^poctivé obrazy. Milena Bartlová. Deskové malířství v Čechách a na Moravě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "^poctivé obrazy. Milena Bartlová. Deskové malířství v Čechách a na Moravě 1400 1460"

Transkript

1 ^poctivé obrazy Milena Bartlová Deskové malířství v Čechách a na Moravě

2 & obsah & U v 0 d * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Přehled dosavadního výzkumu * *****************18 2. Historické okolnosti ********************** Estetika", typologie, ikonografie a technologie **********64 4. Ostatní obory figurálního umění **************** České deskové malířství krásného slohu před koncem 14. století* * Vliv českého malířství kolem roku 1420 na umění v okolních zemích a otázka exilu malířů ****************** Deskové obrazy první a druhé třetiny 15. století * ******** 158 Malířství doby husitské: shrnutí **************** 413 Bibliografie ************************** 420 Seznam ilustrací *********************** 447 Resume ************** ************** 452 Rejstříky *************************** 461

3 Seznam ilustrací jtr 1 Pavéza se sv. Václavem. Muzeum Kutná Hora. 2 Interiér kostela sv. Michaela na Starém mésté Pražském. Iluminace z kancionálu Písně chval božských"z roku 1587, fbl. }0$v. Knihovna Národního muzea. 5 Madona vysebrodská - zadní strana. Cisterciácký klášter Vyšší Brod. Foto Národní galerie v Praze. 4 Támar maluje obraz Madony. Ilustrace z rukopisu Boccaciova spisu De claris mulieribus"z roku Bibliothěque National, Paris. $ Madona vratislavská andělé na pozadí střední desky provedení technikou opus púnctorium. Muzeum narodowe Wroclaw. 6 Madona ze Zlaté Koruny, detail. Farní úřad Zlatá Koruna. Makrojvtografie M. Hamsík. 7 Madona vysebrodská infračervený snímek štětcovépodkresby. Cisterciácký klášter Vyšší Brod. Foto M. Hamsík. 8 Narození Páné. Ilustrace z Bible Boskovické. Státní vědecká knihovna Olomouc. p Saul u vědmy v Endoru. Nedokončená ilustrace 1. svazku Bible Konráda z Vechty, detail. Museum Plantin-Moretus, Antwerpen. 10 Slunce ve Vodnáři (Leden). Nástěnná malba z biskupského hradu, tzv. Orlí věze v Tridentu/Trente. 11 Zena s hromniční svící z výjevu Obětování v chrámě. Fragment reliéfu. Severočeské muzeum Most. 12 Madona z kostela sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci. Děkanský úřad Jindřichův Hradec, i) Epitaf Jana z Jeřeně, pravá část. Národní galerie v Praze. 14 Madona březnická. Národní galerie v Praze. 1$ Panna Marie Ochranitelka. Obraz na vnitřní straně křídla tzv. Albrechtova oltáře. Stiftsmuseum Klosterneuburg & Bundesdenkmalamt Wien. 16 Eliáš a Elizeus. Obraz na vnější straně křídla tzv. Albrechtova oltáře. Stiftsmuseum Klosterneuburg & Bundesdenkmalamt Wien. 17 Ukřižování z Lince. Oberósterrreichisches Landesmuseum Schlofímuseum. Linz 18 Oltář Božího Těla ze Znojma. Detail reliéfu střední části. Osterreichische Galerie Wien. 19 Oltář Božího Těla ze Znojma. Detail maleb na vnějších stranách křídel. Osterreichische Galerie Wien. 20 Madona z Klosterneuburku. Stiftsmuseum Klosterneuburg Seznam ilustraci ^ 447

4 21 Bolestný Kristus a Madona, tzv. Diptych z Basileje. Ojfentliche Kunstsammlungen Basel, Inv. Nr Foto M. Bůhler. 22 Madona. Obraz na vnější straně pravého křídla Diptychu z Heiligenkreuzu. Kunsthistorisches Museum Wien. 2} Madona a Bolestný Kristus. Kresba olůvkem. Universitátsbibliothek Erlangen. 24 Oltář ze St. Sigismund in PustertaU otevřený Pfarramt St. Sigismund in Pustertal / Pusteria. 2$ Oltář z Weildorfu, otevřený Kloster St. Klara, Freising. 26 Oltář z Páhlu, otevřený Bayerisches Nationalmuseum Múnchen. 27 Oltář zv. Tabula Magna z Tegernsee, rekonstrukce otevřeného stavu podle H. Móhringa. 28 Navštívení Panny Marie. Vnitřní strana křídla Oltáře z Nassenfelsu. Stiftsmuseum Ottobeuren. 29 Madona augsburská. Dom- und Diózesanmuseum Aupburg. 50 Oltář sv. Deokara, otevřený. Pfarramt St. Lorenz, Nurnberg. 3/ Zvěstování Panné Marii. Obraz na vnitřní straně křídla mariánského oltáře z dómu v Brandenburku. Domstift Brandenburg. 32 Smrt Panny Marie. Fragment střední části Oltáře z Wielowsi, detail. Muzeum diecezjalne Wroclaw. 33 Nesení kříže. Obraz na vnitřní straně vnějšího křídla Oltáře z Grudziaze. Muzeum narodowe Warszawa. 34 Oltář z HroTtského Beňadiku, otevřený Keresztény múzeum Esztergom. 35 Madona svatovítská. Medailon rámu s postavou arcibiskupa. Národní galerie v Praze. 36 Zvěstování Panně Marii. Dvojdílný alabastrový reliéf. Bóhlerova sbírka, Mnichov. 37 Madona z Louvru. Musée du Louvre, Paris. 38 Madona z rynku. Majetek Arcibiskupství pražského. Foto R. Boček. 35? Madona ze Lnář. Farní kostel ve Lnářích. 40 Diptych se Zvěstováním a Smrtí Panny Marie. Szépmůvészeti múzeum Budapest & Germanisches Nationalmuseum Nurnberg. 41 NarozeníPáné z Enschede. Rijksmuseum Twente-Enschede. 42 Křídla miniaturního oltáříku ze Žlebů. Státní zámek Žleby. 43 Klečící anděl z Kostelce. Okresní muzeum v Chrudimi. 44 Panna Marie z tzv. Kapucínského cyklu. Národní galerie v Praze, zápůjčka Řádu menších bratří kapucínů. 45 Portrét císaře Zikmunda Lucemburského. Kunsthistorisches Museum Wien. 46 Ambrasský vzorník. Kunsthistorisches Museum Wien. 47 Oltář z Roudnice, zavřený. Detail mužů v rodině donátora. Národní galerie v Praze. 48 Oltář z Roudnice. Detail Ježíška z vnitřní strany křídla, podkresba. IRR T. Joudová. 49 Madona z Doudleb, přední strana (před restaurováním). Národní galerie v Praze. yo Narození Páné, zadní strana Madony z Doudleb. Národní galerie v Praze. 51 Madona ze Svojšína. Národní galerie v Praze, zápůjčka farního úřadu ve Svojšíně. 52 Madona ze Svojšína,. Detail Ježíška, podkresba. IRR T. Joudová. 53 Sv. Petr. Detail rámu Madony ze Svojšína. Foto Národní galerie v Praze. 54 Madona od sv. Tomáše. Moravská galerie Brno. 55* Madona od sv. Tomáše. Detail Mariiny hlavy, podkresba. IRR T. Joudová. 56 Madona anglické královny. Royal Collection Trust, London. 57 Smrt Panny Marie. Detail rámu Madony anglické královny y8 Rám relikviáře z Roudnice. Roudnická Lobkotoiczká sbírka. Foto Národní galerie v Praze. $9 Madona z Třeboní. Národní galerie v Praze. 60 Veraikon, zadní strana Madony z Třeboně. Národní galerie v Praze. 61 Ukřižování z Berlína. Staatliche Museen zu Berlin Preufíischer Kulturbesitz Gemáldegalerie. 62 Madona ze Zlaté Koruny. Farní úřad Zlatá Koruna. Foto Národní galerie v Praze. 63 Madona svatovítské sakristie. Metropolitní kapitula sv. Víta. Foto Národní galerie v Praze. 448 ^ Seznam ilustrací

