VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD KVĚTEN 2014 ZDARMA 5/2014 MÁJOVÝ PODVEČER. foto: Markéta Švehlíková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD KVĚTEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 5/2014 MÁJOVÝ PODVEČER. foto: Markéta Švehlíková"

Transkript

1 VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD KVĚTEN 2014 ZDARMA 5/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ MÁJOVÝ PODVEČER foto: Markéta Švehlíková

2 KULTURNÍ FOTOGALERIE Chalani z Košic skupina NO NAME dokázali vytvořit neopakovatelnou atmosféru. Více str. 13. Foto: Markéta Švehlíková Do knihovny zavítala oblíbená spisovatelka Klára Janečková. Více str. 14. Foto: Markéta Švehlíková Rozhovor s hercem a čerstvým nositelem Thálie Josefem Somrem najdete na straně 13. Foto: Markéta Švehlíková Divadlo Brod v premiéře uvedlo hru Jiřího Voskovce a Jana Wericha CAESAR i s živým orchestrem na jevišti. Více str. 14. Foto: Markéta Švehlíková Dvoudenní Velikonoční jarmark v kině Máj oživilo společné zpívání. V neděli návštěvníky potěšila Vlasta Grycová s muzikou Aničky Přikrylové. Více str. 15. Foto: Markéta Švehlíková V nefalšovanou hmyzí říši se na měsíc proměnila Galerie Základní umělecké školy na Mariánském náměstí. Více str. 15. Foto: Markéta Švehlíková Nejmenší diváky potěšilo Divadlo Brod novou pohádkou. Děti si spolu s herci uvařily Sekyrkovou polévku. Více str. 15. Foto: Markéta Švehlíková 2 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 5/2014

3 FOTOGALERIE 69. výročí osvobození našeho města se poprvé konalo v dopoledních hodinách (za přítomnosti školních dětí). Představitelé města nejprve položili kytici u pomníku v Havřicích a poté společně s válečnými veterány, mezi nimiž nechyběl jeden z posledních 9 žijících členů slavné anglické letky Alois Dubec (vpravo), uctili památku padlých u pamětní desky na radnici i u obou památníků u parku. Pietní akt zakončily slavnostní salvy. Více na webu města. Foto: Markéta Švehlíková Novým partnerským městem Uherského Brodu se stalo město Ourém v Portugalsku, které leží poblíž světoznámého poutního místa Fátima. Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci v Ourému podepsali starostové obou partnerských měst Patrik Kunčar a Paulo Fonseca. Více str. 7. Foto: Leona Gabrielová Na letošní přehlídce pódiových skladeb Mládí v tanci a pohybu se v pěti kategoriích představilo 17 týmů. Byly mezi nimi i děti z MŠ Sv. Čecha (ve výřezu), ve II. kategorii soutěžil 1. AC se skladbou Bláznivý den. Foto: Markéta Švehlíková Cyklostezka do Šumic už je úplná. Začátkem dubna byl slavnostně otevřen úsek z Újezdce, díky němuž už cyklisté nemusí jezdit po frekventované silnici. Akce přilákala obrovské množství cyklistů. Více str. 7. Foto: Markéta Švehlíková Každoroční velikonoční dílny se uskutečnily na ZŠ Mariánské náměstí. Jako vždy byl velký zájem o velikonoční vajíčka, oblíbenou hlavu trávového pankáče a keramiku. Všechny děti i dospělí si páteční odpoledne užili a domů si odnášeli vlastnoručně vyrobený pozdrav jara. Foto: Elen Sladká Děti z MŠ Svatopluka Čecha se svými rodiči, babičkami a tetami prožili začátkem dubna na zahradě školky krásné tvořivé odpoledne. Vyráběly se nejrůznější jarní a velikonoční dekorace. Školka tímto děkuje maminkám: p. Bábíčkové, Cibulkové, Grajové, Novákové a Soukeníkové, které se aktivně zapojily a tvorbu obohatily svými nápady. Foto: archiv MŠ 5/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 3

4 POZVÁNKY VÍKEND PRO RODINU Ekocentrum CHRPA a okolí sídliště Máj akce a soutěže pro celou rodinu Pátek Čarodějnická stezka Sobota 9 11 Fair Trade snídaně hrnek ke snídani - výtvarná dílna závod kočárků skákací hrad výstava RC modelů letadel ukázka letu a ovládání letadla soutěž na odrážedlech štafetový závod malování na chodníku vystoupení tanečních kroužků UjeTe Divadlo - pohádka pro děti výuka tanců, aerobicu, zumby taneční parket pro děti výstava zvířat Ekocentra CHRPA odpolední cvičební maraton VÍKEND PRO RODINU byl finančně podpořen městem Uherský Brod. Podrobnější informace na Michaela Kadlecova DÙM DÌTÍ A MLÁDEŽE UHERSKÝ BROD okres Uherské Hradištì Pøemysla Otakara II. 38, Uherský Brod tel./fax: KVÌTEN 2014 TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE Mezinárodní výtvarná a literární soutìž pro dìti MŠ, ZŠ vás zve na 8. ètvrtek 9. pátek sobota 10. ètvrtek 15. sobota Knihovna Františka Kožíka Uherský Brod Pracovištì DDM: EKOCENTRUM CHRPA, Námìstí 1.Máje 2057 Uherský Brod tel.: sobota 24. pátek 30. a ZUŠ, uzávìrka Vernisáž v 16h. Foyer DK. Info: R. Benešová DETEKTIVNÍ SOUTÌŽ Staò se detektivem a rozlušti další záhadu v tomto roce. Pøíbìh naleznete na DDM. Info: KOÈKOVÁNÍ Výtvarná soutìž pro dìti i dospìlé. Namaluj, nakresli, vymodeluj, vyfo koèku...výstava prací v prostorách DDM. Výsledky soutìžì na info: R. Benešová DEN S AIRSOFT ODDÍLEM Louka za muzeem od 9.30h. Minové pole, støelba z laserovek, z airsoftových zbraní, ze vzduchovek na terèe, ukázky výcviku èlenù Airsoft oddílu pøi DDM. Info: J. Smítal ÈARODÌJNICKÁ STEZKA Plná tajemných èárù a kouzel, start u Ekocentra Chrpa v 15.30h., opékání špekáèkù u rybáøské chaty u rybníka. Info: M. Jílková VÍKEND PRO RODINU 9-11h. FAIR TRADE snídanì, výtvarná dílna, závod koèárkù, skákací hrad, soutìž na odrážedlech, výstava RC modelù letadla h. štafetový závod, malování na chodníku, tance, pohádka pro dìti h. cvièební maraton. Info: M. Kadlecová KLUB PANSOFIATéma: budování vztahù, ateliér DDM od 17h. Vede Bc. Hana Stachová. Pøihlášky na nebo L. Skoèovská ÈAJPÁRTY S HOSTEM P. Kováèem. Èajovna DDM 18h. Ochutnávka spec. èajù, zdraví páteøe, možnost diagnostiky páteøe. Poplatek: 120Kè, info a pøihlášky: L. Skoèovská OSYPAnÉ BØEHY A VÁTÉ PÍSKY MORAVSKÉ SAHARY Výlet do okolí Bzence pro dìti i dospìlé, sraz v 8.50h. na vlakovém nádraží v Uh. Brodì, návrat v 18.35h. S sebou batoh, pláštìnka, svaèina, pití. Pøihlášky do 16.5., platby: 85Kè/dìti, 160Kè/dospìlí. Info: M. Kadlecová SMAJLÍKOV Výlet (14-18h.) do Smajlíkova v Uherském Hradišti. Zábavný areál s trojskluzavkou, tobogánem a vzduchovým dìlem. Pøihlášky a platby 215Kè do V recepci DDM, Info: M. Jílková ÈAJPÁRTY Pro všechny, co mají rádi èaj a bubnování, základy meditace. Od 18h., vstup: 50Kè, info: L. Skoèovská PØIPRAVUJEME NA ÈERVEN nedìle 1. POHÁDKOVÝ LES Tajemné putování pro malé i vìtší dìti v parku u muzea pátek 6. -nedìle -8. sobota nedìle J.A.Komenského od 14h. Vstup: 40Kè, bohatý program, obèerstvení, info: P. Bzirská JESKYNÌ V BLANSKU Výlet do Moravského krasu pro dìti i dospìlé. Se speleologem se podíváme i do jeskyní pro veøejnost uzavøených. Pøihlášky a platby do V recepci DDM. Info: Kadlecová 21. DORNOVA METODA Výuka s MgA. Zuzkou Proudovou-Lehrman. Pøihlášky pøedem, 22. info: L.Skoèovská Ku příležitosti 105. výročí narození Františka Kožíka a 5. výročí přejmenování knihovny podle tohoto uherskobrodského rodáka pořádá Knihovna Františka Kožíka Uherský Brod součástí programu bude možnost nahlédnout do dobových listin ze sbírky pana Františka Bábíčka: originální výuční listy, účtenky, vizitky, faktury, medaile z hospodářské výstavy v Uherském Brodě,... úterý v 9.30 hodin oddělení pro dospělé čtenáře výstava fotografií ze života Františka Kožíka nabídka spisovatelových knih vstupné 20,- Kč 4 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 5/2014 po celý týden probíhá registrace nových čtenářů zdarma

