ČTĚTE UVNITŘ ROČNÍK 19 ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2009 CENA 10,- KČ. v sobotu 17. října 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČTĚTE UVNITŘ ROČNÍK 19 ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2009 CENA 10,- KČ. v sobotu 17. října 2009"

Transkript

1 ROČNÍK 19 ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2009 CENA 10,- KČ ČTĚTE UVNITŘ GENERÁLNÍ OPRAVA VARHAN V ROKYTNIC- KÉM KOSTELE str. 3 STŘÍPKY Z NEBESKÉ RYBNÉ str. 4-5 SWING NA KOPCI DOLNÍHO KONCE str. 7 ZPRÁVY Z ORLICKÉHO ZÁHOŘÍ str. 7 ORLICKÝ BLOUDIL A ČESKÝ POHÁR V SIL- NIČNÍ CYKLISTICE str. 15 LOUČENÍ S TENISO- VÝM LÉTEM str ročník Hubertovy jízdy v Rokytnici v Orlických horách se uskuteční v sobotu 17. října 2009 Program: - v 10 hodin - jezdecké soutěže pro děti - v slavnostní nástup účastníků Hubertovy jízdy - v start Hubertovy jízdy Trasa povede z Rokytnice do Kameničné, Rybné nad Zdobnicí, Slatiny nad Zdobnicí, Pěčína a zpět do Rokytnice. Srdečně Vás zve jezdecký klub Wiyrhanea Rokytnice v O.h. 24 PRVŇÁČKŮ POPRVÉ VE ŠKOLE Úterý 1. září 2009 bylo pro 24 rokytnických prvňáčků dnem, na který nemají v životě nikdy zapomenout: poprvé usedli do školních lavic. Však se také stali hlavními hrdiny slavnostního zahájení školního roku v aule základní školy. Aby měli alespoň ten první den své školní docházky sladký, dostal každý z nich kornout bonbónů a také živou květinu, o kterou se má starat. Přivítal je ředitel školy Zdeněk Dušek spolu s poslankyní Parlamentu ČR Hanou Orgoníkovou a starostou města Petrem Hudouskem. Ať se vám ve škole líbí, popřál jim ředitel školy. Při pohledu na ten kornout bonbónů nebyl v tu chvíli asi nikdo, komu by se tam nelíbilo. To možná spíše některým rodičům se při stisku spouště fotoaparátu honily myšlenky, Prvňáčci poprvé ve škole. Ředitel školy Zdeněk Dušek spolu se starostou města Petrem Hudouskem při zahájení školního roku. Foto: Miroslav Rücker co všechno je v těch dalších devíti letech čeká. Neméně slavnostní byl onen den i pro tři nové paní učitelky (Petra Fofoňková, Michaela Foto: Miroslav Rücker Brhlová a Lucie Hošpesová) a jednu vychovatelku školní družiny (Lucie Toncrová), které posílily pedagogický sbor základní školy. Ve školním roce se budou učit žáci v deseti třídách a jedné třídě speciální. Žáky bude vyučovat 17 učitelů, ve školní družině působí dvě vychovatelky. A protože čas ubíhá jako voda, budou se moci učitelé i žáci těšit října na podzimní prázdniny. -mvk- Oranžové hřiště rokytnickým dětem Kdo si hraješ rád, přijď si na dvůr hrát. Je tam trakař, je tam vůz, když rád jezdíš, jen to zkus. Je tam žebřík, honem lez, uvidíš až na náves. pokračování na straně 2

2 ZPRÁVY Z ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH USNESENÍ RADY MÌSTA Informace z jednání rady města dne a zkrácený výpis Kompletní text Usnesení rady města je uveden na internetových stránkách města nebo k nahlédnutí na Městském úřadu v Rokytnici v Orlických horách. Darovací smlouva Královéhradecký kraj Rada města schvaluje uzavřít darovací smlouvu s Královéhradeckým krajem Hradec Králové o poskytnutí finanční podpory na činnost turistického informačního centra dle předloženého návrhu. Žádost o umístění atrakcí Anenská pouť p. František Dubský Rada města bere na vědomí žádost p. Františka Dubského o umístění atrakcí při Anenské poutí Rada města ukládá zjistit podmínky možnosti rozšíření užívání silničního pozemku k Domu s pečovatelskou službou v rámci Anenské pouti k umístění atrakcí. Rada města schvaluje termín Anenské pouti v roce 2010 ve dnech Mateřská škola - výjimka počtu dětí v MŠ Rada města schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy v Rokytnici v O. h. dle žádosti. Poskytnutí jednorázových dotací z fondu na podporu kultury a neziskových aktivit Rada města schvaluje poskytnutí dotace z fondu na podporu kultury a neziskových aktivit na jednorázovou akci ve výši 4.000,- Kč paní Pavle Macákové. Zápisy z komisí RM období 4-6/2009 Rada města bere na vědomí předložené zápisy z komisí rady města za období 4-6/2009. MSB - zvýšení nájemného pro rok 2010 Rada města bere na vědomí předložený návrh Městské správy bytů na zvýšení nájemného v bytech Města Rokytnice v Orlických horách pro rok Rada města schvaluje zvýšení nájemného v bytech v majetku Města Rokytnice v Orlických horách pro rok 2010 podle návrhu MSB s připomínkami členů RM. ORLICKO a.s. Smlouva o propagační činnosti Rada města schvaluje uzavřít s ORLICKO a.s. smlouvu o propagační činnosti dle předloženého návrhu. Evropská demokratická strana oznámení o volební kampani Rada města bere na vědomí oznámení o volební kampani Evropské demokratické strany konané dne v Rokytnici v Orlických horách a určuje místo konání na jižní straně náměstí T. G. Masaryka u obchodu Elektro Naďa Mlynářová. Hasičský záchranný sbor KHK RK cvičení- Muzeum Pevnost Hanička Rada města schvaluje provedení taktického cvičení v prostorách Muzeum Pevnost Hanička dle žádosti Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou. KULTURNÍ AKCE V ROKYTNICI PODZIM od 18 hodin v aule ZŠ - EGYPTSKÉ DOBRO- DRUŽSTVÍ cestopisná přednáška vyprávění o osobních zážitcích při putování Egyptem s videoprojekcí, hudbou a ochutnávkou vodní dýmky od 19 hodin v aule ZŠ - DALSKABÁTY, hříšná ves aneb Zapomenutý čert klasická pohádka Jana Drdy v podání divadelního sboru Pelclova divadla z Rychnova n.kn. v režii Jiřího Holého od 18 hodin v jídelně ZŠ - KOSOVO přednáška s videoprojekcí Vladimíra Hudouska ml. MIKS Rokytnice v Orlických horách OTÁZKA PRO Josefa Ješinu, radního Královéhradeckého kraje, který má na starosti oblast dopravy a silničního hospodářství. V poslední době se mezi občany šířily informace o tom, že by snad Královéhradecký kraj měl v úmyslu nahradit stávající vlakové spoje na trati Doudleby-Rokytnice autobusy, čímž by fakticky došlo k zastavení provozu na dráze. Jsou tyto obavy odůvodněné? S rušením provozu na trati do Rokytnice v dané chvíli rozhodně nepočítáme. Jednání s ČD dosud probíhá. Materiál kolem případné redukce je stále živý. Je samozřejmé, že velmi citlivě postupujeme ohledně příštího rozsahu regionálních tratí. Některé z nich jsou totiž čítankovým příkladem nešetrného nakládání s penězi na dopravní obslužnost. Není to tak dlouho, co politický názor v některých případech měl navrch nad ekonomikou. Stále totiž platíže autobusová doprava je lacinější. V budoucnosti budeme muset přijmout výše uvedený fakt za svůj a kategoricky rozhodnout ekonomicky. Ať již to budeme my nebo naši nástupci. Nabízí se forma privátního provozu nebo účast neziskové organizace v tomto druhu podnikání. V současné době předpokládáme redukci jednoho z dopoledních spojů vykazujícího nejméně cestujících. Více nám napoví jízdní řád od 13. března Od tohoto data předpokládáme více změn v oblasti dotované dopravy všeobecně. Vše směřuje k tomu, že od začátku června 2010 počítáme s optimalizací a integrací autobusové dopravy jako celku. Nemusím snad připomínat, že současná krizová situace v celém světě si vynucuje jistá, ponejvíce nepopulární opatření. A protože stále platí, že všechno zlé je pro něco dobré, tak se možná naučíme i šetřit v této oblasti lidského počínání. -mvk- ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ ROKYTNICKÝM DĚTEM pokračování ze strany 1 Dětská dušička se nemění s technickým pokrokem ani s posunem času po půl století, jak je patrné ze stále živých veršů Františka Hrubína, které zvou k dětským hrám další a další generace. Tentokrát přišli děti i dospělí na rokytnické sídliště U nádraží, kde společně otevřeli nově vybudované Oranžové dětské hřiště. Proč právě oranžové? Důvodem je miliónový příspěvek Nadace ČEZ, bez kterého by krásný dětský areál sestavený z prvků firmy TOMOVY PARKY nebylo možné postavit. Další prostředky investovalo Město Rokytnice. Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci Města Rokytnice v čele se starostou Petrem Hudouskem a mluvčí skupiny ČEZ Jiří Kosina společně s dalšími hosty. Akce proběhla ve středu 23. září za nádherného počasí a děti si mohly vyzkoušet všechny instalované prvky od pískoviště, houpaček přes skluzavku, provazové žebříky, až po malou horolezeckou stěnu a dominantní prolézací věže. Z toho je patrné, že na hřišti si přijdou na své jak děti předškolního věku tak i školáci. Právě na sídlišti U nádraží je dětské drobotiny spousta, protože zde bydlí 200 rodin s dětmi, a to bylo také hlavním důvodem vybudování Oranžového dětského hřiště. Pokud bude toto odpočinkové zařízení využíváno v budoucnu tak jako v den otevření, tak si mohou být organizátoři v záměru jisti, že to byl krok tím správným směrem. Alena Mohrová

