Ostrovský zpravodaj. pro městys Ostrov nad Oslavou a místní část Suky červen 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ostrovský zpravodaj. pro městys Ostrov nad Oslavou a místní část Suky červen 2012"

Transkript

1 Ostrovský zpravodaj pro městys Ostrov nad Oslavou a místní část Suky červen 2012

2 INFORMACE PRO OBČANY Připomínáme občanům městyse, že poplatek za odvoz popelnic na rok 2012 činí 380,- Kč/rok/občan. Polovina, tzn. částka 190,- Kč ze shora uvedeného poplatku je splatná nejpozději do , zbylá část předmětného poplatku je splatná nejpozději do , po tomto termínu se dle nového daňového zákona poplatek navyšuje na trojnásobek! Cena vodného na rok 2012 byla zastupitelstvem městyse schválena ve výši 30,- Kč/m3. Poplatek za psa pro rok 2012 činí 200,- Kč za prvního psa a 300,- Kč za každého dalšího psa. Upozorňujeme spoluobčany, aby si dávali zvýšený pozor na svůj majetek, neboť se v našem městysi objevují případy drobných krádeží. Vyzýváme místní živnostníky (obchodní společnosti), kteří by měli zájem o zveřejnění své vizitky (odkazu na své internetové stránky) na internetových stránkách městyse, nechť nám své požadavky zašlou prostřednictvím u na adresu: Vyzýváme občany a podnikatele, kteří by měli zájem o zveřejnění svého inzerátu v Ostrovském zpravodaji, případně na internetových stránkách městyse, nechť nám své inzeráty zašlou na adresu: Městys Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou 246, Ostrov nad Oslavou, případně prostřednictvím u na adresu:

3 SPOLEČENSKÁ KRONIKA KULTURNÍ VÝBOR INFORMUJE zlatou svatbu výročí společného života v únoru letošního oslavili manželé Ludmila a Zdeněk PEŇÁZOVI zlatou svatbu výročí sňatku oslavovali v dubnu letošního roku manželé Jarmila a Jan HUMLÍČKOVI diamantovou svatbu výročí společného života v lednu letošního roku oslavili manželé Marie a Miloslav FILIPOVI kamennou svatbu - 65 let společného života oslavili v únoru letošního roku manželé Ludmila a Josef HUMLÍČKOVI platinovou svatbu - neuvěřitelných 70 let prožitých na společné pouti životem oslavili v dubnu manželé Anna a Jiří HUMLÍČKOVI manželé Anna a Jiří Humlíčkovi manželé Ludmila a Josef Humlíčkovi ŽIVOTNÍ JUBILEA Svá významná životní jubilea oslavili: v měsíci lednu - pan Bohumír BARTOŠ z Ostrova a pan Jan POL ze Suků v měsíci únoru - pan Karel KOSTELENEC a paní Marie HAVLÍČKOVÁ z Ostrova v měsíci březnu - pan Josef CHALUPA, pan Josef HUMLÍČEK a paní Božena ŠPAČKOVÁ z Ostrova, pan František TRČKA ze Suků v měsíci dubnu - pan Vladimír HAVELKA a pan Jiří HUMLÍČEK z Ostrova v měsíci květnu - paní Emilie VESELÁ, paní Milada KOVÁŘOVÁ z Ostrova a paní Olga ŠÍMOVÁ ze Suků v měsíci červnu paní Anna HUMLÍČKOVÁ, paní Růžena FIALOVÁ z Ostrova Všem našim jubilantům přejeme vše nejlepší, především zdraví, spokojenost a pohodu.

