oficiální cestou. Nesedejte si do vozidla s neznámými osobami, které vás osloví na ulici. V případě, že budete telefonicky či osobně kontaktováni podezřelou osobou, neváhejte a ihned se obraťte na Policii ČR přes tísňovou linku 158. Na pouti sv. Floriána se bude světit nový hasičský vůz pro JSDH Černovice Městská část Brno-Černovice v loňském roce získala dotaci ve výši Kč od Jihomoravského kraje a od Statutárního města Brna ve výši Kč na zakoupení staršího dopravního automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Brno-Černovice, namísto staré AVIE 15 z r. 1968, která již při vší úctě k ní dosloužila. Na základě výběrového řízení bylo v prosinci 2011 zakoupeno vozidlo MERCEDES BENZ 914. Po nezbytném doladění a osazení speciálním hasičským nářadím již od února tohoto roku pomáhá a zasahuje se svou osádkou při různých zásazích a požárech v městské části Brno-Černovice. Přehled zásahů Jednotky SDH Brno-Černovice v r : požár nízké budovy; ul. Černovická; jednotka byla záloha na místě události a po lokalizaci prováděla rozebírání konstrukcí a hašení skrytých ohnisek C proudem : požár skládky-odpadu; ul. Olomoucká; jednotka určena jako záloha na místě a po lokalizaci prováděla rozebírání požářiště a hledání skrytých ohnisek : požár skládky-odpadu; ul. Vinohradská zahrádkářská kolonie; dohledání místa v nepřehledném terénu, zjištěno vypalování kabelů, jednotka určena jako záloha na místě události : planý poplach; ul. Černovická : požár trávy; železniční násep při ulici Řehořova; jednotka hasila C proudem v těžko dostupném terénu : požár skládky-odpadu; ul. Vinohradská zahrádkářská kolonie; zjištěno vypalování kabelů, jednotka určena jako záloha na místě události : planý poplach; ul. Charbulova; : požár nízké budovy; ul. Vinohradská zahrádkářská kolonie; jednotka ponechána jako záloha na místě události : požár skládky-odpadu; ul. Charbulova; jednotka nezasahovala, odeslána zpět na stanici : planý poplach; ul. Vinohradská Prezentace JSDH : MŠ Štolcova, ukázka techniky azásahu : Pálení čarodějnic Faměrovo nám. a Areál zdraví, Kneslova 1; ukázka techniky Plnění úkolů odborné přípravy členů JPO Probíhal dle plánu odborné přípravy pro rok 2011, zejména se jednalo o: zkoušku obsluhy motorové pily a elektrocentrály kondiční jízdy řidičů periodické ověření zdravotní způsobilosti školení k získání odborné způsobilosti technik chemické a technické služby výcvik pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou ve spolupráci s PS Lidická Stav požární techniky a prostředků požární ochrany Svépomocí členů JSDH provedena repase laku na cisternovém vozidle CAS 32 Tatra provedena STK na CAS i DA. Dne předán JSDH k užívání dopravní automobil Mercedes Benz 914. Průběžně probíhal v r nákup nové výstroje a prostředků PO v souladu s rozpočtem MČ, zejména se jednalo o zásahovou obuv, zásahové přilby, pracovní stejnokroje, zásahové a pracovní rukavice, polohovací opasky pro práce ve výškách, proudnice JET, rozdělovač, radiostanice, dýchací přístroj a ženijní nářadí. Opatření k udržení akceschopnosti JSDH K zamezení nekázně některých řidičů parkujících před výjezdem z garáže požární zbrojnice na Faměrově nám. 17 byla koncem měsíce března 2012 vjezdová brána do objektu opatřena samouzavíracím zařízením s dálkovým ovládáním. Vedení MČ Brno-Černovice se zabývá technickým stavem požární zbrojnice, ze - jména stavem oken, vrat garáže a vstupních dveří, které neodpovídají současným požadavkům norem a předpisů na tepelně-technické vlastnosti. Důsledkem jsou zejména zvýšené náklady na vytápění. Je již zpracována studie úprav celého objektu Faměrovo nám. 17, realizace by měla být po etapách, v první etapě se bude dle finančních možností a získání dotace realizovat práce na zateplení požární zbrojnice. Závěrem se vrátím k informaci z titulku. Při mši u příležitosti pouti sv. Floriána, patrona hasičů v neděli dne 13. května 2012 od hod. bude posvěcen nový hasičský dopravní automobil. Návštěvníci mše si budou moci všimnout i staronové pamětní desky ke 100. výročí posvěcení kostela sv. Floriána. Stará, mosazná deska byla ukradena neznámými zloději někdy před loňskými hody v září 2011, nová, plastová byla osazena v těch to dnech. Bohužel, nejsem přesvědčen o tom, že si informaci o umístění plastové desky přečtou ti, kterých se to týká. Ludvík Kadlec, místostarosta POLICISTÉ DŮRAZNĚ VARUJÍ NA POUTI SV. FLORIÁNA 7

