VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD KVĚTEN 2014 ZDARMA 5/2014 MÁJOVÝ PODVEČER. foto: Markéta Švehlíková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD KVĚTEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 5/2014 MÁJOVÝ PODVEČER. foto: Markéta Švehlíková"

Transkript

1 VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD KVĚTEN 2014 ZDARMA 5/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ MÁJOVÝ PODVEČER foto: Markéta Švehlíková

2 KULTURNÍ FOTOGALERIE Chalani z Košic skupina NO NAME dokázali vytvořit neopakovatelnou atmosféru. Více str. 13. Foto: Markéta Švehlíková Do knihovny zavítala oblíbená spisovatelka Klára Janečková. Více str. 14. Foto: Markéta Švehlíková Rozhovor s hercem a čerstvým nositelem Thálie Josefem Somrem najdete na straně 13. Foto: Markéta Švehlíková Divadlo Brod v premiéře uvedlo hru Jiřího Voskovce a Jana Wericha CAESAR i s živým orchestrem na jevišti. Více str. 14. Foto: Markéta Švehlíková Dvoudenní Velikonoční jarmark v kině Máj oživilo společné zpívání. V neděli návštěvníky potěšila Vlasta Grycová s muzikou Aničky Přikrylové. Více str. 15. Foto: Markéta Švehlíková V nefalšovanou hmyzí říši se na měsíc proměnila Galerie Základní umělecké školy na Mariánském náměstí. Více str. 15. Foto: Markéta Švehlíková Nejmenší diváky potěšilo Divadlo Brod novou pohádkou. Děti si spolu s herci uvařily Sekyrkovou polévku. Více str. 15. Foto: Markéta Švehlíková 2 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 5/2014

3 FOTOGALERIE 69. výročí osvobození našeho města se poprvé konalo v dopoledních hodinách (za přítomnosti školních dětí). Představitelé města nejprve položili kytici u pomníku v Havřicích a poté společně s válečnými veterány, mezi nimiž nechyběl jeden z posledních 9 žijících členů slavné anglické letky Alois Dubec (vpravo), uctili památku padlých u pamětní desky na radnici i u obou památníků u parku. Pietní akt zakončily slavnostní salvy. Více na webu města. Foto: Markéta Švehlíková Novým partnerským městem Uherského Brodu se stalo město Ourém v Portugalsku, které leží poblíž světoznámého poutního místa Fátima. Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci v Ourému podepsali starostové obou partnerských měst Patrik Kunčar a Paulo Fonseca. Více str. 7. Foto: Leona Gabrielová Na letošní přehlídce pódiových skladeb Mládí v tanci a pohybu se v pěti kategoriích představilo 17 týmů. Byly mezi nimi i děti z MŠ Sv. Čecha (ve výřezu), ve II. kategorii soutěžil 1. AC se skladbou Bláznivý den. Foto: Markéta Švehlíková Cyklostezka do Šumic už je úplná. Začátkem dubna byl slavnostně otevřen úsek z Újezdce, díky němuž už cyklisté nemusí jezdit po frekventované silnici. Akce přilákala obrovské množství cyklistů. Více str. 7. Foto: Markéta Švehlíková Každoroční velikonoční dílny se uskutečnily na ZŠ Mariánské náměstí. Jako vždy byl velký zájem o velikonoční vajíčka, oblíbenou hlavu trávového pankáče a keramiku. Všechny děti i dospělí si páteční odpoledne užili a domů si odnášeli vlastnoručně vyrobený pozdrav jara. Foto: Elen Sladká Děti z MŠ Svatopluka Čecha se svými rodiči, babičkami a tetami prožili začátkem dubna na zahradě školky krásné tvořivé odpoledne. Vyráběly se nejrůznější jarní a velikonoční dekorace. Školka tímto děkuje maminkám: p. Bábíčkové, Cibulkové, Grajové, Novákové a Soukeníkové, které se aktivně zapojily a tvorbu obohatily svými nápady. Foto: archiv MŠ 5/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 3

4 POZVÁNKY VÍKEND PRO RODINU Ekocentrum CHRPA a okolí sídliště Máj akce a soutěže pro celou rodinu Pátek Čarodějnická stezka Sobota 9 11 Fair Trade snídaně hrnek ke snídani - výtvarná dílna závod kočárků skákací hrad výstava RC modelů letadel ukázka letu a ovládání letadla soutěž na odrážedlech štafetový závod malování na chodníku vystoupení tanečních kroužků UjeTe Divadlo - pohádka pro děti výuka tanců, aerobicu, zumby taneční parket pro děti výstava zvířat Ekocentra CHRPA odpolední cvičební maraton VÍKEND PRO RODINU byl finančně podpořen městem Uherský Brod. Podrobnější informace na Michaela Kadlecova DÙM DÌTÍ A MLÁDEŽE UHERSKÝ BROD okres Uherské Hradištì Pøemysla Otakara II. 38, Uherský Brod tel./fax: KVÌTEN 2014 TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE Mezinárodní výtvarná a literární soutìž pro dìti MŠ, ZŠ vás zve na 8. ètvrtek 9. pátek sobota 10. ètvrtek 15. sobota Knihovna Františka Kožíka Uherský Brod Pracovištì DDM: EKOCENTRUM CHRPA, Námìstí 1.Máje 2057 Uherský Brod tel.: sobota 24. pátek 30. a ZUŠ, uzávìrka Vernisáž v 16h. Foyer DK. Info: R. Benešová DETEKTIVNÍ SOUTÌŽ Staò se detektivem a rozlušti další záhadu v tomto roce. Pøíbìh naleznete na DDM. Info: KOÈKOVÁNÍ Výtvarná soutìž pro dìti i dospìlé. Namaluj, nakresli, vymodeluj, vyfo koèku...výstava prací v prostorách DDM. Výsledky soutìžì na info: R. Benešová DEN S AIRSOFT ODDÍLEM Louka za muzeem od 9.30h. Minové pole, støelba z laserovek, z airsoftových zbraní, ze vzduchovek na terèe, ukázky výcviku èlenù Airsoft oddílu pøi DDM. Info: J. Smítal ÈARODÌJNICKÁ STEZKA Plná tajemných èárù a kouzel, start u Ekocentra Chrpa v 15.30h., opékání špekáèkù u rybáøské chaty u rybníka. Info: M. Jílková VÍKEND PRO RODINU 9-11h. FAIR TRADE snídanì, výtvarná dílna, závod koèárkù, skákací hrad, soutìž na odrážedlech, výstava RC modelù letadla h. štafetový závod, malování na chodníku, tance, pohádka pro dìti h. cvièební maraton. Info: M. Kadlecová KLUB PANSOFIATéma: budování vztahù, ateliér DDM od 17h. Vede Bc. Hana Stachová. Pøihlášky na nebo L. Skoèovská ÈAJPÁRTY S HOSTEM P. Kováèem. Èajovna DDM 18h. Ochutnávka spec. èajù, zdraví páteøe, možnost diagnostiky páteøe. Poplatek: 120Kè, info a pøihlášky: L. Skoèovská OSYPAnÉ BØEHY A VÁTÉ PÍSKY MORAVSKÉ SAHARY Výlet do okolí Bzence pro dìti i dospìlé, sraz v 8.50h. na vlakovém nádraží v Uh. Brodì, návrat v 18.35h. S sebou batoh, pláštìnka, svaèina, pití. Pøihlášky do 16.5., platby: 85Kè/dìti, 160Kè/dospìlí. Info: M. Kadlecová SMAJLÍKOV Výlet (14-18h.) do Smajlíkova v Uherském Hradišti. Zábavný areál s trojskluzavkou, tobogánem a vzduchovým dìlem. Pøihlášky a platby 215Kè do V recepci DDM, Info: M. Jílková ÈAJPÁRTY Pro všechny, co mají rádi èaj a bubnování, základy meditace. Od 18h., vstup: 50Kè, info: L. Skoèovská PØIPRAVUJEME NA ÈERVEN nedìle 1. POHÁDKOVÝ LES Tajemné putování pro malé i vìtší dìti v parku u muzea pátek 6. -nedìle -8. sobota nedìle J.A.Komenského od 14h. Vstup: 40Kè, bohatý program, obèerstvení, info: P. Bzirská JESKYNÌ V BLANSKU Výlet do Moravského krasu pro dìti i dospìlé. Se speleologem se podíváme i do jeskyní pro veøejnost uzavøených. Pøihlášky a platby do V recepci DDM. Info: Kadlecová 21. DORNOVA METODA Výuka s MgA. Zuzkou Proudovou-Lehrman. Pøihlášky pøedem, 22. info: L.Skoèovská Ku příležitosti 105. výročí narození Františka Kožíka a 5. výročí přejmenování knihovny podle tohoto uherskobrodského rodáka pořádá Knihovna Františka Kožíka Uherský Brod součástí programu bude možnost nahlédnout do dobových listin ze sbírky pana Františka Bábíčka: originální výuční listy, účtenky, vizitky, faktury, medaile z hospodářské výstavy v Uherském Brodě,... úterý v 9.30 hodin oddělení pro dospělé čtenáře výstava fotografií ze života Františka Kožíka nabídka spisovatelových knih vstupné 20,- Kč 4 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 5/2014 po celý týden probíhá registrace nových čtenářů zdarma

5 Vážení spoluobčané, s velkou radostí vás vítám u čtení dalšího čísla Brodského zpravodaje. Hned v úvodu musím ještě jednou poděkovat pracovníkům Odboru školství, kultury a sportu, členům sportovní komise a majitelům či ředitelům významných uherskobrodských společností, bez jejichž práce a pomoci by se nikdy nepodařilo připravit slavnostní vyhlášení nejlepšího sportovce města v roce Kromě poděkování vzdávám ještě jednou holt, nejen letošním vítězům, ale všem, kdo aktivně sportují a kdo se kolem sportu v našem městě nejrůznějším způsobem točí, protože to opravdu nemají jednoduché a přitom si vedou skvěle. Celkově mám pocit, že spolková činnost v našem městě značně ožívá. Když v tuto chvíli pominu naše kulturní spolky, jejichž mimořádně bohatou činnost všichni moc dobře známe, je všude vidět jen samá aktivita a činnost. Určitě vnímáte, že hodně aktivní Kamarádi si vlastními silami pro svoji činnost neustále vylepšují prostory v Havřicích, v míře aktivity za nimi v ničem nezaostává ani Mozaika. Berušky zase chystají novou hernu pro děti v ulici U Plovárny, Uherskobrodští patrioti neúnavně připravují jednu akci za druhou, aby naše město více zviditelnilin a skutečně se jim to daří. Chovatelé a kynologové prezentují svoji činnost, která je mimořádně oblíbená u veřejnosti, na řadě městských akcí. To stejné platí i o Luise, jejichž ptačí budku jsem letos na jaře opět nestihl vyvěsit, ale příští rok to určitě napravím a vyvěsím dvě. Akce ve městě se téměř neobejdou bez některého ze sdružení dobrovolných hasičů, která mimo jiné hrají rok od roku větší roli i v rámci ochrany zdraví a majetku obyvatel. Skvělé akce mysliveckých sdružení netřeba příliš forsírovat, nakonec Srpnová noc v Újezdci se pomalounku blíží a dětský den v Havřicích si určitě nikdo také nenechá ujít. Tenebrae Fascarum, o kterém ještě před pár lety téměř nikdo nevěděl, se už nemohlo na liknavost města dívat a rozhodlo se samo obnovit Dny Komenského. Akce má rok od roku stále větší ohlas i dosah. Tak jen vydržte, budeme vám pomáhat. Předpokládám, že bych propadl katu, pokud bych zapomněl na šermíře, se kterými chystá město velkou taškařici na příští rok, snad bude příznivé počasí a střelný prach nenavlhne. A kvizová otázka na závěr tohoto mohutného odstavce: kolik let je našemu středisku Prvních moravských junáků? Příští rok by se to mělo pořádně oslavit. Nedávno jsme společně zahájili cyklosezonu otevřením nového propoje mezi Újezdcem a Šumicemi. Je to pár metrů, ale jejich příprava byla v komplikovaném území hodně složitá, majetkově i technicky. Po mnoha letech se však díky podpoře Státního fondu dopravní infrastruktury dobrá věc podařila, bohužel po několika smrtelných nehodách cyklistů i chodců na silnici do Luhačovic a do Šumic. Věřme, že tímto je tato smutná kapitola uzavřena. V květnu ještě položíme nový povrch na Starou těšovskou a vyloučíme odtamtud provoz motorových vozidel. Mohlo by tak vzniknout atraktivní a frekventované pěší a cyklistické korzo mezi sídlištěm Pod Vinohrady a Těšovem. Co mne však velmi trápí, je nedokončená cyklostezka do Luhačovic. Kolegové z Luhačovic intenzívně pracují na nalezení náhradní trasy na katastru Polichna, která by se vyhnula bohužel neřešitelným majetkovým problémům. Držím jim palce a věřím, že se to v brzké době podaří. Další dvě cyklotrasy významné pro město jsou do Vlčnova a do Prakšic. Ty však nelze začít realizovat dříve, než po dokončení komplexních pozemkových úprav v katastru Uherský Brod a Havřice, které právě probíhají. Čím se však aktuálně intenzivně zabýváme, je cyklodoprava uvnitř města. Toto téma dlouhá léta nebylo příliš aktuální, protože vzhledem ke kopcovitosti terénu nebylo masovou záležitostí jezdit na kole do školy, do obchodu, za sportem či do kostela. V rámci Asociace cykloměst, které jsme zakládajícím členem, však pozorujeme obrovský boom elektrokol. A praxe u nás i v zahraničí ukazuje, že tato nová technologie zřejmě během několika let téměř smaže rozdíl mezi rovinatým a kopcovitým městem, co se možností využití cyklodopravy týká. A my na to chceme být trochu připraveni. Prvním počinem v tomto roce bude důkladné označení cyklotras, které přes město vedou, protože bloudí nejen přespolní, ale i mnozí místní, kteří třeba na kolo usednou jen občas a ne úplně snadno se jim daří najít, kde že ty naše cyklostezky vlastně začínají. Dalším krokem bude zařazení cyklistů do generelu dopravy města, čímž vznikne strategický dokument, na základě kterého bude možné cyklodopravu ve městě systematicky rozvíjet. Kdybyste měli nápad, kde a jakým způsobem zatraktivnit město pro cyklisty, napište mi, budu za vaše připomínky vděčný. A teď jeden odstavec pro řidiče. Zdá se, že už víme, jak vyřešit problémy na křižovatkách u železničního přejezdu (u Družby ). Prověřili jsme všechny možné (okružní křižovatky, přidání světelné signalizace) i nemožné (mimoúrovňové křížení) varianty a s pomocí počítačové simulace snad nalezli řešení, které by mělo kapacitu tohoto úzkého hrdla významně zvětšit. Simulace ukázala, že kromě závor, s nimiž toho mnoho neuděláme, je největší problém v tom, že obě T křižovatky před i za kolejemi jsou spojeny pouze pomocí dvoupruhové komunikace, řešením problému je tak rekonstrukce na čtyřpruhovou. Výrazně tak naroste kapacita křižovatky a zřejmě nebude v nejbližších deseti letech ani nutné instalovat drahou světelnou signalizaci. UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 20. KVĚTNA DALŠÍ ČÍSLO VYJDE 5. ČERVNA BRODSKÝ ZPRAVODAJ - vydává město Uherský Brod jako měsíčník Vychází první čtvrtek v měsíci. Adresa vydavatele: Masarykovo náměstí 100, Uherský Brod IČ: Registrační číslo MK ČR E Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne ÚVODNÍK Odpovědný redaktor: Elen Sladká Redaktor: Markéta Švehlíková Kontakt tel.: , Redakční rada: Ing. Petr Vrána - předseda, Markéta Gajdůšková, PhDr. Irena Krejsová, Mgr. Věra Lovecká, PhDr. Hana Všetečková, Radek Šustek, Aleš Řezníček, Mgr. Petr Gabriel Korektury: Mgr. Lenka Šišperová Redakce si vyhrazuje právo upravit publikované texty. Podepsané příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. Sazba, grafická úprava: Markéta Švehlíková, Osvit, tisk: EUROTISK Navrátil s.r.o., tel.: Pracujeme na tom, připravujeme investiční záměr, jednáme s majiteli okolních pozemků, uvidíme, snad se brzo pohneme dále. Vzpomněli jsme cyklisty a motoristy a teď vás určitě napadá: a co chodci? Rok od roku opravujeme stále větší objem chodníků a řekl bych také, že rok od roku zvyšujeme požadavky na kvalitu zhotoveného díla, což s sebou nese i více reklamací a některé chodníky se tak předělávají dvakrát i třikrát. To však město nestojí ani korunu a některé vady se opravdu projeví až po zimě případně po čase. Aktuálně opravovaný objem chodníků je asi maximum, které jsme schopni během stavební sezóny organizačně zvládnout. Pokud bude město v tomto tempu i nadále pokračovat, v horizontu 3 4 let bychom měli mít všechny chodníky ve městě zrekonstruovány do kvalitní zámkové dlažby. A teď k sídlišti Olšava. Jeho největší handicap je bezpochyby v tom, že u něj schází kvalitní přístup pro pěší a cyklisty. Chvíli jsme si pohrávali s myšlenkou, že by tuto úlohu mohla plnohodnotně zastat myší díra, ale po několika jednáních na Státním fondu dopravní infrastruktury nás nakonec přesvědčili, že nejrozumnější bude spojit sídliště Olšava lávkou pro pěší a cyklisty přes I/50 a řeku Olšavu. Aktuálně prověřujeme, zda je reálné majetkově vypořádat území a hledáme vhodnou variantu a vhodný dotační titul, bez jehož pomoci takový projekt realizovat nedokážeme. Když už jsme se tak nebezpečně přiblížili řece Olšavě, vzpomenu, jak město pokračuje na realizaci protipovodňových opatření. Aktuálně sledujeme dva směry, protože stále ještě není zřejmé, jak bude nastavena dotační politika státu. Dále jsme s projektem hrází, které by měly lemovat tok řeky od OD Tesco po Vlčnovský most. Součásti projektu musí být i masivní přečerpávací stanice, které celé řešení značně prodražují. Tento projekt máme dotažený do stavu dokumentace pro územní řízení a aktuálně dokončujeme jednání s vlastníky dotčených pozemků. Vzhledem k tomu, že je dost možné, že hrázové systémy nebudou státem v aktuálně připravované výzvě dotovány, začali jsme připravovat alternativní variantu suchého poldru nad městem. V těchto dnech se zpracovává objemová studie, která by měla ukázat, zda je takové řešení technicky reálné či nikoliv. Úplně na závěr bych se vám rád pochlubil, že máme nový přírůstek do rodiny elektronických služeb města. Je to aplikace Volby.UB, do které jednoduše zadáte vaše bydliště a na mapě se vám ukáže poloha vaší volební místnosti. je užitečná zejména teď, když měníme umístění dvou volebních místností. Aplikaci najdete na našem portálu e Město. Vážení spoluobčané, přeji vám hodně krásných jarních dnů, plných pohody, elánu a radosti. Jan Hrdý, místostarosta 5/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 5

