, Středisko. Obsah. Obsah. Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání 3 Klubovny 4 Členská základna 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ", Středisko. Obsah. Obsah. Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání 3 Klubovny 4 Členská základna 4"

Transkript

1

2 Obsah, Středisko Obsah Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání 3 Klubovny 4 Členská základna 4 Středisková rada 5 Vzdělávání 6 Naše činnost 7 Oddíly střediska 9 Hospodaření 19 Poděkování 22 Středisko STŘELA sdružuje osm dětských oddílů, jeden roverský kmen a dva kluby Kmene dospělých. Věnuje se výchově všech věkových kategorií, od těch nejmladších, světlušek a vlčat, přes skauty a skautky až po věk roverský (15-21 let). V roce 2008 mělo toto středisko 283 členů. Klubovny střediska STŘELA se nachází v Českém údolí na Borech, u Seneckého rybníka a ve Starém Plzenci. Mezi ostatními plzeňskými středisky je STŘELA nepřehlédnutelná nejen díky své velikosti, ale také díky pořádání organizačně náročných akcí pro různé věkové kategorie, rozsáhlé spolupráci mezi jednotlivými oddíly a humanitární činnosti. Velký důraz klade středisko na vzdělávání, vedle podpory vzdělávání dospělých pořádá také pravidelně vlastní vzdělávací a motivační akce pro rádce družin. 1

3 Vážení a milí přátelé, Kateřina Jonášová vedoucí střediska Úvodní slovo otevíráte zprávu o činnosti skautského střediska Střela v roce Osmičkového roku jsme se nijak nezalekli a ani si od něj příliš neslibovali, přesto nás ale v uplynulém roce potkalo několik událostí, které se s velkým U zapsaly do pestré historie naší činnosti. Pro nejmenší členy našeho střediska i ostatní plzeňské světlušky a vlčata jsme uspořádali zajímavý všestranný závod na motivy Kiplingovy Knihy džunglí. Skauti a skautky ve věku 11 až 14 let mohli zase změřit síly v dlouhodobé a organizačně náročné soutěži mezi družinami, jejíž poslední část se odehrála na pramicích na Boleveckém rybníce. Soutěživost vystřídala spolupráce při přípravě dvoudenní akce pro veřejnost Skauti dětem v Borském parku na začátku září i při organizaci Vánočního stánku, v němž jsme prodejem vlastnoručně vyrobených předmětů získali finance pro handicapované děti z plzeňského sdružení Ty a já. Pro rádce, tedy vedoucí družin, jsme přichystali šestidenní vzdělávací kurz. Ve výčtu mimořádných akcí by bylo možné ještě dlouho pokračovat. Nemálo významná je ale také celoroční činnost oddílů i družin a úsilí vůdců o výchovu a celostní rozvoj našich dětských a dospívajících členů. Na schůzkách, výpravách a táborech nabízíme dětem řadu zajímavých aktivit, partu kamarádů, mnoho výzev k překonání sama sebe i příležitostí k vlastnímu rozvoji. Přeji Vám příjemné čtení o našem střediskovém mikrosvětě, v němž se však pro konkrétní děti dějí velké věci. Kateřina Jonášová vedoucí střediska 2

4 Středisko STŘELA Plzeň je jednou z organizačních jednotek Junáka svazu skautů a skautek ČR. Vzniklo v roce 1945 z předválečných skautských oddílů a po dvou zákazech Junáka pracuje nyní nepřetržitě od počátku roku Oddíly střediska se věnují výchově všech věkových kategorií, od těch nejmladších, světlušek a vlčat, přes skautky a skauty, až po věk roverský. Mnozí roveři již aktivně pomáhají ve vedení oddílů, jimiž prošli. Poslání Jakkoliv se jednotlivé oddíly liší ve specifickém zaměření svého programu, k němuž patří mimo jiné sport, kultura, pomoc bližním, ochrana přírody či výchova k uvědomělému občanství, to základní mají společného. Všechny vycházejí ve své činnosti z myšlenek, na nichž stojí skauting po celém světě. Skautská hnutí dnes existuje ve 214 zemích světa, má čtyřicet milionů členů a je největším mezinárodním výchovným hnutím. Skauti a skautky na celém světě dodržují stejné skautské zákony a mají shodný výchovný systém. Skauting nabízí dětem dobrodružství, romantiku, naplnění dětských snů a seberealizaci. To vše opředené o srozumitelný mravní zákon. Honba za pokladem v Modré střele Poslání Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství. 3 Chce vychovávat zdatné, všestranně rozvinuté a vnímavé lidi s úctou k tradičním hodnotám a mravním zásadám v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem R. Baden- Powellem, a zakladatel českého skautingu, prof. A. B. Svojsíkem.

5 Klubovny, Klubovny oddílů Skautky ze Žluté střelky Středisko STŘELA využívá celkem osm kluboven. Ve svém vlastnictví má šest kluboven ve skautském areálu v Českém údolí. Další dvě klubovny má v pronájmu zděnou klubovnu na břehu Seneckého rybníka a klubovnu ve Smetanově ulici ve Starém Plzenci. Klubovny si pronajímá od města Plzeň a Starý Plzenec. V roce 2005 získalo středisko objekt z Fondu dětí a mládeže v České republice v Českém údolí. Tento objekt je zatím pro naší činnost nevyhovující, a proto se připravují plánu na jeho rekonstrukci. Základna Členská základna Ve středisku Střela byl v roce 2008 zaregistrován jeden oddíl skautek, čtyři oddíly skautů, čtyři oddíly smíšené a dva oddíly kmene dospělých, tj. celkem jedenáct oddílů. V našem středisku jsme měli registrováno 145 dětí a 128 dospělých. Z celkového počtu 273 členů bylo 53 % ve věku do 18 let. Počet členů dle výchovných kategorií: Světlušky 20 Vlčata 54 Skautky 25 Skauti 26 Rangers 28 Roveři 21 Vedoucí a starší 99 Celkem 273 4

