This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. P910i. Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. P910i. Uživatelská příručka"

Transkript

1 P910i Uživatelská příručka

2 Písmena Malá písmena se zadávají pod šipkou a velká na stejné úrovni se šipkou. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x 1 2 y z 2 Poznámka Každý tah začněte v bodě označeném tečkou. 1.,?! " ' 1 2 Písmena s diakritickými znaménky Písmeno napište podle uvedených pokynů a poté nad šipku napište znaménko. Další podobná písmena, jako je ö a ü, se zadávají stejným způsobem. Poznámka Každý tah začněte v bodě označeném tečkou. Číslice Číslice se píší nad šipku * / \ ( ) = nebo. nebo * Poznámka Každý tah začněte v bodě označeném tečkou.,

3 Obsah PŘEHLED Úvod... 9 Seznámení s telefonem P910i Obsah balení telefonu P910i Přehled telefonu P910i Karta SIM Baterie Péče o telefon První zapnutí Zapnutí a vypnutí telefonu P910i Import položek z telefonního seznamu Režim pro zavřený kryt telefonu Režim pro otevřený kryt telefonu Kryt telefonu sejmutý Oblasti obrazovky Kolečko Jog Dial Funkce klávesnice Kontrolky a ikony na stavovém řádku Karta Memory Stick Připojení příslušenství Služby Aplikace - přehled Aktualizace softwaru Obecné funkce Zadávání textu se zavřeným krytem telefonu Zadávání textu s otevřeným krytem telefonu Zámky telefonu P910i Telefon Telefonování s uzavřeným krytem telefonu Vyřizování volání s otevřeným krytem telefonu Obsluha dvou nebo více volání Seznam a protokol volání Tipy a inteligentní funkce Předvolby MÉDIA CommuniCorder Snímání videoklipů Snímání obrázků Nastavení kamery Obrázky a Editor obrázků Obrázky Editor obrázků Video Videoklipy Vysílání datového proudu Předvolby

4 Přehrávač hudby Přehrávání zvukových souborů Správa zvukových souborů Internet Používání zobrazení prohlížeče Používání zobrazení záložek Předvolby Hry Šachy Solitaire PRÁCE Zprávy Složky v aplikaci Zprávy Účty v aplikaci Zprávy Zpracování textových zpráv Zpracování multimediálních zpráv Zpracování ů Další informace o zprávách Kontakty Používání aplikace Kontakty s uzavřeným krytem telefonu Používání aplikace Kontakty s otevřeným krytem telefonu Vytváření a úprava kontaktů Správa kontaktů Vytváření navštívenky Předvolby Kalendář Vytváření položek v kalendáři Správa záznamů kalendáře Odesílání a příjem záznamů z kalendáře Předvolby Úkoly Vytváření záznamů o úkolech Správa záznamů o úkolech Přesouvání záznamů o úkolech Odesílání a příjem záznamů o úkolech Předvolby Zápisník Vytváření a úprava poznámek Kreslení obrázků Správa poznámek Odesílání a příjem poznámek NÁSTROJE Záznam zvuku Vytváření zvukových záznamů Používání zvukových záznamů jako vyzváněcích signálů Odesílání zvukových záznamů

5 Kalkulačka Čas Nastavení data a času Zadávání pracovních dní Nastavování oblastí Nastavení číselných formátů Nastavování připomenutí Prohlížeče a editory Quickoffice Nejběžnější funkce prohlížeče a editoru Aplikace Quickword Aplikace Quicksheet Aplikace Pdf Správce souborů Služby online ROZŠÍŘENÉ FUNKCE Aplikace PC Suite a Multimédia pro telefon P910i Sony Ericsson PC Suite Multimédia pro telefon P910i Instalace aplikací Instalace aplikací do telefonu P910i Odebírání aplikací z telefonu P910i Služba Sony Ericsson Update Service Připojování k jiným zařízením Připojení pomocí synchronizační stanice Připojení pomocí infračerveného portu Připojení pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Synchronizace a zálohování Místní synchronizace Vzdálená synchronizace Zálohování dat Obnova dat NASTAVENÍ Vlastní nastavení telefonu P910i Témata Změna zástupců aplikací Nastavení obrázku pozadí Nastavení intenzity osvětlení Nastavení spořiče obrazovky Přidávání obrázků ke kontaktům Vyzváněcí signály Zvuková připomenutí a tóny zvukových připomenutí Ovládací panel Karta Zařízení Zástupci aplikací Displej