5 64 Madona Kramářova (před restaurováním). Národní galerie v Praze. 6$ Modena ze Slezské Ostravy. Farní úřad ve Slezské Ostravé. 66 Madona ze Sv. Trojice v Českých Budějovicích. Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou. 67 Sv. Kateřina. Detail rámu Madony ze Sv. Trojice. 68 Madona vysebrodská. Cisterciácký klášter Vyšší Brod. Foto Národní galerie v Praze. 69 Donátor, detail rámu Madony vyšebrodské. 70 Sv. Barbora. Obrazárna kláštera premonstrátů v Praze na Strahove. Foto Národní galerie v Praze. 71 Maří Magdaléna. Detail rámu Narození Páné z Českých Budějovic. Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou. 72 Maří Magdaléna. Detail rámu Madony od sv. Tomáše v Brně. 73 AndeL Detail rámu Madony vratislavské. Muzeum narodowe Wroclaw. 74 Ukřižování ze Skalice. Národní galerie v Praze. 7$ Voják s praporcem. Detail Ukřižování ze Skalice. 76 Navštívení Panny Marie zv. Ringhofferovo. Obraz z křídla Oltáře z Vyššího Brodu. Národní galerie v Praze. 77 Narození Páně. Obraz z křídla Oltáře z Vyššího Brodu. Detail sv. Josefa. 78 Narození Páně. Obraz z křídla Oltáře z Vyššího Brodu. Detail Mariiny hlavy podkresba. Szépmuvészeti múzeum Budapest. IRR A. Fáy. 79 Nesení kříže. Obraz z křídla Oltáře z Vyššího Brodu. Národní galerie v Praze. 80 Nesení kříže. Obraz z křídla Oltáře z Vyššího Brodu. Detail Šimona Cyrénského, stav před rokem Podle R. Ernst (1912). 81 Zvěstování Panně Marii. Národní galerie v Praze. 82 Nesení kříže. Worcester Library and Arts Collection, Chicago. 83 Zvěstování. Obraz na vnějších křídel Oltáře z Cadolzburku. Schlofi Grunewald. 84 Nesení kříže. Obraz na vnitřní straně křídla Oltáře z Hronského Beňadiku. Keresztény múzeum Esztergom. 8$ Triptych z Hýrova. Národní galerie v Praze. 86 Oltářní triptych se svatými ženami z Reininghausovy sbírky otevřený. Národní galerie v Praze. 87 Oltářní triptych se svatými ženami z Reininghausovy sbírky zavřený Národní galerie v Praze. 88 Ukřižování. Obraz ve středu tzv. Reininghausova triptychu. Detail Maří Magdalény pod křížem. 89 Sv. Anna. Obraz na vnitřní straně levého křídla tzv. Reininghausova triptychu. Detail hlavy, podkresba. IRR T. Joudová. 90 Oltářní triptych sv. Jana Křtitele ze Zátoně, otevřený Národní galerie v Praze. 91 Kázání sv. Jana Křtitele a poustevníci. Obraz na vnitřní straně křídla Oltáře ze Zátoně. 92 Bolestná Panna Marie z Kreuzberku. Kunsthistorisches Museum Wien. 93 Navštívení Panny Marie z Kuglvajtu. Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou. 94 Portatile z Boletic. Národní galerie v Praze. 9$ Navštívení Panny Marie s donátorem z rodu Švamberků. Národní galerie v Praze. 96 Navštívení Panny Marie z Českého Krumlova. Národní galerie v Praze. 97 Madona od minoritu v Českém Krumlově. Národní galerie v Praze. 98 Oltář ze Slavětína, otevřený Národní muzeum Historické muzeum. 99 Kristus před Pilátem. Národní muzeum - Historické muzeum. 100 Panna Marie ze Zvěstování, zadní strana Krista před Pilátem. 101 Madona z Borohrádku. Foto Ústav dějin umění A V ČR. 102 Anděl ze Zvěstování. Moravská galerie Brno. 103 Bolestný Kristus, zadní strana Anděla ze Zvěstování. 104 Madona z Bruselu. Musée Royal Bruxelles. 10$ Vnitřní strany křídel mariánského oltáříku z Telce. Státní zámek Telč. ro6 Trůnící Madona. Moravská galerie Brno. Seznam ilustraci 449

