Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007"

Transkript

1 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Ing. Josef Šašek (8) Čestmír Doubrava (2) Ing. Václav Kubín (9) Ing. Ladislav Tóth (3) Pavel Kalianko (10) JUDr. Milan Ježek (4) Arnošt Juránek (12) Mgr. Vlastimil Kubíček (5) Ing. Ladislav Dostálek (13) Vladimír Hejtmanský (6) Mgr. Jarmila Berková (14) Ing. Anton Zima (7) Hlasování zastupitelů: A pro, N proti, Z zdržel se hlasování, Z jednání omluven: Mgr. Dušan Krabec (11) MUDr. Eva Rýcová (15) Z části jednání omluven: Ing. Anton Zima (7) Ing. Ladislav Tóth (3) Za MěÚ: Ing. Miroslav Bouška, sl. Lenka Faltusová, Bc. Věra Kubíčková, pí Dana Nosková, Ing. Helena Špiková, pí Marie Pecháčková, Bc. Divíšek, Program jednání: Program: 01. Zahájení a prezence 02. Určení ověřovatelů zápisu 03. Zpráva z jednání RM 04. Hlavní jednání 4.1. Majetkové operace 4.2. Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu města Králíky 4.3. Sloučení příspěvkových organizací MŠ Prostřední Lipka a MŠ Červený potok 4.4. Schválení úvěrové smlouvy 05. Informace z MěÚ 06. Vstupy občanů 07. Vstupy zastupitelů 01. Zahájení a prezence 1

2 ZM/2007/08/149:ZM schvaluje program jednání ZM č Určení ověřovatelů zápisu ZM/2007/08/150:ZM schvaluje ověřovateli dnešního zápisu jednání pan Hejtmanský a Ing. Šašek. Hlasování: 10:0:1 (schváleno) A A A A Z A A A A A A 3. Zpráva z jednání rady města Nebylo přijato žádné usnesení. 04. Hlavní jednání 4.1. Majetkové operace ZM/2007/08/151:ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 365 v k.ú. Dolní Hedeč manželům Knapovým, Brno. ZM/2007/08/152:ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 3 v k.ú. Dolní Hedeč paní Holubové, Zábřeh. ZM/2007/08/153:ZM schvaluje prodej volné bytové jednotky č. 1 v čp. 148 v ul. Pivovarská a spoluvlastnického podílu ve výši 86/10000 na st.p.č. 258/1 a společných částech domu v k.ú. Králíky panu Dostálovi, Králíky. ZM/2007/08/154:ZM schvaluje prodej nemovitosti čp. 265 na st.p.č. 144, st.p.č. 144 a p.p.č. 266/1 v k.ú. Králíky panu Voborníkovi, Týniště nad Orlicí. Hlasování: 10:1:0 (schváleno) A A A A A A N A A A A ZM/2007/08/155:ZM schvaluje záměr směny pozemku p.p.č. 1400/3 v k.ú. Dolní Boříkovice ve vlastnictví pana Matouška, Dolní Boříkovice za pozemek p.p.č. 1401/12 v k.ú. Dolní Boříkovice ve vlastnictví Města Králíky a ukládá záměr směny zveřejnit. ZM/2007/08/156:ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 1248/2 v k.ú. Horní Lipka za kupní cenu 20,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. ZM/2007/08/157:ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 628/52 v k.ú. Králíky za kupní cenu 50,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 2