6 Středisková rada řídí chod střediska a rozhoduje o všech zásadních záležitostech v oblastech výchovné práce, organizace a hospodaření. Schází se pravidelně jednou za měsíc. Středisková rada Jejími členy v roce 2008 byli: vedoucí střediska zástupce vedoucí střediska člen rady zástupce Kmene dospělých vůdci oddílů vůdce 52. klubu Kmene dospělých vůdce 53. klubu Kmene dospělých vůdkyně 3. roverského kmene vůdce 51. oddílu Jednapadesátka vůdce 52. oddílu Žlutá střelka vůdkyně 53. oddílu Šedá střelka vůdce 53. oddílu Šedá střela vůdkyně 54. oddílu Stříbrná střelka vůdce 54. oddílu Modrá střela vůdce 57. oddílu Zelená střela vůdkyně 58. oddílu Sluneční údolí Kateřina Jonášová Marek Lukáš Tereza Jedličková Lenka Vrabcová Martin Jonáš Miluška Náhlíková Jaroslav Topinka Jiří Ládr Marie Gillová Petr Zima Jakub Mareš Olga Zítková Tomáš Křenek Dana Singerová Martin Kykal Adam Šimek Olga Dankovičová Předvánoční pouštění lodiček (58 SM) 5

7 zpravodajové střediska výchovná zpravodajka Olga Dankovičová (do září 2008) Lenka Vrabcová (od září 2008) výchovný zpravodaj Jiří Křenek zpravodaj pro komunikaci Radan Šuba hospodářka Tereza Jedličková tajemnice Lenka Vrabcová zpravodaj pro Střelnici Luboš Hejna zpravodajka pro majetek Pavla Černá Vzdělávání Vzhůru do toho!!! Vzdělávání vedoucích Činovnice a činovníci střediska, stejně jako vedoucí jednotlivých oddílů, průběžně využívají nabídky nejrůznějších vzdělávacích kurzů pro dospělé v Junáku, ale i mimo něj. Jsou to kurzy pořádané na regionální nebo celostátní úrovni. Středisko STŘELA ze svého rozpočtu podporuje základní a další vzdělávání stávajících i budoucích vedoucích. Tak podpořilo i v roce 2008 několik svých členů v účasti na zdravotnickém kurzu pod záštitou Červeného kříže, kurzu Fons, vůdcovském kurzu Oikos, čekatelském kurzu Odyssea nebo kurzu fotografování Jarní Obscura. I díky této podpoře a trvalému důrazu na rozvoj kompetence u dospělých pracujících s dětmi si mnoho vedoucích v uplynulém roce zvýšilo svou skautskou kvalifikaci.v průběhu jara se uskutečnily další z řady rádcovských víkendových seminářů pořádaný se záměrem pomoci rádcům ve středisku s vedením jejich družin. Jedenáct rádců ze šesti oddílů se tentokrát pokusilo společně přijít na to, jak motivovat členy ke spolupráci na družinovém programu, jak upoutat jejich pozornost a přimět je k aktivnímu podílení se na družinové činnosti. Znovu jsme se přesvědčili, že má velký význam konfrontovat své zkušenosti s vrstevníky, kteří se potýkají s podobnými potížemi. 6

8 Akce střediska Střela Nabídka akcí, kterých se středisko účastní nebo je samo organizuje, je velice pestrá. Jedná se o akce humanitární, společenské, kulturní a sportovní. Naše činnost Mezi humanitární akce můžeme zahrnout již tradiční sbírku Vánoční stánek nebo podzimní sbírku Postavme školu v Africe, kterou organizujeme ve spolupráci se společností Člověk v tísni. Mezi společenské a kulturní akce patří například akce Skauti dětem, což je dvoudenní nabídka her a zábavy v Českém údolí pro děti - neskauty a rodiče. Rodiče zde mají příležitost seznámit se s činností jednotlivých oddílů střediska. Oblíbenými společenskými akcemi jsou také Skautský ples nebo Divadelní odpoledne.v neposlední řadě se pořádá i multimediální soutěž krátkých videí a fotografií s názvem Klapka. V naší nabídce, jak již bylo předesláno, nechybí ani mnohé sportovní akce - Svojsíkův závod - závod v praktických dovednostech skautů a skautek, Závod vlčat a světlušek určený pro mladší věkové kategorie, hokejbalový turnaj O chlupatý tenisák, Kuličkyáda nebo Lakrosový turnaj. Dále je důležité zmínit, že v průběhu celého roku se členové střediska účastní vzdělávacích akcí typu rádcovský kurz, setkání činovníků oddílů nebo Mikulášského víkendu v Praze. Tento víkend zahrnuje kulturní večer s vyhlášením výsledků soutěže skautské tvořivosti, vzdělávací seminář a bál. Na přelomu dubna a května se v Plzni pořádalo první novodobé české národní jamboree. Pod názvem Klíč 2008 byli účastníci této akce odemykat nový, moderní výchovný program Junáka. Na všech těchto akcích se, kromě zábavy, usiluje o osobní rozvoj a utužení přátelských vazeb mezi členy jednotlivých oddílů. 7 Klíč národní skautské jamboree autor: Jan Dočekal - Lupen