5 Vážení spoluobčané, s velkou radostí vás vítám u čtení dalšího čísla Brodského zpravodaje. Hned v úvodu musím ještě jednou poděkovat pracovníkům Odboru školství, kultury a sportu, členům sportovní komise a majitelům či ředitelům významných uherskobrodských společností, bez jejichž práce a pomoci by se nikdy nepodařilo připravit slavnostní vyhlášení nejlepšího sportovce města v roce Kromě poděkování vzdávám ještě jednou holt, nejen letošním vítězům, ale všem, kdo aktivně sportují a kdo se kolem sportu v našem městě nejrůznějším způsobem točí, protože to opravdu nemají jednoduché a přitom si vedou skvěle. Celkově mám pocit, že spolková činnost v našem městě značně ožívá. Když v tuto chvíli pominu naše kulturní spolky, jejichž mimořádně bohatou činnost všichni moc dobře známe, je všude vidět jen samá aktivita a činnost. Určitě vnímáte, že hodně aktivní Kamarádi si vlastními silami pro svoji činnost neustále vylepšují prostory v Havřicích, v míře aktivity za nimi v ničem nezaostává ani Mozaika. Berušky zase chystají novou hernu pro děti v ulici U Plovárny, Uherskobrodští patrioti neúnavně připravují jednu akci za druhou, aby naše město více zviditelnilin a skutečně se jim to daří. Chovatelé a kynologové prezentují svoji činnost, která je mimořádně oblíbená u veřejnosti, na řadě městských akcí. To stejné platí i o Luise, jejichž ptačí budku jsem letos na jaře opět nestihl vyvěsit, ale příští rok to určitě napravím a vyvěsím dvě. Akce ve městě se téměř neobejdou bez některého ze sdružení dobrovolných hasičů, která mimo jiné hrají rok od roku větší roli i v rámci ochrany zdraví a majetku obyvatel. Skvělé akce mysliveckých sdružení netřeba příliš forsírovat, nakonec Srpnová noc v Újezdci se pomalounku blíží a dětský den v Havřicích si určitě nikdo také nenechá ujít. Tenebrae Fascarum, o kterém ještě před pár lety téměř nikdo nevěděl, se už nemohlo na liknavost města dívat a rozhodlo se samo obnovit Dny Komenského. Akce má rok od roku stále větší ohlas i dosah. Tak jen vydržte, budeme vám pomáhat. Předpokládám, že bych propadl katu, pokud bych zapomněl na šermíře, se kterými chystá město velkou taškařici na příští rok, snad bude příznivé počasí a střelný prach nenavlhne. A kvizová otázka na závěr tohoto mohutného odstavce: kolik let je našemu středisku Prvních moravských junáků? Příští rok by se to mělo pořádně oslavit. Nedávno jsme společně zahájili cyklosezonu otevřením nového propoje mezi Újezdcem a Šumicemi. Je to pár metrů, ale jejich příprava byla v komplikovaném území hodně složitá, majetkově i technicky. Po mnoha letech se však díky podpoře Státního fondu dopravní infrastruktury dobrá věc podařila, bohužel po několika smrtelných nehodách cyklistů i chodců na silnici do Luhačovic a do Šumic. Věřme, že tímto je tato smutná kapitola uzavřena. V květnu ještě položíme nový povrch na Starou těšovskou a vyloučíme odtamtud provoz motorových vozidel. Mohlo by tak vzniknout atraktivní a frekventované pěší a cyklistické korzo mezi sídlištěm Pod Vinohrady a Těšovem. Co mne však velmi trápí, je nedokončená cyklostezka do Luhačovic. Kolegové z Luhačovic intenzívně pracují na nalezení náhradní trasy na katastru Polichna, která by se vyhnula bohužel neřešitelným majetkovým problémům. Držím jim palce a věřím, že se to v brzké době podaří. Další dvě cyklotrasy významné pro město jsou do Vlčnova a do Prakšic. Ty však nelze začít realizovat dříve, než po dokončení komplexních pozemkových úprav v katastru Uherský Brod a Havřice, které právě probíhají. Čím se však aktuálně intenzivně zabýváme, je cyklodoprava uvnitř města. Toto téma dlouhá léta nebylo příliš aktuální, protože vzhledem ke kopcovitosti terénu nebylo masovou záležitostí jezdit na kole do školy, do obchodu, za sportem či do kostela. V rámci Asociace cykloměst, které jsme zakládajícím členem, však pozorujeme obrovský boom elektrokol. A praxe u nás i v zahraničí ukazuje, že tato nová technologie zřejmě během několika let téměř smaže rozdíl mezi rovinatým a kopcovitým městem, co se možností využití cyklodopravy týká. A my na to chceme být trochu připraveni. Prvním počinem v tomto roce bude důkladné označení cyklotras, které přes město vedou, protože bloudí nejen přespolní, ale i mnozí místní, kteří třeba na kolo usednou jen občas a ne úplně snadno se jim daří najít, kde že ty naše cyklostezky vlastně začínají. Dalším krokem bude zařazení cyklistů do generelu dopravy města, čímž vznikne strategický dokument, na základě kterého bude možné cyklodopravu ve městě systematicky rozvíjet. Kdybyste měli nápad, kde a jakým způsobem zatraktivnit město pro cyklisty, napište mi, budu za vaše připomínky vděčný. A teď jeden odstavec pro řidiče. Zdá se, že už víme, jak vyřešit problémy na křižovatkách u železničního přejezdu (u Družby ). Prověřili jsme všechny možné (okružní křižovatky, přidání světelné signalizace) i nemožné (mimoúrovňové křížení) varianty a s pomocí počítačové simulace snad nalezli řešení, které by mělo kapacitu tohoto úzkého hrdla významně zvětšit. Simulace ukázala, že kromě závor, s nimiž toho mnoho neuděláme, je největší problém v tom, že obě T křižovatky před i za kolejemi jsou spojeny pouze pomocí dvoupruhové komunikace, řešením problému je tak rekonstrukce na čtyřpruhovou. Výrazně tak naroste kapacita křižovatky a zřejmě nebude v nejbližších deseti letech ani nutné instalovat drahou světelnou signalizaci. UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 20. KVĚTNA DALŠÍ ČÍSLO VYJDE 5. ČERVNA BRODSKÝ ZPRAVODAJ - vydává město Uherský Brod jako měsíčník Vychází první čtvrtek v měsíci. Adresa vydavatele: Masarykovo náměstí 100, Uherský Brod IČ: Registrační číslo MK ČR E Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne ÚVODNÍK Odpovědný redaktor: Elen Sladká Redaktor: Markéta Švehlíková Kontakt tel.: , Redakční rada: Ing. Petr Vrána - předseda, Markéta Gajdůšková, PhDr. Irena Krejsová, Mgr. Věra Lovecká, PhDr. Hana Všetečková, Radek Šustek, Aleš Řezníček, Mgr. Petr Gabriel Korektury: Mgr. Lenka Šišperová Redakce si vyhrazuje právo upravit publikované texty. Podepsané příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. Sazba, grafická úprava: Markéta Švehlíková, Osvit, tisk: EUROTISK Navrátil s.r.o., tel.: Pracujeme na tom, připravujeme investiční záměr, jednáme s majiteli okolních pozemků, uvidíme, snad se brzo pohneme dále. Vzpomněli jsme cyklisty a motoristy a teď vás určitě napadá: a co chodci? Rok od roku opravujeme stále větší objem chodníků a řekl bych také, že rok od roku zvyšujeme požadavky na kvalitu zhotoveného díla, což s sebou nese i více reklamací a některé chodníky se tak předělávají dvakrát i třikrát. To však město nestojí ani korunu a některé vady se opravdu projeví až po zimě případně po čase. Aktuálně opravovaný objem chodníků je asi maximum, které jsme schopni během stavební sezóny organizačně zvládnout. Pokud bude město v tomto tempu i nadále pokračovat, v horizontu 3 4 let bychom měli mít všechny chodníky ve městě zrekonstruovány do kvalitní zámkové dlažby. A teď k sídlišti Olšava. Jeho největší handicap je bezpochyby v tom, že u něj schází kvalitní přístup pro pěší a cyklisty. Chvíli jsme si pohrávali s myšlenkou, že by tuto úlohu mohla plnohodnotně zastat myší díra, ale po několika jednáních na Státním fondu dopravní infrastruktury nás nakonec přesvědčili, že nejrozumnější bude spojit sídliště Olšava lávkou pro pěší a cyklisty přes I/50 a řeku Olšavu. Aktuálně prověřujeme, zda je reálné majetkově vypořádat území a hledáme vhodnou variantu a vhodný dotační titul, bez jehož pomoci takový projekt realizovat nedokážeme. Když už jsme se tak nebezpečně přiblížili řece Olšavě, vzpomenu, jak město pokračuje na realizaci protipovodňových opatření. Aktuálně sledujeme dva směry, protože stále ještě není zřejmé, jak bude nastavena dotační politika státu. Dále jsme s projektem hrází, které by měly lemovat tok řeky od OD Tesco po Vlčnovský most. Součásti projektu musí být i masivní přečerpávací stanice, které celé řešení značně prodražují. Tento projekt máme dotažený do stavu dokumentace pro územní řízení a aktuálně dokončujeme jednání s vlastníky dotčených pozemků. Vzhledem k tomu, že je dost možné, že hrázové systémy nebudou státem v aktuálně připravované výzvě dotovány, začali jsme připravovat alternativní variantu suchého poldru nad městem. V těchto dnech se zpracovává objemová studie, která by měla ukázat, zda je takové řešení technicky reálné či nikoliv. Úplně na závěr bych se vám rád pochlubil, že máme nový přírůstek do rodiny elektronických služeb města. Je to aplikace Volby.UB, do které jednoduše zadáte vaše bydliště a na mapě se vám ukáže poloha vaší volební místnosti. je užitečná zejména teď, když měníme umístění dvou volebních místností. Aplikaci najdete na našem portálu e Město. Vážení spoluobčané, přeji vám hodně krásných jarních dnů, plných pohody, elánu a radosti. Jan Hrdý, místostarosta 5/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 5

6 ÚVODNÍK / ZPRAVODAJSTVÍ Představujeme odbory městského úřadu ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU Jedná se o specifické oddělení vzniklé ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, které je ve výkonu své činnosti podřízeno starostovi města, který dle zvláštních zákonů mu zadává úkoly. Oddělení sídlí v budově radnice na Masarykově nám. 100, v prvním poschodí. Interní auditorkou je Ing. Ludmila Kostelníková, která pracuje na městském úřadě od roku Ludmila Kostelníková má 59 let, je vdaná, má dvě děti. Mezi její záliby patří lyžování, plavání, turistika a neodmítne dobrou knížku. Bydlí v Prakšicích. CO ZAJIŠŤUJE VAŠE ODDĚLENÍ? Oddělení zajišťuje kontrolní činnost v samostatné působnosti obce i v přenesené působnosti výkonu státní správy na obec především v souladu se zákony č. 128/2000 Sb., o obcích, č. 500/2004 Sb., správní řád, č. 85/1990 Sb., o právu petičním, č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 255/2012 Sb., o státní kontrole a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. MŮŽETE NĚJAK KONKRÉTNĚJI OB- JASNIT NEBO CHARAKTERIZOVAT ROZSAH ČINNOSTI ODDĚLENÍ? Oddělení interního auditu plní úkoly především podle zákona o finanční kontrole. Vytváří systém finanční kontroly, kterým zajišťuje jak finanční kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky města Uherský Brod, tak i zabezpečuje tuto kontrolu formou veřejnoprávní kontroly ve smyslu tohoto zákona u 17 příspěvkových organizací města, u žadatelů o veřejnou finanční podporu a u příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu města. Podílí se na přípravě podkladů pro orgány města a pro zástupce města na jednání orgánů právnických osob, ve kterých má město svou účast. Taktéž zpracovává roční plán kontrol a provádí v souladu s tímto plánem finanční audity, audity systému a audity výkonu. Zabezpečuje ve smyslu zákona o finanční kontrole zpracování roční zprávy o výsledcích provedených finančních kontrol. Tedy konkrétněji: vykonává kontrolní činnost v celém rozsahu působnosti úřadu města Uherský Brod podle starostou schváleného plánu kontrol interního auditu a operativně uložených úkolů poskytuje metodickou a konzultační činnost na úseku kontroly, interního auditu, úseku stížností a písemných návrhů občanů, provádí další činnosti a následné veřejnosprávní kontroly dle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě veřejných finančních podpor poskytovaných z rozpočtu města subjektům mimo organizační strukturu úřadu a kontroly hospodaření u příspěvkových organizací zřízených městem, podílí se ve spolupráci s odbory městského úřadu na hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě, zajišťuje zpracování plánů interního auditu na základě výsledků veřejnosprávních a jiných kontrol uskutečněných k zajištění vnitřního kontrolního systému a předkládá ho ke schválení starostovi, pravidelně provádí ověřování rizikových okruhů činností města, přezkoumávání a vyhodnocování operací města a vnitřního kontrolního systému formou interního auditu, předkládá protokoly, zprávy a vyhodnocuje výsledky svých zjištění z provedených auditů s doporučením k přijetí opatření ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků starostovi, tajemníkovi a příslušnému vedoucímu útvaru, zajišťuje v součinnosti s odbory úřadu města zpracování a předkládání souhrnných výročních zpráv o výsledcích finančních kontrol za město Uherský Brod dle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě, provádí benchmarkingové vyhodnocování, což je moderní metoda řízení kvality založená na měření, porovnávání a analýze měřitelných dat a ukazatelů definovaných procesů. Je to vzájemné srovnávání, zvyšování výkonu, kvality a učení se jeden od druhého. V ČEM VIDÍTE PŘÍNOS ČINNOSTI VAŠEHO ODDĚLENÍ? Interní audit je nezávislá, objektivní, analytická, ujišťovací a konzultační činnost. Někdy cítím, že u zaměstnanců úřadu vzbuzuje neoprávněný strach a obavy. Interní audit není zřízen pro šikanování zaměstnanců, ale především je zaměřen na veřejnosprávní kontrolu účelného vynakládání prostředků, přidanou hodnotu a tudíž zlepšení provozu organizace. Tedy na hospodaření a účelné vynakládání finančních prostředků v návaznosti na rozpočet města v rámci platné legislativy. V konečném důsledku přispívá k zefektivnění celého systému řízení městského úřadu. S JAKÝMI PROBLÉMY OBČANŮM PO- MÁHÁTE, S ČÍM SE NA VÁS NEJČAS- TĚJI OBRACEJÍ? Nejčastěji to jsou konzultační služby v oblasti poskytování veřejné finanční podpory, a to jak do účelu, tak termínu i způsobu jejího poskytnutí. JAKÝ NEJVĚTŠÍ NEBO NEJDŮLEŽITĚJ- ŠÍ ÚKOL V SOUČASNÉ DOBĚ ŘEŠÍTE? Zefektivnění procesu hotovostních operací, nastavení mechanismu pro předcházení a zamezení rizik s touto činností spojených. Rovněž je zde velmi důležité zaměřit se na hospodárnost a účelnost uvedených transakcí od jejich vzniku až po jejich archivaci. Zajistit, aby všechny procesy a postupy odpovídaly vnější legislativě a vnitřním předpisům. Výsledkem by mělo být doporučení na zlepšení, případně i návrh nových postupů, metodiky atd. a zajištění jejich realizace. Elen Sladká Městské tržiště se stěhuje do zahrady Panského domu V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí Masarykova náměstí rozhodlo vedení města o zachování oblíbeného prodeje zeleniny, ovoce a sazenic. Vhodná lokalita se po dobu rekonstrukce nabízí hned v centru města, v zahradě Panského domu. Od úterý zde najdete své oblíbené prodejce s tradiční nabídkou. Pro lepší přístup bude možno využívat nejen obvyklou bránu z Moravské ulice, ale též oboje vrata z ulice Kounicovy (vedoucí do galerie a městské knihovny a též vrata do obřadní síně), která budou otevřena od brzkých ranních hodin do pozdního odpoledne. -red- HASIČSKÝ DEN Sbor dobrovolných hasičů Uherský Brod zve na oslavy svátku Sv. Floriana, patrona hasičů. Součástí oslav bude výstava hasičské techniky a vyvrcholením slavnostní předání nového zásahového vozidla. Oslavy budou probíhat na Masarykově náměstí v sobotu 10. května 2014 od 10. hodin. Program oslav naleznete na webu města a na stránkách -PB- AKTUÁLNÍ INFORMACE, ČLÁNKY A FOTOGALERIE: INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ Od byla autobusová zastávka z Masarykova náměstí přemístěna na Mariánské náměstí před Základní uměleckou školu. Spoje na lince a budou odjíždět ze zastávky před ZUŠ. Spoje na lince budou odjíždět ze zastávky horní náměstí pod Domem kultury 6 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 5/2014