8 Otevření pobočky Knihovny Jiřího Mahena v Černovicích Pobočka v Černovicích poskytuje základní knihovnické a informační služby čtenářům všech věkových kategorií. Dětem i dospělým nabízí výběr beletrie, naučné literatury, časopisy a bezplatný přístup k internetu. Nové knihy zajišťuje prostřednictvím výměnného fondu, který je pravidelně aktualizován (2 335 svazků), stálý fond byl posílen na svazků knih. Taktéž pravidelně pořádá besedy pro žáky základních škol. Nejmenší návštěvníky nově uvítá hrací koutek pro děti. Knihovnu je možné navštívit v pondělí a ve středu od 13 do 18 hod. Ředitelka knihovny: První dni po otevření pobočky nám přinášejí radost Při příležitosti otevření nové pobočky jsme se zeptali na několik otázek ředitelky Knihovny Jiřího Mahena paní Libuše Nivnické: Jak moc jsou pro knihovnu důležité pobočky v jednotlivých městských částech? Pobočky v jednotlivých městských částech jsou pro naši knihovnu, ale především pro veřejnost, klíčové. Jedním z prin - cipů služeb veřejné knihovny je jejich snadná dostupnost. A to by bez celoměstské sítě poboček nebylo možné. Budování účelně strukturované sítě poboček je naší základní filozofií, kterou postupně rozvíjíme. Jde především o zlepšování prostorových podmínek, vlastní umístění knihovny tak, aby byla dobře dopravně i pěšky dostupná a samozřejmě jsou pro nás důležité také podmínky nájemních smluv. Obecně jsou mnohem příznivější, pokud je knihovna umístěna v objektu města nebo městské části. A to je případ i knihovny v Černovicích. Ze zkušenosti víme, že v řadě našich knihoven v městských částech vznikají velmi úzké neformální vazby mezi čtenáři a knihovnicemi, mezi návštěvníky navzájem, rozvíjí se aktivity pro mateřské i základní školy, spolupracuje se s kluby maminek či seniory, hendikepovanými uživateli, vznikají čtenářské kluby, probíhají kulturní pořady pro veřejnost či setkání s představiteli městské části. To všechno dělá z knihovny živé centrum dění v daném místě a napomáhá vzájemnému poznávání jak lidí, tak prostředí, kde mají své domovy. a základními školami, případně dalšími subjekty pro pořádání kulturních akcí. Celková finanční situace není asi jednoduchá. Přesto, máte nějaké plány na zlepšení služeb pobočky? Samozřejmě máme další plány. Především ty, které jsme museli přechodně kvůli krácení rozpočtu odložit. Původně jsme plánovali knihovnu otevřít již jako automatizovanou a nově vybavenou. To se nyní nepodařilo, ale tento záměr nadále platí a jakmile to situace dovolí, připojíme i černovickou knihovnu do naší automatizované sítě. Je to především velká výhoda pro Jaká je návštěvnost černovické knihovny? Převažuje některá věková skupina? Pokud se podíváme na výsledky roku 2011, pak v tomto roce navštěvovalo knihovnu celkem 235 čtenářů, z toho 68 dětí. Je zde silná skupina seniorů nad 75 let, kteří tvoří 19 % uživatelů, ale také narůstající počet mladých maminek s dětmi předškolního věku. Počet návštěvníků 2 579, z toho využívajících internet 184 po dobu 35 hodin. Počet výpůjček Na mírně nižších výsledcích proti předchozímu období se odrazilo to, že v posledním čtvrtletí roku 2011 se knihovna, už v souvislosti s budoucím finálním přestěhováním do nových prostor a také potřebnému uvolnění prostor pro lékaře, musela přechodně uchýlit do provizoria zasedací místnosti Sociálního domu na Charbulově 84. Radost nám naopak přináší již prvé dny po otevření na Charbulové...Čtenáři na otevření čekali s netrpělivostí i zvědavostí. V novém celkově zrekonstruovaném objektu byla průměrná návštěvnost v prvních dnech cca 55 návštěvníků. Čtenáři oceňovali aktualizovanou nabídku knihovního fondu, dvě internetové stanice a také větší prostory knihovny, které s vkusem a citem i ze staršího mobiliáře vykouzlili pracovníci knihovny. Dá se předpokládat, že počet uživatelů knihovny bude narůstat. Umístění knihovny umožňuje širší spolupráci s černovickými mateřskými čtenáře, kteří tak nemusí být vázáni pouze na fondy jedné pobočky. No a samozřejmě se těšíme, že se v příjemném prostředí knihovny budou rádi a často potkávat děti, dospělí a celé rodiny, ať už si přijdou vypůjčit knihu, posedět a popovídat si, nebo navštíví nějaký zajímavý pořad. Ladislav Kotík Foto: Edita Vališová 8 OTEVŘENÍ POBOČKY KNIHOVNY JIŘÍHO MAHENA V ČERNOVICÍCH

9 Vyhlášení sportovců roku V kategorii do 18 let se nakonec v letošním roce sešla nebývalá konkurence a v hodnocení se objevila nová i známá jména. Konečné pořadí bylo následující: 1. Tereza Vinklárková (biatlon KB Střelka Brno). Tereza se stala v roce 2011 mistryní ČR a vyhrála i český pohár v biatlonu. Stejně se stala mistryní ČR v letním biatlonu. Martin Šmíd stříbný na mistrovství ČR 2. Jiří Rypka (GT Czech Team) Jiří Rypka se věnuje cyklistice na horských kolech, jezdí také i silniční závody. V roce 2011 obsadil první místo v Brněnském poháru horských kol a se svým týmem 3. místo v Českém poháru MTB. 3. Kateřina Vágnerová (Kometa Brno plavání). Tato plavkyně obsadila mimo jiné 2. místo v závodě na 3 km na Mistrovství ČR v dálkovém plavání na Lipně. 4. Igor Kaplan (střelba SKP Slatina). Igor Kaplan obsadil 2. místo na mistrovství Jihomoravského kraje. 5. Tereza Zdubová (squash Sport klub Slovan Brno) 1. místo v seriálu BJT Barbora Nečasová (SK MG Černovice gymnastika) 2. místo v městském přeboru. 3. Barbora Kračmarová (badminton TJ Spartak). Blanka Krečmarová se v roce 2011 zhostila velmi úspěšně postu první hráčky družstva v soutěži oblastního přeboru řízeného Městským badmintonovým svazem za účasti družstev z celého Jihomoravského kraje. 4. Jiřina Pfeiferová (kuželky TJ Sokol Brno IV). Umístila se na prvním místě v Jihomoravském krajském přeboru za rok Libuše Janková (kuželky TJ SOKOL BRNO IV). Umístila se na druhém místě v Jihomoravském krajském přeboru za rok Pavel Semerád (basketbal SKB Brno- -Černovice). Pavel Semerád je podstatnou součástí černovického basketbalového klubu, který působí v nejvyšší krajské soutěži OP1. 7. Zdeněk Přichystal (futsal FC Pískovna). Zdeněk Přichystal je brankářem družstva FC Pískovna, zasloužil se o postup družstva do vyšší soutěže. Do nominací na soutěž o nejlepší družstvo se dostala pouze dvě, za to obě s výbornými výsledky v loňské sezóně. Vítězství nakonec sportovní komise přisoudila mladým basketbalistům SKB Barevné prázdniny Černovice. Družstvo nadstavbě o titul Mistra ČR. S bilancí 18 výher a pouze 4 porážky navázalo na 6. místo z minulého ročníku, kdy za sebou nechalo kupř. dvojnásobného obhájce a každoročního favorita této kategorie z Karviné. Tento úspěch byl obrovským úspěchem nejen pro samotný klub, ale v republikovém měřítku také pro celý brněnský mládežnický basketbal. Na druhém místě potom skončili biatlonisté Střelky, kteří sbírají ocenění v klasickém i letním biatlonu. Klub byl celkově pátý v Českém poháru v biatlonu a třetí v letním biatlonu. Kromě vyhlášení nejlepších sportovců ocenila sportovní komise také ty, kteří vytvářejí sportovcům zázemí a bez jejichž pomoci by sportování bylo daleko těžší. Oceněna byla Naděžda Hnilicová z TJ SOKOL Brno IV, která je dlouholetou členkou TJ Sokol Brno IV. V současné době vykonává funkci jednatelky TJ Sokola Brno IV, pracuje jako zapisovatelka věrné gardy. I přes její vysoký věk je velmi aktivní a pracovitá. Druhou oceněnou byla Miriam Hošková z KB Střelka Brno. Paní Hošková je matka mistryně světa 2011 na divoké vodě kánoe (Kateřina Hošková), úspěšného dorosteneckého reprezentanta v biatlonu i na divoké vodě (Ondra Hošek biatlon na YOG 2012 Mezi dospělými také zvítězil zástupce biatlonu. Boj o další místa byl ale velice tuhý. 1. Martin Šmíd (biatlon Střelka Brno). Skončil celkově na šestém místě v hodnocení Českého poháru v biatlonu, když dva závody vyhrál. V letním biatlonu skončil druhý na mistrovství ČR. 2. Marek Rozsíval (kuželky TJ Sokol Brno IV). Zvítězil na akademických hrách ČR v kuželkách. Květa Pecková podepisuje lyže Terezy Vinklárkové basketbalistů SKB Barevné prázdniny Brno-Černovice získalo v kategorii U20 (hráčů do 20ti let) ligového ročníku 2010/11 titul Mistra České republiky. Po celou dobu této nejvyšší celorepublikové soutěže opanovalo tohle družstvo černovických mladých mužů nejvyšší příčku a toto umístění potvrdilo i ve finálové v Innsbrucku) a významně se podílí na úspěších černovického, (brněnského a jihomoravského biatlonu). Obětavě se věnuje žákům i dorostencům, vozí je na tréninky i závody, díky vlastním videozáznamům rozebírá technické problémy a nedostatky na lyžích, dodává předseda klubu Vít Effenberk. Ladislav Kotík VYHLÁŠENÍ SPORTOVCŮ ROKU 9

