, Středisko. Obsah. Obsah. Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání 3 Klubovny 4 Členská základna 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ", Středisko. Obsah. Obsah. Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání 3 Klubovny 4 Členská základna 4"

Transkript

1

2 Obsah, Středisko Obsah Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání 3 Klubovny 4 Členská základna 4 Středisková rada 5 Vzdělávání 6 Naše činnost 7 Oddíly střediska 9 Hospodaření 19 Poděkování 22 Středisko STŘELA sdružuje osm dětských oddílů, jeden roverský kmen a dva kluby Kmene dospělých. Věnuje se výchově všech věkových kategorií, od těch nejmladších, světlušek a vlčat, přes skauty a skautky až po věk roverský (15-21 let). V roce 2008 mělo toto středisko 283 členů. Klubovny střediska STŘELA se nachází v Českém údolí na Borech, u Seneckého rybníka a ve Starém Plzenci. Mezi ostatními plzeňskými středisky je STŘELA nepřehlédnutelná nejen díky své velikosti, ale také díky pořádání organizačně náročných akcí pro různé věkové kategorie, rozsáhlé spolupráci mezi jednotlivými oddíly a humanitární činnosti. Velký důraz klade středisko na vzdělávání, vedle podpory vzdělávání dospělých pořádá také pravidelně vlastní vzdělávací a motivační akce pro rádce družin. 1

3 Vážení a milí přátelé, Kateřina Jonášová vedoucí střediska Úvodní slovo otevíráte zprávu o činnosti skautského střediska Střela v roce Osmičkového roku jsme se nijak nezalekli a ani si od něj příliš neslibovali, přesto nás ale v uplynulém roce potkalo několik událostí, které se s velkým U zapsaly do pestré historie naší činnosti. Pro nejmenší členy našeho střediska i ostatní plzeňské světlušky a vlčata jsme uspořádali zajímavý všestranný závod na motivy Kiplingovy Knihy džunglí. Skauti a skautky ve věku 11 až 14 let mohli zase změřit síly v dlouhodobé a organizačně náročné soutěži mezi družinami, jejíž poslední část se odehrála na pramicích na Boleveckém rybníce. Soutěživost vystřídala spolupráce při přípravě dvoudenní akce pro veřejnost Skauti dětem v Borském parku na začátku září i při organizaci Vánočního stánku, v němž jsme prodejem vlastnoručně vyrobených předmětů získali finance pro handicapované děti z plzeňského sdružení Ty a já. Pro rádce, tedy vedoucí družin, jsme přichystali šestidenní vzdělávací kurz. Ve výčtu mimořádných akcí by bylo možné ještě dlouho pokračovat. Nemálo významná je ale také celoroční činnost oddílů i družin a úsilí vůdců o výchovu a celostní rozvoj našich dětských a dospívajících členů. Na schůzkách, výpravách a táborech nabízíme dětem řadu zajímavých aktivit, partu kamarádů, mnoho výzev k překonání sama sebe i příležitostí k vlastnímu rozvoji. Přeji Vám příjemné čtení o našem střediskovém mikrosvětě, v němž se však pro konkrétní děti dějí velké věci. Kateřina Jonášová vedoucí střediska 2

4 Středisko STŘELA Plzeň je jednou z organizačních jednotek Junáka svazu skautů a skautek ČR. Vzniklo v roce 1945 z předválečných skautských oddílů a po dvou zákazech Junáka pracuje nyní nepřetržitě od počátku roku Oddíly střediska se věnují výchově všech věkových kategorií, od těch nejmladších, světlušek a vlčat, přes skautky a skauty, až po věk roverský. Mnozí roveři již aktivně pomáhají ve vedení oddílů, jimiž prošli. Poslání Jakkoliv se jednotlivé oddíly liší ve specifickém zaměření svého programu, k němuž patří mimo jiné sport, kultura, pomoc bližním, ochrana přírody či výchova k uvědomělému občanství, to základní mají společného. Všechny vycházejí ve své činnosti z myšlenek, na nichž stojí skauting po celém světě. Skautská hnutí dnes existuje ve 214 zemích světa, má čtyřicet milionů členů a je největším mezinárodním výchovným hnutím. Skauti a skautky na celém světě dodržují stejné skautské zákony a mají shodný výchovný systém. Skauting nabízí dětem dobrodružství, romantiku, naplnění dětských snů a seberealizaci. To vše opředené o srozumitelný mravní zákon. Honba za pokladem v Modré střele Poslání Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství. 3 Chce vychovávat zdatné, všestranně rozvinuté a vnímavé lidi s úctou k tradičním hodnotám a mravním zásadám v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem R. Baden- Powellem, a zakladatel českého skautingu, prof. A. B. Svojsíkem.