7 ZPRAVODAJSTVÍ NOVÝM PARTNERSKÝM MĚSTEM JE OURÉM (FÁTIMA) Novým partnerským městem Uherského Brodu se stalo město Ourém v Portugalsku, které leží poblíž světoznámého poutního místa Fátima, které spadá do správního obvodu města Ourém. Je pro nás velkou ctí a zároveň závazkem, že tak velké a významné poutní místo požádalo o navázání spolupráce s naším městem. Původní iniciativa vzešla při setkání předchozího vedení města s velvyslancem Portugalska v Praze José Júlia Pereiry Gomesem. Velvyslanec v roce 2010 navštívil náš kraj a Uherský Brod, který ho velmi zaujal. Svou roli sehrála i skutečnost, že se poblíž nachází proslulý Velehrad. K podpisu smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci měst došlo 26. března na půdě městského úřadu Ourém. Za město Uherský Brod smlouvu podepsal starosta Patrik Kunčar a za město Ourém starosta Paulo Fonseca. Slavnostní akt se uskutečnil za účasti dalších významných osobností a samozřejmě nechyběl tisk. Přítomna byla například předsedkyně městského zastupitelstva Deolinda Simões, dále velvyslanec ČR v Portugalsku Stanislav Kázecký a velvyslanec Portugalska v ČR José Júlio Pereira Gomes. Účast obou velvyslanců dokládá důležitost uzavření této smlouvy nepochybně i proto, že se jedná o jedno z prvních navázání spolupráce mezi městem České republiky a Portugalska. Smlouva byla sjednána na základě oboustranného úmyslu o rozvíjení přátelských vztahů a porozumění mezi občany a institucemi, s odkazem a v návaznosti na společné historické pojítko poutního místa. Při této příležitosti předal starosta města Uherský Brod pozvání do našeho města zástupcům města Ourém. Návštěva proběhne na podzim při konání tradiční Růžencové pouti. Leona Gabrielová Otevření nového cyklopropoje zahájilo cyklosezonu 2014 Nový cyklopropoj z Újezdce otevřeli v pátek 4. dubna společným přestřižením pásky starosta Patrik Kunčar, místostarosta Jan Hrdý, Petr Kocman ze společnosti Eurovia (která prováděla stavbu) a vedoucí Odboru rozvoje města Robert Vráblík. Cyklistům jedoucím směrem na Šumice tak konečně odpadl úsek, který museli překonat po velmi frekventované silnici na Luhačovice. Na bezpečnou cyklostezku najedou hned za železničním přejezdem v ulici Široká v Újezdci. Po úvodním proslovu starosty Patrika Kunčara novému úseku požehnal újezdský farář, otec Jiří Rek. Celý úsek si pak projelo nebo jen prošlo pěšky či s kočárky na dvě sta přihlížejících diváků. Vedle klasických kol byla k vidění i lehokola, dětská odrážedla, tříkolky, nejrůznější šlapadla, kolečkové brusle a dokonce i jeden historický bicykl, jehož majitel přijel i patřičně oděn. Pro děti byla na trati pracovníky DDM připravena jízda zručnosti, po jejímž zdárném projetí Přijetí guvernérky RC Ireny A. Brichta obdrželi malou pozornost. Slalom mezi kužely či podjezd pod tyčí si však nenechali ujít ani dospělí, někteří to zvládli i s kočárky. Cíl byl před kolibou U Luxů, kde na všechny čekalo malé občerstvení a vyhrávala country skupina Moneyband. Nový úsek cyklostezky měří 619 metrů, jeho výstavba však byla velmi náročná, protože vede přes potok, řeku i pod železničním přejezdem. Celková částka se vyšplhala na Kč, z toho byl příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a Kč šlo z prostředků města. Po cyklostezce z Újezdce do Šumic, která měří 1,679 km a je široká 2,5 metru, se začalo jezdit v roce Byla to první silnice pro cyklisty s pevným povrchem na území Uherského Brodu, která končila v Šumicích u železničního přejezdu. (obsáhlou fotogalerii z akce najdete na webu města) Markéta Švehlíková V pondělí 14. dubna zavítala na radnici Irena A. Brichta, guvernérka Rotary International distriktu Doprovázeli ji členové Rotary Clubu Uherský Brod v čele s aktuálním prezidentem Petrem Petřivalským. Při přátelském přijetí čelními představiteli města přiblížila historii a poslání Rotary Clubu, humanitární programy, projekty jako je služba mládeži, zmínila se o Nadaci Rotary i o faktu, že se Rotary významně angažuje v celosvětovém boji proti obrně. V mém distriktu jsou kluby z České i Slovenské republiky a je mou povinností je navštívit, zjistit, jak se jim daří, jak spolupracují s městem a komunitou, uvedla guvernérka a vyjádřila naději, že mezi Rotariány se podaří získat nové mladé lidi s ochotou nezištně pomáhat. Uherskobrodský Rotary Club vznikl v roce 2004, iniciátorem jeho vzniku a prvním prezidentem byl Jiří Rosenfeld. Brodský klub patří mezi sedmdesát klubů (s celkem členy), které má na starosti právě čechoangličanka Irena A. Brichta. -mva- CO JE NOVÉHO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (4. DÍL) RODINNÉ PRÁVO PŘÍBUZENSTVÍ, OSVOJENÍ, PĚSTOUNSKÁ PÉČE Příbuzenství je vztah osob založený na pokrevním poutu nebo vzniklý osvojením. NOZ navrací pojem švagrovství, které naše soukromé právo znalo do roku Švagrovství je poměr obdobný příbuzenství. Vznik švagrovství je vázán na vznik manželství (nikoli např. registrovaného partnerství). Rozvodem švagrovství zaniká. Zaniklo-li ale manželství smrtí manžela, švagrovství nezaniká. NOZ podrobněji upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi rodiči a dětmi, které jsou založeny na rodičovské odpovědnosti. Je to právo dítěte stýkat se s druhým rodičem, pokud soud takový styk neomezí nebo nezakáže, povinnost rodičů vzájemně si sdělovat vše, co se týká dítěte a jeho zájmů, a povinnost a právo rodičů pečovat a spravovat jmění dítěte. Peněžní prostředky nesloužící ke krytí výdajů souvisících s majetkem dítěte musí rodiče bezpečně uložit. OSVOJENÍ NOZ se vydal cestou posílení ochrany osvojovaného dítěte a zdůraznění jeho zájmů v celém procesu osvojení, posílením ochrany práv rodičů dítěte, ale i dalších blízkých příbuzných dítěte. Navrací se tak k úpravě institutu osvojení zletilé osoby, který byl u nás znám do roku Osvojením nezletilého se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní (statusová změna) za účelem vzniku nové rodiny pro nezletilé dítě. O této statusové změně rozhoduje na návrh soud. Osvojení je nově vnímáno jako forma rodičovství, nikoli jako náhradní péče o dítě. Jako nový institut zavádí NOZ osvojení zletilého. Je to významné především z hlediska dědění, kdy osvojenec dědí v první zákonné třídě dědiců a zároveň nevstupuje v dědické právo osvojitele vůči jiným osobám. O osvojení rozhodne soud na návrh osoby, která chce zletilého osvojit. K návrhu se zletilý připojí. Osvojení má právní následky pro osvojencovy potomky jen pokud se narodili později. Osvojenec si ponechává své dosavadní příjmení, ale se souhlasem osvojitele může k svému příjmení připojit i příjmení osvojitele. PĚSTOUNSKÁ PÉČE Pěstounská péče je osobní péčí o dítě třetí osobou. Účelem pěstounské péče není přijetí cizího dítěte za své jako v případě osvojení. Svěření dítěte do pěstounské péče v ČR zajišťují krajské úřady a ministerstvo. Děti svěřené do pěstounské péče zpravidla své rodiče znají a předpokládá se tedy i styk rodiče s dítětem. Pěstounská péče by měla být vnímána spíše jako dočasná péče. Soud může pěstounskou péči vymezit na dobu určitou (například po dobu pobytu rodiče v léčebně), ale i neurčitou. Pěstounská péče tak může řešit nastalé krize v rodině atd. Upřednostňuje se osobní péče o dítě příbuzným nebo osobou blízkou. Pěstounská péče má přednost před péčí o dítě v ústavech nebo v jiných zařízeních ústavního typu. (z materiálů ministerstva spravedlnosti) Elen Sladká 5/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 7

8 ZPRAVODAJSTVÍ INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA Dopravní terminál Výstavba dopravního terminálu zajistí kompletní integraci autobusové, železniční, městské hromadné, osobní a pěší dopravy v Uherském Brodě do jednoho dopravního uzlu. Záměr je pokračováním I. etapy, kterou byla realizace pěší lávky přes železnici v roce Nová nadkrytá autobusová stání budou bezprostředně navazovat na železniční perón, parkování bude zajištěno na nově realizovaném parkovišti a zázemí najdou cestující v nádražní budově, kterou České dráhy přislíbily rekonstruovat. Cestující budou lépe informováni o příjezdech a odjezdech spojů pomocí nového informačního systému. Prostor před nádražní budovou je navržen jako veřejné prostranství se zelení a dominantní fontánou a orlojem. Součástí záměru jsou rovněž demolice některých skladových objektů, přemístění nákladové rampy železnice, rekonstrukce inženýrských sítí, oprava komunikace ulice Pod Valy včetně světelně řízené křižovatky U Racioly a osazení celého území zelení a městským mobiliářem. Slavnostní zahájení stavby a poklep základního kamene se uskuteční termín realizace: červen/červenec 2014 říjen 2015 partneři projektu: město Uherský Brod, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. zhotovitel stavby: do uzávěrky tohoto čísla nebyl vybrán autor:ing. arch. Jaroslav Habarta projektant: S-projekt plus, a.s. technický dozor investora: IS projekt, s.r.o. předpokládané náklady stavby část UB: 100 mil. Kč (z toho 15 mil. Kč vlastní zdroje) předpokládané náklady stavby část SŽDC: 40 mil. Kč (z toho 6 mil. Kč vlastní zdroje) počet autobusových stanovišť: 12 počet parkovacích stání: 74 délka vlakového perónu: 150 m plocha vlakového perónu: 448 m² plocha autobusových nástupišť: m² plocha chodníků m² plocha vozovek: m² plocha sadových úprav m² počet laviček: 41 počet míst pro kola (stojany a boxy): 60 počet vysazených stromů: 24 září připravujeme informace MĚSTSKÝ ÚŘAD ( kachlíkárna") 8 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 5/2014 stranu připravil: Odbor rozvoje města, -mva-

9 Voličem, který má právo volit do Evropského parlamentu, je osoba, která: alespoň druhý den voleb dosáhla věku 18 let je státním občanem České republiky (nebo jiného členského státu Evropské unie), který je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu na území ČR, tj. nejméně od 9. dubna je zapsána v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nenastala u něho překážka ve výkonu volebního práva. Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky, a to v pátek dne 23. května 2014 od hodin do hodin a v sobotu dne 24. května 2014 od 8.00 hodin do hodin. V těchto volbách bude možno volit také na voličský průkaz o jeho vydání šlo požádat do 8. května JAK POSTUPOVAT, KDYŽ SE VOLIČ PŘESTĚHUJE? 1) Pokud volič změní místo trvalého bydliště v rámci území České republiky po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (tj. po 13. dubnu 2014), musí na obecním úřadě v místě původního bydliště požádat o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 21. května 2014 nebo ve dny voleb okrskové volební ZPRAVODAJSTVÍ INFORMACE K VOLBÁM DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU, KONANÝM NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE DNECH A komise ve volební místnosti v místě nového bydliště, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (zejména občanským průkazem s oddělenými rohy a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji). 2) Pokud volič po návratu na území České republiky ze zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, hodlá hlasovat ve volbách, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději do 21. května 2014 nebo ve dny voleb okrskové volební komise ve volební místnosti v místě trvalého pobytu. PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PRO VOLIČE UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU DVOU VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ. Upozorňujeme voliče na nové umístění dvou volebních místností v Uherském Brodě: ve volebním okrsku č. l byla volební místnost dosud v SOU Svat. Čecha a nově bude volební místnost umístěna v MŠ na ul. Svat. Čecha volební okrsek č. 5 dosud v SPŠ a OA na ul. Předbranská, nově volební místnost přemístěna na CPA Delfín. Mgr. Ivona Píšková, vedoucí Oddělení správní agendy UPOZORNĚNÍ POPELNICE Upozorňujeme občany, že pro vývoz nádob na směsný komunální odpad JE NUTNÉ NA TUTO NÁDOBU NALEPIT MODROU NÁLEPKU S OZNAČENÍM ROKU Nálepku je možné si vyzvednout v pracovní době na Odboru životního prostředí a zemědělství v Nerudově ulici č. p Tato známka není vydávána na základě zaplacení poplatku za svoz, ale na základě trvalého bydliště občana. Na hnědé popelnice na bioodpad není nutné nálepky lepit. Obloha v květnu 2014 VIDITELNOST PLANET Večer uvidíme nad severozápadním obzorem planetu Merkur. Nejlepší pozorovací podmínky začínají koncem první dekády a trvají do konce května. V první polovině noci budeme moci pozorovat v souhvězdí Blíženců planetu Jupiter. Po celou noc pak planetu Saturn. Najdeme ji v souhvězdí Panny. Kromě jitra bude v témže souhvězdí na obloze v blízkosti Saturnu pozorovatelný Mars. Na ranní obloze nízko nad východním obzorem je výraznou dominantou oblohy Venuše. ZE ZAJÍMAVÝCH ÚKAZŮ VYBÍRÁME 4. května večer nad západním obzorem bude Měsíc blízko Jupitera. 5. května nastane maximum meteorického roje květnových Akvarid. V maximu roje je počítáno až s 60 rychlými světelnými stopami. Začátek aktivity roje bude již koncem dubna, konec kolem 26. května. 10. května je Saturn nejblíže Zemi na vzdálenost 1 331,4 mil. km. V období 10. až 14. května bude opět na scéně, jako minulý měsíc, seskupení Měsíce, Marsu, Saturnu a hvězdy Spiky. 25. května je Merkur v největší východní elongaci, tj. v největší úhlové vzdálenosti planety od Slunce při pohledu se Země. (více na webu) Rostislav Rajchl Skauti s jarem roztápí svůj kotlík aktivit Slibné jarní povětří je jak stvořené pro výpravy a aktivity venku. Světlušky si o prvním dubnovém víkendu ověřily, jak se žije skautům v Suché Lozi na jejich nové základně. Okusily pověstnou slatinu, navštívily muzeum selský dům, učily se práci s nožem i poznávat první jarní květenu, ale hlavně si užívaly her a pobytu venku. Ve stejném termínu vyrazil celý oddíl vlčat na Modrou na akci, která měla svůj symbolický rámec K pramenům Amazonky. Podle útržků z deníku objevitele pramenů Amazonky plnili nadšení kluci úkoly, putovali po krajině, aby se nakonec přesvědčili o tom, že Amazonka je skutečně nejdelší řekou planety. Když k tomu přidáme společné nocování, večerní hru a cestování vlakem, vychází na druhé straně rovnice vydařený víkend plný zážitků. O týden později už bylo vidět děti z celého střediska uklízet les a okolí Chrástky a poděkování patří i některým rodičům, kteří se spolu se svými dětmi zapojili. Ještě nás čeká čištění městského lesa v Rubaniskách. A protože nejen prací živ je člověk, chystáme si za odměnu na začátek května střediskovou hru po městě, které se na jedno odpoledne promění na jednu z tisíců planet naší galaxie. -Miki- Jedno velikonoční ohlédnutí hrkači ráno na Bílou sobotu v Újezdci Foto:-josr- 5/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 9