6 ÚVODNÍK / ZPRAVODAJSTVÍ Představujeme odbory městského úřadu ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU Jedná se o specifické oddělení vzniklé ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, které je ve výkonu své činnosti podřízeno starostovi města, který dle zvláštních zákonů mu zadává úkoly. Oddělení sídlí v budově radnice na Masarykově nám. 100, v prvním poschodí. Interní auditorkou je Ing. Ludmila Kostelníková, která pracuje na městském úřadě od roku Ludmila Kostelníková má 59 let, je vdaná, má dvě děti. Mezi její záliby patří lyžování, plavání, turistika a neodmítne dobrou knížku. Bydlí v Prakšicích. CO ZAJIŠŤUJE VAŠE ODDĚLENÍ? Oddělení zajišťuje kontrolní činnost v samostatné působnosti obce i v přenesené působnosti výkonu státní správy na obec především v souladu se zákony č. 128/2000 Sb., o obcích, č. 500/2004 Sb., správní řád, č. 85/1990 Sb., o právu petičním, č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 255/2012 Sb., o státní kontrole a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. MŮŽETE NĚJAK KONKRÉTNĚJI OB- JASNIT NEBO CHARAKTERIZOVAT ROZSAH ČINNOSTI ODDĚLENÍ? Oddělení interního auditu plní úkoly především podle zákona o finanční kontrole. Vytváří systém finanční kontroly, kterým zajišťuje jak finanční kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky města Uherský Brod, tak i zabezpečuje tuto kontrolu formou veřejnoprávní kontroly ve smyslu tohoto zákona u 17 příspěvkových organizací města, u žadatelů o veřejnou finanční podporu a u příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu města. Podílí se na přípravě podkladů pro orgány města a pro zástupce města na jednání orgánů právnických osob, ve kterých má město svou účast. Taktéž zpracovává roční plán kontrol a provádí v souladu s tímto plánem finanční audity, audity systému a audity výkonu. Zabezpečuje ve smyslu zákona o finanční kontrole zpracování roční zprávy o výsledcích provedených finančních kontrol. Tedy konkrétněji: vykonává kontrolní činnost v celém rozsahu působnosti úřadu města Uherský Brod podle starostou schváleného plánu kontrol interního auditu a operativně uložených úkolů poskytuje metodickou a konzultační činnost na úseku kontroly, interního auditu, úseku stížností a písemných návrhů občanů, provádí další činnosti a následné veřejnosprávní kontroly dle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě veřejných finančních podpor poskytovaných z rozpočtu města subjektům mimo organizační strukturu úřadu a kontroly hospodaření u příspěvkových organizací zřízených městem, podílí se ve spolupráci s odbory městského úřadu na hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě, zajišťuje zpracování plánů interního auditu na základě výsledků veřejnosprávních a jiných kontrol uskutečněných k zajištění vnitřního kontrolního systému a předkládá ho ke schválení starostovi, pravidelně provádí ověřování rizikových okruhů činností města, přezkoumávání a vyhodnocování operací města a vnitřního kontrolního systému formou interního auditu, předkládá protokoly, zprávy a vyhodnocuje výsledky svých zjištění z provedených auditů s doporučením k přijetí opatření ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků starostovi, tajemníkovi a příslušnému vedoucímu útvaru, zajišťuje v součinnosti s odbory úřadu města zpracování a předkládání souhrnných výročních zpráv o výsledcích finančních kontrol za město Uherský Brod dle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě, provádí benchmarkingové vyhodnocování, což je moderní metoda řízení kvality založená na měření, porovnávání a analýze měřitelných dat a ukazatelů definovaných procesů. Je to vzájemné srovnávání, zvyšování výkonu, kvality a učení se jeden od druhého. V ČEM VIDÍTE PŘÍNOS ČINNOSTI VAŠEHO ODDĚLENÍ? Interní audit je nezávislá, objektivní, analytická, ujišťovací a konzultační činnost. Někdy cítím, že u zaměstnanců úřadu vzbuzuje neoprávněný strach a obavy. Interní audit není zřízen pro šikanování zaměstnanců, ale především je zaměřen na veřejnosprávní kontrolu účelného vynakládání prostředků, přidanou hodnotu a tudíž zlepšení provozu organizace. Tedy na hospodaření a účelné vynakládání finančních prostředků v návaznosti na rozpočet města v rámci platné legislativy. V konečném důsledku přispívá k zefektivnění celého systému řízení městského úřadu. S JAKÝMI PROBLÉMY OBČANŮM PO- MÁHÁTE, S ČÍM SE NA VÁS NEJČAS- TĚJI OBRACEJÍ? Nejčastěji to jsou konzultační služby v oblasti poskytování veřejné finanční podpory, a to jak do účelu, tak termínu i způsobu jejího poskytnutí. JAKÝ NEJVĚTŠÍ NEBO NEJDŮLEŽITĚJ- ŠÍ ÚKOL V SOUČASNÉ DOBĚ ŘEŠÍTE? Zefektivnění procesu hotovostních operací, nastavení mechanismu pro předcházení a zamezení rizik s touto činností spojených. Rovněž je zde velmi důležité zaměřit se na hospodárnost a účelnost uvedených transakcí od jejich vzniku až po jejich archivaci. Zajistit, aby všechny procesy a postupy odpovídaly vnější legislativě a vnitřním předpisům. Výsledkem by mělo být doporučení na zlepšení, případně i návrh nových postupů, metodiky atd. a zajištění jejich realizace. Elen Sladká Městské tržiště se stěhuje do zahrady Panského domu V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí Masarykova náměstí rozhodlo vedení města o zachování oblíbeného prodeje zeleniny, ovoce a sazenic. Vhodná lokalita se po dobu rekonstrukce nabízí hned v centru města, v zahradě Panského domu. Od úterý zde najdete své oblíbené prodejce s tradiční nabídkou. Pro lepší přístup bude možno využívat nejen obvyklou bránu z Moravské ulice, ale též oboje vrata z ulice Kounicovy (vedoucí do galerie a městské knihovny a též vrata do obřadní síně), která budou otevřena od brzkých ranních hodin do pozdního odpoledne. -red- HASIČSKÝ DEN Sbor dobrovolných hasičů Uherský Brod zve na oslavy svátku Sv. Floriana, patrona hasičů. Součástí oslav bude výstava hasičské techniky a vyvrcholením slavnostní předání nového zásahového vozidla. Oslavy budou probíhat na Masarykově náměstí v sobotu 10. května 2014 od 10. hodin. Program oslav naleznete na webu města a na stránkách -PB- AKTUÁLNÍ INFORMACE, ČLÁNKY A FOTOGALERIE: INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ Od byla autobusová zastávka z Masarykova náměstí přemístěna na Mariánské náměstí před Základní uměleckou školu. Spoje na lince a budou odjíždět ze zastávky před ZUŠ. Spoje na lince budou odjíždět ze zastávky horní náměstí pod Domem kultury 6 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 5/2014