6 107 Mučení sv. Kateřiny. Zadní strana Desky z Náměště. Detail klečící královny podkresba. Moravská galerie Brno. IRR T. Joudová. 108 Mučení sv. Kateřiny. Zadní strana Desky z Náměště. Detail hlavy stínaného krále, podkresba. IRR T, Joudová. 109 Smrt Panny Marie. Obraz z vnitřní strany křídla tzv. Albrechtova oltáře v Klosterneuburku. Detail klečícího apoštola. Stiftsmuseum Klosterneuburg & Bundesdenkmalamt Wien. 110 Nesení kříže. Obraz z oltáře sv. Kříže. Detail pozadí. Moravská galerie Brno. 111 Nesení krize. Obraz z vnější strany křídla Oltáře sv. Tomáše Becketa. Kunsthalle Hamburg. 112 Nesení kříže. Obraz ze střední části tzv. Tabula Magna z Tegernsee. Germanisches Nationalmuseum & Bayerische Staatsgemáldesammlungen. 11} Nesení krize. Obraz z oltářních křídel z Wurzachu. Staatliche Museen zu Berlin Preufiischer Kulturbesitz - Gemáldegalerie. 114 Nesení kříže. Obraz z oltáře sv. Kříže. Detail s dětmi v pozadí, podkresba. IRR T Joudová. 11$ Ukřižování. Obraz z oltáře sv. Kříže. Detail skupiny postav vedle setníka. Národní galerie v Praze. 116 Ukřižování. Obraz z oltáře sv. Kříže. Detaily hlav Krista, Magdalény a sv. Jana, podkresby. IRR T. Joudová. 117 Ukřižování z chórové přepážky (lettneru) v Tegernsee, detail. Bayerische Staatsgemáldesammlungen Alte Pinakothek Munchen. 118 Zmrtvýchvstání. Obraz z oltáře sv. Kříže, detail. Moravská galerie Brno. 119 Zmrtvýchvstání. Nástěnná kresba v dómu v Košicích. 120 Portrét římského a českého krále Albrechta Habsburského, kopie ze 16. století. Portrátsammlung, Schlofí Ambrass. 121 Oltář sv. Jakuba, rekonstrukce vzhledu při zavření. 122 Oltář sv. Jakuba, rekonstrukce vzhledu při úplném otevřeni; střed neznámý. 123 Hermogenes posílá Filěta ke sv. Jakubovi. Obraz ze Svatojakubského oltáře. Detail pozadí, podkresba. Národní galerie v Praze. IRR T. Joudová. 124 Sv. Jakub posílá Filétovi roušku. Obraz ze Svatojakubského oltáře. Detail pozadí, podkresba. Národní galerie v Praze. IRR T. Joudová. 125 Převezení těla sv. Jakuba. Obraz ze Svatojakubského oltáře. Kunsthistorisches Museum Wien. 126 Zvěstování Panně Marii. Obraz ze Svatojakubského oltáře. Národní galerie v Praze. 127 Zvěstování Panně Marii. Obraz z vnitřní strany křídla Oltáře ze St. Sigismund in Pustertal. 128 Navštívení Panny Marie. Obraz ze Svatojakubského oltáře. Národní galerie v Praze. 129 Narození Páně. Obraz ze Svatojakubského oltáře. Národní galerie v Praze. 130 Klanění tří králů. Obraz ze Svatojakubského oltáře. Národní galerie v Praze. 131 Portrét českého krále Ladislava Pohrobka. Kunsthistorisches Museum Wien. 132 Obětování v chrámě. Obraz ze Svatojakubského oltáře. Germanisches Nationalmuseum Niirnberg 133 Klanění tri králů z okolí Zelnavy. Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou. i}4 Zahrada lásky. Násténná malba ve velkém sále zámku v Blatné. 13$ Assumpta z Deštné. Národní galerie v Praze. 136 Assumpta z Bílé Hory. Národní galerie v Praze. 137 Panna Marie jako Královna serafinů. Obraz z vnitřní strany křídla tzv. Albrechtova oltáře v Klosterneuburku. Stiftsmuseum Klosterneuburg & Bundesdenkmalamt Wien. 138 Madona z Třeboně na Hluboké. Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou, zápůjčka Státního zámku Hluboká. 139 Madona od sv. Štěpána v Praze. Farní úřad u sv. Štěpána v Praze. Foto R. Boček. 140 Obřezání Páně. Detail rámu Madony od sv. Štěpána. 141 Poslední večeře z Kremsmunster. Stiftsmuseum der Benediktinerkloster Kremsmúnster. 450 Seznam ilustrací

7 142 Madona českobudějovická. Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou. 143 Madona Latinova. Národní galerie v Praze. 144 Assumpta Lannova. Národní galerie v Praze. 145 Madona ze špitálu sv. Jošta. Okresní muzeum Český Krumlov. 146 Madona vídenská. Kunsthistorisches Museum Wien. 147 Madona z Jindřichova Hradce. Státní zámek Jindřichův Hradec. 148 Madona z Týnského chrámu. Národní galerie v Praze. 149 Relikviář sv. Felixe a Adaukta. Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou. 150 Archa ze Svaté Majdaleny, vnitřní strany bočních křídel. Národní galerie v Praze. 151 Sv. Maří Magdaléna, střední socha archy ze Svaté Majdalény. Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou. Barevná příloha I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII skládačka: Oltář sv. Kříže. Moravská galerie Brno ér Národní galerie v Praze. Madona svatovítská. Národní galerie v Praze, obraz je zápůjčka Metropolitní kapituly sv. Víta. Apoštol z tzv. Kapucínského cyklu. Národní galerie v Praze, zápůjčka Rádu menších bratří kapucínů. Veraikon svatovítský. Metropolitní kapitula sv. Víta. Narození Páně. Obraz z Oltáře z Vyššího Brodu. Szépmůvészeti múzeum Budapest. Madona vratislavská. Muzeum narodowe Wroclaw. Narození Páně. Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou. Kristus na hoře Olivetské, zadní strana Narození Páné. Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou. Mučení sv. Apoleny. Obraz na zadní straně Desky z Náměště. Moravská galerie Brno. Mučení sv. Kateřiny. Obraz na přední straně Desky z Náměště. Moravská galerie Brno. Zmrtvýchvstání. Obraz z oltáře sv. Kříže. Moravská galerie Brno. Nalezení a zkoušení sv. Kříže. Obraz z oltáře sv. Kříže. Moravská galerie Brno. Stětí sv. Jakuba. Obraz ze Svatojakubského oltáře. Moravská galerie Brno. Bolestný Kristus, zadní strana relikviáře sv. Felixe a Adaukta. Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou. Oltář z Roudnice, zavřený. Národní galerie v Praze. Veraikon, zadní strana Madony od sv. Tomáše v Brně. Moravská galerie Brno. Oltář z Roudnice, otevřený. Národní galerie v Praze. Děkujeme majitelům reprodukčních práv, kteří s výjimkou Národní galerie v Praze a Dom- und Diózesanmuseum Augsburg laskavě poskytli svá práva bez poplatku. Neoznačené reprodukce jsou fotografie autorky nebo z jejího archivu. Seznam ilustrací 451

Přehled dějin českého umění Desková a nástěnná malba v Čechách v letech 1310 1550 (text a první díl fotogalerie)

Přehled dějin českého umění Desková a nástěnná malba v Čechách v letech 1310 1550 (text a první díl fotogalerie) Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin českého umění Desková a nástěnná malba v Čechách v letech 1310 1550 (text a první díl fotogalerie) přednášející: Prof. PhDr.