9 Vánoční stánek naživo Naše činnost O Vánocích jsme zaměřili svoji energii na pomoc dětem. Při již tradiční akci Vánočního stánku, kde prodejem vlastnoručních výrobků získáváme finanční prostředky na pomoc různě znevýhodněným dětem. Snažíme se přilákat veřejnost netradičním způsobem. Letos návštěvníky vábil stánek s názvem Skauti dětem osvětlený čistou cykloenergií, která vznikala přímo na místě poháněním prvorepublikového šlapacího kola. Skautský Vánoční stánek se v Plzni objevil už po deváté. V minulých ročnících akce jsme podpořili program nadačního fondu Klíček provozující dětský hospic v Malejovicích nebo činnost plzeňské Diakonie ČCE. V loňském roce jsme výtěžek věnovali občanskému sdružení Motýl, které se zaměřuje na integraci tělesně a mentálně postižených dětí od tří let věku. Letos jsme se rozhodli podpořit občanské sdružení Ty a Já, která vzniklo za účelem podpory hendikepovaných spoluobčanů. Podařilo se nám vybrat rekordní částku, která přesáhla předchozí výtěžek o pět tisíc korun. Výtěžek sbírky v hodnotě Kč použilo sdružení k pořízení nového nábytku a šicího stroje pro klubové centrum sdružení. Skauti dětem dva dny plné her Dvoudenním programem plných her, soutěží a tvořivých aktivit v Borském parku a Českém údolí jsme chtěli zpříjemnit dětem (neskautům) začátek školního roku a netradiční formou je i jejich rodiče seznámit se svou činností. Páteční dopoledne bylo věnováno třídám z plzeňských základních škol a poté široké veřejnosti. 8

10 3. roverský kmen Modrá střelka Oddíly střediska Rok 2008 byl osmnáctým rokem novodobé historie našeho oddílu. A opět jsme se nenudili :) Na jaře jsme se po letech opět podívali do skautských srubů u Pístova. Zajímavý byl výlet Boněnovským mofetám, kde jsme si očichali bahení sopky. Mezi další jarní akce patřil např. skautský ples (který nás drobet zklamal) nebo Závod světlušek a vlčat, kde jsme účinkovali jako pejsek, slepice, kuře a králíček. V červnu se uskutečnila dlouho očekávaná akce, a to oslava našich dospěláckých narozenin. Pozvali jsme všechny bývalé členy, na které se podařilo sehnat kontakt, připraveno bylo promítání fotek z akcí, staré kroniky a narozeninový dort. Účast byla hojná a oslava se nad očekávání vydařila. V létě jsme navštívili tábor Žluté střelky, slavnosti v Bezdružicích, setkání Thalie, zlatým hřebem prázdnin byla však týdenní plavba po Vltavě. Jeli jsme z Lenory do Nové Pece, kolem Lipna nás převezl autobus a z Vyšího Brodu jsme se plavili do Boršova. Kolem horní Vltavy je moc pěkná příroda,v Rožmberku zámek,v kempu Nové Spolí se krade, Krumlov má hezké historické jádro,ve Zlaté koruně je velký klášter a navštívili jsme také Dívčí kámen. I přes končící léto nám počasí vyšlo výborně a vody bylo také dost :) Mezi největší podzimní akce patří výborná výprava k Žížale do Pocínovic a oslava Sváčových narozenin na Karolíně. Strávili jsme letos spolu spoustu času, ale určitě se shodneme na tom, že by ho mohlo být ještě víc. A ještě jedna dobrá zpráva po letech jsme zaznamenali nárůst počtu členů a to o navrátivší se Žížalu :) 9

11 Akční kluci z Jednapadesátky 51. chlapecký oddíl Jednapadesátka Na jaře 2008 přešel již nějakou dobu trvající nedostatek mladších členů v krizi, kdy se několik akcí muselo odvolat pro malý počet účastníků. Fungovala jedna družina o přibližně pěti členech a v dosavadním vedení oddílu se nenašel nikdo, kdo by chtěl oddíl dále vést. Oddílová rada se po několika diskuzích rozhodla situaci řešit přechodem pod jiný oddíl. Navzdory všem okolnostem proběhl v létě tábor, nad jiné povedený. Na něm se jeden za zakladatelů oddílu a bývalý vůdce Ládín rozhodl, že zkusí uskutečnit svůj úmysl, který měl v plánu až na příští rok. Na konci prázdnin proběhla schůzka, kde byla připravena strategie náboru nových členů zaměřeného na kluky ve věku 5 7 let. Výsledkem bylo celkem 11 nových členů oddílu. Vzhledem k velkému počtu nováčků se celý oddíl scházel jednou týdně a nekonaly se klasické oddílovky. Podnikli jsme jednu celodenní výpravu, uspořádali promítací odpoledne, vícedenní výpravu na běžky pro starší a vánoční Nadílku v klubovně. Oddíly střediska Zimní výprava Jednapadesátky 10

12 Oddíly střediska Skaut z 52. oddílu 52. smíšený oddíl Žlutá střelka Jak utíkal rok 2008, připojila se ke členům Žluté střelky hrstka nováčku, která spolu s ostatními členy prožívala dobré i špatné chvíle na cca třicetitřech družinovkách, deseti oddílovkách, sedmi výpravách, jednom táboře, jednom puťáku a dalších akcích. Náš oddíl vcelku vzkvétá pod rukou oddílové rady, složené z mladých činovníků často čerstvých absolventů čekatelských kurzů. V červnu jsme přemohli trému na Divadelním odpoledni, v červenci zase vršky Bílých Karpat. A konečně na táboře se ani to nemenší vlče nezaleklo Rumburaka a společnými silami byl nastolen pořádek v Říši pohádek. 11 Táborová výprava 52. oddílu

13 53. chlapecký oddíl Šedá střela V roce 2008 náš oddíl pokračuje v každotýdeních oddělených družinovkách pro skauty a vlčata. Při pondělních vlčáckých schůzkách pracují i nadále na rozvoji svých pozitivních osobnostních rysů, především tedy na rozvoji trpělivosti, rádci Václav, Any a Radek. Nutné k tomuto výčtu jmen dodat jméno čerstvého rádce Křemílka, který jim z vlastní vůle při vedení schůzek vypomáhá. Skauti pak zasvěcují skautingu čtvrteční odpoledne. Rádcovství zde v tuto dobu plynule přechází na Smíška a Šmudlu, přičemž původní rádci Mandík, Ošaša, Tomek - stále plní alespoň dozorskou úlohu a přispívají zajímavými aktivitami. Každoměsíčně také vyrážíme na několikadenní výpravy, které i přes tento krátký časový interval, ve kterém jsou opakovány, bývají nezapomenutelné. A také je tu vyvrcholení skautského roku tábor. Na táboře u Kosího potoka se z nás chlapců stávají Suchárkové, kteří se ze svého suchárkovství léčí skrze chrabrý boj, který svádíme v pohádkově říši Nangiále po boku odvážného bratra Jonatána Lvího Srdce proti hroznému Tengilovi a jeho ochočené nestvůře Katle. Do přípravy táborového příběhu se poprvé zapojuje Šmudla a Smíšek a to fantastickým způsobem. Oddíly střediska Na táboře Šedé střely je veselo 12

