, Středisko. Obsah. Obsah. Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání 3 Klubovny 4 Členská základna 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ", Středisko. Obsah. Obsah. Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání 3 Klubovny 4 Členská základna 4"

Transkript

1

2 Obsah, Středisko Obsah Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání 3 Klubovny 4 Členská základna 4 Středisková rada 5 Vzdělávání 6 Naše činnost 7 Oddíly střediska 9 Hospodaření 19 Poděkování 22 Středisko STŘELA sdružuje osm dětských oddílů, jeden roverský kmen a dva kluby Kmene dospělých. Věnuje se výchově všech věkových kategorií, od těch nejmladších, světlušek a vlčat, přes skauty a skautky až po věk roverský (15-21 let). V roce 2008 mělo toto středisko 283 členů. Klubovny střediska STŘELA se nachází v Českém údolí na Borech, u Seneckého rybníka a ve Starém Plzenci. Mezi ostatními plzeňskými středisky je STŘELA nepřehlédnutelná nejen díky své velikosti, ale také díky pořádání organizačně náročných akcí pro různé věkové kategorie, rozsáhlé spolupráci mezi jednotlivými oddíly a humanitární činnosti. Velký důraz klade středisko na vzdělávání, vedle podpory vzdělávání dospělých pořádá také pravidelně vlastní vzdělávací a motivační akce pro rádce družin. 1

3 Vážení a milí přátelé, Kateřina Jonášová vedoucí střediska Úvodní slovo otevíráte zprávu o činnosti skautského střediska Střela v roce Osmičkového roku jsme se nijak nezalekli a ani si od něj příliš neslibovali, přesto nás ale v uplynulém roce potkalo několik událostí, které se s velkým U zapsaly do pestré historie naší činnosti. Pro nejmenší členy našeho střediska i ostatní plzeňské světlušky a vlčata jsme uspořádali zajímavý všestranný závod na motivy Kiplingovy Knihy džunglí. Skauti a skautky ve věku 11 až 14 let mohli zase změřit síly v dlouhodobé a organizačně náročné soutěži mezi družinami, jejíž poslední část se odehrála na pramicích na Boleveckém rybníce. Soutěživost vystřídala spolupráce při přípravě dvoudenní akce pro veřejnost Skauti dětem v Borském parku na začátku září i při organizaci Vánočního stánku, v němž jsme prodejem vlastnoručně vyrobených předmětů získali finance pro handicapované děti z plzeňského sdružení Ty a já. Pro rádce, tedy vedoucí družin, jsme přichystali šestidenní vzdělávací kurz. Ve výčtu mimořádných akcí by bylo možné ještě dlouho pokračovat. Nemálo významná je ale také celoroční činnost oddílů i družin a úsilí vůdců o výchovu a celostní rozvoj našich dětských a dospívajících členů. Na schůzkách, výpravách a táborech nabízíme dětem řadu zajímavých aktivit, partu kamarádů, mnoho výzev k překonání sama sebe i příležitostí k vlastnímu rozvoji. Přeji Vám příjemné čtení o našem střediskovém mikrosvětě, v němž se však pro konkrétní děti dějí velké věci. Kateřina Jonášová vedoucí střediska 2

4 Středisko STŘELA Plzeň je jednou z organizačních jednotek Junáka svazu skautů a skautek ČR. Vzniklo v roce 1945 z předválečných skautských oddílů a po dvou zákazech Junáka pracuje nyní nepřetržitě od počátku roku Oddíly střediska se věnují výchově všech věkových kategorií, od těch nejmladších, světlušek a vlčat, přes skautky a skauty, až po věk roverský. Mnozí roveři již aktivně pomáhají ve vedení oddílů, jimiž prošli. Poslání Jakkoliv se jednotlivé oddíly liší ve specifickém zaměření svého programu, k němuž patří mimo jiné sport, kultura, pomoc bližním, ochrana přírody či výchova k uvědomělému občanství, to základní mají společného. Všechny vycházejí ve své činnosti z myšlenek, na nichž stojí skauting po celém světě. Skautská hnutí dnes existuje ve 214 zemích světa, má čtyřicet milionů členů a je největším mezinárodním výchovným hnutím. Skauti a skautky na celém světě dodržují stejné skautské zákony a mají shodný výchovný systém. Skauting nabízí dětem dobrodružství, romantiku, naplnění dětských snů a seberealizaci. To vše opředené o srozumitelný mravní zákon. Honba za pokladem v Modré střele Poslání Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství. 3 Chce vychovávat zdatné, všestranně rozvinuté a vnímavé lidi s úctou k tradičním hodnotám a mravním zásadám v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem R. Baden- Powellem, a zakladatel českého skautingu, prof. A. B. Svojsíkem.

5 Klubovny, Klubovny oddílů Skautky ze Žluté střelky Středisko STŘELA využívá celkem osm kluboven. Ve svém vlastnictví má šest kluboven ve skautském areálu v Českém údolí. Další dvě klubovny má v pronájmu zděnou klubovnu na břehu Seneckého rybníka a klubovnu ve Smetanově ulici ve Starém Plzenci. Klubovny si pronajímá od města Plzeň a Starý Plzenec. V roce 2005 získalo středisko objekt z Fondu dětí a mládeže v České republice v Českém údolí. Tento objekt je zatím pro naší činnost nevyhovující, a proto se připravují plánu na jeho rekonstrukci. Základna Členská základna Ve středisku Střela byl v roce 2008 zaregistrován jeden oddíl skautek, čtyři oddíly skautů, čtyři oddíly smíšené a dva oddíly kmene dospělých, tj. celkem jedenáct oddílů. V našem středisku jsme měli registrováno 145 dětí a 128 dospělých. Z celkového počtu 273 členů bylo 53 % ve věku do 18 let. Počet členů dle výchovných kategorií: Světlušky 20 Vlčata 54 Skautky 25 Skauti 26 Rangers 28 Roveři 21 Vedoucí a starší 99 Celkem 273 4

