Ostrovský zpravodaj. pro městys Ostrov nad Oslavou a místní část Suky červen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ostrovský zpravodaj. pro městys Ostrov nad Oslavou a místní část Suky červen 2012"

Transkript

1 Ostrovský zpravodaj pro městys Ostrov nad Oslavou a místní část Suky červen 2012

2 INFORMACE PRO OBČANY Připomínáme občanům městyse, že poplatek za odvoz popelnic na rok 2012 činí 380,- Kč/rok/občan. Polovina, tzn. částka 190,- Kč ze shora uvedeného poplatku je splatná nejpozději do , zbylá část předmětného poplatku je splatná nejpozději do , po tomto termínu se dle nového daňového zákona poplatek navyšuje na trojnásobek! Cena vodného na rok 2012 byla zastupitelstvem městyse schválena ve výši 30,- Kč/m3. Poplatek za psa pro rok 2012 činí 200,- Kč za prvního psa a 300,- Kč za každého dalšího psa. Upozorňujeme spoluobčany, aby si dávali zvýšený pozor na svůj majetek, neboť se v našem městysi objevují případy drobných krádeží. Vyzýváme místní živnostníky (obchodní společnosti), kteří by měli zájem o zveřejnění své vizitky (odkazu na své internetové stránky) na internetových stránkách městyse, nechť nám své požadavky zašlou prostřednictvím u na adresu: Vyzýváme občany a podnikatele, kteří by měli zájem o zveřejnění svého inzerátu v Ostrovském zpravodaji, případně na internetových stránkách městyse, nechť nám své inzeráty zašlou na adresu: Městys Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou 246, Ostrov nad Oslavou, případně prostřednictvím u na adresu:

3 SPOLEČENSKÁ KRONIKA KULTURNÍ VÝBOR INFORMUJE zlatou svatbu výročí společného života v únoru letošního oslavili manželé Ludmila a Zdeněk PEŇÁZOVI zlatou svatbu výročí sňatku oslavovali v dubnu letošního roku manželé Jarmila a Jan HUMLÍČKOVI diamantovou svatbu výročí společného života v lednu letošního roku oslavili manželé Marie a Miloslav FILIPOVI kamennou svatbu - 65 let společného života oslavili v únoru letošního roku manželé Ludmila a Josef HUMLÍČKOVI platinovou svatbu - neuvěřitelných 70 let prožitých na společné pouti životem oslavili v dubnu manželé Anna a Jiří HUMLÍČKOVI manželé Anna a Jiří Humlíčkovi manželé Ludmila a Josef Humlíčkovi ŽIVOTNÍ JUBILEA Svá významná životní jubilea oslavili: v měsíci lednu - pan Bohumír BARTOŠ z Ostrova a pan Jan POL ze Suků v měsíci únoru - pan Karel KOSTELENEC a paní Marie HAVLÍČKOVÁ z Ostrova v měsíci březnu - pan Josef CHALUPA, pan Josef HUMLÍČEK a paní Božena ŠPAČKOVÁ z Ostrova, pan František TRČKA ze Suků v měsíci dubnu - pan Vladimír HAVELKA a pan Jiří HUMLÍČEK z Ostrova v měsíci květnu - paní Emilie VESELÁ, paní Milada KOVÁŘOVÁ z Ostrova a paní Olga ŠÍMOVÁ ze Suků v měsíci červnu paní Anna HUMLÍČKOVÁ, paní Růžena FIALOVÁ z Ostrova Všem našim jubilantům přejeme vše nejlepší, především zdraví, spokojenost a pohodu.

