This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. P910i. Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. P910i. Uživatelská příručka"

Transkript

1 P910i Uživatelská příručka

2 Písmena Malá písmena se zadávají pod šipkou a velká na stejné úrovni se šipkou. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x 1 2 y z 2 Poznámka Každý tah začněte v bodě označeném tečkou. 1.,?! " ' 1 2 Písmena s diakritickými znaménky Písmeno napište podle uvedených pokynů a poté nad šipku napište znaménko. Další podobná písmena, jako je ö a ü, se zadávají stejným způsobem. Poznámka Každý tah začněte v bodě označeném tečkou. Číslice Číslice se píší nad šipku * / \ ( ) = nebo. nebo * Poznámka Každý tah začněte v bodě označeném tečkou.,

3 Obsah PŘEHLED Úvod... 9 Seznámení s telefonem P910i Obsah balení telefonu P910i Přehled telefonu P910i Karta SIM Baterie Péče o telefon První zapnutí Zapnutí a vypnutí telefonu P910i Import položek z telefonního seznamu Režim pro zavřený kryt telefonu Režim pro otevřený kryt telefonu Kryt telefonu sejmutý Oblasti obrazovky Kolečko Jog Dial Funkce klávesnice Kontrolky a ikony na stavovém řádku Karta Memory Stick Připojení příslušenství Služby Aplikace - přehled Aktualizace softwaru Obecné funkce Zadávání textu se zavřeným krytem telefonu Zadávání textu s otevřeným krytem telefonu Zámky telefonu P910i Telefon Telefonování s uzavřeným krytem telefonu Vyřizování volání s otevřeným krytem telefonu Obsluha dvou nebo více volání Seznam a protokol volání Tipy a inteligentní funkce Předvolby MÉDIA CommuniCorder Snímání videoklipů Snímání obrázků Nastavení kamery Obrázky a Editor obrázků Obrázky Editor obrázků Video Videoklipy Vysílání datového proudu Předvolby

4 Přehrávač hudby Přehrávání zvukových souborů Správa zvukových souborů Internet Používání zobrazení prohlížeče Používání zobrazení záložek Předvolby Hry Šachy Solitaire PRÁCE Zprávy Složky v aplikaci Zprávy Účty v aplikaci Zprávy Zpracování textových zpráv Zpracování multimediálních zpráv Zpracování ů Další informace o zprávách Kontakty Používání aplikace Kontakty s uzavřeným krytem telefonu Používání aplikace Kontakty s otevřeným krytem telefonu Vytváření a úprava kontaktů Správa kontaktů Vytváření navštívenky Předvolby Kalendář Vytváření položek v kalendáři Správa záznamů kalendáře Odesílání a příjem záznamů z kalendáře Předvolby Úkoly Vytváření záznamů o úkolech Správa záznamů o úkolech Přesouvání záznamů o úkolech Odesílání a příjem záznamů o úkolech Předvolby Zápisník Vytváření a úprava poznámek Kreslení obrázků Správa poznámek Odesílání a příjem poznámek NÁSTROJE Záznam zvuku Vytváření zvukových záznamů Používání zvukových záznamů jako vyzváněcích signálů Odesílání zvukových záznamů

5 Kalkulačka Čas Nastavení data a času Zadávání pracovních dní Nastavování oblastí Nastavení číselných formátů Nastavování připomenutí Prohlížeče a editory Quickoffice Nejběžnější funkce prohlížeče a editoru Aplikace Quickword Aplikace Quicksheet Aplikace Pdf Správce souborů Služby online ROZŠÍŘENÉ FUNKCE Aplikace PC Suite a Multimédia pro telefon P910i Sony Ericsson PC Suite Multimédia pro telefon P910i Instalace aplikací Instalace aplikací do telefonu P910i Odebírání aplikací z telefonu P910i Služba Sony Ericsson Update Service Připojování k jiným zařízením Připojení pomocí synchronizační stanice Připojení pomocí infračerveného portu Připojení pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Synchronizace a zálohování Místní synchronizace Vzdálená synchronizace Zálohování dat Obnova dat NASTAVENÍ Vlastní nastavení telefonu P910i Témata Změna zástupců aplikací Nastavení obrázku pozadí Nastavení intenzity osvětlení Nastavení spořiče obrazovky Přidávání obrázků ke kontaktům Vyzváněcí signály Zvuková připomenutí a tóny zvukových připomenutí Ovládací panel Karta Zařízení Zástupci aplikací Displej

6 Režim Flight mode Mezinárodní Zámky Zvuky a výstrahy Vkládání textu Témata Čas a datum Pozdrav uživatele Karta Připojení Bluetooth Kabel Sítě GSM Infračervený port Internetové účty Účty zasílání zpráv Účty WAP Karta Jiné Správce certifikátů Nastavení otevírání telefonu Formátovat disk Správce IP zabezpečení Výběr jazyka Obnovení nastavení Bezpečnostní známky Správce ukládání Nastavení PIN WIM Jak začít s Internetem a aplikací Zprávy Úvod Automatické nastavení zpráv a poskytovatele služeb Ruční nastavení poskytovatele služeb Ruční nastavení zasílání zpráv Vytváření účtů WAP Používání telefonu P910i jako modemu GPRS - informace o připojení REFERENCE Řešení problémů Směrnice pro bezpečné a efektivní používání Omezená záruka Prohlášení FCC Informace týkající se životního prostředí Declaration of Conformity Termíny a definice Technické údaje Rejstřík