4 Rozloučení Odešli cestou, kterou jde každý sám, jen dveře vzpomínek nechali dokořán Se zármutkem jsme se naposledy rozloučili ve smuteční síni na místním hřbitově dne 28. ledna - s panem Jaroslavem MELICHAREM dne 25. února - s panem Miloslavem FILIPEM dne 23. června - s paní Ludmilou MRÁZKOVOU Ještě jednou upřímnou soustrast všem pozůstalým. Dne uctili členové zastupitelstva, členové kulturního výboru s několika místními občany položením kytic památku ostrovských občanů padlých v II. světové válce. Eliška Šidlová, čl. kult. výboru V letošním roce oslavuje Jednota SOKOL 150. výročí svého založení Tělovýchovné spolky "Sokol" i "Orel" měly územně správní členění na župy a jednoty totožné. Vzdělávací záměr u Orlů byl v utužování členů v katolické víře. U Sokolů to bylo spíše postupné sbližování členů s národoveckým a ateistickým hnutím. Mezi oběmi složkami probíhala soutěž nejen v tělovýchově a sportu, ale i v kultuře. Ve svých počátcích užíval Orel i názvu Katolický Sokol. Název Orel byl převzat od podobné organizace ve Slovinsku a oficiálně byl přijat na I. zemském moravském sletu v roce 1909 ve Vyškově. Orel byl od založení úzce spjat s politickým katolicizmem. V Ostrově se toto hnutí projevilo po světové válce, kdy se stal Orel organizací Československé strany lidové. První celostátní všesokolský slet, po vzniku Československa, byl uspořádán v roce O dva roky později se konal celostátní slet Orla. Když se vedení Sokola odmítlo podílet na oslavách Svatováclavského milénia, tak se část jeho příznivců odklonila. Organizovaná tělesná výchova a sportování prospívalo hlavně mládeži. MUDr. Jan Maleček při zdravotních prohlídkách školní mládeže konstatoval patrný rozdíl v tělesném vývoji mezi žáky z Ostrova a ostatních obcích v jeho radostínském obvodu. Proto dal v roce 1955 podnět k založení tělovýchovné jednoty Sokol v Radostíně nad Oslavou a následujícího roku v dubnu byl zvolen jeho prvním předsedou. Budeme se tedy stručně zabývat vývojem našeho Sokola: V únoru roku 1920 zakládala Žďárská jednota Sokola své pobočky. Mimo Ostrova také v Bohdalově, Zámku Žďáře, Losenici, Polničce a v Novém Veselí. Jednota vznikla z Národní jednoty z popudu berního správce Jana Bartůňka. Nově vzniklé odbočky se brzy osamostatnily. První cvičení členů TJ Sokol Ostrov nad Oslavou se konalo na pozemku zvaném Vejpustek, který zapůjčila obec (dnes stojí v těchto místech hasičská zbrojnice a výletiště). Potřeba vlastní budovy přiměla jednotu k zakoupení jízdárny od vojenského útvaru v Havlíčkově Brodě (tehdy Německém Brodě). Dřevěnou budovu tam členové rozebrali, naložili na železnici a dopravili do Žďáru. Odtud ji koňskými povozy členů odvezli do Ostrova. Na pozemku, na kterém se dnes nachází kulturní dům, byla 6. srpna 1922 opět sestavena a slavnostně otevřena Sokolovna.