7 ZPRAVODAJSTVÍ NOVÝM PARTNERSKÝM MĚSTEM JE OURÉM (FÁTIMA) Novým partnerským městem Uherského Brodu se stalo město Ourém v Portugalsku, které leží poblíž světoznámého poutního místa Fátima, které spadá do správního obvodu města Ourém. Je pro nás velkou ctí a zároveň závazkem, že tak velké a významné poutní místo požádalo o navázání spolupráce s naším městem. Původní iniciativa vzešla při setkání předchozího vedení města s velvyslancem Portugalska v Praze José Júlia Pereiry Gomesem. Velvyslanec v roce 2010 navštívil náš kraj a Uherský Brod, který ho velmi zaujal. Svou roli sehrála i skutečnost, že se poblíž nachází proslulý Velehrad. K podpisu smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci měst došlo 26. března na půdě městského úřadu Ourém. Za město Uherský Brod smlouvu podepsal starosta Patrik Kunčar a za město Ourém starosta Paulo Fonseca. Slavnostní akt se uskutečnil za účasti dalších významných osobností a samozřejmě nechyběl tisk. Přítomna byla například předsedkyně městského zastupitelstva Deolinda Simões, dále velvyslanec ČR v Portugalsku Stanislav Kázecký a velvyslanec Portugalska v ČR José Júlio Pereira Gomes. Účast obou velvyslanců dokládá důležitost uzavření této smlouvy nepochybně i proto, že se jedná o jedno z prvních navázání spolupráce mezi městem České republiky a Portugalska. Smlouva byla sjednána na základě oboustranného úmyslu o rozvíjení přátelských vztahů a porozumění mezi občany a institucemi, s odkazem a v návaznosti na společné historické pojítko poutního místa. Při této příležitosti předal starosta města Uherský Brod pozvání do našeho města zástupcům města Ourém. Návštěva proběhne na podzim při konání tradiční Růžencové pouti. Leona Gabrielová Otevření nového cyklopropoje zahájilo cyklosezonu 2014 Nový cyklopropoj z Újezdce otevřeli v pátek 4. dubna společným přestřižením pásky starosta Patrik Kunčar, místostarosta Jan Hrdý, Petr Kocman ze společnosti Eurovia (která prováděla stavbu) a vedoucí Odboru rozvoje města Robert Vráblík. Cyklistům jedoucím směrem na Šumice tak konečně odpadl úsek, který museli překonat po velmi frekventované silnici na Luhačovice. Na bezpečnou cyklostezku najedou hned za železničním přejezdem v ulici Široká v Újezdci. Po úvodním proslovu starosty Patrika Kunčara novému úseku požehnal újezdský farář, otec Jiří Rek. Celý úsek si pak projelo nebo jen prošlo pěšky či s kočárky na dvě sta přihlížejících diváků. Vedle klasických kol byla k vidění i lehokola, dětská odrážedla, tříkolky, nejrůznější šlapadla, kolečkové brusle a dokonce i jeden historický bicykl, jehož majitel přijel i patřičně oděn. Pro děti byla na trati pracovníky DDM připravena jízda zručnosti, po jejímž zdárném projetí Přijetí guvernérky RC Ireny A. Brichta obdrželi malou pozornost. Slalom mezi kužely či podjezd pod tyčí si však nenechali ujít ani dospělí, někteří to zvládli i s kočárky. Cíl byl před kolibou U Luxů, kde na všechny čekalo malé občerstvení a vyhrávala country skupina Moneyband. Nový úsek cyklostezky měří 619 metrů, jeho výstavba však byla velmi náročná, protože vede přes potok, řeku i pod železničním přejezdem. Celková částka se vyšplhala na Kč, z toho byl příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a Kč šlo z prostředků města. Po cyklostezce z Újezdce do Šumic, která měří 1,679 km a je široká 2,5 metru, se začalo jezdit v roce Byla to první silnice pro cyklisty s pevným povrchem na území Uherského Brodu, která končila v Šumicích u železničního přejezdu. (obsáhlou fotogalerii z akce najdete na webu města) Markéta Švehlíková V pondělí 14. dubna zavítala na radnici Irena A. Brichta, guvernérka Rotary International distriktu Doprovázeli ji členové Rotary Clubu Uherský Brod v čele s aktuálním prezidentem Petrem Petřivalským. Při přátelském přijetí čelními představiteli města přiblížila historii a poslání Rotary Clubu, humanitární programy, projekty jako je služba mládeži, zmínila se o Nadaci Rotary i o faktu, že se Rotary významně angažuje v celosvětovém boji proti obrně. V mém distriktu jsou kluby z České i Slovenské republiky a je mou povinností je navštívit, zjistit, jak se jim daří, jak spolupracují s městem a komunitou, uvedla guvernérka a vyjádřila naději, že mezi Rotariány se podaří získat nové mladé lidi s ochotou nezištně pomáhat. Uherskobrodský Rotary Club vznikl v roce 2004, iniciátorem jeho vzniku a prvním prezidentem byl Jiří Rosenfeld. Brodský klub patří mezi sedmdesát klubů (s celkem členy), které má na starosti právě čechoangličanka Irena A. Brichta. -mva- CO JE NOVÉHO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (4. DÍL) RODINNÉ PRÁVO PŘÍBUZENSTVÍ, OSVOJENÍ, PĚSTOUNSKÁ PÉČE Příbuzenství je vztah osob založený na pokrevním poutu nebo vzniklý osvojením. NOZ navrací pojem švagrovství, které naše soukromé právo znalo do roku Švagrovství je poměr obdobný příbuzenství. Vznik švagrovství je vázán na vznik manželství (nikoli např. registrovaného partnerství). Rozvodem švagrovství zaniká. Zaniklo-li ale manželství smrtí manžela, švagrovství nezaniká. NOZ podrobněji upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi rodiči a dětmi, které jsou založeny na rodičovské odpovědnosti. Je to právo dítěte stýkat se s druhým rodičem, pokud soud takový styk neomezí nebo nezakáže, povinnost rodičů vzájemně si sdělovat vše, co se týká dítěte a jeho zájmů, a povinnost a právo rodičů pečovat a spravovat jmění dítěte. Peněžní prostředky nesloužící ke krytí výdajů souvisících s majetkem dítěte musí rodiče bezpečně uložit. OSVOJENÍ NOZ se vydal cestou posílení ochrany osvojovaného dítěte a zdůraznění jeho zájmů v celém procesu osvojení, posílením ochrany práv rodičů dítěte, ale i dalších blízkých příbuzných dítěte. Navrací se tak k úpravě institutu osvojení zletilé osoby, který byl u nás znám do roku Osvojením nezletilého se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní (statusová změna) za účelem vzniku nové rodiny pro nezletilé dítě. O této statusové změně rozhoduje na návrh soud. Osvojení je nově vnímáno jako forma rodičovství, nikoli jako náhradní péče o dítě. Jako nový institut zavádí NOZ osvojení zletilého. Je to významné především z hlediska dědění, kdy osvojenec dědí v první zákonné třídě dědiců a zároveň nevstupuje v dědické právo osvojitele vůči jiným osobám. O osvojení rozhodne soud na návrh osoby, která chce zletilého osvojit. K návrhu se zletilý připojí. Osvojení má právní následky pro osvojencovy potomky jen pokud se narodili později. Osvojenec si ponechává své dosavadní příjmení, ale se souhlasem osvojitele může k svému příjmení připojit i příjmení osvojitele. PĚSTOUNSKÁ PÉČE Pěstounská péče je osobní péčí o dítě třetí osobou. Účelem pěstounské péče není přijetí cizího dítěte za své jako v případě osvojení. Svěření dítěte do pěstounské péče v ČR zajišťují krajské úřady a ministerstvo. Děti svěřené do pěstounské péče zpravidla své rodiče znají a předpokládá se tedy i styk rodiče s dítětem. Pěstounská péče by měla být vnímána spíše jako dočasná péče. Soud může pěstounskou péči vymezit na dobu určitou (například po dobu pobytu rodiče v léčebně), ale i neurčitou. Pěstounská péče tak může řešit nastalé krize v rodině atd. Upřednostňuje se osobní péče o dítě příbuzným nebo osobou blízkou. Pěstounská péče má přednost před péčí o dítě v ústavech nebo v jiných zařízeních ústavního typu. (z materiálů ministerstva spravedlnosti) Elen Sladká 5/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 7

8 ZPRAVODAJSTVÍ INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA Dopravní terminál Výstavba dopravního terminálu zajistí kompletní integraci autobusové, železniční, městské hromadné, osobní a pěší dopravy v Uherském Brodě do jednoho dopravního uzlu. Záměr je pokračováním I. etapy, kterou byla realizace pěší lávky přes železnici v roce Nová nadkrytá autobusová stání budou bezprostředně navazovat na železniční perón, parkování bude zajištěno na nově realizovaném parkovišti a zázemí najdou cestující v nádražní budově, kterou České dráhy přislíbily rekonstruovat. Cestující budou lépe informováni o příjezdech a odjezdech spojů pomocí nového informačního systému. Prostor před nádražní budovou je navržen jako veřejné prostranství se zelení a dominantní fontánou a orlojem. Součástí záměru jsou rovněž demolice některých skladových objektů, přemístění nákladové rampy železnice, rekonstrukce inženýrských sítí, oprava komunikace ulice Pod Valy včetně světelně řízené křižovatky U Racioly a osazení celého území zelení a městským mobiliářem. Slavnostní zahájení stavby a poklep základního kamene se uskuteční termín realizace: červen/červenec 2014 říjen 2015 partneři projektu: město Uherský Brod, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. zhotovitel stavby: do uzávěrky tohoto čísla nebyl vybrán autor:ing. arch. Jaroslav Habarta projektant: S-projekt plus, a.s. technický dozor investora: IS projekt, s.r.o. předpokládané náklady stavby část UB: 100 mil. Kč (z toho 15 mil. Kč vlastní zdroje) předpokládané náklady stavby část SŽDC: 40 mil. Kč (z toho 6 mil. Kč vlastní zdroje) počet autobusových stanovišť: 12 počet parkovacích stání: 74 délka vlakového perónu: 150 m plocha vlakového perónu: 448 m² plocha autobusových nástupišť: m² plocha chodníků m² plocha vozovek: m² plocha sadových úprav m² počet laviček: 41 počet míst pro kola (stojany a boxy): 60 počet vysazených stromů: 24 září připravujeme informace MĚSTSKÝ ÚŘAD ( kachlíkárna") 8 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 5/2014 stranu připravil: Odbor rozvoje města, -mva-

9 Voličem, který má právo volit do Evropského parlamentu, je osoba, která: alespoň druhý den voleb dosáhla věku 18 let je státním občanem České republiky (nebo jiného členského státu Evropské unie), který je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu na území ČR, tj. nejméně od 9. dubna je zapsána v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nenastala u něho překážka ve výkonu volebního práva. Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky, a to v pátek dne 23. května 2014 od hodin do hodin a v sobotu dne 24. května 2014 od 8.00 hodin do hodin. V těchto volbách bude možno volit také na voličský průkaz o jeho vydání šlo požádat do 8. května JAK POSTUPOVAT, KDYŽ SE VOLIČ PŘESTĚHUJE? 1) Pokud volič změní místo trvalého bydliště v rámci území České republiky po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (tj. po 13. dubnu 2014), musí na obecním úřadě v místě původního bydliště požádat o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 21. května 2014 nebo ve dny voleb okrskové volební ZPRAVODAJSTVÍ INFORMACE K VOLBÁM DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU, KONANÝM NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE DNECH A komise ve volební místnosti v místě nového bydliště, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (zejména občanským průkazem s oddělenými rohy a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji). 2) Pokud volič po návratu na území České republiky ze zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, hodlá hlasovat ve volbách, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději do 21. května 2014 nebo ve dny voleb okrskové volební komise ve volební místnosti v místě trvalého pobytu. PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PRO VOLIČE UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU DVOU VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ. Upozorňujeme voliče na nové umístění dvou volebních místností v Uherském Brodě: ve volebním okrsku č. l byla volební místnost dosud v SOU Svat. Čecha a nově bude volební místnost umístěna v MŠ na ul. Svat. Čecha volební okrsek č. 5 dosud v SPŠ a OA na ul. Předbranská, nově volební místnost přemístěna na CPA Delfín. Mgr. Ivona Píšková, vedoucí Oddělení správní agendy UPOZORNĚNÍ POPELNICE Upozorňujeme občany, že pro vývoz nádob na směsný komunální odpad JE NUTNÉ NA TUTO NÁDOBU NALEPIT MODROU NÁLEPKU S OZNAČENÍM ROKU Nálepku je možné si vyzvednout v pracovní době na Odboru životního prostředí a zemědělství v Nerudově ulici č. p Tato známka není vydávána na základě zaplacení poplatku za svoz, ale na základě trvalého bydliště občana. Na hnědé popelnice na bioodpad není nutné nálepky lepit. Obloha v květnu 2014 VIDITELNOST PLANET Večer uvidíme nad severozápadním obzorem planetu Merkur. Nejlepší pozorovací podmínky začínají koncem první dekády a trvají do konce května. V první polovině noci budeme moci pozorovat v souhvězdí Blíženců planetu Jupiter. Po celou noc pak planetu Saturn. Najdeme ji v souhvězdí Panny. Kromě jitra bude v témže souhvězdí na obloze v blízkosti Saturnu pozorovatelný Mars. Na ranní obloze nízko nad východním obzorem je výraznou dominantou oblohy Venuše. ZE ZAJÍMAVÝCH ÚKAZŮ VYBÍRÁME 4. května večer nad západním obzorem bude Měsíc blízko Jupitera. 5. května nastane maximum meteorického roje květnových Akvarid. V maximu roje je počítáno až s 60 rychlými světelnými stopami. Začátek aktivity roje bude již koncem dubna, konec kolem 26. května. 10. května je Saturn nejblíže Zemi na vzdálenost 1 331,4 mil. km. V období 10. až 14. května bude opět na scéně, jako minulý měsíc, seskupení Měsíce, Marsu, Saturnu a hvězdy Spiky. 25. května je Merkur v největší východní elongaci, tj. v největší úhlové vzdálenosti planety od Slunce při pohledu se Země. (více na webu) Rostislav Rajchl Skauti s jarem roztápí svůj kotlík aktivit Slibné jarní povětří je jak stvořené pro výpravy a aktivity venku. Světlušky si o prvním dubnovém víkendu ověřily, jak se žije skautům v Suché Lozi na jejich nové základně. Okusily pověstnou slatinu, navštívily muzeum selský dům, učily se práci s nožem i poznávat první jarní květenu, ale hlavně si užívaly her a pobytu venku. Ve stejném termínu vyrazil celý oddíl vlčat na Modrou na akci, která měla svůj symbolický rámec K pramenům Amazonky. Podle útržků z deníku objevitele pramenů Amazonky plnili nadšení kluci úkoly, putovali po krajině, aby se nakonec přesvědčili o tom, že Amazonka je skutečně nejdelší řekou planety. Když k tomu přidáme společné nocování, večerní hru a cestování vlakem, vychází na druhé straně rovnice vydařený víkend plný zážitků. O týden později už bylo vidět děti z celého střediska uklízet les a okolí Chrástky a poděkování patří i některým rodičům, kteří se spolu se svými dětmi zapojili. Ještě nás čeká čištění městského lesa v Rubaniskách. A protože nejen prací živ je člověk, chystáme si za odměnu na začátek května střediskovou hru po městě, které se na jedno odpoledne promění na jednu z tisíců planet naší galaxie. -Miki- Jedno velikonoční ohlédnutí hrkači ráno na Bílou sobotu v Újezdci Foto:-josr- 5/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 9