4 Rozloučení Odešli cestou, kterou jde každý sám, jen dveře vzpomínek nechali dokořán Se zármutkem jsme se naposledy rozloučili ve smuteční síni na místním hřbitově dne 28. ledna - s panem Jaroslavem MELICHAREM dne 25. února - s panem Miloslavem FILIPEM dne 23. června - s paní Ludmilou MRÁZKOVOU Ještě jednou upřímnou soustrast všem pozůstalým. Dne uctili členové zastupitelstva, členové kulturního výboru s několika místními občany položením kytic památku ostrovských občanů padlých v II. světové válce. Eliška Šidlová, čl. kult. výboru V letošním roce oslavuje Jednota SOKOL 150. výročí svého založení Tělovýchovné spolky "Sokol" i "Orel" měly územně správní členění na župy a jednoty totožné. Vzdělávací záměr u Orlů byl v utužování členů v katolické víře. U Sokolů to bylo spíše postupné sbližování členů s národoveckým a ateistickým hnutím. Mezi oběmi složkami probíhala soutěž nejen v tělovýchově a sportu, ale i v kultuře. Ve svých počátcích užíval Orel i názvu Katolický Sokol. Název Orel byl převzat od podobné organizace ve Slovinsku a oficiálně byl přijat na I. zemském moravském sletu v roce 1909 ve Vyškově. Orel byl od založení úzce spjat s politickým katolicizmem. V Ostrově se toto hnutí projevilo po světové válce, kdy se stal Orel organizací Československé strany lidové. První celostátní všesokolský slet, po vzniku Československa, byl uspořádán v roce O dva roky později se konal celostátní slet Orla. Když se vedení Sokola odmítlo podílet na oslavách Svatováclavského milénia, tak se část jeho příznivců odklonila. Organizovaná tělesná výchova a sportování prospívalo hlavně mládeži. MUDr. Jan Maleček při zdravotních prohlídkách školní mládeže konstatoval patrný rozdíl v tělesném vývoji mezi žáky z Ostrova a ostatních obcích v jeho radostínském obvodu. Proto dal v roce 1955 podnět k založení tělovýchovné jednoty Sokol v Radostíně nad Oslavou a následujícího roku v dubnu byl zvolen jeho prvním předsedou. Budeme se tedy stručně zabývat vývojem našeho Sokola: V únoru roku 1920 zakládala Žďárská jednota Sokola své pobočky. Mimo Ostrova také v Bohdalově, Zámku Žďáře, Losenici, Polničce a v Novém Veselí. Jednota vznikla z Národní jednoty z popudu berního správce Jana Bartůňka. Nově vzniklé odbočky se brzy osamostatnily. První cvičení členů TJ Sokol Ostrov nad Oslavou se konalo na pozemku zvaném Vejpustek, který zapůjčila obec (dnes stojí v těchto místech hasičská zbrojnice a výletiště). Potřeba vlastní budovy přiměla jednotu k zakoupení jízdárny od vojenského útvaru v Havlíčkově Brodě (tehdy Německém Brodě). Dřevěnou budovu tam členové rozebrali, naložili na železnici a dopravili do Žďáru. Odtud ji koňskými povozy členů odvezli do Ostrova. Na pozemku, na kterém se dnes nachází kulturní dům, byla 6. srpna 1922 opět sestavena a slavnostně otevřena Sokolovna.