3 ZM/2007/08/158:ZM schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 824 v k.ú. Králíky za kupní cenu 100,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. ZM/2007/08/159:ZM schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 730 v k.ú. Králíky za kupní cenu 110,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. ZM/2007/08/160: ZM schvaluje záměr prodeje pozemků st.p.č a části p.p.č. 1182/1 v k.ú. Králíky za kupní cenu 150,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. ZM/2007/08/161: ZM schvaluje záměr majetkoprávního vypořádání pozemků, tj. prodej pozemků p.p.č. 1277, 1278/6, 1278/2, 888/1 a 892/6 v k.ú. Heřmanice u Králík ve vlastnictví Města Králíky manželům Vonzovým a zároveň nákup pozemků p.p.č. 892/8, 892/10 a 887/2 v k.ú. Heřmanice u Králík ve vlastnictví pana Vonze, Heřmanice a ukládá záměr zveřejnit. ZM/2007/08/162:ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 792/2 v k.ú. Dolní Hedeč za kupní cenu 20,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. ZM/2007/08/163:ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 46/2 a 47/2 v k.ú. Dolní Hedeč za kupní cenu 10,-- Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. ZM/2007/08/164:ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 1338/1 v k.ú. Horní Lipka. Hlasování: 9:3:0 (schváleno) A A N A A N A A A N A A ZM/2007/08/165:ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1822/50 v k.ú. Králíky. Hlasování: 11:1:0 (schváleno) A A N A A A A A A A A A ZM/2007/08/166:ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 1822/50 v k.ú. Králíky případně záměr směny tohoto pozemku za části pozemků p.p.č. 1841/5 a 1841/8 v k.ú. Králíky ve vlastnictví pana Macháčka ml., Králíky. ZM/2007/08/167:ZM schvaluje darovací smlouvu podle zákona č. 174/2003 Sb., mezi Městem Králíky a Správou vojenského bytového fondu Praha, na převod objektu bydlení čp. 622 na st.p.č. 804, jiné stavby bez čp. nebo ev. na st.p.č a pozemků st.p.č. 804, 1093 a p.p.č. 650/2 vše v k.ú. Králíky na Město Králíky Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu města Králíky ZM/2007/08/168: ZM schvaluje variantu č. 2 "Kruhový objezd" dopravního řešení křižovatky 3

4 v konceptu územního plánu města Králíky a zapracování této varianty do Pokynů pro zpracování návrhu územního plánu města Králíky. ZM/2007/08/169:ZM schvaluje variantu č. 2 "ochrana soukromého vlastnictví" vedení VN 264 a VN 282 v konceptu územního plánu města Králíky a zapracování této varianty do Pokynů pro zpracování návrhu územního plánu města Králíky. ZM/2007/08/170: ZM schvaluje bod č. 22 přílohy č. 2 Vyhodnocení námitek v uvedeném znění. Hlasování: 5:8:0 (neschváleno) A A N N N N N A N A N N A ZM/2007/08/171:ZM schvaluje Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu města Králíky. ZM/2007/08/172: ZM schvaluje umístění prodejny Penny Market v dané lokalitě (p.p.č.1071/1 k.ú.králíky) na ploše občanského vybavení a okrajové části plochy smíšeného bydlení městského typu Sloučení příspěvkových organizací MŠ Prostřední Lipka a MŠ Červený potok ZM/2007/08/173: ZM schvaluje s účinností od sloučení příspěvkových organizací Mateřská škola Prostřední Lipka, Králíky, okres Ústí nad Orlicí, IČ: a Mateřská škola Červený Potok, okres Ústí nad Orlicí IČ: a jako nástupnickou školu vyhlašuje zastupitelstvo města Králíky PO Mateřská škola Červený Potok, Králíky okres Ústí nad Orlicí s detašovaným pracovištěm Prostřední Lipka: Na nástupnickou organizaci přechází všechna práva a povinnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zrušené příspěvkové organizace MŠ Prostřední Lipka. ZM ruší k zřizovací listinu MŠ Prostřední Lipka. Hlasování: 12:0:1 (schváleno) A A A A A A A A A A A A Z ZM/2007/08/174: ZM ukládá vedoucímu odboru školství, kultury a tělovýchovy připravit ve spolupráci s majetkovým odborem pro příští jednání zastupitelstva návrh nové zřizovací listiny sloučeného subjektu. Hlasování: 12:0:1 (schváleno) A A A A A A A A A A A A Z 4.4. Schválení úvěrové smlouvy ZM/2007/08/175: ZM schvaluje podle 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů uzavření smlouvy o přijetí úvěru od České spořitelny a.s. (IČ ) do výše ,- Kč na financování akcí Stavební úpravy parkovacích ploch v 4