10 ZPRAVODAJSTVÍ BÍLOKARPATSKÉ SLAVNOSTI 2014 SE BLÍŽÍ! Už nyní si vás dovolujeme pozvat na Bílokarpatské slavnosti, které se v Uherském Brodě budou konat od pátku 13. do neděle 15. června. Hlavní myšlenkou Bílokarpatských slavností je znovu vyzvednout Uherský Brod jako přirozené centrum obcí z obou stran Bílých Karpat. Široká nabídka programů pro všechny generace a rozsáhlá paleta žánrů dávají lidem možnost se setkat a popovídat si. Bílokarpatské slavnosti budou tvořeny třemi samostatnými programovými bloky. V pátek 13. června to bude Noc patriotů, v sobotu 14. června tradiční Uherskobrodský jarmark a v neděli se představí v komponovaném pořadu obce a mikroregiony nejen Uherskobrodska, ale také z Valašska, Veselka a Strážnicka. PÁTEK 13. ČERVNA Páteční Noc patriotů bude v letošním ročníku obohacena o dvě kapely ze Slovenska, přičemž celkově jich vystoupí sedm. Snahou pořadatelské agentury je produkčně zapojit do tvorby programu některou z místních kapel, a tím podpořit navazování kontaktů, které mohou pomoci muzikantům rozšiřovat možnosti svého působení. Pro letošní ročník padla volba na punk-rockovou partičku NOHOW. Kromě té se mohou příznivci ostřejší muziky těšit na skupiny CRIMINAL COLECTION, THE REST, FROZENFIRE, NON REVOL- VER a už slibované hosty ze Slovenska, kterými budou FUERA FONDO (Nové Město nad Váhem) a NO PULS (Trenčín). SOBOTA 14. ČERVNA Sobotní program Bílokarpatských bude probíhat na více místech. Na stadionu za sokolovnou se bude po celý den konat jarmark s prodejem lidových výrobků a občerstvení. V kulturním programu se postupně na podiu vystřídají Janek Ledecký, děvčata z aerobiku ZŠ Pod Vinohrady, soubor Otava z Nového Města nad Váhem, Oldšava s cimbálovou muzikou, Šermířský klub Uherský Brod a přerovská hudební skupina Rabussa. S vlastním programem přijedou hosté z družebního holandského města Naardenu. Tradičně vystoupí skupina Wallenkraaiers (Vrány z pevnosti), dále hudební seskupení Schlagwerk a jistě atraktivní novinkou jejich bloku bude taneční a hudební pořad skupiny Gamellan Gruppe, která k nám přiveze exotickou kulturu ostrova Bali. Se zcela jiným hudebním stylem se představí kapela November 2nd, jejímiž americkými hosty budou Steve Walsh a Janet Robin. Na závěr se můžete těšit na ohňovou show skupiny Fuerza Del Fuego. Další akce se budou konat v prostoru za Muzeem J. A. Komenského. Bude zde probíhat Kovářské sympozium, kde se představí kováři, podkovář a platnéř, následovat bude představení práce dřevosochaře s motorovou pilou a soutěže v karpatském dřevorubeckém víceboji CARPATHIATHLON Letos bude víceboj rozšířený o nové "dřevorubeckoatletické" disciplíny. Rovněž tak nebudou návštěvníci ochuzeni o krásné koňské spřežení při práci s kládami v části programu Formani mistři opratí. Hlavně pro děti je určen selský dvoreček a výstava drobného domácího zvířectva. NEDĚLE 15. ČERVNA Nedělní program se ponese v duchu představení mikroregionů, a to nejen z Uherskobrodska. Účast přislíbili zástupci obcí z podhůří Bílých Karpat, konkrétně od Strážnice přes Valašské Klobouky až po Velkou nad Veličkou. Součástí nedělního programu budou i další kulturní programy, které společně s pracovníky města zajišťuje sdružení Uherskobrodští patrioti. Program pro děti připravuje Dům dětí a mládeže. Novinkou bude zapojení se do celorepublikové aktivity TÁTAFEST, ve které budou soutěžit otcové se svými ratolestmi. Na stadionu Lapač se už teď můžete těšit na turnaj malých fotbalistů z celého regionu, kterého se zúčastní družstev. Chybět nebude ani nabídka gastrovýrobků místních firem. DOPROVODNÉ AKCE V rámci Bílokarpatských slavnostech se koná řada doprovodných akcí. V galerii Panský dům si mohou návštěvníci prohlédnout výstavu Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí. V Q galerii se uskuteční výstava fotografií s tématem Bílé Karpaty, jejíž vernisáž se proběhne v pátek 6. června. Výstava fotografií ptáků Bílých Karpat se bude konat také v Café clubu. Pro milovníky divadla se koná v pátek v Domě kultury představení Na drátě je klokan, v hlavní roli vystoupí Igor Bareš. Naopak ctitelé sborového zpěvu jistě zamíří v neděli do farního kostela na koncert Pěveckého sboru Dvořák. Elen eměsto ELEKTRONICKÉ SLUŽBY MĚSTA UHERSKÝ eměsto Na webu města (www.ub.cz) v horní liště najdete položku eměsto. Obsahuje všechny elektronické služby, které město občanům poskytuje. Naučte se je využívat! V mnoha případech si tím ušetříte cestu či telefonát na úřad. Stačí pár kliků myší a dozvíte se vše potřebné. Návrhy a připomínky ke zlepšení elektronických služeb prosím směřujte na Děkujeme! VOLBY.UB. nejnovější aplikace pro snadné zjištění konkrétní volební místnosti a nejkratší cesty k ní - volič zadá adresu trvalého bydliště na mapě se zobrazí příslušná volební místnost ROZPOČET.UB transparentní a přehledné zveřejnění všech příjmů i výdajů města Uherský Brod POČASÍ.UB aktuální informace o počasí ve městě informace o teplotě, tlaku a vlhkosti vzduchu, množství srážek, rychlosti a směru větru a historie jednotlivých měření ZÁVADY-A-PORUCHY.UB KRIZOVÉ-SMS.UB MAILING-LIST.UB REGISTRACE.UB NAPIŠTE-NÁM.UB FORMULÁŘE.UB E-DESKA.UB EPODATELNA.UB E-UTILITY REPORT.UB RSS.UB 10 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 5/2014

11 Školní družiny soutěžily v Brodském zpěváčkovi Brodský zpěváček se stává již tradiční březnovou akcí pro děti ze školních družin. Tato nesoutěžní přehlídka lidových písní se letos konala již potřetí pod záštitou ŠD Mariánské náměstí a DDM. V prostorách DDM se sešlo 57 dětí z 9 družin: ŠD Pod Vinohrady, Na Výsluní, Katolická, Mariánské nám., Havřice, Vlčnov, Horní Němčí, Korytná a Drslavice. Děti letos předváděly nejen své pěvecké umění, ale některé také hrály na hudební nástroj či tančily. Všechny děti se velmi snažily, a i trému lehce zahnaly zpíváme přece pro radost. Nakonec ŠKOLSTVÍ si děti odnesly krásná ocenění a zpěváčkovské medaile, družinky pak certifikáty za účast a odměny. Děkujeme našim hostům, Kubovi Smítalovi za pomoc při organizaci akce, všem dětem za účast a také vychovatelkám, které děti připravovaly a stále s nimi zpívají. Věříme, že se nám zpěvavé dopoledne vydařilo a těšíme se na další setkání při lidových písních. (více na webu) H. Zemčíková NOC S ANDERSENEM V ÚJEZDCI Chodby a třídy škol bývají po odchodu dětí domů tiché a opuštěné. Jeden dubnový večer ale bylo ve škole v Újezdci všechno jinak. Konala se totiž další Noc s Andersenem. Akci uherskohradišťských knihovnic, která se časem rozšířila po celé republice i za naše hranice, si naše děti ani tentokrát nenechaly ujít. Organizace se tradičně ujal rodičovský klub erko, který pro děti přichystal zajímavý večer a noc ve škole. Všechno začalo výletem do muzea JAK s programem, pak se děti pěšky a skoro potmě vrátily do školy. Tam už na všechny čekala pohádková noční stezka odvahy s pohádkovými bytostmi tentokrát to byli Šmoulové. Děti procházely setmělou školou s baterkami a plnily šmoulí úkoly. A potom už byl čas na pohádku na dobrou noc, po které všechny děti okamžitě usnuly. V noci se totiž školou neslo pouze šmoulí špitání. A nebo to byly děti? Soňa Čechová DALŠÍ ÚSPĚCH SPŠ a OA na celostátní úrovni Václav Dleštík, který je žákem 3. ročníku oboru Strojní mechanik zámečník, se probojoval do finále celostátní soutěže pro tento obor. Soutěž je zařazena do série soutěží České ručičky a vyhlašuje ji Czech KOVO ČR. Žák Střední průmyslové školy Uherský Brod, který v Brně zastupoval strojní mechaniky za Zlínský kraj, obhájil krásné 3. místo. Přitom porota byla nekompromisní a konkurence ostrá. Osmnáct nejlepších zámečníků z ostatních krajů ČR se pokusilo ve třech dnech a ve dvou praktických částech vybojovat titul pro svoji školu. Václav Dleštík se tak svým úspěchem zařadil mezi další talentované studenty brodské průmyslovky, mezi něž patří například i Stanislav Ficenc, který letos zvítězil na celostátní soutěži Mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů v Brně, odkud pro školu přivezl další dvě medaile. -AJé- Studenti gymnázia se učili rétorice Letos se již po patnácté uskutečnila závěrečná prezentace studentů 4. ročníků a Oktáv jednoletého semináře Rétorika Gymnázia JAK. Během studia se studenti seznamují s pravidly jak verbální komunikace (správné dýchání, artikulace, výslovnost, řečnický styl...), tak neverbální komunikace (management působnosti, základy haptiky, proxemiky, gestiky (základy řeči těla). Nabyté vědomosti si studenti musí ověřit v praxi. Ta probíhá jak ve studiu Bonton Zlín, kde si ve zvukovém studiu zkouší číst reklamy, čtení knih, dabingovou práci..., tak v DK v Uherském Brodě. Na podiu se učí pracovat s mikrofonem, pohybovat se, učí se uvádět slavnostní akce, přednášet odborné referáty. Právě tyto zkušenosti studenti získávají i díky vynikající spolupráci s Domem kultury. Proto děkuji panu řediteli J. Mikulíkovi za poskytnuté prostory a V. Rešilianovi, který vždy vše perfektně připraví mikrofony, osvětlení, kecpult". Pro studenty jsou to velmi dobré zkušenosti. I. Bušíková ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD Mariánské náměstí 65, Uherský Brod ZÁPIS ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2014 /15 HRA NA NÁSTROJ A ZPĚV TANEČNÍ OBOR LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR - první termín od do druhý termín od do od do PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA pro děti od 5 let a od 6 let po celý červen vždy v úterý, středu a čtvrtek, VÝTVARNÝ OBOR od do začátek přijímací zk. vždy od 13.00, 14.00, 15.00, zájemci předloží 5 výtvarných prací (obrázků) Všichni zájemci si přinesou k přijímací zkoušce vyplněnou přihlášku, kterou si mohou vyzvednout ve škole nebo stáhnout z webových stránek školy v kapitole DOKUMENTY. Další informace k přijímacímu řízení na telefonním čísle nebo a na webových stránkách školy v kapitole O ŠKOLE. PRVNÍ JARNÍ DEN V ZŠ HAVŘICE Ve čtvrtek 20. března přivítali žáci ZŠ Havřice jaro úklidem. Rozdělili se na dvě pracovní skupinky. První, druhý a třetí ročník vyrazil směrem ke Chrástce. Po cestě děti sbíraly vše, co do přírody nepatří. Během cesty bylo velmi rychle naplněno šest pytlů odpadu. Děti v prostorách za zemědělským družstvem našly také 3 pneumatiky a rozhodly se je dopravit do sběrného dvora. Tam odpad společnými silami roztřídily. Čtvrtý a pátý ročník se vydal směrem k Motelu Pepčín vyčistit prostor podél cyklostezky. Všechny nasbírané odpadky děti dopravily také do sběrného dvora, kde je čekal stejný úkol třídění. Všichni se do jarního úklidu zapojili aktivně a odměnou jim bylo krásné dopoledne strávené v přírodě a především pocit, že udělali něco pro naši přírodu. Dagmar Válková 5/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 11

12 SOCIÁLNÍ VĚCI VZPOMÍNKY Kdo poznal ho, ten měl ho rád, takoví lidé by neměli umírat. Dne 31. března to bylo 9 let, co nás ve věku 27 let opustil pan Martin Pijáček z Havřic. Stále vzpomínají rodiče a bratři František a Josef s rodinami. Kdo poznal ho, ten měl ho rád, takoví lidé by neměli umírat. Dne 8. května to budou 3 roky, co nás ve věku 37 let opustil pan Pavel Pijáček z Havřic. Stále vzpomínají rodiče a bratři František a Josef s rodinami. Dne 1. května uplynulo 5 let od úmrtí paní Boženy Sedláčkové. Letos jsme si připomněli nedožité 90. narozeniny pana Antonína Sedláčka. Kdo jste je znali, věnujte jim prosím tichou vzpomínku. Dcera Hana s rodinou, syn Vlastimil s rodinou. S bolestí v srdcích vzpomínáme 1. května šesté výročí úmrtí mého manžela, našeho tatínka, a dědečka, pana Františka Burši. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Manželka a děti s rodinami. Dne 7. května by se dožila 50 let naše dcera a sestra Irena Žaludková rozená Kubíková, která nás před deseti lety náhle navždy opustila. Vzpomínají stále rodiče a sourozenci. Dne 12. května uplyne 8 let, co nás navždy opustila paní Jiřinka Galásková. Dne 30. března jsme vzpomenuli 85. výročí jejího narození. Za tichou vzpomínku všem, kdo ji znali a měli rádi, děkuje dcera s rodinou a manžel. Čas zahojí velké rány, ale jizvy zůstanou. Nelze jen tak zapomenout. Dne 18. května uplyne pět let od úmrtí pana Františka Brostíka. Stále vzpomínají maminka a sestry Alena a Jana s rodinami. Čas běží, vzpomínky zůstávají Dne 22. května uplyne 30 let, co nás náhle opustil náš drahý tatínek, dědeček a pradědeček, pan Jan Ďurďa z Těšova. S láskou vzpomínají syn František s rodinou a dcery Marie a Anna s rodinami. Dne 23. května vzpomeneme 1. výročí úmrtí paní Františky Stojaspalové z Havřic. S láskou vzpomíná manžel, dcery s rodinami, syn a ostatní příbuzní. Všemu a všem odpouštím, se omlouvám, ze srdce odpouštím. Já hluboce miluji, v lásce a ve světle děkuji. S tímto se s námi rozloučil 24. května před pěti lety pan František Lečbych. S láskou vzpomíná manželka a dcery s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Dne 25. května to bude 15 let, co zemřel pan Miroslav Řihák. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Stále vzpomínají synové a snacha s rodinami. Poděkování DĚKUJI M. KIRCHNEROVÉ, M. MAN- DÍKOVÉ, L. CAPÍKOVÉ, F. VACUL- KOVÉ A M. UHERKOVÉ ZA TO, ŽE MNE V DOBĚ MÉ TĚŽKÉ NEMOCI NAVŠTĚVOVALY A POMÁHALY MI ZAŘIZOVAT DŮLEŽITÉ VĚCI. Františka Vaculková Město Uherský Brod a Oblastní charita Uherský Brod V RÁMCI KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ POŘÁDAJÍ PRO SENIORY V PONDĚLÍ 26. KVĚTNA 2014 ČAJ O PÁTÉ V DOMĚ KULTURY V UHERSKÉM BRODĚ ZAČÁTEK V HOD., CENA: 50 Kč ZAJIŠTĚNA HUDBA A MALÉ OBČERSTVENÍ VŠICHNI SENIOŘI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI 12 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 5/2014