14 53. smíšený oddíl Šedá střelka Oddíly střediska Na první pohled by se mohlo zdát, že jsme loňským rokem propluli poklidně, užívajíc si tradiční akce a výpravy. Ovšem na pohled druhý musíme konstatovat, že rok 2008 byl i rokem změn a nevšedních zážitků. Jednou z těch tradičních akcí byla jarní výprava, opět s Modrou Střelou. Na Švýcaráku v Jižních Čechách jsme v rámci rodinných klanů zkoušeli projít záludnostmi života v nové zemi. Během jarní výpravy došlo i na předání vedení oddílu. Jaro bylo vůbec nabité akcemi, stihli jsme střediskovou bitvu o Prsten, sázení stromků i národní jamboree Klíč. A to už se jaro pomalu přehouplo v léto a léto znamená tábor. Vrátili jsme se znova na naše tradiční tábořiště ve Chvalšovicích a tam zažili báječné dobrodružství se strojem času a hledání konstruktéra stroje času - Ing. Šroubka - v minulosti. Tábor byl také pro naše skauty a skautky začátkem s jejich Cesty Zemí, Vodou či Ohněm, zkrátka jsme všichni začali s novými skautskými stezkami. Po táboře sebrala ještě desetičlenná skupina zbytky sil a vyrazila s batohy na zádech na puťák do Českosaského Švýcarska. Ti nejdrsnější z nás pak po puťáku odjeli na skautské kurzy Oikos a Oddyssea. A na podzim naše světlušky zjistily, že mají důležitý úkol v říši skřítků, víl a nymf. Z vlčat se naopak stali rytíři a byli také slavnostně pasováni u rotundy ve Starém Plzenci. Rok 2008 zakončilo skoro celé naše vedení mlsáním nejen čokolády na činovnickém setkání Bonboniéra. A také společně oslavili Vánoce na faře v Bukovci. 13 V Šedé střelce vaři i ti nejmenší

15 54. dívčí oddíl Stříbrná střelka Uplynulý rok byl pro náš oddíl opravdu zajímavý. Kromě pravidelných družinovek jsme totiž zažili výjimečné výpravy a další zajímavé akce, mezi které patřilo i národní jamboree Klíč plné zajímavých aktivit. Vrcholem našeho skautského roku byl jako vždy tábor. Ten jsme strávili, jak se již stává tradicí, dohromady se Šedou střelu na tábořišti u Kosího potoka. Tábor se vydařil, i když byl pro nás psychicky i fyzicky náročný, byla nám naše účast velkou odměnou. Určitě je dobré zmínit také důležitou skutečnost, že se nám na začátku školního roku podařilo získat velké množství nových členek, a tak jsme mohli založit družinu světlušek. Na závěr našeho skautského roku jsme pak vynaložili velké úsilí na již pravidelnou akci, pořádanou v předvánočním čase, která i letos proběhla pod krycím názvem Vánoční stánek. Oddíly střediska 54. chlapecký oddíl Modrá střela Modrá střela na výpravě V celém letošním roce nás provázela nově pořízená GPS. V rámci hry Geocaching jsme navštívili spoustu zajímavých míst s tajemnými názvy, jako Dračí sluje, nebo pískoviště obra Koloděje. Že v okolí máme taková hezká místa jsme do teď neměli ani potuchy. Opět jsme se zúčastnili našich oblíbených sportovních akcí, jako je turnaj O chlupatý tenisák a 2. ročníku plzeňské lakrosové ligy, kde jsme vybojovali celkovou 2.příčku. Díky dvou novým mužstvům byla liga v letošním roce napínavější. Vyvrcholením skautského roku byl tábor s oddílem Zálesák u Bezdružic, který byl na motivy filmu Rrrrrr. Letos poprvé jsme použily na táboře vymoženost dnešní doby dataprojektor. Použili jsme ho při zahájení celotáborové hry a sklidilo to velký úspěch. Hlášky z promítaného filmu byly slyšet po celý zbytek tábora. 14

16 57. chlapecký oddíl Zelená střela Oddíly střediska Letošní rok byl pro Zelenou střelu rokem, kdy měla vedení oddílu převzít nová, mladá generace činovníků, kteří byli pro tuto roli dobře připravováni. Již letní tábor, jehož ústředním tématem byla dobrodružná desková hra Jumanji, byl z velké části pod taktovkou nového týmu vedoucích, aby měli šanci si vyzkoušet, co opravdové vedení oddílu obnáší. Kromě letních prázdnin jsme společně strávili i jarní prázdniny na sněhu na Filipově Huti, svatodušní svátky na skautském setkání Intercamp ve Francii a podzimní prázdniny v klášteře Teplá. Samozřejmě jsme podnikli množství výprav do přírody, a to jak pěšky, tak i na kolech či lodích. V roce 2009 nás čeká rozsáhlá rekonstrukce klubovny a věříme, že stejně tak rozsáhlý nábor nových členů. Aktivity na tábor můžou být různé (57CH) 58. smíšený oddíl Sluneční údolí (Starý Plzenec) 15 Jako uplynulá léta i v roce 2008 jsme s naším oddílem zažili mnoho veselých i napínavých chvil, zábavy, ale i práce, poučení a pomoci druhým. Na pravidelných schůzkách se každý týden schází členové třech věkových kategorií. Všichni společně se pak setkáváme v rámci oddílových schůzek a na různorodých výletech a jiných akcích v průběhu celého roku. Odměnou je nám samozřejmě letní tábor. Letos jsme jako hrdinní Galové v čele s Asterixem a Obelixem bojovali proti zákeřným Římanům. Tábor uběhl jako voda a my, roveři a rangers, jsme se ještě na další týden vydali potrápit svou kondičku do hor na československém pomezí.