3 GENERÁLNÍ OPRAVA VARHAN VE FARNÍM KOSTELE VŠECH SVATÝCH V ROKYTNICI V ORLICKÝCH HORÁCH Někdo by to možná mohl brát jako samozřejmost, že do kostela patří varhany, tak proč by se jim mělo věnovat více pozornosti zrovna v našem kostele? Možná proto, že právě ty rokytnické nejsou až zase tak obyčejné. Samotný nástroj není hodnotný jen po výtvarné stránce, ale také po stránce konstrukční. Jedná se o dvoumanuálový mechanický kuželkový nástroj, který postavila v roce 1894 firma Rieger z Krnova. Patří do období, kdy tento závod na varhany patentoval systém tzv. kombinačních rejstříků, kdy jedna řada píšťal byla použita zpravidla pro dva rejstříky. Nástroje firmy Rieger z konce 19. století jsou po řemeslné stránce dodnes považovány za nejkvalitnější, které byly v Krnově postaveny. Dle vyjádření prof. Václava Uhlíře diecézního organologa (organologie - vědní disciplína zabývající se varhanami a varhanářstvím pozn. redakce) lze i zdejší nástroj bezesporu zařadit mezi nejzdařilejší opusy, které Rieger postavil. Jeho hodnotu potvrzuje i skutečnost, že se nástroj dodnes zachoval v původním stavu a také to, že jeho cínové píšťaly byly v roce 1918 uchráněny před válečnou rekvizicí. Varhany v Rokytnici byly také v roce 1996 vybrány do prestižního cyklu nahrávek Historické varhany v Čechách, pořízeného holandským rozhlasem. Přestože byl nástroj donedávna funkční, projevovaly se na něm již některé závady, které si vyžádaly větší opravy. Jednalo se zejména o hlučnou a poruchovou vzducho- ZPRÁVY Z DOMOVA Zrekonstruovaný ÚSP na Stříbrném vrchu nese ve svém novém názvu slovo DOMOV. Pro klienty, kteří tam žijí, by se zařízení mělo stát skutečným domovem. Důležitou součástí života obyvatel proto tvoří terapie, aktivity a zájmové kroužky. Jejich program je zaměřený na všestranný rozvoj klientů s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem a zvláštním potřebám a je vytvořený na základě individuálních plánů. Mimo volnočasové aktivity, jako rekreační pobyty, kulturní a sportovní akce a tematické výlety, nabízí zařízení klientům možnost využívat léčebné terapie: arteterapii, muzikoterapii, snoezelen, hipoterapii, pracovní terapii, fyzioterapii, zahradní terapii - a zájmové kroužky pracovní dílny, základy na počítači, keramiku, biblické hodiny, košíkářskou dílnu, vzdělávací AZ klub. Do budoucna se připravují další aktivity - canisterapie, tkalcovská dílna, sportovní hry. Více informací na: vou soustavu, silné znečištění píšťaliště a velmi častá poruchovost rejstříkové traktury. Na základě těchto závad a po doporučení pana prof. Uhlíře byla panem varhanářem Janem Karlem zaslána nabídka na generální opravu varhan. Tato oprava však byla z důvodu nedostatku finančních prostředků realizována až letos. Oprava byla zahájena v srpnu a dle smlouvy by měla být dokončena v prosinci letošního roku. Práce na opravě zahrnují standardní postup, tzn. vyjmutí všech píšťal, jejich vyčištění a umytí. Dále se pak jedná o opravy deformací a letování kovových píšťal, opravy dřevených píšťal a jejich konzervaci roztokem proti červotoči. Dále pak vyčištění varhanní skříně včetně hracího stolu a měchu a konzervace všech d ř evených částí roztokem proti červotoč i. Tato práce zahrnuje i opravy rejstříkové, tónové a vzduchové trakce, včetně výměny varhanního ventilátoru. Několik částí a součástek se musí vyrobit a doplnit coby repliky, protože stávající jsou zničené nebo ztracené (polepy klaviatury, pedálové klávesy, ventily regulátoru, tlumící skříň ventilátoru apod.). Jak je vidět, rozsah této opravy je opravdu veliký a její cena je také poměrně vysoká. Na opravu varhan významným způsobem přispěl Královéhradecký kraj a v neposlední řadě také příspěvky ze sbírek farníků z Čech i Německa. Těmto všem bychom chtěli poděkovat za to, že právě v našem městě bude zachráněn jeden z historických odkazů starých mistrů v podobě tohoto špičkového hudebního nástroje, jakými bezpochyby zdejší varhany jsou a jejich tóny nechť lahodí našim uším. Lucie Grunclová Foto: Alena Mohrová Při muzikoterapii se využívají nejrůznější perkusivní hudební nástroje - na obr. buben djembe či Balaton. Foto: Michaela Jeřábková DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU pořádá tradiční taneční zábavu pro spřátelená zařízení a příznivce RYTMUS, který se koná dne od hodin v klubu Družba v Rokytnici v Orlických horách.

4 Střípky z Nebeské Rybné Větší než Pěčín V turistickém průvodci Orlickými horami z roku 1939 vydaném péčí Klubu československých turistů, jehož autorem byl Jaroslav Dostál, se o Nebeské Rybné píše: Nebeská Rybná (Himmlisch Ribnei, 11 Čechů, 644 Němců), pošta, telefon, telegraf. Rozlehlá vesnice s dvěma školami a kostelem, zdaleka viditelným. Obec s více než 160 čísly popisnými byla v předválečné době počtem obyvatel větší než třeba dnešní Pěčín. Také rozlehlost kostela sv. Filipa a Jakuba z poloviny 19. století napovídá, že architekt počítal s vysokou návštěvností věřících. I poměrně velké množství dobových pohlednic Nebeské Rybné nabízených dodnes především na zahraničních internetových aukčních serverech dokládá tehdejší čilý poštovní styk s okolním světem. Při hledání ovšem nezapomeňte zadat německý název Himmlisch Ribnei. Úplná převaha německých obyvatel je zřetelná i ze jmen na hrobech malebného hřbitůvku v centrální části obce nebo na pamětní desce obětem 1. světové války vedle bývalé školní budovy. Také český živel tu byl ale patrný, do místní školy rok docházel i jeden z později proslavených čs. legionářů pplk. Karel Vašátko. Konec 2. světové války znamenal konec rozkvětu vesnice. Místní farář si dne 6. května 1945 latinsky zapisuje: Ocupatio Rusica et Čechica! Většina obyvatel německé národnosti se nevyhnula poválečnému odsunu. Snímek z ukončení první golfové sezóny dne V pozadí nově zrekonstruovaná škola. Chalupy a horské apartmány Již bezprostředně po odsunu Němců přicházejí z měst jako byla Praha, Hradec Králové, Náchod a Rychnov nad Kněžnou noví obyvatelé a v ruce drží dekret Národního pozemkového fondu na některou ještě nedávno Němci obydlenou chalupu. Zakoupili ji za velmi symbolickou cenu v řádech stokorun poválečné měny. Na rozdíl od dalších nových usedlíků, kteří se rozhodli zde trvale žít a obhospodařovat opuštěnou roli, sem tito měšťáci hodlají jezdit pouze na víkendy a na prázdniny. Pravá chalupářská exploze v Orlických horách vypukla v šedesátých letech, aby v letech osmdesátých zájem o pořízení nové chalupy či chaty zcela předčil možnosti, které byly tehdy k dispozici. Dnes chalupáři tvoří většinu obyvatel. A nebýt různých restriktivních opatření a přísných limitů ochránců přírody z CHKO Orlické hory, rostly by tu další a další rekreační objekty různých velikostí, tvarů a barev až by se malebný charakter vesničky zcela vytratil. A tak když nejsou chalupy, vrhají se vírem velkoměst unavení spoluobčané už i na byty v bytovkách bývalého státního statku. Aby ovšem neztratili glanc v městské společnosti, nazývají někdejší statecké byty horskými apartmány. Na internetu si tak můžete prostřednictvím jedné královéhradecké firmy objednat pobyt v takovém horském apartmánu za 5000 Kč na týden. Jsou tam ale jenom obrázky hezky zařízeného interiéru, pohled na apartmánový dům však zcela chybí. Nebeská koupel v potoce Možná málokdo ví o meditačním centru Nebeská. Parta příznivců jógy a meditace z Pardubic se rozhodla zrekonstruovat v katastru Nebeské Rybné starou chatu, aby mohla sloužit k jógovým setkáváním. Upravili už část pokojů a také zahradu, která má sloužit jako cvičební prostor. Letos o prázdninách zde měl proběhnout letní týdenní pobyt s jógou, na který se mohl přihlásit kdokoliv, kdo projevil zájem o zdejší nebeské rituály. Patří mezi ně podle internetové prezentace centra například ranní běh zakončený nebeskou koupelí v potoční vodě, dechové techniky, pití ze studánky, meditace, bubnování, čtení duchovní literatury, hathajóga a karmajóga. Strava musí být na takovém soustředění makrobiotická, bezmasá. Své tábory tu nekonají jenom jogíni. Tak třeba už od roku 1986 zde každoročně provozuje letní tábory Sdružení turistických a tábornických oddílů. Přicházíme-li po silnici od Rokytnice můžeme slyšet slova táborové písně: Celý léto nezaprší, a když jo, tak leje furt, všude bláta čím dál víc, nebo zase strašnej hic... Táborníci si tu opravili starou chalupu čp. 80 a když okolo postaví stany, vejde se jich tam třeba 60. Mottem letošního tábora byla Cesta kolem světa a účastníci v průběhu tábora virtuálně zabrousili do celé řady zemí. S nárůstem kvalitních ubytovacích kapacit se jistě do Nebeské Rybné přijedou školit i firemní kolektivy a klientela, která ocení klidné a zdravé prostředí uprostřed Orlických hor. V bytovkách bývalého statku mají někteří novodobí chalupáři svůj horský apartmán. S farmou Orlicko do 21. století V roce 1993 byl Státní statek na Nebeské Rybné rozhodnutím vlády privatizován a zaměstnanci založili společnost s ručením omezeným s názvem Orlicko. Hlavní produkcí byl tehdy chov krav pro mléčnou výrobu, který se ale záhy ukázal jako neperspektivní. Za těch sedm let jsme vystřídali asi šest mlékáren a z tohoto období nám zůstalo asi 3 milióny korun dluhů, které nám mlékárny nezaplatily, vzpomínal pro Horský kurýr v loňském roce jednatel nyní již akciové společnosti Orlicko Petr Mareš. Přeorientovali se proto na chov krav na maso, chov ovcí a také na odchov hříbat. Zemědělskou prvovýrobu provozují na 813 hektarech polí a luk na katastrech nejen Nebeské Rybné, ale také Říček, Zdobnice a Souvlastní. Před deseti lety se společnost rozhodla orientovat se na ekologické hospodaření, které se stává fenoménem moderní doby. Společnost Orlicko také začala měnit tvář vesničky: opravila starou chalupu čp. 4 a pronajímá ji na ubytování, od města Rokytnice odkoupila starou školní budovu v havarijním stavu a přebudovává ji na penzion s apartmány, také se stylově působící chalupou U Kaštanu mají své plány. Letos v červenci

