Ostrovský zpravodaj. pro městys Ostrov nad Oslavou a místní část Suky červen 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ostrovský zpravodaj. pro městys Ostrov nad Oslavou a místní část Suky červen 2012"

Transkript

1 Ostrovský zpravodaj pro městys Ostrov nad Oslavou a místní část Suky červen 2012

2 INFORMACE PRO OBČANY Připomínáme občanům městyse, že poplatek za odvoz popelnic na rok 2012 činí 380,- Kč/rok/občan. Polovina, tzn. částka 190,- Kč ze shora uvedeného poplatku je splatná nejpozději do , zbylá část předmětného poplatku je splatná nejpozději do , po tomto termínu se dle nového daňového zákona poplatek navyšuje na trojnásobek! Cena vodného na rok 2012 byla zastupitelstvem městyse schválena ve výši 30,- Kč/m3. Poplatek za psa pro rok 2012 činí 200,- Kč za prvního psa a 300,- Kč za každého dalšího psa. Upozorňujeme spoluobčany, aby si dávali zvýšený pozor na svůj majetek, neboť se v našem městysi objevují případy drobných krádeží. Vyzýváme místní živnostníky (obchodní společnosti), kteří by měli zájem o zveřejnění své vizitky (odkazu na své internetové stránky) na internetových stránkách městyse, nechť nám své požadavky zašlou prostřednictvím u na adresu: Vyzýváme občany a podnikatele, kteří by měli zájem o zveřejnění svého inzerátu v Ostrovském zpravodaji, případně na internetových stránkách městyse, nechť nám své inzeráty zašlou na adresu: Městys Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou 246, Ostrov nad Oslavou, případně prostřednictvím u na adresu:

3 SPOLEČENSKÁ KRONIKA KULTURNÍ VÝBOR INFORMUJE zlatou svatbu výročí společného života v únoru letošního oslavili manželé Ludmila a Zdeněk PEŇÁZOVI zlatou svatbu výročí sňatku oslavovali v dubnu letošního roku manželé Jarmila a Jan HUMLÍČKOVI diamantovou svatbu výročí společného života v lednu letošního roku oslavili manželé Marie a Miloslav FILIPOVI kamennou svatbu - 65 let společného života oslavili v únoru letošního roku manželé Ludmila a Josef HUMLÍČKOVI platinovou svatbu - neuvěřitelných 70 let prožitých na společné pouti životem oslavili v dubnu manželé Anna a Jiří HUMLÍČKOVI manželé Anna a Jiří Humlíčkovi manželé Ludmila a Josef Humlíčkovi ŽIVOTNÍ JUBILEA Svá významná životní jubilea oslavili: v měsíci lednu - pan Bohumír BARTOŠ z Ostrova a pan Jan POL ze Suků v měsíci únoru - pan Karel KOSTELENEC a paní Marie HAVLÍČKOVÁ z Ostrova v měsíci březnu - pan Josef CHALUPA, pan Josef HUMLÍČEK a paní Božena ŠPAČKOVÁ z Ostrova, pan František TRČKA ze Suků v měsíci dubnu - pan Vladimír HAVELKA a pan Jiří HUMLÍČEK z Ostrova v měsíci květnu - paní Emilie VESELÁ, paní Milada KOVÁŘOVÁ z Ostrova a paní Olga ŠÍMOVÁ ze Suků v měsíci červnu paní Anna HUMLÍČKOVÁ, paní Růžena FIALOVÁ z Ostrova Všem našim jubilantům přejeme vše nejlepší, především zdraví, spokojenost a pohodu.