6 Středisková rada řídí chod střediska a rozhoduje o všech zásadních záležitostech v oblastech výchovné práce, organizace a hospodaření. Schází se pravidelně jednou za měsíc. Středisková rada Jejími členy v roce 2008 byli: vedoucí střediska zástupce vedoucí střediska člen rady zástupce Kmene dospělých vůdci oddílů vůdce 52. klubu Kmene dospělých vůdce 53. klubu Kmene dospělých vůdkyně 3. roverského kmene vůdce 51. oddílu Jednapadesátka vůdce 52. oddílu Žlutá střelka vůdkyně 53. oddílu Šedá střelka vůdce 53. oddílu Šedá střela vůdkyně 54. oddílu Stříbrná střelka vůdce 54. oddílu Modrá střela vůdce 57. oddílu Zelená střela vůdkyně 58. oddílu Sluneční údolí Kateřina Jonášová Marek Lukáš Tereza Jedličková Lenka Vrabcová Martin Jonáš Miluška Náhlíková Jaroslav Topinka Jiří Ládr Marie Gillová Petr Zima Jakub Mareš Olga Zítková Tomáš Křenek Dana Singerová Martin Kykal Adam Šimek Olga Dankovičová Předvánoční pouštění lodiček (58 SM) 5

7 zpravodajové střediska výchovná zpravodajka Olga Dankovičová (do září 2008) Lenka Vrabcová (od září 2008) výchovný zpravodaj Jiří Křenek zpravodaj pro komunikaci Radan Šuba hospodářka Tereza Jedličková tajemnice Lenka Vrabcová zpravodaj pro Střelnici Luboš Hejna zpravodajka pro majetek Pavla Černá Vzdělávání Vzhůru do toho!!! Vzdělávání vedoucích Činovnice a činovníci střediska, stejně jako vedoucí jednotlivých oddílů, průběžně využívají nabídky nejrůznějších vzdělávacích kurzů pro dospělé v Junáku, ale i mimo něj. Jsou to kurzy pořádané na regionální nebo celostátní úrovni. Středisko STŘELA ze svého rozpočtu podporuje základní a další vzdělávání stávajících i budoucích vedoucích. Tak podpořilo i v roce 2008 několik svých členů v účasti na zdravotnickém kurzu pod záštitou Červeného kříže, kurzu Fons, vůdcovském kurzu Oikos, čekatelském kurzu Odyssea nebo kurzu fotografování Jarní Obscura. I díky této podpoře a trvalému důrazu na rozvoj kompetence u dospělých pracujících s dětmi si mnoho vedoucích v uplynulém roce zvýšilo svou skautskou kvalifikaci.v průběhu jara se uskutečnily další z řady rádcovských víkendových seminářů pořádaný se záměrem pomoci rádcům ve středisku s vedením jejich družin. Jedenáct rádců ze šesti oddílů se tentokrát pokusilo společně přijít na to, jak motivovat členy ke spolupráci na družinovém programu, jak upoutat jejich pozornost a přimět je k aktivnímu podílení se na družinové činnosti. Znovu jsme se přesvědčili, že má velký význam konfrontovat své zkušenosti s vrstevníky, kteří se potýkají s podobnými potížemi. 6

8 Akce střediska Střela Nabídka akcí, kterých se středisko účastní nebo je samo organizuje, je velice pestrá. Jedná se o akce humanitární, společenské, kulturní a sportovní. Naše činnost Mezi humanitární akce můžeme zahrnout již tradiční sbírku Vánoční stánek nebo podzimní sbírku Postavme školu v Africe, kterou organizujeme ve spolupráci se společností Člověk v tísni. Mezi společenské a kulturní akce patří například akce Skauti dětem, což je dvoudenní nabídka her a zábavy v Českém údolí pro děti - neskauty a rodiče. Rodiče zde mají příležitost seznámit se s činností jednotlivých oddílů střediska. Oblíbenými společenskými akcemi jsou také Skautský ples nebo Divadelní odpoledne.v neposlední řadě se pořádá i multimediální soutěž krátkých videí a fotografií s názvem Klapka. V naší nabídce, jak již bylo předesláno, nechybí ani mnohé sportovní akce - Svojsíkův závod - závod v praktických dovednostech skautů a skautek, Závod vlčat a světlušek určený pro mladší věkové kategorie, hokejbalový turnaj O chlupatý tenisák, Kuličkyáda nebo Lakrosový turnaj. Dále je důležité zmínit, že v průběhu celého roku se členové střediska účastní vzdělávacích akcí typu rádcovský kurz, setkání činovníků oddílů nebo Mikulášského víkendu v Praze. Tento víkend zahrnuje kulturní večer s vyhlášením výsledků soutěže skautské tvořivosti, vzdělávací seminář a bál. Na přelomu dubna a května se v Plzni pořádalo první novodobé české národní jamboree. Pod názvem Klíč 2008 byli účastníci této akce odemykat nový, moderní výchovný program Junáka. Na všech těchto akcích se, kromě zábavy, usiluje o osobní rozvoj a utužení přátelských vazeb mezi členy jednotlivých oddílů. 7 Klíč národní skautské jamboree autor: Jan Dočekal - Lupen

9 Vánoční stánek naživo Naše činnost O Vánocích jsme zaměřili svoji energii na pomoc dětem. Při již tradiční akci Vánočního stánku, kde prodejem vlastnoručních výrobků získáváme finanční prostředky na pomoc různě znevýhodněným dětem. Snažíme se přilákat veřejnost netradičním způsobem. Letos návštěvníky vábil stánek s názvem Skauti dětem osvětlený čistou cykloenergií, která vznikala přímo na místě poháněním prvorepublikového šlapacího kola. Skautský Vánoční stánek se v Plzni objevil už po deváté. V minulých ročnících akce jsme podpořili program nadačního fondu Klíček provozující dětský hospic v Malejovicích nebo činnost plzeňské Diakonie ČCE. V loňském roce jsme výtěžek věnovali občanskému sdružení Motýl, které se zaměřuje na integraci tělesně a mentálně postižených dětí od tří let věku. Letos jsme se rozhodli podpořit občanské sdružení Ty a Já, která vzniklo za účelem podpory hendikepovaných spoluobčanů. Podařilo se nám vybrat rekordní částku, která přesáhla předchozí výtěžek o pět tisíc korun. Výtěžek sbírky v hodnotě Kč použilo sdružení k pořízení nového nábytku a šicího stroje pro klubové centrum sdružení. Skauti dětem dva dny plné her Dvoudenním programem plných her, soutěží a tvořivých aktivit v Borském parku a Českém údolí jsme chtěli zpříjemnit dětem (neskautům) začátek školního roku a netradiční formou je i jejich rodiče seznámit se svou činností. Páteční dopoledne bylo věnováno třídám z plzeňských základních škol a poté široké veřejnosti. 8