17 Z tábora 58. oddílu Sluneční údolí Oddíly střediska 52. OS Žlutá střela klub kmene dospělých Náš OS oddíl jako Občasná Sešlost kamarádů, jejich rodinných příslušníků a dalších přátel - skautů z jiných oddílů a středisek, fungoval i v roce Zima byla poznamenána zdravotními problémy některých členů oddílu, případně závazky, spojenými s dostavbami domů aj. Přesto jsme se rádi sešli na Den přemýšlení února na společné večeři. Mezinárodní den skautů jsme oslavili na pravidelném turnaji v porážení kuželek. Na jaře někteří z nás také nevynechali vůdcovské zkoušky a Setkání skautských sběratelů, stejně tak i krásnou výstavu bratra Bohumila Konečného - Bimby. Naše pomoc na plzeňském jamboree Klíč byla samozřejmostí. Zkumavka se Zuzkou pomáhaly v Kavárně u žabiček. Nejvíce práce odvedli bratři Protivínští na výstavě skautských odznaků, krojů a jiných relikvií. Absolvovali i všechny přípravné schůzky v Plzni a Neratovicích.Léto jsme zahájili již dlouho plánovaným zájezdem s Intertransem: Mnichov Berchtesgaden jezero Chiemsee. Při třídenním putování jsme si v Mnichově prohlédli olympijský areál s věží, úžasným stadionem a parkem, seznámili se se zajímavými sbírkami Německého technického muzea. V Berchtesgadenu jsme z výšky Orlího hnízda přemýšleli nad zrůdností nacismu. Projížděli se po nádherných jezerech Königsee a Chiemsee. Na ostrově Herreninsel obdivovali kouzelný zámek Ludvíka II. Bavorského, postavený jako kopie Versailles. 16

18 Oddíly střediska Na závěr příjemného pobytu s milými lidmi jsme se prošli starobylými bavorskými městy Wasserburgem a Landshutem. V srpnu poté jako každoročně Dan a Veget pracovali jako stálí instruktoři Západočeské lesní školy Šiwo, stejně tak byli oba i aktivními při akcích oblasti i kraje. Konec léta patřil společné kolaudaci domku Rohlíkových. Podzim jsme si užili na Šumavě. Pronajali jsme si celý pension v Zelené Lhotě. Spolu s celými rodinami strávilo čtyřicet jedna lidiček od dvou do padesáti osmi let sice chladný, leč veselý víkend. Po dva večery jsme si zazpívali, zasmáli se, pobavili se ohromně. V sobotu jsme společně vyjeli lanovkou na Pancíř a poté scházeli do Hojsovy Stráže. Tam jsme se na místní pouti posilnili, děti se vyřádily na houpačkách a kolotočích. Naši sběratelé nezapomněli na Setkání skautských sběratelů v Praze. Zimu jsme přivítali při Krbování spojeném s Mikulášskou nadílkou. Každoroční Vánoční koncert pana Štěpána Raka si většina z nás také nenechala ujít. O vánočních prázdninách jsme ještě podnikli výpravu kolem Plzně, zakončenou společným obědem. Na příští rok připravujeme desetidenní zájezd do Norska a pro velký ohlas zopakujeme i Šumavu. 17 Táborová pohoda

19 53. OS Šedá střela - klub Kmene dospělých Náš klub má 12 registrovaných členů. Kromě vlastních klubových schůzek se konají také další zajímavé klubové akce, kterých se zpravidla zúčastňuje až 20 bratrů a sester, bývalých členů oddílů. Mezi tyto zajímavé klubové akce patřil například výlet do podzimní Šumavy s poetickým názvem Šumava dostupná, který jsme podnikli v září tohoto roku. Na konci září pak členové oddílu realizovali ještě jednu klubovou akci a to společnou návštěvu filmového představení Tobruk. O měsíc později, tedy na konci měsíce října, jsme se zúčastnili oslavy založení státu u pomníku T.G.M. u nás v Plzni. V druhé polovině listopadu se uskutečnila Kmenová porada OS Kutná Hora, která byla nejen poučná, ale i překvapivě zábavná. O týden později se náš oddíl zúčastnil Kolegia oblasti Bílého orla.hned následující týden, tedy první týden v prosinci, jsme podnikli výpravu do Prahy, která byla pořádána společně s kluby OS Rokycany a OS Klatovy. V hojném počtu jsme společně s našimi rokycanskými a klatovskými bratry a sestrami shlédli výstavy Zlato Inků, která se uskutečnila v prostorách Pražského Hradu, Bimbo která se uskutečnila v prostorách Obecního domu a vernisáž na téma Betlémy, která byla realizována v působivých prostorách Betlémská kaple. Na závěr roku, v čase vánočním, jsme návštívili setkání Klubu a jeho přátel na plzeňském náměstí, kde již tak působivá vánoční atmosféra byla dokreslena akcí Světlo z Betléma a melodii vánočních koled. Oddíly střediska Do boje!!! 18