4 Rozloučení Odešli cestou, kterou jde každý sám, jen dveře vzpomínek nechali dokořán Se zármutkem jsme se naposledy rozloučili ve smuteční síni na místním hřbitově dne 28. ledna - s panem Jaroslavem MELICHAREM dne 25. února - s panem Miloslavem FILIPEM dne 23. června - s paní Ludmilou MRÁZKOVOU Ještě jednou upřímnou soustrast všem pozůstalým. Dne uctili členové zastupitelstva, členové kulturního výboru s několika místními občany položením kytic památku ostrovských občanů padlých v II. světové válce. Eliška Šidlová, čl. kult. výboru V letošním roce oslavuje Jednota SOKOL 150. výročí svého založení Tělovýchovné spolky "Sokol" i "Orel" měly územně správní členění na župy a jednoty totožné. Vzdělávací záměr u Orlů byl v utužování členů v katolické víře. U Sokolů to bylo spíše postupné sbližování členů s národoveckým a ateistickým hnutím. Mezi oběmi složkami probíhala soutěž nejen v tělovýchově a sportu, ale i v kultuře. Ve svých počátcích užíval Orel i názvu Katolický Sokol. Název Orel byl převzat od podobné organizace ve Slovinsku a oficiálně byl přijat na I. zemském moravském sletu v roce 1909 ve Vyškově. Orel byl od založení úzce spjat s politickým katolicizmem. V Ostrově se toto hnutí projevilo po světové válce, kdy se stal Orel organizací Československé strany lidové. První celostátní všesokolský slet, po vzniku Československa, byl uspořádán v roce O dva roky později se konal celostátní slet Orla. Když se vedení Sokola odmítlo podílet na oslavách Svatováclavského milénia, tak se část jeho příznivců odklonila. Organizovaná tělesná výchova a sportování prospívalo hlavně mládeži. MUDr. Jan Maleček při zdravotních prohlídkách školní mládeže konstatoval patrný rozdíl v tělesném vývoji mezi žáky z Ostrova a ostatních obcích v jeho radostínském obvodu. Proto dal v roce 1955 podnět k založení tělovýchovné jednoty Sokol v Radostíně nad Oslavou a následujícího roku v dubnu byl zvolen jeho prvním předsedou. Budeme se tedy stručně zabývat vývojem našeho Sokola: V únoru roku 1920 zakládala Žďárská jednota Sokola své pobočky. Mimo Ostrova také v Bohdalově, Zámku Žďáře, Losenici, Polničce a v Novém Veselí. Jednota vznikla z Národní jednoty z popudu berního správce Jana Bartůňka. Nově vzniklé odbočky se brzy osamostatnily. První cvičení členů TJ Sokol Ostrov nad Oslavou se konalo na pozemku zvaném Vejpustek, který zapůjčila obec (dnes stojí v těchto místech hasičská zbrojnice a výletiště). Potřeba vlastní budovy přiměla jednotu k zakoupení jízdárny od vojenského útvaru v Havlíčkově Brodě (tehdy Německém Brodě). Dřevěnou budovu tam členové rozebrali, naložili na železnici a dopravili do Žďáru. Odtud ji koňskými povozy členů odvezli do Ostrova. Na pozemku, na kterém se dnes nachází kulturní dům, byla 6. srpna 1922 opět sestavena a slavnostně otevřena Sokolovna.