5 Činnost tohoto spolku byla pestrá, sportovní i společenská. Konaly se zde, později tak slavné Střelecké plesy. 5. července 1928 budova z neznámého důvodu do základu vyhořela. Nastaly starosti s obstaráním finančních prostředků na výstavbu nové Sokolovny. Proto sokolové prodali část svého pozemku rychtáři Janu Padalíkovi z Obyčtova, který na něm později postavil strojní továrnu. S penězi z činnosti, prodeje a náhrady od pojišťovny, byla zahájena nová stavba. Za materiální a brigádnické pomoci všech, šly práce rychle vpřed a již na podzim roku 1929 byla budova dokončena. Znovu se rozběhla osvětová činnost, cvičení, divadla, loutková divadla, akademie, besídky, oslavy, vzpomínkové večery, taneční zábavy a plesy. Za zmínku stojí, že od otevření nové budovy do března 1931, kdy byla obec elektrifikována, se k osvětlení Sokolovny používala elektrická energie z malé vodní elektrárny z protějšího mlýna o výkonu 6,5 kw. Kromě vyhlídkové terasy v čele budovy, která byla přestavěna na střechu, se budova nezměnila. Z větších oprav bylo přebudováno sociální zařízení a instalováno neonové osvětlení v té době velice moderní. Dále byla provedena výměna podlahy a obloženy stěny sálu dřevěnými obklady a jiné drobné úpravy. Pokračovalo se v kulturní a sportovní činnosti. K tanečním zábavám a divadlům hrála místní sokolská hudba bratra Hladíka, Orlům hudba bratra Kalába. Za okupace byla činnost Sokola omezena a v budově přespávali dělníci pracující na stavbě železnice. Po roce 1948 bylo v sále uskladněno žito až do výše oken a následkem toho došlo k úplnému zničení podlahy. Po tomto roce byl zrušen tělovýchovný spolek Orel a Sokol byl pojmenován na Dobrovolnou sportovní organizaci Sokol (DSO). Tradiční symboly byly zrušeny. V roce 1972 začali členové Sokola budovat základy pro přísálí a zajišťovali materiál na opravu celé budovy. Ovšem z finančních důvodů byly práce přerušeny, protože Sokol jako složka nemohl dotaci na přestavbu obdržet. Z toho důvodu byla budova Sokolovny, na schůzi jednoty 21. června 1973 větším počtem hlasů, předána do správy Místního národního výboru v Ostrově nad Oslavou. Materiál připravený na přestavbu byl předisponován na jiné akce na mateřskou školu a kino. Budova i nadále chátrala, a proto byla v roce 1980 z havarijních důvodů uzavřena. Rozsah oprav byl vymezen, jednalo se o přestavbu sociálního zařízení, výměnu oken, dveří a venkovní i vnitřní omítky. Ještě než byly všechny otázky dořešeny, zahájili členové Sokola již 2. dubna 1982, se souhlasem místního národního výboru, demolici havarijních částí budovy. Do brigádnických prací se v krátké době zapojila celá řada občanů, převážně středního věku. Pracovní tempo bylo tak vysoké, že než byly dohodnuty všechny změny přestavby, byla již stará budova demolována a okolo stály nové zdi budoucího přísálí. Slavnostní otevření víceúčelové budovy se konalo 14. července Budova zůstala nadále v majetku MNV. V letech budovali Sokolové tenisové kurty za Sokolovnou a mimo to se zúčastňovali všech brigádnických akcí v obci. Sportovci oddílu cvičili na Sokolských sletech, později na Spartakiádách a nyní opět na Sletech. Závodně byly u nás postupně provozovány tyto sporty: kopaná, odbíjená, lední hokej, stolní tenis, šachy, běhy na lyžích a tenis. V krajských přeborech se reprezentovala naše mužstva v odbíjené, hokeji a stolním tenise. Po roce 1989 byl oddíl přejmenován z Tělovýchovné Jednoty Sokol na Tělocvičnou Jednotu Sokol. Ostrovský oddíl náleží pod Župu Havlíčkovu. Přejmenována byla i budova Sokolovny na Kulturní dům. V roce 2001 ještě měla organizace 116 členů, z toho 51 mužů, 19 žen, 15 dorostenek, 7 dorostenců, 10 žákyň, 8 žáků a 6 důchodců. Předsedou byl Jaroslav Homola. V roce 2011 bylo v místním Sokole registrováno 39 členů. V rámci okresu hrálo jedno mužstvo stolní tenis. Předsedou jednoty je Ing. Miroslav Sláma. Zaznamenal kronikář Josef Šidlo