20 Hospodaření Od roku 2005 vede středisko Střela podvojné účetnictví, které je zajištěno externí účetní. Plnou odpovědnost za vedení účetnictví a za hospodaření střediska má však hospodářka, kterou je v současné době Tereza Jedličková. Hospodaření Činnost střediska byla v roce 2008 zajištěna čtyřmi hlavními finančními zdroji: členskými příspěvky; účastnickými poplatky za tábory, střediskové a oddílové akce; dotacemi od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrátu města Plzně a Městského úřadu Starý Plzenec; dary od rodičů a členů na provoz jednotlivých oddílů. Náklady pak byly vynaloženy především v souvislosti: se zajištěním běžných střediskových a oddílových akcí (především táborů a výprav); se zabezpečením běžného chodu střediska a jeho oddílů s organizací akce pro veřejnost Skauti dětem Středisko se i v roce 2008 snažilo co nejvíce využívat cizí zdroje financování své činnosti a vlastní prostředky šetřit pro případ, kdy by muselo být po nějakou dobu zcela schopné samofinancování. V roce 2008 se konalo několik významnějších akcí střediska, a to setkání vedení oddílů v Dolním Žandově, akce pro veřejnost Skauti dětem, Rádcovský kurz a samozřejmě letní tábory. Část nákladů na tyto akce byla hrazena z dotací, které byly využity následovně: Magistrát města Plzně/Nadační fond pro podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže 19 Oslava 100 let skautingu, Akce pro rádce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dotace na provoz (základ) Dotace na provoz (nadstavba) Dotace na neorganizovanou mládež Skauti dětem Dotace na vzdělávací akce Rádcovský kurz Městský úřad Starý Plzenec Příspěvek 58. odd. Sluneční údolí 8.000,00 Kč 8.000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 6.000,00 Kč 3.500,00 Kč ,00Kč 4.000,00 Kč 4.000,00 Kč

21 V roce 2008 opět středisko přispělo na vzdělávací kurzy, kterých se zúčastnili členové jednotlivých oddílů. Jednalo se např. o zdravotnické kurzy pořádané pod záštitou Červeného kříže, kurzy Fons, vůdcovský kurz Oikos, čekatelský kurz Odyssea nebo kurz fotografování Jarní Obscura, a to v celkové výši Kč 9.886,- Důležitou částí příjmů střediska byly v roce 2008 dary: paní Jaroslavě Zbránkové 5.000,- Kč (na činnost 54. odd.) cestovní kanceláři František Remta 2.000,- Kč (na činnost 58. odd.) panu Romanu Beránkovi 650,- Kč (na činnost 51. odd.) Děkujeme Přehled výnosů střediska v roce 2008 VÝNOSY 2008 Vlastní členské příspěvky střediska ,00 Kč Příjmy - tábory ,00 Kč Příjmy - akce ,00 Kč Přefakturace elektřiny 7 803,87 Kč Pronájem kluboven a ostatní 4 917,00 Kč Úroky z běžného účtu 557,41 Kč MŠMT - provozní dotace ,00 Kč MŠMT - neorganizovaná mládež 6 000,00 Kč MŠMT - dotace na vzdělávání 3 500,00 Kč Magistrát města Plzně/Nadační fond 8 000,00 Kč Městský úřad Starý Plzenec 4 000,00 Kč Dary 7 650,00 Kč Celkem ,28 Kč Přehled nákladů střediska v roce 2008 Hospodaření NÁKLADY 2008 Náklady na tábory ,00 Kč Odpisy ,50 Kč Náklady na akce ,50 Kč Drobný majetek - operativní evidence ,00 Kč Materiál - provoz střediska ,00 Kč Elektřina ,50 Kč Náklady na dopravu ,00 Kč Služby - provoz střediska ,00 Kč Účastnické poplatky ,00 Kč Příspěvky na kurzy 9 886,00 Kč Bankovní poplatky 2 834,50 Kč Celkem ,00 Kč 20

22 Hospodaření 21

23 Poděkování Velice si vážíme podpory ze strany státní správy i měst, v nichž působíme. Naše poděkování patří zejména: - Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy - Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně - Úřadu městského obvodu Plzeň 3 - Městskému úřadu ve Starém Plzenci Neméně děkujeme jednotlivcům, kteří nám pomáhají v naší činnosti a všemožně nás podporují: - Ing. Petru Náhlíkovi, náměstkovi primátora města Plzně za cenné rady a podporu - paní Jaroslavě Zbránkové za finanční dar pro potřeby 54. oddílu Modrá střela - Cestovní kanceláři František Remta za finanční dar pro potřeby 58. oddílu Sluneční údolí - Středisko chovu koní v Ostřetíně, Astric s.r.o. - panu Milostavu Švantnerovi, panu Miroslavu Cízlovi a dalším rodičům za materiální i jinou podporu tábora 52. oddílů Žlutá střelka. Poděkování Poděkování bychom také rádi směřovali rodičům, kteří nám svěřují své děti a často také pomáhají se zajištěním našich akcí, bývalým vůdcům oddílů, kteří nás vedli a připravili na naše dnešní působení a všem dalším, kteří nás podporují v naší činnosti. Putování skautů ze Šedé střelky 22

24 Vydal: Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko STŘELA Plzeň Americká 29, Plzeň tel.:

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Mikulčice 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 Mikulčice 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava Pár slov na úvod Milý čtenáři, Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Skautské středisko STŘELA Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA

Skautské středisko STŘELA Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA Skautské středisko STŘELA Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah, představení Obsah Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání 3 Klubovny 4 Středisková rada 5 Základna 6 Vzdělávání 6 Naše činnost 7 Oddíly střediska 9 Hospodaření

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/ KLM Arapaho Výroční zpráva 2014 Představení kmene Struktura kmene: Náčelník: Zuzana Kluková Ohnivec: Jana Hajduchová Náčelník ROP: Jan Hajduch Pokladník: Irena Malinová Písmák: Zuzana Kluková Webové stránky

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY OSADNÍCI JAROMĚŘ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Úvod Rok 2007 byl již šestým od založení ZO ČSOP Osadníci Jaroměř. Naše organizace se neustále vyvíjí tím směrem, jaký jsme si

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015 Junák český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z. s. Na Chvalské tvrzi 860/4 193 00 Praha 20 Horní Počernice IČO: 638 34 910 Kdo jsme? Junák český skaut, z. s., je dobrovolný,