13 JOSEF SOMR: DĚLÁM UŽ JEN VĚCI, KTERÉ MĚ TĚŠÍ KULTURA Po necelých třech měsících se v sobotu 5. dubna do Uherského Brodu vrátil herec a čerstvý nositel Thálie za celoživotní mistrovství Josef Somr. Spolu s předním českým varhaníkem a cembalistou Jaroslavem Tůmou přivezli komponovaný pořad s velikonoční tematikou. V podání Josefa Somra v něm zněly výňatky z textu Juliuse Zeyera Zahrada Mariánská související s pašijovým týdnem. Mluvené slovo střídaly tóny varhan, na které Jaroslav Tůma přednesl jedno z nejznámějších děl Josefa Haydna Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži. Mistra Josefa Somra, který 15. dubna oslavil 80. narozeniny (opravdu bych je tomuto milému a velmi vitálnímu pánovi nehádala), jsem požádala o krátký rozhovor. S jakým pocitem jste na prknech Národního divadla přebíral Cenu Thálie? Měl jsem z toho velikánskou radost a vím, že je to už cena poslední, takže si to užívám. Thálii jste získal za celoživotní dílo. Která z vašich divadelních či filmových rolí vám byla nejbližší? Řeknu to pouze takto: vzpomínám velmi rád na to, co se povedlo a chtěl bych už zapomenout na to, co v životě bylo nepříjemné. Když vám bylo čtyřicet, představoval jste si, jaké to bude, až vám bude dvakrát tolik? A pokud ano, nakolik se tato představa lišila od skutečnosti? Bojím se, že ve čtyřiceti jsem si vůbec nepředstavoval, jak budou vypadat mé osmdesátiny. Jsem akorát, přiznám se, překvapený, že se mi to povedlo. Já jsem si to vlastně do této doby, nebo ještě tak před rokem, moc neuvědomoval. A teď najednou přicházejí chvíle, kdy se probudím a říkám si jako v tom jednom filmu: díky za každé nové ráno. Zjišťuji, že už není tak jednoduché vstát, že už nemůžu dobíhat na tramvaj, že už ani některé věci neuzvednu. Já jsem byl docela dobrý chodec, v mládí jsem hodně sportoval. A teď najednou zjišťuji, že je to pryč, i ty radosti, které s sebou přinášelo mládí. Tak to je na tom trochu smutnější. Čím si tu radost v životě doplňujete, kromě třeba takového krásného pořadu, jaký jste přivezli? Snažím se doplňovat si radost tím, že dělám, respektive vybírám si, pokud je ta možnost, věci, které mě těší, ze kterých mám radost nejen sám, ale i diváci a snažím se už obklopovat lidmi, se kterými je mi dobře. A k tomu patří i to, že jsem se stačil před dvěma lety oženit, takže vlastně prožívám takové pozdní líbánky a jsem po této stránce velice, opravdu velice šťastný. Kde vás v současné době mohou diváci vidět? Já už nejsem v žádném divadle. Ještě občas, pokud jsem pozván, dělám něco v rozhlase, v pražské poetické vinárně Viola mám zase takové pořady s poezií nebo četbou. S kolegou čteme například Hemingwaye Starce a moře, mám tam poezii Prévertovu, čteme tam taky úryvky z Bible biblické příběhy. Je to několikrát do měsíce a je to prima. Musím se i trochu pochlubit, že lidi na to kupodivu stále chodí, že ještě mají tu trpělivost a odvahu dívat se na ten můj ksicht a poslouchat. Jak vám říkali rodiče, když jste byl malinký? Jožko, Jozífku, podle situace proč se ptáte? Ptám se proto, že pocházíte z nedalekého Vracova a váš tatínek byl železničář. Jak jste se vůbec od nádraží a vlaků dostal k herectví? Vystudoval jsem gymnázium a já se k tomu nerad přiznávám brácha byl v té době zavřený v Hradišti za rozšiřování letáků, takže jsem měl problémy s maturitou a tím pádem jsem nebyl doporučený k dalšímu studiu. Nicméně odmaturoval jsem a myslel si, že nastoupím někam do zaměstnání. S kamarádem jsme ale čirou náhodou jeli na návštěvu do Brna a on tam vlezl do nějaké budovy, což byla Janáčkova akademie, vyzvedl tam nějaké formuláře, dal mi je a já jsem je vyplnil. V září jsem udělal dodatečné zkoušky a kupodivu jsem byl přijat. Takže život mi změnila úplná náhoda. Jak to přijali rodiče? Tatíček s mamičkou se rozplakali, když zjistili, že chci jít na herce, nemohli to strávit několik let, nebylo to pro ně lehké, ale co mohli dělat. A zdá se, že jsem si nevybral špatně, že jsem byl v tom povolání docela spokojený, prožil jsem si toho opravdu až až, a bylo toho dost. Nedá mi to a ještě vám položím poslední otázku co byste si k osmdesátinám a vůbec v životě ještě nejvíc přál? Jednoduše: abych umřel zdravý, když to už bude muset být, a abych byl pořád mezi prima lidmi a abych nejen já, ale vůbec všichni, které potkávám, byli zdraví a šťastní. (více na webu) Markéta Švehlíková No Name přivezli parádní show Mám ráda koncerty, kde si interpret dokáže během prvních taktů první písničky posluchače doslova omotat kolem prstu. Frontman slovenské kapely No Name (povoláním vystudovaný herec) Igor Timko má navíc tu schopnost, že po celou dobu s diváky (i svými muzikanty) intenzivně komunikuje, písničky nejen zpívá, ale i tancuje a doslova prožívá každým kouskem těla a dokáže tak svým charismatem vytvořit kouzelnou a strhující atmosféru. Chalani z Košic u nás nekoncertovali poprvé, premiéru však měli v Domě kultury a tak jejich koncert byl výjimečný tím, že se jednalo o akustickou verzi u příležitosti vydání akustického CD a DVD jedenáctého nosiče v pořadí. Show No Name, kterou tvoří bratři Timkové (Igor zpěv, Ivan bicí, zpěv; Roman sólová kytara, zpěv a Dušan kytara, zpěv) spolu se Zolli Sallaiem (klávesy) a Viliamem Gutrayem (baskytara) si nenechali ujít malé děti, puberťáci, střední generace, ba ani důchodci. Ono ani není divu, No Name má chytlavé písničky s příjemnými texty, s nimiž se ztotožní opravdu všechny generace, a navíc je milují (kupodivu) i všechna česká rádia, takže se dostanou takřka do každé domácnosti. Koncert šlapal naplno skutečně od prvního tónu, publikum spontánně zpívalo spolu s kapelou skladby jako Čím to je, Lekná, Ďakujem, že si, Nie alebo áno, Panic a panna, Večnost, Ženušky, Žily, Ty a tvoja sestra, a nechyběla ani skladba Na na naa o rozdělení Československa, které No Name nazpívali spolu s českou kapelou Chinaski. Zazněla však nečekaně i píseň dvojice Svěrák Uhlíř, to když dvě dámy z první řady odněkud vylovily dort, zapálily na něm svíčky a hromadně s publikem popřály Zollimu k devětatřicetinám, které ten den slavil (jo a ta píseň byla samozřejmě Zolli má narozeniny, my máme přání jediný ). Zbývá už jen napsat, že dvouhodinový koncert No Name odměnili posluchači v zaplněném sále bouřlivými ovacemi ve stoje a dočkali se samozřejmě i přídavků. Markéta Švehlíková 5/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 13

14 KULTURA Premiéru Caesara zakončily bouřlivé ovace Když v roce 1932 legendární dvojice Jiří Voskovec a Jan Werich poprvé uvedli svoji antickou feérii Caesar, zaznamenali obrovský ohlas. Pro jejich Osvobozené divadlo to byla zlomová hra, která už navždy přisoudila této populární scéně přívlastek politická. O dvaaosmdesát let později po této satirické hře sáhlo Divadlo Brod. V premiéře ji na domácí půdě uvedlo ve čtvrtek 10. dubna. A i když se divadelníci trošku obávali, zda diváci budou na Voskovce a Wericha ještě slyšet, zaplněný velký sál Domu kultury a hlavně reakce publika je ujistily, že inscenace je velmi aktuální i dnes a lidé jí (i laskavému humoru W+V) velice dobře rozumějí. Pánové Voskovec a Werich volně zpracovali situaci z antického Říma, odehrávající se krátce před Caesarovou smrtí. Psali ji v době aktuální hrozby fašismu a zachytili v ní pomocí alegorie i groteskních prvků svůj postoj k tehdejší politické situaci i mezilidským vztahům. Divadlo Brod se k legendám českého avantgardního divadla vrací potřetí (2000 Osel a stín, 2002 Pocta V+W+J). Poselství hry je jasné, hrůzným zůstává fakt, že hra je tolik aktuální i dnes, říká principál Roman Švehlík Příchodem demokratického kapitalismu společnost zhrubla, znecitlivěla, zrychlila se. Humor W+V a jejich pokračovatelů (Horníčka, Suchého, Šlitra, Svěráka, Smoljaka) je založený na hře se slovy, na znalostech kontextu, je humorem inteligentním a intelektuálním. Bohužel pomalu mizí. Brodští divadelníci inscenováním Caesara chtěli zjistit, nakolik je divákovi (masírovanému televizním humorem plným přímočarosti, vulgárnosti a urážek) tento humor vážící si člověka ještě srozumitelný. Milenka římského císaře Caesara (L. Talaš), egyptská královna Kleopatra (M. Trtková), si zimu v Římě krátí nejen s císařem, ale i s dalšími muži a ženou (Marcus Antonius, Ratata, Musculus). Senátor Brutus (P. Boruta) spolu s již značně nahluchlým řečníkem Cicerem (B. Křivda) se snaží Kleopatru přesvědčit, aby odjela, z obavy, že zanikne republika, protože se Caesar bude stejně jako Kleopatra chtít stát králem. Nakonec dojde k obchodní dohodě, po níž Kleopatra s odchodem souhlasí. Caesarovi odpůrci chystají na císaře atentát. Velekněžka Ratata (L. Sasínová) jej hodlá nechat sežrat lvem v lázních, což ale nevyjde. Náhradní varianta zabít Caesara v Osiriově chrámu také ztroskotá. Ratata se tu nejprve musí zbavit mladé otrokyně Onomatopoe (V. Brázdilová), která císaři za jeho přízeň ochotně prozradila, jak velké už jsou jeho parohy, a do chrámu na něj přišla počkat. Dalšího příchozího si Ratata s císařem splete a zabije tak jiného muže. Když se k situaci nachomýtne i Kleopatra s Marcusem Antoniem, milenec ze žárlivosti Ratatu zabije. Poté, co do chrámu vejde Caesar, mu Kleopatra sdělí, že Ratata byla zabita proto, že usilovala o jeho život. Oba z chrámu odcházejí, zatímco uvnitř padne poslední rozhodnutí, totiž že Caesar bude zabit následující den při odchodu ze senátu 23 ranami dýkou. Celým příběhem provází a u všech situací se vždy náhodně naskytnou dva muži: Terentius Bulva (P. Chramosta) a Titus Papullus (R. Švehlík), kteří sice patří do římské společnosti, ale jejich vystupování, slovník i názory se od ostatních postav značně liší (připomínají člověka na prahu dospělosti, který je přesvědčen, že jde svou vlastní cestou, ale stejně jej pomalu semílají kola vládních poměrů a praktik). Jejich repliky na scéně i předscéně (forbíně) jsou od určitého bodu naprosto nadčasové. Chramosta se Švehlíkem je ještě ke všemu ušili přímo na míru dnešní situaci a komentují v nich některé události právě hýbající světem, Evropou, Českou republikou i samotným Uherským Brodem. Scénu tvoří několikametrové, od stropu zavěšené pásy látek, evokující sloupy starověkého chrámu. Promyšleným nasvícením se však dokáží vmžiku změnit v Kleopatřinu ložnici, senát, vězení, kam byli uvrženi Bulva a Papullus, římské lázně, Osiriův chrám a nakonec i v Řím současnosti. Brodskou inscenaci s nenucenou samozřejmostí prostupují písně a melodie Jaroslava Ježka (Kleopatra, Rub a líc, V římské lázni, Ezop a brabenec, Polka specielně aktuální, Rej Vážek, Život je jen náhoda a Nashledanou v lepších časech), které za scénou živě hraje orchestr ze ZUŠ (T. Lekeš baskytara, P. Vacek trubka, R. Hais housle a T. Plášek klarinet) pod vedením klavíristy Antonína Jeřábka z UH Senior bandu. ZUŠ Uherský Brod do inscenace dodala i herecký potěr, čtyři malé posluchače literárně dramatického oboru, kteří hrají římské děti. Závěr hry nenabídne Caesarovu smrt, jak by možná někdo očekával, ale jakýsi střih, po němž se ocitneme v Římě roku 2014, kam už v civilu přicházejí všichni herci jako turistická výprava. I Papullus s Bulvou se zde potkávají coby stavební dělníci, kteří hodlají zbourat starý svět a budovy a postavit nový Řím. Jsou si vzájemně povědomí a přemítají, za jakých okolností se mohli setkat a přes minulé životy se doberou až do Říma roku 44 před Kristem. V závěru se shodnou, že nejlepší ze všech životů i přes jeho nedostatky je ten, který žijí nyní. Což potvrzují i slova závěrečné písně (Nashledanou v lepších časech), kterou zpívají všichni účinkující společně a při premiéře se k nim přidali i spokojení, rozesmátí a na stejnou vlnu naladění diváci. Podtrženo a sečteno: za herecké výkony herců (skutečně všech) by se nemuseli stydět ani profíci, pouze u zpěvu malinko vázla (neladila) sóla Onomatopoe a Caesara v písni Římské lázně. Domnívám se však, že by postačilo pouhé přetransponování melodie do polohy vhodnější pro jejich hlasy, či volba recitativu namísto zpěvu. Scéna je jednoduchá a srozumitelná, přesto velmi nápaditá, stejně jako pojetí některých scén (například ta v římské lázni doplněná bublifukem a roztančeným davem fakt nemá chybu). Zbývá už jen jediné. Zvolat: Bravo, Divadlo Brod, AVE CAESAR! Markéta Švehlíková NEJEN JAZZOVÝ VEČER S ALENOU JURČÍKOVOU Po dlouhé době se v rodném městě ukázala Alena Jurčíková Šilerová. Začátkem dubna uspořádala v restauraci DK komorní hudební večer, kterým oslavila své životní jubileum. Alena Jurčíková vystudovala na konzervatoři klavír a poté jej vyučovala na brodské LŠU. Později začala skládat vlastní skladby a vystupovat při nejrůznějších příležitostech. V současné době žije v Praze, kde soukromě vyučuje děti i dospělé hře na klavír a klávesy, učí klasickou hudbu, jazz, improvizaci a aranžmá. A skládá vlastní funky a jazzové skladby. -mva- Do knihovny zavítala spisovatelka Klára Janečková Její knihy prý mají čtenáři (či spíše čtenářky) Knihovny Františka Kožíka zamluvené půl roku dopředu. Klára Janečková (1979), která pracuje jako školní psycholožka, pochází z Bystřice pod Hostýnem. Svoji prvotinu začala psát ve dvaceti letech. Historický román Ďábelská tvář z Francie 16. století spatřil světlo světa o dva roky později. Od té doby napsala celkem 9 knih a všechny je také na besedě představila. Nejprodávanější z nich je Osudová posedlost, nejznámější zase autobiografický román Unesená, o němž hovořila i v pořadu České televize Třináctá komnata. Vypisuje se v něm z vlastního zážitku, kdy ji jako osmnáctiletou studentku, dceru podnikatelů, unesli tři muži a drželi ji na ukrajinské ubytovně. Podařilo se jí odtud složitě uniknout hlavně díky tomu, že i přes obrovskou hrůzu, kterou prožívala, dokázala intenzivně komunikovat s ukrajinským únoscem a hlídačem. Tato událost byla určitě jedním z podnětů, proč se stala doktorkou psychologie. Zajímavé bylo i spisovatelčino vyprávění, jak taková kniha krůček po krůčku vzniká. Brodští čtenáři totiž jako úplně první mohli nahlédnout do rukopisu nové, v pořadí deváté knihy nazvané Deník Gréty Kaiserové, která byla oficiálně pokřtěna 7. května v Praze. (více na webu) Markéta Švehlíková 14 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 5/2014