10 3. roverský kmen Modrá střelka Oddíly střediska Rok 2008 byl osmnáctým rokem novodobé historie našeho oddílu. A opět jsme se nenudili :) Na jaře jsme se po letech opět podívali do skautských srubů u Pístova. Zajímavý byl výlet Boněnovským mofetám, kde jsme si očichali bahení sopky. Mezi další jarní akce patřil např. skautský ples (který nás drobet zklamal) nebo Závod světlušek a vlčat, kde jsme účinkovali jako pejsek, slepice, kuře a králíček. V červnu se uskutečnila dlouho očekávaná akce, a to oslava našich dospěláckých narozenin. Pozvali jsme všechny bývalé členy, na které se podařilo sehnat kontakt, připraveno bylo promítání fotek z akcí, staré kroniky a narozeninový dort. Účast byla hojná a oslava se nad očekávání vydařila. V létě jsme navštívili tábor Žluté střelky, slavnosti v Bezdružicích, setkání Thalie, zlatým hřebem prázdnin byla však týdenní plavba po Vltavě. Jeli jsme z Lenory do Nové Pece, kolem Lipna nás převezl autobus a z Vyšího Brodu jsme se plavili do Boršova. Kolem horní Vltavy je moc pěkná příroda,v Rožmberku zámek,v kempu Nové Spolí se krade, Krumlov má hezké historické jádro,ve Zlaté koruně je velký klášter a navštívili jsme také Dívčí kámen. I přes končící léto nám počasí vyšlo výborně a vody bylo také dost :) Mezi největší podzimní akce patří výborná výprava k Žížale do Pocínovic a oslava Sváčových narozenin na Karolíně. Strávili jsme letos spolu spoustu času, ale určitě se shodneme na tom, že by ho mohlo být ještě víc. A ještě jedna dobrá zpráva po letech jsme zaznamenali nárůst počtu členů a to o navrátivší se Žížalu :) 9

11 Akční kluci z Jednapadesátky 51. chlapecký oddíl Jednapadesátka Na jaře 2008 přešel již nějakou dobu trvající nedostatek mladších členů v krizi, kdy se několik akcí muselo odvolat pro malý počet účastníků. Fungovala jedna družina o přibližně pěti členech a v dosavadním vedení oddílu se nenašel nikdo, kdo by chtěl oddíl dále vést. Oddílová rada se po několika diskuzích rozhodla situaci řešit přechodem pod jiný oddíl. Navzdory všem okolnostem proběhl v létě tábor, nad jiné povedený. Na něm se jeden za zakladatelů oddílu a bývalý vůdce Ládín rozhodl, že zkusí uskutečnit svůj úmysl, který měl v plánu až na příští rok. Na konci prázdnin proběhla schůzka, kde byla připravena strategie náboru nových členů zaměřeného na kluky ve věku 5 7 let. Výsledkem bylo celkem 11 nových členů oddílu. Vzhledem k velkému počtu nováčků se celý oddíl scházel jednou týdně a nekonaly se klasické oddílovky. Podnikli jsme jednu celodenní výpravu, uspořádali promítací odpoledne, vícedenní výpravu na běžky pro starší a vánoční Nadílku v klubovně. Oddíly střediska Zimní výprava Jednapadesátky 10

12 Oddíly střediska Skaut z 52. oddílu 52. smíšený oddíl Žlutá střelka Jak utíkal rok 2008, připojila se ke členům Žluté střelky hrstka nováčku, která spolu s ostatními členy prožívala dobré i špatné chvíle na cca třicetitřech družinovkách, deseti oddílovkách, sedmi výpravách, jednom táboře, jednom puťáku a dalších akcích. Náš oddíl vcelku vzkvétá pod rukou oddílové rady, složené z mladých činovníků často čerstvých absolventů čekatelských kurzů. V červnu jsme přemohli trému na Divadelním odpoledni, v červenci zase vršky Bílých Karpat. A konečně na táboře se ani to nemenší vlče nezaleklo Rumburaka a společnými silami byl nastolen pořádek v Říši pohádek. 11 Táborová výprava 52. oddílu

13 53. chlapecký oddíl Šedá střela V roce 2008 náš oddíl pokračuje v každotýdeních oddělených družinovkách pro skauty a vlčata. Při pondělních vlčáckých schůzkách pracují i nadále na rozvoji svých pozitivních osobnostních rysů, především tedy na rozvoji trpělivosti, rádci Václav, Any a Radek. Nutné k tomuto výčtu jmen dodat jméno čerstvého rádce Křemílka, který jim z vlastní vůle při vedení schůzek vypomáhá. Skauti pak zasvěcují skautingu čtvrteční odpoledne. Rádcovství zde v tuto dobu plynule přechází na Smíška a Šmudlu, přičemž původní rádci Mandík, Ošaša, Tomek - stále plní alespoň dozorskou úlohu a přispívají zajímavými aktivitami. Každoměsíčně také vyrážíme na několikadenní výpravy, které i přes tento krátký časový interval, ve kterém jsou opakovány, bývají nezapomenutelné. A také je tu vyvrcholení skautského roku tábor. Na táboře u Kosího potoka se z nás chlapců stávají Suchárkové, kteří se ze svého suchárkovství léčí skrze chrabrý boj, který svádíme v pohádkově říši Nangiále po boku odvážného bratra Jonatána Lvího Srdce proti hroznému Tengilovi a jeho ochočené nestvůře Katle. Do přípravy táborového příběhu se poprvé zapojuje Šmudla a Smíšek a to fantastickým způsobem. Oddíly střediska Na táboře Šedé střely je veselo 12