6 Režim Flight mode Mezinárodní Zámky Zvuky a výstrahy Vkládání textu Témata Čas a datum Pozdrav uživatele Karta Připojení Bluetooth Kabel Sítě GSM Infračervený port Internetové účty Účty zasílání zpráv Účty WAP Karta Jiné Správce certifikátů Nastavení otevírání telefonu Formátovat disk Správce IP zabezpečení Výběr jazyka Obnovení nastavení Bezpečnostní známky Správce ukládání Nastavení PIN WIM Jak začít s Internetem a aplikací Zprávy Úvod Automatické nastavení zpráv a poskytovatele služeb Ruční nastavení poskytovatele služeb Ruční nastavení zasílání zpráv Vytváření účtů WAP Používání telefonu P910i jako modemu GPRS - informace o připojení REFERENCE Řešení problémů Směrnice pro bezpečné a efektivní používání Omezená záruka Prohlášení FCC Informace týkající se životního prostředí Declaration of Conformity Termíny a definice Technické údaje Rejstřík

7 Sony Ericsson P910i Uživatelská příručka První vydání (červen 2004) Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB a nevztahují se na ni žádné záruky. Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB může kdykoli a bez upozornění provádět zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností ve stávajících informacích a zdokonalení programů nebo zařízení. Takové změny však budou zahrnuty do nových vydání této uživatelské příručky. Sony Ericsson Mobile Communications AB, Všechna práva vyhrazena. Číslo publikace: CS/LZT R1A Slovo a logo Bluetooth je vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. Společnost Sony Ericsson používá tyto značky na základě licence. Symbian a všechny značky a loga na tomto základě jsou ochranné známky společnosti Symbian Limited. Memory Stick, Memory Stick Duo a Memory Stick PRO Duo jsou ochranné známky společnosti Sony, případně její mateřské společnosti nebo sesterských společností. Beatnik je ochranná známka společnosti Beatnik, Inc. Metoda vkládání textu T9 je ochrannou známkou nebo registrovanou ochrannou známkou společnosti Tegic Communications. Metoda vkládání textu T9 je licencována nejméně pod jedním z následujících patentových čísel (USA): , , , a ; patentové číslo (Kanada): , patentové číslo (Spojené království): B, standardní patentové číslo (Hongkong) : HK ; patentové číslo (Singapur): 51383; (Evropa ): ( ,8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. O další patenty je zažádáno na různých místech světa. Quicksheet, Quickoffice a Quickword jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Cutting Edge Software, Inc. Adobe a Acrobat jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a dalších zemích. Microsoft Outlook, Visual Basic, Windows a PowerPoint jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Apple je ochrannou známkou společnosti Apple Corporation, Inc. AppForge je ochrannou známkou společnosti AppForge, Inc. Lotus Notes a Lotus Organizer jsou ochranné známky společnosti International Business Machines Corporation v USA, dalších zemích nebo v USA i jiných zemích najednou. Tento výrobek obsahuje software chráněný autorským právem společnosti Beatnik, Inc Java a všechny ochranné známky a loga na tomto základě jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a dalších zemích. Licenční smlouva pro koncového uživatele softwaru Sun Java J2ME : 1. Omezení: Software obsahuje důvěrné informace společnosti Sun chráněné autorským právem. Nárok na tento software si ponechává společnost Sun a její poskytovatelé licence. Zákazník nesmí měnit, dekompilovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat, rozdělovat nebo jinak zpětně analyzovat tento software. Software nebo jeho části nelze pronajímat, předávat ani dále licencovat. 2. Předpisy pro vývoz: Na tento software včetně technických údajů se vztahují zákony Spojených států pro kontrolu vývozu, včetně zákona Export Administration Act (zákon o vývozu z USA) a souvisejících předpisů. Mohou se na něj vztahovat také předpisy o vývozu nebo dovozu v jiných zemích. Zákazník souhlasí, že bude přísně dodržovat všechny tyto předpisy, a uvědomuje si svoji povinnost opatřit si licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz tohoto softwaru. Tento software nelze stáhnout ani jinak vyvézt nebo opětovně vyvézt (i) do následujících zemí nebo státním příslušníkům či obyvatelům těchto zemí: Kuba, Irák, Irán, Severní Korea, Lybie, Súdán, Sýrie (tento seznam může být příležitostně měněn) nebo jiných zemí, na které je uvaleno embargo pro vývoz zboží z USA; nebo (ii) osobám a státům uvedeným na seznamu SDN (Specially Designated Nations) Ministerstva financí USA nebo na Seznamu zamítnutých objednávek Ministerstva obchodu USA. 3. Omezení práv: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správou USA se vztahují omezení uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodatcích DFARS 252, (c) (1) (ii) a FAR 52,227-19(c) (2). Copyright SyncML initiative Ltd. ( ). Všechna práva vyhrazena. Na části softwaru se vztahuje ochranná známka PacketVideo Corporation (USA) 1999, PacketVideo, pvplayer a logo PacketVideo jsou ochranné známky společnosti PacketVideo Corporation. Všechna práva vyhrazena. Další názvy výrobků a společností uvedené v tomto dokumentu mohou být ochranné známky příslušných vlastníků. Všechna práva, která zde nejsou výslovně uvedena, jsou vyhrazena. Poznámka Některé služby popsané v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. Týká se to také mezinárodního tísňového čísla sítě GSM 112. V případě pochybností o dostupnosti určité služby kontaktujte provozovatele sítě nebo poskytovatele služby. 7