5 Činnost tohoto spolku byla pestrá, sportovní i společenská. Konaly se zde, později tak slavné Střelecké plesy. 5. července 1928 budova z neznámého důvodu do základu vyhořela. Nastaly starosti s obstaráním finančních prostředků na výstavbu nové Sokolovny. Proto sokolové prodali část svého pozemku rychtáři Janu Padalíkovi z Obyčtova, který na něm později postavil strojní továrnu. S penězi z činnosti, prodeje a náhrady od pojišťovny, byla zahájena nová stavba. Za materiální a brigádnické pomoci všech, šly práce rychle vpřed a již na podzim roku 1929 byla budova dokončena. Znovu se rozběhla osvětová činnost, cvičení, divadla, loutková divadla, akademie, besídky, oslavy, vzpomínkové večery, taneční zábavy a plesy. Za zmínku stojí, že od otevření nové budovy do března 1931, kdy byla obec elektrifikována, se k osvětlení Sokolovny používala elektrická energie z malé vodní elektrárny z protějšího mlýna o výkonu 6,5 kw. Kromě vyhlídkové terasy v čele budovy, která byla přestavěna na střechu, se budova nezměnila. Z větších oprav bylo přebudováno sociální zařízení a instalováno neonové osvětlení v té době velice moderní. Dále byla provedena výměna podlahy a obloženy stěny sálu dřevěnými obklady a jiné drobné úpravy. Pokračovalo se v kulturní a sportovní činnosti. K tanečním zábavám a divadlům hrála místní sokolská hudba bratra Hladíka, Orlům hudba bratra Kalába. Za okupace byla činnost Sokola omezena a v budově přespávali dělníci pracující na stavbě železnice. Po roce 1948 bylo v sále uskladněno žito až do výše oken a následkem toho došlo k úplnému zničení podlahy. Po tomto roce byl zrušen tělovýchovný spolek Orel a Sokol byl pojmenován na Dobrovolnou sportovní organizaci Sokol (DSO). Tradiční symboly byly zrušeny. V roce 1972 začali členové Sokola budovat základy pro přísálí a zajišťovali materiál na opravu celé budovy. Ovšem z finančních důvodů byly práce přerušeny, protože Sokol jako složka nemohl dotaci na přestavbu obdržet. Z toho důvodu byla budova Sokolovny, na schůzi jednoty 21. června 1973 větším počtem hlasů, předána do správy Místního národního výboru v Ostrově nad Oslavou. Materiál připravený na přestavbu byl předisponován na jiné akce na mateřskou školu a kino. Budova i nadále chátrala, a proto byla v roce 1980 z havarijních důvodů uzavřena. Rozsah oprav byl vymezen, jednalo se o přestavbu sociálního zařízení, výměnu oken, dveří a venkovní i vnitřní omítky. Ještě než byly všechny otázky dořešeny, zahájili členové Sokola již 2. dubna 1982, se souhlasem místního národního výboru, demolici havarijních částí budovy. Do brigádnických prací se v krátké době zapojila celá řada občanů, převážně středního věku. Pracovní tempo bylo tak vysoké, že než byly dohodnuty všechny změny přestavby, byla již stará budova demolována a okolo stály nové zdi budoucího přísálí. Slavnostní otevření víceúčelové budovy se konalo 14. července Budova zůstala nadále v majetku MNV. V letech budovali Sokolové tenisové kurty za Sokolovnou a mimo to se zúčastňovali všech brigádnických akcí v obci. Sportovci oddílu cvičili na Sokolských sletech, později na Spartakiádách a nyní opět na Sletech. Závodně byly u nás postupně provozovány tyto sporty: kopaná, odbíjená, lední hokej, stolní tenis, šachy, běhy na lyžích a tenis. V krajských přeborech se reprezentovala naše mužstva v odbíjené, hokeji a stolním tenise. Po roce 1989 byl oddíl přejmenován z Tělovýchovné Jednoty Sokol na Tělocvičnou Jednotu Sokol. Ostrovský oddíl náleží pod Župu Havlíčkovu. Přejmenována byla i budova Sokolovny na Kulturní dům. V roce 2001 ještě měla organizace 116 členů, z toho 51 mužů, 19 žen, 15 dorostenek, 7 dorostenců, 10 žákyň, 8 žáků a 6 důchodců. Předsedou byl Jaroslav Homola. V roce 2011 bylo v místním Sokole registrováno 39 členů. V rámci okresu hrálo jedno mužstvo stolní tenis. Předsedou jednoty je Ing. Miroslav Sláma. Zaznamenal kronikář Josef Šidlo