Více

Obrazová přáloha. 1. Přenos těla sv. Vigilia, 1390-91, Výšivka české provenience, hedvábí a zlatá nit, 41 x 56cm. Trident, Diecézní Museum

Obrazová přáloha. 1. Přenos těla sv. Vigilia, 1390-91, Výšivka české provenience, hedvábí a zlatá nit, 41 x 56cm. Trident, Diecézní Museum Obrazová přáloha 1. Přenos těla sv. Vigilia, 1390-91, Výšivka české provenience, hedvábí a zlatá nit, 41 x 56cm. Trident, Diecézní Museum 2. Vítězství císaře Teodosia nad Góty, 1390-91, Výšivka české provenience,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zákrejs Vladimír (1904-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 323 evidenční pomůcka č. 114 Holanová Eva Praha 1950 I. Studie a doktorát na

Více

č.p. stavby dle výzvy p.č. pozemku, na kterém se stavba dle datum doručení žadatel pr. zástupce k.ú. okres kraj

č.p. stavby dle výzvy p.č. pozemku, na kterém se stavba dle datum doručení žadatel pr. zástupce k.ú. okres kraj Informace o výzvách podaných oprávněnými osobami dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ke dni 2.1.2014 č. datum doručení žadatel pr. zástupce k.ú. okres

Více

Přehled dějin českého umění Desková a nástěnná malba v Čechách v letech 1310-1550 (druhý díl fotogalerie)

Přehled dějin českého umění Desková a nástěnná malba v Čechách v letech 1310-1550 (druhý díl fotogalerie) Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin českého umění Desková a nástěnná malba v Čechách v letech 1310-1550 (druhý díl fotogalerie) přednášející: Prof. PhDr. Ing.

Více

I. 1 Nástěnná malba 6 (foto: Lenka Benešová. Zdroj: http://is.muni.cz/th/178940/ff_b_b1/).

I. 1 Nástěnná malba 6 (foto: Lenka Benešová. Zdroj: http://is.muni.cz/th/178940/ff_b_b1/). PŘÍLOHY Příloha I.: Nástěnná malba zachycující průvod čtrnácti rytířů klečících před Pannou Marií s Jeţíškem v bývalém konventním kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Ţďáru nad Sázavou. I.

Více

17:00. Č. Budějovice - venkov KOSTELEC http://mapy.cz/zakladni?x=14.4738986&y=49.1401069&z=17&source=coor&id=14.4738986%2c49.

17:00. Č. Budějovice - venkov KOSTELEC http://mapy.cz/zakladni?x=14.4738986&y=49.1401069&z=17&source=coor&id=14.4738986%2c49. neděle čtvrtek pátek sobota neděle Č. Budějovice - město ČESKÉ BUDĚJOVICE - SUCHÉ VRBNÉ http://mapy.cz/zakladni?x=14.5050608&y=48.9671136&z=17&source=coor&id=14.5050608%2c48.9671136 farní Sv.Cyrila a Metoděje

Více

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10 Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů doporučených k případnému poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek

Více

v Blansko Muzeum Blansko Hodonín Masarykovo muzeum v Muzeum naftového dobývání a geologie, o. s. Kyjov

v Blansko Muzeum Blansko Hodonín Masarykovo muzeum v Muzeum naftového dobývání a geologie, o. s. Kyjov 2011 Královéhradecký kraj Karlovarský kraj 141250 institucí 11 11 Týnec nad Sázavou 2011 141 Boskovice Muzeum Boskovicka Brno Diecézní muzeum Galerie HaDivadla a a planetárium Mikuláše Koperníka v Mendlovo

Více

České dědictví UNESCO. románský sloh

České dědictví UNESCO. románský sloh A1 románský sloh A1 Třebíč vstupní portál baziliky Telč věž kostela sv. Ducha Praha rotunda sv. Martina na Vyšehradě Kutná Hora kostel sv. Jakuba poblíž Kutné Hory A2 románský sloh A2 Třebíč vstupní portál

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Název: Románský sloh Téma: Románská kultura, 7. ročník ZŠ Autor: Mgr. Petr Ryšlavý Komentář k pracovnímu listu Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: osvojení základních pojmů z

Více

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zuman František (1890-1950) Prozatímní inventární seznam NAD č. 589 evidenční pomůcka č. 211 Honzáková Valerie Praha 1971 František Zuman (2.

Více

Velehradská bazilika od severovýchodu.

Velehradská bazilika od severovýchodu. Velehradská bazilika od severovýchodu. Pohled na areál kláštera Velehrad od východu. Kovové předměty z doby Velkomoravské. Nahoře vlevo: gombík a prsten zdobený granulací, Mikulčice, 9. stol. Nahoře vpravo:

Více

Priority výstavby nových úseků. mezistátních vztahů

Priority výstavby nových úseků. mezistátních vztahů Priority výstavby nových úseků železniční sítě v ČR z pohledu mezistátních vztahů Ing. Jindřich Kušnír Ministerstvo dopravy 1 Mezinárodní souvislosti VRT v ČR Berlin Warszawa München Wien 2 Výchozí dokumenty

Více

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník tiskové zpravodajství 16. kvě tna 14. č ervna 2008 V roce 2004 přišlo Národní muzeum s projektem první Pražské muzejní noci. Akce tohoto typu jsou již řadu let obvyklé

Více

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury Jiří Glet Slovníček výtvarného umění a architektury Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-125-7 (epub) 978-80-7512-126-4 (mobipocket) 978-80-7512-127-1

Více

1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34.