10 Hurááá! Skvělá zpráva! V ekologické soutěži Bez vody by nebylo života na Zemi: Odpovídá celá třída pořádané společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., patřila naše práce mezi deset nejlepších. Proto jsme byli pozváni na divadelní představení Když je v pekle neděle. Toto představení proběhlo v pátek 23. března 2012 v 11 hodin v Divadle Bolka Polívky. Vítězům, které vybrala odborná porota, byly po představení předány ceny. Divadelní představení jsme si skvěle užili, i když naši práci nakonec porota neocenila. Mgr. Alena Girtová Seznamte se! To je název projektu, který probíhal v únorových dnech v naší třídě. Zjišťovali jsme, jak se vzájemně známe. Chlapci a děvčata si hráli na reportéry a dávali svým spolužákům nejrůznější dotazy. Třeba jakou mají nejraději pohádku, co jim chutná, jestli mají domácího mazlíčka. V angličtině jsme přidali otázky na oblíbenou barvu, zvíře, číslo i hračku a samozřejmě se už umíme zeptat anglicky, kolik je nám roků. Pozorovali jsme barvu svých očí, délku a barvu vlasů a všechno jsme se naučili správně zapsat do tabulky. Zajímavé pro všechny bylo poznávání spolužáků podle hlasu. Velkou práci dětem dalo kreslení své vlastní postavy. Výsledky práce máme vystavené na chodbě vedle třídy, a tak můžete hledat, jestli šikovné žáky z 1. B rozpoznáte. Mgr. Bohdana Zapletalová Soutěž v anglickém jazyce V únoru proběhlo na naší škole školní kolo soutěže v recitaci a zpěvu v anglickém jazyce pro 1. a 2. třídy. Nejdříve však proběhla třídní kola a teprve pět nejúspěšnějších soutěžících z každé třídy postoupilo do kola školního. Všechna vystoupení, vyšperkovaná výtvarnými kulisami nebo pohybem, hodnotila porota ve složení pí uč. Alena Girtová, pí uč. Renata Sléhová a žákyně z pátého ročníku Marie Sklenářová a Simona Andrejcová. Po těžkém rozhodování dospěly porotkyně k tomuto pořadí. 1. třídy 1. místo Michaela Kaplanová 2. místo Lukáš Pavézka 3. místo Kristýna Rohovská 2. třídy 1. místo Eliška Mikulíková 2. místo Ladislav Urban 3. místo Julie Kučerová V městském kole soutěže v anglickém jazyce ENGLISH JUNGLE, které se koná , budou naši školu reprezentovat tito žáci: 1. třída Ondřej Prokop 2. třída Ladislav Urban 3. třída Daniel Pečinka třída Linh Ngo Hai Mgr. Bohdana Zapletalová a Mgr. Renata Sléhová Zážitky z lyžáku v Deštném Jaro už nám klepe na dveře, mnozí žáci a instruktoři jsou však stále v myšlenkách ještě na horách. Letošní lyžařský výcvikový kurz byl výjimečný nejen velkým počtem účastníků, ale i fantastickými lyžařskými výkony žáků a nabitým doprovodným večerním programem. Je neuvěřitelné, jak obrovské pokroky udělali za týden pankáči z trojky, kteří na začátku týdne mnozí stáli poprvé na lyžích a na konci už hravě řezali obloučky na červené sjezdovce. Dvojka s instruktorkou Pavlou pilovala svůj carvingový styl a byla radost pohledět, jak je jejich styl den ode dne dokonalejší. Dokonce si i vyzkoušeli takovou specialitku, jako je 360-tka a další funcarvingove speciality. No, a machři z jedničky? Už jste někdy viděli synchronní sjezd na lyžích? Jednička nám předvedla, jak to dělají profíci. Také se odvážně pustili do zdolávání aktivit ve snow parku a na ski - crossu. Největším ďáblem lyžáku byl vyhlášen Tadeáš se svými neuvěřitelnými supermanskými skoky. Večer pro žáky byly připraveny přednášky lyžařská výstroj a výzbroj, pravidla FIS, lyžařské styly a typy lyží, historie lyžování, přežití na horách a metodika lyžování. Jeden večer přijeli dokonce horští průvodci, kteří žákům vysvětlili, jak se bezpečně pohybovat v zimních horách a jak najít a vyprostit člověka z laviny. Tyto teoretické poznatky si žáci prověřili druhý den v terénu, kde pomocí lavinového setu pípáku, sondy a lopaty vyhledávali na svahu zasypaného člověka. Více o této aktivitě se můžete dočíst na stránkách Třetí, odpočinkový den odpoledne byla na pořadu dne zážitková první pomoc. Žáci chodili po místnostech, kde nacházeli své instruktory s různými zraněními a jejich úkolem bylo ve skupině problém vyřešit a dát raněnému první pomoc. Více či méně úspěšně se tak řešila otevřená zlomenina, vnitřní krvácení a následný šok, podchlazení a omrzliny, pád ze stolu a tržné poranění hlavy a krční páteře apod. Dostatek relaxu a zábavy zaručoval také večerní karneval nebo diskotéka. Odměnou pro všechny byla návštěva večerní show ve formě akrobatického freestyle lyžování. Výběrová videa z LVK si můžete prohlédnout ve videoarchivu na Mgr. Zuzana Kruťová a Mgr. Vilém Nejezchleb Plavecká soutěž Poslední únorový den se čtyři žáci naší školy zúčastnili soutěže v plavání na ZŠ Armenská. Ve velké konkurenci vybojoval Petr Marek ze 4. třídy dvě 3. místa ve stylu prsa a kraul. Gratulujeme! Za reprezentaci školy děkujeme Denisce Vogelové ze 3. B, které unikla třetí pozice (prsa) jen o vlásek, Vaškovi Tesaříkovi ze 3. A a Marku Řičánkovi z 5. třídy. Mgr. Alena Girtová 10 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŘEHOŘOVA

11 Florbalové derby Ve čtvrtek jsme sehráli první derby ve florbalu se ZŠ Řehořova. Naši hráči hýřili před zápasem sebevědomím, avšak již po pár minutách hry obdrželi první góly. Nejvyrovnanější částí zápasu byla poslední desetiminutovka (hrálo se 3 10 minut), kdy nám prospěla změna brankáře. Velkou osobností byl v celém zápase gólman soupeře. Zlikvidoval několik vyložených šancí a výraznou měrou tak přispěl k výhře ZŠ Řehořova 9:3. Hasiči ve 2. B Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán, to všichni dozajista víme. Právě dnes, tzn , byla na toto téma pořádána na naší škole přednáška s profesionálními hasiči. Hasiči žáky seznamovali s důležitostí svého povolání a osvětově přednášeli o hrozbách, které přináší neopatrné zacházení s nebezpečným živlem. Do přednášky se postupně zapojili žáci druhých tříd a žáci šesté třídy. Valentýn na ZŠ Kneslova Žáci 9. třídy si na Valentýna připravili, krátkou relaci o tom, co to Valentýn vůbec je. V relaci se o sv. Valentýnu dozvěděli snad to nejdůležitější. Po krátké relaci jsme do tříd rozdali anketní lístky které vyplnil celý druhý stupeň, vždy měli na výběr ze 2 4 odpovědí. Do druhého dne jsme vyhodnotili odpovědi a zjistili jsme, jak na tom naše škola je. Dozvěděli jsme se, že většina žáků druhého stupně Valentýna neslaví. Zjistili jsme, že nejraději jsou se svým nejbližšími, rádi sportují, mezi nejoblíbenější jídla patří pizza a špagety a dárky raději dávají než dostávají, oblíbená hudba je pop, RnB, DnB a také Techno, Electro atd. Anketu jsme dali i některým učitelům. Zjistili jsme, že Valentýna také moc neslaví, čas rádi tráví se svými nejbližšími. Rádi sportují, chodí na procházky nebo jsou s přáteli a někteří dokonce nejraději spí. Rádi jedí svíčkovou, pizzu nebo špagety a najdou se i tací, kteří si rádi smlsnou na fast foodu. Nejraději jsou s někým z rodiny. A dárky rádi dostávají a naopak i dávají. V hudbě už to má každý jinak, někdo poslouchá moderní hudbu, někdo rock a jiní zase country. Závěrem bylo, že se dosti shodují názory dospělých a dětí. Bruslení v Olympii 4. A, 4. B V pondělí si třídy 4. A, 4. B a 3. B udělaly zimní výlet, jeli jsme si zabruslit do Olympie. Pečlivě připravené kluziště bylo na hodinu jenom pro nás, kdo neměl své brusle, mohl si dokonce vypůjčit na místě. Někteří byli už zkušení krasobruslaři, někteří na bruslích stáli poprvé, i přesto si své první nejisté krůčky na ledě užili. Bylo to moc hezké dopoledne, především proto, že nám k tomu svítilo sluníčko a všichni měli dobrou náladu. I ti, co se na ledě trošku i pováleli. Exkurze do JE Dukovany Dne 21.února 2012 se 9. třída vypravila do informačního centra jaderné elektrárny v Dukovanech. Cestou tam jsme přejížděli Dalešický rybník a zhruba za hodinu a půl jsme byli na místě. Po příjezdu jsme se přesunuli do velkého sálu, kde na nás čekala druhá škola, která se do Dukovan přijela také podívat. Pro začátek nám pustili film o vzniku elektrárny, o radiaci a ostatních věcech, které jsou s touto elektrárnou jakkoli spjaté. Po filmu, už jsme začali se samotnou prohlídkou, velmi milá průvodkyně nás celým střediskem provedla, zjistili jsme mnoho zajímavých informací, od jaderné elektrárny Dukovany i Temelín, přes dopravu paliva a rakouské inspekce, až ke stavbě a složení samotného reaktoru. Popis všeho byl velmi podrobný. Každý si něco z této exkurze odnesl a možná i nápad na budoucí povolání. Konverzační soutěž v angličtině Dne se žák deváté třídy naší školy Faruk Pršeš (pokud se vám zdá jeho jméno neobvyklé, je to proto, že Faruk je původem z Bosny) zúčastnil okresního kola v konverzační soutěži v anglickém jazyce. Soutěž se konala na ZŠ Bakalovo nábřeží a v několika kategoriích se jí zúčastnilo přibližně 60 žáků. Faruk byl zařazen do kategorie II. A. Soutěž se skládala z poslechu a následného vyprávění a konverzace na dané téma. Faruk povídal o městě a vesnici, o rozdílech v životě v nich a neopomenul srovnat život v Brně a Sarajevu. V konkurenci žáků škol s rozšířenou výukou jazyků se umístil na pěkném osmém místě. Blahopřejeme. Hvězdárna 6.ř, 7. A, 7. B V úterý jsme vyrazili správným směrem do nově zrekonstruované Hvězdárny a planetária Brno, kde jsme s úžasem zhlédli pořad Cesta za správným směrem. Následovali jsme Kryštofa Kolumba na jeho cestě Atlantským oceánem až do blízkosti amerického kontinentu. Seznámili jsme se nejen se severní hvězdnou oblohou, ale přesvědčili se také o kulatosti naší planety. Zjistili jsme, k čemu jsou dobré zeměpisné souřadnice. A nakonec jsme se přenesli do 21. století a podívali se na to, jak pracují moderní navigační systémy (například GPS). Byla to poutavá procházka hvězdnou oblohou. Zaostřeno na toleranci Zaostřeno na toleranci, to je název soutěže, které se zúčastnili žáci 7. A, a žáci 8. a 9. třídy. Jejich soutěžním úkolem bylo natočit o toleranci krátké a především originální video. Co vše je pro naše žáky tolerance, se můžete dozvědět na stránce Na této stránce je můžete zároveň podpořit i svými hlasy. Hodnocení jednotlivých videí je pod každým videem, tak neváhejte a hlasujte pro svého favorita. Velikonoční jarmark Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy, děkujeme Vám všem, kteří jste k nám zavítali 21. března na prodejní Velikonoční jarmark. Děti na tuto akci připravily pod vedením vyučujících spoustu výrobků s motivem jara a Velikonoc. Doufáme, že Vám zakoupené drobnosti zpříjemní velikonoční svátky. Získané peníze z prodeje jsme spravedlivě rozdělili mezi jednotlivé třídy. Děti si na konci školního roku mohou udělat menší výlet, možná vyjde i na zmrzlinu. Podrobnější informace na webových stránkách Vedení školy, pedagogičtí pracovníci a žáci. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KNESLOVA 11