5 Činnost tohoto spolku byla pestrá, sportovní i společenská. Konaly se zde, později tak slavné Střelecké plesy. 5. července 1928 budova z neznámého důvodu do základu vyhořela. Nastaly starosti s obstaráním finančních prostředků na výstavbu nové Sokolovny. Proto sokolové prodali část svého pozemku rychtáři Janu Padalíkovi z Obyčtova, který na něm později postavil strojní továrnu. S penězi z činnosti, prodeje a náhrady od pojišťovny, byla zahájena nová stavba. Za materiální a brigádnické pomoci všech, šly práce rychle vpřed a již na podzim roku 1929 byla budova dokončena. Znovu se rozběhla osvětová činnost, cvičení, divadla, loutková divadla, akademie, besídky, oslavy, vzpomínkové večery, taneční zábavy a plesy. Za zmínku stojí, že od otevření nové budovy do března 1931, kdy byla obec elektrifikována, se k osvětlení Sokolovny používala elektrická energie z malé vodní elektrárny z protějšího mlýna o výkonu 6,5 kw. Kromě vyhlídkové terasy v čele budovy, která byla přestavěna na střechu, se budova nezměnila. Z větších oprav bylo přebudováno sociální zařízení a instalováno neonové osvětlení v té době velice moderní. Dále byla provedena výměna podlahy a obloženy stěny sálu dřevěnými obklady a jiné drobné úpravy. Pokračovalo se v kulturní a sportovní činnosti. K tanečním zábavám a divadlům hrála místní sokolská hudba bratra Hladíka, Orlům hudba bratra Kalába. Za okupace byla činnost Sokola omezena a v budově přespávali dělníci pracující na stavbě železnice. Po roce 1948 bylo v sále uskladněno žito až do výše oken a následkem toho došlo k úplnému zničení podlahy. Po tomto roce byl zrušen tělovýchovný spolek Orel a Sokol byl pojmenován na Dobrovolnou sportovní organizaci Sokol (DSO). Tradiční symboly byly zrušeny. V roce 1972 začali členové Sokola budovat základy pro přísálí a zajišťovali materiál na opravu celé budovy. Ovšem z finančních důvodů byly práce přerušeny, protože Sokol jako složka nemohl dotaci na přestavbu obdržet. Z toho důvodu byla budova Sokolovny, na schůzi jednoty 21. června 1973 větším počtem hlasů, předána do správy Místního národního výboru v Ostrově nad Oslavou. Materiál připravený na přestavbu byl předisponován na jiné akce na mateřskou školu a kino. Budova i nadále chátrala, a proto byla v roce 1980 z havarijních důvodů uzavřena. Rozsah oprav byl vymezen, jednalo se o přestavbu sociálního zařízení, výměnu oken, dveří a venkovní i vnitřní omítky. Ještě než byly všechny otázky dořešeny, zahájili členové Sokola již 2. dubna 1982, se souhlasem místního národního výboru, demolici havarijních částí budovy. Do brigádnických prací se v krátké době zapojila celá řada občanů, převážně středního věku. Pracovní tempo bylo tak vysoké, že než byly dohodnuty všechny změny přestavby, byla již stará budova demolována a okolo stály nové zdi budoucího přísálí. Slavnostní otevření víceúčelové budovy se konalo 14. července Budova zůstala nadále v majetku MNV. V letech budovali Sokolové tenisové kurty za Sokolovnou a mimo to se zúčastňovali všech brigádnických akcí v obci. Sportovci oddílu cvičili na Sokolských sletech, později na Spartakiádách a nyní opět na Sletech. Závodně byly u nás postupně provozovány tyto sporty: kopaná, odbíjená, lední hokej, stolní tenis, šachy, běhy na lyžích a tenis. V krajských přeborech se reprezentovala naše mužstva v odbíjené, hokeji a stolním tenise. Po roce 1989 byl oddíl přejmenován z Tělovýchovné Jednoty Sokol na Tělocvičnou Jednotu Sokol. Ostrovský oddíl náleží pod Župu Havlíčkovu. Přejmenována byla i budova Sokolovny na Kulturní dům. V roce 2001 ještě měla organizace 116 členů, z toho 51 mužů, 19 žen, 15 dorostenek, 7 dorostenců, 10 žákyň, 8 žáků a 6 důchodců. Předsedou byl Jaroslav Homola. V roce 2011 bylo v místním Sokole registrováno 39 členů. V rámci okresu hrálo jedno mužstvo stolní tenis. Předsedou jednoty je Ing. Miroslav Sláma. Zaznamenal kronikář Josef Šidlo

6 Ostrovští hasičí informují Vážení spoluobčané, rád bych Vás jménem Sboru dobrovolných hasičů v Ostrově nad Oslavou pozval na oslavu 120. výročí založení našeho sboru, které se uskuteční v neděli dne Program oslav: 8:30 Slavnostní mše 9:45 Otevření výstavy z historie a současnosti sboru v KD 10:00 Koncert dechové hudby SLAVKOVĚNKA před hasičskou zbrojnicí 13:00 Vítání sborů u hasičské zbrojnice 13:30 Slavnostní nástup a projevy hostů 14:00 Ukázky z činnosti sboru 15:30 Koncert dechové hudby ŠOHAJKA Ukončení oslav Po celou dobu oslav je občerstvení zajištěno! V sobotu dne se v naší obci konala okrsková soutěž hasičských družstev. I přes pořádání této soutěže nasadil náš sbor tři soutěžní družstva. Dvě mužská družstva obhájila umístnění z posledních dvou let a obsadila 1. a 2. místo a družstvo žen se umístnilo na 2. místě. O týden později se v rámci oslav založení sboru v Ostrově uskutečnila i okresní soutěž. Náš sbor nasadil družstvo mužů a žen. V deštivém počasí se muži se umístnili na 2. místě a ženy skončily na 5. místě. Blahopřejeme!!! Sbor dobrovolných hasičů v Ostrově nad Oslavou k poskytl Městysi Ostrov nad Oslavou na úhradu automobilové stříkačky CAS 15 MAN TGM x4 částku v celkové výši ,95 Kč. Tato částka je tvořena finančními dary našich sponzorů, kterým tímto srdečně děkuji, a rovněž výtěžky z činnosti samotného sboru dobrovolných hasičů a dary našich členů, kterým tímto rovněž velmi děkuji. Pokud by se kdokoli z Vás rozhodl ještě přispět Sboru dobrovolných hasičů v Ostrově nad Oslavou na úhradu jeho závazku, může tak učinit prostřednictvím bankovního účtu č /0600 (v. s ) či v hotovosti na úřadu městyse Ostrov nad Oslavou nebo členům Sboru dobrovolných hasičů v Ostrově nad Oslavou - Ing. Josefu Kalábovi a panu Josefu Šoulákovi. Za Vaše případné dary Vám všem předem velice děkuji. Ing. Josef Kaláb, starosta SDH Ostrov nad Oslavou