5 začalo Orlicko provozovat golfové odpaliště a to nemá být vše. Myslíme také na výstavbu tenisového kurtu a menšího bazénu pro ubytované a návštěvníky, doplňuje Petr Mareš, který je zároveň také rokytnickým místostarostou. Upravené centrum obce se starobylým kostelem a hřbitovem, rekonstruovanou školou, nekuřáckou hospodou Na Nebeské Rybné a golfovými greeny, kterým projede traktor zahraniční výroby pořízených z evropských dotací, to už není zapomenutá a zaplevelená sudetská obec, ale malebná horská vesnička s potenciálem, který citlivě využívá kombinaci zdejší tradice a trendů odpovídajících první dekádě 21. století Obnovená kulturní tradice Když v roce 2005 ukradl zloděj z rybenského kostela hodinový stroj vyrobený v roce 1928, tak se mohlo symbolicky zdát, že čas se v něm definitivně zastavil. Opak je ale pravdou. Kostel začal od roku 2007 ožívat vždy na cyrilometodějský svátek v červenci tóny vážné hudby v podání vynikajících interpretů. V roce 2007 jsme se rozhodli oslovit zdejšího rekreanta a vynikajícího královéhradeckého varhaníka Martina Strejce s nabídkou, zda ve spolupráci s městem Rokytnice v Orlických horách a za přispění firmy Orlicko by souhlasil s organizováním každoročních cyrilometodějských koncertů a zapojil se do této aktivity, vypráví rokytnický radní pro kulturu Jan Morávek. Počáteční obava z toho, že umělců bude více než posluchačů, se při pohledu na zcela zaplněný kostel záhy rozplynula. Mistr Strejc provází koncerty slovem a obecenstvo odjíždělo z Rybné letos již potřetí s nezapomenutelnými zážitky. A tak tedy nejen golf a cyklistika, ale také kultura se po letech vrací do Nebeské Rybné zpět. Osmdesát vytrvalců Zatímco turisté a chalupáři se rozplývají nad jedinečným klidem a malebnou krajinou, mají Rybeňáci svůj životní osud méně idylický. Blízkost nebe, Traktory 20. a 21. století na farmě Orlicko: New Holland a jeho dávný předchůdce DT-78 Knihovna v Rokytnici ZAJÍMAVÉ NOVINKY Pro dospělé: Detektivky: Případ rozladěného manžela: Christie, A. V hotelu Bertram: Christie, A. Už vám nic neschází?: Christie, A. Plavý kůň: Christie, A. Rané případy Hercula Poirota: Christie, A. Po pohřbu: Christie, A. Případ kulhavého kanárka: Gardner, E.S. Případ pozlaceného zlata: Gardner, E.S. Znamení rožmberské růže: Vondruška, V. Historické romány: Sedmý syn: Tannahilová, R. Velmož tří králů: Hanibal, J. Ostatní beletrie: Dobré úmysly: Fieldingová, J. Let čarodějnice: Hakl, E. Zmizet: Soukupová, P. NA ŘÍJEN 2009 jak bychom z názvu mohli dedukovat, se rozhodně nezdá být nějakou výhodou. Nedostatek pracovních příležitostí, daleko do školy, do obchodu, k lékaři, za kulturou, malá dopravní obslužnost; to vše činí život na Nebeské Rybné zcela odlišný Chrudošův mix přísloví: Valoušek, Ch. Údolí včel. Zjevení o ženě rodičce podle svatého Jana: Körner, V. Etudy dětské a nedětské: Aškenazy, L. Hrady skutečné a povětrné: Šafařík, J. A ještě jsem ti chtěla říct...: Pausewang, G. Naučná literatura: Vladimír Justl Ozvuky času...: Holý, J. Korespondence III: Langer, F. Reiki Průvodce léčbou a meditací: Honervogtová, T. Měsíční znamení: Fentonová, S., Dee, J. Pro děti a mládež: Bojíš se, Margito?: Březinová, I. Jitřenka a jezdec z druhého břehu: Doležalová, M. T. Špalíček lidových písní: Krček, J. Obrazy ze staré říše: Vokolek, V. od života ve městě nebo někde v nížině. Často krušná a dlouhá zima nutí místní buď setrvávat ve svých horských apartmánech nebo se odstěhovat pryč: někam, kde je přívětivěji a také lepší možnost výdělku. Dříve většina místních pracovala na statku, ale s omezením některých činností a také díky lepší mechanizaci a organizaci práce se počet pracovních míst zde dramaticky snížil. Také v Rokytnici, pod kterou Nebeská Rybná spadá, začíná být o práci nouze a tak nezbývá než dojíždět do Rychnova a dalších míst. K tomu už je ale potřeba auto, protože autobus jezdí málo. Už za minulého režimu počet obyvatel klesal: zatímco v roce 1961 tu žilo 204 obyvatel, o devět let později to bylo už pouhých 107. Dnes jich je tady trvale přihlášených osmdesát. Mnozí z nich si už ale na život tady tak zvykli, že by měnit nechtěli. Přejme jim, aby v souvislosti s rozvojem služeb v cestovním ruchu zde vznikly také nové pracovní příležitosti a Nebeská Rybná se tak stala dobrým místem nejen pro návštěvníky Orlických hor, ale také pro všechny ty, kteří tady bydlí. text a foto - mvk - Oblastní spolek Českého červeného kříže Rychnov nad Kněžnou pořádá: MINITÁBOREK NA HORÁCH v termínu: v chatě Domov Deštné v Orl.horách. Cena: 1.500,- Kč. Čeká vás spousta zajímavých her v podzimní atmosféře Orlických hor. ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI v termínech od 9.00 do hod. nebo 22. října 2009 od do hod. - školící místnost ČČK Rychnov n. Kn. Národní dům II. patro. Školení provede zdravotní sestřička RZP a každý účastník obdrží osvědčení a brožuru s novinkami v poskytování PP. Cena kurzu je Kč 400,- Více informací: OS ČČK Rychnov nad Kněžnou, Panská 79, Národní dům II. patro, tel./fax: , mobil: ,

6 NÁŠ ROZHOVOR ČEKAJÍ HOTEL EDUARD LEPŠÍ ČASY? Na fasádě rokytnického hotelu Eduard stojí datum výstavby: Tehdy se jednalo o moderní ubytovací zařízení nabízející kromě jiného i garáže pro automobily svých hostů. S výjimkou zrekonstruované kuchyně dnes ale Eduard připomíná spíše špatně fungující muzejní expozici. Prý ale už jen pár týdnů a bude všechno jinak. Redakce Horského kurýra proto oslovila nyní již jediného majitele objektu pana Kamila Peška s žádostí o rozhovor, aby svým čtenářům přinesla ty nejnovější informace ohledně plánované rekonstrukce. Hotel Eduard stojí už 77 let. Za dobu jeho existence se několikrát změnil název a vlastnila jej řada majitelů. V době svého vzniku nabízel služby na tehdejší poměry na velmi dobré úrovni. Dnešní host si při vstupu ale připadá, jako by se tu zastavil čas. Co je toho příčinou? Podle mých informací hotel Eduard vlastnil od roku 1932 do 1946 majitel německé národnosti, který hotel vybudoval a přišel o něj odsunem na základě Benešových dekretů. Později se ujala hotelu RaJ a všichni víme, že dalších více než 40 let se do něj mnoho neinvestovalo. Asi jen aby nespadl. Pokud je mně dobře známo, tak po roce 1989, který byl i pro hotel Eduard zlomový, nastala éra majitele pana Chytila s chotí. Ten začal uskutečňovat velkolepou přestavbu podle plánů, které jsem našel na půdě a podle kterých je vybudována přístavba hotelu. Hotel vedl k prosperitě, ale bohužel předčasně zemřel a veškerá starost o splácení úvěru a provoz hotelu zůstala na paní Chytilové. Ta zde nechala svůj kus života a nerada se s rodinným majetkem loučila. V roce 2004, kdy jsem se stal padesátiprocentním vlastníkem hotelu, zde byl velmi neutěšený stav a zařízení skoro nefungovalo. Dá se říci, že to byla vlastně jen pivnice. Paní Chytilová se po úmrtí svého manžela rozhodla objekt prodat někomu, kdo udrží provoz hotelového zařízení a restaurace. Kuchyň byla v té době v katastrofálním stavu, neprovozuschopná, zavřená ze strany hygieny. To byl první velký úkol. V rekordním čase ani ne tří týdnů se podařilo Kamil Pešek majitel hotelu. Foto: Jan Morávek kuchyň zrekonstruovat a uvést do provozu nákladem 1,2 mil Kč. Tím začala nová éra hotelu Eduard. Proč jste kupovali před pěti lety zrovna rokytnický hotel Eduard, když tvrdíte, že v té době nebyl už ničím víc než pivnicí? Objekt hotelu patří k historii Rokytnice a Orlických hor. Každý odkudkoliv z České republiky, kdo někdy byl v Rokytnici v Orlických horách, tak ví, kde je hotel Eduard. Tato tradice je pro podnikání velkým plusem. Hovoříte o nové éře hotelu, ale mnoho štamgastů Vám to asi neuvěří. Ti kritizují, že provoz zde byl v posledních měsících stále omezenější a někteří z nich proto přesídlili raději do jiných lokálů. Co je důvodem tohoto stavu? První dva roky poté, co jsme objekt koupili, se vše dařilo, ale pak přišla teplá zima a hosté, se kterými se počítalo, nepřijeli. Velký problém. Mzdy a provozní výdaje běží, ale tržby nejsou. V důsledku toho došlo k názorovým neshodám mezi námi vlastníky a tím také k zastavení všech investic do objektu. Ano, i omezení otevírací doby je dočasně úsporný krok, ke kterému jsem musel přistoupit. Po dohodě, která nebyla nikterak jednoduchá, jsme se domluvili na tom, že od spoluvlastníka druhou polovinu hotelu odkoupím a tak se i stalo. Tím považuji dosavadní etapu v historii hotelu Eduard za uzavřenou a v současné době přistupuji k rekonstrukci a připravuji se personálně na období po rekonstrukci. Jsem velice rád, že toto období je za mnou a cítím velkou odpovědnost za budoucnost této budovy. Na vývěsním štítu je název hotel. Kam byste zařadil kvalitu dnes poskytovaného ubytování? Odpovídá vůbec hotelové kategorii? Dnes jsou pokoje v neutěšeném stavu. Můžeme hovořit tak o turistické ubytovně té nejnižší kategorie. Vybavení prakticky odpovídá stáří hotelu a je poplatné době výstavby. V minulých letech jsem pouze v obou patrech zrekonstruoval koupelny. Proto v příštích týdnech plánuji rozsáhlou opravu v prvním hotelovém patře budovy, abychom se za název hotel nemuseli stydět. Celá řada návštěvníků si odnesla vzpomínku na nepřehlédnutelný obraz umístěný v jídelně, na kterém je zobrazena nějaká velká párty. Co nám můžete prozradit o tomto obrazu? Obraz není signován a tudíž asi nemá valnou uměleckou hodnotu. Patří už odedávna k hotelu a vždy patřit bude. Traduje se historka, že jej namaloval jeden z hostů, který tak splatil svoji dlužnou útratu. Zajímavý je v tom, že i když se na něj budete dívat večer co večer, tak vždy na něm najdete něco nového, nějakou novou náladu. Asi podle toho, jak se kdy malíř cítil, tak namaloval konkrétní postavu. Je pozoruhodné také to, že na vyobrazení je více dam než pánů. Zmínil jste se už o chystané rekonstrukci. Můžete ji detailněji popsat? V následujících týdnech proběhne oprava prvního patra ubytovací části. Dojde k výměně oken na části budovy. Restaurace bude asi tak na týden uzavřena, čímž se dopředu všem strávníkům a návštěvníkům omlouvám. Bez toho to ale nepůjde. Plánuji vyměnit stoly, židle, celkově změnit interiér pivnice. Bude tady instalován bar s novým výčepním zařízením, rozšíří se zázemí a také sortiment prodeje. Rovněž v jídelně budou nové stoly a židle, připraven je i dětský koutek. Do místnosti s kulečníkem, který hodláme i nadále návštěvníkům půjčovat zdarma, byly nově nainstalovány i šipky a kulečníkový stůl s dírami. Do jaké kategorie tedy budeme moci zařadit pokoje po rekonstrukci? Bude se jednat o standardní ubytování na úrovni se sprchou a sociálním zařízením v každém pokoji prvního patra. Nehodláme budovat žádný přepych, ale naopak chceme být dostupní pro široké vrstvy turistů a tomu podřídíme také cenovou politiku. Ve druhém patře plánujeme zatím zachovat co nejlevnější ubytování ve stylu hostelu, tedy turistické ubytovny, protože mám za to, že i po něm bude poptávka. Čekají nás nějaké novinky na jídelním lístku? Ano, určitě dojde k rozšíření jídelníčku. Hodláme také nabízet službu pro kolektivy, oslavy a párty: Pokud si v předstihu dodají recepturu na jakékoli jídlo, tak jim je podle toho uvaříme. Hodláme rozšířit nabídku i pro děti, aby nebyl problém pro rodiny s malými dětmi zajít na nějaké dobré jídlo. Děti se nají a mohou si hrát v dětském koutku a rodiče mohou v klidu posedět v příjemném nekuřáckém prostředí s projekcí na plátně 2x2 metry.