15 GALERIE ZUŠ SE PROMĚNILA V HMYZÍ ŘÍŠI KULTURA Velkolepou podívanou plnou fantazie a hravosti připravily návštěvníkům vernisáže nazvané Hmyz a ti druzí, děti z výtvarného oboru ZUŠ, které pracují pod vedením Svatavy Haluzové. Galerii ZUŠ proměnili ve čtvrtek 3. dubna ve velkou hmyzí říši. A nejen na obrázcích. Mladí brodští výtvarníci totiž své vernisáže pravidelně okořeňují kostýmním, hudebně divadelním vystoupením, inspirovaným zadaným tématem. Na ploše tak poletovali pestrobarevní motýli, na housličky vyhrával cvrček, malí broučci houpali svými lucerničkami a mravenci dokonce svedli lítý boj. Do děje byli zapojeni i diváci mimochodem bylo jich tolik, že galerie vskutku připomínala jedno velké lidské mraveniště kteří pomáhali pavoučicím natahovat sítě. Na projektu Hmyz a ti druzí pracovalo neuvěřitelných 85 žáků ve věku 5 17 let po dobu 7 měsíců. Našim cílem bylo vytvořit projekt, který bude obsahovat plošné, prostorové i dekorativní práce, grafiku. Žáci tvořili individuálně i skupinově, prozradila učitelka Svatava Haluzová. Pro mnoho lidí je hmyz naprosto bezvýznamný, ale nebýt hmyzu, lidský život by na Zemi neexistoval: má totiž nezastupitelnou funkci v ekosystému, provzdušňuje půdy, opyluje, je nutným predátorem, stará se o úklid mrtvé hmoty. Z hmyzu čerpají vědci, lékaři, architekti, inspirují se jím. Téma hmyz je velmi mnohotvárné i pro výtvarníky. Děti z výtvarky ztvárnily například fosilie (akvarel dokreslovaný tuší, vyškrabávaný vosk a tuš), zachytili člověka zmenšeného v říši hmyzu (pastelky, kolorovaná perokresba), z keramiky glazované i neglazované vytvořili stylizované brouky, pomocí dokreslované koláže popsali vývoj motýla, strukturu motýlího křídla zase detailně zachytili pomocí fáčoviny, tempery a akvarelu. Z kartonu vyrobili a pomalovali domeček pro čmeláky, ulity, vosí hnízda, z drátu pak tvořili mravence a včely a k vidění je dokonce i ilustrace knihy Příběh mouchy. A to zde ještě není zdaleka vyjmenováno vše, co tato výstava nabízí. Projekt Hmyz a ti druzí se v květnu zúčastní krajské přehlídky Základních uměleckých škol, kde se soutěží o postup do ústředního celorepublikového kola. Držíme palce! Markéta Švehlíková Moravské Kopanice Marcely Mošťkové Kopanice jsou moje stará láska, vyznal se malíř a grafik Jiří Jura Pacák ( ), který se usadil trvale v Újezdci u Luhačovic, kde je také pochován. Svoji lásku vtělil také do grafického díla z našeho krásného kraje. Současným nezištným nositelem ušlechtilého citlivého vztahu ke Kopanicím je i Marcela Mošťková, jejíž poutavé hudebně literární odpoledne nazvané Moravské Kopanice se uskutečnilo v knihovně. Účast na krásném odpoledním programu jen potvrdila značný zájem o stálou přitažlivost tohoto našeho jedinečného místa Moravských Kopanic. Většina návštěvníků literárního odpoledne si zakoupila působivou publikaci Marcely Mošťkové, výstižně uvedenou slovy Aleny Bartošíkové, jejíž vztah k našemu kraji je znám. Propagace Moravských Kopanic Marcelou Mošťkovou je velmi záslužná, aktuální a široce srozumitelná činnost, která bohatě podporuje tradici našeho kraje. Ing. Zdenek Hanzelka, CSc. JARNÍ JARMARK V KINĚ MÁJ O víkendu, který vyvrcholil Květnou nedělí, se v kině Máj uskutečnil už třetí Velikonoční jarmark a opět byl doprovázený písničkami. Foyer kina se proměnilo v malé tržiště rukodělných výrobků, které zhotovily šikovné ruce L. Kučírkové, E. Bartošové, M. Orgoníkové, J. Machové, K. Penčákové, O. Krhútkové, Z. Chrastinové, A. Dobruškové, J. Jeníčkové, D. Dolákové, J. Kachníkové, M. Boudové, L. Gorčíka a J. Matyáše. K vidění, vyrobení i zakoupení bylo tradiční velikonoční zboží (kraslice zdobené nejrůznějšími technikami), výrobky ze slámy a proutí, i další neméně půvabné výrobky korálky, háčkované a paličkované obrázky a dekorace, hračky, polštáře, dřevěné misky, předměty z keramiky i kovu, i třeba nazdobené květináčky s jarním osením, které zde spolu s dalšími výrobky nabízelo občanské sdružení Kamarádi UB. V sobotu si návštěvníci jarmarku mohli zazpívat s ženským sborem Nivnička vedeným Vlastíkem Ondrou a s Boršičany. V neděli kino rozezpívala Vlasta Grycová s muzikou Aničky Přikrylové. (více na webu) -mva- Staré pohlednice ze sbírky Františka Bábíčka v Galerii Panský dům Staré pohlednice měst a obcí okresu Uherské Hradiště , takový je název výstavy, kterou si až do 8. června můžete přijít prohlédnout do Galerie Panský dům. Na výstavě najdete na 40 panelech neuvěřitelných 726 místopisných pohlednic (a to je jen výběr) ze sbírky uherskobrodského sběratele Františka Bábíčka. Výstava je uspořádána do dvou částí. V první jsou k vidění pohlednice Uherského Brodu a někdejšího okresu Uherský Brod z let , v druhé části jsou pak další města a obce okresu včetně Uherského Hradiště. Na vernisáži výstavy, kterou v pátek 11. dubna zahájil ředitel DK Jaroslav Mikulík, zahrála CM Olšavěnka pod vedením Romana Myšinského. Sběratel František Bábíček pak návštěvníkům přiblížil historii vystavených exponátů. Nejstarší, a asi i nejkrásnější pohlednice, pochází z přelomu 19. a 20. století, z období tak zvaného zlatého věku pohlednice. Poznají se snadno jsou vedle obrázku popsané. Na přední obrazové straně se ponechávalo místo pro zprávu odesílatele, zadní strana bývala určena jen pro adresu. V té době si je kupovali spíše movitější lidé. Byly hodně zdobené květinovými motivy, ozdobnými rámečky, secesními motivy a jinými ozdobnými prvky. Teprve nařízením ministerstva v roce 1904 byla přední strana vyhrazena pro obrázek a zadní strana se začala dělit na dvě poloviny, do jedné se psala adresa, do další text. Používání pohlednic se rozšířilo díky rozvoji tiskařských technik. První větší rozmach v rozesílání pohlednic nastal v období 1. světové války, kdy vojáci posílali zprávy domů svým blízkým. Největší boom však nastal zavedením černobílých fotopohlednic ve 30. letech minulého století. Ty se posílaly až do 50. let, kdy malý formát 14x9 cm skončil a byl nahrazen formátem větším. Staré pohlednice nejsou jen líbivými obrázky, ale především nenahraditelnými historickými dokumenty. Smysl jejich sběratelství je v tom uchovat jedinečný a v mnoha případech jediný dokument o tom, jak vypadalo dané místo v obci či ulice ve městě. Tak je třeba pohlednice vidět a dívat se na ně, uvedl na vernisáži František Bábíček. Markéta Švehlíková DĚTI POMÁHALY VAŘIT SEKYRKOVOU POLÉVKU Divadlo Brod představilo v neděli 6. dubna zbrusu novou pohádku pro nejmenší diváky nazvanou Sekyrková polévka. Dva příběhy (O Smolince-Malence a Jak Smolinka-Malenka uvařila sekyrkovou polévku), vycházejí z klasických předloh. Herci tentokráte používají klasické dřevěné 60 cm vysoké marionety. Ovšem hrají současně s nimi (tedy jsou po celou dobu přítomni na pódiu). V průběhu představení už tradičně zapojují do hry pomocí nejrůznějších úkolů i hádanek děti v sále. Na závěr si všechny děti mohou přijít prohlédnout loutky i kulisy přímo na jeviště (a také toho hojně využívají). S interaktivními pohádkami má Divadlo Brod bohaté zkušenosti a sklízí s nimi velké úspěchy nejen u domácího dětského publika. Inscenace Pohádky pro Muchomůrku uspěla v minulých dnech i na prestižní loutkářské přehlídce Třebíčské loutkářské jaro, odkud si divadelníci přivezli cenu za nejinteraktivnější představení. Do konce letošního roku se děti mohou těšit kromě repríz pohádek i na další premiéru, která se připravuje na listopad. Bude to Vánoční pohádka složená z příběhů vycházejících ze starých vánočních kalendářů. -mva- 5/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 15

16 INZERCE LÉKÁRENSKÁ TRADICE V UHERSKÉM BRODĚ NÁM NENÍ LHOSTEJNÁ Lékárenská síť Dr.Max otevírá v našem městě už druhou lékárnu. Od května ji najdete v obchodním centru Zalda. S jakými pocity poprvé otevírala dveře svým pacientům, na to jsme se zeptali regionální ředitelky sítě Dr.Max PharmDr. Anity Sedlákové. Samozřejmě s pocitem respektu, který mám vůči našim pacientům vždycky. A jsem určitě ráda, že v jednom z nejvýznamnějších měst Slovácka přispějeme k lepší dostupnosti lékárenské péče. Ale respekt ve mně budí, s ohledem na obor, který jsem si pro svůj život zvolila, i samotný Uherský Brod. Jak souvisí farmacie a Uherský Brod? To pouto je velmi úzké a sahá až do časů národního obrození v druhé polovině 19. století. V roce 1860 se tu tehdy stal starostou lékárník Matěj Pecháček. A s dobou jeho úřadování je spojen rozkvět slovanského živlu ve městě, zlomení síly německé byrokracie. Nebýt první světové války, která neblaze vstoupila do hry, mohli bychom mluvit o zlatých časech. Takové momenty nás těší. Samozřejmě ctíme svou profesi jako takovou, ale když lidé z našeho oboru vysloveně zasáhnou do historie, pak je důvod ke stavovské hrdosti dvojnásobný. Od Pecháčkových časů urazila farmacie pěkný kus cesty To ano, ale to podstatné se určitě nezměnilo. Lékárníci tu byli, jsou a budou, aby pomáhali nemocným. To je na našem povolání to nejkrásnější. A v lékárnách Dr.Max má pacient vždycky jistotu, že se obrací na odborníka jsme připraveni poradit s kontraindikací, tedy s tím, které léky si spolu v lidském těle nerozumějí, naše časté konzultační akce se zaměřují na leccos, například na alergie. K tomu máme velmi zajímavý klientský program v podobě zákaznické karty a nabízíme širokou škálu cenově výhodných doplňků pod naší privátní značkou. A když už jsem u toho výčtu předností jistě mezi ně patří i vstřícná otvírací doba. Víme, že si ne každý může bez obtíží odskočit z práce a proto nabízíme možnost nakoupit v klidu po pracovní době u nás. Leckde lékárny Dr.Max téměř suplují lékárenskou pohotovost. Zaujala mě zmínka o privátní značce. Jak je to u ní s poměrem cena/kvalita? Privátní značka Dr.Max dnes zahrnuje už téměř dvě stovky položek. Především jde o potravinové doplňky, ale s paracetamolem a ibuprofenem jsme vstoupili i do kategorie léků. A lze koupit i náplasti a další zdravotnické vybavení. Obecně platí, že se jedná o produkty s velmi výhodnou cenou, ale kvalita je standardní, anebo dokonce nad standardem. Nemůžeme si dovolit na ní šidit jde o zdraví lidí; lidí, kterým sice nepřejeme, aby do lékárny museli, ale když už to tak je, ať se rádi vrací k Dr.Maxovi. ŘÁDKOVÁ INZERCE DrMAX_Brodsky zpravodaj_inzerce_186x132_a_01_final.indd :59:19 Nabízíme k prodeji CIHLOVÝ BYT V OSOBNÍM VLASTNIC- TVÍ 2+1 V UHERSKÉM BRODĚ. Jedná se o prostorný byt s novými plastovými okny, letos se budou dodělávat balkony. Na domě je nová střecha, plánované je i zateplení domu. Byt je ve velice udržovaném standardu. K bytu náleží 2 sklepy, společná kočárkárna. Náklady na bydlení Kč. NEJPOJIŠTĚNÍ UHERSKÝ BROD nejvýhodnější pojištení vozidel v regionu: do 1,350 ccm 1.301,- od 1,351 do 1,950 ccm do 59 kw 1.800,- 1,951ccm a výše ccm do 69 kw 2.202,- řidič plný bonus 55 let od 70 kw 2.299,- Bří Lužů 107, (budova pošty 1. patro) tel.: MOBILNÍ ČIŠTĚNÍ VOZIDEL Komplet čištění interiéru suchou i mokrou cestou Ekologické mytí karoserie bez použití vody TAKÉ SE- DACÍ SOUPRAVY! Čištění u Vás Tel : Prodám stavební parcelu v obci Strání. Tel.: Koupím textilní sáček do vysvače ETA 414 (rok výroby ). Tel.: Prodám RD 3 + kk v klidném prostředí Uherského Brodu Těšova. K domu patří velký dvůr, zahrada a hospodářské místnosti (dílna, prádelna, sklep, stodola). Zastavěná plocha a nádvoří 319 m², zahrada 352 m². Lze garážovat dvě auta. Možná půdní vestavba a využití hospodářských místností k bydlení. Dům je ihned k obývání. Vytápění plynové, možno zbudovat i krb. Vlastní studna. Cena dohodou. Realitní kanceláře nevolat. Telefon: , Staré pivní lahve s litými nápisy, dokumenty a fotky z pivovarů a hospod, staré hospodské pivní a nápojové sklenice a také předválečné pohlednice koupím do sbírky. Tel.: Prodám pozemek v Uherském Brodě 2098 m², šíře pozemku 17 metrů. LV 249/44 a 6468/4. Prosím nevolejte realitní kanceláře! Telefon: Veteráni pozor! Prodám Škoda Š100 r.výroby 3/1974 = veterán v dobrém pojízdném stavu. STK do 11/2014. Cena dohodou. Tel BRODSKÝ ZPRAVODAJ 5/2014