6 Ostrovští hasičí informují Vážení spoluobčané, rád bych Vás jménem Sboru dobrovolných hasičů v Ostrově nad Oslavou pozval na oslavu 120. výročí založení našeho sboru, které se uskuteční v neděli dne Program oslav: 8:30 Slavnostní mše 9:45 Otevření výstavy z historie a současnosti sboru v KD 10:00 Koncert dechové hudby SLAVKOVĚNKA před hasičskou zbrojnicí 13:00 Vítání sborů u hasičské zbrojnice 13:30 Slavnostní nástup a projevy hostů 14:00 Ukázky z činnosti sboru 15:30 Koncert dechové hudby ŠOHAJKA Ukončení oslav Po celou dobu oslav je občerstvení zajištěno! V sobotu dne se v naší obci konala okrsková soutěž hasičských družstev. I přes pořádání této soutěže nasadil náš sbor tři soutěžní družstva. Dvě mužská družstva obhájila umístnění z posledních dvou let a obsadila 1. a 2. místo a družstvo žen se umístnilo na 2. místě. O týden později se v rámci oslav založení sboru v Ostrově uskutečnila i okresní soutěž. Náš sbor nasadil družstvo mužů a žen. V deštivém počasí se muži se umístnili na 2. místě a ženy skončily na 5. místě. Blahopřejeme!!! Sbor dobrovolných hasičů v Ostrově nad Oslavou k poskytl Městysi Ostrov nad Oslavou na úhradu automobilové stříkačky CAS 15 MAN TGM x4 částku v celkové výši ,95 Kč. Tato částka je tvořena finančními dary našich sponzorů, kterým tímto srdečně děkuji, a rovněž výtěžky z činnosti samotného sboru dobrovolných hasičů a dary našich členů, kterým tímto rovněž velmi děkuji. Pokud by se kdokoli z Vás rozhodl ještě přispět Sboru dobrovolných hasičů v Ostrově nad Oslavou na úhradu jeho závazku, může tak učinit prostřednictvím bankovního účtu č /0600 (v. s ) či v hotovosti na úřadu městyse Ostrov nad Oslavou nebo členům Sboru dobrovolných hasičů v Ostrově nad Oslavou - Ing. Josefu Kalábovi a panu Josefu Šoulákovi. Za Vaše případné dary Vám všem předem velice děkuji. Ing. Josef Kaláb, starosta SDH Ostrov nad Oslavou