1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34. Klára Benešovská Bibliografie 1977-1993 1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34. 1978 K. Benešovská H. Soukupová, Katalog

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 7. září 2015. Ex 143

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 7. září 2015. Ex 143 010 (Praha -) Kolín - Česká Třebová VYDIS Chvaletice - Moravany, IDS IREDO Týnec nad Labem - Česká Třebová km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak R 879 5041 5023 5061 8651 3 Ex 143 5043 6281 Ex 571

Více

I. Pracovníci muzea v roce 2007

I. Pracovníci muzea v roce 2007 73. výroční zpráva rok 2007 I. Pracovníci muzea v roce 2007 Vedení muzea Ředitel Vedoucí odborného úseku Vedoucí provozního úseku PhDr. Jaroslav Pikal mgr. Alexandra Zvonařová (etnografka) Jitka Pražáková

Více

KLÁŠTER BROUMOV NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

KLÁŠTER BROUMOV NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA KLÁŠTER BROUMOV NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA BROUMOVSKÝ KLÁŠTER JE MÍSTEM, KDE SE DOSLOVA MŮŽETE DOTKNOUT HISTORIE, ALE I MÍSTEM, KDE SE SETKÁVAJÍ LIDÉ MNOHA NÁRODNOSTÍ A KTERÉ ŽIJE BOHATÝM SPOLEČENSKÝM A

Více

Pozvánka na snídani. Strakonice 13. srpna 2013, od 7.00 hodin. Vážení zákazníci, zveme Vás na snídani s firmou. www.pechasan.cz

Pozvánka na snídani. Strakonice 13. srpna 2013, od 7.00 hodin. Vážení zákazníci, zveme Vás na snídani s firmou. www.pechasan.cz Strakonice 13. srpna 2013, od 7.00 hodin Písecká 1115, Strakonice 386 01, tel.: 383 411 511 Třeboň 16. srpna 2013, od 7.00 hodin Novohradská 226, Třeboň 379 01, tel.: 739 531 067 Velké Meziříčí 19. srpna

Více

Olomouc za časů Lucemburků

Olomouc za časů Lucemburků Česko země příběhů Olomouc za časů Lucemburků Olomouc - Litovel - Uničov - Bouzov Délka: 63 Časová náročnost: 1 den Olomouc je od Prahy vzdálena přibližně 280 kilometrů, autem pojedete celou trasu po dálnici.

Více

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury Jiří Glet Slovníček výtvarného umění a architektury Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-125-7 (epub) 978-80-7512-126-4 (mobipocket) 978-80-7512-127-1

Více

LOKET 3 3 5 ÚSTÍ NAD LABEM ČESKÉ BUDĚJOVICE PRAHA MĚLNÍK 4 5 TELČ 8 PARDUBICE HRADEC KRÁLOVÉ 6 BRNO SVITAVY 6 7 8 OLOMOUC 9 9 10 OSTRAVA LOKET 3 3 5 ÚSTÍ NAD LABEM ČESKÉ BUDĚJOVICE PRAHA MĚLNÍK 4 5 TELČ

Více

Přehled dějin evropského umění Vlámské malířství 15. století

Přehled dějin evropského umění Vlámské malířství 15. století Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin evropského umění Vlámské malířství 15. století Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, PhD. Osnova přednášky: Nizozemí města (Bruggy,

Více

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN Č e s k ý K r u m l o v s l á v a, n a z d a r v ý l e t u! a n e b A H O J N A K O L E K O N C E P T C Y K L I S T I C K Ý C H V Ý L E T Ů v o k o l í Č e s k é h o K r u m l o v a r o k 2 0 1 1 T i p

Více

AKCE zima + jaro 2016 koncerty přednášky semináře zájezdy

AKCE zima + jaro 2016 koncerty přednášky semináře zájezdy AKCE zima + jaro 2016 koncerty přednášky semináře zájezdy bližší info na www.sar-blochova.cz v sekci AKCE / koncerty, přednášky, semináře aj. LEDEN 16 17.1. OLOMOUC škola praktické muzikoterapie 18.1.

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace PhDr. Pavlína Mikulcová (Autor)

www.zlinskedumy.cz Anotace PhDr. Pavlína Mikulcová (Autor) Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Pracovní list je určený pro individuální nebo skupinovou práci žáků. Zadané otázky a úkoly mají vypracovat na základě vyhledávání informací jak na internetu, tak v

Více

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Památky Unesco v ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_14_17 Tématický celek: ZEMĚ, KRAJE, MĚSTA Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

Hrady a zámky Libereckého kraje

Hrady a zámky Libereckého kraje Hrady a zámky Libereckého kraje Městské informační centrum Liberec Tel: 487 873 131 606 649 807 723 774 904 Státní hrad Bezděz Královský hrad Bezděz, založený r. 1264 Přemyslem Otakarem II., je jednou

Více

Doc. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt. Strukturovaný životopis

Doc. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt. Strukturovaný životopis Doc. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt. Strukturovaný životopis Osobní údaje Jména a příjmení Wilken Willem Karel Hugo ENGELBRECHT Datum a místo narození Utrecht, Nizozemí, 19. září 1962 Státní občanství

Více

Historický fond muzejní knihovny ve Slavkově u Brna. 7. 9. 2010 -Česká Lípa 1

Historický fond muzejní knihovny ve Slavkově u Brna. 7. 9. 2010 -Česká Lípa 1 Historický fond muzejní knihovny ve Slavkově u Brna Lípa 1 Knihovna Historického muzea ve Slavkově u Brna Mgr. Jiří Blažek brzkovak@seznam.cz blazek@zamek-slavkov.cz Zámek Slavkov u Brna - před r. 2007

Více

Mapa 1: Celkové zobrazení okolních atraktivních měst kolem Chýnova

Mapa 1: Celkové zobrazení okolních atraktivních měst kolem Chýnova Obsah 1. Chýnov..2 1.Směr Pelhřimov... 2 2.Směr Kamenice nad Lipou... 4 3.Směr Milevsko... 7 4.Směr České Budějovice... 9 5. Atraktivní města tentokrát od Tábora... 13 5.1 Z Tábora na Týn... 13 5.2 Z Tábora

Více

LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 LEDEN Diptych vídeňský Pavlína Rejtharová Dřevěné destičky plátnem potažené, křídový podklad s vyrytou a černě vytaženou kresbou, tempera. Pravděpodobně cestovní oltářík. Levá strana představuje matku

Více

Příloha č. 4 zápisu - usnesení č. 197/2013/RK-7

Příloha č. 4 zápisu - usnesení č. 197/2013/RK-7 Příloha č. 4 zápisu - usnesení č. 197/13/RK-7 Radou Jihočeského kraje schválené projekty v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků v oblasti kultury v r. 13 Divadlo D001 Kulturní

Více

ORP Blatná Jihočeský kraj

ORP Blatná Jihočeský kraj Přírodní pozoruhodnosti 1 20 Historické městské soubory 2 60 Historické vesnické soubory Zámky 2 1 105 Hrady, tvrze, zříceniny 3 45 Křesťanské sakrální památky 7 105 Technické památky 1 20 Muzea, galerie

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. ing. Schnirchové

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. ing. Schnirchové Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea ing. Schnirchové ((1791) 1811 1896 (1947)) PROZATÍMNÍ INVENTÁRNÍ SOUPIS NAD č. 233 evidenční pomůcka č. 88 E. Čakrtová Praha 1951 inv. č. sign.