7 Hotelu ubyla v posledním roce část stálých zákazníků a bude možná obtížné je přesvědčit, aby se vrátili zpět. Pokusíte se o to a jak? Jistěže ano. Chci zdůraznit, že rádi přivítáme znovu naše stálé zákazníky, ale těšíme se i na nové. Na druhou stranu nemám obavy, vždyť tento hotel se uživil 77 let a není důvod, aby tomu nebylo i do budoucna. Hotel zažil i mnohem horší časy, už jsem popisoval například stav, ve kterém jsme ho koupili. Také nesmíte zapomenout na to, že úbytek hostů má na svědomí i strategie pivovarů, které neustále zdražují pouze sudová piva. Spousta lidí si raději koupí levné lahvové pivo a zůstane doma. Na tom hospodští asi mnoho změnit nemohou. Já osobně chci nabízet kvalitní ubytování, kvalitní pivo a vína, chutné jídlo a dezerty, plánuji rozšířit sortiment a tím si vytvořit zase znovu klientelu. Je podle Vás konkurence v segmentu restauračních a ubytovacích zařízení v Rokytnici a okolí velká? Konkurence tu byla vždy. Nikdy tu nebyl jen hotel Eduard. Ale má za sebou 77 let a věřím, že minimálně dalších 77 let jej čeká. Co byste vzkázal čtenářům měsíčníku Horský kurýr? Rádi všechny přivítáme v rekonstruovaných interiérech ještě v průběhu tohoto podzimu. Jakékoliv náměty k provozu a fungování hotelu, tipy na nové recepty či podobné zajímavé myšlenky uvítám na e- mailové adrese seznam.cz Za rozhovor poděkoval Jan Morávek V příštím vydání Horského kurýra bude rozhovor s paní Janou Dostálovou, vedoucí rokytnické provozovny Sněžky, v.d. Náchod. USKUTEČNĚNÉ AKCE V ORLICKÉM ZÁHOŘÍ V sobotu se sešli v Orlickém Záhoří příznivci historie, aby společně s veřejností vzpomněli smutné výročí staré více než sedmdesát let. Tehdy ve dnech září 1938 došlo v obci Kunštát (nyní Orlické Záhoří) k vážným nepokojům a byl opakovaně přepaden celní úřad. Budova byla díky příslušníkům finanční stráže, kteří byli v té době organizováni společně s příslušníky četnictva a vojenských posil do jednotek SOS (Stráže obrany státu) ubráněna a útočníci z řad Freikorpsu byli odraženi. Při této obraně byl zraněn pomocný dozorce František Bílek a dozorce finanční stráže Jaroslav Horký. V druhém ročníku CELNICE KUNŠTÁT byla za účasti uniformovaných jednotek v prostoru vedle bývalého hraničního přechodu do Polska sehrána bojová ukázka. V doprovodném programu bylo možné shlédnout některé druhy vojenské techniky z různých historických období, historicky oblečené účinkující v uniformách i civilních oblecích. Celá akce byla pořádána v prostoru úředně povolené jednorázové střelnice, což byl důvod nejen pro dodržování bezpečnostních opatření, ale i pro diváky možnost vidět účinkující z bezprostřední blízkosti a slyšet celou řadu zvukových efektů. Po skončení ukázky si mohli především malí diváci vyzkoušet svezení v kolopásovém transportéru, který vystupoval v rámci ukázky. Záštitu nad celou akcí měla Obec Orlické Záhoří za partnerství Města Rokytnice v Orlických horách. Garantem bojové ukázky bylo Muzeum Pevnost Hanička. Jana Matyášová, TIC Orlické Záhoří SWING NA KOPCI DOLNÍHO KONCE PĚČÍN Předpověď počasí nevěštila pro 6. Pěčínský festival v sobotu 5. září nic dobrého. Chlad, vítr a déšť měl poznamenat průběh přehlídky swingových kapel v přírodním areálu stavení u Fišerových na kopci dolního konce Pěčína. Leč nebyla to úplně pravda. Déšť se nekonal, chladno a vítr poznamenaly zvýšenou spotřebu ostřejších nápojů, studené pivo zůstávalo pozadu. Areál obrovnalo více než 150 aut a uvnitř se vystřídalo snad 400 vděčných diváků za patřičný nářez swingové hudby. Zahajoval Podorlický lázeňský orchestr se svým vedoucím a duší této záslužné akce Antonínem Urbanem a také se svými zpěvačkami Majkou Citovou, Šárkou Markovou a hostujícím Václavem Matyášem. A pak se tu střídaly především hradecké kapely, ale také Saxofonové kvarteto ZUŠ Kostelec pod vedením Václava Klecandra a program zpestřila i dámská taneční skupina Lady Club aneb Vichřice ze Záchlumí. Vše s přehledem moderovala Eva Šreibrová, která neopomněla uvést také autory vystavovaných výtvarných prací Jiřího Bareše, Ivany Lukavské, Milady Harvílkové a Jaroslava Doležala. Setkali se tu fandové swingu, přátelé, kteří se dlouho neviděli i místní obyvatelé, vše se tu pěkně promíchávalo a členové místního Sokola se měli co ohánět, aby zabezpečili osazenstvo pestrým občerstvením. Ačkoliv přehlídka začínala v brzkém odpoledni, swingová hudba se nesla pěčínským údolím ještě o půl deváté večer Text a foto ba Vojáci i civilisté v dobových oblecích při ukázce přepadení celnice v Kunštátu. Foto: Petr Franc PLÁNOVANÉ AKCE V ORLICKÉM ZÁHOŘÍ Občanské sdružení Za horami a Místní akční skupina Vyhlídka Záměl, o.s. pořádají ve dnech října 2009 v rámci realizace vzdělávacího programu č. 08/005/3310a/452/ Kunštátský sekáč, který byl podpořen z EAFRD Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí v Neratově Bartošovice v Orl.h. (restaurace LILIE) 8 17 hod. a dále dle programu exkurze (Orlické Záhoří, Pěčín) vzdělávací seminář na téma: VYUŽITÍ OBNO- VITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPORY ENERGIE NA VENKO- VĚ, VÝROBA BIOPALIV. Více na: Občanské sdružení Za horami pořádá pro rodiče a děti III. SLET DRAKŮ V ORLICKÉM ZÁHOŘÍ v pátek 16. října 2009 od 17 hodin, sraz na místním hřišti. Více na:

8 OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ŠKOLNÍM ROKEM V uplynulém školním roce zorganizovala Základní škola Rokytnice v O.h. řadu kulturních, sportovních a společenských akcí. Mnohé z nich se staly již tradicí a žáci i rokytnická veřejnost považuje jejich každoroční opakování za samozřejmost. Ve školním roce 2008/09 se výrazně rozšířila spolupráce s polským Gimnazjem w Wikanowie. Polská strana uspořádala lyžařské závody ve Spaloně a jarní fotbalový turnaj, kterého se účastnila další dvě družstva z polských škol. Naše škola pozvala své zahraniční partnery na florbalový turnaj a letní sportovní den. Žáci devátého ročníku přivítali dvacet polských dětí na jejich pětidenním pobytu v Rokytnici. Všichni navštívili pevnost Hanička, zámek v Opočně, kostel v Neratově, Obří akvárium a Bílou věž v Hradci Králové, kde se také projeli parníkem. Svoji fyzickou zdatnost si vyzkoušeli v lanovém centru v Říčkách a jeden den strávili společnou výukou. Také dvacet našich deváťáků se vydalo do Polska. Byli ubytováni v hotelu Gigant v Miedzygorzu, odkud se vydávali na výlety do okolí. Navštívili Klodsko, Klodskou Bystřici, Kudovu Zdroj, Kletno a z polské strany vystoupali na Kralický Sněžník. Také čeští žáci si v polské škole vyzkoušeli výuku vedenou v polštině. Na 85% výdajů této spolupráce se podařilo sehnat dotaci z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje. Společně s MIKS Rokytnice a SRPŠ uspořádala škola pro všechny děti z Rokytnice Mikulášské zápolení s nadílkou. První soutěžní část proběhla v atriu školy, potom dostaly děti nadílku před osvětleným vánočním stromem na náměstí. Rodiče i široká rokytnická veřejnost se s dětmi bavila na tradiční Vánoční besídce v Klubu. Tato akce je jednou z mála kulturních akcí, které dokáží naplnit kapacitu (asi 600 míst) místního kulturního zařízení Klub. Ostatní kulturní akce proběhly ve školní aule. Vychovatelky školní družiny připravily ke Dni matek program s Maminkou až na konec světa, v kterém zazněly i písně v několika cizích jazycích. V aule také proběhl Pololetní ples s výukou společenských tanců a Akce džentlmen, která měla žákům I.stupně přiblížit základy společenského chování. V Julinčině údolí absolvovaly děti dva několikadenní pobyty. V září byl pro žáky šestých tříd připraven celotýdenní projekt Místo na slunci. Jeho obsahem jsou aktivity, které vedou k vzájemnému poznávání a utužování kolektivu. Oživením byla návštěva lanového centra v Říčkách a vyjížďka na koních. Žáci zde také absolvovali jednodenní kurz první pomoci. Poslední červnový víkend patřil tradičně Dětskému dni, který byl určen pro všechny žáky naší školy, ke kterým se připojilo několik dětí ze ZŠ a MŠ Pěčín a ZŠ Svatopluka Čecha Choceň. Od pátku do neděle soutěžilo asi 120 dětí v různých sportovních a dovednostních soutěžích, bály se při noční hře a bavily se při sobotním kulturním programu, který si samy připravily. V tomto školním roce proběhl již 33. ročník této akce. Ke zvýšení zájmu dětí o literaturu a čtení měly sloužit akce, které byly uspořádány ve spolupráci s Městskou knihovnou Autorské čtení se spisovatelkou dětských knih p. Vávrovou, Společné čtení v Městské knihovně a Noc s Andersenem. Mimo žáků prvního a devátého ročníku byl všem třídám nabídnut jeden sportovní kurz. Žáci 2.a 3. ročníku jezdili do plaveckého bazénu v Dobrušce na výuku plavání. V místních podmínkách proběhly lyžařské výcviky pro 4. a 7. ročník. Žákům šestého ročníku byl nabídnut kurs bruslení. Žáci 5. ročníku absolvovali kurz dopravní výchovy. Škola vysílala svoje zástupce do různých sportovních soutěží a závodů. Několik jich i sama zorganizovala. V březnu 2009 proběhl již třetí ročník mezinárodního turnaje ve florbalu. Společně s OR AŠSK byl v naší sportovní hale zorganizován okresní turnaj v minikopané, okrskové kolo turnaje ve florbalu chlapců a okresní turnaj ve florbalu dívek. V závěru školního roku byly pozvány okolní školy na letní sportovní den. V různých kategoriích se zde soutěžilo v těchto disciplinách: minikopaná, přehazovaná, vybíjená, stolní tenis, skok do dálky a sprint na 60m. Učitelé připravili pro žáky řadu olympiád a vědomostních soutěží. Úspěšní soutěžící reprezentovali školu v okresních i krajských kolech soutěží. V ekologické výchově byli žáci vedeni k třídění odpadků a v rámci Dne Země provedli úklid okolí školy a vybraných míst ve městě. Proběhla soutěž ve sběru papíru a její Tak Vás všechny moc zdravíme!!! Prázdniny utekly jako voda a máme tu nový školní rok. Doufáme, že bude minimálně stejně tak pěkný a úspěšný jako ty předešlé. Čeká nás spousta společných akcí, divadel, exkurzí a překvapení. Už teď máme za sebou první divadlo, které se jmenovalo O veverkách a lidské hlouposti. Dětem se divadlo moc líbilo a náležitě si ho užily. MŠ BARTOŠOVICE Další medaile v naší školce V letošních letních měsících jsme se pochlubili s 1. místem ve výtvarné soutěži ze ZOO Dvůr Králové n. L. Žijeme tu spolu a už k nám dorazily další výsledky z výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, kde se Anetka Doležalová (na fotografii) umístila na 3. místě. Anetko gratulujeme!!! Děti a učitelky z MŠ Bartošovice finanční výtěžek byl věnován na adopci na dálku. Peníze by měly pomoci ve studiu Simonu Mungutimu z keňského Nairobi. Protože sběr papíru není v současné době dostatečně finančně ohodnocen, byly na Simonovu podporu použity i peníze z dobrovolného vstupného na vánoční besídku. Všechny třídy absolvovaly školní výlety, exkurze a řadu dalších kulturních a vzdělávacích akcí. V tomto školním roce proběhlo také mnoho zajímavých akcí ve školní družině. Děti mimo jiné navštívily výstavy akvarijních ryb a betlémů a filmová představení DDF V Žamberku. K dalším větším akcím ŠD patří Halloween, Tříkrálový průvod městem, Vynášení Mořeny, karneval, Noc s Andersenem atd.. Přínosem je i spolupráce ŠD s klienty Ústavu sociální péče, v rámci které proběhlo již III. Adventní setkání. Ve školním roce 2008/09 organizovala škola pro své žáky 19 kroužků. Při ZŠ pracuje Školní sportovní klub, který sdružuje všechny sportovní kroužky. Podrobnější informace o aktivitách školy v Rokytnici můžete získat na jejích webových stránkách Zdeněk Dušek, ředitel ZŠ Pravou nohou do nového školního roku Jednou z plánovaných akcí byla i návštěva Policie ČR v naší školičce, která proběhla Děti byly velice statečné, společně si popovídaly a dostaly nějaké dárečky. A teď už jsme všichni moc zvědaví, na co se můžeme těšit příště. Zase se brzy ozveme, tak na nás nezapomeňte Vaše děti a paní učitelky ze školky v Rokytnici Foto Petra Klaclová Voláme vás kamarádi, měli jsme vás všechny rádi. Ve školičce naší milé strávili jsme krásné chvíle. Ach, ten čas tak rychle letí, už jsme vážně velké děti. Terezce Kotýzové, Anetce Doležalové a Voloďovi Makarovi přejeme mnoho štěstí ve škole, samé jedničky a spoustu nových kamarádů!!! Foto Petra Klaclová