5 ul. Příční, ul. Valdštejnova, ul. Karla Čapka v Králíkách, stavební úpravy objektu čp. 3 a vybavení interiéru čp. 353 v Králíkách se splatností do 5 let a zajištěného budoucími příjmy města. 05. Informace z MěÚ - žádná informace z MěÚ na tomto jednání nezazněla. 06. Vstupy občanů Nebylo přijato žádné usnesení. 07. Vstupy zastupitelů ZM/2007/08/176:ZM pověřuje kontrolní výbor kontrolou plnění usnesení ZM a RM týkajících se projektu Evropský dům. Starostka ukončila jednání v 20:10 hod. Zapsala: Lenka Faltusová Ověřovatelé:. Ing. Josef Šašek. Vladimír Hejtmanský. Jana Ponocná starostka Čestmír Doubrava místostarosta 5

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 7 konaného dne 11. května 2004

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 7 konaného dne 11. května 2004 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 7 konaného dne 11. května 2004 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Alena Krabcová (2) Mgr. Zdeněk Němeček (9) Mgr. Jiří Stejskal (3) Pavel

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Alena Krabcová (2) Mgr. Zdeněk Němeček (9) Mgr. Jiří Stejskal (3) Pavel

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 14. července 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 14. července 2014 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 14. července 2014 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) JUDr. Milan Ježek (11) Antonín Vyšohlíd (2) Ing. Roman Kosuk

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Jak pokračují investice v Králíkách

Jak pokračují investice v Králíkách Prosinec 2008/číslo 12 Ročník VI. (Králicko XVIII.) Cena 10 Kč Jak pokračují investice v Králíkách V minulém čísle Králického zpravodaje jsme psali o investičních akcích, které v současné době probíhají

Více

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Prosinec 2009/číslo 12 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Dne 16. 11. 2009 ve velkém sále Klubu Na Střelnici proběhla vzpomínková

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Listopad 2013/číslo 11 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč

Listopad 2013/číslo 11 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Listopad 2013/číslo 11 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Hřbitov v Dolní Lipce Zdejší půvabný hřbitůvek byl založen v roce 1894, kdy tehdejší starosta obce Dolní Lipka (Nieder Lipka) pan Peter Prause,

Více

z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 20. 7. 2009 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 20. 7. 2009 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Z á p i s P R O G R A M. 5. Návrh na schválení zadání pro zpracování změn č. 2 územního plánu města Kolína

Z á p i s P R O G R A M. 5. Návrh na schválení zadání pro zpracování změn č. 2 územního plánu města Kolína Městský úřad Kolín Z á p i s z XVII. zasedání Zastupitelstva města Kolína, konaného dne 23.5.2005 od 15,00 hodin v saloncích č. 1,2,3 Městského společenského domu v Kolíně Přítomno: 24 členů zastupitelstva

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Vážení spoluobčané, opět stojíme na začátku nového roku, hodnotíme rok uplynulý a dáváme si předsevzetí do roku následujícího. Ani v životě města

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Ich kenne ein Kirchlein aneb Vím já kostelíček, tentokrát v němčině

Ich kenne ein Kirchlein aneb Vím já kostelíček, tentokrát v němčině Říjen 2014/číslo 10 Ročník XII. (Králicko XXIV.) Cena 12 Kč Ich kenne ein Kirchlein aneb Vím já kostelíček, tentokrát v němčině V posledních dvou letech se pod značkou Vím já kostelíček konalo několik

Více

Zápis z jednání č. 02 Městského zastupitelstva ze dne 17. 2. 1997

Zápis z jednání č. 02 Městského zastupitelstva ze dne 17. 2. 1997 M ě s t o K r á l í k y Zápis z jednání č. 02 Městského zastupitelstva ze dne 17. 2. 1997 Přítomní členové MZ: ing. Zima, pí Procházková, pí Ettelová, ing. Danielová, PhMr. Novák, ing. Barták, p. Strnad,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 7 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/25359/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Omluven: pozdější příchod ohlásil Mgr. Urban Výtah ze zápisu z

Více

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více