8 Důležité Váš mobilní telefon umožňuje načítat, ukládat a přeposílat doplňkový obsah, např. vyzváněcí melodie. Užívání takového obsahu může být omezeno právy třetí strany včetně omezení v rámci příslušných autorských práv i dalších omezení. Za doplňkový obsah, který si stáhnete nebo přeposíláte ze svého mobilního telefonu, jste zodpovědní vy sami, nikoli společnost Sony Ericsson. Než použijete doplňkový obsah, ověřte si prosím, že zamýšlené použití je v souladu s licencí a dalšími předpisy. Společnost Sony Ericsson neručí za přesnost, úplnost ani kvalitu doplňkového obsahu a žádného obsahu poskytnutého třetí stranou. Společnost Sony Ericsson nebude za žádných okolností a žádným způsobem zodpovědná za nesprávné užití doplňkového obsahu a jakéhokoli obsahu poskytnutého třetí stranou. 8

9 PŘEHLED Úvod Pro snazší orientaci obsahuje kapitola Seznámení s telefonem P910i stručný přehled hlavních funkcí telefonu, zástupců a obecných informací. Telefon P910i spojuje rozšířené podnikové a zábavní funkce v jednom intuitivním zařízení. Díky kameře můžete pořizovat snímky a záznam videa kdekoli se nacházíte a současně tyto snímky použít v celé řadě aplikací. Pořízené snímky lze použít k identifikaci volajících v Obrázkovém telefonním seznamu. Díky technologii MMS (Multimedia Messaging Service) můžete odesílat a přijímat zprávy obsahující obrázky, zvuk, text a hlasové vzkazy. Telefon P910i obsahuje rozšířené zábavní funkce. Nabízí hudbu ve formátu MP3 vysoké kvality, videoklipy v širokoúhlém formátu a prostorové hry. Do telefonu si můžete rychle a snadno stáhnout nebo převést nový obsah z iternetových stránek nebo pomocí bezdrátové technologie Bluetooth, infračerveného portu nebo kabelu. Karta Memory Stick poskytuje přídavnou paměť a slouží také jako snadný způsob výměny obsahu a aplikací, například her Java. Společně s ústřednami Ericsson MD110 a Business Phone lze telefon P910i použít rovněž jako podnikový telefon. Telefon P910i obsahuje také organizátor s kontakty, kalendářem, poznámkami a em. Všechny uvedené položky lze snadno a rychle synchronizovat s osobním počítačem. ová aplikace podporuje vkládání příloh. Prohlížeče umožňují číst a upravovat dokumenty v různých formátech, například Microsoft Word a Excel. Díky službě Sony Ericsson Update Service lze telefon průběžně aktualizovat o nejnovější software P910i. Úplná dokumentace k telefonu P910i se skládá z těchto částí: Stručná příručka Uživatelská příručka Pokyny pro sejmutí krytu telefonu Nápověda v telefonu P910i Doplňující informace naleznete na Internetu na adrese Úvod 9

10 Seznámení s telefonem P910i Obsah balení telefonu P910i M A F D B L N K H P910i A Telefon P910i s tužkou B Baterie C Cestovní nabíječka D Synchronizační stanice E Stereofonní náhlavní souprava F Ochranný obal s řemínkem G Náhradní tužka H Karta Memory Stick J Adaptér karty Memory Stick K Obal na kryt telefonu L Sada nástrojů pro výměnu krytu telefonu M Balíček uživatelské dokumentace N 2 disky CD-ROM se softwarem Sony Ericsson PC Suite a Multimédia pro telefon P910i Poznámka Vzhled nabíječky se může lišit podle modelu nabízeného na daném trhu. J E C Poznámka Jestliže balení neobsahuje všechny uvedené položky, obraťte se na příslušného prodejce. G Poznámka Před použitím telefonu P910i je třeba vložit kartu SIM a zasunout a nabít baterii. Před vložením nebo vyjmutím karty SIM vždy nejdříve odpojte nabíječku. 10 Seznámení s telefonem P910i

11 Přehled telefonu P910i A D E F A B C F G D B G H I C E A B C D E F G Indikátor bezdrátové technologie Bluetooth (modrý) Obrazovka Kryt telefonu s tlačítky a klávesnicí Indikátor sítě a baterie (zelený nebo červený) Aktivace a spouštění kamery CommuniCorder Tlačítko Internet sloužící k aktivaci prohlížeče Otvor pro kartu Memory Stick A B C D E F G H I Tužka Konektor vnější antény Kamera CommuniCorder Přihrádka pro baterii Konektor pro příslušenství a nabíječku Konektor pro náhlavní soupravu Kolečko Jog Dial Infračervený port Tlačítko Zapnout/Vypnout Seznámení s telefonem P910i 11