7 Sony Ericsson P910i Uživatelská příručka První vydání (červen 2004) Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB a nevztahují se na ni žádné záruky. Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB může kdykoli a bez upozornění provádět zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností ve stávajících informacích a zdokonalení programů nebo zařízení. Takové změny však budou zahrnuty do nových vydání této uživatelské příručky. Sony Ericsson Mobile Communications AB, Všechna práva vyhrazena. Číslo publikace: CS/LZT R1A Slovo a logo Bluetooth je vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. Společnost Sony Ericsson používá tyto značky na základě licence. Symbian a všechny značky a loga na tomto základě jsou ochranné známky společnosti Symbian Limited. Memory Stick, Memory Stick Duo a Memory Stick PRO Duo jsou ochranné známky společnosti Sony, případně její mateřské společnosti nebo sesterských společností. Beatnik je ochranná známka společnosti Beatnik, Inc. Metoda vkládání textu T9 je ochrannou známkou nebo registrovanou ochrannou známkou společnosti Tegic Communications. Metoda vkládání textu T9 je licencována nejméně pod jedním z následujících patentových čísel (USA): , , , a ; patentové číslo (Kanada): , patentové číslo (Spojené království): B, standardní patentové číslo (Hongkong) : HK ; patentové číslo (Singapur): 51383; (Evropa ): ( ,8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. O další patenty je zažádáno na různých místech světa. Quicksheet, Quickoffice a Quickword jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Cutting Edge Software, Inc. Adobe a Acrobat jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a dalších zemích. Microsoft Outlook, Visual Basic, Windows a PowerPoint jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Apple je ochrannou známkou společnosti Apple Corporation, Inc. AppForge je ochrannou známkou společnosti AppForge, Inc. Lotus Notes a Lotus Organizer jsou ochranné známky společnosti International Business Machines Corporation v USA, dalších zemích nebo v USA i jiných zemích najednou. Tento výrobek obsahuje software chráněný autorským právem společnosti Beatnik, Inc Java a všechny ochranné známky a loga na tomto základě jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a dalších zemích. Licenční smlouva pro koncového uživatele softwaru Sun Java J2ME : 1. Omezení: Software obsahuje důvěrné informace společnosti Sun chráněné autorským právem. Nárok na tento software si ponechává společnost Sun a její poskytovatelé licence. Zákazník nesmí měnit, dekompilovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat, rozdělovat nebo jinak zpětně analyzovat tento software. Software nebo jeho části nelze pronajímat, předávat ani dále licencovat. 2. Předpisy pro vývoz: Na tento software včetně technických údajů se vztahují zákony Spojených států pro kontrolu vývozu, včetně zákona Export Administration Act (zákon o vývozu z USA) a souvisejících předpisů. Mohou se na něj vztahovat také předpisy o vývozu nebo dovozu v jiných zemích. Zákazník souhlasí, že bude přísně dodržovat všechny tyto předpisy, a uvědomuje si svoji povinnost opatřit si licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz tohoto softwaru. Tento software nelze stáhnout ani jinak vyvézt nebo opětovně vyvézt (i) do následujících zemí nebo státním příslušníkům či obyvatelům těchto zemí: Kuba, Irák, Irán, Severní Korea, Lybie, Súdán, Sýrie (tento seznam může být příležitostně měněn) nebo jiných zemí, na které je uvaleno embargo pro vývoz zboží z USA; nebo (ii) osobám a státům uvedeným na seznamu SDN (Specially Designated Nations) Ministerstva financí USA nebo na Seznamu zamítnutých objednávek Ministerstva obchodu USA. 3. Omezení práv: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správou USA se vztahují omezení uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodatcích DFARS 252, (c) (1) (ii) a FAR 52,227-19(c) (2). Copyright SyncML initiative Ltd. ( ). Všechna práva vyhrazena. Na části softwaru se vztahuje ochranná známka PacketVideo Corporation (USA) 1999, PacketVideo, pvplayer a logo PacketVideo jsou ochranné známky společnosti PacketVideo Corporation. Všechna práva vyhrazena. Další názvy výrobků a společností uvedené v tomto dokumentu mohou být ochranné známky příslušných vlastníků. Všechna práva, která zde nejsou výslovně uvedena, jsou vyhrazena. Poznámka Některé služby popsané v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. Týká se to také mezinárodního tísňového čísla sítě GSM 112. V případě pochybností o dostupnosti určité služby kontaktujte provozovatele sítě nebo poskytovatele služby. 7