6 Ostrovští hasičí informují Vážení spoluobčané, rád bych Vás jménem Sboru dobrovolných hasičů v Ostrově nad Oslavou pozval na oslavu 120. výročí založení našeho sboru, které se uskuteční v neděli dne Program oslav: 8:30 Slavnostní mše 9:45 Otevření výstavy z historie a současnosti sboru v KD 10:00 Koncert dechové hudby SLAVKOVĚNKA před hasičskou zbrojnicí 13:00 Vítání sborů u hasičské zbrojnice 13:30 Slavnostní nástup a projevy hostů 14:00 Ukázky z činnosti sboru 15:30 Koncert dechové hudby ŠOHAJKA Ukončení oslav Po celou dobu oslav je občerstvení zajištěno! V sobotu dne se v naší obci konala okrsková soutěž hasičských družstev. I přes pořádání této soutěže nasadil náš sbor tři soutěžní družstva. Dvě mužská družstva obhájila umístnění z posledních dvou let a obsadila 1. a 2. místo a družstvo žen se umístnilo na 2. místě. O týden později se v rámci oslav založení sboru v Ostrově uskutečnila i okresní soutěž. Náš sbor nasadil družstvo mužů a žen. V deštivém počasí se muži se umístnili na 2. místě a ženy skončily na 5. místě. Blahopřejeme!!! Sbor dobrovolných hasičů v Ostrově nad Oslavou k poskytl Městysi Ostrov nad Oslavou na úhradu automobilové stříkačky CAS 15 MAN TGM x4 částku v celkové výši ,95 Kč. Tato částka je tvořena finančními dary našich sponzorů, kterým tímto srdečně děkuji, a rovněž výtěžky z činnosti samotného sboru dobrovolných hasičů a dary našich členů, kterým tímto rovněž velmi děkuji. Pokud by se kdokoli z Vás rozhodl ještě přispět Sboru dobrovolných hasičů v Ostrově nad Oslavou na úhradu jeho závazku, může tak učinit prostřednictvím bankovního účtu č /0600 (v. s ) či v hotovosti na úřadu městyse Ostrov nad Oslavou nebo členům Sboru dobrovolných hasičů v Ostrově nad Oslavou - Ing. Josefu Kalábovi a panu Josefu Šoulákovi. Za Vaše případné dary Vám všem předem velice děkuji. Ing. Josef Kaláb, starosta SDH Ostrov nad Oslavou