Více

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta FF DU Dějiny umění

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta FF DU Dějiny umění Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta FF DU Dějiny umění Pieter Bruegel starší - Nesení kříže FF:DU0105 Písemná postupová zkouška Brno 2013 Zuzana ŠTULÍROVÁ UČO 342563 1 Obsah 1 Úvod...3 2 Život

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Latina Gymnázium Dr.

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Latina Gymnázium Dr. školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

MONOGRAFIE RŮŽENA PŘÍBĚH MALÍŘKY RŮŽENY ZÁTKOVÉ

MONOGRAFIE RŮŽENA PŘÍBĚH MALÍŘKY RŮŽENY ZÁTKOVÉ Výstava na Pražském hradě představí jedinou českou futuristku Růženu Zátkovou První ucelený pohled na krátký život a syntetické dílo zřejmě jediné české futuristky Růženy Zátkové (1885-1923) představí

Více

NÁVRH ŽELEZNIČNÍHO JÍZDNÍHO ŘÁDU pro období od 10.12.2006 do 8.12.2007. 3701 25300/1 5001 c

NÁVRH ŽELEZNIČNÍHO JÍZDNÍHO ŘÁDU pro období od 10.12.2006 do 8.12.2007. 3701 25300/1 5001 c u 010 (Praha -) Kolín - Česká Třebová km km ČD, a.s. Vlak R 421 b y f 5031 R 377 b y f 3701 25300/1 5001 R 971 5051 h VDIS Chvaletie - Moravany Ze stanie Cheb Dresden Hrade Králové 1 0 Praha-Holešovie

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Orion, První česká akciová společnost továren na orientálské cukrovinky a čokoládu, dříve A. Maršner (1902-1935) Prozatímní inventární seznam

Více

GIOVANNI GIULIANI (1664 1744)

GIOVANNI GIULIANI (1664 1744) 13. březen 2. říjen 2005 GIOVANNI GIULIANI (1664 1744) Baroko ožívá v Liechtensteinském muzeu II LIECHTENSTEIN MUSEUM Die Fürstlichen Sammlungen www.liechtensteinmuseum.at 13. březen 2. říjen 2005 GIOVANNI

Více

Obrazová příloha. Okruh Carla Luraga, Muzicírující andělé, kol. 1680, štuk, kostel sv. Václava, Letohrad. Foto: Zuzana Pešinová

Obrazová příloha. Okruh Carla Luraga, Muzicírující andělé, kol. 1680, štuk, kostel sv. Václava, Letohrad. Foto: Zuzana Pešinová Obrazová příloha Okruh Carla Luraga, Muzicírující andělé, kol. 1680, štuk, kostel sv. Václava, Letohrad. Foto: Zuzana Pešinová 72 Objednavatel 1. Rodový a povýšený znak Hynka Jetřicha Vitanovského a jeho

Více

Hlavní město Praha: Úřední hodiny

Hlavní město Praha: Úřední hodiny Příloha č. 2 Vytíženost systému, úřední, počet pracovišť Uvedené tabulky obsahují výpočet i pracovišť obecních úřadů v jednotlivých krajích. Sloupec Vytíženost je kalkulován na 30 úředních hodin týdně,

Více

35,98% 30,15% 35,93% 30,59%

35,98% 30,15% 35,93% 30,59% zpracoval: Ing.Šrámek ČR 2-0627.9.2006 Celostátní průměr 40% Jihočeský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - II.Q - 2006 Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 8. Gotický sloh. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 Gotický sloh Strana: 1

VÝTVARNÁ KULTURA. 8. Gotický sloh. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 Gotický sloh Strana: 1 VÝTVARNÁ KULTURA 8. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

270 (Bohumín-) Hranice na Mor - Přerov - Olomouc - Zábřeh na Mor. (-Praha) strana 9

270 (Bohumín-) Hranice na Mor - Přerov - Olomouc - Zábřeh na Mor. (-Praha) strana 9 270 (Bohumín-) Hranie na Mor - Přerov - Olomou - Zábřeh na Mor. (-Praha) strana 9 R 407 444 O R 442 3330 402 3300 R 730 J 500 R 620 3302 3304 b y w b y d by w ~ w _ v E a X ## Ze stanie Warszawa ošie Humenné

Více

LIBČANY MILAN FALTA WWW.ROMARCH.CZ PRAHA ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

LIBČANY MILAN FALTA WWW.ROMARCH.CZ PRAHA ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE LIBČANY ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE MILAN FALTA WWW.ROMARCH.CZ 2007 PRAHA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY LIBČANY Kostel Nanebevzetí Panny Marie koncept stavebně historického

Více

Pro potřeby výuky vytvořila Mgr. Lenka Hrubá ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Pro potřeby výuky vytvořila Mgr. Lenka Hrubá ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Pro potřeby

Více

Veduty. Výběrový soupis vyobrazení obcí k 4. svazku Schallerovy Topografie

Veduty. Výběrový soupis vyobrazení obcí k 4. svazku Schallerovy Topografie Veduty Výběrová vyobrazení měst a obcí, pocházející převážně z 18. století, jsou zde zveřejněna pro vystižení jejich podoby z časů vzniku Schallerovy Topografie. Převzata byla pro svou dokumentační hodnotu

Více

KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) Organizace, za něž řeší DoCZ zřizovatel, a mají tak zajištěno plnění usnesení vlády č. 385/2012 (v členění dle zřizovatelů) Počet k 18. 7. 2012, 8:00 hodin -180 Zřizovatel Organizace IČ Poznámka Český

Více

Výtvarná soutěž pro děti 1. stupně základních škol

Výtvarná soutěž pro děti 1. stupně základních škol Výtvarná soutěž pro děti 1. stupně základních škol konaná u příležitosti Dnů lidí dobré vůle - Velehrad 2006 pod záštitou Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého Pořadatel soutěže: Arcibiskupství

Více

příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. k.ú. Neratov v O.h. k.ú.

příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. k.ú. Neratov v O.h. k.ú. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP RYCHNOV NAD KNĚŽNOU aktualizace 2014 1 příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. 21099/6-2214 kostel sv. Maří

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Chrast, Náměstí 1 Kostel Nejsvětější Trojice 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast, Podlažice Kostel sv. Markéty 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast,