7 PŮLROK VE ŠKOLE Ať už říkají cokoli, ve skutečnosti mají žáci i učitelé školu rádi: jsou tam přestávky. Eduard Bass A když zrovna nejsou přestávky, tak třeba soutěžíme proti bandě čertů, aby si nás neodnesli do pekla. Nebo nacvičujeme naše vystoupení na vánoční besídku. Tentokrát bylo pojítkem slovo tradice. Začátkem prosince jsme totiž navštívili ekologické centrum Ostrůvek ve Velkém Meziříčí. Zde jsme ochutnali sedm tradičních pokrmů staročeského Štědrého večera, vyrobili i postavili si Betlém a vyvěštili si osud ze symbolů pod hrníčky. S dětmi nám už nedalo velké přemýšlení nad tématem naší vánoční besídky. Každá třída si vybrala, co chtěla ukázat. Ať už to bylo povídání o narození Ježíška, zimní říkanky nebo pohádka o Popelce. V den D počáteční tréma rychle opadla a vánoční pohodu jsme si užili. Doufám, že vy s námi. Poslední školní prosincový den už od rána zněly koledy a vonělo cukroví, které den předem upekly holky z pětky přímo ve škole v naší nové školní troubě. Děti byly velmi netrpělivé, co jim kamarádi zabalili do drobných dárečků. Ale předtím si pro nás páťáci přichystali ukázky tradičních vánočních zvyků pouštění lodiček, hod střevíčkem, lití vosku, krájení jablíček. Rozloučili jsme se s přáním krásného nového roku a ponořili se do té pravé domácí vánoční atmosféry. Leden jsme začali po francouzsku 3. čtení z projektu Celé Česko čte dětem pod vedením paní učitelky Kosové bylo podle bajek Jeana de La Fontaine. Děti i se svými rodiči si poslechly bajky v originále. Hádaly, o kom bajky byly a poté si je vyslechly i v češtině. Také nahlédly do francouzských pohádkových knížek a zkusily si něco v té krkolomné řeči přečíst. Samozřejmě, že takové těžké úkoly si žádaly náležité odměny, proto mlsné jazýčky mohly ochutnat francouzské karamelky, sýr i pravý croissant. Ze sladké Francie jsme 11. ledna vyrazili až ke hvězdám. Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové patřily jenom nám. Odborný výklad byl natolik poutavý, že se nám ani nechtělo odjíždět. Ale nedalo se nic dělat, chtěli jsme se pořádně připravit na zápis budoucích prvňáčků. Letos je celým zápisem provázely pohádkové bytosti víly, princezny, indiáni i Bořek Stavitel. Mnohem větší a pestřejší přehlídka převleků na nás ale čekala na únorovém karnevalu. Vodníci, myšky, Makové panenky, sportovci i kovbojové si nejen vybrali své výhry, ale také si zatančili a zasoutěžili. Obdiv a potlesk sklidili i tanečníci z country tanců paní učitelky Štědronské. Velký dík za zorganizování karnevalu patří rodičům našich žáků. V únoru jsme vyslali naše nejstarší žáky reprezentovat školu ve vědomostní soutěži Všeználek. Vystoupali na bronzovou příčku, což je v konkurenci malotřídních školiček okolí Žďáru velký úspěch. Před jarními prázdninami nám paní učitelka Weinhöferová domluvila v Radostíně nad Oslavou netypické divadelní představení z cyklu Listování. Jedná se o scénické čtení knížky známými herci. Četli, hráli, běhali a smáli se s námi Lenka Janíková a Lukáš Hejlík. Na knížku Olgy Černé Kouzelná baterka asi jen tak nezapomeneme. V březnu nám zima pomalu končí, ale stále se ještě docela brzy stmívá. Na 4. čtení přijal pozvání JUDr. Jiří Večeřa. Četl nám z knížky Zdeňka Svěráka Tatínku, ta se ti povedla. Sám se do čtení tak zabral, že si knížku půjčil domů, aby si ji mohl dočíst. Děti od paní učitelky Štědronské navázaly na Celé Česko čte dětem a aktivně se zapojily do vlastního charitativního projektu Čtení pomáhá. Jde o potěšení ze čtení, soutěžení a ještě pomoc druhým. Aby prvňáčkům nebylo líto, že velké děti už umí dobře číst, jeli jsme do knihovny Matěje Josefa Sychry do Žďáru nad Sázavou. Tam se nám paní knihovnice velmi věnovaly a snad rozdmýchaly touhu po každodenním dobrodružství, po tajných láskách, po tajemných kouzlech zkrátka po čtení. Také jsme uspořádali 1. ročník recitační soutěže. Z třídních kol postoupili vždy 3 žáci a ti spolu soupeřili v kole školním. První vítězkou se stala Andrejka Melicharová. Ve škole pouze nečteme, učíme děti i praktickým věcem. Druháci a páťáci si vytvořili