7 PŮLROK VE ŠKOLE Ať už říkají cokoli, ve skutečnosti mají žáci i učitelé školu rádi: jsou tam přestávky. Eduard Bass A když zrovna nejsou přestávky, tak třeba soutěžíme proti bandě čertů, aby si nás neodnesli do pekla. Nebo nacvičujeme naše vystoupení na vánoční besídku. Tentokrát bylo pojítkem slovo tradice. Začátkem prosince jsme totiž navštívili ekologické centrum Ostrůvek ve Velkém Meziříčí. Zde jsme ochutnali sedm tradičních pokrmů staročeského Štědrého večera, vyrobili i postavili si Betlém a vyvěštili si osud ze symbolů pod hrníčky. S dětmi nám už nedalo velké přemýšlení nad tématem naší vánoční besídky. Každá třída si vybrala, co chtěla ukázat. Ať už to bylo povídání o narození Ježíška, zimní říkanky nebo pohádka o Popelce. V den D počáteční tréma rychle opadla a vánoční pohodu jsme si užili. Doufám, že vy s námi. Poslední školní prosincový den už od rána zněly koledy a vonělo cukroví, které den předem upekly holky z pětky přímo ve škole v naší nové školní troubě. Děti byly velmi netrpělivé, co jim kamarádi zabalili do drobných dárečků. Ale předtím si pro nás páťáci přichystali ukázky tradičních vánočních zvyků pouštění lodiček, hod střevíčkem, lití vosku, krájení jablíček. Rozloučili jsme se s přáním krásného nového roku a ponořili se do té pravé domácí vánoční atmosféry. Leden jsme začali po francouzsku 3. čtení z projektu Celé Česko čte dětem pod vedením paní učitelky Kosové bylo podle bajek Jeana de La Fontaine. Děti i se svými rodiči si poslechly bajky v originále. Hádaly, o kom bajky byly a poté si je vyslechly i v češtině. Také nahlédly do francouzských pohádkových knížek a zkusily si něco v té krkolomné řeči přečíst. Samozřejmě, že takové těžké úkoly si žádaly náležité odměny, proto mlsné jazýčky mohly ochutnat francouzské karamelky, sýr i pravý croissant. Ze sladké Francie jsme 11. ledna vyrazili až ke hvězdám. Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové patřily jenom nám. Odborný výklad byl natolik poutavý, že se nám ani nechtělo odjíždět. Ale nedalo se nic dělat, chtěli jsme se pořádně připravit na zápis budoucích prvňáčků. Letos je celým zápisem provázely pohádkové bytosti víly, princezny, indiáni i Bořek Stavitel. Mnohem větší a pestřejší přehlídka převleků na nás ale čekala na únorovém karnevalu. Vodníci, myšky, Makové panenky, sportovci i kovbojové si nejen vybrali své výhry, ale také si zatančili a zasoutěžili. Obdiv a potlesk sklidili i tanečníci z country tanců paní učitelky Štědronské. Velký dík za zorganizování karnevalu patří rodičům našich žáků. V únoru jsme vyslali naše nejstarší žáky reprezentovat školu ve vědomostní soutěži Všeználek. Vystoupali na bronzovou příčku, což je v konkurenci malotřídních školiček okolí Žďáru velký úspěch. Před jarními prázdninami nám paní učitelka Weinhöferová domluvila v Radostíně nad Oslavou netypické divadelní představení z cyklu Listování. Jedná se o scénické čtení knížky známými herci. Četli, hráli, běhali a smáli se s námi Lenka Janíková a Lukáš Hejlík. Na knížku Olgy Černé Kouzelná baterka asi jen tak nezapomeneme. V březnu nám zima pomalu končí, ale stále se ještě docela brzy stmívá. Na 4. čtení přijal pozvání JUDr. Jiří Večeřa. Četl nám z knížky Zdeňka Svěráka Tatínku, ta se ti povedla. Sám se do čtení tak zabral, že si knížku půjčil domů, aby si ji mohl dočíst. Děti od paní učitelky Štědronské navázaly na Celé Česko čte dětem a aktivně se zapojily do vlastního charitativního projektu Čtení pomáhá. Jde o potěšení ze čtení, soutěžení a ještě pomoc druhým. Aby prvňáčkům nebylo líto, že velké děti už umí dobře číst, jeli jsme do knihovny Matěje Josefa Sychry do Žďáru nad Sázavou. Tam se nám paní knihovnice velmi věnovaly a snad rozdmýchaly touhu po každodenním dobrodružství, po tajných láskách, po tajemných kouzlech zkrátka po čtení. Také jsme uspořádali 1. ročník recitační soutěže. Z třídních kol postoupili vždy 3 žáci a ti spolu soupeřili v kole školním. První vítězkou se stala Andrejka Melicharová. Ve škole pouze nečteme, učíme děti i praktickým věcem. Druháci a páťáci si vytvořili