9 PhDr. Věra Kubíčková - Stivínová, Csc. se naposledy vrátila domů První kroky života vykročila Věra Kubíčková v Rybné nad Zdobnicí (tehdy Německá Rybná), kde se dne 16. prosince 1917 narodila jako nejstarší z dětí manželů Kubíčkových. Brzy se však rozhodl její otec, sochař Leoš Kubíček, postavit si v nedalekém Pěčíně podle vlastního návrhu dům s ateliérem a Kubíčkovi se tam přestěhovali. V té době se již rodina rozrostla o sestru Stáňu (*1919) a bratra Aleše (*1922). Maminka byla paní učitelkou a u svých dětí pěstovala přirozenou touhu po poznání. Všechny děti také plnými doušky nasávaly výtvarné podněty v tatínkově sochařském ateliéru. Při vzpomínce na své dospívání přiznala paní Věra, že nebyla příliš prakticky založenou dívkou, byla ustavičně obklopena knihami a stále četla. Dům Kubíčkových navštěvovali významní malíři (Jan Trampota, Vojtěch Sedláček) a další kulturní osobnosti (např. spisovatel a publicista Gustav Jaroš-Gamma), a právě tady získala Věra Kubíčková cit pro literární a výtvarné umělecké směry. Dokonce jako velmi mladá publikovala své články a poezii v regionálním tisku, např. v Našich zájmech. Po studiu na reálném gymnáziu v Kostelci nad Orlicí odešla do Prahy. V důsledku uzavření českých vysokých škol během nacistické okupace byla nucena studium přerušit. Po válce ji zájem o umění a kulturu Orientu přivedl na Filosofickou fakultu University Karlovy. Ke znalosti šesti jazyků postupně ještě přidala aktivní znalost perštiny, kterou upevnila svým studijním pobytem v Íránu. Dějiny umění studovala u prof. J. Rypky a F. Tauera, a později u prof. Jana Květa. Zde obhájila v roce 1951 svoji dizertační práci Kitáb-I Períšán Hakíma Qá Áního a získala titul PhDr. V roce 1951 pracovala jako asistentka v knihovně katedry Blízkého východu na FF UK a v roce 1952 nastoupila jako vědecká pracovnice do Orientálního ústavu, který se od roku 1953 stal součástí nově založené Akademie věd, kde jí také byl udělen titul kandidátka filosofických věd (CSc.) za práci Die neupersische Literatur des 20. Jahrhunderts (Novoperská literatura 20. století). Roku 1960 začala působit jako externí pedagog pro obor perské literatury na FF UK. V březnu roku 1948 bratr Aleš emigroval a PhDr. Věra Kubíč ková musela opakovaně čelit politické perzekuci. V roce 1972 byla nucena své pracoviště v Orientálním ústavu opustit. Odbornou spolupráci však ani s Náprstkovým muzeem nepřerušila. Své široké znalosti v oboru islámského umění uplatnila v orientálním oddělení Národní galerie. Spolupodílela se na scénářích celé řady poutavých výstav a vytvořila expozici orientálního umění v zámku v Liběchově. Její blízkou spolupracovnicí jí byla Dr. Hana. Knížková, která se specializovala na kulturu a umění Indie. Kromě Blízkého východu, literatury a umění se také zajímala o zahrady a pěstování rostlin, zejména alpínek a posléze se z ní stala uznávaná odbornice. Znalosti z této oblasti získala na zahradě Marie Stivínové v Černolicích u Prahy, kde také potkala Ing. Jiřího Stivína. Po krátké známosti a k velikému údivu okolí se pak také vzali. I když byla svým zaměstnáním a zájmy těsně spjata s Prahou, ráda přijížděla do Pěčína i nedalekého Žamberka, kde měla své přátele. V roce 1975 se připravovaly nové stálé expozice žamberského muzea. Tehdy se na paní PhDr. Věru Stivínovou obrátil autor libreta expozic pan Jiří Merganc a Jiří Mazura s žádostí o odbornou pomoc při jejich realizaci. V roce 1981 vytvořila text pro půvabnou publikaci 70 let Městského muzea v Žamberku. Na žamberské spolupracovníky muzea nezapomínala ani později. Například v roce 1982 byla PhDr. Věra Stivínová s portrétem svého otce sochaře Leoše Kubíčka v žamberském muzeu prezentována výstava Kalamkár, která prezentovala tištěné a malované textilie z Iránu a byla zapůjčena přímo ze sbírkových fondů Náprstkova muzea. Za dobu své působnosti v Orientálním ústavu publikovala řadu vědeckých i populárních statí na téma perské klasické poezie a zejména pak moderní perské prózy. V souvislosti s badatelskou prací v oboru publikovala též řadu knižních překladů a hesel v různých literárních slovnících a encyklopediích. Překvapivý je celkový rozsah překladů a odborných článků, to je zároveň důvod, proč jej zde nemůžeme uvést. Její překlady byly nejvíce publikovány v Novém Orientu, Světové literatuře a v Literárních novinách. Články upoutají velmi jemně a citlivě volenou lexikou. Jejím nejbližším spolupracovníkem v oblasti odborného překladu z perštiny se stal Dr. Karel Petráček, prof. Jan Rypka a později Dr. Jiří Bečka či Dr. Stanislav Segert. Díky paní Dr. Věře Kubíčkové Stivínové se čeští čtenáři mohli seznámit s Výběrem ze starých perských mystiků, se Sa dího Růžovou zahradou, s příběhem Šamsuddína Muhammada Háfeze Co zbude z růží, když je slavík zradí nebo s dílem Nizámího Arúzí Naučení korunnímu princi. Z odborných prací můžeme připomenout katalog Islámská laková malba, dále pojednání Poznámka o zvířatech ve výtvarném umění Íránu a Poznámka ke staroperské architektuře. Aby její překlady poezie byly co nejpůvabnější, spolupracovala na některých i s Jaroslavem Seifertem. V roce 1989 vyšel článek Dr. Jiřího Bečky k poctě významné překladatelky, znalkyně dějin orientálního umění Anniversary Věra Kubíčková, v roce 1993 ocenila Adéla Křikavová přínos Věry Kubičkové článkem Jubilantka Věra Kubíčková, opublikovaném v Novém Orientu. Do téhož časopisu vzdal hold práci své nejbližší spolupracovnici k 80. narozeninám překladatel Dr. Jiří Bečka svým příspěvkem Věra Kubíčková Stivínová. Tato útlá, ale nesmírně vitální dáma překypovala nápady a odvážnými projekty až do posledních let svého života. V roce 2001 velmi vřele přijala návrh žamberského muzea prezentovat plastiky tatínka Leoše Kubíčka. Vznikla jedna z nejkrásnějších výstav, kterou kdy žamberské muzeum představilo. Tehdy byl k výstavě vydán samostatný katalog, v němž autorem textů i fotografií byl přítel Leoše Kubíčka, bývalý ředitel galerie v Rychnově nad Kněžnou Jiří Šulc. V roce 2008 se muzeum k tvorbě Leoše Kubíčka opět vrátilo. Tentokrát uvedlo samostatnou výstavou jeho obrazy. Výstava byla unikátní tím, že v takovém rozsahu dosud jeho plátna nebyla nikde prezentována. Při spolupráci na této výstavě, jsme se setkali s paní doktorkou Věrou Kubíčkovou Stivínovou vlastně naposledy. Tak jako vždy nám poskytla při přípravě výstavy laskavou a obětavou pomoc. Během vyprávění i návštěv pěčínské vily, zahrady a ateliéru jsme pocítili, jak těsné pouto ji vázalo k Žamberku, při každé své předchozí návštěvě se radovala z přírůstků muzea i pozvánek, které jsme ji zasílali. Paní Věra Stivínová se však nedávno přišla do milovaného Pěčína rozloučit, pookřála zde, ale v noci z neděle 16. na pondělí 17. srpna 2009 odešla navždy. Pro kulturní dějiny, Orientální ústav AV ČR, Náprstkovo muzeum, Národní galerii v Praze, žamberské muzeum i její nejbližší je její odchod bolestnou a nenahraditelnou ztrátou. (Faktografická data byla čerpána z medailonku www. libri.cz, děkuji za poskytnutí informací a spolupráci panu Mgr. Jiřímu Bukovinskému, paní Ing. Věře Břízové ze Žamberka a Mgr. Věře Slavíkové) text a foto PhDr. Marie Otavová