8 restauraci. V informatice tvořili jídelní lístek s cenami, ve slohu vypracovali pracovní postupy k receptům, v pracovních činnostech si uvařili, v matematice si zahráli na hosty a číšníky a pak to všechno snědli. Abychom březen zakončili s heslem BŘEZEN měsíc knihy, pozvali jsme Andyho (Martina Anderleho) na poslední čtení v letošním školním roce. Četl nám z knížky Autopohádky od Jiřího Marka. Tuto knížku jsem neznala, proto jsem si ji tentokrát domů odnášela já. S prvními nesmělými slunečními paprsky jsme se těšili na to, co nám jaro přinese. Zkontrolovali jsme si cyklistické vybavení, ale než vyjedeme, je třeba trochu oprášit pravidla. Proto nás v dubnu navštívil pan Prudík s lekcí dopravní výchovy. Na dopravní hřiště do Velkého Meziříčí jsme se vypravili asi 3 týdny poté. Opět nejdřív trocha teorie, ale pak jsme už konečně vyjeli. Velcí na kolech a menší na koloběžkách. Zjistili jsme, že pohybovat se podle pravidel silničního provozu není zas až tak jednoduché, ale snad to zvládneme, než si budeme moci udělat opravdový řidičák. Ten na kolo mají žáci 4. třídy v kapse. Protože jsme letos duben věnovali prevenci, přišla k nám do školy nprap. Petra Šmídová z Policie ČR. Povídala si s námi o skrytém nebezpečí, které na nás číhá na internetu. Toto téma je natolik závažné, že jsme se rozhodli umožnit i vám rodičům vyslechnout si rady o ochraně vlastního soukromí. Beseda se ve škole bude konat 5. června v 16 hodin. 25. dubna jsme přijali pozvání paní Hruškové a pana Přeučila na jejich líbeznou loutkovou pohádku Čert a Káča. Jejich dokonalá čeština nás vrátila zpátky ke knížkám, proto se naši páťáci s novou energií vrhli na svůj projekt Čtení pomáhá. Květen byl také naplněný akcemi. Hned 4. jsme vyrazili omrknout hasiče do Žďáru nad Sázavou. Hasičská auta, věž i zkušební polygon jsme řádně prošmejdili a dík patří klukům hasičům, že trpělivě odpovídali na naše všetečné otázky. Dále jsme vyslali zástupce naší školičky do krajského kola hry Superfarmář, byli to Barunka Veselá, Janička Poulová a Dáňa Gregar. Paní učitelka Weinhöferová nám nakonec přivezla vítěze Danečka Gregara. Gratulujeme! A samozřejmě nesmím zapomenout na děti z Afriky, pro které naši páťáci vytvářeli leporelo s anglickou abecedou. Všechna vyrobená leporela pracovníci charity zabalí a odvezou přímo dětem do Keni do vesnice Kibera. Koncem května nás čekala další soutěž, a to okresní finále Dopravní soutěže mladých cyklistů. Pořadatelem bylo Active středisko volného času ve Žďáře nad Sázavou. Tentokrát nás reprezentovali Míša Křížová, Verunka Slámová, Honzík Titauer a Míša Srnský a přivezli krásné 5. místo. Nejdůležitějším dnem našich páťáků ale bylo datum 28. května. To totiž přijeli zástupci Čtení pomáhá zkontrolovat, jestli děti opravdu přečetly tolik knížek. Za několik měsíců usilovné práce se vyšplhaly na 1. místo v celorepublikové soutěži o počet přečtených knížek na osobu. Čtení děti tak okouzlilo, že četly stále o přestávkách, po obědě, před spaním, dokonce jim nebylo líto sejít se i s paní učitelkou Štědronskou ve škole na společné čtení také o víkendech. To je nakonec vynese až do oblak a to doslovně letí totiž za odměnu na Mallorcu!!! V červnu nás čeká tvořivé dopoledne s paní Oldřiškou Matouškovou, školní výlet do environmentálního centra v Zoo Jihlava PodpoVRCH, kde se dozvíme něco více o zvířatech, přírodě i ekologii, a vyzkoušíme i novou outdoorovou aktivitu v lanovém parku PraLEZ v lesnaté části u letního amfiteátru. Dovolte mi rozloučit se opět citátem, tentokrát od Édouard Claparède: Školák nezlobí svého učitele jen z nenávisti nebo pohrdání, ale prostě z radosti, že dělá nedobrotu: to odpovídá potřebě jeho povahy. Krásné a prosluněné prázdniny. Mgr. Dita Kosová (více na