14 53. smíšený oddíl Šedá střelka Oddíly střediska Na první pohled by se mohlo zdát, že jsme loňským rokem propluli poklidně, užívajíc si tradiční akce a výpravy. Ovšem na pohled druhý musíme konstatovat, že rok 2008 byl i rokem změn a nevšedních zážitků. Jednou z těch tradičních akcí byla jarní výprava, opět s Modrou Střelou. Na Švýcaráku v Jižních Čechách jsme v rámci rodinných klanů zkoušeli projít záludnostmi života v nové zemi. Během jarní výpravy došlo i na předání vedení oddílu. Jaro bylo vůbec nabité akcemi, stihli jsme střediskovou bitvu o Prsten, sázení stromků i národní jamboree Klíč. A to už se jaro pomalu přehouplo v léto a léto znamená tábor. Vrátili jsme se znova na naše tradiční tábořiště ve Chvalšovicích a tam zažili báječné dobrodružství se strojem času a hledání konstruktéra stroje času - Ing. Šroubka - v minulosti. Tábor byl také pro naše skauty a skautky začátkem s jejich Cesty Zemí, Vodou či Ohněm, zkrátka jsme všichni začali s novými skautskými stezkami. Po táboře sebrala ještě desetičlenná skupina zbytky sil a vyrazila s batohy na zádech na puťák do Českosaského Švýcarska. Ti nejdrsnější z nás pak po puťáku odjeli na skautské kurzy Oikos a Oddyssea. A na podzim naše světlušky zjistily, že mají důležitý úkol v říši skřítků, víl a nymf. Z vlčat se naopak stali rytíři a byli také slavnostně pasováni u rotundy ve Starém Plzenci. Rok 2008 zakončilo skoro celé naše vedení mlsáním nejen čokolády na činovnickém setkání Bonboniéra. A také společně oslavili Vánoce na faře v Bukovci. 13 V Šedé střelce vaři i ti nejmenší

15 54. dívčí oddíl Stříbrná střelka Uplynulý rok byl pro náš oddíl opravdu zajímavý. Kromě pravidelných družinovek jsme totiž zažili výjimečné výpravy a další zajímavé akce, mezi které patřilo i národní jamboree Klíč plné zajímavých aktivit. Vrcholem našeho skautského roku byl jako vždy tábor. Ten jsme strávili, jak se již stává tradicí, dohromady se Šedou střelu na tábořišti u Kosího potoka. Tábor se vydařil, i když byl pro nás psychicky i fyzicky náročný, byla nám naše účast velkou odměnou. Určitě je dobré zmínit také důležitou skutečnost, že se nám na začátku školního roku podařilo získat velké množství nových členek, a tak jsme mohli založit družinu světlušek. Na závěr našeho skautského roku jsme pak vynaložili velké úsilí na již pravidelnou akci, pořádanou v předvánočním čase, která i letos proběhla pod krycím názvem Vánoční stánek. Oddíly střediska 54. chlapecký oddíl Modrá střela Modrá střela na výpravě V celém letošním roce nás provázela nově pořízená GPS. V rámci hry Geocaching jsme navštívili spoustu zajímavých míst s tajemnými názvy, jako Dračí sluje, nebo pískoviště obra Koloděje. Že v okolí máme taková hezká místa jsme do teď neměli ani potuchy. Opět jsme se zúčastnili našich oblíbených sportovních akcí, jako je turnaj O chlupatý tenisák a 2. ročníku plzeňské lakrosové ligy, kde jsme vybojovali celkovou 2.příčku. Díky dvou novým mužstvům byla liga v letošním roce napínavější. Vyvrcholením skautského roku byl tábor s oddílem Zálesák u Bezdružic, který byl na motivy filmu Rrrrrr. Letos poprvé jsme použily na táboře vymoženost dnešní doby dataprojektor. Použili jsme ho při zahájení celotáborové hry a sklidilo to velký úspěch. Hlášky z promítaného filmu byly slyšet po celý zbytek tábora. 14

16 57. chlapecký oddíl Zelená střela Oddíly střediska Letošní rok byl pro Zelenou střelu rokem, kdy měla vedení oddílu převzít nová, mladá generace činovníků, kteří byli pro tuto roli dobře připravováni. Již letní tábor, jehož ústředním tématem byla dobrodružná desková hra Jumanji, byl z velké části pod taktovkou nového týmu vedoucích, aby měli šanci si vyzkoušet, co opravdové vedení oddílu obnáší. Kromě letních prázdnin jsme společně strávili i jarní prázdniny na sněhu na Filipově Huti, svatodušní svátky na skautském setkání Intercamp ve Francii a podzimní prázdniny v klášteře Teplá. Samozřejmě jsme podnikli množství výprav do přírody, a to jak pěšky, tak i na kolech či lodích. V roce 2009 nás čeká rozsáhlá rekonstrukce klubovny a věříme, že stejně tak rozsáhlý nábor nových členů. Aktivity na tábor můžou být různé (57CH) 58. smíšený oddíl Sluneční údolí (Starý Plzenec) 15 Jako uplynulá léta i v roce 2008 jsme s naším oddílem zažili mnoho veselých i napínavých chvil, zábavy, ale i práce, poučení a pomoci druhým. Na pravidelných schůzkách se každý týden schází členové třech věkových kategorií. Všichni společně se pak setkáváme v rámci oddílových schůzek a na různorodých výletech a jiných akcích v průběhu celého roku. Odměnou je nám samozřejmě letní tábor. Letos jsme jako hrdinní Galové v čele s Asterixem a Obelixem bojovali proti zákeřným Římanům. Tábor uběhl jako voda a my, roveři a rangers, jsme se ještě na další týden vydali potrápit svou kondičku do hor na československém pomezí.

17 Z tábora 58. oddílu Sluneční údolí Oddíly střediska 52. OS Žlutá střela klub kmene dospělých Náš OS oddíl jako Občasná Sešlost kamarádů, jejich rodinných příslušníků a dalších přátel - skautů z jiných oddílů a středisek, fungoval i v roce Zima byla poznamenána zdravotními problémy některých členů oddílu, případně závazky, spojenými s dostavbami domů aj. Přesto jsme se rádi sešli na Den přemýšlení února na společné večeři. Mezinárodní den skautů jsme oslavili na pravidelném turnaji v porážení kuželek. Na jaře někteří z nás také nevynechali vůdcovské zkoušky a Setkání skautských sběratelů, stejně tak i krásnou výstavu bratra Bohumila Konečného - Bimby. Naše pomoc na plzeňském jamboree Klíč byla samozřejmostí. Zkumavka se Zuzkou pomáhaly v Kavárně u žabiček. Nejvíce práce odvedli bratři Protivínští na výstavě skautských odznaků, krojů a jiných relikvií. Absolvovali i všechny přípravné schůzky v Plzni a Neratovicích.Léto jsme zahájili již dlouho plánovaným zájezdem s Intertransem: Mnichov Berchtesgaden jezero Chiemsee. Při třídenním putování jsme si v Mnichově prohlédli olympijský areál s věží, úžasným stadionem a parkem, seznámili se se zajímavými sbírkami Německého technického muzea. V Berchtesgadenu jsme z výšky Orlího hnízda přemýšleli nad zrůdností nacismu. Projížděli se po nádherných jezerech Königsee a Chiemsee. Na ostrově Herreninsel obdivovali kouzelný zámek Ludvíka II. Bavorského, postavený jako kopie Versailles. 16