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk. Výroční zpráva za rok 2014

Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk. Výroční zpráva za rok 2014 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk Výroční zpráva za rok 2014 Šumperk 2015 Junák svaz skautů a skautek ČR v Šumperku Junák český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický

Více

Čekatelské kurzy. Čekatelský lesní kurz Rozrazil Krátce:

Čekatelské kurzy. Čekatelský lesní kurz Rozrazil Krátce: Čekatelské kurzy Čekatelský lesní kurz Rozrazil Rozrazil je tradiční čekatelský kurz, který v Brně funguje od roku 1997. Náplní kurzu není jen obsah čekatelské zkoušky. Myslíme si, že čekatelé by měli

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

ORION. Ještě jsme. Junák - svaz skautů a skautek, přístav ORION Karlovy Vary

ORION. Ještě jsme. Junák - svaz skautů a skautek, přístav ORION Karlovy Vary Junák - svaz skautů a skautek, přístav ORION Karlovy Vary ORION O d d í l, s t ř e d i s k o, p ř í s t a v, t r e m p s k á o s a d a Oddíl, středisko, přístav, trempská osada - parta lidí, kamarádů a

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno. Výroční zpráva 2011

Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno. Výroční zpráva 2011 Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno Výroční zpráva 2011 1 Představení kmene Kmen Wallowa je organizační jednotkou Ligy lesní moudrosti The Woodcraft League (LLM) od roku 1990, kdy byla LLM po komunistickém

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 2014

JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 2014 JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 214 Přítomni: Stanislav Vojíř, Oldřich Štěpánek, Radka Kukralová, Pavel Bacík, Josef Ležal, Marie Vojířová, Jaromír Kupr, Renata Procházková, Michal Novák, František Kotaska, Pavel

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

10 č. Středisko Lužan Varnsdorf. www.varnsdorf.skauting.cz

10 č. Středisko Lužan Varnsdorf. www.varnsdorf.skauting.cz 64 spokojjených dětíí v našiich oddííllech 7 dobrovollných dospěllých vedoucíích 10 č čllenů kmene dospěllých Středisko Lužan Varnsdorf www.varnsdorf.skauting.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Junák - svaz skautů

Více

Junák - svaz skautů a skautek ČR. Středisko 521.01 Františka Barvíře Třebechovice pod Orebem

Junák - svaz skautů a skautek ČR. Středisko 521.01 Františka Barvíře Třebechovice pod Orebem Junák - svaz skautů a skautek ČR Středisko 521.01 Františka Barvíře Třebechovice pod Orebem Výroční zpráva 2011 Základní informace o středisku: Adresa střediska: Junák - svaz skautů a skautek ČR Středisko

Více

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Junák svaz skautů a skautek ČR, Okres Frýdek-Místek Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Datum: čtvrtek 29. března 2012 Místo: Okresní klubovna, Kostíkovo náměstí 638, Frýdek-Místek Začátek: 17:30 Přítomni:

Více

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Bludov 2013 Autor textů: Stanislav Balík - Ježek, za přispění Jana Juránka Hanese, Jiřího Znoje Cvrčka a Jaroslava Petříka

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Výroční zpráva 2007. Junák svaz skautů a skautek středisko "DVOJKA" Brno

Výroční zpráva 2007. Junák svaz skautů a skautek středisko DVOJKA Brno Výroční zpráva 2007 Junák svaz skautů a skautek středisko "DVOJKA" Brno Slovo vedoucího střediska Vážení přátelé, dovolte mi, abych ve stručnosti uvedl činnost skautského střediska DVOJKA Brno v roce 2007.

Více

Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s.

Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s. Výroční zpráva 2014 Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s. Slovo úvodem Vážení přátelé, držíte v rukou výroční zprávu skautského střediska Jana Boska Olomouc pro rok 2014. Chceme Vás,

Více

Junák svaz Skautů a skautek Středisko URAGAN Výroční zpráva za rok 2010 Adresa: Pod Spravedlností 1261, 15600 Praha Zbraslav IČO: 47611499 Číslo účtu: 126686319 / 0800 www.uragan-zbraslav.cz Středisko

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Informační centrum oddílů a klubů

Informační centrum oddílů a klubů Informační centrum oddílů a klubů Výroční zpráva 2011 Slovo ředitele Rok 2011 byl rokem pokračování útlumu naší činnosti, který se prohloubil tím, že jsme nedostali dotace od MŠMT ČR a nemáme je ani na

Více

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net Oblast Horská bouře Suvorovova 478, 741 01, Nový Jičín Tel.: +420 603 52 10 73, E-mail: milanl@centrum.cz http:///, http://skoleni.horskaboure.net/ Rádcovský kurz! Milá kamarádko, milí kamaráde, Zahájení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Strážci pokladů, Bečov nad Teplou za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Strážci pokladů, Bečov nad Teplou za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Strážci pokladů, Bečov nad Teplou za rok 2012 Bečov nad Teplou 31.3. 2013 Zpracovala: Kateřina Rozinková, Káťa Základní informace: Kmen LLM je dětským kmenem, který

Více

Oddílový zpravodaj 1. oddílu skautů Dúnadan (září prosinec 2013)

Oddílový zpravodaj 1. oddílu skautů Dúnadan (září prosinec 2013) Oddílový zpravodaj 1. oddílu skautů Dúnadan (září prosinec 2013) Zdravíme všechny Dúnadany a jejich rodiče! Máme za sebou letní prázdniny a s nimi i letní tábor, který se letos konal na našem tábořišti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Druhý ročník se opět povedl

Druhý ročník se opět povedl Druhý ročník se opět povedl Zprávy z naší školy www.facebook.cz číslo 6 květen-červen 2015 Bylo to podruhé, a opět nezapomeneutelné! Přišlo také víc lidí než vloni. Sportovní odpoledne, na jehož konci