5 Klubovny, Klubovny oddílů Skautky ze Žluté střelky Středisko STŘELA využívá celkem osm kluboven. Ve svém vlastnictví má šest kluboven ve skautském areálu v Českém údolí. Další dvě klubovny má v pronájmu zděnou klubovnu na břehu Seneckého rybníka a klubovnu ve Smetanově ulici ve Starém Plzenci. Klubovny si pronajímá od města Plzeň a Starý Plzenec. V roce 2005 získalo středisko objekt z Fondu dětí a mládeže v České republice v Českém údolí. Tento objekt je zatím pro naší činnost nevyhovující, a proto se připravují plánu na jeho rekonstrukci. Základna Členská základna Ve středisku Střela byl v roce 2008 zaregistrován jeden oddíl skautek, čtyři oddíly skautů, čtyři oddíly smíšené a dva oddíly kmene dospělých, tj. celkem jedenáct oddílů. V našem středisku jsme měli registrováno 145 dětí a 128 dospělých. Z celkového počtu 273 členů bylo 53 % ve věku do 18 let. Počet členů dle výchovných kategorií: Světlušky 20 Vlčata 54 Skautky 25 Skauti 26 Rangers 28 Roveři 21 Vedoucí a starší 99 Celkem 273 4

6 Středisková rada řídí chod střediska a rozhoduje o všech zásadních záležitostech v oblastech výchovné práce, organizace a hospodaření. Schází se pravidelně jednou za měsíc. Středisková rada Jejími členy v roce 2008 byli: vedoucí střediska zástupce vedoucí střediska člen rady zástupce Kmene dospělých vůdci oddílů vůdce 52. klubu Kmene dospělých vůdce 53. klubu Kmene dospělých vůdkyně 3. roverského kmene vůdce 51. oddílu Jednapadesátka vůdce 52. oddílu Žlutá střelka vůdkyně 53. oddílu Šedá střelka vůdce 53. oddílu Šedá střela vůdkyně 54. oddílu Stříbrná střelka vůdce 54. oddílu Modrá střela vůdce 57. oddílu Zelená střela vůdkyně 58. oddílu Sluneční údolí Kateřina Jonášová Marek Lukáš Tereza Jedličková Lenka Vrabcová Martin Jonáš Miluška Náhlíková Jaroslav Topinka Jiří Ládr Marie Gillová Petr Zima Jakub Mareš Olga Zítková Tomáš Křenek Dana Singerová Martin Kykal Adam Šimek Olga Dankovičová Předvánoční pouštění lodiček (58 SM) 5

7 zpravodajové střediska výchovná zpravodajka Olga Dankovičová (do září 2008) Lenka Vrabcová (od září 2008) výchovný zpravodaj Jiří Křenek zpravodaj pro komunikaci Radan Šuba hospodářka Tereza Jedličková tajemnice Lenka Vrabcová zpravodaj pro Střelnici Luboš Hejna zpravodajka pro majetek Pavla Černá Vzdělávání Vzhůru do toho!!! Vzdělávání vedoucích Činovnice a činovníci střediska, stejně jako vedoucí jednotlivých oddílů, průběžně využívají nabídky nejrůznějších vzdělávacích kurzů pro dospělé v Junáku, ale i mimo něj. Jsou to kurzy pořádané na regionální nebo celostátní úrovni. Středisko STŘELA ze svého rozpočtu podporuje základní a další vzdělávání stávajících i budoucích vedoucích. Tak podpořilo i v roce 2008 několik svých členů v účasti na zdravotnickém kurzu pod záštitou Červeného kříže, kurzu Fons, vůdcovském kurzu Oikos, čekatelském kurzu Odyssea nebo kurzu fotografování Jarní Obscura. I díky této podpoře a trvalému důrazu na rozvoj kompetence u dospělých pracujících s dětmi si mnoho vedoucích v uplynulém roce zvýšilo svou skautskou kvalifikaci.v průběhu jara se uskutečnily další z řady rádcovských víkendových seminářů pořádaný se záměrem pomoci rádcům ve středisku s vedením jejich družin. Jedenáct rádců ze šesti oddílů se tentokrát pokusilo společně přijít na to, jak motivovat členy ke spolupráci na družinovém programu, jak upoutat jejich pozornost a přimět je k aktivnímu podílení se na družinové činnosti. Znovu jsme se přesvědčili, že má velký význam konfrontovat své zkušenosti s vrstevníky, kteří se potýkají s podobnými potížemi. 6