18 Oddíly střediska Na závěr příjemného pobytu s milými lidmi jsme se prošli starobylými bavorskými městy Wasserburgem a Landshutem. V srpnu poté jako každoročně Dan a Veget pracovali jako stálí instruktoři Západočeské lesní školy Šiwo, stejně tak byli oba i aktivními při akcích oblasti i kraje. Konec léta patřil společné kolaudaci domku Rohlíkových. Podzim jsme si užili na Šumavě. Pronajali jsme si celý pension v Zelené Lhotě. Spolu s celými rodinami strávilo čtyřicet jedna lidiček od dvou do padesáti osmi let sice chladný, leč veselý víkend. Po dva večery jsme si zazpívali, zasmáli se, pobavili se ohromně. V sobotu jsme společně vyjeli lanovkou na Pancíř a poté scházeli do Hojsovy Stráže. Tam jsme se na místní pouti posilnili, děti se vyřádily na houpačkách a kolotočích. Naši sběratelé nezapomněli na Setkání skautských sběratelů v Praze. Zimu jsme přivítali při Krbování spojeném s Mikulášskou nadílkou. Každoroční Vánoční koncert pana Štěpána Raka si většina z nás také nenechala ujít. O vánočních prázdninách jsme ještě podnikli výpravu kolem Plzně, zakončenou společným obědem. Na příští rok připravujeme desetidenní zájezd do Norska a pro velký ohlas zopakujeme i Šumavu. 17 Táborová pohoda

19 53. OS Šedá střela - klub Kmene dospělých Náš klub má 12 registrovaných členů. Kromě vlastních klubových schůzek se konají také další zajímavé klubové akce, kterých se zpravidla zúčastňuje až 20 bratrů a sester, bývalých členů oddílů. Mezi tyto zajímavé klubové akce patřil například výlet do podzimní Šumavy s poetickým názvem Šumava dostupná, který jsme podnikli v září tohoto roku. Na konci září pak členové oddílu realizovali ještě jednu klubovou akci a to společnou návštěvu filmového představení Tobruk. O měsíc později, tedy na konci měsíce října, jsme se zúčastnili oslavy založení státu u pomníku T.G.M. u nás v Plzni. V druhé polovině listopadu se uskutečnila Kmenová porada OS Kutná Hora, která byla nejen poučná, ale i překvapivě zábavná. O týden později se náš oddíl zúčastnil Kolegia oblasti Bílého orla.hned následující týden, tedy první týden v prosinci, jsme podnikli výpravu do Prahy, která byla pořádána společně s kluby OS Rokycany a OS Klatovy. V hojném počtu jsme společně s našimi rokycanskými a klatovskými bratry a sestrami shlédli výstavy Zlato Inků, která se uskutečnila v prostorách Pražského Hradu, Bimbo která se uskutečnila v prostorách Obecního domu a vernisáž na téma Betlémy, která byla realizována v působivých prostorách Betlémská kaple. Na závěr roku, v čase vánočním, jsme návštívili setkání Klubu a jeho přátel na plzeňském náměstí, kde již tak působivá vánoční atmosféra byla dokreslena akcí Světlo z Betléma a melodii vánočních koled. Oddíly střediska Do boje!!! 18

20 Hospodaření Od roku 2005 vede středisko Střela podvojné účetnictví, které je zajištěno externí účetní. Plnou odpovědnost za vedení účetnictví a za hospodaření střediska má však hospodářka, kterou je v současné době Tereza Jedličková. Hospodaření Činnost střediska byla v roce 2008 zajištěna čtyřmi hlavními finančními zdroji: členskými příspěvky; účastnickými poplatky za tábory, střediskové a oddílové akce; dotacemi od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrátu města Plzně a Městského úřadu Starý Plzenec; dary od rodičů a členů na provoz jednotlivých oddílů. Náklady pak byly vynaloženy především v souvislosti: se zajištěním běžných střediskových a oddílových akcí (především táborů a výprav); se zabezpečením běžného chodu střediska a jeho oddílů s organizací akce pro veřejnost Skauti dětem Středisko se i v roce 2008 snažilo co nejvíce využívat cizí zdroje financování své činnosti a vlastní prostředky šetřit pro případ, kdy by muselo být po nějakou dobu zcela schopné samofinancování. V roce 2008 se konalo několik významnějších akcí střediska, a to setkání vedení oddílů v Dolním Žandově, akce pro veřejnost Skauti dětem, Rádcovský kurz a samozřejmě letní tábory. Část nákladů na tyto akce byla hrazena z dotací, které byly využity následovně: Magistrát města Plzně/Nadační fond pro podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže 19 Oslava 100 let skautingu, Akce pro rádce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dotace na provoz (základ) Dotace na provoz (nadstavba) Dotace na neorganizovanou mládež Skauti dětem Dotace na vzdělávací akce Rádcovský kurz Městský úřad Starý Plzenec Příspěvek 58. odd. Sluneční údolí 8.000,00 Kč 8.000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 6.000,00 Kč 3.500,00 Kč ,00Kč 4.000,00 Kč 4.000,00 Kč