8 Důležité Váš mobilní telefon umožňuje načítat, ukládat a přeposílat doplňkový obsah, např. vyzváněcí melodie. Užívání takového obsahu může být omezeno právy třetí strany včetně omezení v rámci příslušných autorských práv i dalších omezení. Za doplňkový obsah, který si stáhnete nebo přeposíláte ze svého mobilního telefonu, jste zodpovědní vy sami, nikoli společnost Sony Ericsson. Než použijete doplňkový obsah, ověřte si prosím, že zamýšlené použití je v souladu s licencí a dalšími předpisy. Společnost Sony Ericsson neručí za přesnost, úplnost ani kvalitu doplňkového obsahu a žádného obsahu poskytnutého třetí stranou. Společnost Sony Ericsson nebude za žádných okolností a žádným způsobem zodpovědná za nesprávné užití doplňkového obsahu a jakéhokoli obsahu poskytnutého třetí stranou. 8

9 PŘEHLED Úvod Pro snazší orientaci obsahuje kapitola Seznámení s telefonem P910i stručný přehled hlavních funkcí telefonu, zástupců a obecných informací. Telefon P910i spojuje rozšířené podnikové a zábavní funkce v jednom intuitivním zařízení. Díky kameře můžete pořizovat snímky a záznam videa kdekoli se nacházíte a současně tyto snímky použít v celé řadě aplikací. Pořízené snímky lze použít k identifikaci volajících v Obrázkovém telefonním seznamu. Díky technologii MMS (Multimedia Messaging Service) můžete odesílat a přijímat zprávy obsahující obrázky, zvuk, text a hlasové vzkazy. Telefon P910i obsahuje rozšířené zábavní funkce. Nabízí hudbu ve formátu MP3 vysoké kvality, videoklipy v širokoúhlém formátu a prostorové hry. Do telefonu si můžete rychle a snadno stáhnout nebo převést nový obsah z iternetových stránek nebo pomocí bezdrátové technologie Bluetooth, infračerveného portu nebo kabelu. Karta Memory Stick poskytuje přídavnou paměť a slouží také jako snadný způsob výměny obsahu a aplikací, například her Java. Společně s ústřednami Ericsson MD110 a Business Phone lze telefon P910i použít rovněž jako podnikový telefon. Telefon P910i obsahuje také organizátor s kontakty, kalendářem, poznámkami a em. Všechny uvedené položky lze snadno a rychle synchronizovat s osobním počítačem. ová aplikace podporuje vkládání příloh. Prohlížeče umožňují číst a upravovat dokumenty v různých formátech, například Microsoft Word a Excel. Díky službě Sony Ericsson Update Service lze telefon průběžně aktualizovat o nejnovější software P910i. Úplná dokumentace k telefonu P910i se skládá z těchto částí: Stručná příručka Uživatelská příručka Pokyny pro sejmutí krytu telefonu Nápověda v telefonu P910i Doplňující informace naleznete na Internetu na adrese Úvod 9

10 Seznámení s telefonem P910i Obsah balení telefonu P910i M A F D B L N K H P910i A Telefon P910i s tužkou B Baterie C Cestovní nabíječka D Synchronizační stanice E Stereofonní náhlavní souprava F Ochranný obal s řemínkem G Náhradní tužka H Karta Memory Stick J Adaptér karty Memory Stick K Obal na kryt telefonu L Sada nástrojů pro výměnu krytu telefonu M Balíček uživatelské dokumentace N 2 disky CD-ROM se softwarem Sony Ericsson PC Suite a Multimédia pro telefon P910i Poznámka Vzhled nabíječky se může lišit podle modelu nabízeného na daném trhu. J E C Poznámka Jestliže balení neobsahuje všechny uvedené položky, obraťte se na příslušného prodejce. G Poznámka Před použitím telefonu P910i je třeba vložit kartu SIM a zasunout a nabít baterii. Před vložením nebo vyjmutím karty SIM vždy nejdříve odpojte nabíječku. 10 Seznámení s telefonem P910i

11 Přehled telefonu P910i A D E F A B C F G D B G H I C E A B C D E F G Indikátor bezdrátové technologie Bluetooth (modrý) Obrazovka Kryt telefonu s tlačítky a klávesnicí Indikátor sítě a baterie (zelený nebo červený) Aktivace a spouštění kamery CommuniCorder Tlačítko Internet sloužící k aktivaci prohlížeče Otvor pro kartu Memory Stick A B C D E F G H I Tužka Konektor vnější antény Kamera CommuniCorder Přihrádka pro baterii Konektor pro příslušenství a nabíječku Konektor pro náhlavní soupravu Kolečko Jog Dial Infračervený port Tlačítko Zapnout/Vypnout Seznámení s telefonem P910i 11