8 Akce střediska Střela Nabídka akcí, kterých se středisko účastní nebo je samo organizuje, je velice pestrá. Jedná se o akce humanitární, společenské, kulturní a sportovní. Naše činnost Mezi humanitární akce můžeme zahrnout již tradiční sbírku Vánoční stánek nebo podzimní sbírku Postavme školu v Africe, kterou organizujeme ve spolupráci se společností Člověk v tísni. Mezi společenské a kulturní akce patří například akce Skauti dětem, což je dvoudenní nabídka her a zábavy v Českém údolí pro děti - neskauty a rodiče. Rodiče zde mají příležitost seznámit se s činností jednotlivých oddílů střediska. Oblíbenými společenskými akcemi jsou také Skautský ples nebo Divadelní odpoledne.v neposlední řadě se pořádá i multimediální soutěž krátkých videí a fotografií s názvem Klapka. V naší nabídce, jak již bylo předesláno, nechybí ani mnohé sportovní akce - Svojsíkův závod - závod v praktických dovednostech skautů a skautek, Závod vlčat a světlušek určený pro mladší věkové kategorie, hokejbalový turnaj O chlupatý tenisák, Kuličkyáda nebo Lakrosový turnaj. Dále je důležité zmínit, že v průběhu celého roku se členové střediska účastní vzdělávacích akcí typu rádcovský kurz, setkání činovníků oddílů nebo Mikulášského víkendu v Praze. Tento víkend zahrnuje kulturní večer s vyhlášením výsledků soutěže skautské tvořivosti, vzdělávací seminář a bál. Na přelomu dubna a května se v Plzni pořádalo první novodobé české národní jamboree. Pod názvem Klíč 2008 byli účastníci této akce odemykat nový, moderní výchovný program Junáka. Na všech těchto akcích se, kromě zábavy, usiluje o osobní rozvoj a utužení přátelských vazeb mezi členy jednotlivých oddílů. 7 Klíč národní skautské jamboree autor: Jan Dočekal - Lupen

9 Vánoční stánek naživo Naše činnost O Vánocích jsme zaměřili svoji energii na pomoc dětem. Při již tradiční akci Vánočního stánku, kde prodejem vlastnoručních výrobků získáváme finanční prostředky na pomoc různě znevýhodněným dětem. Snažíme se přilákat veřejnost netradičním způsobem. Letos návštěvníky vábil stánek s názvem Skauti dětem osvětlený čistou cykloenergií, která vznikala přímo na místě poháněním prvorepublikového šlapacího kola. Skautský Vánoční stánek se v Plzni objevil už po deváté. V minulých ročnících akce jsme podpořili program nadačního fondu Klíček provozující dětský hospic v Malejovicích nebo činnost plzeňské Diakonie ČCE. V loňském roce jsme výtěžek věnovali občanskému sdružení Motýl, které se zaměřuje na integraci tělesně a mentálně postižených dětí od tří let věku. Letos jsme se rozhodli podpořit občanské sdružení Ty a Já, která vzniklo za účelem podpory hendikepovaných spoluobčanů. Podařilo se nám vybrat rekordní částku, která přesáhla předchozí výtěžek o pět tisíc korun. Výtěžek sbírky v hodnotě Kč použilo sdružení k pořízení nového nábytku a šicího stroje pro klubové centrum sdružení. Skauti dětem dva dny plné her Dvoudenním programem plných her, soutěží a tvořivých aktivit v Borském parku a Českém údolí jsme chtěli zpříjemnit dětem (neskautům) začátek školního roku a netradiční formou je i jejich rodiče seznámit se svou činností. Páteční dopoledne bylo věnováno třídám z plzeňských základních škol a poté široké veřejnosti. 8

10 3. roverský kmen Modrá střelka Oddíly střediska Rok 2008 byl osmnáctým rokem novodobé historie našeho oddílu. A opět jsme se nenudili :) Na jaře jsme se po letech opět podívali do skautských srubů u Pístova. Zajímavý byl výlet Boněnovským mofetám, kde jsme si očichali bahení sopky. Mezi další jarní akce patřil např. skautský ples (který nás drobet zklamal) nebo Závod světlušek a vlčat, kde jsme účinkovali jako pejsek, slepice, kuře a králíček. V červnu se uskutečnila dlouho očekávaná akce, a to oslava našich dospěláckých narozenin. Pozvali jsme všechny bývalé členy, na které se podařilo sehnat kontakt, připraveno bylo promítání fotek z akcí, staré kroniky a narozeninový dort. Účast byla hojná a oslava se nad očekávání vydařila. V létě jsme navštívili tábor Žluté střelky, slavnosti v Bezdružicích, setkání Thalie, zlatým hřebem prázdnin byla však týdenní plavba po Vltavě. Jeli jsme z Lenory do Nové Pece, kolem Lipna nás převezl autobus a z Vyšího Brodu jsme se plavili do Boršova. Kolem horní Vltavy je moc pěkná příroda,v Rožmberku zámek,v kempu Nové Spolí se krade, Krumlov má hezké historické jádro,ve Zlaté koruně je velký klášter a navštívili jsme také Dívčí kámen. I přes končící léto nám počasí vyšlo výborně a vody bylo také dost :) Mezi největší podzimní akce patří výborná výprava k Žížale do Pocínovic a oslava Sváčových narozenin na Karolíně. Strávili jsme letos spolu spoustu času, ale určitě se shodneme na tom, že by ho mohlo být ještě víc. A ještě jedna dobrá zpráva po letech jsme zaznamenali nárůst počtu členů a to o navrátivší se Žížalu :) 9