21 V roce 2008 opět středisko přispělo na vzdělávací kurzy, kterých se zúčastnili členové jednotlivých oddílů. Jednalo se např. o zdravotnické kurzy pořádané pod záštitou Červeného kříže, kurzy Fons, vůdcovský kurz Oikos, čekatelský kurz Odyssea nebo kurz fotografování Jarní Obscura, a to v celkové výši Kč 9.886,- Důležitou částí příjmů střediska byly v roce 2008 dary: paní Jaroslavě Zbránkové 5.000,- Kč (na činnost 54. odd.) cestovní kanceláři František Remta 2.000,- Kč (na činnost 58. odd.) panu Romanu Beránkovi 650,- Kč (na činnost 51. odd.) Děkujeme Přehled výnosů střediska v roce 2008 VÝNOSY 2008 Vlastní členské příspěvky střediska ,00 Kč Příjmy - tábory ,00 Kč Příjmy - akce ,00 Kč Přefakturace elektřiny 7 803,87 Kč Pronájem kluboven a ostatní 4 917,00 Kč Úroky z běžného účtu 557,41 Kč MŠMT - provozní dotace ,00 Kč MŠMT - neorganizovaná mládež 6 000,00 Kč MŠMT - dotace na vzdělávání 3 500,00 Kč Magistrát města Plzně/Nadační fond 8 000,00 Kč Městský úřad Starý Plzenec 4 000,00 Kč Dary 7 650,00 Kč Celkem ,28 Kč Přehled nákladů střediska v roce 2008 Hospodaření NÁKLADY 2008 Náklady na tábory ,00 Kč Odpisy ,50 Kč Náklady na akce ,50 Kč Drobný majetek - operativní evidence ,00 Kč Materiál - provoz střediska ,00 Kč Elektřina ,50 Kč Náklady na dopravu ,00 Kč Služby - provoz střediska ,00 Kč Účastnické poplatky ,00 Kč Příspěvky na kurzy 9 886,00 Kč Bankovní poplatky 2 834,50 Kč Celkem ,00 Kč 20

22 Hospodaření 21

23 Poděkování Velice si vážíme podpory ze strany státní správy i měst, v nichž působíme. Naše poděkování patří zejména: - Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy - Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně - Úřadu městského obvodu Plzeň 3 - Městskému úřadu ve Starém Plzenci Neméně děkujeme jednotlivcům, kteří nám pomáhají v naší činnosti a všemožně nás podporují: - Ing. Petru Náhlíkovi, náměstkovi primátora města Plzně za cenné rady a podporu - paní Jaroslavě Zbránkové za finanční dar pro potřeby 54. oddílu Modrá střela - Cestovní kanceláři František Remta za finanční dar pro potřeby 58. oddílu Sluneční údolí - Středisko chovu koní v Ostřetíně, Astric s.r.o. - panu Milostavu Švantnerovi, panu Miroslavu Cízlovi a dalším rodičům za materiální i jinou podporu tábora 52. oddílů Žlutá střelka. Poděkování Poděkování bychom také rádi směřovali rodičům, kteří nám svěřují své děti a často také pomáhají se zajištěním našich akcí, bývalým vůdcům oddílů, kteří nás vedli a připravili na naše dnešní působení a všem dalším, kteří nás podporují v naší činnosti. Putování skautů ze Šedé střelky 22

24 Vydal: Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko STŘELA Plzeň Americká 29, Plzeň tel.:

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 Mikulčice 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava Pár slov na úvod Milý čtenáři, Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s.

Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s. Výroční zpráva 2014 Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s. Slovo úvodem Vážení přátelé, držíte v rukou výroční zprávu skautského střediska Jana Boska Olomouc pro rok 2014. Chceme Vás,

Více

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/ KLM Arapaho Výroční zpráva 2014 Představení kmene Struktura kmene: Náčelník: Zuzana Kluková Ohnivec: Jana Hajduchová Náčelník ROP: Jan Hajduch Pokladník: Irena Malinová Písmák: Zuzana Kluková Webové stránky

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

výroční zpráva JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR Skautské středisko PLATAN Praha 4

výroční zpráva JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR Skautské středisko PLATAN Praha 4 výroční zpráva JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR Skautské středisko PLATAN Praha 4 slovo vedoucího střediska Rok 2008 byl pro středisko PLATAN důležitý hned z několika důvodů, a to ne jen v pozitivním smyslu.

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY OSADNÍCI JAROMĚŘ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Úvod Rok 2007 byl již šestým od založení ZO ČSOP Osadníci Jaroměř. Naše organizace se neustále vyvíjí tím směrem, jaký jsme si

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - Obsah: Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena Sněmem Sdružení Klubko

Více

ANALÝZA 6.DÍVČÍHO ODDÍLU LYRA

ANALÝZA 6.DÍVČÍHO ODDÍLU LYRA ANALÝZA 6.DÍVČÍHO ODDÍLU LYRA I. Historie Založen v roce 1990, kdy registroval okolo 50-60 členů Během dalšího roku došlo odpojením dvou družin ke snížení počtu členů na cca 30 V září 1992 po půl roce

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč

Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč Organizační struktura kmene Oficiální údaje: název : Liga Lesní Moudrosti kmen Ťapáč sídlo : Zázvorkova 1999 Praha 13, Lužiny 155 00 statutární zástupce : Jan Merhaut

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

HA 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA SKAUTSKÉHO STŘEDISKA PLATAN PRAHA 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA SKAUTSKÉHO STŘEDISKA PLATAN PRAHA 4 VÝROČN

HA 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA SKAUTSKÉHO STŘEDISKA PLATAN PRAHA 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA SKAUTSKÉHO STŘEDISKA PLATAN PRAHA 4 VÝROČN 2007 Í ZPRÁVA SKAUTSKÉHO STŘEDISKA PLATAN PRAHA 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA SKAUTSKÉHO STŘEDISKA PLATAN PRAHA 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA SKA HA 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA SKAUTSKÉHO STŘEDISKA PLATAN PRAHA 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA SKAUTSKÉHO

Více

mtrojka.cz 16 U Spořitelny 69, Praha 12 - Modřany, 143 00

mtrojka.cz 16 U Spořitelny 69, Praha 12 - Modřany, 143 00 Výroční zpráva skupiny Modřanská trojka číslo účtu: 63 47 53 02 27 / 0100 (pro případ, že nás chcete podpořit) Sídlo a údaje o skupině: U Spořitelny 69 Praha 12 Modřany 143 00 IČO: 708 64 101 Číslo účtu:

Více

Tříkrálová sbírka. Chlapecký oddíl u mohyly na Ivančeně

Tříkrálová sbírka. Chlapecký oddíl u mohyly na Ivančeně Junácké středisko Holešov na začátku roku 2011 registrovalo 57 členů, z toho 20 členů v dívčím oddíle Slunečnice, 19 členů v chlapeckém oddíle Bílý Jednorožec a 18 členů v oddíle oldskautů. Chlapecký i

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Junák český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z. s. Na Chvalské tvrzi 860/4, 193 00 Praha 20 - Horní Počernice IČO: 638 34 910 Kdo jsme? Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Junák český skaut, z.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 POSLÁNÍ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 POSLÁNÍ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 POSLÁNÍ ORGANIZACE Dětem a mládeži ze všech sociálních skupin ve věku 6-26 let nabídnout zajímavou alternativu trávení volného času než ulici, a tím předcházet kriminalitě mládeže.