10 ZPRAVODAJSTVÍ BÍLOKARPATSKÉ SLAVNOSTI 2014 SE BLÍŽÍ! Už nyní si vás dovolujeme pozvat na Bílokarpatské slavnosti, které se v Uherském Brodě budou konat od pátku 13. do neděle 15. června. Hlavní myšlenkou Bílokarpatských slavností je znovu vyzvednout Uherský Brod jako přirozené centrum obcí z obou stran Bílých Karpat. Široká nabídka programů pro všechny generace a rozsáhlá paleta žánrů dávají lidem možnost se setkat a popovídat si. Bílokarpatské slavnosti budou tvořeny třemi samostatnými programovými bloky. V pátek 13. června to bude Noc patriotů, v sobotu 14. června tradiční Uherskobrodský jarmark a v neděli se představí v komponovaném pořadu obce a mikroregiony nejen Uherskobrodska, ale také z Valašska, Veselka a Strážnicka. PÁTEK 13. ČERVNA Páteční Noc patriotů bude v letošním ročníku obohacena o dvě kapely ze Slovenska, přičemž celkově jich vystoupí sedm. Snahou pořadatelské agentury je produkčně zapojit do tvorby programu některou z místních kapel, a tím podpořit navazování kontaktů, které mohou pomoci muzikantům rozšiřovat možnosti svého působení. Pro letošní ročník padla volba na punk-rockovou partičku NOHOW. Kromě té se mohou příznivci ostřejší muziky těšit na skupiny CRIMINAL COLECTION, THE REST, FROZENFIRE, NON REVOL- VER a už slibované hosty ze Slovenska, kterými budou FUERA FONDO (Nové Město nad Váhem) a NO PULS (Trenčín). SOBOTA 14. ČERVNA Sobotní program Bílokarpatských bude probíhat na více místech. Na stadionu za sokolovnou se bude po celý den konat jarmark s prodejem lidových výrobků a občerstvení. V kulturním programu se postupně na podiu vystřídají Janek Ledecký, děvčata z aerobiku ZŠ Pod Vinohrady, soubor Otava z Nového Města nad Váhem, Oldšava s cimbálovou muzikou, Šermířský klub Uherský Brod a přerovská hudební skupina Rabussa. S vlastním programem přijedou hosté z družebního holandského města Naardenu. Tradičně vystoupí skupina Wallenkraaiers (Vrány z pevnosti), dále hudební seskupení Schlagwerk a jistě atraktivní novinkou jejich bloku bude taneční a hudební pořad skupiny Gamellan Gruppe, která k nám přiveze exotickou kulturu ostrova Bali. Se zcela jiným hudebním stylem se představí kapela November 2nd, jejímiž americkými hosty budou Steve Walsh a Janet Robin. Na závěr se můžete těšit na ohňovou show skupiny Fuerza Del Fuego. Další akce se budou konat v prostoru za Muzeem J. A. Komenského. Bude zde probíhat Kovářské sympozium, kde se představí kováři, podkovář a platnéř, následovat bude představení práce dřevosochaře s motorovou pilou a soutěže v karpatském dřevorubeckém víceboji CARPATHIATHLON Letos bude víceboj rozšířený o nové "dřevorubeckoatletické" disciplíny. Rovněž tak nebudou návštěvníci ochuzeni o krásné koňské spřežení při práci s kládami v části programu Formani mistři opratí. Hlavně pro děti je určen selský dvoreček a výstava drobného domácího zvířectva. NEDĚLE 15. ČERVNA Nedělní program se ponese v duchu představení mikroregionů, a to nejen z Uherskobrodska. Účast přislíbili zástupci obcí z podhůří Bílých Karpat, konkrétně od Strážnice přes Valašské Klobouky až po Velkou nad Veličkou. Součástí nedělního programu budou i další kulturní programy, které společně s pracovníky města zajišťuje sdružení Uherskobrodští patrioti. Program pro děti připravuje Dům dětí a mládeže. Novinkou bude zapojení se do celorepublikové aktivity TÁTAFEST, ve které budou soutěžit otcové se svými ratolestmi. Na stadionu Lapač se už teď můžete těšit na turnaj malých fotbalistů z celého regionu, kterého se zúčastní družstev. Chybět nebude ani nabídka gastrovýrobků místních firem. DOPROVODNÉ AKCE V rámci Bílokarpatských slavnostech se koná řada doprovodných akcí. V galerii Panský dům si mohou návštěvníci prohlédnout výstavu Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí. V Q galerii se uskuteční výstava fotografií s tématem Bílé Karpaty, jejíž vernisáž se proběhne v pátek 6. června. Výstava fotografií ptáků Bílých Karpat se bude konat také v Café clubu. Pro milovníky divadla se koná v pátek v Domě kultury představení Na drátě je klokan, v hlavní roli vystoupí Igor Bareš. Naopak ctitelé sborového zpěvu jistě zamíří v neděli do farního kostela na koncert Pěveckého sboru Dvořák. Elen eměsto ELEKTRONICKÉ SLUŽBY MĚSTA UHERSKÝ eměsto Na webu města (www.ub.cz) v horní liště najdete položku eměsto. Obsahuje všechny elektronické služby, které město občanům poskytuje. Naučte se je využívat! V mnoha případech si tím ušetříte cestu či telefonát na úřad. Stačí pár kliků myší a dozvíte se vše potřebné. Návrhy a připomínky ke zlepšení elektronických služeb prosím směřujte na Děkujeme! VOLBY.UB. nejnovější aplikace pro snadné zjištění konkrétní volební místnosti a nejkratší cesty k ní - volič zadá adresu trvalého bydliště na mapě se zobrazí příslušná volební místnost ROZPOČET.UB transparentní a přehledné zveřejnění všech příjmů i výdajů města Uherský Brod POČASÍ.UB aktuální informace o počasí ve městě informace o teplotě, tlaku a vlhkosti vzduchu, množství srážek, rychlosti a směru větru a historie jednotlivých měření ZÁVADY-A-PORUCHY.UB KRIZOVÉ-SMS.UB MAILING-LIST.UB REGISTRACE.UB NAPIŠTE-NÁM.UB FORMULÁŘE.UB E-DESKA.UB EPODATELNA.UB E-UTILITY REPORT.UB RSS.UB 10 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 5/2014

11 Školní družiny soutěžily v Brodském zpěváčkovi Brodský zpěváček se stává již tradiční březnovou akcí pro děti ze školních družin. Tato nesoutěžní přehlídka lidových písní se letos konala již potřetí pod záštitou ŠD Mariánské náměstí a DDM. V prostorách DDM se sešlo 57 dětí z 9 družin: ŠD Pod Vinohrady, Na Výsluní, Katolická, Mariánské nám., Havřice, Vlčnov, Horní Němčí, Korytná a Drslavice. Děti letos předváděly nejen své pěvecké umění, ale některé také hrály na hudební nástroj či tančily. Všechny děti se velmi snažily, a i trému lehce zahnaly zpíváme přece pro radost. Nakonec ŠKOLSTVÍ si děti odnesly krásná ocenění a zpěváčkovské medaile, družinky pak certifikáty za účast a odměny. Děkujeme našim hostům, Kubovi Smítalovi za pomoc při organizaci akce, všem dětem za účast a také vychovatelkám, které děti připravovaly a stále s nimi zpívají. Věříme, že se nám zpěvavé dopoledne vydařilo a těšíme se na další setkání při lidových písních. (více na webu) H. Zemčíková NOC S ANDERSENEM V ÚJEZDCI Chodby a třídy škol bývají po odchodu dětí domů tiché a opuštěné. Jeden dubnový večer ale bylo ve škole v Újezdci všechno jinak. Konala se totiž další Noc s Andersenem. Akci uherskohradišťských knihovnic, která se časem rozšířila po celé republice i za naše hranice, si naše děti ani tentokrát nenechaly ujít. Organizace se tradičně ujal rodičovský klub erko, který pro děti přichystal zajímavý večer a noc ve škole. Všechno začalo výletem do muzea JAK s programem, pak se děti pěšky a skoro potmě vrátily do školy. Tam už na všechny čekala pohádková noční stezka odvahy s pohádkovými bytostmi tentokrát to byli Šmoulové. Děti procházely setmělou školou s baterkami a plnily šmoulí úkoly. A potom už byl čas na pohádku na dobrou noc, po které všechny děti okamžitě usnuly. V noci se totiž školou neslo pouze šmoulí špitání. A nebo to byly děti? Soňa Čechová DALŠÍ ÚSPĚCH SPŠ a OA na celostátní úrovni Václav Dleštík, který je žákem 3. ročníku oboru Strojní mechanik zámečník, se probojoval do finále celostátní soutěže pro tento obor. Soutěž je zařazena do série soutěží České ručičky a vyhlašuje ji Czech KOVO ČR. Žák Střední průmyslové školy Uherský Brod, který v Brně zastupoval strojní mechaniky za Zlínský kraj, obhájil krásné 3. místo. Přitom porota byla nekompromisní a konkurence ostrá. Osmnáct nejlepších zámečníků z ostatních krajů ČR se pokusilo ve třech dnech a ve dvou praktických částech vybojovat titul pro svoji školu. Václav Dleštík se tak svým úspěchem zařadil mezi další talentované studenty brodské průmyslovky, mezi něž patří například i Stanislav Ficenc, který letos zvítězil na celostátní soutěži Mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů v Brně, odkud pro školu přivezl další dvě medaile. -AJé- Studenti gymnázia se učili rétorice Letos se již po patnácté uskutečnila závěrečná prezentace studentů 4. ročníků a Oktáv jednoletého semináře Rétorika Gymnázia JAK. Během studia se studenti seznamují s pravidly jak verbální komunikace (správné dýchání, artikulace, výslovnost, řečnický styl...), tak neverbální komunikace (management působnosti, základy haptiky, proxemiky, gestiky (základy řeči těla). Nabyté vědomosti si studenti musí ověřit v praxi. Ta probíhá jak ve studiu Bonton Zlín, kde si ve zvukovém studiu zkouší číst reklamy, čtení knih, dabingovou práci..., tak v DK v Uherském Brodě. Na podiu se učí pracovat s mikrofonem, pohybovat se, učí se uvádět slavnostní akce, přednášet odborné referáty. Právě tyto zkušenosti studenti získávají i díky vynikající spolupráci s Domem kultury. Proto děkuji panu řediteli J. Mikulíkovi za poskytnuté prostory a V. Rešilianovi, který vždy vše perfektně připraví mikrofony, osvětlení, kecpult". Pro studenty jsou to velmi dobré zkušenosti. I. Bušíková ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD Mariánské náměstí 65, Uherský Brod ZÁPIS ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2014 /15 HRA NA NÁSTROJ A ZPĚV TANEČNÍ OBOR LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR - první termín od do druhý termín od do od do PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA pro děti od 5 let a od 6 let po celý červen vždy v úterý, středu a čtvrtek, VÝTVARNÝ OBOR od do začátek přijímací zk. vždy od 13.00, 14.00, 15.00, zájemci předloží 5 výtvarných prací (obrázků) Všichni zájemci si přinesou k přijímací zkoušce vyplněnou přihlášku, kterou si mohou vyzvednout ve škole nebo stáhnout z webových stránek školy v kapitole DOKUMENTY. Další informace k přijímacímu řízení na telefonním čísle nebo a na webových stránkách školy v kapitole O ŠKOLE. PRVNÍ JARNÍ DEN V ZŠ HAVŘICE Ve čtvrtek 20. března přivítali žáci ZŠ Havřice jaro úklidem. Rozdělili se na dvě pracovní skupinky. První, druhý a třetí ročník vyrazil směrem ke Chrástce. Po cestě děti sbíraly vše, co do přírody nepatří. Během cesty bylo velmi rychle naplněno šest pytlů odpadu. Děti v prostorách za zemědělským družstvem našly také 3 pneumatiky a rozhodly se je dopravit do sběrného dvora. Tam odpad společnými silami roztřídily. Čtvrtý a pátý ročník se vydal směrem k Motelu Pepčín vyčistit prostor podél cyklostezky. Všechny nasbírané odpadky děti dopravily také do sběrného dvora, kde je čekal stejný úkol třídění. Všichni se do jarního úklidu zapojili aktivně a odměnou jim bylo krásné dopoledne strávené v přírodě a především pocit, že udělali něco pro naši přírodu. Dagmar Válková 5/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 11

12 SOCIÁLNÍ VĚCI VZPOMÍNKY Kdo poznal ho, ten měl ho rád, takoví lidé by neměli umírat. Dne 31. března to bylo 9 let, co nás ve věku 27 let opustil pan Martin Pijáček z Havřic. Stále vzpomínají rodiče a bratři František a Josef s rodinami. Kdo poznal ho, ten měl ho rád, takoví lidé by neměli umírat. Dne 8. května to budou 3 roky, co nás ve věku 37 let opustil pan Pavel Pijáček z Havřic. Stále vzpomínají rodiče a bratři František a Josef s rodinami. Dne 1. května uplynulo 5 let od úmrtí paní Boženy Sedláčkové. Letos jsme si připomněli nedožité 90. narozeniny pana Antonína Sedláčka. Kdo jste je znali, věnujte jim prosím tichou vzpomínku. Dcera Hana s rodinou, syn Vlastimil s rodinou. S bolestí v srdcích vzpomínáme 1. května šesté výročí úmrtí mého manžela, našeho tatínka, a dědečka, pana Františka Burši. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Manželka a děti s rodinami. Dne 7. května by se dožila 50 let naše dcera a sestra Irena Žaludková rozená Kubíková, která nás před deseti lety náhle navždy opustila. Vzpomínají stále rodiče a sourozenci. Dne 12. května uplyne 8 let, co nás navždy opustila paní Jiřinka Galásková. Dne 30. března jsme vzpomenuli 85. výročí jejího narození. Za tichou vzpomínku všem, kdo ji znali a měli rádi, děkuje dcera s rodinou a manžel. Čas zahojí velké rány, ale jizvy zůstanou. Nelze jen tak zapomenout. Dne 18. května uplyne pět let od úmrtí pana Františka Brostíka. Stále vzpomínají maminka a sestry Alena a Jana s rodinami. Čas běží, vzpomínky zůstávají Dne 22. května uplyne 30 let, co nás náhle opustil náš drahý tatínek, dědeček a pradědeček, pan Jan Ďurďa z Těšova. S láskou vzpomínají syn František s rodinou a dcery Marie a Anna s rodinami. Dne 23. května vzpomeneme 1. výročí úmrtí paní Františky Stojaspalové z Havřic. S láskou vzpomíná manžel, dcery s rodinami, syn a ostatní příbuzní. Všemu a všem odpouštím, se omlouvám, ze srdce odpouštím. Já hluboce miluji, v lásce a ve světle děkuji. S tímto se s námi rozloučil 24. května před pěti lety pan František Lečbych. S láskou vzpomíná manželka a dcery s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Dne 25. května to bude 15 let, co zemřel pan Miroslav Řihák. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Stále vzpomínají synové a snacha s rodinami. Poděkování DĚKUJI M. KIRCHNEROVÉ, M. MAN- DÍKOVÉ, L. CAPÍKOVÉ, F. VACUL- KOVÉ A M. UHERKOVÉ ZA TO, ŽE MNE V DOBĚ MÉ TĚŽKÉ NEMOCI NAVŠTĚVOVALY A POMÁHALY MI ZAŘIZOVAT DŮLEŽITÉ VĚCI. Františka Vaculková Město Uherský Brod a Oblastní charita Uherský Brod V RÁMCI KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ POŘÁDAJÍ PRO SENIORY V PONDĚLÍ 26. KVĚTNA 2014 ČAJ O PÁTÉ V DOMĚ KULTURY V UHERSKÉM BRODĚ ZAČÁTEK V HOD., CENA: 50 Kč ZAJIŠTĚNA HUDBA A MALÉ OBČERSTVENÍ VŠICHNI SENIOŘI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI 12 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 5/2014