11 Akční kluci z Jednapadesátky 51. chlapecký oddíl Jednapadesátka Na jaře 2008 přešel již nějakou dobu trvající nedostatek mladších členů v krizi, kdy se několik akcí muselo odvolat pro malý počet účastníků. Fungovala jedna družina o přibližně pěti členech a v dosavadním vedení oddílu se nenašel nikdo, kdo by chtěl oddíl dále vést. Oddílová rada se po několika diskuzích rozhodla situaci řešit přechodem pod jiný oddíl. Navzdory všem okolnostem proběhl v létě tábor, nad jiné povedený. Na něm se jeden za zakladatelů oddílu a bývalý vůdce Ládín rozhodl, že zkusí uskutečnit svůj úmysl, který měl v plánu až na příští rok. Na konci prázdnin proběhla schůzka, kde byla připravena strategie náboru nových členů zaměřeného na kluky ve věku 5 7 let. Výsledkem bylo celkem 11 nových členů oddílu. Vzhledem k velkému počtu nováčků se celý oddíl scházel jednou týdně a nekonaly se klasické oddílovky. Podnikli jsme jednu celodenní výpravu, uspořádali promítací odpoledne, vícedenní výpravu na běžky pro starší a vánoční Nadílku v klubovně. Oddíly střediska Zimní výprava Jednapadesátky 10

12 Oddíly střediska Skaut z 52. oddílu 52. smíšený oddíl Žlutá střelka Jak utíkal rok 2008, připojila se ke členům Žluté střelky hrstka nováčku, která spolu s ostatními členy prožívala dobré i špatné chvíle na cca třicetitřech družinovkách, deseti oddílovkách, sedmi výpravách, jednom táboře, jednom puťáku a dalších akcích. Náš oddíl vcelku vzkvétá pod rukou oddílové rady, složené z mladých činovníků často čerstvých absolventů čekatelských kurzů. V červnu jsme přemohli trému na Divadelním odpoledni, v červenci zase vršky Bílých Karpat. A konečně na táboře se ani to nemenší vlče nezaleklo Rumburaka a společnými silami byl nastolen pořádek v Říši pohádek. 11 Táborová výprava 52. oddílu

13 53. chlapecký oddíl Šedá střela V roce 2008 náš oddíl pokračuje v každotýdeních oddělených družinovkách pro skauty a vlčata. Při pondělních vlčáckých schůzkách pracují i nadále na rozvoji svých pozitivních osobnostních rysů, především tedy na rozvoji trpělivosti, rádci Václav, Any a Radek. Nutné k tomuto výčtu jmen dodat jméno čerstvého rádce Křemílka, který jim z vlastní vůle při vedení schůzek vypomáhá. Skauti pak zasvěcují skautingu čtvrteční odpoledne. Rádcovství zde v tuto dobu plynule přechází na Smíška a Šmudlu, přičemž původní rádci Mandík, Ošaša, Tomek - stále plní alespoň dozorskou úlohu a přispívají zajímavými aktivitami. Každoměsíčně také vyrážíme na několikadenní výpravy, které i přes tento krátký časový interval, ve kterém jsou opakovány, bývají nezapomenutelné. A také je tu vyvrcholení skautského roku tábor. Na táboře u Kosího potoka se z nás chlapců stávají Suchárkové, kteří se ze svého suchárkovství léčí skrze chrabrý boj, který svádíme v pohádkově říši Nangiále po boku odvážného bratra Jonatána Lvího Srdce proti hroznému Tengilovi a jeho ochočené nestvůře Katle. Do přípravy táborového příběhu se poprvé zapojuje Šmudla a Smíšek a to fantastickým způsobem. Oddíly střediska Na táboře Šedé střely je veselo 12

14 53. smíšený oddíl Šedá střelka Oddíly střediska Na první pohled by se mohlo zdát, že jsme loňským rokem propluli poklidně, užívajíc si tradiční akce a výpravy. Ovšem na pohled druhý musíme konstatovat, že rok 2008 byl i rokem změn a nevšedních zážitků. Jednou z těch tradičních akcí byla jarní výprava, opět s Modrou Střelou. Na Švýcaráku v Jižních Čechách jsme v rámci rodinných klanů zkoušeli projít záludnostmi života v nové zemi. Během jarní výpravy došlo i na předání vedení oddílu. Jaro bylo vůbec nabité akcemi, stihli jsme střediskovou bitvu o Prsten, sázení stromků i národní jamboree Klíč. A to už se jaro pomalu přehouplo v léto a léto znamená tábor. Vrátili jsme se znova na naše tradiční tábořiště ve Chvalšovicích a tam zažili báječné dobrodružství se strojem času a hledání konstruktéra stroje času - Ing. Šroubka - v minulosti. Tábor byl také pro naše skauty a skautky začátkem s jejich Cesty Zemí, Vodou či Ohněm, zkrátka jsme všichni začali s novými skautskými stezkami. Po táboře sebrala ještě desetičlenná skupina zbytky sil a vyrazila s batohy na zádech na puťák do Českosaského Švýcarska. Ti nejdrsnější z nás pak po puťáku odjeli na skautské kurzy Oikos a Oddyssea. A na podzim naše světlušky zjistily, že mají důležitý úkol v říši skřítků, víl a nymf. Z vlčat se naopak stali rytíři a byli také slavnostně pasováni u rotundy ve Starém Plzenci. Rok 2008 zakončilo skoro celé naše vedení mlsáním nejen čokolády na činovnickém setkání Bonboniéra. A také společně oslavili Vánoce na faře v Bukovci. 13 V Šedé střelce vaři i ti nejmenší