12 Karta SIM Kartu SIM (Subscriber Identity Module) obdržíte po registraci objednaných služeb u provozovatele sítě. Karta SIM obsahuje počítačový čip, který kromě jiných informací uchovává údaje o vašem telefonním čísle, objednaných službách a údaje z telefonního seznamu. Od provozovatele sítě obdržíte společně s kartou SIM kód PIN (Personal Identity Number), který bude nutné zadat po zapnutí telefonu P910i. Otevřete kryt baterie jemně zatlačte na horní část krytu a potom ho posuvem směrem dolů sejměte z telefonu. Vložte kartu SIM podle obrázku. Některé objednávky jsou omezeny pouze na hovory z předem definovaných telefonních čísel označovaných jako telefonní seznam pevné volby (FDN). Chcete-li se vyhnout potížím při cestování do zahraničí, měla by být tato čísla definována jako telefonní čísla v mezinárodním formátu začínající znakem +, např Pokud chcete naopak urychlit volání doma, můžete přidat tato čísla také ve formátu dané země, např Další informace najdete v části Kopírování kontaktů na kartu SIM a z ní na straně 111. Baterie Před prvním použitím telefonu P910i je nutné dodanou baterii nabíjet alespoň 4 hodiny. K nabíjení použijte dodanou nabíječku. Viz část Nabíjení baterie na straně 13. Vkládání a vyjímání Vložení baterie 1. Ujistěte se, že je kryt telefonu uzavřen. 2. Posuvem směrem dolů sejměte kryt baterie. 3. Umístěte baterii do přihrádky a zasuňte kryt. Vyjmutí baterie 1. Ujistěte se, že je telefon P910i vypnutý. Poznámka Před vyjmutím baterie je velmi důležité telefon P910i vždy vypnout. Pokud tak neučiníte, může dojít ke ztrátě informací. 2. Posuvem směrem dolů sejměte kryt baterie. 3. Nehtem opatrně vysuňte levý spodní okraj baterie směrem ven. 4. Vyjměte baterii. 12 Seznámení s telefonem P910i

13 Nabíjení baterie Jestliže je třeba baterii nabít, ozve se pípnutí. Začne blikat červený indikátor (v horní části telefonu P910i) a na obrazovce se zobrazí zpráva oznamující nízký stav baterie. Baterii můžete začít nabíjet kdykoli. Nabíjení nemá na výkon telefonu P910i vliv. Budete-li však telefon P910i používat v průběhu nabíjení, doba nabíjení se prodlouží. Nabití baterie Telefon P910i můžete nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu. 1. Ujistěte se, že je baterie vložena do telefonu P910i a že je kryt baterie zasunutý. 2. Nabíječku připojte k telefonu P910i ve spodní části telefonu vedle symbolu blesku. Symbol blesku na konektoru nabíječky musí směřovat vzhůru. 3. Připojte nabíječku k hlavnímu přívodu elektrické energie. Průběh nabíjení je znázorněn souvislým pulsováním ikony baterie na obrazovce a svítící červenou (nebo zelenou, pokud je telefon P910i zapnutý) kontrolkou v horní části telefonu P910i. Viz také část Použití a údržba baterie na straně Vyčkejte přibližně 4 hodiny nebo dokud nebude měřič baterie na obrazovce zaplněný a kontrolka v horní části telefonu P910i nebude svítit zeleně. 5. Nakloněním zástrčky konektoru vzhůru nabíječku odpojte. Tip K nabíjení můžete také použít další nabíječky baterií dodávané s jinými mobilními telefony Sony Ericsson, které obsahují stejný typ konektoru, např. T300 nebo P900. Poznámka Pokud je baterie zcela vybitá nebo je nová, zobrazí se ikona baterie na obrazovce do 30 minut. Péče o telefon Telefon P910i je velmi důmyslné elektronické zařízení. Chcete-li jej maximálně využívat, dodržujte následující rady: Pokud telefon P910i nepoužíváte, uchovávejte jej v ochranném obalu. Při čištění obrazovky používejte obvyklé čisticí prostředky na skleněné obrazovky, nanášené na tkaninu. Pro práci s obrazovkou používejte pouze dodanou tužku. Seznámení s telefonem P910i 13