8 restauraci. V informatice tvořili jídelní lístek s cenami, ve slohu vypracovali pracovní postupy k receptům, v pracovních činnostech si uvařili, v matematice si zahráli na hosty a číšníky a pak to všechno snědli. Abychom březen zakončili s heslem BŘEZEN měsíc knihy, pozvali jsme Andyho (Martina Anderleho) na poslední čtení v letošním školním roce. Četl nám z knížky Autopohádky od Jiřího Marka. Tuto knížku jsem neznala, proto jsem si ji tentokrát domů odnášela já. S prvními nesmělými slunečními paprsky jsme se těšili na to, co nám jaro přinese. Zkontrolovali jsme si cyklistické vybavení, ale než vyjedeme, je třeba trochu oprášit pravidla. Proto nás v dubnu navštívil pan Prudík s lekcí dopravní výchovy. Na dopravní hřiště do Velkého Meziříčí jsme se vypravili asi 3 týdny poté. Opět nejdřív trocha teorie, ale pak jsme už konečně vyjeli. Velcí na kolech a menší na koloběžkách. Zjistili jsme, že pohybovat se podle pravidel silničního provozu není zas až tak jednoduché, ale snad to zvládneme, než si budeme moci udělat opravdový řidičák. Ten na kolo mají žáci 4. třídy v kapse. Protože jsme letos duben věnovali prevenci, přišla k nám do školy nprap. Petra Šmídová z Policie ČR. Povídala si s námi o skrytém nebezpečí, které na nás číhá na internetu. Toto téma je natolik závažné, že jsme se rozhodli umožnit i vám rodičům vyslechnout si rady o ochraně vlastního soukromí. Beseda se ve škole bude konat 5. června v 16 hodin. 25. dubna jsme přijali pozvání paní Hruškové a pana Přeučila na jejich líbeznou loutkovou pohádku Čert a Káča. Jejich dokonalá čeština nás vrátila zpátky ke knížkám, proto se naši páťáci s novou energií vrhli na svůj projekt Čtení pomáhá. Květen byl také naplněný akcemi. Hned 4. jsme vyrazili omrknout hasiče do Žďáru nad Sázavou. Hasičská auta, věž i zkušební polygon jsme řádně prošmejdili a dík patří klukům hasičům, že trpělivě odpovídali na naše všetečné otázky. Dále jsme vyslali zástupce naší školičky do krajského kola hry Superfarmář, byli to Barunka Veselá, Janička Poulová a Dáňa Gregar. Paní učitelka Weinhöferová nám nakonec přivezla vítěze Danečka Gregara. Gratulujeme! A samozřejmě nesmím zapomenout na děti z Afriky, pro které naši páťáci vytvářeli leporelo s anglickou abecedou. Všechna vyrobená leporela pracovníci charity zabalí a odvezou přímo dětem do Keni do vesnice Kibera. Koncem května nás čekala další soutěž, a to okresní finále Dopravní soutěže mladých cyklistů. Pořadatelem bylo Active středisko volného času ve Žďáře nad Sázavou. Tentokrát nás reprezentovali Míša Křížová, Verunka Slámová, Honzík Titauer a Míša Srnský a přivezli krásné 5. místo. Nejdůležitějším dnem našich páťáků ale bylo datum 28. května. To totiž přijeli zástupci Čtení pomáhá zkontrolovat, jestli děti opravdu přečetly tolik knížek. Za několik měsíců usilovné práce se vyšplhaly na 1. místo v celorepublikové soutěži o počet přečtených knížek na osobu. Čtení děti tak okouzlilo, že četly stále o přestávkách, po obědě, před spaním, dokonce jim nebylo líto sejít se i s paní učitelkou Štědronskou ve škole na společné čtení také o víkendech. To je nakonec vynese až do oblak a to doslovně letí totiž za odměnu na Mallorcu!!! V červnu nás čeká tvořivé dopoledne s paní Oldřiškou Matouškovou, školní výlet do environmentálního centra v Zoo Jihlava PodpoVRCH, kde se dozvíme něco více o zvířatech, přírodě i ekologii, a vyzkoušíme i novou outdoorovou aktivitu v lanovém parku PraLEZ v lesnaté části u letního amfiteátru. Dovolte mi rozloučit se opět citátem, tentokrát od Édouard Claparède: Školák nezlobí svého učitele jen z nenávisti nebo pohrdání, ale prostě z radosti, že dělá nedobrotu: to odpovídá potřebě jeho povahy. Krásné a prosluněné prázdniny. Mgr. Dita Kosová (více na

9

10 Děti, které po prázdninách nastupují do ZŠ: Veselá Lucie Vondráková Šárka Pálková Emma Orel Adam Marek Petr Štegner Vojtěch Smejkal Jakub Všem dětem přejeme hodně úspěchů při zdolávání školní docházky Vzpomínka na čarování v Mateřské škole