13 JOSEF SOMR: DĚLÁM UŽ JEN VĚCI, KTERÉ MĚ TĚŠÍ KULTURA Po necelých třech měsících se v sobotu 5. dubna do Uherského Brodu vrátil herec a čerstvý nositel Thálie za celoživotní mistrovství Josef Somr. Spolu s předním českým varhaníkem a cembalistou Jaroslavem Tůmou přivezli komponovaný pořad s velikonoční tematikou. V podání Josefa Somra v něm zněly výňatky z textu Juliuse Zeyera Zahrada Mariánská související s pašijovým týdnem. Mluvené slovo střídaly tóny varhan, na které Jaroslav Tůma přednesl jedno z nejznámějších děl Josefa Haydna Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži. Mistra Josefa Somra, který 15. dubna oslavil 80. narozeniny (opravdu bych je tomuto milému a velmi vitálnímu pánovi nehádala), jsem požádala o krátký rozhovor. S jakým pocitem jste na prknech Národního divadla přebíral Cenu Thálie? Měl jsem z toho velikánskou radost a vím, že je to už cena poslední, takže si to užívám. Thálii jste získal za celoživotní dílo. Která z vašich divadelních či filmových rolí vám byla nejbližší? Řeknu to pouze takto: vzpomínám velmi rád na to, co se povedlo a chtěl bych už zapomenout na to, co v životě bylo nepříjemné. Když vám bylo čtyřicet, představoval jste si, jaké to bude, až vám bude dvakrát tolik? A pokud ano, nakolik se tato představa lišila od skutečnosti? Bojím se, že ve čtyřiceti jsem si vůbec nepředstavoval, jak budou vypadat mé osmdesátiny. Jsem akorát, přiznám se, překvapený, že se mi to povedlo. Já jsem si to vlastně do této doby, nebo ještě tak před rokem, moc neuvědomoval. A teď najednou přicházejí chvíle, kdy se probudím a říkám si jako v tom jednom filmu: díky za každé nové ráno. Zjišťuji, že už není tak jednoduché vstát, že už nemůžu dobíhat na tramvaj, že už ani některé věci neuzvednu. Já jsem byl docela dobrý chodec, v mládí jsem hodně sportoval. A teď najednou zjišťuji, že je to pryč, i ty radosti, které s sebou přinášelo mládí. Tak to je na tom trochu smutnější. Čím si tu radost v životě doplňujete, kromě třeba takového krásného pořadu, jaký jste přivezli? Snažím se doplňovat si radost tím, že dělám, respektive vybírám si, pokud je ta možnost, věci, které mě těší, ze kterých mám radost nejen sám, ale i diváci a snažím se už obklopovat lidmi, se kterými je mi dobře. A k tomu patří i to, že jsem se stačil před dvěma lety oženit, takže vlastně prožívám takové pozdní líbánky a jsem po této stránce velice, opravdu velice šťastný. Kde vás v současné době mohou diváci vidět? Já už nejsem v žádném divadle. Ještě občas, pokud jsem pozván, dělám něco v rozhlase, v pražské poetické vinárně Viola mám zase takové pořady s poezií nebo četbou. S kolegou čteme například Hemingwaye Starce a moře, mám tam poezii Prévertovu, čteme tam taky úryvky z Bible biblické příběhy. Je to několikrát do měsíce a je to prima. Musím se i trochu pochlubit, že lidi na to kupodivu stále chodí, že ještě mají tu trpělivost a odvahu dívat se na ten můj ksicht a poslouchat. Jak vám říkali rodiče, když jste byl malinký? Jožko, Jozífku, podle situace proč se ptáte? Ptám se proto, že pocházíte z nedalekého Vracova a váš tatínek byl železničář. Jak jste se vůbec od nádraží a vlaků dostal k herectví? Vystudoval jsem gymnázium a já se k tomu nerad přiznávám brácha byl v té době zavřený v Hradišti za rozšiřování letáků, takže jsem měl problémy s maturitou a tím pádem jsem nebyl doporučený k dalšímu studiu. Nicméně odmaturoval jsem a myslel si, že nastoupím někam do zaměstnání. S kamarádem jsme ale čirou náhodou jeli na návštěvu do Brna a on tam vlezl do nějaké budovy, což byla Janáčkova akademie, vyzvedl tam nějaké formuláře, dal mi je a já jsem je vyplnil. V září jsem udělal dodatečné zkoušky a kupodivu jsem byl přijat. Takže život mi změnila úplná náhoda. Jak to přijali rodiče? Tatíček s mamičkou se rozplakali, když zjistili, že chci jít na herce, nemohli to strávit několik let, nebylo to pro ně lehké, ale co mohli dělat. A zdá se, že jsem si nevybral špatně, že jsem byl v tom povolání docela spokojený, prožil jsem si toho opravdu až až, a bylo toho dost. Nedá mi to a ještě vám položím poslední otázku co byste si k osmdesátinám a vůbec v životě ještě nejvíc přál? Jednoduše: abych umřel zdravý, když to už bude muset být, a abych byl pořád mezi prima lidmi a abych nejen já, ale vůbec všichni, které potkávám, byli zdraví a šťastní. (více na webu) Markéta Švehlíková No Name přivezli parádní show Mám ráda koncerty, kde si interpret dokáže během prvních taktů první písničky posluchače doslova omotat kolem prstu. Frontman slovenské kapely No Name (povoláním vystudovaný herec) Igor Timko má navíc tu schopnost, že po celou dobu s diváky (i svými muzikanty) intenzivně komunikuje, písničky nejen zpívá, ale i tancuje a doslova prožívá každým kouskem těla a dokáže tak svým charismatem vytvořit kouzelnou a strhující atmosféru. Chalani z Košic u nás nekoncertovali poprvé, premiéru však měli v Domě kultury a tak jejich koncert byl výjimečný tím, že se jednalo o akustickou verzi u příležitosti vydání akustického CD a DVD jedenáctého nosiče v pořadí. Show No Name, kterou tvoří bratři Timkové (Igor zpěv, Ivan bicí, zpěv; Roman sólová kytara, zpěv a Dušan kytara, zpěv) spolu se Zolli Sallaiem (klávesy) a Viliamem Gutrayem (baskytara) si nenechali ujít malé děti, puberťáci, střední generace, ba ani důchodci. Ono ani není divu, No Name má chytlavé písničky s příjemnými texty, s nimiž se ztotožní opravdu všechny generace, a navíc je milují (kupodivu) i všechna česká rádia, takže se dostanou takřka do každé domácnosti. Koncert šlapal naplno skutečně od prvního tónu, publikum spontánně zpívalo spolu s kapelou skladby jako Čím to je, Lekná, Ďakujem, že si, Nie alebo áno, Panic a panna, Večnost, Ženušky, Žily, Ty a tvoja sestra, a nechyběla ani skladba Na na naa o rozdělení Československa, které No Name nazpívali spolu s českou kapelou Chinaski. Zazněla však nečekaně i píseň dvojice Svěrák Uhlíř, to když dvě dámy z první řady odněkud vylovily dort, zapálily na něm svíčky a hromadně s publikem popřály Zollimu k devětatřicetinám, které ten den slavil (jo a ta píseň byla samozřejmě Zolli má narozeniny, my máme přání jediný ). Zbývá už jen napsat, že dvouhodinový koncert No Name odměnili posluchači v zaplněném sále bouřlivými ovacemi ve stoje a dočkali se samozřejmě i přídavků. Markéta Švehlíková 5/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 13

14 KULTURA Premiéru Caesara zakončily bouřlivé ovace Když v roce 1932 legendární dvojice Jiří Voskovec a Jan Werich poprvé uvedli svoji antickou feérii Caesar, zaznamenali obrovský ohlas. Pro jejich Osvobozené divadlo to byla zlomová hra, která už navždy přisoudila této populární scéně přívlastek politická. O dvaaosmdesát let později po této satirické hře sáhlo Divadlo Brod. V premiéře ji na domácí půdě uvedlo ve čtvrtek 10. dubna. A i když se divadelníci trošku obávali, zda diváci budou na Voskovce a Wericha ještě slyšet, zaplněný velký sál Domu kultury a hlavně reakce publika je ujistily, že inscenace je velmi aktuální i dnes a lidé jí (i laskavému humoru W+V) velice dobře rozumějí. Pánové Voskovec a Werich volně zpracovali situaci z antického Říma, odehrávající se krátce před Caesarovou smrtí. Psali ji v době aktuální hrozby fašismu a zachytili v ní pomocí alegorie i groteskních prvků svůj postoj k tehdejší politické situaci i mezilidským vztahům. Divadlo Brod se k legendám českého avantgardního divadla vrací potřetí (2000 Osel a stín, 2002 Pocta V+W+J). Poselství hry je jasné, hrůzným zůstává fakt, že hra je tolik aktuální i dnes, říká principál Roman Švehlík Příchodem demokratického kapitalismu společnost zhrubla, znecitlivěla, zrychlila se. Humor W+V a jejich pokračovatelů (Horníčka, Suchého, Šlitra, Svěráka, Smoljaka) je založený na hře se slovy, na znalostech kontextu, je humorem inteligentním a intelektuálním. Bohužel pomalu mizí. Brodští divadelníci inscenováním Caesara chtěli zjistit, nakolik je divákovi (masírovanému televizním humorem plným přímočarosti, vulgárnosti a urážek) tento humor vážící si člověka ještě srozumitelný. Milenka římského císaře Caesara (L. Talaš), egyptská královna Kleopatra (M. Trtková), si zimu v Římě krátí nejen s císařem, ale i s dalšími muži a ženou (Marcus Antonius, Ratata, Musculus). Senátor Brutus (P. Boruta) spolu s již značně nahluchlým řečníkem Cicerem (B. Křivda) se snaží Kleopatru přesvědčit, aby odjela, z obavy, že zanikne republika, protože se Caesar bude stejně jako Kleopatra chtít stát králem. Nakonec dojde k obchodní dohodě, po níž Kleopatra s odchodem souhlasí. Caesarovi odpůrci chystají na císaře atentát. Velekněžka Ratata (L. Sasínová) jej hodlá nechat sežrat lvem v lázních, což ale nevyjde. Náhradní varianta zabít Caesara v Osiriově chrámu také ztroskotá. Ratata se tu nejprve musí zbavit mladé otrokyně Onomatopoe (V. Brázdilová), která císaři za jeho přízeň ochotně prozradila, jak velké už jsou jeho parohy, a do chrámu na něj přišla počkat. Dalšího příchozího si Ratata s císařem splete a zabije tak jiného muže. Když se k situaci nachomýtne i Kleopatra s Marcusem Antoniem, milenec ze žárlivosti Ratatu zabije. Poté, co do chrámu vejde Caesar, mu Kleopatra sdělí, že Ratata byla zabita proto, že usilovala o jeho život. Oba z chrámu odcházejí, zatímco uvnitř padne poslední rozhodnutí, totiž že Caesar bude zabit následující den při odchodu ze senátu 23 ranami dýkou. Celým příběhem provází a u všech situací se vždy náhodně naskytnou dva muži: Terentius Bulva (P. Chramosta) a Titus Papullus (R. Švehlík), kteří sice patří do římské společnosti, ale jejich vystupování, slovník i názory se od ostatních postav značně liší (připomínají člověka na prahu dospělosti, který je přesvědčen, že jde svou vlastní cestou, ale stejně jej pomalu semílají kola vládních poměrů a praktik). Jejich repliky na scéně i předscéně (forbíně) jsou od určitého bodu naprosto nadčasové. Chramosta se Švehlíkem je ještě ke všemu ušili přímo na míru dnešní situaci a komentují v nich některé události právě hýbající světem, Evropou, Českou republikou i samotným Uherským Brodem. Scénu tvoří několikametrové, od stropu zavěšené pásy látek, evokující sloupy starověkého chrámu. Promyšleným nasvícením se však dokáží vmžiku změnit v Kleopatřinu ložnici, senát, vězení, kam byli uvrženi Bulva a Papullus, římské lázně, Osiriův chrám a nakonec i v Řím současnosti. Brodskou inscenaci s nenucenou samozřejmostí prostupují písně a melodie Jaroslava Ježka (Kleopatra, Rub a líc, V římské lázni, Ezop a brabenec, Polka specielně aktuální, Rej Vážek, Život je jen náhoda a Nashledanou v lepších časech), které za scénou živě hraje orchestr ze ZUŠ (T. Lekeš baskytara, P. Vacek trubka, R. Hais housle a T. Plášek klarinet) pod vedením klavíristy Antonína Jeřábka z UH Senior bandu. ZUŠ Uherský Brod do inscenace dodala i herecký potěr, čtyři malé posluchače literárně dramatického oboru, kteří hrají římské děti. Závěr hry nenabídne Caesarovu smrt, jak by možná někdo očekával, ale jakýsi střih, po němž se ocitneme v Římě roku 2014, kam už v civilu přicházejí všichni herci jako turistická výprava. I Papullus s Bulvou se zde potkávají coby stavební dělníci, kteří hodlají zbourat starý svět a budovy a postavit nový Řím. Jsou si vzájemně povědomí a přemítají, za jakých okolností se mohli setkat a přes minulé životy se doberou až do Říma roku 44 před Kristem. V závěru se shodnou, že nejlepší ze všech životů i přes jeho nedostatky je ten, který žijí nyní. Což potvrzují i slova závěrečné písně (Nashledanou v lepších časech), kterou zpívají všichni účinkující společně a při premiéře se k nim přidali i spokojení, rozesmátí a na stejnou vlnu naladění diváci. Podtrženo a sečteno: za herecké výkony herců (skutečně všech) by se nemuseli stydět ani profíci, pouze u zpěvu malinko vázla (neladila) sóla Onomatopoe a Caesara v písni Římské lázně. Domnívám se však, že by postačilo pouhé přetransponování melodie do polohy vhodnější pro jejich hlasy, či volba recitativu namísto zpěvu. Scéna je jednoduchá a srozumitelná, přesto velmi nápaditá, stejně jako pojetí některých scén (například ta v římské lázni doplněná bublifukem a roztančeným davem fakt nemá chybu). Zbývá už jen jediné. Zvolat: Bravo, Divadlo Brod, AVE CAESAR! Markéta Švehlíková NEJEN JAZZOVÝ VEČER S ALENOU JURČÍKOVOU Po dlouhé době se v rodném městě ukázala Alena Jurčíková Šilerová. Začátkem dubna uspořádala v restauraci DK komorní hudební večer, kterým oslavila své životní jubileum. Alena Jurčíková vystudovala na konzervatoři klavír a poté jej vyučovala na brodské LŠU. Později začala skládat vlastní skladby a vystupovat při nejrůznějších příležitostech. V současné době žije v Praze, kde soukromě vyučuje děti i dospělé hře na klavír a klávesy, učí klasickou hudbu, jazz, improvizaci a aranžmá. A skládá vlastní funky a jazzové skladby. -mva- Do knihovny zavítala spisovatelka Klára Janečková Její knihy prý mají čtenáři (či spíše čtenářky) Knihovny Františka Kožíka zamluvené půl roku dopředu. Klára Janečková (1979), která pracuje jako školní psycholožka, pochází z Bystřice pod Hostýnem. Svoji prvotinu začala psát ve dvaceti letech. Historický román Ďábelská tvář z Francie 16. století spatřil světlo světa o dva roky později. Od té doby napsala celkem 9 knih a všechny je také na besedě představila. Nejprodávanější z nich je Osudová posedlost, nejznámější zase autobiografický román Unesená, o němž hovořila i v pořadu České televize Třináctá komnata. Vypisuje se v něm z vlastního zážitku, kdy ji jako osmnáctiletou studentku, dceru podnikatelů, unesli tři muži a drželi ji na ukrajinské ubytovně. Podařilo se jí odtud složitě uniknout hlavně díky tomu, že i přes obrovskou hrůzu, kterou prožívala, dokázala intenzivně komunikovat s ukrajinským únoscem a hlídačem. Tato událost byla určitě jedním z podnětů, proč se stala doktorkou psychologie. Zajímavé bylo i spisovatelčino vyprávění, jak taková kniha krůček po krůčku vzniká. Brodští čtenáři totiž jako úplně první mohli nahlédnout do rukopisu nové, v pořadí deváté knihy nazvané Deník Gréty Kaiserové, která byla oficiálně pokřtěna 7. května v Praze. (více na webu) Markéta Švehlíková 14 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 5/2014