14 První zapnutí Než začnete používat telefon P910i, přečtěte si část Směrnice pro bezpečné a efektivní používání na straně 187. První zapnutí telefonu P910i 1. Stisknutím tlačítka Zapnout/Vypnout telefon P910i zapněte. Kryt telefonu přitom nechte zavřený. Otevře se dialogové okno pro výběr jazyka. 2. Ze seznamu vyberte jeden z jazyků. Další informace o výběru jazyka najdete v části Výběr jazyka na straně Otevřete kryt telefonu. Znovu stiskněte tlačítko Zapnout/ Vypnout. Spustí se Průvodce nastavením, který vás provede základním nastavením. 4. Otevře se menu Nabídka Napájení. Vyberte položku Zapnout telefon. 5. Po zobrazení dialogového okna zadejte kód PIN a stiskněte klávesu. Stisknutím klávesy číslici smažete. Zapnutí a vypnutí telefonu P910i Ve výchozím nastavení budete v nabídce Napájení vyzváni, abyste při každém stisknutí tlačítka Zapnout/Vypnout zvolili normální provoz nebo režim Flight mode. Toto nastavení můžete vypnout. Viz část Použití nabídky Napájení na straně 52. V režimu Flight mode jsou funkce telefonu a technologie Bluetooth vypnuté, můžete však používat ostatní funkce. Telefon P910i nastavte do režimu Flight mode, pokud není v daném prostředí používání mobilních telefonů povoleno. Můžete ho nastavit také v případě, že chcete používat jiné funkce, ale nechcete přijímat příchozí hovory. Import položek z telefonního seznamu Pravděpodobně budete chtít do telefonu P910i naimportovat kontaktní informace z jiného mobilního telefonu. Můžete tak učinit několika způsoby: Přeneste položky telefonního seznamu z jiného telefonu pomocí infračerveného portu nebo bezdrátové technologie Bluetooth a uložte skupinu do aplikace Kontakty. Viz část Vytváření a úprava kontaktů na straně 108. Synchronizujte kartu SIM a interní paměť v jiném telefonu pomocí jedné z počítačových aplikací PIM (Personal Information Management, například Kalendář nebo Kontakty) podporovaných telefonem P910i. Tyto informace pak můžete synchronizovat s aplikací Kontakty. Poznámka Provedete-li synchronizaci aplikace Kontakty pomocí počítačové aplikace PIM, nebudou informace na kartě SIM synchronizovány. Je možné, že získáte dvě verze stejného kontaktu. Viz část Synchronizace a zálohování na straně 143. Položky telefonního seznamu uložené na kartě SIM jsou přístupné pomocí aplikace Kontakty. Výběrem položky SIM v nabídce složek napravo na řádku nabídky 14 Seznámení s telefonem P910i

15 zobrazíte seznam položek telefonního seznamu na kartě SIM. Tyto položky můžete importovat do aplikace Kontakty. Viz část Kopírování kontaktů na kartu SIM a z ní na straně 111. Režim pro zavřený kryt telefonu Stisknutím kolečka Jog Dial zobrazíte ikony zástupců. A B C D E Zástupce aplikace Zprávy Zástupce aplikace Kontakty Zástupce aplikace Seznam volání Zástupce aplikace Kalendář Zobrazí všechny aplikace, které jsou k dispozici v režimu pro zavřený kryt telefonu C B A Sony Ericsson 11:20am 21/06/2004 Seznam volání Aplikace CommuniCorder Přehrávač hudby Zprávy Kontakty Kalendář Úkoly Zápisník 8 Záznam zvuku 9 Připojení D E Aplikace 1 CommuniCorder 2 Přehrávač hudby 3 Zprávy 4 Kontakty 5 Kalendář 6 Úkoly 7 Zápisník 8 Záznam zvuku Pokud je kryt telefonu zavřený, můžete telefon P910i používat jako standardní mobilní telefon, který umožňuje vytáčení pomocí klávesnice a navigaci pomocí kolečka Jog Dial. Další informace najdete v části Kolečko Jog Dial na straně 20 a Funkce klávesnice na straně 21. Chcete-li pokračovat v práci, můžete kryt telefonu kdykoli otevřít. Při otevřeném krytu telefonu budete mít k dispozici mnohem více funkcí. Pohotovostní zobrazení Pohotovostní zobrazení obsahuje zástupce nejčastěji používaných aplikací. Zástupce používané v pohotovostním režimu si můžete vybrat. Viz část Vlastní nastavení telefonu P910i na straně 147. Seznámení s telefonem P910i 15

16 Výběr a spuštění aplikací Otáčením kolečka Jog Dial vyberte aplikaci. Stisknutím kolečka Jog Dial dovnitř nebo stisknutím tlačítka aplikaci spusťte. Tip Pokud je vybráno zobrazení i výběrem jejího čísla., můžete aplikaci spustit Ukončení aplikací Jestliže se vrátíte do pohotovostního zobrazení nebo přepnete do jiné aplikace, bude aktuální aplikace automaticky ukončena a data se uloží. Chcete-li se vrátit do pohotovostního režimu, stiskněte a podržte tlačítko nebo stiskněte kolečko Jog Dial dozadu. rozpoznávání ručního psaní, která umožňuje psát tužkou na obrazovku. A B C D E F Zástupce aplikace Zprávy Zástupce aplikace Kontakty Zástupce aplikace Telefon Zástupce aplikace Kalendář Zástupce aplikace Internet Zobrazí se všechny aplikace, které jsou k dispozici v režimu pro otevřený kryt telefonu Nabídka Možnosti Stisknutím tlačítka nebo kolečka Jog Dial dopředu otevřete nabídku možností pohotovostního režimu a získáte přístup k zámku klávesnice, stavu baterie, přijatým voláním a dalším položkám. Režim pro otevřený kryt telefonu Otevřením krytu telefonu odkryjete prostornou dotykovou obrazovku. Procházení a zadávání dat se provádí ťuknutím tužkou na obrazovku. Telefon obsahuje také funkci 16 Seznámení s telefonem P910i