9

10 Děti, které po prázdninách nastupují do ZŠ: Veselá Lucie Vondráková Šárka Pálková Emma Orel Adam Marek Petr Štegner Vojtěch Smejkal Jakub Všem dětem přejeme hodně úspěchů při zdolávání školní docházky Vzpomínka na čarování v Mateřské škole

11

12 1. prázdninový kurz jógy a Qi Gongu v Ostrově nad Oslavou Intenzivní Jóga Intenzívní jóga vychází z tradiční indické hatha jógy, spojuje prvky relativně nových jógových stylů jako ashtanga jóga, iyengar a anusara jóga. Z každého z uvedených směrů si zakladatel intensiv jógy Young Ho Kim vybral to nejlepší a spojil vše v moderní, inteligentní a svěží systém cvičení. Tento kurz je pro úplné začátečníky a lehce pokročilé. Vedle pozdravu slunce si kromě jiného zacvičíš vinyassa flow (dynamický sled asan meditaci pohybu). Tělo, dech a duše se propojí v jeden celek. Cílem je prožít a užít si sou časný moment. Intenzivní jóga není vhodná pro osoby s onemocněním pohybového aparátu a srdce. Pro tento kuzy potřebuješ pohodlné, neplandavé oblečení (legíny + tričko) a neklouzavou podložku. Dynamic Qi Gong Qi (vyslovuj či) znamená energie. Ona životní energie v každém z nás, v přírodě, v našem okolí. Gong je možno přeložit jako nauka nebo cvičení. Prostřednictvím tohoto tisíce let starého systému cvičení, pocházejícího ze staré Číny se učíme cítit a kultivovat energii našeho těla. Podle tradiční čínské medicíny teče Qi podél energetických drah tzv. meridiánů naším tělem. Jsou-li ale meridiány blokovány a Qi nemůže volně téci, dochází v těle k různým patologickým stavům. Qi Gong je výborná metoda k posílení nebo znovunastolení energické rovnováhy v těle. Tento kurz je vhodný pro každého. Doporučuje se volné, pohodlné oblečení. Termíny: Cena: Přihlášky: v Ostrově, místo bude upřesněno Jóga denně 8:30 9:45 hodin Qi Gong denně 19:00 20:15 hodin 500,- Kč/kurz + event. Poplatek za nájem Jana Humlíčková , nebo Referent: Petra Ulrich Certifikovaná instruktorka jógy a Qi Gongu. Studium jógy u Young Ho Kima A Qi Gongu u Jang Ho Kima, pobyt a zkušenosti s jógou v Indii. Vyučuje v současné době intensit jógu, pre- a postnatální jógu a Qi Gong v Welsu, Rakousko. Yoga by Petra Vydal Městys Ostrov nad Oslavou nákladem 350 ks, povoleno ONV Žďár nad Sázavou č.j , tel.: , (Případné příspěvky vítány. Možnost podání inzerátu! Možno zaslat na výše uvedenou ovou adresu.