15 54. dívčí oddíl Stříbrná střelka Uplynulý rok byl pro náš oddíl opravdu zajímavý. Kromě pravidelných družinovek jsme totiž zažili výjimečné výpravy a další zajímavé akce, mezi které patřilo i národní jamboree Klíč plné zajímavých aktivit. Vrcholem našeho skautského roku byl jako vždy tábor. Ten jsme strávili, jak se již stává tradicí, dohromady se Šedou střelu na tábořišti u Kosího potoka. Tábor se vydařil, i když byl pro nás psychicky i fyzicky náročný, byla nám naše účast velkou odměnou. Určitě je dobré zmínit také důležitou skutečnost, že se nám na začátku školního roku podařilo získat velké množství nových členek, a tak jsme mohli založit družinu světlušek. Na závěr našeho skautského roku jsme pak vynaložili velké úsilí na již pravidelnou akci, pořádanou v předvánočním čase, která i letos proběhla pod krycím názvem Vánoční stánek. Oddíly střediska 54. chlapecký oddíl Modrá střela Modrá střela na výpravě V celém letošním roce nás provázela nově pořízená GPS. V rámci hry Geocaching jsme navštívili spoustu zajímavých míst s tajemnými názvy, jako Dračí sluje, nebo pískoviště obra Koloděje. Že v okolí máme taková hezká místa jsme do teď neměli ani potuchy. Opět jsme se zúčastnili našich oblíbených sportovních akcí, jako je turnaj O chlupatý tenisák a 2. ročníku plzeňské lakrosové ligy, kde jsme vybojovali celkovou 2.příčku. Díky dvou novým mužstvům byla liga v letošním roce napínavější. Vyvrcholením skautského roku byl tábor s oddílem Zálesák u Bezdružic, který byl na motivy filmu Rrrrrr. Letos poprvé jsme použily na táboře vymoženost dnešní doby dataprojektor. Použili jsme ho při zahájení celotáborové hry a sklidilo to velký úspěch. Hlášky z promítaného filmu byly slyšet po celý zbytek tábora. 14

16 57. chlapecký oddíl Zelená střela Oddíly střediska Letošní rok byl pro Zelenou střelu rokem, kdy měla vedení oddílu převzít nová, mladá generace činovníků, kteří byli pro tuto roli dobře připravováni. Již letní tábor, jehož ústředním tématem byla dobrodružná desková hra Jumanji, byl z velké části pod taktovkou nového týmu vedoucích, aby měli šanci si vyzkoušet, co opravdové vedení oddílu obnáší. Kromě letních prázdnin jsme společně strávili i jarní prázdniny na sněhu na Filipově Huti, svatodušní svátky na skautském setkání Intercamp ve Francii a podzimní prázdniny v klášteře Teplá. Samozřejmě jsme podnikli množství výprav do přírody, a to jak pěšky, tak i na kolech či lodích. V roce 2009 nás čeká rozsáhlá rekonstrukce klubovny a věříme, že stejně tak rozsáhlý nábor nových členů. Aktivity na tábor můžou být různé (57CH) 58. smíšený oddíl Sluneční údolí (Starý Plzenec) 15 Jako uplynulá léta i v roce 2008 jsme s naším oddílem zažili mnoho veselých i napínavých chvil, zábavy, ale i práce, poučení a pomoci druhým. Na pravidelných schůzkách se každý týden schází členové třech věkových kategorií. Všichni společně se pak setkáváme v rámci oddílových schůzek a na různorodých výletech a jiných akcích v průběhu celého roku. Odměnou je nám samozřejmě letní tábor. Letos jsme jako hrdinní Galové v čele s Asterixem a Obelixem bojovali proti zákeřným Římanům. Tábor uběhl jako voda a my, roveři a rangers, jsme se ještě na další týden vydali potrápit svou kondičku do hor na československém pomezí.

17 Z tábora 58. oddílu Sluneční údolí Oddíly střediska 52. OS Žlutá střela klub kmene dospělých Náš OS oddíl jako Občasná Sešlost kamarádů, jejich rodinných příslušníků a dalších přátel - skautů z jiných oddílů a středisek, fungoval i v roce Zima byla poznamenána zdravotními problémy některých členů oddílu, případně závazky, spojenými s dostavbami domů aj. Přesto jsme se rádi sešli na Den přemýšlení února na společné večeři. Mezinárodní den skautů jsme oslavili na pravidelném turnaji v porážení kuželek. Na jaře někteří z nás také nevynechali vůdcovské zkoušky a Setkání skautských sběratelů, stejně tak i krásnou výstavu bratra Bohumila Konečného - Bimby. Naše pomoc na plzeňském jamboree Klíč byla samozřejmostí. Zkumavka se Zuzkou pomáhaly v Kavárně u žabiček. Nejvíce práce odvedli bratři Protivínští na výstavě skautských odznaků, krojů a jiných relikvií. Absolvovali i všechny přípravné schůzky v Plzni a Neratovicích.Léto jsme zahájili již dlouho plánovaným zájezdem s Intertransem: Mnichov Berchtesgaden jezero Chiemsee. Při třídenním putování jsme si v Mnichově prohlédli olympijský areál s věží, úžasným stadionem a parkem, seznámili se se zajímavými sbírkami Německého technického muzea. V Berchtesgadenu jsme z výšky Orlího hnízda přemýšleli nad zrůdností nacismu. Projížděli se po nádherných jezerech Königsee a Chiemsee. Na ostrově Herreninsel obdivovali kouzelný zámek Ludvíka II. Bavorského, postavený jako kopie Versailles. 16