17 INZERCE JARNÍ SLEVY AutoWeiss-Taxi Uherský Brod Nabízíme přepravu osob osobními vozy a (8+1) mikrobusem. Tel: Do našeho týmu HLEDÁME: * realitní makléře * manažera pobočky Uh. Brod Požadavky: - SŠ vzdělání - znalost práce na PC - komunikativnost Nabízíme práci na hlavní pracovní poměr, vedlejší činnost či ŽL! Více informací na tel.: , Spolehlivá a zavedená úklidová firma Služby DUHA rozšířila nabídku profesionálních služeb WET CLEANING nejmodernější metoda ošetření oděvů nová, moderní prádelna a ČISTÍRNA ODĚVŮ praní, mokré čištění, chemické čištění, impregnace, žehlení, mandlování, úprava oděvů Využijte nejmodernější technologii mokrého čištění vhodnou pro: outdoorové oblečení a funkční prádlo, kombinézy, lyžařské kalhoty a bundy, spacáky (včetně impregnace) motorkářské kožené i textilní oblečení (včetně následné impregnace) policejní, hasičské a další uniformy, pracovní oděvy (montérky, blůzy, lékařské oděvy) hedvábí, syntetické tkaniny, ubrusy ze zvláštních materiálů, potahy, pelíšky pro zvířata péřové bundy, polštáře a péřové kapny, péřové spacáky obleky, společenské šaty a svatební šaty výrobky z merina a mnoho dalších (informujte se u odborného personálu čistírny) PARKOVÁNÍ před provozovnou Uh. Brod, Stolařská, směr Rojal, Po-Pá 8:00-12:00 13:00-17:00 tel.: /2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 17

18 INZERCE AutoWeiss-Taxi Uherský Brod Nabízíme přepravu osob dvěma osobními vozy a jedním (8+1) mikrobusem. - pravidelné přepravy minibusem pracovníků pro firmy. - výlety turistů po památkách a zámcích dle požadavků. - na vnitrostátní a mezinárodní letiště. - okružní jízdy - za zábavou. - Nově cesty na Ukrajinu (Užhorod) a do Polska (Katovice). Jezdíme od 8 Kč/km viz ceník na netu. V Uherském Brodě od 40,-Kč..Non-Stop. Dle požadavků. Tel: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod připravuje pro děti 5. až 7. tříd příměstský tábor Týden středoškolákem Chcete, aby se Vaše dítě bavilo a přitom se i něco zajímavého naučilo? Hrajte s námi o tablet! kdy V případě zájmu volejte: SOUKROMÁ LOGOPEDICKÁ A SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PORADNA Mgr. Krista Žofie Kolísková, Bánov, zdravotní středisko, telefon , BRODSKÝ ZPRAVODAJ 5/2014

19 ŠKOLSKÝ POHÁR ČESKÉ POJIŠŤOVNY ZŠ POD VINOHRADY V TOP 6 Po vítězství v okresním a krajském kole pokračovalo postupové tažení mladých florbalistů ZŠ Pod Vinohrady Uh.Brod i na turnaji TOP 8 Východ v Olomouci. V turnaji nejlepších 8 týmů východní části republiky vybojovali 2. místo a zaslouženě postoupili mezi nejlepších 6 týmů ČR ze 775 družstev, která letošní ročník Školského poháru České Pojišťovny hrála. Vstup do turnaje měli ovšem katastrofální po několika minutách úvodního zápasu s Ostravou prohrávali 4:0 a i přes zlepšený výkon a tlak v druhém poločase si připsali první prohru v sezoně v poměru 4:7. Druhé místo ve skupině si ale s přehledem zajistili výhrami 9:3 a 9:5 nad Brnem a Blanskem. Ve čtvrtfinále udolali Moravskou Třebovou 7:5 a v semifinále je čekal vítěz skupiny "B" Havlíčkův Brod. Překvapivě byl tento postupový zápas od prvních minut jasný, hráči Uherského Brodu kontrolovali hru a zvítězili jasně 7:2. Závěr krasobruslařské sezony Dvanáct plavců TJ Spartak UB se vydalo na Grand Prix Bruntál v plaveckém pětiboji. Těchto závodů se zúčastnilo 29 oddílů, z toho dva oddíly ze Slovenska, jeden z Polska a jeden z Ruska. V kategorii ročníku 2004 reprezentovali brodský oddíl V. Švanyga a K. A. Hladišová. Pro oba to byly první velké závody, kde si zaplavali svá osobní maxima a posbírali spoustu zkušenosti. V kategorii ročníku 2002 a 2003 reprezentovaly Š. Kadlecová, B. Březinová, Š. Michalčíková a J. Mošťková. Štěpánka Michalčíková (2003) nás všechny mile překvapila, když v této kategorii nedala plavkyním ročníku 2002 žádnou šanci a plavecký pětiboj vyhrála. Tím obhájila prvenství z loňského ročníku. Ve všech disciplínách zaplavala nové oddílové rekordy, doplnila trenérka Renáta Krůželová. Barbora Březinová skončila v celkovém hodnocení na krásném 6. místě, na trati 100 m znak zaplavala nový oddílový rekord, Šárka Kadlecová na 17. místě a Jana Mošťková na Finálový zápas proti Přerovu byl jako na houpačce. Po prohraném poločase 1:4 dokázali Broďané během 5 minut otočit skóre na 5:4 a další branky visely ve vzduchu. Neproměněné šance ale potrestal soupeř nečekaným gólem přes celé hřiště, který stanovil konečný výsledek na 5:5. V nájezdech byl pak šťastnější Přerov, ale to nemohlo pokazit radost hráčů z Uherský Brod z postupu na finálový turnaj, který se uskuteční na konci dubna v Praze. Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášem Ondřej Buráň, ale i všichni ostatní hráči zaslouží ocenění za svělou reprezentaci školy, města Uherský Brod i Zlínského kraje. Sestava: Filip Horák, Lukáš Antonín, Marek Souček, Erik Kouřil, Martin Ležatka, David Ležatka, Jakub Nevařil, Martin Brauner, Matěj Krpálek, Ondřej Buráň a Kryštof Obadal. Trenér Zdeněk Moštěk, Dagmar Mandíková -ZM- Testy výkonnosti, které se na závěr sezony konaly v Brně, dopadly u většiny brodských krasobruslařů na výbornou. Tyto testy musí splnit každý krasobruslař, který se chce účastnit závodů nejvyšší krasobruslařské úrovně s případnou možností bojovat o účast na domácím mistrovském šampionátu. Začínající brodští bruslaři Barbora Tykalová, Andrea Pšurná, Nela Ježková, Alfréd Blaha a Dominik Ježek plnili deset předepsaných prvků společně se závodníky z Brna a Uh. Hradiště. Přestože brodský potěr v této skupině patřil k jednoznačně nejmladším (porovnával své dovednosti i s bruslaři o tři roky staršími), byl nejlepší. Nejvyšší, tedy zelenou kartu (splnění na více než 75%), si z Brna odvážely pouze naše závodníce Tykalová, Pšurná a Ježková. A. Blahovi zelená karta o stupínek unikla, takže se musel spokojit s kartou žlutou (splnil na 70%) a D. Ježek uspěl na bílou (některé prvky bude muset před splněním vyššího testu opakovat). Na úspěšný start navázali při plnění testu č. 3 Zuzana Straňáková a Daniela Popelková, které si vybruslily opět nejlepší zelenou kartu. Adam Tarabus se po nepříliš zdařilém výkonu musel spokojit s kartou žlutou. Poslední zástupce klubu Lukáš Buksa při plnění testu č. 5 získal rovněž zelenou kartu. (kráceno, více na webu města) -KT- Plavecký pětiboj vyhrála Štěpánka Michalčíková 25. místě. V kategorii ročníku brodský oddíl reprezentovali C. Dvořák, D. Dvořák, J. Svozil, P. Hájek a T. Jurák. Cyril Dvořák skončil v celkovém hodnocení na 6. místě, hned za ním skončil Pavel Hájek. Na 10. místě skončil Jakub Svozil, na 15. místě David Dvořák a na 25. místě Tomáš Jurák. David Dvořák zaplaval nový oddílový rekord na 100 m motýl a Pavel Hájek oddílový rekord na 100 m polohový závod. V kategorii 1999 a starších měl brodský oddíl jen Martina Kadlece, který v celkovém hodnocení skončil na 21. místě. Na tratích 100 m prsa, volný způsob a polohový závod zaplaval nové oddílové rekordy. Na těchto závodech se potkalo mládí s hodně zkušenými plavci. Byla tu spousta bývalých špičkových závodníků. Nestarším účastníkem byl Rudolf Šmerda (1943), který je pětinásobným mistrem Evropy. -red- SPORT CENA DR. VÁCLAVA JÍRY PRO BROĎANY Pánové Stanislav Kunčar a Miroslav Polášek převzali v Břevnovském klášteře v Praze významné ocenění za dlouholetou práci pro český fotbal Cenu Dr. Václava Jíry. Sedmdesátiletý Stanislav Kunčar je bývalým hráčem, později trenérem, dlouholetým funkcionářem a hospodářem TJ Tatran Havřice, stejně starý Miroslav Polášek dlouholetým úspěšným trenérem (nyní koučuje fotbalisty Újezdce v I. A třídě). Ocenění uděluje každoročně Fotbalová asociace České republiky lidem, kteří svůj život zasvětili dlouholeté a obětavé práci ve fotbalovém prostředí. -mva- Rodinný turnaj tenisového klubu TSRM V sobotu 5. dubna se na tenisových kurtech v Nivnici konal turnaj dětí a rodičů TSRM. Děti od předškolního věku společně s jedním z rodičů tvořily tenisové páry. Aby mohl turnaj proběhnout, uskutečnila se o týden dříve i brigáda na úpravě kurtů. Do výuky tenisového umění v rámci Tenisového klubu TSRM je zapojeno už 32 dětí. Proto vedle brodských tenisových kurtů v ulici Zátiší se tréninková činnost rozšířila i na kurty v Nivnici. Dále byly rozšířeny i služby trenérů a výuce dětí se již věnuje další trenérská posila. (více na webu města) -LV- HOKEJOVÝ TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ HC Mladší žáci HC Uherský Brod se zúčastnili silně obsazeného třídenního mezinárodního turnaje v Prievidzi. V konkurenci týmů ze Slovenska a Ruska byli společně s Kometou Brno jedinými českými zástupci. Po výhrách s Martinom a Lučencom obsadili pěkné šesté místo. Turnaje v dresu HC UB pod vedením trenérů Romana Uhříčka a Richarda Hanouska se účastnili i tři hráči Uherského Ostrohu, svěřenci trenéra Rosti Polehni. Děkujeme všem hráčům a fanouškům za příkladnou reprezentaci HC Uherský Brod. Roman Uhříček, trenér HC Judisté zabodovali na domácí půdě TJ Sokol uspořádal v prostorách ZŠ Na Výsluní Lízátkový turnaj, který byl určen výhradně začínajícím judistům mláďatům. Turnaje se zúčastnilo celkem 95 závodníků ze 17 oddílů především z Moravy. Závodníci byli rozlosováni dle váhových kategorií a soutěžili ve velkém stylu na třech tatami. Naši benjamínci se velké konkurence nezalekli, všem se podařilo vybojovat medaili. Umístění TJ Sokol: M. Šlechta, R. Keňo (1. místo) T. Vaculík, J. Volařík (2. m.) M. Červenka, M. Jánský, D. Velecký (3. m.) Umístění SKM UB: A. Zpurná, E. Slováková, M. Mikulášek, J. Ondrůšek (1. místo) M. Tomanová, F. Kubík (2. m.) O. Machala, M. Bábíček, M. Slovák, O. Novotný, J. Ambruz, E. Ambruzová, D. Račický (3.m.). (více na webu města) SB- 5/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 19