12 Omlazená Rolnička s novinkami na duben Rádi bychom v Rolničce přivítali novou generaci maminek s dětmi. Na jaře si k nám našly cestu maminky s teprve lezoucími miminky, které tak omladily náš tým. Dětem i maminkám se v Rolničce moc líbilo, jak dokazuje i fotka ze středeční herny. Minulý týden se v Rolničce konala již třetí burza dětského oblečení, hraček a sportovních potřeb. Zúčastnilo se jí bezmála čtyřicet prodávajících a dvojnásobný počet nakupujících. Opět nám v nabídce chyběly oděvy pro předškolní děti, ze - jména ve velikostech Velmi dobře se prodávaly sportovní potřeby, především odrážedla všeho druhu. Děkujeme tímto všem dobrovolníkům, kteří nám pomohli burzu nejen pořádat, ale i propagovat. Velký úspěch měla první kadeřnická středa, kdy maminky mohly nechat ostříhat děti v době dopolední herny od šikovné a příjemné kadeřnice paní Unzeitigové. Už je naplánováno pokračování, tentokrát Pro děti od 4 let tu máme novinku odpolední výtvarné tvoření bez rodičů. Kroužek byl zahájen na začátku března, připojit se mohou vaše děti kdykoliv. Výtvarný kroužek se koná každý čtvrtek hod. v sídle Rolničky v Sociálním domě. Od bude v Rolničce probíhat večerní kurz angličtiny pro dospělé. Je vhodný zejména pro rodiče, kteří se budou po rodičovské dovolené vracet do zaměstnání a chtějí si oprášit své znalosti. Vítáni jsou ovšem všichni zájemci. Dle zájmu může být kurz rozdělen do dvou skupin podle pokročilosti. Od poloviny dubna bychom vám chtěli nabídnout farmářské minitrhy v Rolničce. Kontaktovali jsme soukromého zemědělce, který by vždy jednou týdně (zřejmě ve čtvrtek dopoledne) přijel do Rolničky a tam prodával svoje výpěstky. Nejedná se přímo o bio výrobky, ale je to ovoce a zelenina vypěstovaná podomácku. Zboží je samozřejmě určeno i pro zájemce z řad veřejnosti! V druhé polovině dubna také pozveme rodiče a jiné dospělé na páteční večer ve 20 hod., kdy proběhne testovací hodina s názvem Yoga for Fun. Všichni přítomní budou moci vyzkoušet cvičení, které rozhodně není nuda, zjistit, kde má jejich tělo nedostatky, co by potřebovalo protáhnout a co naopak posílit. V případě úspěchu bude následovat pravidelné cvičení každý týden nebo jednou za čtrnáct dní. Všechny novinky a informace najdete na našich webových stránkách rolnickacernovice.webnode.cz Jitka Silárszká, Lucie Váňová Oslava 60. výročí otevření MŠ Štolcova 21 V tomto roce oslavíme 60. výročí zahájení provozu mateřské školy. Prosíme všechny současné i bývalé absolventy a zaměstnance MŠ Štolcova 21 od roku 1952 o zaslání jakéhokoliv příspěvku, fotografie, hraček, k přípravě galerie mapující 60 let života v naší školce. Kdo máte kontakt na bývalé absolventy naší školky, informujte je prosím o přípravě této slavnostní události. t. č (016), , Hana Palátová Šípková, ředitelka MŠ Maškarní rej v Mateřské škole Kneslova Podívejte kamarádi, dneska máme karneval! Ten mají všechny děti rády, kdopak by se masek bál? Všem to dneska hodně sluší, všem postavám z pohádek, dokonce i babce s nůší, nůší, co má na zádech. Na tradiční únorový karneval jsme se v MŠ Kneslova všichni důkladně připravovali. Paní učitelky si daly spoustu práce s výzdobou školy, rodiče vymýšleli a chystali masky. Děti i paní učitelky byly změněny k nepoznání a při úvodní přehlídce masek bylo opravdu obtížné odhalit, které dítě se proměnilo v roztomilého šaška, tajemnou kouzelnici, veselého vodníka, jemnou vílu či krásnou princeznu. Velice nás potěšilo, když naše pozvání přijal a přišel se za námi podívat pan starosta Ing. Jiří Hladík a paní místostarostka Bc. Petra Quittová. Děti se výborně bavily, tančily, zpívaly a hrály hry a zkoušely svůj um a šikovnost při plnění různých úkolů. Skvělou zábavu nám, jako vždy, připravily naše kamarádky Tetiny Matylda a Klotylda. Na maškarní dovádění budeme mít pěkné vzpomínky. Spolu s dětmi připevníme několik karnevalových fotek na náš Prožitkový strom. Ten je umístěn na hlavní chodbě MŠ. Děti se u něj zastavují každý den a prohlíží si obrázky, na kterých je zachycen život mateřské školy, vzpomínají a ukazují rodičům, co všechno prožily. A my všichni se těšíme na další společné hry, výlety, divadla, noční spaní, oslavu dětského dne, zahradní slavnost. kolektiv MŠ Kneslova 12 OMLAZENÁ ROLNIČKA MAŠKARNÍ REJ V MATEŘSKÉ ŠKOLE KNESLOVA