18 Oddíly střediska Na závěr příjemného pobytu s milými lidmi jsme se prošli starobylými bavorskými městy Wasserburgem a Landshutem. V srpnu poté jako každoročně Dan a Veget pracovali jako stálí instruktoři Západočeské lesní školy Šiwo, stejně tak byli oba i aktivními při akcích oblasti i kraje. Konec léta patřil společné kolaudaci domku Rohlíkových. Podzim jsme si užili na Šumavě. Pronajali jsme si celý pension v Zelené Lhotě. Spolu s celými rodinami strávilo čtyřicet jedna lidiček od dvou do padesáti osmi let sice chladný, leč veselý víkend. Po dva večery jsme si zazpívali, zasmáli se, pobavili se ohromně. V sobotu jsme společně vyjeli lanovkou na Pancíř a poté scházeli do Hojsovy Stráže. Tam jsme se na místní pouti posilnili, děti se vyřádily na houpačkách a kolotočích. Naši sběratelé nezapomněli na Setkání skautských sběratelů v Praze. Zimu jsme přivítali při Krbování spojeném s Mikulášskou nadílkou. Každoroční Vánoční koncert pana Štěpána Raka si většina z nás také nenechala ujít. O vánočních prázdninách jsme ještě podnikli výpravu kolem Plzně, zakončenou společným obědem. Na příští rok připravujeme desetidenní zájezd do Norska a pro velký ohlas zopakujeme i Šumavu. 17 Táborová pohoda

19 53. OS Šedá střela - klub Kmene dospělých Náš klub má 12 registrovaných členů. Kromě vlastních klubových schůzek se konají také další zajímavé klubové akce, kterých se zpravidla zúčastňuje až 20 bratrů a sester, bývalých členů oddílů. Mezi tyto zajímavé klubové akce patřil například výlet do podzimní Šumavy s poetickým názvem Šumava dostupná, který jsme podnikli v září tohoto roku. Na konci září pak členové oddílu realizovali ještě jednu klubovou akci a to společnou návštěvu filmového představení Tobruk. O měsíc později, tedy na konci měsíce října, jsme se zúčastnili oslavy založení státu u pomníku T.G.M. u nás v Plzni. V druhé polovině listopadu se uskutečnila Kmenová porada OS Kutná Hora, která byla nejen poučná, ale i překvapivě zábavná. O týden později se náš oddíl zúčastnil Kolegia oblasti Bílého orla.hned následující týden, tedy první týden v prosinci, jsme podnikli výpravu do Prahy, která byla pořádána společně s kluby OS Rokycany a OS Klatovy. V hojném počtu jsme společně s našimi rokycanskými a klatovskými bratry a sestrami shlédli výstavy Zlato Inků, která se uskutečnila v prostorách Pražského Hradu, Bimbo která se uskutečnila v prostorách Obecního domu a vernisáž na téma Betlémy, která byla realizována v působivých prostorách Betlémská kaple. Na závěr roku, v čase vánočním, jsme návštívili setkání Klubu a jeho přátel na plzeňském náměstí, kde již tak působivá vánoční atmosféra byla dokreslena akcí Světlo z Betléma a melodii vánočních koled. Oddíly střediska Do boje!!! 18

20 Hospodaření Od roku 2005 vede středisko Střela podvojné účetnictví, které je zajištěno externí účetní. Plnou odpovědnost za vedení účetnictví a za hospodaření střediska má však hospodářka, kterou je v současné době Tereza Jedličková. Hospodaření Činnost střediska byla v roce 2008 zajištěna čtyřmi hlavními finančními zdroji: členskými příspěvky; účastnickými poplatky za tábory, střediskové a oddílové akce; dotacemi od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrátu města Plzně a Městského úřadu Starý Plzenec; dary od rodičů a členů na provoz jednotlivých oddílů. Náklady pak byly vynaloženy především v souvislosti: se zajištěním běžných střediskových a oddílových akcí (především táborů a výprav); se zabezpečením běžného chodu střediska a jeho oddílů s organizací akce pro veřejnost Skauti dětem Středisko se i v roce 2008 snažilo co nejvíce využívat cizí zdroje financování své činnosti a vlastní prostředky šetřit pro případ, kdy by muselo být po nějakou dobu zcela schopné samofinancování. V roce 2008 se konalo několik významnějších akcí střediska, a to setkání vedení oddílů v Dolním Žandově, akce pro veřejnost Skauti dětem, Rádcovský kurz a samozřejmě letní tábory. Část nákladů na tyto akce byla hrazena z dotací, které byly využity následovně: Magistrát města Plzně/Nadační fond pro podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže 19 Oslava 100 let skautingu, Akce pro rádce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dotace na provoz (základ) Dotace na provoz (nadstavba) Dotace na neorganizovanou mládež Skauti dětem Dotace na vzdělávací akce Rádcovský kurz Městský úřad Starý Plzenec Příspěvek 58. odd. Sluneční údolí 8.000,00 Kč 8.000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 6.000,00 Kč 3.500,00 Kč ,00Kč 4.000,00 Kč 4.000,00 Kč