15 GALERIE ZUŠ SE PROMĚNILA V HMYZÍ ŘÍŠI KULTURA Velkolepou podívanou plnou fantazie a hravosti připravily návštěvníkům vernisáže nazvané Hmyz a ti druzí, děti z výtvarného oboru ZUŠ, které pracují pod vedením Svatavy Haluzové. Galerii ZUŠ proměnili ve čtvrtek 3. dubna ve velkou hmyzí říši. A nejen na obrázcích. Mladí brodští výtvarníci totiž své vernisáže pravidelně okořeňují kostýmním, hudebně divadelním vystoupením, inspirovaným zadaným tématem. Na ploše tak poletovali pestrobarevní motýli, na housličky vyhrával cvrček, malí broučci houpali svými lucerničkami a mravenci dokonce svedli lítý boj. Do děje byli zapojeni i diváci mimochodem bylo jich tolik, že galerie vskutku připomínala jedno velké lidské mraveniště kteří pomáhali pavoučicím natahovat sítě. Na projektu Hmyz a ti druzí pracovalo neuvěřitelných 85 žáků ve věku 5 17 let po dobu 7 měsíců. Našim cílem bylo vytvořit projekt, který bude obsahovat plošné, prostorové i dekorativní práce, grafiku. Žáci tvořili individuálně i skupinově, prozradila učitelka Svatava Haluzová. Pro mnoho lidí je hmyz naprosto bezvýznamný, ale nebýt hmyzu, lidský život by na Zemi neexistoval: má totiž nezastupitelnou funkci v ekosystému, provzdušňuje půdy, opyluje, je nutným predátorem, stará se o úklid mrtvé hmoty. Z hmyzu čerpají vědci, lékaři, architekti, inspirují se jím. Téma hmyz je velmi mnohotvárné i pro výtvarníky. Děti z výtvarky ztvárnily například fosilie (akvarel dokreslovaný tuší, vyškrabávaný vosk a tuš), zachytili člověka zmenšeného v říši hmyzu (pastelky, kolorovaná perokresba), z keramiky glazované i neglazované vytvořili stylizované brouky, pomocí dokreslované koláže popsali vývoj motýla, strukturu motýlího křídla zase detailně zachytili pomocí fáčoviny, tempery a akvarelu. Z kartonu vyrobili a pomalovali domeček pro čmeláky, ulity, vosí hnízda, z drátu pak tvořili mravence a včely a k vidění je dokonce i ilustrace knihy Příběh mouchy. A to zde ještě není zdaleka vyjmenováno vše, co tato výstava nabízí. Projekt Hmyz a ti druzí se v květnu zúčastní krajské přehlídky Základních uměleckých škol, kde se soutěží o postup do ústředního celorepublikového kola. Držíme palce! Markéta Švehlíková Moravské Kopanice Marcely Mošťkové Kopanice jsou moje stará láska, vyznal se malíř a grafik Jiří Jura Pacák ( ), který se usadil trvale v Újezdci u Luhačovic, kde je také pochován. Svoji lásku vtělil také do grafického díla z našeho krásného kraje. Současným nezištným nositelem ušlechtilého citlivého vztahu ke Kopanicím je i Marcela Mošťková, jejíž poutavé hudebně literární odpoledne nazvané Moravské Kopanice se uskutečnilo v knihovně. Účast na krásném odpoledním programu jen potvrdila značný zájem o stálou přitažlivost tohoto našeho jedinečného místa Moravských Kopanic. Většina návštěvníků literárního odpoledne si zakoupila působivou publikaci Marcely Mošťkové, výstižně uvedenou slovy Aleny Bartošíkové, jejíž vztah k našemu kraji je znám. Propagace Moravských Kopanic Marcelou Mošťkovou je velmi záslužná, aktuální a široce srozumitelná činnost, která bohatě podporuje tradici našeho kraje. Ing. Zdenek Hanzelka, CSc. JARNÍ JARMARK V KINĚ MÁJ O víkendu, který vyvrcholil Květnou nedělí, se v kině Máj uskutečnil už třetí Velikonoční jarmark a opět byl doprovázený písničkami. Foyer kina se proměnilo v malé tržiště rukodělných výrobků, které zhotovily šikovné ruce L. Kučírkové, E. Bartošové, M. Orgoníkové, J. Machové, K. Penčákové, O. Krhútkové, Z. Chrastinové, A. Dobruškové, J. Jeníčkové, D. Dolákové, J. Kachníkové, M. Boudové, L. Gorčíka a J. Matyáše. K vidění, vyrobení i zakoupení bylo tradiční velikonoční zboží (kraslice zdobené nejrůznějšími technikami), výrobky ze slámy a proutí, i další neméně půvabné výrobky korálky, háčkované a paličkované obrázky a dekorace, hračky, polštáře, dřevěné misky, předměty z keramiky i kovu, i třeba nazdobené květináčky s jarním osením, které zde spolu s dalšími výrobky nabízelo občanské sdružení Kamarádi UB. V sobotu si návštěvníci jarmarku mohli zazpívat s ženským sborem Nivnička vedeným Vlastíkem Ondrou a s Boršičany. V neděli kino rozezpívala Vlasta Grycová s muzikou Aničky Přikrylové. (více na webu) -mva- Staré pohlednice ze sbírky Františka Bábíčka v Galerii Panský dům Staré pohlednice měst a obcí okresu Uherské Hradiště , takový je název výstavy, kterou si až do 8. června můžete přijít prohlédnout do Galerie Panský dům. Na výstavě najdete na 40 panelech neuvěřitelných 726 místopisných pohlednic (a to je jen výběr) ze sbírky uherskobrodského sběratele Františka Bábíčka. Výstava je uspořádána do dvou částí. V první jsou k vidění pohlednice Uherského Brodu a někdejšího okresu Uherský Brod z let , v druhé části jsou pak další města a obce okresu včetně Uherského Hradiště. Na vernisáži výstavy, kterou v pátek 11. dubna zahájil ředitel DK Jaroslav Mikulík, zahrála CM Olšavěnka pod vedením Romana Myšinského. Sběratel František Bábíček pak návštěvníkům přiblížil historii vystavených exponátů. Nejstarší, a asi i nejkrásnější pohlednice, pochází z přelomu 19. a 20. století, z období tak zvaného zlatého věku pohlednice. Poznají se snadno jsou vedle obrázku popsané. Na přední obrazové straně se ponechávalo místo pro zprávu odesílatele, zadní strana bývala určena jen pro adresu. V té době si je kupovali spíše movitější lidé. Byly hodně zdobené květinovými motivy, ozdobnými rámečky, secesními motivy a jinými ozdobnými prvky. Teprve nařízením ministerstva v roce 1904 byla přední strana vyhrazena pro obrázek a zadní strana se začala dělit na dvě poloviny, do jedné se psala adresa, do další text. Používání pohlednic se rozšířilo díky rozvoji tiskařských technik. První větší rozmach v rozesílání pohlednic nastal v období 1. světové války, kdy vojáci posílali zprávy domů svým blízkým. Největší boom však nastal zavedením černobílých fotopohlednic ve 30. letech minulého století. Ty se posílaly až do 50. let, kdy malý formát 14x9 cm skončil a byl nahrazen formátem větším. Staré pohlednice nejsou jen líbivými obrázky, ale především nenahraditelnými historickými dokumenty. Smysl jejich sběratelství je v tom uchovat jedinečný a v mnoha případech jediný dokument o tom, jak vypadalo dané místo v obci či ulice ve městě. Tak je třeba pohlednice vidět a dívat se na ně, uvedl na vernisáži František Bábíček. Markéta Švehlíková DĚTI POMÁHALY VAŘIT SEKYRKOVOU POLÉVKU Divadlo Brod představilo v neděli 6. dubna zbrusu novou pohádku pro nejmenší diváky nazvanou Sekyrková polévka. Dva příběhy (O Smolince-Malence a Jak Smolinka-Malenka uvařila sekyrkovou polévku), vycházejí z klasických předloh. Herci tentokráte používají klasické dřevěné 60 cm vysoké marionety. Ovšem hrají současně s nimi (tedy jsou po celou dobu přítomni na pódiu). V průběhu představení už tradičně zapojují do hry pomocí nejrůznějších úkolů i hádanek děti v sále. Na závěr si všechny děti mohou přijít prohlédnout loutky i kulisy přímo na jeviště (a také toho hojně využívají). S interaktivními pohádkami má Divadlo Brod bohaté zkušenosti a sklízí s nimi velké úspěchy nejen u domácího dětského publika. Inscenace Pohádky pro Muchomůrku uspěla v minulých dnech i na prestižní loutkářské přehlídce Třebíčské loutkářské jaro, odkud si divadelníci přivezli cenu za nejinteraktivnější představení. Do konce letošního roku se děti mohou těšit kromě repríz pohádek i na další premiéru, která se připravuje na listopad. Bude to Vánoční pohádka složená z příběhů vycházejících ze starých vánočních kalendářů. -mva- 5/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 15