12 Karta SIM Kartu SIM (Subscriber Identity Module) obdržíte po registraci objednaných služeb u provozovatele sítě. Karta SIM obsahuje počítačový čip, který kromě jiných informací uchovává údaje o vašem telefonním čísle, objednaných službách a údaje z telefonního seznamu. Od provozovatele sítě obdržíte společně s kartou SIM kód PIN (Personal Identity Number), který bude nutné zadat po zapnutí telefonu P910i. Otevřete kryt baterie jemně zatlačte na horní část krytu a potom ho posuvem směrem dolů sejměte z telefonu. Vložte kartu SIM podle obrázku. Některé objednávky jsou omezeny pouze na hovory z předem definovaných telefonních čísel označovaných jako telefonní seznam pevné volby (FDN). Chcete-li se vyhnout potížím při cestování do zahraničí, měla by být tato čísla definována jako telefonní čísla v mezinárodním formátu začínající znakem +, např Pokud chcete naopak urychlit volání doma, můžete přidat tato čísla také ve formátu dané země, např Další informace najdete v části Kopírování kontaktů na kartu SIM a z ní na straně 111. Baterie Před prvním použitím telefonu P910i je nutné dodanou baterii nabíjet alespoň 4 hodiny. K nabíjení použijte dodanou nabíječku. Viz část Nabíjení baterie na straně 13. Vkládání a vyjímání Vložení baterie 1. Ujistěte se, že je kryt telefonu uzavřen. 2. Posuvem směrem dolů sejměte kryt baterie. 3. Umístěte baterii do přihrádky a zasuňte kryt. Vyjmutí baterie 1. Ujistěte se, že je telefon P910i vypnutý. Poznámka Před vyjmutím baterie je velmi důležité telefon P910i vždy vypnout. Pokud tak neučiníte, může dojít ke ztrátě informací. 2. Posuvem směrem dolů sejměte kryt baterie. 3. Nehtem opatrně vysuňte levý spodní okraj baterie směrem ven. 4. Vyjměte baterii. 12 Seznámení s telefonem P910i

13 Nabíjení baterie Jestliže je třeba baterii nabít, ozve se pípnutí. Začne blikat červený indikátor (v horní části telefonu P910i) a na obrazovce se zobrazí zpráva oznamující nízký stav baterie. Baterii můžete začít nabíjet kdykoli. Nabíjení nemá na výkon telefonu P910i vliv. Budete-li však telefon P910i používat v průběhu nabíjení, doba nabíjení se prodlouží. Nabití baterie Telefon P910i můžete nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu. 1. Ujistěte se, že je baterie vložena do telefonu P910i a že je kryt baterie zasunutý. 2. Nabíječku připojte k telefonu P910i ve spodní části telefonu vedle symbolu blesku. Symbol blesku na konektoru nabíječky musí směřovat vzhůru. 3. Připojte nabíječku k hlavnímu přívodu elektrické energie. Průběh nabíjení je znázorněn souvislým pulsováním ikony baterie na obrazovce a svítící červenou (nebo zelenou, pokud je telefon P910i zapnutý) kontrolkou v horní části telefonu P910i. Viz také část Použití a údržba baterie na straně Vyčkejte přibližně 4 hodiny nebo dokud nebude měřič baterie na obrazovce zaplněný a kontrolka v horní části telefonu P910i nebude svítit zeleně. 5. Nakloněním zástrčky konektoru vzhůru nabíječku odpojte. Tip K nabíjení můžete také použít další nabíječky baterií dodávané s jinými mobilními telefony Sony Ericsson, které obsahují stejný typ konektoru, např. T300 nebo P900. Poznámka Pokud je baterie zcela vybitá nebo je nová, zobrazí se ikona baterie na obrazovce do 30 minut. Péče o telefon Telefon P910i je velmi důmyslné elektronické zařízení. Chcete-li jej maximálně využívat, dodržujte následující rady: Pokud telefon P910i nepoužíváte, uchovávejte jej v ochranném obalu. Při čištění obrazovky používejte obvyklé čisticí prostředky na skleněné obrazovky, nanášené na tkaninu. Pro práci s obrazovkou používejte pouze dodanou tužku. Seznámení s telefonem P910i 13

14 První zapnutí Než začnete používat telefon P910i, přečtěte si část Směrnice pro bezpečné a efektivní používání na straně 187. První zapnutí telefonu P910i 1. Stisknutím tlačítka Zapnout/Vypnout telefon P910i zapněte. Kryt telefonu přitom nechte zavřený. Otevře se dialogové okno pro výběr jazyka. 2. Ze seznamu vyberte jeden z jazyků. Další informace o výběru jazyka najdete v části Výběr jazyka na straně Otevřete kryt telefonu. Znovu stiskněte tlačítko Zapnout/ Vypnout. Spustí se Průvodce nastavením, který vás provede základním nastavením. 4. Otevře se menu Nabídka Napájení. Vyberte položku Zapnout telefon. 5. Po zobrazení dialogového okna zadejte kód PIN a stiskněte klávesu. Stisknutím klávesy číslici smažete. Zapnutí a vypnutí telefonu P910i Ve výchozím nastavení budete v nabídce Napájení vyzváni, abyste při každém stisknutí tlačítka Zapnout/Vypnout zvolili normální provoz nebo režim Flight mode. Toto nastavení můžete vypnout. Viz část Použití nabídky Napájení na straně 52. V režimu Flight mode jsou funkce telefonu a technologie Bluetooth vypnuté, můžete však používat ostatní funkce. Telefon P910i nastavte do režimu Flight mode, pokud není v daném prostředí používání mobilních telefonů povoleno. Můžete ho nastavit také v případě, že chcete používat jiné funkce, ale nechcete přijímat příchozí hovory. Import položek z telefonního seznamu Pravděpodobně budete chtít do telefonu P910i naimportovat kontaktní informace z jiného mobilního telefonu. Můžete tak učinit několika způsoby: Přeneste položky telefonního seznamu z jiného telefonu pomocí infračerveného portu nebo bezdrátové technologie Bluetooth a uložte skupinu do aplikace Kontakty. Viz část Vytváření a úprava kontaktů na straně 108. Synchronizujte kartu SIM a interní paměť v jiném telefonu pomocí jedné z počítačových aplikací PIM (Personal Information Management, například Kalendář nebo Kontakty) podporovaných telefonem P910i. Tyto informace pak můžete synchronizovat s aplikací Kontakty. Poznámka Provedete-li synchronizaci aplikace Kontakty pomocí počítačové aplikace PIM, nebudou informace na kartě SIM synchronizovány. Je možné, že získáte dvě verze stejného kontaktu. Viz část Synchronizace a zálohování na straně 143. Položky telefonního seznamu uložené na kartě SIM jsou přístupné pomocí aplikace Kontakty. Výběrem položky SIM v nabídce složek napravo na řádku nabídky 14 Seznámení s telefonem P910i