21 V roce 2008 opět středisko přispělo na vzdělávací kurzy, kterých se zúčastnili členové jednotlivých oddílů. Jednalo se např. o zdravotnické kurzy pořádané pod záštitou Červeného kříže, kurzy Fons, vůdcovský kurz Oikos, čekatelský kurz Odyssea nebo kurz fotografování Jarní Obscura, a to v celkové výši Kč 9.886,- Důležitou částí příjmů střediska byly v roce 2008 dary: paní Jaroslavě Zbránkové 5.000,- Kč (na činnost 54. odd.) cestovní kanceláři František Remta 2.000,- Kč (na činnost 58. odd.) panu Romanu Beránkovi 650,- Kč (na činnost 51. odd.) Děkujeme Přehled výnosů střediska v roce 2008 VÝNOSY 2008 Vlastní členské příspěvky střediska ,00 Kč Příjmy - tábory ,00 Kč Příjmy - akce ,00 Kč Přefakturace elektřiny 7 803,87 Kč Pronájem kluboven a ostatní 4 917,00 Kč Úroky z běžného účtu 557,41 Kč MŠMT - provozní dotace ,00 Kč MŠMT - neorganizovaná mládež 6 000,00 Kč MŠMT - dotace na vzdělávání 3 500,00 Kč Magistrát města Plzně/Nadační fond 8 000,00 Kč Městský úřad Starý Plzenec 4 000,00 Kč Dary 7 650,00 Kč Celkem ,28 Kč Přehled nákladů střediska v roce 2008 Hospodaření NÁKLADY 2008 Náklady na tábory ,00 Kč Odpisy ,50 Kč Náklady na akce ,50 Kč Drobný majetek - operativní evidence ,00 Kč Materiál - provoz střediska ,00 Kč Elektřina ,50 Kč Náklady na dopravu ,00 Kč Služby - provoz střediska ,00 Kč Účastnické poplatky ,00 Kč Příspěvky na kurzy 9 886,00 Kč Bankovní poplatky 2 834,50 Kč Celkem ,00 Kč 20

22 Hospodaření 21

23 Poděkování Velice si vážíme podpory ze strany státní správy i měst, v nichž působíme. Naše poděkování patří zejména: - Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy - Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně - Úřadu městského obvodu Plzeň 3 - Městskému úřadu ve Starém Plzenci Neméně děkujeme jednotlivcům, kteří nám pomáhají v naší činnosti a všemožně nás podporují: - Ing. Petru Náhlíkovi, náměstkovi primátora města Plzně za cenné rady a podporu - paní Jaroslavě Zbránkové za finanční dar pro potřeby 54. oddílu Modrá střela - Cestovní kanceláři František Remta za finanční dar pro potřeby 58. oddílu Sluneční údolí - Středisko chovu koní v Ostřetíně, Astric s.r.o. - panu Milostavu Švantnerovi, panu Miroslavu Cízlovi a dalším rodičům za materiální i jinou podporu tábora 52. oddílů Žlutá střelka. Poděkování Poděkování bychom také rádi směřovali rodičům, kteří nám svěřují své děti a často také pomáhají se zajištěním našich akcí, bývalým vůdcům oddílů, kteří nás vedli a připravili na naše dnešní působení a všem dalším, kteří nás podporují v naší činnosti. Putování skautů ze Šedé střelky 22

24 Vydal: Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko STŘELA Plzeň Americká 29, Plzeň tel.:

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Junák český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z. s. Na Chvalské tvrzi 860/4, 193 00 Praha 20 - Horní Počernice IČO: 638 34 910 Kdo jsme? Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Junák český skaut, z.

Více

Autoři fotografií a nepodepsaných textů: Lenka Greplová, Pavel Navrátil, archivy oddílů

Autoři fotografií a nepodepsaných textů: Lenka Greplová, Pavel Navrátil, archivy oddílů Obsah 3 Skauting a středisko Moravská Třebová 4 Akce pro veřejnost 7 Akce našeho střediska 10 I. oddíl Bílá stopa 12 II. oddíl 14 III. oddíl Patoca 16 IV. oddíl Jamamby 18 VI. oddíl 19 Klub oldskautů 20

Více

Výro ní zpráva. YMCA v eské republice 200

Výro ní zpráva. YMCA v eské republice 200 Výro ní zpráva YMCA v eské republice 200 ZÁKLADNÍ INFORMACE Název: YMCA v ČR Křesťanské sdružení mladých lidí (Young Men s Christian Association) Adresa: Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1 Okres: Praha (kolektivní