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 SLOVO STAROSTY Jak si již pravděpodobně všichni čtenáři našeho zpravodaje všimli, otázky pro starostu nebo rubrika Ptáme se za vás ani v tomto číslo nebude pokračovat,

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Prodloužená... Výročí bitvy Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce Informace 4 Další informace 4 203. výročí bitvy u Slavkova 4 Poděkování 5 Kulatá

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

zpravodaj Vratislavický V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 21. 9. 2011 od 17 hodin v zasedací místnosti MO.

zpravodaj Vratislavický V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 21. 9. 2011 od 17 hodin v zasedací místnosti MO. Vratislavický 7 8 2011 zpravodaj V tomto čísle naleznete E Čištění Nisy 2011 5 E Z činnosti seniorů 6 E Navštivte knihovnu 9 E Z historie pivovaru 10 E Kulturní centrum 101010 12 E Křížovka 18 E Koupaliště

Více

Slovo starosty. Den dětí na venkově v Buchově. Vážení spoluobčané,

Slovo starosty. Den dětí na venkově v Buchově. Vážení spoluobčané, červen 2007 16 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v květnu uplynul právě rok, od vydání prvního rozšířeného Postupického zpravodaje, jehož podobu máte i dnes před sebou. Jde o páté vydání v této grafické

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 -

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 - ROČENKA Sokolské župy Jihočeské 2013-1 - Obsah Úvod... 3 Historie Sokola... 4 Historie Sokolské župy Jihočeské... 5 Předsednictvo Sokolské župy Jihočeské... 6 Členská základna Sokolské župy Jihočeské...

Více

Zpravodaj města Chodova

Zpravodaj města Chodova 11 Listopad 2014 Lampiony pro dušičky 2.11.2014 DDM Bludiště Koncert Divokej Bill 22.11.2014 KASS Chodov Zahájení Staroměstského adventu 28.11.2014 Staroměstská ul. Zpravodaj města Chodova Výtisk zdarma

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Vamberecký Kdo si hraje, nezlobí. Kdo sportuje, dělá i něco pro své zdraví. Na sportovním plese byli vyhlášeni nejlepší

Vamberecký Kdo si hraje, nezlobí. Kdo sportuje, dělá i něco pro své zdraví. Na sportovním plese byli vyhlášeni nejlepší Vamberecký Kdo si hraje, nezlobí. Kdo sportuje, dělá i něco pro své zdraví. Na sportovním plese byli vyhlášeni nejlepší sportovci ve Vamberku. Je hezké, že jsou mezi nimi děti i mladí, kteří sportu věnují

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 6 č í s l o 1 0 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku Informace k volbám Gymnázium

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010 zpravodaj obce PROSINEC 2010 VALEČ Vydává Obec Valeč, 675 53, IČO: 00290637,místo a datum vydání: Valeč, 23. 12. 2010 ÚVODEM Vážení spoluobčané, rád bych Vám u příležitosti vydání zpravodaje poděkoval

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Úvodník. Motýlková školička 2/2013

Úvodník. Motýlková školička 2/2013 Úvodník Jsme obec, kde se nic neděje? Milí obyvatelé obce, pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí, když se podívám na internetové stránky naší hezké obce, musím si položit otázku: Proč

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

zpravodaj Slovo starosty Zpravodaj obce Prušánky Prušánský 1/2012

zpravodaj Slovo starosty Zpravodaj obce Prušánky Prušánský 1/2012 Prušánský 1/2012 zpravodaj Slovo starosty Vážení spoluobčané, rok 2011 je za námi, přesto bych ho rád krátce zhodnotil. Byl to rok, ve kterém jsme si připomněli 750. výročí první písemné zmínky o naší

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více