15 zobrazíte seznam položek telefonního seznamu na kartě SIM. Tyto položky můžete importovat do aplikace Kontakty. Viz část Kopírování kontaktů na kartu SIM a z ní na straně 111. Režim pro zavřený kryt telefonu Stisknutím kolečka Jog Dial zobrazíte ikony zástupců. A B C D E Zástupce aplikace Zprávy Zástupce aplikace Kontakty Zástupce aplikace Seznam volání Zástupce aplikace Kalendář Zobrazí všechny aplikace, které jsou k dispozici v režimu pro zavřený kryt telefonu C B A Sony Ericsson 11:20am 21/06/2004 Seznam volání Aplikace CommuniCorder Přehrávač hudby Zprávy Kontakty Kalendář Úkoly Zápisník 8 Záznam zvuku 9 Připojení D E Aplikace 1 CommuniCorder 2 Přehrávač hudby 3 Zprávy 4 Kontakty 5 Kalendář 6 Úkoly 7 Zápisník 8 Záznam zvuku Pokud je kryt telefonu zavřený, můžete telefon P910i používat jako standardní mobilní telefon, který umožňuje vytáčení pomocí klávesnice a navigaci pomocí kolečka Jog Dial. Další informace najdete v části Kolečko Jog Dial na straně 20 a Funkce klávesnice na straně 21. Chcete-li pokračovat v práci, můžete kryt telefonu kdykoli otevřít. Při otevřeném krytu telefonu budete mít k dispozici mnohem více funkcí. Pohotovostní zobrazení Pohotovostní zobrazení obsahuje zástupce nejčastěji používaných aplikací. Zástupce používané v pohotovostním režimu si můžete vybrat. Viz část Vlastní nastavení telefonu P910i na straně 147. Seznámení s telefonem P910i 15

16 Výběr a spuštění aplikací Otáčením kolečka Jog Dial vyberte aplikaci. Stisknutím kolečka Jog Dial dovnitř nebo stisknutím tlačítka aplikaci spusťte. Tip Pokud je vybráno zobrazení i výběrem jejího čísla., můžete aplikaci spustit Ukončení aplikací Jestliže se vrátíte do pohotovostního zobrazení nebo přepnete do jiné aplikace, bude aktuální aplikace automaticky ukončena a data se uloží. Chcete-li se vrátit do pohotovostního režimu, stiskněte a podržte tlačítko nebo stiskněte kolečko Jog Dial dozadu. rozpoznávání ručního psaní, která umožňuje psát tužkou na obrazovku. A B C D E F Zástupce aplikace Zprávy Zástupce aplikace Kontakty Zástupce aplikace Telefon Zástupce aplikace Kalendář Zástupce aplikace Internet Zobrazí se všechny aplikace, které jsou k dispozici v režimu pro otevřený kryt telefonu Nabídka Možnosti Stisknutím tlačítka nebo kolečka Jog Dial dopředu otevřete nabídku možností pohotovostního režimu a získáte přístup k zámku klávesnice, stavu baterie, přijatým voláním a dalším položkám. Režim pro otevřený kryt telefonu Otevřením krytu telefonu odkryjete prostornou dotykovou obrazovku. Procházení a zadávání dat se provádí ťuknutím tužkou na obrazovku. Telefon obsahuje také funkci 16 Seznámení s telefonem P910i