13 Pronajmu garáž na ulici Kneslova pod tenisovými kurty. Tel.: Pronajmu garáž na ulici Cornovova - za ZŠ Kneslova. Tel.: Koupím garáž v Černovicích v lokalitě Kneslova nebo Cornovova. Tel.: Vyměním obecní byt 2+1 s balkónem za stejný nebo menší (1+1) jdoucí do privatizace. Tel.: Malby 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken. Platba hotově = SLEVA 250 Kč Tel.: , mob.: , Pedikúra, kosmetika (formování, barvení obočí a řas) Zámek Belcredi (St. Líšeň), parkování u vchodu (za kostelem) MHD č. 8, 45, 58, 78, tel.: Bazar na rohu Táborské a Geislerovy 1 (vedle Optiky) koupí vzduchovky, dýky, hodiny, porcelánové a mosazné sošky a předměty. Paroží, staré mlýnky, hmoždíře, svícny, lahve propan-butan, motorové pily, vařiče, kola, TV, DVD, nářadí a jiné vyklízení bytů. Tel. : výročí založení ZUŠ Charbulova Před 55 lety vznikla v Brně-Černovicích hudební škola, která měla 2 obory : hudební a taneční a nesla název Hudební škola Černovice. Pod vedením ředitele klavíristy a varhaníka Jaroslava Smýkala zde působilo několik pedagogů, kteří vyučovali hře na klavír, housle a akordeon. Začátkem šedesátých let se většina hudebních škol přejmenovala na lidové školy umění, tzv. Lidušky. Školu od roku 1959 řídil pan Oldřich Kučera a po jeho odchodu do penze pan Blahomír Zachoval. V roce 1987 byla do funkce ředitelky jmenována paní Ludmila Kloučková. Od roku 1990 byla škola přejmenována na Základní uměleckou školu Brno, Charbulova 84 a v roce 2002 se stal ředitelem pan Antonín Gál. Za 55 let školu opustilo na stovky žáků absolventů, někteří z nich působí v umělecké sféře nebo pedagogicky na růz ných školách. Mnozí pedagogové zde působili velkou řadu let a dodnes se na školu rádi vracejí při příležitosti školních koncertů nebo jiných akcí školy. V současné době školu navštěvuje přibližně 350 žáků ve čtyřech oborech (hudební, taneční, výtvarný a literárnědramatický) pod vedením dvaceti plně aprobovaných pedagogů. Při příležitosti oslav 55. výročí vzniku Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 se uskutečnil dne Slavností koncert pedagogů školy. Záštitu nad koncertem převzal starosta městské části Černovic pan Ing. Jiří Hladík. Posluchači s velkým zaujetím vyslechli díla známých hudebních autorů, která byla provedena na vysoké profesionální úrovni. Závěrečná skladba s názvem Charbulero byla úpravou známé skladby Bolero Maurice Ravela. Pan učitel E. Mojdl upravil tuto skladbu pro pedagogický sbor školy a byl to skutečný vrchol slavnostního večera, což posluchači ocenili dlouhotrvajícím potleskem. Mgr. Eva Podařilová Za blahopřání děkují PhDr. Michal Adamík, paní Věra Floriánová, Alena Hájková, Josefa Jurečková, dr. Oldřich Lanča, pan Jiří Marek, Otto Zimmermann. Co se dálo na škole dělo a bude dít? Žáci naší školy se zúčastnili soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu, ze kterých si odnesli pěkná ocenění. Okresní kolo sólový zpěv: Ondrušová Adéla 2. místo (kategorie 0), Beck Pavel 2. místo (kategorie I.), Mucsková Monika 3. místo (kategorie IV.) komorní zpěv TRIO: 1. místo s postupem (II. kategorie) Absolonová Žakelína, Lokajová Adéla, Mucsková Monika Krajské kolo komorní zpěv TRIO 3. místo Absolonová Žakelína, Lokajová Adéla, Mucsková Monika Ocenění tanečního oboru z okresního kola soutěžní přehlídky ZUŠ: Postup do krajského kola tyto choreografie: Roztančená basa a Otevři oči, teď žáci p. uč. Mgr. D. Nejedlé (kategorie IV.), Byla cesta žáci p. uč. Ing. L. Švandové (kategorie V.A) Koncerty a akce školy: se uskuteční v sále ZUŠ Charbulova 84 Jarní koncert žáků a jejich hostů v hod. se uskuteční Slavnostní koncert tanečního oboru školy v Divadle Bolka Polívky 14. a proběhnou v ZUŠ výchovné koncerty pro předškolní děti a žáky z 1. a 2. tříd ZŠ. 21., 22. a od do hod. se konají přijímací zkoušky do všech oborů základní umělecké školy (náhradní termín přijímacích zkoušek je od hod.). V případě, že termíny zkoušek jsou nevyhovující, je možno si domluvit termín telefonicky na čísle: Na setkání s Vámi se těší vedení školy a celý pedagogický sbor INZERCE 55. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZUŠ CHARBULOVA 13