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 POSLÁNÍ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 POSLÁNÍ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 POSLÁNÍ ORGANIZACE Dětem a mládeži ze všech sociálních skupin ve věku 6-26 let nabídnout zajímavější alternativu trávení volného času než ulici, a tak předcházet kriminalitě mládeže.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení Campamento 99 ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení Campamento 99 ZA ROK 2009 ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení Campamento 99 ZA ROK 2009 1 Základní údaje Název organizace:...campamento '99, o. s. Organizační forma...občanské sdružení Datum založení... 4. května 1999 Registrace

Více

Informace pro rodiče nováčka

Informace pro rodiče nováčka Informace pro rodiče nováčka skautského oddílu mladších chlapců - vlčat Vážení rodiče, Váš syn by se chtěl stát členem naší smečky vlčat. Rádi bychom Vám poskytli základní informace o tom, kdo jsme a jak

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - - 2 - Obsah: Slovo úvodem Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena

Více

Skautský kariérista (verze 1.1)

Skautský kariérista (verze 1.1) Skautský kariérista (verze 1.1) Hra s názvem Skautský kariérista vznikla původně pro potřeby zimního rádcovského kurzu Triangl (http://triangl.skauting.cz) a snaží se hravou formou přiblížit skautům a

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

BEZ NUDY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA

BEZ NUDY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BEZ NUDY ZA ROK 2008 BEZ NUDY 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BEZ NUDY Adresa: Jankovcova

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

výroční zpráva Junák - svaz skautů a skautek ČR středisko Holešov

výroční zpráva Junák - svaz skautů a skautek ČR středisko Holešov 2012 výroční zpráva Junák - svaz skautů a skautek ČR středisko Holešov obsah poslání junáka...2 úvod...3 život ve středisku...4 oddíl Slunečnice...5 oddíl Bílý Jednorožec...6 družina Kulíšci, klub Oldskautů...7

Více

Zpráva o činnosti středisko 514.02 "Štika" Turnov kalendářní rok 2010

Zpráva o činnosti středisko 514.02 Štika Turnov kalendářní rok 2010 Zpráva o činnosti středisko 514.02 "Štika" Turnov kalendářní rok 2010 KDO JSME? Junák svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona 83/1990 Sb., sdružující

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Myšlenkové základy skautingu, historie. **** *** Psychologie **** ***

Myšlenkové základy skautingu, historie. **** *** Psychologie **** *** Myšlenkové základy skautingu, historie. * * 1.1 Předchůdci a inspirace (antika, křesťanství, rytíři, Komenský, Rousseau, Thoreau,...) 1 7 8 2 1.2 Zakladatelé skautingu. Dva základní směry v dějinách skautingu

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Výroční zpráva. skautského střediska. Watakí

Výroční zpráva. skautského střediska. Watakí Výroční zpráva skautského střediska Watakí za rok 2000 1. Úvodní slovo vedoucího střediska: Milí přátelé, sestry a bratři, společně jsme svědky zrodu vpravdě průkopnické výroční zprávy našeho střediska.

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Plán činnosti KRJ Libereckého kraje na rok 2014

Plán činnosti KRJ Libereckého kraje na rok 2014 Plán činnosti KRJ Libereckého kraje na rok 2014 Obsah Junák svaz skautů a skautek ČR, Složení Krajské rady Junáka Libereckého kraje... 3 Volení členové rady... 3 Revizní komise... 3 Tým skautské chaty

Více

odem Co je skauting 4 Statistiky 5 Rok 2013 6 Hospodaření 8 Středisko JOŽKY KNAPPA 10 Středisko STOPA 11

odem Co je skauting 4 Statistiky 5  Rok 2013 6 Hospodaření 8 Středisko JOŽKY KNAPPA 10 Středisko STOPA 11 Úvodem 2 Co je skauting 4 Statistiky 5 Rok 2013 6 Hospodaření 8 Středisko JOŽKY KNAPPA 10 Středisko STOPA 11 Středisko 5.KVĚTEN 12 Středisko ICHTHYS 13 Středisko STŘELA 14 Středisko KROKODÝL 15 Středisko

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

Výroční zpráva. skautského střediska. Watakí

Výroční zpráva. skautského střediska. Watakí Výroční zpráva skautského střediska Watakí za rok 2001 Skautský ples uváděla tradiční sehraná dvojice: Řechtalka a Fox 1. Úvodní slovo vedoucího střediska: Milí přátelé, rodiče, sestry a bratři, rok utekl

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov. Výroční zpráva za rok 2013

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov. Výroční zpráva za rok 2013 Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Výroční zpráva za rok 2013 Bludov 2013 Autor textů: Jan Juránek Hanes, Stanislav Balík - Ježek, za přispění Jiřího Znoje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 11 1 Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 2 Sídlo a údaje o skupině: U Spořitelny 69/18 Praha 12 Modřany 143 00 Tel.: 777 785 423 IČO: 708 64 101 Číslo účtu: 634 753

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2011

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2011 Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2011 Občanské sdružení Dubíčko nezisková organizace Dlouhá 105/5, 417 02 Dubí 2 IČO: 26984563 DIČ: CZ 26984563 email : dubicko@centrum.cz www.osdubicko.cz

Více

. Nový výchovný program Junáka. Vojtěch Zeisek KDF MFF UK 1. 3. 2010

. Nový výchovný program Junáka. Vojtěch Zeisek KDF MFF UK 1. 3. 2010 . 2005 2010..... Ekologický odbor Výkonné radu Junáka svazu skautů a skautek ČR KDF MFF UK 1. 3. 2010 . Proč nový program? Změna dnešní společnosti konzumní společnost zrychlená doba vliv médií, počítačů,