10 KOŘENÍ A BYLINKY RECEPTY - RADY - ZKUŠENOSTI celík zlatobýl - solidago virgauera Celík se objevuje v naší přírodě až koncem léta, kdy většina bylinek už odkvétá. Jeho zářivě žlutá barva jej prozradí již zdaleka. Mnohem častěji se vyskytuje příbuzný celík kanadský, který má podobné uplatnění; při sběru však vždy upřednostníme celík zlatobýl. Léčivé účinky celíku objevili starověcí Germáni. Jeho pojmenování pochází z latinského virga aurea zlatý prut. Z květů se v minulosti vyrábělo žluté barvivo na vlnu a plátno. Roste na okrajích lesů, v příkopech, na stráních a pasekách. Košatá lodyha je obsypaná zlatožlutými květy a dosahuje výšky asi 80 cm. Květy se sbírají od července do října. Používáme ji při onemocnění O KYTIČKÁCH I ŽELEZNICI PĚČÍN Aktivita pěčínské základní organizace zdravotně postižených neutuchá. Ve čtvrtek 10. září pozvala nejen své členy, ale i další zájemce na zajímavou besedu do pohostinství U Urbanů. Přestože původní pozvánka směrovala lidi především k historii a současnosti Pěčína, témata besedy nakonec zaujaly účastníky neméně. Pracovník CHKO Orlické hory pan Kučera slovně i obrazově seznámil s chráněnými lokalitami a rostlinami v naší oblasti a v druhé části rokytnický starosta Petr Hudousek přiblížil historii železniční tratě Doudleby Rokytnice v Orlických horách na zajímavých a dosud nepublikovaných dokumentech. Údajně příští beseda už bude věnována Pěčínu. ba PODĚKOVÁNÍ Chtěli bychom touto cestou ze srdce poděkovat kuchařkám školní jídelny za přípravu krásného svatebního rautu. Naše milé kuchařky zde, jistě ne poprvé, prokázaly svůj profesionální přístup, díky kterému jsme se v prostorách jídelny cítili jako doma. Jménem všech spokojených svatebčanů manželé Paldusovi a novomanželé Zemánkovi Pečovatelská služba Města Rokytnice v Orlických horách NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY při zajištění stravy a chodu domácnosti při osobní hygieně při zvládání běžných úkonů o svoji osobu při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím při uplatňování práv, při obstarávání osobních záležitostí PROVOZNÍ DOBA pracovní dny Pondělí pátek hodin tel.: střev a krvácení střev. Především je však zlatobýl vychvalován jako vynikající léčivka při chorobách ledvin. Květy a listy zlatobýlu mají ochlazující účinky, a protože rostlina odvodňuje, doporučuje se při každé chorobě ledvin a močového měchýře. Zevně se osvědčila na ekzémy a zanícené rány. Všechny duševní pocity člověka mají vliv na činnost ledvin. Proto po nějakém duševním šoku, ať již tu jde o smrt milované osoby či jiné neštěstí, jsou nejvíce zatíženy ledviny. Zlatobýl se osvědčil jako léčivá bylina, která velmi dobře ovlivňuje život člověka. Měli bychom proto při zklamáních a jiných duševních zátěžích pít čaj z této byliny. Už samotný pohled na zlatobýl v přírodě působí uklidňujícím dojmem. Měli bychom být vděční za to, že ve své blízkosti máme rostlinu, která má takové vlastnosti. Sbírá se nať těsně před rozkvětem seřezáváním asi 30 cm dlouhých horních částí rostlin. Sušíme ve stínu. Příprava čaje: Jedna čajová lžička vrchovatě naplněná na ¼ litru vody. Spaříme a necháme krátce vyluhovat (z čerstvé byliny 2 minuty, ze sušené do 5 minut). Čaj z celíku můžeme pít i ve větším množství, k pročištění ledvin až jeden litr denně, ne však dlouhodobě. AlMa OKÉNKO DOKTORA MĚSÍC ZDRAVÝCH ZUBŮ Jak předcházet zánětu dásní a tím i paradontóze? Na začátku problému stojí zubní plak. Proto je hlavní obranou a zároveň i útokem proti krvácení dásní a paradontóze správné a důkladné čištění zubů. Připomeňme si několik základních pravidel správné ústní hygieny. Pravidelné čištění zubů Čistěte si zuby pravidelně 2x denně pořekadlo říká: ráno pro krásu, večer pro zdraví. Pokud již máte dlouhodobější problémy s dásněmi, snažte se čistit si zuby po každém jídle. Noste zubní kartáček stále u sebe. Vhodný zubní kartáček Pořiďte si střední kartáček s malou pracovní hlavou a štětinkami z kvalitního materiálu. Nezapomeňte ho měnit vždy, když je roztřepaný, asi každé 2-3 měsíce. Mezizubní kartáček a dentální nit Naučte se používat mezizubní kartáček nebo dentální nit. Váš zubní lékař vám přesně změří velikost mezizubního prostoru a poradí vám, jakou velikost si máte pořídit. Správná technika čištění zubů Některé ze správných technik si je nutno nacvičit pod dohledem zubního lékaře nebo dentální hygienistky. My si nyní uvedeme zcela základní doporučení. Nikdy zuby nedrhněte vodorovně ( doprava, doleva)- obnažují se tak krčky zubů. Můžete použit stírací pohyby nebo malé kroužky. Čistěte si zuby důkladně, nezapomeňte ani na vzdálenější místa, např. za zadními stoličkami. Uvědomte si, že zuby je třeba čistit minimálně 3 minuty. Šetrná zubní pasta Používejte šetrnou zubní pastu, která zuby neobrušuje a nedráždí dásně. Každá zubní pasta je složena z různě velkých částeček, které více či méně obrušují zuby a dásně. Tato kvalita zubních past se udává v hodnotě RDA (brusný účinek pasty) velmi šetrné zubní pasty mají hodnotu RDA do 50. Vhodné jsou zubní pasty, které účinkují proti bakteriím v zubním plaku, upravují ph v ústech a mají hojivé účinky. Preventivní prohlídky Choďte na preventivní zubní prohlídky a odborné ošetření všech neduhů v ústech. Na detailnější informace se neváhejte zeptat. Pokud již máte zubní kámen nebo se vám snížila pevnost zubů, požádejte zubního lékaře o doporučení na ošetření u dentální hygienistky. MUDr. Marie Havlová, zubní lékař pro dospělé a děti

11 ZEPTALI JSME SE NA HANIČCE MÁ BÝT NOVÝ BUFET Město Rokytnice v Orlických horách nabídlo k prodeji bývalý stavební objekt nacházející se proti vstupu do pevnosti Hanička. Využívali jej dříve dělníci v době přestavby pevnosti na válečné pracoviště federálního ministerstva vnitra. Objekt už více než 15 let chátrá. Po výzvě se přihlásili dva zájemci, z nichž zastupitelstvo většinově vybralo projekt pana Petra Pavlíka, který zde hodlá zřídit stanici rychlého občerstvení. Pan Petr Pavlík v této souvislosti ochotně odpověděl na otázky Horského ra. kurý- Budova, ve které vznikne provozovna rychlého občerstvení. Foto: Jan Morávek Co Vás přivedlo k záměru budovat provozovnu rychlého občerstvení právě na Haničce? Je to hlavní turistické centrum, z kterého tady v Rokytnici můžeme těžit. Kromě jiného jsem měl pět let pronajatý bufet přímo v areálu muzea. Vím, jaká tam je klientela. Zastavují se zde turisté i běžkaři. V plánu je i rozhledna, která může místo ještě více zviditelnit než tomu je dnes. Na co konkrétně hodláte stávající zchátralý stavební objekt proti vchodu do Haničky přebudovat? Vznikne zde nové rychlé občerstvení s provozem i v zimní sezóně, v plánu je i zřízení expozičních prostor a dětského hřiště. Ubytování zřídit nemohu, navíc v zimě je tam velice komplikovaná doprava, nejideálnější jsou běžky. Pokud vše poběží ideálně podle Vašich představ, kdy se návštěvníci dočkají otevření nové provozovny? Rád bych, aby bylo vše hotovo do dvou let. Kromě Haničky podnikáte již delší dobu i přímo v Rokytnici, kde provozujete známý Disco Club Skleník. Nabízíte i zde něco nového? V poslední době tady hrají živé kapely. Pro mladé pořádám diskotéky, i když není vždy jednoduché to s nimi zvládnout. Také jsem zřídil novou kulečníkovou hernu. Ze zrušené hospody pana Pelanta jsem sem převezl kulečníkový stůl a hráči, kteří se tam scházeli, tady našli nové útočiště. Za odpovědi poděkoval Jan Morávek Příště se zeptáme pana Pavla Mináře, správce pevnosti Hanička, na uplynulou letní sezónu. Možnost garážování osobního automobilu pod střechou a uzamykatelný objekt po celý rok. Informace na telefonu od hod. do hod. PLACENÁ INZERCE ASPIDA - KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ a každým rokem je máme pro vás na veletrzích a výstavách o cestování a turismu, kterých se pravidelně účastníme. Jsou to: Region tour a GO Brno, Tourism Expo FLORA Olomouc, Ostravské výstaviště Černá Louka... Tyto publikace si můžete objednat i na naší adrese: Aspida s.r.o., Černovická 13, Brno, Rádi vám tuto, ale i další vydané publikace jiných krajů ČR zašleme. Vydali jsme již skoro všechny kraje naší krásné ČR, chybí nám pouze Plzeňský kraj. Každý kraj aktualizujeme po cca 4 letech, abychom vám poskytli aktuální informace. K dispozici máme pro vás i on-line verzi nově vydaných publikací na našich webových stránkách: Neváhejte nám zavolat nebo napsat, své podněty a připomínky k těmto publikacím, či jejich online verzi. Jak se Vám líbí? V srpnu 2009 jsme vydali novou publikaci Cestujeme po Čechách - Královéhradecký kraj!!! Obsahuje informace nejen o známých místech tohoto kraje, ale i o méně známých městech, obcích, památkách, které mají pestrou historii a lze zde strávit dovolenou nebo výlet dle svých představ. Přijdou si na své milovníci koupání, cykloturistiky, turistiky, návštěvníci památek atd. Častokrát některé informace udivují i místní občany, kteří byli přesvědčeni, že své okolí znají velmi dobře. :-) Dále v této publikaci naleznete mapu památek, mapy cyklotras, mapu ČR, seznam měst a obcí, včetně kontaktů na úřady, tipy na výlety (u každého okresu či oblasti), kontakty na památky (hrady, zámky, muzea, galerie...), některé restaurace, ubytovací kapacity a podnikatelské subjekty, které v těchto místech působí. Kde tyto publikace můžete získat? Distribuce proběhla na městské a obecních úřady, informační centra, veřejnosti přístupné památky, muzea a galerie, sportovní a kulturní centra, ZOO... Kolektiv firmy Aspida s.r.o., Černovická 13, Brno. Tel/fax: , www. aspida.cz, aspida.cz PŘIJMEME UKLÍZEČKU POMOCNOU SÍLU Pro chalupu v Říčkách v Orl.h. přijmeme uklízečku pomocnou sílu. Vhodné i pro zdatnou důchodkyni Ubytování možné Kontakt: p. Vebr

12 PLACENÁ INZERCE Trafika Dana Veselá náměstí Rokytnice v O.h. dobíjení telefonů přes terminál kurzové sázení sazka, sportka ON-LINE denní tisk upomínkové předměty drogerie OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí - pátek sobota neděle Všechny zveme k nákupu! 6-17 hod hod hod. Firma: Mobil: Privat: ŽAMBERK SNP 1348 ŽALUZIE KRČMÁŘ Žaluzie všech druhů, typů a provedení Termotěsnění do oken a dveří Termoizolační dvojskla Sítě proti hmyzu do oken a dveří Termorolety plastové i hliníkové Garážová vrata, markýzy a rimini Bezpečnostní dveře zámky štíty a závory Zimní slevy JÍDELNA RADKA KLEMENTOVÁ ROKYTNICE V ORL. H. 24. října od hod. POSVÍCENÍ Í VEČER PŘI KYTAŘE pečená husa, červené zelí, houskový knedlík kachna na medu, červené zelí, špekové knedlíky nabízí: obědy 55,- bez polévky 50,- domácí oslavy na objednávku Houskové knedlíky Bramborové knedlíky + špalíčky Buchty Buchtičky atd. TRAFIKA PETR KUNC ROKYTNICE NABÍZÍME: draky kalendáře, diáře 2010 Pepo 26,- kominíček velký výběr DVD za 49,- školní potřeby papírnictví drogerie dětské jednorázové pleny stáčený alkohol Těšíme se na Vaši návštěvu! Tel: , mobil:

13 PLACENÁ INZERCE Ostravská společnost přijme pracovníky do nově zřizovaných poboček v okr. HK. Seriozní práce. Tel Průmyslová střední škola Letohrad pořádá v termínech 17. října 2009, 28. listopadu 2009 a 23. ledna 2010 vždy od 8 do 13 hodin se uskuteční dny otevřených dveří Bližší informace na a ZO ČZS v Častolovicích, Územní sdružení ČZS v Rychnově nad Kněžnou a městys Častolovice pořádají 11. výstavu ovoce, zeleniny a květin ve dnech října 2009 ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH, Radost Krása Užitek v areálu sokolské zahrady, sokolovny a nové budovy V ČASTOLOVICÍCH. Bližší informace naleznete na - akce v okolí. Město Rokytnice v Orlických horách pro Vás připravilo ve spolupráci s firmou EKOLA České Libchavy s.r.o. mobilní sběr odpadu, který proběhne dne (sobota) a bude proveden zastávkovým způsobem, při kterém sběrná vozidla zastaví v určený čas na určených stanovištích v obci, kde budete moci odpady obsluhám vozidel odevzdat. Přísný zákaz ukládání odpadů před příjezdem sběrných vozidel pod pokutou ,- Kč!!! Přehled stanovišť v obci: Nebeská Rybná u garáží hod. Panské pole parkoviště u bufetu hod. V zájmu hladkého průběhu celého sběru Vás žádáme o respektování výše uvedeného rozdělení sběrných vozidel a přebíraných odpadů. Upozornění: Při tomto sběru nebude přebírán železný šrot!!! Způsob přebírání odpadu: Občané (trvale žijící nebo rekreanti mající nemovitost v k.ú. Panské Pole a části Nebeská Rybná), kteří uhradili Městu Rokytnice v Orlických horách poplatek za nakládání s odpady, mohou odevzdat odpady bezplatně. 1.Vozidlo Atego + vlek SPZ 3E Mobilní sb rna nebezpe ných odpad 2.Vozidlo RENAULT M 250 SPZ UOA Druhy p ebíraných odpad : baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, rtu ové zá ivky a výbojky, zbytky edidel, istící hadry, rtu ové teplom ry, pesticidy, fotochemikálie, léky, nádoby se zbytky škodlivin, apod. vy azené televizory, lednice, pneumatiky, vysava e, elektrošrot Další informace o sběru: Městský úřad Rokytnice v Orl.h Gärtnerová Jana EKOLA České Libchavy, s.r.o , Ing. Richard Prášil