16 INZERCE LÉKÁRENSKÁ TRADICE V UHERSKÉM BRODĚ NÁM NENÍ LHOSTEJNÁ Lékárenská síť Dr.Max otevírá v našem městě už druhou lékárnu. Od května ji najdete v obchodním centru Zalda. S jakými pocity poprvé otevírala dveře svým pacientům, na to jsme se zeptali regionální ředitelky sítě Dr.Max PharmDr. Anity Sedlákové. Samozřejmě s pocitem respektu, který mám vůči našim pacientům vždycky. A jsem určitě ráda, že v jednom z nejvýznamnějších měst Slovácka přispějeme k lepší dostupnosti lékárenské péče. Ale respekt ve mně budí, s ohledem na obor, který jsem si pro svůj život zvolila, i samotný Uherský Brod. Jak souvisí farmacie a Uherský Brod? To pouto je velmi úzké a sahá až do časů národního obrození v druhé polovině 19. století. V roce 1860 se tu tehdy stal starostou lékárník Matěj Pecháček. A s dobou jeho úřadování je spojen rozkvět slovanského živlu ve městě, zlomení síly německé byrokracie. Nebýt první světové války, která neblaze vstoupila do hry, mohli bychom mluvit o zlatých časech. Takové momenty nás těší. Samozřejmě ctíme svou profesi jako takovou, ale když lidé z našeho oboru vysloveně zasáhnou do historie, pak je důvod ke stavovské hrdosti dvojnásobný. Od Pecháčkových časů urazila farmacie pěkný kus cesty To ano, ale to podstatné se určitě nezměnilo. Lékárníci tu byli, jsou a budou, aby pomáhali nemocným. To je na našem povolání to nejkrásnější. A v lékárnách Dr.Max má pacient vždycky jistotu, že se obrací na odborníka jsme připraveni poradit s kontraindikací, tedy s tím, které léky si spolu v lidském těle nerozumějí, naše časté konzultační akce se zaměřují na leccos, například na alergie. K tomu máme velmi zajímavý klientský program v podobě zákaznické karty a nabízíme širokou škálu cenově výhodných doplňků pod naší privátní značkou. A když už jsem u toho výčtu předností jistě mezi ně patří i vstřícná otvírací doba. Víme, že si ne každý může bez obtíží odskočit z práce a proto nabízíme možnost nakoupit v klidu po pracovní době u nás. Leckde lékárny Dr.Max téměř suplují lékárenskou pohotovost. Zaujala mě zmínka o privátní značce. Jak je to u ní s poměrem cena/kvalita? Privátní značka Dr.Max dnes zahrnuje už téměř dvě stovky položek. Především jde o potravinové doplňky, ale s paracetamolem a ibuprofenem jsme vstoupili i do kategorie léků. A lze koupit i náplasti a další zdravotnické vybavení. Obecně platí, že se jedná o produkty s velmi výhodnou cenou, ale kvalita je standardní, anebo dokonce nad standardem. Nemůžeme si dovolit na ní šidit jde o zdraví lidí; lidí, kterým sice nepřejeme, aby do lékárny museli, ale když už to tak je, ať se rádi vrací k Dr.Maxovi. ŘÁDKOVÁ INZERCE DrMAX_Brodsky zpravodaj_inzerce_186x132_a_01_final.indd :59:19 Nabízíme k prodeji CIHLOVÝ BYT V OSOBNÍM VLASTNIC- TVÍ 2+1 V UHERSKÉM BRODĚ. Jedná se o prostorný byt s novými plastovými okny, letos se budou dodělávat balkony. Na domě je nová střecha, plánované je i zateplení domu. Byt je ve velice udržovaném standardu. K bytu náleží 2 sklepy, společná kočárkárna. Náklady na bydlení Kč. NEJPOJIŠTĚNÍ UHERSKÝ BROD nejvýhodnější pojištení vozidel v regionu: do 1,350 ccm 1.301,- od 1,351 do 1,950 ccm do 59 kw 1.800,- 1,951ccm a výše ccm do 69 kw 2.202,- řidič plný bonus 55 let od 70 kw 2.299,- Bří Lužů 107, (budova pošty 1. patro) tel.: MOBILNÍ ČIŠTĚNÍ VOZIDEL Komplet čištění interiéru suchou i mokrou cestou Ekologické mytí karoserie bez použití vody TAKÉ SE- DACÍ SOUPRAVY! Čištění u Vás Tel : Prodám stavební parcelu v obci Strání. Tel.: Koupím textilní sáček do vysvače ETA 414 (rok výroby ). Tel.: Prodám RD 3 + kk v klidném prostředí Uherského Brodu Těšova. K domu patří velký dvůr, zahrada a hospodářské místnosti (dílna, prádelna, sklep, stodola). Zastavěná plocha a nádvoří 319 m², zahrada 352 m². Lze garážovat dvě auta. Možná půdní vestavba a využití hospodářských místností k bydlení. Dům je ihned k obývání. Vytápění plynové, možno zbudovat i krb. Vlastní studna. Cena dohodou. Realitní kanceláře nevolat. Telefon: , Staré pivní lahve s litými nápisy, dokumenty a fotky z pivovarů a hospod, staré hospodské pivní a nápojové sklenice a také předválečné pohlednice koupím do sbírky. Tel.: Prodám pozemek v Uherském Brodě 2098 m², šíře pozemku 17 metrů. LV 249/44 a 6468/4. Prosím nevolejte realitní kanceláře! Telefon: Veteráni pozor! Prodám Škoda Š100 r.výroby 3/1974 = veterán v dobrém pojízdném stavu. STK do 11/2014. Cena dohodou. Tel BRODSKÝ ZPRAVODAJ 5/2014

17 INZERCE JARNÍ SLEVY AutoWeiss-Taxi Uherský Brod Nabízíme přepravu osob osobními vozy a (8+1) mikrobusem. Tel: Do našeho týmu HLEDÁME: * realitní makléře * manažera pobočky Uh. Brod Požadavky: - SŠ vzdělání - znalost práce na PC - komunikativnost Nabízíme práci na hlavní pracovní poměr, vedlejší činnost či ŽL! Více informací na tel.: , Spolehlivá a zavedená úklidová firma Služby DUHA rozšířila nabídku profesionálních služeb WET CLEANING nejmodernější metoda ošetření oděvů nová, moderní prádelna a ČISTÍRNA ODĚVŮ praní, mokré čištění, chemické čištění, impregnace, žehlení, mandlování, úprava oděvů Využijte nejmodernější technologii mokrého čištění vhodnou pro: outdoorové oblečení a funkční prádlo, kombinézy, lyžařské kalhoty a bundy, spacáky (včetně impregnace) motorkářské kožené i textilní oblečení (včetně následné impregnace) policejní, hasičské a další uniformy, pracovní oděvy (montérky, blůzy, lékařské oděvy) hedvábí, syntetické tkaniny, ubrusy ze zvláštních materiálů, potahy, pelíšky pro zvířata péřové bundy, polštáře a péřové kapny, péřové spacáky obleky, společenské šaty a svatební šaty výrobky z merina a mnoho dalších (informujte se u odborného personálu čistírny) PARKOVÁNÍ před provozovnou Uh. Brod, Stolařská, směr Rojal, Po-Pá 8:00-12:00 13:00-17:00 tel.: /2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 17

18 INZERCE AutoWeiss-Taxi Uherský Brod Nabízíme přepravu osob dvěma osobními vozy a jedním (8+1) mikrobusem. - pravidelné přepravy minibusem pracovníků pro firmy. - výlety turistů po památkách a zámcích dle požadavků. - na vnitrostátní a mezinárodní letiště. - okružní jízdy - za zábavou. - Nově cesty na Ukrajinu (Užhorod) a do Polska (Katovice). Jezdíme od 8 Kč/km viz ceník na netu. V Uherském Brodě od 40,-Kč..Non-Stop. Dle požadavků. Tel: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod připravuje pro děti 5. až 7. tříd příměstský tábor Týden středoškolákem Chcete, aby se Vaše dítě bavilo a přitom se i něco zajímavého naučilo? Hrajte s námi o tablet! kdy V případě zájmu volejte: SOUKROMÁ LOGOPEDICKÁ A SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PORADNA Mgr. Krista Žofie Kolísková, Bánov, zdravotní středisko, telefon , BRODSKÝ ZPRAVODAJ 5/2014

19 ŠKOLSKÝ POHÁR ČESKÉ POJIŠŤOVNY ZŠ POD VINOHRADY V TOP 6 Po vítězství v okresním a krajském kole pokračovalo postupové tažení mladých florbalistů ZŠ Pod Vinohrady Uh.Brod i na turnaji TOP 8 Východ v Olomouci. V turnaji nejlepších 8 týmů východní části republiky vybojovali 2. místo a zaslouženě postoupili mezi nejlepších 6 týmů ČR ze 775 družstev, která letošní ročník Školského poháru České Pojišťovny hrála. Vstup do turnaje měli ovšem katastrofální po několika minutách úvodního zápasu s Ostravou prohrávali 4:0 a i přes zlepšený výkon a tlak v druhém poločase si připsali první prohru v sezoně v poměru 4:7. Druhé místo ve skupině si ale s přehledem zajistili výhrami 9:3 a 9:5 nad Brnem a Blanskem. Ve čtvrtfinále udolali Moravskou Třebovou 7:5 a v semifinále je čekal vítěz skupiny "B" Havlíčkův Brod. Překvapivě byl tento postupový zápas od prvních minut jasný, hráči Uherského Brodu kontrolovali hru a zvítězili jasně 7:2. Závěr krasobruslařské sezony Dvanáct plavců TJ Spartak UB se vydalo na Grand Prix Bruntál v plaveckém pětiboji. Těchto závodů se zúčastnilo 29 oddílů, z toho dva oddíly ze Slovenska, jeden z Polska a jeden z Ruska. V kategorii ročníku 2004 reprezentovali brodský oddíl V. Švanyga a K. A. Hladišová. Pro oba to byly první velké závody, kde si zaplavali svá osobní maxima a posbírali spoustu zkušenosti. V kategorii ročníku 2002 a 2003 reprezentovaly Š. Kadlecová, B. Březinová, Š. Michalčíková a J. Mošťková. Štěpánka Michalčíková (2003) nás všechny mile překvapila, když v této kategorii nedala plavkyním ročníku 2002 žádnou šanci a plavecký pětiboj vyhrála. Tím obhájila prvenství z loňského ročníku. Ve všech disciplínách zaplavala nové oddílové rekordy, doplnila trenérka Renáta Krůželová. Barbora Březinová skončila v celkovém hodnocení na krásném 6. místě, na trati 100 m znak zaplavala nový oddílový rekord, Šárka Kadlecová na 17. místě a Jana Mošťková na Finálový zápas proti Přerovu byl jako na houpačce. Po prohraném poločase 1:4 dokázali Broďané během 5 minut otočit skóre na 5:4 a další branky visely ve vzduchu. Neproměněné šance ale potrestal soupeř nečekaným gólem přes celé hřiště, který stanovil konečný výsledek na 5:5. V nájezdech byl pak šťastnější Přerov, ale to nemohlo pokazit radost hráčů z Uherský Brod z postupu na finálový turnaj, který se uskuteční na konci dubna v Praze. Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášem Ondřej Buráň, ale i všichni ostatní hráči zaslouží ocenění za svělou reprezentaci školy, města Uherský Brod i Zlínského kraje. Sestava: Filip Horák, Lukáš Antonín, Marek Souček, Erik Kouřil, Martin Ležatka, David Ležatka, Jakub Nevařil, Martin Brauner, Matěj Krpálek, Ondřej Buráň a Kryštof Obadal. Trenér Zdeněk Moštěk, Dagmar Mandíková -ZM- Testy výkonnosti, které se na závěr sezony konaly v Brně, dopadly u většiny brodských krasobruslařů na výbornou. Tyto testy musí splnit každý krasobruslař, který se chce účastnit závodů nejvyšší krasobruslařské úrovně s případnou možností bojovat o účast na domácím mistrovském šampionátu. Začínající brodští bruslaři Barbora Tykalová, Andrea Pšurná, Nela Ježková, Alfréd Blaha a Dominik Ježek plnili deset předepsaných prvků společně se závodníky z Brna a Uh. Hradiště. Přestože brodský potěr v této skupině patřil k jednoznačně nejmladším (porovnával své dovednosti i s bruslaři o tři roky staršími), byl nejlepší. Nejvyšší, tedy zelenou kartu (splnění na více než 75%), si z Brna odvážely pouze naše závodníce Tykalová, Pšurná a Ježková. A. Blahovi zelená karta o stupínek unikla, takže se musel spokojit s kartou žlutou (splnil na 70%) a D. Ježek uspěl na bílou (některé prvky bude muset před splněním vyššího testu opakovat). Na úspěšný start navázali při plnění testu č. 3 Zuzana Straňáková a Daniela Popelková, které si vybruslily opět nejlepší zelenou kartu. Adam Tarabus se po nepříliš zdařilém výkonu musel spokojit s kartou žlutou. Poslední zástupce klubu Lukáš Buksa při plnění testu č. 5 získal rovněž zelenou kartu. (kráceno, více na webu města) -KT- Plavecký pětiboj vyhrála Štěpánka Michalčíková 25. místě. V kategorii ročníku brodský oddíl reprezentovali C. Dvořák, D. Dvořák, J. Svozil, P. Hájek a T. Jurák. Cyril Dvořák skončil v celkovém hodnocení na 6. místě, hned za ním skončil Pavel Hájek. Na 10. místě skončil Jakub Svozil, na 15. místě David Dvořák a na 25. místě Tomáš Jurák. David Dvořák zaplaval nový oddílový rekord na 100 m motýl a Pavel Hájek oddílový rekord na 100 m polohový závod. V kategorii 1999 a starších měl brodský oddíl jen Martina Kadlece, který v celkovém hodnocení skončil na 21. místě. Na tratích 100 m prsa, volný způsob a polohový závod zaplaval nové oddílové rekordy. Na těchto závodech se potkalo mládí s hodně zkušenými plavci. Byla tu spousta bývalých špičkových závodníků. Nestarším účastníkem byl Rudolf Šmerda (1943), který je pětinásobným mistrem Evropy. -red- SPORT CENA DR. VÁCLAVA JÍRY PRO BROĎANY Pánové Stanislav Kunčar a Miroslav Polášek převzali v Břevnovském klášteře v Praze významné ocenění za dlouholetou práci pro český fotbal Cenu Dr. Václava Jíry. Sedmdesátiletý Stanislav Kunčar je bývalým hráčem, později trenérem, dlouholetým funkcionářem a hospodářem TJ Tatran Havřice, stejně starý Miroslav Polášek dlouholetým úspěšným trenérem (nyní koučuje fotbalisty Újezdce v I. A třídě). Ocenění uděluje každoročně Fotbalová asociace České republiky lidem, kteří svůj život zasvětili dlouholeté a obětavé práci ve fotbalovém prostředí. -mva- Rodinný turnaj tenisového klubu TSRM V sobotu 5. dubna se na tenisových kurtech v Nivnici konal turnaj dětí a rodičů TSRM. Děti od předškolního věku společně s jedním z rodičů tvořily tenisové páry. Aby mohl turnaj proběhnout, uskutečnila se o týden dříve i brigáda na úpravě kurtů. Do výuky tenisového umění v rámci Tenisového klubu TSRM je zapojeno už 32 dětí. Proto vedle brodských tenisových kurtů v ulici Zátiší se tréninková činnost rozšířila i na kurty v Nivnici. Dále byly rozšířeny i služby trenérů a výuce dětí se již věnuje další trenérská posila. (více na webu města) -LV- HOKEJOVÝ TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ HC Mladší žáci HC Uherský Brod se zúčastnili silně obsazeného třídenního mezinárodního turnaje v Prievidzi. V konkurenci týmů ze Slovenska a Ruska byli společně s Kometou Brno jedinými českými zástupci. Po výhrách s Martinom a Lučencom obsadili pěkné šesté místo. Turnaje v dresu HC UB pod vedením trenérů Romana Uhříčka a Richarda Hanouska se účastnili i tři hráči Uherského Ostrohu, svěřenci trenéra Rosti Polehni. Děkujeme všem hráčům a fanouškům za příkladnou reprezentaci HC Uherský Brod. Roman Uhříček, trenér HC Judisté zabodovali na domácí půdě TJ Sokol uspořádal v prostorách ZŠ Na Výsluní Lízátkový turnaj, který byl určen výhradně začínajícím judistům mláďatům. Turnaje se zúčastnilo celkem 95 závodníků ze 17 oddílů především z Moravy. Závodníci byli rozlosováni dle váhových kategorií a soutěžili ve velkém stylu na třech tatami. Naši benjamínci se velké konkurence nezalekli, všem se podařilo vybojovat medaili. Umístění TJ Sokol: M. Šlechta, R. Keňo (1. místo) T. Vaculík, J. Volařík (2. m.) M. Červenka, M. Jánský, D. Velecký (3. m.) Umístění SKM UB: A. Zpurná, E. Slováková, M. Mikulášek, J. Ondrůšek (1. místo) M. Tomanová, F. Kubík (2. m.) O. Machala, M. Bábíček, M. Slovák, O. Novotný, J. Ambruz, E. Ambruzová, D. Račický (3.m.). (více na webu města) SB- 5/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 19