17 PDF B A C Aplikace Upravit Vše CommuniCorder Obrázky Video Přehrávač hudby Internet Zprávy Kontakty Telefon Kalendář Úkoly Zápisník Ovládací panel Kalkulačka D E F CommuniCorder Obrázky Video Přehrávač hudby Internet Zprávy Kontakty Telefon Kalendář Úkoly Zápisník Ovládací panel Kalkulačka Quicksheet Quickword Pdf+ Záznam zvuku Správce souborů Správce ukládání Vzdálená synchronizace Demo Výpis dat GPRS Šachy Solitaire i Služby online Čas Kolečko Jog Dial obsahuje další funkce pro navigaci a výběr. Zavřením krytu telefonu ukončíte činnost a uložíte data. Multimédia, telefonní hovory a datové relace však budou pokračovat. Otevřením krytu telefonu odkryjete prostornou dotykovou obrazovku. Procházení a zadávání dat se provádí ťuknutím tužkou na obrazovku. Telefon obsahuje také funkci rozpoznávání ručního psaní, která umožňuje psát tužkou na obrazovku. Kolečko Jog Dial obsahuje další funkce pro navigaci a výběr. Zavřením krytu telefonu ukončíte činnost a uložíte data. Multimédia, telefonní hovory a datové relace však budou pokračovat. A B C D E F Zástupce aplikace Zprávy Zástupce aplikace Kontakty Zástupce aplikace Telefon Zástupce aplikace Kalendář Zástupce aplikace Internet Zobrazí se všechny aplikace, které jsou k dispozici v režimu pro otevřený kryt telefonu Zástupce A až E můžete změnit. Viz část Změna zástupců aplikací na straně 147. Navigace Pokud je kryt telefonu otevřený, přesunou se ikony zástupců aplikací zobrazené v režimu pro zavřený kryt telefonu do horního řádku na obrazovce při otevřeném krytu telefonu. Seznámení s telefonem P910i 17

18 Navigaci lze provádět tužkou, a to ťuknutím na vybrané položky, nebo pomocí kolečka Jog Dial, viz část Kolečko Jog Dial na straně 20. Kryt telefonu sejmutý Kryt telefonu můžete také sejmout a získat tak snazší přístup k aplikacím organizéru. Pokud je kryt telefonu sejmutý, pracuje telefon P910i jako při otevřeném krytu telefonu. Poznámka Před sejmutím krytu telefonu telefon P910i vypněte, zabráníte tak poškození telefonu. Postup sejmutí a připojení krytu telefonu najdete v samostatných pokynech. Poznámka Společnost Sony Ericsson nepřebírá žádnou odpovědnost za ztrátu dílů nebo poškození zařízení způsobené rozebráním nebo modifikacemi výrobku. Virtuální kryt telefonu Pokud je kryt telefonu sejmutý, můžete používat virtuální kryt telefonu. Ťukněte na zaškrtávací políčko Povolit virtuální kryt telefonu v nastavení Ovládací panel > Jiné > Nastavení otevírání telefonu. Zaškrtnutím políčka nastavení aktivujete. Pokud je virtuální kryt telefonu aktivován, zobrazí se při otevření krytu telefonu na stavovém řádku ikona. Výběrem položky virtuální kryt telefonu zavřete. Pokud je virtuální kryt telefonu zavřený, zobrazí se klávesy klávesnice virtuálního krytu telefonu. Výběrem položky virtuální kryt telefonu otevřete. Oblasti obrazovky Je-li kryt telefonu zavřený, můžete použít klávesnici na obrazovce a kolečko Jog Dial. Jestliže je kryt telefonu otevřený, bude obrazovka reagovat na dotek. Obrazovka se dělí do několika částí, které jsou vidět na obrázku a v tabulce níže. A B C D E Internet Chat EditUpravit Položka A Pole pro zástupce aplikací Sony Ericsson E F C B 11:03 John Smith (h) Konec volání Popis Zobrazuje šest ikon pro rychlý a snadný přístup k nejběžnějším aplikacím. Pro tyto položky můžete vytvořit vlastní nastavení. 18 Seznámení s telefonem P910i

19 B Řádek nabídky C Oblast aplikace D Tlačítková lišta E Stavový řádek F Záhlaví Obvykle obsahuje dvě nabídky nalevo a nabídku složek napravo. Dvě nabídky umístěné nalevo obsahují následující položky: První je nabídka aplikace, jejíž název se vždy shoduje s názvem aplikace. Obsahuje systémové služby využívané většinou aplikací, například Najít, Odeslat jako a Odstranit. Druhá nabídka úprav obsahuje položky pro úpravy, například Vyjmout, Kopírovat, Vložit, Lupa, Předvolby a Nápověda. V režimu pro zavřený kryt telefonu se v řádku nabídky často zobrazuje funkce tlačítka. Aplikace využívají tuto centrální část obrazovky pro zobrazení základních informací. Mnoho aplikací je založeno na dvou standardních rozloženích zobrazení. Jedná se o zobrazení seznamu a podrobné zobrazení. Zobrazení aplikace obsahuje tlačítkovou lištu s užitečnými ovládacími prvky a zkratkami. Tlačítková lišta není vyžadována ve všech zobrazeních aplikace. Zobrazuje informace o stavu zařízení, například o síle signálu, baterii a zařízení, nastavení zvuků a času, klávesnici na obrazovce i dočasné kontrolky, například pro zmeškaná volání a nepřečtené zprávy. Zobrazuje název aktivní aplikace. Seznámení s telefonem P910i 19