14 Dámy a pánové, život začíná Račte vstoupit. Dveře vám otevírá Střední škola potravinářská a služeb, Charbulova 106, Brno, svým projektem, jehož název je uveden již v titulku. Účelem projektu Dámy a pánové, život začíná, je předvést vám jednotlivá řemesla, která se na naší škole vyučují. Jedná se zejména o obory: kuchař, číšník, cukrář, pekař, kadeřník, kosmetička, fotograf. Nebudou vám je však předvádět, jak byste mohli předpokládat, mistři odborného výcviku, ale samotní žáci naší školy. Tím tito žáci upevňují své sebevědomí a zlepšují svou schopnost prezentovat sebe sama a právě vy, jako jejich obecenstvo, jim v tom velmi pomáháte. Zároveň se učíte naslouchat druhým a získáte tak vzácnou schopnost respektovat ostatní a samozřejmě se dozvídáte, jak široká paleta různých uplatnění se před vámi, po dokončení základní školy, otevírá. Při volbě svého budoucího povolání nezapomeňte, že Řemeslo má zlaté dno. Projekt se realizuje ve třech modulech. V prvním modulu z vás učiníme opravdové dámy a pány dozvíte se něco o vkusné úpravě zevnějšku, taktu při jednání, základech stolničení a slušného stolování včetně samotné přípravy pokrmů. S tím souvisí nápojů, přípravy teplých nápojů nebo jednotlivých pokrmů, přípravu slavnostního menu a zdobení cukrářských a pekařských výrobků. Poradíme Vám také spoustu způsobů líčení, péče o pleť, barvení vlasů. Naši studenti si mezi vámi mohou najít model na kadeřnické a kosmetické soutěže. V neposlední řadě nesmí chybět ani pořizování a úprava fotografií. Modul 3 zahrnuje účast na dnech otevřených dveří a různých soutěžích, kde naši studenti rovněž představují svá povolání. i péče o váš zevnějšek, abyste ostatním stolujícím svým nepěkným vzhledem neznechucovali jídlo. Druhý modul nabízí přímo seznámení s celkem šesti obory vyučovanými na naší škole. Naučíte se různé receptury míchání V rámci tohoto modulu často dochází k předávání zkušeností mezi pedagogy jednotlivých škol, čímž se ještě prohloubí naše spolupráce a budeme se moci těšit na další úspěšné projekty. Projekt Dámy a pánové, život začíná trvá od března 2010 a skončí v červnu Od začátku projektu dodnes proběhla na jednotlivých brněnských školách celá řada kurzů, které neměly přínos jenom pro žáky naší školy, ale určitě rozšířily povědomí žáků základních škol o možnostech dalšího uplatnění a odbouraly spoustu v dnešní společnosti, bohužel, častých předsudků o řemesle a lidech, kteří se jím živí. Václav Relich, CR2 14 INZERCE

15 DESÍTKY ODPADŮ, JEDNA FIRMA DUFONEV R.C., a. s., nabízí na deponii Brno-Černovice: Převzetí stavebních odpadů z malých stavebních úprav i kompletních demolic objektů Převzetí stavebních odpadů k následnému zpracování na recykláty Převzetí odpadních zemin a čistírenských kalů ke zpracování na rekultivační substráty Prodej stavebních recyklátů s ověřenými dokladovanými vlastnostmi ve frakcích a kvalitách pro stavební využití Doplňkový prodej a rozvoz písků, drceného kameniva a rekultivačních zemin Kde nás najdete? Ulice Vinohradská, Brno-Černovice GPS: N, E Jak nás zkontaktovat? Tel.: Období Po Pá Sobota Volejte Volejte Otevírací doba deponie DUFONEV R.C., a. s., Brno-Černovice INZERCE 15

16 Na Štolcově a Húskově ulici kvete vilín Velký výskyt havranů na stromech na Řehořově ulici a v přilehlém okolí Na ulici Elišky Krásnohorské kvetou první sněženky Na stromech podél silnice na Charbulově ulici, poblíž Starých Černovic, roste lišejník terčovník lysý V sále SŠ potravinářské a služeb na Charbulově ulici se uskutečnil Ples zastupitelstva V sále téže školy se uskutečnil Ples zastupitelstva Ráno, před východem slunce, venkovní teplota poklesla na 11 C. Současně došlo k zvýšení hodnot polétavého prachu a tím i k náběhu na smogovou situaci V téže době, jako předchozího dne, klesla venkovní teplota na 13 C Nízké noční teploty způsobily popraskání kolejnic mezi nádražím Brno hl.n. a zastávkou Brno-Černovice. Po dobu oprav zde nejezdily vlaky Na některých místech černovického katastru se v důsledku nočních mrazů kolem 15 C spojily ledem oba břehy řeky Svitavy. Země promrzla do hloubky až 50 cm. V pořadu televizní stanice Prima family Prostřeno, vystoupila již druhá černovická občanka Jana Absolonová. V této souvislosti byli televizní diváci seznámeni s naší obcí Zemřela dlouholetá černovická dětská lékařka z ulice Vítězslavy Kaprálové MUDr. Božena Pelikánová V restauraci Slunečnice na Faměrově náměstí uskutečnila MS ČČK Černovické ostatky Na ulici Ostravské, ve směru na Vyškov, těsně za sjezdem z ulice Černovické, došlo v důsledku náledí v ranních hodinách, na hranicích černovického katastru, k dopravní nehodě osobního automobilu Sokol Brno IV uspořádal ve své tělocvičně Dětský karneval V důsledku oteplení došlo k zvýšení hladiny řeky Svitavy. V zahrádkách mezi Starými a Novými Černovicemi byly vykradeny čtyři chatky. V tzv. goniodomku na západním okraji bývalého letiště, přebývají bezdomovci V zahradách začaly kvést krokusy Brněnský soud v nepřítomnosti odsoudil Toan Bui Ngoce, který způsobil v lednu minulého roku rozsáhlý požár tzv. vietnamské tržnice na Olomoucké ulici při svařování, k podmíněnému trestu V dopoledních hodinách došlo na křižovatce ulic Olomoucká a Turgeněvova k srážce dvou osobních automobilů Muže, u kterého bylo později naměřeno 2,5 promile alkoholu, zachránili městští strážníci před skokem z mostu do Svitavy. Muž tímto činem chtěl řešit své osobní a finanční problémy Některý z šikovných řidičů zdemoloval zábradlí před zdravotním střediskem na Spáčilově ulici. V restauraci Slunečnice na Faměrově náměstí se uskutečnila při příležitosti MDŽ taneční zábava. Hudba byla výborná, ceny byly pro ženy akčně sníženy V trávě začíná rozkvétat podběl obecný. V poledních hodinách zkolaboval na Štolcově ulici jeden z procházejících občanů. První pomoc a přivolání vozidla zdravotnické služby poskytl J.P.st V důsledku teplého počasí vylétli první motýli. V sále SŠ potravinářské a služeb se uskutečnila Josefská zábava Hernu na rohu Charbulovy a Vítězslavy Kaprálové navštívily osádky tří policejních vozidel V 6.14 hod. skončila zima a začalo jaro V horní části Bolzanovy ulice rozkvetly tulipány V odpoledních hodinách došlo na ulici V. Kaprálové k dopravní nehodě, kdy do vyjíždějícího vozidla zezadu najel další automobil. První vozidlo bylo odhozeno do chodníku a na obrubník předzahrádky oddělující jednotlivá stání V ZUŠ na Charbulově ulici se uskutečnil při příležitosti 55. výročí založení této umělecké školy Koncert pedagogů. Redakční rada si vyhrazuje právo vybrané příspěvky podle potřeby zkrátit a stylisticky upravit, za věcnou správnost odpovídá autor. Vydavatel není zodpovědný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátů a reklam a za případné jimi způsobené škody. Nevyžádané příspěvky se nevracejí a nejsou archivovány. Zpravodaj MČ Brno-Černovice Náklad výtisků Určeno k bezplatné distribuci Komise pro tisk a informatiku: předseda Ladislav Kotík, členové Mgr. Pavel Blažík, Jiří Vítek, Ing. Marie Navrátilová, Mgr. Miroslav Kubík, zapisovatelka Tamara Šikulová, Příjem příspěvků a inzerce na sekretariátu u paní Šikulové osobně v úřední dny (pondělí, středa a pátek na ÚMČ, Bolzanova 1, Brno, tel.: ) Autoři fotografií v tomto čísle: Mgr. Miroslav Kubík, Ladislav Kotík, archiv autorů. Sazba a tisk: SAMAB BRNO GROUP, a. s., Cyrilská 14, Brno, tel./fax: , MK ČR E ČERNOVICKÉ STŘÍPKY Uzávěrka příštího čísla 10. května Uzávěrky dalších čísel: 9. srpna, 4. října, 22. listopadu