14 a KŘÍŽOVKA O CENY Redakce Horského kurýra vyhlásila křížovkářskou soutěž. Vyluštěte obě křížovky, řešení zašlete poštou nebo odevzdejte v zalepené obálce v Městském informačním středisku v Rokytnici v Orlických horách vždy do 20. v měsíci. Všechny správné odpovědi budou slosovány. Výherce získá 100,- Kč a bude uveřejněn v příštím čísle. Do obálky nezapomeňte uvést svoje jméno, příjmení adresu.!žamberská PAHORKATINA 6.díl Pokud jdeme po modré turistické značce z Rokytnice do Vamberka, nemůžeme si nevšimnout mezi Kameničnou a Hokouvem zalesněného návrší s nadmořskou výškou 515 m n.m., které nese název (tajenka spirálovou). SPIRÁLOVKA ERBY A ZNAKY MĚST A ŠLECHTICKÝCH RODŮ 4. DÍL Další znak našeho seriálu je věnován lázním ve východních Čechách. Tímto znakem se můžou pochlubit... (PRVNÍ TAJENKA). Štít je štěpený, vpravo je červené pole, vlevo pole stříbrné. V každém poli stojí na dvou zelených pahorcích nekorunovaný lev s rozevlátým ohonem. Lev hledí vpravo, v levé tlapě drží pod sebou listnatý strom a v pravé tlapě strom jehličnatý, oba v přirozených barvách. V pravém červeném poli je stříbrný lev, v levém stříbrném poli je lev červený. Zbroj je zlatá, tedy včetně jazyka. Lázně se původně jmenovaly Nová Ves. První spolehlivá zpráva je z roku Z majitelů jsou známi... (DRUHÁ TAJENKA) z Hořic,... (TŘETÍ TAJENKA) z Nové Vsi v roce Na počátku 15. století tu vládl... (ČTVRTÁ TAJENKA) z Miletínka. Písemné informace o tvrzi, stojí u kostela, je z roku Tak již víte, kterým lázním tento znak patří? HLÁSKOVÁ KŘÍŽOVKA SMĚR A: Ozdoba jelena (5), něm. město (Zeissovy závody 4) táz. zájmeno(3), pak (5), přibližně (2), něm. čin (3), portug. svatý (3), právo (5), něm. urč. člen (3). SMĚR B: Opera N.R. Korsakova (5), denní doba (4), chem. prvek (5), domácky Samuel (3), muž. jméno (3), legitimace (6), čidlo zraku (3), iniciály herečky Kolářové (2), zesílený zápor (3), jařmo (3), černý kůň (3). POMŮCKY: Tat, sao. Stanislav Lank Redakce Horského kurýra děkuje Františkovi a Janě Benešovým z Vysokého Mýta, kteří poskytují sponzorské dary na vydávání Horského kurýra už několik let. Jsou tak nejvěrnějšími sponzory, za což jim patří veliký dík. PODĚKOVÁNÍ S potěšením oznamujeme, že fotbalový klub 1.FC Rokytnice v Orl.h. obdržel od Mudr. Martina Macáka sponzorský dar ve výši ,- Kč na zakoupení míčů. Jde o počin v době ekonomické krize, která zasáhla každou oblast lidského činění, hodný velikého poděkování s konstatováním, že veškeré snažení všech mužstev klubu bude směřovat k tomu, aby s novými míči dělalo radost nejen panu doktorovi, ale všem fanouškům klubu. 1.FC Rokytnice v O.h. VODOROVNĚ: A. Tkalcovský stroj, Alžírské víno. B. PRV- NÍ DÍL PRVNÍ TAJENKY, ohebný vodič. C. Uhlovodík, Slezské město. D. Akvarijní rybka, PRVNÍ DÍL ČTVRTÉ TAJENKY. E. Útok, odvetný bod v šermu, latinsky vzácná. F. Jméno fenky, stopkovýtrusé houby, jméno Chačaturjana. G. Arabské mužské jméno, zastarale hnis, rámová pila. H. Německy krát, být nemocen, řeka v Rusku. I. Část Moskvy, slůvko ohrazení se, zkosená. J. Neochotně, slovensky krev, klidný člověk. K. Podnik v Trutnově, město v Austrálii, velmi. L. Gotický chrám. SVISLE: 1. Značka sovětských automobilů, mužské jméno. 2. Přenášeti energii, DRUHÁ TAJENKA. 3. Továrna na zámky a kování (zkr.), jihoafrická provincie, podřadné zboží. 4. Zesílený zápor, avivážní přípravek, sopečný kráter. 5. Přínos nevěsty do manželství, zůstat, geologická vrstva druhohor. 6. Kloubní nemoc, strž. 7. DRUHÝ DÍL PRVNÍ TAJENKY. 8. Mužské jméno, město ve Velké Británii. 9. Nádoba u studny, TŘETÍ TA- JENKA, řadová číslovka. 10. Vraník, lihovina z rýže, nadpis. 11. Beduínský plášť, trnitý africký porost, domácí zvíře. 12. Podvádění manželky s jinou ženou, město v Japonsku. 13. Výměsek červce lakového, DRUHÝ DÍL ČTVRTÉ TAJENKY. NÁPOVĚDA: E RARA, F SNĚTI, H SOZ, K LAE, 3. NA- TAL, 4 MAARA, 12 TOMIE. Vladimír Čihák

15 ORLICKÝ BLOUDIL SE ROZLOUČIL S PRÁZDNINAMI NA JEDNIČKU Již třetí ročník orientačního závodu dvojic na kolech uspořádalo občanské sdružení OUTDOOR SPORT TEAM. Letošní závod se konal opět poslední víkend letních prázdnin. Do závodu se přihlásilo a odstarovalo 73 dvojic, které absolvovaly 5-ti hodinové bloudění po Orlických horách a Podorlicku. Nejvzdálenějšími místy od Rokytnice byly Doudleby n. O. a Osečnice. Stavitel tratě Honza Potštejnský připravil opět rozmístění kontrol a jejich obodování na profesionální úrovni, což všechny dvojice ocenily. Hlavní závod odstartoval v hodin. První navrátilci se v cíli objevili okolo 15. hodiny. Účastníci Orlického bloudila byli spokojeni a to je ta největší pochvala pro pořadatele. Současně s Orlickým bloudilem se v odpoledních hodinách konal také Rokytnický bloudil, vlastně menší závod pro děti a rodiče s dětmi po Rokytnici v O.h. a nejbližším okolí (zúčastnilo se 19 dvojic). Trať připravil Míra Saligr, a tak i děti mohly nakouknout pod pokličku orientačních závodů, protože trať byla opravdu super. Limit u Rokytnického bloudila byl 77 minut. Po návratu do cíle, čekala na rodiče a děti jízda zručnosti. Pak už se děti mohly věnovat skákacímu hradu, podívat se na ukázku psovodů a užívat si pěkné odpoledne. Vyhlášení výsledků proběhlo současně pro všechny kategorie okolo hodin. Potom se všichni závodníci vydali domů s pěkným zážitkem ze sportovního dne. Tímto den s Bloudilem neskončil. Pro dospělé byl od hodin připraven koncert skupiny NOISE na hřišti 1.FC. Koncert pouze podtrhl vydařený den a posunul laťku kvality akce o další centimetry výše. Orlický bloudil a Rokytnický bloudil se ve třetím roce činnosti dostal do podvědomí české MTBO veřejnosti a stal se tak nadregionální akcí. Doufáme, že to také bude v dalších letech takto pokračovat. Podrobné výsledky podle kategorií, fotogalerii a reportáže naleznete na Nakonec je nutné poděkovat sponzorům akce: Město Rokytnice v O.h., ZŠ Rokytnice v O.h., ELEKTROINSTALACE Adam Levý, Jan Blahuta, Ing. Luboš Michalec, Restaurace KLUB Antonín Grund, Petr Pavlík SKLENÍK, THSOFT - Tomáš Holenda, ELEKTRO Naďa Mlynářová, WÜRTH Jiří Kolorenč, UNIPRINT s.r.o, SCHOCart spol. s r.o., Lesy ČR, Lesy Janeček, Kolowratské lesy, SÚS Rychnov n. Kn., SÚS Ústí n.o., Policie ČR. Tuto akci připravili a o průběh se postarali členové občanského sdružení OUTDOOR SPORT TEAM a Komise pro prevenci kriminality Města Rokytnice v O.h. Těm všem patří dík za super akci. MR Start Orlického bloudila v kategorii muži. Foto: Luděk Kánský ČESKÝ POHÁR V SILNIČNÍ CYKLISTICE OPĚT V ROKYTNICI Ve dnech 11. a se již podruhé konal v Rokytnici v O.h. ČP v silniční cyklistice Sobota kritérium O pohár města Rokytnice v O.h. Druhý ročník kritéria o Velkou cenu města Rokytnice měl jasného favorita, kterým byl německý cyklista se startovním číslem 1, Danilo Hondo z týmu PSK Whirlpool Hradec Králové. Ten také nenechal během celého závodu nikoho na pochybách, že si přijel do Rokytnice pro vítězství. První spurt sice ještě patřil dráhovému reprezentantu Milanu Kadlecovi z Dukly Praha, ale pak už na m dlouhém okruhu - jehož náročnost byla ještě zvětšena dešťovými přeháňkami - kraloval tento ex-mistr světa ze stíhacího závodu družstev (Palermo 1994) a vítěz několika etap na Giro de Italia, zcela suverénně. Získal nejen okruh náskoku na celý peloton, ale pochopitelně i největší počet bodů. O náročnosti kritéria hovoří nejlépe skutečnost, že ho dokončilo z 56 startujících pouze 23 cyklistů. Vítězem se tedy stal Danilo Hondo (PSK Whirlpool Author) se ziskem 84 bodů a kolem náskoku. Druhý byl klasifikován jeho týmový kolega Martin Hebík (34 bodů) a třetím pak slovenský cyklokrosař Robert Gavenda z belgického týmu Fidea Cycling (23bodů) 16. Marek Zaoral (DT-SPECIALIZED). Největší želízko v ohni týmu DT- SPECIALIZED, Nikolas Maršálek, den před startem onemocněl střevní virózou a sportovní akce roku v Orlických horách, se nezúčastnil. Neděle Velká cena Orlických hor Překrásné prostředí Orlických hor bylo dějištěm 7. kola Českého silničního poháru. 144 km dlouhý závod se jel na trati, o které se dalo zjednodušené říci jen jedno: Nahoru a zase dolů a opět nahoru, o nějaké delší rovince si mohl peloton nechat jen zdát. Na rozdíl od včerejšího Na celé trati závodu se neustále bojovalo. Foto: Vít Ludvík kriteria se jelo tentokráte za ideálního počasí. (Zprávy o průběhu závodu včetně tohoto článku najdete na odkaz Akce Uskutečněné akce) Na náměstí do Rokytnice dojel v čase jako první König a stal se vítězem před mistrem ČR Marešem. Se ztrátou 38 sekund projel cílem jako třetí Richard Faltus ze Sparty Praha a ve stejném čase i čtvrtý Němec Danilo Hondo. Jako pátý přijel Jakub Svoboda (+ 2.36) a jako šestý Ladislav Fabišovský (+ 3.21). Skupinku spurtující o 7. místo pak se ztrátou 4.42 minuty na náměstí v Rokytnici přivedl další Němec Matthias Friedmann (PSK Whirlpool) před Slovákem Romanem Bronišem (CK Windoor s Příbram), Rostislavem Krotkým ze Sparty Praha a Milanem Kadlecem z Dukly Praha. Poděkování za uskutečnění závodu patří především sponzorům: Město Rokytnice v O.h., Královéhradecký kraj, firma MADOS MT s.r.o., firma STRABAG a.s., firma UNI- PRINT s.r.o., HEJDUKSPORT Pardubice, Obec Bartošovice v Orl. h., SPORTprofi s.r.o. Deštné, SKI KLUB Ústí n. Orl., firma MATRIX, hotel PANORA- MA, firma JAST s.r.o. Doudleby n.o., ELEKTROINSTALACE Adam Levý a Jan Blahuta. Pořadatelé také děkují panu MUDr. Martinu Macákovi za zdravotní dohled nad celým průběhem závodu. Zdroj: Peloton.cz a MR