20 SPORT Město ocenilo nejlepší sportovce a sportovní kolektivy Už popáté ocenilo město Uherský Brod své nejlepší sportovce a sportovní kolektivy za rok V pěti kategoriích (Mládež do 19 let, Dospělí, Sportovní kolektiv, Trenér nejúspěšnější trenér a Zvláštní cena) bylo nominováno celkem 22 jednotlivců a 6 kolektivů. Slavnostním večerem provázel učitel ZŠ Pod Vinohrady a trenér 1. AC Tomáš Králík. V hledišti kromě nominovaných sportovců usedla například i vítězka minulého ročníku Hana Koníčková, hokejista Miloslav Gureň, basketbalista Vlastimil Balia či účastník olympiády v Římě, střelec Dušan Houdek, dále zástupci sportovních organizací, sponzorů, města, kraje a měst Luhačovice, Uherské Hradiště a Nové Město nad Váhem. V doprovodném kulturním programu vystoupila v působivých skladbách děvčata z kroužků aerobicu ze ZŠ Pod Vinohrady a taneční skupina Flamenco, skupina Fuerza del Fuego s Tancem světel (laserovou show) a Orchestr Stanislava Sládka při ZUŠ Uherský Brod, který se kromě svého repertoáru postaral i o znělku akce. První vyhodnocenou kategorií večera byla ZVLÁŠTNÍ CENA, kterou obdrželi pánové: Rostislav Hruboš navržen ČSK za dlouholetou činnost ve funkci sekretáře, Ing. Jiří Krejčiřík navržen TJ Sokol UB za dlouholetou aktivní práci pro Sokol ve funkci starosty této organizace a přínos k rozvoji sportovní činnosti, které se věnoval 40 let, Miroslav Mlýnek navržen TJ Sokol UB za dlouholetou aktivní práci pro organizaci a rozvoj sportovní činnosti za období 50 let, Ing. František Špaček navržen sportovní komisí města dlouholetý člen basketbalového oddílu TJ Spartak UB a člen výkonného výboru, František Vaněk navržen In-line hokejovým klubem UB k jeho největším úspěchům patří výchova dvou mistrů světa a dalších hráčů, kteří působí v Extralize). V kategorii TRENÉR NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ TRENÉR byli oceněni: Zbyněk Kůdela navržen HC Uherský Brod za dvacetiletou trenérskou práci v HC UB, za výchovu hráčů působících v Extralize a ostatních celorepublikových soutěžích a za výborné výsledky družstva mužů v posledních sezonách), Tomáš Králík byl navržen za vynikající trenérské výsledky deset let práce s juniorskými florbalistkami 1. AC (působí zde od roku 1996). V posledních 7 letech byly týmy juniorských florbalistek 5x ve finálovém play off mezi osmi top týmy ČR. V loňském roce získaly bronzovou medaili na mistrovství ČR v 1. lize juniorek, zvítězily v mezinárodních turnajích: Prague games, Prague girls cup, Stupava cup a jsou vicemistryněmi ČR v soutěži dorostenek. V kategorii SPORTOVNÍ KOLEKTIV nebylo třetí místo uděleno. Na druhém místě totiž se stejným počtem hlasů skončilo družstvo mužů ČSK Uherský Brod a HC Uherský Brod. Družstvo ČSK bylo navrženo za vítězství v Krajském přeboru 2012/2013 a za postup do divize. Družstvo HC bylo navrženo za vzornou reprezentaci města a za postup do Play off soutěže Krajské ligy mužů Zlínského kraje a vítězství v této soutěži v sezonách 2011/2012 a 2012/2013. První místo v kategorii Sportovní kolektiv získaly juniorské florbalistky 1. AC Uherský Brod. Na udělení ceny byly navrženy za 3. místo v Play off 1. ligy juniorských florbalistek a za vzornou reprezentaci města. V kategorii MLÁDEŽ DO 19 LET se na třetím místě umístil tenista David Krčmář, který byl navržen za sportovní výsledky v roce Ve své kategorii získal v halovém mistrovství ČR 1. místo ve čtyřhře, na mistrovství ČR 3. místo ve čtyřhře a také 1. místo na Mistrovství ČR v soutěži družstev. K ocenění byl navržen také za práci s mládeží v tenisovém oddíle T. J. Sokol UB. Stříbrná příčka patří florbalistce Jitce Omelkové z 1. AC Uherský Brod. Jitka byla navržena za vynikající gólmanské výkony v 1. lize juniorských florbalistek a na mezinárodních turnajích Prague Games a Czech Open. V roce 2014 je trenérkou mladších děvčat. Největším dosaženým úspěchem je 3. místo na Mistrovství ČR juniorských florbalistek. Na prvním místě této kategorie se umístil in-line hokejista David Pavlůsek. Byl navržen za příkaldný přístup ke sportu a reprezentaci města Uherského Brodu. Jeho největším úspěchem je titul Juniorský mistr světa pro rok 2013 z USA. Poslední vyhlašovanou kategorií byli DOSPĚLÍ Na třetím místě se umístil hokejista Milan Šiller. V roce 2013 byl členem národního týmu můžu Slovenska, který na mistrovství světa v in- -line hokeji v Drážďanech vybojoval v silné konkurenci skvělé 4. místo. Milan Šiller je aktivním in-line hokejistou IHC Uherský Brod a také aktivním hokejistou HC Uherský Brod. Druhé místo obsadil lezec Michal Rožek, který je členem horolezeckého oddílu T. J. Sokol UB. K jeho největším úspěchům patří 3. místo v rankingu Českého horolezeckého svazu v lezení na obtížnost za rok 2012 a 2013, 5. místo na Mistrovství ČR v lezení na obtížnost v roce 2012 a 6. místo v téže soutěži V lezení na obtížnost se Michal zúčastnil i Mistrovství světa v Paříži a Mistrovství Evropy v Chamonix. Kdo bude vyhlášen nejlepším sportovcem města, se dalo tušit. Zvítězila brodská rodačka, snowboardistka Šárka Pančochová. Ta se však bohužel kvůli povinnostem mimo území republiky na slavnostním večeru objevila jen ve videopozdravu. Cenu za ni převzal její dědeček Josef Křivda a bratr (a současně manažer) Jan Pančocha. Šárka závodí ve světovém poháru od listopadu V roce 2008 se stala juniorskou mistryní světa v disciplíně Big Air. O rok později se umístila 9. na MS v disciplíně U-rampa. V lednu 2010 získala premiérové vítězství ve světovém poháru v rakouském Kreischbergu v disciplíně U-rampa. Tímto vítězstvím se zároveň kvalifikovala na zimní olympijské hry 2010 v kanadském Vancouveru. V roce 2014 se zúčastnila olympiády v Soči, kde po hrozivě vypadajícím pádu předvedla, že je sportovcem s odvážným srdcem a s plnou vervou bojovala dál. Po skončení olympiády v Soči na dotaz novinářů, co plánuje dál, s úsměvem odpověděla: Připravovat se zase na další roky, víc se vyjezdit, abych měla nové triky. Pak přijedu a příště tu olympiádu vyhraju. Sport, to je radost z pohybu přivedeného k extrémní harmonii, sport to je síla vážit si soupeřů, když vyhrávám a také vážit si sebe sama, když se mi zrovna nedaří. Sport, to je vůle. Vůle jít za svým cílem, vůle, věřit ve vítězství, vůle vstávat znovu a znovu při prohrách. Sport, to je důvěra ve spoluhráče i odpovědnost vůči nim. Sport to je pokora před pravidly, sport je úcta k druhému, sport je synonymem čestného jednání. Sport je energií, která očišťuje naši mysl, sport je dokonalostí, ke které vede bolestná cesta. Sport je pro mnohé vším a zároveň ničím, v jednom okamžiku dokáže sytit ego duše i touhu po pokoře ducha, uvedl místostarosta Jan Hrdý, který má oblast sportu ve své kompetenci. Jsem přesvědčen, že sport má hluboký smysl a dnešní večer bude oslavou harmonie, radosti, pokory, vůle, víry, vytrvalosti, důvěry, odpovědnosti, fair play, úcty, cti, čistoty, dokonalosti, soutěživosti a síly a energie ve službách těch nejvznešenějších citů, dodal místostarosta. Markéta Švehlíková a Elen Sladká Město Uherský Brod děkuje těmto sponzorům: Zlatý partner: Česká zbrojovka, a. s., HYDROMA, s. r. o., Slovácké strojírny, a. s., Teknia Uherský Brod, a.s. Stříbrný partner: HORA STAV, s. r. o., IMOPRA, s. r. o., PRIMA Bilavčík, s. r. o., Rumpold UHB, s. r. o., Sanizo, s. r. o., VOMA, s. r. o., Ditipo, s. r. o. Bronzový partner: 3V&H, s. r. o., EGP Invest, s. r. o., Nadace bratří Lužů, CPA Delfín, příspěvková organizace, ictm DISTRIBUTOR, s. r. o., Pivovar Uherský Brod, RACIOLA Jehlička, s. r. o., HOKR stavby, s. r. o., TEKOO s. r. o. Partneři: CENTIS, Kamenex s. r. o., Q-studio, s. r. o., TK sport Intersport, Zlínský fotbal.cz, ASTRA, s. r. o., LINEA Nivnice, a. s., Extra NET, s. r. o., Martin Papp Půjčovna Party trip 20 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 5/2014

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 23.03.2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor Informatika Tematický okruh Textový editor Téma klíčová slova Novinová strana

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ NOVÉ SLUŽBY Absenční půjčování tabletů pro e-výpůjčky Od 16. 3. 2015 Uživatelé Městské knihovny v Přerově s platnou registrací budou moci od poloviny března v půjčovně pro dospělé nově využívat službu

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Věc: Informování obcí a dalších

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí www.val-mez.cz IČO: 00843598 Právní forma : příspěvková organizace Bankovní účet: č. ú. 94-2551680267

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620 II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek IČ : 7274620 IČO : 22757490 Akce je spolufinancována z projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 1 Propozice soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Vítání Občánků. 100. výročí školy

Vítání Občánků. 100. výročí školy Vítání Občánků 100. výročí školy Drazí občané, 20. 6. 2014 v 16.00 hodin na OÚ jsme přivítali další 4 malé občánky, ze 3 rodin, do naší Obce. Často se to nestává, ale měli jsme tu čest přivítat na našem

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

DNE 10. 12. 2014. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Ing. Jan Bureš. Vladimír Kříž

DNE 10. 12. 2014. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Ing. Jan Bureš. Vladimír Kříž DNE 10. 12. 2014 Mgr. Petr Šindelář, LL.M. a Ing. Jan Bureš a Vladimír Kříž DOHODA O ZALOŽENÍ SPOLKU OBČANSKÝ STŘELECKÝ SPOLEK OSTROV, z. s. VČETNĚ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV TOCIK ŠINDELÁŘ & PARTNEŘI advokátní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní IDENTIFIKAČ NÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO název a adresa předkladatele Dobrovolný svazek obcí Pečecký

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015 Datum Start Vzdálenost Cíl Limit 16. 5. 2015 silnice před areálem Škodaland 11:00 21,0975 km silnice před areálem Škodaland 3 hodiny Kategorie: Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

Celostátní konference projektu SPINNET

Celostátní konference projektu SPINNET Celostátní konference projektu SPINNET Srdečně Vás zveme na celostátní konferenci projektu SPINNET, která se uskuteční v rámci mezinárodní porady ředitelů VTP, v hotelu Park Inn by Radisson Hotel Ostrava

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Olomouc 2. 5. dubna 2015

Olomouc 2. 5. dubna 2015 Velikonoce s Olomouc 2. 5. dubna 2015 UBYTOVÁNÍ, REGISTRACE Registrace a ubytování proběhne ve čtvrtek 2. dubna od 14.30 do 17.30 hodin Domově mládeže Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích.

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 3. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. Učivo dopravní výchovy ve 3. ročníku především navazuje, rozšiřuje a prohlubuje znalosti z předchozích ročníků. Seznamuje

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více