11

12 1. prázdninový kurz jógy a Qi Gongu v Ostrově nad Oslavou Intenzivní Jóga Intenzívní jóga vychází z tradiční indické hatha jógy, spojuje prvky relativně nových jógových stylů jako ashtanga jóga, iyengar a anusara jóga. Z každého z uvedených směrů si zakladatel intensiv jógy Young Ho Kim vybral to nejlepší a spojil vše v moderní, inteligentní a svěží systém cvičení. Tento kurz je pro úplné začátečníky a lehce pokročilé. Vedle pozdravu slunce si kromě jiného zacvičíš vinyassa flow (dynamický sled asan meditaci pohybu). Tělo, dech a duše se propojí v jeden celek. Cílem je prožít a užít si sou časný moment. Intenzivní jóga není vhodná pro osoby s onemocněním pohybového aparátu a srdce. Pro tento kuzy potřebuješ pohodlné, neplandavé oblečení (legíny + tričko) a neklouzavou podložku. Dynamic Qi Gong Qi (vyslovuj či) znamená energie. Ona životní energie v každém z nás, v přírodě, v našem okolí. Gong je možno přeložit jako nauka nebo cvičení. Prostřednictvím tohoto tisíce let starého systému cvičení, pocházejícího ze staré Číny se učíme cítit a kultivovat energii našeho těla. Podle tradiční čínské medicíny teče Qi podél energetických drah tzv. meridiánů naším tělem. Jsou-li ale meridiány blokovány a Qi nemůže volně téci, dochází v těle k různým patologickým stavům. Qi Gong je výborná metoda k posílení nebo znovunastolení energické rovnováhy v těle. Tento kurz je vhodný pro každého. Doporučuje se volné, pohodlné oblečení. Termíny: Cena: Přihlášky: v Ostrově, místo bude upřesněno Jóga denně 8:30 9:45 hodin Qi Gong denně 19:00 20:15 hodin 500,- Kč/kurz + event. Poplatek za nájem Jana Humlíčková , nebo Referent: Petra Ulrich Certifikovaná instruktorka jógy a Qi Gongu. Studium jógy u Young Ho Kima A Qi Gongu u Jang Ho Kima, pobyt a zkušenosti s jógou v Indii. Vyučuje v současné době intensit jógu, pre- a postnatální jógu a Qi Gong v Welsu, Rakousko. Yoga by Petra Vydal Městys Ostrov nad Oslavou nákladem 350 ks, povoleno ONV Žďár nad Sázavou č.j , tel.: , (Případné příspěvky vítány. Možnost podání inzerátu! Možno zaslat na výše uvedenou ovou adresu.

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 www.zsoskol.cz skola@zsoskol.cz 573 331 188 O škole 418 žáků 12 tříd na 1. stupni 3 oddělení školní družiny 11 tříd na 2. stupni 36 pedagogických pracovníků

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Bukovany, červenec 2010-1 - Charakteristika školy Škola je malotřídní integrované zařízení. Její součástí je mateřská škola a školní družina.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Dlouhodobé soutěže v ORLU

Dlouhodobé soutěže v ORLU Dlouhodobé soutěže v ORLU PING PONG - MALÁ KOPANÁ - NOHEJBAL Tělovýchovná rada Orla chystá od podzimu 2009 rozšíření nabídky dlouhodobých soutěží v Orlu. Zasíláme vám nyní několik základních informací

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

JÓGA A MEDITACE ZDEŇKEM ORDELTEM. MÍSTO KONÁNÍ: Nádherné a energeticky silné místo hotel Buchlov v těsném sousedství hradu Buchlov

JÓGA A MEDITACE ZDEŇKEM ORDELTEM. MÍSTO KONÁNÍ: Nádherné a energeticky silné místo hotel Buchlov v těsném sousedství hradu Buchlov JÓGA A MEDITACE VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ SE ZNÁMÝM ČESKÝM CESTOVATELEM, BADATELEM, ODBORNÍKEM NA MAYSKOU KULTURU, ŠAMANAEM, JOGÍNEM, ŠARMANTNÍM MUŽEM A PŘEDEVŠÍM SKVĚLÝM ČLOVĚKEM ZDEŇKEM ORDELTEM MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Knihovna města Olomouce

Knihovna města Olomouce Těšíme se na jaro Knihovna města Olomouce V pátek 9. ledna se žáci 4. třídy za velkého náledí vydali do městské knihovny na náměstí Republiky. Program pod názvem Veršovaný svět představil především naše

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1

Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1 Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1 Inspirací k sepsání tohoto článku o příkladu dobré praxe mi byl článek ze dne 4. října 2011 uveřejněný v celostátním

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 Česká asociace Sport pro všechny, o.s. Ohradské náměstí 1628/7, 15500 Stodůlky Komise cvičení a pobytu v přírodě MR ČASPV REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 POKYNY PRO ÚČASTNÍKY Borovice (9.