17 PDF B A C Aplikace Upravit Vše CommuniCorder Obrázky Video Přehrávač hudby Internet Zprávy Kontakty Telefon Kalendář Úkoly Zápisník Ovládací panel Kalkulačka D E F CommuniCorder Obrázky Video Přehrávač hudby Internet Zprávy Kontakty Telefon Kalendář Úkoly Zápisník Ovládací panel Kalkulačka Quicksheet Quickword Pdf+ Záznam zvuku Správce souborů Správce ukládání Vzdálená synchronizace Demo Výpis dat GPRS Šachy Solitaire i Služby online Čas Kolečko Jog Dial obsahuje další funkce pro navigaci a výběr. Zavřením krytu telefonu ukončíte činnost a uložíte data. Multimédia, telefonní hovory a datové relace však budou pokračovat. Otevřením krytu telefonu odkryjete prostornou dotykovou obrazovku. Procházení a zadávání dat se provádí ťuknutím tužkou na obrazovku. Telefon obsahuje také funkci rozpoznávání ručního psaní, která umožňuje psát tužkou na obrazovku. Kolečko Jog Dial obsahuje další funkce pro navigaci a výběr. Zavřením krytu telefonu ukončíte činnost a uložíte data. Multimédia, telefonní hovory a datové relace však budou pokračovat. A B C D E F Zástupce aplikace Zprávy Zástupce aplikace Kontakty Zástupce aplikace Telefon Zástupce aplikace Kalendář Zástupce aplikace Internet Zobrazí se všechny aplikace, které jsou k dispozici v režimu pro otevřený kryt telefonu Zástupce A až E můžete změnit. Viz část Změna zástupců aplikací na straně 147. Navigace Pokud je kryt telefonu otevřený, přesunou se ikony zástupců aplikací zobrazené v režimu pro zavřený kryt telefonu do horního řádku na obrazovce při otevřeném krytu telefonu. Seznámení s telefonem P910i 17

18 Navigaci lze provádět tužkou, a to ťuknutím na vybrané položky, nebo pomocí kolečka Jog Dial, viz část Kolečko Jog Dial na straně 20. Kryt telefonu sejmutý Kryt telefonu můžete také sejmout a získat tak snazší přístup k aplikacím organizéru. Pokud je kryt telefonu sejmutý, pracuje telefon P910i jako při otevřeném krytu telefonu. Poznámka Před sejmutím krytu telefonu telefon P910i vypněte, zabráníte tak poškození telefonu. Postup sejmutí a připojení krytu telefonu najdete v samostatných pokynech. Poznámka Společnost Sony Ericsson nepřebírá žádnou odpovědnost za ztrátu dílů nebo poškození zařízení způsobené rozebráním nebo modifikacemi výrobku. Virtuální kryt telefonu Pokud je kryt telefonu sejmutý, můžete používat virtuální kryt telefonu. Ťukněte na zaškrtávací políčko Povolit virtuální kryt telefonu v nastavení Ovládací panel > Jiné > Nastavení otevírání telefonu. Zaškrtnutím políčka nastavení aktivujete. Pokud je virtuální kryt telefonu aktivován, zobrazí se při otevření krytu telefonu na stavovém řádku ikona. Výběrem položky virtuální kryt telefonu zavřete. Pokud je virtuální kryt telefonu zavřený, zobrazí se klávesy klávesnice virtuálního krytu telefonu. Výběrem položky virtuální kryt telefonu otevřete. Oblasti obrazovky Je-li kryt telefonu zavřený, můžete použít klávesnici na obrazovce a kolečko Jog Dial. Jestliže je kryt telefonu otevřený, bude obrazovka reagovat na dotek. Obrazovka se dělí do několika částí, které jsou vidět na obrázku a v tabulce níže. A B C D E Internet Chat EditUpravit Položka A Pole pro zástupce aplikací Sony Ericsson E F C B 11:03 John Smith (h) Konec volání Popis Zobrazuje šest ikon pro rychlý a snadný přístup k nejběžnějším aplikacím. Pro tyto položky můžete vytvořit vlastní nastavení. 18 Seznámení s telefonem P910i