16 LOUČENÍ S TENISOVÝM LÉTEM V sobotu 5.9. byl uspořádán poslední turnaj tenisové sezony 2009, turnaj smíšených párů. Ten letošní byl trochu netradiční. Na plakátu bylo uvedeno, že ceny si rozdělí první, poslední a originální pár. Originalita nebyla nijak specifikována. Chtěli jsme podpořit recesistický přístup, byli jsme zvědavi, co se bude dít. a ono se dělo. Manželé Mohrovi nás všechny naučili, jak si uchovat zdraví a manželskou soudržnost. Domácí med, domácí slivovice a lžíce. Partnerka partnerovi a obráceně dá do úst lžíci medu, tu pak společně zapijí domácí slivovicí a to nejdůležitější je vzájemné postiskání (tělesný kontakt ne pouze polibek) na závěr. Tento rituál probíhal před každým zápasem, proto některé páry velmi litovaly, že manžele Mohrovi nemají ve své skupině. Celý turnaj odehráli v dobovém oblečení a vytvořili vynikající atmosféru. Proto bychom jim chtěli touto cestou poděkovat a slíbit, že se příští rok nenecháme zahanbit. Termíny a výsledky turnajů pořádaných TC Rokytnice v O.h. v sezoně 2009 název turnaje datum vítěz Smíšené páry Bernardovi Singly 1.8. Václav Lepš Debly Kubíček, Kánský Č. Meziříčí Smíšené páry 5.9. Hrdličková, Dostál Volba správné rakety je důležitá. Foto: Magda Bernardová Zprvu to nevypadalo dobře. Hlásili nejhorší tenisové počasí. Vítr, zima, déšť a předpověď skutečně vyšla. Všichni se třásli zimou a v nepříliš optimistické náladě čekali na poslední přihlášený pár, který hlásil zdržení z důvodu poruchy automobilu. To jsme ještě netušili, jakým automobilem chtěli manželé Mohrovi přijet. Čekali jsme cca 15 min a pak se to stalo. Místo plánovaného veterána přijel sice obyčejný automobil, ale z něho vystoupili tenisté z počátku 19. století. Všem nám spadly brady při pohledu na dokonalý pár v dokonale stylovém oblečení dotaženým do nejmenšího detailu se všemi doplňky včetně paruky, dobových bot i raket a svačinového koše, který nebyl prázdný. Všichni jsme se trochu zastyděli a o to víc museli ocenit takový přístup. Všem se okamžitě zvedla nálada a to jsme ještě netušili, co že to mají v tom koši a co nás ještě čeká. MĚSTO ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Pro všechny členy TC Rokytnice: skutečný konec sezony nás teprve čeká. Netradiční valná hromada na kurtech. Všichni budete včas informováni. lb Čtyřhry - vítězové uprostřed. PLACENO PŘEVODEM ODBĚRATEL: Foto: Magda Bernardová HORSKÝ KURÝR - Regionální měsíčník pro Rokytnici a okolí. Vydává Městský úřad Rokytnice v Orlických horách. Šéfredaktor: Zuzana Soběslavová DiS, redakční rada: Alena Mohrová, Zdeněk Matějíček, Mgr. Jan Morávek, Lucie Grunclová DiS. Adresa redakce: Horský kurýr, náměstí T.G.M. 4, Rokytnice v O.h. Tel. + fax: , Registrace MK ČR E Vychází jako měsíčník. Uzávěrka pro dopisovatele do 20. každého měsíce. Za obsah článků plně zodpovídají jejich autoři. Příspěvky čtenářů a dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a tiskové chyby. Náklad 500 výtisků. Sazba a tisk UNIPRINT s.r.o. Rychnov n.kn. Toto číslo vyšlo v říjnu Cena: 10,- Kč NOVINOVÁ ZÁSILKA

ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ

ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ KINEMATOVLAK DORAZIL I DO ROKYTNICE Pohádkový Kinematovlak vyjel na svou trasu v úterý 1. dubna 2008 v 11.00 hodin z Hradce Králové a ve čtvrtek 10.4.2008 dorazil

Více

Nové hřiště v Rokytnici

Nové hřiště v Rokytnici ROČNÍK 20 ČÍSLO 9 ZÁŘÍ 2010 CENA 10,- Kč Nové hřiště v Rokytnici čtěte uvnitř Zprávy z Rokytnice...str. 2 Pohár biliárové soutěže po 17 letech v Rokytnici...str. 6 Sportovní areál pro všechny generace...str.

Více

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle ROČNÍK 24 ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2014 CENA 10,- Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle Určitě každý obyvatel Rokytnice a i každý náhodně projíždějící si všiml, že je okolo budovy staré školy a současné

Více

ROČNÍK 18 ČÍSLO 2 ÚNOR 2008 CENA 6,- KČ

ROČNÍK 18 ČÍSLO 2 ÚNOR 2008 CENA 6,- KČ ROČNÍK 18 ČÍSLO 2 ÚNOR 2008 CENA 6,- KČ ABSOLUTNÍMI VÍTĚZI SKIINTERKRITERIA 2008 ČEŠKA VALENTINA VOLOPICHOVÁ A BELGIČAN DREIS VAN DEN BROECKE Skinterkriterium v Říčkách v Orlických horách patří mezi 5

Více

ČTĚTE UVNITŘ elektronický podpis v praxi memoriál Evy a Pepy hasičský víkend v Polsku OHLÉDNUTÍ ZA TENISOVOU SEZÓNOU 2007

ČTĚTE UVNITŘ elektronický podpis v praxi memoriál Evy a Pepy hasičský víkend v Polsku OHLÉDNUTÍ ZA TENISOVOU SEZÓNOU 2007 ROČNÍK 17 ČÍSLO 11 LISTOPAD 2007 CENA 6,- KČ OHLÉDNUTÍ ZA TENISOVOU SEZÓNOU 2007 Příprava na tenisovou sezónu, což je nezbytná úprava kurtů, byla zahájena již 14.4.2007. Protože zima byla skoupá na větší

Více

1-2 leden - únor 2012 ROČNÍK XXIII

1-2 leden - únor 2012 ROČNÍK XXIII 1-2 leden - únor 2012 ROČNÍK XXIII Cena 6 Kč Starosta Roman Fabeš na prahu nového roku Problémy: Zaměstnanost, domov důchodců, zimní stadion Nový rok. Co nás v něm čeká? To, co si přejeme nebo očekáváme

Více

Vamberecký. zpravodaj. Je tady krásně! Květa Krpačová. Pokud jste si někdo vyšel pod les a ti zdatnější. pohled do vambereckého

Vamberecký. zpravodaj. Je tady krásně! Květa Krpačová. Pokud jste si někdo vyšel pod les a ti zdatnější. pohled do vambereckého Vamberecký Je tady krásně! Pokud jste si někdo vyšel pod les a ti zdatnější až na Vyhlídku, pohled do vambereckého údolí, na Orlické hory a výjimečně i Krkonoše bere dech. Zrovna tak od lesa v Merklovicích.

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

ROČNÍK 16 ČÍSLO 6 ČERVEN 2006 CENA 6,- Kč

ROČNÍK 16 ČÍSLO 6 ČERVEN 2006 CENA 6,- Kč ROČNÍK 16 ČÍSLO 6 ČERVEN 2006 CENA 6,- Kč O DĚTECH VRCHNÍ ORLICE PLNÁ FILMAŘŮ První květen se stal pro osadu Vrchní Orlici u Bartošovic v Orlických horách významným dnem. Vybrali si ji totiž filmaři pod

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008 Nový název Základní umělecká škola v Úpici má od 28. září 2007 čestný název Základní umělecká škola A. M. Buxton, Úpice. I přesto, že na Václava si vzalo babí léto náhradní volno a pršelo, na dobré náladě

Více

Krize se nevyhnula ani Telči

Krize se nevyhnula ani Telči 10 říjen 2009 ROÈNÍK XX cena: 6 Kè Starosti nejen starosty Krize se nevyhnula ani Telči V loňském roce jsem si v létě v Telčských listech pochvaloval, jak se našemu městu daří. Nezaměstnanost poprvé za

Více

č.9 ŽAMBERSKÉ 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. května 2013

č.9 ŽAMBERSKÉ 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. května 2013 ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. května 2013 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽAMBERKU Více na straně 6. Foto: David Müller DNES V LISTECH: SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ SBĚRNÝ DVŮR CENA

Více

NOVINY. Dnes v listě: Poděkování dárcům krve Sběrné dvory Koncerty: Katapult, Wohnout i vážná hudba Festival Jeden svět Zápis do mateřské školy Sport

NOVINY. Dnes v listě: Poděkování dárcům krve Sběrné dvory Koncerty: Katapult, Wohnout i vážná hudba Festival Jeden svět Zápis do mateřské školy Sport Číslo 6 Ročník XVII Zdarma 3. dubna 2015 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Zpravodaj Města Litomyšle 9 5. září 2006 Ročník XVI. Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Maraton přednášek doplnily slavnostní mše, sportovní akce či zábavný program v Orion Areně.

Více

Jaroslav Samson Lenk. Advent a vánoční svátky ve Vrchlabí a okolí

Jaroslav Samson Lenk. Advent a vánoční svátky ve Vrchlabí a okolí Jaroslav Samson Lenk Adventní koncert MUSICA PER QUATTRO Nejkrásnější melodie klasických autorů, vánoční hudbu a české koledy můžete slyšet v podání sopranistek Zuzany Meierové Genrtové a Ivany Portlové

Více

14/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 2

14/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 2 Srpnové slovo starosty Téměř říjnové počasí první poloviny července poněkud zchladilo prázdninová očekávání. Vy, kdo jste čerpali dovolenou právě v tomto období, mi možná dáte za pravdu, že jste si odpočali

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 12 5. prosince 2013 Aktuality Rozhovor Město Školáci Ve městě nejsou žádné Starostka Lenka Lízlová Jak se osvědčily

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Ročník XXIV. č. 9 2. května 2014 5 Kč, fotografií

Ročník XXIV. č. 9 2. května 2014 5 Kč, fotografií Jarní běhání... ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 7. května 15. května...9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Nabízejí více......zpráv aktualit

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN 2004 Předprázdninové zamyšlení Za několik málo dní nastane tolik očekávaná doba prázdnin a dovolených. Doba, ve které více času než kdy jindy trávíme v přírodě. Na svých toulkách

Více

Znovuotevření staré budovy základní školy

Znovuotevření staré budovy základní školy červenec, srpen, září 2013 109 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Znovuotevření staré budovy základní školy Od roku 2007 byla stará budova školy uzavřená statikem z důvodu nebezpečí

Více