20 SPORT Město ocenilo nejlepší sportovce a sportovní kolektivy Už popáté ocenilo město Uherský Brod své nejlepší sportovce a sportovní kolektivy za rok V pěti kategoriích (Mládež do 19 let, Dospělí, Sportovní kolektiv, Trenér nejúspěšnější trenér a Zvláštní cena) bylo nominováno celkem 22 jednotlivců a 6 kolektivů. Slavnostním večerem provázel učitel ZŠ Pod Vinohrady a trenér 1. AC Tomáš Králík. V hledišti kromě nominovaných sportovců usedla například i vítězka minulého ročníku Hana Koníčková, hokejista Miloslav Gureň, basketbalista Vlastimil Balia či účastník olympiády v Římě, střelec Dušan Houdek, dále zástupci sportovních organizací, sponzorů, města, kraje a měst Luhačovice, Uherské Hradiště a Nové Město nad Váhem. V doprovodném kulturním programu vystoupila v působivých skladbách děvčata z kroužků aerobicu ze ZŠ Pod Vinohrady a taneční skupina Flamenco, skupina Fuerza del Fuego s Tancem světel (laserovou show) a Orchestr Stanislava Sládka při ZUŠ Uherský Brod, který se kromě svého repertoáru postaral i o znělku akce. První vyhodnocenou kategorií večera byla ZVLÁŠTNÍ CENA, kterou obdrželi pánové: Rostislav Hruboš navržen ČSK za dlouholetou činnost ve funkci sekretáře, Ing. Jiří Krejčiřík navržen TJ Sokol UB za dlouholetou aktivní práci pro Sokol ve funkci starosty této organizace a přínos k rozvoji sportovní činnosti, které se věnoval 40 let, Miroslav Mlýnek navržen TJ Sokol UB za dlouholetou aktivní práci pro organizaci a rozvoj sportovní činnosti za období 50 let, Ing. František Špaček navržen sportovní komisí města dlouholetý člen basketbalového oddílu TJ Spartak UB a člen výkonného výboru, František Vaněk navržen In-line hokejovým klubem UB k jeho největším úspěchům patří výchova dvou mistrů světa a dalších hráčů, kteří působí v Extralize). V kategorii TRENÉR NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ TRENÉR byli oceněni: Zbyněk Kůdela navržen HC Uherský Brod za dvacetiletou trenérskou práci v HC UB, za výchovu hráčů působících v Extralize a ostatních celorepublikových soutěžích a za výborné výsledky družstva mužů v posledních sezonách), Tomáš Králík byl navržen za vynikající trenérské výsledky deset let práce s juniorskými florbalistkami 1. AC (působí zde od roku 1996). V posledních 7 letech byly týmy juniorských florbalistek 5x ve finálovém play off mezi osmi top týmy ČR. V loňském roce získaly bronzovou medaili na mistrovství ČR v 1. lize juniorek, zvítězily v mezinárodních turnajích: Prague games, Prague girls cup, Stupava cup a jsou vicemistryněmi ČR v soutěži dorostenek. V kategorii SPORTOVNÍ KOLEKTIV nebylo třetí místo uděleno. Na druhém místě totiž se stejným počtem hlasů skončilo družstvo mužů ČSK Uherský Brod a HC Uherský Brod. Družstvo ČSK bylo navrženo za vítězství v Krajském přeboru 2012/2013 a za postup do divize. Družstvo HC bylo navrženo za vzornou reprezentaci města a za postup do Play off soutěže Krajské ligy mužů Zlínského kraje a vítězství v této soutěži v sezonách 2011/2012 a 2012/2013. První místo v kategorii Sportovní kolektiv získaly juniorské florbalistky 1. AC Uherský Brod. Na udělení ceny byly navrženy za 3. místo v Play off 1. ligy juniorských florbalistek a za vzornou reprezentaci města. V kategorii MLÁDEŽ DO 19 LET se na třetím místě umístil tenista David Krčmář, který byl navržen za sportovní výsledky v roce Ve své kategorii získal v halovém mistrovství ČR 1. místo ve čtyřhře, na mistrovství ČR 3. místo ve čtyřhře a také 1. místo na Mistrovství ČR v soutěži družstev. K ocenění byl navržen také za práci s mládeží v tenisovém oddíle T. J. Sokol UB. Stříbrná příčka patří florbalistce Jitce Omelkové z 1. AC Uherský Brod. Jitka byla navržena za vynikající gólmanské výkony v 1. lize juniorských florbalistek a na mezinárodních turnajích Prague Games a Czech Open. V roce 2014 je trenérkou mladších děvčat. Největším dosaženým úspěchem je 3. místo na Mistrovství ČR juniorských florbalistek. Na prvním místě této kategorie se umístil in-line hokejista David Pavlůsek. Byl navržen za příkaldný přístup ke sportu a reprezentaci města Uherského Brodu. Jeho největším úspěchem je titul Juniorský mistr světa pro rok 2013 z USA. Poslední vyhlašovanou kategorií byli DOSPĚLÍ Na třetím místě se umístil hokejista Milan Šiller. V roce 2013 byl členem národního týmu můžu Slovenska, který na mistrovství světa v in- -line hokeji v Drážďanech vybojoval v silné konkurenci skvělé 4. místo. Milan Šiller je aktivním in-line hokejistou IHC Uherský Brod a také aktivním hokejistou HC Uherský Brod. Druhé místo obsadil lezec Michal Rožek, který je členem horolezeckého oddílu T. J. Sokol UB. K jeho největším úspěchům patří 3. místo v rankingu Českého horolezeckého svazu v lezení na obtížnost za rok 2012 a 2013, 5. místo na Mistrovství ČR v lezení na obtížnost v roce 2012 a 6. místo v téže soutěži V lezení na obtížnost se Michal zúčastnil i Mistrovství světa v Paříži a Mistrovství Evropy v Chamonix. Kdo bude vyhlášen nejlepším sportovcem města, se dalo tušit. Zvítězila brodská rodačka, snowboardistka Šárka Pančochová. Ta se však bohužel kvůli povinnostem mimo území republiky na slavnostním večeru objevila jen ve videopozdravu. Cenu za ni převzal její dědeček Josef Křivda a bratr (a současně manažer) Jan Pančocha. Šárka závodí ve světovém poháru od listopadu V roce 2008 se stala juniorskou mistryní světa v disciplíně Big Air. O rok později se umístila 9. na MS v disciplíně U-rampa. V lednu 2010 získala premiérové vítězství ve světovém poháru v rakouském Kreischbergu v disciplíně U-rampa. Tímto vítězstvím se zároveň kvalifikovala na zimní olympijské hry 2010 v kanadském Vancouveru. V roce 2014 se zúčastnila olympiády v Soči, kde po hrozivě vypadajícím pádu předvedla, že je sportovcem s odvážným srdcem a s plnou vervou bojovala dál. Po skončení olympiády v Soči na dotaz novinářů, co plánuje dál, s úsměvem odpověděla: Připravovat se zase na další roky, víc se vyjezdit, abych měla nové triky. Pak přijedu a příště tu olympiádu vyhraju. Sport, to je radost z pohybu přivedeného k extrémní harmonii, sport to je síla vážit si soupeřů, když vyhrávám a také vážit si sebe sama, když se mi zrovna nedaří. Sport, to je vůle. Vůle jít za svým cílem, vůle, věřit ve vítězství, vůle vstávat znovu a znovu při prohrách. Sport, to je důvěra ve spoluhráče i odpovědnost vůči nim. Sport to je pokora před pravidly, sport je úcta k druhému, sport je synonymem čestného jednání. Sport je energií, která očišťuje naši mysl, sport je dokonalostí, ke které vede bolestná cesta. Sport je pro mnohé vším a zároveň ničím, v jednom okamžiku dokáže sytit ego duše i touhu po pokoře ducha, uvedl místostarosta Jan Hrdý, který má oblast sportu ve své kompetenci. Jsem přesvědčen, že sport má hluboký smysl a dnešní večer bude oslavou harmonie, radosti, pokory, vůle, víry, vytrvalosti, důvěry, odpovědnosti, fair play, úcty, cti, čistoty, dokonalosti, soutěživosti a síly a energie ve službách těch nejvznešenějších citů, dodal místostarosta. Markéta Švehlíková a Elen Sladká Město Uherský Brod děkuje těmto sponzorům: Zlatý partner: Česká zbrojovka, a. s., HYDROMA, s. r. o., Slovácké strojírny, a. s., Teknia Uherský Brod, a.s. Stříbrný partner: HORA STAV, s. r. o., IMOPRA, s. r. o., PRIMA Bilavčík, s. r. o., Rumpold UHB, s. r. o., Sanizo, s. r. o., VOMA, s. r. o., Ditipo, s. r. o. Bronzový partner: 3V&H, s. r. o., EGP Invest, s. r. o., Nadace bratří Lužů, CPA Delfín, příspěvková organizace, ictm DISTRIBUTOR, s. r. o., Pivovar Uherský Brod, RACIOLA Jehlička, s. r. o., HOKR stavby, s. r. o., TEKOO s. r. o. Partneři: CENTIS, Kamenex s. r. o., Q-studio, s. r. o., TK sport Intersport, Zlínský fotbal.cz, ASTRA, s. r. o., LINEA Nivnice, a. s., Extra NET, s. r. o., Martin Papp Půjčovna Party trip 20 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 5/2014

Město Uherský Brod. Kampaň TADY ŽIJU

Město Uherský Brod. Kampaň TADY ŽIJU Město Uherský Brod Kampaň TADY ŽIJU Představení města Uherský Brod Počet obyvatel v Uherském Brodě: 16 631 Představení města Uherský Brod - poloha Město Uherský Brod se nachází na jihovýchodě Moravy ve

Více

Důvodová zpráva Přehled o připravovaných a zrelizovaných cyklistických stezkách

Důvodová zpráva Přehled o připravovaných a zrelizovaných cyklistických stezkách Důvodová zpráva Přehled o připravovaných a zrelizovaných cyklistických stezkách Úvodem Cyklostezky plní tři funkce: 1. umožňují rovnocenný, bezpečný a ekologický způsob dopravy obyvatel z a do Uherského

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Pohyb správným směrem 16. 22. 9. 2012 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility připomíná problémy s narůstající automobilovou dopravou a je určena všem obyvatelům měst

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Alternativní doprava 16. 22. 9. 2011 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility nabízí obyvatelům měst příležitost seznámit se s konkrétními trvalými opatřeními na podporu

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Klub ekologické výchovy Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Klub ekologické výchovy Zkráceně: (K E V) ( dále jen sdružení) Sídlem

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Zápis z jednání sportovní komise, konané dne na Městském úřadě v Uh. Brodě

Zápis z jednání sportovní komise, konané dne na Městském úřadě v Uh. Brodě Zápis z jednání sportovní komise, konané dne 17. 1. 2011 na Městském úřadě v Uh. Brodě Přítomni: dle prezenční listiny Program: l. Zahájení 2. Volba předsedy komise 3. VFP rok 2011 4. Sportovec roku 5.

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor )

I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor ) S T A N O V Y Dětského folklórního souboru JAVORNÍČEK BRNO, z.s. I. NÁZEV A SÍDLO I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor ) I.2. Sídlo souboru JAVORNÍČEK BRNO

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka)

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Na 9. setkání obcí s názvem Bystré Setkání se uskuteční ve dnech 5.9. 7.9. 2014 v Bystrém u Poličky Na

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia I. Základní ustanovení 1. Spolek rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia je spolek ve smyslu ustanovení 214 a

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 23.03.2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor Informatika Tematický okruh Textový editor Téma klíčová slova Novinová strana

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Číslo vyhlášky: 1/2016 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 25.04.2016 Účinnost od :

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás VÁVROVICKÉ MALOTŘÍDCE BUDE DEVADESÁT (1922 2012) Od února 2012, v souvislosti s výročím, zahájili ve škole realizaci projektu 90 ŠKOLNÍCH SEZÓN. Jeho cílem je, v rovině osobních setkání, představit současné

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Akční plán Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí pro období

Akční plán Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí pro období Akční plán u dobrovolného svazku obcí pro období 2018 Kunovice Podolí Popovice Veletiny Hradčovice Drslavice Uherské Hradiště Míkovice, Sady, Vésky Leden OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STRATEGII...

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ NOVÉ SLUŽBY Absenční půjčování tabletů pro e-výpůjčky Od 16. 3. 2015 Uživatelé Městské knihovny v Přerově s platnou registrací budou moci od poloviny března v půjčovně pro dospělé nově využívat službu

Více

S T A N O V Y. upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu

S T A N O V Y. upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu S T A N O V Y upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu čl. 1 Název sídlo: 1. Název sportovní asociace je: Česká asociace

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD Rada města CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.10.2014 Rada města Uherský Brod usnesením číslo 3368/R106/14 ze dne 18.08.2014 schvaluje v

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Stejně jako předcházející ročníky, i jedničkový 11. ročník bude plný skvělé a kvalitní hudby, milých lidí a nezapomenutelných zážitků.

Stejně jako předcházející ročníky, i jedničkový 11. ročník bude plný skvělé a kvalitní hudby, milých lidí a nezapomenutelných zážitků. Ve dnech 7. a 8. srpna 2009 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná jedničkový 11. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Za

Více

Olomouc 2. 5. dubna 2015

Olomouc 2. 5. dubna 2015 Velikonoce s Olomouc 2. 5. dubna 2015 UBYTOVÁNÍ, REGISTRACE Registrace a ubytování proběhne ve čtvrtek 2. dubna od 14.30 do 17.30 hodin Domově mládeže Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické

Více

Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD

Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD MOTIVACE cyklostezky nevytváří ucelenou síť integrace cyklodopravy do současného prostoru oddělování všech ode všech se v praxi

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Stanovy Sdružení nájemníků ČR

Stanovy Sdružení nájemníků ČR Stanovy Sdružení nájemníků ČR Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Sdružení nájemníků České republiky (dále jen SON ) je dobrovolné sdružení občanů České republiky, založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

S T A N O V Y : Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y : Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku Rodičovské sdružení Gymnázia Třinec je občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších přepisů, na základě registrace provedené Ministerstvem vnitra ke

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi MratíNoviny listopad 2015 Nezávislý mratínský měsíčník VIII. ročník vydání č. 83 Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi B líží se devátý ročník staročeského mratínského jarmarku a současně

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2015 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( září 2015 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 28 Loučení s předškoláky (16.6.) Přílohu vytvořil : Martin Frank

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o.

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Svaz českých potápěčů, z.s. Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Tato novela Stanov byla schválena členskou schůzí dne DD.MM.RRRR Článek I. Úvodní ustanovení,

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Stanovy spolku. Česko-Dominikánská. obchodní a průmyslová komora, z.s.

Stanovy spolku. Česko-Dominikánská. obchodní a průmyslová komora, z.s. Stanovy spolku Česko-Dominikánská obchodní a průmyslová komora, z.s. www.cdopk.org Stanovy spolku Česko-Dominikánská obchodní a průmyslová komora, z.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo 1. Spolek Česko-Dominikánská

Více

Stanovy spolku Mushing team Ostrava, z.s.

Stanovy spolku Mushing team Ostrava, z.s. Stanovy spolku Mushing team Ostrava, z.s. Čl. 1 Název a sídlo Spolek Mushing team Ostrava, z.s. (dále jen spolek MTO ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

4. Fotografie dětí na Velikonoční výstavě. 5. Fotografie z projektu Tady jsme doma. Muzeum Jindřichohradecka. 1. Fotografie z vernisáže výstavy Petra

4. Fotografie dětí na Velikonoční výstavě. 5. Fotografie z projektu Tady jsme doma. Muzeum Jindřichohradecka. 1. Fotografie z vernisáže výstavy Petra Seznam příloh I. Jihočeský kraj Náplň činnosti oddělení zřizovaných organizací. II. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. 1. Dotazník pro pedagogy z roku 2006. 2. Dotazník pro pedagogy z roku 2010.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více