Více

JIHOČESKÝ KRAJ ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE. rozloha: 10 056 km². počet obyvatel: 631 387. průměrná hustota: 63 obyv. / km². nejvyšší bod: Plechý (1378 m)

JIHOČESKÝ KRAJ ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE. rozloha: 10 056 km². počet obyvatel: 631 387. průměrná hustota: 63 obyv. / km². nejvyšší bod: Plechý (1378 m) JIHOČESKÝ KRAJ ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE rozloha: 10 056 km² počet obyvatel: 631 387 průměrná hustota: 63 obyv. / km² nejvyšší bod: Plechý (1378 m) krajské město: České Budějovice poloha: leží v jižních Čechách

Více

Národní dálkové trasy v ČR většinu území ČR delší než 200 km kraje ve spolupráci s KČT a obcemi Česko-slovenská stezka Praha Brno Bratislava

Národní dálkové trasy v ČR většinu území ČR delší než 200 km kraje ve spolupráci s KČT a obcemi Česko-slovenská stezka Praha Brno Bratislava Národní dálkové trasy v ČR Prochází většinu území ČR (minimálně 3 kraje a/nebo hranice ČR se zahraničím) a jsou zpravidla delší než 200 km. Národní cyklotrasy jsou číslovány jedno- a dvoučíselnými kombinacemi.

Více

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni Zpravodaj č. 5/ 2013 Vážení přátelé slánského muzea, máj bude pro návštěvníky muzea jedním z nejbohatších měsíců. Zahájíme hned tři výstavy, připojíme se k městským slavnostem a pozveme Vás také do Třebíze.

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech

Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech Architektonické a urbanistické dědictví je odrazem kulturního života našich předků, který se projevil formováním hmotných struktur

Více

Irena Jůzová Máme je raději než drahokamy, jsou nám milejší nad zlato

Irena Jůzová Máme je raději než drahokamy, jsou nám milejší nad zlato Tisková zpráva 3 strany + 3 foto: Galerie moderního umění v Hradci Králové zve Vás a Vaše přátele do sálů v přízemí na výstavu: Máme je raději než drahokamy, jsou nám milejší nad zlato 26. listopad 2010

Více

1. Hrad a zámek Český Krumlov 2. Hradní muzeum Český Krumlov

1. Hrad a zámek Český Krumlov 2. Hradní muzeum Český Krumlov Českokrumlovsko Český Krumlov vám pro poznávací a tematicky zaměřené výlety nabízí nepřeberné množství cílů. Největším lákadlem města je jeho bohatá historie a s ní spojené architektonické památky zdejší

Více

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 10/2010

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 10/2010 Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 10/2010 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podzim.....3 Supervize....4 Mezinárodní den dobrovolníků......6 Kalendář uskutečněných

Více

Program MgA. Kateřina Melenová 9 TÝDNŮ BAROKA 2015 Baroko

Program MgA. Kateřina Melenová 9 TÝDNŮ BAROKA 2015 Baroko Program 9 TÝDNŮ BAROKA 2015 MgA. Kateřina Melenová Baroko TÝDEN PRVNÍ NEPOMUK / SPÁLENÉ POŘÍČÍ 29.6.- 5.7. 2015 Kolébka sv. Jana Nepomuckého 29.6. PONDĚLÍ:# # SPÁLENÉ POŘÍČÍ / BLOVICE - CESTA OTEVŘENÁ

Více

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni HAVLÍČKOBRODSKO Havlíčkův Brod - Galerie výtvarného umění 19 597 20 461 23 528 18 193 18 231 Havlíčkův Brod - Muzeum Vysočiny 11 022 12 101 16 613 11 996 13 143 Havlíčkův Brod - Vyhlídková věž kostela

Více

Portrétní kachel ze Sedla na Karlovarsku z pohledu historické módy

Portrétní kachel ze Sedla na Karlovarsku z pohledu historické módy Portrétní kachel ze Sedla na Karlovarsku z pohledu historické módy Veronika Pilná-Kulová Klíčová slova: komorový kachel renesance dějiny módy oděv Stylizované portréty na reliéfech dochovaných kachlů či

Více

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 1 Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 Archiv Pražského hradu je od 1. 7. 2003 organizačně zařazen do odboru spisové a archivní služby Kanceláře prezidenta republiky. Archiv PH k 31.12.

Více

Závěrečná zpráva Mezinárodní den památek 2016

Závěrečná zpráva Mezinárodní den památek 2016 Závěrečná zpráva Mezinárodní den památek 216 Letošní Mezinárodní den památek přilákal do českobudějovických památek a ulic nečekané množství návštěvníků. Ačkoliv se v den konání akce, v sobotu 16. dubna,

Více

Stanovy Spolku Ledního hokeje Jindřichův Hradec. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy Spolku Ledního hokeje Jindřichův Hradec. Článek I. Základní ustanovení Stanovy Spolku Ledního hokeje Jindřichův Hradec Článek I. Základní ustanovení 1. Zakládá se Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec. 2. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec je dobrovolným a samosprávným

Více

Jindřichův Hradec od konce 16. do začátku 19. století

Jindřichův Hradec od konce 16. do začátku 19. století ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Jindřichův Hradec od konce 16. do začátku 19. století Vytvořila PhDr. Jana

Více

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy Chrudim 1 Průměr bodů soutěţících 134,7215 OA Chrudim 6 Michalcová Pavlína Výsledné body 142,739 78 Melšová Lucie Výsledné body 126,704 Třebíč 2 Průměr bodů soutěţících 131,7605 Obchodní akademie Dr. A.

Více

Dámské účesy 15. století praktické poznámky k vybraným úpravám vlasů a pokrývek hlavy pro živou historii. Mgr. Veronika Pilná

Dámské účesy 15. století praktické poznámky k vybraným úpravám vlasů a pokrývek hlavy pro živou historii. Mgr. Veronika Pilná Dámské účesy 15. století praktické poznámky k vybraným úpravám vlasů a pokrývek hlavy pro živou historii Mgr. Veronika Pilná Dámské účesy 15. století obecně: úprava ženské hlavy dána křesťanskou tradicí

Více

ČESKÉ BAROKNÍ MALÍŘSTVÍ

ČESKÉ BAROKNÍ MALÍŘSTVÍ ČESKÉ BAROKNÍ MALÍŘSTVÍ Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/13 Obrazová dokumentace, výrazné osobnosti vrcholného baroka Karel Škréta, 1610 1674 pocházel z protestantské rodiny, po

Více

Chřiby, 11.4.2015. Přejezd autobusu : dále po 432, doleva 50 Buchlovice odb. Zlechov Tupesy Velehrad