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII. ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo 6

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII. ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo 6 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII. ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo 6 Souboj čtenářů Naše šesté třídy a dalších 68 třídních kolektivů z celé České republiky se letos zapojilo do Soutěže

Více

ZPRAVODAJ obce Ostrov nad Oslavou - občasník duben/2006

ZPRAVODAJ obce Ostrov nad Oslavou - občasník duben/2006 ZPRAVODAJ obce Ostrov nad Oslavou - občasník duben/2006 Vydává: Obecní úřad v Ostrově nad Oslavou pro občany Ostrova nad Oslavou a Suků U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva obce Ostrov nad Oslavou

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Martin Fuchs, Josef Břečka 22.2.2012 Obsah prezentace Žádosti o dotaci v rámci 7. výzvy MAS Lípa pro Venkov 1 2 3 4 5 6 Sokol Zbraslavice Činnost organizace Stávající

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou Sportovní oddíly TJ START Bělá nad Radbuzou V následujících řádcích se dozvíte několik informací z historie jednotlivých oddílů bělské tělovýchovy popsané od vzniku Tělocvičné jednoty Sokol Bělá nad Radbuzou

Více

SPORTUJEME, KDE SE DÁ

SPORTUJEME, KDE SE DÁ SPORTUJEME, KDE SE DÁ PROJEKTOVÝ DEN 22. 10. 2013 O prvním projektovém dnu paní učitelky Holubářové jsme poznaly, že jsme skupinka o počtu třinácti dívek, které jsou jen z druhého stupně gymnázia. Rozdělily

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 Obsah: Slovo ředitele školy. Zahájení školního roku. vystoupení v domově důchodců vyhodnocení sběru, bludiště a malování.

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ 2013 7. 9. Charitativní den pro Tichou 10. 9. Den, kdy svítí světlušky - sbírka pro nevidomé 11. 9. Zahájení činnosti Kouzelné hlíny - tvoření pro děti,

Více

Akce školy školní rok 2012/2013

Akce školy školní rok 2012/2013 1) Žáci se zapojili do těchto soutěží: Akce školy školní rok 2012/2013 27. ledna 2013 - Dívka roku, K3 Bohumín (Dívka publika žákyně 9. B), 8. února 2013 - Školní kolo v recitační soutěži, 25. února 2013

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PODLE ROČNÍKŮ 2011 / 2012. 1.- 5. ročník

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PODLE ROČNÍKŮ 2011 / 2012. 1.- 5. ročník MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PODLE ROČNÍKŮ 2011 / 2012 1.- 5. ročník 1. ročník : září Průběžně - projekt Rodiče prvňáčků ve škole - zahájení činnosti kroužků školního klubu a ŠD - projekt Podzimní den

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Naše 4.třída Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Vážení rodiče, v případě,že nesouhlasíte s uvedenými informacemi

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ZPRAVODAJ obce Ostrov nad Oslavou - občasník prosinec/2005

ZPRAVODAJ obce Ostrov nad Oslavou - občasník prosinec/2005 ZPRAVODAJ obce Ostrov nad Oslavou - občasník prosinec/2005 Vydává: Obecní úřad v Ostrově nad Oslavou pro občany obce Ostrov nad Oslavou a Suků Vážení spoluobčané, pozvolna se loučíme s rokem 2005. V tomto

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice, IČ: 75000849 Čj. ZS-109/2010-Koc Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce.

Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce. Základní škola Ořech a její KFOŠ Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce. Nejdříve se vraťme k výsledkům sběru papíru.

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více