19 B Řádek nabídky C Oblast aplikace D Tlačítková lišta E Stavový řádek F Záhlaví Obvykle obsahuje dvě nabídky nalevo a nabídku složek napravo. Dvě nabídky umístěné nalevo obsahují následující položky: První je nabídka aplikace, jejíž název se vždy shoduje s názvem aplikace. Obsahuje systémové služby využívané většinou aplikací, například Najít, Odeslat jako a Odstranit. Druhá nabídka úprav obsahuje položky pro úpravy, například Vyjmout, Kopírovat, Vložit, Lupa, Předvolby a Nápověda. V režimu pro zavřený kryt telefonu se v řádku nabídky často zobrazuje funkce tlačítka. Aplikace využívají tuto centrální část obrazovky pro zobrazení základních informací. Mnoho aplikací je založeno na dvou standardních rozloženích zobrazení. Jedná se o zobrazení seznamu a podrobné zobrazení. Zobrazení aplikace obsahuje tlačítkovou lištu s užitečnými ovládacími prvky a zkratkami. Tlačítková lišta není vyžadována ve všech zobrazeních aplikace. Zobrazuje informace o stavu zařízení, například o síle signálu, baterii a zařízení, nastavení zvuků a času, klávesnici na obrazovce i dočasné kontrolky, například pro zmeškaná volání a nepřečtené zprávy. Zobrazuje název aktivní aplikace. Seznámení s telefonem P910i 19

20 Kolečko Jog Dial Akce Otočení kolečka Jog Dial (nahoru) Otočení kolečka Jog Dial (dolů) Stisknutí kolečka Jog Dial (dovnitř) Stisknutí kolečka Jog Dial (zpět) Stisknutí kolečka Jog Dial (dopředu) Funkce Posun položek v seznamu nahoru nebo doleva, zvýšení hlasitosti během volání, přesun stránky zpět při přehrávání multimediální zprávy. Posun položek v seznamu dolů nebo doprava, snížení hlasitosti během volání, přesun stránky dopředu při přehrávání multimediální zprávy. Výběr zvýrazněných položek, vytočení vybraných telefonních čísel. Obecně stejná akce jako u tlačítka v režimu pro zavřený kryt telefonu. Přechod zpět na předchozí obrazovku, zrušení zobrazení dialogových oken a odeslání obsazovacího signálu při přijetí volání. Volání se neukončí. Vždy shodná akce s tlačítkem v režimu pro zavřený kryt telefonu a tlačítkem v režimu pro otevřený kryt telefonu. Zavřený kryt telefonu: zobrazení nabídky Možnosti. Stisknutím a podržením přejdete do seznamu aplikací. Otevřený kryt telefonu: přepíná mezi nabídkami Aplikace, Upravit a Kategorie. Stisknutím a podržením přejdete do spouštěče aplikací. Nahoru Dolů Dovnitř Zpět Dopředu 20 Seznámení s telefonem P910i

21 Funkce klávesnice Klávesa Funkce OK Použití vybrané funkce označené na obrazovce nad klávesou. ZPĚT Návrat do předchozí nabídky. Odmítnutí příchozího volání. Stisknutím a podržením se vrátíte do pohotovostního režimu. VYMAZAT Postupné odstranění zadaných znaků nebo číslic z obrazovky. Stisknutím a podržením smažete celý řádek zadaných znaků nebo číslic. Odstranění položky z aplikací Kontakty, Kalendář, Úkoly, Záznam zvuku a Zprávy. Stisknutím a podržením odpojíte mikrofon (funkce ztlumení) v průběhu volání. Ztišení vyzvánění během příchozího volání. Pozastavení nebo přehrání melodie, pokud je spuštěn přehrávač hudby. Pokud je telefon P910i v pohotovostním zobrazení, stisknutím a podržením zapnete tichý režim. MOŽNOSTI Otevření nabídky obsahující různé možnosti pro různé aplikace. Stisknutím a podržením otevřete nabídku Aplikace. Klávesa Funkce HVĚZDIČKA Zadání znaku *. Stisknutím a podržením zadáte znak p (pauza). Stisknutím přepnete mezi různými režimy vstupu (Abc, 123 atd.). Tato funkce je užitečná při psaní zpráv SMS nebo obdobného textu. Stisknutím a podržením přepnete mezi vkládáním textu T9 a Multitap. KŘÍŽEK Zadání znaku #. Stisknutím a podržením zobrazíte seznam zvláštních znaků. Ukončení zadávání kódu PIN a bezpečnostních kódů. Načtení čísla z telefonního seznamu na kartě SIM. Zadejte číslo pozice v paměti a potom stiskněte tlačítko. - KLÁVESY S ČÍSLY Zadávání číslic 0 až 9. Zadá přiřazené znaky nebo provede přiřazené funkce. Viz část Klávesové zkratky na straně 44. Stisknutím a podržením kláves s číslicemi 1 až 9 otevřete aplikaci Kontakty. Seznámení s telefonem P910i 21

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory. Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

Obsah. Začínáme...6. Práce s obrázky...36. Volání...17. Přenos a použití obsahu...43. Přehrávač Walkman...27