Chřiby, 11.4.2015. Přejezd autobusu : dále po 432, doleva 50 Buchlovice odb. Zlechov Tupesy Velehrad Chřiby, 11.4.2015 Trasa autobusu: Ostrava D1 exit 298 Lipník - 47 Přerov - 55 Říkovice - D1 exit 258 Kroměříž 367 Kroměříž kruh. objezd nám. Míru 1.výjezd 432 Važany Šelešovice Zdounky Roští n Přejezd

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015 292 Šumperk - Krnov 15 (Jeseník -) Jindřichov ve Slezsku - Krnov km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 3571 Sp 1661 3 3 Ze stanice IDSOK Šumperk - Mikulovice, ODIS Jindřichov ve Slezsku - Krnov 3573

Více

I. Provozní činnost. II. Odborná činnost

I. Provozní činnost. II. Odborná činnost 67. výroční zpráva rok 2001 I. Provozní činnost Hospodaře ní muzea Dotace od zřizovatele činila za rok celkem 6,425.000,- Kč. Muzeum dále získalo příspěvek z Programu záchrany architektonického dědictví

Více

Akce školní rok 2008/2009

Akce školní rok 2008/2009 Akce školní rok 2008/2009 SRPEN 18.08. po Nástup správních zaměstnanců se smlouvou na dobu neurčitou 21.08. čt VÝJEZD HO, pietní akt k 40. výročí okupace ČSR 25.08. so Nástup učitelů se smlouvou na dobu

Více

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem Výuka na gymnáziu

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem Výuka na gymnáziu Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem Výuka na gymnáziu podporovaná ICT. Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 4 Ročník 2009 Praha 17. dubna 2009 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 8 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek Příloha Opatření

Více

Zpráva předsedy o činnosti HSL za období 2011-2013

Zpráva předsedy o činnosti HSL za období 2011-2013 Zpráva předsedy o činnosti HSL za období 2011-2013 Vážené kolegyně a kolegové, přestože je Historický spolek Liechtenstein, o. s. (HSL) dobrovolnou organizací lidí, kteří se zajímají o historii a odkaz

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 České Budějovice, 17. března 2016 Památky, které v Plzeňském kraji spravuje Národní památkový ústav, plánují otevřít poprvé své brány již

Více

18. Sdělení k 19 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ohledně časového testu u přeměn...

18. Sdělení k 19 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ohledně časového testu u přeměn... 1. 12. 2010 Ročník XLIV Cena 206 Kč ISSN-0322-9653 6 MINISTERSTVO FINANCÍ 18. Sdělení k 19 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ohledně časového testu u přeměn... 19. Sdělení

Více

U s n e s e n í. oprávněného: VB Leasing CZ, spol. s r.o., IČ: 60751606, Heršpická 813/5, Brno PSČ 639 00,

U s n e s e n í. oprávněného: VB Leasing CZ, spol. s r.o., IČ: 60751606, Heršpická 813/5, Brno PSČ 639 00, U s n e s e n í 023 EX 01374/10-065 Soudní exekutor Mgr. Jaromír Franc, Exekutorský úřad Jičín, se sídlem Husova 64, 506 01 Jičín pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Hradci

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Helena Dáňová Národní galerie v Praze

Helena Dáňová Národní galerie v Praze TYROLSKÝ MISTR NARCISS Z BOLZANA A RELIÉF NANEBEVZETÍ PANNY MARIE Z NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE Helena Dáňová Národní galerie v Praze Ikonograficky velmi zajímavý a dosud nepublikovaný reliéf z borovicového

Více

Adéla Šmilauerová. Claus Sluter

Adéla Šmilauerová. Claus Sluter Adéla Šmilauerová Claus Sluter Sochař Claus Sluter se narodil kolem roku 1360 v Haarlemu, kde pravděpodobně získal i své sochařské vzdělání v rámci rodinné dílny. Jeho jméno je poprvé uvedeno roku 1379

Více

Závěrečná zpráva 13. ročník

Závěrečná zpráva 13. ročník Závěrečná zpráva 13. ročník FOTOSOUTĚŽ NUL A JEDNIČEK 2014...neboli klání digitálních fotoaparátčíků z českých luhů a hájů je tradiční soutěž pro fotografující amatéry, tedy nadšence, kteří se fotografií

Více

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222 R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Historie českého státu v 10.-11. století. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111

Více

Příloha 3_Atlas poškození iluminací

Příloha 3_Atlas poškození iluminací BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD. Příloha 3_Atlas poškození iluminací Atlas poškození iluminací charakterizuje různé typy poškození barevné vrstvy, které se nejčastěji nacházejí v iluminovaných

Více

Pracovní list Stopy středověku v současném městě

Pracovní list Stopy středověku v současném městě Pracovní list Stopy středověku v současném městě Třída: Skupina: 1. a) Zakresli do slepé mapy města, která vznikla ve 13. a 14. století: Jihlava, Znojmo, Olomouc, Kutná Hora, Hradec Králové, Mělník, České

Více

Informace pro návštěvníky

Informace pro návštěvníky Informace pro návštěvníky Stav listopad 2008. Změny vyhrazeny! Celkem jedenáct různých muzeí tvoří jedinečnou tématickou rozmanitost celosvětově proslulých sbírek Staatliche Kunstsammlungen Dresden Státních

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2010

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2010 Absolutní pořadí - TOP 20 1 Zoologická zahrada Praha zoologická zahrada 1 185,3 Praha 2 Pražský hrad hrad 1 120,1 Praha 3 AquaPalace Praha, Čestlice zábava 805,5 Středočeský 4 Židovské muzeum v Praze muzeum,

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY FRANCIE III. EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Přehled katedrál ve Francii Katedrála svatého Štěpána v Sens /Sóns/ první gotická

Více

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice IDS TA Tábor - Planá nad Lužnicí km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8203 8259 8205 Sp 1765 Sp 1760/1 8261 Sp 1839 R 922 Jindřichův Jihlava Hradec

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

Schránka Pražského Jezulátka a Tabernákl pro obraz Zázračné Panny Marie Mantovské Restaurování 2002 2004 Ivan Houska

Schránka Pražského Jezulátka a Tabernákl pro obraz Zázračné Panny Marie Mantovské Restaurování 2002 2004 Ivan Houska Schránka Pražského Jezulátka a Tabernákl pro obraz Zázračné Panny Marie Mantovské Restaurování 2002 2004 Ivan Houska Oltář Pražského Jezulátka Mramorový oltář Pražského Jezulátka z roku 1876 je dílem kameníka

Více