7 PŮLROK VE ŠKOLE Ať už říkají cokoli, ve skutečnosti mají žáci i učitelé školu rádi: jsou tam přestávky. Eduard Bass A když zrovna nejsou přestávky, tak třeba soutěžíme proti bandě čertů, aby si nás neodnesli do pekla. Nebo nacvičujeme naše vystoupení na vánoční besídku. Tentokrát bylo pojítkem slovo tradice. Začátkem prosince jsme totiž navštívili ekologické centrum Ostrůvek ve Velkém Meziříčí. Zde jsme ochutnali sedm tradičních pokrmů staročeského Štědrého večera, vyrobili i postavili si Betlém a vyvěštili si osud ze symbolů pod hrníčky. S dětmi nám už nedalo velké přemýšlení nad tématem naší vánoční besídky. Každá třída si vybrala, co chtěla ukázat. Ať už to bylo povídání o narození Ježíška, zimní říkanky nebo pohádka o Popelce. V den D počáteční tréma rychle opadla a vánoční pohodu jsme si užili. Doufám, že vy s námi. Poslední školní prosincový den už od rána zněly koledy a vonělo cukroví, které den předem upekly holky z pětky přímo ve škole v naší nové školní troubě. Děti byly velmi netrpělivé, co jim kamarádi zabalili do drobných dárečků. Ale předtím si pro nás páťáci přichystali ukázky tradičních vánočních zvyků pouštění lodiček, hod střevíčkem, lití vosku, krájení jablíček. Rozloučili jsme se s přáním krásného nového roku a ponořili se do té pravé domácí vánoční atmosféry. Leden jsme začali po francouzsku 3. čtení z projektu Celé Česko čte dětem pod vedením paní učitelky Kosové bylo podle bajek Jeana de La Fontaine. Děti i se svými rodiči si poslechly bajky v originále. Hádaly, o kom bajky byly a poté si je vyslechly i v češtině. Také nahlédly do francouzských pohádkových knížek a zkusily si něco v té krkolomné řeči přečíst. Samozřejmě, že takové těžké úkoly si žádaly náležité odměny, proto mlsné jazýčky mohly ochutnat francouzské karamelky, sýr i pravý croissant. Ze sladké Francie jsme 11. ledna vyrazili až ke hvězdám. Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové patřily jenom nám. Odborný výklad byl natolik poutavý, že se nám ani nechtělo odjíždět. Ale nedalo se nic dělat, chtěli jsme se pořádně připravit na zápis budoucích prvňáčků. Letos je celým zápisem provázely pohádkové bytosti víly, princezny, indiáni i Bořek Stavitel. Mnohem větší a pestřejší přehlídka převleků na nás ale čekala na únorovém karnevalu. Vodníci, myšky, Makové panenky, sportovci i kovbojové si nejen vybrali své výhry, ale také si zatančili a zasoutěžili. Obdiv a potlesk sklidili i tanečníci z country tanců paní učitelky Štědronské. Velký dík za zorganizování karnevalu patří rodičům našich žáků. V únoru jsme vyslali naše nejstarší žáky reprezentovat školu ve vědomostní soutěži Všeználek. Vystoupali na bronzovou příčku, což je v konkurenci malotřídních školiček okolí Žďáru velký úspěch. Před jarními prázdninami nám paní učitelka Weinhöferová domluvila v Radostíně nad Oslavou netypické divadelní představení z cyklu Listování. Jedná se o scénické čtení knížky známými herci. Četli, hráli, běhali a smáli se s námi Lenka Janíková a Lukáš Hejlík. Na knížku Olgy Černé Kouzelná baterka asi jen tak nezapomeneme. V březnu nám zima pomalu končí, ale stále se ještě docela brzy stmívá. Na 4. čtení přijal pozvání JUDr. Jiří Večeřa. Četl nám z knížky Zdeňka Svěráka Tatínku, ta se ti povedla. Sám se do čtení tak zabral, že si knížku půjčil domů, aby si ji mohl dočíst. Děti od paní učitelky Štědronské navázaly na Celé Česko čte dětem a aktivně se zapojily do vlastního charitativního projektu Čtení pomáhá. Jde o potěšení ze čtení, soutěžení a ještě pomoc druhým. Aby prvňáčkům nebylo líto, že velké děti už umí dobře číst, jeli jsme do knihovny Matěje Josefa Sychry do Žďáru nad Sázavou. Tam se nám paní knihovnice velmi věnovaly a snad rozdmýchaly touhu po každodenním dobrodružství, po tajných láskách, po tajemných kouzlech zkrátka po čtení. Také jsme uspořádali 1. ročník recitační soutěže. Z třídních kol postoupili vždy 3 žáci a ti spolu soupeřili v kole školním. První vítězkou se stala Andrejka Melicharová. Ve škole pouze nečteme, učíme děti i praktickým věcem. Druháci a páťáci si vytvořili