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

Slosování vstupenek. Tombola

Slosování vstupenek. Tombola Slosování vstupenek Slosování vstupenek, kde výhrou budou pouze věcné dary, tedy nepeněžitá plnění, nepodléhá povolení, ale pouze ohlášení územně příslušnému finančnímu úřadu, tedy Finančnímu úřadu pro

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Pracovní text pro členy RMČ a ZMČ Verze 3.2 8. březen 2012: BYTOVÁ KONCEPCE. MČ Brno Černovice

Pracovní text pro členy RMČ a ZMČ Verze 3.2 8. březen 2012: BYTOVÁ KONCEPCE. MČ Brno Černovice Pracovní text pro členy RMČ a ZMČ Verze 3.2 8. březen 2012: BYTOVÁ KONCEPCE MČ Brno Černovice Vypracoval: Bytový odbor, ÚMČ Brno Černovice (27.2.2012) Projednala a upravila: Rada MČ Brno Černovice (29.2.2012)

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Nížkovice na svém zasedání konaném dne 28.4.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic 1. Úvod Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města byla schválena Radou města Hranic č.../2015 RM.. ze dne 9. 2. 2015, a zároveň ruší kritéria

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2014

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2014 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2014 3. 1. 2015 Vážení bratři hasiči, sestry hasičky, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2014. K dnešnímu dni má náš

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Jan Slezák Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Zastupitelstvo města Broumov se na svém zasedání dne 12. 12. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 STUDENTSKÁ KOMORA AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 Program jednání: 1. Zahájení...

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015 9. 1. 2016 Vážení bratři hasiči, sestry hasičky, vážení hosté. Dovolte, abych vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2015. K dnešnímu dni má náš

Více

PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL S RAZÍTKEM

PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL S RAZÍTKEM Podmínky účasti - cena soustředění je 1000,- Kč za 3 dny - termín konání 29.4 1.5 2011 atletický stadion Pacov - PŘIHLÁŠKY POSÍLAT NA EMAIL cfpscr@email.cz A PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL

Více

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město Z á s a d y pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město I. Úvodní ustanovení 1. Město Staré Město (dále jen město) má ve svém majetku k 30.6.2007 celkem 54 bytových

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 15.12.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 15.12.2015 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 15.12.2015 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hod. Přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Přítomni: 6 zastupitelé

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Michal Beránek Sčitatel hlasů:

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova ze dne 22. 1. 2015

Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova ze dne 22. 1. 2015 Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova ze dne 22. 1. 2015 Začátek: 17.00 hodin Ukončení: 18.45 hodin Přítomni: L. Borková, B. Bauer, J. Duda, P. Kappelová, J. Konečná,

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. Mistostarostka obce Renata Dobrá. ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) Stručné info. Den dětí 1.6.2014

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. Mistostarostka obce Renata Dobrá. ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) Stručné info. Den dětí 1.6.2014 ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Den dětí 1.6.2014 Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. Výlet na horu

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA DESNÁ Zastupitelstvo města Desná se na svém zasedání dne 22.2.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk

Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk Zastupitelstvo města Rumburk se na svém 6. zasedání dne 13. září 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem 1 Výzva k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem Zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Evropská jazyková cena Label 2014

Evropská jazyková cena Label 2014 Evropská jazyková cena Label 2014 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVAČNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Město Rabí Zastupitelstvo města Rabí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád města POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

Město Rabí Zastupitelstvo města Rabí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád města POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Město Rabí Zastupitelstvo města Rabí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád města Zastupitelstvo Města Rabí se na svém zasedání dne 18.11. 2015 usnesením č. 8/2015, usneslo vydat

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov se na svém zasedání konaném dne 26. 3. 2014, usneslo vydat v souladu s ustanoveními 10 písm. d)

Více

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, František Drs, Bc. Vilma Szutová,

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád = 1 = O B E C P U S T I N A Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád Zastupitelstvo obce Pustina se na svém zasedání dne 3.6.2005 usneslo usnesením č. 2/2005 vydat na

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více