20 Kolečko Jog Dial Akce Otočení kolečka Jog Dial (nahoru) Otočení kolečka Jog Dial (dolů) Stisknutí kolečka Jog Dial (dovnitř) Stisknutí kolečka Jog Dial (zpět) Stisknutí kolečka Jog Dial (dopředu) Funkce Posun položek v seznamu nahoru nebo doleva, zvýšení hlasitosti během volání, přesun stránky zpět při přehrávání multimediální zprávy. Posun položek v seznamu dolů nebo doprava, snížení hlasitosti během volání, přesun stránky dopředu při přehrávání multimediální zprávy. Výběr zvýrazněných položek, vytočení vybraných telefonních čísel. Obecně stejná akce jako u tlačítka v režimu pro zavřený kryt telefonu. Přechod zpět na předchozí obrazovku, zrušení zobrazení dialogových oken a odeslání obsazovacího signálu při přijetí volání. Volání se neukončí. Vždy shodná akce s tlačítkem v režimu pro zavřený kryt telefonu a tlačítkem v režimu pro otevřený kryt telefonu. Zavřený kryt telefonu: zobrazení nabídky Možnosti. Stisknutím a podržením přejdete do seznamu aplikací. Otevřený kryt telefonu: přepíná mezi nabídkami Aplikace, Upravit a Kategorie. Stisknutím a podržením přejdete do spouštěče aplikací. Nahoru Dolů Dovnitř Zpět Dopředu 20 Seznámení s telefonem P910i

21 Funkce klávesnice Klávesa Funkce OK Použití vybrané funkce označené na obrazovce nad klávesou. ZPĚT Návrat do předchozí nabídky. Odmítnutí příchozího volání. Stisknutím a podržením se vrátíte do pohotovostního režimu. VYMAZAT Postupné odstranění zadaných znaků nebo číslic z obrazovky. Stisknutím a podržením smažete celý řádek zadaných znaků nebo číslic. Odstranění položky z aplikací Kontakty, Kalendář, Úkoly, Záznam zvuku a Zprávy. Stisknutím a podržením odpojíte mikrofon (funkce ztlumení) v průběhu volání. Ztišení vyzvánění během příchozího volání. Pozastavení nebo přehrání melodie, pokud je spuštěn přehrávač hudby. Pokud je telefon P910i v pohotovostním zobrazení, stisknutím a podržením zapnete tichý režim. MOŽNOSTI Otevření nabídky obsahující různé možnosti pro různé aplikace. Stisknutím a podržením otevřete nabídku Aplikace. Klávesa Funkce HVĚZDIČKA Zadání znaku *. Stisknutím a podržením zadáte znak p (pauza). Stisknutím přepnete mezi různými režimy vstupu (Abc, 123 atd.). Tato funkce je užitečná při psaní zpráv SMS nebo obdobného textu. Stisknutím a podržením přepnete mezi vkládáním textu T9 a Multitap. KŘÍŽEK Zadání znaku #. Stisknutím a podržením zobrazíte seznam zvláštních znaků. Ukončení zadávání kódu PIN a bezpečnostních kódů. Načtení čísla z telefonního seznamu na kartě SIM. Zadejte číslo pozice v paměti a potom stiskněte tlačítko. - KLÁVESY S ČÍSLY Zadávání číslic 0 až 9. Zadá přiřazené znaky nebo provede přiřazené funkce. Viz část Klávesové zkratky na straně 44. Stisknutím a podržením kláves s číslicemi 1 až 9 otevřete aplikaci Kontakty. Seznámení s telefonem P910i 21

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Uživatelská příručka

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Uživatelská příručka P910i Uživatelská příručka Písmena Malá písmena se zadávají pod šipkou a velká na stejné úrovni se šipkou. a b c d e f g h i j k l m 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 n o p q r s t u v w x 1 2 y z 2 Poznámka Každý tah

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

EVOLVEO StrongPhone Accu

EVOLVEO StrongPhone Accu Manuál k telefonu 1. Popis telefonu 2. Před zapnutím telefonu Vložte SIM kartu jako na obrázku - uživatelská příručka Stránka 1 z 5 Verze 1.1 3. Připojte USB kabel (připojený k nabíječce nebo k PC) a před

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Obsah Obsah Úvodní informace................ 5 Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru Seznámení s telefonem............ 9 Přehled telefonu, používání systému menu, tlačítka a procházení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 34 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 60 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 32 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Obsah Obsah Začínáme....................... 5 Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru. Seznámení s telefonem........... 10 Přehled telefonu, používání systému menu, zadávání znaků, služba

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 35 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 28 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Obsah. Technické údaje... 101 Rejstřík... 102. M600i Obsah 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

Obsah. Technické údaje... 101 Rejstřík... 102. M600i Obsah 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. Obsah Vítejte... 4 Seznámení s telefonem... 5 Telefon... 22 Zprávy... 27 Kontakty... 32 Kalendář... 35 Web... 38 Kanály RSS... 42 Přehrávač médií... 43 PlayNow... 48 Galerie obrázků a Editor obrázků..