8 restauraci. V informatice tvořili jídelní lístek s cenami, ve slohu vypracovali pracovní postupy k receptům, v pracovních činnostech si uvařili, v matematice si zahráli na hosty a číšníky a pak to všechno snědli. Abychom březen zakončili s heslem BŘEZEN měsíc knihy, pozvali jsme Andyho (Martina Anderleho) na poslední čtení v letošním školním roce. Četl nám z knížky Autopohádky od Jiřího Marka. Tuto knížku jsem neznala, proto jsem si ji tentokrát domů odnášela já. S prvními nesmělými slunečními paprsky jsme se těšili na to, co nám jaro přinese. Zkontrolovali jsme si cyklistické vybavení, ale než vyjedeme, je třeba trochu oprášit pravidla. Proto nás v dubnu navštívil pan Prudík s lekcí dopravní výchovy. Na dopravní hřiště do Velkého Meziříčí jsme se vypravili asi 3 týdny poté. Opět nejdřív trocha teorie, ale pak jsme už konečně vyjeli. Velcí na kolech a menší na koloběžkách. Zjistili jsme, že pohybovat se podle pravidel silničního provozu není zas až tak jednoduché, ale snad to zvládneme, než si budeme moci udělat opravdový řidičák. Ten na kolo mají žáci 4. třídy v kapse. Protože jsme letos duben věnovali prevenci, přišla k nám do školy nprap. Petra Šmídová z Policie ČR. Povídala si s námi o skrytém nebezpečí, které na nás číhá na internetu. Toto téma je natolik závažné, že jsme se rozhodli umožnit i vám rodičům vyslechnout si rady o ochraně vlastního soukromí. Beseda se ve škole bude konat 5. června v 16 hodin. 25. dubna jsme přijali pozvání paní Hruškové a pana Přeučila na jejich líbeznou loutkovou pohádku Čert a Káča. Jejich dokonalá čeština nás vrátila zpátky ke knížkám, proto se naši páťáci s novou energií vrhli na svůj projekt Čtení pomáhá. Květen byl také naplněný akcemi. Hned 4. jsme vyrazili omrknout hasiče do Žďáru nad Sázavou. Hasičská auta, věž i zkušební polygon jsme řádně prošmejdili a dík patří klukům hasičům, že trpělivě odpovídali na naše všetečné otázky. Dále jsme vyslali zástupce naší školičky do krajského kola hry Superfarmář, byli to Barunka Veselá, Janička Poulová a Dáňa Gregar. Paní učitelka Weinhöferová nám nakonec přivezla vítěze Danečka Gregara. Gratulujeme! A samozřejmě nesmím zapomenout na děti z Afriky, pro které naši páťáci vytvářeli leporelo s anglickou abecedou. Všechna vyrobená leporela pracovníci charity zabalí a odvezou přímo dětem do Keni do vesnice Kibera. Koncem května nás čekala další soutěž, a to okresní finále Dopravní soutěže mladých cyklistů. Pořadatelem bylo Active středisko volného času ve Žďáře nad Sázavou. Tentokrát nás reprezentovali Míša Křížová, Verunka Slámová, Honzík Titauer a Míša Srnský a přivezli krásné 5. místo. Nejdůležitějším dnem našich páťáků ale bylo datum 28. května. To totiž přijeli zástupci Čtení pomáhá zkontrolovat, jestli děti opravdu přečetly tolik knížek. Za několik měsíců usilovné práce se vyšplhaly na 1. místo v celorepublikové soutěži o počet přečtených knížek na osobu. Čtení děti tak okouzlilo, že četly stále o přestávkách, po obědě, před spaním, dokonce jim nebylo líto sejít se i s paní učitelkou Štědronskou ve škole na společné čtení také o víkendech. To je nakonec vynese až do oblak a to doslovně letí totiž za odměnu na Mallorcu!!! V červnu nás čeká tvořivé dopoledne s paní Oldřiškou Matouškovou, školní výlet do environmentálního centra v Zoo Jihlava PodpoVRCH, kde se dozvíme něco více o zvířatech, přírodě i ekologii, a vyzkoušíme i novou outdoorovou aktivitu v lanovém parku PraLEZ v lesnaté části u letního amfiteátru. Dovolte mi rozloučit se opět citátem, tentokrát od Édouard Claparède: Školák nezlobí svého učitele jen z nenávisti nebo pohrdání, ale prostě z radosti, že dělá nedobrotu: to odpovídá potřebě jeho povahy. Krásné a prosluněné prázdniny. Mgr. Dita Kosová (více na

9

10 Děti, které po prázdninách nastupují do ZŠ: Veselá Lucie Vondráková Šárka Pálková Emma Orel Adam Marek Petr Štegner Vojtěch Smejkal Jakub Všem dětem přejeme hodně úspěchů při zdolávání školní docházky Vzpomínka na čarování v Mateřské škole