Více

Výroèní zpráva 2014 skautského støediska Járy Ka tila Prostìjov

Výroèní zpráva 2014 skautského støediska Járy Ka tila Prostìjov Výroèní zpráva 2014 skautského støediska Járy Ka tila Prostìjov Slovo vedoucího støediska Milé členky a členové, vážení podporovatelé a přátelé, vítám vás u výroční zprávy skautského střediska Járy Kaštila

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

...skauting pro život

...skauting pro život ...skauting pro život Junák svaz skautů a skautek ČR Junák cesta k osobnosti Je mnoho organizací, které si kladou za cíl naplňovat smysluplně volný čas dětí a mladých lidí. Méně je těch, které mají ambici

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. www.skautruda.cz IČ 60341955. Junák - svaz skautů a skautek ČR Středisko Ruda nad Moravou

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. www.skautruda.cz IČ 60341955. Junák - svaz skautů a skautek ČR Středisko Ruda nad Moravou VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Junák - svaz skautů a skautek ČR Středisko Ruda nad Moravou www.skautruda.cz IČ 60341955 Rudské skautské středisko děkuje obci Ruda nad Moravou a Olšany za finanční podporu v

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Plán činnosti KRJ Libereckého kraje na rok 2010

Plán činnosti KRJ Libereckého kraje na rok 2010 PLÁN ČINNOSTI KRJ LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2010 Obsah Úvodní slovo...3 Složení Krajské rady Junáka...3 volení členové...3 tým zpravodajů...3 revizní komise...3 Služby...4 Dlouhodobé cíle...5 Plán činnosti...6

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Jakub Procházka. Lenka Sedláková. Slovo vedení střediska

Jakub Procházka. Lenka Sedláková. Slovo vedení střediska KOMPAS obrazem 2 Slovo vedení střediska Rok 2007 byl pro středisko KOMPAS v mnoha oblastech rokem zlomovým a také rokem velice úspěšným. Největší změnou a krokem dopředu bylo přestěhování všech družin

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Směrnice pro označování jednotek

Směrnice pro označování jednotek Směrnice pro označování jednotek 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Směrnice v návaznosti na Stanovy, Řád ke změně názvu a Organizační řád určuje pravidla pro označování jednotek Junáka. (2) Cílem směrnice

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika Výroční zpráva CA-JB (Centra AMAVET Junior Brno) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20

Více

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba).

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba). KROJOVÝ ŘÁD Kroj Pathfinderů má vyjadřovat příslušnost celosvětovému hnutí a jeho ideálům. Jednotné oblečení pro děti z různých sociálních vrstev znamená rovné podmínky pro každého, ať už pochází z jakéhokoli

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009

ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009 ORGANIZACE JUNÁKA ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009 PODPŮRNÝ MATERIÁL PRO KOMPETENCE Z OBLASTI ORGANIZACE (ZAHRNUJE OBOR: ORGANIZACE A PRÁVO) Obsah: 1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA JUNÁKA 2 1.1 PRVKY

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 POSLÁNÍ ORGANIZACE :

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 POSLÁNÍ ORGANIZACE : VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 POSLÁNÍ ORGANIZACE : Dětem ze všech sociálních skupin ve věku 6-18 let nabídnout zajímavější alternativu trávení volného času než ulici, a tak předcházet kriminalitě mládeže. Prostřednictvím

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení 2. Proč jsme vznikli? 3. Naše činnost v roce 2011 3.1 Projekt Lesní domov dětem

1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení 2. Proč jsme vznikli? 3. Naše činnost v roce 2011 3.1 Projekt Lesní domov dětem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení 2. Proč jsme vznikli? 3. Naše činnost v roce 2011 3.1 Projekt Lesní domov dětem 3.2 Činnost v dětských domovech 3.3 Celostátní veřejná sbírka

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Zápis ze zasedání. Krajské rady Junáka Libereckého kraje. termín: 8. května 2011, od 17.00 do 18.30. místo: krajská kancelář, SZ Hanychov, Liberec

Zápis ze zasedání. Krajské rady Junáka Libereckého kraje. termín: 8. května 2011, od 17.00 do 18.30. místo: krajská kancelář, SZ Hanychov, Liberec Zápis ze zasedání Krajské rady Junáka Libereckého kraje termín: 8. května 2011, od 17.00 do 18.30 místo: krajská kancelář, SZ Hanychov, Liberec Zápis ze zasedání Krajské rady Junáka Libereckého kraje ze

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Junák svaz skautu a skautek ČR ZLÍNSKÝ KRAJ 720

Junák svaz skautu a skautek ČR ZLÍNSKÝ KRAJ 720 Junák svaz skautu a skautek ČR ZLÍNSKÝ KRAJ 720 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah: 1. Činnost Zlínského JK v roce 2005 2. Vedení Krajské rady Junáka Zlínského kraje v roce 2005 3. Skautská činnost v okresech Kroměříž,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 POSLÁNÍ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 POSLÁNÍ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 POSLÁNÍ ORGANIZACE Dětem ze všech sociálních skupin ve věku 6-18 let nabídnout zajímavější alternativu trávení volného času než ulici, a tak předcházet kriminalitě mládeže. Prostřednictvím

Více

ŽÁDOST O ODKOUPENÍ POZEMKU SKAUTSKÉ ZÁKLADNY LÍSEK

ŽÁDOST O ODKOUPENÍ POZEMKU SKAUTSKÉ ZÁKLADNY LÍSEK ŽÁDOST O ODKOUPENÍ POZEMKU SKAUTSKÉ ZÁKLADNY LÍSEK 1 Žádost o odkoupení pozemku skautské základny Lísek Vážení zastupitelé města Písek, rádi bychom Vás seznámili s naším záměrem odkoupit pozemky naší dlouholeté

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ASOCIACE SKAUTEK A SKAUTŮ EVROPY STANOVY

ASOCIACE SKAUTEK A SKAUTŮ EVROPY STANOVY ASOCIACE SKAUTEK A SKAUTŮ EVROPY STANOVY 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Asociace skautek a skautů Evropy (dále jen ASSE) je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ustavené podle zákona č. 83/1990

Více

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat v dubnu a květnu 2012 a jimiž bude slavnostně zahájena cyklistická

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více