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2005 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2006 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO PARKÁN POLNÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 STŘEDISKO PARKÁN V ROCE 2010... 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 4 ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ORGÁNY STŘEDISKA... 4 OSLAVY

Více

YMCA v České České republice VÝROČNÍ ZPRÁVA

YMCA v České České republice VÝROČNÍ ZPRÁVA YMCA v České České republice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH Úvodní slovo 3 Základní informace o YMCA 4 Co je YMCA 5 Popis činnosti 6 Mezinárodní aktivity 7 YMCA Braník 8 Brno 9 Černilov 10 České Budějovice

Více

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov. Výroční zpráva za rok 2013

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov. Výroční zpráva za rok 2013 Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Výroční zpráva za rok 2013 Bludov 2013 Autor textů: Jan Juránek Hanes, Stanislav Balík - Ježek, za přispění Jiřího Znoje

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Bavíme se všichni už 20 let!!!

Bavíme se všichni už 20 let!!! Podzim 2010 ŽHAVÍK Informační občasník střediska Oheň Most Bavíme se všichni už 20 let!!! Víkendové oslavy 7. 10. 10. 2010 7.10. Sázení Lípy 8.10. Slavnostní odhalení památníku v Lomu 9.10. Mezistřediskové

Více

odem Co je skauting 4 Statistiky 5 Rok 2013 6 Hospodaření 8 Středisko JOŽKY KNAPPA 10 Středisko STOPA 11

odem Co je skauting 4 Statistiky 5  Rok 2013 6 Hospodaření 8 Středisko JOŽKY KNAPPA 10 Středisko STOPA 11 Úvodem 2 Co je skauting 4 Statistiky 5 Rok 2013 6 Hospodaření 8 Středisko JOŽKY KNAPPA 10 Středisko STOPA 11 Středisko 5.KVĚTEN 12 Středisko ICHTHYS 13 Středisko STŘELA 14 Středisko KROKODÝL 15 Středisko

Více

Zbraslavské noviny 6/2014

Zbraslavské noviny 6/2014 Zbraslavské noviny 6/2014 Lidové pašije v zámku Modrá hala prohlédnuta, ledový pat Letní kino Kamínka cena 5 Kč Zbraslavské noviny 6/2014 Děti to znají Bohužel na rozdíl od mnoha dospělých. Hned vás určitě

Více

YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA

YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ASOCIACE TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ASOCIACE TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE Obsah Vlídný vtip na úvod Organizační struktura Členská základna Z našich krajských rad Adresář krajánků Asociace TOM ČR Výlety a výpravy našich oddílů

Více

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské ii obsah Úvodní slovo...1 Základní údaje...2 Bethesda domov pro seniory...3 Kruh přátel Bethesdy...4 Centrum Slunečnice...5 Chráněné bydlení na Xaverově...8 Pobyty...9 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...11

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO PARKÁN POLNÁ

JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO PARKÁN POLNÁ JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO PARKÁN POLNÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Junák -svaz skautů a skautek ČR. Středisko sdružuje následující oddíly: Velikost členské základny:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Junák -svaz skautů a skautek ČR. Středisko sdružuje následující oddíly: Velikost členské základny: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 JUNÁK - svaz skautů a skautek České republiky středisko Moravská Orlice Moravské Budějovice IČ: 60418648 Organizační číslo jednotky: 614.04 č.ú. 1400002472/7940 Junák -svaz skautů a

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 10 2000 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Upřímně bych si přál, tedy i dětem, aby právě jim vydržela fantazie a chu zvídat a hledat něco nového, aby jim nic nepřipadalo zbytečné

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE. foto archiv Střediska Radost. Téma tohoto čísla: Táborové hry náměty a praxe

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE. foto archiv Střediska Radost. Téma tohoto čísla: Táborové hry náměty a praxe 3 2010 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE foto archiv Střediska Radost Téma tohoto čísla: Táborové hry náměty a praxe fotogalerie Fotogalerie Archy foto Veronika Kočová, Duha 2 úvodem

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Nové parkoviště na Klučovské. Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Nové parkoviště na Klučovské. Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Nové parkoviště na Klučovské Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů Ze sportu Memoriál prof. Jaroslava Pelikána Z historie

Více

Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi Obsah: Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas přírodu a recesi 1. Duha, její poslání a charakter 2. Struktura organizace 3. Činnost orgánů Duhy v roce 2007 3.1 Velká Duha 3.2 Duhovka 3.3 Malá Duha

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Ze společnosti Nohejbalisté dosáhli na tituly. Z knihovny Knižní novinky. Z historie Posvícení

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Ze společnosti Nohejbalisté dosáhli na tituly. Z knihovny Knižní novinky. Z historie Posvícení Ročník 51. / září 2012 / ZDARMA www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Ze společnosti Nohejbalisté dosáhli na tituly Z knihovny Knižní novinky Z historie Posvícení Podnikáme Úklid od profesionálů 15 28

Více

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 12 5. prosince 2013 Aktuality Rozhovor Město Školáci Ve městě nejsou žádné Starostka Lenka Lízlová Jak se osvědčily

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více