11

12 1. prázdninový kurz jógy a Qi Gongu v Ostrově nad Oslavou Intenzivní Jóga Intenzívní jóga vychází z tradiční indické hatha jógy, spojuje prvky relativně nových jógových stylů jako ashtanga jóga, iyengar a anusara jóga. Z každého z uvedených směrů si zakladatel intensiv jógy Young Ho Kim vybral to nejlepší a spojil vše v moderní, inteligentní a svěží systém cvičení. Tento kurz je pro úplné začátečníky a lehce pokročilé. Vedle pozdravu slunce si kromě jiného zacvičíš vinyassa flow (dynamický sled asan meditaci pohybu). Tělo, dech a duše se propojí v jeden celek. Cílem je prožít a užít si sou časný moment. Intenzivní jóga není vhodná pro osoby s onemocněním pohybového aparátu a srdce. Pro tento kuzy potřebuješ pohodlné, neplandavé oblečení (legíny + tričko) a neklouzavou podložku. Dynamic Qi Gong Qi (vyslovuj či) znamená energie. Ona životní energie v každém z nás, v přírodě, v našem okolí. Gong je možno přeložit jako nauka nebo cvičení. Prostřednictvím tohoto tisíce let starého systému cvičení, pocházejícího ze staré Číny se učíme cítit a kultivovat energii našeho těla. Podle tradiční čínské medicíny teče Qi podél energetických drah tzv. meridiánů naším tělem. Jsou-li ale meridiány blokovány a Qi nemůže volně téci, dochází v těle k různým patologickým stavům. Qi Gong je výborná metoda k posílení nebo znovunastolení energické rovnováhy v těle. Tento kurz je vhodný pro každého. Doporučuje se volné, pohodlné oblečení. Termíny: Cena: Přihlášky: v Ostrově, místo bude upřesněno Jóga denně 8:30 9:45 hodin Qi Gong denně 19:00 20:15 hodin 500,- Kč/kurz + event. Poplatek za nájem Jana Humlíčková , nebo Referent: Petra Ulrich Certifikovaná instruktorka jógy a Qi Gongu. Studium jógy u Young Ho Kima A Qi Gongu u Jang Ho Kima, pobyt a zkušenosti s jógou v Indii. Vyučuje v současné době intensit jógu, pre- a postnatální jógu a Qi Gong v Welsu, Rakousko. Yoga by Petra Vydal Městys Ostrov nad Oslavou nákladem 350 ks, povoleno ONV Žďár nad Sázavou č.j , tel.: , (Případné příspěvky vítány. Možnost podání inzerátu! Možno zaslat na výše uvedenou ovou adresu.

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 www.zsoskol.cz skola@zsoskol.cz 573 331 188 O škole 418 žáků 12 tříd na 1. stupni 3 oddělení školní družiny 11 tříd na 2. stupni 36 pedagogických pracovníků

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013 sudkovský zpravodaj Číslo 3/2012 Vydává Obecní úřad Sudkov www.sudkov.zabrezsko.cz OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2011

V Ř E S K O V Á K leden 2011 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K leden 2011 Vážení spoluobčané, jsem rád, že Vřeskovák se stal čteným nejen v tištěné podobě, ale našel si stálé čtenáře i na internetových stránkách obce. O tom, že internet

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii Chyňavský zpravodaj 5/2012 Výtisk zdarma Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna Vážení spoluobčané, Stalo se Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii dovolte mi, abych

Více

Poznávací zájezd BENELUX

Poznávací zájezd BENELUX Poznávací zájezd BENELUX Anglický týden Projektový týden prezentace absolventských prací Lyžařský výcvik Deváťáci se loučí s prvňáčky Žákovský parlament v Praze Úspěchy ve stolním tenisu Mezinárodní taneční

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

DÁLE INFORMUJEME. ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin MATEŘSKÁ ŠKOLA