Obsah. Začínáme...6. Práce s obrázky...36. Volání...17. Přenos a použití obsahu...43. Přehrávač Walkman...27 Obsah Začínáme...6 Sestavení...6 Zapnutí telefonu...6 Nápověda...7 Nabíjení baterie...8 Přehled telefonu...9 Přehled nabídek*...11 Procházení nabídek...13 Paměť...14 Jazyk telefonu...15 Zadávání textu...15

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Uživatelská příručka W205 Děkujeme vám za zakoupení telefonu Sony Ericsson W205 Walkman. Další obsah pro telefon naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/fun. Pokud se zaregistrujete na webové

Více

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Sestavení...3 Zapnutí telefonu...4 Nápověda...4 Nabíjení baterie...5 Přehled telefonu...6 Ikony na obrazovce...7 Přehled nabídek...8 Procházení nabídek...9 Paměť...10 Jazyk telefonu...11

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

Nokia E71 - Uživatelská příručka. 4. vydání

Nokia E71 - Uživatelská příručka. 4. vydání Nokia E71 - Uživatelská příručka 4. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-346 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Uživatelská příručka Důležité informace Před použitím mobilního telefonu si přečtěte část Důležité informace. Zažijte více. Zjistěte jak. Naplňte svůj život popem a rockem. Sdílejte

Více

Uživatelská příručka. Xperia E4 E2104/E2105

Uživatelská příručka. Xperia E4 E2104/E2105 Uživatelská příručka Xperia E4 E2104/E2105 Obsah Začínáme...6 Informace o této uživatelské příručce...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...9 K čemu potřebuji účet Google?...10

Více

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc.

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc. Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti se dozvíte v prodejnách. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Známky Twitter jsou ochranné známky společnosti

Více

Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka

Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka 3.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Obecné informace 5 O vašem přístroji 5 Síťové služby 5 Přístupové kódy 6 Služba nastavení konfigurace 6 My Nokia 6 Stažení

Více

Uživatelská příručka. Xperia M C1904/C1905

Uživatelská příručka. Xperia M C1904/C1905 Uživatelská příručka Xperia M C1904/C1905 Obsah Xperia M Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je systém Android?...7 Přehled...7 Uvedení do provozu...8 Zapnutí a vypnutí zařízení...10 Zámek obrazovky...10

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

Nokia 5250 - Uživatelská příručka

Nokia 5250 - Uživatelská příručka Nokia 5250 - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Hledání nápovědy 9 Nápověda v přístroji 9 Podpora 9 Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově 10

Více

Uživatelská příručka. Xperia T2 Ultra D5303/D5306

Uživatelská příručka. Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Uživatelská příručka Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Obsah Začínáme...6 O uživatelské příručce...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...9 K čemu potřebuji účet Google?...9 Nabíjení zařízení...10

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

Uživatelská příručka. Xperia Z1 Compact D5503

Uživatelská příručka. Xperia Z1 Compact D5503 Uživatelská příručka Xperia Z1 Compact D5503 Obsah Začínáme...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...8 K čemu potřebuji účet Google?...9 Nabíjení zařízení...10 Základy práce...11

Více

GT-P6200. Uživatelská příručka

GT-P6200. Uživatelská příručka GT-P6200 Uživatelská příručka Používání této příručky Gratulujeme Vám k zakoupení mobilního zařízení Samsung. Tento výkonný přístroj, vhodný pro každou příležitost, v sobě skýtá to nejlepší z webu a mobility

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Hledání nápovědy 6 Nápověda v přístroji 6 Podpora 6 Aktualizace softwaru přístroje a aplikací z přístroje 7 Aktualizace

Více

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com GT-S7580 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod 15 Software Maemo 15 Plocha 15 Menu aplikací 16 Oblast stavu a menu stavu 16 Ovládací panel 18 Dotyková obrazovka 18

Obsah. 2 Obsah. Úvod 15 Software Maemo 15 Plocha 15 Menu aplikací 16 Oblast stavu a menu stavu 16 Ovládací panel 18 Dotyková obrazovka 18 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Sdílená paměť 7 Nastavení přístroje 8 Vložení karty SIM a baterie 8 Vložení paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10 Klávesy a části 11 Klávesy

Více

Nokia 700 - Uživatelská příručka

Nokia 700 - Uživatelská příručka Nokia 700 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 7 Vložení paměťové karty 9 Nabíjení baterie 11 Nabíjení baterie přes rozhraní USB

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

Nokia 500 - Uživatelská příručka

Nokia 500 - Uživatelská příručka Nokia 500 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 9 Vložení paměťové karty 10 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14 První použití

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 520

Uživatelská příručka Nokia Lumia 520 Uživatelská příručka Nokia Lumia 520 5.0. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Lumia 520 Obsah Pro vaši bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části 5 Vložení SIM karty 5 Vložení paměťové karty 7 Vyjmutí SIM

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 625

Uživatelská příručka Nokia Lumia 625 Uživatelská příručka Nokia Lumia 625 3.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... V tomto telefonu je uživatelská příručka je s vámi vždy, stále k dispozici. Prohlédněte si videa, najděte odpovědi

Více