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

Junák - svaz skautů a skautek ČR Středisko 521.01 Františka Barvíře Třebechovice pod Orebem

Junák - svaz skautů a skautek ČR Středisko 521.01 Františka Barvíře Třebechovice pod Orebem Výroční zpráva 2013 Junák - svaz skautů a skautek ČR Středisko 521.01 Františka Barvíře Třebechovice pod Orebem Základní informace o středisku: Název: Právní forma: IČ / DIČ: Junák - svaz skautů a skautek

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2014

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2014 Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2014 Občanské sdružení Dubíčko nezisková organizace Dlouhá 105/5, 417 02 Dubí 2 IČO: 26984563 DIČ: CZ 26984563 email : dubicko@centrum.cz www.osdubicko.cz

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2008

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2008 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 ÝROČNÍ ZPRÁA O ČINNOSTI ROCE 2008 Mikulčice 2008 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice 126

Více

ANALÝZA 6.DÍVČÍHO ODDÍLU LYRA

ANALÝZA 6.DÍVČÍHO ODDÍLU LYRA ANALÝZA 6.DÍVČÍHO ODDÍLU LYRA I. Historie Založen v roce 1990, kdy registroval okolo 50-60 členů Během dalšího roku došlo odpojením dvou družin ke snížení počtu členů na cca 30 V září 1992 po půl roce

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Odbor Vlčat a Světlušek - aktuální dění ve světě Vlčat, Světlušek, Žabiček a Benjamínků. Spolupráce s Vodními skauty

Odbor Vlčat a Světlušek - aktuální dění ve světě Vlčat, Světlušek, Žabiček a Benjamínků. Spolupráce s Vodními skauty Odbor Vlčat a Světlušek - aktuální dění ve světě Vlčat, Světlušek, Žabiček a Benjamínků Spolupráce s Vodními skauty Co je to Odbor Vlčat a Světlušek? Odbory obecně Činnost odboru VaS Moje role v odboru

Více

JunÆk svaz skautø a skautek R, Libereck kraj V rołn zpræva za rok 2007

JunÆk svaz skautø a skautek R, Libereck kraj V rołn zpræva za rok 2007 JunÆk svaz skautø a skautek R, Libereck kraj V rołn zpræva za rok 2007 vodn slovo Rok 2007 byl pro skauty na celém světě rokem oslav, zamýšlení se nad minulostí a možností vykročit do budoucnosti do druhé

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk

Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk Výroční zpráva za rok 2013 Šumperk 2014 Junák Svaz skautů a skautek ČR, Junák v Šumperku Junák svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Ťapáč 2013. Výroční zpráva za rok 2013 Kmen Ťapáč

Ťapáč 2013. Výroční zpráva za rok 2013 Kmen Ťapáč Výroční zpráva za rok 2013 Kmen Ťapáč Část kmene- Hory 2013 1 Organizační struktura kmene Oficiální údaje: Název : Liga Lesní Moudrosti kmen Ťapáč Sídlo : Zázvorkova 1999 Praha 13, Lužiny 155 00 Statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2012 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 JUNÁK - STŘEDISKO KRAKONOŠ VRCHLABÍ výroční zpráva 2009 Kdo jsme INFORMACE O PROJEKTU SLAMÁK NALEZNETE NA PO- SLEDNÍ STRANĚ VÝROČNÍ ZPRÁVY Junák svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné,

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Výroční zpráva 2013. Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560

Výroční zpráva 2013. Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560 Výroční zpráva 2013 Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560 Krátce z historie Kulturní centrum Čtyřlístek fungující jako občanské sdružení bylo založeno na sklonku roku

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, středisko Oheň Praha Na Chvalské tvrzi 860/4, 193 00 Praha 20 - Horní Počernice IČO: 638 34 910 ev.č. 119.27 Kdo jsme? Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Junák svaz

Více

Martin Hovorka vedoucí střediska

Martin Hovorka vedoucí střediska Středisko KOMPAS i v roce 2008 dokázalo, že je aktivní součástí největšího českého mládežnického hnutí - Junáka. Se svou členskou základnou patřilo mezi pět největších středisek v Brně, uspořádalo téměř

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

mtrojka.cz 16 U Spořitelny 69, Praha 12 - Modřany, 143 00

mtrojka.cz 16 U Spořitelny 69, Praha 12 - Modřany, 143 00 Výroční zpráva skupiny Modřanská trojka číslo účtu: 63 47 53 02 27 / 0100 (pro případ, že nás chcete podpořit) Sídlo a údaje o skupině: U Spořitelny 69 Praha 12 Modřany 143 00 IČO: 708 64 101 Číslo účtu:

Více

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002 Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002 Zastupitelstvo MČ dne 14.3.2002 rozhodlo usnesením č. 10/Z/2002 o přidělení grantů takto: 1) Oblast sociální péče a zdravotnictví: Svaz tělesně postižených,

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Středisko Rudy Knotka Šumperk

Středisko Rudy Knotka Šumperk Junák svaz skautů a skautek ČR Středisko Rudy Knotka Šumperk Výroční zpráva za rok 2012 Šumperk 2013 Junák Svaz skautů a skautek ČR, Junák v Šumperku Junák svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate)

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Náš oddíl vznikl v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997. Trénujeme moderní sportovní karate direktní metodou, kterou nám

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

výroční zpráva JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR Skautské středisko PLATAN Praha 4

výroční zpráva JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR Skautské středisko PLATAN Praha 4 výroční zpráva JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR Skautské středisko PLATAN Praha 4 slovo vedoucího střediska Rok 2008 byl pro středisko PLATAN důležitý hned z několika důvodů, a to ne jen v pozitivním smyslu.

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč

Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč Organizační struktura kmene Oficiální údaje: název : Liga Lesní Moudrosti kmen Ťapáč sídlo : Zázvorkova 1999 Praha 13, Lužiny 155 00 statutární zástupce : Jan Merhaut

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více