DÁLE INFORMUJEME. ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin MATEŘSKÁ ŠKOLA 17. ročník říjen 2011 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 6. října 2011 Usnesením č. 44/2011 zastupitelé přijali Vlastní hodnocení Mateřské školy Zahrádky za školní rok 2010 2011. Zastupitelé byli

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 19. ročník duben 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 Usnesením č. 14/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2013. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2 Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2 Měsíční plán: St 17. 2. 13,30 hodin klubovna na faře setkání důchodců beseda a prohlížení starých fotografií s panem Ing. Hudičákem z Musea Fotoateliéru

Více

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Vánoční oddílový pohár 2011 http://www.zs-husova.tabor.cz/webg/ 1 Hodnocení roku V roce 2011 cvičilo 40 žáků a 8 trenérů. Největší část žlenské základny tvoří

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

VELKÝ SLET ČARODĚJNIC

VELKÝ SLET ČARODĚJNIC e.č. MK ČR A 10345 Vydal: Městský úřad Úsov dne: 25. dubna 2008 2/2008 Vlastivědné muzeum v Šumperku Lovecko lesnické muzeum v Úsově Vás zvou na VELKÝ SLET ČARODĚJNIC v sobotu 26. dubna 2008, na úsovském

Více

Krátký fotbalový zpravodaj č. 8

Krátký fotbalový zpravodaj č. 8 Krátký fotbalový zpravodaj č. 8 Vážení sportovní přátelé, zima už se pomalu chýlí ke konci. Opět tedy nastává čas pro druhou část fotbalové sezóny 2011/2012. Všechna naše mužstva už od ledna započala s

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK Číslo 1/2013 DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolfa Nytla Vážení čtenáři, dnes se Vám dostává do rukou první vydání našeho zpravodaje,

Více

Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014

Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014 Zámecké noviny Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014 Vánoce klepou na zámecké dveře a blíží se konec roku 2014. Vánoční svátky přinášejí radost a otevírají srdce Ať

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZÁŘÍ HURÁ DO ŠKOLKY! Tak jako každý rok se otevřeli dveře školky a do mateřské školky přišly nejen děti, které mateřskou školu již navštěvovaly, ale

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

FOGLIK. Květen 2009. Časopis žáků Základní školy v Hněvošicích

FOGLIK. Květen 2009. Časopis žáků Základní školy v Hněvošicích FOGLIK Květen 2009 Časopis žáků Základní školy v Hněvošicích MŠ MATEŘSKÁ ŠKOLA - školní rok 2008/2009 září - schůzka KRPŠ říjen - vánoční foto - beseda s Mgr. Zuzanou Pavelovou na téma Grafomotorické dovednosti

Více

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S TÁBORÁKEM

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S TÁBORÁKEM e.č. MK ČR A 10345 Vydal: Městský úřad Úsov dne: 30.4. 2010 2/2010 POZVÁNKY V pátek 7. května 2010 se bude konat LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S TÁBORÁKEM Program: - od 19,00 hodin bude hrát na náměstí dechová hudba

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor ***************************************************************************

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** O m i c k ý zpravodaj Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** Velmi se omlouváme všem čtenářům, kteří čekali na lednové číslo zpravodaje,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam 9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam dojeli, měli jsme přibližně hodinu volno a potom jsme se vypravili na exkurzi. Byl

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU GULÁŠFEST 2015 4. 7. 2015 proběhl už 4. ročník vaření kotlíkového guláše HLAVNICKÝ GULÁŠFEST 2015. Za krásného počasí se v Zámeckém parku sešlo více jak 350 hladových návštěvníků. Naši kuchařští mistři

Více

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a N a d a č n í f o n d K o c i á n k a 612 47 B r n o - Královo Pole, Kociánka 2 IČO: 62 15 88 64, telefon : 515 504 200 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013 Mgr. Jiří Podlucký předseda Nadačního fondu Kociánka

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více