Více

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815)

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Obsah Sony Ericsson K660i Začínáme... 5 Sestavení... 5 Zapnutí telefonu... 6 Nápověda v telefonu... 7 Nabíjení baterie... 7 Přehled telefonu... 8 Přehled nabídek... 10 Procházení nabídek... 12 Správce

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Obsah. Sony Ericsson W710i. Aplikace Fitness... 64. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Připojení... 71. Telefonování... 21. Další funkce...

Obsah. Sony Ericsson W710i. Aplikace Fitness... 64. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Připojení... 71. Telefonování... 21. Další funkce... Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání písmen, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

Obsah. Sony Ericsson W810i. Začínáme... 4. Připojení... 63. Seznámení s telefonem... 10. Další funkce... 73. Telefonování... 21

Obsah. Sony Ericsson W810i. Začínáme... 4. Připojení... 63. Seznámení s telefonem... 10. Další funkce... 73. Telefonování... 21 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, menu po spuštění, hovory. Seznámení s telefonem... 10 Přehled telefonu, používání systému menu, ikony, zadávání znaků, menu činností, správce

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 28 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 23 Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení 1 6. 7. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky SMS

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Obsah Seznámení s telefonem...................... 6 Telefonování............................. 20 Zprávy.................................. 32 Práce s obrázky........................... 41 Zábava..................................

Více

Uživatelská příručka. Stereofonní mikrofon STM10

Uživatelská příručka. Stereofonní mikrofon STM10 Uživatelská příručka Stereofonní mikrofon STM10 Obsah Základní postupy...3 Přehled funkcí...3 Přehled hardwaru...3 Sestavení...4 Použití mikrofonu...5 Záznam zvuku...5 Záznam zvuku pro videa...8 Právní

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Sony Ericsson K790i. Obsah. Připojení... 68. Začínáme... 5. Seznámení s telefonem... 10. Další funkce... 81. Telefonování... 22

Sony Ericsson K790i. Obsah. Připojení... 68. Začínáme... 5. Seznámení s telefonem... 10. Další funkce... 81. Telefonování... 22 Obsah Začínáme... 5 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory Seznámení s telefonem... 10 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, pamět ová karta

Více

BlindShell uživatelský manuál

BlindShell uživatelský manuál Datum: 1.6.2015 BlindShell uživatelský manuál BlindShell je chytrý telefon pro nevidomé a zrakově postižené uživatele. Ovládá se jednoduchými dotykovými gesty. Hlasová zpětná vazba používá výstup s převodem

Více

Sony Ericsson T630. Obsah. Seznámení s telefonem 4 Funkce tlačítek, rychlá volba funkcí, zadávání písmen a znaků.

Sony Ericsson T630. Obsah. Seznámení s telefonem 4 Funkce tlačítek, rychlá volba funkcí, zadávání písmen a znaků. Obsah Sony Ericsson T630 Seznámení s telefonem 4 Funkce tlačítek, rychlá volba funkcí, zadávání písmen a znaků. Osobní nastavení telefonu 17 Stažení nastavení nebo výběr nastavení na telefonu. Telefonování

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více

Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson Z550. Kromě předinstalovaného multimediálního obsahu telefonu Z550 můžete

Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson Z550. Kromě předinstalovaného multimediálního obsahu telefonu Z550 můžete Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson Z550. Kromě předinstalovaného multimediálního obsahu telefonu Z550 můžete využít další možnosti, které vás čekají na webu www.sonyericsson.com/fun. Pokud

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Obsah Obsah Úvodní informace................ 5 Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru Seznámení s telefonem........... 10 Přehled telefonu, používání nabídek, zadávání písmen, rychlá

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S G1342 Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Uživatelská příručka K330

Uživatelská příručka K330 Uživatelská příručka K330 Děkujeme vám, že jste si zakoupili telefon Sony Ericsson K330. Další obsah pro telefon naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/fun. Chcete-li získat bezplatný úložný

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. W200 Obsah Seznámení s telefonem..................... 7 Telefonování............................. 22 Zprávy.................................. 32 Práce s obrázky........................... 39 Zábava..................................

Více

Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 5. 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím si prosím přečtěte pozorně tento návod k obsluze.

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Smart Watch Garett GV-08 návod

Smart Watch Garett GV-08 návod Smart Watch Garett GV-08 návod 1 1. Bezpečnost 1.1 Informace obsažené v této příručce mohou být změněny nebo aktualizovány bez oznámení 1.2 Nabíjejte hodinky po dobu nejméně 2 hodiny před použitím 1.3

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 35 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - fotka Upravení kontaktu - změna

Více

SGH-X461 Uživatelská příručka

SGH-X461 Uživatelská příručka SGH-X461 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Vždy řiďte bezpečně Nepoužívejte mobilní telefon během řízení

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Nastavení telefonu HTC One S

Nastavení telefonu HTC One S Nastavení telefonu HTC One S Telefon HTC One S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Telefon Sony Ericsson T300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi 1 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation.

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Nastavení telefonu LG G2 D802

Nastavení telefonu LG G2 D802 Nastavení telefonu LG G2 D802 Telefon LG G2 D802, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více